__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for f忙llesantenneanl忙g 路 Nr. 2 路 april 2011

DEBAT I DET NYE FDA


Indhold nr. 2 · april 2011 · 29. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: TV2 i den mediepolitiske rodekasse............................................................................. 3 FDAs kompetencer og fiberring lokkede nyt medlem.................................................................. 4

FDAORIENTERING

Årelang strid om ejerskabets grænse.......................................................................................... 5 Bestyrelseshonorarerne nedsat med 100.000 kr......................................................................... 6 Mindre medlemstab end ventet ved farvel til TV3...................................................................... 7 Bedre forsikring af bestyrelsesansvar.......................................................................................... 8 Styrelse mener at alle tv-kanaler skal sendes digitalt................................................................. 10 Tilslutningspligter til antenneanlæg afskaffes............................................................................. 12 Otte nye danske tv-kanaler i 2012.............................................................................................. 13 Tv-kanaler i mange små pakker.................................................................................................. 14 Mere konkurremce mellem børnekanaler.................................................................................... 16 TV2 tabte i den sidste ende i uenighed om markedsdominans................................................... 17 Busser forstyrrer tv-billederne i kabel-tv net............................................................................... 18 YouSee forklarer baggrunden for YouSee Ready-ordningen........................................................ 20 Tv-pakker opfylder de flestes behov............................................................................................ 22 Personalia og Aktivitetskalenderen............................................................................................. 22

Tina Boye Projektleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tina@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lisa@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: svend@fda.dk

Mie Jørgensen Tlf. 59 96 17 05 E-mail: mie@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: winnie@fda.dk

Martin Christensen Tlf. 59 96 17 16 E-mail: martin@fda.dk

2    FDA Orientering 2 /2011

I redaktionen: Mogens Lorentsen, ansv. redaktør (molo), Poul Juul (pj), Lars J. Knudsen (ljk), Carsten Pedersen (cp) og Allan Jusjong (aj). Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 3: Torsdag den 11. maj 2011 Indlæg til FDA Orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

FDASEKRETARIAT

Bente Ellekær Hansen Tlf. 59 96 17 02 E-mail: bente@fda.dk

Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.500 ekspl. og udgivet den 8. april 2011. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde.

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2011: kr. 1.110. EU-abonnement 2011: kr. 1.335. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 3: Fredag den 10. juni 2011. Forsiden: Billeder fra FDA Forum i Billund med glimt af de mange aktive i den løbende debat. I dette blad fortælles både om aktive FDA-foreninger og regulerende initiativer, FDA går aktivt ind i. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: tokj@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169


TV2 i den mediepolitiske rodekasse LEDEREN ved Poul Juul, landsformand, FDA

Poul Juul. Det er ude af trit med tiden, at staten ejer og driver Danmarks to største tv-stationer. Måske skal vi stadig have en statslig Danmark Radio som et af Danmarks kulturelle fyrtårne med opgave at vogte dansk sprog og kultur. Men at Danmarks største bureau for salg af tv-reklamer, TV2, skal være statsejet savner en rigtig god forklaring.

Lukkede regnskaber

Med al respekt for vore mediepolitikere og Kulturministeriet er der intet i den måde, de er udvalgt på, der sigter på at gøre dem til topledere i en milliard-virksomhed på medieområdet. TV2 som aktieselskab med staten som eneejer er en uskøn skabning. TV2 har lige tabt en sag ved Højesteret om ulovlige rabatter på reklamer. TV2 har en række erstatningskrav hængende over sig fra konkurrenter. TV2s betalingsvilkår skal godkendes af EU. TV2 kan tilsyneladende ikke klare sig uden tilskud. I hvert fald siger politikerne, at vi alle skal til lommerne for at betale for TV2s hovedkanal, der har været gratis siden starten i 1988. Måske har politikerne ret, men i modsætning til normale statsvirksomheder har offentligheden ingen adgang til de regnskaber, som skal synliggøre TV 2 behov. Fordi staten driver TV2 som et aktieselskab. Erfaringen viser i øvrigt, at det altid er muligt for en dygtig ledelse at overbevise politikerne om, at de har brug for flere penge.

Avanceret principløshed I januar 2009 traf mediepolitikerne ”den endelige beslutning” om brugerbetaling på TV2s hovedkanal. I marts 2011 har politikerne truffet endnu en endelig beslutning

om det samme, men med et andet indhold. Den første beslutning er endnu ikke godkendt i EU. Den nye beslutning skal også godkendes af EU. I 2009 påstod en række konkurrenter, at TV2s indtjening ville stige i de kommende år. Det ser ud, som om de får ret. I 2009 foreslog FDA, at politikerne i stedet for bruger- eller abonnementsbetaling, som det nu så smukt hedder, tog penge fra medielicensen. Det har vi foreslået igen i 2011. Men fortsat uden resultat. Det forlyder, at årsagen er, at det strider mod regeringens skattestop. Hvis det er rigtigt, betyder det, at skattestoppet er til hinder for en fornuftig, ubureaukratisk finansiering, men ikke til hinder for, at vi skal betale mere i

I mediepolitikken tales om must carry: Det er de kanaler, alle antenneanlæg som minimum skal distribuere. I antenneforeningerne og hos distributørerne taler vi om grundpakker. De burde kun indeholde betalingsfri kanaler. Men der har sneget sig besynderligheder med ind i begrebet grundpakke. Man må godt i en grundpakke, der minimalt skal indeholde must carry-kanaler, samtidig sende betalingskanaler, der koster op til ca. 25 kr. pr. kanal pr. måned. Derfor har YouSee anbragt TV3 og Kanal 5 i sin grundpakke. Nu bliver TV2 som betalingskanal nok også lagt ind i YouSees grundpakke og fordyrer den yderligere. Vi ved ikke, hvad

bruger- eller abonnementsbetaling. Det er den slags avanceret principløshed, der gør det svært at se en linje i mediepolitikken.

YouSee betaler for TV3 eller Kanal 5. FDA har foreslået Viasat at stille TV3 gratis til rådighed for antenneforeningerne, men det vil Viasat ikke. For den er ikke gratis, heller ikke for YouSee, siger Viasat.

Bidrager til inflationen I 2009 skulle alle TV2-seere fra 2012 undtagen de, der kun har betalingsfrie kanaler, betale 300 kr. om året for TV2. Efter det seneste forlig har politikerne annonceret en pris på 10-12 kr. om måneden. Det lyder ikke af meget, men når der kommer moms og distributionsafgifter på, kommer vi op på 200 kr. om året, altså lidt mindre end 2009-priserne som var 300 kr. om året. Hvis antenneforeningen køber TV2 hos en distributør, kommer der også dennes fortjeneste på. Det er i øvrigt utroligt, at politikere udsender ”forbrugerinformation” med priser uden moms og distributionsafgifter. Det korte af det lange er, at politikerne nu har givet grønt lys for en prisstigning på mindst 15 %, hvis forbrugerne vil modtage TV2 sammen med en i øvrigt betalingsfri grundpakke. Og prisstigning på mindst 5 % på en fuldpakke til ca. 4.000 kr. om året. Det er procenter, der langt overstiger forbruger- og nettoprisindekset, som forventes at stige med godt 2 %. Dermed leverer TV2-betalingen et selvstændigt bidrag til den inflation, som politikerne også siger, de bekæmper. YouSee gav i 2008 udtryk for, at det ville acceptere, at TV2 fik 10 kr. om måneden i brugerbetaling. TV2 ønskede 25 kr. om måneden. Nu er vi havnet midt imellem. Er det i virkeligheden sådan, at mediepolitikken på tv-området aftales med YouSee?

Prisværn fjernes Det ligner en tanke, at politikerne skaber plads til betalingskanaler i en grundpakke, der burde være forbrugernes værn mod høje priser. Det ligner en tanke, at der hermed skabes mere indtjening til en statslig kanal. Derfor lyder det hult, at mediepolitikerne kræver billigt tv til borgerne, f.eks. i form af fritvalgskanaler, men samtidig sørger for, at en statsvirksomhed kan opkræve store ekstra beløb fra borgerne. I mediepolitikken taler man om ”public service” som begreb og mantra. DR har en masse public service forpligtelser, som bliver betalt gennem medielicensen. TV2 har også public-service forpligtelser. Fra 2012 får vi så den besynderlige situation, at en kanal med public service forpligtelser ikke skal være must carry.

TV2 skal slås for placeringen Antenneforeningerne og FDA har altid haft det godt med TV2. Det har vi stadig. Det er ikke TV2, vi er utilfredse med. Det er TV2s ejere. Vi havde gerne set, at TV2 stadig kunne ligge som en gratis-kanal i grundpakkerne. Nu må TV2 på linje med andre kanaler slås for sin placering. Det ændrer ikke på vores motto for 2011: Nej tak til flere omkostningskrævende kanaler. Ja tak til forbedring af kvaliteten af de kanaler, vi allerede har.

FDA Orientering 2 /2011

  3


FDA

FDAs kompetencer og fiberringen lokker Formanden fortæller, hvorfor Antenneforeningen Ølstykke Vest går med i fællesskabet eningernes talerør overfor myndigheder og offentlighed.”

Aktuelle problemer

Herman Ransborg.

På generalforsamlingen i februar i Antenneforeningen Ølstykke Vest var der enstemmig tilslutning til, at foreningen bliver medlem af FDA. De seneste års udvikling fik bestyrelsen til at stille forslaget. Herom fortæller formanden, Herman Ransborg: ”Vi var interesserede for en del år siden, da jeg var suppleant og var involveret i vores internetprojekt. Da bestyrelsen dengang ikke ville foreslå det til generalforsamlingen, gjorde jeg det. Det faldt, fordi bestyrelsen forholdt sig passiv. I 2009 var vi på ANGA og mødte flere FDA-folk som snakkede meget om problemerne med TV3 – men måden, der blev snakket på gjorde, at der igen gik lidt tid, før vi tog det op. Det blev for alvor interessant, da vi kom i overvejelser om vort bogholderi, idet vi vidste, at FDA har folk med stor indsigt i antenneforeningers regnskaber. Det førte til et møde med Tina Boye og Poul Juul, som jeg lagde en stak spørgsmål til. Den snak, det gav anledning til, viste behovet for et nærmere forhold til FDA – ikke alene af hensyn til vores antenneforening, men også ud fra, at FDA er antennefor-

4    FDA Orientering 2 /2011

”Det øgede vores interesse for sammenhold mellem antenneforeninger, at vi på sidste års generalforsamling rendte ind i problemer foranlediget af et dårligt forhold mellem TV3 og Canal Digital,” siger Herman Ransborg, som uddyber: ”Et meget lille flertal stemte for at udelukke TV3-kanalerne begrundet i merprisen på Canal Digitals Family Mix. Som følge af en fejl i udlægningen af stemmeret besluttede vi at holde en ekstraordinær generalforsamling. Her stemte 202 så for at beholde TV3-kanalerne trods en fordobling af deres pris, mens 98 stemte imod. Jeg synes også, at vi skal have TV3-kanalerne, men det kan ikke være rigtigt, at det skal være med en overpris. Der blev endda henvist til en aftale mellem Viasat og FDA – en aftale der blev indgået, fordi Canal Digital ikke selv kunne finde ud af det. Den minder mig lidt om den dårlige aftale, som politikerne indgik om til næste år at gøre TV2 gratis, hvis der ikke formidles andre betalingskanaler. Heldigvis er denne del af det politiske forlig ændret, men det

er tankevækkende, at det alene skyldes de administrative problemer. Efter min mening er grundpakken en foreningspakke. Den indgår i medlemskabet, og man skal politisk ikke påtvinge sammensætningen af tv-kanaler i de enkelte foreninger,” siger Ransborg.

Usikkerhed om CD-aftale Med 140 stemmeberettigede til den ordinære og 300 til den ekstraordinære generalforsamling i 2010 var generalforsamlingen i år med kun 55 medlemmer meget stilfærdig. ”Jeg kan ikke huske, hvornår vi har været så få. Vi står endda med usikkerheden efter Stofas køb af Canal Digital, som vi har en femårig aftale med – til 2013. Vi har endnu ikke haft en afleveringsaftale med Canal Digital efter opgraderingen af vores kabelnet. Den skulle have været afsluttet for over et år siden,” siger Herman Ransborg. Afleveringen skulle have været foretaget i december, men blev udsat på grund af sygdom. Foreningen holder en del af betalingen tilbage, indtil den har fundet sted. ”Bestyrelsen har dog tillid til, at Canal Digital lever op til aftalerne, selv om det unægtelig har trukket ud, og selv om besty-

Fra Ølstykke Vest’s generalforsamling i byens idrætshal.


FDA relsesmedlemmer måtte give en hånd med for at få det til at fungere.”

Vil gerne bidrage aktivt På generalforsamlingen motiverede Herman Ransborg medlemskab af FDA dels med, at FDA er det eneste talerør for antenneforeningerne overfor politikere og offentlige myndigheder, dels med oprettelsen af en FDA Erfa-gruppe for anlæg, der lige som Ølstykke Vest har aftaler med Canal Digital. Der var i øvrigt ingen medlemmer, som havde bemærkninger til beretningen. Formanden forventer, at hans forening både får udbytte af medlemskabet og kan bidrage til udviklingen af FDA. Han betragter den kommende fiberring som et stort aktiv. ”Jeg ser frem til større tilfredshed hos medlemmerne, når FDA får udvirket flere muligheder for selv at vælge, hvad man vil se. Vi har jo set antenneforeninger, der selv løser mange problemer, men det er vi med godt 1100 medlemmer ikke stor nok til.

Havde jeg mere tid, kunne jeg godt have lyst til at være aktiv i et samarbejde med andre antenneforeninger. Jeg følte en stor personlig nytteværdi af at være med i IT-klubben, som vi havde for 6-8 år siden. Kunne vi få noget lignende til at blomstre i antenneforeningerne, ville det være lykken - for foreningerne og for medlemmerne.”

”IT-forsamlingshus” Dermed tænker Ransborg på en aktivitet i hans egen forening, IT-klubben, som måske kunne inspirere andre: ”Den startede vi i forlængelse af, at vi i 2003 fik internetadgang gennem fællesantennen. Alt den teknik, som det medførte og stadig fører med sig, bliver let et problem for mange. Den bedste måde tage at hånd om det på er at øge sin venne- og bekendtskabskreds: at skabe kontaktflader ved at være sammen om at ”lege” med teknikken. Man behøver ikke nødvendigvis at gå hjemmefra for at ”lege med andre”. Med et headset og en computer koblet på nettet

kan man være sammen med andre om at ”lege” med teknikken. Det gælder kun om at finde noget interessant at arbejde sammen om. Det udfordrer kreativiteten, og det behøver ikke nødvendigvis at handle om teknik. Det var nu fortrinsvis teknik, vi beskæftigede os med, men en del andre emner blev taget op. IT-klubben var egentlig bare et klubhus, man gik ind i uden at være hjemmefra. Vi kom i forbindelse med Reersø ITklub og lavede webinar med dem nogle vintre. Vi fik meget interesserede medlemmer inddraget – også om andre emner end internet. Flere FDA foreninger kunne få glæde af lignende aktiviteter. Mange skal bare have et lille skub for at komme i gang,” siger Herman Ransborg, der også har hjulpet andre til at bruge mulighederne i ip-telefoni. Hans interesse for nettet ses også af, at han er sin forenings web-master: Se aovnet.dk molo

Årelang strid om ejerskabets grænse Antennelaug fik dom for, at det ejer installationerne helt frem til boligerne En meget klar dom, som Antennelauget Flimmer i Havdrup har modtaget fra Retten i Roskilde, sætter punktum for en årelang strid med en andelsboligforening. Antennelauget var stævnet af Ørnesædet II, hvis påstand var, at ejerskabet til antenneinstallationerne slutter ved andelsboligforeningens skel.

Gammelt krav Sagen blev rejst i 2008, men uenigheden ligger længere tilbage. Den var bl.a. omtalt i FDA Orientering nr. 2 i 2007. Uenigheden blev indbragt for retten i juli 2009 af andelsboligforeningen med påstand om, at antennelauget skulle anerkende, at det er andelsboligforeningen, der ejer ledninger, kabler, fordelerbokse og øvrige udstyr på boligforeningens ejendom med 23 boliger i fire blokke. Laugets formand Karsten Larsen forklarede, at et element i uenigheden var laugets beslutning om opgradering af nettet

for 5-6 år siden til tovejs kommunikation m.m. Det kostede omkring 1000 kr. pr. husstand. Den samlede udgift på 700.000800.000 kr. finansieredes med halvdelen af foreningens midler, og resten ved en ekstraopkrævning. I forbindelse med indførelsen af tre programpakker blev filtre på loftet over de enkelte boliger flyttet efter krav fra andelsboligforeningen. De blev monteret i bokse i skel, og kablerne herfra ført tilbage til lofterne. Men antennelauget har fortsat service frem til de enkelte boliger, og udgifterne til flytningen indgik i opgraderingen af antennenettet.

Det hele tilhører lauget Det fremgår indirekte af domsudskriftet, at muligheden for at skifte til en anden leverandør har været med i andelsboligforeningens overvejelser. Derfor havde den en klar interesse i at få tilkendt den ønskede ejendomsret.

I dommen hedder det da også, at ”ejendomsretten til ledninger, kabler, fordelerbokse og øvrige udstyr til at transportere tv-signaler, alt henliggende på ejendommen … fra Ørnesædets indtræden i antennelauget i 1985 (da Solrød kommune overdrog fællesantennen til brugerne. Red.) tilkommer antennelauget.” Flimmer forsyner 357 husstande.

Citat Når fiktion rammer rigtigt, bliver det stort og ikonskabende for en tv-kanal. Selv om dansk fiktion ikke kan betale sig ud fra en traditionel cost-benefit-analyse, er konklusionen snarere, at TV2 ikke har råd til ikke at lave dansk fiktion Keld Reinicke, programchef, TV2.

FDA Orientering 2 /2011

  5


FDA

Bestyrelses-honoraret nedsat med 100.000 Klar besked hindrer ikke misundelse – men manglende fremmer den Af Mogens Lorentsen, FDA Orientering I et budgetforslag på en af forårets generalforsamlinger var der afsat uændret 150.000 kr. i bestyrelseshonorarer. Et medlem foreslog 45.000 kr., hvilket blev vedtaget med 79 stemmer, mens 64 stemte for uændrede honorarer. Forslagsstilleren havde henvist til betalingen i en naboforening med dobbelt så mange tilslutninger og fik altså medhold i en honorarnedsættelse på over 100.000 kr. Bestyrelsen opfattede det som en mistillidserklæring, tog konsekvensen og gik af, hvorefter dirigenten afbrød generalforsamlingen for at en ny generalforsamling kan få skabt ro i foreningen. Nederlaget var en følge af en offentlig debat kort forinden generalforsamlingen.

Bestyrelsens første honorar Det er sket før, at en bestyrelse er gået af samlet, men det er meget sjældent. Det er en generalforsamlings suveræne ret at tage stilling til fordelingen af foreningens midler - og det er bestyrelsens opgave at administrere derefter. Men det er også sædvane, at bestyrelsens budgetforslag vedtages, eventuelt med justeringer som følge af beslutninger, der påvirker budgettet. På generalforsamlingen i år i en anden forening blev bestyrelsen for første gang i dens historie tillagt et samlet honorar på 24.000 kr. Den har hidtil ikke villet have noget, men betydelige problemer med leverandører fik medlemmer på sidste års generalforsamling til at opfordre den til fremover at tage imod en beskeden kompensation for en stor arbejdsindsats.

Store forskelle Selv om konflikter om honorar til folkevalgte ikke er ukendte, kan de ikke løses ved opslag i en facitliste. Der er meget store forskelle på omfanget af bestyrelsesmedlemmers arbejde. Medlemsantallet siger i sig selv ikke meget om det. Der er ingen tvivl om, at honorarforskelle afspejler forskelle i arbejdsmængden,

6    FDA Orientering 2 /2011

Skattemyndigheder kan acceptere, at et ulønnet bestyrelsesmedlem modtager godtgørelse til telefon eller internet ved refusion af de faktiske omkostninger efter bilag eller med indtil 2.000 kr. pr. år uden dokumentation. Ulønnede bestyrelsesmedlemmer kan ligeledes få godtgjort udgifter til porto, kontorartikler eller møder med refusion af de faktiske omkostninger efter bilag eller med indtil 1.200 kr. pr. år uden dokumentation. Disse beløb skal hverken indberettes til Skat, opgives af modtageren eller beskattes. Det samme gælder km-godtgørelse for kørsel for foreningen i egen bil med 3,67 kr. pr. km i 2011. Se i øvrigt bestyrelsens ABC side 8.

men de kan ikke læses ud af regnskaberne. Vil man undgå myter eller misforståelser skal generalforsamlingen have at vide, hvad honorarer ydes for, og den skal have et rimeligt indtryk af omfanget af det arbejde, bestyrelsen påtager sig. Nogle foreninger har meget aktive formænd, andre har kasserere, der selv står for hele regnskabsføringen. I andre anlæg betaler man teknikere og revisorer for at bistå med en stor del af det praktiske. Jeg har set omtaler af bestyrelsesmedlemmer, som cykler hjem til medlemmer, der har problemer med opkobling til internet eller indstilling af tv-apparatet. Nogle opsøger tilflyttere med en orientering om stedets fortræffelige antenneforening, og nogle viser gravefolk, hvor antennekablerne ligger. Den faste betaling til disse aktive står ikke i forhold til det, der ellers skulle betales til andre for det samme arbejde.

Råd fra vandværker Foreningen Danske Vandværker har ligesom FDA brugerejede anlæg som medlemmer. Den har på www.fdv.dk/bestyrelsen en række gode råd om fastsættelse af honorarer, specielt til formanden, der repræsenterer foreningen, forbereder møderne og forhandler med myndigheder og leverandører, og til kassereren med meget praktisk arbejde. Det anbefales vandværkerne ud fra skøn

over de medgåede arbejdstimer at fastsætte et beløb pr. time til formand og kasserer. Ved fastsættelsen af timelønnen bør der skeles til, hvor erfaren og kvalificerede de pågældende er, og med et fast honorar baseret på et skøn over tidsforbruget. I et lille vandværk bør kun de poster, der medfører en egentlig arbejdsbyrde, honoreres. Almindeligt bestyrelsesarbejde er et ombud, som normalt ikke lønnes. Hvis der udbetales løn, skal den indberettes til skattemyndighederne, og der skal trækkes A-bidrag samt kildeskat.

Pr. medlem eller pr. år

FDA Orientering har set budgetter på tilfældigt valgte antenneforeningers hjemmesider. De afspejler væsentlige forskelle, men giver ingen indtryk af det bagvedliggende arbejdes omfang. En forening med 8.500 medlemmer yder formand og kasserer 7,50 kr. og 9,26 kr. pr. medlem, mens en forening med 2.500 medlemmer betaler hhv. 16 og 20 kr. pr. medlem. Vi kan ikke af regnskaberne se, i hvilket omfang foreningerne også bruger teknisk og økonomisk assistance udefra. De fleste foreninger yder et fast årligt beløb. I en forening med 950 medlemmer er der afsat 93.600 kr. til bestyrelsen. En med 1700 medlemmer betaler 22.500 kr., hvilket er 7.500 kr. mindre end sidste år. Nedsættelsen skyldes, at det for nogle skattemæssigt viste sig at være en fordel i stedet at


FDA få op til 2.000 kr. skattefrit til dækning af telefonudgifter m.v. En forening med 4800 medlemmer har afsat 86.000 kr. til formanden og 25.000 kr. til næstformanden. Det kan ikke ud af budgettallene ses, om de pågældende har frit kontingent og fri telefon, men da alle foreningerne har revisorbistand, er det formentlig meget

begrænset, hvad der ydes af den slags. Internet bruges i dag som et tidsbesparende redskab i bestyrelsesarbejdet de fleste steder og er derfor en forudsætning for at kunne deltage i bestyrelsesarbejdet.

FDA anbefaler Det anbefales af FDA, at bestyrelsen altid i beretning eller årsrapport oplyser hono-

rarer og andre ydelser fra foreningen til bestyrelsesmedlemmer. Endvidere opfordres foreningerne til i beretningen til generalforsamlingen at orientere om gaver og begunstigelser, som bestyrelsesmedlemmer måtte have modtaget fra leverandører eller tilbudsgivere, og at indføre bestemmelser herom i foreningsvedtægterne.

Mindre tab end ventet et år efter farvel til TV3 Aabybro vil fortsat gerne tilbyde Viasat-kanaler, men lever uden For et år siden stemte et markant flertal for, at Viasats kanaler ikke mere skulle være på kabelnettet. De var blevet for dyre, da taksten steg efter at antennelauget havde valgt Family Mix fra Canal Digital. Oveni udmeldte boligselskabet BSB kollektivt 262 boliger. Det sidste blev offentligt udlagt som en protest mod de tabte Viasat kanaler af bl.a. det lokale boligselskabs formand, men der var et mere eller mindre et tilfældigt sammenfald. Boligselskabet ville principielt stille sine lejere frit mellem to leverandører – og være fri for antennebidraget som en del af huslejen.

Nej’et bekræftet i år

Lasse Schjøtt aflægger beretning. Umiddelbart giver 165 færre medlemmer i en forening med 2011 tilsluttede end for et år siden anledning til eftertanke. Det gjorde det også i Aabybro Antennelaugs bestyrelse, men man havde måske nok frygtet et større tab. Af to grunde:

”Af tilbagegangen på 165 er der 122 beboere i boligselskabet, som vi ikke har hørt fra. Da vi har haft næsten 100 % dækning i byen, var en tilbagegang på 40 ud over boligselskabets ikke uventet,” sagde laugets formand Lasse Schjøtt, idet han henviste til den nye konkurrence fra Boxer, TDC Home Trio og Bredbånd Nord. Det var i en skriftlig undersøgelse for et år siden blandt alle medlemmer, at 71 % sagde nej til Viasats tv-kanaler. De blev fjernet umiddelbart efter generalforsamlingen, der tog brugerafstemningen til efterretning. I en ny undersøgelse i år stemte 58,5 % for, at Viasats kanaler fortsat ikke skal være med i udbuddet til alle, der har mere end grundpakken. ”Bestyrelsen gik i den tro, at medlemmerne efter et års mangel af TV3-kanalerne ville stemme dem ind igen, men det skete altså ikke,” konstaterede formanden.

Det er dog fortsat bestyrelsens ønske, at de medlemmer, der ønsker det, igen får mulighed for at se disse kanaler, men Viasat siger nej.

Kontrakten respekteres

På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at finde mulighed for at komme ud af aftalen med Canal Digital i håb om bedre tilbud fra andre. Det lykkedes ikke. ”At opsige en kontrakt i dens løbetid koster rigtig mange penge, som bestyrelsen vurderede, at vi ikke ville få noget for. Uanset udbyder vil produktet være stik modsat af, hvad næsten 60 % af medlemmerne i Aabybro ønsker: en stor pakke uden Viasats dyre tv-kanaler. Bestyrelsen hankede i stedet op i Canal Digitals ledelse og fik indført månedlige driftsmøder, hvilket var en nødvendighed, for samarbejdet fungerede slet ikke. Ting, vi aftalte blev ikke udført, der var rod i medlemshåndteringen, misinformation til medlemmerne, grelle fejl i regninger til medlemmer med Family Produktet, og jeg kunne blive ved. Driftsmøderne var en rigtig god idé. Det ser i dag ud til, at Canal Digital er ved at få styr på, hvordan man leverer en god kundeservice,” føjede Lasse Schjøtt til, inden han mindede om, at Stofa har købt Canal Digital, og at man ikke ved, hvad der sker, når den nuværende aftale udløber. Lasse Schjøtt oplyste, at det er laugets hensigt på forsøgsbasis selv at starte internet op, hvilket kan lade sig gøre, da laugets internet-aftale med Dansk Kabel TV udløb ved årsskiftet.

FDA Orientering 2 /2011

  7


FDA

Bedre forsikring af bestyrelsesansvar FDA har indgået rabataftale med bredere dækning til lavere pris Det enkelte bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse i en forening kan blive draget til ansvar, hvis der træffes forkerte beslutninger. Det måtte to bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening sande, da en kommune anlagde sag mod dem – og vandt.

Et eksempel udefra Bestyrelsen besluttede at anlægge en helårsbadebro, en lille opholdsplads og bænke ud til Øresund. Kommunen og Trafikministeriet mente, at det var ulovligt og anlagde derfor en sag, som de vandt i byretten. Grundejerforeningen blev dømt til at betale sagens omkostninger med 80.000 kr. Kommunen vandt også sagen i landsretten, hvor grundejerforeningen dømtes til at betale sagsomkostningerne med yderligere 150.000 kr. Grundejerforeningen meddelte, at den ikke kunne betale alle 230.000 kr., fordi dens formue kun var på 38.000 kr. Kommunen anlagde derefter sag mod formanden og næstformanden – og vandt. De blev dømt til at betale kommunens sagsomkostninger på 80.000 kr. FDA Forsikring for bestyrelsesansvar ville have dækket dette ansvar i en tilsvarende sag inden for vores område.

Et eksempel fra vores verden En kasserer i en antenneforening begik

underslæb ved at overføre penge til egen konto fra foreningskontoen. Over en periode havde kassereren svindlet for knapt 280.000 kr., og da det blev opdaget, meldte bestyrelsen vedkommende til politiet. Dommen lød på otte måneders fængsel, betinget af 160 timers samfundstjeneste og en prøvetid på to år. Desuden skulle kassereren tilbagebetale de knapt 280.000 kr. til antenneforeningen. Det kunne vedkommende ikke, og medlemmer vedtog derfor på en ekstraordinær generalforsamling, at alle medlemmer skulle dække disse knapt 280.000 kr. ind. Kriminalitetsdækningen på FDA Forsikring for bestyrelsesansvar ville have erstattet de knapt 280.000 kr., hvis foreningen havde tegnet den. Det havde den ikke.

En billig forsikring For medlemmer af FDA er præmien meget beskeden i forhold til markedsprisen, nemlig 725 kr. pr. forening pr. år. Markedsprisen for en tilsvarende forsikring er 7.000-15.000 kr. Grundejerforeninger i samme område som et FDA-medlem kan tegne forsikringen for 875 kr.

Forsikringen dækker bredt Den nye forsikring har væsentlig bedre dækning end den hidtidige. Alle anlæg med forsikring gennem FDA overføres automatisk til FDA Forsikring. Medlemmer,

som endnu ikke har tegnet en, får den tilbudt. FDA Forsikring for bestyrelsesansvar er etableret i samarbejde med det amerikanske forsikringsselskab Navigators A/S. Forsikringen dækker i følgende hovedlinjer for tidligere, nuværende og kommende bestyrelser og ledelser:

Dækningssum pr. forening pr. år: 2.500.000 kr. Selvrisiko: 0 kr. for bestyrelsesansvar. Dækningssum for rådgiveransvar: 2.000.000 kr. Dækningssum ved kriminalitet: 1.000.000 kr.

Forsikringen dækker også sagsomkostninger i forbindelse med erstatningskrav, herunder udgifter som antenneforeningen bliver dømt til at betale til en modpart. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FDA på fda@fda.dk eller 59 96 17 00.

Citat “Det vil være helt forkert at bruge en masse licenspenge på 3D lige nu. Ikke desto mindre er det vigtigt for os og vore partnere at eksperimentere med det.” Danielle Nagler, chef for HD og 3D i BBC

internet og tv via antennestikket. ring eller skriv med det samme, og få et uforpligtende tilbud.

kontakt: 70 22 22 28 / salg@comx.dk fremtidssikret internet og digitalt tv www.comx.dk

8    FDA Orientering 2 /2011

via jeres eksisterende antennenet - til lave priser


NYHED FRA BOXER Valgfrihed til antenneforeninger Nu kan antenneforeninger indgå en aftale med Boxer. Det giver de enkelte husstande i foreningen mulighed for helt selv at vælge, hvor meget betalings-tv de vil have. Kontakt en af vores konsulenter for at høre mere om, hvordan din antenneforening kan få en Boxer-foreningsaftale.

Valgfrihed Specialpriser på Boxer-pakker Ingen kortafgift Op til 3 fjernsyn pr. abonnement

BOXER BASISPAKKER

NYHED

4 KANALER

13 KANALER

99 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 594 kr.

VÆLG SELV 8 KANALER*

25 KANALER

199 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 1.194 kr.

249 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 1.494 kr.

149 kr./md.

Samlet pris første 6 mdr.: 894 kr.

*Det er desværre ikke muligt at vælge Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren som en del af Boxer Flex8

KONTAKT EN AF VORES KONSULENTER OG HØR HVAD VI KAN TILBYDE JERES FORENING Øst DK: Brian Hasselflug, 4132 9593 Vest DK: Jesper Kirkholm Madsen, 4132 9553 Mail: antenneforening@boxertv.dk

ENDELIG BESTEMMER DU SELV


FDA

Styrelse mener at alt tv skal sendes digitalt FDA er meget uenig med Bibliotek og Medier En borger i Regstrup på Vestsjælland har klaget til Styrelsen for Bibliotek og Medier, fordi ikke alle tv-kanaler i Regstrup Antenneforening sendes digitalt. Styrelsen har derefter korresponderet med Regstrup Antenneforening og argumenteret for, at alle tv-kanaler skal sendes digitalt. Styrelsen fastslog i korrespondancen, at: ”fordelingen af billedprogrammer i fællesantenneanlæg skal ske som minimum digitalt.” – underforstået, at sådan er det for Regstrup Antenneforening. Styrelsen har også oplyst, at fortolkningen af reglerne autoritativt er afklaret med Kulturministeriet. Styrelsen har fremsendt dokumentation og referencer til love og bekendtgørelser, der angiveligt skulle støtte synspunktet.

FDA er ikke enig FDA er gået ind i sagen, fordi det vil få alvorlige økonomiske konsekvenser for antenneforeninger, hvis styrelsens fortolkning er rigtig. Især de mindre antenneforeninger vil blive hårdt ramt, og deres eksistens vil være truet.

FDA har meddelt Styrelsen, at FDA ikke er enig i dens udlægning af reglerne. FDA mener, at der alene er pligt til at sprede must carry kanalerne digitalt. Der er efter FDAs opfattelse intet i den fremsendte dokumentation eller i referencerne til lovreguleringerne, der indikerer eller bestemmer, at fordelingen af billedprogrammer i fællesantenneanlæg som minimum skal ske digitalt Styrelsen refererer til tre lovreguleringer, som skulle tilsige, at billedprogrammer som minimum skal sendes digitalt i fællesantenneanlæg: 1. § 5, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 477 af 06/05/2010 om radio- og fjernsynsvirksomhed, 2. § 1, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1011 af 28/10/2009 om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg, og 3. § 3, stk. 2, i Bekendtgørelse af 11. december 2003 om digitale radio- og tv-tjenester m.v.

Argumentationen FDA har sagt til 1. reference, at bestemmelsen blot siger, at spredning af tv-udsen-

delser dels skal ske uændret, dels skal ske samtidigt. Den siger ikke, at fordelingen som minimum skal ske digitalt. FDA har sagt til 2. reference, at bestemmelsen blot siger, at man kan konvertere digitale tv-signaler til analoge tv-signaler, hvis man samtidigt fordeler dem digitalt. Bestemmelsen siger ikke, at fordeling af billedprogrammer som minimum skal ske digitalt. FDA sagt til 3. reference, at den for det første ikke har noget med at gøre, om billedprogrammer skal fordeles digitalt i antenneanlæg eller ej. For det andet er Regstrup Antenneforenings antenneanlæg ikke omfattet af bekendtgørelsen. FDA har bedt Styrelsen for Bibliotek og Medier bekræfte, at det ikke er tilfældet, at ”Fordelingen af billeprogrammer i fællesantenneanlæg skal ske som minimum digitalt”, og hvis Styrelsen ikke er enig i FDAs synspunkter og argumentation, har FDA bedt om et uddybende svar og en mundtlig drøftelse. Styrelsen har ikke svaret ved redaktionens slutning. LJK

Rift om plads på FDA Messen Selv om der er længe til novembers mørke, er planlægningen af FDA Messe 2011 i fuld gang. Derfor opfordrer FDA allerede nu bestyrelserne i alle antenneanlæg til at plotte datoerne ind i kalenderen. FDA Messen er bestyrelsernes mulighed for at møde og udveksle erfaringer med bestyrelser fra andre antenneanlæg. Og at møde en række kommercielle udstillere, der glæder sig til at vise, hvad de kan gøre for og levere til antenneanlæggene. Det officielle mål for FDA Messen er, at det skal være stedet, hvor antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer kan: • møde deres nuværende leverandører og se og høre deres nyheder

10    FDA Orientering 2 /2011

• møde andre leverandører og se og høre om deres nyheder • møde andre antenneanlægs bestyrelsesmedlemmer og udveksle erfaringer. Pr. 28. marts 2011 har følgende 23 firmaer reserveret stand: AFO, Boxer TV, Canal+ Danmark/Canal9, ComX Networks, Copydan Verdens TV, Corning Cabelcon, Discovery Networks Nordic, Euronews, Eurosport Danmark, France 24, IT-Lauget Parknet, MTV Networks, National Geographic Channel, Relacom Denmark, SBS TV og SBS radio, tjepWEB Hjemmesider, Triax, Turner Broadcasting System, TV 2, TV 2 Sport, UPTOWN TV, Viasat og YouSee.

Aktiviteter af mange slags er kendetegnende for firmaerne, der præsenterer sig på FDA Messen.


Nyt underholdning på markedet TNT7 er en ny underholdningskanal der blander fantastisk helaftensfilm, varme komedier og prisbelønnede serier med reality og livsstilsprogrammer. Interesseret i at få den på prøve?

For mere information om kanalen og et tilbud, kontakt venligst Eva Primdahl, Distribution Executive Tlf: +45 26 82 85 42 e-mail: Eva.Primdahl@Turner.com Sammen med TNT7 finder du kanalerne CNN International, Cartoon Network, Star!, Showtime, Silver, Silver HD, Boomerang og TCM (Turner Classic Movies) ©2011 TNT7. A Time Warner Company. All Rights Reserved.


FDA

Tilslutningspligter til antenneanlæg afskaffes Arbejdsgruppe under Naturstyrelsen arbejder på lovændring, der afskaffer tilslutningspligt I slutningen af maj 2010 blev den mediepolitiske aftale 2011-2014 offentliggjort. Det fremgår bl.a. af den, at gældende krav i lokalplaner om tilslutningspligt skal afskaffes - dog skal hensynet til arkitektoniske forhold ved opsættelse af antenner og paraboler opretholdes. I nye lokalplaner må der ikke være bestemmelser om tilslutningspligt, og medlemmerne skal kunne frigøre sig fra eksisterende bindinger. Overgangsordninger skal dog sikre, at antenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme. Det sidste svarer til FDAs mediepolitiske synspunkter på det område, hvor der står: ”I forbindelse med en evt. afskaffelse må det derfor sikres, at tilslutningspligten i eksisterende forhold opretholdes, indtil de investeringer, som antenneforeninger har foretaget i infrastruktur og opgradering, er betalt.”

Lovgivningsarbejdet I efteråret 2010 gik lovgivningsarbejdet i gang under Naturstyrelsen (tidligere By- og Landskabsstyrelsen). Der er nedsat en arbejdsgruppe, som er sammensat af Naturstyrelsen, Forenede

Danske Antenneanlæg, Branchen Forbruger Elektronik, Dansk Energi, Parcelhusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark, Grundejernes Landsorganisation, Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Arbejdsgruppen har holdt tre møder, hvor de konkrete lovændringsforslag blev diskuteret sammen med forskellige modeller for, hvordan det kan sikres, at antenneforeningerne ikke kommer i økonomisk klemme.

Antenneanlæg kan stille krav Ved redaktionens slutning arbejdes der med en model, hvorefter medlemmer, der ønsker at frigøre sig for tilslutningspligten, skal ansøge antenneforeningen om at blive fritaget for den. Frigørelsen får virkning et antal måneder efter, at ansøgningen er indgivet til antenneforeningen. Antallet af måneder er ikke færdigdiskuteret. FDA har for Naturstyrelsen udarbejdet økonomiske analyser for at anskueliggøre antenneforeningernes investeringer og finansieringen af dem. Antenneforeninger kan i forbindelse

ERFA-gruppe ”Internet” Den 2. marts besluttede 32 deltagere fra 19 antenneanlæg enstemmigt at stifte ERFAgruppen Eget Internet. Der blev valgt en bestyrelse, som består at både erfarne personer fra større antenneanlæg, der allerede driver eget internet, og personer fra foreninger, som overvejer at etablere eget internet. Mødet startede med orientering fra Poul Juul og et oplæg fra teknisk konsulent Tom Madsen. Bestyrelsen konstituerede sig samme aften således: Formand: Jan List, Antenneforeningen Vejen Næstformand: Flemming W. Hansen, Fuglebjerg Antennelaug

12    FDA Orientering 2 /2011

Sekretær: Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening Bestyrelsesmedlem: Per M. Sørensen, Skagen Antennelaug Bestyrelsesmedlem: Tage Lauritsen, Tune Kabelnet Suppleant: John Hedbak, Nykøbing Sj. Antenneforening Det første egentlige bestyrelsesmøde blev aftalt til 29. marts med deltagelse af juridisk konsulent Lars J. Knudsen og 1. næstformand Carsten Pedersen. Alle foreninger, der er medlem af FDA, kan tilslutte sig ERFA-gruppen. Kontakt Mie Jørgensen i FDA, mie@fda.dk for registrering som medlem.

med ansøgning om udmeldelse af foreningen stille krav om, at medlemmet skal betale den forholdsmæssige andel af ikke afskrevne anlægsudgifter. Det vil sige den gæld, som foreningen har. FDA har foreslået, at der etableres et centralt klagenævn, som skal afgøre uenigheder mellem medlemmer og antenneforeninger.

Det videre arbejde Arbejdet ventes færdiggjort i løbet af dette forår og at munde ud i forslag til konkret lovgivning og en afrapportering til relevante myndigheder. FDA mener, at denne model vil være tilfredsstillende for FDAs medlemmer. Der er taget passende højde for, at antenneforeningerne ikke kan komme i økonomisk klemme. Medlemmer, der ønsker at melde sig ud, skal jo betale deres forholdsmæssige andel af foreningens gæld. Når den endelige model er klar i Naturstyrelsen, vil FDA sende den til alle medlemmer, så der bliver mulighed for at pege på eventuelle konkrete problemer.

Snart slut med MPEG2 På BFE’s årlige tv-konference inviterede afdelingschef i Kulturministeriet, Jesper Hermansen, DR, TV2 og BFE til et møde for at drøfte en kampagne i forbindelse med udfasningen af MPEG-2 kodningen på det digitale sendenet. Den er fastsat til udløbet af i år. De 150, der overværede konferencen, hørte dels at direktør Kurt Frausing i BFE tog imod invitationen, dels Jesper Hermansen understrege, at ministeriet ikke har afsat penge til en oplysningskampagne.


TV

Otte nye danske tv-kanaler i 2012 I 2012 får hver TV2-region sin egen kanal – og så ejer staten 21 tv-stationer Men vi fik samtidig til opgave at sende en time dagligt på den såkaldte Plus-kanal, den ikke-kommercielle kanal, der fortsat skal eksistere, samt at sende på TV2-frekvensen kl. 11-12,30 og kortere nyhedsudsendelser kl. 16,05, 18,05 og 22,20. Og det skal vi fortsat.”

Målrettede udsendelser

Direktør Ove Mulvad, TV2 Fyn. Det er et gammelt ønske, der opfyldes næste år, men det var alligevel en overraskelse, da det blev indfriet, afslører direktør Ove Mulvad, TV2 Fyn. Ønsket var en hel tv-kanal til TV2-regionerne. Den får de til januar. Man kan også sige, at til næste år får de otte regionale tv-stationer hver deres tv-kanal. ”Nyheden kom på den måde, at vi i public service-kontrakten mellem kulturministeren og DR i januar læste, at DR skal stille kapacitet i mux 1 til rådighed for TV2 regionerne døgnet rundt og med en kapacitet på i snit 6,5 Mbit/s,” fortæller Ove Mulvad. Bit-hastigheden lægger han stor vægt på. Den gør det muligt at sende i hd-kvalitet, og det vil regionerne meget gerne, selv om det ikke bliver fra starten af 2012.

Det forhøjede beløb fra licensmidlerne er efter regionernes opfattelse for lille til, at det skulle kunne lade sig gøre at producere indhold til en 24 timers kanal. ”Men vi har lært at gøre mange ting enklere, bl.a. af erfaringerne fra plus-kanalerne. Vi kan producere mange flere timer end hidtil for en forholdsvis lille forhøjelse af tilskuddene. Det bliver lidt anderledes udsendelser, end seerne er vant til fra aftentimerne, men ikke nødvendigvis ringere. Det er bl.a. enklere at producere til mindre målgrupper end til aftenudsendelserne, som skal appellere bredt. Vi kan f.eks. tillade os at lave udsendelser målrettet for landmænd eller golfspillere. Måske lidt i retning af de magasinprægede udsendelser uden for primetime i f.eks. NDR,” siger Ove Mulvad.

Samsending og bytte Dertil kommer, at regionerne både kan samsende og udveksle programmer. Mange regionale udsendelser er efter Ove Mulvads opfattelse også seværdige i andre landsdele. Kanalen vil blive holdt åben døgnet rundt, men det er ikke aftalt, om det i nattetimer vil blive med tekster eller genudsendelser. ”Der er i budgetterne plads til lidt flere medarbejdere og til mere udstyr, hvilket også bliver nødvendigt. På TV2 Fyn skal vi nok have en eller to såkaldte ENG-biler mere for at kunne producere så mange flere timer fra vores region,” føjer Ove Mulvad til. Politikerne har også tilkendegivet, at de forventer flere transmissioner fra såkaldt væsentlige begivenheder. Det kan være fra store sports- og kulturbegivenheder, transmission af politiske møder og kommunalbestyrelses- og regionsrådsmøder samt konferencer, seminarer og lignende, som har større regional betydning,” som det er udtrykt af afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet.

Fortsat på plus-kanalen Ove Mulvad er fortrøstningsfuld med hensyn til TV2-regionernes mulighed for at sende kvalificerede tv-udsendelser døgnet rundt, men han erkender, at det er en stor opgave – også fordi økonomien ikke helt er til det. ”Hver region fik kun tre millioner kroner mere af licensmidlerne i år for at sende væsentligt flere timer. De tilsammen 57 mio. kr. stiger i de kommende år til godt 60 mio. kr. i 2014.

TV2 regionerne er selvstændige selskaber med egen teknik og studier som dette hos TV2 Fyn.

FDA Orientering 2 /2011

    13


TV

Tv-kanaler i små pakker To små og et stort nyt tilbud til Glentens medlemmer

I forvejen havde Glentevejs Antennelaug bl.a. en TV2 pakke, tre Canal+ pakker, en TV1000 pakke og fire pakker med fremmedsprogede asiatiske og europæiske tvkanaler. ”Tilbuddene er så nye, at vi ikke kender interessen for dem, men vi har bestilt 5.000 filtre til de husstande, der vælger den nye pakke 5. Vi venter ikke, at de bliver revet væk, men vi skal jo have til lang tid, og den slags filtre bestiller man ikke i små portioner,” forklarer Peter Olsen. Tilkøbspakkerne kræver, at man har en digital boks eller et CA modul til DVB-C.

1. april åbnede Glentevejs Antennelaug for abonnement på to nye tv-pakker med tre tv-kanaler i hver samt en femte programpakke, der er en stærkt forkortet udgave af laugets pakke 3, men tilføjet syv overvejende sports- og nyhedskanaler. ”Det var svært at få aftalerne med tvkanalerne igennem, men det lykkedes at overbevise dem om, at det er nødvendigt at give medlemmerne flere tilbud at vælge mellem,” siger forretningsfører Peter Olsen.

Advarer mod støj

14 små pakker Aftalerne betyder, at Glentens medlemmer nu kan tilvælge op til 14 små tv-pakker, nogle er mest interessante for medlemmer, der alene har grundpakken. Andre tilbyder tv-kanaler, som ikke findes i de fem programpakker. De to nye er en Viasat-pakke med de tre TV3-kanaler og en SBS pakke med Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren til henholdsvis 100 og 80 kr. pr. måned.

Striben af mindre tv-pakker, der kan købes til, blot man har grundpakken.

Glentevej tager udtrykkeligt forbehold overfor elektroniske forstyrrelser på seks frekvenser fra 479 MHz (K22) og opefter. ”Risikoen er især i hjem, hvor man selv har monteret tilslutninger med kabler og stik af ringere kvalitet end dem, de kan købe hos os. Særlig er beboerne i høje huse udsat for elektroniske forstyrrelser. Et antennekabel på 8. etage fungerer som en relativ kraftig antenne, hvis installationen ikke er skærmet ordentligt af,” siger Peter Olsen.

7 med forbogstaver

Modem

Endnu en underholdende tv-kanal introduceredes i Danmark 22. marts. Turner Broadcasting ser muligheder for at forstærke sin position med TNT7. Bogstaverne TNT henviser til en af de mest udbredte amerikanske tv-kanaler, mens 7-tallet er hentet fra en tvkanal, som NonStop Television i Sverige overtog for knap tre år siden. Det skete med intention om at gøre den til en skandinavisk underholdningskanal. Med Turners overtagelse af NonStop Television kom så adgangen til et langt større programmateriale. TNT7 med danske tekster, et fornyet 7-look og et indhold tilrettelagt efter skandinavisk smag beskrives således af Turner: Omdrejningspunktet er spillefilm, varme komedier og prisbelønnede dramaserier i kombination med reality- og livsstilsprogrammer om helse, indretning og mode.

Forstærkere Kabler Konnektorer Fordelere Hovedstationer Vores leverandører og samarbejdspartnere

YouTube styrkes Google har købt Next New Networks, der videresælger web-videoer på nettet, hvor det har 5 mio. abonnenter. Med købet vil Google styrke udbuddet og kvaliteten af videoer på YouTube, som også har mange danske brugere. YouTube konkurrerer især med iTunes, Netflix og Hulu.

Telecenteret A/S henviser gerne til nærmeste installatør

14    FDA Orientering 2 /2011 87x130 annonce.indd 1

12-01-2011 12:53:49


© Animal Planet

Få masser af oplevelser med tv og bredbånd Din antenneforening kan få masser af oplevelser med YouSee. Du kan f.eks. sammensætte din helt egen tv-pakke oven på Grundpakken og leje film med fjernbetjeningen. Samtidig kan du downloade mere end 10 mio. musiknumre og se alle dine tv-kanaler på din pc. Og så er der mulighed for en YouSee Serviceaftale med support, hotline og høj driftssikkerhed med overvågning af kabelnettet døgnet og året rundt. Her er nogle af de oplevelser, der kan vente din antenneforening:

Tv Grundpakke med bl.a. TV 2, TV3, Kanal 5 og dk4 Fri adgang til masser af HD-kanaler – uden brug af boks og kort

YouSee Plus Pause, optage og starte tv-udsendelser forfra Lej film i YouSee Cinema med fjernbetjeningen

Bredbånd Masser af YouSee tv-kanaler på pc’en med Web-tv Download alt det musik du vil – kvit og frit

Telefoni Vælg mellem 3 forskellige abonnementer fra 20 kr. pr. måned Voicemail, Vis Nummer, Viderestilling og Banke På følger med

Er din forening parat til fremtiden? Ring 80 60 50 00 og hør mere om en komplet aftale til dine medlemmer

© Disney


TV

Mere konkurrence om børn i de tidlige aftentimer er programmerne dedikeret til skolebørnene. P1 fortsætter så nogenlunde, som den er kendt, fra kl. 6 morgen til kl. 18. Derefter sendes klassisk musik, som den kendes i dag på P2. Men morgenandagterne på P1 sendes kun på DAB-kanalen, hvor P1 og P2 uændret bevarer hver deres frekvenser.

Canal+ bebuder sin egen børnekanal til sommer. Den skal indgå i de abonnementbetalte Canal+ Film og Canal+ Total pakker. Indholdet baserer sig på to daglige blokke med BBCs CBeebies-udsendelser for børn op til 6 år suppleret med børnevenlige spillefilm.

Rangfølgen ændrer sig Velkendt BBC-indhold i Canal+ for børn. Kampen om børn og børnefamilier som seere er taget til efter lanceringen af DR Ramasjang for halvandet år siden. Som licensfinansieret har den som forventet fået en markant førsteplads med en seerandel i målgruppen 4-11 år på 21,3 pct. Det har DR nu fulgt op med DAB-kanalen Ramasjang Radio for børn. Kl. 6-8 kan alle børn lytte med. Om formiddagen er radioen målrettet børn i børnehave-alderen. Om eftermiddagen og

DR Ramasjang må have givet panderynker hos TV2, som har et EU-påbud om ikke foreløbig at starte flere tv-kanaler. Ramasjang er ikke ene om forskydninger i rangfølgen. Disney Channel er fortsat næststørst med en januar-februar seerandel på 12,3 pct. Efterfulgt af Nickelodeon med 8,1, Cartoon Network med 6,7 og Disney XD med 5,9 pct. Nickelodeon, som på et år har haft den største fremgang blandt betalingskanalerne, har fået så meget blod på tanden, at den har lanceret Nickelodeon HD. Den sender de samme programmer, blot i HDkvalitet.

Radioværterne på DAB radio for børn: Johanne Aalgren og Rebecca Bach-Lauritsen.

Vi er med hele vejen rundt Serviceaftale Internet drift

N FO DI

Overvågning Fejlsøgning Vedligehold

RENIN

G

Analyse af eksisterende husinstallation

RE MEDLEM Rådgivning N FO NINGSalg DIT af kvalitets DI materialer til GØR-DET-SELV Design Projektering

Installation

DIT

16    FDA Orientering 2 /2011

Afdeling i Jylland Dansk Antenneservice ApS Samsøvej 29, 2. sal 8382 Hinnerup Tlf.: 4659 4727 mail@danskantenneservice.dk

Det digitale hjem

Assistance til trådløst lokalnet

Modernisering af returvejsanlæg Datanetværk (gigabit)

DANSK ANTENNESERVICE er en landsdækkende, kompetent, uafhængig og fleksibel servicepartner inden for alle slags kabel TV anlæg. Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig og din forening så kontakt os på Hovedkontor: Dansk Antenneservice ApS Baldersbuen 29F 2640 Hedehusene Tlf.: 4659 4727 mail@danskantenneservice.dk

MEDLEM

www.danskantenneservice.dk

4659 4727


BRANCHE-NYT

TV2 tabte i den sidste ende Det var frem og tilbage i mange faser i sagen mellem TV2 og SBS/Viasat om de rabatter, annoncører kan få hos TV2. Efter 10 år endte den i Højesteret i marts med en bet for TV2, der nu står overfor et retsligt erstatningskrav på 350 mio. kr. TV2 har siden 1997 givet store rabatter til annoncører mod årsaftaler om reklamer på TV2’s kanaler. Rabatten stiger, jo flere reklamekroner annoncøren lægger hos TV2. Dermed har TV2 iflg. Højesteret i strid

med konkurrencelovgivningen udnyttet sin dominans på det kommercielle tv-marked. Rabatordningen får annoncørerne til at bruge TV2 mere, end de ellers ville. Sagen begyndte i 2000, da TV Danmark klagede til Konkurrencestyrelsen over konkurrentens rabatordning. Det fik medhold i Konkurrencerådet, men to år efter ophævede Konkurrenceankenævnet kendelsen. På det tidspunkt var Viasat indtrådt i sagen. Efter endnu en klage blev TV2 af Kon-

Fortrød salg af kabelnet Deutsche Telekom, som for en halv snes år siden frasolgte sine store kabel-tv net, vil tilbage i dette marked. Siden er der nemlig kommet både internet og ip-telefoni i dets gamle kabelnet, som blev solgt fra. Og nu skal noget af det tabte vindes tilbage. I første omgang appellerer DT til 4000-5000 boligkomplekser om aftaler om 25-30 tv-kanaler til op mod 10 mio. husstande. DT har 1,2 mio. abonnenter på sin Entertain IP-TV service.

kurrencerådet i 2005 pålagt at stoppe sine progressive rabatter, men den kendelse ophævede Konkurrenceankenævnet året efter. Viasat og SBS indbragte sagen for Østre Landsret, som i 2009 ophævede Konkurrenceankenævnets kendelse, hvorved Konkurrencerådets anden afgørelse står ved magt. Det er denne dom, som TV2 uden held ankede til Højesteret, der ikke var helt enig. To af de fem dommere afgav dissens.

Nordisk tv-rekord De nordiske public servicekanalers tv-samarbejde satte i 2010 rekord med udveksling af 2781 programmer mod 2049 året før og 1923 i 2008. Selv om der i samme periode var et fald i antallet af samproducerede tv-programmer, fra 1690 i 2008 til 1210 sidste år, udvekslede de nordiske radiofonier markant flere udsendelser. Desuden udveksledes ca. 1000 nyhedsindslag. Nordvisionen siger, at enklere og hurtigere digital distribution er en væsentlig del af forklaringen. Det vil blive fulgt op med en tilsvarende udvikling for programmer i hd-tv og med multikanal-lyd.

Rekord for TV4-gruppen Svensk TV4 fik i 2010 sit hidtil bedste årsresultat med et overskud på 807 mio. svkr., 26 % mere end året forud. Det forklares dels med rationaliseringer, dels med at det svenske reklamemarked også satte rekord. Salget af 35 % af aktierne i C More (Canal+) til Telenor er nemlig ikke medregnet i årets resultat. TV4 gruppens køb sidste år af dyre film- og sportsrettigheder for hele Skandinavien blev delvist kompenseret af, at de dyre tv-rettigheder til Premier League ikke blev fornyet medio 2010.

TV Syd i nyt hus Det første byggeri i et nyt erhvervsområde ved motorvejen omkring Kolding bliver et nyt domicil til TV Syd, når en hensigtserklæring mellem tv-stationen og kommunen realiseres. Med bedre plads i en bygning, der er indrettet til tvproduktion, håber TV Syd allerede næste år at kunne flytte og om muligt at sende døgnet rundt.

har du kabel-tv – kan vi hjælpe

vores mål er at informere omkring svage signaler, dårlig billedkvalitet og svigtende internettilslutninger – og afhjælpe disse!

se vejledninger og videoer:

Fordoblede overskud ProSiebenSat1 gruppen, der har sat sine radio- og tv-kanaler i SBS i Benelux, Norden og Østeuropa til salg, fik i 2010 et overskud på €313 mio. mod €146 mio. året forud.

gå ind på www.homeconnect.me - og se hvordan du kan hjælpe dine medlemmer FDA Orientering 2 /2011

    17


TEKNIK

Busser får skylden for fejl i tv-installationer Et stigende problem, som forbrugerne selv skal tage sig af Af Tage Lauritsen, FDAs tekniske udvalg dere, som konstant meddeler selskabet, hvor bussen befinder sig. Disse signaler sendes – lovligt – på en frekvens, som også bruges i kabel-tv net.

Manglende hf-tæthed Sammenfald af frekvenser kan give problemer i fællesantenneanlæg, som ikke er hf-tætte. Det burde være et overgangs-

problem, idet utætheder i kabelnettet jo hurtigt skal afdækkes. Det bliver de dog ikke altid i boligernes installationer, der meget ofte er udbygget af beboerne selv med materialer af meget forskellig kvalitet. Er kablet eller samlingen ikke i orden, vil signaler udefra kunne forstyrre tv-billederne. I så fald forsvinder de digitale tv-billeder oftest helt, mens der

Hvad billedet viser Synlige fejl Der er skrevet en del om vigtigheden af, at hjemmenes tv-stik forbindes korrekt, da fjernsynets billeder ellers forstyrres eller simpelthen forsvinder. Men det er nyt, at busser kører med billederne! YouSee har i hvert fald gjort dårlige erfaringer i bl.a. København, Næstved og Ringsted, hvor busser kører med små sen-

Jeg harmes over, at folk kan mene, at forbrugerne skal anses for at være helt uden egen skyld ved at anvende gamle for længst outdatede kabler og stik/ connectorer, som er pivhamrende utætte. Når barnet har skidt i bleen, er det den ansvarlige børnepassers opgave at skifte den, ikke andres. Hvert eneste element på billedet kan købes i byggemarkeder. De er utidssvarende, og de er ikke hf-tætte: a) Det sorte færdigtstøbte mellemkabel: Vi har eksempler på kabler, som skåret op viser sig ikke at være tætte. Skærmen er ført ud til siden og loddet på, inden plasticen er trykket op over. b) T-stykkerne er presset sammen af to halvskåle, hvor der kan stråle ind imellem. Specielt det midterste er noget bras. c) De 6 IEC antennestik med plastickappe er uafskærmede og dermed pivutætte.

Skjulte fejl a) Kablerne er måske uden 100 % tætsluttende folie i skærmen under skærmtrådene. Måske er folien af plastic med pådampet metalstøv, og måske med for få tråde (corer) i skærmen. Alt sammen mindsker skærmtætheden. b) Billedet viser ikke nogen lokal forstærker. Denne skal som bekendt placeres så tidligt som muligt i signalvejen for at kompensere bedst muligt for tab og indstrålet støj. Signalet deles her op 2 x 2 gange. Herved mindskes signalniveauet på det mest kritiske sted – før støjen udefra indstråles via de elendige IEC-stik og det måske ikke helt tætte coax-kabel, med 2 x 4 dB = 8 dB, hvilket er meget. Det sorte kabel er ikke for godt. Hvilket tab er der i det, og hvilke tab er der i de øvrige coax-kabler? c) Splitterne mangler stort set den tværgående dæmpning, hvorved de forskellige apparaters egenstøj, der kan stråle bagud fra en lokaloscillator i tuneren på tv’et, kan forstyrre de øvrige. Og så er der den støj, denne samlede gitterantenne i det hele taget kan opsamle. Billedets komponenter er beskrevet i artiklen.

18    FDA Orientering 2 /2011


TEKNIK kommer striber eller sne på de analoge tv-skærme. Billedet til denne artikel er taget af en tekniker fra YouSee. Han fandt problemet i T-stykker i en kundes interne fordeling af tv-signalet. Dårlige plastickapper på antennestikkene var årsag til de indstrålingsproblemer, som var årsag til kundens klage over dårlige billeder. Kablerne i kundens installation var dog i orden, og da teknikeren havde opsat en fordeler og korrekte stik, forsvandt problemerne med indstrålingen.

Løsningen er lige for Der indsættes lokalforstærker og efterfølgende (eller med indbygget) afgreningsfordeler, som har høj tværgående dæmpning, så der ikke er naboforstyrrelser mellem de fire resulterende tap. Der skal benyttes coaxkabler med høj skærmdæmpning (min. 85 dB i hele det benyttede område) og med stik, hvor skærmen i stikket er helt tætsluttende ned over skærmen i kablet. Det resulterende signal foran tv’et skal være så kraftigt, at et analogt signal på antennebøsningen på selve tv’et skal ligge mellem 60 og 75 dBµV i hele frekvensom-

rådet. Det digitale DVB-C signal QAM-64 moduleret leveres afdæmpet 10 dB i forhold til dette og skal altså, hvis det kontrolmåles, ligge ikke under 10 dB lavere, målt når måleren har lock på signalkilden. Digital signal/støj (MER-værdi) skal være mindst 35 dB. Disse værdier er lette at opnå i en korrekt udformet husinstallation. Men jeg har sandelig også set masser af husinstallationer, hvor signalniveauet er meget lavere og MER-værdien er væsentligt lavere. Pixellering optræder, når denne kommer under 30 dB.

Det kan også være apparatet Endelig skal jeg til sidst bemærke, at selve tv’et kan have fejl: Jeg har set utætte tv-apparater, hvor løsningen var at sætte jord på, og i et andet tilfælde at sikre galvanisk adskiller på antennebøsningen. Samt Samsung-specialiteten: Ny software OG indkøring af denne. Vi havde i Tune en bruger, der havde downloaded den ny software til sit Samsung tv, men da han hægede om sin favoritliste, havde han ikke udført den factory reset, som satte den ny software i kraft (!).

Platform til det hele Cisco har lanceret platformen Videoscape, der kan håndtere både digitalt tv og de såkaldte sociale medier på nettet. Med Videoscape kan udbydere give kunderne mulighed for trådløst at downloade mere indhold til alle slags apparater med internet-adgang - fra tv og tablets til smartphones, end disse kan præstere hver for sig, lover Cisco. Se f.eks. mulighederne demonstreret på www.ehomeupgrade. com/2011/01/07/cisco-videoscape-demo-at-ces-2011/

En søgning på sport viser basketball på tv i første række, fra andre i anden række og i den tredje fra ens eget netværk.

INDIVIDUELLE OG FREMTIDSSIKREDE LØSNINGER

Er jeres anlæg fremtidssikret? Internettrafikken, samt anvendelsen af interaktive tjenester som start forfra og Video On Demand vinder kraftigt frem i disse år, og intet tyder på at stigningen vil aftage indenfor en overskuelig årrække. Dette er bare nogle af de ting, som i fremtiden stiller store krav til antennenettet og dens kapacitet. Hos Dansk Kabel TV er vi opmærksomme på udviklingen. Derfor har vi udviklet begrebet Masterplan. Du kan læse mere om vores Masterplan, på www.danskkabeltv.dk/masterplan. Du er også velkommen til at kontakte os og høre mere om hvad en Masterplan kan gøre for jer og hvad den allerede gør for mange af landets foreninger.

Backbone-net

POP

Citynet Splidseskab

Head-end

Accesnet

Øst Danmark – Henrik S. Christiansen 40139616 Vest Danmark – Klaus Højfeldt 76428807

D U K A N O G S Å L Æ S E M E R E PÅ W W W. D A N S K K A B E LT V. D K / M A S T E R P L A N

FDA Orientering 2 /2011

    19


TEKNIK

YouSee Ready er hjælp til forbrugerne Men mærkningen hjælper os også til at drive en effektiv forretning, siger YouSees tekniske direktør mærkningen gør, og vi har valgt at bruge vores firmanavn i mærket, fordi mange almindelige forbrugere vil forbinde YouSee med tv-leverancer over kabler. Vi har ikke opfundet nye standarder eller krav, vi har ikke etableret en lukket ordning for udvalgte leverandører, og vi har ingen kommercielle interesser i ordningen ud over at sikre, at forbrugerne har installationer, som virker. Det ville da være fint om andre, for eksempel branchesamarbejdet AFO, havde etableret en generel mærknings ordning, som vejledte forbrugerne i købsøjeblikket, men det er blot ikke situationen.

Men flere funktioner Jørgen Michaelsen, teknisk direktør i YouSee. I FDA Orientering nr. 1, 2011, omhandler Lederen mærkning af udstyr til kabel-tv net og tv-apparater. Årsagen er, at operatører har taget initiativ til at afprøve og mærke tv-apparater og komponenter til vejledning af forbrugerne. Lederen mener, at andre organisationer burde tage sig af dette. De fleste af de henvendelser om ringe signalforhold og andre problemer med signalleverancer, YouSee får fra forbrugerne, skyldes dårligt skærmede kabler, åbne stik med plastkappe og andre uegnede eller defekte komponenter i forbrugernes hjemmeinstallation. Forbrugerne udfører som oftest selv installationer for tv, radio og bredbånd, men de er rigtigt dårligt hjulpet. Uanset alle vore fælles initiativer med oplysning til markedet er situationen jo stadig, at der findes materiel på hylderne i forretninger og byggemarkeder, som er uegnet til formålet. Selv med gode komponenter kan man i øvrigt komme til at etablere noget, der ikke er i orden.

Ikke nye standarder Vi mener, at der er behov for at hjælpe forbrugerne i købsøjeblikket med at anskaffe de rigtige materialer og give anvisninger om god udførelse. Det er det YouSee Ready

20    FDA Orientering 2 /2011

Tv-apparater er et andet område, hvor operatørerne har konstateret behov for at vejlede forbrugerne. For få år siden blev der sendt apparater på markedet med digital tilslutning til det luftbårne digitale tv-net. Apparaterne virkede ikke på kabel-tv net til stor forvirring for forbrugerne. Det er nu således, at næsten alle tv-apparater leveres med digitale kabel-tv modtagere. Det skyldes i stor udstrækning operatørernes samarbejde med leverandørerne om afprøvning og mærkning. YouSee Ready mærkningen af apparater fortæller forbrugerne i købsøjeblikket, at et apparat er velegnet til brug på de kabel-tv net, YouSee leverer til. Apparater med YouSee Ready mærkning har, ud over grundlæggende modtage-egenskaber, blandt andet funktioner som Nu og Næste, Elektronisk Program Guide, undertekstning og opsætning af kanalvalg, som virker med YouSees net.

Følger aftalte regler Vi har heller ikke her opfundet nye standarder eller krav. YouSee følger de aftalte regler for drift af digitale kabel-tv tjenester, der er aftalt i NorDig, og den samme organisation har også specificeret kravene til tv-apparaterne. Til spørgsmålet om ikke NorDig, i stedet for YouSee og andre operatører, burde stå for test og mærkning

af apparater, kan svares, at dette fortsat drøftes i NorDig. Lederen beskæftiger sig endelig med de interne anvisninger og komponentvalg for anlæg og drift af kabel-tv net, som YouSees teknikere arbejder efter. Vore anvisninger vil generelt resultere i gode net, og vore teknikere har reservedele, uddannelse og metoder til at vedligeholde nettene, så de forbliver i god stand. YouSee benytter udelukkende kabler og komponenter, som er opført i AFOs komponentregister, men vi anbefaler og foretrækker at bruge visse komponenter ud af de mange mulige i registret. Dette blot for at kunne drive en god og effektiv operatør virksomhed.

Det har hjulpet Vi mener i al beskedenhed, at vores og andre operatørers mærkningsordninger har hjulpet og fortsat hjælper forbrugere med at træffe sikrere valg. Mærkerne virker også som vejledning til detailled og de mange små antenneforeninger i Danmark. Andre forpligtende mærkningsinitiativer kan muligvis implementeres som yderligere hjælp til forbrugerne, og vi vil yde vores støtte dertil.

Mere CableLabs samarbejde CableLabs i USA og CableLabs Europe er enedes om at styrke det samarbejde, de har haft i længere tid og som bl.a. har involveret EuroDocsis. ”Der er betydelige fordele ved at forene potentialerne i de to organisationer i udviklingen af standarder og specifikationer til brug i fiber/coax kabelnet, f.eks. Wi-Fi, energistyring, digital dividende og LTE,” siger Lorenz Glatz, der er formand for Cable Europe Labskomiteen.


FIBER FIBER HOUSING FIBER IPv6

HOUSING IPv6 FIBER HOUSING FIBER HOUSING IPv6 INTERNET

FIBER IPv6 HOUSING FIBER FIBER

FIBER FIBER SIP-TRUNK FIBER FIBER HOUSING FIBER HOUSING FIBER HOUSING IPv6 FIBER IPv6

HOUSING IPv6 INTERNET SIP-TRUNK

HOUSING FIBER SIP-TRUNK FIBER SIP-TRUNK FIBER INTERNET FIBER

HOUSING FIBER HOUSING FIBER HOUSING IPv6 FIBER INTERNET IPv6 INTERNET FIBER HOUSING

I 1998 stiftede Niels Zibrandtsen GlobalConnect A/S der, som den eneste danskejede virksomhed, begyndte at grave fibernet ned i den danske muld. Det er i dag blevet til 10.000 km, som danner grundlaget for en række nationale og internationale televirksomheders service til private og offentlige virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner. GlobalConnects ejerkreds er stadig dansk og i dag omsætter vi for 368 mio. Vores vision er som fra begyndelsen: Frit fibernet til alle. Det er ganske enkelt forudsætningen for et videnssamfund i udvikling.

www.globalconnect.dk


TV-PAKKER

Tv-pakker opfylder de flestes behov Norske erfaringer har svært ved at slå igennem i Danmark ”62 % er tilfredse med deres tv-pakker hvor stort er behovet for regulering, når så høj en procentdel er tilfreds?” spurgte afdelingsdirektør Aslaug Hagestad Nag, det norske Post- og Teletilsyn, på BFE’s konference 23. marts. I Norge har myndighederne i en tværgående arbejdsgruppe brugt halvandet år på at undersøge markedet for tv-kanaler. I rapporten »TV, mangfold og valgfrihet« peger udvalget på, at det er bøvlet at skulle sælge kanaler enkeltvis, fordi det vil kræve prisreguleringer, som ifølge Aslaug Hagestad Nag er ret komplicerede. Efter arbejdsgruppens opfattelse kan en ren á la carte-regulering føre til et bortfald af internationale nichekanaler og flere eksklusivaftaler. Den samlede effekt på pris, kvalitet, valgfrihed og mangfoldighed er højst usikker ved en ren á la carte regulering. En del af gruppens medlemmer mener konsekvenserne vil blive klart negative.

Når en betydelig del af tv-seerne er godt tilfredse med kanalpakker, taler det efter arbejdsgruppens vurdering imod et forbud mod salg af kanaler i pakker. Flertallet tror heller ikke på, at et påbud om også at sælge kanaler enkeltvis vil ændre på markedet: enkeltkanalerne vil blive prissat forholdsvis højt. En regulering bør i princippet få virkning i hele værdikæden, og det kræver en så omfattende lovregulering, at arbejdsgruppen er mere optaget af at få styrket konkurrencen på tv-markedet.

Danskere ikke vilde med pakker I modsætning til de norske erfaringer sagde direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agnete Gersing, at danske forbrugere ikke er specielt vilde med at skulle købe tv-kanaler i pakker: Styrelsens undersøgelse af tv-branchen bringer tv-pakkerne på en sidsteplads – fire

pladser efter brugtvognsforhandlere og efter mobiltelefonabonnementer, fastnetabonnementer og pensionsselskaber. ”90 % betaler for flere tv-kanaler end de bruger, og 20 % er villige til at betale mere, hvis de kan få de kanaler, de vil ha’,” sagde hun om undersøgelsen, der ventes klar til sommer. Medieaftalen lægger op til, at der skal kigges på, om forbrugerne har nok valgfrihed - ellers sagt på en anden måde: skal tv-distributørerne sælge kanaler enkeltvis og ikke kun i pakker? Kulturministeriet »ligger på lur« og venter på undersøgelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, før der laves flere undersøgelser eller lægges op til en politisk afgørelse. Undersøgelsen ventes offentliggjort inden sommerferien. BFE oplyser, at der var ca. 150 tilhørere til konferencen.

Ændringer i TDC

AKTIVITETSKALENDER 11. april: FDA Roadshow, Scandic, Ringsted kl. 19-22. 12. april: FDA Roadshow, Tylstrup Kro, Tylstrup kl. 19-22. 13. april: FDA Roadshow, Comwell, Kolding kl. 19-22. 3.-5. maj: ANGA messen i Köln. 2.-7. september: IFA i Berlin. 8.-13. september: IBC konferencer og udstilling i Amsterdam. 25. september: FDA Forum på Sjælland. 4.-5. november: FDA Messe i Billund. 6. november: FDA Landsmøde i Billund.

Anders Jensen fra Telenor i Ungarn afløser Jesper Theill Eriksen som chef for TDC Privat. Theill Eriksen forlader selskabet sammen med finansdirektør Jesper Ovesen, der 1. maj afløses af økonomidirektør Pernille Erenbjerg TDC har desuden udnævnt den hidtidige HR-direktør Inger Ørum Kirk til HR- og Kommunikationsdirektør og medlem af koncernledelsen.

Kommunikationschef Erling Madsen er tiltrådt som kommunikationschef i BFE, Brancheforeningen for Forbruger Elektronik. Han efterfølger Finn Möbius, som er blevet pressechef for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Indtil udgangen af 2009 var Erling Madsen informationschef i Philips Danmark og formand for BFE’s Kommunikations- og Informationsudvalg.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 2 Reg. 3 Reg. 7

Bolignet-Aarhus Varde Antenneforening Antenneforeningen Ølstykke Vest

22    FDA Orientering 2 /2011

Morten Doktor Poul-Erik Pind Herman Ransborg

Elkjærvej 30-32, 1 sal, 8230 Åbyhøj Kræmmergade 13C, 6800 Varde Lærkevej 43, 3650 Ølstykke


FDAs hovedbestyrelse

REGIONSBESTYRELSER

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@fda.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

1. Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Karlsen, Reg. 4 Rødding Lindeallé 12 6630 Rødding Tlf: 74 84 22 86 E-mail: ck@6630.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Peter Winkel, Reg. 5 Dronning Olgasvej 40 5000 Odense C Tlf. 66 17 74 30 E-mail: pwinkel@nal-net.dk

Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

Morten Strandholdt E-mail: morten@strandholdt.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Carsten Jørgensen E-mail: cj@gal-odense.dk

AFOs styregruppe Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk

FDAs Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

BDMs bestyrelse Poul Juul, E-mail: pj@fda.dk FDAs Skat- og Økonomiudvalg Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net

Region 6: Peter Dam, fmd., HB, Steen Eget, HB supp., Michael Schrøder Region 7: Kai Nielsen, fmd., HB, Preben Pedersen, HB supp., Hans C. Thigaard, Tage Lauritsen, Ole Bendix Region 8: John Hedbak, fmd., HB supp., tlf. 26 35 45 95 Henning H. Madsen, næstfmd., HB, Bettina Adelskov, sekr., Johnny Larsen, Flemming Engelbrechtsen Region 9: Jørgen Fogtmann, fmd., HB, Frans Larsen, næstfmd., HB supp., Villy Pedersen, sekr., Bjarne Fehstedt, supp. reg. best.

ERFA-GRUPPER For Canal Digital: Peter Lyngby, fmd., tlf. 56 39 89 90 Henrik Larsen, næstfmd., Villy Pedersen, Carit Pedersen, Børge Ottosen For Frie antenneforeninger: Preben Pedersen, fmd., tlf. 80 80 60 81 Frans Larsen, næstfmd., Bent Laugesen, Bjarne Mortensen, Peter Olsen

UDVALG OG REPRÆSENTANTER

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 3: Curt Andersen, fmd., HB, Jens S. Møller, næstfmd., HB supp., Sven Møller Andersen, sekr., Svend E. Rasmussen, Peder Pedersen

Region 5: Peter Winkel, fmd., HB, Jørgen Madsen, næstfmd., John Sørensen, sekr., HB supp., Erik Wagner, Per Theisen

Valgt af regionerne

AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 2: Gunner M. Nielsen, fmd. HB, Jørn Bollinger, sekr., HB supp, Kirsten Randløv Rasmussen, Morten Strandholdt, Tommy Schmidt

Region 4: Leif Ohlsen, fmd., tlf. 74 84 88 05 Carsten Karlsen HB, Michael O’Halloran, sekr., Gert Lützen, Flemming Borg, næstfmd., HB supp.

2. Næstformand, FU Allan Jusjong Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Cable Europes årsmøde

Region 1: Vera Dahl Olesen, fmd. HB, Allan Jusjong, næstfmd., HB, Birgit Kaa, sekr., HB supp., Jørgen Thodberg, supp. reg. best., Torben Østerbæk, supp. reg. best.

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

For internet: Jan List, fmd., tlf. 75 36 40 20 Flemming W. Hansen, næstfmd., Morten Strandholdt, sekr., Per Sørensen, Tage Lauritsen For Stofa: Knud Højgaard, fmd., tlf. 75 86 71 01 Jens Finne, næstfmd., Gerda Højer Jensen, sekr., For YouSee: Flemming Madsen, fmd., tlf. 98 25 75 85 Tommy Schmidt, næstfmd., Peder Pedersen, sekr., Johannes Jørgensen, Knud E. Nielsen

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@fda.dk

FDA Orientering 2 /2011

    23


ZDF / Dresden

ARD/ Grimm Koenig Drosselbart

“Du behøves ikke at sige mere STOP! Jeg har dig lige på kornet - jeg har læst underteksten!” - det er med danske undertekster!

“Jeg vil kun se det, hvis det er med danske undertekster!”

SVT / Hedda Gabler

“Hmm - jeg kan ikke helt forstå, hvad de siger...?” “Så læs underteksten, min egen!”

GIK DU GLIP AF NOGET? Svensk, norsk og tysk tv - nu med danske undertekster Nu kan du få det hele med, når tysk, svensk og norsk tv sender underholdning, drama og dokumentar med danske undertekster. Nabolandskanalerne sender kvalitetsprogrammer, der vil dig noget. Vi ses! Danske undertekster fås hos YouSee, Stofa, Waoo og de fleste antenneforeninger SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

NRK1 Norge

verdenstv.dk

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2011-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2011-2  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded