__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FDA ORIENTERING Tidsskrift for fællesantenneanlæg · Nr. 6 · december 2007

LANDSMØDET

2007


Indhold nr. 6 · december 2007 · 25. årgang

Bøgehus · Annebergparken 21 · Box 151 · 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 96 17 00 · Fax 59 96 17 17 · E-mail: fda@fda.dk · Internet: www.fda.dk Telefontid: Man.-tors. kl. 9-15 · fre. kl. 9-13 · Tors. desuden kl. 17-19

Fremtiden som messetilbud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Korte og fair kontrakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

En million euro til dansk filmfilmdatabase . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

TV2 News i ny kulør på ny adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Kanal 4 søger mænd som ekstra seere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Nu kommer danske hd-tv kanaler. Temasider fra . . . . . . . . . . . . . .

13

FDA Messen i fotografens øje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 En teknisk rådgiver kan tjene sin løn ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Ip-tv også i coaxial net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Lars J. Knudsen Tlf. 59 96 17 03 E-mail: ljk@fda.dk

Tina Boye Tlf. 59 96 17 04 E-mail: tb@fda.dk

Ulla Graversen Tlf. 59 96 17 06 E-mail: ug@fda.dk

Regionsstrukturen til debat på landsmødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Samvær på landsmødet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-24 Nye anlæg i kapløb med elforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Personalia og Satellit-nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Winnie Graversen Tlf. 59 96 17 01 E-mail: wg@fda.dk

Laila Holmgaard Tlf. 59 96 17 19 E-mail: lh@fda.dk

FDAORIENTERING Udgivet af Forenede Danske Antenneanlæg. Dette nummer er trykt i 2700 ekspl. Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. I redaktionen: Mogens Lorentsen, (ansv.red.) (molo) Erik Wagner (ew) Lars J. Knudsen (LJK)

Abonnement: 1. Abonnement i Danmark hele år 2008: Kr. 750,2. Tillæg for abonnenter i Europa udenfor Danmark: Kr. 110,3. Udvidet abonnement: 2008: Kr. 3.495,kan tegnes af installatører og rådgivere tilknyttet AFO. Alle opgivne priser er eksklusive moms. Kontaktperson: Tina Boye

Deadline for indlevering af redaktionel tekst: Nr. 1, 2008: 14. januar Nr. 1 udkommer 16. februar

Annoncer og distribution: Kontaktperson: Tina Boye Distribution: Mandag den 17. december 2007.

Indlæg til FDA-orientering sendes til:

Forsiden: Vellykket FDA Messe og landsmøde i nye, større rammer. Fotos: Henriette Skovgård, Tage Lauritsen og Mogens Lorentsen.

Redaktør Mogens Lorentsen Fresiavej 9, 9800 Hjørring tlf. 98 92 39 15 E-mail: redaktion@fda.dk Skriver du på PC, så send teksten i en mail eller på diskette i Word eller Word Perfect. Medsend gerne illustrationer.

2

FDA-orientering 6 /2007

Sats, repro og tryk: Vejlø Print A/S. Postbox 145, 4400 Kalundborg E-mail: torben@vejloeprint.dk ISSN nr. 0903-2169

Janni S. Kramer Tlf. 59 96 17 02 E-mail: jsk@fda.dk

Henriette Skovgård Tlf. 59 96 17 05 E-mail: hsn@fda.dk

Linda Sørensen Tlf. 59 96 17 18 E-mail: ls@fda.dk


Fremtiden som messetilbud LEDEREN ved Erik Wagner, landsformand for FDA lesignaler. For at bevare betydningen af disse lokale net er det vigtigt, at de løbende vedligeholdes og om muligt udbygges både geografisk og i kapacitet. De konventionelle leverandørers interesse for at overtage antenneanlæg viser netop, hvor betydningsfulde anlæggenes net er. At disse ikke kan drive disse anlæg lige så billigt, som de brugerejede anlæg er i stand til, er oplagt. Det skal man huske, når leverandører søger at lægge stærke bindinger på de selvejede anlæg. Så er der alt mulig grund til at tænke sig godt om i planlægningen af anlæggets fremtid. Husk at FDA gerne bidrager med råd og vejledning også i dette arbejde. Erik Wagner.

FDAs landsmøde 2007 er nu afholdt. Atter blev det en meget flot udstilling, som FDA siger udstillerne tak for. De forstod på bedste vis at udfylde de nye lokaliteter, som Vingstedcentret er for landsudstillingen. På de mange flotte stande stod de veloplagte og parate til at præsentere deres produkter og svare på spørgsmål fra de mange besøgende. For de besøgende blev det en udstilling med plads til at gå rundt og besøge standene, få set på de mange nye tiltag, der rører sig i branchen, og ikke mindst få talt med gode kollegaer.

Fjernsynets fremtid Ingen behøvede at gå ret længe rundt i udstillingen for at blive klar over, at næste store satsning for antenneanlæg er tilpasningen til hd-tv, epg og systemer til at genstarte en udsendelse. Flere af udstillerne viste deres bud på en løsning. Igen er udviklingen foran fladskærmene. For de forbrugere, der ønsker at følge med, betyder det, at den første fladskærm ikke bliver gammel, før den henvises til køkken eller børneværelse. På samme måde kommer medlemmerne af antenneanlæg til at grave dybere i lommerne, hvis anlægget skal følge med i udviklingen såvel af teknik som køb af kanaler.

Teknologisk fremtid Udstillingen og DOCSIS 3,0, som var emnet på et af seminarerne, viste, at coaxteknologien i nærområdet vil have sin berettigelse i mange år endnu. Fiberteknologien er for dyr og besværlig at anvende her. På de længere strækninger i et anlæg eller ved sammenlægning af flere anlæg er det fiberen, der er interessant. Det skal man huske, fordi fiberkabler er en af måderne for antenneanlæg at fremtidssikre sig på. De indgår helt naturlig i den nødvendige langsigtede planlægning. I dagligdagen bør anlægget være opmærksom på, om andre graver i ens område eller op til. Det vil ofte være fornuftigt at få lagt rør med i udgravningen. Det koster ikke meget i forhold til, at man ved senere ud- eller ombygning af anlægget må grave alene og dermed har hele udgiften.

Anlæggenes fremtid Landets mange antenneanlæg udgør hver for sig et lokalt netværk, der er anvendeligt til såvel radio og tv, som til data og te-

tilbyde forskellige former for delvis a la carte valg af kanaler. Hvad det kommer til at betyde for priserne, er endnu svært at sige noget sikkert om. Efter leverandørernes mening vil det medføre højere priser. Udenlandske erfaringer tyder dog på, at opfattelsen ikke nødvendigvis er rigtig. Konkurrencen om kundernes gunst syntes at have en større betydning end først antaget.

Den politiske betydning Udviklingens udfordringer betyder, at antenneanlæggene fortsat lever i en spændende tid. Lige så spændende var folketingsvalget: kom der en anden kulturminister? Det ligger nu fast, at kulturministeren fortsat hedder Brian Mikkelsen. På trods af, at Brian Mikkelsen før sin første perioden som kulturminister tilkendegav, at han ville gøre op med den urimelige ekstra skat, som dobbeltbetalingen er for antenneanlæggene, har Brian Mikkelsen efterfølgende vist, at han ikke ønsker at indfri løftet. Udsigten til at få gjort op med denne forskelsbehandling er altså fortsat dyster, men den er ikke opgivet. Politikernes beslutning efter kulturministerens indstilling om ikke at stille de forskellige modtageformer lige og dermed at favorisere DTT nettet, er ikke alene urimeligt. Den leder i unødig grad tankerne hen på en holdning, der kun kan beskrives med meget negative ord.

Signalernes fremtid Hidtil har tre barrierer medført, at mange anlæg har indført programpakker. De tre barrierer er de tekniske muligheder, priserne på kanaler og leverandørens modvilje til individuelle valg af kanaler, også kaldet a la carte. Ved indførelsen af digitalt tv ophører de tekniske begrænsninger. Samtidig begynder leverandørernes holdning til individuelt valg at ændre sig. De begynder nu at

CITAT ”Public service betyder meget enkelt at tjene offentligheden. I Radiomontagen blev det ikke gjort af pligt, men af lyst. Og ofte på trods. I mere end 75 år. Den fortjener en pris - vi håber ikke, at den kommer til at stå på dens grav.” Lasse Jensen, journalist på DR P1

AKTIVITETSKALENDER 4.-9. marts:

CeBIT i Hannover. www.cebit.de

23.-25. april:

Cable Europes kongres i Madrid. www.cable-europe.eu

27. april:

FDA Forum

27.-29. maj:

ANGA Cable i Köln. www.angacable.de

FDA-orientering 6 /2007

3


Tænk langsigtet……

Lav kontrakter med kort løbetid og fair indhold FDA har på det seneste været involveret i sager, hvori el-selskaber kommer med kontraktforslag med åbenlyst urimeligt indhold Af Lars J. Knudsen, sekretariatsleder i FDA El-selskaberne har travlt med at ruste sig til den digitale tid. Travlt med at få kunder, så der kan tjenes penge på levering af ydelser i form af tv-signaler, internet, ip-telefoni m.m. Efter FDAs opfattelse har nogle el-selskaber lidt for travlt med at få lavet aftalerne. FDA har på det seneste været involveret i flere sager, hvor el-selskabernes kontraktforslag har været åbenlyst urimelige – set med antenneanlæggenes øjne. Nedenfor er beskrevet et par af sagerne.

Står tilbage som ”brugerråd”

10) at vedligeholde anlægget, så der ikke bliver problemer med el-selskabet leverancer til medlemmerne.

FDA: Find en anden leverandør Rækken af forpligtelser og den symbolske betaling for dem burde tale for sig selv. Der var ikke nogle umiddelbare forhold, der kunne begrunde den lange bindingsperiode på 5 år, f.eks. større investeringer fra elselskabet i antenneanlægget. FDAs anbefaling til dette medlem var, at man skulle undersøge andre muligheder, og om muligt se sig om efter en anden leverandør. Efter FDAs opfattelse vil bestyrelsen mere blive et slags ”brugerråd” end en bestyrelse i et selvstændigt og brugerejet antenneanlæg – hvis kontrakten underskrives.

I det første tilfælde bad et antenneanlæg FDA gennemgå et kontraktudkast fra et lokalt el-selskab. Kontrakten skulle beskrive spillereglerne for et fremtidigt samarbejde. Fra antenneanlægget side var meldingen til FDA, at ”det vist nok så OK ud”, men man ville lige sikre sig ved en FDA-gennemgang med de juridiske briller. FDA kunne efter gennemgang af kontrakten konstatere, at antenneanlægget for et meget, meget symbolsk beløb, som ydermere ikke indeksreguleres, forpligtede sig til:

Det andet tilfælde var også en traditionel gennemgang af en kontrakt for et antennelaug. Kontrakten handlede om leverance af forskellige ydelser til laugets medlemmer. FDA kunne efter kontraktgennemgangen konstatere, at lauget havde forpligtet sig til:

1) at informere el-selskabet om alle de andre ydelser, som anlægget tilbyder sine medlemmer, 2) at hjælpe el-selskabet med markedsføring af ydelserne overfor medlemmerne, 3) at anbefale medlemmerne el-selskabets produkter, 4) at opsige sine nuværende aftaler, 5) at udlevere sin medlemsliste (læs: kundekartotek) til el-selskabet, 6) at acceptere, at el-selskabet får en eksklusiv ret til at levere ydelser til medlemmerne i 5 år, 7) at acceptere, at el-selskabet får en eksklusiv ret til et direkte kundeforhold hos medlemmerne i 5 år, 8) på forhånd at få godkendt alle referencer til el-selskabet, 9) ikke at kunne overdrage aftalen, mens el-selskabet forbeholdt sig retten til selv at overdrage aftalen,

1) kun at lade el-selskabet, og ingen andre, levere ydelser til anlægget, 2) at lade el-selskabet indgå aftaler direkte med medlemmerne - uden om lauget, 3) at lade el-selskabet få den fulde kontrol over anlægget, 5) at lade el-selskabet bestemme priserne direkte overfor medlemmer, 6) at lade elselskabet opkræve kontingent direkte hos medlemmerne, 7) at foretaget lukning af restanter for laugets regning, 8) at vedligeholde anlægget for egen regning, så produkterne fejlfrit kan tilbydes laugets medlemmer, 9) vederlagsfrit at udlevere medlemsdatabasen (læs: kundekartotek), og hvis den ikke kan læses af el-selskabet, skal lauget sørge for og bekoste omkonvertering, så den elektroniske fil kan læses.

4

FDA-orientering 6 /2007

Kun pligter

10) Hvis el-selskabet ikke kan levere bestemte kanaler, må lauget selv sørge for det og bekoste det. El-selskabet betaler ikke nogen form for erstatning i den anledning, mens el-selskabet skal have forholdsmæssig betaling for den leverance, der er sket. I denne aftale var der ikke lagt op til nogen betaling til lauget for el-selskabets anvendelse af infrastrukturen. Anbefalingen til dette medlem var også at se sig om efter leverandører, som er i stand til at levere på mere fair vilkår.

Brug tjekliste FDA anbefaler, at man anvender FDAs standardkontrakter, når man skal lave aftaler af den ene eller anden art med en leverandør. FDAs medlemmer kan hente ca. 15 standarddokumenter på FDAs hjemmeside. Hvis man modtager et kontraktforslag fra en leverandør, kan man med fordel tjekke følgende: 1) Hvor lang tid løber aftalen? Hvis den løber mere end 1 år, så skal der være en god grund til det. 2) Forbliver kundeforholdet mellem anlægget og medlemmet og ikke mellem leverandøren og medlemmet? 3) Er der et rimelig og ens opsigelsesvarsel for begge parter? 4) Er leverandørens opgaver præciseret, og er der sanktioner, hvis de ikke bliver leveret/gennemført til den aftalte tid? 5) Bevarer antenneanlægget den fulde kontrol over anlægget og selvstændighed? 6) Er der en eksklusiv leverance-ret, hvis ja, hvad er så begrundelsen for det? 7) Er der aftalt en rimelig betaling for leverandørens anvendelse af infrastrukturen? Den tekniske udvikling går rigtigt stærkt nu, og vil gøre det de kommende år. Derfor anbefales det at indgå kontrakter med meget kort løbetid, så man hurtigt kan sadle om, hvis det viser sig nødvendigt.


Endnu et år er ved at være forbi og et nyt er på vej. I den anledning vil vi gerne takke vores kunder og samarbejdspartnere for det gode samarbejde, som vi ser frem til at fortsætte i 2008. Dansk Kabel TV ønsker dig og din familie en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Vi ses i 2008 !

Dansk Kabel TV A/S • www.dk-tv.dk


TV

Dansk projekt støttet med 1 mio. euro Filmkanalen Skandinavia opbygger internationale video on demand tjenester Den uden for Danmark temmelig ukendte filmkanal Skandinavia fik pludselig stor international opmærksomhed, da den fik et bidrag på en million euro fra EU i sidste måned. Det var det største beløb i tildelingen af bidrag til 12 europæiske firmaer til udvikling af nye tiltag indenfor video on demand og digital filmdistribution. ”Vi skal samle og digitalisere skandinaviske film og lægge dem på en on demand platform, og det er vi i gang med. Fra 1. maj vil vi være den største leverandør af skandinaviske spillefilm, dokumentarfilm og kortfilm på det digitale verdensmarked,” siger direktør Niels Aalbæk Jensen. ”Det betyder, at alle uansat bopæl kan leje film på vores platform for blot 30 kr. med ret til at se filmen lige så mange gange, de vil indenfor et døgn. Det bliver også muligt at leje i en uge eller en måned. I projektet er også, at man skal kunne abonnere på temapakker af mange slags, det kan være film om første verdenskrig, men også 10 nye kortfilm. Der er uendelig mange muligheder for at sammensætte pakker.” Niels Aalbæk Jensen føjer til, at den nye aktivitet vil styrke filmkanalen Skandinavia, idet lejemuligheden ikke alene vil gælde for pc-brugere på internettet og seere til Skandinavia, men også tilføre Skandinavia endnu flere film. Skandinavia er ip-tv via en boks i de enkelte antenneanlæg eller via Stofa, ComX og BOXDanmark.

Den nye platform vil tilføre Skandinavia et endnu større antal film, siger direktør Niels Aalbæk Jensen.

Nu ikke kun tegnefilm i Cartoon Network Cartoon Network, som er indbegrebet af tegnefilm, forlader dette rene koncept. Nu kommer der også film med levende mennesker. Den første, Spionfamilien, er en serie, som havde premiere 15. december med stemmer lagt til af et dansk hold af skuespillere. Det er en epoke, der dermed er slut i den forstand, at der kan ventes flere filmede serier med rigtige mennesker mellem den stadige strøm af tegnefilm. ”Vi har længe arbejdet på at få live-action serier og film, da vi ved, det er noget, som børnene gerne vil se. Nu er det lykkes

6

FDA-orientering 6 /2007

os med et sjovt show, som har en bred appel, men primært henvender sig til børn og lever op til de værdier Cartoon Network

står for. Filmene er dubbet, da vi er en ren børnekanal,” siger nordisk kanalchef Berit Angersbach Schou. Hun føjer til, at Cartoon Network vil investere betydeligt mere i live-action – både egenproduktioner og indkøbte. Spionfamilien er en co-produktion mellem Cartoons studier i London og Kindle Entertainment, og den henvender sig til de 6-11 årige.

Spionfamilien, som er de første skuespillere i Cartoon-komedier


1\W I U D DQW HQQHI RU HQL QJHQV EU HGEnQGV RJ W HO HI RQL O HYHU DQG¡U

QRU GL W D V ‡ O XI W KDYQVYHM  ‡ Q¡U U HVXQGE\ ‡ W O I  ‡ L QI R#QRU GL W GN 7DN IRU HW JRGW O DQGVP¡GH

cU HW  ³ O \NNHQV JXGL QGH´ XGW U DN YL QGHU QH

2PNU L QJ Q\H I RU HQL QJHU KDU L nU HW VO ¡EVNU HYHW NRQW U DNW PHG 1RU GL W RJ I O HU H HU Sn YHM  6DPW L GL JHU GHU HQNU DI W L J VW L JQL QJ L DQW DO O HW DI NXQGHU  Sn EnGH EU HGEnQG RJ W HO HI RQL  1RU GL W KDU ¡JHW KDVW L JKHGHU QH SnEU HGEnQG L PSO HPHQW HU HW VSDP YL U XVI L O W HU I RU ¡JHW L QG KRO GVJU QVHQL PDL O ERNVHRJ SO DGVHQSnZHEVSDFH 6L GVW PHQ L NNH PL QGVW  HU SU L VHQ Sn W HO HI RQL EO HYHW U HGXFHU HW 

9L JO GHU RV W L O  'HU KDU Y U HW I O HU H DQO HGQL QJHU W L O I HVW L O ¡EHW DI nU HW  EO D 1RU GL W V nU V I ¡GVHO VGDJ *D]HO O HNnU L QJ DI GDJEO DGHW %¡U VHQ RJ DW VW DGL J I O HU H DQW HQ QHI RU HQL QJHU VHU HQ I RU GHO L DW DQYHQGH 1RU GL W VRP GHU HV O HYHU DQG¡U  'HW HU JO  GHO L JW DW VH I O HU H RJ I O HU H DQW HQQHI RU HQL QJHU  Y O JH 1RU GL W VRP GHU HV EU HGEnQGV RJ W HO HI RQL O HYHU DQG¡U  9L VHU I U HP W L O HW SRVL W L YW VDPDU EHM GHPHGHU RJW L O DW VNDEHW L O I U HGVKHGKRVHQGQXI O HU HDQW HQ QHI RU HQL QJVPHGO HPPHU  L GHW NRPPHQGH nU 

ZZZ QRU GL W GN

8GYL NO L QJHQYL O EHW \GHDW YL  P¡GHU PDQJHQ\HNXQGHU RJ I RU HQL QJHU  'HW EO L YHU HW XGI RU GU HQGHnU  KYRU YL L JHQ O DQFHU HU Q\H SU RGXNW HU RJ \GHO VHU  )


TV

TV2 skifter kulør på nyhedskanalen Nye lokaler og nyt udstyr markeres også med ny grafik på TV2 News ”Vi har nogle indholdsmæssige ting i posen, som vi vil præsentere i løbet af de kommende måneder,” lover han. En af de nye muligheder er at producere til hd-tv. Der er ikke taget beslutning om, at TV2 News skal sende i denne mere krævende standard, men udstyret er valgt, så det også kan leve op til kravene til billeder i den høje opløsning. En detalje, man venter sig meget af. Kameraerne omkring nyhedsdesken hænger ned fra loftet. De kan køres frem og tilbage, og drejes i alle vinkler.

Mikkel Hertz.

Det var mere end en flytning af computere, lys, kameraer, servere og skærme, der gik forud for TV2 News flytning af hovedsædet i København den 10. december. Seerne har primært bemærket skiftet fra den blå hovedfarve til den samme røde farve, som de øvrige TV2 kanaler præsenterer sig med. Men flytningen fra en ejendom på Teglholmen i Københavns sydhavn til en nærliggende kontorbygning, hvor de øvrige TV2-virksomheder i hovedstaden skal samles, er meget mere end en stilændring.

Eget udstyr ”Fysisk er det en stor og krævende omvæltning. Vi har udskiftet stort set alt udstyr, idet vi har valgt at købe i stedet for at lease, som vi lagde ud med ved nyhedskanalens start for et år siden. En række manuelle processer er nu mere eller mindre automatiserede, så vi får et meget bedre workflow til 24 timers produktion. Det betyder, at medarbejderne skal vænne sig til nyt hele vejen igennem, også fordi noget af arbejdet er automatiseret. Til gengæld har vi fået nye spændende muligheder hvad angår materiel og studier. Den centrale nyhedsdesk er meget anderledes, og vi har fået meget bedre plads til varierede kameraføringer, når vi har gæster i huset,” siger kanalchefen Mikkel Hertz.

Nyhedsdesken var ikke fotoklar til denne artikel, men indretningen følger denne skitse. De to store tv-skærme er med til at fortælle, at TV2 News i løbet af næste år vil sende 16:9 formatet.

Nye studiemuligheder Efter en kort indarbejdning af de nye forhold skulle det gerne smitte af i den daglige produktion:

8

FDA-orientering 6 /2007

Dette billede viser bedre end ord, at der var behov for mere plads.


Die Flucht – ARD

Emil fra Lönneberga – SVT

Kostumedrama – ARD

VIL DU UNDERHOLDES? Filmkrönikan – SVT

T V FRA VORES NABOLANDE ER KOMPROMISLØS, KVALITET, VIDEN OG UNDERHOLDNING TV ER ET VINDUE TIL VERDEN OG VERDENS TV HOLDER DET ÅBENT De nordiske og europæiske tv-kanaler giver dig unik blanding af underholdning, nyheder, sport, film og dokumentarprogrammer. På www.verdenstv.dk kan du læse mere samt vinde rejser og andre lækre præmier.

Skisport – NRK

Ondskan – TV4

ARD Tyskland

ZDF Tyskland

RTL Tyskland

SVT1 Sverige

SVT2 Sverige

Die Blectrumme – ARD

TV4 Sverige

NRK1 Norge

TV2 Norge

nanna-g.com

Kan du ikke se TV fra nabolandene, kan du kontakte din antenneforening, satellit eller kabel TV udbyder.


TV

Kvindekanal vil have mænd til at se med Men Kanal 4 skal fortsat være tv for kvinder, siger kanalchef Anette Kokholm Af Mogens Lorentsen, FDA-orientering Kanal 4 har i halvandet år brugt megen tid på at gøre sig kendt som en tv-kanal for kvinder. Men nu reklamerer den ligefrem for at få flere mænd til også at se udsendelserne. Vender Kanal 4 tilbage til det brede familie-format? Er der for få kvinder, der har set ideen med en kanal specielt for dem? ”Nej, tværtimod. Vi har succes med udsendelser, der især henvender sig til kvinder, men mange af dem vil mænd også have fornøjelse af at se. Det er det, vi prøver at gøre dem opmærksomme på,” svarer kanalchef Anette Kokholm, som ikke forestiller sig ligestilling i seerskaren. ”Men vi har oplevet, at mens budskabet om en kvindekanal er slået så godt igennem hos kvinderne, er det få mænd der fortæller, at også de ser Kanal 4. Det er synd, fordi vi har mange programmer i primetime, som både mænd og kvinder vil have både udbytte og fornøjelse af.”

mekanisme, som at det helt overvejende er mænd, der ser sport. Selv om der også her er meget for kvinder. Vi vil blive meget glade, hvis mændene bliver siddende, når partneren slår om på Kanal 4 - i stedet for at rejse sig for at lave noget andet. Vi har belæg for at gøre dem opmærksomme på os: Vi kan se på tv-meter målingerne, at antallet af mænd, der ser ”Bonde søger brug”, stiger i løbet af sæsonen. Det gælder derimod ikke for QTV. Her er også noget for mænd, men antallet af mandlige seere varierer mere fra udsendelse til udsendelse. Vores primære målgruppe er fortsat de 15-44 årige kvinder. Det ændrer vi ikke på. Men vi glæder os over, at f.eks. realityprogrammet ”Hvad kvinder vil ha!” har et stigende antal unge mænd som seere. Som tv-format er det da også rettet mod par, og når der i udsendelserne er mænd, som vi kvinder morer os over, skyldes det ikke, at vi udstiller dem, men at der ganske enkelt er sjove situationer,” siger kanalchefen, som føjer til:

skulle nå 50% af husstandene. Men pr. 1.november var vi oppe på 56%. Mændene bakker altså op om os. Kendskabs-målinger hos Gallup viser, at 80% kender Kanal 4 som en kvindekanal. Det er et højere kendskabstal end Kanal 5, selv om denne har flere seere. Opgjort i share er vi nu på samme niveau som for et år siden, da der ikke blev opkrævet betaling for Kanal 4. Så der er ingen tvivl om, at vi kommet ind i et fornuftig leje,” forklarer Anette Kokholm, som videre siger:

Mange danske produktioner

“Afstemningerne i antenneanlæggene, som er livsvigtige for os, bekræfter, at det ikke kun er kvinder, der anerkender Kanal 4 som en attraktiv kanal. Vores prognose for i år var, at vi ved udgangen af 2007

”Det er en klar målsætning, at vi skal have mange danske produktioner. Både i forrige og i dette efterår har vi seks egenproduktioner. Vi vil gerne være stærke indenfor hverdagsreportager som ”De unge mødre”, ”Singleliv” og ”Hjemløs”. Kendetegnende for dem er, at de mest er underholdende dokumentarer. For en tilvalgskanal går det ikke at være alt for underholdende! Men underholdende skal det også være. Det er væsentligt for en succes som ”De unge mødre”. Hovedpersonerne fra de første afsnit er udskiftet, men serien lever fint videre. Jeg er ikke tvivl om, at denne serie kan køre meget længe, hvorfor vi har bestilt 90 nye afsnit.

Kanal 4 klub på nettet

Royal League fløjtet af

Mere basketball i tv

Rabatter og andre kontante fordele, invitationer til særarrangementer og lejlighed til at møde eller chatte med de medvirkende i Kanal 4’s programmer er blandt tilbuddene i den nye Kanal4klub.dk. Gennem partnerskaber med annoncører og andre skal Kanal4klub.dk levere et produktmix, som den kvindelige målgruppe efterspørger. Kanal4klub.dk vil især kredse sig om kanalens egenproduktioner via blogs, chat og microsites. Kanal4klub.dk tænkes opbygget som en af Danmarks største direct mail-databaser.

Efter at SBS sagde nej tak til at indgå en ny tre-årig aftale om tv-rettighederne til Royal League, er der ingen skandinavisk fodboldturnering i 2007-2008. Seertal og dermed annoncering levede ikke op til forventningerne, da SBS i 2004 købte tv-rettighederne for tre år. Turneringen skulle lukke et hul i turneringskalenderen for tophold med de fire bedst placerede hold i de tre skandinaviske land. Selv om ingen ville byde – eller byde nok – håber Royal League at få gang i nye forhandlinger i foråret om sæsonen 20082009.

Basketball spiller sig op internationalt i seerinteresse. Yderligere 14 tv-kanaler viser i denne sæson NBA fra USA. I alt vises amerikansk basketball nu af 202 tv-kanaler i 215 lande.

Bliv siddende Dagtimernes serier er fortsat mest til kvinder, erkender Anette Kokholm: ”Det laver vi ikke om på, for vi har nogle af verdens bedste tv-serier, og de er mest for kvinder. Men i den bedste sendetid – aftentimerne – er der meget for både mænd og kvinder. Når det mest er kvinder, der ser Kanal 4 i primetime, skyldes det formentlig samme

Når 56% af husstandene

TVNYT

10

FDA-orientering 6 /2007


TV Jeg var i oktober i Cannes, hvor vi brugte en hel dag på at vise både tops og flops i de enkelte kanalers produktioner. Her udvekslede jeg erfaringer med nogle af de andre i ProSieben.SAT1. Det kan man blive inspireret af, men det er en misforståelse at tro, at man direkte kan overføre et program fra land til land.” Der er ikke mange kvindekanaler i Europa. Belgien har én, der går godt, og TVNorge har netop lanceret en kvindekanal med bl.a. en norsk udgave af ”De unge mødre”, oplyser Anette Kokholm. Dele af konceptet er nu indarbejdet i den tyske tv-kanal 9Live, som pudsigt nok har sin oprindelse i kanalen TM3. Den startede i 1995 som en kvindekanal, men den kom til at føre en omskiftelig tilværelse. Som kvindekanal eksisterede den kun i fire år. Den ejes i dag af ProSiebenSat1.

Sjovt og udfordrende

Anette Kokholm håber på flere mandlige seere.

Serierne skal også være forskellige. Mens ”Singleliv” er reportage, er QTV et talkshow. Det er ikke et oversat amerikansk format, men et talkshow, vi selv har udviklet”.

Flere kvindekanaler Anette Kokholm bekræfter, at der i ProSiebenSat.1 organisationen, som nu er

Omgår koncesssionen Den norske kulturminister Trond Giske måtte i Stortinget erkende, at Riks TV, der er gatekeeper på Norges DTT-net, har forhandlet sig til, at det ikke behøver at levere tv-kanaler i enkeltabonnement. Det står ellers i koncessionsbetingelserne. Efter at have indgået aftalen er det lykkedes Riks TV at overtale kulturministeriet til at acceptere, at det kun er muligt at få norsk TV2 uden samtidig at skulle aftage andre. I stedet vil Riks TV arbejde på at sammensætte flere pakker på den måde, at TV2, Viasat og SBS hver får en program-

moderselskab for Kanal 4, er vist interesse for SBS-kanalerne Kanal 4 og The Voice TV. ”Det vi og The Voice TV kan, er at ramme vore målgrupper helt præcist. Som jeg ser det, findes der ikke andre, der gør det så klart, og jeg tror, der er plads på markedet til endnu flere kanaler med smallere målgrupper.

pakke med deres tv-kanaler – dog tidligst engang i 2010.

Overbyder hinanden Den tvungne opdeling af tv-rettigheder til fodbold har virket i Storbritannien. Ingen kan få absolut monopol, og konkurrencen er steget. Det er priserne for rettighederne også. Et samarbejde mellem Sky Sports via satellit og BBC har vristet rettighederne i tre år fra andet halvår 2009 fra konkurrenten Virgin Media. Det koster dem £264 mio., hvilket er 135% mere end den nuværende aftale.

”Kanal 4 skal ikke laves om”, forsikrer kanalchefen. ”Forvandlingen fra TvDanmark var en totalomlægning og hårdt arbejde. Det har været udfordrende og sjovt, og vi nyder at være et mindre sted, hvor der ikke er langt fra tanke til handling”. Vi har slået os op som kvindekanal, og vi siger bare til mændene, at de bør se med en gang imellem. Konceptet har vist sig at være rigtigt. Det får jeg bl.a. bekræftet, når jeg møder seerne. Jeg bruger en del tid til at komme ud til mine seere. Når jeg mødes med andre forældre, får vi ofte en snak med spørgsmål og kommentarer til vore udsendelser. På kvindekonferencer lægger jeg vægt på at have tid til at tale med folk – og også i min blog på vores hjemmeside spørger jeg seerne. Ad den vej har jeg fået 81 yderst seriøse forslag, som er med til at tegne et billede af den retning, vi skal bevæge os videre i”.

Til gengæld kan BBC igen vise attraktiv britisk klubfodbold, efter at BBC og Sky Sports tidligere i år mistede rettighederne til den attaktive FA Cup, som ITV og Setanta vandt med et bud på £425 mio. I aftalen mellem BBC og Sky vælger BBC først, hvorefter Sky Sport har de øvrige kampe i Football League kampe, og Sky Sports har rettighederne til fem af de mest attraktive turneringer.

FDA-orientering 6 /2007

11


TV

Fremmede fugle

For første gang var den arabiske nyhedskanal Al Jazeera på FDA Messen med sin egen stand – repræsenteret ved Kristian Nielsen. Det var den nye engelsksprogede udgave, man her kunne se og høre om. Al Jazeera vil være en international nyhedskanal sammenlignelig med f.eks. CNN og BBC World med egne nyhedscentre i London, Washington, Kuala Lumpur og udgangspunktet Doha i Qatar. Det er ikke en arabisk nyhedskanal med engelske undertekster.

André Vroegindeweij fra MBPA i Holland præsenterede fem tyrkiske tv-kanaler for FDAs medlemmer. Det er anden gang, han er med FDA Messen, hvor han også gerne fortalte om businesskanalen Bloomberg. Det er fortrinsvis underholdende kanaler fra Tyrkiet, MBPA er forhandler af i Europa, hvor der bor mange af tyrkisk afstamning.

At dømme efter trængslen må den franske TV5 Monde være overordentlig populær. Her var det nu udtrækningen af gevinster, der samlede ekstra mange. Men TV5 har som en af de få europæiske kanaler med et sprog, der er fremmed for de fleste, bidt sig fast takket været en energisk indsats af Slim Allagui. Han har udvirket, at et stigende antal udsendelser sendes med danske tekster. Der tekstes dagligt på dansk på mindst en udsendelse, var hans budskab i år.

Tak for i år

Vi glæder os til at se jer alle til FDA´s Landsmøde 2008

A+ • Roholmsvej 19 • 2620 Albertslund • Tlf.: 69 12 12 12 • www.aplus.dk

12

FDA-orientering 6 /2007


HD-TV

TV2 Sport HD varmer op til forårssæsonen TV2 Sport lægger ud med sin hd-tv kanal allerede 2. januar. Med allerede menes, at en del af de største turneringer først kommer i gang en eller to måneder senere, men man ved, at mange seere har svært ved at vente, efter at de har købt et nyt digitalt tv-apparat med netop sport i tankerne. TV2 Sport HD planlægger i 2008 at sende over 3000 timer, hvoraf mindst 600 timer vil blive direkte transmissioner. ”Vi skulle have været i gang med hd-kanalen i efteråret, men bl.a. leverandørers problemer med at skaffe tilstrækkelig mange digitale bokse gjorde, at vi måtte udsætte starten et par måneder”, siger pressechef Bo Andersen. TV2 Sport HD vil sende regelmæssigt fra en dansk og seks store internationale sportsturneringer.

Kommentator på stadion Den danske er SAS-ligaen, som først starter i marts. TV2 Sport vil gøre meget ud af denne turnering, hvis mandagskampe vises direkte. Peter Møllers fodboldstudie flyttes ud ï de rette omgivelser – på stadion hvor kampen spilles. Mandagskampene vises også på hovedkanalen, hvor man så ikke får den ekstra billedkvalitet, som hd-tv giver.

At fodbold er oplagt til hd-tv viste YouSee med Canal+ SportHD på storskærm på FDA Messen.

Fra Bundesliga, der genoptager kampene i februar, sendes 40 lørdagskampe direkte. Det bliver i den version, som Bundesliga leverer med britiske kommentatorer. Champions League genoptages i februar med to ugentlige kampe, typisk tirsdag og onsdag. Det bliver ikke nødvendigvis de samme kampe, som hovedkanalen viser. Fra Englands næsthøjeste fodboldturnering Coca Cola Cup sendes 15-20 kampe direkte.

Kanal 5 og Kanal 5HD med samme programmer Den første danske hd-tv kanal i 2008 bliver Kanal 5 HD, som får premiere på årets første dag. Fra starten sendes en kombination af udsendelser i høj opløsning (high definition) og udsendelser i almindelig digital standard. ”Kanal 5 HD vil sende de samme udsendelser som Kanal 5, men det bliver i en langt bedre kvalitet”, siger Kim Falkenhard, Kanal 5. Udsendelser, der ikke er optaget i hd-kvalitet, opgraderes, og man vil kunne se, at kvaliteten er meget bedre, hvis man ser den samme udsendelse samtidig på et almindeligt digitalt tv. Mange udsendelser er allerede optaget som hd-tv, og i primetime vil ca. 70% af udsendelserne være i den høje opløsning. De øvrige opgraderes til formatet.” Kanal 5 HD har bl.a. sikret sig film som

”Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, ”The Last Samurai”, ”The Terminal” og “Alexander”, som er optaget i hd. Af serier i hd nævnes CSI, ”Criminal Minds” og ”Numb3rs”. Kanal 5 HD har aftalt distribution med med YouSee og Canal Digital.

Fra den britiske FA Cup, hvis tredje runder starter midt i januar, sendes et endnu ikke fastsat antal gange. Fra PGA Touren sendes 12 golf-dyster direkte i årets løb Amerikansk fodbolds NFL sendes direkte hver søndag aften og natten til tirsdag. TV2 Sport sender hd-kanalen i billedopløsningen 720p, som anses for at være bedst egnet til sportens hurtige bevægelser.

Film og sport Canal+ har to kanaler, der sender i hd-tv. Den ene er Canal+ Film HD, som årligt har 150 filmpremierer og desuden sender udvalgte serier i formatet. Den anden er Canal+ Sport HD med over 200 direkte sendte fodboldkampe fra Premier League og de svenske Allsvenskan og Elitserien.

De andre film Silver HD er en 24 timers filmkanal, som havde premiere i Norden 1. september. Den sender film, som den selv siger, fra alle andre steder i verden end fra de store filmselskaber i Hollywood, og det er film for både kvinder og mænd. Silver HD sender i formatet 1080i

FDA-orientering 6 /2007

13


Der var både saglig information og et lille gevinstspil hos Dansk Kabel TV.

Per B. Jespersen fra Corning Cabelcon viste kunsten at gøre en kabelsamling helt tæt.

Eurosport bød på bordtennis og lidt cykling for de motionshungrende.

Spørgeskemaer og små konkurrencer lurede overalt, også her hos Copy-Dan.


En hel gade var bygget op af Canal Digital.

Formand Michael Hansen havde travlt med at fortælle om BOXdanmark, der havde premiere som udstiller.

En liten jente bød på søde sager

Ole Olsen fortalte minder fra mange år i speedway – med biken bag sig.

Der var sandelig også en rullende bar i Vingsted – med isthe og andet læskende med MTV som vært.


HD-TV

Kanalomlægning til sommer Hos YouSee er man travlt optaget af at replanlægge frekvensudnyttelsen for at fremtidssikre nettene til såvel et stigende antal hd-tv kanaler som et større antal digitale programpakker. Den planlægning har man endnu tid til at færdiggøre, idet de to nye Kanal 5 HD og TV2 Sport HD kan indplaceres uden større problemer. Men hen imod midten af næste år ventes en stor omlægning, der har til formål at udvide den analoge grundpakke, så den også omfatter de digitale kanaler. Pakkerne med digitale tv-kanaler skal placeres i de lave frekvensområder. Derefter de analoge og de digitale kanaler. Det vil kræve udskiftning af stort set alle filtre i YouSees kabelnet. ”Det er nødvendigt med en stor omlægning, idet hver enkelt analog tv-kanal

optager lige så megen plads som fire digitale kanaler. Med nye kompressionsformer venter vi, at en analog kanal kan ombyttes med endnu flere digitale, men de analoge kanaler skal forblive, så længe der er behov for dem. Måske 10 år frem, måske 15. Derfor går øvelsen ud på engang i 2008 at foretage én stor omlægning af frekvensmønstret, så vi kan udnytte det meget bedre end i dag. Og det skal gerne ske på en måde, så abonnenterne kan se fordelen i, at de samtidig får flere valgmuligheder”, forklarer konsulent Jais Tindborg. Han forventer, at de nye harddiskoptagere vil være med til, at abonnenterne i endnu højere grad vil bruge de mange nye valgmuligheder. Jais Tindborg med den Samsung harddiskoptager, YouSee tilbyder.

Venter på Animal Planet Discovery, som lancerede sin hd-kanal for godt et år siden, har som andre programselskaber oplevet problemet med levering af bokse som en bremse på udbredelsen hos nogle programudbydere, men det problem er løst nu, siger direktør Jan Andreassen, som oplyser, at alle operatører med mulighed for at vise hd-tv, kan få en aftale om Discovery HD. Det er hans håb, at han næste år kan præsentere Animal Planet i Norden, efter at den siden 1. september også er sendt i en hd-version i USA. Men det afventer en overordnet beslutning om i hvilken rækkefølge Animal Planet HD skal lanceres i andre verdensdele.

Jan Andreassen var stand in for Peter Schmeichel og hans beskidte job i en ny Discovery-serie.

Boksene forsinkede NG National Geographic har store forventninger til sin HD-kanal, som blev introduceret i Norden i juni-juli, især hvis programudbyderne følger den op, som det er sket flere steder i Europa. ”Her har man betragtet National Geographic som driver for salget af hd-tv settop bokse og derfor præsenteret vores kanal som en billig bonuskanal oven i grundudbuddet – eller lagt den ind i en hd-tv pakke til en meget fordelagtig pris, som driver for udbredelsen af bokse,” siger landechef Charlotte Repholtz, som har mærket stor interesse for kanalen. ”Det er nu ikke så mærkeligt. Når man har givet mange penge for et pænt stort fladskærms-tv, betaler man gerne det ekstra, det koster at få en god hd-tv kanal ind i stuen.” Over 70% af udsendelserne i NG HD er optaget som hd-tv, resten er opgraderet til formatet. Man skulle gennem et tropisk regnskyl for at komme ind til NG!

16

FDA-orientering 6 /2007

Lad ansigtet fortælle Detaljerne er styrken i hd-tv – og det skal man ikke lave om på. Det blev konklusionen hos KMBCTV i Kansas i USA. Argumentet om, at rynker og porer i ansigterne på nyhedsoplæsere og interviewede i studiet havde fået tv-stationen til at anskaffe kameraer, der ”blødgør” ansigterne i nærbilleder. ”Vi gjorde det, fordi andre gjorde det, men seerne klagede over, at billederne var uskarpe. De ville med andre ord se folk, som de er, og da vi fjernede effekten, var seerne glade igen. De vil se folk med de effekter, som lyssætning og makeup altid har givet,” fortæller teknisk chef Jerry Agresti.


HD-TV

Voom HD kom først Voom HD var den første hd-tv kanal, der blev lanceret tilpasset det nordiske marked. Det var NonStop TV, der kom med den i Sverige i efteråret 2006 og derefter udbredte den til nabolandene. Med et programindhold fra Amazonas jungle til modeshows på Manhattan bygger Voom HD på programmer fra de 15 hd-tv kanaler, som Voom HD Networks driver i USA.

Voom var første hd-tv kanal i Norden.

Duer kabelnettet til hd-tv? Al argumentation til fordel for tv i høj opløsning går på den meget bedre billedkvalitet. God kvalitet kræver et godt antenneanlæg, så det næste spørgsmål hos mange vil være: Er vores anlæg godt nok til de krævende nye digitale tv-kanaler? Det er de fleste – efterhånden, idet der i de senere år er gennemført opgraderinger af frekvensbåndet – oftest helt op til 862 MHz.

Også hd-tv på DTT Ved ændringer i tekniske standarder kan der blive plads til flere hd-tv kanaler end forudset i det britiske DTTnet. Den nye teknik og påbudt brug af MPEG-4 betyder, at almindelige digitale tv-kanaler på den ene af de seks multiplexe kan fordeles på de andre fem. Den tømte multiplex skal så bruges til hd-tv. De første steder i landet sker det i 2009 og i 2012 skal ændringen være færdig overalt. Frankrigs medietilsyn CSA har givet de private TF1 og M6 samt statens France 2 tilladelse til hver en hd-tv kanal på DTT-nettet til foråret. Betingelsen er, at de tre kanaler bliver gratis for brugerne. De vil sende i MPEG-4 og har lovet, at 80-100 % af udsendelserne senest i 2012 vil være ægte hd-tv.

”Hvis jeres antenneanlæg er helt opgraderet, har I plads både til analoge og digitale enkeltkanaler og til de nye digital programpakker. Hvis I samtidig har sikret jer, at samlingerne er professionelt godt udført – så har I ikke noget at frygte. Så kan I koncentrere jer om, hvem der skal være leverandør af settop bokse og programmer,” forklarede udviklingschef Gert K. Hansen, Kjaerulff 1, på FDA Messen.

Tv om luksus Luxe TV fra den franske selskab Lagardere har været tilbudt i Norden i knap et år. Denne hd-tv kanal præsenterer som navnet angivet det luksuriøse i tilværelsen fra både og biler til hus og hjem, men også luksus i fritiden i øvrigt.

Konkurrencen skærpes

720p, 1080i, 1080p…

Digitalt tv i høj opløsning vil øge konkurrencen ikke alene mellem udbydere på kabelnet og satellit. Det også vil komme på adsl på det almindelige telefonnet – som det sker allerede i USA. Her konkurrerer kabelnettene med udbud af telefoni – og telefonselskaberne med udbud af tv - og kampmidlerne øges. I disse måneder tilbyder fibernetselskabet Verizon i seks amerikanske stater nye abonnenter på hd-tv et gratis 19” Sharp fladskærms-tv, hvis de også tegner sig for to år til telefoni og internet. Abonnenterne skal ikke nødvendigvis tegne sig for adsl. Har de egen parabol, gælder tilbuddet også, hvis de får tv fra DirectTV. De dyre kampagner, som er lagt til rette efter Thanksgiving Day og julen, har til formål at få de afventende forbrugere til at bestemme sig hurtigt, så de store investeringer forrenter sig over færre år end selskaberne ellers kan forvente.

”Mens TV2 Sport HD vil sende i formatet 720p, sender alle andre på det danske marked i 1080i. Der er tale om teknik, som seerne ikke behøver at bekymre sig om. Valget mellem de to formater hænger i høj grad sammen med det udstyr, tv-selskaberne anvender under optagelserne”, forklarer produktchef Gert Svendsen, Canal Digital. Det er kun freaks, der har interesse i formatet, idet settop boksene håndterer begge formater. Det skal det digitale tvapparat og optager naturligvis også kunne. Det sikrer man sig ved at købe apparater, der er mærket HD ready 1080p. Det er lidt forvirrende, når nu tv-kanalerne bruger 720p eller 1080i, men et HD ready 1080p accepterer det hele. Formatet 1080p bruges især til dvdfilm.

FDA-orientering 6 /2007

17


TEKNIK

Hvorfor smide penge ud til en rådgiver? Sikkerhed for den mest hensigtsmæssige løsning og ofte lavere pris Af rådgivende ingeniør Bent Vanggaard, Brix & Kamp Selv om foreningen stadig har fuld tillid til sin sædvanlige samarbejdspartner vil man ofte vælge at indhente tilbud fra flere antennefirmaer på anlægsarbejderne for på den måde at dokumentere, at det er den optimale løsning, der vælges.

Tilbud på ens grundlag

Bent Vanggaard.

I løbet af 70’erne blev der stiftet et utal af antenneforeninger i Danmark. De stod over for en kapitalkrævende proces med at etablere kabelnet og antennemaster. Mange af dem løste opgaven ved at indgå i et samarbejde med et antennefirma, som helt eller delvist påtog sig finansieringen mod at få hovedparten af indtægten ved salg af tilslutninger samt ved at udføre service og vedligeholdelse på anlægget. Det gav en tæt kontakt mellem forening og antennefirma. I de fleste tilfælde opstod der et tillidsforhold, som gjorde det helt naturligt for foreningen at bruge antennefirmaet både som rådgiver og som udførende, hvis anlægget skulle udvides eller ændres. Lovgivningen på området og Telestyrelsens stikprøvekontroller gav foreningerne en sikkerhed for, at anlægget var af en fornuftig kvalitet og kunne forsyne medlemmerne med nogle gode signaler, der ikke generede andre.

Behovet dokumenteres Telestyrelsen blev nedlagt, de mange små antennefirmaer blev til nogle få store, teknikken blev mere kompleks og anlægsomkostningerne voksede efterhånden til beløb, der ikke var hverdagskost i et almindeligt husholdningsregnskab. Samtidig med, at stigende afgifter og programpriser har fået foreningernes opkrævninger til medlemmerne til at stige med raketfart, fokuseres mere og mere på, om det er de rigtige beslutninger bestyrelsen træffer, og om man får den rigtige vare til den rigtige pris.

18

FDA-orientering 6 /2007

Her er det, man med fordel kan vælge at benytte et uvildigt, rådgivende firma – og helst inden tilbudene indhentes. Det sker desværre alt for ofte, at en forening har indhentet to eller flere tilbud på et anlægsarbejde, hvor det viser sig, at det nærmest er umuligt at finde ud af, hvem der er billigst. Hvis man f.eks. har anmodet firmaerne om tilbud på en kapacitetsudvidelse uden nærmere at definere, hvad man ønsker, giver det mulighed for at tilbyde meget varierende løsninger. Det svarer til, at man beder nogle bygmestre give tilbud på at et hus med 2 døre og 10 vinduer. Det vil uden tvivl også give mange forskellige forslag til lige så forskellige priser.

Spildt arbejde Når bestyrelserne opgiver at gennemskue de tilbud, de har modtaget, bliver vi af og til bedt om at hjælpe. Det lykkes nogle gange for os at lave en brugbar vurdering, men også vi må i de fleste tilfælde konstatere, at det ikke er muligt at lave en rimelig sammenligning. Vi råder så foreningen til, at annullere alle indhentede tilbud. Det er ærgerligt fordi: Det planlagte arbejde forsinkes Antennefirmaerne har forgæves brugt tid på at udregne tilbud Foreningens bestyrelse har haft unødvendige spekulationer. Vort næste råd til foreningen er at indhente nye tilbud ved en licitation, hvortil der udarbejdes et udbudsmateriale, så tilbudene afgives på et ensartet grundlag. Et udbudsmateriale kan enten baseres på en funktionsbeskrivelse eller på et detailprojekt.

Funktionsbeskrivelse Udbudsmaterialet består af tilbudsliste, dokumentation for det eksisterende anlæg samt beskrivelse af hvilke krav, der stilles til dimensionering, materialer og opbygning af anlægget.

Fordelen er, at det er forholdsvist billigt at udarbejde. Ulempen er, at uanset hvordan beskrivelsen udformes, vil der være flere måder at nå målet på, som der skal tages højde for ved vurdering af tilbudene. Endvidere kan forening og antennefirma have modstridende interesser. Selv om det kan medføre højere etableringsomkostninger er foreningen interesseret i, at anlægget indeholder så gode passive komponenter som muligt og så få aktive komponenter som muligt, fordi det både nedbringer driftsomkostningerne og giver bedre systemværdier. Antennefirmaerne vil gerne give et tilbud, der er konkurrencedygtigt på prisen, og vælger derfor typisk at kompensere for et signaltab med opsætning af ekstra forstærkere, i stedet for at udskifte kabler.

Detailprojekt Udbudsmaterialet består af et komplet detailprojekt for det påtænkte anlæg med tegninger, beregninger, beskrivelse og tilbudsliste. Fordelen ved dette materiale er, at antenneforeningen i samarbejde med rådgiveren fuldt ud kan fastlægge, hvad det færdige anlæg skal indeholde. Det detaillerede materiale fjerner usikkerheden for antennefirmaerne, hvilket er med til at påvirke tilbudene i nedadgående retning. Tilbudene er fuldstændig sammenlignelige. Ulempen er, at det tilsyneladende koster lidt mere at udarbejde materialet. Det er dog vores erfaring, at der ikke er nogen større forskel på den samlede slutregning, og at man til gengæld får et anlæg af en højere kvalitet.

Anlægsperiode og aflevering I anlægsperioden føres der tilsyn med antennefirmaets arbejde og holdes byggemøder efter behov. Det er opgaver, der kan varetages af rådgiveren – evt. med hjælp fra et bestyrelsesmedlem. Efter arbejdets afslutning kontrolleres anlægget. Der udarbejdes fejl- og mangelliste og afholdes afleveringsforretning.

Dokumentation Dokumentationsmaterialet for det færdige anlæg tilhører foreningen. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at det løbende skal


TEKNIK vedligeholdes med de ændringer, der efterfølgende sker. Det er en værdifuld hjælp i det daglige arbejde og nødvendigt for at kunne give oplysninger om anlægget i forbindelse med andres gravearbejde (LER-oplysninger).

Dispositionsplan Det er også værdifuldt for det daglige arbejde, hvis foreningen i samarbejde med rådgiveren får udarbejdet en dispositionsplan for anlægget. En dispositionsplan er en overordnet plan for anlæggets videre udbygning og re-

novering. Med den i hånden har foreningen gode muligheder for at tage stilling til tilbud om nedgravning af kabler eller tomrør i fællesskab med andre ledningsejere. Man kan også undgå de fejlinvesteringer, der kan forekomme, når man for en sikkerheds skyld tager et kabel eller et rør med, uden at vide, om man får brug for det.

Hvad fik man så for pengene? Med mere end 35 års erfaring i denne specielle branche, er det vor opfattelse, at pengene til en uvildig rådgiver er givet godt ud fordi:

De fleste bestyrelsesmedlemmer er gået ind i foreningsarbejdet af interesse for de muligheder, et fællesantenneanlæg giver brugerne, men kun de færreste har noget særligt kendskab til, hvordan anlægget rent teknisk bliver i stand til at tilbyde disse muligheder. Med et godt udbudsmateriale fjernes de fleste usikkerhedsmomenter, når antennefirmaerne skal beregne tilbudet, og der opnås en reel konkurrencesituation mellem de tilbudsgivende. Begge dele er med til at give en lavere pris og denne besparelse har ofte vist sig at være større end rådgiverens honorar. Valg af antennefirma sker på et fair og gennemskueligt grundlag, hvilket også er med til at bevare et godt forhold til de antennefirmaer, der ikke fik opgaven. Ansvaret for, at den løsning, bestyrelsen har valgt, også er den, der bliver leveret, flyttes fra bestyrelsen til rådgiveren. Bestyrelsen får størst mulig sikkerhed for, at det er den rigtige beslutning, der er truffet. For husk: Det er medlemmernes interesser, der skal plejes og deres penge, der bruges.

CITAT “Hvis tre personer i hjemmet alle vil se hd-tv, kræver det 8 MB til hver. Er der så en mere, som vil browse på nettet, skal operatøren kunne levere 30 MB. Derfor har du brug for fibernet.” Håkan Eriksson, teknisk chef, Ericsson. Gennemgang af et anlægs tegninger.

Ip-tv også til coax-anlæg På FDA Messen præsenterede A+ ip-tv med en digital headend, som bygger på GoBackTV CMTS-Bypass-løsning. Dens fordel er, at man ikke behøver DOCSIS 3. Både DOCSIS 1.1 og DOCSIS 2 kabelmodemer kan umiddelbart anvendes, og den kan også klare video on demand. Denne CMTS-løsning var koblet op til en radiokædeforbindelse på 100 MB, som leverede tv-kanalerne fra datterselskabet FastTV. GigaQAM-boksen fungerede perfekt på FDA Messen, og A+ anser den for velegnet til især mellemstore fællesantenne- og boligforeningsanlæg med coaxialnet. Da det er ip-tv veksler man mellem de enkelte kanaler via settop boksen med et returvejssignal. Det er så ringe et forbrug af datakapacitet, at det ikke begrænser kapaciteten på upstream båndbredden, og det berører heller ikke internetkapaciteten generelt.

Boksen er skalerbar, så den kan opbygges til alle størrelse anlæg. ”I forhold til hvad der ellers findes på markedet er det den bedste løsning. Vi forhandler med de enkelte foreninger, om hvorvidt de eller vi finansierer løsningen, hvilket har indflydelse på den samlede ip-tv pakke-pris. Hvis et anlæg på 450 eller 600 MHz vil nøjes med et mindre antal kanaler i grundpakken kan den også anvendes her med den digitale overbygning. Systemet kan konfigureres til et valgfrit antal tv-kanaler og temapakker afpasset efter anlæggets kapacitet samt video on demand faciliteter. Vi har afprøvet GoBackTV i et halvt års tid sammen med FastTV og har store forventninger til den”, siger direktør Henrik Lind.

Et kig ind i GoBackTV.

FDA-orientering 6 /2007

19


FDA

Regionsstrukturen lagt FDA star fast på, at prisen på en tv-kanal ikke kan have sammenhæng med om den sendes analogt eller digitalt I sit supplement til hovedbestyrelsens trykte beretning til landsmødet i Vingstedcentret lagde Erik Wagner især vægt på de nære fremadrettede opgaver, herunder en vurdering af den rette struktur i forbindelse med tidligere direktør Søren Birksø Sørensens fratræden. En anden stor opgave er næste fase af visionsarbejdet for FDA og for antenneanlæggene, nøje at følge overgangen til digitale signaler, arbejde for at alle platforme/modtagesystemer stilles lige, samt at opnå en form for indholdsgaranti, således at en tv-kanal ikke uden videre kan ændre sig afgørende væk fra den, man har kontrakt på. Ikke mindst vil FDA kæmpe for, at alle udbydere erkender, at betalingen for en tv-kanal ikke har noget at gøre med, om den distribueres analogt eller digitalt. Han så frem til den nye FDA|Webinformation – et skridt videre mod FDA i 24 timer.

Konkurrence skal fastholdes Til strukturdebatten stillede landsformanden spørgsmål om, hvorvidt regionsstrukturen er den rigtige, om de folkevalgtes tilknytninger til FDA fortsat har en levedygtig form, og hvordan FDA får udbygget sin medlemskreds. I den forbindelse spurgte han, om det er en idé at flytte

Erik Wagner aflægger beretning. Til venstre landsmødets mangeårige dirigent Poul Juul.

elementer finansieret via kontingentet over til tilkøb, så kontingentet kan reduceres. Han glædede sig over, at en kreds af medlemmer har stiftet BOXdanmark, der vil være med til at sikre konkurrence blandt leverandørerne. Erik Wagner noterede, at selv DBU har udtrykt bekymring over prisudviklingen på TV2 Sport, da seerinteressen er vigende, men også at Telenors køb af DRs sportsrettígheder giver et vist håb om fortsat konkurrence på tv-sport. Erik Wagner glædede sig over, at landsmøde-arrangementet i år blev styrket af, at AFO lagde sit seminar til Vingstedcentret, og at det er blevet billigere at få oplysninger fra LER.

Send anlægsopgaver i udbud

Carsten Pedersen redegør for regnskabet.

20

FDA-orientering 6 /2007

Den fortsatte strukturudvikling mærkes også af FDA, som på papiret får færre medlemmer, når anlæg slutter sig sammen, men reelt repræsenterer flere hus-

Bjarne Mortensen, Præstø.


FDA

ud til debat

Hans Carstensen, Odder.

Mogens Lorentsen så tilbage.

stande, fordi antenneanlæggene står stærkt i den lokale konkurrence. Men han gjorde opmærksom på, at sammenlægninger ofte stiller krav om flere anlægsinvesteringer, og han rådede anlæggene til at udbyde opgaverne på en måde, så de får sammenlignelige tilbud. Ved tilbud om overtagelse af et anlæg skal man være opmærksom på, hvor der

kan være fælder – og altid søge råd hos FDA, inden beslutningerne tages. ”Det har været meget spændende at være formand, ikke mindst på det seneste, hvor jeg har været arbejdende formand efter Søren Birksø Sørensens fratræden. Arbejdet i HB og FU har været stort, og sekretariatet har ydet en stor og flot præstation,” sluttede Erik Wagner.

Det og budgettet for 2008 blev godkendt. Forinden var der en kort debat om et forslag fra Region 8 om, at der til landsmødets behandling af budgetforslaget skal redegøres for eventuelt vidtgående økonomiske forpligtelser.

(Fortsættes næste side)

Lav om på regionerne I den efterfølgende debat opfordrede Kai Nielsen, Eriksminde, Greve, FDA til at henvende sig til politikerne i kommuner, der har antenneanlæg, med en opfordring til at overdrage disse til brugerne, som jo har betalt dem. Hans Carstensen, Odder, talte for nedlæggelse af regionerne i deres nuværende antal og form, idet internet kan løse kommunikationsproblemerne. Roadshows og tilsvarende arrangementer kan lægges i områder nogenlunde svarende til de nye kommunale regioner. Han opfordrede desuden hovedbestyrelsen til at arbejde med begrebet passivt kontingent. I debatten havde desuden Bjarne Mortensen, Præstø, Mogens Andersen, Havnsø, og Tage Lauritsen, Tune, ordet.

Ønsker til visioner

Mogens Andersen sagde farvel.

Næstformand Carsten Pedersens gennemgik regnskabet, som balancerer med 3,6 mio. kr. og viser et overskud på 309.081 kr.

Allan Jusjong – ny i forretningsudvalget.

FDA-orientering 6 /2007

21


FDA Region 8 havde endvidere foreslået, at hovedbestyrelsen pålægges at redegøre for sine visioner 3-5 år frem. Med henvisning til, at det ikke er muligt at se så langt frem og at beretningen altid også bør se frem blev begge forslag afvist af landsmødet. Region 1 trak et forslag om større frihed hvad angår antallet af bestyrelsesmedlemmer i regionerne tilbage i afventen af Visionsudvalgets arbejde.

Nyvalg til FU Erik Wagner genvalgtes med akklamation som landsformand. Nyvalgt til hovedbestyrelsen blev Allan Jusjong, Klarup, med 94 stemmer mod 31 stemmer til Eivind Rasmussen, Nykøbing Sj. Hovedbestyrelsen valgte efterfølgende Allan Jusjong til forretningsudvalget efter Mogens Lorentsen. Mogens Andersen, Havnsø, og Mogens Lorentsen, Hjørring, udtrådte begge efter ønske dels som regionsvalgt, dels som landsmødevalgt, af Hovedbestyrelsen. Mogens Andersen takkede for mange års godt samarbejde, idet han bemærkede, at han havde befundet sig godt som den spørgende kritiker.

Der blev lyttet i salen.

22

FDA-orientering 6 /2007

Det var en dybt bevæget Søren Birksø Sørensen, vi dels ved en reception, dels på landsmødet sagde farvel og tak til efter 13 år som daglig leder af FDA. Billedet blev taget, da Erik Wagner havde takket Søren og forsamlingen rejste sig og klappede farvel. Mogens Lorentsen, der havde været medlem af forretningsudvalget siden strukturændringen i 2001, så tilbage på mange års spændende arbejde for anten-

neforeningerne og mindede landsmødet om, at man ikke slipper helt for ham, idet han efter aftale fortsætter som redaktør af FDA-orientering.


FDA

Dyreliv Dyr er både søde og afstressende, især hvis de ikke for store. Det ved man hos Animal Planet og NG Wild, så de gav husly og foder til udvalgte eksemplaret, som hurtigt blev publikums yndlinge.

Hyggestund Med tre dage i Vingsted skal der være tid til afslapning mellem seminarer, samtaler med leverandører og foreningsdebat. Det var der også lejlighed til, som det ses, med bl.a. spændende poker, ledige stole på et tiltrængt tidspunkt og en passiar som her mellem tidligere næstformand Jørn Almdal og formand Erik Wagner.

FDA-orientering 6 /2007

23


FDA

Denne gang var alle med Den ene var væk et øjeblik, mens billedet blev taget, men i år var alle fem i bestyrelsen for Gislinge Antenneforening med til FDA Messen. ”Vi har tidligere været et par stykker til FDAs landsmøder, så jeg er glad for, at det

denne gang var muligt at få alle med. Jeg har altid fået noget med hjem, vi kunne bruge, fra leverandører og kolleger, og det var også tilfældet i år,” fortæller formand Arne Kubert, der føjer til: ”Ofte får vi mere at vide om noget, vi

har læst om i FDA-orientering, men måske blot har taget til efterretning. På landsmøderne hører vi det beskrevet og vist på en anden måde, så det ender med et mere positivt indtryk. I år fik vi dels en konkret aftale om en prøvevisning, dels et uddybet indtryk af, hvad vi kan vente os i en nærmere fremtid. På vejen hjem fra Vingsted talte vi om det digitale spejl, som mange anlæg har brugt en del penge på, men hvorom nogle på messen rejste spørgsmålet, om det ikke allerede er på vej til at blive overhalet af hdtv. Så måske er det snarere det, vi skal satse på? Der er i hvert fald et par forhold, vi nu skal sætte os mere ind i. Et af stederne at hente information bliver måske FDA|web, som vi venter os meget af.” slutter Arne Kubert. Gislinge Antenneforening har med 275 tilsluttede husstande et godt udgangspunkt for ekspansion. Der kommer nye udstykninger i 2008, og foreningen er på vej ind i dele af byen, hvor den ikke har kabelnet. Bestyrelsen håber at have op mod 100 flere tilsluttede ved næste landsmøde.

Arne Kubert, Jesper Eckeroth, John Berthelsen og Keld Olsen i en pause under rundgangen.

Læsere og annoncører ønskes en glædelig jul og et godt nytår FDA-ORIENTERING

24

FDA-orientering 6 /2007


BRANCHE-NYT

Kapløb med elselskab Da det kneb med beboerinteressen, tog to leverandører affære hvorvidt det ville møde lokal modstand, hvis vi overtog projektet. Det sagde man nej til, og så dannede vi Nord TV og fik løst finansieringsproblemet.

Fælles gravning

Peter Nielsen. To mindre byer i Vendsyssel har fået fællesantenneanlæg, men det var på et hængende hår. Det ene blev oprettet i et kapløb med den lokale elforsyning ESV. I Voerså startede det i 2005 med nogle indledende møder om stiftelse af en antenneforening, men kravet til investeringen fik initiativtagerne til at holde sig tilbage. De havde haft kontakt med Expert i Aalbæk, som servicerer antenneanlæg, og med internet-leverandøren Nordit. ”Da man lokalt ikke rigtigt kunne komme videre, spurgte vi beboergruppen om,

Det blev til et anlæg, der dækker Voerså by med knap 300 husstande. Det er på 862 MHz og leverer 26 tv-kanaler fordelt på tre pakker, og hvor der er digital spejling af de analoge kanaler. Desuden kan man abonnere på både internet og telefoni. Det er altså et fuldt moderne antenneanlæg, som har været i drift siden i sommer. Det var ikke uden kamp, det kom i gang. Efter at borgergruppen havde givet op, besluttede elforsyningen også at tilbyde byen bredbånd. Selv om Nord TV er tre gange større end dette anlæg, er det problematisk med to leverandører i så lille en

by, men vi har fået så stor en opbakning, at vi nok skal overleve”, fortæller direktør Peter Nielsen, Expert i Aalbæk. De to konkurrenter har da heller ikke set mere skævt til hinanden, end at Peter Nielsen tilbød ESV at tage dettes kabler med i udgravningerne til hans antennekabler – og det tog ESV imod.

Foreningseje kan komme Nord TV tog desuden fat i Flauenskjold på opfordring fra lokale ildsjæle, der efterlyste billigt bredbånd. Her fik Nord TV så stor opbakning, at ESV meddelte, at det ikke vil tage kampen op. ”Vi har 50% dækning i Flauenskjold, hvor vi har finansieret og administrerer anlægget. Men der er stiftet en antenneforening, som er indstillet på at købe os ud på et tidspunkt”, siger Peter Nielsen.

Rekordår for Disney Disney-koncernens tv-kanaler fik en rekordstor indtjening i regnskabsåret 2007, der sluttede med september. Tv-kanalernes indbragte $15 mia., hvilket er 7% mere end året forud. Den næststørste bidragyder er forlystelsesparkerne med $10,6 mia., mens filmstudierne indbragte $7,5 mia.

Nye og dermed velordnede sidder kortene smukt på rad og række i den nye hovedstation i Flauenskjold.

>cYh^\i! `kVa^iZi d\ deaZkZahZ

;>ABB6<:GC:H IK"@6C6A

HiZb H`VcY^cVk^V ^cY ^ Y^c egd\gVbeV``Z i^a `VcVakVa\Zi ¢ch`Zg Yj eg©kZk^hc^c\ ZaaZg bZgZ ^c[d4

@dciV`i/ ^c[d5h`VcY^cVk^V#ik Ç lll#h`VcY^cVk^V#ik

FDA-orientering 6 /2007

25


PERSONALIA

TV2 skal fortsat udvikles Merete Eldrup.

Efter den kortvarige, men hæsblæsende tid, hvor Per Mikael Jensen lancerede nye kanaler og tog afsked med ledende medarbejdere er der spænding om, hvor hur-

tigt og hvor omfattende efterfølgeren Merete Eldrup vil sætte sit præg på TV2koncernen efter sin tiltræden 1. december.

Merete Eldrup på 44 år har stor erfaring i medieforhold. Hun kommer fra en direktørstilling i JP/Politikens Hus, hvor hun har været i 10 år, og hvor hun også har været impliceret i husets drøftelser om at indgå i et samarbejde med andre om at byde på TV2, når det efter statens opfattelse er klargjort til salg. »Jeg tror da, der er behov for en konsolideringsfase, men der skal også fortsat være udvikling. Der er ikke noget ved en virksomhed, der går i stå. Der skal være udvikling over hele linjen,« var hendes umiddelbare kommentar efter udnævnelsen. Den konstituerede adm. direktør Anders Kronborg har taget konsekvensen af, at han ikke blev øverste chef. Han forlod TV2 den 1. december – samme dag som Merete Eldrup tiltrådte. Han har sagt ja til at bistå Per Mikael Jensen i en ny ledelsesfunktion i det MTGejede avisselskab Metro Internationals hovedkontor i London.

DR2-chef fundet Arne Notkin er udnævnt til chef for DR2 efter makkerparret Gitte Rabøl og Mette Davidsen-Nielsen. De forlod chefkontoret i august efter en succesfuld ændring af tv-kanalens programprofil. Arne Notkin var chef for Deadline, og har været konstitueret leder siden august.

Nye chefer i Telenor De to vicedirektører i Telenor Broadcast deler chefstolen efter Stig Eide Sivertsen, der fratrådte i oktober. Direktør Christian Albech er nu chef for divisionens virksomheder Canal Digital, Norkring med norske radio og tv-sendere, Conax med kodningssystemer og Telenors satellitter. Direktør Erik Nord har ansvaret for udviklingen af Telenors medier og indholdstjenester samt ejerandelen af A-pressen, TV2 Zebra-kanalen, NTV med det norske DTT-net og rettighedsselskabet Otrum.

Arne Notkin.

SATELLIT-NYT Internet på 45 vest

Sirius på vej

Det amerikanske forsvarsministerium vil i 2009 installere en internet-router i en ny satellit, som Intelsat placerer på 45 grader vest. Herfra kan den dække både Europa og Afrika på vores halvkugle og Nord- og Sydamerika på den vestlige halvkugle. Routeren fra Cisco skal drives kommercielt af et nyt selskab Intelsat General, som de to parter har stiftet.

SES Sirius fik 18. november sin Sirius 4 satellit opsendt med en russisk Proton-raket. Efter afprøvning ventes den i funktion fra 5 grader øst engang i januar. Sirius 4 på knap 4350 kg er bygget af Lockheed Martin og udstyret med 53 Ku transpondere samt 2 Ka transpondere målrettet for henholdsvis Norden og Afrika. Sirius forventer især større behov for hd-tv kanaler.

26

FDA-orientering 6 /2007


REGIONSBESTYRELSER

FDAs HOVEDBESTYRELSE

Region 1: Tidl. Nordjyllands amt, tlf. 98 46 43 81

VALGT AF LANDSMØDET Landsformand: FU Erik Wagner Smørvråvej 10 5462 Morud Tlf. 65 96 46 47 E-mail: wagner@morudnet.dk

Karsten Høgh, Reg. 1 Caprifolievej 5 9440 Aabybro Tlf. 98 24 16 99 E-mail: kah@mail.dk

Næstformand: FU Carsten Pedersen Hasselvænget 9 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 34 33 E-mail: na-formand@nyraad.net

Steen R. Mortensen, Reg. 4 Rugtoften 76, Skodborg 6630 Rødding Tlf. 74 85 07 80 E-mail: srm@post.tele.dk

Vera Dahl Olesen, Reg 1 Præstvangen 8, Mou 9280 Storvorde Tlf. 98 31 14 36 E-mail: veradahlolesen@mounet.dk

Peter Dam, Reg. 6 Sydhavnsgade 4, 2. s.tv. 2450 København SV. Tlf. 77 41 93 38 E-mail: pedam@frederiksholm.net

Hans Carstensen, Reg. 2 Ankjær 141 8300 Odder Tlf. 86 54 09 55 E-mail: hca@post7.tele.dk

Kai Nielsen, Reg. 7 Højager 12 2670 Greve Tlf. 43 90 62 11 E-mail: kai.nielsen@eriksminde.dk

Curt Andersen, Reg. 3 Bjolderupvej 15 6000 Kolding Tlf. 40 63 14 07 E-mail: curtandersen@stofanet.dk

Henning H. Madsen, Reg 8 Egebjergvej 111, Sørby 4200 Slagelse Tlf. 58 54 53 44 E-mail: formand@hashoj-net.dk

Hans O. Lorentzen, Reg. 4 Aabakken 16 6534 Agerskov Tlf. 74 83 37 22 E-mail: id.hl.aabakken16@mail.tele.dk

Leif Jensen, Reg. 9 Bygvænget 3 4760 Vordingborg Tlf. 55 37 16 21 E-mail: ljensen@oncable.dk

Per Krohn Rasmussen, Reg. 5 Grejsdalen 10 5800 Nyborg Tlf. 65 31 03 85 E-mail: prasmussen@mail.tele.dk

Tage Lauritsen E-mail: tage@tunenet.dk

Region 4: Tidl. Sønderjyllands amt og Ribe kommune tlf. 74 84 87 32 Jørgen Kirkmand, fmd. Michael O’Halloran Hans O. Lorentzen, HB. Leif Ohlsen, HB. supp., næstfmd. Leo Beck Nielsen Region 5: Fyn, tlf. 65 31 03 85 Per K. Rasmussen, fmd., HB. Henning Nielsen Erik R. Laursen Gunnar Jensen Tommy Andersen Region 6: Tidl. Københavns og Bornholms amter samt Københavns og Frederiksberg kommmuner, tlf. 77 41 93 38 Peter Dam, fmd., HB. Martin Christensen Peter Colmorten, sekr. Preben Christensen Arne Harder Bang, HB. supp. Region 7: Tidl. Frederiksborg og Roskilde amter, tlf. 43 90 62 11 Kai Nielsen, fmd., HB. Hans C. Thigaard Ove B. Nielsen, sekr. Tage Lauritsen Preben Pedersen

UDVALGENE

Bent Vanggaard E-mail: bv@brixkamp.dk

Hans Carstensen, fmd., HB. Jørn Bollinger, sekr. Svend Erik Jørgensen Gunnar M. Nielsen Kirsten Randløv Rasmussen

Curt Andersen, fmd., HB. Svend Erik Madsen, næstfmd. Jens S. Møller, HB. supp. Ib Bach Sven Møller Andersen

VALGT AF REGIONERNE

Medlem af AFOs Tekniske Udvalg

Region 2: Tidl. Århus og Viborg amter, tlf. 86 54 09 55

Region 3: Tidl. Ringkøbing, Vejle og Ribe amter, bortset fra Ribe kom., tlf. 40 63 14 07

Allan Jusjong, FU Hørsholmvej 44 9270 Klarup Tlf. 98 31 96 95 E-mail: jusjong@klarupnet.dk

Medlem af bestyrelsen i Cable Europe Steen R. Mortensen E-mail: srm@post.tele.dk

Helmuth Kroer, fmd.+kass. Jens Åge Thomsen, næstfmd., HB. supp. Allan Jusjong, HB. Ejvind Nørgaard, sekr. Vera Dahl Olesen, HB.

Region 8: Tidl. Vestsjællands amt, tlf. 59 91 20 36 Skat- og Økonomiudvalget Carsten Pedersen E-mail: na-formand@nyraad.net Tage Majgaard E-mail: tagemajgaard@privat.dk Kjeld Kaad-Hansen E-mail: gfa-kkh@mail.dk

John Nymark, fmd. Leif Jensen, sekr. Betinna Adelskov Ejvind Rasmussen, HB. supp. Henning H. Madsen, HB. Region 9: Tidl. Storstrøms amt, tlf. 55 37 34 33 Jørgen Fogtmann, fmd., HB. supp. Carsten Pedersen, HB., sekr. Leif Jensen, HB., næstfmd.

FDA-orientering 6 /2007

27


5[ WXPN] Wb] Q_N[ MJP 5JM _N[MNW\QR\]X[RNW RWM]JPN MRW \]^N VNM ?RJ\J] 1R\]X[b

<]NV Yt

K^VhVi =^hidgn

 1_N[ MJP O[J TU   ;NTUJVNO[R MXT^VNW]J[TJWJU  1R\]X[RNW\ _RP]RP\]N žSNKURTTN  5\ VNPN] VN[N Yt ```_RJ\J]QR\]X[bMT

;dg ;jaYZ HZ_a

BniZgcZh Deg^cYZahZ

4^W T[VMQ^\\]JWM RWTU VXV\

]RU 4JWJU_JUPN]

:a^oVWZi] 9Vk^Yh a^k WaVcYi deh`g^[iZg

Profile for FDA - Forenede Danske Antenneanlæg

FDA-Orientering 2007-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

FDA-Orientering 2007-6  

Et fagblad for foreninger der driver antenneanlæg i Danmark. www.fda.dk - bestil abb. på bladet, eller meld dig ind i FDA og bliv en del af...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded