Page 1

CATALOGUS

2015 23 SEP-02 O

KT UTRECH

T


d e b e z i ge b i j P RO U DLY P R E S E N T S

Knielen op een bed violen naar de roman van jan siebelink Producent: NL Film. Regie: Ben Sombogaart Cast: Barry Atsma en Noortje Herlaar Voorjaar 2016 in de bioscopen

De helleveeg naar de roman van a.f.th. van der heijden Producent: Sigma Pictures Productions. Regie: André van Duren Cast: Benja Bruijning, Hannah Hoekstra, Gijs Scholten van Aschat en Anneke Blok Voorjaar 2016 in de bioscopen

Tonio naar het boek van a.f.th. van der heijden Producent: NL Film. Regie: Paula van der Oest Cast: Pierre Bokma, Rifka Lodeizen en Chris Peters In 2016 in de bioscopen

Beyond Sleep naar de roman Nooit meer slapen van w.f. hermans Producent: Key Film. Regie: Boudewijn Koole Cast: Reinout Scholten van Aschat, Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen en Thorbjørn Harr In 2016 in de bioscopen

Double Play naar de roman Dubbelspel van frank martinus arion Producenten: Lisa Cortés, Gregory Elias. Regie: Ernest Dickerson (Do The Right Thing, The Wire) In 2016 of 2017 in de bioscopen

de bezige bij op het nederlands film festival Uitgeverij De Bezige Bij organiseert dit jaar voor de vijfde keer op rij een netwerkbijeenkomst voor regisseurs, producenten en scenarioschrijvers. Deze keer houden Tommy Wieringa, Evgeniy Levchenko, Iris Koppe, Margriet de Moor, Ernest van der Kwast en Kitty Saal (de weduwe van Harry Mulisch) een pitch over hun werk. Datum: dinsdag 29 september van 10.30 tot 13.30 uur in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Inclusief ‘speeddate’-lunch met de aanwezige auteurs. Aanmelden kan via Marijke Nagtegaal, rechtenmanager, m.nagtegaal@debezigebij.nl


Inhoud Content 2 Voorwoord Preface 4 Bestuur & Organisatie Board & Organization 6 NFF Partners 8 NFF Bedankt 9 NFF Ondernemers Club 10 De Nederlandse film in 2015 The Dutch Film in 2015 17 TV, niet meer het kleine broertje van de bioscoop Television, no longer cinema’s little brother 22 Interactive storytelling: kijkers, code en kenners Interactive storytelling: viewers, code and experts 24 Op gespannen voet: games en verhalen At loggerheads: games and stories 27 Competities en Jury’s Competitions and Juries 38 Speelfilm Feature Film 59 Lange Documentaire Documentary Feature 79 Korte Documentaire Documentary Short 113 Korte Film Short Film

147 Televisiedrama TV Drama 161 NFF Studenten Competitie NFF Student Competition 186 Forum van de Regisseurs Directors’ Forum 193 Grenzeloos Nederlands Dutch without Frontiers 213 Vlaams XL Flemish XL 226 Televisie Television 236 Interactive & Games 243 Industry 246 NFF School 248 Talks, Music & Events 249 Advertenties Advertisements 255 Index filmtitels Index film titles 258 Colofon Colophon 259 Legenda Legend


Voorwoord Preface

Film is bij uitstek het medium dat vooruitgang omarmt en dat zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Logisch dus dat bij een filmfestival dezelfde mentaliteit past. Hoe trots het NFF ook is op het roemruchte verleden, nog liever toont het een actuele momentopname en neemt het alvast een voorschot op de toekomst. Daarom zet het festival deze én de volgende edities in op een omvangrijke transformatie. Zo’n proces kost tijd, en vereist een grote zorgvuldigheid, maar editie 2015 toont de richting en zet de eerste stappen. Op de oude fundamenten herrijst een nieuw festival, verankerd op drie pijlers Film, Televisie en Interactive & Games en met een meerdaagse Nationale Film Conferentie voor de professionals.

Thirty-five years ago, when Het meisje met het rode haar opened the very first edition of the Netherlands Film Festival, the festival was a modest manifestation for Dutch filmmakers. Over the years, the NFF expanded, in size, in impact and in scope. It transformed into a physical and virtual arena where creators and audience together embraced the Dutch cinema in all its diversity. The festival changed, but the world changed even more. In 1981, the digital revolution was still some time ­coming and filmmakers in their wildest dreams could not divine the technological toolbox and narrative possibilities their present-day colleagues have at their disposal. Film is pre-eminently a medium that embraces progress and constantly reinvents itself. So it figures that the same mentality applies to a film festival. No matter how proud the NFF is of its illustrious past, it rather emphasises the current state of affairs and anticipates the future. That is why in this and the following editions, the festival launches a large-scale transformation. This process takes time and requires utmost care, but the 2015 edition shows the way and takes the initial steps. On the old foundations, a new festival arises, founded on three sturdy pillars Film, Television and Interactive & Games and hosting a twoday National Film Conference for professionals. Apart from a clearer, more distinct festival structure, the film programme is also more idiosyncratic and sparkling. Owing to the implementation of the Academy System (a historical adjustment), with a group of professionals deciding on the nominations and winners of the Golden Calves in the categories Feature Film and Long Documentary, the festival seizes the opportunity to present extra programme sections based on acute, conceptual choices. One example is the new competition programme The Directors’ Forum,

Foto Willemien van Aalst: Anna van Kooij

Vijfendertig jaar geleden, toen Het meisje met het rode haar de allereerste editie van het Nederlands Film Festival opende, was het festival een bescheiden manifestatie voor Nederlandse filmmakers. In de Willemien van Aalst loop der jaren groeide het NFF, in omvang, in impact én in scope. Het transformeerde zich tot een fysieke en virtuele arena waar makers en publiek samen de Nederlandse cinema in al zijn veelzijdigheid omarmden. Het festival veranderde, maar de wereld veranderde nog veel meer. In 1981 liet de digitale revolutie nog op zich wachten en konden filmmakers in hun stoutste dromen niet verzinnen welke technologische gereedschapskist en narratieve mogelijkheden hun collega’s vandaag de dag tot hun beschikking hebben.


Voorwoord 3 Behalve een duidelijkere, uitgesproken structuur wordt ook de programmering op titelniveau eigenzinniger en sprankelender. Dankzij de komst van het Academysysteem (een historische vernieuwing), waarbij het de vakwereld is die de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaalt, grijpt het festival de kans om daarnaast programma’s te presenteren met scherpe inhoudelijke keuzes. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe competitieprogramma Forum van de Regisseurs, een podium voor makers die grenzen verkennen, artistieke risico’s durven te nemen en de filmkunst naar een hoger niveau tillen. Uit de drie pijlers spreekt de ambitie om veel werelden bij elkaar te brengen. Het is voor het eerst dat transmediale projecten en innovatieve games een hoofdrol toebedeeld krijgen op het NFF. En hoewel het festival in het verleden de televisie al met liefde omarmde, is het voor het eerst dat de televisieproducties zo prominent worden gepresenteerd. Die zichtbaarheid is volkomen verdiend, want kwalitatief hoogstaande tv-producties, of het nu dramaseries zijn of documentaires, kunnen zich verheugen op een enorme populariteit. Bovendien zijn de dramaproducties aanjagers van het debat over filmkunst, en net als films en interactieve projecten onontbeerlijk in het hedendaagse medialandschap. Uiteraard is het festival zich er zeer van bewust dat de drie onderdelen inhoudelijk juist steeds meer met elkaar versmolten raken. Maar omdat elke categorie zijn eigen geschiedenis heeft en produceert vanuit de eigen organisatorische context, brengt het NFF deze focus aan. Dan zie je nog duidelijker wat voor moois er voor de vele schermen wordt gemaakt. Wat in 1981 gestart werd als de Nederlandse Filmdagen, is inmiddels een festival geworden dat graag de grenzen opzoekt, en verlegt. In figuurlijke zin – door verder te kijken dan het witte doek breed is – maar ook letterlijk. Het festival benadrukt dat de Nederlandse filmcultuur bloeit in een internationale context. Je ziet de internationale filmtaal weerspiegeld in de rode draad die door deze editie is geweven: Grenzeloos Nederlands. Ik wens u dan ook grenzeloos veel kijkplezier, nieuwe inzichten, spraakmakende ontdekkingen en verrassende ontmoetingen toe! Willemien van Aalst Directeur

a podium for filmmakers who explore borders, do not shun artistic risks and produce remarkable and valuable films that elicit debate and raise cinematography to a higher level. The three pillars betray the ambition to bring together many fields. This is the first time transmedia projects and innovative games play a leading role at the NFF. And although the festival already lovingly embraced television in the past, this is the first time TV productions are featured so prominently. This visibility is well-deserved, as high-quality TV productions, be it popular drama series or documentaries, are hugely popular. What is more, these productions are great catalysts for the debate on cinema and, like films and interactive projects, vital in the contemporary media landscape. Of course, the festival is utterly aware the three programme sections are increasingly blending and merging. But because each category has its particular history and produces work from its own organisational context, the NFF applies this focus. This emphasises all the great things made for different screens even further. What began in 1981 as the Dutch Film Days has grown into a festival that likes to push limits, and shift them. Metaphorically – by looking beyond the width of the silver screen – but certainly also literally. The festival does not want to be constrained by geographical borders; it stresses that the Dutch film culture is flourishing in an international context. The language of cinema is international, creators from all cultures influence each other, co-productions are more than the sum of their parts and the whole world is the terrain of Dutch talent. This is reflected in the thread running through this edition: Dutch without Frontiers. So, I wish you boundless viewing pleasure, fresh insights, sensational discoveries and surprising encounters! Willemien van Aalst Director


Bestuur & Organisatie Board & Organization Bestuur Emile Fallaux Voorzitter Mijke de Jong Vicevoorzitter Roberto Payer Penningmeester Jean van de Velde Secretaris Rachel van Bommel Sander Dikhoff Bruno Felix Hadewych Kuiper Directie Willemien van Aalst Directeur Jurriaan Rammeloo Zakelijk Leider Festivalbureau Sanne van de Weerd Directie Assistent Jiska van Nimwegen Office Manager & Personeelszaken Geert Hoeven Hoofd Bedrijfsvoering (ad interim) Isabelle Moree Assistent Secretariaat Marjan Feiken Receptie Heike van der Vliet Receptie Dennis Mulleneers Systeembeheer Programma Marlou Rutten Hoofd Programma Claire van Daal Programmeur Annique Deneer Programma & Educatie Jan Pieter Ekker Curator Forum van de Regisseurs Dana Linssen Curator Forum van de Regisseurs

Syb Groeneveld Programmeur Interactive Ronny Theeuwes Programmeur Muziek & Festivalhart Juliette Jansen Programmeur Nationale Film Conferentie Esther Schmidt Projectleider Academy, Programmeur NFF Talent Marnix Ouweneel Redacteur Hoofdthema & Talkshow Ralf Verbeek Editor Talkshow Anke Koenraadt Medewerker Educatie Vicky Serao Gouden Kalf Jury Annelie Loos Medewerker Programma Silvany van Velsen Medewerker Programma Roos Postmaa Coördinator Inleidingen en Q&A’s Sandy Seifert Coördinator NFF Studenten Competitie Nout Sengers Film Office Lizzy Kool Assistent Programma Rachel Rinia Assistent Educatie Cevahir Varan Assistent Programma Nikki Ywema Assistent Programma Marketing & Communicatie Geertje Veenbergen Hoofd Marketing & Communicatie Sarah Vollmer Assistent Marketing & Communicatie Marieke Saly Coördinator Communicatie & PR Silvia Geurts Assistent Pers & Publiciteit

Tessa van Woudenberg Assistent Pers & Publiciteit Fieke Spoler Marketing & Communicatie Sze Man Ho Assistent Marketing & Communicatie Nienke Aangenendt Assistent Marketing & Communicatie Roos Fink Assistent Marketing & Communicatie en Coördinator Distributie Isabelle de Klein Marketing & Communicatie Rob Nijman Online Redactie Kim van den Brink Online Marketing Robijn Boekelman Assistent Beeld & Online Redactie Jolijne van Prooijen Coördinator Festivalgidsen Marinka Reuten Basisontwerp & Vormgeving Jan Pieter Ekker Vormgeving Quentin van der Niet DTP Sanne de Maijer Eindredactie NFF Catalogus en NFF Professional Gids Anton Damen Hoofdredactie NFF Dagkrant Schrijf-Schrijf Redactie NFF Magazine Felix Kalkman Coördinator Fotografie KesselsKramer Campagne


5 Partnerships Astrid van den Berg Manager Partnerships Bianca Slotboom Partnerships & Relatiebeheer Sales Veronique ter Wolbeek Sales & Business Events Willemijn Trommelen Assistent Sales & Business Events Esther Verloop Assistent Sales & Business Events Productie Stephan Koppelaar Hoofd Productie Franka van Hengel Uitvoerend Producent Philippine van ’t Zet Medewerker Productie Lian Schouten Facilitair Coördinator Thijs Pruis Coördinator Car & Bakservice Anne Swinkels Assistent Car & Bakservice Rik Meijer Technisch Producent Frank van der Horst Producent Filmtechniek Stef Venner Producent Festival ICT Tom Timmerman ICT Martine Bogaart Programma Producent TivoliVredenburg Esther Wennekes Assistent Programma Productie Jurrian Fakkeldij Productieleider Daphne Bosschaart Productieleider Melin Mommers Productieleider Charlotte Sarneel Productieleider Jack van Deursen Livetime Productions, Technisch Producent Opening & Gala Iris Gieling Producent Premières & Gala Jolien Merks Producent Bioscopen Deborah Pinas Producent Festivalhart Tess Wiggers Producent Hospitality & Sales Mattijn Boerkamp Producent Hoog Catharijne Carlijn van de Laar Producent CineMec Utrecht

Iris Vos Coördinator Bouwploeg Stefanie Bonte Assistent Bouwploeg Coördinator Ivo Brattinga Assistent Bouwploeg Coördinator Judith Oostrom Vrijwilligerscoördinatie Laura Slager Assistent Vrijwilligerscoördinatie Danielle van der Kooij Art Director Festivalhart & Neude Liselot van der Speld Art Director TivoliVredenburg & Bioscopen Locatiemanagers Evelien van der Sanden Locatiemanager 't Hoogt Willem van Rossum Locatiemanager Postkantoor/Neude Jasper Gotz Locatiemanager Postkantoor/Neude Mirjam Reyneveld Locatiemanager Louis Hartlooper Complex Paulien van der Avoird Locatiemanager TivoliVredenburg Jasper Snoeren Locatiemanager Pathé Rembrandt Emma van Tol Locatiemanager Wolff City Eva Hetharia Locatiemanager Louis Hartlooper Complex Holland Film Meeting Signe Zeilich-Jensen Head of Industry/Holland Film Meeting Mercedes Martinez-Abarca Coordination HFM Co-pro Platform Corinna Dästner Producer Holland Film Meeting Tito Rodriguez Communication Holland Film Meeting Nick Cunningham Editor HFM Newsletter & Daily Nasztazia Potapenko Coördinator Guest Department NFF/HFM Daya de Jongh Medewerker Guest Department Peggy Geux Assistent Guest Department Ninelotte Dijk Coördinator Digital Film Library

Externe leden NFF selectiecommissie Herman de Wit Lotte Bronshoff Erik van Drunen Manon Sandee Raad van Advies Ido Abram EYE Ruurd Bierman Mediafonds Hajo Binsbergen Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) Marina Blok NPO Werkgroep Drama Doreen Boonekamp Nederlands Filmfonds Monique Busman Documentaire Producenten Nederland (DPN) Marjan van der Haar Filmproducenten Nederland (FPN) Jeanine Hage CoBO Sandra den Hamer EYE Jan Hilbers Netwerk Scenarioschrijvers Bert Hogenkamp Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Mardou Jacobs Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF) Kaisa Kriek NPO Sales Romy van Krieken Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) Jelle Nesna Dutch Directors Guild (DDG) Alan van Ramshorst Vereniging Constructief Audio (VCA) Bart Römer Nederlandse Filmacademie Jules van den Steenhoven Netherlands Society Cinematographers (NSC) Robbert Vos Vereniging van Nieuwe Film- en TV Makers (VERS) Tom van Waveren Vereniging Nederlandse Animatie Producenten (VNAP) Philipp A. Wolff Nederlandse Vereniging Van Bioscoopexploitanten (NVB) Gamila Ylstra Binger Filmlab


NFF Partners Hoofdsponsors

Partners

de winkel van ons allemaal

TIVOLI VREDEN BURG


360FOODEVENTS • ABN AMRO Foundation • Beamsystems • Buma Cultuur • Cam-a-lot Centrummanagement Utrecht • CommITment • Control Magazine • Cuisine on tour • Dutch Game Garden EMC Cultuuronderzoeken • Event Engineers • FedEx Express • FestivalTickets BV • FilmTechniek BV ImproVive • INDYVIDEO • Infofilm • Klépierre Management Nederland BV • Livetime Productions • Mr.Beam Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier • Residenties in Utrecht • ShortsTV • The Security Company • Twitter Universiteit Utrecht • U-OV • WarnierPosta

Subsidiënten en fondsen

CoBO • Fentener van Vlissingen Fonds • Kees Eijrond Fonds

Holland Film Meeting

Binger Filmlab • Cam-a-lot • CineLink • Cineuropa • City of Utrecht • CoBO • Court Hotel Utrecht Creative Europe Desk Hamburg • Creative Europe Desk NL | DutchCulture • Creative Europe Desk NRW Creative Europe Media Desk Austria Creative Europe Media Desk Flanders • Dutch Cultural Media Fund EAVE • Embassy Of Israel in the Netherlands • European Talent Network • EYE Film Institute Netherlands EYE International • Festival Scope • FFA • Filmmore • Film Producers Netherlands • Grand Hotel Karel V Haghefilm Digitaal • Irish Film Board Meetings on the Bridge • New Nordic Films • No Risk • Producers Network (Marché du Film/Festival de Cannes) • Screen International • Série Series • Versteeg Wigman Sprey Advocaten • Wallonia-Brussels Federation Film and Audiovisual Center • WarnierPosta


8 Artikel Subtitel

BEDANKT! Alle filmprofessionals en filmorganisaties Hoofdsponsors, partners, subsidiënten en fondsen Festivallocaties Beatrix Theater, TivoliVredenburg, Wolff City, Pathé Rembrandt, Louis Hartlooper Complex, Filmtheater ’t Hoogt en CineMec Utrecht Ondernemers van de stad Utrecht 400 vrijwilligers

Grote dank aan alle organisaties en iedereen die samen met het NFF het feest van de Nederlandse film mogelijk maakt!


Subtitel Artikel 9

Stichting Dioraphte steunt projecten van hoogstaande kwaliteit op het gebied van kunst en cultuur met een landelijk of internationaal bereik. Ook het Nederlands Film Festival mag rekenen op onze steun om de Nederlandse film bereikbaar te maken voor een breed publiek. Niet straks, maar nu. Omdat cultuur rijkdom is die je met elkaar deelt.

Steun ook het Nederlands Film Festival. Als bezoeker, als vriend, als zakenpartner.

NFF Ondernemers Club Bestuur Else Loes Pasma (voorzitter) Harm Bruggink Eric Hanse Lonneke Leijnse Herbert Pesch

Ereleden Doreen Boonekamp Dick van Boven

Leden Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns • ABN AMRO Bank Utrecht • Alta creatieve marketingcommunicatie • Andersson Elffers Felix • ATM Advocaten • Avid Technology International • BDO Accountants & Belastingadviseurs • Broos Schnetz • Mikrogids • Bramer Fotografie • Bruggink & Van der Velden, Advocaten Belastingadviseurs BV • Cuisine on tour / CitySense • DBS Makes it Happen • De Vereenvoudigers • EJP Utrecht, accountants en belastingadviseurs • Evident Interactive • Explorama Events • FC Utrecht • Food Jazz & DJ’s • Fondsnieuws • Grand Catering • Graveerinrichting Vriesendorp • Heyligers d+p • Hooghiemstra • ING • Janjacob Sleper • KICK Vormgeving en Media • M. Velings Holding B.V. • Maatschap voor Communicatie • Milestone Advocaten • MOOIGEBIT.nl • Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid • Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs • Notarispraktijk Holtzer • One Shoe • ORGA advies • Oud London Horeca Groep • Paapstvandam, bureau voor communicatie • Podium, communiceren beleven leren • Prins Schoonmaakdiensten • ProLease • Rabobank Utrecht • Restaurant Bar Wilhelminapark • Restaurant De Rechtbank - Court Hotel Utrecht • RSM Niehe Lancée Kooij • Schrijf-Schrijf, creatieve concepten & tekstproducten • Starmans & Lamers Advocaten • Synergie | corporate brand strategy • t Olefantje • Thuja Capital • Van As & an Hooff Makelaars BV • Van Benthem & Keulen, Advocaten en Notariaat • Van Breugel Art Projects • Van den Brink & Luttikhuis Advocaten • Van de Weerd Horecamakelaardij BV • Van Oord Citroën • Van Stuijvenberg & Co • Veenman+ • VODW Wijn & Stael Advocaten • Winkel van Sinkel BV • Zoranet


De Nederlandse film in 2015 The Dutch Film in 2015 Jan Pieter Ekker

2015 was een succesvol jaar voor de Nederlandse film: het aantal bioscoopbezoeken en het marktaandeel van de Nederlandse film stegen de eerste zes maanden fors. In het najaar wordt veel verwacht van Holland, natuur in de delta, het vervolg op de hit De Nieuwe Wildernis. De grootste publiekstrekkers waren het Linda de Mol-vehikel Gooische Vrouwen 2, het epische historische drama Michiel de Ruyter en de André Hazes-biopic Bloed, zweet & tranen. De Gooische Vrouwen-sequel van Will Koopman, een vervolg op haar bioscoophit uit 2011, brak het ene na het andere record: alleen de voorpremières waren al goed voor meer dan 100.000 bezoekers, waarmee de romkom over de vier vriendinnen uit het Gooi dus op de dag van de officiële release al de status van Gouden Film kreeg toegekend. Met 37.901 bezoekers had Gooische Vrouwen 2 ook de beste openingsdag van

Gooische Vrouwen 2 © Pief Weyman/pief.ca

2015 was a successful year for the Dutch film: cinema attendance and the market share of the Dutch film rose substantially in the first six months. People have high expectations for Holland, natuur in de delta later this year, the sequel to the hit De Nieuwe Wildernis. The biggest crowd pullers were the Linda de Mol vehicle Gooische Vrouwen 2, the epic historical drama Admiral and the André Hazes biopic Bloed, zweet & tranen. Will Koopman’s Gooische Vrouwen sequel to her eponymous cinema hit from 2011 shattered one record after the other: the previews alone attracted more than 100,000 visitors, so on the day of its official release, this romcom about four female friends from the Gooi (the Dutch equivalent of Beverly Hills) got assigned the Golden Film status. With 37,901 visitors, Gooische Vrouwen 2 also scored the best opening day in 2014; in its opening weekend, the film grossed 1,693,165 Euros, far excelling New Kids Turbo!. In a record seven days, it also rounded the cape of 400,000 visitors, securing its platinum status. Less than ten weeks after its première, Gooische Vrouwen 2 had already cashed over 15.1 million Euros; never before, a Dutch film production netted so much money. In December, the film attained the diamond status (one million visitors); in the spring of 2015 – 1,981,753 people had seen the movie in theatres by then – Koopman and actor Peter Paul Muller made a national tour to thank ticket buyers for this huge success: in several movie theatres, audience members were


Film 11 2014; in het openingsweekend bracht de film 1.693.165 euro op, een ruime verbetering van het record van New Kids Turbo!. In een recordtijd van zeven dagen werd ook de klif van 400.000 bezoekers genomen, waarmee de platinastatus een feit was. Nog geen tien weken na de première had Gooische Vrouwen 2 al meer dan 15,1 miljoen euro opgebracht; niet eerder leverde een Nederlandse filmproductie zo veel geld op. In december behaalde de film de diamanten status (een miljoen bezoekers); in het voorjaar van 2015 – 1.981.753 mensen hadden de film inmiddels in de bioscoop bekeken – trokken Koopman en acteur Peter Paul Muller het land in om kaartjeskopers te bedanken voor de behaalde resultaten: in verschillende bioscopen werden bezoekers verrast met een reischeque en 1.000 euro zakgeld. De publiciteitsactie droeg er mede aan bij dat ook de grens van 2 miljoen bezoekers werd geslecht. De laatste keer dat een Nederlandse film dat lukte was 29 jaar geleden; toen trok Flodder van Dick Maas 2,31 miljoen bezoekers. In de lijst met best bezochte Nederlandse films bezet Gooische Vrouwen 2 nu de zevende plaats. Eén record was niet voor Gooische Vrouwen 2; Tallulah Schwabs Dorsvloer vol confetti was 45 weken aaneengesloten in de theaters te zien en brak daarmee het oude record van de eerste Gooische Vrouwen-film. De verfilming van de gelijknamige bestseller van Franca Treur uit 2009 was ook de best bezochte Nederlandse film in de filmhuizen. Een dergelijke lange adem hebben de meeste (Nederlandse) artistieke films niet, en zulke bezoekersaantallen zijn dan ook een zeldzaamheid. De wielerdocumentaire Nieuwe helden schraapte bijna tienduizend bezoekers bij elkaar, mede door de inspanningen van regisseur Dirk Jan Roeleven die voorstelling na voorstelling organiseerde via het platform We Want Cinema. Dit innovatieve cinemaon-demand-model legde in het voorjaar echter het loodje, nadat subsidies wegvielen en potentiële investeerders de kat uit de boom bleven kijken. Herrie Film & TV kondigde vrijwel direct een nieuw initiatief aan: ‘on-demand’-vertoningen van arthousefilms en documentaires thuis, op de bank, via een speciale player op de website van de participerende filmtheaters. Zomer van Colette Bothof was de eerste film die gelijktijdig in deze extra, virtuele zaal te zien was.

Dorsvloer vol confetti surprised with a traveller’s cheque and 1,000 Euros cash. Partly because of this publicity campaign, the film crossed the threshold of two million visitors. The last time a Dutch film managed to do so was 29 years ago; back then, Dick Maas’ Flodder pulled in 2.31 million cinemagoers. In the list of most popular Dutch films, Gooische Vrouwen 2 now occupies the seventh spot. One record was not for Gooische Vrouwen 2; Tallulah Schwab’s Dorsvloer vol confetti was screened in theatres for 45 consecutive weeks, breaking the previous record of the first Gooische Vrouwen flick. The adaptation of Franca Treur’s eponymous bestseller from 2009 was also the highest ranking Dutch film in art cinemas. Most (Dutch) artistic films are not such long-winded affairs, so these attendance figures are rare. The cycling documentary New Heroes managed to scrape together almost ten thousand visitors, partly owing to the efforts of director Dirk Jan Roeleven, who organised screening after screening via the We Want Cinema platform. But this innovative cinema-ondemand model kicked the bucket in spring, after subsidies were cancelled and potential investors waited to see which way the wind blew. Herrie Film & TV almost immediately announced a new initiative: ‘on demand’ screenings of arthouse films and documentaries at home, on the couch, via a special player on websites of participating theatres. Colette Bothof’s Zomer was the first film screened simultaneously in this extra, virtual auditorium.


12 Film

Coproducties

Co-productions

In 2015 werden de eerste resultaten zichtbaar van de Netherlands Film Production Incentive, die in de zomer van 2014 werd ingevoerd om het productieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie te versterken. Sinds de lancering werden 92 filmprojecten ondersteund, waarvan 71 speelfilms, 19 documentaires en 2 animatiefilms, voor een totaalbedrag van ruim 22,3 miljoen euro.

In 2015, the first results appeared of the Netherlands Film Production Incentive, implemented in the summer of 2014 to promote the production climate in the Netherlands and strengthen the international competitive position. Since its launch, 92 film projects were supported, 71 of which were features, 19 documentaries and 2 animation films, for an amount totalling more than 22.3 million Euros.

Er kwamen 59 projecten tot stand als internationale coproductie, met landen als België, Luxemburg, Duitsland, Ierland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Hongarije, Polen, Estland, Oostenrijk, Japan, Mexico en Argentinië. Een daarvan is Brimstone van Martin Koolhoven, een coproductie tussen Nederland, Hongarije, Duitsland en België, met production designer Floris Vos, editor Job ter Burg en sound designer Herman Pieëte.

59 projects were realised as international coproductions, with countries such as Belgium, Luxemburg, Germany, Ireland, France, Norway, Sweden, Hungary, Poland, Estonia, Austria, Japan, Mexico and Argentina. One example is Brimstone by Martin Koolhoven, a co-production of the Netherlands, Hungary, Germany and Belgium, with production designer Floris Vos, editor Job ter Burg and sound designer Herman Pieëte.

Het was de bedoeling dat de Hollywood-acteurs Robert Pattinson en Mia Wasikowska de hoofdrollen zouden spelen in de door Koolhoven zelf geschreven (Engelstalige) western, maar beiden bleken kort voor de opnamen toch niet beschikbaar. Zij werden vervangen door Game of Thrones-ster Kit Harington en Dakota Fanning; andere rollen worden gespeeld door onder anderen Guy Pearce en Carice van Houten.

The intention was that Hollywood actors Robert Pattinson and Mia Wasikowska would play the leading roles in this (English-spoken) western that was written by Koolhoven himself, but shortly before the shooting both turned out to be unavailable, after all. They were replaced by Game of Thrones star Kit Harington and Dakota Fanning; other parts are played by actors such as Guy Pearce and Carice van Houten.

Van Houten, die ook in het zesde seizoen van de HBOhitserie Game of Thrones te zien is als de duistere priesteres Melisandre, kreeg tevens een opzienbarend rolletje in de Fox-animatieserie The Simpsons: in de episode Let’s Go Fly a Coot leende ze haar stem aan Annika van Houten, een vijftienjarig meisje met blauw haar. Van Houten maakte ook haar debuut in een Amerikaanse talkshow; met ‘klotsende oksels’ schoof ze aan in de Late Night-show van Seth Meyers. Michiel Huisman keerde ook terug in Game of Thrones; de jonge Nederlandse acteur was verder te zien in de serie Orphan Black, en in het romantische drama The Age of Adaline, samen met Blake Lively en Harrison Ford.

Van Houten, who again appears in the sixth season of the HBO hit series Game of Thrones as the dark priestess Melisandre, also had a special role in the Fox animation series The Simpsons: in the episode Let’s Go Fly a Coot, she lent her voice to Annika van Houten, a fifteen-year-old girl with blue hair. Van Houten also made her debut in an American talk show; ‘armpits dripping’, she took a seat on Seth Meyers’ Late Night Show. Michiel Huisman also returned in Game of Thrones; in addition, this young Dutch actor appeared in the series Orphan Black and in the romantic drama The Age of Adaline, co-starring with Blake Lively and Harrison Ford.

Ook Gouden Kalf-winnaar Marwan Kenzari maakte de overstap naar Hollywood; hij bemachtigde rollen in de Ben-Hur-remake van Timur Bekmambetov, in The Promise (een historisch drama van Terry George met onder anderen Christian Bale en Oscar Isaac) en in What Happened to Monday, een sci-fi thriller van de Noorse regisseur Tommy Wirkola met Noomi Rapace en Glenn Close.

Golden Calf winner Marwan Kenzari also made the switch over to Hollywood; he obtained roles in Timur Bekmambetov’s Ben Hur remake, in The Promise (a historical drama by Terry George, featuring people such as Christian Bale and Oscar Isaac) and in What Happened to Monday, a sci-fi thriller by Norwegian director Tommy Wirkola, featuring Noomi Rapace and Glenn Close.


Film 13 Nog meer prestigieuze opdrachten: de ZweedsNederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaide de nieuwe James Bond-film Spectre, en de FransNederlandse kostuumontwerper Jany Temime maakte de outfits, waaronder de nieuwe smoking van Daniel Craig. Van Hoytema en Temime traden bovendien toe tot de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie die de Oscars toekent. Onder de 322 nieuwe leden waren naast acteurs als Daniel Radcliffe en Emma Stone en de muzikanten Johnny Greenwood en Trent Reznor nog twee Nederlanders: editor Job ter Burg en filmmaker Leonard Retel Helmrich. A Single Life van Job Roggeveen, Joris Oprins en Marieke Blaauw werd – veertien jaar nadat Father and Daughter van Michael Dudok de Wit de prijs won – genomineerd voor de Oscar voor beste korte animatiefilm, maar legde het af tegen de Disneyproductie Feast. Lucia de B. van Paula van der Oest, de Nederlandse inzending voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, werd niet genomineerd. Van der Oest was wel een van de zestien nieuwe leden van de Akademie van Kunsten, onderdeel van de KNAW, die een jaar geleden door minister Bussemaker in het leven was geroepen om de kunsten een (luidere) stem te geven in de Nederlandse samenleving, inclusief de politiek. Ook Heddy Honigmann trad toe tot de KNAW. Bianca Krijgsman won een International Emmy Award voor haar rol in de telefilm De nieuwe wereld van Jaap van Heusden. Last Hijack Interactive, een productie van Submarine Channel gemaakt door Tommy Pallotta en Femke Wolting, won een Digital Emmy Award. Michiel van Erps veel geprezen televisieserie Ramses werd bekroond met een Prix Europa. Hans Maarten van den Brink trad af als directeur van het Mediafonds; hij werd opgevolgd door Ruurd Bierman. Marten Rabarts volgde Claudia Landsberger op als hoofd van EYE International, belast met de promotie van de Nederlandse film, filmmakers en filmindustrie in het buitenland. Matthijs Wouter Knol werd benoemd tot directeur van de European Film Market van de Berlinale. Beelden voor de Toekomst werd voortijdig afgerond. Dit megaproject heeft ervoor gezorgd dat een schat aan audiovisueel materiaal is geconserveerd, waaronder ruim twintigduizend uur film en meer dan negentigduizend uur video. Van ontsluiting voor het grote publiek, zoals aanvankelijk de bedoeling was, is

A Single Life Yet more prestigious assignments: the Swedish-Dutch cameraman Hoyte van Hoytema shot the new James Bond movie Spectre, and the French-Dutch costume designer Jany Temime created the outfits, including Daniel Craig’s new smoking. Moreover, Van Hoytema and Temime joined the Academy of Motion Picture Arts and Sciences, the organisation awarding the Oscars. The 322 new members included, apart from actors such as Daniel Radcliffe and Emma Stone and musicians Johnny Greenwood and Trent Reznor, two other Dutchmen: editor Job ter Burg and filmmaker Leonard Retel Helmrich. Fourteen years after Michael Dudok de Wit’s Father and Daughter won the award, A Single Life by Job Roggeveen, Joris Oprins and Marieke Blaauw was nominated for the Oscar for Best Short Animation Film, but was worsted by the Disney production Feast. Lucia de B. by Paula van der Oest, the Dutch entry for the Oscar for Best Foreign Language Film, was not nominated. Van der Oest was one of the sixteen new members of the Akademie van Kunsten - part of the KNAW – which was appointed by minister Bussemaker one year ago to give the arts a (louder) voice in Dutch society, including politics. Heddy Honigmann also joined the KNAW. Bianca Krijgsman won an International Emmy Award for her role in Jaap van Heusden’s TV film De nieuwe wereld. Last Hijack Interactive, a production from Submarine Channel made by Tommy Pallotta and Femke Wolting, won for a Digital Emmy Award. Michiel van Erp’s commended TV series Ramses was awarded a Prix Europa. Hans Maarten van den Brink stepped down as director of the Media Fund; he was succeeded by Ruurd Bierman. Marten Rabarts replaced Claudia Landsberger as head of EYE International and was entrusted with the promotion of the Dutch film,


14 Film door geldgebrek echter (nog) geen sprake. Het bioscooppersoneel kreeg in 2015 een nieuwe cao; ook trad na zware onderhandelingen het nieuwe Auteurscontractenrecht in werking, die makers een steviger positie geeft ten opzichte van uitgevers, producenten en exploitanten. Distributeur September Film deed een vergeefse poging ‘aanmodderfakker’ genomineerd te krijgen bij de Woord van het Jaar-verkiezing van woordenboekenuitgeverij Van Dale. De personages uit Annie M.G. Schmidts Wiplala kregen een plekje in de Haagse miniatuurstad Madurodam. In aanwezigheid van de hoofdrolspelers Géza Weisz, Kee Ketelaar en Sasha Mylanus werden ze geplaatst bij het Paleis op de Dam, waar een belangrijke scène uit de film van regisseur Tim Oliehoek zich afspeelt.

Internationale festivals

Voor de 68e editie van het festival van Cannes waren twee films geselecteerd die een Nederlandse coproducent hebben: The Lobster, een Engelstalige tragikomedie van de getalenteerde Griekse regisseur Yorgos Lanthimos, werd gecoproduceerd door het Amsterdamse Lemming Film; La tierra y la sombra van de Colombiaan César Augusto Acevedo is gecoproduceerd door Topkapi Films. Beide films vielen in de prijzen: The Lobster werd bekroond met de Juryprijs; La tierra y la sombra kreeg de Caméra d’or, de prijs voor het beste debuut. Stilletjes was gehoopt dat Alex van Warmerdams Schneider vs. Bax ook in Cannes te zien zou zijn. De opvolger van Borgman, die in 2013 meedong naar de Gouden Palm, werd echter niet geselecteerd, maar was na een release in de Nederlandse bioscopen nog wel te zien in de Concorso Internazionale, de hoofdcompetitie van het festival van Locarno. David Verbeeks Full Contact, een productie van Lemming Film over een drone-piloot met gewetenswroeging, was opgenomen in de nieuwe Platform-competitie van het Toronto International Film Festival, waar ook Joost van Ginkels The Paradise Suite (geproduceerd door PRPL en Batside Films) en The Idol van de Nederlands-Palestijnse regisseur Hany Abu-Assad (tot stand gekomen in samenwerking met KeyFilm en September Film Productions) hun wereldpremière beleefden. Op het festival van Venetië draaiden drie coproducties met een Nederlands minderheidsaandeel: Francofonia van de Rus Alexander Sokoerov werd gecoproduceerd

filmmakers and film industry abroad. Matthijs Wouter Knol was appointed head of the Berlinale’s European Film Market. Images for the Future was ended prematurely. Thanks to this megaproject, a wealth of audiovisual material was preserved, including more than twenty thousand hours of film and over ninety thousand hours of video. However, due to a lack of funds, the material is not (yet) publicly available, though this was the initial intent. Cinema staffs got a new collective agreement in 2015; and after firm negotiations, the new Copyright Act became effective, giving creators a stronger position in relation to publishers, producers and proprietors. Distributor September Film made a vain attempt to get ‘aanmodderfakker’ nominated for the Word of the Year elections by dictionary publishers Van Dale. The characters from Annie M.G. Schmidt’s Wiplala were embedded in miniature city Madurodam in The Hague. In the presence of leading actors Géza Weisz, Kee Ketelaar and Sasha Mylanus, they were placed next to the Royal Palace of Amsterdam, where a key scene in the film by director Tim Oliehoek is set.

International festivals

For the 68th edition of the Cannes festival, two films had been selected with Dutch co-producers: The Lobster, an English-spoken tragicomedy by the talented Greek director Yorgos Lanthimos, was co-produced by the Amsterdam-based Lemming Film; La tierra y la sombra by the Colombian César Augusto Acevedo was co-produced by Topkapi Films. Both films bagged awards: The Lobster won the Jury Award; La tierra y la sombra clinched the Caméra d’or, the award for best debut. People had secretly hoped Alex van Warmerdam’s Schneider vs. Bax would also be screened at Cannes. But the sequel to Borgman, which competed for the 2013 Golden Palm, was not selected, though after its release in Dutch theatres it was screened as part of Concorso Internazionale, the main competition of the Locarno festival. The Idol by Dutch-Palestinian director Hany Abu-Assad, realised in association with KeyFilm and September Film Productions, had its world première at the Toronto International Film Festival. In Venice, three coproductions screened with a Dutch (minority) interest: Francofonia by the Russian Alexander Sokurov was coproduced by N279 Entertainment, Boi neon by Brazilian


Film 15 door N279 Entertainment, Boi neon van de Braziliaanse regisseur Gabriel Mascaro door Viking Film, en Sobytie van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa door Atoms & Void. De Nederlandse afvaardiging op het festival van Berlijn was, zoals de laatste jaren zo vaak, het grootste: er waren acht Nederlandse films, een tvserie en vier minoritaire coproducties geselecteerd. Peter Greenaways Eisenstein in Guanajuato, geproduceerd door Submarine en Fu Works, streed in de officiële competitie mee om de Gouden Beer; het door VICE media geproduceerde speelfilmdebuut Prins van Sam de Jong was de openingsfilm van de Generation 14plus-sectie, waarin ook Saskia Diesings Nena en Mees Peijnenburgs korte film Un creux dans mon coeur waren opgenomen; Dorsvloer vol confetti en de korte film Giovanni en het waterballet van Astrid Bussink waren opgenomen in het onderdeel Generation Kplus. Zurich van Sacha Polak was geselecteerd voor het Forum; de documentaire Sergio Herman, FUCKING PERFECT van Willemiek Kluijfhout werd gepresenteerd in Kulinarische Kino; en Dana Nechushtans met een Gouden Kalf bekroonde serie Hollands Hoop werd vertoond op de eerste editie van Drama Series Days. Cha Va Con, Necktie Youth, The Summer of Sangaile en The Yes Men Are Revolting waren de Nederlandse minotaire coproducties op de Berlinale. De Nederlandse films bleven niet onopgemerkt: Zurich werd bekroond met de CICAE-prijs van de Europese arthousebioscopen, Giovanni en het waterballet won de prijs voor beste korte jeugdfilm, en Prins en Nena kregen speciale vermeldingen van de jeugdfilmjury’s.

Nederlandse filmfestivals

Giovanni en het waterballet was eerder ook al bekroond op het International Documentary Filmfestival Amsterdam; de Mediafondsprijs Kids & Docs ter waarde van 15.000 euro, die werd toegekend door een kinderjury, is bestemd voor een nieuwe jeugddocumentaire. De grootste Nederlandse verrassing op het IDFA was Those Who Feel the Fire Burning; de eerste lange documentaire van de jonge Morgan Knibbe werd genomineerd voor beste lange documentaire en beste Nederlandse documentaire. Knibbe greep overigens naast beide prijzen. Het Nieuwe Rijksmuseum – de film van Oeke Hoogendijk werd bekroond als beste Nederlandse documentaire.

Prins director Gabriel Mascaro by Viking Film, and Ukrainian director Sergei Loznitsa’s Sobytie by Atoms & Void. The Dutch delegation at the Berlin festival was, as so often in recent years, the largest one: eight Dutch films, one TV series and four minority co-productions were selected. Peter Greenaway’s Eisenstein in Guanajuato, produced by Submarine and Fu Works, competed for the Golden Bear in the official competition; Sam de Jong’s feature debut Prins, produced by VICE media, was the opening film of the Generation 14plus section, which also included Saskia Diesing’s Nena and Mees Peijnenburg’s short film Un creux dans mon coeur; Dorsvloer vol confetti and Astrid Bussink’s short film Giovanni en het waterballet were part of the Generation Kplus section. Sacha Polak’s Zurich was selected for the Forum; Willemiek Kluijfhout’s documentary Sergio Herman, FUCKING PERFECT was presented in Kulinarische Kino; and Dana Nechushtan’s Golden Calf-winning series Hollands Hoop was screened at the first edition of Drama Series Days. Cha Va Con, Necktie Youth, The Summer of Sangaile and The Yes Men Are Revolting were the Dutch minority co-productions at the Berlinale. The Dutch films did not remain unnoticed: Zurich was presented with the CICAE Award of the European arthouse theatres, Giovanni en het waterballet won the award for best short youth film, and Prins and Nena received honourable mentions from the youth film juries.

Dutch film festivals

Giovanni en het waterballet had already won a prize at the International Documentary Filmfestival Amsterdam; the Media Fund Award Kids & Docs worth 15,000 Euros, which was granted by a children’s jury, was set aside for a new youth documentary. The biggest Dutch surprise at IDFA was Those Who Feel the Fire Burning; the first fulllength documentary by the young Morgan Knibbe was nominated for best long documentary and best Dutch


16 Film De documentaire, gebaseerd op de meermaals bekroonde vierdelige televisieserie, was in de zomer van 2015 ook in een aantal Amerikaanse bioscopen te zien. Op Cinekid werd Simone van Dusseldorps Het leven volgens Nino uitgeroepen tot beste kinderfilm van het jaar. De juryprijs voor de beste televisieproductie ging naar Munya in mij van Mascha Halberstad, die ook de fraaie clip maakte voor Wild Frontier van de Britse band The Prodigy. Directeur Rutger Wolfson kondigde na acht jaar zijn vertrek aan bij het International Film Festival Rotterdam. Hij wordt opgevolgd door producent Bero Beyer. Bij zijn afscheid kreeg Wolfson de Erasmusspeld uit handen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, die hem prees om zijn innovatievermogen en doortastendheid. Dat innovatievermogen kreeg op Wolfsons laatste editie mede vorm in het onderdeel IFFR Live!: vijf festivalfilms, waaronder Atlantic. van Jan-Willem van Ewijk en Erbarme Dich - Matthäus Passion Stories van Ramon Gieling, waren tegelijkertijd in Rotterdam en tientallen zalen in andere Europese steden te zien. Na afloop konden bezoekers van alle vertoningen via twitter praten met de cast en crew van de film, en zo op afstand toch het festivalgevoel meemaken. Het Nederlands Film Festival veranderde na de vorige editie de toekenningsprocedure van de Gouden Kalveren. Die werden 34 jaar uitgereikt door onafhankelijke jury’s; vanaf de komende editie worden de prijzen verbonden aan speelfilms en lange documentaires toegekend door de leden van de Dutch Academy for Film, voormalige winnaars van Gouden Kalveren en winnaars van prijzen op A-festivals. Met de invoering van dit zogenoemde Academysysteem, dat ook wordt toegepast bij de Duitse Lola’s, de Franse Césars, de Britse BAFTA’s en de Academy Awards, ontstond er ruimte voor een programma met een expliciete focus op de auteursfilm en artistieke film: Forum van de Regisseurs. Met het Forum wil het festival een duwtje in de rug geven aan films die de grenzen en de mogelijkheden van de filmkunst verkennen en het gesprek over film nieuwe impulsen geven. Jan Pieter Ekker is kunstredacteur bij Het Parool en freelance programmeur en adviseur.

documentary. Both awards eluded Knibbe, by the way. Het Nieuwe Rijksmuseum – de film by Oeke Hoogendijk was crowned best Dutch documentary. This film, based on the award-winning four-part TV series, also played in a series of American theatres in the summer of 2015. At Cinekid, Simone van Dusseldorp’s Het leven volgens Nino was proclaimed best children’s film of the year. The jury award for best TV production went to Munya in mij by Mascha Halberstad, who also made the great music video for Wild Frontier by the British band The Prodigy. After an eight-year stint, director Rutger Wolfson announced his departure from the International Film Festival Rotterdam. He is succeeded by producer Bero Beyer. At his parting ceremony, Wolfson received the Erasmus Pin from the mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, who lauded him for his innovative skills and boldness. Wolfson’s pioneering drive manifested itself at his final edition in the IFFR Live! section: five festival films, including Jan-Willem van Ewijk’s Atlantic. and Ramon Gieling’s Erbarme Dich - Matthäus Passion Stories, were simultaneously screened in Rotterdam and dozens of theatres in other European cities. Afterwards, visitors of all the screenings could discuss matters via twitter with the cast and crew of the film, and experience the festival feeling from a distance. After its previous edition, the Netherlands Film Festival changed its procedure to award Golden Calves. For 35 years, these were granted by independent juries; from this year’s edition, the awards for feature films and long documentaries will be conferred by members of the Dutch Academy for Film, former Golden Calves winners and award winners at A-festivals. After the implementation of this so-called Academy System, which is also used for the German Lolas, French Césars, British BAFTAs and Academy Awards, there was room for a programme section explicitly focussing on the author’s film and the artistic film: The Directors’ Forum. With this Forum, the festival wants to give a leg-up to films that explore the boundaries and possibilities of cinematographic art and give new impulses to the debate on cinema. Jan Pieter Ekker is art editor at Het Parool and freelance programmer and adviser.


Televisie 17

TV, niet meer het kleine broertje van de bioscoop Television, no longer cinema’s little brother Hans Beerekamp

De relatie tussen film en televisie in Nederland is traditioneel nogal ongemakkelijk, op z’n best een verstandshuwelijk waar weinig liefde bij komt kijken. Toen Jos Stelling in 1981 voor het eerst de Nederlandse Filmdagen organiseerde, de voorloper van het Nederlands Film Festival, waren televisieproducties daar niet of nauwelijks welkom. De definitie van film was datgene wat in een bioscoop geprojecteerd werd. Een lange bioscoopfilm was het hoogst haalbare voor een regisseur, die om de schoorsteen te laten roken natuurlijk ook weleens een opdrachtfilm of een reclamespot draaide, zonder daar al te veel ruchtbaarheid aan te geven. Maar voor televisie werken, dat toch echt liever niet. De uitzondering vormden die filmmakers die bij de televisie het vak hadden geleerd, vooral in de nonfictiesector van de VPRO. Voor documentaires was televisie ook in 1981 al de belangrijkste bron van financiering. Het oeuvre van eigenzinnige filmauteurs als Johan van der Keuken en Kees Hin werd vrijwel volledig door bijdragen van omroepen mogelijk gemaakt. In de loop van de jaren 80, na het opdrogen van het commerciële succes van de pikante Nederlandse speelfilm in de jaren 70, werd duidelijk dat zonder televisiefinanciering ook speelfilms niet meer gemaakt konden worden. Tot ergernis van veel producenten en regisseurs waren het de omroepdramaturgen die beslisten wat er wel en niet tot stand kwam. Want wat weten die televisiemensen nou helemaal van film? De rijksoverheid hielp een handje, door het instellen van nieuwe

In the Netherlands, the relationship between film and television has traditionally been rather uneasy, at best a marriage of convenience that does not involve much affection. When Jos Stelling in 1981 organised the first Dutch Film Days, the precursor of the Netherlands Film Festival, TV productions were hardly welcome. The definition of film was that which was projected in a cinema. A long cinema film was the highest attainable goal for a director who, to keep the bot boiling, also occasionally had to shoot an industry film or commercial, without giving much publicity to it. But working for television? Rather not. The exception were those filmmakers who had learned the profession in television, particularly in the non-fiction section of the VPRO. For documentaries, television was already the main financial source in 1981. The body of work of autonomous film authors such as Johan van der Keuken and Kees Hin were almost completely facilitated by contributions from broadcasters. In the course of the 1980s, after the commercial success of the racy Dutch feature film in the 1970s had wilted, it became apparent that without TV funding, feature films could not be made anymore either. To the annoyance of many producers and directors, the network dramatists were the ones deciding what was and was not realised. After all, what do these TV people know about cinema? The national government gave them a hand, by implementing new subsidy funds. A film fund was initiated for the small-scale, artistic film as well as a Dutch Cultural Broadcasting Promotion Fund, the current Dutch Cultural Media Fund, which


18 Televisie subsidiefondsen. Er kwam een filmfonds voor de kleine, artistieke film en een Stimuleringsfonds voor de Nederlandse Culturele Omroepproducties, het huidige Mediafonds, dat deskundige commissies instelde om een deel van de omroepgelden te herverdelen onder door experts goedgekeurde makers. Hier sprak een zeker wantrouwen uit, in het oordeelsvermogen van de mensen van de televisie. Maar dat wantrouwen werd tot voor kort in de sector breed gedragen. Volgend jaar houdt het Mediafonds op te bestaan, omdat de politiek meent dat de omroep in staat moet worden geacht zelf vast te stellen wat kwalitatief de moeite waard is. Dat klinkt als emancipatie, maar het is wel in tegenstelling met de tendens dat ook de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) steeds meer belang lijkt te hechten aan kijkcijfers als belangrijkste maat van succes. Ooit werd overwogen de naam van het festival te wijzigen in Nederlands Film en Televisie Festival. Er kwamen ook aparte Gouden Kalveren voor televisiedrama. Maar als een telefilm ook enige tijd in de bioscoop te zien was, dan deed het weer mee als speelfilm, zoals vorig jaar de winnaar van het Gouden Kalf voor de Beste Lange Speelfilm Aanmodderfakker. Dit jaar lanceert het NFF de festivalonderdelen Film, Televisie en Interactive & Games. In werkelijkheid lopen die categorieën steeds meer in elkaar over. Verzin maar eens in welke categorie een productie hoort die eerst een tijdje exclusief online te zien is en daarna alsnog door een lineaire tv-zender wordt uitgezonden. Het overkwam dit jaar de serie Zwarte tulp, die bij Videoland in première ging en een half jaar later alsnog bij moedermaatschappij RTL opdook. Film is niet meer wat op celluloid in een aaneengesloten week geprojecteerd wordt. Televisie is niet meer wat een omroep via de ether uitzendt. Gesprekken in het café gaan tegenwoordig vaker over series op Netflix dan over nieuwe bioscoopfilms. Wel houdt traditionele lineaire televisie vooralsnog zijn enorme bereik in stand, omdat je door daarnaar te kijken de grootste kans houdt op gemeenschappelijke gespreksstof bij de koffieautomaat. Er zijn nog maar heel weinig filmmakers, in Nederland en ver daarbuiten, die het beneden hun waardigheid achten om voor televisie te werken. Integendeel: vrijwel alle grote regisseurs in binnenen buitenland erkennen dat de vrijheid bij het maken van een grote serie voor een betaalkanaal veel groter is dan bij een bioscoopfilm. In de eerste plaats kun je in meer uren speeltijd bredere, langere en meer

formed proficient commissions to redistribute part of the broadcasting funds among filmmakers who were approved of by experts. This betrayed a certain distrust in the judgment of people working in television. But until recently this distrust was widely felt in the sector. Next year, the Media Fund will cease to exist, because politicians think broadcasters should be considered capable of assessing themselves what is good or bad. This sounds like emancipation, but it contradicts the tendency that even the Nederlandse Publieke Omroep (NPO, Dutch Public Broadcasting) seems to set greater store by viewer ratings as the chief measure of success.

Zwarte tulp © Pief Weyman/pief.ca At one time, the organisation thought about changing the name of this festival into the Netherlands Film and Television Festival. They introduced separate Golden Calves for TV Drama. But when a TV film was also screened in theatres for some time, it still competed as a feature film, like last year the winner of the Golden Calf for Best Feature Film, Aanmodderfakker. This year, the NFF launches the festival sections Film, Television and Interactive & Games. In reality, these categories get blended more and more. Just imagine in which category a production belongs that is first exclusively shown online for a while, but subsequently broadcast by a linear TV channel. This happened this year with the series Zwarte tulp, which premiered at Videoland and emerged six months later at parent company RTL. Film is no longer what is projected on celluloid for one unbroken week. Television is no longer what a TV channel broadcasts over the ether. Bar conversations nowadays are more often about series on Netflix than new theatrically released movies. But traditional real-time television does retain its wide reach, because by watching it you still have the biggest chance of having common conversation topics at the coffee machine. There are very few filmmakers left, in the Netherlands


Televisie 19 complexe verhaallijnen weven. Dat is ook de reden dat schrijver Salman Rushdie stelde dat een serie voor HBO of Netflix de pendant was geworden van de 19e eeuwse romans van Dickens en Balzac. Maar ook de externe druk is minder groot dan bij een speelfilm, waar private financiers en subsidiegevers zich tot in detail bemoeien met het verwezenlijken van tevoren vastgestelde doelstellingen. Hoe werkt deze nieuwe verhouding tussen de werelden van film en televisie uit voor de Nederlandse situatie? Niet overal hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Het meest rooskleurig verloopt de samenwerking waar die ook al het langst bestaat, namelijk voor de documentaire. Het huidige niveau van de Nederlandse documentaire is nog steeds dat van de top van de Champions League. Er wordt heel veel goeds gemaakt. Internationale prijzen worden gewonnen door films als Het Nieuwe Rijksmuseum (Oeke Hoogendijk), die eerst een tv-serie was en daarna een lange bioscoopdocumentaire; Ne me quitte pas (Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden); Om de wereld in 50 concerten (Heddy Honigmann); Those Who Feel the Fire Burning (Morgan Knibbe); Satudarah – One Blood (Joost van der Valk en Mags Gavan) en Naziha’s Lente (Gülsah Dogan). Al deze films kwamen tot stand dankzij de omroepen en subsidiefondsen. Ze worden uitgezonden en zijn ook veelal voor iedereen online toegankelijk, dankzij platforms als NPOdoc.nl. Dat laatste platform staat echter onder vuur en dreigt te worden opgeheven, althans gefuseerd. Er is enige druk op de NPO, omdat het enorme aanbod van documentaires niet alleen op primetime kan worden uitgezonden. Hoewel de nadruk in het omroepbeleid op onder meer documentaires (en drama) komt te liggen, zie je vooralsnog veel wat minder toegankelijke documentaires naar nachtelijke uitzendtijden verhuizen, terwijl de onlineverspreiding niet bepaald gestimuleerd wordt.

Those Who Feel the Fire Burning

and far beyond, who disdain working for television. On the contrary: almost all great directors home and abroad acknowledge that the freedom they have shooting a big series for a subscription channel is much greater than for a theatre movie. For one thing, you can weave broader, longer and more complex plotlines in more hours of playing time. This is also why writer Salman Rushdie argued that a series for HBO or Netflix had become the counterpart of the 19th century novels by Dickens and Balzac. And the external pressure is also smaller than for feature films, where private financers and subsidisers often meddle in detail in the realisation of predetermined goals. How does this new relationship between the realms of film and television pan out for the Dutch situation? Not everywhere the same, you may say. The collaboration works out at its rosiest where it has existed the longest, that is in the documentary genre. The current level of the Dutch documentary is still that of the top of the Champions League. Many great productions are made. International awards are won by films such as Het Nieuwe Rijksmuseum (Oeke Hoogendijk), which started as a TV series before being expanded into a long theatrical documentary; Ne me quitte pas (Sabine Lubbe Bakker and Niels van Koevorden); Om de wereld in 50 concerten (Heddy Honigmann); Those Who Feel the Fire Burning (Morgan Knibbe); Satudarah – One Blood (Joost van der Valk and Mags Gavan) and Naziha’s Lente (Gülsah Dogan). All these films were realised thanks to broadcasters and subsidy schemes. They are broadcast and in many cases are publicly available online, owing to platforms such as NPOdoc.nl. However, this latter platform is under pressure and threatens to be discontinued, or at least merged. Some pressure lies on the NPO, because there are so many documentaries that they cannot broadcast them all on primetime. Although their emphasis gradually shifts to documentary (and drama), as yet less accessible documentaries are moved to more late-night slots, while online distribution is not exactly stimulated. Another problem of the documentary genre is that this affluence is hardly visible in the theatres. Only a couple of documentaries, mostly aimed at specific target groups, obtain noticeable attendance figures. It seems as if only at festivals, IDFA in particular, audiences are prepared to buy tickets for documentaries, insofar as it is not a nature film, of course. In short: Everything is fine and dandy with the documentary film, but some lights turn orange. The distribution deserves further attention.


20 Televisie Ander probleem van de documentaire is dat die weelde in de filmtheaters nauwelijks zichtbaar wordt. Daar trekken slechts enkele documentaires, veelal gericht op specifieke doelgroepen, waarneembare bezoekcijfers. Het lijkt wel of alleen op festivals, met name IDFA, het publiek bereid is een kaartje te kopen voor een documentaire, voor zover het geen natuurfilm is uiteraard. Kortom: het gaat uitstekend met de documentaire, maar er springen een paar lichten op oranje. De distributie verdient nadere aandacht. Met uitzondering van Zwarte tulp zijn er nog weinig tekenen van een bloeiende productie van Nederlandse tv-series voor betaalde platforms. De private tv-zenders produceren wel veel drama, maar relatief low-budget, mede doordat geen subsidie kan worden verkregen uit de traditionele fondsen. Will Koopman, producent en regisseur van de RTL-serie Gooische Vrouwen en de twee ook in de bioscoop zeer succesvolle gelijknamige films, leidt bij productiehuis Talpa (John de Mol) een productieve dramatak. De meest succesvolle serie was dit seizoen de tweede reeks van Divorce, maar ook Familie Kruys en voor SBS Gouden Bergen en het oorspronkelijk Duitse Danni Lowinski. Die laatste serie is een voorbeeld van een subgenre waarin de SBS-groep het heel goed doet, namelijk de woord voor woord letterlijke remake van buitenlandse series: het Britse Dagboek van een callgirl, het Australische Celblok H, en het IsraĂŤlische Bagels & Bubbels. Ook opvallend was de door Marc de Cloe en Bobby Boermans voor RTL geregisseerde serie Nieuwe buren. Bovendien zijn Talpa en eerder al EyeWorks zeer actief op de bioscoopmarkt, waar ze voor enkele van de grootste blockbusters van de afgelopen jaren tekenden. De komst van de grote tv-producenten naar de Nederlandse bioscopen markeert daar een nieuwe tweedeling, tussen goed lopende succestitels die veelal matige kritieken krijgen, en door festivals en critici goed ontvangen kunstzinnige films, waar weer weinig animo voor is bij het publiek. Het lijkt wel of het juist het middensegment is dat het loodje legt in het overheidsbeleid dat de markt de doorslag wil laten geven. Het zijn juist dat soort tussenfilms, een beetje zoals Matthijs van Heijningen ze in het begin van zijn lange loopbaan produceerde, die je nu bij de publieke omroep kunt aantreffen. De telefilms Aanmodderfakker (Michiel ten Horn) en een jaar eerder Matterhorn (Diederik Ebbinge) zijn voorbeelden

With the exception of Zwarte tulp, there are few signs of a flourishing production of Dutch TV series for subscription platforms. Private TV channels do produce a lot of drama, but relatively low-budget, partly because they are not eligible for subsidy from traditional funds. Will Koopman, producer and director of the RTL series Gooische Vrouwen and the two eponymous features that were equally successful in the cinema, leads a prolific drama section at production company Talpa (John de Mol). The most successful series this season was the second series of Divorce, but also Familie Kruys and for SBS Gouden Bergen and the originally German Danni Lowinski. The latter series is an example of a subgenre in which the SBS group excels, that is the verbatim remake of foreign series: the British Dagboek van een callgirl, the Australian Celblok H, and the Israeli Bagels & Bubbels. Another eye-catching project was the series Nieuwe buren, directed for RTL by Marc de Cloe and Bobby Boermans. Furthermore, Talpa/Koopman and before that EyeWorks/Reinout Oerlemans are very active on the theatrical market, producing some of the biggest blockbusters in recent years. The move by large TV producers to the Dutch theatres marks a new divide there, between popular hits that often get poor reviews, and artistic films that are received favourably by festivals and critics but the public is not too enthusiastic about. It seems as if it is the middle segment that gets the short end of the stick in a government policy that wants the market to be the decisive factor. It is this type of in-between films, a bit like the ones Matthijs van Heijningen produced at the start of his long career, that you can find on national TV now. TV films such as Aanmodderfakker (Michiel ten Horn) and one year earlier Matterhorn (Diederik Ebbinge) are cases in point, titles that are appreciated by wider audiences, but also score at festivals. Another example is the drama series Ramses, the fiction debut by documentary filmmaker Michiel van Erp, which the TV critics awarded both a Golden Calf for Best Actor and a Silver Nipkow Disk last year. Initially, the ratings were not very good, but everyone understands this quality level can bridge the gap between audience and arthouse film. Not surprisingly, Van Erp is expected to make his debut as a feature director this coming season. As yet, Talpa and EyeWorks are no match for these quality standards of NPO’s top series (and proportionate budgets). This season, in this category we saw productions such as Hollands Hoop (Dana Nechushtan),


Televisie 21 van zulke door een wat breder publiek gewaardeerde, maar ook op festivals scorende titels. Een ander voorbeeld is de dramaserie Ramses, het fictiedebuut van documentairemaker Michiel van Erp, dat het afgelopen jaar zowel een Gouden Kalf voor Beste Acteur als een Zilveren Nipkowschijf van de tvcritici kreeg. De kijkcijfers waren in eerste instantie niet om over naar huis te schrijven, maar iedereen snapt dat dit soort kwaliteit potentieel een brug kan slaan over de kloof tussen publiek en arthouse-film. Niet voor niets debuteert Van Erp naar verwachting komend seizoen als regisseur van een bioscoopfilm. Tegen die kwaliteit van de topseries van de NPO (en de navenante budgets) zijn Talpa en EyeWorks vooralsnog niet opgewassen. Dit seizoen zagen we in die categorie onder meer Hollands Hoop (Dana Nechushtan), het tweede seizoen van A’dam – E.V.A. (Norbert ter Hall), de familieserie Vrolijke Kerst, het onevenwichtige Noord Zuid en Goedenavond dames en heren, en De fractie, de nog wat onbeholpen, maar veelbelovende poging om politiek drama in de trant van het Deense Borgen en de Netflix-hit House of Cards te maken. De VPRO experimenteerde ook met controversiële, zeer interessante Kammerspiele als Missie Aarde en Suspicious Minds. Ook in drama is er dus nog heel veel waarmee de publieke omroep zijn naam eer aandoet. Maar net als bij de documentaire moeten we afwachten wat er overblijft als de obsessie met kijkcijfers niet meer gecorrigeerd wordt door culturele checks als het Mediafonds. Er zijn tekenen dat ook bij dramaseries de vrijheid voor de maker niet meer vanzelfsprekend optimaal zou zijn. Het wachten is op een eerste Gouden Kalf voor een Nederlandstalige serie bij Netflix. Hans Beerekamp is sinds 2003 televisierecensent van NRC Handelsblad. Van 1979 tot 2003 was hij filmredacteur van dezelfde krant.

Nieuwe buren the second season of A’dam – E.V.A. (Norbert ter Hall), the family series Vrolijke Kerst, the unbalanced Noord Zuid and Goedenavond dames en heren, and De fractie, the still rather bungling, but promising attempt to make political drama styled after the Danish Borgen and the Netflix hit House of Cards. The VPRO also experimented with controversial, very interesting Kammerspiele like Missie Aarde and Suspicious Minds. So in drama, too, there is a lot with which the public broadcaster lives up to its name. But just as with the documentary, we will have to wait and see what remains if the obsession with ratings is no longer rectified by cultural checks by institutes like the Media Fund. There are signs that with drama series, too, the creators’ freedom will no longer be indisputably optimal. Let us see when the first Golden Calf is awarded to a Dutchspoken series on Netflix. Hans Beerekamp has been a TV reviewer for NRC Handelsblad since 2003. From 1979 to 2003, he was a film editor at this newspaper.


22 Interactive & Games

Interactive storytelling: kijkers, code en kenners Interactive storytelling: viewers, code and experts

De opkomst en ondergang van de Somalische piraterij. Dat is het onderwerp van Last Hijack, de Emmy Award-winnende interactive digital production van Bruno Felix, medeoprichter van het Nederlandse productiebedrijf Submarine. ‘Met interactive kun je het beste uit elke mediavorm inzetten om je verhaal te vertellen.’ KIJKERS – ‘In Last Hijack bepaal je als kijker voortdurend welke verhaallijn je volgt. Je kunt kiezen voor het perspectief van de kaper of de kapitein van het gekaapte schip. Voor dat van de schippersvrouw of de advocaat die de kaper verdedigt. Of voor het verhaal van een journalist over het piraterijprobleem. Je voert in zekere zin de regie: jij bepaalt het tempo en het moment waarop je het verhaal induikt. Dat kenmerkt goede interactive.’ CODE – ‘Hokjes, regels en vormen, ze gelden niet voor interactive storytelling. Elementen uit

Last Hijack

The rise and fall of Somali piracy. That is the subject of Last Hijack, the Emmy Award-winning interactive digital production by Bruno Felix, co-founder of Dutch production company Submarine. ‘Interactive allows you to take the best elements of every media form and tell your story.’ VIEWERS – ‘As a viewer of Last Hijack, you continually decide which storyline you follow. You can opt for the perspective of the hijacker or the captain of the seized boat. For that of the bargee’s wife or the lawyer defending the hijacker. Or for the story a journalist writes on the piracy issue. In a way, you are the director: you decide on the pace and the moment you immerse yourself in the story. This characterises good interactive.’ CODE – ‘Pigeon holes, rules and conventions; they do not apply to interactive storytelling. Elements from documentaries, animations, graphic novels and feature films: as a maker, you can incorporate the best from each media form to tell your story as poignantly as possible. And you never stop learning. Like a pioneer, you keep asking yourself questions. How do games tell stories? How is sound used in films? Which elements can we adopt for our own productions?’ EXPERTS – ‘An animator collaborating with a game developer. A filmmaker exerting his talent for a commercial or TV series. Professionals do not stick to their trades, but go back and forth between fields. In the Netherlands, this already happens more than, say, the US. This is because we live in such a small country,


Interactive & Games 23

documentaires, animaties, graphic novels en speelfilms: als maker kun je het beste uit elke mediavorm inzetten om je verhaal zo indringend mogelijk te vertellen. En je bent nooit uitgeleerd. Als pionier blijf je jezelf vragen stellen. Hoe vertellen games verhalen? Hoe wordt geluid toegepast in films? Wat kunnen wij daarvan overnemen voor onze producties?’ KENNERS – ‘Een animator die samenwerkt met een gameontwikkelaar. Een filmmaker die zijn talent inzet voor een commercial of tv-serie. Vakmensen blijven niet binnen hun hokjes, maar wandelen heen en weer tussen sectoren. In Nederland gebeurt dat al meer dan in bijvoorbeeld Amerika. Dat komt doordat we zo’n klein land zijn, waar we allemaal dezelfde taal spreken en elkaar kennen. Maar dat niet alleen. We zijn ook nieuwsgierig. En we willen graag van elkaar leren en lenen.’ Bruno Felix is samen met Femke Wolting eigenaar van productiebedrijf Submarine. Daarnaast leiden ze Submarine Channel, het lab waarin ze experimenteren met nieuwe vormen van digital storytelling.

where we all speak the same language and know each other. But that is not all. We are also curious. And we want to learn and borrow things from each other.’ Bruno Felix and Femke Wolting are the owners of production company Submarine. Additionally, they run Submarine Channel, the lab that experiments with new forms of digital storytelling.


24 Interactive & Games

Op gespannen voet: games en verhalen At loggerheads: games and stories Niels ’t Hooft

Het zou te makkelijk zijn om dit schrijven te beginnen met de vaststelling dat games niets, maar dan ook echt niets, te maken hebben met films. De vele games-van-de-film bewijzen dat het genuanceerder ligt (hoewel de film doorgaans beter is dan de game, om van het boek nog maar te zwijgen). Maar ook niet-gelicenseerde spelproducties putten volop uit de beeldtaal van film; sommige gamemakers hadden schijnbaar stiekem filmmaker willen zijn. Het punt is: games lijken in hun kern niet op films. Ze hebben niet per se een verhaal, en hebben dat ook niet nodig. Games draaien om herhalende handelingen met dynamische gevolgen; het is prima mogelijk om uren, dagen, jarenlang gegrepen te zijn door (beter worden in) het uitvoeren van die handelingen en het inschatten van die gevolgen. Zonder een grammetje verhaal, zelfs geen uitleg waaróm. Denk: Tetris. Dit alles neemt niet weg dat games boeiende verhalen kunnen vertellen; dat sommige games beter zijn met betere verhalen. Games zijn een hybride medium, een totaalmedium misschien wel, dat andere media kan absorberen. Het neemt er dan tijdelijk de kenmerken van aan, overigens zonder dat dit de essentie verandert. Zie bijvoorbeeld muziekgames, literaire games, en inderdaad filmische, verhalende games. Maar games en verhalen staan op gespannen voet. Want de kenmerken van verhalen – eindig, bondig, lineair – liggen niet bepaald in het verlengde van de eerder genoemde herhalende handelingen en dynamische gevolgen. Je hoeft geen diepgaand onderzoek naar verhalende spellen te doen om dat

It would be too easy to begin this piece by stating that games have nothing, absolutely nothing, to do with films. The numerous games-of-the-film prove things are more variegated than that (although the film is usually better than the game, not to mention the book). But also non-licensed game productions draw liberally from the imagery of films; it seems some game makers secretly want to be filmmakers. The point is: games essentially do not look like films. They do not necessarily tell a story, and they do not need to. Games revolve around repetitive actions with dynamic consequences; it is perfectly possible to be captivated for hours, days or years by performing (and improving) these actions and assessing these consequences. Without a shred of story, even without any explanation. Think: Tetris. All the same, games can tell interesting stories; and some games are better with better stories. Games are a hybrid medium, a total medium, perhaps, that can absorb other media. It temporarily assumes its characteristics, without changing the essence, by the way. See for instance music games, literary games and, there you go, cinematic, narrative games. But games and stories are at loggerheads. Because the characteristics of stories – finite, terse, linear – are not exactly in line with the above-mentioned repetitive actions and dynamic consequences. You do not have to carry out in-depth research into narrative games to recognise this field of tension; often, both the action and consequence are restricted. Games of this type often have a structure that is sometimes called ‘string of pearls’; you can play a segment (the chain), before being


Interactive & Games 25 spanningsveld te herkennen; vaak zijn zowel de handeling als het gevolg erin aan banden gelegd. Dergelijke games hebben vaak een structuur die wel de ‘parelketting’ wordt genoemd; je mag een stukje spelen (de ketting), waarna zich bij wijze van beloning een plotontwikkeling ontvouwt (de parel). Wat je doet in de ketting, hoe dynamisch ook, heeft geen gevolgen voor de parel. Binnen dit kader zijn fraaie spellen gemaakt, mede dankzij het houvast van een vastomlijnde structuur, en vaak ook beproefde gameplay. Het voorbeeld van The Last of Us dringt zich op, een sfeervolle roadtrip in een postapocalyptisch Amerika (en bovendien ’gewoon’ een schietspel). Overigens lijken de verhalen van dit soort spellen door hun lengte en episodische natuur vaak minder op die van films en meer op die van tv-series; goede tv-series welteverstaan. Toch wringt er iets: de belofte van dynamiek wordt niet ingelost. En dus bestaan er al heel lang pogingen om gameverhalen dynamisch te maken. Eén belangrijke bouwsteen daarvoor is de open spelwereld. In plaats van dat de speler over een vast pad wordt geleid, is er een uitgestrekte omgeving waarin de speler kan gaan waar (en doen wat) hij wil. Dit is gamedynamiek ten voeten uit, en in zijn meest basale vorm gespeend van iedere stuwende ontwikkeling en thematische samenhang die we met verhalen associëren. Vaak zie je daarom een sterke nadruk op backstory; in wat de speler doet is geen coherent verhaal te ontdekken, maar de plekken die hij aandoet hebben wel een geschiedenis. En dat werkt al verbazend goed. Veel moderne openwereldgames brengen daarnaast simpelweg parelkettingen aan; in een game als Grand Theft Auto V kan de speler als het ware moduleren tussen vrije opdrachten en een lineaire verhaalprogressie. Ook interactieve fictie (IF) is een belangrijke bouwsteen. IF is tekst waarin de lezer zelf kiest hoe het verhaal verder gaat; het lineair scenario valt in vertakkingen uiteen, al komen die vertakkingen om de complexiteit te beteugelen mettertijd vaak weer samen. Games doen regelmatig hun voordeel met dit principe, zoals de The Walking Dead- en Game of Thrones-reeksen van Telltale, en Herald van het Nederlandse Wispfire, een avonturengame over kolonialisme die momenteel in voorbereiding is. Hoe groter de (illusie van) keuzes, hoe meer de dynamiek van games benaderd wordt; geavanceerdere IF doet hier een schepje bovenop met de ‘states’ van verhaalvertakkingen te

rewarded with a plot development (the pearl). What you do in the chain, no matter how dynamic, does not have any consequences for the pearl. Within this framework, beautiful games have been designed, partly owing to the clutch of a clear-cut structure, and in many cases a tried and tested game play. The example of The Last of Us thrusts itself upon us, an atmospheric road trip in post-apocalyptic America (and what is more, ’just’ a shooting game). By the way, owing to their duration and episodic nature, the stories of these games in many cases resemble those of films less than those of TV series; good TV series, that is. Still, something is amiss: the promise of dynamics is not redeemed. And so, many attempts have been made to make game stories dynamic. One important building block in this respect is the open game world. Instead of the player being directed along a fixed path, there is an expansive environment where the player can go where (and do as) he likes. This is game dynamics pur sang, and in its most basic form devoid of any propelling development or thematic coherence that we associate with stories. This is why you often see a strong emphasis on backstory; there is no coherent story in what the player does, but the places he visits do have a history. And this already works amazingly well. Many modern open world games simply expand this with strings of pearls; in a game like Grand Theft Auto V, the player can modulate, as it were, between free assignments and a linear narrative progress. Interactive fiction (IF) is an important building block as well. IF is text with which readers can choose for themselves how the story develops; the linear scenario splits into branches, although in due time these branches often converge again to curb the complexity. Games regularly take advantage of this principle, as do Telltale’s The Walking Dead- and Game of Thrones series and the Dutch Wispfire’s Herald, an adventure game about colonialism that is currently in-progress. The greater the (illusion of) options, the closer the dynamics of games is approximated; more advanced IF adds a little extra to this by replacing the ‘states’ of narrative branches by ‘qualities’. Digital values (yes/no) are swapped for numerical values that, for example, keep tally of the reader’s reliability or sense of justice. Depending on the score, proverbial doors in the story open or close; unjust behaviour, for instance, can take the reader to an underworld setting that noble readers do not even know the existence of.


26 Interactive & Games vervangen voor ‘qualities’. Digitale waardes (ja/ nee) worden ingewisseld voor numerieke waardes, die bijvoorbeeld de betrouwbaarheid of de rechtvaardigheid van de lezer bijhouden. Afhankelijk hiervan gaan spreekwoordelijke deuren in het verhaal open of juist dicht; onrechtvaardig gedrag kan de lezer zo bijvoorbeeld in een onderwereldmilieu brengen waarvan nobele lezers het bestaan niet eens kennen. De heilige graal voor een verhalende game schuilt wellicht ergens in de combinatie van open werelden en complexe interactieve fictie; recente games zoals het Poolse The Witcher 3: Wild Hunt mixen dit al behoorlijk goed. Het wordt interessant om te zien of Horizon: Zero Dawn zich eraan waagt, de aankomende nieuwe game van Guerrila Games en waarschijnlijk de grootste Nederlandse gameproductie ooit. Een openwereldgame met een postapocalyptische setting; over de ambities op verhalend vlak is nog weinig bekendgemaakt. Maar er is nog een beloftevolle bouwsteen: procedurele generatie. Het idee dat de computer – met slim geprogrammeerde algoritmes – onafhankelijk van schrijvers en spelontwerpers kan zorgen voor oneindig veel verhaaldynamiek. Procedurele generatie wordt al gebruikt om levels, wapens en voorwerpen te genereren, en steeds vaker ook verhalende gebeurtenissen. De computer wordt dan de dungeon master die de speler door steeds nieuwe scenario’s loodst. Eén Nederlandse game die tijdens het NFF wordt getoond en hiermee op originele wijze experimenteert, is Unfated: Era of Wanderers van de studio’s Ludomotion en FourceLabs. Het spel belooft het traditionele uitgesponnen heldenverhaal radicaal te condenseren; het maakt je deelgenoot van de dramatische momenten in de levens van talloze opeenvolgende helden, die aan de basis staan van een prille gamewereld. Zo moet speler zijn eigen verhaal en wereld kunnen scheppen, met een unieke geschiedenis en mythologie. Laten we het spelen en kijken wat het oplevert. Niels ‘t Hooft is hybride schrijver. Zijn laatste roman is De verdwijners (Atlas Contact). Momenteel werkt hij aan een eigen boekapp en is hij schrijver van diverse games.

Perhaps the holy grail for a narrative game is to be found somewhere in the combination of open worlds and complex interactive fiction; recent games like the Polish The Witcher 3: Wild Hunt already mix this quite well. It will be interesting to see if Horizon: Zero Dawn ventures to do this, the upcoming game from Guerrilla Games and probably the largest Dutch game production ever. An open world game with a post-apocalyptic setting; little has been revealed yet about their narrative ambitions. But there is another promising building block: procedural generation. The idea that the computer – with cleverly programmed algorithms – can create unlimited story dynamics, independent of writers and game developers. Procedural generation is already used to generate levels, weapons and objects, and increasingly narrative elements as well. In this case, the computer becomes the dungeon master who keeps guiding the player through new scenarios. One Dutch game that is shown at the NFF and experiments with this in original ways is Unfated: Era of Wanderers from the Ludomotion and FourceLabs studios. The game promises to radically condense the traditional drawn-out heroic story; it makes you a partner in dramatic moments in the lives of countless successive heroes, who are at the base of a tender game world. This way, players will be able to create their own stories and worlds, with a unique history and mythology. Let us play it and see what the result is. Niels ‘t Hooft is a hybrid writer. His latest novel is De verdwijners (Atlas Contact). He is currently working on his own book app and he is a writer for various games.


Competities en Jury’s Competitions and Juries

Een groot deel van de geprogrammeerde festivalfilms is geselecteerd voor de bekende competities: de Gouden Kalf Competitie, de NFF Debuut Competitie en de NFF Studenten Competitie. Daarnaast introduceert het NFF dit jaar twee nieuwe competities: het Forum van de Regisseurs en de NFF Digital Storytelling Competitie.

Gouden Kalf Competitie

B

Vanaf dit jaar worden de nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film – beter bekend als het Gouden Kalf – in de categorieën lange speelfilm en lange documentaire toegekend door een groep van 324 vakgenoten, verdeeld over acht secties. Het concept voor de nieuwe vorm van selectie en bekroning, het zogenoemde Academysysteem, is ontwikkeld door het NFF en de in 2013 opgerichte Dutch Academy for Film (DAFF). Aan de competitie nemen speelfilms en documentaires (van minimaal 65 minuten) deel die tussen 1 juni 2014 en 15 juli 2015 zijn uitgebracht. Door middel van het Academysysteem worden de volgende prijzen toegekend: Beste Speelfilm, Beste Lange Documentaire, Beste Regie, Beste Scenario, Beste Acteur, Beste Actrice, Beste Mannelijke Bijrol, Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Camera, Beste Production Design, Beste Montage, Beste Sound Design en Beste Muziek. De door het festival aangestelde maar onafhankelijk opererende jury’s bepalen als vanouds de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor Beste Korte Film, Beste Korte Documentaire, Beste Televisiedrama, Beste Acteur in Televisiedrama en Beste Actrice in Televisiedrama. De titels binnen deze

A large part of the films programmed for the festival has also been selected for the familiar competitions: the Golden Calf Competition, the NFF Debut Competition and the NFF Student Competition. In addition, the NFF introduces two new competitions this year: the Directors’ Forum and the NFF Digital Storytelling Competition.

Golden Calf Competition

B

From this year, the nominations and winners of the Grand Prizes of the Dutch Film – better known as the Golden Calves – will be rewarded in the categories feature film and long documentary by a group of 324 film professionals, divided among eight sections. The concept for this new method of selecting and awarding, the so-called Academy System, was developed by the NFF and the Dutch Academy for Film (DAFF), which was founded in 2013. Participants in the competition include feature films and documentaries (65 minutes minimum) that were released between 1 June 2014 and 15 July 2015. Using the Academy System, the following awards are granted: Best Feature film, Best Long Documentary, Best Director, Best Screenplay, Best Actor, Best Actress, Best Male Supporting Role, Best Female Supporting Role, Best Photography, Best Production Design, Best Editing, Best Sound Design and Best Music. The juries, who are appointed by the festival but operate independently, decide as before on the nominations and winners of the Golden Calves for Best Short Film, Best Short Documentary, Best TV Drama, Best Actor in TV Drama and Best Actress in TV Drama. The titles in these categories were selected


28 Competities en Jury’s

Niet de vakgenoten of de jury, maar het bestuur van het festival en het publiek wijzen de winnaars aan van twee Gouden Kalveren. Indien zij daartoe aanleiding ziet, kan het festivalbestuur het Gouden Kalf voor de Filmcultuur uitreiken aan een persoon of instantie die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. Het publiek wijst een favoriete speelfilm aan. Het krijgt de keuze uit de films die sinds het vorige festival meer dan 100.000 bezoeken kregen en daarvoor bekroond werden met een Gouden Film. De regisseur van die film krijgt het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het publiek; de nummers één, twee en drie ontvangen een geldprijs, te besteden aan een nieuwe productie.

Jury Gouden Kalf Competitie Korte Documentaires Documentairemaker en scenarist Oeke Hoogendijk (1961) studeerde in 1990 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in de richting toneelregie. Na diverse toneelprojecten maakte ze in 1998 haar documentairedebuut met Een Gelukkige Tijd, waarin ze het verhaal van de oorlogsjaren van haar moeder combineert met haar fascinatie voor film. De film werd bekroond met de televisieprijs Het Gouden Beeld en in Wenen met de Euro-Comenius Award. In 2002 verscheen het essayistische The Holocaust Experience, waarin ze onderzoekt hoe verschillend de herdenking aan de oorlogsverschrikkingen vormgegeven wordt in Europa en in de VS. Maar liefst tien jaar lang filmde ze zeer geduldig de verbouwing en herinrichting van het Rijksmuseum. De bejubelde, vierdelige documentaire Het Nieuwe Rijksmuseum won onder meer de Zilveren Nipkowschijf en een Gouden Kalf. Hoogendijk monteerde in 2014 de epische reeks tot een film die tien jaar renovatie tot een avondvullende ervaring samenbalt. De filmversie won de IDFA Award 2014 en kreeg dit jaar een Amerikaans bioscooproulement.

by Willemien van Aalst (director) and Claire van Daal (programmer), who were assisted by external experts Herman de Wit (all categories), Manon Sandee (short film and TV drama) and Lotte Bronshoff (short documentary) and for animation films by Erik van Drunen. Not the film colleagues or the jury, but the festival board and the audience decide on the winners of two Golden Calves. If they see reason to do so, the festival board can confer the Golden Calf for Film Culture to a person or organisation that made an important contribution to the Dutch film culture. The audience designates a favourite feature film. They can choose from films that drew in more than 100,000 visitors since the previous festival and were granted a Golden Film for this achievement. The director of this film receives the Golden Calf for the Audience Award, co-awarded by the Abraham Tuschinski Fund; the numbers one, two and three receive a cash prize, to be spent on new productions.

Jury Golden Calf Competition Short Documentaries Documentary filmmaker and screenwriter Oeke Hoogendijk (1961) graduated from the HKU University of the Arts in 1990, in Stage Direction. After various drama projects, she made her documentary debut in 1998 with Een Gelukkige Tijd, combining her mother’s wartime stories with her fascination with cinema. The film won the TV award Het Gouden Beeld and in Vienna the Euro-Comenius Award. In 2002, her essayistic The Holocaust Experience was released, exploring the very distinct ways in which Europe and the US commemorate the WW II atrocities. For ten whole years, she very patiently filmed the renovation and reorganisation of the Amsterdam Rijksmuseum. The lauded four-part documentary Het Nieuwe Rijksmuseum won several awards, including the Silver Nipkow Disk and a Golden Calf. In 2014, Hoogendijk edited the epic series into a film that ties up a decade of renovations into a full evening’s experience. The film version won the 2014 IDFA Award and was released in American theatres this year. Documentary filmmaker Menno Otten (1984) graduated from the Netherlands Film Academy in 2009. As a student, he developed an autonomous film style, which is apparent in internationally awarded documentaries such as In een vergeten moment, Via Dolorosa and Face to Face. For Peter Delpeut’s One Hand Clapping and Warming Up, Otten did the editing.

Foto Oeke Hoogendijk: Annaleen Louwes, Foto Marije Meerman: Philip Martin

categorieën zijn geselecteerd door Willemien van Aalst (directeur), Claire van Daal (programmeur), daarbij bijgestaan door externe deskundigen Herman de Wit (alle categorieën), Manon Sandee (korte film en televisiedrama) en Lotte Bronshoff (korte documentaire) en voor animatiefilms door Erik van Drunen.


Competities en Jury’s 29 Documentairemaker Menno Otten (1984) studeerde in 2009 af aan de Nederlandse Filmacademie. Tijdens zijn studie ontwikkelde hij een eigenzinnige stijl van filmen, duidelijk af te zien aan internationaal bekroonde documentaires als In een vergeten moment, Via Dolorosa en Face to Face. Voor Peter Delpeuts One Hand Clapping en Warming Up verzorgde Otten de montage. De afgelopen jaren maakte Otten tal van video- en kunstinstallaties, opgenomen in de collectie van onder andere Philips, het Concertgebouw en Samsung. Voor het laatste bedrijf bracht hij deze zomer een imposante ode aan het beroemde Panorama Mesdag. Onder de titel Moving Mesdag wekte hij het grootste levende schilderij ter wereld op veertien gigantische, gekromde schermen tot leven. Als gastdocent is Otten verbonden aan de Nederlandse Filmacademie en aan Open Studio. Documentairemaker Marije Meerman (1967) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de Nederlandse Filmacademie in de richting regie en camera. In 1995 studeerde ze af met De Kresj: Leef & Werk in de Geest van Lenin, over haar opvoeding op een Amsterdamse antiautoritaire crèche. De ouders van de kinderen op diezelfde crèche staan centraal in het vervolg op haar debuutfilm, Onze Kresj, dat vorig jaar op het NFF in première ging. Meerman maakte veel documentaires voor het VPRO-programma De Nieuwe Wereld en werkt sinds 2002 voor VPRO’s Tegenlicht, waar ze zich richt op globalisering, internationale politieke verhoudingen en economie. Samen met Doke Romeijn is ze momenteel eindredacteur van Tegenlicht. In 2008 won ze De Loep, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, voor de documentaire De verkoop van een oorlog, een reconstructie van de communicatiestrategieën die de Amerikanen toepasten bij hun voorbereiding van de oorlog in Irak. Met I Wanna Be Boss, waarin ze vijf Chinese leerlingen volgde tijdens hun laatste jaar aan een middelbare school, won Meerman in 2009 het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire.

In the past years, Otten made several video and art installations, included in the collections of Philips, the Concertgebouw and Samsung, to name a few. For the latter company, he paid an impressive tribute to the famous Panorama Mesdag this summer. Under the header Moving Mesdag, he brought the largest living painting on earth to life on fourteen immense, curved screens. As a resident teacher, Otten works at the Netherlands Film Academy and Open Studio. Documentary filmmaker Marije Meerman (1967) studied Art History and Archaeology at the University of Amsterdam and Directing and Camera at the Netherlands Film Academy. In 1995, she made her graduation film De Kresj: Leef & Werk in de Geest van Lenin, about her upbringing in an antiauthoritarian day-care centre in Amsterdam. She concentrated on the parents of children at the same centre in the sequel to her debut, Onze Kresj, which premiered at last year’s NFF. Meerman made several documentaries for the VPRO programme De Nieuwe Wereld and since 2002 works for VPRO Tegenlicht, focussing on globalisation, international political relations and economy. Teaming up with Doke Romeijn, she is currently the chief editor of Tegenlicht. In 2008, she won De Loep, the award of the Association for Investigative Journalism, for the documentary De verkoop van een oorlog, a reconstruction of the communication strategies the Americans applied preparing for the war in Iraq. With I Wanna Be Boss, following five Chinese students in their last secondary school year, Meerman won the 2009 Golden Calf for Best Short Documentary.


Jury Gouden Kalf Competitie Korte Films en Televisiedrama

Jury Golden Calf Competition Short Films and TV Drama

Producent Marc Bary (1964) studeerde in 1993 af aan de Nederlandse Filmacademie en later aan het Binger Filmlab. Hij leidt het mede door hem opgerichte productiebedrijf IJswater Films dat al bijna twintig jaar kwaliteitsfilms en tvproducties, veelal met nieuw talent, realiseert. Sinds De Poolse bruid (Cannes Critics Choice, Golden Globe Nominee) volgden er vele andere bekroonde speel- en telefilms, waaronder Diep, Skin (Winnaar Gouden Kalf, voor acteur Robert de Hoog), Win/Win (Winnaar Prix Europa) en De nieuwe wereld (Winnaar International Emmy Award, voor actrice Bianca Krijgsman). Er werden al meer dan vijftig korte films geproduceerd, waaronder Raak, bekroond met een Gouden Beer. Bary is medeoprichter van NFTVM (nu VERS) en was bestuurslid van NVS/ FPN en adviseur bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Rotterdamse Dienst Kunst & Cultuur. Als vaste gastdocent geeft hij aan de Nederlandse Filmacademie les in productie. Sinds 2010 is hij een van de Nederlandse juryleden van de International Emmy Awards. Op dit NFF gaat zijn korte, door Esra Piké geregisseerde documentaire U hebt een probleem (NFF Debuut Competitie) in première en is de Belgische coproductie Paradise Trips de openingsfilm van Vlaams XL.

Producer Marc Bary (1964) graduated from the Netherlands Film Academy in 1993 and later from the Binger Filmlab. He leads production company IJswater Films that he co-founded and that has been realising high-quality films and TV productions for almost twenty years, often with new talent. Since De Poolse bruid (Cannes Critics Choice, Golden Globe Nominee), many other award-winning feature and TV films followed, including Diep, Skin (Golden Calf winner, for actor Robert de Hoog), Win/Win (Prix Europa winner) and De nieuwe wereld (International Emmy Award winner, for actress Bianca Krijgsman). They produced more than fifty short films, such as Raak, which clinched a Golden Bear. Bary is co-founder of NFTVM (now VERS) and was a board member of NVS/FPN and consultant at the Amsterdam Fund for the Arts and the Rotterdam municipal Art & Culture department. As a resident teacher, he teaches Production at the Netherlands Film Academy. Since 2010, he is one of the Dutch jury members for the International Emmy Awards. At this NFF, his short documentary U hebt een probleem, directed by Esra Piké (NFF Debut Competition), has its premiere and the Belgian co-production Paradise Trips is the opening film of the Flemish XL section.

Animatieregisseur Hisko Hulsing (1971) studeerde in 1995 af aan de Willem de Kooning Academie in de richting animatie en schilderen. Naast schrijven, regisseren, schilderen en animeren, componeert en arrangeert Hulsing orkestrale soundtracks. Harry Rents a Room, Seventeen en Junkyard werden op talloze internationale festivals vertoond en vielen daar veelvuldig in de prijzen. Zowel Seventeen als Junkyard waren de officiële Nederlandse Oscarinzendingen. In 2012 werd Hisko Hulsing uitgenodigd door toonaangevende animatiestudio’s als Disney en Dreamworks om Junkyard te vertonen voor de staf en tekenaars. Hulsing maakte een honderdtal olieverfschilderijen die als achtergronden dienden voor de hybride live-action/animatie-documentaire The Last Hijack. In Los Angeles creëerde hij concept-art en schilderijen voor een geanimeerd Richard Linklater- project. Voor de HBO/Universal Pictures documentaire Cobain: Montage of Heck

Animation director Hisko Hulsing (1971) graduated from the Willem de Kooning Academy in 1995 in Animation and Painting. Besides writing, directing, painting and animating, Hulsing composes and arranges orchestral soundtracks. Harry Rents a Room, Seventeen and Junkyard were screened at countless international festivals, where they bagged many awards. Both Seventeen and Junkyard were the official Dutch Oscar entries. In 2012, Hisko Hulsing was invited by leading animation studios like Disney and Dreamworks to screen Junkyard to their staffs and draughtsmen. Hulsing made around one hundred oil paintings that served as backgrounds for the hybrid live-action/ animation documentary The Last Hijack. In Los Angeles, he created concept art and paintings for an animated Richard Linklater project. For the HBO/Universal Pictures documentary Cobain: Montage of Heck by Brett Morgen, he was partly responsible for the animated sequences. With Djinn, her graduation project at the Netherlands Film Academy in 1994, director and screenwriter Dana Nechushtan (1970) won various big awards - and an Oscar nomination for Best Student Film. For television, she directed projects like the children’s series 20Plus

Foto Hisko Hulsing: Jaroslav Repta

30 Competities en Jury’s


Competities en Jury’s 31 van Brett Morgen was hij verantwoordelijk voor de geanimeerde sequenties. Regisseur en scenarist Dana Nechushtan (1970) won met haar eindexamenfilm Djinn, waarmee ze in 1994 afstudeerde aan de Nederlandse Filmacademie, diverse grote prijzen - en een Oscarnominatie voor beste studentenfilm. Voor televisie regisseerde ze onder meer de jongerenserie 20Plus en de Vestdijkverfilming Ivoren wachters, voordat ze in 2000 met Total Loss haar speelfilmdebuut maakte. Vervolgens werkte ze aan een aantal televisieprojecten, waaronder de jeugdserie Dunya en Desie. De populaire serie kreeg een vervolg in de bioscoop, en die ging – evenals haar meermaals bekroonde film Nachtrit – de hele wereld over. Het medium televisie bleef trekken, met onder meer de zevendelige dramaserie Annie M.G. en de serie Overspel die haar (en haar mederegisseurs) een Gouden Kalf opleverde. Ook het door haar geregisseerde en mede ontwikkelde Hollands Hoop won een Gouden Kalf, voor Beste Televisiedrama 2014. Voor zangeres Anouk regisseerde Nechushtan een vijftal videoclips, waaronder die bij het songfestivalnummer Birds.

Forum van de Regisseurs Het NFF creëert een podium voor regisseurs die artistieke risico’s nemen zonder in de eerste plaats rekening te houden met publiek en box office. In het Forum van de Regisseurs gaat het om must-see films, al dan niet controversieel, die stuk voor stuk het debat over filmkunst aanjagen. Filmjournalisten Jan Pieter Ekker en Dana Linssen stelden de eerste editie van het nieuwe competitieprogramma samen, en lieten zich bij hun selectie inspireren door de filmische moed in de speelfilm Lucifer van de Vlaamse regisseur Gust Van den Berghe (de openingsfilm van het Forum van de Regisseurs). Een driekoppige jury reikt voorafgaand aan de vertoning van de slotfilm Wilde mossels de prijs van het Forum van de Regisseurs uit, waaraan een geldbedrag van €5.000,is verbonden, mogelijk gemaakt door het Vevam Fonds. De jury bedenkt tijdens het kijken zijn eigen prijs. Het hoeft dus niet een prijs voor de beste film te zijn, of voor de beste artistieke prestatie, maar het kan ook gaan om al die andere dingen die film met je doet: verrassen, aan het denken zetten, tegen de borst stuiten, verwarren, ontroeren.

and the Vestdijk adaptation Ivoren wachters, before making her feature debut in 2000 with Total Loss. Subsequently, she worked on several TV projects, including the youth series Dunya en Desie. This popular series had a theatrical sequel, which went all over the world, just like her award-winning movie Nachtrit. She stayed active in TV, making the seven-part drama series Annie M.G. and the series Overspel, which won her (and her co-directors) a Golden Calf. Hollands Hoop, which she directed and co-developed, also clinched a Golden Calf, for Best TV Drama 2014. For singer Anouk, Nechushtan directed five music videos, including the one for the Eurovision Song Contest track Birds.

Directors’ Forum The NFF creates a platform for directors who take artistic risks without, per se, factoring in the audience and box office. The Directors’ Forum presents mustsee films, controversial or not, each fuelling the debate on cinematography. Film journalists Jan Pieter Ekker and Dana Linssen compounded the first edition of this new competition section, and in their selection were inspired by the cinematic courage in the feature film Lucifer by Flemish director Gust Van den Berghe (the opening film of the Directors’ Forum). At the end of the festival, a three-headed jury will confer an award to one of the films or filmmakers in the competition. While watching the films, the jury will invent their own prize. This is not necessarily an award for the best film, or for the best artistic achievement. It may just as well involve something else that film can do to you: surprise, provide food for thought, go against the grain, confuse, move.


32 Competities en Jury’s

Jury Forum van de Regisseurs

Jury Directors’ Forum

Thibaud Delpeut (1978) is artistiek directeur van Theater Utrecht, een van de grote gezelschappen in Nederland, dat afgelopen zomer door het land toerde met Stad der blinden, naar het boek van Nobelprijswinnaar José Saramago. Delpeut studeerde klinische psychologie en volgde de regieopleiding aan de Toneelschool Amsterdam. Sindsdien werkte hij voor o.a. Toneelschuur Producties, het Nationale Toneel en Toneelgroep Amsterdam. Als componist en geluidsontwerper werkte hij mee aan verschillende (inter)nationale film- en theaterproducties; als scenarist schreef hij verschillende scripts voor film en televisie waaronder Proces en Terug, beide in regie van Jenneke Boeijink, en Voor Emilia, een One Night Stand van Martijn Maria Smits die Loes Schnepper vorig jaar het Gouden Kalf voor Beste Actrice in Televisiedrama opleverde.

Thibaud Delpeut (1978) is artistic manager of Theater Utrecht, one of the larger theatre companies in the Netherlands, which toured the country this summer with Stad der blinden, adapted from Nobel Prize winner José Saramago’s book. Delpeut studied Clinical Psychology and did the director’s training at the Toneelschool Amsterdam. Subsequently, he worked for Toneelschuur Productions, Nationale Toneel and Toneelgroep Amsterdam, to name a few. As a composer and sound designer, he collaborated on different (inter) national film and drama productions; as a screenwriter, he wrote various scripts for film and TV, such as Proces and Terug, both directed by Jenneke Boeijink, and Voor Emilia, a One Night Stand by Martijn Maria Smits that brought Loes Schnepper the Golden Calf for Best Actress in TV Drama last year.

Caroline Strubbe (1965) studeerde film aan de Escuela Cinematografica de Barcelona en IAD in Louvain-La-Neuve. Na haar studie produceerde ze het theaterstuk Le garçon d’appartement van Gerard Lauzier en co-regisseerde ze een aantal documentaires. In 1993 maakte ze de korte fictiefilm Melanomen, die meermaals werd bekroond. In 2009 maakte ze haar speelfilmdebuut met het veelgeprezen, zintuiglijke Lost Persons Area. Vier jaar later regisseerde ze I’m the Same, I’m an Other, het tweede deel van een trilogie die volgens Strubbe eigenlijk uit één film bestaat. Strubbe’s speelfilms waren te zien in het filmprogramma van het Museum of Modern Art in New York. In 2013 kreeg ze de Jo Röpcke-award voor haar ‘ingetogen, poëtische drama’s die drijven op sfeer en suggestie en die de beelden voor zich doen spreken’. Josef Schnelle (1948) is filmcriticus, programmeur en curator. Na zijn studie theater-, film- en televisiewetenschappen in Keulen begon hij zijn carrière als filmcriticus voor de Frankfurter Rundschau en de Kölner Stadt-Anzeiger, maar hij verlegde al snel het zwaartepunt van zijn werkzaamheden naar filmkritiek op radio en televisie. Tegenwoordig is hij vooral te horen op radiostation Deutschlandfunk. Hij schreef diverse boeken, waaronder Zeichen und Wunder, een studie over de Chinese regisseurs Zhang Yimou en Wong Kar-Wai. Schnelle is tevens programmeur van het International Filmfestival Mannheim-Heidelberg, het Festival des deutschen Films in Ludwigshafen en de Berlinale.

Caroline Strubbe (1965) studied Film at the Escuela Cinematografica de Barcelona and IAD in LouvainLa-Neuve. After her studies, she produced Gerard Lauzier’s play Le garçon d’appartement and co-directed various documentaries. In 1993, she made the short fiction film Melanomen, which won several awards. In 2009, she made her feature film debut with the muchpraised, sensual Lost Persons Area. Four years later, she directed I’m the Same, I’m an Other, the second part of a trilogy that according to Strubbe actually consists of one film. Strubbe’s feature films were screened in the film programme of the Museum of Modern Art in New York. In 2013, she received the Jo Röpcke Award for her ‘subdued, poetical dramas that rest on atmosphere and suggestion and make the images speak for themselves. Josef Schnelle (1948) is a film critic, programmer and curator. After his Theatre, Film and TV studies in Cologne, he started his career as a film critic for the Frankfurter Rundschau and the Kölner Stadt-Anzeiger, but soon shifted the core of his activities to film reviews on radio and TV. He is currently mainly on the air on radio station Deutschlandfunk. He wrote various books, including Zeichen und Wunder, a study about the Chinese directors Zhang Yimou and Wong Kar-Wai. Schnelle is also a programmer of the International Filmfestival Mannheim-Heidelberg, the Festival des deutschen Films in Ludwigshafen and the Berlinale.


Competities en Jury’s 33

NFF Debuut Competitie

A

Voor de NFF Debuut Competitie zijn speelfilms, documentaires, korte films en een televisiedrama geselecteerd waarmee filmmakers hun officiële debuut maken. Films die gemaakt zijn aan een filmopleiding vallen buiten deze selectie. De Gemeente Utrecht heeft de Filmprijs van de Stad Utrecht aan deze competitie verbonden. De prijs bestaat uit een beeld en een geldbedrag van 5.000 euro. Een driekoppige jury beoordeelt de films van debuterende regisseurs en adviseert het stadsbestuur.

Jury NFF Debuut Competitie Documentairemaker Astrid Bussink (1975) volgde de Academie voor Kunst in Industrie in Enschede en een master aan de Edinburgh College of Art. Als onderdeel van deze opleiding in Schotland maakte ze in 2005 de in binnen- en buitenland bekroonde documentaire The Angelmakers. Veel lof ontving Bussink ook voor haar documentaires Mijn Enschede, over haar ervaringen met de vuurwerkramp, en Poule des doods, over dichters die gedichten voordragen bij de uitvaarten van eenzame mensen. Met de jeugddocumentaire Achter de toren won Bussink in 2013 het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. Bobby de Groot studeerde computeranimatie aan de HKU en zette daar na voltooiing van zijn studie als docent een 3D-computeranimatiestudie op. Als regisseur, producent, designer, VFX-supervisor én CG artist werkte De Groot de laatste jaren aan vele commercials, korte films, clips en een virtuele attractie voor het Spoorwegmuseum – het leeuwendeel daarvan onder de vlag van het mede door hem opgerichte House of Secrets. Opdrachtgevers zijn o.a. bol.com, Nike, MTV en ABN AMRO. Als regisseur maakte hij tot nu toe vier korte films, waarvan de meest recente, Cruise Control uit 2013, veel nominaties en twee hoofdprijzen in de wacht sleepte op filmfestivals in Mexico en Alicante. Regisseur Jaap van Heusden (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Zijn afstudeerfilm Een Ingewikkeld Verhaal, Eenvoudig Verteld won prijzen op diverse buitenlandse filmfestivals en werd opgenomen in de Cinefondation-competitie van Cannes. Internationale belangstelling was er ook voor zijn korte documentaire Anderman (o.a. Tribeca Film Festival) en voor zijn speelfilmdebuut Win/Win, waarmee Van Heusden de Prix Europa in de wacht

NFF Debut Competition

A

For the NFF Debut Competition, feature films, documentaries, short films and a TV drama have been selected with which filmmakers make their official debuts. Films made at film schools are excluded from this section. The City of Utrecht Council attaches its City of Utrecht Film Award to this competition, consisting of a statue and a cash prize worth € 5.000. A three-headed jury will judge the films by first-time directors and advise the city council.

Jury NFF Debut Competition Documentary filmmaker Astrid Bussink (1975) attended the Academy for Art and Industry in Enschede and did a Master’s at the Edinburgh College of Art. As part of her training in Scotland, she made The Angelmakers in 2005, a documentary that won awards home and abroad. Bussink also gained praise for her documentaries Mijn Enschede, about her experiences with the fireworks disaster there, and Poule des doods, about poets reciting poems at lonely people’s funerals. With her youth documentary Achter de toren, Bussink won the 2013 Golden Calf for Best Short Documentary. Bobby de Groot studied computer animation at the HKU and after completing his studies set up a 3D computer animation study as a teacher there. As a director, producer, designer, VFX supervisor and a CG artist, De Groot made numerous commercials, short films, music videos and a virtual attraction for the Spoorwegmuseum in recent years – the lion’s share under the flag of House of Secrets, which he co-founded. Clients included companies such as bol.com, Nike, MTV and ABN AMRO. As a director, he made four short films so far, the most recent of which, Cruise Control from 2013, landed several nominations and two first prizes at film festivals in Mexico and Alicante. Director Jaap van Heusden (1979) attended the Nederlands Film Academy. His graduation film Een Ingewikkeld Verhaal, Eenvoudig Verteld secured awards at various foreign film festivals and was included in the Cinefondation competition at Cannes. There was also international attention for his short documentary Anderman (Tribeca Film Festival, for instance) and for his feature debut Win/Win, which brought Van Heusden the Prix Europa. At home, he received a Golden Calf nomination for the psychological drama Ooit. His second feature film De nieuwe wereld premiered at the 2013 IFFR and won several awards at international festivals, the highlight being the International Emmy Award for leading actress Bianca Krijgsman.


34 Competities en Jury’s sleepte. In eigen land ontving hij een Gouden Kalfnominatie voor het psychologische drama Ooit. Zijn tweede speelfilm De nieuwe wereld ging in 2013 op het IFFR in première en werd veelvuldig bekroond op vele internationale festivals, met als hoogtepunt de International Emmy Award voor hoofdrolspeler Bianca Krijgsman.

NFF Digital Storytelling Competitie De nieuwe NFF Digital Storytelling Competitie biedt ruimte aan Nederlandse projecten die de grenzen van het lineaire genre onderzoeken en waarin andere manieren van storytelling worden toegepast. De projecten moeten een duidelijk aanwijsbare filmische component hebben waarin het visueel verhalende en de inzet van nieuwe mediatoepassingen samenkomen. Op het festival worden de geselecteerde projecten in twee sessies gepresenteerd. De presentaties vormen een staalkaart van de diversiteit en innovatieve mogelijkheden die de digitale narratie biedt. De vijfkoppige jury van de NFF Digital Storytelling Competitie maakt op de tweede presentatieavond bekend wie de NFF Digital Storytelling Award powered by Ramillas.com, bestaande uit een beeld en 2.000 euro, in ontvangst mag nemen.

Jury NFF Digital Storytelling Competitie Mieke Bernink is lector Master of Film aan de Nederlandse Filmacademie. Van 1991 tot 1999 was ze hoofdredacteur van filmmagazine Skrien. Daarna (2001-2008) speelde ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlands filmbeleid als secretaris van de Raad voor Cultuur. Eefje Blankevoort is medeoprichter van journalistiek productiebureau Prospektor dat (interactieve) verhalen in woord en beeld maakt. Eefje maakte in 2014 samen met fotograaf Anoek Steketee de veelbekroonde transmediale documentaire Love Radio, over het proces van verzoening in Rwanda. Ze werkt nu onder andere aan het transmediale onderzoeksproject De Asielzoekmachine. Gabrielle Kuiper is directeur van de School Kunst en Economie: een opleiding verbonden aan de HKU met als specialiteiten creatieve en innovatieve processen en cultureel ondernemerschap. Ze is daarnaast auteur, onder meer van het boek De Imagineer (2011).

NFF Digital Storytelling Competition The new NFF Digital Storytelling Competition offers a podium to Dutch projects exploring the boundaries of the linear genre and applying other ways of storytelling. Projects must have an evident cinematic component where the visually narrative and the use of new media applications meet. At the festival, the selected projects are presented in two sessions. The presentations form a sample sheet of the diversity and innovative possibilities that digital narration has to offer. On the second night of presentation, the five-headed jury of the NFF Digital Storytelling Competition will announce who will receive the NFF Digital Storytelling Award, powered by Ramillas.com, consisting of a sculpture and € 2.000.

Jury NFF Digital Storytelling Competition Mieke Bernink is a Master of Film lecturer at the Netherlands Film Academy. From 1991 to 1999, she was editor-in-chief of Skrien film magazine. After that (20012008), she played a key role in the development of the Dutch film policy as secretary of the Council for Culture. Eefje Blankevoort is co-founder of press production agency Prospektor that makes (interactive) stories in images and words. In 2014, Eefje and photographer Anoek Steketee made the award-winning transmedia documentary Love Radio, about the reconciliation process in Rwanda. One of the projects she is working on is the transmedia research project De Asielzoekmachine. Gabrielle Kuiper is director of the Art and Economics faculty of the HKU that specialises in creative and innovative processes and cultural entrepreneurship. She is also an author, of the book De Imagineer (2011), for example.


Competities en Jury’s 35 Olivier Otten is een onafhankelijke multimedia designer. Hij is medeoprichter van studio Toxit, startte in 2008 met zijn online interactieve videoproject Selfcontrolfreak en geeft les aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam.

Olivier Otten is an independent multimedia designer. He is a co-founder of studio Toxit, started his online interactive video project Selfcontrolfreak in 2008 and teaches at the Willem de Kooning Academy in Rotterdam.

Guy Spriggs is ondernemer en investeerder. Spriggs was onder andere oprichter en eigenaar van Schoolbank, het eerste grote online netwerk in Nederland. Als investeerder richt hij zich op meerdere sectoren, waaronder interactieve documentaires.

Guy Spriggs is an entrepreneur and investor. Spriggs founded and owned Schoolbank, the first online network in the Netherlands. As an investor, he focuses on several sectors, including interactive documentaries.

NFF Studenten Competitie Het NFF is voor veel eindexamenstudenten van audiovisuele opleidingen de eerste gelegenheid waarop ze hun film aan een groot publiek kunnen presenteren. Dit jaar vertoont het festival een keuze uit eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie, de Gerrit Rietveld Academie, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, AKV| St. Joost, de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Toneelschool Maastricht en CABK ArtEZ Zwolle. Tijdens de uitreiking van de NFF Studenten Awards op de tweede dag van de Nationale Film Conferentie wordt bekendgemaakt welke afstudeerfilms de winnaars zijn van de drie onderstaande prijzen: • De Tuschinski Award voor de beste afstudeerfilm van het afgelopen jaar. De Tuschinski Award bestaat uit een geldbedrag van € 5.000, beschikbaar gesteld door Pathé Theatres BV. • De Dioraphte Award is een speciale juryprijs voor een opvallende prestatie van een crewlid. De Dioraphte Award bestaat uit een geldbedrag van € 5.000, beschikbaar gesteld door Stichting Dioraphte. • De Filmproducenten Nederland Award voor de beste producent van het afgelopen jaar. De Filmproducenten Nederland Award bestaat uit een geldbedrag van € 5.000, beschikbaar gesteld door de FPN.

Jury Tuschinski Award en Dioraphte Award Regisseur Paul Cohen (1957) studeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht en aan de Nederlandse Filmacademie. Tussen 1993 en 1996 werkte hij voor het documentaireprogramma Diogenes van de VPRO. Voor Hollandse Helden ontving Cohen in 2001, samen met coregisseur Martijn van Haalen, een Gouden Kalf.

NFF Student Competition For many graduating students from audio-visual schools, the NFF is the first opportunity to present their films to a large audience. This year, the festival screens a selection of graduation films from the Netherlands Film Academy, the Gerrit Rietveld Academy, the HKU University of the Arts Utrecht, AKV| St. Joost, the Maastricht Academy of Fine Arts and Design, Maastricht Academy of Performing Arts and CABK ArtEZ Zwolle. During the presentation of the NFF Student Awards on the second day of the National Film Conference, the graduation films are announced that are the winners of the three following awards: • The Tuschinski Award for the best graduation film from the past year. The Tuschinski Award consists of a € 5.000 cash prize, put up by Pathé Theatres BV. • The Dioraphte Award is a special jury award for an extraordinary achievement by a crew member. The Dioraphte Award entails a € 5.000 cash prize, made available by the Dioraphte Foundation. • The Film Producers Netherlands Award for the best producer of the past year. The Film Producers Netherlands Award is a € 5.000 cash prize, put up by the FPN.

Jury Tuschinski Award and Dioraphte Award Director Paul Cohen (1957) studied at the Utrecht School for Journalism and the Netherlands Film Academy. Between 1993 and 1996, he worked for the documentary programme Diogenes of VPRO TV. For Hollandse Helden, Cohen and co-director Martijn van Haalen received a Golden Calf in 2001. In 2006, he clinched a second Golden Calf with co-director Martijn van Haalen, this time for Photo Souvenir. Cohen also reaped success with his long documentary Janine, about violinist Janine Jansen.


36 Competities en Jury’s In 2006 ontving hij wederom een Gouden Kalf met coregisseur Martijn van Haalen, ditmaal voor Photo Souvenir. Cohen oogstte ook veel succes met zijn lange documentaire Janine, over violiste Janine Jansen. Regisseur Tallulah Hazekamp Schwab (1973) volgde de Nederlandse Filmacademie en de regie-opleiding van de Toneelschool Amsterdam. Haar korte films vielen in zowel binnen- als buitenland in de prijzen. Vijf jaar geleden werd Het Rijexamen door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot de beste film ooit van de NTR-reeks Kort!. Haar korte jeugdfilm Minoun werd genomineerd voor een International Emmy Award en in 2013 won Hazekamp Schwab de Stimuleringsprijs van het Mediafonds. Vorig jaar kwam haar speelfilmdebuut Dorsvloer vol confetti uit, die draaide op de Berlinale, en maakte ze de jeugdtelevisieserie Taart. Filmjournalist Gawie Keyser (1965) schrijft over film en populaire cultuur in De Groene Amsterdammer. Hij groeide op in Johannesburg, waar hij communicatiewetenschap studeerde. Van jongs af aan had Keyser een voorliefde voor journalistiek. In 2008 debuteerde hij met zijn roman De donkere kant van de straat. Keyser won in 2012 de Louis Hartlooper Prijs voor de Filmjournalistiek, die elk jaar wordt uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur. Juliètte Jongma (1972) is directeur van Galerie Juliètte Jongma in Amsterdam. Sinds de opening in 2004 is de Galerie een belangrijke plek voor contemporaine kunsttentoonstellingen. De focus ligt op collaboraties met internationale kunstenaars in hun beginjaren. Jongma heeft onder meer tentoonstellingen gemaakt met de kunstenaars Chris Evans, Lisa Oppenheim, Nina Yuen en Guido van der Werve. De Galerie is medeoprichter van het dit jaar gelanceerde platenlabel I’m with her records dat nieuwe bands begeleidt en promoot. Producent Michiel Snijders (1972) studeerde film- en televisiewetenschappen in Utrecht en was korte tijd freelance scripteditor. In 1997 richtte hij samen met Arnoud Rijken het Utrechtse productiehuis il Luster op. Daar is hij onder meer verantwoordelijk voor het produceren, ontwikkelen en schrijven van animatieconcepten en -scenario’s. Zo verzorgde hij de productie en het scenario van de animatiespeelfilm Trippel Trappel Dierensinterklaas en de productie van tientallen korte animatiefilms. Snijders is co-auteur van de komende Woezel en Pip-bioscoopfilm (release februari 2016).

Director Tallulah Hazekamp Schwab (1973) attended the Netherlands Film Academy and did the Stage Direction training at the Toneelschool Amsterdam. Her short films bagged awards home and abroad. Five years ago, the Dutch audience proclaimed Het Rijexamen the best all-time film in the NTR series Kort!. Her short youth film Minoun was nominated for an International Emmy Award, and in 2013 Hazekamp Schwab won the Incentive Award of the Media Fund. Last year, her feature debut Dorsvloer vol confetti was released, which screened at the Berlinale, and she made the youth TV series Taart. Film journalist Gawie Keyser (1965) writes about film and popular culture in De Groene Amsterdammer. He grew up in Johannesburg, where he studied Communication Science. From childhood, Keyser had a penchant for journalism. In 2008, he made his debut as a novelist with De donkere kant van de straat. Keyser won the 2012 Louis Hartlooper Prize for Film Journalism, which is annually granted to an individual who made a significant contribution to film culture with one or more publications. Juliètte Jongma (1972) is director of Galerie Juliètte Jongma in Amsterdam. Since its opening in 2004, the Galerie is an important location for contemporary art exhibitions. The focus lies on collaborations with international artists in their early years. Jongma organised exhibitions featuring artists such as Chris Evans, Lisa Oppenheim, Nina Yuen and Guido van der Werve. The Galerie is co-founder of the record label I’m with her records, which was launched this year and counsels and promotes new bands. Producer Michiel Snijders (1972) did Film and TV Studies in Utrecht and briefly worked as a freelance script editor. In 1997, he and Arnoud Rijken co-founded Utrecht-based production company il Luster. Here, he is responsible for producing, developing and writing animation concepts and scenarios. For example, he did the production and scenario of the animation feature Trippel Trappel Dierensinterklaas and the production of dozens of short animation films. Snijders is co-author of the coming Woezel en Pip movie (released in February 2016).


Competities en Jury’s 37

Jury Film Producenten Nederland Award Producent Frank Hoeve (1982) is mede-eigenaar van BALDR Film. Hoeve studeerde af aan de Haarlem Business School en volgde daarna een studie Filmwetenschappen aan de Universiteit in Barcelona. Van 2005 tot 2010 werkte hij bij productiemaatschappij IJswater Films, daarna een jaar bij Dutch Mountain Movies/Talent United. Naast het produceren was hij voorzitter van de Vereniging van Nieuwe Film- en Televisiemakers (NFTVM, nu VERS). Hij is bestuurslid van Go Short International Film Festival, lid van Atelier du Cinéma de Européen en de European Film Academy. Producent Laurette Schillings (1974) studeerde Leisure Management aan de Hogeschool Rotterdam. Tussen 2001 en 2008 werkte ze als production supervisor bij Motel Films. Daarna ging Schillings als coproducent aan de slag bij IDTV Film. Schillings is betrokken geweest bij de productie van o.a. Zwartboek van Paul Verhoeven en Joram Lürsens Alles is liefde. Sinds 2011 werkt ze als producent bij Topkapi Films waar ze verantwoordelijk is voor alle internationale coproducties. Daarnaast is ze lid van het EAVE producers network.

Jury Film Producers Netherlands Award Producer Frank Hoeve (1982) is co-owner of BALDR Film. Hoeve graduated from the Haarlem Business School before studying Film Science at the University of Barcelona. From 2005 to 2010, he worked at production company IJswater Films, followed by a year at Dutch Mountain Movies/Talent United. Besides producing films, he chaired the Association of New Film and TV makers (NFTVM, now VERS). He is a board member of the Go Short International Film Festival, a member of Atelier du Cinéma de Européen and the European Film Academy. Producer Laurette Schillings (1974) studied Leisure Management at the Rotterdam University of Applied Sciences. Between 2001 and 2008, she was a production supervisor at Motel Films. Next, Schillings started working as a co-producer at IDTV Film. She was involved in the production of Paul Verhoeven’s Zwartboek and Joram Lürsen’s Alles is liefde. Since 2011, she works as a producer at Topkapi Films, where she is responsible for all international co-productions. In addition, Schillings is a member of the EAVE producers network.

Op de volgende pagina’s staan de films binnen de competities en het onderdeel Panorama op alfabetische volgorde per categorie weergegeven. De totale selectie omvat speelfilms, documentaires, korte films en televisiedrama die sinds 1 juni 2014 gereed zijn gekomen. Een deel van deze films maakt deel uit van de Gouden Kalf Competitie, het Forum van de Regisseurs en/of de NFF Debuut Competitie. Daarnaast kent het festival de NFF Studenten Competitie. In Panorama is een grote diversiteit aan films opgenomen. Van de openingsfilm en verrassende premières tot filmproducties die opvallen vanwege hun bijzondere vorm of inhoud. On the following pages, the films in the different competitions and the Panorama section are catalogued alphabetically. The complete selection comprises feature films, documentaries, short films and TV dramas that were completed after 1 June 2014. Some of these productions are part of the Golden Calf Competition, the Directors’ Forum and/or the NFF Debut Competition. Furthermore, the festival has the NFF Student Competition. Panorama encompasses a highly diverse range of films. From the opening film and surprising premieres to film productions that catch the eye with their remarkable form or content.


Speelfilm Feature Film


Speelfilm 39

Atlantic.

B

2014/94 min. Dir Jan-Willem van Ewijk Pro Bero Beyer, Marion Hänsel, Fabian Massah, Jan-Willem van Ewijk, Augustus Film, Man’s Films Productions, Endorphine Productions Sce Jan-Willem van Ewijk, Abdelhadi Samih Cam Jasper Wolf Pd Karim Haffad Snd Christian Monheim Snded Franco Piscopo, Peter Flamman Snddes Franco Piscopo Ed Mona Bräuer Mus Piet Swerts, Mourad Belouadi Cst Fettah Lamara, Thekla Reuten, Jan-Willem van Ewijk, Mohamed Majd, Boujmaa Guilloul, Hassna Souidi Tvco NTR TV Dis ABC/Cinemien Fettah ziet in zijn Marokkaanse dorpje aan de kust veel Europese windsurfers komen en gaan. De jonge visser krijgt de sport zelf ook onder de knie. Na zijn ontmoeting met de Nederlandse Alexandra besluit hij op zijn surfplank de oversteek naar Europa te wagen. De regisseur liet zich inspireren door zijn eigen surfervaringen in Marokko. Balancerend tussen poëzie en realisme vangt hij in het drama niet alleen het verlangen naar vrijheid, maar ook wat Fettah achterlaat. Jan-Willem van Ewijk (1970) studeerde luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft. Na een aantal jaren in de vliegtuigindustrie gewerkt te hebben, is hij sinds 2002 werkzaam als filmmaker. In his village on the Moroccan Atlantic coast, Fettah watches scores of European windsurfers coming and going. The young fisherman masters the sport himself. After meeting the Dutch girl Alexandra, he decides to risk the perilous crossing to Europe on a surfboard. The director was inspired by his own surfing experiences in Morocco. Hovering between poetry and realism, this drama not only captures the longing for freedom, but also what Fettah leaves behind. Jan-Willem van Ewijk (1970) studied Aerospace Engineering in Delft. After having worked in the aviation industry for a couple of years, he’s been working as a filmmaker since 2002.

Bloed, zweet & tranen

B

Blood, Sweat & Tears

2015/112 min. Dir Diederick Koopal Pro Derk-Jan Warrink, Joost de Vries, Leontine Petit, Dries Phlypo, Lemming Film Sce Frank Ketelaar Cam Bert Pot Pd Alfred Schaaf Snd Dan van Bever Snded Alek Goosse Snddes Alek Goosse Vfx Dennis Kleyn, Albert van Vuure Ed Marc Bechtold Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans, Joris Oonk Cst Martijn Fischer, Hadewych Minis, Fedja van Huêt, Matheu Hinzen, Raymond Thiry, Marcel Hensema Tvco AVROTROS Dis A-Film Benelux BV Sph © Nyk Dekeyser Als achtjarig jongetje wordt André Hazes eind jaren vijftig op de Amsterdamse Albert Cuyp ontdekt door Johnny Kraaijkamp. In de jaren tachtig beleeft hij, aan de hand van producer en manager Tim Griek, zijn grote doorbraak als volkszanger. In de eerste jaren na de millenniumwisseling, krijgen zijn alcoholverslaving en gezondheidsproblemen de overhand. Deze drie perioden uit Hazes’ leven zijn door elkaar gevlochten in dit genuanceerde muzikale drama. Diederick Koopal (1963) studeerde rechten en volgde een opleiding copywriting. Hij is werkzaam als reclamemaker en filmregisseur. Zijn film De marathon (2012) won het UPC Gouden Kalf voor de Beste Publieksfilm. As an eight-year-old boy, André Hazes is discovered at the Amsterdam Albert Cuyp market by Johnny Kraaijkamp in the late 1950s. In the 1980s, coached by his producer and manager Tim Griek, he has his great breakthrough as a popular singer. In the first years of the millennium, his drinking and health problems get the better of him. These three periods in Hazes’ life have been interwoven in this well-balanced musical drama. Diederick Koopal (1963) studied Law and did a training in Copywriting. He directs commercials and films. In 2012, his film The Marathon won the Golden Calf for the UPC Audience Award.


40 Speelfilm

De Boskampi’s

B

Little Gangster

BOY 7

B

2015/102 min. Dir Arne Toonen Pro Dave Schram, Maarten Kuit, Shooting Star Filmcompany, Hazazah Pictures Sce Lotte Tabbers Cam Rutger Storm Pd Vincent de Pater Snd Victor Horstink Snddes Michaël Sauvage Ed Marc Bechtold, Brian Ent Mus Erik-Jan Grob Cst Thor Braun, Henry van Loon, René van ‘t Hof, Meral Polat, Fedja van Huêt, Thijn Brobbel, Maas Bronkhuyzen, Rick Lens, Noël Keulen Tvco VPRO TV Dis Dutch FilmWorks Sph Ray van der Bas

2014/84 min. Dir Lourens Blok Pro Derk-Jan Warrink, Leontine Petit, Joost de Vries, Dries Phlypo, Judit Sós, Lemming Film, Proton Cinema, A Private View Sce Marco van Geffen, Philip Delmaar Cam Jasper Wolf Pd Ben Zuydwijk Snd György Rajna Snded Gábor Balázs, Tamás Zányi Snddes Tamas Szekely Ed Axel Skovdal Roelofs Mus Alexander Reumers, Jorrit Kleijnen Cst Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Ella-June Henrard, Tygo Gernandt, Yannick Jozefzoon, Halina Reijn Tvco KRO-NCRV Dis A-Film Benelux BV

Rik Boskamp is het spuugzat om, net als zijn sullige vader, te worden gepest. Een maffiafilm brengt hem op een idee: Rik zal ervoor zorgen dat zijn vader en hij verhuizen en dat hij in het nieuwe dorp wordt aangezien voor Rikki Boskampi, zoon van de levensgevaarlijke maffiabaas Paulo. Het plan werkt! Totdat er een pestkop uit het verleden opduikt. Hoe lang kan Rik zijn leugen nu nog volhouden? De komische familiefilm is gebaseerd op het gelijknamige jeugdboek van Marjon Hoffman en zit vol knipogen naar Amerikaanse gangsterklassiekers. Arne Toonen (1975) volgde de ArtEZ hogeschool voor de kunsten en de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur.

Wanneer Sam in een drukke metro ontwaakt, heeft hij geen idee waar en wie hij is. Hij is zijn geheugen kwijt, net als Lara, het meisje dat hij in de metro ontmoet. In een web van machtsmisbruik en manipulatie gaan de jonge Sam en Lara op zoek naar hun identiteit. De levensgevaarlijke tocht leidt naar een gesloten heropvoedingsinstituut, waar een gewelddadige coach jongeren met een speciale gave traint en ‘chipt’ voor de Nationale Veiligheid. Het grimmige en spannende jeugdavontuur is de eerste Nederlandse sci-fi thriller, gebaseerd op de bestseller van Mirjam Mous. Lourens Blok (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur van televisieseries en speelfilms.

Rik Boskamp is sick and tired of being harassed, like his dopey father. A mafia movie gives him an idea: Rik will arrange for him and his father to move to a new village, where people will believe him to be Rikki Boskampi, the son of nasty mafia boss Paulo. His plan works out! Until a pest from the past turns up. For how long will Rik be able to maintain his lie? The humorous family movie is based on Marjon Hoffman’s eponymous children’s book and teems with references to American gangster classics. Arne Toonen (1975) attended the ArtEZ Institute of the Arts and the Netherlands Film Academy. He works as a director.

When Sam wakes up on a crowded subway train, he hasn‘t got a clue where and who he is. He suffers from memory loss, just like Lara does, the girl he meets on the train. In a web of power abuse and manipulation, young Sam and Lara go searching for their identity. Their perilous journey leads to a closed re-education camp, where a brutal coach trains youngsters with a special gift and ‘chips’ them for National Security. This grim and exciting juvenile adventure is the first Dutch sci-fi thriller, based on Mirjam Mous’ bestseller. Lourens Blok (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director of TV series and feature films.


Speelfilm 41

Code M

B

2015/98 min. Dir Dennis Bots Pro Harro van Staverden, Elbe Stevens, David Jan Bijker, Martin Dewitte, Mylène Verdurmen, Bijker Film & TV, Elbe Stevens Films, Living Stone Sce Tijs van Marle, Karen van Holst Pellekaan Cam Dennis Wielaert Pd Florian Legters Snd Ferry de Pater Snded Herman Pieëte Snddes Herman Pieëte Vfx Dennis Kleyn Ed Elsbeth Kasteel (NCE) Mus Fons Merkies Cst Nina Wyss, Senna Borsato, Joes Brauers, Peter Paul Muller, Derek de Lint, Hannah van Lunteren, Hubert Damen, Leon Voorberg, Lotje van Lunteren, Raymond Thiry Tvco AVROTROS Dis Independent Films

Een dag in ‘t jaar 12 Months in 1 Day

P

2015/73 min. Dir Margot Schaap Pro Hasse van Nunen, Renko Douze, Een van de jongens Sce Johan Sonnenschein, Margot Schaap Cam Casper Brink Snd Jaap W. Sijben, Erik van der Ven, Jasnaï Jansen, Robil Rahantoeknam, Leleane Lindenaar Snded Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Snddes Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Ed Margot Schaap, Tim Wijbenga Cst Michaël Bloos, Anne Gehring, Vera Ketelaars Dis Mokum Filmdistributie

Wanneer opa Ber na een ongeluk in het ziekenhuis belandt, doet kleindochter Isabel in zijn auto een magische vondst. Uit een eeuwenoude brief met een geheime code blijkt dat opa op zoek was naar het zwaard van de beroemde musketier D’Artagnan. In deze avontuurlijke familiefilm zet Isabel samen met haar neef en vriend de zoektocht voort. Al snel blijkt dat er kapers op de kust zijn. Lukt het de drie om de code als eerste te kraken? Dennis Bots (Zambia, 1974) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn film Achtste-groepers huilen niet (2012) won het UPC Gouden Kalf voor de Beste Publieksfilm.

Het begint op een huisfeest in Amsterdam-West op oudejaarsavond. Na het inluiden van het nieuwe jaar beginnen drie feestgangers te lopen door de stad. Pas als de drie echt met elkaar geconfronteerd worden, kunnen ze verder met hun leven. Ze ervaren hun tocht als 24 uur, maar in feite verstrijkt er een heel jaar. De sprongen in de tijd zijn even onnadrukkelijk als vanzelfsprekend. De film is gemaakt volgens een strak concept; een jaar lang werd elke maand één dag gefilmd. Margot Schaap (1986) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als scenarist en regisseur. Voor haar film Gaandeweg (2008) ontving ze de Tuschinski Film Award.

When grandpa Ber ends up in hospital after an accident, his granddaughter Isabel makes a magical discovery in his car. An age-old letter containing a secret code tells her that grandfather was looking for the legendary sword of the famous musketeer D’Artagnan. In this adventurefilled family film, Isabel takes over his quest together with her cousin and friend. It soon turns out they have got rivals. Will the threesome manage to crack the code first? Dennis Bots (Zambia, 1974) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. His film Cool Kids Don’t Cry (2012) won the Golden Calf for the UPC Audience Award.

It starts with a New Year’s Eve party at an Amsterdam apartment. After ushering in the new year, three merrymakers who share a great loss drift away from the party and start walking around the city. It’s only when they truly face each other that they can move on with their lives. They experience their stroll as lasting only 24 hours, but in fact an entire year passes. The leaps in time are equally unemphatic and self-evident. The film was made according to a strict concept; scenes were shot one day every month, for one year. Margot Schaap (1986) attended the Netherlands Film Academy. She works as a screenwriter and director. Her film Away (2008) won the Tuschinski Film Award.


42 Speelfilm

Dansen op de vulkaan

B

Eisenstein in Guanajuato

B

2014/80 min. Dir Adriënne Wurpel Pro Nils Verkooijen, Sjors Mans, Amber de Vente, Stichting Dansen op de Vulkaan Sce Sjors Mans, Nils Verkooijen, Adriënne Wurpel Cam Tibor Dingelstad Pd Chaim Stavenuiter Snd André Philips Snded Jan Willem van den Brink Snddes Lawrence Horne Ed Nicolien van Loon Mus Sjors Mans Cho Melaisa Illis Cst Nils Verkooijen, Marcel Musters, Mouna Goeman Borgesius, Bas van Prooijen, Gina van Os, Mees Groot, Tommie Christiaan, Sieger Sloot, Tobias Kersloot, Har Smeets, Hadewych Minis, Pamela Teves, Rutger Aleva, Sol Vinken Dis Dutch FilmWorks

2015/105 min. Dir Peter Greenaway Pro Bruno Felix, Femke Wolting, San Fu Maltha, Cristina Velasco L., Liisa Penttilä, Peter De Maegd, Submarine, Fu Works, Paloma Negra Films, Edith Film, Potemkino Sce Peter Greenaway Cam Reinier van Brummelen Pd Ana Solares Snd Raul Locatelli Snded Gareth Llewellyn, Galaxy Studios Snddes Srdjan Kurpjel, Galaxy Studios Vfx Florentijn Bos, Reinier van Brummelen Ed Elmer Leupen Cst Elmer Bäck, Luis Alberti, Rasmus Slätis, Jakob Öhrman, Maya Zapata, Lisa Owen, Stelio Savante Tvco VPRO TV, YLE - Finnish Broadcasting Company, ZDF/ARTE Dis ABC/Cinemien

Maarten hangt na schooltijd graag met vrienden in het park, luistert veel muziek en hij bezoekt zo vaak mogelijk de dansschool, waar hij het liefst met Roxanne danst. Bijna niemand weet dat Maarten een stofwisselingsziekte heeft waardoor hij niet oud zal worden. Ondanks zijn ziekte en zijn bezorgde ouders wil de tiener volop genieten van het leven. Maar als zijn lichaam het steeds vaker laat afweten, dringt tot hem door dat hij het dansen misschien zal moeten opgeven. Adriënne Wurpel (1956) begon haar loopbaan als regisseur en actrice in de theaterwereld, waarna ze zich toelegde op het regisseren van films en televisiedrama’s.

Na teleurstellingen in Hollywood reist baanbrekend Sovjet-cineast Sergej Eisenstein naar Mexico om daar in 1931 een nieuwe film te draaien. Hij raakt onder invloed van de Mexicaanse cultuur en herontdekt zijn seksualiteit. Regisseur Peter Greenaway zet een breed scala aan filmische middelen in bij deze episode. De ervaringen veranderen Eisenstein in een kunstenaar. Peter Greenaway (Engeland, 1942) is opgeleid tot kunstschilder in Londen, Engeland en is voornamelijk werkzaam als schrijver en filmmaker. Zijn film Nightwatching (2007) won het Gouden Kalf voor Beste Scenario. In 2014 ontving hij een BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema.

Maarten likes to loiter with friends in the park after school, listens to music and he goes to dancing classes as often as possible, where he prefers to dance with Roxanne. Only a few people know Maarten is suffering from a severe metabolic disorder that will shorten his life. Despite his disease and his worried parents, the teenager thoroughly enjoys life. But when his body increasingly plays up, it dawns on him that he may have to give up dancing. Adriënne Wurpel (1956) started her career as a stage director and theatre actress after which she started devoting her time to directing films and television dramas.

After a series of disappointments in Hollywood, pioneering Soviet filmmaker Sergei Eisenstein travels to Mexico to shoot a new movie there in 1931. He gets under the influence of the Mexican culture and rediscovers his sexuality. Director Peter Greenaway applies a broad range of cinematographic means in this episode. The experiences turn Eisenstein into an artist. Peter Greenaway (England, 1942) studied to become a painter in London, England and mainly works as a writer and filmmaker. His film Nightwatching (2007) received the Golden Calf for Best Script. In 2014 he received a BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema.


Speelfilm 43

Gluckauf

B

Son of Mine 2015/98 min. Dir Remy van Heugten Pro Joram Willink, Piet-Harm Sterk, Robert Kievit, BIND Sce Gustaaf Peek Cam Mark van Aller Pd Minka Mooren Snd Victor Horstink Snddes Alek Goosse, Francois Dumont Ed Moek de Groot Mus Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Cst Bart Slegers, Vincent van der Valk, Johan Leysen, Joy Verberk, Ali Ben Horsting, Kiki van Aubel, Jan ten Haaf, Nico de Vries, Noël Keulen, Jacques Lucassen, Martijn Crins, Mathijs van Kessel Tvco VARA TV Dis September Film Distribution Sph Ivo de Bruijn De sluiting van de mijnen werpt nog steeds een schaduw over de Limburgse gemeenschap. In een door armoede en criminaliteit getekend milieu proberen de vijftiger Lei en zijn zoon Jeffrey zich staande te houden. Ze hunkeren naar elkaars genegenheid, maar dreigen tegelijk van elkaar weg te drijven. Hun betrokkenheid bij de zaakjes van een onderwereldfiguur maakt het er niet eenvoudiger op. De regisseur baseerde het in Limburgs dialect gesproken drama op zijn eigen jeugd in dit mooie, maar vergeten deel van Nederland. Remy van Heugten (1976) studeerde aan de LUCA School of Arts in België en volgde later de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. The closing of the mines still casts a shadow over the community of Limburg. In a milieu marked by poverty and crime, Lei, a man in his fifties, and his son Jeffrey try to keep going. They long for each other’s affection, but at the same time threaten to drift from each other. Their involvement in the sordid affairs of a crime boss does not make things easier. The director based this drama, spoken in Limburg dialect, on his own childhood in this beautiful but forgotten part of the Netherlands. Remy van Heugten (1976) studied at the LUCA School of Arts and later attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Gooische Vrouwen 2

B

2014/102 min. Dir Will Koopman Pro John de Mol, Alex Doff, Talpa Fictie Sce Frank Houtappels Cam Tom Erisman Pd Manuelle van den Heuvel Snd Joost Roskam Snded Marco Vermaas Snddes Marco Vermaas Vfx Ed Sándor Soeteman Mus Jeroen Rietbergen Cst Linda de Mol, Tjitske Reidinga, Susan Visser, Lies Visschedijk, Peter Paul Muller, Beppie Melissen, Leopold Witte, Alex Klaasen, Derek de Lint Tvco RTL Entertainment Dis Independent Films Sph Pief Weyman Met meer dan 2 miljoen bezoekers overtrof deze vervolgkomedie over vier verwende vriendinnen uit het Gooi het toch al aanzienlijke succes van deel één. Cheryl, Anouk en Roelien kijken vreemd op wanneer de neurotische Claire na een verblijf in Afrika totaal veranderd terugkomt. Gelukkig krijgen vertrouwde beslommeringen rond eetkwesties, rashonden en mannen al snel weer de overhand. Een bizar ongeval voert de vriendinnen naar de besneeuwde bergtoppen van Oostenrijk. Will Koopman (1956) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als creative producer en regisseur. With over two million visitors, this sequel about four spoilt friends from the Beverly Hills-like Gooi area in the Netherlands exceeded the already substantial success of Part I. Cheryl, Anouk and Roelien are surprised to see the neurotic Claire return from her stay in Africa as a completely changed person. Fortunately, familiar issues involving food, pedigree dogs and men soon gain the upper hand again. A bizarre incident takes the four women to the snow-clad mountain tops of Austria. Will Koopman (1956) attended the Netherlands Film Academy. She works as a creative producer and director.


44 Speelfilm

De Grote Zwaen Première

The Glorious Works of G.F. Zwaen

P

2015/107 min. Dir Max Porcelijn Pro Sander Verdonk, Denis Wigman, CTM Pictures Sce Max Porcelijn Cam Coen Stroeve Pd Genaro Rosato Snd Oliver Pattinama Snded Michaël Sauvage Snddes Michaël Sauvage Ed Marc Bechtold Mus Erik-Jan Grob Cst Peter van de Witte, Anniek Pheifer, Ton Kas, Ruben van der Meer, Michiel Romeyn, René van ‘t Hof, Eva Duijvestein, Kees Hulst Tvco BNN TV Dis Just Entertainment Zwart-humoristische misdaadfilm. Het is eind jaren negentig en schrijver Gerard F. Zwaen zit in een lastig parket. Hij ligt in een scheiding, zijn laatste boek wordt niet serieus genomen en hij heeft geldproblemen. Aan de financiële nood komt een einde als Zwaen een tas met geld aantreft op de plek waar zijn boekhouder is omgebracht. Hij steelt de tas, maar al snel heeft de schrijver drie heren op de hielen: een Rijksrechercheur, een hasj-importeur en een corrupte FIOD-rechercheur. Max Porcelijn (1981) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Met zijn film Plan C (2012) won hij het Gouden Kalf voor Beste Scenario. Crime pic full of black humour. In the late 1990s, writer Gerard F. Zwaen is in a predicament. He is in the midst of a divorce, his latest book is not taken seriously and he has money problems. His financial stringency is abruptly solved when Zwaen finds a bag of money on the spot where his honest accountant has been murdered. He steals the bag. One worry less, but soon the author has three colourful gents on his heels: a national detective, a hashish importer and a corrupt tax inspector. Max Porcelijn (1981) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director. His film Plan C (2012) won the Golden Calf for Best Screenplay.

Holland, natuur in de delta

P

2015/95 min. Dir Mark Verkerk Pro Ton Okkerse, EMS FILMS Cam Michael J. Sanderson, Bertie Gregorie, Dick Harrewijn Ed Helen Delachaux, Michiel Boesveldt, Niels Roza Dis Dutch FilmWorks Na het veelvuldig geprezen De Nieuwe Wildernis, de natuurfilm die aantoonde dat de Oostvaardersplassen barsten van schoonheid en spektakel, is dit het tweede deel van een trilogie van Nederlandse natuurfilms voor het hele gezin. Met behulp van indrukwekkende visuele technieken wordt ingezoomd op bijzonder en kleurrijk leven dat na jaren, soms zelfs na eeuwen, is teruggekeerd naar ons deltagebied. De zeearend, bever, haas, stekelbaars en het pimpernelblauwtje; tal van unieke diersoorten nemen hun plaats weer in. Een herontdekking van Nederland, in een tijd waarin de creatieve kracht van de natuur weer ten volste wordt benut. Mark Verkerk (Nairobi, 1956) volgde de London International Film School. Hij is werkzaam als regisseur, cameraman, producent en editor. After the highly commended De Nieuwe Wildernis, the nature film that showed that De Oostvaardersplassen burst with beauty and spectacle, this is the second instalment of a trilogy of Dutch nature pics for the entire family. Helped by impressive visual techniques, the film zooms in on extraordinary and colourful fauna that after years, sometimes even centuries, has returned to our delta. The white-tailed eagle, the beaver, the hare, the stickleback and the scarce large blue; numerous unique species occupy their place again. A rediscovery of the Netherlands, at a time when the creative forces of nature are fully utilised again. Mark Verkerk (Nairobi, 1956) was trained at the London International Film School. He works as a director, cameraman, producer and editor.


Speelfilm 45

Homies

AB

J. Kessels Première

P

2015/100 min. Dir Jon Karthaus Pro Frank Groenveld, Eric de Groot, Just Productions Sce Jon Karthaus Cam Max Maloney Pd Gwendoline Pluim Snd Jasnaï Jansen Snded Michaël Sauvage Snddes Michaël Sauvage Ed Jurriaan van Nimwegen Mus Guido Maat, Niels den Otter Cst Robert de Hoog, Gijs Naber, Manuel Broekman, Tibor Lukács, Charlie-Chan Dagelet, Carolien Spoor, Kiki van Deursen, Victoria Koblenko, Horace Cohen Tvco RTL Entertainment Dis Just Film Distribution

2015/107 min. Dir Erik de Bruyn Pro Sander Verdonk, Denis Wigman, Koen Mortier, Eurydice Gysel, CTM Pictures, Czar Sce Jan Eilander Cam Danny Elsen Pd Ben Zuydwijk Snd Dirk Bombey Snded Peter Warnier Snddes Peter Warnier Vfx Bobby de Boer, Patrick Mere Ed JP Luijsterburg Mus Bjorn Eriksson Cst Fedja van Huêt, Frank Lammers, Marc Lauwrys, Ruben van der Meer, Romi van Renterghem, Annick Christiaens, Tvco AVROTROS Dis September Film Distribution Sph Kris Dewitte

De ietwat sukkelige Timo denkt de perfecte relatie te hebben - totdat zijn grote liefde het uitmaakt. Sophie gaat liever met een volwassen vent die zijn leven wél op de rit heeft. Daar laat Timo het niet bij zitten; hij moet en zal Sophie terugkrijgen. Het helpt al niet mee dat Timo zit opgescheept met drie huisgenoten die zich verre van volwassen gedragen, maar als één van hen dan ook nog eens thuiskomt met 22 kilo cocaïne die hij binnen een week verkocht moet hebben, lijkt Timo het helemaal te kunnen schudden met zijn heroveringsplan. Vlotte komedie vol tegendraadse grappen. Jon Karthaus (1985) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur, acteur en zanger.

In een grote Amerikaanse roestbak gaan schrijver Frans Thomése en zijn favoriete personage J. Kessels op een roadtrip naar Hamburg. In opdracht van een onbekende zijn ze op zoek naar een vreemdgaande frikadellenhandelaar, maar het gaat de schrijver vooral om het weerzien met het meisje dat hem betoverde én hem een jeugdtrauma bezorgde. In deze droogkomische verfilming van de roman van P.F. Thomése lopen werkelijkheid en fictie door elkaar. Erik de Bruyn (1962) studeerde sociologie in Utrecht en mediastudies in Amsterdam. Hij is werkzaam als acteur, regisseur en scenarist. Voor zijn film Wilde mossels (2000) ontving hij op het NFF de CJP Jeugdprijs en de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

The rather doltish Timo thinks he has the perfect relationship - until the love of his life breaks up with him. Sophie prefers a mature guy who does have his ducks in a row. Timo goes to great lengths to win Sophie back. It does not really help that he shares a flat with three roommates who behave far from grownup, but when one of them comes home with 40 pounds of coke to boot that he must sell within a week, it seems Timo can forget about his plan to reconquer Sophie’s heart. Smooth comedy full of defiant jokes. Jon Karthaus (1985) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director, actor and singer.

In a big American clunker, writer Frans Thomése and his favourite protagonist J. Kessels undertake a road trip to Hamburg. Assigned by a stranger, they look for a cheating sausage dealer, but the author is primarily interested in the reunion with the girl that enchanted him and gave him a youth trauma. In this dry-witted adaptation of P.F. Thomése’s novel, reality and fiction blend. Erik de Bruyn (1962) studied Sociology in Utrecht and Media Studies in Amsterdam. He works as an actor, director and screenwriter. His film Wild Mussels (2000) received the CJP Youth Award and the Dutch Film Critics Award at the NFF.


46 Speelfilm

Jack bestelt een broertje

B

Jack’s Wish

Kat en Muis Cat and Mouse

P

2015/84 min. Dir Anne de Clercq Pro Edvard van ‘t Wout, Robin de Levita, Kees Abrahams, Eric de Groot, Frank Groenveld, Brigitte Baake, 2CFILM Sce Anne de Clercq, Anne Barnhoorn Cam Ezra Reverda Pd Fleur van Ledden Hulsebosch, Barbara Kusmirak Snd Willem de Wijs Snded Arno Willemstein Snddes Martijn Helle Ed Wouter van Luijn Mus Floris Verbeij Cst Matsen Montsma, Georgina Verbaan, Jelka van Houten, Tygo Gernandt, Rick Paul van Mulligen, Patrick Stoof, Gijs Naber, Eva Van der Gucht, Maike Meijer, Dick van den Toorn, Plien van Bennekom, Yenthe Bos Tvco KRO TV Dis Just Film Distribution

2015/83 min. Dir Maartje Seyferth, Victor Nieuwenhuijs Pro Victor Nieuwenhuijs, Maartje Seyferth, René Goossens, Moskito Film, De Productie Sce Maartje Seyferth Cam Victor Nieuwenhuijs Pd Vassilis Economidis, Billy Leliveld, Catherine Henegan Snd Aurélien Lebourg, Robin Tony Streefkerk Snded Pepijn Aben, Antony Gray Snddes Mark Glynne Vfx Raphael Croonen Mus Rogier Bosschaart, Eric Lensink, Jeroen Tenty Cst Carlijn van Zijtveld, Wilma Bakker, Raymond Thiry, Patrick Linotte, Hilt de Vos, Hendriktje Ruiter, Victoria Omelczuk, Michael Helmerhorst Dis Mokum Filmdistributie

De achtjarige Jack heeft twee moeders, is enig kind en kan totaal niet alleen zijn. Hij wil dolgraag een broertje. Maar hoe hard hij ook zeurt en smeekt, het broertje komt er maar niet. Uit protest heeft Jack twee konijnenoren opgezet, die hij pas afzet als zijn moeders hem geven wat hij wil. Als Jack ontdekt waar hij vandaan komt, gaat er een wereld voor hem open. Hij kan dus gewoon zelf een broertje bestellen! Jack gaat meteen op zoek naar een geschikte donor. Kleurrijke en vrolijke familiefilm vol wonderlijke ontmoetingen. Anne de Clercq (1973) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur.

Het overlijden van Belle’s tante zet gebeurtenissen in gang die haar bewust maken van een pijnlijk voorval uit het verleden. Als haar moeder onverwacht terugkomt, herbeleeft ze verdrongen herinneringen. Dan blijkt waarom de gemeenschap zo heftig reageert op haar liefde voor haar vriendje Max. Het surreële drama roept een beklemmende sfeer op. Maartje Seyferth (1945) volgde opleidingen theater, schilderkunst en regie. Ze is werkzaam als regisseur en producent. Victor Nieuwenhuijs (1945) studeerde politicologie en volgde verschillende opleidingen op het gebied van schilderkunst, fotografie en film. Hij is werkzaam als regisseur en producent.

Jack (8) has two mothers, is an only child and finds it very hard to be on his own. He is dying for a little brother. But no matter how hard he begs and whines, the brother fails to arrive. By way of protest, Jack puts on two rabbit ears, which he will only take off if he gets what he wants. When Jack discovers where he comes from, a whole new world opens up for him. So he can actually order a little brother himself! Jack promptly starts a search for a suitable donor. Colourful and cheerful family film full of miraculous encounters. Anne de Clercq (1973) attended the Netherlands Film Academy. She works as director.

The death of Belle’s aunt triggers events that awaken her to a painful occurrence in the past. When her mother suddenly returns, she relives suppressed memories. Then, it is clear why the community reacts so fiercely to her love for her boyfriend Max. The surreal drama evokes an oppressive atmosphere. Maartje Seyferth (1945) attended courses in theatre, painting and directing. She works as a director and producer. Victor Nieuwenhuijs (1945) studied Politics and attended several courses in painting, photography and film. He works as a director and producer.


Speelfilm 47

Kidnep

B

Kidnap

2015/87 min. Dir Diederik Ebbinge Pro Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Laurette Schillings, Errol Nayci, Topkapi Films, The Storytellers Film & TV, Menuet bvba, Mona Film Sce Karen van Holst Pellekaan Cam Dennis Wielaert Pd Wilbert van Dorp Snd Ferry de Pater Snded Christan Muiser Snddes Nardi van Dijk Vfx Bruno Sommier Ed Sándor Soeteman Mus Steve Willaert Cst Ruth Becquart, Teun Stokkel, Martin van Waardenberg, Steven van Watermeulen, Marnix Vorselman, Peter Van den Begin, Marcel Musters, Rian Gerritsen, Katrien van Beurden Tvco KRO TV Dis A-Film Benelux BV Voor veel kinderen is het een nachtmerrie: ontvoerd worden. Maar voor Bo blijkt het juist een vrolijke vlucht te zijn uit een eenzaam bestaan. Als Bo wordt ontvoerd door Fred, belandt de rijkeluiszoon in een ­doldwaas avontuur. Fred is helemaal niet gevaarlijk, maar ‘best oké en heel grappig’. Met ­crimineel Leo op hun hielen bouwen Bo en Fred in deze komische familiefilm een bijzondere band op. Diederik Ebbinge (1969) volgde de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Zijn speelfilmdebuut Matterhorn (2013) werd op het IFFR bekroond met de UPC Publieksprijs. To many children, the biggest nightmare is to be kidnapped. But for Bo it turns out to be a pleasant escape from his lonely life. When Bo is kidnapped by Fred, the rich man’s son lands in a madcap adventure. Fred is not at all dangerous, but ‘actually quite okay and very funny’. With criminal Leo hot on their heels, Bo and Fred forge a special friendship in this comical family film. Diederik Ebbinge (1969) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam. His feature film debut Matterhorn (2013) was granted the UPC Audience Award at the IFFR.

Kristen Première

P

2015/88 min.Dir Mark Weistra Pro Mark Weistra, Marc Redmeijer, Amsterdam Zoetrope Sce Mark Weistra Cam Marc Redmeijer Pd Fred Tabois Snd Daniel Schorno Snded Tom Bijnen Snddes Tom Bijnen Vfx Ivo Nupoort, Bart van Brussel Ed Lodewijk Tossaint Mus Johan van der Voet Cst Terence Schreurs, Ronald Top Kristen, eind twintig, schrijft een brief aan haar vader. ‘Ik moet je vertellen over deze nacht,’ schrijft ze, ‘de nacht dat ik werd vermoord’. Daarmee begint deze thriller/horrorfilm, over een vrouw die in de vroege ochtend van 1 januari in het café van haar vader geterroriseerd wordt door een onbekende persoon. Terwijl ze de puinhoop opruimt van het oudjaarsfeest, wordt ze telkens gebeld door een man die alles over haar lijkt te weten. In de claustrofobische film komt Kristen terecht in een steeds grotere nachtmerrie. Mark Weistra (1974) volgde de Nederlandse Filmacademie en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. Kristen, in her late twenties, writes a letter to her father. ‘I have to tell you about this night,’ she writes, ‘the night I was killed’. This sets off this thriller/horror movie about a woman who on the early morning of 1 January is terrorised in her father’s bar by an unknown person. While cleaning up the mess of the New Year’s Eve party, she is repeatedly called by a man who seems to know everything about her. In the claustrophobic film, Kristen’s world turns into an ever deeper nightmare. Mark Weistra (1974) attended the Netherlands Film Academy and the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.


48 Speelfilm

The Legend of Longwood

B

2015/94 min. Dir Lisa Mulcahy Pro Rob Vermeulen, Nadadja Kemper, Michael Garland, Holland Harbour Productions, Grand Pictures Sce Nadadja Kemper, Gwen Eckhaus, Lisa Mulcahy Cam Richard Van Oosterhout Pd Diana van de Vossenberg Snd Dan Birch Snded Gary Shortall Snddes Patrick Drummond Ed Grainne Gavigan Mus Patrick N. Doyle Cst Thekla Reuten, Lucy Morton, Miriam Margolyes, Sean Mahon, Fiona Glascott, Lorcan Bonner, Anabel Sweeney, Brendan Conroy, Scott Graham Dis Just Film Distribution Sph Patrick Redmond Wanneer Mickey met haar moeder en broertje vanuit het bruisende New York naar een slaperig Iers stadje verhuist, wordt haar leven allesbehalve saai. In dit magische avontuur ontdekt de jonge heldin dat ze voorbestemd is om de inwoners van haar nieuwe woonplaats te bevrijden van een eeuwenoude vloek. Het moedige meisje komt in contact met een mysterieuze Zwarte Ridder en moet eigenhandig een kudde paarden redden uit de greep van een dame met snode plannen. Lisa Mulcahy (1964, Ierland) deed een mediastudie in Dublin (Ierland) en leerde filmmaken door te werken op filmsets in Ierland, Europa en Noord-Amerika. Ze is werkzaam als regisseur. When Mickey moves with her mother and little brother from scintillating New York to s sleepy Irish town, her life becomes anything but boring. In this magical adventure, the young heroine discovers she is predestined to liberate the inhabitants of her new town from an age-old curse. The brave girl gets acquainted with a mysterious Black Knight and single-handedly has to save a horse herd from the claws of a scheming woman. Lisa Mulcahy (1964, Ireland) studied Media Studies in Dublin (Ireland) and learned about film making by working at film sets in Ireland, Europe and North America. She works as a director.

Het leven volgens Nino

B

Life According to Nino

2014/80 min. Dir Simone van Dusseldorp Pro Floor Onrust, Jan van der Zanden, Bart Van Langendonck, Marina Blok, Family Affair Films, Waterland Film, Savage Film Sce Urszula Antoniak Cam Lennert Hillege Pd Florian Legters Snd Dirk Bombey Snded Jan Schermer Snddes Jan Schermer Ed Marc Bechtold Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Rohan Timmermans, Koen de Graeve, Rifka Lodeizen, Arend Bouwmeester, Ronald Goedemondt Tvco NTR TV Dis A-Film Benelux BV Sph Kris Dewitte Het leven lacht de achtjarige Nino toe - totdat zijn moeder plotseling verongelukt. Vanaf dan gaat Nino zijn eigen gang: hij gaat niet meer naar school, eet chips als ontbijt en slaapt in een tentje in de tuin. Best leuk in het begin, maar na een tijdje mist Nino de liefde van zijn vader en broer. Alles verandert als Nino ontdekt dat hij met dieren kan praten. Samen met zijn slimme konijn Bobby probeert hij het uit elkaar gevallen gezin te herenigen. Fantasierijke en humorvolle familiefilm over verlies en rouw. Simone van Dusseldorp (1967) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Life smiles on eight-year-old Nino - until his mother suddenly dies in an accident. From this moment, Nino goes his own way: he does not go to school anymore, eats crisps for breakfast and sleeps in a small tent in the garden. Quite nice at first, but after a while Nino starts missing the attention and affection of his father and brother. Everything changes when Nino finds out he can talk with animals. Together with his smart rabbit Bobby, he tries to reunite the broken family. Highly imaginative and humorous family film about loss and mourning. Simone van Dusseldorp (1967) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director.


Speelfilm 49

De Masters

B

2015/96 min. Dir Ruud Schuurman Pro Tom de Mol, Willem Pruijssers, Marcel de Block, Mimoun Oaissa, Tom de Mol Productions, Lion Film Productions, Oaissa Film Sce Mimoun Oaissa, Ruud Schuurman Cam Guido van Gennep Pd Dimitri Merkoulov Snd Bouk Bouwmeester, Hein Verhoeven Snded Max Frick Snddes Max Frick Ed Godelinde Pollmann Mus Han Otten Cst Mimoun Oaissa, Ruben van der Meer, Olivier Locadia, Guido Pollemans, Sami Ballafkir, Maurits Delchot (Nega), Elise Schaap, Ergun Simsek, Lies Visschedijk, Jasmine Sendar, Michiel de Jong, Tosca Niterink, Anuar Aoulad Abdelkrim Tvco RTL Entertainment Dis Dutch FilmWorks Komedie over vier dertigers die ooit een rapgroep vormden, maar nooit wisten door te breken. Ze hebben slechtbetaalde, saaie banen. Aziz blijft dromen van een succesvolle rapcarrière. Als zelfs zijn zoontje Karim het geloof in hem verliest, besluit hij dat het tijd is voor een comeback van zijn rapcrew. De film drijft mild de spot met de rapcultuur, waar één van de hoofdrolspelers (Willie Wartaal van De Jeugd van Tegenwoordig) zelf deel van uitmaakt. Ruud Schuurman (1967) volgde de Nederlandse Filmacademie en studeerde scenarioschrijven aan het Binger Filmlab. Hij is werkzaam als regisseur en scenarist. Comedy about four thirty-somethings who once were a rap group, but never managed to break through. Now, they have badly paid and dull jobs. Aziz keeps dreaming of a successful rap career. When even his little son Karim loses faith in him, he decides it is time for a comeback of his rap crew. The film mildly scoffs at the rap culture, which one of the leading actors (Willie Wartaal of De Jeugd van Tegenwoordig) is part of himself. Ruud Schuurman (1967) attended the Netherlands Film Academy and studied screenwriting at the Binger Filmlab. He works as a director and screenwriter.

Mees Kees op de planken

B

Mr. Twister on Stage

2014/73 min. Dir Barbara Bredero Pro Paul Voorthuysen, PV Pictures Sce Tijs van Marle Cam Coen Stroeve Pd Harry Ammerlaan Snddes Marten Negenman Ed Michiel Reichwein Mus Herman Witkam Cst Willem Voogd, Sanne Wallis de Vries, Felix Osinga, Brent Thomassen, Hannah Hoekstra, Raymonde de Kuyper, Mara van Vlijmen, Cas Jansen, Marieke de Kleine, Vivienne van den Assem Tvco AVROTROS Dis Entertainment One Benelux De leerlingen van de leukste meester van Nederland kunnen zich op iets bijzonders verheugen: ze mogen het eindtoneelstuk opvoeren. Laat dat maar over aan Mees Kees, die uitstekend kan improviseren voor de klas en op de planken. De voorbereidingen verlopen echter verre van vlekkeloos. Directrice Dreus eist dat de klas een middeleeuws stuk opvoert in een bejaardenhuis. Lukt het Mees Kees om de regie naar zijn hand te zetten? De vrolijke familiefilm is gebaseerd op de gelijknamige kinderboekenreeks van Mirjam Oldenhave. Barbara Bredero (1962) studeerde theaterwetenschappen in Amsterdam en volgde een opleiding aan de Media Academie Hilversum. Ze is werkzaam als regisseur. The pupils of Holland’s nicest schoolteacher can rejoice in something special: performing the big end-of-term play. Just leave this to Mees Kees, who is an excellent improviser in front of the class and on stage. However, the preparations go far from smoothly. Lady principal Dreus demands the class will perform a medieval play in a retirement home. Will Mees Kees manage to bend things to his will? The cheerful family film is based on Mirjam Oldenhave’s eponymous children’s book series. Barbara Bredero (1962) did Theatre Studies in Amsterdam and a training at the Media Academy Hilversum. She works as a director.


50 Speelfilm

Meet Me in Venice

B

2015/92 min. Dir Eddy Terstall Pro Bruno Felix, Femke Wolting, San Fu Maltha, Peggy Stein, Submarine, Fu Works, One Big Agency Sce Eddy Terstall, Erik Wünsch Cam Gábor Deák Snd Gaby de Haan Snded Marco Vermaas Snddes Marco Vermaas Ed Ben Isaacs Mus Michel Banabila, Beppe Costa Cst Beppe Costa, Roberta Petzoldt, Nikola Rakocevic, Meral Polat, Lidija Stevanovic, Goran Radakovic Dis Paradiso Filmed Entertainment Netherlands Liza heeft haar vader nooit gekend. Hij liep weg toen ze drie was en reist sindsdien als muzikant de wereld over. Nu Liza volwassen is nodigt hij haar plots uit om hem in Venetië te ontmoeten en samen naar Istanbul te reizen. Het smeden van de vader-dochterband blijkt echter ingewikkelder dan gedacht. Uiteindelijk komt de ware reden van de hereniging aan het licht. Een roadmovie vol tegenstrijdige gevoelens, doorsneden met beelden van Liza die haar ervaring toevertrouwt aan een video, bestemd voor haar nu nog jonge zoontje. Eddy Terstall (1964) studeerde politicologie en sociologie in Amsterdam. Zijn speelfilms De boekverfilming (1999) en Simon (2004) wonnen diverse Gouden Kalveren. Liza never knew her Italian father. He ran off when she was three and has since travelled across the world as a musician. Now Liza has grown up, he suddenly invites her to meet him in Venice and travel to Istanbul together. But forging the father-daughter bond turns out to be more complex than anticipated. Eventually, the true reason of the reunification comes to light. A road movie full of conflicting emotions, interlaced with images of Liza who commits her experiences to a video, intended for her son who is still young now. Eddy Terstall (1964) studied Political Sciences and Sociology in Amsterdam. His feature films De boekverfilming (1999) and Simon (2004) won various Golden Calves.

Michiel de Ruyter

B

Admiral

2015/151 min. Dir Roel Reiné Pro Klaas de Jong, Jacqueline de Goeij, Farmhouse TV & Film Sce Alex van Galen Cam Roel Reiné Pd Ruben Schwartz Snd Jan Deca Snded Jonathan Wales Snddes Jonathan Wales Vfx Jan Goossen Ed Radu Ion Mus Trevor Morris Cst Frank Lammers, Sanne Langelaar, Barry Atsma, Egbert-Jan Weeber, Derek de Lint, Hajo Bruins, Roeland Fernhout Tvco AVROTROS Dis A-Film Benelux BV De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verkeert halverwege de 17e eeuw in zwaar weer. Na de dood van de oude admiraal wijst raadpensionaris Johan de Witt diens opvolger aan: Michiel de Ruyter. De Ruyter ontpopt zich als briljant strateeg tegen de Engelsen en raakt verwikkeld in een politiek steekspel in eigen land. Het leven van de bekendste zeeheld uit onze geschiedenis is verbeeld in een epische avonturenfilm. Roel Reiné (1970) deed de lerarenopleidingen Nederlands en Geschiedenis en studeerde communicatiewetenschappen in Tilburg. Zijn speelfilmdebuut The Delivery (1999) won verschillende Gouden Kalveren. Na dit succes verhuisde hij naar Los Angeles om zijn carrière in de Verenigde Staten voort te zetten. In the mid-17th century, the Republic of the Seven United Netherlands is in heavy weather. After the demise of the old admiral, Grand Pensionary Johan de Witt appoints his successor: Michiel de Ruyter. De Ruyter reveals himself as a brilliant strategist against the English and gets entangled in some political jousting at home. The life of the most famous naval hero in Dutch history is visualised in an epic adventure movie. Roel Reiné (1970) studied to become a teacher in Dutch and History and did Communication Sciences in Tilburg. His feature film debut The Delivery (1999) won several Golden Calves. After this success he moved to Los Angeles to continue his career in the United States.


Speelfilm 51

Onder het hart

B

In the Heart

2015/99 min. Dir Nicole van Kilsdonk Pro Jan van der Zanden, Ineke Kanters, Dries Phlypo, Jean-Claude Van Rijckeghem, Waterland Film Sce Peer Wittenbols Cam Richard Van Oosterhout Pd Genaro Rosato Snd Joeri Verspecht Snded Thierry de Vries Snddes Thierry de Vries Vfx Donald Roos Ed Dieter Diependaele Mus Tino Biddeloo Cst Kim van Kooten, Koen de Graeve, Lies Visschedijk, Frank Lammers Tvco KRO-NCRV Dis Just Film Distribution Van lichtvoetig naar schrijnend, zo verschuift de toon in deze liefdesgeschiedenis waarin alle verhoudingen opnieuw uitgevonden moeten worden. Behoedzame vlinderverzorgster Masha meent eindelijk het geluk gevonden te hebben wanneer ze de pas gescheiden huisarts Luuk ontmoet. Maar zijn dochters zijn niet enthousiast en als het noodlot toeslaat en Luuk ongeneeslijk ziek blijkt, claimt ook diens ex weer haar plaats. Is er in die verwarrende en pijnlijke situatie nog wel plaats voor Masha? Nicole van Kilsdonk (1965) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur en scenarist. Het door haar geregisseerde televisiedrama Deining (2004) won een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. From light-hearted to distressing; this is the tone palette in this love story in which all relationships have to be reinvented. Cautious butterfly keeper Masha thinks she has finally found happiness when meeting recently divorced family doctor Luuk. But his daughters are not very enthusiastic and when fate strikes and Luuk turns incurably ill, his ex reclaims her position. Is there still a place for Masha in this confusing and painful situation? Nicole van Kilsdonk (1965) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director en screenwriter. The television drama Deining (2004) that was directed by her won a Golden Calf for Best Television Drama.

De ontsnapping

B

The Escape

2015/98 min. Dir Ineke Houtman Pro Daniëlle Raaphorst, Sjef Scholte, Yoshi Aesaert, Mountain Road Entertainment Group, Incredible Film BV Sce Mirjam Oomkes, Olga Ponjee Cam Jeroen de Bruin (NSC) Pd John van Essche Snd Christian Monheim Snded Pedro van der Eecken Snddes Pedro van der Eecken Ed Elsbeth Kasteel (NCE) Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans, Joris Oonk Cho Hans Beenhakker Cst Isa Hoes, Edwin Jonker, Kees Boot, Abbey Hoes, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Diana Dobbelman, Tom Jansen, Rik Mayall Tvco RTL Entertainment Dis Dutch FilmWorks Julia heeft twee kinderen, een zorgzame man en een goede baan. Maar ze is niet gelukkig. In een nacht stapt ze spontaan in de auto en rijdt ze naar de Algarve. De mondaine wereld met bijbehorende verlokkingen biedt Julia een welkome uitvlucht, maar gaandeweg ontdekt ze dat ontsnappen niet hetzelfde is als gelukkig worden. Daarvoor zal ze eerst in het reine moeten komen met haar pijnlijke geschiedenis. Het drama is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Heleen van Royen. Ineke Houtman (1956) studeerde onder andere aan de Nederlandse Filmacademie. Madelief: Krassen in het tafelblad (1999) werd bekroond met de Citroën Publieksprijs. Julia has two children, a caring husband and a nice job. But she is not happy. One night, she spontaneously gets into her car and drives to the Algarve. The fashionable world with attendant enticements offers Julia a welcome escape, but gradually she discovers that escaping is not the same as finding happiness. This requires her to get reconciled with her painful past. This drama is based on Heleen van Royen’s eponymous bestseller. Ineke Houtman (1956) attended among others the Netherlands Film Academy. Madelief: Krassen in het tafelblad (1999) was awarded the Citroën Public Prize.


52 Speelfilm

Pak van mijn hart

B

Gift from the Heart

2014/86 min. Dir Kees van Nieuwkerk Pro Reinout Oerlemans, Sander Emmering, Maarten Swart, Sim van Veen, Martin Dewitte, Eyeworks Film & TV Drama, Inspire Pictures, Living Stone Sce Jacqueline Epskamp Cam Daan Nieuwenhuijs Pd Alfred Schaaf Snd Eddy de Cloe Snddes Arno Willemstein Ed Peter Alderliesten (NCE) Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Benja Bruijning, Chantal Janzen, Halina Reijn, Fedja van Huêt, Bram van der Vlugt, Loes Haverkort, Beppie Melissen, Belinda van der Stoep, Nathan Meeter Tvco RTL Entertainment Dis A-Film Benelux BV Sinterklaas moet plaatsmaken voor een jonge Kerstman met een drankje dat iedereen wil drinken: Santaman Cola! Met die opdracht van haar Amerikaanse baas stapt Julia het kledingverhuurbedrijf binnen van de broers Niek en Tom. De aantrekkelijke marketingmanager schopt in deze romantische komedie niet alleen een traditioneel volksfeest overhoop, maar ook het liefdesleven van de twee broers die totaal verschillend zijn. Kees van Nieuwkerk (1988) volgde verschillende opleidingen regie en scenarioschrijven in Londen, Engeland. Hij is werkzaam als columnist en filmmaker. Sinterklaas has to make way for a young and sexy Santa Claus with the help of a drink that everybody likes: Santaman Cola! With this assignment from her American boss, Julia enters the dress rental shop run by brothers Niek and Tom. In this romcom, the attractive marketing manager turns not only a traditional national feast upside down, but also the love life of the two brothers who are each other’s opposites. Kees van Nieuwkerk (1988) did several studies in directing and screenwriting in London, England. He works as a columnist and filmmaker.

The Paradise Suite Première

P

2015/119 min. Dir Joost van Ginkel Pro Ellen Havenith, Jeroen Beker, Olle Wirenhed, Jessica Ask, Kalinovi Brothers, PRPL B.V., Bastide Films, GötaFilm AB, Film i Väst, KaBoAl Pictures Sce Joost van Ginkel Cam Andréas Lennartsson Pd Gerard Loomans Snd Antoin Cox Snddes Niklas Skarp Ed Bob Soetekouw, Teun Rietveld, Wouter van Luijn, Joost van Ginkel Mus Bram Meindersma, Alexander Doychev Cst Anjela Nedyalkova, Boris Isakovic, Erik Adelöw, Issaka Sawadogo, Jasna Djuricic, Magnus Krepper, Dragan Bakema, Reinout Bussemaker, Victoria Koblenko, Raymond Thiry, Jeroen Spitzenberger Dis September Film Distribution Deze rauw-poëtische mozaïekvertelling vervlecht de verhaallijnen van verschillende personages die al dan niet vrijwillig in Amsterdam zijn neergestreken en ogenschijnlijk weinig met elkaar gemeen hebben, behalve hun verre wortels: Zweeds, Afrikaans, Bulgaars, Bosnisch en Servisch. Liefde en vriendschap blijken bindende factoren, die het lot in een harde maatschappij doen kantelen en sprankjes hoop aan de horizon doen gloren. Gebaseerd op ware geschiedenissen. Joost van Ginkel (1971) volgde de Hogeschool Sittard. Hij is werkzaam als regisseur. Met zijn film 170 Hz (2011) won hij de Film1 Publieksprijs. This raw-poetical mosaic weaves the stories of different characters who, voluntarily or not, settled in Amsterdam and seem to have little in common, apart from their distant roots: Swedish, African, Bulgarian, Bosnian and Serbian. Love and friendship prove to be binding factors, which make destiny in a harsh society tilt and sparks of hope glimmer on the horizon. Based on true stories. Joost van Ginkel (1971) attended the Hogeschool Sittard. He works as a director. With his film 170 Hz (2011) he won the Film1 Audience Award.


Speelfilm 53

Pijnstillers

AB

Painkillers

2014/98 min. Dir Tessa Schram Pro Dave Schram, Maria Peters, Koji Nelissen, Shooting Star Filmcompany Sce Maria Peters, Tessa Schram Cam Thijmen Doornik Pd Robert van der Hoop Snd Oliver Pattinama Snddes Ruud Jehae Ed Robin de Jong Mus Quinten Schram, Herman Witkam, Sjoerd Limberger Cst Gijs Blom, Birgit Schuurman, Raymond Thiry, Massimo Pesik, Susan Radder, Lara Leijs Tvco KRO TV Dis Dutch FilmWorks Sph Arjo Frank De vijftienjarige Casper heeft zijn vader nooit leren kennen en woont alleen met zijn moeder Marit. De twee hebben een hechte band en rooien het thuis prima samen. In zijn vrije tijd zit Casper het liefst achter de piano. Net lid van een groot jeugdorkest, waar zangeres Anouk direct zijn aandacht trekt, ontdekt Casper dat zijn moeder kanker heeft. In de ontroerende en romantische familiefilm besluit Casper zijn vader te gaan zoeken terwijl hij worstelt met een prille verliefdheid en de grote angst om zijn zieke moeder. Tessa Schram (1988) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur en actrice. Fifteen-year-old Casper never knew his father and lives with his mother Marit. They are close-knit and manage things at home just fine. In his spare time, Casper loves to play the piano. Recently accepted into a large youth orchestra, where singer Anouk immediately attracts his attention, Casper finds out his mother has cancer. In this moving and romantic family film, Casper decides to go look for his father while struggling with his budding infatuation and the deep worries about his ill mother. Tessa Schram (1988) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director and actress.

Prins

B

Prince

2015/78 min. Dir Sam de Jong Pro Gijs Kerbosch, Roel Oude Nijhuis, Gijs Determeijer, Sjoerd Raaijmakers, Thijs Boon, Halal, Vice Media Sce Sam de Jong Cam Paul Ă–zgĂźr Pd Sanne Schat Snd Noah Pepper Snded Vincent Sinceretti Snddes Vincent Sinceretti Ed Mieneke Kramer Cst Ayoub Elasri, Sigrid ten Napel, Achraf Meziani, Chaib Massoudi, Colin George, Elsie de Brauw, Freddy Trathlener, Jorik Scholten, Olivia Lonsdale, Oussame Addi, Peter Douma, Vincent van de Waal Dis Just Film Distribution Ayoub hangt met zijn drie vrienden rond op een pleintje in Amsterdam-Noord. De tieners worden kleingehouden door jongens uit de buurt. Ayoub moet en zal stoerder worden, om de jongens aan te kunnen maar vooral om de mooie Laura te kunnen veroveren. Hij zoekt zijn heil bij de geschifte gangster Kalpa die hem het snelle geld, Zanotti-schoenen en zelfvertrouwen bezorgt. Valt Ayoub definitief voor de zware criminaliteit? Subtiel drama, surrealistische komedie, western en coming-of-agefilm ineen. Sam de Jong (1986) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Ayoub and his three pals loiter on a North Amsterdam square. The teenagers are kept in their place by the boys from the hood. By hook or crook, Ayoub will have to become tougher, to hold his own against the boys, but especially to conquer the beautiful Laura. He turns to the barmy gangster Kalpa, who provides him with the fast money, the Zanotti shoes and the self-confidence. Will Ayoub fall permanently for heavy crime? Subtle drama, surrealist comedy, western and coming-of-age film in one. Sam de Jong (1986) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director.


54 Speelfilm

Rendez-vous

B

2015/100 min. Dir Antoinette Beumer Pro Rachel van Bommel, Hilde Delaere, Millstreet Films Sce Marjolein Beumer, Dorien Goertzen Cam Jeroen de Bruin (NSC) Pd Kurt Loyens Snd Antoin Cox Snded Herman Pieëte Snddes Herman Pieëte Ed Marc Bechtold Mus Merlijn Snitker Cst Loes Haverkort, Mark van Eeuwen, Peter Paul Muller, Pierre Boulanger Tvco RTL Entertainment Dis Independent Films Simone gooit het roer om. Samen met haar man Eric en hun twee kinderen vertrekt de jonge moeder naar Frankrijk om van een bouwvallig landhuis een chambre d’hôtes te maken. De verbouwing verloopt verre van vlekkeloos en Simone raakt haar vertrouwen in het project steeds meer kwijt. Emotioneel vervreemd van haar streberige echtgenoot vlucht ze in een affaire met een van de Franse bouwvakkers, de aantrekkelijke Michel. Maar dan beginnen de grote problemen pas echt. Psychologische thriller gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Esther Verhoef. Antoinette Beumer (1962) volgde de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Simone makes a U-turn. Along with her husband Eric and their two children, the young mother leaves for France to turn a dilapidated country house into a chambre d’hôtes. The conversion runs far from smoothly and Simone increasingly loses confidence in the project. Emotionally estranged from her pushy husband, she takes refuge in an affair with one of the French construction workers, the attractive Michel. But then the problems really start. Psychological thriller, based on Esther Verhoef’s eponymous bestseller. Antoinette Beumer (1962) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam. She works as a director.

Schneider vs. Bax

B

2015/96 min. Dir Alex van Warmerdam Pro Marc van Warmerdam, Eurydice Gysel, Koen Mortier, Graniet Film Sce Alex van Warmerdam Cam Tom Erisman Pd Geert Paredis Snd Koen Gravendaal Snded Peter Warnier Snddes Peter Warnier Vfx Dennis Kleyn Ed Job ter Burg Mus Alex van Warmerdam Cst Tom Dewispelaere, Alex van Warmerdam, Maria Kraakman, Eva van de Wijdeven, Pierre Bokma, Annet Malherbe, Gene Bervoets, Henri Garcin, Loes Haverkort, Mike Reus, Ali Zijlstra, Bart Harder Tvco VARA TV Dis Cinéart Nederland Sph Pief Weyman Deze inktzwarte komedie is onmiskenbaar een Van Warmerdam-film, met zijn droge dialogen, absurde ontwikkelingen en precieze vormgeving. Maar de ­polderwestern is óók zenuwslopend spannend, wanneer huurmoordenaar Schneider en de norse kluizenaar Bax geduldig wachten wie van hen als eerste zijn positie verraadt in een dodelijk kat-en-muis-spel. Alex van Warmerdam (1952) volgde de Grafische School en de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als schrijver, acteur, vormgever en regisseur van zowel theater als film. Hij won vier Gouden Kalveren en verscheidene prijzen op internationale filmfestivals. This ink-black comedy is vintage Van Warmerdam, with its wry dialogue, absurd plot and meticulous design. But this polder western is also nerve-rackingly suspenseful, when hitman Schneider and the gruff recluse Bax wait patiently for the other to betray his position in a lethal cat-and-mouse. Alex van Warmerdam (1952) attended the Graphical School and the Gerrit Rietveld Academy. He works as a writer, actor, designer and director of both theatre and film. He won four Golden Calves and several prizes at international film festivals.


Speelfilm 55

The Sky Above Us

B

2015/97 min. Dir Marinus Groothof Pro Sander Verdonk, Denis Wigman, Diana Elbaum, Sébastien Delloye, Miroslav Mogorovic, Giorgos Karnavas, Konstantinos Kontovrakis, Heretic, Entre Chien et Loup, Art & Popcorn, CTM Pictures Sce Marinus Groothof Cam Ruben Impens Pd Jelena Sopic Snd Ferry de Pater Snded Ferry de Pater Snddes Ferry de Pater Vfx Antonis Kotzias Ed Alain Dessauvage Mus Ian Marien Cst Nada Šargin, Boris Isakovic, Nikola Rakocevic, Nevena Ristic, Mladen Sovilj, Hristina Popovic, Miloš Timotijevic, Jovana Gavrilovic, Tihomir Stanic, Ana Bretšnajder Dis September Film Distribution Belgrado, 1999. Terwijl de NAVO de stad bombardeert om Miloševic uit Kosovo te verdrijven, proberen drie mensen door te gaan met hun leven. ‘s Nachts wordt er tussen het luchtalarm door toch gefeest en de liefde bedreven. Maar de spanning en angst blijven aanwezig. Marinus Groothof maakte van zijn eerste lange speelfilm geen politiek pamflet, maar koos voor een herkenbare menselijke benadering. Marinus Groothof (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist, regisseur en producent. Met zijn film Kort! - Sunset From a Rooftop (2009) won hij het Gouden Kalf voor Beste Korte Film. Belgrade, 1999. While NATO is bombing the city to push Miloševic out of Kosovo, three ordinary people try to go on with their lives. At night people keep making love and partying between air-raid alarms. But the tension and fear are ever-present. Marinus Groothof did not turn his first feature-length movie into a political pamphlet, but chose a recognisable human approach. Marinus Groothof (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter, director and producer. His film Kort! - Sunset From a Rooftop (2009) won the Golden Calf for Best Short Film.

SpangaS in actie

B

2015/90 min. Dir Jop de Vries Pro Alain de Levita, Joris van Wijk, NL Film en TV B.V. Sce Pieter Athmer, Jop de Vries Cam Daan Nieuwenhuijs Pd Paula Loos Snd Eddy de Cloe Snded Arno van Willemstein Snddes Jos van Galen Vfx Thaumar Rep Ed Manuel Rombley Mus Martijn Schimmer Cst Dilara Horuz, Djamila Abdalla, Timo Wils, Hassan Slaby, Stijn Fransen, Priscilla Knetemann, Ricardo Blei, Guillermo Hilversum, Vajen van den Bosch, Lennart Timmerman, Raymi Sambo, Juud Doorman, Steef Hupkes, Pepijn Schoneveld Tvco KRO-NCRV Dis Dutch FilmWorks De leerlingen van de bekendste middelbare school van Nederland maken opnieuw de stap naar het witte doek. In deze tweede jeugdfilm die is gebaseerd op de televisieserie van de KRO-NCRV, worden vriendschappen zwaar op de proef gesteld. Het Spangalis College moet verdwijnen. Dat laten Raaf, Abel en hun vrienden natuurlijk niet gebeuren. Ze komen in opstand. Hun bezetting van het schoolgebouw verloopt echter niet volgens plan. Als Raaf en Abel flink ruzie krijgen, ontstaan er twee kampen binnen de ooit zo hechte vriendengroep. Jop de Vries (1962) studeerde aan de aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Hij is werkzaam als acteur en regisseur. The pupils of the best-known secondary school in the Netherlands again make the move to the silver screen. In this second youth film based on the KRO-NCRV TV series, friendships are severely taxed. The Spangalis College has to go. Obviously, Raaf, Abel and their friends won’t let this happen. They revolt. But their occupation of the school doesn’t go as planned. When Raaf and Abel get into a flaming row, the once close-knit group of friends breaks up into two camps. Jop de Vries (1962) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam. He works as an actor and director.


56 Speelfilm

De surprise

B

The Surprise

2015/102 min. Dir Mike van Diem Pro Els Vandevorst, Hans de Weers, Mike van Diem, Antonino Lombardo, Morgan Bushe, Macdara Kelleher, Michael Eckelt, Robert Kievit, Richard Claus, N279 Entertainment, FATT Productions, Spinnaker Productions, Prime Time, Fastnet Films, Riva Filmproduktion Sce Mike van Diem Cam Rogier Stoffers Pd Hubert Pouille Snd Seppe van Groeningen Snded Alek Goosse Snddes Herman Pieëte Vfx Hans van Helden, Bruno Sommier Ed Jessica de Koning Mus Brian Byrne Cst Jeroen van Koningsbrugge, Georgina Verbaan, Jan Decleir, Pierre Bokma, Ronald Top, Elisabeth Andersen, Henry Goodman Tvco VARA TV Dis A-Film Benelux BV Uitgekeken op het leven en dan plots (voor het eerst) verliefd. Dat overkomt multimiljonair Jacob en de doortastende Anne in deze stijlvolle komedie met een twist gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Belcampo. Mike van Diem (1959) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en scenarioschrijver. Zijn eindexamenfilm Alaska (1989) was de eerste studentenfilm die een Gouden Kalf ontving. De film werd bekroond met een Studenten Oscar. Zijn film Karakter (1997) kreeg een Gouden Kalf voor Beste Lange Speelfilm én een Oscar voor Beste niet-Engelstalige film. Tired of life and then suddenly (for the first time) in love. That is what happens to multimillionaire Jacob and determined Anne in this stylish comedy with a twist, based on Belcampo’s eponymous novel. Mike van Diem (1959) attended the Netherlands Film Academy. He is a director and screenwriter. His graduation film Alaska (1989) was the first student film to receive a Golden Calf and received a Student Oscar. His film Karakter (1997) was awarded both a Golden Calf for Best Feature Film and an Oscar for Best Foreign Language Film.

Tussen 10 en 12

B

Between 10 and 12

2015/71 min. Dir Peter Hoogendoorn Pro Keren Cogan Galjé, Petra Goedings, Maaike Benschop, Tomas Leyers, Philippe Avril, Keren Cogan Films, Minds Meet, Phanta Film, Unlimited Films Sce Peter Hoogendoorn Cam Gregg Telussa Pd Ben Zuydwijk Snd Henk Rabau Snded Srdjan Kurpjel Snddes Srdjan Kurpjel Ed Tom Denoyette Mus Bruno Ferro Xavier da Silva Cst Cynthia Abma, Olga Louzgina, Elise van ‘t Laar, Ko Zandvliet, Nasrdin Dchar, Raymond Thiry, Tvco AVROTROS Dis Amstelfilm Op een zonnige dag kantelt het leven van een Rotterdams gezin. Het ene moment is Mike thuis met zijn vriendinnetje Katja aan het dollen. Het volgende moment belt de politie aan met een onheilstijding en gaat het tweetal met de agenten op zoek naar Mike’s ouders. In een strakke, observerende stijl laat Peter Hoogendoorn in dit, op een eigen ervaring gebaseerde, bioscoopdebuut zien hoe onhandig mensen zijn als een tragedie zich aandient - en hoe moeilijk verdriet een uitweg vindt. De ernst van de situatie botst met de soms tragikomische banaliteit van alledag. Peter Hoogendoorn (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. On a sunny day, the life of a Rotterdam family is turned topsy-turvy. One minute, Mike is at home messing around with his girlfriend Katja, the next the police are at the door with terrible news and the two join the officers to search for Mike’s parents and relay the news. In his cinema debut, based on a personal experience, Peter Hoogendoorn uses a tight, observing style to show how inept people can be when tragedy strikes - and how hard it is to vent their grief. The graveness of the situation conflicts with the sometimes tragicomic routine banality. Peter Hoogendoorn (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as scriptwriter and director.


Speelfilm 57

Ventoux

B

2015/108 min. Dir Nicole van Kilsdonk Pro Hanneke Niens, Hans de Wolf, Antonino Lombardo, KeyFilm, Prime Time Sce Nicole van Kilsdonk, Bert Wagendorp Cam Anton Mertens Pd Ben Zuydwijk Snddes Peter Flamman Ed Moek de Groot Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Kasper van Kooten, Leopold Witte, Wim Opbrouck, Wilfried de Jong, Maruschka Detmers, Alex Hendrickx, Abbey Hoes, Jonas Smulders, Jip van den Dool, Bram Verrecas, Martijn Lakemeier Tvco NTR TV Dis September Film Distribution Vier mannen beklimmen op hun racefiets de Mont Ventoux: journalist Bart, drugscrimineel André, snaartheoreticus Joost en reisbureau-uitbater David. Dertig jaar geleden deden zij hetzelfde. Spoken keren terug uit het verleden als de vier vrienden van weleer zich opnieuw wagen aan de klim naar de top van de berg die destijds in één klap een einde maakte aan hun zorgeloze levens. Schrijver Bert Wagendorp bewerkte het scenario van het filmdrama tevens tot een roman. Nicole van Kilsdonk (1965) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur en scenarist. Het door haar geregisseerde televisiedrama Deining (2004) won een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. Four men ascend the Mont Ventoux on their racing bicycles: journalist Bart, drugs criminal André, string theoretician Joost and travel agency manager David. Thirty years ago, they did it too. Ghosts from the past return when the four friends of yesteryear again venture the climb to the top of the mountain, which three decades ago abruptly ended their carefree lives. Author Bert Wagendorp rewrote the screenplay for this drama and published a novel. Nicole van Kilsdonk (1965) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director en screenwriter. The television drama Deining (2004) that was directed by her won a Golden Calf for Best Television Drama.

Wiplala

B

The Amazing Wiplala 2014/100 min. Dir Tim Oliehoek Pro Burny Bos, Jacqueline de Goeij, Jani Thiltges, BosBros, Ciné Cri de Coeur, Samsa Film Sce Tamara Bos Cam Rolf Dekens Pd Wilbert van Dorp, Barbara Westra Snd Carlo Thoss Snded Michel Schillings Snddes Francois Dumont Ed Bert Jacobs Mus André Dziezuk Cst Géza Weisz, Sasha Mylanus, Kee Ketelaar, Peter Paul Muller, Marjan Luif, Paul R. Kooij, Gabbi Lieve van Waveren, Cas Jansen, Hans Kesting Tvco AVROTROS Dis In The Air, Paradiso Filmed Entertainment Netherlands Wiplala is een puber van tien centimeter groot. Let wel: hij is geen kabouter, hij is een Wiplala. Uit het land van de Wiplala’s. Omdat Wiplala als enige niet goed kan tinkelen (toveren) verlaat hij zijn land en komt hij terecht bij de familie Blom. Als Wiplala in een restaurant per ongeluk het hele gezin - vader, zoon, dochter en kat - klein tinkelt, is Amsterdam opeens angstaanjagend groot. Lukt het Wiplala om het piepkleine stel ongeschonden thuis te brengen? De familiefilm vol special effects is gebaseerd op het jeugdboek van Annie M.G. Schmidt. Tim Oliehoek (1979) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Wiplala is a ten-centimetre-tall adolescent. Mind you: He is not a gnome, but a Wiplala. From the country of Wiplalas. Because Wiplala is the only one who cannot ‘tinkle’ (work magic) very well, he leaves his country and ends up with the Blom family. When Wiplala in a restaurant accidentally tinkles the entire family - father, son, daughter and cat - down to his own size, Amsterdam is suddenly frighteningly huge. Will Wiplala manage to bring the teeny-weeny lot back home unscathed? This family film full of special effects is based on Annie M.G. Schmidt’s children’s book. Tim Oliehoek (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


58 Speelfilm

Wonderbroeders

B

Miracle Monks

2014/88 min. Dir Johan Timmers Pro Maarten Swart, Reinout Oerlemans, Sim van Veen, Peter Bouckaert, Eyeworks Film & TV Drama, Inspire Pictures Sce Martin van Waardenberg, Johan Timmers Cam Jeroen de Bruin (NSC) Pd Gert Brinkers Snd Jos ten Klooster Snded Jan Schermer Snddes Jan Schermer Ed Elsbeth Kasteel (NCE) Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Martin van Waardenberg, Ton Kas, Kees Hulst, Thomas Acda, Egbert-Jan Weeber, Noortje Herlaar, Bert Luppes, Eva Duijvestein, Frank Sheppard, Pieter Tiddens, Beppie Melissen Tvco RTL Entertainment Dis A-Film Benelux BV Bidden, bierbrouwen, tafeltennissen, lekkere maaltijden bereiden; geld en stress spelen totaal geen rol in het leven van de vijf monniken die harmonieus samenleven in het klooster van Wanroij. Totdat ineens een stel bouwvakkers de rust komt verstoren. De slinkse bisschop Heijntjes heeft het klooster verkocht en nu moet het vijftal in habijt plaatsmaken voor een wellnesscentrum. Strijden lijkt zinloos. Maar dan begint het Jezusbeeld in de tuin te bloeden. Weet het ‘Wonder van Wanroij’ de broeders in deze komedie te redden? Johan Timmers (1962) studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij is werkzaam als regisseur. Praying, brewing beer, playing table tennis, preparing nice meals; money and stress do not play any role in the lives of the five monks living harmoniously in a monastery in Wanroij. Until suddenly a group of construction workers disturb the peace. The cunning bishop Heijntjes has sold the monastery to the town council and now the fivesome in habit have to make way for a wellness centre. Resistance seems useless. But then the Jesus statue in the garden starts bleeding. Will the ‘Miracle of Wanroij’ save the friars in this comedy? Johan Timmers (1962) studied History in Amsterdam. He works as a director.

Zurich

B

2015/89 min. Dir Sacha Polak Pro Marleen Slot, Karsten Stoter, Dries Phlypo, Marina Blok, Simon Ofenloch, Benny Drechsel, Jean-Claude Van Rijckeghem, Viking Film, A Private View, Rohfilm Sce Helena van der Meulen Cam Frank van den Eeden Pd Jorien Sont Snd Miroslav Babic Snded Markus Krohn Snddes Markus Krohn Ed Axel Skovdal Roelofs Mus Rutger Reinders Cst Wende Snijders, Sascha Alexander Gersak, Barry Atsma, Martijn Lakemeier, Zinsy de Boer Tvco NTR TV, ZDF/ARTE Dis Cinéart Nederland Zangeres Wende Snijders maakt haar acteerdebuut als Nina, een jonge vrouw die langs de snelwegen van Europa zwerft in een wanhopige poging het verleden te vergeten. Ze houdt zich ternauwernood staande. Soms dreigt ze in een delirium te verdrinken. De ontmoeting met een aardige Duitse chauffeur biedt slechts tijdelijk soelaas. Betrekkelijk losse scènes, vaak dicht op de huid gefilmd, als heftige verbeelding van rouw en verdriet. Hoe de klap van een groot verlies en verraad Nina ertoe brengt dingen te doen die ze niet voor mogelijk had gehouden. Sacha Polak (1982) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Haar speelfilmdebuut Hemel (2012) won de FIPRESCI Award. Singer Wende Snijders makes her first appearance as Nina, a young woman who drives and hitches rides along the roads of Europe in a desperate attempt to forget the past. She barely holds out and occasionally threatens to drown in delirium. The encounter with a friendly German driver only temporarily provides solace. Relatively disparate scenes, often shot in extreme close-up, as an intense visualisation of mourning and loss. How the blow of a great loss and betrayal makes Nina do things she would not have deemed possible. Sacha Polak (1982) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director. Her debut feature film Hemel (2012) won the FIPRESCI Award.


Lange Documentaire Documentary Feature


60 Lange Documentaire

Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice

B

2015/93 min. Dir Daan Veldhuizen Pro Valérie Schuit, Viewpoint Productions Sce Daan Veldhuizen Cam Daan Veldhuizen Snd Chiel Aldershoff Snded Jeroen Goeijers Snddes Jeroen Goeijers Ed Daan Veldhuizen, Jos Driessen Mus Peter Pluer Tvco Boeddhistische Omroep Stichting Dis Cinema Delicatessen Muang Ngoi, goed verstopt in de moeilijk toegankelijke binnenlanden van Laos, staat nog niet prominent in de Lonely Planet. Maar sinds een jaar of tien is het dorpje van zevenhonderd zielen ontdekt door Westerse backpackers. In hun kielzog kwamen er wegen en elektriciteit. Terwijl de rugzaktoeristen hunkeren naar de ongerepte ervaring, dromen de dorpelingen van welvaart en vooruitgang. De camera kiest geen partij, maar staat wel stevig aan de zijde van de dorpsbewoners en registreert hoe twee verschillende werelden en culturen elkaar gewild of ongewild beïnvloeden. Daan Veldhuizen (1982) studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als documentairemaker. Muang Ngoi, well hidden in the impenetrable Laos interior, does not occupy a prominent place in the Lonely Planet yet. But since a decade, the village with its seven hundred inhabitants has been discovered by Western backpackers. In their wake, roads and electricity arrived. While the backpackers long for virgin experiences, the villagers dream of prosperity and progress. The camera does not take sides, but is firmly on the villagers’ side and registers how two different worlds and cultures influence each other, willy-nilly. Daan Veldhuizen (1982) attended the Willem de Kooning Academy. He works as a documentary maker.

Between the Devil and the Deep

B

2015/93 min. Dir Heinrich Dahms Pro Steven Dhoedt, BuzzMedia Network Sce Heinrich Dahms Cam Johan Bosgraaf Snd Peter Suyderhoud Snddes Raf Enkels Ed Heinrich Dahms Tvco Evangelische Omroep (EO) Dis Amstelfilm Een charismatische visser en parelmoerstroper. Een rouwende moeder wiens zoon op zee is omgekomen. Een liefde die kapot gaat aan crystal meth. Documentairemaker Heinrich Dahms legt het verscheurde leven van een Zuid-Afrikaanse vissersgemeenschap van heel nabij vast - van klopjachten op zee tot intieme momenten bij mensen thuis. Het is nog maar de vraag wie het meest bedreigd wordt: de illegaal geoogste zeeslak die in China als delicatesse en lustopwekker geldt, of deze door armoede, drugsgebruik en politiegeweld getroffen gemeenschap. Heinrich Dahms (1954) studeerde politieke filosofie & film in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij is werkzaam als regisseur en producent. A charismatic fisherman and mother-of-pearl poacher. A mourning mother whose son perished at sea. A love destroyed by crystal meth. Documentary maker Heinrich Dahms documents the torn lives in a South African fishing community from up close - from roundups at sea to intimate moments in people’s homes. The question is who is threatened most: the illegally harvested sea slug that is considered a delicatessen and aphrodisiac in China or this community, which is afflicted by poverty, drug abuse and police violence. Heinrich Dahms (1954) studied Political Philosophy & Film in Stellenbosch, South-Africa. He works as a director and producer.


Lange Documentaire 61

Burden of Peace

B

Conducting Boijmans

B

2015/77 min. Dir Joey Boink Pro Annemiek Munneke, Bart Voorsluis, Framewerk Sce Joey Boink Cam Joey Boink, Manuel Solana Pd Orville Yssel Snded Benjamin Braasem Snddes Benjamin Braasem Ed Ruben van der Hammen Mus Mihkel Zilmer Tvco Human TV

2014/75 min. Dir Sonia Herman Dolz Pro Mira Mendel, René Mendel, Interakt Sce Sonia Herman Dolz Cam Paul van den Bos Snd David Spaans Snddes Ranko Paukovic Ed Rémi van der Heiden Mus Paul M. van Brugge Tvco RTV Rijnmond Dis Interakt

Guatemala is een paradijs voor zware criminelen. Vrijwel niemand wordt er opgepakt, laat staan veroordeeld. Deze documentaire vertelt het indrukwekkende verhaal van Claudia Paz y Paz, de dame met de gevaarlijkste baan ter wereld. Als eerste vrouw aan het hoofd van het Openbaar Ministerie bindt ze de strijd aan met drugsbendes en corruptie. Paz y Paz beperkt zich daarbij niet tot criminele praktijken van vandaag de dag; ze doet ook onderzoek naar de wandaden uit het verleden. Intieme film over het leven van een bijzondere vrouw met een vrijwel onmogelijke opgave. Joey Boink (1984) volgde een bachelor politicologie en een master internationale ontwikkeling. Hij is werkzaam als regisseur.

Een jaar uit het veelzijdige leven van museumdirecteur Sjarel Ex levert eigenlijk twee portretten op: één van de toegewijde directeur van Boijmans van Beuningen, en één van het Rotterdamse museum zelf. Ex is de schakel tussen heden en verleden en gelooft dat iedere tijd zijn eigen ogen heeft. Tijdens ontmoetingen met kunstenaars, verzamelaars, mecenassen, schenkers, collega’s en bezoekers bewijst de welbespraakte museumdirecteur dat zijn functie niet alleen kunsthistorische kennis, geestdrift en empathie vereist, maar ook veel tact en diplomatieke gaven. Sonia Herman Dolz (Madrid, 1962) studeerde Spaanse taal- en letterkunde in Leiden en volgde een Cine Workshop aan de Vrije Akademie in Den Haag. Ze is werkzaam als documentairemaker.

Guatemala is a Valhalla for heavy criminals. Hardly anybody gets arrested, let alone convicted. This documentary tells the impressive story of Claudia Paz y Paz, the lady with the most dangerous job on earth. As the first woman heading the Public Prosecution department, she engages in a battle against drug cartels and corruption. Paz y Paz does not limit herself to crimes that are committed today; she also investigates wrong-doings in the past. Intimate film about the life of a striking woman on a well-nigh impossible mission. Joey Boink (1984) has a bachelor’s degree in Political Sciences and a master’s degree in International Development Studies. He works as a director.

One year in the multifaceted life of museum director Sjarel Ex actually presents two portraits: one of the dedicated Boijmans van Beuningen director and one of the Rotterdam museum itself. Ex is the link between past and present and believes every period has its own eyes. In meetings with artists, collectors, patrons, donors, colleagues and visitors, the eloquent museum director demonstrates his function requires not only art-historical knowledge, passion and empathy, but also a lot of tact and diplomatic talent. Sonia Herman Dolz (Madrid, 1962) studied Spanish Language and Literature in Leiden and attended a Cine Workshop at the Free Academy in The Hague. She works as a documentary maker.


62 Lange Documentaire

De confrontatie

P

2015/85 min. Dir Ditteke Mensink Pro Mira Mendel, René Mendel, Interakt Sce Ditteke Mensink Cam Gregor Meerman, Maarten van Rossem, Jaap Veldhoen, Paul van den Bos, Hans Bouma Snd Menno Euwe, Tim van Peppen, Bert van den Dungen, Erik Langhout, Benny Janssen, Sander den Broeder Snded Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Snddes Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Ed Mario Steenbergen, Elmer Leupen Tvco NTR TV Documentaire die twee jaar lang de jonge kunstenaars Lennart Lahuis, Timmy van Zoelen, Daniel de Roo en Andreas Arndt volgt. Zij zitten op De Ateliers, een Amsterdamse postacademische kunstopleiding. De film geeft inzicht in hun artistieke ontwikkeling en hun aspiraties, hoop en vertwijfeling. De titel is ontleend aan de wekelijkse confrontatie op dinsdag met gearriveerde kunstenaars als Marlene Dumas, Melvin Moti, Marien Schouten en Rob Birza, die in het verleden zelf aan De Ateliers studeerden. Ditteke Mensink (1965) volgde de Academie voor Educatieve Arbeid in Nijmegen en de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Documentary follows the young artists Lennart Lahuis, Timmy van Zoelen, Daniel de Roo and Andreas Arndt for two years. They are working at De Ateliers, an Amsterdam-based post-academic art institute. The film provides insight in their artistic developments and their aspirations, hopes and doubts. The titles was derived from the weekly confrontation on Tuesdays with arrived artists like Marlene Dumas, Melvin Moti, Marien Schouten and Rob Birza, who used to attend De Ateliers themselves. Ditteke Mensink (1965) attended the Academy for Educational Work in Nijmegen and the Netherlands Film Academy. She works as a director.

Het Duitsland van mijn moeder Première

P

2015/44 min. Dir Jorien van Nes, Britta Hosman Sce Britta Hosman, Jorien van Nes Cam Maarten Kramer Snd Mark Witte, Rik Meier Snded Joost Oskamp Ed Paul Delput, Sander Cijsouw, Rémi van der Heiden Tvco VPRO TV In 1945 vluchtten zo’n 14 miljoen Duitsers halsoverkop uit de Ost-Gebiete naar het westen van Duitsland. Eén van de vluchtelingen was een vierjarig meisje dat later de moeder zou worden van Britta Hosman, die in deze zesdelige serie een reconstructie maakt van de familiegeschiedenis waarover altijd werd gezwegen. Een persoonlijke reis terug in de tijd, aan de hand van foto’s en familieverhalen. Hosman zoekt de plekken op waar de familie langskwam tijdens de vlucht van Königsberg (nu Kaliningrad) naar München. Jorien van Nes (1971) studeerde communicatie in Amsterdam. Ze is werkzaam als regisseur. Met haar One Night Stand Den Helder (2008) won ze het Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. Britta Hosman (1967) is werkzaam als documentairemaker. In 1945, some 14 million Germans made a hasty escape from the Ostgebiete to the German West. Among the refugees was a four-year-old girl who would later become Britta Hosman’s mother. In this six-part series, Britta makes a reconstruction of her family history that was always kept under wraps. A personal journey back in time, informed by photographs and family stories. Hosman visits the places the family passed on their flight from Königsberg (now Kaliningrad) to Munich. Jorien van Nes (1971) studied Communication Sciences in Amsterdam. She works as a director. Her One Night Stand Den Helder was awarded the Golden Calf for Best Television Drama. Britta Hosman (1967) works as a documentary filmmaker.


Lange Documentaire 63

Erbarme Dich - Matthäus Passion Stories

B

Erbarme Dich - Matthew Passion Stories 2015/99 min. Dir Ramón Gieling Pro Janneke Doolaard, KeyDocs Sce Ramón Gieling Cam Goert Giltay Pd Vincent de Pater Snd Wouter Veldhuis Snddes Marc Lizier Ed Barbara Hin Tvco NCRV TV Dis ABC/Cinemien Sph Bob Bronshoff In een verlaten kerk luistert een groep daklozen naar een Matthäus Passion-repetitie van The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. Dat is het begin van een labyrintische reis, laverend tussen artistieke expressie en openhartige persoonlijke ontboezemingen. Met als rode draad de verhalen van mensen die ooit diep geraakt werden door de Matthäus, onder wie operaregisseur Peter Sellars, schrijver Anna Enquist, Bach Choir-dirigent Pieter Jan Leusink en een jonge vrouw die haar bestaan waarschijnlijk dankt aan Bach. Ramón Gieling (1954) volgde de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is werkzaam als regisseur van speelfilms, documentaires en theater. In an empty church, a group of homeless people listen to a St. Matthew’s Passion rehearsal by The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands. This is the beginning of a labyrinthine journey that steers a middle course between artistic expression and candid personal outpourings. The leitmotif being the stories by people who were once deeply touched by St. Matthew’s Passion, including opera director Peter Sellars, author Anna Enquist, Bach Choir conductor Pieter Jan Leusink and a young woman who probably owes her life to Bach. Ramón Gieling (1954) attended the ArtEZ Institute of the Arts. He works as a director of feature films, documentaries and theatre.

Forengie Première

P

2015/74 min. Dir Eline Flipse Pro Annemiek van der Hell, Windmill Film Sce Eline Flipse Cam Erik van Empel Snd Mike van der Sluijs Snded Paul Gies Ed Puck Goossen Mus Maurice Horsthuis Tvco IKON TV Registrerende roadmovie door Ethiopië tegen het decor van een veranderend Afrika. In een tijd waarin de zin van ontwikkelingshulp ter discussie staat, worden de dilemma’s van de huidige privé-weldoener geschetst. Aan de ene kant de 94-jarige filantroop Anita van Oldenborgh die met een bevriend echtpaar tal van hulpprojecten steunt. Aan de andere kant Hermann en Harry, samen op pad voor een goededoelenstichting uit Urk. Maar: Harry heeft ook een privé-project, een groot melkveebedrijf, opgezet met ruime steun van de Nederlandse regering. Zitten de Afrikanen eigenlijk nog wel te wachten op de blanke Forengies? Eline Flipse (1954) studeerde Franse taal en letterkunde in Parijs en volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als documentairemaker en producent. Observing road movie leads us across Ethiopia, against the backdrop of a changing Africa. At a time when the sense of development aid is under debate, the dilemmas of the present-day private benefactor are outlined. On the one hand, we see the 94-year-old philanthropist Anita van Oldenborgh, who supports numerous aid programmes with a friendly couple. On the other Hermann and Harry, who are en route together for a charitable foundation from Urk. But: Harry also has a private project, a large dairy farm, set up with liberal support from the Dutch government. Do the Africans really still need the white Forengies? Eline Flipse (1954) studied French Language and Literature in Paris and attended the Netherlands Film Academy. She works as a documentary filmmaker and producer.


64 Lange Documentaire

Georgica

B

2014/70 min. Dir Katelijne Schrama Pro Digna Sinke, SNG Film Sce Katelijne Schrama Cam Ben Geraerts Snd Alex Booy, Pander Roskam Snddes Alex Booy, Huibert Boon Ed Katelijne Schrama Mus Gert-Jan Blom Tvco Boeddhistische Omroep Stichting Dis SNG Film Meer dan tweeduizend jaar geleden schreef de Romeinse dichter Vergilius een lofdicht op de landbouw: Georgica. Wat vinden hedendaagse boeren in Flevoland van die teksten? In vier hoofdstukken wordt de Flevopolder belicht en getoond hoe de boeren in dat geordende landschap hun vak uitoefenen. Elementen als seizoenen, grond die bewerkt moet worden en de geluiden van de vogels zijn in al die eeuwen tijd ongewijzigd gebleven. Maar als vanzelf komen de verhalen bovendrijven over drastische veranderingen, zoals de invloed van de voedselindustrie en de hedendaagse regelgeving. Katelijne Schrama (1974) volgde de Gerrit Rietveld Academie. Ze is werkzaam als filmmaker. More than two thousand years ago, the Roman poet Virgil composed an ode to agriculture: Georgica. What do modern-day farmers in Flevoland think of these verses? In four chapters, the film sheds light on the Flevopolder and shows how the farmers in this wellordered landscape carry out their profession. Elements like the seasons, the soil that has to be tilled and the sounds of the birds have remained unchanged through the centuries. But seemingly spontaneously, stories rise to the surface about drastic changes, like the influence of the food industry and present-day regulation. Katelijne Schrama (1974) attended the Gerrit Rietveld Academy. She is a filmmaker.

Hamartía Om en nabij Van Gasteren

B

Hamartía More or less Louis van Gasteren 2014/90 min. Dir Rudolf van den Berg Pro Jeroen Koolbergen, René Mendel, Mira Mendel, Oscar van der Kroon, Cadenza Films Sce Rudolf van den Berg Cam Kester Dixon, Jules van den Steenhoven Pd Leo Zandvliet Snd Erik Langhout Snddes Mark Glynne Ed Mario Steenbergen Mus Herman Witkam, Paul M. van Brugge Tvco NTR TV Regisseur Louis van Gasteren vertrouwde zijn filmarchief en oeuvre van zo’n tachtig films toe aan vriend en vakgenoot Rudolf van den Berg. Die probeert in een serie vraaggesprekken door te dringen tot de kern van Van Gasterens werk en turbulente leven, waarbij hij zich afvraagt waarom juist hij tot biograaf werd uitverkoren. Hoewel het niet de bedoeling was, wordt een noodlottige daad in de oorlog die Van Gasterens leven tekende, uiteindelijk ook bepalend voor de ontwikkeling in de film. Rudolf van den Berg (1949) studeerde politicologie in Amsterdam. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn films ontvingen verscheidene Gouden Kalveren, waaronder een Gouden Kalf voor Beste Documentaire voor Sal Santen Rebel (1982). Director Louis van Gasteren entrusted his film archive and body of works comprising some eighty films to friend and colleague Rudolf van den Berg. In a series of interviews, the latter tries to get through to the core of Van Gasteren’s work and turbulent life, at the same time wondering why he was chosen as the biographer. Unintentionally, an ill-fated event in WW II that marked Van Gasteren’s life eventually also determines the development of the film. Rudolf van den Berg (1949) studied Political Sciences in Amsterdam. He works as a director. His films received several Golden Calves, including a Golden Calf for Best Documentary for Sal Santen Rebel (1982).


Lange Documentaire 65

Hearts Know * the Runaway Brides

B

2015/72 min. Dir Kris Kristinsson Pro Kris Kristinsson, Kristinsson Films Sce Kris Kristinsson Cam Kris Kristinsson Pd Kris Kristinsson Snd Kris Kristinsson Snddes Kris Kristinsson Ed Kris Kristinsson Mus Kris Kristinsson Dis Kristinsson Films Als er íets tot de verbeelding spreekt dan is het wel een aanstaande bruid die het tijdens haar huwelijksdag op een lopen zet. Deze documentaire volgt negentien vrouwen, verspreid over vier continenten, die in vol ornaat steden, industrieterreinen en uitgestrekte velden doorkruisen. De regisseur jongleert met fictie en werkelijkheid en bekijkt de zaak vanuit verschillende culturele achtergronden. Het levert onthullende verklaringen en soms fabelachtige beelden op, maar het raadsel van de ‘runaway bride’ wordt niet opgelost - integendeel. Kris Kristinsson (1969) studeerde Japanologie in Leiden. Hij werkte als vertaler Japans in Tokio, was een aantal jaren werkzaam als fotograaf in Peru en begon in 2004 aan zijn carrière als filmmaker. If anything appeals to the imagination, it is a prospective bride who runs away on her wedding day. This documentary follows nineteen women across four continents who, dressed up in their wedding gowns, cross cities, industrial estates and vast fields. The director juggles with fiction and reality and attempts to explain things from different cultural backgrounds. This produces revealing accounts and occasionally fabulous footage, but the puzzle of the runaway bride is not solved - on the contrary. Kris Kristinsson (1969) studied Japanology in Leiden. He worked as a Japanese translator in Tokyo, was a photographer in Peru for a couple of years and embarked on his career as a filmmaker in 2004.

Hemelbestormers

B

Killer Slope

2014/105 min. Dir Geertjan Lassche Pro Herma van Boven Sce Geertjan Lassche Cam Frank Moll, Geertjan Lassche Snded Alex Booy Snddes Alex Booy Ed Stefan Kamp Mus Jan Kooiker Tvco Evangelische Omroep (EO) De Cho Oyu is minder bekend en berucht dan de Mount Everest, maar het bedwingen van deze vijfde hoogste berg ter wereld is beslist niet zonder gevaar. Dat bij twee eerdere expedities twee Nederlandse bergbeklimmers verongelukten, weerhoudt een team in het voorjaar van 2014 er niet van om een nieuwe poging te wagen. Ons beeld bij dergelijke tochten is doorgaans door de klimmers zelf gecreëerd - er gaan zelden ooggetuigen mee. Geertjan Lassche besloot na een intensieve training mee te klimmen, op zoek naar de drijfveren van de avonturiers. Moet je meedogenloos zijn om de top te halen? Geertjan Lassche (1976) volgde de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij werkt als onderzoeksjournalist en documentairemaker. The Cho Oyu is less famous and notorious than the Mount Everest, but the ascension of this sixth highest mountain in the world is definitely not without danger. The fact that in two previous expeditions two Dutch mountaineers got killed does not discourage a team to make a new attempt in the spring of 2014. The image we have of such expeditions is usually created by the climbers themselves - eyewitnesses hardly ever trot along. After an intensive training, Geertjan Lassche decided to hike along, in search of the motives driving these adventurers. Do you have to be merciless to reach the summit? Geertjan Lassche (1976) studied journalism at the Christelijke Hogeschool Ede. He works as investigative journalist and documentary maker.


66 Lange Documentaire

Home

B

2014/72 min. Dir Ramón Gieling Pro Pieter van Huystee, Pieter van Huystee Film & TV Sce Ramón Gieling Cam Eugène van den Bosch, Ramón Gieling Snd Frenk van der Sterre, Ramón Gieling, Wouter Veldhuis, Salvador Gieling, Watse Eisma Snded Marc Lizier Snddes Marc Lizier Ed Barbara Hin Mus Paul M. van Brugge, Cyriaque Kouenou, Laurens Joensen Tvco Human TV Cyriaque Kouenou is na zijn vlucht voor het leger uit Ivoorkust in een vacuüm beland. Teruggaan kan niet en in Nederland krijgt hij geen verblijfsvergunning. Hij hoort bij de groep Amsterdamse vluchtelingen die zich van tentenkamp via vluchtkerk naar leegstaande kantoorpanden verplaatst. Hoewel hij met zijn optimisme en bezielde muziek zijn lotgenoten even hun sores doet vergeten, heeft het zingen van een subversief lied op de radio hem in deze situatie gebracht. Tussen de muzikant en de filmer ontstaat een spannend, maar tijdelijk verbond. Ramón Gieling (1954) volgde de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is werkzaam als regisseur van speelfilms, documentaires en theater. After fleeing the army of Ivory Coast, Cyriaque Kouenou ended up in a vacuum. Returning is no option, but he will not get a residence permit of the Netherlands either. He belongs to the group of Amsterdam refugees who move from tent camp via refugee church to a vacant office building. Although his optimism and impassioned music make his partners in adversity briefly forget their sorrows, singing a subversive song on the radio was what landed him in this situation. Between the musician and the filmmaker, a gripping but fleeting alliance is forged. Ramón Gieling (1954) attended the ArtEZ Institute of the Arts. He works as a director of feature films, documentaries and theatre.

Ik ben Alice

B

Alice Cares

2015/79 min. Dir Sander Burger Pro Janneke Doolaard, KeyDocs Cam Sal Kroonenberg Snded Taco Drijfhout, Gideon Bijlsma, Hein Verhoeven Snddes Jan Schermer Ed Manuel Rombley Mus Jeroen Arts Tvco NCRV TV Dis Cinema Delicatessen De maatschappij vergrijst en steeds meer ouderen raken in een sociaal isolement. Voor dat laatste is Alice uitgevonden, een sociale zorgrobot met een lief poppenhoofd. Geen extra hand aan het bed, maar wel een gesprekspartner die bij wijze van proef bij drie hoogbejaarde dames op de koffie komt. De ‘proefkonijnen’ in de documentaire zijn aanvankelijk sceptisch, maar de toenemende interacties verbazen de senioren en het team van wetenschappers en zorgspecialisten dat het experiment volgt. Sander Burger (1975) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Met zijn eerste lange documentaire Ik ben Alice (2015) won hij de Eurekaprijs voor Wetenschapscommunicatie. The ageing society lands more and more elderly people in social isolation. For this reason, Alice was invented, a social care robot with a sweet doll’s face. No extra helping hands, but a conversation partner who by way of experiment visits three women who are getting on in years. Initially, the ‘guinea pigs’ in the documentary are sceptical, but the increasing interactions amaze both the seniors and the team of scientists and care specialists who monitor the experiment. Sander Burger (1975) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. His first documentary Alice Cares (2015) won the Eureka Prize for Science Communication.


Lange Documentaire 67

Ik hoor hier niet thuis

B

B

I Don’t Belong Here

In Groove We Trust, A Joe Bowie Experience

2014/78 min. Dir Mercedes Stalenhoef Pro Pieter van Huystee, Pieter van Huystee Film & TV Cam Sander Snoep, Peter Brugman Snd Bouwe Mulder Snded Marc Lizier Snddes Marc Lizier Ed Gys Zevenbergen Mus Vincent van Warmerdam Tvco Human TV

2014/78 min. Dir Robin van Erven Dorens Pro Valérie Schuit, Viewpoint Productions Sce Robin van Erven Dorens Cam Onno van der Wal Snd Marjo Postma Snddes Jeroen Goeijers Ed Barbara Hin Mus Joe Bowie Tvco Boeddhistische Omroep Stichting

Zeven jaar lang registreert de camera het leven van Peter die in een instelling voor verstandelijk gehandicapten woont. Peter droomt van een eigen gezin in de gewone maatschappij, maar omdat er regelmatig iets ‘ontploft’ in zijn hoofd, blijft het bij fantaseren. Met gabberhouse, drummen en pianospelen probeert hij vat te krijgen op zijn problemen. Als de directeur besluit dat alle bewoners in nieuwe woningen tussen ‘normale’ mensen moeten leven, ontstaat er, na aanvankelijke blijdschap, angst en stress bij Peter en zijn groepsgenoten. Mercedes Stalenhoef (1966) studeerde kunstgeschiedenis in Leiden. Ze is werkzaam als documentairemaker. Haar film Ik wil nooit beroemd worden (2006) werd bekroond met een Gouden Kalf voor de Speciale Juryprijs.

Joe Bowie wordt met zijn band Defunkt gezien als grondlegger van de punk-funk. In de afgelopen veertig jaar ontwikkelde de Amerikaanse muzikant een stijl waarmee hij vooraanstaande bands als Red Hot Chili Peppers en Living Colour inspireerde. Deze muzikale documentaire toont aan dat de zestiger zich nog volop ontwikkelt. Hoewel Bowie vandaag de dag grote interesse heeft in het boeddhisme, beamen kleurrijke vrienden en collega’s in vaak humoristische scènes dat de machomuzikant zijn ‘groove’ en wilde haren nog lang niet kwijt is. Robin van Erven Dorens (1964) is een autodidact filmmaker. Hij produceert en regisseert bedrijfsfilms, commercials en documentaires. Voor de film Lagonda (2003) ontving hij de IDFA Stimuleringsfondsprijs.

For seven years, the camera registers the life of Peter, who lives in an institution for the mentally handicapped. Peter dreams of his own family in normal society, but because something in his brain regularly ‘explodes’, it remains a fantasy. With gabber house and by playing the drums and the piano, he tries to get a grip on his problems. When the director decides all occupants should live in new houses among ‘normal’ people, Peter is delighted at first, but then insecurity, fear and stress rear their heads among him and his fellow patients. Mercedes Stalenhoef (1966) studied Art History in Leiden. She works as a documentary filmmaker. Her film I Never Want To Be Famous (2006) was awarded a Golden Calf for the Special Jury Award.

Joe Bowie and his band Defunkt are considered the founding fathers of punk funk. In the past forty years, this American musician developed a style that inspired prominent bands like Red Hot Chili Peppers and Living Colour. This musical documentary shows that the sixtysomething is still developing himself. Although Bowie nowadays is greatly interested in Buddhism, colourful friends and colleagues concur in often humorous scenes that the macho musician has far from lost his ‘groove’ and settled down. Robin van Erven Dorens (1964) is a self-taught filmmaker. He produces and directs corporate films, commercials and documentaries. His film Lagonda (2003) received the IDFA Stimuleringsfondsprijs.


68 Lange Documentaire

Ja, dat was høken! 40 jaar Normaal

B

2015/85 min. Dir Frank Wiering Pro Nicoline Tania, Brigit Dopheide, Rob Dorresteijn, Urvidice Wakker Sce Frank Wiering Cam Niels van Koevorden, Martijn van Beenen, Roel van ‘t Hoff Snded Dennis Kersten, Joris van Ballegoijen Snddes Hans Brouwer Ed Christine Houbiers Mus Bennie Jolink, Ferdi Joly, Willem Terhorst Tvco VPRO TV Met een zich steeds vernieuwend publiek staat Normaal, de band die het platteland een gezicht gaf, al bijna 40 jaar op de planken. Toch hebben de leden inmiddels de AOW-leeftijd bereikt. Zanger Bennie Jolink is na iedere show een dag uit de running en een van de leden is ernstig ziek. Hoe lang houden ze het høken, brekken en angoan nog vol? Serieuze interviews en rauw archiefmateriaal overgoten met veel bier en muziek. De documentaire ademt een vertrouwelijke sfeer uit doordat de regisseur en de frontman van de band elkaar al ruim 40 jaar kennen. Frank Wiering (1947) leerde film- en programmamaken door vele jaren ervaring bij de VPRO. Hij is werkzaam als regisseur en producent. With their ever rejuvenating audiences, Normaal, the band that gave the rural Netherlands a face, has been on stage for almost forty years. But now the members are of pensionable age. After every gig, singer Bennie Jolink is shattered for a day and one of the other members is seriously ill. For how long will they be able to sustain the høken, brekken and angoan? Serious interviews and raw archive footage, drenched in beer and music. The documentary breathes an intimate atmosphere because the director and frontman of the band have known each other for more than forty years. Frank Wiering (1947) learned how to make films and television programmes by many years of experience at the VPRO. He works as a director and producer.

Little Angels Première

P

2015/85 min. Dir Marco Niemeijer Pro Annemiek van der Hell, Windmill Film Sce Marco Niemeijer Cam Gregor Meerman Snd Tim van Peppen Snddes Mark Glynne Ed Danniel Danniel Tvco Joodse Omroep De relatie tussen de bijna honderdjarige Enny en haar dochter Tascha wordt nog altijd gedomineerd door de dood van Enny’s eerste twee dochters in Auschwitz. In een ingetogen portret van zijn New Yorkse familie ontvouwt filmmaker Marco Niemeijer geleidelijk de schrijnende, verstikkende werking van het oorlogstrauma over de generaties. Ook na Enny’s overlijden blijft het verleden Tascha’s leven beheersen. Als kijker is het in het onvermogen tussen moeder en dochter ondertussen niet gemakkelijk een standpunt in te nemen, want hoe moet je je verhouden tot een slachtoffer dat weer andere slachtoffers maakt? Marco Niemeijer studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als scenarist, muzikant en documentaireregisseur. The relationship between Enny, almost a centenarian, and her daughter Tascha is still dominated by the death of Enny’s first two daughters in Auschwitz. In a subdued portrait of his New York relatives, filmmaker Marco Niemeijer gradually unfolds the harrowing, smothering effects of the war trauma across generations. Even after Enny’s decease, the past keeps haunting Tascha. For viewers, meanwhile, it is hard to take a stand regarding the impotence between mother and daughter, because how can you relate to a victim that in turn makes other victims? Marco Niemeijer attended the Gerrit Rietveld Academie. He works as a script writer, musician and documentary director.


Lange Documentaire 69

Mijn witte hemd

B

My White Shirt

2015/70 min. Dir Dré Didderiëns Pro Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties Sce Lies Janssen Cam Dré Didderiëns Snd Kees van der Knaap Snded Jeroen Goeijers Snddes Gys Zevenbergen Ed Gys Zevenbergen Tvco Omroep Brabant Hoe grappig en ontwapenend Rob ook kan zijn, hij loopt voortdurend vast in tegenstrijdige gevoelens ten gevolge van een traumatische ervaring. Toneelspel blijkt voor de 36-jarige man met het syndroom van Down een effectief medicijn te zijn tegen een groot verdriet. Op ‘de vloer’ kan hij de harde werkelijkheid voor even vergeten. Rob krijgt hulp van een betrokken regisseur en van een tegenspeelster die hem op de goede manier uitdaagt. Een documentaire over de intensiteit van het leven, innerlijke worstelingen en omgaan met verlies. Dré Didderiëns (1958) volgde de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Hij is werkzaam als fotograaf, singer-songwriter en regisseur. No matter how funny and disarming Rob may be, he constantly gets stuck in contradictory feelings caused by a traumatic experience. For this 36-year-old man suffering from Down syndrome, acting appears to be an effective antidote against a great sorrow. On stage, he can briefly forget the harsh reality of life. Rob is helped by a committed director and an actress who knows how to touch the right chords. A documentary about the intensity of living, inner struggles and dealing with loss. Dré Didderiëns (1958) attended the Fontys School of Fine and Performing Arts. He works as a photographer, singer-songwriter and director.

Modern Monks

B

2014/88 min. Dir Julia Strijland Pro Julia Strijland, Laetitia Schoofs, MoMo Productions Sce Julia Strijland Cam Sanne van Rossum Snd Julia Strijland Snded Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Snddes Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Vfx Max Vonk Ed Maurice Bedaux Mus Jan Kooper Tvco Boeddhistische Omroep Stichting Portret van zeven moderne zenmonniken. Josy, Thierry, Fred & Paula, Christophe en Ton & Angie mediteren in een tempel in Zuid-Frankrijk onder leiding van hun zenmeester. De documentaire laat zien dat er anno 2014 geen blauwdruk bestaat voor monniken. De één is danser, de ander wetenschapper en een derde woont in een auto en verdient geld met muziek maken in de metro in Barcelona. Sommigen hebben een druk en hectisch bestaan dat niet lijkt te stroken met de rust en sereniteit van zen. De film werd op tv uitgezonden in drie delen. Julia Strijland (1966) studeerde theater-, film- en televisiewetenschappen in Utrecht en volgde een showmusicalopleiding in Amsterdam. Ze is werkzaam als regisseur. Portrait of seven modern Zen monks. In a temple in the south of France, Josy, Thierry, Fred & Paula, Christophe and Ton & Angie meditate under their Zen master’s guidance. The documentary shows that in 2014 AD, there is no blueprint for monks. One is a dancer, the other a scientist and a third lives in a car and makes money playing music in the Barcelona subway. Some lead busy and hectic lives, which does not seem to square with the calm and serenity of zen. The film was broadcast in three parts. Julia Strijland (1966) studied Theatre, Film and Television Sciences in Utrecht and did a show musical study in Amsterdam. She works as a director.


70 Lange Documentaire

Naziha’s Lente

B

Naziha’s Spring

2014/90 min. Dir Gülsah Dogan Pro Fleur Knopperts, Denis Vaslin, Volya Films Cam Alle van der Wal Snd Chris Evers Snded Peter Stoel Snddes Peter Stoel Ed Albert Markus Mus Eren Önsoy Tvco NTR TV Ooit werd Naziha bestempeld als moeder van ‘een van de grootste Marokkaanse probleemgezinnen van Amsterdam’. Negen jaar geleden scheidde zij van haar dertig jaar oudere, gewelddadige man. Sindsdien probeert de vrouw uit alle macht de regie over haar gezin terug te krijgen en haar tien kinderen op het rechte pad te houden. Het is een uitputtend gevecht tegen sociale controle en vooroordelen. Net als het tij gekeerd lijkt, slaat het noodlot toe. Het normale, rustige leven waarvan Naziha droomt, is verder weg dan ooit. Een intieme documentaire over een wilskrachtige vrouw. Gülsah Dogan (1975) volgde de Fontys Hogeschool voor Journalistiek. Ze is werkzaam als regisseur. Naziha used to be branded a mother of ‘one of the largest Moroccan problem families in Amsterdam’. Nine years ago, she got divorced from her violent husband, who was thirty years her senior. Since then, this woman does everything in her power to regain control of her family and keep her ten children to the straight and narrow path. It is an exhausting struggle against social control and prejudice. Just when the tide seems to have turned, fate strikes. The normal, quiet life Naziha dreamt of could not be further away. An intimate documentary about a strong-willed woman. Gülsah Dogan (1975) attended the Fontys School of Journalism. She works as a director.

Het Nieuwe Rijksmuseum - de film

B

The New Rijksmuseum - The Film 2014/131 min. Dir Oeke Hoogendijk Pro Gijs van de Westelaken, Column Film, Discours Film Sce Oeke Hoogendijk Cam Sander Snoep, Gregor Meerman Snd Mark Wessner Snddes Michel Schöpping Ed Gys Zevenbergen Mus Maurice Horsthuis Tvco NTR TV Dis Cinema Delicatessen De verbouwing van het Amsterdamse Rijksmuseum begin 21e eeuw duurde langer dan de oorspronkelijke nieuwbouw in de tweede helft van de 19e eeuw. Het project werd geteisterd door weerbarstige krachten en tegenslagen, maar na tien jaar kon ten slotte de heropening worden gevierd. Oeke Hoogendijk filmde het gehele proces, van 2003 tot 2013, en hermonteerde haar vierdelige documentairereeks, aangevuld met nieuw materiaal, tot deze bioscoopfilm. Oeke Hoogendijk (1961) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Na een aantal jaren als theaterregisseur, richt zij zich sinds 1996 voornamelijk op het maken van documentaires. Haar serie Het Nieuwe Rijksmuseum (2013) won het Gouden Kalf voor de Speciale Juryprijs. The renovation of the Amsterdam Rijksmuseum in the early 21st century took longer than its original construction in the second half of the 19th century. The project was hampered by unmanageable forces and setbacks, but after a decade the reopening could finally be celebrated. Oeke Hoogendijk captured the entire process, from 2003 to 2013, and re-edited her four-part documentary series, complemented with new footage, into this cinema film. Oeke Hoogendijk (1961) attended the HKU University of the Arts Utrecht. After being a theatre director for several years, she’s been focussing on making documentaries since 1996. Her series The New Rijksmuseum (2013) won the Golden Calf for the Special Jury Prize.


Lange Documentaire 71

Om de wereld in 50 concerten

B

Around the World in 50 Concerts

2014/94 min. Dir Heddy Honigmann Pro Kees Ryninks, Carmen Cobos, Marijke Huijbregts, Cobos Film BV Sce Heddy Honigmann Cam Goert Giltay Snd Piotr van Dijk Snded Hugo Dijkstal Snddes Hugo Dijkstal Ed Danniel Danniel Tvco AVROTROS Dis ABC/Cinemien In 2013 vierde het Koninklijk Concertgebouw Orkest het 125-jarig bestaan met 50 concerten verspreid over zes continenten. Heddy Honigmann reisde mee naar Buenos Aires, Soweto en Sint Petersburg. Overal verovert het orkest de harten van de mensen. Muzikanten en luisteraars getuigen van de kracht van muziek, die emoties kan losmaken en soms helpt de pijn van het leven te doorstaan. Van een taxichauffeur die in zijn auto Haydn opzet, via de kinderen van Soweto naar de geschiedenis van een oude Russische liefhebber van Mahler. Heddy Honigmann (Peru, 1951) volgde een opleiding filmmaken in Rome. Ze is voornamelijk werkzaam als regisseur. Haar films Crazy (1999) en Forever (2006) wonnen beide een Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. In 2013, the Royal Concertgebouw Orchestra celebrated their 125th anniversary with a tour of 50 concerts spread over six continents. Heddy Honigmann lands with them in Buenos Aires, Soweto and St. Petersburg. Everywhere, the orchestra conquers people’s hearts. Musicians and listeners bear witness to the strength of music, which can stir up emotions and occasionally help endure the agony of life. From a cab driver who plays Haydn in his car, via the children of Soweto, to the story of an old Russian devotee of Mahler. Heddy Honigmann (Peru, 1951) studied Film Making in Rome. She mainly works as a director. Her films Crazy (1999) en Forever (2006) both won a Golden Calf for Best Long Documentary.

Pekka

B

2014/85 min. Dir Alexander Oey Pro Femke Wolting, Bruno Felix, Janne Niskala, Submarine, Vaski Filmi Sce Alexander Oey Cam Jackó van ‘t Hof Snd Rasmus Bruun Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne Vfx Christiaan de Rooij Ed Chris van Oers Mus Alexander Oey Tvco Boeddhistische Omroep Stichting, YLE - Finnish Broadcasting Company Dis Herrie Film & TV Op 7 november 2007 vielen bij een schietpartij op een middelbare school in het Finse forensenplaatsje Tuusula acht dodelijke slachtoffers. De dader stierf dezelfde dag in een ziekenhuis aan de verwondingen die hij zichzelf had toegebracht. Het betrof de achttienjarige scholier Pekka-Eric Auvinen. Deze documentaire reconstrueert de weg die Pekka aflegde tot zijn destructieve gruweldaad. Gesprekken met zijn ouders, klasgenoten en leraren scheppen het beeld van een eigentijdse puber die in een sociaal isolement wegzonk. Alexander Oey (1960) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur, cameraman en editor. On November 7, 2007, eight people were killed in a shooting at a secondary school in the Finnish commuter town of Tuusula. The perpetrator himself died the same day at a hospital from his self-inflicted wounds. It was the eighteen-year-old student Pekka-Eric Auvinen. This documentary reconstructs the road Pekka took until his destructive atrocity. Interviews with his parents, classmates and teachers create the image of a modernday teenager who descended in social isolation. Alexander Oey (1960) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director, camera man and editor.


72 Lange Documentaire

Perfect Horse Première

P

2015/90 min. Dir Hans Fels Pro Pieter van Huystee, Pieter van Huystee Film & TV Sce Hans Dortmans Cam Hans Fels, Deen van der Zaken Snd Pieter van Huystee Jr, Charles Kersten Snded Rob Dul Snddes Rob Dul Ed Hans Dunnewijk Mus Victor Butzelaar Tvco VPRO TV Dis Amstel Film, Public Film Sales & Distributie, Public Film Alles in de Spaanse Rijschool in Wenen, een van de oudste opleidingsinstituten voor klassieke rijkunst, ademt de traditie van vijf eeuwen passie voor paarden. Alleen de absolute top haalt dit hoogste niveau. De documentaire toont hoe de jonge Lippizanerhengsten in de groene Oostenrijkse heuvels worden gefokt en worden voorbereid op hun carrière. De eeuwenoude kennis van de paardenfokkers wordt echter bedreigd door nieuwe inzichten in de genetica. In die nieuwe wereld worden paarden al gekloond. Wint nature het van nurture? Hans Fels (1948) studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij is werkzaam als schrijver en filmmaker. Everything in the Spanish Riding School in Vienna, one of the oldest training institutes for classical horsemanship, breathes the tradition of five centuries of equestrian passion. Only the absolute top can reach this highest of levels. The documentary shows how the young Lippizaner stallions are bred in the green Austrian hills and prepared for their career. But the horse breeders’ age-old expertise is threatened by new insights in genetics. In this new world, horses are already cloned. Can nature win over nurture? Hans Fels (1948) studied History in Amsterdam. He works as a writer and filmmaker.

Portret van een tuin

B

Portrait of a Garden

2015/98 min. Dir Rosie Stapel Pro Rosie Stapel, Daan van der Have, a rose is a rose is a film Sce Rosie Stapel, Daan van der Have, Dorine de Vos Cam Rosie Stapel Snd Rosie Stapel Snded Henk-Jelle de Groot Snddes Henk-Jelle de Groot Vfx Laurent Fluttert Ed Rosie Stapel Mus Jozef van Wissem, Willem van Veldhuizen ‘Als tuinman moet je wel een beetje bezeten zijn van het werk.’ Aldus een 85-jarige, ondanks zijn leeftijd onvermoeibare snoeimeester. Samen met de eigenaar werkt hij in de eeuwenoude moestuin van een Nederlands landgoed. Te midden van vers omgeploegde aarde, fruitbomen en weelderige druivenranken praten de mannen over het weer en de wereld en delen ze kennis op het gebied van groenteen fruitteelt. Geduld en relativering zijn noodzakelijk; alles heeft zijn tijd. Ondertussen verglijden de seizoenen. Rosie Stapel (1971) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze is werkzaam als production designer en regisseur. ‘As a gardener, you have to be a little obsessed by your work.’ Says a 85-year-old pruning master who despite his age is inexhaustible. Together with the owner, he works in a historical vegetable garden on a Dutch estate. Amid freshly ploughed earth, fruit trees and lush grapevines, the men discuss the weather and the world and share their knowledge about cultivating vegetables and fruit. Patience and perspective are imperative; everything in its time. Meanwhile, the seasons go by. Rosie Stapel (1971) attended the Gerrit Rietveld Academy. She works as a production designer and director.


Lange Documentaire 73

Rebelse stad

B

Rebellious City

2015/120 min. Dir Willy Lindwer Pro Frank van Reemst, Joost Verheij, Doc.Eye Film Sce Willy Lindwer, Guus Luijters Cam Willy Lindwer, Bert Oosterveld Snd Joery Skovajsa, Gertjan Miedema, Chris Everts Snded Alex Booy, Huibert Boon Snddes Alex Booy, Huibert Boon Ed Jos Driessen Tvco BNN-VARA Dis Amstelfilm Een groepje anarchistisch ingestelde jongeren zet in de jaren zestig Amsterdam op de kaart als de Provo-hoofdstad. Met ludieke acties tarten en treiteren ze de machthebbers, waarbij onschuldige demonstraties soms ontaarden in harde confrontaties met de politieknuppel. Provo gaat binnen twee jaar ten onder aan het succes, vooral door de interne tegenstellingen. Archiefmateriaal in zwart-wit, interviews met de kopstukken en straatbeelden schetsen de even snelle opkomst als teloorgang van de protestbeweging. Willy Lindwer (1946) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als auteur, fotograaf, regisseur en producent. Zijn film Kind in twee werelden (2013) won het Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. In the 1960s, a small group of anarchist youngsters puts Amsterdam on the map as the Provo capital. With their ‘happenings’, they provoke and bait the authorities, with harmless demonstrations sometimes leading to violent confrontations with the police truncheon. Within two years, Provo goes down due to its own success, and especially to internal differences of opinion. Archive footage in black-and-white, interviews with the frontmen and street scenes depict the equally fast rise and fall of this protest movement. Willy Lindwer (1946) attended the Netherlands Film Academy. He works as an author, photographer, director and producer. His film Child in Two Worlds (2013) received a Golden Calf for Best Long Documentary.

Satudarah - One Blood

B

2015/83 min. Dir Joost van der Valk, Mags Gavan Pro Monique Busman, Michiel van Erp, De Familie Film & TV Cam Joost van der Valk, Marco Nauta, Erik van Empel, Pim Hawinkels Snd Mags Gavan, Eric de Roode Snded Rob Dul Snddes Rob Dul Ed Patrick Janssens Tvco NTR TV Satudarah, de motorclub die vaak in het nieuws is wegens vermeende criminele activiteiten, blijkt een geheime wereld vol rituelen en codes waarin trouw en broederschap hoog in het vaandel staan. De documentaire toont hoe Satudarah door een nieuwe generatie binnen enkele jaren van een onbekend Nederlands clubje tot een internationaal conglomeraat wordt omgebouwd. Joost van der Valk (1976) deed een master documentaireregie in Beaconsfield, Engeland. Mags Gavan (1969, Engeland) deed een master film in Cardiff, Engeland. Sinds 2003 produceert en regisseert ze documentaires met Joost van der Valk. Hun film Saving Africa’s Witch Children (2008) won onder meer een BAFTA voor Best Current Affairs. Satudarah, the motorcycle club that often makes the headlines due to alleged criminal activities, turns out to be a secretive world full of rituals and codes where loyalty and brotherhood are considered of paramount importance. The documentary shows how, in a few years, a new generation converts Satudarah from a small and obscure Dutch motorcycle gang into an international conglomerate. Joost van der Valk (1976) did a master’s programme Directing Documentary in Beaconsfield, England. Mags Gavan (1969, England) did a master’s programme Film in Cardiff, England. From 2003 onwards, she’s been producing and directing documentaries together with Joost van der Valk. Their film Saving Africa’s Witch Children (2008) won several awards, including a BAFTA for Best Current Affairs.


74 Lange Documentaire

Sergio Herman, FUCKING PERFECT

B

2015/80 min. Dir Willemiek Kluijfhout Pro Reinette van de Stadt, Trueworks Sce Willemiek Kluijfhout Cam Remko Schnorr Snd Bram Boers Snded Paul Gies, Marc Lizier Snddes Marc Lizier, Paul Gies Ed Saskia Kievits Tvco VPRO TV Dis Cinema Delicatessen Sph Remko Schnorr Op het hoogtepunt van zijn carrière besluit Sergio Herman zijn beroemde driesterrenrestaurant Oud Sluis te sluiten. In de stressvolle periode die daaraan voorafgaat laat de zwaar overwerkte chef-kok de camera op verrassend veel momenten toe, waardoor de kijker wordt opgenomen in de mallemolen van zijn leven. Hijzelf blijft vrij gesloten, maar de geregistreerde hectiek en de interviews met zijn vrouw geven een eerlijk en intiem beeld van een moedige workaholic die probeert zijn ambities te temperen om meer bij zijn gezin te kunnen zijn. Willemiek Kluijfhout (1971) volgde de Nederlandse Filmacademie en deed een master in filosofie. Ze is werkzaam als regisseur en docent. At the height of his culinary career, chef Sergio Herman decides to close his famous three-Michelin-star restaurant Oud Sluis. In the stressful period leading up to this, the seriously overworked chef tolerates the camera surprisingly often, sharing the whirligig of his life with the viewer. Herman himself remains rather closed, but the registered hectics and the interviews with his wife provide an honest and intimate portrait of a courageous workaholic who tries to curb his enthusiasm to spend more time with his family. Willemiek Kluijfhout (1971) attended the Netherlands Film Academy and did a master’s programme in Philosophy. She works as a director and teacher.

A Shtetl in the Caribbean

B

2014/99 min. Dir Sherman De Jesus Pro Cécile van Eijk, Sherman De Jesus, Marielle Kloosterhuis, Alfred Edelstein, Memphis Film & Television Sce Sherman De Jesus Cam Bernd Wouthuysen Snd Menno Euwe Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne Ed Sander Kuipers Mus Randal Corsen Tvco Joodse Omroep Dis Memphis Sales & Distributioncompany Mark en Tsale, kinderen van Oost-Europese Joden die naar Curaçao zijn gevlucht, reizen naar de geboortegrond van hun voorouders. In een documentaire road movie door Curaçao, Amerika, Wit-Rusland, Oekraïne en Israël worden de jeugdvrienden geconfronteerd met de offers die hun ouders brachten om hun familie een betere toekomst te geven. Het verhaal ontvouwt zich tijdens een reis door desolate landschappen van Oost-Europa tot de exotische Cariben, een contrast als treffende metafoor voor de geschiedenis van Mark en Tsales voorouders. Sherman de Jesus (1947, Curaçao) studeerde rechten in Utrecht. Hij is één van de oprichters van het Nederlands Film Festival. Tegenwoordig is hij voornamelijk werkzaam als regisseur en producent. Mark and Tsale, children of Eastern European Jews that fled to Curacao, travel back to the home countries of their ancestors. In a documentary road-movie across Curacao, the United States, Belarus, Ukraine and Israel, the childhood friends are reminded of the sacrifices their parents had to make to provide their family with a better future. The story is revealed in a journey that takes them from the desolate wastelands of Eastern Europe to the exotic Caribbean, a contrast metaphoric for the history of Mark and Tsale’s ancestors. Sherman de Jesus (1947, Curaçao) studied Law in Utrecht. He is one of the founders of the Netherlands Film Festival. Currently, he mainly works as a director and producer.


Lange Documentaire 75

Spoken van Viggo

B

Ghosts from the Past

Stand By Your President

B

2014/90 min. Dir Cinta Forger, Walther Grotenhuis Pro Annemiek van der Hell, Windmill Film Sce Walther Grotenhuis Cam Wiro Felix Snd Hens van Rooij Snded Hugo Dijkstal Snddes Hugo Dijkstal Ed Albert Markus Tvco NCRV TV

2014/93 min. Dir Ineke Smits Pro Carolijn Borgdorff, IDTV Docs Sce Ineke Smits Cam Paul Cohen, Tato Kotetishvili Snd Martijn van Haalen, Tamta Mandzulashvili Snded Mark Glynne Ed Katarina Türler Mus Reso Kiknadze Tvco NCRV TV Dis Cinema Delicatessen

Vijftiger Viggo probeert zijn leven op te pakken na een gevangenisstraf. Hij is chronisch ziek, wil afscheid nemen van het criminele bestaan en besluit een boek te schrijven over zijn bewogen verleden. Daartoe duikt hij in deze onthullende documentaire in de familiearchieven. Zijn vader, een verzetsstrijder, filmde zijn gezin vaak. Na het zien van die beelden bespreekt Viggo het pijnlijke verleden met twee van zijn zussen. Zij blijken al net zo beschadigd als hijzelf. In het bijzijn van de camera worden oude wonden opengereten. Cinta Forger (1948) studeerde geschiedenis in Amsterdam. Ze is werkzaam als producent en regisseur. Walther Grotenhuis (1946) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur.

Na de Rozenrevolutie werd de man van de Nederlandse Sandra Roelofs president van Georgië. In het laatste jaar waarin ze first lady is, wordt Roelofs zowel in als buiten de schijnwerpers gevolgd. Openhartig vertelt de Zeeuwse vrouw over haar liefde voor het land en voor haar man, de verwijdering die er in de loop der jaren tussen hen ontstond en hun meningsverschillen over zijn bestuursstijl. De scènes waarin de president voorkomt onderstrepen Roelofs bedenkingen en staan in scherp contrast met haar zuivere privéwereld waarvan ze zeer veel prijsgeeft. Ineke Smits (1960) volgde de National Film and Television School in Beaconsfield, Engeland. Ze is werkzaam als regisseur en als docent audiovisuele vormgeving aan de ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

In his fifties, Viggo tries to pick up his life after serving a prison sentence. He is chronically ill, wants to bid farewell to crime and decides to write a book about his eventful past. To this end, he plunges into the family archives in this revealing documentary. His father, a resistance fighter, often filmed his family. After seeing this home footage, Viggo discusses the painful past with two of his sisters. It turns out they are just as damaged as he is. With the camera as a witness, old wounds are opened up. Cinta Forger (1948) studied History in Amsterdam. She works as a producer and director. Walther Grotenhuis (1946) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Following the Rose Revolution, the husband of Dutch Sandra Roelofs became president of Georgia. In her last year as the first lady, Roelofs is being followed both in and outside the spotlights. Candidly, this woman from Zeeland talks about her love for the country and her spouse, the reasons why they drifted apart over the years and their diverging opinions about his style of government. The scenes with the president underline Roelofs’ objections and sharply contrast with her purely private world, which she divulges a great deal of. Ineke Smits (1960) attended the National Film and Television School in Beaconsfield, England. She works as a director and as a teacher of audiovisual design at the ArtEZ Institute of the Arts.


76 Lange Documentaire

Those Who Feel the Fire Burning

B

Verlies niet de moed

B

Don’t Lose Heart

2014/74 min. Dir Morgan Knibbe Pro Katja Draaijer, Frank Hoeve, BALDR Film Sce Morgan Knibbe Cam Morgan Knibbe Snd Taco Drijfhout Snded Vincent Sinceretti, Taco Drijfhout, Jan Schermer Snddes Vincent Sinceretti Vfx Danny Hollander Ed Xander Nijsten Mus Carlos Dalla-Fiore, Juho Nurmela Dis Cinema Delicatessen

2014/82 min. Dir Hella de Jonge Pro Hella de Jonge, Freek de Jonge, Roje Hel bv Sce Hella de Jonge Cam Paul Schuurman Snd Paul Schuurman Snded Jan Willem van den Brink Snddes Paul Schuurman Ed Paul Schuurman, Hella de Jonge Mus Robert Jan Stips, Freek de Jonge, Tim Knol Tvco VPRO TV Dis Roje Hel bv

Onconventionele, poëtische documentaire over een ernstig maatschappelijk probleem: de uitzichtloze situatie van vluchtelingen aan de grens van Europa. Vanuit het fictieve perspectief van een oude man die zelf verdronk tijdens de gevaarlijke oversteek en nu vanuit een andere dimensie de harde realiteit aanschouwt, worden vluchtelingen dicht op de huid gefilmd. De geest van de oude man observeert mensen op straat die als honden worden weggejaagd, volgt een verslaafde moeder en bezoekt overvolle vluchtelingenkampen. Morgan Knibbe (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker. Zijn film Schipbreuk (2014) won in Locarno een Zilveren Luipaard.

‘Verlies niet de moed’ zijn de laatste woorden van de joodse grootmoeder van Hella de Jonge. Een afscheidsgroet voordat ze werd afgevoerd naar Auschwitz. Het dunne velletje papier waarop de woorden staan geschreven vond De Jonge in de nalatenschap van haar oudtante Ro, samen met haar ouders de enige overlevenden van de naziverschrikkingen. In een intieme documentaire vol foto’s, beeldmateriaal en openhartige gesprekken met haar vader Eli Asser doorbreekt Hella de Jonge het stilzwijgen over haar pijnlijke familiegeschiedenis en komen vader en dochter eindelijk tot elkaar. Hella de Jonge (1949) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze is werkzaam als schrijfster, regisseur, muzikant en kunstenares.

Unconventional, poetical documentary about a pressing social problem: the dead-end situation of refugees at the European borders. From the fictitious perspective of an old man who has drowned himself during the dangerous crossing and now observes the harsh reality from another dimension, refugees are filmed from up close. The old man’s spirit observes people on the street being chased away like dogs, follows a drug-addicted mother and slips inside crowded refugee shelters. Morgan Knibbe (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary maker. His film Shipwreck (2014) won a Silver Leopard in Locarno.

‘Don’t lose courage’, are the last words of Hella de Jonge’s Jewish grandmother. A parting word before being deported to Auschwitz. De Jonge came across the thin sheet of paper the words were written on in the legacy of her great-aunt Ro. She and De Jonge’s parents were the sole survivors of the Nazi atrocities. In an intimate documentary full of photographs, footage and candid conversations with her father Eli Asser, Hella de Jonge breaks the silence surrounding her sorrowful family history, and father and daughter finally grow closer. Hella de Jonge (1949) attended the Gerrit Rietveld Academy. She works as a writer, director, musician and visual artist.


Lange Documentaire 77

La vie de Jean-Marie

B

The Life of Jean-Marie

2015/166 min. Dir Peter van Houten Pro Peter van Houten, Anna-Zharkov-Film Sce Peter van Houten Cam Peter van Houten Pd Peter van Houten Snd Peter van Houten Snded Rut Uijtendaal Snddes Rut Uijtendaal Vfx Peter van Houten Ed Peter van Houten Dis IndiePix Jean-Marie werd als oudste zoon in een groot gezin geboren. Zijn Nederlandse vader kocht in 1948 een berg in de Franse Pyreneeën, de regio waar JeanMarie inmiddels dorpspastoor is. In deze feelgood documentaire in cinema verité-vorm vertelt de goedlachse grijsaard openhartig over hoe de afwijzing van zijn grote jeugdliefde in het dorp ooit zijn keuze beïnvloedde om het priesterschap te aanvaarden. Maar hij fantaseert nog altijd over de liefde. Op zijn 75e neemt hij een drastische beslissing waarbij hij iedereen in verbijstering achterlaat. Peter van Houten (1951) studeerde aan de AKV | St. Joost. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van documentaires en commercials. Jean-Marie was born the eldest son of a large family. In 1948, his Dutch father bought a mountain in the French Pyrenees, the region where Jean-Marie is now a parish priest. In this feel-good documentary in cinémavérité form, the jovial greybeard frankly explains how the rejection by the love of his youth determined his decision to take the cloth. But he still fantasises about love. At the age of 75, he takes a radical decision that leaves everyone baffled. Peter van Houten (1951) attended the AKV | St. Joost. He primarily works as a director of documentaries and commercials.

Werk

B

Work

2015/80 min. Dir Erik van Lieshout Pro Kuba Szutkowski, Dragan Bakema, Suzanne Weenink, Popov Film Sce Inge Nirvana Hardeman, Suzanne Weenink, Erik van Lieshout Cam Erik van Lieshout, Kuba Szutkowski Pd Erik van Lieshout Snded Jaïm Sahuleka Snddes Jaïm Sahuleka, Core van der Hoeven Ed Core van der Hoeven Ani Dirk van Lieshout, Erik van Lieshout Dis Cinema Delicatessen Erik van Lieshout is veel (provocerend, verrassend, exhibitionistisch), maar in ieder geval niet saai. Net als in zijn korte werk en video-installaties lapt de kunstenaar in deze documentaire de cinematografische wetten vrolijk aan zijn laars. Het resultaat is een fascinerend inkijkje in de werkwijze en het chaotische creatieve proces van de kunstenaar. Het begint ogenschijnlijk simpel, met een opdracht voor de Biënnale. Maar kiest hij voor het prestige van Venetië, of toch liever voor de bakermat Helmond en zijn familie? Erik van Lieshout (1968) is opgeleid tot schilder aan de AKV | St. Joost en Atelier ‘63 in Haarlem. Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar en filmmaker. Erik van Lieshout is a lot (provocative, surprising, exhibitionistic), but everything but boring. Just as in his short work and video installations, in this documentary the artist cheerfully flouts all cinematographic laws. The result is a fascinating peek into the artist’s routine and chaotic creative process. It starts seemingly simple, with an invitation to create an artwork for the Venice Biennale. But will Van Lieshout choose for the prestige of Venice or give preference to his hometown Helmond and his family? Erik van Lieshout (1968) studied to become a painter at the AKV | St. Joost and Atelier ‘63 in Haarlem. He works as a visual artist and filmmaker.


78 Lange Documentaire

Wolflady

B

2014/67 min. Dir Daan Willekens Pro Pieter van Huystee, Pieter van Huystee Film & TV Cam Daan Willekens, Tamara Nelemans Snd Bert van den Dungen Snded Jeroen Goeijers Snddes Jeroen Goeijers Ed Annelotte Medema Mus Sharon Kovacs Tvco BNN TV De excentrieke, 21-jarige zangeres Sharon Kovacs bijgenaamd ‘The Wolf Lady’ - en haar producer Oscar Holleman worden twee jaar lang gevolgd tijdens hun hectische, muzikale ontdekkingstocht. Van opnames en contractbesprekingen in Cuba en Hamburg tot de eigen studio, waar in het decor van peuken, flessen wodka en platenhoezen van Herman Brood gedreven wordt geschreven en geschaafd. Terwijl de filmmaker Kovacs’ eerste grote stappen naar een internationale carrière vastlegt, gaat het onstuimige zangtalent in interviews dieper in op de worsteling met haar roerige jeugd. Daan Willekens (1980) studeerde aan de School voor Journalistiek en deed een master Cultuur en Letteren in Tilburg. Hij is werkzaam als journalist en regisseur. Documentary follows the eccentric 21-year-old singer Sharon Kovacs - nicknamed ‘The Wolf Lady’ - and her producer Oscar Holleman for two years on a hectic, musical voyage of discovery. From recordings and contract talks in Cuba and Hamburg to their own studio, where against a backdrop of cigarette butts, vodka bottles and Herman Brood record sleeves, they passionately compose and polish the songs. While the filmmaker captures Kovacs’ first big steps to an international career, in interviews the unruly singing talent dilates upon the struggle with her turbulent childhood. Daan Willekens (1980) studied at the Utrecht School of Journalism and did a master’s programme in Culture and Literature in Tilburg. He works as a journalist and director.


Korte Documentaire 79

Korte Documentaire Documentary Short


80 Korte Documentaire

De alchemisten Première

A

The Alchemists

2015/31 min. Dir Jona Honer Pro Hasse van Nunen, Renko Douze, Een van de jongens Cam Jona Honer, Lennart Verstegen Snd Claas Meijer Snded Tom Jansen Snddes Tom Jansen Ed Jona Honer, Tom Fassaert Tvco VPRO TV Twee broers denken een gouden beleggingsformule te hebben. Door een computer automatisch te laten handelen, willen ze hun eigen emoties uitschakelen om zo geld te verdienen aan het emotionele beleggen van anderen. Hun fonds heeft ruim een miljoen euro in kas maar door tegenvallende resultaten dreigen ze de huur van hun pand niet meer te kunnen betalen. Om niet kopje onder te gaan, moeten ze alles uit de kast halen en bovenal hun eigen emoties de baas blijven. Jona Honer (1986) studeerde aan de School voor de Journalistiek en de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als filmmaker. Met zijn afstudeerfilm Ik (2013) won hij de Pathé Tuschinski Film Award en de VPRO Documentaire Award. Two brothers think they have found a golden investment formula. By having a computer trade automatically, they want to take their emotions out of the equation to make money from other people’s emotion-driven investments. Their trust has more than a million Euros in hand, but disappointing results push them ever further towards a situation where they can no longer pay the rent of their apartment. To keep afloat, they have to put out all the stops - and most of all control their emotions. Jona Honer (1986) attended the Utrecht School of Journalism and the Netherlands Film Academy. He works as a filmmaker. His graduation film I (2013) won the Pathé Tuschinski Film Award and the VPRO Documentary Award.

Het alfabet van de angst

B

The Alfabet of Fear

2015/55 min. Dir John Albert Jansen Pro John Albert Jansen, Oogland Filmproducties Sce John Albert Jansen Cam Adri Schrover Snd Wouter Veldhuis Snded Frank van der Weij Snddes Frank van der Weij Ed Jos Driessen, Daan Veldhuizen Mus Alex Balanescu Tvco VPRO TV Portret van de Roemeens-Duitse Herta Müller die in 2009 de Nobelprijs voor Literatuur ontving. Ze werd geprezen om haar vermogen ‘het landschap van mensen zonder vaderland’ te beschrijven. Als lid van de Duitssprekende minderheid in Roemenië maakte ze hardhandig kennis met Ceausescu’s staatsterreur. Tegenwoordig maakt ze in haar huis in Berlijn collagegedichten die getuigen van een speelse fantasie. Maar de verbijstering en angst uit haar proza zitten ook in haar poëzie verstopt. Een reis naar de bronnen van Müllers werk. John Albert Jansen (1954) studeerde Nederlands en literatuurwetenschappen in Amsterdam. Hij is werkzaam als journalist, radiomaker en documentairemaker. Portrait of the Romanian-German author Herta Müller, who received the 2009 Nobel Prize for Literature. She was extolled for her ability to describe ‘the landscapes of people lacking a fatherland’. As a member of the German-speaking minority in Romania, she hardhandedly met with Ceausescu’s state terror. Currently living in Berlin, she makes collage poems revealing a playful fantasy. But the bewilderment and fear from her prose also underlie her verses. A trip to the sources of Müller’s work. John Albert Jansen (1954) studied Dutch Language and Literature in Amsterdam. He works as a journalist, radio maker and documentary filmmaker.


Korte Documentaire 81

The Art of Flying Première

P

2015/7 min. Dir Jan van IJken Pro Jan van IJken, Jan van IJken Photography & Film Cam Jan van IJken Ed Jan van IJken De vliegkunst van de spreeuw is fenomenaal. Nog steeds is niet duidelijk hoe spreeuwen in enorme zwermen van vele duizenden vogels kunnen vliegen zonder tegen elkaar aan te botsen. Rond zonsondergang verzamelen de vogels zich bij hun slaapplaats voor hun vliegshow. Dankzij de zachte winter van 2014/15 bleven de spreeuwen overwinteren in plaats van verder te trekken naar het zuiden. Dit gaf Jan van IJken de kans om dit spectaculaire natuurverschijnsel uitgebreid te filmen. Jan van IJken (1965) is autodidact filmmaker. Hij is werkzaam als regisseur en fotograaf. The common starling’s flight is phenomenal. It is still unknown how thousands of birds are able to fly in such dense swarms without colliding. Every night at dusk, the starlings gather to perform their stunning air show. Owing to the relatively warm winter of 2014/15, the sparrows stayed in the Netherlands instead of migrating further southwards. This gave Jan van IJken the opportunity to extensively capture this spectacular natural phenomenon. Jan van IJken (1965) is a self-taught filmmaker. He works as a director and photographer.

Auld Lang Syne

B

2015/49 min. Dir Cindy Jansen Pro Cindy Jansen, Cindy Jansen Film Sce Cindy Jansen Cam Cindy Jansen Snd Cindy Jansen Snded Bart Jilesen Snddes Bart Jilesen Vfx Laurent Fluttert Ed Cindy Jansen, Katharina Wartena Portret van de Amerikaanse broers John en Alan Lawson. De twee waren als kinderen onafscheidelijk en leken sterk op elkaar. Hun karakters waren wel heel verschillend, waardoor ze gaandeweg uit elkaar groeiden. John, die aan de documentaire meewerkte voor hij in 2009 overleed, hield van een feestje maar was ook alcoholist. Zijn broer Alan is een respectabele professor aan de Brown University in Boston. De verhalen van John en Alan worden in deze subtiele en rustige film aangevuld met foto’s en filmpjes uit het familiearchief. Cindy Jansen (1976) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ze is werkzaam als regisseur, editor en producent. Portrait of the American brothers John and Alan Lawson. As children, they were inseparable and looked very alike. But their characters were very different, which made them gradually grow apart. John, who participated in the documentary before he died in 2009, loved to party, but was also an alcoholic. His brother Alan is a respectable professor at Brown University in Boston. In this subtle and composed film, John and Alan’s stories are complemented with photographs and films from the family archive. Cindy Jansen (1976) attended ArtEZ Institute of the Arts. She works as a director, editor and producer.


82 Korte Documentaire

Ben Ali Libi

P

Beyond My Walls

B

2015/55 min. Dir Dirk Jan Roeleven Pro Frank van den Engel, Zeppers Film & TV Sce Dirk Jan Roeleven Cam Erik van Empel Snd Sander den Broeder Snded Rob Dul Vfx Aron Fels Ed Hinne Brouwer Tvco NTR TV Dis Warmlands Hill Media

2015/55 min. Dir Neske Beks Pro Bruno Felix, Femke Wolting, Submarine Sce Neske Beks Cam Neske Beks, Claire Pijman, Ivan Abreu Snd Carla van der Meijs, Marjo Postma Snded Jeroen Goeijers Ed Boris Gerrets Tvco VPRO TV

Dankzij het op emotionele wijze door Joost Prinsen voorgedragen gedicht van Willem Wilmink heeft Ben Ali Libi naamsbekendheid verworven. Met behulp van archiefbeelden en aangrijpende getuigenissen reconstrueert deze documentaire het levens- en stervensverhaal van de Amsterdams-Joodse komische goochelaar. Achter ‘professor Ben Ali Libi’ ging Michel Velleman schuil, in te huren voor feesten en partijen. Tijdens de bezetting werd hij bij een razzia door de nazi’s opgepakt en belandde hij via doorgangskamp Westerbork in vernietigingskamp Sobibor. Dirk Jan Roeleven (1961) volgde de School voor de Journalistiek. Hij is voornamelijk werkzaam als programmamaker en documenteert portretten van sporters.

De aan sociale media verslaafde filmmaker, performancekunstenaar en schrijver Neske Beks leidt een gelukkig en druk leven, continu vergezeld door haar smartphone. Haar eerste kennismaking met Facebook was liefde op het eerste gezicht. Als haar leven radicaal verandert door een ongeluk, beseft ze dat ze in een zeepbel heeft geleefd. Ze bespreekt met enkele ‘echt’ gebleken vrienden de waarde van vriendschap, zowel on- als offline, en neemt de kijker mee op een essayistische, kleurrijke, bijna swingende reis langs de grenzen van intimiteit. Neske Beks (1972, België) volgde theateropleidingen in Antwerpen en Amsterdam. Ze noemt zichzelf een storyteller en werkt voornamelijk als regisseur en romanschrijver.

Owing to Joost Prinsen’s emotional recitation of Willem Wilmink’s poem, Ben Ali Libi emerged from obscurity. Informed by archive footage and gripping testimonies, this documentary reconstructs the life and death of this Amsterdam-based Jewish comic conjurer. ‘Professor Ben Ali Libi’ was the pseudonym of Michel Velleman, to be hired for parties and events. During the occupation, the Nazis picked him up in a raid and he ended up, via Westerbork transit camp, in extermination camp Sobibor. Dirk Jan Roeleven (1961) attended the Utrecht School of Journalism. He mainly works as a programme maker and documents portraits of sportsmen and women.

Social media-addicted filmmaker, performance artist and writer Neske Beks leads a happy and busy life, accompanied nonstop by her smartphone. Her first introduction to Facebook was love at first sight. When an accident radically changes her life, it dawns on her she has lived in a bubble. With a couple of friends who proved to be ‘real’, she discusses the significance of friendship, both on- and offline, and takes the viewer on an essayistic, colourful, almost swinging trip to the boundaries of intimacy. Neske Beks (1972, Belgium) attended theatre schools in Antwerp and Amsterdam. She calls herself a storyteller and mainly works as a director and novelist.


Korte Documentaire 83

Bis an den Himmel und noch viel mehr

B

Up to the Sky and Much Much More 2015/35 min. Dir Barbara Meter Pro Karel Doing, Studio één Cam Barbara Meter, Karel Doing Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne, Kamila Wojick Ed Barbara Meter, Maaki Nurmeots Dis EYE Regisseur Barbara Meter vertelt in deze bijzonder vormgegeven documentaire het levensverhaal van haar vader Leo, een Duitse man die voor de nazi’s vluchtte en in Amsterdam terechtkwam. Naast verhalen van haar moeder en anderen die haar vader gekend hebben, maakt Meter gebruik van de rijk geïllustreerde, met liefde en humor geschreven brieven die hij tijdens de oorlog aan zijn dochter schreef nadat hij door de Gestapo was gearresteerd en naar het Oostfront werd gedeporteerd. Leo Meter stierf in 1944 in Polen, op 35-jarige leeftijd. Barbara Meter (1939) volgde de Nederlandse Filmacademie en behaalde haar masterdiploma in video & film in Londen. Ze is werkzaam als filmmaker. In this exceptionally conceived documentary, director Barbara Meter tells the life story of her father Leo, a German who fled the Nazis and ended up in Amsterdam. In addition to stories told by her mother and others who knew her dad, Meter uses the richly illustrated letters he wrote to her with affection and humour during the war, after the Gestapo had arrested him and deported him to the Eastern Front. Leo Meter died in 1944 in Poland, at the age of 35. Barbara Meter (1939) attended the Netherlands Film Academy and obtained a master’s degree in Video & Film in London. She works as a filmmaker.

De brief van de burgemeester The Letter of the Mayor

P

2014/55 min. Dir Marlou van den Berge Pro Paul de Bont, Paul de Bont Producties Cam Marlou van den Berge Snd Menno Euwe, Mike van der Sluijs, Carla van der Meijs Snded Alex Booy Ed Erik Disselhoff Mus Arnold Veeman Tvco NCRV TV Dis Paul de Bont Producties Inwoners van Finsterwolde zijn verbaasd als de burgemeester een beroep op hen doet. Hij vraagt bewoners van een onrustige straat om de problemen, zoals ruzies, vervuiling en vereenzaming, zelf aan te pakken. Maar niemand heeft zin in de rotzooi van een ander, dus ze beginnen met frisse tegenzin. Deze documentaire laat zien hoe de door de politiek gepropageerde burgerparticipatie anders uitpakt dan verwacht. Zijn sommige problemen niet te groot voor bewoners? En kunnen ambtelijke molens de kracht van bewoners wel beteugelen? Marlou van den Berge (1963) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. The people of Finsterwolde are surprised when their mayor makes an appeal to them. He asks the residents of an unruly street to tackle their problems - fights, pollution and social isolation - themselves. But nobody wants to clean other people’s mess, so they reluctantly set about it. This documentary shows how civilian participation, actively propagated by politics, turns out differently than expected. Aren’t some problems too big to handle for the residents? And can the wheels of government actually harness the power of the people? Marlou van den Berge (1963) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director.


84 Korte Documentaire

Broken Dreams

P

2015/52 min. Dir Suzanne van Leendert Pro Frank van Osch, Van Osch Films Sce Suzanne van Leendert Cam Bart Nopper, Reg Gruson, Frank van Osch Snd Reg Gruson, Joris Geurts, Daan Jongbloed Snded Hans Brouwer Snddes Hans Brouwer, Lars Burgwal, Roeland van Doorn Ed Ozan Olçay Tvco Omroep Brabant Deze documentaire is het kleurrijke levensverhaal van het vliegtuig dat gebruikt zou gaan worden voor de musical Soldaat van Oranje. Tijdens het vervoer over de weg raakte de oude Dakota betrokken bij een ongeluk. Vleugellam wacht ze nu af hoe het met haar zal aflopen. In de film blikt het vliegtuig terug op haar turbulente bestaan terwijl mensen die haar kenden getuigen van hun liefde voor deze elegante en toch stoere ‘Queen of the Sky’. Roland Korst van Museum Bevrijdende Vleugels wil haar redden, maar niet iedereen deelt zijn droom. Suzanne van Leendert (1972) studeerde film- en televisiewetenschappen in Amsterdam. Ze is werkzaam als regisseur, schrijver en vertaler. This documentary is the remarkable life story of a unique airplane that was supposed to be used for the Dutch musical Soldier of Orange. While being transported on the road, the old Dakota was involved in an accident. Broken-winged, she now waits for things to come. In the film, the plane looks back on her turbulent life, while people who used to know her testify of their love for this elegant yet tough ‘Queen of the Sky’. Roland Korst from the Wings of Liberation Museum wants to save her, but not everyone shares his dream. Suzanne van Leendert (1972) studied Film & Television Studies in Amsterdam. She works as a director, writer and translator.

Het chimpansee complex The Chimpanzee Complex

P

2014/55 min. Dir Marc Schmidt Pro Simone van den Broek, Jelle Peter de Ruiter, Susanne Guggenberger, Vadim Jendreyko, Hercli Bundi, Basalt Film, Mira Film Sce Marc Schmidt Cam Rogier Timmermans, Marc Schmidt Snd Carla van der Meijs Snded Florian Beck Snddes Daniel Almada Ed Katarina Türler, Matte Mourik, Govert Janse Mus Jasper Boeke Tvco NCRV TV, SRG SSR, SRF Dis Amstelfilm Na jarenlange eenzame opsluiting bij mensen thuis, in laboratoria of in circussen leren getraumatiseerde chimpansees in een opvangcentrum van stichting AAP met soortgenoten te leven. Opnamen van de dagelijkse praktijk worden afgewisseld met interviews met de verzorgers die het proces begeleiden. De verzorgers werken aan een paradoxale utopie: chimpansees weer te leren leven als primaten met behulp van door mensen ontwikkelde en uitgevoerde methoden. Marc Schmidt (1970) studeerde film- en televisiewetenschappen in Utrecht en volgde de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Hij is werkzaam als regisseur, geluidsman, coach en docent. Met De regels van Matthijs (2012) won hij het Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. After years in solitary captivity traumatised chimpanzees in a centre of foundation AAP learn to live with members of their own species again. The documentary alternates images of everyday practise with interviews with the caretakers conducting the process. They work towards a paradoxical utopia: teaching chimpanzees to live like primates with the help of methods developed and executed by people. Marc Schmidt (1970) studied Film and Television Sciences in Utrecht and attended the Fontys School of Fine and Performing Arts. He works as a director, sound engineer, coach and teacher. With Matthew’s Laws (2012) he won the Golden Calf for Best Long Documentary.


Korte Documentaire 85

Deal With It

A

De dingen die voorbij gaan

P

2014/58 min. Dir Shamira Raphaëla Pro Paul Beek, De Haaien Cam Jefrim Rothuizen Snd Diego van Uden Snded Jeroen Goeijers Ed Albert Markus Tvco NTR TV

2014/59 min. Dir Michiel van Erp Pro Monique Busman, De Familie Film & TV Cam Mark van Aller Snd Rob Dul Snded Rob Dul Ed Mario Steenbergen Tvco IKON TV

Het leven van Shamira Raphaëla staat in schril contrast met dat van haar vader en broer. Vader Pempy is drugshandelaar en al dertig jaar verslaafd aan heroïne en crack. Broer Andy dreigt diens voorbeeld te volgen. In dit intieme familieportret getuigt Raphaëla van haar dubbele gevoelens voor de mannen die hun uitzichtloze bestaan toch met veerkracht en humor vormgeven. Als het noodlot toeslaat blijkt dat ook Raphaëla zelf niet volledig heeft kunnen ontsnappen aan de vicieuze cirkel waarin haar familie gevangen zit. Shamira Raphaëla (1982) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ze is werkzaam als regisseur.

Regisseur Michiel van Erp krijgt onverwacht drie dozen vol herinneringen van de in 2008 overleden acteur Carol van Herwijnen in handen. Plots realiseert hij zich hoe vluchtig het theater is. Als het doek dichtgaat is de acteerprestatie verdwenen. Met Van Herwijnen in het achterhoofd volgt Van Erp enkele oudere acteurs op hun tournee. Cas Enklaar, Jules Croiset, Kitty Courbois, Sigrid Koetse en Ingeborg Elzevier zijn op hoge leeftijd nog steeds in de schouwburgen te zien. Hoe gaan ze om met de vergankelijkheid? Wat drijft hen om te blijven spelen? Michiel van Erp (1963) studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft. Hij is werkzaam als regisseur en producent.

The life of Shamira Raphaëla sharply contrasts with that of her father and brother. Her dad Pempy is a drug dealer who has been addicted to heroin and crack for thirty years. Her brother Andy threatens to follow in his father’s footsteps. In this intimate family portrait, Raphaëla testifies of her double feelings for the men who counter their seemingly desperate situation with lots of resilience and humour. When tragedy strikes, it is clear that even Raphaëla has been unable to escape the vicious circle trapping her family. Shamira Raphaëla (1982) attended ArtEZ Institute of the Arts. She works as a director.

Director Michiel van Erp unexpectedly got hold of three moving boxes full of memories of actor Carol van Herwijnen, who passed away in 2008. He suddenly realises how ephemeral theatre is. When the curtains close, the acting performance has vanished. With Van Herwijnen at the back of his mind, Van Erp follows some older actors on their various tours. Cas Enklaar, Jules Croiset, Kitty Courbois, Sigrid Koetse and Ingeborg Elzevier have reached a high age, but keep on performing. How do they deal with transience? What compels them to keep acting? Michiel van Erp (1963) studied Industrial Design in Delft. He works as director and producer.


86 Korte Documentaire

Giovanni en het waterballet

B

Giovanni and the Water Ballet

2014/17 min. Dir Astrid Bussink Pro Hasse van Nunen, Renko Douze, Een van de jongens Sce Astrid Bussink Cam Diderik Evers, Dirk-Jan Kerkkamp, Sal Kroonenberg Snd Tim van Peppen, Bouk Bouwmeester Snded Tim van Peppen Snddes Tim van Peppen Ed Femke Klein Obbink Ani Lennart Wolfert, Max Italiaander Tvco NCRV TV Synchroonzwemmen, dat is de sport van de tienjarige Giovanni. Als enige jongen voelt hij zich helemaal thuis in een wereld van lenige, uitgedoste meisjes. Al vier jaar lang droomt Giovanni ervan om deel te nemen aan het Nederlands kampioenschap synchroonzwemmen. Die droom is nu binnen handbereik. De documentaire toont Giovanni’s inspannende voorbereiding op het examen en zijn ontwapenende gesprekjes met verkering Kim. Astrid Bussink (1975) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en deed een masteropleiding film in Edinburgh. Ze is werkzaam als documentairemaker. Haar afstudeerfilm The Angelmakers (2005) won de IDFA Award for Best First Appearance en voor de film Achter de toren (2013) ontving ze een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. Synchronised swimming; that is ten-year-old Giovanni’s sport. As the only boy on the team, he feels quite at home in a world full of agile and beautifully adorned girls. For four years now, Giovanni has dreamt of participating in the Dutch synchronised swimming championships. This dream is now within reach. The documentary shows Giovanni’s strenuous preparations for the exam and disarming conversations with his sweetheart Kim. Astrid Bussink (1975) attended the ArtEZ Institute of the Arts and did a master’s programme Film in Edinburgh. She works as a documentary maker. Her graduation film The Angelmakers (2005) won the IDFA Award for Best First Appearance and for her film The Hideout (2013) she received a Golden Calf for Best Short Documentary.

Hagelslag 4-ever! Sprinkles 4-ever!

P

2014/20 min. Dir Willem Baptist Pro Anouk Donker, IKON TV Sce Willem Baptist Cam Jefrim Rothuizen Snd David Spaans Ed Patrick Schonewille Ani Sverre Fredriksen Dis IKON TV De twaalfjarige Nicky is arm. Haar moeder is werkloos en doet elke week boodschappen bij de voedselbank. Nicky wordt weleens gepest, want als je arm bent is er weinig geld voor nieuwe kleren of voor een mooi verjaardagskado. Toch is Nicky best gelukkig, zoals deze jeugddocumentaire toont. Ze is creatief, kan genieten van kleine dingen en vindt het fijn om met haar familie veel voor anderen te doen. Nicky besluit om mee te doen aan een protestmars tegen armoede omdat ze wil laten zien dat je je voor armoede niet hoeft te schamen. Willem Baptist (1979) volgde de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als filmmaker. Twelve-year-old Nicky is poor. Her mother is unemployed and gets her weekly groceries from the food bank. Nicky is teased now and then, because when you are poor there is little money for new clothes or a nice birthday present. Still, Nicky is fairly happy, as this youth documentary shows. She is creative, enjoys small things and likes doing all sorts of things with her family to help other people. Nicky decides to join a protest march against poverty, because she wants to demonstrate you do not have to be ashamed of being poor. Willem Baptist (1979) attended the Willem de Kooning Academy. He works as a filmmaker.


Korte Documentaire 87

Hans Dorrestijn. De kunst van het lijden. Première

P

2015/52 min. Dir Hans Quatfass Pro Mirjam Nooij, Marijke Huijbregts, Sce Hans Quatfass Cam Stijn Brinkmann, Martin van den Brink, Hans Bouma Snd Erik Langhout, Sander Schreuders Snded Martin Claassens Ed Sebastiaan Tuerlings Ani Han Hoogerbrugge Tvco AVROTROS Schrijver, cabaretier en liedjesschrijver Hans Dorrestijn heeft het in zijn werk op een komischzwartgallige manier over zijn tragische jeugd, mislukte relaties, minderwaardigheidscomplexen, seksuele afwijzing en alcoholisme. In deze documentaire is hij serieuzer en vertelt hij openhartig over zijn leven. Ook vrienden en collega’s als Ton Anbeek, Jacques Klöters, Vic van de Reijt en zanggroep Zazi komen aan het woord over Dorrestijn, die in 2015 75 jaar is geworden. De film is gelardeerd met archiefmateriaal en met zowel oude als recente liedjes. Hans Quatfass (1951) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en producent. In his work, writer, cabaret performer and songsmith Hans Dorrestijn talks in a comical-melancholic way about his tragic childhood, botched relationships, minority complexes, sexual rejection and alcoholism. In this documentary, we see his more serious side, as he gives a candid account of his life. The film also introduces friends and colleagues such as Ton Anbeek, Jacques Klöters, Vic van de Reijt and singing group Zazi, who share their stories about Dorrestijn, who turned 75 this year. The film is interlaced with archive footage and both old and more recent songs. Hans Quatfass (1951) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director and producer.

Harry, Tiny en Sonja Harry, Tiny and Sonja

P

2015/56 min. Dir Maartje Nevejan Pro Willemijn Cerutti, Cerutti Film Sce Maartje Nevejan Cam Sander Snoep Snd Marc Schmidt Snded Alex Booy Snddes Alex Booy Ed Ruben van der Hammen Tvco Human TV In het kader van de participatiemaatschappij wordt er na dertig jaar beschermd wonen van Harry, Tiny en Sonja verwacht dat ze op eigen benen gaan staan. Maar kunnen ze dat? Ze hebben een psychiatrische achtergrond. Het proces dat de drie doorlopen laat onbevooroordeeld zien wat de snelle veranderingen in de zorg en het loslaten van de verzorgingsstaat betekenen voor degenen die het aangaat. De focus van de documentaire ligt op de belevingswereld van de drie individuen die niet allemaal even zelfredzaam zijn, maar het met elkaar proberen te rooien. Maartje Nevejan (1960) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie en Stella Adler Studio of Acting in New York. Momenteel werkt ze voornamelijk als documentairemaker. Within the framework of the Big Society, after thirty years of assisted living, Harry, Tiny and Sonja are expected to stand on their own two feet. But will they manage? They have a psychiatric background. The process the three go through impartially shows what the rapid changes in health care and the dissolution of the welfare state mean for those concerned. The focus of the documentary is on the experiences of the three individuals, who are not equally self-reliant, but try to manage together nonetheless. Maartje Nevejan (1960) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam and Stella Adler Studio of Acting in New York. Currently, she mainly works as a documentary filmmaker.


88 Korte Documentaire

Homesickless Première

P

2015/26 min. Dir Inge Persoon Pro Fleur Knopperts, Dennis Vaslin, Volya Films Sce Inge Persoon Cam Inge Persoon Snded Gökhan Ceylan Snddes Gökhan Ceylan Ed Chiel Aldershoff Mus Inge Persoon Muzikaal egodocument van de rusteloze Inge die met haar camera en trompet naar Australië reist. Thuis wacht haar grote schrikbeeld: een gesetteld leven met rust en regelmaat waarin alles vastligt en zijzelf vastgeroest raakt. Down under leert ze andere jongeren kennen die dat gevoel delen en óók niet naar huis willen, nog niet aan ‘het echte leven’ willen beginnen. ‘Waar ben ik naar op zoek?,’ vraagt Inge zich af in één van de liedjes waarin ze zingend commentaar geeft op wat ze meemaakt in deze origineel vormgegeven zoektocht. Inge Persoon (1990) studeerde aan AKV | St. Joost. Ze is werkzaam als filmmaker. Musical biopic about the restless Inge, who travels to Australia with her camera and trumpet. Back home, a dreaded spectre awaits her: a settled life with quiet and order where everything is fixed and she will end in a rut. Down under, she gets to know other youngsters who share this feeling and don’t want to go home and start ‘real life’ either. ‘What am I looking for?,’ Inge wonders in one of her songs commenting on her experiences in this originally conceived quest. Inge Persoon (1990) attended AKV | St. Joost. She works as a filmmaker.

Johan

P

2014/17 min. Dir Sjoerd Niekamp Pro Willemijn Cerutti, Cerutti Film Sce Sjoerd Niekamp Cam Dirk-Jan Kerkkamp Snd Claas Meier Snded Claas Meier Snddes Luuk Hoogstraten Ed Imre Reutelingsperger Mus Ella van der Woude Tvco NCRV TV Johan heeft last van heimwee. Erg onhandig voor een scout die niets liever wil dan overleven in de diepste bossen - net als zijn grote held Rambo. In de hoop af te kunnen rekenen met het heimweegevoel gaat de jonge puber in deze documentaire voor het eerst mee op zomerkamp van de scouting; een week lang naar een bos ver van huis. Gefantaseerde peptalk van Rambo en een sms-hotline met zijn moeder houden Johan op de been, maar het overwinnen van de heimwee zal hij toch echt alleen moeten doen. Sjoerd Niekamp (1990) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker. Johan (12) suffers from homesickness. Very inconvenient for a boy scout who wants nothing more than survive in the deep woods - just like his great hero Rambo. Hoping to put his homesickness behind him, the young adolescent decides to go on a summer camp for scouts for the first time in this documentary; a survival week in a remote forest. Fantasised pep talk by Rambo and an SMS hotline with his mother keep Johan on his feet, but he will have to conquer his homesickness all by himself. Sjoerd Niekamp (1990) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary maker.


Korte Documentaire 89

Kindsoldaat van Hitler Hitler’s Child Soldier

P

2015/50 min. Dir Hans Polak Pro Hans Polak, Stichting Beter Beeld Sce Hans Polak Cam Deen van der Zaken Snd Wouter Veldhuis Snded Ranko Paukovic Ed Ulrike Mischke Mus Rutger Reinders Tvco Omroep MAX TV Welke gevolgen kan een verkeerde keuze op jonge leeftijd hebben? Die vraag komt aan de orde in deze documentaire over regisseur Herbert Curiël. Als kind van een NSB’er ging Curiël op 15-jarige leeftijd in dienst bij de Kriegsmarine, nadat hij bij de SS was afgewezen. Hij bleef lang geloven in de overwinning van het Derde Rijk. Pas later ontdekte Curiël wat er gebeurd was in de concentratiekampen. Ook kwam hij erachter dat hij joodse voorouders heeft. De film laat zien hoe de nu 87-jarige Curiël worstelt met de geschiedenis. Hans Polak (Genève, 1945) studeerde politicologie in Amsterdam. Hij is werkzaam als journalist en filmmaker. Which consequences can wrong choices at a young age have? This is the question addressed in this documentary about director Herbert Curiël. As a child of a father who was a member of the Dutch national socialist movement, 15-year-old Curiël wound up with the Kriegsmarine, after being rejected by the SS. For a long time, he kept believing in the victory of the Third Reich. Only later, Curiël found out what had happened in the concentration camps. He also discovered he has Jewish ancestors. The film shows how Curiël, now 87, struggles with his past. Hans Polak (Geneva, 1945) studied Political Sciences in Amsterdam. He works as a journalist and filmmaker.

Kleine delicten

P

2015/55 min. Dir Jaap van Hoewijk Pro Frank van den Engel, Zeppers Film & TV Sce Jaap van Hoewijk Cam Jaap van Hoewijk Snd Benny Jansen Snded Hugo Dijkstal Ed Chris van Oers Tvco VPRO TV Binnen de vier muren van een Haarlemse rechtszaal handelen de politierechter en de officier van justitie iedere maandag kleine delicten af. Verdachten van rijden onder invloed of mensen die zijn beschuldigd van mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie; zij mogen voor de eis en veroordeling ook hun woordje doen. Wie zijn deze burgers? Wat is hun eigen kijk op de zaak? Registrerende documentaire over de verschillende spelers die met de zogenaamde ‘huis-, tuin- en keukenzaken’ te maken krijgen. Jaap van Hoewijk (1963) studeerde aan AKV | St. Joost. Hij is werkzaam als regisseur, researcher, producent en scenarist. Every Monday, inside the four walls of a Haarlem courtroom, the magistrate and public prosecutor deal with minor offences. Suspects of driving under influence or people accused of assault and battery or insulting behaviour towards a public servant in the execution of his duty; they can have their say before hearing the claim and sentence. Who are these people? What is their own view on the case? Observing documentary about the different players involved in so-called common-or-garden cases. Jaap van Hoewijk (1963) attended AKV | St. Joost. He works as a director, researcher, producer and screenwriter.


90 Korte Documentaire

De kleine prins Première

A

The Little Prince

2015/49 min. Dir Nicky Maas Pro Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties Cam Jean Counet Snd Mark Wessner, Dennis Kersten Snded Jeroen Goeijers Snddes Albert Markus Ed Albert Markus Tvco Omroep Brabant Portret van de jonge fotograaf Maurice Nuiten die in zijn werk én leven een vaak vervreemdend spel met de realiteit speelt. Het uitgangspunt van zijn foto’s: ‘Stel nou dat het niet waar is wat we zien’. Hij is een opvallende verschijning, ook omdat hij zich steeds een andere identiteit aanmeet. Nuiten pendelt bijna wekelijks tussen Breda, de stad waar hij fotografie studeert, en zijn brave geboortedorp op het Brabantse platteland voor een bezoekje aan zijn ouders. Maar er blijken meer paradoxale kanten aan hem te zitten. Nicky Maas (1989) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is werkzaam als filmmaker. Met haar afstudeerfilm Staat van angst (2011) won ze op het Nederlands Film Festival de Diorapthe Stimuleringsprijs. Portrait of the young photographer Maurice Nuiten, who in his work and life plays an often alienating game with reality. The starting point of his pictures: ‘Suppose that what we see is not true’. He is a striking figure, also because he assumes different identities all the time. Nuiten almost weekly commutes between Breda, the city where he studies photography, and his prim native village in the Brabant country to visit his parents. But it turns out he has more paradoxical sides. Nicky Maas (1989) attended the HKU University of the Arts Utrecht. She works as a filmmaker. Her graduation film State of Fear (2011) won the Diorapthe Stimuleringsprijs at the Netherlands Film Festival.

De laatste titel Première The Last Title

P

2015/55 min. Dir Reneé van der Ven Pro Reneé van der Ven, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Cam Jeroen Zwart Snd Wouter Tjaden Snded Andel Rongen Snddes Andel Rongen Ed Amos Mulder De Limburgse kickbokser Dennis Stolzenbach raakte zwaar geblesseerd na het behalen van een Europese titel. Hij moet zich terugvechten naar de top en zet daarvoor alles op het spel. Deze documentaire laat zien hoe hij dat doet, en graaft ook dieper in zijn verleden. Als kind werd Dennis erg gepest, reden voor zijn ouders om hem naar kickboksles te sturen. Door de sport kreeg hij zijn zelfvertrouwen terug. Zijn bijnaam luidt Stille Wind, omdat hij in het dagelijks leven rustig is maar binnen de ring als een wervelwind tekeergaat. Bart Hölscher (1963) Hij is werkzaam als documentairemaker. Limburg-based kickboxer Dennis Stolzenbach got seriously injured after clinching the European title. He has to fight his way back to the top and puts everything at stake to succeed. This documentary shows how he goes about it, and delves deeper into his past. As a child, Dennis was bullied a lot, which prompted his parents to send him to a kickboxing school. This sport gave him back his confidence. His nickname is Stille Wind, because in daily life he is quiet, but inside the ring he rages like a whirlwind. Bart Hölscher (1963) He works as a documentary filmmaker.


Korte Documentaire 91

The Lady in Black

P

LAILA

B

2015/53 min. Dir Lisa Boerstra Pro Annemiek van der Hell, Windmill Film Cam Wiro Felix, Gregor Meerman Snd Tim van Peppen Snded Tom Bijnen Ed Katarina Türler, Patrick Schonewille Tvco NTR TV

2015/55 min. Dir Hans Heijnen Pro Hans Heijnen, Hans Heijnen Filmmaker Sce Hans Heijnen Cam Adri Schrover Snd Bert van den Dungen Snded Wim Post Snddes Wim Post Ed Ozan Olçay Tvco L1 televisie

De Vlaamse choreografe Ann Van den Broek verwerkt in haar choreografieën extreme ervaringen en emoties. De documentairemaker volgt de totstandkoming van haar voorstelling The Black Piece, die in 2014 in première ging, en reist met haar mee op tournee. De film geeft een indringend portret van een choreografe wier leven en werk sterk met elkaar verweven zijn. Van den Broek eist zowel van haar dansers als van zichzelf onvoorwaardelijke toewijding, waardoor ze met de mensen om haar heen een complexe haat-liefdeverhouding heeft. Lisa Boerstra studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur.

Begin jaren zestig had de Limburgse zanger Bruno Majcherek met zijn Regento Stars een grote hit met zijn versie van de traditionele tango Laila, over een haremdame die het hoofd van een legionair op hol brengt. Het mijnwerkersorkest van Oost-Europese komaf verkocht meer dan een miljoen singles. Het succes bracht ook problemen, zoals deze documentaire laat zien. Een gesproken tekst die Bruno had toegevoegd was niet door hemzelf bedacht, wat diverse rechtszaken tot gevolg had. De groep viel uit elkaar door onenigheid over royalties. Hans Heijnen (1957) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker en producent. In 1996 werden zijn werken (Uncle Frank, Strike Out & De waterwolf van Itteren) bekroond met het Gouden Kalf voor de Speciale Juryprijs.

In her work, the Flemish choreographer Ann Van den Broek incorporates extreme experiences and emotions. The documentary filmmaker follows the realisation of Van den Broek’s production The Black Piece, which premiered in 2014, and joins her on the tour. The film presents a probing portrait of a choreographer whose life and work are firmly interwoven. Van den Broek demands unconditional dedication from both her dancers and herself, which results in a complex lovehate relationship with the people around her. Lisa Boerstra attended the Netherlands Film Academy. She works as a director.

In the early 1960s, Limburg singer Bruno Majcherek and his Regento Stars scored a big hit with his version of the traditional tango Laila, about a harem lady who turned the head of a legionnaire. The miners’ orchestra of Eastern European origin sold over a million singles. The success also brought problems, as this documentary demonstrates. A spoken text that Bruno had added was not created by himself, which led to various lawsuits. The group was disbanded due to discord about royalties. Hans Heijnen (1957) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary filmmaker and producer. In 1996, his works (Uncle Frank, Strike Out & De waterwolf van Itteren) were awarded the Golden Calf for the Special Jury Prize.


92 Korte Documentaire

Leven, liefde & hiv Première Life, Love & HIV

P

2015/23 min. Dir Nadia Moussaid Pro Rosan Boersma, Sander Verdonk, Thomas den Drijver, CTM Docs Cam Diderik Evers Snd Lennert Hunfeld, Evelien van der Molen, Dennis Kersten, Dominic Happé Snded Lennert Hunfeld Snddes Evelien van der Molen Ed Riekje Ziengs Mus Juho Nurmela Tvco NCRV TV Hiv is al sinds de jaren 90 een chronische ziekte; je gaat er niet langer aan dood. Toch zijn het sociale stigma en het taboe dat op de ziekte rust blijven bestaan. Dat ondervinden ook twee alleenstaande moeders, in Amsterdam en in Groningen. Zij zijn inmiddels zo ver dat ze durven te vertellen dat ze hiv-positief zijn, ondanks alle vooroordelen die er nog altijd over vrouwen met hiv bestaan. Deze aangrijpende documentaire laat zien hoe het is om te leven met de gevreesde ziekte in onze hedendaagse maatschappij. Nadia Moussaid is werkzaam als regisseur, presentator, moderator, programmamaker en antropoloog. HIV has been a chronic disease since the 1990s; it is no longer lethal. Still, the social stigma and the taboo the affliction is under persist. This is also experienced by two single mothers, in Amsterdam and Groningen. They are now brave enough to say they are HIV positive, despite all unshakable prejudices against women with HIV. This moving documentary shows what it is like to live with the dreaded disease in present-day society. Nadia Moussaid works as a director, presenter, moderator, producer and anthropologist.

Levenslang

Sentenced to Life

P

2014/48 min. Dir Carin Goeijers Pro Pieter van Huystee, Pieter van Huystee Film & TV Cam Gregor Meerman, Sander Snoep, Diderik Evers, Hans Bouma, Maarten van Rossem Snd Benny Jansen, Sander den Broeder, Diego van Uden, Tim van Peppen, Erik Leek, Pepijn Aben Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne Ed Barbara Hin Mus Pablo van de Poel Tvco Human TV Louis wordt in 2005 tot levenslang veroordeeld voor een dubbele moord. In 2008 trouwt hij met Jacqueline. De huwelijksvoltrekking vindt plaats binnen de gevangenismuren. Wat betekent de levenslange opsluiting voor hun relatie? Even is er een kleine sprankeling van hoop wanneer Louis’ advocaat een herzieningsverzoek indient bij de Hoge Raad. Maar wat voor toekomst wacht Louis nog na twintig jaar opsluiting? Documentaire over de essentie van onvoorwaardelijke liefde en levenslange gevangenisstraf. Carin Goeijers (1967) studeerde aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Ze werkt als documentairemaker. Voor haar film De nieuwerwetse wereld (2000) ontving ze een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. In 2005, Louis is sentenced to life for a double homicide. In 2008, he marries Jacqueline. The wedding ceremony takes place inside the prison walls. What does this lifelong imprisonment mean for their relationship? A brief spark of hope flares when Louis’ lawyer files a revision at the Supreme Court. But what future will await Louis after twenty years of confinement? Documentary about the essence of unconditional love and life imprisonment, which in the Netherlands really is for life. Carin Goeijers (1967) attended the Fontys School of Fine and Performing Arts. She works as a documentary filmmaker. Her film De nieuwerwetse wereld (2000) received a Golden Calf for Best Short Documentary.


Korte Documentaire 93

Little Water Stories Première P

Magie van de montage Première

2015/9 min. Dir Dré Didderiëns Pro Dré Didderiëns, SLOWeMOTIONfilms Sce Dré Didderiëns Cam Dré Didderiëns Pd Mark van der Eijnden Snd Kees van der Knaap Snded Jeroen Goeijers Snddes Jorgen Fleskens Ed Dré Didderiëns Mus Jorgen Fleskens

2015/52 min. Dir John Appel Pro John Appel, Stichting Rocco Film Cam Erik van Empel, Goert Giltay Snd Menno Euwe Snded Hugo Dijkstal Ed Mario Steenbergen Tvco NTR TV

Drie korte, kunstzinnige films over ons gedrag en hoe kinderen daar naar kijken. Ze tonen alledaagse taferelen. Op het strand, waar een kind naar een draaimolen kijkt; aan de kade van een rivier, waar mensen met hun boten bezig zijn; en op het platteland, waar een man zijn auto wast en een oudere vrouw voor zich uit zit te staren op een bankje. Gefilmd in Frankrijk, Nederland en Macedonië. Dré Didderiëns (1958) volgde de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Hij is werkzaam als fotograaf, singer-songwriter en regisseur. Three short artistic films about our behaviour and how children look at it. They show everyday scenes. On the beach, where a child looks at a merry-go-round; on a riverbank, where people are busy with their boats; and in the country, where a man washes his car and an elderly lady on a bench stares in front of her. Shot in France, the Netherlands and Macedonia. Dré Didderiëns (1958) attended the Fontys School of Fine and Performing Arts. He works as a photographer, singer-songwriter and director.

P

Regisseur John Appel beschouwt een bepaalde opname van André Hazes voor het portret Zij gelooft in mij als een van zijn beste. Toch haalde deze de film niet. De gesneuvelde scène vormt het startpunt van Appels filmische essay over documentaire montage. Welke afwegingen worden in de montageruimte gemaakt? Verschillende editors, jonge talenten en oude rotten, laten hun licht schijnen op de schoonheid en kunst van het montageproces, maar ook op de worsteling en frustratie die bij monteren komt kijken. John Appel (1958) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en cameraman. Zijn documentaire André Hazes - Zij gelooft in mij (1999) won de VPRO IDFA Award for Best Feature-Length Documentary en voor The Player (2010) ontving hij de IDFA Award for Dutch Documentary. Director John Appel considers a certain scene with André Hazes for his portrait Zij gelooft in mij as one of his best. But it was not included in the film. This killed darling formed the starting point of Appel’s cinematic essay about documentary editing. Which pros and cons are weighed in the editing room? Different editors, both budding talents and old hands, shed light on the beauty and art of the editing process, but also on the struggle and frustration involved in the job. John Appel (1958) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director and camera man. His documentary André Hazes - She Believes in Me (1999) won the VPRO IDFA Award for Best Feature-Length Documentary and for The Player (2010) he received the IDFA Award for Dutch Documentary.


94 Korte Documentaire

MijnstreekComplex Première Mining District Complex

P

2015/51 min. Dir Sergej Kreso Pro Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties Sce Sergej Kreso Cam Wiro Felix, Jefrim Rothuizen Snd Tim van Peppen, Rick Meijer, Carla van der Meijs Snded Ranko Paukovic Snddes Jo Smeets Ed Patrick Schonewille Tvco L1 televisie Muziek, tatoeages, graffiti. In de mijnstreek zijn ze doordrenkt van het mijnverleden. Wat hebben ZuidLimburgse jongeren toch met een geschiedenis die totaal is weggevaagd en waar amper over gesproken werd door hun ouders en grootouders? Portret van jonge mensen die vijftig jaar na de sluiting van de kolenmijnen nog trots zijn op een verleden dat ze eigenlijk niet kennen, maar dat toch grote invloed heeft op hun uiterlijk, leven en identiteit. Ieder op zijn eigen manier, zoeken zij naar wegen om de herinnering aan de mijnen levend te houden. Sergej Kreso (1963, voormalig Joegoslavië) studeerde journalistiek in Sarajevo. Hij is werkzaam als regisseur, schrijver en journalist. Music, tattoos, graffiti. In the mining district, they are imbued with the mining past. What is this bond that youngsters in the south of Limburg have with a past that was completely wiped out and their parents and grandparents were so reticent about? Portrait of young people who fifty years after the closure of the coalmines are still proud of a past they don’t really know, but which has a strong influence on their looks, life and identity. Each in their own way, they look for ways of keeping the memory of the mines alive. Sergej Kreso (1963, former Yugoslavia) studied journalism in Sarajevo. He works as a director, writer and journalist.

My Life as a Dancer Première

P

2015/16 min. Dir Quirine Racké, Helena Muskens Pro Quirine Racké, Helena Muskens, Snow White Films Sce Helena Muskens Cam Quirine Racké Snd Quirine Racké Snded Peter Flamman, Wart Wamsteker Snddes Peter Flamman, Wart Wamsteker Ed Quirine Racké Mus Tomoko Mukaiyama Na een carrière als danseres op Broadway vond Marta Becket (1924) per toeval haar eigen theater in de woestijn van Death Valley. Na verloop van tijd groeide de interesse in haar hoogst persoonlijke performances en kwamen mensen van ver om haar in het spookstadje te zien optreden. Deze documentaire is een aflevering uit een serie kunstzinnig vormgegeven films waarin drie uitzonderlijke vrouwen terugkijken op hun leven. Quirine Racké (1965) volgde de Gerrit Rietveld Academie en deed een masteropleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is werkzaam als regisseur en producent. Helena Muskens (1963) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en scenarioschrijven in Florida, Verenigde Staten. Ze is werkzaam als scenarist, regisseur en producent. Following a career as a dancer on Broadway, Marta Becket (1924), accidentally found her own theatre in the desert of Death Valley. After some time, the interest in her highly personal performances grew and people came from far to watch her perform in the deserted ghost town. This documentary is an episode in a series of artistic films in which three exceptional women look back on their lives. Quirine Racké (1965) attended the Gerrit Rietveld Academy and obtained a master’s degree at the Amsterdam School of the Arts. She works as a director and producer. Helena Muskens (1963) studied Art History in Utrecht and Screenwriting in Florida, United States. She works as a screenwriter, director and producer.


Korte Documentaire 95

B

My Life as a Show Jumper Première P

My Life as an Artist Première

2015/21 min. Dir Quirine Racké, Helena Muskens Pro Quirine Racké, Helena Muskens, Snow White Films Sce Helena Muskens Cam Quirine Racké Snd Quirine Racké Snded Peter Flamman, Wart Wamsteker Snddes Peter Flamman, Wart Wamsteker Ed Quirine Racké Mus Tomoko Mukaiyama

2015/23 min. Dir Quirine Racké, Helena Muskens Pro Quirine Racké, Helena Muskens, Snow White Films Sce Helena Muskens Cam Quirine Racké Snd Quirine Racké Snded Peter Flamman, Wart Wamsteker Snddes Peter Flamman, Wart Wamsteker Ed Quirine Racké Mus Tomoko Mukaiyama Dis LIMA, Video Data Bank

Amazone Anneli Drummond-Hay (1937) groeide als kind van aristocraten op in Schotland. Haar ouders keken nauwelijks naar haar om, totdat ze wereldberoemd werd met springwedstrijden. Paarden bleven haar passie en waren meerdere malen ook haar redding. Deze documentaire is een aflevering uit een serie kunstzinnige films waarin drie uitzonderlijke vrouwen terugkijken op hun leven. Quirine Racké (1965) volgde de Gerrit Rietveld Academie en deed een masteropleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is werkzaam als regisseur en producent. Helena Muskens (1963) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en scenarioschrijven in Florida, Verenigde Staten. Ze is werkzaam als scenarist, regisseur en producent. Horse rider Anneli Drummond-Hay (1937) grew up as the daughter of aristocrats in Scotland. Her parents hardly bothered about her, until she became world-famous with show-jumping contests. Horses remained her passion and more than once were her salvation. This documentary is an episode in a series of artistic films in which three exceptional women look back on their lives. Quirine Racké (1965) attended the Gerrit Rietveld Academy and obtained a master’s degree at the Amsterdam School of the Arts. She works as a director and producer. Helena Muskens (1963) studied Art History in Utrecht and Screenwriting in Florida, United States. She works as a screenwriter, director and producer.

De Amerikaanse kunstenares Nan Hoover (1931-2008) speelde als kind weinig met anderen. Ze keek liever urenlang naar voorbij varende boten op zee. Het thema ‘komen en gaan’ zou haar hele leven een belangrijke rol blijven spelen. Deze documentaire is een aflevering uit een serie kunstzinnig vormgegeven films waarin drie uitzonderlijke vrouwen terugkijken op hun leven. Quirine Racké (1965) volgde de Gerrit Rietveld Academie en deed een masteropleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ze is werkzaam als regisseur en producent. Helena Muskens (1963) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht en scenarioschrijven in Florida, Verenigde Staten. Ze is werkzaam als scenarist, regisseur en producent. As a child, American artist Nan Hoover (1931-2008) did not play with other children much. She preferred to watch the boats sail by at sea. The ‘coming and going’ theme would stay with her all her life. This documentary is an episode in a series of artistic films in which three exceptional women look back on their lives. Quirine Racké (1965) attended the Gerrit Rietveld Academy and obtained a master’s degree at the Amsterdam School of the Arts. She works as a director and producer. Helena Muskens (1963) studied Art History in Utrecht and Screenwriting in Florida, United States. She works as a screenwriter, director and producer.


96 Korte Documentaire

Na de zomer Première

P

2015/30 min. Dir Ingrid Kamerling Pro Annemiek van der Hell, Windmill Film Sce Ingrid Kamerling Cam Jefrim Rothuizen Snded Jeroen Goeijers Ed Gys Zevenbergen Tvco Evangelische Omroep (EO) Een groep streng gereformeerde scholieren staat op het punt de reformatorische middelbare school te verlaten. Het is een overgang naar een nieuwe wereld, naar de universiteit in een grote studentenstad bijvoorbeeld. Na de zomer wordt alles anders, dat weten ze: ze verlaten de veilige sfeer van de school en zullen erachter komen hoe sterk ze staan in hun geloof. De documentaire laat gesprekken hierover thuis en op school zien. Daarnaast zijn de twijfels en de vragen aan God van de scholieren te horen als ze bidden. Ingrid Kamerling (1981) studeerde psychologie in Groningen en Amsterdam, deed een masteropleiding journalistiek en media in Amsterdam en volgde AKV | St. Joost. Ze is werkzaam als documentairemaker. A group of strictly Reformed students are about to leave the reformational secondary school. It is a transition into a new world, to a university in a big college town, for example. After summer, everything will change, they realise: they will leave the secure ambiance of their school and find out how strong they are in their belief. The documentary shows conversations on this topic at home and at school. In addition, we hear the pupils’ doubts and questions to God while they pray. Ingrid Kamerling (1981) studie Psychology in Groningen and Amsterdam, obtained a master’s degree in Journalism and Media in Amsterdam and attended AKV | St. Joost. She works as a documentary filmmaker.

Nada’s revolutie Nada’s Revolution

P

2015/60 min. Dir Claudia Lisboa Pro Frank van den Engel, Andreas Rocksén, Zeppers Film & TV, Laika Film & Television Sce Claudia Lisboa Cam Claudia Lisboa Snd Claudia Lisboa Snded Per-Henrik Maenpää Ed Milika de Jonge, Tell Aulin, Claudia Lisboa Mus Per-Henrik Maenpää Tvco IKON TV, SVT, NRK Norwegian Broadcasting Corporation Dis Women Make Movies Tijdens de Egyptische revolutie besloot Nada Ahmed dat de tijd eindelijk rijp was voor haar oudste droom: kindertheater maken. Precies vier jaar na de val van Mubarak toont de documentaire een intiem portret van een jonge vrouw die vecht voor vrijheid en onafhankelijkheid in een maatschappij die gevangen lijkt tussen oude structuren en modernisering. Temidden van de politieke onrust die het land nu al jaren in z’n greep houdt, probeert Nada zich met moeite als theatermaker te profileren. Claudia Lisboa (1963, Brazilië) deed een studie literatuur in Minas Gerais (Brazilië) en volgde verschillende cursussen scenarioschrijven en regisseren in Stockholm (Zweden) en Amsterdam. Ze is werkzaam als scenarist, regisseur en editor. During the Egyptian revolution of 2011, Nada Ahmed decided the time was finally ripe to make her oldest dream come true: work in children’s theatre. Exactly four years after Mubarak’s ousting, this documentary draws an intimate portrait of a young woman fighting for freedom and independence in a society that seems caught between old structures and modernisation. Amidst political turmoil that has kept the country in a stranglehold for years, Nada laboriously tries to present herself as a dramatist. Claudia Lisboa (1963, Brazil) studied Literature in Minas Gerais (Brazil) and attended courses in Scriptwriting and Directing in Stockholm (Sweden) and Amsterdam. She works as a screenwriter, director and editor.


Korte Documentaire 97

Nog even langs de fotograaf

B

Last Portraits

De nood aan dansen The Need to Dance

P

2015/58 min. Dir Rudi Boon Pro Niek Koppen, Jan de Ruiter, Selfmade Films Sce Rudi Boon Cam Pierre Rezus Snd Menno Euwe Snded Alan van Ramshorst Ed Christine Houbiers Mus Louis Ter Burg Tvco Joodse Omroep

2014/58 min. Dir Peter Lataster, Petra Lataster-Czisch Pro Monique Busman, Michiel van Erp, De Familie Film & TV Cam Peter Lataster Snd Claas Meier Snddes Hugo Dijkstal Ed Mario Steenbergen Tvco NTR TV

Documentaire over een bijzondere fotoserie die werd aangetroffen in de nalatenschap van fotografe Anna Maria (Annemie) Wolff-Koller. Annemie portretteerde in het Amsterdam-Zuid van 1943, het jaar voor de grote razzia’s, haar Joodse buurtgenoten. De meesten zouden de oorlog niet overleven. Samen met overlevenden en nabestaanden wordt teruggeblikt op de beelden die getuigen van angst en hoop, maar ook van vertrouwen in de vrouw achter de camera, die haar eigen beschadigde leven in dienst stelde van de vervolgden. Rudi Boon (1946) studeerde politicologie in Amsterdam. Hij is werkzaam als journalist, programmamaker en regisseur.

De Antwerpse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is de zoon van een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder. Zijn keuze voor een leven als kunstenaar zorgde voor een breuk met zijn vader, die dat decadent vond. Cherkaoui praat zonder wrok over zijn veeleisende vader, die overleed voor zijn zoon succesvol werd. Als choreograaf verkent hij zijn Arabisch-Vlaamse identiteit en zoekt hij een nieuwe bewegingstaal die een brug slaat tussen verschillende culturen. De documentaire volgt de voorbereiding en uitvoering van verschillende dansvoorstellingen. Peter Lataster (1955) studeerde aan de Film University Potsdam, Duitsland. Hij is werkzaam als cameraman en regisseur. Petra Lataster-Czisch (1954, Duitsland) studeerde aan de Film University Potsdam. Ze is werkzaam als regisseur.

Documentary about an exceptional series of photographs that was found in the estate of photographer Anna Maria (Annemie) Wolff-Koller. In 1943, the year before the large-scale roundups, Annemie portrayed the Jewish people in her neighbourhood in Amsterdam-Zuid. Most of them would not survive the war. Together with survivors and relatives, the film looks at the pictures that testify to fear and hope, but also to trust in the woman behind the camera, who placed her own scarred life in the service of the persecuted. Rudi Boon (1947) studied Political Sciences in Amsterdam. He works as a journalist, programme maker and director.

The Antwerp-based choreographer Sidi Larbi Cherkaoui is the son of a Moroccan father and Flemish mother. His choice for a life as an artist caused a breach with his father, who found it decadent. Bearing no malice, Cherkaoui talks about his demanding father, who passed away before his son reaped fame. As a choreographer, he explores his Arab-Flemish identity and looks for a new kinetic language that can bridge different cultures. The documentary follows the preparations and executions of various dance performances. Peter Lataster (1955) studied at the Film University Potsdam, Germany. He works as a camera man and director. Petra Lataster-Czisch (1954, Germany) studied at the Film University Potsdam. She works as a director.


98 Korte Documentaire

Only Me

P

2014/57 min. Dir Ellen Blom Pro Valérie Schuit, Viewpoint Productions Sce Ellen Blom Cam Martijn Cousijn Snd Jillis Schriel Ed Luce van der Weg Tvco NTR TV Een optreden meemaken van de befaamde The Platters is nog altijd mogelijk, al zijn de oorspronkelijke leden van deze Amerikaanse rhythmand-bluesband al overleden. Sinds het uiteenvallen van de band in de jaren zestig zijn er wereldwijd vele performers die de hit Only You zingen en die beweren een ‘Platter’ te zijn. Zo ook de Haagse Gaynal Hodge. Met zijn verhaal als vertrekpunt schetst deze documentaire een opmerkelijke geschiedenis met diverse ‘Platters’ in de hoofdrol. Een film over hebzucht, identiteit en de liefde voor muziek. Ellen Blom (1956) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is werkzaam als regisseur. It is still possible to attend a show by the famous Platters, although the original members of this American rhythm-and-blues band have all passed away. Since the breakup of the band in the 1960s, there are many performers worldwide who sing the hit song Only You and claim to be a ‘Platter’. Like Gaynal Hodge from The Hague. Taking his story as a starting point, this documentary depicts a remarkable history featuring various ‘Platters’. A film about greed, identity and the love of music. Ellen Blom (1956) attended the HKU University of the Arts Utrecht. She works as a director.

Over the Rainbow

B

2014/39 min. Dir Tara Fallaux Pro Olivia Sophie van Leeuwen Cam Nicole Batteké Snded Evelien van der Molen Ed Suzanna Noort Leny Wiggers kwam pas op 68-jarige leeftijd uit de kast. Sindsdien stort zij zich vol overgave in het lesbische leven, vastbesloten om de verloren tijd in te halen en het beste van de haar nog resterende jaren te maken. Filmmaker Tara Fallaux maakte een inspirerend en positief portret van haar nu 81-jarige ondernemende oudtante, die na de dood van haar moeder op de fiets sprong voor een wereldreis. In Nieuw-Zeeland stapte ze van dat voornemen af, omdat ze daar, aan de andere kant van de wereld, de liefde van haar leven tegenkwam. Tara Fallaux (1972) volgde verschillende opleidingen film en fotografie in Nederland en de Verenigde Staten. Ze is werkzaam als filmmaker en fotograaf. Leny Wiggers only came out of the closet at the age of 68. Since then, she has keenly thrown herself into lesbian life, determined to make up for lost time and get the most out of her remaining years. Filmmaker Tara Fallaux made an inspiring and positive portrait of her now 81-year-old enterprising great-aunt, who after her mother’s death jumped on her bicycle for a trip around the world. In New Zealand, she abandoned her plan, because there, halfway across the world, she met the love of her life. Tara Fallaux (1972) attended several studies in Film and Photography in the Netherlands and the United States. She works as a filmmaker and photographer.


Korte Documentaire 99

Paolo Ventura, de verdwijnende man Première

P

Paolo Ventura - Vanishing Man

2015/54 min. Dir Erik van Empel Pro Joost Seelen, Erik van Empel, Zuidenwind Filmprodukties, Westerdok Film Cam Erik van Empel Snd Mark Wessner Snded Alex Booy Ed Erik van Empel, Boris Gerrets Mus Wouter van Bemmel Tvco NTR TV De Italiaanse kunstenaar Paolo Ventura begon als modefotograaf, maar stopte daarmee omdat hij geen echte interesse in mode had. Hij ging autonoom werk maken, geïnspireerd door de beelden die hij voor zich zag als zijn oma hem over de Tweede Wereldoorlog vertelde. Met de fotoseries War Souvenir en Winter Stories veroverde hij de kunstwereld. De documentaire toont hem aan het werk in zijn schuur, bovenop een verlaten berg. Daar creëert hij een eigen wereld waarin hij zich thuis voelt. Ventura vertelt over zijn carrière en over zijn werkwijze. Erik van Empel (1966) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als cameraman en regisseur. The Italian artist Paolo Ventura started out as a fashion photographer, but gave it up because he was not really interested in fashion. He started making autonomous work, inspired by the images he saw when his grandma told about the Second World War. With the photo series War Souvenir and Winter Stories, he conquered the art scene. The documentary shows him at work in his cabin on top of a deserted mountain. Here, he creates his own world where he feels at home. Ventura talks about his career and his routine. Erik van Empel (1966) attended the Netherlands Film Academy. He works as a camera man and director.

Plaza Man

P

2014/59 min. Dir Kasper Verkaik Pro Frank van den Engel, Zeppers Film & TV Sce Kasper Verkaik Cam Tibor Dingelstad Snd Diego van Uden Snded Paul Gies Snddes Paul Gies, Marc Lizier Ed Patrick Schonewille Mus Marc Lizier Tvco IKON TV Dis Films Transit International, NPO Sales Robert Groden vierde zijn achttiende verjaardag toen president Kennedy werd vermoord in Dallas. Enkele jaren later kreeg hij bij toeval het beroemde Zapruder-filmpje van de aanslag in handen. Dit was voor hem het begin van een obsessieve zoektocht naar de waarheid. Het maakte hem tot Amerika’s bekendste JFK-complotdenker. Deze documentaire probeert niet de moordtheorieën te ontrafelen, maar laat zien hoe Groden in zijn eigen leven een hoge prijs betaalt voor zijn obsessie. Ver van zijn vrouw en kinderen beleeft hij die dag in 1963 telkens opnieuw. Kasper Verkaik (1979) studeerde communicatiewetenschappen in Amsterdam en behaalde zijn master aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als researcher en filmmaker. Robert Groden was a schoolboy celebrating his 18th birthday when President Kennedy was assassinated in the streets of Dallas. Some years later, he accidentally got his hands on the famous Zapruder footage of the assault. For him, this launched an obsessive crusade for the truth. It made him America’s most famous JFK conspiracy theorist. This documentary does not try to unravel the murder theories, but demonstrates how Groden’s obsession came at a high price in his private life. Far removed from his wife and children, he relives that infamous day in 1963 time and again. Kasper Verkaik (1979) studied Communication Sciences in Amsterdam and obtained his master’s degree at the Netherlands Film Academy. He works as a researcher and filmmaker.


100 Korte Documentaire

Privéterrein

P

2014/53 min. Dir Pieter Verhoeff Pro René Mendel, Mira Mendel, Interakt Sce Pieter Verhoeff Cam Paul van den Bosch, Pieter Verhoeff, Nina de Costa Snd Menno Euwe Snded Hugo Dijkstal Ed Bart van den Broek, Matthieu Hes Mus Henny Vrienten Tvco NTR TV In 2014 kwamen er vier boeken uit van vier mensen uit één gezin. Een opvallende gebeurtenis. Het betreft hier de familie Heerma van Voss uit Amsterdam. Het bijzondere aan deze vier schrijvers is niet alleen dat zij uit één gezin komen, maar dat de vader, moeder en de twee zoons allemaal op een of andere manier autobiografische elementen in hun boeken verwerken, zij het op heel verschillende manieren. Een documentaire over de keuzes van een schrijver en de dunne scheidslijn tussen openheid en indiscretie. Pieter Verhoeff (1938) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn film Het teken van het beest (1981) won een Gouden Kalf voor Beste Speelfilm. Voor Van geluk gesproken (1988) ontving hij een Gouden Kalf voor Beste Regie. In 2014, four books were published by four members from a single family. A notable event. It involved the Heerma van Voss family from Amsterdam. The remarkable thing about these four writers is not only that they are all from the same family, but that the father, mother and two sons all incorporate autobiographical elements in their books, albeit in very different ways. Documentary about the choices a writer has and the thin line between openness and indiscretion. Pieter Verhoeff (1938) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. His film The Sign of the Beast (1981) won a Golden Calf for Best Feature Film. For Count Your Blessings (1988) he received a Golden Calf for Best Director.

Schaken met de dood Outwitting Death

P

2015/55 min. Dir Roel van Dalen Pro Monique Busman, Michiel van Erp, De Familie Film & TV Cam Mark Bakker Snd Rob Dul, Charles Kersten Snddes Rob Dul Ed Elmer Leupen Mus Sebastiaan Koolhoven Tvco NCRV TV Er komen betere medicijnen tegen kanker, maar ze worden ook steeds duurder. In een tijd waarin commerciëler moet worden gedacht, volgde Roel van Dalen anderhalf jaar lang twee onderzoekers die in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis werken aan een nieuwe medicijnencocktail. We zien hoe de eerste drie patiënten deze experimentele behandeling ondergaan. Tegelijkertijd legt de documentaire de invloed van de marktwerking in de zorg bloot. Gaat het lukken om de nieuwe medicijnen op grote schaal aan kankerpatiënten te verstrekken? Roel van Dalen (1959) volgde de School voor de Journalistiek. Hij werkt als journalist en documentairemaker. Better cancer drugs are developed, but they become more and more expensive. At a time when everybody has to be more commercially oriented, Roel van Dalen follows researchers at the Antoni van Leeuwenhoek Hospital for 18 months who are working on a new drug cocktail. We see how the first three patients undergo this experimental treatment. At the same time, the documentary demonstrates the influence of the free market system in healthcare. Will they succeed in issuing the new medicines to cancer patients on a large scale? Roel van Dalen (1959) attended the Utrecht School of Journalism. He works as a journalist and documentary filmmaker.


Korte Documentaire 101

Het scherpe oog van Aat Veldhoen

P

2015/55 min. Dir Kees Hin Pro René Mendel, Interakt Sce Kees Hin Cam Martijn van Beenen Snd Otto Horsch Snded Erik Langhout Ed Ben Hendriks De Amsterdamse kunstenaar Aat Veldhoen verwierf in de jaren zestig bekendheid door voor een habbekrats ‘prenten voor het volk’ te verkopen, waarmee hij zijn eigen marktpositie versjteerde. Filmmaker Kees Hin volgt de nu bejaarde kunstenaar, die tien jaar geleden na een herseninfarct met links moest leren schilderen, van nabij. Zijn oog voor vrouwelijk schoon blijkt onaangetast. Met gepaste trots leidt Veldhoen de camera door het Rijksmuseum, waar ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een tentoonstelling met zijn grafiek is ingericht. Kees Hin (1936) begon zijn filmcarrière in 1962 als assistent van documentairemaker Bert Haanstra. Hij is werkzaam als filmmaker. In the 1960s, the Amsterdam-based artist Aat Veldhoen acquired fame by selling ‘prints for the people’ for a song, thereby screwing up his market position. Filmmaker Kees Hin follows the now aged painter, who after a stroke a decade ago was forced to learn to paint left-handed, up close and personal. His eye for female beauty appears to be intact. With due pride, Veldhoen leads the camera around the Rijksmuseum, where on the occasion of his eightieth birthday an exhibition of his graphics is arranged. Kees Hin (1936) started his film career in 1962 as an assistant to documentary filmmaker Bert Haanstra. He works as a filmmaker.

School vol vissen School full of Fish

P

2014/15 min. Dir Margot Schaap Pro Katja Draaijer, BALDR Film Sce Margot Schaap Cam Casper Brink Snd Evelien van der Molen, Taco Drijfhout Snded Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Snddes Lennart Kleinen, Alan van Ramshorst Vfx Tim Wijbenga Ed Tim Wijbenga Tvco VPRO TV Er zijn twee werelden waarin de dertienjarige Hugo zich als een vis in het water voelt: die van het schoonspringen - moeiteloos maakt hij dubbele schroeven - en die van het Wii-spel Endless Ocean. Moeizamer beweegt hij zich in de brugklas, waar hij graag vrienden wil maken. ‘Een sprong gaat nooit in één keer goed. Die moet je steeds weer oefenen, zodat je ‘m dan uiteindelijk kan,’ zegt Hugo in de documentaire over zijn geliefde sport. Hetzelfde geldt voor de eerste weken op de middelbare school. De weg vind je door eerst een paar keer te verdwalen. Margot Schaap (1986) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als scenarist en regisseur. Voor haar afstudeerfilm Gaandeweg (2008) ontving ze de Tuschinski Film Award. There are two worlds where 13-year-old Hugo feels like a fish in water: that of platform diving - he effortlessly performs double twists - and that of the Wii game Endless Ocean. Things are harder for him in first class of secondary school, where he wants to find friends. ‘You never do a dive perfectly the first time. You have to practice and practice, until you can finally do it,’ Hugo says in this documentary about his beloved sport. The same applies to his first weeks in highschool. You find your way by getting lost a few times. Margot Schaap (1986) attended the Netherlands Film Academy. She works as a screenwriter and director. Her graduation film Away (2008) won the Tuschinski Film Award.


102 Korte Documentaire

Schuldenaars In Debt

P

2015/50 min. Dir Ingeborg Jansen Pro Denis Vaslin, Fleur Knopperts, Joyce Drosterij, Volya Films Sce Ingeborg Jansen Cam Ingeborg Jansen Snd David Spaans Snded Henk-Jelle de Groot Snddes Henk-Jelle de Groot Ed René Hazekamp, Ingeborg Jansen, Tim Roza Mus Hidde van Schie, Bart Hoevenaars Tvco Boeddhistische Omroep Stichting Eén voor één verschijnen ze voor de rechtbank in Rotterdam: ondernemers met hoog opgelopen schulden voor wie faillissement de enige uitweg is - of schuldsanering voor privépersonen. Een enkeling protesteert, soms is er ook opluchting wanneer de rechter het faillissement bekrachtigt. Vaak valt betrokkenen alleen te verwijten dat ze te lang hoopten dat het goed zou komen. In een aantal gevallen volgt de documentaire de emotioneel ingrijpende afwikkeling. ‘Dat was het dan na 25 jaar,’ zegt een timmerman bedrukt terwijl hij foto’s uit betere tijden laat zien. Ingeborg Jansen (1965) volgde de Nederlandse Filmacademie en deed een master strafrecht in Rotterdam. Ze is werkzaam als documentairemaker. One by one, they appear before the court in Rotterdam: entrepreneurs whose debts have run up high and for whom bankruptcy is the only way out - or debt restructuring for private persons. One or two people protest, sometimes they feel relief when the judge issues an adjudication order. In many cases, the only blame is that parties hoped for too long things would work out. In several cases, the documentary follows the painful liquidations. ‘So this is it, after 25 years,’ a carpenter dismally comments while showing pictures from better days. Ingeborg Jansen (1965) attended the Netherlands Film Academy and did a master’s programme Criminal Law in Rotterdam. She works as a documentary filmmaker.

So Help Me God Première

AB

2015/22 min. Dir Thomas Vroege Pro Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties Cam Thomas Vroege Snd Taco Drijfhout Snddes Jeroen Goeijers Ed Patrick Schonewille Mus Darius Timmer Al zeven jaar lang trekt de financiële crisis een spoor van grote onrust en schade door de wereld. In Amerika buigt een overheidscommissie zich volop over de schuldvraag. ‘So Help Me God’ zijn de woorden die menig Amerikaans bankier de afgelopen jaren heeft uitgesproken bij de eed voor een van de verhoren door de commissie. Thomas Vroege maakte een poëtisch-visuele trip door de wereld van het grote geld en onderzoekt de schijnbaar onaantastbare positie van bankiers. Wat gaat er door hen heen? Wat als ze de controle verliezen? En hoe zit het met hun empathische vermogens? Thomas Vroege (1988) studeerde aan AKV | St. Joost. Hij is werkzaam als filmmaker. For the last seven years, the financial crisis has been leaving a trail of great unrest and destruction around the world. In America, a public commission is extensively examining the guilt issue. ‘So Help Me God’ are the words many an American banker has pronounced in recent years when taking the oath for one of the commission’s interrogations. Thomas Vroege made a poetic-visual trip across the world of big money and investigates the seemingly untouchable position of bankers. What is going through their minds? What if they lose control? And can they really be empathic? Thomas Vroege (1988) attended AKV | St. Joost. He works as a filmmaker.


Korte Documentaire 103

De stilte van Rothko The Silence of Rothko

P

2014/52 min. Dir Marjoleine Boonstra Pro Lies Janssen, Marjoleine Boonstra, Boonstra Foto&Film Sce Marjoleine Boonstra, Lies Janssen Cam Reinier van Brummelen Snd Kees de Groot Snded Marc Lizier Vfx Reinier van Brummelen Ed Menno Boerema Mus Harry de Wit AVROTROS Dis NPO Sales Vorig jaar opende in het Haags Gemeentemuseum een overzichtstentoonstelling van Mark Rothko (1903-1970), bekend van zijn immense en intense kleurvlakken. Op verstilde toon meandert filmmaker Marjoleine Boonstra door het leven en werk van de Amerikaanse kunstenaar, waarbij ze enkele hardnekkige misverstanden rechtzet maar het mysterie heel laat. Kenners en bekenden van Rothko, onder wie zoon Christopher, houden bespiegelingen over zijn inspiratiebronnen en de verwezenlijking van zijn ultieme droom: de Rothko Kapel in Texas. Marjoleine Boonstra (1959) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als filmmaker, beeldend kunstenaar en fotograaf. Last year, the Gemeentemuseum Den Haag presented a retrospective exhibition of Mark Rothko (1903-1970), known for his immense and intense colour planes. Filmmaker Marjoleine Boonstra tranquilly meanders through the life and work of the American artist, rectifying a few persistent misconceptions, but leaving the mystery intact. Connoisseurs and people from Rothko’s circle, including his son Christopher, reflect on his sources of inspiration and the realisation of his ultimate dream: Rothko Chapel in Texas. Marjoleine Boonstra (1959) attended the Netherlands Film Academy. She works as a filmmaker, visual artist and photographer.

Strohalm Just Listen!

P

2015/50 min. Dir Lian Priemus Pro Monique Busman, Michiel van Erp, De Familie Film & TV Cam Sander Roeleveld Snd Eric Leek, Antoin Cox, Rob Dul Snded Rob Dul Snddes Rob Dul Ed JoĂŤl Hielckert Tvco Human TV Bij de anonieme hulpdienst 113Online praten vrijwilligers met mensen die zelfmoordgedachten hebben. Deze documentaire laat niet alleen zien hoe ze dat moeilijke werk aanpakken, maar maakt ook ruimte voor de verhalen aan de andere kant van de lijn. Hoe kan het dat zoveel mensen om ons heen ogenschijnlijk normaal functioneren terwijl ze tegelijkertijd naar de dood verlangen? Wat zijn de strohalmen waaraan ze zich vastklampen? Het wordt duidelijk dat je geen professional hoeft te zijn om iets voor hen te betekenen. Luisteren kan levens redden. Lian Priemus (1966) studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam en in Praag. Ze is werkzaam als regisseur. At the anonymous help line 113Online, volunteers talk to people contemplating suicide. This documentary not only shows how they tackle their difficult job, but also makes room for the stories at the other side of the line. How is it possible that so many people around us seem to function normally while at the same time longing for death? What are the straws they clutch at? You clearly do not have to be a professional to mean something to them. You can save lives just by listening. Lian Priemus (1966) studied History of Societies in Rotterdam and Prague. She works as a director.


104 Korte Documentaire

They Call Us the Enemy

P

2015/7 min. Dir Pim Zwier Pro Pim Zwier Snddes Pim Zwier, Nicolas Chientaroli Ed Pim Zwier Dis EYE Ze hebben glimmende knopen en mooie onderscheidingen op de jas. Ze dragen krijgshaftige snorren en stoere petten en helmen. Het zijn de militairen die op het punt staan met zelfverzekerde blik en geloof in eigen onoverwinnelijkheid het slagveld van de Eerste Wereldoorlog te betreden. Historisch fotomateriaal gemonteerd op verontrustende pianoklanken, want de theatrale pracht en praal staat in deze experimentele documentaire in schril contrast met het allesverwoestende spoor dat de oorlogsmachine trekt zodra die in beweging komt. Pim Zwier (1970) studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar en filmmaker. They have shining buttons and nice medals pinned to their chests. They wear belligerent moustaches and confident caps and helmets. These are the soldiers who are about to enter the battlefield of World War I with a confident look in the eyes and belief in their own supremacy. Historical photographs, accompanied by disquieting piano sounds, because in this experimental documentary the theatrical pomp and circumstance contrasts sharply with the devastation and chaos the war machine causes as soon as it starts to move. Pim Zwier (1970) attended the Willem de Kooning Academy. He works as a visual artist and filmmaker.

Tijd en plaats, een gesprek met mijn moeder

B

Time and Place, a Talk with My Mom

2015/35 min Dir Martijn Veldhoen Pro René Huybrechtse, Pieter van Huystee, Dutch Mountain Film Sce Martijn Veldhoen Cam Martijn Veldhoen Pd Martijn Veldhoen Snd Martijn Veldhoen Snded Marco Vermaas Snddes Martijn Veldhoen Vfx Martijn Veldhoen Ed Martijn Veldhoen Mus Michel Banabila, Mickey Smid Nu haar geheugen steeds meer hiaten vertoont, moedigt filmmaker Martijn Veldhoen zijn moeder Lotje Ruting aan om haar levensverhaal nog één keer te vertellen - ook al wil ze niet in beeld. In het intieme portret met originele visuele oplossingen, enkele foto’s en concrete vragen van haar zoon wordt Lotjes geschiedenis in het huis aan een Amsterdamse gracht weer tot leven gewekt. Hoe beleefde zij haar huwelijk met de altijd drukke kunstenaar Aat Veldhoen? Hoe lukte het haar om vier kinderen alleen op te voeden? Martijn Veldhoen (1962) volgde de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als videokunstenaar en regisseur. Now that her memory starts deteriorating, filmmaker Martijn Veldhoen encourages his mother Lotje Ruting to tell her life story one last time - even though she does not want to be filmed. In this intimate portrait with ingenious visual solutions, a few photographs and some specific questions by her son, Lotje’s history in her Amsterdam canal house is revived. How did she experience her marriage with the ever-busy artist Aat Veldhoen? How did she manage to raise four children all by herself? Martijn Veldhoen (1962) attended the Gerrit Rietveld Academy. He works as a video artist and director.


Korte Documentaire 105

Tussen mensen Between People

P

2015/55 min. Dir Maasja Ooms Pro Willemijn Cerutti, Cerutti Film Sce Maasja Ooms Cam Maasja Ooms Snd Maasja Ooms Snded Alex Booy Ed Maasja Ooms Tvco VPRO TV Na 35 jaar huwelijk gaan Ans en Chris in relatietherapie om nader tot elkaar te komen. Maar de ingesleten paden en frustraties zijn hardnekkig. Voor deze documentaire mocht Maasja Ooms aanwezig zijn bij de sessies die bestaan uit confrontaties en pogingen om elkaar te bereiken. De een valt aan, de ander trekt zich terug. De een wil gezien worden, de ander is zich van geen kwaad bewust. ‘Ik wil ook op die pijnbank, als je begrijpt wat ik bedoel’, zegt Chris in een poging woorden te geven aan zijn gevoel. Ans is geduldig. ‘We hebben de tijd.’ Maasja Ooms (1968) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als documentairemaker, director of photography en editor. After 35 years of marriage, Ans and Chris try relational therapy to get closer to one another. But the worn paths and frustrations are persistent. For this documentary, Maasja Ooms got permission to attend their sessions, which consist of confrontations and attempts to reach each other. The one attacks, the other withdraws. The one wants to be seen, the other is completely unaware of doing anything wrong. ‘I want to be put on that rack as well, if you know what I mean’, Chris says, in an attempt to articulate his feelings. Ans is patient. ‘We have time.’ Maasja Ooms (1968) attended the Netherlands Film Academy. She works as a documentary maker, director of photography and editor.

U hebt een probleem Première

A

You Have a Problem

2015/25 min. Dir Esra Piké Pro Marc Bary, IJswater Films Sce Esra Piké Cam Stephan Polman Snd Taco Drijfhout, Gerben Kokmeijer Snded Taco Drijfhout Snddes Taco Drijfhout Ed Xander Nijsten Mus Juho Nurmela Tvco IKON TV Een inkijkje in de wereld van het Team Bemoeizorg in Groningen. Zonder commentaar toont de documentaire de pogingen van hulpverleners Thea en Albert-Jan om hun cliënten duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. Bernadette in haar zomerhuisje grijpt steeds vaker naar de fles, terwijl de in een caravan bivakkerende Richard zich al weken niet heeft gewassen. Maar Bernadette vindt Albert-Jan een zeurpiet en Richard heeft meer interesse in zijn dode merel. Intussen worstelt het team op kantoor met de intervisievragen. Zijn die warm, koud of neutraal? Esra Piké (1988) volgde de AKV | St. Joost. Ze is werkzaam als regisseur en audiovisueel ontwerper. A glimpse of the world of the Team Bemoeizorg in Groningen. Without comment, the documentary shows the attempts by social workers Thea and Albert-Jan to make it clear to their clients things cannot go on like this. Bernadette in her summer cottage increasingly hits the bottle, while Richard, lodging in a caravan, has not taken a bath for weeks. But Bernadette thinks Albert-Jan is a pain in the ass and Richard is more interested in his dead blackbird. At the office meanwhile, the team struggles with the intervision questions. Are they warm, cold or neutral? Esra Piké (1988) attended the AKV| St. Joost. She works as a director and audiovisual designer.


106 Korte Documentaire

Vandaag kopen we een vliegtuig

P

2015/53 min. Dir Robert Oey Pro Frank van den Engel, Zeppers Film & TV Sce Robert Oey Cam Rogier den Boer Snded Reindert van Zalk Ed Chris van Oers Tvco NCRV TV In 1994 hoort Dirk Starink, materiaalman van de Nederlandse luchtmacht, voor het eerst van de Joint Strike Fighter. Hij ziet een kans, en kan op dat moment nog lang niet weten hoe hoog dit duurste internationale defensieproject aller tijden de gemoederen in Nederland zal doen oplopen. Documentairemaker Robert Oey laat zien hoe de bizarre politieke besluitvorming vol verborgen agenda’s, ambtelijk gekonkel en lobby van de industrie, zich over twintig jaar uitstrekt. En hij ziet een patroon: waarom loopt een ambitieus project in Nederland altijd uit op een grote teleurstelling? Robert Oey (1966) studeerde Engels, moderne geschiedenis en Amerikanistiek in Amsterdam. Hij is werkzaam als filmmaker en producent. In 1994, Dirk Starink, deputy armaments director of the Dutch Royal Air Force, hears about the Joint Strike Fighter for the first time. He sees an opportunity, and at this time he cannot foresee to which degree the most costly international defence project ever will rouse emotions in the Netherlands. Documentary filmmaker Robert Oey shows how bizarre political decision-making processes full of hidden agendas, administrative scheming and industry lobbying extends over twenty years. And he spots a pattern: Why does an ambitious project in the Netherlands always end in bitter disappointment? Robert Oey (1966) studied English, Modern History and American Studies in Amsterdam. He works as a filmmaker and producer.

Ver van Daan

B

Far Away from Daniel 2014/54 min. Dir Rogier Timmermans Pro Simone van den Broek, Jelle Peter de Ruiter, Basalt Film Cam Rogier Timmermans Snd Carla van der Meijs, Timo Hegtermans, Lodewijk Tossaint Snded Jeroen Goeijers Ed Jelle Redeker, Jos Driessen Mus Jeroen Goeijers Tvco NCRV TV Roderik Schaepman kan zich nagenoeg niets herinneren van de periode toen hij negen jaar was en zijn manisch depressieve vader van het een op het andere moment vertrok. Ontredderd en met een grote financiĂŤle schuld bleef het gezin destijds achter. Pas jaren later dook Daan weer op. Over het pijnlijke verleden wordt nog steeds gezwegen, maar die situatie wil Roderik nu doorbreken. In deze persoonlijke documentaire gaat hij op zoek naar antwoorden bij zijn vader, moeder en broer. Zijn de familiebanden nog te herstellen? En in hoeverre lijkt Roderik op zijn vader? Rogier Timmermans (1977) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur en cameraman. Roderik Schaepman remembers barely anything of the period when he was nine and his manic-depressive father abruptly left, leaving behind his family shattered and with towering debts. Years later, Daan resurfaced. The painful past is still shunned, but now Roderik wants to break out of this situation. In this personal documentary, he looks for answers from his father, mother and brother. Can he mend the family ties? And to what degree does Roderik take after his father? Rogier Timmermans (1977) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director and director of photography.


Korte Documentaire 107

Verboden vlucht

B

Forbidden Flight

2014/54 min. Dir Hester Overmars Pro Joost Seelen, Zuidenwind Filmprodukties Sce Hester Overmars, Adri Schrover Cam Adri Schrover Snd Diego van Uden Snddes Mark Glynne Ed Ralf Verbeek Mus Mark Glynne Tvco NCRV TV In 1983 proberen Thomas en Gundula Anhalt en hun twee kinderen met een zelfgebouwd vliegtuig de DDR te ontvluchten. Het gezin wordt echter opgepakt en gevangengezet. Recht in de camera kijkend blikken de gezinsleden dertig jaar later ieder afzonderlijk terug op de gebeurtenissen die de rest van hun leven bepaalden. Soms zijn er in split-screen twee gezinsleden in beeld, of wordt het verhaal met archiefbeelden ondersteund. Hoe beïnvloedde de mislukte vluchtpoging hun onderlinge band? Is hun droom van een vrij leven uiteindelijk uitgekomen? Hester Overmars (1971) studeerde maatschappijgeschiedenis in Rotterdam. Ze is werkzaam als regisseur. In 1983, Thomas and Gundula Anhalt and their two young children try to flee the GDR with a selfconstructed plane. However, the family is caught red-handed, arrested and imprisoned. Looking straight into the camera, the family members individually look back on the events that determined the rest of their lives. Sometimes, a split screen shows two people simultaneously or the story is illustrated by archive footage. How did the fluked escape bid affect their mutual bond? Was their dream of a life of freedom eventually realised? Hester Overmars (1971) studied History of Society in Rotterdam. She works as a director.

Vergeten water Première

P

2015/61 min. Dir Jacques Laureys Pro Jacques Laureys, 111 Producties Sce Jacques Laureys Cam Reinier van Brummelen Snded Wouter Veldhuis Snddes Wouter Veldhuis Vfx Reinier van Brummelen Ed Zoot Derks, Jacques Laureys Mus Esther Nica Sassen, Wouter Veldhuis In de stormnacht van 13 januari 1916 breken in Nederland op verschillende plaatsen de dijken door. Een groot gedeelte van Noord-Holland, bijna alle steden rond de toenmalige Zuiderzee en verschillende steden in Zuid-Holland lopen onder. Fotografen maken duizenden foto’s van het zeewater dat drie maanden blijft staan in het ondergelopen Noord-Holland. Die beelden vormen het materiaal voor deze impressionistische fotodocumentaire die de vergeten watersnood een gezicht geeft. Jacques Laureys (1963) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en cameraman. In the stormy night of 13 January 1916, the dykes burst at several places in the Netherlands. Large parts of Noord-Holland, almost all cities around the former Zuider Zee and several cities in Zuid-Holland are flooded. Photographers make thousands of pictures of the seawater that remains in the inundated province of Noord-Holland. These pictures constitute the building blocks of this impressionistic photo documentary that lends a face to the forgotten flood. Jacques Laureys (1963) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director and director of photography.


108 Korte Documentaire

Vogel Vrij Première Bird Strike

P

2015/25 min. Dir Edward Cook Pro Willem Baptist, Nienke Korthof, Tangerine Tree Sce Edward Cook Cam Jefrim Rothuizen Snd David Spaans Snded Bart Jilesen Ed Patrick Schonewille Mus Thomas Elbers Tvco VARA TV Wie is de baas in de lucht, de mens of de vogel? Een botsing tussen vliegtuig en vogel kan tot een catastrofe leiden. Uit alle macht wordt geprobeerd om de gevederde lastposten rond het vliegveld uit de lucht te houden. Op beeldende wijze doet deze documentaire verslag van de niet altijd even zachtzinnige strijd. Betrokkenen - van jager en valkenier tot piloot en robotmaker - getuigen van hun uiteenlopende omgang met de vliegende dwarsliggers. Een schaakspel dat ondanks inzet van moderne technologie nog lang niet ten einde is. Edward Cook (1981) volgde de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als documentairemaker. Who rules the skies, man or bird? A collision between airplane and bird can lead to catastrophe. Various organisations do everything they can to keep the feathered nuisances out of the airspace around the airport. In a visually interesting way, this documentary shows a battle that is not always gentle. Parties involved - from hunter and falconer to pilot and robot maker talk about their different relationships with the flying troublemakers. A game of chess that, despite the use of modern technology, is far from over. Edward Cook (1981) attended the Willem de Kooning Academy. He works as a documentary filmmaker.

Volgens protocol

B

According to Protocol 2015/49 min. Dir Anne-Marieke Graafmans Pro Katja Draaijer, Frank Hoeve, BALDR Film Sce Sarah Vos, Anne-Marieke Graafmans Cam Diderik Evers Snd Evelien van der Molen, Victor Horstink, Dennis Kersten, Dominique Happe, Kees de Groot Snded Evelien van der Molen Snddes Evelien van der Molen Ed Ruben van der Hammen Mus Mikhel Zilmer Tvco Human TV Twee medewerksters van de 112-meldkamer vertellen in deze documentaire openhartig over hun verantwoordelijke en emotioneel zware werk. Van de vrouwen wordt verwacht dat ze hun telefonische hulp aanpassen aan het nieuwe protocol dat sinds kort van kracht is. Centralisten moeten een strak schema van vragenlijsten afwerken en dat gaat de één makkelijker af dan de ander. Hun getuigenissen maken dilemma’s inzichtelijk waar bevlogen zorgmedewerkers in toenemende mate mee te maken krijgen: de beste hulp bieden versus de verzakelijking in de zorg. Anne-Marieke Graafmans (1978) studeerde aan AKV | St. Joost en de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam in de zorg en als filmmaker. In this documentary, two dispatchers of the 112 emergency room talk candidly about their responsible and emotionally taxing job. The women are expected to adjust dispatching procedures to the new protocol that recently took effect. Dispatchers have to work through a tight scheme of questionnaires, and the one is better at it than the other. Their testimonies provide insight into the dilemmas that care employees are increasingly facing: realize the best possible care for clients versus the commercialisation in health care. Anne-Marieke Graafmans (1978) studied at AKV | St. Joost and the Netherlands Film Academy. She works in the health sector and as a filmmaker.


Korte Documentaire 109

Voorbij het paradijs

P

Wibi Soerjadi Première

P

2014/57 min. Dir Hans Simonse Pro Brigit Dopheide Sce Hans Simonse Cam Bernd Wouthuysen Snd Mike van der Sluijs, Benny Jansen, Mark Wessner Ed Rinze Schuurman Tvco VPRO TV

2015/52 min. Dir Anne-Marieke Graafmans Pro Paul Ruven, Talent United Film & TV Cam Joost van Herwijnen Snd Dennis Kersten Snded Dennis Kersten Snddes Dennis Kersten Ed Ruben van der Hammen

Reconstructie van een onbegrijpelijk familiedrama waarbij vier van de vijf gezinsleden om het leven kwamen. De negentienjarige zoon, die op dat moment niet thuis was, bleef alleen over. Slechts twee maanden daarvoor was een lang gekoesterde droom in vervulling gegaan en was het gezin verhuisd naar een idyllische boerderij. Familieleden, vrienden en andere betrokkenen vertellen openhartig over wat er aan de moord voorafging, en vragen zich af waardoor vader Rob zo kon ontsporen. Nog dagelijks worstelen de naasten met de pijnlijke ‘waarom’-vraag. Hans Simonse (1959) studeerde aan de sociale academie De Horst in Driebergen. Hij is werkzaam als documentairemaker en eindredacteur van verschillende tv-programma’s.

Concertpianist Wibi Soerjadi staat op een belangrijk punt in zijn leven. Aan de ene kant is er het grote pianotalent dat zichzelf wil vernieuwen. Met Franz Liszt als voorbeeld ontwikkelt hij een revolutionaire manier om zijn klassieke muziek uit te voeren. Daarnaast draagt hij bij aan een dance-nummer dat een hit wordt. Aan de andere kant is er de familieman die terugkeert naar zijn ouderlijk huis en zich geconfronteerd ziet met het verleden. Zijn vader worstelt met de ziekte van Alzheimer. In dit portret realiseert Soerjadi zich dat dit zijn meest emotionele jaar kan worden. Anne-Marieke Graafmans (1978) studeerde aan AKV | St. Joost en de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam in de zorg en als filmmaker.

Reconstruction of a puzzling drama that killed four of the five members of one family. The nineteen-year-old son, who was not at home at the fatal moment, was left all alone. Only two months prior to that, a longcherished dream had come true and the family had moved to an idyllic farm. Family members, friends and other people involved talk candidly about what preceded the murders, and wonder what made father Rob go off the rails like that. To this day, people close to the family struggle with the painful ‘why’ question. Hans Simonse (1959) attended the Social Academy De Horst in Driebergen. He works as a documentary maker and staff editor of various television programmes.

Dutch concert pianist Wibi Soerjadi has reached an important crossroads in his life. One the one hand, he is the great piano talent who wants to renew his work. Taking Franz Liszt as his role model, he develops a revolutionary way of performing his classical pieces. In addition, he contributes to a dance song that soon becomes a number-one hit. On the other hand, Wibi is a family man who returns to his parental home and is confronted with the past. His father is struggling with Alzheimer’s disease. In this portrait, Soerjadi realises this may turn out to be the most emotional year of his life. Anne-Marieke Graafmans (1978) studied at AKV | St. Joost and the Netherlands Film Academy. She works in the health sector and as a filmmaker.


110 Korte Documentaire

Wie wij zijn Who We Are

P

2015/25 min. Dir Eline Helena Schellekens Pro René Huybrechtse, Yvonne Bruynen, Wilant Boekelman, Laetitia Schoofs, Dutch Mountain Film Sce Eline Helena Schellekens Cam Ernst Herstel Snd Richard Wilder, Dennis Kersten Tvco Boeddhistische Omroep Stichting Documentaire over twee veerkrachtige twintigers die volwassen zijn geworden in een vreemde wereld. Mariwan staat stil, maar wil vooruit, terwijl Bushra eindelijk in beweging kan komen, maar zich vasthoudt aan haar verleden. Beiden zijn op hun zeventiende alleen in Nederland terechtgekomen. De moeilijke omstandigheden en de afwezigheid van familie heeft hen, eerder dan gedacht, gedwongen op eigen te benen te staan. Openhartig vertellen Bushra en Mariwan over hun toekomstdromen en herinneringen. Nu ze in Nederland mogen blijven, stellen ze zichzelf de vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat ga ik doen? Eline Helena Schellekens (1986) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Met haar film Lydia blijft (2013) won ze de Mediafondsprijs Kids & Docs. Documentary about two resilient twenty-somethings who reached adulthood in a strange world. Mariwan is standing still, but wants to get a move on, whereas Bushra can finally get started, but clings to her past. Both arrived in the Netherlands alone when they were seventeen. The tough circumstances and absence of their family forced them, earlier than expected, to stand on their own two feet. Bushra and Mariwan candidly talk about their future dreams and memories. Now that they can stay in the Netherlands, they wonder: Who am I, what do I want and what am I going to do? Eline Helena Schellekens (1986) studied at the Netherlands Film Academy. She works as a director. Her film A Home for Lydia (2013) won the Mediafondsprijs Kids & Docs.

Het wolfsuur Première

P

2014/52 min. Dir Frans Weisz Pro Jeroen Visser, Frits Harkema, Ton Okkerse, Arte et Cetera, Jura Filmprodukties, Quintis Films, EMS FILMS Sce Frans Weisz Cam Wiro Felix Snd Hens van Rooij, Frenk van der Sterre Snddes Harry de Wit Ed Erik Disselhoff Tvco NTR TV Het wolfsuur is het uur waarin de nacht overgaat in de dageraad, het uur waarin geesten en demonen tekeer gaan. Het inspireerde beeldhouwer Lotta Blokker tot een groep bronzen figuren in alle fasen van het leven. De documentaire toont niet alleen het werken aan het project, maar ook de intimiteit van Blokkers eigen wolfsuurmomenten. ‘Elk beeld dat met gevoel gemaakt is, toont ons de kunstenaar, niet het model,’ is het aan Oscar Wilde ontleende motto. Frans Weisz (1938) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn films Leedvermaak (1989) en Bij nader inzien (1991) werden bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Regie. The hour of the wolf is the hour when night passes into dawn, the hour when spirits and demons rage. This inspired sculptor Lotta Blokker to create a group of bronze figures in all stages of life. The documentary not only shows the creative process, but also the intimacy of Blokker’s own wolf hours. ‘Every sculpture made with feeling shows us the artist, not the sitter,’ is the motto taken from Oscar Wilde. Frans Weisz (1938) studied at the Netherlands Film Academy and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. He works as a director. His films Leedvermaak (1989) and Bij nader inzien (1991) were awarded a Golden Calf for Best Director.


Korte Documentaire 111

Zandvliet // Van Gogh

B

2015/10 min. Dir Frank Scheffer Pro René Mendel, Interakt Sce Frank Scheffer Cam Frank Scheffer, René van der Eijk Vfx Mark Timmer Ed Frank Scheffer Mus Ernst Reijseger Dis Interakt Regen in schuine strepen is de ondertitel van deze vrijwel woordloze impressie van de worsteling van kunstenaar Robert Zandvliet met inspiratiebron Van Gogh. Van het pure materiaal - lijnolie, eidooier, kleurpoeders - tot de creatie op het brede canvas in het Rotterdamse atelier. De ogen van Zandvliet weerspiegelen verschillende stadia van vastberadenheid en twijfel. Kwasten en rollers doen hun werk, het stanleymes kerft. Het schilderij wordt steeds abstracter - alleen die boompjes nog. Frank Scheffer (1956) studeerde aan de Design Academy Eindhoven, de Vrije Academie in Den Haag en de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en producent. Rain in Slashes is the subtitle of this virtually wordless impression of the struggle by artist Robert Zandvliet with his source of inspiration Van Gogh. From the pure material - linseed oil, egg yolk, colour powders - to the creation on the wide canvas in his studio in Rotterdam. Zandvliet’s eyes reflect different stages of determination and doubt. Brushes and rollers do their job, the Stanley knife carves. The painting gets more and more abstract, but what about the trees? Frank Scheffer (1956) attended the Design Academy Eindhoven, the Vrije Academie in The Hague and the Netherlands Film Academy. He works as a director and producer.

De Zero Revolutie - Henk Peeters P The Zero Revolution - Henk Peeters

2015/55 min. Dir Sherman De Jesus Pro Cécile van Eijk, Memphis Film & Television Sce Sherman De Jesus, Antoon Melissen Cam Bert Oosterveld, Marc Felperlaan Snd Menno Euwe, Henk-Jelle de Groot Snded Wim Post, Robin Overeem Snddes Wim Post Ed Caitlin Hulscher Mus Randal Corsen Tvco Omroep Gelderland Dis Memphis Sales and Distributioncompany De in 2013 overleden beeldend kunstenaar Henk Peeters was de onvermoeibare organisator en woordvoerder van de ‘anti-schilderkunstige’ Nulbeweging - voor sommigen een exposeringsvehikel, voor anderen een manier om te schoppen tegen de conventies in de kunst. Bijna alle aanhangers, onder wie Armando en Jan Schoonhoven, namen in 1965 afstand van de beweging, met uitzondering van Peeters. De documentaire toont dat Peeters nog lang trouw probeerde te blijven aan de idealen, in zijn kunst en in zijn leven. Sherman de Jesus (1947, Curaçao) studeerde rechten in Utrecht. Hij is één van de oprichters van het Nederlands Film Festival. Tegenwoordig is hij voornamelijk werkzaam als regisseur en producent. Fine artist Henk Peeters, who died in 2013, was the unflagging organiser and spokesman of the ‘antipainting-alike’ Nul movement - for some an exhibition vehicle, for others a way to attack the sacred cows of art. Almost all Nul artists, including Armando and Jan Schoonhoven, bade farewell to the movement in 1965, with the exception of Peeters. The documentary shows that Peeters tried to stay faithful to the ideals for a long time, in his art and in his life. Sherman de Jesus (1947, Curaçao) studied Law in Utrecht. He is one of the founders of the Netherlands Film Festival. Currently, he mainly works as a director and producer.


112 Korte Documentaire

Zwart als roet

Our Colonial Hangover

P

2014/56 min. Dir Sunny Bergman Pro Monique Busman, Michiel van Erp, De Familie Film & TV Cam Sunny Bergman Snd Bram Meindersma, Carla van der Meijs Snded Hugo Dijkstal Snddes Hugo Dijkstal Ed Sander Cijsouw Tvco VPRO TV Naast pepernoten strooien en schoentje zetten is het debat over de racistische elementen van Zwarte Piet een vast onderdeel van de Sinterklaastraditie geworden. In aanloop naar het Sinterklaasfeest van 2013 lopen de gemoederen zo hoog op dat zelfs de rechter en de Verenigde Naties hun oordeel vellen. Sunny Bergman onderzocht de vermeend kwalijke vooroordelen die ten grondslag liggen aan het olijke personage dat als knecht van de goedheiligman dienst doet, en confronteerde in Londen argeloze voorbijgangers met zichzelf verkleed als Black Pete. Sunny Bergman (1973) studeerde politicologie en filosofie in York (Engeland). Ze is werkzaam als documentairemaker. Apart from tossing spice nuts and putting shoes by the chimney, the debate around the racist components in the attitude towards Black Pete has now become a fixed element of the Dutch Sinterklaas tradition. In the build-up to the 2013 celebration, the discussion flares up to such an extent that even the judge and the United Nations pronounce judgement. Sunny Bergman analysed the allegedly contemptable prejudices underlying the roguish character that serves as a helper to the saintly man, and dressed up as Black Pete she confronted unsuspecting passers-by in London. Sunny Bergman (1973) studied Political Sciences and Philosophy in York (England). She works as a documentary filmmaker.


Korte Film 113

Korte Film Short Film


114 Korte Film

Alice Première

A

2015/14 min. Dir Hanna Verboom Pro Hanna Verboom, Noortje Dijkstra, Cinetree NL Sce Hanna Verboom Cam Lennert Hillege Pd Marijn Molenaar Snd Lennert Hunfeld Snddes Lennert Hunfeld Ed Manuel Rombley Mus Joep Beving Cst Sytske van der Ster, Bright Omansa Richards Alice is een vrouw van eind dertig wiens leven is vastgelopen. Op haar werk in een supermarkt lijkt elke dag hetzelfde te verlopen. Het enige wat haar vreugde geeft, is haar piano. Totdat ze op een dag wordt aangeraakt door een mysterieuze vreemdeling. In een poging opnieuw met hem in contact te komen verkoopt ze al haar bezittingen. Wat volgt is een magisch avontuur waarin Alice ontdekt dat ze eerst wat van zichzelf moet geven voordat ze liefde kan ontvangen. Regiedebuut van actrice Hanna Verboom. Hanna Verboom (1983, België) studeerde filosofie en economie in Amsterdam. Ze is voornamelijk werkzaam als actrice en regisseur. Alice is a woman in her late thirties whose life is in a rut. Working in a supermarket, every day seems interchangeable. The only thing that gives her joy is playing her old piano. Until one day, when she is touched by a mysterious stranger. In an attempt to get in touch with him again, she sells all her belongings. What follows is a magical adventure that makes Alice realise she first has to give part of herself before she can receive love. Actress Hanna Verboom’s directing debut. Hanna Verboom (1983, Belgium) studied Philosophy and Economy in Amsterdam. She mainly works as an actress and director.

Angelus Novus

P

2015/24 min. Dir Aboozar Amini Pro Jia Zhao, Silk Road Film Salon Sce Aboozar Amini Cam Dawood Hilmandi Pd Aboozar Amini Snd Mahshad Afshar Snded Matteo Taheri Ed Aboozar Amini Mus Matt Thurtell Cst Darab Nazari, Mohammad Nazari Hoe is het voor kinderen om huis en haard te moeten verlaten? Ali en zijn broertje ontvluchtten Afghanistan op jonge leeftijd om met de rest van hun familie en vele andere vluchtelingen in Turkije een bestaan op te bouwen. De broers verdienen als schoenpoetsers hun geld, maar als op een dag de vaste werkplek is ingepikt staat hun toch al wankele bestaan op losse schroeven. Realistisch drama dat het harde leven en de dagelijkse hindernissen van vluchtelingen uit het Midden-Oosten illustreert, door kinderogen bekeken. Aboozar Amini (Afghanistan, 1985) emigreerde in zijn tienerjaren naar Nederland. Hij volgde de Gerrit Rietveld Academie en deed een master Aesthetic Language of Cinema in London. Hij is werkzaam als regisseur. What is it like for children to be forced to leave hearth and home? Ali and his younger brother flee Afghanistan at a young age to build a new life in Turkey with their family and many other refugees. The boys earn a living shining shoes, but when one day their spot has been taken, their already fragile existence hangs by a thread. Realistic drama illustrates the harsh life and daily obstacles of Middle-Eastern refugees as seen through children’s eyes. Aboozar Amini (Afghanistan, 1985) emigrated to the Netherlands when he was in his teens. He attended the Gerrit Rietveld Academy and obtained a master’s degree in Aesthetic Language of Cinema in London. He works as a director.


Korte Film 115

BAM

P Bird Première

B

2015/5 min. Dir Dennis Overeem Pro Peggy Stein, Bas van Teylingen, OneBigAgency Sce Dennis Overeem Cam Bart Beekman Snd Johan Hoitink Snded Jeroen van Gessel Vfx Robert van Spanje Ed Philip Smeulers Cst Annemieke Bakker, Marcel Koetze

2015/16 min. Dir Dunja Jocic, Marinus Groothof Pro Dunja Jocic, Viktorija Film Sce Marinus Groothof Cam Marinus Groothof Pd Marija Jocic Snddes Ferry de Pater Vfx Ivan Pribicevic Ed Brian Ent Mus Ian Marien Cho Dunja Jocic Cst Stefan Ckonjevic, Dunja Jocic

Het leven van de eenzame supermarktcassière Mariska is een treurige bedoening. Zelfs de man die ze heeft gelokt om haar kassa te repareren merkt haar niet op. Alleen op social media kan ze iemand zijn, in de echte wereld heeft ze niemand en overkomt haar nooit iets. Tot op een dag het luchtalarm in Emmeloord een kwartier te laat afgaat. Regisseur Dennis Overeem kreeg het idee voor deze zwarte komedie toen het maandelijkse luchtalarm in de polder werkelijk een keer te laat was. Dat leidde tot veel nerveus getwitter en gewhatsapp. Dennis Overeem (1971) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Hij is werkzaam als acteur, regisseur en producent.

Terwijl zijn moeder repeteert voor een concert, zoekt de zevenjarige Sava in het landhuis een speelmaatje. Maar hij wordt door niemand echt gezien. Hij ontdekt een zwarte vogel in een kooi en besluit daarmee te spelen. Totdat deze niet meer beweegt. Wanneer daarna zijn moeder gaat optreden, blijft Sava alleen achter. En dan komt de vogel op wonderbaarlijke wijze weer tot leven. Dansfilm waarin een jongetje geconfronteerd wordt met sterfelijkheid. Dunja Jocic (Belgrado, 1978) studeerde dans aan Codarts Rotterdam. Ze is voornamelijk werkzaam als danseres en choreografe. Marinus Groothof (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist, regisseur en producent. Met zijn film Kort! - Sunset From a Rooftop (2009) won hij het Gouden Kalf voor Beste Korte Film.

Dennis Overeem (1971) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam. He works as an actor, director and producer.

While his mother is rehearsing for a concert, seven-year old Sava is looking for someone to play with. But nobody really notices him. He discovers a black bird in a cage and decides to play with it. Until the animal stops moving. When his mother leaves the house to go and perform, Sava is left alone. And then the bird miraculously comes to life again. Dance film in which a boy is confronted with mortality. Dunja Jocic (Belgrade, 1978) studied Dance at Codarts Rotterdam. She mainly works as a dancer and choreographer. Marinus Groothof (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter, director and producer. His film Kort! - Sunset From a Rooftop (2009) won the Golden Calf for Best Short Film.


116 Korte Film

Boaz van de Beatz f/ Kalibwoy - Warrior

P

2014/5 min. Dir Kevin Boitelle Pro Allen Grygierczyk, Levi Wilbrink Cam Thijmen Doornik Pd Lieke Scholman Ed Wouter van Luijn Cst Poal Cairo, Maarten Kuypers De Amsterdamse dancehall-artiest Kalibwoy speelt de hoofdrol in deze clip, hoewel de echte scènedief de mysterieuze motorrijder-in-zwart is. Hij schiet een crew te hulp die uitgerekend tijdens het draaien van een film wordt overvallen door buitenaardse narigheid. De ledematen vliegen in het rond en lang niet iedereen haalt de aftiteling, maar wie dacht dat ze al deze humoristische gore al eens eerder zagen, wordt verrast door een even geestige als onverwachte ontknoping. Kevin Boitelle (1986) studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Hij is werkzaam als regisseur. The Amsterdam-based dancehall artist Kalibwoy is the leading man in this music video, but the real scenestealer is the mysterious biker in black. He comes to the rescue of a crew who are attacked by alien trouble while shooting a film, of all moments. Limbs soon fly about and not everybody makes it to the end credits, but whoever thought they had seen this hilarious gore before are surprised by an equally witty and unexpected ending. Kevin Boitelle (1986) attended the Maastricht Academy of Fine Arts and Design. He works as a director.

Bon voyage

P

2014/3 min. Dir Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Pro Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job, Joris & Marieke Sce Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Ani Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Tim heeft met zijn meisje afgesproken om naar de start van de Tour de France in Utrecht te gaan kijken. Onfortuinlijk genoeg belandt hij aan de verkeerde kant van de hekken langs het parcours. Hij moet een manier verzinnen om weer bij zijn vriendinnetje te komen. Deze komische animatiefilm is gemaakt in opdracht van de gemeente Utrecht om de start van de Tour de France in die stad te promoten. Job Roggeveen (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Joris Oprins (1980) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Marieke Blaauw (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Ze is werkzaam als filmmaker. Tim is supposed to meet his girl to go and watch the start of the Tour de France in Utrecht. Unfortunately, he ends up on the wrong side of the crush barriers lining the track. He will have to find a way to get back to his girlfriend. This humorous animation was commissioned by the City of Utrecht to promote the start of the Tour de France in this city. Job Roggeveen (1979) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Joris Oprins (1980) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Marieke Blaauw (1979) attended the Design Academy Eindhoven. She works as a filmmaker.


Korte Film 117

Bovenkamer / Oberstübchen Première

P

The Upper Story

2015/3 min. Dir Andre Maat Pro Andre Maat, CZAR.NL Sce Andre Maat Cam Rutger Storm Pd Goof Vermeulen Snded Nick Smith Snddes Nick Smith Ed Benjamin Putland Cst Bert Hana Komisch drama over wat er zich kan afspelen in een bovenkamer. In een lekkende, uitgewoond ogende kamer vol houtje-touwtje-apparatuur bewaakt en verzorgt Milos een pot met hersenen. Het onvermoeibare type, dat aan de lopende band spreekwoordelijke kleine brandjes blust, wordt regelmatig gehinderd door zijn vergeetachtigheid en vele tics. Dan slaan de stoppen door en moet Milos werkelijk nadenken. Andre Maat (1975) studeerde audiovisuele communicatie in Berlijn. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van commercials. Rib-tickling drama about what can happen in a batridden belfry. In a leaking run-down room full of bandaid equipment, Milos guards and takes care of a brain in a jar. The inexhaustible type who constantly puts out proverbial fires is regularly impeded by his forgetfulness and many tics. Then, the fuses melt and Milos really has to think. Andre Maat (1975) studied audiovisual communication in Berlin. He mostly works as a director of commercials.

Broederliefde - Allemaal Hetzelfde

P

2014/4 min. Dir René van Zundert Pro Stacy Brunst, Cam Nanko Goeting Ed Daniel Falkenhagen Real-Corte Broederliefde, de hiphopformatie uit het Rotterdamse Spangen, heeft geen al te hoge pet op van de seksuele mores, maar maakt daarbij geen onderscheid tussen het sterke en het zwakke geslacht. ‘Dames zijn van iedereen, mannen zijn van iedereen, we gaan allemaal vreemd.’ De beelden bevestigen de boodschap. De dame van de wilde vrijpartij wordt even gemakkelijk ingewisseld voor een golddigger pur sang, die binnen de kortste keren nog méér eieren voor haar geld kiest. Ook andere bedpartners blijken weinig trouw - totdat uiteindelijk de cirkel rond is. René van Zundert (1980) volgde de Willem de Kooning Academie. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van videoclips en korte documentaires. Broederliefde, the hiphop formation from Spangen, Rotterdam, does not think much of sexual mores, but does not distinguish between the strong and weak sexes. ‘Women are for everybody, men are for everybody, we are all unfaithful.’ The images confirm the message. The girl from the heavy petting session is exchanged just as easily for an out-and-out gold digger, who in no time makes even more of a bargain. Other bed partners turn out to be unfaithful as well - until eventually the circle is complete. René van Zundert (1980) attended the Willem de Kooning Academy. He mainly works as a director of music videos and short documentaries.


118 Korte Film

Cat Meets Dog

P Cosmos Laundromat Première

2015/11 min. Dir Paul Driessen Pro Marcy Page, Arnoud Rijken, Michiel Snijders, Geert van Goethem, il Luster B.V., S.O.I.L. Sce Paul Driessen Snddes Jeroen Nadorp Ed Ralf Hekkenberg Mus Normand Roger, Denis Chartand Ani Paul Driessen, Kris van Alphen Dis National Film Board of Canada Animatienestor Paul Driessen schetst in zijn karakteristieke losse stijl de vrijmoedig uitwaaierende belevenissen van een kat en een hond die ieder een uitnodiging voor een romantisch rendezvous ontvangen. Ook de verhaalconventies vieren feest. In vierdelig split-screen blijken vele variaties mogelijk, terwijl de dieren zelf soms even vergeten dat ze cartoonfiguren met menselijke eigenschappen zijn. Wanneer ze na een hachelijke reis op hun bestemming arriveren, blijkt alles toch anders te zitten dan we dachten. Paul Driessen (1940) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als animatiefilmmaker. In his characteristic, loose style, grand old animator Paul Driessen sketches the freely flaring adventures of a cat and dog that each receive an invitation for a romantic rendezvous. The narrative conventions are making merry, too. With the screen split in four panels, numerous variations are possible, while the animals themselves sometimes forget they are cartoon characters with human traits. When they, after a perilous journey, arrive at their destination, things turn out to be different than we thought they were. Paul Driessen (1940) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He makes animation films.

P

2015/12 min. Dir Mathieu Auvray Pro Ton Roosendaal, Blender Institute Sce Esther Wouda Snddes Eric Cervera Mus Sebastian Krause Cst Pierre Bokma, Reinout Scholten van Aschat Op een kaal eiland wordt een sarcastisch zwart schaap bij zijn moeizame zelfmoordpogingen gestoord door een mysterieuze roodharige colporteur. Deze heeft iets bijzonders in de aanbieding: ieder leven dat je maar wilt. Het schaap laat zich overhalen, maar het had de ontketende psychedelische tornado en zijn eigen transformatie toch niet voorzien. Deze experimenteel getinte animatie in gemengde techniek is de eerste episode van een beoogde langere film waarin ook de rol van de geheimzinnige wasmachine zal worden opgehelderd. Mathieu Auvray (1981, Frankrijk) volgde een opleiding tot animatiefilm maken in Parijs, Frankrijk. Hij is werkzaam als animatiefilmmaker. On a desolate island, a sarcastic sheep is interrupted in his arduous suicide attempts by a mysterious redhaired salesman with a very special offer: any life you want. The sheep is persuaded, but had not anticipated the subsequent psychedelic tornado and his own transformation. This experimental animation in mixed technique is the first episode in an envisioned longer film in which the role of the uncanny laundromat will also be divulged. Mathieu Auvray (1981, France) studied Animated Filmmaking in Paris, France. He works as a director of animated films.


Korte Film 119

Un creux dans mon coeur

B

A Hole in My Heart

2015/10 min. Dir Mees Peijnenburg Pro Gijs Kerbosch, Halal Sce Mees Peijnenburg Cam Stephan Polman Pd Maeve Human Snd Taco Drijfhout Snddes Taco Drijfhout Ed Imre Reutelingsperger Mus Ella van der Woude, Juho Nurmela Cst Henri Leblanc, Leyla de Muynck, Rodrigo Vissers Dis Some Shorts Vanuit het niets wordt de 19-jarige Fransman Henri geconfronteerd met de eindigheid en kwetsbaarheid van het leven. De smalle asfaltweg die door de bossen en velden meandert. De boom bij het kruispunt waar nu verse bloemen liggen. Er is iets gebeurd wat Henri’s leven voorgoed heeft veranderd. Sinds dat moment is hij alleen, altijd en overal. In het zwartwitdrama vol visuele vondsten spreekt Henri kalm over het tragische voorval en over de emotionele isolatie van zijn omgeving. Mees Peijnenburg (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. All of a sudden, the 19-year-old Frenchman Henri is confronted with life’s finiteness and vulnerability. The narrow asphalt road meandering through the woods and fields. The tree at the crossing with fresh flowers at its bottom. Something happened that permanently changed Henri’s life. Since that moment, he is alone, always and everywhere. In this black-and-white drama full of visual ingenuities, Henri calmly talks about the tragic incident and the emotional alienation from his environment. Mees Peijnenburg (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Deserted Première

P

2015/10 min. Dir Niels Bourgonje Pro Francois Pieneman, Emjay Rechsteiner, Maurice Wenneker, Niels Neeskens, Worldvisuals Film Sce Paul Bontenbal Cam Elias Talbot Pd Kevin Bici Snd Kirbie Seis Snded Aline Bruijns Snddes Aline Bruijns Vfx Jitte Hoekstra Ed Wietse de Zwart Mus Jesper Ankarfeldt Cst Jonathan Tabler Beklemmend drama over een zwetende, uitgeputte man die moeizaam en alleen door een lege, zonovergoten woestijn loopt. In zijn hand een grote, volle fles water. Af en toe draait hij de dop van de fles en neemt hij bijna een slok. Steeds weer weerstaat hij met heel veel moeite de verleiding, ondanks zijn vreselijke dorst. Wanhoop neemt langzaam maar zeker bezit van hem. Toch drinkt hij niets. Waarom niet? Wat zijn de gevolgen als hij het wel doet? En is hij eigenlijk wel alleen? Niels Bourgonje (1980) studeerde kunst en technologie in Enschede. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Oppressing drama about a perspiring, exhausted man who trudges alone across an empty sun-baked desert, carrying a large, full water bottle. Now and then, he uncaps it and almost takes a drink, but each time he manages to resist the temptation, despite his raging thirst. Despair gradually gets the better of him. Still, he doesn’t drink a drop. Why not? What will happen if he does? And is he really alone? Niels Bourgonje (1980) studied Art and Technology in Enschede. He works as a screenwriter and director.


120 Korte Film

DJ Haus - Peekaboo

P

2014/3 min. Dir Martijn Lenten Sce Martijn Lenten Cam Martijn Lenten Ed Martijn Lenten Cst Chiron Holwijn, Ruben Kotkamp, Thomas de Rijk, Martijn Lenten Voor een geslaagde videoclip heb je geen torenhoog budget of fancy apparatuur nodig. Martijn Lenten laat zien dat een fantasierijke insteek en lowtech uitvoering net zo effectief is om de kijker aan het beeld te kluisteren. Letterlijk, want in Peekaboo demonstreren professionele verstoppers hoe zij zich in alledaagse situaties kunnen verbergen. De beste verdwijntrucs komen op het conto van Hans Klausbrautzer, die moeiteloos opgaat in alledaagse omgevingen als parkeergarages en skateplekken, en zelfs in een pakje chips. Martijn Lenten studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van videoclips en commercials. For a successful music video, you do not need a sky-high budget or fancy equipment. Martijn Lenten proves that an imaginative approach and low-tech execution are just as effective in gluing the viewer to the screen. In Peekaboo, professional hiders demonstrate how they can vanish into everyday situations. The best disappearing acts are performed by Hans Klausbrautzer, who effortlessly merges into unremarkable surroundings like car parks and skating rinks, and even in a bag of crisps. Martijn Lenten attended the HKU University of the Arts Utrecht. He mainly works as a director of music videos and commercials.

Dos Santos Première

AB

2015/20 min. Dir Maarten van Voornveld, Kees-Jan Mulder Pro Joram Willink, Piet-Harm Sterk, BIND Sce Maarten van Voornveld, Chiel van der Wolf Cam Joost Rietdijk Pd Bram Doyer Snd Sam Huisman Snddes Sam Huisman, Marco Vermaas Ed Annelies van Woerden Mus Dennis Braunsdorf Cst Anton de Bies We zien een man boven de wastafel zijn hoofdhaar scheren, in opdracht van een dealer een junk doodschieten, op een viaduct drugs gebruiken en bij zijn moeder een bad nemen. Dan laat hij zich gewillig arresteren. Maar is hij wel de moordenaar? Wie is de man die hem in de gevangenis bezoekt en als twee druppels water op hem lijkt? Een gestileerd moordmysterie naar een waargebeurd verhaal. Maarten van Voornveld (1974) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie en Media Academie Hilversum. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Kees-Jan Mulder (1986) studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en volgde later de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als theoloog en filmmaker. We see a man shave his head above a washbasin, shoot a junk on a dealer’s order, do drugs on a flyover and take a bath at his mother’s. Then, he submits to his arrest. But is he really the murderer? Who is the man who visits him in prison and is his spitting image? Stylised murder mystery based on a true story. Maarten van Voornveld (1974) attended the School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam and Media Academy Hilversum. He works as a screenwriter and director. Kees-Jan Mulder (1986) studied Theology in Utrecht and Amsterdam and later attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a theologian and filmmaker.


Korte Film 121

Gravediggers Première

B

2015/38 min. Dir Janis Rafa Pro Kuba Szutkowski, Popov Film Cam Thodoros Mihopoulos (GSC) Snddes Aris Athanasopoulos Ed Janis Rafa Cst Tassos Rafailidis, Kostas Zyrinis Dis EYE Twee grafdelvers bevinden zich in een verlaten landschap vol dierlijke verkeersslachtoffers en dode kadavers. Menselijke en niet-menselijke wezens komen samen in een wereld vol niet nader verklaarde tragedies. De dood herhaalt zich en trekt zich niets aan van de conventies van het menselijke verstand. Een meditatie over de condition humaine in een dierlijke wereld. Janis Rafa (Griekenland, 1984) deed zowel een bachelor- en masteropleiding als een PhD in kunst en filosofie in Leeds, Engeland. Ze is voornamelijk werkzaam als filmmaker. Two gravediggers are characters in a deserted landscape riddled with roadkill and animal corpses. Human and non-human beings interweave in a world full of unexplained tragedies. Death repeats itself and does not take the slightest notice of the conventions of human reason. A meditation about the human condition in an animal world. Janis Rafa (Greece, 1984) obtained both a bachelor’s and master’s degree as well as a PhD in Arts and Philosophy in Leeds, England. She mainly works as a filmmaker.

Groen

A

Green

2015/10 min. Dir Lucas Camps Pro Jelle Leeksma, Daniel Aiss, Lucas Camps, ALP, Lucas Camps Producties Sce Lucas Camps Cam Mark Lindenberg Pd Maxa van Panhuis Snd Michiel de Boer Snded Jaïm Sahuleka Snddes Jaïm Sahuleka Ed Max Vonk Mus Joeri de Graaf Cst Bram Suijker, Hein van der Heijden, Robert-Paul Jansen, Eva Laurenssen, Erik Karssen, Mark Kraan, Sjeng Verheijden, Alexandra Alphenaar, Rom Elzakkers Op weg naar zijn toelatingsexamen voor een kunstacademie stuit de twintigjarige Kees op een grote groep mensen die voor een stoplicht staat. Iedereen wacht rustig het groene licht af, al is de hele weg voor hen helemaal leeg. Terwijl de tijd voorbij tikt, wordt Kees steeds gefrustreerder. Waarom nog blijven wachten? De groep probeert hem over te halen om toch vooral te blijven staan, maar Kees is het zat: hij steekt over. Absurdistische, maatschappijkritische komedie waarin aangeleerd gedrag en instinct om het hardst strijden. Lucas Camps (1987) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur, schrijver, producent en editor. On his way to apply for art school, twenty-year-old Kees stumbles upon a large group of people waiting at a red traffic light. Everyone is patiently awaiting the green light, although the road they have to cross is completely empty. While the clock ticks, Kees becomes ever more frustrated. Why keep waiting? The group tries to convince him to wait, but Kees is fed up: he crosses the road. Absurdist, socially critical comedy in which acquired behaviour and instinct compete for first place. Lucas Camps (1987) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director, writer, producer and editor.


122 Korte Film

Gustav Mahler - Symphony No. 5, 4th movement: Adagietto 2015/4 min. Dir Myrthe Mosterman, Eva Bartels, Basha de Bruijn Gustav Mahler (1860-1911) maakte de nodige moderne uitvindingen mee, maar niet de uitvinding van de videoclip. Meer dan een eeuw na dato krijgt zijn Vijfde Symponie een passende clip. Romantische klanken, sensitieve beelden. De ingrediĂŤnten zijn simpel maar doeltreffend: een meisje, een bos, een vlinder. Winnaar van de Classical Comeback Contest 2015, een wedstrijd van het Vlaamse festival B-Classic met de missie om klassieke muziek te promoten onder een jonger publiek. Myrthe Mosterman (1983) studeerde Filmwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als director of photography en regisseur. Eva Bartels (1986) is werkzaam als actrice en kostuumontwerper. Basha de Bruijn (1990) is als autodidact regisseur werkzaam bij WeFilm. Gustav Mahler (1860-1911) lived to see the necessary modern inventions, but not the arrival of the music video. More than a century after his death, his Fifth Symphony gets a fitting video. Romantic sounds, sensitive images. The ingredients are simple, but effective: a girl, a forest, a butterfly. Winner of the 2015 Classical Comeback Contest, a competition of the Flemish B-Classic festival intended to promote classical music among a younger audience. Myrthe Mosterman (1983) studied Film Studies at the University of Amsterdam and attended the Netherlands Film Academy. She works as a director of photography and director. Eva Bartels (1986) works as an actress and costume designer. Basha de Bruijn (1990) works as a self-educated director for WeFilm.

Home Suite Home Première

B

2015/14 min. Dir Jeroen Houben Pro Julius Ponten, Philip Harthoorn, Habbekrats Sce Jeroen Houben Cam Gregg Telussa Pd Ida Doodeman Snd Oliver Pattinama Snded Rens Pluijm Ed Wouter van Luijn Mus Jeroen Houben Cst Gene Bervoets, Thekla Reuten, Slimane Dazi Dis Habbekrats Voor de meeste mensen betekent een hotelbezoek vakantie. Even lekker weg van huis. Zo niet voor hotelinspecteur Ludwig die al dertig jaar lang iedere ochtend in een ander hotel wakker wordt, en hotelbedden en inwisselbare kamers als zijn thuis ziet. Vanuit zijn ivoren toren van roomservice en wake-up calls is hij het contact met de werkelijkheid verloren. Totdat hij tijdens een overnachting in Parijs een jonge collega ontmoet. Tragikomedie over een afgestompte man die wel een wake-up call in zijn eigen leven kan gebruiken. Jeroen Houben (1987) studeerde grafische vormgeving in Eindhoven en volgde daarna de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als filmmaker. For most people, staying in a hotel means holiday, a nice time away from home. But not for hotel inspector Ludwig, who has been waking up in different hotel rooms for the last thirty years, and considers hotel beds and interchangeable rooms home. From his ivory tower of room service and wake-up calls, he has lost touch with reality. Until, spending the night in Paris, he runs into a younger female colleague. Tragicomedy about a dulled man who can use a personal wake-up call. Jeroen Houben (1987) studied Graphic Design in Eindhoven and later attended the Willem de Kooning Academy. He works as a filmmaker.


Korte Film 123

Hotwax Premi猫re

B

2015/10 min. Dir Hans Erik Kraan Pro Hans Erik Kraan, Frans Pootjes, Networks Sce Frans Pootjes Cam Wim Oosthoek, Michel Bosch, Jelle van der Does, Stefan de Bruijne Snd Martin de Pee Snddes Jaap Wajer Vfx Hans Loosman Ed Dolf de Haan Mus Jeroen van Veen Cst Maarten Heijmans, Hajo Bruins, Noortje Herlaar, Korneel Evers, Robert de Hoog, Stefan de Walle, Teun Kuilboer, Gaite Jansen, Yootha Wong-LoiSing, Frans Pootjes Sph Robert Korneel Harry is een goede echtgenoot, een prima vader en een beschaafd ogend mens in een perfect gesneden pak. Juist dit heerschap wordt door twee rivaliserende criminelen ingehuurd om de ander, vanwege een conflict, een kopje kleiner te maken. Harry is namelijk 贸贸k een meedogenloze moordenaar. In dit droogkomische drama rijdt Harry naar de carwash, zijn territorium. Onder het blauwe licht en het witte schuim voert hij zijn programma uit; het enige programma dat geen strepen achterlaat. Hans Erik Kraan (1959) studeerde aan de Fotovakschool in Apeldoorn en de Academy for Photographic Design in Haarlem. Hij is werkzaam als regisseur, producent en schrijver. Harry is a good husband, a fine father and a civilised looking man in a perfectly cut suit. This chap, of all people, is hired by two rivalling criminals to do the other one in to solve a conflict. As it happens, Harry is also a ruthless killer. In this wry drama, Harry drives to the carwash, his home ground. Under the blue light and the white foam, he executes his programme; the only programme that leaves no streaks. Hans Erik Kraan (1959) attended the University of Applied Photography in Apeldoorn and the Academy for Photographic Design in Haarlem. He works as a director, producer and writer.

Julian Edwardes - The Grinder

P

2015/5 min. Dir Henk Loorbach Pro Henk Loorbach, Cam Henk Loorbach Ed Henk Loorbach Cst Oxiea Villamonte, Jevin de Groot, Ursula Eekels, Kjell van Norel, John Kerssies, Bart Folmer, Janos Oostenbrink De stuwende electrobeats van de Bredase muzikant en producer Julian Edwardes inspireerden regisseur Henk Loorbach, werkend onder het pseudoniem Superelectric, tot een snel en staccato gesneden clip die niet geschikt is voor heel tere zieltjes. Een mysterieus oplichtende steen, een ondersteboven slingerend kind en een boom met ogen zorgen voor een macabere sfeer. Hoewel er wel wat bloed vloeit, maken de surrealistische beeldrijmen dat wegkijken toch eigenlijk geen optie is. Henk Loorbach studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van commercials en videoclips. The pulsating electro beats by Breda-based musician and producer Julian Edwardes inspired director Henk Loorbach, working under the alias Superelectric, to make a fast-paced, staccato video that is unsuitable for tender souls. A mysteriously fluorescent stone, a child swinging upside down and a tree with eyes create a macabre atmosphere. Although there is a little blood, the surrealist image rhymes prevent you from looking away. Henk Loorbach attended ArtEZ Institute of the Arts. He mainly works as a director of commercials and music videos.


124 Korte Film

Klem Première Stuck

P

2015/11 min. Dir Mathijs Geijskes Pro Ralf Verbeek, Mathijs Geijskes, Ralf Film Sce Jelle van der Schaaf Cam Adri Schrover Snd Steven van Dijk Snded Danny Weijermans Snddes Danny Weijermans Vfx Lodewijk van Olffen Ed Ralf Verbeek Mus Danny Weijermans, Fernand Huard Ani Ralf Hekkenberg Cst Peter Blok, Tjitske Reidinga Een getrouwd stel van middelbare leeftijd hangt ondersteboven in hun gecrashte auto langs de kant van een afgelegen, idyllisch weggetje. De vrouw weet zich met moeite te bevrijden uit het wrak, maar het been van haar echtgenoot zit moervast. Ondertussen lijkt het er niet op dat hulp onderweg is. In deze benarde situatie blijkt al snel dat hun relatie de nodige slijtageplekken vertoont. Drama met komische elementen, waarin een relatie, op één locatie, tot het uiterste op de proef wordt gesteld. Mathijs Geijskes (1968) studeerde film-, theater- en televisiewetenschappen in Utrecht. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. A middle-aged married couple are upside down in their crashed car beside a remote, idyllic road. The woman barely manages to extract herself from the wreck, but her husband’s leg is jammed tight. Meanwhile, help does not seem to be near. In this awkward situation, it is soon clear their relationship shows some signs of wear. Drama with comical elements, on a single location, in which a relationship is tested to the limit. Mathijs Geijskes (1968) studied Film, Theatre and Television Sciences in Utrecht. He works as a screenwriter and director.

Kort! - (OTTO) Première

B

2015/10 min. Dir Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Pro Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job, Joris & Marieke Sce Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Mus Job Roggeveen Ani Joris Oprins, Marieke Blaauw, Rik Schutte Tvco NTR TV Dis KLIK! Distribution Service Animatie waarin een klein meisje haar imaginaire vriendje Otto kwijtraakt aan iemand die hem harder nodig heeft. Fantasierijk en troostend verhaaltje over verlies en verwerking. Job Roggeveen (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Joris Oprins (1980) studeerde aan de Desig n Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Marieke Blaauw (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Ze is werkzaam als filmmaker. In this animation, a little girl loses her imaginary friend Otto to someone who needs him more badly. Imaginative and comforting story about loss and coping. Job Roggeveen (1979) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Joris Oprins (1980) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Marieke Blaauw (1979) attended the Design Academy Eindhoven. She works as a filmmaker.


Korte Film 125

Kort! - Ballone di Cannone Première P

Kort! - Crooked 180 Première

2015/9 min. Dir Frodo Kuipers Pro Chris Eimers-Mouw, Michiel Snijders, Arnoud Rijken, il Luster B.V. Sce Rudi Brekelmans Snddes Jeroen Nadorp Mus Alex Debicki Ani Marcel Tigchelaar, Ruben Zaalberg, Frodo Kuipers Tvco NTR TV Dis il Luster Films

2015/10 min. Dir Kevin Boitelle Pro Allen Grygierczyk, Opslaan Als Sce Kevin Boitelle Cam Thijmen Doornik Pd Marijn Molenaar Snd Oliver Pattiana Ed Wouter van Luijn Mus Steve Mensink Cst Marley Baron, Lex Uiting, Jeroen Oude Vrielink, Pjotr Meerding, Jacques Lucassen, Marielle van Sauers, Elodie Hooftman, Mees Groot, Ivo Hoogenraad Tvco NTR TV

Komische animatie over de eerzuchtige Eduardo die avond aan avond halsbrekende trapezecapriolen uithaalt, daarbij geassisteerd door de nerveuze Loet. Wanneer de rijke burgemeester de voorstelling bezoekt, verhoogt Eduardo de moeilijkheidsgraad van de Salto Mortale tot duizelingwekkende proporties. Maar maakt hij wel de gewenste indruk op de zaal als hij de onmogelijke act laat uitvoeren door een assistent met hoogtevrees? Frodo Kuipers (1976) volgde de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hij is werkzaam als animatiefilmmaker. Rib-tickling animation about the high-flying Eduardo, who carries out daredevil trapeze feats night after night, assisted by the high-strung Loet. When the rich mayor attends their performance, Eduardo raises the degree of difficulty of the salto mortale to breathtaking proportions. But does he make the desired impression on the audience when he makes an assistant with fear of heights perform the act? Frodo Kuipers (1976) attended the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as a director of animated films.

P

Marley is een puberende skater van zeventien. Hij is enig kind en woont met zijn vader en moeder in een simpel rijtjeshuis. De thuissituatie is op zijn zachtst gezegd gespannen, want de vader vermoedt dat de moeder vreemdgaat. Marley wordt te pas en te onpas geconfronteerd met het huwelijksleed van zijn ouders en zoekt zijn heil buitenshuis. Een fragmentarische vertelling van een naderend einde in een ogenschijnlijk eindeloze zomer. Kevin Boitelle (1986) studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Hij is werkzaam als regisseur. Marley is een puberende skater van zeventien. Hij is enig kind en woont met zijn vader en moeder in een simpel rijtjeshuis. De thuissituatie is op zijn zachtst gezegd gespannen, want de vader vermoedt dat de moeder vreemdgaat. Marley wordt te pas en te onpas geconfronteerd met het huwelijksleed van zijn ouders en zoekt zijn heil buitenshuis. Een fragmentarische vertelling van een naderend einde in een ogenschijnlijk eindeloze zomer. Kevin Boitelle (1986) attended the Maastricht Academy of Fine Arts and Design. He works as a director.


126 Korte Film

Kort! - Een vrije dag Première

B

A Day Off

2015/10 min. Dir Wouter Stoter Pro Maarten van der Ven, VENFILM Sce Wouter Stoter Cam Mark van Aller Pd Elsje de Bruijn Snd Tim van Peppen Snded Michiel de Boer Snddes Michiel de Boer Ed Axel Skovdal Roelofs Cst Marc Madeleyn, Anemone Valcke Tvco NTR TV Komisch drama dat speelt in een moderne villawijk met huizen die zo dicht op elkaar staan dat je overal naar binnen kunt kijken. Tijdens het ontbijt vallen Eriks plannen voor die dag - lekker niksen - in duigen als zijn vrouw hem sommeert om het gras te maaien. Als zij met de drie kinderen in hun veilige Volvo is vertrokken, ziet hij de bevallige au pair van de buren zonnebaden in de achtertuin. Krampachtig probeert hij te bewijzen dat hij vooral geen veertigjarige familieman is die zich heeft begraven in een suffe buitenwijk. Wouter Stoter volgde de Gerrit Rietveld Academie. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van commercials, videoclips en korte films. Comic drama set in a modern exurb, with houses that are so close together that you can easily look inside. At breakfast, Erik’s plans for the day - lazing about fall through when his wife summons him to mow the lawn. When she has left with the three kids in their safe Volvo, he spots the neighbours’ sexy au pair sunbathing in the backyard. Frenetically, he tries to prove that he is everything but a family man in his forties who has hidden himself away in a dreary suburb. Wouter Stoter attended the Gerrit Rietveld Academy. He mainly works as a director of commercials, music videos and short films.

Kort! - Gips Première

B

2015/11 min. Dir Jeroen Houben Pro Julius Ponten, Philip Harthoorn, Habbekrats Sce Martijn Hillenius, Jeroen Houben Cam Gregg Telussa Pd Myrte Beltman Snd Django Kroon Snded Django Kroon Snddes Django Kroon Ed Wouter van Luijn Mus Jeroen Houben Cst Rohan Timmermans, Richelle Plantinga, Huub Smit, Lottie Hellingman, Ewout Eggink, Loes Schnepper, Martijn Hillenius Tvco NTR TV Dis Habbekrats Het is de nachtmerrie van elke twaalfjarige: je arm breken vlak voordat je met je ouders afreist naar het zonnige camping-zuiden. Terwijl je leeftijdsgenoten in de ban van opkomende puberhormonen hun grenzen verleggen aan een Frans zwembad, word jij een blok aan hun been. Maar deze verlegen jongen in het gips herpakt zich als hij zijn toekomst angstwekkend gespiegeld ziet in het burgerlijke gekwaak van zijn ouders en in een onaangepaste eenzame fietser die vreugdeloos aan het kamperen lijkt. Een onverwachte file opent de weg naar een hoopvolle finale. Jeroen Houben (1987) studeerde grafische vormgeving in Eindhoven en volgde daarna de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als filmmaker. It is every twelve-year-old’s nightmare: breaking your arm right before going camping in the sunny South with your parents. While your peers, driven by surging teen hormones, are breaking new ground by a French pool, you become an albatross around their necks. But this timid boy in plaster gets his act together when he sees his future frightfully mirrored in his parents’ bourgeois gaggling and a maladjusted lonely cyclist who seems to be cheerlessly camping. An unexpected traffic jam opens the way to a hopeful finale. Jeroen Houben (1987) studied Graphic Design in Eindhoven and later attended the Willem de Kooning Academy. He works as a filmmaker.


Korte Film 127

Kort! - Je vriendin koopt een AB Kort! - Lockbuster Première vis op de markt Première A Painful Affair

2015/10 min. Dir Emma Westenberg Pro Marleen Slot, Marina Blok, Viking Film Sce Sarah Arnolds Cam Boas van Milligen Bielke Pd Elza Kroonenberg Snd Tom Jansen Snded Vincent Sinceretti Snddes Vincent Sinceretti Ed Mieneke Kramer Mus Haron Aumaj Cst Tibor Lukács, Nyncke Beekhuyzen Tvco NTR TV De wereld van een jonggehuwde keukenverkoper komt op zijn kop te staan als zijn vriendin hem plotseling slaat. Lijkt dit eerst nog een onschuldige reflex, al gauw blijkt het probleem meer systematisch van aard. Langzaam maar zeker probeert de man in deze bitterkomische vertelling erger te voorkomen en de teloorgang van zijn relatie dapper weg te redeneren. Dan koopt zijn vriendin een reusachtige vis op de markt en anticipeert hij, inmiddels tot ervaringsdeskundige verworden, op de onvermijdelijke werkelijkheid. Emma Westenberg (1990, Verenigde Staten) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie. Ze is werkzaam als filmmaker. The world of a newly-wed kitchen seller is turned topsyturvy when his partner suddenly hits him. If at first this seems a harmless reflex, soon the problem appears to be more structural. Slowly but surely, the man tries to prevent worse in this bitter-comic story by bravely reasoning the decline of his relationship away. Then, his wife buys a huge fish at the market and, having learned by experience, he anticipates the inescapable truth. Emma Westenberg (1990, United States) attended the Gerrit Rietveld Academy. She works as a filmmaker.

P

2015/9 min. Dir Jonathan Elbers Pro Wim Boven, Casper Eskes, Niek Teunissen, Umami Media Sce Alexander de Bruijn Cam Thijmen Doornik Pd Robert van der Hoop Snd Noah Pepper Snddes Vincent Sinceretti Vfx Luuk Meijer Ed Xander Nijsten Mus Juho Nurmela Cst Thomas van Luyn, Ronald Manohar, Mustafa Duygulu Tvco NTR TV

Terwijl Joost stiekem wegdroomt bij een heroïsche actiethriller, maken zijn collega’s uit het benauwende, extreem smalle kantoor zich enthousiast op voor een enerverende vakantie. Voor Joost ligt er niet veel opwindends in het verschiet. Of toch wel? Net als iedereen weg is, raakt de grijze kantoorklerk opgesloten in het schoonmaakhok en moet hij de held in zichzelf zien te ontdekken om te kunnen ontsnappen. Vet aangezette komedie over een typische antiheld, gespeeld door cabaretier Thomas van Luyn. Jonathan Elbers (1990) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als filmmaker. While Joost secretly drifts off into a heroic action thriller, his colleagues in the extremely stuffy and cramped office are eagerly anticipating an exciting holiday. Joost does not have much excitement in store. Or does he? Just when everybody has left, the dull pen pusher gets locked inside the cleaning room and is forced to discover the hero inside himself if he wants to get out. Bold comedy about the archetypal antihero, played by cabaret performer Thomas van Luyn. Jonathan Elbers (1990) attended the Netherlands Film Academy. He works as a filmmaker.


128 Korte Film

Kort! - Spoetnik PremièreAB Kort! - Thanatos Première

B

Spoetnik

Thanatos

2015/10 min. Dir Noël Loozen Pro Gijs Kerbosch, Gijs Determeijer, Roel Oude Nijhuis, Halal Sce Noël Loozen Cam Tim Kerbosch Pd Sanne Schat Snd Jaap W. Sijben Snddes Lennert Hunfeld Vfx Robin Hancock, Sander Brouwer, Joppo in de Grot Ed Mieneke Kramer Mus Sjam Sjamsoedin Cst Jiri Loozen, Romy Gevers, Michel van Dousselaere, Michiel Kerbosch, Marcel Zwoverink Tvco NTR TV

2015/10 min. Dir Nova van Dijk Pro Frank Hoeve, Katja Draaijer, BALDR Film Sce Marcel Roijaards Cam Tjitte Jan Nieuwkoop Pd Barbara Westra Snd Victor Horstink Snddes Tom Bijnen Ed Axel Skovdal Roelofs Mus Evelien van den Broek Cst Sam Louwyck, Jorrit de Jong Tvco NTR TV

Sterk gestileerd maar toch speels, licht surrealistisch drama dat zich afspeelt in Waals niemandsland, net over de grens met Nederland. De Limburgse tiener Sam gaat aan de slag bij Spoetnik, een illegaal frietkot dat is vernoemd naar diens specialiteit. Recht tegenover zit een bordeel met een betoverend meisje dat overduidelijk Sams hulp nodig heeft. Noël Loozen (1983) studeerde studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als fotograaf en regisseur. Highly stylised yet playful and slightly surreal drama that is set in Walloon no man’s land, just across the Dutch border. Teenager Sam from Limburg starts working at Spoetnik, a clandestine chips stand named after its specialty. Right across the street is a brothel with an alluring girl who evidently needs Sam’s help. Noël Loozen (1983) attended the Gerrit Rietveld Academy and Netherlands Film Academy. He works as a photographer and director.

Wanneer een eenzame vogelaar in zijn tentje aan het water wordt verrast door de komst van een jongetje, geeft hij zich over aan bespiegelingen over de momenten die er in zijn leven toe deden. Gesterkt door zijn bezoeker overwint hij zichzelf en proeft hij heel even van de vrijheid die hij zo bewondert in de vogel die hij het liefst bespiedt. Dan blijkt dat de jongen hem niet alleen iets brengt. Mythisch kleinood waarin op even ongrijpbare als concrete wijze de onvermijdelijke kracht van Thanatos op originele wijze wordt verbeeld. Nova van Dijk (1976) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur, actrice en schilder. When a bird watcher in his tent by the water is caught unawares by a boy, he loses himself in contemplations about the moments in his life that mattered. Strengthened by his young visitor, he puts away his weaknesses and gets a brief taste of the freedom he so admires in the bird he prefers to watch. Then it turns out the boy does not only bring him something. Mythical gem that visualises, both intangibly and concretely, the inevitable power of Thanatos. Nova van Dijk (1976) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director, actress and painter.


Korte Film 129

Kort! - Zwanger Première

B

Pregnant

2015/7 min. Dir Mascha Halberstad Pro Marleen Slot, Marina Blok, Viking Film Sce Maarten Lebens Cam Mascha Halberstad Pd Mascha Halberstad, Lorenzo Adamson, Sebastian Doermann Snddes Jan Schermer Ed Mascha Halberstad Mus Rutger Reinders Ani Elmer Kaan Cst Kay Greidanus, Sarah Bannier Tvco NTR TV Als student Tyn baldadig over de zwangerschapstest van zijn huisgenote plast als wraak voor een pesterij, komt hij tot een verontrustende ontdekking: hij is zwanger. Voordat hij het weet staat hij ontroerd in een babywinkel met een rompertje met de tekst I Love Dad erop in zijn handen, en niet veel later begint zijn lichaam allerlei vreemde verschijnselen te vertonen. Wat nu? Vrolijke, muzikale poppenanimatie waarin het ruige studentenleven van de protagonist botst met de zoete babywereld. Mascha Halberstad (1973) volgde de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ze is werkzaam als animator en regisseur. When student Tyn wantonly pees on his housemate’s pregnancy test to avenge some pestering, he makes a disquieting discovery: he is pregnant. Before he knows it, he finds himself in a baby shop deeply moved, holding rompers with the text I Love Dad, and not much later his body starts showing all sorts of strange symptoms. What now? Cheerful, musical puppet animation in which the protagonist’s rowdy student life clashes with the cute baby world. Mascha Halberstad (1973) attended the ArtEZ Institute of the Arts. She works as an animator and director.

Licht van mijn leven Première

P

2015/3 min. Dir Leonard Retel Helmrich Pro Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, Tom America Cam Leonard Retel Helmrich Pd Leonard Retel Helmrich Snd Leonard Retel Helmrich Snded Tom America Snddes Tom America Ed Tom America Mus Tom America Cho Leonard Retel Helmrich Cst Remco Campert Deze filmische en poëtische arabesk is een samenwerking tussen dichter Remco Campert, musicus Tom America en cineast Leonard Retel Helmrich. Door middel van Retel Helmrichs single shot cameratechniek wordt een documentaire vertaling gegeven aan Camperts speelse literaire verzoening met de dood in het gedicht Licht van mijn leven. Het gedicht lijkt tegelijkertijd een hommage aan de stad Amsterdam, sferisch onderbouwd door de muziek van America. Leonard Retel Helmrich (1959) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur, scenarist, cameraman en editor. This cinematic and poetical arabesque is a joint effort by poet Remco Campert, musician Tom America and filmmaker Leonard Retel Helmrich. Using a singleshot camera technique, Retel Helmrich presents a documentary translation of Campert’s playful literary reconciliation with death in his poem Licht van mijn leven. The verses also seem to be an ode to the city of Amsterdam, atmospherically sustained by America’s music. Leonard Retel Helmrich (1959) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director, screenwriter, camera man and editor.


130 Korte Film

Lil Kleine & Ronnie Flex - Drank & Drugs

P

2015/3 min. Dir Sam de Jong Pro Gijs Kerbosch, Roel Oude Nijhuis, Gijs Determeijer Cam Boas van Milligen Bielke Ed Mieneke Kramer, Boas van Milligen Bielke Cst Olivia Lonsdale, Chris Peters, Jos Lone Alle tieners zeggen ja, tegen MDMA. De tekst van rapduo Lil Kleine en Ronnie Flex zorgde voor commotie en Kamervragen. De bij het nummer gemaakte retroclip die Sam de Jong draaide (als wederdienst voor Lil Kleine, die in diens Prins een rol voor zijn rekening neemt), werd in de buitenlandse media in één adem genoemd met YouTube-fenomeen Gangnam Style. Op vrolijk 16 mm gedraaid, met hitsige tieners die obsceen in de weer gaan met alledaagse objecten. Sam de Jong (1986) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. All teenagers say yes, to MDMA. The lyrics by rap duo Lil Kleine and Ronnie Flex led to commotion and parliamentary questions. The retro video for the song shot by Sam de Jong (returning the favour to Lil Kleine, who plays a role in De Jong’s Prins), was bracketed together with YouTube phenomenon Gangnam Style in foreign media. Shot on cheerful 16mm, featuring randy teenagers who are obscenely dealing with everyday objects. Sam de Jong (1986) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director.

Lucy

B

2015/10 min. Dir Evert de Beijer Pro Nynke Rusticus, IJssel Producties Sce Evert de Beijer Snddes Evert de Beijer Mus Edwin van der Schrier Ani Evert de Beijer Dis KLIK! Distribution Service De verbeelding van een jongen slaat op hol wanneer hij met zijn ouders een bezoek brengt aan een oudheidkundige tentoonstelling vol merkwaardige fossielen en skeletten. De vier miljoen jaar oude Lucy komt er tot leven en stapt samen met hem in een geheimzinnige metro. Deze brengt hen diep in de krochten van de door exotische creaturen bevolkte prehistorie. Ook de computeranimatie zelf springt uit de band, want deze doet denken aan een grillig, tot leven gewekt schetsboek met kubistische trekjes waarbij de stemmen zich niet onbetuigd laten. Evert de Beijer (1953) studeerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam en de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als animatiefilmmaker. A young boy’s imagination runs amuck when his parents take him to an archaeological exhibition full of intriguing fossils and skeletons. The four-millionyear-old Lucy comes alive and they get on a mysterious subway together. This takes them deep into the caves of prehistory, populated by exotic creatures. The computer animation itself goes wild as well, reminiscent of a fanciful animated sketchbook with cubist features, while the voices keep their end up too. Evert de Beijer (1953) attended the Rijksakademie van beeldende kunsten Amsterdam and the Netherlands Film Academy. He works as a director of animated films.


Korte Film 131

De lullige levensloop van een saaie man Première

P

2015/25 min. Dir Joren Molter Pro Luuk Hoekx, Eva Verweij, Het Filmloket Sce Niek Penning Cam Martijn Melis Pd Rivka Koops Snd Tessa Fransen Snded Christian Labib Vfx Tom Selbeck Ed Stefan Hickert Cst Bert Geurkink, Ferdi Stofmeel, Nienke van Hofslot, Nick Golterman Absurdistisch drama over de wat kleurloze begrafenisondernemer Gerald. Hij zit bijna zonder werk na de komst van een nieuw ziekenhuis dat het aantal doden in zijn slaperige Groningse dorpje aanzienlijk heeft doen afnemen. Zijn enige hobby is trombone spelen in de plaatselijke fanfare. De irritante dirigent, die hem steevast met de verkeerde naam aanspreekt, wil echter dat hij daarmee stopt. Als Gerald per ongeluk een van de vele bejaarden aanrijdt en wordt betrapt door de dirigent, neemt zijn inderdaad lullige leven onverwacht een positieve wending. Joren Molter (1993) richtte op zestienjarige leeftijd het filmcollectief De Filmproductiegroep (FPG) op. Hij studeert momenteel aan de Nederlandse Filmacademie. Absurdist drama about the rather dreary undertaker Gerald. He is almost out of work after the arrival of a new hospital that has substantially decreased the number of deaths in his sleepy Groningen village. His only hobby is playing the trombone in the local brass band. The annoying conductor, however, who invariably addresses him by the wrong name, wants him to quit playing. When Gerald accidentally runs into one of the many seniors and is caught by the conductor, his pathetic life unexpectedly takes a positive turn. Joren Molter (1993) founded the film collective De Filmproductiegroep (FPG) when he was sixteen. He currently studies at the Netherlands Film Academy.

Melany Première

P

2015/8 min. Dir Ruben Broekhuis Pro Herman Slagter, NNFP Sce Relinde de Graaff Cam Floris van der Lee Pd Sigrun Gudmundsdottir Snded Tom de Smit Ed Tim Roza Mus Niek Lucassen Cst Relinde de Graaff, Raymond Thiry, Martin van der Starre, Jade Yilmazoglu Drama over outcast Melany, een jonge vrouw met drugsproblemen die aan de rafelranden van een stad leeft. Als ze plotseling geconfronteerd wordt met haar vader, beginnen werkelijkheid en verbeelding door elkaar heen te lopen. Pijnlijke scènes uit Melany’s jeugd dienen zich onherroepelijk aan. Ruben Broekhuis (1981) volgde de lerarenopleiding beeldende kunst en vormgeving in Zwolle en studeerde aan AKV | St. Joost. Hij is werkzaam als regisseur en scenarist. Drama about outcast Melany, a young woman with drug problems living on the seamy side of town. When she is suddenly confronted with her father, reality and imagination start blurring. Painful scenes from Melany’s childhood inevitably present themselves. Ruben Broekhuis (1981) studied in Zwolle to become a teacher in Visual Arts and Design and attended AKV | St. Joost. He works as a director and screenwriter.


132 Korte Film

Mischa Première

P

2015/12 min. Dir Remy Kooi Pro Guido Franken, Remy Kooi, Sander Pleijsier, Seizure BV Sce Remy Kooi Cam Mark Handels, Joris Hoefakker Snd Alexander Dohmen Snddes Sander Pleijsier Vfx Remy Kooi Ed Remy Kooi Mus Sander Pleijsier Cst Kenny Curfs, Martin Kooi, Theo Brandwijk Dis Cinesud Sovjet-Unie, 1960. Als een van de eerste Russische kosmonauten zal Mischa de ruimte in gelanceerd worden. Tijdens de laatste, beslissende momenten op aarde kijkt de jonge man naar de ene foto die hij bij zich draagt. Hij ziet zichzelf erop staan, als kind, en zijn vader en oudere broer Alexander. Vader heeft alleen maar oog voor Alexander, als altijd. Maar Mischa weet het zeker: vandaag gaat híj zijn vader eindelijk trots maken. Drama over de ultieme poging om erkenning te krijgen. Remy Kooi (1987) studeerde aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Hij is werkzaam als regisseur. The Soviet Union, 1960. As one of the first Russian cosmonauts, Mischa will be launched into space. During the final, decisive moments on earth, the young man looks at the only picture he carries on him. He sees himself as a child, with his father and older brother Alexander. His father only has eyes for Alexander, as always. But Mischa is positive: today he will finally make his father proud. Drama about the ultimate attempt to receive recognition. Remy Kooi (1987) studied at the Maastricht Academy of Fine Arts and Design. He works as a director.

Noorderzon PremièreA French Leave

2015/5 min. Dir Daan Hocks Pro Menno Koop, bäst Sce Daan Hocks Cam Jasper Wolf Pd Rikke Jelier Snd Antoin Cox, Jan Olsman Snded Rens Pluym Snddes Rens Pluym Vfx Ton Habraken Ed Annelien van Wijnbergen Mus Daan Hocks, Boet Hehuat, Teun Hocks Cst Jaap Spijkers, Anneke Blok Een lusteloos ogende man hakt na zijn zestigste verjaardag de knoop door: hij vertrekt. Een afscheidsbriefje voor zijn vrouw is al geschreven en de tassen zijn gepakt. Hij verlaat zijn echtgenote en hun gezapige leven in een rustige buitenwijk. Maar nét als hij nog een laatste glas water in zijn keuken drinkt, komt zijn nietsvermoedende vrouw binnen. Dan blijkt zijn voorgenomen vlucht opeens complexer dan gedacht. Drama dat, in luttele minuten en met minimale inzet van dialoog, de innerlijke strijd van een man glashelder neerzet. Daan Hocks (1976) studeerde aan AKV | St. Joost. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van commercials. After turning sixty, a languid looking man takes the plunge: he takes off. The goodbye note to the wife has been written, his bags are packed. He plans to bid farewell to his wife and their indolent life in a quiet suburb. But right when he drinks a last glass of water in the kitchen, his unsuspecting wife comes in. Suddenly, his intended flight turns out to be more complicated than envisioned. In a few minutes and with a minimal use of dialogue, this drama clearly depicts a man’s inner struggle. Daan Hocks (1976) attended AKV | St. Joost. He mainly works as a director of commercials.


Korte Film 133

De overkantA Paniek! Première Across

2015/19 min. Dir Marnix Ruben Pro Marnix Ruben, Stichting De Overkant Productie Sce Marnix Ruben, Freek de Jonge Cam Liesbet de Loof Pd Marnix Ruben Snd Maarten Leemans Snded Gedeon Depauw Snddes Gedeon Depauw Vfx Misa Marinovik, Remco Consten, Robert van Spanje Ed Bram Rabaey Mus Laurens Joensen, Fay Lovsky, Martijn Lie Hap Po, Sauro Locchi, Marnix Ruben Cst Nick Golterman, Yentl Schieman, Tim Taveirne, Jonas Vermeulen, Sander Van den Broeck, Freek de Jonge, Monique van de Ven ‘Als wij, jongens uit het Goese, wat te zondigen hadden trokken we een weekend naar Terneuzen.’ In 1964 maakt de negentienjarige Freek wekelijks met de veerpont de oversteek naar Zeeuws-Vlaanderen. Daar treft hij zijn vrienden, redacteuren van het literair tijdschrift Stiletto. Ze gaan uit in Terneuzens beruchte jazzcafé Porgy en Bess, en het is elke zondag weer een verrassing waar ze wakker worden. Een amusante semi-autobiografische terugblik op de stappen naar volwassenheid. Naar een verhaal van Freek de Jonge. Marnix Ruben (1986, Belgë) studeerde aan de LUCA School of Arts. Hij is werkzaam als regisseur, scenarist, producent en art director. ‘If we, boys from Goes, had to do some sin, we went to Terneuzen for the weekend.’ In 1964, nineteen-year-old Freek makes the weekly crossing by ferry to ZeeuwsVlaanderen. Here, he meets up with his friends, editors of the literary magazine Stiletto. They go to Terneuzen’s notorious jazz bar Porgy and Bess, and every Sunday it is a surprise where they will wake up. An entertaining, semi-autobiographical review of the path to adulthood. Adapted from a story by Freek de Jonge. Marnix Ruben (1986, Belgium) attended the LUCA School of Arts. He works as a director, screenwriter, producer and art director.

P

2015/6 min. Dir Joost Lieuwma, Daan Velsink Pro Chris Eimers-Mouw, il Luster B.V. Snded Jeroen Nadorp Snddes Jeroen Nadorp Ani Joost Lieuwma, Daan Velsink, Lukas Krepel De zon schijnt, het is een heerlijke dag voor een zomers uitstapje. Opgewekt gaat Marja op weg, maar in de auto wordt ze plotseling overvallen door paniekgedachten. Heeft ze het gas wel uitgedaan? De kraan dichtgedraaid? Oma niet buitengesloten? Wat als een inbreker een open raam aantreft? In deze fris getekende animatiekomedie nemen de denkbeeldige drama’s steeds absurdere vormen aan. Is het echt allemaal verbeelding, of kan er toch nog een addertje onder het gras schuilen? Joost Lieuwma (1981) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als illustrator en animatiefilmmaker. Daan Velsink (1979) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. The sun is shining; it is a beautiful day for a summery outing. Marja cheerfully sets off, but in her car she has a sudden rush of panic. Has she turned off the gas? Has she left the water running? Hasn’t she shut out grandma? What if a burglar finds an open window? In this freshly drawn animation comedy, the imaginary dramas grow to absurd proportions. Is it really all just a figment of her imagination or is there a snag somewhere? Joost Lieuwma (1981) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as an illustrator and director of animated films. Daan Velsink (1979) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a screenwriter and director.


134 Korte Film

Paradijs Première Paradise

P

2015/19 min. Dir Vanesa Abajo Pérez Pro Vanesa Abajo Pérez, Espresso Media Sce Vanesa Abajo Pérez Cam Chris Rudz Pd Pavle Mihalic Snd Raoul Popma Snded Sander Schreuders Snddes Marco Vermaas, Vanesa Abajo Pérez, Sander Schreuders Vfx Daniëlle Kempen Ed Vanesa Abajo Pérez Mus Sandro Fazio, Johan van der Voet Cst Camilla Braaksma, Sally Fenaux, Syarda Steers, Kees Oudheusden, Nicole Gostelie, Carel Wessels, Misaki Yamada, Satoshi Shiraishi, Rod Ben Zeev, Reut Gez Wang In een statig pand aan een Amsterdamse gracht woont mevrouw Lindemans, een welgestelde dame die haar aangename bestaan onder controle lijkt te hebben. Maar ook de rijkste klasse wordt getroffen door de economische crisis, zo blijkt. Hoe langer we de vrouw volgen, hoe duidelijker het wordt dat achter haar elegante verschijning grote angst, verdriet en eenzaamheid schuilgaan. Drama over de economisch woelige tijden en de sociale vraagstukken die daaruit voortkomen. Vanesa Abajo Pérez (1979) studeerde film- en televisiewetenschappen in Madrid. Ze is werkzaam als fotograaf, art director en regisseur. In a stately property on an Amsterdam canal, Mrs. Lindemans lives, a prosperous lady who seems to have her comfortable life under control. But even the wealthiest people are affected by the economic crisis, it turns out. The longer we follow this woman, the clearer it becomes that under her elegant appearance, anxiety and loneliness lie hidden. Drama about the economically turbulent times and the resulting social issues. Vanesa Abajo Pérez (1979) studied Film and Television Studies in Madrid. She works as a photographer, art director and director.

Passage Première

P

2015/10 min. Dir Victor D. Ponten Pro Philip Harthoorn, Julius Ponten, Habbekrats Sce Victor D. Ponten Cam Lennart Verstegen Pd Goof Vermeulen Snd Oliver Pattinama Snded Quincy Vlijtig, Michaël Sauvage Snddes Quincy Vlijtig Ed Patrick Schonewille Mus Thomas Azier Cst Teun Kuilboer, Willem de Bruin Dis Habbekrats Als Rick wordt gebeld door Frank is de rangorde duidelijk. Rick voert uit wat Frank beveelt. Dit keer moet hij een zekere Jason uit de boksschool ophalen en naar een verlaten amfitheater brengen. Dan blijkt het de bedoeling te zijn dat Rick zijn hitman wordt. De intiem babbelende bokser - ook nog eens behept met historisch besef van de beladen plek - maakt het hem niet makkelijk. Maar hiërarchie schept verplichtingen. De verplichting wordt beloond. Victor D. Ponten (1981) studeerde Media & Cultuur in Amsterdam. Hij is werkzaam als regisseur en producent. When Rick gets a call from Frank, the pecking order is clear. Rick does what Frank orders. This time, he has to pick up a certain Jason from the boxing gym and take him to an abandoned amphitheatre. Next, Rick is supposed to become his hitman. The intimately chattering boxer - even possessing historical knowledge of the emotive location - does not make it easy for him. But hierarchy creates obligations. The obligation is rewarded. Victor D. Ponten (1981) studied Media & Culture in Amsterdam. He works as a director and producer.


Korte Film 135

Playground

P

2014/3 min. Dir Gerco de Ruijter Pro Gerco de Ruijter Snddes Michel Banabila Mus Michel Banabila Ani Gerco de Ruijter Dis LIMA Tweeduizend stills monteerde beeldend kunstenaar Gerco de Ruijter voor zijn stop-motionfilm met American football als thematiek en vorminspiratie. De rechthoekige verhouding van het football field bepaalde de kadrering van de animatiefilm. Na De Ruijters montage vormen de verzamelde satellietopnames van Google Earth een abstracte beeldenreeks met herkenbare elementen: het markante groene gras, de typerende belijning en de vele symbolen die horen bij de beroemde Amerikaanse tak van sport. Gerco de Ruijter (1961) studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als beeldend kunstenaar en regisseur. Two thousand stills fine artist Gerco de Ruijter edited for his stop-motion film, taking American football as his theme and formal inspiration. The rectangular grid of the football field determined the framing of the animation film. After De Ruijter’s editing, satellite images collected from Google Earth form an abstract series of images with familiar elements: the striking green grass, the typical lines and the many symbols belonging to the visual culture of this famous American sport. Gerco de Ruijter (1961) attended the Willem de Kooning Academy. He works as a visual artist and a director.

Point Taken - Perron 13 Platform 13

P

2015/13 min. Dir Camiel Zwart Pro Sanne Cousijn, Camiel Zwart, Blackframe Sce Camiel Zwart, Klaus Jürgens Cam Martijn Cousijn Pd Barbara Kusmirak Snd Dennis Kersten Snded Alex Booy Snddes Alex Booy Vfx Jesse Hovestreijdt Ed Joël Hielckert Mus Rijndert van Woudenberg Cho Klaus Jürgens Cst Shintaro Oue, Angelle Peters, Kenzo Kusuda Tvco NTR TV Met sierlijke en zelfverzekerde bewegingen houdt een Japanse conducteur in deze tragikomische dansfilm de mensenstroom op een treinstation onder controle. Totdat zijn oog valt op een poster van een van Japans meest beroemde prenten. Hij voelt zich opgetild door de Grote Golf, om vervolgens te landen in een grauwe wereld waar mensen hem niet meer gehoorzamen. Opnieuw zoekend naar kracht en houvast ontwaart hij op een tegenoverliggend perron een Europese vrouw die worstelt met een stapel koffers. Camiel Zwart (1980) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als filmmaker en producent. With graceful and confident gestures, a Japanese railway conductor keeps the human flow at a train station under control in this tragicomic dance film. Until his eye spots a poster of one of Japan’s most famous prints. He feels uplifted by the Big Wave, before landing in a grey world where people no longer obey him. Looking to regain some strength and grip, on a platform facing him he notices a European woman struggling with a pile of suitcases Camiel Zwart (1980) attended the Netherlands Film Academy. He works as a filmmaker and producer.


136 Korte Film

Point Taken - Son du Serpent

P

2015/11 min. Dir Tami Ravid Pro Floor Onrust, Family Affair Films Sce Tami Ravid, Feri de Geus Cam Diderik Evers Snd Taco Drijfhout Snded Taco Drijfhout Ed Patrick Schonewille Cho Feri de Geus Cst Guillaume Nidjo, Rachelle Agbossou Dansfilm waarin een Afrikaanse man koortsachtig zoekt naar zijn vrouw die spoorloos is verdwenen. Zijn deels in een bovennatuurlijke realiteit afspelende dwaaltocht ontvouwt zich als een road movie. Steeds blijft de man onverminderd verlangen naar zijn geliefde. Heen en weer geslingerd tussen het moderne en het traditionele Afrikaanse leven vraagt hij zich af of hij zijn geliefde wellicht verloren heeft aan een onzichtbare wereld. Tami Ravid (1976, Jeruzalem) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur en scenarist. In this dance film, an African man feverishly looks for his wife who has vanished without a trace. His ramble, partly taking place in a supernatural reality, unfolds like a road movie. All the time, the man’s longing for his darling is undiminished. Torn between the modern and the traditional African life, he wonders if he may have lost his dearest to an invisible world. Tami Ravid (1976, Jerusalem) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director and screenwriter.

Red-end and the Factory Plant Première

B

2015/15 min. Dir Robin Noorda, Bethany de Forest Pro Erik Schut, Steven de Beul, Ben Tesseur, Beast Animation Sce Robin Noorda Cam Robin Noorda Pd Bethany de Forest Snded Jos van Galen Snddes Paul Godschalk, Robin Noorda, Jos van Galen Ed Robin Noorda Mus Phantom Frank Ani Andreas De Ridder, Robin Noorda, Bethany de Forest, Ben Tesseur, Steven de Beul Deze kleurrijke animatie in stop-motion geeft de bioindustrie een heel nieuw gezicht. Redback gaat rode pepers verzamelen in het bos en ontdekt dat in de natuur onverwachte gevaren schuilen. Ternauwernood ontsnapt aan de kaken van grote vleesetende planten wordt hij alsnog gevangen en samen met geoogste bekerplanten afgevoerd naar een helse productielijn. Avontuur in een wereld waarin bekende zaken toch wonderlijk en vreemd zijn. Robin Noorda (1959) volgde de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als animator, filmmaker en producent. Bethany de Forest (1966) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is werkzaam als beeldend kunstenares, fotograaf en filmmaker. This colourful animation in stop motion gives the bioindustry a completely new face. Redback sets out to collect red peppers in the woods and finds out that in the nature unexpected dangers lurk. Having barely escaped the jaws of large carnivorous plant, he is captured after all and transported, along with harvested pitcher plants, to an infernal production line. Adventure in a world where familiar things are nevertheless peculiar and strange. Robin Noorda (1959) attended the Gerrit Rietveld Academy. He works as an animator, filmmaker and producer. Bethany de Forest (1966) attended the HKU University of the Arts Utrecht. She works as a visual artist, photographer and filmmaker.


Korte Film 137

Robotic

P

2015/4 min. Dir Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Pro Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job, Joris & Marieke Sce Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw Ani Joris Oprins, Marieke Blaauw, Job Roggeveen Videoclip waarin zelflerende robot-onderdelen de geest krijgen als ze dansen op de electrohouse van Fedde Le Grand en het duo Jewelz & Sparks. In het lab van een robot-ingenieur leren de soepel bewegende bouwstenen samenwerken, waarbij ze energiek swingende patronen vormen. Als de deeltjes aan elkaar klitten tot een grote robot met een eigen wil, loopt het vrolijke experiment uiteindelijk toch uit de hand. Job Roggeveen (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Joris Oprins (1980) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Hij is werkzaam als filmmaker. Marieke Blaauw (1979) studeerde aan de Design Academy Eindhoven. Ze is werkzaam als filmmaker. Music video in which self-learning modular robot parts are inspired to dance to the electro house of Fedde Le Grand and the duo Jewelz & Sparks. In a robot engineer’s lab, the smoothly moving modules learn to cooperate, forming energetically swinging patterns. When the separate parts stick together to make up a large robot with its own will, the merry experiment eventually does get out of hand. Job Roggeveen (1979) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Joris Oprins (1980) attended the Design Academy Eindhoven. He works as a filmmaker. Marieke Blaauw (1979) attended the Design Academy Eindhoven. She works as a filmmaker.

SAI GON Première

P

2015/4 min. Dir Oerd van Cuijlenborg Pro Oerd van Cuijlenborg Snddes Oerd van Cuijlenborg Ani Oerd van Cuijlenborg Vietnamese stemmen, rumoer van verkeer op straat, een blaffende hond, het geruis van de regen. Geluiden die Oerd van Cuijlenborg tijdens zijn reizen tussen 2007 en 2014 in en rond Ho Chi Minhstad (voorheen Saigon) opnam, blazen leven in het nu eens broeierige, dan weer vrolijke kleur- en lijnenspel van deze abstracte animatiefilm. Het beeldmateriaal werd direct geschilderd op 16mm-film en vervolgens digitaal bewerkt, gekleurd en gemonteerd. Oerd van Cuijlenborg (1973) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en volgde cursussen aan het Nederlands Instituut voor Animatiefilm. Hij werkt als regisseur, animator en editor. Vietnamese voices, traffic and street noise, a barking dog, the hissing of rain. The sounds that Oerd van Cuijlenborg recorded during his trips in and around Ho Chi Minh City (former Saigon) between 2007 and 2014, breathe life into the now sultry, now brisk colour and line patterns of this abstract animation movie. The animated material was mainly painted directly onto 16mm film, before being digitally processed, coloured and edited. Oerd van Cuijlenborg (1973) studied at the HKU University of the Arts Utrecht and attended courses at the Netherlands Institute for Animation Film. He works as a director, animator and editor.


138 Korte Film

Scheet Première Fart

P

2015/6 min. Dir Victor Horstink Pro Victor Horstink, Victor Horstink Sce Victor Horstink Cam Victor Horstink Snd Victor Horstink Snded Victor Horstink Snddes Victor Horstink Ed Victor Horstink Cst Pauline Greidanus, Abel Nienhuis Poëtische film over drie fases van een relatie die worden geïllustreerd door de manier waarop naar een scheet wordt gekeken. Verteld vanuit het perspectief van een vrouw, die terugdenkt aan de eerste ontmoeting met haar geliefde en zich in voiceover afvraagt wanneer ze voor het eerst in elkaars stank zaten, wordt met korte momentopnamen een beeld van hun veranderende leven samen geschetst. Victor Horstink (1980) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is voornamelijk werkzaam als geluidsman. Poetic film about three phases of a relationship that are illustrated by the way a fart is being looked upon. Told from the perspective of a woman, who thinks back to the first meeting with her love and in the voice-over wonders when they were confronted with each other’s stench for the first time, the film uses short snapshots to depict their changing life together. Victor Horstink (1980) attended the Netherlands Film Academy. He mainly works as a sound engineer.

Sef - Wakker

P

2015/4 min. Dir Yousef Gnaoui Cam Michael Brooke Pd Jan-Jasper van Oord Ed Arthur Ivens Sef, de artiestennaam van Yousef Gnaoui, rapt er vrolijk op los in Wakker, het eerste nummer van zijn album In Kleur, en stond voor het eerst ook achter de camera. In zijn clipregiedebuut knallen de kleuren haast van het scherm. ‘Net als in de muziek wilde ik graag mijn invloeden toonbaar maken en meerdere dingen op een hoop gooien: Afrikaanse fotografie, rapshit, kleur. Ik ben gaan uitbeelden wat ik voor me zag als ik naar de muziek luisterde.’ Aldus Sef zelf. Yousef Gnaoui (1984), artiestennaam Sef, richtte op zijn twintigste samen met zijn buurjongen The Flexican de rapgroep Flinke Namen op. Hij is voornamelijk werkzaam als rapper. Sef, the stage name of Yousef Gnaoui, cheerfully raps nineteen to the dozen in Wakker, the first track from his album In Kleur, and also stood behind the camera for the first time. In his music video directing debut, the colours almost spatter from the screen. ‘Just as in the music, I wanted to show my influences and throw several things together: African photography, rap shit, colour. I started visualising what I saw when I listened to the music.’ Says Sef himself. Yousef Gnaoui (1984) a.k.a. Sef founded the rap group Flinke Namen together with his neighbour The Flexican when he was twenty. He mainly works as a rapper.


Korte Film 139

SPLINTERTIME

B

2015/11 min. Dir Rosto Pro Rosto, Nicolas Schmerkin, Geert van Goethem, Studio Rosto A.D, Autour de Minuit Productions, S.O.I.L Sce Rosto Cam Stephan Schmidt Pd Franck Limon-Dupercmeur Snddes Tom Hambleton Ed Nicolas Schmerkin, Rosto Mus Thee Wreckers Cho Robin Berkelmans Ani Daan Spruijt, Bas van Bergen, Eddy Moussa, Damien Climent, Cyril Costa, Antoine Delacharlery, Lucas Morandi, Tom van Gestel, Jos de Boevere, Martijn Paasschens ‘Riemen vast, dan gaan we dansen op het geluid van brekend glas.’ Vier bandleden verschijnen als slaperige geesten in een ambulance die met de verpleegster aan het stuur vaart maakt en in een smetteloos sneeuwlandschap de weg kwijtraakt. Is het een droom, een zinsbegoocheling of gewoon de surrealistische fantasie van animatiefilmer en musicus Rosto? Met een mengvorm van animatie en live-action roept hij een heel eigen wereld op. Derde muziekfilm in een serie met Thee Wreckers. Rosto is werkzaam als muzikant, animator en regisseur. Zijn film Jona/Tomberry (2005) won de Grand Prix Canal+ in Cannes. ‘Zip up! And let’s dance to the sound of breaking glass.’ Four band members appear as sleepy spirits in an ambulance with a nurse at the wheel, which is cruising and loses its way in an immaculate snowy landscape. Is it a dream, a hallucination or just animator and musician Rosto’s surrealist fantasy? Using an amalgam of animation and live action, he evokes a completely singular world. The third in a series of musical films featuring Thee Wreckers. Rosto works a musician, animator and director. His film Jona/Tomberry (2005) won the Grand Prix Canal+ in Cannes.

Sundays

P

2015/15 min. Dir Mischa Rozema Pro Jules Tervoort, Ania Markham, Stacy Perskie, PostPanic Pictures Sce Kevin Koehler Cam Jon Gaute Espevold Pd Roberto Bonelli Snddes Jochen Mader Ed Mischa Rozema Mus Ben Lukas Boysen Cst Brian Petsos, Sofia Sisniega Dis PostPanic Pictures Filosofische sciencefictionfilm waarin het einde van de wereld zich als een ware nachtmerrie aandient voor de ogen van Ben. De man beweegt zich door een apocalyptisch ogend Mexico City terwijl hij tegelijkertijd wordt geconfronteerd met de herinnering aan de liefde van zijn leven. Droomachtige flitsen daarvan worden versneden met duistere luchten boven een futuristische stad, instortende gebouwen, robots en alomtegenwoordige camera’s. Ontwikkeld als ‘proof-of-concept’, een eerste stap naar de realisatie van een speelfilm. Mischa Rozema (1971) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. In this philosophical science-fiction short, the end of the world presents itself as a veritable nightmare to Ben’s eyes. The man moves across an apocalyptic looking Mexico City, while at the same time being confronted with the memory of the love of his life. Dreamlike flashes of this are interlaced with dark skies over a futuristic city, collapsing buildings, robots and ubiquitous cameras. Developed as a ‘proof-of-concept’, a first step towards the realisation of a feature film. Mischa Rozema (1971) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.


140 Korte Film

SymmetryA The Prodigy - Wild Frontier 2015/29 min. Dir Ruben van Leer Pro Sander Verdonk, Denis Wigman, CTM Pictures Sce Ruben van Leer Cam Paul Özgür, Marc de Meijer Pd Barnaby Monk, Laetitia Migliore Snd Lennert Hunfeld Snded Zbigniew Wolny Snddes Henry Vega Vfx Tom Geraedts Ed Amber Hooijmans Mus Joep Franssens, Henry Vega Cho Lukas Timulak Cst Lukas Timulak, Claron Mc Fadden Gekluisterd aan het computerscherm van onderzoekscentrum CERN meent fysicus Lukas tussen de enorme machines de sopraan Claron McFadden te ontwaren. Al zingend vraagt ze hem of hij meer van zo’n deeltje houdt dan van zichzelf, of hij in dat deeltje wil opgaan. Dansend door vreemde werelden volgt hij haar in een wonderlijk spel van aantrekken en afstoten, waarbij ze hem meeneemt naar het moment van voor de oerknal, toen tijd nog niet bestond. De dansfilm toont een liefdesverhaal zonder eind, deels gefilmd in de CERN-deeltjesversneller. Ruben van Leer (1984) studeerde aan de Nederlandse Film Academie en het Sandberg Instituut. Hij is werkzaam als schrijver, regisseur en co-producent. Glued to his computer screen at the CERN research centre, physician Lukas thinks he descries soprano Claron McFadden among the humongous machines. Singing, she asks him if he loves a particle more than himself, or whether he wants to merge with it. Dancing across strange worlds, he follows her in a weird and wonderful game of attraction and rejection, while she takes him back to the moment before the big bang, when time didn’t exist. The dance film shows a love story without end, partly shot inside the Large Hadron Collider at CERN. Ruben van Leer (1984) attended the Netherlands Film Academy and studied at the Sandberg Instituut. He works as a writer, director and co-producer.

P

2015/4 min. Dir Mascha Halberstad Pro Mascha Halberstad, Superflix Sce Mascha Halberstad Cam Mascha Halberstad Snddes The Prodigy Ed Mascha Halberstad Mus Liam Howlett Ani Elmer Kaan Dis KLIK! Distribution Service Geanimeerde videoclip in stop-motion voor The Prodigy. Tijdens een kampeertrip in de bossen bestudeert motormuis Nelson het dualisme. Wanneer midden in de nacht twee jagers opdoemen, nemen de door de ruige song begeleide gebeurtenissen een duistere en zelfs magische wending. De kiem voor deze clip werd gelegd toen Prodigy-frontman Liam Howlett toevallig op televisie Mascha Halberstads animatie Munya in mij zag en besloot om de animator te vragen. Let op de vos. Die is afkomstig uit Nasty, een eerdere clip van The Prodigy. Mascha Halberstad (1973) volgde de ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ze is werkzaam als animator en regisseur. Animated music video in stop motion for The Prodigy. While camping in the woods, biker Nelson studies dualism. When in the middle of the night two hunters appear, the rough song accompanies events that take a dark and even magical turn. The seed for this song was sown when Prodigy frontman Liam Howlett accidentally saw Mascha Halberstad’s animation Munya in mij on television and decided to ask the animator. Notice the fox. He is from Nasty, a previous video by The Prodigy. Mascha Halberstad (1973) attended the ArtEZ Institute of the Arts. She works as an animator and director.


Korte Film 141

Ultrakort - Bingo! Bingo!

P

2015/2 min. Dir Patrick Schoenmaker Pro Daan Velsink, Breinmonster animation productions Sce Patrick Schoenmaker Pd Patrick Schoenmaker Snddes Jeroen Nadorp Ed Daan Velsink Mus Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Ani Patrick Schoenmaker, Bob Wolkers, Florian Walraven, Nicole Derksen, Merel van den Broek Dis Frame Order Het verzorgingshuis Avondrood is een treurig eindstation. De bingo-avond is het enige lichtpuntje voor de kwieke bejaarde Gerda. Nog één vakje heeft ze open op haar kaart. Als dan het laatste bingoballetje onverwacht verdwijnt, begint ze een absurde zoektocht. Alsof haar leven ervan afhangt gaat ze in deze animatiefilm tot het uiterste om de bingo-uitslag boven water te krijgen. Patrick Schoenmaker studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als ontwerper en animator. The Avondrood nursing home is a depressing end station. The weekly bingo night is the only spark of joy for feisty elderly Gerda. She has got one blank left on her card. When the last tiny ball suddenly disappears, she starts an absurd search. As if her life depends on it, she goes to extreme lengths in this animation film to unearth the outcome of that night’s bingo game. Patrick Schoenmaker attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a designer and animator.

Ultrakort - Bird of PreyA 2015/2 min. Dir Jelle Brunt, David de Rooij Pro Chris Eimers-Mouw, Michiel Snijders, Arnoud Rijken, il Luster Films Sce Jelle Brunt, David de Rooij Snddes Jeroen Nadorp Mus Alex Debicki Ani Jelle Brunt, David de Rooij Dis il Luster Films In een desolate woestijn bereiden twee desperado’s zich onder de brandende zon voor op een duel in klassieke westernstijl. Inzet is een tas met waardevolle inhoud. Ogen loeren, zweetdruppels parelen. Wie zal het snelste schieten? Terwijl zelfs het beeldkader van deze animatiefilm onder de spanning dreigt te bezwijken, kijkt boven in een kale boom een hongerige gier likkebaardend toe. Jelle Brunt studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als animator en illustrator. David de Rooij studeerde aan de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als animator en illustrator. In a desolate desert, two desperados prepare for a duel in classic western style under the blazing sun. The stake is a bag with valuable contents. Eyes leer, foreheads are beaded with sweat. Who will be the fastest shooter? While even the frame of this animation film threatens to collapse under the tension, a hungry vulture is licking its beak up in a bare tree. Jelle Brunt attended the Willem de Kooning Academy. He works as an animator and illustrator. David de Rooij attended the Willem de Kooning Academy. He works as an animator and illustrator.


142 Korte Film

Ultrakort - Deadly Drive-in Disaster

P Ultrakort - Full FeatherA Jacket

2015/3 min. Dir Arjan Wilschut Pro Hans Buying, Comic House Amsterdam B.V. Sce Arjan Wilschut Cam Dick Wilschut Pd Jelle Gijsberts Snded Jeroen Nadorp Snddes Hans Buying Ani Arjan Wilschut, Pascal Vermeersch, Sarah Menheere, Viktor Venema

2015/3 min. Dir Liz el Saadany Pro Jiek Weishut, The Drawing Room Sce Liz el Saadany Snded Jeroen Nadorp Snddes Juus Piek Mus Rinus Aarts, Dolf de Kinkelder Ani Liz el Saadany, Marjon Haasnoot, Arjen van der Meer Dis KLIK! Distribution Service

Wanneer bij geheim agente Sola Powers het UFOalarm afgaat, dumpt ze haar minnaar en komt ze in actie. Bezoekers van een naburige drive-in worden belaagd door echte buitenaardse wezens terwijl ze naar een film over een UFO-invasie kijken. Bij haar strijd met de vijandelijke indringers gebruikt Sola letterlijk alle filmische middelen. Animatie met veel genre-knipogen. Arjan Wilschut (1971) studeerde grafische vormgeving in Rotterdam. Hij is voornamelijk werkzaam als kinderboekenschrijver en animator.

De klungelige meeuw Manfred is schoonmaker bij de Meeuwse Luchtmacht. Hij heeft het er naar zijn zin, totdat hij door een bizar toeval moet invallen voor een uitgeschakelde meeuwsoldaat. Totaal onvoorbereid wordt Manfred in deze animatiefilm meegesleept in een gevaarlijke, met onstuitbare vaart getekende missie boven het vijandelijke mensenlandschap. Liz el Saadany studeerde grafische vormgeving in Rotterdam en volgde de Willem de Kooning Academie. Ze is voornamelijk werkzaam als animator.

When secret agent Sola Powers’ UFO alarm is activated, she dumps her lover and jumps into action. Visitors of a nearby drive-in theatre are preyed on by real aliens while watching a 3D flick about a UFO invasion. Sola literally uses all cinematic tools to defeat the ruthless intruders. Animation, teeming with winks to other genres. Arjan Wilschut (1971) studied Graphic Design in Rotterdam. He mainly works as a writer of children’s books and animator.

The clumsy seagull Manfred enjoys his humble work as a cleaner at the Air Force base. Until a bizarre accident forces him to take the place of a killed seagull soldier. In this animation movie, the completely unprepared Manfred embarks on a highly dangerous mission, drawn at full tilt, over enemy human territory. Liz el Saadany studied Graphic Design in Rotterdam and attended the Willem de Kooning Academy. She mainly works as an animator.


Korte Film 143

Under the Apple Tree Première

B

2015/17 min. Dir Erik van Schaaik Pro Peter Mansfelt, Paul Mathot, Anita van Dalen, Ben Tesseur, Steven de Beul, Pieter-Rim de Kroon, Pedri Animation BV, Erik van Schaaik Productions, Beast Animation, Dutch Light Films Sce Erik van Schaaik Cam Peter Mansfelt, Steven Frederickx Pd Erik van Schaaik Snded Rinus Aarts Snddes Rinus Aarts Vfx Gatze Zonneveld Ed Erik van Schaaik Mus Miguel Boelens Ani Sergio Lara Jimenez, Rosanne Janssens, Maarten van Rooy, Erik van Schaaik Cst Tim Gunther, Claire King Dis SND Films Wanneer de wormen zijn appels blijven verpesten, pleegt een wanhopige appelboer zelfmoord. Zijn broer, de priester die naast hem woont, begraaft de boer op zijn kerkhof en ziet zijn kans schoon om de door hem zo gehate appelbomen om te hakken. Tegelijk zoekt worm Aber, die wreed van zijn broer Crombie werd gescheiden, een nieuw huis dat hij vindt in het lichaam van de appelboer. Horrorkomedie in stop-motion over ruziënde broers, wormen, zure appels en het geheim van zombies. Erik van Schaaik (1968) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is werkzaam als animator, regisseur en scenarist. When worms keep spoiling his apples, a desperate apple farmer commits suicide. His brother, the priest living next door, buries the farmer in his graveyard and seizes the opportunity to chop down the apple trees he loathes. At the same time, worm Aber, who was so cruelly separated from his brother Crombie, is looking for a new home, which he finds in the apple farmer’s corpse. Horror comedy in stop motion about quarrelling brothers, worms, sour apples and the secret of zombiedom. Erik van Schaaik (1968) studied at ArtEZ Institute of the Arts. He works as an animator, director and screenwriter.

Voor Film

B

Supporting Film 2015/11 min. Dir Douwe Dijkstra Pro Bart Jansen Sce Douwe Dijkstra Cam Douwe Dijkstra Snddes Rob Peters Vfx Bas Koopmans Mus Rob Peters Dis Go Short - International Short Film Festival Nijmegen Hoe bekijkt iemand met liefdesverdriet een film? En een dove man, een filmwetenschapper en een meisje van zes? Ondersteund door levendige animaties delen uiteenlopende filmkijkers hun ervaringen. Wat verlangen mensen van een film, waar kunnen ze zich over opwinden en waar kunnen ze juist helemaal in opgaan? De korte film is niet alleen gemaakt om een blik te werpen op de filmkijker, maar ook om nieuw leven te blazen in een door reclamefilms verdrongen genre: de artistieke voorfilm in de bioscoop. Douwe Dijkstra (1984) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Hij is werkzaam als video artist en filmmaker. How does a person wearing the willow watch a movie? And a deaf man, a film scientist or a six-year-old girl? Buoyed by lively animations, diverse movie watchers share their experiences. What do people expect from a film, what gets them hot under the collar or what totally absorbs them? This short film was made not only to examine the movie viewer, but also to breathe new life into a genre that was elbowed out by advertising shorts: the artistic short in movie theatres. Douwe Dijkstra (1984) studied at ArtEZ Institute of the Arts. He works as a video artist and filmmaker.


144 Korte Film

WildenA Yellow Claw & Cesqeaux - Legends Ft. Kalibwoy Wild Ones 2014/35 min. Dir Tom van Blommestein Pro Erik Glijnis, Sce Philip Rölig Cam Emo Weemhoff Pd Alette van Zwieten, Veerle Koldijk, Roddia Rumahloine Snd Thijs Felperlaan Snded Thijs Felperlaan Snddes Thijs Felperlaan Ed Xander Nijsten Mus Jesper Ankarfeldt Cst Anna Nijenhuis, Vanja Rukavina, Jakob Nieuwenhuijsen, Raymond Thiry Joey is een intelligente jongen die in rap tempo afstevent op volwassenheid. Hoewel de maatschappij aan zijn voeten ligt, ervaart de jongeman een enorme leegte en ziet hij de vele mogelijkheden die hem worden geboden vooral angstig tegemoet. Joey verlangt juist naar een vrij en zorgeloos leven. In dit drama bieden vrijbuiters Lucas en Ties hem, nota bene op zijn eigen feestje, de weg naar een consequentieloos bestaan. Lukt het Joey om met deze nieuwe levensstijl de leegte die hij ervaart op te vullen? Tom van Blommestein (1991) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur, voornamelijk van televisiedrama’s. Joey is an intelligent kid hurtling towards adulthood. Although society is at his feet, the young man experiences a gaping emptiness and mainly faces the many opportunities offered to him with anxiety. Joey longs for a free and untroubled life. In this drama, the libertines Lucas and Ties offer him, on his own party of all times, the way to a life without consequences. Will this new lifestyle give Joey the tools to fill the emptiness he experiences? Tom van Blommestein (1991) attended the Netherlands Film Academy. He mainly works as a director of television dramas.

P

2014/4 min. Dir Tim van den Elskamp, Bryan van Belzen Cam Tim van den Elskamp Ed Tim van den Elskamp DJ-formatie Yellow Claw schakelde voor de titeltrack van hun EP Legends de hulp in van Kalibwoy. De Amsterdamse dancehall-artiest neemt ook de hoofdrol voor zijn rekening in de videoclip, die de onderbuik en het straatleven van de Bijlmer als decor heeft. Rauwe zwartwit-beelden met een hoog gangster-gehalte, maar ook een paar camerakraanbewegingen tussen metroviaducten en langs de daken van de Bijlmerflats. Gedraaid door de in rapvideo’s gespecialiseerde maar zelf cameraschuwe muzikant en regisseur Teemong. Teemong (de artiestennaam van Timon van den Elskamp), is werkzaam als muzikant, producent en regisseur. For the title track of their EP Legends, DJ collective Yellow Claw called in the help of Kalibwoy. The Amsterdam-based dancehall artist also plays the leading role in the music video, with the underbelly and street life of de Bijlmer suburb as its backdrop. Raw black-and-white images with a high gangster content, but also some camera crane movements between subway fly-overs and along the roofs of suburban high-rises. Shot by musician and director Teemong, specialist in rap videos, but camera-shy himself. Teemong (Tim van den Elskamp’s stage name), works as a musician, producer and director.


Korte Film 145

Yellow Claw, Diplo & LNY TNZ - Techno Ft. Waka Flocka Flame

P

2014/4 min. Dir Victor D. Ponten Pro Julius Ponten, Philip Harthoorn, Habbekrats Sce Victor D. Ponten Cam Lennert Hillege Pd Goof Vermeulen Ed Patrick Schonewille Cst Stefan de Walle, Sigrid ten Napel, Mathieu Wijdeven, Martijn Lakemeier, Huub Smit, Jacob Nieuwenhuijsen, Manuel Broekman, Lodi Remmen Verhalende videoclip over de tragische kringloop van het lot. Wanneer een boer de installatie van een extacy-laboratorium op zijn erf toestaat en zo het zelfstandige leven van zijn studerende dochter bekostigt, voltrekt zich een noodlottige cirkel. De clip is een samenwerking van Yellow Claw, Diplo & LNY TNZ met de Amerikaanse rapper Waka Flocka Flame. De track is afkomstig van de EP Amsterdam Trap Music Vol.2. Victor D. Ponten (1981) studeerde Media & Cultuur in Amsterdam. Hij is werkzaam als regisseur en producent. Narrative music video about the tragic cycle of fate. When a farmer allows the fitting of an ecstasy lab on his farm yard to pay for the independent life of his student daughter, a fatal circle forms. The video is a joint effort by Yellow Claw, Diplo & LNY TNZ with the American rap artist Waka Flocka Flame. The track comes from the EP Amsterdam Trap Music Vol. 2. Victor D. Ponten (1981) studied Media & Culture in Amsterdam. He works as a director and producer.

Young & Sick - Ghost of a Chance

B

2014/4 min. Dir Jeroen Houben Pro B채st Cam Gregg Telussa Ed Jeroen Houben Cst Laura Verlinden, Tomer Pawlicki Achter het soulvolle Young & Sick gaat de Nederlander Nick van Hofwegen schuil, die vanuit Amerika opereert. Behalve muzikant is hij ook ontwerper van albumhoezen, voor onder anderen Robin Thicke en Maroon 5. Het visuele aspect van zijn clip bij Ghost of a Chance liet hij echter over aan regisseur Jeroen Houben. Die maakte er een romantisch spookverhaal van, waarin een jonge ballerina gekweld wordt door de herinnering aan een verloren liefde. Overal duikt zijn verschijning op: in de huiskamer, in de kerkbanken en langs de weg. Jeroen Houben (1987) studeerde grafische vormgeving in Eindhoven en volgde daarna de Willem de Kooning Academie. Hij is werkzaam als filmmaker. Young & Sick is the soulful brainchild of Dutchman Nick van Hofwegen, who operates from the United States. Besides a musician, he is also a designer of album artwork, for artists like Robin Thicke and Maroon 5. Still, he left the visual aspect of his video for Ghost of a Chance to director Jeroen Houben. Houben turned it into a romantic ghost story, in which a young ballerina is tormented by the memory of a lost love. His appearance pops up everywhere: in the living room, among the church pews and beside the road. Jeroen Houben (1987) studied Graphic Design in Eindhoven and later attended the Willem de Kooning Academy. He works as a filmmaker.


146 Korte Film

Zeezucht

B

Jonas and the Sea 2015/12 min. Dir Marlies van der Wel Pro Roel Oude Nijhuis, Halal Sce Marlies van der Wel, Ruben Picavet Mus Tim van Berkenstijn Ani Marlies van der Wel, Nadia Meezen, Joyce Stenneke Dis KLIK! Distribution Service Stormachtige nachten, dromerige dagen aan strand en zee, de betovering van de wereld onder water. Het leven van de oude jutter Jonas in handgeschilderde animatiebeelden gecombineerd met fotowerk en eenvoudige digitale elementen. Sinds zijn kindertijd droomt Jonas van een leven tussen de vissen en bouwt hij bizarre installaties om het onmogelijke te realiseren. De vissers van het dorp kijken nieuwsgierig toe in deze melancholieke vertelling over een tragische held die weet dat de tijd dringt. Marlies van der Wel studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is werkzaam als animator en regisseur. Blustery nights, dreamy days at the beach and by the sea, the enchantment of the underwater world. The life of old beachcomber Jonas in hand-painted animations, combined with photography and simple digital elements. Since childhood, Jonas dreams of a life among the fish and constructs bizarre installations to realise the impossible. The village fishermen look on inquisitively in this melancholy narration about a tragic hero who knows time is short. Marlies van der Wel attended the HKU University of the Arts Utrecht. She works as an animator and director.


Televisiedrama TV Drama


148 Televisiedrama

De affaire Première

P

2015/50 min. Dir Hanro Smitsman Pro Robert Kievit Sce Alma Popeyus, Hein Schütz Cam Lennert Hillege Pd Elza Kroonenberg Snd Eddy de Cloe Snded Sander Houtman Ed Boelie Vis Mus Fons Merkies Cst Peter Blok, Kiki van Deursen, Margo Dames, Sinan Eroglu, Mark Kraan, Jessica Zeylmaker, Pien Westendorp, Roos Ouwehand, Katarina Justic, Erik van Welzen, Bart Klever, Juda Goslinga, Menno van Beekum, Mamoun Elyounoussi, Saman Amini, Nader Farman, Hans Croiset, Lukas Dijkema, Joop Keesmaat, Marcel Zwoferink, Lotje van Lunteren, Ber Huiskens, Herman Egbers, Dennis Coenen, Judith Edixhoven Tvco VARA TV Sph Pief Weyman Twee onderzoeksjournalisten zijn de hoofdpersonen in deze dramaserie die in elke aflevering een bestaande, geruchtmakende affaire bij de kop neemt. Het gaat om zaken die de gemoederen nog steeds bezig houden. De twee journalisten proberen doofpotten te lichten en gaan als rechercheurs te werk in hun poging de onderste steen boven te krijgen. Hanro Smitsman (1967) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn korte film Raak (2007) won o.a. een Gouden Beer op het internationaal filmfestival van Berlijn en met Schemer (2010) won hij de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. Two investigative journalists are the protagonists in this drama series that in each episode tackles a real-life, controversial affair. This involves matters that still rouse emotions. The two journalists try to lift the lid and operate as detectives in their attempt to get to the bottom of things. Hanro Smitsman (1967) attended the Netherlands Film Academy. His short film Contact (2007) won i.a. a Golden Bear at the Berlin International Film Festival and with Dusk (2010) he won the Dutch Film Critics Award.

Fifty Fifty Première

B

2015/43 min. Dir Mijke de Jong Pro Machteld van Gelder, Stormy Minutes Society Sce Jolein Laarman, Aaf Brandt Corstius Cam Ton Peters Pd Jorien Sont Snd Joost Roskam Snddes Mark Glynne Ed Dorith Vinken Cst Marcel Musters, Lies Visschedijk Tvco VPRO TV Sph Dinand van der Wal Fotografie Stormy Minutes Society Zwarte komedie over een stel met een open relatie. De veertigers Milou en Jens hebben goede afspraken en regels over hun minnaars en minnaressen en delen alle verantwoordelijkheden fiftyfifty. Ze lijken het goed voor elkaar te hebben, totdat Milou een keer verder doorvraagt over Jens’ minnares dan was afgesproken. Gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk dat Aaf Brandt Corstius schreef voor mugmetdegoudentand. Mijke de Jong (1959) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Haar film In krakende welstand (1989) won op het Nederlands Film Festival de Prijs van de Stad Utrecht en met Tussenstand (2007) won ze het Gouden Kalf voor Beste Regie. Black comedy about a couple with an open relationship. The forty-somethings Milou and Jens have made sound arrangements and rules about their lovers and mistresses and share all responsibilities fifty-fifty. They seem to have everything taken care of, until Milou one day asks more questions about Jens’ mistress than they had agreed upon. Based on the eponymous play Aaf Brandt Corstius wrote for mugmetdegoudentand. Mijke de Jong (1959) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director. Her film Squatters’ Delight (1989) won the Prize of the City Utrecht at the Netherlands Film Festival and with Stages (2007) she won the Golden Calf for Best Directing.


Televisiedrama 149

De fractie

P

2015/30 min. Dir Thomas Korthals Altes, Remy van Heugten Pro Gijs van de Westelaken, Femke Halsema, Column Film Sce Charles den Tex, Toine Heijmans, Roel Janssen, Esther Wouda Cam Aage Hollander Pd Vincent de Pater Snd Joery Skovajsa Snded Christan Muiser, Maria Kramer Snddes Jan Schermer Ed Axel Skovdal Roelofs, Daan van de Westelaken, Nils Rensen Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Joris Smit, Han Kerckhoffs, Sandra Mattie, Nadia Amin, Tijn Docter, Mads Wittermans, Marie-Louise Stheins, Lilja Björk Hermannsdóttir, Wynolt Pietersma, Charlotte Quanjel, Kristen Denkers, Mike Reus, Yasar Üstüner, Fred Goessens, Antoinette Jelgersma, Manoushka ZeegelaarBreeveld, Laurens de Groot, Vivian Verkooy-Puype, Geert Lageveen, Tom de Hoog, Martijn van der Veen, Cees Heyne, Yorke Mulder, Ruta van Hoof, Matthijs ten Kate, Reza Ibrahim, Jaap Maarleveld Tvco VPRO TV Dis Herrie Film & TV Sph Victor Arnolds Dramaserie over de machtsstrijd tussen drie hoofdpersonen van een progressieve partij die staat voor openheid in de politiek. Iedere aflevering sluit aan bij de actualiteit van de week van uitzending. Thomas Korthals Altes (1978) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Voor zijn korte film Finnemans (2010) ontving hij een Gouden Kalf. Remy van Heugten (1976) studeerde aan de LUCA School of Arts in België en volgde later de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Drama series about the power struggle between three protagonists of a progressive party which stands for openness in politics. Every episode refers to a topical subject in the week it is broadcast Thomas Korthals Altes (1978) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. For his short film Finnemans (2010), he received a Golden Calf. Remy van Heugten (1976) studied at the LUCA School of Arts and later attended the Netherlands Film Academy.

Goedenavond dames en heren

B

2015/50 min. Dir Rita Horst Pro Alain de Levita, Job Gosschalk, NL Film en TV B.V., Kemna & Zonen Sce Jean van de Velde, Chris Westendorp, Inge Nirvana Hardeman Cam Erwin Roodhart Pd Ben Zuydwijk Snd Marten Negenman Snded Jan Willem van den Brink Vfx Kasper Oerlemans, Danielle van Kempen Ed Boelie Vis Mus Merlijn Snitker, Hielke Praagman Cst Anna Raadsveld, Sophie Höppener, Huub Stapel, Loes Luca, Paul R. Kooij, Loes Wouterson, Yannick van de Velde, Peter Blok, Daniël Samkalden, Anne-Marie Jung, Anne Wil Blankers Tvco Omroep MAX TV Sph Elmer van der Marel Achtdelige muzikale dramaserie van de makers van Moeder, ik wil bij de Revue, over de periode waarin de televisie Nederland in haar greep kreeg en de verzuiling tot een hoogtepunt bracht. De harmonie binnen een Hilversums kappersgezin wordt verstoord als een van de dochters televisieomroepster wordt bij de KRO. Hun oom, die daar omroepdirecteur is, probeert fouten uit het verleden te herstellen en gooit daarmee zijn eigen leven en dat van het eens beroemde zangduo Benno en Wil volledig overhoop. Rita Horst (1957) is werkzaam als regisseur. Met zowel Romeo (1990) als De Daltons (1999) won zij de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. Musical drama series in eight episodes from the makers of Moeder, ik wil bij de Revue, about the period when television got the Netherlands in its grip and brought pillarisation to a peak. The harmony within a hairdresser’s family in Hilversum is thoroughly upset when one of the daughters becomes a TV announcer for KRO TV. Their uncle, who is the network head, tries to amend mistakes he made in the past, thereby throwing his own life and that of the once famous singing duo Benno and Wil into confusion. Rita Horst (1957) works as a director. With both Romeo (1990) as well as The Daltons (1999) she won the Dutch Film Critics Award.


150 Televisiedrama

Groenland

B

Greenland

De jacht Première

B

Those Who Kill

2015/89 min. Dir Tomas Kaan Pro Laurens Drillich, Annemieke van Vliet, Joost de Wolf, Endemol Nederland bv Sce Philip Huff Cam Ruben Impens, Jonathan Wannyn Pd Elsje de Bruijn Snd Jaap W. Sijben Snded Peter Strijbos Snddes Tom Bijnen Ed Axel Skovdal Roelofs, Maurik de Ridder Mus Roald van Oosten Cst Thomas Ryckewaert, Gaite Jansen, Jeroen de Man, Ellen Paren, Elisa Beuger Tvco VPRO TV

2015/90 min. Dir Will Koopman Pro John de Mol, Talpa Fictie Sce Morten Dragsted, Siv Rajendram Eliassen, Lex Wertwijn Cam Tom Erisman Pd Manuela van den Heuvel Snd Coen Gravendaal Snddes Danny Rosendahl Ed Marcel Wijninga, Imre Reutelingsperger Mus Frans Bak, Jeroen Rietbergen Cst Loes Haverkort, Fedja van Huêt, Sally Harmsen, Mark Rietman, Nasrdin Dchar, Maria Kraakman Tvco SBS Broadcasting BV

Dertiger Hugo Maes is een documentaire-fotograaf die inwoners van het barre Groenland portretteert. Zo gefocust als de geboren Vlaming is op zijn kunstenaarschap, zo wars is hij van een burgerlijk leven vol verantwoordelijkheden en sleur. Als hij op zijn eigen expositie in Amsterdam de tien jaar jongere Iris ontmoet, valt Hugo meteen als een blok voor haar. Hun stormachtige relatie is een uitputtingsslag van verlangens en illusies die Hugo’s leven ingrijpend beïnvloedt. Experimenteel drama waarin de grenzen van vorm en verhaal worden verkend. Tomas Kaan (Tanzania, 1979) studeerde geschiedenis in Amsterdam en Berlijn. Hij regisseert documentaires en korte films.

Misdaadserie over een speciale eenheid van de politie, die geleid wordt door een vrouwelijke rechercheur met de hulp van een mannelijke forensisch psychiater. Het duo is gespecialiseerd in de jacht op seriemoordenaars die niet passen binnen de traditionele gedragspatronen. De jonge inspecteur houdt zich niet altijd aan de regels en komt zelf geregeld in gevaarlijke situaties terecht. Nederlandse remake van de succesvolle Deense serie Den som dræber (Those Who Kill), die werd bedacht door misdaadauteur Elsebeth Egholm. Will Koopman (1956) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als creative producer en regisseur.

Thirty-something Hugo Maes is a documentary photographer portraying inhabitants of barren Greenland. The Flemish-speaking Belgian is focused on his artistry, but equally averse to a conventional life full of responsibilities and routine. When at an exhibition of his work in Amsterdam he meets Iris, who is ten years his junior, Hugo falls for her head over heels. Their stormy relationship is a bruising battle of desires and illusions that fundamentally influences Hugo’s life. Experimental drama exploring the boundaries of form and narrative. Tomas Kaan (Tanzania, 1979) studied History in Amsterdam and Berlin. He directs documentaries and short films.

Crime series about a special police unit led by a female detective assisted by a male forensic psychiatrist. The duo specialises in the hunt for serial killers who do not fit within the traditional behavioural patterns. The young detective does not always comply with the rules and regularly ends up in dangerous situations. Dutch remake of the successful Danish series Den som dræber (Those Who Kill), which was created by crime author Elsebeth Egholm. Will Koopman (1956) attended the Netherlands Film Academy. She works as a creative producer and director.


Televisiedrama 151

Missie Aarde

AB

Het mooiste wat er is

B

Mission Earth

The Most Beautiful Thing in the World

2015/25 min. Dir Tim Kamps Pro Laurette Schillings, Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Topkapi Films Sce Nathan Vecht, Don Duyns, Daan Windhorst, Rik van den Bos Cam Jan Moeskops Pd Robin Vogel Snd Reinout Weebers Snded Christan Muiser Vfx David van Heeswijk Ed Joost van de Wetering Mus Warre Simons Cst Wart Kamps, Kim van Kooten, Leo Alkemade, Lykele Muus, Alex Klaasen, Raymond Thiry, Fabian Jansen, Kees Hulst, Massimo Pesik, Fockeline Ouwerkerk, Ottolien Boeschoten, Frederik Brom, Leny Breederveld, Kirsten Mulder, Beppie Melissen, Pierre Bokma Tvco VPRO TV Sph Jan Moeskops

2015/85 min. Dir Danyael Sugawara Pro Charlotte Scott-Wilson, Trent, Jacomien Nijhof, OAK Motion Pictures Sce Jolein Laarman Cam Ton Peters Pd Gerard Loomans Snd Oliver Pattinama Snddes Alex Booy, Huibert Boon, Taco Drijfhout Ed Dorith Vinken Cst Maarten Heijmans, Sallie Harmsen, Johanna ter Steege, Kick Duikers, Nadia Amin, Vincent van der Valk Tvco Evangelische Omroep (EO)

2063, de hele wereld is overstroomd, op Nederland na. In een ultieme poging de mensheid te redden, zoeken zeven astronauten naar een nieuwe thuisplaneet. De bemanningsleden, onder wie een narcistische boordpsycholoog, een serieuze stuurvrouw en een kapitein zonder enige leidinggevende capaciteiten, lijken zich echter vooral bezig te houden met futiele zaken. Het ruimteschip in deze sciencefiction-comedy heeft verdacht veel weg van een kantoorruimte vol kleinmenselijke, absurde en romantische intriges. Tim Kamps (1977) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als cabaretier, muzikant en regisseur. 2063 A.D. Earth is almost entirely flooded, but so far the Netherlands have been spared. In an ultimate attempt to save mankind, seven astronauts search for a new inhabitable planet. But the crew members, including a narcissistic psychologist, a serious helmswoman and a captain without any executive abilities, seem to be occupied with trivialities. The spaceship in this sciencefiction comedy looks suspiciously like an office playground for human shortcomings and absurd and romantic plots. Tim Kamps (1977) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a comedian, musician and director.

Sam en Do zijn vijf jaar bij elkaar, genieten van het leven en zijn meer dan gelukkig. Hoewel ze tegenpolen zijn, vullen de twee twintigers elkaar perfect aan en halen ze het beste in elkaar naar boven. Ze vrijen, lachen, feesten en maken romantische tochtjes met Sams sleepboot. Totdat Do bevalt van hun zoon Max. Twijfels, verschillende opvattingen over het ouderschap en niet afgesloten zaken in het verleden zorgen voor een steeds groter wordende scheur in hun relatie. Kan de liefde van Sam en Do overleven na de komst van hun baby? Danyael Sugawara (Japan, 1975) studeerde scenarioschrijven in New York en volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Sam and Do have been together for five years, enjoy life and are over the moon. Although they are each other’s opposites, the twenty-somethings perfectly complement each other and bring out the best in each other. They make love, have fun, party and make romantic trips on Sam’s towboat. Until Do gives birth to their son Max. Doubts, conflicting opinions about parenthood and unresolved issues from the past cause a widening crack in their relationship. Will Sam and Do’s love survive after the arrival of their baby? Danyael Sugawara (Japan, 1975) studied Screen Writing in New York and attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


152 Televisiedrama

Nieuwe buren

B

The Neighbors

2014/42 min. Dir Bobby Boermans, Mark de Cloe Pro Rachel van Bommel, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers, Iris Otten, Millstreet Films, Pupkin Sce Karin van der Meer, Maarten Lebens, Philip Delmaar, Marjolein Beumer, Dorien Goertzen Cam Jan Moeskops Pd Alfred Schaaf, Jaap Hoek Snd David Carmiggelt, Pepijn Aben Snded Michaël Sauvage Snddes Michaël Sauvage Vfx Joris van Seggelen Ed Bas Icke, Jasper Quispel Mus Fons Merkies Cst Daan Schuurmans, Bracha van Doesburgh, Katja Schuurman, Thijs Römer Tvco RTL Nederland Dis Just Bridge Een stel waarvan de vrouw zwanger is, verhuist naar Almere om een nieuw leven op te bouwen. Maar het noodlot slaat toe: hun dochtertje wordt te vroeg geboren en sterft. Ze vinden steun bij hun nieuwe buren met wie ze al snel lief en leed delen. En uiteindelijk ook hun bed. Grenzen worden steeds verder verlegd en de weg terug naar een normale burenverhouding lijkt afgesloten. Nederlandse dramaserie, gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Saskia Noort. Bobby Boermans (1981) volgde de Nederlandse Filmacademie en The American Film Institute. Hij is werkzaam als regisseur. Mark de Cloe (1969) volgde de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als regisseur. A couple is expecting and moves to Almere to build a new life. But fate strikes: the baby is premature and dies. They find solace with their new neighbours and soon the four of them share the sweet and the bitter. And eventually the bed. The way back to a normal neighbours’ relationship seems cut off. Dutch drama series, based on Saskia Noort’s eponymous bestseller. Bobby Boermans (1981) attended the Netherlands Film Academy and The American Film Institute. He works as a director. Mark de Cloe (1969) attended the Gerrit Rietveld Academy. He works as a director.

Noord Zuid North South

P

2015/50 min. Dir Paula van der Oest, Michiel van Jaarsveld Pro Willem Zijlstra Sce Paula van der Oest, Simon de Waal, Inge Nirvana Hardeman, Lineke van den Boezem Cam Guido van Gennep, Ezra Reverda Pd Harry Ammerlaan Snd Simone Galavazi Snded Ranko Paukovic Ed Marcel Wijninga, Tanya Fallenius Cst Ariane Schluter, Juda Goslinga, Patrick Laureij, Meral Polat, Lobke de Boer, Reinout Bussemaker, Katja Schuurman, Hans Kesting, Keja Kwestro, Steye van Dam, Steef de Bot, Gijs Scholten van Aschat, Ghislaine Pierie, George Tobal, Manoushka Zeegelaar-Breeveld, Dragan Bakema, Pieternel Pouwels, Lukas Dijkema, Ernst Dekkers Tvco KRO TV Dis Just Bridge Sph Pief Weyman Politieserie over de Amsterdamse rechercheur en teamleider Dana, die haar achtergrond als psycholoog inzet bij het oplossen van misdaden. Een raadselachtige moordzaak loopt als een rode draad door de serie Paula van der Oest (1965) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze werkt als scenarist en regisseur. Ze won onder andere een Gouden Kalf voor Beste Regie voor The Domino Effect (2012). Michiel van Jaarsveld (1970) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als editor, scenarist en regisseur. Topical cop series about the Amsterdam detective and team leader Dana, who uses her background as a psychologist in solving crimes. A mysterious murder case runs through the series like a thread. Paula van der Oest (1965) attended the Netherlands Film Academy. She works as a screenwriter and director. She won i.a. a Golden Calf for Best Director for The Domino Effect (2012). Michiel van Jaarsveld (1970) attended the Netherlands Film Academy. He works as an editor, screenwriter and director.


Televisiedrama 153

One Night Stand X - De lange nasleep van een korte mededeling Première

B

The Long Aftermath of a Short Announcement 2015/50 min. Dir Joppe van Hulzen Pro Laurette Schillings, Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Topkapi Films Sce Magne van den Berg Cam Ton Peters Pd Joyce van Diepen, Tess Ellis Snd Noah Pepper Snded Snddes Michel Schöpping Ed Matthias den Hartog Cst Maria Kraakman, Bram Coopmans, Porgy Franssen, Matteo van der Grijn, Nanette Edens, Judith van den Berg, Britte Lagcher, Koen Kreulen, Judith Hazeleger Tvco VPRO TV, NTR TV, VARA TV Een wellness-centrum. Elke ruimte ademt perfecte harmonie. Dan laat werknemer Jack tussen neus en lippen door aan de vrouw van de bedrijfsleider weten dat hij erover denkt om te vertrekken. Exit rust. Onder het ogenschijnlijk soepel lopende teamwerk gaan onvermoede stromingen schuil. De ware karakters komen tevoorschijn. Een minimalistische comedy of errors tussen de vier muren van een stoombad vol kleinmenselijkheid. Joppe van Hulzen (1986) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten en volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. A wellness centre. Every room breathes perfect harmony. Then, employee Jack casually informs the manager’s wife he thinks about leaving. Exit peace and quiet. Beneath the seemingly smooth-running team work, unexpected currents lie hidden. True characters are revealed. Minimalistic comedy of errors between the four walls of a Turkish bath full of narrow-mindedness. Joppe van Hulzen (1986) studied at ArtEZ Institute of the Arts and attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director.

One Night Stand X - De leerling Première

B

2015/50 min. Dir Rutger Veenstra Pro Joram Willink, Piet-Harm Sterk, BIND Sce Rutger Veenstra Cam Gregg Telussa Pd Daniëlle van der Kooij Snd Hein Verhoeven Snddes Martijn Helle, Arno Willemsteijn Ed Saskia Kievits Mus Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Cst Halina Reijn, Thijs Boermans, Ali Ben Horsting, Romy van der Vaart, Anna Hermanns Tvco NTR TV, VARA TV, VPRO TV De veertigjarige Lana, docent Nederlands aan het VMBO, weet zich totaal geen raad met haar nieuwe leerling Benny. De zestienjarige puber is een ongeleid projectiel dat Lana tot het mikpunt van zijn vernederende treiterijen heeft gemaakt. Het gevoel van machteloosheid dat de agressieve en wispelturige leerling bij haar oproept drijft de docent tot wanhoop. Ze is bang voor Benny maar voelt zich tegelijkertijd, tot haar eigen ontsteltenis, tot hem aangetrokken. Uit alle macht probeert Lana aan Benny’s duistere aantrekkingskracht te ontkomen. Rutger Veenstra (1977) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Forty-year-old Lana, a Dutch teacher in secondary vocational education, is at an utter loss how to deal with her new student Benny. This sixteen-year-old kid is a loose cannon who has made Lana the butt of his humiliating needling. The feeling of impotence the aggressive and volatile student arouses in her drives the tutor to distraction. She is afraid of Benny, but at the same time she feels, to her own dismay, attracted to him. With all her might, Lana tries to evade Benny’s sinister allure. Rutger Veenstra (1977) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


154 Televisiedrama

One Night Stand X - Een goed leven Première

B

A Good Life

2015/50 min. Dir Aaron Rookus Pro Joram Willink, PietHarm Sterk, BIND Sce Aaron Rookus, Saskia Diesing Cam Robbie van Brussel Pd Romke Faber Snd Lennert Hunfeld Snddes Michaël Sauvage Ed Annelies van Woerden Cst Ariane Schluter, Jonas Smulders, Sigrid ten Napel, Mattias van de Vijver, Olga Louzgina Tvco VARA TV, NTR TV, VPRO TV Wanneer de gegoede Helen haar man op de vloer van de badkamer vindt, is dat nog maar het begin van haar problemen. Financieel zit ze aan de grond, haar moederrol vervult ze met moeite en ze heeft al dertig jaar niet meer gewerkt. Als ze tijdelijk in de kamer van haar reislustige dochter intrekt, ontmoet ze de jonge economiestudent Joeri, die bijverdient als escort voor mannen die iets extra’s willen. Ze bereiken elkaar in hun eenzaamheid, verkennen de gronden van hun wederzijdse aantrekkingskracht en kiezen voor de toekomst. Aaron Rookus (1983) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. When upper middle-class Helen finds her husband on the bathroom floor, this is just the beginning of her problems. Financially, she is down and out, she has trouble being a mother and she has not worked for thirty years. When she temporarily moves into the room of her globetrotting daughter, she meets the young economics student Joeri, who has a sideline as an escort for men who want something extra. They reach out to each other in their loneliness, explore the grounds of their mutual attraction and choose for the future. Aaron Rookus (1983) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.

One Night Stand X - B Geen koningen in ons bloed Première 2015/50 min. Dir Mees Peijnenburg Pro Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers, Joost de Wolf, Pupkin Sce Bastiaan Kroeger Cam Jasper Wolf Pd Elza Kroonenberg Snd Taco Drijfhout Snded Taco Drijfhout Snddes Taco Drijfhout Vfx Joppo in de Grot Ed Imre Reutelingsperger Cst Jonas Smulders, Olivia Lonsdale, Malou Gorter, Rifka Lodeizen, Ali Ben Horsting, Willemien Slot, Teun Kuilboer Tvco VPRO TV, NTR TV, VARA TV Ze poetsen hun tanden, eten met mes en vork en proberen aardig en eerlijk te zijn. Maar wat Tomas, een teruggetrokken jongen van zeventien, en zijn felle zus Naomi echt graag zouden willen is moeilijk te vinden in de jeugdzorgwereld waar ze zich staande houden. In vaak abrupt gemonteerde, afwisselend intieme en harde beelden pakt dit drama het gevoel van dit leven in de pauzestand. Na een dramatisch voorval groeit het besef van hun belangrijkste houvast. Koningen zullen ze niet worden, maar als broer en zus hebben ze elkaar. Mees Peijnenburg (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. They brush their teeth, eat with knife and fork and try to be kind and upright. But what Tomas, a withdrawn seventeen-year-old, and his fiery sister Naomi would really want is hard to find in the world of youth welfare, where they try to stay afloat. In often abruptly edited, now intimate, now harsh images, this drama captures the feeling of this life in pause mode. After a dramatic incident, they realise better what their main footing is. They will never be kings, but as brother and sister they have each other. Mees Peijnenburg (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


Televisiedrama 155

One Night Stand X - Patagonia Première

B

2015/40 min. Dir Flynn von Kleist Pro Laurette Schillings, Frans van Gestel, Arnold Heslenfeld, Topkapi Films Sce Lenina Ungari Cam Gregor Meerman Pd Anne Mevissen Snd Noah Pepper Ed Lot Rossmark Cst Zoë Thielemans, Maarten Ketels, Zeger Devillé, Korneel Evers, Raymond Kurvers, Nina Deuss, Ko van den Bosch, Russel Hekster Tvco NTR TV, VARA TV, VPRO TV Sph Gregor Meerman Als moderne nomaden dolen Stella, Mike en hun vijfjarige zoontje Noah al jaren door Europa. Het kind gelooft nog in de droom van een zelfgebouwd huis bij een riviertje in Patagonië. Voor Stella en Mike overschaduwt het harde bestaan zonder vast verblijf of inkomen steeds meer hun romantisch ideaal en hun liefde voor elkaar. ‘Nog een paar dagen. Het komt goed.’ Die woorden krijgen steeds minder betekenis. In dit melancholiek getinte drama begint Stella in te zien dat er meer moet zijn in het leven dan ongebondenheid. Flynn von Kleist (1987) studeerde regie en montage in Dublin, Ierland en aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als filmmaker. Like modern-day nomads, Stella, Mike and their five-year-old son Noah have been wandering around Europe for years. The child still believes in the dream of a self-built house by a river in Patagonia. For Stella and Mike, their hard life without a fixed residence or income increasingly overshadows their romantic ideal and mutual love. ‘Only a few more days. It will be all right.’ These words are gradually losing their meaning. In this melancholy drama, Stella starts recognizing there has to be more to life than a dissolute lifestyle. Flynn von Kleist (1987) studied Directing and Editing in Dublin, Ireland and at the Netherlands Film Academy. He works as a filmmaker.

One Night Stand X - Wildflowers Première

B

2015/50 min. Dir Alieke van Saarloos Pro Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers, Marina Blok, Pupkin Sce Anne Hofhuis Cam Paul Özgür Pd Jorien Sont Snd Luuk Hoogstraten Snded Taco Drijfhout Snddes Taco Drijfhout Vfx Joppo in de Grot Ed Xander Nijsten Mus Rik Elstgeest Cst Dette Glashouwer, Suzan Boogaerdt, Marcel Faber, Jochum van der Woude, Ali Zijlstra, Age Jan Kampen, Margje Wittermans, Lowys op de Weegh, Bjorn Sinnema Tvco NTR TV, VARA TV, VPRO TV Op een Friese melkboerderij houdt Juke de boel goed draaiende. Ze zorgt voor haar gezin, werkt, klust en danst als het feest is. Toch knaagt er iets. De ontmoeting met Joan, een vrouw met een boot die veel van de wereld heeft gezien, maakt bij Juke verwarrende gevoelens en een verlangen naar vrijheid los. Op het water achter de dijken lokt een nieuw avontuur met Joan. Kan ze nog terug? Want gaan waar je wilt is gemakkelijker als je niets hebt om achter te laten. Juke moet kiezen waar ze werkelijk thuishoort. Alieke van Saarloos studeerde geschiedenis in New York en volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ze is werkzaam als filmmaker. On a Frisian dairy farm, Juke keeps everything going. She takes care of her family, works and dances if there is a party. And yet something is gnawing at her. Her meeting with Joan, a woman with a boat who has seen the world, stirs up confusing emotions and a longing for freedom in Juke. On the water behind the dykes, a new adventure with Joan beckons. Can she still go back? It is easier to go where you want if there is nothing to leave behind. Juke has to decide where she really belongs. Alieke van Saarloos studied History in New York and attended the HKU University of the Arts Utrecht. She works as a filmmaker.


156 Televisiedrama

Overspel III

B

Betrayal III

2015/50 min. Dir Frank Ketelaar, Albert Jan van Rees, Bram Schouw Pro Robert Kievit, Sce Frank Ketelaar, Robert Kievit Cam Remco Bakker Pd Florian Legters Snd David Carmiggelt Snded Nardi van Dijk Vfx Dennis Kleyn Ed SĂĄndor Soeteman Mus Fons Merkies Cst Kees Prins, Fedja van HuĂŞt, Sylvia Hoeks, Ramsey Nasr, Rifka Lodeizen, Guido Pollemans, Jeffrey Hamilton, Sigrid ten Napel, Thekla Reuten, Vanja Rukavina, Britte Lagcher, Yannick van de Velde, Redmar Siegertsz, Kenneth Herdigein, Sabrina van Halderen, Bert Luppes Tvco VARA TV Serie over vreemdgaan, vastgoedcriminaliteit, verraad en moord. Vastgoedmagnaat Huub Couwenberg zit in de gevangenis, maar niet voor wat hij zijn voormalige advocaat Willem Steenhouwer heeft aangedaan. Steenhouwer probeert gelukkig te worden, maar het onrecht blijft aan hem vreten. Frank Ketelaar (1960) volgde onder meer de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Albert Jan van Rees (1974) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Bram Schouw (1979) volgde de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. Drama series about adultery, real-estate crime, treason and murder. Real estate tycoon Huub Couwenberg is in prison, but not for what he did to his former lawyer Willem Steenhouwer. Steenhouwer tries to become happy, but the injustice keeps gnawing at him. Frank Ketelaar (1960) attended i.a. the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director. Albert Jan van Rees (1974) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. Bram Schouw (1979) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.

Penoza IV

B

2015/50 min. Dir Diederik van Rooijen, Shariff Korver Pro Alain de Levita, NL Film en TV B.V. Sce Oscar van Woensel, Chris Westendorp, Willem Bosch, Bastiaan Kroeger, Willem Helwig Cam Willem Helwig Pd Gwendolyn Witkin Snd Jos ten Klooster Snded Erik Griekspoor Snddes Erik Griekspoor Vfx Thaumar Rep Ed Moek de Groot, Stanley Kolk Mus Bart Westerlaken Cst Monic Hendrickx, Niels Gomperts, Sigrid ten Napel, Stijn Taverne, Olga Zuiderhoek, Eric Corton, Raymond Thiry, Loek Peters, Hajo Bruins, Marcel Musters, Medina Schuurman, Jacqueline Blom, Gijs Naber, Peter Blok, Jacob Derwig, Charles Alwes da Cruz, Barry Atsma Tvco KRO-NCRV Hoe gaat het met Carmen na de aanslag op haar leven? In het vierde seizoen van de misdaadserie die zich afspeelt in de Nederlandse onderwereld, zien we hoe de Amsterdamse misdaadkoningin langzaam herstelt, terwijl haar zoon Boris op zoek gaat naar de schutter. Diederik van Rooijen (1975) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Shariff Korver (1982) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en scenarist. How is Carmen doing after she got shot? In the fourth season of the crime series that takes place in the Dutch underworld, we see how the Amsterdam crime queen is recovering slowly, while her son Boris goes looking for the shooter. Diederik van Rooijen (1975) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director. Shariff Korver (1982) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director and writer.


Televisiedrama 157

Smeris II

P

2015/50 min. Dir David Lammers, Annemarie van de Mond, Marc Willard Pro Pieter Kuijpers, Sander van Meurs, Iris Otten, Mark Furstner, Pupkin Sce Michael Leendertse, Thomas van der Ree, Matthijs Bockting, Pieter van den Berg, Joost Reijmers Cam Tjitte Jan Nieuwkoop Pd Alfred Schaaf Snd David Carmiggelt Snddes Erik Griekspoor Vfx Remco Smit Ed Herman P. Koerts (NCE) Mus David van der Heijden Cst Jeroen van Koningsbrugge, Dennis van de Ven, Jaap Spijkers, Kiki van Deursen, Karien Noordhoff, Teun Kuilboer, Pieter Embrechts, Peter Drost, Lisa Zweerman, Myranda Jongeling, Mimi Ferrer, Lindsay Zwaan, Axel Daeseleire, Hans Ligtvoet, Leo Alkemade, Daan van Dijsseldonk, Marcel Zwoferink, Xander van Vledder, Marie-Claire Witlox Tvco BNN-VARA Dis Just Bridge In dit tweede seizoen van Smeris verplaatst de actie zich van Tilburg naar de onderwereld van Amsterdam. Het rechercheduo Theo en Willem ontdekt zaken die hen ook persoonlijk raken. David Lammers (1972) volgde de Nederlandse Filmacademie. Met zijn afstudeerfilm De laatste dag van Alfred Maassen (2001) won hij een Gouden Kalf. Annemarie van de Mond (1962) volgde de Toneelacademie Maastricht. Ze is werkzaam als regisseur. Marc Willard (1968) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. In this second season of Smeris, the series around the unruly homicide detective Theo Kamp, the action moves from Tilburg to Amsterdam. The detective duo Theo and Willem discover issues that also affect them personally. David Lammers (1972) attended the Netherlands Film Academy. His graduation film De laatste dag van Alfred Maassen (2001) won a Golden Calf. Annemarie van de Mond (1962) attended the Maastricht Academy of Performing Arts. She works as a director. Marc Willard (1968) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Suspicious Minds

P

2014/25 min. Dir Ivo van Aart Pro Sanne van der Peijl Sce Daan Windhorst Cam Floris Verweij Pd Iris Jacobs Snd Sam Huisman Snded Sam Huisman Vfx Geert van Schoot Ed Jasper Verhorevoort Mus Jeffrey van Rossum Cst Jilles Flinterman, Iris Vlutters, Stefanie van Leersum, Matthijs Ijgosse, Anneke Sluijters, Karina Smulders, Jeroen de Man, Rosa van Leeuwen, Merel Severs, Bas Zemering, Chiron Holwijn, Doortje Kleinrensink, Sanne Berger, Thomas van Ouwerkerk, Jochum van der Woude, Vincent Brons, Klaas Postmus, Lieke Gorter, Anne-Chris Schulting, Benjamin Moen, Liselore Knigge, Freek den Hartogh, Nhung Dam, Matthijs Mahler, Keja Kwestro, Jos Nargy, Wies Fest, Mirjam van Dijk, Nina van Koppen, Scarlet Tummers, Sofieke de Kater, Titia Hoogendoorn, Steyn de Leeuwe, Daan van Bendegem, Pieter Verelst, Chris Koopman, Denise Aznam, Sijmen de Jong, Milan Boele van Hensbroek, Sheeyla Gerard, Floyd Koster, Mark Kraan Tvco VPRO TV Zo’n vijftig feestgangers verzamelen zich op een huisfeest. Drank vloeit rijkelijk en hormonen borrelen. Maar wat gaat er schuil achter die vrolijke façade? Deze vijfdelige mozaïekdramaserie geeft een inkijkje in de levens van de jongeren. In op zichzelf staande scènes, die soms slechts bestaan uit een flard, worden feest en bezoekers op sketchachtige wijze nader bekeken. Ivo van Aart (1989) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. Some fifty partygoers gather at a party. Booze flows liberally, hormones are flying. But what lies hidden under this chirpy veneer? This five-part mosaic drama series offers a glimpse of the lives of these youngsters. In self-contained scenes, which sometimes only consist of short fragments, both party and revellers are sketched in greater detail. Ivo van Aart (1989) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.


158 Televisiedrama

Taart

B

Penguins and Pastry 2014/25 min. Dir Tallulah Hazekamp Schwab Pro Iris Otten, Sander van Meurs, Pieter Kuijpers, Anna van der Staak, Pupkin Sce Lineke van den Boezem Cam Menno Westendorp Pd Jan Rutgers Snd Kees de Groot Snded Peter Flamman Snddes Peter Flamman Ed Annelies van Woerden Mus Fay Lovsky, Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Cst Harvey Elgood, Gürkan Küçüksentürk, Eric Corton, Eefje Kruijtzer, Daniel Verbaan, Anniek Pheifer, Bianca Krijgsman, Arno Bakker, Isis Cabolet, Leny Bredderveld, René van ‘t Hof, Rense Westra Tvco VPRO TV Dis Just4Kids Kadir is acht jaar en wil later graag poolreiziger worden. Zijn vader Umut is de beste banketbakker van de wereld, maar sinds het overlijden van zijn vrouw is Umut verdrietig. De fantasierijke Kadir haalt alles uit de kast om hem weer gelukkig te maken. Als vader en zoon verhuizen naar een dorp waar niemand zit te wachten op Umuts prachtige gebakjes, weet Kadir wat hem te doen staat: iedereen moet aan de taart. De achtdelige familieserie is een ode aan liefde en verbeeldingskracht. Tallulah Hazekamp Schwab (Noorwegen, 1973) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Kadir is eight and wants to become a polar explorer. His father Umut is the best pastry chef in the world, but since his wife’s death he is miserable. The imaginative Kadir pulls out all the stops to make him happy again. When father and son move to a village where nobody could care less about Umut’s delightful pastries, Kadir knows just what to do: everybody needs to eat cake. The eight-part family series is an ode to love and imagination. Tallulah Hazekamp Schwab (Norway, 1973) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director.

Undercover

P

2015/87 min. Dir Boris Paval Conen Pro Wilant Boekelman, René Huybrechtse, Brigitte Baake, Dutch Mountain Film Sce Boris Paval Conen Cam Lennart Verstegen Pd Roland Mylanus Snd Pepijn Aben Snded Han Otten Snddes Han Otten Vfx Dennis Kleyn, Violette Kleyn Ed Jef Hertoghs Mus Han Otten Meral Polat, Nasrdin Dchar, Romijn Conen, Nilüfer Aydan, Sinan Bengier, Ergun Simsek Tvco KRO-NCRV Televisiedrama over de Turks-Nederlandse politieagente Nurgül, die een undercoveropdracht krijgt. Ze moet infiltreren in een Turks restaurant waarvan de eigenaar wordt verdacht van cocaïnesmokkel. Intussen probeert Nurgül haar ouders te verzoenen met haar oudere broer Gokhan, waar ze na een ernstig conflict twintig jaar lang geen contact mee hadden. Als ze undercover als drugskoerier naar Turkije wordt gestuurd, komt ze erachter waarom juist zij voor deze opdracht werd uitgekozen. Boris Paval Conen (1968) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is is werkzaam als scenarist en regisseur. Voor zowel De 9 dagen van de gier (2002) als Exit (2013) ontving hij een Gouden Kalf voor Beste Televisiedrama. TV drama about the Turkish-Dutch police officer Nurgül, who is asked for an undercover mission. She has to infiltrate into a Turkish restaurant, the owner of which is an alleged cocaine dealer. Meanwhile, Nurgül tries to reconcile her parents with her elder brother Gokhan, with whom they lost contact twenty years ago following a serious conflict. When Nurgül is sent to Turkey as an undercover drug runner, she finds out why she of all people was chosen for this mission. Boris Paval Conen (1968) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director. With both The 9 Days of the Vulture (2002) and Exit (2013) he received a Golden Calf for Best Television Drama.


Televisiedrama 159

De verloren zoon

The Lame Shall Enter First

P

2014/40 min. Dir Jaap van Heusden Pro Paul Ruven, Talent United Film & TV Sce Jaap van Heusden, Flannery O'Connor Cam Aafke Beernink Pd Jorien Sont, Rosie Stapel Snd Kees de Groot Snded Marco Vermaas Snddes Marco Vermaas Ed Lot Rossmark Mus Minco Eggersman Cst Daniel Verbaan, Steven van Watermeulen, Jochum van der Woude Tvco Human TV Televisiefilm naar een verhaal van de Amerikaanse schrijfster Flannery O’Connor. Simon haalt de tegendraadse jongen Ronnie in huis om hem een kans op een toekomst te geven. Zo probeert hij tegelijkertijd zijn lusteloze zoontje Nando een nieuwe stimulans in zijn leven te geven. Maar in zijn ambitie om Ronnie te redden uit een grauw bestaan, is de hoogmoedige Simon blind voor het verdriet van zijn eigen zoon. Bovendien raakt hij verwikkeld in een strijd over het juiste geloof met Ronnie, die gelooft dat hij in de macht is van Satan. Jaap van Heusden (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. TV film based on a story by American author Flannery O’Connor. Simon takes in the wayward boy Ronnie to give him a chance of a future. This way, he also tries to offer his listless son Nando a new impetus in life. But in his ambition to save Ronnie from a dreary existence, the haughty Simon is blind to his own son’s sorrow. Moreover, he gets embroiled in a dispute about the right religion with Ronnie, who believes Satan has him in his power. Jaap van Heusden (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Volgens Jacqueline Première

B

According to Jacqueline

2015/25 min. Dir Johan Timmers Pro Karin de Groot, Robert Kievit, IDTV Drama Sce Maria Goos Cam Mark van Aller Pd Harry Ammerlaan Snd Kees de Groot Snded Jan Willem van den Brink Snddes Sander Houtman Ed Charlotte van der Veen Mus Herman Witkam Cst Jacqueline Blom, Peter Blok, Fockeline Ouwerkerk, Marcel Hensema, Marthe-Geke Bracht, Han Kerckhoffs, Roos Netjes, Bram Suijker, Luna Miceli, Ruben Lürsen, Nazmiye Oral, Maarten Heijmans Tvco VARA TV Sph Pief Weyman Het vrouwelijke antwoord op de tragikomische dramaserie Volgens Robert die in 2013 werd uitgezonden. In de eerste reeks kampte huisarts Robert Finkelstein met een midlifecrisis. Hij werd na een huwelijk van vijfentwintig jaar door zijn echtgenote Jacqueline het huis uitgezet, nadat hij haar had geslagen. Vervolgens ging hij in therapie. In de tweede reeks volgen we Jacqueline, die afscheid neemt van haar huwelijk en daarmee ook van de vrouw die ze in die vijfentwintig jaar met Robert is geworden. Johan Timmers (1962) studeerde geschiedenis in Amsterdam. Hij is werkzaam als regisseur. The female counterpart of the tragicomic drama series Volgens Robert, broadcast in 2013. In the first series, family doctor Robert Finkelstein contended with a midlife crisis. After being married for twenty-five years, his wife Jacqueline kicked him out of the house after he had beaten her. Subsequently, he underwent psychotherapy. In the second series, we follow Jacqueline, who says goodbye to her marriage and to the woman she has become in the twenty-five years she spent with Robert. Johan Timmers (1962) studied History in Amsterdam. He works as a director.


160 Televisiedrama

Vrolijke kerst

Merry Christmas

P

2014/10 min. Dir Anna van der Heide Pro Burny Bos, Anna van der Staak, BosBros Sce Tamara Bos, Anne Barnhoorn, Alexandra Penrhyn Lowe Cam Bert Pot Pd Minka Mooren Snd Jos ten Klooster Snded Gabor Verhoeven, René Overhorst Snddes Jan Willem van den Brink Ed Michiel Reichwein Mus Fons Merkies Ani Balder Westein Cst Rohan Timmermans, Jeroen Spitzenberger, Hadewych Minis, Yenthe Bos, Nils Verkooijen, John Leddy, Martha Villada Marquez, Jacqueline Blom, Korneel Evers Tvco VPRO TV Dis In The Air De rijke familie Vrolijk komt vanwege de crisis in een kraakpand aan de rafelranden van de stad te wonen. Al hun bezit en status zijn ze kwijt. Vooral de ouders kunnen er maar moeilijk mee omgaan, maar ook de kinderen hebben het zwaar. Geen kerst in hun eigen huis? Dat wil er niet in. Gelukkig leert het gezin in dit televisiedrama dat geld niet per se gelukkig maakt, en dat Kerstmis draait om echt contact, met je familie en vrienden maar ook met onbekenden. Anna van der Heide (1978) volgde de Toneelacademie Maastricht. Ze is werkzaam als regisseur. Haar film Kort! - Missiepoo16 (2007) won een Gouden Kalf voor Beste Korte Film. The economic crisis forces the wealthy Merry family to swap their luxurious villa for a squat on the fringes of town. They have lost all their possessions and status. Especially the parents find it hard to cope, but their children have a tough time too. No Christmas at their own home? That is a bitter pill. Fortunately, in this series the family learns money isn’t everything and that Christmas is about real contact, with family and friends, but also with strangers. Anna van der Heide (1978) attended the Maastricht Academy of Performing Arts. She works as a director. Her film Kort! - Missiepoo16 (2007) won a Golden Calf for Best Short Film.

Zwarte tulp

P

2015/45 min. Dir Ben Sombogaart, Ties Schenk, Vincent Schuurman Pro Alain de Levita, NL Film en TV B.V. Sce Karin van der Meer, Jacqueline Epskamp, Wim Hoen, Anna Pauwels Cam Mark de Blok Pd Mares Thomassen Snd Just Posthumus Snded Erik Griekspoor Snddes Erik Griekspoor Ed Moek de Groot, Stanley Kolk Mus Fons Merkies Cst Huub Stapel, Linda van Dyck, Anna Drijver, Roeland Fernhout, Carolien Spoor, Benja Bruijning, Pim Lambeau, Puck van Stijn, Gijs Naber, Marcel Musters, Renée Fokker, Abbey Hoes, Willem Voogd Tvco RTL Nederland Sph Pief Weyman In opdracht van streamingdienst Videoland gemaakte dramaserie vol spanning en romantiek, over twee rivaliserende families. Door een mysterieus ongeluk in het verleden zijn de families Vonk en Kester erfvijanden geworden. Ben Sombogaart (1947) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn film Het zakmes (1993) werd bekroond met een Gouden Kalf. Ties Schenk (1974) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als scenarist en regisseur. Vincent Schuurman (1953) volgde de Media Academie Hilversum en de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Hij is werkzaam als regisseur van zowel film als theater. Drama series, commissioned by streaming service Videoland, full of suspense and romance, about two rival families, Vonk and Kester. They became hereditary enemies after a mysterious accident in the past. Ben Sombogaart (1947) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. His film The Penknife (1993) was awarded a Golden Calf. Ties Schenk (1974) attended the Netherlands Film Academy. She works as a screenwriter and director. Vincent Schuurman (1953) attended the Media Academy Hilversum and School for Drama & Contemporary Music Theatre in Amsterdam. He works as a director of both film and theatre.


NFF Studenten Competitie 161

NFF Studenten Competitie NFF Student Competition


162 NFF Studenten Competitie

Allez, Viens!

Come On, Let’s Go! Nederlandse Filmacademie 2015/22 min. Dir Biserka Šuran Pro Olya van Poppel, Nederlandse Filmacademie (NFA) Cam Fernando Barrientos Urrutia Snd Job Michel Snddes Matthijs Klijn Ed Kees van Dijkhuizen Mus Einar Sv. Tryggvason Tvco Boeddhistische Omroep Stichting In deze coming of age-documentaire worden negen jonge vrouwen gevolgd die samen een hechte commune vormen aan de rand van Maastricht. Daar zetten ze zich, door al hun bezittingen, voedsel en leefruimtes te delen, af tegen de kapitalistische maatschappij. Terwijl zusjes Anna en Amber al toekomstplannen maken, wordt het ook binnen de rest van de groep duidelijk dat hun afscheid onontkoombaar is. This coming-of-age documentary follows nine young women who live in a close-knit community on the edge of Maastricht. Here, they strive to live an anti-capitalist life by sharing all their possessions, food and spaces. While the two sisters Anna and Amber make plans for their futures apart, it becomes clear within the whole group that the girls will soon venture off.

Broker

Nederlandse Filmacademie 2015/22 min. Dir David-Jan Bronsgeest Pro Eleanora de de Rijke, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Wander Theunis Cam Boas van Milligen Bielke Pd Evelien Stikkelman Snd Job Michel Snded Brandon Grötzinger Snddes Mathijs Klijn Vfx Wouter Gilsing Ed Kees van Dijkhuizen Mus Thomas Goralski Cst Yorick van Wageningen, Katarzyna Siewarga Tvco BNN-VARA De orgaanhandelaar in deze duistere thriller worstelt met zichzelf en met de wereld waarin hij al jaren opereert. Hij verdient er goed geld mee, maar zijn geweten begint hem parten te spelen. Zijn wereld is slecht, maar hij denkt eruit te kunnen ontsnappen. Wanneer hij kans ziet om een jong meisje te redden dat voor haar organen geofferd dreigt te worden, blijkt een ontsnapping niet eenvoudig te zijn. The organ broker in this dark thriller struggles with himself and the world he has been operating for years in. He makes good money with it, but his conscience starts haunting him. His is a bad world, but he thinks he can escape from it. When he gets the opportunity to rescue a young girl who threatens to be sacrificed for her organs, an escape does not appear to be straightforward.


NFF Studenten Competitie 163

Jack (a journey to fulfillment)

Joyland

2015/30 min. Dir Jim Süter Pro Rogier Kramer, Jessie Mentjox, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Jeroen Scholten van Aschat Cam Marjoke Haagsma Pd Sophie van der Wel, Maeve Human Snd Floris Werver Snded Brandon Grötzinger Snddes Brandon Grötzinger Vfx Arjan Eekels, Jack Kuiper Ed Sabine Maas Mus Christian Pabst Cst Gijs Scholten van Aschat, Kim Hertogs, Jorge Arbert, Norman Perryman, Wivineke van Groningen, Jan-Paul Buijs, Rutger de Bekker, Ellen Parren, Bart van der Schaaf Tvco KRO-NCRV

2015/22 min. Dir Nina Karim van Oort Pro Rianne Ebeling, Nederlandse Filmacademie (NFA) Cam Aziz Al-Dilaimi Snd Berend Blom Snddes Rosanne Blokker Ed Augustine Huijsser Mus Kaveh Vares Tvco AVROTROS

Nederlandse Filmacademie

Tragikomisch verhaal over de 55-jarige Jack die ondanks zijn opgenomen sabbatical totaal niet op adem komt. De rust is verder weg dan ooit als hij aan een nieuw project begint: de verbouwing van zijn huis. Jack verliest zichzelf volledig in deze schijnbaar onmogelijke taak. Hoe meer hij probeert het uiterste uit zichzelf te halen, hoe sneller alles hem lijkt te ontglippen. Tragicomic story about 55-year-old Jack, who despite taking a sabbatical fails to catch his breath. Rest is further away than ever when he undertakes a new project: the renovation of his house. Jack completely loses track of himself performing this seemingly impossible task. The more he tries to get the best out of himself, the more everything seems to slip from his grip.

Nederlandse Filmacademie

Sam wil voor zijn vijfentwintigste miljonair zijn, Joey is op zoek naar avontuur. Met hun Joyland poedershakes willen zij uiteindelijk ‘echt’ eten overbodig maken. Dit portret laat het aan de kijker over om de twee jonge Amsterdamse ondernemers bewonderenswaardig, aandoenlijk of naïef te vinden of iets daar tussenin. Sam wants to be a millionaire before turning 25, Joey is looking for adventure. With their Joyland powder shakes, they eventually want to make ‘real’ food superfluous. This portrait leaves it to the viewer to consider the two young entrepreneurs from Amsterdam admirable, endearing or naive.


164 NFF Studenten Competitie

LAZARUS

My Silicone Love

2015/25 min. Dir Gonzalo Fernandez Pro Julia Rombout, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Marielot van der Slikke Cam Niels van der Kraan Pd Karlan Lemmen Snd Brandon Grötzinger Snded Rosanne Blokker, Job Michel Snddes Rosanne Blokker, Job Michel Vfx Danielle van Balen BlankenKempen Ed Augustine Huijsser Mus Harald Austbo, Einar Sv. Tryggvason Cst Suzan Boogaerdt, Joep van der Geest, Sebastiaan Frowijn, Ronald de Bruin, Annemarie Prins, Twien Blanco Tvco AVROTROS

2015/27 min. Dir Sophie Dros Pro Eleanora de de Rijke, Nederlandse Filmacademie (NFA) Cam Boas van Milligen Bielke Snd Brandon Grötzinger Snded Floris Werver Snddes Gijs den Hartogh Ed Erik ten Brinke Mus Thomas Goralski Tvco BNN TV

Nederlandse Filmacademie

In deze absurdistische roadmovie, met live muziek van een orkestje dat ín de film commentaar levert, ondervindt Laura dat je niet aan het toeval kunt ontsnappen, hoe hard je ook rijdt. Door toedoen van een overvaller en zijn hond, loopt alles anders dan Laura had gepland. In this absurdist road movie, with live music by a band that comments live in the film, Laura discovers you cannot escape coincidence, no matter how fast you drive. Because of a robber and his dog, everything turns out differently than Laura had planned.

Nederlandse Filmacademie

De Britse Everard woont in een poppenhuis. Letterlijk. De vijftiger deelt zijn vrijgezellenhuis met zijn ‘girls’, een groepje van twaalf levensechte poppen. Hij slaagt er niet in een liefde van vlees en bloed te vinden, en is tamelijk gelukkig met zijn siliconen liefdes, met wie hij zijn leven in alle aspecten deelt. The Briton Everard lives in a doll’s house. Literally. In his fifties, he shares his bachelor house with his ‘girls’, a group of twelve lifelike dolls. He fails to find a real love of flesh and blood and is fairly happy with the silicone loves he shares his life with in every respect.


NFF Studenten Competitie 165

Nachtoord

Nighthaven Nederlandse Filmacademie 2015/30 min. Dir Hetty de Kruijf Pro Julia Rombout, Tessa Beijer, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Loulou Swarte Cam Aziz Al-Dilaimi Pd Rosylke Gersons Snd Rosanne Blokker Snded Jelle van Osenbruggen Snddes Jelle van Osenbruggen Vfx Danielle van Balen Blanken-Kempen Ed Erik ten Brinke Mus Thomas Goralski Cst Majd Mardo, Olaf Ait Tami, Nadia Koetje, Rachida Iaallala, Maud Loth, Ids Van der Krieke, Mark van Welzenis, Sebas Berman, Orlando do Brito, Willem Drieling, Jorik van der Veen, Hans Breetveld, Ali Zijlstra Tvco NTR TV Moderne film noir over de zorgzame Said die elke dag boodschappen doet voor zijn moeder, zusje en broer. Hun armzalige woning staat op instorten. In deze troosteloze omgeving heeft hij een manier gevonden om zijn wereld te verrijken: als sleutelmaker met mensenkennis kopieert hij de sleutels van interessante mensen. ‘s Nachts kijkt hij naar hun kunst, leest hij hun boeken en luistert hij naar hun muziek. Modern film noir about the caring Saïd, who does the daily shopping for his mother, sister and brother. Their shabby apartment is about to collapse. In this comfortless environment, Saïd has found a way to enrich his world: as a key cutter with a sound judgement of character, he copies the keys of interesting people. At night, he looks at their art, reads their books and listens to their music.

The Space Between Us Nederlandse Filmacademie

2015/12 min. Dir Marc S. Nollkaemper Pro Mark Lolkema, Isha van Moort, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Marc S. Nollkaemper Cam Arthur Vis Pd Didier Konings Snd Berend Blom Snded Berend Blom Snddes Berend Blom Vfx Jim de Brouwer, Lynn Dekker, Guido Ekker, Aram Hakze, Brian Scherbinski, Marion Strunck, Anton Stattin, Wouter Gilsing, Didier Konings, Nina Lankveld, Stef Mesman, Rocky Schouten Ed Erik Sluiter Mus Einar Sv. Tryggvason Cst Elsa May Averill, Kiefer Zwart, Adrian Brine, Phi Nguyen Tvco AVROTROS In een grauwe toekomst met weinig zuurstof werkt een schoonmaakster in een duister slachthuis. Brute mannen hakken hier de kieuwen uit sierlijke vismensen om zelf te kunnen blijven leven. In deze fantasy-film ziet de jonge schoonmaakster in dat ze toch niets te verliezen heeft en besluit ze om Adam, die klaarstaat om geslacht te worden, te redden. In a drab future with oxygen scarcity, a cleaning woman works in a gloomy slaughterhouse. Here, brute men cut away the gills from graceful fish people in order to stay alive themselves. In this fantasy film, the young cleaner realises she has got nothing to lose and decides to save Adam, who is waiting to be slaughtered.


166 NFF Studenten Competitie

Tarikat

Nederlandse Filmacademie 2015/17 min. Dir Jasmijn Schrofer Pro Rianne Ebeling, Nederlandse Filmacademie (NFA) Cam Marjoke Haagsma Snd Matthijs Klijn Snddes Job Michel Ed Emiel Nuninga Mus Kaveh Vares Tvco NTR TV Dit visuele gedicht toont Derya’s zoektocht tijdens een intiem ritueel binnen de Islamitische soefi-traditie. Daar draait het om adem, ritme en beweging. De deelnemers smelten in trance samen tot één geheel. This visual poem shows Derya’s quest during an intimate ritual in the Islamic Sufi tradition that focuses on breath, rhythm and movement. The participants dissolve into an ocean of silence.

Voetzoeker

Haphazard Nederlandse Filmacademie 2015/23 min. Dir Max Lunter Pro Jim Bresser, Stefanie van Vonderen, Els Vandevorst, Nederlandse Filmacademie (NFA), N279 Entertainment Sce Ashar Medina Cam Thomas van Krugten Pd Maeve Human, Sophie van der Wel Snd Berend Blom Snded Rosanne Blokker Snddes Floris Werver Vfx Becanti Wijnbergh Ed Emiel Nuninga Mus Kaveh Vares, Rene Thie Cst Bart Harder, Javier Guzman, Eva Meijering, Barbara Sloesen, Levi van Kempen, Hugo Maerten, Mathieu Güthschmidt, Laurens van den Akker, Anne Zijlstra Tvco VPRO TV Zeeman Kai probeert in dit tragikomische verhaal met absurdistische inslag noodgedwongen zijn draai aan wal te vinden. Zijn plan om bij zijn broer - met wie hij eigenlijk sinds zijn vierde jaar nog een appeltje te schillen heeft - in te trekken, mislukt. Er gaat een reeks aan bizarre ontmoetingen met de nodige leermomenten aan vooraf, voordat Kai de vaste grond onder zijn voeten terugvindt. In this tragicomic story with an absurdist take, seaman Kai is forced to find his feet on shore. His plan to move in with his brother - with whom he has had a bone to pick since he was four - falls through. This is preceded by a series of bizarre meetings with due learning points, before Kai recovers his footing.


NFF Studenten Competitie 167

Volando Voy

Waar zij waren

2015/23 min. Dir Isabel Lamberti Pro Maya Perez, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Isabel Lamberti Cam Jeroen Kiers Snd Floris Werver Snded Matthijs Klijn Snddes Jelle van Osenbruggen Ed Sabine Maas Mus Christian Pabst Tvco Human TV Dis Some Shorts

2015/22 min. Dir Bobbie Koek Pro Olya van Poppel, Maya Perez, Nederlandse Filmacademie (NFA) Sce Lianne Hillebrand Cam Jeroen Kiers Pd Josine Immoos Snd Matthijs Klijn Snddes Gijs den Hartogh Ed Kees van Dijkhuizen jr. Mus Christian Pabst Cst Freek den Hartogh, Bram Suijker, Bien de Moor, Rosa Kampinga, Elsie de Brauw, Titus Muizelaar, Sebas Berman Tvco Human TV

I’ll Fly Higher Nederlandse Filmacademie

De Spaanse zigeunerbroertjes David en Jésus, dertien en twaalf jaar oud, leggen elke dag een lange weg af. Omdat niemand anders het voor ze doet, maken ze daar zelf een avontuur van. Soms halen ze gevaarlijke stunts uit, dan weer kijken ze plaatjes in een gevonden Playboy, houden ze even stil om naar een voetbalwedstrijd te kijken of bespreken ze en passant hun dromen. The Spanish gypsy brothers David and Jésus, thirteen and twelve, cover a long distance every day. Because nobody will do it for them, they turn it into an adventure themselves. Sometimes they pull dangerous stunts, they look at pictures in a found Playboy, they pause to watch a soccer match or in passing discuss their dreams.

Where They Wander Nederlandse Filmacademie

Psychologisch drama waarin Melle naar zijn strenggelovige geboortedorp terugkeert voor de begrafenis van een oude jeugdvriend. Juist daar ontmoet hij een vrijgevochten dorpeling. Maar door de samenkomst van heftige omstandigheden en de grote spanning in Melle’s hoofd, eindigt het bezoek in een uitbarsting van frustraties bij de verkeerde persoon, op het verkeerde moment. In this psychological drama, Melle returns to his deeply religious native village for the funeral of a childhood friend. Here, of all places, he meets a liberated villager. But due to the convergence of intense circumstances and the great strain inside Melle’s head, his visit ends in an eruption of frustrations to the wrong person at the wrong time.


168 NFF Studenten Competitie

Conversation With a Fallen Ideal

Double F for Final Fantasy

2015/14 min. Dir Hortense Lauras Pro Hortense Lauras, Gerrit Rietveld Academie Snddes Rick Haring Ed Hortense Lauras Mus Basile MonsacrĂŠ Ani Hortense Lauras

2015/7 min. Dir Alina Ozerova Pro Alina Ozerova, Gerrit Rietveld Academie Sce Alina Ozerova Snded Rick Haring Snddes Alina Ozerova Ed Alina Ozerova

Gerrit Rietveld Academie

Portret van het in 1959 geopende Nieuw Burgerweeshuis in Amsterdam. Door een combinatie van documentairebeelden met animaties, historische archiefbeelden, gesprekken met zowel de architect als een voormalig bewoner en de goede fee-achtige stem van de voice-over, komt het kloppende hart van het betonnen gebouw bloot te liggen. Eerder werd het bijna afgebroken, nu is het een monument. Portrait of the Nieuwe Burgerweeshuis that was opened in 1959 in Amsterdam. In a combination of documentary footage and animation, historical archive footage, conversations with both the architect and a former resident and the good-fairy voice-over, the throbbing heart of the concrete building is laid bare. Once barely escaping demolition, today it is a monument.

Gerrit Rietveld Academie

Documentaire essay waarvan 35 jaar oude 8mmopnames van toeristische trips achter het IJzeren Gordijn de basis vormen. De opnames bestaan uit bijzondere, door de tijd aangevreten beelden uit 1980 die de van oorsprong Russische filmmaker Alina Ozerova in haar familiearchief vond. Een voice-over begeleidt de digitaal bewerkte film met teksten, geĂŻnspireerd op toeristische posters uit die tijd. Documentary essay based on 35-year-old 8mm footage of tourist trips behind the Iron Curtain. The images consist of remarkable, time-worn footage from 1980 that the originally Russian filmmaker Alina Ozerova discovered in her family archive. A voice-over accompanies the digitally processed film with texts, inspired by tourist posters from the day.


NFF Studenten Competitie 169

Raderen

Souvent sur les dents

2015/7 min. Dir Gideon van der Stelt Pro Gideon van der Stelt, Gerrit Rietveld Academie Cam Jorne Tielemans Snddes Gideon van der Stelt, Flora Koene

2015/7 min. Dir Hugo Rocci Pro Hugo Rocci, Gerrit Rietveld Academie Sce Hugo Rocci Cam Jorne Tielemans, Sanne van Rossum Snddes Hugo Rocci Mus Rosa Ronsdorf Ani Hugo Rocci Cst Nienke ‘s Gravemade, Lennart Vader, Erik Ronsdorf, Jan Wijnen

Clockworks Gerrit Rietveld Academie

Wie piekert blijft in hetzelfde rondje draaien. De bewegingen in een snelle, nachtelijke animatiestad verbeelden de rondkolkende gedachten van een ‘s nachts in bed woelend en piekerend meisje. Alles in de stad is net als haar gedachten door raderen verbonden. Iets simpels als het delen van een frietje, brengt de eindeloze pieker-achtbaan uiteindelijk tot stilstand. When you fret, you keep going in circles. The movements in a swift, nocturnal animated city visualise the swirling thoughts of a girl who is tossing and turning and brooding in bed. Like her thoughts, everything in the city is connected by cogwheels. Something simple like sharing a French fry eventually brings the ceaseless roller coaster of fretting to a halt.

Often on Peaks Gerrit Rietveld Academie

Met het neerzetten van een café dat eruit ziet als een enorme ijsbeer heeft Jean zijn droom gerealiseerd. De hordes toeristen die hij verwachtte, kwamen helaas niet. Al twintig jaar wachten hij en zijn compagnon in een geanimeerde omgeving op de invasie. In de tussentijd draait hun leven op routine en krijgt de enkele toerist die de beer bezoekt, een warm welkom. By constructing a café shaped like a giant ice bear, Jean realised his dream. But the tourist hordes he expected have not arrived, unfortunately. For twenty years, he and his partner have been waiting for the invasion in this animated environment. In the meantime, their life is a routine affair and the few tourists who visit the bear receive a warm welcome.


170 NFF Studenten Competitie

Afstand

Distance Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/24 min. Dir Michael Creutzburg Pro Michael Creutzburg, Dennis M端nninghoff, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Maler Film Sce Michael Creutzburg Cam Rick Griemink Pd Gioia van de Fliert Snd Jeroen Leemans Snddes Andel Rongen Ed Bram Baas Mus Wouter van den Boogaard Cst Steef de Bot, Eva Laurenssen De Nederlandse Floris en Spaanse Anna leerden elkaar kennen tijdens een vakantie in een club in Boedapest, waarna een beschonken one night stand volgde. Die fysieke ontmoeting was intens, maar de eigenlijke kennismaking oppervlakkig. Daarom besluiten de twee twintigers in dit romantische drama opnieuw af te spreken. Wat is er nog over van die eerste vlam? The Dutch Floris and Spanish Anna first met in a club while on vacation in Budapest, before having an inebriated one-night stand. The physical encounter was intense, but the actual engagement superficial. That is why the two twenty-somethings in this romantic drama decide to meet again. What is left of the initial spark?

Bello 4-ever

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/17 min. Dir Pascalle van Dijk Pro Pascalle van Dijk, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Cam Aron van Blooijs Snd Malu Keijzer, Lotte Konijn Ed Aron van Blooijs, Pascalle van Dijk Tvco Omroep West Dis Omroep West Het overlijden van een huisdier betekent voor de meeste eigenaren een verdrietig afscheid. In deze documentaire over een dierencrematorium blijkt dat het rouwen om een kat heftig kan zijn. Bovendien kijkt niemand op bij termen als glitterurnen en gipsafdrukken. Een film over het treurige afscheid tussen mens en dier, maar ook over de Hollandse welvaart. For most owners, the decease of their pets involves a painful goodbye. This documentary about a pet crematorium demonstrates that people can intensely mourn for the loss of their cat. And that nobody is surprised about terms like glitter urns or plaster casts. A film about the sad farewell between man and animal, but also about Dutch prosperity.


NFF Studenten Competitie 171

Beste vrienden

Best Friends Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/26 min. Dir Ruwan Heggelman Pro Ruwan Heggelman, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sce Ruwan Heggelman Cam Jordi Welschen Pd Jeffrey Tomberg Snd Jesper Bauer Snded Yuri Meijer Snddes Rowan de Geus Vfx Ashok Rajeswaran Ed Ferrano Meraldi Mus Arend Bruijn Cho Rouke Pouw Cst Huub Smit, Martijn Crins, Kees Boot, Rogier Schippers, Yasar Üstüner, Chava voor in ‘t Holt, GertJan Mulder Jeugdvrienden Ferry en Robert, inmiddels keurige kantoortijgers, worden geconfronteerd met een merkwaardige verandering. Robert begint namelijk bleek te zien en krijgt opeens enorm veel trek in vlees. Sterker nog: hij heeft zojuist flink in een collega gebeten. Kan een levenslange vriendschap blijven bestaan als een van de twee drastisch verandert? Childhood friends Ferry and Robert, now regular penpushers, are confronted with a weird change. Robert starts growing green about the gills and has a sudden appetite for raw meat. As a matter of fact, he has just taken a firm bite from a colleague. Can a lifelong friendship endure when one of the two undergoes a drastic change?

Depart at 22

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/4 min. Dir Wiep Teeuwisse Pro Wiep Teeuwisse, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Mus Gerjan Piksen Ani Wiep Teeuwisse De vergankelijkheid van het menselijk lichaam en de angst daarvoor staan centraal in deze getekende animatiefilm. Na je 22e levensjaar wordt alles minder. Van haren die eerst maar blijven groeien, valt op een gegeven moment niets meer te knippen. En een eens strakke buik vervalt tot eindeloze, hangende rimpelingen. De poëtische tekenstijl en muziek verzachten de harde waarheid, maar verdoezelen deze niet. The decay of the human body and the fear of it are the focus of this drawn animation. After you turn 22, everything deteriorates. Initially, hair just keeps on growing, but at one point there is nothing to cut anymore. And a belly that was once tight declines into endless, sagging folds. The poetic drawing style and music alleviate the hard truth, but do not disguise it.


172 NFF Studenten Competitie

Droomvergunning

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/12 min. Dir Caroline Keman, Paula Vonhof Pro Paula Vonhof, Caroline Keman, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Vonhof Video / Skeyeline Films Sce Caroline Keman, Paula Vonhof Cam Caroline Keman, Paula Vonhof Snd Petri van Dijk Snded Petri van Dijk Snddes Petri van Dijk Ed Paula Vonhof, Caroline Keman Mus Lotte Sterk Ani Rianne Stremmelaar Zes jaar geleden vluchtte de negenjarige Fayaz samen met zijn moeder uit Afghanistan. Na vele omzwervingen kwam hij in een asielzoekerscentrum in Almere terecht. Fayaz heeft echter geen idee of hij overmorgen nog in Nederland is. Toch blijft de jongen in deze documentaire dromen van een toekomst als dierenverzorger. Een droom die in schril contrast staat met de harde realiteit van het leven als asielzoeker. Six years ago, nine-year-old Fayaz fled Afghanistan with his mother. After many rambles, he ended up in a refugee centre in Almere. But Fayaz is not sure if he will still be in the Netherlands the day after tomorrow. Still, the young boy in this documentary keeps dreaming of a future as an animal keeper. A dream that starkly contrasts with the hard reality of a life as an asylum seeker.

Erkhii Mergen, or Why the Marmot Doesn’t Have a Thumb Première

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/18 min. Dir Thessa Meijer Pro Maarten van der Ven, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, VENFILM Sce Thessa Meijer, Cesco van der Zwaag Cam Myrthe Mosterman Pd Joery Verweij Snd Maurits Heemskerk Snddes Bouk Bouwmeester, Sam Huisman Vfx Luuk Meijer, Joris van Seggelen Ed Wouter van Luijn, Nina Graafland Mus Zeger de Vos Ani Jeroen de Koster Cst Dalsuren Gursed, Johan Heldenbergh, Jan Bijvoet, Jappe Claes, Roland van Campenhout, Hilt de Vos Een oude Mongoolse man trekt zijn dode paard de stad uit. Hij laat daarbij een spoor van verwarring achter. Tijdens zijn tocht ontmoet de opmerkelijke man diverse bewoners uit de industriële stad waarin nooit wordt stilgestaan bij de dagelijkse sleur. Wat wordt er eigenlijk als zinvol ervaren? Tragikomische en magische ode aan de koppigheid. An old Mongolian man pulls along his dead horse and walks out of the city, leaving a trail of confusion. On his journey, this remarkable man meets various inhabitants of the industrial town, where people take the daily grind for granted. What do they consider meaningful, fundamentally? Tragicomic and magical ode to obstinacy.


NFF Studenten Competitie 173

Het goeie leven

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/30 min. Dir Youri Dingemans Pro Luuk Hoekx, Rik Vaessen, Eva Verweij, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sce Youri Dingemans Cam Martijn Melis Pd Hanneke Wind, Esra Ghilane Snd Rowan de Geus Snddes Rowan de Geus Ed Rik Vaessen Een fictieve Brabantse dorpsgemeenschap uit de jaren negentig maakt zich op voor de gezellige maand december. Maar van feesten alleen is geen sprake. In het sociaal-realistische drama worden diverse strubbelingen in de fictieve dorpskern getoond, waaronder de onenigheid bij de gemeenteraad over digitaliseringskwesties, de stille strijd van een eenzame oude vrouw en die van een gepeste puber. A fictitious village in Noord-Brabant in the 1990s prepares for the convivial month of December. But it does not just come down to merrymaking. This social-realist drama depicts various difficulties in the imaginary town, such as the discord in the local council about digitisation issues and the silent struggles of a lonely old woman and a bullied teenager.

Half leeg

Half Empty Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/23 min. Dir Tim Schijf Pro Tim Schijf, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sce Tim Schijf Cam Jeroen Zwart Snd Sergiusz Sytniejewski Snded Mike van Creij Snddes Mike van Creij Ed Bram Baas Mus Joost van ‘t Hoff Cst Abel de Vries, Ruben Brinkman, Johanna Hagen, Jord Knotter, Sofieke de Kater, Glenn Durfort, Kiefer Zwart Twintiger Daan lijkt een typische, eeuwige student, maar er is ook iets anders met hem aan de hand. Hij is cynisch, pessimistisch, paniekerig en hij isoleert zich vaak van anderen. Wanneer zijn goede vriend terugkomt uit AziĂŤ, wordt Daan door hem gedwongen een weekend lang de veiligheid van zijn huis te verlaten. Drama over modern cynisme, hedonisme, de angst voor mislukking en de generatie Y. Daan (25) seems the archetypal eternal student, but there is more the matter with him. He is cynical, pessimistic, panicky and shelters himself from the outside world. When one of his best friends returns home from a trip abroad, Daan is forced to leave the comfort and safety of his apartment behind for the weekend. Drama about modern cynicism, hedonism, the fear of failure and generation Y.


174 NFF Studenten Competitie

Hout

Just a Biopic

2014/3 min. Dir Joost Jordens, Bob Los, Mike von Rotz, Wilbert van Veldhuizen, Bram Meulman, Rosalia Black Pro Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Snddes Tom de Smit, Nola Klop Mus Killian Elbers Ani Joost Jordens, Bob Los, Mike von Rotz, Wilbert van Veldhuizen, Bram Meulman Cst Thijs Visser

2015/3 min. Dir Renske Cuijpers Pro Renske Cuijpers, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Snddes Sam Huisman Vfx Paul Hensen Mus Jochem Weierink Ani Renske Cuijpers

Wood Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

In een besneeuwd boslandschap staat een sprookjesachtig huis met een schuur. Een gepensioneerde houtbewerker vertelt met veel passie over zijn liefde voor hout en de dieren die hij daarvan het liefste maakt. Deze animatiefilm maakt de dromen van de houtbewerker waar en brengt de door hem met veel liefde geschapen houten eenden, prehistorische reuzenvogels en kwallen tot leven. In a snow-clad woodland area, we see a fairy-tale house with a shed. A retired woodcrafter passionately tells about his love of wood and the animals he likes to carve from it. This animation film makes the woodcrafter’s dreams come true and brings to life the wooden ducks, prehistoric giant birds and jellyfish that he devotedly created.

Just a Biopig Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Geanimeerde biografie met verrassende wending. De film schetst de levensweg van een enkel individu, maar zijn leven staat tegelijkertijd symbool voor de levens van een hele grote groep. Just a Biopic heeft hierdoor de functie van een pamflet; het is een aanklacht tegen hoe er in de maatschappij waarin wij leven met sommige levens wordt omgegaan. Animated biography with surprising twist. The film portrays the path of a single individual, but his life at the same time symbolises the lives of a very large group. This gives Just a Biopic the purpose of a pamphlet; it is an indictment of the way the society that we live in deals with some lives.


NFF Studenten Competitie 175

De laatste nachten Première

The Final Nights Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/18 min. Dir Reneé van der Ven Pro Reneé van der Ven, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Cam Jeroen Zwart Snd Wouter Tjaden Snded Andel Rongen Snddes Andel Rongen Ed Amos Mulder Joop gaat binnenkort overlijden. Om zijn naaste familie een moment van rust te bieden, waakt vrijwilligster Loes ’s nachts aan zijn sterfbed. De observerende documentaire brengt de nachten waarin Loes waakt intiem in beeld, en laat zien hoe de toegewijde vrouw, steeds met gepaste afstand, in de buurt blijft om Joop zo goed mogelijk te begeleiden naar een rustig einde. Joop knows his life is going to end soon. Loes, a volunteer, watches over his deathbed at night to offer his close family some rest. The observational documentary intimately captures the nights when Loes watches over Joop and shows how the dedicated woman, always with due distance, stays around to guide Joop to a peaceful end as well as possible.

Nasser

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2015/19 min. Dir Melissa Martens Pro Melissa Martens, Kevin Schaduw, Paul van Venrooij, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sce Melissa Martens, Kim van Noord Cam Rick Griemink Pd Stefanie Hatzis, Suzanne Jansen Snd Ravian de Vries Snded Andel Rongen Snddes Andel Rongen Ed Bram Baas Mus Bruce Lim Cst Dounia Allane Sami Ballafkir, Remco Coppejans, Rachida Farsi, Fahd Larhzaoui, Khadija Massaoudi, Sedona Uekermann-Laville Als de dertienjarige Nassira voor het eerst ongesteld is, vindt haar moeder dat ze zich als een jonge vrouw moet gaan gedragen. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet voor Nassira. In dit coming of age-drama, waarin Nassira de transitie van kind naar jongvolwassene maakt, wordt haar identiteitscrisis steeds voelbaarder. When 13-year-old Nassira has her first period, her mother thinks it is time for her to behave like a young woman. But that is not so obvious to Nassira. In this coming-of-age drama, in which Nassira makes the transition from child to young adult, her identity crisis grows ever more perceptible.


176 NFF Studenten Competitie

De Poolse droom

Tussentijd

2014/49 min. Dir Karin Kooijman Pro Karin Kooijman, Nanouk Wouters, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Sce Karin Kooijman Cam Jasper van Leeningen Snd Koos van der Vaart Snded Koos van der Vaart Snddes Koos van der Vaart Vfx Merel de Goede Ed Efin de Landmeter Mus Sophie Ansems Ani Maaike van Dijk

2014/18 min. Dir Christian van Duuren Pro Rob IJpelaar, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Wanderlust Sce Christian van Duuren Cam Christian van Duuren Pd Cecile Hanrath Snd Sander Schreuders Snddes Mike van Creij, Lars van Leeuwen Vfx Rick Franssen, Koen de Mol, Olivier Ballast Ed Sander van Wijk Mus Bas Bouma Cst Milan Boele van Hensbroek, Anneke Blok

The Polish Dream Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Een baan, een huis, een partner vinden; je dromen najagen of parkeren. Het zijn belangrijke zaken waar veel twintigers mee te maken krijgen, en de huidige tijd maakt het allemaal niet makkelijker. Deze documentaire portretteert de uit Polen afkomstige Justyna, Paulina en Ilona. Ze laten zien dat de uitspraak ‘Poolse vrouwen zijn sterke vrouwen’ niet uit de lucht gegrepen is. Finding a job, a house, a partner; chasing your dreams or parking them. These are important issues many people in their twenties have to deal with, and the current era does not make things easier. This documentary portrays three women from Poland: Justyna, Paulina and Ilona. They prove that the saying ‘Polish women are strong women’ is not unfounded.

Meantime Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Realistisch drama waarin Pascal als eerste omstander arriveert bij een zwaar auto-ongeluk. Hij belt direct het alarmnummer. In de daaropvolgende minuten komt hij in een situatie terecht waarbij zijn handelen bepalend zal zijn voor zowel het slachtoffer als voor hemzelf. Tijdens deze noodlottige samenloop van omstandigheden zijn beide personen op een wrange, onvrijwillige manier op elkaar aangewezen. In this realistic drama, Pascal is the first passer-by to arrive at a serious car accident. He immediately calls the emergency number. In the subsequent minutes, he finds himself in a situation where his actions will be critical for both the victim and himself. In this fateful confluence of events, both people depend on each other in a bitter, involuntary way.


NFF Studenten Competitie 177

Until the Quiet Comes

The Creator Has a Masterplan

2015/25 min. Dir Yaron Cohen Pro Randy Vermeulen, Lara Nuberg, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Vossen Films Cam Juul Thielen Snd Yaron Cohen Snded Daniel Leseman Snddes Daniel Leseman Ed Efin de Landmeter Mus Guusje Ingen Housz

2014/44 min. Dir Jeroen Bronckers Pro Jeroen Bronckers, AKV|St. Joost

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

De 87-jarige Torro vluchtte tijdens de oorlog in de jaren negentig van Abchazië naar Georgië. Daar woont hij nu in een vervallen huis, samen met zijn neef en diens vrouw. Ze zijn vanwege gebrek aan eten, geld en warmte tot elkaar veroordeeld. Ondanks Torro’s veerkracht begint de situatie zijn tol te eisen. Tragiek, humor en wodka wisselen elkaar af in deze documentaire over levenskracht en vergankelijkheid. During the war between Abkhazia and Georgia in the 1990s, the 87-year-old Torro fled to Georgia. He lives there in a dilapidated house now, together with his cousin and the latter’s wife. Due to a lack of food, money and warmth, they are thrown back on each other. Despite Torro’s resilience, the situation starts demanding its toll. Tragedy, humour and vodka take turns in this documentary about vitality and transience.

AKV|St. Joost Breda

Vanuit zijn flat op de negende verdieping kijkt filmmaker Jeroen Bronckers neer op het alledaagse leven in de stad. In deze existentiële documentaire zien we door zijn ogen hoe drie mannen van verschillende leeftijden omgaan met het leven, de liefde en de dood. Wat als je nog altijd denkt aan je ex? Hoe ga je verder na het overlijden van je volwassen zoon? En hoe verwerk je de dood van je moeder? From his flat on the ninth floor, filmmaker Jeroen Bronckers looks down on everyday life in the city. In this existential documentary, we see through his eyes how three men of various ages deal with life, love and death. What if you still think about your ex? How do you carry on living after your grownup son has died? And how do you cope with your mother’s demise?


178 NFF Studenten Competitie

I Am Under Construction

Lineage

2015/5 min. Dir Ennya Larmit Pro Ennya Larmit, AKV|St. Joost Sce Ennya Larmit Cam Jeroen van ‘t Hullenaar, Fanny Hagmeier Pd Ennya Larmit Snd Julia Hoogkamer Snddes Ennya Larmit Ed Festus Toll Cst PSV Synchro team Masters, Imke Sloos, Anouk Ketelaars, Lonne Damsteegt

2015/3 min. Dir Olga van den Brandt Pro Olga van den Brandt, AKV|St. Joost Snddes Friso Hoekstra, Kasper Koman Mus Marko Ivic

AKV|St. Joost Breda

Schoonzwemsters in een frisblauw zwembad, afgewisseld met uiterst gestileerde beelden van de zaken die ons leven zoveel mooier maken; verse bloemen, een ontbijtje, roze taartjes. Maar er is iets absurds aan de hand. Waarom staan die bloemen in een mixer? Waarom een scheermesje naast het bord? Essayistische kunstfilm waarin onze schoonheidsrituelen met een andere blik bezien worden. Synchronised swimmers in a bright blue pool, alternated with extremely stylised images of the things that make life so much more beautiful: fresh flowers, a nice breakfast, pink cakes. But there is something absurd going on. Why are the flowers in a mixer? Why is the razor blade beside the plate? Essayistic art film that looks at our beauty rituals with different eyes.

AKV|St. Joost Breda

Mensen zijn opgebouwd uit draden, en wie van elkaar houdt is via diezelfde draden met elkaar verbonden. Een ouderpaar dat in deze poĂŤtische animatie uit elkaar gaat, trekt zo hard aan de draad die hen met hun kind verbindt, dat deze knapt. People are made out of wires, and people who love each other are connected through these same wires. Two parents who are separating in this poetic animation pull the wire connecting them with their child so hard it breaks.


NFF Studenten Competitie 179

The Lost Mariner

A Morning Without Coffee

2014/6 min. Dir Tess Martin Pro Tess Martin, AKV|St. Joost

2015/5 min. Dir Jelle van Meerendonk Pro Jelle van Meerendonk, AKV|St. Joost Sce Jelle van Meerendonk Snddes Bram Meindersma Mus Bram Meindersma Ani Jelle van Meerendonk

AKV|St. Joost Breda

Interpretatie van Dr. Oliver Sacks’ research en boek The Man Who Mistook His Wife for a Hat in kunstzinnige animatievorm. In deze film, opgebouwd uit een indrukwekkende serie uitgeknipte foto’s op een vlakke achtergrond, speelt een patiënt met een geheugenstoornis de hoofdrol. The Lost Mariner is een symbolische en creatieve visuele poging om te laten zien hoe deze man zijn wereld zou kúnnen ervaren. Interpretation of Dr. Oliver Sacks’ research and book The Man Who Mistook His Wife for a Hat in an imaginative animated form. In this film, composed of an impressive series of cut-out photographs against a flat background, a patient with a defective memory plays the leading role. The Lost Mariner is a symbolic and creative visual attempt to show how this man might experience his world.

AKV|St. Joost Breda

Met traditionele tekentechnieken wordt in deze film een absurdistisch universum geschapen, waarin een opgewonden mannelijke cactus niets liever wil dan de liefde bedrijven met een sensuele vrouwelijke ballon. Using traditional drawing techniques, this film creates an absurdist universe, in which an aroused male cactus wants nothing more than to make love with a sensual female balloon.


180 NFF Studenten Competitie

Them & I

Typewriterhead

2015/4 min. Dir Lina Kilkawi, Jolijn Schuurmans Pro Lina Kilkawi, Jolijn Schuurmans, AKV|St. Joost Snddes Daniel Laaper

2015/4 min. Dir Eric Giessmann Pro Eric Giessmann, AKV|St. Joost Sce Eric Giessmann Snddes Simon Kamphans Vfx Eric Giessmann Mus Robert Wolf Ani Eric Giessmann

AKV|St. Joost Breda

Komische stop motion-animatie waarin pop Victor net een film heeft afgerond. Zijn laatste scène eindigde gelukzalig. Maar dan besluiten zijn animatoren aan een nieuwe productie te beginnen. Lijdzaam moet Victor setwisselingen en verkleedpartijen ondergaan voordat hij zelfstandig besluit dat het genoeg geweest is. Comical stop-motion animation in which Victor the doll has just completed a movie. His final scene ended blissfully. But then his animators decide they want to start off a new production. Submissively, Victor has to undergo set changes and dressing sessions, before he takes the autonomous decision enough is enough.

AKV|St. Joost Breda

Het is een probleem van deze tijd: mensen kunnen geen rust meer vinden. De wereld raast door, en we doen zelf mee. Gevoed door alle ellende in de wereld kost het de man met het typemachinehoofd uit deze animatiefilm de grootste moeite zijn negatieve gedachten stop te zetten. Zijn hoofd blijft ze maar uitbraken. Wanneer hij uiteindelijk wel tot rust komt, brengt hem dat een verrassend inzicht. It is a modern-day problem: people can no longer find peace. The world races on, and we fuel the race. Fed by all the misery in the world, a man with the typewriter head finds it very hard to stop his negative thoughts in this animated film. His head keeps spewing them out. When he eventually does find peace, he gains a surprising insight.


NFF Studenten Competitie 181

The Wardrobe of Gender AKV|St. Joost Breda

2014/24 min. Dir Max Joakim Diezenberg Pro Max Joakim Diezenberg, AKV|St. Joost Cam Tess van Kooperen Snd Tamino Parren, Taco Drijfhout, Roel van Eijk Snded Jacco Prantl Snddes Jacco Prantl Ed RenĂŠ van Zundert Het geslacht blijkt de meest voor de hand liggende manier om mensen van elkaar te onderscheiden. Maar waarom hecht onze maatschappij er eigenlijk zoveel waarde aan? Deze documentaire zoomt in op onze obsessie voor geslachtsbepaling. De maker volgt drie mensen die hun gender-identiteit actief onderzoeken. Hoe zien en profileren zij zichzelf? Bestaan er grijstinten? Gender is the most obvious way to distinguish between people. But why does society consider it so important? This documentary zooms in on our obsession with sex determination. The maker follows three people who actively explore their gender identity. How do they see and present themselves? Are there any shades of grey?

Centjes

Money Willem de Kooning Academie Rotterdam 2015/12 min. Dir Ruben Peters Pro Ruben Peters, Elmar Peters, Willem de Kooning Academie, MĂ riboe Sce Ruben Peters Cam Ruben Peters Snd Elmar Peters Snded Elmar Peters Snddes Elmar Peters Vfx Ruben Peters Ed Ruben Peters Mus Elmar Peters Ani Ruben Peters Cst Michiel Kerbosch, Duncan Meijering, Skip Wijsmuller, Luna Brinks, Frits Lambrechts Een goedaardige winkelier, twee bijdehante kinderen en een als boef vermomde zanger komen er in deze optimistische, sprookjesachtige vertelling samen achter dat er belangrijkere zaken in de wereld zijn dan centjes. Maak andere mensen blij, op een manier die goed bij je past, en je zult een stuk gelukkiger worden. Een goed gevulde snoeppot kan daarbij zeer behulpzaam zijn. In this optimistic, fairy-tale story, a good-natured shopkeeper, two sharp children and a singer disguised as a crook together discover that there are more important things in life than pennies. Make other people happy, in a way that suits you, and you will become a lot happier. A well-filled candy jar can be very helpful here.


182 NFF Studenten Competitie

How to Remove a Blood Stain

Permanent - De Producent

2014/13 min. Dir Lisette Donkersloot Pro Lisette Donkersloot, Mediocre Productions, Willem de Kooning Academie Sce Lisette Donkersloot Cam Nicolay Lima Pd Lisette Donkersloot Snd Malique Mohamud Snded Gijs den Hartogh Snddes Gijs den Hartogh Ed Lisette Donkersloot Mus Gijs den Hartogh Cst Laura van Ree, Titus van Zon

2014/3 min. Dir Kim Poppe Pro Kim Poppe, Jurgen Busker, Bas Ophof, Freek Seisveld, Barry ter Bork, CABK ArtEZ Academie Zwolle Sce Kim Poppe Snd Freek Seisveld Snded Ivo Statinksi Snddes Freek Seisveld Vfx Ed Kim Poppe Mus Jurgen Busker, Freek Seisveld, Barry ter Bork, Bas Ophof Ani Kim Poppe

Willem de Kooning Academie Rotterdam

Een jonge vrouw met een lichte dwangstoornis leeft volgens vijf basisregels. Dit gestileerde drama toont hoe haar dagelijkse routine nauwlettend gevolgd wordt door een voyeuristische buurjongen. De jongen volgt haar zowel digitaal als fysiek, door het raam. Het abnormale gedrag van de vrouw wordt zo vanuit diverse invalshoeken bekeken, en weet uiteindelijk zowel de buurjongen als de kijker te manipuleren. A young woman suffering from a mild form of OCD lives according to five basic rules. This stylised drama shows how her daily routine is closely monitored by the voyeuristic boy next door. The boy follows her both digitally and physically, through the window. In the process, the woman’s abnormal behaviour is watched from various angles, eventually managing to manipulate both the boy next door and the viewer.

ArtEZ Zwolle

Videoclip behorend bij de derde single van de formatie De Producent. De combinatie van psychedelische hiphop en drum & bass vaart wel bij deze zwart-witte animatie. De sterke tekenlijnen die de Nederlandstalige lyrics begeleiden, vertellen met behulp van duidelijke symboliek onder meer over het verstrijken van de tijd. Music video for the third single by the band De Producent. The combination of psychedelic hiphop and drum & bass does well by this black-and-white animation. Using clear symbolism, the strong lines accompanying the Dutch lyrics describe the passing of time.


NFF Studenten Competitie 183

Lotte’s Gaze

Toneelschool Maastricht 2015/16 min. Dir Lotte Heerkens Pro Lotte Heerkens, Toneelschool Maastricht Cam Lotte Heerkens, Noud Heerkens Ed Lotte Heerkens Persoonlijke documentaire waarin regisseur Lotte Heerkens zich afvraagt wie ze is als mens - en waarom ze zo is. Werd ze geboren met haar karaktertrekken, of werd ze vooral gevormd door haar specifieke levenservaringen? Is ze altijd al die huismus én nomade geweest, of is deze tweezijdigheid ontstaan in haar jeugd? Met behulp van homevideo’s, interviews en eigen materiaal onderzoekt ze haar verleden, heden en de toekomst. In this personal documentary, director Lotte Heerkens wonders who she is as a human being - and why she is like that. Was she born with her traits or was she mainly formed by her specific experiences? Has she always been both a home bird and a nomad, or did she develop this two-folded personality in her childhood? With the help of old home videos, interviews and personal footage, she investigates her past, present and future.

Voor je de grond raakt Before You Hit the Ground Toneelschool Maastricht

2014/12 min. Dir Sophie van de Pol Pro Elbe Stevens, Toneelschool Maastricht, Masterplan Filmtalent Limburg Sce Sophie van de Pol, Bart van de Woestijne Cam Thomas van der Gronde Pd Leonie Gladdines Snd Dennis Alink Snddes Tom Jansen Ed Jordi Beukers Mus Marco Mlynek Cst Bart van de Woestijne Psychologisch drama waarin een twintigjarige student een zakcentje bijverdient met het oppassen op een eenjarig kindje bij zijn vertrouwde oppasadres. Deze normale, doordeweekse dag verandert echter in een nachtmerrie als hij door een stom, bijna terloops ongeluk het leven letterlijk door zijn vingers laat glippen. Gedreven door schuld neemt hij beslissingen die hij nooit gedacht had te zullen nemen. In a psychological drama, a twenty-year-old student earns some extra pocket money by babysitting a oneyear-old boy at his usual babysitting address. This normal weekday becomes a nightmare when he makes a stupid, almost casual mistake and literally lets life slip through his fingers. Driven by guilt, he makes decisions he never thought he could make.


184 NFF Studenten Competitie

Het einde van Monica Monica’s End KASK Gent

2015/24 min. Dir Thomas Nuijten Pro Niels Visser, KASK Gent, Niels Visser Producties Sce Thomas Nuijten Cam Myrthe Mosterman Pd Thomas Nuijten Snd Gerben Kokmeijer Snded Vincent Sinceretti Snddes Gerben Kokmeijer Vfx Bas Wijers, Ruben Labree, Wouter De Bever Ed Thomas Nuijten Mus Mink Steekelenburg Cst Nanette Edens, Annemarie Prins, Peter Vandemeulebroecke, Barbara Visser, Staas Nelis Drama over een veertigjarige metrobestuurster wier werkzame leven zich voornamelijk afspeelt in de donkere tunnels onder de stad. Haar repeterende dagen vullen zich met het aftikken van vaste handelingen. Ze heeft haar leven op haar manier op de rails. Maar wanneer de vrouw een voicemailbericht ontvangt van een oude bekende, begint haar gestructureerde bestaan langzaam af te brokkelen. Deze film wordt buiten competitie vertoond. Thomas Nuijten (1990) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als filmmaker. Het einde van Monica (2015) is zijn afstudeerfilm. Drama about a forty-year-old subway driver whose working life primarily takes place in the dark tunnels below the city. Her repetitive days are filled with ticking off set actions. In her own way, she has her life on the rails. But when the woman receives a voicemail message from an old acquaintance, her structured life slowly begins to crumble. This film is screened out of competition. Thomas Nuijten (1990) studied at the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as a filmmaker. Monica’s End (2015) is his graduation film.

Freedom of Expression Is a Human Right Nederlandse Filmacademie

2014/6 min. Dir Bobbie Koek, Marc S. Nollkaemper, Gonzalo Fernandez, Jim Süter, David-Jan Bronsgeest, Hetty de Kruijff, Marjoke Haagsma, Guido Ekker, Sophie Dros Pro Tessa Beijer, Eleanora de Rijke, Julia Rombout, Olya van Poppel, Martijn van der Vliet, Maya Perez, Rogier Kramer, Jessie Mentjox, Jim Bresser, Rianne Ebeling, Cecile Neeteson, Nederlandse Filmacademie Cam Boas van Milligen Bielke, Aziz AlDilaimi, Jeroen Kiers, Arthur Vis, Niels van der Kraan, Marjoke Haagsma, Thomas van Krugten, Fernando Barrientos Urrutia Het onderwerp van de commercials voor de eindexamenfilms van de Nederlandse Filmacademie - Freedom of Expression Is a Human Right - diende zich ongewild aan tijdens een brainstorm over die commercials, op 7 januari 2015. Het was de dag waarop in Parijs twaalf mensen koelbloedig werden doodgeschoten omdat ze satire maakten. Amnesty International Nederland was betrokken bij de ideeontwikkeling en bij het pitchen van de commercials van maximaal 45 seconden. Deze film wordt buiten competitie vertoond. The theme of the class of 2015 commercial programme of the Netherlands Film Academy - Freedom of Expression Is a Human Right inadvertently presented itself during a brainstorm session about those commercials, on 7 January 2015. This was the day when in Paris twelve people were shot in cold blood because they made satire with the figure of Muhammad. Amnesty International Netherlands was involved in the concept development and in the 45-second pitches of the commercials. This film is screened out of competition.


NFF Studenten Competitie 185

Hondsdagen Dog Days KASK Gent

2015/19 min. Dir Janet van den Brand Pro Janet van den Brand, KASK Gent Sce Janet van den Brand Cam Timothy Wennekes Pd Alyssa Schrauwen Snd Lionel Vinck, Timmer Taeymans Snded Michel Coquette Ed Janet van den Brand Mus Harrold Roeland Cst Emma Kleij, No谷lle Hoekstra, Nikki van der Haar, Thomas Wander, Eva de Bleeker De nacht broeit. Onweer rommelt in de verte. Honden blaffen en een man slaat op de vlucht. De daaropvolgende ochtend ontwaken drie zusjes in een leeg huis; hun vader is nergens te bekennen. Een lange, warme dag strekt zich over hen uit, de lucht nog geladen met de onrust van de afgelopen nacht. In dit sfeervolle drama gaan de meisjes elk op hun eigen manier om met de onwerkelijke situatie. Deze film wordt buiten competitie vertoond. Janet van den Brand (1989) studeerde aan AKV | St. Joost en LUCA School of Arts. Ze is werkzaam als filmmaker. Hondsdagen (2015) is haar afstudeerfilm. The night hums. Thunder rumbles in the distance. Dogs bark and a man runs off. The next morning, three sisters wake up in an empty house, their father nowhere to be found. A long, hot day unfolds, the air still loaded with the turmoil from last night. In this atmospheric drama, each of the girls deals with the surreal situation in her own way. This film is screened out of competition. Janet van den Brand (1989) attended AKV | St. Joost and LUCA School of Arts. She works as a filmmaker. Dog Days (2015) is her graduation film.

Stichting Dioraphte steunt projecten van 足hoogstaande 足kwaliteit op het gebied van kunst en cultuur met een l足 andelijk of internationaal bereik.


186 Forum van de Regisseurs

Forum van de Regisseurs Directors’ Forum ‘Toen we Lucifer van de Vlaamse regisseur Gust Van den Berghe zagen wisten we het: deze hervertelling van het toneelstuk van Joost van den Vondel was onze leidraad bij het samenstellen van de eerste editie van het nieuwe NFF-competitieprogramma Forum van de Regisseurs. Vondel beweerde in zijn toneelstuk dat hoogmoed voor de val kwam. Maar moet kunst niet op z’n minst een beetje overmoedig zijn? Met zijn ronde kaders en de keuze voor Mexico als locatie voor het verhaal over de weerbarstige engel die zich met Gods lieveling de mens wilde meten, liet Van den Berghe in ieder geval volop filmische moed zien. Die moed zien wij terug in de films die we selecteerden; ze trotseren verteltradities, zwaartekracht, kader en andere grenzen. Geïnspireerd door deze films stelden we een programma samen waarin alle films worden ingeleid door kunstenaars uit verschillende disciplines. Na afloop vindt een gesprek met makers en inleiders plaats. Dit live-element en deze ontmoetingen zijn cruciaal: ze beklemtonen dat de Nederlandse filmgeschiedenis er altijd een van openheid en uitwisseling is geweest. Tussen genres en stijlen, tussen landen en opvattingen, en tussen feit en fictie. Toch springen we veel te weinig uit de band. Laat het Forum van de Regisseurs een filmische trampoline zijn.’ - Jan Pieter Ekker en Dana Linssen, curatoren

‘When we saw Lucifer by Flemish director Gust Van den Berghe, we knew it: this reinterpretation of Joost van den Vondel’s play would be our guide in compounding the first edition of the new NFF competition section, The Directors’ Forum. In his play, Vondel claimed that pride goes before a fall. But should art not be at least a bit brash? Anyway, with his circular frames and choice for Mexico as a location for the story about an obstinate angel who wants to match himself against man, God’s darling, Van den Berghe showed ample cinematographic courage. We also see this pluck in the films we selected; they defy narrative traditions, gravity, frames and other boundaries. Inspired by these films, we compiled a programme where each film is introduced by artists from different disciplines. Screenings are followed by a discussion with filmmakers and introducers. This live element and these meetings are crucial: they emphasise that the Dutch film history has always involved openness and exchange. Between genres and styles, between countries and views, and between fact and fiction. Still, we go wild far too rarely. May the Directors’ Forum be a cinematic trampoline.’ - Jan Pieter Ekker and Dana Linssen, curators


Forum van de Regisseurs 187

Atlantic.

B

Een dag in ‘t jaar

P

De oceaan wordt weleens een moeder genoemd. Of een minnares. Ze is allebei in Jan-Willem van Ewijks tweede lange speelfilm Atlantic.. De zee is begin, einde, droom en noodlot voor de 32-jarige Fettah, een Marokkaanse surfer die een 1000 kilometer lange surftocht onderneemt naar Europa. Hij surft vele zeemijlen van de kust, om zo de militaire zone te omzeilen die Europa van Afrika scheidt. Want de zee en de lucht zijn niet van iedereen. Fettahs leven stuit op grenzen, terwijl zijn verlangen natuurwetten tart. Atlantic. is niet alleen een film over de zee, maar ook een film als de zee; even grillig, droomachtig en elliptisch als de spectaculair gefilmde golven. Centraal staat de vraag: wat is vrijheid? Is het de vrijheid van geld, een paspoort, of is vrijheid een mensenrecht? Atlantic. gaat ook over een andere vrijheid, eentje die durft te zeggen: ik besta. Een zeemanslied in het zicht van de laatste golf. Ingeleid met een performance van fotografe, filmmaker en scenarioschrijver Janica Draisma.

Een dag in ‘t jaar zou ook ‘een jaar in een dag’ kunnen heten. Margot Schaap begon met de vraag wat er gebeurt als je een jaar lang elke maand één scène opneemt. Levert dat een andere manier van film maken op? De Nederlandse Boyhood zorgt in ieder geval voor een andere manier van het ervaren van tijd: in je herinneringen kan alles tegelijkertijd een doorlopende stroom én een kettingreactie van hotsebotsende voorvallen zijn. Schaap voegt nog een andere tijdlijn toe. De zwalktochten van de drie vrienden Seb, Misha en Yvonne, die om de missende schakel in hun vriendschap rouwen, voorziet ze als regisseur en bedenker van hun waargebeurde levens van een zelfgesproken voice-over. Ze kibbelen en kussen en doen vaker helemaal niets, terwijl de camera met hen door de stad danst als een hedendaagse variant op de vroege films van Ed van der Elsken of Johan van der Keuken. Een portret van een generatie. Ingeleid met illustraties van Nina Maissouradze.

The ocean is sometimes called a mother. Or a mistress. She is both in Jan-Willem van Ewijk’s second feature film Atlantic.. The sea is beginning, end, dream and fate for 32-year-old Fettah, a Moroccan surfer embarking on a 650-mile surf trip to Europe. He surfs many nautical miles off the coast, to evade the military zone separating Europe from Africa. Because the sea and air are not everybody’s. Fettah’s life runs up against borders, while his longing defies nature’s laws. Atlantic. is not only a movie about the sea, but also a movie like the sea; just as capricious, dreamy and elliptical as the spectacularly shot waves. The key question is: What is freedom? Is it the freedom of money, of a passport, or is freedom a human right? Atlantic. also addresses another freedom, one that dares to say: I exist. A shanty, while approaching the final wave. Introduced with a performance by photographer, filmmaker and scriptwriter Janica Draisma.

Een dag in ‘t jaar zou could just as well be called ‘one year in a day’. Margot Schaap started with the question what happens if you shoot one scene every month for one year. Does this prompt a new way of filmmaking? At any rate, the Dutch Boyhood changes the way you experience time: in your memories, everything can be at the same time a continuous stream and a chain reaction of jolting occurrences. Schaap adds yet another timeline. As a director and architect of their true lives, she provides the wanderings of the three friends Seb, Misha and Yvonne, who mourn over the missing link in their bond, with her own voice-over. They bicker and kiss and more often don’t do anything at all, while the camera dances across town with them in a contemporary variation of the early films by Ed van der Elsken or Johan van der Keuken. A portrait of a generation. Introduced with illustrations by Nina Maissouradze.


188 Forum van de Regisseurs

Groenland

B

Hugo is een geëngageerde, ambitieuze, zeer antiburgerlijke documentaire-fotograaf, afkomstig uit een Vlaams gat. Tijdens de opening van een expositie met foto’s die hij in Groenland maakte van de Inuit, valt zijn blik op de oogverblindend mooie Iris, een jonge, stadse vrouw. Hoewel ze verschillen als dag en nacht, krijgen de twee een relatie. De amour fou is eigenlijk slechts bijzaak; het gaat om de vorm waarin Tomas Kaan zijn eerste lange (televisie)film goot: voortdurend worden de grenzen opgezocht tussen documentaire, fictie, vorm en verhaal. Maar Groenland – naar een script dat Philip Huff baseerde op zijn eigen verhaal Zij – valt niet alleen op door het camerawerk (in kleur en zwart-wit), de vormgeving en de montage; de soundtrack met muziek van o.a. Japan, The Cure, Grauzone en Charles Aznavour is indringend en Thomas Ryckewaert en Gaite Jansen zijn overtuigend in de hoofdrollen. Ingeleid door schrijver Philip Huff. Hugo is a committed, ambitious, strongly anti-bourgeois documentary photographer from a Flemish dive. At the opening of an exhibition of pictures he made of the Inuit in Greenland, he spots the ravishing Iris, a young urban woman. Although they are as different as chalk and cheese, the two start a relationship. This amour fou is not really relevant; the main thing is the mould in which Tomas Kaan has cast his first long (TV) film: he continuously explores the borders between documentary, fiction, form and narrative. But Groenland - based on a script that Philip Huff adapted from his story Zij - is not only notable for its photography (in colour and black-and-white), its design and editing; the soundtrack with music by Japan, The Cure, Grauzone and Charles Aznavour is compelling and Thomas Ryckewaert and Gaite Jansen are convincing leads. Introduced by writer Philip Huff.

Lucifer

Openingsfilm, buiten competitie Niets is normaal in Lucifer, Gust Van den Berghes variatie op het gelijknamige, in de hemel gesitueerde treurspel van Joost van den Vondel uit 1654. Een echt plot ontbreekt, Van den Berghe doet niets om het theatrale concept te verbergen, en grasduinde voor zijn allegorische vertelling ook bij schilder Hieronymus Bosch, de mystieke dichter Roemi, taoïsme-grondlegger Lao Tze en bij Roberto Rossellini. Maar het meest in het oog springende is het cirkelformaat: de Vlaamse regisseur nam de in Mexico gedraaide film op met het speciaal ontworpen Tondoscope-procedé, wat zowel slaat op het cirkelvormige filmbeeld als op het spectaculaire 360°-perspectief van een aantal shots. Het resultaat is een bevreemdende én vervreemdende kijkervaring, die als vanzelf als leidraad diende bij het samenstellen van de eerste editie van het Forum van de Regisseurs. Ingeleid door regisseur en acteur Hans Croiset. Nothing is normal in Lucifer, Gust Van den Berghe’s variation on Joost van den Vondel’s eponymous tragedy from 1654 that is set in heaven. A real plot is lacking and Van den Berghe does nothing to conceal the theatrical concept. But the most striking aspect is its circular format: Van den Berghe recorded the film with the specially developed Tondoscope technique, which refers to both the circular image and the spectacular 360° perspective of some shots. The result is a surprising and alienating visual experience, which spontaneously served as a guideline in assembling the first edition of The Directors’ Forum. Introduced by director and actor Hans Croiset.


Forum van de Regisseurs 189

Prins

B

The Paradise Suite

P

‘Onze tijd komt nog,’ zegt de 17-jarige Ayoub in Prins tegen zijn drie vrienden uit AmsterdamNoord. Hetzelfde geldt ongetwijfeld voor schrijver en regisseur Sam de Jong, die zich voor zijn aanstekelijke coming of age-film liet inspireren door grootheden als Fellini, Pasolini, Bresson, Herzog en Scorsese, maar voor alles wilde dat zijn amateurcast zijn film zou snappen en op waarde zou schatten. Prins, uitverkoren als openingsfilm van het Berlinaleonderdeel Generation 14plus, valt op door een meer dan fijne soundtrack, een paarse Lamborghini Diablo die het grootste deel van het budget opslokte, en mooie rollen van o.a. Ayoub Elasri, Sigrid ten Napel, Alfred (Freddy) Tratlehner a.k.a. Vjèze Fur van de Jeugd van Tegenwoordig, en rapper Jorik Scholten alias Lil’ Kleine. Als tegenprestatie regisseerde De Jong de videoclip voor Drank & Drugs van Lil’ Kleine & Ronnie Flex, die er mede voor zorgde dat het nummer een megahit werd. Ingeleid door rapper Donnie.

The Paradise Suite is een muziekstuk waarin de stem van het paradijs alleen tussen de noten klinkt. En het is natuurlijk de naam van de kamer waar de Bulgaarse seksslavin Jenya haar laatste illusie verliest. In de tweede speelfilm van Joost van Ginkel ontmoeten we de mannen die in de bloementeelt werken, en de Servische oorlogsmisdadiger Ivaca, vader en beul. Als in een stukgeslagen kralenketting, een mozaïekfilm waarin de ontbrekende puzzelstukjes het verhaal vertellen, observeert Van Ginkel hun levens. Gelukszoekers, mensenhandelaren, iedereen is ontheemd, niemand is veilig. En daartussen dwaalt de engelachtige Zweedse Lucas, een eenzaam wonderkind wiens vader moet leren dat zijn zoon pas virtuoos zijn Liszt kan spelen als hij ook in het meesterschap van het menszijn mag excelleren en de kwaliteit van menselijke emoties leert. Gebaseerd op waargebeurde verhalen. Een doorvoeld beroep op onze eigen medemenselijkheid. Ingeleid door comedian Raoul Heertje.

‘Our time will come,’ the 17-year-old Ayoub says to his three friends from Amsterdam-Noord in Prins. Without a doubt, this also applies to writer and director Sam de Jong, who for this contagious coming-of-age movie was inspired by masters like Fellini, Pasolini, Bresson, Herzog and Scorsese, but above all wanted his amateur cast to understand and appreciate his film. Prins, selected as the opening film of the Berlinale section Generation 14plus, boasts a superb soundtrack, a purple Lamborghini Diablo that ate up the lion’s share of the budget, and great roles by people like Ayoub Elasri, Sigrid ten Napel, Alfred (Freddy) Tratlehner a.k.a. Vjèze Fur from De Jeugd van Tegenwoordig, and rapper Jorik Scholten alias Lil’ Kleine. In return, De Jong directed the music video for Lil’ Kleine & Ronnie Flex’ track Drank & Drugs, which helped in procuring the song the mega-hit status. Introduced by rapper Donnie.

The Paradise Suite is a piece of music in which the voice of paradise is only heard between the notes. And it is apparently the name of the room where the Bulgarian sex slave Jenya is robbed of her final illusion. In Joost van Ginkel’s second feature film we meet the men who work in floriculture, and the Serbian war criminal Ivaca, father and executioner. Like in a smashed string of beads, a mosaic film in which the missing jigsaw pieces tell the story, Van Ginkel observes their lives. Fortune seekers, human traffickers, everybody is uprooted, nobody is safe. And among them, the angelic Swedish Lucas wanders, a lonely prodigy whose father has to learn that his son will only be able to give a virtuoso performance of Liszt if he can also excel in the mastery of humanity and learns the quality of human emotions. Based on true stories. A passionate appeal to our individual solidarity. Introduced by comedian Raoul Heertje.


190 Forum van de Regisseurs

Those Who Feel the Fire Burning

B

De nacht is pikzwart, de zee woest; enorme golven slaan stuk op een gammel bootje vol vluchtelingen. Plotseling slaat een oude man overboord, zijn handen grijpen wanhopig in het niets. Bliksemschichten kleuren de hemel, die verandert in het bovenaanzicht van een drukke stad. De oude man zweeft tussen leven en dood, tussen de zee en het beloofde land. Zijn zoekende ziel fladdert langs de randen van Europa en beziet een aantal vluchtelingen die de oversteek naar het veronderstelde paradijs wél tot een goed einde hebben gebracht. Zij blijken zich evenzeer in limbo te bevinden; hun positie is eigenlijk nauwelijks beter. Morgan Knibbe maakte het hypnotiserende, uitermate geëngageerde, actuele en noodzakelijke Those Who Feel the Fire Burning voor een habbekrats, met een Wildcard van het Nederlands Filmfonds, die hij verdiende met zijn even eigenwijze, zelfbewuste afstudeerproductie (meer essay dan documentaire) A Twist in the Fabric of Space. Ingeleid door theaterregisseur Daria Bukvic. The night is pitch-black, the sea rages; huge waves batter a rickety little boat filled with refugees. Suddenly, an old man goes overboard, his hands desperately clutching at the void. Thunderbolts colour the sky, which fades into a bird’s eye view of a crowded city. The old man is poised between life and death, between the sea and the promised land. His searching soul flutters along the edges of Europe and looks at several refugees who did manage to cross the sea to the supposed paradise. They appear to be in limbo as well; as a matter of fact, their situation is hardly any better. Morgan Knibbe made the hypnotising, very committed, topical and urgent Those Who Feel the Fire Burning for a mere trifle, with a Wildcard from the Netherlands Film Fund that he earned with his equally determined, assertive graduation production (more essay than documentary) A Twist in the Fabric of Space. Introduced by stage director Daria Bukvic.

Tussen 10 en 12

B

Kun je een komedie maken over verdriet? Kun je je het ergste moment uit je leven herinneren, namelijk het moment waarop je hoorde dat je zusje dood was, en dan alleen nog maar weten dat het zo absurd was? Omdat er twee agenten aan de deur stonden, en je op zoek moest naar je vader, op de achterbank van de politieauto, en dat het er opeens om ging of je iedereen wel op tijd zou vinden? In plaats van dat er iemand verloren was. Peter Hoogendoorns semi-autobiografische debuut Tussen 10 en 12 is zo’n estafette van verdriet. De kaders worden uitgerekt door de tijd, alsof in elk beeld twee klokken tikken, en alles precies gebeurt op het perspectivische verdwijnpunt. Het leven van de 17-jarige Mike valt stil, terwijl om hem heen alles van de lopende band loopt. Slapstick in slow-motion. Een film over de klap, de verdoving, het gesuis in je oren en de echo. Niet voor niets was het geluid er eerst. Ingeleid met een video-essay van filmcriticus Kees Driessen. Is it possible to make a comedy about grief? Can you remember the worst moment in your life, which was when you heard your sister was dead, and only realise it was so absurd? Because there were two policemen at your door, and you had to go find your father, in the backseat of the police car. And that it was suddenly crucial you would find everybody in time? Instead of the fact that you had lost someone. Peter Hoogendoorn’s semi-autobiographical debut Tussen 10 en 12 is such a relay race of grief. The frames are stretched by time, as if in every image two clocks are ticking, and everything happens exactly in the perspectival vanishing point. Seventeen-year-old Mike’s life comes to a halt, while everything around him falls off the conveyor belt. Slapstick in slow-motion. A film about the blow, the stupor, the ringing in your ears and the echo. No wonder that sound was first. Introduced by a video essay by film critic Kees Driessen.


Forum van de Regisseurs 191

Werk

B

In Werk maakt de Brabantse multimedialist Erik van Lieshout een zelfportret van de kunstenaar als arbeider. Want ‘werk’, daar gaat dit essayistische egodocument over. Kunst is ook (maar) werk. Al zal het de liefhebbers van linkse hobby’s soms zwaar vallen in de chaos van het scheppingsproces de orde van het burgermansbestaan te herkennen. Maar misschien gaat het daar ook wel over. Over chaos en orde. En dat kunstenaars de hele tijd afdwalen, en dat dat hun werk is. ‘Nu niet afdwalen,’ zegt Van Lieshout immers aan het begin van de film, toch niet zonder zelfspot, als hij vertelt dat hij is uitgenodigd een werk te maken voor de Biënnale van Venetië. Wat volgt is een brutaal-banale, associatiefonnavolgbare rapsodie die ons van Helmond tot in de kelders van de Hermitage in Sint-Petersburg brengt. Een hedendaagse totaal paradoxale ‘Against Interpretation’. Ingeleid met My Life as an Artist van Helena Muskens en Quirine Racké. In Werk, the Brabant-born multi-media artist Erik van Lieshout draws a self-portrait of the artist as a worker. Because ‘work’ is what this essayistic ego document revolves around. Art is (nothing more than) work. Although critics of ‘leftist pet causes’ will find it hard sometimes to recognise the order of middle-class life in the chaos of the creative process. But perhaps this is what it is all about. Chaos and order. And that artists wander off all the time, and that this is their job. ‘Don’t get side-tracked,’ Van Lieshout says at the beginning of the film, with mild self-mockery, when revealing he has received a commission for the Venice Biennale. What follows is a brazen-banal, associative-inimitable rhapsody that takes us from Helmond down to the vaults of the St. Petersburg Hermitage. A contemporary, totally paradoxical ‘Against Interpretation’. Introduced by Helena Muskens and Quirine Racké’s My Life as an Artist.

Wilde mossels

Slotfilm, buiten competitie J. Kessels is niet de eerste film van Erik de Bruyn waarmee het NFF van start gaat. Vijftien edities geleden opende het festival met Wilde mossels, het brutale, eigenwijze en onorthodoxe speelfilmdebuut van de destijds 37-jarige De Bruyn. In Wilde mossels speelt Fedja van Huêt een Zeeuwse twintiger die genoeg heeft van het lamlendige, voorspelbare leven in het vissersdorpje tussen de dijken. Hij verlangt naar iets anders, maar naar wat precies weet hij niet. Als hij een zonderlinge Ierse man ontmoet, neemt hij het besluit van zijn leven: hij wil naar Ierland. Op het NFF werd Wilde mossels in 2000 bekroond door de Nederlandse filmcritici. De film markeert het begin van een bijzonder interessante carrière. De geremasterde versie van de ‘aardappelwestern’, zoals De Bruyn zijn film destijds typeerde, staat daarom nu als slotfilm van het Forum van de Regisseurs geprogrammeerd. Ingeleid door de Amsterdamse rockband Nuff Said. J. Kessels is not the first Erik de Bruyn movie that launches the NFF. Fifteen editions ago, the festival opened with his Wilde mossels, the brazen, determined and unorthodox feature debut of the then 37-year-old De Bruyn. In Wilde mossels, Fedja van Huêt plays a twenty-something from Zeeland who is fed up with the lethargic, predictable life in a fishing village between the dykes. He longs for something different, but is not sure for what exactly. When he meets an eccentric Irish man, he takes the decision of a lifetime: he wants to go to Ireland. At the NFF, Wilde mossels was awarded by the Dutch film critics in 2000. The movie marks the beginning of a particularly interesting career. This is why the remastered version of this ‘potato western’, as De Bruyn labelled his film at the time, has been scheduled as the closing film of the Directors’ Forum. Introduced by the Amsterdam rock band Nuff Said.


192 Forum van de Regisseurs

Zurich

B

Zurich begint met deel 2, hund, waarin de jonge vrouw Nina met vrachtwagenchauffeurs van truckerscafés naar wegrestaurants lift in Duitsland en NoordNederland. Op zoek naar warmte en fysieke liefde, maar bevreesd voor al te veel intimiteit. Beelden van Nina’s gekwelde gezicht worden afgewisseld met flarden uit haar verleden, vervreemdende visioenen en een museumbezoek waarbij ze kijkt naar kunst met dode beesten en veel bloed. Helena van der Meulen, eerder verantwoordelijk voor het script van Polaks Hemel, schreef het scenario speciaal voor zangeres Wende Snijders. De debuterende filmactrice, de bij vlagen beeldschone fotografie, de fraaie soundtrack van Rutger Reinders en het indringende sound-design van Markus Krohn maken Zurich tot een intense roadmovie over verraad, eenzaamheid, onmetelijk verdriet en vergeving. Over het leven dat doorgaat, en het verleden dat als een koude, klamme mantel op je schouders blijft rusten. Ingeleid door dichter Ingmar Heytze. Zurich begins with Part 2, hund, when a young woman, Nina, hitches rides with truckers from transport cafés to service areas in Germany and the north of the Netherlands. Looking for warmth and physical love, but afraid of too much intimacy. Images of Nina’s agonised face alternate with fragments from her past, alienating visions and a visit to a museum where she looks at art featuring dead animals and a lot of gore. Helena van der Meulen, previously responsible for the screenplay of Polak’s Hemel, wrote the script especially for singer Wende Snijders. The first-time movie actress, the occasionally gorgeous photography, Rutger Reinders’ great soundtrack and Markus Krohn’s penetrating sound design make Zurich an intense roadmovie about betrayal, loneliness, immense grief and clemency. About life that goes on, and the past that clings to your shoulders like a cold, damp mantle. Introduced by poet Ingmar Heytze.


Grenzeloos Nederlands Dutch without Frontiers Gezien de succesvolle films die de afgelopen jaren in het buitenland vertoond ĂŠn bekroond werden, is het meer dan duidelijk: de Nederlandse filmwereld kent weinig grenzen meer. Waar geografische grenzen vroeger stonden voor obstakels, krijgen talentvolle Nederlandse filmmakers vandaag de dag juist veel kansen om internationaal te opereren. Het NFF staat niet alleen stil bij het succes en de internationale reikwijdte van de Nederlandse films en zijn makers; het werpt ook een blik op de toekomst waarin de Nederlandse film steeds verder deel uitmaakt van de mondiale filmindustrie. Het thema Grenzeloos Nederlands loopt als een rode draad door dit festival heen; met vertoningen van onder meer internationale coproducties, succesvolle Nederlandse films in het buitenland en bijzondere Europese studentenfilms; met de NFF Masters, filmprofessionals die hun sporen hebben verdiend in het buitenland en als speciale gasten aanwezig zijn op het festival, en met de Nationale Film Conferentie waarop binnen- en buitenlandse professionals zich in verdiepende bijeenkomsten buigen over de kansen en de valkuilen van een internationaal opererend filmland.

Given the success of films screened and awarded abroad in recent years, it is more than obvious: Dutch cinema is no longer constrained by borders. Where geographical limits used to represent obstacles, nowadays gifted Dutch filmmakers get ample opportunity to operate internationally. The NFF not only focuses on the success and international purport of Dutch cinema and its filmmakers, but also looks at the future, where Dutch cinema increasingly partakes in the global film industry. The theme Dutch without Frontiers is one of the strands through this festival; with screenings of international co-productions, Dutch films that reap successes abroad and special European student films; with the NFF Masters, film professionals who have won their spurs abroad and attend the festival as special guests, and with the National Film Conference, where Dutch and foreign professionals convene to comprehensively discuss the opportunities and pitfalls of an internationally operating film country.


194 Grenzeloos Nederlands Filmprogramma

Filmprogramma Grenzeloos Nederlands Het filmprogramma Grenzeloos Nederlands geeft een impressie van de internationale reikwijdte van de Nederlandse film anno 2015. De speelfilms Atlantic., Eisenstein in Guanajuato, Prins, Tussen 10 en 12, Gluckauf, Zurich en de documentaires Sergio Herman, FUCKING PERFECT en Those Who Feel the Fire Burning gingen in première op een vooraanstaand internationaal filmfestival. Internationale prijzen en nominaties waren er voor álle genoemde films, evenals voor BOY 7, The Legend of Longwood, Het leven volgens Nino en Wiplala die de inmiddels wereldwijd bekende goede naam van de Nederlandse kinder- en jeugdfilm hoog hielden. Een speciale vermelding verdient de jeugddocumentaire Giovanni en het waterballet met o.a. een Grand Prix Generation K Plus in Berlijn. Eisenstein in Guanojuato en Schneider vs. Bax werden verkocht aan tientallen landen, Prins werd in de VS uitgebracht. De animatoren trokken opnieuw de aandacht. A Single Life bracht het tot een Oscarnominatie. SPLINTERTIME beleefde zijn première in Clermont-Ferrand. Hisko Hulsing en Mascha Halberstad werden op basis van eerder werk door buitenlandse partijen benaderd voor resp. Cobain: Montage of Heck en The Prodigy – Wild Frontier. Internationale interesse was er ook voor Sundays (aangekocht door Warner Bros.) en Un creux dans mon coeur (nominatie Kristallen Beer). In Sluizer Speaks, gaat George Sluizer, overleden in 2014, uitgebreid in op zijn internationale loopbaan.

Atlantic.

B

2014/94 min. Dir Jan-Willem van Ewijk Pro Bero Beyer, Marion Hänsel, Fabian Massah, Jan-Willem van Ewijk, Augustus Film, Man’s Films Productions, Endorphine Productions Sce Jan-Willem van Ewijk, Abdelhadi Samih Cam Jasper Wolf Pd Karim Haffad Snd Christian Monheim Snded Franco Piscopo, Peter Flamman Snddes Franco Piscopo Ed Mona Bräuer Mus Piet Swerts, Mourad Belouadi Cst Fettah Lamara, Thekla Reuten, Jan-Willem van Ewijk, Mohamed Majd, Boujmaa Guilloul, Hassna Souidi Tvco NTR TV Dis ABC/Cinemien Fettah ziet in zijn Marokkaanse dorpje aan de kust veel Europese windsurfers komen en gaan. De jonge visser krijgt de sport zelf ook onder de knie. Na zijn ontmoeting met de Nederlandse Alexandra besluit hij op zijn surfplank de oversteek naar Europa te wagen. De regisseur liet zich inspireren door zijn eigen surfervaringen in Marokko. Balancerend tussen poëzie en realisme vangt hij in het drama niet alleen het verlangen naar vrijheid, maar ook wat Fettah achterlaat. Jan-Willem van Ewijk (1970) studeerde luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft. Na een aantal jaren in de vliegtuigindustrie gewerkt te hebben, is hij sinds 2002 werkzaam als filmmaker. In his village on the Moroccan Atlantic coast, Fettah watches scores of European windsurfers coming and going. The young fisherman masters the sport himself. After meeting the Dutch girl Alexandra, he decides to risk the perilous crossing to Europe on a surfboard. The director was inspired by his own surfing experiences in Morocco. Hovering between poetry and realism, this drama not only captures the longing for freedom, but also what Fettah leaves behind. Jan-Willem van Ewijk (1970) studied Aerospace Engineering in Delft. After having worked in the aviation industry for a couple of years, he’s been working as a filmmaker since 2002.


Filmprogramma Grenzeloos Nederlands 195

“The most intimate rock doc ever” - ROLLING STONE

“Powerful. Emotional. And Unflinchingly honest.” - VANITY FAIR

BOY 7

B

2014/84 min. Dir Lourens Blok Pro Derk-Jan Warrink, Leontine Petit, Joost de Vries, Dries Phlypo, Judit Sós, Lemming Film, Proton Cinema, A Private View Sce Marco van Geffen, Philip Delmaar Cam Jasper Wolf Pd Ben Zuydwijk Snd György Rajna Snded Gábor Balázs, Tamás Zányi Snddes Tamas Szekely Ed Axel Skovdal Roelofs Mus Alexander Reumers, Jorrit Kleijnen Cst Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Ella-June Henrard, Tygo Gernandt, Yannick Jozefzoon, Halina Reijn Tvco KRO-NCRV Dis A-Film Benelux BV Wanneer Sam in een drukke metro ontwaakt, heeft hij geen idee waar en wie hij is. Hij is zijn geheugen kwijt, net als Lara, het meisje dat hij in de metro ontmoet. In een web van machtsmisbruik en manipulatie gaan de jonge Sam en Lara op zoek naar hun identiteit. De levensgevaarlijke tocht leidt naar een gesloten heropvoedingsinstituut, waar een gewelddadige coach jongeren met een speciale gave traint en ‘chipt’ voor de Nationale Veiligheid. Het grimmige en spannende jeugdavontuur is de eerste Nederlandse sci-fi thriller, gebaseerd op de bestseller van Mirjam Mous. Lourens Blok (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur van televisieseries en speelfilms. When Sam wakes up on a crowded subway train, he hasn‘t got a clue where and who he is. He suffers from memory loss, just like Lara does, the girl he meets on the train. In a web of power abuse and manipulation, young Sam and Lara go searching for their identity. Their perilous journey leads to a closed re-education camp, where a brutal coach trains youngsters with a special gift and ‘chips’ them for National Security. This grim and exciting juvenile adventure is the first Dutch sci-fi thriller, based on Mirjam Mous’ bestseller. Lourens Blok (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director of TV series and feature films.

Cobain: Montage of Heck 2015/145 min. Dir Brett Morgen Pro Danielle Renfrew Behrens, Brett Morgen Sce Brett Morgen Cam Eric Edwards, Jim Whitaker, Nicole Hirsch Whitaker Ed Joe Beshenkovsky, Brett Morgen Mus Jeff Dana #MONTAGEOFHECK

Copyright © 2015 End of Movie, LLC. All Rights Reserved.

Uitbundige documentaire over Kurt Cobain, de legendarische frontman van grungeband Nirvana, die in 1994 op 27-jarige leeftijd zelfmoord pleegde. De film is gemaakt met medewerking van Cobains weduwe Courtney Love, die het familiearchief openstelde voor de makers. De titel verwijst naar een muzikale collage die Cobain zes jaar voor zijn dood op geluidsband fabriceerde. Het archiefmateriaal en de interviewfragmenten zijn verrijkt met animatiesequenties van het team van Nederlander Hisko Hulsing. Brett Morgen (Verenigde Staten) studeerde Amerikaanse mythologie en film in New York. Hij is voornamelijk werkzaam als documentairemaker en producent. Exuberant documentary about Kurt Cobain, the legendary frontman of grunge band Nirvana, who committed suicide in 1994 at the age of 27. The film was made in collaboration with Cobain’s widow Courtney Love, who opened up the family archive for the makers. The title refers to a musical collage that Cobain produced on tape six years before his death. The archive footage and interview fragments have been enlarged with animated sequences of the team by Dutchman Hisko Hulsing. Brett Morgen (United Stated) studied American Mythology and Film in New York. He mainly works as a documentary filmmaker and producer.


196 Grenzeloos Nederlands Filmprogramma

Eisenstein in Guanajuato

B

2015/105 min. Dir Peter Greenaway Pro Bruno Felix, Femke Wolting, San Fu Maltha, Cristina Velasco L., Liisa Penttilä, Peter De Maegd, Submarine, Fu Works, Paloma Negra Films, Edith Film, Potemkino Sce Peter Greenaway Cam Reinier van Brummelen Pd Ana Solares Snd Raul Locatelli Snded Gareth Llewellyn, Galaxy Studios Snddes Srdjan Kurpjel, Galaxy Studios Vfx Florentijn Bos, Reinier van Brummelen Ed Elmer Leupen Cst Elmer Bäck, Luis Alberti, Rasmus Slätis, Jakob Öhrman, Maya Zapata, Lisa Owen, Stelio Savante Tvco VPRO TV, YLE - Finnish Broadcasting Company, ZDF/ARTE Dis ABC/Cinemien

Gluckauf

B

Son of Mine 2015/98 min. Dir Remy van Heugten Pro Joram Willink, Piet-Harm Sterk, Robert Kievit, BIND Sce Gustaaf Peek Cam Mark van Aller Pd Minka Mooren Snd Victor Horstink Snddes Alek Goosse, Francois Dumont Ed Moek de Groot Mus Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers Cst Bart Slegers, Vincent van der Valk, Johan Leysen, Joy Verberk, Ali Ben Horsting, Kiki van Aubel, Jan ten Haaf, Nico de Vries, Noël Keulen, Jacques Lucassen, Martijn Crins, Mathijs van Kessel Tvco VARA TV Dis September Film Distribution Sph Ivo de Bruijn

Na teleurstellingen in Hollywood reist baanbrekend Sovjet-cineast Sergej Eisenstein naar Mexico om daar in 1931 een nieuwe film te draaien. Hij raakt onder invloed van de Mexicaanse cultuur en herontdekt zijn seksualiteit. Regisseur Peter Greenaway zet een breed scala aan filmische middelen in bij deze episode. De ervaringen veranderen Eisenstein in een kunstenaar. Peter Greenaway (Engeland, 1942) is opgeleid tot kunstschilder in Londen, Engeland en is voornamelijk werkzaam als schrijver en filmmaker. Zijn film Nightwatching (2007) won het Gouden Kalf voor Beste Scenario. In 2014 ontving hij een BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema.

De sluiting van de mijnen werpt nog steeds een schaduw over de Limburgse gemeenschap. In een door armoede en criminaliteit getekend milieu proberen de vijftiger Lei en zijn zoon Jeffrey zich staande te houden. Ze hunkeren naar elkaars genegenheid, maar dreigen tegelijk van elkaar weg te drijven. Hun betrokkenheid bij de zaakjes van een onderwereldfiguur maakt het er niet eenvoudiger op. De regisseur baseerde het in Limburgs dialect gesproken drama op zijn eigen jeugd in dit mooie, maar vergeten deel van Nederland. Remy van Heugten (1976) studeerde aan de LUCA School of Arts in België en volgde later de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur.

After a series of disappointments in Hollywood, pioneering Soviet filmmaker Sergei Eisenstein travels to Mexico to shoot a new movie there in 1931. He gets under the influence of the Mexican culture and rediscovers his sexuality. Director Peter Greenaway applies a broad range of cinematographic means in this episode. The experiences turn Eisenstein into an artist. Peter Greenaway (England, 1942) studied to become a painter in London, England and mainly works as a writer and filmmaker. His film Nightwatching (2007) received the Golden Calf for Best Script. In 2014 he received a BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema.

The closing of the mines still casts a shadow over the community of Limburg. In a milieu marked by poverty and crime, Lei, a man in his fifties, and his son Jeffrey try to keep going. They long for each other’s affection, but at the same time threaten to drift from each other. Their involvement in the sordid affairs of a crime boss does not make things easier. The director based this drama, spoken in Limburg dialect, on his own childhood in this beautiful but forgotten part of the Netherlands. Remy van Heugten (1976) studied at the LUCA School of Arts and later attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


Filmprogramma Grenzeloos Nederlands 197

The Legend of Longwood

B

2015/94 min. Dir Lisa Mulcahy Pro Rob Vermeulen, Nadadja Kemper, Michael Garland, Holland Harbour Productions, Grand Pictures Sce Nadadja Kemper, Gwen Eckhaus, Lisa Mulcahy Cam Richard Van Oosterhout Pd Diana van de Vossenberg Snd Dan Birch Snded Gary Shortall Snddes Patrick Drummond Ed Grainne Gavigan Mus Patrick N. Doyle Cst Thekla Reuten, Lucy Morton, Miriam Margolyes, Sean Mahon, Fiona Glascott, Lorcan Bonner, Anabel Sweeney, Brendan Conroy, Scott Graham Dis Just Film Distribution Sph Patrick Redmond Wanneer Mickey met haar moeder en broertje vanuit het bruisende New York naar een slaperig Iers stadje verhuist, wordt haar leven allesbehalve saai. In dit magische avontuur ontdekt de jonge heldin dat ze voorbestemd is om de inwoners van haar nieuwe woonplaats te bevrijden van een eeuwenoude vloek. Het moedige meisje komt in contact met een mysterieuze Zwarte Ridder en moet eigenhandig een kudde paarden redden uit de greep van een dame met snode plannen. Lisa Mulcahy (1964, Ierland) deed een mediastudie in Dublin (Ierland) en leerde filmmaken door te werken op filmsets in Ierland, Europa en Noord-Amerika. Ze is werkzaam als regisseur. When Mickey moves with her mother and little brother from scintillating New York to s sleepy Irish town, her life becomes anything but boring. In this magical adventure, the young heroine discovers she is predestined to liberate the inhabitants of her new town from an age-old curse. The brave girl gets acquainted with a mysterious Black Knight and single-handedly has to save a horse herd from the claws of a scheming woman. Lisa Mulcahy (1964, Ireland) studied Media Studies in Dublin (Ireland) and learned about film making by working at film sets in Ireland, Europe and North America. She works as a director.

Het leven volgens Nino

B

Life According to Nino

2014/80 min. Dir Simone van Dusseldorp Pro Floor Onrust, Jan van der Zanden, Bart Van Langendonck, Marina Blok, Family Affair Films, Waterland Film, Savage Film Sce Urszula Antoniak Cam Lennert Hillege Pd Florian Legters Snd Dirk Bombey Snded Jan Schermer Snddes Jan Schermer Ed Marc Bechtold Mus Chrisnanne Wiegel, Melcher Meirmans Cst Rohan Timmermans, Koen de Graeve, Rifka Lodeizen, Arend Bouwmeester, Ronald Goedemondt Tvco NTR TV Dis A-Film Benelux BV Sph Kris Dewitte Het leven lacht de achtjarige Nino toe - totdat zijn moeder plotseling verongelukt. Vanaf dan gaat Nino zijn eigen gang: hij gaat niet meer naar school, eet chips als ontbijt en slaapt in een tentje in de tuin. Best leuk in het begin, maar na een tijdje mist Nino de liefde van zijn vader en broer. Alles verandert als Nino ontdekt dat hij met dieren kan praten. Samen met zijn slimme konijn Bobby probeert hij het uit elkaar gevallen gezin te herenigen. Fantasierijke en humorvolle familiefilm over verlies en rouw. Simone van Dusseldorp (1967) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Life smiles on eight-year-old Nino - until his mother suddenly dies in an accident. From this moment, Nino goes his own way: he does not go to school anymore, eats crisps for breakfast and sleeps in a small tent in the garden. Quite nice at first, but after a while Nino starts missing the attention and affection of his father and brother. Everything changes when Nino finds out he can talk with animals. Together with his smart rabbit Bobby, he tries to reunite the broken family. Highly imaginative and humorous family film about loss and mourning. Simone van Dusseldorp (1967) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director.


198 Grenzeloos Nederlands Filmprogramma

Prins

B

Prince

2015/78 min. Dir Sam de Jong Pro Gijs Kerbosch, Roel Oude Nijhuis, Gijs Determeijer, Sjoerd Raaijmakers, Thijs Boon, Halal, Vice Media Sce Sam de Jong Cam Paul Özgür Pd Sanne Schat Snd Noah Pepper Snded Vincent Sinceretti Snddes Vincent Sinceretti Ed Mieneke Kramer Cst Ayoub Elasri, Sigrid ten Napel, Achraf Meziani, Chaib Massoudi, Colin George, Elsie de Brauw, Freddy Trathlener, Jorik Scholten, Olivia Lonsdale, Oussame Addi, Peter Douma, Vincent van de Waal Dis Just Film Distribution Ayoub hangt met zijn drie vrienden rond op een pleintje in Amsterdam-Noord. De tieners worden kleingehouden door jongens uit de buurt. Ayoub moet en zal stoerder worden, om de jongens aan te kunnen maar vooral om de mooie Laura te kunnen veroveren. Hij zoekt zijn heil bij de geschifte gangster Kalpa die hem het snelle geld, Zanotti-schoenen en zelfvertrouwen bezorgt. Valt Ayoub definitief voor de zware criminaliteit? Subtiel drama, surrealistische komedie, western en coming-of-agefilm ineen. Sam de Jong (1986) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Ayoub and his three pals loiter on a North Amsterdam square. The teenagers are kept in their place by the boys from the hood. By hook or crook, Ayoub will have to become tougher, to hold his own against the boys, but especially to conquer the beautiful Laura. He turns to the barmy gangster Kalpa, who provides him with the fast money, the Zanotti shoes and the self-confidence. Will Ayoub fall permanently for heavy crime? Subtle drama, surrealist comedy, western and coming-of-age film in one. Sam de Jong (1986) attended the Netherlands Film Academy. He works as a screenwriter and director.

Sergio Herman, FUCKING PERFECT

B

2015/80 min. Dir Willemiek Kluijfhout Pro Reinette van de Stadt, Trueworks Sce Willemiek Kluijfhout Cam Remko Schnorr Snd Bram Boers Snded Paul Gies, Marc Lizier Snddes Marc Lizier, Paul Gies Ed Saskia Kievits Tvco VPRO TV Dis Cinema Delicatessen Sph Remco Schnorr Op het hoogtepunt van zijn carrière besluit Sergio Herman zijn beroemde driesterrenrestaurant Oud Sluis te sluiten. In de stressvolle periode die daaraan voorafgaat laat de zwaar overwerkte chef-kok de camera op verrassend veel momenten toe, waardoor de kijker wordt opgenomen in de mallemolen van zijn leven. Hijzelf blijft vrij gesloten, maar de geregistreerde hectiek en de interviews met zijn vrouw geven een eerlijk en intiem beeld van een moedige workaholic die probeert zijn ambities te temperen om meer bij zijn gezin te kunnen zijn. Willemiek Kluijfhout (1971) volgde de Nederlandse Filmacademie en deed een master in filosofie. Ze is werkzaam als regisseur en docent. At the height of his culinary career, chef Sergio Herman decides to close his famous three-Michelin-star restaurant Oud Sluis. In the stressful period leading up to this, the seriously overworked chef tolerates the camera surprisingly often, sharing the whirligig of his life with the viewer. Herman himself remains rather closed, but the registered hectics and the interviews with his wife provide an honest and intimate portrait of a courageous workaholic who tries to curb his enthusiasm to spend more time with his family. Willemiek Kluijfhout (1971) attended the Netherlands Film Academy and did a master’s programme in Philosophy. She works as a director and teacher.


Filmprogramma Grenzeloos Nederlands 199

B

Sluizer Speaks

SPLINTERTIME

2014/90 min. Dir Dennis Alink Pro Dennis Alink, Joop van Wijk Cam Thomas van der Gronde Snd Bob Aronds, Marcel de Hoogd Snddes Martijn Snoeren Ed Tom van Klingeren Mus Niek Lucassen

2015/11 min. Dir Rosto Pro Rosto, Nicolas Schmerkin, Geert van Goethem, Studio Rosto A.D, Autour de Minuit Productions, S.O.I.L Sce Rosto Cam Stephan Schmidt Pd Franck Limon-Dupercmeur Snddes Tom Hambleton Ed Nicolas Schmerkin, Rosto Mus Thee Wreckers Cho Robin Berkelmans Ani Daan Spruijt, Bas van Bergen, Eddy Moussa, Damien Climent, Cyril Costa, Antoine Delacharlery, Lucas Morandi, Tom van Gestel, Jos de Boevere, Martijn Paasschens

Het levensverhaal van de in 2014 overleden George Sluizer, verteld door de regisseur zelf. De documentaire werd gemaakt in de tijd dat Sluizer bezig was met de afronding van zijn film Dark Blood. Terwijl de ernstig zieke regisseur worstelt met zijn gezondheid en zijn film, kijkt hij terug op zijn leven en vertelt hij onder meer over zijn liefde voor film, zijn inspiratiebronnen en zijn soms bizarre belevenissen met onder anderen Klaus Kinski, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Werner Herzog, Michelangelo Antonioni en John F. Kennedy. Dennis Alink (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als filmrecensent en filmmaker. The life story of George Sluizer, who passed away in 2014, as told by the director himself. The documentary was made at the time when Sluizer was finally finishing his film Dark Blood. While the director is struggling with his health and his movie, he looks back on his life and talks about his love of cinema, his sources of inspiration and his at times bizarre experiences with people like Klaus Kinski, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Werner Herzog, Michelangelo Antonioni and John F. Kennedy. Dennis Alink (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a film critic and filmmaker.

‘Riemen vast, dan gaan we dansen op het geluid van brekend glas.’ Vier bandleden verschijnen als slaperige geesten in een ambulance die met de verpleegster aan het stuur vaart maakt en in een smetteloos sneeuwlandschap de weg kwijtraakt. Is het een droom, een zinsbegoocheling of gewoon de surrealistische fantasie van animatiefilmer en musicus Rosto? Met een mengvorm van animatie en live-action roept hij een heel eigen wereld op. Derde muziekfilm in een serie met Thee Wreckers. Rosto is werkzaam als muzikant, animator en regisseur. Zijn film Jona/Tomberry (2005) won de Grand Prix Canal+ in Cannes. ‘Zip up! And let’s dance to the sound of breaking glass.’ Four band members appear as sleepy spirits in an ambulance with a nurse at the wheel, which is cruising and loses its way in an immaculate snowy landscape. Is it a dream, a hallucination or just animator and musician Rosto’s surrealist fantasy? Using an amalgam of animation and live action, he evokes a completely singular world. The third in a series of musical films featuring Thee Wreckers. Rosto works a musician, animator and director. His film Jona/Tomberry (2005) won the Grand Prix Canal+ in Cannes.


200 Grenzeloos Nederlands Filmprogramma

Sundays

P

2015/15 min. Dir Mischa Rozema Pro Jules Tervoort, Ania Markham, Stacy Perskie, PostPanic Pictures Sce Kevin Koehler Cam Jon Gaute Espevold Pd Roberto Bonelli Snddes Jochen Mader Ed Mischa Rozema Mus Ben Lukas Boysen Cst Brian Petsos, Sofia Sisniega Dis PostPanic Pictures Filosofische sciencefictionfilm waarin het einde van de wereld zich als een ware nachtmerrie aandient voor de ogen van Ben. De man beweegt zich door een apocalyptisch ogend Mexico City terwijl hij tegelijkertijd wordt geconfronteerd met de herinnering aan de liefde van zijn leven. Droomachtige flitsen daarvan worden versneden met duistere luchten boven een futuristische stad, instortende gebouwen, robots en alomtegenwoordige camera’s. Ontwikkeld als ‘proof-of-concept’, een eerste stap naar de realisatie van een speelfilm. Mischa Rozema (1971) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hij is werkzaam als regisseur. In this philosophical science-fiction short, the end of the world presents itself as a veritable nightmare to Ben’s eyes. The man moves across an apocalyptic looking Mexico City, while at the same time being confronted with the memory of the love of his life. Dreamlike flashes of this are interlaced with dark skies over a futuristic city, collapsing buildings, robots and ubiquitous cameras. Developed as a ‘proof-of-concept’, a first step towards the realisation of a feature film. Mischa Rozema (1971) attended the HKU University of the Arts Utrecht. He works as a director.

Those Who Feel the Fire Burning

B

2014/74 min. Dir Morgan Knibbe Pro Katja Draaijer, Frank Hoeve, BALDR Film Sce Morgan Knibbe Cam Morgan Knibbe Snd Taco Drijfhout Snded Vincent Sinceretti, Taco Drijfhout, Jan Schermer Snddes Vincent Sinceretti Vfx Danny Hollander Ed Xander Nijsten Mus Carlos Dalla-Fiore, Juho Nurmela Dis Cinema Delicatessen Onconventionele, poëtische documentaire over een ernstig maatschappelijk probleem: de uitzichtloze situatie van vluchtelingen aan de grens van Europa. Vanuit het fictieve perspectief van een oude man die zelf verdronk tijdens de gevaarlijke oversteek en nu vanuit een andere dimensie de harde realiteit aanschouwt, worden vluchtelingen dicht op de huid gefilmd. De geest van de oude man observeert mensen op straat die als honden worden weggejaagd, volgt een verslaafde moeder en bezoekt overvolle vluchtelingenkampen. Morgan Knibbe (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker. Zijn film Schipbreuk (2014) won in Locarno een Zilveren Luipaard. Unconventional, poetical documentary about a pressing social problem: the dead-end situation of refugees at the European borders. From the fictitious perspective of an old man who has drowned himself during the dangerous crossing and now observes the harsh reality from another dimension, refugees are filmed from up close. The old man’s spirit observes people on the street being chased away like dogs, follows a drug-addicted mother and slips inside crowded refugee shelters. Morgan Knibbe (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary maker. His film Shipwreck (2014) won a Silver Leopard in Locarno.


Filmprogramma Grenzeloos Nederlands 201

Tussen 10 en 12

B

Un creux dans mon coeur

B

Between 10 and 12

A Hole in My Heart

2015/71 min. Dir Peter Hoogendoorn Pro Keren Cogan Galjé, Petra Goedings, Maaike Benschop, Tomas Leyers, Philippe Avril, Keren Cogan Films, Minds Meet, Phanta Film, Unlimited Films Sce Peter Hoogendoorn Cam Gregg Telussa Pd Ben Zuydwijk Snd Henk Rabau Snded Srdjan Kurpjel Snddes Srdjan Kurpjel Ed Tom Denoyette Mus Bruno Ferro Xavier da Silva Cst Cynthia Abma, Olga Louzgina, Elise van ‘t Laar, Ko Zandvliet, Nasrdin Dchar, Raymond Thiry, Tvco AVROTROS Dis Amstelfilm

2015/10 min. Dir Mees Peijnenburg Pro Gijs Kerbosch, Halal Sce Mees Peijnenburg Cam Stephan Polman Pd Maeve Human Snd Taco Drijfhout Snddes Taco Drijfhout Ed Imre Reutelingsperger Mus Ella van der Woude, Juho Nurmela Cst Henri Leblanc, Leyla de Muynck, Rodrigo Vissers Dis Some Shorts

Op een zonnige dag kantelt het leven van een Rotterdams gezin. Het ene moment is Mike thuis met zijn vriendinnetje Katja aan het dollen. Het volgende moment belt de politie aan met een onheilstijding en gaat het tweetal met de agenten op zoek naar Mike’s ouders. In een strakke, observerende stijl laat Peter Hoogendoorn in dit, op een eigen ervaring gebaseerde, bioscoopdebuut zien hoe onhandig mensen zijn als een tragedie zich aandient - en hoe moeilijk verdriet een uitweg vindt. De ernst van de situatie botst met de soms tragikomische banaliteit van alledag. Peter Hoogendoorn (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. On a sunny day, the life of a Rotterdam family is turned topsy-turvy. One minute, Mike is at home messing around with his girlfriend Katja, the next the police are at the door with terrible news and the two join the officers to search for Mike’s parents and relay the news. In his cinema debut, based on a personal experience, Peter Hoogendoorn uses a tight, observing style to show how inept people can be when tragedy strikes - and how hard it is to vent their grief. The graveness of the situation conflicts with the sometimes tragicomic routine banality. Peter Hoogendoorn (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as scriptwriter and director.

Vanuit het niets wordt de 19-jarige Fransman Henri geconfronteerd met de eindigheid en kwetsbaarheid van het leven. De smalle asfaltweg die door de bossen en velden meandert. De boom bij het kruispunt waar nu verse bloemen liggen. Er is iets gebeurd wat Henri’s leven voorgoed heeft veranderd. Sinds dat moment is hij alleen, altijd en overal. In het zwartwitdrama vol visuele vondsten spreekt Henri kalm over het tragische voorval en over de emotionele isolatie van zijn omgeving. Mees Peijnenburg (1989) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. All of a sudden, the 19-year-old Frenchman Henri is confronted with life’s finiteness and vulnerability. The narrow asphalt road meandering through the woods and fields. The tree at the crossing with fresh flowers at its bottom. Something happened that permanently changed Henri’s life. Since that moment, he is alone, always and everywhere. In this black-and-white drama full of visual ingenuities, Henri calmly talks about the tragic incident and the emotional alienation from his environment. Mees Peijnenburg (1989) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.


202 Grenzeloos Nederlands Filmprogramma

Wiplala

B

The Amazing Wiplala 2014/100 min. Dir Tim Oliehoek Pro Burny Bos, Jacqueline de Goeij, Jani Thiltges, BosBros, Ciné Cri de Coeur, Samsa Film Sce Tamara Bos Cam Rolf Dekens Pd Wilbert van Dorp, Barbara Westra Snd Carlo Thoss Snded Michel Schillings Snddes Francois Dumont Ed Bert Jacobs Mus André Dziezuk Cst Géza Weisz, Sasha Mylanus, Kee Ketelaar, Peter Paul Muller, Marjan Luif, Paul R. Kooij, Gabbi Lieve van Waveren, Cas Jansen, Hans Kesting Tvco AVROTROS Dis In The Air, Paradiso Filmed Entertainment Netherlands

Zurich

B

2015/89 min. Dir Sacha Polak Pro Marleen Slot, Karsten Stoter, Dries Phlypo, Marina Blok, Simon Ofenloch, Benny Drechsel, Jean-Claude Van Rijckeghem, Viking Film, A Private View, Rohfilm Sce Helena van der Meulen Cam Frank van den Eeden Pd Jorien Sont Snd Miroslav Babic Snded Markus Krohn Snddes Markus Krohn Ed Axel Skovdal Roelofs Mus Rutger Reinders Cst Wende Snijders, Sascha Alexander Gersak, Barry Atsma, Martijn Lakemeier, Zinsy de Boer Tvco NTR TV, ZDF/ARTE Dis Cinéart Nederland

Wiplala is een puber van tien centimeter groot. Let wel: hij is geen kabouter, hij is een Wiplala. Uit het land van de Wiplala’s. Omdat Wiplala als enige niet goed kan tinkelen (toveren) verlaat hij zijn land en komt hij terecht bij de familie Blom. Als Wiplala in een restaurant per ongeluk het hele gezin - vader, zoon, dochter en kat - klein tinkelt, is Amsterdam opeens angstaanjagend groot. Lukt het Wiplala om het piepkleine stel ongeschonden thuis te brengen? De familiefilm vol special effects is gebaseerd op het jeugdboek van Annie M.G. Schmidt. Tim Oliehoek (1979) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur.

Zangeres Wende Snijders maakt haar acteerdebuut als Nina, een jonge vrouw die langs de snelwegen van Europa zwerft in een wanhopige poging het verleden te vergeten. Ze houdt zich ternauwernood staande. Soms dreigt ze in een delirium te verdrinken. De ontmoeting met een aardige Duitse chauffeur biedt slechts tijdelijk soelaas. Betrekkelijk losse scènes, vaak dicht op de huid gefilmd, als heftige verbeelding van rouw en verdriet. Hoe de klap van een groot verlies en verraad Nina ertoe brengt dingen te doen die ze niet voor mogelijk had gehouden. Sacha Polak (1982) volgde de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Haar speelfilmdebuut Hemel (2012) won de FIPRESCI Award.

Wiplala is a ten-centimetre-tall adolescent. Mind you: He is not a gnome, but a Wiplala. From the country of Wiplalas. Because Wiplala is the only one who cannot ‘tinkle’ (work magic) very well, he leaves his country and ends up with the Blom family. When Wiplala in a restaurant accidentally tinkles the entire family father, son, daughter and cat - down to his own size, Amsterdam is suddenly frighteningly huge. Will Wiplala manage to bring the teeny-weeny lot back home unscathed? This family film full of special effects is based on Annie M.G. Schmidt’s children’s book. Tim Oliehoek (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Singer Wende Snijders makes her first appearance as Nina, a young woman who drives and hitches rides along the roads of Europe in a desperate attempt to forget the past. She barely holds out and occasionally threatens to drown in delirium. The encounter with a friendly German driver only temporarily provides solace. Relatively disparate scenes, often shot in extreme close-up, as an intense visualisation of mourning and loss. How the blow of a great loss and betrayal makes Nina do things she would not have deemed possible. Sacha Polak (1982) attended the Netherlands Film Academy. She works as a director. Her debut feature film Hemel (2012) won the FIPRESCI Award.


NFF Masters Grenzeloos Nederlands 203

NFF Masters: Hoyte van Hoytema Hoe bereik je de top in de internationale filmwereld? De Zweeds-Nederlandse director of photography Hoyte van Hoytema deed het op doorzettingsvermogen. Afgewezen aan de Filmacademie koos hij voor een studie aan de fameuze filmschool van het Poolse Lódz. Hij brak door met Let the Right One In, werd door Christopher Nolan ingehuurd voor Interstellar en draait nu de nieuwe James Bond. In een gesprek met Jean van de Velde en Jules van den Steenhoven vertelt Van Hoytema aan de hand van voorbeelden over zijn carrière vol creatieve samenwerkingen. Naast het interview verzorgt Van Hoytema een masterclass, georganiseerd door het festival en de Netherlands Society of Cinematographers (NSC), en is hij aanwezig bij de filmvertoningen voor een nagesprek. How do you make it to the top of the international movie industry? The Swedish-Dutch director of photography Hoyte van Hoytema did it through stamina. Rejected by the Film Academy, he chose to go to the renowned film school in Łódź, Poland. He had his breakthrough with Let the Right One In, was hired by Christopher Nolan for Interstellar and is currently shooting the new James Bond movie. In a chat with Jean van de Velde and Jules van den Steenhoven, Van Hoytema will use various examples to talk about his career full of creative alliances. Apart from this interview, Van Hoytema presents a masterclass, organised by the festival and the Netherlands Society of Cinematographers (NSC), and he will attend the screenings for a Q&A session.

Her 2013/126 min. Dir Spike Jonze Pro Megan Ellison, Spike Jonze, Vincent Landay, Annapurna Pictures Sce Spike Jonze Cam Hoyte van Hoytema Pd K.K. Barrett Ed Jeff Buchanan, Eric Zumbrunnen Mus Arcade Fire Cst Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Chris Pratt Sph © MMXIII Untitled Rick Howard Company LLC Niets menselijks is de computer vreemd. In ieder geval niet in de nabije toekomst die voor de verandering een aangename, in warme tinten gefotografeerde wereld is. Een wereld waarin mensen ogenschijnlijk zorgeloos langs elkaar heen leven. Een van die mensen is Theodore, een schrijver die liefdevolle brieven op bestelling componeert. Wanneer de eenzame Theodore verliefd wordt op het flirterige besturingssysteem van zijn computer, dat beschikt over zelfbewustzijn en spreekt met de prettige stem van Scarlett Johansson, raakt hij in grote verwarring. Spike Jonze (1969, Verenigde Staten) studeerde aan het San Francisco Art Institute. Hij is werkzaam als regisseur, scenarist, producent en acteur. Nothing human is alien to a computer. Anyway, not in the near future, a pleasant world photographed in warm hues for a change. A world in which people are living at cross purposes seemingly carefree. One of them is Theodore, a writer who composes loving letters to order. When the lonely Theodore falls in love with the flirty operating system of his computer, which possesses self-awareness and speaks with the agreeable voice of Scarlett Johansson, he becomes profoundly confused. Spike Jonze (1969, United States) attended the San Francisco Art Institute. He works as a director, screenwriter, producer and actor.


204 Grenzeloos Nederlands NFF Masters

Interstellar

Tinker Tailor Soldier Spy

2014/169 min. Dir Christopher Nolan Pro Christopher Nolan, Lynda Obst, Emma Thomas, Paramount Pictures, Warner Bros., Legendary Pictures, Lynda Obst Productions, Syncopy Sce Jonathan Nolan, Christopher Nolan Cam Hoyte van Hoytema Pd Nathan Crowley Ed Lee Smith Mus Hans Zimmer Cst Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Wes Bentley, David Gyasi, Jessica Chastain Sph ©2013 Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved

2011/127 min. Dir Tomas Alfredson Pro Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo, Studiocanal, Karla Films, Paradis Films, Working Title Films, Kinowelt Filmproduktion Sce Bridget O'Connor, Peter Straughan Cam Hoyte van Hoytema Pd Maria Djurkovic Ed Dino Jonsäter Mus Alberto Iglesias Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong, Ciarán Hinds

De aarde is onbewoonbaar geworden, de mens moet op zoek naar een nieuwe wereld. Cooper, een voormalig NASA-testpiloot die boer geworden is, neemt afscheid van zijn kinderen om deel te nemen aan een gewaagde missie: bewoonbare planeten zoeken in een uithoek van het heelal. Een episch, maar ook poëtisch en emotioneel avontuur waarin de op de proef gestelde liefde tussen vader en dochter net zo zwaar weegt als het spel met de natuurwetten. De filmmakers werkten hard aan de realistische uitbeelding van zwarte gaten en andere kosmische fenomenen. Christopher Nolan (1970, Engeland) studeerde Engelse taal en literatuur in Londen. Hij is werkzaam als regisseur, scenarist en producent. The earth has become uninhabitable; man has to look for a new world. Cooper, a former NASA test pilot turned farmer, bids farewell to his children to take part in a hazardous mission: searching for inhabitable planets in a remote corner of the universe. An epic but also poetic and emotional adventure in which the taxed love between father and daughter weighs just as heavily as the play with the laws of nature. The filmmakers worked hard on the realistic visualisation of black holes and other cosmic phenomena. Christopher Nolan (1970, England) studied English Language and Literature in London. He works as a director, screenwriter and producer.

In de jaren zeventig is de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. De Britse inlichtingendienst MI6 heeft aanwijzingen dat een van hun topspionnen voor de Russen werkt. De eerder tegen zijn zin met pensioen gestuurde Smiley wordt teruggeroepen om uit te zoeken wie de mol is in deze stijlvolle, in stemmige tinten geschoten John le Carré-verfilming. Niet alleen een ingenieuze thriller, maar ook een inkijkje in de benauwende retrowereld van de geheime dienst. Argwaan, paranoia en eenzame oudere mannen in grijze pakken. Tomas Alfredson (1965, Zweden) is een autodidactisch filmmaker en acteur. In the 1970s, the Cold War is at its peak. The British MI6 intelligence service has evidence suggesting one of their best spies works for the Russians. Espionage veteran George Smiley, who was previously reluctantly pensioned off, is called in to investigate who is the mole in this stylish John le Carré adaptation, shot in subdued tones. The film is not only an ingenious thriller, but also offers a glimpse into the oppressive retro world of the secret service. Suspicion, paranoia and lonely old men in grey suits. Tomas Alfredson (1965, Sweden) is a self-taught filmmaker and actor.


NFF Masters Grenzeloos Nederlands 205

NFF Masters: Jan Roelfs Production designer Jan Roelfs drukte samen met zijn collega Ben van Os vanaf 1983 zijn stempel op vele Peter Greenaway-films. Voor kleurrijke decors en dito kostuums van diens The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover werd het duo bekroond met de Europese filmprijs; in 1991 gevolgd door een Gouden Kalf voor hun complete oeuvre. Sinds begin jaren negentig werkt Roelfs voornamelijk in de VS, onder anderen voor Oliver Stone. In een verdiepend gesprek met NOS-anchor Annechien Steenhuizen vertelt Roelfs hoe hij al die spectaculaire sets en werelden creëert. En wie weet toont hij al wat van de nieuwe Spielberg-productie Ghost in the Shell waar hij op dit moment aan werkt. From 1983, production designer Jan Roelfs and colleague Ben van Os left their mark on several Peter Greenaway movies. For their vibrant sets and ditto costumes for his The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover, the duo was granted the European Film Award; followed in 1991 by a Golden Calf for their career achievement. Since the early 1990s, Roelfs works mainly in the US, for example for Oliver Stone. In an in-depth interview with NOS anchor Annechien Steenhuizen, Roelfs explains how he creates all those spectacular sets and worlds. And perhaps he will give a sneak preview of the new Spielberg production Ghost in the Shell he is working on.

47 Ronin 2013/118 min. Dir Carl Rinsch Pro Pamela Abdy, Ecic McLeod, Scott Stuber, H2F Entertainment, Mid Atlantic Films, Moving Picture Company, Stuber Productions Sce Chris Morgan, Hossein Amini, Walter Hamada Cam John Mathieson Pd Jan Roelfs Ed Stuart Baird Mus Ilan Eshkeri Cst Keanu Reeves Amerikaanse actie- en avonturenfilm over een groep verbannen samoerai-krijgers. De zogenoemde Ronin proberen de eer van hun clan te herstellen door wraak te nemen op hun grootste vijand, Lord Kira, die verantwoordelijk is voor de dood van hun meester. Kai, een man die op jonge leeftijd in de wildernis werd gevonden en sindsdien deel uitmaakt van de Ronin, is de outcast van de groep; vanwege zijn afkomst wordt hij niet voor vol aangezien. Dat wordt alleen maar erger als hij verliefd wordt op Mika, de dochter van de gevallen meester. Carl Rinsch (Verenigde Staten) studeerde Engels & kunst in Rhode Island, Verenigde Staten. Hij is voornamelijk werkzaam als regisseur van commercials. American action and adventure movie about a band of banished samurai warriors. These so-called Ronin try to rehabilitate their clan by taking revenge on their biggest enemy, Lord Kira, who is responsible for their master’s death. Kai, a half-breed who was found in the wilderness at a young age and is a member of the Ronin ever since, is the outcast of the group; due to his origin, he is not really acknowledged. This only worsens when he falls in love with Mika, the fallen master’s daughter. Carl Rinsch (United States) studies English & Art in Rhode Island, United Stated. He mainly works as a director of commercials.


206 Grenzeloos Nederlands NFF Masters

The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover 1989/124 min. Dir Peter Greenaway Pro Kees Kasander, Allarts Sce Peter Greenaway Cam Sacha Vierny Ed John Wilson Mus Michael Nyman Cst Richard Bohringer, Helen Mirren, Michael Gambon, Allen Howar Sph The Kobal Collection Zwarte komedie over Albert Spica, de barbaarse leider van een criminele bende, die in gezelschap van zijn vrouw Georgina en een stel handlangers veelvuldig zijn eigen chique restaurant bezoekt. Als Georgina daar op een avond een boekhandelaar ontmoet, die zo anders is dan haar echtgenoot, voelt ze zich onmiddellijk tot hem aangetrokken. De twee beleven een hartstochtelijke relatie, met dank aan de kok die elke avond zorgt voor een veilige plek in het restaurant . Totdat de romance wordt ontdekt - met alle gruwelijke gevolgen van dien. Peter Greenaway (Engeland, 1942) is opgeleid tot kunstschilder in Londen, Engeland. Tegenwoordig is hij voornamelijk werkzaam als schrijver en filmmaker. Met zijn film Nightwatching (2007) ontving hij het Gouden Kalf voor Beste Scenario. In 2014 ontving hij een BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema. Black comedy about Albert Spica, the barbaric leader of a criminal gang, who in the company of his wife Georgina and a bunch of henchmen pays daily visits to his own high-class restaurant. When Georgina meets a bookshop owner there one night, who is quite the opposite of her husband, she immediately feels attracted to him. The two have a passionate relationship, with the help of the cook who arranges a safe place at the restaurant. Until the romance is discovered - with all due horrific consequences. Peter Greenaway (England, 1942) studied to become a painter in London, England. Currently he mainly works as a writer and filmmaker. With his film Nightwatching (2007) he received the Golden Calf for Best Script. In 2014 he received a BAFTA For Outstanding British Contribution to Cinema.


NFF Masters Grenzeloos Nederlands 207

NFF Masters: Jany Temime Mike van Diems met een Oscar bekroonde speelfilm Karakter opende internationaal deuren voor kostuumontwerper Jany Temime. Ze verruilde Nederland (waar ze onder meer aan die ándere Oscar-winnaar Antonia werkte) voor Groot-Brittannië, maar haar werkterrein is eigenlijk de hele wereld. Ze kleedde de personages uit de Harry Potter-reeks, stak Sandra Bullock in een astronautenoutfit voor Gravity en kleedt nu de Bond-girls voor het nieuwe 007-avontuur. Op het NFF wordt Temime geïnterviewd door Jan Leyers, waarbij uiteraard veel voorbeelden worden getoond. Nog veel meer moois is te zien in de kostuumexpositie van Jany Temime, die het festival in samenwerking met het Centraal Museum inricht. Mike van Diem’s Oscar-winning feature film Karakter opened doors internationally for costume designer Jany Temime. She swapped the Netherlands (where one of the projects she did was the other Oscar winner Antonia) for Great Britain, but the whole world is her studio, really. She dressed the characters of the Harry Potter series, put Sandra Bullock in an astronaut’s outfit for Gravity and now clothes the Bond girls for the latest 007 adventure. At the NFF, Temime is questioned by Jan Leyers, obviously illustrated by many examples. Even more things of beauty are on display in Jany Temime’s exhibition of costumes, arranged in association with the Centraal Museum.

Children of Men 2006/109 min. Dir Alfonso Cuarón Pro Marc Abraham, Eric Newman, Hilary Shor, Iain Smith, Tony Smith, Universal Pictures, Strike Entertainment, Hit & Run Productions Sce Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus, Hawk Ostby Cam Hoyte van Hoytema Pd Jim Clay, Geoffrey Kirkland Ed Alfonso Cuarón, Alex Rodríguez Mus John Tavener Cst Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam, Clare-Hope Ashitey sph Sph © 2006 Universal Studios. ALL RIGHT RESERVED In het jaar 2027 lijkt het einde van de mensheid in zicht. Chaos en geweld grijpen om zich heen en er is al achttien jaar lang geen kind meer geboren. Dan gloort er in deze rauwe en zeer realistisch ogende toekomstfantasie toch een sprankje hoop wanneer een Afrikaanse vluchtelinge opduikt die als door een wonder zwanger is geworden. Een gedesillusioneerde Londense idealist ziet zich gedwongen deel te nemen aan een hachelijke poging haar in veiligheid te brengen. Actie en engagement met een vleugje Bijbelse symboliek. Alfonso Cuarón (1961, Mexico) studeerde film en filosofie in Mexico-Stad. Hij is werkzaam als regisseur, scenarist en producent. In 2027 A.D., the end of humanity seems in the offing. Chaos and violence are spreading and a child has not been born for eighteen years. Then, there is a glimmer of hope in this raw and very realistic looking future fantasy when an African refugee turns up who has become pregnant as if by a miracle. A disillusioned London idealist is forced to join a precarious attempt to bring her to safety. Action and commitment with a touch of biblical symbolism. Alfonso Cuarón (1961, Mexico) studied Film and Philosophy in Mexico-City. He works as a director, screenwriter and producer.


208 Grenzeloos Nederlands NFF Masters

Hoogste tijd

Karakter

1995/100 min. Dir Frans Weisz Pro Jos van der Linden, René Seegers, Hoogste Tijd cv Sce Jan Blokker sr. Cam Robby Müller Pd Ben van Os Snd Marcel de Hoogd Ed Ton Ruys Mus Theo Nijland Cst Pierre Bokma, Kitty Courbois, Rijk de Gooyer, Edwin de Vries, Camilla Siegertsz, Josse De Pauw, Mark Rietman, Michaël Pas, Bart Slegers, Peter Van den Begin Dis Hungry Eye Filmed Entertainment

1997/120 min. Dir Mike van Diem Pro Laurens Geels, First Floor Features Sce Mike van Diem, Laurens Geels, Ruud van Megen Cam Rogier Stoffers Pd Rikke Jelier, Alfred Schaaf Snd Marcel de Hoogd Ed Jessica de Koning Cst Fedja van Huêt, Jan Decleir, Lou Landré, Victor Löw, Hans Kesting, Tamar van den Dop, Bernard Droog, Betty Schuurman, Frans Vorstman, Fred Goessens, Jasper Gottlieb, Marius Gottlieb Tvco NTR Dis Buena Vista International (Netherlands) BV

Last Call

Een voormalig variété-artiest krijgt op zijn oude dag de kans om zich alsnog te bewijzen. Hij wordt gevraagd de hoofdrol te spelen in een toneelstuk over een acteur die zijn laatste grote rol speelt. Tijdens de repetities wordt de bejaarde artiest geconfronteerd met gemiste kansen en pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden. Over de angst voor middelmatigheid, de machtsstrijd tussen acteur en regisseur, het geheim van het toneelspelen en de grens tussen acteur en personage. Naar de roman van Harry Mulisch. Frans Weisz (1938) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Hij is werkzaam als regisseur. Zowel zijn film Leedvermaak (1989) als Bij nader inzien (1991) werden bekroond met een Gouden Kalf. An elderly former cabaret performer gets a belated chance to prove himself. He is asked for the leading role in a play about an actor playing his last big role. During rehearsals, the aged artist is confronted with missed opportunities and painful events in the past. About the fear of mediocrity, the power struggle between actor and director, the secret of acting and the boundary between actor and character. Adapted from Harry Mulisch’s novel. Frans Weisz (1938) studied at the Netherlands Film Academy and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. He works as a director. His film Leedvermaak (1989) as well as Bij nader inzien (1991) were awarded a Golden Calf.

In het vooroorlogse Rotterdam wordt de meedogenloze deurwaarder Dreverhaven door menigeen gevreesd. Zijn ambitieuze en koppige bastaardzoon Katadreuffe besluit na een faillissement advocaat te worden en zet daarvoor alles aan de kant, zelfs zijn vriendinnetje. Een botsing met Dreverhaven is onvermijdelijk. De karakteristieke locaties van het Oscarwinnend speelfilmdebuut van Mike van Diem werden gevonden in onder meer Gent, Antwerpen en het Poolse Wroclaw. Mike van Diem (1959) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en scenarioschrijver. Met Alaska (1989) won hij een Gouden Kalf en een Studenten Oscar, en met Karakter (1997) een Gouden Kalf en een Oscar. In pre-war Rotterdam, the ruthless bailiff Dreverhaven is a tyrant in his realm. Following a bankruptcy, his ambitious and stubborn bastard son Katadreuffe decides to become a lawyer. He puts everything aside to achieve his goal, including his girlfriend. A clash with Dreverhaven is inevitable. The characteristic locations in Mike van Diem’s Oscar-winning feature debut were found in places like Ghent, Antwerp and Polish Wroclaw. Mike van Diem (1959) attended the Netherlands Film Academy. He is a director and screenwriter. For Alaska (1989) he received a Golden Calf and a Student Oscar; Karakter (1997) was awarded both a Golden Calf for Best Feature Film and an Oscar for Best Foreign Language Film.


Cinema Egzotik Grenzeloos Nederlands 209

Cinema Egzotik: De grote stap Een doublebill van twee cultklassiekers, vertoond op ouderwets goed 35mm, met zorg geselecteerd en gepresenteerd door liefhebbers Martin Koolhoven en EYE-programmeur Ronald Simons. Voor het NFF stelden ze een speciale editie van hun Cinema Egzotik-programma samen met Andy, bloed en blond haar (1979) en The Wanderers (1979). Gemene deler: Nederlanders die de grote stap durfden te zetten. Andy van Hengelo naar Amsterdam, Wanderers-acteur Erland van Lidth de Jeude van Hilversum naar de VS waar hij (kort) carrière maakte als worstelaar, operazanger en acteur. Frank Wiering, regisseur van Andy, bloed en blond haar, is aanwezig. A double-bill of two classics, screened on good old 35mm, carefully selected and presented by cinema buffs Martin Koolhoven and EYE programmer Ronald Simons. For the NFF, they put together a special edition of their monthly Cinema Egzotik programme, presenting Andy, bloed en blond haar (1979) and The Wanderers (1979). Common denominator: Dutchmen venturing the big leap. Andy from Hengelo to Amsterdam, Wanderers actor Erland van Lidth de Jeude from Hilversum to the US, where he (briefly) made a career as a wrestler, opera singer and actor. Frank Wiering, the director of Andy, bloed en blond haar, is present.

Andy, bloed en blond haar Blood Andy

1979/90 min. Dir Frank Wiering Pro Matthijs van Heijningen, Sigma Pictures Sce Frank Wiering Cam Paul van den Bos Snd Piotr van Dijk Ed Edgar Burcksen Cst Gert Jan Dröge, Truus Dekker, Andy Vrielink, Jonna Koster, Jan van Rooyen, Peter Schneider Andy is een jongen uit de provincie die, gewapend met een kaasbijltje en een cynisch oog, in het groots en meeslepende Amsterdam is beland. Hij slaat flink om zich heen in het decadente milieu waar hij een extravagant fotomodel tegen het lijf loopt. Zij ziet in Andy een interessant stuk speelgoed en samen gaan ze op zoek naar opwinding en avontuur. Debuutfilm van Frank Wiering met muziek van Normaal en Herman Brood and his Wild Romance. Een onstuimige, tragikomische poging om de tijdgeest van de jaren zeventig te vangen. Frank Wiering (1947) leerde film- en programmamaken door vele jaren ervaring bij de VPRO. Hij is werkzaam als regisseur en producent. Andy is a country-bred boy who, armed with a cheese axe and a cynical eye, ends up in the glorious and stirring city of Amsterdam. He lashes out with a vengeance in the decadent milieu where he runs into an extravagant model. She considers Andy an interesting toy and together they embark on a search for excitement and adventure. Frank Wiering’s debut, with a soundtrack by Normaal and Herman Brood and his Wild Romance. A boisterous, tragicomic attempt to capture the spirit of the 1970s. Frank Wiering (1947) learned how to make films and television programmes by many years of experience at the VPRO. He works as a director and producer.


210 Grenzeloos Nederlands Cinema Egzotik

The Wanderers 1979/117 min. Dir Philip Kaufman Pro Martin Ransohoff, Film Finance Group, Polyc International BV Sce Rose Kaufman, Philip Kaufman Cam Michael Chapman Pd John Jay Moore Ed Stuart H. Pappé, Ronald Roose Mus Phill Sawyer Cst Ken Wahl, John Friedrich, Karen Allen, Tony Ganios, Erland van Lidth de Jeude In losse stijl gefilmd tijdsbeeld met nostalgische rock & roll-soundtrack over de wereld van jeugdbendes en straatcultuur in het New York van 1963. Branie en bravoure, zeker als meisjes in beeld komen, zijn aan de orde van de dag bij de gang The Wanderers, maar een tragedie kan zich onverwacht voltrekken. Terwijl de Italiaanse bende uit de wijk The Bronx in een gewelddadige strijd verwikkeld raakt met concurrenten, worden de leden geconfronteerd met veranderende tijden en niet te vermijden keuzes. Philip Kaufman (Verenigde Staten, 1936) studeerde rechten en geschiedenis in Harvard en Chicago. Sinds 1963 is hij werkzaam als filmmaker. Shot in an informal style, this portrait of an era with its nostalgic rock ‘n’ roll soundtrack shows the world of youth gangs and street culture in 1963 New York. Pluck and bravura, especially when girls come into the picture, are diurnal phenomena among The Wanderers gang, but tragedy can strike unexpectedly. While the Italian gang from The Bronx gets caught up in a violent battle with rivals, its members are confronted with changing times and inevitable choices. Philip Kaufman (United States, 1936) studied Law and History in Harvard and Chicago. He’s been working as a filmmaker since 1963.


Breaking Ground Grenzeloos Nederlands 211

Breaking Ground Breaking Ground, het online platform voor Europese filmstudenten en hun films, maakt een comeback op het NFF met de presentatie van twee ijzersterke eindexamenproducties die de belofte van de makers verraden. De regisseurs zijn Wildcard-winnaar Raphaël Crombez, die in 2014 met Perdition County afstudeerde aan de Brusselse LUCA School of Arts, en Tamar Clapper van de HKU. Zij draaide de korte documentaire Zachar | Nekwa bij en rond de Klaagmuur in Jeruzalem. Makers zijn in de zaal aanwezig en spreken na de vertoning met andere gasten over de kunst van coproduceren en internationaal opereren. De uitgelezen kans voor het publiek om misschien wel de troonopvolgers van Steve McQueen of de nieuwe Susanne Bier te ontdekken. Breaking Ground, the online platform for European film students and their films, makes a comeback at the NFF with the presentation of two excellent graduation productions betraying the talent of their creators. The directors are Wildcard winner Raphaël Crombez, who graduated from the Brussels LUCA School of Arts with Perdition County in 2014, and Tamar Clapper from the HKU. She shot the short documentary Zachar | Nekwa at and around the Wailing Wall in Jerusalem. Filmmakers will attend the screenings and afterwards talk with other guests about the art of co-producing and operating internationally. The perfect chance for the audience to perhaps discover the heir to Steve McQueen’s throne or the new Susanne Bier.

Perdition County 2014/25 min. Dir Raphaël Crombez Pro Matthias Schellens, Colonel Sce Raphaël Crombez Cam Rik Zang Snd Steven Luyckfasseel Snded Tom Van Ham Vfx Herman Germeijs Ed Koen Timmerman Mus Raf Keunen Cst Johnny Vivash, Richard Bremmer, Laura Woodhouse Teneinde zijn gevoelens voor medemenselijkheid te herwinnen, besluit een strijder uit een meedogenloos plunderende gevechtseenheid te deserteren en tegen de klippen op twee onschuldige kinderen een veilig heenkomen te verschaffen. Er hangt een onheilszwangere atmosfeer over deze primitieve en desolate wereld, waar God noch gebod heerst, maar slechts het recht van de sterkste. To reclaim his humanity, a foot soldier decides to defect from his ruthless band of scalp-collecting pilgrims and with all his might give two innocent children a safe refuge. There is an ominous atmosphere looming over this primitive and desolate world, with no holds barred, where only the laws of the jungle apply.


212 Grenzeloos Nederlands Breaking Ground

Zachar | Nekwa Male | Female

2015/18 min. Dir Tamar Clapper Pro Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) Cam Tamar Clapper, Tal Yam, Karam Jester Snded Lars van Leeuwen Snddes Lars van Leeuwen Ed Tamar Clapper Mus Joost van ‘t Hoff Een visueel onderzoek naar het verband tussen scheiding en binding en de grensoverschrijdende relatie tussen man en vrouw. De film speelt zich af in Jeruzalem, op, door en rondom het hekwerk dat de bidruimte voor de Klaagmuur in een vrouwen- en mannengedeelte scheidt. Hoewel het hek er staat met de bedoeling het contact tussen beide geslachten te voorkomen, ontmoeten man en vrouw elkaar uitgerekend op deze plek. Visual exploration of the connection between separation and bonding and the cross-border relationship between man and woman. The film is set in Jerusalem, on, through and around the partition that separates the prayer area in front of the Wailing Wall into a women’s and men’s section. Although the fence was put up with the intention to prevent contact between the sexes, men and women meet precisely on this spot.


Filmprogramma Vlaams XL 213

Vlaams XL Flemish XL Traditioneel hult het NFF zich elke editie één dag in Vlaamse sferen, maar dit jaar is het vaste programmaonderdeel langer en uitgebreider dan ooit, vanwege het twintigjarig bestaan van de culturele betrekkingen tussen Vlaanderen en Nederland. De bijzondere oogst met het beste van onze cinefiele Zuiderburen wordt over zes festivaldagen verspreid. Het huidige en toekomstige talent komt in beeld én aan het woord in de animatiespecial They Move, So They Are. Als onderdeel van de Nationale Film Conferentie wordt er een talentworkshop georganiseerd, de speelfilms Café Derby en Paradise Trips beleven hun Nederlandse première, evenals de Eerste Wereldoorlog-animatie Cafard. Actrice Eva Van der Gucht en NTRjournalist Sarina Vitta gaan als Vlaamse ambassadrices in gesprek met regisseurs en makers.

Traditionally, the NFF envelops itself in a Flemish ambience for one day, but this year this fixture is longer and more extensive than ever, on the occasion of the 20th anniversary of the cultural relations between Flanders and the Netherlands. The special crop featuring the best productions from our film-crazy southern neighbours is spread over six festival days. Current and future talents are presented visually and verbally in the animation special They Move, So They Are. As part of the National Film Conference, a talent workshop is organised, and the feature films Café Derby and Paradise Trips have their Dutch premieres, as well as the World War I animation Cafard. As Flemish ambassadors, actress Eva Van der Gucht and NTR journalist Sarina Vitta will talk with directors and filmmakers.


214 Vlaams XL Filmprogramma

9999

Battles

2014/73 min. Dir Ellen Vermeulen Pro Bram Crols, Mark Daems Sce Ellen Vermeulen Cam Jonathan Wannyn Snd Ellen Vermeulen Snded Raf Enckels Snddes Dieter Diependaele, Ellen Vermeulen Ed Dieter Diependaele Tvco Lichtpunt Dis Associate Directors

2015/88 min. Dir Isabelle Tollenaere Pro Olivier Burlet, Iris Lammertsma, Witfilm Sce Isabelle Tollenaere Cam Frédéric Noirhomme Snd Kwinten van Laethem Snded Michel Schöpping Snddes Michel Schöpping Ed Nico Leunen

In België worden geesteszieke misdadigers niet verantwoordelijk geacht voor hun daden. Ze worden zonder enige behandeling achter de gevangenismuren van de Merksplas geplaatst afgezonderd van de samenleving. Hun misdaden variëren van het in brand steken van een fiets tot moord. De datum van invrijheidstelling op ieders dossier: 31/12/9999. Deze poëtische documentaire verweeft de verhalen van vijf gevangenen. Binnen de gestolde gevangenistijd is het enige wat hen rest de voortdurende confrontatie met zichzelf en hun daden. Ellen Vermeulen (1982, België) studeerde aan de RICTS Brussel. Ze is werkzaam als filmmaker.

Poëtische, associatieve documentaire waarin kritisch wordt geobserveerd hoe wij Europeanen onze recente duistere geschiedenis herdenken, (re)presenteren en interpreteren. De film toont landschappen, mensen en objecten waarop die geschiedenis zijn sporen heeft nagelaten. Zo toont Battles hoe bunkers zijn verworden tot koeienstallen in Albanië, hoe vergeten bommen tot ontploffing worden gebracht in een verlaten pretpark in België, en hoe gevangenschap tijdens het Sovjetregime als toeristische attractie wordt aangeboden in Letland. Isabelle Tollenaere (1984, België) studeerde aan LUCA School of Arts. Ze is werkzaam als regisseur.

In Belgium, mentally ill criminals are not held responsible for their actions. Without any treatment, they are put behind the walls of Merksplas prison separated from society. Their crimes range from setting fire to a bike to murder. The date of release stated in every file: 31/12/9999. This poetic documentary interweaves the stories of five inmates. In the solidified prison time, all that remains for them is the eternal confrontation with themselves and their deeds. Ellen Vermeulen (1982, Belgium) attended the RICTS Brussels. She works as a filmmaker.

Poetical, associative documentary critically observes how we as Europeans commemorate, (re)present and interpret our recent, dark history. The film shows landscapes, people and objects history has left its traces on. For example, Battles shows how bunkers are reused as cowsheds in Albania, how forgotten bombs are set off in a deserted amusement park in Belgium, and how captivity under the Soviet regime is offered as a tourist attraction in Latvia. Isabelle Tollenaere (1984, Belgium) attended LUCA School of Arts. She works as a director.


Filmprogramma Vlaams XL 215

Bring Us the Key

Cafard

2013/1 min. Dir Boris Sverlow Pro Wil Mathijs Sce Boris Sverlow, Johan Verschueren Snded Jef Aerts Snddes Jef Aerts Ani Boris Sverlow Sph © 2013 Elementrik Films / Boris Sverlow

2015/86 min. Dir Jan Bultheel Pro Arielle Sleutel, Frans van Gestel, Superprod, Tarantula, Topkapi Films Sce Jan Bultheel Pd Arielle Sleutel Snded Jan Schermer, Hans Mullens Snddes Michel Schöpping Vfx Pieter Swusten Ed Jan Bultheel Mus Hans Helewaut Ani Stijn Valkenborg Cst Wim Willaert, Sebastien Dewaele, Dinara Drukarova, Maarten Ketels, Benoît Gob

Hoogwaardigheidsbekleders die een vredesverdrag gaan ondertekenen, krijgen het kistje met de pen niet open. Terwijl een gewone jongen de oorlog trotseert om de groep het sleuteltje te brengen, slagen de ondertekenaars er niet in om in de vergaderzaal de vrede te bewaren. Sverlow maakte zijn ultrakorte animatiefilm voor de Canvasreeks ‘12 minuten over vrede’, naar aanleiding van de herdenking van WOI in België. Boris Sverlow (1986, België) studeerde aan LUCA School of Arts en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als regisseur van animatiefilms. Dignitaries who are about to sign a peace treaty fail to open the box containing the pen. While an ordinary boy braves the war to bring the key to the group of leaders, the latter are on a short fuse in the assembly room. Sverlow made his ultrashort animation film for the Canvas series ‘12 minuten over vrede’, on the occasion of the commemoration of WW I in Belgium. Boris Sverlow (1986, Belgium) attended LUCA School of Arts and the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. He works as a director of animated films.

Première

Net als Jean Lemarin anno 1914 in Buenos Aires de wereldtitel worstelen wint, wordt zijn dochter thuis in Oostende verkracht door Duitse soldaten. De Belg zweert wraak en neemt samen met zijn trainer en zijn neef dienst bij een prestigieus korps dat met pantserwagens richting het Oostfront trekt. Auteursfilm in animatievorm, waarin de protagonist ongewild in een dramatische odyssee rond de wereld terechtkomt. In een sobere animatiestijl en in minimalistische maar essentiële scènes stort Jeans romantische 19e-eeuwse wereldbeeld onherroepelijk in. Jan Bultheel (1959, België) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als regisseur en producent. August 1914. While Jean Lemarin is away winning the World Wrestling Championships in Buenos Aires, his daughter is raped by German soldiers at home in Ostend. The Belgian grappler swears revenge and with his coach and young nephew, he enrols in a prestigious corps that moves to the Eastern front in their armoured cars. Author’s film in animation form, in which the protagonist unintentionally ends up in a dramatic odyssey around the world. In a sober animation style and in minimalistic but essential scenes, Jean’s romantic 19th-century worldview irrevocably collapses. Jan Bultheel (1959, Belgium) attended the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as a director and producer.


216 Vlaams XL Filmprogramma

Café Derby

Première

Carnotstraat 17

2015/101 min. Dir Lenny Van Wesemael Pro Dirk Impens Sce Lenny Van Wesemael, Geert Verbanck Cam Ruben Impens Pd Hendrik van Kets Snd Jan Deca Snddes Thierry de Vries Vfx Hans van Helden Ed Thomas Pooters Mus Lady Linn Cst Chlöe Daxhelet, Wim Opbrouck, Monic Hendrickx, Ben Segers, Geert van Rampelberg, Dirk van Dijck, Günther Lesage Dis KFD

2015/86 min. Dir Klara Van Es Pro Mark Daems, Bram Crols, Cécile van Eijk, Sherman De Jesus, Associate Directors, Memphis Film & Television Sce Klara Van Es Cam Mark Sanders Snd Pieter Vansteenkiste Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne Ed Leen Anthonissen Mus Jef Neve Tvco Human TV, Canvas Dis Cinema Delicatessen

België, 1985. George, een joviale marktkramer en koopman in hart en nieren, krijgt de kans om een café te huren op een toplocatie. Café Derby ligt pal aan het terrein waar de paus een openluchtmis zal opdragen. Hij hoort de kassa’s al rinkelen. Ook zijn vrouw, vijf kinderen en collega’s geloven erin: George verkoopt altijd alles aan iedereen. Maar waar gaat het dan toch mis? Tragikomisch, mooi aangekleed coming of age-drama dat regiedebutant Lenny Van Wesemael baseerde op het waargebeurde verhaal van haar eigen familie. Lenny Van Wesemael (1981) volgde de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Ze is voornamelijk werkzaam als filmmaker en heeft haar eigen dansproject.

Ooit maakten internationale filmsterren hun opwachting op de rode loper van Ciné Rubens, de destijds grootste en modernste bioscoop van België. Nu wonen op hetzelfde adres diverse migrantenfamilies onder één dak en sieren schotelantennes en waslijnen het groezelig ogende pand. De bewoners vertellen in de documentaire over migratie, identiteit en wortelen in de samenleving. Ondertussen mijmeren aan de overkant de bezoekers van het Vlaamse volkscafé over het blanke verleden van de buurt, terwijl in de Afrikaanse kapperszaak het veelkleurige heden over de tong gaat. De jazzy soundtrack verbindt de bewogen verhalen. Klara van Es (1962, België) studeerde kunstgeschiedenis in Antwerpen. Ze is werkzaam als presentatrice, docent en documentairemaker.

Belgium, 1985. George, a genial stallholder and born salesman, gets the chance to rent a bar at a top-rate location. Café Derby is next to the terrain where the pope will be giving an outdoor holy ceremony. He can already hear the ring of the cash register in his head. His wife, five children and colleagues also believe in it: George can sell everything to everyone. So why does it go wrong? Tragicomic, beautifully dressed coming-ofage drama that first-time director Lenny Van Wesemael based on the true story of her own family. Lenny Van Wesemael (1981) attended the Royal Academy of Arts Ghent. She mainly works as a filmmaker and has her own dance project.

Once upon a time, international film stars paid their respect on the red carpet of Ciné Rubens, back then the largest and most modern cinema in Belgium. Today, at the same address, various migrant families live under one roof and dish antennas and clotheslines decorate the grubby looking building. In this documentary, the residents talk about migration, identity and being rooted in society. Meanwhile, in the local Flemish pub across the street, the patrons muse about the white past of the neighbourhood, while in the African barbershop the multi-coloured present is the talk of the town. The jazzy soundtrack connects the stirring stories. Klara van Es (1962, Belgium) studies Art History in Antwerp. She works as a presenter, teacher and documentary filmmaker.


Filmprogramma Vlaams XL 217

Het einde van Monica

Hondsdagen

2015/24 min. Dir Thomas Nuijten Pro Niels Visser, KASK Gent, Niels Visser Producties Sce Thomas Nuijten Cam Myrthe Mosterman Pd Thomas Nuijten Snd Gerben Kokmeijer Snded Vincent Sinceretti Snddes Gerben Kokmeijer Vfx Bas Wijers, Ruben Labree, Wouter De Bever Ed Thomas Nuijten Mus Mink Steekelenburg Cst Nanette Edens, Annemarie Prins, Peter Vandemeulebroecke, Barbara Visser, Staas Nelis

2015/19 min. Dir Janet van den Brand Pro Janet van den Brand, KASK Gent Sce Janet van den Brand Cam Timothy Wennekes Pd Alyssa Schrauwen Snd Lionel Vinck, Timmer Taeymans Snded Michel Coquette Ed Janet van den Brand Mus Harrold Roeland Cst Emma Kleij, Noëlle Hoekstra, Nikki van der Haar, Thomas Wander, Eva de Bleeker

Monica’s End

Drama over een veertigjarige metrobestuurster wier werkzame leven zich voornamelijk afspeelt in de donkere tunnels onder de stad. Haar repeterende dagen vullen zich met het aftikken van vaste handelingen. Ze heeft haar leven op haar manier op de rails. Maar wanneer de vrouw een voicemailbericht ontvangt van een oude bekende, begint haar gestructureerde bestaan langzaam af te brokkelen. Thomas Nuijten (1990) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als filmmaker. Het einde van Monica (2015) is zijn afstudeerfilm. Drama about a forty-year-old subway driver whose working life primarily takes place in the dark tunnels below the city. Her repetitive days are filled with ticking off set actions. In her own way, she has her life on the rails. But when the woman receives a voicemail message from an old acquaintance, her structured life slowly begins to crumble. Thomas Nuijten (1990) studied at the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as a filmmaker. Monica’s End (2015) is his graduation film.

Dog Days

De nacht broeit. Onweer rommelt in de verte. Honden blaffen en een man slaat op de vlucht. De daaropvolgende ochtend ontwaken drie zusjes in een leeg huis; hun vader is nergens te bekennen. Een lange, warme dag strekt zich over hen uit, de lucht nog geladen met de onrust van de afgelopen nacht. In dit sfeervolle drama gaan de meisjes elk op hun eigen manier om met de onwerkelijke situatie. Janet van den Brand (1989) studeerde aan AKV | St. Joost en LUCA School of Arts. Ze is werkzaam als filmmaker. Hondsdagen (2015) is haar afstudeerfilm. The night hums. Thunder rumbles in the distance. Dogs bark and a man runs off. The next morning, three sisters wake up in an empty house, their father nowhere to be found. A long, hot day unfolds, the air still loaded with the turmoil from last night. In this atmospheric drama, each of the girls deals with the surreal situation in her own way. Janet van den Brand (1989) attended AKV | St. Joost and LUCA School of Arts. She works as a filmmaker. Dog Days (2015) is her graduation film.


218 Vlaams XL Filmprogramma

Image

Injury Time

2014/90 min. Dir Adil el Arbi, Bilall Fallah Pro Hendrik Verthé, Kobe van Steenberghe, Peter Bouckaert, A team productions bvba, Eyeworks Belgium NV Sce Adil el Arbi, Bilall Fallah, Bram Renders Cam Robrecht Heyvaert Pd Stijn Verhoeven Snd Maarten Leemans Snded Thomas Vertongen Snddes Thomas Vertongen Vfx Hans Lettany Ed Adil el Arbi, Bilall Fallah Mus Hannes de Maeyer Cst Laura Verlinden, Nabil Mallat, Gene Bervoets, Geert van Rampelberg, Wouter Hendrickx, Sanâa Alaoui, Charlotte Anne Bongaerts, François Beukelaers, Jeroen van der Ven, Fabrice Boutique Tvco VIER Dis Kinepolis Film Distribution

2010/14 min. Dir Robin Pront Pro Hendrik Verthé, Kobe van Steenberghe, A team productions bvba Sce Robin Pront Cam Robrecht Heyvaert Pd Gert Stas, Ruth Peeters Snd Pascal Braeckman Snded Jasper Jan Peeters Snddes Jasper Jan Peeters Vfx Arne Normon Ed Jan Hameeuw Cst Matthias Schoenaerts, Jeroen Perceval, Mario van Dijck, Olivier Bony, Olivier Bisback Dis Magnet Film

De ambitieuze Eva werkt voor de grootste televisiezender van het land. Als de journalist de opdracht krijgt om een reportage te maken over Brusselse probleemwijken, leert ze een zware jongen van Marokkaanse afkomst kennen. Terwijl hij haar door de wijken gidst, raakt ze in de ban van de verrassend sympathieke jongen. Ze besluit de reportage tot een kwaliteitsdocumentaire te verheffen, maar krijgt tegenwerking uit onverwachte hoek. Adil El Arbi (1988, België) volgde de LUCA School of Arts. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. Bilall Fallah (1986, België) volgde de LUCA School of Arts. Hij is werkzaam als scenarist en regisseur. The ambitious Eva works for the largest TV network in Belgium. When the journalist gets the assignment to make a report on the riots in the suburbs of Brussels, she meets a Moroccan boy with a criminal past. While he escorts her through the neighbourhood, she falls under the spell of the surprisingly sympathetic boy. She decides to raise her report to the level of a quality documentary, but this endeavour is unexpectedly thwarted. Adil El Arbi (1988, Belgium) attended the LUCA School of Arts. He works as a screenwriter and director. Bilall Fallah (1986, Belgium) attended the LUCA School of Arts. He works as a screenwriter and director.

Een voetbalfan wordt in elkaar geslagen door rivaliserende hooligans. Het slachtoffer overleeft en vlucht met een vriend, maar de agressieve broer van het slachtoffer wil het daar niet bij laten en zint op wraak. Met zijn drieën achtervolgen ze een van de daders en bedenken ze een gewelddadig plan. Bij de uitvoering hiervan gaan ze steeds verder, totdat het volledig uit de hand dreigt te lopen. Robin Pront (1980, België) studeerde aan LUCA School of Arts. Hij is werkzaam als regisseur. A soccer fan is beaten up by rival hooligans. The victim survives and runs off with a friend, but the victim’s aggressive brother refuses to let it go and is bent on revenge. The three of them pursue one of the attackers and cook up a violent plan. When carrying it out, they go to ever greater extremes, until things threaten to get out completely out of hand. Robin Pront (1980, Belgium) attended LUCA School of Arts. He works as a director.


Filmprogramma Vlaams XL 219

Lucifer

Mia

2014/108 min. Dir Gust Van den Berghe Pro Tomas Leyers, Minds Meet Sce Gust Van den Berghe Cam Hans Bruch Jr. Pd Natalia Trevino Snd Matthias Hillegeer Snded Matthias Hillegeer Snddes Matthias Hillegeer Ed David Verdurme Cst Gabino Rodriguez, Norma Pablo, Maria Toral Acosta, Jeronimo Soto Bravo

2013/9 min. Dir Wouter Bongaerts Pro Viviane Vanfleteren, Luc Van Driessche, Arnoud Rijken, Vivi Film, Creative Conspiracy, il Luster B.V. Sce Wouter Bongaerts, Bert Vandecasteele Pd Wouter Bongaerts Snddes Pedro van der Eecken Ed Wouter Bongaerts Mus Piet de Ridder Ani Bart Bossaert, Willem-Jan van Rootselaar Dis Dalton Distribution

Bij zijn val van hemel naar hel passeert Lucifer het aardse paradijs, een Mexicaans dorpje waar hij veel opschudding veroorzaakt en het onderscheid tussen goed en kwaad aan het licht brengt. Hij doet een oude vrouw twijfelen aan haar geloof, verleidt haar kleindochter en ‘geneest’ een simulerende luiaard. Magisch realisme met ironische toets kleurt deze op het gelijknamige stuk van Vondel gebaseerde fabel. Slot van een drieluik over het ontwaken van de mens. Van den Berghe’s experimenteerlust uit zich in het gebruik van het ‘Tondoscope’ gedoopte ronde beeldformaat. Gust Van den Berghe (België, 1985) studeerde aan het RICTS Brussel. Hij is werkzaam als regisseur. When falling from heaven to hell, Lucifer passes the earthly paradise, a Mexican village where he causes quite a stir and lays bare the distinction between good and evil. He makes an old woman question her religion, seduces her granddaughter and ‘cures’ a malingering lazybones. Magical realism with an ironical touch colours this fable based on Vondel’s eponymous play. Final part of a triptych about the awakening of man. Van den Berghe’s fondness for experiment reveals itself in his use of a new circular film format, called ‘Tondoscope’. Gust Van den Berghe (Belgium, 1985) attended the RICTS Brussels. He works as a director.

Veelbekroonde animatiefilm waarin de zevenjarige Mia zich met haar overwerkte moeder door een drukke stad verplaatst. Met haar felgele jack en nieuwsgierige ogen is het meisje een duidelijk lichtpunt in de grijze massa. Tussen alle rennende voeten en het voortrazende verkeer ziet Mia een bijzondere wereld die onzichtbaar blijft voor mensen met haast. Daarom probeert ze ook haar moeder te bevrijden uit de greep van de grote, opgejaagde metropool. Het blijkt geen gemakkelijke opgave. Wouter Bongaerts (1986, België) studeerde aan LUCA School of Arts. Met zijn korte animatiefilm Mia (2013) won hij de Publieksprijs op het Austin Film Festival in Texas. In this award-winning animation film, seven-year-old Mia moves across a busy city with her overworked mother. With her vivid yellow coat and inquisitive eyes, the girl is clearly a bright spot in the faceless masses. Among all the scurrying feet and racing traffic, Mia spots an extraordinary world that remains invisible to rushing people. So Mia tries to liberate her mother from the clutches of the big, hurried metropolis. This is not an easy task, she finds out. Wouter Bongaerts (1986, Belgium) attended LUCA School of Arts. With his short animation film Mia (2013) he won the Audience Award at the Austin Film Festival in Texas.


220 Vlaams XL Filmprogramma

Paradise Trips Première

Shattered Past

2015/93 min. Dir Raf Reyntjens Pro Frank Van Passel, Ivy Vanhaecke, Marc Bary, Olivier Rausin, Caviar Brussels, IJswater Films, Climax Films Sce Raf Reyntjens Cam Rik Zang Pd Yves Verstraete Snd Eddy de Cloe Snded Marco Vermaas Snddes Marco Vermaas Ed Els Voorspoels Mus David van der Heijden Cst Gene Bervoets, Jeroen Perceval, Noortje Herlaar, Cedric Van den Abbeele, Tania van der Sanden, Line Pillet, Pieter Verelst, Pascal Maetens, Marie-Louise Stheins, Charlotte Timmers Dis Cinéart Nederland Sph Kris Dewitte

2011/8 min. Dir Boris Sverlow Pro Jean-Marie Demeyer Sce Boris Sverlow Cam Boris Sverlow Pd Boris Sverlow Snddes Boris Sverlow, Patrik Berx Vfx Boris Sverlow Ed Boris Sverlow Mus Jeroen de Brauwer Ani Boris Sverlow Dis Dalton Distribution Sph © 2011 Boris Sverlow

Buschauffeur Mario heeft zijn hele carrière gepensioneerden naar het warme zuiden gebracht. Aan de vooravond van zijn eigen pensioen moet de conservatieve man tegen zijn zin een kleurrijke bende jongeren naar een festival in Kroatië rijden. Dreadlocks, blowers, anarchisten; hij moet er niets van hebben. Natuurlijk verloopt de rit in dit tragikomische drama niet zoals de norse Mario gepland had. Conflicten met zijn passagiers laaien al snel op. De chauffeur wordt bovendien keihard geconfronteerd met zijn eigen vooroordelen - en met zijn verloren zoon. Raf Reyntjes (1975, België) studeerde aan de RICTS Brussel. Hij maakt voornamelijk commercials, videoclips en korte films. Holiday bus driver Mario has spent his entire life shuttling old age pensioners to the sunny south. On the eve of his own retirement, the conservative man reluctantly takes a motley crew of young partygoers to a festival in Croatia. Dreadlocks, blowers, anarchists; he loathes them. In this tragicomic drama, his final trip obviously does not go as the surly Mario had planned. Conflicts with his passengers soon flare up. What is more, the driver is painfully confronted with his own prejudices - and his lost son. Raf Reyntjes (1975, Belgium) studied at the RICTS Brussels. He mainly makes commercials, music videos and short films.

Kunstzinnige animatie waarin Gleb Sverlow, terwijl hij zijn memoires schrijft, getroffen wordt door een hersenbloeding. De aanval katapulteert de man in één klap terug naar zijn kindertijd die zich afspeelde in het communistische Rusland dat zich, ten tijde van de vlucht van zijn familie, nog volop in de revolutie bevond. De geschiedenis wordt uit de doeken gedaan door een mix van foto’s en schetsen. Boris Sverlow (1986, België) studeerde aan LUCA School of Arts en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als regisseur van animatie films. In this artistic animation, Gleb Sverlow suffers a stroke while writing down his memoires. The seizure catapults him back into his childhood, which took place in communist Russia that, at the time his family fled the country, was still in the thick of the revolution. The story is unfolded in a mix of photographs and sketches. Boris Sverlow (1986, Belgium) attended LUCA School of Arts and the Royal Academy of Fine Arts Antwerp. He works as a director of animated films.


They Move, So They Are Vlaams XL 221

They Move, So They Are Het festival geeft ruim baan aan de toekomstige generatie animatietalent. Het programma richt zich deze editie, ter gelegenheid van de twintigjarige viering van het culturele verbond tussen Nederland en Vlaanderen, volledig op onze Zuiderburen. De huidige toppers die tien jaar geleden achter hun tekentafel en computer kropen (Robbe Vervaeke, Emma De Swaef en Wouter Sel van Studio Volstok) tonen niet alleen eigen werk, maar ook films en fragmenten van aanstormende beloftes. Zij presenteren vol trots en lof Emily Lefebvre, Pieter Vandenabeele en Simon Lynen. En het blijft niet bij bewegend beeld alleen, want de makers belichten in live gesprekken hun bijzondere werkterrein. Als eerste film wordt I Move, So I Am van Gerrit van Dijk vertooond, waar het programma, als eerbetoon, naar vernoemd is. The festival clears the way for the future generation of animation talents. This edition, on the occasion of the 20th anniversary of the cultural relations between Flanders and the Netherlands, this programme fully concentrates on our southern neighbours. The current cracks who sat down behind their drawing boards and computers a decade ago (Robbe Vervaeke, Emma de Swaef and Wouter Sel from Studio Volstok) not only show their own work, but also films and fragments by other promising talents. Full of pride and praise, they present Emily Lefebvre, Pieter Vandenabeele and Simon Lynen. And it does not end with moving images. In live discussions, these imaginative animators shed light on their extraordinary field of work.

Dannyboy 2015/8 min. Dir Simon Lynen Sce Simon Lynen Snded Simon Lynen Mus Ricky Ronda Ani Simon Lynen, Vincent Lynen Cst Chloe Girten Droogkomische stop motion-animatie over het leven van een rasechte puber. Een zogenoemde ‘documentaire over Dannyboy’ waarin een jongen, zoals dat nu eenmaal hoort in een saai en tegelijkertijd onzeker tienerbestaan, in allerlei poses op zijn kamer hangt. De Franstalige voice-over leidt de kijker in rap tempo door de even alledaagse als kleurrijke wereld van de puber. Simon Lynen volgde de School of Arts in Gent, België. Hij is werkzaam als animatieregisseur. Dry-witted stop-motion animation about the life of a pedigree adolescent. A so-called ‘documentary about Dannyboy’ in which a boy, as befits a dull and at the same time insecure teenage life, hangs around in his room in all sorts of postures. The French voice-over rapidly leads the viewer through the youth’s equally banal and colourful world. Simon Lynen attended the School of Arts in Gent, Belgium. He works as an animation director.


222 Vlaams XL The Move, So They Are

DIEDERIK 2014/3 min. Dir Wouter Sel, Thijs de Cloedt, Joren Peters Pro Johanna Keppens, VOLSTOK Mus David Kamp Ani Wouter Sel, Thijs de Cloedt, Joren Peters Diederik is een vrolijke knakworst die een carrière als professionele tv-mascotte najaagt. Hij wordt daarbij geholpen door zijn vele gezichten en zijn eclectische karakter. Een greep uit de dertig ultrakorte animatiemopjes die gemaakt werden met Diederik in de hoofdrol. De smakelijk ogende worst beleeft de meest bizarre avonturen in een komische mix van speelse computeranimatie, tekeningen en foto’s. Wouter Sel is medeoprichter van het Vlaamse productiehuis Volstok. Hij is werkzaam als animatieregisseur. Thijs de Cloedt is medeoprichter van het Vlaamse productiehuis Volstok. Hij is werkzaam als animatieregisseur. Joren Peters is werkzaam als grafisch vormgever, animator en illustrator. Bij het Vlaamse productiehuis Volstok werkt hij als animatieregisseur. Diederik is a jolly sausage pursuing a career as a professional TV mascotte. In this endeavour, he is helped by his many faces and eclectic nature. A selection from the thirty ultrashort animation gags that were made featuring Diederik. The appetising banger has the most bizarre adventures in a comical mix of playful computer animation, drawings and photographs. Wouter Sel is co-founder of the Flemish production company Volstok. He works as an animation director. Thijs de Cloedt is co-founder of the Flemish production company Volstok. He works as an animation director. Joren Peters works as a graphic designer, animator and illustrator. At the Flemish production company Volstok he works as an animation director.

Hondenleven A Dog’s Life

2014/9 min. Dir Pieter Vandenabeele Pro Jean-Marie Demeyer, KASK Gent Snded Patrik Berx Ani Pieter Vandenabeele Cst Jelle De Beule Als het baasje dagelijks de deur uitgaat om voor de hond onnavolgbare redenen, is het zaak om hobby’s te hebben. In zijn eenzame bestaan probeert het huisdier in deze komische animatie de aandacht van zijn bazin te trekken. In heldere lijnen en met verschillende schermen wordt een driedimensionale wereld gevormd waarin de hond de schellen van de ogen vallen. Pieter Vandenabeele is werkzaam als illustrator en animator. When the master leaves the house every day for reasons that are unfathomable to the dog, he had better have a few hobbies. In his lonely existence, the pet in this comical animation tries to attract his master’s attention. In clear lines, on different screens, a threedimensional world is created where the scales fall from the dog’s eyes Pieter Vandenabeele works as an illustrator and animator.


They Move, So They Are Vlaams XL 223

I Move, So I Am

Mahonie

1997/8 min. Dir Gerrit van Dijk Pro Cilia van Dijk, Cilia van Dijk Filmprodukties Sce Gerrit van Dijk Cam Peter van de Zanden Snd Gerrit van Dijk, Michael Helmerhorst Ed Gerrit van Dijk Dis RNTV

2015/5 min. Dir Emily Lefebvre Pro KASK Gent

Met een Gouden Beer bekroond dynamisch getekend zelfportret uit 1998 van de vorig jaar overleden animatiefilmer Gerrit van Dijk. Met referenties aan zijn persoonlijk leven, zijn politiek engagement en eerder werk. Film over waarom een kunstenaar moet blijven scheppen om te overleven. Gerrit van Dijk (1938-2012) volgde de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg. Hij was werkzaam als animator, regisseur en kunstschilder. Twee van zijn films werden bekroond met een Gouden Beer in Berlijn: Pas à Deux en I Move, So I Am. Voor A Good Turn Daily ontving hij het Gouden Kalf voor Beste Korte Film. Dynamically drawn self-portrait from 1998, awarded a Golden Bear, by animation filmmaker Gerrit van Dijk, who passed away last year. Referring to his personal life, his political engagement and previous work. Film shows why an artist has to keep creating in order to survive. Gerrit van Dijk (1938-2012) attended the Tilburg University of Applied Sciences. He was active as an animator, director and painter. Two of his films were granted a Golden Bear in Berlin: Pas à Deux and I Move, So I Am. For A Good Turn Daily, he received the Golden Calf for Best Short Film.

Première

Karakteristiek getekende animatiefilm waarin kasten in alle soorten en maten met elkaar communiceren. Hun lades gaan open en dicht en worden beantwoord door collega meubels wier krakende deuren openen en sluiten. Hun gebruikelijke absurditeiten beginnen langzaam patronen te vormen. Emily Lefebvre (1993, België) volgt een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Ze is werkzaam als animator. Distinctively drawn animation film, in which cabinets of all shapes and sizes communicate with each other. Their drawers open and shut and are answered by fellow furniture whose creaking doors open and close. Their habitual absurdities slowly begin to form patterns. Emily Lefebvre (1993, Belgium) studies at the Royal Academy of Fine Arts Ghent. She works as an animator.


224 Vlaams XL The Move, So They Are

Norman

Oh Willy

2012/10 min. Dir Robbe Vervaeke Pro Barend Weyens, Leen Derveaux, Cinnamon Entertainment Ed Rob Breyne Mus Ruben Degheselle Ani Robbe Vervaeke, Brecht-Jan Verschuere

2011/17 min. Dir Emma De Swaef, Marc James Roels Pro Ben Tesseur, Nidia Santiago, Jean-François Le Corre, Mathieu Courtois, Arnoud Rijken, Michiel Snijders, Christophe Mazodier, Beast Animation, Polaris Film Production & Finance, Vivement Lundi !, il Luster B.V. Sce Emma De Swaef, Marc James Roels Ed Marc James Roels, Emma De Swaef, Dieter Diependaele Mus Bram Meindersma Ani Andreas De Ridder, Alice Tambellini, Steven de Beul, Emma De Swaef

Vanachter zijn brillenglazen beziet Norman obsessief de details die aan zijn blik voorbij trekken. Eenzaam zwerft de nerveuze man door stadse straten en observeert hij zijn medemens van een afstandje. Je moet opletten voor vreemde mensen; je weet nooit waartoe ze in staat zijn. Maar wie is hier eigenlijk de vreemdeling? Sfeervolle, ietwat duistere animatie, volledig opgebouwd uit olieverfscènes. Robbe Vervaeke studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als regisseur. From behind his spectacles, Norman obsessively watches the small details filing past before his eyes. Forlorn, the nervous man wanders through urban streets and observes his fellow men from a distance. You have to watch out for strange people; you never know what they are capable of. But who is the stranger here, really? Atmospheric, rather dark animation, fully composed of oil colour scenes. Robbe Vervaeke attended the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as a director.

Wanneer zijn moeder ernstig ziek wordt, keert de volwassen Willy terug naar de naturistenomgeving uit zijn jeugd om afscheid te nemen. Verdriet, vroege herinneringen en een verwarrende nacht in het bos lijken hem fataal te worden. Tragikomische stopmotionanimatie, vrijwel geheel vervaardigd met behulp van wol. Deze gevoelige vertelling van epische proporties, met dito landschappen, sleepte wereldwijd vijfentwintig prijzewn in de wacht, waaronder de Grand Prix HAFF Verhalende Shorts in 2012. Emma De Swaef (België) studeerde aan LUCA School of Arts. Ze is werkzaam als animator en regisseur. Marc James Roels (Zuid-Afrika, 1978) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent. Hij is werkzaam als animator en regisseur. When his mother falls seriously ill, the grown-up Willy returns to the nudist site from his childhood to bid farewell. Grief, early memories and a confusing night in the woods seem to prove fatal. Tragicomic stop-motion animation, almost entirely created with wool. This sensitive tale of epic proportions, with ditto landscapes, bagged twenty-five awards, including the 2012 HAFF Grand Prix for Narrative Shorts. Emma De Swaef (Belgium) studied at LUCA School of Arts. She works as an animator and director. Marc James Roels (Zuid-Afrika, 1978) studied at the Royal Academy of Fine Arts Ghent. He works as an animator and director.


They Move, So They Are Vlaams XL 225

Showreel Volstok 2014 2014/2 min. Dir Wouter Sel, Thijs de Cloedt, Joren Peters Pro Johanna Keppens Ed Tom Syryn Ani Wouter Sel, Thijs de Cloedt, Joren Peters Korte, flitsende selectie uit het werk van het Vlaamse productiehuis Volstok, bestaande uit allerhande fragmenten van tv-commercials, muziekvideo’s, opdrachtfilms, bedrijfsfilms en animatiewerk. Wouter Sel is medeoprichter van het Vlaamse productiehuis Volstok. Hij is werkzaam als animatieregisseur. Thijs de Cloedt is medeoprichter van het Vlaamse productiehuis Volstok. Hij is werkzaam als animatieregisseur. Joren Peters is werkzaam als grafisch vormgever, animator en illustrator. Bij het Vlaamse productiehuis Volstok werkt hij als animatieregisseur. Short and snazzy selection from productions by the Flemish production company Volstok, consisting of all sorts of fragments from TV commercials, music videos, case videos and animated corporate videos. Wouter Sel is co-founder of the Flemish production company Volstok. He works as an animation director. Thijs de Cloedt is co-founder of the Flemish production company Volstok. He works as an animation director. Joren Peters works as a graphic designer, animator and illustrator. At the Flemish production company Volstok he works as an animation director.


226 Televisie Het uur van de Wolf

Televisie Television Om recht te doen aan de hoogstaande kwaliteit van en grote diversiteit aan Nederlandse televisieproducties, presenteert het NFF dit jaar voor het eerst het prominente festivalonderdeel Televisie. Dit onderdeel omvat alle geselecteerde televisieproducties, waaronder dramaseries, One Night Standfilms, Kort!-films, Telefilms en speciaal voor televisie gemaakte documentaires. Naast de vele (première)vertoningen en de marathonvertoningen van de gloednieuwe series Penoza IV, Overspel III, De affaire en Volgens Jacqueline vinden er diverse publieksevenementen plaats. Zo kunnen bezoekers in de gezellig ingerichte huiskamer in het NFF Festivalhart naar de beste televisieseries kijken, en kan men in de Grote Televisieserie Pubquiz naar hartenlust strooien met kennis over Nederlandse televisieseries en onze vaderlandse sterren in internationale hitseries. Veelkijkers doen een gooi naar het wereldrecord series kijken in The Ultimate Binge, en het 15-jarig jubileum van de NTR-reeks Kort! wordt gevierd met best of-vertoningen op ludieke locaties: mobiele cinema’s door de stad. In de verdiepende bijeenkomsten op de Nationale Film Conferentie is televisie uiteraard ook een van de hoofdonderwerpen.

To do justice to the high quality and great diversity of Dutch TV productions, the NFF this year for the first time presents the Television programme. This section comprises all selected TV productions, including drama series, One Night Stand films, Kort! films, Telefilms and documentaries especially made for TV. In addition to the many (premiere) screenings and marathon screenings of the brand-new series Penoza IV, Overspel III, De affaire and Volgens Jacqueline various public events are scheduled. For example, visitors can watch the finest TV series in the cosy living room at the NFF festival heart, and in the Great TV Series Pub Quiz, they can exhibit their expertise about Dutch TV series and national TV stars in international hit series to their heart’s content. Series buffs can have a shot at the world series-watching record in The Ultimate Binge, and the 15th anniversary of the NTR series Kort! is celebrated with bestof screenings on special locations: mobile cinemas across town. At the reflective gatherings of the National Film Conference, television is obviously one of the main topics, too.


Het Uur van de Wolf Televisie 227

Het Uur van de Wolf – 20 jaar Het Uur van de Wolf – 20 years Het Uur van de Wolf is al twintig jaar hofleverancier van in het oog springende documentaires die de volle breedte van kunst en cultuur belichten en aan een groot publiek bewijzen hoe aantrekkelijk, spannend en ontroerend kunst is. Het NFF feliciteert het televisieprogramma van de NTR met het 20-jarig jubileum, en doet dat met een speciaal filmprogramma waarin juwelen uit het (recente of verdere) verleden worden getoond én een speciale jubileumdocumentaire zijn première beleeft: Magie van de montage van John Appel. Ook beleven twee andere documentaires, Het wolfsuur en Paolo Ventura, de verdwijnende man, première. Het jubileum van de documentairerubriek is tevens aanleiding voor de NTR om samen met het NFF, het Mediafonds, het Nederlands Filmfonds en CoBO het seminar ‘Waar liggen de kansen?’ te organiseren, over de ontwikkelingen en mogelijkheden op documentairegebied. For two decades, Het Uur van de Wolf has been a first-class purveyor of eye-catching documentaries that illuminate the full width of art and culture and prove to a wide audience how appealing, exciting and moving art really is. The NFF congratulates the NTR TV programme with their 20th anniversary, by means of a special film programme screening gens from the (recent or distant) past. Plus, a special jubilee documentary will have its premiere: Magie van de montage by John Appel. The NTR also seizes this anniversary of their documentary slot to organise, in association with the NFF, the Media Fund, the Netherlands Film Fund and CoBO, the seminar ‘Where are the chances?’, discussing the developments and opportunities in the documentary field.

Farewell 2009/90 min. Dir Ditteke Mensink Pro Pieter van Huystee Pieter van Huystee Film & TV Sce Ditteke Mensink Snded Mark Glynne Snddes Mark Glynne Ed Jessica de Koning Mus Paul M. van Brugge Tvco NTR Dis Pieter van Huystee Film & TV Semi-documentaire vertelt het waargebeurde verhaal van de journalisten Lady Grace Drummond-Hay en Karl von Wiegand die in augustus 1929 een vlucht rond de wereld maakten met de Graf Zeppelin. Krantenmagnaat Randolph Hearst vroeg beide journalisten mee, zich er niet van bewust dat de twee zes maanden eerder een affaire hadden gehad. Een voice-over vertelt vanuit Drummond-Hay’s standpunt over haar liefde voor de getrouwde Von Wiegand en over de reis aan het einde van de Roaring Twenties, enkele weken voor de Crash van 1929. Tijdens de vlucht geschoten materiaal werd doorsneden met nieuwsarchiefbeelden uit dezelfde tijd. Ditteke Mensink (1965) volgde de Academie voor Educatieve Arbeid in Nijmegen en de Nederlandse Filmacademie. Ze is werkzaam als regisseur. Semi-documentary tells the true story of journalists Lady Grace Drummond-Hay and Karl von Wiegand, who flew around the world aboard the Graf Zeppelin in August 1929. Paid by newspaper tycoon Randolph Hearst, the British journalist Grace Drummond-Hay travelled on the Graf Zeppelin to report on the spectacular round-theworld trip this German aircraft made over the US, Europe, Russia and Japan. A voice-over tells, from DrummondHay’s perspective, about her feelings for the married Von Wiegand and about their journey at the end of the Roaring Twenties, a few weeks before the Crash of 1929. Ditteke Mensink used this material, interlaced with news archive images from the same time, to tell about a love story in a period ridden with political and social barriers. Ditteke Mensink (1965) attended the Academy for Educational Work in Nijmegen and the Netherlands Film Academy. She works as a director.


228 Televisie Het uur van de Wolf

Foto & Copyright by G.P. Fieret

Janine

2009/50 min. Dir Frank van den Engel Pro Frank van den Engel Zeppers Film & TV Sce Frank van den Engel Cam Erik van Empel Snd Mark Wessner Snded Tom Bijnen Snddes Tom Bijnen Ed Riekje Ziengs Mus Hans Helewaut Tvco NTR TV

2010/99 min. Dir Paul Cohen Pro Suzanne van Voorst IDTV Docs Sce Paul Cohen, David van Tijn Cam Paul Cohen Snd Martijn van Haalen Snded Alex Booy Snddes Alex Booy Ed Gys Zevenbergen Tvco NTR TV Dis A-Film Distribution

In Amerika wordt voor zijn meest kostbare werk niet minder dan 20.000 dollar gevraagd. De Nederlandse fotograaf Gerard Petrus Fieret (1924-2009), die tot op hoge leeftijd onder miserabele omstandigheden leefde, ziet daar echter geen cent van. De oude man woonde tussen de duivenstront in een vervallen huisje. In de loop van de documentaire neemt de intrigrerende kunstenaar afscheid van het leven, met een tussenstop in een verzorgingstehuis waar hij niet echt gedijt. Naast Fieret zelf komen intimi, bewonderaars en voormalige modellen aan het woord. Frank van den Engel (1956) studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Hij is werkzaam als producent en regisseur.

Violiste Janine Jansen behoort tot de wereldtop en leidt het hectische leven dat daarbij hoort. Toch is ze nog steeds even onbevangen en spontaan. Ze rolt met haar ogen, steekt haar tong uit, is verrast en fronst bezorgd. Iedere emotie in de muziek komt op haar gezicht tot leven. In deze documentaire doen collega’s uit de muziekwereld een boekje open over haar talent. Intussen bereiden anderen de lancering voor van de eenmalige glossy Janine. Want Janine Jansen is ook een product dat je ‘vermarkten’ kan. Paul Cohen (1957) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker en cameraman. Zijn documentaires Hollandse helden (2001) en Photo Souvenir (2006) werden beide bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire.

Photo & Copyright by G.P. Fieret

In the United States, his most precious work costs no less than 20,000 dollars. But the Dutch photographer Gerard Petrus Fieret (1924-2009), who lived in wretched circumstances until old age, will not see a cent of it. At one point, he sold a big set of photographs for 200 Euros a piece, thereby forfeiting his rights to the work. That is how it works in the art world, the American art dealer drily comments. Meanwhile, the old man lives among pigeon shit in a rickety old house. He can no longer sleep on the bed, so he dozes in an easy chair. In the course of the documentary, the intriguing artist bids farewell to life, with a stop-over in a nursing home, where he does not really prosper. Apart from Fieret, the film introduces bosom friends, admirers and former models. Frank van den Engel (1956) studied Business Administration in Rotterdam. He works as a producer and director.

Janine Jansen: Her Gift

Janine Jansen is the most frequently downloaded classical artist, we learn from this biopic that follows the beloved and successful violinist from Soest in recording studios and on concert stages. Colleagues from the music scene comment on her talent. For herself, she does not want to know how she does it, afraid she will no longer be able to do it. This almost happens when recording Bach’s intimidating Chaconne. An all-out effort and perfection appear to be the key. Meanwhile, other people are preparing the launch of the once-only glossy Janine. Because Janine Jansen is also a marketable product. Paul Cohen (1957) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary filmmaker and camera man. His documentaries Dutch Heroes (2001) and Photo Souvenir (2006) were both awarded a Golden Calf.


Het Uur van de Wolf Televisie 229

Johnny Hoes - Och was ik maar...

Magie van de montage Première

2008/67 min. Dir Hans Heijnen Pro Frank van den Engel Zeppers Film & TV Sce Hans Heijnen Cam Adri Schrover Snd Mark Wessner Ed Ozan Olçay Tvco NTR TV

2015/52 min. Dir John Appel Pro John Appel Stichting Rocco Film Cam Erik van Empel, Goert Giltay Snd Menno Euwe Snded Hugo Dijkstal Ed Mario Steenbergen Tvco NTR TV

Portret van Johnny Hoes, de ongekroonde koning van de smartlap, in het jaar dat hij negentig wordt. Na eerst zelf vele hits te hebben gescoord (met als bekendste Och was ik maar bij moeder thuis gebleven) veroverde Hoes als platenbons de markt met smartlappen en later met Nederlandse pop- en rockmuziek van bands als Doe Maar en Normaal. Hoes had een geweldige neus voor de muzikaliteit van zijn artiesten, maar hij was ook een keihard zakenman. ‘Als artiest voelde je gewoon: we zijn hier voor de handel.’ Hans Heijnen (1957) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als documentairemaker en producent. In 1996 werden zijn werken (Uncle Frank, Strike Out & De waterwolf van Itteren) bekroond met het Gouden Kalf voor de Speciale Juryprijs. Portrait of Johnny Hoes, the uncrowned king of the torch song, in the year he turns ninety. Hoes proved infallible in recognising the viability of the Dutch sentimental song. After scoring many hits himself (the best-known of which is Och was ik maar bij moeder thuis gebleven), Hoes conquered the market as a record industry bigwig. Doe Maar, Normaal and Toontje Lager are only a few of the groups that released their first records through him. Hoes had a great nose for the musicality of his artists, but he was also a hard-boiled businessman: ‘As an artist, you simply felt: We are here for commercial purposes.’ Hans Heijnen (1957) attended the Netherlands Film Academy. He works as a documentary filmmaker and producer. In 1996, his works (Uncle Frank, Strike Out & De waterwolf van Itteren) were awarded the Golden Calf for the Special Jury Prize.

Regisseur John Appel beschouwt een bepaalde opname van André Hazes voor het portret Zij gelooft in mij als een van zijn beste. Toch haalde deze de film niet. De gesneuvelde scène vormt het startpunt van Appels filmische essay over documentaire montage. Welke afwegingen worden in de montageruimte gemaakt? Verschillende editors, jonge talenten en oude rotten, laten hun licht schijnen op de schoonheid en kunst van het montageproces, maar ook op de worsteling en frustratie die bij monteren komt kijken. John Appel (1958) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur en cameraman. Zijn documentaire André Hazes - Zij gelooft in mij (1999) won de VPRO IDFA Award for Best Feature-Length Documentary en met The Player (2010) ontving hij de IDFA Award for Dutch Documentary. Director John Appel considers a certain scene with André Hazes for his portrait Zij gelooft in mij as one of his best. But it was not included in the film. This killed darling formed the starting point of Appel’s cinematic essay about documentary editing. Which pros and cons are weighed in the editing room? Different editors, both budding talents and old hands, shed light on the beauty and art of the editing process, but also on the struggle and frustration involved in the job. John Appel (1958) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director and camera man. His documentary André Hazes - She Believes in Me (1999) won the VPRO IDFA Award for Best Feature-Length Documentary and for The Player (2010) het received the IDFA Award for Dutch Documentary.


230 Televisie Het uur van de Wolf

Paolo Ventura, de verdwijnende man Première Paolo Ventura - Vanishing Man

2015/54 min. Dir Erik van Empel Pro Joost Seelen Erik van Empel Westerdok Film, Zuidenwind Filmprodukties Cam Erik van Empel Snd Mark Wessner Snded Alex Booy Ed Erik van Empel, Boris Gerrets Mus Wouter van Bemmel Tvco NTR TV De Italiaanse kunstenaar Paolo Ventura begon als modefotograaf, maar stopte daarmee omdat hij geen echte interesse in mode had. Hij ging autonoom werk maken, geïnspireerd door de beelden die hij voor zich zag als zijn oma hem over de Tweede Wereldoorlog vertelde. Met de fotoseries War Souvenir en Winter Stories veroverde hij de kunstwereld. De documentaire toont hem aan het werk in zijn schuur, bovenop een verlaten berg. Daar creëert hij een eigen wereld waarin hij zich thuis voelt. Ventura vertelt over zijn carrière en over zijn werkwijze. Erik van Empel (1966) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als director of photography en regisseur. The Italian artist Paolo Ventura started out as a fashion photographer, but gave it up because he was not really interested in fashion. He started making autonomous work, inspired by the images he saw when his grandma told about the Second World War. With the photo series War Souvenir and Winter Stories, he conquered the art scene. The documentary shows him at work in his cabin on top of a deserted mountain. Here, he creates his own world where he feels at home. Ventura talks about his career and his routine. Erik van Empel (1966) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director of photography and director.

Poule des doods Poem of Death

2012/49 min. Dir Astrid Bussink Pro Frank van den Engel Zeppers Film & TV Sce Astrid Bussink Cam Stefano Bertacchini, Aage Hollander, Rogier Timmermans Snd Sander den Broeder Snded Tom Bijnen Ed Riekje Ziengs Tvco NTR TV Dis Zeppers Film & TV Onder leiding van schrijver F. Starik hebben gerenommeerde dichters, onder wie Menno Wigman en Maria Barnas, zich verzameld in de Poule des Doods. Ze dragen speciaal geschreven gedichten voor bij de uitvaartdiensten van overledenen zonder nabestaanden. Maar de ambtenaren van de gemeente die het huis van deze overledenen bezoeken, vinden vaak maar weinig informatie. De dichter kan niet anders dan interpreteren, dichten. En vraagt zich soms af voor wie hij dit eigenlijk doet. Astrid Bussink (1975) studeerde aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Haar afstudeerfilm The Angelmakers (2005) won de IDFA Award for Best First Appearance en voor de film Achter de toren (2013) ontving ze een Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire. Led by writer F. Starik, renowned poets including Menno Wigman and Maria Barnas have assembled in Poule des Doods (Group of Death). They recite specially written poems at funeral ceremonies of deceased people who have no surviving relatives. But municipal officials visiting deceased people’s homes often find only little information. So poets can only surmise and versify. And they often wonder for whom they do it. Astrid Bussink (1975) attended the ArtEZ Institute of the Arts. Her graduation film The Angelmakers (2005) won the IDFA Award for Best First Appearance and for her film The Hideout (2013) she received a Golden Calf for Best Short Documentary.


Het Uur van de Wolf Televisie 231

Ramses

Vergeet mij niet

2002/70 min. Dir Pieter Fleury Pro Renée van der Grinten, Niek Koppen, Jan de Ruiter Selfmade Films Sce Pieter Fleury Cam Sander Snoep Snd Bert van den Dungen Ed Michiel Reichwein Tvco NTR Dis A-Film Distribution

2002/55 min. Dir Michiel van Erp Pro Hester van der Vliet, Marian van der Willigen Sce Michiel van Erp Cam Mark van Aller Snd Rob Dul, Eric Leek Ed Hinne Brouwer Mus Louis Ter Burg, Truus Melissen Tvco NTR

Portret van jaren zestig-icoon Ramses Shaffy. Iedereen was destijds verliefd op de losbandige bohémien, vertelt acteur Joop Admiraal in de documentaire, zelf lange tijd Shaffy’s partner. Pieter Fleury interviewt ook Liesbeth List, Shireen Strooker en Louis van Dijk, leden van het vrijgevochten gezelschap waarvan Shaffy het betoverende middelpunt was. Gebrek aan geld was nooit een probleem, Shaffy’s gebruik van alcohol werd dat wel. De inmiddels overleden goeroe van het vrije leven moest uiteindelijk worden opgenomen in een verzorgingstehuis waar hij tijdens het draaien van deze documentaire woonde. Pieter Fleury (1955) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Zijn documentaire Ramses (2002) won een Gouden Kalf voor Beste Lange Documentaire. Pieter Fleury’s portrait of Ramses Shaffy, today and in the sixties. Back then, everybody was in love with the licentious bohemian, Joop Admiraal, Shaffy’s longtime partner, explains. Fleury also interviews List, Shireen Strooker and Louis van Dijk, members of a libertine company of which Shaffy was the enchanting centre. In archive footage, some of their greatest hits file past. Lack of money was never a problem, Shaffy’s alcohol abuse did become one. In the end, the guru of unfettered life had to be admitted to a rest home. Pieter Fleury (1955) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. His documentary Ramses (2002) won a Golden Calf for Best Long Documentary.

Toen platenproducent Johnny Hoes Mary Servaes voor het eerst hoorde zingen, wist hij niet of het een kind, een man of een vrouw was. ‘Ik kon er geen naam aan geven.’ Dus ging de ongekroonde koningin van het levenslied voortaan door het leven als de Zangeres Zonder Naam. Ze stierf in 1998, maar was al eerder opgehouden met haar zangcarrière. Regisseur Michiel van Erp laat zien hoe zij leefde en voortleeft in de ogen van haar trouwste fans, (ex-) producenten en huishoudster. De gesprekken met betrokkenen worden afgewisseld met registraties van televisie- en caféoptredens en met fragmenten uit een radiointerview met Servaes zelf. Vergeet mij niet is een onopgesmukt en tegelijk ontroerend portret van een ‘eenmalig verschijnsel’ waarvoor ‘kerels als bomen stonden te beven als een rietje’. Michiel van Erp (1963) studeerde Industrieel Ontwerpen in Delft. Hij is werkzaam als regisseur en producent. When record producer Johnny Hoes heard Mary Servaes sing for the first time, he did not know whether he was listening to a child, a man or a woman. ‘I couldn’t give a name to it.’ So, from then on the uncrowned queen of the tearjerker was called Zangeres Zonder Naam (Singer without a Name). She passed away in 1998, some time after quitting her singing career. Director Michiel van Erp shows how she lived and lives on in the eyes of her most loyal fans, (former) producers and housekeeper. Vergeet mij niet is an unadorned yet moving portrait of a ‘unique phenomenon’, who made ‘strapping fellows shake like a leaf’. Michiel van Erp (1963) studied Industrial Design in Delft. He works as director and producer.


232 Televisie Het uur van de Wolf

Het wolfsuur Première 2014/52 min. Dir Frans Weisz Pro Frits Harkema, Ton Okkerse, Jeroen Visser Arte et Cetera, EMS FILMS, Jura Filmprodukties, Quintis Films Sce Frans Weisz Cam Wiro Felix Snd Hens van Rooij, Frenk van der Sterre Snddes Harry de Wit Ed Erik Disselhoff Tvco NTR TV Het wolfsuur is het uur waarin de nacht overgaat in de dageraad, het uur waarin geesten en demonen tekeer gaan, het uur van de slapelozen. Het inspireerde beeldhouwer Lotta Blokker tot een groep bronzen figuren in alle fasen van het leven. De documentaire toont niet alleen het werken aan het project, maar ook de intimiteit van Blokkers eigen wolfsuurmomenten waarin twijfel haar kan bevangen. ‘Elk beeld dat met gevoel gemaakt is, toont ons de kunstenaar, niet het model,’ is het aan Oscar Wilde ontleende motto. Frans Weisz (1938) studeerde aan de Nederlandse Filmacademie en aan het Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. Hij is werkzaam als regisseur. Zowel zijn film Leedvermaak (1989) als Bij nader inzien (1991) werden bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Regie. The hour of the wolf is the hour when night passes into dawn, the hour when spirits and demons rage, the time of insomniacs. This inspired sculptor Lotta Blokker to create a group of bronze figures in all stages of life. The documentary not only shows the creative process, but also the intimacy of Blokker’s own wolf hours, when she can be torn by doubt. ‘Every sculpture made with feeling shows us the artist, not the sitter,’ is the motto taken from Oscar Wilde. Frans Weisz (1938) studied at the Netherlands Film Academy and at the Centro Sperimentale di Cinematografia in Rome. He works as a director. His film Leedvermaak (1989) as well as Bij nader inzien (1991) were awarded a Golden Calf for Best Director.

De zee die denkt The Sea that Thinks

2000/100 min. Dir Gert de Graaff Pro René Huybrechtse, René Scholten SNG Film, Theorema Films Sce Gert de Graaff Cam Gert de Graaff Pd Vincent de Pater, Floris Vos Snd Alex Booy Ed Jan Dop, Gert de Graaff Mus Giya Kantsjeli Cst Don Duyns, Bart Klever, Rick de Leeuw, Nestor Sanz, Devika Strooker Tvco NTR Dis A-Film Distribution Experimentele film over verwachtingspatronen van filmkijkers en de optische illusies die deze in hun hoofd creëren. Centraal staat een scenarist die het script schrijft van De zee die denkt. Hij typt wat hij doet en doet wat hij typt. Op zoek naar het antwoord op de vraag ‘hoe worden we gelukkig?’ toont hij via wonderbaarlijke voorbeelden dat onze wereld alleen in ons bewustzijn bestaat. Gaandeweg de film wordt de kijker bewust van het eigen verwachtingspatroon en blijkt men niet naar een film, maar naar zichzelf te kijken. Gert de Graaff (1957) volgde de Nederlandse Filmacademie. Zijn film De zee die denkt (2000) werd op het IDFA bekroond met de Joris Ivens Award voor Beste Documentaire. Experimental feature about expectations of people watching a film and the optical illusions they create in their heads. Particularly by means of images, De zee die denkt demonstrates that nothing is what it seems. A man, the well-known singer Rick de Leeuw, seems to wake up in a normal room, and in street interviews passers-by are asked the catch question ‘What are you?’ Central element is a scriptwriter writing the screenplay for De zee die denkt. He types what he does and does what he types. Gert de Graaff (1957) attended the Netherlands Film Academy. His film The Sea that Thinks (2000) won the Joris Ivens Award for Best Documentary.


Marathonvertoningen Televisie 233

Marathonvertoningen Marathon screenings Liefhebbers van populair Nederlands televisiedrama kunnen in de marathonvertoningen van het NFF alle afleveringen van vier gloednieuwe televisieseries achter elkaar bekijken. Van Overspel III en Penoza IV zijn op het moment van vertoning de eerste afleveringen uitgezonden op televisie. De affaire en Volgens Jacqueline beleven hun première op het NFF. Aficionados of popular Dutch TV drama can watch all episodes of four brand-new TV series in succession in the NFF marathon screenings. At the moment of screening, the first episodes of Overspel III and Penoza IV have already been broadcast. De affaire and Volgens Jacqueline have their premieres at the NFF.

Overspel III Marathonvertoning van het complete derde seizoen (tien afleveringen van 50 minuten) van de dramaserie over vreemdgaan, vastgoedcriminaliteit, verraad en moord. Het derde seizoen begint twee jaar na het einde van de vorige reeks. Vastgoedmagnaat Huub Couwenberg zit in de gevangenis voor chantage van een wethouder, maar niet voor wat hij zijn voormalige advocaat Willem Steenhouwer heeft aangedaan. De zaak is wegens onvoldoende bewijs geseponeerd. Steenhouwer probeert gelukkig te worden met fotografe Iris, maar het onrecht blijft aan hem vreten. De familie Couwenberg is in rep en roer omdat zoon Björn wil trouwen met een prostituee. Marathon screening of the complete third season (ten 50-minute episodes) pf the drama series about adultery, real-estate crime, treason and murder. The third season starts two years after the end of the previous series. Real estate tycoon Huub Couwenberg is in prison for blackmailing an alderman, but not for what he did to his former lawyer Willem Steenhouwer. Due to insufficient evidence, the case was dismissed. Steenhouwer tries to become happy with photographer Iris, but the injustice keeps gnawing at him. The Couwenberg family is thrown into commotion, because their son Björn wants to marry a prostitute.


234 Televisie Marathonvertoningen

De affaire

Volgens Jacqueline

Twee onderzoeksjournalisten zijn de hoofdpersonen in deze dramaserie die in elke aflevering een bestaande, geruchtmakende affaire bij de kop neemt. Het gaat om zaken die de gemoederen nog steeds bezig houden, zoals de rol van Dutchbat bij de val van Srebrenica en de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA. De twee journalisten proberen doofpotten te lichten en gaan als rechercheurs te werk in hun poging de onderste steen boven te krijgen. Daarbij krijgen ze regelmatig met vakmatige en persoonlijke dilemma’s te maken. De affaire gaat in première op het NFF met een marathonvertoning van de complete serie (drie afleveringen van 50 minuten).

Het vrouwelijke antwoord op de tragikomische dramaserie Volgens Robert die in 2013 werd uitgezonden. In de eerste reeks kampte huisarts Robert Finkelstein met een midlifecrisis. Hij werd na een huwelijk van vijfentwintig jaar door zijn echtgenote Jacqueline het huis uitgezet, nadat hij haar had geslagen. Vervolgens ging hij in therapie. In de tweede reeks volgen we Jacqueline, die afscheid neemt van haar huwelijk en daarmee ook van de vrouw die ze in die vijfentwintig jaar met Robert is geworden. Volgens Jacqueline gaat in première op het NFF met een marathonvertoning van de complete serie (acht afleveringen van 25 minuten).

Twee onderzoeksjournalisten zijn de hoofdpersonen in deze dramaserie die in elke aflevering een bestaande, geruchtmakende affaire bij de kop neemt. Het gaat om zaken die de gemoederen nog steeds bezig houden, zoals de rol van Dutchbat bij de val van Srebrenica en de afluisterpraktijken van de Amerikaanse geheime dienst NSA. De twee journalisten proberen doofpotten te lichten en gaan als rechercheurs te werk in hun poging de onderste steen boven te krijgen. Daarbij krijgen ze regelmatig met vakmatige en persoonlijke dilemma’s te maken. De affaire gaat in première op het NFF met een marathonvertoning van de complete serie (drie afleveringen van 50 minuten).

The female counterpart of the tragicomic drama series Volgens Robert, broadcast in 2013. In the first series, family doctor Robert Finkelstein contended with a midlife crisis. After being married for twenty-five years, his wife Jacqueline kicked him out of the house after he had beaten her. Subsequently, he underwent psychotherapy. In the second series, we follow Jacqueline, who says goodbye to her marriage and to the woman she has become in the twenty-five years she spent with Robert. Volgens Jacqueline premieres at the NFF with a marathon screening of the complete series (eight 25-minute episodes).


Marathonvertoningen Televisie 235

Penoza IV Marathonvertoning van het complete vierde seizoen (tien afleveringen van 50 minuten) van de misdaadserie die zich afspeelt in de Nederlandse onderwereld. Hoofdpersoon is de Amsterdamse Carmen, die zich na de liquidatie van haar man Frans opwerkte naar de top van de georganiseerde misdaad. Aan het eind van het derde seizoen werd Carmen neergeschoten. De vierde serie begint met haar langzame herstel en het vooruitzicht van het proces tegen haar. Haar dochter Natalie is samen met Storm een restaurant begonnen en haar jongste zoon Boris gaat fanatiek op zoek naar de dader van de aanslag op zijn moeder. Marathon screeningvertoning of the complete fourth season (ten 50-minute episodes) of the crime series that is set in the Dutch underworld. Leading character is Carmen from Amsterdam, who after her husband Frans’ liquidation worked her way up to the top of organised crime. At the end of the third season, Carmen was shot. The fourth series starts with her slow recovery and the prospect of the trial against her. Her daughter Natalie has opened a restaurant with Storm and her youngest son Boris launches a fervent search for the person who attacked his mother.


Interactive & Games Het festivalonderdeel Interactive & Games biedt volop ruimte aan transmediale en interactieve projecten en innovatieve games waarmee een nieuwe generatie Nederlandse makers (inter)nationaal van zich laat horen. Om makers van opvallende digital storytelling-producties het podium te kunnen geven dat ze verdienen, introduceert het NFF vanaf dit jaar de Digital Storytelling Competitie. Een grote ambitie van het festival is het verbinden van de verschillende sectoren, om wederzijdse kennisuitwisseling te stimuleren en samenwerkingen aan te wakkeren. Dat zal zonder meer gebeuren tijdens de Worldbuilding for Film & Games, een seminar binnen zowel de Control Conference als de Nationale Film Conferentie, waarin film- en gameprofs hun creatieve processen met elkaar vergelijken. Uiteraard neemt INDIGO, de tweedaagse showcase van de Dutch Game Garden, ook een vaste plaats in binnen Interactive & Games, evenals het indrukwekkende evenement Bring Your Own Beamer, waarbij meer dan tachtig kunstenaars en makers voor ĂŠĂŠn avond hun werk op de muren, ramen en roltrappen van TivoliVredenburg projecteren.

The festival’s Interactive & Games section liberally accommodates transmedia and interactive projects and innovative games that a new generation of Dutch makers manifest themselves with (inter)nationally. To give the creators of striking storytelling productions the stage they deserve, NFF introduces the new Digital Storytelling Competition. A deeply-felt ambition of the festival is to connect the different fields, to stimulate the sharing of know-how and collaboration. This will undoubtedly happen during the Worldbuilding for Film & Games, a seminar at both the Control Conference and the National Film Conference, where film and game pros compare their respective creative processes. Of course, INDIGO, the two-day showcase of the Dutch Game Garden, is also a fixture in Interactive & Games, as well as the impressive Bring Your Own Beamer event, where over eighty artists and makers will, for one night, project their work on the walls, windows and escalators of TivoliVredenburg.


Evenementen Interactive & Games 237

Control Conference

INDIGO

De Control Conference, het belangrijkste evenement van de Nederlandse game-industrie, is groter dan ooit. Van een eendaagse conferentie groeide het dit jaar uit tot een driedaagse conferentie. De designers, programmeurs, schrijvers en andere makers van toonaangevende internationale games delen hun kennis met vakgenoten, maar ook met professionals die een andere tak van sport beoefenen, zoals film en tv. Een nieuw onderdeel is het samen met het NFF georganiseerde Worldbuilding for Film & Games (tevens onderdeel van de Nationale Film Conferentie), waarin de ins en outs van de creatie van spelwerelden worden behandeld. Tijdens het galadiner van de Control Conference worden de Dutch Game Awards uitgereikt, de Gouden Kalveren van de Nederlandse gamewereld.

In de filmindustrie komt de werkelijke vernieuwing uit de onafhankelijke hoek, op gamegebied is dat niet anders. De nieuwste, beste en meest vernieuwende games van jong talent zelf uitproberen? Dutch Game Garden presenteert het evenement INDIGO, een showcase van de nieuwste producten van getalenteerde Nederlandse game-ontwikkelaars. Zij presenteren hun spellen en games-in-wording aan het publiek en hopen natuurlijk dat een ge誰nteresseerde uitgever de controller oppakt. De jonge makers zijn zelf aanwezig, voor tips, trucs en achtergrondinformatie.

The Control Conference, the principal event of the Dutch gaming industry, is now bigger than ever. From a oneday event, it has grown into a fully-fledged three-day conference. Designers, programmers, writers and other creators of trend-setting international games share experiences with each other, but also with professionals practising other disciplines, such as film and TV. A new section is Worldbuilding for Film & Games (also part of the National Film Conference), organised in cooperation with the NFF, addressing the ins and outs of the creation of game worlds. At the gala dinner of the Control Conference, the Dutch Game Awards will be presented, the Golden Calves of the Dutch gaming world.

In the film industry, real innovation comes from the indie corner. In the world of gaming, this is no different. Want to try the latest, best and most innovative games by young talents for yourself? Dutch Game Garden presents INDIGO, a showcase of the latest products by talented Dutch game developers. They will show their games, finished or in-progress, to the public and obviously hope an interested publisher will pick up the controller. The young developers are present themselves, providing tips, tricks and background information.


238 Interactive & Games Digital Storytelling Competitie

Digital Storytelling Competitie Het NFF presenteert op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober in twee sessies het mooiste en beste dat ons land op het gebied van Digital Storytelling te bieden heeft. De makers van acht geselecteerde projecten navigeren samen met het publiek door hun project. Dat vormt een unieke mogelijkheid om deze digitale producties voor één keer live op het bioscoopscherm te zien, in plaats van achter een pc of tablet. De presentaties vormen een staalkaart van de diversiteit en innovatieve mogelijkheden die de digitale narratie biedt. Op de tweede avond wordt bekend wie de NFF Digital Storytelling Award powered by Ramillas.com in ontvangst mag nemen. Journalist en televisiepresentator Jelle Brandt Corstius is op beide avonden de moderator. On Wednesday 30 September and Thursday 1 October, the NFF presents two sessions with the best and greatest our country has to offer in the field of Digital Storytelling. The creators of eight selected projects will pilot the audience through their projects. This is a unique chance to watch these digital productions live on a cinema screen, rather than on a PC or tablet. The presentations constitute a sample card of the diversity and innovative possibilities that digital narration has to offer. On the second night, the NFF will announce who will carry off the NFF Digital Storytelling Award, powered by Ramillas.com. Journalist and TV presenter Jelle Brandt Corstius is the moderator on both nights.

4JIM 2015/0 min. Dir Harm-Ydo Hilberdink, Giancarlo Sánchez, Joost Reijmers, Ellen Imhof Pro Pieter Kuijpers, Sander van Meurs, Pupkin Sce Michael Leendertse, Matthijs Bockting Cst Gijs Blom, Jonas Smulders, Sol Vinken, Sjeng Kessels, Anouar Ennali, Jasha Rudge, Ortàl Vriend, Lisa Zweerman, Sebas Berman Tvco KRO-NCRV Na een heftige strijd tegen kanker kan de rest van Jims leven eindelijk beginnen - en allereerst de zomer. Het decor van de dramaserie wordt gevormd door de zomerfestivals met echte festivalgangers. Via een app bieden de kijkers user generated materiaal aan dat in de serie wordt gemonteerd. Ondertussen ontvouwt zich op een YouTube-vlog een parallelle verhaallijn van een lotgenoot van Jim. Harm-Ydo Hilberdink (1958) studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij is werkzaam als regisseur en molenaar. Giancarlo Sánchez volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Joost Reijmers (1982) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als animator en regisseur. Ellen Imhof is redacteur Drama bij de omroep KRO-NCRV. After an intense battle against cancer, the rest of Jim’s life can begin - starting with the summer. The backdrop of the drama series is made up by various summer festivals, with real festivalgoers. Using an app, the viewers provide user-generated material which is edited into the series. Meanwhile, a parallel storyline develops on a YouTube vlog about one of Jim’s partners in adversity. Harm-Ydo Hilberdink (1958) studied at the Amsterdam School of the Arts. He works as a director and miller. Giancarlo Sánchez attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. Joost Reijmers (1982) attended the Netherlands Film Academy. He works as an animator and director. Ellen Imhof is editor Drama at the broadcaster KRO-NCRV.


Digital Storytelling Competitie Interactive & Games 239

Behind the Blue Screen

Bistro In Vitro

2014/0 min. Dir Jaap van Heusden, Ruben Pater Pro Jos de Putter, Dieptescherpte BV Ed Mohsen Farschi, Jaap van Heusden Tvco De Correspondent

2015/0 min. Dir Koert van Mensvoort Pro Bruno Felix, Femke Wolting, Submarine Channel Ed Geert van de Wetering Ani Floris Kaayk

Nieuws gaat met de komst van de social media als een lopend vuurtje de wereld over. Waarom horen we dan zo weinig uit Iran? Een enkele correspondent en de macht van de censuur maken berichtgeving geen sinecure. Een speciaal ontwikkelde app maakt het mogelijk voor studenten, expats en immigranten om risicoloos hun verhaal te doen: in de vorm van video-selfies waarin gezichtsherkenningssoftware de verhalenvertellers in real time een blauw masker geeft. Het resultaat is een nieuwe vorm van journalistiek, die een directe vertelvorm combineert met een artistieke prestatie. Jaap van Heusden (1979) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. Ruben Pater (1980) studeerde grafische vormgeving in Breda en volgde een masteropleiding aan het Sandberg Instituut. Hij is voornamelijk werkzaam als visueel verslaggever en docent.

De vleesconsumptie stijgt, maar om aan de vraag te kunnen voldoen zijn alternatieven nodig. Zoals kweekvlees, dat niet uit de wei maar uit de petrischaal komt. De eerste lab-burger is al gebakken, maar wat volgt? Op de website van het fictieve restaurant worden aan de hand van essays en een digitale menukaart van duurzame en diervriendelijke gerechten de grenzen van de eetcultuur afgetast. De sterrenwaardering hangt niet samen met de smaak, maar met de technische haalbaarheid. Binnenkort ook op uw bord, zo’n stukje microbiologisch lamsvlees of een ei uit de 3D-printer? Koert van Mensvoort (1974) studeerde computerwetenschappen in Eindhoven, behaalde een master aan het Sandberg Instituut en keerde vervolgens terug naar Eindhoven om te promoveren. Hij is werkzaam als wetenschapper, filosoof, kunstenaar en regisseur.

Since the arrival of social media, news spreads across the globe like wildfire. So, why do we hear so little from Iran? The limited number of correspondents and power of censorship make coverage quite difficult. Now, a dedicated app allows students, expats and immigrants to share their personal stories more freely: in the form of video selfies with face recognition software giving storytellers a blue mask in real time. The result is a new form of journalism, combining a direct narrative form with an artistic performance. Jaap van Heusden (1979) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director. Ruben Pater (1980) studied Graphic Design in Breda and obtained a master’s degree at the Sandberg Institute. He mainly works as a visual reporter and teacher.

Meat consumption is on the rise, but to keep meeting the demand, alternatives are required. Like in vitro meat, not from the pasture, but from the Petri dish. The first lab burger has already been fried, but what is next? On the website of a fictitious restaurant, based on essays and a digital menu with sustainable and animal-friendly dishes, the boundaries of our gastronomic culture are explored. The awarded stars do not relate to the taste, but the technical feasibility. Soon on your plate, too, a piece of microbiological lamb or an egg from a 3D printer? Koert van Mensvoort (1974) studied Computer Sciences in Eindhoven, obtained a master’s degree at the Sandberg Institute and subsequently returned to Eindhoven to do a PhD. He works as a scientist, philosopher, artist and director.


240 Interactive & Games Digital Storytelling Competitie

Penoza Het Netwerk

Refugee Republic

2015/0 min. Dir Shariff Korver Pro Alain de Levita, NL Film en TV B.V. Sce Chris Westendorp, Bastiaan Kroeger Ed Erik Demeris Cst Monic Hendrickx, Loek Peters, Gijs Naber, Raymond Thiry, Eric Corton, Sigrid ten Napel, Marcel Musters, Peter Blok, Barry Atsma, Jacob Derwig, Niels Gomperts, Stijn Taverne, Olga Zuiderhoek, Jacqueline Blom, Hajo Bruins, Medina Schuurman Tvco KRO-NCRV

2014/0 min. Pro Bruno Felix, Femke Wolting, Submarine Channel Cam Dirk-Jan Visser Ed Martijn van Tol, Aart Jan van der Linden, Thijs Papôt Mus Bonno Lange Sph Dirk-Jan Visser

Het derde seizoen van Penoza eindigde met een flinke cliffhanger: heeft Carmen het schot van ‘de Kale’ overleefd? Voordat het nieuwe seizoen op de kabel verschijnt, begint Penoza IV online. Via Facebook en een speciale site wordt elke dag stukje bij beetje ontrafeld wat er na de aanslag allemaal is gebeurd. Ook tijdens de reguliere uitzendingen blijft er online content verschijnen, met nieuwe personages en verhaallijnen. Zo kunnen de fans telefoongesprekken afluisteren of in de smartphone van Luciens nieuwe vriendin neuzen, op zoek naar antwoorden. Via de app worden opdrachten verstrekt, die het mogelijk maken om de uitzending als allereerste te zien. Shariff Korver (1982) volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als regisseur. The third season of Penoza ended with a veritable cliff hanger: Did Carmen survive the shot by ‘de Kale’? Before the new season is on cable TV, Penoza IV starts online. Via Facebook and a special site, it is gradually unravelled every day what happened after the attack. During the regular broadcasts, online content keeps appearing, offering new characters and plots. For example, fans can listen in on phone conversations or browse Lucien’s new girlfriend’s smartphone for answers. Via the app, assignments are given, which enable people to watch an episode before anybody else. Shariff Korver (1982) attended the Netherlands Film Academy. He works as a director.

Hoe ziet het dagelijkse leven in een vluchtelingenkamp er écht uit? Beeldend kunstenaar Jan Rothuizen, multimedia journalist Martijn van Tol en fotograaf Dirk-Jan Visser namen poolshoogte in het Domiz Kamp waar Syrische Koerden worden opgevangen. Samen met web developer Aart Jan van der Linden verwerkten zij hun indrukken tot een multimediale mix van beeld, geluid en tekst. Via de interactieve kaart leer je onder anderen spijbelaar Ahmad kennen, loop je mee met de drukbezette besnijdenisarts Shixmous en val je stil bij Fatma die van een carrière als YouTube-zangeres droomt. What does daily life in a refugee camp really look like? Fine artist Jan Rothuizen, multimedia journalist Martijn van Tol and photographer Dirk-Jan Visser sized up the situation in Camp Domiz, where Syrian Kurds receive shelter. Collaborating with web developer Aart Jan van der Linden, they incorporated their impressions in a multimedia mix of image, sound and text. Via the interactive map, you are introduced to truant Ahmad, you tag along with the busy circumcision doctor Shixmous and you fall silent when watching Fatma, who dreams of a career as a YouTube singer.


Digital Storytelling Competitie Interactive & Games 241

Swartzshield

Waarom Srebrenica moest vallen

2015/0 min. Dir Joris Hoebe Pro Tim Murck, Joris Hoebe, Spektor Storytelling Sce Guus Voorham, Didi Koller Cam Joe Hammond Ed Ted Alkemade Mus Rik Nieuwdorp Ani Ted Alkemade Cst Mark McDaid, Eli Thorne, Danny Butler, Brandon Miller

2015/0 min. Dir Stefan Heijdendael, Huub Jaspers Pro Marc Josten, Nicoline Tania, Bart Nijpels Sce Huub Jaspers, Stefan Heijdendael, Hannah Kooy Cam Stefan Heijdendael Ed Jos Verduyn Lunel, Robin Verdegaal Tvco VPRO

‘Zorg dat niemand je ziet. Plak je webcam af. Ik start een beveiligde connectie. Je bent mijn enige hoop. Klaar?’ Als de beste hacker ter wereld wordt gearresteerd, doet een ‘hacktivist’ een beroep op jou om de waarheid achter het sinistere Gepetto Initiatief te achterhalen. Met dit browserspel met videofragmenten wordt de speler in de hoofdrol van een avontuur gestort vol puzzels en ethische vraagstukken. Alsof het niet spannend genoeg is, is het ook een race tegen de klok. Deze cybercrime experience laat je ervaren hoe het is om een klokkenluider als Edward Snowden of Aaron Swartz te zijn. Joris Hoebe volgde de Nederlandse Filmacademie. Hij is werkzaam als storyteller, producent en regisseur.

Twintig jaar na de val van Srebrenica vormen de gebeurtenissen rond de moslimenclave nog steeds een heet politiek hangijzer. Argos en VPRO Digitaal zetten in een crossmediaal initiatief, dat een tvdocumentaire, een radio-uitzending en een digitaal project beslaat, nog eenmaal de belangrijkste feiten en openstaande vragen op een rij. Die laatste vormen de rode draad in een audiovertelling die verrijkt is met historische videofragmenten, kaarten en foto’s. De twintig minuten aan materiaal kunnen op elastische wijze worden opgerekt met inhoudelijke extra’s en verdiepende longreads. Stefan Heijdendael (1974) studeerde geschiedenis in Rotterdam. Hij is werkzaam als fotograaf, journalist en documentairemaker. Huub Jaspers is werkzaam als journalist en documentairemaker.

‘Make sure nobody sees you. Tape up your webcam. I open a secure connection. You’re my only hope. Ready?’ When the best hacker in the world is arrested, a ‘hacktivist’ makes an appeal to you to find out the truth behind the sinister Gepetto Initiative. In this browser game with video fragments, players are made the protagonists in an adventure full of puzzles and ethical issues. As if this is not thrilling enough, it is also a race against the clock. This cybercrime experience puts you in the shoes of whistle blowers like Edward Snowden or Aaron Swartz. Joris Hoebe attended the Netherlands Film Academy. He works as a storyteller, producer and director.

Two decades after the fall of Srebrenica, the tragic events around this Muslim enclave are still a hot political potato in the Netherlands. In a cross-media initiative covering a TV documentary, radio broadcast and digital project, Argos and VPRO Digitaal once more list the most important facts and unanswered questions. The latter make up the thread in an audio narration enlarged with historical video excerpts, maps and photographs. The twenty minutes of material can be elastically stretched with thematic extras and indepth longreads. Stefan Heijdendael (1974) studied History in Rotterdam. He works as a photographer, journalist and documentary filmmaker. Huub Jaspers works as a journalist and documentary filmmaker.


242 Interactive & Games Digital Storytelling Competitie

Who Are the Champions?

2015/0 min. Dir Rob Schröder Pro Bruno Felix, Femke Wolting, Submarine Channel Cam Leonardo Wen, Bram Lammers, Anika Dollmeyer Ed Rob Schröder In deze interactieve webdocumentaire draait het eens niet om de stervoetballers of de FIFA-bobo’s, maar om de gewone mensen rond een WK. Drie steden (Rio de Janeiro, Leipzig en Johannesburg) leverden ieder twaalf persoonlijke verhalen die samen een uniek beeld geven van de mensen die rondom een WKstadion wonen. Door middel van audiogetuigenissen, tekstverhalen, fotografie, Google Street View en Google Maps wordt zo de sociale, economische en culturele impact van het voetbalspektakel belicht. Wie mogen zich de echte winnaars van de afgelopen drie World Cups noemen: de investeerders, de regeringsleiders of de bewoners? Rob Schröder (1950) volgde de Gerrit Rietveld Academie. Hij is werkzaam als (eind)redacteur en documentairemaker. For a change, this interactive web documentary does not revolve around star players or FIFA bigwigs, but around average people who are confronted with the World Soccer Championships. Three cities (Rio de Janeiro, Leipzig and Johannesburg) each furnished twelve personal stories that jointly create a unique portrait of people living around World Cup stadiums. Informed by audio reports, stories in text, photographs, Google Street View and Google Maps, the film illuminates the social, economic and cultural impact this soccer show has. Who can call themselves the real winners of the past three World Cups: the investors, the government leaders or the residents? Rob Schröder (1950) attended the Gerrit Rietveld Academy. He works as a (chief) editor and documentary filmmaker.


Industry 243

Industry Industry Voor veel filmprofessionals, aanstormende talenten, vakverenigingen, fondsen en instituten is het NFF al jaren een platform voor inspirerende bijeenkomsten van en voor filmmakers, met als doelen: netwerken, inspireren, ontwikkelen en verbeteren. Dit jaar brengt het festival voor het eerst professionals en aanstormende talenten in alle disciplines en geledingen – van mainstream tot arthouse en van film tot televisie – bij elkaar op de Nationale Film Conferentie. De twee dagen vol workshops, interviews en masterclasses staan volledig in het teken van kennisuitwisseling en het signaleren en ontwikkelen van talent. Gasten en sprekers zijn (inter)nationale producenten, -regisseurs en andere filmprofessionals. Buiten het rijkgevulde conferentieprogramma vinden er gedurende het hele festival uiteenlopende vakbijeenkomsten plaats, waaronder het Schrijfpaleis, voor scenaristen die hun teksten willen laten (voor)lezen en keuren, een door ScriptAcademy georganiseerde lunchbijeenkomst met Maria Goos, een masterclass van de NCE en bijeenkomsten van onder meer de Bezige Bij, de NBF en de DAFF. Van 24 t/m 27 september vindt de jaarlijkse Holland Film Meeting plaats, het vierdaagse internationale programma voor Europese financiers en netwerkers in de onafhankelijke kwaliteitscinema.

For many film professionals, upcoming talents, professional associations, funds and institutes, the NFF has been a platform for inspirational gatherings of and for filmmakers for many years, with the aim to network, inspire, develop and improve. This year, the festival for the first time brings together professionals and budding talents in all disciplines and sections – from mainstream to arthouse and from film to TV – at the National Film Conference. This two-day event full of workshops, interviews and masterclasses is completely dedicated to sharing knowledge and signalling and developing talent. Guests and speakers include (inter)national producers, directors and other film professionals. Outside the copious conference programme, various specialist meetings take place throughout the festival, such as Schrijfpaleis, for screenwriters who want to have their texts read and judged, a lunch meeting with Maria Goos organised by the ScriptAcademy, an NCE masterclass and meetings of De Bezige Bij, the NBF and the DAFF, to name a few. From 24 through 27 September, the annual Holland Film Meeting takes place, the four-day international event for European financiers and networkers in the independent quality cinema.


244 Industry

Holland Film Meeting

HFM Co-Production Platform

Van 24 t/m 27 september 2015 is Utrecht weer dé plek voor financiers en netwerkers in de onafhankelijke kwaliteitscinema, met meer dan tweehonderd filmprofessionals uit heel Europa. Ondanks de ontwikkelingen door de jaren heen is het doel van de Holland Film Meeting gelijk gebleven: filmmakers en -financiers helpen elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen te delen, en Europese landen met een lagere productiecapaciteit helpen nieuwe markten aan te boren en hun films breder te distribueren. De vaste programmaonderdelen – het HFM CoProduction Platform (voorheen Netherlands Production Platform), de Work-in-Progress Session (sinds 2013) en het Binger Screen International Interview – worden gecompleteerd door een groeiend aantal seminars, workshops, paneldiscussies en debatten, dit jaar aangevuld met de programma’s Focus on the Neighbours en Be Dramatic! The New Wave of European Series.

Het HFM Co-Production Platform selecteert jaarlijks circa twintig onderhoudende en tot nadenken stemmende Nederlandse en internationale filmprojecten-in-ontwikkeling die rijp zijn voor coproductie en gepresenteerd kunnen worden aan een groot aantal belangrijke en invloedrijke financiers, distributeurs, sales agents en coproducenten uit de internationale filmwereld. In een tijd waarin het vinden van binnenlandse fondsen steeds moeilijker wordt, is het nog belangrijker om creatief te werk te gaan bij het aanboren van nieuwe fondsen en het vinden van een nieuw publiek. Het HFM Co-Pro Platform dient hierbij als financieringsmechanisme, maar - even belangrijk ook als instrument om de kwaliteit van een project te verbeteren en de reikwijdte te vergroten. Het Platform hanteert een drietrapsmethode: korte pitch van het project, rondetafelsessies met filmexperts en 25 minuten durende één-op-één gesprekken met potentiële partners.

From September 24th to 27th 2015 Utrecht will again one of Europe’s key stopping-off points for the financing of and networking for quality independent film with more than 200 film professionals attending from all over Europe. Despite the changes over the years our aim has remained the same: to support filmmakers and film financers to meet and exchange knowledge and experience; to help those European countries with smaller film production capacities to find new markets and obtain wider distribution. The recurring programme components - the HFM Co-Production Platform (former Netherlands Production Platform), the Work-inProgress Session (hosted since 2013) and the Binger Screen/International Interview - are accompanied by a growing number of seminars, workshops, panels and debates which will be completed this year by the programs Focus on the Neighbours and Be Dramatic! The New Wave of European Series.

The HFM Co-Production Platform selects every year around twenty entertaining and thought-provoking Dutch and international film projects in development, all ripe for co-production, ready to be presented to many of international cinema’s most important and influential financiers, distributors, sales agents and co-producers. At a time when securing local financing is becoming increasingly difficult, it is even more imperative to get creative in sourcing new funding and finding new audiences. The HFM Co-Pro hereby serves as a finance mechanism and as a way of enhancing the quality of a project, and expanding its scope. The Platform is structured around a 3-step programme: short project pitch, round table sessions with film experts, and 25’ one-on-one meetings with potential partners.


Industry 245

Nationale Film Conferentie De veelheid aan bijeenkomsten, discussies, pitches, lezingen en workshops die traditiegetrouw tijdens het Nederlands Film Festival plaatsvinden, worden zo veel mogelijk gebundeld in de Nationale Film Conferentie. Een tweedaagse conferentie over de State-of-the-Art van de Nederlandse film en televisiesector. De eerste Nationale Film Conferentie staat in het teken van het hoofdthema Grenzeloos Nederlands en agendeert de internationale ontwikkeling en potenties van de Nederlandse film en zijn makers. In presentaties, workshops en case studies wordt ingegaan op innovatie, nieuws en trendsettende onderwerpen met (inter) nationale sprekers. Het accent op de tweede dag van de conferentie ligt op talent. Van aanstormende tot gerenommeerde makers in alle disciplines. Door alle bijeenkomsten in twee dagen tijd op ĂŠĂŠn locatie (TivoliVredenburg) te laten plaatsvinden, wil het festival de interactie tussen de deelnemers bevorderen, ook in informele zin. The abundance of meetings, discussions, pitches, lectures and workshops that traditionally take place at the Netherlands Film Festival will be bundled as much as possible into the first edition of the National Film Conference. A two-day conference that centres around the state of the art of the Dutch film and television sector. Theme of the conference is Dutch without Frontiers with a strong focus on international development and potential of Dutch film and its makers. In presentations, workshops and case studies emphasis will be on innovation, news and trendsetting subjects discussed by (inter)national speakers. The second day will be focused on Talent aiming at everyone from upcoming to renowned makers in all disciplines. The National Film Conference as a whole will take place in one location (TivoliVredenburg), making sure all events are easily reached by all and giving participants chances to meet informally and share experiences and ideas.


NFF School NFF School beoogt bij scholieren de mediawijsheid in het algemeen en de kennis en liefde voor de Nederlandse film in het bijzonder te vergroten. Tijdens het festival wordt jaarlijks een educatief programma georganiseerd voor het primair en voortgezet onderwijs: de Kidsbios en het Jongerenprogramma. Van jeugdfilmvertoningen in aanwezigheid van de regisseurs en workshops in nagebouwde filmsets tot het maken van een eigen korte film die kans maakt op een felbegeerd Junior Gouden Kalf; het programma is even aantrekkelijk als divers. Voor het eerst nemen ook docenten van het voortgezet onderwijs plaats in de NFF-schoolbanken, voor een in samenwerking met EYE georganiseerde docentenworkshop die praktische handvaten biedt voor het integreren van film in het lesaanbod. Omdat iedereen naar de film moet kunnen, stelt het NFF voor auditief beperkte leerlingen een leuk en leerzaam bioscoopprogramma samen, voorzien van een gebarentolk en Nederlandse ondertiteling.

NFF School aims to enlarge media expertise in general and the knowledge and love of Dutch cinema in particular among school kids. During the festival, an educational programme is annually organised for primary and secondary schools: the Kidsbios and the Youngsters programme. From youth film screenings in the filmmakers’ presence and workshops with replicas of film sets to making a short film that is eligible for a much-coveted Junior Golden Calf; the programme is both appealing and diverse. For the first time, secondary school teachers will sit at the NFF school desks, too, for a teacher workshop organised in association with EYE that offers practical handles for incorporating film in their curriculum. Because everyone should be able to go to the movies, the NFF has compiled an exciting and educational cinema programme for students with auditory impairment, complete with a sign language interpreter and Dutch subtitles.


NFF School 247

Kidsbios In de Kidsbios, het speciaal samengestelde programma voor het basisonderwijs, zijn films van het afgelopen jaar en succesvolle titels uit voorgaande jaren opgenomen. De films worden tijdens het festival in de ochtend in diverse bioscopen in de binnenstad van Utrecht vertoond. Het NFF zet zich in om bij iedere vertoning een van de filmmakers aanwezig te laten zijn. Leerlingen krijgen de kans om vragen te stellen over de film. Naast blokken met korte fictiefilms en documentaires bevat het filmprogramma van dit jaar titels als Wiplala, Boskampi’s, Jack bestelt een broertje, Mees Kees op de planken, SpangaS in actie en The Legend of Longwood. The Kidsbios, the special programme for primary schools, screens films from the past year and successful titles from previous years. During the festival, these films are shown in the morning in various theatres in downtown Utrecht. The NFF tries to have one of the filmmakers attend each screening. Pupils will have the chance to ask questions about the film. Apart from blocks of short fiction films and documentaries, the film programme this year contains titles such as Wiplala, Boskampi’s, Jack bestelt een broertje, Mees Kees op de planken, SpangaS in actie and The Legend of Longwood.

Jongerenprogramma Youngsters Programme

Het programma voor het voortgezet onderwijs is onderverdeeld in Small, Medium en Large respectievelijk met filmvoorstellingen inclusief nagesprekken met cast en crew, workshops film maken en deelname aan het Junior Kalveren Gala. Small en Medium zijn geschikt voor alle leerjaren. In Small wordt onderscheid gemaakt tussen films voor de onderbouw en films voor de bovenbouw. Large is geschikt voor scholieren vanaf het derde leerjaar. Uit die laatste leeftijdsgroep nemen vijf leerlingen plaats in de MovieZone NFF Jury. Aan hen de taak om een van de twaalf geselecteerde fictiefilms tot winnaar van de Moviezone NFF Award uit te roepen. De MovieZone NFF Jury is een initiatief van het NFF en EYE. The programme for secondary schools is divided into Small, Medium and Large – respectively presenting film screenings including Q&A sessions with cast and crew, filmmaking workshops and participation in the Junior Calves Gala. Small and Medium are suitable for all classes. Small makes a distinction between films for junior and senior classes. Large is suitable for students from the third year. Five students from this latter group get a seat on the MovieZone NFF Jury. They are charged with the duty to proclaim one of the twelve selected fiction films the winner of the Moviezone NFF Award. The MovieZone NFF Jury is a joint initiative of the NFF and EYE.


Talks, Music & Events Van de onthulling van de Gouden Tegels en het 48 Hour Film Project tot een feestelijke Kidsdag in CineMec Utrecht en een driedimensionale straattekening in het Stadhuiskwartier; de festivalsfeer wordt voor een belangrijk deel bepaald door uiteenlopende activiteiten en evenementen – sommige terugkerend van aard, andere eenmalig. Vaste waarde op het NFF is de dagelijkse NFF Talkshow, dit jaar vanuit het monumentale postkantoor aan de Neude, waarin presentator Art Rooijakkers spraakmakende en verrassende gasten ontvangt. Net zo min weg te denken uit de festivalprogrammering is (film)muziek. Op veler verzoek keert de NFF Soundtrack Show terug, een niet te missen avond in muziektempel TivoliVredenburg, waarop presentator Dennis Weening muzikanten, filmcomponisten en regisseurs ontvangt die komen praten én spelen. De tweeëntwintig meest geslaagde of gedurfde clips van het afgelopen jaar komen langs tijdens 22tracks X NFF: 22videos, een speciaal minifilmfestival van één avond, en muzikanten van platenlabel TopNotch verzorgen live optredens bij de vertoning van hun clips op het witte doek. Muziek klinkt uiteraard ook non stop bij Superstijl at the Movies, het enige democratische dansfeest ter wereld, dat voor de gelegenheid helemaal in Nederlandse filmen tv-sferen is gehuld.

From the unveiling of the Golden Tiles and the 48 Hour Film Project to a celebratory Kids Day in CineMec Utrecht and a three-dimensional street drawing in the Stadhuiskwartier; the festival atmosphere is largely determined by various fringe activities and events – some recurring in nature, others once-only. One NFF fixture is the daily NFF Talkshow, presented this year from the monumental post office at Neude, where host Art Rooijakkers receives high-profile and surprising guests. Another familiar element in the festival programme is (film) music. Requested by many, the NFF Soundtrack Show returns, a compulsory evening in music temple TivoliVredenburg, where host Dennis Weening welcomes musicians, film composers and directors who will talk and play. The twenty-two most successful or daring music videos from the past year will be screened during 22tracks X NFF: 22videos, a special one-night miniature festival, and musicians from record label TopNotch will perform live while their videos are shown on the silver screen. Of course, music also sounds nonstop at SuperStijl at the Movies, the only democratic dance party in the world, for the occasion completely enveloped in Dutch film and TV atmospheres.


BELEEF HET

NFF VOLKS KRANT MET DE

volkskrant.nl/nff


E S U O H A R E P ROYALMOA SEIZOEN 2015-2016 LIVE CINE

topera- en balle e g ti h c ra p k ij k Be bij p groot scherm o n e g in ll te rs o vo n. Wolff Bioscope voorstelling: Entreeprijs per sief prosecco lu c in . .p p 0 ,5 1 â‚Ź2 f.nl e op www.wolf ti a rm fo in r e e M

# TAKINGDUTCHFILMSTOTHEWORLD

adv NFF 2015.indd 1

20-08-15 14:06


films • evenementen • café • restaurant • terras • zaalverhuur • expo

Tolsteegbrug 1 • 3511 ZN Utrecht • 030 232 04 50 • www.hartlooper.nl


e-ticketing•verkoop op locatie• •personeel•call center•

DCP ✶ video ✶ 70 mm ✶ 35 mm ✶ 16 mm ✶ Super 8 ✶ 8 mm www.filmtechniek.nl

w w w. f e s t i v a l t i c ke t s . n l

HecticElectric

Keizersgracht 736 1017 EX Amsterdam The Netherlands 020 3308250 info@hecticelectric.nl


255

Index filmtitels Index film titles 47 Ronin 205 9999 214 De affaire 148, 234 Afstand 170 De alchemisten 80 Het alfabet van de angst 80 Alice 114 Allez, Viens! 162 Andy, bloed en blond haar 209 Angelus Novus 114 The Art of Flying 81 Atlantic. 39, 194 Auld Lang Syne 81 BAM 115 Banana Pancakes and the Children of Sticky Rice 60 Battles 214 Ben Ali Libi 82 Beste vrienden 171 Between the Devil and the Deep 60 Beyond My Walls 82 Bird 115 Bis an den Himmel und noch viel mehr 83 Bloed, zweet & tranen 39 Boaz van de Beatz f/ Kalibwoy - Warrior 116 Bon voyage 116 De Boskampi’s 40 Bovenkamer / Oberstübchen 117 BOY 7 40, 195 De brief van de burgemeester 83 Bring Us the Key 215 Broederliefde Allemaal Hetzelfde 117 Broken Dreams 84 Broker 162 Burden of Peace 61 Cafard 215 Café Derby 216 Carnotstraat 17 216 Cat Meets Dog 118 Centjes 181

Children of Men 207 Het chimpansee complex 84 Cobain: Montage of Heck 195 Code M 41 Conducting Boijmans 61 Conversation With a Fallen Ideal 168 The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover 206 Cosmos Laundromat 118 The Creator Has a Masterplan 177 Un creux dans mon coeur 119, 201 Een dag in ‘t jaar 41 Dannyboy 221 Dansen op de vulkaan 42 Deal With It 85 De lullige levensloop van een saaie man 131 De nood aan dansen 97 Depart at 22 171 Deserted 119 De stilte van Rothko 103 De Zero Revolutie Henk Peeters 111 DIEDERIK 222 De dingen die voorbij gaan 85 DJ Haus - Peekaboo 120 Dos Santos 120 Double F for Final Fantasy 168 Droomvergunning 172 Het einde van Monica 184, 217 Eisenstein in Guanajuato 42, 196 Erkhii Mergen, or Why the Marmot Doesn’t Have a Thumb 172 Farewell 227 Fifty Fifty 148 Foto & Copyright by G.P. Fieret 228 De fractie 149

Freedom of Expression Is a Human Right 184 Georgica 64 Giovanni en het waterballet 86 Gluckauf 43, 196 Goedenavond dames en heren 149 Gooische Vrouwen 2, 43 Gravediggers 121 Groen 121 Groenland 150, 188 De Grote Zwaen 44 Gustav Mahler Symphony No. 5, 4th movement: Adagietto 122 Hagelslag 4-ever! 86 Half leeg 173 Hamartía Om en nabij Van Gasteren 64 Hans Dorrestijn. De kunst van het lijden. 87 Harry, Tiny en Sonja 87 Hearts Know * the Runaway Brides 65 Hemelbestormers 65 Her 203 Het goeie leven 173 Het leven volgens Nino 48, 197 Het Nieuwe Rijksmuseum de film 70 Holland, natuur in de delta 44 Home 66 Homesickless 88 Home Suite Home 122 Homies 45 Hondenleven 222 Hondsdagen 185, 217 Hoogste tijd 208 Hotwax 123 Hout 174 I Am Under Construction 178 Ik ben Alice 66 Ik hoor hier niet thuis 67

Image 218 I Move, So I Am 223 In Groove We Trust, A Joe Bowie Experience 67 Injury Time 218 Interstellar 204 De jacht 150 Jack (a journey to fulfillment) 163 Jack bestelt een broertje 46 Ja, dat was høken! 40 jaar Normaal 68 Janine 228 J. Kessels 45 Johan 88 Johnny Hoes Och was ik maar... 229 Joyland 163 Julian Edwardes - The Grinder 123 Just a Biopic 174 Karakter 208 Kat en Muis 46 Kidnep 47 Kindsoldaat van Hitler 89 Kleine delicten 89 De kleine prins 90 Klem 124 Kort! - Ballone di Cannone 125 Kort! - Crooked 180 125 Kort! - Een vrije dag 126 Kort! - Gips 126 Kort! - Je vriendin koopt een vis op de markt 127 Kort! - Lockbuster 127 Kort! - (OTTO) 124 Kort! - Spoetnik 128 Kort! - Thanatos 128 Kort! - Zwanger 129 Kristen 47 De laatste nachten 175 De laatste titel 90 The Lady in Black 91 LAILA 91 LAZARUS 164 The Legend of Longwood


256

48, 197 Leven, liefde & hiv 92 Levenslang 92 Licht van mijn leven 129 Lil Kleine & Ronnie Flex Drank & Drugs 130 Lineage 178 Little Angels 68 Little Water Stories 93 The Lost Mariner 179 Lucifer 188, 219 Lucy 130 Magie van de montage 93, 229 Mahonie 223 De Masters 49 Mees Kees op de planken 49 Meet Me in Venice 50 Melany 131 Mia 219 Michiel de Ruyter 50 MijnstreekComplex 94 Mijn witte hemd 69 Mischa 132 Missie Aarde 151 Modern Monks 69 Het mooiste wat er is 151 A Morning Without Coffee 179 My Life as a Dancer 94 My Life as an Artist 95 My Life as a Show Jumper 95 My Silicone Love 164 Nachtoord 165 Nada’s revolutie 96 Na de zomer 96 Nasser 175 Naziha’s Lente 70 Nieuwe buren 152 Nog even langs de fotograaf 97 Noorderzon 132 Noord Zuid 152 Norman 224 Oh Willy 224 Om de wereld in 50

concerten 71 Onder het hart 51 One Night Stand X De lange nasleep van een korte mededeling 153 One Night Stand X De leerling 153 One Night Stand X Een goed leven 154 One Night Stand X Geen koningen in ons bloed 154 One Night Stand X Patagonia 155 One Night Stand X Wildflowers 155 Only Me 98 De ontsnapping 51 De overkant 133 Overspel III 156, 233 Over the Rainbow 98 Pak van mijn hart 52 Paniek! 133 Paolo Ventura, de verdwijnende man 230 Paolo Ventura, de verdwijnende man 99 Paradijs 134 The Paradise Suite 52, 189 Paradise Trips 220 Passage 134 Pekka 71 Penoza IV 156, 235 Perdition County 211 Perfect Horse 72 Pijnstillers 53 Playground 135 Plaza Man 99 Point Taken Perron 13 135 Point Taken Son du Serpent 136 De Poolse droom 176 Portret van een tuin 72 Poule des doods 230 Prins 53, 189, 198

Privéterrein 100 Raderen 169 Ramses 231 Rebelse stad 73 Red-end and the Factory Plant 136 Rendez-vous 54 Robotic 137 SAI GON 137 Satudarah - One Blood 73 Schaken met de dood 100 Scheet 138 Het scherpe oog van Aat Veldhoen 101 Schneider vs. Bax 54 School vol vissen 101 Schuldenaars 102 Sef - Wakker 138 Sergio Herman, FUCKING PERFECT 74, 198 Shattered Past 220 Showreel Volstok 2014 225 A Shtetl in the Caribbean 74 The Sky Above Us 55 Sluizer Speaks 199 Smeris II 157 So Help Me God 102 Souvent sur les dents 169 The Space Between Us 165 SpangaS in actie 55 SPLINTERTIME 139, 199 Spoken van Viggo 75 Stand By Your President 75 Strohalm 103 Sundays 139, 200 De surprise 56 Suspicious Minds 157 Symmetry 140 Taart 158 Tarikat 166 Them & I 180 The Prodigy - Wild Frontier 140

The Wanderers 210 They Call Us the Enemy 104 Those Who Feel the Fire Burning 76, 190, 200 Tijd en plaats, een gesprek met mijn moeder 104 Tinker Tailor Soldier Spy 204 Tussen 10 en 12 56, 190, 201 Tussen mensen 105 Tussentijd 176 Typewriterhead 180 U hebt een probleem 105 Ultrakort - Bingo! 141 Ultrakort - Bird of Prey 141 Ultrakort - Deadly Drive-in Disaster 142 Ultrakort Full Feather Jacket 142 Undercover 158 Under the Apple Tree 143 Until the Quiet Comes 177 Vandaag kopen we een vliegtuig 106 Ventoux 57 Verboden vlucht 107 Vergeet mij niet 231 Vergeten water 107 Verlies niet de moed 76 De verloren zoon 159 Ver van Daan 106 La vie de Jean-Marie 77 Voetzoeker 166 Vogel Vrij 108 Volando Voy 167 Volgens Jacqueline 159, 234 Volgens protocol 108 Voorbij het paradijs 109 Voor Film 143 Vrolijke kerst 160 Waar zij waren 167 The Wanderers 210 Wardrobe of Gender 181


257

Werk 77, 191 Wibi Soerjadi 109 Wie wij zijn 110 Wilde mossels 191 Wilden 144 Wiplala 57, 202 Wolflady 78 Het wolfsuur 110, 232 Wonderbroeders 58 Yellow Claw & Cesqeaux Disasterf/ Kalibwoy Legends 144 Yellow Claw, Diplo & LNY TNZ - Disaster Techno Ft. Waka Flocka Flame 145 Young & Sick - Ghost of a Chance 145 Zachar | Nekwa 212 Zandvliet // Van Gogh 111 De zee die denkt 232 Zeezucht 146 Zurich 58, 192, 202 Zwart als roet 112 Zwarte tulp 160


Colofon Colophon Deze catalogus is een uitgave van de Stichting Nederlands Film Festival ter gelegenheid van de 35e editie die plaatsvindt van 23 september tot en met 2 oktober 2015 in Utrecht. Niets van deze uitgave mag worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zonder toestemming van het Nederlands Film Festival. This catalogue is published to mark the 35th Netherlands Film Festival, 23 September - 2 October 2015 in Utrecht. Nothing from this publication may be used for publicity purposes without prior consent of the Netherlands Film Festival Foundation. Programma, productie en ­coördinatie Program, production and coordination NFF Tekstbijdragen Text contributions Willemien van Aalst Leo Bankersen Hans Beerekamp Anton Damen Jan Pieter Ekker Paul van de Graaf Niels ‘t Hooft Wendy Koops Miryam van Lier Sanne de Maijer Sietse Meijer Elisa Mutsaers Maricke Nieuwdorp Eindredactie Copy editor Sanne de Maijer

Vertaling Translation Sjaan de Bruijn Foto’s Photos 31pictures Victor Arnolds Ray van der Bas Bob Bronshoff Ivo de Bruijn Nyk Dekeyser Kris Dewitte Arjo Frank Felix Kalkman The Kobal Collection Anna van Kooij Robert Korneel Annaleen Louwes Nadine Maas Elmer van der Marel Philip Martin Gregor Meerman Jan Moeskops Post Panic BV Patrick Redmond Jaroslav Repta Rick Howard Company LLC Remko Schnorr Boris Sverlow Universal Studios Dirk-Jan Visser Dinand van der Wal Fotografie Warner Bros. Entertainment, Inc. and Paramount Pictures Corporation. Pief Weyman/pief.ca Ontwerp Design Marinka Reuten Opmaak Quentin van der Niet Campagne Campaign KesselsKramer

Digitale uitgave van Digital edition by Stichting Nederlands Film Festival/ Netherlands Film Festival Foundation PO Box 1581 3500 BN Utrecht The Netherlands T +31 (0)30 2303800 F +31 (0)30 2303801 E info@filmfestival.nl filmfestival.nl facebook/Nederlandsfilmfestival twitter.com/Nedfilmfestival

Adverteerders Advertisers De Bezige Bij Stichting Dioraphte de Volkskrant NPO VPRO Kinepolis Bioscopen Holding bv. EYE International DS Automobiles Louis Hartlooper Complex Fillmmore Filmtechniek BV FestivalTickets BV HecticElectric BV Nederlands Filmfonds


259

Legenda Legend

B A

Gouden Kalf Competitie Golden Calf Competition NFF Debuutcompetitie NFF Debut Competition P Panorama Panorama Forum van de Regisseurs Directors’ Forum NFF Studenten Competitie NFF Student Competition Digital Storytelling b&w zwart-wit black-and-white Cam camera photography Colour kleur colour Cho choreograaf Cst cast - de belangrijkste acteurs en actrices leading actors and actresses Sph stillfotograaf Dis distributeur distributor Dir regie director Ed montage editor Mus muziek music Ani animatie animation Pd production design Pro producent producer, productiemaatschappij production company Sce scenario Snd geluid op de set on-location sound Snded geluidsnabewerking audio post-production Snddes sound design Tvco omroep TV company Vfx visual effects


260


NFF Catalogus 2015  

De volledige catalogus voor het programma van de 35e editie van het Nederlands Film Festival, woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 okt...

NFF Catalogus 2015  

De volledige catalogus voor het programma van de 35e editie van het Nederlands Film Festival, woensdag 23 september tot en met vrijdag 2 okt...