Page 1

SPORT P A S S I E

I N

D E

S P O T L I G H T S

V O O R S P O R T I N

WWW.PICTURESPUBLISHERS.NL

S P O R T

P A S S I E

WWW.BOEKDESIGN.NL

V O O R

NR. 3 / 20 18

D E S P O T L I G H T S

SPORT P A S S I E

V O O R

S P O R T

I N

D E

S P O T L I G H T S

EDWIN STRAVER / JACOBINE KLERX / ALTENA REGATTA / STAN SCHIPPEREN / BIEKE SCHIPPEREN / HETTY VAN DE WOUW / MARIANNE VOS / MAIKEL GOVAARTS / TRUUS BRANDS / RIZADO / KOZAKKEN BOYS / HANS VONK / RKC WAALWIJK / THIJS VAN ROOKHUIZEN / SOPHIE KORTHUIJS / MAARTEN VAN DER WEIJDEN / LAURA VAN ENGELEN / KADIJK BEACH UNIVERSITY / VOLTENA / MARA DE VRIES / SANNE BUIJS / FREEK VAN OSS / FLOOR VAN DEN BRANDT / NATASJA VAN DONGEN / RICK SONNEMA / JOSH RENKEMA


UNIEK SPORTEN

SPORT LEEFT )

HIJ ZOU HELEMAAL NIKS KUNNEN, NU ZWEMT JOSH IEDEREEN ERUIT!

SUPPORTER )

JOSH RENKEMA WERD GEBOREN MET EEN OPEN RUGGETJE. DE ARTS VERTELDE ZIJN OUDERS FRED EN TINA DAT HIJ WEINIG ZOU KUNNEN. ZE KREGEN TWEE OPTIES: JOSH ACHTERLATEN EN HEM LATEN STERVEN, OF HEM DE MEDISCHE ZORG GEVEN DIE HIJ NODIG HAD.

Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet. Wat is verantwoord om te lenen? Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken. Wie heeft de beste voorwaarden en rente? Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een

paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken. Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie? Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aange­ schaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Rentevast periode Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven. Fiscaliteit Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft

gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen. De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen. Uw financiering vraagt van ons veel aandacht Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar. We doen het graag! Meer weten: bezoek onze website

www.geldengezinaltena.nl

N

BR ON: GI AT HL ON.NL F O T O GR A F IE: PE T ER V ERHEI JEN F O T O GR A F IE

Natuurlijk was het eerste voor zijn ouders

te het per toeval, tijdens oefeningen in het

geen optie. En bovendien kreeg de arts meer

revalidatiecentrum en bij de vrijwilligers van

dan ongelijk. Josh bleek als baby al van alles

Sportclub Gooi- en Eemland, waar hij zijn

te kunnen. Hij bewoog en begon zich om te

zwemdiploma's ABC heeft gehaald. Inmid-

draaien. Sindsdien is Josh blijven bewegen.

dels is hij lid van zwemvereniging De Otters

Toen zijn moeder over een handbike begon,

Het Gooi in Bussum, waar hij het enige kind

zei de arts: ‘Hij krijgt een rolstoel, een fiets is

is met een beperking. De trainers van De Ot-

niet nodig.’ Maar Tina wilde haar zoon juist

ters Het Gooi en zijn privécoach, Coby Visser,

stimuleren, niet pamperen. Hij krijgt een

behandelen hem net als iedere andere zwem-

gewoon leven, zoveel als mogelijk als ieder

mer en proberen het beste uit hem te halen.

ander kind. Zijn ouders wilden hem zo zelf-

Josh won in 2015 de titel van Sporttalent van

standig mogelijk opvoeden.

het Jaar en was daarom te zien bij Hart van

Dat Josh anders dan anderen is, merkt hij

Nederland en het Jeugdjournaal. Sindsdien

omdat hij regelmatig wordt aangestaard.

heeft zijn zwemcarrière ook een mooie vlucht

Maar zo bijzonder vindt hij zichzelf niet in

genomen en zwemt hij inmiddels ook bij

zijn rolstoel. Dus waarom staren, hij is toch

de Paralympische Junioren selectie van de

niet anders dan anderen? Op zijn school is

KNZB. Josh, de jongen die geboren is met een

Josh gewoon Josh. Hij gaat per rolstoel over

open rug en volgens de arts niks zou kunnen,

straat naar school, of met zijn handbike. Hij

doet meer dan iedereen voor mogelijk hield.

heeft een tijdje geprobeerd om op een trap-

Ontdek meer inspirerende verhalen op het

fiets naar school te gaan, maar dat werd te

platform Uniek Sporten, dat aangepast spor-

moeilijk voor hem.

ten en lifestyle samenbrengt. Een beperking

Daarnaast is er één ding dat hij in zijn vrije tijd heel graag doet: zwemmen. Hij ontdek-

hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen, zo bewijst Josh.


COLOFON

SPORT LEEFT is een uitgave van Pictures Publishers, Woudrichem CONTACT Uitgeverij Pictures Publishers Landgoed Kraaiveld Jan Spieringweg 4

VOORWOORD

VOL OVERTUIGING GAAN VOOR JE SPORT

4285 wn Woudrichem Tel. 0183 307098 UITGEVER Pictures Publishers HOOFDREDACTIE EN ORGANISATIE

Voor je ligt de nieuwe editie van

sport en dat ene doel. Maar ook

ART-DIRECTION, VORMGEVING

het magazine Sport Leeft. Een

leren omgaan met winnen én

EN PRODUCTIE

magazine boordevol passie,

verliezen. En hoe voelt het om

toewijding en wilskracht.

de huidig wereldkampioen te

Feike de Keijzer-Jansen, Corné de Keijzer

Feike de Keijzer-Jansen, Corné de Keijzer, Boek/Design EINDREDACTIE Tikske Schwering AAN DE TOTSTANDKOMING VAN

Dromen die werkelijkheid worden, sporters die voor hun

verslaan? Daarnaast rubrieken over

sport besluiten om tijdelijk

Kunst & Sport, Boeken over

Ajax Cape Town, John Bakker, Fientje

naar het buitenland te gaan en

Sport en Sport en Voeding.

Bax, Lucienne Bloemendaal, Yvonne

sporters die zichzelf blijven uit-

Sport zit in je bloed, komt

dagen en de lat steeds een beetje

van binnenuit. Met sport een

Tim Buitenhuis, Dick Damen, Natasja

hoger leggen. Stap voor stap

gezond en dynamisch leven lei-

van Dongen, Jetty Duister, Laura van

met maar één doel, naar de top.

den. Daarnaast zorgt sport voor

Engelen, FIBA, René van der Giessen,

Evenementen met een maat-

DEZE EDITIE WERKTEN MEE:

Boekraad, Kees Braat, Truus Brands, Floor van den Brandt, Sanne Buijs,

Maikel Govaarts, House of Sports,

vriendschap en respect.

Laura Huisman, Lex Hulscher, Jacobine

schappelijke en verbindende

Klerx, Paul Korthuijs, Sophie Korthuijs,

rol, waar de passie voor sport

ren om het beste uit zichzelf te

Aschwin Kruders, Fred Kuijpers, Rijan

gedeeld wordt. Door samenwer-

halen. Sport Leeft!

van Leest, Said Marso, Paul Meijering,

Topsporters inspireren ande-

Fons Naterop, Freek van Oss, Overamstel

kingen sterker worden en meer

Uitgevers, Erik Pullen, Josh Renkema,

betekenen voor elkaar en voor

Dank aan alle sporters, me-

RKC Waalwijk, Thijs van Rookhuizen,

de maatschappij. Veel vrijwil-

dewerkers en sponsoren, die

Stan Schipperen, Stichting De Schroef,

ligers maken dit mogelijk en

dit magazine mede mogelijk

Leo Sonnema, Mariëlle Sonnema,

dragen hieraan bij, alhoewel de

hebben gemaakt. We hopen

Rick Sonnema, Edwin Straver, Yvonne

maatschappij verandert en het

met dit magazine zichtbaar te

ook steeds moeilijker blijkt om

maken dat sport leeft en dat

vrijwilligers te vinden.

sport belangrijk is voor mens en

Bieke Schipperen, Jacco Schipperen,

Termeer, Peter Verheijen Fotografie, René Vlaanderen, Voedingscentrum, Hans Vonk, Anton Vos, Henk Vos, Marianne Vos, Mara de Vries, Herman Vrijhof, Esther Vroegh, VUmc, Gemeente Waalwijk, Maarten van der

Sporters die op het idee

maatschappij.

komen om de Elfstedentocht

Weijden, Gemeente Werkendam, Edwin

te gaan zwemmen, uit overtui-

We hebben genoten van jullie

Wesselink, Thimo van Wijnbergen, Hetty

ging, tweehonderd kilometer

verhalen, energie en enthousias-

non-stop. Zwem je mee?

me en wensen jullie veel plezier

van de Wouw, Marina Zwaan. Copyright Z 2018 Pictures Publishers Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd of overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten met betrekking tot de illustraties volgens de wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Doelen als de Olympische

bij het lezen van dit magazine.

Spelen zijn in dit magazine geen uitzondering. Alles in

Met sportieve groet,

het teken stellen van die ene

Feike de Keijzer-Jansen


Vel sens traat 6 I 4 25 1 L J Werkenda m T. 0 183 5 0 5 4 7 5 I F. 0 183 5 0 0 5 05 info@co rnetser vice.n l I w w w.c o rnetgro ep. n l

Lid van :

2

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

Vel sen s traa t 6 I 4 251 L J Werken da m T. 0183 50 57 58 I F. 0183 50 3 2 89 in fo @ j c s traa ltech n iek . n l I w w w. j c s traa ltech ie k. n l

G ecer ti fi ceerd d o o r :


INHOUD SPORT NR . 3 / 2 0 1 8

P A S S I E

V O O R

S P O R T

I N

D E

S P O T L I G H T S

Edwin Straver DE DAKAR P4

Thijs van Rookhuizen FOOTGOLF GROEIT! P 27

Jacobine Klerx MUSEUMPLEIN AMSTERDAM HET DECOR VOOR HET WK 3X3 BASKETBAL P6

Sophie Korthuijs EEN JONGE GOLFER MET AMBITIES P 28 BOEKEN OVER SPORT P 30

Gemeente Altena ALTENA REGATTA 2019 P9

VITAAL OUDER WORDEN IN HEUSDEN P 31

Stan en Bieke Schipperen STAP VOOR STAP NAAR DE TOP P 10

Maarten van der Weijden 'IK GEEF ALLES, DOE JIJ MEE?' P 32

Hetty van de Wouw WIL DOORGROEIEN NAAR DE WERELDTOP P 12

Laura van Engelen ALLES STAAT IN HET TEKEN VAN ZWEMMEN P 34

Marianne Vos WIELERFESTIVAL SLAAT NIEUWE WEG IN P 14

VUmc SPORTLETSELPREVENTIE P 36

Maikel Govaarts DE CAPE EPIC BLIJFT VOL VERRASSINGEN P 17

Gemeente Werkendam SAMEN SPORTEN IN ALTENA P 37

Truus Brands WERK WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT P 19

Kadijk Beach University / Voltena BEACHVOLLEYBAL & ZAALVOLLEYBAL, GAAT DAT SAMEN? P 38

Rizado (Gemeente Waalwijk) ‘WE ARE NOT AFRAID’ P 20

Mara de Vries DEELT HAAR PASSIE P 41

Gemeente Waalwijk GOWAALWIJK.NL P 21

Sanne Buijs HET PORTRET VAN... P 42

Kozakken Boys MEEST SUCCESVOLLE CLUB IN HET AMATEURVOETBAL P 22

Freek van Oss en Floor van den Brandt 17 JAAR VERSCHIL EN DEZELFDE OLYMPISCHE DROOM P 43

Hans Vonk LEEFT VOOR VOETBAL P 23

Natasja van Dongen 'SPORTEN ZIT IN MIJN BLOED' P 44

RKC Waalwijk STICHTING SAMEN RKC 'WAAR EEN KLEINE CLUB GROOTS IN KAN ZIJN' P 25

Rick Sonnema 'MIJN FOCUS WAS HEEL GOED' P 46 Josh Renkema ZOU HELEMAAL NIKS KUNNEN, NU ZWEMT HIJ IEDEREEN ERUIT! P 49

Recept STOOFSCHOTEL MET GROENTEN EN KIKKERERWTEN P 26

P6

P4 P 17

P 14

P 12 P 28 P 44

P 46

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

3


MOTORSPORT

14 stages, waarvan 7 stages 100% duinen, off-road. Totale lengte 9000 km.

EEN DROOM WORDT WERKELIJKHEID: DEELNEMEN AAN DE MEEST PRESTIGIEUZE RALLY TER WERELD

DE DAKAR DOOR ERVARINGSDESKUNDIGEN WORDT DE 40STE EDITIE VAN DE DAKAR GEKENMERKT ALS

kinds af aan ervan om mee te doen aan de

DE ZWAARSTE EDITIE OOIT. DE START VINDT

Dakar. Na een lange carrière in de motorcross,

PLAATS OP 6 JANUARI IN LIMA (PERU), VAN

met een korte uitstap naar de wegrace, is hij

DAARUIT ZUIDWAARTS RICHTING LA PAZ (BOLIVIA), WAAR OP DAG 7 EEN RUSTDAG PLAATSVINDT. VERVOLGENS GAAT DE RALLY

4

Edwin Straver uit Rijswijk (NB) droomt van

vanaf 2013 het avontuur begonnen met de voorbereidingen. In 2018 is het dan eindelijk zover. Edwin

RICHTING ARGENTINIË WAAR OP 20 JANUARI,

maakt zijn debuut in de Dakar als kistrijder.

ONDER ENORME BELANGSTELLING, GEFINISHT

Kistrijder houdt in dat je letterlijk meedoet

WORDT IN CÓRDOBA.

vanuit een kist, waarin alle benodigdheden

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


| OP DE AVOND VAN DE LAATSTE ETAPPE NEEMT EDWIN, TIJDENS DE PODIUMCEREMONIE, DE FELBEGEERDE MEDAILLE IN ONT VANGST. DE LOKALE BEVOLKING IS MASSAAL AANWEZIG OM ALLE COUREURS TE HULDIGEN EN TOE TE JUICHEN.

zitten, zoals onderdelen, gereedschap, je tent

vermoeidheid, aangezien je op grote hoogte

en slaapspullen. Verder mag je als kistrijder

eerder moe bent. Edwin merkte het hoogte-

geen assistentie van anderen aannemen en sta

verschil wel, maar had hier gelukkig geen last

je er dus helemaal alleen voor. Raakt iemand

van. De dagen in Bolivia werden gekenmerkt

anders je motorfiets aan, dan krijg je een gele

door kou en hevige regenval, waardoor de 9de

kaart.

etappe zelfs werd afgelast. Onbegaanbare paden, waardoor de veiligheid van de coureurs

HOE ZIET EEN DAG VAN EEN KISTRIJDER

niet gewaarborgd kon worden.

ERUIT? Edwin: ‘Rond 04.00 uur ’s morgens ging ik uit de veren om mijn tent op te rui-

In Argentinië steeg de temperatuur naar

men, mijn kist in te pakken en klaar te zetten

+30°C en was de karavaan terug in het zand.

voor transport. Ontbijten, gemiddeld 12 uur

Alhoewel de duinen in Argentinië niet zo

rijden en bij terugkomst in bivak zette ik

hoog zijn, zijn ze wel intensief, omdat deze

mijn tent weer op. Vervolgens omkleden, eten

elkaar snel opvolgen. ‘Hierdoor moest ik con-

en sleutelen aan de motor. Zodat deze klaar

tinu opletten en sturen en kon ik geen meter

stond voor de volgende dag. Nog een keer

recht vooruit rijden. Ook groeien er verrader-

eten, roadbook klaarmaken (wijzigingen door-

lijke taaie pollen, kamelengras, waar je voor

voeren en bijzonderheden kleuren) en rond

op moet passen.’

middernacht mijn bed weer in.’

Aangekomen bij de laatste dag van de rally kreeg Edwin met een heel andere setting te

DE ENIGE MISSIE VOOR EDWIN WAS

maken: stoffige bergpaden met veel stenen.

FINISHEN, NIETS MEER EN NIETS MINDER.

Na nog een fikse regenbui op de laatste ver-

‘Gespannen verscheen ik aan de start. Waar

bindingsroute naar het bivak kon Edwin zijn

ik al jaren naar toeleefde en maanden voor

eerste Dakar-rally tevreden afsluiten.

getraind had, ging nu echt gebeuren. De eerste special stage was meteen een pittige. Ook

Achtentwintig kistrijders durfden deze klasse

al was deze etappe relatief kort, we moesten

aan, slechts veertien motoren wisten de eind-

wel meteen aan de bak in de duinen. Ook de

streep te halen. Edwin finishte als beste rookie

dagen erna in Peru bestonden hoofdzakelijk

in deze klasse.

uit extreem hoge duinen met los zand. Veel losser zand dan in Marokko en Dubai waar ik getraind had.’ Hoe dichter de rally bij Bolivia in de buurt kwam, hoe minder zand, lagere temperaturen, kou en regen. De rijders gingen hier de hoogte in, wat een extra handicap gaf in verband met (mogelijke) hoogteziekte en SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

5


BASKETBAL

MUSEUMPLEIN AMSTERDAM HET DECOR VOOR HET WK 3X3 BASKETBAL

2019

T EK S T RI J A N VA N L EE S T, F O T O’S @F IB A3 X 3, HOUSE OF SP OR T S

JACOBINE KLERX (23) UIT WAALWIJK SPEELDE JAREN VOOR DE BEMMELSE EREDIVISIONIST LEKDETEC.NL. AFGELOPEN SEIZOEN ZOCHT ZE HET AVONTUUR IN HET BUITENLAND. DE KOMENDE MAANDEN FOCUST ZE ZICH OP DE POPULAIRE STRAATVARIANT VAN HAAR SPORT.

S

Sinds enkele weken woont ze weer in Waalwijk. Haar team ChemCats werd uitgeschakeld in de play-offs en dat betekende een voortijdig einde aan haar avontuur in het Duitse Chemnitz. ‘Mijn hele leven draaide daar om basketbal. Dat was zwaar, maar het is me wel goed bevalen.’ Komend seizoen gaat ze een nieuwe uitdaging aan bij een ander team. ‘Maar daar kan ik nog niets over zeggen.’ Momenteel ligt haar focus op 3x3 basketbal, de straatvariant van haar sport. ‘Je staat met twee keer drie speelsters op een half veld’, legt ze uit. ‘Het is sneller en fysieker, want er mag wat meer dan bij 5x5. Je speelt vooral een spelletje met je eigen man, als je die verslaat heb je direct veel kans om te scoren.’ Niet alleen het spel, ook de sfeer rond 3x3 spreekt

6

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


haar enorm aan. ‘Het is een echte straatsport. Het is buiten, er is muziek. Het is heel toegankelijk en relaxed, hoewel de spelers natuurlijk altijd wel een bepaalde druk voelen om goed te presteren.’ In 2016 nam ze met drie andere Nederlandse basketbalsters voor het eerst deel aan de wereldkampioenschappen 3x3 basketbal. Ze werden zevende. ‘Sindsdien doen we het op internationale toernooien steeds beter’, vertelt Jacobine. De Orange Angels presteren opvallend goed op de 3x3-variant. Waar het de vrouwen van 5x5 telkens maar niet lukt zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap, behoort het 3x3-team inmiddels tot de wereldtop.

Voor de Nederlandse Basketball Bond is het evenement niet alleen een stimulans om 3x3 basketbal in Nederland verder uit te rollen, maar ook de internationaal leidende positie van de nationale 3x3-teams vast te houden. Voor 2020 staat 3x3 basketbal op de nominatie bij het Internationaal Olympisch Comité om de olympische status te verwerven. Deze beslissing wordt in juli van dit jaar door het IOC genomen. Het Nederlands vrouwenteam voert de wereldranglijst aan. Dat is ook bij de vrouwen onder 18 het geval. Ook de Nederlandse mannen en de onder 18-selectie scoren torenhoog op de wereldranglijsten.

De Nederlandse Basketball Bond speelt daarin een belangrijke rol. ‘De bond heeft de ontwikkelingen van 3x3 snel opgepikt door bijvoorbeeld de Streetball Masters te organiseren. Door het hele land worden dan toernooitjes 3x3 basketbal georganiseerd. Ook hebben ze trainers en andere mensen aangetrokken die al in dat wereldje zaten.’ Daarmee is Nederland een stapje voor op gevestigde basketballanden, SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

7


BASKETBAL zoals Frankrijk. ‘Zij sturen nog geen topspeelsters naar een 3x3-toernooi.’ Vorig jaar werd Jacobine met de Orange Angels derde op het EK in Amsterdam. Ze kijkt daarom enorm uit naar de mondiale titelstrijd die volgend jaar ook in onze hoofdstad plaatsvindt. ‘Ik ben er trots op dat Nederland het WK in 2019 organiseert. Het was zo’n ontzettend gave ervaring om het EK in eigen land te mogen spelen, nu mogen we dat nog eens meemaken en dan zelfs een WK. Daar doe je het als sporter ook voor.’ Jacobine verwacht dat op het WK in Am-

3x3 gaan richten. ‘Het niveau wordt steeds

sterdam de eerste tickets voor de Olympische

hoger. Rusland, Spanje, Hongarije en

Spelen worden uitgedeeld. ‘Dus we moeten

Oekraïne zijn erg sterk.’ Ze vindt het dan ook

daar een goed resultaat behalen.’ Op de Olym-

een grote uitdaging dat Nederland op het WK

pische Spelen van 2020 in Tokio staat 3x3

in Manilla bij Spanje en Hongarije in de poule

basketbal voor het eerst op het programma.

zit. ‘Maar we gaan voor een medaille.’

Als demonstratiesport weliswaar, maar dat maakt het doel niet minder belangrijk. Nu de straatvariant olympisch wordt, ziet Jacobine dat steeds meer landen zich ook op

Zie ook: https://www.youtube.com/ watch?v=f-Qi5ZIaQsg&feature=youtu.be

‘Het is sneller en fysieker, want er mag wat meer dan bij 5x5.’ 8

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


EVENEMENT

, Ee n sp or ti ef d n zo ge so ci aa l, ef ti ac tr at en d te ru gk er en in t en em en ev vo or k ie n u Al te n a, N ed er la n d .

Altena Regatta 2019

Het vo o r Nederland unieke roeisloep enp rojec t

ALTENA REGATTA IS EEN

Heusden en ook een in Gorin-

ICOONPROJECT VAN DE

chem. De sloep wordt geleverd

NIEUWE GEMEENTE ALTENA,

als bouwpakket en is met gezond

MET VERBINDING TUSSEN DE

verstand door iedereen te bouwen

21 WOONKERNEN ALS HOOFD-

(± 400 manuren). De helft van de

DOEL. Dit community building-

kosten wordt door de overheid en

project heeft zich al bewezen

sponsoren (o.a. Rabobank) gefi-

in het buitenland, maar is voor

nancierd; de andere helft (e 2500)

Nederland nog uniek.

vragen we vanuit de kern. Dit

Altena is omgeven door water

mag op allerlei creatieve manie-

en van de 21 kernen liggen er

ren en naar eigen inzicht wor-

20 aan het water. Daardoor is

den ingevuld. Het mooiste is als

Altena de aangewezen gemeente.

ook bedrijven hun naam aan dit

Het evenement brengt ontmoe-

prachtige evenement verbinden.

tingen en samenwerkingen,

Hetzelfde geldt voor bouwloca-

waarbij het gaat om het genieten

ties: de mogelijkheden binnen

van het contact met elkaar en van

een dorp kunnen variëren van

de mooie natuur die we rijk zijn.

een particuliere schuur tot een

DE UITDAGING > Bouw je eigen houten roeisloep (m.b.v. St. Ayles Skiff bouwpakketten) en start met roeien; neem deel aan de Regatta met verschillende teams; organiseer op eigen water bij toerbeurt deze unieke happening. HET RESULTAAT > Presentatie van jouw kern: laat zien waar je trots op bent. > Ontdekken en delen van jouw talent en kracht voor Altena. > Samenwerking met andere inwoners, overheid, bedrijven en onderwijs.

compleet ingerichte werkplaats.

DE ST. AYLES SKIFF is een mo-

Er is steun, verbinding en kennis-

derne, lichtgewicht houten roei-

deling vanuit Stichting Altena

sloep voor vier roeiers en stuur.

Regatta, de gemeente en tussen

In Woudrichem is bouwervaring

de kernen onderling.

aanwezig en hier liggen drie

DOEL is dat dit een tweejaarlijks

roeisloepen. Verder is er een in

evenement wordt.

AANMELDEN ALS BELANGSTELLENDE KAN INDIVIDUEEL OF PER TEAM/VERENIGING VIA E-MAIL: INFO@ALTENAREGATTA.NL. Zie ook de facebookpagina van Altena Regatta http://facebook/ altenaregatta of de website www.altenaregatta.nl. MEER INFORMATIE Yvonne Boekraad, tel. 06-50626450. SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

9


ATLETIEK

STAP VOOR STAP NAAR DE TOP

N

T EK S T RI J A N VA N L EE S T, F O T O’S HER M A N V RI JHOF

NEE, ZE TRAINEN EIGENLIJK NOOIT SAMEN. Daarvoor zijn de verschillen tussen de 16-jarige Stan en de 14-jarige Bieke inmiddels te groot geworden. Niet alleen fysiek, ook mentaal. ‘Ik ga tot het randje’, vertelt Stan. Bieke bekent dat zij dat niet kan, nóg niet. ‘Want ik wil mezelf verbeteren en dan moet ik ook leren om mijn grenzen te verleggen.’ Dit jaar streeft ze naar een podiumplaats op de 800 of 1500 meter op het NK. Af en toe waagt ze zich ook aan langere afstanden, zoals een 5000

S TA N E N B IEK E SC H IPPER EN UI T DUSSEN,

meter. Door pijnlijke groeischijven moest ze

B ROE R E N ZU S, KRE G E N HU N PAS S IE VO O R HET

echter twee keer de wedstrijd voortijdig sta-

H AR D LOP E N ME T D E PA P LE P EL INGEGEVEN.

ken. Daarom staat nog niet haar hele week in

E LK JAAR ZE TTE N ZE E E N STA P EXTRA O M HUN

het teken van hardlopen. Ze traint twee keer

D OE LE N TE B EREIKEN.

per week, zodat ze niet te veel belast wordt en ze ook nog tijd heeft voor andere dingen, zoals met haar vriendinnen naar de stad gaan.

| STAN OP WEG NAAR WINST IN DE BELANGRIJKSTE CROSS IN NEDERLAND, DE WARANDE LOOP IN DE BEEKSE BERGEN.

‘Maar dat doe ik niet als ik de volgende dag een wedstrijd heb.’ De doelen van Stan reiken al wat verder. Hij wil meedoen aan de 1500 en 3000 meter op de Europese kampioenschappen voor atleten onder de achttien jaar. De limieten die hij moet lopen om zich hiervoor te plaatsen, zijn zeer scherp. Toch geeft Stan niet op en zet hij zich snel weer over de teleurstelling van een mislukte poging heen. ‘De volgende dag is hij al niet meer chagrijnig’, bevestigt Bieke. Aan zijn hoofddoel, de Olympische Spelen, heeft hij vorig jaar al mogen snuffelen. Toen plaatste hij zich voor het Europees Jeugd Olympisch Festival in Hongarije. ‘Toen we in het vliegtuig stapten, kreeg ik echt dat olympische gevoel. We verbleven in een van de twee atletendorpen die speciaal voor

10

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


ATLETIEK

dit evenement waren gebouwd.’ In totaal deden er zo’n 4.500 sporters mee uit zestig landen. Stan beschouwt de bustocht naar de

Bieke: ‘Hordenlopen of steeplechase wil ik ook weleens proberen.’

openingsceremonie als een van de indrukwekkendste ervaringen van het toernooi. ‘De sporters werden met bussen naar het stadion gebracht. Daarvoor werd het andere verkeer platgelegd en stonden er veel mensen langs de kant van de weg naar ons te kijken.’ Nog altijd heeft hij contact met andere Nederlandse sporters die hij daar heeft leren kennen. ‘Je zit een week met die gasten op je kamer en bouwt dan toch een band op.’ Stan denkt al na over de tijd na zijn eindexamen: ‘Misschien ga ik naar de Verenigde Staten om daar te studeren en me verder te ontwikkelen als loper.’ Bieke heeft nog geen idee waar ze na haar eindexamen terechtkomt. Het lijkt haar echter wel wat om na haar actieve sportcarrière jongeren te trainen. Ook Stan ziet dat wel zitten. ‘Maar niet als beroep. Ik wil iets met economie gaan

| BIEKE OP WEG NAAR DE WINST OP DE 2,5 KM IN DE ROTTERDAM MARATHON TEGEN 1000 MEISJES VAN 13-15 JAAR.

doen.’ Hoewel hij serieus met zijn toekomst en sport bezig is, laat hij af en toe de teugels wat vieren. Zo staat er nog weleens pizza op zijn menu en gaat hij eens per maand met zijn vrienden een avondje stappen. ‘Op deze leeftijd wil ik dat nog niet opgeven, maar ik plan mijn stapavond wel in een week waarin ik geen wedstrijd heb.’

Stan: ‘Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah is mijn voorbeeld.’

Mohamed Muktar Jama (Mo) Farah (Mogadishu, 23 maart 1983) is een Britse baan- en veldloper van Somalische afkomst. Hij is gespecialiseerd in de lange afstanden. Mo Farah is viervoudig olympisch kampioen, zowel in 2012 als in 2016 pakte hij de dubbel op de 5000 en 10.000 m. Ook is Farah vijfvoudig wereldkampioen en heeft hij in verschillende disciplines titels op zijn naam staan.

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

11


WIELRENNEN

VAN DE WOUW WIL DOORGROEIEN NAAR DE WERELDTOP

F O T O’S T IM BUI T E NHUIS

MEDAILLES OP NATIONALE, EUROPESE EN WERELDKAMPIOENSCHAPPEN HAD ZE AL, MET NAME BEHAALD ALS JUNIORE EN BELOFTE. TOCH STOND VOOR HETTY VAN DE WOUW EIND FEBRUARI EEN SPANNEND DEBUUT

D

OP DE PLANNING. IN APELDOORN NAM ZE DEEL AAN HAAR EERSTE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN BAANWIELRENNEN BIJ DE SENIOREN. MET HET NEDERLANDSE TEAM DEED ZE MEE OP DE TEAMSPRINT. HET WERD EEN SUCCESVERHAAL. WAAR VOORAF GEHOOPT WERD OM EEN KANS TE MAKEN OP EEN BRONZEN MEDAILLE, WERD HET EEN HEEL MOOIE ZILVEREN PLAK VOOR DE WIELRENSTER UIT KAATSHEUVEL EN HAAR TEAMGENOTES.

‘DIT HADDEN WE ECHT NIET VERWACHT.’ Nog altijd is de verrassing een beetje voelbaar

Van de Wouw uiteindelijk bij de Olympische

als Van de Wouw het er enkele maanden later

Spelen in Tokio brengen. ‘Dat is wel het grote

over heeft. ‘Duitsland en Rusland waren de fa-

doel. Qua leeftijd zou het ook kunnen om me

vorieten. Die zouden om goud en zilver gaan

te richten op een debuut in 2024, maar eigen-

rijden in de finale. Zo’n inschatting kun je op

lijk richt ik me al op de komende Olympische

basis van eerdere resultaten in de afgelopen

Spelen over twee jaar. Ik zit nu ook immers bij

jaren wel maken. Maar het kan ook een keer

het team en dat gaat goed.’

wat minder gaan en dat was bij Rusland zo in

Op de teamsprint behaalde Van de Wouw

de halve finale. Wij hielden de tijden bij via

dus haar medaille bij het afgelopen WK, maar

onze telefoon. Dat was wel even spannend,

ze hoopt zich ook individueel te kunnen

maar ook ontzettend gaaf toen bleek dat we

ontwikkelen. Bij de vrouwen onder de 23 jaar

om goud mochten rijden.’

heeft ze al een Europese titel op zak op de

Het werd zilver, want in de finale was

12

Die toekomst moet de nog pas 19 jaar oude

keirin. ‘De keirin is een heel mooi onderdeel,

Duitsland nog een maatje te groot. ‘We zagen

maar in mijn leeftijdscategorieën deed ik

al snel dat het bij hen goed liep en dat ze zou-

ook altijd goed mee op zowel de sprint als de

den winnen’, kijkt Van de Wouw erop terug.

teamsprint. Ik heb ook niet echt een duidelij-

‘Maar wij maken als team en individueel

ke voorkeur. Eigenlijk wil ik me gewoon op al

mooie stappen, dus we werken er hard aan om

die onderdelen ontwikkelen en kijken hoever

in de toekomst het gat te dichten.’

ik ermee kan komen.’

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


WIELRENNEN Baanwedstrijden worden verreden op een speciaal hiervoor gebouwde ovale piste, de renners rijden in de regel op een baanfiets. Zomerbanen (in openlucht) hebben een lengte tussen 225 en 550 meter, winterbanen (overdekt) zijn doorgaans 250 meter lang, maar in het geval van een olympische baan is de afstand altijd 250 meter en meestal overdekt. De helling in de bochten is ongeveer 40 graden. Keirin is een discipline in het baanwielrennen, die ontstaan is in Japan. In een keirinwedstrijd starten maximaal 9 (meestal 4 tot 6) renners achter een derny (gangmaakmotor), die gedurende enkele ronden zijn snelheid langzaam opvoert van ca. 25 km/u tot ca. 50 km/u, waarna hij de baan verlaat. De renners moeten altijd achter de derny blijven rijden tot deze de baan verlaat, en sprinten dan tot aan de finish verder; daarbij kunnen ze snelheden tot 70 km/u behalen. Een keirinwedstrijd is 2 km lang, waarvan ongeveer de laatste 500 m zonder derny gesprint moeten worden.

‘Als baanwielrenster richt ik mij op het sprinten. Daarbij kun je denken aan de individuele sprint, teamsprint, 500 meter tijdrit en keirin. Nadat ik mooie internationale successen heb kunnen boeken bij de junioren, heb ik inmiddels de overstap gemaakt naar de senioren. En ik heb een groot hoofddoel: deelnemen aan en presteren op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.’

| HETTY TIJDENS DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN BAANWIELRENNEN IN APELDOORN, WAAR ZE MET HET TEAM VERRASTE DOOR NET ACHTER DUITSLAND T WEEDE TE WORDEN BIJ DE TEAMSPRINT.

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

13


WIELRENNEN/EVENEMENT

HET BEGON MET EEN KLASSIEKER VOOR ELITE-

biedt voor elk wat wils. Juist ook in de cate-

VROUWEN EN GROEIDE UIT TOT EEN WIELER-

gorieën waar een tekort is aan wedstrijden,

EVENEMENT VOOR TOP- EN BREEDTESPORT.

zoals bij de handbikers. We hebben ook een

D

WE BLIKKEN SAMEN MET MARIANNE TERUG EN

klassieker voor nieuwelingenmeisjes en

VOORUIT OP HET MARIANNE VOS WIELERFESTI-

juniorvrouwen. Het is belangrijk dat zij ook

VAL IN AALBURG.

een eigen klassieker hebben. Als ze straks de

De wedstrijd laat ze dit jaar aan zich voorbijgaan. Een sleutelbeenbreuk houdt haar al een

overstap maken naar de vrouwen, zijn het de klassiekers die tellen.’ Marianne roemt ook de breedtesport-

paar weken aan de kant. ‘Vorige week dacht

activiteiten, zoals de Dikke Banden Race en

ik heel even dat ik het toch zou gaan redden’,

de toertochten. ‘Het festival brengt mensen

vertelt Marianne Vos, ‘maar het risico is toch

samen om actief en passief van de wielersport

te groot.’ De breuk heeft geen invloed op de

te genieten. Ik hoop dat er een inspireren-

rest van haar seizoen, verzekert ze. ‘Eerst drie

de werking vanuit gaat om mensen te laten

weken op hoogtestage en dan half juni de

bewegen.’

Ronde van Engeland. Dat was sowieso al het plan.’

Ze is er trots op dat ze haar naam heeft mogen verbinden aan het festival. ‘Ik vond

Ook vanaf de zijlijn kan ze genieten van

dat erg spannend, want ik fiets zelf nog en wil

haar sport. ‘Dit is een uniek evenement. Het

daarom niet dat de klassieker voor elitevrou-

WIELERFESTIVAL SLAAT NIEUWE WEG IN T EK S T RI J A N VA N L EE S T. F O T O’S A N T ON V O S EN F EIK E DE K EI JZER

14

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


F O T O: A N T ON V O S

 SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

15


| MARIANNE VOS SAMEN MET VRIJWILLIGSTER VAN HET EERSTE UUR JETTY DUISTER.

| VOORZITTER VAN STICHTING WIELEREVENEMENTEN AALBURG ESTHER VROEGH EN HENK VOS.

| BURGEMEESTER VAN AALBURG FONS NATEROP EN MARIANNE.

wen ook mijn naam draagt.’ Die wedstrijd

dam tot de gemeente Altena. Burgemeester

heet daarom nog steeds de 7dorpenomloop.

Fons Naterop ziet kansen in een samen-

Een hechte groep vrijwilligers maakt het

werking met andere wielerevenementen in

evenement elk jaar weer wat professione-

de toekomstige gemeente. ‘Dit evenement

ler. Jetty Duister is al vanaf de eerste editie

verdient een vervolg. Het zou mooi zijn om in

betrokken bij de organisatie. Jetty: ‘Het is een

de toekomst met behulp van de wielersport de

cliché dat nog steeds opgaat: vrijwilligers-

21 kernen met elkaar te verbinden.’

werk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend noch vanzelfsprekend. Je moet je betrokken voelen en de tijd vrij willen maken.’ Het evenement heeft haar ook veel gebracht: ‘Door de jaren heen heb ik veel geleerd over de wielersport en kennisgemaakt met leuke nieuwe mensen.’ Esther Vroegh, voorzitter van Stichting Wielerevenementen Aalburg, wil in 2019 het evenement in een nieuwe vorm voortzetten. ‘Je moet als organisatie altijd dynamisch blijven. Het publiek wil misschien ook wat anders.’ De verandering blijkt echter ook noodzakelijk: ‘Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en we hadden er juist meer nodig, vanwege de forsere veiligheidseisen tijdens onze evenementen. Ook is het steeds lastiger om de topvrouwen aan de start te krijgen. Daar heb je tegenwoordig veel meer geld voor nodig.’ Aan de samenwerking met Aalburg kwam met deze editie een einde. De gemeente fuseert immers met Woudrichem en Werken-

16

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

MARIANNE VOS MUSEUM Ondertussen worden in Babyloniënbroek plannen gesmeed voor een Marianne Vos Museum. Geen stoffige opstelling van al haar trofeeën, maar een heus wieleractiviteitencentrum. ‘Met bijvoorbeeld een ruimte om samen naar de koers te kijken en douches, zodat het ook als uitvalbasis voor toertochten kan dienen’, zegt Marianne. ‘We zoeken daarbij de samenwerking met de school’, vertelt vader Henk Vos. ‘Als we die twee combineren is het wellicht eenvoudiger om de basisschool voor ons dorp te behouden.’ Marianne: ‘Kerk en school zijn belangrijk voor een dorp en zorgen voor samenhang.’ Henk hoopt aan het einde van het jaar een definitief plan te kunnen presenteren.


MOUNTAINBIKE

MAIKEL GOVAARTS:

DE CAPE EPIC BLIJFT VOL VERRASSINGEN T EK S T EN F O T O’S M A IK EL GO VA A R T S

DE CAPE EPIC IS EEN MEERDAAGSE MOUNTAINBIKEWED-

winterse neerslag maken het niet eenvoudig

STRIJD IN ZUID-AFRIKA, DIE SINDS 2004 IN MAART VER-

om lange duurtrainingen te doen op de race-

REDEN WORDT. HIJ STAAT BEKEND ALS EEN ZWAARDERE

fiets of mountainbike.

R

MTB-MEERDAAGSE DIE JE NIET ALLEEN RIJDT, MAAR IN DUO’S. DIT IS EEN UNIEK CONCEPT BINNEN DE MTB.

Daarnaast is het parcours in de Cape Epic met zijn natuur en stenen niet te trainen in Nederland. Gran Canaria is een locatie die het

RONDOM DE WESTKAAP in Zuid-Afrika fiets

terrein van de Cape Epic het meest benaderd.

je een week lang zware etappes en moet je

Aangezien ik een vaste baan heb in het on-

uiteindelijk met zijn tweeën finishen.

derwijs, samen met mijn vriendin Linda twee

Je gaat de strijd aan met veel internationale

dochters (Isa en Sofie) heb, waar ik natuurlijk

duo’s, uit alle delen van de wereld, waarvan

goede afspraken mee moet maken als ik mijn

het niveau dit jaar bijzonder hoog was.

trainingsuren opschroef, kan ik hooguit een

De voorbereiding voor zo’n zware meerdaagse is lastig. De Cape Epic bereid je namelijk voor in de winter. Koude temperaturen of

weekje in de voorjaarsvakantie investeren in duurtrainingen op het warme Spaanse eiland. Na het succesvolle jaar 2016 waarin ik samen met John van de Wouw de langste etappe

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

17


MOUNTAINBIKE

won in de Cape Epic, waren de verwachtin-

Het is altijd een goed teken als je elkaar in de

gen in 2018 hooggespannen. Ik zou namelijk

Cape Epic kunt aanvullen. We hadden boven

met Erik Dekker, winnaar van meerdere

op de top van de berg de 2e tijd, maar werden

Tour-etappes en wereldbeker-klassiekers,

op het laatste stukje single track opgehouden

rijden. Erik is een renner die zich geweldig

door achterblijvers, waardoor we op de 4e

kan voorbereiden op zo’n groot evenement.

plaats eindigden. Geen nood: de Cape Epic

Samen met Toon van de Haterd (hoofdspon-

duurt nog heel lang en er kan van alles

sor) en Erik Dekker begonnen de voorberei-

gebeuren.

dingen. Inschrijven, huren van een camper,

Maandag de eerste lange etappe. We waren

regelen van een mechanieker en een verzorger

goed weg met de toppers in de master-klasse.

die kookt en de camper bestuurt.

Na 3 uur wedstrijd kreeg Erik hevige kram-

Op donderdag 15 maart vloog ik richting

pen en waren we genoodzaakt om snelheid

Kaapstad. Erik was samen met verzorger Her-

te minderen. Enkele kanshebbers op winst

bert dinsdag al aangekomen in Zuid-Afrika

kregen te maken met pech, dus er was nog

om de camper op te halen. De voorbereidingen

veel mogelijk.

waren goed gegaan. Tijdens de verkenning van

Dinsdag verliep een stuk beter voor ons

de proloog was het gevoel ook goed. Ik merkte

samen, maar ’s avonds sloeg het noodlot toe,

dat de Zuid-Afrikaanse zon mij energie gaf om

buikgriep. De dagen daarna was het afzien om

er een mooie race van te maken.

aan de finish te komen. Na een bezoekje aan

Zondag 17 maart startte de Cape Epic met

de dokter dacht ik dat ik tijdens deze etappe-

een zware proloog over 20 km. We reden de

wedstrijd lichamelijk kon herstellen. Achteraf

proloog goed en waren gewaagd aan elkaar.

blijkt dat dit (bijna) niet te doen is. Het doel om te winnen of minimaal podium te rijden veranderde in het finishen van de Cape Epic. Pfffffff.., wat was dat afzien. Geen energie meer in je lichaam, coördinatie op de fiets verdwenen en toch probeer je het beste ervan te maken. Gelukkig kon ik mede door de hulp van Erik de Cape Epic uitrijden. Niet het resultaat waar we op gehoopt hadden, maar wel de finish kunnen bereiken was in deze omstandigheden het hoogst haalbare. Na maanden van voorbereiding en de nodige trainingsuren is het allerbelangrijkste om gezond te blijven in zo’n zware meerdaagse wedstrijd! In 2019 vindt de Cape Epic plaats van 17-24 maart.

18

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


SPORT & KUNST

WERK WAAR JE ENERGIE VAN KRIJGT TRUUS BRANDS IS GEK OP SCHILDEREN ÉN WIELRENNEN EN BESLOOT HAAR TWEE PASSIES TE COMBINEREN. DOOR ZICHZELF CONSTANT TE ONTWIKKELEN EN NIEUWE TECHNIEKEN UIT TE PROBEREN, ONTSTAAN STEEDS WEER VERRASSENDE OBJECTEN. VAN SKIMBOARDS, SCHAATSHELMEN, FIETSHELMEN, MOTORKAPPEN, STADSMUREN, SANITAIR, LINNEN, HOUT EN POLYESTER, ALLES WORDT MET EEN ‘TRUUS BRANDSSAUSJE’ OVERGOTEN.

FIETSEND WERKEN

ON TOUR

Naast dat Truus schildert is ze ook graag sportief bezig, onder andere op de wielrenfiets. Truus doet mee aan wedstrijden bij vrouwenwielrennen.nl onder de vlag van wielervereniging WTC Maas en Waal. In de winter zit ze op haar mountainbike in de Loonse en Drunense Duinen of is ze op het ijs te vinden bij de IJsvrienden in Wijk en Aalburg. Regelmatig komt ze over de vloer bij Cycle Center 53-11 in Zaltbommel en traint ze samen met Sandra van Tuijl. Tijdens het wielrennen werd het idee geopperd om een fiets te gaan beschilderen. Apex Bikes heeft een eigen spuiterij, waar ieder frame custom kan worden gespoten in de mooiste kleuren.

De ‘Apex Aerodyne by Truus Brands’ gaat nu on tour. Inmiddels wordt er in het atelier gewerkt aan een nieuwe Apex, waar Truus zelf op gaat rijden tijdens de wedstrijden. Daarnaast loopt er een aanvraag voor een Carbon Apex MTB. Dit is een voorbode voor de sporter die tijdens de Olympische Zomerspelen 2020 op een Truus Brands custom made design mag rondrijden.

| SILKE BLEI (NIEUWELING MEISJES) MET EEN DOOR TRUUS BRANDS BESCHILDERDE FIETSHELM.

TRUUS BRANDS VERTELT ENTHOUSIAST: ‘In mijn hoofd was het Apex frame al helemaal af. Er gingen dagen overheen van tekenen en schetsen, zodat alle kleuren op hun plaats zouden vallen. En hoe langer ik ermee bezig was, des te fanatieker ik werd. Het vertalen van mijn hoofd naar mijn handen, naar het uiteindelijke resultaat is altijd een mooi proces. De duidelijke kwaststreken en geschreven teksten personaliseren de Apex tot een uniek en persoonlijk exemplaar.’ Iedere outsider ziet meteen dat dit passie, handwerk en vakmanschap is. Het frame werd overgoten met een dikke laag HD UV gloss en een paar dagen later stond de Apex Aerodyne te stralen op de Bikemotion Benelux. Geen bezoeker is deze fiets ontgaan. ‘Het was genieten. Of je hem nu wel of niet mooi vindt, het maakte in ieder geval wat los bij het publiek.’

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

19


TWIRLING

‘WE ARE NOT AFRAID’

T EK S T F EIK E DE K EI JZER-J A NSEN, F O T O’S GE MEEN T E WA A LW I JK EN N T SB

DAT WAS EEN VAN DE BOODSCHAPPEN VAN HET NEDERLANDS TEAM TIJDENS HET WK TWIRLEN IN NOORWEGEN. VERSCHILLENDE DAMES UIT DE REGIO, ZOALS ONDER ANDERE CÉLINE VAN DER WIEL EN LIEKE BROK UIT WAALWIJK EN SANNE VAN OOSTERHOUT UIT ’S-HERTOGENBOSCH, WERDEN OP ZATERDAG 31 MAART MET POMPONTEAM NEDERLAND IN

T

HET NOORSE LILLEHAMMER WERELDKAMPIOEN. Twirling of baton twirling is een showsport, waarin gewerkt wordt met de baton tijdens gymnastiek- en dansoefeningen op ritmische muziek. Baton twirling wordt vaak verward met majorette. Pomponteam is een combinatie van dans en gebruik van de pompons. Hierbij is het de bedoeling dat je met de pons een show creëert. Er wordt gewerkt met ver-

meerdere aanslagen van de afgelopen jaren

schillende dansstijlen, er vinden formatie-

voorbij, zoals 9/11 en de aanslagen in Parijs

wisselingen plaats en er wordt gebruikge-

en Londen. De boodschap was dat je niet in

maakt van effecten zoals waves en het uit-

angst moet leven, maar er juist tegenin moet

beelden van bijvoorbeeld letters en cijfers.

gaan. De routine riep veel emotie op bij het

De pons volgen een lijn waarmee je situaties

publiek en werd door de jury met het hoogste

kunt uitbeelden, waarbij de dansattributen

puntenaantal beloond. Favoriet Amerika, het

continu in beweging moeten blijven. De

twirlland bij uitstek, had een wat luchtiger

muziek wordt bepaald aan de hand van een

stuk, maar voerde alles wel tot in de puntjes

thema.

uit. Amerika werd echter derde, Frankrijk tweede.

Het team, dat uit 55 leden bestaat in de leef-

20

tijd van 11 tot 45 jaar, bracht een boodschap

Gemeente Waalwijk heeft de kampioenen van

van hoop in een tijd die wordt overschaduwd

twirlvereniging Rizado uit Waalwijk onder-

door terrorisme. In de choreografie kwamen

steund en in het zonnetje gezet.


SPORT LEEFT )

SUPPORTER )

GOWAALWIJK.NL: HET DIGITALE PLATFORM VOOR ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN WAALWIJK IN SEPTEMBER LANCEERT DE GEMEENTE WAALWIJK DE WEBSITE GOWAALWIJK.NL, EEN DIGITAAL PLATFORM VOOR ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN WAALWIJK. VERENIGINGEN EN ORGANISATIES WORDEN BENADERD OM HUN EIGEN AANBOD OP DE WEBSITE TE ZETTEN.

Elk jaar organiseren verenigingen en organisaties talloze activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid en beweging in Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. De gemeente Waalwijk is trots op de inzet van verenigingen, organisaties en de vele vrijwilligers, die de activiteiten en evenementen mogelijk maken. Uit diverse bijeenkomsten met sport- en cultuurorganisaties kwam de wens naar voren om activiteiten beter zichtbaar te maken, zodat ze meer mensen bereiken en dus in beweging krijgen.

HERKENBARE UITSTRALING De gemeente Waalwijk gaat al die activiteiten en evenementen met een herkenbare uitstraling onder de naam GO promoten bij alle inwoners. Op de nieuwe website Gowaalwijk.nl staat vanaf 20 augustus 2018 een overzicht met alle informatie van de organisatoren, activiteiten en evenementen. De gemeente Waalwijk wil hiermee sport- en culturele verenigingen, zorgen beweegaanbieders en organisatoren van de grotere evenementen een platform bieden. Verenigingen en organisaties worden de komende periode benaderd met het verzoek om hun aanbod op de website Gowaalwijk.nl te zetten. September staat in het teken van de feestelijke lancering van GO.

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

21


VOETBAL

KOZAKKEN BOYS MEEST SUCCESVOLLE CLUB IN HET AMATEURVOETBAL

T EK S T DIC K DA MEN, F O T O T HIMO VA N W I JNBER GEN

K

Kozakken Boys is de afgelopen seizoenen

titel. In de laatste competitiewedstrijd Ko-

zeer succesvol geweest in het amateurvoetbal.

zakken Boys-Katwijk werd de strijd op 26 mei

Deze successen zijn de club echter niet zo-

beslist en grepen de Boys met gelijkspel (0-0)

maar aan komen waaien. Een goed scoutings-

net naast de kampioenstitel.

apparaat en gedegen kennis van zaken liggen aan de basis van al deze successen. Onder

De resultaten van de brigade van Danny Buijs

leiding van technisch directeur Kees Spaan

zijn dan ook zeker niet onopgemerkt gebleven,

heeft de club zich na een mindere periode

met als resultaat dat Danny Buijs volgend sei-

weten op te werken tot de top van het ama-

zoen de hoofdtrainer zal zijn van de trots van

teurvoetbal en flinke stappen gezet. Met een

het Noorden FC Groningen. Ook Ahmad Men-

neusje voor talentvolle spelers en een gedurf-

des Moreira zal hem daarbij volgen en heeft

de keuze middels het aanstellen van Danny

een contract af weten te dwingen bij de FC.

Buijs als trainer heeft dit geleid tot prachtige

Tevens hebben meerdere spelers zich in de

successen. Promotie naar de Topklasse, ge-

kijker weten te spelen bij BVO clubs. Kozak-

volgd met promotie naar de 2e divisie.

ken Boys lijkt dus een kweekvijver te gaan worden voor het betaalde voetbal en slachtoffer

Het eerste seizoen in de 2e divisie eindigde

te worden van zijn eigen successen.

het elftal van Danny Buijs en Kees Spaan als

| JURIĂ‹N GAARI (L) IN AC TIE.

2e achter Jong AZ en mocht het zich de titel

De Werkendamse club is trots op dit alles

toe-eigenen van beste amateurclub 2016-2017.

en Kees Spaan kennende, zal hij zeker weer

De huidige jaargang 2017-2018 begon het

zorgen dat er een kwalitatief goed elftal op

elftal matig aan het seizoen met slechts 1 punt

de groene mat zal verschijnen. Wel wordt het

uit 3 wedstrijden en leek het een moeizaam

steeds moelijker om spelers aan onze club

seizoen te gaan worden.

te binden en ze naar onze club te halen. De

De rust bleef echter bewaard en tot het

extreme bedragen die spelers vaak denken

laatst toe vochten de Kozakken Boys voor de

te kunnen vragen, zijn voor onze club niet haalbaar en het beleid van Kozakken Boys is er zeker niet op gericht om hier in mee te gaan. Het moet tenslotte ook voor spelers een eer zijn om voor deze prachtige club te mogen spelen. Kozakken Boys ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en hoopt ook in de komende jaren een rol van betekenis te kunnen vervullen op het hoogste amateurniveau.

22

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


VOETBAL

HANS VONK LEEFT VOOR VOETBAL T EK S T M A RIN A Z WA A N, F O T O’S A J A X C A PE T O W N

M

HANS VONK KAN ZICH EEN LEVEN ZONDER VOETBAL NIET VOORSTELLEN. DIE LIEFDE BEGON BIJ VV WOUDRICHEM, WAAR ZIJN TALENT ALS DOELMAN NIET LANG ONOPGEMERKT BLEEF. MAAR LIEFST 23 JAAR WAS HIJ PROFESSIONEEL VOETBALLER EN NOG STEEDS STAAT HIJ DAGELIJKS OP DE GRASMAT. IN ZUID-AFRIKA WELTEVERSTAAN. DAAR IS HIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DE JEUGDOPLEIDING VAN AJAX CAPE TOWN. EEN ONGELOFELIJK LEUKE JOB, VINDT HIJ. ‘VOOR SOMMIGE JONGENS DE ENIGE KANS OM TE ONTSNAPPEN AAN DE ARMOEDE EN HET LEVEN VAN HUN FAMILIE TE VERANDEREN.’

et zijn lengte van 1,96 meter

den aan het voetballen. Als mijn vader vroeg

lag het voor de hand dat Vonk

thuis was uit zijn werk, deed hij vrolijk mee.

ging basketballen. ‘Ik ben zo

Een teamsport is zo belangrijk voor de sociale

verknocht aan voetbal dat ik nooit de overstap

vorming van kinderen. Ik heb het altijd een

naar een andere sport heb overwogen’, zegt

fantastische balsport gevonden. Lekker in de

Vonk lachend. ‘Altijd was ik met mijn vrien-

buitenlucht, de geur van gras, de spanning SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

23


van een wedstrijd, eigenlijk is alles eraan

len. Het niveau daar is heel hoog, dus dat is

geweldig.’

een prestatie waar we trots op mogen zijn.’ Een stuk van zijn hart ligt in Heerenveen

DUBBELE NATIONALITEIT

waar hij nog steeds een huis heeft, maar de

Vonks indrukwekkende carrière als profvoet-

mooiste plaats ter wereld blijft voor Vonk toch

baller eindigde bij Ajax Cape Town. Dat hij

Kaapstad. ‘Een fantastische omgeving met

daar terechtkwam was niet helemaal toeval.

geweldige mensen en een heerlijk klimaat.

‘Ik ben in Zuid-Afrika geboren’, vertelt Vonk.

Soms heb ik het gevoel dat ik mezelf op moet

‘Toen ik twee jaar was gingen we terug naar

splitsen met al die toernooien, mijn vrouw en

Nederland. Door mijn dubbele nationaliteit

kinderen opzoeken in Heerenveen en natuur-

mocht ik in 1998 uitkomen voor het nationaal

lijk zoveel mogelijk familiebezoek afleggen

elftal van Zuid-Afrika tijdens de Wereldkam-

tijdens vakanties. Maar het is het waard. Om

pioenschappen in Frankrijk. Toen ik een

de top te bereiken heb ik veel steun van mijn

aanbod kreeg van Ajax Cape Town om daar

ouders gekregen. Mijn vader heeft heel wat

doelman te worden, hoefde ik niet lang na te

kilometers afgelegd om mij te ondersteunen.

denken. Het spel is in Nederland veel meer

Daarom vind ik het nog steeds belangrijk om

gecontroleerd en in balans. In Zuid-Afrika is

mijn carrière zoveel mogelijk te delen met

het tempo veel hoger, maar daardoor worden

mijn familie.’

er soms meer fouten gemaakt.’ Na een baan als teammanager bij AZ en technisch directeur bij SC Heerenveen is hij sinds een jaar weer terug naar Zuid-Afrika. ‘Ik heb dit aangenomen op voorwaarde dat Foppe de Haan, mijn oud-trainer bij Heerenveen, me daar zou gaan helpen. Ons doel is jeugdtrainers én spelers beter maken. Ik heb van Foppe geleerd dat heel veel trainen de sleutel tot het succes is. En de jongens niet te veel pamperen, dat is goed voor hun karaktervorming. Ik verwacht veel van ons nieuwe internaat, waar jongens 24 uur per dag onder onze hoede zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daardoor kunnen we uit heel zuidelijk Afrika jongens scouten voor onze jeugdopleiding. Vorig jaar zijn twee van onze jongens bij Ajax in Amsterdam gaan voetbal-

24

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

R


VOETBAL T EK S T EN F O T O’S RKC WA A LW I JK

R

STICHTING SAMEN RKC ‘WAAR EEN KLEINE CLUB GROOTS IN KAN ZIJN’ KC WAALWIJK is meer dan alleen voetbal.

Zo levert Stichting Samen RKC al jaren een belangrijke maatschappelijke bijdrage binnen de regio, middels allerlei activitei-

ten en evenementen.

ken). De RKC WaalwijkBattle kent sinds dit seizoen ook een esports element. ‘Ons grootste project is en blijft Scoren voor Gezondheid, waarbij bewegen en gezond eten centraal staan’, zegt Te Boekhorst. ‘We zijn

Sinds 2012 staat Stichting Samen RKC

actief op basisscholen in de gemeenten Waal-

op eigen benen. ‘Er waren al genoeg initia-

wijk en Heusden. We gaan langs, organiseren

tieven, zoals de bezoekjes aan Villa Pardoes

activiteiten (bijvoorbeeld de supermarkt-

en projecten voor kinderen’, vertelt Anke te

speurtocht red.) en sluiten af met een grote

Boekhorst, coördinator van de stichting. ‘Om

eindclinic in het Mandemakers Stadion.’

structureel echt iets te kunnen betekenen in de regio heb je een op zichzelf staand orgaan

TROTS

nodig. En daar zijn we inmiddels erg ver

Samenwerken is volgens Te Boekhorst de

mee.’

kracht van Stichting Samen RKC. ‘Doordat we ons op verschillende doelgroepen richten,

JONG & OUD

komen we met vele soorten organisaties/in-

Gedurende het voetbalseizoen organiseert

stanties in contact (gemeentes, buurtsportcoa-

Stichting Samen RKC verschillende activitei-

ches, Casade etc.). We hebben ze zeker nodig.

ten en evenementen. Van klein tot groot en

Zij hebben allemaal hun eigen expertises. We

voor alle leeftijden. ‘Denk aan de OldStars van

maken elkaar sterker en kunnen op die manier

RKC Waalwijk, ons Walking Football team’,

samen heel mooie projecten opzetten. Het is

zegt Te Boekhorst. ‘Dit seizoen introduceer-

niet voor niets Stichting Samen RKC.’

den we het één-tweetje. Een project waarmee

Het gegeven dat Stichting Samen RKC ge-

we de eenzaamheid bij ouderen trachten te

durende een seizoen zoveel kan organiseren,

verminderen.’

maakt Te Boekhorst trots. ‘Zeker dit seizoen

Daarmee zijn nog lang niet alle maat-

horen we vaak, ondanks dat we momenteel in

schappelijke projecten van Stichting Samen

het rechterrijtje van de Jupiler League staan,

RKC genoemd. Een greep uit de belangrijkste

we op maatschappelijk gebied in het linker-

projecten: G-RKC (toernooi, clinic en thema-

rijtje van de Eredivisie thuishoren. Waalwijk

avond voor mensen met een beperking), Ieder

is geen grote stad, maar we weten ieder jaar

1 Gelijk (een project op basisscholen met als

weer ontzettend veel binnen de regio te berei-

thema het aanpakken van pesten) en de RKC

ken. Dat is ontzettend knap. Ook de inzet van

WaalwijkBattle (een voetbalcompetitie tussen

onze spelers en staf is bewonderenswaardig.

kinderen uit verschillende Waalwijkse wij-

Waar een kleine club groots in kan zijn.’ SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

25


SPORT & VOEDING H o o fd gerecht 4 p erson en 15 - 3 0 m in uten INGREDIËNTEN 1 ui 1 courgette 1 groene paprika 250 gram sperziebonen 100 gram wortel 250 gram champignons 1 rode peper 1 stukje gemberwortel (grootte van 1 duim) 1 blik kikkererwten (uitlekgewicht ca. 400 gram) 2 eetlepels olie 1 teentje knoflook 1 theelepel gemalen komijn (djinten) 1 theelepel gemalen koriander (ketoembar) 1 blik tomatenblokjes zonder zout

BEREIDING 1. Maak de groenten schoon. Snijd de ui in snippers, de courgette in halve plakken, de paprika in blokjes, de sperziebonen in tweeën, de wortels in schuine plakken, en de champignons in plakjes. 2. Snijd de peper in reepjes. 3. Schil de gember en rasp fijn. 4. Spoel de kikkererwten in een vergiet onder de kraan en laat ze uitlekken. 5. Fruit de ui in de olie glazig. Pers het teentje knoflook erboven uit. 6. Fruit de gember, de komijn, de koriander en de peper kort mee. 7. Voeg de groenten, de kikkererwten en de tomatenblokjes toe. Stoof het gerecht 15 minuten.

MENUSUGGESTIE Lekker met zilvervliesrijst. Hiervoor heb je nodig 250 gram zilvervliesrijst INGREDIËNTEN OVER? Tomatenblokjes in blik: Doe een rest tomaten over in een schaal of koelkastdoosje. Bewaar de tomatenblokjes afgedekt in de koelkast maximaal 2 dagen. Verwerk de rest in een soep of saus. Vries de tomatenblokjes eventueel in een diepvriesdoosje in en bewaar het maximaal 12 maanden. PAST IN DIEET  Met weinig zout  Bij verhoogd cholesterol  Bij diabetes  Vrij van gluten  Vrij van melk  Vrij van ei

Stoofschotel met groenten en kikkererwten

Uit: ‘Alles over sport en voeding’ Zie ook www.voedingscentrum.nl

26

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

VOEDINGSWAARDEN PER PERSOON Recept Energie 255 kcal Eiwit 15 gram Koolhydraten 25 gram Waarvan suikers 7 gram Vet 10 gram Waarvan verzadigd vet 1 gram Vezels 15 gram Zout < 0,1 gram

incl. menusuggestie 475 kcal 20 gram 70 gram 8 gram 10 gram 2 gram 15 gram < 0,1 gram


FOOTGOLF

FOTO: FRED KUIJPERS

FOOTGOLF GROEIT! WAT E E N E NORME STA P P E N MA AKT D E V O OR V E LE N NOG ONBEKE NDE SP ORT, FOOTG OLF. WE RE LDWI J D W OR DT HE T I N ME E R DA N 40 LAND E N G E SP E E LD E N WORD E N E R P R IJZE N UI TG E RE I K T, OP LOP E ND TOT € 1 0.0 0 0 VOOR D E WI NNA A R E N EEN G LOE D N IEU WE BMW BI J HE T MAKEN VAN E E N HOLE - I N- ONE . Je leest het goed, een hole-in-one. Footgolf is gebaseerd op de elitesport golf, maar wordt gespeeld met een voetbal en je voeten. Het is de bedoeling om in zo min mogelijk trappen de bal vanaf de tee, in de speciaal daarvoor gegraven hole te schieten. Een birdie, par, bogey of albatros, het komt allemaal voor bij golf, maar nu ook bij footgolf. Het debuut op FOX Sports heeft de sport al gehad en inmiddels is het een terugkomend onderdeel op de Amerikaanse, Franse en Zwitserse nationale sportzenders. Footgolf is een sport die door iedereen gespeeld kan worden, van jong tot oud, van amateur tot prof. In Nederland spelen mannen als Frank de Boer, Evgeniy Levchenko, Glenn Helder, Marcel Peeper en Pierre van Hooijdonk graag hun rondje mee op één van de 25 golfbanen die deze sport aanbieden. In onze regio is Golfpark Almkreek ook aanbieder van deze sport. Hier liggen op de par 3/4-baan 14 footgolf holes gestoken waarbij concentratie, slimheid en focus en belangrijke rol spelen. Een meter te ver naar links en de bal kan zomaar in één van de vele waterpartijen terechtkomen. THIJS VAN ROOKHUIZEN UIT WOUDRICHEM is een speler die inmiddels de hele wereld over reist voor deze sport en druk bezig is om het WK te bereiken als speler van de Nederlandse selectie. Deze selectie wordt gemaakt op basis van vele resultaten op de WK-kwalificatietour en de behaalde resultaten in het buitenland. Las Vegas,

Boedapest, Praag, Parijs, Belek (Turkije) en Oslo zijn enkele locaties die hij bezocht heeft en daar hoopt hij eind 2018 Marrakech aan toe te kunnen voegen. Dit is de locatie voor het 3de WK Footgolf, waar 14 Nederlanders naar toe mogen. Thijs werd 2de op het NK van 2017, won inmiddels 2 WK-kwalificatietoernooien en pakte een mooie 3de plaats in het goed bezochte toernooi in Belek (Turkije). Daarnaast werd hij geselecteerd voor het Nederlands team, dat 4de werd op het EK voor landenteams. Al met al een sport waarvan nog weinig mensen afweten, maar wat de komende jaren zal veranderen als de sport ook op onze nationale televisie aandacht krijgt, er grote internationale toernooien in Nederland plaatsvinden op golfbanen die internationaal bekend zijn en er meer en meer (ex-)profs uit de voetbalwereld de sport promoten en spelen.

12 mei 2018: ‘Vandaag weer de eerste plek op een WK-kwalificatietoernooi! 2de goud op rij en weer een stap dichter bij Marrakech!’ Thijs van Rookhuizen

2018. Het derde wereldkampioenschap Footgolf vindt plaats van zondag 9 december tot en met zondag 16 december in Marrakech, Marokko. | DANNY MOSTAARD (L), THIJS VAN ROOKHUIZEN EN MARVIN ROMPIS (R).


GOLF

SOPHIE KORTHUIJS, EEN JONGE GOLFER MET AMBITIES

T EK S T L UC IENNE BL OE MENDA A L, F O T O PAUL KOR T HUI JS

O M M E T S O P HI E TE KU NNE N SP REKEN MO ET

andere jeugd te winnen, is ze nu een 14-jarige

J E E E N AFSP RA A K MA KE N. HE T LIEFST

die in de Nederlandse selectie zit, wedstrij-

TE LE FON ISCH, DA N HE B J E OOK NO G KANS O M

den in binnen- en buitenland speelt en op de

J O OST LUIT E N OP HA A R A NT WOORDAPPARAAT

nominatie staat om gepromoveerd te worden

N

naar Jong Oranje. De ambitie is intussen bij-

TE HOR E N .

gesteld: Sophie wil geschiedenis schrijven en

A HET KUNSTSCHAATSEN wilde Sophie

Nederland vertegenwoordigen op de Olympi-

iets anders en met Golfpark Almkreek prak-

sche Spelen in 2024 in Parijs.

tisch in de achtertuin van de familie Kort-

28

Sophie is pas 14 jaar, maar heeft nu al een

huijs, was de keuze snel gemaakt. Lekker

handicap van 1.8. Mike Adams (de goeroe

buiten en vooral bewegen.

voor golfspelers) was onlangs vanuit Ame-

Op Moederdag 2014 kreeg Sophie haar eer-

rika even in Nederland. Sophie mocht hem,

ste les en was ze meteen verkocht. Van klein

dankzij Edwin Wesselink (pro op Almkreek),

meisje met de ambitie om op de club van de

even ontmoeten en voor hem een paar ballen

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


wegslaan. Conclusie: Sophie komt er wel, met

STARTERSPAKKET - 5 MAANDEN

haar inzet, prachtige slag en snelheid hoort

Geschikt voor de beginnende golfer

ze bij de 1% van de golfdames die de wereldtop halen. Intussen wordt er wel ca. 25-30 uur per week getraind, zowel met golfen, fysiek als mentaal. Sommige wedstrijden duren im-

Het starterspakket ‘Op weg naar handicap 54’ is uitermate geschikt voor de beginnende golfer. Een combinatie van lessen, spelen op de 14 holes par 3/4 baan en na het behalen van uw baanpermissie ook spelen op de grote baan.

mers 4 dagen. Tijdens die 4 dagen loop je ruim 30 km en tijdens die 30 km moet je mentaal rustig blijven, ook als het even niet goed gaat met je spel. Het trainen gebeurt intussen niet alleen meer op Almkreek. Er worden heel wat kilometers gereden per week, van putlessen op Nunspeet, NGF trainingen op Papendal, lessen bij haar eigen pro Paul Looijmans op Almkreek en Best tot zelf trainen op The Dutch in Gorinchem. Haar thuisbasis blijft echter Almkreek, gewoon lekker in de ‘achtertuin’.

DIGITAAL GOLFEN BIJ GOLFPARK ALMKREEK De zon schijnt, vogels fluiten, mooie polders

Bij dit lespakket is inbegrepen: · 5 maanden les; · Praktijklessen van 50 minuten; · Theorie-examen, datum nader te bepalen; · Begeleiding van een golfprofessional volgens de NGF Golf Academie; · Ballentegoed van EUR 10,- op uw sleutel voor de driving range; · Onbeperkt spelen op de 14 holes par 3/4 baan; · Lidmaatschap inclusief voordelen Golfclub Almkreek; · Spelen van de 18 holes baan onder begeleiding van een buddy. · Zie https://golfpark-almkreek.nl/nl voor het inschrijfformulier.

Tarief 2018: Lespakket, bij betaling in één keer (op basis van groepsles met 5 personen)

Lespakket, betaling per maand

EUR 399,00 EUR 84,00

om je heen en het terras lacht je in de verte al toe. Natuurlijk is dat een topervaring, maar wat nu als het slecht weer is? Is het dan nog

Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers 1 uur golfsimulator 2 uur drankarrangement € 39,50 p.p. Angus Beef Burger

zo leuk? Voor sommigen wel, zoals Sophie die het gehele jaar door gewoon de baan in gaat. Maar hoe gaaf is het dat je bij slechte weersomstandigheden op Golfpark Almkreek gewoon binnen kan golfen? Alleen of met

INDOORGOLF altijd mooi weer

vrienden. En u kiest welke baan u wilt lopen. Uiteraard kunt u uw rondje golf vergezeld laten gaan van een aangeklede borrel met borrelgarnituur, diner of barbecue. Ook de barbecue doen wij bij slecht weer binnen voor u aan. SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

29


SPORT Boeken

SCHRIJVER LEON VERDONSCHOT volgde de wereldkampioen kickboksen een jaar lang intensief. Tijdens trainingen, in voorbereiding naar wedstrijden, tijdens presentaties en workshops, thuis en in zijn vrije tijd. Hij sprak vele (jeugd)vrienden, familieleden, trainers, medesporters. Het resultaat is RICO: niet alleen een meeslepend en filmisch geschreven verhaal op de huid van de beste kickbokser ter wereld, maar ook een onthullende inkijk in het persoonlijke leven van Verhoeven. Voor het eerst vertelt hij (en zijn intimi) het verhaal van zijn getroebleerde jeugd. Zijn verstoorde relatie met zijn moeder, en de rol van zijn vader, die hem de eerste jaren trainde maar uiteindelijk buiten Verhoevens sportieve team belandde. Het legde de basis voor een zeer gecompliceerde band, die onlangs tragisch eindigde met het overlijden van Verhoevens vader. RICO is niet alleen een verhaal over sportieve wilskracht en discipline, maar ook een ontroerend verslag van een andere strijd: die om los te komen van je verleden. 256 pagina's. € 19,99 (www.overamsteluitgevers.nl)

30

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

BEROEMD IN HET BUITENLAND, ANONIEM IN EIGEN LAND. TIM VISSER is de beste Nederlandse rugbyer ooit, maar speelt voor Schotland. Het verhaal van een jongen met een enorm talent, die kiest voor het avontuur en via een kostschool in Engeland de stap maakt naar het betaald rugby in Newcastle. Door een transfer naar een topteam in Edinburgh groeit hij uit tot een belangrijke speler in het Schotse Rugby. Een boek over keiharde kleedkamerwetten en rugbytradities. Over een 'hooligans game played by gentlemen', over drank en het doodslaan van konijntjes op trainingskamp. Maar ook over topsport, offers brengen, sportief succes en geld. 288 pagina's. € 19,99 (www.overamsteluitgevers.nl)

DAPHNE KOSTER is een icoon in het vrouwenvoetbal. Ze begon haar carrière op 6-jarige leeftijd bij het jongensteam van SVA in Assendelft en groeide uit tot een van de beste speelsters van Nederland. Sinds zij als aanvoerster in 2009 met het Nederlands vrouwenelftal de halve finale van het EK bereikte is ze een rolmodel voor vele voetballende meisjes, die dromen van een leven als prof. Helaas blijft dit voor velen een droom. In 'Nooit meer buitenspel' laat Koster zien hoe moeilijk het is voor een vrouw om in een door mannen gedomineerde voetbalwereld de top te bereiken. 176 pagina’s. € 19,99 (www.overamsteluitgevers.nl)

Snel SLIM

Dr. Leonard Hofstra Met het boek ‘Snel SLIM’ gaat cardioloog Leonard Hofstra de strijd aan met overgewicht en de bijkomende gezondheidskwalen. ‘Snel SLIM’ draait om Hofstra’s Succesvolle Lifestyle Interventie Methode (SLIM), een unieke en succesvolle combinatie van beter slapen, ontstressen, effectief bewegen en verantwoorde voeding. Zo legt hij in zijn boek uit hoe koud douchen kan helpen bij het verbranden van vet, en gaat hij in op de rol van muziek. Bepaalde muziek verlaagt het stresshormoon in je lichaam, wat goed is voor je algehele gezondheid.

T VE EL EE N BO EK DA DA N VE RD ER GA AT N EN GE ZO ND E TE HE T AF SL AN KE N, RT EE N IN TR OD UC EE EU W E KI JK VO LL ED IG NI LE VE N. ND ZO GE OP

‘Snel SLIM’ staat vol met praktische tips, ‘leefschema’s’ en recepten, waarmee deze wetenschappelijke kennis makkelijk kan worden toegepast in het dagelijks leven voor een gezondere lifestyle. 192 pagina’s. Euro 21,95 (www.milinda-uitgevers.nl)


SURF TRIBE WEERGALOOS NIEUW FOTOBOEK OVER DE INTERNATIONALE SURFCULTUUR In Surf Tribe toont fotograaf Stephan Vanfleteren dat de surfcultuur veel meer omvat dan louter competitiesport. Surfen gaat ook en vooral over een diep respect voor de oceaan, over het gevoel van nietigheid tegenover de krachten van de natuur, over gewonnen en verloren gevechten met anderen én met zichzelf. Vanfleteren kijkt voorbij de traditionele surfspots van Californië en Hawaï en gaat over de hele wereld op zoek naar mensen die leven op plekken waar de oceaan het land raakt. Hij legt een vloeibare gemeenschap vast, die de natuur als enige leider heeft. Hij portretteert zowel jong talent als levende iconen

en oude legendes, zowel competitiesurfers als freesurfers. Vanfleteren toont de echte mensen achter de surfers, in al hun kracht en kwetsbaarheid. Deze beeldenreeks dringt door tot de ware kern van de surfcultuur: de liefde voor het water, de verslaving aan de golf, de passie voor de surf. Met meer dan driehonderd portretten van onder anderen Kelly Slater, Gerry Lopez, John John Florence, Laird Hamilton, Bethany Hamilton, Greg Noll, Stephanie Gilmore, Mick Fanning, Joel Parkinson, Mickey Munoz, Filipe Toledo en Tom Carroll. Met een voorwoord door surflegende Gerry Lopez. 28,5 x 22 cm, 400 pagina’s. € 59,00 (incl. verzendkosten), www.uitgeverijkannibaal.be/surf-tribe

VITAAL OUDER WORDEN IN HEUSDEN MAAR LIEFST 20% VAN DE HEUSDENAREN IS 65 JAAR OF OUDER. DE HELFT VAN DE SENIOREN HEEFT LAST VAN EENZAAMHEID EN BIJNA 60% VAN OVERGEWICHT. HET AANTAL SENIOREN IN DE GEMEENTE HEUSDEN NEEMT DE KOMENDE 20 JAAR TOE MET 84% EN OOK DE LEVENSVERWACHTING NEEMT NOG ALTIJD TOE. KORTOM, DEZE GROEP WORDT STEEDS BEPALENDER IN DE SAMENLEVING. ‘Daarom is het belangrijk dat er passend sporten beweegaanbod is voor deze mensen’, aldus Lian van de Veerdonk van Stichting De Schroef. ‘Wij geloven in de kracht van beweging. Sport en bewegen geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Daarnaast is bewezen dat beweging de hersenen fit houdt.’ Dat er behoefte is aan sport- en beweegaanbod voor 55+-ers blijkt uit het succes van de GALM lessen. Twee jaar na de start van dit project, bewegen nog steeds 160 deelnemers wekelijks onder begeleiding. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de realisatie van GALMplus, een aangepast GALMprogramma voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes of COPD. Een ander project dat Lian van de Veerdonk samen met partners uit sport en zorg opzet, is valpreventie. In 2014 heeft er een pilot gedraaid en met minimale promotie waren er toch 90 deelnemers. ‘Een val kan grote gevolgen hebben. Mensen durven niet meer de straat op en raken in een sociaal isolement. Met een programma als valpreventie helpen we mensen met behulp van sport en bewegen van hun valangst af en kunnen we eenzaamheid verminderen.’ Om GALMplus en valpreventie te kunnen realiseren is echter nog geld nodig. Elke financiële bijdrage is welkom. Meer info: www.stichtingdeschroef.nl

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

31


ZWEMMEN

‘IK GEEF ALLES, DOE JIJ MEE?’

W

INTERVIEW MET MAARTEN VAN DER WEIJDEN WAT GA JE PRECIES DOEN IN AUGUSTUS

eigen stichting, de Maarten van der Weijden

VAN DIT JAAR?

Foundation, waarmee ik zoveel mogelijk geld

Op 18 augustus spring ik in Leeuwarden in

probeer op te halen voor kankeronderzoek.

het water om de Tocht der Tochten, de Elfste-

Om zoveel mogelijk aandacht (en dus geld) te

dentocht te gaan zwemmen. Tweehonderd

krijgen, moet je een unieke prestatie neerzet-

kilometer non-stop, om geld op te halen voor

ten. Als zwemmer is dat voor mij het zwem-

onderzoek naar kanker.

men van de Elfstedentocht.

DAT IS NOG NOOIT VERTOOND! WAAROM

GA JE DAT ALLEEN DOEN?

ZO’N MONSTERTOCHT?

Nee, ik vraag zoveel mogelijk mensen om met

Toen ik 19 jaar was, heb ik zelf kanker gehad.

mij mee te zwemmen en zich te laten spon-

Leukemie. Ik heb het grote geluk gehad om

soren. In mijn eentje haal ik natuurlijk veel

daarvan te genezen. Sterker nog, daarna heb

minder geld op dan als er veel mensen mee-

ik – in augustus precies tien jaar geleden –

zwemmen. Per stad mogen er 1000 mensen

een gouden medaille behaald op de Olympi-

meedoen, dus als dat lukt, zijn we met 11.001

sche Spelen in Beijing. Daarna ben ik gestopt

mensen bezig voor dit geweldige doel. En

met zwemmen. Sinds vorig jaar heb ik mijn

hoe tof is het om in 11 steden een stuk mee te

‘JEZELF BLIJVEN VERBETEREN’

32

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


18-20 AUGUSTUS 2018

“ IK GEEF ALLES, DOE JIJ MEE? ” Schrijf je in op www.11stedenzwemtocht.nl

zwemmen! Je kunt kiezen tussen 500 meter of 2 kilometer en je betaalt maar 11 euro per stad. Zo laagdrempelig dat iedereen mee kan doen! En meteen een mooie reden om weer eens wat vaker een baantje te trekken.

WAAR GAAT DE OPBRENGST NAARTOE? Iedere cent die we ophalen gaat naar kankeronderzoek. KWF heeft voor ons een aantal onderzoeken geselecteerd die door hen al zijn goedgekeurd. Daarbinnen heb ik samen met patiëntenverenigingen een selectie gemaakt van 11 onderzoeken die zij belangrijk vinden.

WAT KUNNEN ONZE LEZERS DOEN OM JOU TE ONDERSTEUNEN? In aanloop naar de Elfstedenzwemtocht

ALS KLEIN KIND zette Maarten parcoursen voor zichzelf uit, waarbij hij voortdurend probeerde zijn eigen tijden te verbeteren. Het besef dat je beter wordt zodra je er meer tijd in investeert, kwam goed van pas toen hij op zijn achtste serieuzer begon te zwemmen en records begon te verbreken. In 2001 kreeg Maarten de diagnose kanker (acute lymfatische leukemie) en had hij een periode weinig controle op zijn eigen leven. Maarten was afhankelijk van de medische wereld of hij beter zou worden. Door een goede behandeling had hij het geluk te herstellen en pakte hij niet veel later het zwemmen weer op. DOOR HARD TE TRAINEN en goed na te denken over zijn kansen, werd Maarten steeds beter en behaalde hij in 2008 goud op de Olympische Spelen in Beijing (open water zwemmen, 10km). Al snel realiseerde Maarten zich dat hij het hoogst haalbare in de sport bereikt had en ging hij op zoek naar nieuwe doelen waarbij hij zichzelf kon verbeteren. Maarten is momenteel zelfstandig ondernemer (o.a. geven van presentaties) en probeert als vrijwilliger zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen enthousiast maken om mee te zwemmen. Dat zullen we bijvoorbeeld doen door duidelijk te maken hoe belangrijk de onderzoeken zijn

rechtstreeks naar kankeronderzoek, want de

die we gaan steunen. Helaas zal ook voor jul-

organisatie bestaat helemaal uit vrijwilligers.

lie lezers gelden dat veel mensen met kanker te maken hebben gehad. Zelf, of in hun fami-

DENK JE DAT JE DE TOCHT GAAT AFMAKEN?

lie of vriendenkring. Ik hoop dat zij het net zo

Tsja, het wordt niet voor niets de Tocht der

gaaf vinden als ik, dat we onze sport kunnen

Tochten genoemd. Het is geen eenvoudige

gebruiken om kanker de wereld uit te hel-

prestatie. Maar ziek zijn en al die behandelin-

pen! Waar jullie mij dus enorm mee zouden

gen ondergaan is ook niet eenvoudig. Sterker

steunen, is als jullie zoveel mogelijk mensen

nog, dat is loodzwaar. Dus het minste dat ik

oproepen om mee te zwemmen. Zoals ik zei,

kan doen, is alles uit mijzelf halen om dat

inschrijving kost maar 11 euro per stad! Wel

voor elkaar te krijgen en zoveel mogelijk geld

vragen we van deelnemers om zich voor 1000

op te halen. Het zou geweldig zijn als jullie

euro te laten sponsoren. En elke euro gaat dus

lezers daarbij willen helpen! SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

33


ZWEMMEN

ALLES

STAAT IN HET TEKEN VAN ZWEMMEN EEN DAG UIT HET LEVEN VAN LAURA VAN ENGELEN

05.30 UUR.

05.30 UUR. OPSTAAN EN ONTBIJTEN. Ik sta elke dag om 05.30 uur op, omdat de training om 06.30 uur begint. Ik begin ’s ochtends met een goed ontbijt. Ik eet een bakje havermout en drink een glas melk. Havermout geeft een goede basis om de training te zwemmen. Wij zwemmen een training van 2 uur, dus is een goed ontbijt erg belangrijk. Na de zwemtraining eet ik ook nog iets om mijn koolhydraten aan te vullen. Als ik krachttraining heb gedaan, drink ik direct erna een eiwitshake om mijn spieren snel te laten herstellen.

IK ZAL MIJ EVEN VOORSTELLEN. IK BEN LAURA VAN ENGELEN EN IK BEN 17 JAAR OUD. IK DOE AAN WEDSTRIJDZWEMMEN OP HOOG NIVEAU EN HEB EEN ERG DRUK WEEKSCHEMA. IK HEB AL VEEL SUCCESSEN BEHAALD IN ZOWEL BINNENALS BUITENLAND EN HEB ER ALLES VOOR OVER OM OOIT OP DE OLYMPISCHE SPELEN TE STAAN. IN DIT MAGAZINE NEEM IK JULLIE EEN DAG MEE IN MIJN DRUKKE LEVEN.

8.45-10.00 UUR EN 14.30-15.00 UUR.

6.30-8.30 UUR EN 15.00-17.00 UUR. 8.45-10.00 UUR. KRACHTTRAINING. 14.30-15.00 UUR. LANDTRAINING. Ik doe niet alleen zwemtrainingen, maar ook 3x per week krachttraining en 4x per week landtraining. KRACHTTRAINING is belangrijk in het zwemmen, omdat je sterke spieren nodig hebt om je slagen, start en keerpunt, krachtig uit te voeren. Ook is het erg belangrijk voor de coördinatie en aansturing van bepaalde bewegingen die belangrijk zijn in het zwemmen.

6.30-8.30 UUR EN 15.00-17.00 UUR. ZWEMTRAINING. Om ooit op het hoogste niveau te kunnen zwemmen moet ik veel trainen. Ik train 9 keer in de week. Een zwemtraining duurt altijd 2 uur. Ik lig dus 18 uur per week in het water. Ik ben een langeafstandzwemmer dus is het belangrijk dat ik veel meters maak tijdens een training.

34

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

LANDTRAINING doe ik dus 4x per week. Landtraining is belangrijk om de spieren soepel te houden. Tijdens de landtraining doen we oefeningen gericht op mobiliteit, maar ook oefeningen gericht op stabiliteit. Mobiliteit is belangrijk om soepel te kunnen blijven bewegen en stabiliteit is belangrijk om stabiel in het water te liggen en niet teveel te wiebelen.


10.30-14.00 UUR. SCHOOL. Tussen alle trainingen door moet ik ook nog naar school. Ik ben vorig jaar geslaagd voor de mavo en zit nu op de havo. Ik zit op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Dit is een school waar ik een LOOT-status heb. Dat betekent dat alles rondom mijn sport wordt gepland. Ik mag later op school komen en ook eerder weg, omdat ik moet trainen. Als ik toernooien heb, krijg ik vrij. Ik krijg voor een aantal vakken vrijstelling. Je mag in 2 jaar examen doen. Kortom zwemmen staat centraal en daar wordt alles omheen gepland.

Zoals je hierboven kunt lezen, heb ik een volle dag. Als ik een beetje vrije tijd heb, vind ik het leuk om een serie of film te kijken. Dat zorgt bij mij voor ontspanning.

Genieten!

Heerlijk voor jezelf of een ander Zie voor meer informatie: www.brabeau.nl

SPORT

SPORT

10.30-14.00 UUR.

P A S S I E

Ik heb vaak wedstrijden of toernooien in het weekend, maar als ik geen toernooi heb vind ik het leuk om een rondje op de racefiets te rijden. Ik doe dit samen met mijn broer. Even mijn hoofd leegmaken na een drukke week...

V O O R

S P O R T

I N

D E

S P O T L I G H T S

HET PODIUM VOOR DE SPORTER WIL JIJ EEN B IJDRAGE LEV ER EN AAN DE VO LGENDE EDITIE VAN SPO RT LEEFT?

LAAT HET O NS W ETEN!

M E E R W E TE N OVE R L AU RA? ZI E W W W. L AU RAVA NE NG E LE N. NL

WWW.SPORTLEEFT.NL SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

35


SPORT & ZORG

SPORTLETSELPREVENTIE DE ZORGKOSTEN GAAN OMLAAG DOOR SPORTBLESSURES TE VOORKOMEN EN MEER GELD OPZIJ TE ZETTEN VOOR ONDERZOEK NAAR SPORTBLESSUREPREVENTIE.

Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet. Wat is verantwoord om te lenen? Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken. Wie heeft de beste voorwaarden en rente? Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een

paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken. Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie? Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aange­ schaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Rentevast periode Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven. Fiscaliteit Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft

gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen. De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen. Uw financiering vraagt van ons veel aandacht Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar. We doen het graag! Meer weten: bezoek onze website

www.geldengezinaltena.nl

T EK S T V UMC

Dat zegt Evert Verhagen, hoogleraar Epidemiologie van sport, bewegen en gezondheid, in zijn oratie bij VUmc. Krap de helft van alle Nederlanders voldoet aan de Beweegrichtlijnen. Toch raken steeds meer mensen ervan overtuigd dat bewegen gezond is, want het aantal fitnessers en hardlopers neemt gestaag toe. Daarmee neemt ook het risico op letsels en blessures toe. Juist die letsels zorgen voor een flink aandeel in de toenemende ziektelast. ‘We denken in gezond maken en veel minder in preventie. Preventie vraagt om een andere blik, om denken op de lange termijn. Want met preventie zie je de winst pas na tien tot vijftien jaar’, zegt Evert Verhagen. Om vervolgens voor te rekenen welke winst op zorgkosten hij in tien jaar tijd kan behalen. Hij deed onderzoek naar het voorkomen van enkelletsel bij het Nederlandse volleybal. Opeenvolgend waren er nog drie andere studies die hierop voortborduurden. Hij behaalde met deze onderzoeken 50% minder blessures. ‘Als er in een periode van tien jaar 680.000 enkelletsels per jaar zijn, dan kost dit circa 2,3 miljard euro aan zorgkosten. Bij een rendement van 50% reductie in letsels, is de 950.000 euro die de vier onderzoeken samen kostten, snel terugverdiend.’ SAMENWERKING IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN NIEUW CENTRUM Verhagen pleit naast meer budget voor onderzoek ook voor meer samenwerking in onderzoek en onderwijs, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hij wil zo de collectieve kennis op sportgebied benutten. In Amsterdam heeft VUmc met AMC een netwerk opgezet voor preventie en zorg voor de sporter. Dit verbindt de kennis op het gebied van sportletselpreventie van VUmc met de klinisch sportmedische zorg geboden door het AMC. En er is het Amsterdam Institute of Sport Sciences (AISS): een netwerk waar onderzoek, onderwijs, zorg en sportpraktijk samenkomen. Binnenkort wordt dit samengebracht in Amsterdam Performance & Health Centre (APHC) op de VU campus. Hier kunnen zowel patiënten als topsporters terecht voor zorg en advies. Bron: www.vumc.nl


SAMEN SPORTEN IN ALTENA

D O OR JOHN B A K K ER W E T HOUDER SP OR T W ERK ENDA M

S

SPORTEN IS EEN VAN DE MOOISTE DINGEN DIE WE ALS MENSEN (SAMEN) KUNNEN DOEN.

Sporten brengt ons samen, leert ons omgaan met winnen én verliezen, het houdt ons lijf gezond en ons hoofd helder. En er zijn zo veel verschillende manieren van sporten, dat er altijd voor iedereen wat wils is. Daarom hebben we in Werkendam de afgelopen vier jaar met dit college onze vele verschillende sportverenigingen ondersteund en gekoesterd. Samen met de verenigingen zorgen we ervoor dat u zich kunt uitleven op of in één van de vele sportaccommodaties. EEN GOED SPORTVELD EN EEN MOOIE SPORTHAL ZORGEN VOOR MEER SPORTPLEZIER Daarom ben ik er trots op dat we de afgelopen jaren mooie kunstgrasvelden hebben kunnen leggen in Sleeuwijk en in Werkendam. Hank en Dussen komen dit jaar nog aan de beurt. Sporthal De Crosser is helemaal gerenoveerd. Daar kunnen weer heel wat wedstrijdpunten gescoord worden. En wat te denken van de langverwachte atletiekbaan die we in Altena realiseren? Ook die gaat er komen. Als de laatste hobbels zijn genomen, kunnen we ook die sportvrienden een gedegen accommodatie bieden. Het Altena College levert trouwens ook een belangrijke bijdrage aan deze baan. Omdat ook zij het belangrijk vinden dat de leerlingen voldoende bewegen, trekken we samen op. KINDEREN EN BEWEGEN HOREN BIJ ELKAAR Op school moeten ze ook stilzitten. Maar omdat wij in de nieuwe Brede Scholen de gymzaal in het schoolgebouw hebben geplaatst, wordt het voor de leerkrachten een stuk makkelijker om ook het bewegen ruim aandacht te geven in de lessen.

| JOHN BAKKER BIJ DE LOCATIE VAN DE NIEUWE ATLETIEKBAAN: ‘HIER WORDEN STRAKS MOOIE PRIJZEN GEWONNEN.’

ALTENA SPORT SAMEN Daarom hebben we als gemeenten een Sportcafé georganiseerd. Een café waarin tientallen sporters en sportliefhebbers samen hebben gediscussieerd, gebrainstormd, nagedacht en wensen hebben uitgesproken hoe we samen ook van Altena een bloeiende sportgemeente maken. We hebben gesproken over accommodaties, subsidies, uitdagingen, inspraak en er was een sessie met als titel “Durf te dromen”. Hoe ziet de ideale sportgemeente er uit? Zo’n vergezicht en juist ook een goed beeld van de praktische wensen van de verenigingen, helpt enorm bij het opstellen van beleid. We hebben belangrijke tips, suggesties en adviezen gekregen waar we mee aan de slag gaan. Wat mij betreft wordt Altena dé sportgemeente in de regio.

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

37


(BEACH)VOLLEYBAL

BEACHVOLLEYBAL

B

T EK S T RENÉ VA N DER GIE S SEN

BEACHVOLLEYBAL, een dynamische sport,

GAAT DAT Het belangrijkste verschil met zaalvolley-

wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

bal is dat het team maar 2 spelers kent. Twee

Het veld meet aan iedere kant van het net acht

tegen twee. Het wordt ook wel de meest indi-

bij acht meter.

viduele teamsport genoemd. Verder wordt het

Voor grote nationale en internationale

veelal buiten gespeeld, alhoewel indoor beach

toernooien wordt vaak een tijdelijk beach-

in opkomst is. Spelers moeten voor beachvol-

volleybalstadion gebouwd op bijvoorbeeld

leybal heel allround zijn.

een plein in een stad of zoals vorig jaar bij Fort Altena.

Belangrijke afwijkende spelregels ten opzichte van zaalvolleybal zijn: > Er zijn geen vaste posities voor spelers in het veld. > De bal is zwaarder en zachter. > De afmeting van het veld. > Er is geen middenlijn; er kan dus ook geen lijnfout worden gemaakt door het overschrijden van deze lijn, al mag de tegenstander niet gehinderd worden. > Belijning wordt gemaakt door het spannen van linten; een bal is 'in' als de (afdruk van de) bal de lijn raakt.

Er wordt al bijna een eeuw beachvolleybal gespeeld op het strand. Sinds de tachtiger jaren is beachvolleybal een internationale topsport geworden en sinds 1996 is het een Olympische sport. Debora Kadijk uit Werkendam vormde samen met Lisette van der Ven het eerste Nederlandse damesteam dat deelnam aan de eerste Olympische spelen in Atlanta. Sinds 1997 worden door de FIVB (Fédération Internationale de Volleyball), de overkoepelende organisatie van het volleybal, om de twee jaar wereldkampioenschappen beachvolleybal georganiseerd.

| RAÏSA SCHOON PASST EEN BAL OP HET ZAND EN IN DE ZAAL .

38

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

&


&

(BEACH)VOLLEYBAL

ZAALVOLLEYBAL

SAMEN? ZAALVOLLEYBAL is een iets minder dynamische sport, omdat het met zes tegen zes wordt gespeeld. Inclusief de wisselspelers is het een echte teamsport te noemen, er zitten twaalf spelers in een team. Het wordt gespeeld op een veld met een harde ondergrond. Het meet negen bij negen meter aan iedere kant van het net. Zaalvolleybal wordt altijd binnen gespeeld. Spelers hebben vaak, in tegenstelling tot beachvolleybal, specifieke taken. De eerste beginselen van zaalvolleybal worden al in de 16e eeuw gevonden. Aan het Engelse hof van koningin Elizabeth werd een spel gespeeld dat veel op volleybal leek. Maar officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het volleybal. Dit jaar precies 100 jaar geleden werd de regeling ingevoerd van zes spelers in het veld. Inmiddels heeft de sport zich verder doorontwikkeld, en

William G. Morgan was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts, waar hij onder meer les gaf aan een groep al wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht in 1895 een ander spel, mintonette. Morgan verzamelde spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en honkbal. Deze regels bij elkaar vormden het spel, dat kort na zijn ontstaan werd omgedoopt tot volleybal. De bal moest zonder de grond te raken over het net worden gespeeld, wat een volley heet. HET HOOGSTE NIVEAU IN NEDERLAND is de Eredivisie en daaronder volgen, op nationaal niveau, de Topdivisie, twee Eerste divisies en vier Tweede divisies. Op regionaal niveau, per district georganiseerd, komen hieronder de Derde divisie, de promotieklasse en daarna volgen de klassen 1 t/m 4-6 (afhankelijk van de regio). Promotie en degradatie gaan in deze volgorde.

zijn er specifieke taken voor de spelers, zoals

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

39


| RAÏSA (RECHTS) MET HAAR PARTNER EMI VAN DRIEL, WINNAARS EREDIVISIE BEACHVOLLEYBAL IN ARNHEM.

JEUGD OLYMPISCHE SPELEN Afgelopen mei speelden Raïsa en Emi in Oostenrijk het kwalificatietoernooi als voorbereiding op de Jeugd Olympische Spelen, die plaats zullen vinden van 6 tot en met 18 oktober 2018 in Buenos Aires. Ze moesten het opnemen tegen vijftien Europese koppels. Slechts vijf tickets waren er te verdienen. Raïsa en Emi zijn geëindigd op een zesde plaats. Hiermee hebben ze de eerste plaats op de reservelijst afgedwongen. Niet waarop ze in eerste instantie gehoopt hadden, maar de mogelijkheden om in Buenos Aires te verschijnen zijn hiermee nog niet uitgesloten. Nog even knallen dames! #uitdaging #zegaanervoor

passer-loper, diagonaal, middenaanvaller,

kampioen werd en vanuit de 3e divisie wist te

spelverdeler en libero. Het zaalvolleybal is

promoveren naar de Topdivisie (2018-2019).

sinds 1964 een Olympische sport.

De ploeg is daarmee nog maar één niveau verwijderd van het hoogste landelijke niveau.

Traditioneel komen veel beachvolleyballers

Een geweldige combinatie van allroundheid,

voort uit het zaalvolleybal. Als de zaalcompe-

goede beachtrainingen en taakgerichte bena-

titie in de zomer stil ligt, biedt het beachvol-

dering van zaalvolleybal.

leybal een mooie mogelijkheid om toch lekker te sporten. Beachsport Vereniging Werken-

Deze twee sporten komen op een bijzonde-

dam is hier handig op ingesprongen door in

re manier samen bij o.a. Raïsa Schoon. Een

de zomer beachvolleybal aan te bieden.

jonge speelster, 16 jaar, met als passie beachvolleybal. Veel Nederlandse en internationa-

Inmiddels heeft dit in Nederland, maar ook

le beachtitels zijn haar deel, tevens won zij

internationaal, geleid tot een unieke situatie,

samen met Emi van Driel als jongste team

waarbij jeugdige spelers vaak eerst kiezen

ooit de Eredivisie. In de zaal werd Raïsa dit

voor het beachvolleybal en dan later de zaal

jaar in de leeftijdscategorie onder 19 jaar door

in gaan. In het Land van Altena profiteert

een onafhankelijke jury uitgeroepen tot Most

indoorvereniging Voltena dankbaar van deze

Valuable Player van Nederland.

situatie. Spelers van Beachsportvereniging Werkendam zetten zowel op het zand als in de zaal

Een mooier voorbeeld van het samengaan van twee sporten die elkaar enorm versterken is er niet.

goede prestaties neer. Zo kon het gebeuren dat het beachende zaalteam maar liefst drie jaar achter elkaar

40

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

Meer informatie: www.kadijkbeach.nl, www.beachsport.nl, www.voltena.nl.


PAARDRIJDEN

MARA DE VRIES UIT POEDEROIJEN, JONG, ENTHOUSIAST EN DOL OP PAARDEN, DEELT GRAAG HAAR PASSIE MET JULLIE. MARA RIJDT ZELF PAARD EN TRAINT PAARDEN BIJ DRESSUURSTAL VAN BAALEN TE BRAKEL.

T EK S T M A R A DE V RIE S, F O T O Y V ONNE T ER MEER

‘Als een bepaalde sport al van

paard Habibi DVB, dat ik samen

kinds af aan je grote passie is en

met Dressuurstal Van Baalen

je van die passie uiteindelijk je

in eigendom heb, vol in de race

beroep kan maken, dan kun je

voor het Wereldkampioenschap

jezelf voorstellen dat ik elke dag

voor jonge dressuurpaarden.

met een grote blik geluk naar

Een prachtig doel voor komend

mijn “werk” ga.

seizoen.

Sinds ik als 15-jarige voor de

Enerzijds een eer om daar

eerste keer Nederland mocht ver-

Nederland te vertegenwoordigen

tegenwoordigen op een Europees

en anderzijds een geweldig meet-

kampioenschap bij de pony’s, is

punt om te kijken waar we staan

het snel gegaan. Inmiddels ben ik

in de training en opleiding van

senior en heb ik net een geweldig

dit jonge paard. Habibi wordt dit

indoorseizoen 2017/2018 afgeslo-

jaar 6 jaar. Te bedenken dat een

ten.

gemiddeld paard pas met 9 jaar

Nederlands kampioen (Z2

het hoogste niveau bereikt, als al-

paarden met Habibi DVB) en een

les dan voor 100% heeft meegeze-

zilveren medaille (Lichte Tour

ten in de opleiding, is dit echt pas

met Farzana G), daarnaast diver-

een tussenstation. Met pieken

se overwinningen en nationaal en

en dalen, vallen en opstaan, is er

ook internationaal goede klas-

niks mooiers dan dagelijks bezig

seringen. Dat betekent een paar

zijn met de ontwikkeling van

minuten genieten en... door naar

een levend wezen en je band en

het buitenseizoen!

vertrouwen hiermee te vergroten.

Momenteel zit ik met mijn

Ik ben een gelukkig mens!’

Het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden vindt van 2 tot en met 5 augustus 2018 in Ermelo voor de derde keer plaats.

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

41


HET PORTRET VAN...

DRESSUURAMAZONE SANNE BUIJS (13) UIT HEDIKHUIZEN BEHAALDE AFGELOPEN JAAR MET HAAR PAARD HAPPY FEET O.A. DE NEDERLANDSE EN DE EUROPESE DRESSUURTITEL.

SANNE BUIJS

GEBOORTEDATUM 29 NOVEMBER 2004 • WOONPLAATS HEDIKHUIZEN • PAARD HAPPY FEET (COLTRAINE) • TRAINER/INSTRUC TEUR MONIQUE PEUTZ EN HANS VAN BEDAF • SPORT PAARDRIJDEN A-KADER DRESSUUR CHILDREN • GROTE VOORBEELD MONIQUE PEUTZ • AMBITIES ZOVER MOGELIJK KOMEN IN DE DRESSUUR te komen in de toekomst. Ik ben nu al zover gekomen doordat mijn moeder (Carola), mijn vader (John) en natuurlijk Linda en Dick en alle andere mensen veel tijd en energie in mij gestoken hebben. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.’

goede band. Ik leer er veel en doe alles met plezier. Verder stop ik al mijn tijd en energie erin.’

Sanne lest bij Hans van Bedaf en bij de bondscoach van het Nederlands team, Monique Peutz. ‘Met hun hebben Happy Feet en ik een heel

We kunnen concluderen dat er bij Sanne en Happy Feet een goede harmonie is tussen ruiter en paard. Op naar een succesvolle toekomst.

Happy Feet en Sanne zitten in het A-kader en staan op nummer 2 van de Fei World Ranking.

SPORT

SANNE RIJD OP HET PAARD HAPPY FEET. Linda en Dick van Woudenberg hebben Happy Feet voor Sanne gekocht. Linda is een goede vriendin van haar moeder. Sanne begon in de L2 en is nu kringkampioen van Brabant, Nederlands en Europees kampioen geworden. SANNE: ‘Ik geniet als ik met Happy Feet de ring binnenrijd. Hij is mijn beste maatje en we hopen heel ver

42

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

PRESTATIES In 2017 won Sanne met Happy Feet Goud met het team op het EK Children in Roosendaal. Individueel won zij de team test en werd zij Europees Kampioen op de individuele proef. > KNHS Indoor Kampioenschappen: 2018 Ermelo: Zilver dressuur Pony's Z1, Cat. D/E met Happy Feet (68.53%) > Hippiade Pony's: 2017 Ermelo: Kampioen dressuur M2, Cat. D/E > CDI-CH-A (E-Pony) Nieuw- en Sint Joosland: Winnaar preliminary test (75.926%), winnaar team test (70.962%) en winnaar individuele proef (70.893%) > CDI-CH-A (E-Pony) Lier (B): Winnaar preliminary test (73.106%), winnaar team test (73.526%) en winnaar individuele proef (69.345%) > CDI-CH-A (E-pony) Roosendaal: Winnaar individuele proef (72.344%) en 4e team test (69.333%) > CDI-CH-A Diepenbeek: Winnaar team test (71.222%) en winnaar individuele proef (70.104%) In mei j.l. heeft Sanne met Happy Feet haar debuut gemaakt in de Z2 en behaalde een mooie eerste plaats met 73.20%


17

F

FREEK VAN OSS is 10 jaar en woont samen met zijn ouders en zusje in Vlijmen. Hij zit in groep 6 van basisschool De Bussel en voetbalt bij VV Haarsteeg in de E2. Maar Freek zijn favoriete sport is schaatsen en dat is ook mijn favoriete sport. Ik ben Floor van den Brandt, 27 jaar, en ik woon al 10 jaar in Heerenveen waar ik professioneel schaats. We zijn beide lid van schaatstrainingsclub Willy van den Berk uit Haarsteeg en we hebben dezelfde droom: ooit meedoen aan de Olympische Winterspelen.

KIEZEN Freek is Pupil C, terwijl ik al in de schaatscategorie Senioren val. Freek schaatst net als ik dat ooit deed op zaterdagavond in Den Bosch op de ijshockeybaan. Hij is een van de jongste in de snelste trainingsgroep. Desondanks kan hij goed meekomen met de oudere jongens. Ik weet nog goed dat ik heel trots en blij was, toen ik vanuit de lagere groep naar de allersnelste mocht. Toen ik wat ouder werd moest ik gaan kiezen tussen korfbal en schaatsen, omdat dit niet meer te combineren was. Zonder twijfel viel mijn keus

SCHAATSEN

JAAR VERSCHIL EN DEZELFDE OLYMPISCHE DROOM

T EK S T F L O OR VA N DEN BR A ND T

op schaatsen. Als ik nu aan Freek vraag, voetbal of schaatsen? Is ook zijn antwoord direct schaatsen. ‘Het is een originele sport en er zijn niet veel kinderen die op schaatsen zitten, dus ik maak vriendjes overal vandaan.’ Ook vindt hij het heel bijzonder om op de dunne ijzers zoveel snelheid te kunnen maken. TEGENSLAGEN Helaas viel Freek afgelopen seizoen tijdens het gewestelijke kampioenschap. Dit had het hoogtepunt van zijn seizoen moeten zijn. De alsnog binnengesleepte 3e prijs staat ergens achteraan in zijn prijzenkast. ‘Ik doe altijd heel goed mijn best, omdat ik schaatsen zo leuk vind. Ik ben heel fanatiek en kan niet zo goed tegen mijn verlies’, vertelt Freek. Ikzelf heb mijn doel, plaatsen voor de Olympische Spelen, afgelopen seizoen ook niet gehaald. Voor mij is dit ook een teleurstelling, maar mijn droom blijft wel in stand. Ook Freek hoopt ooit mee te doen aan de Olympische Winterspelen. Freek is heel duidelijk: ‘Ik hoop dan een medaille te winnen, net als mijn voorbeeld Sven Kramer.’ Gelukkig werd de inzet van Freek aan het

eind van het seizoen wel beloond door clubkampioen te worden en zelfs de grote wisseltrofee van Willy van den Berk te winnen. Vol trots laat hij hem zien. HERKENNING Als ik Freek zo zie zitten met al zijn prijzen om zich heen, herken ik mijzelf. Onbevangen, gedreven en ambitieus. 17 jaar geleden zat ik er ook zo bij. Met dezelfde droom. Die droom kwam dit jaar heel dichtbij, maar blijft toch nog ver weg. Hoe mooi zou het zijn als voor ons beide die droom ooit toch uit gaat komen? SCHAATSCLUB WILLY VAN DEN BERK Freek vindt het jammer dat er niet veel leeftijdsgenootjes zijn om mee te trainen. ‘Schaatsen is zo leuk, en in de zomer skeeleren we op maandag en lopen we op donderdag hard in de Drunense Duinen. Het is erg gezellig en we gaan een keer per jaar op trainingskamp.’ Freek wil iedereen uitnodigen om een keertje mee te komen trainen. Wil jij dit nu ook? Mail dan voor meer informatie naar: info@willyvdberk.nl

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

43


BOKSEN

NATASJA VAN DONGEN:

‘SPORTEN ZIT IN MIJN BLOED’

N

NATASJA VAN DONGEN (25) uit Sleeuwijk is op

Natasja wordt door kenners een mooie stijl-

haar achttiende verslingerd geraakt aan kick-

volle complete bokser en waardig Zuid-

boksen. Eerder was ze een fanatiek voetballer

Nederlands kampioene genoemd, waar we op

bij VV Sleeuwijk en kickboksen interesseerde

zeker moment meer van gaan horen en zien.

haar eigenlijk helemaal niet. Per toeval kwam

Natasja hierover: ‘Het boksen doe ik pas

ze tijdens het hardlopen voorbij ’t Honk, waar

net een jaar, daarvoor heb ik alleen maar aan

destijds het kickboksen werd gegeven. Haar

kickboksen gedaan, wat toch wel een heel

interesse was gelijk getrokken. Na één keer

andere tak van de sport is. Ik vergelijk het al-

trainen bij Panthera Gym onder leiding van

tijd met mountainbiken en wielrennen. Je zit

Said Marso was ze verkocht.

allebei op een fiets, maar het is toch een totaal

Een paar maanden later stond ze voor het

andere sport.’

eerst in de ring en was ze ineens een ‘wedstrijdvechter’. Natasja: ‘Ik heb een aantal

Boksen is een tactische vechtsport waarbij

wedstrijden gekickbokst en werd geselecteerd

ringinzicht, coördinatie van voeten, ogen en

voor het Nederlands dames boksteam. Sinds-

handen, en conditie centraal staan. Bij kick-

dien train en woon ik in Rotterdam. Daarnaast

boksen mogen zowel de handen als de benen

trainen we wekelijks met de dames boksselec-

worden gebruikt. Karate daarentegen is een

tie van Nederland op Papendal. Deze dames

vechtkunst, waarbij de nadruk vooral ligt op

komen uit heel Nederland en het is heel fijn

het gebruik van stoot-, trap- en afweertech-

om te trainen met allemaal net zo gemotiveer-

nieken.

de dames als ikzelf. We tillen elkaar naar een

Natasja geeft aan vrij weinig van karate af

hoger niveau. Officieel is boksen natuurlijk

te weten. ‘Als ik aan karate denk, denk ik aan

geen teamsport, maar we hebben elkaar echt

een mooie elegante vechtsport met sierlijke

wel nodig om beter te worden.’

gecontroleerde vechtbewegingen met veel regels. Het verschil met kickboksen is volgens

Ondertussen heeft Natasja ook haar sportop-

mij vooral de impact van de stoten en trappen.

leiding afgerond, maar werkt bij de Chocolate

Overeenkomsten tussen karate en het boksen

Company Café als chocolista en barista. Ze

zullen zeker discipline en zelfbeheersing zijn.’

heeft hier bewust voor gekozen, omdat je in

44

de sport ook vaak in de avonduren werkt en

Afgelopen november stond Natasja op de

ze dan haar eigen bokscarrière moeilijk voort

Zuid-Nederlandse kampioenschappen.

kan zetten.

Natasja vertelt daarover: ‘Ik heb daar overtui-

SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18


‘Van sporten word je sterker, fitter en zelfverzekerder.’

Interesse? Doe een keer mee met bijvoorbeeld een les Fit-Boxing van Natasja. Voor meer informatie zie: www.pantheragym.nl.

gend gewonnen in de startersklasse. En heb

een internationaal toernooi meedoen, omdat

me vervolgens ingeschreven voor het NK. Ik

het niveau daar een stuk hoger ligt en ze daar

kom uit voor de B-klasse, maar verwacht dan

ontzettend veel van kan leren.

wel wat meer weerstand.’ Uitspraken over de toekomst vindt Natasja Als ze terugkijkt naar het afgelopen jaar, ziet

lastig. ‘Ik heb zeker wel mijn dromen, en die

ze dat als een ontwikkeljaar. ‘Ik moest veel

zijn groot, héél groot. Maar ik weet onder-

afleren, opnieuw aanleren en wennen aan de

tussen ook wie mijn concurrenten zijn, dus

nieuwe trainer en trainingen. Op het moment

ik moet ook realistisch blijven, er is nog

ben ik bezig om het boksen wat meer “eigen”

genoeg werk aan de winkel.’

te maken, een eigen stijl te ontwikkelen en ben ik me veel bewuster geworden van het

Volgens Natasja hoef je geen vechtersbaas

spelletje.’ Natasja is zoals ze zelf zegt nog

of stoer te zijn om te kunnen boksen. ‘Er

lang niet waar ze zou willen zijn, maar al het

verandert iets met mensen wanneer ze boks-

harde trainen valt steeds meer op z’n plaats

handschoenen aankrijgen. Je krijgt gelijk

en werpt zijn vruchten af.

energie, je voelt je sterker, je krijgt zin om te

Naast dat Natasja dit jaar het NK wil winnen in de B-klasse, wil ze ook graag nog aan

gaan boksen, het is bijna iets magisch, echt... probeer het maar eens uit! ’

FOTO ONDER: LEX HULSCHER

SAID MARSO is oprichter van Panthera Gym. Begonnen in Gorinchem en nu al enkele jaren actief in Sleeuwijk. Op zijn 13e liep hij voor het eerst een kickboksschool binnen. Ondertussen heeft hij op zowel recreatief als op wedstrijdniveau veel ervaring opgedaan. Tevens heeft hij zijn diploma’s kickboksen en jury/ scheidsrechter. Ook organiseert hij met hulp van een topteam al jaren vechtsportevenementen. Als oprichter en hoofdtrainer van Panthera Gym houdt hij zich voornamelijk bezig met de kickbokstrainingen voor zowel kinderen als volwassenen. Verder geeft hij workshops, personal training en ondersteunt hij de lessen Fit-Boxing daar waar nodig. Said: ‘Ik ben gezegend met ons geweldige team van trainers en onze enthousiaste groep leden die steeds verder groeit.’


RICK SONNEMA:

‘Mijn focus was heel goed. En als je dan van de huidig wereldkampioen mag winnen, dan krijg je vleugels.’

R

Karateka Rick Sonnema uit Wijk en Aalburg was door de Nederlandse karatebond geselecteerd voor het Europees kampioenschap karate in Sotsji (Rusland). Eén van zijn mooiste ervaringen van de afgelopen tijd...

RICK HEEFT IN SOTSJI boven verwachting gepresteerd. Misschien ook wel omdat hij net niet voldoende punten had om aan de wereldkampioenschappen mee te doen, die twee maanden eerder plaatsvonden. Rick moest in Sotsji meteen tegen de huidig wereldkampioen, dus daar lag een uitdaging. Rick: ‘Ik riep na 10 minuten, ik ga hem verslaan! En dat is uiteindelijk gelukt. Alles viel samen.’

HET EERSTVOLGENDE GROTE TOERNOOI T EK S T F EIK E DE K EI JZER-J A NSEN, F O T O’S FA MIL IE S ONNE M A

‘We waren 25 jaar getrouwd en wilden eigenlijk een keer een cruise maken. Het werd Rusland (Sotsji).’ Mariëlle Sonnema

WAAR RICK PUNTEN KAN VERZAMELEN, IS DE BANZAI CUP EIND SEPTEMBER IN BERLIJN. DAT IS TEVENS EEN MEETMOMENT VOOR HET EK EN WK 2019. Ik word in januari 21 jaar, dus moet bij een eventueel EK/WK uitkomen voor de senioren. Dat wordt een uitdaging. Aangezien ik dan een van de jongste zal zijn. Per categorie kan er slechts 1 persoon per land deelnemen.

HOE BEREID JE JE VOOR? ‘Veel trainen. Zeker als je weet dat je op een EK mag uikomen.’ Rick traint sowieso al vijf keer per week. ’s Morgens en ’s avonds voor en na het werk. In het weekend zijn er vaak wedstrijden. ‘En als hij geen wedstrijden heeft, zit hij in de sportschool’, vult zijn vader Leo aan. ‘Ja’, zegt Rick ‘en daar is mijn trainer ook vaak te vinden.’ Daarnaast wordt er ook nog één keer per maand getraind met het Nationaal Team. ‘Aangezien er op het moment geen bonds-

46

| RICK SAMEN MET BONDSCOACH TOT 18 JAAR, ALMIR SKRIJEL J. SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

coach is, hebben we twee bondstrainers. Dat


KARATE

betekent dat we een keer in de twee maanden naar Leeuwarden gaan om de nationale training te volgen en een keer naar Eindho-

‘DE OLYMPISCHE SPELEN GEVEN KARATE EEN ENORME BOOST.’

ven. Tijdens deze trainingen versterken we

Er komt ook organisatorisch nogal wat bij

de teamgeest van het Nationaal Team. Ook

kijken. Maar gelukkig springen de ouders van

worden de puntjes op de i gezet.’

Rick nogal eens bij. Vluchten regelen, hotels, etc. Het is allemaal toevertrouwd aan de moe-

MAAR HEEFT DE BONDSTRAINER NIET EEN

der van Rick. ‘Er werd me laatst zelfs door

ANDERE VISIE DAN JE EIGEN TRAINER?

een andere vereniging gevraagd om e.e.a. te

‘Mijn trainer gaat vaak mee, en als hij er niet

regelen’, aldus Mariëlle Sonnema.

bij is, bespreek ik het met hem. We bekijken samen wat we wel/niet oppakken.’ Moeder

ZIE JE NOG WEL WAT VAN HET LAND WAAR

Mariëlle Sonnema vult aan: ‘Die twee hebben

JE BENT? ‘We proberen meer dan alleen de

zo’n sterke band. De trainer gaat met Rick om

sporthal te zien. In Sotsji waren net de Olym-

alsof het zijn eigen zoon is.’

pische Spelen geweest. Dat dorp lag er prachtig bij. Wij verbleven daar ook. Dan wil je het

ER WORDT OOK WEL EENS AAN RICK GE-

wel gezien hebben.’

VRAAGD OF HIJ WELLICHT EEN ANDERE TRAINER MOET PROBEREN. Daar is Rick

MAAR JE KOMT WEL STEEDS DEZELFDE

heel duidelijk over. ‘Geen denken aan. Ik kan

MENSEN OP WEDSTRIJDEN TEGEN. JE

alles aan mijn trainer kwijt. Er is sprake van

REIST DUS EIGENLIJK ACHTER ELKAAR AAN.

wederzijds respect en we hebben een enorme

Leo: ‘Je leert elkaar steeds beter kennen, dat

vertrouwensband.’

is leuk.’ Rick vult aan. ‘Je staat met bijvoorbeeld de wereldkampioen samen in de kleed-

RICK REIST VEEL VOOR ZIJN SPORT. NA

kamer. Er is geen afstand tot elkaar. Iedereen

HET EK IN SOTSJI VLOOG HIJ METEEN DOOR

is open en maakt een praatje. Het is alsof je

NAAR SPANJE. WIE BETAALT/ORGANISEERT

met bijvoorbeeld een Messi of Ronaldo in de

EIGENLIJK DE REIZEN? ‘Het is afhankelijk

kleedkamer staat. Dat is toch fantastisch. Op

van het aantal punten, dat je gehaald hebt.

de mat zijn we elkaars vijand, maar daarbui-

Heb je bijvoorbeeld 7 van de 10 punten, dan

ten hebben we veel respect voor elkaar. Als ik

kan het zijn dat de bond een gedeelte betaalt

win, probeer ik dat ook niet meteen te uiten.

en dat je het andere gedeelte zelf moet be-

Dat vind ik niet kunnen tegenover de tegen-

talen. Meestal betalen we alle kosten zelf.’

stander.’ SP OR T L EEF T NR. 3 / 20 18

47


KARATE ALLEEN IN SOTSJI LUKTE DAT NIET HELE-

ZOU HET NIET MOOI ZIJN OM IN JAPAN TE

MAAL. ‘Rick was toen zo blij dat hij van de

MOGEN TRAINEN OF OM EEN JAAR NAAR

wereldkampioen gewonnen had, toen kon hij

JAPAN TOE TE GAAN VOOR JE SPORT?

zijn emoties niet meer inhouden. Dat was ook

Rick krijgt een glimlach op zijn gezicht.

de enige keer dat ik dat gezien heb’, aldus zijn

‘Ik zou daar graag stage willen lopen. Niks

moeder.

mooier dan trainen bij de wereldtop.’ Maar dan neem ik aan dat je wel een sponsor nodig

TOKIO 2020 NOG TE VROEG? ‘Het allermooi-

hebt. ‘Op de pakken mag nog geen logo van

ste zou natuurlijk zijn om er zelf te staan. Bij

een sponsor geplaatst worden. Dat is wel aan

de senioren zit je aan je top als je tussen de

het veranderen. Daarnaast wordt de sport nog

28-34 jaar bent. En er worden slechts twee

steeds als vechtsport gezien.’

deelnemers per categorie, per continent

| RICK SAMEN MET ZIJN TRAINER GERRIE VAN TILBURG BIJ HET BEHALEN VAN DE ZWARTE BAND.

De sport gaat vooral om beheersing. Voor

geselecteerd. Daarnaast is Europa ook nog

onder andere kinderen met problemen is het

eens een heel sterk continent. Het is mooi dat

een heel goede sport. Daarnaast is het een

er per continent deelnemers mogen komen,

sport die je lang kunt beoefenen. Rick geeft

want zou het echt om de sterkste van de

zelf ook les bij de recreanten en is met zijn

wereld gaan, dan zouden er alleen Japanners

trainer overeengekomen dat hij de sport-

op de Olympische Spelen staan. De huidig

school voort zal gaan zetten. Maar eerst

wereldkampioen is al 4 of 5 jaar onverslagen…

samen naar de top.

en een Japanner (Ryo Kiyuna).’ | RICK MET ZIJN GROTE VOORBEELD LUCA VALDESI.

DE PRIJZ EN KAST VAN R ICK W O RDT ST EEDS V OLLER .

| 1E PRIJS NK 2014, JONGENS 16-17 JAAR

| KOHAI CUP WINNAAR WJKA 12-14, 2011

| 1E PRIJS KATA, | VAN LINKS NAAR RECHT S: 1E PRIJS, NK, JKA 2010. | 1E PRIJS, KATA INDIVIDUEEL NL-JKA 2. WJKA KOHAI INVI- 2011. | 1E PRIJS NK, 2016. | 1E PRIJS NK-21, 2016. | 1E PRIJS NK JEUGD ONDER 21, 2017.| TATION 48 SPE.C. OR T2010. L EEF T NR. AUSTRIAN 3 / 20 18 OPEN, 2017.


UNIEK SPORTEN

SPORT LEEFT )

HIJ ZOU HELEMAAL NIKS KUNNEN, NU ZWEMT JOSH IEDEREEN ERUIT!

SUPPORTER )

JOSH RENKEMA WERD GEBOREN MET EEN OPEN RUGGETJE. DE ARTS VERTELDE ZIJN OUDERS FRED EN TINA DAT HIJ WEINIG ZOU KUNNEN. ZE KREGEN TWEE OPTIES: JOSH ACHTERLATEN EN HEM LATEN STERVEN, OF HEM DE MEDISCHE ZORG GEVEN DIE HIJ NODIG HAD.

Wat wij voor u kunnen betekenen tijdens het adviesproces Wanneer u een hypotheek afsluit, gaat u een verplichting aan die voor een groot aantal jaren een fors deel van uw inkomen in beslag neemt. Het is verstandig u daarbij goed te laten adviseren. Wij leggen kort uit wat ons kantoor tijdens zo’n adviesproces onder meer voor u doet. Wat is verantwoord om te lenen? Niet het leukste onderdeel van ons advies. Voordat u op huizenjacht gaat, is het verstandig om eerst te onderzoeken wat het bedrag is dat u in uw situatie kunt lenen. Er gelden wettelijke maxima gebaseerd op inkomen en de waarde van de woning. Maxima die beogen te voorkomen dat mensen door een te hoge hypotheek in financiële problemen raken. Wie heeft de beste voorwaarden en rente? Naast de rente zijn er ook voorwaarden. Een heel lage rente betekent in de praktijk vaak minder goede voorwaarden. Kan de hypotheek met een verhuizing worden meegenomen? Welke boete moet worden betaald bij vervroegde aflossing? Hoe bepaalt men de rente bij een verlenging? Moet, bij een aflossingsvrije hypotheek, de lening op het eind van de contractperiode echt worden afgelost of kan deze dan weer worden verlengd? Het zijn maar een

paar van de vele vragen die wij in onze vergelijking betrekken. Wel of geen Nationale Hypotheek Garantie? Afhankelijk van de hoogte van de koopsom kan wel of geen Nationale Hypotheek Garantie worden aange­ schaft. Hiervoor betaalt u eenmalig een bedrag. Zo’n garantie geeft een vangnet wanneer u bij calamiteiten als werkloosheid, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarvoor gelden echter wel allerlei voorwaarden. Rentevast periode Hoe langer de periode waarvoor u de hypotheekrente ‘vast’ zet, hoe hoger het rentepercentage dat u moet betalen. Hiervoor krijgt u dan wel de zekerheid van stabiele lasten. Wat in uw situatie verstandig is? Daar praten we dus graag met u over voordat we een advies geven. Fiscaliteit Rondom hypotheken gelden er tal van fiscale bepalingen. Die zijn belangrijk omdat het voor uw besteedbaar inkomen veel uitmaakt of u de hypotheekrente wel of niet van uw belastbaar inkomen kunt aftrekken. Zeker wanneer u bijvoorbeeld eerder een woning heeft

gehad of bent gescheiden zijn er tal van fiscale aandachtspunten die we nauwkeurig moeten uitzoeken om tot een goed advies te komen. De geldverstrekker moet soms ook een zetje hebben Voordat de geldverstrekker het door u gewenst bedrag overmaakt naar de notaris die de eigendomsoverdracht van de woning gaat begeleiden, moet er veel gebeuren. Soms aarzelen geldverstrekkers ook of ze de lening wel willen verstrekken. Bijvoorbeeld bij ondernemers of mensen met een variabele arbeidsovereenkomst. Als uw adviseur willen wij deze geldverstrekkers waar nodig dan graag “een zetje geven” om toch de goede beslissing te nemen. Uw financiering vraagt van ons veel aandacht Er moet nog veel meer gebeuren op ons kantoor voordat u daadwerkelijk de voor u passende hypotheeklening heeft. Bovenstaande punten zijn slechts een illustratie van zaken die wij voor onze relaties doen, maar die zijn voor u niet altijd even zichtbaar. We doen het graag! Meer weten: bezoek onze website

www.geldengezinaltena.nl

N

BR ON: GI AT HL ON.NL F O T O GR A F IE: PE T ER V ERHEI JEN F O T O GR A F IE

Natuurlijk was het eerste voor zijn ouders

te het per toeval, tijdens oefeningen in het

geen optie. En bovendien kreeg de arts meer

revalidatiecentrum en bij de vrijwilligers van

dan ongelijk. Josh bleek als baby al van alles

Sportclub Gooi- en Eemland, waar hij zijn

te kunnen. Hij bewoog en begon zich om te

zwemdiploma's ABC heeft gehaald. Inmid-

draaien. Sindsdien is Josh blijven bewegen.

dels is hij lid van zwemvereniging De Otters

Toen zijn moeder over een handbike begon,

Het Gooi in Bussum, waar hij het enige kind

zei de arts: ‘Hij krijgt een rolstoel, een fiets is

is met een beperking. De trainers van De Ot-

niet nodig.’ Maar Tina wilde haar zoon juist

ters Het Gooi en zijn privécoach, Coby Visser,

stimuleren, niet pamperen. Hij krijgt een

behandelen hem net als iedere andere zwem-

gewoon leven, zoveel als mogelijk als ieder

mer en proberen het beste uit hem te halen.

ander kind. Zijn ouders wilden hem zo zelf-

Josh won in 2015 de titel van Sporttalent van

standig mogelijk opvoeden.

het Jaar en was daarom te zien bij Hart van

Dat Josh anders dan anderen is, merkt hij

Nederland en het Jeugdjournaal. Sindsdien

omdat hij regelmatig wordt aangestaard.

heeft zijn zwemcarrière ook een mooie vlucht

Maar zo bijzonder vindt hij zichzelf niet in

genomen en zwemt hij inmiddels ook bij

zijn rolstoel. Dus waarom staren, hij is toch

de Paralympische Junioren selectie van de

niet anders dan anderen? Op zijn school is

KNZB. Josh, de jongen die geboren is met een

Josh gewoon Josh. Hij gaat per rolstoel over

open rug en volgens de arts niks zou kunnen,

straat naar school, of met zijn handbike. Hij

doet meer dan iedereen voor mogelijk hield.

heeft een tijdje geprobeerd om op een trap-

Ontdek meer inspirerende verhalen op het

fiets naar school te gaan, maar dat werd te

platform Uniek Sporten, dat aangepast spor-

moeilijk voor hem.

ten en lifestyle samenbrengt. Een beperking

Daarnaast is er één ding dat hij in zijn vrije tijd heel graag doet: zwemmen. Hij ontdek-

hoeft zeker geen belemmering te zijn om te sporten of te bewegen, zo bewijst Josh.


SPORT P A S S I E

I N

D E

S P O T L I G H T S

V O O R S P O R T I N

WWW.PICTURESPUBLISHERS.NL

S P O R T

P A S S I E

WWW.BOEKDESIGN.NL

V O O R

NR. 3 / 20 18

D E S P O T L I G H T S

SPORT P A S S I E

V O O R

S P O R T

I N

D E

S P O T L I G H T S

EDWIN STRAVER / JACOBINE KLERX / ALTENA REGATTA / STAN SCHIPPEREN / BIEKE SCHIPPEREN / HETTY VAN DE WOUW / MARIANNE VOS / MAIKEL GOVAARTS / TRUUS BRANDS / RIZADO / KOZAKKEN BOYS / HANS VONK / RKC WAALWIJK / THIJS VAN ROOKHUIZEN / SOPHIE KORTHUIJS / MAARTEN VAN DER WEIJDEN / LAURA VAN ENGELEN / KADIJK BEACH UNIVERSITY / VOLTENA / MARA DE VRIES / SANNE BUIJS / FREEK VAN OSS / FLOOR VAN DEN BRANDT / NATASJA VAN DONGEN / RICK SONNEMA / JOSH RENKEMA

Sport leeft nr 3  

Een blad dat de kracht van passie voor sport verbeeld. Minimaal 4.000 exemplaren gratis verspreid onder 170.000 inwoners van Aalburg, Werken...

Sport leeft nr 3  

Een blad dat de kracht van passie voor sport verbeeld. Minimaal 4.000 exemplaren gratis verspreid onder 170.000 inwoners van Aalburg, Werken...

Advertisement