Page 1

B 2016

Business andorra


Sumari

4 Introducció 6 Plànol 8 Art 10

Assegurances

18

Bellesa i estètica

24

Construcció i llar

54

Electrodomèstics

56

Espectacles

58 Esports 60

Finances i assessories

66

Fleques i pastisseries

68

Flors

70

Fotografia

74

Gastronomia i restauració

92

Hotels

96

Immobiliàries

98

Interiorisme i decoració

114

Joguines i hobbies

116

Motor

136

Neteja

138

Salut

144

Sistemes de seguretat

146

Santagloria

148 Tèxtil 150

Turisme

152

Viatges

3 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

Edita: Dona Secret President: Josep Segura Directora general: Nelly Dedea Directora: Mari Carmen Grau Disseny: Fanny Brial + 376 844846 / + 376 647 081 donasecret@andorra.ad i comercialdonasecret@andorra.ad Dipòsit legal: AND.64-2016 Fotos: Andorra Turisme, Josep Segura, Nelly Dedea i Mari Carmen Grau.


Business Andorra

la guia empresarial per excel·lència

IntroduccióIntroduccióIntroducció

4 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


La

B usiness A ndorra , és molt més especial fira ; és una eina indispensable

publicació

que un

per conèixer el teixit empresarial del país i què ofereixen les empreses d ’A ndorra . dorra , que aquest ció , té la vocació

B usiness A n any publica la segona edi de convertir - se en una guia

exhaustiva que comprengui les grans empreses del país , perquè el visitant es pugui fer una idea del dinamisme dels diferents sectors del

P rincipat .

E

ditada per Dona Secret per segon any consecutiu, Business Andorra presenta una edició acurada i de qualitat per tal de divulgar com es mereix el teixit empresarial del Principat i la seva vitalitat comercial. La voluntat és que Business Andorra es converteixi en una eina de consulta per donar servei als particulars i també als professionals d’Andorra i, per què no, per mostrar als països veïns tot allò que pot oferir el país. La bona acollida que aquesta guia va tenir l’any passat ens anima a seguir en la mateixa línia, oferint nous continguts i més específics per tal de Business Andorra brindar la màxima informació so- s’ha convertit en la bre les empreses andorranes. guia empresarial per La publicació està estructu- excel·lència rada de manera que la consulta sigui fàcil i dinàmica, ordenada per ordre alfabètic i per sectors, amb una explicació exhaustiva de les particularitats i els serveis de cada empresa, així com les dades de contacte de cadascuna. Se n’ha fet una edició de 20.000 exemplars que es distribueixen a la Fira d’Andorra la Vella, una manifestació de gran abast que cada any incrementa el nombre de visitants, que superen àmpliament les 70.000 persones, que no solament arriben de tot el Principat, sinó que el prestigi de la fira traspassa fronteres i atrau visitants de França i Espanya.

La

fira de la capital dels

Pirineus

El dia 21 d’octubre la 38ª Fira d’Andorra la Vella, la trobada més important a tot l’eix pirinenc entre professionals i institucions, obrirà les seves portes i oferirà les activitats i els productes més diversos durant tres dies. El turisme, el comerç, l’oci i el lleure tenen cabuda en l’espai firal. El Comú d’Andorra la Vella, amb la col·laboració dels diferents sectors econòmics i institucions del país, organitza i acull al seu territori una fira que ha evolucionat al llarg dels anys, fins a convertir-se en el gran aparador del teixit comercial i associatiu del país. La Fira es divideix en quatre espais: el recinte principal és una carpa coberta de 7.750 m2 on els professionals nacionals i estrangers presenten les darreres propostes en matèria d’automòbils, noves tecnologies, turisme, esports, lleure i salut. També hi ha la Fira de les Associacions, cada dia amb més participants que brinden activitats durant els tres dies de la mostra. A l’exterior hi ha tot el ventall d’activitats de caràcter esportiu, lúdic, cultural i gastronòmic. Finalment, el passeig del riu acull el Mercat Artesanal, amb parades de productes d’alimentació, de bijuteria o decoració.

5 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Plànol

recinte firal

PlànolPlànolIPlànol

6 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


7 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


ArtArtArt

galeria d ’ art situada a

A ndorra

la

V ella ,

té com a

objectiu principal presentar exposicions de qualitat dels mi llors artistes del segle

XX

i una selecció d ’ obres d ’ artistes

contemporanis nacionals i internacionals .

L’ exposicions de qualitat

Deco Art Gallery V.I.P

A questa

experiència adquirida durant aquests últims 20 anys, gràcies a la seva activitat com a galeristes i a la seva participació en les millors fires internacionals, cases de subhastes, així com la seva col·laboració curatorial en exposicions museístiques, permet assessorar els clients en l’optimització del seu patrimoni L’experiència artístic, amb l’obtenció de certificats d’autenticitat pels adquirida durant experts de referència i fer una estimació actual de les aquests últims seves obres d’art. La galeria s’ocupa de gestionar la compra-venda d’obres d’art per als seus clients, amb la màxima discreció i serietat i també busquen obres d’artistes internacionals de renom.

20 anys, permet assessorar els clients en l’optimització del seu patrimoni artístic

En el seu fons de la galeria tenen obres originals, gràfiques, escultures de Salvador Dalí, Marc Chagall, Henry Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Jaume Plensa, Auguste Rodin i Antoni Tàpies, entre molts d’altres. Pel que fa als artistes contemporanis, destaquen les pintures de Julian Aragoneses, les fotografies de Miquel Arnal, els dibuixos de Carles Mariné, els mobles de disseny de Guillaume Piechaud, les escultures de Carlos Ruiz Pedrosa o les gràfiques de Walasse Ting.

8 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


l’oferta més personalitzada

Financera d’Assegurances

AssegurancesAssegurancesAssegurances

E nric S orribas és el màxim responsable de F inancera d ’A ssegu rances , una companyia 100% andorrana que té la màxima sol vència i l ’ atenció personalitzada com a premisses essencials . Quin és el producte estrella de Financera d’A ssegurances? A Financera d’Assegurances, més que tenir producte estrella, considerem que tots ho són. Evidentment, aquells que tenen més demanda són els d’àmbit particular, com poden ser les assegurances d’automòbils i els multiriscos. En tots ells, disposem d’una oferta personalitzada per satisfer “És una bona notícia que finalment s’hagi les necessitats que els clients demanin.

decidit de forma

Per què un client us hauria de triar? Financera d’Assegurances està centrada en la satisfacció clara l’actualització de les necessitats dels clients, proveint assegurances a de la normativa mida del client, però mantenint uns criteris i principis asseguradora” ineludibles, com són el tenir una solvència contrastada, dins dels paràmetres que marca la normativa internacional, un control de riscos estricte i un servei i professionalitat excel·lent, ja que tot això es reflecteix i es trasllada al client final, a qui podem oferir la màxima tranquil·litat i adaptació en la cobertura de les seves necessites dins de l’àmbit assegurador. Què opina de la nova regulació que prepara el Govern per al sector? És una bona notícia que finalment s’hagi decidit de forma clara l’actualització de la normativa asseguradora, donat que l’actual és del 1989. Tot i aquesta necessitat, considero que és fonamental una certa flexibilitat en la mateixa, tant en terminis com en requeriments si volem mantenir un sector assegurador solvent i amb una oferta prou àmplia pels clients. Hem de veure si podem encabir el que es necessita amb el que es demana, però sembla força difícil. En qualsevol cas, el fet d’aproximar-nos als requeriments establerts a Europa és necessari i ajudarà al sector a millorar en la gestió, donant més transparència i una millor protecció als drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris de les assegurances..

10 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Prevenir és

assegurar-te

Perquè mai estem exempts dels imprevistos Cristian España

45

més de

anys


Assap

AssegurancesAssegurancesAssegurances

un servei personalitzat

O ferir al client un servei personalitzat és la principal finalitat d ’ASSAP A ssegurances . E l seu gerent , J osep M aria A ltimir així ho explica . Què ofereix ASSAP als seus clients com a factor diferencial? Bàsicament, un servei personalitzat. Des d’ASSAP, som molt propers al client, tant a l’hora de contractar com quan té un sinistre. També oferim un ventall de productes molt ampli gracies al ser delegats de dues grans companyies, Zurich i Fiatc.

“Som molt propers al client, tant a l’hora de contractar com quan té un sinistre”

Quines són les assegurances estrella a casa vostra? Més que tenir una assegurança estrella, el que ens agrada és fer un tractament integral del client per poder-li oferir des de les assegurances particulars fins a les de l’empresa, si és el cas. Amb la nova llei, com veieu les perspectives del sector? Ja ha estat aprovada la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances per part del consell de ministres, i encara falta l’aprovació del Consell General. Però això és solament el primer pas, ja que s’ha de desenvolupar la del contracte d’assegurances i mediació, però sobretot, el reglament general. Esperem que el Consell General integri alguna de les nostres esmenes.

12 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Av. E n c l a r, 2 6 • S a n t a C o l o m a ( A n d o r r a l a Ve l l a ) P R I N C I PAT D ’ A N D O R R A Te l . ( + 3 7 6 ) 7 2 9 2 0 0 • F a x . ( + 3 7 6 ) 7 2 5 2 0 0 • i n f o @ a s s a p . a d


Ajudar-vos

a preservar la vostra empresa

AssegurancesAssegurancesAssegurances

A AXA P atrimoine A ssegurances fa més de 80 anys que ens preocupem pels nostres clients , tant a nivell personal com a professional . É s per això que hem creat les guies de P revenció per a empreses . U nes guies destinades a acompanyar la vostra empresa en els processos de prevenció dels diferents riscos que pot afrontar una empresa : I ncendi , bilitat civil .

A

P erquè ,

A utomòbil

a vegades , estar assegurat no

R esponsa és suficient . i

mb l’ajuda d’aquestes guies i l’acompanyament dels vostres consellers d’AXA Patrimoine Assegurances podreu posar en marxa diferents mesures per prevenir qualsevol mena de dificultats que pugui afrontar la vostra empresa.

En el cas que un incendi destrueixi els vostres locals, tot i percebre una indemnització pels danys soferts, estareu un temps més o menys llarg en reiniciar la vostra activitat i això pot com- F a més de 80 anys portar una important pèrdua de clients que pot posar en que ens preocupem perill la supervivència de la vostra empresa.

pels nostres clients,

La responsabilitat civil és un altre punt de prevenció per això hem creat important. Com a cap d’empresa, la vostra responsabilitat guies de Prevenció pot ser atacada per diferents motius. Si no heu format i conscienciat el vostre personal sobre els riscos laborals o a empreses no heu posat en pràctica les mesures de seguretat adients i que algun d’ells pateixi un accident, podríeu ser-ne declarats responsables. Per protegir-vos contra aquest risc que us pot afectar directament us aconsellem de subscriure l’assegurança de Responsabilitat Civil del Dirigent. Les reclamacions tant de clients com de proveïdors, poden suposar importants impactes econòmics que, a més, poden afectar a la imatge i la reputació de la vostra empresa. Elements com la salvaguarda de la vostra documentació o els processos de tractament de les reclamacions poden evitar-vos més d’un maldecap. En definitiva, en un món cada dia més complex us proposem una sèrie de processos per a prevenir el riscos en què pot encórrer la vostra empresa. Per aquesta raó a AXA Patrimoine Assegurances us volem donar les eines i l’acompanyament per dirigir la vostra empresa en tota tranquil·litat.

14 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

les per


Solucions AXA Patrimoine per a les EMPRESES Ajudar-vos a preservar la vostra empresa

Guies de PRE ENCIÓ

INCENDIS RESPONSABILITAT CIVIL AUTOMÒBIL

nció

a per oine atrim XA P rvar e A s s pre cion os a resa ar-v p Solu Ajud tra em

e Prev ses mpre les e

ndis

Ince

Solucions AXA Patrimoine per a les empreses Prevenció Automòbil

Solu cion s AX A Pa trimo ine p er a les e Ajud mpre la vo ar-vos a ses P stra p reve emp reserva nció resa RES r Resp PON onsa SAB bilita ILITA ELS t civil N T

Ajudar-vos a preservar la vostra empresa

PRE ENCIÓ

PRE

AUTOMÒBIL

ELS NOSTRES CONSELLS I EINES PER LA VOSTRA EMPRESA

Ó NCI s

la vo

E PREENDIS

ENC

I EIN OSTR E EMP ES PER S CONS RES LA V E A OST LLS RA

CIVIL

LLS NSE A R S CO TRE A VOST L NOS ELS ES PER I EIN RESA EMP

INC

Experiència, Tradició, Confiança

eriè

, ncia

Exp

Exp

eriè

ncia

ça fian

ic Trad

on ió, C

, Tra

dició

, Co

nfia

nça

Perquè ens preocupem pels nostres clients us proposem les nostres noves guies de prevenció per als principals riscos que pot patir la vostra empresa

Per aconseguir-los acudeixi a qualsevol de les nostres oficines i sol·liciti la seva còpia Experiència, Tradició, Confiança


el consell més adient

Línia Asseguradora

AssegurancesAssegurancesAssegurances

E ls

L ínia A sseguradora són corredors d ’ asseguran diferència d ’ una agència , poden aconsellar la millor

agents de

ces i , a

companyia i la pòlissa més adequada segons les necessitats de cada client .

P

er cada tipus de client, Línia Asseguradora elabora un projecte personalitzat, tenint en compte el seu perfil, el seu pressupost i les seves necessitats. Els seus agents estan en disposició de millorar la pòlissa que té el client i aconseguir-li un preu més avantatjós amb les mateixes prestacions.

A Línia Asseguradora aconsellen la millor companyia i la pòlissa més adequada segons les necessitats de cada client

A Línia Asseguradora són especialistes en pòlisses d’assegurances per a residències passives, amb assistència sanitària internacional, assegurances de vida i jubilacions. Fa molts anys que gestionen assegurances per a aquest col·lectiu i han aconseguit que les companyies amb les quals treballen els permetin fer pòlisses ampliant el límit d’edat per entrar-hi, ja que la pràctica habitual és no permetre-ho un cop complerts els 65 anys.

Les seves pòlisses de decessos, tenen com a complement una assegurança de vida i la repatriació al país d’origen. A més, transcorregut un període de temps establert, tornen el 80% del que s’ha aportat fins al moment de l’anul·lació de la pòlissa. Val a dir que si es contracta d’assegurança del pis i l’assegurança del vehicle, Línia Asseguradora regala les assegurances escolars dels fills. L’empresa ofereix tota mena d’assegurances, vida, jubilació, vehicles, llar, complement de la CASS, subsidis per baixa de malaltia o accidents, així com assistència a persones amb indemnització per anul·lació de viatge. 16 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


ACONSELLEM LA MILLOR PÒLISSA PERQUÈ PUGUIS DORMIR MÉS TRANQUIL

c/ Bonaventura Armengol, 6-8 · Planta Baixa Bloc B · Andorra la Vella liniaassegur@andorra.ad · Tel.: +376 826 944 · Mòbil: +376 332 740 · Fax: +376 861 757


patchwork de

fragàncies

i estètica B ellesa i estètica B ellesa i estètica

Un

Bellesa

E l M useu

P erfum del C entre J úlia està acollint , ja per segona vegada al P rincipat d ’A ndorra , una exposició única , en què diferents retalls de teixits , colors i mides es fusionen amb els flascons més emblemàtics de la perfumeria i amb l ’ estètica . del

E

l segon concurs de patchwork convocat pel Museu del Perfum de Perfumeria Júlia ha El segon concurs de comptat amb una gran participació i unes patchwork convocat obres que s’han caracteritzat per la seva originalitat i per una equilibrada i creativa combinació de pel Museu del Perfum colors i textures de les robes utilitzades en les diferents de Perfumeria Júlia ha creacions. A partir del dia 19 de setembre ja es podien comptat amb una gran recollir les butlletes per votar per l’obra preferida entre participació totes les que estan exposades al Museu del Perfum, al Centre Júlia de Vivand. Es pot votar fins el 31 d’octubre i l’obra guanyadora s’endurà un lot de productes de Perfumeria Júlia valorat en 600 euros. En el concurs “Patchwork al Museu”, els participants s’han inspirat en els perfums més emblemàtics. En l’exposició, al costat de cada treball, es poden veure els flascons, les descripcions, i les fotografies en què s’han inspirat els artistes.

18 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


sana in

corpore sano

i estètica B ellesa i estètica B ellesa i estètica

Mens

Bellesa

M és que mai , aquesta frase es pot fer realitat acudint a l ’ espai C ontrol P ilates , on l ’ equilibri entre el cos i la ment és la fi nalitat essencial . A quest novembre celebren els seus 10 anys d ’ existència .

