Page 1

De Krant van

Jg.

t Rhodeland

3,

n°1il apr 3 201

Erfgoednieuwtjes uit het Land van Rode (Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem) De Krant van ’t Rhodeland verschijnt tweemaal per jaar en is een gratis uitgave van de erfgoedcel Viersprong Land van Rode.

Erfgoeddag 2013: Stop de tijd! Op 21 april 2013 vindt naar jaarlijkse gewoonte Erfgoeddag plaats. Erfgoeddag staat in 2013 volledig in het teken van tijd. In het Land van Rode en omstreken worden tal van erfgoedactiviteiten opgezet rond het thema Stop de tijd! Heel wat (erfgoed)organisaties en -vrijwilligers halen alles uit de kast om er samen met jou een onvergetelijke dag van te maken. Bekijk het volledige programma op de middenpagina’s van deze krant!

Instorting van de Scheldebrug in Melle, 18 maart 1992. Beide beelden - collectie Lucien Ravier

Trouwfoto Georges Van Gansberghe en Zulma Veeckman, begin 20ste eeuw - collectie Sabine Van Gansberghe

Tijd om heel even stil te staan bij het begrip tijd! Kerkvader Augustinus erkende in zijn belijdenissen (397-398 n.C.) de problematiek van het fenomeen tijd. Hij deed dit in een gebed waarin hij een reeks vragen tot God richtte: “Want wat is de tijd? Wie zou dat gemakkelijk en kort kunnen uitleggen? Wanneer niemand het me vraagt, weet ik het. Wil ik het echter uitleggen aan iemand die het me vraagt, dan weet ik het niet. Nochtans zeg ik zonder aarzelen dat ik dit weet: indien er niets voorbij zou gaan, zou er geen verleden tijd zijn. Indien er niets op komst zou zijn, zou er geen toekomstige tijd zijn. Indien er niets zou zijn, zou er geen tegenwoordige tijd zijn. Maar die twee tijden- de verleden en de toekomstige tijd- hoe zijn ze dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd er niet meer is en de toekomstige tijd er nog niet is?” Uit Aurelius Augustinus, Belijdenissen

Hulplijn nodig? Ans Van de Cotte, Elisa De Puysseleyr en Roos Coppens werken als erfgoedcoördinatoren in het Erfgoedhuis. Heb je een vraag over de erfgoedwerking in de regio? Wil je zelf een erfgoedproject opstarten maar heb je hulp nodig? Wil je je erfgoedactiviteit in de kijker zetten? Contacteer dan de erfgoedcel, de coördinatoren zetten je op het goede spoor. Je kan Ans bereiken via ans.vandecotte@4sprong.be of op 09 363 88 56. Je kan Elisa bereiken via elisa.depuysseleyr@4sprong.be of op 09 363 88 51. Je kan Roos bereiken via roos.coppens@4sprong.be of op 09 363 88 54. Sinds februari 2012 vervoegt Lien Ceûppens het team als projectcoördinator. Zij zal tot eind 2013 werken rond mobiliteit in het Land van Rode. Je kan Lien bereiken via lien.ceuppens@4sprong.be of op 09 363 88 53. Kom je graag eens langs? Je vindt ons in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele. Maak best wel eerst een afspraak.

Op de website www.erfgoedcelviersprong.be kom je alles te weten over de erfgoedcel, het erfgoedbeleid of over de projecten van de erfgoedcel. De erfgoedcel verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief. Ook benieuwd naar wat reilt en zeilt in het Land van Rode? Schrijf je dan in via de website of stuur een mailtje naar info@4sprong.be. De erfgoedcel Viersprong Land van Rode heeft ook een eigen Facebook- en twitterpagina. Word vriend en volger van de erfgoedcel en mis niets over de op komst zijnde activiteiten.


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

Over de bloemetjes en de bijtjes: het houden van bijen is cultureel erfgoed De bij was eerder dan de mens op aarde. Er werden al afdrukken van bijen gevonden in gesteenten van 25 miljoen jaar geleden.

Het imkerambacht in gevaar

De geschiedenis van de bijenteelt Al tijdens de oudheid vonden we sporen van bijenteelt. Honing en bijenproducten waren iets heel kostbaar. De oude Indiërs offerden honing aan hun goden en betaalden belastingen met honing en was. De Perzen hadden een groot ontzag voor de honingbij en de goden bestraften leugenaars met bijensteken. De Koran noemt honing een geneesmiddel voor alle lichamelijke kwalen en ook in de Bijbel is er sprake van bijen en honing. Het beloofde land, Kanaän, was het land dat overvloeide van melk en honing. De Grieken en de Romeinen beschouwden bijen als rijkdom en ze hielden al honingmarkten. Aristoteles beschreef het bestaan van een koning (wat later de koningin bleek), werksters en darren. Hij had al kennis van de taakverdeling van de bijen en hij besprak enkele vijanden van de bijen, zoals wasmotten en insectenetende vogels. Ook de Germanen kenden het nut van de bijenteelt, maar ze zochten de honing nog in holle boomstammen en rotsspleten. Onze voorouders maakten al honingwijn (mede) en ze proefden er uitvoerig van. Tijdens de eerste eeuwen van het Christendom was de bijenteelt alomtegenwoordig in de kloosters. Ze verspreidde zich van daaruit naar de gewone bevolking. In de middeleeuwen kende de bijenteelt haar hoogste bloei en Karel de Grote vaardigde wetten uit ter bescherming van de honingbij. De eerste bijengilden ontstonden. Landbouwers moesten aan de adel en de geestelijkheid belastingen betalen onder de vorm van honing en was. De ontdekking van Amerika had nefaste gevolgen voor de bijenteelt. De invoer van rietsuiker en honing uit Amerika, de ontbossing, het verbouwen van aardappelen en granen maakten van de beroepsimkerij een bijverdienste. Toch ging ook de wetenschap vooruit: de geheimen van de bevruchting van de koningin en de oorsprong van de wasvorming werden ontdekt, wat de imkerij ook toegankelijker maakte. In de 19de eeuw werden de eerste losse ramen gemaakt en vanaf de 20ste eeuw hielden imkers bijen in kasten in plaats van in korven. In de 20ste eeuw groeide de kennis over de biologie en de zintuigen van de bijen, communicatie en ziekteverwekkers razendsnel. Ook werden veel nieuwe technieken en imkermethodes ontworpen.

