Page 1

ORIENTERING

En flot tilslutning til FDA-Messe, Konference og Landsmøde vidner om en slagkraftig forening til gavn for medlemmerne fremadrettet LÆS OGSÅ:

■ Vi lærer af fortiden og skaber fremtiden... Yderholm Antenneforening

■ Seerne er aber... - spændende indlæg fra FDA Konferencen

■ FDA Messe og Konference for fulde gardiner


FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2.000 ekspl. og udgivet den 7. december 2018. Bladets artikler kan frit anvendes i udgivelser fra medlemmer af FDA med tydelig kildeangivelse. I redaktionen: Kris Vetter, redaktør Thomas Bak, Per Theisen, Carl-Erik Madsen og Søren Birksø Sørensen, ansv. redaktør. Deadline for redaktionel tekst: Nr. 1: 23. januar 2019 Indlæg til FDA Orientering sendes til: E-mail: redaktion@fda.dk Medsend gerne illustrationer/foto. Forsiden De mange flotte udstillinger på FDA Messen vidner om god opbakning fra leverandørside og er med til at skabe en god ramme for hele messen. Foto: Oliver O’Loughlin Petersen Abonnement: Gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede: DK-abonnement 2019: kr. 1.185,EU-abonnement 2019: kr. 1.410,De angivne priser er ekskl. moms og inkl. forsendelse. Kontakt: Mie Jørgensen Annoncer: Kontakt: Mie Jørgensen, mie@fda.dk. Se medieplan på www.fda.dk Grafisk produktion og distribution: Vmarketing Distribution af nr. 1: Fredag d. 8. februar 2019. Tryk: PR Offset

Et optimistisk tak for sidst Thomas Bak Landsformand

Det er en meget optimistisk landsformand som siger MANGE TAK FOR SIDST. Det blev endnu en gang et vellykket arrangement, som FDA afviklede over tre dage i den første weekend i november. En messe med alt udsolgt, en masse spændende og lærerige debatter, oplæg og et positivt og velafviklet landsmøde. Flere anlæg end året før besøgte Messen og Konferencen fredag og lørdag. Vi var lidt færre personer, men som udstiller er det selvfølgelig særligt interessant, at kunne komme i kontakt med mange potentielle kunder, eller for FDAs vedkommende mulige medlemmer. Den fortsatte opbakning fra branchens leverandører bredt set viser, at FDAs Messe klart har sin berettigelse. Det viser besøgsinteressen selvsagt også. FDA ser det som sit hovedformål med Messen og Konferencen fortsat at give de brugerejede anlæg et sted i Danmark, hvor de kan møde det brede udbud af konkurrerende leverandører under samme tag. De brugerejede anlæg har om nogen behov for, at der faktisk er valgmuligheder, når deres aktuelle aftaler skal fornys. Hvis der kun er én eller måske to at vælge imellem, så vil brugerejet stille og roligt blive tømt for egentlig værdi. Stor interesse fra en lang række anlæg, som lige nu ikke er medlemmer i FDA Til vores mange gæstende anlæg, som aktuelt lige nu ikke er medlemmer, bliver mit budskab lidt dobbelt; på den ene side er vi glade for (og stolte over) jeres deltagelse og opbakning fordi den viser, at det vi bruger vores tid på i FDA har værdi for de brugerejede anlæg bredt set. På den anden side, så kan FDA ikke, på det længere sigt, overleve alene ved at anlæggene bakker op om de store arrangementer, vi organiserer. Skal der bestå en organisering af de brugerejede anlæg, som har en tilstrækkelig tyngde til at repræsentere anlæggenes interesser, er det nødvendigt at anlæggene faktisk organiserer sig. Vi har hele tiden gode og særdeles konstruktive dialoger med anlæg udenfor den aktuelle medlemskreds. Nogle anlæg giver udtryk for, at når FDA gør ”lige sådan her – eller sådan her” så er vores anlæg med (igen). Til jer vil jeg gerne sige: Meld jer nu ind og gør så indflydelsen gældende som medlemmer. FDA har en levende debat og en flad struktur, så det er bare ’på med vanten’ så at sige. FDA har netop genetableret to ERFA-grupper, som har været inaktive i en periode. Det betyder, at der nu kommer mere målrettede tilbud til anlæg som er STOFAkunder og til anlæg, som er boligforeninger, nok primært almene og andelsboliger, men ikke begrænset hertil.

Forenede Danske Antenneanlæg Bøgehus Annebergparken 21, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 Fax 59 96 17 17 fda@fda.dk www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-16 Fredag kl. 9-13

2

Nye netværk på vej Samtidig udvider vi i starten af det nye år med netværkstilbud til anlæg, som bruger Panther Admin og tillige til brugere af Enigma. Dette arbejde organiseres i regi af ERFA-gruppen for anlæg med eget udbud af tv og/eller internet. Med disse nye tiltag gør vi et medlemskab endnu mere værdifuldt for de brugerejede anlæg. Antal- fortsætter på side 4 ››› FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018


FDAINDHOLD

4 Vi lærer af fortiden og skaber fremtiden 6 30 år i godt samarbejde med antenneanlæggene 10 Priserne stiger og kunderne forlader skuden

Foto: Ebbe Rosendahl / TV 2

6 30 års godt samarbejde...

12 FDA Messe og Konference 2018 for fulde gardiner 16 FDA for fremtiden 19 Seerne er aber... 20 Advokantens Bord: Erfaringer med Persondataforordningen 22 Branchenyt: Udvikling koster penge Nordisk Film+

12 FDA Messe og Konference 2018

ovedbestyrelse, Sekretariat og H FDA Orientering ønsker alle en glædelig jul og et godt og fremgangsrigt nytår

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

3


FDAORIENTERING ››› - fortsat fra side 2 let af gode grunde til at blive og være medlem stiger kort sagt stille og roligt. Tag selv initiativ I forbindelse med at vi nedlagde regionerne i FDA, etablerede vi en pulje til brug for mødeaktivitet, som igangsættes af medlemmerne selv – det betyder, at hvis I, i jeres bestyrelse, tænker ”hvorfor laver FDA ikke et møde om…” så kan I nu selv tage initiativet – og FDA hjælper selvsagt gerne til med det praktiske. Vores krav er at det arrangerende anlæg er medlem af FDA og at mødet er åbent for alle FDAs medlemmer, samt at det annonceres bredt til kredsen af brugerejede anlæg. FDA afholder så omkostninger til lokale og ”kaffe med kage”. Det måske korteste landsmøde hidtil Landsmødet blev afviklet på ganske få timer søndag formiddag. Måske vores hidtil korteste i FDAs historie. Jeg tager det som udtryk for at FDA er langt forbi det interne fnidder som tidligere har præget landsmøderne. Når dagligdagen i en organisation fungerer, så afvikler den også sine landsmøder i god ro og orden. Landsmødet i år viser for mig, at vi nu har en velfungerende organisation som vi med god samvittighed kan invitere rigtig mange flere af de brugerejede anlæg til at blive en aktiv del af. Vi er allerede i gang med at invitere flere anlæg med i fællesskabet af brugerejede anlæg og glæder os til, at vi når vi mødes om knapt et år til Messe, Konference og Landsmøde så gør det med afsæt i et FDA med flere medlemmer end vi har lige nu. Jeg skal ikke tage æren for den udvikling, men glæder mig over at et stort antal ansvarlige har påtaget sig opgaven med at få FDA tilbage på det rette spor igen og at tilstrækkeligt mange anlæg har stået fast på at FDA skal overleve. Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul og på gensyn til et godt nytår, både for den enkelte og for FDA. 4

Vi lærer af fortiden og skaber fremtiden Det handler om søgen mod ny viden, gennem erfaringsudveksling og evnen til at lære af egne oplevelser og af andres samt om viljen til at forandre de eksisterende forhold, når man sidder i bestyrelsen i en antenneforening. Preben Pedersen Formand for Yderholm Antenneforening

