__MAIN_TEXT__

Page 4

Úvod

#jetokonec Je to konec studia, konec beztrestného experimentování, konec tréninku. Může to být bolestivé, něco jako být vykopnut z pískoviště pro nepatřičný věk. Pro ty nepřipravené ze dne na den zmizí prostor ke hře, všechny hračky, rádci a bohužel i čas, kterým do této chvíle možná plýtvali. Navíc ten nesnesitelný tlak okolí, které očekává, co bude. A každý myslí na něco jiného. Je třeba zachovat klid, drazí diplomanti. Je pravděpodobné, že na většinu absolventů nečekají teplá místa na plný úvazek, drazí rodiče. Právě v tomto jsou umělecká studia, respektive to, co nastává po nich, specifická. Je také dost pravděpodobné, že na další výsledky práce těchto absolventů si budete muset chvíli počkat, drazí kurátoři, galeristé a milovníci umění. Nastává čas vypořádávání se s  realitou bytí v systému. Proto si dovoluji radit všem zúčastněným stranám, jelikož mi moje paměť poskytuje ještě docela nevybledlé vzpomínky, nezhoršujte tuto situaci zbytečnými tlaky a věřte svým blízkým a favoritům, že se s okolnostmi dříve nebo později vypořádají se ctí. #jetosvoboda První myšlenky mohou být chmurné, jsou ale střídány pocity euforie, uvolnění a svobody. Už žádné zkoušky, kredity, obhajoby a ospravedlňování se před autoritami. Už je to jen na vás, na vašich ambicích a  předvídavosti – deadliny si odteď nastavujete sami, podobně jako intenzitu práce –, ale i na štěstí a nevyzpytatelném provozu umění. Je zde tolik proměnných, které mohou působit k vašemu prospěchu, nebo proti vám. Nenechte se odradit a nezapomeňte, že tvrdá práce a dost často i tvrdá hlava se vyplácí. #jetovýzva Role kurátora u výstavy diplomantů je specifická. Nelze ovlivnit to, co běžně kurátor ovlivnit může, což je výběr autorů a jejich děl. Tyto dva parametry jsou již předem dané, a tak nezbývá než se vynasnažit, aby práce vedle sebe mohly po

dobu výstavy vůbec být a aby si vzájemně příliš nekonkurovaly. Jde o vytvoření divácky přijatelného celku, který se v letošním ročníku, spolu s architekty výstavy, uměleckou skupinou DUMB, pokusíme, čistě formálně, pozvednout z nesourodé přehlídky děl na výstavu jako kompaktní celek. Je to výzva a výsledek, ať už úspěšný, či nikoli, bude znám v den vernisáže. #jetocool Inspirovali jsme se ve světě, který hýbe současným uměleckým provozem. Koncept výstavy a katalogu vychází z fenoménu art blogů, které v posledních letech začaly udávat trend v globální umělecké tvorbě. V  podstatě jde o webové stránky, jejichž obsah se povětšinou smrskl na vizuální element, tedy na publikování fotodokumentace z výstavy, a podléhá kurátorskému výběru. Blogy jsou trendsettery a to, co je publikováno, je přijímáno jako nejaktuálnější „cool“ umění. Blogy získávají mezi umělci na popularitě, prezentace fotodokumentace na některém z nich je měřítkem úspěchu a snaha fotografie na blog prosadit je vnímána jako součást umělecké praxe. Je také snadné vystopovat omezené množství estetických prvků, které se na blozích opakují, a ty jsou zpětně užívány v  galerijních prezentacích. Podstatným pomocníkem umělce, kterému záleží na úspěchu v tomto blogovém mikrokosmu, je fotografie, na niž jsou kladeny jasné požadavky. V ideálních podmínkách, prostoru bílé krychle a s bílým rozptýleným osvětlením, povznáší umělecká díla na nadlidskou, téměř sakrální úroveň. Nezřídka je pak celá galerijní prezentace podřízena estetickým měřítkům úspěšnosti v prostředí art blogů. #jetorozmanité Zde má následovat reflexe obrazu tohoto ročníku absolventů a jejich prací. Je to nelehký úkol, jelikož text vzniká pravděpodobně ve stejný moment jako většina děl. Projděme se tedy finálním ročníkem magisterského studia alespoň od celku k částem. Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně nabízí studium volného i užitého umění v šestnácti ateliérech. Do cílové roviny studia vyslalo své zástupce jen dvanáct z nich a celkový počet absolventů je v letošním roce lehce podprůměrný, tedy dvacet tři. Z celkového množství diplomantů je zde více žen než mužů, a to v poměru 15 : 8. Na výstavě, která se již tradičně koná ve spolupráci s Domem

Profile for Filip Cenek

FFA Graduates 2019 / Diplomanti FaVU 2019  

Catalogue of MA Graduates, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, 2019, see more at: www.favu.vut.cz. In this catalogue you wi...

FFA Graduates 2019 / Diplomanti FaVU 2019  

Catalogue of MA Graduates, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, 2019, see more at: www.favu.vut.cz. In this catalogue you wi...

Profile for favu
Advertisement