Bedreigingen voor de bijenteelt Het belang en het nut van de bijenteelt heeft veel aspecten. Bijen zorgen voor 80% van de bestuiving van gewassen in de fruitteelt, voor land- en tuinbouwgewassen is dit 30%. Bijen dragen voor een groot deel bij aan de bestuiving van wilde planten en particuliere tuinen. Zonder bestuiving zijn er geen vruchten, geen zaden en geen voortplanting. Einstein zei ooit: “Vier jaar na het verdwijnen van de bij, zal ook de mens verdwijnen.” De bijenteelt zorgt ook voor honing. Er wordt geschat dat in België jaarlijks 1.350.000 kg honing geproduceerd wordt goed voor een waarde van 10 miljoen euro. Bijenwas wordt benut voor het maken van kaarsen, boenwas en diverse industriële en artistieke toepassingen. Stuifmeel wordt gebruikt voor geneeskrachtige doelein-

Pastorale bijenteelt aan koolzaadveld - collectie Roger De Vos den, koninginnebrij, bijengif en propolis (een lijmachtige substantie) voor de farmaceutische en cosmetische industrie. Het belang van de bijen voor de natuur, de landbouw en de voedselzekerheid is dus cruciaal. Wereldwijd gaat het slecht met de bestuivende insecten. Dit terwijl gewassen die bestuiving nodig hebben op steeds grotere schaal worden verbouwd. De ecologische veiligheid komt in het gedrang. In het zuiden van China zijn bijen door het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen uitgestorven en zijn fruittelers noodgedwongen overgestapt op handmatige bestuiving. Heel wat factoren zorgen ervoor dat de bijen met uitsterven bedreigd zijn, bijvoorbeeld het gebruik van pesticiden, het overaanbod aan monoculturen (o.a. maïs, wat zorgt voor voedsel- en drachtvermindering) en ingevoerde parasieten zoals de varroamijt. Door de voedselvermindering voor de bijen doen veel imkers aan “pastorale bijenteelt”. Dit is het reizen met bijen naar betere drachtvelden. De bijenkasten worden dan in de buurt van koolzaadvelden of fruitboomgaarden geplaatst. Het reizen met bijen gebeurde vroeger ’s nachts met paard en kar. De bijen mochten niet kunnen uitvliegen. De terugkeer met volle honingkasten verliep niet altijd vlot. De kasten durfden al eens te breken, met alle gevolgen van dien. Om de bijen in een korte tijdspanne over een grote afstand te verplaatsen werden ook de boot en de trein aangewend. Later werden ook vrachtwagens ingezet.

2

Een imker houdt zich bezig met de domesticatie van bijen voor de bestuiving van planten en de winning van honing en bijenwas. Lang voordat mensen bijen hielden, werd honing van in het wild levende bijen geoogst. Bijenzwermen werden toen gevangen in uitgeholde boomstammen en het oogsten van honing impliceerde de vernietiging van het bijenvolk. Deze vorm van bijen houden werd geleidelijk aan vervangen door het houden van bijen in gevlochten bijenkorven. De oogstmethode van honing bleef echter dezelfde en de bijenvolken werden nog steeds gedood. De introductie van de bijenkast met verwisselbare ramen zorgde voor een radicale breuk met het verleden. Het was nu mogelijk afzonderlijke raten uit de kasten te halen, dat maakte het oogsten van honing eenvoudig en het vernietigen van bijenvolken overbodig. Het imkeren is een traditie die in de eerste helft van de 20ste eeuw voornamelijk doorgegeven werd van vader op zoon. Het was een hobby voor de notabelen van de gemeente. Vooral geestelijken, notarissen en boeren hadden bijenkasten en konden zo honing oogsten. De laatste jaren meldt een nieuwe generatie imkers zich aan, voornamelijk mensen die terugkeren naar de rust van de natuur. Het imkerambacht is bedreigd doordat steeds minder mensen het ambacht beheersen. Het behoort tot ons immaterieel cultureel erfgoed en het is belangrijk de kennis erover door te geven aan toekomstige generaties. Wist je dat Oosterzele een voortrekkersrol gespeeld heeft in de imkerij en de oprichting van imkersverenigingen? Adrien de Winne, Maurice De Waele, Henri van Craeyennest en Frans Jacobs zijn enkele bekenden Oosterzeelse imkers.

Fo to’s - co llectie

Roger De Vos

Bijenhouden: Hoe doe je dat? Ben je ook geïnteresseerd in het imkerambacht en het houden van bijen? Op de website van de Oost-Vlaamse Imkersvereniging vind je een scholingsaanbod: www.koiv.be Bezoek het Erfgoedhuis in Moortsele op Erfgoeddag en laat je onderdompelen in de fascinerende wereld van de bijen. Kijk snel op de middenpagina’s van deze krant voor alle details.

Bijenkorfvlechter - collectie Roger De Vos

3

>


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

Achter de schermen

STOP! Bewaren voor de toekomst!

Vele mensen zijn dagelijks in de weer met cultureel erfgoed. Ze zijn gepassioneerd door objecten, verhalen of rituelen van het verre of prille verleden. Ze zorgen ervoor dat het cultureel erfgoed regelmatig onder de aandacht wordt gebracht. Wij nemen graag eens een kijkje achter de schermen van die erfgoedverenigingen en gaan op bezoek bij de mensen die er dag in dag uit door geboeid zijn.

Wie?

Lucien De Smet, 67 jaar, is voorzitter en bezieler van het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Het Heemkundig Genootschap Land van Rode onderzoekt en documenteert de lokale geschiedenis van 17 dorpen en gemeenten van het Land van Rode. Het Land van Rode is niet uit het niets ontstaan. Vanaf de 12de eeuw werden heerlijkheden van de toenmalige landadel geruild, verkocht, door huwelijken samengevoegd of door sterfgevallen geërfd, die uiteindelijk het Land van Rode vormden.

Lucien De Smet werd geboren op 19 oktober 1946. Hij groeide op in Balegem. Als kind was hij al geboeid door de geschiedenis van het Land van Rode. Lucien woont in Aalter, maar de navelstreng die hem verbond met Balegem, werd nooit doorgeknipt. Hij is voorzitter van het Heemkundig Genootschap Land van Rode en auteur van tal van Heemkundige publicaties. Hij verrichtte reeds heel wat opzoekingswerk naar het verleden van het Land van Rode. Het is in het bijzonder de sociale geschiedenis die hem aangrijpt. In 2003 nam Lucien de prestigieuze Reinaertprijs in ontvangst. Sinds 1970 reikt Heemkunde OostVlaanderen de Reinaertprijs jaarlijks uit aan een persoon die zich bijzonder onderscheiden heeft op heemkundig gebied. De prijs bestaat uit een beeld van Reinaert de Vos, een kunstwerkje van de hand van Zelenaar André Boeykens, een oorkonde en een medaille. Het Heemkundig Genootschap Land van Rode heeft een 200-tal leden die geabonneerd zijn op het heemkundig tijdschrift “Land van Rode”.

Het documentatiecentrum van het Heemkundig Genootschap Land van Rode kan na afspraak bezocht worden in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Moortsele. Maak een afspraak via desmet.lucien@skynet.be. Neem zeker ook eens een kijkje op de webstek van het Heemkundig Genootschap www.landvanrode.be. Voel je je geroepen om mee op onderzoek te gaan naar het verleden van het Land van Rode? Heb je een vlotte pen en ben je geïnteresseerd in de lokale geschiedenis? Of ontvang je graag het driemaandelijks tijdschrift “Land van Rode”? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Lucien De Smet.

Waar? Het historisch Land van Rode gaat terug tot in de 12de eeuw. De wieg van het Land van Rode bevond zich in het dorp Schelderode. De oudste bekende telg van het geslacht van Rode, Iderus van Rode, leefde omstreeks 1101. Zijn nazaat Radolf, die leefde in de eerste helft van de 13de eeuw, was niet alleen heer van Rode maar oefende ook de heerlijke rechten uit over Balegem, Bavegem, Beerlegem, Gijzenzele, Letterhoutem, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke en Vlierzele. Op 12 oktober 1216 ruilden Johanna, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen en haar echtgenoot Ferrand van Portugal, de feodale rechten op hun domeinen Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Landskouter, Melle, Melsen, Munte en Schelderode aan Radolf van Rode af, in ruil voor de rechten die deze laatste te Merelbeke en Niepkerke bezat. Radolf was op dat moment reeds heer van Balegem, Bavegem, Beerlegem, Gijzenzele, Letterhoutem, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke en Vlierzele. In 1565 ontstond onder Filips II de Baronie van Rode, in leen gehouden van het leenhof van Aalst en samengesteld uit zeventien dorpen. Een baronie is van origine een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon berust, namelijk de baron. Al deze heerlijkheden waren gerechtelijk zelfstandig, maar stonden fiscaal en bestuurlijk onder de baronie, die in 1682 tot markizaat verheven werd. De regio ontplooide zich tot een niet onbelangrijk gebied. Omwille van haar grote en relatief dichte bevolking was het Land van Rode voor haar bezitter een belangrijke bron van inkomsten. Zo speelden de Rodes een hoofdrol in de wolhandel in Vlaanderen.

Iedereen heeft wel iets dat hij/zij niet wil weggooien. Omdat er een verhaal aan gebonden is, omdat je het van iemand gekregen hebt, omdat het herinneringen oproept... In deze rubriek laten we iemand aan het woord die toont wat hem of haar na aan het hart ligt en die zo een stukje persoonlijk erfgoed met ons deelt. In het kader van Erfgoeddag 2013 gingen we op zoek naar een voorwerp dat de tand des tijds met slag en stoot doorstaan heeft. We diepten het eerste notitieboekje over Melsen van Jozef de Cocker op en wierpen een blik op de inhoud. Jozef De Cocker werd in 1916 in Melsen geboren en overleed er in 2002. Melsen is een deelgemeente van Merelbeke van 3,86 km² en ongeveer 1400 inwoners. Ooit werkten er 200 mensen in de steenbakkerijen. Jozef De Cocker was een belangrijk heemkundige en deed voornamelijk onderzoek naar de geschiedenis van zijn geboortedorp Melsen. Zijn interesse voor heemkunde werd naar eigen zeggen op 12-jarige leeftijd gewekt toen hij in de gemeentebeschrijvingen van De Potter en Broeckaert gelezen had over zijn dorp. Wat hij daar las, noteerde hij in dit notitieboekje. Het boekje is de allereerste getuigenis van heemkundig onderzoek door Jozef De Cocker over Melsen. Het duurde tot 1952 voor hij hier verder iets mee deed. In die tijd had Jozef lange middagpauzes op zijn werk in Gent. Om die op te vullen, ging hij snuisteren in de archieven van het Bisdom en van het Rijksarchief. Hij ging op zoek naar de bevestiging van wat hij als 12-jarige gelezen had over Melsen. Hij verzamelde steeds meer en meer informatie met de bedoeling deze door iemand te laten uitgeven. Jozef nam echter het heft in eigen handen en begon alle verzamelde gegevens uit te schrijven tot een lijvig werk van 1200 pagina’s. Toen hij in 1981 met pensioen ging, reduceerde hij dit grote aantal pagina’s tot 540 in “De geschiedenis van Melsen”. Het was een luxueuze uitgave in eigen beheer. Jozef De Cocker was één van de belangrijkste heemkundigen van Merelbeke en omstreken.

Oud ≠ out

Alle beelden: © Phile Deprez

Het Huys De Cocker is het uit 1775 daterende woonhuis van de heemkundige Jozef De Cocker. Het is gelegen aan De Gaversesteenweg 716 in Melsen. In het Huys De Cocker wordt het Archief Jozef De Cocker bewaard en is de zetel van de Stichting Henri De Cocker gevestigd. Het is ook de uitvalsbasis van de Werkgroep Erfgoed Melsen. Voor meer info kan je mailen naar info@huysdecocker.be

Alles komt terug! De erfgoedcel gaat op zoek naar voorwerpen, gebruiken en gewoontes uit het (recente) verleden die weer hip en trendy zijn.

Breien: wat is dat? © Phile Deprez

Wat? Het Heemkundig Genootschap Land van Rode werd in 1968 opgericht door Gerard Waeytens. Voor ieder dorp van het Land van Rode werd iemand gezocht om deel uit te maken van het Heemkundig Genootschap. Voor Balegem werd dat Lucien De Smet, zoals het voor Melsen Jozef De Cocker werd, heemkundige waarvan het geboortehuis nog steeds kan bezocht worden in het centrum van Melsen. Kort na de oprichting van het Heemkundig Genootschap Land van Rode werd ook de heemkundige kring “De Gonde” opgericht. Zij heeft Melle en Gontrode als werkingsgebied en werkt bijgevolg nauw samen met het Heemkundig Genootschap Land van Rode. De bedoeling van het Genootschap is het beoefenen van heemkunde in al haar facetten aan te moedigen. Heemkunde bestudeert de geschiedenis van de eigen streek en is dus sterk lokaal gebonden. Het Genootschap geeft driemaandelijks een eigen tijdschrift uit, “Het Land van Rode”, waar lokale onderwerpen in aan bod komen. De leden verrichten wetenschappelijk onderzoek en de resultaten hiervan worden kenbaar gemaakt en gepubliceerd in een artikel of publicatie. Zo wordt in het vooruitzicht van de heraanleg van de markt van Scheldewindeke een artikel voorbereid over de historiek van de markt en de ontstane

4

handel. Het heemkundig genootschap organiseert ook tal van andere activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden zowel voor leden als nietleden. Verder verzamelen ze alle mogelijke informatie over het Land van Rode in hun documentatiecentrum in het Erfgoedhuis in Moortsele. Het Heemkundig Genootschap Land van Rode heeft ook een belangrijke ondersteunende taak. Zo kunnen studenten geschiedenis die hun eindverhandeling over een lokaal ingebed onderwerp schrijven altijd terecht in het documentatiecentrum.

