Page 1


VI FÅR JOBBEN GJORT GMC er et familieeid norsk industrikonsern, etablert i Stavanger i 1973. Fra å være et lite skipsverksted har GMC vokst til å bli en betydelig leverandør av sammenhengende tjenester til skip, rigger og plattformer. Dette har vi fått til ved å skape en helt egen kultur. En kultur som kjennetegnes av en sterk vilje og evne til å snu seg raskt og få jobben gjort. Sagt på en annen måte, gjennom vårt kundeløfte: Consider it done. Ingen tar seg bedre av deg enn oss. Dette er vår visjon. Våre kunder skal føle seg så godt ivaretatt at de kommer tilbake også neste gang. Det gjør de, og vi er stolte over våre mange fornøyde kunder. GMC eies fremdeles av Christensen-familien som grunnla selskapet for snart 40 år siden. I dag er det andre generasjon som styrer skuta. Vi er ni selskaper som sysselsetter rundt 280 personer, og sammen omsatte selskapene for over 650 mill. kroner i 2012. Med krevende og lojale kunder, dyktige medarbeidere og gode utsikter, vil 2013 bli et godt år med nye utfordringer og store muligheter.

Gunnar M. Christensen jr. Konsernsjef og eier


SLIK ER VI ORGANISERT

GMC Holding AS Morselskap

GMC Maritime AS Reparasjoner, modifikasjoner, prefabrikering og installering

GMC HVAC AS Ventilasjonsteknisk utstyr og løsninger

GMC Yard AS Dokkoperasjoner, planlagt vedlikehold og klassing av skip

GMC Hinna Base AS Mob./demob. av skip og rigger, utleie av oppankringsutstyr

GMC Elektro AS Elektro, automasjon og klassing av rigger

GMC Shipping AS Skipsagent, forsyningsledelse og basevirksomhet

GMC Rig Services AS Reparasjon, modifikasjon og klassing av rigger

GMC Brannvern AS Brannvernsutstyr, slukkesystemer og pusteluftsutstyr GMC Engineering AS Ingeniørtjenester til marineog offshoreindustrien


ALLE VÅRE TJENESTER Konsernet består av ni selskaper som tilbyr sammenhengende tjenester til offshore og maritim industri. Disse er igjen organisert i ulike tjenesteområder.

BASE OG LOGISTIKK GMC leverer alle typer tjenester gjennom felles prosjektledelse mens fartøyet ligger til kai. Forsyningsledelse og baseoperasjon leveres gjennom GMC Shipping, mens tjenester til maskin/motor, skrog, elektro, HVAC og brannvern leveres via søsterselskapene.

GMC SHIPPING Tilbyr effektive støttetjenester for skip og rigger 24 timer i døgnet – året rundt. Selskapet har rendyrket sin profil som en liten og effektiv aktør innenfor skipsagenttjenester, forsyningsledelse og baseoperasjon. GMC Shipping opererer med én prosjektleder som koordinerer alle tjenester og som har tett kontakt med fartøyet gjennom hele prosessen. Antall ansatte: 13 / Omsetning: 111 mill. kr / Lokasjon: Mekjarvik

GMC HINNA BASE Holder til på basen i Jåttåvågen og er en videreføring av Norwegian Contractors (NC) og Aker Marine Contractors (AMC). Selskapet tilbyr mobiliserings- og demobiliseringstjenester for subseafartøyer, samt basetjenester og utleie av utstyr for marine- og offshoresektoren. Selskapet tilbyr også totalløsninger for vedlikehold, pre-serving og lagring av fartøys- og prosjektutstyr. Antall ansatte: 24 / Omsetning: 126 mill. kr / Lokasjon: Jåttåvågen


BRANN OG SIKKERHET GMC Brannvern spesialiserer seg på løst brannvernsutstyr, slukkesystemer, pusteluftsutstyr og sveisegassentraler – om bord på skip og rigger så vel som på land. Selskapet har et eget verksted, tilgang til kai samt fullt utrustede servicebiler.

GMC BRANNVERN Er en komplett partner innenfor brannutstyr, slukkesystemer, pusteluftsutstyr og sveisegassentraler. Selskapets forretningside er å ivareta lovkrav og kundenes behov for brannsikkerhet. Dette inkluderer også nødvendige ettersyn og sertifiseringer. GMC Brannvern leverer til skip og rigger i maritim og offshorerelatert industri samt private og offentlige bygg. Antall ansatte: 6 / Omsetning: 14 mill. kr / Lokasjon: Kalhammaren


ELEKTRO OG AUTOMASJON GMC Elektro utfører vedlikehold, reparasjon og nye installasjoner av hele spekteret innenfor maritim elektronikk, instrumentering og automasjon. Selskapet leverer alt av materiell og samarbeider tett med kunden. Slik kan vi garantere skreddersydde løsninger og effektiv prosjektstyring.

GMC ELEKTRO Er en totalleverandør av tjenester og produkter for skip, rigg og offshore. Selskapet utfører service og ombyggingsprosjekter med krevende tekniske utfordringer lokalt, offshore og på reiseoppdrag rundt om i verden. GMC Elektro har spisskompetanse på kontrollsystemer, kommunikasjonssystemer, generatorer og elektromotorer. Antall ansatte: 40 / Omsetning: 73 mill. kr / Lokasjoner: Buøy, Haugesund og Kristiansund


INGENIØRTJENESTER GMC Engineering leverer alle tjenester innen engineering mot offshore fabrikasjon, operasjon og modifikasjon av subseastrukturer, faste installasjoner, flyterigger og alle typer offshorefartøy.

GMC ENGINEERING Ble etablert i januar 2013, og er GMCs hovedleverandør av ingeniørtjenester. Tjenestene omfatter alt fra mindre ad hoc-oppdrag til totalt tjenestespekter innenfor hele konsernets virksomhetsområder.

Antall ansatte: 8 / Lokasjon: Kalhammaren


RIGGVERFT GMC Rig Services spisser seg mot markedet for boligrigger, borerigger og andre flyttbare enheter.

GMC RIG SERVICES Tilbyr klassing, vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner av boligrigger, borerigger og andre flyttbare enheter. Selskapet bygger på lokal industri og kompetanse, ikke minst fra de øvrige GMC-selskapene med spesialkompetanse innenfor maritim mekanisk industri og elektro, offshoreventilasjon, baseoperasjon, forsyningsledelse, skipsreparasjon og brannvern. Ansatte: GMC Prosjektorganisasjon / Lokasjon: Buøy


SKIPSSERVICE Serviceverkstedet i GMC-gruppen er GMC Maritime, og er et av landets mest velegnede verksteder for reparasjon og klassing av skip, rigger og lektere. Selskapets tjenester omfatter alt fra mindre ad hoc-reparasjoner til vedlikehold og ombygging av skip, rigger og lektere samt prefabrikasjon av stål- og aluminiumskonstruksjoner.

GMC MARITIME Er det eldste selskapet i GMC-gruppen og har sin hovedoppdragsmengde innen service, reparasjon, klassing og modifikasjon av skip, rigger og lektere. GMC Maritime gjennomfører mekanisk og hydraulisk arbeid, samt prefabrikasjon av stål- og aluminiumskonstruksjoner. Selskapet har stor evne til å mobilisere en multidisiplin fagstyrke på meget kort varsel, og har mobilt utstyr standby, for planlagte og akutte reparasjoner. Antall ansatte: 58 / Omsetning: 143 mill. kr Lokasjoner: Kalhammaren og Mekjarvik


SKIPSVERFT GMC-gruppen utfører sine dokkeaktiviteter gjennom selskapet GMC Yard. GMC Yard opererer et av Nord-Europas største dokkanlegg, og selskapet tar seg av blant annet reparasjoner, vedlikehold, modifikasjoner og oppgraderinger.

GMC YARD Har sin hovedoppdragsmengde innen dokking, ombygging, klassing og modifikasjon av skip, samt prefabrikasjon av stålkonstruksjoner for marine og oljeindustri. Selskapet har stor evne til å mobilisere på kort varsel når kundens situasjon krever det. GMC Yard har en flerfaglig tilnærming, fremragende fasiliteter og bekreftet kvalitet gjennom mange år. Antall ansatte: 51 / Omsetning: 136 mill. kr / Lokasjon: Buøy


VENTILASJON, VARME OG KJØLING GMC tilbyr skreddersydde løsninger for kundene innen ventilasjon, varme og kjøling for offshoreindustrien og landbaserte prosesseringsanlegg.

GMC HVAC Er markedsledende som installatør av ventilasjonsanlegg til rigger og moduler på det norske nybyggmarkedet. Blant selskapets egenutviklede løsninger er Simvent, en løsning for å kontrollere innemiljø i borekabiner og Simduct, ventilasjonskanaler i syrefast utførelse. Sortimentet er nylig utvidet til å omfatte trykklassifiserte kanaler (P-Klasse). Antall ansatte: 84 / Omsetning: 191 mill. kr / Lokasjon: Dusavik


VI HAR ET STERKT FOKUS PÅ HMS GMC sine aktiviteter skal gjennomføres på en styrt, organisert og sikker måte, slik at menneskers liv og helse, det ytre og indre miljø, samt materielle verdier ivaretas og ikke påføres skade. For å ivareta dette har vi etablert styringssystemer for HMS og kvalitet. Styringssystemene er basert på ISO 9001, ISO 14001 og internkontrollforskriften. I tillegg legger vi stor vekt på at våre ansatte skal trives i GMC. Sammen med vårt HMS-fokus uttaler vi vår personalpolitikk slik: Det skal være meningsfullt og trygt å jobbe i GMC.


NØKKELTALL KONSERN Konserntall for GMC Holding: Tall i mill. NOK

2006

2007

2008

2009

2010*

2011

2012

500

679

672

651

577

656

656

Driftsresultat før avskrivninger

69

80

77

55

43

45

49

Driftsresultat

60

72

66

42

32

34

37

Resultat før skatt

60

72

65

41

121

38

39

Årets resultat

43

51

46

28

110

28

28

Resultat fra virksomheten Driftsinntekter

EBITDA-margin

13,8 %

11,9 %

11,5 %

8,5 %

7,5 %

7,0 %

7,5 %

Driftsmargin

12,0 %

10,7 %

9,9 %

6,5 %

5,6 %

5,3 %

5,7 %

Resultatgrad

12,1 %

10,6 %

9,8 %

6,4 %

21,0 %

6,0 %

6,1 %

214

280

275

280

289

398

373

82

105

131

145

246

188

196

Egenkapitalandel

38 %

37 %

47 %

51 %

63 %

47 %

52 %

Antall ansatte

223

250

276

275

257

240

280

Finansiell stilling Sum eiendeler Egenkapital

* GMC Produkt ble solgt i 2010


Omsetning (NOK)

EBITDA-margin

900 000

16 %

800 000

14 %

700 000

12 %

600 000

10 %

500 000

8%

400 000 6%

300 000

4%

200 000

2%

100 000 0

0% 2003 2004 2005 2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012 2013B


HER HOLDER VI TIL Hammerfest Kristiansund Haugesund

Mekjarvik

Dusavik Hundvåg

Randaberg

Vassøy

Buøy Indre Tasta

Kalhammaren Stavanger

Jåttåvågen Forus

Mekjarvik: GMC Shipping og GMC Maritime Dusavik: GMC HVAC Kalhammaren: GMC Maritime og GMC Brannvern Buøy: GMC Yard, GMC Elektro og GMC Rig Services Jåttåvågen: GMC Hinna Base Haugesund: GMC Elektro Kristiansund: GMC Elektro Hammerfest: GMC HVAC


Foto: P책l Laukli, Tom Haga

GMC Holding AS Dusavikveien 19, Postboks 4048 Tasta, 4092 Stavanger Telefon: 51 84 80 00

gmc.no

GMC Annual Report/brochure 2012  

Corporate brochure and annual report for GMC, Stavanger. Photo by Pål Laukli and Tom Haga.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you