U

n equip de quatre persones amb formació específica i que es complementen entre sí són la base del treball de Control Pilates, un centre basat en la filosofia oriental que ajuda els seus clients a aconseguir els seus objectius, desitjos i necessitats. Una recepció acollidora dóna la benvinguda a les persones que arriben al centre per gaudir del seu programa personalitzat, amb activitats que s’organitzen sempre en grups reduïts, d’un màxim de quatre persones, o bé sessions per parelles o classes individuals. Control Pilates proposa classes de pilates, abdominals hipopressius, tractaments i teràpies pre i postpart, ioga del món, meditació evolutiva, creixement personal, correcció postural o teràpies orientals. Tampoc deixa de banda la seva cabina de massatges, amb tractaments de bellesa i anticel·lulítics amb productes d’alta gamma, tecnologies innovadores i unes mans professionals.

Aquest novembre celebren els seus 10 anys d’existència i, durant aquests anys, no han deixat de créixer i desenvolupar-se

Aquest novembre celebren els seus 10 anys d’existència i, durant aquest període, no han deixat de créixer i desenvolupar-se, sempre en un ambient exclusiu i amb la finalitat de cuidar el cos i la ment. Una filosofia de treball seriosa i adaptada a cada persona és el secret del seu èxit.

En definitiva, Control Pilates ofereix el marc idoni per un treball físic, mental, emocional i espiritual. Tots aquests elements conjugats en un ambient relaxat i perfecte per aconseguir els seus objectius: l’enriquiment no convencional de la persona.

20 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Tu marques l’objectiu, nosaltres, el camí per aconseguir-lo! Si vols cuidar el teu cos i la teva ment i busques un espai exclusiu i un tracte personalitzat, Som el teu centre!

Bisbe Príncep Iglèsias núm. 4 - 2on pis · Andorra La Vella · Telf. +376 866 996 Segueix-nos a

“Control Pilates Andorra” i


i estètica B ellesa i estètica B ellesa i estètica

El

Aura Espai

kundalini ioga va arribar a

O ccident

nosaltres .

És

Y ogi B hajan ; de l ’Í ndia per a

de la mà de

ell va adaptar aquesta sagrada tecnologia mil · lenària

un centre de benestar

Bellesa

el ioga de la consciència .

M

eritxell Cardelús és instructora titulada i està a càrrec de les classes de kundalini ioga a Aura Espai. Es tracta d’una disciplina variada i alhora molt dinàmica. Tothom pot seguir-la, cadascú pot anar al seu ritme, no importa si es té poca flexibilitat, a poc a poc es va aconseguint i, practicant-la resulta impossible avorrir-s’hi. Les sessions tenen una durada d’una hora i mitja i es treballen diferents parts del cos com el El kundalini ioga és sistema nerviós, glandular, circulatori, digestiu i també una disciplina variada la ment. i alhora molt dinàmica D’aquesta manera, s’aconsegueix flexibilitat, força i pau mental. Tots aquests exercicis i sèries s’acompanyen amb mantres (sons que controlen la ment), pranaiames (respiracions), assanes (postures), bandhes (contraccions de certes parts del cos) i mudres (gestos de les mans). Es tracta de mobilitzar i despertar l’energia que resideix a la base de la columna vertebral: l’energia kundalini. El fet de despertar aquesta energia, fa trobar l’equilibri tant físic com mental i ens mostra tot el nostre potencial. A Aura Espai ofereixen classes per a diferents estils de ioga, altres activitats per al benestar, pilates, consultes dietètiques, massatges, reflexologia, coaching i relaxacions, i concerts amb bols de quars, tibetans i gongs. També proposen sessions per a principiants, amb la primera classe gratuïta. A banda de les classes i els cursos, a Aura Espai també hi ha productes extraordinaris com el Yogi Tea, zafus, tapissos, males, encensos variats, bols tibetans, pedres i minerals, fulards, xals, pantalons molt adequats per a la pràctica del ioga, i moltes coses més. A Aura Espai, t’esperen amb els braços oberts.

22 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


La construcció a Andorra

ConstruccióConstruccióConstrucció

T ot

i que el sector de la construcció ha passat per moments molt

complicats , actualment el

G overn

amb el seu

P la R enova

intenta esti -

un sector clau

mular - lo per tal d ’ animar el consum intern .

A

través del Pla Renova, es pretén estimular la rehabilitació d’edificis per la via de subvenció, per tal de millorar, d’una banda, la imatge arquitectònica del país, mentre que de l’altra, es vol donar una empenta al sector de la construcció, que ha patit molt A través del Pla la crisi econòmica, amb una pèrdua important de llocs de Renova, es pretén treball.

estimular la

La construcció hauria de tenir un paper clau en el rehabilitació d’edificis procés de recuperació econòmica del Principat, que em- per la via de prenedors forans desenvolupin noves iniciatives i atreguin inversió de qualitat. D’aquesta manera es posarien en mar- subvenció xa infraestructures i equipaments de tot tipus, amb la conseqüent revitalització del sector. Una acció decidida per part de la iniciativa pública i privada per incentivar la posta en marxa de nous projectes, amb canvis en la normativa urbanística, seria bàsic perquè el sector de la construcció recuperés l’alegria perduda.

24 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


solucions integrades

Palmir Agefred

ConstruccióConstruccióConstrucció

A valat per una sòlida trajectòria de més de 50 anys , el grup P almir A gefred ha anat ampliant les seves línies de negoci , fins a oferir en l ’ actualitat solucions a diferents sectors .

T

ot i que cada empresa disposa de diferents activitats, el grup permet oferir solucions integrades i que cobreixin les necessitats dels seus clients.

L’activitat de Palmir Espineta es basa en quatre grans línies de negoci: fred industrial, climatització, electrodomèstics i hostaleria. Agefred Servei està més enfocada cap als manteniments integrals i la gestió energètica.

Més de 50 anys d’història avalen la trajectòria del grup

Pel que fa a Same, es dedica a les instal·lacions i, finalment, l’última divisió que s’ha integrat al grup és Ascensors Servei, que està especialitzada en el sector dels ascensors, portes automàtiques, muntacàrregues i escales mecàniques.

26 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


50 ANYS GARANTIZANT EL MILLOR SERVEI

palmirespineta hostaleria electrodomèstics

Avinguda Santa Coloma, 108 AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

gestió energética

t

facilities, management

Prat de la Creu 59-65, Esc. B, Planta 5a AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

T. (+376) 804 020 · F. (+376) 804 024 palmir.espineta@andorra.ad www.palmiragefred.ad

telegestió manteniment integral

T. (+376) 811 733 agefredservei@agfs.ad www.agefredservei.com

l

energies renovables

electricitat

lampisteria

climatització i control

Prat de la Creu 59-65, Esc. B, Planta 5a AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

ascensors

portes automàtiques

muntacàrregues

escales mecàniques

Prat de la Creu 59-65, Esc. B, Planta 5 AD500, Andorra la Vella (Principat d’Andorra)

T. (+376) 811 733 agefredservei@agfs.ad www.ascensorservei.com

T. (+376) 811 733 same@agfs.ad www.agefredservei.com


Interiorisme

i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

Celebra el seu 20è aniversari a Andorra

Cent Mobel tradició familiar amb més de 78 anys E stablerta

al

P rincipat ,

amb més de

23

1940

anys

al país i centrada en el confort i el des cans , posa al servei del client els coneixe ments que han adquirit al llarg dels anys d ’ experiència en el sector .

La

professiona -

litat i l ’ especialització , són els punts forts d ’ aquesta empresa .

1940

E

l client que arriba a la botiga Cent Mobel sap perfectament que podrà confiar en el criteri dels professionals que l’atendran i que trobarà la peça idònia i els millors especialistes que el sabran assessorar per triar el producte que s’adapti a les seves necessitats, amb les prestacions ideals. A la botiga de Cent Mobel, han renovat i ampliat la seva exposició de confort, disposen de més de 60 models diferents de butaques i sofàs, articulats, elèctrics o manuals, entre els quals cada persona trobarà la seva peça perfecta. Perquè cada client és diferent i els professionals de Cent Mobel saben molt bé com guiar-lo i aconsellar-lo perquè triï l’opció adequada, en funció del pes, l’alçada i els seus costums i preferències. Hi ha propostes clàssiques i contemporànies, amb una gran varietat de materials, ja siguin de pell o teixit.

1940

Proposen també una gamma molt completa d’equips de descans, amb més de 30 models de matalassos de viscoelàstica, el làtex, la molla ensacada, en

28 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Els professionals de Cent Mobel saben com aconsellar el client perquè triï l’opció ideal

1957

combinació amb productes naturals com la llana, el coto, la crin de cavall o el caixmir, tots ells exposats perquè el client pugui triar el confort que més li agradi i més s’adapti al seu cos i a les seves necessitats. També disposen de coixins, nòrdics i roba de llit, amb molta diversitat d’estampats.

1970

A Cent Mobel hi trobarà les millors marques del mercat, com Flex, Hastens, Dorwin, Treca París, Fama, Polo Divani, Mash, Moradillo o Stressless, entre d’altres, que són garantia de satisfacció i amb un reconegut prestigi internacional.

1994

29 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


un apassionat de la natura.

José Costa

ConstruccióConstruccióConstrucció

Al

capdavant d ’ una de les empreses més competents d ’A ndo -

rra en el sector de la subcontractació d ’ obres , es troba J osé

C osta ,

que es defineix com un apassionat de la natura i que va

trobar a

A ndorra l ’ entorn

ideal , no massa lluny del mar , una

altra de les seves passions .

Nova Constructora va ser el patrocinador principal del Dia de Portugal, com va sorgir la idea? Un dia, el cònsol honorari de Portugal a Andorra, em va plantejar la idea que tenia de donar a conèixer productes portuguesos i explicar que el nostre país és molt més que les manifestacions folklòriques que coneix tothom. A Portugal tenim una gastronomia de qualitat, uns vins excel·lents, una artesania molt diversa i una música excepcional, com els fados, entre altres coses, i que era bàsic que es fessin descobrir als andorrans. Està satisfet del resultat? Sí, molt satisfet. El cas és que va ser una gran promoció, va venir molta gent i el sopar a Illa Carlemany va ser molt concorregut, tothom va quedar molt content. El menjar era de gran nivell i els productes que es van mostrar al llarg de la mostra van ser molt apreciats. Enyora la pàtria? Enyoro el menjar portuguès... (riu). De fet vaig marxar molt jove de Portugal, als 18 anys vaig anar a viure a Còrsega, un lloc que m’encanta, ja que el mar és una de les meves passions

30 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

“Nova Constructora és l’empresa amb més potencial del país pel que fa a la subcontractació de personal”


Es troba bé a Andorra? M’encanta el país, les muntanyes, els llacs, la fauna, la flora. Quan puc m’escapo a la muntanya i gaudeixo molt fent fotografies. També li agrada l’arquitectura... Sí, m’agrada molt. Sóc un gran observador dels edificis, tant de les torres tan altes de Benidorm com de les cases baixes d’Andorra. En la meva professió vaig començar de zero, el nivell més baix, i sé fer de tot! Tinc molt bona relació amb els arquitectes del país, saben que m’apassiona aquesta branca. Va sovint a Portugal? Potser un cop l’any, però m’agrada conèixer diferents cultures, vaig sovint a França, Espanya i a Itàlia, entre d’altres. A què es dedica Nova Constructora? La nostra empresa es dedica a la subcontractació d’obres. Som una empresa amb gran potencial, amb equips qualificats i especialitzats amb un alt nivell de forma-

ció en cadascuna de les seves especialitats del ram. Els nostres equips són posseïdors de totes les titulacions atorgades o requerides pel Govern d’Andorra. Es pot dir que Nova Constructora és l’empresa amb més potencial del país pel que fa a la subcontractació de personal. Quants treballadors té? De quines nacionalitats? Més de 180 persones, portuguesos, marroquins, espanyols, francesos, andorrans entre d’altres. Hi ha més empreses que subcontracten? Sí, hi ha a algunes empreses que subcontracten mà d’obra, però també es dediquen a la construcció directa. Nova Constructora es l’única empresa que està enfocada exclusivament a la subcontractació. Quin tipus de personal llogueu a les empreses d’Andorra? Tot el personal qualificat que és necessa-

Jose Costa neix al nord de Portugal, a Ponte de Lima la Ciutat portuguesa més antiga, el 26 de maig de 1971. Estudia a Portugal i també a Còrsega, on comença a treballar i a descobrir el món de la construcció, començant de zero, del nivell més baix, fins a ser el director del grup “La Corse”. Fa 12 anys que viu a Andorra i és el propietari de l’empresa Nova Constructora. L’arquitectura és una de les seves passions, també li agrada pilotar avionetes, anar a la platja, navegar, i en general, totes les activitats relacionades amb la natura i l’aigua.

31 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

ri per fer una obra. Des d’encarregats fins als paletes i manobres, passant pels caps d’equip, encofradors, serrallers, gruistes, pedrers, pintors, pissarrer, tècnics en treballs verticals... En definitiva, tot el conjunt de professionals que les empreses de construcció puguin necessitar per realitzar qualsevol obra. Quina és la vostra filosofia empresarial? A Nova Constructora tenim un elevat nivell d’exigència, ja que un dels nostres objectius és oferir uns acabats impecables. El més important és seguir evolucionant, comprometent-nos a fons de manera responsable en cada feina, oferint confiança i serietat en el treballs. Amb quin tipus de clients treballa? Nova Constructora tenim requisits específics. Ens dediquem exclusivament a la subcontractació. Treballem per a les empreses amb més prestigi d’Andorra, a les quals devem un grau de fidelitat del 100%.


ConstruccióConstruccióConstrucció

A rt i D ecoració A delino

es de -

dica al món de les pintures en el sentit més ampli del terme .

E ls

seus

treballadors

són

Transformar

pintant

professionals amb molts anys d ’ ofici

i

saben

com

canviar

l ’ aspecte

d ’ una

llar

o

d ’ un

edifici amb el seu treball .

A

questa empresa compta amb una dilatada experiència en el sector de les pintures en general. Es dedica a pintar en el sentit més ampli del terme, perquè tan aviat transformen l’aspecte d’un edifici com el d’un pis o una casa. També pinten façanes amb pintura tèrmica. Treballen amb tot tipus de tècniques per tal de brindar a cada client la pintura més adequada per a les seves parets. Estucats venecians, efectes de sorra, pintures metal·litzades o efecte òxid o marbre, tot són tècniques concretes que el client podrà triar per aconseguir l’efecte desitjat. Els pintors d’Art i Decoració Adelino sabran assessorar cada persona en la tria de la paleta de colors més adient. Pressupostos sense compromís.

Estucs Vernissos Moquetes Papers Textils Rotulació Pintura en general

Tel. 834 428 · Fax 834 427 · Mòbil 328 027 · Carrer del Tremat, núm 4 · AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra) artidecoracio@andorra.ad 32 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


HA COL·LABORAT EN AQUESTS PROJECTES

ESTADI NACIONAL (ANDORRA LA VELLA)

EDIFICI JOSEP VILADOMAT

EIXAMPLAMENT CG2

EDIFICI TELECABINA

EDIFICI DIAMANT

Nova Constructora és el proveïdor de personal subcontractat per a les empreses de més prestigi i reconeixement del Principat d’Andorra.

OBRA CILVIL . EDIFICACIÓ . ESTRUCTURES

ESPECIALISTES EN SUBCONTRACTACIÓ Av. Joan Martí, 73 · Local 2. AD200 Encamp  Tel.:00376 815 971 · Mòbil: 00376 333 954 · e-mail: nova.constructora@andorra.ad


ConstruccióConstruccióConstrucció

A P intures V ázquez compten amb una experiència de 10 anys al país i un equip de professionals de la pintura i de la fusteria .

Noves

tècniques de

pintura

L

es diferents tècniques i efectes innovadors en el món de les pintures, no tenen secrets per als professionals de Pintures Vázquez, una empresa amb una sòlida experiència a Andorra. Es dediquen a tota mena de treballs de pintura i envernissats, pinten façanes, interiors, edificis, entre d’altres. Utilitzen materials de qualitat i assessoren el client en la tria dels colors i les tècniques més adequades a les seves necessitats. D’altra banda també tenen una divisió que es dedica a la fusteria, bàsicament a la col·locació de parquet, amb una àmplia gamma de colors i qualitats. A Pintures Vázquez estan especialitzats en el polit i envernissat de parquets, per revitalitzar totes les superfícies.