Uitdagingen voor de toekomst In het digitale tijdperk kan het Heemkundig Genootschap niet achterop hinken en worden alle nummers van “Het Land van Rode” die ooit uitgegeven zijn gedigitaliseerd. Zij worden ook publiek toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt via de bibliotheek van Oosterzele. Het is een uitdaging voor de toekomst om jonge mensen te motiveren zich aan te sluiten bij het Heemkundig Genootschap Land van Rode. Ook jongeren vinden die over de juiste achtergrond beschikken om op een wetenschappelijk verantwoorde manier een artikel te schrijven, is eveneens niet voor de hand liggend. Iedereen is welkom!

Breien is een ambacht dat al duizenden jaren bestaat. Waar het precies werd uitgevonden is niet duidelijk. De wortels van het breien vonden archeologen terug in Iran, Israël, Jordanië, Syrië en Noord-Afrika. Ze troffen gebreide sokken aan in Egyptische graven (3de eeuw n.C.) die niet uit één lange, doorlopende draad gemaakt waren maar uit verschillende korte draden bestonden. In de middeleeuwen vormde het breien een belangrijk onderdeel van de textielindustrie. De vrouwen sponnen de wol terwijl de mannen weefden en breiden. Er ontstonden ook breigilden. Vrouwen waren niet toegelaten tot het ambacht. Een leerling binnen de gilde moest een leertijd van zes jaar doorlopen waarbij de eindproef bestond uit het breien van een wollen buis, een paar sokken en een baret. Vanaf de 16de eeuw werd het breien geautomatiseerd door de komst van de breimachine. Gaandeweg

beoefenden voornamelijk vrouwen deze hobby. Het was een ambacht die moeders doorgaven aan hun dochters. Het breien kende een opmars van 1920 tot 1980. Daarna geraakte het geleidelijk aan in verval.

kom in het zaaltje van de bib van Sint-LievensHoutem. Daar verzamelen “de wooligans”, een groep creatieve mensen die met brei- en haakwerk de hele gemeente willen versieren. Allen daarheen! Alle beelden: © Erfgo edcel Mech elen

Breien is hip! Maar aan het begin van de 21ste eeuw is breien terug helemaal in! Een echte vrouw breit er op los en laat vooral geen steken vallen. Helemaal hip is het yarn bombing of wildbreien. Yarn bombers breien stukjes aan elkaar en verspreiden die door de stad. Het is een vorm van street art met de bedoeling publieke plaatsen op te fleuren en het landschap tijdelijk te verfraaien met kleurrijk breiwerk. Het kan gaan om bomen, lantaarnpalen, vuilnisbakken, bankjes … Het wildbreien is overgewaaid uit Texas en is intussen gesignaleerd in Londen, Berlijn, Melbourne én Sint-Lievens-Houtem. Inderdaad, je leest het goed. In 2013 viert bibliotheek De Fabriek een dubbel juBIBleum. De bib bestaat maar liefst 90 jaar en is reeds 30 jaar gehuisvest in De Fabriek. Aangezien de hele gemeente mag meegenieten van dit feestjaar werd een wildbreiproject opgezet. Zo wordt terug aandacht gegeven aan vergeten hoekjes en kantjes van de gemeente en kan iedereen mee leren breien. Brei je graag of kan je goed haken? Of wil je het leren? Dan ben je elke dinsdagavond tussen 18u en 20u wel-

5


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

De slogan van deze dertiende editie van Erfgoeddag is meer dan ooit een uitnodiging. Een uitnodiging om de dagelijkse race tegen de tijd even af te remmen, en stil te staan en te genieten van het werk van de vele duizenden erfgoedwerkers, vrijwilligers en professionelen, die dag na dag het duel aangaan met de tijd. De tijd heeft een geweldige impact op ons cultureel erfgoed: het dreigende materiële verval, de ontoegankelijkheid van heel wat gegevens (denk maar aan die oude cassetjes en floppies), het vergeten, veronderstellen of reconstrueren… Met hun werk – vaak hun passie – proberen erfgoedwerkers de gevolgen van het verstrijken van de tijd naar best vermogen te stoppen. Hun inzet én uw interesse bieden de garantie dat wát we belangrijk en betekenisvol vinden, het cultureel erfgoed, aan de generaties na ons wordt doorgegeven. Het recente FAROonderzoek ‘Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in Vlaanderen’ toonde aan dat er – gelukkig - een groot draagvlak bestaat voor cultureel erfgoed in onze samenleving. Het groeiend succes van deze jaarlijkse Erfgoeddag is er een illustratie van. Op Erfgoeddag bent u eens te meer welkom bij meer dan 400 erfgoedinstellingen en –organisaties. Laat u verrassen door hun verscheidenheid, hun rijkdom en hun dynamiek. U zult het zien, horen en voelen: de erfgoedsector is in volle ontwikkeling en ze staat voor grote uitdagingen, op vlak van behoud en beheer, collectiemanagement, digitalisering en erfgoeddepots. Deze kansen en uitdagingen zijn globale ontwikkelingen die zich ook bij ons volop manifesteren. In en buiten de werelden van musea, archieven en erfgoedbibliotheken staan ze meer dan ooit op de agenda. Er ligt een boeiend traject voor ons. Alleen daarom al verdient deze editie van Erfgoeddag een stukje van uw kostbare tijd.

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

rondleiding

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Het skelet van Melle Tijdens opgravingen aan de tuinbouwschool, waar tot in de 16de eeuw een nonnenklooster stond, stootten leden van de Heemkundige Vereniging De Gonde in 1972 op een nagenoeg intact skelet. 40 jaar later geven de beenderen hun geheim prijs. Marit Vandenbruaene gaat in op de onderzoeksmethode die hierbij werd gebruikt. Botje per botje kom je meer te weten over het vroegere kloosterleven.

Plaats: Gemeentelijk Museum, Archief en

Documentatiecentrum Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle om 10.30 en 14.30 uur Organisatie: Cultuurdienst Melle en Gemeentelijk

Archeologische opgravingen anno 1972 De tentoonstelling belicht de archeologische opgravingen uit 1972 waarbij een skelet werd gevonden en nadien tentoongesteld in de kelder van het Gemeentelijk Museum. Je verneemt meer over de C14-dateringsmethode, een methode waarmee de ouderdom van organisch materiaal kan worden bepaald aan de hand van chemische processen.

Klein Merelbeeks Trammuseum Uniformi-tijd Wachten in een bus- of tramhokje, uurroosters van het openbaar vervoer checken, kijken naar de klok in het station … iedereen herkent het wel. Vijf minuten wachten in de regen duurt een eeuwigheid … tot de verwachte trein of bus eindelijk aankomt. Weet je dat door de toenemende mobiliteit van de mens in 1892 noodgedwongen werd overgegaan van de Ware Plaatselijke Tijd naar een uniforme tijdrekening (GMT)? Je verneemt er alles over in het Klein Merelbeeks Trammuseum waar ook meer dan 400 kleurrijke rolfilms van trams en bussen over heel België getoond worden.

Plaats:

Klein Merelbeeks Trammuseum Alain Bondroit Hundelgemsesteenweg 249, 9820 Merelbeke doorlopend open tussen 10 en 18 uur, geleid bezoek om 10, 11.30, 14, 16 uur Organisatie: Klein Merelbeeks Trammuseum Contact: Alain Bondroit, Hundelgemsesteenweg 249,

9820 Merelbeke, T +32 230 66 26 E: mieke.van.damme@merelbeke.gov.be

Museum, Archief en Documentatiecentrum Contact: Gemeentelijk Museum, Archief en

Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle T +32 9 252 26 47 E: museum.melle@skynet.be

Plaats:

Tentoonstelling

Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle doorlopend open tussen 10 en 18 uur Organisatie: Cultuurdienst Melle en Gemeentelijk

Museum, Archief en Documentatiecentrum Contact: Gemeentelijk Museum, Archief en

Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 395, 9090 Melle T +32 9 252 26 47 E: museum.melle@skynet.be

Merelbeke

Sint-Lievens-Houtem Workshop

Gemeente Sint-Lievens-Houtem – Erfgoedcel Viersprong Land van Rode Stop de tijd in de tijdscapsule Dit is een initiatief waarbij de Jeugdboekenweek en Erfgoeddag bij elkaar aansluiting zoeken aangezien beide thema’s over tijd gaan. We stoppen de tijd en laten je voorwerpen in een tijdscapsule stoppen die je over tien jaar niet meer nodig denkt te hebben. CC de Fabriek hangt de capsule op in de bib en houdt hem tien jaar gesloten. Zal alles er over tien jaar nog hetzelfde uitzien? Misschien ga je bepaalde zaken toch weer missen? Ontdek het op onze slotshow!

Plaats:

Bibliotheek De Fabriek Fabrieksstraat 19, 9520 Sint-Lievens-Houtem 6 maart : 13-18 uur 13 maart: 13-18 uur 21 april: 14-15 uur: slotshow waarbij de capsule definitief afgesloten wordt Organisatie: Gemeente Sint-Lievens-Houtem en

Erfgoedcel Viersprong Land van Rode Contact: Pieter Bracke, Fabrieksstraat 19,

9520 Sint-Lievens-Houtem, T +32 53 60 72 35 E: cultuur@sint-lievens-houtem.be

Gemeente Merelbeke Tijdloze schoonheid in Merelbeke Enerzijds wordt de tijd belicht in alle mogelijke vormen: klokken, uurwerken, tijdstabellen. Anderzijds zien we in het tweede luik wat tijd aanricht met de mens: de ‘tekenen des tijds’ tracht men al eeuwenlang te bestrijden én in Merelbeke lukt(e) men daar wonderwel in. Er wordt getoond hoe de doorsnee Merelbekenaar handig met zeep, parfum,een hoed, kledij, steeds stralend voor de dag kwam/komt!

Huis Hebbelynck Hundelgemsesteenweg 620, 9820 Merelbeke vernissage op 19 april met lezing door Lieven De Brauwer over “Parfum”, raadzaal gemeentehuis, 19 uur tentoonstelling loopt van 21 april tot 5 mei enkel tijdens het weekend doorlopend open tussen 10 en 18 uur, geleid bezoek op het uur tussen 14 en 16 uur poëtisch kapsalon “Kip van Troje” waar elk kind betoverd wordt met een grappig kapsel Organisatie: Gemeente Merelbeke Contact: Mieke Van Damme, Hundelgemsesteenweg 353,

9820 Merelbeke, T +32 9 210 32 92 E: mieke.van.damme@merelbeke.gov.be

©

Gemeente Sint-Lievens-Houtem i.s.m. tapis plein De ambassadeurs van Houtem Jaarmarkt – ICE-karavaan

Houtem Jaarmarkt - © Gemeente

Sint-Lievens-Houtem

Een tijdloze groet,

Bertrand Vrijens

Plaats:

Markt Sint-Lievens-Houtem 10.30 uur tot 11.30 uur

Voorzitter erfgoedcel Viersprong Land Van Rode

Organisatie: Gemeente Sint-Lievens-Houtem

i.s.m. tapis plein Contact: Nele Buys, Fabrieksstraat 19,

9520 Sint-Lievens-Houtem, T +32 53 60 72 38 E: lokale.economie@sint-lievens-houtem.be

Goed om weten: Erfgoeddag vindt plaats in gans Vlaanderen op zondag 21 april 2013. Alle activiteiten zijn gratis. Bij alle activiteiten staat vermeld of ze al dan niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Groen > toegankelijk voor rolstoelgebruikers Oranje > gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers Rood > niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers Deze activiteit werd speciaal voor gezinnen en kinderen (-12 jaar) ontwikkeld.

inVlaanderen.be

<26j

6

Het erfgoedhuis in Moortsele staat volledig in het teken van de bijenteelt. Je kan er de geheimen van het imkerambacht ontdekken en een korfvlechter aan het werk zien. Balegem zet de duivensport in de kijker en toont hoe duivenwedstrijden gehouden worden.

Ik hoop jullie op een van deze activiteiten te mogen begroeten en dank nu al iedereen die zijn steentje bijdraagt tot het slagen van deze Erfgoeddag.

CJP

Erfgoeddag is een organisatie van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, in samenwerking met de erfgoed­gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Met de steun van de Vlaamse Overheid.

In de bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem landt een heuse tijdscapsule waarin kinderen voorwerpen kunnen deponeren waarvan ze denken ze over tien jaar niet meer nodig te hebben. Het Huis Hebbelynck belicht de tijd in al zijn mogelijke vormen (klokken, uurwerken, tijdstabellen ...) en Kip van Troje brengt een poëtisch kapsalon voor kinderen. De kapsters gaan aan de slag met veren, gekleurde touwtjes en speldjes en vertellen prachtige verhalen over lang vervlogen tijden.

Jullie zien het, een programma om zeker even bij stil te staan en jullie te laten onderdompelen in het grote aanbod van activiteiten van het Land van Rode.

Workshop

Tapis plein, landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed, stippelt een busroute uit langsheen verschillende immaterieel cultureel erfgoed-elementen. De eerste stop vindt plaats aan het Livinuskruis op de markt van Sint-Lievens-Houtem. De geschiedenis van Houtem Jaarmarkt wordt er uit de doeken gedaan. Daarna nemen we een kijkje in de beenderkapel van de Livinuskerk, waar bedevaarders de Heilige Livinus kwamen aanbidden. De tocht gaat verder naar het CC De Fabriek waar de erkenning en de borging van Houtem Jaarmarkt onder de loep genomen worden. Iedereen welkom!

Het thema “Stop de tijd” heeft onze erfgoedverenigingen en gemeenten geïnspireerd en aangezet een boeiend en interessant programma voor te stellen.Want ons lokaal cultureel erfgoed is op een zekere manier tijdloos en de moeite waard om te ontdekken en dat is de boodschap die we jullie willen meegeven. Graag geef ik jullie een voorsmaakje, het volledige programma vinden jullie terug in deze krant.

In Melle worden jullie in het gemeentelijk museum verwacht om een skelet te ontdekken. Tijdens opgravingen aan de Tuinbouwschool, waar tot de 16de eeuw een Nonnenklooster stond, werden 40 jaar geleden beenderen gevonden die nu hun geheimen prijsgeven.

Plaats:

Tentoonstelling

ke erelbe eM ent e m Ge

© Philip Vano

utrive

Ik wens u een bijzonder interessante, boeiende en fijne dag toe!

Melle

Stop de tijd, pak een ... nee, reclame mag ik niet maken, ik mag jullie wel warm maken voor de Erfgoeddag, die dit jaar plaatsvindt op 21 april.

Tentoonstelling

Grove

Sta even stil bij de tijd

Beste inwoner van het Land van Rode,

© Benny De

Programma Erfgoeddag 2013 in het Land van Rode

Beste erfgoedliefhebber,

7


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

Oosterzele

© Stedelijk Centrum voor

Lezing en tentoonstelling

Davidsfonds Oosterzele De duiven vallen: de geschiedenis van de duivensport in Balegem Een goede duif is een snelle duif. De duif moet zo snel mogelijk terug naar het hok vliegen om een wedstrijd te winnen. De tijd stopt van zodra de duif op het hok is. Tijd is een essentieel gegeven voor de duivensport. We tonen de evolutie van de wedstrijden, de snelheidsbepaling en de manier van spelen. Word jij ook een enthousiast duivenmelker?

Plaats:

Café De Watermolen Balegemstraat 14, 9860 Oosterzele lezing om 10.30 uur door Paul Lampaert, reserveren nodig via queline@hotmail.com of +32 487 99 79 18 doorlopend open tussen 10 en 18 uur Kinderen van de Oosterzeelse basisscholen hebben een kleurplaat meegekregen. Hang ze zeker voor je raam eens ze ingekleurd is! Breng je tekening op 21 april voor 15 uur naar café “De Watermolen”, de mooist ingekleurde plaat wint een prijs! Kinderen van het 3de en 4de leerjaar mogen zelf een tekening maken over de duivensport. Breng ze ook mee op Erfgoeddag! De winnaar wint een mooie prijs!

MunteMerelbeke

Organisatie: Davidsfonds Oosterzele Contact: Jacqueline Malyster, Schoolstraat 23,

9860 Oosterzele , T +32 487 99 79 18 E: queline@hotmail.com

paert

Co llectie Paul Lam

Streekgeschiedenis

Tentoonstelling Lezing en tentoonstelling

Plaats:

Philippe De Landsheere - Erfgoedcel Viersprong Land van Rode De geschiedenis van de bijenteelt

Erfgoedhuis Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele doorlopend open tussen 10 en 18 uur, doorlopend demonstratie korfvlechten, lezing om 11 en 14 uur, reserveren via info@4sprong.be of +32 9 363 88 51

De geschiedenis van de bijenteelt en het imkerambacht wordt belicht in een tentoonstelling en een lezing. De continuïteit van het imkerambacht is bedreigd. Er zijn minder en minder imkers die het ambacht en de expertise die ermee samengaat nog beheersen. De tijd dringt om aan kennisdeling te doen en de kunde van het ambacht te borgen, te bewaren en door te geven.

Wandeling

Stedelijk Centrum voor Streekgeschiedenis History meets hightech

Organisatie: Erfgoedcel Viersprong Contact: Erfgoedcel Viersprong,

Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele, T +32 9 363 88 51 E: info@4sprong.be

Imker Philippe De Landsheere als beroker - collectie Philippe De Landsheere

Erfgoeddag 2013 in de regio LOCHRISTI Tentoonstelling

De vrienden van Willy Een b(l)oeiende tijd De site van de oude pastorie van Zaffelare, met het LoS Sierteeltmuseum, opent haar deuren. Aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en demonstraties zoals het verspenen van planten en het gieten van zaaitelen, staan we stil bij de tijd van toen. Een b(l)oeiend verhaal, dat wordt gekruid met rondleidingen en activiteiten voor jong en oud, een zoek- en een kleurwedstrijd.

Brakel Tentoonstelling

Plaats:

Sierteeltmuseum LoS Site Pastorie Zaffelare Zaffelare-Dorp 83, 9080 Lochristi Om 11, 13 en 15 uur demonstratie verspenen van planten en gieten van zaaitelen doorlopend open tussen 10 en 18 uur Organisatie: Vrienden van Willy vzw Contact: Willy Ketelaere, Zaffelare-Dorp 83,

9080 Lochristi, T +32 495 62 62 06 E: vriendenvanwilly@gmail.com © Stedelijk Centrum voor Stree

kgeschiedenis

HERZELE Tentoonstelling

De tijd kunnen we niet stoppen, maar met een teletijdmachine kunnen we wel teruggaan in de tijd. De onderdelen van deze reusachtige machine bestaan onder meer uit tijdsbanden, stambomen, foto’s, bidprentjes, documenten, muziek en beelden. Deze onderdelen leggen een moment in de tijd vast. Een moment dat we kunnen oproepen en kunnen zien, horen en soms ook voelen.

Geschied- en heemkundige kring Triverius De tijd van toen: oude uurwerken Tijdens Erfgoeddag wordt gefocust op de evolutie van de tijdsmeting. We presenteren een ruime collectie uurwerken, zonnewijzers, horloges en zandlopers. Bijzondere aandacht gaat naar de staande klokken die omstreeks 1800 vervaardigd werden door ambachtslui uit Nederbrakel. Restauratoren van oude klokken geven uitleg en demonstreren de mechanismen van oude staande klokken en zakhorloges. Plaats:

Heemkundige Kring De Hellebaard Wegwijzers in de tijd

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Tirse 1, 9660 Brakel Doorlopend open tussen 10 en 18 uur Plaats:

Schepenhuis Markt 1, 9550 Herzele doorlopend open tussen 10 en 18 uur tentoonstelling nog te bezoeken tot en met 28 april Organisatie: Heemkundige Kring De Hellebaard

en Gemeente Herzele Contact: Antoine Fonck, Markt 1, 9550 Herzele

De Muntenaar Een retromoment in Munte: Was het nu 1800, 1900 of 2000?

Zottegem

Organisatie: Geschied- en heemkundige

Kring Triverius Contact: Ludwig De Temmerman,

T + 32 473 92 39 10 E: ludwig.detemmerman@skynet.be

Twee wandelingen laten je genieten van het rijke verleden van de stad Zottegem. We maken hierbij gebruik van de smartphone. De Vroeger en Nu-wandeling geeft een beeld van hoe er 100 jaar geleden geleefd en gewerkt werd. In de Muzikale wandeling ontdek je plaatsen die iets met muziek te maken hebben: van de beiaard tot muziek van Jean Blaute.

Rondleiding

PAM Velzeke Vaar mee met de bronstijdboot!

Plaats:

Stedelijk Centrum voor Streekgeschiedenis Nieuwstraat 40, 9620 Zottegem doorlopend open tussen 10 en 18 uur breng je smartphone mee Organisatie: Stedelijk Centrum voor

Streekgeschiedenis en Stad Zottegem Contact: CVS, Nieuwstraat 40, 9620 Zottegem,

T +32 9 361 09 79, E: cvs@zottegem.be

Plaats:

Provinciaal Erfgoedcentrum Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename) doorlopend open tussen 10 en 17 uur Organisatie: PAM Velzeke

Historische evocatie

Plaats:

Geschiedenis saai?! Niet in Velzeke want hier komt de tijd letterlijk tot leven. Een historisch personage stopt de tijd en animeert de bezoekers met verhalen over zijn dagelijks leven in de steentijd, metaaltijden en de Romeinse periode. De tijd vervaagt als men het verleden kan herbeleven en die oude werktuigen in de handen magen nemen en uitproberen…

Plaats:

OC Munte Ruspoel 1, 9820 Munte-Merelbeke doorlopend open tussen 10 en 18 uur

Met dit bezoek aan ‘Voorbij de horizon’ ga je gekleed zoals 3500 jaar geleden en ga je aan de slag met papier, karton en klei om een model te maken van de boot die duizenden jaren geleden op de Noordzee voer. De originele boot is door een internationaal team opgegraven in Dover, met zorg geconserveerd en op schaal nagebouwd met materialen en technieken van toen. Vraag het maar aan de gidsen!

PAM Velzeke Geschiedenis saai?!

Organisatie: De Muntenaar Contact: Jos Ottermans, Torrekensstraat 48, 9820

Merelbeke, T + 32 9 362 70 43 E: jobeka@skynet.be

Contact: Paddestraat 7, 9620 Zottegem,

T +32 9 360 67 16 E: pamzov@oost-vlaanderen.be

PAM Velzeke Paddestraat 7, 9620 Zottegem doorlopend open tussen 10 en 18 uur Historische evocatie tussen 13 en 18 uur Groepen +10 gelieve te reserveren Organisatie: PAM Velzeke Contact: Paddestraat 7, 9620 Zottegem,

T +32 9 360 67 16 E: pamzov@oost-vlaanderen.be

© Stedelijk Centrum voor Streekges

T +32 53 62 46 39 E: antoine.fonck@skynet.be

8

De Muntenaar werpt een blik op de geschiedenis van Munte doorheen de tijd. Wanneer is de school gebouwd? Wanneer ging de Sacramentsprocessie uit? Hoe werden de Zomerfeesten georganiseerd? Aan de hand van beeldmateriaal worden specifieke gebeurtenissen en activiteiten belicht. Zo wordt de evolutie van Munte doorheen de tijd duidelijk en wordt de tijd heel even gestopt.

9

chiedenis


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

Heemkundigen gezocht in Sint-Lievens-Houtem

Heemkunde: Wat is dat?

Onder de Houtemnaren bestaat heel wat interesse voor het cultureel erfgoed van Sint-Lievens-Houtem. Heel wat inwoners bezitten nog veel beeld -en documentatiemateriaal over de gemeente en haar geschiedenis.

Heemkunde is afkomstig van het woord “heem” dat afgeleid is van het Hoogduitse woord “Heimat”, wat huis of woonplaats betekent. Heemkunde bestudeert de geschiedenis van de eigen streek. Het is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer over de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.

De heemkundige vereniging

- collectie Franç ois Van Durp Soldaten uit Vlierzele tijdens WOII

Heemkundigen verenigen zich dikwijls in een heemkundige kring, heemkring of oudheidkundige vereniging. Het is een vereniging van vrijwilligers die de belangstelling voor en de kennis van de lokale geschiedenis promoten. Ze proberen ook de geschiedenis van een dorp, gemeente of regio levend te houden. Om dit doel te bereiken verrichten heemkundigen archiefonderzoek en studiewerk, geven ze publicaties uit (tijdschrift en jaarboek) en organiseren ze tentoonstellingen en lezingen. De gemeentelijke fusies van 1976 riepen veel heemkundige verenigingen in het leven. Het specifieke karakter en de identiteit van het dorp of de gemeente die in een groter geheel opgenomen werd, moest kost wat kost bewaard blijven voor toekomstige generaties. De schrik bestond dat de eigenheid van een dorp door de fusie zou verdwijnen. Er werd dus sterk gepleit voor het behoud en het zichtbaar maken van de lokale geschiedenis. De laatste jaren kunnen heemkundige verenigingen rekenen op een hernieuwde populariteit die vooral wordt gedragen door genealogisch onderzoek. De traditie van het van generatie op generatie doorgeven van de familiegeschiedenis is stilaan aan het verdwijnen. Veel mensen gaan

dus zelf op zoek naar hun herkomst. De heemkundige kring kan hier ondersteuning bieden. Sommige heemkundige kringen beheren zelf een archief, documentatiecentrum of museum. Hier kan actief aan onderzoek gedaan worden.

Heemkunde Vlaanderen

kunde Vlaanderen vzw wil zich eveneens binnen een Europees en internationaal kader profileren en mensen stimuleren om cultuur en erfgoed te hanteren als een manier om wederzijds respect en begrip in de hand te werken. De doelgroep van Heemkunde Vlaanderen vzw bestaat uit ca. 450 heemkundige kringen, 375 lokale musea (heemkundige en andere), 300 lokale archief- en documentatiecentra (heemkundige en andere), de provinciale koepels voor heemkunde, de individuele vorsers en mensen die belang hechten aan de geschiedenis en volkscultuur van hun eigen regio.

Kerk Sint-Lievens-Houtem - collectie François Van Durpe

Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heemkunde Vlaanderen is een vereniging die heemkunde en onderzoek over lokale en regionale geschiedenis in Vlaanderen stimuleert, promoot, cultiveert, uitdiept en zichtbaar maakt voor het grote publiek en die ondersteuning, begeleiding en vorming biedt aan lokale heemkundige verenigingen, aan individuele heemkundige vorsers en aan de provinciale koepels voor heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit o.a. door te publiceren, door informatie toegankelijk te maken voor haar doelpubliek, door studiedagen te organiseren en door te participeren aan allerlei erfgoedmanifestaties. Daarnaast biedt Heemkunde Vlaanderen vzw ook ondersteuning, begeleiding en vorming aan alle lokale musea en lokale archief- en documentatiecentra in verband met het beheer en de ontsluiting van hun lokale erfgoedcollectie. Heem-

e

Livinusfeesten in Sint-Lievens-Houtem, 1950-1960 - collectie Marie-Jeanne Pede

Het zou een grote stap voorwaarts betekenen mocht er met het aanwezige materiaal daadwerkelijk iets gebeuren zodat het getoond kan worden aan een breed publiek. De erfgoedcel wil een ondersteunende rol spelen bij de oprichting van een nieuwe erfgoedvereniging voor Sint-Lievens-Houtem. Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel en concrete plannen zijn er nog niet. De erfgoedcel richt hiervoor een informatieve vergadering in, in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen. Daphné Maes zal uit de doeken doen hoe een erfgoedvereniging kan opgericht worden en onder welke vormen dit allemaal kan gebeuren. We detecteren ook de noden en de behoeften die leven onder de geïnteresseerden. Er wordt uiteraard ook gepolst naar de aanwezige interessegebieden en mogelijkheden. De vergadering gaat door op 18 april om 19u30 in de bibliotheek van Sint-Lievens-Houtem. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Meer info Meer info over Heemkunde Vlaanderen vind je op www.heemkundevlaanderen.be. Voor alle vragen rond vorming, ondersteuning en projecten kan je terecht bij de consulenten op het telefoonnummer +32 15 20 51 74 of via consulenten@heemkunde-vlaanderen.be

Twee vrouwen met fiets, Keiberg, Sint-Lievens-Houtem, 1925-1935 - collectie Christiane De Landsheer

çois Van Durpe e, 1960-1970 - collectie Fran

Viering 100-jarige in Vlierzel

De jaarmarkt in Sint-Lievens-houtem, 1960-1970 - collectie Gemeente Sint-Lievens-Houtem

10

Inhuldiging Burgemees ter Otte in Sint-LievensHoutem, 1958 - collectie Mevro uw Otte

11


de krant van ‘t Rhodeland • april 2013

Opsporing verzocht

Wie kent dit voorwerp? Je herkent dit vast: op zolder liggen nog een hoop oude spullen, waaronder dat ‘familiestuk’ dat al jaren meegaat maar waarvan niemand nog weet wat het is of waarvoor het gebruikt werd. De erfgoedcel zoekt het graag voor je uit. In het volgende nummer van deze krant geven we de juiste oplossing. Over dit voorwerp is vrijwel niets geweten. Het is van glas en ijzer en is ongeveer 40 cm hoog en 15 cm breed. Het bestaat uit een glazen onderstuk met de letters M.S.B. op. Het bovenstuk is gemaakt van ijzer en hout. Het gaat om een ijzeren schroef die in het glazen onderdeel zit en die aangedreven wordt door een tandwiel. Dit doe je door aan het houten handvat bovenaan te draaien. Zo begint de schroef in de glazen bokaal te draaien. Op die manier verkrijg je een roerende beweging.

Weet jij waarvoor dit voorwerp diende? Of heb je zelf een voor jou onbekend voorwerp? Laat het ons weten via info@4sprong.be of +32 9 363 88 51.

Gezocht en gevonden

Gezocht!

In het vorig nummer van de krant van ’t Rhodeland vroegen we jullie om de reuzen met de juiste gemeente te verbinden. De juiste oplossing van de wedstrijd is: Bacchus & Bacchante - Sint-Lievens-Houtem Mondje Wollaert - Merelbeke Ruud - Melle De Muntenaar - Munte Lea - Landskouter Tine - Moortsele Henk Vanthuyne uit Melle en Willy Dierickx uit Landskouter mailden ons het correcte antwoord. Zij wonnen 2x1 toegangsticket voor het Reuzenhuis in Ath.

Beeld en documentatiemateriaal over het vliegveld van Gontrode tijdens WOI De Gemeente Melle en de erfgoedcel slaan de handen in elkaar en werken aan een project over de geschiedenis van het vliegveld van Gontrode tijdens WOI. Heb je nog origineel beeldmateriaal of officiële documenten over het vliegveld of over WOI in het algemeen, aarzel niet ons te contacteren via info@4sprong.be of +32 9 363 88 51.

Een wild idee voor een erfgoedproject?

Een wild idee voor een erfgoedproject? De erfgoedcel Viersprong Land van Rode kent projectsubsidies toe voor cultureel - erfgoedprojecten. Wie aan de slag wil met het roerend of immaterieel cultureel erfgoed kan een subsidie aanvragen. Bezorg ons vóór 1 mei of vóór 15 november je aanvraag. Het projectsubsidiereglement en het aanvraag -  en evaluatieformulier vind je op onze site. Nog vragen of tips nodig? Neem contact met ons op en we helpen je verder op weg.

Gezocht!

Reuzen in het Land Van Rode Wie heeft nog beeldmateriaal, documentatie of kan nog iets vertellen over de reuzen Hubertus, Flora en Tarzan van Merelbeke of de reuzen van de Keiberg in Oosterzele? De erfgoedcel werkt aan een tentoonstelling rond deze reuzen. Alle informatie is welkom! Laat het ons weten via info@4sprong.be of op het nummer +32 9 363 88 56.

tels

Collectie Paul Neyrinck Co llectie Erwin Ke

el geeft De erfgoedc een je financieel duwtje in de rug!

Vormgeving: www.impressantplus.eu V.U. Bertrand Vrijens, Erfgoedcel Viersprong Land van Rode, Sint-Antoniusplein 10, 9860 Oosterzele Wettelijk depot: D/2013/12.571/1

12

Viersprong 2013  
Viersprong 2013  

Viersprong 2013

Advertisement