I moderne tale handler det om innovationskraft. ..! FDA Orientering har med baggrund i en række artikler her i tidsskriftet fået en erfaren tekniker og formand for en antenneforening til at komme med sit bud på, hvordan man søger inspiration og know-how og bruger denne konstruktivt til at vurdere og beslutte i egne rækker. Formand for bestyrelsen i Yderholm Antenneforening, Preben Petersen, deler i det efterfølgende sine erfaringer omkring hvorledes de i deres brugerejede anlæg aktivt søger inspiration fra FDA Orientering og FDAs Messer og konferencer. Et utal af løsninger Der har gennem de sidste par år været omtalt forskellige typer internetløsninger her i FDA Orientering og på FDA Messer og konferencer; både løsninger, som var kablet og trådløse løsninger baseret på WIFI-teknologi. Fælles for dem har dog været, at de alle har en bagvedliggende hovedforsyning på fiber frem til et centralt knudeafleveringspunkt. Hvordan kan man udnytte og udbygge sin egen interne infrastruktur, så det stadigvæk er konkurrencedygtigt både op imod fiber og i forhold til nuværende 4G og kommende 5G (i 2020) mobilbredbånd? Det er nødvendigvis centrale områder for en bestyrelse at holde sig orienteret om. Hertil må man nok også kigge både lidt bagud og gætte lidt på fremtiden – i en form for clairvoyance så at sige. Det fremføres til stadighed fra elselskabernes fiberselskaber, at ”fiber er den eneste rigtige løsning”, som vil forhøje huspriserne i et salgsøjeblik til gavn for husejerne. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Hvorvidt dette argument viser sig at holde eller forsvinder så snart alle har en fiber ind i huset, må tiden vise? Hvad sker der i fremtiden? Man kan jo tænke sig, at disse fiberselskaber sidenhen bliver solgt til kapitalfonde, for at frigøre kapital til elselskabernes andre aktiviteter, så andelshaverne ikke skal til pengepungen igen. Vi har hidtil set flere opkøb i denne branche med fiber infrastrukturleverandør, så der er fjernet spillere på markedet, så også denne branche har konsolideret sig i færre og større selskaber. Det gør sig også gældende indenfor elbranchen, hvor der fusioneres til større enheder. Hvor mange kan ikke huske, at der engang fandtes over 57 regionale telefonselskaber herhjemme på kablede løsninger, inden det blev lovreguleret og siden solgt fra. Denne historisk udvikling kan læses på http://da.wikipeida.org/wiki/tdc På samme måde bliver det spændende, når også fiberinfrastrukturen bliver gjort tilgængelig overfor tredje part, så det ikke kun er TDC/YouSee, der med sine telefonkabler, fiberkabler og coax-kabler, der er omfattet af denne regulering og selvfølgelig ikke mindst, om det vil føre til lavere forbrugerpriser end det vi ser lige nu. Erfaringsudveksling og deling af teknisk viden og udstyr Vi har kunnet læse om hvordan brugerejede antenneforeninger hjælper hinanden ved udlåne indkøbt WIFI-udstyr fra 2015 og ekstra CMTX-udstyr, så der kunne laves en testopstilling, forud for egne indkøb. I det konkrete tilfælde kunne der via de to foreningers master oprettes en linje med line of sight med WIFI-til-WIFI med backbone på 300 Mb (3 kilometer


i fugleflugt linje) og ind i en CMTX, hvor der så kunne benyttes coax-kabel EOC modem, så der kan leveres en 100/100 Mbit til hver af de 9 husstande, som er en kombination af huse og gårde i en lille by, der allerede havde coax kabler og tv/radio, men nu også kan få ordentlig bredbånd, uden om de gamle telefonkabler, der ikke kunne levere tilstrækkelige bredbåndshastigheder. En mini docsis cmts, blev fravalgt pga. indkøbsprisen, i forhold til CMTXproduktet. Der er et nyt forsøg i gang, om at gå videre fra denne lille foreningsmast, som spring punkt med nye WIFI-WIFI med backbone på 300 Mb og ud til en gård, hvor der er 1,5 kilometer imellem de 2 punkter. Her bliver det så bare en almindelig router med WIFI, som skal installeres på den modtagende gård, efter WIFIAP så der kan leveres en stabil og god internet bredbåndsforbindelse. Det betyder, at der kan streames TV og andre tjenester. Ved afslutningen af testen, vil det nok ende med der indkøbes nyere produkter, som giver en større backbone kapacitet og 1 GB uplink lanport til det bagved liggende udstyr i de to hovedstationer. Det her er en mulighed, som også andre områder kunne udføre, i stedet for alle alene tænker i at få nedgravet fiber til hver eneste ejendom. Bredbåndspuljen kan søges til dette også og ikke kun

fiber (sidste løsning er det samme, som Samsø Bredbånd er opbygget efter – selv om det ser ud til Samsø Bredbånd giver op og overgår til en fiber-løsning jf. deres hjemmeside). Det hele er jo igen en beregning på samtidigheds faktorer af forbrugernes træk på internetforbindelsen, men selv på sådant trådløst WIFI-udstyr kan der sendes synkrone hastigheder på mere end 500/500 Mbit. Det drejer sig igen om indkøbsprisen, som afgør – hvad der er rentabelt at investere i, og hvor mange der skal opkobles. På tjekditnet.dk kan man søge i sit nærområde, som ligger udenfor det kabellagte areal, om der er nogle flere mulige medlemmer, som kunne tilsluttes den vej igennem. Egne erfaringer, viden og grundige test og undersøgelser danner grundlag for beslutninger Som tidligere omtalt har vores projekt med alternativ internet, modsat det andre typisk benytter sig af, nu her 5 år efter udstyret blev indkøbt og med egen drift i to år, betydet at vi i bestyrelsen nu skal kigge på hvordan man bevarer sin konkurrenceevne på dette område. Vi har fundet ud af, at det er muligt at indkøbe nye Eoc-modem med 1GB lanport og dermed kan vi levere 200/150 Mb. Der skal dog indkøbes et bestemt antal

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

(pris ca. xx.000,- kr.). Hvis man skal vurdere om en sådan investering er god eller dårlig, er man nødt til at se på den nyeste version, som dog kræver lidt mere omlægning af tv-frekvenser. Den nuværende løsning kræver kun frekvenser fra 7,5-67,5 Mhz, hvor den nye version kræver 6-200 Mhz. Dog kan FM-radio stadigvæk beholdes og fordelene er ydermere, at backbone på internetkapaciteten bliver 2GB/2GB i stedet for den nuværende 1 GB (investering ca. xxx.000, kr.) Fremtiden fordrer investeringer Det eneste bestyrelsen er sikker på er, at lige meget hvad der vælges, så vil det med tiden blive nødvendigt med nye investeringer og det gælder alt teknisk udstyr. Teknisk udstyr bliver løbende forbedret hele tiden. Sådan har det jo også vist sig med fiberudstyr, der i starten kun havde 10/100 Mbit interface til slutforbrugeren og 1 Gb uplink, det betyder, at der her er områder, hvor der skal udskiftes udstyr, hvis ikke det allerede er sket, før man kan opnå højere hastigheder. Det skal der tages højde for, hvorfor der afsættes en pengepulje til fremtidens investeringer. Vi har valgt en kombination af den ovenfornævnte løsning, så investeringen kan fordeles ud over de næste par år.

5


FDAORIENTERING

30 år i godt samarbejde med antenneforeningerne Kris Vetter FDA redaktør

Da TV 2 for nylig fejrede sin 30-årsfødselsdag, var det samtidig en rund fødselsdag for TV 2s gode samarbejde med de danske antenneforeninger, som fik en større rolle og stigende betydning for de danske tv-seere, da TV 2 og de populære TV 2 Regioner begyndte at sende. I de efterfølgende år fik danskerne mange flere kanaler at vælge imellem, og medlemskabet af den lokale antenneforening gav danskerne stor indflydelse på kanaludbuddet. - Uden foreningernes opbakning til TV 2 i starten – og til TV 2s betalingskanaler i årene efter 2003 – havde vi ikke haft det TV 2, vi kender i dag. Antenneforeningerne er åbne, lydhøre og glade for TV 2, og vi er meget tilfredse med samarbejdet, siger salgschef Steen Keldskov Andersen, TV 2 Kanalsalg. I en tid, hvor mange udelukkende taler om streaming, lægger TV 2 stor vægt på at have en attraktiv traditionel tvforretning, samtidig med at TV 2 PLAY udvikles. - Vi vil meget gerne vokse på PLAY,

men vi ønsker ikke, at væksten sker på bekostning af den traditionelle tv-forretning. Vi vil bredest muligt ud med blandt andet TV 2s stærke public service-indhold og det gode, danske indhold på nichekanalerne, og vores ønske er derfor at have så mange abonnenter som muligt – meget gerne via foreningerne og andre tv-distributører, siger Steen Keldskov Andersen, som mener, at netop det danske indhold sikrer TV 2-kanalerne gode placeringer hos antenneforeningerne. - Foreningerne kender deres medlemmer, og de ved godt, at det danske indhold er højt prioriteret blandt medlemmerne, siger Steen Keldskov Andersen. Dansk indhold har højeste prioritet Gennem de seneste mange år har TV 2s fokus været på dansk indhold, og hovedkanalen har i de senere år haft en dansksproget andel omkring eller over 70 procent. - Som samfund og som et lille sprogog kulturområde er det afgørende med indhold, som tager afsæt i en dansk virkelighed og beskæftiger sig med emner af stor relevans. En af TV 2s mest grundlæggende forpligtelser er oplysning, så borgerne på et velinformeret

grundlag kan reflektere, træffe beslutninger og deltage i samfundet, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, i et interview i forbindelse med TV 2s fødselsdag. - Vores øgede produktion af dansk indhold faldt sammen med, at det ikke længere var muligt at få udenlandske serier til at fungere i den bedste sendetid på vores hovedkanal. Danskerne vil helst se dansk tv hos TV 2, og derfor har vi dansksproget primetime stort set året rundt med vægt på nyheder og aktualitet. Det var både heldigt og rigtigt set, at vi droppede de udenlandske serier til fordel for mere dansk produktion. Efterfølgende dukkede streamingtjenester op med masser af udenlandsk indhold. De spiller på en bane og med indhold, som TV 2s hovedkanal allerede havde fra-valgt i den bedste sendetid. Vi har langt større opbakning til det danske indhold, siger Merete Eldrup, der har været TV 2-direktør i 11 af mediekoncernens godt 30 år. Ny koncernstrategi for TV 2 Kort tid efter TV 2s 30-års-fødselsdag offentliggjorde stationen sin strategi frem til 2021. I et medielandskab med massiv digital

ADMINISTRERENDE DIREKTØRER PÅ TV 2 SIDEN STARTEN: Jørgen Schleimann: 1. april 1987 – 1. august 1992 Tøger Seidenfaden: 1. august 1992 – 1. oktober 1993 Jørgen Flindt Pedersen: 1. oktober 1993 – 22. september 1999 Peter Parbo (konstitueret): 22. september 1999 – 31. december 1999 Cristina Lage: 1. januar 2000 – 16. januar 2003 Peter Parbo: 16. januar 2003 – 30. april 2006 Per Mikael Jensen: 1. maj 2006 – 1. august 2007 Anders Kronborg: 2. august 2007 – 30. november 2007 Merete Eldrup: Siden 1. december 2007 6

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Merete Eldrup, administrende direktør på TV 2, siden 1. december 2007


Samuel Rachlin, nyhedsvært på TV 2 konkurrence og forbrugervaner, der hele tiden ændrer sig, er der et stærkt fokus på TV 2s digitale position i den koncernstrategi, som for nylig er vedtaget. Samtidig lægges der afgørende vægt på den stærke, traditionelle tv-forretning og på det danske indhold, som også i fremtiden kan engagere og samle danskerne. - TV 2 skal være stærkere på det digitale område, samtidig med at vi vil værne om den forretning, vi allerede har. Den gode nyhed er, at de to ting ikke er i modstrid med hinanden – snarere tværtimod, og det afspejler vores koncernstrategi. Dansk indhold i høj kvalitet binder hele vores forretning sammen, og TV 2s digitale succes de kommende år skal stå på de brede skuldre, vi har i dag takket være en lang række styrkepositioner opbygget over de seneste 30 år, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, som vil sætte øget fokus på abonnementsforretningen uanset karakteren af kundeforholdet.

Line Baun Danielsen, Sport i 2eren hos seerne og øget konkurrence med fald i den traditionelle del af forretningen til følge. Til gengæld kan vi hente styrke på det digitale område, hvor TV 2 PLAY er helt central og skal bidrage til betydelig vækst i den digitale omsætning, siger Merete Eldrup.

Jes Dorf Petersen på TV 2 Både TV 2 PLAY og det gode indhold har dermed en afgørende rolle i TV 2s nye koncernstrategi.

Direktøren understreger, at TV 2 ikke aktivt vil trække kunderne væk fra de traditionelle tv-pakker og ind i TV 2 PLAY-universet. Men TV 2 vil til gengæld samle flest mulige kunder op med et stærkt streaming-tilbud, hvis de vælger at opgive deres tv-pakke.

- Indholdet er vores klare berettigelse i fremtidens mediemarked og omdrejningspunktet i vores mission om at drive public service-virksomhed på et kommercielt grundlag. Vi skal i de kommende år fortsat tjene penge for at producere dansk kvalitetsindhold, men vi skal i højere grad gøre det via TV 2 PLAY på en måde, der gør det nemt og attraktivt for abonnenterne at finde og forbruge indholdet, siger Merete Eldrup.

Tjener penge for at producere godt indhold Koncernstrategien bygger på en lang række underliggende fokusområder. På det indholdsmæssige område handler det blandt andet om at fastholde de robuste og velpositionerede tv-kanaler, bidrage til væksten på TV 2 PLAY samt øge fokus på den unge målgruppe.

’Lykke-Per’ får premiere allerede i julen ”Serien og dens hovedperson Per Sidenius har stor relevans for det moderne publikum”, siger Bille August, der gennem mange år har arbejdet på at præsentere ’Lykke-Per’ på film og tv. TV 2s juleprogrammer til danskerne indeholder i år et helt ekstraordinært

- Med koncernstrategien vil vi gøre TV 2 stærkere i bred forstand, og det er ikke nogen nem opgave i en fragmenteret medievirkelighed. Vi står over for en række strategiske udfordringer, som i deres essens handler om ændrede vaner

Tv-serien ’Lykke-Per’ er optaget mange steder i Danmark samt i Østrig. Her ses Bille August (tv.) under optagelser i Løgstør, hvor han instruerer pastor Blomberg spillet af Claus Flygare. (Foto: Rolf Konow / TV 2) FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

7


FDAORIENTERING tilbud. Det drejer sig om premieren på den danske tv-serie ’Lykke-Per’, der i fire afsnit fortæller om den ambitiøse Per Sidenius, der er forud for sin tid og i begyndelsen af 1900-tallet vil revolutionere Danmark og gøre landet til en industrination med en helt ny udnyttelse af vind- og bølgeenergi. Fortællingen om den – på samme tid – geniale, fascinerende og komplekse Per Sidenius har stor relevans for det moderne menneske, siger instruktøren af ’Lykke-Per’, Bille August, der gennem en årrække har arbejdet på at kunne gennemføre og realisere tv-serien og spillefilmen. Han har sammen med sønnen Anders August skrevet manuskriptet til ’Lykke-Per’. - ’Lykke-Per’ er en karakter, som det giver god mening at fortælle om til det moderne publikum. Pers selvoptagethed og egoisme har en parallel til det moderne selfie-menneske, og som publikum oplever vi, at han må betale en høj pris for sin selvrealisering. Samtidig er Pers og Jakobes kærlighed efter min mening en af de mest gribende kærlighedshistorier, der nogensinde er skrevet, siger Bille August til TV 2. Første afsnit af tv-serien ’Lykke-Per’ sendes på TV 2 juledag klokken 20.00. To forskellige værker på film og tv Bille August og holdet bag ’LykkePer’ har fra starten arbejdet med to manuskripter til filmen ’Lykke-Per’ på 2 timer 40 minutter og til tv-serien ’Lykke-Per’ på fire gange cirka 55 minutter – en tv-produktion med cirka en times mere materiale end biograffilmen. - Vi var hele vejen gennem produktionen ekstremt bevidste om, at der var

Morten og Peter på TV 2 8

Bjørn (Jesper Groth) og Susanne (Asta Kamma August) i Sygeplejerskolen. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 tale om to forskellige værker, og at vi ind imellem skulle producere en masse scener, som alene var til tv-serien. Det har været enormt spændende – og ret uproblematisk i tilfældet ’Lykke-Per’ – at arbejde på den måde. Jeg er meget stolt af begge værker, som hver for sig kan noget forskelligt, siger Bille August og fortsætter: - ’Lykke-Per’ er et episk og storslået værk, som sagtens kan bære at fylde mere, end det gør i filmen. Fortællingen er rig på handling, som tv-serien folder ud med en række ekstra scener, og i den store tv-fortælling er der også plads til at udfolde især to af kvindekaraktererne rundt om Per, Nanny og Inger. Tv-serien ’Lykke-Per’ er skabt på tv-mediets præmisser med fire afsnit opbygget med begyndelse, slutning samt cliffhanger i de tre første afsnit. - Film og tv er forskellige medier, og nogle ting skal være mere tydelige på tv, hvor du ser med på en mindre skærm.

Mille Dinesen som Rita FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

At se en tv-serie er en anderledes oplevelse og har andre referencepunkter, end når du sidder i en mørk biograf og følger med på det store lærred. Jeg er enormt stolt af tv-serien, som fungerer fint og har fået en rigtigt god modtagelse, da den blev testet hos et tv-publikum, siger Bille August. Et stærkt kvindeportræt I hoved- og titelrollen som Per Sidenius ses Esben Smed, mens rollen som Jakobe – ifølge Bille August ”et af de stærkeste kvindeportrætter, der nogensinde er skabt” – spilles af Katrine Greis-Rosenthal. I rollen som Jakobes lillesøster, Nanny, ses Julie Christiansen, mens den jyske præstedatter Inger spilles af Sara Viktoria Bjerregaard, der senest har medvirket i DR1-serien ’Herrens Veje’. På rollelisten ses også bl.a. Jens Albinus, Rasmus Bjerg, Anders Hove, Tammi Øst, Tommy Kenter, Morten Hauch-Fausbøll, Ole Lemmeke og Benjamin Kitter.

Mia Lyhne og Frank Hvam i Klovn (Foto: Per Arnesen/TV 2)


HÅBET PÅ TV 2

Tak for besøg på FDA messen. Glæd jer til TV 2s mange nye programmer– og glædelig jul KREJLERKONGEN JULESPECIAL PÅ TV 2 FRI

LYKKE-PER PÅ TV 2

ALT DET VI DELER


FDAORIENTERING

Priserne stiger og kunderne TDC mister kunder og ingen undtagelse i tredje kvartal Kris Vetter FDA redaktør Kilder: Wilke, DR-Medieforskning, Kantar Gallup

Tv-forretningen smuldrer i det forgangne kvartal, men i knap så stor hast som tidligere. Bruttofortjenesten er også presset på grund af udgifter til indhold og indlemning af streamingtjenester i tv-pakker som var med til at presse bruttofortjenesten. Resultatet blev 12.000 færre tv-kunder hos TDC, der står bag landets største tv-distributør, YouSee. Selskabet har nu 1,255 mio. tv-kunder. Bruttofortjenesten i tv-forretningen faldt med 5,7 procent til 485 mio. kr. Til gengæld havde TDC en lidt højere omsætning pr. kunde. I tredje kvartal omsatte TDC for 261 kr. om måneden pr. tv-kunde, en stigning på 4 kr. TDC havde i tredje kvartal samlet set en

ARRGH!!!

10

omsætning på 4,3 mia. kr. – en stigning på 2,3 procent Til gengæld faldt driftsresultatet, EBITDA, 6,9 procent til 1,66 mia. kr. Kvartalsregnskabet fra TDC kom, efter selskabet tidligere på året blev købt af et konsortium bestående af de danske pensionsselskaber ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie. Kan det falde mere, og/eller er der kun gamle og stædige kunder tilbage? Diverse indlæg i trykte dagblade viser, at især de ældre holder fast i tv-vanerne. Det fremhæves i disse artikler, at kunderne fastholdes gennem fordelsprogrammer med videre. En gratis ydelse i første omgang, men efterfølgende med prisforhøjelser til følge. En granskning i prisforhøjelserne viste en stigning i tv-pakken på 4,43 procent og bredbånd med 16,7 procent.

Et pensionistpar skal til eksempel nu betale 848 kr/md (2019 priser) mod tidligere 668 kr/md i 2011. Dette eksempel er beskrevet i dagspressen og for det omtalte pensionistægtepar er det jo en kraftig prisforhøjelse? I artiklen nedregulerede man dog prisen efterfølgende, fordi kunden reagerede. Samlet set er det her i 2018 8. år i træk at priserne stiger hos YouSee. Udnytter man monopollignende tilstande? Forbrugerrådet med cheføkonom Martin Salomon i spidsen undrer sig og mener at YouSee udnytter deres dominerende position. Ifølge rådet er forbrugerne fanget i deres tv-pakker og kunderne synes ikke de har en reel mulighed for at skifte. Men færre kunder betyder uvægerligt prisstigninger. Udgifterne til indkøb og administration skal jo dækkes. Wilke oplyser, at 85 procent af forbrug-

...nu s tiger ! prisen igen

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018


forlader skuden erne har en tv-pakke fra YouSee, Stofa eller et andet selskab. For tre år siden var tallet 93 procent. Udover kundeflugten nedgraderer kunderne også deres tv-pakker fra stor pakke til mindre eller vælg selv løsning. Forbrugerne bliver frustrerede og vælger nye løsninger Udviklingen sker gradvist, men sikkert i nedadgående retning og forbrugerne finder alternative løsninger, fordi de synes de får for lidt for pengene. Netflix og TV 2 Play er oplagte muligheder, da de er selvstændige streamingtjenester. Det betyder, at indtjeningsgrundlaget for reklameindtægter falder og priserne stiger. Man taler om cabelcutter og cabelshaver tendenser; Helt på internetbaseret tv eller minimering af flow-tv. Når kvaliteten af bredbånd bliver bedre og bedre er tv-oplevelsen her jo også af

bedre kvalitet, hvilket får flere og flere til at se internet-tv. Hvad er sandheden? YouSee mener, der er tale om sund konkurrence og forbrugerne har et væld af muligheder. Det er jo et faktum at rettighederne især til sportsevents stiger og at det afspejler prissætningen, men er det hele sandheden? Man kan vel sige, at hvis de der ikke er sportsinteresseret er med til at betale gildet i form af dyrere pakkeløsninger, er det vel ikke i deres interesse? YouSee benægter at faldet i kundeantal betyder prisstigninger. Er det så fordi udvikling af ”andet” indhold koster penge? Og har de store medie- og energiselskaber forpligtet sig til et kommercielt afkast til ejerne bag? Udviklingen fortsætter Som vi har belyst gentagne gange gen-

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

nem året her i FDA Orientering er det de unge, der ser mere streaming og mindre flow-tv og de ældre der fastholder flow-tv. Ældre over 65 år ser i gennemsnit fire timers tv om dagen! De unge 15-31 årige ser kun 55 minutter flow-tv om dagen til sammenligning! Husk de unge, som i de følgende år flytter hjemmefra, har helt andre tv-vaner end de ældre, hvorfor markedet for flow-tv vil flytte sig endnu mere. Antenneanlæggene har en vigtig mission med at forstå at tilpasse sig denne nye virkelighed, hvor bredbånd/internet er den vigtigste del for en husstand og hvor flow-tv spiller en mindre rolle. Computeren er den vigtigste skærm for de unge og også mobiltelefonen bliver flittigt anvendt til tv-kiggeri. Men også de ældre begynder at ændre adfærd og begynder at streame.

11


FDAMESSE&KONFERENCE

FDA Messe og Konference 2018 for fulde gardiner! Fra fredag den 2. og til og med søndag den 4. november satte antennefolk og leverandører i branchen hinanden stævne i Kolding. Kris Vetter FDA redaktør

Der var lagt op til spændende dage i samvær med kollegaer, leverandører og fagfolk. Med et spændende konferenceprogram og et flot messeområde, havde FDA gjort det muligt at tilgodese udstillernes ønsker om et indbydende og funktionelt samlet messe- og konferenceområde. Det stod allerede klart efter kort tid, at afholdelsen af en konference i et udstillerområde stiller store krav til lyd og intimitet, hvorfor man ret hurtigt satte vægge op i siderne for at afskærme konferencedeltagerne til udstillerne. Gode oplevelser for alle Det er altid en vision at gøre alle tilfredse og udfordringen er, at både besøgende og udstillere, skal føle, at der bliver taget hånd om deres interesser. FDA Messen var igen i år opdateret for både udstillere og besøgende, og de gode input som FDA har fået var blevet bearbejdet og forsøgt implementeret i dette års messe og konference.

- Vi er meget tilfredse med opbakningen fra udstillerne. Det vidner om stor interesse for antenneanlæggene. Vi havde i år forsøgt, at skabe endnu mere dynamik ved at flytte konferencedelen ind i udstillerområdet. På mange måder var det en god løsning, selvom vi fandt ud af, at vi stadig skal skabe et område, hvor man også kan lytte uden alt for store forstyrrelser, siger Mie Jørgensen, FDAs ansvarlige for FDA Messen. - Derfor skal vi nu evaluere på dette års udstilling og konference ud fra input og tilkendegivelser, så vi igen i 2019 kan skabe et forum, som er interessant for både udstillere og besøgende, siger Mie. Samvær med kollegaer betyder meget Messeområdet levnede god plads til, at man kunne sidde og få en faglig og social snak med kollegaer fra andre antenneanlæg. De mange loungeområder i og omkring messeområdet gjorde det muligt! De mange flotte leverandørstande blev flittigt besøgt af de besøgende og ak-

tivitetsniveauet omkring konkurrencer med videre var højt. - Vi håber, at rigtig mange blev informeret og inspireret til det daglige arbejde ude i antenneanlæggene, siger Mie. Ros og ris kan fortsat gives til Mie på: mie@fda.dk. FDA Messen åbnede med velkomst ved formanden Landsformand Thomas Bak kunne byde alle velkommen fredag kl. 10 og overlade podiet til medieforsker og professor ved Aarhus Universitet, Frands Mortensen, som i sit indlæg gav sin udlægning af den indgåede medieaftale. Med emnerne: • Processen april 2017-sommeren 2018 • Resultatet - økonomi og indhold • Fremtiden – hvad så DR? • Fremtiden – støtte til private producenter? • Og Fremtiden – TV 2/Danmark A/S? - var der lagt op til en grundig historisk gennemgang, her og nu -status, samt et kig ind i en mulig fremtid. Allerede i april 2017 lød startskuddet fra regeringen med Kulturminister Mette Bock i spidsen. Nu havde man en køreplan for det kommende medieforlig klar. Overskriften var: • Danskerne får indflydelse på fremtidens medieindhold! Ønsket var en åben proces, hvor borgerne fik mulighed for at bidrage med input og gode idéer – både på møder rundt omkring i landet og på en digital platform, som blev lanceret i maj 2017.