Pintures Vàzquez

Alta Decoració Parquet Paper Pintat Moqueta Manteniment fusta

Tel.: +376 399 753

34 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


la garantia de seguretat d’una empresa familiar

Grup Lomi

L’ any 1960 es creava E lectricitat L oan , l ’ embrió del G rup L omi , a S ant J ulià de L òria . E l grup està integrat per l ’ empresa d ’ instal · la cions i la de comunicacions .

S

ón 56 anys d’experiència en el sector domèstic i industrial de les instal·lacions, les comunicacions i la seguretat, que avalen la solidesa de l’empresa. El grup està integrat per l’empresa d’instal·lacions i la de comunicacions. L’empresa es dedica principalment a les instal·lacions en totes les seves vessants, industrial, domèstica, grups electrògens, domòtica, instal·lacions de cable estructurat, de fibra òptica i també de seguretat i de televisió. També es dediquen a la calefacció i a la climatització, així com a les xarxes WiFi i GSM. Instal·lacions com el Consell General, l’edifici administratiu del Prat del Rull, el centre sociosanitari El Cedre, l’Escola de segona ensenyança d’Ordino, entre altres, són un exemple de l’experiència que els avala. .

INSTAL·LACIONS I COMUNICACIONS INTEGRALS

Carrer de lòria, 12 CP AD600 Sant Julià de Lòria Principat d’Andorra Tel. +376 801 740 Fax. +376 801 744 email: gruplomi@gruplomi.com

www.gruplomi.com

35 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


ConstruccióConstruccióConstrucció

pedra

C onstruccions R amilo natural , amb tots els

proposa la gamma més àmplia de pedra colors , formes i textures existents al

Revestir

amb

mercat per satisfer les expectatives dels seus clients .

E

ls revestiments amb pedra natural donen calidesa i Construccions Ramilo posseeix una gran varietat de textures i colors per satisfer el client més exigent. L’empresa compta amb més de 25 anys d’experiència a Andorra, i és tota una garantia de qualitat, Construccions Ramilo tant pel que fa a la procedència dels materials com per a compta amb més de la seva col·locació, perquè cal saber cada pedra necessita una tècnica especial per aconseguir el millor resultat. La 25 anys d’experiència pedra natural té una durada d’uns 200 anys, aproximada- al país ment, i no necessita cap manteniment. Al contrari, quan més temps passa i més està exposada al sol, al vent i a l’aigua, la pedra guanya en color i brillant. La qualitat de servei és un dels màxims neguits de Construccions Ramilo, que també ofereix en els seus locals una exposició amb més de 40 mostres de les pedres més utilitzades a mida real. D’altra banda, presenta una nova línia de forns de llenya com els d’abans, però amb totes les prestacions i les últimes novetats tecnològiques, per fer una carn a la brasa excepcional. Amb uns preus molt assequibles i unes elevades prestacions, els nous forns que proposa Construccions Ramilo satisfaran totes les expectatives.

36 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


La pedra natural EXPOSICIÓ, VENDA I COL·LOCACIÓ DE PEDRA NATURAL

DISSENYS D’INTERIORS I EXTERIORS

ESPERIT D’INNOVACIÓ I MILLORA

C/ de les Escoles 35 · Ed. Xalet Pobladó AD500 Santa Coloma · (Principat d’Andorra) Tel.: (+376) 723 940 · Fax: (+376) 723 937 Mòbil: (+376) 322 343 - 358 707 info@construccionsramilo.com

www.construccionsramilo.com


ConstruccióConstruccióConstrucció

C reada

l ’ any

1996, P olitep

ofereix un servei acurat i de

qualitat pel que fa al tractament de les pedres naturals i

un servei de qualitat

Politep

artificials , amb un sistema de treball innovador al

P rincipat

d ’A ndorra .

L’

empresa Politep es va crear el 1996 per cobrir un sector que fins llavors no tenia cobertes les necessitats a Andorra. Es tracta d’una empresa especialitzada en tractaments de pedres naturals, ja sigui marbre o granet, entre d’altres, i també Politep utilitza sistemes artificials, com el quars, el gres porcellànic o el terratzo.

de treball innovadors i

Politep es caracteritza per utilitzar sistemes de treball ofereix als seus clients innovadors, la qual cosa permet oferir als seus clients un un servei de qualitat a servei de qualitat a uns preus raonables i solucions a la mauns preus raonables joria de problemes. L’empresa fa polits i abrillantats, també restaura i rebaixa paviments, poleix tota mena de superfícies, barres de bar, taulells, superfícies de treball de cuines, entre d’altres. També fa altres tractaments, com la realització de bandes antilliscants buixardades, homologades CE, elimina taques de greixos o de rovell, així com tractaments específics sobre acer inoxidable. Entre les neteges especials, Politep ofereix un servei de neteges de paviments antilliscants i també impermeabilització. Treballen per molts sectors, principalment el de l’hostaleria que, per la seva complexitat, està sovint mancat d’un servei de qualitat en aquest sentit. A Andorra, Politep està treballant per AHotels, Via Moda, Genève Joiers i Perfumeria Júlia, entre d’altres. Entre els seus clients a Espanya, hi figuren NH Hotels, Melià, Abba Hotels, AC Hotels o Hesperia.

38 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


ABANS

DESPRÉS

QUE FEM:

EN QUINS MATERIALS:

A ON:

REBAIXOS POLITS ABRILLANTATS ENVELLITS MANTENIMENTS…

MARBRE I TERRATZO GRANET NATURAL SILESTONE GRES DE PORCELLANA MOSAIC HIDRÀULIC

PAVIMENTS ESCALES ‘ENCIMERES’ DE BANY I CUINES

Tel.: +376 726 710 +376 356 710

www.politepandorra.com

Més de 20 anys especialitzats en treballs a la pedra Ctra. General 3, Ed. Ariel A 1r 1a Sispony AD400 la Massana

Segueix-nos a twitter: @diastonesl i a facebook: www.facebook.com/DiastoneSL


construint

Andorra

Locubsa

ConstruccióConstruccióConstrucció

D es

de l ’ any

1992, l ’ empresa LOCUB, SA

construeix a

An-

dorra , ja sigui a nivell individual com formant part d ’U nions

T emporals d ’E mpreses (UTE),

L pública.

per obres amb més envergadura .

ocubsa treballa al Principat d’Andorra en molts àmbits, ja sigui en el sector públic com en el privat, realitzant obres tant d’edificació com d’obra civil. És una de les empreses andorranes que encapçalen la classificació d’empreses a qui s’encarrega obra Locubsa treballa a

Aquesta empresa ofereix una estructura adequada per executar tota mena de treballs i obres, ja que compta amb un equip de professionals qualificats que poden portar a terme qualsevol tipus d’obra.

Andorra en molts àmbits, ja sigui en el sector públic com en el privat, realitzant obres tant d’edificació com d’obra civil

Entre les realitzacions de Locubsa dels darrers anys destaca la construcció d’Inúu, una de les obres més emblemàtiques del Principat d’Andorra. Va construir l’Estadi Nacional, també va fer l’eixamplament de la CG2 a Soldeu, la rotonda a la sortida també de Soldeu, les millores a l’escola francesa i espanyola d’Encamp, el Centre Cultural La Llacuna a Andorra la Vella, entre moltes d’altres.

40 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Des de 1992 construint país

LOCUB, S.A. C/ Sant Salvador nº 10, Escala A, 3 7ª – AD500 ANDORRA LA VELLA.

Telèfon: 00376-808645 · Fax: 00376-867111 · locubsa@locubsa.com


llar C onstrucció llar

Construcció

líders en tancaments

Agrupsa

Construcció

llar

L’ empresa A grupsa ,

2013, està en plena expansió en matèria de tancaments d ’ alumini , PVC, ferro , vidre o acer inoxidable . É s una companyia innovadora , avalada pel seu res ponsable que compta amb 25 anys d ’ experiència en el sector . creada el

D

isposem de 800 m2 de taller, i la seva activitat principal són els tancaments d’alumini, PVC, ferro, vidre, acer inoxidable i els revestiments d’Alucobon. Són distribuïdors i instal·ladors oficials per a Andorra de les marques Metalpanel -líder El 100% dels clients internacional en cobertes i façanes- i Aluplast -fabricant d’Agrupsa que han alemany en Pvc per portes i finestres. Altres cases amb què treballa Agrupsa són Technal, Schüco Innaltech, pel que fa solicitat les ajudes de als tancaments d’alumini. També instal·len portes de garat- pla Renove, han estat ge, entre d’altres elements. aprovades. El fet que fa només tres anys que s’han instal·lat, fa que la maquinària que utilitzen sigui moderna i d’última generació, amb les últimes innovacions en tecnologia. Pel que fa als tancaments i les unions entre finestres i obra, fan servir productes químics d’altes prestacions, com els que els subministren les empreses Basf i Soudal. Actualment, Agrupsa compta amb 12 treballadors qualificats, que són la principal garantia de qualitat en tots els seus treballs. Val a dir que tots els clients que han sol·licitat les ajudes de Govern per al pla Renova pel canvi de finestres, han estat acceptats, tota una garantia del nivell que ofereix aquesta companyia.

42 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Fred a casa teva? t'oblidaras ` de vestir-te

Amb finestres

La finestra en PVC més tèrmica 0,67W/M K 2

AGRUPSA - L'ÚNIC INSTAL·LADOR RECONEGUT PEL FABRICANT

La millor finestra del mercat Foam inside

Seguretat RC2

Segura

Funcional

Tèrmica

Estética

Crta. de la Comella · Polígon Industrial Encorces de Can Nyerro · Nau 2A · AD500 Andorra la Vella · Tels. 827 777 · 325 933 · agrupsa@andorra.ad RENOVA

l’adv

47


Construcció

el que cal en

fusteria

llar C onstrucció llar

Tot

Construcció

llar

D es de F usteria F reixes , una empresa familiar amb 30 anys d ’ història , realitzen tota mena de treballs de fusteria per a particulars i empreses , sempre amb garantia de qualitat .

L

a Fusteria Freixes està situada a Andorra la Vella i fa 30 anys que treballa al país. Aquest negoci familiar es dedica als treballs de fusteria, des de petites feines a fins a obres de gran envergadura. Munten mobles de cuina, de diferents estils i qualitats, des Aquest negoci familiar de les més clàssiques fins a les més innovadores, també fan es dedica als treballs mobles a mida i divisions d’oficines amb panels de fusta i vidre, sempre adaptant-se als desitjos i a les necessitats dels de fusteria, des de petites feines a fins clients.

Fan tota mena de treballs de fusteria i ebenisteria, portes, finestres i tot el que els clients puguin demanar. També col·loquen parquets de qualsevol tipus, ja siguin de fusta o sintètics, amb un ampli ventall de qualitats, colors i textures.

a obres de gran envergadura

Fusteria Freixes fa pressupostos sense compromís, adaptant-se sempre a les necessitats i als desitjos dels clients, sempre amb la professionalitat i la qualitat d’un servei impecable prestat per entesos en la matèria. 44 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


FF RR EE II XX EE SS sIsI Fu ste r i a - E b e n i ste r i a - D e co ra c i ó

C/ Castellà de Sucarà, 5 · Tel.: +376 860 898 · Fax +376 862 991 • AD500 ANDORRA LA VELLA · Principat d’Andorra E-mail: fusteriafreixes@andorra.ad · wwwfusteriafreixes.com


ConstruccióConstruccióConstrucció

P er

a

R decora ,

qualsevol

projecte és un repte i una oportunitat .

La

seva filoso -

fia és escoltar el client , en -

per sorprendre el client

Rdecora

tendre les seves necessitats , conèixer el seu dia a dia i els seus somnis .

C

oneixent el client, Rdecora sabrà proposar-li opcions a la seva mida, sorprendre’l i engrescar-lo en un projecte en el que sobretot se senti còmode. Aquesta és la part més important de la seva feina i a la qual dediquen una atenció especial. Després d’escoltar els desitjos del client, realitzen una recreació en tres dimensions, per tal que ell pugui veure, amb tot el realisme possible, com quedarà la seva llar, local comercial, o qualsevol espai que confiï a Rdecora, un cop aplicades les idees dels seus interioristes. Rdecora ofereix als clients projectes personalitzats, reformes integrals, decoració d’espais, sempre amb solucions innovadores, funcionals i actuals

PRESUMEIX D’ESPAI, I EL PREU…

C/ Callaueta, 8 esc. B, 1r 3a · AD500 ANDORRA LA VELLA Tel.: 868 185 - 393 797 · xesca@redecora.net www.redecora.net

NOMÉS LI DIUS A QUI TU VULGUIS 46 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


els especialistes

Cristalleries Nou Estil ASSESSORAMENT TÈCNIC PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS vidres i miralls de tot tipus i colors vidres amb cambra i mampares de bany a mida instal·lacions per a botigues i obres

Av. d’Enclar, 20 · AD500 Santa Coloma · Principat d’Andorra Tel.: +376 722 237 · Mòbil: +376 321 660 · Fax: +376 724 003 e-mail:cristallerianouestil@andorra.ad Cristalleries Nou Estil S.L 47 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

S ón els veritables tècnics del vidre . A C ristalleries N ou E stil , dominen com ningú el revestiment o aïllament amb vidre és el centre de l ’ activitat de

C ristalleries N ou E stil ,

tècnics

del vidre .

E

l món del vidre no té secrets per als professionals de Cristalleries Nou Estil. Un equip de 6 treballadors que assessoren i aconsellen professionals i particulars sobre quina és la millor solució per un revestiment o aïllament que requereix de la col·locació de vidre o materials similars. L’empresa va ser fundada l’any 1987 i des d’aleshores la seva trajectòria i treballs són el reflex d’un negoci dirigit amb empenta i determinació. A Nou Estil s’atenen peticions de professionals de la construcció, empreses, decoradors i també particulars. Aquests professionals del vidre realitzen façanes de mur de cortina, vidres industrials, peces de decoració d’interiors, així com mampares de bany i vidres per a la reforma de pisos. D’altra banda, és important destacar que Cristalleries Nou Estil porta a terme una tasca de patrocinis esportius de caràcter solidari, tant a Andorra com fora del Principat.


ConstruccióConstruccióConstrucció

M apisa ,

representant del

G rup P or -

celanosa , proposa als clients la

P orcelanosa ,

tota una referència en ceràmica , a més de materials de construcció de les millors marques .

líder del sector

Porcelanosa

prestigiosa gamma de

L’

empresa Mapisa és representant del Grup Porcelanosa a la Seu d’Urgell i Andorra. El grup, és present a prop de 100 països i és líder del sector. Mapisa també comercialitza materials de construcció i tot el món de la fusta: parquets, portes i mobiliari de cuina, entre d’altres.

Les ceràmiques de Porcelanosa són innovadores i de qualitat reconeguda, amb un gran prestigi en el mercat nacional i internacional. Els seus paviments són idonis per a qualsevol habitació de la casa, per als terres i les parets, amb una completa gamma per a cada zona de l’habitatge. Aquest grup, va començar amb la fabricació de rajoles i avui ofereixen una extensa tria de productes que van des de l’equipament de la cuina i el bany fins a les més avançades solucions de construcció per a l’arquitectura contemporània.

MATERIALS PIRINEU

Magatzem | El Pla de Sant Tirs | Tel. 973350027 Exposició Ceràmica | La Seu d’Urgell | Tel. 973 351 850 mapisa@mapisa.cat · www.mapisa.cat 48 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


experiència consolidada

Euroconsult

La

realització d ’ estudis en geologia

i geotècnia és el principal àmbit d ’ ac roconsult , que va néixer l ’ any

L’

empresa Euroconsult compta amb un equip pluridisciplinari que, a més a més dels estudis en geologia i geotècnia, també fa projectes i direccions d’obra civil, estudis hidràulics i de medi ambient. Es destaquen també altres àmbits de treball més específic com són les auscultacions i monitoritzacions del terreny, cartografia i sistemes d’informació geogràfica, avaluacions d’impacte ambiental, així com l’assistència tècnica en plans d’emergència de protecció civil. Els seus tècnics, personal especialitzat en cada àrea, treballen sempre a partir del principi bàsic de la millora contínua de les seves competències, per tal de seguir comptant amb la confiança que li dipositen els seus clients. Els treballs que s’han dut a terme al llarg dels darrers anys proporcionen a Euroconsult una dilatada experiència que s’ha anat consolidant al llarg dels anys, elaborant informes de qualitat, sòlids i imparcials, per complir amb les expectatives dels clients.

GEOLOGIA, GEOTÈCNIA I ENGINYERIA DEL SUBSÒL REALITZACIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRA CIVIL ESTUDIS GEOLÒGICS I GEOTÈCNICS ESTUDIS DE RISCOS GEOLÒGICS ESTUDIS HIDRÀULICS AUSCULTACIONS I MONITORITZACIÓ DEL TERRENY CARTOGRAFIA I SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA ESTUDIS MEDIAMBIENTALS I AVALUACIONS D’IMPACTE AMBIENTAL ELABORACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN PLANS D’EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL

C/ Maria Pla núm. 33, Escala C, 3er-2a · Andorra la Vella AD500 Tel. 00 376 800 250 · Fax 00 376 863 923 e-mail euroconsult@euroconsult.ad · www.euroconsult.ad 49 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

Eu1990.

tuació de la societat andorrana


especialitzat en finestres i tancaments

Art i Vidre Meritxell

ConstruccióConstruccióConstrucció

L’ empresa A rt

i

compta amb més

V idre M eritxell de 20 anys d ’ ex -

periència en el sector i ofereix la millor

qualitat

adequat .

E stan

i

l ’ aïllament

més

especialitzats en fi -

nestres i tancaments .

L’

any 1984 es fundava l’empresa Art i Vidre Meritxell, en un local situat al carrer Alzinaret, al centre d’Andorra la Vella. En aquell moment es dedicaven a la venda de vidre, finestres d’alumini, mobiliari i mampares per al bany. Quatre anys després, l’any 1988, l’empresa es va traslladar a la carretera de la Comella per fabricar, vendre i col·locar finestres de PVC Kommerling, sense per això deixar de comercialitzar les seves finestres d’alumini, i de fusta i vidre. Actualment, l’empresa està especialitzada en finestres i tancaments, buscant sempre d’oferir el millor servei i qualitat en l’aïllament tèrmic i acústic. Art i Vidre Meritxell ofereix tota mena de solucions per a tancaments, tant per a obra nova com per a qualsevol reforma. Els professionals de l’empresa ofereixen la seva experiència per assessorar els clients per trobar la millor opció i elaboren pressupostos sense compromís.

50 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


La

col · locació i el manteniment de

portes automàtiques de garatge o les portes de vidre per als comerços , no tenen secrets per a l ’ empresa

P or -

tand , sempre amb garantia de qualitat i seguretat .

C

tot portes

Portand

reada a Encamp l’any 2000, Portand ofereix un ampli ventall de models de portes automàtiques basculants de garatge, que combinen la qualitat i seguretat amb l’estètica i el confort. També s’ocupa del manteniment i de tota l’assistència tècnica que necessiti el client. Proposen gran diversitat de models i dissenys, que s’adapten a tots els tipus de construccions, ja sigui amb fusta, acer galvanitzat o xapa. Els mecanismes d’última generació aconsegueixen reduir al màxim el nivell sonor per evitar molèsties i minimitzar el seu manteniment posterior. Una altra de les línies d’actuació és la col·locació i el manteniment de portes de vidre automàtiques per a comerços, amb una gran varietat de models, que s’adapten a l’estètica de cada botiga. Finalment, una altra de les branques de l’empresa és la que fabrica pantalles de publicitat, panels lluminosos amb LEDS, de totes les dimensions. També en garanteixen el manteniment i el servei postvenda.

PORTAND BARRERES VEHICULARS

MOTOR PORTA SECCIONAL

SISTEMA DE VIDEO PORTER

Automatismes per a empreses i particulars

MANUSA

Nous perfils per a portes de seguretat autoblocants. Ideal per al tancament de l’habitatge. Substitueix la persiana tradicional afegint gran blindatge i afavorint l’estètica de la façana, ja que es pot lacar igual que la resta de la fusteria de l’alumini.

Portes de garatge seccionals / de fusta / automàtiques

PANTALLES LED

HOME AUTOMATION

ANGEL MIR

RIERA D E A

Portes automàtiques d’Andorra

per a ús informatiu i publicitari

Ctra. General, 2, ed. La Bartra, bloc E, local 4 - AD200 ENCAMP (Principat d’Andorra) portand@andorra.ad - Tel. +376 80 44 82 - Fax. +376 88 19 10 51 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Quan

una fusió pot esdevenir

una bona notícia?

ConstruccióConstruccióConstrucció

M olt

sovint hem llegit en premsa noticies de fusions entre

empreses que acaben esdevenint l ’ ocasió per reduir i optimitzar plantilles i organigrames , i que es fan sobretot amb criteris d ’ economia d ’ escala .

N o negaré en aquest article que aquesta és un dels avantatges d ’ una fusió però voldria donar un altre enfocament del que pot ser una fusió , o millor : una unió entre empreses .

U

na unió entre empreses també es pot buscar amb l’objectiu de millorar el servei que cadascuna per separat està fent, per arribar a fites molt més ambicioses del que per separat cap d’elles podia atrevir-se a somiar per assolir un paper referent que obli- Aquesta unió és gui a innovar i a estar a l’avantguarda en el seu camp d’acl’oportunitat de fer tivitat; en definitiva, és l’oportunitat de fer millor les coses, de fer-ne més i de forma innovadora. Crec que aquest ves- millor les coses, sant és molt més positiu que si pensem en una unió entre de fer més coses i empreses amb l’únic objectiu d’estalviar costos. de fer-les de forma Recentment al país hem assistit a una unió d’aquest ti- innovadora pus, en un camp encara poc conegut: el camp de la prevenció de riscos laborals, que ha de ser un dels camps que ens han de permetre equiparar-nos a la resta de països del món pel que fa a la millora social i d’eficiència en la forma de treballar. L’esmentada unió va tenir lloc entre dues de les empreses capdavanteres en aquest camp: Assegurprevenció i Principat Qualitat i Prevenció, que s’han unit per formar una nova empresa: Unida Qualitat i Prevenció amb l’objectiu de millorar el servei que oferien als seus clients però també amb la visió de convertir-se en un referent en aquest camp que permeti, a partir de la millora continua i de les múltiples sinergies que es deriven de la unió, donar un pas més en la implementació i reconeixement de la prevenció de riscos laborals al Principat tot i aprofitant aquesta oportunitat per millorar la imatge del país a la resta del món.

No voldria acabar aquest article sense presentar el que serà la visió d’Unida Qualitat i Prevenció: convertir-se en el líder i referent al Principat d’Andorra en l’assessorament, certificació i formació en les àrees de prevenció de riscos laborals, qualitat, medi ambient i sostenibilitat, per tal de satisfer les necessitats presents i futures dels seus clients i vol fer-ho mitjançant la integració de serveis i acompanyant-los en la seva internacionalització, contribuint així a la generació d’avantatges competitives pels seus clients i afavorint la millora dels seus negocis. Aquest és el nostre compromís i la nostra voluntat i per assolir-la estem lluitant i mirant de canviar la manera de fer les coses sempre des d’una perspectiva positiva, de país i enfocada al futur. JMª Comes Canal DG Unida Qualitat i Prevenció 52 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


GruP

COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

741285

agència

T

CONTROL DE QUALITAT

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

INSPECCIÓ DE GINYS MECÀNICS

SONDATGES I INSTRUMENTACIÓ

Control de qualitat d’obra nova Organisme d’inspecció i control Organisme de control mediambiental Rehabilitació Eficiència energètica ITE’s Metrologia Proves dipòsits hidrocarburs ADR’s i ATP’s Sonometries

Servei de Prevenció Aliè Vigilància mèdica Plans d’emergència i autoprotecció Formació nivell bàsic (50h) en seguretat i salut Implantació de normes ISO Certificacions BIOSPHERE Auditories de prevenció RSC

Assaigs no destructius Control cables Control estructura metàl·lica

Auscultació murs ancorats Sondatges geotècnics Assaigs in situ

www.gruppirineu.com


Tornen

a

Europa

les neveres

General Electric

ElectrodomèsticsElectrodomèsticsElectrodomèstics

De

T ècnic C límax , arriben a A ndorra de nou les neve G eneral E lectric , sota la marca io M abe , que estrena nova xarxa de distribució per a E spanya , P ortugal i A ndorra . la mà de

res

L’

any 1987 Mabe va signar una aliança estratègica amb General Electric pel desenvolupament i producció conjunta d’electrodomèstics. Des de l’any 2000, Mabe fabrica gairebé la totalitat dels refrigeradors “No Frost”, “Side by Side”, Tècnic Climax “Bottom Mount” i els congeladors de General Electric distribueix les neveres destinats als mercats d’Estats Units, Europa i Orient Mitjà. El 2013, GE Appliances va decidir centrar-se exclusi- General Electric, sota vament en el mercat dels Estats Units amb productes de la marca ioMabe 110 V. Mabe i GE Appliances van acordar que els productes Mabe sota llicència General Electric es comercialitzessin sota la nova marca ioMabe a Europa i Orient Mitjà mitjançant una nova xarxa de distribució a Espanya i Portugal amb Premium Tek Appliances S.L. Tècnic Clímax disposa també d’un ampli estoc de peces de recanvi per a frigorífics General Electric en el seu magatzem central a Holanda i, ben aviat, a Barcelona. El termini de lliurament de qualsevol peça de recanvi en estoc és d’aproximadament una setmana. Tècnic Clímax proposa ara ofertes especials per clients fidels a la marca General Electric que vulguin substituir el seu vell frigorífic i que trobaran a la botiga els millors professionals per assessorar-los per tal de fer la millor tria. Per més informació, contactar per correu electrònic, tecnic-climax@andorra.ad, o al telèfon 80.83.35 i 80.83.38.

54 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


COL·LECCIÓ 2016

Av. Santa Coloma, 87 . AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra) Tels. (376) 80 83 35 . Fax 86 10 35 E-mail: tecnic-climax@andorra.ad .

REPRESENTANT ANDORRA 5 5 | EXCLUSIU BusinessA 2 PER 016 ndorra


la festa

Gatzara

EspectaclesEspectaclesEspectacles

Un

casament , una animació al carrer , una orquestra o un es -

pectacle per

N adal

o

C ap d ’A ny , G atzara E spectacles

sempre

sap proporcionar tot el que cal perquè les festes siguin un èxit .

G

atzara Espectacles és una empresa molt versàtil i amb gran capacitat d’organització per tota mena d’actes. Compta amb una sòlida experiència en casaments, s’ocupa de subministrar les carpes, els músics, l’animació, el càtering i, en definitiva, Gatzara Espectacles tot el que cal perquè la celebració sigui un èxit. D’altra és una empresa molt banda, també brinda tota l’estructura que cal per les festes d’aniversari o commemoracions especials, amb música en versàtil i amb gran directe o amb dj’s, segons les necessitats i les preferències capacitat d’organització de cadascú. Igualment, ara que s’acosten festes, organit- per tota mena d’actes za sopars de Nadal per a particulars i empreses, amb la presència de Papa Noël inclosa, si es desitja. De cara a les festes de Cap d’Any, Gatzara Espectacles compta amb una cartera de propostes per satisfer totes les expectatives i que s’adaptaran a tots els pressupostos i als estils de festa que es vulgui. L’empresa treballa regularment amb els organismes oficials del país, amb els comuns per l’organització de les festes majors, concerts i espectacles; aquests mesos d’octubre i novembre, Gatzara facilita tots els músics que toquen al carrer a l’Andorra Shopping festival. D’altra banda, també és l’empresa que posa en marxa cada any el Saló de la Infància i de la Joventut, entre altres esdeveniments que se succeeixen al llarg de l’any.

56 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Altitud

especialistes en neu i muntanya

esports

EsportsEsportsEsports

E ls

esports de neu i de muntanya no tenen secrets per la bo -

A ltitud millor aval . tiga

esports .

La

passió per la muntanya els són el seu

D

e tradició familiar, fa més de 50 anys que els professionals d’Altitud esports assessoren tant a aquells que volen iniciar-se en activitats ”outdoor” com els esportistes experimentats que requereixen de les últimes novetats, però que alhora busquen un tracte proper, personalitzat i professional, tant en el moment de la compra com en Els professionals el servei postvenda. d’Altitudesports Altitud esports va néixer l’any 2000, va ser ampliada el 2008 i totalment renovada el 2014, donant cabuda a tot allò que un apassionat de la muntanya necessita en qualsevol època de l’any: equipament per l’esquí de muntanya, l’alpinisme, l’escalada, el senderisme o el “trail running”. Són 170m2 de pura muntanya !!

assessoren els esportistes, tant els novells com els experimentats

A la botiga, els clients són atesos per persones que viuen entusiasmats la seva feina, ja que són apassionats dels esports de neu i muntanya i, per tant, sempre donaran el consell més adequat i l’assessorament més professional. Maria Pla 8 AD500 Andorra la Vella . Tel.:+376 862 632 . altitud@andorra.ad 58 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


En venda exclusiva a Altitud esports

www.esportsaltitud.com


i assessories F inanceres i assessories F inanceres i assessories

eficiència i compromís

Assessors Comptables M

Financeres

A ssessors C omptables M, ofereix serveis d ’ assessorament comptable , fiscal i laboral a les empreses , societats i autònoms i particulars que ho necessitin .

L

a implementació dels marcs fiscal i comptable i l’evolució constant del sistema tributari, ens ha portat a canviar les exigències i obligacions que teníem fins ara tant empreses com particulars.

Aquest fet i motiu ha esdevingut principalment en la necessitat de comptar amb l’assessorament de bons professionals per a resoldre els dubtes i les necessitats que sovint Treballant amb tu i per tu. sorgeixen arran de la implementació al Princi- L’èxit d’una empresa pat de nous canvis legislatius i de noves lleis. és simplement el reflex de l’actitud, Des d’Assessors Comptables M, volem ofe- grau de motivació i compromís rir aquest assessorament i serveis en el dia a dia de les persones que la formen. al client, aportar-li la informació necessària, on Camilo Cruz trobi el suport necessari i adaptar-nos a les seves circumstàncies i necessitats amb la màxima eficiència i compromís professional. Assessors Comptables M és una empresa jove, però que compta amb una àmplia experiència professional al Principat. Els seus professionals garanteixen l’absoluta confidencialitat als clients, que reben un tracte a mida, directe i personalitzat, on tinguin el suport necessari i, el més important, que estiguin satisfets amb els seus serveis.

60 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


M

Assessors Comptables Baixada del Molí, núm 3, 2on 4a, Edifici Molí Parc, Bloc D. AD500 Andorra la Vella Tel. (+376) 818 389 Fax. (+376) 818 387 email: ascomnm@andorra.ad

Planificació empresarial Gestió d’empresa Assessorament comptable, fiscal i laboral


Financeres

i assessories F inanceres i assessories F inanceres i assessories

“Felicito tots els petits i mitjans empresaris per haver-se adaptat tan ràpidament a les noves obligacions comptables, fiscals i laborals”

Advantia

L’ empresa A dvantia A ssessors es va crear el 2009 i , entre altres acti vitats , es dedica a brindar el seu assessorament a les petites i mitjanes empreses del país perquè compleixin amb totes les noves obligacions

per a tots els perfils de clients

comptables , fiscals i laborals .

D

A vui

són tota una referència en el mercat .

esprés de 6 anys d’existència, Advantia s’ha consolidat en el mercat nacional; al 2014 van presentar més de 100 comptabilitats anuals, amb les declaracions d’impostos corresponents. Eva Gavin, sòcia cofundadora de l’empresa, té una formació en Adminitració i Direcció d’Empreses per la universitat de San José de Califòrnia.

-Quins són els elements que us fan diferents de la competència? -Totes les assessories comptables del país tenen un molt bon nivell professional. Un dels nostres punts forts és la flexibilitat, ens adaptem als clients, i no a la inversa. D’altra banda, la meva experiència professional en comptabilitats i fiscalitat internacionals, així com el domini dels idiomes, fa que tinguem molts clients estrangers. -Heu notat alguna recessió després de l’esclat del cas BPA en la inversió estrangera? -L’ inversor estranger segueix amb moltes ganes de venir a instal·lar-se aquí per moltes raons; evidentment hi ha els beneficis fiscals en comparació a altres jurisdiccions, però a la gent li agrada Andorra per moltes coses més: la seguretat, el paisatge i els bons sistemes educatius, entre d’altres avantatges. Però sí que hi ha hagut una recessió interna. Els bancs del país, des de que va esclatar l’afer BPA, ja no obren comptes bancaris per societats de 100% capital estranger. Hi ha una discordança important entre bancs i Govern! -Els petits i mitjans empresaris fan els deures fiscals, s’adapten a les noves circumstàncies? -Personalment, felicito tots els petits i mitjans empresaris per haver-se adaptat tan ràpidament a totes aquestes noves obligacions comptables, fiscals i laborals, que van aparèixer en plena crisi econòmica mundial, el que ha suposat una despesa extraordinària en moments difícils. Molts petits empresaris han fet un gran esforç per estar al dia amb les seves noves obligacions.

