Page 1

Programma Land Van Dendermonde Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele


Woord vooraf

Eind 2011 sloot de Projectverening Cultuurdijk een cultureel erfgoedconvenant af met de Vlaamse overheid. Sinds 1 juni 2012 is de daaruit voortvloeiende Erfgoedcel Land van Dendermonde actief. De Erfgoedcel Land van Dendermonde wil de kracht van (erfgoed)gemeenschappen aangrijpen om zo een regionaal en grensverleggend erfgoedbeleid uit te bouwen voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. Samen met een netwerk van vrijwillige en professionele partners in en buiten de regio beoogt ze de zorg voor en de ontsluiting van het lokaal cultureel erfgoed te garanderen. Ze doet dit door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten. Daarnaast wil de Erfgoedcel Land van Dendermonde een aanspreekpunt en een bruggenbouwer zijn over de grenzen van gemeenten, regio’s, sectoren, opinies en interesses heen.

De Erfgoedcel Land van Dendermonde maakt deel uit van de Project­vereniging Cultuurdijk. Ze wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Coördinatie en samenstelling Erfgoedcel Land van Dendermonde

Vormgeving www.impressantplus.eu

V.U. Projectvereniging Cultuurdijk Kerkstraat 24 9200 Dendermonde

Erfgoeddag 2013 met als thema Stop de tijd biedt de negen gemeenten van het convenant de ideale gelegenheid om zich als erfgoedregio te profileren. Een gezamenlijke brochure met daarin de activiteiten van de gemeenten die deelnemen aan Erfgoeddag is een voor de hand liggend middel om dat te doen. Het biedt de mogelijkheid een fijne daguitstap uit te stippelen in het Land van Dendermonde en daarvoor terug te vallen op slechts één brochure met alle nuttige informatie. Duidelijk en overzichtelijk! Ook de kinderen worden niet vergeten. In Dendermonde en Hamme kunnen ze terecht voor (een) Vliegactiviteit(en) en in deze brochure zit een invulblaadje om zich even terug in de tijd te katapulteren. Kortom, Erfgoeddag biedt in het Land van Dendermonde voor elk wat wils. Alle activiteiten zijn bovendien gratis. Dus STOP DE TIJD niet alleen OP ERFGOEDDAG, maar STOP TIJD IN ERFGOEDDAG! Stefanie, Maartje en Dominique Erfgoedcel Land van Dendermonde © Artur Eranosian


Stop de tijd Sta even stil bij de tijd

het Land van Dendermonde toen…

Beste erfgoedliefhebber De slogan van deze dertiende editie van Erfgoeddag is meer dan ooit een uitnodiging. Een uitnodiging om de dagelijkse race tegen de tijd even af te remmen, en stil te staan en te genieten van het werk van de vele duizenden erfgoedwerkers, vrijwilligers en professionelen, die dag na dag het duel aangaan met de tijd. De tijd heeft een geweldige impact op ons cultureel erfgoed: het dreigende materiële verval, de ontoegankelijkheid van heel wat gegevens (denk maar aan die oude cassetjes en floppies), het vergeten, veronderstellen of reconstrueren… Met hun werk - vaak hun passie - proberen erfgoedwerkers de gevolgen van het verstrijken van de tijd naar best vermogen te stoppen. Hun inzet én uw interesse bieden de garantie dat wát we belangrijk en betekenisvol vinden, het cultureel erfgoed, aan de generaties na ons wordt doorgegeven. Het recente FARO-onderzoek Vlamingen en het verleden. Een bevolkingsonderzoek naar erfgoedbeleving in Vlaanderen toonde aan dat er - gelukkig - een groot draagvlak bestaat voor cultureel erfgoed in onze samenleving. Het groeiend succes van deze jaarlijkse Erfgoeddag is er een illustratie van.

