Katalog 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w Warszawie

Page 1

11—20 maja 2018 | Kinoteka + Luna + Iluzjon

RW I J S E IĘ D

!

O

fot. film „Książę i dybuk”, Polska/ Niemcy, 2017

Już piętnasty raz zapraszamy w filmową podróż dookoła świata. Cel niezmiennie ten sam: głębsze zrozumienie tego, co się dzieje z naszym światem poprzez historie opowiedziane językiem filmu. Sprawdzenie, czy rozumiemy świat i czy świat rozumie nas. Zwiększająca się z roku na rok publiczność Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity świadczy o właściwym rozpoznaniu potrzeby i zaufaniu do naszego konceptu festiwalu filmowego. Kuratorska selekcja filmów, współpraca z kilkudziesięcioma organizacjami i tytułami medialnymi tworzą unikalny na skalę światową festiwal, odbywający się równolegle w pięciu miastach w Polsce. To, co spaja te wszystkie elementy, to szacunek do widza. Pokazujemy to, co najlepsze w światowym filmie dokumentalnym. Różnorodność tego gatunku filmowego zachwyca

i ekscytuje. Nasz wymagający widz będzie mógł wybrać się również na debaty, warsztaty i koncerty związane z tematyką filmów. Bogaty program festiwalu mógł powstać dzięki instytucjom współfinansującym imprezę. Chciałbym podziękować Mecenasowi festiwalu Bankowi Millennium, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawa, Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu, Ministerstwu Sztuki i Dziedzictwa Narodowego, progra­mowi Unii Europejskiej Kreatywna Europa oraz pozostałym partnerom festiwalu za zaufanie i pomoc w organizacji święta dokumentalnej sztuki filmowej.

Filmy zagraniczne wyświetlane są z polskimi napisami. Znakomita większość filmów pokazywana jest również z angielskimi napisami.

Codzienne relacje z Festiwalu znajdziesz tu:

Foreign films are screened with Polish subtitles. Most films (all competition films) are screened with English subtitles.

docsag.pl DocsAG

Artur Liebhart Dyrektor Festiwalu

160 filmów czytaj → s. 14–59

61 gości 76 spotkań

w środku K A L E N DA R Z PROJEKCJI

9 debat czytaj → s. 62–74

miej go zawsze pod ręką

4 warsztaty czytaj → s. 64–73

8 pokazów OKI DOKI czytaj → s. 63–73

2 przeglądy filmów mistrzów czytaj → s. 28–30

13 filmów w technologii Virtual Reality czytaj → s. 61

Zajrzyj na nasz YouTube!

4 koncerty czytaj → s. 75–77FILMY W SEKCJACH FILMS IN SECTIONS

KINO VR → 61 VR CINEMA

Fetysze i kultura → ­ 14 Fetish and Culture

KONKURSY COMPETITIONS

Nagroda Banku Millennium – Grand Prix → 6 Grand Prix Bank Millennium Award

Nagroda Fiction/ Non-Fiction → 7 Fiction/Non-Fiction Award

Nagroda Amnesty International Polska → 8 Amnesty International Poland Award

Nagroda Nos Chopina → 8 Chopin’s Nose Award

Konkurs „Odcienie wolności” →9

“Shades of Freedom”

Nagroda Czytelników „Co Jest Grane 24” → 10 “Co Jest Grane 24” Readers’ Choice Award

Muza i wena → ­ 18 Muse and Inspiration

Historie intymne → ­ 22 Intimate Stories

Peryferie imperium → ­ 26 Outskirts of the Empire

Mistrzowie → ­ 28 Masters

Bohaterowie są wśród nas → ­ 31

Nagroda Miesięcznika „Zwierciadło” dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej → 11 “Zwierciadło” Magazine’s Award for the Best Film on Psychology

Nagroda Akademii Dokumentalnej → 11 Documentary Academy Award

Nagroda Miesięcznika „Focus” dla Największej Osobowości Festiwalu → 12

Nagroda VRsawa dla Najlepszego Filmu w Technologii VR → 12

11 maja → 62–63 12 maja → 63–64 13 maja → 64–65 14 maja → 65–66 15 maja → 66–68

Klimat na zmiany → ­ 35

17 maja → 70–71

Miejsca → ­ 37 Places

19 maja → 71–72 20 maja → 72–73

PROGRAM PROJEKCJI → 39–43 SCREENING SCHEDULE

IMPREZY MUZYCZNE → 75 MUSIC EVENTS

3

Nauki polityczne → ­ 44 Political Science

Nie tacy sami → ­ 47 Same but Different

INDEKS → 78 INDEX

Co dalej z tym światem? → ­ 50 So What’s Next in This World?

Cinéma, mon amour → ­ 53 Cinéma, mon amour

Akademia dokumentalna – OKI DOKI → ­ 55

SPONSORZY, PARTNERZY, PATRONI MEDIALNI → 79 SPONSORS, PARTNERS, MEDIA PATRONS

Documentary Academy – OKI DOKI

Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet → ­ 58 Found in the Archives. Women’s Images

PODZIĘKOWANIA → 79 THANKS

VRsawa Award

Nagroda Dokumentalna Warszawy → 12 Warsaw Documentary Award

Gala wręczenia nagród → 13 The Award Gala

DOC ALLIANCE → 60 DOC ALLIANCE

CO NTE N TS

Projekt katalogu i ilustracje — Marta Lissowska

“Focus” Magazine Award for the Greatest Personality of the Festival

10 maja → 62

16 maja → 68–70

Green Warsaw Award → 10 Green Warsaw Award

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE ACCOMPANYING EVENTS

Heroes Are Among Us

Climate for Change

S P IS T R E Ś C I

INFORMACJE PRAKTYCZNE → 4 PRACTICAL INFO → 5


PL

Bilety

Ceny

Sprzedaż biletów w każdym z kin festiwalowych i na stronie Festiwalu Docsag.pl rusza 27 kwietnia 2018. W sprzedaży także limitowana ilość karnetów umożliwiających wejścia na wszystkie projekcje i wydarzenia towarzyszące wraz z Galą otwarcia Festiwalu i Galą wręczenia nagród*. * Wstęp w miarę wolnych miejsc

PA K I E T 10 + Przy zakupie minimum 10 biletów na seanse w jednym z festiwalowych kin cena jednego biletu wynosi 12 zł. Bilety na seanse w różnych kinach festiwalowych nie łączą się w ramach PAKIETU 10+. W ramach PAKIETU 10 + można kupić maksymalnie dwa bilety na jeden seans.

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1 tel. 22 551 70 70

Luna

ul. Marszałkowska 28, tel. 22 621 78 28 ul. Narbutta 50A, tel. 22 462 72 60 Istnieje możliwość zakupu biletów normalnych online. Więcej informacji na stronach: www.docsag.pl www.kinoteka.pl www.kinoluna.pl www.iluzjon.fn.org.pl

Rezerwacji można dokonywać telefonicznie w odpowiednich kinach (wyłącznie w trakcie Festiwalu) i online na stronach internetowych kin festiwalowych.

Miejsca w salach nie są numerowane.

Kluby festiwalowe

Bilety na seanse od godziny 17:00: poniedziałek – piątek: 16 zł sobota – niedziela: 17 zł

Imprezy odbywają się w trzech miejscach:

Bilety rodzinne na filmy z sekcji OKI DOKI: 10 zł od osoby

UWAGA! W każdym z kin sprzedawane są bilety wyłącznie na seanse grane w danym kinie.

* Wstęp na koncert The Tiger Lillies w Cafe Kulturalna wyłącznie z biletami otrzymanymi przed wejściem na pokaz „Filmu o niczym” w ramach Gali otwarcia **Sprzedaż biletów na premierowy pokaz filmu „Grace Jones” i Galę wręczenia nagród w Centrum Festiwalowym w Kinotece

Bilety na seanse do godziny 16:55: poniedziałek – piątek: 13 zł sobota – niedziela: 15 zł

Iluzjon

Informujemy, że nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów.

K ARNE T Y Limitowana ilość karnetów trafi do sprzedaży 27 kwietnia 2018. Cena: 199 zł. Sprzedaż karnetów wyłącznie przez Docsag.pl.

W cenie 25 zł za bilet następujące wydarzenia specjalne: •• Gala otwarcia wraz z pokazem „Filmu o niczym” (reż. Boris Mitic), która odbędzie się 10 maja* •• Specjalne pokazy filmu „MATANGI / MAYA / M.I.A.” w reżyserii Steve’a Loveridge’a, którym towarzyszyć będą spotkania z gwiazdą M.I.A. (piątek 11 maja, godz. 19, Kino Luna i sobota 12 maja, godz. 20.30, Kinoteka) •• Gala wręczenia nagród i pokaz filmu „Grace Jones” (reż. Sophie Fiennes), która odbędzie się w piątek 18 maja, o godz. 20 w Teatrze Studio**

Bilety dla grup zorganizowanych na filmy z sekcji Akademia Dokumentalna – OKI DOKI w godzinach 10:00–14:00: 10 zł od osoby Bilety na pokazy dla seniorów (emerytów i rencistów) za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki:

10 zł

Plac Defilad / Cafe Kulturalna / barStudio

Gadżety festiwalowe Nasze gadżety można nabyć w trakcie Festiwalu w Centrach Festiwalowych w Kinotece, Kinie Luna i Kinie Iluzjon. W ofercie m.in. koszulki i torby

Napisy Filmy zagraniczne wyświetlane są z polskimi napisami. Znakomita większość filmów (wszystkie filmy w konkursach) pokazywana jest również z napisami angielskimi.

4

IN FO R M AC J E P RA KT YCZ NE

„Ethiopiques: muzyka duszy” - reż. M.Bochniak / Film wyprodukowany przez HBO Europe, Pokromski Studio i P’Artisan Filmproduktion przy wsparciu finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Creative Europe MEDIA.

Aż 37 europejskich dokumentów kreatywnych otrzymało wsparcie z komponentu MEDIA w 2017 roku. Dowiedz się więcej o możliwościach finansowania dostępnych w ramach programu Kreatywna Europa.

Dowiedz się więcej: www.kreatywna-europa.eu www.facebook.com/kreatywnaeuropa


Ticket sales in every festival cinema start on April 27, 2018. The sale also includes a limited number of passes allowing entrance to all screenings and accompanying events along with the Festival Opening Gala and the Award Gala*. * Admission as far as free places are available

Kinoteka

Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1

Luna

ul. Marszałkowska 28

Iluzjon

ul. Narbutta 50A It is possible to buy regular tickets online. More info on:

www.docsag.pl www.kinoteka.pl www.kinoluna.pl www.iluzjon.fn.org.pl ATTENTION! Cinemas sell tickets only for their screenings. Tickets purchased in different cinemas do not make up PACKAGE 10+. You can book tickets online on the festival cinemas’ websites. There is no possibility of returning purchased tickets. Seats are not numbered.

PASS Limited number of passes will go on sale on April 27, 2018. Price: 199 PLN. Passes can be bought only via Docsag.pl. PACK AG E 10 + With a purchase of minimum 10 tickets in one of the festival cinemas the price of one ticket is 12 PLN. Tickets purchased in different cinemas do not make up PACKAGE 10+. As part of the 10+ PACKAGE, you can buy up to two tickets for one screening. Tickets for screenings before 4:55 pm: Monday – Friday: 13 PLN Saturday – Sunday: 15 PLN Tickets for screenings after 5:00 pm: Monday – Friday: 16 PLN Saturday – Sunday: 17 PLN Family tickets for films from the OKI DOKI section:

10 PLN per person Group tickets for films from the Documentary Academy – OKI DOKI section between 10 am–2 pm:

10 PLN per person Tickets for screenings for seniors (pensioners, retirees), with a valid document:

10 PLN

The price of the following special events is 25 PLN per ticket: •• The Opening Ceremony with the screening of “In Praise of Nothing” (dir. Boris Mitic), which will take place on 10th of May. * •• Special screenings of the film “MATANGI / MAYA / M.I.A.” by Steve Loveridge, which will be accompanied by meetings with M.I.A. (Friday, 11th of May, at 7 pm, Luna cinema and Saturday, 12th of May, at 8:30 pm, Kinoteka) •• The Award Gala and screening of the film “Grace Jones: Bloodlight and Bami” by Sophie Fiennes, which will take place on Friday 18th of May, at 8 pm in Teatr Studio**

EN

Prices

* Admission to The Tiger Lillies’ concert at Cafe Kulturalna only with tickets given out before entering the “In Praise of Nothing” screening as part of the Opening Gala ** Tickets for the premiere screening of “Grace Jones: Bloodlight and Bami” and the Award Gala will be sold at the Festival Center in Kinoteka

Festival clubs Events will take place at three venues: Plac Defilad / Cafe Kulturalna / barStudio

Festival gadgets You can buy our gadgets (i.e. bags, T-shirts) during the festival at the Festival Centers in the Kinoteka, Luna and Iluzjon cinemas.

Subtitles Foreign films are screened with Polish subtitles. Most films (all competition films) are screened with English subtitles.

5

P RACTI CAL INFO

Tickets


KO NKU RSY

KO N K U RS

Nagroda Banku Millennium – Grand Prix Grand Prix Bank Millennium Award

W Konkursie Głównym festiwalu Millennium Docs Against Gravity o Nagrodę Banku Millennium i 8 000 euro walczy w tym roku 14 filmów. Najlepszy film wybierze jury w składzie: Jan Gassmann – reżyser filmowy, Grzegorz Jarzyna – reżyser teatralny i Anna Zamecka – reżyserka filmowa. Nagroda ufundowana jest przez Mecenasa Festiwalu: Bank Millennium. This year 13 films compete in the main competition Millenium Docs Against Gravity Film Festival for the Millennium Award and 8 000 euros. The jury, consisting of: Grzegorz Jarzyna, Jan Gassmann, Anna Zamecka will select the winning film. The award is funded by Bank Millennium.

CO MP E T IT IO NS

6

CALL ME TONY Call Me Tony Polska/Poland, 2017, 63 min., reż./dir.: Klaudiusz Chrostowski czytaj → s. 48

KSIĄŻĘ I DYBUK The Prince and the Dybbuk Polska, Niemcy/Poland, Germany, 2017, 82 min., reż./dir.: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski czytaj → s. 54

CZYŚCICIELE INTERNETU The Cleaners Niemcy, Brazylia/Germany, Brazil, 2018, 88 min., reż./dir.: Hans Block, Moritz Riesewieck czytaj → s. 50

MOŻNA KOCHAĆ ZIEMNIAKI Love is Potatoes Holandia/The Netherlands, 2017, 90 min., reż./dir.: Aliona van der Horst czytaj → s. 27

DŁUGI SEMESTR The Long Season Holandia/The Netherlands, 2017, 115 min., reż./dir.: Leonard Retel Helmrich czytaj → s. 38

PO DRUGIEJ STRONIE DRZWI The Other Side of Everything Serbia, Francja, Katar/Serbia, France, Quatar, 2017, 100 min., reż./dir.: Mila Turajlic czytaj → s. 45

ELDORADO Eldorado Szwajcaria, Niemcy/Switzerland, Germany, 2018, 91 min., reż./dir.: Marcus Imhoof czytaj → s. 30

POKOLENIE PIENIĄDZA Generation Wealth USA/USA, 2018, 108 min., reż./dir.: Lauren Greenfield czytaj → s. 17

GENESIS 2.0 Genesis 2.0 Szwajcaria/Switzerland, 2018, 113 min., reż./dir. Christian Frei, Maxim Arbugaev czytaj → s. 51 JĄDRA TARZANA Tarzan’s Testicles Francja, Rumunia/Romania, France, 2017, 107 min., reż./dir.: Alexandru Solomon czytaj → s. 27 JUTRO ALBO POJUTRZE Minding the Gap USA/USA, 2018, 98 min., reż./dir.: Bing Liu czytaj → s. 23

STAJĄC SIĘ ZWIERZĘCIEM Becoming Animal Wlk. Brytania, Szwajcaria / UK, Switzerland, 2018, 78 min., reż./dir.: Emma Davie, Peter Mettler czytaj → s. 36 WALC WALDHEIMA Waldheim Waltz Austria/Austria, 2018, 93 min., reż./dir.: Ruth Beckermann czytaj → s. 46


KO NKU RSY 7 J U RY

KO N K U RS

Nagroda Fiction/Non-Fiction Fiction/Non-Fiction Award

W tegorocznym konkursie filmów na pograniczu dokumentu i fabuły o Nagrodę Fiction/ Non-Fiction i 2 000 euro walczy 8 tytułów. Filmy oceniać będzie jury w składzie: Robert Bolesto, Magnus von Horn, Dario Oliveira, Frank Piasecki-Poulsen. This year 8 films will compete for the Fiction/NonFiction Award and 2 000 euros. Jury members:, Magnus von Horn, Dario Oliveira, Frank Piasecki-Poulsen.

DETEKTYW SAMURAJ Top Knot Detective Australia, Japonia/Australia, Japan, 2016, 86 min., reż./dir.: Dominic Pearce, Aaron McCann czytaj → s. 53

MOGĘ PRZYJŚĆ DO CIEBIE W SNACH I Can Come to You in Your Dreams Wlk. Brytania, Polska, Brazylia/UK, Poland, Brasil, 2017, 64 min., reż./dir.: Wiktoria Szymańska czytaj → s. 24

DINA Dina USA/USA, 2017, 103 min., reż./dir.: Dan Sickles, Antonio Santini czytaj → s. 47

OBCY W SIECI The Stranger Dania/Denmark, 2017, 104 min., reż./dir.: Nicole Nielsen Horanyi czytaj → s. 24

ESEJ NA POŻEGNANIE Farewell Essay Argentyna/Argentina, 2016, 79 min., reż./dir.: Macarena Albalustri czytaj → s. 48

OPĘTANI Possessed Holandia/The Netherlands, 2018, 67 min., reż./dir.: Metahaven, Rob Schröder czytaj → s. 52

MEHSAMPUR Mehsampur Idnie/India, 2017, 96 min., reż./dir.: Kabir Chowdhry czytaj → s. 43

OSTATNIE DNI LATA Before Summer Ends Francja, Szwajcaria/France, Switzerland, 2017, 80 min., reż./dir.: Maryam Goormaghtigh czytaj → s. 25

CO MP E T IT IO NS

Robert Bolesto – pisarz, dramaturg, scenarzysta („Serce miłości”, „Ostatnia rodzina”) Dario Oliveira – współdyrektor i dyrektor artystyczny Festiwalu Porto/Post-Doc Frank Piasecki-Poulsen – scenarzysta i reżyser („Krew w twoim telefonie”) Magnus von Horn – reżyser filmowy i scenarzysta („Intruz”)


KO NKU RSY

KO N K U RS

Nagroda Amnesty International Polska Amnesty International Poland Award

69 MINUT Z 86 DNI 69 Minutes of 86 Days Norwegia/Norway, 2017, 70 min., reż./dir.: Egil Håskjold Larsen czytaj → s. 22

PO DRUGIEJ STRONIE DRZWI The Other Side of Everything Serbia, Francja, Katar/Serbia, France, Qatar, 2017, 100 min., reż./dir.: Mila Turajlic czytaj → s. 45

A W ODDALI UJADAŁY PSY The Distant Barking of Dogs Dania, Szwecja, Finlandia/Denmark, Sweden, Finland, 2017, 90 min., reż./dir.: Simon Lereng Wilmont czytaj → s. 26

POETKA Z ARABII The Poetess Niemcy/Germany, 2017, 90 min., reż./dir.: Stefani Brockhaus, Andreas Wolff czytaj → s. 33

CZERWONA DUSZA The Red Soul Holandia/The Netherlands, 2017, 90 min., reż./dir.: Jessica Gorter czytaj → s. 26

SILAS Silas Kanada, RPA, Kenia/Canada, South Africa, Kenya, 2017, 80 min., reż./dir.: Anjali Nayar, Hawa Essuman czytaj → s. 36

DLA AHKEEMA For Ahkeem USA/USA, 2017, 90 min., reż./dir.: Jeremy S. Levine, Landon Van Soest czytaj → s. 32

WĘDRÓWKI LUDÓW Human Flow Niemcy/Germany, 2017, 140 min., reż./dir.: Ai Weiwei czytaj → s. 30

DUCHY WOJNY DOMOWEJ Silence of Others USA, Hiszpania/USA, Spain, 2018, 95 min., reż./dir.: Almudena Carracedo, Robert Bahar czytaj → s. 45

W tegorocznym konkursie filmów o prawach człowieka reżyserowi zwycięskiego filmu jury przyzna nagrodę w wysokości 3 000 euro. During this year’s Amnesty International Award competition for films on human rights issues, the jury will award the best film with 3 000 euros. J U RY

Mirosław Chojecki – producent filmowy i wykładowca Collegium Civitas Draginja Nadaždin – dyrektorka Amnesty International Polska Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy „Gazety Wyborczej”

WIELEBNY W. The Venerable W. Francja, Szwajcaria/France, Switzerland, 2017, 100 min., reż./dir.: Barbet Schroeder czytaj → s. 28

KOBIETA W NIEWOLI A Woman Captured Węgry, Niemcy/Hungary, Germany, 2017, 89 min., reż./dir.: Bernadett Tuza-Ritter czytaj → s. 23 MR. GAY SYRIA Mr. Gay Syria Francja, Turcja, Niemcy/France, Turkey, Germany, 2017, 84 min., reż./dir.: Ayse Toprak czytaj → s. 33

8 J U RY

Dorota Masłowska – pisarka, dramaturgistka Katarzyna Nosowska – piosenkarka, autorka tekstów Łukasz Ronduda – reżyser, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

KO N K U RS

Nagroda Nos Chopina

CO MP E T IT IO NS

Chopin’s Nose Award

Podczas tegorocznego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity po raz kolejny zostanie przyznana nagroda Nos Chopina i 2 000 euro dla najlepszego filmu o muzyce i sztuce. Fundatorem Nagrody Nos Chopina jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. This year’s Millennium Docs Against Gravity Film Festival will once again hold a competition for the best documentary on music and art. The winning film will receive the Chopin’s Nose Award and 2 000 euros. The award is funded by the National Film Archive – Audiovisual Institute.

78/52 78/52 USA/USA, 2017, 91 min., reż./dir.: Alexandre O. Philippe czytaj → s. 54 GRACE JONES Grace Jones – Bloodlight and Bami Irlandia, Wlk. Brytania/Ireland, UK, 2017, 116 min., reż./dir.: Sophie Fiennes czytaj → s. 18 KSIĄŻĘ I DYBUK The Prince and the Dybbuk Polska, Niemcy/Poland, Germany, 2017, 82 min., reż./dir.: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski czytaj → s. 54 LOVE EXPRESS. ZAGINIĘCIE WALERIANA BOROWCZYKA Love Express. The Dissapperance of Walerian Borowczyk Poland/Polska, 2018, 72 min., reż./dir.: Kuba Mikurda czytaj → s. 54

LUBOW – MIŁOŚĆ PO ROSYJSKU Lyubov – Love in Russian Szwecja/Sweden, 2017, 89 min., reż./dir.: Staffan Julén czytaj → s. 19 POLAROID. BŁYSKAWICZNE SPEŁNIENIE MARZEŃ Instant Dreams Holandia/The Netherlands, 2017, 91 min., reż./dir.: Willem Baptist czytaj → s. 17 RAGHU RAI, PORTRET NIEPOZOWANY Raghu Rai, an Unframed Portrait Indie, Finlandia, Norwegia/India, Finland, Norway, 2017, 55 min., reż./dir.: Avani Rai czytaj → s. 19 SLEAFORD MODS: SZTUKA KRYZYSU Bunch of Kunst – A Film about Sleaford Mods Niemcy/Germany, 2017, 103 min., reż./dir.: Christine Franz czytaj → s. 20 ZAMKNIJ SIĘ I GRAJ NA PIANINIE Shut Up and Play the Piano Niemcy, Wlk. Brytania/Germany, UK, 2018, 82 min., reż./dir.: Philipp Jedicke czytaj → s. 22


KO NKU RSY KO N K U RS

„Odcienie wolności” “Shades of Freedom” Discovery Poland, Millennium Docs Against Gravity Film Festival and the National Film Archive – Audiovisual Institute invited filmmakers – professional and amateur alike – to take part in a competition inspired by the 100th anniversary of Poland’s regaining of independence. The theme of the competition – shades of freedom – encouraged the free interpretation of the term „freedom.” From the short documentaries sent to the jury, the jury chose 12. Among them, the winners will be chosen. The founder of the Grand Prix Discovery (PLN 10,000) is Discovery Poland. The FINA Grand Prix (PLN 10,000) was funded by the National Film Archive – Audiovisual Institute. The value of the Audience Award (voting takes place by means of the website odcieniewolnosci.pl) is PLN 5,000. The best films will be broadcasted on Discovery Channel and during the Millennium Docs Against Gravity Film Festival in 24 cities (Warsaw, Wrocław, Gdynia, Lublin, Bydgoszcz and 19 cities where the Weekend with the 15th Millennium Docs Against Gravity Film Festival will be held).

J U RY

Artur Liebhart – prezes Against Gravity i przewodniczący Jury Dorota Żurkowska–Bytner – SVP Country Manager Discovery w Polsce Dariusz Wieromiejczyk – dyrektor Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego Paweł Łoziński – reżyser, operator i producent filmów dokumentalnych Robert Gliński – reżyser, scenarzysta, producent, wykładowca na Wydziale Reżyserii PWSFTviT w Łodzi

9

CO MP E T IT IO NS

Discovery Polska, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprosili twórców – profesjonalistów i amatorów – do wzięcia udziału w konkursie inspirowanym 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat konkursu – odcienie wolności – zachęcał do swobodnej interpretacji „wolności”. Z nadesłanych krótkometrażowych filmów dokumentalnych jury wybrało 12. Spośród nich wybrani zostaną laureaci. Fundatorem Grand Prix Discovery (10 000 zł) jest Discovery Polska. Nagrodę Grand Prix FINA (10 000 zł) ufundowała Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Wartość Nagrody Publiczności (głosowanie odbywa się za pomocą strony odcieniewolnosci.pl) to 5 000 zł. Najlepsze filmy zostaną wyemitowane na antenie Discovery Channel i podczas Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity w 24 miastach (Warszawa, Wrocław, Gdynia, Lublin, Bydgoszcz oraz 19 miast, w których odbędzie się Weekend z 15. Festiwalem Filmowym Millennium Docs Against Gravity).


KO NKU RSY

CZASÓWKA. PRÓBA CHARAKTERU Time Trial Wlk. Brytania/UK, 2017, 81 min., reż./dir.: Finlay Pretsell czytaj → s. 32

KO N K U RS

Nagroda Czytelników „Co Jest Grane 24”

CZŁOWIEK DELFIN Dolphin Man Grecja, Kanada, Francja, Japonia/Greece, Canada, France, Japan, 2017, 80 min., reż./dir.: Lefteris Charitos czytaj → s. 32

W TENISIE LOVE ZNACZY ZERO Love Means Zero USA/USA, 2017, 89 min., reż./dir.: Jason Kohn czytaj → s. 34 WESTWOOD: PUNKÓWA, IKONA, AKTYWISTKA Westwood: Punk, Icon, Aktivist Wlk. Brytania/UK, 2018, 78 min., reż./dir.: Lorna Tucker czytaj → s. 21

EKS-SZAMAN Ex-Shaman Brazylia/Brazil, 2018, 80 min., reż./dir.: Luiz Bolognesi czytaj → s. 51

"Co Jest Grane 24" Readers’ Choice Award

„Co Jest Grane 24” – cotygodniowy magazyn kulturalny „Gazety Wyborczej” o najważniejszych wydarzeniach w twoim mieście. W tym roku po raz drugi zostanie przyznana Nagroda Czytelnikow „Co Jest Grane 24”. Widzowie festiwalu w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i Lublinie zagłosują za pomocą kart do głosowania na swoj ulubiony film spośrod 9 tytułow przedstawiających rozmaite zjawiska popkulturowe, ale i poważniejsze tematy. Reżyser zwycięskiego filmu otrzyma statuetkę oraz 1 000 euro. “Co Jest Grane 24” is the weekly supplement to “Gazeta Wyborcza” covering the most important cultural events in your city. This year, the “Co Jest Grane 24” Readers’ Choice Award will be granted for the second time. Festival viewers in Warsaw, Wrocław, Gdynia and Lublin can choose their favorite film among 9 titles presenting various popculture phenomena, but also serious topics. The director of the winning film will also receive 1 000 euros.

FILM O NICZYM In Praise of Nothing Serbia, Chorwacja, Francja/Serbia, Croatia, France, 2017, 78 min., reż./dir.: Boris Mitic czytaj → s. 14 GDY NADEJDZIE WOJNA When The War Comes Czechy, Chorwacja/Czech Republic, Croatia, 2018, 76 min., reż./dir.: Jan Gebert czytaj → s. 45 GRACE JONES Grace Jones – Bloodlight and Bami Irlandia, Wlk.Brytania/Ireland, UK, 2017, 116 min., reż./dir.: Sophie Fiennes czytaj → s. 18 TWARZE, PLAŻE Faces Places Francja/France, 2017, 90 min., reż./dir.: Agnès Varda, JR czytaj → s. 30

10 J U RY

Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Marta Dymek – weganka, blogerka i pisarka kulinarna Dariusz Gatkowski – ekspert z WWF Polska

KO N K U RS

Green Warsaw Award

CO MP E T IT IO NS

Green Warsaw Award

Podczas tegorocznego Festiwalu Millennium Docs Againt Gravity po raz kolejny zostanie przyznana nagroda Green Warsaw Award i 3 000 euro dla najlepszego filmu o tematyce ekologicznej. Fundatorem nagrody jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Nagrodzie Green Warsaw Award towarzyszy na Festiwalu sekcja filmowa Klimat na zmiany. This year the Millennium Docs Against Gravity Film Festival will yet again hand out the Green Warsaw Award to the best ecology-theme movie. The winner will receive 3 000 euros. The award is funded by the Municipal Office of the Capital City of Warsaw. The Green Warsaw Award is accompanied by the “Climate for Change” section of the festival.

SILAS Silas Kanada, RPA, Kenia/Canada, South Africa, Kenya, 2017, 80 min., reż./dir.: Anjali Nayar, Hawa Essuman czytaj → s. 36

STAJĄC SIĘ ZWIERZĘCIEM Becoming Animal Wlk. Brytania, Szwajcaria/UK, Switzerland, 2018, 78 min., reż./dir.: Emma Davie, Peter Mettler czytaj → s. 36

NIEWYGODNA PRAWDA 2 Inconvenient Sequel: Truth to Power USA/USA, 2017, 87 min., reż./dir.: Bonie Cohen, Jon Shenk czytaj → s. 35

ZIELONE KŁAMSTWA Green Lie Austria/Austria, 2017, 93 min., reż./dir.: Werner Boote czytaj → s. 37

NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ No Man is an Island Francja/France, 2017, 96 min., reż./dir.: Dominique Marchais czytaj → s. 35 PRADAWNY LAS The Ancient Woods Litwa, Estonia, Germany/Lithuania, Estonia, Germany, 2017, 85 min., reż./dir.: Mindaugas Survila czytaj → s. 35 SAMOTNA WALKA THOMASA REIDA The Lonely Battle of Thomas Reid Irlandia/Ireland, 2017, 85 min., reż./dir.: Feargal Ward czytaj → s. 34

ZJADANIE ZWIERZĄT Eating Animals USA/USA, 2017, 94 min., reż./dir.: Christopher Quinn czytaj → s. 37 ZNIKAJĄCA WYSPA Anote’s Ark Kanada/Canada, 2017, 77 min., reż./dir.: Matthieu Rytz czytaj → s. 37


KO N K U RS

Nagroda Miesięcznika „Zwierciadło” dla Najlepszego Filmu o Tematyce Psychologicznej “Zwierciadło” Magazine’s Award for the Best Film on Psychology

W tym roku na Festiwalu po raz kolejny przyznana zostanie Nagroda Miesięcznika „Zwierciadło” w wysokości 1 000 euro dla najlepszego filmu o tematyce psychologicznej. „Zwierciadło” to magazyn, który wiele miejsca i uwagi poświęca szukaniu wewnętrznej równowagi i siły w walce o siebie. Wspiera swoich czytelników w najtrudniejszych wyborach, namawiając do życia w zgodzie ze sobą. W ten właśnie sposób żyją także bohaterowie nominowanych filmów, spośród których wyłoniony zostanie laureat tej nagrody. This year, yet again “Zwierciadło” magazine will grant its award for the best film on psychological matters. The director of the winning film will receive 1 000 euro. “Zwierciadło” is a magazine focused on finding inner balance and strength in fighting for oneself. It supports its readers in their most difficult choices, convincing them to live in harmony with one other. This is how the heroes of the nominated films act, and amongst these inspiring characters the winner of the award will be selected.

ALICJA Alicia Holandia/The Netherlands, 2017, 93 min., reż./dir.: Maasja Ooms czytaj → s. 23 BEZ WYTCHNIENIA Unrest USA/USA, 2017, 97 min., reż./dir.: Jennifer Brea czytaj → s. 23

PRZERWANE DZIECIŃSTWO Primas Kanada, Argentyna/Canada, Argentina, 2017, 95 min., reż./dir.: Laura Bari czytaj → s. 25

KO NKU RSY

PANI FANG Mrs. Fang Chiny, Francja, Niemcy/China, France, Germany, 2017, 86 min., reż./dir.: Wang Bing czytaj → s. 25

RODZINA The Family Słowenia, Austria/Slovenia, Austria, 2017, 104 min., reż./dir.: Rok Biček czytaj → s. 25 SINGIELKI Singled Out Hiszpania, Turcja/Spain, Turkey, 2017, 80 min., reż./dir.: Ariadna Relea, Mariona Guiu czytaj → s. 50 SZUKAJĄC JEZUSA Looking for Jesus Polska/Poland, 2018, 73 min., reż./dir.: Katarzyna Kozyra czytaj → s. 49

CALL ME TONY Call Me Tony Polska/Poland, 2017, 63 min., reż./dir.: Klaudiusz Chrostowski czytaj → s. 48 OBCY W SIECI The Stranger Dania/Denmark, 2017, 104 min., reż./dir.: Nicole Nielsen Horanyi czytaj → s. 24

11 J U RY

KO N K U RS

Nagroda Akademii Dokumentalnej Documentary Academy Award

Po raz kolejny na festiwalu Millennium Docs Against Gravity zostanie przyznana Nagroda Akademii Dokumentalnej. Międzypokoleniowe Jury Akademii Dokumentalnej, składające się z uczniów liceów, współpracujących z Akademią Dokumentalną oraz uczestniczek programu Archipelag Pokoleń, wybierze najlepszy film. This year during the Millennium Docs Against Gravity Film Festival an award from the Documentary Academy will be presented yet again. A cross-generational Jury of the Documentary Academy will choose the best medium-length film.

A W ODDALI UJADAŁY PSY The Distant Barking of Dogs Dania, Szwecja, Finlandia/Denmark, Sweden, Finland, 2017, 90 min., reż./dir.: Simon Lereng Wilmont czytaj → s. 26

GURRUMUL Gurrumul Australia/Australia, 2017, 96 min., reż./dir.: Paul Damien Williams czytaj → s. 18

BUDDA, NASTOLATKI I PIŁKA NOŻNA The Next Guardian Węgry, Bhutan/Hungary, Bhutan, 2017, 74 min., reż./dir.: Dorottya Zurbó, Arun Bhattarai czytaj → s. 37

OJCZULEK JOE I LEW Paa Joe and The Lion Wlk.Brytania/UK, 2016, 73 min., reż./dir.: Benjamin Wigley czytaj → s. 16

DLA AHKEEMA For Ahkeem USA/USA, 2017, 90 min., reż./dir.: Jeremy S. Levine, Landon Van Soest czytaj → s. 32

ROK NADZIEI A Year of Hope Dania, Holandia/Denmark, The Netherlands, 2017, 84 min., reż./dir.: Mikala Krogh czytaj → s. 49

DZIECIŃSTWO Childhood Norwegia/Norway, 2017, 90 min., reż./dir.: Margreth Olin czytaj → s. 30

ZJADANIE ZWIERZĄT Eating Animals USA/USA, 2017, 94 min., reż./dir.: Christopher Quinn czytaj → s. 37

DZIECKO CISZY Deaf Child Holandia/The Netherlands, 2017, 72 min., reż./dir.: Alex de Ronde czytaj → s. 49

CO MP E T IT IO NS

Justyna Cozac, Filip Chołodowski, Elżbieta Golińska, Krystyna Jedlińska, Szymon Klimczewski, Delfina Kotlińska, Julia Kuryłek, Olimpia Pokora, Dorota Rożek, Alina Rudnicka, Kacper Senkowski, Grażyna Słomka, Aneta Zdziech


KO NKU RSY

KO N K U RS

Nagroda Miesięcznika „Focus” dla Największej Osobowości Festiwalu “Focus” Magazine Award for the Greatest Personality of the Festival

KO N K U RS

Nagroda Dokumentalna Warszawy W tym roku po raz kolejny zostanie przyznana Nagroda Miesięcznika „Focus” dla Największej Osobowości Festiwalu. Nagrodę otrzyma Bjarke Ingels, bohater filmu WIELKA ARCHITEKTURA w reżyserii Kaspara Astrupa Schrödera. Przypominająca stok narciarski elektrownia, interaktywne centrum rozrywki zbudowane jak dom z klocków Lego czy nowe wieże World Trade Center – to tylko niektóre z projektów Bjarke Ingelsa, jednego z najciekawszych architektów naszych czasów, okrzykniętego w 2011 r. przez „The Wall Street Journal” Innowatorem Roku w dziedzinie architektury.

This year we will also see the “Focus” Magazine Award for the Greatest Personality of the Festival being given out by journalists of “Focus” monthly. During this edition the award will go to Bjarke Ingels from the film BIG TIME by Kaspar Astrup Schröder. A power plant resembling a ski slope, an interactive leisure centre built like a Lego house or the new Twin Towers – these are just some of starchitect Bjarke’s projects. According to The Wall Street Journal Bjarke Ingels has ‘rapidly become one of the design world’s biggest stars’ and his name recently appeared in TIME’s 100 Most Influential People.

12

KO N K U RS

Nagroda VRsawa dla Najlepszego Filmu w Technologii VR (Virtual Reality)

CO MP E T IT IO NS

VRsawa Award

W tym roku po raz pierwszy widzowie będą mogli zagłosować na swój ulubiony film w technologii VR. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania. Zwycięzca plebiscytu publiczności otrzyma Nagrodę VRsawa w wysokości 1000 euro, ufundowaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

This year, for the first time, viewers will be able to vote for their favorite film in VR technology. The voting will take place by means of voting cards. The winner will receive the VRsawa Award in the amount of EUR 1,000, funded by the Municipal Office of the Capital City of Warsaw.

Warsaw Documentary Award

Jak co roku, widzowie Festiwalu Millennium Docs Against Gravity wybiorą najlepszy film oraz przyznają nagrodę publiczności, czyli Nagrodę Dokumentalną Warszawy. Wysokość nagrody to 2 000 euro, ufundowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. W konkursie biorą udział wszystkie filmy prezentowane w programie Festiwalu. Każdy widz może głosować i być jurorem Festiwalu Millennium Docs Against Gravity! Aby chronić naszą planetę przed zbędnym wycinaniem drzew, postanowiliśmy, że kuponem do głosowania będzie bilet na film. Na jego odwrocie znajduje się skala 1–4. Aby ocenić film, wystarczy po wyjściu z sali kinowej naderwać na bilecie wybraną ocenę oraz wrzucić bilet do urny oznaczonej napisem „Nagroda Dokumentalna Warszawy przyznawana przez publiczność Festiwalu Millennium Docs Against Gravity”. Jeśli projekcja zawierała 2 filmy, należy wpisać ich tytuły (lub pierwsze wyrazy tytułów) oraz cyfry od 1 do 4 oceniające każdy z filmów. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.docsag.pl This year, yet again the audience of the Millennium Docs Against Gravity Film Festival will vote for the best film, which will receive the viewers’ choice award: the Warsaw Documentary Award and 2 000 euros, funded by the Municipal Office of the Capital City of Warsaw. All films presented during the festival will compete for the Warsaw Documentary Award. Each of you can vote and be a festival jury member! To spare our forests, we have decided that this year your film ticket will also serve as your voting coupon, with a 1–4 scale printed on its back. To vote, just tear the ticket slightly in the space assigned to the mark of your choice and drop it in the designated box marked “Millennium Docs Against Gravity Film Festival Warsaw Documentary Award” located at the Kinoteka and Iluzjon movie theatres. If the screening featured 2 films, please write down their titles (or at least the first words of each title) on your voting coupon and grade each of them with a 1 to 4 mark. To find out more about the competition visit our website: www.docsag.pl


Gala wręczenia nagród 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity

KO NKU RSY

piątek, 18 maja | 20:00 | Teatr Studio

Po gali premierowy pokaz filmu GRACE JONES reż. Sophie Fiennes Friday, 18th of May | 8:00 p.m. | Teatr Studio The Award Gala of the 15th Millennium Docs Against Gravity Film Festival Premiere screening of GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI (dir. Sophie Fiennes) after the gala

18 maja w Teatrze Studio przyznane zostaną nagrody 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Po ceremonii zapraszamy na pokaz filmu Sophie Fiennes GRACE JONES.

The Award Gala of the 15th Millennium Docs Against Gravity Film Festival will be held on the 18th of May at the Teatr Studio. After the ceremony, we will present GRACE JONES: BLOODLIGHT AND BAMI, a film by Sophie Fiennes.

13

MAMY TO WSZYSTKO!

ZA DARMO, BEZ REKLAM

ninateka.pl

CO MP E T IT IO NS

DOKUMENTY, SPEKTAKLE, KONCERTY, FABUŁY, EKSPERYMENTY, PUBLICYSTYKA


Fetysze i kultura SEKCJA:

FILM O NICZYM

In Praise of Nothing Serbia, Chorwacja, Francja/Serbia, Croatia, France, 2017, 78 min., reż./dir.: Boris Mitic 10.05 20:30 Kinoteka 1 + Gala otwarcia 12.05 20:15 Kinoteka 3 + spotkanie z reżyserem 13.05 19:30 Iluzjon Stolica + spotkanie z reżyserem

SE KCJA

Fetysze i kultura Fetish and Culture

Sekcja Fetysze i kultura to zbiór filmów, które poprzez przedstawienie szczególnych – czasem dziwacznych, ale zawsze budzących emocje – zjawisk życia społecznego obrazują dzisiejszą rzeczywistość. Co fetysze mówią o współczesnej kulturze?

These films reveal specific – sometimes eccentric – social life phenomena which can cause quite a stir, presenting as a result modern day life.

HATSUNE MIKU – ŚWIAT NALEŻY DO MNIE The World is Mine

QUEERAMA

Patronem sekcji jest

Jak pokazać cokolwiek bez jednoczesnego portretowania gadających głów, analiz eksperckich, efektów specjalnych, kulturowych paraleli czy nagłych zwrotów akcji? Tym trudniejsze okazuje się pytanie jak – stosując podobne ograniczenia – pokazać Nic? Film to seria krótkich, głównie statycznych ujęć nakręconych przez 62 operatorów (m.in. Vitalija Mansky’ego i Michaela Glawoggera) w 70 krajach, na których widać lub czuć tytułowe Nic. Widz doświadcza pozytywnego potencjału Niczego na swój indywidualny sposób, poprzez czystą kinową przyjemność. A satirical documentary parable about Nothing, in which Nothing, tired of being misunderstood, runs away from home and comes to address us for the first and the last time. Researched through 20.000 pages of the most eclectic bibliography ever used in a documentary film, shot over 8 years by 62 cinematographers in 70 countries; scored by cabaret grandmasters Pascal Comelade and the Tiger Lillies; narrated – in simple childlike verse – by Iggy Pop.

14

Izrael/Israel, 2017, 68 min., reż./dir.: Ann Oren

FI L MY

FI LM S

12.05 13.05 15.05 17.05

21:15 21:00 22:00 14:45

Iluzjon Mała Czarna Luna B Kinoteka 7 Luna A

Hatsune Miku to najbardziej znana wirtualna piosenkarka na świecie. Choć nie istnieje naprawdę, sprzedaje płyty w milionach egzemplarzy, zrzesza ogromny fandom w Japonii, a na Zachodzie koncertuje też jako support Lady Gagi. Stworzona przez Vocaloid na bazie technologii syntezy śpiewu, pozwala każdemu użytkownikowi komponować własne melodie i pisać słowa. W jej postać próbuje wcielić się za sprawą cosplayingu Ann Oren, izraelska artystka wizualna. Oren chce zrozumieć, jaka tożsamość wytwarza się na styku fetyszystycznych fantazji, popkulturowego banału i wirtualnej rzeczywistości. In cosplay of the Japanese cyber diva Hatsune Miku, the director moves to Tokyo and enters the Miku fan world. Hatsune Miku is a synthesizer software, a diva generated by her own fans.

Queerama Wlk. Brytania/UK, 2017, 70 min., reż./dir.: Daisy Asquith 14.05 15:15 Luna A 17.05 19:00 Luna B 19.05 21:45 Kinoteka 3

+ debata

Film stworzony z materiałów archiwalnych, znajdujących się w zbiorach Brytyjskiego Instytutu Filmowego. W 1919 roku w filmie „Different From the Others” pokazano pierwszy nieheteroseksualny związek. Film Daisy Asquith przedstawia, jak przez stulecie ewoluowały lęki i nadzieje społeczności LGBTQI w Wielkiej Brytanii. W mało znanych kronikach filmowych, przez filmy amatorskie aż po filmy fabularne, uwidacznia się szeroki wachlarz stylów życia, różnorodnych relacji, pragnień i świadectw homoseksualnych mężczyzn i kobiet. Mining the jewels of the BFI archive, Queerama tells the story of an extraordinary century of gay experiences.

QUEERCORE: PUNKOWA REWOLUCJA

Queercore: How to Punk a Revolution Niemcy/Germany, 2017, 83 min., reż./dir.: Yony Leyser 14.05 21:15 Luna B 18.05 21:30 Luna A

Queerowa scena punk objawiła się światu w połowie lat 80. XX wieku. Tak naprawdę queer punk – określane mianem „queercore” – stworzyła dwójka Kanadyjczyków: Bruce LaBruce i G.B. Jones. Ich wpływ na muzykę punk, kino oraz sztukę jest dziś nie do przecenienia. A odwaga i zuchwałość politycznych i kontrkulturowych działań miały kluczowe znaczenie dla ukształtowania praw LGBT w postaci, jaką obecnie znamy w zachodnich społeczeństwach. Come, join us on a wild, excessive ride with some queer rebels, through the 1980s and 1990s – alongside handmade magazines, teenage angst, raunchy rock shows and experimental porn. Before Internet fact-checking, when punk was a way of life...


Fetysze i kultura SEKCJA:

MANTRA – WSPÓLNE ŚPIEWANIE Mantra – Sound into Silence Hiszpania/Spain, 2017, 85 min., reż./dir.: Georgia Wyss 12.05 16:30 Kinoteka 2 + warsztat 16.05 15:15 Kinoteka 2 19.05 19:15 Iluzjon Mała Czarna

We Margiela Holandia/The Netherlands, 2017, 100 min., reż./dir.: Menna Laura Meijer

14.05 19:00 Kinoteka 7 16.05 14:00 Luna A 18.05 21:00 Luna B

Belg Martin Margiela to jeden z najbardziej wziętych, kontrowersyjnych i tajemniczych współczesnych projektantów. Założony przez niego dom mody Maison Margiela to nietuzinkowy kolektyw artystyczny, który zaskakuje niebanalnym podejściem do ubrań łamiących powszechnie obowiązujące trendy. Znakiem rozpoznawczym są tu asymetryczne, obszerne formy, pop-artowe dodatki i nietuzinkowe wzory ubrań przeczące zasadom logiki i grawitacji. Margiela nie lubi rozgłosu, nie pozwala się fotografować, przez wiele lat nie funkcjonował w mediach i nie pokazywał się publicznie. Film przedstawia historię Maison Margiela.

Poznajemy projektantów, modeli, pracowników fabryki i innych współpracowników nietuzinkowego domu mody.

+ debata

“We Margiela” tells the untold story of the enigmatic and singular fashion house Maison Martin Margiela.

15

FI LM S

“Mantra – Sounds into Silence” is a feature-length documentary that explores the musical and social phenomenon of chant and response meditation.

MY, MARGIELA

FI L MY

Medytować można w różny sposób, ale szczególnie przydatna w dzisiejszych czasach jest medytacja z mantrą. Transcendentalna wibracja dźwiękowa pomaga wyzwolić nasz umysł i wznieść go ponad materialny wymiar. Mantry nie da się wymyślić, bo jest przekazywana z pokolenia na pokolenie przez mistrzów medytacji. Film opowiada o coraz popularniejszym ostatnio zjawisku Mantra Music Session, czyli tzw. Kirtan, badając ten nowy muzyczny fenomen oraz zgłębiając jego historię i rolę, jaką pełni.


Fetysze i kultura SEKCJA:

MASZYNA DO PISANIA

California Typewriter USA/USA, 2016, 104 min., reż./dir.: Doug Nichol 13.05 16:30 Luna A 16.05 16:00 Kinoteka 1 19.05 17:30 Luna B

Czy jest coś ważniejszego dla światowej literatury niż maszyna do pisania? Czy istnieje bardziej romantyczny obraz pisarza niż zamyślona postać pochylająca się z pasją nad tym narzędziem pracy? Film przedstawia bogatą kolekcję sprawdzonych i znanych maszyn do pisania, starannie wyselekcjonowanych pod kątem marki i historii, jak również artystów, pisarzy i kolekcjonerów, którzy pozostają niezłomnie lojalni wobec tego urządzenia. Wśród nich są Tom Hanks, John Mayer, David McCullough, Sam Shepard i wielu innych zapaleńców, którzy doceniają uroki starej technologii i nie mają zamiaru łatwo o niej zapomnieć. „California Typewriter” is a story about people whose lives are connected by typewriters. The film is a meditation on creativity and technology featuring Tom Hanks, John Mayer, Sam Shepard, David McCullough and others.

FI L MY

FI LM S

16

OJCZULEK JOE I LEW

Paa Joe and The Lion Wlk. Brytania/UK, 2016, 73 min., reż./dir.: Benjamin Wigley 16.05 13:00 Kinoteka 3 17.05 19:00 Iluzjon Mała Czarna 19.05 12:45 Kinoteka 2

Joseph Ashong jest obecnie najbardziej znanym przedstawicielem kultywowanej od lat 50. XX wieku ghańskiej tradycji tworzenia „fantazyjnych trumien”. Towarzyszymy w jego podróży do Wielkiej Brytanii. Ma wykonać trumnę w kształcie lwa, a następnie wziąć udział w performansie nawiązującym do rytuałów pogrzebowych w Ghanie. A warm and inspiring story about father and son taking a journey to bring their art and tradition to Europe and rebuild their business before Paa Joe’s name disappears like his thousands of coffins that lie deep below the African soil.

TURYŚCI

Tourists Polska/Poland, 2017, 72 min., reż./dir.: Mateusz Romaszkan, Marta Wójtowicz-Wcisło 12.05 17:30 Luna A 17.05 19:00 Kinoteka 1 + spotkanie 20.05 20:00 Iluzjon Mała Czarna

Rozważania nad ludzkim dążeniem do zbadania tego, co egzotyczne: połączenie amatorskiego materiału filmowego ze stworzoną na potrzeby filmu eksperymentalną ścieżką dźwiękową techno. Podążamy za grupą turystów, którzy dzielą się osobistymi nagraniami wideo z egzotycznych miejsc, takich jak: Indie, Kuba, Etiopia, etc. Czy możemy poznać przedstawicieli odległych kultur? Czy porozumienie między nami jest możliwe? Czy turystyka jest zagrożeniem dla krajów uboższych, czy może jest to wciąż tylko system podróżowania? Film jest próbą zrozumienia ludzi, którzy decydują się szukać relacji ze światem w ramach przyjętej struktury – turystyki. A consideration on the human quest to explore the Exotic, constructed from amateur tourist footage and set to an original experimental techno score.


Fetysze i kultura Infinite Football Rumunia/Romania, 2018, 70 min., reż./dir.: Corneliu Porumboiu

SEKCJA:

W OTCHŁANI FUTBOLU

13.05 15:15 Luna B 17.05 14:45 Kinoteka 1 19.05 12:00 Kinoteka 1

POKOLENIE PIENIĄDZA

Generation Wealth USA/USA, 2018, 108 min., reż./dir.: Lauren Greenfield

Witajcie w świecie najbogatszych, gdzie pieniądze nie są problemem, ale bogactwo ma bardzo wysoką cenę. To świat 1 procenta ludzi na Ziemi. Amerykańska fotograf i filmowiec Lauren Greenfield od 25 lat analizuje idee pieniędzy, bogactwa i ludzi, którzy chcą żyć luksusowo. Po studiach postanowiła zgłebić ideę „amerykańskiego snu”, portretując aparatem fotograficznym tych, którzy dążą do bogactwa wierząc, że najważniejszy w życiu jest niczym nieograniczony i nieskrępowany materializm. Intrygujący i miejscami zabawny film jest kulminacją jej życiowego projektu. Pojawia się

12.05 14.05 15.05 17.05 20.05

20:45 12:15 19:00 15:00 19:00

Kinoteka 4 Kinoteka 2 Kinoteka 7 Luna B Luna A

+ debata

w epoce, gdy społeczna nierówność osiąga swoje apogeum, a prezydent USA jest uosobieniem narcyzmu, próżności i bogactwa. “Generation Wealth” is the fruition of a 25 year documentary inquiry into what has been called “the influence of affluence”. In the era when Donald Trump becomes president, Lauren Greenfield’s film is an exploration of the aspiration for wealth.

Dla niektórych piłka nożna to kwestia życia i śmierci. Znajomy reżysera – Laurentiu Ginghină podchodzi do sprawy wyjątkowo poważnie. Piłka musi być zmodyfikowana, usprawniona, wolna od ograniczeń i kontuzji. Laurentiu postrzega siebie jako rewolucjonistę futbolu, chcącego ulepszyć grę, którą uważa za piękne, ale niedoskonałe zjawisko. I choć doznał urazu w erze Ceauşescu, a swoje teorie rozwinął w latach 90. XX wieku, to on i jego niespełniona idee są satyrycznym obrazem współczesnej Rumunii, obracającej się wokół własnej osi, a mającej nadzieję na lepszy los. Last fall, a good childhood friend of mine, Florin, told me that his brother, Laurențiu, invented a new sport by changing the rules of the football game. One month later I went to my hometown, Vaslui, with a small film crew, to learn more about the new sport…

17

WSPÓŁCZESNY MĘŻCZYZNA

A Modern Man Dania, Niemcy/Denmark, Germany, 2017, 84 min., reż./dir.: Eva Mulvad

Holandia/The Netherlands, 2017, 91 min., reż./dir.: Willem Baptist

Film ilustruje magię polaroidów, a także ich rolę i znaczenie w świecie popkultury i społeczeństwie. Reżyser zabiera nas w niesamowitą podróż do nieistniejącego już dziś świata fotografii, pokazując kilka powiązanych z nim wyjątkowych osób, które właśnie za pomocą aparatu Polaroida próbują uchwycić ważne dla siebie, unikalne momenty w życiu.

14.05 15.05 17.05 19.05

20:30 18:30 13:15 12:00

Kinoteka 1 Kinoteka 3 Kinoteka 4 Kinoteka 3

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

“Instant Dreams” is a feature documentary by Willem Baptist about the fascination and love for Polaroids.

Charlie Siem to idealny współczesny mężczyzna. Światowej sławy skrzypek i przystojny model Armaniego w jednym. Podróżuje, koncertuje w najlepszych miejscach na świecie, pracuje jako model dla wiodących domów mody. Jest bogaty, ludzie patrzą na niego z zachwytem, a media określają „skrzypcową gwiazdą rocka”. Z pozoru jego życie wydaje się idealne, ale perfekcjonizm ma też swoją cenę. W życiu nastawionej na bycie celebrytą gwiazdy jedyny luksus, na który nie może sobie pozwolić, to partnerzy życiowi i przyjaciele. Czy rzeczywiście Charlie tego potrzebuje, skoro z pozoru ma już wszystko? “A Modern Man” is a film about a man who on the surface has everything: he is beautiful, rich and talented. He has a fan group, a fast car, and an invaluable violin. He is always on the move, and he definitely never settles for second best.

FI LM S

POLAROID. BŁYSKAWICZNE SPEŁNIENIE MARZEŃ Instant Dreams

+ spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką + debata

FI L MY

11.05 19:00 Kinoteka 4 12.05 14:15 Kinoteka 4 16.05 20:00 Kinoteka 7


Fetysze i kultura  |  Muza i wena SEKCJA:

ZABAWY MĘŻCZYZN

Playing Man Słowenia, Chorwacja/Slovenia, Croatia, 2017, 60 min., reż./dir.: Matjaž Ivanišin 12.05 19:00 Iluzjon Stolica 18.05 19:15 Iluzjon Mała Czarna 20.05 21:30 Iluzjon Mała Czarna

Filmowa podróż do świata męskich zabaw, która jest zapisem ludzkich wyobrażeń o rozrywkach i ich tradycyjnych korzeniach.. To również analiza tradycji związanej ze słowem „zabawa” i różnymi jej formami oraz kulturowymi kontekstami. To także dynamiczna i pełna niespodzianek próba opisania męskiego świata, eksplorowania męskości i jej kontekstów oraz tworzenia homo politicus poprzez gry i zabawy. W czasach, gdy mężczyźni są zewsząd krytykowani, ten film łagodzi obyczaje, opowiadając o zabawie, jej pięknie i o mężczyznach, którzy biorą w niej udział. During the filming of a documentary on men and games, the film director falls into a creative crisis. He stops the production and starts instead to perceive his whole surrounding as one big act of playing. Memories from his childhood intertwine with images from the film and form an ode to the absurdity of a gesture.

SE KCJA

Muza i wena Muse and Inspiration

W tej sekcji filmowej przedstawiamy najciekawsze dzieła przedstawiające zarówno twórców świata popkultury, jak i artystów awangardowych. Jak co roku szczególną uwagę poświęcamy muzyce, ale nie brakuje także filmów przygląda­ jących się najznamienitszym postaciom świata literatury, fotografii, mody i architektury.

We present you the most interesting documentaries about artists – be it popculture or avant-garde. Traditionally we pay special attention to music, but also to photographers, fashion designers and architects.

18

GURRUMUL

Gurrumul Australia/Australia, 2017, 96 min., reż./dir.: Paul Damien Williams 12.05 14.05 18.05 20.05

GRACE JONES

FI L MY

FI LM S

Grace Jones: Bloodlight and Bami Irlandia, Wlk. Brytania/Ireland, UK, 2017, 116 min., reż./dir.: Sophie Fiennes

Grace Jones to ikona popkultury lat 70. i 80. XX wieku, piosenkarka, aktorka, modelka, symbol oryginalnego stylu i wyrafinowanego smaku oraz Nowego Jorku końca ubiegłego wieku. Podziwiana za wizualną stronę występów i szatę graficzną płyt, słynie z oryginalnego, androgynicznego wizerunku. Reżyserka stworzyła z życia Grace imponujące widowisko, ukazując zarówno fragmenty jej życia zawodowego, jak i prywatnego.

18.05 19.05 19.05 20.05

20:00 14:00 18:45 13:30

Teatr Studio Kinoteka 7 Luna A Kinoteka 7

+ Gala wręczenia nagród + spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką

“Grace Jones: Bloodlight and Bami” re-invents the music documentary as an electrifying journey through the performance, private and public worlds of pop cultural icon Grace Jones.

12:15 19:15 19:30 15:00

Kinoteka 4 Luna B Luna A Kinoteka 4

Geoffrey Gurrumul Yunupingu to zmarły rok temu znany aborygeński piosenkarz i muzyk tworzący w językach rdzennych mieszkańców Australii, zwany też „głosem rdzennych Australijczyków”. Ikona australijskiej muzyki, laureat wielu nagród, okrzyknięty przez krytyków artystą o „niepojętnie pięknym głosie”, wśród swoich fanów miał Eltona Johna, Stinga oraz Björk. Film jest portretem tej nietuzinkowej muzycznej osobowości. Kręcony na przestrzeni wielu lat i zakończony tuż przed śmiercią niewidomego muzyka w lipcu 2017 roku jest dokumentacją jego życia i kariery. Celebrated by audiences at home and abroad, indigenous artist Geoffrey Gurrumul Yunupingu was one of the most important and acclaimed voices to ever come out of Australia. Blind from birth, he found purpose and meaning through songs and music inspired by his community and country on Elcho Island in far North East Arnhem Land.


Muza i wena SEKCJA:

19

RAGHU RAI, PORTRET NIEPOZOWANY

Raghu Rai, an Unframed Portrait Indie, Finlandia, Norwegia/India, Finland, Norwey, 2017, 55 min., reż./dir.: Avani Rai

12.05 15.05 17.05 20.05

Pisząca po rosyjsku białoruska noblistka Swietłana Aleksijewicz, która sama do tej pory nie zajmowała się tematyką miłości, przeprowadziła szereg wywiadów z Rosjanami, by w filmowym kadrze uchwycić tę nieznaną część rosyjskiej duszy. W miejsce wielkich bohaterów Dostojewskiego i Tołstoja, Aleksijewicz wprowadza zwyczajnych emerytów, nowożeńców, fryzjerkę, etnolożkę, malarza, tłumaczkę i innych, którzy przeżyli miłość i dziś, starannie dobierając słowa, próbują opowiedzieć, czym było to doświadczenie. Dla „rosyjskiej duszy” miłość bowiem niemal nierozerwalnie wiąże się z cierpieniem.

Svetlana Alexievich, the 2015 Nobel-Prize winning Belarusian author whose oral histories have explored the psyche of the Russian people, is now working on a book about “the innermost nature of love”. Director Staffan Julén has been working with her to create a documentary that follows this journey, a close collaboration that is unique, giving an insight into a writing process that she has always protected and never let any outsider be part of.

Lyubov – Love in Russian Szwecja/Sweden, 2017, 89 min., reż./dir.: Staffan Julén

18:15 12:30 17:00 17:00

Kinoteka 7 Kinoteka 3 Iluzjon Mała Czarna Iluzjon Stolica + spotkanie

Filmowy portret znanego indyjskiego fotografa i fotoreportera Raghu Raia, protegowanego Henriego Cartier-Bressona, członka Magnum Photos. Reżyserka nie nakręciła filmu o słynnym ojcu, lecz stworzyła studium jego arcyciekawej osobowości. Udała się z nim w podróż do Kaszmiru, gdzie razem dokumentują otoczenie i siebie nawzajem, a w przerwach zastanawiają się nad życiem, polityką i rzemiosłem, które wykonują, co bogato ilustrowane jest materiałem z prywatnego archiwum Raghu Raia. To również portret relacji ojciec-córka, w której kamera okazuje się źródłem emocjonalnego spokoju i tarcia. An unframed portrait of Magnum photographer Raghu Rai and his 50-year-long journey capturing the stories of India. Raghu Rai’s stories told through the eyes of his own rebel daughter. Together they embark on a journey to militarised Kashmir.

FI LM S

LUBOW – MIŁOŚĆ PO ROSYJSKU

+ spotkanie

FI L MY

12.05 12:30 Kinoteka 7 14.05 18:30 Kinoteka 4 19.05 22:00 Kinoteka 1


Muza i wena SEKCJA:

REM KOOLHAAS – STARCHITEKT Rem USA, Holandia/USA, The Netherlands, 2016, 76 min., reż./dir.: Tomas Koolhaas 15.05 20:00 Luna A + spotkanie 16.05 14:15 Kinoteka 7 19.05 13:00 Iluzjon Mała Czarna

MATANGI / MAYA / M.I.A.

11.05 12.05 17.05 18.05 20.05

Budzi kontrowersje, jest niepokorna, balansuje na granicy dobrego smaku, a na scenie wykrzykuje kontrowersyjne teksty. Naczelna buntownicza branży muzycznej, na której płyty fani czekają z niecierpliwością. M.I.A., to wokalistka, kompozytorka i producentka, którą łączy wiele różnych gatunków, w tym hip-hop, ragga, dancehall i electro. Oparty na jej nigdy wcześniej nie pokazywanych materiałach archiwalnych, film jest intymnym portretem tej nietuzinkowej artystki pokazującym w jaki sposób wykorzystuje ona muzykę pop jako narzędzie polityczne i dlaczego tak bardzo zależy jej na byciu polityczną i społeczną outsiderką.

MATANGI / MAYA / M.I.A. is drawn from a cache of personal tapes shot by Maya and her closest friends over the last 22 years, capturing her remarkable journey from immigrant teenager in London, to the international popstar M.I.A. Never letting go of her roots, M.I.A. managed to create a mashup, cut-and-paste identity that pulled inspiration from every corner of her journey; a sonic sketchbook that blended Tamil politics, art school punk, hip-hop beats and the voice of multicultural youth.

MATANGI / MAYA / M.I.A. Sri Lanka, Wlk. Brytania, USA/Sri Lanka, UK, USA 2018, 95 min., reż./dir.: Steve Loveridge

19:00 20:30 13:00 18:30 21:15

Luna A Kinoteka 7 Luna B Kinoteka 1 Luna A

+ spotkanie z M.I.A. + spotkanie z M.I.A.

Filmowy portret Rema Koolhaasa – jednego z największych i najbardziej oryginalnych współczesnych architektów nakręcony przez jego syna. Rem Koolhaas należy do grona eksperymentatorów i dekonstruktywistów i jest znany z niekonwencjonalnych pomysłów, nietuzinkowych realizacji oraz oryginalnych błyskotliwych teorii. Uważany za proroka nowej architektury doskonale wyczuwa wyzwania nowych czasów. Poznajemy obraz człowieka, dla którego architektura to coś więcej niż zawód czy powołanie – to całe jego życie. Rem Koolhaas’ work has redefined the role of the architect in the world. Filmmaker Tomas Koolhaas spent 3 years following his father around the globe, witnessing Rem’s extraordinary creativity. “Rem” is a rare insight into the mind of a genius.

20

SLEAFORD MODS: SZTUKA KRYZYSU Bunch of Kunst – A Film about

Sleaford Mods Niemcy/Germany, 2017, 103 min., reż./dir.: Christine Franz

FI L MY

FI LM S

12.05 21:15 Luna B 15.05 15:00 Luna A 19.05 22:00 Kinoteka 7

SILVANA

Silvana Szwecja/Sweden, 2017, 95 min., reż./dir.: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis

13.05 20:45 Luna A

Jest 2014 rok. Skrajnie prawicowa partia Szwedzcy Demokraci zostaje trzecią największą siłą w parlamencie. Nastroje antyimigranckie – nawet w takich krajach jak Szwecja – eskalują. Jednak na pierwszym miejscu listy przebojów leci Silvana Imam. Raperka, lesbijka, córka pary imigrantów Syryjczyka i Litwinki z idolki społeczności LGBT zaczyna wyrastać na głos całego szwedzkiego pokolenia, gromadząc tłumy na koncertach. To fascynujący portret dziewczyny, która ze swojego niedostosowania i inności uczyniła oraz pean na cześć różnorodności.

With her uncompromising lyrics against all forms of oppression, Swedish rapper Silvana Imam has taken Scandinavia by storm. The film follows Silvana from underground artist to icon.

„The Guardian” mianował ich „najwścieklejszą grupą Wielkiej Brytanii”, zaś Iggy Pop okrzyknął „najwspanialszym rock'n'rollowym zespołem na świecie”. Kapela Sleaford Mods przez prawie dekadę znana była wąskiej grupie sympatyków, a pochodzący z Nottingham artyści nie wykonali żadnego gestu w stronę masowej publiczności. Christine Franz zainteresowała się zespołem w przededniu ich niespodziewanej kariery. Towarzyszyła trasie po brytyjskich miasteczkach, przełomowemu występowi na Glastonbury, i następnie europejskiemu tournée. Reszta to już historia. Sleaford Mods have been called “the angriest band in Britain”. “Bunch of Kunst”, Christine Franz’s official documentary feature, follows the Nottingham punkduo on a two-year journey from bedroom recording sessions to chart success.


Muza i wena SEKCJA:

ŚNIĄC O MURAKAMIM

Dreaming Murakami Dania/Denmark, 2017, 58 min., reż./dir.: Nitesh Anjaan 12.05 12:00 Luna A 16.05 17:00 Kinoteka 3 20.05 18:45 Iluzjon Mała Czarna

Wlk. Brytania/UK, 2018, 78 min., reż./dir.: Lorna Tucker

Wywarła wpływ na współczesną modę punk i nowej fali. Otrzymała od królowej Elżbiety II tytuł szlachecki za zasługi dla mody i Order Imperium Brytyjskiego za rozsławienie na świecie Wielkiej Brytanii. Angielska projektantka mody i biznesmenka Dame Vivienne Westwood od 40 lat na nowo definiuje brytyjską modę i jest odpowiedzialna za stworzenie wielu głośnych stylizacji naszych czasów. Film jest portretem jednej z prawdziwie kulturowych ikon naszych czasów, która jest wulkanem kreatywnej energii.

12.05 14.05 17.05 19.05

21:00 13:15 18:30 13:45

Luna A Kinoteka 7 Iluzjon Stolica + spotkanie przed filmem Kinoteka 4

With exclusive, unprecedented access, “Westwood: Punk, Icon, Activist” is the first film to encompass the remarkable story of Vivienne’s life, her fashion, her personality, her activism and her cultural importance.

21

FI LM S

As translator Mette Holm struggles to find the perfect sentences capable of communicating what Haruki Murakami’s solitary, daydreaming characters are trying to tell us, the boundary between reality and imagination begins to blur.

WESTWOOD: PUNKÓWA, IKONA, AKTYWISTKA Westwood: Punk, Icon, Aktivist

FI L MY

Gdy 20 lat temu tłumaczka Mette Holm trafiła na prozę Harukiego Marukamiego, nie miała pojęcia, w jaki sposób literacki świat japońskiego autora wpłynie na jej życie. Od tego czasu spędziła tysiące godzin, tłumacząc duńskim czytelnikom jego zagadkowe opowieści, które otwierają wyobraźnię i rzucają wyzwanie milionom odbiorców. Film opowiada o trudnej pracy Holm, która stara się znaleźć idealne tłumaczenie literatury Murakamiego. Granica między rzeczywistością a wyobraźnią jest w tym filmie mocno zaburzona…


Muza i wena  |  Historie intymne SEKCJA:

WIELKA ARCHITEKTURA

Big Time Dania/Denmark, 2017, 90 min., reż./dir.: Kaspar Astrup Schröder

W RYTMIE FLAMENCO

12.05 17:15 Luna B 14.05 13:45 Luna B 19.05 14:00 Kinoteka 3

11.05 13.05 17.05 19.05

+ warsztat

Przypominająca stok narciarski elektrownia, interaktywne centrum rozrywki zbudowane z klocków Lego czy nowe wieże World Trade Center – to tylko niektóre z projektów Bjarke Ingelsa, jednego z najciekaw­szych architektów naszych czasów, okrzykniętego w 2011 r. przez „The Wall Street Journal” Innowatorem Roku w dziedzinie architektury. Kręcony przez 6 lat film śledzi losy Duńczyka w momencie pracy nad dwoma projektami: nowymi wieżami WTC oraz manhattańskim wieżowcem W57. Obserwujemy jak zmaga się z zawodowymi i osobistymi problemami. According to The Wall Street Journal Bjarke Ingels has ‘rapidly become one of the design world’s biggest stars’ and his name recently appeared in TIME's 100 Most Influential People. An intimate insight into the life of a genius innovative mind and his struggle to maintain his own persona while making the world a better place to live.

ZAMKNIJ SIĘ I GRAJ NA PIANINIE

Impulso Francja, Hiszpania/France, Spain, 2017, 85 min., reż./dir.: Emilio Belmonte 17:00 13:00 12:45 21:00

Shut Up and Play the Piano Niemcy, Wlk. Brytania/Germany, UK, 2018, 82 min., reż./dir.: Philipp Jedicke

Kinoteka 1 Kinoteka 7 Luna A Iluzjon Mała Czarna

Nazywają ją różnie: boginią, obrazoburczynią, energią jądrową w centrum atomu, czy kameleonem, który przeciwstawia się stereotypom. Hiszpańska awangardowa choreografka i performerka Rocio Molina to jedna z najciekawszych współczesnych tancerek, która w doskonały sposób łączy taniec ze sztukami wizualnymi. Podróżuje po całym świecie ze swoimi częściowo improwizowanym tanecznym projektem, zwanym Impulso, który wystawia w nietypowych miejscach, takich jak muzea sztuki nowoczesnej. Film jest portretem tej nietuzinkowej artystki. Over recent years, the young Spanish dancer and choreographer Rocio Molina has become the new shining star of flamenco and modern dance, using public improvisations called impulsos to create choreographies.

14.05 15.05 18.05 19.05

18:30 20:45 12:45 21:30

Kinoteka 1 Kinoteka 3 Kinoteka 2 Kinoteka 2

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Filmowy portret pochodzącego z Kanady muzyka i pianisty Chilly Gonzalesa – laureata nagrody Grammy, ekscentrycznego twórcy i performera, wirtuoza pianina i kompozytora, który inspiruje i zachwyca. Film łączy wywiady i sceny z koncertów Gonzalesa z rożnych okresów jego twórczości z fikcyjnymi materiałami i zabawnie udramatyzowanymi wywiadami z jego współpracownikami, zacierając tym samym granice pomiędzy prawdą i fikcją. W ten sposób śledzimy portret kontrowersyjnego, energicznego i ciężko pracującego artysty-performera, który ciągle łamie granice i nigdy nie przestaje zaskakiwać. Chilly Gonzales is a Grammy-winning composer, virtuoso pianist and entertainer. Criss-crossing between rap, electro and solo piano music, he became the outrageous pop performer who invited himself to the ivory tower of classical music.

22

69 MINUT Z 86 DNI

69 Minutes of 86 Days Norwegia/Norway, 2017, 70 min., reż./dir.: Egil Håskjold Larsen 11.05 20:30 Iluzjon Mała Czarna 12.05 13:45 Kinoteka 2 14.05 14:00 Kinoteka 3

SE KCJA

Historie intymne

FI L MY

FI LM S

Intimate Stories

Sekcja filmowa Historie intymne umożliwia przyjrzenie się wyjątkowym bohaterom kina dokumentalnego naprawdę z bliska. Filmy prezentowane w tej sekcji to także wyjątkowa okazja do obserwacji zmieniających się współcześnie różnorodnych form życia prywatnego.

These films allow you to look very closely at characters on the screen. Here is a unique occasion to observe the constantly evolving various forms of private life.

Morski brzeg: piach, muszle, kamienie, wodorosty i… kamizelki ratunkowe. Kilka minut później kamera dociera do prowizorycznych namiotów ustawionych na brzegu. Dostrzega pierwszych uchodźców. Stanie się towarzyszem ich podróży, przedstawiając nam zaledwie 69 minut z tej tułaczki. Z czasem wśród postaci wyłowi twarz dziecka – trzyletniej Lean, która przemierzy cały szlak. Według danych Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) ponad połowa uchodźców to dzieci. On a path littered with lifejackets, in the middle of a crowd of people on the run, a 3-year-old girl slowly emerges. Full of a child’s energy and curiosity, carrying her little “Frost” backpack, she takes in her surroundings between hundreds of adult trouser legs. She understands the gravity of the situation she and her family find themselves in, but filled with childlike wonder she continues her journey. For every step she takes, she emanates a longed-for feeling of hope. To Lean, it’s a step closer to her grandfather in Sweden.


Historie intymne SEKCJA:

BEZ WYTCHNIENIA Unrest USA/USA, 2017, 97 min., reż./dir.: Jennifer Brea 11.05 22:00 Luna A 15.05 14:30 Luna B 19.05 21:45 Kinoteka 4

ALICJA

Alicia Holandia/The Netherlands, 2017, 93 min., reż./dir.: Maasja Ooms

12.05 16:30 Kinoteka 4 15.05 21:15 Kinoteka 4 20.05 17:45 Kinoteka 3

Alicia miała rok, gdy trafiła do domu dziecka. Została odebrana nastoletniej matce i umieszczona w sierocińcu. Znalezienie nowego domu okazało się bezskuteczne, a jej życie zmieniło się w pełne frustracji i pozbawione perspektyw czekanie na niewiadome, rodząc fatalne w skutkach emocje.

Alicia is one year old when she is removed from her home. Via a foster family she is placed into a children’s care home when she is five. By the time she is nine, she is still there, awaiting placement with a new family.

28-letnia doktorantka Uniwersytetu Harvarda Jennifer Brea ma zamiar poślubić miłość swojego życia, kiedy nagle dostaje wysokiej gorączki, która powala ją z nóg i przykuwa do łóżka. Gdy udaje jej się uzyskać diagnozę lekarzy, którzy informują ją, że jest chora na syndrom chronicznego zmęczenia (ME), którego przyczyna tkwi w jej mózgu, postanawia sfilmować siebie i świat dookoła. Ma nadzieję, że w ten sposób uda jej się znaleźć powody choroby i tym samym lekarstwo na nią. Film przedstawia również wywiady z innymi ludźmi zmagającymi się z tą dolegliwością, którzy opowiadają o chorobie i o tym, w jaki sposób zmieniła ich życie. Harvard PhD student Jennifer Brea is about to marry the love of her life when she gets a mysterious fever that leaves her bedridden. Disbelieved by doctors, she turns her camera on the hidden community of millions who suffer from ME (chronic fatigue syndrome).

23

KOBIETA W NIEWOLI A Woman Captured Węgry, Niemcy/Hungary, Germany, 2017, 89 min., reż./dir.: Bernadett Tuza-Ritter 13.05 18:15 Kinoteka 3 14.05 18:00 Kinoteka 3 18.05 14:30 Kinoteka 2

W Rickford, w stanie Illinois, trzej przyjaciele: Zack, Keire i reżyser filmu Bing spędzają wolny czas na jeżdzeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu. Silne i głębokie relacje tych trzech młodych mężczyzn i ich dorastanie są rdzeniem filmu stworzonego przez jednego z nich z młodzieńczą energią, choć jednocześnie imponującym poziomem dojrzałości. I choć film kręcony był początkowo w sposób spontaniczny, jako czysta rejestracja codzienności trzech młodych zaprzyjaźnionych ze sobą deskorolkarzy, to w efekcie stał się poruszającym zapisem procesu ich dorastania i konieczności podejmowania trudnych życiowych decyzji.

Three young men bond together to escape volatile families in their Rust Belt hometown. As they face adult responsibilities, unexpected revelations threaten their decade-long friendship.

12:30 20:15 16:30 16:00

Kinoteka 2 Kinoteka 1 Luna A Luna B

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

A European woman has been kept by a family as a domestic slave for 10 years. Drawing courage from the filmmaker’s presence, she decides to escape the unbearable oppression and become a free person.

FI LM S

13.05 16.05 19.05 20.05

Minding the Gap USA/USA, 2018, 98 min., reż./dir.: Bing Liu

Formalnie rzecz biorąc, niewolnictwo jest nielegalne i już od dawna nie istnieje w żadnym państwie świata, ale w praktyce nadal występuje w różnych formach. Na świecie zmusza się do pracy ponad 45 mln osób. Jedną z nich jest 52-letnia Marish. Kobieta pracuje po 12 godzin w fabryce i mieszka u rodziny, która zabiera jej całe wynagrodzenie oraz zmusza do prac domowych, poniża i bije. Na Węgrzech problem ten dotyczy prawie 20 000 osób, a policja jest bezradna wobec tego procederu. Reżyserka filmu towarzyszy Marush przez prawie półtora roku, uzyskując wgląd w jej koszmarnie klaustrofobiczny świat.

FI L MY

JUTRO ALBO POJUTRZE

+ spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką


Historie intymne SEKCJA:

KRAINA WOLNOŚCI

Land of the Free Dania, Finlandia, USA/Denmark, Finland, USA, 2017, 95 min., reż./dir.: Camilla Magid 12.05 18:30 Kinoteka 4 13.05 20:15 Kinoteka 4 18.05 15:00 Kinoteka 4

+ spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką

Los Angeles. Czarnoskóry Brian opuszcza więzienne mury. Ponad dwie dekady temu, gdy policja aresztowała go pod domem pod zarzutem dokonania morderstwa, miał zaledwie 18 lat. Dziś, jako 42-letni mężczyzna, zaczyna dorosłe życie w społeczeństwie, w którym zmieniło się wszystko. Brian, Juan, and Gianni from South Central are all affected by crime and incarceration, demonstrating the lasting psychological impact an inadequate prison system has on society and its citizens.

MOGĘ PRZYJŚĆ DO CIEBIE W SNACH I Can Come to You in Your Dreams Wlk. Brytania, Polska, Brazylia/UK, Poland, Brasil, 2017, 68 min., reż./dir.: Wiktoria Szymańska 15.05 13:30 Kinoteka 2 16.05 18:45 Kinoteka 4 19.05 20:00 Kinoteka 3

+ spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką

Intymne historie, które łączy utrata bliskich. Obecni i nieobecni komunikują się poprzez obrazy, wizje i wspomnienia. Co dzieje się z tymi, których kochamy, po ich odejściu? Czy możemy zatrzymać ich w naszych wspomnieniach i snach? Czy mogą powrócić i żyć w naszej świadomości? Siedmioro ludzi przechadza się po świecie wspomnień i snów, poszukując tych, których kochali i stracili. A pomiędzy krajobrazem marzeń i pozaświata próbują komunikować się ze sobą, gdyż czują i słyszą się wzajemnie. Parallel, intimate stories connected through loss. The present and the absent communicate through visions, memories and reality. What happens to our loved ones after they're gone?

MOJA MATKA

Solving My Mother Łotwa/Latvia, 2017, 55 min., reż./dir.: Ieva Ozolina 12.05 15:15 Kinoteka 2 18.05 17:45 Iluzjon Mała Czarna

34-letni Raitis umawia się na randkę w ciemno. Ten wybitny informatyk i matematyk pracujący na uniwersytecie oraz okazjonalny magik ma wielkie trudności w nawiązywaniu relacji z kobietami. Rozmowa nie klei się aż do momentu, gdy dziewczyna zapyta go o uczucie strachu. Niespodziewanie odblokuje to w nim tamę emocji związanych z najważniejszą osobą w jego życiu – matką. Mężczyzna obwinia ją o swoje jąkanie się i inne psychiczne urazy. Dochodzi wręcz do tego, że donosi na nią na policję, oskarżając ją o szantaż. Dissatisfied with life and his inability to deal with the opposite sex, a young mathematician is blaming it on his mother, holding her responsible for shaping his personality the wrong way.

24

OBCY W SIECI

The Stranger Dania/Denmark, 2017, 104 min., reż./dir.: Nicole Nielsen Horanyi 14.05 16.05 18.05 20.05

16:00 21:30 12:00 12:15

Kinoteka 1 Luna A Kinoteka 7 Kinoteka 2

FI L MY

FI LM S

Amanda, samotna matka mieszkająca z córką na przedmieściach Kopenhagi, poznaje na Facebooku miłego, inteligentnego mężczyznę. Casper przedstawia się jako adwokat, pracujący u swojego ojca. Szybko jednak wychodzi na jaw, że jest znacznie zamożniejszy – w posiadaniu jego rodziny znajduje się wiele nieruchomości w stolicy Danii. Para zakochuje się w sobie, Casper wprowadza się do Amandy i zdaje się mieć wobec niej znacznie poważniejsze zamiary. Współczesna bajka? W przeciwieństwie do bajek to książę zmienia się w tej historii w żabę. Amanda przed kamerą rekonstruuje historię tej znajomości. In 2011, a single mother named Amanda meets Caspar on Facebook, and there’s an immediate spark between them. As their relationship develops, Amanda discovers through his rather odd messages and phone calls that her new love leads a very complicated life.

OBSCURO BARROCO

Obscuro Barroco Francja, Grecja/France, Greece, 2018, 60 min., reż./dir.: Evangelia Kranioti

11.05 14:30 Kinoteka 2 14.05 21:45 Kinoteka 7 18.05 20:45 Iluzjon Mała Czarna

Luana Muniz, niedawno zmarła ikona subkultury queer, oprowadza nas po piekle, czyśćcu i niebie Rio de Janeiro. Jako narratorka i bohaterka prezentuje swoją wizję stolicy jako miasta karnawału, transformacji, ale i biedy. Miasta, które przywdziewa barwne szaty, by pod jaskrawym makijażem ukryć przedśmiertne drgawki; miasta w procesie ciągłej transformacji, która zaciera wyraźne granice, podobnie jak transwestyta zaciera granice płci na swoim ciele.

A somnambulistic cinematic essay following the path of transgender narrator Luana Muniz across Rio de Janeiro. A stream of consciousness, images and words caught between carnival, subculture and politics.


Historie intymne Speak Up Francja/France, 2017, 122 min., reż./dir.: Amandine Gay

OSTATNIE DNI LATA Before Summer Ends Francja, Szwajcaria/France, Switzerland, 2017, 80 min., reż./dir.: Maryam Goormaghtigh

Mrs. Fang Chiny, Francja, Niemcy/China, France, Germany, 2017, 86 min., reż./dir.: Wang Bing

11.05 14:45 Kinoteka 4 16.05 20:15 Iluzjon Mała Czarna 18.05 13:15 Kinoteka 3

12.05 21:30 Kinoteka 1 14.05 18:15 Kinoteka 2 16.05 15:00 Kinoteka 4

13.05 14:15 Kinoteka 3 16.05 21:00 Kinoteka 2 19.05 17:30 Iluzjon Mała Czarna

Dokumentalny debiut Amadine Gay podejmujący temat afrofeminizmu. 24 czarnoskóre bohaterki opowiadają o doświadczeniach, które nie śniły się białej kobiecie. Ich historie okazują się peanem na cześć akceptacji różnicy, rozumianej nie tylko jako odmienność płciowa czy rasowa (afrofeministki nie odżegnują się od kategorii „rasy”), ale każda, na którą często brak miejsca na sztandarach większościowych ruchów.

Hossein, Arash i Ashkan nie znaleźli się w Paryżu z powodu sytuacji ekonomicznej, konfliktu wojennego czy kulturowych ograniczeń. Tych trzech Irańczyków wybrało Paryż ze względów edukacyjnych, a teraz, po 5 latach studiów, zastanawia się co dalej. Reżyserka filmu Maryam Goormaghtigh poznała tę trójkę przyjaciół w barze, gdy zorientowała się, że język, w którym się komunikują to język jej matki. W efekcie powstała lekka i bezpretensjonalna, częściowo inscenizowana, częściowo dokumentalna komedia o przyjaźni, końcu młodości, życiowych wyborach i relacjach francusko-irańskich.

Pani Fang umiera. W izbie w małym domu w chińskim miasteczku, w otoczeniu krewnych i sąsiadów i wśród codziennej krzątaniny ludzkiej ciżby. Świat obok nie zwalnia: mężczyźni palą, rozmawiają o pieniądzach, kobiety krzątają się, grają na telefonach komórkowych lub zerkają w niegasnący ekran telewizora. Fizycznie są blisko, stłoczeni w jednej izbie, niemniej jest między nimi psychiczna przepaść. Kamera bez komentarza towarzyszy umierającej, pokazując nagie życie. I choć śmierć była tematem wielu filmów, rzadko tak uporczy­wie i wytrwale patrzyła jej prosto w oczy.

After five years of studying in Paris, Arash has struggled to adapt to life in France and has decided to return to Iran. In the hope of changing his mind, his two friends take him on one last trip across France.

In a quiet village in southern China, Fang Xiuying is 67 years old. Having suffered from Alzheimer’s for several years, with advanced symptoms and ineffective treatment, she was sent back home. Now, bedridden, she is surrounded by her relatives and neighbors, as they witness and accompany her through her last days.

Women of African descent converse about what it means to be a woman today and belong to the Afro community. By sharing their experiences and aspirations for the future, they speak up and take control again of their own representation.

PANI FANG

SEKCJA:

ODZYSKAĆ GŁOS

25

PRZERWANE DZIECIŃSTWO

Primas Kanada, Argentyna/Canada, Argentina, 2017, 95 min., reż./dir.: Laura Bari

RODZINA

The Family Słowenia, Austria/Slovenia, Austria, 2017, 104 min., reż./dir.: Rok Biček

TRZECIA OPCJA The Third Option Austria/Austria, 2017, 75 min., reż./dir.: Thomas Fürhapter

11.05 13.05 14.05 15.05

11.05 14:00 Kinoteka 7 14.05 15:45 Kinoteka 3 17.05 21:30 Kinoteka 2

12.05 15:30 Luna B 15.05 18:15 Iluzjon Mała Czarna 18.05 16:45 Kinoteka 1

Matej ma kilkanaście lat i problemy z nauką. Szkolna psycholog nie stwierdza upośledzenia umysłowego, ale jest świadoma, że dorastanie w rodzinie, w której ojciec, matka i brat chłopaka są niepełnosprawni intelektualnie, stanowi dużą barierę rozwojową. Kilka lat później Matej towarzyszy swojej dziewczynie przy narodzinach ich córki. W kilka­naście miesięcy po porodzie rozstaje się z matką dziecka. W filmie obserwujemy wewnętrzne funkcjonowanie słoweńskiej rodziny.

Czy zdecydowałabyś się na usunięcie ciąży, jeśli wyniki badań prenatalnych wykazałyby, że możesz urodzić niepełnosprawne dziecko? Dziś kobiety w wielu krajach mają możliwość podjęcia takiej decyzji. W filmie możemy przyjrzeć się etycznemu wymiarowi wyborów kobiet w Austrii.

Rocío w wieku 10 lat została potrącona przez samochód, następnie zgwałcona, polana benzyną, podpalona i pozostawiona na pewną śmierć. Cudem przeżyła. Rocío jest dziś piękną dziewczyną, utalentowaną akrobatką powietrzną i początkująca performerką. Tamto tragiczne doświadczenie – pomimo śladów na ciele i psychice – nie zdeterminowało jej życia. Dziewczyna jest wsparciem dla kuzynki, która była wykorzystywana seksualnie przez ojca. Rocío has been through something that no child should ever experience. Now a radiant teenager, she still grapples with memories of the assault that left her body scarred. Together with her loved ones – particularly her cousin Aldana, who was also abused – she lives, laughs and talks about what she’s been through, the better to build a future. Steeped in poetic beauty, “Primas” is a stirring tribute to the deep strength of vulnerable yet resilient women.

Matej is born into a family of people with special needs, but is himself so one of a kind – neither different nor normal – he seems to have completely escaped the pressures of his environment.

One of the greatest new ethical dilemmas is brought to a head in this formally conscious Austrian film – which allows itself to do so with bone-dry irony. What do you do if your foetal scan reveals that your child does not live up to modern society’s expectations of normality?

FI LM S

Kinoteka 4 Iluzjon Mała Czarna Kinoteka 4 Iluzjon Mała Czarna

FI L MY

21:15 14:30 16:30 21:30


Peryferie imperium SEKCJA:

CZERWONA DUSZA

The Red Soul Holandia/The Netherlands, 2017, 90 min., reż./dir.: Jessica Gorter 12.05 18:15 Kinoteka 3 16.05 16:00 Kinoteka 7 18.05 13:15 Luna B

SE KCJA

Peryferie imperium Outskirts of the Empire

Czy Stalin był wielkim przywódcą, który uczynił z Rosji supermocarstwo, czy raczej bezwzględnym dyktatorem, odpowiedzialnym za śmierć milionów niewinnych ludzi? Dlaczego tak wielu Rosjan broni dziś Stalina, uznając go za wielkiego bohatera? W społeczeństwie rosyjskim rośnie dziś popularność Józefa Stalina i pragnienie poczucia jedności narodowej. Film pokazuje, jak radziecka przeszłość żyje w dzisiejszych pokoleniach ludzi i jak odcisnęła swoje piętno na historii Rosji. Why is it that still so many Russians defend Stalin as a great leader and a hero? The film by Jessica Gorter lays bare the Russian psyche of today and shows a world full of contradictions.

Sekcja poświęcona współczesnej sytuacji krajów byłego ZSRR

A section presenting films depicting the contemporary situation of the countries of the former USSR

26

KOŁYMA – DROGA KOŚĆMI USŁANA Kolyma – Roads of Bones Niemcy, Rosja/Germany, Russia, 2017, 86 min., reż./dir.: Stanislaw Mucha 12.05 13.05 14.05 20.05

A W ODDALI UJADAŁY PSY

13.05 16:30 Kinoteka 1 14.05 20:15 Kinoteka 3 18.05 15:45 Kinoteka 3

Jak wygląda dzieciństwo w cieniu wojny? Simon Lereng Wilmont portretuje życie we wsi Hnutove położonej w odległości kilometra od walk ukraińskich żołnierzy z prorosyjskimi separatystami. Czy dzieci wkrótce dołączą do walczących?

The film follows 10-year-old Oleg, whose life has been turned upside down by the ongoing war in Eastern Ukraine. Oleg lives with his beloved grandmother Alexandra in a small house in a village on the frontline.

FI L MY

FI LM S

The Distant Barking of Dogs Dania, Szwecja, Finlandia/Denmark, Sweden, Finland, 2017, 90 min., reż./dir.: Simon Lereng Wilmont

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

16:15 12:45 17:00 21:45

Kinoteka 7 Iluzjon Mała Czarna Luna A Kinoteka 3

W obozach pracy w ZSRR od początku rewolucji do 1956 roku uśmiercono około 60 milionów ludzi. W dorzeczu rzeki Kołymy na północnym wschodzie kraju znajdowało się największe skupisko obozów i tam do dziś kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią drogi leżą niezliczone ciała zmarłych. Reżyser filmu rozmawia z tymi, którzy przetrwali gułagi oraz tymi, którzy nie są świadomi tragicznej historii tego miejsca. Zbiór osobliwości koresponduje z niepojętym dla człowieka absurdem historii. Kolyma is a long highway that stretches through the deepest Russian North-East. It was the epicentre of the Soviet prison camp system. Millions of people built them and lived there under the most dreadful conditions.


Peryferie imperium Love is Potatoes Holandia/The Netherlands, 2017, 90 min., reż./dir.: Aliona van der Horst 11.05 16.05 17.05 18.05

JĄDRA TARZANA

Tarzan’s Testicles Francja, Rumunia/Romania, France, 2017, 107 min., reż./dir.: Alexandru Solomon

12.05 17.05 19.05 20.05

Pod koniec lat 20. XX wieku Sowieci wybudowali ośrodek badawczy w Suchumi, stolicy Abchazji, w celu krzyżowania ludzi i małp człekokształtnych. Eksperyment nigdy nie został zrealizowany, ale w opuszczonych skrzydłach budynku nadal można spotkać małpy. Podlegają one bezlitosnemu testowaniu nowych leków i medycznych zabiegów. Instytut Sukhumiego jest dziś symbolem Abchazji – niezwykłym mikrokosmosem odzwierciedlającym mieszaninę przeszłości i teraźniejszości, nauki i religii, litości i okrucieństwa, dumy i żałości.

Sukhumi is the capital of Abkhazia, a tiny, unrecognized republic on the shores of the Black Sea. On its highest hill lies a medical institute of research on monkeys, established by the Soviets in the 1920’s. Legend states it was meant to create a hybrid between man and ape. This creature never came to life, nor has the communist New Man. Today, men and monkeys are caged in a territory ravaged by war and decades of cruelty, both victims of a failed series of experiments.

13:45 19:00 19:30 12:45

Kinoteka 3 Kinoteka 4 Kinoteka 1 Kinoteka 4

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

21:00 13:30 21:15 17:00

SEKCJA:

MOŻNA KOCHAĆ ZIEMNIAKI

Iluzjon Stolica Luna B Kinoteka 1 Kinoteka 4

Pewnego dnia holenderska reżyserka Aliona van der Horst otrzymała w spadku jedną szóstą małego drewnianego domu na rosyjskiej wsi pod Moskwą, gdzie dorastała jej matka. Postanowiła odbyć podróż w przeszłość, do dzieciństwa swojej rosyjskiej matki i jej pięciu sióstr, które zmagały się ze strachem, głodem i wojną w stalinowskiej Rosji. Te doświadczenia pozostawiły blizny na ich duszy, oddziałując na całą rodzinę. Film jest przejmującym, poetyckim obrazem losów rodziny reżyserki z postacią Czechowa w tle. After inheriting part of a small house outside Moscow, Dutch filmmaker Aliona van der Horst embarks on a journey back into the secrets of her mother’s Russian past.

27

19.05 19:00 Kinoteka 4 20.05 14:15 Kinoteka 2

+ spotkanie z twórcami

20 sierpnia 1968 roku o godzinie 23:00 wojska Związku Radzieckiego, Węgier, Polski, Bułgarii i NRD dokonały inwazji na Czechosłowację w celu zatrzymania politycznych reform Praskiej Wiosny kierowanej przez Alexandra Dubčeka. Dziś, 50 lat po tym wydarzeniu, dawni uczestnicy, reprezentujący państwa Układu Warszawskiego, wracają do tamtej historii w pięciu etiudach zrealizowanych przez reżyserów i reżyserki z Rosji, Węgier, Polski, Bułgarii i Niemiec. Czy po oswobodzeniu się z radzieckiej dominacji stać ich na pełną wolność? Five countries of the Warsaw Pact occupied Czechoslovakia in 1968. 50 years later, 5 directors from these 5 countries shot 5 short films about the invasion from the point of view of former participants.

ROSYJSKA ROBOTA

The Russian Job Czechy/Czech Republic, 2017, 63 min., reż./dir.: Petr Horký 12.05 12:15 Luna B 19.05 18:15 Kinoteka 3 20.05 14:00 Kinoteka 3

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Czeski film o rosyjskiej fabryce zarządzanej przez szwedzkiego menadżera jest błyskotliwą, dowcipną i misternie skonstruowaną perełką. Tą fabryką jest Avtovaz, producent Łady i jeden z największych państwowych zakładów przemysłowych w Rosji. Każdy kadr tego filmu nasycony jest humorem i wieloznacznością. An automobile factory that was once the biggest and best of its kind in the former Soviet Union has turned into a financial nightmare. A Swedish manager with a lifetime of experience is expected to return it to prosperity in a big way.

WEWNĘTRZNE GRANICE

D is for Division Łotwa, Czechy/Latwia, Chech Republic, 2017, 87 min., reż./dir.: Davis Simanis 13.05 14:30 Kinoteka 2 15.05 15:00 Kinoteka 2 18.05 16:30 Kinoteka 2

Davis Simanis, elokwentny filozof i ekstrawagancki reżyser filmowy, zabiera nas na pogranicze łotewsko-rosyjskie, gdzie wolnościowe prozachodnie aspiracje większości łotewskiego społeczeństwa kontrastują z pro-wschodnimi sentymentami za matuszką Rosją mniejszości rosyjskiej. Granica tylko fizycznie jest tu czymś realnym, konkretnym i strzeżonym przez specjalnie wyznaczone służby obu krajów. W rzeczywistości jest tylko symbolem, wrażliwym na oddziaływanie politycznych nacisków i kulturowych resentymentów. Two worlds defined by a dividing line, two contradictory views of the past as well as the present. A film dealing with the tension existing on the borders between Europe and Russia.

FI LM S

Occupation 1968 Słowacja, Czechy, Polska, Bułgaria, Węgry/Slovakia, Czech Republic, Poland, Bulgaria, Hungary, 2017, 130 min., reż./dir.: Evdokia Moskvina, Linda Dombrovszsky, Magdalena Szymkow, Stephan Komandarev, Marie Elisa Scheidt

FI L MY

OKUPACJA 1968


Mistrzowie SEKCJA:

ADWOKAT TERRORU

Terror’s Advocate Francja/France, 2007, 135 min., reż./dir.: Barbet Schroeder 17.05 16:15 Kinoteka 1

SE KCJA

Mistrzowie Masters

W sekcji Mistrzowie prezentujemy filmy nominowanego do Oscara® Barbeta Schroedera. 15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity to także szersze spojrzenie na filmy Madsa Brüggera, badającego granice prowokacji dziennikarskiej, wielkiego demaskatora naszych czasów. W sekcji Mistrzowie również najnowsze filmy Agnès Vardy, Ai Weiweia, Marcusa Imhoofa, Margreth Olin.

In the Masters section we will present films by the Oscar® nominated Barbet Schroeder. The 15th edition of Millennium Docs Against Gravity Film Festival will also give us a broader view of the films of Mads Brügger, who explores the boundaries of journalistic provocation to reveal great secret conspiracies of our times. In the Masters section we will also present the latest films by Agnès Varda, Ai Weiwei, Marcus Imhoof, Margreth Olin.

Prowokacyjny portret Jacquesa Vergèsa, kontrowersyjnego francuskiego adwokata, zwanego „Adwokatem Diabła”. Był krytykowany przez świat Zachodu za obronę tego, co postrzegane jest jako czyste zło. Reprezentował wielu terrorystów i zbrodniarzy wojennych, w tym takich ludzi, jak Mao Tse Tung, Pol Pot, Slobodan Milošević, Saddam Hussein czy Carlos Szakal. W 1962 roku doprowadził do uwolnienia skazanej na śmierć algierskiej terrorystki, którą później poślubił i zniknął na osiem lat. Kim jest człowiek, którego fascynuje zło? A provocative, unsettling feature length documentary film by Barbet Schroeder about Jacques Vergès, the highly controversial French lawyer, war veteran, revolutionary agitator and intellectual popularly known as ”The Devil’s Advocate” and reviled as such by his critics for his persistent defence of what many perceive as the indefensible.

28

IDI AMIN – AUTOPORTRET

General Idi Amin Dada: A Self Portrait Francja/France, 1974, 85 min., reż./dir.: Barbet Schroeder 15.05 14:30 Kinoteka 3 18.05 19:45 Kinoteka 3

WIELEBNY W. The Venerable W.

FI L MY

FI LM S

Francja, Szwajcaria/France, Switzerland, 2017, 100 min., reż./dir.: Barbet Schroeder

Buddyzm u podstaw opiera się na niestosowaniu przemocy, pokoju, miłości i zrozumieniu. Najbardziej pokojowa religia świata ma jednak nawołujących do nietolerancji kaznodziejów nienawiści. Wpływowa postać i szanowany mnich z Birmy, znany jako Wielebny Wirathu od lat rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek. Film jest ostatnią częścią tzw. filmowej trylogii zła Barbeta Schroedera, rozpoczętej w 1974 roku filmem o generale Idi Aminie Dadzie („Idi Amin – autoportret”), a kontynuowanej w 2017 roku portretem kontrowersyjnego prawnika Jacquesa Vergèsa („Adwokat terroru”).

11.05 16:15 Kinoteka 3 19.05 16:00 Kinoteka 1 + debata z udziałem reżysera 20.05 18:00 Kinoteka 1

+ spotkanie z reżyserem

In Burma, the “Venerable Wirathu” is a highly respected and influential Buddhist monk. Meeting him amounts to traveling to the heart of everyday racism and observing how Islamophobia and hate speech lead to violence and destruction. Yet this is a country in which 90% of the population has adopted Buddhism as a faith: a religion based on a peaceful, tolerant and non-violent way of life.

Generał Idi Amin Dada Oumee był prezydentem Ugandy w latach 1971-1979 i rządził nią jak krwawy dyktator. Słynął z siły i brutalności – władzę zdobył w wyniku puczu i odpowiadał za liczne akty ludobójstwa. Znany z nacjonalizmu, pochopnych decyzji i zmiennych poglądów (publicznie chwalił Holocaust). Bezlitośnie likwidował rzeczywistych i domniemanych wrogów. Film jest ciekawym portretem tej kontrowersyjnej osobowości. In 1974, Barbet Schroeder went to Uganda to make a film about Idi Amin, the country’s ruthless, charismatic dictator. Three years into a murderous regime that would be responsible for the deaths of hundreds of thousands of Ugandans, Amin prepared a triumphal greeting for the filmmakers, staging rallies, military maneuvers, and cheery displays of national pride, and envisioning the film as an official portrait to adorn his cult of personality.


Mistrzowie SEKCJA:

12.05 15:00 Kinoteka 1 + spotkanie z reżyserem 14.05 17:30 Iluzjon Mała Czarna 17.05 12:30 Kinoteka 2

Dwóch dziennikarzy Mads Brügger (film „Ambasador”) i Jeppe Rønde wszczynają śledztwo, aby odsłonić kulisy głośnej rezygnacji Johna Dalliego, podejrzanego o korupcję w procesie zmian dyrektywy tytoniowej, ze stanowiska komisarza UE ds. zdrowia. Dalli ustąpił, pomimo że wewnętrzne śledztwo nie wykazało żadnych dowodów jego winy. Komu i z jakich powodów zależało na ustąpieniu Dalliego? Czy korupcja nie miała faktyczne miejsca gdzieś indziej? I jaką rolę odegrał przemysł tytoniowy, mający niezwykle silne lobby w Brukseli? The former EU commissioner of health, Mr John Dalli, recently left his post having been accused of being in the pocket of ‘big tobacco’. Two Danish journalists, Mads Brugger and Mikael Bertelsen, travel to Malta expecting to uncover proof of a vast conspiracy against Mr Dalli, when a secret source steps forward, claiming to possess documents and recordings.

The Ambassador Francja, Szwajcaria/France, Switzerland, 2011, 94 min., reż./dir.: Mads Brügger

IDIOCI W KOREI

11.05 20:15 Kinoteka 2

12.05 12:30 Kinoteka 1

+ spotkanie z reżyserem

Mads Brügger wyrusza w podróż do serca Afryki, aby pokazać oblicze głębokiej korupcji. Udaje enigmatycznego dyplomatę z Zachodu, który wygląda jak Henry Stanley i Karl Lagerfeld w jednym. Niedawno kupił na czarnym rynku paszport dyplomatyczny i został konsulem Liberii w Republice Środkowoafrykańskiej. Z cygarem w ręku i lśniącymi skórzanymi butami, gra prężnie działającego biznesmena, który przyjeżdża po to, aby robić interesy. A strange, enigmatic and decadent white diplomat arrives in Central Africa, looking like a mixture of Henry Stanley and Karl Lagerfeld. He has recently bought an ambassadorship and claims to be a do-good rich business man, who has come to spearhead a diplomatic mission. Officially he is there to start a factory. Unofficially he is really there to gain access to vast reserves of diamonds. “The Ambassador” is a genre-breaking, tragic comedy about the bizarre world of African diplomacy.

The Red Chapel Dania/Denmark, 2009, 87 min., reż./dir.: Mads Brügger

Mads Brügger, duński dziennikarz, pisarz, prezenter telewizyjny, słynący z kontrowersyjnych tematów oraz dwóch dwudziestolatków: Simon Jul i Jacob Nossell jadą do Korei Północnej – kraju, gdzie wciąż jest żywy duch „Wielkiego Wodza”, „Wiecznego Prezydenta” Kim Ir Sena, a niepodzielną władzę sprawuje jego syn, „Drogi Przywódca”, Kim Dzong Il. Kraju, gdzie większość obywateli cierpi głód, a o podstawowych prawach człowieka należy zapomnieć. Humor kontra ponura rzeczywistość totalitarnego państwa, wolność kontra zniewolenie i w końcu: życie wbrew sankcjom komunistycznego reżimu i wbrew ograniczeniom niepełnosprawnego ciała. Two Danish comedians join the director on a trip to North Korea, where they have been allowed access under the pretext of wanting to perform a vaudeville act.

29

FI LM S

Cigarette Mystery Dania, Norwegia/Denmark, Norway, 2017, 58 min., reż./dir.: Mads Brügger, Jeppe Rønde

AMBASADOR

FI L MY

WIELKA EUROPEJSKA ZAGADKA PAPIEROSÓW The Great European


Mistrzowie SEKCJA:

ELDORADO

Eldorado Szwajcaria, Niemcy/Switzerland, Germany, 2018, 91 min., reż./dir.: Marcus Imhoof 11.05 13.05 16.05 20.05

TWARZE, PLAŻE

Faces Places Francja/France, 2017, 90 min., reż./dir.: Agnès Varda, JR

12.05 13.05 15.05 18.05 19.05 20.05

Agnès Varda, francuska fotografka i reżyserka filmowa, przedstawicielka francuskiej Nowej Fali, laureatka honorowego Oscara® za całokształt twórczości oraz honorowego Cezara, oraz znany francuski fotograf, uliczny artysta i graficiarz ukrywający się pod inicjałami JR. Ona ma prawie 90 lat, on 33. Ona pracowała z Jean-Lukiem Godardem, on tworzy gigantyczne murale w różnych miejscach na całym świecie. Łączy ich zamiłowanie do obrazów, a zwłaszcza kwestionowanie sposobu, w jaki są pokazywane. Varda wybrała kino, JR tworzenie

fotograficznych galerii na wolnym powietrzu. Poznali się w 2015 roku i od razu postanowili nakręcić film na francuskiej prowincji, z dala od wielkich miast. W ten sposób powstał dokumentalny film drogi – portret zanikających powoli francuskich peryferii i ich mieszkańców.

19:30 11:30 17:00 20:30 15:30 14:00

Kinoteka 1 Luna B Kinoteka 7 Iluzjon Stolica Kinoteka 4 Iluzjon Stolica + debata

89-year old Agnes Varda, one of the leading figures of the French New Wave, and acclaimed 33 year-old French photographer and muralist JR teamed up to co-direct this enchanting documentary/road movie.

16:15 20:45 14:00 20:30

Kinoteka 7 Kinoteka 1 Kinoteka 1 Kinoteka 4

Kiedy urodzony w 1941 roku reżyser filmu Markus Imhoof („Więcej niż miód”) był małym chłopcem i mieszkał w Szwajcarii, jego rodzice przyjęli do domu młodą włoską uchodźczynię o imieniu Giovanna. Ale globalna polityka rozdarła przyjaźń dwójki dzieci. Wspomnienia z tych wydarzeń skłoniły go do odniesienia się do obecnej polityki uchodźczej w Europie. Film kwestionuje obowiązujący dziś system zorganizowanej pomocy uchodźcom, który sprowadza ich do roli ofiar i wtłacza w błędne koło ekonomicznych interesów. Drawing inspiration from his personal encounter with the Italian refugee child Giovanna during World War II, Markus Imhoof tells how refugees and migrants are treated today: on the Mediterranean Sea, in Italy and in Switzerland.

30

DZIECIŃSTWO

Childhood Norwegia/Norway, 2017, 90 min., reż./dir.: Margreth Olin

FI L MY

FI LM S

12.05 11:45 Kinoteka 3 13.05 11:00 Iluzjon Stolica + spotkanie 20.05 12:00 Kinoteka 1

WĘDRÓWKI LUDÓW

Human Flow Niemcy/Germany, 2017, 140 min., reż./dir.: Ai Weiwei

13.05 11:45 Luna A 15.05 17:15 Luna A 20.05 16:15 Kinoteka 7

Nie ma kryzysu migracyjnego, jest kryzys ludzki – twierdzi Ai Weiwei, jeden z najbardziej znanych chińskich współczesnych artystów. Trwa największe wysiedlenie ludzi od czasów II wojny światowej. Ponad 65 milionów osób na całym świecie zostało zmuszonych do opuszczenia domów, aby uniknąć głodu, zmiany klimatu i wojny. Film jest obrazem tej masowej ludzkiej migracji. To epicka podróż filmowa światowej sławy artysty Ai Weiweia, który wyjaśnia oszałamiającą skalę kryzysu uchodźczego oraz jego wpływ na współczesnego człowieka. Nakręcony z dużym produkcyjnym rozmachem, w trakcie jednego roku, w 23 krajach film przedstawia

łańcuch ludzkich historii niemal z całego świata. Ten film pojawia się w decydującym momencie – gdy tolerancja, współczucie i wzajemne zaufanie są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Artist, activist and director Ai Weiwei captures the global refugee crisis – the greatest human displacement since World War II – in this breathtakingly epic film journey ”Human Flow”. When there is nowhere to go, nowhere is home.

Film przedstawia jedno z norweskich przedszkoli w stylu waldorfskim o nazwie Aurora. Obserwujemy idylliczne miejsce w lesie – świat wspólnoty dzieci, które uczą się same, bez konieczności dotrzymywania kroku programowi nauki i wszelkim nakazom. Przez rok śledzimy z ich perspektywy zmianę pór roku, kłótnie i przyjaźnie, relacje z nauczycielami a także niezliczone niuanse ich codziennego życia, jakie pojawiają się na styku świata w przedszkolu i poza nim. „Childhood” is a full-length feature film about children and how they play on their own terms. An observational documentary that follows the children in Aurora Kindergarten throughout a year.


Bohaterowie są wśród nas

54 zł

108 zł

SEKCJA:

Roczna prenumerata Focus

ZAMÓW JUŻ DZIŚ podając kod: FO54DAG sms 661 000 451

50% TANIEJ

22 360 37 77 bok@burdamedia.pl

OPŁAĆ Wydawnictwo Burda Publishing Polska Sp. z o.o., BOK ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa na numer rachunku mBank 32 1140 1977 0000 4186 6900 1017 w tytule imię i nazwisko oraz pełne dane adresowe

Oferta ważna 11-25.05.2018

31 210x147_prenumrata_Focus_ FilmFestival_0418.indd 1

23.04.2018 11:04

ALAIN DUCASSE – KUCHENNE WYZWANIA The Quest of Alain Ducasse Francja/France, 2017, 84 min., reż./dir.: Gilles de Maistre 12.05 14.05 15.05 19.05

Bohaterowie są wśród nas Heroes Are Among Us

Superbohaterowie to nie tylko postaci z filmów science fiction. Przekonujemy, że aby ich znaleźć, wystarczy rozejrzeć się dokoła. I przedstawiamy filmy, które są na to dowodem.

Superheroes are not only science fiction characters. These films are proof that you can find them by simply looking around.

Alain Ducasse to ikona francuskiej sztuki kulinarnej. Trzykrotnie zdobył trzy gwiazdki Michelin, a w całej swojej karierze uzyskał ich w sumie aż 21. Sklasyfikowany przez Forbesa na 94. miejscu na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie, prezes sieci restauracji, idol wielu kucharzy, odznaczony Legią Honorową przez prezydenta Francji Jacques’a Chiraka. Na czym polega fenomen jednego z najbardziej znanych szefów kuchni i kulinarnych mentorów? What could be the quest of Alain Ducasse, a culinary genius who has become a gastronomic star? The perfect flavour? The essence of nature? The ideal dish? What could a man who seems to have everything be looking for? Alain Ducasse relentlessly travels the world smelling, tasting, touching, inspecting and scrutinising plants, materials and products.

FI LM S

Luna B Kinoteka 7 Luna B Luna B

FI L MY

SE KCJA

19:30 17:00 12:45 19:30


Bohaterowie są wśród nas SEKCJA:

CZASÓWKA. PRÓBA CHARAKTERU Time Trial Wlk. Brytania/UK, 2017, 81 min., reż./dir.: Finlay Pretsell 11.05 15.05 16.05 20.05

15:00 20:30 18:15 12:15

Luna A Luna B Kinoteka 1 Luna B

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

David Miller, pierwszy brytyjski zawodnik, który założył koszulkę lidera wszystkich trzech wielkich wyścigów kolarskich we Francji, Włoszech i Hiszpanii, miał prosty cel. Chciał wystąpić po raz ostatni i zakończyć karierę z dobrym wynikiem. To zadanie okazało się jednak niezwykle trudne. „Dlaczego jestem taki słaby?”, zadaje sobie pytanie podczas morderczego wysiłku Miller. Film to zapis jego ostatniego sezonu. Dzięki oku operatora Martina Radicha uzyskujemy wgląd w widowisko, jakim jest spektakularny wyścig. Ogromne wrażenie robią zdjęcia morderczych podjazdów peletonu ukazane w zwolnieniu, ale też mniej dramatyczne momenty, w których kolarze przekazują sobie bidony z wodą.

CZŁOWIEK DELFIN

Dolphin Man Grecja, Kanada, Francja, Japonia/Greece, Canada, France, Japan 2017, 80 min., reż./dir.: Lefteris Charitos

12.05 15:00 Luna A + spotkanie 14.05 19:00 Luna A pokaz również z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących 17.05 18:45 Kinoteka 7 19.05 21:15 Luna B

Jacques Mayol to jeden z największych nurków w historii, wielokrotny rekordzista świata w nurkowaniu głębinowym, określany mianem człowieka delfina, teoretyk i pasjonat nurkowania, filozof, którego życie stało się inspiracją kultowego filmu Luca Bessona „Wielki błękit” (do którego Mayol współtworzył scenariusz). Oparty na unikalnym archiwum Mayola film portretuje jego życie i filozofię. Udajemy się w fascynującą podróż do podwodnego świata, zanurzając się w zmysłowym doświadczeniu swobodnego nurkowania. Podróżujemy przez Japonię, Mami, Marsylię, wyspy Caicos, Kalymnos i Elbę, które w znaczący sposób wpłynęły

na biografię Mayola. Narratorem filmu jest Jean-Marc Barr – odtwórca roli Mayola w filmie „Wielki błękit”.

DLA AHKEEMA

For Ahkeem USA/USA, 2017, 90 min., reż./dir.: Jeremy S. Levine, Landon Van Soest

EKSTREMALNI BIEGACZE

15.05 18:30 Luna B 18.05 19:00 Kinoteka 4 20.05 15:45 Kinoteka 3

11.05 19:45 Luna B 14.05 17:30 Luna B 19.05 13:00 Luna A

Pośrodku Parku Narodowego Yosemite w środkowej Kalifornii leży granitowy monolit ponad kilometrowej wysokości o nazwie El Capitan, który jest marzeniem wielu wspinaczy. Prawdziwym wyzwaniem jest wspinaczka po pionowej ścianie The Dawn Hall – najgładszej stronie El Capitan. Amerykańscy wspinacze Tommy Caldwell i Kevin Jorgeson po raz pierwszy w historii spróbowali pokonać tę najtrudniejszą trasę skalną na świecie bez lin i pomocniczego sprzętu. Film portretuje ich spektakularny wyczyn.

17-letnia czarnoskóra Daje Shelton mieszka w North St. Louis. Sąd dla nieletnich z powodu szkolnej bójki chce, aby ukończyła szkołę w specjalnej placówce. Obserwujemy jej walkę o swoją przyszłość. W zdewastowanym ekonomicznie mieście nie jest to łatwe. Wkrótce w niedalekim Ferguson z rąk białego policjanta ginie nieuzbrojony 18-letni Michael Brown, podejrzany o kradzież w sklepie. Mieszkańcy miasteczka wychodzą na ulice, niedługo protesty przeciw brutalności policji i nierównemu traktowaniu czarnoskórych obejmą cały kraj.

”The Dawn Wall” is the definitive film on the climb that captured headlines and ignited imaginations worldwide. Tommy Caldwell and Kevin Jorgeson ascend the hardest big wall of all time: a 19 day ascent of The Dawn Wall, on the 3,000 foot vertical face of El Capitan, in Yosemite National Park.

After a fight lands 17-year-old Daje Shelton in a court-supervised high school, she’s determined to fight for her future. Through Daje’s intimate comingof-age story, “For Ahkeem” illuminates challenges of many Black teens in America.

Spartathlon to jeden z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie i kultowe zawody dla miłośników biegania. Film przedstawia czterech sportowców, których marzeniem jest ukończenie ekstremalnego wyścigu. Wśród nich jest również reżyser filmu, który bierze udział w zawodach. Celem jest nie tylko sprawdzenie granic fizycznych możliwości, lecz również praca nad sobą i mierzenie się z osobowościowymi problemami. Obserwujemy chronologię tego długodystansowego biegu oraz jego „boczną linię”. Poznajemy przyjaciół i rodzinę sportowców, dla których udział w Spartathlonie jest niezwykle intensywnym przeżyciem.

“Time Trial” transports us into the final races of cyclist David Millar’s career, leading up to his last encounter with the Tour de France.

The extraordinary legacy and complex life story of Jacques Mayol, the greatest free-diver in recorded history, whose life became the inspiration for Luc Besson’s cult-movie “Le Grand Bleu”.

32

DAWN WALL: WSPINACZKA PO REKORD The Dawn Wall Austria/Austria, 2017, 100 min., reż./dir.: Josh Lowell, Peter Mortimer

FI L MY

FI LM S

13.05 18:45 Luna A 19.05 13:30 Kinoteka 1

Ultra Węgry, Grecja/Hungary, Greece, 2017, 81 min., reż./dir.: Balázs Simonyi

In 36 hours the participants in the Spartathlon, one of the toughest long-distance marathons in the world, must cover a distance of 246 kilometres. By day and night the runners battle against the heat, the cold and the clock.


Bohaterowie są wśród nas

MR GAY SYRIA

SEKCJA:

Mr Gay Syria Francja, Turcja, Niemcy/France, Turkey, Germany, 2017, 84 min., reż./dir.: Ayse Toprak 11.05 17:45 Luna B 14.05 20:30 Iluzjon Mała Czarna 17.05 17:00 Kinoteka 4

Tuż po tym, jak świat obiegły zdjęcia kolejnych egzekucji tzw. Państwa Islamskiego, przedstawiające zrzucanie z wieży homoseksualistów, Mahmoud Hassino postanowił wysłać międzynarodowej społeczności inną wiadomość. Ten syryjski aktywista LGBT ogłosił wśród gejów skupionych w Stambule eliminacje do konkursu Mr Gay World 2016. Chciał tym samym powiedzieć „Zobaczcie! Żyjemy. Walczymy”. Film Ayse Toprak przedstawia losy garstki uczestników, która nie bacząc na restrykcje znacznie groźniejsze niż brak akceptacji rodziny, decyduje się przystąpić do konkursu. „Mr. Gay Syria” follows two gay Syrian refugees who are trying to rebuild their lives. Husein is a barber in Istanbul living a double life between his conservative family and his gay identity. Mahmoud is the founder of Syria’s LGBTI movement and a refugee in Berlin. What brings them together is a an international beauty contest as an escape from gay men's trapped lives and an answer to their invisibility.

POETKA Z ARABII

The Poetess Niemcy/Germany, 2017, 90 min., reż./dir.: Stefani Brockhaus, Andreas Wolff

11.05 13.05 16.05 19.05

Bronią Hissy Hilal, domorosłej poetki, są słowa. Kobieta decyduje się wziąć udział w telewizyjnym show „Million’s Poet”, nadawanym w Abu Dhabi, największym konkursie poetyckim w świecie arabskim, zdominowanym przez mężczyzn. W swojej poezji Hilal krytykuje patriarchat i ekstremizmy. Nie widzimy przy tym jej twarzy, nie ma paszportu, nie może prowadzić samochodu, każda jej aktywność wymaga zgody męża. Jak zdobyła wiedzę i odwagę, aby zaryzykować swoje życie i wkroczyć na scenę? Oto jej historia.

Hissa Hilal is the voice from behind the veil. Her weapon is her word. Hissa is a self-taught writer and she says what she thinks. She decides to take part in the “Million’s Poet” show, an Abu-Dhabi based TV show. It is the Arab world’s biggest poetry competition, and it is dominated by men. Hissa works herself up, becoming the first woman in the finals.

15:00 12:00 18:45 11:45

Kinoteka 1 Kinoteka 1 Luna B Luna B

+ warsztat

#NIEnawi

FI L MY

S OWA TO CZYNY

FI LM S

33


Bohaterowie są wśród nas SEKCJA:

SAMOTNA WALKA THOMASA REIDA The Lonely Battle of Thomas Reid Irlandia/Ireland, 2017, 85 min., reż./dir.: Feargal Ward 15.05 18:45 Kinoteka 2 + spotkanie z reżyserem 16.05 18:00 Kinoteka 7 + spotkanie z reżyserem 20.05 13:30 Iluzjon Mała Czarna

Thomas Reid jest właścicielem farmy położonej w irlandzkim North East Kildare – ziemi, która od ponad 100 lat należy do jego rodziny. Okoliczne tereny zostały stopniowo wykupione przez wielki przemysł, a najbliższy sąsiad Reida, producent mikroprocesorów Intel, ostrzy sobie zęby na posiadłości farmera. Co gorsza IDA, rządowa agencja odpowiedzialna za sprowadzanie zagranicznych inwestycji, wyraźnie sympatyzuje z amerykańskim gigantem. Thomas odmawia, lecz wszyscy wydają się być przeciwko niemu. Konkretny spór człowieka z korporacją – dzięki malarskości kadrów, specyficznemu tempu narracji ukazanej przede wszystkim z perspektywy Thomasa – zamienia się w przypowieść o walce Dawida z Goliatem. ”The Lonely Battle of Thomas Reid” tells the story of Thomas Reid, a Co. Kildare farmer who, for years, has been locked in a gruelling battle with his neighbour – U.S. microchip manufacturer Intel who wants to expand into Reid’s land.

ŚWIĘTA GÓRA

Holy Mountain Niemcy/Germany, 2018, 80 min., reż./dir.: Reinhold Messner

14.05 16.05 18.05 19.05

W 1979 roku w Nepalu dwie ekspedycje na jeden z najpiękniejszych szczytów Himalajów, liczący 6828 metrów Ama Dablam, spotkały się w tragiczny sposób. Europejska ekipa prowadzona przez Reinholda Messnera wspinała się w tym samym czasie co grupa młodych Nowozelandczyków, na których nagle zeszła lawina. Messner uratował rannych alpinistów kosztem własnych planów. Film opowiada o tych wydarzeniach i o postaci włoskiego himalaisty.

Nepal, 1979: a group of young New Zealanders led by Peter Hillary decide to climb the 6828 metres high mountain Ama Ablam. Reinhold Messner with his team intend to do the same. They observe the dangerous ascent of the first group who very quickly seems to be in serious danger. In an unprecedented demonstration of comradeship, Reinhold’s crew decides to rescue the climbers. The documentary takes us on an incredible journey mixing images of private archive material and the fascinating testimony of Reinhold Messner and his colleagues.

W TENISIE LOVE ZNACZY ZERO

11.05 12.05 14.05 17.05 20.05

Nick Bollettieri stworzył szkołę tenisową dla dzieci, gwarantując sobie zyski z przyszłych sukcesów swoich podopiecznych. Treningi od godziny 6 rano do godziny 9 wieczorem – szkoła przypominała więzienie, a problemy z psychiką przyszłych mistrzów i mistrzyń znane były wszystkim. Film pokazuje studium jego tyranii, ubarwione dramatycznymi, komediowymi i groteskowymi sytuacjami. Film ma świetną dramaturgię, a fragmenty meczów Agassiego z komentarzem Bolletieriego tworzą kaskadę zabawnych suspensów. Co prawda Agassi odmówił wzięcia udziału w filmie, ale jego trener

ze swadą opowiada o wspaniałej przeszłości, uważając, że ostateczna rezygnacja z jego usług była najgorszą decyzją w życiu jego wychowanka.

14:30 19:00 13:15 17:15

Kinoteka 2 Luna A Kinoteka 4 Kinoteka 4

+ spotkanie

34

WIOSNA SMOKÓW

The Dragon Spring Polska/Poland, 2017, 57 min., reż./dir.: Jarosław Wszędybył 13.05 18:00 Kinoteka 4 premiera światowa + spotkanie z twórcami 16.05 17:30 Luna B 19.05 11:45 Luna A

FI L MY

FI LM S

Film o pasji i walce z przeciwnościami losu. Główny bohater filmu, 25-letni Paweł marzy o tym, aby kiedyś zostać trenerem Arsenalu Londyn. Póki co zamiast marzeń jest brutalna rzeczywistość. Jako początkujący trener w Polsce nie ma nic wspólnego ze sławą Arsenalu. Film jest dramatem sportowym o twardych i bezwzględnych regułach rządzących sportem oraz opowieścią o marzeniach i marzycielach, o przyjaźni i solidarności, a także o outsiderach, którzy nigdy się nie poddają. To film mówiący, że nawet jeśli znajdziemy się na dnie, w finale możemy okazać się zwycięzcami. “The Dragon Spring” tells a story about Red Dragons Brwinow, the worst football team in Poland and their coach Pawel who tries to get the Dragons up from their knees.

Love Means Zero USA/USA, 2017, 89 min., reż./dir.: Jason Kohn

13:00 19:00 15:00 18:30 21:15

Kinoteka 1 Luna A Kinoteka 7 Luna A Kinoteka 7

Meet Nick Bollettieri, famed tennis academy owner and coach to some of the game’s greats from Andre Agassi to Monica Seles to Boris Becker. In his quest for success, Bollettieri took extreme measures in his coaching, insisting that his students live with him and treating his top players like family; the drama of his relationships with them often approached Shakespearean status.


Klimat na zmiany Inconvenient Sequel: Truth to Power USA/USA, 2017, 87 min., reż./dir.: Bonie Cohen, Jon Shenk

SEKCJA:

NIEWYGODNA PRAWDA 2

13.05 19:00 Luna B 17.05 17:30 Kinoteka 2 20.05 12:30 Luna A

SE KCJA

Klimat na zmiany Climate for Change

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych współczesnych problemów. Odpowiedzią na nie jest nowe odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naszej planety. Filmy sekcji są zarówno analizami współczesnych zagrożeń, jak i wypowiedziami dającymi nadzieję na lepszą, ekologiczną przyszłość.

Climate change is one of the biggest contemporary issues. The solution to it is a new, responsible management of our planet’s natural resources. These films are an analysis of current threats, as well as forms of expression which give hope for a better eco-friendly future.

Druga część obsypanego nagrodami filmu „Niewygodna prawda”, trzeciego najbardziej dochodowego filmu dokumentalnego w historii. Tym razem rzecz dotyczy zmian klimatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia. Jesteśmy bardzo blisko prawdziwej rewolucji energetycznej. W filmie śledzimy dalsze działania Ala Gore’a, byłego wiceprezydenta USA, na rzecz stworzenia lepszych warunków życia na Ziemi. W czasach gdy Donald Trump promuje powrót do kopalni węgla, Al Gore wzywa do rewolucji w myśleniu przed nadejściem ostatecznej katastrofy. A decade after “An Inconvenient Truth” brought the climate crisis into the heart of popular culture, Al Gore continues his tireless fight travelling around the world training an army of climate champions and influencing international climate policy.

35

NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ No Man is an Island Francja/France, 2017, 96 min., reż./dir.: Dominique Marchais

Reżyser podróżuje po Europie – odwiedza rolników współpracujących ze spółdzielnią Galline Felici na Sycylii, a także architektów, rzemieślników i wybranych przedstawicieli, którzy działają wspólnie w Alpach Szwajcarskich i w Austrii. Wszyscy są zaangażowani w lokalną politykę poprzez swoją pracę i wszyscy wierzą we wspólne przeznaczenie. Czy to właśnie lokalny poziom jest jedynym rozwiązaniem, aby społeczeństwo było zadowolone? “No Man Is an Island” travels across Europe, from the farmers working together in the Galline Felici cooperative in Sicily to the architects, craftspersons and elected representatives who collaborate in the Swiss Alps and in Austria. All are engaged in politics through their work and all believe in a common destiny.

PRADAWNY LAS

The Ancient Woods Litwa, Estonia, Germany/Lithuania, Estonia, Germany, 2017, 85 min., reż./dir.: Mindaugas Survila

16.05 20:00 Iluzjon Stolica + koncert 19.05 16:00 Iluzjon Stolica 20.05 12:00 Kinoteka 3

Ten poetycki i subtelny film portretuje mieszkańców najstarszego na Ziemi lasu, położonego na terytorium Litwy. Proponuje podróż po leśnych gąszczach, jaskiniach wilków, gniazdach czarnego bociana, zatopionym tysiąc lat temu podwodnym lesie i wreszcie – do ludzi mieszkających na skraju tej prastarej przyrody. Całościowy portret wyjątkowego cudu natury, którego magia zachwyca i poraża.

The film gently erases the line separating human and natural lives, interweaving them into a single poetic story. The “Ancient Forest” has been shot by using original climbing and diving equipment, which have enriched the cinematic language with a variety of camera angles and shots.

FI LM S

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

FI L MY

14.05 20:00 Kinoteka 2 16.05 18:30 Kinoteka 3


Klimat na zmiany SEKCJA:

SILAS

Silas Kanada, RPA, Kenia/Canada, South Africa, Kenya, 2017, 80 min., reż./dir.: Anjali Nayar, Hawa Essuman 11.05 18:30 Iluzjon Stolica + debata 18.05 18:30 Iluzjon Stolica + spotkanie z reżyserką 20.05 19:45 Kinoteka 3 + spotkanie z reżyserką

Liberyjski działacz na rzecz ochrony środowiska Silas Siakor, ryzykując zdrowie i życie, walczy o prawa człowieka, zwalcza nielegalny wyręb lasu oraz korupcję na wysokich szczeblach. Ujawnił wiele politycznych afer, nielegalnych praktyk pozyskiwania drewna i związanych z tym naruszeń praw człowieka. Film śledzi prywatne i publiczne życie oraz działania Siakora, a także jego niestrudzoną walkę o ochronę swojego kraju i środowiska. Pokazuje również, jak przemyślane działania walczącego o prawdę człowieka stały się symbolem oporu i inspiracją dla młodego pokolenia aktywistów. With a network of dedicated citizen reporters by his side, seasoned Liberian activist Silas Siakor challenges the corrupt and nepotistic status quo in his fight for local communities.

FI L MY

FI LM S

36

STAJĄC SIĘ ZWIERZĘCIEM

13.05 20:30 Kinoteka 3 16.05 20:45 Kinoteka 3 20.05 11:45 Kinoteka 7

Film Petera Mettlera („Hazard, bogowie i LSD” i „Koniec czasu”) oraz Emmy Davie jest porywającym wizualnie i dźwiękowo dokumentalnym esejem filmowym, który unaocznia ulotny stan psychologiczny, gdy ludzie i zwierzęta spotykają się w poczuciu jedności i braku agresji. Świadomi swojego współudziału w świecie zwierząt, twórcy filmu zapraszają nas do jego wnikliwego poznania, do uświadomienia sobie jego bogactwa, szerokich granic i charakterystycznych cech. Film został nakręcony w Parku Narodowym Grand Teton i oparty na filozofii ekofenomenologii Davida Abrama.

Shot in and around Grand Teton National Park, this immersive, palpably rendered audiovisual essay draws together the distinct sensibilities of filmmakers Peter Mettler (“The End of Time”) and Emma Davie (“I am Breathing”) with philosopher David Abram (“The Spell of the Sensuous”) to forge a path into the places where humans and animals meet, where we pique our senses to witness the so-called natural world—which in turn witnesses us.

Becoming Animal Wlk. Brytania, Szwajcaria/UK, Switzerland, 2018, 78 min., reż./dir.: Emma Davie, Peter Mettler

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem


13.05 16.05 18.05 19.05

17:00 15:30 17:15 11:45

Iluzjon Stolica + spotkanie z reżyserem Luna B Luna B Kinoteka 4

Przyjazne dla środowiska samochody elektryczne oraz produkty spożywcze wyprodukowane według zasad zrównoważonego rozwoju i zgodnie z ideami sprawiedliwego handlu. Jeśli wszystko, co wmawiają nam korporacje, jest prawdą, to rzeczywistość wokół wyglądałaby inaczej. Czy możemy zaufać koncernom, które twierdzą, że kupując odpowiednie towary, możemy uratować świat? Czy „zielone produkty” w branży to nic innego jak popularne i niebezpieczne kłamstwo lub czysta reklamowa strategia sprzedaży? Film przedstawia ten kontrowersyjny problem, zmuszając do zastanowienia się nad zrównoważonym połączeniem ekologii i gospodarki. Environmentally friendly electric cars, sustainably produced food, fair production: Hooray! The big companies would have us believe that we can save the world just by buying the right stuff. But this is a widespread and dangerous lie.

ZJADANIE ZWIERZĄT

Eating Animals USA/USA, 2017, 94 min., reż./dir.: Christopher Quinn 13.05 17.05 18.05 19.05

13.45 20:30 20:00 19:15

Kinoteka 4 Iluzjon Stolica Kinoteka 7 Kinoteka 7

+ spotkanie + spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Skąd tak naprawdę pochodzą kupowane przez nas mięso, nabiał i jaja? Film opowiada o początkach końca hodowli przemysłowej. Wyprodukowany z udziałem Natalie Portman (również narratorki filmu) i pisarza Jonathana Safrana Foera jest adaptacją jego słynnej książki pod tym samym tytułem, która stara się znaleźć odpowiedź na to istotne pytanie, ukazując, że hodowla przemysłowa to najgorsza rzecz, jaką ludzie kiedykolwiek zrobili zwierzętom. Reżyserowi udało się dostać z ukrytą kamerą do ściśle chronionych zakładów przetwórstwa żywności i ukazać, co dzieje się za ich zamkniętymi drzwiami. “Eating Animals” tells the story of the beginning of the end of factory farming. Produced by Academy Award™-winner Natalie Portman and Jonathan Safran Foer, the film is the feature-length adaptation of Foer’s critically acclaimed book of the same name that starts out with a simple question – where do our eggs, dairy and meat come from?

ZNIKAJĄCA WYSPA

Anote’s Ark Kanada/Canada, 2017, 77 min., reż./dir.: Matthieu Rytz 13.05 15.05 17.05 20.05

13:30 16:00 13:30 18:15

Luna B Kinoteka 1 Kinoteka 7 Luna B

Klimat na zmiany  |  Miejsca

Green Lie Austria/Austria, 2017, 93 min., reż./dir.: Werner Boote

SEKCJA:

ZIELONE KŁAMSTWA

Położone na Oceanie Spokojnym Kiribati może zniknąć w ciągu najbliższych dziesięcioleci. To zakorzenione w tradycji, jedno z najodleglejszych miejsc na Ziemi, jest jednym z pierwszych, które musi stawić czoła istotnemu zagrożeniu naszych czasów – podniesieniu się poziomu morza. Prezydent Kiribati – Anote Tong za wszelką cenę próbuje znaleźć sposób na ochronę kraju i swojego narodu. Film zachwyca wspaniałymi ujęciami przyrody – reżyser jest znakomitym fotografem z Montrealu, specjalizującym się w dokumentowaniu skutków zmian klimatycznych na świecie. Kiribati faces the unstoppable rise of the sea, which will engulf the nation before long. The people of Kiribati will soon be the world’s first “climate change refugees.” Can these people survive as their country disappears?

37

BUDDA, NASTOLATKI I PIŁKA NOŻNA The Next Guardian Węgry, Bhutan/Hungary, Bhutan, 2017, 74 min., reż./dir.: Dorottya Zurbó, Arun Bhattarai 13.05 14.05 16.05 20.05

Miejsca Places

Filmy prezentowane w sekcji Miejsca pozwalają odkryć trudnodostępne przestrzenie – dosłownie, jak w przypadku filmów, które zabierają widza w dalekie wyprawy. Albo w przenośni – kiedy pozwalają spojrzeć na dobrze znane miejsca z zupełnie innej perspektywy. I zapewniają emocjonującą podróż!

These films reveal “places” which are difficult to access. Literally – when they take the viewer for faraway expeditions. Or metaphorically – when they present a well-known place from a completely different perspective. Hop on for an emotional journey!

W niewielkim himalajskim Królestwie Bhutanu czas zatrzymał się w miejscu. Majestatyczne piękno gór, brak kultu pieniądza i buddyjska równowaga przekładają się na wysoki poziom szczęścia mieszkańców. Jednak także tu dociera modernizacja i jej pokusy. Wystarczy przyjrzeć się rodzeństwu Gyembo i Tashi – spod gho (tradycyjnego bhutańskiego stroju noszonego przez mężczyzn) transgenderowego chłopca wystają czarne adidasy superstary. In a remote village in the Himalayan Kingdom of Bhutan, Gyembo (16) and Tashi (15) aimlessly roam while their father meticulously polishes the ancient relics inside the altar of their family monastery. The film through bittersweet micro-situations takes us inside a Bhutanese family where the contrasting dreams of two generations are caught in a time clash.

FI LM S

Iluzjon Stolica Iluzjon Mała Czarna Kinoteka 4 Kinoteka 4

FI L MY

SE KCJA

13:30 18:45 13:15 18:45


Miejsca SEKCJA:

DELTA DUNAJU

Delta Ukraina, Niemcy/Ukraine, Germany, 2017, 82 min., reż./dir.: Oleksandr Techynskij 15.05 13:00 Kinoteka 4 17.05 19:30 Kinoteka 2 19.05 14:30 Kinoteka 2

BRASILIA: PROJEKT-UTOPIA

13.05 14:00 Kinoteka 1 16.05 19:00 Kinoteka 2 18.05 17:45 Kinoteka 3

Brasilia, stolica Brazylii, zbudowana w 1960 roku przez Lúcio Costę i Oscara Niemeyera na środku pustyni, wpisana na międzynarodową listę dziedzictwa kultury UNESCO i określana mianem fantastycznej wyspy – to przykład arcydzieła modernizmu XX wieku. Jak wygląda życie w tym precyzyjnie skonstruowanym mieście?

Located in the middle of the desert, the city of Brasília – the capital of Brazil – is a mythical place: a concrete utopia spawned out of the desert. In 1956, at the rebirth of Brazilian democracy, visionary architect Oscar Niemeyer and urbanist Lúcio Costa invented an urban plan and structures that would attempt to micromanage the daily activity of human life.

Brasilia – Life After Design Kanada, Wlk. Brytania/Canada, UK, 2017, 88 min., reż./dir.: Bart Simpson

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Położona na terytorium Rumunii i Ukrainy, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO i rezerwatów biosfery delta Dunaju na Bukowinie jest rajem dla entuzjastów przyrody i miłośników zanikających kultur. Z dala od kontenerowców, rzeka rozgałęzia się tu w niekończącym się lesie trzcinowym. Mężczyźni zbierają trzcinę, a ich praca to codzienne zmagania z żywiołem. Ten hipnotyczny film operuje obrazami, dokumentując zapomniany i powoli zanikający świat, życie oraz symbiozę ludzi i przyrody. The Danube delta in the Bukovina is situated on Romanian and Ukrainian territories. Far from the container ships on the main stream, a network of tributaries branches out in an endless reed forest. Men cut their way through the high canes to harvest the reed. The work is hard, the voices of the rural workers rough, the daily grind that must be survived is tough. In the pathless, wild isolation of this region, the orthodox faith offers shelter.

38

GDY ZAPŁAKAŁ BYK

When the Bull Cried Belgia, Boliwia/Belgium, Bolivia, 2017, 67 min., reż./dir.: Karen Vázquez Guadarrama, Bart Goossens

FI L MY

FI LM S

11.05 17:15 Kinoteka 4 16.05 18:15 Iluzjon Stolica 18.05 15:15 Kinoteka 1

DŁUGI SEMESTR

The Long Season Holandia/The Netherlands, 2017, 115 min., reż./dir.: Leonard Retel Helmrich

15.05 17.05 18.05 20.05

Domy z brezentu, zabawki z puszek i nakrętek od butelek oraz instrumenty z kawałka drewna – w takim otoczeniu toczy się realne życie syryjskich uchodźców w obozie dla pracowników sezonowych w Libanie. Wojna odcięła im powrót do domu, więc próbują zaadaptować się do nowych warunków. Codzienne życie upływa im na pracy, opiece nad dziećmi, wyczekiwaniu na transport żywności lub wieści z Rakki. Holenderski reżyser przez 1,5 roku mieszkał z uchodźcami, dlatego jego kamera niemal niezauważalnie wniknęła w najbardziej intymne zakamarki tej dość konserwatywnej społeczności.

There are currently about 1.2 million Syrian refugees living in Lebanon. In the Beqaa valley, between Damascus and Beirut, there are many camps, sometimes no larger than 100 people. Before the war, they came to Beqaa to work as seasonal laborers in agriculture. Now they are refugees and cannot go back to Syria.

18:45 20:30 13:00 14:00

Kinoteka 4 Kinoteka 7 Kinoteka 1 Kinoteka 1

+ spotkanie z operatorką + spotkanie z operatorką

W boliwijskich Andach, tuż nad poziomem chmur, mieści się mała górnicza osada, gdzie życie wszystkich mieszkańców zdeterminowane jest przez wydobycie cyny. Na powierzchni kobiety szukają przydatnych resztek albo opiekują się domem i dziećmi, pragnąc ochronić je przed mrokiem. Wiedzą, że wejście do kopalni oznacza groźbę śmierci, chorób a już na pewno alkoholizmu, z którym zmaga się zdecydowana większość społeczności. In a remote mining camp high up in the Bolivian Andes life evolves around tin. Men and women of all ages search for their luck in the belly of a powerful place. “When the bull cried” offers a poetic look on life on this mystical mountain.


PIĄTEK FRIDAY — 11.05

SOBOTA SATURDAY — 12.05 12:30   Idioci w Korei  Red Chapel | 88'

15:00   Poetka z Arabii  The Poetess | 90'

15:00   Wielka europejska zagadka papierosów  The Great European Cigarette Mystery | 58' + spotkanie z reżyserem

17:00   W rytmie flamenco  Impulso | 85'

17:30   Szukając Jezusa  Looking for Jesus | 73' + spotkanie z reżyserką

19:00   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82' + debata z udziałem reżyserów

19:30   Twarze, plaże  Faces Places | 89'

21:45   Wszyscy ludzie Berniego Sandersa  A Campaign of Their Own | 74'

21:30   Ostatnie dni lata  Before Summer Ends | 80'

14:30   Obscuro Barocco  Obscuro Barocco | 60'

13:45   69 minut z 86 dni  69 Minutes of 86 Days | 70'

16:00   Duchy przeszłości  Keep Quiet | 90'

15:15   Moja matka  Solving My Mother | 55'

18:00   Pozwólmy nauczać dzieciom  Let The Child Be the Guide | 100' + spotkanie z reżyserem

16:30   Mantra – wspólne śpiewanie  Mantra – Sounds into Silence | 85' + warsztaty

20:15   Ambasador  Ambassador | 94' + spotkanie z reżyserem

19:30   Mehsampur  Mehsampur | 99'

KINOTEKA 1

13:00   W tenisie love znaczy zero  Love Means Zero | 90'

12:00   Brexitania  Brexitannia | 80'

KINOTEKA 2

21:30   Detektyw samuraj  Top Knot Detective | 86'

13:45   Jądra Tarzana  Tarzan's Testicles | 107' 16:15   Wielebny W. The Venerable W. | 100'

16:00   Pozwólmy nauczać dzieciom  Let The Child Be the Guide | 100' + spotkanie z reżyserem

18:15   Gruzińskie miasto słońca  City of the Sun | 100'

18:15   Czerwona dusza  The Red Soul | 90'

20:30  Wspomnienia wschodu  Eastern Memories | 86' + spotkanie z reżyserami

20:15   Film o niczym  In Praise of Nothing | 78' + spotkanie z reżyserem 12:15   Gurrumul  Gurrumul | 96'

14:45   Odzyskać głos  Speak Up | 122'

14:15   Współczesny mężczyzna A Modern Man | 84' + spotkanie z reżyserką

17:15   Gdy zapłakał byk  When the Bull Cried | 67'

16:30   Alicja  Alicia | 93'

19:00   Współczesny mężczyzna  A Modern Man | 84' + spotkanie z reżyserką

18:30   Kraina wolności  Land of the Free | 95' + spotkanie z reżyserką

21:15   Przerwane dzieciństwo  Primas | 95'

20:45   Pokolenie pieniądza  Generation Wealth | 108'

KINOTEKA 4

Program projekcji

11:45   Dzieciństwo  Childhood | 90'

KINOTEKA 3

14:15   Przyszłość człowieka pracy  The Future of Work and Death | 88'

12:30   Raghu Rai, portret niepozowany  Raghu Rai, an Unframed Portrait | 55' 14:00   Żydowscy terroryści  The Jewish Underground | 90' + spotkanie z reżyserem

16:15   Eldorado  Eldorado | 91'

16:15   Kołyma – droga kośćmi usłana Kolyma – Road of Bones | 85'

18:15   Czyściciele internetu  The Cleaners | 88' + spotkanie z reżyserem

18:15   Lubow – miłość po rosyjsku  Lyubov – Love in Russian | 89'

20:45   Żydowscy terroryści  The Jewish Underground | 90' + spotkanie z reżyserem

20:30   MATANGI / MAYA / M.I.A. MATANGI / MAYA / M.I.A. | 95' + spotkanie z M.I.A.

KINOTEKA 7

14:00   Rodzina  The Family | 104'

12:00   Śniąc o Murakamim  Dreaming Murakami | 57' 13:15   Wszyscy ludzie Berniego Sandersa  A Campaign of Their Own | 74' 15:00   Człowiek delfin  Dolphin Man | 80' + spotkanie

16:45   Score: muzyka filmowa  Score: A Film Music Documentary | 93'

17:30   Turyści  Tourists | 72'

19:00   MATANGI / MAYA / M.I.A. MATANGI / MAYA / M.I.A. | 95' + spotkanie z M.I.A.

19:00   W tenisie love znaczy zero  Love Means Zero | 90'

22:00   Bez wytchnienia  Unrest | 97'

21:00   Westwood: punkówa, ikona, aktywistka  Westwood: Punk, Icon, Activist | 83'

13:45   Bystre dzieciaki  Wiz Kids | 91'

13:45   Góra  Mountain | 74'

15:45   Mnóstwo dzieci, małpa i zamek  Lots of Kids, A Monkey And A Castle | 91'

15:30   Trzecia opcja  The Third Option | 75'

17:45   Mr. Gay Syria  Mr. Gay Syria | 84'

17:15   Wielka architektura  Big Time | 90'

19:45   Ekstremalni biegacze  Ultra | 81'

19:30   Alain Ducasse – kuchenne wyzwania The Quest of Alain Ducasse | 84'

21:30   Kobiety Złotego Świtu  Golden Dawn Girls | 93'

21:15   Sleaford Mods: sztuka kryzysu

LUNA A

15:00   Czasówka. Próba charakteru  Time Trial | 81'

12:15   Rosyjska robota  The Russian Job | 63'

LUNA B

Bunch of Kunst: A Film About Sleaford Mods | 103'

18:30   Silas  Silas | 80' + debata

19:00   Zabawy mężczyzn  Playing Men | 60'

21:00   Można kochać ziemniaki  Love is Potatoes | 90'

20:30   Yoshtoyoshto  Yoshtoyoshto | 90'

ILUZJON STOLICA

16:45   Kwantowa rewolucja  Quantum Revolution | 75'

11:00   BLOK FILMÓW: Kłopoty małe i duże Small and Big Troubles | 98' + spotkanie 15:00   Nokia – łączyliśmy ludzi

Nokia Mobile – We Were Connecting People | 92'

17:00   Singielki  Singled Out | 80'

17:00   Photon  Photon | 107'

18:45   Rok nadziei  A Year of Hope | 84'

19:15   78/52  78/52 | 91'

20:30   69 minut z 86 dni  69 Minutes of 86 Days | 70'

21:15   Hatsune Miku – świat należy do mnie  The World is Mine | 68'

ILUZJON MAŁA CZARNA

13:00   Kongijski trybunał  The Congo Tribunal | 100'


NIEDZIELA SUNDAY — 13.05

PONIEDZIAŁEK MONDAY — 14.05

WTOREK TUESDAY — 15.05

12:00   Poetka z Arabii  The Poetess | 90' + warsztat

KINOTEKA 1

14:00   Brasilia: projekt-utopia  Brasilia – Life After Design | 88' + spotkanie z reżyserem

13:45   Genesis 2.0  Genesis 2.0 | 113'

14:00   Mehsampur  Mehsampur | 99'

16:30   A w oddali ujadały psy  The Distant Barking of Dogs | 91' + spotkanie z reżyserem

16:00   Obcy w sieci  The Stranger | 104'

16:00   Znikająca wyspa  Anote's Ark | 77'

18:45   Miłej zimy, do zobaczenia na plaży!  Happy Winter | 91'

18:30   Zamknij się i graj na pianinie  Shut Up and Play the Piano | 82' + spotkanie z reżyserem

17:45   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82'

20:45   Eldorado  Eldorado | 91'

20:30   Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń Instant Dreams | 91' + spotkanie z reżyserem

19:30   Walc Waldheima  The Waldheim Waltz | 93' + spotkanie z reżyserką

12:30   Jutro albo pojutrze  Minding the Gap | 98'

12:15   Pokolenie pieniądza  Generation Wealth | 108'

14:30   Wewnętrzne granice  D is for Division | 87'

14:30   Święta góra  Holy Mountain | 80'

15:00   Wewnętrzne granice  D is for Division | 87'

16:30   Statek Ziemia  Spaceship Earth | 123'

16:15   Gruzińskie miasto słońca  City of the Sun | 100'

17:00   Esej na pożegnanie  Farewell Essay | 79'

19:00   Mnóstwo dzieci, małpa i zamek  Lots of Kids, a Monkey and a Castle | 91'

18:15   Ostatnie dni lata  Before Summer Ends | 80'

18:45   Samotna walka Thomasa Reida  The Lonely Battle of Thomas Reid | 76' + spotkanie z reżyserem

21:00   Opętani  Possessed | 67'

20:00   Nikt nie jest samotną wyspą  No Man is an Island | 96' + spotkanie z reżyserem

20:45   Dina  Dina | 101'

14:15   Pani Fang  Mrs. Fang | 86'

14:00   69 minut z 86 dni  69 Minutes of 86 Days | 70'

14:30   Idi Amin – autoportret

16:00   Wspomnienia wschodu  Eastern Memories | 86' + spotkanie z reżyserami

15:45   Rodzina  The Family | 104'

16:30   Duchy wojny domowej  The Silence of Others | 95'

18:15   Kobieta w niewoli  A Woman Captured | 89' + spotkanie z reżyserką

18:00   Kobieta w niewoli A Woman Captured | 89' + spotkanie z reżyserką

Instant Dreams | 91' + spotkanie z reżyserem

20:30   Stając się zwierzęciem  Becoming Animal | 78' + spotkanie z reżyserem

20:15   A w oddali ujadały psy  The Distant Barking of Dogs | 91' + spotkanie z reżyserem

20:45   Zamknij się i graj na pianinie Shut Up and Play the Piano | 82' + spotkanie z reżyserem

12:00   Kwantowa rewolucja  Quantum Revolution | 75'

12:30   Bystre dzieciaki  Wiz Kids | 91'

13:00   Delta Dunaju  Delta | 82

13:45   Zjadanie zwierząt  Eating Animals | 94' + spotkanie

14:30   Żydowscy terroryści  The Jewish Underground | 90'

21:45   Opętani  Possessed | 67'

KINOTEKA 2

12:30   Dziecko ciszy  Deaf Child | 71'

13:30   Mogę przyjść do ciebie w snach

I Can Come to You in Your Dreams | 68'

12:30   Lubow – miłość po rosyjsku  Lyubov – Love in Russian | 89'

KINOTEKA 3

General Idi Amin Dada: A Self Portrait | 92'

18:30   Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń

KINOTEKA 4

14:45   Przyszłość człowieka pracy

The Future of Work and Death | 88'

16:15   Szukając Jezusa  Looking for Jesus | 73'

16:30   Przerwane dzieciństwo  Primas | 95'

16:45   Po drugiej stronie drzwi  The Other Side of Everything | 100'

18:00   Wiosna smoków  The Dragon Spring | 57' + spotkanie z twórcami

18:30   Raghu Rai, portret niepozowany  Raghu Rai, an Unframed Portrait | 55' + spotkanie

18:45   Długi semestr  The Long Season | 115' + spotkanie z operatorką filmu

20:15   Kraina wolności  Land of the Free | 95' + spotkanie z reżyserką

19:45   Gdy nadejdzie wojna  When the War Comes | 76' 21:30   Detektyw samuraj  Top Knot Detective | 86'

21:15   Alicja  Alicia | 93'

13:00   W rytmie flamenco  Impulso | 85'

13:15   Westwood: punkówa, ikona, aktywistka Westwood: Punk, Icon, Activist | 83'

13:15   Szukając Jezusa  Looking for Jesus | 73'

14:45   Dina  Dina | 101'

15:00   W tenisie love znaczy zero  Love Means Zero | 90'

15:00   78/52  78/52 | 91'

17:00   Call me Tony  Call Me Tony | 63' + spotkanie z reżyserem i producentem

17:00   Alain Ducasse – kuchenne wyzwania  The Quest of Alain Ducasse | 84'

17:00   Twarze, plaże  Faces Places | 89'

18:45   Duchy wojny domowej  The Silence of Others | 95'

19:00   My, Margiela  We Margiela | 100' + debata

19:00   Pokolenie pieniądza  Generation Wealth | 108' + debata

11:00   Score: muzyka filmowa  Score: A Film Music Documentary | 93'

KINOTEKA 7

20:45   Po drugiej stronie drzwi  The Other Side of Everything | 100' 21:45   Obscuro Barocco  Obscuro Barocco | 60'

22:00   Hatsune Miku – świat należy do mnie

The World is Mine | 68'

11:45   Wędrówki ludów  Human Flow | 140'

LUNA A

13:15   78/52  78/52 | 91'

13:15   Góra  Mountain | 74'

14:30   Nokia – łączyliśmy ludzi  Nokia Mobile – We Were Connecting People | 92'

15:15   Queerama  Queerama | 70'

15:00   Sleaford Mods: sztuka kryzysu  Bunch of Kunst: A Film About Sleaford Mods | 103'

16:30   Maszyna do pisania  California Typewriter | 104'

17:00   Kołyma – droga kośćmi usłana  Kolyma – Road of Bones | 85'

17:15   Wędrówki ludów  Human Flow | 140'

18:45   Dawn Wall: Wspinaczka po rekord  The Dawn Wall | 100'

19:00   Człowiek delfin  Dolphin Man | 80'

20:45   Silvana  Silvana | 95'

20:45   Chiński przekręt  The China Hustle | 84'

11:30   Twarze, plaże  Faces Places | 89'

20:00   Rem Koolhaas – starchitekt  Rem | 76' + spotkanie 12:45   Alain Ducasse – kuchenne wyzwania  The Quest of Alain Ducasse | 84'

LUNA B

13:30   Znikająca wyspa  Anote's Ark | 77'

13:45   Wielka architektura  Big Time | 90'

15:15   W otchłani futbolu  Infinite Football | 70'

15:45   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82'

16:45   Czyściciele internetu  The Cleaners | 88' + spotkanie reżyserem

17:30   Ekstremalni biegacze  Ultra | 81'

19:00   Niewygodna prawda 2  An Inconvenient Sequel 2 | 98'

19:15   Gurrumul  Gurrumul | 96'

18:30   Dla Ahkeema  For Ahkeem | 90'

21:00   Hatsune Miku – świat należy do mnie  The World is Mine | 68'

21:15   Queercore: punkowa rewolucja  Queercore: How to Punk a Revolution | 83'

20:30   Czasówka. Próba charakteru  Time Trial | 81' + spotkanie z reżyserem

11:00   Dzieciństwo  Childhood | 90' + spotkanie

10:00   BLOK FILMÓW: Kłopoty małe i duże  Small and Big Troubles | 54' + spotkanie dla uczniów

10:00   BLOK FILMÓW: Na swój sposób  My Way | 44' + spotkanie dla uczniów

13:30   Budda, nastolatki i piłka nożna  The Next Guardian | 74'

14:30   Bez wytchnienia  Unrest | 97' 16:30   Nokia – łączyliśmy ludzi

Nokia Mobile – We Were Connecting People | 92'

ILUZJON STOLICA

12:30   BLOK FILMÓW: Dzieci z jedwabnego szlaku  Kids on the Silk Road | 74' + spotkanie dla uczniów

15:15   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82'

ILUZJON MAŁA CZARNA

17:00   Zielone kłamstwa  The Green Lie | 97' + spotkanie reżyserem

16:30   Pozwólmy nauczać dzieciom Let The Child Be the Guide | 100' + debata

19:30   Film o niczym  In Praise of Nothing | 78' + spotkanie z reżyserem

19:15   Call me Tony  Call Me Tony | 63' + spotkanie z reżyserem i producentem

21:30   Eks-szaman  Ex-Shaman | 80'

21:00   Duchy przeszłości  Keep Quiet | 90'

11:00   BLOK FILMÓW: Na swój sposób  My Way | 44' + spotkanie

17:30   Wielka europejska zagadka papierosów  The Great European Cigarette Mystery | 58'

16:15   Score: muzyka filmowa  Score: A Film Music Documentary | 93'

12:45   Kołyma – droga kośćmi usłana Kolyma – Road of Bones | 85'

18:45   Budda, nastolatki i piłka nożna  The Next Guardian | 74'

18:15   Trzecia opcja  The Third Option | 75'

14:30   Przerwane dzieciństwo  Primas | 95'

20:30   Mr. Gay Syria  Mr. Gay Syria | 84'

20:00   Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet cz 1: Kochać Innego  Love Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore | 55' + Dowody w procesie ciał  Evidentiary Bodies | 10' 21:30   Przerwane dzieciństwo  Primas | 95'


ŚRODA WEDNESDAY — 16.05

CZWARTEK THURSDAY — 17.05

PIĄTEK FRIDAY — 18.05

12:45   Duchy wojny domowej  The Silence of Others | 95' 14:45   W otchłani futbolu  Infinite Football | 70'

13:00   Długi semestr  The Long Season | 115'

16:00   Maszyna do pisania  California Typewriter | 104'

16:15   Adwokat terroru  Terror's Advocate | 138'

16:45   Trzecia opcja  The Third Option | 75'

18:15   Czasówka. Próba charakteru  Time Trial | 81' + spotkanie z reżyserem

19:00   Turyści  Tourists | 72' + spotkanie

18:30   MATANGI / MAYA / M.I.A.  MATANGI / MAYA / M.I.A. | 95'

20:15   Jutro albo pojutrze  Minding the Gap | 98' + spotkanie z reżyserem

21:15   Można kochać ziemniaki  Love is Potatoes | 90'

13:15   Gruzińskie miasto słońca  City of the Sun | 100'

12:30   Wielka europejska zagadka papierosów  The Great European Cigarette Mystery | 58'

12:45   Zamknij się i graj na pianinie  Shut Up And Play The Piano | 82'

14:00   Dziecko ciszy  Deaf Child  71'

14:30   Kobieta w niewoli  A Woman Captured | 89'

15:15   Gdy zapłakał byk  When the Bull Cried | 67'

20:30   Love Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka

Love Express. The Disapearance of Walerian Borowczyk | 72'

+ spotkanie z reżyserem

15:30   Kongijski trybunał  The Congo Tribunal | 100'

17:15 Rok nadziei  A Year of Hope | 84'

17:30   Niewygodna prawda 2  An Inconvenient Sequel: Truth to Power | 98'

16:30   Wewnętrzne granice  D is for Division | 87'

19:00   Brasilia: projekt-utopia  Brasilia – Life After Design | 88' + spotkanie z reżyserem

19:30   Delta Dunaju  Delta | 82' + spotkanie z reżyserem

18:30   Czas Hitlera cz. 1  The Hitler Chronicles. Part 1 | 136' + wprowadzenie reżysera

21:00   Pani Fang  Mrs. Fang | 86'

21:30   Rodzina  The Family | 104'

21:30   Esej na pożegnanie  Farewell Essay | 79'

13:00   Ojczulek Joe i lew  Paa Joe & The Lion | 73'

13:00   Brexitania  Brexitannia | 80'

13:15   Odzyskać głos  Speak Up | 122'

14:30   Statek Ziemia  Spaceship Earth | 123'

14:45   Kobiety Złotego Świtu  Golden Dawn Girls | 93'

18:30   Nikt nie jest samotną wyspą  No Man is an Island | 96' + spotkanie z reżyserem

18:45   Pustynie prawdy  Desert of the Real | 76' + spotkanie z reżyserem

19:45   Idi Amin – autoportret

20:45   Stając się zwierzęciem  Becoming Animal | 78' + spotkanie z reżyserem

20:45   Gdy nadejdzie wojna  When the War Comes | 76' + spotkanie z reżyserem

21:45   Opętani  Possessed | 67'

13:15   Budda, nastolatki i piłka nożna  The Next Guardian | 74'

13:15   Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń  Instant Dreams | 91'

13:15   Święta góra  Holy Mountain | 80'

15:15   Wszyscy ludzie Berniego Sandersa

15:00   Kraina wolności  Land of the Free | 95'

16:45   Czyściciele internetu  The Cleaners | 88'

17:00   Mr. Gay Syria  Mr. Gay Syria | 84'

17:00   Można kochać ziemniaki  Love is Potatoes | 90'

18:45   Mogę przyjść do ciebie w snach  I Can Come to You in Your Dreams | 68' + spotkanie z reżyserką

19:00   Jądra Tarzana  Tarzan's Testicles | 107' + spotkanie z reżyserem

19:00   Dla Ahkeema  For Ahkeem | 90'

20:30   Walc Waldheima  The Waldheim Waltz | 93' + spotkanie z reżyserką

21:30   Góra  Mountain | 74'

21:15   Żydowscy terroryści  The Jewish Underground | 90'

12:15   Kobiety Złotego Świtu  Golden Dawn Girls | 93'

13:30   Znikająca wyspa  Anote's Ark | 77'

12:00   Obcy w sieci  The Stranger | 104'

14:15   Rem Koolhaas – starchitekt  Rem | 76'

15:15   Po drugiej stronie drzwi  The Other Side of Everything | 100'

14:15   Rok nadziei  A Year of Hope | 84'

16:00   Czerwona dusza  The Red Soul | 90'

17:15   Call Me Tony  Call Me Tony | 63'

16:00   Miłej zimy, do zobaczenia na plaży!  Happy Winter | 91'

18:00   Samotna walka Thomasa Reida  The Lonely Battle of Thomas Reid | 76' + spotkanie z reżyserem

18:45   Człowiek delfin  Dolphin Man | 80'

18:00   Gdy nadejdzie wojna  When the War Comes | 76' + spotkanie z reżyserem

20:00   Współczesny mężczyzna  A Modern Man | 84' + debata

20:30   Długi semestr  Long Season | 115' + spotkanie z operatorką

20:00   Zjadanie zwierząt  Eating Animals | 94' + spotkanie z reżyserem

12:45   W rytmie flamenco  Impulso | 85'

12:30   Wszyscy ludzie Berniego Sandersa  A Campaign of Their Own | 74'

14:45   Hatsune Miku – świat należy do mnie  The World is Mine | 68'

14:15   Walc Waldheima  Waldheim Waltz | 93'

16:30   Miłej zimy, do zobaczenia na plaży!  Happy Winter | 91'

16:15   Szukając Jezusa  Looking for Jesus | 73'

14:00   My, Margiela  We Margiela | 100'

A Campaign Of Their Own | 74'

General Idi Amin Dada: A Self Portrait | 92'

17:45   Brexitania  Brexitannia | 80' 18:30   W tenisie love znaczy zero  Love Means Zero | 90'

19:30   Gurrumul  Gurrumul | 96'

21:30   Obcy w sieci  The Stranger | 104'

20:30   Genesis 2.0  Genesis 2.0 | 113' + spotkanie z reżyserem

21:30   Queercore: punkowa rewolucja  Queercore: How to Punk a Revolution | 83'

13:30   Można kochać ziemniaki  Love is Potatoes | 90'

13:00   MATANGI / MAYA / M.I.A.  MATANGI / MAYA / M.I.A. | 95'

13:15   Czerwona dusza  The Red Soul | 90'

15:30   Zielone kłamstwa  The Green Lie | 97'

15:00   Pokolenie pieniądza  Generation Wealth | 108'

15:15   Po drugiej stronie drzwi  The Other Side of Everything | 100'

17:30   Wiosna smoków  The Dragon Spring | 57'

17:15   Singielki  Singled Out | 80'

17:15   Zielone kłamstwa  The Green Lie | 97'

18:45   Poetka z Arabii  The Poetess | 90'

19:00   Queerama  Queerama | 70' + debata

19:15   Chiński przekręt  The China Hustle | 84'

20:45   Photon  Photon | 107' + spotkanie z reżyserem

21:30   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82'

21:00   My, Margiela  We Margiela | 100'

12:30   Czyściciele internetu  The Cleaners | 88' + spotkanie dla uczniów

16:30   Score: muzyka filmowa  Score: A Film Music Documentary | 93'

16:30   Duchy wojny domowej  The Silence of Others | 95'

18:15   Gdy zapłakał byk  When the Bull Cried | 67'

18:30   Westwood: punkówa, ikona, aktywistka  Westwood: Punk, Icon, Activist | 83' + spotkanie przed filmem

18:30   Silas  Silas | 80' + spotkanie z reżyserką

20:00   Pradawny las  The Ancient Woods | 85' + występ na żywo projektu Tutaj

20:30   Zjadanie zwierząt  Eating Animals | 94' + spotkanie z reżyserem

20:30   Twarze, plaże  Faces Places | 89'

16:45   Detektyw samuraj  Top Knot Detective | 86'

17:00   Lubow – miłość po rosyjsku  Lyubov – Love in Russian | 89'

17:45   Moja matka  Solving My Mother | 55'

18:30   Eks-szaman  Ex-Shaman | 80'

19:00   Ojczulek Joe i lew  Paa Joe & The Lion | 73'

19:15   Zabawy mężczyzn  Playing Men | 60'

20:15   Odzyskać głos  Speak Up | 122'

20:30   Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet cz. 2: Wielka ucieczka  The Great Flight | 70' + Dla jeszcze jednej godziny z tobą  For One More Hour with You | 56'

20:45   Obscuro Barocco  Obscuro Barocco | 60'

LUNA B

19:00   Święta góra  Holy Mountain | 80' + spotkanie

LUNA A

17:45   Brasilia: projekt-utopia  Brasilia – Life After Design | 88' + spotkanie z reżyserem

KINOTEKA 7

16:45   Mehsampur  Mehsampur | 99'

KINOTEKA 4

17:00   Śniąc o Murakamim  Dreaming Murakami | 57'

KINOTEKA 3

15:45   A w oddali ujadały psy  The Distant Barking of Dogs | 91'

KINOTEKA 2

15:15 Mantra – wspólne śpiewanie  Mantra – Sounds into Silence | 85'

15:00   Ostatnie dni lata  Before Summer Ends | 80'

KINOTEKA 1

12:15   Wspomnienia wschodu  Eastern Memories | 86' 14:00   Eldorado  Eldorado | 91'

10:00   BLOK FILMÓW: Twórcze ścieżki Creative Paths | 47' + spotkanie dla uczniów

ILUZJON STOLICA ILUZJON MAŁA CZARNA


SOBOTA SATURDAY — 19.05

NIEDZIELA SUNDAY — 20.05

KINOTEKA 1

12:00   W otchłani futbolu  Infinite Football | 70'

12:00   Dzieciństwo  Childhood | 90'

13:30   Dawn Wall: Wspinaczka po rekord  The Dawn Wall | 100'

14:00   Długi semestr  The Long Season | 115'

16:00   Wielebny W.  The Venerable W. | 100' + debata z udziałem reżysera

16:15   Szukając Jezusa  Looking for Jesus | 73' 18:00   Wielebny W.  The Venerable W. | 100' + spotkanie z reżyserem

19:30   Jądra Tarzana  Tarzan's Testicles | 107' + spotkanie z reżyserem 22:00   Raghu Rai, portret niepozowany  Raghu Rai, an Unframed Portrait | 55'

IMPREZY MUZYCZNE MUSIC EVENTS

21:00   Kobiety Złotego Świtu  Golden Dawn Girls | 93'

11:00   Bystre dzieciaki  Wiz Kids | 91'

KINOTEKA 2

12:45   Ojczulek Joe i lew  Paa Joe & The Lion | 73'

12:15   Obcy w sieci  The Stranger | 104'

14:30   Delta Dunaju  Delta | 82' + spotkanie z reżyserem

14:15   Okupacja 1968  Occupation 1968 | 130'

16:30   KONKURS: Odcienie wolności  | 90'

16:45   Czas Hitlera cz. 3  The Hitler Chronicles. Part 3 | 181' + spotkanie z reżyserem

18:30   Czas Hitlera cz. 2  The Hitler Chronicles. Part 2 | 143' + wprowadzenie reżysera

KINOTEKA 3

21:30   Zamknij się i graj na pianinie  Shut Up and Play the Piano | 82'

20:45   Kongijski trybunał  The Congo Tribunal | 100'

12:00   Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń  Instant Dreams | 91'

12:00   Pradawny las  The Ancient Woods | 85'

14:00   Wielka architektura  Big Time | 90' + warsztat

14:00   Rosyjska robota  The Russian Job | 63' + spotkanie z reżyserem

16:15   Pustynie prawdy  Desert of the Real | 76' + spotkanie z reżyserem

15:45   Dla Ahkeema  For Ahkeem | 90'

18:15   Rosyjska robota  The Russian Job | 63' + spotkanie z reżyserem

17:45   Alicja  Alicia | 93'

20:00   Mogę przyjść do ciebie w snach  I Can Come to You in Your Dreams | 68' + spotkanie z reżyserką

19:45   Silas  Silas | 80' + spotkanie z reżyserką

21:45   Queerama  Queerama | 70'

21:45   Kołyma – droga kośćmi usłana  Kolyma – Road of Bones | 85'

11:45   Zielone kłamstwa  The Green Lie | 97'

12:45   Jądra Tarzana  Tarzan's Testicles | 107'

KINOTEKA 4

13:45   Westwood: punkówa, ikona, aktywistka  Westwood: Punk, Icon, Activist | 83' 15:30   Twarze, plaże  Faces Places | 89'

15:00   Gurrumul  Gurrumul | 96'

17:15   Święta góra  Holy Mountain | 80'

17:00   Call me Tony  Call Me Tony | 63'

19:00   Okupacja 1968  Occupation 1968 | 130' + spotkanie z twórcami

18:45   Budda, nastolatki i piłka nożna  The Next Guardian | 74'

21:45   Bez wytchnienia  Unrest | 97'

20:30   Eldorado  Eldorado | 91' 11:45   Stając się zwierzęciem  Becoming Animal | 78'

KINOTEKA 7

12:15   Eks-szaman  Ex-Shaman | 80'

13:30   Grace Jones  Grace Jones: Bloodlight and Bami | 116' + spotkanie z reżyserką

14:00   Grace Jones  Grace Jones: Bloodlight and Bami | 116' 16:30   Genesis 2.0  Genesis 2.0 | 113' + spotkanie z reżyserem

16:15   Wędrówki ludów  Human Flow | 140'

19:15   Zjadanie zwierząt  Eating Animals | 94' + spotkanie z reżyserem

19:00   Pokaz nagrodzonego filmu

22:00   Sleaford Mods: sztuka kryzysu  Bunch of Kunst: A Film About Sleaford Mods | 103'

21:15   W tenisie love znaczy zero  Love Means Zero | 90'

11:45   Wiosna smoków  The Dragon Spring | 57'

LUNA A LUNA B

13:00   Ekstremalni biegacze  Ultra | 81'

12:30   Niewygodna prawda 2

14:45   Książę i dybuk  The Prince and the Dybbuk | 82'

14:30   Genesis 2.0  Genesis 2.0 | 113'

16:30   Jutro albo pojutrze  Minding the Gap | 98' + spotkanie z reżyserem

17:00   Walc Waldheima  The Waldheim Waltz | 93'

18:45   Grace Jones  Grace Jones: Bloodlight and Bami | 116' + spotkanie z reżyserką

19:00   Pokolenie pieniądza  Generation Wealth | 108'

21:30   Chiński przekręt  The China Hustle | 84'

21:15   MATANGI / MAYA / M.I.A.   MATANGI / MAYA / M.I.A. | 95'

11:45   Poetka z Arabii  The Poetess | 90'

12:15   Czasówka. Próba charakteru  Time Trial | 81'

13:45   Góra  Mountain | 74'

14:00   Czyściciele internetu  The Cleaners | 88'

15:30   Dina  Dina | 101'

16:00   Jutro albo pojutrze  Minding the Gap | 98' + spotkanie z reżyserem

17:30   Maszyna do pisania  California Typewriter | 104'

18:15   Znikająca wyspa  Anote's Ark | 77'

An Inconvenient Sequel: Truth to Power | 98'

19.30   Alain Ducasse – kuchenne wyzwania  The Quest of Alain Ducasse | 84' 21.15   Człowiek delfin  Dolphin Man | 80'

20:00   Pokaz nagrodzonego filmu 11:00   Pozwólmy nauczać dzieciom  Let The Child Be the Guide | 100'

ILUZJON STOLICA ILUZJON MAŁA CZARNA

14.00   Mnóstwo dzieci, małpa i zamek  Lots of Kids, a Monkey and a Castle | 91'

14:00   Twarze, plaże  Faces Places | 89' + debata

16.00   Pradawny las  The Ancient Woods | 85'

17:00   Lubow – miłość po rosyjsku  Lyubov – Love in Russian | 89' + spotkanie

18.00   Przyszłość człowieka pracy  The Future of Work and Death | 88' + debata

19:30   Singielki  Singled Out | 80'

20.45   Love Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka  Love Express. The Disappearance of Walerian Borowczyk | 72' + spotkanie z reżyserem

21:15   78/52  78/52 | 91'

11.00   BLOK FILMÓW: Twórcze ścieżki | 47' + spotkanie

11.00   BLOK FILMÓW: Rozmawiaj z naturą | 49' + warsztat

13.00   Rem Koolhaas – starchitekt  Rem | 72'

13:30   Samotna walka Thomasa Reida  The Lonely Battle of Thomas Reid | 76'

14.45   Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet cz. 3: Malarskie portrety  Picturesque Epochs | 135'

15:15   Duchy przeszłości  Keep Quiet | 90'

17.30   Pani Fang  Mrs. Fang | 86'

17:15   Dziecko ciszy  Deaf Child | 71' 18:45   Śniąc o Murakamim  Dreaming Murakami | 57'

19.15   Mantra – wspólne śpiewanie  Mantra – Sounds into Silence | 85'

20:00   Turyści  Tourists | 72'

21.00   W rytmie flamenco  Impulso | 85'

21:30   Zabawy mężczyzn  Playing Man | 60'

czwartek, 10 maja | 22:00 | Cafe Kulturalna The Tiger Lillies – koncert Wstęp na koncert jedynie z biletami otrzymanymi przed wejściem na galę otwarcia. Thursday, 10th May | 10:00 p.m. | Cafe Kulturalna The Tiger Lillies – concert Entry only with opening gala tickets.

piątek, 11 maja | 20:30 | Plac Defilad Plac Kobiet. Koncert z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet 21:30 gwiazda wieczoru: Paulina Przybysz z gościnnym występem Katarzyny Nosowskiej 20:30 support: Żelazne Waginy Friday, 11th May | 8:30 p.m. | Plac Defilad Women's Square. A concert commemorating 100 years of women's voting rights 9:30 p.m. star of the evening: Paulina Przybysz with a guest performance by Katarzyna Nosowska 8:30 p.m. support: Żelazne Waginy (Iron Vaginas)

sobota, 12 maja | 20:30 | Iluzjon Yoshtoyoshto Audiowizualne show Petera Mettlera Saturday, 12th May | 8:30 p.m. | Iluzjon Yoshtoyoshto Audivisual show by Peter Mettler sobota, 12 maja | 23:30 | barStudio VR/DJ set Petera Mettlera i Franza Treichlera Wstęp wolny Satuday, 12th May | 11:30 p.m. | barStudio VR/DJ set by Peter Mettler and Franz Treichler Free admission

środa, 16 maja | 20:00 | Iluzjon/Stolica Projekt Tutaj – koncert po projekcji filmu PRADAWNY LAS Wednesday, 16th May | 8:00 p.m. | Iluzjon/Stolica The project “Here” – concert after screening of THE ANCIENT WOODS

piątek, 18 maja | 22:00 | Cafe Kulturalna i barStudio Impreza Mistrzów – impreza po gali rozdania nagród Friday, 18th May | 10:00 p.m. | Cafe Kulturalna & barStudio Party of the Masters – a party after the awards ceremony

sobota, 19 maja | 22:00 | Cafe Kulturalna Sopot 68 – impreza muzyczna po premierze filmu "Okupacja 1968". Zagra m.in. Envee. Saturday, 19th May | 10:00 p.m. | Cafe Kulturalna Sopot 68 – a party after the premiere of “Occupation 1968". Among others: Envee.


Miejsca SEKCJA:

GRUZIŃSKIE MIASTO SŁOŃCA

City of the Sun Gruzja, USA, Katar, Holandia/Georgia, USA, Qatar, The Netherlands, 2017, 100 min., reż./dir.: Rati Oneli 11.05 18:15 Kinoteka 3 14.05 16:15 Kinoteka 2 16.05 13:15 Kinoteka 2

GÓRA

Mountain Australia/Australia, 2017, 74 min., reż./dir.: Jen (Jennifer) Peedom

12.05 15.05 17.05 19.05

Co znaczą góry dla człowieka i dlaczego się po nich wspinamy? Zaledwie 300 lat temu wejście na szczyt uznawano za szaleństwo, bo góry były miejscem niebezpiecznym, którego należało unikać. Co się stało, że zaczęliśmy traktować je w kategoriach piękna, wyższego świata, który tak nas fascunuje? Film jest efektem współpracy znanej australijskiej reżyserki Jennifer Peedom („Sherpa“) z Australijską Orkiestrą Kameralną (ACO), jedną z największych orkiestr kameralnych na swiecie. Narratorem filmu jest amerykański aktor Willem Dafoe. Zachwycający wizualnie i dźwiękowo obraz prezentuje piękno gór i historię naszego ponadczasowego zachwytu nad nimi.

From the director of the BAFTA-nominated “Sherpa” and narrated by Willem Dafoe, “Mountain” explores the nature of our modern fascination with mountains in collaboration with one of the greatest chamber orchestras in the world.

13:45 13:15 21:30 13:45

Luna B Luna A Kinoteka 4 Luna B

Rati Oneli w licznie nagradzanym dokumentalnym debiucie łączy uważną obserwację lokalnego krajobrazu Cziatury, niewielkiego miasteczka w północnej Gruzji, z rejestracją miejscowego krajogłosu (dźwięków przyrody, starych szybów, narodowych instrumentów), które zamyka w ramach epopei narodowej. “City of the Sun” is a surreal vision of a post-apocalyptic ghost town and its several inhabitants. The lives, dreams and destinies of the characters unfold amidst the grand ruins of once “glorious” Soviet architectural and technological achievements in the semi-abandoned mining town of Chiatura.

43

12.05 19:30 Kinoteka 2 15.05 14:00 Kinoteka 1 17.05 16:45 Kinoteka 3

Młody reżyser jedzie do miasta Meshampur w Pendżabie, aby nakręcić film o morderstwie Amara Singha Chamkili oraz jego żony i partnerki scenicznej Amarjot w 1988 roku. Chamkila był gwiazdą muzyki folk, bardem śpiewającym o polityce i zwykłych ludziach. Nigdy nie wykryto, kto stał za tą zbrodnią. Film jest dokumentacją działań Chamkili i próbą sfilmowania śledztwa reżysera. Przekraczając konwencję filmu biograficznego, Chowdry zadaje podstawowe pytanie, czym tak naprawdę jest film biograficzny, a czym fiction/non-fiction. W efekcie otrzymujemy odważną i udaną próbę niekonwencjonalnego filmu na pograniczu gatunków. “Mehsampur”, a film on folk singers Amar Singh Chamkila and Amarjot Kaur who were murdered in cold blood, looks at the life and times of the iconic duo.

MIŁEJ ZIMY, DO ZOBACZENIA NA PLAŻY! Happy Winter

WSPOMNIENIA WSCHODU

Włochy/Italy, 2017, 91 min., reż./dir.: Giovanni Totaro

Eastern Memories Finlandia/Finland, 2018, 86 min., reż./dir.: Niklas Kullström, Martti Kaartinen

13.05 18:45 Kinoteka 1 17.05 16:30 Luna A 18.05 16:00 Kinoteka 7

11.05 20:30 Kinoteka 3 13.05 16:00 Kinoteka 3 16.05 12:15 Kinoteka 1

Co roku latem na plaży Mondello w Palermo pojawia się ponad tysiąc kabin plażowych, które znajdują dodatkowe zastosowanie i pełnią rolę domków kempingowych dla odpoczywających tu niezamożnych urlopowiczów. Dla tych ludzi oferują one szansę, aby schronić się za wspomnieniem statusu społecznego, którego ostatni kryzys gospodarczy całkowicie ich pozbawił. Film jest ironicznym spojrzeniem na włoską klasę robotniczą będącą na wakacjach. Okazuje się, że brak pieniędzy nie jest wcale dla niej przeszkodą w doskonałej letniej zabawie.

Na przełomie XIX i XX wieku fiński podróżnik, dyplomata i językoznawca G.J. Ramstedt podróżował po Mongolii i Japonii. Film łączy wspomnienia Ramstedta z teraźniejszością. Historia rozpoczyna się pod koniec XIX wieku i rozciąga się do dnia dzisiejszego. Zestawia równoległe rzeczywistości: różne wizje przyrody i miast, jak również odmienne wierzenia, kultury i postrzeganie świata. Sam film to rów­nież opowieść o korzeniach fińskiej tożsamości – Ramsted upatruje źródeł języka fińskiego na stepach Mongolii.

An insight into the crisis of recent years, seen from Palermo’s Mondello beach where many families spend their summer holidays, hiding behind the memory of a status the crisis has inevitably compromised.

An unexpected road movie into the Far East of Mongolia and Japan, told by a dead Finn from the distant North.

+ spotkanie z reżyserami + spotkanie z reżyserami

FI LM S

Mehsampur Idnie/India, 2017, 96 min., reż./dir.: Kabir Chowdhry

FI L MY

MEHSAMPUR


Nauki polityczne SEKCJA:

BREXITANIA

Brexitannia Wlk. Brytania, Rosja/UK, Russia, 2017, 80 min., reż./dir.: Timothy George Kelly 12.05 12:00 Kinoteka 2 17.05 13:00 Kinoteka 3 18.05 17:45 Luna A

SE KCJA

Nauki polityczne Political Science

Przedstawiamy filmy, które mogą pomóc zrozumieć procesy polityczne współczesnego świata. W tym roku szczególnie uważnie przyglądamy się sytuacji społeczno-politycznej na Starym Kontynencie.

These films that can help you understand the political processes of the contemporary world. This year, we are looking closely at the sociopolitical situation in the Old Continent.

„Głosowanie za wyjściem z Unii Europejskiej było równocześnie aktem nieposłuszeństwa i patriotyzmu” – przekonuje jeden z bohaterów filmu. „Głosowałbym za wyjściem, gdybym mógł” – dorzuca… nasz rodak z przyczepy, w której mieszka. W pasjonującym filmie Ken Loach spotyka Monty Pythona, a Anglia zamienia się w dryfujący okręt, którego podzielona załoga walczy zamiast trzymać stery. Całość dopełniają polityczne i socjologiczne diagnozy Noama Chomsky’ego, Saskii Sassen, Guya Standinga, Federico Campagniego. On or off. Yes or no. Leave or remain. Referendums divide and Brexit did so in a way never before in British history. A subtle bomb of a film that without judgment presents a people of the once most powerful empire negotiating their identities around a world that is changing faster than ever and power appearing further and further from their own hands.

44 Na temat Hitlera powstała niezliczona liczba filmów dokumentalnych i fabularnych, seriali, książek czy esejów, których nie dałoby się pomieścić nawet w projekcie tak totalnym jak 7,5-godzinny film Hermanna Pölkinga-Eikena. Celem nie jest tu jednak summa wiedzy, ani przyczynek do biografii potwora, ale nowy wizualny i krytyczny wgląd. Pölking-Eiken utkał ze starannie wyselekcjonowanych obrazów rzeczywistości Niemiec i Austrii zarejestrowanych w latach 1889–1945. The “phenomenon” Adolf Hitler has not yet been fully explained. Based on the most extensive compilation of archive material to date, Hitler's life story is depicted in detail against the social backdrop of the first half of the 20th century.

CZAS HITLERA. CZĘŚĆ 1 The Hitler Chronicles. Part 1 Niemcy/Germany, 2017, 136 min., reż./dir.: Hermann Pölking-Eiken

FI L MY

FI LM S

18.05 18:30 Kinoteka 2

+ wprowadzenie reżysera

(1889–1933). Pierwsza część trzyodcinkowego cyklu o Hitlerze opowiada o jego pierwszych latach w szkole i na studiach oraz doświadczeniach na froncie pierwszej wojny światowej. W tej części poznajemy historię Hitlera do wyborów prezydenckich w Niemczech 1932 roku. (1889–1933). The first part talks about Hitler’s first years at school, his studies and experience as a soldier during World War I. We trace his life until the German presidential elections of 1932.

CZAS HITLERA. CZĘŚĆ 2. The Hitler Chronicles. Part 2 Niemcy/Germany, 2017, 143 min., reż./dir.: Hermann Pölking-Eiken 19.05 18:30 Kinoteka 2

+ wprowadzenie reżysera

(1933–1939). Druga część trzyodcinkowego cyklu o Hitlerze, która rozpoczyna się od mianowania przywódcy NSDAP na kanclerza i sięga wybuchu wojny w 1939 roku. (1933–1939). The second part depicts Hitler, leader of the Nazi Party, taking up his role as chancellor and closes upon the outburst of World War II.

CZAS HITLERA. CZĘŚĆ 3 The Hitler Chronicles. Part 3 Niemcy/Germany, 181 min., reż./dir.: Hermann Pölking-Eiken 20.05 16:45 Kinoteka 2

+ spotkanie z reżyserem

Ostatnia część tryptyku obejmuje lata 1940–1945, kończy się klęską III Rzeszy i samobójstwem Hitlera. The last part presents the years 1940–1945, and ends with the fall of the Third Reich and Hitler’s suicide.


Nauki polityczne The Other Side of Everything Serbia, Francja, Katar/Serbia, France, Quatar, 2017, 100 min., reż./dir.: Mila Turajlic 13.05 15.05 17.05 18.05

20:45 16:45 15:15 15:15

Kinoteka 7 Kinoteka 4 Kinoteka 7 Luna B

Zamknięte drzwi mieszkania matki reżyserki filmu Mili Turajlic w Belgradzie to brama do niezwykłej historii rodzinnej oraz burzliwego dziedzictwa Serbii. Lokal został podzielony w 1945 roku na rozkaz ówczesnego rządu komunistycznego, aby pomieścić więcej rodzin. Matka reżyserki Srbijanka Turajlic miała wówczas dwa lata. Podwójne drzwi w salonie prowadzące do innych pomieszczeń zostały zamknięte, a 30 lat później, gdy urodziła się Mila, nadal nikt ich nie otworzył. Dla reżyserki to, co leży po drugiej stronie drzwi, jest tajemnicą, którą stara się zgłębić. Ten years following Serbia’s democratic revolution, a look through the keyhole of a locked door in an apartment in Belgrade combines a family memoir with the portrait of a country in turmoil, to reveal a disillusioned revolutionary and her struggle with the ghosts haunting Serbia’s past and present.

DUCHY PRZESZŁOŚCI

Keep Quiet Węgry, Wlk. Brytania/Hungary, UK, 2016, 90 min., reż./dir.: Joseph Martin, Sam Blair 11.05 16:00 Kinoteka 2 14.05 21:00 Iluzjon Stolica 20.05 15:15 Iluzjon Mała Czarna

Węgierski polityk Csanád Szegedi w 2009 roku trafił do Parlamentu Europejskiego. Miał 27 lat, wysoką pozycję i skrajnie prawicowe, antysemickie poglądy. Niespodziewanie zaczęły krążyć pogłoski o żydowskich korzeniach Szegediego. Mężczyzna postanowił spytać o przeszłość swoją babkę. Ta pokazała mu numer wytatuowany na lewym przedramieniu. Ten wstrząsający film o mężczyźnie, dla którego określenie „Żyd” było największą obelgą, a stało się niemożliwą do odrzucenia tożsamością. As a rising star in Hungary’s ultra-right Jobbik party, Csanád Szegedi became the mouthpiece of the xenophobic and anti-Semitic group and was elected to the EU Parliament. After being blackmailed, he is revealed to be Jewish.

GDY NADEJDZIE WOJNA

When The War Comes Czechy, Chorwacja/Czech Republic, Croatia, 2018, 76 min., reż./dir.: Jan Gebert 14.05 19:45 Kinoteka 4 17.05 20:45 Kinoteka 3 18.05 18:00 Kinoteka 7

SEKCJA:

PO DRUGIEJ STRONIE DRZWI

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Na Słowacji rośnie liczba grup paramilitarnych, których celem jest obrona kraju, na przykład przed uchodźcami. Członkowie nacjonalistycznej jednostki „Słowaccy poborowi” przygotowują się na odparcie zagrożenia, spotykając się co dwa tygodnie na manewrach wojskowych. Nie sprzyjają im media ani organizacje pozarządowe, władza publiczna odżegnuje się od ich wysiłków (choć po cichu przyzwala na ich działania), a policja kontroluje ich ruchy. Co więcej, wewnętrzna struktura jest na razie w powijakach. Jednak ambicja i determinacja lidera, a także umiejętność dostosowania się do trudnych warunków, sugerują, że jest jeszcze przed nimi przyszłość. A paramilitary group in Slovakia is recruiting hundreds of young men, aiming to create a model community based on military drill, obedience and fear.

45

DUCHY WOJNY DOMOWEJ

The Silence of Others USA, Hiszpania/USA, Spain, 2018, 95 min., reż./dir.: Almudena Carracedo, Robert Bahar Kinoteka 7 Kinoteka 3 Kinoteka 1 Iluzjon Stolica

Co się dzieje, gdy po wielu latach milczenia konfrontujemy się z bolesną przeszłością? Ustawa amnestyjna przyjęta przez znaczną większość w hiszpańskim parlamencie w 1977 roku gwarantowała uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, ale zakazała ścigania przestępstw popełnionych przez dyktaturę Franco. Z tego powodu wiele zbrodni z tamtego okresu pozostaje niewyjaśnionych do dzisiaj. Film pokazuje jak ocaleli z 40-letniej dyktatury Franco po dziesięcioleciach milczenia w końcu konfrontują się ze sprawcami brutalnych zbrodni. Jest portretem wciąż podzielonego hiszpańskiego społeczeństwa rozdartego pomiędzy procesem zapomnienia i pogodzenia się z dramatyczną przeszłością. “The Silence of Others” reveals the epic struggle of victims of Spain’s 40-year dictatorship under General Franco, who continue to seek justice to this day.

KOBIETY ZŁOTEGO ŚWITU

11.05 16.05 17.05 20.05

Złoty Świt to kierowana przez Nikolaosa Michaloliakosa skrajnie prawicowa grecka partia i organizacja, która w 2012 roku dostała się do parlamentu, a dwa lata później w kolejnych wyborach stała się trzecią największą siłą polityczną w kraju. Film to portret rodzin i sympatyków organizacji, przedstawiony dzięki osobistej relacji, jaką nawiązał reżyser z trzema kobietami związanymi z partią – żoną, matką i córką liderów. Czy jest sens rozmawiać ze skrajną prawicą? Czy można dać prawdziwy obraz tych, którzy manipulują, zaprzeczają, kłamią?

Norwegian documentary filmmaker Håvard Bustnes examines the rise of far-right Greek nationalist party “Golden Dawn”. To maintain Golden Dawn’s position as the fifth largest political party in Greece, their daughters, wives and mothers step up to the task of leading the party through the upcoming elections.

Golden Dawn Girls Norwegia, Dania, Finlandia/Norway, Denmark, Finland, 2017, 93 min., reż./dir.: Håvard Bustnes

21:30 12:15 14:45 21:00

Luna B Kinoteka 7 Kinoteka 3 Kinoteka 1

FI LM S

18:45 16:30 12:45 16:30

FI L MY

13.05 15.05 17.05 18.05


Nauki polityczne SEKCJA:

KONGIJSKI TRYBUNAŁ

The Congo Tribunal Szwajcaria, Niemcy/Switzerland, Germany, 2017, 100 min., reż./dir.: Milo Rau 12.05 13:00 Iluzjon Mała Czarna 17.05 15:30 Kinoteka 2 20.05 20:45 Kinoteka 2

W celu nagłośnienia wojny domowej w Kongu – uznawanej za jeden z najważniejszych konfliktów współczesnego świata, reżyser Milo Rau stworzył w filmie bezprecedensowe wydarzenie – symboliczny teatralny trybunał, w którym wzięły udział wszystkie strony konfliktu: ofiary, sprawcy, świadkowie i analitycy. Powodem wojny w Kongu nie są różnice etniczne, ale surowce technologiczne niezbędne w XXI wieku. W żadnym innym miejscu na świecie konflikt globalnych interesów wielkich gospodarek narodowych, lokalnych roszczeń władzy, kolonialnej przeszłości i postkolonialnej teraźniejszości nie jest bardziej widoczny niż w tym kryzysowym regionie. During the tribunal and in central areas of conflict, remote villages and inaccessible mines, the documentary film “The Congo Tribunal” paints an unveiled portrait exposing the vast economic war taking place in this African country.

WALC WALDHEIMA

Waldheim Waltz Austria/Austria, 2018, 93 min., reż./dir.: Ruth Beckermann

15.05 16.05 18.05 20.05

„Waldheimowi nie!” – takie okrzyki protestu przeciwko wyborowi Kurta Waldheima na prezydenta Austrii można było usłyszeć w centrum Wiednia w 1986 roku. Sekretarz Generalny ONZ z mroczną nazistowską przeszłością był podejrzewany o branie udziału w zbrodniach wojennych Wehrmachtu na Bałkanach. Film przedstawia kulisy kampanii prezydenckiej Waldheima, rekonstruuje gorącą dyskusję, jaka jej towarzyszyła, a także wydarzenia związane z ruchem antywaldheimowskim oraz wybuchem nastrojów patriotycznych i antysemickich. Prezydentura Waldheima trwała ostatecznie do 1992 roku.

Lies. Truth. Alternative Facts. The film analyses the uncovering of former UN Secretary General Kurt Waldheim’s wartime past by the World Jewish Congress.

19:30 20:30 14:15 17:00

Kinoteka 1 Kinoteka 4 Luna A Luna A

+ spotkanie z reżyserką + spotkanie z reżyserką

46

ŻYDOWSCY TERRORYŚCI

The Jewish Underground Izrael/Israel, 2017, 90 min., reż./dir.: Shai Gal 11.05 12.05 14.05 18.05

WSZYSCY LUDZIE BERNIEGO SANDERSA A Campain of Their Own

FI L MY

FI LM S

Szwajcaria/Switzerland, 2017, 74 min., reż./dir.: Lionel Rupp

Wybór Donalda Trumpa na 45. prezydenta USA był wydarzeniem granicznym. I choć media typowały Hilary Clinton jako pewną zwyciężczynię wyborów, w szeregach Partii Demokratycznej toczył się wcześniej spór o to, kto ma stanąć do decydującej walki o prezydenturę z kandydatem Republikanów. Film przedstawia prawybory w Partii Demokratycznej oczami aktywistów stojących po stronie Berniego Sandersa, który ostatecznie przegrał z Clinton. Sanders przedstawiał się jako kandydat najbiedniejszych, młodych zatrudnionych na tzw. śmieciówkach, seniorów z niskimi emeryturami i przedstawicieli klasy średniej, wzbudzając entuzjazm

11.05 12.05 17.05 18.05

21:45 13:15 15:15 12:30

Kinoteka 1 Luna A Kinoteka 4 Luna A

potencjalnych wyborców. Film śledzi nie tylko kampanię Sandersa, ale ukazuje również ludzi, którzy popierali jego kandydaturę, tworząc zorganizowany ruch aktywistów zrodzony z czystej potrzeby zmiany dotychczasowej rzeczywistości. “A Campaign of Their Own” focuses on the defeat of candidate Bernie Sanders in the elections of 2016 from the point of view of his most fervent supporters. The film witnesses the beginning of a nationwide resistance movement that continues today.

20:45 14:00 14:30 21:15

Kinoteka 7 Kinoteka 7 Kinoteka 4 Kinoteka 4

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

W 1984 roku izraelskie służby specjalne Shin Bet aresztowały grupę skrajnie prawicowych ekstremistów pod zarzutem planowania wysadzenia Kopuły na Skale, jednego z najważniejszych muzułmańskich sanktuariów, położonego na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Okazuje się, że dawni członkowie ekstremistycznego ugrupowania mają do dziś wpływ na prawicową, fundamentalistyczną i proosadniczą stronę sceny politycznej w Izraelu i utrzymują kontakty z otoczeniem premiera Benjamina Netanjahu. Film staje się pretekstem do sformułowania bardziej umiarkowanego stanowiska na linii konfliktu Izrael-Palestyna. It took the Israeli secret service 4 years to put their hands on the Jewish Underground, a right-wing terrorist organization. Their target was to blow up the Muslim Dome of the Rock in Jerusalem. Success would have probably meant a World War.


W NAJLEPSZYM W YDANIU

KSIĄŻKI

Lektury naprawdę obowiązkowe

TEATRY

Co grają, a co grać będą?

KINO

Jakich filmów nie wolno przegapić?

Nie tacy sami SEKCJA:

KULTURA

MUZYKA

Czego warto posłuchać? 47

DINA

Dina USA/USA, 2017, 103 min., reż./dir.: Dan Sickles, Antonio Santini 13.05 14:45 Kinoteka 7 15.05 20:45 Kinoteka 2 19.05 15:30 Luna B

Nie tacy sami Same but Different

15. Millennium Docs Against Film Festival skłania do poszukiwań – nie tylko w czasie i przestrzeni, lecz także do zajrzenia w głąb nas samych. Stąd specjalna sekcja, w której prezentujemy filmy skupiające się na psychologicznych uwarunkowaniach bohaterów i ich wyborów.

The Millennium Docs Against Gravity Film Festival eagers you to travel – not only in space and time, but also to dwell deep within yourself. Thus a special film section, where we depict films which focus on psychological aspects of the protagonists and their choices. Patronem sekcji jest miesięcznik

Taking the Grand Jury Documentary Prize at Sundance 2017, “Dina” is a charming, quirky and unconventional love story between two eccentric souls, that will resonate with all audiences.

FI LM S

FI L MY

SE KCJA

Dina ma 49 lat i jest wdową. Mieszka na przedmieściach Filadelfii, zaręczyła się ze Scottem i próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Jest miłośniczką serialu „Seks w wielkim mieście”, uwielbia Kim Kardashian, ma uświadomione potrzeby seksualne, które chce realizować ze Scottem. Niestety ten ma inne życiowe doświadczenia i nie czuje takich pragnień, jak ona. Mimo, że są z dwóch różnych światów, próbują stworzyć romantyczny związek. Film to tragikomiczna historia zakochanej ekscentrycznej kobiety, która nie boi się walczyć o życie, jakiego pragnie.


Nie tacy sami SEKCJA:

ESEJ NA POŻEGNANIE

Farewell Essay Argentyna/Argentina, 2016, 79 min., reż./dir.: Macarena Albalustri 15.05 17:00 Kinoteka 2 18.05 21:30 Kinoteka 2

CALL ME TONY

Call Me Tony Polska/Poland, 2017, 63 min., reż./dir.: Klaudiusz Chrostowski

13.05 17:00 Kinoteka 7 + spotkanie z reżyserem i producentem 14.05 19:15 Iluzjon Stolica + spotkanie z reżyserem i producentem 17.05 17:15 Kinoteka 7 20.05 17:00 Kinoteka 4

Konrad, osiemnastoletni kulturysta, z uporem zabiega o atencję wiecznie nieobecnego ojca. Jego życie zmienia się, kiedy na nowo odkrywa swoją dawną pasję do aktorstwa. Czy odnajdzie właściwą dla siebie drogę? Film to opowieść o momencie w życiu, kiedy wszyscy oczekują od nas odpowiedzi, a jedyne co mamy to pytania.

Konrad, an 18-year-old bodybuilder who wants to be an actor desperately fights for his absent father’s attention. An inner conflict between who he is and who he thinks he should be to get people’s acceptance soon leads to a depression. His life changes after he revisits his childhood passion for acting. Will he find his own way?

Dziesięcioletnia kotka reżyserki filmu o imieniu Liza nie je od kilku dni. Wszyscy wiedzą, że umiera, choć nikt nie chce się z tym pogodzić. Zbliżająca się śmierć ukochanego zwierzaka wywołuje wspomnienia o innej stracie – matki reżyserki, która zmarła 10 lat temu, a której ta już prawie nie pamięta. Zakopane kilka lat temu uczucia ponownie się ujawniają, uruchamiając niezwykle emocjonalne poszukiwania sensu życia, śmierci, żałoby i opłakiwania. Film jest osobistym esejem na temat pożegnania, a także stosowanych przez nas różnych form żałoby oraz towarzyszących jej rytuałów, które wykorzystujemy, aby poradzić sobie z bólem po utracie kogoś bliskiego. My mom died ten years ago and I can hardly remember her. In the need of building a story to say goodbye to her, I created this documentary, which takes the shape of a personal essay, sometimes very close to a fictional narrative.

48

FI L MY

FI LM S

RELACJE

|

WARSZTATY

|

FILMOTERAPIA

INSPIRUJEMY DO ROZWOJU PRZEZ CAŁY ROK


Nie tacy sami SEKCJA:

DZIECKO CISZY

Deaf Child Holandia/The Netherlands, 2017, 72 min., reż./dir.: Alex de Ronde 13.05 12:30 Kinoteka 3 17.05 14:00 Kinoteka 2 20.05 17:15 Iluzjon Mała Czarna

MNÓSTWO DZIECI, MAŁPA I ZAMEK Lots of Kids, a Monkey and a Castle Hiszpania/Spain, 2017, 91 min., reż./dir.: Gustavo Salmerón

Julita Salmerón tuż po zamążpójściu wymarzyła sobie trzy rzeczy – jakkolwiek ekscentrycznie by to nie brzmiało: dużo dzieci, małpę i zamek. I dopięła swego. Dziś jest już po 80-tce, a jej nieposkromiony apetyt staje się balastem dla niej samej i pozostałych członków klanu Salmerón. W wyniku patologicznego zbieractwa matki dom obrósł rzeczami, które szkoda wyrzucić, a tusza kobiety zaburza jej normalne funkcjonowanie. Film o pasji do życia, która uniemożliwia życie, o niespodziewanych skutkach spełnienia marzeń, a także o rodzinie na dobre i złe.

11.05 15:45 Luna B 13.05 19:00 Kinoteka 2 19.05 14:00 Iluzjon Stolica

A charming and rich portrait of eccentric matriarch Julita Salmerón and her family. With hilarious and unexpected turns we discover just how Julita got her three childhood wishes: lots of kids, a monkey, and a castle.

Tobiasz miał rok, gdy jego rodzice dowiedzieli się, że nie słyszy. Instynktownie dostosowali się do potrzeb syna i zadbali o to, aby go nie ograniczać. Chłopiec robił wszystko, czego zapragnął: chodził na karate, kurs nurkowania, podróżował po całym świecie. Nigdy nie uważał, że jest inny z powodu niepełnosprawności. Poszedł na studia, zdobył tytuł magistra i dziś uczy słyszących języka migowego. Nakręcony przez ojca Tobiasza film jest wzruszającą i ciepłą opowieścią o życiu młodego człowieka, mocno wspieranego przez rodzinę, któremu niepełnosprawność nie uniemożliwiła samorealizacji. “Deaf Child” is a coming-of-age film by Alex de Ronde in which he portrays the life of his son, a charismatic young man who happens to be deaf. The film follows Tobias from the cradle to the present day.

49

ROK NADZIEI

A Year of Hope Dania, Holandia/Denmark, The Netherlands, 2017, 84 min., reż./dir.: Mikala Krogh 11.05 18:45 Iluzjon Mała Czarna 16.05 17:15 Kinoteka 2 18.05 14:15 Kinoteka 7

Looking for Jesus Polska/Poland, 2018, 73 min., reż./dir.: Katarzyna Kozyra

12.05 13.05 15.05 18.05 20.05

Najnowszy projekt Katarzyny Kozyry, do którego punktem wyjścia było zainteresowanie tzw. syndromem jerozolimskim. Cierpiące na tę przypadłość osoby, odwiedzające Ziemię Świętą, utożsamiają się z postaciami biblijnymi, najczęściej z Mesjaszem. Film powstał na podstawie rejestracji podróży artystki do Jerozolimy, podczas których rozmawia z tymi, którzy na początku XXI wieku wierzą, że są Jezusem. Ich historie zostają ułożone w całość, tworząc projekt mówiący o różnym podejściu do wiary, jej miejscu oraz roli w dzisiejszym świecie i wartościach, wokół których budujemy swoje życie.

The film problematizes the Jerusalem Syndrome. After visiting the Holy Land, people afflicted with the syndrome start to identify with Biblical characters–usually with the Messiah.

17:30 16:15 13:15 16:15 16:15

Kinoteka 1 Kinoteka 4 Kinoteka 7 Luna A Kinoteka 1

+ spotkanie z reżyserką

FI LM S

“A Year of Hope” is a coming-of-age story, in which we follow a group of Filipino street boys from the slum of Manila, who get a chance to change their lives forever. But how do you save boys, who have experienced the worst traumas thinkable?

SZUKAJĄC JEZUSA

FI L MY

Ponad milion Filipińczyków żyje na ulicach, a wśród nich jest dużo dzieci. Na wyspie Mandoro, na południu Manilii pewna duńska fundacja o nazwie Stairways prowadzi specjalny ośrodek, który pomaga grupie bezdomnych nastolatków wyjść z problemu uzależnienia od narkotyków, przestępczości i wykorzystywania seksualnego. Film bada, czy można zmienić ścieżki życia młodych ludzi, którzy znaleźli się na niewłaściwym torze.


Nie tacy sami  |  Co dalej z tym światem? SEKCJA:

SINGIELKI

Singled Out Hiszpania, Turcja/Spain, Turkey, 2017, 80 min., reż./dir.: Ariadna Relea, Mariona Guiu 11.05 17:00 Iluzjon Mała Czarna 17.05 17:15 Luna B 20.05 19:30 Iluzjon Stolica

Reżyserki filmu odwiedzają Chiny, Australię, Hiszpanię i Turcję, by przyjrzeć się współczesnym singielkom. W ciągu czterech lat śledzą ich losy, wpisując w kontekst różnorodnych systemów, ale też próbując umocować je w ponadnarodowych przemianach społecznych. Dlaczego nie mogą znaleźć partnera, a może dlaczego w ogóle muszą go szukać? “Singled Out” tells the story of five educated women who are coming to terms with being single and finding their place in the modern world. Shot in Melbourne, Shanghai, Istanbul and Barcelona, the film is an intimate and personal four-year journey from filmmakers Mariona Guiu and Ariadna Relea.

SE KCJA

Co dalej z tym światem? So what’s next in this world?

Jaka czeka nas przyszłość? Do odpowiedzi na to pytanie może przybliżyć tylko szerokie spojrzenie, obejmujące wiele czynników: zarówno zmiany klimatyczne, jak i problemy energetyczne, wpływ technologii i biotechnologii na kształt naszej rzeczywistości, czy mechanizmy rządzące rynkami finansowymi.

What future awaits us? In order to answer this ques­tion, we need to bring it into a broad spectrum, covering many factors, such as climate change, energy issues, the impact of technology and biotech­nology on the shape of our reality, or mechanisms governing financial markets.

CZYŚCICIELE INTERNETU

11.05 13.05 16.05 16.05 20.05

Mark Zuckerberg obiecał kiedyś, że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym, ale okazało się, że jest inaczej. Internet nie jest wcale neutralny, demokratyczny i wolny. Tysiące czyścicieli treści na Filipinach codziennie decyduje, co pojawia się w mediach społecznościowych. Te ostatnie same negocjują z niektórymi krajami dostęp do materiałów krytycznych wobec ich rządów. Jak to możliwe, że wielkie internetowe korporacje, takie jak

Facebook czy Instagram, o niewielkiej lub zerowej odpowiedzialności wobec swoich klientów, mają dziś taką władzę, o jakiej większość państw mogłaby tylko pomarzyć?

50

CHIŃSKI PRZEKRĘT

The China Hustle USA/USA, 2017, 84 min., reż./dir.: Jed Rothstein 14.05 20:45 Luna A 18.05 19:15 Luna B 19.05 21:30 Luna A

FI L MY

FI LM S

Na Wall Street krąży popularny dowcip: „Tym razem będzie inaczej”. Tymczasem tuż po krachu na giełdzie w 2008 roku finansiści znaleźli nowe sposoby na szybkie osiągnięcie dużych zysków. Atrakcyjnym celem stały się Chiny, a dzięki transakcji odwrotnego przejęcia setki chińskich spółek weszły na amerykański rynek. Ogromny wzrost i niewielki nadzór stworzyły idealne warunki do rozwoju kolejnej bańki spekulacyjnej. Jed Rothstein opowiada historię nowego kryzysu, który do tej pory kosztował prywatnych inwestorów miliardy dolarów. Zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o deregulacji sektora bankowego nie wróżą szczęśliwego zakończenia. An unsettling and eye-opening Wall Street horror story about Chinese companies, the American stock market, and the opportunistic greed behind the biggest heist you’ve never heard of.

The Cleaners Niemcy, Brazylia/Germany, Brazil, 2018, 88 min., reż./dir.: Hans Block, Moritz Riesewieck

18:15 16:45 12:30 16:45 14:00

Kinoteka 7 + spotkanie z reżyserem Luna B + spotkanie z reżyserem Iluzjon Stolica + spotkanie dla uczniów Kinoteka 4 Luna B

When you post something on the Web, can you be sure it stays there? Enter a hidden shadow industry of digital cleaning, where the Internet rids itself of what it doesn’t like. Who is controlling what we see… and what we think…?


Co dalej z tym światem?

EKS-SZAMAN

SEKCJA:

Ex-Shaman Brazylia/Brazil, 2018, 80 min., reż./dir.: Luiz Bolognesi 13.05 21:30 Iluzjon Stolica 16.05 18:30 Iluzjon Mała Czarna 19.05 12:15 Kinoteka 7

Charyzmatyczny były szaman Perpera wytrwale poszukuje sposobu, aby przywrócić dawną witalność indiańskiej społeczności Paiter zamieszkującej 10 wiosek w brazylijskim dorzeczu Amazonki. Film pokazuje, w jaki sposób zachodnia technologia i kościół katolicki podporządkowują sobie życie ludzi ukształtowanych przez polowania, zbiory i poczucie wspólnoty. “Paiter Surui”, the Indian tribe from Brazilian Amazônia, has been encroached by modernity since its first contact with the white man in 1969. In the midst of this new world, an ex-shaman who was forced into evangelical Christianity struggles to cure the suffering people of his village, and faces the wrath of spirits of the forest, who are upset he has abandoned them.

GENESIS 2.0

Genesis 2.0 Szwajcaria/Switzerland, 2018, 113 min., reż./dir.: Christian Frei, Maxim Arbugaev

14.05 17.05 19.05 20.05

W swoim najnowszym filmie nominowany do Oscara® reżyser Christian Frei („Fotograf wojenny”, 2001), zadaje pytanie, czy wskrzeszenie mamuta jest dziś możliwe. Jak co roku na odległych Wyspach Nowosyberyjskich na Oceanie Atlantyckim zespół zapaleńców poszukuje w wiecznej zmarzlinie kłów mamutów. Wśród nich jest łowca kłów Peter Grigorjew oraz jego brat Siemion, pracownik naukowy i dyrektor Muzeum Mamutów w Jakucku na Syberii. W powietrzu czuć gorączkę złota. Cena „białego złota” nigdy nie była tak wysoka, szczególnie na luksusowym chińskim rynku. Takie znaleziska są magnesem także dla zaawansowanych

technologicznie pionierskich genetyków i naukowców, którzy marzą o przywróceniu do życia wymarłego dawno temu mamuta. Film bada nie tylko granice pomiędzy nauką a mitem, lecz również skutki przejęcia przez człowieka kontroli nad ewolucją.

13:45 20:30 16:30 14:30

Kinoteka 1 Luna A Kinoteka 7 Luna A

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

On the remote New Siberian Islands in the Arctic Ocean, hunters search for tusks of extinct mammoths. One day, they discover a surprisingly well-preserved mammoth carcass. Resurrecting the woolly mammoth is a first manifestation of the next great technological revolution – genetics. It may well turn our world upside down.

51

KWANTOWA REWOLUCJA

Quantum Revolution Belgia/Belgium, 2017, 75 min.,reż./dir.: Vincent Langouche

”Quantum Revolution” is not only an understandable introduction to the fascinating world of quantum physics , but also gives a unique perspective on the history of this most intriguing scientific field and its impact on the world today.

NOKIA – ŁĄCZYLIŚMY LUDZI

12.05 15:00 Iluzjon Mała Czarna 13.05 14:30 Luna A 15.05 16:30 Luna B

Tytuł filmu mówi sam za siebie. Mowa jest o marce pierwszego i do dziś kultowego telefonu komórkowego; ludziach, którzy tworzyli firmę, i tych, dla których rozwiązania były projektowane. Arto Koskinen przedstawia także historię tego, jak Nokia w ciągu 30 lat z roli niekwestionowanego lidera telefonii komórkowej stała się podrzędną firmą, wykupioną przez Microsoft.

In 2013 Nokia’s mobile phone business was sold to Microsoft and soon Microsoft gave up the mobile phone business entirely. What were the decisions that led to the demise of one of the most successful technology businesses of modern times?

Nokia Mobile – We Were Connecting People Finlandia/Finland, 2017, 92 min., reż./dir.: Arto Koskinen

FI L MY

Ernest Solvay, belgijski przemysłowiec, zorganizował w 1911 roku pierwszą światową konferencję fizyki. Jej sukces zapoczątkował kolejne kongresy, nazwane na cześć pomysłodawcy Kongresami Solvaya. Odbywają się one co trzy lata w Brukseli i poświęcone są najważniejszym problemom w dziedzinie fizyki i chemii. Film Vincenta Langouche’a jest próbą popularyzatorskiego spojrzenia na fascynujący świat fizyki kwantowej.

FI LM S

11.05 16:45 Iluzjon Stolica 13.05 12:00 Kinoteka 4


Co dalej z tym światem? SEKCJA:

52

OPĘTANI

Possessed Holandia/The Netherlands, 2018, 67 min., reż./dir.: Metahaven, Rob Schröder 13.05 21:00 Kinoteka 2 15.05 21:45 Kinoteka 1 18.05 21:45 Kinoteka 3

FI L MY

FI LM S

Pokazu­jemy się w internecie, oczekujemy na reakcje internautów i przyzwyczajamy się do bycia obserwowanymi. Jednak dla wielu młodych ludzi zabawa się skończyła. Odkrywając rzeczywiste motywy Facebooka i innych mediów społecznościowych, świadomie kasują swoje konta. Takie gesty często prowadzą jednak do śmierci towarzyskiej. Metahaven (Diel van der Velden i Vinca Kruk) oraz Rob Schroder stworzyli wyrafinowany esej filmowy na temat świata w okowach smartfonów i wszechogarniającej sieci. “Possessed” veers between hard-edge documentary and dreamscape to launch its complaint about the absorbing world of the smartphone. The millennial protagonist (Olivia Lonsdale) discovers a forgotten past among post-communist remains, and recounts childhood memories looking for new collectivism and empathy. Political theorists Alex Williams and Nick Srnicek provide analytical interruptions.

PHOTON

Photon Polska/Poland, 2017, 107 min., reż./dir.: Norman Leto 12.05 17:00 Iluzjon Mała Czarna 16.05 20:45 Luna B + spotkanie z reżyserem

Film Normana Leto jest podsumowaniem ludzkiej wiedzy na temat życia i ewolucji. Wizualizuje to, co dzisiaj wiemy na temat procesu tworzenia się materii, gwiazd, planet i powstania życia na Ziemi. Zadaje także pytanie, jaka będzie przyszłość człowieka. Przewodnikiem po fascynująco przedstawionym świecie nauki jest w filmie Andrzej Chyra, narrator opowieści. “PHOTON” is a sort of summary of the human knowledge about life and evolution. Narrated by Andrzej Chyra (and Steve Royal in the English version), the film visualizes what we know today about the history of universe.

PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA PRACY The Future of Work and Death Wlk. Brytania, Niemcy, USA, Uganda/UK, Germany, USA, Uganda, 2016, 88 min., reż./dir.: Sean Blacknell, Wayne Walsh 11.05 14:15 Kinoteka 3 15.05 14:45 Kinoteka 4 19.05 18:00 Iluzjon Stolica + debata

Nadchodzą roboty. Zmienią one dwie podstawowe sfery człowieka: pracę i śmierć. Przyszłość jawi się w kategoriach w pełni zautomatyzowanej przestrzeni, w której zaawansowana technologia podważy wszystkie utrwalone do tej pory pomysły i rozwiązania, zmieniając życie człowieka nie do poznania. Czy możemy sobie wyobrazić np. życie bez pracy? Film analizuje gwałtownie zmieniający się świat i jego przyszłość w kontekście biologii, ekonomii, psychologii i technologii. Bada skutki, jakie niesie ze sobą zaawansowana automatyzacja i sztuczna inteligencja, zadając pytanie, jak tym samym będzie wyglądało nasze życie w przyszłości. ”The Future of Work and Death” is a documentary concerning the growth of exponential technology and where it is taking us.


17.05 18:45 Kinoteka 3 19.05 16:15 Kinoteka 3

+ spotkanie z reżyserem + spotkanie z reżyserem

Opuszczone domy na przedmieściach Phoenix w Arizonie pokrywają wysokie trawy. W Gruzji ruiny opuszczonych hoteli na plażach gniją podmywane przez morze. W Abu Dhabi palmy wciskają się między nieukończone studia filmowe i kompleksy rekreacyjne. Film zabiera nas w podróż po nowoczesnych, błysz­czących w słońcu nieużytkach i bezdrożach współczesnej cywilizacji. W świecie wykreowanym dla mediów społecznościowych odkrywamy pustkę i zagrożenie przemocą. Six years have passed since the collapse of the property market’s financial pyramid, and its glittering architectural ruins are already being reclaimed by nature. Entire suburbs of Phoenix, Arizona are awash with tumbleweed; in post-Soviet Georgia, unfinished resorts rot on the shores of the Black Sea; in Abu Dhabi, palm trees wither and die among half-completed film studios and sports complexes.

STATEK ZIEMIA

Spaceship Earth Francja, Kanada, Japonia/France, Canada, Japan, 2016, 123 min., reż./dir.: Kevin McMahon

13.05 16:30 Kinoteka 2 16.05 14:30 Kinoteka 3

Kevin McMahon, wielokrotnie nagradzany twórca filmów poświęconych ochronie przyrody, uświadamia, że bez wzięcia odpowiedzialności za losy naszej planety – grozi nam katastrofa. Poprzez rozmowy z czołowymi światowymi fizykami, astronautami, antropologami i geologami, pokazuje wpływ codziennej aktywności człowieka na ziemskie zasoby, a także proponuje lepsze i zdrowsze metody korzystania ze wspólnego dobra.

For 50 years scientists have been working to understand humanity’s daily influence on our planet’s life forces.

Co dalej z tym światem?  |  Cinéma, mon amour

Desert of the Real Niemcy/Germany, 2017, 76 min., reż./dir.: Christian von Borries

SEKCJA:

PUSTYNIE PRAWDY

53

DETEKTYW SAMURAJ

Top Knot Detective Australia, Japonia/Australia, Japan, 2016, 86 min., reż./dir.: Dominic Pearce, Aaron McCann 12.05 21:30 Kinoteka 2 14.05 21:30 Kinoteka 4 16.05 16:45 Iluzjon Mała Czarna

Cinéma, mon amour Cinéma, mon amour

Wśród licznych tematów podejmowanych przez autorów filmu dokumentalnego znalazło się w końcu samo kino. W sekcji prezentujemy filmy, które obrazują miłości do kinematografii.

Among the multiple topics taken up by documentary filmmakers is cinema itself. In this section we pres­ent films which depict love for the big screen.

Samuraje, roboty, latające rekiny tygrysie, podróżujący w czasie zawodnicy baseballa i obce potwory: legendarny japoński serial detektywistyczny „Ronin Suiri Tentai” zawierał w sobie to wszystko. W Australii pokazano go na początku lat 90. ubiegłego wieku pod tytułem „Top Knot Detective” i stał się hitem. Dlaczego zakończono jego emisję po zaledwie dwóch sezonach? Film jest zabawnym mokumentem o ikonicznym i dziwacznym serialu, który skradł serca milionów widzów. Delve into the sordid behind-the-scenes tale of a long-lost Japanese cult series called: Top Knot Detective, the greatest Samurai Drama no one has ever heard of. The film explores tragic circumstances of the show’s disappearance from our screens and the demise of its star: Takashi Takamoto.

FI LM S

FI L MY

SE KCJA


Cinéma, mon amour SEKCJA:

78/52

78/52 USA/USA, 2017, 91 min., reż./dir.: Alexandre O. Philippe 12.05 14.05 15.05 20.05

19:15 13:15 15:00 21:15

Iluzjon Mała Czarna Luna A Kinoteka 7 Iluzjon Stolica

Któż z nas nie widział kultowej sceny zabójstwa pod prysznicem z „Psychozy” Hitchcocka? Choć trwa ona zaledwie 3 minuty, kręcono ją 7 dni. Nic więc dziwnego, że przeszła do historii kina. Film Alexandre’a O. Philippe’a to precyzyjna analiza 78 ujęć i 52 cięć, składających się na kultową scenę pod prysznicem, przeprowadzona przez czołowych filmowców, dźwiękowców, akademików, znawców twórczości Hitchcocka i miłośników horroru, m.in.: Guillermo del Toro, Elijah Wooda, Breta Eastona Ellisa, Petera Bogdanovicha. In 78 setups and 52 cuts, the deliriously choreographed two-minute shower sequence in “Psycho” ripped apart cinema’s definition of horror. Alexandre O. Philippe breaks down this most notorious and essential scene shot for shot, enlisting the help of film buffs and filmmakers alike – including Guillermo del Toro, Elijah Wood, Bret Easton Ellis, Karyn Kusama, Eli Roth, and Peter Bogdanovich.

LOVE EXPRESS. ZAGINIĘCIE WALERIANA BOROWCZYKA

18.05 20:30 Kinoteka 1 + spotkanie z reżyserem 19.05 20:45 Iluzjon Stolica + spotkanie z reżyserem

Historia wzajemnych powiązań między strefami sztuki wysokiej, seksualności i rynku kultury opowiadana z perspektywy kariery niepokornego reżysera i artysty wizualnego Waleriana Borowczyka przez bliskie mu osoby i wielkie postaci kina zainspirowane jego twórczością. Jak to się stało, że ten hołubiony w latach 70. XX wieku przez krytyków i festiwale filmowe artysta został w latach 80. XX wieku wchłonięty przez rynek filmów erotycznych? W jaki sposób reżyserowi, który tworzył światowej klasy kino, a jego filmy pokazywane były w konkursie w Cannes, przypięto łatkę twórcy filmów erotycznych?

”Love Express. The Dissapearance of Walerian Borowczyk” is an account of a relationship between high art, sexuality and the film market illustrated by the career of maverick filmmaker and visual artist Walerian Borowczyk told by his contemporaries and cinema auteurs inspired by his works.

Love Express. The Dissapperance of Walerian Borowczyk Poland/Polska, 2018, 72 min., reż./dir.: Kuba Mikurda

54

SCORE – MUZYKA FILMOWA

Score: A Film Music Documentary USA/USA, 2016, 93 min., reż./dir.: Matt Schrader

FI L MY

FI LM S

11.05 13.05 15.05 17.05

KSIĄŻE I DYBUK

The Prince and the Dybbuk Polska, Niemcy/Poland, Germany, 2017, 82 min., reż./dir.: Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

11.05 19:00 Kinoteka 1 + debata z udziałem reżyserów 13.05 15:15 Iluzjon Stolica 14.05 15:45 Luna B 15.05 17:45 Kinoteka 1 pokaz również z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących 17.05 21:30 Luna B 19.05 14:45 Luna A

Dokumentalna podróż śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców. Michał Waszyński – rozchwytywany w przedwojennej Warszawie reżyser oraz wpływowa postać europejskiej i amerykańskiej kinematografii. Człowiek, który własne życie zamienił w nieprawdopodobny filmowy scenariusz. Kim naprawdę był Mosze Waks? Cudownym dzieckiem kina, przebiegłym oszustem, czy może

człowiekiem, który nieustannie mylił filmową iluzję z rzeczywistością? A cinematic journey on the trail of Michał Waszyński, filmmaker and human chameleon, who in flight from the spirit of intolerance continually changed his identity, rejecting his Jewish origins and hiding his homosexuality.

16:45 11:00 16:15 16:30

Luna A Kinoteka 7 Iluzjon Mała Czarna Iluzjon Stolica

Co sprawia, że ścieżkę dźwiękową filmu pamiętamy przez długi czas? Co takiego w niej jest, że staje się niezapomniana? Film opowiada o roli muzyki w kinie. Obserwujemy wywiady z ponad 60 kompozytorami, dyrygentami, reżyserami, producentami, agentami i ekspertami do spraw kinematografii. Poznajemy elitę hollywoodzkich twórców, którzy opowiadają o swoim rzemiośle, magii muzyki filmowej i procesach jej tworzenia. This documentary brings Hollywood’s premier composers together to give viewers a privileged look inside the musical challenges and creative secrecy of the world’s most widely known music genre: the film score.


OKI DOKI SEKCJA:

SE KCJA

Akademia Dokumentalna – OKI DOKI Documentary Academy – OKI DOKI

OKI DOKI to sekcja filmów adresowanych szczególnie do dzieci. To także całoroczny projekt Akademii Dokumentalnej. W programie Akademii Dokumentalnej znajdują się filmy dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli oraz seniorów. Więcej informacji na www.akademiadokumentalna.pl This is a film section dedicated especially to the young ones. Oki Doki is also an all-year-round project of our Documentary Academy. You'll find here films for children, teenagers, university students, teachers and seniors. Find out more on www.akademiadokumentalna.pl

POZWÓLMY NAUCZAĆ DZIECIOM Let the Child Be the Guide Francja/France, 2017, 100 min., reż./dir.: Alexandre Mourot 11.05 12.05 14.05 20.05

18:00 16:00 16:30 11:00

Kinoteka 2 + spotkanie z reżyserem Kinoteka 3 + spotkanie z reżyserem Iluzjon Stolica + debata Iluzjon Stolica

Włoska lekarka i pedagożka Maria Montessori twierdziła, że nikt nie może rosnąć za dziecko, które jest swoim własnym budowniczym. Dzięki niej powstała sieć przedszkoli i szkół, opartych na idei nieskrępowanego rozwoju dzieci, gdzie wychowawca nie pełni roli przewodnika, lecz dyskretnego opiekuna. Reżyser filmu, ojciec kilkuletniej dziewczynki, przez rok obserwował z kamerą jedną z najstarszych tego typu francuskich placówek. W filmie wykorzystano niepublikowane dotąd archiwa prezentujące idee edukacji Montessori oraz jej model pedagogiczny. Prezentuje także badania naukowe z zakresu neurobiologii i psychologii potwierdzające sens tego typu wychowania. Inherited from Maria Montessori in 1907, the Montessori Method is a child-centered educational approach celebrating and nurturing each child’s desire to learn. An approach valuing the human spirit and full child development.

BYSTRE DZIECIAKI

Wiz Kids Francja/France, 2017, 91 min., reż./dir.: Antoine Fromental 11.05 13:45 Luna B 14.05 12:30 Kinoteka 4 19.05 11:00 Kinoteka 2

W pewnej publicznej szkole w Clichy, na paryskich przedmieściach, zdecydowano się wprowadzić alternatywny program nauczania. Oparty na intensywnym warsztacie teatralnym i treningach rugby miał w założeniu zapobiegać demoralizacji i przedwczesnemu porzucaniu szkoły przez młodzież. Zabawa w teatr pogłębiła w młodych ludziach wrażliwość, spontaniczność i otwarcie, pomogła w świadomym procesie dojrzewania, zrozumieniu samego siebie i odkryciu w sobie nowych możliwości. Nauczyła wyrażania własnej osobowości i miała doskonały wpływ na młodzież, pomagając w pozytywnym nastawieniu do szkoły oraz problemów i wyzwań dorosłego życia. Christian Comes, headmaster of a public middle school in a diverse Parisian suburb, has decided to implement an alternative teaching program based on intensive acting classes and rugby trainings.

55

DZIEWCZYNKA PRZECIWKO GRAWITACJI Girl Against Gravity Dania/Denmark, 2017, 21 min., reż./dir.: Jens Pedersen

11-letnia Erdenchimeg chodzi do szkoły cyrkowej w Mongolii. Jej zespół został zaproszony do prestiżowego pokazu. Nagle dziewczynce nie udaje się wykonać kolejnych ćwiczeń. Nie poddaje się jednak i ćwiczy wytrwale! (Z cyklu „Dzieci na Jedwabnym Szlaku”) Erdenchimeg (11) has her mind set on becoming a famous contortionist. Her team at the circus school is invited to become part of a prestigious show. (From a series “Kids on the Silk Road”)

12.05 11:00 Iluzjon Mała Czarna + spotkanie 14.05 10:00 Iluzjon Stolica + spotkanie dla uczniów

LENNO I SKALARY

Lenno the Anglefish Holandia/The Nederlands, 2017, 18 min., reż./dir.: Shamira Raphaëla

WYSŁUCHAJ

Dokucza, gada przez całą lekcję, a jak coś się dzieje, zawsze jest na niego…Taki właśnie jest 10-letni Lenno. Podobną opinią cieszą się chodowane przez niego rybki zwane Skalarami, znane z agresywnego zachowania. W odpowiednich okolicznościach mogą one jednak wyrosnąć na zwierzęta żyjące w harmonii z innymi rybami w akwarium. Lenno również stara się jak najlepiej zachowywać. Co naprawdę znaczy dobro lub zło?

Życie może czasami wydawać się przytłaczające – szczególnie, gdy dorastasz. I nie zawsze łatwo jest porozmawiać z rodzicami lub przyjaciółmi o swoich problemach. W Holandii funkcjonuje tzw. Dziecięca Linia Pomocy, do której można zadzwonić i opowiedzieć o swoich kłopotach. Każdego dnia ktoś przyjmuje telefony od dzieci, które chcą, aby z nimi porozmawiać.

A slice-of-life film, partly told through the eyes of an anglerfish, about Lenno – a 10-year old boy who has a behavior disorder and goes to a school for troubled kids.

The Listen Holandia/The Netherlands, 2017, 15 min., reż./dir.: Astrid Bussink

Life can seem pretty overwhelming at times, particularly when you’re growing up. And it’s not always easy to talk to your parents or friends about your problems. Fortunately, the “Kindertelefoon” (Child Helpline) in the Netherlands provides a listening ear.

FI LM S

Small and Big Troubles

Jak dzieci radzą sobie ze swoimi problemami? Co je martwi i z czym muszą się borykać? Filmy z bloku przedstawiają bardzo różne historie dzieciaków z całego świata. Po filmach będziemy rozmawiać przede wszystkim o emocjach – jak je nazywać i radzić sobie z nimi podczas trudnych chwil. Gdzie szukać pomocy i dlaczego rozmowa jest cenniejsza niż złoto.

FI L MY

BLOK (od 10 lat) KŁOPOTY MAŁE I DUŻE


OKI DOKI SEKCJA:

BLOK (od 10 lat) NA SWÓJ SPOSÓB My Way

Życie niektórych dzieci układa się zupełnie inaczej niż życie rówieśników. Czasem nie mają na to wpływu, a innym razem same podejmują niełatwe decyzje. To, że żyją inaczej niż inni, nie jest złe. Po filmach będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć w sobie odwagę, by żyć na swój sposób oraz o tym, jaką cenę trzeba czasem zapłacić za niezależne wybory.

KATE SKEJT

ŻYCIE NA PLAŻY

Skatekeet Holandia/The Nederlands, 2015, 15 min., reż./dir.: Edward Cook

Life is a Beach Dania/Denmark, 2017, 22 min., reż./dir.: Jens Pedersen

Keet, 10-letnia twardzielka, najbardziej lubi jazdę na desce. Koleżanki często jej dokuczają, bo jest jak chłopiec, ale próbuje nie zwracać na to uwagi. Skating to coś, w czym się spełnia. Próbuje zaprzyjaźnić się ze skaterami, ale dla dziewczyny to trudne. Mówi, że chłopcy są narwani i robią głupie żarty. Jednak dzielna i zdolna Keet mimo wszystko radzi sobie w skaterskim świecie zdominowanym przez chłopców. “You only have eyes for your skateboard,” Keet’s girlfriends always say when the conversation turns to romance. And it’s true, skating is what this tough 10-year-old likes best of all.

Javed wyprowadził się z domu i mieszka z przyjacielem na plaży w Bangladeszu. Przestał chodzić do szkoły w drugiej klasie, bo nauczyciel go bił. Zarabia, masując ludzi na plaży. Surfuje i jeździ na deskorolce. Marzy o zwycięstwie w zawodach. Matka chce, aby wrócił do domu i utrzymywał rodzinę, a nauczy­ciel surfingu namawia go na powrót do szkoły. Co powinien zrobić? (Z cyklu „Dzieci na Jedwabnym Szlaku”) Javed has left home and lives on the beach with his friend in Bangla­desh. Javed has dropped out of 2nd grade because his teacher was beating him. He makes a living by massaging people on the beach, and skates and surfs as much as he can. (From a series “Kids on the Silk Road”)

13.05 11:00 Iluzjon Mała Czarna + spotkanie 15.05 10:00 Iluzjon Stolica + spotkanie dla uczniów

UKOCHANA DZIELNICA SULUKULE Sulukule Mon Amour Turcja/Turkey, 2016, 7 min., reż./dir.: Azra Deniz Okyay

Gizem i Dina to dwie młode dziewczyny z Sulu­ kule, dzielnicy Istambułu, którą czeka rozbiórka. Uliczny taniec to dla nich sposób na ekspresję wolności i na wyrażenie własnego zdania. Wierzą, że taniec łączy ludzi. Chcą walczyć z dyskryminacją wobec kobiet, Kurdów, Arabów i Cyganów. Gizem and Dina are two young girls in Sulukule, a district of Istanbul that is facing demolition. They dance in the streets and atop the ancient city walls with a torch raised triumphantly on high, burning coloured smoke. Their dance is resistance, a celebration of their freedom.

56 BLOK (od 10 lat) TWÓRCZE ŚCIEŻKI Creative Paths

Jak zrobić sztukę z robienia selfie? Grać można na wszystkim, nie tylko na bębnach… Chcemy wspólnie zastanowić się, co to znaczy być kreatywnym. Po filmach porozmawiamy o tym, dlaczego tworzenie może dawać tyle radości i otwierać zupełnie nowy świat, a także o tym, w jaki sposób realizować swoje pomysły pomimo przeciwności losu.

16.05 10:00 Iluzjon Stolica + spotkanie dla uczniów 19.05 11:00 Iluzjon Mała Czarna + spotkanie

ARTYSTKA Z INSTAGRAMA

FI L MY

FI LM S

The Girl of 672k Holandia/The Netherlands, 2016, 18 min., reż./dir.: Mirjam Marks

15-letnia Annegien z Utrechtu w Holandii kreatywność wykorzystuje w social mediach, takich jak Instagram. W pomysłowy sposób przerabia zdjęcia i wrzuca je do sieci. Jej zdjęcia na koncie Instagram Fetching_tigers docierają do ponad 900 tysięcy obserwujących. Film w doskonały sposób pokazuje, jak można wykorzystać w twórczy sposób nowe media i o tym, jak sukces Annegien wpływa na nią samą. A coming-of-age film about the imaginative 15-year-old Annegien from Utrecht, the Netherlands, whose creative talents draw ample attention in the virtual landscape of YouTube and Instagram.

MUZYKĘ MAM WE KRWI

Music in my Blood Dania/Denmark, 2016, 22 min, reż./dir.: Jens Pedersen

13-letni Ravi mieszka w wiosce w Indiach. Jest szczęśliwy, gdy gra na bębnach i ludzie zaczynają tańczyć. Jednak wolałby tworzyć własną muzykę – taką, którą gra się w dużych miastach. Jego ojciec jest przeciwko. Ravi musi grać tradycyjną muzykę na weselach. Naukę bębnienia zaczął od pojemników z gazem, a teraz marzy o uczęszczaniu do prawdziwej szkoły muzycznej. Czy zdoła przekonać ojca do własnych wyborów? (Z cyklu „Dzieci na Jedwabnym Szlaku”)

Thirteen-year-old Ravi lives in a village in India. He feels happy when he lets loose on his drums and people begin to dance. Nonetheless, he’d prefer to make his own music – the type of music that comes from the big city – but his father is against it. (From a series “Kids on the Silk Road”)


Kids on the Silk Road

Wszystkie trzy filmy należą do cyklu pięciu filmów „Dzieci na Jedwabnym Szlaku”, opowiadającego o życiu dzieci z centralnej i południowo-wschodniej Azji. | “Kids on the Silk Road” is a series of five documenta­ries for children about their peers living in Central and South East Asia.

15.05 12:30 Iluzjon Stolica + spotkanie dla uczniów

LOS POONAM

Poonam’s Fortune Dania/Denmark, 2017, 21 min., reż./dir.: Jens Pedersen

ŻYCIE NA PLAŻY

Life is a Beach Dania/Denmark, 2017, 22 min., reż./dir.: Jens Pedersen

MAŁY ZAKLINACZ KONI Horse Fever Dania/Denmark, 2017, 20 min., reż./dir.: Jens Pedersen

14-letnia Poonam ogłasza swój rychły ślub podczas wakacji w Nepalu. Gdy koleżanki opowiadają o trudnych małżeństwach innych dziewczynek, Poonam zdaje sobie sprawę, że nic nie wie o przyszłym mężu ani o jego rodzinie. Wie tylko, że za kilka dni wprowadzi się do jego domu i będzie musiała podporządkować się nowym regułom. Czy zostanie zaakceptowana przez nowych członków rodziny?

Javed wyprowadził się z domu i mieszka z przyjacielem na plaży w Bangladeszu. Przestał chodzić do szkoły w drugiej klasie, bo nauczyciel go bił. Zarabia, masując ludzi na plaży. Surfuje i jeździ na deskorolce. Marzy o zwycięstwie w zawodach. Matka chce, aby wrócił do domu i utrzymywał rodzinę, a nauczy­ciel surfingu namawia go na powrót do szkoły. Co powinien zrobić?

12-letni Daniar mieszka na farmie w górskiej wiosce w Kirgistanie. Kocha zwierzęta, a przede wszystkim konie. Dostaje od ojca dzikiego ogiera, którego może zatrzymać pod warunkiem, że go ujeździ. Daniar z radością podejmuje wyzwanie, ale ogier ma trudną naturę. Pewnego razu dochodzi do dramatycznego zdarzenia.

Poonam (14) happily breaks the news of her imminent marriage during a break at her school in Nepal. As her friends lose themselves in stories about horrible marriages of other girls, it dawns on Poonam that she has no clue about her future husband and in-laws.

Javed has left home and lives on the beach with his friend in Bangla­desh. Javed has dropped out of 2nd grade because his teacher was beating him. He makes a living by massaging people on the beach, and skates and surfs as much as he can.

OKI DOKI

Poznajcie Poonam z Nepalu, która wychodzi za mąż, Javeda z Bangladeszu, który sam zarabia na życie, oraz Dianara z Mongolii, który czuje, że naraził życie brata na niebezpieczeństwo. Po filmach porozmawiamy o tym, jak żyją dzieci w innych krajach oraz w czym są do nas podobne.

SEKCJA:

BLOK (od 12 lat) DZIECI Z JEDWABNEGO SZLAKU / NEPAL, KIRGISTAN, BANGLADESZ

Daniar (12) lives on a farm in the mountains of Kyrgyzstan. He loves animals – and horses most of all. One day his father presents him with a young wild stallion that he gets to keep if he can tame it.

57

KROWA, KTÓRA MIAŁA BYĆ KONIEM A Cow in a Wrong Body Holandia/The Netherlands, 2016, 18 min., reż./dir.: Denise Janzée

Jantien (15 lat) mieszka na wsi i bardzo chce mieć swojego konia, ale jest to niemożliwe. Dlatego postanawia swoją krowę Mo traktować jak konia. Mimo powszechnego zdziwienia, po kilku treningach krowa uczy się galopować i skakać, a nawet bierze udział w konkursie jeździeckim. Film w doskonały sposób pokazuje, że wystarczy zmienić punkt widzenia, żeby mieć to, czego się chce. Like all “horse girls”, Jantien (15) would really like to have her own horse, but that’s impossible. So Jantien decides to train her cow Mo instead.

KRÓLOWA PSZCZÓŁ

Pien Queen of the Bees Holandia/The Netherlands, 2015, 16 min., reż./dir.: Ellen Vloet

Masz 10 lat i dowiadujesz się, że pszczoły mogą na zawsze zniknąć z naszego świata. Co robisz? Dzwonisz do przyjaciół i zaczynasz działać! Przynajmniej Pien właśnie to zrobiła. Rozdaje sąsiadom informacyjne ulotki, ma własne ule na podwórku, a jej marzeniem jest zabranie pszczół na pole rzepaku – do nektarowego raju. Pen walczy nie tylko o pszczoły, ale również o swoje zdrowie – choruje na raka. Lekarze są dobrej nadziei. Poznajcie losy tej dzielnej dziewczynki! Since ten-year-old Pien has been told that bees are under threat of extinction, she has found her goal in life: saving the bees.

20.05 11:00 Iluzjon Mała Czarna + warsztat

BYŁO SOBIE DRZEWO Once Upon a Tree Holandia/The Netherlands, 2013, 15 min., reż./dir. Van der Werf 11-letnia Filine obserwuje całymi dniami dąb i toczące się w jego otoczeniu życie. Pewnego dnia ktoś wycina rosnące w pobliskim lesie drzewa. Czy podobny los spotka liściastego „przyjaciela” dziewczynki? Piękny film o przyrodzie, naturalnych procesach zachodzących wewnątrz i wokół drzewa, a także emocjonalnym świecie Filine – jej marzeniach i lękach. Eleven-year-old Filine's favorite tree stands in the middle of the woods: a huge old oak. She clambers up its sturdy branches to the top and looks out at the world. There's also plenty to see on the tree itself.

FI LM S

Talking with Nature

Co to znaczy mieć bliski kontakt z przyrodą? Bohaterowie trzech filmów pokazują, że można się z nią przyjaźnić na bardzo wiele sposobów. Poprzez kontakt z roślinami i zwierzętami dzieciaki uczą się empatii, zaangażowania i uważności na wszystko to co nas otacza.

FI L MY

BLOK (od 8 lat) ROZMAWIAM Z NATURĄ


Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet SEKCJA:

KOCHAĆ INNEGO

Love Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore USA/USA, 2006, 55 min., reż./dir.: Barbara Hammer 15.05 20:00 Iluzjon Mała Czarna (pokazywany razem z filmem „Dowody w procesie ciał”)

SE KCJA

Znalezione w archiwach. Wizerunki kobiet Found in the archives. Women's images

W sekcji prezentujemy historie kobiet, opowiedziane za pomocą archiwalnych materiałów filmowych. To historie z przeszłości, ale w nowym współczesnym kształcie i kontekście, pozwalającym lepiej je zrozumieć.

In this section we present stories about women, told using archive footage. Using this kind of footage allows the filmmakers to present old stories in a new way, so we can look at them with fresh eyes and understand them better.

Wielokrotnie nagradzana reżyserka Barbara Hammer posługując się archiwalnymi materiałami dokumentującymi życie i twórczość Claude Cahun i Marcel Moore, ożywia ich postaci w swoim hybrydycznym filmie dokumentalnym. Lesbijki i przyrodnie siostry, artystki zajmujące się performance’em, autoportretem, tworzeniem wizerunków oddających doświadczenia tożsamości nieheteronormatywnej i płci kulturowej, nawiązujące do surrealizmu i modernizmu. Pracowały razem od lat 20. XX w. i spędziły razem całe życie. Claude Cahun i Marcel Moore były zaangażowane w opór wobec III Rzeszy okupującej wyspę Jersey podczas II wojny światowej. 1920’s Surrealist artists Claude Cahun and Marcel Moore come to life in this hybrid documentary. Lesbians and step-sisters, the gender-bending artists lived and worked together all their lives. Heroic resisters to the Nazis occupying Jersey Isle during WWII, they were captured and sentenced to death, but luckily escaped the sentence.

58

WIELKA UCIECZKA

The Great Flight Hiszpania, Chile/Spain, Chile 2014, 70 min., reż./dir.: Carolina Astudillo Muñoz 17.05 20:30 Iluzjon Mała Czarna (pokazywany razem z filmem „Dla jeszcze jednej godziny z tobą”)

DOWODY W PROCESIE CIAŁ

15.05 20:00 Iluzjon Mała Czarna (pokazywany razem z filmem „Kochać Innego”)

Widzowie najnowszego autobiograficznego, eksperymentalnego filmu Barbary Hammer zostają zanurzeni w świat zmagania się z chorobą. Jako materiał dowodowy w procesie zbliżania się ku śmierci – zostały wykorzystane w filmie medyczne, rentgenowskie klisze. Zapętlony, wieczny ciąg zapisanych obrazów na kliszy kontrastuje z kruchością ciała kobiety, zanurzonego w tańcu ku śmierci. Film jest zaproszeniem do uruchomienia empatii, identyfikacji z wrażliwym ciałem.

An audience immersed in three screens to feel the encasement of illness, the isolation of the material body. An unspoken plea for viewers to engage with compassion, to experience vulnerability, to know through evidence this body is their body.

FI L MY

FI LM S

Evidentiary Bodies USA/USA, 2018, 10 min., reż./dir.: Barbara Hammer

„Z dziewczyny, która kochała nad wszystko muzykę, sztukę, sport, intelektualne życie, nie zostało nic” – pisała Clara Pueyo Jornet, aktywna członkini Partii Komunistycznej, bohaterka filmu Caroliny Astudillo Muñoz w liście datowanym na 1941 rok – jednym z wielu obszernie cytowanych w filmie Caroliny Astudillo Muñoz. Reżyserka obrazuje wczesny okres dyktatury Franco. Film to portret kobiet, które zdecydowały się ryzykować życie w imię wyznawanych idei i tych, które zawiodły się oczekiwaniem rewolucji, nie uzyskując bardziej równościowych ról w społeczeństwie. In the early years of the Franco dictatorship, Clara Pueyo Jornet, an active militant in the Communist Party, escapes from Les Corts prison in Barcelona by the front door. Her story is also the story of the women of her time and their struggle for freedom in a society that tried to repress them.


DLA JESZCZE JEDNEJ GODZINY Z TOBĄ For One More Hour with You Włochy, Szwajcaria/Italy, Switzerland, 2002, 56 min., reż./dir.: Alina Marazzi 17.05 20:30 Iluzjon Mała Czarna (pokazywany razem z filmem „Wielka ucieczka”)

Péter Forgács, znany na całym świecie reżyser filmowy i artysta medialny, w swoim najnowszym filmie przedstawia portret Márii Gánóczy (ur. 1927), węgierskiej malarki i miłośniczki filmu. W jej rodzinie kobiety od wieków były malarkami. Poznajemy jej niezwykłą historię rodzinną, sięgając w przeszłość aż do historii prababki artystki. Integralną częścią filmu są komentarze historyka i krytyka sztuki Géza Perneczky’ego, który prowadzi widza przez wieki historii Węgier i zmieniające się nurty malarstwa. Film to monumentalna saga, która łączy ze sobą sztukę, film, jak również życie prywatne i publiczne wielu generacji i epok środowiska artystycznego.

The protagonist of “Picturesque Epochs” is Mária Gánóczy (1927–), a painter and a film aficionado who comes from a family of female artists as far back as her great-grandparents. Péter Forgács is an internationally renowned film director and media artist whose latest work is a time travel that spans 200 years of Hungarian history and the aspects of its complex, interweaving art and existence with the substantive comments of art historian Géza Perneczky conducting us through different ages and concepts of painting.

Picturesque Epochs Węgry/Hungary, 2017, 135 min., reż./dir.: Péter Forgács

Alina Marazzi w dokumentalnym, biograficznym filmie konstruuje opowieść o swojej matce – Liseli, która odebrała sobie życie, gdy reżyserka miała siedem lat. Marazzi wykorzystuje materiał domowych, rodzinnych filmów, przedstawiając matkę w różnych okresach jej życia. Film to skonstruowana z emocjonalnym zaangażowaniem historia kobiety, zmagającej się z depresją, próbującej sprostać oczekiwaniom społecznym realizacji przez nią roli „idealnej” matki i żony. I zarazem osobisty portret bliskiej osoby. Alina Marazzi assembles a biography of her mother Liseli, who took her own life when her daughter was seven years old, using footage from the home movies of her grandfather.

59

FI LM S

19.05 14:45 Iluzjon Mała Czarna

FI L MY

MALARSKIE PORTRETY


Doc Alliance

DOC ALLIANCE – nowe możliwości dla pełnometrażowych filmów dokumentalnych DOC ALLIANCE – The New Deal for Feature Documentaries

Doc Alliance to owoc twórczego partnerstwa 7 najważniejszych europejskich festiwali filmów dokumentalnych: CPH: DOX Kopenhaga, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marsylia, Jihlava oraz Visions du Réel Nyon. Celem inicjatywy Doc Alliance jest wspieranie gatunku dokumentalnego i jego różnorodności oraz ciągłe promowanie kreatywnych filmów dokumentalnych o wysokich walorach artystycznych. Od 2008 roku platforma Doc Alliance wręcza nagrodę Doc Alliance Selection Award za Najlepszy Europejski Film Dokumentalny wyselekcjonowany przez każdego z członków platformy. Poszczególne festiwale nominują przedstawicieli jury spośród krytyków filmowych. Głównym projektem sieci festiwalowej Doc Alliance jest natomiast portal internetowy DAFilms.com. Stanowi on międzynarodową

platformę dystrybucji filmów dokumentalnych i eksperymentalnych poświęconych kinematografii europejskiej. Za niewielką opłatą oferuje ponad 1700 filmów dostępnych na całym świecie do obejrzenia w streamingu lub legalnego pobrania, od historycznych filmów archiwalnych przez retrospektywy czołowych światowych twórców filmowych aż po nowe, innowacyjne formaty. DAFilms.com zaprasza dyrektorów, producentów, dystrybutorów i studentów do zgłaszania swoich filmów! Doc Alliance is the result of a creative partnership of 7 key European documentary film festivals: CPH:DOX Copenhagen, Doclisboa, Docs Against Gravity FF, DOK Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF and Visions du Réel Nyon. The aim of the Doc Alliance initiative is to advance the documentary genre, support its diversity and continuously promote quality creative documentary films.

Since 2008, the Doc Alliance platform presents the Doc Alliance Selection Award for the Best European Documentary Film selected independently by each of the platform’s festival members. The individual festivals also nominate the representatives of the jury of experts, recruited among film critics from the festival countries. The online portal DAFilms.com is the main project of Doc Alliance. It represents an international online distribution platform for documentary and experimental films focused on European cinema. For a small fee, it offers over 1700 films accessible across the globe for streaming or legal download. The portal presents regular film programmes of diverse character ranging from presentation of archive historical films through world retrospectives of leading world filmmakers to new premiere formats. DAFilms.com invites directors, producers, distributors, and students to submit their films!

60

FI L MY

FI LM S

Subscribe to your online documentary cinema for only 5 euro a month!

www.dafilms.com master_210x147_en-Daf18.indd 1

11.04.18 14:15


KINO V R Organizatorem wydarzenia jest:

Kino VR

(Virtual Reality) Wstęp na projekcje kina VR jest darmowy. Polecamy zapisywanie się na dane godziny online. Rezerwacje mają ważność do 15 min. przed daną godziną. 19th–20th May | 12 p.m.–5 p.m. | Gagarin Hall | Palace of Culture and Science Entrance to the VR film screenings is free of charge. We recommend online booking. Bookings expire 15 min. before the given hour.

Po raz drugi podczas Festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędą się projekcje filmów dokumentalnych w technologii VR. Zapraszamy w niezwykłą podroż 360° w miejsca, do których trudno dotrzeć. Przeżyjecie stany, o które sami byście się nie podejrzewali. Tu wirtualna rzeczywistość jest bardzo blisko rzeczywistości realnej... W majestatycznej Sali Gagarina w Pałacu Kultury i Nauki rozstawionych będzie 15 stanowisk do doświadczania świata wirtualnej rzeczywistości. Więcej na: www.docsag.pl/kino VR Zapisy: vrsawa2018@gmail.com Konkurs: W tym roku po raz pierwszy widzowie będą mogli zagłosować na ulubiony film. Zwycięzca plebiscytu publiczności otrzyma Nagrodę VRsawa w wysokości 1 000 euro, ufundowaną przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. For the second time during the Millennium Docs Against Gravity Film Festival you will have the opportunity to watch documentary films in VR technology. Enjoy an incredible 360° journey to places which are nearly impossible to reach. You will live experiences and emotions you never suspected you had inside you! In these documentaries, virtual reality is extremely close to the truth... We will set up 15 stations for you to experience VR movies in the majestic Gagarin Hall in the Palace of Culture and Science. Find out more on: www.docsag.pl/kinoVR Reservations: vrsawa2018@gmail.com Competition: This year, for the first time, viewers will be able to vote for their favorite film in VR technology. The voting will take place by means of voting cards. The winner will receive the VRsawa Award in the amount of EUR 1 000, funded by the Municipal Office of the Capital City of Warsaw.

Sponsorem projekcji w technologii VR jest:

zestaw I CZŁOWIEK DELFIN VR

Dolphin Man VR Francja, 2017, 10 min., reż. Benoît Lichté (obejrzyj także film CZŁOWIEK DELFIN w 2D → 32)

SUN LADIES

The Sun Ladies USA, 2017, 7 min., reż. Christian Stephen i Celine Tric

ODYSEJA PRZYSZŁOŚCI

I Saw the Future Francja, 2017, 5 min., reż. François Vautier

zestaw II KUMBH MELA

Kumbh Mela Indie, 2017, 12 min., reż. Arvind Ghorwal

ŚCIGAJĄC KORALOWCE Chasing Coral USA, 2017, 6 min., reż. Jeff Orlowski

zestaw IV NIECH TO BĘDZIE OSTRZEŻENIE Let This Be a Warning Kenia, 2017, 11 min., reż. Jim Chuchu

MOJA AFRYKA

My Africa USA, Wlk. Brytania, 2018, 9 min., projekt Conservation International

PRZYCIĄGANIE

The Pull USA, 2016, 3,5 min., reż. Quba Michalski

film wyświetlany oddzielnie

61

VIRRY SAFARI: DZIKIE SPOTKANIA Virry Safari: Wild Encounters Wlk. Brytania, 2017, 27 min., reż. Martin Percy

PLANETA ∞

Planet ∞ Francja, 2017, 6 min., reż. Momoko Seto

zestaw III JESTEM ROHINGYA

I Am Rohingya Katar, 2017, 8 min., reż. Zahra Rasool (obejrzyj także film WIELEBNY W. w 2D → 28)

KINOSKOP

godziny projekcji 12:00 — 12:30 12:45 — 13:15 13:30 — 14:00

Kinoscope Francja, 2016, 9 min., reż. Clément Léotard i Philippe Collin

14:15 — 14:45

ZNIKAJĄCA WYSPA

15:45 — 16:15

My Drowning Island Dania, 2017, 6 min., reż. Robert Fox

14:45 — 15:45 — przerwa techniczna

16:30 — 17:00

V R C I NE MA

19–20 maja | godz. 12:00–17:00 Sala Gagarina, Pałac Kultury i Nauki


10 maja  —  11 maja

czwartek, 10 maja | 20:30 | Kinoteka

Otwarcie Festiwalu dla publiczności: pokaz filmu „Film o niczym” * Podane godziny dotyczą projekcji filmu. Debaty, spotkania, warsztaty odbędą się po filmie. Nieliczne wyjątki są wyraźnie zaznaczone w programie.

reż. Boris Mitic (→ 14) czyli Iggy Pop udowadnia jak zrobić film bez gadających głów, analiz eksperckich, efektów specjalnych czy nagłych zwrotów akcji czas trwania filmu 78 min. Bilety dostępne w kasie Kinoteki Thursday 10th of May | 8:30 p.m. | Kinoteka Opening of the festival for the audience: screening of IN PRAISE OF NOTHING dir. Boris Mitic (→ 14) Tickets may be purchased at the Kinoteka movie theatre

11 maja zapraszamy na otwarcie 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity. Filmem otwarcia będzie „Film o niczym” Borisa Mitica. Jak pokazać cokolwiek bez jednoczesnego portretowania gadających głów, analiz eksperckich, efektów specjalnych, kulturowych paraleli czy nagłych zwrotów akcji? Tym trudniejsze okazuje się pytanie jak – stosując podobne ograniczenia – pokazać Nic? Film to seria krótkich, głównie statycznych, ujęć nakręconych przez 62 operatorów (m.n. Vitalija Mansky’ego i Michaela Glawoggera) w różnych miejscach w 70 krajach, na których widać lub czuć tytułowe Nic. Nic, będące nośnikiem przeróżnych anegdot, rebusowych zagadek, humoru. Nic, biorące w nawias dosłowność i realność, a stawiające wykrzyknik przy absurdzie

i niejednoznaczności. Nic, mówiące do nas z off-u ustami Iggy’ego Popa. On May 10th we invite you to the opening of the 15th Millennium Docs Against Gravity festival. The opening film will be “In Praise of Nothing” by Boris Mitic. It’s a satirical documentary parable about Nothing, in which Nothing, tired of being misunderstood, runs away from home and comes to address us for the first and the last time. Researched through 20.000 pages of the most eclectic bibliography ever used in a documentary film, shot over 8 years by 62 cinematographers in 70 countries; scored by cabaret grandmasters Pascal Comelade and the Tiger Lillies; narrated – in simple childlike verse – by Iggy Pop.

62 czwartek, 10 maja | godz. 22:00 Cafe Kulturalna

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

Tiger Lillies Thursday 10th of May | 10:00 p.m. | Kinoteka

piątek, 11 maja | 18:30 | Iluzjon

Debata: Jak chronić lasy nie wychodząc z domu? po filmie SILAS reż. Anjali Nayar, Hawa Essuman (→ 36) Debata w języku polskim Partner: WWF Friday 11th of May | 6:30 p.m. | Iluzjon Debate: How can you protect the woods without leaving your house? after the screening of SILAS by Anjali Nayar, Hawa Essuman (→ 36) Films with Polish and English subtitles. Discussion in Polish only Partner: WWF

Na otwarcie Festiwalu zagrają The Tiger Lillies. Ich muzyka stanowi ścieżkę dźwiękową filmu otwarcia Festiwalu: – „Film o niczym” („In Praise of Nothing”) Borisa Mitica. Wstęp na koncert jedynie z biletem otrzymanym przed wejściem na pokaz „Filmu o niczym” w ramach Gali otwarcia. The Tiger Lillies will play for the opening of the Festival. Their music forms the soundtrack of the opening film “In Praise of Nothing”. Entrance to the concert only with ticket given out before the screening of the opening film “In Praise of Nothing”.

Silas Siakor, bohater filmu „Silas”, po którym odbędzie się debata ze specjalistami z WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody), to liberyjski aktywista, który z wielkim poświęceniem działa dla lokalnej społeczności. Próbując uniemożliwić wycinkę lasów pod plantacje palmowe, demaskuje korupcję na wysokim szczeblu. Silasa charakteryzuje odwaga i determinacja, ale co niezwykle ważne, potrafi wykorzystywać w pracy nowoczesne technologie. Podczas spotkania porozmawiamy o formach aktywizmu i o tym, co każdy z nas może zrobić dla ochrony przyrody i jak możemy wspierać działania ekologów. W debacie udział wezmą: Dariusz Gatkowski – specjalista ds. ochrony różnorodności biologicznej w Fundacji WWF Polska. Zajmuje się głównie ekosystemami leśnymi, jest zaangażowany w obronę Puszczy Białowieskiej, intensywnie działa dla ochrony Puszczy Karpackiej we wschodniej części Karpat. Dr Przemysław Nawrocki – biolog specjalizujący się w dziedzinie badań i ochrony ekosystemów rzek

i dolin rzecznych. W Fundacji WWF Polska, gdzie pracuje od 1997 roku, zajmuje się ochroną polskich rzek i gatunków zwierząt poza granicami Polski, w tym tygrysów w tropikalnych lasach w Malezji. Stefan Jakimiuk – biolog, od lat zajmuje się ochroną środowiska naturalnego i jego dzikich mieszkańców. Był prezesem Towarzystwa Biebrzańskiego, które przygotowało grunt do utworzenia Biebrzańskiego Parku Narodowego, chroniącego ostatnie, dobrze zachowane środowiska bagienne w Europie Środkowej. W ramach działalności WWF Polska 7 lat prowadził projekt unikatowych ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Prowadząca: Katarzyna Karpa-Świderek – jest rzeczniczką prasową WWF Polska, gdzie specjalizuje się w tematyce zmiany klimatu. Przed związaniem się z Fundacją WWF Polska współpracowała z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, a także Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.


piątek, 11 maja | 18:15 | Kinoteka

Debata: Czy da się stworzyć tożsamość od nowa? po filmie KSIĄŻĘ I DYBUK reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski (→ 54) Debata w języku polskim Partner: Zwierciadło Friday 11th of May | 7:00 p.m. | Kinoteka Debate: Can one create a new identity? after the screening of THE PRINCE AND THE DYBBUK by Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski (→ 54) In Polish only Partner: Zwierciadło

Saturday 12th of May | 6:15 p.m. | Kinoteka Meeting with director Hans Block after the screening of THE CLEANERS (→ 50) In Polish and English Partner: Fundacja Panoptykon

Prowadząca: Zofia Fabjanowska-Micyk – dziennikarka, redaktorka działu kultury w miesięczniku „Zwierciadło”.

Spotkanie z M.I.A.! po filmie MATANGI/MAYA/M.I.A. reż. Steve Loveridge (→ 20) Spotkanie w języku polskim i angielskim Friday, 11th of May | 7:00 p.m. | Luna Saturday, 12th of May | 8:30 p.m. | Kinoteka Meeting with M.I.A. after the screening of MATANGI/MAYA/M.I.A. by Steve Loveridge (→ 20) In Polish and English

M.I.A., naczelna buntowniczka branży muzycznej, przyjeżdża do Warszawy z okazji polskiej premiery filmu „MATANGI/MAYA/M.I.A.” (reż. Steve Loveridge). Podczas festiwalu odbędą się aż dwa spotkania z publicznością, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska z radiowej Trójki. M.I.A., the biggest rebel in the music business, is coming to Warsaw for the Polish premiere of “MATANGI/MAYA/M.I.A.” by Steve Loveridge. We’re organizing as much as two meetings with the audiencje, hosted by Agnieszka Szydłowska from the Polish Radio (Programme III).

Pokaz filmów OKI DOKI z bloku „Kłopoty małe i duże” oraz rozmowa z edukatorem (Opisy filmów z bloku → 63) Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Saturday 12th of May | 11:00 a.m. | Iluzjon KIDS (10+) AND GUARDIANS Screening of the “Small and Big Troubles” film block, followed by a discussion with an educator Films with Polish voice-over and English subtitles. Discussion in Polish only

Jak dzieci radzą sobie ze swoimi problemami? Co je martwi i z czym muszą się borykać? Filmy z bloku przedstawiają bardzo różne historie dzieciaków z całego świata. Po filmach będziemy rozmawiać przede wszystkim o emocjach – jak je nazywać i radzić sobie z nimi podczas trudnych chwil. Gdzie szukać pomocy i dlaczego rozmowa jest cenniejsza niż złoto. Rozmowę poprowadzi: Robert Pruszczyński – doktor nauk humanistycznych zajmujący się edukacją filmową.

Spotkanie będzie dotyczyć kulisów powstania filmu oraz granic wolności słowa w internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych. Spotkanie z reżyserem poprowadzi prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz. The meeting will focus on the making of the film and discuss freedom of speech on the Internet with an emphasis on social media platforms. The meeting with the director will be moderated by Katarzyna Szymielewicz, president of the Panoptykon Foundation.

sobota, 12 maja | 15:00 | Luna

Spotkanie z nurkami: Tomaszem Nitką i Bartoszem Łukasikiem po filmie CZŁOWIEK DELFIN reż. Lefteris Charitos (→ 32). Spotkanie w języku polskim Partner: Divers24, World Oceans Day – Poland Saturday, 12th of May | 3 p.m. | Luna Meeting with professional divers: Tomasz Nitka and Bartosz Łukasik after the screening of DOLPHIN MAN by Lefteris Charitos (→ 32). In Polish only Partner: Divers24, World Oceans Day – Poland

Zapraszamy na rozmowę o sporcie, jakim jest nurkowanie na bezdechu, czyli freediving, poprowadzoną przez Bartka Łukasika. Wspólnie z Tomaszem Nitką, profesjonalnym instruktorem freedivingu, opowiedzą o tym sporcie i przygodach z podwodnego świata. W spotkaniu udział wezmą: Tomasz Nitka – prekursor nurkowania na zatrzymanym oddechu w Polsce, były rekordzista Polski w statycznym wstrzymaniu oddechu i dynamice w płetwach. Współzałożyciel i wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Freediving Poland. Bartosz Łukasik – nurek, podwodny przewodnik, operator kamery oraz producent filmów o tematyce oceanicznej. Pomysłodawca i założyciel organizacji edukacyjnej World Oceans Day – Poland.

63

ACCOMPANY ING E V E N TS

W debacie udział wezmą: Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski – twórcy filmu Remigiusz Grzela – pisarz, autor m.in. książek „Bagaż Franza K. Podróż, której nigdy nie było”, „Podwójne życie reporterki. Fallaci. Torańska”, „Obecność”, a także „Wyboru Ireny”, historii łączniczki Żydowskiej Organizacji Bojowej. Iza Falkowska-Tyliszczak – psycholog, psychoterapeutka, wieloletnia wykładowczyni na Uniwersytecie SWPS. Od 1996 roku związana z Zespołem Pomocy Psychoterapeutycznej w Warszawie.

sobota, 12 maja 11:00 | Iluzjon | DZIECI (od lat 10) I OPIEKUNOWIE

piątek, 11 maja | 19:00 | Luna sobota, 12 maja | 20:30 | Kinoteka

po filmie CZYŚCICIELE INTERNETU (→ 50) Spotkanie w języku polskim i angielskim Partner: Fundacja Panoptykon

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

W połowie lat 60. XX wieku umiera książę Michał Waszyński. W czasie uroczystego pogrzebu Rzym żegna arystokratę i producenta hollywoodzkich hitów, pracującego m.in. z Orsonem Wellsem, Sophią Loren, Claudią Cardinale. A może wcale nie księcia, tylko przedwojennego polskiego reżysera znanego z kręconych szybko i za małe pieniądze popularnych komedii i wyciskaczy łez, ale też jednego wybitnego dzieła – mistycznego „Dybuka”? Albo ubogiego żydowskiego chłopaka Mosze Waksa, syna wołyńskiego kowala? Jeden człowiek, kilka życiorysów. „Książę i dybuk” Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego to dobry punkt wyjścia do dyskusji o tym, dlaczego ludzie szukają nowych tożsamości. I jak żyje się po takiej zmianie.

Spotkanie z reżyserem Hansem Blockiem

11 maja  —  12 maja

piątek, 11 maja | 19:00 | Kinoteka


12 maja  —  13 maja

sobota, 12 maja | 16:30 | Kinoteka

Warsztat z pracy z głosem: Głos, który leczy po filmie MANTRA – WSPÓLNE ŚPIEWANIE reż. Georgia Wyss (→ 15) Warsztat w języku polskim Saturday 12th of May | 4:30 p.m. | Iluzjon Workshop: The Voice and its Healing Power after the screening of MANTRA – SOUNDS INTO SILENCE by Georgia Wyss (→ 15) In Polish only

Po filmie „Mantra – wspólne śpiewanie”, który przybliża formy medytacji za pomocą mantry i pokazuje, że wibracja dźwiękowa może pomóc wyzwolić nasz umysł i wznieść go ponad materialny wymiar, spróbujemy popracować z głosem. Głos może ćwiczyć każdy, nie tylko ten, kto chce zawodowo śpiewać. Głos jest głównym przekaźnikiem emocji, zwierciadłem duszy. Podczas warsztatu spróbujemy odnaleźć w sobie swój głos, który ma moc, by wskazać nam drogę. Spojrzymy wgłąb siebie i postaramy się poczuć, jaka jest nasza mantra i czego chce nas nauczyć głos? Prowadząca: Maja Wojnarowicz – z wykształcenia muzyk, śpiewaczka, pedagog śpiewu, neurologopeda, a z pasji i miłości terapeutka głosu, założycielka Pure Voice – studia pracy Głosem.

niedziela, 13 maja | 11:00 | Iluzjon DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Spotkanie: Co daje dzieciom las i zabawa? Po filmie DZIECIŃSTWO reż. Margreth Olin (→ 30) Spotkanie w języku polskim Jednocześnie będą się odbywać dwa pokazy: na dużej sali dla rodziców, a na małej dla dzieci. Sunday 13th of May | 11:00 a.m. | Iluzjon | FOR PARENTS AND GUARDIANS Discussion: Why are nature and having fun so important for children? after the screening of CHILDHOOD by Margreth Olin (→ 30) In Polish only

Jakie są Twoje pierwsze skojarzenia związane ze słowem „zabawa”? Spora część współczesnego społeczeństwa będzie zapewne kierować swoje myśli w stronę odpoczynku, rozrywki czy też czasu wolnego od nauki. Podczas spotkania po projekcji filmu „Dzieciństwo”, przybliżymy sobie, jakie inne konotacje można mieć z zabawa i co tak naprawdę powinno przychodzić nam na myśl o niej. Żyjąc w codziennym pośpiechu, w zgiełku miasta i cieniu internetu, często zapominamy o tym, skąd pochodzimy i jak uczyliśmy się życia przez tysiąclecia – obok natury. Porozmawiamy również na temat roli środowiska naturalnego w rozwoju dziecka, a także o tym, w jaki sposób kontakt z naturą może przyczynić się do osiągnięcia szczęścia w życiu.

W spotkaniu udział wezmą: Maciej Frasunkiewicz – absolwent psychologii społecznej oraz psychologii pozytywnej w edukacji i wychowaniu na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny, prowadząc z uczniami spotkania indywidualne i zajęcia psychoedukacyjne. Anna Płuska – założycielka i dyrektorka przedszkola leśnego „Leśna Droga” w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Sto Pociech. Żona leśnika, mama trójki dzieci. W wychowaniu dzieci kieruje się podejściem psychologii humanistycznej, szczególnie w ujęciu Jespera Juula oraz komunikacją w duchu NVC (Porozumienia Bez Przemocy). Jest nauczycielem Montessori; ukończyła Dzikie Studia, warsztaty Pedagogiki Przygody oraz szkolenia w zakresie przedszkoli leśnych.

64

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

niedziela, 13 maja 11:00 | Iluzjon | DZIECI (od lat 10) I OPIEKUNOWIE

Pokaz filmów OKI DOKI z bloku „Na własny sposób” oraz rozmowa z edukatorem

niedziela, 13 maja | 12:00 | Kinoteka i Plac Defilad

Warsztat hafciarski: Odhaftuj się! Opór kobiet po filmie POETKA Z ARABII reż. Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff (→ 33) Haftowanie w języku polskim i wszystkich językach świata Partner: Amnesty International Polska Sunday 13th of May | 12:00 p.m. | Kinoteka & Plac Defilad Embroidery workshop: Embroider yourself! Women's Resistance After the screening of THE POETESS by Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff (→ 33) Embroidering in Polish and all languages Partner: Amnesty International Polska

Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Sunday 13th of May | 11:00 a.m. | Iluzjon CHILDREN, PARENTS AND GUARDIANS Screening of the “My Way” film block, followed by a chat with an educator Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only

Życie niektórych dzieci układa się zupełnie inaczej niż życie rówieśników. Czasem nie mają na to wpływu, a innym razem same podejmują niełatwe decyzje. To, że żyją inaczej niż inni, nie jest złe. Po filmach będziemy rozmawiać o tym, jak znaleźć w sobie odwagę, aby żyć na swój sposób, oraz o tym, jaką cenę trzeba czasem zapłacić za niezależne wybory. Rozmowę poprowadzi: Robert Pruszczyński – doktor nauk humanistycznych zajmujący się edukacją filmową.

Po filmie o poetce z Arabii Saudyjskiej („Poetka z Arabii”), która w swojej poezji krytykuje patriarchat i ekstremizmy, odbędzie się warsztat kolektywnego haftowania, podczas którego powstaną haftowane chusty „rezerwistek” (inspirowane chustami wojskowej rezerwy), odmawiających udziału w patriarchalnym systemie władzy. Nahaftowane przez uczestniczki i uczestników podpisy i hasła będą symbolem siły i jedności kobiet w walce o ich prawa. Chusty będą udostępniane do manifestacji dotyczących kwestii praw kobiet. Warsztat poprowadzi: Monika Drożyńska – artystka sztuk wizualnych, hafciarka, założycielka szkoły haftu dla pań i panów Złote rączki, członkini Kolektywu Złote rączki.

After the film about the poetess from Saudi Arabia (“The Poetess”), who criticizes in her work patriarchy and extremism, a workshop in collective embroidery will take place. At this workshop we will embroider scarves of the female “reservists” who refused to participate in the patriarchal system of power. The embroidered slogans and signatures will be symbols of power and unity of women in their struggle for rights. The scarves will be then made available to orga­nized women’s rights protests. The workshops will be supervised by: Monika Drożyńska – visual artist, embroider­er, founder of “Golden Hands” – an embroidery school for ladies and gentlemen, and a member of the “Golden Hands” collective.


Spotkanie z Martą Dymek z Jadłonomii po filmie ZJADANIE ZWIERZĄT reż. Christopher Dillon Quinn (→ 37) Spotkanie w języku polskim Sunday, 13th of May | 1:45 p.m. | Kinoteka Meeting with Marta Dymek from Jadłonomia after the screening of EATING ANIMALS by Christopher Dillon Quinn (→ 37) In Polish only

Po filmie porozmawiamy o tym, w jaki sposób ograniczyć jedzenie mięsa z Martą Dymek – tegoroczną jurorką Nagrody Green Warsaw oraz autorką bloga „Jadłonomia” z wegańskimi przepisami i bestsellerowych książek.

poniedziałek, 14 maja | 10:00 | Iluzjon SZKOŁY PODSTAWOWE, UCZNIOWIE (od 10 lat)

Lekcja z edukatorem: Stawiam czoło problemom, rozumiem swoje emocje

13 maja  —  14 maja

niedziela, 13 maja | 13:45 Kinoteka

po filmach z sekcji OKI DOKI z bloku „Kłopoty małe i duże” (→ 63) Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Monday 14th of May | 10:00 a.m. | Iluzjon | PRIMARY SCHOOLS, CHILDREN 10+ Screening of the “Small and Big Troubles” film block, followed by a discussion with an educator Topic: I am not afraid to face problems, I understand my emotions (→ 63) Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only

Jak dzieci radzą sobie ze swoimi problemami? Co je martwi i z czym muszą się borykać? Filmy z bloku przedstawiają bardzo różne historie dzieciaków z całego świata. Po filmach porozmawiamy przede wszystkim o emocjach – jak je nazywać i radzić sobie z nimi podczas trudnych chwil. Gdzie szukać pomocy i dlaczego rozmowa jest cenniejsza niż złoto.

Rozmowę poprowadzi: Paulina Grzelak – edukatorka Akademii Dokumentalnej, absolwentka Uniwersytetu SWPS, psycholożka pracująca z dziećmi. zapisy dla klas: akademia@againstgravity.pl

65

Po filmie POZWÓLMY NAUCZAĆ DZIECIOM reż. Alexandre Mourot (→ 55) Debata w języku polskim Partnerzy: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polska Rada Montessori, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Monday 14th of May | 4:30 p.m. | Iluzjon | FOR TEACHERS, PARENTS AND GUARDIANS Debate: Can the Montessori method be a solution to the problems of Polish public schools? After the screening of LET THE CHILD BE THE GUIDE by Alexandre Mourot (→ 55) In Polish only Partners: Center for Citizenship Education, Polish Montessori Council, Civic Educational Association

Szkoły Montessori to alternatywa wobec szkolnictwa państwowego. Mają ponad 100-letnią tradycję i współtworzą ruch Nowego Wychowania. W Polsce jako importowana propozycja edukacyjna pojawiły się po 1989 roku wraz z innymi szkołami społecznymi, wpisując się w nurt edukacji uspołecznionej, humanistycznej. Dziecko stoi tu w centrum, i to jego potrzeby mają determinować program nauczania. Nauczyciele przechodzą specjalny trening, a rodzice współtworzą szkolną społeczność. Tyle idea, a jak to wygląda w praktyce? Jaki obraz dziecka i człowieka niesie szkoła Montessori? Jakie konsekwencje dla rozwoju ucznia i jego dalszych szans edukacyjnych ma

edukacja montessoriańska? Więcej – jeśli nowe wychowanie to nowy typ socjalizacji, jakiego obywatela i w jakim społeczeństwie przygotowuje? W debacie udział wezmą: Joanna Maghen – rodzic, nauczyciel, trener Montessori, międzynarodowy wykładowca (USA, Chiny, Polska, Kanada). Założyciel Polskiego Instytutu Montessori, który kształci nauczycieli według najlepszych światowych wzorców, a także prezes Polskiej Rady Montessori, oddziału International Montessori Council. Jarosław Pytlak – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Sto-

warzyszenie stawia sobie za zadanie prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania. Debatę poprowadzi: Maja Dobiasz-Krysiak – antropolożka kultury, przygotowuje pracę doktorską w Instytucie Kultury Polskiej na temat edukacyjnego przełomu demokratycznego w Polsce i edukacji alternatywnej. Koordynatorka programów edukacji kulturowej w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

Debata: Czy metoda Montessori jest odpowiedzią na problemy polskiej szkoły?

ACCOMPANY ING E V E N TS

poniedziałek, 14 maja | 16.30 | Iluzjon | NAUCZYCIELE, PEDAGODZY, RODZICE


14 maja  —  15 maja

poniedziałek, 14 maja | 18:30 | Kinoteka i barStudio

Spotkanie w ramach cyklu Wszyscy jesteśmy fotografami: Przybyć, zobaczyć, zdobyć, czyli fotograf w obcym kraju Po filmie RAGHU RAI, PORTRET NIEPOZOWANY reż. Avani Rai (→ 19) Spotkanie w języku polskim Partner: projekt Wszyscy jesteśmy fotografami Monday 14th of May | 6:30 p.m. | Kinoteka and barStudio Meeting: Come, see, get, or how to be a photographer in a foreign country after the screening of RAGHU RAI, AN UNFRAMED PORTRAIT by Avani Rai (→ 19) In Polish only Partner: We are all photographers / project

Od początku fotografia utrwalała i rozpowszechniała obrazy z obcych krain, nieznanych wcześniej odbiorcom. Dziś również taka rola kusi fotografujących. Na spotkaniu przeanalizujemy ten fenomen w kontekście sylwetek twórców zajmujących się Indiami (w tym fotografa Raghu Raia) oraz na podstawie zrealizowanych tam przez Macieja Jeziorka projektów

fotograficznych. Zastanowimy się, czy nadal jest sensowne i rozsądne realizowanie materiałów w odległych krajach. O cyklu można przeczytać na stronie: wszyscyjestesmyfotografami.pl Spotkanie poprowadzi: Maciej Jeziorek – fotograf dokumentalista. Założyciel i członek Napo Images. Jako fotoreporter

od 1998 roku współpracował z kilkoma redakcjami i agencjami. Dziś szef działu foto w FORUM Polska Agencja Fotografów. Członek Press Club Polska i ZPAF. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 i 2018 roku. Od 2008 roku wielokrotnie realizował autorskie projekty fotograficzne w Indiach.

wtorek, 15 maja | 10:00 Iluzjon | SZKOŁY PODSTAWOWE, UCZNIOWIE (od 10 lat)

66

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

poniedziałek, 14 maja | 19:00 | Kinoteka

Debata: Margiela – dekonstrukcja w modzie Po filmie MY, MARGIELA reż. Menna Laura Meijer (→ 15) Spotkanie w języku polskim Partner: Vogue Monday 14th of May | 7:00 p.m. | Kinoteka Debate: Margiela – deconstruction in fashion after screening of WE MARGIELA by Menna Laura Meijer (→ 15) In Polish only Partner: Vogue

Jakie idee stały za nurtem dekonstrukcji w modzie? Skąd wziął się Martin Margiela i czy w ogóle istniał? Na czym polegała rewolucyjność jego projektów oraz sposobu, w jaki prezentował je światu? Jaki wpływ na rozwój globalnego rynku mody miała Antwerpska Szóstka, do której przynależał? Film o belgijskim projektancie, który z własnej anonimowości uczynił jeden ze swoich znaków rozpoznawczych, a pokaz mody zamienił w performance, stanie się dla nas kanwą do rozmowy o związkach mody z filozofią, polityką i sztuką. Spróbujemy przeanalizować artystyczne i biznesowe strategie Margieli, nakreślić kontekst, w jakim się poruszał, ale też – będziemy szukać współczesnych twórców, którzy reinterpretują jego wizje. Czy bunt na miarę Margieli jest dzisiaj jeszcze możliwy? I przede wszystkim: czy w ogóle ma sens?

Goście: Ewa Kowalewska-Kondrat (Harel) – polska blogerka modowa. Marcin Różyc – dziennikarz mody, kurator. Autor artykułów o modzie, publikował m. in. w „Elle”, „K Magu”, „Wysokich Obcasach”, „Przekroju” i na portalu NaTemat.pl. W latach 2007–2012 szef działu mody magazynu „Exklusiv”. Filip Niedenthal – redaktor naczelny Vogue Polska Ewelina Dziewiela – redaktorka działu mody Vogue Polska Prowadząca: Hanna Rydlewska – szefowa działu reportaż Vogue Polska i redaktorka prowadząca vogue.pl.

Lekcja z edukatorem: Nie boję się być inny od rówieśników Po filmach OKI DOKI z bloku „Na swój sposób” Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Tuesday 15th of May | 10.00 a.m. | Iluzjon PRIMARY SCHOOLS AND STUDENTS 10+ Screening of the “My Way” film block, followed by a talk with educator Topic: I am not afraid to be different from my peers Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only

Życie niektórych dzieci układa się zupełnie inaczej niż życie ich rówieśników. Czasem nie mają na to wpływu, a innym razem same podejmują niełatwe decyzje. To, że żyją inaczej niż inni, nie jest złe. Po filmach porozmawiamy o tym, jak znaleźć w sobie odwagę, by żyć na swój sposób, oraz o tym, jaką cenę trzeba czasem zapłacić za niezależne wybory. Rozmowę poprowadzi: Paulina Grzelak – edukatorka Akademii Dokumentalnej, absolwentka Uniwersytetu SWPS, psycholożka pracująca z dziećmi. zapisy dla klas: akademia@againstgravity.pl


Lekcja z edukatorem: Jak żyją dzieci w Azji?

15 maja

15 maja, wtorek | 12:30 | Iluzjon | SZKOŁY PODSTAWOWE, UCZNIOWIE (od 12 lat)

Po filmach OKI DOKI, z bloku „Dzieci na Jedwabnym Szlaku: Nepal, Kirgistan, Bangladesz” Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Partner: Centrum Edukacji Obywatelskiej Tuesday 15th of May | 12:30 p.m. | Iluzjon | Primary Schools, students 12+ Screening of the film block “Kids on the Silk Road”, followed by a talk with an educator Topic: Children from Asia Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only Partner: Center for Citizenship Education

Poznajcie Poonam z Nepalu, która wychodzi za mąż za Javeda z Bangladeszu, który sam zarabia na życie, oraz Dianara z Kirgistanu, który czuje, że naraził życie brata na niebezpieczeństwo. Po filmach porozmawiamy o tym, jak żyją dzieci w innych krajach, w czym ich życie jest podobne, a czym się różni od życia rówieśników w Polsce, przed jakimi wyzwaniami muszą stawać i jak sobie z nimi radzą. Wszystkie trzy filmy należą

do cyklu „Dzieci z Jedwabnego Szlaku” („Kids on the Silk Road”). To seria pięciu filmów dla dzieci, które opowiadają o życiu dzieci z centralnej i południowo-wschodniej Azji.

Rozmowę poprowadzi: Marta Jackowska-Uwadizu – afrykanistka, zainteresowana etnolingwistyką, zmianami społecznymi zachodzącymi w tradycyjnych społeczeństwach Afryki i krajów Globalnego Południa. W Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmuje się edukacją globalną i ekologiczną. zapisy dla klas: akademia@againstgravity.pl

67

Po filmie POKOLENIE PIENIĄDZA reż. Lauren Greenfield (→ 17) Spotkanie w języku polskim 15th of May | 7:00 p.m. | Kinoteka People, not numbers Debate: Economy of luxury – who can afford it? after the screening of GENERATION WEALTH by Lauren Greenfield (→ 17) In Polish only

Rynek dóbr luksusowych był zawsze zarezerwowany dla najbogatszych, ale dzięki kredytom luksusowe życie wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Będziemy się wspólnie zastanawiać, jakie skutki dla gospodarki niesie konsumpcja najbogatszych. A także tych, co chcą naśladować ich styl życia i zaciągają gigantyczne kredyty, aby pokazać, że stać ich na odrobinę luksusu. Czy nierówności dochodowe zawsze przekładają się na nierówności konsumpcji? Dochody 1% najbogatszych rosną szybciej niż przeciętnych obywateli. A z nimi standard życia, który uznajemy za luksusowy, a także frustracja obywateli, których nie nadarzają w pogoni za dostatnim życiem. Czy gospodarka wolnorynkowa skazana jest na generowanie nierówności?

Goście: Mikołaj Lewicki – socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią ekonomiczną i problematyką mediów masowych. Bada osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. dr hab. Michał Brzeziński – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczy historii ekonomii, ekonomii politycznej oraz ekonomii ubóstwa i nierówności. Zainteresowania badawcze dotyczą pomiaru ubóstwa i nierówności w kategoriach dochodów, majątku, zdrowia i szczęścia, a także ekonomii otyłości, naukometrii.

Prowadząca: dr hab. Karolina Safarzyńska – pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie uczy finansów i ekonomii behawioralnej. Naukowo zajmuje się badaniem procesów przemian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tytuł doktora uzyskała na Free University w Amsterdamie, odbyła wizyty badawcze w ośrodkach naukowych takich jak WU Vienna University of Economics and Business, Oxford INET, Santa Fe Institute oraz staże w ONZ, WTO, czy Banku Światowym.

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

Ludzie zamiast liczb Debata: Ekonomia luksusu – kogo na to stać?

ACCOMPANY ING E V E N TS

15 maja, wtorek | 19:00 | Kinoteka


15 maja  —  16 maja

15 maja, wtorek | 20:00 | Luna

Spotkanie z architektem Kubą Snopkiem i reporterem Filipem Springerem Po filmie REM KOOLHAAS – STARCHITEKT reż. Tomas Koolhaas (→ 20) Spotkanie w języku polskim Partner: Centrum Architektury 15th of May | 8.00 p.m. | Kinoteka Meeting with architect Kuba Snopek and reporter Filip Springer after the screening of REM by Tomas Koolhaas (→ 20) In Polish only Partner: Architecture Centre

Po filmie „Rem Koolhaas – starchitekt” porozmawiamy o największym myślicielu wśród architektów i największym architekcie wśród myślicieli – cytując opis książki o Remie Koolhaas, wydanej przez Centrum Architektury. W spotkaniu udział wezmą: Filip Springer – reporter i fotograf specjalizujący się w temacie przestrzeni. Jego reporterski debiut „Miedzianka. Historia znikania” znalazł się w finale Literackiej Nagrody Nike i Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Kolejne książki reporterskie („Źle Urodzone. Reportaże o architekturze PRL”, „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni”, „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”, „13 pięter”, „Księga Zachwytów”) traktują o problemach polskiej przestrzeni i architektury. W 2016 roku ukazała się książka „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast” będąca pokłosiem

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

68

większego projektu dokumentalnego poświęconego byłym miastom wojewódzkim. Kuba Snopek – urbanista i badacz architektury. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz moskiewskiego Instytutu „Strelka”. Współpracował z Bjarke Ingelsem, Remem Koolhaasem i Justinem McGuirkiem. Realizował projekty architektoniczne, urbanistyczne oraz badawcze w Polsce, Hiszpanii, Danii, Rosji i na Ukrainie. Badacz przestrzeni i dziedzictwa postkomunistycznych miast. Jest autorem licznych wystaw i publikacji, w tym książki „Bielajewo: Zabytek Przyszłości”, wydanej po polsku, rosyjsku i angielsku. Współautor projektu Architektura VII Dnia, będącym architektoniczną monografią powojennych polskich kościołów. Wykładał w Instytucie „Strelka”, a także w MGIMO w Moskwie.

środa, 16 maja | 10:00 Iluzjon | SZKOŁY PODSTAWOWE, UCZNIOWIE (od 10 lat)

Rozmowa z edukatorem: Nie boję się tworzyć, zmieniam świat Po filmach OKI DOKI z bloku „Twórcze ścieżki” Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Wednesday 16th of May | 10:00 a.m. | Iluzjon PRIMARY SCHOOLS, CHILDREN 10+ Screening of the “Creative Paths” film block and a talk with an educator Topic: I am not scared to create, I change the world Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only

Jak zrobić sztukę z robienia selfie? Grać można na wszystkim, nie tylko na bębnach… Chcemy wspólnie zastanowić się, co to znaczy być kreatywnym. Po filmach porozmawiamy o tym, dlaczego tworzenie może dawać tyle radości i otwierać zupełnie nowy świat, a także o tym, w jaki sposób realizować swoje pomysły pomimo przeciwności losu. Rozmowę poprowadzi: Paulina Grzelak – edukatorka Akademii Dokumentalnej, absolwentka Uniwersytetu SWPS, psycholożka pracująca z dziećmi.


16 maja

środa, 16 maja | 12:30 | Iluzjon SZKOŁY PONADPODSTAWOWE, MŁODZIEŻ (od 15 lat)

Lekcja z edukatorem Fundacji Panoptykon: Granice wolności słowa w Internecie Po filmie CZYŚCICIELE INTERNETU reż. Hans Block, Moritz Riesewieck (→ 50) Spotkanie w języku polskim Wednesday 16th of May | 12:30 p.m. | Iluzjon | HIGH SCHOOLS, TEENAGERS 15+ Lesson with an educator from the Panoptykon Foundation: Limits of freedom of speech on the Internet After the screening of THE CLEANERS by Hans Block and Moritz Riesewieck (→ 50) In Polish only

Uczymy ciekawości. Filmy dokumentalne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Przez cały rok. → akademiadokumentalna.pl fb AkademiaDokumentalna

„Czyściciele internetu” to film, który stawia ważne pytania o granice wolności słowa w internecie. Zmusza też do refleksji, kto powinien stać na straży tych granic. Moderatorzy zatrudnieni przez internetowe korporacje? Państwowa policja? A może nikt, bo wolność słowa jest najważniejsza? W ramach spotkania połączonego z seansem filmowym, uczniowie spróbują zmierzyć się z tymi pytaniami. Wspólnie zdefiniujemy sytuacje, w których wolność słowa nie powinna być ograniczana ze względu na interes społeczny oraz wartości, których ochrona może wymagać jej ograniczenia.

Rozmowę poprowadzi: Karolina Szczepaniak − menadżerka projektów IT, prawniczka oraz trenerka w obszarze edukacji medialnej. Zawodowo związana z Centrum Cyfrowym. Współpracuje również z Fundacją Panoptykon oraz ze School of Ideas (kierunek studiów na Uniwersytecie SWPS). Jej zainteresowania naukowe obejmują technologię blockchain, otwarte zasoby edukacyjne, prawo autorskie. zapisy dla klas: akademia@againstgravity.pl

69

po filmie ŚWIĘTA GÓRA reż. Reinhold Messner (→ 34) Spotkanie w języku polskim Partner: Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki Wednesday 16th of May | 7:00 p.m. | Luna Debate with professional alpinists: Jerzy Natkański and Marcin Kaczkan “K2 in the winter – a script 30 years in the writing” after the screening of HOLY MOUNTAIN by Reinhold Messner (→ 34) In Polish only Partner: Jerzy Kukuczka Polish Mountaineering Support Foundation

Będziemy rozmawiać o narodowych zmaganiach Polaków ze zdobyciem góry K2 i obchodami 30. rocznicy od pierwszej wyprawy, kierowanej przez Andrzeja Zawadę. Co znaczą dla nas góry i dlaczego się po nich wspinamy? Dlaczego fascynują niektórych tak bardzo, że gotowi są ryzykować życiem? Zapraszamy na rozmowę o alpinizmie po filmie „Święta góra”, który zabierze nas w niesamowitą podróż do czasów wyjątkowej wyprawy z 1979 roku na jeden z najpiękniejszych szczytów Himalajów: liczący 6828 metrów Ama Dablam w Nepalu.

W debacie udział wezmą: Jerzy Natkański – alpinista i prezes Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, związany z Klubem Wysokogórskimi Warszawa. Wszedł na Gasherbrum II (1997 r.) i Broad Peak (2007 r.). Uczestnik wielu wypraw w góry wysokie, m.in. na Dhaulagiri, zimowej na Nanga Parbat, kierowanej przez Andrzeja Zawadę, zimowej na Makalu (2000/2001) i zimowej Netia-K2 (2002/2003). Razem z Dariuszem Załuskim dokonał pierwszego wejścia na Borondo Sar (6800 m.) w Karakorum.

Marcin Kaczkan – członek Klubu Wysokogórskiego Warszawa, Pracuje jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł „Śnieżnej Pantery” za wejście na komplet siedmiotysięczników byłej ZSRR. Uczestniczył w wyprawach zimowych: Broad Peak 2010/2011 i Netia K-2 2003, gdzie wraz z Denisem Urubko i Piotrem Morawskim osiągnął zimowy rekord wysokości na K2. W 2010 zdobył w samotnym ataku Nanga Parbat. Brał udział w wyprawach letnich na K2. W 2014 roku szczęśliwie zdobył K2 latem, walcząc również o zimowe wejście na „górę gór” podczas narodowej, zimowej wyprawy na K2 w 2017/2018 roku.

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

Spotkanie z alpinistami: Jerzym Natkańskim i Marcinem Kaczkanem „Zimowe K2 – scenariusz 30 lat pisany”

ACCOMPANY ING E V E N TS

środa, 16 maja | 19:00 | Luna


16 maja  —  17 maja

środa, 16 maja | 20:00 | Kinoteka

czwartek, 17 maja | 18:30 | Iluzjon

Filmoterapia z „Sensem” Debata: Jaki jest współczesny mężczyzna? Po filmie WSPÓŁCZESNY MĘŻCZYZNA reż. Eva Mulvad (→ 17) Spotkanie w języku polskim Partnerzy: magazyn Sens, Uniwersytet SWPS, Filmoterapia.pl Wednesday 16th of May | 8:00 p.m. | Kinoteka Debate as part of the Filmoterapia z Sensem series: The condition of modern men after the screening of A MODERN MAN by Eva Mulvad (→ 17) In Polish only Partners: Sens magazine, Uniwersytet SWPS, Filmoterapia.pl

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

70

Jakim mężczyzną jest Charlie Siem? Czy szuka miłości i jej potrzebuje, czy raczej woli przejść przez życie i jej nie doznać? Czy jest szczęśliwy? Prowadzi dziecinne życie skoncentrowane na sobie, a może wykorzystuje moment, na który pracował latami? Kiedy uśmiech staje się maską i jaką maskę Charlie wkłada na co dzień i dlaczego? W jakich sytuacjach zakładamy własne maski? Co kryje się pod tą maską? Jakie emocje? Czemu tak trudno jest nam do nich zajrzeć? Czym są zdrowy egoizm, egocentryzm i narcyzm i na czym polegają różnice miedzy nimi? W debacie udział wezmą: Wojciech Eichelberger – psychoterapeuta, coach, trener, doradca biznesu, ekspert miesięcznika „Zwierciadło”. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii (IPSI) w Warszawie, który zajmuje się m.in. profilaktyką przeciążenia i wypalenia stresem. Odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka. dr Karol Jachymek – kulturoznawca związany z Uniwersytetem SWPS, zajmuje się społeczną

i kulturową historią codzienności oraz kinematografii, a także zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych oraz problematyką ciała, płci i seksualności. Bartosz Szymczyk – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta rodziny, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współtwórca ośrodka naukowo-terapeutycznego Ogrody Zmian Monika Wolińska – psycholog społeczna, terapeutka z Uniwersytetu SWPS. Na co dzień pomaga w koordynowaniu projektu Strefa Młodzieży. Debatę poprowadzi: Martyna Harland – psycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Autorka projektu Filmoterapia.pl. Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną w magazynie „Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. Pracuje jako dziennikarka kulturalna. Tworzyła programy m.in.: „Kocham Kino” TVP2 z Grażyną Torbicką czy „Hala Odlotów” TVP Kultura.

Spotkanie: 100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce – co zrobić, by równość stała się faktem? Przed filmem WESTWOOD: PUNKÓWA, IKONA, AKTYWISTKA reż. Lorna Tucker (→ 21) Spotkanie w języku polskim Partner: Bank Millennium Thurday, 17th of May | 6:30 p.m. .| Iluzjon Debate about 100 years of women’s right to vote In Poland – what should we do so parity can finally become a fact? Before the film WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST by Lorna Tucker (→ 21) In Polish only Partner: Bank Millennium

Zapraszamy na rozmowę o tym jak wspierać i promować równość i różnorodność w Polsce. W rozmowie udział wezmą: Iwona Jarzębska, Bank Millennium Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dorota Strosznajder, Henkel Polska

czwartek, 17 maja | 19:00 | Luna

Debata: Ludzie, których nie było – o widzialności środowiska LGBTQ po filmie QUEERAMA reż. Daisy Asquith (→ 14) Debata w języku polskim Partner: VICE Polska Thursday 17th of May | 7:00 p.m. | Luna Debate: Those who weren’t there – on the visibility of the LGBTQ environment after the screening of QUEERAMA by Daisy Asquith (→ 14) In Polish only Partner: VICE Polska

Geje i lesbijki przez znaczną część XX wieku oficjalnie nie istnieli. Nikt nie chciał ich dostrzec, a jeśli już to zrobił, zamieniał najczęściej ich życie w piekło. Jak się pożąda, dąży do szczęścia i wyzwolenia, kiedy się nie istnieje? Na to pytanie odpowiada Daisy Asquith w filmie „Queerama” pokazującym homoseksualne doświadczenia: od kronik filmowych z lat 20. XX wieku po kampanię dążącą do równości małżeńskiej w ostatnich latach. Czy wiele się w tym czasie zmieniło? Wychodząc od zmian pokazanych na przykładzie społeczeństw zachodnich, zerkniemy na polskie podwórko, ustalając, w którym momencie drogi przebytej przez inne kraje wiele lat temu, obecnie się znajdujemy. Zapytamy też, w jaki sposób materiały odkopane w brytyjskim archiwum, oddają atmosferę panującą obecnie i w przeszłości w Polsce. Czy geje i lesbijki przechodzą przez to samo w różnych miejscach na świecie? W debacie udział wezmą: Magdalena Staroszczyk – doktorantka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej. Absolwentka

Instytutu Kultury Polskiej UW. Jej zainteresowania badawcze to sytuacja kobiet i mniejszości seksualnych oraz dyskurs dotyczący kobiet nieheteronormatywnych w Polsce po 1989 roku. Feminizm, nowy materializm, teoria afektów, teoria queer. Członkini Zespołu Teorii Ruchomego Obrazu w IKP UW oraz koła naukowego Queer UW. Działaczka feministyczna i queerowa. Performerka. Dr hab. Małgorzata Radkiewicz – wykładowczyni UJ, filmoznawczyni. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem jej zainteresowań są m.in. publikacje: „Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek” (2010) oraz jej książka: „Oblicza kina queer” (2014). Debatę poprowadzi: Mateusz Góra – filmoznawca, redaktor działu Patrząc „Kultury Liberalnej” i stały współpracownik VICE Polska. Zajmuje się kinem queer i awangardą filmową.


Spotkanie o polskiej turystyce z Maxem Cegielskim i Pawłem Cywińskim po filmie TURYŚCI reż. Mateusz Romaszkan (→ 16) Spotkanie w języku polskim Thursday 17th of May | 7:00 p.m. | Kinoteka Debate about Polish tourism with Max Cegielski and Paweł Cywiński after the screening of TOURISTS by Mateusz Romaszkan (→ 16) In Polish only

sobota, 19 maja | 11:00 Iluzjon | DZIECI (od 10 lat) I RODZICE, OPIEKUNOWIE

Pokaz filmów OKI DOKI z bloku „Twórcze ścieżki” oraz rozmowa z edukatorem

17 maja  —  19 maja

czwartek, 17 maja | 19:00 | Kinoteka

Filmy z lektorem i napisami angielskimi Rozmowa w języku polskim Saturday 19th of May | 11:00 a.m. | Iluzjon CHILDREN (10+), PARENTS AND GUARDIANS Screening of the “Creative Paths” film block, followed by adiscussion with an educator Films with Polish voice-over and English subtitles Discussion in Polish only

Po filmie „Turyści” porozmawiamy o tym, kim jest przeciętny polski turysta, skąd bierze się miłość do parawanów, oklasków w samolocie i drinków z ofert all inclusive. Zastanowimy się również nad tym, jak nasze egzotyczne wakacje wpływają na globalne interesy. W rozmowie udział wezmą: Max Cegielski – polski dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy i telewizyjny, animator kultury, podróżnik. Autor książek: „Apokalipso” (2004), „Pijani bogiem” (2007), „Masala” (2008), „Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu” (Nagroda imienia Beaty Pawlak, 2009), „Mozaika.

Śladami Rechowiczów” (2011) oraz „Leksykon buntowników” (2013). Twórca i kurator projektów artystycznych Global Prosperity oraz Migrujący Uniwersytet Mickiewicza. Paweł Cywiński – orientalista, kulturoznawca, geograf. Współtwórca Fundacji Polska Gościnność, która zajmuje się pomocą bezpośrednią uchodźcom w ramach inicjatywy Chlebem i Solą. Prowadzi największy polskojęzyczny portal na temat uchodźców Uchodźcy.info. Współtwórca projektu post-turysta.pl, redaktor Magazynu Kontakt, publicysta i radiowiec. Na co dzień pracuje na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Jak zrobić sztukę z robienia selfie? Grać można na wszystkim, nie tylko na bębnach… Chcemy wspólnie zastanowić się, co to znaczy być kreatywnym. Po filmach porozmawiamy o tym, dlaczego tworzenie może dawać tyle radości i otwierać zupełnie nowy świat, a także o tym, w jaki sposób realizować swoje pomysły pomimo przeciwności losu. Rozmowę poprowadzi: Robert Pruszczyński – doktor nauk humanistycznych, zajmujący się edukacją filmową.

Warsztat architektoniczny: Czytanie miasta po filmie WIELKA ARCHITEKTURA reż. Kaspar Astrup Schröder (→ 22) Warsztat w języku polskim Partner: Muzeum Sztuki Nowoczesnej i festiwal Warszawa w Budowie Saturday 19th of May | 2:00 p.m. | Kinoteka and Plac Defilad Square / barStudio Workshop and discussion: How to read a city after the screening of BIG TIME by Kaspar Astrup Schröder (→ 22) In Polish only Partners: Museum of Modern Art and the Warsaw Under Construction Festival

Jakie treści są zapisane w architekturze? Czy budynki i relacje między nimi da się czytać? Co komunikuje ich forma i układ? Jak to, co otacza nas dziś, wpływa na rozwój miasta jutra? Warsztaty terenowe za punkt wyjścia przyjmują zbadanie charakteru czterech pierzei wyznaczających granice placu Defilad, ulic: Emilii Plater, Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Pierzei, które kształtują nasz dzisiejszy obraz centrum Warszawy oraz będą determinować jego

dalszy kierunek rozwoju. Wspólnie podejmiemy się analizy ich walorów estetycznych i przestrzennych w różnych skalach: urbanistyki, architektury oraz detalu. Sprawdzimy, czy to pozwoli nam lepiej zdiagnozować potencjalne scenariusze przyszłości dla centrum Warszawy. Warsztat poprowadzą: Agnieszka Kołacińska – architektka, członkini organizacji Terytoria Kultury działającej na

pograniczu architektury, sztuki i konserwacji. Wraz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej współtworzy program działań wokół architektury i przestrzeni miejskiej. Kuba Andrzejewski – student architektury na WAPW, członek organizacji Terytoria Kultury. Współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako twórca warsztatów wokół architektury i przestrzeni miejskiej.

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

sobota, 19 maja | 14:00 | Kinoteka i Plac Defilad / barStudio

ACCOMPANY ING E V E N TS

71


19 maja  —  20 maja

sobota, 19 maja | 16:00 | Kinoteka

Debata: Nacjonalizm w buddyjskiej Birmie. Od manipulacji do przemocy wobec „obcych”. Czy możemy zatrzymać kolejne ludobójstwa? po filmie WIELEBNY W. reż. Barbet Schroeder (→ 28) Debata w języku polskim i angielskim Partner: Amnesty International Polska Saturday 19th of May | 4:00 p.m. | Kinoteka Debate: Nationalism in Buddhist Birma. From manipulation to violence after the screening of THE VENERABLE W. by Barbet Schroeder (→ 28) In Polish and English Partner: Amnesty International Poland

W 2017 roku świat usłyszał o czystkach etnicznych wobec muzułmanów w Birmie/Mjanmie. „Wielebny W.” to portret przywódcy buddyjskich ekstremistów Wirathu, który sprawnie posługując się technikami mobilizacji i manipulacji, buduje wrogość wobec mniejszości muzułmańskiej. Czy charyzmatyczny lider, fake news i uprzedzenia to połączenie, które musi doprowadzić do ludobójstwa? Czy możemy temu zapobiec? Film skłania do refleksji nad uniwersalnymi mechanizmami, które prowadzą do tragicznych zbrodni. W debacie udział wezmą: Barbet Schroeder – reżyser filmu „Wielebny W.” Weronika Rokicka – koordynatorka kampanii Amnesty International Polska, politolożka, indolożka, asystentka na Wydziale Orientalistycznym UW. dr hab. Lech M. Nijakowski − kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UW. Stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. Autor książek „Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym” oraz „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej” Wojciech Tochman – reporter, pisarz (książki „Jakbyś kamień jadła” o powojennej Bośni, „Dzisiaj nary­sujemy śmierć” o ludobójstwie w Rwandzie oraz „Eli, Eli” o slumsach na Filipinach). Jesienią 2017 pracował wśród uchodźców Rohingya w obozach w Bangladeszu. Obecnie mieszka w Kambodży, gdzie kończy pracę nad książką „Pianie kogutów, płacz psów”, Debatę poprowadzi: Zuzanna Piechowicz – dziennikarka i sekretarz redakcji Radia TOK FM Trenerka w projektach: „Birma na fali” Stowarzyszenia „Edukacja dla pokoju” oraz „Mjanma w działaniu” Fundacji Kultury Świata.

In 2017 the world found out about the ethnic cleansing of muslims in Burma. "The Venerable W." is a depiction of Wirathu, the extremist buddhist leader who skillfully uses manipu­lation and control techniques to build up enmity against the muslim minority. Will a charismatic leader, fake news and prejudice lead to genocide? What can be done to prevent it? The film encourages the viewer to consider the universal mechanisms which can lead to terrible war crimes. The debate will include: Barbet Schroeder – director of “The Venerable W.” Weronika Rokicka – coordinator of the Amnesty International Poland campaign, political scientist, indologist and an assistant at the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw. Lech M. Nijakowski PhD – director of the Department of General Sociology at the Institute of Sociology, University of Warsaw. An advisor to the National and Ethnic Minorities Committee of the Polish parliament.oraz takie zdanie: Author of the books “Symbolic Domains. National and ethnic conflicts in symbolic dimension” and “The Ecstasy of Revenge. Historical sociology of genocidal mobilisation”. Wojciech Tochman – journalist, writer (books: "Like Eating a Stone: Surviving the Past in Bosnia" about post-war Bosnia, “Today We're Going to Draw Death” about genocide in Rwanda and “Eli, Eli” about slums in the Philippines). In autumn 2017 he was working among Rohingya refugees in the camps in Bangladesh. He currently lives in Cambodia, where he is finishing work on his new book. The debate will be moderated by: Zuzanna Piechowicz – journalist and secretary of the editorial office of TOK FM Radio. Trainer in such projects as “Burma on the Wave”, “Education for Hope” Association as well as “Myanmar in Action” of the “Cultures of the World” Foundation.

72 sobota, 19 maja | 18:00 | Iluzjon

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

Debata: Przyszłość pracy i śmierci – jakie czekają nas zmiany? po filmie PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA PRACY reż. Sean Blacknell, Wayne Walsh (→ 52) Debata w języku polskim Partner: Jutronauci / „Gazeta Wyborcza” Saturday 19th of May | 6:00 p.m. | Iluzjon Debate: Future of Work and Death – what awaits us? after the screening of THE FUTURE OF WORK AND DEATH by Sean Blacknell, Wayne Walsh (→ 52) In Polish only Partner: Jutronauci / „Gazeta Wyborcza”

Nadchodzi złota era w historii ludzkości: pracować będą za nas roboty, a powłoka cielesna przestanie być ograniczeniem dla naszego życia. Nieśmiertelny człowiek pozbawiony pracy będzie mógł się oddać niczym nieograniczonej konsumpcji i kreacji. A może nadchodzi czas kryzysów społecznych, świata jeszcze bardziej podzielonego na wąską grupę uprzywilejowanych nadludzi i pogrążonych w depresji masach? Jak będzie wyglądać rzeczywistość po kolejnej rewolucji technologicznej? W debacie udział wezmą: prof. Dariusz Jemielniak – teoretyk zarządzania, profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami i organizacjami otwartej współpracy, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW w Akademii Leona Koźmińskiego, założyciel grupy badawczej NeRDS (New Research on Digital Societies) prof. Michał Buchowski – antropolog społeczny, filozof, kulturoznawca, Dyrektor Instytutu Etnolo-

gii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych. Członek rad redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism, w tym „Social Anthropology”, „Journal of Language and Politics” i „Socialni Studie”. Jakub Michalski – przedsiębiorca i inżynier, który wraz z trzema wspólnikami stworzył firmę Versabox, produkującą autonomiczne roboty intralogistyczne do optymalizacji i automatyzacji procesów transportu w procesach przemysłowych. Debatę poprowadzi: Mariusz Kania – z wykształcenia doktor antropologii kulturowej i magister archeologii. Przed laty podróżnik, a od 2016 r. redaktor działu zagranicznego w „Gazecie Wyborczej”. W przeszłości pracował jako ochroniarz w fabryce, wykładowca na wyższej uczelni i stażysta w MSZ. W latach 2010-2014 prowadził intensywne badania terenowe w Birmie, gdzie badał funkcjonowanie ideologii w praktyce dnia codziennego. Wierny uczeń Karola Marksa, G.W.F. Hegla i Slavoja Žižka.

niedziela, 20 maja | 11:00 Iluzjon | DZIECI (od 8 lat) I RODZICE, OPIEKUNOWIE

Warsztat ekologiczny z edukatorem z WWF: Przyroda to ja Po filmach z bloku OKI DOKI „Rozmawiam z naturą”. Filmy i warsztat w języku polskim Sunday 20th of May | 11:00 a.m. | Iluzjon CHILDREN 8+, PARENTS AND GUARDIANS Eco workshop with an educator from WWF: Nature is me after the “I Talk with Nature” film block. Films and workshop in Polish only

W trakcie warsztatu z WWF dzieci przyjrzą się zagrożonym gatunkom i zastanowią się na czym polega równowaga w przyrodzie. Będą także rozmawiać o tym, jaką rolę pełni w niej człowiek i jak można wspierać dziką naturę. Warsztat poprowadzi: Irka Jazukiewicz – opiekunka programu edukacji ekologicznej WWF „Przyjaciele Pandy” dla klas I-III, edukatorka i entuzjastka „dzikiej edukacji” terenowej.


Maraton wpisywania do Wikipedii haseł o obrończyniach praw kobiet Akcja Amnesty International Polska Spotkanie w języku polskim Sunday 20th of May | 12:00 p.m. | Plac Defilad Square and barStudio Marathon: writing Wikipedia articles on women’s human rights defenders Action by Amnesty International Poland In Polish only

niedziela, 20 maja | 14:00 | Iluzjon

Debata: Artystyczne relacje nie mają wieku

20 maja

niedziela, 20 maja | 12:00 Plac Defilad i barStudio

po filmie TWARZE, PLAŻE reż. Agnès Varda i JR (→ 30) Debata w języku polskim Partner: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę oraz projekt Archipelag Pokoleń Sunday 20th of May | 2:00 p.m. | Iluzjon Debate: There is no generation gap when it comes to art after the screening of FACES PLACES by Agnes Varda and J.R. (→ 30) In Polish only Partner: Association of Creative Initiatives “ę” and the Archipelag Pokoleń project

Agnès Varda i JR wyruszają w podróż starą furgonetką, przerobioną na jeżdżący aparat fotograficzny. Drukują w niej wielkoformatowe zdjęcia, które wklejają w przestrzeni publicznej lokalnych społeczności. Mimo że różnica wieku między nimi wynosi blisko 60 lat, łączą ich podobne postawy wobec życia i artystyczna wrażliwość. Po projekcji filmu porozmawiamy m.n.. z doświadczonymi animatorami o tym, jak mądrze budować międzypokoleniowe projekty, jak wskazywać mentorów młodym twórcom i ośmielać te dwie grupy do wspólnego działania? Jak pokazywać, że po przekroczeniu pozornej bariery wieku jesteśmy w stanie budować bliskie relacje, przyjaźnie i twórcze współprace? W debacie udział wezmą: Iza Rutkowska – artystka, założycielka Fundacji Form i Kształtów, nadaje nowe formy i kształty rzeczywistości. Zmienia przestrzenie w miejsca interakcji ze sztuką, mobilizuje do dialogu i tworzy

interdyscyplinarne projekty. Realizowała projekty we współpracy m.in. z Zachętą. Narodową Galerią Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Ministerstwem Ochrony Środowiska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Bolonii i Galerią Narodową w Dżakarcie. Joanna Peters – uczestniczka programu Archipelag Pokoleń Debatę poprowadzi: Misia Furtak – muzyk, dziennikarka i animatorka. Laureatka Fryderyka w kategorii Debiut Roku, Paszportu „Polityki” w kategorii Muzyka Popularna i nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego. Zagrała kilkaset koncertów w całej Europie i Japonii. Prowadziła audycję muzyczną w Polskim Radio RDC. Jest w gronie założycieli Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, z którym wciąż współpracuje. W latach 2016-2017 związana z działem edukacji i badań Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

73

W ramach kampanii Amnesty International Polska – „ODWAŻNI Ludzie broniący praw człowieka” – w kilkunastu krajach odbywa się maraton pisania haseł do Wikipedii. Będziemy pisać i uzupełniać biografie obrońców i obrończyń praw kobiet – obecnie jest ich w Wikipedii niewiele. Chcemy podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, pokazać, jakie pozytywne zmiany wprowadza ich praca, a także z jakimi zagrożeniami mierzą się na co dzień. Prosimy o przyjście z laptopami lub innymi urządzeniami mobilnymi oraz o zgłoszenie do 16 maja udziału na adres amnesty@amnesty.org.pl w tytule „Wikipedia”. As part of the Amnesty International Poland campaign “Stand Up For the Brave” a collective marathon in writing Wikipedia articles takes place in over a dozen countries. We will be writing and filling out the biographies of women’s human rights defenders – currently very few entries exist. We would like to emphasize their contribution towards building a civic society and show the threats they must face every day as well as the positive changes their work can make in the world. We would like to ask participants to come with laptops or other mobile devices and to confirm your attendance by the 16th of May by mailing amnesty@amnesty.org.pl with “Wikipedia” as the mail topic.

po filmie LUBOW – MIŁOŚĆ PO ROSYJSKU reż. Staffan Julén (→ 19) Spotkanie w języku polskim Partner: Big Book Festival Sunday 20th of May | 5:00 p.m. | Iluzjon Meeting with writers: Jacek Hugo-Bader and Paulina Wilk after the screening of LYUBOV – LOVE IN RUSSIAN by Staffan Julén (→ 19) In Polish only Partner: Big Book Festival

Reporterów na ogół interesuje nieszczęście – przyjeżdżają, aby zadać trudne pytania o sprawy bolesne i budzące sprzeciw. Ale jak zapytać o miłość, o wszystko, co najlepsze? Nagrodzona Nagrodą Nobla reporterka Swietłana Aleksijewicz zmienia rozmowy w sztukę. Stworzyła własny gatunek literacki – polifoniczną powieść głosów. Na czym polega jej talent do uruchamiania szczerości? Jak otwierać serca w świecie postsowieckim? W spotkaniu udział wezmą: Jacek Hugo-Bader – jeden z najważniejszych polskich reporterów. Uwielbia Rosję i byłe kraje Sojuza. Na rowerze pokonał Azję Środkową,

pustynię Gobi, Chiny, Tybet. Jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. Zimą samotnie odbył podróż samochodową z Moskwy do Władywostoku. Opublikował poświęcone Rosji i krajom byłego ZSRR bestsellery, m.in. „Białą gorączkę“, „Dzienniki Kołymskie“ oraz „W rajskiej dolinie wśród zielska“. W maju ukaże się jego nowa książka „Audyt“. Paulina Wilk – pisarka i dziennikarka, opublikowała m.in. „Lalki w ogniu. Opowieści z Indii“ i „Pojutrze. O miastach przyszłości“, na stałe związana z „Kwartalnikiem Przekrój“. Współorganizatorka Big Book Festival – międzynarodowego festiwalu czytania, na którym gościła Swietłana Aleksijewicz. Recenzowała książki białoruskiej Noblistki i przeprowadzała z nią wywiady.

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

Spotkanie z pisarzami Jackiem Hugo-Baderem i Pauliną Wilk

ACCOMPANY ING E V E N TS

niedziela, 20 maja | 17:00 | Iluzjon


12 maja  |  20 maja

niedziela, 20 maja | 18:00 | Kinoteka

Spotkanie z Barbetem Schroederem po filmie WIELEBNY W. reż. Barbet Schroeder (→ 28) Spotkanie w języku polskim i angielskim Sunday 20th of May | 6:00 p.m. | Kinoteka Meeting with Barbet Schroeder after the screening of THE VENERABLE W. by Barbet Schroeder (→ 28) In Polish and English

15. edycja Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity jest okazją do obejrzenia najnowszego filmu legendarnego reżysera Barbeta Schroedera – „Wielebnego W.” („The Venerable W.”), który jest ostatnią częścią jego filmowej trylogii zła. Widzowie Festiwalu będą mogli zapoznać się ze wszystkimi częściami tego tryptyku, na który składają się także filmy „Adwokat terroru” („Terror’s Advocate”, 2007), uhonorowany Nagrodą Cezara dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego, i „Idi Amin – Autoportret” („General Idi Amin Dada: A Self Portrait”, 1974), który przyniósł reżyserowi międzynarodowy rozgłos. Schroeder we wszystkich trzech filmach skupia się na przedstawieniu kontrowersyjnego bohatera, zgłębiając naturę zła. Najnowszy film Barbeta Schroedera – „Wielebny W.” – przedstawia postać mnicha buddyjskiego z Birmy, znanego jako Wielebny Wirathu, który rozpowszechnia antymuzułmańską retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek. Film został nakręcony jeszcze przed największą eskalacją aktów ludobójstwa na birmańskich

muzułmanach Rohingya w drugiej połowie 2017 roku. „Adwokat terroru” z 2007 roku to prowokacyjny portret Jacques’a Vergesa, kontrowersyjnego francuskiego adwokata, zwanego „Adwokatem Diabła” i krytykowanego przez świat Zachodu za obronę tego, co postrzegane jest jako czyste zło. Reprezentował przed sądem wielu terrorystów i zbrodniarzy wojennych, w tym takich ludzi, jak: Mao Tse Tung, Pol Pot, Slobodan Milošević, Saddam Hussein czy Carlos Szakal, a także wielu innych despotów, tyranów, masowych morderców, oprawców i terrorystów. Niektórzy byli jego klientami, inni przyjaciółmi. Początek filmowej trylogii zła Barbeta Schroedera sięga 1974 roku, kiedy reżyser nakręcił film „Generał Idi Amin Dada: Autoportret” o Idi Aminie, krwawym dyktatorze Ugandy. Amin zagwarantował mu pełną swobodę w filmowaniu siebie, choć oczywiście wszystko kontrolował. I choć do końca miał nadzieję, że powstanie film propagandowy na jego temat, to oglądając ten obraz nie ma wątpliwości co do prawdziwej natury z pozoru czarującego i dowcipnego dyktatora. Rewolucyjna gra prowadzona przed

kamerą między generałem Idi Aminem i Barbetem Schroederem w tym filmie stanowi przełom w sztuce dokumentalnej i jest zarazem przerażającym studium egotyzmu władzy. Niepowtarzalne doświadczenie filmowe i dorobek twórczy Barbeta Schroedera obejmują także filmy fabularne. Za „Drugą prawdę” z 1990 roku, w którym zagrali Jeremy Irons i Glenn Close, Schroeder otrzymał nominację do Oscara i Złotych Globow. Jest także autorem filmu „Ćma barowa” z Mickey’em Rourke i Faye Dunaway. A początek jego niezwykle bogatej i różnorodnej twórczości sięga francuskiej Nowej Fali i współpracy z takimi twórcami jak Jean-Luc Godard i Eric Rohmer. Barbet Schroeder swoją owocną przygodę z filmem rozpoczynał jako krytyk filmowy w legendarnym piśmie „Cahiers du Cinema”. Widzowie 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity będą mieli okazję spotkać się z Barbetem Schroederem i poznać tajniki warsztatu mistrza sztuki filmowej.

74 sobota, 12 maja | 15:00 | Kinoteka

Spotkanie z Madsem Brüggerem

WY DARZ E N IA TOWA RZ YSZ ĄC E

ACCOMPANY ING E V E N TS

po filmie WIELKA EUROPEJSKA ZAGADKA PAPIEROSÓW reż. Mads Brügger, Jeppe Rønde (→ 29) Spotkanie w języku polskim i angielskim Saturday, 12th of May | 3:00 p.m. | Kinoteka Meeting with Mads Brügger after the screening of THE GREAT EUROPEAN CIGARETTE MYSTERY by Mads Brügger (→ 29) In Polish and English

Mads Brügger, duński dziennikarz, satyryk oraz gwiazda telewizyjnego show, znany z produkcji będących filmowymi prowokacjami, bezlitośnie obnażającymi światowe mechanizmy polityki i władzy, powraca na Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity z nowym filmem dokumentalnym: „Wielka europejska zagadka papierosów”(„The Great European Cigarette Mystery”), którego jest pomysłodawcą i współtwórcą. W programie Festiwalu także dwa filmy Bruggera, którymi zaskarbił sobie uznanie publiczności poprzednich edycji Festiwalu: „Ambasador” („The Ambassador”, 2011; po raz pierwszy pokazywany w Polsce podczas 9. edycji Festiwalu) i „Idioci w Korei” („Red Chapel”, 2009; polska premiera na 7. edycji Festiwalu), uhonorowany Nagrodą Jury jako najlepszy zagraniczny dokument na Festiwalu Filmowym w Sundance.

W „Wielkiej europejskiej zagadce papierosów”, wraz z Jeppe Rønde, reżyserem filmu i dziennikarzem, Brügger wszczyna śledztwo, aby odsłonić kulisy głośnej rezygnacji Johna Dalliego ze stanowiska komisarza UE ds. zdrowia. Film jest relacją z reporterskiego śledztwa, które reżyserzy przeprowadzili na Malcie, w Belgii i wyspach Bahama, dokąd doprowadził ich trop. W „Ambasadorze” Brügger wyruszył w podróż do serca Afryki, aby pokazać przerażające oblicze głębokiej korupcji, jaka istnieje w tej części świata. Dzięki zakupionemu na czarnym rynku paszportowi dyplomatycznemu zostaje konsulem Liberii w Republice Środkowoafrykańskiej. W Afryce ma robić interesy – otworzyć fabrykę zapałek. Ta działalność ma być jednak jedynie przykrywką dla prawdziwego celu wizyty – wywiezienia diamentów w dyplomatycznej torbie.

Poprzedni film Madsa Brüggera – „Idioci z Korei” – jest zapisem jego podróży do Korei Połnocnej w towarzystwie dwóch duńskich komików koreańskiego pochodzenia. Bruggerowi udało się załatwić pozwolenie na przyjazd pod pretekstem wymiany kulturalnej. Reżyser przeprowadził tragikomiczną dywersję, mającą na celu udokumentowanie prawdziwego życia obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. „Idioci z Korei” to humor kontra ponura rzeczywistość totalitarnego państwa, wolność kontra zniewolenie. Mads Brugger spotka się z widzami 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity i opowie o tajnikach swojej pracy i specyficznym dziennikarskim podejściu do filmu dokumentalnego, dzięki któremu jest jednym z ciekawszych demaskatorów współczesnych systemów politycznych.


10 maja  —  11 maja Wstęp na koncert jedynie z biletem otrzymanym przed wejściem na pokaz „Filmu o niczym” w ramach Gali otwarcia. Thursday, May 10th | 10:00 p.m. | Cafe Kulturalna The Tiger Lillies Entrance only with ticket given out before the screening of the opening film “In Praise of Nothing”.

Founded in 1989 in London, the Tiger Lillies are a musical trio which combined absurd macabre magic with stylistics of pre-war England into what came to be known as Brechtian Punk Cabaret. The unique falsetto of the group's accordion playing founder Martyn Jacques emphasizes the surrealistic nature of their work, sometimes resulting in a comedic effect and sometimes becoming something more ominous, dark. With faces painted like clowns, The Tiger Lillies are known for unique and unforgettable live performances. In Poland the band has been made famous by Karolina Czarnecka, whose interpretation of their song “Heroin and Cocaine” into “Hera, Koka, Hasz, LSD” became an instant internet hit. The 15th edition of Millennium Docs Against Gravity will be opened by a performance by The Tiger Lillies. Their music is the soundtrack of the opening film of the festival “In Praise of Nothing” by Boris Mitic.

75 piątek, 11 maja | 20:30 | Plac Defilad

Plac Kobiet. Koncert z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet 21:30 gwiazda wieczoru: Paulina Przybysz z gościnnym występem Katarzyny Nosowskiej 20:30 support: Żelazne Waginy. Wstęp wolny Friday, 11th May | 8:30 p.m. | Plac Defilad (Parade Square) Women's Square. A concert commemorating 100 years of women's voting rights 9:30 p.m. star of the evening: Paulina Przybysz with a guest performance by Katarzyna Nosowska 8:30 p.m. support: Żelazne Waginy (Iron Vaginas). Free admission

Z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet Plac Defilad zamieni się w Plac Kobiet. Wydarzenie będzie również otwarciem festiwalu Millennium Docs Against Gravity oraz otwarciem sezonu wy­ darzeń kulturalnych na Placu Defilad. Zwieńcze­ niem dnia będzie koncert Pauliny Przybysz wraz z gościnnym występem Katarzyny Nosowskiej. Paulina Przybysz rozgłos zdobyła, występując w duecie Sistars u boku swojej siostry Natalii. Po wieloletnim graniu w różnych zespołach, na jesieni 2017 roku wydała swoją solową płytę pod pełnym imieniem i nazwiskiem. Piosenki w styli­styce hip-hopowej, przeplatane soulowym głosem artystki, poruszają szereg tematów – od relacji mię­dzyludzkich, przez miłość, erotykę, aż po wolność i politykę. Singlem promującym krążek jest utwór „Dzielne Kobiety”. Na festiwalu Millennium Docs Against Gravity odbędzie się szereg wydarzeń oraz projekcji filmowych powiązanych ze 100-leciem praw wyborczych kobiet oraz prawami kobiet na świecie. Więcej na: docsag.pl.

To commemorate the one hundredth anniversary of women's voting rights, Plac Defilad (Parade Square) will be turned into Women's Square. The event will simultaneously be the opening of Millennium Docs Against Gravity and the opening of the season of cultural events at Plac Defilad. The day will culminate with a concert by Paulina Przybysz and a guest performance by Katarzyna Nosowska. Paulina Przybysz has achieved fame with a duo called Sistars, in which she performed along with her sister Natalia. After playing for many years for various bands, in the fall of 2017 she released her first solo album under her first and last name. The hip-hop styled songs are in­tertwined with the soul style of the singer and cover a variety of topics: human relations, love, eroticism, freedom and politics. The single promoting the release of the album is the track “Dzielne Kobiety” (“Brave Women”). A number of events and film screenings linked to the 100th anniversary of women's voting rights and women's rights in the world will take place at the Millennium Docs Against Gravity Film Festival.

MUS I C E VE N TS

The Tiger Lillies

Założony w 1989 w Londynie zespół łączy muzykę oraz teksty skonstruowane na zasadach absurdu i makabrycznej magii przedwojennej Anglii z teatrem i kabaretem nawiązującym do brechtowskiego efektu obcości. Charakterystyczny falset założyciela grupy, Martyna Jacques’a, który gra również na akordeonie, podkreśla surrealistyczną naturę ich twórczości, momentami nadając jej komediowy aspekt, zaś innym razem wydźwięk grozy. Umalowani jak klauny, The Tiger Lillies znani są z wyjątkowych występów na żywo. W Polsce zespół został szerzej rozpropagowany przez Karolinę Czarnecką, której interpretacja ich piosenki „Hera, Koka, Hasz, LSD” stała się internetowym hitem. Na 15. Millennium Docs Against Gravity The Tiger Lillies zagrają na otwarcie festiwalu. Ich muzyka stanowi ścieżkę dźwiękową filmu otwarcia Festiwalu: „Film o niczym” („In Praise of Nothing”) Borisa Mitica.

IM P R E Z Y M UZ YCZN E

czwartek, 10 maja | 22:00 Cafe Kulturalna


12 maja

sobota, 12 maja | 23:30 | barStudio

DJ/VR set Franza Treichlera i Petera Mettlera sobota, 12 maja | 20:30 | Iluzjon

Yoshtoyoshto Saturday, 12th of May | 8:30 p.m. | Iluzjon

Peter Mettler, reżyser prezentowanego w tym roku podczas festiwalu filmu „Stając się zwierzęciem” („Becoming Animal”), przyjedzie do nas ze swoim projektem Yoshtoyoshto – magnetyzującym show złożonym z miksowanego na żywo obrazu, muzyki i opowiadanej ze sceny historii. Jest to tzw. live documentary, który to gatunek nasza publiczność poznała przy okazji performensów Sama Greena. Wraz z Mettlerem wystąpią: Franz Treichler (zespół The Young Gods) oraz Jeremy Narby (autor książki „The Cosmic Serpent”).

IM P R E Z Y M UZ YCZN E

MUS I C E VE N TS

76

Wstęp wolny

Yoshtoyoshto to wspólny projekt reżysera, muzyka i antropologa, którzy łączą swoje siły, aby w trakcie hipnotyzującej improwizacji przekazać widowni filozofię natury amazońskich Indian. Peter Mettler, director of “Becoming Animal” which will be screened during the festival, will join us with his Yoshtoyoshto project – a hypnotic show compromised of visuals, music and story told from the stage. It will be a type of live documentary, a genre which our audience had an occasion to experience during Sam Green's performances. Mettler will be joined onstage by: Franz Treichler (from the Young Gods band) and Jeremy Narby (author of “The Cosmic Serpent”). Yoshtoyoshto is a collaborative project of a director, musician and anthropologist.They join forces to tell the audience the tale of Amazon Indian natural philosophy in a hypnotic improvisational display.

Satuday, 12th of May | 11:30 p.m. | barStudio DJ/VR set by Franz Treichler and Peter Mettler Free admission

Po wydarzeniu Yoshtoyoshto późną porą zapraszamy na DJ/VR set Franza Treichlera i Petera Mettlera (z zespołu Young Gods), który będzie miał miejsce w barStudio. After Yoshtoyoshto, in the late evening we would also like to invite you to a DJ/VR set by Franz Treichler and Petter Mettler (from the Young Gods) which will take place in barStudio.


16 maja  —  19 maja

środa, 16 maja | 20:00 | Iluzjon sala Stolica

Projekt Tutaj po pokazie filmu PRADAWNY LAS (→ 35) Wednesday, 16th of May | 8:00 p.m. | Iluzjon, Stolica screening room “Here” – a project after the screening of THE ANCIENT WOODS (→ 35)

Koncert odbędzie się w sali Stolica w Kinie Iluzjon po projekcji filmu „Pradawny las” („The Ancient Woods”) Mindaugasa Survila, która rozpocznie się o godz. 20:00. Bilet upoważnia do wstępu na film oraz koncert. Obrazy zanurzone w dźwięku, słowo wtopione w krajobraz Beskidu Niskiego. Eksperyment filmowy, w którym dzięki maszynie losowo dobierającej fragmenty obrazu, muzyki i tekstu widz odbiorcą niepowtarzalnego, kalejdoskopowego przekazu. „Tutaj” to film operatora Kamila Gubały, który w Iluzjonie zostanie zaprezentowany na żywo z udziałem jednych z najciekawszych muzyków polskiej sceny niezależnej – Piotra Bukowskiego, Huberta Zemlera i nagrodzonych „Paszportami Polityki” Jakuba Ziołka i Wacława Zimpla.

Film ma formę nieskończoną, ciągle dodawane są kolejne fragmenty tekstu, obrazu i dźwięku. Do oglądania pod linkiem: www.tutajfilm.pl. The concert will take place in the Stolica room of Iluzjon Cinema after the screening of “The Ancient Woods” by Mindaugas Survil, which will begin at 8:00 p.m. The ticket to the screening is also valid for entrance to the concert.

a live performance by some of the most interesting musicians of the Polish independent music scene – Piotr Bukowski, Hubert Zemler and the “Paszport Polityki” awarded Jakub Ziołek and Wacław Zimpel. The film has an infinite form, fragments of text, images and sounds are constantly being added. See the film at www.tutajfilm.pl

Images seeping in sound and words melting into the scenery of Lower Beskids. “The Ancient Woods” is a visual experiment in which a machine randomly selects images, music and text and then mixes them resulting in a unique kaleidoscopic message. “Here” is a film by cinematographer Kamil Gubała. It will be presented in the Iluzjon cinema accompanied by

77

piątek, 18 maja | 22:00 Cafe Kulturalna i barStudio

Friday, 18th of May | 10:00 p.m. | Cafe Kulturalna & barStudio Party of the Masters Free admission

Po Gali rozdania nagród 15. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity zapraszamy na świętowanie do klubów festiwalowych z oprawą muzyczną. After the Award Gala of the 15th edition of the Millennium Docs Against Gravity Film Festival we would like to invite you to celebrate at the festival clubs with music.

Sopot 68 Po premierze filmu OKUPACJA 1968 (→ 27). Wstęp wolny Saturday, 19th of May | 10:00 p.m. | Kulturalna Cafe Sopot 68. Free admission

Po premierze filmu „Okupacja 1968” („Occupation 1968”) zapraszamy do Cafe Kulturalna na DJ set „Sopot 68” inspirowany muzyką z sopockiego festiwalu piosenki w latach 60. – zagra m.in. Envee. 1968 to rok rewolucji. Sopocka plaża, dziewczyny w bikini, tłumy spragnionych zabawy przy rytmach big-beatu na festiwalu piosenki. To również rok Praskiej Wiosny, samospalenia Siwca i czołgów na ulicach okupowanej Pragi próbującej wyzwolić się spod opresji ZSRR...

After the premiere of the film “Occupation 1968” we invite you to Cafe Kulturalna for a DJ set entitled “Sopot 68” inspired by music from the Sopot song festival in the 1960s – we will hear Envee, among others. 1968 is the year of the revolution. The beach in Sopot, girls in bikinis, crowds of people craving to dance to big-beat music at the famous song festival. It is also the year of the Prague Spring, the self-immolation of Siwiec and tanks on the streets of occupied Prague, trying to free itself from the oppression of the USSR ...

MUS I C E VE N TS

Wstęp wolny

sobota, 19 maja | 22:00 | Cafe Kulturalna

IM P R E Z Y M UZ YCZN E

Impreza Mistrzów


INDE KS

6,7 69 minut z 86 dni 69 Minutes of 86 Days

J

→ 22

A

78/52 78/52 → 54

K

of Dogs → 26

Adwokat terroru Terror’s Advoacate → 28 Alain Ducasse – kuchenne wyzwania

After Design → 38 Brexitania Brexitannia → 44

Budda, nastolatki i piłka nożna The Next Guardian → 37

L

Czas Hitlera. Część 2. The Hitler Chronicles. Part 2 → 44

Czas Hitlera. Część 3. The Hitler

M

→ 32

D

Malarskie portrety Picturesque Epochs → 59 Mały zaklinacz koni Horse Fever → 57 Mantra – wspólne śpiewanie Mantra –

Czerwona dusza The Red Soul → 26 Człowiek delfin Dolphin Man →32 Czyściciele internetu The Cleaners → 50

Sound into Silence → 15 Maszyna do pisania California Typewriter → 16 MATANGI / MAYA / M.I.A. MATANGI / MAYA / M.I.A. → 20 Mehsampur Mehsampur → 43

Dawn Wall: wspinaczka po rekord

The Dawn Wall → 32 Delta Dunaju Delta → 38 Detektyw samuraj Top Knot Detective → 53 Dina Dina → 47 Dla Ahkeema For Ahkeem → 32

78

Miłej zimy, do zobaczenia na plaży!

E

F G

For One More Hour with You → 59 Długi semester The Long Season → 38 Dowody w procesie ciał Evidentiary Bodies → 58 Duchy przeszłości Keep Quiet → 45 Duchy wojny domowej Silence of Others → 45 Dzieciństwo Childhood → 30 Dziecko ciszy Deaf Child → 49 Dziewczynka przeciwko grawitacji Girl Against Gravity → 55

Mnóstwo dzieci, małpa i zamek Lots of Kids, a Monkey and a Castle → 49

Mogę przyjść do ciebie w snach I Can

N

Gruzińskie miasto słońca City of the Sun → 43

H

Gurrumul Gurrumul → 18

IN DE X

Hatsune Miku – świat należy do mnie

I

The World is Mine → 14

Idi Amin – autoportret General Idi Amin Dada: A Self Portrait → 28

Śniąc o Murakamim Dreaming Murakami

Święta góra Holy Mountain → 34

T

U W

Zero → 34

Walc Waldheima Waldheim Waltz → 46 Westwood: punkówa, ikona, aktywistka

Westwood: Punk, Icon, Aktivist → 21 Wewnętrzne granice D is for Division → 27 Wędrówki ludów Human Flow → 30 Wielebny W. The Venerable W. → 28 Wielka architektura Big Time → 22

Wielka europejska zagadka papierosów The Great European Cigarette Mystery → 29 Wielka ucieczka The Great Flight → 58 Wiosna smoków The Dragon Spring → 34 Wspomnienia wschodu Eastern Memories → 43 Współczesny mężczyzna A Modern Man → 17

We Were Connecting People → 51

Wszyscy ludzie Berniego Sandersa

Z

Poetka z Arabii The Poetess → 33 Pokolenie pieniądza Generation Wealth → 17

Polaroid. Błyskawiczne spełnienie marzeń Instant Dreams → 17

A Campaign of Their Own → 46 Wysłuchaj The Listen → 55

Zabawy mężczyzn Playing Man → 18 Zamknij się i graj na pianinie Shut Up

Pani Fang Mrs. Fang → 25 Photon Photon → 52 Po drugiej stronie drzwi The Other Side of Everything → 45

Mon Amour → 56

W otchłani futbolu Infinite Football → 17 W rytmie flamenco Impulso → 22 W tenisie love znaczy zero Love Means

Nokia – łączyliśmy ludzi Nokia Mobile –

P

Trzecia opcja The Third Option → 25 Turyści Tourists → 16 Twarze, plaże Faces Places → 30 Ukochana dzielnica Sulukule Sulukule

Come to You in Your Dreams → 24 Moja matka Solving My Mother → 24 Można kochać ziemniaki Love is Potatoes → 27 Mr. Gay Syria Mr. Gay Syria → 33 Muzykę mam we krwi Music in My Blood → 56 My, Margiela We Margiela → 15

Obcy w sieci The Stranger → 24 Obscuro Barroco Obscuro Barroco → 24 Odzyskać głos Speak Up → 25 Ojczulek Joe i lew Paa Joe and The Lion → 16 Okupacja 1968 Occupation 1968 → 27 Opętani Possessed → 52 Ostatnie dni lata Before Summer Ends → 25

The Lonely Battle of Thomas Reid → 34 Score – muzyka filmowa Score: A Film Music Documentary → 54 Silas Silas → 36 Silvana Silvana → 20 Singielki Singled Out → 50 Sleaford Mods: sztuka kryzysu Bunch of Kunst – A Film about Sleaford Mods → 20 Stając się zwierzęciem Becoming Animal → 36 Statek Ziemia Spaceship Earth → 53 Szukając Jezusa Looking for Jesus → 49

→ 21

An Island → 35

→ 45

Bami → 18

Ś

Nikt nie jest samotną wyspą No Man is

O

Rem Koolhaas – starchitekt Rem → 20 Rodzina The Family → 25 Rok nadziei A Year of Hope → 49 Rosyjska robota The Russian Job → 27 Samotna walka Thomasa Reida

Sequel: Truth to Power → 35

Gdy nadejdzie wojna When The War Comes Gdy zapłakał byk When the Bull Cried → 38 Genesis 2.0 Genesis 2.0 → 51 Góra Mountain → 43 Grace Jones Grace Jones – Bloodlight and

S

Niewygodna prawda 2 Inconvenient

Eks-szaman Ex-Shaman → 51 Ekstremalni biegacze Ultra → 32 Eldorado Eldorado → 30 Esej na pożegnanie Farewell Essay → 48 Film o niczym In Praise of Nothing → 14

Rai, an Unframed Portrait → 19

Happy Winter → 43

Dla jeszcze jednej godziny z tobą

Queercore: How to Punk a Revolution → 14

Raghu Rai, portret niepozowany Raghu

of Walerian Borowczyk → 54 Los Poonam Poonam’s Fortune → 57 Lubow – miłość po rosyjsku Lyubov – Love in Russian → 19

Chronicles. Part 1 → 44

Czasówka. Próba charakteru Time Trial

R

Lenno i skalary Lenno the Anglefish → 55 Love Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka Love Express. The Dissapperance

Call me Tony Call me Tony → 48 Chiński przekręt The China Hustle → 50 Czas Hitlera. Część 1. The Hitler

Chronicles. Part 3 → 44

Claude Cahun and Marcel Moore → 58 Kołyma – droga kośćmi usłana Kolyma – Roads of Bones → 26 Kongijski trybunał The Congo Tribunal → 46 Kraina wolności Land of the Free → 24 Krowa, która miała być koniem A Cow in a Wrong Body → 57 Królowa pszczół Pien Queen of the Bees → 57 Książę i dybuk The Prince and the Dybbuk → 54 Kwantowa rewolucja Quantum Revolution → 51

Be the Guide → 55 Pradawny las The Ancient Woods → 35 Przerwane dzieciństwo Primas → 25 Przyszłość człowieka pracy The Future of Work and Death → 52 Pustynie prawdy Desert of the Real → 53

Queerama Queerama → 14 Queercore: punkowa rewolucja

Kochać Innego Love Other: The Story of

Bez wytchnienia Unrest → 23 Brasilia: projekt-utopia Brasilia – Life

C

Q

→ 45

The Quest of Alain Ducasse → 31 Alicja Alicia → 23 Ambasador The Ambassador → 29 Artystka z Instagrama The Girl of 672k → 56

Było sobie drzewo Once Upon a Tree → 57 Bystre dzieciaki Wiz Kids → 55

Pozwólmy nauczać dzieciom Let the Child

Jądra Tarzana Tarzan’s Testicles → 27 Jutro albo pojutrze Minding the Gap → 23 Kate Skejt Skatekeet → 56 Kobieta w niewoli A Woman Captured → 23 Kobiety Złotego Świtu Golden Dawn Girls

A w oddali ujadały psy The Distant Barking

B

Idioci w Korei The Red Chapel → 29

Ż

and Play the Piano → 22 Zielone kłamstwa Green Lie → 37 Zjadanie zwierząt Eating Animals → 37 Znikająca wyspa Anote’s Ark → 37

Życie na plaży Life is a Beach → 56 Żydowscy terroryści The Jewish

Underground → 46


DZ IĘ KUJ E M Y! 79

Mecenasowi Festiwalu – Bankowi Millennium, Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, Ministerstwu Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu, programowi Kreatywna Europa MEDIA, Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Odra-Film, Prezydentowi Miasta Gdyni, Gdyńskiemu Centrum Filmowemu, Centrum Spotkania Kultur w  Lublinie, Fundacji Art-House, Discovery Polska, Ambasadzie Królestwa Niderlandów, Austriackiemu Forum Kultury, Amnesty International Polska, WWF Polska oraz wszystkim partnerom i  patronom medialnym za pomoc w  organizacji i  współfinansowaniu tegorocznej edycji festiwalu. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, dzięki którym festiwal może się odbyć.

We would like to thank Bank Millennium – Main Partner of the Festival, The Polish Film Institute, The Ministry of Culture and National Heritage, The National Film Archive–Audiovisual Institute, The Creative Europe MEDIA Programme, Odra-Film Cultural Institution, The Mayor of Gdynia, Gdynia Film Centre, Centre For The Meeting of Cultures in Lublin, Art-House Foundation, Discovery Poland, The Netherlands Embassy in Warsaw, The Austrian Cultural Forum in Warsaw, Amnesty International Poland, WWF Poland, and all Partners and Media Partners for helping us in organizing and cofinancing this year's edition of the festival. Thank you to all the volunteers, thanks to whom this festival could take place!

T HA NK YO U !

Dziękujemy


R E D

11 MAJA 2018

WIJ S IĘ

!

O

FESTIWAL FILMOWY

20

KINOTEKA LUNA ILUZJON


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.