62 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Optimizació comptable, fiscal i laboral per la seva empresa

No et preocupis, a Advantia et fem un cop de mà. “Assessorament comptable i econòmic general, planificació financera i fiscal, confecció i tramitació d’impostos, preparació de nomines“ Advantia assessors Professionals amb més de 10 anys d’experiència en administració i direcció d’empreses ofereixen els seus serveis, de manera puntual o periòdica, per adaptar el seu negoci a la normativa comptable i fiscal, confeccionar comptabilitats, analitzar balanços i comptes de resultats i assessorar en matèria laboral. Si la seva empresa no es pot permetre un comptable o un cap d´ administració, no hi renunciï. Pot estalviar fins a un 80% del cost subcontractant el servei comptable en lloc de tenir-lo en plantilla.

Bonaventura Armengol, 15 3r- 3a AD500 Andorra la Vella T +376 802 250 F +376 867 250 advantia@advantia.ad www.advantia.ad

as s e s s o r s


i assessories F inanceres i assessories F inanceres i assessories

L a gestoria administrativa G rup 2000 facilita la

64 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

i comptable feina .

aquells tràmits oficials o

T ots professio -

nals seran molt més senzills amb el seu assessorament .

els tràmits més ràpids

Grup 2000

Financeres

J

a siguin tràmits administratius o comptables, declaracions tributàries, IRPF o qualsevol altre gestió oficial, des del Grup 2000 faran la feina senzilla. L’empresa ofereix assessorament social, fiscal, jurídic, laboral i també comercial, s’ocupa de constitució de societat, així com de qualsevol sol·licitud per a les inversions estrangeres al Principat d’Andorra. D’altra banda, els seus gestors tramiten les sol·licituds de registre de comerç, redacten contractes comercials i laborals, i porten la comptabilitat de les empreses, ja siguin autònoms o societats. Finalment, poden cursar tota mena de sol·licituds oficials, al Govern, als comuns, a la batllia o a la CASS. També prescriuen assegurances i fan tots els papers necessaris per obtenir el permís de conduir o demanar la nacionalitat andorrana.


“Your doubts are our challenges”

Prat de la creu 96, +376 887 007 Andorra la Vella (AD500) Principat d’Andorraa info@mesastrigo.com www.mesastrigo.com


Fleques

i pastisseries F leques i pastisseries F leques i pastisseries

A la Lyonesa dolç i salat

A

qualsevol hora del dia es pot anar

a la

L yonesa

ciosos

a degustar uns deli -

entrepans ,

i menjar ràpid .

pastissos ,

E xperiència

i

crepes

“ savoir

faire ” avalen la trajectòria d ’ aquesta pastisseria .

E

stà situada al centre d’Andorra la Vella, a la plaça de l’Aigüeta, i obren tots els dies de la setmana, tret dels dilluns. El pastisser domina com ningú l’art de les coques més variades, amb xocolata, pinyons, llardons, crema, fruits secs, entre d’altres. També tenen tota mena de pans i panets, magdalenes, croissants, brioixos i una gran diversitat de pastissos. Ara ja s’hi poden trobar ja panellets, fets segons el mètode més artesanals i amb totes les varietats imaginables, tot i que els de pinyons són els que triomfen més. Tenen també un servei molt eficient per subministrar coques i canapès per celebracions a domicili, berenars i aperitiu a les empreses. Preparen safates amb rebosteria dolça i també canapès salats.

Carrer L’ Aigueta, 2 · AD500 Andorra la Vella · PRINCIPAT D’ANDORRA · Tel.: +376 863 509 66 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


El Combi Fa

més de

40

obrir les seves portes a

V ella . E n

C ombi

va

A ndorra

la

anys que el

tots aquests anys , la gran -

ja ha anat evolucionant amb el temps ,

de sempre

amb una clientela sempre fidel .

Granja I Pastisseria

COMBI Els moments mès dolços i saborosos, a Granja Combi C/ Sant Esteve 6 AD500 Andorra la Vella   (+376) 829 596 · (+376) 347 495

67 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

A

l Combi s’hi pot esmorzar, dinar i berenar en un entorn agradable i on sempre s’hi troben amics i coneguts. Fan pa, pastissos, pastes, coques, ensaïmades, entre d’altres, sempre amb ingredients de qualitat. Els entrepans són molt cruixents, n’hi ha de vegetals, de pernil ibèric, de truita, de tonyina, vegetals... de totes mides i amb tota mena de pans. Al migdia proposen un menú diferent cada dia, amb una relació qualitat-preu excel·lent. D’altra banda, estan especialitzats en càtering per empreses, preparen safates dolces i salades per celebracions, amb minicroissants, miniensaimades, minipizzes, petits entrepans i també canapès. Només cal triar entre la variada gamma de propostes, sempre a un preu molt raonable.


L a personalitat dels rams d ’À ngels F lors fa que aquestes composicions florals siguin molt personals , amb un estil propi que la diferencia de la resta .

Flors

amb personalitat

FlorsFlorsFlors

A

banda del seu gran assortiment de plantes ornamentals, Àngels Flors proposa creacions personalitzades que satisfaran els clients més exigents. El seu equip humà és molt professional i té una sòlida formació, per això sempre donen el millor servei. A la botiga s’hi pot trobar una gran varietat de flors nacionals i d’importació, amb el material més fresc que arriba directament dels millors proveïdors. La diferència dels rams d’Àngels Flors és el seu estil propi, que fa que es pugui reconèixer un ram preparat pels seus professionals, que saben trobar la combinació de colors i textures més idònia que respongui a les expectatives dels clients. També fan centres florals per a celebracions, rams de núvia dels estils més variats, però sempre amb el segell que diferencia Àngels Flors i que fa que cada client hi trobi el seu ram ideal.

68 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Pompes Fúnebres de les Valls compta amb 25 anys de trajectòria a Andorra i és líder al país . U na atenció permanent a les famílies és un dels punts forts de l ’ empresa .

Una

amb gestió integral

empresa líder

FuneràriessFuneràriessFuneràries

E

n un moment tan delicat per a les famílies com és el de la pèrdua d’un familiar, la gestió integral dels serveis funeraris és bàsica. Des de Pompes Fúnebres de les Valls, presten una atenció permanent les 24 hores del dia i fan que totes les gestions necessàries es simplifiquin al màxim. Ells s’ocupen absolutament de tots els tràmits necessaris. L’empresa basa les seves actuacions en la qualitat i la millora contínua en totes les actuacions, i observen una impecable ètica professional en les relacions amb els clients, que veuran sempre cobertes les seves necessitats. Aposten per la innovació, com la nova gamma de penjolls que incorporen l’empremta digital del difunt en un format de joia, una peça única que serà un record per sempre. També proposen urnes personalitzades, sempre segons els desitjos dels clients. A Pompes Fúnebres de les Valls disposen de fèretres específics per les diferents confessions religioses; també tenen la concessió de l’equip d’incineració. Entre els seus serveis figura un departament de tanatopràxia i un ventall de taüts ecològics. També s’ocupen de les decoracions florals i del suport de totes les tasques relacionades amb els tràmits legals, com la repatriació dels cossos, des l’estranger cap a Andorra i a l’inrevés.

Treballem per fer més fàcil els moments més difícils POMPES FÚNEBRES DE LES VALLS .Incineracions (Concessió oficial) .Trasllats internacionals .Repatriaments .Venda i col.locació de làpides .Servei de floristeria nacional i internacional .Gestió integral de tràmits per defunció

Tel.: + 376 866 632 . 807 180 • Fax: +376 866 832 • E-mail: pfvalls@andorra.ad C/ dels Escalls, 9 - Baixos • AD700 Escaldes-Engordany 69 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


amb emocions

Imatges

FotografiaFotografiaFotografia

P arlen les J ordi P ujol

imatges i sobren les paraules .

A mb

només un clic ,

és capaç d ’ extreure la personalitat del model que

té al davant i transmetre emocions a través de l ’ objectiu .

E

l nou estudi, Jordi Pujol fotografia, compta amb bons professionals que faran que el client quedi sempre satisfet amb el seu treball. L’establiment proposa retrats, fotografia infantil, embarassades, recent nascuts, i tota mena de reportatges, així com L’estudi fa retrats, fotografia publicitària i, evidentment, casaments, bateigs fotografia social i comunions. i tota mena de

Fa més de 20 anys que Jordi Pujol es dedica en cos reportatges, així com i ànima a la seva vocació, la fotografia. “L’important és fotografia publicitària, aconseguir que les imatges ens facin sentir emocions, casaments, bateigs i sentiments i records” explica el Jordi, que aconsegueix comunions un màxim d’empatia amb la persona que té a l’altra banda de l’objectiu amb uns resultats molt satisfactoris. En cada fotografia, Jordi Pujol treu el millor aspecte dels seus models, ja sigui bebès, nens petits o persones grans. Aquest fotògraf viu amb passió la seva feina “sempre analitzem totes les possibilitats per donar una visió diferent a les nostres imatges” indica.

70 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


amb ànima

Fotografies

FotografiaFotografiaFotografia

72 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

Plasmar

la màgia de la llum

i recollir en una imatge l’expressió d’un sentiment, tal és el repte que es planteja

Subilíbia càmera. tavo

Gus-

quan agafa la

J

a sigui en el magnífic entorn natural que ofereix Andorra, en el seu estudi o fins i tot en indrets més allunyats com el delta de l’Ebre, on la naturalesa cobra el seu màxim explendor, Gustavo Subilíbia aconsegueix unes fotografies amb ànima. És un fotògraf de gran sensibilitat i molt versàtil, capaç de plasmar un estat d’ànim en una imatge. Gustavo Subilíbia fa retrats molt personalitzats, reportatges de bodes, de recent nascuts, batejos, comunions, celebracions i també està especialitzat en fotografia esportiva, principalment d’esquí, i fotografia industrial. El fotògraf proposarà al client les diverses opcions en funció de les seves necessitats i del tipus de reportatge o retrat que desitja i li aconsellarà el millor marc que s’adequarà a les seves expectatives.


Ja

les noves experiències que els acabats de

casar poden viure , hi ha la il · lusió de gaudir de l ’ embaràs i de l ’ arribada del seu fill .

F er

una

sessió fotogràfica creativa d ’ embarassades o de nounats , és una experiència meravellosa , que els pares viuran amb el seu bebè .

i ara què fem?

ens hem casat

E ntre

A

Andorra, hi ha l’estudi de fotografia especialitzat de Reinaldo Márquez, dissenyador gràfic i fotògraf professional amb una àmplia trajectòria artística al Principat d’Andorra. Tot i que la sessió es pot fer a domicili, també es pot triar anar a l’estudi, amb un ambient càlid i tot l’atrezzo necessari per a aquest tipus de fotografia. Retratar de manera creativa les característiques tan especials, que té tant una dona embarassada, com un nounat durant els seus primers dies, és el principal objectiu d’aquest fotògraf, sempre preocupat en la cura dels detalls i subtileses que fan que una imatge sigui el record perfecte d’aquells moments tan importants. Reinaldo Márquez creatiu gràfic es pot seguir a les xarxes socials, on hi ha tota la informació, tant per a les futures mares com per als bebès. Una sessió fotogràfica creativa és una bona idea de regal per als nounats. www.facebook.com/RMcreatiugrafic Instagram RM_creatiu_Grafic Twiter@RM_CreatiuG

Aquestes sessions fotogràfiques són un regal molt original

Servei especialitzat en: · Fotografies de nounats i nens de totes les edats · Fotografies artístiques en estudi o exteriors · Seguiment de l’embaràs · Fotografies de families

Per més informació i reserves: +376 630 273 Email: creativo@reinaldomarquez.com 73 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

RM_Creatiu_Grafic - @RM_CreatiuG


restaurant

Aravell Golf

productes del país

i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

Al

Gastronomia

La

A ravell G olf està basada en el producte U rgell . L a direcció fa aquesta aposta amb el con -

carta del restaurant

autòcton de l ’A lt

venciment que la clientela apreciarà les bondats de tota una sèrie de formatges , carns i verdures que vénen dels pagesos locals .

L’

espai és molt relaxant, amb unes vistes excepcionals sobre el Cadí. Només serveixen dinars i, cada diumenge obren uns espais per als nens on poden jugar a l’aire lliure, amb jocs infantils en un jardí tancat. Per als pares, els reserven una sorpresa: un bateig de golf gratuït per a tots els que hi van a dinar. Una jornada completa per a tots.

La carta proposa, per exemple, un assortiment de formatges excepcional i va canviant amb les estacions. Es tracta de L’espai és molt productes artesans fets a l’Alt Pirineu, que cal tastar seguint un ordre determinat, per millor apreciar-ne el sabor i la textura, al- relaxant, amb unes hora que se’n pot descobrir l’origen i el lloc d’elaboració. A més, vistes excepcionals tenen una àmplia carta d’amanides, molt abundants, entre les sobre el Cadí que destaquen la de formatge de cabra, un veritable best-seller, la de pedrers amb panses i pinyons, la que porta guatlles escabetxades i la de formatge fresc amb fruita del temps, una varietat molt reeixida. El seu plat estrella és ben senzill: uns ous ferrats amb patates fregides –com les feia l’àvia- i amb pernil ibèric. L’èxit d’aquest plat, supera totes les expectatives. També són famosos en tota la comarca els cargols a la llauna, l’arròs de muntanya i els plats de carn, com la molt apreciada vedella bruneta, que pastura pels prats de la zona, el xai ecològic del Pirineu o el gall de corral. Les carns les preparen al forn o a la graella, i també fan plats guisats, com les galtes de vedella o el bacallà. En l’apartat de les postres, el tiramisú és fet a casa, i també cal destacar la mel de flors amb mató de l’Alt Urgell.

74 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


de cent anys de

tradició familiar

i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

Més

Gastronomia

La

vida rural de muntanya és l ’ autèntica ; allà on es conserven les

tradicions i el coneixement dels processos d ’ elaboració artesanals .

La

casa d ’ embotits d ’O rganyà , referent d ’ aquest món idíl · lic , l ’ any

passat va celebrar els seus

L

100

anys d ’ existència .

a història d’Embotits Obach s’escriu al llarg de cinc generacions dedicades a l’elaboració artesana d’embotits. Era el 1850 quan Josep M. Obach, beat de Sant Llorenç de Morunys es fa un nom arreu per l’elaboració d’una saborosa llonganissa.

A principis del s. XX es traslladen a la Pobla de Segur amb el rebesavi Sebastià Obach i el seu fill Damià, que porta el negoci fins a Organyà, un lloc idoni per la curació d’embotits. Als anys 30, el padrí Josep A Embotits Obach, Obach i la padrina Pepita Oller prenen el relleu; és llavors quan es consolida la fàbrica i als anys 70 el negoci obté el reconeixe- cada llonganissa és ment que es mereix. Sebastià Obach i Oller, fill del Josep i la la més important Pepita, recull el testimoni, en una síntesi entre tradició i moder- perquè porta el nitat, aconseguint, entre d’altres, el llançament de productes tan pes d’una història rellevants com la Llonganissa de Muntanya. També obre, amb centenària la seva dona Jesusa, la botiga a la carretera d’Andorra. L’esperit inquiet del rebesavi avui l’encarna l’Eduard, juntament amb els seus germans, al capdavant d’Embotits Obach, que aposten fermament per honorar els veritables creadors de l’autèntic embotit, els pagesos, per això apliquen el seu coneixement en tots els processos. El resultat és l’autèntic embotit de muntanya. Per a Obach cada llonganissa és la més important, perquè porta el pes d’una història centenària. Són molts els productes que elaboren, com La Culana, que es coneix com la mítica “llonganissa d’Organyà”, els embotits curats, bulls i botifarres, entre d’altres, que es poden trobar als millors mercats i botigues de Catalunya i Andorra. L’emblemàtica botiga d’Organyà, a la carretera d’Andorra, és parada obligatòria, tot i que també tenen una botiga online. Una imatge renovada, la web i un espai a Facebook, són apostes per la innovació i modernització d’una empresa familiar on la tradició ha estat un pilar fonamental. Centenaris... però sempre al dia.

76 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


La història d’Embotits Obach és l’herència d’una terra, d’una tradició i d’una cultura familiars, que es manifesten en l’elaboració artesana d’embotits al llarg de més de 100 anys.


i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

La vida és com una caixa de bombons, mai saps quin et tocarà; a menys que siguin de Chocolat Factory. Nosaltres t’escoltem i ens adaptem a tu, pots escollir fins a l’últim detall per adaptar l’assortiment als teus gustos.

Xocolata

amb personalitat

Gastronomia

A

Chocolat Factory transformem la teva idea, la teva forma preferida, el teu logotip, les teves inicials, el nom o la cada d’algú... De xocolata, i amb el gust que prefereixis, perquè volem que estiguis surtis satisfet de la nostra botiga i que teva compra respongui a les teves expectatives, perquè tu i els teus gustos i preferències són únics. Aprofita la opció que et donem per personalitzar qualsevol dels nostres envasos. Escull el que prefereixis i deixa que la teva imaginació ho dirigeixi tot per crear un producte 100% a la teva mesura: colors, missatges, logotip... Tu esculls com seran els teus tubs, pots, caixes o llaunes. Però també sabem que la teva salut no és una elecció: tot el que fem és 100% sense gluten; també pots triar que siguin amb sucre o sense. Ara és un bon moment per escollir un bon cistell de Nadal de Chocolat Factory. Torrons, neules, pare Noël, galetes, amb o sense licor, amb praliné, crunchy, amb cítrics i amb fruits secs. Sempre amb la qualitat de Chocolat Factory.

The expert chocolatier

Ja pots reserva el teu calendari de Advent !

¡No et quedis ni un dia sense xocolata! Per a que els teus fills visquin amb més il·lusió aquestes dates, fes-te’n amb un d’aquests espectaculars Calendaris de Advent amb forma de bola de Nadal o arbre de Nadal: 24 caselles amb saboroses xocolates.

INFORMA’T EN LA NOSTRA BOTIGA: CHOCOLAT FACTORY ANDORRA C/ de la Unió 1 · tel. (+376) 860 356 · AD700 escaldes- Engordany · chocolatfactory@andorra.ad · www.chocolatfactory.com

78 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


un referent en el món del vi

Becier Distribucions

A mb

una àmplia experiència i trajectòria dins el seu sector d ’ ac -

tivitat ,

B ecier D istribucions acaba d ’ iniciar una nova etapa amb M anel N ieto com a director de la companyia .

la incorporació de

L

a voluntat és continuar sent un referent al país dins les diferents línies de producte amb què treballa -vins i delicadeses, “ménage”, “vending” i rellotgeria-, i al mateix temps aportar un important valor afegit pel que fa als productes vinícoles. En aquest sentit, Ma- Becier Distribucions nel Nieto ressalta que “volem incorporar importants novol donar un important vetats, però no només en quant al producte, sinó també a l’hora de donar una perspectiva diferenciada a la manera de valor afegit als treballar, anant més enllà de ser un simple proveïdor”. Per productes vinícoles tant, la intenció és oferir serveis complementaris, com ara cursos i degustacions, i organitzar esdeveniments per fer conèixer els diferents productes. Així mateix, també es vol treballar en formació per al personal de sala d’hotels i restaurants. En definitiva, “que passin coses al món del vi a Andorra”, destaca el nou director de l’empresa. Amb aquesta nova línia de treball es pretén “oferir un tracte diferenciat als nostres clients”, comenta. “La idea és que el client tingui un sommelier a casa”, perquè “si volem que passin coses, cal canviar l’enfocament. Nieto posa en relleu que “al costat dels vins clàssics, també fem una aposta decidida pels més moderns”, i de manera especial, “els ecològics, els que són respectuosos amb el medi ambient en les diferents fases d’elaboració”. I ressalta el terme “elaboració”, perquè, en l’àmbit del vi, “no és el mateix elaborar que produir”.

Entre les bodegues amb què treballa Becier Distribucions, cal destacar Acústic Celler (DO Montsant), Costers de Ciurana (DO. Ca Priorat), Cara Nord (DO Conca de Barberà), Tomás Postigo (DO Ribera del Duero) o Finca Allende (DO Ca Rioja). Amb el canvi de direcció i amb la nova estratègia comercial, Becier Distribucions vol consolidar i augmentar el posicionament de l’empresa al mercat andorrà, adequar la gamma de productes a la demanda dels consumidors i oferir una sèrie d’articles que els puguin sorprendre. Tel: 75 0000 - distribucions@becier.ad 79 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

aires exòtics i sabors llunyans

Siam Shiki

Gastronomia

El

nou restaurant del complex

C aldea -I núu ,

el

S iam S hiki ,

és un

indret exclusiu que transporta els comensals al màgic món oriental .

S erveixen

plats exquisits de la cuina tailandesa i també japonesa en

un ambient ple de glamur .

D

e la mà de la Dominique, que fa més de 20 anys que va obrir un restaurant tailandès a Empuriabrava, arriba a Andorra l’autèntica cuina oriental, amb plats tailandesos i també japonesos. A banda dels suggeriments del xef, la carta proposa amanides creatives amb elements exòtics, amb llagostins, alvocat, peix cru, amb uns condiments especials que evoquen països llunyans. Els rotlles de primavera, freds o calents, les croquetes i un assortiment d’entrants, són també un dels plats estrella de la carta. També preparen una cruixent tempura, tota mena de nigiris, maquis, tatakis, sushis, gyozas i un gran ventall d’entrants amb especialitats japoneses i tailandeses. Un no pot deixar de tastar les broquetes, de carn o de peix, totes delicioses, i pot optar per fer un variat de teriyaki per no deixar de banda cap sabor ni textura. En l’apartat dels mariscs, destaquen els llagostins preparats de diverses maneres, amb alfàbrega, verdures o salsa satee picant, els calamars amb pebre negre i all o el saltejat de marisc amb all i alfàbrega. Els acompanyaments es basen en els arrossos i les tallarines, com el tradicional Phad Thai, amb gambes, soja, verdures i cacauets. El local està molt ben ambientat, el servei és acurat i de qualitat. Els clients hi trobaran una cuina elaborada amb productes frescos de la màxima qualitat elaborats amb cura per un equip de professionals.

80 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Amanides . Sopes . Tempura . Teri-Yaki . Tataki . Sushi .Chirashi . Maki . Temaki  . Sashimi

ANDORRA (Centre wellness inúu) Av. Parc de la Mola 10    AD700 Escaldes-Engordany   Tel.: 00376 891 889

EMPURIABRAVA Av. del Rei Joan Carles I, 14. 17487 Empuriabrava Tel.: 0034 972 452 951


i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

A mb la nova estació , el restaurant É s A ndorra i el seu xef , M arc M ora , estrenen carta de tardor - hivern , que es caracteritza per la cuina de temporada amb una clara aposta pels productes ecològics i de proximitat .

E

l restaurant És Andorra, situat a l’Andorra Park Hotel està d’estrena. En la línia que s’ha marcat el xef Marc Mora, la carta del restaurant va variant al ritme de les estacions, oferent als comensals productes frescos i de proximitat preparats amb cura i amb la creativitat i els tocs innovadors que el caracteritzen.

La carta de tardor hivern, tot i que conserva alguns dels plats emblemàtics que els habituals reclamen a totes les èpoques de l’any, s’ha renovat en un 95%. El restaurant fa una aposta decidida pels productes ecològics de proximitat, El restaurant fa una que cada vegada tindran més presència a la carta. A més, les herbes aromàtiques que donen aquell toc màgic a determinats plats, es culti- aposta decidida pels productes ecològics ven al mateix jardí del Park.

es vesteix de tardor

És Andorra

Gastronomia

de proximitat, que

Entre les novetats dels entrants, figuren les croquetes de xampinyó, bacon, ceba i tòfona i les croquetes verdes de gamba a l’all amb cada vegada tindran toc picant, o els ravioli di zucca alla Mantovana, amb sàlvia i aire de més presència a la parmesà. Pel que fa els peixos, proposen tallahams amb ragut de cres- carta tes de gall, salsifís i cibulet, rogers amb crema d’ortiga, cumquat i flor d’all o la cueta de rap negre amb sobrassada, rossinyol i pols d’oliva negra. En el capítol de les carns, imprescindible tastar la papada de porc ecològica de Casa Salgot, amb núvol de nou de pecàn, formatge nevat i tòfona, el mar i muntanya de pollastre de pagès ecològic d’Ansovell amb gambes o el filet amb foie i murgues. Finalment, entre les postres troben un toc oriental amb el mochi d’alfàbrega amb cítrics i xocolata blanca, també destaca el baba al rom amb textures de vainilla, o la Tatin de plàtan amb toffee i fruits secs.

82 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

El

vins de

5

estrelles

celler d’Auvinyà

Gastronomia

El 2016,

Casa Auvinyà s’han endut tres prestigiosos premis mà, d’Esteve Tor, Elena Clemente, Martí Magrinà i

els vins de la

internacionals.

De la Cristina Tor, el 2010 van sortir al mercat uns vins amb una personalitat molt marcada: Evolució Pinot Noir, Evolució Syrah, els primers vins negres monovarietals d’Andorra, i el vi blanc Imagine Blanc de Neu, elaborat amb Albariño, Viognier i Pinot Gris.

E

l primer guardó va ser per a l’Evolució Pinot Noir 2013, una medalla de plata aconseguida al Concurs Internacional de Vins BACCHUS de Madrid, després va arribar un premi Commended al concurs de Londres, l’IWC 2016, per a l’Evolució Syrah 2013 i una medalla d’or obtinguda per l’Imagine 2014 Blanc de Neu, al mateix concurs. Val a dir que no és la primera vegada que aquests vins reben premis ja que des de l’anyada 2011 van començar a ser molt ben qualificats als concursos internacionals. El Celler del Pirineu, un establiment propietat de la família distribueix aquests vins al Principat i ha encetat una nova etapa amb la seva vessant de vinoteca, proposant degustació de vins acompanyats d’embotits i formatges dels Pirineus.

84 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Cuina

en un entorn amb encant

de muntanya

B orda E ulari d ’A nyós és un restaurant instal · lat en una casa del 1800, una borda típica de la zona . O fereixen cuina tradicional i de muntanya amb productes de proxi mitat . A ra a l ’ octubre , participen a les J ornades de tardor de la M assana F ogons .

85 |

H

an arribat els primers rovellons a la Borda Eulari d’Anyós i, com sempre, els incorporen a la seva carta de tardor. El restaurant proposa una cuina tradicional i de muntanya, amb les receptes ancestrals de les cuineres andorranes i un toc personalitzat que el fa únic. Amanides, embotits del país, carns a la brasa o peixos, la carta és diversa i ofereix múltiples opcions. Durant aquest mes d’octubre, la Borda Eulari participa a les Jornades de tardor de la Massana Fogons, amb un menú de temporada que inclou, a l’aperitiu, pa amb tomàquet, fuet i all i oli de codony, com a entrants es pot triar entre un timbal d’escalivada amb formatge de cabra fos o carbassó del seu hort farcit de carn i gratinat amb formatge i com a plat principal, els comensals podran menjar una paella de tardor amb verdures i bolets o una cuixa de pollastre de gra guisat amb ceps. Pel que fa a les postres, un s’haurà de decidir entre un pastís de poma amb crema i xarop de fruites del bosc o un duo de sorbets amb terra de nous. L’ambient de la Borda Eulari d’Anyós és molt agradable, està situada en plena natura, abans d’arribar al poble, i instal·lada en una casa que data del 1800, on dominen la pedra i la fusta com a principals elements decoratius.

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


P onts va obrir el 18 1996 amb la M ercè i el C isco al capdavant . A vui , la segona generació , amb moltes ganes d ’ innovar , segueixen amb el projecte . de

de març de

un toc de modernitat en un local emblemàtic

El Xalet

E l X alet

L

a idea d’obrir el restaurant té el seu origen en els pares de la Mercè, que havien tingut un hostal a Ponts i al Cisco li agradava molt la feina de cambrer. Actualment, ja hi ha una segona generació al front del Xalet que, degut a l’empenta i les ganes de fer bé les coses, els han motivat a seguir amb aquest projecte. El Francesc, fill de la Mercè i del Cisco està millorant, reeditant i creant nous plats i noves maneres de fer en aquest restaurant tot donant un toc de modernitat a aquest local tant emblemàtic. L’objectiu del Francesc es fer gaudir els clients a través del menjar, tot fent una restauració honesta i ajustant al màxim el preu a la qualitat que es serveix.

Cuina ds ’saaubtoorrs amb el mpre de se Ctra. Calaf s/n (PONTS) Tel.: 973 46 07 27 87 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


i restauració G astronomia i restauració G astronomia i restauració

un espai multifuncional

El Lounge del Centre Júlia

Gastronomia

E l C entre J úlia

és un nou tipus de centre a

A ndorra i E uropa

que

agrupa diferents operadors comercials al voltant de la imatge i del benestar : farmàcia , perfumeria , perruqueria nail - bar ,

E

M useu

del

P erfum , L’ auditori

THS,

saló de bellesa ,

i el restaurant

L ounge .

l Lounge és un espai de restauració multifuncional que, segons les necessitats, ofereix els serveis de bar/cafeteria/restaurant/cocteleria al llarg de tota la setmana, amb la característica principal de la seva orientació a l’alimentació saludable mitjançant uns menús dietètics amb base d’aliments biològics, i begudes naturals (sucs “detox”, tes variats i similars) i tot plegat a uns preus molt competitius. S’hi realitzen cada primer dijous del mes uns “after-works” oberts amb còctels oferts als assistents i puntualment altres activitats de degustació temàtiques organitzades per altres Cada primer entitats o empreses. L’auditori és una sala d’actes polivalent situada a la primera planta del Centre Júlia, que es posa a disposició dels operadors ubicats al Centre però també a entitats externes amb unes condicions força interessants. La sala compta amb una capacitat de 50 persones assegudes i es pot organitzar en format auditori o amb unes taules de treball segons necessitats.

dijous del mes s’hi organitzen uns “afterworks” oberts amb còctels oferts als assistents

Ambdós espais funcionen de manera separada però també ho poden fer de forma coordinada per exemple, per l’organització de cursets, reunions de treball o similars que es realitzen a l’auditori, el Lounge facilita “coffee breaks” o càterings. Per qualsevol persona o entitat que estigui interessada en realitzar activitats al Lounge o a l’auditori poden contactar per telèfon al 892200 o per correu electrònic: centre@centrejulia.ad.

88 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


by

aguisa

otels

Business & E vents D H

HotelsHotelsHotels

U na experiència de negoci adaptada a les exigències de l ’ actual client corporate . D aguisa H otels , grup hoteler andorrà amb 40 anys d ’ història , dissenya un conjunt de solucions per empreses i viatges de negocis que engloben allotjament , espais polivalents de treball i esdeveniments , noves tecnologies , gastronomia , confort i benestar .

B

usiness & Events by Daguisa Hotels és un producte dissenyat pels clients corporate de DAGUISA HOTELS, que suposa un nou enfocament en l’oferta de solucions globals per fer de les reunions i viatges de negoci una experiència de treball i benestar.

Amb aquest nou producte, els hotels Tulip Inn Delfos i el Golden Tulip Fènix, situats al bell mig d’Escaldes, ofereixen als seus clients espais polivalents per a la celebració d’esdeveniments, zones per reunions de treball equipades amb noves tecnologies, gastronomia de qualitat i altres opcions a mida del client andorrà i del que viatja per negocis. Segons Jordi Daban, CEO de Daguisa Hotels i representant de la tercera generació d’hotelers de la companyia, “amb aquest nou conjunt de solucions, els nostres hotels d’Escaldes es consoliden com a referent en l’àmbit corporatiu i d’esdeveniments a Andorra”.

Molt

més que un lobby

El Golden Tulip Fènix ha reinventat el seu lobby i l’ha transformat en un nou espai obert i de lliure accés, amb una distribució funcional i un mobiliari renovat, concebut per treballar-hi o celebrar-hi reunions informals, en un ambient tranquil i relaxant. Es tracta d’un entorn confortable, allunyat de l’activitat frenètica i l’estrès diari, que Daguisa Hotels posa a disposició dels clients allotjats i de les empreses locals. Daban pretén “obrir les portes dels hotels al teixit empresarial, associatiu i social del país, que fa temps que demana aquest tipus de servei”. Equipat amb grans taules de treball i connexió WiFi, el nou lobby recorda a un modern espai de coworking, amb 92 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


un racó d’hospitality amb cafè i pastes que, per cortesia del Golden Tulip Fènix, es poden prendre mentre es treballa o es fa una pausa. El lobby és, també, una excel·lent elecció per una trobada afterwork.

Esdeveniments

únics

Business & Events by Daguisa Hotels ofereix espais polivalents, versàtils i equipats, per a cada tipus de client i d’esdeveniment. En concret, el Tulip Inn Delfos disposa de sales divisibles, idònies per acollir grups d’empresa, convencions o congressos amb capacitat de fins a 250 persones. Amb dues sales de reunió, amb capacitat de fins a 75 persones, el Golden Tulip Fènix disposa d’instal·lacions per a la celebració de reunions de directius o working lunch, que fomentin la creativitat, la cocreació i el treball en xarxa. També al Golden Tulip Fènix, en la seva última planta, s’acaba d’obrir una terrassa panoràmica, única a Andorra, que constitueix un marc singular per a la celebració de còctels o d’esdeveniments exclusius, que ofereix als seus visitants unes fantàstiques vistes d’Escaldes.

Descans

Jordi Daban vol “obrir les portes dels hotels al teixit empresarial, associatiu i social del país”

i treball

Coneixedors de les necessitats dels clients en viatge de negocis i per fer de l’estada una experiència de confort i d’autenticitat, Business & Events by Daguisa Hotels posa a la seva disposició diversos tipus d’habitacions i d’espais condicionats per afavorir el descans en aquest tipus de desplaçaments professionals. Entre d’altres equipaments, l’Hotel Golden Tulip Fènix permet l’accés al Fènix Wellness fins a les 21h, per gaudir de la zona d’aigües i del servei de massatges, donant una opció més per assegurar una combinació de benestar i feina; l’equilibri entre el temps lliure i l’ocupació professional. Business & Events by Daguisa ofereix una tarifa lineal en l’allotjament de diumenge a divendres i atencions especials per a clients habituals.

Restauració

a mida

El concepte Business & Events by Daguisa Hotels també comprèn un servei de restauració per a cada tipus de compromís o necessitat. El restaurant Kronos de l’hotel Golden Tulip Fènix ofereix un menú ideal per executius al migdia, per gaudir d’una experiència gastronòmica d’alta qualitat en el marc d’una jornada de negocis. El restaurant també obre les seves portes al vespre i posa a disposició dels clients la seva carta, elaborada pel xef Narcís Allué. En un ambient discret i acollidor, el restaurant La Tapad’era del Tulip Inn Delfos, sorprèn cada dia amb un menú diferent amb una bona relació qualitat preu. A Andorra ja és possible viure Business & Events by Daguisa Hotels, una experiència de negoci i benestar. 93 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


tranquil · litat i benestar en un entorn únic , que

V ichy C atalan ,

L

otel

alneari

atalan

T ermalisme ,

ichy

relax tot al H B V C ,

HotelsHotelsHotels

posseeix tot l ’ encant del modernisme . a la

C osta B rava ,

A

l ’H otel

els clients

B alneari gaudiran d ’ unes

vacances ideals i saludables .

’hotel compta amb uns extensos jardins i uns espais comuns plens d’història, el saló cafeteria, la terrassa, la capella, el jardí interior, la sala de festes i la piscina exterior, constitueixen un conjunt únic a la Costa Brava. Està ubicat a Caldes de Malavella, a només 2 km del camp de Golf PGA Catalunya; és ideal per a aquells entusiastes o professionals que busquen relaxar-se practicant el seu esport preferit. La història de Vichy Catalan arrenca el 1883. Després del descobriment de les aigües i de les seves saludables propietats, es construeix l’Hotel Balneari Vichy Catalan, que s’inaugura oficialment el 12 juny 1898. Les estades al centre termal ofereixen la possibilitat de compaginar l’aspecte terapèutic amb el confort d’un gran hotel i la tranquil·litat dels paratges de la comarca de la Selva. Els clients tenen a la seva disposició una completa oferta de programes i tractaments innovadors que els permeten gaudir d’uns dies de repòs i lleure, assessorats pels millors professionals. Les aigües termals bicarbonatades i sòdiques de la font Vichy Catalan emergeixen a 60 º C. Aquesta elevada temperatura facilita que les aigües en el seu recorregut subterrani absorbeixin els elements químics que troben en el subsòl. Aquesta forta mineralització les fa propícies

94 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


per als tractaments d’hidroteràpia que el balneari posa a disposició dels seus clients. Els menors de 14 anys que desitgin utilitzar el centre termal, poden fer-ho sota una autorització firmada i sempre acompanyats d’un adult.

Dieta

mediterrània

Al mateix hotel, el restaurant Delicius ofereix a tots els visitants de Caldes de Malavella i la seva comarca, el servei atent i professional que l´ha caracteritzat en la seva llarga trajectòria. Proposa una àmplia i variada oferta gastronòmica, que inclou plats actualitzats de cuina regional de temporada, elaborada amb productes de proximitat i màxima qualitat, amb tots els atributs de la saludable dieta mediterrània. Cal destacar que, en l’elaboració dels seus plats, el restaurant Delicius sempre usa les aigües minerals de Vichy Catalan i Font d’Or, aportant els avantatges de sabors exquisits i digestions molt més lleugeres.

Una estada a l’Hotel Balneari Vichy Catalan permet compaginar les teràpies amb el confort d’un gran hotel

HOTEL BALNEARI VICHY CATALAN www.balneari.cat Av. Dr. Furest 32 | 17455 Caldes de Malavella | Girona | +34 972 470 000 | reserves@vichycatalan.es

95 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


atenció integral

Immobiliària Superior

ImmobiliàriesImmobiliàriesImmobiliàries

Fundada l’any 1972, “La Superior”, és la immobiliària d’Andorra per excel·lència, que ofereix un servei integral al client dintre del sector immobiliari. És una empresa familiar, que disposa d’una gran oferta de pisos, xalets, terrenys, hotels, edificis, botigues, locals i magatzems a tot el Principat.

L

a Immobiliària Superior compta amb una sòlida experièn- L’experiència és un cia en el sector i un profund coneixement del mercat andograu i també garantia rrà. L’experiència és un grau i també garantia de bon servei, ja que es respon a les necessitats dels clients, amb un tracte de bon servei personalitzat i exquisit. Des de la Immobiliària Superior, es brinda assessorament en inversions importants. L’empresa gaudeix de gran prestigi al país i la seva clientela els hi és fidel, ja que sap que pot comptar amb els assessors més professionals i fiables del mercat. De cara als inversors estrangers, ofereixen l’ajuda necessària per realitzar tots els tràmits per adquirir una propietat, així com un complet suport legal per agilitzar al màxim les transaccions amb els advocats i les entitats bancàries d’Andorra. La cartera de propietats de luxe de la immobiliària és del més alt nivell, amb una oferta molt àmplia que respondrà a les expectatives del client més exigent, amb les millors propostes de xalets exclusius o pisos d’alt “standing”. També proposen terrenys i establiments comercials i hotelers, que els possibles compradors podran adquirir sempre amb les millors condicions i garanties.

96 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Interiorisme

i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

Aquest gairebé 100 anys d’història han convertit Roca en un referent a nivell mundial. L’empresa va començar la seva activitat l’any 2017, amb la fabricació de radiadors de ferro colat per a la calefacció

una empresa amb prop de 100 anys d’història

Roca

domèstica.

D

esprés dels primers radiadors de ferro fos, va complementar el seu catàleg amb la producció de calderes i el 1929 va entrar definitivament a la cambra de bany iniciant la fabricació de banyeres. Atenta sempre als canvis de la societat relacionats amb la cultura de l’aigua, el principal recurs natural amb què treballa, Roca va assumir el 1936 el repte de produir porcellana sanitària i el 1954 va iniciar la fabricació d’aixetes.

Avui, la xarxa comercial de Roca s’estén per més de 135 països que abasteix gràcies als seus 76 plantes de producció i als més de 20.000 treballadors

En la dècada de 1990 el Grup va desenvolupar una primera fase d’expansió internacional, basada principalment en l’obertura de delegacions comercials i la signatura d’acords amb empreses líders en els seus mercats en molts països del món. El punt d’inflexió en el procés d’internacionalització es va donar en 1999, amb l’adquisició del grup suís Keramik Holding Laufen, quart fabricant mundial de porcellana sanitària. El 2005 Roca anuncia un ambiciós pla estratègic centrat en el sector de l’espai de bany i aconsegueix el lideratge mundial del sector l’any 2006. Avui en dia la xarxa comercial de Roca s’estén per més de 135 països que abasteix gràcies als seus 76 plantes de producció i als més de 20.000 treballadors que empra a tot el món. Avui, Roca segueix sent una empresa de capital íntegrament espanyol dedicada a la creació d’espais de bany, una activitat que l’ha convertit en referent a nivell global.

98 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Interiorisme

i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

U na

passejada per

C asa V iva ,

i en

un moment , un pot comprar tot el que cal per decorar la seva llar al millor preu i amb el dis seny més innovador .

Casa Viva

lemany ,

tot per a la llar

més

C asa V iva adequada .

A I lla C ar -

ofereix la tria

D

es del bany fins a la cuina, passat pel menjador, l’entrada, les habitacions... A Casa Viva hi ha de tot per decorar la llar, tot el que es pugui necessitar a la cuina, plats, copes, paelles, coberts... també accessoris de bany, petit mobiliari i productes de decoració, així com mobles per a la terrassa o el jardí. Igualment, a Casa Viva s’hi poden trobar tovalloles, sabatilles i barnussos, també tovalles i tovallons amb els dissenys més actuals. Proposen col·leccions coordinades amb diferents estils perquè tothom hi pugui trobar la que més encaixi amb els mobles i la decoració de la llar. Els apassionats dels gadgets hi descobriran els articles més innovadors, tant per la cuina com per a la casa en general. Tot són articles pràctics, còmodes i agradables, amb la millor relació qualitat-preu.

Illa Carlemany · Av. Carlemany 68-72 · Escaldes -Engordany · TEL.: (+376) 86 36 56

www.casaviva.es 100 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


molt completa de mobles de cuina i bany .

101 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

T ambé

compta amb un equip de

professionals per reformar la llar .

garantia de qualitat

Sistema Cuina

L’ empresa andorrana S istema C ui na , amb més de 20 anys d ’ experièn cia a A ndorra , proposa una gamma

A

Sistema Cuina s’hi poden trobar mobles de cuina i bany de diferents estils, armaris vestidors i també parquets, sempre amb la qualitat com a denominador comú. Proposen diferents categories de mobles, que es poden adaptar a tots els estils de decoració, des dels més clàssics fins els més avantguardistes. També s’ocupen de la reforma dels banys i de les cuines, així com de reformes generals a la llar. Sistema Cuina compta amb els professionals més competents que assessoraran els clients sobre la millor fórmula per optimitzar la seva reforma. Per exemple, actualitzar un bany, convertint la banyera en una dutxa d’accés còmode o reformar una cuina amb armaris d’última generació per al millor aprofitament de l’espai, és tasca senzilla per a Sistema Cuina. Només cal demanar pressupost.


i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

El nou forn la marca Vzug el forn MSLQ Combi-vapor ha estat guardonat amb el premi al millor forn Europeu, el Gold Award 2016, un electrodomèstic innovador que no hauria de faltar en cap cuina.

presenta el millor forn europeu

Cuines Comella

Interiorisme

L’

empresa Cuines Comella, treballa cada dia per apropar al país noves tendències en el àmbit de la cuina tant en mobiliari com en electrodomèstics semi professionals. En el món de l’electrodomèstic acaba d’arribar el nou forn de la marca Vzug, que presenta una combinació de forn, vapor i microones en un sol aparell. D’aquesta manera es redueix el temps a l’hora de cuinar i també s’optimitza l’espai a la cuina, ja que amb un sol aparell es cobreixen les funcions de tres.

El nou forn de la marca Vzug presenta una combinació de forn, vapor i microones en un sol aparell

Aquest forn disposa d’un sistema de neteja innovador, perquè es disposa d’un vapor d’alta pressió i, per tant, amb només 30 minuts disposarem del forn net. Aquesta marca també disposa d’un servei que és pioner al nord d’Europa que brinda un servei addicional, amb un equip de cuiners professional del món de l’hoteleria que sempre estarà disponible per poder-lo contactar per si es té qualsevol dubte a l’hora de cuinar un plat determinat. Per qualsevol dubte, els clients poden passar pel show room de Cuines Comella, on més endavant s’hi faran demostracions en directe.

102 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


GAUDI DE LA VIDA URBANA

INSPIRACIÓ URBANA

The Combi‐Steam makes cooking a pleasure. -Zug Facilita la cocció amb solucions simples i individuals. El nou MSLQ Combi-vapor és el primer aparell del món que combina tres mètodes d'escalfament en una: convencional, el vapor i microones. Cuinar aliments saludables ha estat ràpidament, mai tan divertit: vzug.com

Swiss perfection for your home

CUINES COMELLA

siematic

C/ Prat de la Creu, 105 1 Andorra la Vella I Te!: +376 812109 info@siematic-cuinescomella.com


i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

A l’hora

de moblar un apartament, un pis o una casa, el consell d’un professional és

Mobles Diana

Interiorisme

bàsic per aconseguir el resultat final ideal.

El personal de Mobles Diana, ofereix als seus

clients el millor assessorament.

solucions a mida

L

a botiga de Mobles Diana, a Andorra la Vella, ofereix tota mena de mobles de diferents estils per satisfer els gustos dels clients més diversos. Mobles de menjador, ja siguin clàssics, rústics o moderns, sales d’estar amb còmodes sofàs, de pell o de roba, butaques, llits, matalassos, i tot el que faci falta per moblar un apartament, una casa o un pis, el client ho trobarà a la botiga de Mobles Diana, on tenen mobles en exposició i en catàleg.

Mobles Diana ofereix tota mena de mobles de diferents estils per satisfer els gustos dels clients més diversos

Els especialistes de la botiga, són professionals i saben escoltar el client. Així, trobaran sempre les solucions més adequades per a cada espai que es vulgui moblar. Conjuntament amb el client, aniran organitzant els mobles per a cada estança en funció de l’espai i triaran el tipus de fusta i els materials més adequats segons les característiques de les diferents habitacions. També tenen matalassos amb els materials més innovadors i canapès abatibles amb recobriment de pell sintètica amb diferents tonalitats. I aquí també intervindrà el consell de l’especialista, que aconsellarà sempre l’opció adequada, perquè un bon descans i de qualitat, és bàsic per la salut de les persones.

104 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


0% Qui descansa tranquil i estalvia, descansa el doble…

d’interès

c/ Pere d’Urg, núm. 10 (al costat de La Sirena) · Tel.: 86 24 05 - Fax: 868405 AD500 ANDORRA LA VELLA (Principat d’Andorra)


SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE

PERSIANES

SENSE OBRA, RECTES I INCLINADES

motorització

CORTIENES EXTERIORS GUIADES

AMB CABLE O VARETA

TANCAMENTS PER A JARDINS I PARCS

Antic Camí Ral 1, Local Comercial B4 · Andorra la Vella Tel. 825725 . E-m@il: copeco@andorra.ad


Toldos amb cofre


i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

el centre integral de subministraments

Bellacer

Interiorisme

D es

de

1986,

any de la seva creació ,

B ellacer

ha portat

a terme una intensa política de creixement i diversificació per esdevenir l ’ oferta més àmplia i competitiva en el sub -

P rincipat d ’A ndorra . B ellacer està associada al G rup H iemesa , i avui en dia distribueixen els seus productes , a més del P rincipat d ’A ndorra , també a E spanya i a F rança . ministrament de material per a la construcció al

A

partir de l’any 2011 és membre associat a Almagrupo, superant la prova de tenir els protocols més competitius dels millors fabricants del sector. Es tracta d’empreses especialitzades en la distribució d’aparells de calefacció, climatització, lampisteria, saneEl seu equip de jament, revestiments i obra civil. Així, tenen gran capacitat de compres i vendes en condicions com- professionals petitives amb esperit de cooperació i poden oferir als experimentat clients els millors avantatges del mercat en marques treballen amb rigor líders a més de la pròpia marca Cabel, tot amb una i serietat, oferint qualitat i uns preus insuperables.

l’assessorament més

Avui Bellacer és un Centre Integral de Submi- complet nistraments amb més de 3.500 m2 de superfície destinats a oferir el millor servei, amb un equip de professionals experimentats que treballen amb rigor i serietat, oferint l’assessorament més complet, tant per als professionals com per als particulars. En total, són cinc magatzems integrats en una mateixa superfície: magatzem de ferro i subministraments de construcció, planta industrial de ferralla, magatzem de productes de lampisteria i calefacció, ferreteria industrial i magatzem d’alumini i d’acer inoxidable. Els industrials poden visitar la seva àmplia exposició on trobaran tots els subministraments necessaris per al sector de la construcció, edificació, treballs públics, serralleria metàl·lica, calefacció i sanitaris, amb una completa gamma de productes innovadors i amb les millors prestacions.

