__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING VI SES PÅ DEN STORE KABEL-TV MESSE I BILLUND

Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 5 · oktober 2009

TV-KUNST PÅ GAVLEN


Indhold nr. 5 · oktober 2009 · 27. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14

Lederen: Velkommen til den digitale verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Nye DR-kanaler både digitalt og analogt i antenneanlæggene . . . 4 220 nye tv-kanaler i trængsel på Mux 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kaotisk start for de ikke-kommercielle kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Mange hjem med risikerer tv-løse dage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 60 år med analogt tv rinder ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Strid om sportskanal inspirerede til gavlmaleri . . . . . . . . . . . . . . . . 14 FDA og Viasat vil løse uenigheder i samarbejde . . . . . . . . . . . . . . . 16 Antenneanlæg samler deres køb af tv-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . 17 FDA løste op for konflikt mellem to konkurrenter . . . . . . . . . . . . . . 18 Betragtninger over 27 år i FDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 FDA: Betalingskanaler skal ud af grundpakkerne . . . . . . . . . . . . . 22 Antenneforening fik 5 % flere medlemmer på tilbudspris . . . . . . . 26 Elselskab respekterer ikke reglerne for dørsalg . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Debat om fiber og must carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hd-tv er altid hd-tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Lang vej endnu til 3D-TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Telestyrelsen vil tage kapacitet fra antenneanlæggene . . . . . . . . . 36 Canal Digital outsourcer sine serviceforpligtelser . . . . . . . . . . . . . . 38 Hd-tv kan ikke blandes med ordinært digitalt tv . . . . . . . . . . . . . . 40 Direktøren har købt Radio 100FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Morud digitaliserede selv for 100 kr. pr. medlem . . . . . . . . . . . . . . 44 Personalia og Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 3.100 ekspl. og udgivet den 30. oktober 2009. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Poul Juul (pj) Lars J. Knudsen (ljk) Carsten Pedersen (cp) Allan Jusjong (aj) Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 6:  Tirsdag den 17. november Indlæg til FDA orientering sendes til: Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk

Skriver du på PC, så send teksten i en mail til redaktion@fda.dk. Medsend gerne illustrationer.

2   FDA orientering 5 /2009

Abonnement: Sendes gratis til bestyrelsesmedlemmer i antenneanlæg, der er medlem af FDA. Andre interesserede kan tegne abonnement incl. forsendelse: DK-abonnement 2009: kr. 850. EU-abonnement 2009: kr. 990. Udvidet abonnement 2009 (inkl. FDAs kanaloversigt): kr. 3.895. Kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. De angivne priser er ekskl. moms Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Annoncer og distribution: Kontakt: Tina Boye, FDAs sekretariat. Distribution af nr. 6: Fredag den 18. december 2009. Forsiden: Vores umættelige behov for sport i tv skildres af Aksel Kror på dette gavlmaleri i Brande. Kunstneren ses nedenfor sammen med byens kulturelle spydspids Birgit Vinge. (Foto: Erik Lauritzen). Læs mere side 14. Sats, repro og tryk: CENTERTRYK A/S. Postbox 259, 4300 Holbæk E-mail: hejo@centertryk.dk ISSN nr. 0903-2169

FDASEKRETARIAT Tina Boye Konst. sekretariatsleder Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Lisa Rimstad Jacobsen Projektleder Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lrj@fda.dk

Henriette Skovgård Projektleder Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Ulla Graversen Gruppeleder Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Svend Hansen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: smh@fda.dk

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Susanne Lyngbo Tlf. 59 96 17 02 E-mail: sl@fda.dk


Velkommen til den digitale verden - og til FDA messe Lederen ved Poul Juul, landsformand for FDA

Poul Juul.

For ca. 15 år siden oplevede jeg på en messe at se det dengang helt nye high definition format på et bredskærms-tv produceret og leveret i analog teknik. Dengang var PALformatet det almindelige, VHS det knap så gode og Super-VHS det rigtig gode. Analogt HD var som at se et smukt foto eller et maleri. Fantastiske farver, eminent opløsning. Bedre end de billeder, jeg indtil da havde set i studier i professionelle formater. Der var kun ét afgørende problem. Analogt hd-tv fylder så meget, at de rådige frekvensbånd kun gav plads til ganske få kanaler. Vi måtte gennem digitaliseringen, inden drømmen kunne blive en realitet og hver mands eje. Søndag den 1. november 2009 er så dagen, hvor det terrestriske sendernet endeligt overgår til smukke digitale billeder i SD eller HD, og hvor PAL efter mere end 50 års tjeneste sendes på museum som broadcastformat.

Nordeuropas største fagmesse

Fredag den 6. november 2009 og de følgende to dage begiver landets antenneforeningsfolk sig til FDAs årlige messe og landsmøde, der er Nordeuropas største messe for kabel-tv anlæg. Alle væsentlige producenter og udbydere af tv-programmer, fordelingsanlæg og andre services til antenneforeninger står klar til at fortælle om deres nyeste produkter. Vi kan besøge vore sædvanlige leverandører og høre om deres nyeste løsninger.

Vi kan besøge deres konkurrenter og få at vide, hvad de har at byde på. Måske er der her også nye visioner, som kan blive til realiteter i de kommende år. Messen byder også på spændende og informerende konferencer. Samt tid til en kop kaffe eller en øl med kolleger fra antenneanlæg fra hele landet, hvor vi kan høre om hvorfor det ene system er bedre end det andet og om de erfaringer, man har gjort. Samt hvad man venter sig af fremtiden. Fredag kl. 12 starter vi med præsentation og officiel åbning af det store projekt med danske undertekster på nabolandskanaler 20 timer om ugen på hver af kanalerne ARD, ZDF, SV1, SV2 og NRK1. De tre ophavsmænd, YouSee, Copydan og FDA, betragter projektet som et smukt kulturelt fremstød med kommerciel og undervisningsmæssig betydning. Det er et godt eksempel på, hvordan man for begrænsede midler kan skabe ”digital merværdi”. Det hele foregår i for FDA og udstillerne nye omgivelser på Hotel Legoland. For første gang med mulighed for alle for at overnatte i den samme by, nemlig Billund, der har over 1.200 hotelværelser.

Pakkestriden blev løst Søndag holder vi FDAs landsmøde. Hovedbestyrelsen rapporterer om det første år i Det nye FDA. Hvad der er nået, og hvad der stadig mangler. Vi ser også frem til at få input fra medlemmerne om, hvad vi skal tage fat på og prioritere de kommende år. FDA har nået mange betydningsfulde resultater i det forløbne år. Den 10 år gamle Viasat-pakketeringssag fra Hjørring blev afsluttet i Konkurrencerådet med et for FDA gunstigt resultat. Samtidig er det gennem forhandlinger lykkedes at få etableret et godt forhold til Viasat. Vores nye juridiske service har været en stor succes, som rigtig mange medlemmer har haft gavn og glæde af. Flytningen af messen til Billund er gennemført i et snævert og tillidsfuldt samarbejde med branchen. Internt er der sat nye standarder for

hurtig og sikker information og kommunikation.

Fiber for forbrugernes penge Vi står også over for mange trusler og firmaer, som gerne ser antenneforeningerne fjernet fra landkortet. Fiberselskaberne hører til denne kategori. Disse mastodonter, som for forbrugernes penge betalt gennem overpriser på el gør deres bedste for at bekæmpe forbrugernes interesser, så vi også kan komme til at betale for meget for radio, tv og internet. Også ”det politiske system” – ingen nævnt, men heller ingen glemt - modarbejder antenneforeningerne, når de beskytter statens ejerinteresser i TV2 og giver DTT-nettet fordele, som andre ikke kan få. Regulatoriske indgreb fra Videnskabsministeriet truer selvbestemmelsen over vore net og vil inddrage frekvensområdet 790-862 MHz.

Kabel-tv er ingen videnskab Antenneforeningernes medlemmer har dog stadig mange fordele af at være medlemmer af antenneforeningerne, og alt tyder på, at vi overlever disse trusler og går styrket ud af kampene. Det har vist sig, at distribution af tvsignaler og internet ikke er raketvidenskab, men noget som vi – de engagerede amatører - kan klare i samarbejde med professionelle teknikere og firmaer. Digitaliseringen skulle gerne bekræfte denne påstand. Vores guld i form af coaxkabler - nedlagt for nylig eller for op til 40 år siden - giver mange år frem et smukt afkast. Den tekniske udvikling har været til fordel for vore investeringer, der jo også indbefatter fiberkabler – hvor det er økonomisk.

Vi kan træffe beslutninger De demokratiske beslutningsprocesser er stadig vores væsentligste grundlag, og det respekteres stærkt af leverandørerne. Mere end af de folkevalgte politikere. Vi evner at træffe hurtige beslutninger, når det er nødvendigt, ligesom mange fri-

FDA orientering 5 /2009

   3


villige i de lokale områder løser mange problemer, der ville være meget bekostelige, hvis de kommercielle virksomheder alene skulle klare dem. Derfor kan antenneforeningerne stadig levere teknisk fuldgode løsninger til priser, der ligger under de kommercielle distributørers priser – og langt under fiberselskabernes priser. Ikke engang DTT-nettet kan true os på prisen. De forbrugere og kommuner, der har nedlagt eller solgt deres antenneanlæg, mærker meget hurtigt, at de kommer til at betale mere. Hvis alle antenneanlæg stod alene, var det ikke muligt at klare sig. Samarbejdet

om fælles løsninger på ensartede problemer gennem FDA er en afgørende forudsætning for opretholdelsen af selvejet blandt antenneforeninger og bredbåndsanlæg.

Enegang gør svag Den største trussel mod selvejet er, at der fortsat er foreninger, der vælger at stå uden for FDA. Disse foreninger kan sikkert klare sig alene i en årrække. Men deres enegang svækker muligheden for, at den særlige og truede art, de brugerejede antenneanlæg, kan bestå på lang sigt. En stor del af disse anlæg kender da

også FDAs betydning, når de drager til Billund for at høste en del af de frugter, som andre har sået og dyrket. Det er næppe for at spare penge. Det koster ca. 15 kr. pr. tilslutning pr. år at være medlem af FDA. Vi byder også i år ikke-medlemmer velkommen til Billund. Men vi er overbevist om, at vi kun ved at stå sammen – alle sammen – kan sikre vores fælles overlevelse og fremgang. Vi håber derfor, at vi snart kan byde ikke-medlemmerne velkommen i Det nye FDA.

DET NYE TV-SIGNAL

De nye DR kanaler sendes både digitalt og analogt De fleste antenneanlæg spejler analogt, når de nye digitale er i luften Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Med de kommende dages premiere på DR-K, DR Ramasjang, DR HD, Folketings-TV og en fornyet DR Update på DTT-nettet får antenneforeningerne mulighed for 4 eller 5 nye tv-kanaler. En del har jo Update allerede. Ingen af dem er must carry, så det er anlæggenes egne beslutninger, om de kommer på det lokale kabel-tv net. Det gør de nok langt de fleste steder. Spørgsmålet er snarere, om de vil blive sendt digitalt i DVB-T eller i DVB-C. Det sidste koster udstyr til omsætning i hovedstationerne.

Analogt koster Det er også uvist, hvor mange antenneanlæg, der vil omsætte de nye kanaler for også at tilbyde dem analogt til medlemmerne. Det kræver også ekstra udstyr i hovedstationen. Hvis der er pladsproblemer i det lokale kabel-tv net kan det medføre, at andre tv-kanaler må tages af. De nye kanaler kommer nu nok både digitalt og analogt. De analoge tv-kanaler er en af antenneforeningernes store fordele i konkurrencen

4   FDA orientering 5 /2009

med Boxer, satellit-tv, ADSL og elselskaber. Med analogt tv i kabelnettet kan medlemmerne fortsat bruge alle deres tv-apparater uden settop bokse til hvert apparat. Dog er det nødvendigt i anlæg, der kun sender de nye DR-kanaler digitalt. Her må medlemmerne købe en settop boks til hvert apparat i hjemmet, hvis de vil kunne se kanalerne på alle. Disse anlæg må forvente en del debat på forårets generalforsamling.

Vores undersøgelse Der foreligger ingen undersøgelser af hvor mange anlæg, der har taget stilling til at sende både digitalt og analogt – eller hvor mange, der har bundet sig til en programleverandørs sammensætning af deres tv-udbud. FDA-orientering bad deltagerne i generalforsamlingen i FDA Region 1 om på et spørgeskema at tilkendegive, hvor langt de var nået i overvejelserne i slutningen af september. Undersøgelsen er ikke repræsentativ, idet kun ni foreninger udfyldte spørgeskemaet, men den giver da et øjebliksbillede,

som viser, at stort set alle muligheder bliver brugt. Seks af de ni anlæg vil sende de nye kanaler både analogt og digitalt, om end det ene kun vil sende digitalt i MPEG-2, selv om de af DR sendes i MPEG-4. De fleste anlæg videresender allerede DTT-signaler transparent i DVB-T, men et flertal af de spurgte har besluttet at bruge DVB-C til de nye kanaler. To anlæg har valgt kun at sende de nye tv-kanaler digitalt, mens et anlæg ikke havde taget stilling. Alle har informeret medlemmerne - varierende fra brug af infokanal og hjemmeside til husstandsomdelt orientering eller brev. Mange har brugt flere af de nævnte muligheder.

Citat ”Man kan ikke alene leve af de analoge kunder, der er i spil, så næste år starter kampen mellem platformene, hvor vi vil fiske kunder fra hinanden.” Steen Ulf Jensen, direktør, Boxer TV.


Lille i en stor verden? - Besøg Discovery Networks NorDic på FDA-messeN 2009

Discovery’s stand vil på årets FDA-messe være inspireret af serien små mennesker, stor verden, som vises på Discovery travel & Living. kom forbi til en god snak, og få mere information om vores programmer og øvrige kanaler.

Discovery Travel & Living er en del af Discovery Networks Nordic


DET NYE TV-SIGNAL

220 tv-kanaler i trængsel på den digitale Mux 1 DTT-nettets lokale sendere får svært ved at markere sig I disse dages store opmærksomhed på de nye tv-kanaler i DTT-nettet er det næppe de reklamefri tv-stationer, der mest tales og skrives om. Der er nærmest uoverskueligt mange, og det tager sin tid at finde formål og sendetider for de enkelte tv-stationer. Det gør det ikke nemmere, at hver tv-stations sendetid deles op, så noget sendes om natten, andet formiddag, eftermiddag eller sen aften. Ud af 303 ansøgninger er der godkendt ikke færre end 220. De skal dele Mux 1 mellem kl. 21 om aftenen og kl. 17 næste eftermiddag. Den attraktive sendetid om aftenen råder TV2 regionerne over. Fra Mux 1 sendes i MPEG-2 frem til 2012, hvorimod de øvrige mux’er sender i MPEG-4.

Flest i hovedstadsområdet I hovedstadsområdet er der givet 59 sendetilladelser, fordi der her er to digitale kanaler til rådighed. I Østjylland bliver der 28 lokale tv-stationer. Midt-Vest og Sydjylland får hver 27, Fyn 21 og Sjælland med øerne syd herfor får 16. 15 foreninger og enkeltpersoner har fået tilladelse til at sende til hele landet kl. 9-10, 14-15 og 21,30-22 samt mandaglørdag 2,30-3.00 og søndag kl. 23,30-24. I de tidsrum bliver der derfor ikke sendt lokalt tv. Sendetilladelsen forpligter til udnyttelse af hele den bevilgede sendetid fra 1. november, men Mediesekretariatet vil

være langmodig overfor stationer, som måske ikke når at få det hele til at fungere til tiden.

Delte sendetider Selv om 220 er mange, anser Mediesekretariatet ikke fordelingen af sendetiden for et uoverkommeligt stort problem. I hver region, det geografiske område som en TV2-region dækker, indgår lokalstationerne i et sendesamvirke, som det kendes fra lokalradioerne. Her skal de tale sig til rette om fordeling af sendetiden. Radio- og tv-nævnet har givet retningslinjer. F. eks. vægter en stor egenproduktion mere end indhold udefra, hvad der også var tilfældet, da nævnets tilskud blev fastsat. Alle må regne med, at de skal sende noget om natten, andet formiddag, noget i en eftermiddagstime og ellers efter kl. 21. Det kan medføre talrige konflikter, men nævnssekretær Henrik Birkvad i Styrelsen for Biblioteker og Medier forudser, at det forløber ret så uproblematisk. Det er et prøvet system for lokalradioerne. Går det i hårdknude, træder styrelsen til.

