Vrouw en Altena 2018

Page 1

Vrouw Altena

Op zoek naar vacatures, bijbaantjes en stageplekken in Altena?

#2

www.altenawerkt.nl

AltenaWerkt o.a. voor

ontmoeten, leren, creëren, inspireren, gunnen en kennis delen

Schakel tussen werkgever en werknemer in Altena

&

 



ontmoeten, leren, creëren, inspireren, gunnen en kennis delen


Vrienden van...

Vrouw Altena &

Vrienden van...

Aangenaam: Marco de Waal De Waal BV Machinefabriek – scheepstechniek

Vrouw Altena &

www.travel-vision.com

www.zorgopmaat.coach

www.raaakpayrolling.nl

www.fantasea.nl

www.fruithal.nl

www.golfpark-almkreek.nl

www.beleef-altena.nl

www.studio-olivier.com

www.novoperi.nl

www.likalookz.nl

www.mv-advocaten.nl

www.maatwerk-event.nl

www.baxvankranenburg.nl

www.boekdesign.nl

www.dewaalbv.nl

www.organizedbyme.nl

www.ideeenkelder.nl

www.arewethereyet.nl

www.ruttchen.nl

www.yepforkidz.nl

www.senz-dienstverlening.nl

www.nl.babor.com/institute/

www.cornetgroep.nl

beautyloungehanneke www.ago-ontwikkeling.nl www.fresh-lemon.nl

Aangenaam: Esther van Dijk professional organizer ORGANIZED BY ME

ZORGOPM A AT. COACH


3 Voorwoord door landbouwminister en vicepremier Carola Schouten

4 Leny van der Ham en de frisse blik van de Jongerenraad Altena

Inhoudsopgave

14 Colien Duister en Lida Spuijbroek vernieuwen hun onderwijs mét het werkveld

&

3 7

7 Martine Beijer en Anne-José Haaksema: een neus voor pit, passie en wilskracht 13 Ilona Groeneveld, Nicole Schilt en Charlotte Groen zetten hun talenten in voor kwetsbare groepen

Vrouw Altena

#2

25 Autje van der Lee vindt altijd een uitweg

39 Een kwestie van smaak

15 20

27

46 10 jaar Toontje Sprenger Pluim

47 Marieke Meulman is niet bang voor een nieuwe uitdaging 48 Miranda de Waal: zonder samenwerking geen vitaal dorp

32

49 Dianne van Gammeren vindt veiligheid iets wat je met elkaar doet

30

34

51 Boek en zo

52 Magda van der Meijden en Monique van Delzen ondernemen op het snijvlak van leven en dood

55 Jenny Doest wil dat niemand langs de zijlijn staat

58 Een leven zonder techniek is ondenkbaar volgens Maaike Wolfs, Karin Struijk en Marianne Koorengevel

36 48

32 Jacqui Brassey PhD is een bruggenbouwer in hart en nieren

34 Len Bruining, Loes Lijmbach en Thomas van der Es houden van de Biesbosch

41 Chantal de Schepper viert de komst van glasvezel in het buitengebied van Altena

44 Debora Schoon-Kadijk, Jetty Duister en Diana Remmers delen hun liefde voor sport

27 Nienke de Groot en Jantine Vos zijn creatievelingen in de zorg

30 Sybille van GammerenMevissen ontwerpt om mensen te raken

20 Sandra Paans gooide het roer radicaal om 22 Kwetters laat samenwerkers meegroeien in het bedrijf

38 Irina Hornstra transformeerde van zakenbankier op Wall Street naar marktkoopvrouw in Amsterdam

40 De favoriete shoppingpagina van... Marianne Sijberden

17

17 Janica SwijnenburgJanssen, Jolanda Vos-Van Ballegooyen en Joyce Vos: familiebedrijven als motor van de economie

60 Inge Schüller gaat voor Altena

44 52

36 Mieke van den Heuvel kan niet leven zonder haar koeien

 1

58


Het is feest! Vrouw & Altena bestaat vijf jaar en dat vieren we met dit jubileumtijdschrift. Een cadeautje voor al die vrouwen die de afgelopen jaren bij ons op het podium stonden, maar ook voor iedereen die achter de schermen kennis wil delen en daarmee een inspiratiebron voor anderen kan zijn. Vrouw & Altena is een (kennis)netwerk van en voor vrouwen die in Altena wonen of werken. Met als doel hun kennis en kunde zowel binnen als buiten ons gebied zichtbaar te maken. Om zo samen te bouwen aan een dynamische leefomgeving waarin ruimte is voor een ieders eigenheid. Ontmoeten, leren, creëren, inspireren, gunnen en kennisdeling zijn de pijlers van onze visie en missie. De focus ligt daarbij op de thema’s: duurzaamheid, educatie, huisvesting, gezondheid, sociale cohesie en ondernemerschap.

Contact Vrouw & Altena E-mail: vrouwenaltena@gmail.com www.vrouwenaltena.nl Uitgever

Team Vrouw & Altena Feike de Keijzer-Jansen: doet niets liever dan mensen raken door een goed verhaal beeldend te maken en is een veelzijdig grafisch ontwerper, lithograaf en fotograaf. Nicole Roubos: is als communicatiedeskundige als geen ander in staat om in het digitale domein inspirerende verhalen en kennis te verspreiden en is het organisatietalent van het team. Esther Vroegh: kijkt als strafrechtadvocaat graag in de ziel van mensen en ziet daardoor niet alleen wat voor anderen soms verborgen blijft, maar heeft ook een groot landelijk netwerk dat ze weet te enthousiasmeren voor onze regio. Marina Zwaan: is altijd nieuwsgierig naar wat mensen drijft en hoe ze tot keuzes komen. De verhalen die door haar vragen boven komen, weet ze op inspirerende wijze in woorden te vangen. Mike Kwaaitaal: zorgt er door zijn liefde voor techniek en vorm op de achtergrond voor dat zelfs de wildste plannen technisch gerealiseerd worden. Fientje Bax: stond aan de wieg van Vrouw & Altena en legt achter de schermen onvermoeibaar connecties tussen de meest uiteenlopende mensen, waardoor bij haar 1+1 altijd 3 is.

 

2

vrouw & altena

Hoofdredactie Marina Zwaan, Feike de Keijzer-Jansen Beeldredactie Feike de Keijzer-Jansen, Frans Jan Fortunati

Organisatie en conceptontwikkelling Fientje Bax, Marina Zwaan, Nicole Roubos, Esther Vroegh, Feike de Keijzer-Jansen en Corné de Keijzer Art-direction, vormgeving en productie Feike de Keijzer-Jansen, Corné de Keijzer, Boek|Design, Woudrichem Copyright Z 2018 Boek|Design, Woudrichem Stichting Altena Kennispoort, Wijk en Aalburg Foto’s omslag: Frans Jansen, Boek|Design

illus t r at ie: Jos T hom a s sen

| Van links naar rechts: Fientje, Feike, Esther, Mike, Marina en Nicole.

Pictures Publishers, Woudrichem

Aan de totstandkoming van deze editie werkten mee: Redactie: Marina Zwaan, Rijan van Leest, Marianne Sijberden, Hannie Visser-Kieboom, Fientje Eindredactie : Tikske Schwering Fotografie: Frans Jan Fortunati, Marcel van Balkom, Frans Jansen, Feike de Keijzer-Jansen, Lisette de Rade, Kin Yuen, Gerrit Buys, Jacques Kok Niets uit deze uitgave van Vrouw & Altena mag worden gepubliceerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Altena Kennispoort en Boek|Design. De makers hebben ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


VOORWOORD Carola Schouten

H

ier, in dit land van uiterwaarden, rivierdijken en weilandjes, begon het voor mij. Dat mooie land van Heusden en Altena, waar veerpontjes van vroeg tot laat fietsers en tractors overzetten en de afgedamde Maas de scheepvaart tussen de Waal en de Bergsche Maas vooruit helpt. Al eeuwen zijn mensen hier in de weer geweest met het droog maken of onder water zetten van land. Dat begint bij een paar middeleeuwse kasteelheren, gaat door naar zeventiende-eeuwse boeren, achttiende-eeuwse molenaars tot aan het negentiende-eeuwse stelsel van forten, sluizen en begroeiing – restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ik woonde in Giessen. We hadden een boerenbedrijf met ongeveer zeventig melkkoeien. Mijn twee zussen en ik werkten daar vol in mee – vakantie was er niet bij. Ons brood en onze dagelijkse zorg waren de dieren en de omgeving. We waren iedere dag bezig met het land, de seizoenen, het water en het weer. Zou het vanmiddag of vanavond gaan stormen, komen de slagregens, wil het gras nog groeien of kunnen we het maar beter bergen? We voelden ons ook deel van de gemeenschap, mensen kenden elkaar. Die verbondenheid waardeer ik nog steeds. Waar mensen elkaar tegemoet treden, kunnen ze elkaar ook dragen. Daar nestelen zich begrip en respect. Dit is geen wensdenken, het gebeurt. Een samenleving kan niet zonder sterke verbanden tussen mensen met gedeelde belangen, passies, interesses, de kerk, een buurt of een vrijwilligersorganisatie. Het geeft kracht elkaars mogelijkheden èn noden te kennen, waarden, dilemma’s en vragen. Zoals de vraag hoe duurzaam te produceren. Of waarom natuurbeheer en voedselproductie van nature samengaan. Netwerken zijn als een desem waarmee regio’s verder kunnen groeien. Dat laatste is nu ook onderdeel van mijn opdracht. Ik neem mij voor in iedere regio de sterke punten en de kansen op te zoeken en die gezamenlijk te versterken. In het land van Heusden en Altena verheug ik me er op dat ook met u te doen. Hoe mooi is het als ondernemende vrouwen daarin het voortouw nemen! Carola Schouten Vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrouw & altena



3


De frisse blik van de jongeren van Altena Docent, onderwijsinnovator en ondernemer Leny van der Ham uit Andel dacht met jongeren na over hun Altena. Het icoonproject Jongerenraad Going4OneAltena ontwikkelt zich nu tot een vaste adviesraad voor de nieuwe gemeente Altena.

B |E ens per maand mag Jongerenraad Altena inspreken tijdens de fusieraadsvergadering.

eter openbaar vervoer, meer uitgaansmogelijkheden en beroepsonderwijs: zo maar wat wensen die jongeren in een gesprek met Leny op tafel legden. ‘Ik vroeg hun vervolgens hoe ze dat kunnen bereiken. Toen ontstond het idee voor een jongerenraad.’ Sinds mei 2017 vormen zeventien jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar de Jongerenraad Going4OneAltena. Leny is projectleider. ‘Samen met drie beleidsmedewerkers uit Werkendam, Woudrichem en Aalburg geef ik sturing.’ Wethouder Paula Jorritsma is ‘bescherm-

‘Jongeren willen vaak dat iets snel geregeld wordt, maar in een gemeente heeft alles veel tijd nodig’

4

vrouw & altena

Tekst: Rijan van Leest | Foto: Frans Jan Fortunati

vrouwe’ van de jongerenraad. ‘Als volwassenen zijn we vaak geneigd voor jongeren te denken’, vertelt Paula, ‘maar zij kijken juist met een frisse blik naar de wereld. Daarom vind ik het verrijkend om met jongeren te praten en naar hen te luisteren. Ook met ouderen, trouwens. Je moet ervan uitgaan dat je elkaar iets kunt brengen.’ Paula hoopt ook dat de jongerenraad meiden inspireert om politiek actief te worden. ‘Zelfs nu nog denken meisjes vaak dat ze zoiets niet kunnen. Ze zijn te bescheiden voor een rol in de politiek. Gelukkig zie ik dat nu wel veranderen.’


COMPLETE SERVICE VOOR UW HRM-VRAAGSTUKKEN COMPLETE SERVICE VOOR UW HRM-VRAAGSTUKKEN

Loopt u binnen uw bedrijf weleens aan tegen

• Begeleiden van werving- en selectietrajecten.

issues op het gebied van Human Resources

• Ontwerpen en implementeren van een

Loopt u binnen uw bedrijf weleens aan tegen issues op het gebied van Human Resources

• Begeleiden van werving- en selectietrajecten. • Ontwerpen en implementeren van een

Management (HRM)(HRM) en hebt u geen of onvolManagement en hebt u geen of onvol-

beoordelingssystematiek. beoordelingssystematiek.

Resources de kennis en ervaring in huis HumanHuman Resources de kennis en ervaring in huis

verzuimbeleid. enen verzuimbeleid.

doendedoende HR-professionals in dienst? Praecipio HR-professionals in dienst? Praecipio • Digitaliseren • Digitaliserenvan van personeelsdossiers. personeelsdossiers. heeft over volle op het gebied vanvan • Begeleiden ziekemedewerkers medewerkers heeftde over de breedte volle breedte op het gebied • Begeleidenvan vanlangdurig langdurig zieke

De jongerenraad houdt zich momenteel vooral bezig met de vraag hoe zij de jeugd van Altena het beste kan vertegenwoordigen. Ter inspiratie, voor goede en minder goede voorbeelden, bezoeken ze jongerenraden en jeugdburgemeesters van andere gemeenten. ‘Maar jongeren zijn ook graag met concrete zaken bezig’, vertelt Leny. ‘Daarom verdiepen we ons ook in thema’s, zoals duurzaamheid, drugs, verlichting en intergenerationaliteit.’ Nick Rombout (19) uit Nieuwendijk, voorzitter van de jongerenraad, legt uit wat met dat laatste thema wordt bedoeld: ‘Dat is een nieuwe vorm van ouderenzorg, waarbij ouderen meer bij de samenleving worden betrokken.’ De jongerenraad richt zich dus niet alleen op de belangen van hun leeftijdsgenoten. Hun maatschappelijke betrokkenheid reikt verder. Nick ziet het project bovendien als een ideale aanvulling op zijn studie bestuurs- en organisatiewetenschappen. ‘Zo leer je ook direct hoe het er in de praktijk aan toegaat.’ De belangrijkste les die hij tot nu toe heeft geleerd: ‘Jongeren willen vaak dat iets snel geregeld wordt, maar in een gemeente heeft alles heel veel tijd nodig. Dat moet je niet onderschatten.’ Eens per maand heeft de jongerenraad een inspreekmoment tijdens de fusieraadsvergadering. Bovendien nemen de leden vaak zitting in een denktank. Zo dacht Alma van Loenen (14) uit Woudrichem mee over de drugs en geweld. ‘Ik vind het interessant om te zien wat er verandert in de gemeente. Als je er niet bij betrokken bent, lijkt alles plotseling te gebeuren. Nu ik in de jongerenraad zit, zie ik waar de gemeente mee bezig is.’ Kiara Rentrop (12) uit Almkerk is het jongste raadslid. ‘Ik vind politiek interessant en wil er later iets mee doen.’ Vooral de landelijke politiek trekt haar, maar de komende jaren wil ze met name haar invloed laten gelden in Altena. Daarom gaat ze ook in gesprek met andere jongeren. ‘Zo krijg ik veel ideeën waar wij aan kunnen werken.’ ¶

omoplossing u een oplossing op maat te kunnen bieden. • Opzetten • Opzettenen/of en/ofstructureren structureren van om u een op maat te kunnen bieden. vaneen eenHR-afdeling. HR-afdeling. u te ondersteunen op het gebied • Uitwerkenvan vanopleidingsvraagstukken. opleidingsvraagstukken. Door uDoor te ondersteunen op het gebied vanvan • Uitwerken

Resources ervaart u alle voordelen van • Bemiddelen bij arbeidsconflicten of disfunctioneren. HumanHuman Resources ervaart u alle voordelen van • Bemiddelen bij arbeidsconflicten of disfunctioneren. een professioneel HR-beleid. Een greep uit de

een professioneel HR-beleid. Een greep uit de mogelijkheden zijn:

• Opzetten salarisgebouw met functieprofielen.

• Opzetten salarisgebouw met functieprofielen.

mogelijkheden zijn:

Dit kan zowel op interim- als op projectbasis. Ik ben u graag van dienst!

Dit kan zowel op interim- als op projectbasis. Ik ben u graag van dienst! I.J.W. (Inge) Schüller

I.J.W. (Inge) Schüller Vissersdijk 12 4285 AN Woudrichem

Vissersdijk 12 06 24504679 4285 AN Woudrichem info@praecipio.nl 06 24504679 www.praecipio.nl info@praecipio.nl www.praecipio.nl


Bij Arie Bouman Tuinplanten werken betrokken en gedreven mensen met een kloppend groen hart. Elke dag opnieuw gaan ze voor het bieden van de meeste toegevoegde waarde met het inkopen, verwerken en verkopen van een groot assortiment topkwaliteit buitenplanten. Waar ze ooit gestart zijn als handelaar in het groen, zijn ze nu meer en meer in ketensamenwerking gaan denken. Dat betekent dat ze, buiten de kernrol als leverancier, zich steeds meer opstellen als adviseur en inspirator. Ze vinden het belangrijk dat ze klanten kunnen helpen om succesvoller te zijn dan de rest. Daar geven ze invulling aan door slimme oplossingen te bieden, kostenefficiënt te werken én speciale aandacht te geven aan de consument. De eindklant is immers de financier van de keten. Samen met partners ontwikkelen ze daarom inspirerende concepten en ideeën. Dit allemaal met maar één doel, een bijdrage leveren aan de ultieme tuinbeleving. Dit ambitieuze doel bereiken ze op een duurzame en verantwoordelijke manier met oog voor mens, dier en milieu. Daarbij zijn zowel voor de korte als de lange termijn langdurige, bestendige relaties met zowel leveranciers, afnemers als medewerkers onmisbaar. Kwaliteit staat daarbij voorop. Dit is de eerste basisvoorwaarde bij het creëren van een ‘ultieme tuinbeleving’.

Wijksestraat 18 4261 TT Wijk en Aalburg T 0416 - 692 632 personeel@ariebouman.nl www.ariebouman.nl

Arie Bouman Tuinplanten

ZOEKT TALENT Jaarlijks worden duizenden tuinrozen in verschillende maten opgekweekt door Arie Bouman Kwekerij BV. Naast de meer dan 250 soorten struik-, klim- en stamrozen, worden ook licentiesoorten van alle belangrijke rozen-veredelaars in de wereld gekweekt en gedistribueerd. Daarmee mag het bedrijf toonaangevend worden genoemd in de wereld van de rozenkwekerijen. Door de combinatie van vakkennis van medewerkers, de hoge automatiseringsgraad, de moderne bewaterings- en bemestingssystemen en een uitgekiend gewasbeschermingsbeleid, groeien de rozen van Arie Bouman Kwekerij BV uit tot producten van topkwaliteit.

De tuinrozenkwekerij van Altena Ga jij een florerende toekomst tegemoet bij Arie Bouman Tuinplanten? Kijk op onze website voor de vacatures www.arieboumantuinplanten.nl/vacatures


Een neus voor pit, passie en wilskracht Ze zijn jong, innovatief, gepassioneerd met hun vak bezig en barsten van de energie. Maar dat is niet het enige wat Anne-José Haaksema van Matchability en Martine Beijer van Aquarius Sanitair met elkaar gemeen hebben. Ze hebben een neus om jong talent op te sporen en zijn in hun rol als coach enorm gedreven om het beste in hun medewerkers boven te halen.

Martine Beijer ‘Ik geloof in de jeugd’

‘A

chter iemand aanlopen als hulpmonteur en orders opvolgen. Ik vond het verschrikkelijk en ben zo snel mogelijk bij gaan leren. Zolang de oudere generatie de jeugd op die manier blijft behandelen, krijg je een kloof van hier tot Tokio. Ik doe dat anders. Het is zo leuk om jonge mensen binnen te halen, te enthousiasmeren, ondersteunen én weer los te laten. Ik zoek bewust naar jonge mensen, want ik geloof in de jeugd. Er wordt zoveel over ze geklaagd, maar ze werken gewoon op een andere manier. Als iemand de hele dag op zijn telefoon kijkt, kan dat ook zijn omdat hij op internet een oplossing voor een probleem zoekt. Als je geen vertrouwen geeft, krijg je het ook niet terug. Vertel eens wat jij hiervoor deed, Isabella?’ Isabella (Verschoor): ‘Ik was kapster, dus dat is een grote carrièreswitch. Echte technische dingen doe ik niet, maar ik kan wel kitten, badkamers slopen en kranen repareren. Ook adviseer ik klanten. Martine zei meteen al dat mijn ontwikkeling heel snel zou gaan en dat is ook echt zo. Binnen een half jaar had ik mijn eerste badkamer verkocht.’

Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: (Martine) Marcel van Balkom, (Anne-José) Frans Jan Fortunati

vrouw & altena

7


8

‘Als ik een winkel binnen loop, wil ik enthousiast ontvangen worden. Zo iemand zocht ik. In haar zag ik de wil, de creativiteit en de belangstelling voor techniek. Voor mij is persoonlijkheid belangrijk. Je kennis kun je veranderen, maar wie je bent niet. Als er pit en passie in iemand zit die ook nog eens heel graag wil, dan is het zo gaaf om daarnaast te lopen, iemand op te leiden en met een gerust hart vijf weken op vakantie te gaan. Ik ben de eigenaar, maar we werken als team. Een zelfcorrigerend team waarin iedereen elkaar complimenten geeft, maar ook aanspreekt als het niet goed gaat. Uiteindelijk moet één iemand de beslissingen nemen, maar wel vanuit de bedrijfscultuur van gelijkwaardigheid.’ Isabella: ‘Als Martine in mijn ogen iets niet goed doet, dan zeg ik dat. Het is wel haar bedrijf, maar het voelt alsof ze een collega is. Er is hier geen haantjesgedrag. Iedereen heeft zijn eigen specialiteit en deelt kennis met anderen. Als ik een technische vraag niet kan beantwoorden, bel ik een collega. Klanten vinden dat juist prettig.’ ‘Bij ons moet je kunnen voelen dat we het fijn vinden om jouw badkamer te maken. Daarbij streven we in de klantbeleving perfectie na. De manier waarop wij nu werken en de persoonlijke aandacht die we kunnen geven, maken mij heel happy. We hebben ook wel eens met een team van zes gewerkt, maar dan ben ik vooral met bedrijfsvoering bezig en niet meer met klanten en het ontwerpen. Daar loop ik op leeg. Ik ben toch een vakidioot. Liever nee verkopen omdat we te druk zijn, dan concessies doen aan onze manier van werken. We willen mooie badkamers voor leuke mensen maken. Die begrijpen dat aan kwaliteit een prijskaartje hangt. Kijk, deze kerstkaart kregen we van een klant bij wie we zes jaar geleden een badkamer hebben gemaakt.’ Isabella: ‘Een half jaar geleden bedacht ik het aandachtboek. Daarin schrijven en plakken we alles wat besproken wordt met een klant. Zo raken we nooit iets kwijt en kunnen we alles van elkaars klanten opzoeken. Martine reageerde meteen enthousiast op dat idee.’ ‘Het komt heel soms voor dat ik tegenover een klant zit en dat het niet goed voelt. Dat is niet altijd tastbaar. Soms voelt een klant dat ook zo en dan komen we tot de conclusie dat we niet met elkaar in zee gaan. Ik ga niet koste wat het kost werk binnenhalen. Een goede relatie met iemand aangaan vind ik belangrijk. Een bad-

kamer is het hart van je huis. We gaan inbreuk maken op je privacy, je gaat bouwmoe worden, gek van het stof en je wilt op een gegeven moment geen mensen meer in huis. Dat weten we en daar anticiperen we ook op. Daarom moet je van tevoren weten of er een connectie is.’ Isabella: ‘Een klant van Martine deed ooit neerbuigend tegen mij. Ze is met hem in gesprek gegaan. Dat vond ik zo tof. Ze zei tegen hem: “We zijn één bedrijf en één team en ik vind het belangrijk dat ook mijn personeel zich goed voelt.” Uiteindelijk hebben we geen zaken met hem gedaan. Fijn gevoel als een werkgever het team belangrijker vindt dan geld verdienen.’ ‘Ik kan echt niet zeggen of mijn manier van werken typisch vrouwelijk is. Mijn grote voorbeeld Steve Jobs heeft ook een prachtig bedrijf opgebouwd. Ik geloof wel dat er zoiets bestaat als vrouwen- en mannenenergie en dat het gezond voor een bedrijf is als er een goede mix is tussen die twee. Waar ik over vijf jaar sta? Geen idee. Als ik naar mijn vakgebied kijk, merk ik dat we doorschieten in luxe en duurzaamheid uit het oog dreigen te verliezen. Soms slopen we een badkamer van veertig jaar die er nog pico bello uitziet en zien we badkamers van vijftien jaar oud die echt versleten zijn. Bizar consumentengedrag. Zonde van het geld, al dat afval, materiaal, uren. Ik heb daar steeds minder begrip voor. Voor mij is het een leerproces dat design prachtig kan zijn, maar dat je altijd moet bedenken hoe het er over tien jaar uit ziet.’ ¶

Anne-José Haaksema ‘Ik ga voor het type dat van uitdagingen houdt’


f o t o : f e i k e d e k e i j z e r -J a n s e n, M e r c e d e s b e s c h i k b a a r g e s t e l d d o o r MB - V OS . n l

‘M

ijn gouden tip kreeg ik zes jaar geleden van mijn manager bij Woonlinie die zei: “Waarom begin je niet voor jezelf? Er is in de woningbouwsector grote behoefte aan jonge, bevlogen mensen met een goed opleidingsniveau. Ga eens praten met Bart Arnts van Recore B.V., want dat bedrijf ondersteunt startende ondernemers.” Ik deed destijds mijn afstudeerstage bedrijfseconomie bij Woonlinie en kwam daar mijn huidige zakenpartner Niels van den Aker tegen, die als trainee werkte na zijn opleiding Human Resource Studies.’ ‘Wij bedachten ideeën die we meteen uitvoerden. Bart en zijn collega Ben Tuithof gingen daar op schieten. Zo hebben we een succesvol bedrijf opgebouwd dat jong talent detacheert bij woningcorporaties. Door hun coaching tijdens de eerste jaren heb ik veel geleerd dat ik nu ook zelf kan toepassen.’ ‘Een frisse blik kunnen opdrachtgevers waarderen’ ‘Steeds hetzelfde trucje doen, past niet in onze bedrijfsfilosofie. Een woningcorporatie is er voor iedereen die niet zelf in woonruimte kan voorzien. Wij kiezen bewust voor de sociale sector en willen juist daar toegevoegde waarde leveren. Onze zeventien medewerkers coachen we om naast de functie die ze tijdelijk vervullen ook naar andere bedrijfsprocessen te kijken. Waarom gaat dit zo? Stuur jezelf iedere vrijdag een mail met wat is opgevallen en wat slimmer kan. Tevreden over de formulering? Dan kan hij door naar je leidinggevende. Die frisse blik kunnen bijna alle opdrachtgevers wel waarderen.’ ‘Onze medewerkers hebben een vast con| Anne-José tijdens de verkiezing van Ondernemende vrouw van Altena bij een Mercedes van MB-Vos.

tract. Dat is een bewuste keuze, omdat we kwaliteit belangrijk vinden. Net zoals we in de regel mensen aannemen zonder enige ervaring die aan het begin van hun loopbaan staan. Het gaat niet om de studie, maar om een bepaald denk- en werkniveau. De rest ontwikkel je gaandeweg. Wie meteen bij een detacheerder gaat werken, is het type dat van uitdagingen houdt. Als ik iemand aanbied bij een klant, durf ik te garanderen dat het de juiste persoon is die ook bij de bedrijfscultuur past.’

| Anne-José Haaksema (rechts) en Niels van den Aker (links).

‘Informatie delen is essentieel’ ‘Sollicitanten krijgen na een eerste selectie een trainingsweek aangeboden. Daarna kiezen we een nieuwe medewerker. De rest heeft een interessant programma gevolgd, waardoor ze een vliegende start elders kunnen krijgen. Het is geweldig om te zien hoe onze medewerkers in korte tijd professionals worden. Ontwikkelingsgesprekken doen Niels en ik altijd samen. Maandelijks hebben we met z’n allen een intervisie waarbij we allerlei onderwerpen bespreken en waarbij we ervaringen uitwisselen.’ ‘Informatie delen is essentieel. Onlangs hebben we al onze klanten persoonlijk een door onszelf geschreven boek gegeven over ontwikkelingen in de branche. Je hoort dan veel en ziet daardoor kansen voor starters, stagiairs en trainees. Bij Avans Hogeschool in Breda mogen we vanaf dit voorjaar casussen inbrengen waaraan studenten kunnen werken. Daarnaast kunnen corporaties die stagiairs zoeken een beroep op ons doen. Daar vragen we niets voor. Dat is investeren in een duurzame relatie.’ ‘Twee medewerkers zijn afgelopen jaar bij een corporatie in dienst gegaan. Opdrachtgevers krijgen geen factuur als ze iemand van ons in dienst nemen. We hebben geen concurrentiebedingen. Onze collega’s krijgen gemiddeld drie keer per jaar een baan aangeboden. Een groot compliment. Wie meteen op de eerste aanbiedingen in gaat, doet zichzelf te kort. Iemand die in drie jaar tijd tien verschillende opdrachtgevers heeft gehad, kan een heel andere carrièresprong maken dan iemand die meteen in dienst is gegaan en al die jaren hetzelfde heeft gedaan. Niels is daar het beste praktijkvoorbeeld van: van manager Wonen tot manager Bedrijfsvoering en nu in opleiding voor interim directeur-bestuurder. We hebben het liefst dat collega’s lange tijd bij ons werken, maar zijn ook trots wanneer ze na een aantal jaren weloverwogen de overstap maken naar een corporatie.’ ¶ vrouw & altena

 9

 


(ADVERTORIAL)

OVER LEKKER ETEN, STYLING EN BELEVING! Steeds meer groeiende opdrachten voor exclusieve eventcatering maar ook steeds meer aanvragen voor het bedenken en uitvoeren van complete foodconcepten betekende een volgende stap voor Taste and More. Een verhuizing naar Oosterhout en een splitsing in twee duidelijke takken. Taste More voor de catering en Tasty Lemon, het conceptbureau. Taste More en Tasty Lemon werken sinds de verhuizing afzonderlijk van elkaar, maar zijn en blijven wel elkaars verlengstuk. TASTE MORE IN HET KORT Bij Taste More vertalen we uw ideeën en wensen door in alle aspecten. De presentatie van eten en drinken is verrassend, volgens de laatste culinaire trends en bereid met de beste ingrediënten. Voor de hoogstaande evenementencatering en live cooking heeft Taste More, naast de werkzaamheden van eigen koks, een exclusieve samenwerking met Onno Kokmeijer, chef-kok bij tweesterrenrestaurant Ciel Bleu in het Okura Amsterdam. Ook 24Kitchen kok Danny Jansen is met Danny’s Asian Food partner. Taste More is daarnaast preferred supplier van onder andere het Chassé Theater en de Grote Kerk in Breda. Everdenberg 6 | 4902 TT Oosterhout | 0162 727 600 | www.tastemore.nl

TASTY LEMON IN HET KORT Tasty Lemon ontwikkelt complete concepten voor verschillende foodlabels. Unilever, Ahold, Friesland-Campina en Kwalitaria zijn grote opdrachtgevers met merken als Pure Leaf, Lipton, Magnum, Carte d’Or en Lattiz. Ook foodstyling behoort tot demogelijkheden. Desirée: ‘We bedenken recepten, werken ze uit, koken het gerecht, verzorgen styling en presentatie en fotograferen het eindresultaat.’ Everdenberg 6 | 4902 TT Oosterhout | 0162 727 727 | www.tastylemon.nl


(ADVERTORIAL)

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR VERSTERKING! TASTE MORE •

Party manager

Bedienend personeel

Chefs

Magazijn medewerker

Administratief medewerker

Afwassers

TASTY LEMON •

DTP designer

Stagiaire: Grafisch Vormgever

Stagiaire: Content Designer

INTERESSE? Bel naar 0162 727 600 of mail

naar info@tastemore.nl/info@tastylemon.nl en vraag naar onze actuele vacatures.

DESIREE LEIJDENS Partner Taste More & Tasty Lemon


(ADVERTORIAL)

Coaching maakt sterk ‘Op d’n dijk’, in hartje Almkerk. Daar staat de coachingspraktijk DAT van Aveline Dijkman. De reden waarom je een coach zoekt, kan verschillen. De aanpak van DAT dus ook. Coaching is maatwerk.

De balans privé – werk is zoek. S.v.B., schooldirecteur

B.L.J., controller

Ik heb binnenkort een presentatie. En ben er nerveus over. E.D., Senior Nurse Practitioner

In het Land van Altena wonen harde werkers, doorzetters. Vrouwen en mannen met een ‘doe maar gewoon dan doe je gek genoeg’-mentaliteit. Gelukkig maar, want in het vlakke land en op de dijken kan het aardig waaien. Dan moet je wel tegen een (wind)stootje kunnen. Letterlijk en figuurlijk. Als nuchtere tuindersdochter uit Noord-Holland herken ik dat arbeidsethos en het verantwoordelijkheidsgevoel. Wat ik ook herken, is dat je dan tijdens het doordouwen per ongeluk kan vergeten om stil te staan bij de vraag: Is dit zoals ik wil leven? Is dit zoals ik wil zijn? Ook doen wat je echt belangrijk vindt en je talenten optimaal inzetten? BEL 06-23625808.

g.n

l

A Tc o a c h i n

in pra k

tij

k

k

sc

ho

len

DAT

Dijkman Coaching

tij

w. D

A Tc o a c h i n

g.n

l

vrouw & altena

w. D

in pra k

12

Master Practitioner NOBCO coach Almkerk, Vlashoeve www.DATcoaching.nl E-mail: a.dijkman@DATcoaching.nl

ww

len

Aveline Dijkman 

Ik hoef heus geen nee-zeggen te leren. Maar ik kan me daarna zo onrustig voelen.

ho

B.L., Senior Projectmanager

sc

Ik word geleefd. Eigenlijk ben ik meer aan het overleven dan aan het leven.

M.v.D., docente

ww

Aveline: Tijd voor reflectie. ‘Ook voor mijzelf is “onderhoud” van belang hoor. Net als voor iedereen, ook als de vraag nog niet zo heel duidelijk is. Zo coach ik vanaf 1996, dan mag je wel ’s even stilstaan. Dat heb ik laatst in een aantal sessies met mijn coach-de-coach gedaan. Dat stilstaan, dat is een aanrader. Om daarna weer krachtig de regie te nemen. Tja, onze dijken onderhouden we ook... Voor als het stormt.’

Mijn baas vindt dat ik efficiënter moet werken. Maar hoe kán dat nou, met deze workload?!


Tekst: Fientje

Jonge vrouwen in Altena zetten hun talenten in voor kwetsbare groepen Vrouw & Altena sprak met drie jonge vrouwen die zich inzetten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ilona Groeneveld (24), Nicole Schilt (29) en Charlotte Groen (21) doen dat ieder op hun eigen manier vanuit hun eigen talenten, geloofsovertuiging en naastenliefde.

I

lona: ‘Het begon allemaal eind 2015, toen er veel onrust was over de komst van een grote groep vluchtelingen. Het voelde bij Nicole en mij niet goed, hoe streekgenoten zich manifesteerden tegen mensen die op de vlucht waren vanwege oorlog. We plaatsten een oproep op Facebook, om de spaarzegeltjes van de supermarkt in te leveren voor voedselpakketten. Zeventig pakketten brachten we naar de vluchtelingen als welkomstgeschenk. We werden met open armen ontvangen en raakten in “gesprek” met elkaar.’ Nicole: ‘Er is meer dan je eigen wereld, iets kunnen betekenen voor elkaar vinden wij erg belangrijk. Wij niet alleen. We begonnen samen, maar inmiddels bestaat onze Projectgroep One (omzien naar elkaar) uit zeven personen. Met elkaar vormen wij een team zonder voorzitter, dat elkaar perfect aanvult.’ Eten en sporten verbinden Ilona: ‘We hebben sindsdien verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij proeven uit elkaars keukens hele mooie momenten waren, net zoals onze sportmiddag bij Wilhelmina 26. Door middel van deze activiteiten willen we ze niet alleen een leuke dag bezorgen, maar ook een groter sociaal netwerk. In een ongedwongen sfeer kennis nemen van elkaars cultuur. Ook vluchtelingen uit hetzelfde land, of uit andere landen met dezelfde taal, komen zo met elkaar in aanraking.’ Een groot succes Nicole: ‘Afgelopen Tweede Kerstdag hebben we een kerstdiner in d’Alburcht voor meer dan tweehonderd mensen georganiseerd. Voor mensen breed uit de samenleving: eenzamen,

minderbedeelden, vluchtelingen en belangstellenden. We voegen laagdrempelige elementen toe om met elkaar in gesprek te komen.’ De projectgroep is druk bezig om na te denken over een nieuwe activiteit in juni en het kerstdiner staat al weer op de agenda voor Tweede Kerstdag 2018. Zelfredzaamheid Sinds twee jaar begeleiden Nicole en Ilona samen drie gezinnen vanuit Vluchtelingenwerk, waarbij allerlei praktische zaken geregeld moeten worden. Nicole: ‘Iedere keer doen wij nu een stapje terug om hen zo weer te laten groeien naar een zelfstandig bestaan.’ Charlotte: ‘In 2015 deden er duizenden vluchtelingen een asielaanvraag in ons land. Ik vond het lastig te begrijpen waarom wij, omdat we in Nederland geboren zijn, recht hebben op een leven in vrede en anderen niet?’ De 21-jarige Veense rondt dit jaar haar studie Communicatie (hbo) af. Ze beheerst de Nederlandse taal uitstekend, is verbaal sterk en gestructureerd: drie eigenschappen die goed van pas komen bij het helpen van een vluchteling bij de taalontwikkeling. Maar ook met praktische zaken helpt ze graag een handje: ‘Pas had mijn taalmaatje een week lang geen warm water en geen beltegoed om de verwarmingscentrale te bellen. Voor mij een kleine moeite om te zorgen dat er iemand langskomt.’ Het eerste contact met haar taalmaatje uit Eritrea, anderhalf jaar geleden, was in het bijzijn van een tolk. Daarna waren ze op elkaar aangewezen. Mooi om samen stappen te maken ‘In het begin was dit echt handen- en voetenwerk. De meeste vertaalmachines konden het Nederlands niet vertalen naar Tigrinya. Maar dat levert ook leuke momenten op. Het is mooi om te ervaren welke stappen je samen maakt.’ Een paar uur van je tijd per week voor een ander – en voor jezelf – is zoveel waard. Charlotte legt uit dat zij hier ook van leert: ‘Vorig jaar was ik op Eerste Paasdag uitgenodigd. Het is leuk om mee te maken hoe zo’n feestdag in andere culturen beleefd wordt.’ ¶

| Ilona Groeneveld (linksboven), Nicole Schilt (rechtsboven) en Charlotte Groen (onder).

 

vrouw & altena

13




Onderwijsvernieuwing mét het werkveld Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg kan met recht een creatieve broedplaats worden genoemd. Het borrelt en broeit binnen én buiten de muren van de school. Voor directeur Lida Spuijbroek en haar team is dat een vanzelfsprekendheid. ‘Wij begeleiden onze leerlingen op hun weg naar volwassenheid en een plek in de maatschappij. Dan is het natuurlijk ontzettend dom en tegenstrijdig als je dat niet samen met de buitenwereld doet.’

L

Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Frans Jan Fortunati

ida spuijbroek staat aan het roer van een school die voorop loopt op het gebied van personeelsbeleid, digitalisering en onderwijsvernieuwing. Maar je zult haar nooit horen zeggen dat dit haar verdienste is. Lida: ‘Het eigenaarschap van verantwoordelijkheden verplaatst zich van het management steeds dieper de organisatie in. Er lopen hier zoveel professionals rond. Hoe meer je loslaat en tegen collega’s zegt dat ze het zelf mogen bedenken, hoe meer commitment en enthousiasme er los komt. Zij bepalen dan het tempo. De directie moet ervoor zorgen dat er een cultuur heerst waarin docenten worden uitgedaagd, zichzelf en elkaar uitdagen.’ De belangrijkste vernieuwingen op een rijtje. Maatwerk leveren ‘Vanaf augustus 2015 is er een nieuw verplicht examenprogramma dat inspeelt op maatwerk. Als de leerlingen basisberoepsgerichte- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen, moeten ze zich een basis eigen maken van kennis, vaardigheden en kunde. Daarnaast mogen ze kiezen uit veel keuzevakken. Nieuw is ook dat leerlingen die de theoretische leerweg volgen – vergelijkbaar met het niveau van de mavo – zich het derde leerjaar een dag per week verdiepen in ondernemen in de techniek of in zorg en welzijn. Daardoor krijgen ze meer praktisch onderwijs. Het werkveld vertelt ons dat er een tekort is aan leidinggevenden. Als je leerlingen met een hoger niveau hiervoor wilt interesseren, moeten ze kennis hebben van wat er op de werkvloer gebeurt.’

14

Samenwerking met het werkveld ‘Het werkveld heeft een grote bijdrage geleverd aan ons onderwijsaanbod. We zijn te klein om de soms wel eenendertig keuzevakken per

vrouw & altena

vakgebied aan te bieden. Bedrijven, organisaties en instellingen hebben bij ons aan tafel meegedacht over de keuzes die we moesten maken. Waar ligt de behoefte en wat biedt baangarantie? Liefst in de regio, want we willen dat kinderen hier blijven. Eerst nam de school het initiatief, maar steeds vaker benadert een bedrijf ons met bijvoorbeeld het aanbod om hun werkplaats te gebruiken.’ Digitalisering ‘Dat je vies wordt van werken met je handen, is een achterhaald beeld. Waarom zouden we onze leerlingen nog met een boek laten werken als monteurs in de garage digitaal kunnen uitlezen wat er met jouw auto aan de hand is? Dat doen ze hier dus ook op hun chromebooks. Je kunt digitaal ook extra leerstof aanbieden aan leerlingen die moeite met leren hebben of juist vooruit lopen. Een docent kan dan meer maatwerk bieden.’ Talent jong opsporen ‘Al jaren faciliteren we met basisschool De Hoeksteen een plusklas. Kinderen worden een middag in de week bij ons op school uitgedaagd om hun kennis te verdiepen. Maar er zijn ook kinderen die uitblinken in “kunnen”. In april beginnen we daarom met een “techniektalentenklas”. Op het programma staan moeilijke technische onderwerpen, zoals robotica. Hun zelfvertrouwen wordt enorm gestimuleerd en wij ontdekken al vroeg jong talent. Als de pilot succesvol is, willen we die graag uitbreiden naar andere basisscholen.’ Flexibiliteit in diploma’s ‘Het leren buiten de muren van de school neemt een nog grotere vlucht. Het curriculum zal daardoor blijven veranderen. Er moet een


‘ Opleiden is meer dan leerlingen begeleiden naar een beroep’ diploma komen dat recht doet aan de verschillende niveaus van een leerling. Toch vreemd dat je in alle vakken op een bepaald niveau examen doet, terwijl je bij sommige vakken uitblinkt? Het onderwijs krijgt van het ministerie nog mondjesmaat de kans om hiermee te experimenteren. De onderwijstijd wordt een beetje losgelaten, maar er is nog niets veranderd aan de kerndoelen die de leerlingen aan het eind van de rit moeten kennen en kunnen.’ Meer ruimte voor ‘de zachte kant’ ‘Opleiden is voor mij meer dan leerlingen begeleiden naar een diploma en naar een goede

vervolgopleiding. We praten hier veel met elkaar over onze rol als het gaat om kinderen weerbaar maken, ze te leren hoe ze tot verantwoorde keuzes kunnen komen en hoe ze moeten samenleven met andere mensen. Stel je eens voor dat een docent moet zorgen dat hij aan het eind van het jaar de methode uit heeft, in de klas moet differentiëren in niveaus, orde moet houden en het gesprek met leerlingen moet aangaan als er iets ernstigs als een aanslag is gebeurd. Dat stapelt zich op. Misschien moet je wel minder vakkennis aanbieden, zodat er in het curriculum meer ruimte komt voor “de zachte kant”. Ik vind het een uitdaging om hierover verder te denken.’ ¶

‘ Ik ben het meest gelukkig als een leerling mij vertrouwt’

Werken met je handen heeft de toekomst Twintig jaar werkte Colien Duister in een bloemenzaak, toen ze besloot de overstap te maken naar het onderwijs. Nu is ze alweer veertien jaar werkzaam als docent bloemschikken en biologie op Prinsentuin in Andel. ‘Mijn motto is: niet indutten en scherp blijven.’

Z

esendertig was Colien toen ze koos voor een nieuwe uitdaging. Werk en school werden gecombineerd en al voor ze het docentendiploma op zak had, was ze verzekerd van een baan. Die drive is ook zichtbaar in haar werk als docent op het vmbo. ‘Heb je het al gehoord’, vraagt ze enthousiast. ‘Minister Slob van onderwijs vindt dat mensen niet zo denigrerend moeten doen over het vmbo. De een heeft ook meer tijd nodig dan de ander om tot bloei te komen. Ik heb bijvoorbeeld een topcollega die speciaal onderwijs heeft gedaan en langzaam is opgeklommen.’ ‘We kijken als school voortdurend hoe we talenten van onze leerlingen kunnen stimuleren. Door de invoering van een verplicht nieuw examenprogramma, bieden we nu veel meer keuzevakken aan. In één keuzevak doen onze derdejaars voor het eerst in april al examen.

Spannend. We gingen kijken bij pilotscholen, lazen de richtlijnen van het ministerie over de verplichte kerndoelen en gingen te rade bij het bedrijfsleven. In de periode dat we stagebezoeken afleggen, staan er geen lessen op het programma. Daardoor is er tijd om bij die bedrijven uitgebreid achter de schermen te kijken. Wat we horen kunnen we weer in de les gebruiken.’ Colien is blij met de invaluren die bij haar op school vanzelfsprekend zijn. ‘Daardoor geef ik soms wiskunde, soms natuurkunde of andere vakken. Je moet dan uit je eigen vakgebied komen en ziet ook meteen waar collega’s mee bezig zijn. Zo ontstaat er meer samenhang binnen het onderwijs. Ik mag ook werken op een prachtige locatie in een school met een duidelijke structuur, een prettige sfeer en goede faciliteiten. Alleen de werkdruk zou ik wel willen veranderen. Er moet veel meer worden gedaan met minder mensen, maar dat zie je overal.’ ‘Wat me het meest gelukkig maakt is als een leerling persoonlijke dingen vertelt en daarmee laat zien dat hij me vertrouwt. Soms krijg ik een mooi bloemstuk mee naar huis. Ik vind het ook belangrijk om niet te verstoffen en actueel te blijven. De samenleving verandert namelijk ook. Als je ziet hoeveel praktijkmensen het bedrijfsleven nog nodig heeft, geeft ons dat op school echt een boost. Ik heb hier echt mijn draai gevonden.’ ¶ vrouw & altena

15




Vrouwelijk Geslaagd & Modebewust

Wil je zakelijk een goede indruk maken? Heb je sportieve plannen of wil je lekker een avondje gaan stappen? Als modebewuste vrouw vind je bij Ballegooyen Modes de juiste outfit. Als je daar onze fashiondays, ladiesnight en modeshows bij optelt, is je bezoek bij Ballegooyen Modes altijd méér dan geslaagd! (Ook voor mannen natuurlijk)

Molenkade 25 | 4271 AE Dussen | T 0416-391230 | Webshop: ballegooyenmodes.com

Geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur

 vrouw altena hele jaar door&nieuwe collecties | persoonlijk advies | eigen atelier | gratis vermaak | 1500 m2 modeplezier  het 16  voordeel met klantprivilege | gratis parkeren voor de deur | fashion café met koffie van het huis | free wi-fi extra


Familiebedrijven

r o als mot van de economie Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Frans Jan Fortunati

Er was een onderzoek van PricewaterhouseCoopers voor nodig om aan te tonen wat in Altena al lang bekend is. Dat familiebedrijven de kern vormen van de Nederlandse economie. Ze zijn innovatief, bieden veel werk, zijn leerbedrijven, maatschappelijk betrokken en hebben duurzaamheid in hun dna. Twee familiebedrijven in de spotlights.

vrouw & altena

>

17




Janica Swijnenburg-Janssen van Swijnenburg Transport Aan de Bruine Kilhaven in Werkendam staat een gloednieuw pand. Domein van Swijnenburg Transport. Al bijna 88 jaar een familiebedrijf en nu eigendom van Henk en Janica Swijnenburg. Vader Ap rijdt nog steeds in een busje, maar bemoeit zich niet met het beleid. Want ‘twee kapiteins op één schip werkt niet.’ Janica: ‘Heel knap, zoals hij ons de ruimte heeft gegeven.’

D

at het familiegevoel belangrijk is voor de familie Swijnenburg, is direct voelbaar. Henk, zijn zus Leoni en hun vader Ap zitten in een groot kantoor dat ze delen met het personeel. Openheid en transparantie zijn belangrijk voor de bedrijfscultuur. ‘Je weet zo van elkaar wat er speelt’, legt Janica uit. ‘De kracht van ons bedrijf is ontzorgen, kwaliteit leveren, korte lijnen én betrouwbaar zijn. Dat kun je alleen samen bereiken.’

| Ontspanning haalt Janica uit het hardlopen met vriendinnen.

Kan niet bestaat niet Het was niet de bedoeling dat Janica haar baan in de accountancy zou opzeggen. ‘Maar het zit nu eenmaal in mijn aard om dingen die beter kunnen aan te pakken’, vertelt ze lachend. ‘Er was hier nog zoveel te winnen in de administratie, automatisering en de bedrijfsprocessen. Ik werk nu drie dagen, al gaat het werk natuurlijk altijd door als je een eigen bedrijf hebt.’ ‘Als financieel directeur ben ik ook verantwoordelijk voor de automatisering en het personeelsbeleid. Henk en ik vullen elkaar goed aan. Hij heeft de dagelijkse leiding op de werkvloer. We zijn opgevoed met “kan niet bestaat niet”, maar nieuw werk mag nooit ten koste gaan van de dienstverlening aan bestaande klanten. Ik ben sterk op het gebied van financiën, efficiënte bedrijfsprocessen en houd de lijnen kort met het personeel. Op vrijdag eten we altijd samen friet in onze bedrijfskantine. Zo blijf je bij elkaar betrokken.’

‘ Er wordt altijd gepuzzeld om zo duurzaam mogelijk te ondernemen’ 

18

vrouw & altena

Duurzaam Janica is er trots op dat er tijdens het dieptepunt van de crisis geen ontslagen zijn gevallen. ‘Als het even minder ging, moest er harder worden gewerkt. Dat snapte iedereen. Maar daardoor konden we wel met z’n allen aan het werk blijven.’ Hun kracht is het afleveren van grote buitenmaatse producten die via de zijkant van de trailer bij de bouwmarkten en particulieren worden geleverd, vaak met meeneemheftruck. Vanaf voorjaar 2018 vindt er een bijzondere samenwerking plaats met vier andere vervoerders. Ook familiebedrijven. Samen zijn zij het Home Delivery Team (HDT) voor buitenmaatse producten bij de particulier thuis. Hun geheim? Toegewijde mensen, uitstekende service en slimme automatisering. Dit in combinatie met crossdocking: vanaf de fabriek de goederen op locatie verzamelen en dan in één keer door naar de particuliere klant die via een webshop heeft besteld. Er wordt altijd gepuzzeld om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Door de samenwerking worden er minder kilometers gereden. Ook wordt samengewerkt met grote klanten aan het papierloos leveren en wordt de helft van het dak vol gelegd met zonnepanelen. De ontwikkeling van elektrische vrachtwagens staat weliswaar nog in de kinderschoenen, maar Janica is ervan overtuigd dat er op termijn in de grote steden alleen nog maar met elektrisch gereden mag worden. Stiekem dromen Henk en Janica er wel eens van dat dochter Mint (10) en zoon Ferre (8) later met net zoveel passie in het familiebedrijf stappen. ‘Maar het blijft altijd hun eigen keuze’, vindt Janica. Janica’s eigen kilometers brengt ze vaak rennend door. Na de marathon van Rotterdam in 2017, altijd weer op zoek naar een nieuwe uitdaging.


Jolanda Vos-Van Ballegooyen en Joyce Vos van Ballegooyen Modes Ging opa nog met een handkar vol ondergoed en sokken langs de deuren, nu is Ballegooyen Modes met 1500 m2 winkelruimte én een webshop een begrip in Dussen en ver daarbuiten. En als het aan Jolanda, haar man Jan, dochter Joyce en zoon Jesse ligt, worden er de komende jaren nog meer vernieuwende plannen uitgevoerd.

V

oor jolanda was het een uitgemaakte zaak dat ze het bedrijf van haar ouders zou overnemen. Ze bracht er al jong menig uurtje door. Joyce wilde eerst de wereld ontdekken, ervaring opdoen bij kledingfabrikanten en voelen hoe het is om zelf werknemer in een modezaak te zijn. Ze wijst naar de bouwtekeningen in het kantoor. ‘Uitbreiden is onze gemeenschappelijke droom.’ Jolanda knikt: ‘Het wordt ook haar bedrijf en dus is het belangrijk dat zij bij alle plannen wordt betrokken.’ Het interview is illustratief voor de manier waarop ze met elkaar omgaan: ze luisteren, laten elkaar uitpraten en vullen elkaar aan. Beleving en nieuwe technologie Jolanda en Joyce zijn in de winkel te vinden, Jan werkt achter de schermen en heeft volgens moeder en dochter altijd nieuwe inzichten. Jesse studeert nog en is bezig met de ontwikkeling van de technische aspecten van het bedrijf. ‘Soms spreken we elkaar een hele dag niet’, zegt Joyce. ‘Dan ben ik op weg naar huis en bel mijn moeder om dingen door te nemen.’ Inkoop is iets waarbij de hele familie betrokken is. Jolanda: ‘Het is belangrijk dat je het met elkaar eens bent wat je inkoopt. Niet alleen voor de presentatie in de winkel, maar ook voor de marketing. We overleggen daarom intensief met elkaar.’ Ze geloven er heilig in dat de bakstenen winkel altijd zal blijven bestaan. Joyce: ‘Wij willen onze gasten inspireren en verassen. Het enthousiaste advies van ons modeteam zorgt er vaak voor dat onze gasten blij verrast zijn met hun nieuwe outfit. Soms zien mensen zelf

‘ We overleggen als familie intensief met elkaar’ niet wat er mogelijk is en zijn ze zo blij met ons advies. Dat kan op internet niet. De winkel is onze belevingswereld die we verbinden met onze webshop, social media en events. Technologie moet je omarmen. Iedere nacht analyseert onze computer welke artikelen weer aangevuld moeten worden en bestelt deze automatisch. Ons assortiment blijft daardoor altijd compleet. En wij kunnen meer tijd aan onze gasten besteden.’ Moeder en dochter zien hele generaties langskomen. ‘Wij vinden persoonlijk contact belangrijk’, zegt Jolanda. ‘Pas stond er een man met bloemen in de zaak die ons bedankte omdat we zijn net overleden moeder jarenlang hadden gekleed. Daarom kijken we in eerste instantie als we modeadviseurs aannemen niet alleen hoe modebewust iemand is, maar vooral hoe goed iemand zich kan inleven in anderen. Een gezellige ontmoetingsplaats In de toekomst willen wij verschillende belevingswerelden creëren voor onze gasten waarbij een bezoek aan Ballegooyen Modes echt een uitje is. Wij willen onze gast inspireren met uitgebreide collecties, deskundig advies en verrassen met een heerlijke lunch of kopje koffie in ons restaurant. Daarmee is de winkel ook een gezellige ontmoetingsplaats. Dat we via onze winkel ook een maatschappelijke waarde uitdragen is een logisch gevolg van de manier waarop wij ons winkelconcept hebben uitgewerkt.’ ¶ vrouw & altena



19


Soms word je in het leven geconfronteerd met omstandigheden waardoor je ineens voor een drastische keuze staat, die je leven totaal verandert. Het overkwam strafrechtadvocaat Sandra Den Haan-Paans toen ze besloot het familiebedrijf De Werkendamse voort te zetten.


Tekst: Esther Vroegh | Foto: Frans Jan Fortunati

W

ij hebben allebei een rechtenopleiding gedaan en zelfs ooit aan dezelfde grote drugszaak gewerkt. Toen overleed je vader plotseling en heb jij een ingrijpende keuze gemaakt om een carrière die heel gaaf was aan de kant te zetten om ondernemer te worden in een technische branche. ‘Dat heb ik met name gedaan vanuit familieoverwegingen. We hadden het bedrijf ook kunnen verkopen, maar ik voelde me verantwoordelijk. In de praktijk bleek het werk complexer dan ik had gedacht. Na vijf jaar kan ik zeggen dat ik er helemaal in zit.’ Zit die complexiteit met name in de techniek en het opbouwen van relaties? ‘Het zat vooral in de bedrijfsvoering. Daar had ik geen ervaring mee. Je moet eerst ontdekken welke vaardigheden en theoretische kennis je daarvoor nodig hebt. Om de praktijk goed onder de knie te krijgen, heb je eerst theorie nodig.’ Heb je ook extern ondersteuning gezocht? ‘Ik heb een adviseur, maar die heb ik steeds minder nodig. In het begin vaar je blind op de ervaring van anderen, maar op een gegeven moment krijg je duidelijker voor ogen wat je eigen ideeën, missie en visie zijn. We bestaan ruim vijftig jaar en ik wil door naar de honderd. We moeten dan wel onze strategie aanpassen. Er wordt steeds meer naar alternatieven voor gas gezocht. Wij zijn gecertificeerd voor BRL600021, het installeren, beheer en onderhouden van bodemenergiesystemen zoals warmtepompen.’

Ik heb de indruk dat het voor jongeren steeds aantrekkelijker wordt om iets met hun handen te doen. Merk jij dat ook? ‘We leiden onze eigen medewerkers op en hebben zelf een trainer. De aanwas zie ik toch behoorlijk teruglopen. We gaan naar een kenniseconomie waarbij jongeren worden gestimuleerd om zoveel mogelijk door te leren. Als dat probleem niet wordt opgelost, heeft de markt een behoorlijke uitdaging.’ Je hebt in het bestuur gezeten van Kozakken Boys, bent voorzitter van de BizAwards, zit voor Altena Lokaal in de gemeenteraad in Werkendam. Wat is je drijfveer om dit te doen? ‘Ik vind het heel leuk, het is leerzaam, je bouwt er veel contacten mee op én ik kan slecht nee zeggen. Ook bemoei ik me graag met dingen. Ik voel me vooral betrokken bij de lokale politiek. Je ziet daar meteen concreet resultaat van je inzet.’

radicaal om

Sandra Paans gooide het roer

Mis je de advocatuur? ‘Ja, soms mis ik de spanning, het omgaan met de diversiteit van mensen, de uitdaging om toe te werken naar een bepaald resultaat. Jij herkent dat wel. Maar juist het stukje psychologie dat ik heel interessant vind, kan ik ook in het bedrijf inzetten.’ Jouw dochter is nu nog heel jong, maar zou je graag zien dat ze het bedrijf later overneemt? ‘Dat zou voor mij geen must zijn. Ze moet doen wat ze leuk vindt en waar ze goed in is. Er was thuis geen druk om het bedrijf over te nemen. Mijn vader was wel onder de indruk van Bram Moskowicz. Hij riep dan dat ik ook maar advocaat moest worden. In die zin ben ik een beetje die kant op gestuurd. Ik doe mijn werk nog steeds met veel plezier, maar als dit het om welke reden dan ook niet meer voor me is, ga ik zeker proberen weer voet aan de grond te krijgen in het strafrecht.’ ¶ vrouw & altena

21




s a m e n w e r k e r s s a m e n w e r k e samenwerkers s a m e n w e r k e r s enwerkesr asmenw Kwetters is een van de grootste leveranciers van bio-eieren, van familie ‘farms’ in Europa.

Kwetters laat

V

meegroeien met het bedrijf

an elkaar leren op de werkvloer, leren door ‘buitenshuis’ in werktijd een studie te volgen, ontbijtsessies, workshops, keukentafelgesprekken bij het Brabants Familiebedrijven Genootschap om met andere ‘samenwerkers’ van familiebedrijven kennis uit te wisselen. Het motto is: iedereen mee laten groeien met het bedrijf. Daardoor zijn de medewerkers van Kwetters in allerlei functies vaak (levens)lang bij het familiebedrijf werkzaam. Even voorstellen In gesprek met Claire van de Langenberg, HR-manager en bedrijfsjurist Claire (31 en woonachtig in ’s-Hertogenbosch) studeerde rechten in Tilburg, maar rolde na haar studie het HR-vak in. Claire: ‘Het sociale aspect van het werk als HR-manager spreekt me erg aan. Het is natuurlijk hartstikke interessant om personeelsbeleid vorm te geven en te implementeren, maar het geeft mij de meeste voldoening om collega’s te helpen bij hun ontwikkeling of persoonlijke problemen. Ook als deze problemen niet werkgerelateerd zijn. Mensen komen het beste uit de verf als ze zowel thuis als op het werk lekker in hun vel zitten. Niet voor niets staat Kwetters bekend als een sociale werkgever en blijven medewerkers hier doorgaans tientallen jaren werken.’ Naast werkzaamheden op HR-gebied, voert Claire ook juridische werkzaamheden uit. Claire: ‘De vraagstukken zijn zeer uiteenlopend. Het verrast me iedere dag weer hoe veelzijdig dit bedrijf is. Na een hectische dag vind ik het fijn om me terug te trekken en me op een juridisch vraagstuk te storten. Die afwisseling maakt deze functie ideaal voor mij.’

22

In gesprek met Heike Rosendahl, Kasia Sobota en Marja van den Berg van sales Heike Rosendahl, geboren in Duitsland, volgde haar hart en woont alweer een aantal jaren

vrouw & altena

in Drunen. Ze studeerde biotechnologie en is werkzaam bij Kwetters als senior sales assistant. Kasia Sobota komt uit Polen, woont in Veen en werkt meer dan zes jaar bij Kwetters. Begon op de productie, daarna bij de administratie en nu als sales assistant. Alles doet ze met dezelfde motivatie. Marja van den Berg is sales assistant, woont in Woudrichem en is na achttien jaar weer terug bij het familiebedrijf. Ze zijn het er samen over eens dat hun talenten aanvullend zijn aan elkaar. Heike: ‘Werken met een vers product en korte houdbaarheidsdatum, vraagt om kennis van zaken, flexibiliteit, prioriteiten stellen en op je doel afgaan. Vaak is het erg druk op de afdeling, maar dat is juist de omgeving waar ik me thuis voel. Marja blijft ondertussen de rust zelve en is goed in prioriteiten stellen.’ Marja: ‘Dat heb ik wel geleerd met drie kinderen en een baan van viereneenhalve dag, dan moet je wel goed organiseren en prioriteiten stellen.’ Heike: ‘We zijn het er met z’n drieën over eens dat de verschillende culturen en werkhouding ook een groot voordeel zijn op onze afdeling.’ In gesprek met data analist Roelie Scherff Roelie Scherff studeerde toegepaste wiskunde, liep stage bij E. van Wijk en werkt sinds augustus bij Kwetters als data-analist. Ze woont in Waardhuizen, dus staat geen uren in de file en kan lekker op de fiets naar het werk. Roelie: ‘Het is heel fascinerend wat je allemaal kunt doen met data. Dan hebben we het wel over schone data, dus complete en juiste gegevens. Binnen een bedrijf zijn er aannames en veronderstellingen over marges en processen; door de juiste methoden toe te passen kan bewezen worden of die “onderbuikgevoelens” juist zijn. Daarom vraagt het wel enige kennis van het bedrijf om de data en analyses voor de juiste zaken in te zetten.’ Op het moment is ze bezig met het implementeren van een systeem waardoor alle data samen komen. Doordat Kwetters


r s k e r s r s werkers al in een vroeg stadium bezig was met het verzamelen van data, is het bedrijf een belangrijke gesprekspartner geworden in de gehele keten, zowel in Nederland als in Duitsland. Roelie: ‘Hier zal ik me niet snel vervelen; er is genoeg te analyseren om processen te verbeteren en resultaten te optimaliseren.’ Werken bij een familiebedrijf Een ieder heeft zo zijn eigen reden om te gaan werken bij een familiebedrijf Claire: ‘Het leuke aan een familiebedrijf is dat de lijnen kort zijn en dat je dicht op het vuur zit. De directie (wij noemen ze gewoon John en Gerrit) is heel toegankelijk en persoonlijk betrokken. Kwetters heeft zowel in de productie als op kantoor verschillende functies en is daardoor een veelzijdige werkgever met tal van doorgroeimogelijkheden.’ Kasia beaamt dit: ‘Bij Kwetters krijg je kansen en ik ben daar wel het voorbeeld van. Zes jaar geleden ben ik begonnen in de productie. Toen ik aangaf dat ik door wilde groeien, kwam ik op de administratie terecht. Vanwege onderbezetting moest ik een paar weken invallen op de afdeling verkoop. Dit beviel mij en mijn

Tekst: Fientje | Foto: Frans Jan Fortunati

collega’s zo goed, dat ik de kans heb gekregen de afdeling aan te vullen.’ Marja: ‘Achttien jaar geleden waren er geen mogelijkheden om in deeltijd te werken bij Kwetters en besloot ik een andere uitdaging aan te gaan. Ik heb daarna bij een ander “food”-bedrijf op diverse afdelingen gewerkt en hier veel ervaring opgedaan. Toen zag ik een vacature bij Kwetters en ik had daar meteen een goed gevoel bij. Wel een grote stap na achttien jaar, maar een nieuwe uitdaging geeft je ook weer nieuwe energie! En bij dit familiebedrijf voel je je snel “thuis”.’ Heike: ‘Ja, we zijn het er alle vijf over eens: bij een familiebedrijf werken is toch wel erg gezellig. Je bent geen nummer en je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen, nieuwe ideeën uit te werken en zodoende kansen om een nieuwe stap te maken binnen het bedrijf. Wel moest ik even wennen aan de ongedwongen sfeer en gesprekken met de directie, bij ons in Duitsland is dat ook binnen familiebedrijven formeler.’ Roelie: ‘Bij een familiebedrijf is het vaak wat persoonlijker. Ook werken de verschillende afdelingen meer samen, waardoor je beter weet wat er speelt binnen het bedrijf.’ ¶

| Van links naar rechts: Kasia Sobota, Marja van den Berg, Roelie Scherff, Claire van de Langenberg en Heike Rosendahl.

vrouw & altena

23




(ADVERTORIAL)

24

vrouw & altena


Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Feike de Keijzer-Jansen

Autje van der Lee van Stichting GSW Altena:

‘Er is altijd een Het kloppend hart van de Stichting GSW Altena bevindt zich op een industrieterrein in Werkendam. Een grote loods boordevol producten, wachtend op een tweede leven. De ziel ervan wordt gevormd door Autje (Audrey) van der Lee en haar tientallen vrijwilligers. Honderden gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben, vonden er al de weg naartoe. Hoogtepunt is de gezamenlijke kerstbijeenkomst.

H

alverwege de dag zijn er al honderden mensen langsgekomen om een kerstpakket en bemoedigende woorden van Autje in ontvangst te nemen. Dat de tranen daarbij rijkelijk vloeien deert niemand. Er wordt geknuffeld, gelachen en hard gewerkt, want Autje vindt het belangrijk dat iedereen blij de deur weer uitgaat. De grootste groep mensen die Autje samen met haar vrijwilligers ondersteunt, bestaat niet uit mensen die onder het bestaansminimum leven. Autje vindt dat logisch. ‘Voor die groep is er via de gemeente en andere instanties een sociaal vangnet. Wie op papier te veel verdient om voor extraatjes in aanmerking te komen, valt buiten de boot. Terwijl bij die groep door omstandigheden de nood ook hoog kan zijn. Iedereen moet bij ons kunnen aankloppen zonder dat wij een (inkomens)drempel opwerpen.’ Eigen kracht Er is volgens Autje veel verborgen armoede in Altena. Ze timmert daarom hard aan de weg om met zoveel mogelijk partijen samen te werken. Of het nu een kerk is, een particulier of Rotary Club Woudrichem, overal denken mensen mee over oplossingen voor problemen waar ‘haar’ gezinnen mee worden geconfronteerd. Autje: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen ervaren dat er een uitweg is uit armoede en te-

genslag. Er zijn nieuwe gezinnen bij gekomen, maar er zijn ook tientallen gezinnen die weer op eigen kracht verder kunnen.’ Voor Autje is de fusie tussen de drie gemeenten een kans om haar initiatief verder uit te bouwen tot haar droom, een participerende samenleving waarin mensen voor elkaar opkomen, een feit is. In de gemeente Werkendam werd in december een motie aangenomen, waarin een meerderheid van de raad een dringend beroep doet op de bestuurders om verder te praten met Stichting GSW Altena over ondersteuning van de werkzaamheden. Want hoeveel steun van particulieren, sponsoren en bedrijven er ook binnenkomt, het initiatief is inmiddels zo groot geworden dat het volgens Autje belangrijk is dat een goede basis het mogelijk maakt om de vaste lasten te dekken. Aankloppunt Altena Achter de schermen werkt Autje intussen hard verder aan een nieuw plan. ‘Zou het niet mooi zijn als iedereen in Altena een sticker op de deur heeft waarmee je aangeeft dat je anderen wilt helpen? Ik denk aan de naam Aankloppunt Altena. Natuurlijk kun je niet iedereen overal mee helpen, maar het is al heel wat als je mensen die hulp nodig hebben een luisterend oor kunt bieden of door kunt verwijzen. Dat vereist wel de nodige kennis, maar daarvoor zou je een handboek kunnen maken. En zo is hulp geen product meer, maar iets wat we samen delen.’ ¶

Op 3 april vindt er op het kantoor van Rabobank Altena in Almkerk een bijeenkomst plaats over het Aankloppunten Netwerk. Iedereen is welkom vanaf 09.00 uur. Het programma duurt tot 12.00 uur. Aanmelden via info@stichtinggsw.nl

vrouw & altena

25


(ADVERTORIAL)

Veronique Vissers FORT SOLID SLEEP Veronique is vanaf haar twintigste werkzaam in de interieurbranche en sinds 2004 een bekend gezicht bij ‘De Gier Slapen’ in Gorinchem. Dit is ook de plek waar haar passie voor slapen is begonnen en waar ze vooral veel kennis over gezond slapen heeft opgedaan. Naast haar werkzaamheden in de sales, kreeg ze door de jaren heen van Dick de Gier ook de kans om internationale meubelbeurzen te bezoeken en innovaties te ontdekken. Toch miste ze iets: beleving en sfeer in een door mannen gedomineerde beddenbranche. Dat inspireerde Veronique om in 2012 haar eerste bed te ontwerpen en te produceren: model ‘Nox’. Eenmaal in de showroom, kreeg het bed veel positieve reacties. Zes jaar later heeft Veronique ‘Fort Solid Sleep’ geopend in Gorinchem. Een intieme studiowinkel waar sfeer en beleving voorop staan. ‘In ons bed delen we alle emoties die ertoe doen’ Of het nu om een geboorte gaat, elkaar liefhebben, ziek zijn of overlijden, in de meeste gevallen speelt een bed daar een rol in. Kortom: onze slaapkamer is misschien wel één van de meest intieme en belangrijke ruimtes in ons huis. Geen wonder dat de visie van ‘Fort Solid Sleep’ hierdoor mede is geïnspireerd. In zowel het Land van Heusden en Altena als in de omgeving van Gorinchem zijn wij omringd met fantastische forten. Van oorsprong bood een fort ons bescherming tegen weer, wind en vijanden. Het zijn stoere gebouwen uit het verleden, waar gebruik werd gemaakt van robuuste materialen zoals hout, beton en staal. Deze materialen zie je ook duidelijk terug in de studiowinkel van ‘Fort Solid Sleep’.

Locatie fort Vuren

Ieder bed is uniek en vereist maatwerk ‘Fort Solid Sleep’ onderscheidt zich door het leveren van maatwerk en de flexibiliteit in de gewenste afmetingen. Alle bedden zijn voorzien van hoofdborden van massief eiken, ingelegd met een detail van rubber. Het hout wordt met zorg geselecteerd, zodat het karakter niet verloren gaat. Knoesten en natuurlijke scheuren in het hout zorgen ervoor dat de hoofdborden een ziel hebben. Dit alles kan worden aangevuld met stoere nachtkastjes van beton of staal. De stalen kasten kunnen op maat worden gemaakt en zijn verkrijgbaar met een poedercoating of als blauwstaal. Het creëren van een ‘warm nestje’ is de grote passie van Veronique. ‘Het is geweldig als je dit kunt en mag doen voor andere mensen. Wie droomt van een prachtige slaapkamer is van harte welkom om zijn wensen met mij door te spreken. Ik kan een totaalconcept bieden, omdat ik ook prachtig bedtextiel en plaids lever van het exclusieve merk “Mrs. Me” dat ik combineer met verf van het merk “Carte Colori”. Ik heb zo alle ingrediënten in huis om een droom te zetten in een concreet plan.’ 26 om vrouw & altena

Fort Solid Sleep

Arkelstraat 85A, 4201 KB Gorinchem Info@fortsolidsleep.nl 06 10 99 56 99 Volg ons op Instagram en Facebook


Creativiteit in de zorg loont

Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Frans Jan Fortunati

Midden in het leven staan. Ertoe doen. Weten dat je wordt gezien en gewaardeerd. Voor mensen met een beperking is dat niet altijd vanzelfsprekend. En toch zou dat wel zo moeten zijn, vinden Nienke de Groot van lunchroom ’n Tikkie Anders en Jantine Vos van BonneVie. Ze namen ontslag en bouwden in nauwelijks een paar jaar tijd uit het niets een bloeiend bedrijf op waar de talenten van juist deze doelgroep zichtbaar worden.

H

et is bijna alsof het in scène is gezet. Precies als Nienke de Groot wil antwoorden op de vraag waarom het werken met mensen met een beperking haar zoveel voldoening geeft, krijgt ze van een van de medewerkers met een stralende lach een kop thee geserveerd. Op het dienblad zit een geeltje geplakt met de tekst ‘Nienke, kus kus baas’. Nienke, zichtbaar ontroerd: ‘Dat is nu wat ’n Tikkie Anders zo bijzonder maakt. Er hangt hier een warme sfeer, waardoor medewerkers zich

veilig voelen. Ze halen daardoor veel meer uit zichzelf dan ze hadden gedacht.’ Er zijn tientallen vrijwilligers en vijf betaalde krachten om de zes tot zeven medewerkers te begeleiden. ‘Het zit hier vaak bomvol’, vertelt Nienke. ‘Dan is het flink aanpoten. De kick is dat we het mét elkaar doen. Je probeert de stress bij de medewerkers weg te houden, want het blijft een kwetsbare groep. Dat vraagt veel van onze vrijwilligers. Daarom wil ik weten wat er speelt op de werkvloer, zodat een probleem snel opgelost kan worden. Iedereen is hier gelijk, maar soms moet je streng zijn en boven vrouw & altena

27




de partijen staan. Dat is voor mij een leerproces geweest.’ Gunfactor Wat is het geheim achter het succes van ’n Tikkie Anders? ‘De gunfactor speelt in het begin wel mee. Maar als je geen kwaliteit biedt, komen mensen niet terug. Bij de start heb ik dankzij sponsoring kunnen investeren in goede apparatuur. Gelukkig was ik snel zelfstandig. Ik vind het niet eerlijk tegenover andere ondernemers als ik mijn hand ophoud bij subsidiegevers. Een groot deel van onze omzet komt uit de horeca, een kleiner deel uit de zorgbudgetten van onze medewerkers.’ Sinds januari is de lunchroom nóg een dag open. ‘Het voelt niet goed om mensen met een beperking die bij ons aankloppen, af te wijzen omdat er geen plek meer is. Voor de groep die hier nu werkt is het bijna onmogelijk om door te stromen naar regulier werk en dus komen er weinig plekken beschikbaar. In mijn ideaalplaatje zou ik wel willen uitbreiden met catering, een eigen moestuin, kippen en een Bed & Breakfast. Er zijn dan nóg meer mogelijkheden om mensen hun talenten te laten ontdekken. En hoe mooi zou het zijn om dat te combineren met een opleidingscentrum voor catering, schoonmaak en administratieve werkzaamheden. De plannen daarvoor heb ik al uitgewerkt.’ Het lijkt logisch om het succesvolle concept van ’n Tikkie Anders uit te rollen, maar dat wil Nienke absoluut niet. ‘Ik zeg altijd nee, zelfs als het op een presenteerblaadje wordt aangeboden. Als het te grootschalig wordt, verlies je de controle. Als ik iets doe wil ik het goed doen en helemaal op mijn manier.’ Ze heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd waar anderen misschien iets aan zouden kunnen hebben. ‘Ik verhuur mezelf nooit als adviseur, maar ben altijd bereid om te helpen. Het gaat mij er niet om veel geld te verdienen, maar om mensen met een beperking in hun kracht te zetten.’

28

vrouw & altena

Tot bloei komen Ook voor Jantine Vos van BonneVie staat voorop wat haar cliënt nodig heeft. ‘Het gaat mij om kwaliteit van leven en je nuttig voelen in de maatschappij. Soms melden mensen zich rechtstreeks aan, maar we krijgen ook aanmeldingen via de WMO of huisarts. Hoe moeilijker het is om iemand te plaatsen, hoe interessanter ik het vind. Door echt in te zoomen op de cliënt, lukt het ons bijna altijd om samen zijn of haar


doelen te halen. Dat geeft ons veel voldoening en is richting onze samenwerkingspartners een signaal dat we kwalitatief hoogstaande zorg bieden.’ De verbouwde boerderij waar Jantine woont en waar in het bedrijfsgedeelte ook de dagbesteding van BonneVie plaatsvindt, staat in Wijk en Aalburg. Gemiddeld komen er drie dagen per week tussen de acht en tien mensen die worden begeleid door vaste krachten met ondersteuning van vrijwilligers. ‘Mijn taken zijn heel divers. Ik doe bedrijfsvoering en financiën, maar zie ook toe op de kwaliteit, de intake en de zorgplannen. Maar ik vind het allerleukste nog steeds het cliëntcontact. Mijn kantoor zit boven BonneVie, dus ik ben er bijna altijd. We werken ook ambulant bij mensen thuis en trainen ze naar zelfstandigheid. Soms liggen mensen de hele dag op bed en helpen wij ze om weer een dagritme te vinden, of we ondersteunen ze met post, afspraken maken, doktersbezoeken. We kijken daarbij vooral naar wat iemand kan en wil leren en trainen dan vooral datgene wat mensen echt in hun kracht zet.’ Innovatie Ligt, nu alles op rolletjes loopt, het gevaar van verveling niet op de loer? Jantine moet hard lachen. ‘Nee hoor. Ik vind innovatie essentieel. Het mooie van mijn eigen bedrijf is dat ik niet drie maanden hoef te wachten op toestemming als ik een goed idee heb. Ik begin er gewoon mee. Worden mensen er blij van, dan gaan we er mee door. Ik kijk altijd wat er in de samenleving leeft en spring daar dan meteen op in. Gaat de vergoeding voor vervoer omlaag? Dan zoeken wij een creatieve oplossing. Door ons doelgroepenbeleid denken we buiten de kaders. Iedereen kan hier terecht, al kijken we altijd naar de groepsdynamiek. Wij denken niet in hokjes, maar in mogelijkheden. Als mensen geen zorgbudget hebben of willen, dan kijken we of ze bijvoorbeeld vrijwilligerswerk kunnen doen.’ Nog een mooi staaltje innovatie is een apparaat dat er hangt om fietsen automatisch op te tillen. Speciaal voor Sjaak, die nu ondanks zijn beperking fietsen kan repareren. Als Jantine praat over een groep jonge meiden die naar BonneVie komt, wordt ze helemaal enthousiast. ‘We trainen deze meiden om te leren wat nodig is om zelfstandig te wonen, zoals koken, wassen, budgetteren en winkelen. Die meiden hebben nog zoveel leerpotentie, maar als ze

achttien zijn stoppen hun mogelijkheden om naar school te gaan. Ik zie mezelf daar in de toekomst verder op inspelen met BonneVie. We hebben al veel trainingen op de plank liggen waar we zo mee zouden kunnen starten.’ Zorgen over hoe het verder gaat als de gemeente Altena een feit is, heeft Jantine niet. ‘Ik denk dat er weinig verandert, omdat er op het gebied van zorg al wordt samengewerkt. En anders anticiperen we daar weer op. Zolang wij als zorgaanbieders heel goede kwaliteit bieden en op een creatieve manier met geld omgaan, – inzetten waar het echt nodig is –, moet het goed komen. Al zou ik wel willen dat er een grotere financiële prikkel voor bedrijven komt om mensen met een beperking toch een reguliere werkplek te geven. Als de begeleiding van deze mensen bij een bedrijf als BonneVie ligt, wordt de drempel daarvoor misschien nog lager. Een mooi doel voor de toekomst.’ ¶

| Voor Jantine Vos van BonneVie is het omgaan met cliënten het allerleukste.

vrouw & altena

29




Ontwerpen

Tekst: Marina Zwaan

om mensen te raken In het hoofd van Sybille van Gammeren-Mevissen is het nooit stil. Voortdurend dringen zich nieuwe combinaties van vormen, kleuren en materialen aan haar op. Vanuit haar bedrijf Studio Sybille is ze daarom het liefst met toegepast design bezig. ‘Mijn kracht is dat ik vanuit de diversiteit van mijn talenten in staat ben om dingen vanuit een totaal andere invalshoek te bekijken. Ik durf nu pas hardop te zeggen dat ik daardoor unieke ideeën kan bedenken.’

H

et interview vindt plaats bij Quasar in Giessen, waar Sybille jarenlang productontwerper was. Gekleurde stiften, een houten doos met kwasten, tientallen inspiratieboeken en een muur vol met ontwerpen, verraden dat dit de werkkamer van een creatieveling is. ‘Aan die muur hangt de kroon op mijn werk’, zegt ze. ‘Ik heb lampen ontworpen voor een stoeterij. Na een wandeling van twee uur heb ik het kader gecreëerd waarbinnen ik moest werken. Ik schrijf alles op wat me te binnen schiet, kijk naar de paarden, maak foto’s. Daar kan ik me dan helemaal in vastbijten. Soms ga ik ’s nachts

30

uit bed omdat ik nog even iets op wil schrijven. Als een opdrachtgever begrijpt dat aan die manier van werken een prijskaartje hangt, voelt dat als waardering voor wat ik doe. Alles moet kloppen, ik zal nooit iets presenteren waarover ik zelf niet tevreden ben.’ Sybille wordt naar bij de gedachte dat ze een eenmaal bedacht concept eindeloos moet herhalen. ‘Quasar heeft het ontwerp van mijn tulpenlamp met ritssluitingen in productie genomen en dat is een succes geworden. Er zijn vormgevers die zich dan de rest van hun leven op ritssluitingen focussen. Ik vind het juist interessant om vanuit mijn diversiteit


|D e Stirrup lamp die Sybille in opdracht heeft gemaakt voor een stoeterij, is door Quasar in productie genomen.

steeds weer nieuwe dingen te ontwikkelen. Of het nu gaat om het bedenken van verpakkingsmateriaal voor een champignonkwekerij, het inrichten van De Doelen in Rotterdam voor een groot evenement of het ontwerpen van een website. Het mooie van design vind ik dat het te maken heeft met alles waarmee we als mens in aanraking komen. Als je een theekopje koopt, dan wordt de keuze bepaald door het ontwerp. Dat is een onbewust proces waar niemand bij stil staat.’

‘Alles moet kloppen’ fot o: © Gerrit Buys

Als ik mijn eieren maar kan leggen Sybille: ‘Ik ben ooit begonnen op de kunstacademie in Tilburg en zal nooit vergeten dat we een opdracht kregen om iets te maken vanuit het thema flora en fauna. Komt er een knul binnen die een hele boom naar binnen sleept. De docent helemaal lyrisch. Toen wist ik dat ik helemaal op de verkeerde plek zat. Via de opleiding modevormgeving ben ik doorgestroomd naar de opleiding productvorming en productpresentatie in Sittard. We moesten alles zelf doen: van concepten bedenken tot het uitvoeren ervan. Daar heb ik nu veel profijt van, omdat ik precies weet wat er nodig is om tot een goed eindproduct te komen. Ik hamer er bij mijn kinderen dag in dag uit op dat een goede presentatie altijd het verschil maakt.’ ‘Nederland is een gerenommeerd land als het om design gaat. De nieuwe generatie kan ook profiteren van technische innovaties. Toen ik jong was, had ik de ambitie om landelijk bekend te worden of door te breken met een ontwerp. Nu realiseer ik me dat het daar niet om gaat. Als ik mijn eieren maar kan leggen. Mijn grote drijfveer is dat ik met mijn ontwerpen anderen kan raken.’ ¶

vrouw & altena

31




Jacqui Brassey PhD Jacqui Brassey is een pracademic. Ze brengt graag praktische ervaring samen met academische inzichten om impact te bereiken. Ze groeide op in een warm, Nederlands Hervormd gezin in Veen met een calvinistische moraal. Eerlijkheid, jezelf blijven, hard werken en accepte-ren dat in het leven alles niet altijd makkelijk is of vanzelf gaat. In gesprek met Jacqui over een leven lang leren, je weg zoeken in het leven, ervaren wat je passie is en daarna weer de volgende stap maken. Tekst: Fientje | Foto: Kin Yuen

J

acqui is verantwoordelijk voor leiderschapsontwikkeling en learning van de meest senior partners wereldwijd en cliëntadviseur bij McKinsey & Company. Daarnaast is ze ook nog assistent professor aan de universiteit van Tilburg en toezichthouder bij Save the Children in Nederland. Je zou rustig kunnen zeggen dat er voor Jacqui op het gebied van carrière-ontwikkeling niet veel meer te wensen overblijft. Maar zo ziet ze dat zelf helemaal niet. Al haar hele leven hamert ze op het belang om dicht bij jezelf te blijven, steeds bij te dragen aan de maatschappij, veel te reizen en levenslang te leren en je te ontwikkelen. Haar eerste baantje had ze toen ze zes jaar oud was: ze verkocht fruit langs de deur in Veen. Jacqui heeft keihard gewerkt om haar doelen te bereiken, want ‘niemand krijgt het voor niets’. Ze is het levende bewijs dat je het met die mentaliteit ver kan schoppen.

Kennis verzamelen ‘Ik dacht altijd: Kan ik dat wel? Ben ik goed genoeg?’

32

Jacqui vertelt: ‘Na de havo op het Willem van Oranje College in Waalwijk, ben ik de Economisch Linguïstische opleiding gaan doen aan de Avans Hogeschool in Den Bosch, ik specialiseerde me in de commerciële economie. Na drie jaar werken, merkte ik hoe ambitieus ik was en dat ik meer kansen zou kunnen krijgen in mijn carrière als ik ook nog naar de universiteit zou gaan.’ Jacqui zegt vervolgens haar baan bij United Biscuits op en meldt zich aan bij de universiteit van Tilburg. Haar vader reageert ontzet: ‘Wat sjouwde toch,

vrouw & altena

je hebt toch een mooi baantje?’ Maar Jacqueline is vastbesloten, ze studeert Beleids- en Organisatiewetenschappen, wordt lid van de faculteitsraad en in 2001 slaagt ze cum laude. ‘Ik dacht heel lang dat ik zoiets niet zou kunnen, maar wat bleek: hoe groter de uitdaging, hoe beter ik werd. Die intellectuele uitdaging was precies wat ik nodig had!’ Met haar bul op zak gaat ze werken bij Unilever. Eerst in Nederland en later in Londen. In 2011 promoveert ze naast haar werk aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Bedrijfskunde en Economie, terwijl ze inmiddels in Rome woont. In 2013 begint ze bij McKinsey & Company als expert consultant. Mentoren ‘Om stappen te maken heb je naast doorzettingsvermogen, kennis en vaardigheden ook mentoren nodig’ Jacqui prijst zich heel gelukkig met de vele support die zij heeft gehad gedurende haar carrière en nog steeds heeft. Ze noemt er een paar uit Nederland. ‘Van Arjan Overwater, bij Unilever, kreeg ik de ruimte om te leren. Hij gaf me belangrijke uitdagingen en stond onvoorwaardelijk achter mij. Dat gaf mij vleugels! Ik weet nog heel goed dat Arjan een keer tegen me zei dat hij me wel naar de top zag gaan. Toen ik zei dat ik daarover twijfelde, vond hij dat ik hem daarmee beledigde. Ha ha, als hij daarin vertrouwen had, moest ik dat ook maar hebben.’ ‘Ook aan Mark Rutte heb ik mooie herinneringen. Ik werkte met hem net voordat hij fulltime de politiek in ging. Mark was altijd goedlachs en erg geïnteresseerd in mensen. Ik weet nog dat ik hem vertelde dat ik niet zo hield van het openbaar vervoer, omdat dat altijd druk was en vol met mensen. Mark zei toen hard lachend: “Kijk, Jacqui is een goeie HR-professional, die niet van veel mensen om zich heen houdt”.’ Jacqui vertelt enthousiast verder: ‘André van Heemstra, destijds personeelsdirecteur en in de executive board van Unilever, heeft het mogelijk gemaakt dat ik naast mijn werk kon promoveren en zo kwam ik ook in contact met Arjen van Witteloostuijn, een van de professoren waar ik bij promoveerde. We werken al zo’n twaalf jaar samen, het is een unieke en fijne werkrelatie. Arjen begrijpt hoe lastig het soms is praktijk


g e n g bo u u r b w n in hart er Ee en n Relevant op de werkvloer: ‘Leren is al lang niet meer alleen voor het klaslokaal, maar juist de werkvloer biedt grote kansen. Leren is een sociaal proces, je ziet wat anderen doen, dan krijg je al heel snel; dat wil ik ook kunnen.’

en ier

met wetenschap te combineren en hij geeft me daarin alle ruimte. Met Nick van Dam ging ik samenwerken bij McKinsey. Nick inspireert me door zijn authenticiteit en gedrevenheid andere mensen te willen helpen. Zo is hij enorm actief voor zijn stichting E-learning for kids, die gratis onderwijs levert aan al meer dan twintig miljoen kinderen wereldwijd. Nick en ik zijn door de samenwerking ook vrienden geworden. We delen onze passie voor wetenschap in hetzelfde vakgebied.’ ‘En last but not least, ook bij Peter de Wit, senior partner bij McKinsey, kan ik altijd aankloppen voor een koffie en advies, erg fijn!’ Ze benadrukt: ‘Het is belangrijk om je sterke netwerk van mentoren blijvend te koesteren, maar ook na te denken hoe jij die rol op jouw beurt ook op je kan nemen voor anderen.’ Authenticiteit ‘Ik sta voor wat ik écht belangrijk vind’ ‘Voor alle mensen waar ik fijn mee heb samengewerkt geldt: ze zijn authentiek, geven vertrouwen en durven tegen de stroom in te gaan als het nodig is. Vergelijkbaar met mijn reis, ik ben ook tegen de stroom in gegaan. Van havo naar heao naar universiteit, de uiteindelijke en zeer moeilijke keuze om te scheiden. Mijn beslissingen waren niet eenvoudig en soms behoorlijk eng. Maar alle moeilijke fases in mijn leven hebben me veel gebracht, ik heb geleerd om te staan voor wat ik écht belangrijk vind.’

Tekst: Fientje Fotografie:

Privéleven ‘Mijn familie en vrienden zijn er in voor- en tegenspoed’ ‘Ik ben inmiddels al ruim tien jaar getrouwd met de liefste man van de wereld: Nicholas Brassey, een Zuid-Afrikaan. Hij is arbeids- & organisatiepsycholoog van huis uit en werkt bij Ahold Delhaize als HR-directeur van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. Ik leerde hem kennen bij Unilever in Londen. We hebben een prachtige tweeling van negen: Josephine en Samuel. Dat we ons gezinsleven kunnen combineren met een inspirerende carrière is mede mogelijk dankzij alle hulp van onze au pairs, mijn lieve familie en vrienden, die er zijn in voor- en tegenspoed.’ ¶

33




Tekst: Rijan van Leest | Foto’s: Feike de Keijzer-Jansen

De Biesbosch: continu in ontwikkeling

Vogelkenner Len Bruining, landschapsarchitect Loes Lijmbach en boswachter Thomas van der Es gaan met elkaar in gesprek in en over de Biesbosch, een plek die hen allen inspireert.

| Len Bruining (links), Loes Lijmbach en Thomas van der Es zijn in hun element in de Biesbosch.


fot o kiekendief: sa xifr aga

L

oes lijmbach (65) uit Wijk en Aalburg opent een plattegrond van de Biesbosch. ‘Ik vind het fascinerend wat er in dit gebied gebeurt. Met mensenhanden is hier een landschap opgebouwd wat in 1421 compleet vernietigd werd. Nu geven we het gedeeltelijk weer terug aan de natuur door op ingenieuze wijze in te grijpen in het landschap, juist om de waterveiligheid te verhogen.’ ‘De Noordwaard springt er voor mij echt uit’, merkt Len Bruining (68) uit Dussen op. ‘Het biedt ruimte aan een enorme vogelpopulatie, tot grote verrassing van ook de deskundigen. Vroeger maakte ik er een sport van om jaarlijks de allereerste grutto van de provincie Noord-Brabant te zien. Nu zitten ze hier met duizenden tegelijk.’ Ze vertelt enthousiast over de dodaars, een kleine futensoort, die ze onderweg naar het Biesbosch Museumeiland opmerkte. Haar verrekijker heeft ze daarom binnen handbereik. ‘Er zijn hier nu volop wintervogels uit Scandinavië, maar het hele jaar door is hier iets op vogelgebied te doen. Ik kan me de discussie van twintig jaar geleden over de herintroductie van de zeearend nog herinneren. Uiteindelijk hebben ze zich zonder hulp in dit gebied gevestigd. Inmiddels hebben we ook twee visarenden met zes jongen.’ Boswachter Thomas van der Es (31) krijgt energie van het gebied. ‘Van mijn collega’s uit andere delen van het land hoor ik vaak trieste verhalen over de natuur. Daarom ben ik blij dat ik nog weleens goed nieuws uit de Biesbosch kan brengen.’ Toch is ook Thomas enigszins ongerust. ‘De Biesbosch is verdubbeld voor de waterveiligheid. De Noordwaard is specifiek daarvoor ingericht. De effecten op de natuur zijn een mooie bijkomstigheid, maar ik maak me daar wel zorgen over. De Noordwaard heeft namelijk geen beschermde natuurstatus, maar het gebied verdient dat wel en heeft zo’n bekrachtiging ook nodig in een land waar ruimte schaars is. Zo’n status staat de

‘Licht is het goud van de Biesbosch’ waterveiligheid niet in de weg, dat blijkt nu wel.’ Thomas legt uit dat de uitbreiding de Biesbosch ook sterker heeft gemaakt. ‘Het gebied kan nu meer toeristen aan.’ Kleinschalig ecotoerisme beschouwt hij dan ook als een mooie ontwikkeling. ‘De Biesbosch leent zich uitstekend voor een duurzame manier van recreëren’, vult Loes aan. ‘De voorzieningen zou je rondom het gebied moeten creëren. Ik vraag me af of je in het gebied zelf aanpassingen moet doen om aan de wensen van toeristen tegemoet te komen. Je loopt dan toch telkens achter de feiten aan. Met een extra pontje of bijvoorbeeld een pendelbus verhoog je het voorzieningenniveau, zonder te veel fysieke maatregelen te hoeven nemen.’ Dan vliegt er een blauwe kiekendief over het gezelschap. ‘Een vrouwtje’, stelt Thomas vast, ‘want die zijn bruin.’ Zon en wolken spelen met het licht en de kleuren. ‘Nu is het midden in de winter en moet je die schakeringen zien’, merkt Loes opgetogen op. ‘Om verliefd op te worden.’ Len doet daar nog een dichterlijk schepje bovenop: ‘Het licht is het goud van de Biesbosch.’ ¶

| Blauwe kiekendief zoekt in de winter naar een prooi.

vrouw & altena

35




Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Frans Jansen

| Voor Mieke van den Heuvel is de liefde voor ‘haar’ koeien essentieel.

Boerin Mieke van den Heuvel

De waarden van het boerenleven Een leven zonder koeien. Mieke van den Heuvel van De Lange Hoeve en De Genderense Hoeve in Genderen kan het zich niet voorstellen. Ze is een boerin tot in haar tenen. Het is de basis van haar zijn. Dat respect voor dieren en ondernemerschap prima samengaan, bewijzen Mieke en haar man Herman iedere dag weer.

H 

36

et interview is nog maar een paar minuten oud of het gaat al over de kern van het boerenbestaan. Over de belangrijke rol die boeren innemen in de voedselvoorziening. Aan de keukentafel van de recent aangekochte Genderense Hoeve vertelt Mieke bijna anderhalf uur lang vol passie over de waarden van het boerenleven. Van de kleigrond tot de kaas op het bord van de consument. De grond ‘Wij hebben hier kleigrond. Daar kun je alles mee! Koeien laten grazen, bomen kweken, akkerbouw bedrijven. Zelf kom ik van een boerderij in de Alblasserwaard waar veengrond ligt.’

wij iedere dag betrokken bij wat de Schepping geeft. Het geloof is onlosmakelijk met ons leven verbonden. Zo is iedere geboorte een wonder van het leven. Ik kan daar echt van genieten.’

Het gras ‘Mijn schoonouders maakten hier in 1975 al kaas. Uniek, want kaasboeren kwamen van oudsher van de veengrond. Het gras op kleigrond is minder mals, maar heel smaakvol. Nog steeds zijn wij een van de weinigen in dit gebied die kaas maken.’

De koeien ‘Onze Holstein-Friesian koeien lopen van april tot minimaal oktober buiten. De dierenarts komt iedere maand preventief langs. Wist je dat de gemiddelde Nederlandse koe vijf jaar oud wordt? Gelukkig zijn er ook koeien die wel twaalf jaar worden. Je moet bedrijfseconomische keuzes kunnen maken. De vrouwelijke dieren mogen blijven, de stiertjes moeten weg. Aan de ene kant moet je zakelijk zijn, aan de andere kant is liefde voor je dieren essentieel.’

De natuur ‘Als boer ben je erg afhankelijk van de natuur. Met 300 melkkoeien en 150 jonge dieren zijn

De techniek ‘Wij hebben een melkcaroussel in de stal. Maken zelf de spenen schoon en controleren

vrouw & altena


de melk. Het voordeel van traditioneel melken is dat je ieder dier ziet en weet wanneer het extra zorg nodig heeft. Daarom hebben we ook bewust geen melkrobot. Automatisering heeft veel goeds gebracht, maar de afstand tussen mens en dier wordt er ook groter door. Onze koeien zijn de ankers waarop ons bedrijf is gebouwd. Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze kern te blijven. Onze passie is juist de band met de dieren.’ De kaas ‘Hier wordt Goudse kaas gemaakt volgens een aloud recept. We hebben ons gespecialiseerd in kruidenkaas. Herman en ik vinden het leuk om te experimenteren. Onlangs kregen we het verzoek om halal kaas te leveren. Daarvoor gebruik je geen dierlijk stremsel. Innovatie van onze producten en nieuwe markten zoeken, is een essentieel onderdeel van onze bedrijfs-

voering. Onze kaas ligt bij AH, maar is ook op markten en in supermarkten in de omgeving te vinden. We werken samen met producenten van streekproducten onder de vlag Puur Altena.’ De consument ‘Door de winkel hebben we contact met de consumenten van onze kaas. Het is een ontmoetingsplaats in het dorp en heeft zo ook een sociale functie. In het Biesbosch museum eten mensen een tosti met onze kaas. We geven rondleidingen, hebben een Bed & Breakfast op de Genderense Hoeve, een Boerenzolder waar je een feest kunt geven en het idee om een camping te openen kriebelt ook al. Maar uitbreiden mag nooit ten koste gaan van onze kern. Zonder onze koeien zou het allemaal geen waarde hebben.’ ¶


Tekst: Fientje | Foto (bakker Hardeman): Frans Jan Fortunati

Irina Hornstra Van zakenbankier op Wall Street naar marktkoopvrouw in Amsterdam ‘ Ik droom van een

D | Foto boven: Irina Hornstra uit Wijk en Aalburg voelt zich op de Noordermarkt in Amsterdam als een vis in het water. Foto onder: Biologisch bakker Gerard Hardeman leerde Irina de fijne kneepjes van het bakkersvak.

38

e stap van zakenbankier op Wall Street naar marktkoopvrouw op de Noordermarkt in Amsterdam, was volgens Irina niet één grote stap, het waren er verschillende. Van beurskapitalist op Sicilië, naar projectontwikkelaar, mantelzorger voor haar ouders in Wijk en Aalburg, enige tijd in de bijstand, haar coming out en sinds 2014 marktkoopvrouw op de Noordermarkt. Dit is de eerste biologische Boerenmarkt van Nederland. Deze markt, aan de voet van de Noorderkerk, bevindt zich op één van de oudste marktpleinen in Amsterdam. Vorig jaar werd Irina geïnstalleerd als voorzitter van de vereniging van handelaren, die tweeëndertig leden telt. Onder het mom van: ‘Jij zult wel genoeg vergaderd hebben op Wall Street, dat is een mooie klus voor jou.’ Irina voelt zich hier op de markt als een vis in het water. Inmiddels weet zij veel over het brood dat zij verkoopt. Dat kan ook niet anders, want zij is geschoold door haar leermeester en meesterverteller, onze biologische bakker Hardeman. Die zelf zijn brood met karakter bakt en het in Wijk en Aalburg verkoopt naast de Wijkse kerktoren. Van hem koopt zij het brood om dit in Amsterdam op de markt aan de man te brengen. Verkopen op de markt Irina vertelt: ‘Als zakenbankier op Wall Street verloopt de verkoop op vertrouwen, waarbij je de klant niet altijd fysiek ontmoet en het product niet zo van belang is. Op de markt

vrouw & altena

toffe winkel in een historisch pand’

komen ze voor hun eerste levensbehoeften, hier kun je direct iets betekenen voor je klant. Ze komen voor dat ene unieke biologische product, vanwege die fantastische smaakbeleving en daarnaast gaat het ook om de persoonlijke relatie. De verhalen die ik ze vertel over het brood, wat het verschil is tussen tarwe- en roggebrood, maar ook wat nu eigenlijk desem is. Van Sven Verbeek, de molenaar van de Twee Gebroeders waar Hardeman zijn meel koopt, heb ik potjes met o.a. gries (het zaadje) en zemelen (vlies) gekregen. Zodat ik kan laten zien welke ingrediënten nu eigenlijk gebruikt worden voor de verschillende soorten brood. Deze kennisoverdracht wordt enorm op prijs gesteld. Zo ontstaan er gewoon spontane gesprekken en een ontspannen sfeer die het verkopen niet alleen vergemakkelijkt, maar ook nog supergezellig maakt.’ Genderdysforie ‘Vanaf mijn zesde, zevende jaar voelde ik iets, maar wist niet wat het was. Later bleek dat het diepe gevoel van onbehagen werd veroorzaakt, doordat mijn geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkwamen. Het heeft lang geduurd voordat ik hiermee naar buiten durfde te komen. Door mijn vriendin, klinisch psycholoog van beroep, is mijn coming out geruisloos verlopen. Zij legde mij de juiste woorden in de mond, zodat mijn omgeving mij niet afwees.’ Mijn droom Irina: ‘Dromen doe ik over een toffe winkel in een historisch pand, waarin je alleen maar echte biologische producten vindt. Waar ik mooie verhalen kan vertellen, zowel over het pand als over de producten zelf. Een ontmoetingsplaats voor mensen die aandacht een belangrijk ingrediënt vinden.’ ¶


smaak 100% PUUR

Een kwestie van

KAAS De Lange Hoeve, Kleibergsestraat 2, 4265 GB Genderen www.delangehoeve.nl

Culinei boereneieren Uppelse Hoek 28, 4286 EM Almkerk www.culinei.nl

WIJN Laanboomkwekerij J.C. van der Beek, Parallelweg 20, 4261 GA Wijk en Aalburg www.jcvanderbeek.nl

ambachtelijk boerenijs Melkgeitenhouderij & ijsboerderij ‘t Boerenhof, Middenweg 24, 4281 KH Andel www.lekkergemekker.nl

JAM Collectieboomgaard en zorgboerderij Den Hill, Hillsestraat 44a, 4269 VH Babyloniënbroek

treekproducten

Appelsap Ambachtelijk gemaakt De Fruitschuur, Schans 5a, 4251 PT Werkendam Parallelweg 3, 4255 KC Nieuwendijk www.fruitschuuroostveen.nl

Meel Korenmolen Nooit Gedagt, Rijkswal 7, 4285 AC Woudrichem BALSEMIEN Landgoed Clootwijck, Woudrichemseweg 38, 4286 LB Almkerk www.clootwijck.nl

Foto kr at: © fr ans jansen, Boek|Design

Chocolade Petit Ami, Kerkstraat 21, 4281 LL Andel www.chocoladegeschenken.nl

Woerkumer bier Woerkumer Abdij Bruin en Meergranen Bok www.woerkumer.nl

Meel Molen de Hoop, Maasdijk 381, 4264 AR Veen Appels Boerderijwinkel De Schutskooi, Meerhoek 22a, 4265 HC Genderen

Balsemienhoning uit de Biesbosch The HoneyBin, Veldstraat 53, 4261 TC Wijk en Aalburg www.thehoneybin.nl BIOLOGISCHE GROENTEN EN FRUIT Groentekwekerij Kees van Vugt Maasdijk 11, 4283 GA Giessen

Heerlijke notenmix De Lange Hoeve, Kleibergsestraat 2, 4265 GB Genderen www.delangehoeve.nl

De kist met streekproducten is verkrijgbaar bij de Lange Hoeve in Genderen

De Lange Hoeve, Kleibergsestraat 2, 4265 GB Genderen. www.delangehoeve.nl


KLOQ,

een ouderwetse klok in een nieuw jasje. Een blikvanger voor aan de muur van je kantoor, met ‘silent sweep’, dus zonder afleidend getik. KLOQ bestaat uit een kleine en een grote variant, in vier verschillende basiskleuren. Voor de wijzers en slinger kan je kiezen uit nog eens vijf kleuren. Prijs: S € 179,- of L € 239,- via Kloq.nl

Thermosflessen

Zachte warmtebron Toch iets te lang doorgewerkt en stijf van het lange zitten? Deze enorm lange warmtesjaal biedt uitkomst: plaats de sjaal even in de magnetron en wikkel daarna 70 cm heerlijke warmte om je nek. Prijs: € 25,via Warmtesjaal.nl

zijn onmisbaar onderweg naar klanten in de auto of trein. Deze flessen van Qwetch zijn inclusief twee filters voor losse thee of stukjes fruit. Ideaal voor een extra lekkere warme of juist koude drank. Prijs: € 37,50 via Greenjump.nl

De favorieten van... Marianne Sijberden WEGGOOIGROENTESOEP

MOOI VAN VER Een vrolijke tas met een goed verhaal, gemaakt van gerecyclede kurk. Het kurk is net zo stevig als leer en de tas is helemaal waterdicht. Er past bovendien een laptop in! Prijs: € 35,- via Mooivanver.nl (of bezoek het merk in hun winkel PAND50 in Gorinchem, Langendijk 3)

40

meubelen op maat vrouw & altena

Schatgravers is een spel waarbij je ‘de schatten’ (kwaliteiten) van jezelf en elkaar heel goed leert kennen. Een mooi spel om samen met je collega’s te spelen, perfect voor teambuilding in kleine kring. Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Prijs: € 35,- via Schatgravers.com

Neem drie ambitieuze zussen met een timmerman als vader en je hebt een succesformule. Onder de naam JSD-Woods maken de dames vanuit Giessen prachtige meubelen op maat. Een extra werkplek in huis is met dit handgemaakte bureau snel voor elkaar. Prijs: € 289,- via JSD-Woods.nl

Een relatiegeschenk dat je per post kunt versturen, door de brievenbus past en óók nog een goed verhaal vertelt? Zoek niet verder. Soepstarter per post is er in allerlei varianten, met op de achterzijde praktische schrijfruimte. Dankzij de kruiden kan jouw relatie van overgebleven groenten een heerlijke soep maken. Prijs: € 3,75 via Soepstarter.nl

Beeldredactie en tekst: Marianne Sijberden, PR-Bureau De Perswinkel (Woudrichem), www.perswinkel.nl

Als je aan een shoppingpagina denkt, dan denk je aan Marianne Sijberden uit Woudrichem. Voor haar PR-bureau De Perswinkel gaat ze in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk de beurzen af op zoek naar de mooiste producten voor haar beeldbanken De Persbeeldwinkel en Pelipress. Speciaal voor Vrouw & Altena maakte ze deze pagina vol persoonlijke favorieten.


Tekst: Marina Zwaan | Foto: Lisette de Rade

Hoera!

51,1%

M

inimaal vijftig procent van de inwoners van de buitengebieden enthousiast maken voor glasvezel. Pas bij dit resultaat van de ambassadeurs zou Mabib (Maatschappij voor Breedband in Brabant B.V.) in Altena glasvezel gaan aanleggen. Ondanks het stranden van eerdere pogingen, aarzelde Chantal geen moment om zich hiervoor in te zetten. ‘Ik las in de regiokrant dat drie wethouders in Altena samen de intentieverklaring hadden ondertekend en ambassadeurs zochten. Ik heb me meteen aangemeld. In dunbevolkte gebieden is het geen automatisme dat commerciële partijen investeren in glasvezel en dus moet je zelf de boer op. Alleen samenwerken met ondernemers, overheid en burgers maakt zo’n project dan kansrijk.’ Tot het allerlaatste moment was het spannend of het streven gehaald zou worden. ‘Ik adviseer veel in plattelandsregio’s om ze klaar te maken voor een circulaire toekomst en toegang tot de digitale snelweg hoort daar steevast bij. De regio Altena was echt een uitdaging. Het kostte tijd om uit te leggen waarom glasvezel zo belangrijk is voor jezelf en voor de regio, waarom we dit als burgers graag willen en waarom dat in de netwerksamenleving niet alleen door de overheid gedaan kan worden. Wij hebben dat van deur tot deur en via de social media gedaan. De buitengebieden in Altena hebben namelijk geen coaxkabel, in tegenstelling tot de kernen van ons gebied. Het huidige koperen draadje levert ons een lage snelheid en met het oog op de toekomst verwacht ik serieuze problemen. Stel je voor dat je een consult met je arts hebt via een digitale verbinding die ineens gaat haperen. Voor de bedrijfsvoering van agrariërs wordt internet en de snelheid ervan steeds belangrijker en ook voor vrijkomende stallen biedt dit ruimere gebruiksmogelijkheden. Bovendien: wat denk je wat dit betekent voor de jeugd? Glasvezel is een absolute must om in Altena “buiten” te blijven wonen.’

gehaald

Chantal de Schepper van duurzaam Economisch Advies Buro De Schepper is nog steeds aan het nagenieten. Begin februari werd bekend dat er eindelijk glasvezel komt in de buitengebieden van Altena. Samen met vijfendertig andere ambassadeurs zette zij zich maandenlang in om de betrokken inwoners te overtuigen van de voordelen van breedband. Een prachtig voorbeeld hoe betrokken burgers met elkaar een schijnbaar onmogelijk project toch van de grond wisten te tillen.

‘Het was enorm gaaf om dit met elkaar te doen, wat een energie zit er in Altena’ Chantal: ‘Naast onze overtuiging dat glasvezel een must is, hebben we als team enorm veel lol gehad. We deelden successen, tegenslagen én verwondermomentjes via onze apps. Twijfels of we het ooit zouden redden, overwonnen we met geintjes en peptalks. Organisaties als ZLTO, Agrarische Natuurvereniging en dorpsraden hielpen ons. Zo ontstond een netwerk dat diep in de haarvaten van het buitengebied zat. Het was een enorme opluchting dat met 51,1% aanmeldingen, glasvezel in het buitengebied van Altena realiteit wordt. Veel ambassadeurs zeiden tegen me dat het enorm gaaf was om dit zo samen te doen. Het was risicovol, maar we gingen er blind in vanuit het belang van onze regio. Een mooi staaltje van Altena’s polderpower.’ ¶ vrouw & altena

41




Maasdijk 205 4261 AJ Wijk en Aalburg www.lalana.nl

42

vrouw & altena

Stationsstraat 29 5141 GB Waalwijk

Behandelingen: Definitief ontharen Elektrisch epileren Bindweefselmassage Ontspannende massages Behandelingen voor huidproblemen als acne en pigmentvlekken Anti-aging/ huidverjonging Wellnessbehandelingen Microdermabrasie Peelings Visagie Afslanken


(ADVERTORIAL)

Yvonne de Vries

‘ De huid is ons mooiste orgaan’ Als je Yvonne de Vries van Lalana Huidkliniek in Wijk en Aalburg hoort praten over de schoonheid van de huid, kun je daar bijna poëzie van maken. Het is dan ook haar grootste passie. ‘Ik vertel mensen dat de huid een fantastisch orgaan is, waar je op een natuurlijke manier van alles aan kunt laten doen zonder dat er botox aan te pas hoeft te komen.’ Met succes. Sinds vorig jaar kunnen klanten ook in Waalwijk terecht en de vierde medewerker is inmiddels in dienst.

Voor Yvonne is het vanzelfsprekend om alleen biologische en afbreekbare producten in haar huidkliniek te gebruiken. ‘Het grootste orgaan van ons lichaam, de huid, kan zichzelf van nature al mooi houden. Maar door stress, verkeerde voeding en invloeden van buitenaf, kan de balans verstoord raken. Mensen met acné hebben bijvoorbeeld vaak last van hun darmen. Als je lichaam afvalstoffen niet kan afvoeren, wordt dat overgenomen door de huid. Gezondheidsproblemen zijn vaak zichtbaar aan de huid. Naast een goede huidbehandeling, adviseer ik ook voedingssupplementen. Om de aanmaak van bijvoorbeeld collageen te stimuleren, moet je tien stuks fruit eten. Dat is niet te doen.’ ‘Zonder professioneel advies kun je huidproblemen veroorzaken’ ‘Door mijn opleiding als operatie-assistente, heb ik een brede medische kennis’, vertelt Yvonne. ‘Ik vertel eerlijk dat een optimaal resultaat alleen bereikt wordt door samen te werken. Wie geen zin heeft om zijn huid goed

te reinigen en de juiste producten te gebruiken, beïnvloedt mede het resultaat. Als mensen voor het eerst bij me komen, vraag ik wat ze storend vinden aan hun huid en waar ze graag iets aan willen laten doen. Ik zeg altijd wel dat ik het zonde vind om meteen voor de spuit te gaan. Geef ons dan eerst de kans om aan te tonen dat er nog veel andere mogelijkheden zijn die we eerst kunnen proberen.’ ‘Elf jaar geleden ben ik begonnen met producten van Guinot, maar er zijn zoveel verschillende huidtypen dat ik nu meerdere merken voer. Zonder professioneel advies kun je juist huidproblemen veroorzaken. Ik kan een eerlijk advies geven – ook op de webshop die we nu ontwikkelen – omdat ik zoveel kennis heb. Ik heb een opleiding gevolgd om te kunnen ontharen met een laser. Dat wordt vergoed door verzekeraars, mits het door een professional wordt gedaan. We gaan zeker in de toekomst meedingen naar de titel Beste Schoonheidssalon. Na het winnen van de Beauty Award 2013 zou dat een mooie bekroning voor ons team zijn.’


Tekst: Rijan van Leest | Foto’s: Feike de Keijzer-Jansen

SPORT als gemene deler

G

edragstrainer Diana (51) zet de toon: ‘In de sport kom je alles tegen waar je in de rest van je leven ook mee te maken krijgt: presteren, omgaan met tegenslag, werken in een team.’ Debora (48) en Jetty (55) zijn het met haar eens. ‘Zelfkennis is belangrijk’, vult Debora aan. ‘Daarom besteden we veel aandacht aan mentale ontwikkeling bij onze sporters. Wat zijn je sterke punten? Vaak zijn dat ook je valkuilen, waardoor het belangrijk is om daar de juiste balans in te vinden.’ ‘Je voorstelling bepaalt je gedrag’, vertelt Diana. Er volgt een verhaal over een donkere steeg waarin drie mannen met zwarte leren jassen en een capuchon op hun hoofd, audioapparatuur vanuit een woning in een busje laden. ‘Je gedraagt je anders als je je voorstelt dat het inbrekers zijn dan wanneer je denkt dat het deejays zijn. Dit bepaalt direct je gedrag.’ Debora lachend: ‘Laatst zei iemand tegen mij: “Weet je nog dat verhaal van Diana? Ik zag toch de inbrekers!’’’ Diana en Debora hebben beide het trainersvak omarmd. Oud-olympiër Debora lijkt door de ambities van haar dochter Raisa en de Kadijk Beach University voorgoed verweven met het beachvolleybal. Diana is naast gedragstrainer voor professionals in het bedrijfsleven ook coach bij Twins, een softbalvereniging uit Oosterhout, waar haar dochters Britt en Tess hun sportieve loopbaan begonnen. ‘De sport heeft mij zo veel gebracht. Het coachen in het softbal is de opstap geweest naar mijn eigen bedrijf Route5. Door me nu belangeloos in te zetten voor het softbal, kan ik iets terugdoen.’ Ook Jetty helpt sporttalenten graag een

‘ Zelfkennis is belangrijk voor sporters’

44

vrouw & altena

stapje verder. Dat doet ze door hen letterlijk en figuurlijk een podium te geven. Ze organiseert de Powerhouse Sport Awards, waarbij ze topsporters en -talenten uit de gemeenten Werkendam, Woudrichem, Aalburg, Zaltbommel, Waalwijk en Heusden tijdens een gala-avond in het zonnetje zet. Daar zitten soms ook talenten bij die het grote publiek nog niet kent. ‘Er zat eens een sportverslaggever in de jury van de awards en hij moest toegeven dat een aantal sporters hem helemaal niet waren opgevallen.’ Jetty vindt de sporters door actief te zijn op Facebook en de streekkranten uit te pluizen. ‘Je moet het zoeken in de kleine stukjes in de kranten. Dan zie je dat we in onze regio een grote diversiteit aan sporters hebben.’ Op de Facebookpagina van de Powerhouse Sport Awards deelt ze berichten van en over de sporters en voorziet ze hen regelmatig van een aanmoediging. ‘Ik ben altijd geïnteresseerd in het verhaal van de sporters’, vertelt Jetty. ‘Wie zijn ze? Wat willen ze? Ik ben geen journalist, ik kom niet voor het nieuws, maar voor hun verhaal. Interviews lopen daarom nogal eens behoorlijk uit’, lacht ze. Ze geniet ervan dat door haar initiatieven sporters uit verschillende takken contact met elkaar krijgen. De term sportverbinder lijkt Jetty dan ook op het lijf geschreven. Ook Debora en Diana kwamen via Jetty met elkaar in contact. Inmiddels spart het drietal regelmatig over sport, ondernemen en een vervolg op Tools4Talent. Tijdens deze dag volgen sporttalenten uit de regio workshops en wonen zij presentaties bij om zich verder te ontwikkelen als topsporter. ‘Wellicht moeten we daarbij ook hun coaches en trainers betrekken’, stelt Debora voor. ‘En de ouders’, vult Diana aan. ‘Want zij kunnen in de dagelijkse praktijk voor de borging zorgen.’ Jetty noteert het in gedachten. Dan ook maar een award voor trainers, coaches en ouders? ¶


Een passie voor sport. Dat is wat Debora Schoon-Kadijk (l), Jetty Duister (m) en Diana Remmers (r) verbindt. In de topsport gaat niets vanzelf, weten ze maar al te goed.

 


Pluim

10 jaar Toontje Sprenger En de winnaars zijn…

2009 Hetty van der Stelt (Gemeentebelangen, nu Altena Lokaal) In 2009 het enige vrouwelijke raadslid in de gemeenteraad Woudrichem.

We hebben vertellers nodig. Van verhalen die ons inspireren en verder brengen in het leven. Hannie VisserKieboom is zo’n verhalenverteller in hart en nieren. Al bijna tien jaar houdt ze de herinnering aan Toontje Sprenger levendig door jaarlijks de Toontje Sprenger Pluim uit te reiken aan een vrouw die zich politiek verdienstelijk heeft gemaakt. Toontje Sprenger werd in 1939 gekozen tot raadslid en was daarmee de eerste vrouwelijke politica in het Land van Heusden en Altena. Hannie: ‘Dit verhaal kan ook óns verhaal worden. Wie of wat motiveert vrouwen om politiek of bestuurlijk actief te worden? Door jaarlijks de Pluim uit te reiken worden de inspirerende verhalen ook weer voortgezet voor volgende generaties.’

2010 Sylvana de Backer (VVD) Voerde in 2010 als fractievoorzitter de lijst aan van de VVD Aalburg en werd later wethouder. 2011 Carla Breuer (CDA) Eerste vrouwelijke burgemeester in Altena (gemeente Werkendam). 2012 Loes Lijmbach (CDA) In 2012 de enige vrouwelijke wethouder in Altena. 2013 Hennie Schermers (ChristenUnie) Vanwege haar lange staat van dienst én haar scherpe debattechniek als raadslid in Werkendam. 2014 Paula Jorritsma (Progressief Altena) Was als voorzitter van de PvdA één van de drijvende krachten achter de oprichting van Progressief Altena (PvdA, D66 en GroenLinks) in de drie Altena gemeenten. 2015 Marienke Den Boer-van Lankeren Stond als bestuurslid aan de wieg van de in 2015 opgerichte SGPJ-afdeling in Werkendam, maar is momenteel niet meer politiek actief.

De pluim is vernoemd naar Toontje Sprenger (1872-1947), het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena. Ze werd in 1939 gekozen tot raadslid van de gemeente De Werken en Sleeuwijk. Toontje Sprenger zwaaide in de eerste helft van de 20e eeuw de scepter in veerhuis Sprenger bij het Sleeuwijkse veer naar Gorinchem, samen met haar broer en zus.

46

2016 Jenneke Komejan (Ideaalburg, nu Altena Lokaal) Speelde een cruciale rol in het debat rond de herindeling en liet zien dat elke stem telt in de politiek. 2017 Corine Verweij (Progressief Altena) Sinds 2006 raadslid in Werkendam, maakt zich sterk om mensen die geen stem hebben een stem te geven en zet zich in om meer vrouwen te interesseren voor de politiek.


Marieke Meulman is niet bang voor een nieuwe uitdaging

A

l op jonge leeftijd droomde Marieke van een toekomst in de horeca. Aangemoedigd door haar ouders koos ze toch voor een studie economie. ‘Ik vond er geen bal aan. Na mijn studie werkte ik bij een uitzendbureau, maar in het weekend hielp ik vrienden met een horecabedrijf uit de brand door in te springen. Eten en drinken is voor mij heel belangrijk en de gezelligheid die daarbij hoort maakt de horeca voor mij aantrekkelijk.’ Na een brainstorm met een groep inspirerende mensen, is het idee voor Bal-dadig geboren. ‘Ik zocht naar een laagdrempelig concept waar mensen in een intieme sfeer kunnen eten’, vertelt Marieke. ‘Met mijn vrouw Willeke van Wijk van restaurant ’t Oude Raedthuys in Woudrichem, ben ik bij een soortgelijk restaurant in New York gaan kijken. De afgelopen jaren heb ik een paar kansen op groot commercieel succes afgewezen. Een supermarkt wilde onze ballen in de schappen leggen, maar dan moest ik wel een wurgcontract ondertekenen en concessies doen aan de kwaliteit door e-nummers toe te voegen. Dat is nou net wat ik niet wil.’ Veel vernieuwing Marieke: ‘Ik vind het belangrijk dat alle producten duurzaam zijn en dat ik weet waar ze vandaan komen. In eerste instantie hebben we veel zelf gedaan, inclusief onze eigen ballen draaien. Dat hebben we tegenwoordig uitbesteed aan een slager. Nu het concept goed loopt, ben ik veel met vernieuwing bezig. We richten ons de laatste tijd op groepen. Zo bieden we een ballentocht aan met de tuktuk vanuit Geertruidenberg naar Woudrichem voor een workshop ballen draaien. We hebben hier ook al een ballenbruiloft gehad en natuurlijk het jaarlijkse Proevestein, een eetevent op Slot Loevestein dat altijd in juni door ons wordt georganiseerd.’ ‘Het concept van Bal-dadig wil ik graag uitrollen, maar dat betekent verdere professionalisering. Er is dan een actieve partner nodig die ook wil investeren. Voorlopig vind ik het prima zo.

Tekst: Marina Zwaan | Foto: Frans Jan Fortunati

Een gehaktballenrestaurant in Woudrichem beginnen. Je moet het maar durven. Maar Marieke Meulman is niet het type om uitdagingen uit de weg te gaan. Integendeel. Haar restaurant Bal-dadig is inmiddels een begrip binnen en buiten Altena. Haar hoofd zit altijd vol met nieuwe plannen. ‘Ik heb die stimulans nodig om een goede ondernemer en een gelukkig mens te zijn.’

Met een oud-collega ben ik net met een nieuw bedrijf begonnen: Lima. We delen een passie voor verhalen vertellen d.m.v. film en video en hebben onlangs onze eerste bedrijfsfilm gemaakt. Daar komt een stuk techniek en creativiteit bij kijken dat ik me eigen heb gemaakt. Ik ben nooit bang voor een nieuwe uitdaging. Als ik mezelf ergens in vastbijt, komt het goed.’ ‘Het klinkt misschien een beetje raar van iemand die een gehaktballenrestaurant heeft, maar ik denk dat de trend om vegetarisch en biologisch te eten zich nog verder doorzet. Die hele vleesindustrie is niet jofel. Gelukkig zijn er al alternatieven en natuurlijk hebben wij ook een vegetarische bal op de kaart. Misschien dat ik daar nog meer mee ga doen. Ik wil vooral dingen doen die ik leuk vind, want het moment van nu is het enige dat we hebben. Echt leven is voor mij opstaan met de gedachte dat ik lekker naar mijn werk ga.’ ¶

| Marieke van Bal-dadig geniet van de gezelligheid die bij samen eten en drinken hoort.

47




| Miranda de Waal krijgt energie van samenwerken met dorpsgenoten.

Miranda de Waal

Tekst: Fientje | Foto: Frans Jan Fortunati

Samen voor een vitaal dorp

M

Passie Weten wat je wilt en doen waar jouw passie ligt miranda: ‘Na de basisschool in Veen, ging ik naar de mavo in Aalst. Daar had ik het al gauw gezien, niets voor mij, ik wilde iets met mijn handen doen. Toen maar naar de huishoudschool (lhno) in Zuilichem, ook niets voor mij met al die meiden. Na anderhalf jaar mocht ik eindelijk van mijn ouders naar de “jongensschool”, de agrarische school (las) in Andel. Met al die omwegen, had ik toch twee jaar later mijn diploma op zak. Daarna volgde ik de vakopleiding Bloemsierkunst in Vught. Het was crisis en mijn docent adviseerde mij om een andere richting te zoeken, want in een bloemenzaak was er volgens hem geen droog brood te verdienen. Maar dat was nou net wat ik leuk vond. Mijn vader zei altijd: “Wie wil werken kan werken.” Op zaterdag reed ik op mijn brommer naar Waalwijk en op de terugweg in Drunen bij bloemsierkunst Nicothé kon ik komen proefdraaien en ik mocht blijven.’ Al meer dan twintig jaar runt Miranda haar eigen bloemenzaak Mikado in Wijk en Aalburg. Maatschappelijk betrokken Samen je schouders eronder zetten voor een vitaal dorp Zoals Miranda haar winkel met passie runt, zo is ze ook breed betrokken bij allerlei activiteiten in de samenleving. Miranda: ‘Een aantal jaren geleden las ik een bericht op Facebook: “In ons dorp is het echt saai, niets te doen op Koningsdag.” Ik reageerde op het bericht van Debora

  

‘ We hebben elkaar nodig om te komen tot een veilige leefomgeving’ 48

vrouw & altena

Wijgers en een week later werd met zes betrokken veertigers Stichting Koningsdag op z’n Weks opgericht.’ Zo simpel is dat volgens Miranda. Koningsdag staat inmiddels voor familiedag. Het feest begint met een ontbijt bij zorgcentrum Maaswaarden waar jong en oud aan tafel zit en vervolgens zijn er heel de dag verschillende activiteiten. Miranda en haar team denken erover nog een keer iets op te zetten voor de oudere jeugd, die nu wegtrekt naar festiviteiten elders in het land. Ze weet uit ervaring dat dit lastig is, feesten, roken, drugs, drank en veiligheid, gaan niet soepel door één deur. Miranda heeft zelf kinderen van die leeftijd, ze weet zo’n beetje wat er speelt in het dorp en beseft dat je als ouder verantwoordelijk bent voor je eigen kinderen. Je kunt die verantwoording niet neerleggen bij scholen, sportverenigingen of organisatoren van evenementen. ‘Maar we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde, een veilige en gezellige leefomgeving en daarvoor hebben we elkaar wel nodig.’ Hart van Aalburg Winkeliers verbinden door activiteiten Niet alleen maatschappelijke activiteiten zijn belangrijk voor een vitaal dorp, maar ook economisch gewin. Negen jaar geleden heeft Miranda de winkeliersvereniging Hart van Aalburg samen met René Lucas opgericht; bijna alle winkeliers zijn hierbij aangesloten. Inmiddels hebben ze met elkaar allerlei activiteiten in gang gezet, afgelopen jaar tijdens Moonlight shopping lag er een ijsbaan op het winkelplein, waar de jeugd dankbaar gebruik van maakte. ‘Zo mooi om met elkaar te genieten van het succes. Hier krijg ik energie van, samen de schouders eronder voor een vitale en veilige samenleving.’ ¶


Tekst: Fientje

Dianne van Gammeren

Veiligheid maken we met elkaar Met commissaris van politie Dianne van Gammeren (45) spreek ik over haar visie op en passie voor veiligheid. Dit thema vormt een rode draad door haar leven. Ze studeerde op de Erasmusuniversiteit in Rotterdam rechten, omdat ze zich wilde inzetten voor een veilige samenleving. Al snel vond ze haar plek bij de politie. ‘Daar kwam alles samen’, vertelt ze. ‘Enerzijds gaat het om boeven vangen en anderzijds over het werken aan sociale veiligheid. Het gaat over dienstbaar zijn en ingrijpen waar nodig is.’

S

inds oktober vorig jaar is Dianne sectorhoofd van het district ’s-Hertogenbosch in de politie-eenheid Oost-Brabant. Daar geeft ze leiding aan vier basisteams, de districtsrecherche en een flexteam. In totaal achthonderdvijftig mensen, verspreid over een gebied met zeventien gemeenten in Noord-Brabant. ‘Een enorm uitdagende klus. Het veiligheidsvraagstuk in de samenleving verandert – denk bijvoorbeeld aan cybercrime – en staat soms onder druk. Om daar goed op te kunnen inspelen zijn flexibiliteit en wendbaarheid nodig. Geen vanzelfsprekende items binnen een politieorganisatie. Maar toch moeten we mee, zowel in de operatie als in de bedrijfsvoering, zodat we meer en slimmer gebruik kunnen maken van nieuwe netwerken, technieken en bijvoorbeeld big data. Daarvoor moet je kunnen verbinden, analyseren, nieuwsgierig zijn naar andere werkvelden, niet bang zijn om oude patronen soms te doorbreken en gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke verhouding. Competenties waar ik me vanuit mijn kennis en ervaring, wel comfortabel bij voel.’ Samen werken aan veiligheid ‘Veiligheid is al lang niet meer het exclusieve terrein van de politie’, vindt Dianne. Ze benadrukt het belang van interactie met burgers. ‘Voor een veilige en leefbare samenleving hebben we elkaar keihard nodig! Kijk naar het

werk van wijkagenten. We hebben in Altena hartstikke goede wijkagenten, zij weten wat er speelt in het gebied en zijn laagdrempelig bereikbaar. Maar ook de samenwerking met andere partners is essentieel. Denk aan gemeenten, Belastingdienst, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Om onze complexe samenleving een beetje leefbaar te houden, moet je soms stevig begrenzen en ingrijpen. Als je dingen duurzaam wilt veranderen moet je durven inzetten op het mobiliseren van positieve krachten en zoeken naar een integrale benadering met deze partners. Daar zit zoveel relevante kennis. Door die te bundelen kun je slimme allianties aangaan. Daarmee kun je verschil maken en effectief zijn in de aanpak van criminaliteit.’ Naast haar fulltime baan is ze ook bestuurder en toezichthouder. ‘Ik wil een maatschappelijke bijdrage leveren en kies daarbij voor functies waarin ik iets kan betekenen. We willen allemaal dat onze kinderen kunnen sporten of andere leuke dingen doen, maar we beseffen vaak niet dat die organisaties drijven op vrijwilligers of werken met minimale middelen. Ik geloof in de kracht van een gemeenschap. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde en gezamenlijk te investeren in onze omgeving en onze toekomst verstevig je de sociale cohesie. Dat draagt uiteindelijk weer bij aan een veilige omgeving. Veiligheid maken we met elkaar.’ ¶

| Voor Dianne van Gammeren is veiligheid allang niet meer het exclusieve domein van de politie.

vrouw & altena

49




Inspiratie nodig? www.buro26.nl/portfolio

Bed en Breakfast

De Genderense Hoeve

-

erenzolder o B e d p o n re e Vergad renkazen Exclusieve Boe menten Groepsarrange nkpakketten Streek-/gesche e de n veel mogelijkh t e m e ti a c lo Bijzondere atessen Heerlijke delic e boerderij in d p o n e p a sl ig Gezell rense Hoeve’ e d n e G e d st fa ‘Bed en Break

50 vrouw2,& 4265 altena  Kleibergsestraat GB Genderen – Lange Pad 1, 4265 TD Genderen  www.delangehoeve.nl www.boerenzolder.nl www.bnbgenderensehoeve.nl


Inzicht in je eigen leefstijl Er is goed nieuws voor mensen die zo druk zijn dat ze door de bomen het bos niet meer zien en daardoor soms vergeten dat een gezond lichaam een voorwaarde is voor een gezonde geest. Natuurlijk integraal leefstijlarts Trudy Vlot beschrijft in het boek Het Gezondheidsfundament hoe je inzicht krijgt in je eigen leefstijlkeuzes en hoe je deze positief kunt beïnvloeden. Voorkomen is écht beter dan genezen, is dan ook haar motto. Prijs: € 22,50 Bestellen: hetgezondheidsfundament.nl

Goud

Echte misdaad – STRIJD In STRIJD. beschrijven rechercheurs, advocaten (waaronder Esther Vroegh) en slachtoffers-nabestaanden geruchtmakende misdrijven waar zij persoonlijk bij betrokken raakten. Vanuit hun eigen perspectief. In hun eigen bewoordingen. In elk verhaal heeft de strijd van de betrokkene een andere gedaante, een andere achtergrond. € 14,95 www.exclusieveboeken.nl

Anje-Marijcke van Boxtel schreef samen met Aveline Dijkman een boek over de Kompasvisie: ‘Waar kom jij je bed voor uit? Wat is het goud in jou? Welke talenten stellen jou in staat je waarden en ambitie waar te maken? En hoe bouw je die talenten uit?’ Succesvolle mensen weten waar ze het voor doen Uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle bedrijven werken vanuit sterke waarden en een dui-

delijke ambitie. De mensen die er werken zijn zich bewust van hun waarden en delen een aantal gezamenlijke waarden. Ze weten waar ze het voor doen. Met het boek Goud ga je op zoek naar waar jij het allemaal voor doet: in je werk en in je leven. € 27,50 www. thema.nl/ kompasvisie

Boeken & zo

Wil jij je huis verkopen? Ursula Ouwerkerk is een meester in het succesvol presenteren van een huis om de verkoop te stimuleren. Hoe beter de presentatie, hoe meer het immers een huis wordt waar anderen van dromen. Ursula ontwikkelde voor haar opdrachtgevers een werkboek met praktische handvatten en een stappenplan. Het werkboek kan ook gebruikt worden als je meer licht en ruimte wilt creëren of als je je huis tot in de details wilt verfraaien. Nieuwsgierig geworden? Meer informatie is te vinden op www.pandindehand.nl

‘Leren is een sociaal proces. Je ziet wat anderen doen en dan krijg je al heel snel het gevoel: “Dat wil ik ook kunnen.”’ Het boek is gratis te downloaden via de link: bookboon.com/nl/staying-relevant-in-theworkplace-ebook

Natuurgebieden in Noord-Brabant Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling In het boek worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen veranderd? Oorspronkelijk pakte dat goed uit voor de variatie in de natuur, maar latere ontwikkeling van steeds verdergaande intensivering heeft het landschap en de natuur geen goed gedaan. In de natuurgebieden is daarom veel werk verzet om die neergaande tendens om te buigen. In welke mate men daarin is geslaagd, wordt gedetailleerd beschreven.

Meer dan dertig specialisten hebben aan het boek meegewerkt. Het is een kloek boekwerk geworden van 496 pagina’s. Het is rijk geïllustreerd met meer dan 1000 foto’s, die grotendeels speciaal voor dit boek zijn gemaakt. Royaal formaat 240 x 320 mm, 496 pagina’s, full colour, E 39,95 www.picturespublishers.nl

vrouw & altena

| Feike de Keijzer-Jansen, Wim van de Donk en Jan van der Straaten.

51




LEVEN en dood Ondernemen op het snijvla k va n

D 

52

drie kraamverzorgenden aan je bed, nooit weten wie je aan de telefoon zult krijgen. Magda had het na jaren in de kraamzorg wel gezien en gooide het met Novo Peri over een andere boeg. Nu heeft ze zeventien kraamverzorgenden in dienst. ‘Ieder gezin kan rekenen op één kraamverzorgende gedurende de hele periode. Als contactpersoon bel ik iedereen tussendoor en na afloop, dus ik weet altijd wat er speelt. Nee, ik ervaar dat niet als een belasting. Als je geen passie hebt voor dit vak kun je het niet volhouden.’ ‘Dat is voor mij heel herkenbaar’, zegt Monique. ‘Na twaalf jaar op de afdeling verloskunde waar ik zwangerschappen begeleidde waarvan bekend was dat ze niet goed zouden aflopen, wilde ik toch iets voor mezelf doen.’ Op een dag zag ze een rouwauto rijden en vielen de puzzelstukjes in elkaar. ‘Ik ben meteen de opleiding gaan doen en heb nu meer dan zestig uitvaarten per jaar. Het was enorm wennen om altijd bereikbaar te zijn, maar dat levert me geen stress meer op. Ik heb een balans gevonden.’

vrouw & altena

Het begin en het einde van het leven. Dichter bij de kern van het menselijk bestaan kun je niet komen. Voor Magda van der Meijden van kraamzorgorganisatie Novo Peri en Monique van Delzen van Monieks Uitvaartverzorging is het daarom vanzelfsprekend om 24 uur per dag voor hun klanten klaar te staan. In een samenleving waarin voor empathie steeds minder tijd is, zijn zij vijf jaar geleden juist voor zichzelf begonnen om meer persoonlijke aandacht te kunnen geven.

Moesten jullie opboksen tegen de gevestigde orde? ‘Ik heb mijn collega’s uit de uitvaartbranche een brief gestuurd waarin ik vroeg of ze open stonden voor een kennismakingsgesprek’, zegt Monique. ‘Maar twee reacties op gekregen. Jammer, want als je elkaar kunt helpen moet je dat niet nalaten. Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht. Laten zien waar je voor staat en een hoge kwaliteit nastreven. Ik neem de tijd en vraag geen provisie. Je kunt veel beter een goed tarief neerzetten, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En ik weet dat ik het waard ben.’ Magda: ‘Door minister Schippers is de integrale geboortezorg in werking gezet. Haar idee van een integrale geboortezorg waarbij alle partijen verplicht met elkaar samenwerken, moet het sterftecijfer tijdens bevallingen verlagen. Bij het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in Gorinchem zijn gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamzorgorganisaties aangesloten. Alle zorgpaden en protocollen zijn nu hetzelfde en er is veel overleg. Daardoor


Tekst: Marina Zwaan | Foto’s: Frans Jan Fortunati

gaat het niveau steeds verder omhoog. Soms lenen we personeel aan elkaar uit. Ik doe dat liever niet, maar in ons vak heb je soms te maken met pieken en dalen.’ Hoe zorg je voor een professionele afstand tijdens het werk dat jullie doen? Magda: ‘Omdat een bevalling zo emotioneel is, sta je juist dan heel erg open. Maar je houdt ook afstand en bouwt de intimiteit in de loop van de week af. Maar je blijft een mens. Na een bevalling die tenenkrommend spannend was, moet je wel eens een traantje wegpinken. Ik vind dat niet erg.’ ‘Bij mij begint het met afstand’, zegt Monique. ‘Door alle gesprekken wordt het contact steeds hechter. Ik probeer altijd afstand te bewaren, maar ik ben geen robot. Heel soms heb ik het wel eens moeilijk. Als iemand jong overlijdt, of zelf een einde aan het leven heeft gemaakt. De enkele keer dat ik tijdens een dienst zelf emotioneel werd, heb ik daar achteraf alleen positieve reacties op gekregen.’ Waar halen jullie de meeste voldoening uit in je werk? Monique: ‘Als de familie na een uitvaart tevreden is. Je kunt het nooit meer overdoen, dus er mag niets misgaan. In Woudrichem heb ik een rouwhuiskamer ingericht voor mensen die hun geliefde niet thuis willen of kunnen opbaren. Ze krijgen een sleutel en kunnen daar dan ieder moment terecht. Ik verzorg de overledene daar ook en soms gaan nabestaanden die dat eigenlijk niet wilden, dan vanzelf mee helpen. Dat is mooi.’ ‘Klopt, ook een kraamweek doe je nooit meer over’, zegt Magda. ‘In de eerste plaats moeten de gezinnen tevreden zijn, maar ik heb ook aandacht voor mijn kraamverzorgenden. Er wordt veel van ons gevraagd. Empathie is dan heel belangrijk. We komen iedere zes weken bij elkaar om geanonimiseerd ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Dat maakt ons echt tot een goed team.’

Jullie zijn beiden rasondernemers, maar steeds komt ook de sociale functie van jullie werk naar voren. Hoe geven jullie daar invulling aan? ‘Juist na de kraamtijd moet je de boodschap die je hebt over goed ouderschap herhalen’, vindt Magda. ‘Daarom organiseer ik met regelmaat een Mamacafé waar allerlei onderwerpen op een laagdrempelige manier in een veilige omgeving worden besproken. En in ons nieuwe bedrijfspand in Sleeuwijk worden borstvoedingscursussen gegeven. Als het aan mij ligt komt er dit jaar ook weer een nieuw nummer uit van de geboorteglossy.’ Monique: ‘Afgelopen december heb ik samen met drie vrijwilligers voor de zesde keer WereldLichtjesDag georganiseerd waar mensen hun overleden (klein)kind kunnen herdenken. De oudste deelnemer is een vrouw van negentig die haar overleden baby na de bevalling niet meer heeft mogen zien. Zij is zo blij dat ze nu erkenning krijgt voor wat er toen is gebeurd. En ik zou graag een rouwcafé opzetten. Kan ik daar met jou eens over doorpraten, Magda?’ ¶

‘ Ik ga altijd uit van mijn eigen kracht’

53




Don’t have dreams, have goals

(ADVERTORIAL)

Er zijn een heleboel redenen om meer tijd in jezelf, je lijf en je business te steken. Voor mij was het starten van mijn eigen bedrijf, Fresh Lemon, en alle hectiek daaromheen aanleiding om eens na te denken over focus en fit zijn.

If you have the Lemons… In september 2017 heb ik het roer omgegooid. Na 20 jaar gewerkt te hebben bij Rabobank, was het tijd voor iets nieuws. Fresh Lemon, een bureau in digitale communicatie, werd samen met Hokra opgericht. Keihard werken, samen met mijn klanten social media strategieën bedenken en doelen stellen is supertof om te doen. Alleen merkte ik dat ik minder fit werd, ik was niet echt meer thuis en de radertjes in mijn hoofd draaiden continu. Ik kwam in gesprek met Agnes Vleugel van Inner Stance Hardinxveld-Giessendam. Jezelf krachtig voelen op alle pijlers die ze noemde: Body, Being, Balance en Business. Geen excuus meer, een schop onder m’n kont en Agnes mocht die geven. Deelname aan het I AM Program was feit.

Fit body Fit mind Fit business Bezig zijn met mijn eigen bedrijf is al een uitdaging in de tijd. Maar naast je gezin, partner en sociale kring, ook een commitment geven om meer focus te krijgen, tijd te steken in de pittige workouts en een coaching-traject zorgt gek genoeg voor meer rust in mijn hoofd. Hoe kan dat, hoor ik je denken? Stel je doelen helder en focus. Ik wil niet een paar kilo kwijt, maar 7. Beter mijn grenzen aangeven. Dus NEE zeggen, voordat het echt niet meer gaat. Dat brengt het I AM Program. Twee keer per week afgemat worden in de trainingen van Erik, aangevuld met coaching van Agnes over doelen stellen, het stemmetje in je hoofd uitschakelen, geen excuus meer, maar WIE je moet zijn, oftewel je INNER STANCE, zorgt echt voor meer rust. En geloof me, het is echt niet altijd tof. Een spiegel voorgehouden krijgen over je eigen ‘uitstel’gedrag. Maar na een aantal weken van training, coaching op WIE IK MOET ZIJN, ben ik een ondernemer die persoonlijke doelen haalt en op al mijn pijlers van Body, Being, Balance en in Business sterker en trotser is!

+ gegevens Innerstance

www.innerstance.nl / Agnes: 06 25165725 www.fresh-lemon.nl / Nicole: 06 12675384


Tekst: Fientje | Foto: Jacques Kok

Levenslang leren verbreedt je horizon Mensen verleiden door beleving, zodat ze kiezen voor hun passie en niemand langs de zijlijn blijft staan. Jenny Doest doet niets anders sinds ze op 15 augustus 2016 directeur-bestuurder werd bij Rozet in Arnhem. Ze vindt het een regelrechte uitdaging om de Bibliotheek, inclusief Volksuniversiteit, Erfgoedcentrum, Kunstbedrijf en de stichting die het gebouw beheert, met elkaar te verbinden en te laten samenwerken onder één dak.

H

et is een broedplaats met een verscheidenheid aan culturen uit de breedte van de samenleving die staat voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van zijn bezoekers en de buurthuizen in de wijken. Rozet verbindt op een inspirerende manier mensen en informatie, richt zich op educatie, kunst en cultureel erfgoed. Jenny is verantwoordelijk voor de concretisering en het resultaat van haar beleid. Fysiek en mentaal ff uit balans ‘In die periode droeg ik bijna altijd zwart en vooral dikke wollen vesten.’ We blikken samen nog één keer terug op haar laatste halfjaar bij het landelijke kenniscentrum voor kleinschalige, ambachtelijke beroepsgroepen en opleidingen (SVGB) waar Jenny na een voor de organisatie onzekere periode gaat reorganiseren. In vijf maanden tijd moet ze voor tachtig medewerkers een andere werkomgeving vinden en zij volbrengt die taak. Samen met je medewerkers zoeken naar de mogelijkheden die er voor een ieder zijn. Ze verkoopt ook nog op de valreep haar huis in Uitwijk. Moe, uit balans, zowel fysiek als mentaal, gaat ze vier weken op vakantie naar

Tadzjikistan. Even helemaal weg. Met het besef werkeloos en dakloos te zijn bij thuiskomst, maar hoog opgeleid. Eenentwintig jaar in dezelfde sector, dat werkt volgens het selectiebureau niet mee om een baan te vinden. Jenny: ‘Je wordt in zo’n periode keihard met jezelf geconfronteerd. Iedereen om je heen is druk aan het werk, dus heeft ook niet gelijk tijd om iets te ondernemen. Mijn man was de enige stabiele factor in die tijd.’ Na de vakantie gaat ze full swing verder. Reist af naar Engeland en poetst haar Engels op. Volgt acht driedaagse masterclasses bij Tia’s. Ze gaat een week naar Maastricht voor een leiderschapspracticum bij Avicenna, tussentijds nog een workshop Styling & Image en als laatste de training voor Vrouwelijke bestuurder, van Marian van der Wal bij Altena Kennispunt. Gelijktijdig solliciteert ze. Vier sollicitatiebrieven en drie gesprekken verder kan ze aan de slag bij Rozet. >

| Jenny Doest wordt iedere dag weer geïnspireerd als ze ziet hoe theater, cultuur en kunst de ontwikkeling van mensen stimuleren.

vrouw & altena

55

> 


‘ We zijn als team de goede weg ingeslagen’

Gezellig en zakelijk gecombineerd ‘Wanneer je als team euforie kunt bewerkstelligen en je krijgt complimenten van buitenaf, dan groei je als team naar een betrouwbare partner.’ Jenny: ‘In mijn vorige baan had ik de verantwoording voor tachtig medewerkers, overwegend mannen, met een vaste baan. Nu heb ik honderdtwintig betaalde medewerkers, evenveel vrijwilligers en zijn het overwegend vrouwen. We groeiden in korte tijd van veertig naar honderdtwintig vrijwilligers en om hun ook een stem te geven zijn ze verenigd in een vrijwilligersraad. Voor mij was dit een logisch besluit, want je verdient het om gehoord te worden als je tijd en passie investeert om met elkaar iets moois te bewerkstelligen.’ ‘Bij mijn aanstelling heerste hier een familiecultuur die ik wilde behouden. Dat voelen mensen die binnenkomen. Met de integratie van drie organisaties is de managementlaag klein en taakgericht gemaakt. In een platte, wendbare organisatie spreken mensen elkaar makkelijker aan en kan er doelgericht worden vergaderd. Zo speel je snel in op veranderingen en vragen vanuit de samenleving. De Arnhemse Uitnacht van afgelopen januari, voor een gemengd publiek, was een groot succes. Van zang, cabaret, dans, klassiek ballet tot hiphop en burgemeester Ahmed Marcouch die voorlas in het Arabisch. Van de vijfduizend mensen die deelnamen aan deze kunstnacht, hebben er zesendertighonderd Rozet bezocht. Een belangrijk signaal voor het team dat we met elkaar de goede weg ingeslagen zijn.’

Een leven lang leren ‘Werken aan ontwikkeling van jezelf is essentieel om een leven lang relevant te zijn op de werkvloer en als individu.’ Jenny: ‘Dit geldt voor ons allemaal, of we nu als vrijwilliger werken of om persoonlijke of professionele redenen. Ook ik heb dit weer sterk ervaren de afgelopen periode. Het geeft je kracht en plezier te weten waar je voor staat en dat je dat waar kunt maken. Het is prachtig hier bij Rozet te zien hoe de ontwikkeling van mensen door theater, kunst en in het ambachtelijk beroepsonderwijs organisch tot stand komt. Het zet mensen aan het denken en verbreedt hun horizon. Hier krijg ik iedere dag inspiratie van.’ ¶

56

vrouw & altena

De leeuwinnen van Altena Lionsclub ‘Land van Heusden en Altena’ telt

maar liefst zeven dames en dat maakt deze serviceclub, die dit jaar 25 jaar bestaat, bijzonder.

De oud-voorzitter, huidige voorzitter en toekom-

stige voorzitter zijn allemaal ambitieuze vrouwen. ‘We zijn in totaal met circa 24 leden een mooie

vriendengroep die elkaar in clubverband en regelmatig ook privé of zakelijk weten te vinden. We

bundelen de krachten om mensen of organisaties die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven’, aldus voorzitter Corine van Hassel. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Motto: We serve Lions club Land van Heusden en Altena Multiple district 110-Nederland Charternight: 26 juni 1993

Secretariaat: Erik Mulder Rijkswal 1, 4285 AC Woudrichem Telefoon 06 53733870 www.landvanheusdenenaltena.lions.nl V.l.n.r. Carien van Till, Sybille van Gammeren, Gon van der Linde-Paul, Corine van Hassel, Inge Schüller, Els Bouman en Alice van Diejen


NET WAT EXCLUSIEVER, NET WAT MEER DETAIL, DAT MAAKT HOUT EN LIVING UNIEK! Hout en Living richt zich op het betere buitenleven met een hoog kwaliteitsniveau. Bij Hout en Living staan uw wensen en verlangens centraal. Wij denken graag met u mee en bieden u een exclusief op maat gemaakt bijgebouw aan waarin uw wensen omgezet worden in een stijlvol geheel. Hout en Living laat u op deze manier genieten van de specifieke charmes van elk seizoen... Laat u inspireren door de eindeloze mogelijkheden en beleef de intense rust van het betere buitenleven.

HOUT EN LIVING | WIJK EN AALBURG | 0416-691727 | INFO@HOUTENLIVING.NL | WWW.HOUTENLIVING.NL


Zonder techniek kunnen we niet leven. Daarover zijn Karin Struijk van Intacto en programmaleider bij Werkendam Maritime Industries (WMI), Maaike Wolfs van Maaike Wolfs Bouwkundig advies en organisatie en Marianne Koorengevel van Maropol Group het roerend met elkaar eens. Een gesprek over duurzaamheid, een leven lang leren en vrouwen in de techniek.

|M aaike Wolfs (links), Karin Struijk (midden) en Marianne Koorengevel (rechts) zien het belang van techniek voor een duurzame samenleving.

‘ Om bij te blijven moet je een leven lang leren’

58

vrouw & altena

A

ls schippersdochter heeft Karin haar liefde voor water met de paplepel ingegoten gekregen. Na een carrière bij diverse maritieme bedrijven, ging het kriebelen. ‘Ik heb een aantal jaren geleden de keuze gemaakt om voor mezelf te beginnen en ik kon al snel aan de slag bij WMI. Ik help Werkendamse bedrijven uit het maritieme cluster met hun profilering en het leggen van verbindingen tussen overheid, ondernemers en onderwijs.’ Marianne: ‘Mijn man Ron zei achtentwintig jaar geleden: “Ik ga voor mezelf beginnen.” Hij wilde “iets met kunststof”. We belden met baggerbedrijven of ze nog iets te repareren hadden. Na twee jaar ben ik gestopt met werken als verpleegster om samen met Ron het bedrijf te runnen. Nu doen we alles op het gebied van kunststof. Van een raar model boei bedenken en het ontwikkelen van een product voor de brandweer om pompen drijvend te maken, tot het maken van kunstwerken voor bekende kunstenaars en attractieparken.’ Techniek vertalen ‘Als bouwkundige ben ik altijd met duurzaamheid bezig’, vertelt Maaike. ‘Ik maak duurzaamheidsscans, maar bereken ook wat duurzame technieken opleveren in een gebouw. Tijdens mijn studie Techniek & Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik me o.a. beziggehouden met de vraag waarom de ene techniek zich ontwikkelt en de andere niet. Daarin spelen vooral sociale en psychologische invloeden een rol. Ik ben het prototype van een zwart/wit techneut, maar door mijn studie ben ik juist in staat om techniek uit te leggen aan mensen die geen technisch inzicht hebben of keuzes niet kunnen overzien. Dat is heel gaaf.’ Maaike vervolgt: ‘Er wordt te weinig geluisterd naar gebruikers. Ik kan wel iets vertellen over een warmtepomp, maar als een gebruiker zijn gedrag niet aan wil of kan passen, kost dat meer energie dan een traditionele ketel. Sommige mensen vinden investeren in een grotere keuken belangrijker dan een duurzame bouwoplossing, omdat er beslissingen worden


Een leven zonder techniek is ondenkbaar

Tekst: Marina Zwaan | Foto: Marcel van Balkom

genomen op basis van terugverdientijden. Maar naar mijn idee is het niet per definitie een geldkwestie, anders zouden niet zoveel mensen geld uitgeven aan een dure auto.’ Marianne is het daar niet helemaal mee eens. ‘Je moet altijd een investering doen voor de langere termijn. Het is niet bekend wat een warmtepomp oplevert op langere termijn. Pelletkachels zijn nu ook populair, maar omdat niet duidelijk is of dit slecht voor het milieu is, weet je niet of de investering loont.’

het regionale bedrijfsleven. Zo worden hybride docenten ingezet die een baan combineren met lesgeven. Het belang van de combinatie onderwijs-bedrijfsleven wordt steeds meer ingezien. Zo heeft HBO Drechtsteden een opleiding PLC Besturingstechniek opgezet n.a.v. de door mij opgehaalde vraag in Werkendam. Deze opleiding is bedoeld om werkenden bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken. De wereld verandert razendsnel en om bij te blijven moet je een leven lang leren.’

Groenere schepen Bij de binnenvaart speelt dat volgens Karin ook. ‘Schepen zijn per tonkilometer schoner dan wegvervoer, maar moeten nog groener worden. Er worden al elektrische schepen ontwikkeld, maar scheepsmotoren kunnen dertig jaar mee. Dan is het duur om ze te vervangen. De overheid blijft achter met de financiële ondersteuning. Jammer.’ Marianne vult aan: ‘Wij recyclen hier veel. Slangen en boeien worden schoongemaakt en vernieuwd. Die gingen voorheen naar de vuilstort en krijgen nu een tweede leven. Pas hebben we alles tweedehands geleverd voor de aanleg van een zeewierboerderij. Op verzoek van een basisschool in Gorinchem ontwikkelden we een project over de “plastic soep” in zee. Leerlingen moesten met plastic dat uit zee was opgevist iets maken. Ze zijn ook bij ons bedrijf komen kijken. Heel leuk.’

Techniek wordt complexer Maaike vindt dat een goede ontwikkeling: ‘Techniek wordt steeds complexer. Een loodgieter kan een HR-ketel plaatsen, een warmtepomp is een ander verhaal. En als hij het al kan aansluiten, dan is het de vraag of hij het zelf kan inregelen. Dan is er iemand nodig die instructies geeft wat er precies moet gebeuren en op die manier is alles stapje voor stapje complexer aan het worden. Een goede opleiding wordt steeds belangrijker, juist voor mensen die willen werken met deze complexere technieken. Ik heb er trouwens altijd moeite mee gehad dat universitair geschoolden een andere status genieten dan mensen die met hun handen werken.’

Manuele intelligentie ‘Ik organiseer werksafari’s voor scholen’, zegt Karin. ‘We laten zien dat werken met je handen ook een vorm van intelligentie is: manuele intelligentie.’ Marianne vraagt zich bezorgd af of er straks nog iemand met zijn handen wil werken, maar Karin ziet het minder somber in. ‘Scholen als Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem en het ROC Da Vinci College in Dordrecht zijn goed bezig. Zo is het Da Vinci College onlangs uitverkozen tot meest innovatieve mboschool in Europa. Dit hebben ze te danken aan hun hybride onderwijsconcept, waarbij leren op school gecombineerd wordt met leren op de werkplek. Er wordt nauw samengewerkt met

Vrouwen in de techniek Karin constateert nog een ander probleem: ‘Nederland hangt onderaan met maar achttien procent vrouwen werkzaam in de techniek. Onbekend maakt onbemind en veel banen in de techniek zijn niet ingericht op parttime werken, waar veel vrouwen toch de voorkeur voor hebben.’ Maaike: ‘Er zijn maar weinig vrouwen in de bouwput, maar iemand die ergens voor staat komt er altijd wel.’ Karin knikt bevestigend. Ook Marianne vertelt dat er in de baggerwereld heel weinig vrouwen zijn. ‘Ik ben tijdens een bijeenkomst met honderd aanwezigen soms de enige vrouw. Het komt wel eens voor dat ik er last van heb dat ik een vrouw ben. Dan zegt een klant die nog meer korting wil, dat hij mijn man wil spreken.’ Ze moet heel hard lachen: ‘Maar zo iemand krijgt natuurlijk niet zijn zin.’ ¶

59


Tekst: Marina Zwaan | Foto: Feike de Keijzer-Jansen

het hart liggen. Inge: ‘We mogen in Altena meer keuzevrijheid geven aan ondernemers. Ze moeten zelf kunnen bepalen of ze hun winkel op zondag opendoen. Nu loop je het risico dat mensen buiten de regio boodschappen gaan doen. Uiteraard moeten ieders waarden behouden blijven, want we moeten rekening houden met elkaar. Ik ben niet bang dat onze eenentwintig kernen hun eigen identiteit kwijtraken na de fusie. Hun kracht zit juist in hun authenticiteit.’

Inge Schüller gaat voor Altena Inge Schüller is een liberaal in hart en nieren. Ze is ervan overtuigd dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, maar dat er voor mensen die het echt nodig hebben een goed sociaal vangnet moet zijn. Nu is ze nog fractielid van de VVD in de Brabantse Staten, maar ze maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Altena als lijsttrekker voor ‘haar’ partij.

H

60

et was even een moeilijk moment voor Inge, maar ze heeft de knoop doorgehakt. Na de gemeenteraadsverkiezingen vertrekt ze uit Provinciale Staten. De liefde voor Altena won het uiteindelijk van haar liefde voor Brabant. Inge: ‘We wonen in het mooiste gebied van Nederland. Sinds mijn aantreden in de Staten neem ik het woord Altena met regelmaat in de mond. Ik vind het belangrijk om ons gebied op de kaart te zetten. Maar ik zal het werk als statenlid missen. Zeker de combinatie debatteren over beleid en het afleggen van werkbezoeken door de hele regio.’ Het verkiezingsprogramma van VVD Altena moet nog worden geschreven, maar Inge wil na wat aandringen wel een tipje van de sluier oplichten over onderwerpen die haar na aan

vrouw & altena

Begrip voor anderen Cultuur is ook zo’n stokpaardje van Inge. ‘Dat heeft te maken met talentontwikkeling en daar heb ik als HR-professional veel affiniteit mee. Cultuur is een breed begrip. Ik denk aan erfgoed zoals Van Gogh, onze Waterlinie, maar ook aan de culturele waarden van de oude dorpen in Altena. Geletterdheid hoort er ook bij. Wie naar een museum gaat, ervaart hoe andere mensen de wereld zien. Als je iets van meerdere kanten bekijkt, groeit het begrip voor anderen. Ik vind het belangrijk dat de overheid hierin investeert, maar subsidie moet vooral worden ingezet om een project op te starten of een bestaand initiatief een zet te geven. Er wordt gelukkig meer nagedacht over het rendement van de activiteiten en ondernemerschap in de culturele sector.’ ‘In mijn ideaalplaatje krijgen we een kleine, effectieve gemeente met een faciliterende rol. Dat vereist ondernemende ambtenaren die erop uit trekken, achter hun bureau vandaan komen en naar buiten gaan.’ Ook als het gaat om het functioneren van de gemeentepolitiek heeft Inge een uitgesproken mening. ‘In mijn rol als raadslid voor de VVD in Altena ga ik vooral inzetten op een betere samenwerking tussen oppositie en coalitie. Het lijkt soms alsof het om een wedstrijdje gaat, terwijl we toch met elkaar het beste voor Altena willen. Mijn ambitie is om daarin een cultuuromslag te realiseren. Of ik een wethouderschap ambieer? Ik ben onlangs begonnen met mijn eigen adviesbedrijf voor HR-management. Daarnaast ben ik commissaris bij Rabobank Altena én besteed ik graag mijn vrije tijd aan het ontwerpen en tekenen van interieurs. Het kan dus alle kanten op en ik loop niet op de zaken vooruit. Ik kijk allereerst uit naar een mooie campagnetijd en ik ga voor een groot aantal zetels voor de VVD. Hoe meer zetels, hoe meer we in de gelegenheid worden gesteld van Altena de beste en gelukkigste gemeente van Nederland te maken.’ ¶


Vrienden van...

Vrouw Altena &

Vrienden van...

Aangenaam: Marco de Waal De Waal BV Machinefabriek – scheepstechniek

Vrouw Altena &

www.travel-vision.com

www.zorgopmaat.coach

www.raaakpayrolling.nl

www.fantasea.nl

www.fruithal.nl

www.golfpark-almkreek.nl

www.beleef-altena.nl

www.studio-olivier.com

www.novoperi.nl

www.likalookz.nl

www.mv-advocaten.nl

www.maatwerk-event.nl

www.baxvankranenburg.nl

www.boekdesign.nl

www.dewaalbv.nl

www.organizedbyme.nl

www.ideeenkelder.nl

www.arewethereyet.nl

www.ruttchen.nl

www.yepforkidz.nl

www.senz-dienstverlening.nl

www.nl.babor.com/institute/

www.cornetgroep.nl

beautyloungehanneke www.ago-ontwikkeling.nl www.fresh-lemon.nl

Aangenaam: Esther van Dijk professional organizer ORGANIZED BY ME

ZORGOPM A AT. COACH


Vrouw Altena

Op zoek naar vacatures, bijbaantjes en stageplekken in Altena?

#2

www.altenawerkt.nl

AltenaWerkt o.a. voor

ontmoeten, leren, creëren, inspireren, gunnen en kennis delen

Schakel tussen werkgever en werknemer in Altena

&

 



ontmoeten, leren, creëren, inspireren, gunnen en kennis delen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.