Zicht op het oude postgebouw in de Dorpstraat (nu Burgemeester de Lausnaystraat) in Overmere (Berlare) © Heemkring Overmere

Op Erfgoeddag bent u eens te meer welkom bij meer dan vierhonderd erfgoedinstellingen en -organisaties. Laat u verrassen door hun verscheidenheid, hun rijkdom en hun dynamiek. U zult het zien, horen en voelen: de erfgoedsector is in volle ontwikkeling en ze staat voor grote uitdagingen, op vlak van behoud en beheer, collectiemanagement, digitalisering en erfgoeddepots. Deze kansen en uitdagingen zijn globale ontwikkelingen die zich ook bij ons volop manifesteren. In en buiten de werelden van musea, archieven en erfgoedbibliotheken staan ze meer dan ooit op de agenda. Er ligt een boeiend traject voor ons. Alleen daarom al verdient deze editie van Erfgoeddag een stukje van uw kostbare tijd. Ik wens u een bijzonder interessante, boeiende en fijne dag toe!

© Philip Vanoutrive

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Aankomende trein in het station van Buggenhout © Heemkring ter Palen Buggenhout


Vlasmarkt in Dendermonde © Historisch Documentatiecentrum Dendermonde

Kasteeldreef in Laarne © Fotogroep Trefpunt Laarne

Markt met de vrijheidsboom in Hamme © Heemkring Osschaert Hamme

Dorp van Denderbelle (Lebbeke) © Heemkundige Kring Denderbelle


Boot op de Schelde in Wichelen © Heem- en Oudheidkundige Kring Wichelen

Markt in Zele © Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

En nu... Ga op stap (met kinderen of kleinkinderen) en maak een foto vanuit hetzelfde standpunt als het oude dorpsgezicht! Kijk, klik en vergelijk!

Vennemansdries (nu Felix Beernaertplein) in Wetteren © Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren


Buggenhout

Dendermonde

Verenigingenraad Buggenhout i.s.m. Heemkring Ter Palen Buggenhout stopt de tijd‌ - interactieve tentoonstelling

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde STOP de tijd: START met familiekunde! - multimediapresentatie

De Verenigingenraad Buggenhout startte een sensibileringsactie om het verleden van haar verenigingen te behartigen door het verzamelen, ordenen, bewaren en bewaken van hun erfgoed. Dit illustreert het rijke verleden van een vereniging, maar gaat (te) vaak verloren. Vijftien verenigingen gingen de uitdaging aan. Ze worden nauw opgevolgd tijdens dit traject dat op Erfgoeddag resulteert in een interactieve tentoonstelling.

START met het samenstellen van jouw familiegeschiedenis! Waardevolle familiebronnen hiervoor verdwijnen immers met de tijd. Verwerk en inventariseer daarom jouw familiebronnen en realiseer een boeiende familiegeschiedenis. Familiekunde Dendermonde helpt jou de tijd te stoppen. Voor de nakomelingen geldt immers ERFGOED: ERF het GOED!

Locatie: Orangerie Vekenstraat 3 9255 Buggenhout Contact: 052 33 84 57 Doorlopend van 10 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden

Locatie: Genealogisch Documentatiecentrum Prinsenhof Vlasmarkt 29 9200 Dendermonde Contact: 0475 72 77 69 info@familiekunde-dendermonde.be www.familiekunde-dendermonde.be Doorlopend van 10 tot 18 uur Niet toegankelijk voor andersvaliden Los van de Erfgoeddagactiviteit is ook de vaste collectie gratis te bezoeken ŠH Den istori der sch mo Doc nde um ent atie cen trum

Ar Š chie Er f o fgo p ed weg ce n l L aa an r e d v en an be De ter nd be er ho m u on d de


