Eiken parket

Page 1

MASSIEF EIKEN PARKET MET TAND EN GROEF

DIKTE Van 14 tot 23 (22) mm Breedte (b) : ≼ 40 mm

DEFINITIES Vaste kwast: Kwast waarvan de omtrek voor minstens 3/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is. Losse (dode) kwast: Kwast waarvan de omtrek voor minder dan 1/4 met het omringende houtweefsel vergroeid is (bijvoorbeeld omringd voor meer dan 3/4 van de omtrek door schors). Gezonde kwast: Kwast zonder sporen van verrotting. Ongezonde kwast: Kwast aangetast door verrotting. Voor dimensionele karakteristieken zie EN 13226


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.