Jaarverslag Fedustria 2023-2024

Page 1

www.fedustria.be INFORMEREN | INSPIREREN | INNOVEREN
JAARVERSLAG 2023 | 2024
Copyright foto’s cover: 1 © Laminated Timber Solutions 2 © Cras 3 © Grandeco WallFashion Group 4 © Detremmerie Bathroom Furniture 5 © Kempa Products 6 © Scapa Home JAARVERSLAG 2023 | 2024 1 2 3 4 5 6
INFORMEREN INSPIREREN INNOVEREN JAARVERSLAG
2023 | 2024

INHOUD

CIJFERS 2023

• Kerncijfers

• Investeringen

• Tewerkstelling

• In- en uitvoer en handelssaldo

• Omzet

• Bruto toegevoegde waarde tegen werkelijke prijzen

• Uitvoerbestemmingen

• Relatief belang van de productgroepen

VOORZITTERS INTERVIEW KARLA BASSELIER

04 14 16
© Aro © Alfa Carpets

24

INFORMEREN

• Klimaat en duurzaamheid

• Sociaal-juridisch

• Economie en recht

• Public Affairs en MarCom

46

INSPIREREN

• Sectorpromotie in binnenen buitenland

• Hout. De natuurlijke keuze

• Jongeren aan zet

• Inspirende events

• Prospectie van nieuwe leden

70

INNOVEREN

• Als organisatie

• Samenwerking met kennis- en opleidingscentra

• Samenwerking met andere stakeholders

• Samenwerking met Europese zusterorganisaties

86 BELEIDSORGANEN

92 DIENSTEN EN CONTACTPERSONEN
© Wünder

CIJFERS 2023

KERNCIJFERS

*schatting op jaarbasis

Bron: FOD Economie, NBB, RSZ

4 Fedustria | cijfers 2023
Textiel H&M Totaal Omzet € 11,2 mia € 5,1 mia € 6,1 mia €
* Totaal 70 % Textiel 75 % Hout & Meubel 65 %
Exportquote
© Lalegno

Toegevoegde waarde*

werkelijke prijzen

5 Fedustria | cijfers 2023 Totaal +3,0 mia € Textiel +3,4 mia € Hout & Meubel -0,4 mia €
1,6 mia € Hout & Meubel 2,6 mia € Totaal 1,0 mia € Textiel
Handelssaldo*
© Verilin
6 Fedustria | cijfers 2023 Investeringen 461,1 mio € 199,4 mio € 261,7 mio € Totaal Textiel H&M Tewerkstelling aantal werknemers gegevens 30/06/2023 34.858 Totaal 17.353 Textiel 17.505 Hout & Meubel Ondernemingen aantal bedrijfsvestigingen gegevens 30/06/2023 541 1.608 1.067 Totaal H&M Textiel
© SQUID by Lampe Textiles
7 Fedustria | cijfers 2023 < 50 Kleine ondernemingen Totaal 91,4 % Hout & Meubel 93,7 % Textiel 86,7 %
© Mathy By BolsAlex Galo
8 Fedustria | cijfers 2023
werknemers
RSZ Textielindustrie Hout- en meubelindustrie 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023 24.217 21.384 19.651 18.740 19.246 18.013 18.706 17.549 18.309 17.575 18.455 17.723 17.353 17.505
in mio €
BTW-aangiften, FOD Economie Textielindustrie Hout- en meubelindustrie 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023 120,0 120,6 180,3 145,8 156,3 190,8 199,4 209,9 231,6 210,8 199,7 254,0 312,4 261,7
TEWERKSTELLING aantal
Bron:
INVESTERINGEN
Bron:
© Vandecasteele Houtimport
-
© Texla NV
Lamination and cutting

IN- EN UITVOER EN

9 Fedustria | cijfers 2023 Bron: NBB Handelssaldo 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023* Invoer Uitvoer
HANDELSSALDO in mia € - * voorlopige gegevens 11,0 13,7 12,1 13,4 13,4 14,9 16,7 14,0 14,5 15,9 14,6 16,7 18,4 17,0 2,4 2,5 1,2 1,8 1,7 3,0 2,7
© Mintjens Belgische meubelmakers © Utexbel
10 Fedustria | cijfers 2023 OMZET in mio € 4.704,5 4.897,9 5.291,8 4.398,3 5.121,6 4.049,8 6.252,6 4.640,6 6.775,1 5.100,5 6.069,1 5.080,9 Bron: BTW-aangiften, FOD Economie Textielindustrie Hout- en meubelindustrie 2010 2015 2019 2020 2021 2022 2023 BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN in mio € 1.255 1.409 1.183 1.399 994 1.677 891 1.631 1.041 2.011 1.027 1.830 1.000 1.600
Bron:
Textielindustrie Hout- en meubelindustrie 2010* 2015 2019 2020 2021 2022** 2023**
www.nilorn.com © Libeco Home
* Herziene cijfers 2010-2021 ** Schatting
NBB
©

UITVOERBESTEMMINGEN

11 Fedustria | cijfers 2023 Afrika 1,9 % Oceanië 0,5 % Zuid-Amerika 0,6 % Oost-Europa 0,7 % Nabije en Midden-Oosten 1,2 % Frankrijk 23,1 % Duitsland 16,8 % Nederland 12,3 % Italië 5,8 % Overige EU-27 20,8 % Verenigd Koninkrijk 5,8 % West-Europa niet-EU 2,8 % Verre Oosten 4,9 % Noord-Amerika 2,8 %
Textiel / Hout & Meubel Bron: NBB
© Empire Carpets InternationalMAD ABOUT MATS
© J-line by Jolipa © BerryAlloc

RELATIEF BELANG

Hout & Meubel

Meubelindustrie

Plaatmaterialen

Bouwelementen

Verpakkingen

Overige houtverwerking

Bron: BTW-aangiften, FOD Economie

12 Fedustria | cijfers 2023
omzet 2023 = 6,1 miljard € 35 % 18 % 10 % 4 % 33 %
Totale
1 © Styldecor
1 2
2 © Triplaco/Triplacoustics

VAN DE PRODUCTGROEPEN

Textiel

Totale omzet 2023 = 5,1 miljard €

Technisch textiel

Kledingtextiel

Veredeling

Garenproductie

13 Fedustria | cijfers 2023
Bron: aandelen geschat door Fedustria
Interieurtextiel 46 % 10 % 4 % 2 % 38 %
1 © MercuryFlooring
1 2
2 © Liebaert

VOORZITTERS

NIEUWE KOERS

Op naar een sterke federatie met maximale impact!

Het blijven uitdagende tijden, nu al een aantal opeenvolgende jaren. Dit maakt dat het concurrentievermogen van de bedrijven uit onze Belgische textiel-, hout- en meubelsector en de houtinvoerhandel onder algemene spanning staat, grotendeels door de stijgende loonkosten, de hoge grondstofprijzen, de fluctuerende containerprijzen en de hoge energieprijzen. De aanhoudende laagconjunctuur en dalende vraag zetten de marges van de bedrijven overduidelijk onder druk.

Daarbovenop heerst een uiterst onzeker geopolitiek en macro-economisch klimaat: de aanhoudende oorlog in Oekraïne, de crisis in het Midden-Oosten met o.m. de aanvallen op internationale vracht- en containerschepen in de Rode Zee, democratieën die overal ter wereld onder spanning komen te staan, de roep om herbewapening van Europa en de uitbreiding van de NAVO, de onvoorspelbare uitkomst van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, enz. Ook in ons land is het uitkijken naar de resultaten van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 2024. Het zijn elementen die we, als ondernemers en als samenleving, helaas niet in de hand hebben.

Onze weerstand wordt keer op keer op de proef gesteld. Maar telkens opnieuw herwinnen onze bedrijven hun veerkracht en rechten ze de rug. En dat is zeer opmerkelijk, temeer omdat 90 % van onze bedrijven kmo’s zijn, vnl. familiebedrijven. Het zijn bedrijven van eigen bodem, die groots denken, vooral

14 Fedustria | voorzitters
© Studio Dann –Jan Desmet en Frank Veranneman

“deure doen” en barsten van ambitie. Ze zetten dagelijks volop in op onderzoek en ontwikkeling, innovatie en talent. En ze streven ernaar om steeds duurzamere producten te maken. Bovendien zijn het wereldspelers van formaat: 70 % van de productie is bestemd voor export. Het zijn Belgische ambassadeurs waar we terecht – en zelfs nog méér – fier op mogen zijn!

We blijven dan ook vol overtuiging geloven in een sterke maakindustrie in Vlaanderen en België. Want alleen op die manier kan de welvaart en sociale zekerheid in ons land geborgd blijven. En net daarom is er nood aan een échte industriële visie én een industriebeleid, zowel op regionaal, federaal als Europees vlak. En op lange termijn. Naast de Europese Green Deal moet er een Industrial Deal komen. Deze boodschap maakt onze federatie systematisch duidelijk aan beleidsmakers, politici en de pers door het uitdragen van de stellingnames uit haar Memorandum dat werd opgesteld naar aanleiding van de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2024. We zijn dan ook trots dat we dit jaar onze handtekening konden zetten onder het eerste Toekomstpact voor de Vlaamse industrie.

Sinds de aanstelling van Karla Basselier als nieuwe CEO van Fedustria eind 2022 waait er overduidelijk een nieuwe wind door onze beroepsorganisatie. Een nieuwe dynamische kijk op de zaken, met vernieuwing waar nodig en versterking van onze sterktes en troeven. Fedustria, haar sectoren en lidbedrijven “een smoel geven” en meer politieke en media-aandacht opeisen bij de verschillende stakeholders: het zijn slechts enkele voorbeelden van de transitie. And there is certainly more to come!

Als federatie willen we een baken van steun zijn voor onze lidbedrijven. De jarenlange sectorkennis en expertise van alle adviseurs en medewerkers van Fedustria staan hiervoor garant. De implementatie van het vernieuwd strategisch plan zal zorgen voor een verdere professionalisering van de dienstverlening en informatieverstrekking naar onze lidbedrijven toe. Omdat we u in de toekomst maximaal willen betrekken, blijven steunen en vooruithelpen. En dat zullen we doen door u te informeren, inspireren en te laten innoveren. Niet toevallig, de 3 i’s die vervat zitten in onze nieuwe visie en missie.

Als voorzitterschap willen Frank en ik ons, samen met alle medewerkers van de beroepsorganisatie, blijven inzetten om jullie belangen altijd en overal maximaal te behartigen en verdedigen. Jullie tevredenheid als lidbedrijf staat hierbij centraal. Wij blijven ook actief inzetten op het warm maken van alle bedrijven in onze sectoren voor het lidmaatschap bij Fedustria. Omdat wij zelf heel sterk geloven in de meerwaarde die dit voor u als bedrijf kan betekenen.

We danken jullie voor het vertrouwen, blijven rekenen op jullie actieve inzet om mee te bouwen aan een sterke federatie en dito sectoren, en wensen jullie een succesvol en ondernemend 2024!

Jan Desmet, voorzitter

Frank Veranneman, vicevoorzitter

15 Fedustria | voorzitters

Karla Basselier, CEO

AMBITIES VOOR DE TOEKOMST

Karla Basselier trad op 1 november 2022 in dienst als nieuwe CEO van Fedustria. Inmiddels staat zij al anderhalf jaar aan het roer van een beroepsorganisatie in volle transformatie. Hoe drukt zij haar stempel, waarop wil zij ten volle inzetten, welke zijn haar ambities voor de toekomst? Het marketing- en communicatieteam van Fedustria ging met haar in gesprek.

Karla, je bent nu anderhalf jaar aan zet bij Fedustria. Hoe blik je terug en wat zijn jouw ervaringen?

“De afgelopen periode was héél intens. Ik heb in al die tijd heel veel bijgeleerd, over de textiel-, hout- en meubelsector, en de vele mooie bedrijven – vaak familiebedrijven –die er deel van uitmaken. Tijdens de vele bedrijfsbezoeken heb ik zelf kunnen ervaren hoe rijk ons industriële erfgoed is, welke hoogkwalitatieve, innovatieve en duurzame producten er allemaal worden geproduceerd, en geëxporteerd over gans de wereld. Ik heb meerdere ‘AHA’-momenten beleefd, eerlijk gezegd. Ik heb kennis kunnen maken met een heleboel verborgen parels, waar we terecht fier op mogen zijn! En net die mooie bedrijfsverhalen willen we graag meer in de verf zetten. Zodat niet alleen het brede publiek, inclusief de jongere generaties, maar ook de pers en de politici begrijpen en inzien dat we als sector innovatie hoog in het vaandel dragen en dat de vele bedrijven net de sterkhouders zijn van onze welvaart.”

Je kreeg er in één klap ook een team van 30 medewerkers bij?

“Ja, klopt. Het Fedustria-team bestaat uit experten met heel veel sectorkennis, waarvan de meesten kunnen bogen op vele jaren ervaring. De leeftijden variëren van twintigers tot vijftigers en zestigers, waarvan er bij de laatste groepen de komende jaren 9 personen uitstromen, zeg maar op pensioen gaan. Het wordt een hele uitdaging om hen te vervangen.

In het kader van de strategische vernieuwingsoperatie, hebben we met het Fedustria-team zeker al een aantal belangrijke stappen gezet. Ik geloof sterk in het belang van een dynamische organisatie waar iedereen zich thuis voelt en voldoening haalt uit zijn of haar job. En ik weet dat ik in al mijn enthousiasme vaak zeer gedreven doorga, maar af en toe toch de tijd moet nemen om om te kijken en te zien of iedereen nog mee is. Want dat is uitermate belangrijk om deze missie te doen slagen.”

© De TijdJonas Lampens

Kan je wat meer vertellen over die strategische oefening in het kader van de vernieuwingsoperatie?

“De strategische oefening is er gekomen op vraag van de voorzitters en de leden van het Bestuursorgaan van Fedustria (nvdr: voormalige Raad van Bestuur). In 2023 werd eerst een ledenbevraging georganiseerd en daaruit zijn een aantal grote conclusies naar voren gekomen. Zo kunnen we stellen dat de lidbedrijven doorgaans best tevreden zijn over de informatie, het advies en de ondersteuning die ze van de Fedustria-experten krijgen. Echter, de leden verwachten een meer algemene proactieve houding en een meer actieve inzet op vlak van belangenbehartiging en lobbying, evenals een betere rapportering en terugkoppeling over hangende en lopende dossiers. Het meer wegen op het Europese, federale en regionale beleid staat dan ook hoog op het verlanglijstje van de leden. Ook willen we meer zichtbaarheid genereren via de pers. Een goed politiek netwerk en aansluitend een brede media outreach zijn hierbij dan ook onmisbaar.”

“ Ik heb kennis kunnen maken met een heleboel verborgen parels, waar we terecht fier op mogen zijn! En net die mooie bedrijfsverhalen willen we graag meer in de verf zetten. Zodat niet alleen het brede publiek, inclusief de jongere generaties, maar ook de pers en de politici begrijpen en inzien dat we als sector innovatie hoog in het vaandel dragen en dat de vele bedrijven net de sterkhouders zijn van onze welvaart.

18 Fedustria | interview
© 2024 van Hoorebeke © Jadimex

Komt er een nieuwe missie en visie?

“Ja, inderdaad. Vanuit de ledenbevraging hebben we vervolgens voortgewerkt op een nieuwe missie en visie, die kan worden samengevat in 3 i’s: informeren, inspireren en innoveren. Niet toevallig de 3 grote hoofdstukken in dit jaarverslag (lacht).

Zo wil Fedustria hét platform zijn om Belgische textiel-, hout- en meubelbedrijven proactief bij te staan in hun duurzame groei en competitiviteit door: relevante informatie en kennis te verstrekken, hun belangen te verdedigen, nieuwe samenwerkingen te initiëren, wervende businessverhalen te vertellen en zo te inspireren, en opportuniteiten te creëren, ook over sectorfederaties heen. We willen onze leden op een gepersonaliseerde en proactieve manier diensten en tools aanreiken die hen helpen te innoveren op vlak van productieprocessen, functionaliteit en design van producten. We willen als sectorfederatie ‘incontournable’ zijn voor de bedrijven uit onze sectoren.”

19 Fedustria | interview
© Nyobe © Hout van Steenberge

Welke zijn dan de ambities voor de komende jaren?

“Op basis van de SWOT-analyse gekoppeld aan de ledenbevraging werden 4 strategische keuzes gedefinieerd.

Een eerste is het verbreden en het verdiepen van het diensten-aanbod. Zo willen we meer inzetten op proactief advies, lerende netwerken, seminaries en webinars. Hiermee zijn we al actief aan de slag gegaan. Zo werd o.a. een lerend netwerk opgestart rond ESG, due diligence en duurzaamheidsrapportering. We kregen over deze lerende netwerken van diverse bedrijven positieve feedback. Dat doet deugd. Een tweede strategische keuze is meer impact verwerven op de verschillende beleidsniveaus door de sectoren te profileren en positioneren als economisch belangrijk, innovatief en trendsettend. Vanuit onze lidbedrijven zijn er cases in overvloed die dit concreet kunnen illustreren: de vele bedrijfsinspanningen op vlak van innovatie, duurzaamheid en circulariteit, ook via evenementen zoals de Flanders Flooring Days, de Belgian Furniture Days, het trendevent onder de noemer Woodcrafts and Textile Futures Fest (WATFF)… Ook willen we de beleidsmakers de inzichten en argumenten geven om een competitief, circulair, innovatie- en toekomstgericht ondernemersklimaat te scheppen, in lijn met de belangen van onze sectoren en consistent met een overheidssteun die in verhouding is. Daartoe zullen we meer inzetten op belangenbehartiging en lobbywerk. In het kader van de verkiezingen 2024 publiceerden we een memorandum met onze belangrijkste standpunten en aanbevelingen voor de volgende legislatuur en pleiten we voor een effectief industriebeleid. De vele meetings en bedrijfsbezoeken met politici en beleidsmakers onderbouwen onze stellingen vanuit de praktijk. Ook na de verkiezingen zal het erop aankomen om onze standpunten gericht te blijven communiceren. Zo zijn we nu al volop bezig met de uitwerking van een onderhandelingsnota. Meer en intensiever samenwerken met zusterorganisaties in binnen- en buitenland, en met andere sector- en werkgeversorganisaties is een derde strategische keuze. Op die manier willen we relevante evoluties in wet- en regelgeving beter en sneller detecteren, maar ook kennis en best practices uitwisselen. Andere federaties zijn nl. vragende partij voor doorgedreven samenwerking rond overkoepelende thema’s en specialisatie van individuele federaties op specifieke thema’s. Wat gemeenschappelijke generieke standpunten rond loonkosten en competitiviteit betreft, willen we partneren met VBO, UWE en Voka. Binnen het Industrieforum (nvdr: samenwerking tussen Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fevia Vlaanderen en Fedustria) zetten we gezamenlijk in op een pleidooi voor een echt industriebeleid, zoals gebeurd is tijdens de eerste Vlaamse Industrietop tijdens het FTI-slotfestival in Antwerpen. We konden daar een eerste Toekomstpact ondertekenen met de Vlaamse regering, een belangrijke mijlpaal in ons lobbywerk voor een sterkere industrie. Ook willen we samen met FIT en AWEX de vinger aan de pols houden op vlak van handelspolitiek en exportpromotie. Samen met FIT organiseren we groepsstanden op buitenlandse beurzen, zowel aan textiel- als aan meubelzijde. Via het label Belgian Furniture geven we Belgische meubel- en designmerken overal ter wereld een gezicht.

De vierde strategische keuze ten slotte heeft als doel om onze organisatie performanter te maken.”

20 Fedustria | interview

“ In het kader van de verkiezingen 2024 publiceerden we een memorandum met onze belangrijkste standpunten en aanbevelingen voor de volgende legislatuur en pleiten we voor een effectief industriebeleid. De vele meetings en bedrijfsbezoeken met politici en beleidsmakers onderbouwen onze stellingen vanuit de praktijk.

© European Spinning Group

Wat bedoel je daar precies mee, met “onze organisatie performanter maken”?

“Zoals ik al eerder aangaf, is het mijn ambitie om toe te werken naar een meer moderne, dynamische en slagkrachtige organisatie met een sterk team. Gezien het vergrijzende personeelsbestand bij Fedustria zullen de komende jaren een aantal sleutelfiguren op pensioen gaan, die zullen moeten worden vervangen.

Kennisborging moet daarbij centraal staan. Daarnaast vragen nieuwe competenties om nieuwe medewerkers of interne verschuivingen.

Ook is het marketing- en communicatieteam volop bezig met de overgang te maken naar meer digitale communicatiestromen en een 360° geïntegreerde communicatieaanpak, waarbij alle communicatietools en -kanalen (inclusief het ledenbeheerssysteem) aan elkaar gelinkt zijn. Alle kennis en expertise die momenteel in de hoofden van de experts zit, zal op een meer toegankelijke wijze vermarkt worden via infographics, videocasts, webinars… Omdat we ook actiever inzetten op de organisatie van evenementen, werd een extra kracht aangetrokken.

Er zal ook worden geïnvesteerd in een performant werkend CRM-systeem om in realtime inzicht te krijgen in de behoeftes van de leden, en de verschillende groepen en interne werking aan te sturen. De informatie in het CRM-systeem zal worden geactualiseerd op basis van de meest recente input en ledencontacten.

Zo zullen lidbedrijven die al een hele tijd geen teken van leven meer hebben gegeven actief worden benaderd. Ook zullen nieuwe leden worden aangetrokken om de slagkracht van onze federatie nog groter te maken.”

21 Fedustria | interview

Heeft dit alles gevolgen voor de interne structuur?

“Ja, toch wel. De nieuwe organisatiestructuur heeft inmiddels vorm gekregen rond 4 departementen, met name Expertise en dienstverlening , Services en Accountmanagement, Public Affairs en MarCom, Operations.

Kennis en expertise omvat de dienstverlening op sociaaljuridisch vlak enerzijds, en anderzijds op vlak van duurzaamheid, energie, economie en techniek.

Accountmanagement staat voor alle ledencontacten, waarbij we werken met SPOC’s als eerste aanspreekpunt. Dit betekent niet dat de andere Fedustria-medewerkers niet rechtstreeks zouden mogen worden aangesproken, maar zeker voor nieuwe leden hebben we gemerkt dat het belangrijk is om één aanspreekpunt te hebben voor al hun vragen. Vervolgens verwijst de SPOC in functie van de thematiek van de vraag dan door naar de expert in kwestie.

Public Affairs en MarCom omvat alle belangenbehartiging en persrelaties, naast marketing- en communicatieacties om Fedustria en haar lidbedrijven een ‘smoel te geven’.

Onder Operations valt het financieel beheer, het HR-beleid, de IT, logistiek en corporate housekeeping.

Om de interne communicatie te stroomlijnen en te optimaliseren, werd inmiddels een nieuw managementteam aangesteld. Dit vermijdt dat 30 personen moeten rapporteren aan de CEO en vice versa.”

22 Fedustria | interview
© Mape Kitchen and Interior

Waar wil je over 5 jaar staan als CEO?

“Mijn ambitie is om van Fedustria een trendy en goed geoliede beroepsorganisatie te maken die niet meer kan genegeerd worden, noch op politiek vlak, noch door de pers, noch door andere federaties of stakeholders, and last but not least noch door de bedrijven uit de sector. Ambitieus, maar niet onhaalbaar (lacht). Dichtbij de leden. Dat moet onze ambitie zijn.”

Karla Basselier – Bio

• Woont in Gent, 2 kinderen

• Passies: zingen (alt sopraan), sporten

• Opleiding:

o Master in de Rechten (UGent)

o Master na Master in Internationaal en Europees Recht (VUB)

o Executive MBA (Antwerp Management School)

• Carrièrepad:

o Adviseur bij Buitenlandse Zaken

o Hoofd externe en publieke zaken bij de diamantindustriefederatie AWDC

o Kabinetschef algemeen beleid in het kabinet van vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

• Lid van de Raad van Bestuur van Enabel, VBO

• Lid van Club L in Brussel

23 Fedustria | interview
© Nelen & Delbeke © Fred Beard

Informeren

Overzicht realisaties per domein, informatie- en kennisverstrekking

INFORMEREN

Fedustria wil de Belgische textiel-, houten meubelbedrijven proactief bijstaan in hun duurzame groei en competitiviteit door o.m. relevante informatie en kennis te verstrekken, en door actief hun belangen te verdedigen. We willen onze lidbedrijven doen excelleren door hen wegwijs te maken in de sociale, juridische, fiscale, economische, ecologische en technische context, wetgeving en regelgeving. Onze sterkte? Onze sectorkennis en expertise.

Hierna volgt een greep uit de voornaamste realisaties en topics waarop we inzetten per domein.

26 Fedustria | informeren
1 © Theuma Doors & frames 2 © Frako 3 © Magnitude 4 © Eronda 5 © Beka® 6 © Oostro Carpets - Roolf-living collectie 7 © Lava Textiles 8 © ntgrate® 9 © Deknudt Mirrors 10 © Dewaele Woningbouw
foto’s op pagina’s
25: Informeren Overzicht realisaties per domein, informatie- en kennisverstrekking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Copyright
24 &

Klimaat en duurzaamheid

Duurzaamheidsrapportering: raamovereenkomst met Möbius

Samen met sectorfederatie inDUfed sloot Fedustria in de herfst van 2023 een raamovereenkomst af met Möbius om haar leden op weg te helpen met duurzaamheidsrapportering volgens de CSRD en de carbon footprinting.

Eind 2022 trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – de nieuwe Europese richtlijn over duurzaamheidsrapportering – in voege. Bepaalde grote bedrijven zijn al verplicht om aan duurzaamheidsverslaggeving te doen; andere grote bedrijven zullen dit in de toekomst ook moeten doen. Ook kmo’s zullen geïmpacteerd worden, misschien in eerste instantie niet rechtstreeks maar wel onrechtstreeks via vragen van klanten en leveranciers.

CO2

Bedrijven zullen er in de toekomst steeds meer toe aangezet worden om hun CO2-footprint te berekenen, als dit nu al niet gevraagd wordt door klanten.

We willen onze leden zo veel mogelijk op weghelpen. Daarom sloten we een samenwerking met adviesverlener Möbius. Hierdoor kunnen leden enerzijds genieten van een voordeeltarief indien zij gebruik wensen te maken van de diensten van Möbius. Anderzijds biedt deze samenwerking ons de kans om infosessies te organiseren rond relevante thema’s, zoals bijvoorbeeld het berekenen van de carbon footprint, of een introductie tot het thema duurzaamheidsrapportering.

27 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

Energie: sectorfederatieovereenkomst

Om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, is het van belang dat alle ondernemingen zuinig omspringen met energie. De recente energiecrisis toonde aan hoe kwetsbaar de bedrijven zijn voor hoge energieprijzen. Het optimaliseren van het energieverbruik is dan ook een absoluut aandachtspunt geworden bij vele bedrijven.

Om de textiel-, hout- en meubelbedrijven maximaal te ondersteunen bij het zoeken naar en implementeren van energiebesparende maatregelen, heeft Fedustria ingetekend op de Sectorfederatieovereenkomst (SFO) van de Vlaamse Overheid. De SFO’s zijn een Vlaams ondersteuningsmiddel om de doelgroep van de niet-energie-intensieve ondernemingen te helpen bij het nakomen van de versterkte wetgeving en om hen aan te moedigen om een stap verder te gaan door ook niet-verplichte energiebesparende maatregelen te nemen.

Dankzij de Sectorfederatieovereenkomst kan Fedustria gedurende 4 jaar (periode 2024 – 2027) haar leden ondersteunen bij het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Deze bijstand gebeurt in samenwerking met companion.energy en Centexbel.

De lidbedrijven die deelnemen aan de SFO kunnen een beroep doen op een individueel begeleidingstraject, waarbij aan de hand van een doorlichting energiebesparende maatregelen worden voorgesteld. Ook wordt ondersteuning aangeboden bij de implementatie van de maatregelen. Deze ontzorging moet ertoe leiden dat niet-verplichte maatregelen worden uitgevoerd.

2024 2027

LEDEN

FEDUSTRIA
A B C D E F G 28 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

Klankbordgroep Textielstrategie

Op 6 juni 2023 heeft de Europese Commissie de Textiles Transition Pathway gepubliceerd. Dit transitietraject geeft uitvoering aan de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel (EU-textielstrategie) die de Commissie reeds in maart 2022 had bekendgemaakt.

Met de publicatie van de Textiles Transition Pathway komt de implementatie van de circulaire en digitale transitie van het textielecosysteem in een stroomversnelling. Heel wat wetgevende initiatieven worden uitgewerkt en zullen een belangrijke impact hebben op de textielbedrijven.

Fedustria volgt deze ontwikkelingen dan ook van héél nabij op. Om de impact van concrete voorstellen correct te kunnen inschatten én onderbouwde standpunten te kunnen uitwerken voor onze contacten met de verschillende beleidsniveaus, heeft Fedustria een klankbordgroep samengesteld met diverse textielbedrijven, Centexbel en stakeholders.

Deze klankbordgroep komt regelmatig samen om enerzijds te discussiëren over nieuwe beleidsinitiatieven en de uitdagingen die de transitie met zich meebrengt, en anderzijds met het oog op het identificeren van behoeften om deze transitie te faciliteren.

29 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

De nieuwe Europese ontbossingsverordening

(EUDR)

Op 9 juni 2023 werd de nieuwe Europese ontbossingsverordening gepubliceerd, ook wel de EUDR genoemd. Deze ontbossingsverordening treedt eind 2024 in voege, en zal de huidige Europese Houtverordening EUTR vervangen.

30 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid
EUTR EUDR =

De EUDR stelt dat hout en houten producten niet op de EU-markt gebracht mogen worden, en evenmin geëxporteerd mogen worden vanuit de EU, tenzij:

• ze legaal geproduceerd zijn;

• ze duurzaam geproduceerd zijn, d.w.z. niet afkomstig uit ontbossing of bosdegradatie;

• er een due diligence statement werd afgeleverd.

De EUDR gaat dus een stap verder dan de EUTR door ook het duurzaamheidsaspect in rekening te brengen. Aangezien de EUDR belangrijke gevolgen heeft voor alle bedrijven uit de hout- en meubelindustrie volgt Fedustria dit thema actief op en tracht ze haar leden zo goed mogelijk te informeren.

Hiertoe werd een EUDR-werkgroep opgericht; en worden berichten gedeeld via het extranet. Ook lanceerde Fedustria haar eerste videocast, waarin de Europese ontbossingsverordening nader wordt toegelicht.

Het spreekt voor zich dat dit in 2024 een zeer actueel en van nabij op te volgen dossier blijft, waarbij Fedustria er samen met haar leden naar streeft te komen tot een werkbaar systeem met duidelijke richtlijnen dat in gans Europa op eenzelfde manier wordt toegepast.

31 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

Lerende netwerken: CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en Due Diligence

Met de CSRD stelt de EU regels vast die grote en beursgenoteerde bedrijven verplichten om regelmatig verslag uit te brengen over de sociale en milieu-impact, risico’s en opportuniteiten waarmee ze worden geconfronteerd en over de manier waarop ze hiermee omgaan in hun bedrijfsvoering. De nieuwe rapporteringsregels moeten ervoor zorgen dat de informatie over klimaatimpact en andere relevante duurzaamheidskwesties voor beleggers en andere belanghebbenden toegankelijk en helder is. Vele ondernemingen die nu nog geen rapportageverplichtingen hebben, zoals kmo’s, zullen wel vragen over dat onderwerp krijgen van klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Eén van de elementen die ook verbonden is met die rapportering is Due Diligence of zorgplicht doorheen de waardeketen – de Corporate Sustainability Due Diligence Directive of CS3D. Concreet legt deze richtlijn verplichtingen op aan bepaalde grote bedrijven inzake reële en potentiële negatieve effecten op de mensenrechten en het milieu, van zowel hun eigen activiteiten als die van hun dochterondernemingen of van hun zakenpartners.

Hoewel de CS3D in eerste instantie betrekking heeft op grote ondernemingen, zullen door het cascade-effect ook kmo’s mee betrokken worden, nl. door hun afnemers die garanties zullen vragen.

Goed voorbereid zijn is dus de boodschap. In twee lerende netwerken hebben we via een theoretische én praktijkgerichte benadering onze leden vertrouwd gemaakt met de complexe wereld van Due Diligence.

32 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

Aan beide lerende netwerken van in totaal vier halve dagen namen per sessie telkens een 40-tal personen deel. Opvallend was de heel hoge interactiegraad tussen de deelnemende bedrijven en de experten en de bedrijven onderling.

33 Fedustria | informeren | klimaat en duurzaamheid

Sociaal-juridisch

Sectorale akkoorden 2023-2024

Voor de beide sectoren textiel en hout & meubel werden in het najaar van 2023 sectorale akkoorden gesloten voor de jaren 20232024. Voor Fedustria was de essentie van deze akkoorden het behoud van de competitiviteit van de ondernemingen uit onze sectoren. Daartoe werden bijkomende kosten voor de bedrijven tot een minimum beperkt, terwijl de andere kostenelementen grotendeels ten laste genomen worden door de Fondsen voor Bestaanszekerheid

Omdat de loonmarge op 0 % werd vastgelegd, waren sectorale onderhandelingen over loonsverhogingen niet aan de orde. Wel werden in de beide sectoren afspraken gemaakt over de toekenning van een koopkrachtpremie.

In de beide sectoren werd eveneens overeengekomen om een nieuwe, wettelijk verplichte compensatie van 5 euro per dag tijdelijke werkloosheid ten laste te leggen van de Fondsen voor Bestaanszekerheid. In de beheerscomités van de fondsen werden daarover begin 2024 de nodige afspraken gemaakt met betrekking tot de arbeiders. Voor de bedienden van de beide sectoren blijft de compensatie ten laste van de werkgever.

WERKLOOSHEID

Fondsen voor Bestaanszekerheid

Daarnaast werden in de beide sectoren afspraken gemaakt over SWT, landingsbanen, KB’s inzake tijdelijke werkloosheid, risicogroepen, vrijstelling van de startbaanverplichting… Ook werd een groeipad inzake opleidingen afgesproken, zodat het individuele opleidingsrecht van 5 dagen per jaar niet onmiddellijk vanaf 2024 van toepassing is, maar pas later.

34 Fedustria | informeren | sociaal-juridisch
=
dagen?
VERPLICHTE COMPENSATIE 5 5

Specifiek voor de hout- en meubelsector werd een bijkomende regeling inzake versoepeling van de arbeidsduur vastgelegd voor de ondernemingen die stands en podia bouwen. Eveneens werd in die sector bepaald dat tegen 2027 een cao zal worden gesloten met betrekking tot het invoeren van een sectoraal aanvullend pensioen voor bedienden. Gelijktijdig met het afsluiten van deze cao en uiterlijk in 2027 zal aan de gesyndiceerde bedienden via het Fonds een vakbondspremie uitbetaald worden. Specifiek voor de textielsector is er nog de vereenvoudiging en verhoging van het supplement bij tijdelijke werkloosheid om economische redenen (AST).

Lobbywerk voorontwerp van wet collectief ontslag

In de zomer van 2023 vroeg de minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne, aan de Nationale Arbeidsraad advies over een voorontwerp van wet betreffende collectief ontslag en de overgang van onderneming krachtens overeenkomst. Hiermee wilde de minister toekomstige conflicten zoals bij Delhaize vermijden en tegelijk de betrokken werknemers een betere arbeidsrechtelijke bescherming bieden. Zo was er m.b.t. het collectief ontslag het voorstel van de minister om verplicht een sociaal plan te voorzien, verlenging van de referteperiode en meer betrokkenheid van onderaannemers en medecontractanten. Bij overgang van onderneming krachtens overeenkomst betrof het o.a. de gezamenlijke aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger inzake loonschulden, de gezamenlijk te voeren informatie- en consultatieprocedure en een uitgebreide arbeidsrechtelijke bescherming van de betrokken werknemers tegen een nadelige behandeling of ontslag. De meeste van de voorgenomen maatregelen zouden herstructureringen voor ondernemingen alleen maar (nog) moeilijker en duurder maken en waren voor Fedustria dan ook onaanvaardbaar. Bedrijven moeten nl. kunnen herstructureren om een doorstart te kunnen maken en aldus erger te voorkomen. Fedustria heeft bijgevolg actief deelgenomen aan het intensieve lobbywerk dat het VBO samen met verschillende sectorfederaties tegen dit voorontwerp van wet gevoerd heeft. Dankzij het unaniem advies dat daarover door de Nationale Arbeidsraad werd uitgebracht, heeft de minister van Werk uiteindelijk zijn voorontwerp van wet opgeborgen.

35 Fedustria | informeren | sociaal-juridisch

Economie en recht

Nood aan een Industrial Deal in aanvulling op de Green Deal

De voorbije jaren stond de Green Deal hoog op de Europese agenda, terwijl er te weinig aandacht ging naar het concurrentievermogen van de bedrijven. Nochtans zijn competitieve ondernemingen noodzakelijk om de Green Deal te doen slagen. Daarenboven werd de huidige Europese legislatuur gekenmerkt door een lawine aan nieuwe regelgeving die leidde tot talrijke verplichtingen en administratieve lasten voor de ondernemingen.

Fedustria pleit dan ook voor een integraal en geïntegreerd Europees industrieel beleid in aanvulling op de Green Deal. Ook de intersectorale werkgeversorganisaties, VBO, VOKA en UWE, evenals de Europese sectorfederaties waarvan Fedustria lid is, zijn van mening dat het versterken van het concurrentievermogen van de ondernemingen en het verminderen van de regeldruk dé prioriteit van de volgende legislatuur moeten zijn.

Vanuit de politiek kwamen er alvast signalen dat de boodschap van het bedrijfsleven begrepen werd. Zo was het versterken van het concurrentievermogen één van de zes prioriteiten van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU, en nam de Vlaamse regering meerdere nota’s aan als input voor de komende beleidsdebatten over het toekomstig Europees industriebeleid. Recent sloot Fedustria samen met de drie andere sectorfederaties uit de industrie, Agoria, Fevia en essenscia een Pact voor de toekomst van de industrie in Vlaanderen (zie https://fti.vlaanderen/industrietop/toekomstpact.pdf). Dit Pact is een engagement dat wij sloten met de Vlaamse regering om werk te maken van een coherent industrieel beleid op basis van vijf pijlers:

1. Concurrentievermogen en internationale handel

2. Investeringen en rechtszekerheid

3. Innovatie

4. Talent

5. Energie, klimaat en circulaire transitie

36 Fedustria | informeren | economie en recht

Industrial Deal

Green Deal

37 Fedustria | informeren | economie en recht

Herziening van de preferentiële oorsprongsregels van de pan-Euro-mediterrane Conventie

Na 10 jaar onderhandelen werd in december 2023 een akkoord bereikt over de herziening van de Regionale Conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongsregels (PEM-Conventie). Deze herziene regels zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2025 en zullen soepeler zijn dan de huidige regels van de PEM-Conventie.

De productspecifieke oorsprongsregels, ook lijstregels genoemd, voor textiel- en kledingproducten van hoofdstukken 50 t.e.m. 63 zullen wel nog steeds gebaseerd zijn op het principe van de dubbele bewerking – hetgeen een essentieel punt voor Fedustria was – maar er zullen meer combinaties van dubbele bewerkingen oorsprong verlenen. Een voorbeeld: in de huidige PEM-Conventie is een weefsel doorgaans slechts van preferentiële oorsprong als voldaan is aan, wat natuurlijke vezels betreft ‘spinnen en weven’, wat synthetische of kunstmatige stapelvezels betreft ‘voorbereiden tot spinnen, spinnen en weven’, wat filamentgarens betreft ‘extrusie en weven’, of indien voldaan is aan de zogenaamde bedrukkingsregel. In de herziene PEM-Conventie zullen de bewerkingen of processen die preferentiele oorsprong verlenen, ruimer opgevat zijn en zullen meestal bijkomend de combinaties ‘garen verven en weven’, ‘weven samen met verven of met coa-

ten of met lamineren’, ‘twijnen of om het even welke mechanische bewerking samen met weven’ en ‘weven en bedrukken’ preferentiële oorsprong aan een weefsel verlenen.

Een tweede belangrijk aandachtspunt van Fedustria tijdens de onderhandelingen waren de regels voor tapijt. Het zag er immers naar uit dat de lijstregel met betrekking tot het gebruik van filamentgaren in geweven of getuft tapijt strenger zou worden dan in de huidige PEM-Conventie, hetgeen zeer ongunstig zou zijn voor de Belgische/ Europese tapijtproducenten. Fedustria heeft de Europese Commissie hierop attent gemaakt, die hier oren naar had en dit nog heeft kunnen rechtzetten.

Fedustria zal ook blijven pleiten dat voor textiel- en kledingproducten van hoofdstukken 50 t.e.m. 63 de EU geen gebruik maakt van de mogelijkheid om volledige diagonale cumulatie toe te passen. Dit zou immers betekenen dat in ontelbaar meer gevallen dan op heden het geval is, textiel- en kledingproducten aan nulrechten in de EU zouden kunnen ingevoerd worden, terwijl niet één bewerking in de EU heeft plaatsgevonden. In dat geval is er niet langer sprake van een win-win aangezien de EU er gewoonweg niet aan te pas zou komen.

38 Fedustria | informeren | economie en recht

Een aantal voorbeelden ter illustratie van de impact indien de EU gebruik zou maken van de opt-in mogelijkheid met betrekking tot volledige diagonale cumulatie voor textiel- en kledingproducten van hoofdstukken 50 t.e.m. 63:

Garens: niet van preferentiële oorsprong

Garens: niet van preferentiële oorsprong

WEVEN: Zwitserland CONFECTIE: Servië

WEVEN: Turkije COATEN: Zwitserland

Synthetische of kunstmatige stapelvezels: niet van preferentiële oorsprong

SPINNEN: Egypte TWIJNEN: Marokko

van preferentiële oorsprong bij invoer in de EU?

Opbouw waardeketen

Huidige PEM-Conventie

Herziene PEMConventie indien de EU gebruik zou maken van de mogelijkheid om volledige diagonale cumulatie toe te staan

39 Fedustria | informeren | economie en recht
NEEN JA JA JA NEEN NEEN
Verhoogde antidumpingrechten op polyestergarens met hoge sterktegraad uit China nefast voor Europese technisch textielbedrijven

Sinds 13 mei 2023 heeft de Europese Commissie de antidumpingrechten op polyestergarens met hoge sterktegraad uit China verlengd en verhoogd. Europese technisch textielbedrijven zijn echter genoodzaakt polyestergarens met hoge sterktegraad in China aan te kopen, omdat deze garens in onvoldoende mate beschikbaar zijn in de EU. China is wereldwijd de belangrijkste producent van deze garens. Voor gebruikers van deze polyestergarens zijn de verhoogde antidumpingrechten een bijkomende kost, die het produceren van goederen waarin deze garens verwerkt zijn, in de EU haast onmogelijk maakt.

Antidumpingrechten op grondstoffen zoals garens verplaatsen het antidumpingprobleem verder in de waardeketen, in dit geval naar de weverijen, coatingen impregneerbedrijven. China biedt nu weefsels gemaakt van polyestergarens met hoge sterktegraad aan op de Europese markt aan prijzen die lager zijn dan de Chinese garenprijzen.

Fedustria ging in gesprek met de Europese Commissie en wees op de noodzaak om bij het treffen van handelspolitieke maatregelen rekening te houden met het belang van de volledige textielketen. Antidumpingrechten op producten in het begin van de waardeketen leiden ertoe dat Chinese producenten in toenemende mate producten van een volgende productiefase exporteren. Fedustria bekijkt de mogelijkheid om een dossier voor te bereiden om de Europese Commissie te overtuigen een onderzoek te openen naar dumping van Chinese weefsels van polyestergarens met hoge sterktegraad. Voor deze demarche vragen wij politieke steun vanuit België.

40 Fedustria | informeren | economie en recht

Masterclass Klokkenluiders

In september en oktober 2023 organiseerde Fedustria in samenwerking met Finvision een Masterclass Klokkenluiders. Deze Masterclass stelde onze lidbedrijven in staat om op een laagdrempelige en kostenefficiënte manier tot een policy op maat te komen en zo tijdig aan de klokkenluidersregelgeving te voldoen.

41 Fedustria | informeren | economie en recht

Public Affairs en MarCom

Memorandum – Fedustria on tour

In het kader van de Europese, federale en regionale verkiezingen van juni 2024 publiceerde Fedustria een memorandum met daarin haar belangrijkste prioriteiten voor de komende legislatuur en daarna. Het is belangrijk om onze eigen uitdagingen proactief te signaleren aan de politieke besluitvormers van vandaag en morgen. Daarom hebben we op basis van dit memorandum de verschillende politieke partijen en hun studiecentra ontmoet. De centrale boodschap van het memorandum is duidelijk: we hebben een sterk industriebeleid nodig op alle overheidsniveaus (Europees, federaal en regionaal). Voor elke politieke beslissing verwachten we een echte ‘industriële reflex’ met een focus op de kmo’s, om zo het concurrentievermogen van onze bedrijven te beschermen, opdat ze kunnen blijven groeien, investeren en innoveren.

42 Fedustria | informeren | public affairs en marcom
MEMORANDUM voordeEuropese, federaleenregionale verkiezingenvan2024
Fedustria

We hebben ook bedrijfsbezoeken georganiseerd met de verschillende politieke partijen en hun vertegenwoordigers in Vlaanderen en Wallonië. We willen hen meer vertrouwd maken met onze sector, en met onze lokale bedrijven van wereldklasse. We willen dat ze trots zijn op onze sector, dat ze beseffen dat het een echt visitekaartje is in binnen- en buitenland, en dat ze dit industriele weefsel moeten blijven ondersteunen en stimuleren.

Fedustria on tour

Ontdek nog meer bedrijfsbezoeken op onze website Europlay

43 Fedustria | informeren | public affairs en marcom
Liebaert BIG Carpets Foresco Group Nyobe Vandecasteele Houtimport

Digitale ommezwaai

Op marketing- en communicatievlak streven we ernaar om onze lidbedrijven snel, to-the-point en gericht te informeren over de laatste actuele topics en trends die hen aanbelangen.

In aansluiting op de resultaten van de ledenbevraging zetten we dan ook actief in op meer digitale communicatie. Zo stapten we eind 2023 af van de papieren versie van ons ledenmagazine en kozen we resoluut voor een maandelijkse digitale nieuwsbrief, ter aanvulling op de andere reeds bestaande digitale communicatiekanalen, zoals de Fedustria-website, het extranet voor de lidbedrijven, en onze sociale mediakanalen.

Ook wordt meer en meer video- en beeldmateriaal ingezet om bepaalde onderwerpen te duiden. Zo lanceerden we een eerste videocast over de nieuwe Europese ontbossingverordening (EUDR). Dit gebeurde onder de koepel van ‘The Knowledge Café’, onze kennisuitwisselingshub waar Fedustria-experts complexe onderwerpen verduidelijken op een bevattelijke manier.

44 Fedustria | informeren | public affairs en marcom
EXTRANET WEBSITE SOCIALE MEDIA DIGITALE NIEUWSBRIEF NE WS www.fedustria.be extranet.fedustria.be/

Alles wat je moet weten over de nieuwe ontbossingsverordening ‒ EUDR, de opvolger van de Europese houtverordening EUTR.

Samen met Ingrid Hontis #TeamFedustria

45 Fedustria | informeren | public affairs en marcom
#TheKnowledgeCafé #ExpertsTalk
48 Fedustria | inspireren 4 informeren
49 inspireren 5 informeren
Inspireren Businessverhalen

INSPIREREN

Fedustria inspireert door haar lidbedrijven, hun wervende businessverhalen en hoogkwalitatieve producten zoveel mogelijk in de kijker te zetten. Ze vormen het visitekaartje van onze sectoren in binnen- en buitenland. Ook het inspireren van de lidbedrijven mag uiteraard niet ontbreken.

Daarom zet Fedustria de toon als trendsetter binnen de wereld van de federaties. Een overzicht.

Hierna volgt een greep uit de voornaamste realisaties en activiteiten.

48 Fedustria | inspireren
1 © Clarysse 2 © Maestro by Depro Profiles 3 © Engels - Annick Vernimmen 4 © De Witte Lietaer International Textiles nv 5 © Decospan 6 © D&M Deco 7 © Dedecker keukens-badkamers 8 © Ligne Pure 9 © Omexco 10 © Moments Furniture NV 11 © Creatuft Copyright foto’s op pagina’s 46 & 47: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Inspireren Businessverhalen

Sectorpromotie in binnen- en buitenland

Succesvolle deelname aan Index Saudi Arabië

Van 10-12 september 2023 hebben negen lidbedrijven van Fedustria deelgenomen aan Index Saudi Arabië: VERBATEX, Lava Textiles, Slots Pure Textiles, DC

CARPETS, Louis Depoortere, RoolfLiving, Umbrosa NV, Heatsail en Stolz.

Index – Interior and Design Exhibition – laat het nieuwste en breedste aanbod van (interieur-)textiel, -design en meubel zien, vooral gericht op de contract- en hospitalitymarkt.

De deelnemers, die exposeerden op het Belgisch paviljoen van maar liefst 180 m², kijken met een goed gevoel terug. Index was nl. een zeer drukbezochte beurs. Het is overduidelijk: Saudi-Arabië snakt naar hoogwaardig textiel en design, en de honger is groot.

Saudi Arabië is een groeimarkt met tal van kansen in het licht van de nieuwe koers die het land vaart. Het project Vision2030 om de economie te diversifiëren en te intensifiëren biedt heel wat opportuniteiten voor onze sectoren.

Voor de editie 2024, die nog groter zal zijn, hebben we alvast terug onze plaats gereserveerd. Deze gaat opnieuw door in het Front Exhibition Center in Riyadh en dit van 17-19 september 2024.

Ook op Index Dubai zullen we met een groepsstand aanwezig zijn, dit van 4-6 juni 2024 in het World Trade Center.

51 Fedustria | inspireren sectorpromotie in binnen- en buitenland

Flanders Flooring Days

Van 22 tot en met 25 mei 2023 bezochten ruim 1.500 internationale professionals uit de tapijt- en vloerenindustrie Flanders Flooring Days (FFD). In een compacte straal van nauwelijks 25 kilometer bezochten de genodigde professionals 10 bedrijven en hun 13 showrooms. Het was de tweede keer dat een groep sterke sectorspelers uit onze regio hun krachten bundelden in dit unieke event. Ook de uitbreiding met 2 sterke karpettenproducenten was nieuw en getuigt van de sterke interesse in dit concept.

1.500 internationale professionele bezoekers

De FFD zijn zeer complementair aan internationale beurzen, des te meer trekt de FFD een internationaal publiek aan. Internationale inkopers voelen het DNA van de bedrijven en kunnen kennismaken met de prachtig ingerichte showrooms, waar alle innovatieve producten fysiek kunnen getoond worden. Het innovatieve karakter van onze maakindustrie kan via dit soort evenementen expliciet worden benadrukt; daarom is het belangrijk dat de FFD een open evenement wordt, toegankelijk voor iedereen uit de vloerenindustrie. Het is de ambitie van Fedustria om de FFD toegankelijker te maken voor elk bedrijf. Voor de editie van 2024 bouwden we al bruggen en vonden we een solide partnerschap met POM West-Vlaanderen en Flanders Investment and Trade (FIT) om de FFD te ondersteunen.

Foto: © FFD - De gastheren verwelkomen u in hun ‘huis’ voor de tweede editie van de Flanders Flooring Days: (vlnr)

Erik Deporte (Associated Weavers), Wim Coppens (Beaulieu International Group), Peter Desmet (Mc Three), James Neuling (Belysse), Ruben Desmet (Unilin), Jan Dossche (COREtec Floors International), Luc Claeys (Osta), Vincent Vermoere (Vebe Floorcoverings, Condor Group), Joe Lano (Lano Carpets).

Het internationale netwerk van FIT zette een communicatiecampagne op om de internationale aankopers van de 12 belangrijkste landen te overtuigen om naar België te komen en onze lidbedrijven te bezoeken.

Om inzichten in de tapijt- en vloerenindustrie nog meer kracht bij te zetten, organiseerde POM West-Vlaanderen samen met FIT en Fedustria op donderdagmiddag 25 mei 2023 een uniek netwerkmoment met als keynote Dirk Vantyghem van Euratex, die de nieuwe Europese textielstrategie uit de doeken deed. Deze inzichten, gecombineerd met testimonials van Beaulieu, Unilin en Centexbel, zetten het sterke innovatieve karakter van onze regio extra in de verf.

Onze CEO, Karla Basselier, sloot het event af met de vraag naar de nodige aandacht voor de uitvoerbaarheid van de nieuwe Europese textielstrategie. De derde editie van FFD zal plaatsvinden van 13 t.e.m. 16 mei 2024, waar Fedustria voor het eerst een groepsstand zal aanbieden in Kortrijk Expo.

GENODIGDE PROFESSIONALS BEZOCHTEN

51 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
25 km 10 BEDRIJVEN + 13 SHOWROOMS
52 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
1 © Passe Partout 2 © Vika 3 © Van Landschoot
1 2 3 4
4 © ROM
Neem zeker een kijkje op www.belgofurn.com

Belgische Meubel- en Designbijbel

Elk jaar realiseert BelgoFurn, de exportpromotiedivisie van Fedustria, een Belgische Meubel- en Designbijbel. Met ruim 200 pagina’s aan topcreaties uit België is deze gerenommeerde gids hét basisinstrument voor de collectieve promotie van onze sector in binnenen buitenland.

Deze brochure is als het ware het DNA van onze sector. Het is het visitekaartje van de Belgische maakindustrie naar de binnen- en buitenlandse distributie.

De brochure wordt verstuurd naar de (inter-)nationale spelers waarmee onze industrie reeds in contact is. Verder wordt ze verspreid bij talrijke prospecten waar onze lidbedrijven nog niet aan leveren, én gebruiken we dit instrument bij alle aanvragen die we bij Fedustria mogen ontvangen.

Ook op internationale beurzen wordt dit werk verdeeld onder de bezoekers. Via een grootschalige onlinecampagne zorgen we ook voor een uitgebreide digitale verspreiding doorheen het jaar.

De creativiteit en expertise bij het ontwerpen en creëren van collecties, gecombineerd met de betrouwbare en professionele manier van zakendoen, maakt van onze bedrijven de ideale partners om een sterk commercieel verhaal te schrijven.

Met deze Meubel- en Designbijbel zetten we de Belgische creaties nog meer in de kijker op het (inter-)nationale speelveld, en stimuleren we zo onze Belgische verkoop en export verder.

10:00

Immerse yourself in the world of exclusive creations and state of the art innovations from Belgium

Export Guide

53 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
Prinselijke missie Australië: Fedustria en BelgoFurn go the extra mile voor Belgisch meubel en design

Fedustria nam samen met een 300-tal deelnemers uit talrijke sectoren deel aan de Belgische economische missie naar Australië onder leiding van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.

De focus van Fedustria lag enerzijds op het marktpotentieel voor de Belgische meubel-, hout- en textielbedrijven, en anderzijds op de high-level contacten op economisch en politiek vlak.

Met een dergelijke deelname positioneren we Fedustria binnen een ruimer maatschappelijk speelveld en verstevigen we de bekendheid van onze federatie. De contacten met werkgeversorganisaties, de academische wereld, de economische pers, de industriepartners en de politieke strekkingen maken het mee mogelijk om onze sectorbelangen te verdedigen, ons memorandum te verspreiden én onze standpunten wereldkundig te maken. Onze meereizende CEO, Karla Basselier, vertegenwoordigde niet enkel Fedustria maar ook het VBO als vervangster van Pieter Timmermans tijdens verschillende high-level events.

Australië is een groot land, ruim 50 % groter dan heel Europa, maar telt ‘slechts’ 26 miljoen inwoners waarvan 90 % in de stedelijke gebieden woont. Australiërs zijn gekend voor hun hoge levenskwaliteit en hoog beschikbaar inkomen. Met 2,3 miljard euro aan export vanuit België zijn we de 5de grootste Europese exporteur naar het land.

54 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
© Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

De komende jaren is er nood aan maar liefst 500.000 nieuwe woningen. Hiervoor zijn heel wat nieuwe werkkrachten nodig én zal de vraag naar interieurproducten alleen maar stijgen. Mede door de grote middenklasse, die bereid is om kwaliteitsvolle producten aan te kopen, en de keuze van de Australische consument voor Europese producten om zo minder afhankelijk te zijn van (goedkopere) Aziatische import, biedt deze markt tal van opportuniteiten.

Vele lidbedrijven zijn trouwens al actief op de Australische markt; zo hadden we verschillende ontmoetingen met lokale vertegenwoordigers en bezochten we ook talrijke partners van onze Belgische meubelbedrijven. Vooral onze specialisten op vlak van outdoor living doen hier goede zaken. Ons land is trendsetter en geniet wereldwijde faam op vlak van buitendesign. Australië met haar broeierige klimaat en hoogste percentage UV-stralingen ter wereld, is dan ook de ideale markt voor onze Belgische outdoor specialisten.

55 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
AUSTRALIË BELGIË 2,3 mia euro export BE 26 mio inwoners 50 % groter

Missie Californië

In maart 2023 organiseerde BelgoFurn in samenwerking met Flanders Investment & Trade een commerciële missie naar de VS, meer specifiek naar San Francisco en Los Angeles.

Californië is de op 4 na grootste markt ter wereld met een grote voorliefde voor (Europees) design.

Met een mooie delegatie ontdekten we de manier van zakendoen in de VS én werden interessante commerciële contacten gelegd. Via seminaries en workshops brachten lokale partijen niet enkel best cases naar voor, maar werden we ook gewaarschuwd voor bepaalde valkuilen. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel om een dergelijke grote, complexe en verre markt te benaderen. Door de talrijke contacten die we ter plaatse hebben kunnen leggen, werden reeds verschillende samenwerkingen opgestart.

56 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland

Belgian Furniture Days

Op vraag van heel wat leden én aankopers om ‘open days’ te groeperen, namen we in 2023 het initiatief om de Belgian Furniture Days te organiseren. Met ruim 60 deelnemers kunnen we spreken van een groot succes. Op hetzelfde tijdstip de deuren openstellen voor (potentiële) klanten zorgt voor kruisbestuiving én een grotere opkomst.

In de toekomst zullen we steeds lokale initiatieven ondersteunen. Zo wordt de Klub, het centrale punt van de Antwerp Design Week, ondersteund door Fedustria.

57 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
2023 60 deelnemers

Belgian Design Showroom Toronto

Het succes van onze Belgische Design Showroom die we enkele jaren geleden openden in Toronto, blijft aanhouden. De oppervlakte werd geoptimaliseerd en we konden extra bedrijven verwelkomen.

Jaarlijks brengen we ook Canadese aankopers naar België om de deelnemende bedrijven te bezoeken, én via speeddates andere bedrijven de kans te geven om commerciële contacten te leggen.

58 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland

Groepsstand Salone del Mobile

2024 11 deelnemende bedrijven

De grootste en belangrijkste designbeurs ter wereld is al jaar en dag de Salone del Mobile in Milaan. Na jaren van lobbywerk bij de Italiaanse organisatie slaagden we er 3 jaar geleden in om een eigen Belgisch paviljoen te bekomen. We startten met een beperkte oppervlakte die we in 2024 konden verdubbelen. Zo kunnen we maar liefst 11 bedrijven een plek geven. Met onze Fedustria bar en lounge ontvangen we ook individuele exposanten, bezoekers, journalisten én uiteraard duizenden aankopers. Onze Belgische groepsstand is dan ook uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats van de Belgische meubelindustrie tijdens de Italiaanse designweek.

59 Fedustria | inspireren | sectorpromotie in binnen- en buitenland
Karla Basselier met Dimitri Vandecasteele (CEO - Castle Line) Kevin Snyders met Jan Simaey (CEO - Gardeco)

Hout.De natuurlijke keuze

Samen met onze leden uit de houtsector, in het bijzonder de groep houtbouw, wordt de houtpromotiecampagne enthousiast voortgezet. De basis van ons verhaal is: hoe meer we bouwen, werken, inrichten, verpakken, enz. met hout, hoe beter voor het klimaat. Duurzaam geproduceerd hout is een hernieuwbare grondstof, die zich leent tot de meest uitdagende toepassingen. Bovendien staat de sector niet stil; dankzij allerhande innovaties breiden de mogelijkheden van het gebruik van hout verder uit. Daarnaast blijft het belangrijk om de houtproductie als essentieel onderdeel van duurzaam bosbeheer goed te duiden.

In het kader van de houtpromotiecampagne werden samenwerkingen aangegaan met o.a. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), de Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba), de Schrijnwerk Awards, de Bosgroepen, enz. Ook dit jaar blijven we zoeken naar interessante partners. Het is belangrijk dat onze campagne breder wordt, en we ze nog meer kunnen uitdragen.

Op de sociale media wordt het jaar door actief campagne gevoerd. Door houtambassadeurs in te zetten met de boodschap ‘Staan voor een houten toekomst’ kreeg de campagne ook een persoonlijk gezicht.

61 Fedustria | inspireren | hout. de natuurlijke keuze

Jongeren aan zet

In haar actieplan 2023-2024 zet Fedustria maximaal in op de jongerenwerking: enerzijds wil ze het imago van de textiel-, hout- en meubelindustrie bij jongeren verder optimaliseren, anderzijds wil ze meer jongeren warm maken voor een job in de sector. Daartoe wordt i.s.m. het jongerentrendbureau Trendwolves werk gemaakt van een aantal concrete acties gespreid over 2 jaar:

• een trendrapport en trendevent over de textiel-, hout- en meubelindustrie van de toekomst,

• TWIINZ.world: een virtuele wereld waar de tweens of Gen ZAlpha aan de slag kunnen met digitale producten van de lidbedrijven.

Eerste succesvol Trendevent

Woodcrafts And Textile Futures Fest (WATFF)

Op maandag 25 september 2023 organiseerde Fedustria i.s.m. Trendwolves, Woodwize en Cobot het eerste Woodcrafts And Textile Futures Fest, of kortweg WATFF, in de bijzondere Verbeke Foundation.

Tijdens dit trendevent werden de resultaten van de trendexploratie voorgesteld, gevolgd door boeiende panelgesprekken met experten uit de sectoren, en een trendy Youth Expo met tal van creaties van jong talent. In een mum van tijd liep het event vol: meer dan 250 personen namen eraan deel. We mogen dus gerust spreken van een succesvolle eerste editie.

64 Fedustria | inspireren

What the f***? What the futures?

Hoe ziet de toekomst eruit voor de textiel-, hout- en meubelindustrie? RE:VISION, onze trendverkenning, is gebaseerd op voortdurende studie, onderzoek en evaluatie van de huidige evoluties in de wereld, de markt en wat leeft onder jongere generaties. 46 interviews met experten allerhande en meer dan 25 gesprekken met jonge creatievelingen en ondernemers onderbouwen het werk met levensechte ervaringen.

RE:VISION is het verhaal van een nieuw tijdperk dat lonkt. Het tijdperk waarin natuur, erfgoed en digitalisering samenkomen. Het tijdperk van regeneratie, verbeelding, ongebreidelde creativiteit en nog nooit eerder geziene mogelijkheden. Tijd voor samenwerking, co-creatie, inclusiviteit, een ‘wij’-verhaal.

63 Fedustria | inspireren | jongeren aan zet

RE:VISION is opgebouwd uit 6 trendclusters die verschillende trends en bewegingen samenvatten:

RE:BUILD | RE:CYCLE | RE:PRESENT | RE:LIVE | RE:CONNECT | RE:LEARN. Elke trendcluster werd geïllustreerd aan de hand van een aantal Belgische ‘best practices’.

• RE:BUILD gaat over het heropbouwen van oude systemen met regeneratieve langetermijnvisies, bv. geavanceerde materialen, nieuwe manieren van consumeren, nieuwe vormen van eigendom.

• RE:CYCLE draait rond een volledige integratie van een circulaire mindset in wat en hoe we creeren, produceren, consumeren en omgaan met post-consumptie. Afvalstromen worden grondstofbronnen en inspireren cycli en samenwerkingen over bedrijven en industrieën heen.

• RE:PRESENT gaat over de voortdurende, menselijke zoektocht naar identiteit. Een groeiende waardering voor de kennis van het verleden, die versmelt met het multiculturele tapijt van onze tijd.

• RE:LIVE draait rond het alomtegenwoordige belang van (mentale) gezondheid en welzijn, het creëren van omgevingen waarin we allemaal ons beste zelf kunnen zijn en kunnen leren omgaan met de vele realiteiten van het leven.

• RE:LEARN gaat over nieuwe leermethoden, nieuwe leeromgevingen voor een ‘phygital’ (physical + digital) wereld waarin onderwijs, industrie, overheid en creativiteit de krachten bundelen. Over het omarmen van technologie, digitalisering, AI en de shifts in denken en doen die hierbij horen.

• RE:CONNECT is een verhaal van verbinding, samenwerking, co-creatie, partnerships. Zoals sociale platformen waar informatie en producten gedeeld worden, of digitale en circulaire matchmakers die mensen en bedrijven samenbrengen om duurzaam te ondernemen.

64 Fedustria | inspireren | jongeren aan zet

Aansluitend op de trendpresentatie vonden 3 panelgesprekken plaats binnen de trendclusters RE:BUILD, RE:CYCLE en RE:LEARN onder moderatie van onze CEO Karla Basselier en Tom Palmaerts (Trendwolves).

In het kader van de Europese Green Deal en Europese Textielstrategie komen heel wat nieuwe uitdagingen op de bedrijven af. Er is bijgevolg nood aan meer onderlinge samenwerking, technologische ontwikkeling met een belangrijke rol voor de kenniscentra.

Binnen de trendcluster RE:BUILD gingen panelleden Julie Lietaer (European Spinning Group), Jelle Demanet (XR Valley, Howest), Davidson Leite (Resortecs) en Mark MJ Vandevelde (Komrads) met elkaar in gesprek. Ze riepen actief op tot meer samenwerking én aandacht voor de gevestigde familiebedrijven die al langer bestaan (niet enkel start-ups!). Via WATF kunnen start-ups in contact worden gebracht met de gevestigde waarden binnen de sectoren.

Duurzaamheid wordt meer en meer een vierde pijler naast prijs, kwaliteit en service. De circulaire economie is de nieuwe norm. Nadenken over nieuwe businessmodellen en starten vanuit ecodesign past binnen de trendcluster RE:CYCLE. Rond dit topic deelden de panelleden Stefan Dusart (Live-Light), Esther Noëth

(Sofar), Stefaan Cognie (TripleR) en Linne Bastiaensen (Recuplan) hun ervaringen en visies. De manier waarop naar eigendom of bezit van goederen en producten wordt gekeken, is aan een grondige herziening toe. Verschillende manieren van gebruik, herstel en hergebruik werden besproken. De grootste uitdagingen op vandaag zijn ‘reversed logistics’ en recyclagetoepassingen. Er zijn dan ook nog heel wat opportuniteiten op vlak van ontwikkelings- en recyclagetechnieken.

Het concept ‘levenslang leren’ vindt gestalte in de trendcluster RE:LEARN. De panelleden Ann Claes (Masjien, Mutani en Web32), Leslie Holden (The Digital Fashion Group), Nele Vanluyten (GO De Prins Diest) en Stein Janssens (Circular Flanders) gingen dieper in op dit thema. Nieuwe vormen van lesgeven, waarbij leerlingen hun eigen traject in handen nemen, leerondernemingen, werden besproken. Of hoe een andere manier van lesgeven een hoge mate van betrokkenheid kan creëren bij jongeren en zo enorme vruchten kan afwerpen. Co-teaching kwam o.a. ook aan bod. We moeten terug leren hoe mensen op te leiden en te vormen in plaats van gewoon opleiding te ondergaan. Ook de integratie van gamification in het vormingsproces werd besproken.

65 Fedustria | inspireren | jongeren aan zet

Youth Expo

In het kader van het trendevent vond in de Verbeke Foundation ook de eerste editie van de Youth Expo plaats. Een 30-tal creatieve jongeren, studenten, toonden er hun nieuwste creaties op vlak van textiel, hout en meubel. Een ware ontdekkingsreis!

TWIINZ.world: experimenteren met hout, meubel en textiel in een virtuele wereld voor ‘tweens’

Jongeren vertrouwd maken met onze sectoren kan niet vroeg genoeg beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. Op donderdag 28 en vrijdag 29 maart 2024 opende zich in samenwerking met 4 van België’s meest gerenommeerde mode- en industriemusea voor 10- tot 14-jarigen een nieuwe creatieve virtuele wereld: Twiinz.world. Het gaat om een 3D-contentplek binnen Twinmotion, de bekende visualisatietool van Epic Games. Binnen Twiinz.world kunnen de jongeren op een creatieve manier verbinding leggen met de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie.

Aan de hand van challenges spelen, leren en experimenteren ze er met 3D-versies van ontwerpen, producten en materialen (de ‘digital twins’). Op speelse wijze groeien hun creatieve, design- en digitale vaardigheden. De tweens leren via de influencers Esther

en Nessi, 2 enthousiaste gamesters gaandeweg over het rijke erfgoed en de innovatiekracht van de sectoren. Ze bedenken en herdenken bestaande ontwerpen, exploreren met textuur en kleur en kunnen elementen uit hun eigen leefwereld integreren om vorm te geven aan hun meest innovatieve droomomgevingen. Bovendien maken ze met hun digitale creaties kans om in de prijzen vallen. De wedstrijd zelf bestaat uit 3 challenges waarbij de jongeren worden uitgedaagd om virtuele droomomgevingen te creëren, zoals ‘design je droomslaapkamer of je droomtuin’.

15 genomineerden winnen een bezoek aan het Epic Games Innovatielab in Londen. 5 winnaars worden bekroond op het WATFF (Woodcrafts And Textile Futures Fest) 2024, het hippe jongerenen trendevent van Fedustria.

66 Fedustria | inspireren | jongeren aan zet

Woodcrafts And Textile Futures

Tijdens het event werd ook het nieuwe trendplatform www.watf.news voorgesteld, dé inspiratieplek voor trends en innovatie binnen de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie, aangevuld met jong, creatief talent. Op die manier wil Fedustria de gedrevenheid, creativiteit en toekomstgerichtheid van de industrie naar een breed publiek brengen. Neem zeker regelmatig een kijkje en volg ons op LinkedIn en Instagram!

virtuele wereld voor ‘tweens’
67 Fedustria | inspireren | jongeren aan zet
WATF.news WATF

Inspirerende events

Doorheen het werkingsjaar organiseert Fedustria verschillende evenementen, opleidingen en bijeenkomsten om haar lidbedrijven maximaal te inspireren.

70 Fedustria | inspireren
Algemene Vergadering Textielevent Forty under 40 Something Bestuursvergadering Circular Textile Days Meubelevent

4 WOOD SRL

AKTUAL BV

Prospectie van nieuwe leden

De accountmanagers van Fedustria gaan steeds meer actief op zoek naar nieuwe leden binnen de textiel-, hout- en meubelsector en de wereld van design. Op die manier wil Fedustria haar slagkracht vergroten en het potentieel aan kruisbestuiving en co-creatie tussen de bestaande en nieuwe lidbedrijven maximaliseren.

AP COLLECTION SRL

ARIADNE INNOVATION NV

BAKERMAT ANTWERP BV

BEEBOX SRL

BELGIAN FIBERS GROUP SA

BELL RUS MEUBELS

BOMAT BV

BONNETERIE DE GEEST NV

BULO NV

BUZZIPACE NV

COBRAS INTERIORS & ARCHITECTS BV

D&M DEPOT NV

DIPHANO BV

ECOBIRDY BV

EURABO CV

FITCO GRASS BVBA

FJA OEYEN NV

FLEXFURN NV

FUMACI

GABLOK SA

GTA BELGIUM NV

INNOBA COMM. V.

ISOMATEX SA

JOLIPA BV

JOS+ BVBA

KANA OBJECTS

KIND EN SAMENLEVING VZW

LAMOTEX NV

LITHOSS NV

LUXILON INDUSTRIES NV

MADEMOISELLE JO BV

MAISON FORTON BV

MANUTTI BV

MARIE’S CORNER

MITRA NV

MORÓRO

ONGELEID PROJECTIEL BV

PALETTES EXPORT SRL

PUBLIC CONSTRUCT NV

QUAX NV

REWOOD BV

SAELENS TRADING BV

SCAPA HOME BV

SEMPRE IN & OUTDOOR LIVING BV

SEVEN LOGIPAL - RUYA-EX BVBA

SOFAR BV

SOHO NV

T PALLETJE BV

TREECRAFT NV

UMBROSA NV

VAN JANSSEN BV

VANDECASTEELE MARC & CO NV

VANTYGHEM NV

WALFILII BVBA

XL BV

ZEE BVBA

71 Fedustria | inspireren
72 Fedustria | innoveren 48 Fedustria | inspireren 4 Fedustria | informeren

Innoveren

Opportuniteiten creëren over sectorfederaties heen, samenwerking initiëren

73 Fedustria | innoveren 49 | inspireren 5 Fedustria | informeren

INNOVEREN

Fedustria wil haar lidbedrijven, in functie van hun groeipad, op een proactieve manier diensten en tools aanreiken die hen helpen te innoveren op het vlak van productieprocessen, functionaliteit en design van producten. Fedustria streeft ernaar om opportuniteiten te creëren over sectorfederaties heen, als initiator van meer samenwerking met partners en stakeholders.

72 Fedustria | innoveren
1 © Associated Weavers 2 © Ilwa Keukens & Maatkasten 3 © DePoortereFrères 4 © modulyss 5 © Eribel 6 © OSTA 7 © Soho 8 © Innoba 9 © Alle rechten voorbehouden ilovemaatkasten.be 10 © Royal Botania 11 © Beaulieu Technical Textiles 12 © Ecobirdy 13 © Sleurs Copyright foto’s op pagina’s 70 & 71: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innoveren Opportuniteiten creëren over sectorfederaties heen, samenwerking initiëren

Ook als beroepsvereniging wil Fedustria blijven groeien en innoveren. Het strategisch vernieuwingsplan vormt de basis voor dit verdere groei- en transitieproces. De interne structuur werd hertekend volgens 4 grote werkingsdomeinen: kennis & expertise, accountmanagement & services, public affairs & marcom, operations.

De verdere professionalisering van de werking, de doorgedreven digitalisering van de communicatie, het toewerken naar een 360° geïntegreerde communicatie-aanpak (met link tussen CRM, website, extranet, sociale media, direct mailings…), de meer commerciële insteek (bv. aantrekken van evenementensponsoring en structurele sponsoring), de optimalisatie van het intern document management met het oog op kennisborging, de inzet van beschikbare middelen (IT-infrastructuur, mensen en budgetten), de ontwikkeling van een beter en motiverend HR-beleid, een meer proactieve opvolging van regelgeving en communicatie hieromtrent… het zijn slechts enkele voorbeelden van de koerswijziging en onze verdere professionalisering.

Fedustria’s hechte relaties met lidbedrijven en stakeholders, haar doorgedreven sectorexpertise en oplossingsgericht denken maken haar onmisbaar als sectorfederatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie.

73 Fedustria | innoveren | als organisatie
Als organisatie
OPERATIONS
4 GROTE WERKINGSDOMEIN KENNIS & EXPERTISE ACCOUNTMANAGEMENT & SERVICES PUBLIC AFFAIRS & MARCOM

Infosessie Intellectuele Eigendom Samenwerking met kennisen opleidingscentra

Op dinsdag 17 oktober 2023 organiseerde Fedustria samen met Centexbel een infosessie over het waarom en het hoe van de bescherming van intellectuele eigendom. Het belang van een goede bescherming kan en mag immers niet worden onderschat, in het bijzonder op het vlak van innovatie. Drie experts uit het veld lichtten op behapbare wijze toe wat zoal als intellectuele eigendom kan worden beschermd, waarom en wanneer het aangewezen is om intellectuele eigendom te beschermen, hoe die bescherming kan worden bekomen, en wat dit kan kosten.

De Houtbrigade

De Houtbrigade is een remake van het succesvol educatief pakket ‘Hout vasthouden’ dat aan vernieuwing toe was. De doelstelling blijft onveranderd: meisjes en jongens in het basisonderwijs warm maken voor hout als materiaal en de troeven en kansen van houtonderwijs onder de aandacht brengen. De Houtbrigade omvat 10 interactieve, digitale leerpaden met een handleiding voor leerkrachten en een overzicht van de beoogde leerplandoelen en eindtermen.

Alle informatie en lesmateriaal zijn beschikbaar via www.houtbrigade.be.

74 Fedustria | innoveren | samenwerking met kennis- en opleidingscentra

Investeren in psychosociaal welzijn

Het psychosociaal welzijn van medewerkers is een belangrijk topic bij onze lidbedrijven. Samen met een aantal houten meubelbedrijven ontwikkelde Woodwize een ‘toolkit psychosociaal welzijn’. Meters van het project waren Carine Helsen (HR West Fraser) en Els Steenberghs (Houtschaverij Lenzo); Fons Leroy (voormalig CEO VDAB) was peter. De samenwerking resulteerde in gebruiksklare instrumenten waarmee bedrijven aan de slag kun nen: een praktijkgids, een online quickscan om het wel zijn op de werkvloer te meten, eerstelijnsadviezen op maat, een leidraad en gesprekskaarten om welzijnsgesprekken te voeren, inspirerende tips, een gratis oplei dingsaanbod en praktische onder steuning.

Voor de textielbedrijven werd een gra- tis dienstverlening opgezet om op de werkvloer aan de slag te gaan met verbeterprojecten in de arbeidsorganisatie om psychosociale risico’s te verminderen, alsook werden de sectorale afspraken met betrekking tot werkbaar werk in het tweejaarlijks sectoraal overleg verlengd. Het biedt de bedrijven de mogelijkheid om met ondersteuning van Cobot/Cefret projecten in te dienen, die betrekking hebben op alle aspecten om het werk werkbaar te maken. Meest succesvol zijn projecten die inzetten op het verlichten van de fysieke arbeidsbelasting, gevolgd door verbeteringen van de arbeidsomstandigheden, en projecten die inzetten op welzijn en gezondheid.

75 Fedustria | innoveren | samenwerking met kennis- en opleidingscentra

Circle of schools

Voor leerlingen en leerkrachten van het technisch- en beroepssecundair onderwijs ontwikkelde Woodwize in het kader van een RTC-project samen met lidbedrijven Van Hoecke en Unilin een didactisch pakket met als doel het inspireren van interieurbouwers van morgen. Het is een uitgebreide oefenmodule waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen om zo hun kennis en vaardigheden op gebied van meubel- en interieurbeslag te ontwikkelen.

76 Fedustria | innoveren | samenwerking met kennis- en opleidingscentra
Bert Vandenkendelaere, Sales en Marketing Director bij Unilin Peter Van Hoecke, CEO Van Hoecke © Van Hoecke © Unilin Panels

Woodskills – Challenge based learning

Woodskills is een nieuw en innovatief houtproject binnen de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Het bestaat uit verschillende challenges waaraan alle secundaire houtscholen in West- en Oost-Vlaanderen kunnen deelnemen. De opdrachten worden ontwikkeld door experten binnen hun vakgebied. Op die manier kunnen leerlingen laten zien wat ze in hun mars hebben. Een belangrijke troef van het project is dat alle challenges worden gekoppeld aan de desbetreffende beroepskwalificaties en op die manier maximaal aansluiten op de nieuwe leerplannen.

77 Fedustria | innoveren | samenwerking met kennis- en opleidingscentra

Samenwerking met andere stakeholders

Sectorale samenwerking met de Vlaamse overheid

De sociale partners hebben zowel voor de textielsector als voor de hout- en meubelsector een nieuwe samenwerking afgesproken met de Vlaamse regering via een convenant voor de jaren 2023-2025. Het bevat concrete afspraken en doelstellingen die betrekking hebben op de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, duaal leren, levenslang leren en diversiteit en inclusie. Deze afspraken resulteren in tal van acties waarin de sectorale opleidingscentra Woodwize en Cobot het voortouw nemen. Voor onze sectoren spelen wij ook in op bijkomende initiatieven vanuit de overheid: zo loopt in samenwerking met de Vlaamse regering en andere sectoren een project om vluchtelingen uit Oekraïne toe te leiden naar onze industrie. We spelen in op de mogelijkheid om in kleine bedrijven een competentiemeting van medewerkers uit te voeren. Zo’n meting is een uitstekend vertrekpunt om de toekomstige noden en behoeften aan competenties in kaart te kunnen brengen en op zoek te gaan naar oplossingen. Cobot en Woodwize bieden daartoe de nodige ondersteuning.

ONDERWIJSARBEIDSMARKT

DUAAL LEREN

LEVENSLANG LEREN

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

78 Fedustria | innoveren | samenwerking met andere stakeholders

Sectorale samenwerking met de federale overheid

Met succes werden zowel vanuit het paritair comité textiel als dat van hout & meubel nieuwe jongerenprojecten ingediend bij de federale overheidsdienst werk en sociaal overleg. Met deze bijkomende financiële middelen worden in 2024 en 2025 vanuit Cobot/ Cefret en vanuit Woodwize acties opgezet die specifiek gericht zijn op jongeren.

Vlaanderen Circulair –Werkagenda Maakindustrie

Een circulaire economie is van cruciaal belang om duurzaamheid te bevorderen, de uitputting van grondstoffen tegen te gaan, afval te verminderen, nieuwe economische kansen te creëren en de impact op het milieu te verminderen. Vlaanderen

Circulair heeft als opdracht om de circulaire economie in Vlaanderen te bevorderen en te versnellen. Dit gebeurt via een zevental zgn. werkagenda’s.

Samen met Agoria trekt Fedustria de Werkagenda Maakindustrie. De textiel- en houtsector wordt immers als één van de cruciale sectoren beschouwd om de circulaire economie in Vlaanderen mee te helpen versnellen. Echter, het bewerkstelligen van een circulaire economie is een opdracht met vele tentakels, waar vele diverse stakeholders bij betrokken zijn. Zo spelen ook overheden een belangrijke rol, zowel in hun rol als klant als in hun rol als wetgever, net als de private klanten, kenniscentra, maatwerkbedrijven, spelers uit de sociale economie, e.d.

Kennisuitwisseling, samenwerkingsverbanden opzetten, pilootprojecten opstarten en uitwerken behoren tot de opdracht om aldus tegen 2030 het vooropgezette doel te bereiken dat minstens 50 % van onze industrie circulair actief is. Dit is een continu proces dat flexibel inspeelt op veranderende inzichten en technische mogelijkheden. Door actieve deelname binnen Vlaanderen Circulair leveren we een positieve bijdrage aan de overgang naar een circulaire economie, waarbij tegelijkertijd de concurrentiepositie van onze bedrijven wordt versterkt en positieve impact op het milieu geleverd wordt.

79 Fedustria | innoveren | samenwerking met andere stakeholders

Online game – STEM Festival

Op 17 januari 2024 kwamen zo’n 300 leerlingen en leraars van 23 verschillende scholen uit heel Vlaanderen samen in het Antwerpse Sportpaleis tijdens StressFactor Live. Ze testten er een nieuw online game met doe-opdrachten rond de organisatie van een virtueel muziekfestival uit. Het gaat om een initiatief van de Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties waaronder Fedustria, om op een innovatieve manier STEM binnen te brengen in de leefwereld van jongeren.

80 Fedustria | innoveren | samenwerking met andere stakeholders
23 VERSCHILLENDE SCHOLEN 300 DEELNEMENDE LEERLINGEN
81 Fedustria | innoveren | samenwerking met andere stakeholders

Eerste Vlaamse Industrietop

Op 23 maart 2024 organiseerde het Vlaams Industrieforum, bestaande uit de Vlaamse Regering en de vier belangrijkste industriefederaties (Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria en Fevia Vlaanderen) de allereerste Vlaamse Industrietop.

Het evenement bracht enkele honderden vertegenwoordigers van de industrie (C-level) en stakeholders samen gedurende één ochtend. Het vond plaats als onderdeel van het slotfestival van de Technologie & Innovatieweek Vlaanderen in de Lotto Arena in Antwerpen. Charles Beauduin (co-CEO van Barco en CEO van Vandewiele) was de keynote spreker. Hij benadrukte het belang van het hebben en behouden van een sterke industrie in Vlaanderen.

Aan het einde van deze eerste top werd een intentieverklaring ondertekend door de Vlaamse overheid en de vier federaties: het Toekomstpact voor de Vlaamse Industrie van de Toekomst.

Met dit Toekomstpact willen de belangrijkste industriële federaties en de Vlaamse overheid samenwerken om een industrieel beleid op lange termijn te ontwikkelen en uit te voeren. Dit beleid moet onze Vlaamse industrie in staat stellen zich verder te ontwikkelen, door haar concurrentiekracht te versterken, investeringen aan te zwengelen, en meer talent aan te trekken. Het moet bedrijven stimuleren om te investeren in een levensvatbaar, rechtszeker en voorspelbaar kader, waar innovatie en talent alle kansen krijgen en waar we samen de overgang kunnen maken naar een competitieve, klimaatneutrale en circulaire industrie.

83 Fedustria | innoveren | samenwerking met andere stakeholders
foto’s: © FTI
Copyright

Samenwerking met Europese zusterorganisaties

Vanuit Fedustria wordt ook zeer nauw samengewerkt met onze Europese zusterorganisaties, met het oog op het opvolgen van Europese dossiers en afgestemde gemeenschappelijke stellingnames waar mogelijk.

Event rond de Europese strategie voor duurzaam en circulair textiel

Onder het Belgische EU-voorzitterschap organiseerden Centexbel, Creamoda, EURATEX en Fedustria op 26 maart 2024 een succesvol evenement rond de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel.

Copyright foto’s: © Fred Beard

84 Fedustria | innoveren | samenwerking met Europese zusterorganisaties
The industrial dimension of the Textile Strategy (vlnr): Karla Basselier, Amaryllis Verhoeven, Roeland Van Roosbroeck, Julie Lietaer en Carl Baekelandt

Zo’n 200 mensen verzamelden zich in Brussel. Europese beleidsmakers, Belgische politici, overheidsexperts en CEO’s van textiel- en kledingbedrijven bespraken de belangrijkste componenten om een strategie te ontwikkelen die het concurrentievermogen van de sector zal ondersteunen.

Te midden van economische onrust en veranderende wetgeving was iedereen het eens over de noodzaak om de concurrentiepositie van Europese textiel- en kledingbedrijven te versterken. Duurzaamheid en concurrentievermogen moeten hand in hand gaan. Het is van cruciaal belang dat de komende Europese Commissie en het Parlement daadkrachtig handelen om een krachtig industrieel beleid te voeren.

Alexia Bertrand, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, verzorgde de slottoespraak en benadrukte de cruciale rol van de textielindustrie in de Europese groene transitie. Zij stelde dat er dringend nood is aan meer concurrentievermogen en markttoezicht, en dat er een gelijk speelveld gecreëerd moet worden voor de invoer van textiel en kleding van buiten Europa. Tot slot benadrukte Bertrand het belang om consumenten te ondersteunen door hen toegang te geven tot informatie.

85 Fedustria | innoveren | samenwerking met Europese zusterorganisaties
The global dimension of the Textile Strategy (vlnr): Dirk Vantyghem, Steve Lamar, Hans Dewaele, Johan Haelterman, Jan Laperre en Christophe Kiener The innovation dimension of the Textile Strategy (vlnr): Marie-Hélène Pradines, Pol Lombaert, Wouter Verbouwe, Elsie De Clercqen en Isabel De Schrijver
Beleidsorganen

BELEIDSORGANEN

Fedustria is een vzw. De Algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan, bestaande uit alle lidbedrijven van Fedustria. Het Bestuursorgaan neemt alle belangrijke beslissingen en bepaalt de standpunten van de federatie. Het Bureau staat in voor het dagelijks bestuur.

88 Fedustria | beleidsorganen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsorganen Copyright foto’s op pagina’s 86 & 87: 1 © BontexGeo 2 © Drisag 3 © Quick-Step 4 © PGS Group 5 © Public Partners 6 © ThermoWood® by LDCwood 7 © Tarkett NV 8 © Ragolle® Rugs 9 © Mobitec Systems 10 © Itc 11 © Fat Tony Studio 12 © Europlay 13 © Symphony Mills 14 © Phormium / IFG Cresco

Samenstelling Bureau (op 30/04/2024)

Namens de hout- en meubelindustrie

• Jan Desmet, voorzitter

Decospan

• Thomas Brusselle

Vogel Import & Export

• Luc Meers

Mecam

• Peter Van Hoecke

Halux / Van Hoecke

• Bert Vandenkendelaere

Unilin

Namens de textielindustrie

• Frank Veranneman, vicevoorzitter

Veranneman Technical Textiles (Sioen)

• Jean-François Gribomont

Utexbel

• Joe Lano

Lano

• Julie Lietaer

European Spinning Group

• Francis Verstraete

Groep Masureel Veredeling

Maken ook deel uit van het Bureau zonder stemrecht

• Karla Basselier, CEO

• Filip De Jaeger, CSO

89 Fedustria | beleidsorganen
© Ter Molst © Mecam Group

© Bauwens

Samenstelling Bestuursorgaan (op 30/4/2024)

VERTEGENWOORDIGERS – HOUT & MEUBEL

• Altripan

Koen De Witte *

• Bauwens

David Lano *

• Caisserie Belle-Vue

René Crommen *

• Cras

Frederic Cras

• De Coene Products

Pascal Vanderhaeghen

• Decospan

Jan Desmet

• Dux International

Laurence De Poot

• Engels

Christophe Engels

• Foresco

Jan Ponnet

• Halux / Van Hoecke

Peter Van Hoecke

• Ilwa

Johan Illegems

• Keuleers

Dirk Keuleers

• Lefevere Group

Ludovic Billiet

• Mape

Sandrine

Van Buggenhout

• Mecam

Luc Meers

• Meubar

Steven Verraes

• Meubelfabriek Theuns

Elke Theuns

• Moments Furniture

Benoit Thevelin

• Perfecta

Anthony Vanderschelden

• Unilin

Bert Vandenkendelaere

• Unilin - Spanolux

Veronique Hoflack *

• Vipack

Ruben Viaene

• Vogel Import & Export

Thomas Brusselle

• West Fraser

Bert Heylen

• West Fraser

Kris Vanherteryck *

* plaatsvervangende leden

90 Fedustria | beleidsorganen

VERTEGENWOORDIGERS – TEXTIEL

• Associated Weavers

Europe

Sebastiaan Deboodt

• Astenjohnson

Hubert Cremer *

• B&T Textilia

Thierry Van Damme

• Balta Industries

Marc Dessein

• Beaulieu

International Group

Pieter-Jan Sonck

• Beaulieu

International Group

Wim Coppens *

• Beaulieu

International Group

Caroline De Clerck *

• BekaertDeslee

Hans Dewaele

• Belgotex

Luc Blommaert *

• Bexco

Rudi Labeau

• Concordia Textiles

Carl Baekelandt

• Creatuft

Igor Mennes

• European Spinning Group

Julie Lietaer

• Gevaert Bandweverij

Laurens Vasbinder

• Groep Masureel

Veredeling

Francis Verstraete

• Helioscreen

Luc Janvier

• Iwan Simonis

Curt Bossuyt

• Lano

Joe Lano

• Libeco-Lagae

Raymond Libeert

• Maes Mattress

Ticking

Aurélie Maes

• Osta Carpets

Luc Claeys

• Seyntex

Arthy Seynaeve *

• Sioen Industries

Michèle Sioen *

• Utexbel

Jean-François Gribomont

• VdS Weaving

Guy Van den Storme

• Veranneman

Technical Textiles (Sioen)

Frank Veranneman

• Verstraete & Verbauwede

Stefaan Verstraete *

* plaatsvervangende leden

91 Fedustria | beleidsorganen
© BekaertDeslee
1 11 12 5 6 2 9
1 © Dôme Deco 2 © Ergosleep 3 © Solana 4 © Passion Home Linen by Twenthe Group 5 © Lee & Lewis 6 © &dez. 7 © Jori 8 © G. Desmet skilled in shaping 9 © Maison Forton 10 © Belgian Mats 11 © Solid Binnendeuren 12 © Nill Spring 10 7 8 3 4
Diensten en contactpersonen

Diensten en contactpersonen

In het kader van de vernieuwde strategie werd de interne structuur hertekend volgens 4 GROTE DEPARTEMENTEN:

• Expertise & dienstverlening

• Services & Accountmanagement

• Public Affairs & MarCom

• Operations

In dit kader werd ook een MANAGEMENT TEAM samengesteld onder leiding van CEO Karla Basselier:

Expertise & dienstverlening

Services & Accountmanagement

• Yves Cammaert Manager Sociaal-juridisch

• Ingrid Hontis Manager Duurzaamheid, energie, Europa, economie en techniek

• Filip De Jaeger Chief Services Officer

Public Affairs & MarCom

• Katja De Vos Manager Marketing & Communicatie

Operations

• Frederik Jocqué Manager Operations

U vindt de contactgegevens van alle Fedustria-medewerkers via www.fedustria.be.

94 Fedustria | diensten en contactpersonen

Algemene Directie

• Karla Basselier Chief Executive Officer

Expertise en dienstverlening | Sociaal-juridisch

• Yves Cammaert Manager

• Ronny Arryn Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)

• Maryline Albers Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)

• Griet Bonami Sociaal adviseur (Oost- en West-Vlaanderen)

• Pascal Dewandeleer Sociaal adviseur (Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië)

• Evelien Janssens Sociaal adviseur

• Wim Van Goethem Coördinator Opleiding, Vorming en Onderwijs

Expertise en dienstverlening | Duurzaamheid, energie, Europa, economie en techniek

• Ingrid Hontis Manager

• Bruno Eggermont Adviseur Duurzaamheid en Energie

• Piet Vanthournout Adviseur Duurzaamheid en Techniek

• Guy De Muelenaere Adviseur Duurzaamheid, Energie en Economie (Wallonië)

• Sylvie Groeninck Economisch adviseur

• Kris Van Peteghem Economisch adviseur (Vlaanderen)

• Elizabeth De Wandeler Coördinator Europees & Internationaal Beleid

Services en Accountmanagement

• Filip De Jaeger Chief Services Officer

• Daphne Renier Product Manager Textiel

• Kevin Snyders Product Manager Meubel en BelgoFurn

Public Affairs & MarCom

• Katja De Vos Manager Marketing & Communicatie

• Nathalie Lopez Medewerkster Communicatie

• Fabiana Di Mauro Sociale Media & Medewerkster Communicatie

• Maaike Bauwens Events & Medewerkster Marketing & Communicatie

• Elke Ceulemans Personal Assistant Operations

• Frederik Jocqué Manager Operations

• Dirk Arnoes Boekhouder

• Bruno Debeuf Informaticus

• Marleen Lenaerts Secretariaat

95 Fedustria | diensten en contactpersonen

DUURZAAMHEID ALS RODE

DRAAD – SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

Fedustria ziet het als haar taak haar leden te begeleiden naar een duurzame toekomst. Hierbij engageren wij ons om het goede voorbeeld te geven en ten volle in te zetten op duurzaamheid in al haar aspecten. Bijgevolg leggen wij in dit jaarverslag vanuit de verschillende acties de link naar de 17 SDG’s, de ‘Sustainable Development Goals’ of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

INFORMEREN

SDG 8 en SDG 9 vormen de absolute basis om te komen tot een veerkrachtige, competitieve en ondernemende industrie. Onmisbaar is ook de link naar SDG 4: we moeten nu immers investeren in de werknemers van de toekomst. Om haar concurrentiekracht te versterken, heeft de maakindustrie nood aan betaalbare en duurzame energie (SDG 7), een gelijk speelveld (SDG 10), maar ook moet de consument worden aangezet tot het maken van duurzame keuzes (SDG 12).

INSPIREREN

Het promoten van onze lidbedrijven en hun producten, het verkennen van nieuwe markten, het samenbrengen van producenten en klanten, enz., zijn allemaal inspirerende acties die bijdragen tot een sterke industrie. Zodoende zorgen we ervoor dat onze bedrijven hier kunnen blijven ondernemen en lokaal tewerkstelling en welvaart kunnen creëren (SDG 8 en SDG 9). Het inspireren van jongeren en hen wegwijs maken in de talloze mogelijkheden binnen de textiel-, hout- en meubelsector is onlosmakelijk verbonden met het toekomstbestendig maken van onze industrie (SDG 4).

Specifiek voor de houtsector kunnen we het belang van een doorgedreven gebruik van hout uit duurzaam bosbeheer alleen maar blijven aanmoedigen, waarmee we bijkomend inzetten op SDG 13 en SDG 15.

INNOVEREN

Zoals ook in de hoofdstukken informeren en inspireren, blijven SDG’s 8 en 9 de rode draad: innovatie en economische groei zijn de basis van een duurzame industrie. Talent moet alle kansen krijgen (SDG 4), al mag ook het welzijn (SDG 3) niet uit het oog verloren worden. Innoveren betekent tevens het opzetten van nieuwe samenwerkingen, het aangaan van partnerschappen, enz. (SDG 12).

96 Fedustria

WAAR IS FEDUSTRIA GEVESTIGD?

FEDUSTRIA BRUSSEL ANDERLECHT

Hof-ter-Vleestdreef 5 / 1

1070 Brussel

FEDUSTRIA GENT

SINT-DENIJS-WESTREM

Poortakkerstraat 96-98

9051 Gent

Wegbeschrijving via website.

COLOFON

HOOFDREDACTIE

Karla Basselier

Katja De Vos

TEKSTREVISIE

Evelien Janssens

CIJFERMATERIAAL

Sylvie Groeninck

GRAFISCH ONTWERP

Nathalie Lopez

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Karla Basselier

Hof-ter-Vleestdreef 5 / 1

1070 Brussel

Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie

Hof-ter-Vleestdreef 5 / 1

1070 Brussel

www.fedustria.be

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.