OPGELET: reserveren is noodzakelijk! Mail voor 14 april jouw naam en rijksregisternummer. Bij de reservatiebevestiging krijg je verdere instructies. Niet toegankelijk voor andersvaliden en minderjarigen Scheepvaartmuseum Baasrode Hoe de tijd is gestopt in het Baasroodse scheepsatelier Van Praet - rondleiding met gids en lezingen In het zog van de Boelwerf - tentoonstelling met rondleiding Het Scheepvaartmuseum Baasrode katapulteert ons terug in de tijd dankzij de vele oude documenten. Daarnaast kan je de sfeer opsnuiven in het atelier Van Praet dat de werkzaamheden staakte in 1986. Alles is er blijven staan alsof de werklieden elk moment hun werkzaamheden zullen hervatten. Historicus Bart De Bondt geeft zijn kijk op het Van Praetatelier. De Rijksgevangenis van Dendermonde anno 1907 Š Historisch Documentatiecentrum Dendermonde Gevangenis Dendermonde 150 jaar gevangenis - rondleiding Voor de buitenwereld lijkt het leven in de gevangenis stil te staan, maar niets is minder waar. Ter gelegenheid van haar honderdvijftigjarig bestaan opent de gesloten wereld van de gevangenis de deuren voor een unieke blik op het leven achter tralies toen en nu. Uitzonderlijk historisch materiaal illustreert de evolutie die de destijds gebouwde en geprezen modelgevangenis heeft doorgemaakt. Locatie: Rijksgevangenis Dendermonde Sint Jacobstraat 26 9200 Dendermonde Contact en reserveren: 052 21 39 56 toerisme@dendermonde.be Doorlopend geleide rondleidingen, eerste rondleiding om 9 uur en laatste rondleiding om 16 uur

Locatie: Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde (Baasrode) Contact: 052 33 72 38 info@scheepvaartmuseum.be www.scheepswervenbaasrode.be Doorlopend open van 10 tot 18 uur Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden Los van de Erfgoeddagactiviteit is ook de vaste collectie gratis te bezoeken Het personeel van Scheepswerf Van Damme anno 1909 Š Scheepvaartmuseum Baasrode


ik ben: .........................

Am

ik woon in: .........................

erik

Eur opa

a

Afr

ik ben ........ jaar

zo sl

aap

Prehistorie

hie i n d r wo o e w n ik ere ld

Azi

i ka

dit is mijn hu

ik

O ce

is

egyptenaren

grieks-romeinse tijd

vikingen

middeleeuwen

ontdekkingsreizigers

tijd van de uitvindingen

2013

ani

ĂŤ

ĂŤ

toemomst

dit zijn de kleren

die

kd

i

ra a

g

Dit eet ik allemaal

Ontbijt

lun

avon d

ch

schoenen

sno

ep

ik droom van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ik haat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ik hou van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ik ben bang van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ondergoed

bovenkledij

feestkledij

vechtkledij


Op Stoapel vzw i.s.m. Scheepvaartmuseum Baasrode Boelwerfgoed - tentoonstelling met rondleiding en lezing In deze tijdelijke expo maakt de bezoeker kennis met de geschiedenis van de Boelwerf in Temse geĂŻllustreerd met voorwerpen en documentatie over de peilboot Paster Pype en de video-installatie Boelmannen vertellen. Wie meer wil weten, kan de tentoonstelling onder begeleiding bezoeken. Om 15 uur is er een lezing. Locatie: Sint-Ursmarusstraat 137 9200 Dendermonde (Baasrode) Contact: 0474 73 19 45 opstoapel@scarlet.be Doorlopend open van 14 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden

Medewerkers aan de slag om de treinen rijvaardig te maken Š Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw

De tentoonstelling loopt nog tot 1 november 2013 Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw Rondrit en fototentoonstelling Afwisselend pendelen een stoomlocomotief en een dieselwagenmotor tussen Baasrode en Sint-Amands. De werkloods wordt opgesteld voor een fototentoonstelling over de restauratie van de stoomlocomotief Haine-Saint-Pierre uit 1922. In een ouderwets salon aan het station toont een barbier zijn kappers- en scheerkunsten. Locatie: Station Baasrode Noord Fabrieksstraat 18 9200 Dendermonde (Baasrode) Contact: 052 33 02 23 info@stoomtrein.be www.stoomtrein.be Doorlopend van 10 tot 18 uur Niet toegankelijk voor andersvaliden

Er is een pendeldienst voorzien tussen het Scheepvaartmuseum en de locatie van de Stoomtrein Dendermonde-Puurs vzw.

Rittenschema treinen 1, 3, 5, 7 en 9 Baasrode vertrek: 11.30, 12.45, 14.00, 15.15 en 16.30 uur Sint-Amands aankomst: 11.50, 13.05, 14.20, 15.35 en 16.50 uur Rittenschema treinen 2, 4, 6, 8 en 10 Sint-Amands vertrek: 11.55, 13.10, 14.25, 15.40 en 16.55 uur Baasrode aankomst: 12.15, 13.30, 14.45, 16.00 en 17.15 uur


Stedelijke Musea Dendermonde i.s.m. Orgelcomité Verleden en toekomst van onze orgels - concert met mondelinge toelichting Organist Stijn Roels geeft een kort concert op het Van Peteghemorgel, afkomstig uit het gewezen Birgittinessenklooster te Dendermonde. Het publiek krijgt vervolgens op het doksaal van organist Theo Roels uitleg over de werking van het orgel, de noodzaak van een restauratie en de daaraan verbonden procedure. Locatie: Sint Appoloniakerk Appels hoek Hoofdstraat-Vrijstraat 9200 Dendermonde Contact: 052 21 30 18 aime.stroobants@dendermonde.be www.dendermonde.be Van 15 tot 16 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden Stedelijke Musea Dendermonde De evoluerende tijd in foto’s en prenten - lezing Fotografie is een geweldig middel om de tand des tijds mee vast te leggen. Met foto’s van vroeger tot nu uit de collecties van het Historisch Documentatiecentrum illustreert conservator Aimé Stroobants zijn lezing over het leven in evolutie: het straatbeeld, de openbare gebouwen, gebeurtenissen, feestelijkheden, vervoer, onderwijs, tewerkstelling, kledij,… Locatie: Reynoutzaal Stadhuis Dendermonde Grote Markt 9200 Dendermonde Contact: 0478 90 03 55 dimitri.beeckman@dendermonde.be www.dendermonde.be Van 17 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden

SuperVlieg Wie? Stad Dendermonde i.s.m. verschillende verenigingen, vrijwilligers en provincie Oost-Vlaanderen Wat? Kinderkunstenfestival voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar Waar? Diverse activiteiten op verschillende locaties in het stadscentrum op wandelafstand van elkaar Wanneer? Zaterdag 20 april Avondlijke tocht Als opwarmer kan je kennismaken met bekende en minder bekende historische figuren van Dendermonde die hun geheimen prijs geven naar mate de tocht vordert. Laat je meeslepen door de verhalen en ontrafel het mysterie rond de vloek van Chronos, de god van de tijd. Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar Reserveren verplicht Wanneer? Zaterdag 20 en zondag 21 april KASK A la PR - tentoonstelling De leerlingen van het KASK lieten zich inspireren door het werk van Peter Rogiers. Het resultaat stellen ze tentoon in Huis Van Winckel. Van 14 tot 17 uur Wanneer? Erfgoedzondag 21 april De tijd staat even stil tijdens Erfgoeddag! Help samen met je ouders, grootouders, broers, zussen, vrienden en vriendinnen voorkomen dat de stad eeuwig vervloekt wordt! Wie de uitdagingen aangaat, kan stempels verzamelen en helpt mee de vloek te breken.

Sfeerbeeld van het optreden van Kapitein Winokio tijdens SuperVlieg 2010 © CC Belgica


Kinderen wagen zich aan circustechnieken © CC Belgica Begijnhof Kom met jouw picknickmand middageten op het gezelligste en meest feeërieke plekje van de stad. SuperVlieg brengt de sfeer er in met muziek uit de tijd van toen en iets om de dorst te lessen. Wil je graag blijven plakken? De rest van de dag zijn er allerlei demonstraties van dans, volkspelen, circustechnieken, muziekinstrumenten, … Mijnheer Zee vertelt in de begijnhofkerk. Loop zeker eens binnen in een begijnenhuisje en het Museum voor Volkskunde, want er gaan verschillende ateliers door. Er zijn ook kunstwerken rond Tijd (van KASK en de lagere scholen) te bewonderen. Vanaf 12 uur Grote speelstraat - Brusselsestraat Heldenplein Kinderen mogen de straat volledig inpalmen. Ook in deze speelstraat is de tijd blijven stilstaan! Je kan leren steltlopen van authentieke steltenlopers, oude volksspelen (bikkels, hoepels) ontdekken en vergelijken met nieuwe spelen (wii’s, computergames,…). Je kan meedoen met een volksdansgroep, retrorolschaatsen of je uitleven op springkastelen en in een ouderwetse zwiermolen. Van 13 tot 16.30 uur KASK Interactief bezoek Bezoek een zelfgemaakte tijdscapsule of volg workshops en ateliers rond de prehistorie, het jaarthema van de tekenacademie. Alle leerkrachten gaan aan de slag met de kunstige talenten van kinderen én ouders. CC Belgica Kunst op pootjes - tentoonstelling met workshop In Kunst op pootjes, kleine kunstwerken van grote kunstenaars, verzamelt RASA werk van twintig kunstenaars in een kijkkast. We bewaren ze in de kast om ze te beschermen tegen de tand des tijds. Aansluitend kunnen kinderen zelf aan de slag onder begeleiding. Van 13 tot 16.30 uur www.rasa.be www.jon-ibe.be

Scène uit De man met de bakkebaarden © Barbara Hommes Belgica Toneelschap B&D De Man met de bakkebaarden theatervoorstelling Een schrijver heeft een idee voor een televisiedetective, een spannend verhaal met wilde achtervolgingen, want de tijd dringt! Een theatervoorstelling met twee acteurs op scène en vele gastacteurs op doek (in een film). Vanaf 8 jaar Om 15 uur www.beumerendrost.nl Droomtijd - installatie en workshop Droomtijd is een plek waar kinderen en volwassenen kunnen luisteren en wegdromen. Een korte, maar intense en poëtische ervaring voor families. Aansluitend onderzoekt Aifoon vzw in een workshop de kracht van geluid. Kinderen leren geluiden (re)mixen, werken met geluidentoverkoffers en -vergroters. Naast het bezoek aan Droomtijd knutselen ze zo zelf een soundscape ineen. I.s.m. Provincie Oost-Vlaanderen Van 13 tot 16.30 uur www.lod.be Finale Op het einde van SuperVlieg-Erfgoeddag wordt iedereen verwacht in het begijnhof voor de apotheose. Er zijn toonmomenten, muzikale acts en tevens de grote ontknoping: is SuperVlieg er samen met de kinderen van de stad in geslaagd om de vloek van de tijd te doorbreken? Om 17 uur

Praktisch Met een SuperVliegarmbandje kan je deelnemen aan alle activiteiten. Een armbandje kost 4 € (met vrijetijdspas 2 €). OPGELET: reserveren is verplicht voor sommige activiteiten gezien de beperkte plaatsen. Gelieve bij de keuze van een activiteit rekening te houden met de aangegeven minimumleeftijd. Reserveren: 052 20 26 26 info@ccbelgica.be Alle details en het volledige programma: SuperVliegfolder www.supervlieg.be www.dendermonde.be


Hamme Wie? Dienst cultuur Hamme i.s.m. bibliotheek Hamme en Fotoclub Imago Wat? Say cheese! – belevingsactiviteit voor kinderen tot 12 jaar Ga je een namiddag met ons mee op tocht doorheen de tijd? We brengen een bezoek aan de woonkamer van jullie opa en oma. We ontdekken heel wat van hun persoonlijke spullen en krijgen de kans om ons te verkleden. In een aangeklede fotostudio komt alles tot leven en worden jullie gefotografeerd door een echte fotograaf. Geweldig toch! Say cheeeeeeeese... Waar? Zaal Den Bond Kleinhulst 4 9220 Hamme Contact: 052 25 70 67 cultuur@hamme.be www.hamme.be Doorlopend van 13.30 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden Deze Erfgoeddagactiviteit is een uitloper van de Jeugdboekenweek. Wie wil, kan zijn hartje ophalen met de aanwezige volksspelen.

Ingekleurde fotokaart met twee kinderen gemaakt door Photo Segers uit Hamme, anno 1910-1930 © Peter Eyckermann

Dienst cultuur Hamme i.s.m. werkgroep erfgoed, fotoclub Imago, fotoclub Moedoka, Heemkring Osschaert, Peter Eyckerman, Erfgoedbank Waasland en Jo Bocklandt Hamme voor de lens! - tentoonstelling met mondelinge toelichting Zag ons Marktplein er altijd al zo uit? Wat met onze vele, verdwenen volksfiguren? Door het gebruik van fotografie werden er doorheen de tijd heel wat beelden over Hamme en zijn inwoners getrokken. Hoe kan je deze beelden bewaren en ‘borgen’ voor de toekomst? Op erfgoeddag trachten we de inwoners en bezoekers hierop antwoord te bieden. In deze tentoonstelling zetten we de gemeente dan ook graag in de kijker. Kom een kijkje nemen in Hamme en maak een kiekje voor de eeuwigheid! Locatie: Winterkapel Marktplein 9220 Hamme Contact: 052 25 70 67 cultuur@hamme.be www.hamme.be Doorlopend van 10 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden


Dienst cultuur Hamme i.s.m. werkgroep erfgoed en gids Louis Windey, fotoclub Imago, fotoclub Moedoka, Heemkring Osschaert, Pieter Windey, Staf Fierens, VRT, Luc Tassent en Retrowinkel De Valies Toen is de tijd blijven staan... tentoonstelling met mondelinge toelichting Nostalgie…wie kent het gevoel niet? Iedereen droomt wel eens weg naar lang vervlogen tijden. In deze tentoonstelling laten we de tijd letterlijk stil staan. Oude radio’s, fototoestellen, verdwenen apparaten en reclame uit het verloren gegane gemeenteblad De Durmeklokken krijgen een plaatsje in deze tentoonstelling. Experts geven graag een woordje uitleg bij dit alles en laten onze bezoekers wegdromen! Locatie: Zaal Den Bond Kleinhulst 4 9220 Hamme Contact: 052 25 70 67 cultuur@hamme.be www.hamme.be Doorlopend van 10 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden De Hamse radiodeskundige Pieter Windey © Pieter Windey

Locatie: Zaal Den Bond Kleinhulst 4, 9220 Hamme Contact: 052 25 70 67 cultuur@hamme.be www.hamme.be Wandelingen om 11, 14 en 16 uur Gedeeltelijk toegankelijk voor andersvaliden

Laarne Stichting Sint-Pietersfeest Kalken i.s.m. Cultuurdienst Laarne De telefoon doorheen de twintigste eeuw - tentoonstelling De gewone telefoon lijkt stilaan verdrongen door de smartphone en gsm. Wie met nostalgie terugdenkt aan de oude toestellen en het prachtige bijhorende gerinkel, kan in deze tentoonstelling zijn hartje ophalen. Toestellen uit de periode 1920-1955 worden getoond, net als attributen voor hun installatie en gebruik. Er is ook aandacht voor de mogelijkheden van publieke telefonie van gemeentebesturen vanaf het interbellum tot de jaren 1960. Locatie: Zaal Koninklijke Harmonie Koffiestraat 72, 9270 Kalken Contact: 0477 39 58 06 sintpietersfeest@telenet.be www.sintpietersfeestkalkenbe.eu Doorlopend van 10 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden

Dienst cultuur Hamme i.s.m. werkgroep erfgoed en Louis Windey nostalgie om de hoek: wandeling doorheen het centrum van Hamme - wandeling Wie zin heeft om voor of na een bezoek aan de tentoonstellingen het Hamme van toen en nu te herontdekken, kan op verschillende tijdstippen deelnemen aan een gratis wandeling doorheen het centrum van de gemeente. Via anekdotes worden herinneringen opgehaald. Kortom, we werpen een unieke, nostalgische blik op Hamme!

Het Kalkense blad De Scheldegalm bericht over de eerste publieke telefoondienst in Kalken anno 1913 © Vereniging voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne


Lebbeke

Wetteren

Oudheidkundige Kring H.H Salvator Wieze Het dorpsleven rond 1950 - filmvoorstelling

Gemeente Wetteren i.s.m. diverse privépartners Huis-, tuin- en keukenmusea - tentoonstelling

Met moderne middelen zet de oudheidkundige kring de tijd even stil. Unieke filmfragmenten uit het archief van brouwer Willy Van Roy gedraaid rond 1950 geven een beeld van hoe Wieze er toen uitzag. De beelden tonen de inwoners tijdens Vlaamse kermissen, het Rochuskaatsziften, inhuldigingen van pastoor en burgemeester, een velokoers, een uitstap van de fanfare naar Lier en Antwerpen....

Privéverzamelaars zijn cultureel erfgoedzorgers avant la lettre en ontwikkelen hun eigen expertise. Ze zorgen er met hun inspanningen voor dat verzamelingen van dagdagelijkse voorwerpen kunnen uitgroeien tot unieke collecties. Maar hoe beheren verzamelaars hun collectie en hoe behoeden ze die voor de tand des tijds? Op Erfgoeddag laten deze verzamelaars u binnen in hun wereld.

Locatie: Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Schoolstraat 2 9280 Lebbeke Contact: luc-van-driessche@skynet.be www.heemkringwieze.be

Locaties: Gemeentehuis en Heemkundig Museum Markt 1 9230 Wetteren Parochiecentrum Christus Koning Oude Aardeweg 39a 9230 Wetteren Contact: 09 365 42 70 cultuur@wetteren.be www.wetteren.be

Doorlopend van 10 tot 17 uur met filmvoorstellingen om 10.30, 14 en 16 uur. De filmvoorstelling duurt twee uur, maar de bezoeker is vrij te komen en gaan wanneer hij wil. Geheel toegankelijk voor andersvaliden

Filmfragment over een wielerwedstrijd uit het archief van Willy Van Roy © Oudheidkundige Kring H.H. Salvator Wieze

Doorlopend van 10 tot 18 uur Niet toegankelijk voor andersvaliden

Oude apotheek © Koninklijke Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert vzw Wetteren


Zele Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw i.s.m. Gemeente Zele, Cultuurdienst Zele en Gemeentelijke Cultuurraad Kermis- en feestaffiches uit de belle époque (ca. 1880-1914) tentoonstelling De gemeentelijke collectie met kermis- en feestaffiches omvat pareltjes van drukkunst en decoratie die tevens een goed beeld geven van het ontspannings- en verenigingsleven tijdens de decennia vóór de Grote Oorlog. De heem- en oudheidkundige kring kreeg de toestemming om er eens mee uit te pakken. Aangevuld met materiaal uit de rijke eigen collectie wordt de bezoeker teruggevoerd naar de belle époque. Locatie: Henri Van Daelecentrum (achter de Bib) Lokerenbaan 43 9240 Zele Contact: 0470 76 71 39 martine.smet@minfin.fed.be www.hokzele.be Doorlopend van 10 tot 18 uur Geheel toegankelijk voor andersvaliden De tentoonstelling loopt na Erfgoeddag nog door tot en met 7 september 2013. Individueel bezoek is mogelijk elke eerste en derde zaterdag van de maand van 14 tot 17 uur.School- en groepsbezoeken kunnen op afspraak via 052 44 50 69.

Colofon

Een kermisaffiche uit 1902 © Heem- en Oudheidkundige Kring Zele


Colofon Ter gelegenheid van Erfgoeddag zondag 21 april 2013 Stop de tijd geeft de Erfgoedcel Land van Dendermonde een regionale programmabrochure uit. Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw i.s.m. de professionele en vrijwillige erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel. Het initiatief krijgt de steun van de Vlaamse overheid. In het kader van de Jeudboekenweek van 2 tot 17 maart 2013 met als thema Een zee van tijd werkte de Erfgoedcel Land van Dendermonde samen met de bibliotheken in haar werkingsgebied, verenigd in De Leesdijk. De invulfiche in deze brochure is één van de resultaten van deze samenwerking. Met dank aan alle erfgoedorganisaties en gemeentebesturen binnen het Land van Dendermonde. Dankzij hun enthousiasme en niet aflatende inzet blijft het cultureel erfgoed binnen de regio springlevend en krijgt het publiek voor Erfgoeddag een gevarieerd programma aangeboden. De Erfgoedcel Land van Dendermonde maakt deel uit van de Projectvereniging Cultuurdijk. Ze wordt ondersteund door negen steden en gemeenten.

ZELE

berlare

Erfgoedcel Land van Dendermonde Nijverheidsstraat 3 9200 Dendermonde 052 25 03 40 info@egclandvandendermonde.be www.egclandvandendermonde.be Regionale coördinator Erfgoeddag: Stefanie Audenaert 052 25 03 42 stefanie@egclandvandendermonde.be


Programma Land van Dendermonde  

Programma Land van Dendermonde 2013