Medieforsker og professor ved Aarhus Universitet, Frands Mortensen var mildest talt ikke tilfreds med Kulturminister Mette Bocks håndtering af det nye medieforlig og han kom i sit indlæg ind på flere uhensigtsmæssigheder. 12

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Spørgsmålene var mange: • Hvilket dansk indhold skal vi stille til rådighed? • Hvilke nyhedskanaler og -platforme er vigtige? • Og hvor skal vi i fremtiden føre en fælles debat? Det var nogle af de spørgsmål, som


Konferencen var i år henlagt til udstillingsområdet for at skabe mere dynamik, men det betød også at man måtte lukke området mere af efter de første indlæg for at dæmpe støjen til messen. Kulturminister Mette Bock ønskede at debattere med borgerne forud for de politiske forhandlinger om et nyt medieforlig, der træder i kraft i 2019.

af Medieforliget “ Resultatet er færre penge og mere kontrol

Frands Mortensen, medieforsker og professor ved Aarhus Universitet

På en konference primo maj 2017 om fremtidens medieindhold og hvilke platforme, borgerne ønsker at bruge, blev

alt medieindhold diskuteret, uanset om det er privat eller statsligt. I maj-september 2017 rejste ministeren så rundt og indsamlede synspunkter og materiale om ønsker til indhold og platforme, hvorefter hun i september offentliggjorde borgernes input. I september-november 2017 forløb en heftig debat med mediebranchens interessenter, hvor det store spørgsmål var: Hvem skal producere og distribuere dansksproget indhold, og i hvilket omfang kræver det statsstøtte? Regeringen offentliggjorde herefter primo 2018 udspillet til en ny medieaftale.

FDA Messen er præget af mange flotte og inspirende udstillinger. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Flere rapporter blev bragt som understøttende for initiativerne: • Fremtidens danske indholdsproduktion. • Rapport fra Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion. • Analyse vedrørende DRs økonomi. Rapport fra KPMG og Struensee 6 Co. Januar 2018. • Globaliseringen af den danske mediebranche. Herefter kom finansministeriet ind over med Finansminister Kristian Jensen i spidsen, som stolt konkluderede, at regeringen og Dansk Folkeparti nu var enige om at afskaffe medielicensen. Licensen skulle gradvist udfases fra næste år og være fuldt afskaffet i år 2022. Afskaffelsen skulle finansieres gennem en sideløbende reduktion af personfradraget og samtidig er det aftalt, at DR skal fokusere mere på kerneopgaverne og dermed på den grundlæggende public service. Derfor reduceredes DRs tilskud med 20 procent over de kommende fem år. Ministeren udtrykte også stolthed over at have afskaffet en medieskat, der hører fortiden til, ligesom man nu får slanket DR - ikke dramatisk, men fornuftigt. Regeringen og DF ønsker, at DRs tilskud reduceres med 20 procent over de kommende fem år, men ifølge Frands Mortensens beregninger svarer det kun til, at DR skæres ned med 11procent i 13


FDAMESSE&KONFERENCE DISCOVERY OG VIASATS KRAV MOD TV2: Discovery 650 mio. kr. + Viasat 1.636 mio. kr. Plus ulovlighedsrenter Viasat 1.753 mio. kr. Samlet: 4.039 mio. kr. optage spørgsmålet om delvist salg af TV 2, når den samlede medieaftale evalueres efter 2 1⁄2 år. - Resultatet er kort og godt, færre penge, mere stat, mere kontrol, lige det modsatte af det ministeren oprindeligt lagde til grund for medieforliget, sagde Frands Mortensen.

På Kabelplus’ stand kunne man spille rolette og vinde flotte præmier. den samlede periode på fem år. Eller med 2.013 mio. kr., når man regner tallene igennem! Ifølge Frands Mortensens analyse af forløbet, især detaljerne omkring et eventuelt salg af TV2, er det ikke forløbet i åbenhed. Kulturminister Mette Bock er flere gange blevet opfordret til, at offentliggøre detaljer omkring indholdet i medieforliget. Ministeren hemmeligstemplede blandt andet flere spørgsmål fra Morten Marinus fra DF.

- Hun har ikke imødekommet flere spørgsmål, ligesom verserende retssager mod TV 2 ikke er blevet offentliggjort, sagde medieforsker og professor emeritus Frands Mortensen. - Så længe der foreligger en verserende retsag mod TV 2 med et krav op imod og over 4 mia. kr., vil det være overordentlig vanskeligt at sælge TV 2, sagde Frands Mortensen. Aftalepartierne er enige om, at gen-

Konferencen bød i år på mange spændende og oplysende indlæg og var velbesøgt. 14

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Samlet er konklusionen efter ekspertens vurdering, at DR reduceres med 2.013 mio. kr., de private aktører ”går op” med 1.196 mio. kr. og der sker en statslig reduktion på 818 mio. kr. Han kom ind på en hel række eksempler på, at det nye forlig lægger op til mere stat og mere kontrol blandt andet: Mere stat: • Udbydere af streaming-tjenester skal investere 2 procent af deres opsætning i Danmark i nyt dansksproget indhold. • Pulje til internetbaserede nyhedsmedier, indtil EU ændrer til nul-moms. • Pulje til gratis ugeaviser. • Nyhedsmedier, der er straffet for rufferi, kan ikke modtage støtte efter mediestøtteloven. Gælder også, hvis ledende medarbejdere er dømt for det.


Sidste element i ovenstående tyder på Dansk Folkepartis indflydelse. Mere kontrol: • Mere detaljeret public servicekontrakt med DR, flere krav til DRs public service-redegørelse og til Radio- og tv-nævnets kontrol. • Kontrol med overholdelse af udbudsbekendtgørelse for ny tv-kanal. • Kontrol med overholdelse af udbudsbekendtgørelse for ny radiokanal. • Nyt tildelingssystem og kontrol til film også uden om Det danske Filminstitut. • Nyt nævn til fordeling af PS-puljens midler vest for Storebælt. • Kontrol med tildelingen af midler til kompensation for nulmoms. • Kontrol med støtte til gratisaviser. • Øget kontrol med værditestordningen. • Ministerens indflydelse på DRs bestyrelse øges. Reaktioner på medieaftalen Den spændende paneldebat efterfølgende var med deltagelse af: Canal Digital v. Peter Fredsted From, Copydan v. Jacob Hedebrink, DR v. Michael Arrebo, Producentforeningen v. Klaus Hansen, YouSee/TDC v. Kim Poul Christensen, og FDA v. Thomas Bak. Moderator Jeppe Søe. Der var desværre indløbet afbud fra Jørgen Ramskov, Radio24Syv, Stig Møller Christensen, TV 2 samt Jørgen Stensgaard, WAOO. Frands Mortensen trådte ind i panellet. Alle indlæg fra FDA konferencen kan ses på www.fda.dk.

Der var gode diskussioner og erfaringsudvekslinger, her på Evercalls stand

TV2 fejrede 30 års fødselsdag på FDA Messen med flotte kager til de besøgende

FDAs Landsmøde 2018 Vanen tro afholdtes FDA Landsmøde søndagen efter FDA Messen. I år var ingen undtagelse. Et flot fremmøde viser, at antenneanlæggene ønsker et slagkraftigt FDA, som gennem politisk og brancheorienteret indflydelse, kan sikre medlemmerne optimale vilkår ude lokalt. Det er jo medlemmerne, der på Landsmødet skaber byggestenene for fremtidens FDA, så det er dejligt for FDA, at så mange møder op og giver deres mening til kende. Se nyvalgte til hovedbestyrelsen i anden artikel her i tidsskriftet.

Ansigterne var lagt i alvorlige og eftertænksomme folder her på ASOM stand FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

15


FDAMESSE&KONFERENCE

FDA for fremtiden FDA er inde i en god periode med tilgang af medlemmer og foreningen arbejder både politisk og resultatorienteret til gavn for medlemmerne. Kris Vetter FDA redaktør

Det traditionelle Landsmøde forløb i henhold til dagsordenen smidigt, gnidningsfrit og historisk hurtigt. Som dirigent blev valgt Erik Wagner (formand for Morud Antenneforening siden 1972 og tidligere FDA Landsformand). Landsformand Thomas Bak bød velkommen med en kort gennemgang af årets vigtigste pejlemærker og indsatsområder for sekretariatet og hovedbestyrelsen. - Det har været et aktivt og spændende år, og jeg har forsøgt, som jeg lovede i min tiltrædelsestale, at besøge så mange antenneanlæg som muligt i medlemskredsen, sagde Thomas Bak. - Hvis der er flere medlemsforeninger, der ønsker et besøg og eventuelt et indlæg i forbindelse med møde eller lignende, er man velkommen til at kontakte mig fortsat, sagde han. Han fremhævede, at det nu kunne kon-

stateres at FDA er ”landsdækkende” på Grønland, i og med at Nanoq Media har fået selskab i FDA af Sisimut TV. - Derudover arbejder vi med et konkret muligt fremtidigt medlem på Færøerne, slog han fast. - Jeg er kommet godt ind i arbejdet som landsformand for FDA, og året er gået med mange mødre med antenneanlæg om muligt medlemskab, høringer med Folketinget, udvalgsmøder mm. - Min viden om branchen og de udfordringer, de enkelte antenneanlæg står over for, er blevet markant større det seneste år, hvilket gavner mit videre arbejde for FDA, men også for min egen antenneforening, sagde han. Kontraktindgåelse og mange møder med Verdens TV Landsformanden pointerede, at vi som antenneanlæg skal huske, at leverandørerne, uanset hvor flinke og rare de er, først og fremmest skal tilgodese den virksomhed de repræsenterer. Det gør sig også gældende i de kontrakter og aftaler, som antenneanlæggene indgår.

Thomas Bak understregede samtidig at der ikke er noget der hedder ’gratis’. Får antenneanlæggene tilbudt gratis goder ifm. indgåelse af kontrakter, så er det fordi leverandørerne tjener så gode penge på kontrakten, at der er plads til at tilbyde lidt ekstra til anlægget. Det er ikke det samme, som at få noget gratis! Thomas Bak sagde ydermere: - Jeg vil gerne opfordre til transparens, så vi udnytter fælles kompetencer til fælles gavn, gennem erfa-udveksling, og ved at sende kontrakter ind til FDA så vi kan udnytte lokal viden til fælles gavn. - Derved er vi bedre rustet i forhold til det enkelte anlæg i kontraktforhandlingerne, påpeger han. - Ved at stå sammen er vi også bedre rustet i forhandlingsøjemed, sagde han. - Forhandlingerne kan med fordel ”køres” op til et højere niveau, så vi er ligeværdige med ”sælgerne”. - I FDA-regi kan vi i mange tilfælde hjælpe med råd og vejledning, og FDA kan også hjælpe i juridiske spørgsmål, hvor vi kan trække på både advokat Benny Jensen i det daglige, men FDA benytter også andre advokater, alt efter hvilket behov der skal dækkes, herunder Kammeradvokaten, sagde Thomas Bak. I den langvarige debat og forhandling om betaling af web-tv-rettigheder, er det positivt at de intense forhandlinger med Verdens TV har resulteret i en betydelig fald i de priskrav som FDAs medlemmer bliver mødt med. Et resultat af vores fælles forhandlingsindsats Gennemgang af regnskab og aktiviteter Sekretariatschef i FDA Søren Birksø Sørensen gennemgik regnskabet for 2017.

16

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018


- Jeg vil gerne opfordre til flere medlemsaktiviteter ude lokalt i antenneanlæggene og vi vil fra FDAs Sekretariat gerne hjælpe jer, hvis I har brug for input til afholdelse med videre, sagde Søren. I den efterfølgende spørgerunde opfordrede Arne Rohde, formand for Dalby Antennelaug af 1973, i en kommentar til regnskabet, at man satte kontingentbetalingen op, så sekretariat og bestyrelse fik plads til flere indsatser, da det ifølge formanden er vigtigt vi som fælles forening holder momentum netop nu, hvor de store og stærke medie og energiselskaber vil dominere tv og internetmarkedet. Han kom også med en uforbeholden ros til sekretariatet for en stor arbejdsindsats gennem året. Landsformand Thomas Bak svarede: - Jeg håber på vi kan fastholde nuværende kontingentstruktur. Jeg mener ikke tiden er til kontingentstigninger. Lige nu og siden 2017 har vi faktisk fået en øget medlemstilslutning. Håbet er endvidere, at vi efter denne weekend og i begyndelsen af 2019 kan fremvise et tilslutningstal tæt på 200.000 tilslutninger igen, sagde Landsformanden. Kontingentet for det kommende år blev herefter fastholdt på nuværende niveau.

- Vi har aktiveret vores Juridiske Fond til udgifterne til Kammeradvokaten ifm. Verdens TV-forhandlingerne samt andet mindre juridisk arbejde, sagde Søren i sin aflægning af beretning. - Til Juridisk Fond foreslås indbetaling 1.-/medlem, så vi kan fastholde det økonomiske niveau i fonden, sagde Søren. Forslaget blev vedtaget af landsmødet. Slut med trykt FDA Orientering Hovedbestyrelsen har besluttet, at FDA Orientering fremadrettet kun skal udkomme elektronisk. Dog vil der årligt trykkes et fysisk eksemplar af bladet op til FDA Messen, som kan bruges til promovering af messe, landsmøde, udstillere og konferenceprogram. I forhold til den aftale, som FDA har indgået med trykkeriet, er det muligt at den endelige digitalisering af tidsskriftet først sker hen i 2019. Valg til hovedbestyrelsen Pkt. 6. var valg til hovedbestyrelsen. På valg som FDAs næstformand var Per Theisen, KAL-Net. FDAs Landsmøde valgte Per Theisen, Korup Antennelaug som næstformand for hovedbestyrelsen. Han har været konstitueret på posten i næsten hele den seneste landsmødeperiode. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Til posterne som hovedbestyrelsesmedlemmer var Vera Dahl Olesen, Mou Antenneforening samt Peter Lyngby, Dalby Antennelaug af 1973 på valg. Herudover opstillede Erling Elbom, Præstø Antennelaug, til posterne. Valgt blev: Vera Dahl Olesen og Erling Elbom. Nyvalgt til Hovedbestyrelsen blev dermed: Erling Elbom, Præstø Antennelaug. Erling er uddannet elektronikmekaniker og har en ledelsesmæssig uddannelse. Vi har interviewet Erling for at høre om hans baggrund og bevæggrunde for at opstille til Hovedbestyrelsen. Da jeg for snart to år siden kom ind i Præstø Antennelaugs bestyrelse, havde jeg ikke drømt om, at jeg på mit blot 2. landsmøde, kunne samle stemmer nok til at komme ind i FDAs hovedbestyrelse. Det er jeg både glad for, og beæret over, og jeg lover at gøre hvad jeg kan, for at gøre en forskel. De sidste 18 år har jeg virket som selvstændig konsulent, og med en baggrund i både det private og offentlige på et rimeligt højt ledelsesniveau. Derfor er jeg godt klædt på til, at gå ind i ret så alsidige opgaver i både det private og offentlige. Mine erfaringer indenfor organisa17


FDAMESSE&KONFERENCE

Peter Lyngby har siddet i bestyrelsen for Dalby Antennelaug af 1973 i over 30 år, deraf de seneste 20 år som formand. Peter Lyngbys erhvervsmæssige baggrund er i radio- og antennebranchen, hvor han har lavet antenner i mange år og besidder en bred baggrundsviden herom. Han er nu gået delvist på pension. Peter Lyngby fik behørigt overrakt vin for sit store og engagerede arbejde i hovedbestyrelsen. tion, formidling, forhandling, ledelse, udvikling, indkøb, ja stort set hele paletten, har jeg med stor fornøjelse kunnet

bruge i vores lokale antenneforening og når vi har vænnet os lidt til hinanden i hovedbestyrelsen, kan det også blive et aktiv der.

- Vi skal også huske på at alle i 2023 har lige adgang til ledningsnettet. Det giver nye muligheder for os antenneanlæg, konkluderede han.

I min tid i det offentlige som erhvervschef, har jeg udviklet mange forskellige projekter, og arbejdet for borgmestre, ministre, forvaltninger og statsforvaltninger og sågar også for EU igennem TACIS demokratiprojekter.

På HB-mødet i forlængelse af Landsmødet genvalgte Hovedbestyrelsen Carl-Erik Madsen, Kolding.net som 2. næstformand og dermed medlem af Forretningsudvalget. Ligesom Carsten Larsen, Sundby Net blev genudpeget som formand for VTV-udvalget. Som ny formand for teknisk udvalg blev Gert Kaae Hansen, Højen Antennelaug udpeget. Alle udpegede og valgte m.fl. kan ses på side 23.

Dansen på de bonede gulve er således ikke ukendt for mig, og i en tid, hvor alting sløres for offentligheden, ville jeg elske at kunne bidrage til en større gennemsigtighed.

Det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem Erling Elbom, Præstø Antennelaug lover at arbejde loyalt for FDAs medlemmer. 18

- Jeg går meget ind for at vi skal etablere strategiske indkøbssamarbejder til gavn for medlemmerne i FDA regi, sagde Erling i sin intro-tale. - Ligeledes tror jeg på at vi skal etablere et udvidet markedsføringssamarbejde med FDA, sagde han. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

Som suppleanter til hovedbestyrelsen valgte Landsmødet: 1. suppleant: Peter Lyngby, Dalby Antennelaug. 2. suppleant: Jens Møller Vonge Antennelaug.


Seerne er aber... I et spændende indlæg kunne den professionelle ordkløver og mangeårige nyhedsvært, Jeppe Søe, bringe deltagerne til konferencen gennem de strategier og mål, der ligger bag enhver nyhedsudsendelse. Kris Vetter FDA redaktør

Jeppe Søe var moderator på paneldebatten fredag og holdt også et indlæg lørdag på årets FDA Messe og Konference. Udover at være professionel ordkløver, er han også rådgiver, blogger, klummeskribent og journalist på freelancebasis. Han var studievært på TV Aalborg, TV 2/Nord, TV 2/DANMARK, TV3, Nordisk Film, TV Danmark og TV 2/ Midt-Vest, men har siden 1996 været selvstændig i kommunikations- og produktionsbranchen. Underteksten til indlægget var, at fjernsynet ikke længere er ”overabe”. Jeppe Søe gav lørdag på FDA Messen sit humoristiske bud på nutidens abebur, og hvad der skal til for at fange flokken ind og hvad de sociale medier har gjort for at vinde kampen, allerede da de åbnede. Jeppe Søe har arbejdet med medier siden 1989 og fulgt udviklingen skarpt. Han holder op imod 80 årlige foredrag om emnet, benyttes som debattør og er også politisk rådgiver indenfor mediepolitik. Det var et spændende indlæg om fjernsynet, der var engang, og den måde vi ser tv på i dag. Vel at mærke uden PowerPoint eller andre hjælpemidler, holdt han forsamlingen fanget i et medrivende indlæg om den måde, vi ser udsendelser på, uanset om det er på traditionel vis gennem tv eller på internettet, herunder YouTube, mm. - Alle mennesker er aber, når det kom-

mer til stykket. Uanset hvor meget af hjernen der er optaget af kultur, religion eller ideer, så er aben over alle beslutninger, der tages i en hjerne, sagde Jeppe Søe. - Fællesskabet har brug for en leder, og den rolle havde fjernsynet engang. Nu vil alle i flokken være overabe, og mener at netop de har svaret på alle udfordringer. Det stiller helt andre krav til medierne, at have mistet sin position, sagde han. Nogle har fattet det, mens andre er fortabte på nederste hylde i abeburet. Han kom også med flere hints til de udsendelser vi ser i dag, blandt andet blev reality tv kategoriseret som ”Bullshit

Bingo”, hvor det egentlig handler mest om at udstille borgere der på en eller anden måde skiller sig ud, så vi alle kan glæde os over, at vi trods alt er meget ”normale”. Han brugte udtrykket ”idiot fix”, som kendetegnende for den slags underholdning. - Derfor er man nødt til at forsøge, at holde seerne fanget, når man tilrettelægger nyhedsudsendelser. Det sker ofte ved, at man lægger såkaldte teasere ud i starten, hvor man highlighter mord, bål og brand og ulykke, som elementer til sidst i udsendelsen, så seerne er nødt til at blive hængende til det sidste, hvis de vil have det mest spændende med, sagde Jeppe Søe.

Jeppe Søe holdt en hel times indlæg kun ved hjælp af talens kraft. Imponerende og meget interessant at høre om, hvad der foregår bag kulisserne inden en nyhedsudsendelse bliver sendt. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

19


ADVOKATENSBORD

Erfaringer med Persondataforordningen Benny Jensen Advokat

Det er i skrivende stund knapt seks måneder siden, at Persondataforordningen trådte i kraft. Datatilsynet har siden forordningens ikrafttræden gennemført en række tilsyn, lige som der er udarbejdet vejledninger om, hvad Datatilsynet kan forventes at spørge ind til i forbindelse med såvel varslede som ikke-varslede kontrolbesøg. I FDA-sammenhæng har fokus efter den 25. maj 2018 i overvejende grad været på de databehandleraftaler, som temmelig mange antenneforeninger har skullet indgå med deres administrator m.v. De fleste af disse aftaler – men næppe alle – har været sendt til min vurdering, og det er min opfattelse, at kvaliteten af disse aftaler generelt er meget høj. Intet – eller i hvert fald næsten intet – er overladt til tilfældighederne. En lidt trist tendens er dog, at det i en del af aftalerne er et indbygget element, at antenneanlæggene meget muligt kan blive mødt med krav om ekstraordinær betaling for de ydelser, som deres administrator måtte skulle levere, hvis en slutbruger måtte gøre brug af sine rettigheder under forordningen. Mange antenneanlæg har eksisterende administrationsaftaler med deres udbyder eller andet steds, og har således ikke haft noget reelt valg med hensyn til indgåelse af databehandleraftaler med administrator. Databehandleraftalen har med andre ord været et ”must” for visse anlæg, for ikke at komme i konflikt med forordningen.

20

Generelt kan man diskutere rimeligheden i, at et antenneanlæg, der reelt ikke har noget valg og som skal indgå en databehandleraftale, i nogle tilfælde har stået – eller står - med pistolen for panden Efter aftale med FDAs Hovedbestyrelse har Jystrup Advokat derfor taget et konkret initiativ, hvor jeg i samråd med Forretningsudvalget håber, at vi i forhold til én af disse standardaftaler kan nå til et endeligt forhandlingsresultat, hvor medlemsanlægget ikke risikerer af blive efterladt i et hul, der i realiteten kun er foret med økonomisk utryghed.

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

**


En anden - og desværre af mig forventet og for længst forudsagt – konsekvens er, at Persondataforordningen nu så småt viser sig at være et velegnet instrument for slutbrugere med kværulant-genet. Jeg har i mine godt og vel seks år som advokat for FDA behandlet en del sager, hvor slutbrugerne (foreningsmedlemmerne) enten har iværksat en personlig vendetta mod eet eller flere bestyrelses-medlemmer i antenneanlægget, eller som mere generelt blot har stillet spørgsmålstegn ved alt antenneanlægget eller dettes bestyrelse har foretaget sig. Jeg nævner i flæng bl.a. ophævelse af tilslutningspligten, ændringen af Radio-og Fjernsynsloven, opsigelsesvarsler i lyset af aftalelovens § 36, Forbrugeraftaleloven, m.m.m. Temmelig mange af disse sager, har jeg tidligere kunnet skyde ned, hvor kværulanten ganske enkelt ikke havde forstået sagen eller de bagvedliggende regler. Så nemt er det bestemt ikke længere.

Du kan tænde for julestemningen på Nabolandskanalerne i hele december måned. NRK gør dig klogere på landets mange juletraditioner og SVT tager dig helt tæt på årets Nobelprismodtagere. Den folkekære, tyske sangerinde, Helene Fischer, synger julen ind på ZDF, og ARD vækker Brødrene Grimms fortryllende eventyr til live. Alt, du skal gøre, er at læne dig tilbage. NABOLANDSKANALERNE.DK FACEBOOK.DK/NABOLANDSKANALERNE

Aktuelt er en sådan sag i denne uge landet på mit bord. Slutbrugeren har i skrivende stund endnu ikke kontaktet Datatilsynet, men er helt utvivlsomt typen, der vil gøre det. Der er givetvis mindst én kværulant i alle FDAs medlemsanlæg, der vil benytte Persondataforordningen som slagvåben, hvis vedkommende finder sig uretfærdigt behandlet. I kan enten håbe på, at det ikke bliver hos Jer, eller I kan drage omsorg for at få eventuelle manglende forhold på plads. ** Jeg forventer i første udgivelse af FDA Orientering i 2019 at kunne opdatere Jer yderligere med hensyn til Datatilsynets praksis. Der er rift om kursuspladserne hos min foretrukne kursusudbyder, men jeg har tilsagn om deltagelse på et kursus den 16. januar 2019.

NRK l Nyt liv i East End l Foto: Neal Street Productions . ZDF l Helene Fischer l Foto: Kai Maser

En kværulant kan nu – uden nærmere begrundelse, og uanset hvilke forhold vedkommende måtte være utilfreds med – fyre en indsigtsbegæring af til antenneanlægget eller dettes databehandler, og – ”worst case” – anmode Datatilsynet om at foretage en inspektion hos antenneanlægget.

Tænd for julen

Dertil håber jeg selvfølgelig til den tid at kunne følge op på de to sager, jeg har beskrevet ovenfor. I ønskes en God Jul og et godt Nytår. FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

21


BRANCHENYT

Udvikling koster penge Reklamer skal være med til at finansiere YouSees nye tv-kanal Kris Vetter FDA Redaktør Kilde: YouSee

Som vi har nævnt i anden artikel her i tidsskriftet, skal tv- og medieselskaberne og programproducenterne hele tiden finde nye veje til at skabe reklameindtægter og udviklingen af nye tv-programmer koster mange penge. Den nye tv- og streamingkanal fra YouSee, Xee sendes ud til deres 1,2 mio. kunder. Finansieringen skal delvist hentes hjem via reklameindtægter, men flere modeller er i spil. Det bliver en blanding af egenproduceret indhold, samt indhold fra amerikanske Fox Networks. Pil Gundelach Brandstrup står i spidsen som kanalchef og kanalen er tænkt som et supplerende tilbud i grundpakken hos YouSees godt 1,2 mio. tv-kunder. Indholdsproduktion koster, og en del af finansieringen skal derfor hentes via reklamer på tv-kanalen. Man ønsker at skabe en kanal, som folk synes om og der kan reklamer opfattes som en gene for nogle. Det handler om differentiering i for hold til de konkurrerende udbydere. Det primære formål med selv at kaste sig over en ny streaming- og tv-kanal er at forsøge at skille sig ud fra konkur-

rerende tv-udbydere og udvikle YouSee fra at distribuere tv-kanaler til også at tilbyde unikt egenproduceret indhold. Samarbejde med Fox Xee er blevet til i samarbejde med det amerikanske tv-selskab Fox. Udover et samarbejde omkring indhold, inkluderer det også et partnerskab omkring sammensætningen og driften af den nye kanal. Der er i den forbindelse nedsat et team på tværs af Fox Networks Group i Norden og YouSee. Det er klart dyrere at producere dansk indhold sammenholdt med at købe det, men man vil gerne have, kanalen har en markant dansk profil. Hvordan kanalens profil konkret skal snittes til, er YouSee endnu ved at finde ud af. Den nye kanal-satsning bliver med en plads i grundpakken sikret den bredest mulige distribution til YouSees mere end en million tv-kunder. Kanalen kræver ikke særskilt tilvalg eller betaling. Omkring samtidig med, at YouSee varslede, man var på trapperne med en ny tv- og streamingkanal, meddelte tv-udbyderen dog, at kunderne kunne se frem til prisstigninger på tv-pakkerne (se anden artikel om prisstigninger her i tidskriftet)

Nordisk Film+ Ny streamingtjeneste med politiske reklamer Kris Vetter FDA Redaktør

Nordisk Film satte i samarbejde med Yousee et nyt selskab i søen. Nu er selskabet på udkig efter flere partnere for at give streamingtjenesten endnu større udbredelse. Mens det er forbudt at reklamere med politiske budskaber på dansk tv, er der ingen regler, der forhindrer disse i at udfolde sig på streamingtjenester som TV 2 Play og Viafree. Og det er flere partier interesseret i at kaste penge efter op til det kommende folketingsvalg, heriblandt Liberal Alliance og Konservative.

?

Denne mulighed for politiske reklamer på streamingtjenester bliver dog kritiseret! Både Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker at de to mediekanaler ligestilles således, at der heller ikke må være politiske reklamer på streaming-tv. Socialdemokratiet er dog mindre kritisk i denne sag.

NY ROLL UP = BILLIG OG EFFKTIV MARKEDSFØRING Er jeres virksomhed klar til efterårets møder og messer? Vi leverer roll ups, bannere, bagvægge, brochurer, visitkort og meget mere fra ide til færdig tryk og levering. Netop nu skarpe priser på ovenstående produkter ved bestilling inden 01.10.2018. Kontakt os og få et tilbud.

Husk vi laver også antenneanlæggenes medlemsflyere og hjemmesider

22

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

www.vmarketing.dk

Tlf. 73 84 85 45


FDAHOVEDBESTYRELSEN

Landsformand Thomas Bak Tlf. 26 72 46 18 tb@fda.dk

Næstformand Per Theisen Tlf. 51 51 09 85 per@fda.dk

2. næstformand Carl-Erik Madsen Tlf. 75 52 90 55 cem@fda.dk

Bestyrelsesmedlem Vera Dahl Olesen Tlf. 25 13 16 05 veradahlolesen@ mounet.dk

Bestyrelsesmedlem Erling Elbom Tlf. 30 62 05 56 bestyrelsesmedlem2@ palaug.dk

Bestyrelsesmedlem Preben Pedersen Tlf. 88 80 60 81 formand@ yderholm.net

Bestyrelsesmedlem Peter Dam Tlf. 22 28 45 84 pedam@frederiksholm.net

UDVALG OG REPRÆSENTANTER FDAs Forretningsudvalg Thomas Bak, tb@fda.dk Per Theisen, per@fda.dk Carl-Erik Madsen, cem@fda.dk

Fagligt netværk for Kabel TV Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Gert Kaae Hansen teknik@fda.dk

Cable Europe Søren Birksø Sørensen sbs@fda.dk Thomas Bak tb@fda.dk

Dansk Ledningsejerforum Gunner M. Nielsen gmn@gmn.dk Tommy Schmidt kasserer@them-salten-antenneforening.dk

FDAs Teknisk udvalg Gert Kaae Hansen, formand teknik@fda.dk

Verdens TV udvalget Carsten Larsen vtv@fda.dk

BOLIGFORENINGER: Peter Dam, formand Lone Jakobsen Hans Erik Odgaard Thomas Brandt-Knudsen

STOFA: Arne Rohde, tovholder Vera Dahl Olesen

ERFAGRUPPER FOR ANLÆG MED EGET TV-UDBUD OG/ELLER EGET INTERNET: Jan List, formand Per Theisen, næstformand Per M. Sørensen René Sieben Svend Nielsen Per J. Nielsen, suppleant

YOUSEE/DANSK KABEL TV: Flemming Madsen, formand Tommy Schmidt, næstformand Peder Pedersen, sekretær Gunnar Rasmussen Sjak Christiansen Freddy Chr. Olesen, suppleant

FDASEKRETARIAT

Søren Birksø Sørensen Sekretariatschef Tlf. 59 96 17 07 Mobil 26 16 00 71 sbs@fda.dk

Mie Jørgensen Sekretær Tlf. 59 96 17 05 mie@fda.dk

Anne-Mette Reslow Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 06 anne-mette@fda.dk

Svend Hansen Regnskabsassistent Tlf. 59 96 17 18 svend@fda.dk

Yderligere oplysninger om FDAs organisation på www.fda.dk

FDA ORIENTERING · DECEMBER 2018

23


SAMMEN STYRKER VI NETVÆRKET! DKT og Teledan-Witronic er gået sammen, for at skabe den bedst mulige samarbejdspartner for din forening. I Teledan finder du et komplet sortiment af de bedste produkter, de stærkeste eksperter indenfor projektering, og de bedste konsulenter. Sammen vil vi hjælpe med at fremtidssikre og styrke dit netværk. Har du spørgsmål så ring til os, eller mød os på FDA messen 2. og 3. november.

Netværk

Kabler

WiFi

Og meget mere.

Teledan-Witronic A/S -Vest Teledan-Witronic A/S -Øst

Norgesvej 10A - 8700 Horsens Bjerringbrovej 147- 2610 Rødovre

Tlf.: +45 7563 1199 Tlf.: +45 3672 2000

Mail: info@teledan.dk Mail: info@witronic.dk

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA Orientering 6-2018  

FDA Orientering 6-2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded