150 év - végleges program

Page 1

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ: 150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ LA CLUJ-NAPOCA HAGYOMÁNY ÉS KIVÁLÓSÁG: 150 ÉVES MAGYAR EGYETEMI OKTATÁS KOLOZSVÁRON

Az Egyetemtörténeti kiállítás megnyitója Deschiderea expoziției despre istoria universității

Helyszín: Babeş–Bolyai Tudományegyetem - Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz.

Locaţie: Universitatea Babeş–Bolyai - Str. M. Kogălniceanu nr. 1

Helyszín: Egyetemiek Háza étterem - Emanuel de Martonne / Színház u. 1. sz.

Locaţie: Casa Universitarilor - Str. Em. de Martonne nr. 1

Kiválóság ma / Excelență azi Tudományos konferencia / Conferinţă știinţifică

szociális

fehérjék

aki/ami

beszél?

ökoritmológiába Poate fi tradus cineva care nu vorbește? Introducere în ecoritmologie)

Aula Magna (Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz., II. emelet) Aula Magna (UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1) 12 octombrie október 12. 0900-1000 Regisztráció / Înregistrarea participanților Ünnepélyes megemlékezés a 150 éves évfordulóról Festivitatea de deschidere a conferinței , Central European University A
elme: mentalizació csecsemőkortól felnőttkorig Mintea socială: mentalizarea de la copilărie la vârsta adultă) , Babeș–Bolyai Tudományegyetem Proteomikai kutatások, avagy utazás hétmérföldes csizmával a
világában Cercetarea proteomică, sau o călătorie în lumea proteinelor) , Babeș–Bolyai Tudományegyetem Lefordítható-e,
nem
Bevezetés az

október 12.

Aula Magna (Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz., II. emelet) Aula Magna (UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1)

octombrie

1715-1745 dr. Szász Levente, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Digitális technológiák és emberi erőforrás együttműködése: Ipar 4.0 esettanulmányok az autóiparban (Tehnologiile digitale și resursele umane care lucrează împreună: studii de caz din industria 4.0 în industria auto)

1715-1745 dr. Sarkadi Nagy Emese, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön…”

Középkori moralizáló ábrázolások a Keresztény Múzeum gyűjteményéből („Nu vă adunaţi comori pe pământ..." Imagini moralizatoare medievale din colecţia Muzeului Creștin)

1900-2000 A hazai sokszínű régi zene (17–18. sz.) – Barokk koncert

Flauto Dolce együttes - Majó Zoltán művészeti vezető, Szabó Mária, Miklós Noémi és Mihaela Maxim

Multiculturalitate în muzica autohtonă (sec. 17-18) – concert baroc Ansamblul Flauto Dolce - Majó Zoltán director artistic, Szabó Mária, Miklós Noémi și Mihaela Maxim

2000-2200 Állófogadás / Cocktail

Egyetemiek Háza étterem - Emanuel de Martonne / Színház u. 1. sz. Restaurantul Casa Universitarilor

12

13.

Aula Magna (Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz., II. emelet)

Aula Magna (UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1)

0900-0945 A konferencia megnyitója / Deschiderea conferinței

Köszöntők / Discursuri: dr. Ovidiu Augustin Ghitta egyetemi tanár, dékán, Történelem és Filozófia Kar, BBTE Kolozsvár profesor, decanul Facultăţii de Istorie și Filosofie, UBB Cluj-Napoca dr. Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi tanár, dékánhelyettes, Történelem és Filozófia Kar, BBTE Kolozsvár profesor, prodecanul Facultăţii de Istorie și Filosofie, UBB Cluj-Napoca

dr. Nagy Róbert Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, Magyar Történeti Intézet, BBTE Kolozsvár conferenţiar, directorul departamentului de Istorie în limba maghiară, UBB Cluj-Napoca

0945-1100 I. Ülésszak / Secțiunea I. Elnök / Moderator: dr. Rüsz-Fogarasi Enikő

0945-1000 dr. Toth Szilárd, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Az egyetem újraalapításának körülményei: 1868-1872 (Circumstanţele redeschiderii universităţii: 1868–1872)

1000-1015 dr. Szögi László, Eötvös Loránd Tudományegyetem Az erdélyi állami felsőoktatási intézmények hallgatóságának etnikai összetétele 1850-1918 (Compoziţia etnică a studenţimii în instituţiile publice de învăţământ superior din Transilvania 1850-1918)

1015-1030 dr. Sipos Gábor, Babeș–Bolyai Tudományegyetem A Kolozsvári Tudományegyetem és az Erdélyi Múzeum-Egyesület kapcsolata (Relaţia dintre Universitatea din Cluj și Societatea Muzeului Ardelean)

1030-1045 dr. Marjanucz László, Szegedi Tudományegyetem Az 1897-i „kiváltságlevél” margójára (Despre „privilegiul” din 1897)

1045-1100 Kérdések / Discuție

1100-1115 Szünet / Pauză

október
13 octombrie

13.

Aula Magna (Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz., II. emelet)

Aula Magna (UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1)

1115-1230 II. Ülésszak / Secțiunea II. Elnök / Moderator: dr. Szögi László

1115-1130 dr. Gaál György, Erdélyi Múzeum-Egyesület

A Ferenc József Tudományegyetem Orvosi Karának épületei és építkezései (Clădirile și construcţiile Facultăţii de Drept a Universităţii Regale Maghiare Francisc Iosif)

1130-1145 dr. Robert O ner, Regensburgi Egyetem

Hátrányos vagy éppen előnyös, sőt áldásos volt Erdélyre nézve az első teljes egyetem (Volluniversität) igen késői (1872) létrejötte? Kritikus vizsgálat az orvosképzés szempontjából. (Înfiinţarea întârziată (1872) a primei Volluniversität a fost dezavantajoasă sau benefică, sau chiar o binecuvântare pentru Transilvania? O examinare critică din punctul de vedere al educaţiei de medicină.)

1145-1200 Péter H. Mária, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem A gyógyszerészképzésben résztvevő hallgatók és tanárok a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen 1872-1919 között (Studenţii și profesorii de farmacologie ai Universităţii Regale Maghiare Francisc Iosif 1872–1919)

1200-1215 dr. Szenkovits Ferenc, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Nullától a világszínvonalig - a kolozsvári matematikaiskola első évtizedei (De la zero la nivel mondial – primele decenii ale școlii de matematică din Cluj-Napoca)

1215-1230 Kérdések / Discuție

1230-1245 Szünet / Pauză

október
13 octombrie

13. 1245-1400 III. Ülésszak / Secțiunea III. Elnök / Moderator: dr. Lönhárt Tamás

Aula Magna (Mihail Kogălniceanu / Farkas u. 1. sz., II. emelet) Aula Magna (UBB, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1)

13 octombrie

1245-1300 dr. Lucian Nastasă-Kovács, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Universitatea Ferencz József din Cluj și formarea elitei intelectuale transilvane (1872-1918). Consideraţii de ordin prosopografic

1300-1315 dr. Livia Ardelean, RNL Fonduri și colecţii arhivistice referitoare la istoria Universităţii din Cluj și a instituţiilor știinţifice și culturale legate de aceasta

1315-1330 dr. Ana-Maria Stan, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Profesorul Grigore Moldovan și revista Ungaria - câteva consideraţii

1330-1345 dr. Marcela Sălăgean, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Actualitatea mesajelor rectorilor clujeni interbelici

1345-1400 Kérdések / Discuție 1400-1500 Ebéd / Prânz

október

octombrie október 13. Ferdinand király díszterem, BBTE, Napoca/Jókai u. 11. sz. Sala Ferdinand, UBB, Str. Napoca nr. 11

1500-1615 IV. Ülésszak / Secțiunea IV. Elnök / Moderator: dr. Toth Szilárd

1500-1515 dr. Pukánszky Béla, Szegedi Tudományegyetem Schneller István (1847-1939) szerepe a kolozsvári-szegedi egyetem fejlődéstörténetében (Rolul lui Schneller István (1847–1939) în evoluţia Universităţii din Cluj/Szeged)

1515-1530 dr. Nóbik Attila, Szegedi Tudományegyetem

A kolozsvári egyetem szerepe a magyar pedagógiai gondolkodás történetében (Rolul universităţii clujene în istoria gândirii pedagogice maghiare)

1530-1545 Vajda Tamás, Szegedi Tudományegyetem Tanárképzés a Ferenc József Tudoményegyetemen (Formarea personalului didactic la Universitatea Regală Maghiară Francisc Iosif)

1545-1600 dr. Erdész Ádám, Békés Megyei Levéltár A kolozsvári egyetem személyes látószögből – Márki Sándor egyetemre vonatkozó naplójegyzetei 1892–1919 (Universitatea clujeană dintr/o perspectivă subiectivă – jurnalele lui Márki Sándor referitoare la universitatea 1892–1919)

1600-1615 Kérdések / Discuție

1615-1630 Szünet / Pauză

13

13 octombrie október 13. Ferdinand király díszterem, BBTE, Napoca/Jókai u. 11. sz. Sala Ferdinand, UBB, Str. Napoca nr. 11

1630-1800 V. Ülésszak / Secțiunea V. Elnök / Moderator: Vajda Tamás

1630-1645 dr. T. Szabó Levente, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Miért nem Párizsban alapították az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lapot? Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok és az 1870-es évek kolozsvári egyetemi környezete (De ce prima revistă de literatură comparată internaţională nu s-a lansat în Paris? Revista Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok și mediul academic clujean din anii 1870)

1645-1700 dr. Zabán Márta, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szempontok a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar történeti forrásainak értelmezéséhez (Aspecte de interpretare a surselor istorice ale Facultăţii de Filosofie, Litere şi Istorie)

1700-1715 dr. Bartos-Elekes Zsombor, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Geográfusképzés a kolozsvári egyetemen (1874–1919) és Cholnoky hagyatéka (Educaţia de geografie la universitatea clujeană (1874–1919) și moștenirea lui Cholnoky)

1715-1800 Kérdések / Discuție

1800-1815 Szünet / Pauză

1815-1915 Könyvbemutató / Lansare de carte Gaál György: Az erdélyi tudományosság fellegvára. EME, Kolozsvár, 2022.

1915-2100 Vacsora / Cină

október 14. Ferdinand király díszterem, BBTE, Napoca/Jókai u. 11. sz. Sala Ferdinand, UBB, Str. Napoca nr. 11

0900-1015 VI. Ülésszak / Secțiunea VI. Elnök / Moderator: dr. Sipos Gábor

0900-0915 dr. Fábián Gyula, Babeș–Bolyai Tudományegyetem Jogász szemmel a Kolozsvári Tudományegyetem levéltári dokumentációjáról 1872-1919 között (Despre sursele arhivale ale Universităţii din Cluj din 1872–1919, din perspectiva unui jurist)

0915-0930 dr. Wanek Ferenc, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Sapientia EMTE A földtan oktatása és oktatói a Ferenc József Tudományegyetemen (Predarea geologiei și profesorii Universităţii Regale Maghiare Francisc Iosif)

0930-0945 Mátyás Zoltán, Budapest Főváros Levéltára Rektorok, Rektori Hivatal (Rectorii, rectoratul)

0945-1000 Osváth Zsolt, Semmelweis Egyetem Központi Levéltár Diáknetwork. A Kolozsvári Tudományegyetemi Kör 1903/1904. tanévi évkönyvének szerzői (Network-ul studenţilor. Autorii ediţiei 1903/1904 a anuarului Kolozsvári Tudományegyetemi Kör.)

1000-1015 Kérdések / Discuție 1015-1030 Szünet / Pauză

14 octombrie

14 octombrie október 14. Ferdinand király díszterem, BBTE, Napoca/Jókai u. 11. sz. Sala Ferdinand, UBB, Str. Napoca nr. 11

1045-1200 VII. Ülésszak / Secțiunea VII. Elnök / Moderator: Osváth Zsolt

1045-1100 dr. Killyéni András

A modern egyetemi sportélet kibontakozása Kolozsváron (1872-1914) (Progresul vieţii sportive universitare moderne din Cluj (1872–1914))

1100-1115 drd. Biró István, Babeș–Bolyai Tudományegyetem

A kolozsvári felekezetközi egyetem (Universitatea interconfesională clujeană)

1115-1130 Zsidi Vilmos, BCE Levéltára

A kolozsvári Közgazdaságtudományi Kar hallgatósága 1940 -1944 (Studenţii Facultăţii de Economie din Cluj 1940–1944)

1130-1145 dr. Lönhárt Tamás, Babeș–Bolyai Tudományegyetem

A FJTE épületeinek és eszköztárának elosztása a Babeș és a Bolyai egyetemek között (1944-45) (Împărţirea clădirilor și echipamentelor Universităţii Regale Maghiare Francisc Iosif între universităţile Babeș și Bolyai (1944–45))

1145-1200 Kérdések / Discuție

1200-1215 Szünet / Pauză

1215-1315 Könyvbemutató / Lansare de carte

Marjanucz László – Antal Tamás – Vajda Tamás (szerk.):

A Szegedi Tudományegyetem és elődei története. II. rész. A kolozsvári egyetem története az alapítástól a szegedi újrakezdésig 1872–1921. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2022.

1315-1500 Ebéd / Prânz

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 2022. október 12-14. Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 12-14 octombrie 2022 TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ: 150 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ LA CLUJ-NAPOCA HAGYOMÁNY ÉS KIVÁLÓSÁG: 150 ÉVES MAGYAR EGYETEMI OKTATÁS KOLOZSVÁRON