Page 1

FÆLLESBLAD FOR ALLE FORENINGER OG INSTITUTIONER PÅ FEJØ 44. årgang nr. 1

januar - februar 2018

Strålende nytårsfest på skolen med over 100 deltagere!! Foto: Hans Christian Nielsen

Solnedgang over Rågø - foto: Jørgen F Jensen


Fejøs 26 foreninger

Fejøforeningen Medlemsskab 2017: Kontingent 150 kr. pr. person eller 200 kr. pr. husstand. For udenøs medlemmer, som ønsker Fejøbladet tilsendt, er kontingentet 300 kr., som inkluderer porto. Indbetaling: Giro: +01<+ 6 30 83 09< Bank: reg. 1551 kt. 6308309

Fællesblad for alle foreninger og instituoner på Fejø

Avernakke lodsejerforening Fmd. Thomas Nielsen Tlf. 54 71 34 89

Fejø Amatørscene Fmd. John larsen Email::johnrlarsen@mail.tele.dk

Fejø Børne og Kulturhus Fmd. Niels Slot Larsen tlf. 40 29 32 88 Lokalebestilling: Astrid 26 83 05 96

Fejø Billard Klub Fmd. Kenn Nilsson E-mail: nilsson.kenn@gmail.com

Støtteforeningen for Fejø Børne og kulturhus Fmd. Morten Fokdal Knudsen Tlf.: 2086 6620

Fejø Både- og Fiskeriforening Fmd. Michael Fogh Tlf. 29 27 07 04

Fejøbladet udgives af Fejøforeningen og leveres til alle helårshusstande på Fejø, samt til annoncørerne.

Fejøforeningen Formand: Anne-Grethe Laursen gammelkjaer@gmail.com - 22107220 Alle detaljer om Fejøforeningens bestyrelse på side 4.

Fritidshusstande, der ikke er medlem af Fejøforeningen, kan få bladet leveret på Fejøadressen for 200 kr.

Fejø Idrætsforening Fmd. Birgitte A. Pedersen Tlf: 54 71 32 31 mail: fif@fejoe.dk

Bladet udkommer otte gange om året i et oplag på ca. 500.

Det Danske Spejderkorps Fejø Gruppe Gruppeleder Peter Anderson Tlf.: 52 94 20 05. E-mail: daniellepinkb@yahoo.co.uk

Bladet udgives også elektronisk og er tilgængeligt på Fejøs hjemmeside: www.fejoeliv.dk Email: fejoebladet@fejoe.dk Annoncering: (B 90*H 60 mm) 200 kr. plus moms pr. nummer eller 800 kr. plus moms pr. årgang. Redaktør: Anastasia Elkjær Tlf: 27 24 49 72 Distribution: Ann-Mai Hansen Korrektur: Susanne Lautrop

Fejø Fonden Fmd. Jan Lund-Jørgensen Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F. www.fejoe-fonden.dk

Fejø Pensionistforening Fmd. Erik Høen-Beck Tlf. 28 70 96 18

Fejø Husholdningsforening Fmd. Lisbet Høen-Beck Tlf. 22 83 35 50

Udkommer*

1

15. jan.

27. jan.

2

26. feb.

10. mar.

3

16. april

27. april

4

28. maj

9. juni

5

16. juli

29. juli

6

3. sep.

16. sept.

7

15. okt.

28. okt.

8

26. nov.

9.dec

*Der tages forbehold for uddelingen fra 1 til 3 dage fra udgivelsesdagen

Fejø Aftenskole Leder Søren Mazanti Berthelsen, Tlf. 21 72 99 21 / 54 78 42 00 E-mail: soeren_berthelsen@mail.dk

Fejø Centerråd Fmd. Bente Bruun Nielsen Tlf. 54 71 31 78 E-mail: bentebruun@fejoe.dk

Ved indsendelse af redaktionelt indhold til Fejøbladet, accepterer man som bidragsyder, at tekst og billeder må digitaliseres til brug på nettet, samt i udvalgte tilfælde også bringes på fejoe.dk, med mindre man specifikt frabeder sig det.

Deadline

Foreningen Havhesten Fmd. Winnie Pold E-mail: winnie.vagngart@mail.dk

Fejø Erhvervsråd Fmd. Jørgen Andersen Tlf. 21 67 68 48

Ældresagen Lokal repr. Jørgen Henriksen Tlf.: 51 50 24 70 E-mail: jhfejoe@gmail.com

Blad nr

Fejø Møllelaug – Østerby Mølle Fmd. Preben (post) Jensen, Tlf. 61 60 58 99

Fejø Ungdomsklub „Klub Kaos“ Ann-Mai Hansen, Skovvej 28 Tlf: 2731 3993 Mandag kl. 18.30-20.30.

Indbetaling: Giro: +01<+ 6 30 83 09< Bank: reg. 1551 kt. 6308309

Udgivelser og deadlines 2018

Fejø Kammermusikforening Koordinator Minna Raabo Larsen E-mail: ABCM@webspeed.dk. Tlf.: 21 13 56 59

Fejøhallens Venner Fmd. Gunnar Mortensen Tlf. 29 70 46 80 Fejø Havnelaug Fmd. Hans Christian Nielsen Tlf. 2464 6189. Fejø Drivkvaselaug Fmd. Marie Bengtson Tlf. 20 35 29 01 www.fejoedrivkvaselaug.dk Fejø lokalhistorisk Arkiv & Museum Arkivleder Søren N. Skou Tlf. 23 23 19 72 Fejø Jagtforening Fmd. Laust Spandet Jensen Tlf. 54 71 36 16

2

Østerby Vandværk Fmd. Thomas Nielsen Tlf. 54 71 34 89 Vesterby Vandværk Fmd. Allan Glasdam Tlf. 21 28 47 39 E-mail: formand@vestervand.dk Grundejerforeningen ”Vestergård” Fmd. Erik D a h l T l f . : 2 0 2 3 0 0 93 E-mail: erikdahl@post.tele.dk Grundejerforeningen ”Strandly” Fmd. Søren Lorenzen Tlf. 30 78 87 43 Grundejerforeningen ”Sletteren” Fmd. Jørgen Grum Tlf. 28 97 90 63 Fejø Permakultur og Omstillingsprojekt Fmd. Anne Moloney Tlf.: 60 83 49 44 Email: moloney@fejoe.dk Den Helbredende Have Fmd. Anne Moloney Tlf.: 60 83 49 44 Email: moloney@fejoe.dk


Kalender december, januar og februar 2017/18 Dato

Tid

Hvor

Hvad

Blad

Side

Tirsdag

6.

12:00

Centeret

Generalforsamling i Pensionistforeningen

8

5

Tirsdag

6.

19-22

Arkivet

Åbent i Arkivet

1

11

Tirsdag:

6.

19:00

Skolen

Generalforsamling i Fejø Børne og Kulturhus

1

9

Fredag

9.

17:00

Skolen

Fastelavnsfest, Husholdningsforeningen

1

7

Søndag

11.

13:00

Skolen

Fastelavnsfest, Idrætsforeningen

1

8

Fredag

23.

12.00

Centret

Vinterfest - Centerrådet

1

6

Tirsdag

27.

19-22

Arkivet

Åbent i Arkivet

1

11

Tirsdag

27.

10:20

Købmanden

Danske Banks filial direktør rådgiver i forretningen

1

6

Onsdag

28.

19:00 Det Gule Pakhus

Generalforsamling i Fejø Drivkvaselaug

1

8

Mandag

5.

19:00

Skolen

Generalforsamling i idrætsforeningen

1

8

Torsdag

8.

9:20

Færgen

Refa Renovation med rundvisning

1

7

Lørdag

10.

14:00

Møllen

Generalforsamling i Fejø Møllelaug

1

14

Søndag

11.

14.00

Kirken

Griegkoncert

1

12

Torsdag

15.

19:00

Arkivet

Generalforsamling i Arkivet

1

11

Lørdag

17.

13:00

Skolen

Generalforsamling i Fejøforeningen

1

6

Søndag

18.

10:00

Cafe Dybvig

Generalforsamling i Fejø Havnelaug

1

10

Onsdag

21.

11.30

Centret

Generalforsamling - Centerrådet

1

6

Onsdag

28.

19:00

Skolen

Generalforsamling i Fejø Kammermusikforening

1

14

15-17

Biblioteket

Fejø Bibliotek er åben

Februar

Marts

Tirsdage

Medlem af Fejøforeningen - kontingent Sammen med dette nummer af Fejøbladet modtager du et girokort fra Fejøforeningen. Vi håber du har lyst til at være medlem af foreningen i 2018. Kontingentet et 150 kr. for en enkelt person og 200 kr. for en husstand. For udenøs medlemmer er kontingentet 300 kr. Med dit kontingent bidrager du til foreningens arbejde – med færgeplaner, lavere færgepriser, bus på Fejø, bedre

hjemmehjælp, forskønnelse af Fejø, arbejdspladser på øen, kulturelle aktiviteter, socialt samvær og meget andet. Det er sådan set den vigtigste grund til at betale kontingentet.

Fejøforeningen har en vigtig rolle med koordinering af arbejdet og aktiviteterne, vi sidder med ansvaret for en del af opgaverne, og desuden er vi øens officielle talerør udadtil. Det håber vi du vil støtte med dit kontingent. Jo flere vi er, jo stærkere står vi.

Fejøforeningen er ikke ene om at arbejde for de nævnte emner, for heldigvis er der mange aktive mennesker på Fejø Fejøforeningen som hver især bidrager, og mange tak for det.

Lægens åbningstider Februar-Marts Februar

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

1: 9-11 2: Efter  Aftale

5: 9-11 6:  16-18 7:  9-11 8:  9-11 9:  Lukket

12:NS 13-14 13:  Lukket 14:  Lukket 15:NS  13-14 16:  Lukket

Marts

19: 9-11 20:  16-18 21:  9-11 22:  9-11 23: Efter  Aftale

26: 9-11 27:  16-18 28:  9-11 1:  9-11 2:  Lukket

5:NS 13-14 6:  Lukket 7:  Lukket 8:NS  13-14 9:  Lukket

12: 9-11 13:  16-18 14:  9-11 15:  9-11 16: Efter  Aftale

19: 9-11 20:  16-18 21:  9-11 22:  9-11 23: Efter  Aftale

26: Lukket 27:  Lukket 28:  Lukket 29:  Lukket 30 Lukket

NS = Niels Svenson. FM= Åbent på Femø. Telefon til dr. Svensson: 5471 5005 LÆGEVAGT: Ring 5471 3125 Det er altid klogt at ringe på 5471 3125 i forvejen, da der kan ske ændringer. Telefontid: 8-9 på 5471 3125

3


Indholdsfortegnelse Fejøforeningens bestyrelse

3

Medlem af Fejøforeningen - kontingent

5

Nyt fra Fejøforeningen

6

Generalforsamling i Fejøforeningen Nyt fra købmanden Fejø Centerråd

Formand: Anne-Grethe Laursen, Hjortemosevej, gammelkjaer@gmail.com - 22107220

7

Fejø revyen 2018 Fejø Husholdningsforening

Næstformand: Ann-Mai Hansen, Skovvej, am.postkasse@gmail.com - 27313993

8

Generalforsamling i Fejø Drivkvaselaug Fejø Idrætsforening

9

Fyraftensmøde anno 1981 Nyt fra Fejø Børne og Kulturhus

10

Sagen om hjemmehjælp Generalforsamling i Fejø Havnelaug

11

Arkivet

September 2017

Bestyrelsesmedlem: Christina Brydegaard, Storemosevej, Keld.christina@gmail.com Bestyrelsesmedlem: Frits Mønsted, Herredsvej, frits@fejoe-feriecenter.dk - 30550350 Bestyrelsesmedlem: Jens Michael Gundersen, Storemosevej, michael@hideaway.dk

12-13 Kirkesiderne 14

Generalforsamling i Fejø Kammermusikforening Generalforsamling i Fejø Møllelaug

15

Grublerier fra Møllenakken Vesterby Fejø Vandværk

16

Kasserer + Suppleant: Vagn Kjær-Hansen, Herredsvej, vagnkh@gmail.com

Nytårsfesten på skolen Svarbrev til listen

17

Suppleant: Henrik Hesselberg, Herredsvej, hesselberghenrik@gmail.com - 54713047

Opslagstavlen Reklamer

18-23 Reklamer

Bestyrelsesmedlem: Kasper Tøgern, Herredsvej, murermesterfejoe@gmail.com - 23827619 Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herresvej, lenehojer@yahoo.dk

Kontaktpersoner for aktuelle områder: Turisme: Frits og Michael Bosætning: Kasper & Frits Færge og fartplan: Anne-Grethe & Vagn Sociale arrangementer: Lene & Ann-Mai Medier og Fejøbladet: Ann-Mai & Michael Ældreforhold: Christina og Lene Fejø er fin: Lene & Frits Ø-repræsentant (danske småøer): Kasper Øvrige aktiviteter, kontakt bestyrelsen på fejoeforeningen@fejoe.dk Revisorer: Jan Normann Petersen & Mikael Fogh Revisorsuppleant: Jørgen Henriksen Ø-kontaktudvalg (til 1. januar 2018) Jørgen Møller, Else Dürr og Steen Sæmundsen

Borgerservice Her finder du Lolland Kommunes borgerservice: Nakskov Bibliotek (Søvej 8) Tirsdag: 10 - 15.30 Torsdag: 10 – 17 Maribo Bibliotek (Østre Landevej 33). Mandag: 10 - 15.30 Torsdag: 10 – 17

Projekter Projekt Blomsterløg og kontakt vedr. hussalg og udlejning. Tovholder: Conni. Dommervej 5 Mail fejoeferie@mail.tele.dk Tlf. 40299623 Fejøs gamle hjemmeside som bog. Tovholder: Henning Mogensen e-mail: maigaard@fejoe.dk. Status: Interviews 2000-2010 lavet i pdf til første del af bogen.

4


Nyt fra Fejøforeningen Fejøforeningen ønsker alle et rigtig godt nytår. Vi ser frem til mange gode oplevelser på øen.

Landdistriktskonference. Vi deltager selv i nogle af disse møder, og lægger også op til, at andre fra øen kan deltage, hvor det anses for relevant. Tang på stranden ved campingpladsen Der har været afholdt et møde om mulighed for fjernelse af tangen ud for campingpladsen. Tangen kan ikke anvendes i landbruget, men måske i et biogasfyr – mulighed herfor undersøges nærmere. Tangen er vanskelig at fjerne, og måske er der ikke reelle muligheder herfor (med forsikring af grejet).

Bestyrelsen afholdt den 15. januar årets første bestyrelsesmøde. Cykelrute og shelters Den 8. januar var der et møde med Naturlandet Lolland og Falster, hvor repræsentanter fra Askø, Femø og Fejø deltog. Mødets fokus var cykelruter. Der er udpeget cykelruter på Lolland og Falster på ca. 400 km, og der vil i projektet indgå en cykelrute omfattende de 3 øer. Hver cykelrute har et logo, og der var enighed om at anvende en færge som logo for øerne. Vi drøftede også shelters, hvor Fejø gerne vil have 2 shelters ved Sletteren strand, Der sker tidligst noget i denne sag i 2019. Kajakfolket vil gerne have en ponton i Dybvig Havn, og placering af denne er nu afstemt med Havnelauget. Denne opgave er prioriteret hos Naturlandet, så vi ser frem til at den kommer, forhåbentlig i år.

Generalforsamling og vedtægter Generalforsamlingen blev fastsat til lørdag den 17. marts kl. 13 på Børne- og Kulturhus. Vi overvejer at holde en fælles middag om aftenen. Vi har arbejdet med en opdatering af vedtægterne. En opdatering vedrører personvalg til foreningen. De nuværende §§ læses ikke ens af alle, og derfor ser vi et behov for nogle præciseringer. Bestyrelsen vil komme med nogle forslag, og disse skal behandles af generalforsamlingen. Vi har haft nogle valg, hvor det er blevet afgivet én stemme (et kryds på en stemmeseddel) pr. medlem og andre valg, hvor der er blevet afgivet flere stemmer (krydser på en stemmeseddel). Vi overvejer en regel, hvor der kan stemmes på halvdelen af det antal poster, som skal besættes, oprundet til nærmeste hele tal. På generalforsamlingen ønsker vi også at drøfte hvorledes de kommende valg til Økontaktudvalget skal finde sted. Skal stemmeafgivelsen være lige som til valg i foreningen? Skal udenøs medlemmer have mulighed for at stemme? - og for at blive valgt? Kommunen skal muligvis godkende et eventuelt valg af borgere bosat uden for kommunen. Hvis udenøs borgere skal kunne vælges, bør der være en værnsregel, således at flertallet af de valgte er fastboende.

Særplan og afløserfærge Der har den 10. januar været afholdt fartplansmøde, hvor vi især drøftede udfordringerne med en ny særplan. Særplanen skulle gerne i højere grad end nu tage højde for det behov der er for trafik. I den forbindelse vil overfartsledelsen undersøge mulighed og priser for en afløsningsfærge. Turismens dag og Æblets dag Der er Turismens dag den 2. lørdag i juni, som i år er den 9. juni. Lovestorm afholdes samme dag, og Kirsten Sydendal vil tale ved Fejø Mølle. Æblets dag er som altid den første lørdag i efterårsferien, som i år er den 13. oktober. Til begge arrangementer er der aftalt gratis færge til passagerne. Der er bus på Æblets dag, og vi vil undersøge mulighed for bus på øen også på Turismens dag. Priside er 20 kr. for en retur. Vi drøftede udviklingen omkring Pæreskuderne og Æblets dag. De to arrangementer er væsentlige for Fejøs synlighed og branding generelt.

Hjemmehjælp Vi drøftede selvsagt også udviklingen i hjemmehjælpssagen, hvor det seneste er, at Ankestyrelsen har anmodet kommunen om en redegørelse. Og i øvrigt præciserer, at øerne har krav på hjemmehjælp døgnet rundt og ikke kun inden for sejltiderne for færgerne. Der henvises til artiklen herom andetsteds i bladet.

Besøg fra SaDS og LAG Vi får besøg af repræsentanter fra Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne den 16. til 17. april. Der vil blive lavet et program for gæsterne, hvori vil indgå et aftenmøde den 16. april på skolen. Her vil alle være velkomne. Mere herom senere. Der kommer en del invitationer til forskellige konferencer og møder, fx til en Turisme- og

Fejøforeningen Anne-Grethe Laursen

5


Indkaldelse til generalforsamling i Fejøforeningen Lørdag den 17. marts 2018 kl. 13 på skolen.

3. Formandens beretning 4. Aflæggelse af regnskab 5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 Bestyrelsen indkalder hermed til 6. Forslag til vedtægtsændringer årets ordinære generalforsamling. 7. Andre indkomne forslag Der har været en del debat om val- 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9. Valg af suppleanter get af bestyrelse og Ø10. Valg af revisor kontaktudvalg, og de problemstil11. Valg af revisorsuppleant linger ønsker vi at løse ved at få lavet klare regler for valgene i vores 12. Eventuelt vedtægter. Vi kommer derfor med et forslag til ændring af foreningens Forslag til behandling på generalvedtægter, hvor vi ved samme lej- forsamlingen skal sendes til formanden Anne-Grethe Laursen selighed ønsker at rette andre paranest den 3. marts. Benyt gerne vograffer. res email fejoeforeningen@fejoe.dk Generalforsamlingen indeholder desuden alle de sædvanlige punkter. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på maillisten og på fejoe.dk senest 1 uge før generalforsamlinDagsorden: gen. Vi regner med at rundsende 1. Valg af dirigent og referent forslag til vedtægtsændringer på 2. Valg af stemmetællere

samme måde allerede en måneds tid før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen inviterer vi medlemmerne til aftensmad, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Vi ønsker i bestyrelsen at få klare afgørelser på de uoverensstemmelser, der har været omkring den ekstraordinære generalforsamling og valget til Ø-kontaktudvalget. Derfor vil vi opfordre alle medlemmer til at komme til generalforsamlingen. Vi ser også gerne, at flere melder sig ind i foreningen, så afgørelserne på generalforsamlingen bliver truffet af flest mulige. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Fejøforeningen

Nyt fra købmanden

Fejø Centerråd

Nu har vi kørt en måned uden bankfunktionen i forretningen og det har været en større udfordring for flere af vores ældre. Dog er vi kommet godt i gang med at servicere netbank kunder på vores pc til formålet.

Der var rigtig mange til vores julefest, så det var lige før, der ikke var plads til vores musikere og til Lucia-børnene og deres pårørende. Tak til jer søde piger som kom og sang for os! Her i januar måned slår vi vist rekorden med antallet af brugere af Fejø Fitness. Det er utroligt, at det hidtil ikke har været nødvendigt med at booke specielle tidspunkter for træningen. Vi har i hvert fald ikke hørt, at der på noget tidspunkt er trængsel.

Men vi vil gerne være med til at samle de sidste op. Derfor kan vi for Danske Bank kunder tilbyde hjælp til at komme videre med telefonbank løsninger og andre services.

Vi er ved at planlægge udskiftning af benpresmaskinen og et par fra bestyrelsen har været rundt til et par fitnesscentre for at få nogle idéer. Dog viste disse maskiner sig at være så kæmpestore, at vi slet ikke har plads til noget sådant. Én af vores brugere har anbefalet en ”Offinity” benpres (120 kg), så det er muligvis den, vi vælger.

Den 27/2 fra kl 10.20 og til kl 12.00 vil Danske Banks filial direktør fra Maribo, Christian Holm være i forretningen og rådgive og svare på spørgsmål omkring den enkeltes forhold som måtte have interesse i det.

Fredag den 23. februar kl. 12.00 inviterer vi til vinterfest på centeret. Vi skal have gule ærter med tilbehør og dessert til kaffen. Mere herom senere. Onsdag den 21. marts kl. 11.30 afholder vi generalforsamling med efterfølgende smørrebrød. Også dette vender vi tilbage til.

Vel mødt

Venlig hilsen BENTE BRUUN (5471 3178 eller 2290 0879)

Købmanden Letkøb Fejø 6


FEJØ-REVYEN 2018 jylland gennem 20 år. Nu glæder vi os vildt til at omsætte alle de nye input vi har fået, til vores instruktion og skuespil i revyen.

Fejørevyen løber i år af stablen Lørdag den 7. april kl. 18 med spisning, revy og dansemusik. Tilmelding.

Alt omkring revyens indhold er naturligvis tophemmeligt, men enkelte oplysninger har dog lækket, og rygtet vil vide, at der under revyen vil blive kastet nyt lys på nogle af de utrolig mange, og til tider vanskelige, valg vi som Fejøboere er blevet – og til stadighed bliver - stillet overfor. Se den før din nabo!

Søndag den 8. april kl. 14 med revy, kaffe og lagkage. Ingen tilmelding. Yderligere information om priser, tilmelding til lørdag m.v. kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du ikke går glip af 2018udgaven af: Vores helt egen Fejørevy.

Med entusiastiske hilsner fra årets revyhold: Skuespillere, skribenter, sangere, musikere, instruktør, sufflør, kulissemagere, lyd- og lysfolk, madkunstnere, kagebagere og kaffebryggere, opvaskere, billetdamer, øl- stole- og bordslæbere, dekoratører, rengøringskyndige, kameraholdere og andet godtfolk.

I just forgangne weekend (13.-14.1.) har det samlede revyhold + et par stykker til, været i intensiv træning af både instruktør- og skuespilkunst. Det foregik under kyndig vejledning af instruktøren Kristian Hald Jensen, som er tidligere formand for DATS (Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed) og instruktør af bl.a. egnsspil i Sønder-

Tøndeslagning og spisning inkl. drikkevarer Pris pr. person kr. 150,Husk at medbringe service Senest tilmelding 3. februar 2018

Yx}“ [âá{ÉÄwÇ|ÇzáyÉÜxÇ|Çz fà|yàxà DLFF

Torsdag den 8. marts 2018 Refa Renovation med rundvisning og spisning i Nyk. F eks. drikkevarer Vi tager færgen kl. 09.20 Pris pr. person kr. 150,Senest tilmelding 2. marts 2018

Fredag den 9. februar 2018 Fastelavnsfest på skolen kl. 17.00 - gerne udklædt 7


Fejø Drivkvaselaug Det Gule Pakhus Dybvigvej 4944 Fejø Mæfikken

www.Fejoedrivkvaselaug.dk

Christiane

Til medlemmerne i Fejø Drivkvaselaug.

Fejø Drivkvaselaug indkalder til Generalforsamling den 28. feb. i Det Gule Pakhus kl. 19.00

Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Bestyrelsens beretning. Regnskab og budget. Indkomme forslag. (bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet.) Fastsættelses af kontingent. Valg af bestyrelse. Valg af revisorer. Evt.

Det er nu tid for betaling af kontingent for året 2018. Vi håber, at I fortsat vil støtte op om Fejø Drivkvaselaug, så vi kan bevare Christiane & Mæfikken som vores sejlende kulturarv. Jeg vil derfor bede jer indbetale kontingentet, som stadigvæk kun er Kr. 500,- på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 og kontonr. 4759613. Kan også indsættes på kontoen på Fejø Posthus (Let-Køb), Med venlig hilsen Marie Bengtson

Fra Fejø Idrætsforening Juletræsfesten på skolen Herlig opbakning i december til juletræsfesten på skolen. Vi blev over 90 personer denne gang. Hvert år er det med en vis spænding om ”vi bliver ret mange”. Over 90 er utrolig flot, stor tak for det! Der er vist heller ikke mange andre steder, hvor en fælles buffet er så lækker, som ved arrangementer på vores skole. Det er jo herligt. Kæmpe tak til personale, børn, forældre, musikanter og alle andre.

stelavnsboller m.m.. Tilmelding kan ske til fif@fejoe.dk – senest tirsdag d. 6. februar (oplys om antal børn og voksne). Entré som tidligere år 25 kr. pr. barn og 50 kr. pr. voksen. Generalforsamling I år afholder idrætsforeningen generalforsamling mandag d. 5. marts kl. 19.00 på skolen. I år er Anne Komind og Lene Hindsbo på valg, vi forventer, at begge genopstiller. De øvrige i bestyrelsen er Kasper Tøgern, Marcin Lemanczyk og Birgitte Pedersen. Suppleanterne er også på valg hvert år, lige nu har Katharina Fredslund og Ivar Dencker de poster. Mød op d. 5. marts hvis du har gode ideer til FIF eller andet der skal frem.

Fastelavn Traditionen tro holder idrætsforeningen fastelavnsfest på skolen. I år sker det søndag d. 11. februar kl. 13.00. Alle er særdeles velkomne! Datoen falder i børnenes vinterferie og evt. feriebørn på øen er i særdeleshed velkomne. Jo flere der møder udklædte desto sjovere er det, det gælder for både børn og voksne. Tilmelding er som sædvanlig nødvendig på grund af slik-poser, fa-

Med venlig hilsen Fejø Idrætsforening 8


Fyraftensmøde i Fejø ”Både og fiskeri”-forening anno 1981 Til slut er det fisker Tage Tolstrup. Havde på et tidspunkt en ret stor kutter hvormed han fiskede fra Vestrby havn. En kæk glad fisker, altid med et glimt i øjet, der forstod at tage del i livets glæder, når lejligheden bød sig.

- Ja det mener jeg ville være passende at kalde billedet, da alle personerne har en eller anden tilknytning til havet, og der er da vist ingen tvivl om at snakken for det meste har drejet sig om ”Både og Fiskeri”. Jeg har lånt billedet af min gode ven ”Murer” Poul, hvis far Villy ”Hede-murer” Christiansen tog billedet d. 14/8-1981.

De er alle døde nu; æret være deres minde. Tage Tolstrups kone Karen lever og bor stadig i deres hus på Dalmosevej.

Fra venstre er det først Rasmus Kristensen. Han var, hvad jeg mener, en rigtig søulk. Havde i mange år en mindre fragtbåd sammen med sin broder Hans, hvormed de sejlede de danske og omkringliggende farvande tynde. Endte sine dage ved og i, Dybvig havn.

Før omtalte ”Murer Poul” er vokset op på ”Viemosegård”, der hvor Per Rolighed bor i dag. Han var som ung noget af en vild krabat, og jeg kunne fortælle utallige røverhistorier om hans gøren og laden, men det må blive ved en senere lejlighed. Foreløbig skal han have tak for lån af dette herlige gamle billede, som heldigvis var dateret på bagsiden.

Derefter er det fisker Villy Olsen. En slidsom retskaffen fisker, der ikke stillede de store krav til luxusgenstande. Cyklede i al slags vejr til Dybvig havn, hvorfra han sejlede ud for at tjene til dagen og vejen.

Med venlig hilsen, Gunnar Mortensen

Herefter er det Ejvind Bang. En stille fisker fra Vesterby havn. Han sejlede også skolebørnene på den årlige tur til Vejrø; eller hvem der ellers kunne ønske en tursejlads i smålandsfarvandet. Var nok det man i folkemunde kaldte en ”bolværksmatros”. Han sluttede sin sømandskarriere som billettør på Fejøoverfarten hos færgeejer Vagn Larsen. Herefter er det bådebygger og havnefoged Ejner Mortensen. Den eftertænksomme håndværker af fineste karat. Jeg har tit været dybt imponeret af hvordan han kunne forme og samle det genstridige egetræ, til det smukeste velsejlende fartøj.

Nyt fra Fejø Børne og Kulturhus Indkaldelse til generalforsamling

SFDS´s fond, samt modtaget et betinget tilsagn om 350.000,- kr. fra Landdistriktspuljen til samme formål. Ansøgningsprocessen fortsætter et lille års tid endnu, men vi kan nok allerede forsigtigt konkludere at projektet bliver en realitet i en eller anden form. FBKH takker endvidere for det overskud, som er tilfaldet os fra René Lynges salg af Fejø-postkort, og for Minna og co´s overskud fra salg af Fejøkalenderen 2017.

Selvejende Institution Fejø Børne- og Kulturhus, C/O Formand Niels Sloth Larsen, Storemosevej 115, 4944 Fejø. Tirsdag den 6. februar kl. 19:00 på Fejø Skole. Forslag skal være formanden i hænde senest den 23/1. Mød op og gør din indflydelse gældende, og hør om hvordan det går og hvad der er af planer.

Vi ses til generalforsamlingen, hilsen formand Niels Sloth Larsen.

Nye baderum: Vi har delt det gamle fællesbad op i 2 separate badekabiner med egen bruser og omklædning, således at vores badefaciliteter lever op til nutidens krav om privatliv. Vi har fået tildelt 100.000,- kr. fra Fejøfonden til projekt ”Folkekøkken”, hvilket vi takker mange gange for. Endvidere har vi modtaget 25.000,- kr. fra 9


Sagen om hjemmehjælp udvikler sig Både Ankestyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har via diverse skrivelser forklaret, hvordan lovgivningen skal fortolkes for småøer. Af skrivelserne fremgår igen og igen citater som:

Nu er Ankestyrelsen trådt i karakter! Lolland kommunes byråd skal inden 14 dage (fra den 11. januar) komme med en redegørelse.

” Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens §87 sørge for, at der i fornødent omfang kan gives hjælp døgnet rundt” ”..at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav om at modtageren skal tage ophold i en anden boligform, hvis hjælpen overstiger et vist niveau”

Af brevet fra Ankestyrelsen til kommunen fremgår blandt andet: "Det er således på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens opfattelse, at det giver anledning til betydelig tvivl, om den vedtagne model 2 er i overensstemmelse med omhandlede bestemmelser i serviceloven. Vi skal oplyse byrådet om, at det fremgår af kommunestyrelseslovens § 50 b, stk. 1, at hvis en kommunalbestyrelse undlader at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan Ankestyrelsen pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder. ”

Denne sag, har været længe undervejs. Jeg forventer, at vi inden for få måneder får stadfæstet, at vi øboere har ret til hjemmehjælp hele døgnet. Jeg ser frem til den dag.

Den 2. oktober-17 kom Ankestyrelsen med en udtalelse til Lolland kommune, hvor kommunen blev anmodet om inden to måneder, at oplyse hvad udtalelsen gav kommunen anledning til. Den 11. januar, havde Ankestyrelsen endnu ikke modtaget et svar. Sagen om hjemmehjælp blev behandlet i Byrådet den 21. december. Med et flertal på 19-11 besluttede politikerne, at hjemmehjælp kan leveres ud fra Model 2. Det vil sige hjemmehjælp inden for ydertidspunkterne af færgernes sejltider. Mindretallet argumenterede for en døgnløsning.

Aktuelt er det muligt at få hjemmehjælp inden for færgernes sejltider. Det vil sige fra omkring kl 6 morgen til klokken 23 aften. Ønsker nogen at ansøge om hjemmehjælp, så skal kommunens visitator kontaktes på telefon 54 67 62 20 tast 1. Sideløbende med denne sag samarbejdes med Lolland kommune for at finde en god løsning. Repræsentanter fra Femø, Fejø og Askø arbejder for, at Lolland Kommune benytter sig af personale, der bor på øerne. Vi ønsker en løsning, der sikrer at borgere kan få hjælp når der er behov. En løsning der er praktisk gennemførlig og hvor udgifterne for kommunen begrænses mest muligt. Christina Brydegaard Fejøforeningen Den 14.01.2018

Fejø Havnelaug afholder ordinær generalforsamling søndag d. 18. marts kl. 10 i Cafe Dybvig c) Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) d) Valg af 1 bilagskontrollant (hvert år) 8) Eventuelt

Dagsorden, iflg. vedtægter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning 4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen 5) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår samt fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende regnskabsår 7) Valg: a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (lige år) b) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før generalforsamlingen til formanden, Niels Erik Sørensen på mail: enoe@c.dk eller afleveres skriftligt på Dybvigvej 55. Kontingent for 2018 på kr. 100- kan indbetales på laugets konto: 0693 - 0003135977. Kontingentet kan også betales ved indgangen til generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne; Hans Christian Nielsen / Sekretær 10


Fejø lokalhistoriske Arkiv og Ø-museum Herredsvej 190 4944 Fejø Arkivleder Søren N. Skou tlf. 23 23 19 72 Formand John Larsen tlf. 54 72 23 20

Fejø Arkiv & Ømuseum har åbent:

Danske Bank 1551 – konto 16 637 661 www.fejoelokalarkiv.dk/ E-post: fejoearkiv@gmail.com

6. februar og 27. februar kl. 19 til 22 Altid åbent efter aftale.

Generalforsamling: Der indkaldes til generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske Arkiv og Ømuseum. Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19,00 Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til generalforsamlingen skal afleveres til formanden senest 8.marts 2017. Med efterfølgende foredrag kl. 20,00

Tromlen og pladsen klargøres

Afleverede arkivalier: Et billede af alle fundne sølvbægere fra Fejø. (Kim Hansen) Protokol år 1968 – 1972 fra Sprøjteringen (Jørgen Henriksen) Gamle fejøblade (Lene Støvring) Et stykke gammelt skibstømmer. (Susanne og Peter på Skalø) Videofilm og lydklip om Fejø (Poul Jensen) Fejø Tromlen:

Tromlen sandblæses og males

Årgang 1930 blev sat i stand 2009 til 2012

Tromleindvielse i 2012 Den unge gut tager en vurdering Kon ngent l stø eforeningen kan indbetales  l giro: (+01) <+16 637 661<  l bank reg.1551 konto nr. 16 637 661   eller kontant i arkivet.  Mobilepay: 23 23 19 72 (Søren N. Skou) medlem‐ skab koster 50 kr. pr. person. 

Alt dette blev udført af Fejø Tromlelaug. 10. juli 2015 bliver Tromlelauget nedlagt og Fejø Tromlen med pasning og vedligeholdelse overdrages til Fejø Arkiv & Ømuseum. Tekst og billeder: Jørgen F. Jensen Arkivsiden: Søren N. Skou 11


Kirkesiderne For februar og marts 2018 Bjarne Abildtrup Madsen (Ansvarshavende red.)

Gudstjeneste- og aktivitetsliste for sognet:

Kirkekontakter:

Seksagesima, den 4. februar, kl. 10.00

Provst Bjarne A. Madsen Storemosevej 109, 4944 Fejø Tlf. 54 71 31 00 / Mobil 24 25 18 49 E-post: bam@km.dk

2. s. i fasten, den 25. februar, kl. 10.00

Formand Charlotte Skou Vestergårdsvej 1, 4944 Fejø Mobil nr. 29 84 98 02

11. marts, kl. 14.00: Grieg-koncert i Fejø Kirke.

Kirkeværge Elin Henriksen Herredsvej 132, 4944 Fejø Tlf. 54 93 62 09

Palmesøndag, den 25. marts, kl. 10.00

Kasserer Nini Sloth Larsen Storemosevej 115, 4944 Fejø Mobil nr. 21 44 71 52

Skærtorsdag, den 29. marts, kl. 14.00

Graver Hanne Humble Slettervej 12, 4944 Fejø Tlf. 54 71 34 89 / Mobil 21 18 50 70

Påskedag, den 1. april, kl. 10.00 2. april, kl. 15.00: Barok-koncert i Fejø Kirke.

E-post til menighedsrådet: 7667@sogn.dk Hjemmeside: http://sogn.dk/fejoe/

--------------------------------

--------------------------------

Kirkebilen bestilles på tlf. 54 71 31 00.

Menighedsrådsmøder i foråret 2018: Mandag den 26. februar, kl. 19.00. Mandag den 19. marts, kl. 19.00. Mandag den 30. april, kl. 19.00. Mandag den 11. juni, kl. 19.00.

--------------------------------

--------------------------------

12


Fejø Kammermusikforening inviterer til Barokkoncert i Fejø Kirke Mandag den 2. april, kl. 15-16

Ensemble Rost

Tinne Albrectsen på violin, Marie Stockmarr Becker på bratsch og Babett Hartmann på cembalo udforsker en sjælden niche i tidlig instrumentalt musik fra det 17. århundrede, nemlig ”Codex Rost”, et manuskript samlet og kopieret af den tyske musikteoretiker og komponist Franz Rost. Karakteristisk for denne stil et det improvisatoriske, det fantasifulde udtryk og de frie strukturer. Kom og lyt med! Entré: 50 kr.

13


Generalforsamling i Fejø Kammermusikforening onsdag den 28. marts 2018 klokken 19.00 På skolen ”Fejø- Børne og Kulturhus” Herredsvej 192, 4944 Fejø Medlemskab: 100 kr. Kontingentet skal være indbetalt senest på Generalforsamlingen. ner med ca. 20 minutter før hver koncert, at starte med at sælge ”løse billetter” til de resterende pladser. Medlemskab og Festivalpasset giver dig som sagt en vis fortrinsret til koncerterne. Resterende pladser vil blive solgt som billetter á 75 kr. Der vil være rift om pladserne – så bestem dig så hurtig som muligt, hvis du vil være sikker på at få et Festivalpas. Program m.v. vil løbende blive opdateret på vores hjemmeside fejoesfestival.dk

Det er fra nu af, muligt at købe Festivalpasset til Fejøs Festival, som finder sted i dagene 4. juli til og med 7. juli 2018. Medlemskab: 100 kr. og Festivalpas: 400 kr. i alt 500 kr. Beløbet indbetales på konto i Danske Bank 4467 12253451 – Festivalpasset får du, når du kommer til din første koncert under Festivalen. Oplys venligst din mailadresse og tlf. nr. ved indbetaling. Medlemskab og festivalpas tilsammen giver dig fri adgang til hele Festivalen.

Venlig hilsen Fejø Kammermusikforening og Fejøs Festival Minna Raabo Larsen Formand og koordinator

Publikum med ”medlemskab og festivalpas” har den fordel, at de i prioriteret rækkefølge får deres Festivalpas tildelt, indtil alle festivalpassene er solgt. Man har fri adgang til hele festivalen dog begrænset til de pladser, der findes på det enkelte spillested. Der vil være mindst 10 koncerter/ events. Så både når der er tale om Festivalpas og pladser gælder: Først til Mølle princippet. Vi reg-

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Minna på tlf. nr. 21 13 56 59

Fejø Møllelaug – generalforsamling 2018 Fejø Møllelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til Fejø Møllelaugs formand, Preben Askov Jensen, Herredsvej 36, 4944 Fejø eller på mail postmanden@mail.dk , senest den 2 Februar 2018.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 10 Marts 2018 kl. 14 Dagsorden iflg. vedtægterne:

Dørene åbnes for interesserede kl. 13 med salg af Bager Niels dejlige rugbrød og Otello Lagkage. Der vil ligeledes være mulighed for at besigtige møllen.

1.Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisorer og suppleant 9. Eventuelt.

Under Generalforsamlingen serveres kaffe og Otello lagkage VEL MØDT Bestyrelsen KONTIGENTET ER 100 kr.. Der kan betales på bank nr. 0693 konto nr.0002970686

14


GRUBLERIER FRA ”MØLLENAKKEN” januar 2018

Min mor løste kryds-og-tværs i massevis og jeg tror, det var med til at holde hende åndsfrisk til det sidste som 98-årig. Nu bilder jeg mig selv ind, at mine computerspil kan gøre det samme (ha-ha).

Min computer – min ven og min fjende. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke fryder mig over denne vidunderlige opfindelse, men der er også sjældent en dag, hvor den ikke stjæler for meget af min sidste kostbare tid. Den er stationær og efterhånden nem at betjene til det daglige brug. Jeg bruger kun sjældent min Ipad og min nyeste anskaffelse Iphonen som er et nødvendigt onde. I denne fagre nye verden er jeg dog – udover computeren – særlig glad for min e-bog som jeg køber bøger til i ny og næ og så min lille tablet, hvortil jeg låner 3-4 bøger om måneden fra biblioteket. På disse kan jeg nemlig forstørre teksten op, så brillerne ikke behøves. Lidt moderne har man da lov at være………

For første gang nogensinde var husbonden og jeg ”i byen” juleaften. Vi var på Nykro, hvor vi fik skøn julemad sammen en lille flok rigtig søde mennesker. Efter maden spillede vi pakkespil og det er jo altid sjovt. Nytårsaften var vi på ”Kvasen”, hvor der var pyntet festligt op og hvor der var mange mennesker. Også her var maden lækker og da vin m.m. var ad libitum, blev der ret hurtigt en opløftet stemning. Det sidste var nok lidt over vort niveau, men vi holdt da ud til midnat.

Forleden var husbonden med til rævejagt på Femø, så jeg havde hele dagen for mig selv og på forhånd intentioner om at lave forskelligt uden at hænge i mad-klokkestrengen. Og hvad skete? Absolut intet nyttigt. Jeg sov til kl. 10, beholdt nattøjet på langt op af dagen og sad ved computeren adskillige timer. Der bor en slags ludoman inde i mig og selv om jeg prøver at lade være, så må jeg liiige ind til skærmen på min spilleside. Ofte spiller jeg ludo (som jeg syn’s er kedeligt i det virkelige liv) eller Yatzy sammen med nogle andre med samme lyst. Ofte grubler jeg over, hvad alle de personer, der altid er på, ellers laver.

Nu er vi så lidt inde i det nye år og ingen ved, hvad det vil bringe. Forhåbentlig noget godt for os alle. Jeg ville bare ønske, at vi snart fik en hel masse dage med frost og et let snedrys på markerne, stille vejr og rigtig meget sol! Godt nytår ! Venlig hilsen BENTE BRUUN

Vesterby Fejø Vandværk Godt nytår til alle. Hvor er det dejligt at være andelshaver i et vandværk. Og hvor er det dejligt når alle andelshavere afleverer deres måleraflæsninger til tiden. Som det er jer bekendt, arbejdes der på en sammenlægning af de 2 vandværker på Fejø. HVIS det bliver en realitet, altså at de 2 kommende generalforsamlinger stemmer det igennem, skal der ske nogle regnskabsmæssige justeringer for at samordne de 2 vandværkers regnskaber. Det er ren regnskabsteknik. Derfor vil vi i år, når modtager vore opkrævninger bemærke, at der IKKE er opkrævet for fast afgift eller målerleje (udgør sammenlagt 700,- + moms). Afgift og målerleje vil dog under alle omstændigheder blive opkrævet senere på året. Hold øje med Extraposten og Folketidende. Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling vil blive annonceret, så snart vi har regnskab 2017 færdigt til godkendelse. Den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt samtidig med den ordinære, da der helt sikkert ikke kommer så mange, at ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig. Bestyrelsen 15


Et brag af en fest! Intet mindre kan beskriver øens storslåede nytårsfest, sådan husker vi den i hvert fald selv! Aftnen startede på den røde løber, hvor omkring 120 mennesker i alt fra jakkesæt til glamourøse kjoler var mødt frem for at fejre nytåret i hinandens selskab.

fisk og skaldyr, til steg, eksotiske retter og et væld af kager! Hele aftenen blev der snakket, hygget, truttet i horn og ikke mindst skålet og grinet! Baren og dansegulvet blev naturlige omdrejningspunkter senere på aftnen, og også både tegnefilm for de mindste og fyrværkeri for de lidt større blev der tid til.

Traditionerne blev naturligvis holdt i hævd, med dronningens nytårstale kl. 18, nydt i selskab med velkomstdrink og et utal af delikate cannape- Kl. 00.00 hoppede og sang vi det nye år ind, og så fortsatte festen eler. Også middagen var overdådig, med lers til langt ud på natten. alt hvad hjertet kunne begære, fra I festudvalgets har vi kun modtaget positive tilbagemeldinger, og vi er rigtig glade for, at så mange bakkede op og nød at mødes, ene og alene for at have det sjovt sammen! Vi takker alle for en skøn aften, og hvem ved, måske traditionen gentager sig.

De bedste hilsner fra festudvalget Fotos: Hans Christian Nielsen

Svarbrev til listen Kort før jul modtog Fejøforeningen en klage fra Jørgen Møller angående ø-kontaktudvalget. Denne sag udviklede sig efterfølgende til også at inkludere en indsigelse omkring den ekstraordinære generalforsamling i Fejøforeningen, som Jørgen Møller mener er ulovlig gennemført, til trods for at han selv forestod og afholdt den. Indsigelsen ledte til en påstand om, at den nuværende bestyrelse i Fejøforeningen dermed ikke er lovligt valgt, hvorfor vi ikke har ret til at afholde ø-kontaktudvalg, hvilket derfor skulle betyde, at de tre kandidater øen har stemt på, ikke kan sidde retmæssigt i ø-kontaktudvalget.

ikke syv, så var vi på mødet ret enige om, at udfaldet af valget ville have været det samme. Derfor betragter vi det som givet, at den siddende bestyrelse er valgt med eller uden korrekt valgprocedure.

Jørgen Møller ønskede et møde herom, og vi afholdt et møde den 9. januar. Jørgen havde Steen Sæmundsen og Else Dürr med. Fejøforeningen var repræsenteret ved Michael Gundersen og Anne-Grethe Laursen.

Jørgen Møller har foreslået, at vi tilsidesætter valgresultatet fra Ø-kontaktudvalget den 21. november 2017, således at han kan blive en af Fejøs repræsentanter. Det kan vi selvsagt ikke gøre. Det ville være at tilsidesætte et fuldt ud demokratisk valg med et overvældende klart valgresultat.

Vi arbejder i bestyrelsen med at få ændret foreningens vedtægter, således at formuleringerne kan blive klare og entydige. Vores plan er at drøfte valgproceduren til bestyrelsen på generalforsamlingen, således at generalforsamlingen på et oplyst grundlag kan beslutte hvordan reglerne skal være fremover. Vi vil naturligvis rette os efter generalforsamlingens flertal.

Jørgen Møller tilkendegav, at valget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. august 2017 var ugyldigt, fordi der blev givet mulighed for at sætte 7 krydser til bestyrelsesvalget og ikke kun ét kryds.

Vi ønsker også at drøfte valgproceduren til Økontaktudvalget på generalforsamlingen. Også her vil vi rette os efter generalforsamlingens flertal.

Jørgen, Else og Steen læser vedtægterne således, at der kun kan stemmes på én kandidat. Vi læser vedtægterne således, at hvert medlem har én stemmeret, og at der ikke står noget i vedtægterne om, hvordan bestyrelsen skal vælges. Det betyder efter vores mening, at der på stemmesedlen kan sættes lige så mange krydser, som dirigent og generalforsamling kan blive enige om. Vi har drøftet dette i bestyrelsen og i vort bagland og er enige om vores fortolkning.

Bestyrelsen ville ønske, at Jørgen Møller i større udstrækning lod os koncentrere os om arbejdet til gavn for Fejø. Vi ser gerne også Jørgen Møller som en medspiller om de opgaver, som vi har til øens bedste. Venlig hilsen Fejøforeningens bestyrelse Anne-Grethe Laursen PS: Hvis nogen på øen skulle ønske uddybende forklaringer på noget af ovenstående, står bestyrelsen naturligvis til rådighed.

HVIS der kun burde have været afgivet én stemme og

16


Opslagstavlen FEJØ FITNESS & SAMVÆR Herredsvej 179, kælderen t.v.

HVIS I VIL TRÆNE i vores veludstyrede træningslokale, kan det lade sig gøre hele ugen i dagtimerne. Unge under 18 skal være ledsaget af voksne og ingen må træne gratis. Det koster 125 kr. pr. måned som betales til konto nr. 6520-0004158244 (eller kontant til Åse Hansen, Kirkevej 28 eller undertegnede, Storemosevej 94). Betal venligst inden den 5. i en måned. Efter betaling udleveres koden til døren til træningslokalet. BENTE BRUUN FEJØ CENTERRÅD

Reklamer

Fejø-Fonden Fonden er en almennyttig fond, og bestyrelsen er ulønnet. Fonden kan bevilge økonomisk støtte til almennyttige formål på Fejø. Ansøgninger til fonden skal være skiftlige, begrundede og med tilhørende dokumentation. Frivilligt arbejde ses gerne som en del af en ansøgning til et projekt. Fondens midler stammer primært fra købmandsfamilien Jørgensen (billedet) samt fra arv efter andre. Fonden kan modtage arv og donationer, der går ubeskåret til formål på Fejø.

Ansøgninger sendes til:

Ved arv uden livsarvinger kan fonden arve uden at andre arvinger forbigås.

Eller elektronisk via e-mail: ind-jan@live.dk

Fejø-Fonden, c/o Jan Lund-Jørgensen, Klodskov Strandvej 4, 4800 Nykøbing F.

17


Cykeludlejning Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig Havn. Betaling ved kasserne opsat i de to havne. 50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. time.

Overskuddet tilfalder Fejø Mølle. Kontakt: Preben på 61605899

Udlejning af små lejligheder/værelser på centret. I lejlighederne er der køkken og badeværelse. Samtidigt er lejlighederne særdeles pensionist- og handicapvenlige og der er elevator i ejendommen.

Linkøbingvej 7 ) 4900 Nakskov ) Tlf: 5492 0171 ) Fax 5491 0175 ) www.viks.dk

På centret er det også muligt at leje lokaler til fester og diverse arrangementer. Der er i den forbindelse adgang til stort køkken. Kontakt kan ske på tlf. 40 11 47 47 eller e-mailadresse ringsted@danhostel.dk Centret - Herredsvej 179 - 4944 Fejø

Købmanden

Henrik og Nellie Hesselberg, Herredsvej 259 Telefon 54 71 30 47 Åbningstider: Mandag - torsdag 8.00-17.30 Fredag 8.00-19.00 Lørdag/søndag 8.00-13.00 NB! Middagslukket mandag til fredag kl.12-14

18


Kvasen Bar - Billard & Restaurant Alle Lørdage: Stegt flæsk m. persillesovs

Dagens ret serveres hver dag samt a la carte Grill menuer og mad leveres ud af huset. Selskaber op til 50.personer Køkkenet er lukket hver mandag. TLF.31423478

SOMMERHUS TIL LEJE

Skorstensfejer

på Poppelstien 5, 4944 Fejø

Tore Bott

100 m2 fordelt på 3 dobbeltværelser , 1 badeværelse og lyst, stort køkken/stue med udgang til terrasse. Varmepumpe, brændeovn og vaskemaskine forefindes. 500 m til strand og færge.

Nylandsvej 17 4913 Horslunde Mobiler: Tore: 40 45 03 27 Mads: 24 76 12 24 Martin: 40 18 56 90 Telefontid: 7 til 15 Email: bott@skorstensfejer.nu www.skorstensfejer.bott.nu

Kontakt: Lone Mortensen tlf. 26 97 89 70 eller e-mail tyrolergaarden@hotmail.com. 19


Nakskov distriktet Lolland Kommune Ridderborgsvej 20 4900 Nakskov Tlf. 54 78 77 89 21 79 77 89

Www.nakskov.skorstensfejer.nu E-mail: nakskov@skorstensfejer.nu

20


21


Fejø-Bussen

Din daglige busforbindelse kommer overalt Overkommer næsten alt

30 54 49 40

Kører kun på hverdage

Gratis

Butik

COX ORANGE Herredsvej 273, 4944 Fejø

Vi tilbyder bl. a. brugskunst, værtindegaver, ”antikke” og nye varer, te, nyt tøj og velholdt genbrugstøj. Åbningstider: Tirsdag, onsdag og torsdag 10 - 14.30 Lørdage i ulige uger: 10 - 13 Vi modtager gerne: Pænt, rent brugt tøj, genbrugsmøbler og - ting. Vi modtager kun kontanter. Butikken ligger 200 m fra Letkøb

22


Fejø-Anlægsgartneren V. Hans Jørgen Larsen

Slettervej 50 - tlf. 3138 2892 Alt arbejde udføres angående fældning af træer, flisebelægning, græsslåning og alt andet havearbejde

Elektriker

Jørgen Andersen

(cvr.nr. 25060547) Små almindelige elektrikeropgaver Salg af hårde hvidevarer Lokal SEAS-NVE-vagt Græsslåning med havetraktor Vestergårdsvej 1 - mobil 21 67 68 48 auto@fejoe.dk

Fejø Frilandskvæg og Gårdbu k  v/Hans Jørgen Larsen Sle ervej 50 tlf. 3138 2892

ALT I OKSEKØD SÆLGES Åben når vi er på gården men bedst e er kl 17.og i weekenden evt. ring. 23


Vinterbesøg i Den Helbredende Have Den 9. januar havde vi besøg af 1. klasse fra Horslunde Realskole og Fejø Skole (som jo er en bid af Horslunde Realskole), i alt 13 børn og to voksne.

Og så var det ellers kapløb op til toppen af bakken. Børnene mod de voksne – og hvem mon vandt? De havde booket tid i forvejen og ville gerne lære noget om planternes sundhedsfremmende virkning og mindfulness.

Derpå mindfulness træning på madrasser med guidning.

At arbejde med mindfulness er blandt andet at åbne op for sanserne – hvilket også er sundhedsfremmende i allerhøjeste grad, så vi startede med sanserne, her er det Mick der træner balance sansen (ha, ha!!). Men ellers kunne vi jo både se, høre, lugte, føle og smage.

Tak for et dejligt besøg, vi glæder os allerede til at ses igen. Til sommer!! Tekst: Anne Moloney Foto: Laura Vejen Barnkob

Fejøblad nr 1 2018  
Fejøblad nr 1 2018  
Advertisement