Penge med hjemmefra Når man kigger listen over de mange indehavere af sendetid igennem, får man indtryk af, at det eneste, de har til fælles, er, at de ikke må sælge reklametid. Staten giver i 2010 knap 53 mio. kr., som fordeles med 65 pct. til tv og 35 pct. til radio. Det størst mulige tilskud til en tv-station er 270.038 kr., og det kan ikke

dække udgifterne, idet det størst mulige tilskud højst dækker udgiften til tre ugentlige sendetimer. Pladsen på Mux 1 er heller ikke gratis. Alle må derfor have penge med hjemmefra samt frivillig arbejdskraft og sponsorater.

Alle tænkelig interesser Interesse- og lokalstationerne udgør så broget et billede, at de ikke kan opdeles i få grupper. Der er ideologiske, humanitære, kulturelle, erhvervs og ældregrupper, efterskoler, idræt, mange slags musikinter– esser, kristne samt kommuner og ikke at forglemme dem, der vil fortælle om lokale forhold. Således som det også er tilfældet for Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger til de regionale områder skal Nævnet ved vurdering af ansøgninger til de landsdækkende sendemuligheder søge at sikre en samlet programvirksomhed af alsidig karakter i relation til emner og/eller målgrupper. Navnene på ansøgerne og deres kanaler på den landsdækkende sendemulighed siger kun lidt om, hvor varieret udbuddet bliver, men som eksempler kan vi nævne Kosovos Stemme, TV Central Africa, Klima TV, KvindeKanalen og ÆldreTV. molo Se oversigterne på den lange hjemmeside-adresse: http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/radio-og-tv/landsdaekkendeog-regional/MUX-1/tildelte-tilladelser

Overvejer I digitalt spejl? Vi demonstrerer Danmarks bedste og mest udbredte løsning Kom til Appear TV, stand U8, 6. og 7. november 2009 på FDA messen appeartv.com

6   FDA orientering 5 /2009


t

de ø m

ds e U5 n a l l a A k D lo åF

d

it p g os d r sø No

Kom

b og

i

e

Digital & analog

Tv-løsning Bevar

foreningens selvstændighed

La n d sd æ k ke n d e

fibernet

Nordit A/S • Lufthavnsvej 5 • 9400 Nørresundby Tlf: 9678 0800 • www.nordit.dk

Mobiltelefon

fra januar 2

dtil n å b d Bnyere hastigheder op 25-10 Mbit

– vi gør det let...

i

010


DET NYE TV-SIGNAL

Det er nærmest kaotisk! Helt urimelige vilkår at igangsætte lokal-tv på, lyder det fra DK4-gruppen, som vil sende i alle regioner ”Jo, vi skal nok nå det, men lokal-tv fra Mux 1 i DTT-nettet bliver bestemt ikke, som det burde være. Det skyldes de superkorte frister, der kommer af en alt for langsommelig politisk beslutningsproces. Tilladelserne blev meddelt 2. oktober – knap en måned før forventet start. Til og med er de givet trods en alvorlig mangel på økonomi.” siger tv-journalisten Steen Andersen. Han er både personligt og som talsmand for Stig H. Hasner skuffet over, at de regionale udsendelser sættes i gang uden den nødvendige tid til forberedelse for de mange modtagere af sendetilladelser.

Manglende kompetence ”Noget så banalt som udstyr til afvikling af udsendelserne er ikke på plads – i hvert fald ikke alle steder - og vi taler om noget så simpelt som computere,” sagde han i sin kommentar 7. oktober. Det bliver jo ikke nemmere af, at mange skal være enige. I en af regionerne fandt man i Sendesamarbejdsudvalget ud af, at alle udsendelser skulle vare 15 minutter. Så flere kunne få plads i de attraktive timer, var argumentet. ”Det er ganske urimeligt, hvis man vil

8   FDA orientering 5 /2009

have godt interessant fjernsyn – og det blev da også omgjort, men beslutningen vidner om mangel på tid og kompetencer,” siger Steen Andersen.

Manglende kapacitet Han bedyrer, at Stig Hasner og hans folk virkelig har glædet sig til at starte de syv regionale tv-kanaler under betegnelsen Kanalregional Syd, Nord osv. Men en følge af den superkorte forberedelsestid er, at det var svært ved få aftaler om tv-produktion. ”Vi har haft kontakt med mange rundt i landet om samarbejde, men en del af dem fik mod forventning selv en sendetilladelse, og så har de måttet bruge tiden på at få deres egen tilladelse omsat i udsendelser. Det er jo en hemsko, når vi er forankret i København og Århus. For vi tager vore sendetilladelser alvorligt og vil lave tv-udsendelser, der både er lokale og af kvalitet. Det finder vi så andre til at hjælpe os med end dem, vi havde de første samtaler med.”

Manglende penge I overgangsfasen vil man se lidt flere indslag, der har været sendt i DK4, end der var

planlagt, men Steen Andersen lægger ikke skjul på, at arkivet i DK4 er væsentligt. ”Lad mig give et eksempel. Mine udsendelser om jagt er optaget mange steder i landet. Disse lokale indslag kan ikke bare sendes som de er, men suppleret med nye lokale optagelser kan de blive til gode lokale udsendelser. De vil opfylde både seernes og lovens forventninger,” lover han. Så de sent givne sendetilladelser medførte, at han og andre i DK4 i den seneste tid har været rundt i landet for sammen med lokale ildsjæle at gøre klar til starten på Kanalregion … - Hvordan er økonomien i det? ”Den er der nærmest ikke. Stig Hasner er idealist, og han lever og ånder for billeder. Så må vi se at få lidt økonomi i det hen ad vejen. Der er meget få, der vil sponsorere lokal-tv, og selv sammen med det offentliges tilskud vil det ikke kunne løbe rundt. Hvis det skal være godt fjernsyn. Og det bliver vores!” siger Steen Andersen med eftertryk.

Nej, jægeren sigter ikke på fotografen under optagelse på Sydsjælland til en af årets jagtudsendelse. Det er vinklen, der snyder.


AARON STONE Lør-søn kl. 08.30

ZEKE OG LUTHER Lør-søn kl. 09.30

HELT NY TV-KANAL !

© Disney

Disney XD er den helt nye tv-kanal forr k, dig, som godt kan lide action, musik, humor og eventyr. Lær computerspilhelten Aaron Stone at kende og tag med vennerne Zeke og Luther på skateboardeventyr. Du får også serier som Kid vs Kat og Phineas og Ferb. Kanalen viser en blanding af live-action-serier, animerede serier, storfilm og spillefilm. Disney XD sender mellem 06.00 og 22.00. Kanalen fokuserer på drenge i alderen 6-14 år, men henvender sig også til piger. Alle programmer er synkroniseret eller tekstet på dansk.

PHINEAS OG FERB

Man-tors kl. 17.00 og i weekenden kl. 09.00

WWW.DISNEYXD.TV


DET NYE TV-SIGNAL

En kvart million hjem måske snart uden tv FDAs medlemmer er klar – men ikke alle har taget stilling til de nye DR-kanaler tror, at digitaliseringen slet ikke berører dem. I leverandørkredsen har vi i hvert fald noteret os, at det er meget få af de mange små anlæg, der har henvendt sig om det udstyr, de skal have for at brugerne kan se DR og TV2 også efter 1. november,” siger AFOs fornand Erik Nielsen.

det, skal det ske digitalt, men det er tilladt også at omformatere dem i hovedstationen til analogt tv. I så fald skal der altså være plads i nettet til begge udgaver af de tvkanaler, man lokalt bestemmer sig for. ”Det vil være oplagt at gøre det, men

Leveringstid I nogle af de større anlæg er der risiko for, at man ikke kan sende f.eks. de nye digitale tv-kanaler fra DR, fordi man ikke i tide har bestilt det nødvendige udstyr. Nogle vil formentlig afvente en medlemsbeslutning

Formanden for AFO Erik Nielsen.

Mange ser tiden an

I AFO frygter man, at op mod en kvart million husstande risikerer ikke at kunne se DR og TV2, fordi deres fællesantenneanlæg

ikke når at blive omstillet til digitalt tv den 1. november. ”Det er ikke anlæg, der er medlemmer af FDA, vi tænker på. De fleste af disse har forberedt omstillingen. Men af de ca. 6.000 fællesantenneanlæg er de fleste meget små og ofte uden en egentlig bestyrelse. Da budskabet i infokampagnen Det Ny

TV-signal har været, at hvis du har fællesantenne, skal du ikke foretage dig noget, frygter vi, at man i mange små ejendomme

10   FDA orientering 5 /2009

de meget små anlæg kan nøjes med at sende kanalerne digitalt og henvise brugerne til selv at købe en settop boks. Er man en større forening med mange brugere er det overkommeligt og en god service for medlemmerne, at foreningen også sender kanalerne analogt, så de ikke skal have settop bokse i hvert værelse med et tv-apparat,” siger Erik Nielsen.

herom på næste generalforsamling, der typisk holdes i foråret. ”De skal være klar over, at vi leverandører har begrænsede lagre. Det er jo ikke sjovt at ligge med et stort lager, hvis salget svigter. Specielt ikke i krisetider. Vi gør hvad vi kan, men typisk er der 6-8 ugers leveringstid,” gør Erik Nielsen opmærksom på.

Mux 1 er must carry Han minder anlæggene om, at Mux 1-kanalerne i DTT-nettet er must carry for fællesantenneanlæg. Det er DR1, DR2, TV2, TV2’s regionale sendere kl. 20-21 og tegnsprogstolkede nyheder kl. 17-20. Mux 1 sender i MPEG2 indtil 2012, hvorefter der skiftes til MPEG-4. Mux 2 indeholder DR Update, DR K, DR Ramasjang og DR HD samt Folketings-TV, som sendes i MPEG-4.

Mux 2 er valgfri Antenneanlæggene bestemmer selv, om de vil videreformidle Mux 2-kanalerne. Gør de

Et rundspørge, som FDA-orientering foretog ved generalforsamlingen i Region 1 en måned før lukningen af de analoge tv-sendere, viser, at en del antenneanlæg, hvad de nye DR-kanaler, angår ser tiden an.

HDMI 1.4.-kabel En ny version 1.4 af HDMI er på trapperne. Den vil bl.a. give mulighed for transmission af internet til tv og returvej for lyd til f.eks. surroundanlæg. Det er samtidig værd at understrege, at version 1.1.-1.3. af HDMIkablerne stadig leverer billede og lyd fra boks til tv i samme kvalitet som 1.4. Der er altså ingen grund til at opgradere til 1.4. medmindre man har specielle behov.


ARD - Angela Merkel, Europa in die Krise

Eurpoa Parlementet

HVAD SKER DER I VORES

NABOLANDE? • HVORDAN FØRER ANGELA MERKEL TYSKLAND GENNEM KRISEN? • FORTSÆTTER DEN SVENSKE KRONES FALD? • HVILKE BEHOV HAR NORGE FOR DANSKE VARER? Din direkte adgang til indsigt, viden, kultur og sprog får du via tv-kanalerne fra vores nabolande.

NRK - Oljen i det

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

ARTE Tysk/Fransk

verdenstv.dk

SVT - Statsminister Fredrik Reinfeldt

SVT1 - Bergman Spöksonaten Photo: istock

ARD - Weltspiegel


DET NYE TV-SIGNAL

En 60 års epoke rinder ud Af Bjarne D. Nielsen formand for Radiohistorisk Forening Ringsted, www.rfr.dk

Det analoge fjernsyns danske historie Uden Bjarne Nielsen og Radiohistorisk Forening i Ringsted havde DR næppe kunnet skabe så realistiske kulisser for fabrikken Bella, som vi oplevede i ”Krøniken” i 2004-2006. Hans bog ”Bella og alle de andre” fra 2007 er en industri- og kulturhistorisk beretning om de mange danske radio- og tv-fabrikker, der bortset fra en enkelt nu er historie. Bjarne Nielsen håbede at kunne sælge 500, men det blev til 1600 eksemplarer. Siden har han føjet 44 sider til de 256 bogsider, men dem må man selv hente på www. radiohistorie.dk. Radiohistorisk Forenings www. rfr.dk byder på et væld af oplysninger for de radio- og tv-interesserede.

I denne weekend, hvor FDA-orientering udkommer, er det slut med udsendelse af analogt tv fra de danske sendemaster. En fjernsynsepoke slutter. Danmark var først i Norden med fjernsyn. Vi er de sidste i Norden, som stopper med at sende analogt tv ud i æteren.

BBC siden 1936 Verdens ældste tv-kanal BBC begyndte regelmæssige udsendelser 2. november 1936 fra Alexandra Palace i London. Man sendte indtil krigsudbruddet i september 1939. I denne 2½ års periode solgtes ca. 23.000 tv-apparater i England. BBC-udsendelserne blev genoptaget 7. juni 1946.

Krigen bremsede I september 1938 viste Philips fjernsyn på Rådhuspladsen i København i samarbejde med dagbladet Politiken. Så kom krigen, og det blev fransk tv, der derefter som det første blev vist på Danmarks Tekniske Højskole i november

12   FDA orientering 5 /2009

1947. I september/oktober 1948 vistes så fjernsyn på en stor og meget omtalt engelsk udstilling i Tivoli. Ved førstnævnte medvirkede Statsradiofonien med udlån af Jens Fr. Lawaetz og ved den engelske udstilling stillede både Lawaetz og den unge Otto Leisner sig til rådighed. I Tivoli blev der vist 10 minutters programmer med vekslende indhold ca. 400 gange for publikum.

Tilbud fra Holland og England Radiorådet modtog i marts 1948 tilbud fra Philips om enkelt og billigt udstyr til forsøg med tv. 6. april godkendte Radiorådet dette tilbud. Da PYE fra England i september 1948 tilbød et komplet studie, takkede Radiorådet nej, selv om det var til en favorabel pris.

Philips kursus og forsøgsudsendelser I Philips kontrakten indgik et fire ugers tvkursus i Holland for én af Statsradiofoniens ingeniører. Det blev civilingeniør Peter Hansen, som var blevet ansat hos Statsradiofonien i 1947 og interesseret havde fulgt med i udviklingen. Udstyret kom til København i januar 1949, hvor det blev installeret i et 40 kvm forsøgsstudie på 4. sal i Radiohuset på Rosenørns Allé. Man øvede sig først, og 1. juni sendtes det første program. Radiorådsformanden Julius Bomholt understregede i åbningstalen, at der alene var tale om forsøg.

Testbilleder og kortfilm Man udsendte et testbillede og lavede billedforsøg med figurer. Desværre kunne man ikke sende film, da filmselskaberne sagde nej. Man fik dog rettighederne til kortfilmen ”Du Danske Vej” på 15 min. Den sendtes dagligt gennem de første år, formentlig 500 gange. Statsradiofonien fejrede 25 års jubilæum i 1950 med udstilling i Forum, hvortil man flyttede forsøgs-studiet. I perioden 11. til 20. august vistes 36 korte programmer for de ca. 100.000 besøgende. Der blev vist ca. 50 tv-apparater fra fabrikker i Danmark, England, Holland og Tyskland.

Bjarne Nielsen i radiomuseet i Ringsted.

Første udsendelse i 1951 Den 2. oktober 1951 blev dansk tv så officielt taget i brug. Tre aftener om ugen sendtes én time. Licensen var fastsat til 50 kr. pr. år, men der var kun ca. 200 licensbetalende husstande. Fjernsynsmodtagerne kostede typisk 3.000 kr. svarende til 10 ugers løn for en arbejder før skat. Dansk fjernsyn var dog stadig kun for københavnerne, og det irriterede resten af landet.

Tysk tv pressede politikerne Efter krigen havde Vesttyskland forbud mod at beskæftige sig med fjernsyn. Dette forbud blev i 1948 lempet i den britiske zone, og året efter byggedes et tv-studie i Hamborg. Efter forsøg var man klar i efteråret 1952, og den første officielle udsendelse sendtes i julen 1952. Signalet kunne modtages i Syddanmark. Det blev starten til et massivt pres på landets politikere, som i december 1953 vedtog ”det hele”, nemlig otte store tvsendere. De skulle tages i brug i perioden 1955-1960 i København, Odense, Århus, Sønderjylland, Ålborg, Holstebro, Sjælland og Bornholm.

20 danske fabrikker var for mange Sendenettet var vigtigt, men salget af modtagere skulle sættes i gang af attraktive programmer. Det kom der bestemt også med udsendelserne: TV for millioner, Kvit eller dobbelt, Ungarns-hjælpen og 6-dages-


DET NYE TV-SIGNAL

Statsradiofoniens pionerer på fjernsynsområdet Peter Hansen (tv) og Jens Frederik Lawaetz var lykkelige, da beslutningen om dansk fjernsyn blev taget.w

løb. De var alle med til at lægge gaderne øde. I 1958-59 fremstillede ca. 20 danske tv-fabrikker tilsammen 200.000 apparater. Det hele toppede ved OL i Rom i 1960. Herefter ”sprang ballonen”. I 1960 var der fremstillet ca. 250.000 apparater, markedet var mættet, og apparaterne solgtes med tab. Derfor måtte 16 fabrikker lukke i perioden 1961-1966, og 15.000 mistede deres arbejde.

Farve-tv fra tre fabrikker Da vesteuropæisk farve-tv havde premiere i Berlin i august 1967, var der kun tre danske producenter tilbage. Det var Arena i Horsens, B&O i Struer og Eltra i København, som alle fremstillede farve-tv, men siden 1979 har B&O været alene om storproduktion af danske tv-apparater. Siden er der kommet forbedringer, som i dag er en selvfølge for de fleste. Blandt de

vigtigste var videooptagere, som stort set er udgået af markedet, fjernbetjeningen, det gamle tekst-tv, som fortsat er utroligt meget brugt, samt stereofonisk lyd.

DR-monopol brudt I næsten 40 år havde Danmarks Radio eneret på udsendelse af tv i Danmark, men 1. oktober 1988 begyndte TV2 at sende via 16 store UHF-sendere. Det var mange års utilfredshed med stivheden i Danmarks Radio, der fik politikerne til at lave endnu en statslig tv-kanal, selv om landets antenneforeninger forud for starten på TV2 havde travlt med at nedtage den ene satellitkanal efter den anden. I dag er der så mange tv-kanaler, at kun få er bevidste om, at TV2 blot har eksisteret i en snes år.

Utrolig prisudvikling

store efterspørgsel blev også årsag til, at tv-apparater blev meget billigere. I 1951 kostede den dyreste 14” Ruhe i palisander: 4.500 kr. Danmarks Statistiks prisberegner viser, at det ville svare til 65.000 kr. i 2008. B&O’s første farve-tv fra 1967 kostede 7.450 kr. - svarende til 58.000 kr. i 2008. Det banebrydende B&O MX 2000 kostede 10.895 kr. i 1985, svarende til 19.000 kr. i 2008. I dag kan man købe et 32” fladskærmstv for 4.500 kr. samme pris som 14” Ruhe TV i 1951.

Citat ”Vi tror på evolution, og vi bruger flere medier på samme tid. Mod betaling.” Merete Eldrup, adm. Direktør, TV2 Danmark.

Det var en revolution i sig selv, men den

Kom og mød os på FDA messen - Vi glæder os til at fortælle om vores mange nyheder!

Kjaerulff 1 Digital, Odense, Danmark

MAXIMUM DHE-5000

MAXIMUM Fiber CPE’s

Se det komplette sortiment af Optiske Fiber CPE’er – udviklet og produceret i Europa.

Oplev en ny kompakt version af vores digitale hovedstationsserie, og hør om de muligheder den kan give Jeres forening.

Kjaerulff 1 Digital A/S • C.F. Tietgens Blvd 19 • 5220 Odense SØ • DK • tel: +45 66 13 54 80 • fax: +45 66 13 54 10 • mail@kjaerulff1.com • www.kjaerulff1.com

FDA-Messe-annonce-bred.indd 1

15-10-2009 09:14:37

FDA orientering 5 /2009

   13


TV I KUNSTEN

Sport for os, der ikke dyrker sport Årets gavlmaleri i Brande minder om hård debat i antenneforeningen På en gavl, som talrige mennesker passerer til og fra en parkeringsplads op mod hovedgaden i Brande, sidder et nyt stort maleri, der med sine tv-skærme kan minde en del af os om, at vi jo også skal hjem og se sport. I Brande minder maleriet også om en hidsig strid i foråret mellem antenneforeningens medlemmer. For eller imod TV2 Sport.

Noget med sport Tilhængerne fik deres sportskanal, men det var ikke den kamp, der lå i baghovedet på kunstneren Aksel Kror. ”Jo, jeg kan godt huske, at der var en debat, men den var ikke aktuel for mig, da jeg blev bedt om at give et bidrag til Brandes kendte samling af gavlmalerier”, siger Aksel Kror, der var en af deltagerne i år i den årlige internationale workshop i RemisenBrande, Hvert år bliver en af dem inviteret til at lave et gavlmaleri, og i år var det Aksel Kror. ”Opgaven var bunden. I motivet skulle indgå sport på en eller anden måde. Den vendte og drejede jeg, til jeg kom til den erkendelse, at jeg nok dyrker sport på samme måde, som 80 % af befolkningen: ved at se fjernsyn. Det er jo lidt paradoksalt, men jeg håber, man i motivet kan se humoren i, at sådan er det!”, siger Kror, som ikke har fået det store antal kommentarer til sit maleri. Lige nu er der meget mere snak om den store byport, han står bag i landsbyen Drantum. Det er her han bor, lidt syd for Brande.

Pictogram og pixel ”Jeg valgte at lade seks tv-skærme indgå som delmotiver. Den ene viser et prøvebillede, de andre viser piktogrammer af sportsfolk. Inspirationen er en genial stregmand, jeg har set som gennemgående figur på en af tv-kanalerne. Den meget farverige baggrund blev jeg inspireret til af de pixels, billeder er sammensat af – både avisernes trykte billeder og billederne på tv-skærmen,” siger han videre.

14   FDA orientering 5 /2009

De pixels, der danner et tv-billede, inspirerede til den farverige baggrund for tv-skærmene på det store gavlmaleri Maleriet, som måler ca. 2,25 x 1,4 meter, er malet med akrylfarver på vandfast plade. Derefter har det fået en god gang lak som nødvendig beskyttelse mod regn og ikke mindst lysets påvirkninger. ”Det skal nok holde, hvis lakbehandlingen fornyes hvert andet eller tredje år,” forklarer kunstneren. Vejrets påvirkninger på udendørs kunst kender man i Brande. Her måtte man nedtage et andet gavlmaleri, som blev malet af Mikiya Tokuda i 2005. Det holdt ikke til de skiftende vejrforhold, men den japanske maler har lovet et nyt og mere vejrbe-

standigt billede til ophængning næste år. Aksel Krors sportsinspirerede maleri er opsat på forretningen Sport-master, hvis indehaver Mads Ruglykke hvert år siden 2003 har stillede gavlplads til rådighed for kunstnere fra RemisenBrande. ”Her er plads til et par stykker mere, og det er den måde, hvorpå jeg kan støtte de internationale workshops i Brande,” siger han. Det er der også andre, der gør. Siden 1968 er det blevet til 23 kunstværker på byens gavle. molo


FDA

Samarbejde frem for modarbejde FDA og Viasat har indgået samarbejdsaftale efter godt ½ års hårde forhandlinger.

Landsformand Poul Juul og direktør Kim Poder giver hånd på samarbejdsaftalen mellem FDA og Viasat.

del. Konkurrencerådet meddelte Viasat, at distributionsvilkårene er konkurrencebegrænsende i strid med Konkurrenceloven og EF-traktaten. Derudover har Konkurrencerådet påbudt Viasat, og underleverandører, inden 4 uger, at ophæve distributionsvilkår om - at en eller flere kanaler placeres i en bestemt pakke, - at en eller flere kanaler placeres i forhold til andre tv-kanalers indplacering i programpakkerne, eller - at en eller flere kanaler skal kunne ses af en på forhånd angivet andel af de tilsluttede husstande (minimumspenetration). Sluttelig blev Viasat påbudt at informere alle samarbejdsparter om afgørelsen, og efterfølgende skal Viasat indsende dokumentation herfor til Konkurrencerådet.

Forholdet til Canal Digital Efter forslag fra FDA er det lykkedes at få Viasat til at indgå en samarbejdsaftale, hvori Viasat forpligter sig på en række områder overfor FDAs medlemmer. Formålet med aftalen er først og fremmest, at FDA og Viasat ved at anbefale og beskrive en række generelle principper for samarbejdet mellem FDA, Viasat og FDA-medlemmer øger tilfredsheden med samarbejdet mellem alle tre parter. De principper, der er tale om, er: a) Fair vilkår i enhver henseende og i alle aftaler b) Gensidig respekt ved forhandlinger, før, under og efter aftaleindgåelser c) Åbenhed i forhandlinger d) Åben og hurtig information om aftalevilkår e) Klare specifikationer af krav f) Beskrivelser af indhold og kvalitet g) Klare informationer om priser, betalingsvilkår og betalingsterminer.

uoverensstemmelsen løst ved mediation ved Mediationsinstituttet. Opnås der fortsat ikke enighed, søges uoverensstemmelsen løst ved voldgift, og opnås der fortsat ikke enighed, henvises uoverensstemmelsen løst ved de ordinære domstole. Herudover indeholder samarbejdsaftalen en række etiske spilleregler omkring gaver, kommunikation, finansiering af ydelser samt bindingsperioder og opsigelsesvarsler. I tilknytning til samarbejdsaftalen er der udarbejdet et såkaldt protokollat, som er et slags fortolkningsbidrag, så man f.eks. kan finde frem til, hvad der har været meningen/formålet med de enkelte bestemmelser. FDA arbejder på at indgå tilsvarende samarbejdsaftaler med branchens øvrige leverandører til FDAs medlemmer.

Konfliktløsninger

Hårde forhandlinger om distributionsvilkår

Men den vigtigste del af aftalen handler om konfliktløsning mellem Viasat og det enkelte FDA-medlem. Der er aftalt en model, hvor konflikten i første omgang søges løst ved forhandling. Kan der ikke opnås enighed ved denne forhandling, kan såvel FDA-medlemmet som Viasat inddrage FDA. Opnås der fortsat ikke enighed, søges

De hårdeste forhandlinger mellem FDA og Viasat var om nye/ændrede distributionsvilkår for antenneanlæggene. Disse forhandlinger tog bl.a. udgangspunkt i den da forventede sejr til FDA om ”pakketeringssagen” ved Konkurrencerådet. Som det sikkert er de fleste bekendt traf Konkurrencerådet den 30. september 2009 en væsentlig afgørelse til FDAs for-

16   FDA orientering 5 /2009

Forhandlingerne tog også udgangspunkt i at få løst de rettighedsmæssige problemer med at få leveret TV3 TV3+ og TV3 PULS til FDAs medlemmer som en del af Canal Digitals Family Mix pakke. Der har i lang tid været uenighed mellem Viasat og Canal Digital om levering af TV3, TV3+ og TV3 Puls i Canal Digitals Family Mix-pakke. Det har FDA nu løst ved at have forhandlet nye distributionsvilkår med Viasat, der sikrer levering af de tre TV3-kanaler som en del af Family Mix pakken.

Alle oplysninger på FDA-Debat Interesserede kan finde yderligere oplysninger om samarbejdsaftalen mellem Viasat og FDA, Konkurrencerådets afgørelse og Viasats nye distributionsvilkår på FDADebat, under ”Nyt fra FDA”.

Citat ”Pernille spørger: ”Er DR1 og TV 2 ikke bare det samme? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det... Så meget tv ser jeg ikke.” Høfligt. Og sandheden er jo nok, at Pernille har ret. TV 2 og DR1 er her 20 år efter monopolbruddet, meget ens. For 90% af vores seere er DR1 og TV 2 det samme. Ens.” Keld Reinicke, programchef, TV2.


FDA

Flere får alle kanaler fra samme leverandør 24Nordjyske omlægger distributionen fra satellit til fiber Tendensen i antenneforeningerne er for tiden at få alle tv-kanaler fra en enkelt leverandør. Det har Nordjyske Medier erfaret i forbindelse med en omlægning af distributionen af nyhedskanalen 24Nordjyske fra satellit til fiberoptiske kabler. ”Prisen på levering via fiber er faldende, og der er mange penge at spare, også selv om vi skal installere andet modtagerudstyr i hovedstationerne end de nuværende satellitmodtagere. Vi vidste, at flere ville skifte til direkte levering fra en programleverandør, men det er overraskende, at det er gået så stærkt, som tilfældet er. Da vi planlagde ændringerne, regnede vi med selv at skulle levere via fiber til 12-13 antenneanlæg i Nordjylland. Nu tre måneder før årsskiftet, hvor vi ophører med at sende via satellit, kan vi se, at det næppe bliver mere end 2-3 anlæg, vi skal etablere direkte forbindelse med – ud over de store programleverandører,” oplyser chefproducer Katja Bundgaard, 24Nordjyske. Nyhedskanalen for Nordjylland har sendt via satellit siden starten for seks år siden. Dengang var udbuddet af kapacitet i fiberoptiske kabler ikke ret stort. Det er det i dag. Da leje af kapacitet er faldet i pris, og da der ikke er behov for så mange direkte forbindelser som forudset, er der en betydelig besparelse i omlægningen. Det er ganske vist en millioninvestering at lægge distributionen om, men det opvejes af en billigere drift i de kommende år. ”Der er en fordel mere. Billederne på 24Nordjyske bliver endnu bedre, fordi vi får større båndbredde,” tilføjer Katja Bundgaard.

Godnat-tv Det er ikke (mere) børneværelserne, der står i første række, når der købes et ekstra tv-apparat. Det er nu ikke børnenes behov, der forbigås. De har utvivlsomt fået, når forældrene køber til soveværelset. En undersøgelse for YouSee viser, at 94 % har tv i stuen, 47 % i soveværelset og 29 % i børneværelser. Køkkenet kommer endda med 13 % efter hjemmets arbejdsrum med 14 %. En Gallup-undersøgelse blandt hjem med egen antenne viser næppe overraskende - at der er færre apparater her. Nemlig 85 % og kun 5, 4 og 3 % har et ekstra tv-apparat i henholdsvis soveværelse, børneværelse og køkken.

FDA orientering 5 /2009

   17


FDA

FDA har løst op for Viasat-CD konflikt Det næste par år skal vise værdien af den nye samarbejdsaftale mellem FDA og Viasat Ca. 25 medlemmer deltog i FDAs informationsmøde i oktober om de nye Viasat-aftalers betydning for anlæg, som har indgået Family Mix-aftaler med Canal Digital. Landsformand Poul Juul gennemgik forudsætningerne for samarbejdsaftalen og forsyningsaftalen, og der var herefter en livlig diskussion med salgs- og markeringsdirektør Ricky Elstrup fra Viasat og kanaldirektør Kenneth Christensen, Canal Digital. Mange udtrykte glæde og tilfredshed med, at FDA har løst et vanskeligt problem i et hårdt marked. Nogle medlemmer var kritiske over for Viasats barske vilkår og prisdiktat, men dog tilfredse med, at FDA ved at indgå aftalerne løser det problem, der ville opstår, hvis Viasat – som det har truet med – ville bringe distributionsaftalerne til Family Mix-foreninger til ophør. Kenneth Christensen oplyste, at Canal

Digital er glad for, at der kommer en løsning. Den vil Canal Digital samarbejde med antenneanlæggene om. Derimod fandt han nogle af Viasats vilkår urimelige, og oplyste, at det ikke kun er i Danmark, der er modsætninger mellem de to firmaer. Således vil Canal Digitals moderselskab Telenor nu lukke for en halv million norske Viasats kunders adgang til en række fodboldkampe og standse annoncering på Viasats kanaler. Samtidig indbød han FDA til indgåelse af en samarbejdsaftale om udvikling af Canal Digitals koncepter til gavn for antenneforeningerne. Et tilbud, som Poul Juul straks tog imod. Poul Juul konkluderede, at det nye samarbejde med Viasat skal stå sin prøve. De nye aftaler kan opsiges efter halvandet år og vil så udløbe efter to år. Det er en prøveperiode for os.

Han opfordrede FDA anlæg til at søge hjælp hos FDA-juristen Lars Knudsen ved behov for fortolkning af aftalen, samt til at vi i FDA-regi bruger de kommende år til i fællesskab at samle erfaringer.

Kenneth Christensen og Ricky Elstrup på yderpladserne lytter opmærksom til bemærkninger fra antenneanlægs repræsentanter.

Se CNN for de globale nyheder af betydning.

cnn.com

Canal Digital 70 13 19 19, Telia Stofa A/S 88 30 30 30, Viasat 70 13 40 50, YouSee 80 80 40 40

Global_DK_180x130_DK.indd 1

18   FDA orientering 5 /2009

Få mere at vide på www.cnn.com

2009-10-06 12.17


VÆLG-SELV-TV MED BORXER NU OGSÅ TIL ANTENN EFOREN INGE

INGEN ER ENS, NÅR DET GÆLDER TV Derfor tilbyder Boxer ægte vælg-selv-løsninger, med små tv-pakker og mulighed for at vælge enkelte kanaler. Den frihed kan vi nu også tilbyde jeres antenneforening. • Helt enkel, billig installation. Løsning op til 50 husstande kan fås for omkring 10.000 kr.

ENKEL INSTALLATION INGEN BINDING VÆLG SELV KANALER

• Ingen kontrakt og I er ikke bundet af noget som helst. • Jeres medlemmer får fuld valgfrihed. De vælger selv tvkanaler og tv-pakker, I behøver ikke vælge for dem. Få mere at vide. Kontakt antenneforening@boxertv.dk eller jeres installatør.

www.boxertv.dk


FDA

Betragtninger over 27 år i FDA Af Helmuth Kroer, Sæby Et splittet Nordjylland Samvirkende Antenneforeninger i Nordjyllands Amt, SANA blev stiftet den 8. juni 1983 af en stor del af antenneanlæggene i Nordjylland, som ønskede et nordjysk samvirke. Man havde dog fra starten en vedtægtsparagraf om muligt tilhørsforhold til FDA. I Nordjyllands Amt var det kun Aabybro Antennelaug og Biersted Antenneforening, som sagde nej tak til SANA og valgte at støtte tanken om et landsdækkende FDA. Hvad har vi så fået ud af at oprette FDA? Ja, det er faktisk svært at huske detaljer fra de mange år og hvornår det nu var, at FDA ”vandt den ene eller den anden sag”.

Medlemsskab blev en selvfølge Generalforsamlingen i Region 1 den 28. september betød for mig et farvel til FDA, efter at FDA i snart 27 år har været en del af min antennehverdag, også selv om Sæby pt. ikke er medlem af FDA. Efter starten af de mange fællesantenneanlæg i 70´erne opstod der forskellige steder i landet tanker om også at starte en form for samarbejde mellem de mange anlæg. Formålet var især at kunne stå samlet og stærkere overfor servicefirmaer og offentlige myndigheder. I Aabybro Antennelaug, som jeg var med til at stifte ca. 10 år før, og hvor jeg sad i bestyrelsen, til jeg flyttede til Sæby i 2001, deltog vi da også i forskellige møder om disse emner.

I FDA fra starten Da vi af John Aakjær og andre blev inviteret til et møde den 26. februar 1983 med det formål at oprette en landsdækkende organisation, var det med stor interesse, at vi tilmeldte os og var med til at stifte FDA. Fra Aabybro deltog Flemming Jensen og undertegnede, og fra starten og til SANA den 17. september 1988 nedlagde sig selv, for at blive en del af FDAs Region 1 og samtidig besætte diverse bestyrelsesposter her, sad Flemming i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget. I det stiftende møde i 1983 deltog en del anlæg, som af forskellige årsager ikke ønskede at være medlem fra starten. Mange anlæg i Nordjylland gik med i SANA, og andre meldte sig først ind, da man så, at FDA kunne fungere.

20   FDA orientering 5 /2009

Som nok noget af det vigtigste, der skete for bestyrelsen i Aabybro, var, at kontingent til FDA i løbet af få år blev betragtet med den samme selvfølge som udgifterne til anlægsservice, forsikringer, generalforsamlinger og andre nødvendige driftsudgifter. FDA var hurtigt blevet en del af vores hverdag, en hverdag, som ville være forkert uden FDA. De første år blev medlemsskabet naturligvis oplyst på generalforsamlingerne, og der var aldrig debat om nødvendigheden heraf. Der har sandsynligvis også hvert år været grund til at nævne, hvordan vi i større eller mindre grad havde haft nytte af FDA i det forløbne år.

Rygsækfirmaer Jeg vil ikke her komme ind på detaljer om de mange opgaver, som FDA har løst for sine medlemmer, om den fantastiske udvikling fra en landsformand med hjemmekontor og medarbejdende bestyrelsesmedlemmer over et lille fælleskontor med Nykøbing Antenneforening til det nuværende sekretariat. Den udvikling havde nok ingen af os drømt om i 1983. Jeg vil dog nævne, at vi hurtig blev glade for den udklipsservice, som Jeppe fik organiseret. Det var også interessant at møde andre bestyrelser og udveksle erfaringer om anlægsservice og især priser herfor. Dengang var der jo mange servicefirmaer, og en

aftale med et billigt ”rygsækfirma” kunne let blive dyr. Igennem årene var vores deltagelse i landsmøderne lidt op og ned, men blev dog efterhånden en fast tradition.

SANA styrkede FDA I Region 1 prøvede vi to anlæg i de første år bl.a. at overbevise SANAs medlemmer om det fornuftige i at gå sammen med FDA. Det foregik ved samtaler med anlægsbestyrelser, som man tilfældigvis kendte, og mere formeldt ved direkte samtaler med SANAs bestyrelse. Her understregede vi altid, at Flemmings bestyrelsespost naturligvis overgik til en fra SANAs bestyrelse ved indmeldelse i FDA. Efterhånden voksede kommunikationen mellem de to bestyrelser, og efter at man havde deltaget i hinandens landsmøder/ generalforsamlinger, traf SANA i 1988 den rigtige beslutning ved at gå ind i FDA. Dobbeltarbejdet i de to foreninger kunne ophøre, kræfterne kunne bruges mere rationelt i én organisation. At en del af SANAs bestyrelse nu indgik i toppen af FDA, var en styrkelse af FDA.

Lokalt samarbejde smittede Vi kender alle udviklingen med flere programmer og dermed højere udgifter især for mindre anlæg. Da DR planlagde at sende DR2 digitalt, besluttede de tre anlæg i Aabybro Kommune, Aabybro Antennelaug, Biersted Antenneforening og Nørhalne Antenneforening, at oprette en fælles signalforsyning, AaBN signalforsyning, med én hovedstation og lyslederforbindelse til de to andre anlæg. Derved kunne vi nøjes med at købe 1/3 af de meget dyre digitale modtagere. Vi betalte Viggo Bækgaard for at skrive vedtægten for AaBN med tre medlemmer, men med mulighed for udvidelse i og udenfor kommunen, og fem anlæg er i dag medlem af AaBN. Efterfølgende ønskede Aabybro kommune at oprette et intranet i AaBNs net. Det blev indviet i januar 2000 med deltagelse af amtsborgmesteren, Aabybro Kommune, andre kommuner, og bestyrelserne fra regionens anlæg. Nordjyllands Amt var på det tidspunkt begyndt at bygge Det Digitale Fyrtårn. Ved indvielsen af AaBNs internet og kommunens intranet hævdede jeg derfor, at AaBN


FDA nu havde bygget de første skift af fyrtårnet, og at man overalt burde udvikle samarbejdet mellem antenneanlæg, amt og kommuner. Desværre er der vist ikke sket meget på det område. Men da AaBN blev omtalt i FDA-orientering, resulterede det i opringninger fra over 10 anlæg, som også overvejede samarbejde med andre. Viggo tillod, at vores vedtægter gennem sekretariatet kunne uddeles til andre anlæg, og vi har siden hørt om lignende signalforsyninger mange steder i landet.

FDA har stadig en mission Interessen for og engagementet i FDA blev naturligvis styrket, da jeg for 10 år siden blev valgt ind i regionsbestyrelsen og senere i HB. Samtidig blev samarbejdet med sekretariatet øget, hvilket resulterede i endnu større respekt for sekretariatets arbejde. Jeg er ikke i tvivl om, at FDA stadig har en mission, og at FDA, især nu, efter de mange positive ændringer, vi har set siden sidste landsmøde, vil bestå i mange år fremover. Jeg er faktisk misundelig på dem, der nu sidder i HB og regionsbestyrelserne, og finder det ret træls, at jeg ikke længere sammen med dem kan være med til at præge den meget positive udvikling, der er sat i gang med Det nye FDA. At det så er nødvendigt for alle bestyrelsesmedlemmer at arbejde 100 % for Det nye FDA er en selvfølge. Forhåbentlig er det noget, som alle lærer at forstå er nødvendigt for stadig at være med på vognen. Det har været nogle interessante år, som jeg nu med glæde kan se tilbage på. Både på grund af arbejdet, og på grund af hyggelige stunder med de mange rare mennesker, jeg har mødt i regionen og i resten af FDA.

Der er også noget for dig på DANMARKS SPORTSKANAL På Danmarks sportskanal får seerne det bredeste udvalg af danske og internationale sportsbegivenheder, og der er noget for enhver smag – fra fodbold, håndbold og basketball til badminton, tennis, golf og meget mere. Med over 6.000 timers sport om året, heraf mere end 2.500 timer live, er TV 2 SPORT ikke til at komme udenom, hvis man elsker sport. Velkommen i klubben.

TjepWEB hjemmesider Speciale i hjemmesider til antenneforeninger

Mød os på FDA messen i lokale U3 Mogens Christensen Foto: Getty Images / Sportsagency

Konsulent

Telefon: 6167 2887

Steen Andersen

Konsulent / Systemudvikler Telefon: 7580 0817

Se mere på www.tjepweb.dk TjepWEB er et hjemmesidesystem fra Vizions.dk

tv2sport.dk

FDA orientering 5 /2009

   21


FDA

Forbud mod betalingskanaler i grundpakker skal genindføres FDA protesterer mod, at must carry intentioner ikke tænkes med i ny bekendtgørelse I et høringssvar til Kulturministeriet opfordrer FDA indtrængende ministeriet til at fastholde de oprindelige intentioner med must carry bestemmelserne. Det fremgår af § 6 i Loven om radio- og fjernsynsvirksomhed fra 2002, at der skal være mulighed for at købe en tv-pakke sammensat af tv-kanaler, der er gratis i den forstand, at der kun skal betales ophavsretsafgift af dem – eller har programmer for hvilke der betales en pris, der i sig selv udgør en begrænset del af pakkens pris. Intentionen med denne bestemmelse er totalt udeladt i forslaget til bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg, som ministeriet har haft i høring. Det er en (sen) konsekvens af, at YouSee bl.a. indlagde TV3 i sin grundpakke, uden at myndighederne greb ind. Man har stiltiende accepteret YouSees forklaring om, at prisen på YouSees grundpakke ikke er steget. Abonnenterne på grundpakken kan således se TV3 uden meromkostninger. Ministeriet kan dog ikke være uvidende om, at YouSee som forhandler af betalingsprogrammer betaler (væsentligt) mindre pr. abonnent til tv-selskaberne end fællesantenneanlæg.

LEGO, LEGO logo, Klods- og Knop konfigurationerne, Minifiguren og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen. © 2009 LEGO Gruppen.

VERDENS BEDSTE MINIFERIE MIDT I LEGOLAND® Ta’ familien med på en eventyrlig miniferie. På Hotel LEGOLAND ® venter helt fantastiske Adventureværelser og masser af overraskelser. Se de stærke tilbud og book din miniferie på HotelLEGOLAND.dk

Til fordel for TV2 Siden har foreningen udvidet grundpakken fra YouSee betragtes formentlig af mediepolitikkerne som den model, der kan bane vej for, at TV2 også vil være i grundpakkerne, når der fra 2012 som planlagt skal betales for TV2. Det er formuleret så snedigt, at hvis et medlem af et antenneanlæg vælger en programpakke oveni grundpakken, og at der i denne indgår kommercielle tv-kanaler, skal de også betale for den statsejede TV2. Den gamle bestemmelse blev indført, fordi alle, også ressourcesvage borgere, skulle have råd til et rimeligt stort udvalg af tv-kanaler. FDA ønsker fortsat en ægte grundpakke – altså en grundpakke helt uden betalingskanaler, og gerne med mange gratis tv-kanaler (f.eks. også Folketingskanalen), samt nabolandskanaler og tilsvarende kanaler, som der alene betales ophavsretlige vederlag for (Copydan). ”En ikke helt lille andel af antenneforeningernes medlemmer ønsker ikke et meget stort udbud af tv-kanaler, men er fuldt tilfredse med de ofte 12-18 kanaler, der aktuelt er i grundpakkerne. High-pay kanaler i grundpakken vil pålægge disse et forbrug, de ikke ønsker,” skriver FDA til Kulturministeriet.

Værn om forbrugerne FDA gør også opmærksom på, at et af antenneforeningernes adelsmærker er fælles demokratiske beslutninger om fælles problemer. Det er FDAs opfattelse, at man bedst værner om denne og forbrugernes rettigheder ved ikke at have high-pay programmer i grundpakken. ”Blot et enkelt high-pay program i grundpakken betyder 360,00 kr. (2010-prisniveau) ekstra om året for en grundpakke. Prisen for denne ene kanal svarer ca. til halvdelen af en gennemsnitlig grundpakkepris i en antenneforening. Såfremt Kulturministeren vil tillade en eller flere high-pay kanaler i grundpakken, kan der i praksis opstå helt uacceptable situationer for de mange hundredetusinde medlemmer i antenneforeningerne,” anfører FDA, der giver dette konkrete eksempel:

Gratis kan blive dyrt Gravkammerværelse

NYHED! JUL I MINILAND

Glæd dig til masser af julehygge! Oplev Miniland i julestemning og mød troldmanden i hans værksteder. Ta’ en shoppetur på julemarkedet, smag på julegodter i massevis og ta’ i julebio. Book din miniferie nu på 79 51 13 36

22   FDA orientering 5 /2009

Har man grundpakken hos en af de større kommercielle udbydere, kan man se TV3, Kanal4, DK4 og måske snart TV2 ”gratis”. Gratis vil sige, at de nævnte kanaler er placeret i udbyderens grundpakke uden at prisen på den er hævet. Vælger grundpakkemedlemmerne oven i at købe udbydernes mellempakke, kommer de berørte medlemmer nu til også at betale for de fire nævnte kanaler, som medlemmerne før havde ”gratis”.

Hele FDAs høringssvar kan læses på FDA-Debat, under ”Høringer”.


FDA

Halv tilslutningspris gav 5 % flere medlemmer Succesfyldt modtræk i Fjerritslev mod konkurrencen fra DTT blev udslaggivende for beboere, som hidtil havde holdt sig ud af foreningen.

To internet-udbydere

Birgit Kaa: Overbevisende flertal for programkoncept. I starten af juli sendte Fjerritslev Antenneforening et informationshæfte til alle byens husstande. Det indeholdt blandt andet oplysninger om, hvordan man som medlem af foreningen er sikret tv i fremtiden, samt tilbud om mere end en halvering af tilslutningsprisen til de husstande, der ikke er med. ”Hæftet blev så godt modtaget, at medlemstallet på otte uger voksede med over 5 %. Inden udsendelsen havde vi ca. 900 medlemmer, og siden den 6. juli har vi tegnet flere end 50 nye kontrakter, idet vi besluttede at udvide tilbuddet indtil udgangen af september”, fortæller formand Birgit Kaa.

Synlig bestyrelse Fjerritslev Antenneforening afviste for tre år siden tilbud fra den lokale elforsyning om et samarbejde, der indebar, at foreningen fortsat skulle levere analogt tv, men overlade elforsyningen at levere digitalt tv, internet og telefoni. Siden har foreningen udvidet forsyningsområdet til at omfatte hele byen, og den formidler 36 tv-kanaler og 9 radiostationer, idet nettet i maj 2003 blev opgraderet til 862 MHz. Som led i en mere aktiv foreningsdrift deltog den i et Fjerritslev By Night-arrangement den 7. august med bistand fra en programleverandør. ”Borgerne kunne her møde fire fra besty-

26   FDA orientering 5 /2009

relsen, og der kom rigtigt mange, både medlemmer med kommentarer til vores udbud og service, og ikke-medlemmer med større eller mindre interesse for en tilslutning. Det var – naturligvis inspireret af kampagnen Det Nye TV-Signal - især mulighederne i digitalt tv, der blev spurgt om. Mange ville nu blot sikre sig, at de fortsat kan se de kanaler, de er glade for,” forklarer Birgit Kaa. Det økonomisk fordelagtige tilbud om tilslutning for 2495 kr. mod normalt 6500 kr.

I foråret 2008 holdt bestyrelsen møder med alle programleverandører. ”Det forslag, der kom os nærmest, var Canal Digitals Family Mix-koncept, hvor man har en smule indflydelse, uden at medlemmerne forpligtes til at købe pakker. Omvendt kan de tilkøbe tv-kanaler, og her bemærkede vi os de mange hd-kanaler. Dette tilbud blev forelagt på generalforsamlingen i april i år, og 80 % af de 45 fremmødte stemte for en fem-årig Family Mix-aftale. Den blev idriftssat 27. oktober i år efter omdeling af settop bokse og instruktion i at bruge dem til de medlemmer, der har behov for dem i kraft af deres valg af programmer.” Med boksen kan de også få internet og telefoni, men det er ikke nyt i Fjerritslev Antenneforening, hvor Nordit i mange år har givet det samme tilbud. Forskellen er, at man nu kan vælge mellem to leverandører. Kabelnettet er af foreningens servicepartner Expert i Aalbæk opdelt i tre forsyningsområder, og Birgit Kaa forventer endnu en ændring, så de 910 tilsluttede husstande bliver fordelt på fire øer.

Teknisk udvalg i FDA FDA har igen fået et teknisk udvalg, der har Allan Jusjong, Klarup, som formand. ”Udvalget er tænkt som en støtte for direktør Henrik Nielsen, der som dets sekretær tager sig af henvendelser om tekniske forhold, som kommer fra antenneanlæggene. Med den brede sammensætning repræsenterer vi anlæg af forskellig størrelse og med forskellige løsninger og hver med vore kontakter. Vi kan derfor bistå med hurtige her og nu-svar, men udvalget må da også gerne udvikle sig til en form for tænketank, som kan bidrage mere langsigtet,” siger Allan Jusjong. Foruden Allan Jusjong er Henning H. Madsen, Hashøj Net, Tage Lauritsen, Tune Net, Preben Pedersen, Yderholm Antenneforening, samt direktør Henrik Nielsen og landsformand Poul Juul, FDA, medlemmer af udvalget.


! e n o z i r f s g n i Prisstign Analogt vs. digitalt Hvad kan du få for en fe mmer?

Vi ses i lokale U2 på FDA messen!

FDA orientering 5/2009

   27


FDA

SEAS-NVE foretager ulovligt dørsalg For at få solgt internet og tv bankes der på dørene uden at beboerne har bedt om det Gennem nogle måneder har SEAS-NVE banket på dørene hos borgerne i Nr. Alslev for at sælge tv- og internetløsninger. Det sker under dække af, at man ønsker gravetilladelse til etablering af en såkaldt ”gratis” fibertilslutning, men sælgerne medbringer stakkevis af salgsbrochurer med internet- og tv-løsninger. Den ”gratis” fibertilslutning kommer beboerne til at betale for mange gange, hvis de hopper på SEAS-limpinden.

Klart lovbrud Der er tale om en klar overtrædelse dørsalgsbestemmelsen i Lov om visse forbrugeraftaler. Loven siger, at ”Erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.” Det er strafbart for et firma som SEASNVE, og for alle andre erhvervsdrivende, at overtræde loven.

FDA skrev 13. august til el-selskabet og forlangte på et møde den 31. august el-selskabets ulovlige salgsmetoder omgående bragt til ophør. Det har el-selskabet nægtet at gøre. Derfor har FDA overgivet sagen til sin advokat med henblik på politianmeldelse, eventuelt gennem forbrugerombudsmanden, og med henblik på et muligt erstatningskrav mod el-selskabet.

Dyr løsning fra SEAS-NVE Borgere Nr. Alslev, der tager mod tilbuddet fra el-selskabet, får med sikkerhed en tv- og/eller internetløsning, der er meget dyrere end Nr. Alslev Antenneforenings. Og endnu værre: De mister fuldstændig indflydelsen på de fremtidige priser og sammensætning af programmer. Det er markant billigere for medlemmer af Nr. Alslev Antenneforening at få tv og internet, end det vil være fra el-selskabet. Det viser en ganske simpel prissammenligning mellem tv-signaler fra el-selskabet og fra Nr. Alslev Antenneforening. Der er en næsten banal forklaring på, at Nr. Alslev Antenneforening er billigere end

el-selskabet: El-selskabet er sat i verden for at skabe et afkast til interessenterne/aktionærerne, mens Nr. Alslev Antenneforening hverken skal tjene penge eller skabe store afkast til medlemmerne. Nr. Alslev Antenneforenings økonomi skal hvile i sig selv.

Valgfrihed, og demokrati Borgere i Nr. Alslev, som gør brug af tilbuddet fra el-selskabet, har ingen indflydelse på hvilke tv-programmer, der er på programfladen hos SEAS-NVE. I Nr. Alslev Antenneforening stemmes der på demokratisk vis om, hvilke kanaler der skal ses i tv, og hvor meget der skal betales. Og så kan Nr. Alslev Antenneforenings medlemmer afsætte bestyrelsen, hvis arbejdet ikke gøres godt nok. Deres indflydelse på direktion og bestyrelse i elselskabet er reelt ikke-eksisterende.

BRANCHE-NYT

Der bruges for meget strøm Cisco, Pace og Thomson har påbegyndt distribution af energibesparende settop bokse, som bruger mindre end 1 W ved standby og gennemsnitligt 5,5 W ved brug. Med daglig brug i 4½ time vil de have et elforbrug på 32 kWh i hd-udgaven og 55 kWh for harddiskudgaverne. De første bokse tages i brug i Schweiz. Irland og Polen oplyser Broadband TV News.

Også I USA er der skærpet opmærksomhed på elektroniske apparaters strømforbrug. I Californien har energikommissionen foreslået skærpede krav, hvorefter tv-apparater, dvd-apparater og settop bokses forbrug være 33 % mindre i 2011 og 49 % mindre i 2013. 850 af de apparater, der er på markedet

i dag, opfylder dog 2011-kravene og 213 lever op til 2013-kravene. Den dramatiske stigning i salget af nye store fladskærme til hd-tv angives som årsag til, at tv-elektronik står for næsten 10 % af elforbruget.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER I FDA Reg. 3

Øster Snede Antenneforening

Svend Erik Nielsen

Th. Jensensvej 14

Reg. 6

Østerbro Antenneforening

Michael Haastrup

Strandboulevarden 144, 3th 2100 København Ø

28   FDA orientering 5 /2009

8723 Løsning


SÅ ER DER NOGET AT SNAKKE OM

Her er kanalen med det bedste om dyrelivet og den natur, som omgiver os.

Oplev naturen i alle dets former fra hele verden. Fra de mest afsidesliggende, utrolige omgivelser til oceanernes skræmmende dybder - Nat Geo Wild’s fantastiske billeder og fortællekunst tager seerne med på en rejse rundt i vores vilde verden. Alle programmerne er selvfølgelig med danske undertekster.

Vi glæder os til at se dig på vores stand - det bli’r vildt! Få kanalen gratis på prøve til dine medlemmer. Salg og distribution: Charlotte Repholtz, tel. 70 26 20 01, mail: charlotte.repholtz@ngc.tv Marketing: Johnny Jensen, tel. 70 26 20 01, mail: johnny.jensen@ngc.tv

natgeotv.com


DEBAT

Statsfiber i støbeskeen Af Flemming Borg, Agerskov Vest Antenneforening Det lyder jo forjættende, men kan nok ikke helt tages for pålydende, når Dansk Energi og Dansk Metal (25.9.) lover 45.000 nye arbejdspladser, hvis bare staten støtter udrulningen af fibernet, så de kommer ud til alle husstande. Det holder ikke. Elselskaberne må indse det og ministrene acceptere det. Fiber og/eller coax kabler til alle hjem er

et vidensløft, der vil betale sig tilbage meget hurtigt. Det er ikke enten/eller. Installation af Fiber bredbånd koster mellem 3.000-5.000 kr. pr. bolig. Lad hver dansker, der ikke allerede har bredbånd, låne hertil hos elselskaberne. Det er vores penge, de ruller fibre ud for. Så kan brugerne afbetale med 25-30 kr. ekstra pr. måned som en del af energiafgiften i 10 år.

Da elselskaberne begyndte at rulle fibre ud for de penge, som egentlig er andelshavernes, blev der ikke lovgivet om ejendomsretten. Vi skal ikke nu have Dong, TDC eller andre til at eje vore fibre og kabler! Danskerne skal selv eje dem, og de skal aldrig privatiseres! Dette er en kommentar til artiklen ”Statsfiber i støbeskeen” 28. september i internetmagasinet ComOn.

Et dårligt fjernsyns-forslag Af Lars Peter Melchiorsen, formand for Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer: Fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg... Det lyder jo som en ”langgaber”; men det er det så langt fra. Det er faktisk en bekendtgørelse, der kan få væsentlig betydning. Kulturministeren foreslår nemlig, at ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker fordeling af tv-kanalerne DR1, DR2 og TV 2, herunder de relevante regionale programmer, og tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2. Det lyder meget fornuftigt, men så tilføjes det, at hvor man har programpakker, dér skal det være muligt enten at købe en pakke kun med ovennævnte tilbud, eller en pakke, som ikke indeholder programmer, der hver koster mere end 30 kr. pr. måned. Der er imidlertid ingen begrænsninger for, hvor mange kanaler á 30 kr., der kan puttes i pakken. Hvis man vælger den sid-

ste løsning, så betyder det, at et flertal på en generalforsamling kan gennemtrumfe et indhold i billigste pakke, der kan blive endog meget dyr. Hvor mange kanaler á 30 kr. månedligt skal der til, før nogen ikke kan være med, men skal det? Jeg kan forestille mig begrundelsen for forslaget. TV 2 skal 2012 koste 30 kr., fordi den så kan være med i grundpakken. Ellers giver redningsplanen for TV 2 ingen mening. Men hvorfor skal antenneforeningers medlemmer bøde for det? Helt grotesk er det, at forslagets fremme af kommercielle interesser fuldstændigt tilsidesætter f.eks. nabolands-tv og lokal- og idébaseret tv. Nabolandskanaler fra Sverige, Norge og Tyskland bør da tværtimod sikres plads i grundpakkerne, så vi ikke får ødelagt vort

”vindue” til de lande, som ligger tættest på, og som over årene vil have særdeles væsentlig betydning for os. At vi kan tale og forstå vore naboer samt have samarbejde om handel, politik og kunst med disse lande er særdeles væsentligt - ikke mindst for et lille land som Danmark. Hvad de ikke-kommercielle regionale og de landsdækkende idébaserede tv-interesser angår, så er det uforståeligt, at der ikke er en forpligtelse til at fordele dem. De er en vigtig del af den demokratiske mangfoldighed. Der har været brugt mange ressourcer på at få sammensat en ikkekommerciel programflade med lokal-tv og landsdækkende idébaseret tv i forbindelse med overgangen til det digitale tv-signal den 1. november. Derfor må vi i SLS spørge, hvad det er værd, hvis ikke man kan få det formidlet også i antenneanlæg?

TV HD med og uden parentes TV2 Film har reageret på opfordringen til hd-tv kanalerne fra FDAs formand Poul Juul om på skærmen at tilkendegive, hvorvidt udsendelserne er optaget som hd-tv eller den er opskaleret til hd-kvalitet. Det er ikke nødvendigvis det samme. På TV2 Film HD vil der i logoet i venstre hjørne stå TV 2 FILM (HD) eller TV 2 FILM HD. HD i parentes tilkendegiver, at filmen er opskaleret. Uden parentes er det en film, der er optaget i HighDefinition.

30   FDA orientering 5 /2009

”I begge tilfælde er billedkvaliteten bedre end i traditionelle film,” siger direktør Alexander Nørgaard-Madsen.

Eksplosion i nyhedskanaler Euronews sender fra næste årsskifte også på tyrkisk – dets niende sprog. Det sker efter at TRT er indtrådt som medejer med 15,7 % af aktiekapitalen. TRT er dermed den fjerdestørste aktionær efter France Televisions, italienske RAI og russiske RTR. Antallet af nyhedskanaler i Europa er iøvrigt fordoblet på fem år til 119, hvoraf en tredjedel ejes af statslige tv-selskaber. Frankrig tegner sig for hele 51. Tyskland, England, Italien, Holland og Belgien har hver mellem 30 og 33.


TV

Er det HD – eller er det ikke? Af Poul Juul, landsformand, medlem af BDMs HD-TV Forum I programoversigter og logo’er på skærmen angives om et program sendes i HD. Men ofte bliver seerne skuffede: Er det virkelig HD? Der er da ikke meget bedre end almindeligt tv. Der kan være mange grunde til forskellen mellem forventninger og oplevelser. De fleste broadcastere gør meget ud af i deres kanallogo for HD-kanaler, at bruge betegnelsen HD, f.eks. DR HD, TV2 film HD, 5 HD, Discovery HD, BBC HD osv. Men bortset fra DR og BCC sendes der andet end HD på HD-kanalerne. Problemet er meget værre og mere kompliceret: Der er registreret flere end 40 forskellige HD-formater. Der er forskelle i båndbredde, der er forskel i kryptering, og der indgår mange forskellige optageformater og redigeringsmetoder, inden en udsendelse når frem til broadcasteren. FDA er repræsenteret i HD-TV Forum

under BDM, Brancheforum for Digitale Medier, hvor hele den danske tv-branche løbende følger udviklingen på området. Udvalgets formand, Gert Svendsen fra Canal Digital, deltager i møder om HD på europæisk plan (EBU HD-TV Forum). Her arbejdes med at koordinere udviklingen, for det er formentlig helt umulig at styre den. DR, TV2, de store distributører og andre i branchen deltager også i arbejdet. På et møde 28. september var der i BDMs HD-TV Forum enighed om, at HDlogoet kun bør vises, når der rent faktisk sendes i HD. Det udgår som en fælles henstilling til branchen.

Opfordrer til at gå videre

delser indledes med en mærkning, der deklarer udsendelsens tekniske indhold. På et par linjer ønskes angivelse af om det er 720p, 1080i eller 1080p – eller andet, hvordan er udsendelsen optaget og anden relevant information. Broadcasterne er ikke umiddelbart indstillet på at imødekomme dette ønske. Men FDA vil fortsat presse på for at få en korrekt varedeklaration på HD. DR giver branchen en håndsrækning. Fra premieren 1. november eller snarest derefter vil DR HD uden for den daglige sendetid kl. 18-24 med mellemrum sende HD-test i form af splitbilleder, som gør det nemt at se, om det modtagne billede er HD eller ej.

I FDA finder vi det vigtigt, at forbrugerne ikke misinformeres om HD. Der er en forskel på SD og HD, og den skal kunne ses. Derfor foreslår FDA, at alle HD udsen-

Undgå sort skærm Vi ved, at 6000 små bolig- og antenneforeninger endnu ikke er parate til analogt sluk. Vi ved også, hvordan de kan blive det. Kontakt Dansk Kabel TV, hvis du er medansvarlig for en bolig- eller antenneforening, og er i tvivl om, hvorvidt I er klar. 43 32 47 00 - Vi hjælper dig hele vejen igennem.

FDA orientering 5 /2009

   31


TV

Et godt stykke vej til 3D Selv om 3D var blandt det mest omtalte på årets IBC i Amsterdam var den almindelige mening, at der er lang vej til 3DTV. Ganske vist fastholder Sky i England at sende 3D-udsendelser næste år, men forventningen er, at der næppe sker ret meget før OL i London i 2012. Der er nemlig mange uafklarede problemer – især manglende fælles standarder for teknisk udstyr til produktionsforløbet. Det har Sky ingen anfægtelser ved: ”Standarder fastsættes sjældent af myndigheder. De udvikles af markedet”, siger Brian Lenz, BSkyB. Et andet væsentligt emne var, hvor hurtigt og alvorligt online video over nettet vil påvirke tv-selskaberne. Det er næppe en direkte trussel - mere evolution end revolution. Forhåbningen er, at ip-tv åbner nye muligheder, men de fleste erkender, at det stadig vil være tilrettelagte programmer, seerne vil følge. Men der udvikles fortsat. Således er Philips gået i samarbejde med softwarefirmaet Global Digital Broadcast om ip-tv apparater, der er interaktive med en simpel fjernbetjening. Philips tror ikke på, at tv-apparatet i væsentlig grad vil overtage funktioner fra hjemmenes computere. Den økonomiske krise satte sine spor, idet IBC samlede 45.547 deltagere, hvilket er 7 % færre end i 2008. Men IBC fastholdt sin position som det førende arrangement for europæiske tv-producenter. Det var især fra Nordamerika, at besøgstallet faldt. Der var ca. 1300 udstillere mod 1451 sidste år.

Citat Personligt synes jeg aldrig, at politikerne skal gribe ind. Det må være aktørerne på markedet, der skal bestemme. Så kan man altid diskutere om de aktører, der lavede den her aftale (om tv-rettigheder), har lavet et selvmål rent pr-mæssigt.« Herman Haraldsson, adm. direktør i Brøndby FC.

Hjem i biografen Følelsen af at være i biografen, mens man ser film på stuens tv-skærm, er måske rykket nærmere og kan måske slå selv film i fjernsynets hd-tv format. Det var i hvert fald, hvad der blev sagt ved årets Prix Italia i Torino, da RAI viste sin nyudviklede 4K-teknologi. Dens tv-billeder angives at være fire gange så klare som hd-tv, svarende til de 35 mm film, man i mange år har brugt til biograffilm.

32   FDA orientering 5 /2009


Mød os på FDA messen 2009 SBS Showtime Vi byder inden for til et eksklusivt live-show med værter og nyheder fra Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren. Auditorium A - Fredag d. 6 nov. kl. 15.00 og 18.00. Lørdag d. 7 nov. kl. 16.00.

SBS Sofahjørne I vores sofahjørne kan du få en snak med os fra SBS, eller slappe af og se kvalitetsprogrammer

SBS 6’eren lounge for mænd Ved indgangen til messen finder du loungen for mænd, hvor kvinder selvfølgelig også er velkomne. Her må ryges

Vi glæder os til at se dig


VELKOMMEN TIL MESSE OG LANDSMØDE I BILLUND

FDA messe og landsmøde 2009 I år danner Hotel Legoland i Billund rammen om FDAs messe og landsmøde. FDA messen afholdes fredag den 6. og lørdag 7. november, og FDAs landsmøde afvikles søndag den 8. november. FDA messen gør det muligt for antenneanlæg, leverandører, installatører, programselskaber og andre med tilknytning til vores branche, at mødes og få en faglig snak. FDA messen, som er Nordeuropas største, har i år 39 udstillere. Her er der mulighed for på ét sted at møde alle væsentlige

leverandører, der viser og fortæller, hvad de kan levere, og mulighed for ved konferencer at få indblik i fremtiden for vores branche. Hotel Legoland har demonstreret, at de er i stand til at præstere et højt serviceniveau. Faciliteterne er fine: Der er et stort lokale til fælles middag for alle både fredag aften og lørdag aften, og der er masser af hyggekroge, hvor man kan tale om løst og fast over en kop kaffe eller en øl. Og så har hotellet et rigtig godt køkken. For de, der måtte ønske at medbringe

familien, kan oplyses, at Legoland Parken holder vinteråbent lørdag den 7. og søndag den 8. november (kl. 12.00 til kl. 19.00), ligesom Tivoli i København har gjort i en årrække. På www.fdamesse.dk kan man se opdaterede oplysninger om FDA messen og FDA landsmøde 2009. På gensyn på Hotel Legoland i Billund.

FDA messen 2009 UDSTILLINGSAREAL

Konferencer

Udstillere

Se detaljer på www.fdamesse.dk

Virksomhed

Danske undertekster på nabolandskanaler Officiel præsentation af samarbejdet mellem YouSee, Copydan og FDA om danske undertekster på to tyske, to svenske og en norsk tvkanal. Med skuespillerinden Ghita Nørby og komikeren Peter Larsen.

AFO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Appear TV . . . . . . . . . . . . . . . . . BBC Worldwide Channels . . . . Boxer TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canal Digital Danmark A/S . . . Canal+ / Canal9 . . . . . . . . . . . . . Comflex A/S . . . . . . . . . . . . . . . . Copydan Kabel-TV . . . . . . . . . . Dansk Bredbånd a/s . . . . . . . . . Dansk Kabel TV . . . . . . . . . . . . . Dansupport A/S . . . . . . . . . . . . . Discovery Networks Nordic . . . Disney Channel Scandinavia . . EuroNews . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eurosport Danmark ApS . . . . . everlove ApS . . . . . . . . . . . . . . . Kjaerulff 1 Digital A/S . . . . . . . Kronback Tracers . . . . . . . . . . . MBPA BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . MTV Networks . . . . . . . . . . . . . National Geographic Channel Nonstop Television AB . . . . . . . Nordit A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . On Display . . . . . . . . . . . . . . . . . SBS TV A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . Seelex.tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telecenteret A/S . . . . . . . . . . . . Telia Stofa A/S . . . . . . . . . . . . . . The Voice TV/SBS radio . . . . . . Triax A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turner Broadcasting System . . TV 2 A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TV 2 Sport A/S . . . . . . . . . . . . . . TV5 Monde . . . . . . . . . . . . . . . . TVhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viasat A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vizions Webbureau . . . . . . . . . YouSee A/S . . . . . . . . . . . . . . . . .

34   FDA orientering 5 /2009

Lokale

Hotel Legolands hovedindgang, reception, værelser og restaurant

Indgang til Multihuset

YouSee og 1.02 GANG

1.12 FORSAMLINGSLOKALE

BD-30

ELEVATOR

BD-30

C

BD-30

51

BD-30

1.10 DEPOT

MBPA BV

Eurosport Danmark

BD-60

TV5 Monde

D

1.11 FORSAMLINGSLOKALE

Turner

Kjaerulff 1 Digital

Dansk Kabel TV

euronews

-60

V’G

Canal Digital

BS

U17 U8 U12 U8 D U14 U10 U1 U6 D U7 U14 U3 C D U8 D U8 D U2 U2 U2 U5 U17 U4 U17 U9 U11 U3 C C U16 U3 D U17 U14 U8 D

Triax

Kundeservice: På hvilke måder kan vi betjene vore kunder bedre? TNS Gallup: Vores marked (facts & figures) Music quiz med Dan Rachlin ved MTV Networks Bliv opdagelsesrejsende og top fotograf med National Geographic Channel Nordits tv-løsning Discovery Networks Nordic Nonstop, National Geographic og MTV Networks SBS TV live-show med kendte ansigter fra Kanal 4, Kanal 5 og 6’eren Husinstallationer samt elsikkerhed/ personbeskyttelse ved AFO Vejledende retningslinier for fiberoptiske anlæg ved AFO Spørg juristen Spørg FDA Tekniske udvalg Økonomisk ansvar for drift af antenneforeningen Ved FDAs Skat- og økonomiudvalg. Den arbejdsfri bestyrelse: Bistand fra FDA med regnskab og administration Gode råd til dirigenten

2. oktober 2009

INSTALL.

AUD center

BAD

W.C.

10000mm [10.00m]

KEK jan 2006 Stueplan ; Center+Idehus

U T


VELKOMMEN TIL MESSE OG LANDSMØDE I BILLUND FDA messen

Spisning:

FDA landsmøde

Tid: Fredag den 6. november kl. 13.30 til 18.30

Fredag: Frokost kl. 12.30 til 14.30. Middag kl. 20.00.

Tid: Søndag den 8. november kl. 9.00 til ca. 15.00

Lørdag den 7. november kl. 9.30 til 17.00

Lørdag: Frokost kl. 11.30 til 14.00. Middag kl. 19.00.

Sted: Auditorium A

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Søndag: Frokost kl. 12.00 til ca. 13.00.

Sponsorater: ● TV 2 SPORT A/S sponserer tasker til udlevering ved FDAs check in skranke ● Dansk Kabel TV A/S sponserer nøglesnore ● MTV Networks A/S sponserer diskotek fredag aften kl. ca. 23.30, v/ DJ Dan Rachlin ● The Voice TV/SBS radio A/S sponserer diskotek lørdag aften v/ DJ Lille Lars ● Centertryk A/S sponserer blokke til messe og landsmøde ● Nordit A/S sponserer lagkage lørdag eftermiddag ● Jysk Display sponserer skiltning i foyerområdet ● Hotel Legoland sponserer musik under middagen lørdag aften

FDA MESSEN 2009

52 Canal+ Canal9

51 76,1 m2 Viasat

53 TVhouse

U13 22,9 m2

Discovery 7 X 8 Networks 56 m2 Nordic

U14

b

ka

ds

an

br

U12

MULTIHUSET

BBC 72 Worldwide 32,4 m2 Channels

1.52 TORV

50 TV 2 60,0 m2

U16

SPISNING UNDER FDA MESSEN DISKOTEK FREDAG OG LØRDAG AFTEN

70 79,2 m2

ELEV.

54 292,7 m2 GANG

til ng set ga hu d i In ult M

27 m2

Stofa 3,5 X3 5 3Telia X 17,50 U11m2

69 Comflex

brandskab brandskab

1.51 DISP.

65 74,3 m2

68 16,8 m2 1.63 GANG

U10 3 X 3

67 Telecenteret 18,3 3 X m2 4

12 m2 U9

U

3X

A

G.K. 65.630

3

X m 2 2 2 4 X2 m 2 3 6 X2 m 2 m m ] 35 m 76 .63 [7

brandskab brandskab

6 1.13 FOYER

5X2 10 m2

AUDITORIUM

B

FDA 52 605,5 m2

DITORIUM

A

Udendørs udstillinger: TV2 SPORT og SBS TV

1.29 OPHOLD

U2 National Geographic Channel 78 83,2 m2 MTV Networks National

3X3

FDAs check-in

U8 3X3 66

3X3

56 71,4 71 m2 m2 1.31

9 m2

Appear tv 92.6 m2

60 27,8 3,5 X m2 5 Nordit 3 X 3 17,50 m2

U5

Kronback Tracers

59 58 18,7 8,4 SBS TVm2 A/S 3,53 XX3m2 5 3,5 X5 3 X 3 17,50 m2 17,50 m2 1.48 GANG

U4

U3 Vizions

Disney Channel

SBS radio TV 2 SPORT

NonStop Television

1.15 REEPTION

FDAs 3 X stand 3

everlove

U7

U6

GÅRDHAVE

3X3 3X3 9 m2

62 27,8 m2 Dansupport 3,5 X 5 3 X 3 17,50 m2

61 Dansk Bredbånd 27,8 3,5 X m2 5 3 X 3 17,50 m2

FO

3X3 9 m2 11838mm [11.84m]

1.32 GANG

49,0 m2 40

Boxer TV

17

S le ee x. tv O D n is pl

ay

3 X 3

G.K. 65.630

135 m2

U1 35 X 5

77 44,2 m2 3 X 3 Copydan 17,0 m2 Kabel-TV

72 1.20 CAFE/OPHOLD

ELEVATOR

= udstillingsareal = gangareal M

ELEVATOR

INDGANG TIL FDA MESSEN FDA orientering 5 /2009

   35


TEKNIK

Telestyrelsen vil inddrage kapacitet fra antenneanlæg Forventningerne til ”digital dividende” holder ikke, siges det i protest fra FDA

854

862

854

832

862

832

BC PMSE m till

PMSE

862

854

832

830 830

821

822

BC

830

Anden anvendelse

BC PMSE m till

BC (se note) PMSE 822

Broadcast (BC) PMSE m. tilladelse

822

820 BC

821

820

PMSE

821

BC

820

800 800

Broadcast (BC) PMSE m. tilladelse

800

790

Broadcast

790

PMSE

790

Båndgrænser i MHz 2013-

BC

470 Båndgrænser i MHz 2010-2012

Broadcast (BC) PMSE m. tilladelse

470

Båndgrænser i MHz 2009-2010

470

Frekvensfordeling 470-862 MHz

Anden anvendelse

Telestyrelsens grafiske beskrivelse af ændringerne, hvor PMSE står for Programme Making and Special Events og BC for Broadcast. Det er flytningen af PMSE, der vil give problemer.

IT- og Telestyrelsen vil overlade frekvensområdet 790-862 MHz til anden brug end tv - til trods for, at kabel-tv net i stort omfang har investeret i dette frekvensområde. Forslaget forudses at udløse så mange støjproblemer, at antenneanlæg må ophøre med at bruge dette område. FDA har derfor anmodet IT- og Telestyrelsen om at foretage en grundig undersøgelse af alle konsekvenser af ændringen, men især indstrålingsproblemerne. Når resultatet foreligger, forventer FDA en ny høring.

Ingen dividende FDA peger på en fundamental forskel på kendte indstrålingsproblemer og dem, der må ventes, hvis forslaget gennemføres. For eksempel vil den voksende brug af trådløse signaler fra bærbare computere i lejligheder forstyrre tv-modtagelsen - også hos naboerne. Den foreslåede ændring fjerner 10 % af den samlede kapacitet i antenneanlæg og en endnu større procent af det, man har betalt for. Ændringen er et ekspropriativt indgreb, der skal medføre erstatning. FDA afviser, at man kan tale om en digital dividende i den form, at et analogt ophør frigiver kapacitet, som kan udligne tabet af det berørte frekvensområde. Væksten i antallet af tv-kanaler, hd-tv kanaler, ip-tv og væksten i internettrafik vil mere end sluge den kapacitet, som en fuldstændig overgang til digitale tv-kanaler frigiver om en årrække.

Den bærbare en del af problemet ”Da mobilt bredbånd anvender en andet

36   FDA orientering 5 /2009

modulationsmetode, vil en eventuel udstråling fra antenneanlægget - selv om den er ulovlig i henhold til EMC-reglerne - næppe volde de store problemer for brugere, der benytter mobilt bredbånd,” forklarer direktør Henrik Nielsen, FDA. Men det vil give problemer i hjemmene med kabel-tv, hvilket han forklarer således: ”Senderne i bærbare computere kan medføre indstråling i antenneanlæg: Dels via utætte husinstallationer, dels i tv-apparater, der ikke er tilstrækkeligt afskærmet fra de nye signaler, dels via antenner og forstærkere designet til at modtage i frekvensområdet 790-862. Skønt den udstrålede effekt er begrænset, vil det virke generende på antenneindgangen i en tv-tuner. Fremtidens fjernsyn vil nok være mere immune, men mange forbrugere har i det sidste par år købt et nyt fladskærms-tv, som ikke er bedre beskyttet end de gamle tv-apparater. Der vil derfor gå nogle år, før de apparater, der er udsat for forstyrrelser, er udskiftet.

Ingen dividende endnu Det er altså up-link, der bekymrer os, dvs. signaler fra bærbar computer til sendemast og ikke omvendt, down-link. Endelig er det naturligvis ærgerligt, at en del af kapaciteten i vore anlæg inddrages i en tid, hvor behovet for nye kanaler til hd-tv, start forfra, det analoge spejl, højhastighedsinternet, ip-tv og andre nye tjenester reelt kræver ekstra kapacitet i fordelingsnettet.

Man kan i høj grad diskutere, om det er rimeligt at inddrage kanalerne over 790 MHz. Der argumenteres med den såkaldt digitale dividende: at digitalt tv ikke kræver så meget plads som analogt tv, men den kommer tidligst, når det analoge spejl på et tidspunkt kan slukkes. Nye kodningsformer (DVBC2) vil også hjælpe, men presset på nye hd-tjenester vil i mine øjne fortsætte.”

Kanalerne 61-69 Direktør Christian Emborg, DKTComega, forklarer det tekniske problem i anlæggene på denne måde: “Et kabel-tv anlæg er i princippet afskærmet fra alle signaler i omverdenen. Men der er i hjemmene rigtig mange dårligt skærmede kabler, antennestik og udstyr som settop bokse, VHS afspillere mm. De er ikke alle hf-tætte. Her vil de mobile signaler kunne forstyrre de signaler i kabel-tv net, som bruger frekvenserne over 790 MHz. Det er kanalerne E61-E69. Typen og graden af forstyrrelser afhænger af en række faktorer såsom niveauet for det mobile tv-signal, graden af skærmdæmpning i kabel-tv anlægget, signalniveauet det pågældende sted, og modulationsformen for det mobile tv-signal.”

Mange dårlige samlinger ”Erfaringsmæssigt ved man, at utætheder i kabelnettene helt overvejende skyldes fejl i hjemmene efter første tilslutningssted. Det er her beboere selv i vidt omfang har tilføjet eller ændret på installationerne,” siger Chr. Emborg og tilføjer: ”Typisk er det sket i forbindelse med, at de har etableret tilslutningssteder i flere rum eller flyttet stikdåser og kabler. Fejlene opstår dels ved manglende viden om, hvor omhyggelig man skal være ved ændringer i hjemmets installationer, dels ved køb af dele, der ikke har samme kvalitet som det udstyr, de professionelle installatører anvender. Nogle antenneforeninger gør lejlighedsvis medlemmerne opmærksomme på, at de bør søge råd om, hvad de skal købe, hvis de selv vil foretage ændringer – og skaffe sig viden, hvordan kabelmontering skal foretages.”


addLemon.com

THEVOICE.DK


TEKNIK

Teknisk service til kabel-tv outsourcet Canal Digital har outsourcet sin service overfor antennenet på serviceområdet. Det har vi bygget videre på, så vi i dag har 60.000 husstande, der skal serviceres. Det er fortsat vores servicetelefon, kunderne ringer til, når de har behov for assistance, Vi følger op på opgaverne, og vi sender efterfølgende regningen til kunden, når det er relevant. Vi mister altså ikke viden om de behov og problemer, som kunderne oplever. Aftalen med Relacom påvirker kun vores forhold til foreningerne på den positive måde, at der er flere teknikere til rådighed, når problemer presser sig på.”

Tre ben

På Bredbåndsdagene fortalte Christian Duer og Olaf Brønden Poulsen om deres erfaringer, som de her uddyber.

I modsætning til sine to store konkurrenter har Canal Digital valgt at outsource den tekniske service overfor antenneforeninger til firmaet Relacom. Canal Digital understreger, at det fortsat har forpligtelserne. Men Canal Digital har med aftalen set en fordel i, at det ikke selv fortsætter opbygningen af sin egen landsdækkende tekniske serviceorganisation. Nu kan man på den tekniske side koncentrere sig om videreudvikling af de centrale tekniske opgaver samt udvikling af nye produkter og drift af hovedstationer. Relacom er omvendt tilført kabel-tv opgaver til sin eksisterende organisation, der dækker hele landet med beslægtede serviceopgaver.

Norsk model Relacom har i fem år løst serviceopgaverne for Telenors norske kabel-tv net med 400.000 husstande. Det er modellen herfra, det Telenor-ejede Canal Digital og Relacom har taget udgangspunkt i. ”Aftalen trådte i kraft 1. januar, men da der er utroligt mange detaljer, der skal med, når et andet firma påtager sig den tekniske service for ens kunder, har vi brugt megen tid på at gå alle forhold

38   FDA orientering 5 /2009

igennem. Ikke mindst har det været et stort arbejde at prissætte de enkelte ydelser og at beskrive grænsefladerne mellem vores tekniske organisation og Relacoms,” fortæller teknisk direktør i Canal Digital Olaf Brønden Poulsen. ”En af fordelene er, at vi, når vi får en ny stor opgave, nemt kan få brug for 6-7 ekstra teknikere. Når opgaven så er løst, falder behovet - indtil den næste store opgave kommer. Det er ikke økonomisk, når vi beskæftiger os med et branchemæssigt mindre område, som kabel-tv net jo er. Vi har altså frigjort os for den del og har på den korte tid gode erfaringer med det. Derimod holder vi fast ved vores kernekompetencer, som er planlægning, teknologi, avancerede løsninger og hovedstationer. Fremadrettet kan vi koncentrere os om udvikling af nye tjeneste, der kommer begge parter til gode.”

Det begyndte i Odense Han understreger, at kundeforholdet mellem Canal Digital og antenneforeningerne ikke er ændret: ”For Canal Digital var serviceaftalen med Glentevejs Antennelaug og overtagelsen af OE Kabel-TV i Odense første skridt

Canal Digitals serviceteknikere indgik i Relacoms medarbejderstab. Den tilførtes også enkelte serviceteknikere fra firmaer, Canal Digital havde aftaler med, mens Relacom har fortsat samarbejdet med andre lokale servicefirmaer. Firmaet har kontorer i Tåstrup, Odense og Århus samt udstationerede teknikere. ”Relacom i Danmark beskæftiger nu et par hundrede mand. Vi har serviceopgaver, der nok er mere omfattende end Canal Digitals, men de er beslægtede. Vores styrke er desuden, at vi også har datafolk i vores organisation,” fortæller direktør Christian Duer. der uddyber: ”Vi har tre ”ben” at stå på: Det ene er mobile netværk, hvor vi er det største firma. Det andet er 5.000 erhvervskunders teleog dataopgaver. Det tredje er fastnet, som omfatter fibernet og kabel-tv net, men også coredelen, populært sagt den intelligente del af nettene.

Hjemmeservice på vej Dermed har vi en solid grundstamme, og et fjerde ben er ved at komme op at stå. Det er at løse serviceopgaver i hjemmene, altså opbygge husstandenes egne netværk med routere, settop bokse, kabelføringer og alt det andet elektronik, der skal fungere uden problemer for familierne. Det har vi gode erfaringer med i Norge. Med den elektronik, hjemmene får stadig mere af, er behovet for professionel hjælp hastigt voksende.


DIGITALT-tv

- i fællesantenneanlæg... HDTV

MPEG4 rår Efte 9 2 00

| Set

top bok

se | Hov

ner edstatio

| Fibe

r opti

k | Mul

ti swit

ches

| Fors

tærkere

er | Par

aboler

- til

er | Koa

x kab

at få

pel

seksem

Anlæg

mpler

inde

i mag

ke:

este

de sen

l

.

o

TRIAX

ekse

at tjek

- for

materie

rt.. psta

tion

asinet

flere

Husk

ætnings

signaler loge ber dte ana novem inger i end le, ken endt 1. De gam som bek og alle tv-s digitale g, d et slag som slukkes én gan på så me fordele, re 2009 rk bliver stalkla enDanma de kry rre ant l alle med dfører. og stø ska dre min det, som det me inden 6-8000 om i lan gelse Der er g rundt modta alle disse ital neanlæ res til dig eerne på er. r opdate o, så tv-s le tv-billedne ud ove den datkan se nog der kun eanlæg kun anlæg entielle rre antenn r, kroer, pot elle stø e ert hot Din dre og inger, der sikk de min Boligforen . - du ken interesre o.s.v.. kunne væ være: jem, dig plejeh flere, der mråde. kan hjælpe mangei dit lokalo og er. klar løsning sante allerede ige et er forskell dater Triax alle de dig op riax.dk med r du w.t ateret holde de ww Her mmesi de dig opd x’ hje hol g. : På Tria løbende e udviklin nævne du est vi kan sen s kan al.dk den ign med tige link re nyt etnyetv-s and k Af www.d igi-tv.d gen.dk www.d igitaliserin ltTV www.d r.dk/Digita web: www.d dbydernes mu dk gra til pro w.boxertv. k - og ww .dk iasat.d www.v analdigital www.c

Se Triax magasinet “Close-up” - se

ler | Ops

itale

n dig

? af de klar mulig ud Er du mest

Antenn

dås | Stik

mate

r ulti

- you

connec

Triax C-HD 415 CX - kabelboksen til dit fællesantenneanlæg

1

r

nyhede

- hvori vi vil holde dig orienteret om de nye produkter, som vi løbende lancerer til brug i fællesantenneanlæg. Ring til vores salgsafdeling og få tilsendt dit eksemplar eller hent det på www.triax.dk/download

16:9

Antenner | Paraboler | Set top bokse | Hovedstationer | Fiberoptik | Multiswitche | Forstærkere | Stikdåser | Koax kabler | Opsætningsmateriel

Triax kabelboks til dit anlæg..

Conax kortlæser Conax kortlæser

Tænd IR-øje - sluk Tænd IR-øje Programstep - sluk op/ned Programstep op/ned

- med denne DVB-C set-top boks undgår du søgning af kanaler ved blindscan: Sæt et USB-stik med kabelnettets forprogrammering i boksen, følg den enkle vejledning og tæl til tre, så er den klar !

S/P DIF R L S/P DIF R L Stik til DVB-C signaler Stik til DVB-C signaler RF stik til tv og video RF stik til tv og video

Phono Scartstik USB-stik til nem lydstik til tv, video programmering Phono Scartstik USB-stik til nem lydstik til tv, video programmering HDMI stik – sikrer skarpe krystalklare billeder på selv de største fladskærme. HDMI stik – sikrer skarpe krystalklare billeder på selv de største fladskærme.

TRIAX C-HD 415 CX - har et meget lavt strømforbrug og bliver derfor anbefalet af..

TRIAX A/S

Stik til ekstern netdel Stik til ekstern netdel

Triax har mange års erfaring med produktion, salg og service af set top bokse. Den digitale udvikling gør, at Triax igen er trådt ind i producentrollen. Nu kan du så tilbyde abonnenterne at udnytte deres fladskærms fulde pixelpotentiale med denne nye TRIAX | C-HD 415 CX digitale HD set-top boks, som er forsynet med HDMI-tilslutning og USB-stik, så anlæggets program-mønster let kan læses ind fra et USB memory-stick, foruden alle de andre fordele. - læs mere om alle de andre fordele i denne boks, på: www.triax.dk

Læs mere på….

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld Tlf.: 76 82 22 00 • Fax: 75 68 79 66 mail: triax@triax.dk • www.triax.dk

TRIAX - your ultimate connection


BRANCHE-NYT

HD og SD side om side en del år endnu Hvis alle skal kunne se med, må tv-kanalerne dobbeltdække trods merudgiften Otte tyske tv-kanaler, der kan ses i mange danske antenneanlæg, følger nu trop med hd-tv udgaver. Det er de statslige ARD, ZDF og Arte samt de kommercielle RTL og Vox her i efteråret. SAT1, ProSieben og Kabel Eins gør det i januar, alle på Astra 19 gr. øst. Det er forventeligt. Men det er nyt for tyskerne, at de skal betale for kommercielt hd-tv. I standardversionerne er de stadig helt finansieret af reklamer. Det er Astra, der har udviklet betalingssystemet, hvor det praktiske løses med et kort til brug i hd-satellitmodtagerne. Kortet er gratis det første år. Derefter skal det koste €50 for et års abonnement.

Formaterne kan ikke blandes Da de store udbydere herhjemme lancerede digitalt tv, skulle der også betales for at få digitale udgaver af de analoge tvkanaler. Indtil de her i år smed håndklædet ringen og accepterede, at man betaler for at se en given tv-kanal. Ikke for den teknik, den modtages i. Så er det, man tænker: hvorfor ikke standard digitalt og hd-tv i den samme kanal og spare den dyre leje af en ekstra transponder på satellitten? Digitale tv-skærme i standardformatet vil så ikke vise det i helt samme kvalitet som tv-skærmen i 1080p, men det kan vel ses? Nej ikke nødvendigvis. De fladskærme, der sælges i dag kan formentlig alle vise hd-tv billeder, selv om de kun er lavet til standardformatet i den lavere opløsning. Billederne bliver bare ikke helt så gode. Men de første mange digitale tv-apparater og settop bokse kan slet ikke vise udsendelser, der sendes i den høje opløsning. De tekniske årsager vil vi lade ligge.

Ingen opgradering hos DR DR HD, som har premiere 1. november, vil udelukkende sende ”den ægte vare”, ingen opgraderede udsendelser. Derfor sendes der endnu ikke døgnet rundt. TV2 Film HD har netop meddelt, at den ikke mere vil sende film, der er opgraderet.

40   FDA orientering 5 /2009

eller flere, som de analoge gennemgående holder i. Og selv om levetiden skulle vise sig at være den samme i de digitale apparater, kommer der nok nye funktioner, som får forbrugerne til hurtigere end hidtil at skifte til en ny model – sådan som det er gået med computerne.

Indholdet er afgørende

Andre kanaler som f.eks. Discovery, National Geographic, MTV, Eurosport og TV2 Sport har specielle hd-udgaver, som kun delvis sender de samme udsendelser som ”moderkanalen”. Har de ikke nok udsendelser, der er optaget som hd-tv, sender de opgraderede udsendelser. Det er næsten hd-tv, siger de. Da langt de fleste udsendelser i dag produceres som hd-tv, vil behovet for opgraderinger falde i de kommende år, men der vil stadig være brug for arkiverede udsendelser – og genudsendelser.

Det hele er en overgang

”Selv om stadig flere digitale apparater til standard-tv nok kan vise hd-udsendelser, tror jeg ikke, at tv-selskaberne vil spare omkostningerne ved at blande SD og HD i den samme tv-kanal,” siger projektchef Gert Svendsen, Canal Digital: ”Meningen med hd-tv forsvinder, hvis man blander de to formater. Folk, der har købt den dyrere tv-skærm for at få den bedste billedkvalitet, vil føle sig snydt, hvis de ind imellem får udsendelser i standardformatet med dettes ringere billedkvalitet. Nogle vil måske tro, at der er noget i vejen med deres tv, med settopboksen eller med antennesignalet.” Derfor skal vi leve med forskellige formater i nogle år. Men da flere og flere familier køber hd-tv duelige apparater, er vi er i en overgangsperiode. Dens varighed er det umuligt at spå om. Vi ved ikke, om fladskærme typisk kan fungere i de 15 år

Thomas H. Jørgensen, Kjærulff1 Digital, er enig: Jeg kan godt forstå, at seere vil undre sig, hvis der står HD-TV i et hjørne af tvskærmen, men at kvaliteten af udsendelserne er ikke den samme. For det kan naturligvis ses. En hd-tv kanal bør kun sende udsendelser, der er optaget i den høje billedkvalitet. Hvis det ikke er tilfældet, bør den i det mindste gøre opmærksom på, at der er tale om eventuelt opskaleret indhold, da brugerne har høje forventninger til hd-tv. Der er efterhånden en hel del forskellige tilbud af HD kanaler, og der tilbydes meget forskelligt indhold. Indholdet har uden tvivl en stor betydning, men jeg tror ikke på, at man kan flytte en kunde til hd-tv fra sd-tv, hvis det er udsendelserne i sd-tv, de helst vil se. Men begge formater vil uden tvivl være tilgængelige i en periode, som vi kun kan gætte på længden af.

Tysk betalingskrav Flere hd-tv udgaver af indarbejdede tvkanaler har i øvrigt fået ANGA, de tyske kabelnets organisation, til at rejse krav om betaling for at lægge plads til de kommende hd-tv kanaler fra ARD og ZDF. ”De bruger licensmidler på satellitdistribution, men forventer, at kabelnettene dækker udgifterne ved at distribuere kanalerne til licensbetalerne,” sagde ANGAs formand Thomas Braun på ANGA-Messen. molo.


www.tv5monde.com

TV5MONDE er den førende underholdingskanal på fransk. Kanalen modtages af 207 millioner hustande i verden og sender nyheder, dokumentarer, sport, serier, film, underholding, ungdomsmagasiner, gastronomi, mode mm.

Kom og besøg vores stand på FDA-messen fredag den 6. november og vær med til at fejre TV5Monde's 25-års jubilæum.

LT M E D

J

I

OV

RA

ER

UN MONDE, DES MONDES,

E

TV5MONDE kan ses på kabel, Satellit, ADSL, IPTV.

A°R


BRANCHE-NYT

Radiochef bliver radioejer

Jim Receveur driver 100FM for egen regning.

Efter måneders forgæves forsøg på at få investorer til den nødlidende Radio 100FM købte dens direktør Jim Receveur den 7. oktober radioens navn og udstyr af det konkursbo, den var havnet i, fordi den hollandske ejer John de Mol ikke ville skyde flere penge til.

Efter det oplyste havde han da brugt 300 mio. kr. på projektet. Receveur har købt radioen for 2 mio. kr. og overtager 8 af de ca. 40 ansatte. Med ejerskiftet mister Radio 100FM retten til at bruge den såkaldte 6. fm-kanal efter 15. november. Men Receveur har med radioen købt 25 lokale frekvenser i provinsen og håber at finde sendemulighed også i Storkøbenhavn. Dermed vil Radio 100FM have en dækning på 60 %, hvilket kun er 10 % færre end ved konkursen. Radio-tv nævnet har indledt procedurerne for et udbud af den ledige frekvens i fm-båndet og en tilhørende ret til at sende i DAB. Ansøgeren, der findes ved en såkaldt skønhedskonkurrence, skal betale en koncessionsafgift, der er afhængig af omsætningen.

Citat ”I dag står radiobygningen i Aabenraa som et gravmonument over det, der engang var en national kulturfaktor af væsentlig betydning.” Fhv. programchef Bjørn Svensson. »Golfspiller ramt af lynet«. Det er en tragisk nyhed, en sensation. Men er den væsentlig? Nej. Forhåbentlig byder fremtiden på et mere nuanceret nyhedsbegreb end det eksisterende, hvor der kun er plads til det dagsaktuelle. Og hvor eksperterne fortæller, hvad de ved, og ikke, hvad de mener.” Lars Mortensen i kronik i Berlingske Tidende.

Nu endnu skarpere! Vi ved, hvad vi taler om, når det bl.a. drejer sig om: • Bredbånd (op til 100 Mbit) • Sikkerhed på nettet • IP-telefoni • Rådgivning - og meget mere Dansk Kabel TV og Aplus blev den 1. juli fusioneret, og hermed har vi samlet over 100 års erfaringer ét sted indenfor boligforeningsløsninger og antenne-foreningsnet. Vores salgsteam repræsenterer herved en stor erfaring i antenneforeningsbranchen der kommer kunderne til gode. Kontakt os på 43 32 47 00 eller info@danskkabeltv.dk

42   FDA orientering 5 /2009

Mød teamet på FDA messen den 6. og 7. november 2009

re på get me v.dk e m s Læ belt anskka www.d lus.dk p ww.a w r e ll e


Oplevelser On Demand Se hvad du vil, når du vil

YouSee gør digitalt tv nemt for jeres forening. I kan tilbyde jeres medlemmer knivskarpt digitalt tv og friheden til både at vælge ekstra tv-pakker og leje film direkte med fjernbetjeningen. YouSee Plus stiller ikke krav til jeres medlemmers tv. Alle medlemmer har mulighed for at få YouSee Plus og dermed se tv på en helt ny måde. De modtager et programkort og en YouSee Boks, som blot skal tilsluttes tv’et. YouSee Plus giver jeres medlemmer adgang til:

Cinema Savner du en god film? Så lej en film i YouSee Cinema. StartForfra Gik du glip af starten på en tvudsendelse? Så tryk StartForfra og få det hele med.

HD

HD-pakken Har du YouSee Plus kan du tilkøbe en HD-pakke. HDTV er det allerbedste inden for digitalt tv.

Nyd stribevis af kanaler i HD

TV Arkiv TV Arkiv indeholder den seneste måneds tv fra DR1 og DR2. Ekstrapakker Sammensæt din egen Favoritpakke med fire valgfrie kanaler, som kan udskiftes hver måned eller få flere HD-kanaler.

Besøg vores stand på FDA messen og hør mere om jeres muligheder for digitalt clear, som er digitalt tv uden boks, uden kort og uden det koster ekstra.

Læs mere på yousee.dk/foreninger.


BRANCHE-NYT

Digitalisering for 100 kr. pr. medlem De små og mellemstore anlæg behøver ikke at binde sig tæt til leverandørerne Af Erik Wagner, formand for Morud Antenneforening kraftig binding til sin leverandør. Provokerende kan det siges, at leverandøren på det nærmeste har overtaget anlægget. Tilbage er kabler og forstærkere, som anlægget fortsat skal passe, så leverandøren kan holde sin forretning kørende.

Det tvivlende anlæg Morud Antenneforening har altid tvivlet på rigtigheden af leverandørernes udtalelser på dette område. Derfor begyndte vi at undersøge markedet for komponenter til en digital hovedstation forsynet med signaler fra egne antenner. Undersøgelsen viste, at et mellemstort anlæg nok skulle kunne lave sin egen digitale hovedstation, og vores interesse samlede sig især om MPEG-4 udstyr fra Teleste og a2b.

Der blev testet

Udstyret fra a2b i Moruds hovedstation.

Gennem lang tid har leverandører til antenneanlæg haft travlt med at fortælle antenneanlæggene, at det hverken teknisk eller økonomisk ville være muligt at lave sin egen digitale hovedstation. Kun de helt store anlæg kunne måske løfte opgaven, forlød det derfra. Små og mellemstore anlæg er direkte blevet rådet til at indgå en aftale med leverandøren, der så overtog signalforsyning og levering af bokse.

44   FDA orientering 5 /2009

Alternativet er binding For anlæg, der indgår en sådan aftale, indebærer det en meget begrænset mulighed for at lave pakker med det indhold, de ønsker. Med en sådan aftale forpligter anlægget sig typisk også til at udlevere medlemskartoteket. Leverandøren foretager så afregning for boks og de digitale signaler med det enkelte medlem. For anlægget betyder det en meget

Lige inden vi selv gik i gang med en dybere undersøgelse af de to produkter, tilbød Stofa at levere det, vi ønskede. Det blev indledningen til at godt samarbejde, hvori Stofa på alle måder testede både udstyr fra Teleste og fra a2b. Kort før sommerferien i år var status, at udstyret fra a2b kunne erklæres for værende i orden, medens Teleste lovede en nødvendig opdatering af dets software medio august. På grund af den korte tid til 1. november turde Morud Antenneforening ikke løbe an på, at udstyret fra Teleste fungerede efter en opdatering af software, hvorfor vi besluttede at købe a2b udstyr. Udstyret fra a2b blev først sat op i Stofas laboratorium. Derefter blev teknikere instrueret i det, inden det blev flyttet fra Horsens til Morud. Samtidig blev der etableret en fjernforbindelse til Stofas laboratorium, som dermed kunne deltage aktivt med sin ekspertise under den praktiske afprøvning.

Digitale signaler på anlægget Så snart udstyret var sat op, blev de digitale signaler sammen med de hidtidige analoge signaler sendt ud i anlægget. I Morud Antenneforening har vi valgt


BRANCHE-NYT at bibeholde vore tre programpakker. Hver pakke indeholder derfor nu såvel de digitale som de analoge signaler for hver enkelt tv-kanal. Medlemmerne kan derfor vælge det signal, de ønsker, til de modtagere, de har. Det kan eksempelvis være det digitale på fladskærmen i stuen, medens det analoge signal benyttes i soveværelset eller børneværelset. Uanset deres valg har de hos os ikke behov for en boks – forudsat at fladskærmen kan modtage det digitale DVB-C signal, som vi har valgt at anvende i vores net.

Mere test Den første måned var bestyrelsen alene om at teste. Vi ville sikre os, at alt virkede efter hensigten, inden vi meddelte noget udad til. Dermed fik vi gennemgået og efterjusteret hele anlægget for at sikre os mod eventuelle anlægsproblemer, når også medlemmerne begyndte at anvende de digitale signaler. Det gode forarbejde og det, at vi altid

har søgt at sikre os et velfungerende anlæg, har betydet, at der kun har været få og små ting at korrigere.

Symbolværdi i 10.10. Den 10. oktober blev den digitale hovedstation officielt tages i brug ved en event, hvori Stofa og Fona deltog. Her kunne medlemmerne snakke med leverandørerne og bestyrelsen, se digitale og analoge signaler og få svar på spørgsmål. Vi valgte ikke kun den 10. 10., fordi det var en lørdag. Tallene symboliserer, at digitale signaler er bygget op med tallene 1 og 0. Digitaliseringen i Morud Antenneforening har gjort etablerede leverandørers ord om de små antenneanlægs formåen til skamme. Vi fandt vejen til egen digital hovedstation til en overkommelig pris, idet vi med 500 medlemmer har brugt mindre end kr. 100 pr. medlem. Desværre har Stofa meddelt, at de ikke vil sælge den løsning, vi valgte, men vi stiller gerne vores viden og erfaringer til rådighed.

Nordisk Film TV solgt Nordisk Film har solgt sin tv-produktion til det internationale produktionsselskab Banijay Entertainment med hjemsted i Frankrig. Sidste år udgjorde tv-produktionen 400 mio. kr. ud af Nordisk Films omsætning på 3,5 mia. kr. Nordisk Film TV fortsætter med uændret medarbejderstab på ca. 300 i fire nordiske lande og uændret firmanavn. Gutenberghus, som ejer Nordisk Film, understreger, at det ikke har til hensigt at sælge sin 50 % andel af norsk TV2, og at det fortsat er interesseret i medejerskab af dansk TV2, når det bliver muligt.

CMTX fra Comflex Høj datahastighed via coax Løsningen er en nyhed udover det sædvanlige Hidtil har eneste anvendte teknologi været begrænset af kanal belægning og båndbredde/pris, men med CMTX konceptet kan der leveres individuel båndbredde som det aldrig er set tidligere f.eks. 1 Gigabit til hver D3 forstærker. CMTX bygges ovenpå den eksisterende teknologi som billedet viser.

Eksisterende D3 udvidet med CMTX i Klarup

Kontakt Finn Lindau og hør nærmere om hvordan jeres forening kan klare fremtidens krav om stor båndbredde til hver enkelt bruger.

Comflex A/S Roskildevej 342D 2630 Tåstrup Telefon 43 99 71 02

FDA orientering 5 /2009

   45


PERSONALIA Strategichef i DR DR har udnævnt Suzanne Moll til underdirektør pr. 1. november med ansvar for strategien i programproduktionen. Hun vender dermed tilbage fra sit job som chefredaktør for BT til DR, hvor hun tidligere arbejdede i 12 år.

Forlader Eurosport I forbindelse med en reorganisering af Eurosport i Danmark er Hans Peter Roth, som tiltrådte som dansk landechef for to år siden, er fratrådt. Produktionschef Ketil Berg-Sørensen har overtaget ledelsen af det danske kontor, idet der ikke udnævnes en ny landechef.

Citat ”Der er intet, som tyder på, at en kommerciel (radio) udbyder vil kunne tjene penge på at sende lødige filmmagasiner og jazzmusik, hvorfor det højst sandsynligt endnu engang vil ende i uendelige mængder af Phil Collins-hits, sminket med det tyndest tænkelige lag public service-makeup, når ideologiske intentioner banker panden mod medievirkelighedens mur, bygget efter laveste fællesnævner.” Leder i dagbladet Politiken.

AKTIVITETSKALENDER 6. november: FDA Messe kl. 13.30-18.30 på Hotel Legoland i Billund. 7. november: FDA Messe kl. 9.30-17.00 på Hotel Legoland i Billund. 8. november: FDA landsmøde kl. 9-15 på Hotel Legoland i Billund. www.fdamesse.dk. 3.-5. marts:  Cable Europes kongres i Bruxelles. 21. marts:

FDA Forum.

19. april:

FDA Roadshow kl. 19-22.

20. april:

FDA Roadshow kl. 19-22.

21. april:

FDA Roadshow kl. 19-22.

4.-6. maj:

ANGA Cable Show I Köln.

11. juni:

FDA Branchestævne kl. 11-16.

46   FDA orientering 5 /2009


REGIONSBESTYRELSER

FDAs hovedbestyrelse

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 31 14 36

Valgt af landsmødet Landsformand, FU Poul Juul Kovangen 532 3480 Fredensborg Tlf. 48 47 57 55 E-mail: pj@pouljuul.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand, FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, fmd. HB. +kass. Allan Jusjong, næstfmd., HB. Birgit Kaa, sekr., HB. supp. Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 40 32 36 49 Gunner M. Nielsen, fmd. HB. Jørn Bollinger, sekr., HB. supp. Kirsten Randløv Rasmussen Morten Strandholdt Hans Carstensen Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@aj-design.dk

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

Valgt af regionerne Vera Dahl Olesen, Reg. 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Gunner M. Nielsen, Reg. 2 Vroldgade 10 8660 Skanderborg Tlf. 40 32 36 49 E-mail: gmw@privat.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg. 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 24 62 91 40 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Jørgen Fogtmann, Reg. 9 Skovvænget 22 4840 Nørre Alslev Tlf. 54 434394 E-mail: jfo@nanet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, næstfmd., HB. supp. Gert Lützen Region 5: Fyn Peter Winkel Tommy Andersen Jørgen Madsen John Sørensen Erik Wagner Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Steen Eget

Henning Nielsen, Reg. 5 Teglbakken 39 5771 Stenstrup Tlf. 62 26 23 25 E-mail: henning.magnus@stofanet.dk

Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11

UDVALGENE

Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen, HB, supp.

Repræsentant ved Cable Europes årsmøde Hans Carstensen E-mail: hca@post7.tele.dk

Teknisk udvalg Allan Jusjong E-mail: jusjong@aj-design.dk

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Henning H. Madsen E-mail: formand@hashoj-net.dk

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

John Nymark, fmd., HB supp. Leif Jensen Bettina Adelskov, sekr. Henning H. Madsen, HB. Flemming Engelbrechtsen

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk Morten Strandholdt E-mail: strandholdt@os.dk

Preben Pedersen E-mail: formand@yderholm.net Poul Juul E-mail: pj@pouljuul.dk

Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 54 43 43 94 Jørgen Fogtmann, fmd., HB Leif Jensen, næstfmd., HB supp. Frans Larsen, sekr. Villy Pedersen, supp. reg. best.

FDA orientering 5 /2009

   47


Hold pulsen oppe! Underholdning er nøgleordet. God underholdning. Med TV3 PULS får du eksklusive sportsbegivenheder, inspirerende livsstilsprogrammer, fede film og prisbelønnede serier. Kanalen for mænd og kvinder der sætter pris på solidt indhold.

Husk at stemme på TV3 PULS i din antenneforening

• • • • • • •

Kanalen er gratis i hele 2009!* Eksklusive sportsrettigheder FORMEL 1, Moto GP og UEFA Europa League Inspirerende livsstilsprogrammer Fede film Prisbelønnede serier En kanal for både mænd og kvinder.

* Fra 1. januar 2010 koster TV3 PULS 8,69 kr./md. pr. husstand

GRATIS i hele 2009!

*

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2009-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2009-5  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded