Page 1

FE LTPOST Totalforsvarsregion København | Nr. 14 | 4. årgang | November 2010

TEMA | Feltøvelse Esbern Snare


FOR SKYTTE, JÆGER OG SAMLER

FOR SKYTTE, JÆGER OG SAMLER Med mere end 4000 medlemmer Med mere end 4000 medlemmer har vi sikret et solidt har vi sikret et kundepotentiale forsolidt netop kundepotentiale for netop din din netauktion. netauktion.

SOLGT eller GRATIS

NVFA.DK NVFA.DK


FELTPOST INDHOLD Redaktion Rita Runager, informationsmedarbejder og ansv. redaktør Kontakt På telefon 33 47 94 21 eller tfrk-isek@hjv.dk. Layout Medieguruerne Forsidefoto Jan Carlsson Forsidebilledet fra feltøvelse Esbern Snare 2010 Tryk PE Offset A/S Oplag 12.000 stk. Om Totalforsvarsregion København Totalforsvarsregion København dækker hærhjemmeværnet i Region Hovedstaden og har ca. 10.000 hjemmeværnsfolk og 100 ansatte. Tilmeldt Dansk Opslagskontrol.

04

Farvel og goddag

05

Under en skyfri himmel i Fabriksparken

06

TEMA : Feltøvelse Esbern Snare og HIS inspektion En snak med øvelsesledelsen Hundevagten Esbern Snare er også godt kammeratskab KSN Bravo Kompagniet På observation bag fjendens linjer Demonstration mod våben I røg og damp Krig uden tabere HIS-enheder i “international” indsættelse Tak til alle ved feltøvelse Esbern Snare

20

Hjemmeværnets Sanitets Indsats Enheder på øvelse i København

22

Kulturnat 2010

24

Frømand, finskytter og fastrope

28

Annonce fra SSR

30

Hjemmeværnet i udvikling

31

TFRK har fokus på den operative uddannelse

34

Ekskursion til NATO HQ

37

Boganmeldelse : “Ruth i krig”

38

GME REFØ 2010

40

Regionen rundt : Storkøbenhavn : Chefens hjørne|Opslagstavle Nordsjælland : Svensk deltagelse i “Winter Camp 2011” Bornholm : Bornholmerne kan noget særligt

44

Historie

47

Gavebrev

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

3


Farvel og goddag Tekst : oberstløjtnant Kaare Pedersen, Stabschef og fungerende chef for Totalforsvarsregion København

Foto : Jan Carlsson

Den 31. august 2010 afgik oberst Anders Olesen på pension efter 5 år i Hjemmeværnet og efter mere end 40 år i forsvarets tjeneste. Jeg tiltrådte den 1. august, hvor jeg kom fra et job i Stavanger, hvor jeg arbejdede med uddannelsen af Headquarters ISAF. Det var desværre ikke lang tid obersten og jeg fik sammen, men jeg ønsker at ham alt vel i hans otium og håber at jeg i min kommende tjeneste ved regionen kan bidrage til at fortsætte den positive udvikling, som obersten hidtil har været drivkraften bag. Og tiden står jo ikke stille – ny store udfordringer er på vej. 1 JAN 2011 vil Totalforsvarsregion København blive lagt

sammen med Totalforsvarsregion Sjælland. Derved udvides regionens område med resten af Sjælland, Falster og Lolland og vi får nyt navn, nyt mærke og ny fane. Vores fremtidige navn vil være: Totalforsvarsregion Sjælland. 2011 byder også på andre forandringer, Uddannelsescenteret bliver underlagt Hjemmeværnsskolen og enkelte distrikter ændrer navn. Desuden vil der på mange af de faste poster i regionen være udskiftet personel. Mange vil blive forflyttet omkring årsskiftet og enkelte desværre afskediget. Forandringerne vil selvfølgelig kunne mærkes i det frivillige hjemmeværn, men det er vores mål, at I bliver berørt mindst muligt og mon ikke vi ved fælles

hjælp kan få det bedste ud af det ? Det er jeg helt sikker på vi kan.

mindst de frivillige – for indsatsen i året der gik samt ønske Jer og jeres familier en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Til afslutning vil jeg takke alt regionens personel – ikke

Feltpost lukker og slukker Kære læser Det er nu 14. gang at du sidder med Feltpost i hånden, og forhåbentlig glæder du dig til hvad vi denne gang har valgt at bringe. Men desværre er dette også det sidste Feltpost der udkommer. Alle ved, at Hjemmeværnet skal spare, og ved sammenlægningen vil det ikke længere være muligt at udgive et magasin som Feltpost og Prins Jørgen (TFRSJ magasins navn, red). Men som noget helt 4

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

nyt vil den nye Totalforsvarsregion Sjælland udgive et nyhedsbrev ca. 6 gange om året. Dette vil blive sendt hjem til alle frivillige. Vi forventer at udgive det første nr. i JAN/ FEB 2011.

udsøgt fornøjelse at lave Feltpost, men jeg er sikker på, at det nye nyhedsbrev også vil blive interessant at få hjem i brevsprækken.

Så hermed en varm tak til alle skribenter, fotografer og andre der har bidraget til Feltpost igennem årene. Det har været en

Med venlig hilsen Rita Runager Ansvarshavende redaktør


Under en skyfri himmel i Fabriksparken, Glostrup, takkede oberst Anders Olesen af efter samlet 40 år i forsvarets tjeneste og 5 år som chef for Totalforsvarsregion København

Tekst : Rita Runager

Foto : Suzanne Foverskov

Med et stort opbud af gæster, kollegaer og samarbejdspartnere takkede oberst Anders Olesen af ved en udendørs reception i Fabriksparken i Glostrup. Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler startede talerækken med en humoristisk tale om oberstens virke som chef ved bl. a. Kongens Artilleriregiment og Totalforsvarsregion København. Oberst Leif Pedersen fra Totalforsvarsregion Sjælland holdte tale på vegne af alle regionscheferne og takkede for det gode samarbejde. Oberstløjtnant Jens Jørgen Hansen holdte tale på vegne af regionens distriktschefer. Formanden for InterForce Region Hovedstaden, Christian Herskind, takkede for oberstens store arbejde han har lagt i InterForce regi. Obersten takkede også i en tale sine samarbejdspartnere, hans distrikter og ikke mindst sin stab for nogen gode år, som han vil se tilbage på med glæde. Obersten afslørede også, at TFRK stabschef, oberstløjtnant Kaare Pedersen vil fungere som chef for Totalforsvarsregion København indtil årsskiftet, hvor Totalforsvarsregion København og Totalforsvarsregion Sjælland sammenlægges.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

5


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

Feltøvelse Esbern Snare og HIS inspektion Tekst & Foto : Informationsofficer James Pedersen

Ved indgangen til Høveltegård var der etableret en adgangskontrol, som havde til opgave at sikre der kun kom personer ind med lovligt ærinde.

I weekenden 5.–7. november løb den store efterårsøvelse Esbern Snare* af stablen. Samtidig har man valgt at gennemføre inspektion af HIS = (hjemmeværnets indsats styrke) enhederne. Selve inspektionen foregår i 2 niveauer i sværhedsgrad. Der var ca. 300 M/K’er i grønt rundt omkring i det nordsjællandske. De ca. 100 kom fra de HIS enheder, der skulle inspiceres. I Esbern Snare deltog ca. 150 M/K’er og de resterende 50 personer var øvelsesledelse, kontrolofficerer og servicefunktioner. Svenskerne var også meget interesserede i afviklingen af denne øvelse og havde sendt en delegation som fulgte meget interesseret med. Mere herom andetsteds i bladet.

Esbern Snare * Esbern Snare blev født 1127 i Fjenneslev og døde 1204 på Sæbygård. Han var søn af Asser Rig og dennes hustru, Inger Eriksdatter. Esbern Snare var kriger og høvding, og som bror til Absalon kæmpede han sammen med Valdemar den Store i Slaget på Grathe Hede i 1157. Esbern Snare byggede omkring 1170 borgen Kalundborg. Omkring denne opvoksede byen af samme navn. Desuden lagde han

6

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Øvelsesledelsens KSN  =  (Kommandostation) var beliggende på Høveltegård, hvor der tidlig lørdag morgen også var en masse grøntklædte civile personer. De var der for at deltage i jagt i det militære øvelsesområde. Efter en masse hyggelig trutten i jagthorn forlod de igen Høveltegård, men vendte dog tilbage ved frokosttid.

grunden til den femtårnede kirke ”Vor Frue Kirke”, der blev bygget af hans børn. Esbern efterlod sig tre sønner og to døtre: Jens og Absalon, der begge døde barnløse, Niels Mule, Ingeborg og Cecilie. Støtteskibet Esbern Snare er opkaldt efter krigeren Esbern Snare, der med sit skib alene kæmpede mod 40 Vendiske skibe, for til sidst at narre dem på flugt i nattens mulm og mørke. Skibet havde også et søsterskib og det hed Absalon. På denne, lidt sjove, måde kan brødre blive til søstre Kilde : Wikipedia, Den frie encyklopædi

Af andre lokaliteter i øvelsen kan nævnes Sjælsmark kasserne, Flyvestation Værløse og beredskabscenter i Hedehusene. Derudover var der folk i BSO = (beredskabsområde) i container ”byen” der ligger tæt på Høveltegård. Der var også en del aktiviteter i øvelsesområdet ved Sjælsmark kasserne.


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

En snak med øvelsesledelsen for den store årlige feltøvelse :

Esbern Snare Tekst & Foto : Claus Piper

Informationselementet fandt et stille hjørne i et hektisk øvelsesforløb med kaptajn Torben Rønne, for at finde ud af hvad formålet egentlig er med øvelsen. Torben Rønne leder øvelsen sammen med et par håndfulde dygtige hjemmeværnsfolk. Torben Rønne redegjorde for at der i virkeligheden i årets øvelse er 2 hovedformål, nemlig en feltøvelse og en forløbskontrol af HIS, Hjemmeværnets Indsats Styrke. Kaptajn Torben Rønne udpeger øvelsesområde

Feltøvelsen er lagt an på at afprøve folkenes færdigheder som de har øvet sig i sammen i sin gruppe. Det er f. eks. skadestedsindsættelse, overvågning og bevogtning og tilsvarende. I feltøvelsen er indlagt et moment som udsætter folkene for en eskalerende demonstration, hvor der øves i at bevare roen og sikre opgaven. Der er også indlagt bevogtningsopgaver og overvågning, hvor der vil blive øvet i hjælpe ”nogen som er gået forkert”, forsøg på at spionere eller ligefrem at stjæle. I sidste ende naturligvis en politiopgave hvis tingene løber løbsk, understreger kaptajnen. På samme måde er forløbskontrol af HIS-folkene en kontrol af hvorvidt Hjemmeværnets

Indsats Styrke opfylder kravene til den opgave som er stillet. ”Opfyldes kravene ikke på nogle områder vil en uddannelsesplan blive anbefalet så folkene kan komme op på det ønskede niveau. Det vil blive vurderet hvori problemet består. Det behøver ikke være den enkelte hjemmeværnsmand som ikke udfylder opgaven. Det kan ligeså godt være et ledelsesproblem” på-peger Torben Rønne. Hvad motiverer frivillige hjemmeværnsfolk til at melde sig til en øvelse som begynder ved solnedgang fredag aften og med afslutning søndag eftermiddag var det uundgåelige spørgsmål til kaptajnen, der dog ikke er i tvivl.

”Det der motiverer er klare opgaver, gode oplevelser og udvikling som person og et godt kammeratskab. På øvelsen kan hver enkelt få mulighed for at afprøve det der er lært og måske få oplevelsen af hvor der mere skal øves. Når opgaven skal løses må der fokuseres på hvilken kompetence som den enkelte besidder, så den der er bedst til jobbet også er den der udfører det. Her tæller såvel den militære og den civile kompetence og naturligvis også den enkeltes ønsker”, slutter kaptajn Torben Rønne og tilføjer : Øvelsen er indtil nu her lørdag eftermiddag gået godt. Alle er top motiverede, ingen er kommet til skade, logistikken har

fungeret, problemer er løst. Og på spørgsmålet om hvorvidt han er tilfreds med fremmødet svarer kaptajnen, at set i lyset af alle de mange opgaver som hjemmeværnsfolk løser hen over året er et fremmøde på over 300 ganske flot. Kaptajn Torben Rønne har gjort tjeneste ved forsvaret gennem 24 år. Begyndte sin militære karriere ved Bornholms Hjemmeværn godt et år før indkaldelsen som soldat, hvor han gennemførte sin officersuddannelse. Tiltræder en ny stilling ved HOK, Hærens Operative Kommando fra årsskiftet.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

7


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

Hundevagten Tekst & Foto : Informationsofficer James Pedersen

Ved porten kunne man i løbet af lørdagen støde på ”Bagersvenden” med sin schæferhund Aduss. Bagersvenden, der kommer fra Politikompagniet Amager, fortalte at det var hans 4. hjemmeværnshund. Aduss er 4 år og har bestået prøver både i politihundeforeningen, schæferhundeklubben og er også godkendt af hjemmeværnet. Aduss bliver brugt til vagttjeneste og er på øvelsen med til at sikre hegnet om lejren og hjælper også sin ejer under posttjeneste ved indkørslen til lejren. Aduss er god til spor og for nogen tid siden fandt han en bortkommet 5-årig dreng der

8

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Aduss har hjulpet mange med at finde ting og fandt også engang nøglerne til en politistation

var blevet væk for sine bedsteforældre. Aduss har hjulpet mange med at finde ting og fandt også engang nøglerne til en politistation. De gode egenskaber som Aduss har, er sikret ud i fremtiden, da han er allerede

er blevet far til ikke mindre end 50 hvalpe og han så ud til det godt kunne blive til endnu flere.


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

Esbern Snare er også godt kammeratskab

Claus Højlund

Tekst & Foto : Claus Piper

Jeg er med på øvelsen fordi min gruppe er med, siger menig Claus Højlund. Oftest er øvelserne lig med en rigtig god oplevelse. Jeg er kører for gruppen og tager mig herudover af kørsel med farligt godt, d. v. s. ammunition og andet. Det kræver som bekendt et særligt certifikat.

Claus fortæller at han i det civile liv er skraldemand og er med i hjemmeværnet fordi han godt kan lide udendørs liv. Siden drengeårene som spejder, senere i forsvaret, hvor han var sergent, og nu i hjemmeværnet, har han gået efter udfordringer, og med et rigtigt godt kamme-

ratskab som omdrejningspunkt, men vi er også seriøse. Når ordren bliver givet er der stille og opgaven udføres målrettet og så godt som muligt, tilføjer han.

nelsen som er almen befalingsmands kursus og videregående befalingsmandskursus.

Min næste udfordring er at blive gruppefører, siger Claus og er allerede i gang med at tage uddan-

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

9


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

KSN Bravo Kompagniet Tekst & Foto : Informationsofficer James Pedersen

Der blev lige tid til at kigge ind i Bravo kompagniets KSN = (kommandostation) på et fredeligt tidspunkt. Stemningen her var afslappet og humøret syntes i top. Dette KSN var også placeret på Høveltegård. Bravo kompagniet var til denne øvelse sammensat af folk fra hjemmeværnskompagni Amager, politikompagnierne på Amager,

10

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Politigården, City og Rødovre. Der var også kommet lidt hjælp fra MOTINF = (motoriseret infanterikompagni) Vestsjælland. Bravo kompagniet tæller ca. 85 personer.


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

På observation bag fjendens linjer

Den udsendte spion, Tage Claes Jørgensen, vender tilbage til stillingen med nyt om fjenden.

Patrik Poulsen og Ronnie Elleby laver aftaler om, hvad der skal gøres når fjenden dukker op.

Det Bornholmske Hjemmeværn stiller med 22 hjemmeværnssoldater. De er markeringsstyrke under Esbern Snare og skal stå for indspil til de øvrige deltagende styrker. Tekst & Foto : Leni Sostack Larsen, redaktør ved Det bornholmske Hjemmeværn.

På denne opgave skal markeringsstyrken være en gruppe, der er luftlandsat, som skal forskanse sig i Krogenlund skov. Hvis de ser militær aktivitet i skoven, skal de skyde. Det er lige en opgave for de friske gutter fra Bornholm. Alle glæder sig til at opdage de andre og skyde dem, men det kræver jo at man skjuler sig og er stille. De fire hjemmeværnssoldater finder nogle gode poster, bakker bilen ind i et krat og så er de klar. De to erhvervspraktikanter, der har fået lov til at komme med, laver en bivuak. Så kan de ligge der og holde varmen i soveposerne. Selvfølgelig vil de hellere have været rigtigt med, men de er ikke gamle nok endnu. Egentlig er de med på øvelsen som civile figuranter, men vi ved, at P. K. Rasmussen og A. Klemmensen har lært dem hvordan man optræder i felten og er helt trygge ved at have dem med.

naturligvis frembringer, er det umuligt at høre om fjenden nærmer sig. Men vi har jo selv to unge civile mennesker med, der gerne vil hjælpe med opgaven, så de bliver sendt ud på en løbetur. Ned til parkeringspladsen, hvor vi formoder fjenden kommer fra og tilbage igen med oplysninger om hvor mange og hvor langt de er kommet. Smart. Fjenden er kommet til skoven og der holder et køretøj på parkeringspladsen, så er de nok på vej. Efter endnu et stykke tid løber drengene en tur til. Denne gang kan de rapportere, at der er kommet flere køretøjer. Nu er der fire køretøjer, men kun to chauffører, så fjenden er siddet af og bevæger sig til fods.

Der går en rum tid uden fjenden observeres, så tager kampdommer C. Scroll kontakt til fjendens kampdommer og finder ud af, at fjenden har observeret os. Øv. Straks herefter kommer et par lokale knægte cyklende hen til os og spørger ret højt : ”Har de fundet jer ?” Det må vi bekræfte, heldigvis for dem, for de var nok ikke blevet populære, hvis vi ikke allerede var erkendt. De to gutter kom til at afsløre, at de var blevet bedt om at finde os, så der var altså flere, der havde fået en smart ide. Ærgerligt at blive erkendt, for så bliver der ingen ildkamp, men ros til fjenden, der får grupper ud på flere sider af os uden at blive set. Jimmi Nielsen sidder på post bag et træ.

Og så vente, vente, vente. Der sker ikke ret meget. Jo, der er faktisk temmelig meget civil trafik i skoven i dag. Der kommer familier gående, folk løbende, nogle ridende i begge retninger forbi posten. På grund af de lyde det Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

11


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

Demonstration mod våben Tekst & Foto : informationsofficer, journalist Jan Carlsson

Omring 30 demonstranter, prøvede at lægge hindringer i vejen for A og B kompagniet under weekendens store øvelse Esbern Snare, men det lykkedes heldigvis ikke. Ved middagstid, lige netop som A kompagniet var gået i BSO på den gamle flyveplads i Værløse, kom der uventede gæster, og hvad byder man uventede gæster ? Det var i hvert fald ikke et kendt svensk kaffemærke. Derimod kunne man byde dem en stærk kæde der ikke sådan lod sig bryde. Mens tilråbene strømmede mod kompagniets folk, holdt hjemmeværnssoldaterne på fineste vis kæden. Af tilråbene fremgik det tydeligt, at man ønskede at komme igennem kæden fordi man var imod våben, og i øvrigt også stort set alt andet. Der blev forhandlet frem og tilbage mellem demonstranter og kompagniledelsen, men man stod fast på sine synspunkter om ikke at lade demonstranterne komme længere. Det er jo en vanskelig situation for kompagniledelse at stå overfor – på den ene 12

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

side er det jo indtrængen på privat grund og på den anden side må vi som hjemmeværnsfolk jo ikke bruge våben mod civile. Det var der heller ikke på noget tidspunkt optræk til, men hjemmeværnsfolkene var jo nødt til at have deres våben over skulderen. Man kan jo ikke bare efterlade sit våben og skulle man først til at samle våbnene et sted og sørge for bevogtning, ja så var demonstrationen jo trængt frem til deres bestemmelsessted, hvilket jo ikke ville være særlig belejligt. Ligesom man kunne fornemme at demonstranterne var ved at give op, lykkedes det alligevel en enkelt demonstrant at slippe gennem kæden. Efter at have drevet gæk med forfølgerne et kort øjeblik lykkedes det at fange manden og erklære ham anholdt, på helt lovlig vis. Han blev ført til BSO området og visiteret. Efterfølgende forhandlede demonstranter og kompagniledelse sig frem til, at demonstranterne skulle forlade området mod at den anholdte blev udleveret. Således endte historien lykkeligt. Flere demonstranter Ingenting varer evigt – heller ikke freden.


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

Klokken lidt over 19 observerede vagterne ved porten til Høvelte Gård, hvor KSN var placeret, at der var køretøjer i området. To GD´ er fra MOTINF Vestsjælland var klar til hurtig rekognoscering i området. Og de var ikke nået mere end godt 100 meter ned ad vejen før de, om hjørnet mødte – ja, rigtig gættet – et helt hold demonstranter med bannere og fakler. I turbofart bakkede de tilbage gennem porten, som med det samme blev lukket. På indersiden blev de to GD´er kørt helt op til porten så der skulle mere end en flok galninger til at lægge den ned. Da demonstranterne indså at de havde mødt deres overmagt var der kun en sidste udvej for dem, nemlig at bombardere hjemmeværnssoldaterne med kasteskyts. Det var heldigvis ikke hverken molotov cocktails eller

brosten, men relativt uskyldige vandballoner. Men det gav et ganske god indtryk af, hvad kan komme ud for i en given situation. Pludselig blev en af demonstranterne dårlig og havde brug for førstehjælp, et snedigt trick, men selvfølgelig fik han den hjælp han havde brug for, efter at demonstrationen havde trukket sig tilbage i behørig afstand. Som alle andre eventyr endte dette også lykkeligt fordi de levede hver for sig til deres dages ende.

Det var heldigvis ikke hverken molotov cocktails eller brosten, men relativt uskyldige vandballoner

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

13


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

I røg og damp Tekst : Rita Runager

Foto : Jan Carlsson & Mette Schwartz Sørensen

Beredskabscenter Hedehusene dannede rammerne for nok det største moment i feltøvelsen Esbern Snare. Ruinbyen var omdannet til en kemikaliefabrik i flammer, mange sårede og med mange udfordrende opgaver. Ingen tvivl om, at øvelsesdeltagerne fik én på opleveren. Scener fra skadestedet

14

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

KRIG UDEN TABERE

Tekst : Mette Schwartz Sørensen

Foto : Jan Carlsson

Søndag morgen, klokken er 7.00. Solen er lige brudt frem og har vækket fuglene. Rimfrosten dækker græsset på den øde fodbold-

bane. Pludselig flænser lyden af geværild igennem stilheden, først ligefremme, så fra højre. Træerne skjuler de kæmpende, men

lyskugler fra signalpatroner og råb angiver deres position. Et kompagni fra Hjemmeværnets Indsatsstyrker (HIS) skal inspiceres ved at blive angrebet af styrker fra Esbern Snare feltøvelsen. Lørdag er sikrings og kampstillingerne blevet etableret. De fleste har lavet liggende skyttehul eller udbygget terrænets eksisterende fordybninger, men et enkelt makkerpar har brugt seks timer på grave et to mands stående skyttehul efter alle kunstens regler. At styrkerne er vågne uanset tidspunkt er allerede blevet bevist i nat da 3 mænd og en hund blev pågrebet i nat. De trådte nærmest lige ind i armene på vagtposterne, da de forsøgte at danne sig et indtryk af HIS’s styrker og svagheder. På trods af et enkelt flugtforsøg kommer de til at tilbringe hele kampen, parkeret i en kælder med mad, varm kaffe og tæpper. Udenfor raser kampen videre, krudttågerne bølger henover landskabet, mens maskingeværenes aggressive insisteren og geværildens knitren lejlighedsvis overdøves af panseværnsvåbnenes dumpe drøn. Det er en krig uden tabere. Begge hold forlader marken beriget med indtryk og erfaringer.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

15


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

HIS-enheder

i ”international” indsættelse Tekst : Henrik Breiting Foto : Mette Schwartz Sørensen & Jan Carlsson

I forbindelse med længere tids uroligheder i Selandia mellem flere grupperinger i befolkningen, så er Hjemmeværnets HIS-enheder blevet beordret til indsættelse i Selandia for at deltage i en internationalt støttet operation for at skabe fred i landet. Efter at være luftlandsat på en flyvebase i området omkring byen Værløse, er enhederne blevet gjort klar til at rykke ud i udvalgte opgaver. Det drejer sig her ikke om en rigtig operation, men om oplægget til en inspektion af nogle af Hjemmeværnets HIS-enheder, som efter længere tids træning, er blevet klar til at blive inspiceret på den første del af deres uddannelse. De skal efter første del inspiceres i følgende : • Klar til kamp • Beredskabsområde • Forskydning • Kamp fra stilling Efter anden del af uddannelsen venter endnu en inspektion med yderligere opgaver :

16

FELTPOST

• Fremrykning • Angreb Endnu en gang blev inspektionen gennemført ved hjælp af Regionens regionale føringsstruktur ( REFØ ), som har udarbejdet hele grundlaget for øvelsen, med alt lige fra logistik over befalinger til kontrolskemaer. Samtidig stillede REFØ med kontrol-officerer og –befalingsmænd, der i lighed med de tidligere inspektioner stod for kontrol og sparring med enhederne under inspektionen. Denne gang var der flere typer af enheder til inspektion, idet

Nr. 14 | November 2010

der var delinger bestående af både motoriseret infanteri, motoriseret overvågning, og for første gang også en kommandodeling. Den deling som jeg fulgte under hele inspektionen, er opstillet af HHD København City. Jeg vil her gengive lidt af deres øvelsesforløb. Efter en kort velkomst i en hangar i Værløse, startede øvelsen op med klar til kamp. Så kom de første befalinger om indretning af BSO, som efter indretning skabte luft til lidt søvn, inden det gik løs igen. Lørdag morgen,

meget tidligt, havde øvelsesledelsen på forbilledlig vis befalet for let regn, for at lægge en lille dæmper på enhederne, så de ildsprudlende enheder ikke troede at det bare var en hyggelig skovtur. ”Skovturen” endte, efter en forskydning, op i et angreb, som beviste for enhederne at kampeksercits ikke er ligegyldig snak, hvis man vil vinde kampen. Senere på formiddagen gik øvelsen videre med en ny opgave, idet delingen skulle indrette en kampstilling med henblik på at standse den onde fjendes fremtrængen. Der blev givet


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

nogle rigtig gode befalinger, og da øvelsesledelsen i mellemtiden havde befalet for bedre vejr i form af sol, så var der flere af folkene som blev så opstemte, at de ligefrem følte trang til at indlægge en mindre FUT-lektion, idet der blevet gravet skyttehuller for både liggende og stående skydestilling. Efter en rigtig god indsats med indøvelse i besættelse af kampstillingen, modangreb ved fjendtlig indtrængen i delingens stilling med videre, var det tid til at påtage sig næste del af opgaven, da man jo også skulle have et sted at overnatte. Der blev befalet for en nyt BSO, som hurtigt blev gjort klar. Ud på aftenen blev det så tid til at indøve delingens indsættelse i kompagni-ramme i forbindelse med kamp fra stilling. Igen udviste delingen stor iver for at yde deres bedste, så endnu en gang kunne vi som kontrollanter bare se på og lade delingen gøre arbejdet færdigt. Så efter en kort, men god indøvelse, så

kunne folkene komme tilbage til BSO og komme i posen. Tidligt om morgenen, det var endnu mørkt, skulle stillingen besættes igen, idet der var kommet meldinger om at fjenden var kommet tæt på området. Delingen kom på plads, og lå klar til at tage imod de uventede ”gæster”, og det var ikke Gevalia de ville byde på. De var tændte. Fingeren på aftrækkeren begyndte af klø. Så kom fjenden. NK deling åbnede ild fra sin indledende kampstilling i forterrænet, og standsede den første fjendtlige opklaringsvogn. Og så var det bare om at komme tilbage til egen stilling inden hele styrken kom væltende. Nabodelingen, som her var kommandodelingen fik i forbindelse med kampen en større aha-oplevelse, idet de for dem lidt uventet skulle indgå som en enhed i kompagniets kampstilling. Men det blev også klaret. Efter at fjenden med stor styrke havde forsøgt at nedkæmpe kompagniet, måtte de dog trække sig til sidst i erkendelse af at denne enhed var velforberedt, og en for stærk modstander. Efter kampens afslutning, var det tid til oprydning og tilbage til Høveltegård. Her var der i mellemtiden blevet arbejdet heftigt med at færdiggøre inspektionsrapporter, så delingerne kunne få at arbejdsredskab med hjem til deres fortsatte uddannelse. Alle kontrollanterne har øvelsen igennem løbende givet tilbagemeldinger og vejledt enhederne, og alle har fået noget med hjem.

Det har været en fornøjelse at se delingerne yde en kæmpe indsats for at gennemføre og bestå denne inspektion, med høj moral og kampgejst, selv om det ikke altid var lige nemt at få tingene til at gå op i en højere enhed. Jeg vil her til sidst lige nævne at selv om enheden som jeg var med til at inspicere ikke på alle poster var fuldt færdig uddannet, så gjorde de som romerne: de kom, de så og kæmpede, og de sejrede. Endda med en disciplin med meget tilfredsstillende. Sådan.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

17


TEMA | FELTØVELSE ESBERN SNARE

Tak til alle ved feltøvelse

Esbern Snare 2010 Foto : Jan Carlsson, Mette Schwartz Sørensen & Rita Runager

Figuranter fra Bornholm var med til at gøre øvelsen realistisk

18

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


FELTØVELSE ESBERN SNARE | TEMA

PO Amager er klar ved gryderne

Med venlig hilsen Feltjournalisterne

Söndra Skånska Regimentet, P7, Revingehed besøgte øvelsen

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

19


Hjemmeværnets Sanitets Indsats Enheder

på øvelse i København Tekst & Foto : Tom Hommel

Lørdag den 28 August 2010 kl. ca. 10. 5 SANI trailere fra HJV og en gruppe fra Dansk Røde Kors, der ”tilfældigt” kommer forbi er alarmeret og holder i beredskab på en anvist plads da pludselig der kommer brandbiler, hylende sirener og alarmering. Øvelse Fællesskab 2010 er i gang.

Øvelsen var tilrettelagt som en togulykke, hvor et tog med 3 passagervogne var kørt ind i en forhindring på banelegemet og havareret. Vognene var velvilligt stillet til rådighed af DSB. Det var det syn der mødte os da vi kom frem. Flere passagerer var slynget ud af toget og lå spredt omkring på jorden. Råben, skrigen og totalt kaos. Det var lykkedes for vores sminkehold og den figurant-ansvarlige at samle 90 deltagere som skadede i ulykken, herunder en skoleklasse på 20 børn og 2 lærere. Frederiksberg Brandvæsen var ankommet som de første og startede med at stabilisere den ene vogn, der var afsporet og fik ført køreledninger m. m. væk. De var med til at tilsætte et realistisk præg, da de første SANI gik ind for at hente tilskadekomne og 20

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

måtte balancere over sakse og frigørelsesværktøjer.

Dansk Røde Kors, og gør klar til indsættelse. Der deltog trailere fra KBC, HDD Nordsjælland, Holbæk, Køge bugt og BON Marine HJV. Det er første gang vi har haft samlet 5 SANI trailere om en fælles indsats, men samarbejdet forløb gnidningsløst og alle knoklede som bæster for at løse de mangfoldige opgaver.

Samarbejdet imellem det nye sminkecenter HDD KBC og Beredskab Hedehusenes sminkecenter frembragte nogle forbløffende troværdige og flotte skader. Øvelsen virkede på samme tid som eksamen for et hold nyuddannede sminkører, så der var virkeligt lagt energi i. Alle de skadede var desuden udstyret med værdier og havde fået forklaret deres indspil, så det fungerede rigtigt godt. Sanitrailerne ankommer sammen med

SANI på vej in sammen med personel fra Frederiksberg Brandvæsen


De præsterede en overmåde god og korrekt præhospital behandling.

SANI tømmer togene

Dansk Røde Kors deltog med et samariterhold, som man må sige fik deres sag for. De tog sig i første omgang af de lettere skadede, men endte med også at tage sig af en fødende kvinde og at være venteplads for de svært tilskadekomne der var færdigbehandlede og ventede på transport. De løste deres opgaver glimrende, og samarbejdet fungerede også her rigtigt godt.

Det har været en utrolig oplevelse og der er naturligvis en del ting vi skal have arbejdet videre med, men det viste sig, at rent behandlingsmæssigt er SANI besætningerne klar. De præsterede en overmåde god og korrekt præhospital behandling.

Et smukt syn

Som tidligere nævnt har vi i SANI ikke prøvet noget i den her skala før, men som det fremgår af billedet så var alle aktive og alle samarbejdede om at løse opgaven. Vi var desuden så heldige at have nogle observatører med fra Akut medicinsk

beredskab i Hedehusene. De havde velvilligt stillet op i deres fritid som kontrollanter på trailer-besætningernes rent faglige arbejde. Det er ikke så ofte at vi har mulighed for at blive bedømt af kvalificerede personer. Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

21


Tekst : Informationsmedarbejder Rita Runager Foto : Karsten Rønnev

15. oktober 2010 var det første gang, at Totalforsvarsregion København (TFRK) deltog i Kulturnatten i København. Med det samlede Beredskab var der lagt op til én på opleveren på Polititorvet. En voldsom trafikulykke var scenariet hvor alle i Beredskabet viste deres rolle og blå blink og hylende sirener trak mange tilskuere til. TFRK bidrog med en sanitetstrailer, sminkører til at lave drabelige sår på børn og andre barnlige sjæle og sidst, men ikke mindst en hvervestand. Alle deltagere fra TFRK havde en travl aften, da der var ca. 8000 gæster igennem standene. Ikke mindst sanitetsfolkene havde en del at lave, da netop sanitetstraileren trak mange interesserede tilskuere til, også fra det øvrige beredskab. Alt i alt en vældig god aften med en god stemning i København, og en stor tak skal lyde til alle deltagerne fra Hjemmeværnet.

22

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


Bl책 blink og hylende sirener trak mange tilskuere til

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

23


Frømænd, finskytter og fastrope

24

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


Under DANEX blev en SSR patrulje bl.a. indsat af udenlandske specialenheder.

DANEX 2010 : Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) træner med Søværnets Frømandskorps og udenlandske specialenheder. Tekst : Nikolaj Grøn

Foto : SSR

Uset og i ly af mørket kravler kampsvømmere fra SSR op på kysten af den lille ø, hvor lederne af det fjendtligtsindede IED- og terrornetværk skal mødes. Patruljen holder den vindblæste gård under observation i nogle dage, og da bombemagerne viser sig på gården, og SSR-patruljen melder det ind til den multinationale specialstyrke som patruljen er underlagt. Missionen er at bombemagerne skal nedkæmpes. Andetsteds kaprer andre dele af modstanderens netværk et større skib, og befrielsesaktionen kræver de danske og udenlandske maritime specialoperationsstyrkers fulde opmærksomhed. SSR-patruljen får derfor ordre til selv at indsætte finskytter og nedkæmpe nøglepersonerne inden de kan flygte. Kort tid efter er missionen fuldført og patruljen på vej mod kysten, hvor de bliver hentet ud af udenlandske hurtigbåde (RIB). Tilbage på

specialstyrkebasen er befrielsen af det kaprede skib nært forestående, og få timer senere bliver en SSR-patrulje indsat fra en udenlandsk helikopter på det kaprede skib. Patruljen sikrer skibet i takt med, at de danske og udenlandske specialoperationsstyrker arbejder sig igennem skibet og nedkæmper kaprerne. Således slutter SSR to ugers opgaverige og meget lærerige øvelse DANEX 2010 hos Søværnets Frømandskorps. Multinational Specialstyrke Øvelse DANEX er Søværnets tilbagevendende internationale maritime øvelse, som de seneste år har trænet indsættelse af maritime NATO-styrker i et asymmetrisk anti-pirat og antioprør scenarie. SSR har deltaget i øvelsen underlagt Søværnets Frømandskorps siden 2005. ”DANEX 2010 er en unik øvelsesramme hvor Søværnets Frø-

mandskorps træner sit deployeringskoncept samt opstilling og føring af en multinational maritim Special Operations Task Group (SOTG) i et internationalt out-of-area scenarie.” udtaler chefen for Søværnets Frømandskorps kommandørkaptajn Mogens Christens, og fortsætter ”Jeg er meget tilfreds med vores udbytte af øvelsen, og vi har i høj grad fået trænet både Frømandskorpsets stab og patruljer, og samvirket med de til lejligheden underlagte danske og udenlandske specialenheder.” Den sammensatte multinationale specialstyrke (SOTG) opererede ud fra en fremskudt operationsbase, placeret i en stor teltlejr på Flådestation Korsør. Ud over Søværnets Frømandskorps bestod den sammensatte SOTG af tyske, engelske og svenske enheder, samt Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR).

Under øvelsen blev SSR indsat for at løse sin primære opgave ; uset special-indhentning af informationer og efterretninger i et taktisk vanskeligt miljø : SSR observerede igennem længere tid mod gårde hvor en fjendestyrke holdt til, inden de danske og udenlandske specialoperationsstyrker blev indsat offensivt mod fjendestyrken. I denne fase overgik SSR-patruljen til rollen som kampstøtteenhed, der offensivt sikrede specialstyrkerne mod fjendtlig forstærkning på vej mod gårdene, med bl. a. indsættelse af finskytter. En sådan mission fordrer en høj grad af interoperabilitet mellem de involverede enheder. Undervejs var personellet fra SSR fuldt integreret i den sammensatte multinationale specialstyrkes operative stab, hvilket sikrede en fælles forståelse for opgaveløsningen og medvirkede til at øge SOTG-

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

25


Under DANEX blev en SSR patrulje bl.a. indsat af udenlandske specialenheder.

stabens kapacitet. Frømandskorpset havde ligeledes SSR underlagt i foråret på øvelse Danish Response 2010 hvor scenariet og opgaver mindede om DANEX 2010, og hvor samvirket også blev trænet mellem de to enheder. ”I forhold til samarbejdet med SSR, så har øvelse DANEX 2010 igen vist, at personellet fra både SSR stab og patruljer kan levere et kapacitetsforøgende bidrag 26

FELTPOST

af den nødvendige kvalitet til støtte for løsningen af frømandskorpset opgaver i dette international out-of-area øvelsesscenarie. Det understøtter mine tidligere udtalelser om at, jeg ser, at Frømandskorpset vil kunne trække på operativ støtte fra SSR i forbindelse med fremtidige internationale operationer.” udtaler chefen for Søværnets Frømandskorps kommandørkaptajn Mogens Christens. For SSR har de tilbagevendende øvelser med Frømandskorpset stor betydning for uddannelse og træning af både stab og patruljer. ”Patruljerne har haft god lejlighed til at træne Special Rekognoscering (SR), kampsvømning, fastroping og taktisk skydning, og vi har været godt integreret i den multinationale stab. Det er meget lærerigt at bidrage til opgaveløsningernerne, i et miljø, hvor SSR altid kan lære noget af nogle af verdens bedste soldater. Vi er

Nr. 14 | November 2010

stolte over at SSR som en del af hjemmeværnet kan levere et troværdigt bidrag og kan være med til at støtte forsvarets specialoperationsstyrker.” udtaler chefen for SSR kaptajn Morten Rask og fortsætter ”Med DANEX 2010 har SSR endnu en gang vist at enheden er en helt unik kapacitet i hjemmeværnet, hvilket chefen for Hjemmeværnet, Generalmajor Finn Winkler fik at se ved selvsyn, da han besøgte SSR under øvelsen. Hans personlige opbakning til SSR har stor betydning for enheden”. Troværdig støtte fra det lokale hjemmeværn Også Flyverhjemmeværnets flyvende enheder støttede på forbilledlig vis ved, at agere rekognosceringsdroner og levere informationer om situationen på de fjendtlige objekter. Derudover medvirkede det lokale hjemmeværn fra hhv. HHD Jonstrup samt HHD Sydsjælland også med vigtig støtte under øvelsen som momentstyrke, ved

at optræne professionelt og indenfor de rammer og rollespilsmæssige ønsker der var blevet tildelt under øvelsen. ”Det er helt centralt, at momentstyrken er tro mod scenariet i øvelsen og loyalt spiller den rolle, de er blevet tildelt, så udbyttet for øvelsestager bliver optimalt. Det har de motoriserede infanterikompagnier fra Storkøbenhavn og Storstrømmen til fulde forstået og virkelig leveret varen og har sammen med Flyverhjemmeværnet endnu en gang vist, at hjemmeværnet er en troværdig samarbejdspartner.”, udtaler chefen for Frømandskorpset. Night Hawk 2010 hos Jægerkorpset SSR har igen i år deltaget med stabs- og patruljepersonel på Jægerkorpsets store internationale SOF-øvelse NIGHT HAWK. SSR har løst opgaver indenfor Special Rekognoscering og


SSR har deltaget i øvelsen underlagt Søværnets Frømandskorps siden 2005

Combat Support til støtte for danske og udenlandske specialoperationsstyrker. Læs mere om Night Hawk i næste nummer af Hjemmeværnsmagasinet. SSR søger soldater af den rette støbning Som et led i den krævende optagelse til SSR afholdes der fortest den 26 –28. november 2010. Testen kan også anvendes som en standpunktsprøve, med henblik på at gennemføre fortesten endeligt 14 –16 januar 2011 eller 04 –06 februar 2011, som

er adgangsbilletten til forårets optagelsesforløb. Ønsker du at vide mere om optagelsen til SSR skal du straks kontakte SSR på ssr@hjv.dk eller telefon 70 22 65 04. Næste informationmøde er onsdag den 8. december på Svanemøllens Kaserne, København Ø. Læs mere på www.hjv. dk/ssr. Myter om SSR Man hører mange rygter og myter om SSR rundt om i landet. Så som, at man ikke kan have familie og arbejde ved siden af

SSR og at tjenesten tager mere end 1000 timer hvert år. Det passer simpelthen ikke.

bedste soldater, så selvfølgelig er der nogen, der bruger mere end 25 døgn om året på SSR”.

”Fakta er, at man forpligtiger sig til minimum 25 døgn om året på øvelser og uddannelse, og det bruger de fleste aktive i hjemmeværnet i forvejen.” udtaler chefen for SSR kaptajn Morten Rask, og fortsætter

Søges : Danmarks Bedste Forsyningsbefalingsmand SSR søger også kvalificeret frivilligt personel til staben, blandt andet Danmarks Bedste Forsyningsbefalingsmand og forsyningshjælpere – er det dig ? Læs mere på www.hjv.dk/ssr.

”Dertil kommer den personlige fysiske træning og et hav af muligheder for uddannelse og øvelser med nogle af verdens

En SSR patrulje øver ”fastrope” inden den senere helikoper-indsættelse på agterdækket af et kapret skib, der netop var blevet bordet af Frømandskorpset og en udenlandsk specialenhed, under DANEX 2010

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

27


JOBA N NONCE

Danmarks bedste forsyningsbefalingsmand og forsyningshjælpere søges til SSR Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) råder over et stort depot og en meget varieret materielbeholdning. Ud over standard HIS-udrustning omfatter det materiel, der ikke findes andre steder i hjemmeværnet bl. a. specialvåben, gummibåde, tørdragter og anden kampsvømmerudrustning, særligt oppaknings- og feltudstyr, optisk og elektronisk udstyr, diesel-generatorer og kontor-lastvogne. Til håndtering af materiellet har SSR en forsyningssektion (FSSEK)

på i alt 6 mand. Det er til denne sektion at SSR søger en forsyningsbefalingsmand (FSBM) og mindst to forsyningshjælpere (FSHJ). Sektionen skal sikre at depotet har åbent når der er træning og uddannelse, samt i forbindelse med minimum 25 øvelsesdøgn om året. Depotet skal kunne ”rykke ud” i forbindelse med længerevarende øvelser.

teriel, lokaler og aktiviteter over hele landet. FSSEK har et direkte samarbejde med flere hjemmeværnsdistrikter og totalforsvarsregioner, og primært med Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland i Fredensborg.

SSR er hjemhørende på Sjælsmark Kaserne i Nordsjælland og har som national enhed – personel, ma-

Den ideelle ansøger : • Har pondus til at lede en travl sektion med mange krævende ”kunder”. • Er en god teamplayer, tager ansvar og går foran som det gode eksempel. • Er fleksibel og kan arbejde med mange bolde i luften. • Er vant til at arbejde med IT på brugerniveau (Office-pakken). • Har ordenssans og er systematisk. • Uddannet som forsyningsbefalingsmand eller forsyningshjælper, og er indstillet på efter uddannelse. • Har praktisk erfaring i tilsvarende stilling fra forsvaret eller hjemmeværnet.

Det er yderligere et plus hvis du : • Bor i nærheden af Nordsjælland/Storkøbenhavn og har egen bil.

28

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

• Har en civil tilværelse med en fleksibel arbejdstid. • Har stort kørekort, er/bliver omskolet til Forsvaret kørertøjer og evt. har/får truck-certifikat. • Kendskab til vedligeholdelse af dykkergrej o. l., last biler, elektronik m. v. • Kan gennemfører forsvarets almindelige trænings tilstandsprøve. • Er indstillet på mulig international tjeneste (ikke et krav). • Stillingerne er frivillige og ulønnet. Der udbetales hjemmeværnets almindelige ydelser. FSBM oppebærer et rådighedsvederlag.


SSR er i konstant udvikling og gennemfører mange øvelses- og uddannelsesaktiviteter, både på aftener, weekender og hele uger. Derfor er det vigtigt at du som en del af forsyningssektionen har både tiden og lysten til at gå ind i sektionens arbejde. Det bliver nemt en livstil at være tjenestegørende ved SSR. Hvis du brænder for at holde styr på materiellet hos SSR, så vil vi gerne høre fra dig straks og senest 9. December 2010. Send os en mail på ssr@hjv.dk med dit C. V. og en kort beskrivelse af dig selv og hvorfor du vil løfte opgaven som enten FSBM eller FSHJ. Hvis du har spørgsmål til jobbet kan du ringe på 70 22 65 04. Læs mere på: www. hjv.dk/ssr

Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er hjemmeværnets nationale specialenhed, optillet til rådighed for forsvarets operative kommandoer og totalforsvaret. SSR er specialiseret i rekognoscering under krævende taktiske forhold, og består af personel, der er særligt udvalgt, særligt uddannet og særligt udrustet til at løse den pålagte opgave. SSR skal bl. a. kunne støtte Forsvarets Specialoperationsstyrker (Jægerkorpset og Frømandskorpset) også internationalt, med personel fra stab og patruljer. For mere information kontakt SSR på telefon 70226504, ssr@hjv.dk og www.hjv.dk/ssr.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

29


Hjemmeværnet i udvikling ! I forbindelse med det ”nye” forsvarsforlig skal implementeres overgår uddannelsescentrene til Hjemmeværnsskolen ultimo 2010. Dermed også ansvaret for den lovpligtige uddannelse !

Der vil dog ske en lille ændring, nemlig hvor du kan finde udbuddet af de enkelte kurser.

Det vil dog stadigvæk være nogle af de samme instruktører og kursusledere du ser, det vil også stadigvæk gennemføres på Christiansminde.

1. LOG dig på HJV.DK. 2. Klik på For medlemmer.

4. Tast den periode ind hvor du kan deltage i et kursus. 5. Tast HVS under enhed (HVS = Hjemmeværnskolen) 6. Tast eventuelt et søgeord her har jeg valgt LPU (LPU = lovpligtig uddannelse) 7. Ændrer antallet af aktiviteter pr side til 1000. 8. Klik på Søg.

Find det kursus du vil deltage på, og tilmeld dig ! HUSK bliver du forhindret så meld afbud så andre kan få glæde af din plads ! Håber denne lille guide kan hjælpe dig til at finde netop de kurser, du mangler for at gøre din uddannelse i hjemmeværnet færdig. 3. Klik på Aktiviteter.

30

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


Tekst : Chefen for Operationssektionen, major Ole Jørgensen

Foto : Troels Myken

Totalforsvarsregion København har fokus på den operative uddannelse ved hærhjemmeværnsdistrikterne Den 25.–26. september gennemførte Totalforsvarsregion København stabsøvelse i garnison (STØV GAR) for hærhjemmeværnsdistrikterne København City og Nordsjælland. Det Bornholmske Hjemmeværn, distrikt Storkøbenhavn og de to lokalforsvarsafsnit (reserveofficerer) gennemførte tilsvarende øvelser i årets første halvår. Regionen har efter den travle periode med ansvaret for planlægning og gennemførelse af COP15 i 2009 i år haft fokus på at få distrikterne til at enkadrere stabene og

foretage planlægning og gennemførelse af den operative uddannelse ved egne stabe. De frivillige stabe udgør personelmæssigt langt den største del af stabene, og de faste stabe, hvoraf flere har den fornødne operative uddannelse og baggrund fra hæren, er afgørende for bl.a. en nødvendig stringent proces i arbejdet. Det er vigtigt, da tiden til rådighed må forventes at ville være knap i en skærpet situation, hvor et stort antal frivillige hjemmeværnssoldater vil skulle kunne indsættes til opgaveløsning med kort eller ingen varsel. Regionen har med glæde kunnet konstatere, at bestræbelserne har båret frugt. Såvel godt tilrettelagt uddannelse ved de enkelte distrikter og et stort engagement og villighed til at møde op fra de frivillige har været afgørende for de flotte resultater,

der er opnået ved øvelserne, hvor regionen ud over at være øvelsesleder har foretaget kontrol og samtidig vejledning inden for de forskellige specialer (primært operationer, ingeniørtjeneste, efterretningstjeneste og logistik) i stabene. Den skepsis, som regionen fra flere distrikter blev mødt med, inden der blev taget fat, er nu gjort til skamme. Distrikterne har fået den opfattelse, at de sagtens kan, og det har givet dem det tiltrængte operative løft. Godt gået! Nu skal niveauet bare vedligeholdes og udbygges. Det vil den nye, sammenlagte region gøre sit til i 2011. Planlægningen er for længst i gang, og der vil være flere nye tiltag, bl. a. øvelse i taktisk træner og regionsledet uddannelse af de enkelte fagområder i form af work shops.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

31


Læs her indlæg fra de to frivillige stabe fra HHD NSJ og HHD KBC

Staben ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland – tilbage på sporet Tekst : Kaptajn Lars Pries, chef for den frivillige stab

For første gang siden august 2005 har den Frivillige Stab ved HHD NSJ været indsat fuldt operativt under Totalforsvarsregion Københavns kontroløvelse – og det endda med stor succes ! Tidligt lørdag morgen den 25. september mødte 20 forventningsfulde m/k fra henholdsvis stab og stabsdeling op til en såkaldt stabsøvelse i garnison (STØVGAR). En kontroløvelse med major Ole Jørgensen (CH/O) og major Bo Nissen (CH/LOG) fra Totalforsvarsregion København som kontrollanter og vejledere. Kunne staben stå distancen ? Har det sidste ½ års træning styrket staben til de udfordringer, som vi de kommende to dage skulle udsættes for ? Svaret søndag eftermiddag var JA – vi gjorde det – leverede varen til regionens fulde tilfredshed. Kort fortalt gik opgaven ud på at gennemføre en operativ analyse, gennemføre stabsprocedure og udarbejde en 5-punkt befaling og afslutningsvis gennemføre et taktisk situationsspil. Temaet for kontroløvelsens

operative analyse og befaling var som det primære afgivelse af alt politihjemmeværn til politiet og bevogtning af Høvelte Kaserne og sikring af distriktets våbendepoter imod vores til lejligheden opdigtede modstandere : Al Aqsa, Al Umma og Ny Front. Der var flere andre opgaver, og i alt skulle der aktiveres og indsættes 85 % af distriktets aktive styrke i en periode på 14 dage, hvilket fik sat et godt pres på distriktets ressourcer. Hele lørdagen gik med at analysere egne og modstanderens muligheder, afholde 1. og 2. stabsmøde og til sidst få skrevet og udarbejdet den endelige 5-punkts befaling inkl. bilag. Søndag morgen blev der så afholdt ordreudgivelse efter alle kunstens regler.

kunne nu læne sig tilbage med et lettelsens suk – kontrollen gennemført og afsluttet … Nu manglede kun dommen for TFRK benhårde kontrolteam. Tommelfingrene op eller ned ? Tommelfingrene kom op - vild jubel – og så som sædvanlig, der er altid plads til forbedringer – også ved den frivillige stab ved FRIVILLIGE STAB HHD NSJ, Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.

Og så … til sidst det taktiske situationsspil, hvor opgaven blev hurtigst muligt at indsætte yderligere 150 m/k’ til hjælp til politiet, idet der øvelsesmæssigt var sprunget to bomber på Klampenborg Station. Spillet blev gennemført af indsatsledere fra henholdsvis politiet og beredskabsstyrelsen, så der blev ikke sparet på krudtet fra deres side. Efter yderligere et par hektiske timer fik staben situationen under kontrol og

Skulle du nu efter at have læst om STABEN og STABDELINGENs strabadser og spændende oplevelser have lyst til at indgå i arbejdet med planlægning og gennemførelse af HHD NSJ operative opgaver, så står vi klar til at tage imod dig – kontakt CH FRIVST Kaptajn Lars Pries på mobil 26 14 64 27 eller e-mail : lars.pries@gmail.com

TFRK har gennemført kontrol af den frivillige stab – og de tog hjem med et godt resultat Tekst : AO/Troels Myken

Med støtte fra HVK RØD og MOT INF blev den frivillige stab blev afprøvet i sine procedure færdigheder og analytiske evner, og resultatet var særdeles godt.

STØV GAR 25 –26 SEP 2010 – staben leverede varen igen En lang proces Staben har arbejdet hårdt for at nå deres nuværende niveau, og glædet sig til at få afprøvet deres kompetencer. 32

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Siden staben blev opstillet i 2009, er den blevet uddannet og trænet i stabsarbejdets mange elementer af OO Martin Jørgensen. En del af denne træning har været skarpe opgaver, f.eks. i forbindelse med COP15, hvor Politiet brugte den befaling staben udfærdigede til Vasbygade. Forløbet i STØV GAR Øvelsen formål var at teste staben, herunder om de kunne gennemføre en planlægningsopgave under anvendelse af den operative overvejelsesmetodik. Lørdagen

Hvad nu ! Jo staben har fået smilene på læberne frem, igen fremadstræbende og ivrigt spejdende efter nye opgaver : Og de er på vej – næste gang i forbindelse med regionens feltøvelse ESBERN SNARE i november og så igen en ny STØVGAR til april 2011.

var afsat til planlægningsopgaven og søndag til et situationsspil. Distriktets stab havde forinden, gennemført en grundig forberedelse, hvorunder HHD OO havde ført staben igennem, den ædle kunst det er, at planlægge en operation. Øvelsens scenarie var en terrorsituation i distriktets område. Her skulle staben planlægge indsættelse af distriktets ressourcer, herunder bevogtning af nøglepunkter, modtagelse og uddannelse af personel fra totalforsvarsstyrkerne, afgivelse af 100 mand samt at afgive POHVK til politiet. Staben modtog fredag et varsel, og modtog befaling fra TFRK lørdag morgen. Herefter gik staben i gang med opgaveanalyse, videre til


at finde løsninger, afprøve disse og udvælge den bedste. Herefter skulle befalingen til KMP’er kunne udfærdiges.

Symbolik Hærhjemmeværnsdistrikt København Citys mærke er en allegori over København og Det Nye Hjemmeværn.

Efter at vi havde gennemført vores befalingsudgivelse til KMP’erne, forsatte situationsspillet, hvor TFR indspillede med nye aktioner fra modstanderen og deraf følgende straks opgaver.

værnssoldatens liv. Kastellet symboliserer distriktets militære tilknytning til byen og Hjemmeværnssoldatens forsvarsvilje. Modtagere: frv STCH Lars Langhoff , frv OO Lars Seifert-Thorsen, EO Carsten Bekker Larsen, SGO Jesper Hartig Larsen, TO Kenno Wendelboe, EBM Lars Møhlenberg og AO Troels Myken.

Efter endt øvelse var regionens foreløbig tilbagemelding meget positiv. Sven Arvidsen sagde, at det var det bedste stabsarbejde, han indtil nu havde set.

Staben takker Per Christoff Vilhelm Kelter og Kenn Herrild Staudorf fra HVK Rødovre og Bo Holbo Rasmussen fra MOT INF for at medvirke som stabshjælpere. I var en stor og kærkommen ressource.

Vi kan bestemt være stolte over det flotte resultat, vores stab har opnået på så kort tid. Alle arbejdede hårdt og engageret med opgaven. Det er betryggende at vide, at staben kan lave gode og gennemtænkte løsninger inden kompagnierne modtager deres befalinger.

På trods af den veloverståede inspektion, er der ikke tid at hvile på laurbærerne. Staben har til opgave at forsætte den gode indsats, ved bl.a. at udarbejde planer for nøgleobjekter, samt at sikre, at de ENH der bliver pålagt disse objekter, har kapaciteten til at løfte opgaverne.

De medvirkende stabsmedlemmer har således bestået deres ”ilddåb”, og fik som bevis herfor ret til at bære distriktets emblem

Mærket tager udgangspunkt i Kastellets grundrids (med de fem bastioner) og de tre bølger fra Københavns kommunes byskjold. De tre bølger symboliserer tilknytningen til København og den civile del af en Hjemme-

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

33


Ekskursion til NATO HQ med generalsekretærens bevågenhed Veteranklubben 6001 besøgte såvel NATO hovedkvarteret som EU-institutionerne under en rejse til Bruxelles. Tekst : Egon Jensen

Foto : Henrik Starch-Nielsen, Veteranklubben 6001.

Sikkerheden er i højsædet, og et besøg i NATO HQ er ikke noget man sådan lige booker sig ind på. Når adgangskontrollen – som ved en flyrejse – er overstået, åbenbarer sig et fuldstændig overvældende slaraffenland, omtrent som lufthavnens transithal i overstørrelse. Et mylder af mennesker kombineret med anvendelsen af glasvægge får de mange shops og de lange gange til at fremstå som en levende og indbydende kulisse for de besøgende. I et kæmpestort cafeteria med op til et par hundrede pladser var alt optaget af frokostspisende medarbejdere. Et gæt er, at et areal på størrelse med en stor sportshal skal til for at rumme hele denne herlighed.

No classified discussion in this area Skilte rundt omkring fortæller, at her i den store hal er faglig tale ikke på sin plads. Men ventetiden var næsten hele besøget værd. Diplomater og elegant uniformerede militærfolk af alle mulige nationaliteter indgik i skaren af mennesker, der enten stod i små samtalegrupper eller var på vej til mødelokalerne. Den franske indflydelse ses af det to-sprogede bomærke NATO / OTAN. Alle taler engelsk undtagen franskmændene. Aftalen med NATO, der var bragt i stand af vort City-distrikt, gik ud på at Veteranklubben skulle briefes i to omgange – en politisk og en forsvarsrelateret – hver på ca. 1 time. ”Inden for hegnet er vi”, som Kurt F. Larsen fra den danske delegation udtrykte det, et lille samfund på 5.000 mennesker i såvel militære som civile stabe. 38 danskere har plads i NATO. Consensus og atter consenus Hvor formålet ved oprettelsen i 1949 var at skabe en forsvarsalliance, er udviklingen gået i retning af en politisk alliance med en militær side. ”Ingen må

34

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

være imod” er et grundprincip. Meget af arbejdet foregår efter en slags ”selvinstruktion”, og det man når frem til accepteres ofte lige så stille.

Med Anders Fogh Rasmussen i chefstolen er en ny æra oprundet for NATO

Der findes naturligvis konfliktlinier, idet nogle står for ”kun forsvar”, medens andre siger ”hele paletten”. Synspunktet ”at engagere sig før konflikt” har vundet frem, og der føres dialog inden for geografisk opdelte områder. Eksempelvis er Middelhavs-dialogen vanskelig på grund af Israel. Det kan mærkes, at den økonomiske krise har ramt forsvarsbudgetterne. Især de små lande, som har reduceret deres bidrag

til operationerne, har bragt sig under idealet. 2 % af bruttonationalproduktet (BNP) er idealet for det enkelte lands ydelse til NATO, og bidragenes størrelse udregnes efter en fordelingsnøgle. Unikt at træffe Anders Fogh Rasmussen I kaffepausen i det store fælleslokale kom vor berømte landsmand forbi og hilste på. Han er svær at få på tomandshånd, så der faldt forbavsede blikke fra forbipasserende. Med Anders Fogh Rasmussen i chefstolen er en ny ære oprundet for NATO, og det er let at lytte sig til, at en person med vilje og ambitioner har taget over. Reformer er nødvendige, og den nye generalsekretær har allerede sat sig i respekt. Troen på at han er manden til at tackle de nye tider er meget stor. Her skal blot nævnes nogle hovedpunkter : Reform af strukturen, opdatering af procedurer, reducering af antallet af komiteer, ikke så mange møder og færre punkter på møderne. I det hele taget ønskes en større åbenhed omkring, hvad der sker


”Løvehøjen” på slagmarken ved Waterloo

i NATO ; og et nyt strategisk koncept på over 30 sider var lagt ud på nettet i uge 20, hvor Veteranklubben var på besøg. Der vil komme en meget bedre analyse, før man kaster sig ud i en situation som Afghanistan. Det går godt i Afghanistan og andre steder Under det lille træf med Veteranklubben fandt generalsekretæren anledning til at nævne to ting. Hjemmeværnet fik flotte ord med på vejen, og situationen i Afghanistan anså han for at være god. Rent militært går det bedre og bedre, og befolkningens tillid er vundet i en sådan grad, at 70 % af befolkningen er tilfreds med forholdene. Kun 5 % kunne tænke sig Taleban tilbage. Det går den rigtige vej, sluttede Anders Fogh Rasmussen, men det har ikke rigtig mediernes bevågenhed. Afghanistan prægede også indlægget fra oberst Per Mik-

kelsen fra den internationale militære stab, og på en planche gengav han generalsekretærens løfte : ”We will support the Afghanistan people for as long as it takes”. Den militære operation kan ikke stå alene, og ud fra en såkaldt masterplan arbejdes med emner som støtte, sikkerhed, genopbygning og udvikling. Udgangspunktet er, hvad det afghanske folk ønsker, og det lytter man til. Men da situationen er forskellig i de enkelte provinser, er fokus forskellig. For at advare befolkningen er som noget nyt indført en vis åbenhed omkring operationerne. Der er kommet ro på de ellers traditionelt urolige Balkanlande. Den militære opgave i Kosovo er løst, og der er relativ sikkerhed. Styrketallet har kunnet reduceres, og rigtig etniske sammenstød skal man tilbage til 2004 for at finde. Senest er

Monument ved ”Airborne Museum” for Slaget ved Arnhem.

Albanien og Kroatien kommet til, og alliancen tæller i dag 28 lande. Montenegro og Makedonien er måske på vej ind. Pakistan har vist sig hjælpsom, idet de gør noget ved det forhold, at mange af oprørerne kommer fra deres område. Klagerne over amerikanske overflyvninger betragtes som et spil for galleriet. Pirateriet ved Somalias kyst fik også et par ord med på vejen. Problemet er, at ingen lande vil ofre penge på retsforfølgelse. Menneskerettighederne skal overholdes, og derfor løslades piraterne. Søfolkene i området samarbejder ved at oprette sikringsrum med signalmidler, og man er begyndt at anvende pigtråd til nærsikring. Pirateriet illustrerer imidlertid et symptom. Fattigdom ! Overbevist europæer efter Bruxelles Et rejse til Bruxelles bør omfatte de europæiske organisationer, så de blev passet ind i programmet. Klubben fik briefing i flere omgange i såvel kommissionen som parlamentet, og medens medierne herhjemme betragter

dette stofområde som uinteressant, fandt deltagerne orienteringen meget interessant. Napoleon og hans Waterloo Et besøg i Waterloo ca. 15 syd for Bruxelles er en historisk begivenhed værdig. 18. juni 1815 led Napoleon her et nederlag, der førte til hans afsættelse og eksil på øen Sankt Helena. Den engelske hertug af Wellington og Preussens feltmarskal Blücher rådede over 130.000 mand mod Napoleons hær på 75.000. De to allierede hære var dog ikke samlet, og Napoleon vidste, at hvis han først havde besejret preussernes hær, så ville det være muligt derefter at slå Wellingtons hær. Første del af operationen lykkedes for Napoleon, og preusserne mistede ca. 20.000 mand ved byen Ligny; men trods tabene kunne de trække sig tilbage i god orden. Wellington havde indtaget en god forsvarsstilling på nogle højdedrag syd for Waterloo. Napoleon indledte angrebet ved middagstid 18. juni, og udfaldet så ud til at kunne blive hvad som helst.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

35


Europa Parlamentet med nationernes flag danner baggrund for hjemmeværnsfolkene.

Først ud på eftermiddagen kom der så megen samling over de britiske og tyske styrker at de kunne møde Napoleons kejserlige garde. Den var aldrig blevet slået i Napoleonskrigene, men nu blev den udsat for så voldsom en ild, at den måtte trække sig tilbage fra dette blodbad, hvor det samlede tabstal for begge sider på én dag udgjorde 50.000 mand. Selve slagmarken er stort set ubebygget, og det mest iøjnefaldende monument er den godt 40 m kegleformede ”Løvehøjen”. Desuden findes et besøgscenter med et stort panorama over slagmarken, og inde i selve byen finder et Wellington-museum.

Hugo Plaun

Operation Market Garden Rigtig gamle krigere fra Anden Verdenskrig findes næsten ikke mere, men HVK Ryvangen har

36

FELTPOST

den 90-årige Hugo Plaun, der gjorde tjeneste i den engelske organisation SAS (Special Air Service). I september 1944, hvor sejren var i sigte, var tyskerne på flugt for de fremrykkende allierede styrker, og det var vigtigt for dem, at broerne over Rhinen ikke blev sprængt af tyskerne. Sidste punkt på Veteranklubbens ekskursion var et besøg i Arnhem, hvor den af General Montgomery udtænkte ”Operation Market Garden” udspillede sig i dagene 17.–25. september 1944. Øjeblikket var bevægende, da Hugo Plaun greb mikrofonen i bussen og kom med sin øjenvidneskildring. Forudgående var SAS-folk nedkastet bag fjendens linier og i jeeps kørte de i området for at observere og markere for dropzoner til landsætning af faldskærmstropper. Imidlertid blev der gjort en meget betydningsfuld observation. SAS-folkene videregav oplysningen om, at 9. og. 10. SSdivision befandt sig i området, og meldingen blev ledsaget af et forslag om at aflyse offensiven. Da Montgomery lå inde med en

Nr. 14 | November 2010

anden oplysning om de tyske styrkers placering, troede han ikke på SAS-meldingen, og han fortsatte efter planen. I operationen indgik 5.000 fly samt 2.000 gliders, og folk i faldskærn blev skudt ned i stort tal allerede medens de var i luften. Dette nederlag, hvor sejren kunne være vundet på en bedre måde, resulterede i et tab på 6.000 mand, samt at broen ved Arnhem ikke blev erobret. Tyskernes hovedkvarter i Arnhem lå i en stor og statelig villa, der sidenhen anvendtes som lazaret, og i dag står denne bygning som et flot museum med

navnet ”Airborne Museum ”, og i kælderregionen er gader i den krigshærgede by opbygget i lyd, lys og kulisser på en fantastisk levende måde. Tak til hjemmeværnet En sådan rejse som denne, hvor besøget i NATO har en fremtrædende plads, kan slet ikke gøres uden hjemmeværnsledelsen opbakning og aktive medvirken. Vi takker mange gange for accept af vores oplæg, samt for al den hjælp vi har fået fra Hærhjemmeværnsdistrikt København City.


ANMELDELSER

Årets helt udgiver bog

– Ruth I krig Årets helt 2009, 58-årige Ruth Brik Christensen, fortæller om sine dramatiske oplevelser med de danske soldater i Irak og Afghanistan i sin selvbiografi ‘Ruth i krig’– Reservemor for de danske soldater, som udkom 20. september. Tekst & Foto : Forlaget Turbulenz

“Jeg kunne godt se på ham, at han ikke havde så meget brug for kaffe som for at snakke. Han fortalte, at de havde været inde i en by, hvor de pludselig var blevet skudt på fra et vindue. Soldaten havde skudt tilbage op imod vinduet, og så var der blevet stille. Lige siden havde tankerne kørt rundt i hovedet på ham. Hvem var det, han havde slået ihjel ?” 58-årige Ruth Brik Christensen oplever krigen på nært hold i Camp Einherjer i Irak, og hun ser, hvordan de danske soldater kæmper ved frontlinien på den primitive base Armadillo i Afghanistan. Ruth i krig er historien om en kvinde, der mister sin mand Samuel, og pludselig står alene med to piger og en fremtid med flere sorger og glæder. Men som Ruth siger efter begravelsen : “Ja, okay, så må der komme alle de depressioner, der vil, men de skal i hvert fald ikke finde mig

ude på trappestenen siddende og vente på dem.“ Ruth Brik Christensen beslutter sig i stedet for at gøre livet lidt bedre og sjovere for andre mennesker – og det kommer især de danske soldater til at nyde godt af. For Ruth i krig handler også om overvindelse, lyst til livet og næstekærlighed. Som udsendt er Ruth Brik Christensens vigtigste mission at give soldaterne et fristed fra krigen på Kuffen, som soldaterhjemmet bliver kaldt. Ruth giver et sjældent og underfundigt indblik i, hvordan hverdagen udfolder sig for soldaterne i de danske lejre. Det er nemlig ikke uden udfordringer at være ’kufmutter’, for hvordan trøster man en soldat med svære hjertesorger, og hvilke tanker gør de udstationerede soldater sig om døden og livet, når de står midt i en krig ? Og hvordan skaffer man ingredienser til en kage midt i ørkenen og skaber hygge, når bomberne

flyver om ørerne på én og hærens regler spænder ben ?

Jyllands-Posten for sin indsats for de danske soldater.

Ruth Brik Christensen skåner ikke sig selv i de urolige omgivelser.

Ruth i krig er illustreret med talrige fotos fra Ruth Briks Christensens mange missioner.

“Det er altid farligt, når du bevæger dig ud, og der er krig, men jeg synes ikke, at jeg kunne tage til Afghanistan og sige, at jeg gerne ville være med – bare ikke når det blev farligt,” som hun siger i bogen. Ruth Brik Christensen vandt i 2009 titlen som Årets Helt i

RUTH I KRIG – Reservemor for de danske soldater Udkom 20. september Forlaget Turbulenz 288 sider Pris : 299,95 kr.

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

37


GME REFØ 2010 var endnu en gang en succes Tekst & Foto : PL Rasmus Mackenhauer

Mere end 50 deltagere mødte op, da Totalforsvarsregion København (TFRK) fredag den 17. – lørdag den 18. september 2010 afholdte ”Grundlæggende militær efteruddannelse” (GME) for personellet i den regionale føringsstruktur (REFØ). Uddannelsen blev gennemført på Høveltegård, og det var som sædvanlig REFØ aktivitetsudvalg, der stod i spidsen for aktiviteten med solid logistisk støtte fra regionens stabshjemmeværnskompagni . Efter en motiverende indledning ved TFRK stabschef og fungerende chef, oberstløjtnant Kaare Pedersen, bød weekenden på udfordringer for førere på alle niveauer. Efterårets GME REFØ blev ligesom sidste år gennemført som føreruddannelse, men som noget nyt havde begge TFRK lokalforsvarsafsnit (LFA) haft en repræsentant med i tilrettelæggelsesfasen, og LFA stabene havde desuden været aktive medspillere i forbindelse med klargøring af befalinger m.v. forud for GME. Dette samarbejde resulterede bl. a. i, at både underafdelingschefer og delingsførere fik mulighed for både at modtage, udfærdige og give befaling indenfor deres organisatoriske enheder. Tiltaget blev modtaget med stor begejstring, og integreringen af den operative del af REFØ i aktivitetsudvalgets tilrettelæggelse vil planmæssigt blive udbygget, således at gruppeførerne i forbindelse med næste års føreruddannelse (GME, efterår) får samme træning som KC og DF havde i dette års udgave. 38

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Motivationen var høj ved gensynet med en befalingsudgivelse i terrænet – og kvaliteten af befalingerne var overraskende god.

GME blev skudt i gang fredag morgen og sluttede lørdag eftermiddag. Det overordnede tema var bevogtning af militære installationer, og uddannelsesdelen blev slået an med en medrivende lektion for alle deltagere af KN Sven Arvidsen (TFRK operationssektion) omkring forsvarets nye bevogtningskoncept og teori omkring det taktiske grundlag for bevogtning af et objekt. Klædt på til tænderne med teori blev deltagerne herefter delt op i grupper i forhold til funktionsniveau og organisatorisk tilhørs-

forhold. Generelt koncentrerede weekendens indhold sig for underafdelingschefer og delingsføreres vedkommende specifikt om føringsvirksomhed (som beskrevet ovenfor), medens gruppeførernes program mere var rettet mod førerens/soldatens udfordringer under indsættelse i fredstid, skelnen mellem almindelig borger og modstander, rettigheder jf. straffeloven osv. Dette rejste en masse interessante spørgsmål – specielt under lørdagens situationsspil.


Gruppeførerne blev udsat for forskellige cases – her er en civil blevet overfaldet af en fuld mand ud for objektets adgangskontrol, og posten vælger at skride ind – men hvad har posten egentlig ret og pligt til ?…

Niveauet på førervirket hos de deltagende på dette efterårs GME var højere end forventet Føreruddannelse var dog ikke det eneste, som deltagerne blev præsenteret for i denne weekend. Den årlige træningstilstandsprøve skulle også gennemføres. Her gik alle som en virkelig til stålet, og alle bestod i fin stil. Som sædvanligt havde aktivitetsudvalget, som kronen på værket, fundet en interessant foredragsholder til lørdag eftermiddag. Denne gang var valget faldet på en officer fra egne rækker, PL-R Kim Illum, der netop var vendt hjem fra et halvt års tjeneste i Afghanistan. Kim Illum holdt et særdeles spændende og meget personligt foredrag om sine oplevelser under udsendelsen, der efterfølgende blev mødt af et stort bifald. Generelt skal det nævnes, at niveauet på førervirket hos de deltagende på dette efterårs GME var højere end forventet. Men heldigvis er der stadig en masse ting, der kan arbejdes med, så blikket kan allerede nu rettes mod 2011. Her vil det igen, under GME REFØ i efteråret, blive muligt at dygtiggøre sig som fører. Og i løbet af foråret vil det ligeledes

Himlen bød på en del regn i løbet af en weekend med megen udendørsaktivitet, men under løbetesten var vejret med de kæmpende !

være muligt at deltage i en GME, der alene tager udgangspunkt i de basale soldater-

mæssige færdigheder, så som skydning, førstehjælp, BSO-tjeneste osv. Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

39


REGIONEN RUNDT

STORKØBENHAVN

CHEFENS HJØRNE strikterne, og samtidig modtage en god solid uddannelse indenfor enkeltmandsfærdigheder, enhedsuddannelse og skydning.

Nu har jeg siddet i chefstolen for HHD SKB i snart 3 måneder, så jeg er ved at være på plads. Efter at have været væk fra Hjemmeværnet i 3 år, må jeg indrømme, at det er rart at være tilbage igen og arbejde med frivillige hjemmeværnssoldater, som gennem et stort engagement bruger deres sparsomme fritid på forsvaret af Danmark. Tekst : Major Martin Krogh, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn (HHD SKB)

Distriktet har netop gennemført seminar for nøglepersonel på Høveltegård. Jeg betragter arrangementet som en succes, dels på grund af nogle motiverende eksterne foredragsholdere, men især fordi ca. 100 frivillige fra distriktet mødte frem og deltog aktivt i både fredagens og lørdagens program. Et højdepunkt var naturligvis Helge Adam Møller, som fredag aften gav et meget levende og meget interessant foredrag om Hjemmeværnet og Danmarks engagement i Afghanistan. En af de store udfordringer ved distriktet er at 40

FELTPOST

skabe en større kapacitet af POFUNK uddannet personel. Distriktet afgiver pr. 01 NOV politikompagni Gentofte-Lyngby til HHD NSJ som følge af den nye struktur. Derfor er der kun et POKMP, Politikompagni Vestegnen, tilbage til trods for at distriktet er beliggende i Danmarks travleste Politikreds, Københavns Vestegns Politikreds. Som alternativ løsning vil distriktet fremadrettet opstille en POFUNK uddannet gruppe ved hvert hjemmeværnskompagni, som kan støtte politikredsen, aflaste POKMP Vestegnen og herunder distriktet i

Nr. 14 | November 2010

I relation hertil gennemfører distriktet uddannelse for kompagnicheferne, næstkommanderende og staben løbende gennem hele 2011. Uddannelserne går målrettet på den operative planlægning på distrikts- og kompagniniveau, så jeg som distriktschef er sikker på, at kompagnistabene kan løse deres opgaver ved en evt. indsættelse. En sidste ting er de nye strukturændringer ved

distriktet gældende fra 01 JAN 2011. Distriktet får samlet set lidt flere militære ansatte, og meget vigtigt skifter distriktet navn, så fra 01 JAN 2011 ændrer Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn navn til Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn Vel mødt til alle aktiviteter resten af 2010 og 2011.

Med venlig hilsen Major Martin Krogh CH/HHD SKB

løsningen af de mange politimæssige opgaver. Modellen er allerede godkendt af kompagnicheferne, og er senest nu godkendt af Politidirektør Henning Thiesen fra Københavns Vestegns Politikreds. En vigtig del i 2011 er de centraliserede uddannelser, som distriktet gennemfører i tæt samarbejde med nabodistrikterne. Jeg håber meget, at de frivillige hjemmeværnssoldater ved distriktet vil bakke op om konceptet, idet det er en enestående mulighed for at mødes med andre, enten her fra distriktet eller nabodi-

Kaptajn Suzanne Foverskov er stoppet som Informationsofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn på grund af travlhed i sit nye arbejde. Informationsektionen ved Totalforsvarsregion København vil gerne takke Suzanne mange gange for det mangeårige samarbejde og ønsker held og lykke med de nye udfordringer.


STORKØBENHAVN

REGIONEN RUNDT

Velkommen til Områdedepot Storkøbenhavns opslagstavle Her kan du læse nyheder og informationer fra dit områdedepot Åbningstider : MAN 0800–2000 TIR 0800–1530 ONS Lukket. TOR 1030–1530 FRE 0800–1500 Tlf. 44 89 59 39

Kampuniform Let M/01 OBS NYT Forventes ifølge Hjemmeværnskommandoen at kunne leveres i starten af 2011 til alt aktivt personel i HJV. Områdedepot Storkøbenhavn kontakter FSBM nærmere for udlevering.

T t) OBS NY (bølleha man4 m /8 o k M eværns Huefelt m m je l H af 2011 ti s ifølge Forvente i starten s re e v le unne doen at k i HJV. personel ontakter t v alt akti enhavn k b ø rk fra to S epot /bytning Områded dlevering u r å e n tt e re rme es. D FSBM næ n foretag uefelt ka h l ti VK og e H u O h kamp rsonel i P e p e k ik og gælder d . V VH

Panserværnsv åben M/95, AT 4, inkl. Øvelsevåben /indstikvåben Al uddannelse og skydning m ed dette våben stoppe s. Hjemmevæ rn sk ommandoen forvente r udfasning i fo rb in delse med revidering af op stillingsgrundl aget.

Booking på www.hjv.d k Husk at boo king af køre tøjer, brobizz og G PS foregår på www.hjv.dk.

Dysekanon 84 MM, M/ 65/84 Uddannelse og skydning vil fremadrettet kun kunne finde sted for følgende person el ifølge hjemmeværnskom mandoen, DYKNSK/MOTINF GRP og KØRER/DYKNSK/M OTOVGRP samt hver deres respektive hjælper.

Tankkort truktionen på Nyt tankkort se ins kontrolbog. side 1 i køretøjets

Våbenskabe Herfra Områdedepot Storkøbenhavn skal lyde en stor tak til alt personel som har været impliceret i transport af våbenskabe samt opsætning af disse

M/03 r alt ter 40 MM Granatkas indstilles fo skydning g o e personel ls n e u n Uddan ttet vil k re d a m e Fr HJV. nalt regi personel i internatio i r e v a g p se o ndelse. som skal lø et før udse n b å v å p t nne blive udda

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

41


REGIONEN RUNDT

NORDSJÆLLAND

Svensk deltagelse i ”Winter Camp 2011” Tekst : Mette Schwartz Sørensen, ROF Stabskompagni Nordsjælland

4 –6. februar 2011 deltager 10 mand fra Sønderskånske Regiment 1. og 2. bataljon i ”Winter Camp 2011”. Det sker som led i en udveksling. Senere vil danske frivillige gæste Sverige. Det er fjerde gang, at Stabskompagni Nordsjælland arrangerer ”Winter Camp”. Det er en feltøvelse som går ud på at træne grundlæggende militære færdigheder og blive klædt på til at overleve i et vinterklima. Konceptet går ud på at opretholde kampkræften også når det regner og er koldt.

42

FELTPOST

Foto : Allan Andersen

Tidligere år har strabadserne budt på infiltration i løbet af natten til et bestemmelsessted som kun blev angivet ved hjælp af koordinater. Det manglende lys forvirrer sanserne og betyder at opgaven kommer til at føles meget større. Dertil kommer forstyrrende elementer, som momentstyrker, hunde og piranhaer. I 2011 er øvelsesdeltagerne fra Stabskompagni Nordsjælland, Hjemmeværnskompagni City og Hjemmeværnskompagni Storkøbenhavn. Men deltagere

Nr. 14 | November 2010

fra andre enheder er også velkomne. Deltagerne fra Sverige vil indgå som en samlet gruppe under egen fører. De vil dog have en dansk kontaktbefalingsmand, der vil vejlede dem og tage sig af de problemer som kan opstå undervejs.

”Winter Camp 2011” bliver annonceret på hjv.dk, både på Hjemmeværndistrikt Nordsjællands side og på Stabskompagni Nordsjællands side.

Links om ”Winter Camp 2009” http://www.youtube.com/watch?v=-cTTvMcxibc Kontakt i øvrigt kan ske på rof@stabskompagniet.dk


BORNHOLM

REGIONEN RUNDT

Bornholmerne kan noget særligt Bornholm har en særlig plads i de fleste danskeres hjerter, og det er der god grund til. Du husker måske også skolerejsen til Bornholm. Den lange rejse med tog og færge til dette ukendte og eksotiske sted langt ude i Østersøen. Øen er ikke større end at man kan cykle rundt, hvis det ikke lige var for alle bakkerne. Til gengæld er her helt specielt og meget anderledes end i resten af Danmark.

Tekst : Leni Larsen

Foto : photobornholm.com – Per Rhymer

Bornholm har det hele og lidt til. Her er sandstrande, fyrreskove, bøgeskove, enge, moser, overdrev, selv hede med lyng og så er her klipper og vandfald. Her er små byer, runde kirker og mange små havne. Jo bornholmerne har al mulig grund til at føle sig som noget særligt. Hjemmeværnet på Bornholm er også noget særligt. Selvfølgelig er uddannelser og krav de samme som i resten af hjemmeværnet, men der er noget, der er anderledes. På Bornholm er distriktet værnsfælles og det giver god mening.

grene ind i øvelsen, fordi de taler sammen dagligt. Hvis flyverne eksempelvis gerne vil træne eftersøgning fra luften og den motoriserede overvågningsdeling gerne vil træne forskudt fremrykning er det oplagt at sende en observatør med op i flyveren. Dette kan give et overblik, som delingsføreren ikke kan skaffe sig fra jorden og han kan give bedre tilbagemelding til folkene.

Når vi udnytter ressourcerne på denne måde, får vi dobbelt valuta for pengene. En sidegevinst er naturligvis også, at når personellet kender hinanden på tværs af værnsgrenene, er de mere tilbøjelige til at tænke hinanden ind i det daglige arbejde.

deltager. Beredskabsstyrelsen, politi, Falck, forsvaret og hjemmeværnet i alle værnsfarver står sammen om at vise materiel og demonstrere opgaver. Her er der også plads til en venskabelig dyst mellem de deltagende værn og korps.

Et ekstra plus er, når vi indenfor distriktet arbejder sammen, står vi stærkere udadtil. Vi bliver mere troværdige som samarbejdspartner, for vi øver samarbejde hver dag og vi fokuserer på hinandens styrker frem for svagheder.

Den resterende lovpligtige uddannelse gennemføres i tæt samarbejde med vore samarbejdspartnere i totalforsvaret. Dette betyder, ud over specialister til undervisningen, et nært samarbejde med såvel politi som beredskabsstyrelsen.

Hvervemæssigt har vi også flere ødækkende arrangementer, hvor alle værnsgrene er repræsenteret. Det største tilløbsstykke er nok Beredskabets Dag, hvor hele totalforsvaret

Når de selv har uddannet hjemmeværnssoldaterne til de fælles opgaver, kender de vore kompetencer. Det gør, at vi nok bliver indsat oftere end hvis de ikke havde kendt os.

På billedet samarbejder HVF 471 og HVK SVN

Først og fremmest kræver det en masse ressourcer at planlægge og gennemføre uddannelse. Vi har ikke så mange personer at trække på, men når vi forener kræfterne, bliver opgaven overkommelig. Eksempelvis kan man på den bornholmske grundskole møde instruktører i alle værnsfarver. På distriktet har hver gren sin sagsbehandler. Når der planlægges distriktsøvelser forenkler det processen med at tænke alle Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

43


KENDER DU TYPEN ? Foto : Hans Frank Nielsen

Tekst : Hans Trolle

HISU’s arkiv i Glostrup rummer foruden dokumenter og fotos også en stor mængde effekter, der knytter sig til kompagnier og distrikter i vores region. For langt de fleste tings vedkommende kender vi oprindelse og tilhørsforhold, men der er undtagelser, hvor vi har brug for en håndsrækning. Tag nu f. eks. denne boks, som vi mener er en geigertæller. Den er ca. 25x35x25 cm og har øverst et ledningsfrit aggregat med plasthåndtag klemt fast i to bøjler. Den hører helt sikkert ikke til Hjemmeværnets standardudrustning, men kan det være et særligt udstyr udleveret til Politi- og Hjemmeværnsenheder i området omkring Atomforsøgsstation Risø ved Roskilde ?

Foto : Per Yngve Lind

Hvem kender historien ? Et andet eksempel er konstruktionen her, der utvivlsomt er en kabelplov til nedgravning af felttelefonkabler. Den er kommet fra Distrikt Nordsjælland en gang i 1990’erne og er i øvrigt helt ny og ubrugt og uden nogen form for mærkning. Vi har spurgt en Hjemmeværnsmand med et mangeårigt kendskab til KTAS’ materiel, og han kan med sikkerhed sige, at den intet har med de officielle telefonselskaber at gøre. Kablet vil i øvrigt kun komme få cm ned under overfladen. Så konklusionen må være, at der er tale om en såkaldt ”Hjemmeværnsopfindelse”. Hvem er konstruktøren, og har lignende været i anvendelse ? Er der nogen, som kender svarene og måske kan fortælle mere ?

44

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010


HVEM, HVAD, HVOR og HVORNÅR ?

Tekst : Hans Trolle Foto : Fotograf ukendt

Der er 1000-vis af Hjemmeværnsfotos i HISU’s arkiv i Glostrup, og heldigvis kender vi tilhørsforholdet for langt de flestes vedkommende. Men der er alligevel et stort antal, som først bliver noget værd, når vi ved, hvilke kompagnier de kommer fra. Og det vil være helt perfekt, hvis vi også kan få svarene på begivenhed, sted og tidspunkt for optagelserne. Her er et eksempel : Vi har et lille, sort album med 40 fotos, hvor der på forsiden tydeligvis har været klæbet en etiket, som desværre er væk. Så vi mangler svarene

på tre ud af de fire spørgsmål – og især på det vigtigste : Hvem er det, der optræder på billederne ? At der er tale om et musikkorps og en paradedeling eller -kompagni kan der vist ikke være tvivl om, men hvilken enhed er det – eller er der tale om to enheder ?

skorstenen på Hærens Brødfabrik, som blev nedlagt pr. 31. marts 1961. Så tidspunktet må være et sted der imellem.

hjælpe os med en identifikation.

Vi håber meget på, at nogen kan

Anledningerne kender vi heller ikke, men det ene foto er fra Kirkepladsen i Kastellet, og de to andre er taget på Bellahøj Dyrskueplads. Med hensyn til datering kan man se, at gevær model 53/17 er taget i brug, og på fotoet fra Kastellet anes i baggrunden

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

45


POKAL MED USÆDVANLIG ANVENDELSE Tekst : Hans Trolle

Foto : Per Yngve Lind

HISU har fra et politikompagni i Nordsjælland modtaget en 30 cm høj pokal, som ganske vist ikke kan henføres til et bestemt Hjemmeværnskompagni, men som har en noget speciel historie. Giveren havde en dag ved et tilfælde på toilettet på sin arbejdsplads set, at der var skrevet noget på den holder, toiletbørsten stod i. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være den pokal, der er afbilledet her. Ved at spørge sig frem fik han oplyst, at den var fundet hos en skrothandler, og da den havde en passende størrelse, kom den til at få praktisk anvendelse på firmatoilettet. Konklusionen må være: Tjek lige. at målene ikke svarer til ovenstående, inden en ny pokal anskaffes. Den slags ”skæve” historier samler HISU også på, så vi vil hermed opfordre til at komme frem med mere af samme kaliber.

En henstilling Endnu en gang er Hjemmeværnet inde i en periode med omstrukturering og heraf følgende sammenlægninger og flytninger. Og når der skal pakkes, giver det anledning til oprydning, og både gamle og ind imellem også nyere ting og arkivalier bliver stillet til side – ja, overvejes endda at skulle kasseres. Det er her Totalforsvarsregion Københavns Historiske Udvalg (HISU KBH) kommer ind i billedet. Vores opgave er på alle niveauer – region, distrikter og kompagnier – at indsamle, registrere og opbevare Hjemmeværnets historie. Da der ingen afleveringspligt er til de historiske udvalg, er det, at vi må henstille til myndigheder og kompagnier om ikke bare at smide ud, men lade historikerne overtage så meget som muligt.

HVAD ER INTERESSANT ? Kort sagt alt, der er produceret i vores region, er af interesse for det historiske arbejde. Foruden effekter, billeder og dokumenter gælder det også elektronisk opbevarede arkivalier, der endelig ikke må slettes. Meget af dette findes ikke på papir, og det være et stort tab, hvis f.eks. befalinger og øvelsesdokumenter o. lign. bare blev ”deletet”. Selvfølgelig skal de lokale historiske afdelinger tilgodeses, men er de ”ude af drift”, så er HISU KBH ”sikkerhedsnettet”, hvor man altid kan henvende sig. Det er nu, der skal reddes, hvad reddes kan ! Smid intet væk – lad os sortere !

NOGET OM AT GEMME

FAKTA om HISU Totalforsvarsregion København Historisk Udvalg Fabriksparken 26, 2600 Glostrup. Åbent onsdage kl. 10 –14 (ferier undtaget). Træffes hverdage på telefon : 40 74 71 17. Henvendelse døgnet rundt på E-mail : hisukbh@hjv.dk

46

FELTPOST

Nr. 14 | November 2010

Hjemmeværnsfolk er – og har altid været – samlere ! Det viser erfaringerne, når vi i forbindelse med det historiske arbejde er så heldige at modtage ting og sager fra især ældre Hjemmeværnsfolk. Gennem et langt Hjemmeværnsliv har de fra deres aktive tid gemt på minder i form af fotos, præmier, dekorationer og ikke mindst dokumenter, og på et tidspunkt synes de, at de, mens tid er, hellere må videregive effekterne til nogen, der forstår at værdsætte dem. Og hvor er det herligt, at nogen tænker sådan, for det er netop på den måde, Hjemmeværnets historie opbygges.

Men vi ved også, at der er i mange tilfælde forsvinder meget værdifuldt materiale. Det sker f. eks., når tingene ikke når at blive afleveret til os, inden Hjemmeværnsmanden drager til de evige øvelsesterræner. Sådan sikrer vi, at hjemmeværnets ting ikke går tabt Ved at udfylde og lægge nedenstående blanket ved Hjemmeværnsmaterialet, så er der en god chance for, at det ikke ender på et tilfældigt loppemarked. Og det vil da være en frygtelig tanke, ikke sandt ? Klip i bladet eller lav en kopi, og få det gjort i tide.


Gavebrev fra ... Undertegnede : ……………………………………………………………………………… Født den

: …………………………………………

Adresse

: ………………………………………………………………………………

Jeg har været tilknyttet flg. Hjemmeværnsenheder : ………………………………………………………………………………………………

Jeg bestemmer hermed, som min sidste og endelige vilje, at nedennævnte effekter efter min død skal tilfalde Hjemmeværnets Historiske Udvalg Fabriksparken 26, 2600 Glostrup tlf. 40 74 71 14 ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Det skal bemærkes, at de pågældende genstande er uden værdi. Denne aftale er udfyldt i to enslydende eksemplarer, hvoraf detene beror hos undertegnede og det andet hos : ……………………………………………………………………………………………………

……………… den / –

…………………………………………

Underskrift

Nr. 14 | November 2010

FELTPOST

47


Magasinpost PMP Id nr. 46713

Kort om Totalforsvarsregion København Totalforsvarsregion København har ca. 10.000 frivillige hjemmeværnssoldater og dækker hærhjemmeværnet i samme område som Region Hovedstaden.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Det Bornholmske Hjemmeværn Hærhjemmeværnsdistrikt Storkøbenhavn

Hærhjemmeværnsdistrikt København City

Vil du vide mere?

Du kan læse meget mere på regionens hjemmeside www.tfrk.dk. Her finder du også links til de enkelte distrikters hjemmesider. Hvis du ønsker at modtage Totalforsvarsregion Københavns månedlige nyhedsbrev, kan du sende en mail til tfrk-isek@hjv.dk

Feltpost december 2010  

Feltpost december 2010. Totalforsvarsregion København magasin.

Feltpost december 2010  

Feltpost december 2010. Totalforsvarsregion København magasin.

Advertisement