108 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

76% n

u Fins a

lvi d’esta a gi d’ener

Fins a

adesll g e v 2 2 ys de soro men

de

PVC

I nstal · lar

la solució

Finestres

Interiorisme

finestres de

PVC

és ideal per convertir la llar

en un lloc acollidor amb un consum mínim .

J oan

A S erralleria

ofereixen finestres termoaïllants , amb totes les ga -

ranties de qualitat que no decebran el client , que sap que compra el millor producte , no una imitació .

E

l PVC és el material idoni per l’aïllament tèrmic per a les finestres, que deriva en un estalvi considerable d’energia. Les finestres antigues, que no son estanques, fan malbaratar molts diners en calefacció i aire condicionat. Amb la instal·lació de finestres de PVC, Les finestres de PVC la factura de la climatització baixa considerablement permeten reduir les i es compleixen els requisits d’eficiència energètica.

pèrdues d’energia fins

L’empresa Rehau, representada a Andorra per Serralleria Joan, fabrica finestres termoaïllants, tant a un 76% per obra nova com en el cas de rehabilitació d’habitatges, que permeten reduir les pèrdues d’energia a través de les finestres fins a un 76%. Amb aquests nivell d’eficiència i estalvi, els perfils que fabrica Rehau permeten elaborar una de les finestres més eficients que existeixen al mercat. D’altra banda, també cal tenir present que aquestes finestres aïllen acústicament, ja que eviten els sorolls procedents de l’exterior.

110 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


s n e l p Espais a de vid

C/ Camp Bastida - Edifici Armengol, 4 • Andorra la Vella • +376 807 770 • www.serralleriajoan.com


i decoració I nteriorisme i decoració I nteriorisme i decoració

Una llar acollidora

Interiorisme

L’ hivern

és llarg a

A ndorra

i no

hi ha res millor que una llar de foc per donar caliu a una casa .

A L’A rc listes .

de

M arbre

són especia -

L’

Arc de Marbre és una empresa familiar creada el 1977 amb una clara vocació: oferir als seus clients una font de calor per les seves llars. Els seus prop de 40 d’anys d’experiència en la venda de xemeneies, barbacoes, estufes i accessoris per les llars de foc, fan que el seu assessorament sigui sempre encertat. Ofereixen solucions adaptades a les necessitats dels clients, que sovint ignoren si poden o no posar una llar de foc a casa seva, o desconeixen el tipus de font de calor més adequada, i els seus especialistes saben com resoldre qualsevol dubte que se’ls plantegi. L’empresa ofereix una extensa i completa gamma de productes de primera qualitat. Són distribuïdors exclusius i oficials al Principat d’Andorra dels millors fabricants del sector: EdilKamin i Stûv. Així mateix distribueixen Dovre, Rocal i Kal-fire, entre d’altres.

www.arcdemarbre.c o m Av. Santa Coloma 31 • Telèfon i Fax:824 408 • AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra) E-mail: info@arcdemarbre.com 112 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


la teva I dea és una empresa jove ,

però amb una dilatada experiència en el món del mobiliari i la creativitat .

Fernanda Vieira ofereix un servei integral als seus clients , integrant el mobiliari i la decoració .

Mobles , la

si teniu un somni el fem realitat

teva idea

Mobles

L

a Fernanda Vieira, que esta al capdavant del negoci, va engegar aquest projecte ara fa set anys, però els seus coneixements sobre el món de l’art, un sector en què havia treballat sempre, va fer que es decantés per unir dos conceptes tan interessants com són el mobiliari i l’art. El negoci es va iniciar amb el mobiliari en general, però finalment es va decantar per dotar els seus serveis d’una pinzellada d’originalitat, oferint una oferta integral en què no només el mobiliari, sinó també la decoració, poguessin oferir un resultat global força més satisfactori. Això només es pot aconseguir entenent la filosofia, no només dels pares, sinó també el desig dels nens i d’aquesta manera, Mobles la teva Idea fa realitat els somnis dels seus clients, amb un compendi d’originalitat, comoditat i alegria, en totes les seves creacions de moble i pintura acrílica. En definitiva, transformen els somnis dels infants en autèntiques realitats perquè Mobles la teva Idea és la botiga de moble infantil i juvenil amb més exposició i amb més experiència al mercat andorrà.

Tot tipus de mobles, especialitat en moble infantil i juvenil

Tu poses la

idea, nosaltres la

fem realitat C/ B. Riberaygua, 38 · Local 4 · Andorra la Vella · Tel.: 864 064

113 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


i hobbies i decoració J oguines i hobbies i decoració J oguines i hobbies i decoració

L es

últimes novetats i tendències en joguines i hobbies ja són a les

botigues de

B asar V alira . E n

aquestes dates assenyalades que

s ’ acosten , és el moment ideal per fer - hi una visita .

les últimes tendències

A Basar Valira

Joguines

E

ntre les darreres novetats, els nens i els pares descobriran una àmplia secció de drons i vehicles de ràdio control, amb una gamma molt Entre les darreres novetats, completa on es podrà triar el més els nens i els pares adequat per cada edat, segons les preferèndescobriran una àmplia cies de cadascú.

secció de drons i vehicles

D’altra banda, proposen una gran selecde ràdio control ció de maquetes muntades i en kit, també cotxes i nines de col·lecció, slot i productes destinats als hobbies i per als col·leccionistes. La seva exclusiva botiga Tot Lego, és un veritable paradís per als aficionats, amb un ampli assortiment de models i accessoris. Finalment, els apassionats del món ferroviari, no poden deixar de visitar la botiga que està consagrada en exclusiva a aquesta afició, amb les novetats de les grans marques internacionals. En tots els seus establiments, els clients de Basar Valira rebran l’atenció més personalitzada i l’assessorament més professional.

114 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Escaldes

PROPERA OBERTURA Basar Valira et convida a conèixer el nostre nou i renovat espai TOYSMANIATIC. Ja pots passar a buscar el catàleg de joguines d’aquest Nadal 2016. T’esperem! Av. de les Escoles núm. 9 AD700 Escaldes-Engordany Tel. 829 387


prestacions innovadores

Citroën Berlingo Elèctric

MotorMotorMotor

El

nou vehicle comercial de

C itroën ,

el

B erlingo E lèctric ,

respon a les necessitats del client professional , amb el màxim respecte al medi ambient i unes prestacions innovadores .

E

l Berlingo Elèctric proporciona una conducció tranquil·la, gràcies a un confort acústic i a la seva caixa de canvis amb relació única. A més, ofereix prestacions innovadores, com la informació sobre conducció ecològica, amb indicadors de consum i regeneració d’energia, tant de consum instantani com auxiliar. També compta amb un sistema de recuperació d’energia en desacceleració i frenada i calefacció elèctrica amb mode ecològic per limitar el consum d’energia. Una altra de les prestacions que ofereix aquest vehicle és l’ajuda a la sortida en pujada, associada al sistema ESP. Els clients professionals apreciaran la seva capacitat de càrrega, tant en volum com en pes. El motor ofereix un par màxim de 200 Nm i una potencia de fins a 44 kW, que es transmet a les rodes motrius daEls clients professionals vanteres per mitjà d’un reductor.

apreciaran la seva

La bateria, amb un paquet dividit en capacitat de càrrega, tant dues parts, permet oferir una superfície de càrrega completament plana. La seva capa- en volum com en pes citat total útil és de 2,5 kWh i proporcionen una autonomia de 170 km. La recàrrega es pot fer de dues maneres, en mode normal, entre 6 i 12 hores depenent de la intensitat elèctrica disponible, i en mode ràpid, que permet la recàrrega d’un 80% de les bateries en només 20 minuts. El Berlingo Elèctric està disponible en carrosseria normal i llarga, de 4,38 m i 4,63 m, respectivament.

116 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


El

trànsit a les ciutats és un tema que preocupa i al qual dediquen

molts esforços els poders públics per intentar fer - lo ordenat i racional .

La

A A ndorra ,

la circulació cada dia és més complicada i la

utilització de la moto aporta avantatges rellevants .

element clau per una mobilitat eficient

moto

MotorMotorMotor

L

a motocicleta sovint és la gran oblidada a l’hora de planificar la circulació. És un element clau per una mobilitat urbana eficient, i cada dia són més les motos que circulen pels carrers, principalment pels nuclis urbans més poblats. En ciutats com Barcelona, hi ha estudis que demostren que prop del 50% del transport privat es fa en moto. Entre els avantatges de les dues rodes figura un millor aprofitament de l’espai a la via pública, la qual cosa dóna major fluïdesa del trànsit a la ciutat. És un fet que els dies de pluja, A Andorra, la circulació hi ha molts gent que canvia la seva moto pel co- cada dia és més txe, i augmenten immediatament els embussos. També contaminen menys que els automòbils, complicada i la utilització està demostrat que les emissions de CO2 de les de la moto aporta motos són menors. D’altra banda, hi ha la major avantatges rellevants rapidesa dels desplaçaments urbans. És també un mitjà de transport assequible i popular, hi ha motos barates i en general, tenen un manteniment molt més simple que els automòbils. A més, la facilitat d’aparcament és major, la qual cosa facilita la gestió de l’aparcament.

118 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


MotorMotorMotor

Toyota C-HR

El

nou

T oyota C-HR

és un vehicle amb una carrosseria que presenta

un aspecte a mig camí entre un turisme i un tot - terreny , amb uns equi -

entre el turisme i el tot-terreny

paments de sèrie molt complets , amb seients de cuir amb calefacció .

E

l Toyota C-HR és un “crossover” compacte de cinc portes, que entra amb força en aquest segment. És probablement l’aposta més arriscada de l’actual gamma Toyota, amb una imatge moderna i agressiva. El Toyota C-HR arriba amb una motorització híbrida, que porta el grup propulsor del Toyota Prius, té 122 CV de potència combinada i un consum mig homologat de 3.9 l/100 km. També presenta una segona oferta mecànica amb un propulsor 1.2 turbo de 116 CV i 4x4 . El disseny del Toyota C-HR és molt cri- És probablement l’aposta daner i, malgrat que és molt esportiu, ha estat més arriscada de l’actual dissenyat amb un concepte aerodinàmic. El seu interior és molt tecnològic, amb una pantalla gamma Toyota, amb tàctil de 8 polzades; la seva instrumentació és una imatge moderna i analògica i posseeix un potenciòmetre, en la agressiva seva versió de motor híbrid. També porta una ràdio DAB, retrovisors elèctrics plegables, limitador de velocitat, sensors de pluja, accés i posada en marxa sense clau, càmera de visió posterior i sistema de frenada automàtic d’emergència, entre d’altres. La carrosseria es diferencia de la resta de variants de la gamma gràcies a unes llums diürnes de tipus LED, unes motllures decoratives cromades i el sostre, els retrovisors i les llantes de 18 polzades, que estan decorades en negre.

120 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


NOU TOYOTA C-HR LA REVOLUCIÓ DELS CROSSOVER

TOYOTA C-HR combina tres aspectes clau: disseny, motorizació i comportament dinàmic TECNOLOGIA HÍBRIDA Consum mig de 3.9 l/100 km i 85 g/km de CO2.  DISSENY EXTERIOR Equilibri entre el dinamisme i la sensualitat.  DISSENY INTERIOR Equipamient de seguretat avançada: Toyota Safety Sense.

EQUIP DE SO JBL 9 altaveus, 576 vats, amplificador de 8 canals.  MOTOR D’AVANTGUARDA 90 kw/122 CV DIN.  DIMENSIONS 4,36 m. de llarg, 1,79 m. d’ample i 1,55 d’alt.

TOYOTA MOTORS ANDORRA

Av. Fiter i Rossell 4 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · Principat d’Andorra · Tf. (+376) 814481 · Fax (+376) 828527

Concessionari oficial de les marques

TOYOTA – LEXUS – SUBARU - KAWASAKI – KYMCO - RIEJU – VECTRIX


Honda HR-V ’

MotorMotorMotor

a punt per l aventura

A quest SUV és molt espaiós i amb una silueta dinàmica i esportiva , d ’ es til cupè , que convida a l ’ aventura , i tant el fan apte per la muntanya com per la ciutat . É s el nou H onda HR-V, un vehicle molt versàtil .

E

l vehicle ofereix diverses modalitats d’espai de càrrega, és molt versàtil i pràctic. Porta un sistema tàctic de control de clima automàtic i els seients porten calefacció. El seu exterior té un aspecte de cupè, tot i que té la força i l’espai interior d’un SUV, sempre amb la qualitat i el refinament que caracteritzen la marca japonesa Honda. De la seva silueta destaca l’aire esportiu i dinàmic, amb detalls que accentuen el seu caràcter, com la línia lateral ascendent que culmina a la part posterior del vehicle.

A l’interior, destaca el sistema Space4You L’Honda HR-V té una que dóna una gran amplitud a tots els seients, silueta dinàmica i que quan es pleguen ofereixen una zona de esportiva, d’estil cupè, càrrega molt espaiosa. Amb tracció davantera, convida a l’aventura uns motors eficients, molta tecnologia i una imatge esportiva i contundent per plantar cara amb èxit als seus rivals, l’Honda HR-V està disponible amb tres nivells d’equipament, Comfort, Elegance i Executive i dos motors diferents, un dièsel 1.6 de 120 CV, amb un consum de només 4.9 l/100 km i un motor de gasolina amb 130 CV i un consum mitjà de 5.6 l/100 km. Un vehicle molt divertit de conduir, amb unes prestacions excel·lents i que s’està fent un lloc de privilegi entre els cotxes del seu segment.

122 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

que


D es dels K ia fins als M aserati , passant pels M azda , M itshubishi , R enault , S sang Y ong , I nfiniti i D acia , B ecier V ehicles ofereix la gamma més diversa i completa en el sector de l ’ automòbil , també amb vehicles híbrids i elèctrics .

la gamma més completa

Becier Vehicles

MotorMotorMotor

L’

obertura del concessionari oficial de Maserati a Andorra, marcava l’entrada de la prestigiosa marca italiana del trident a Andorra, una icona en el món del motor i tot un referent. Al concessionari, a l’avinguda d’Enclar, el client hi trobarà un assessorament personalitzat i el servei de postvenda oficial. La incursió de Maserati en el segment dels SUVs ha estat tot un èxit demostrable amb el flamant Levante, un vehicle destinat a causar una impressió inoblidable, per això ofereix la millor combinació entre rendiment a la carretera i capacitat tot terreny.

Pel que fa als Infiniti, l’aposta és el QX30, en el sector dels Maserati, la prestigiosa SUV compactes, un vehicle amb suspensions alçades, defen- marca italiana del trident ses i baixos reforçats, proteccions als passos de roda, barres al sostre i un disseny de carrosseria realment enèrgic i distingit. En a Andorra, és una icona Mazda, destaca el CX3, un SUV crossover, compacte i avant- global en el món del guardista, amb canvi manual de sis velocitats o automàtic que motor obté un excel·lent consum mitjà. En la gamma dels Mitsubishi, destaca l’ASX, amb un disseny perdurable en el temps, dinàmic amb consum de combustible i seguretat optimitzada. Respecte als Renault, en el segment SUV, hi ha el Kadjar, amb un disseny atlètic i un interior esportiu i refinat. En la mateixa línia i pel que fa als Kia, arriba la quarta generació de l’Sportage amb una evolució estètica notable. Un altre SUV elegant i atractiu és el SsangYong Tivoli, amb un preu molt competitiu. Finalment, hi ha el Dacia Duster, un dels SUVs més venuts, per les seves prestacions i la relació qualitat-preu. Els vehicles híbrids i elèctrics mereixen una menció especial, com el Mitsubishi Outlander Phev Híbrid, el Kia Soul EV Elèctric i el Renault Zoé Elèctric. Tots ells són excel·lents opcions per als que es decideixin per a aquesta alternativa.

124 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


A mb

el nou

S eat A teca ,

la diversió al volant està assegurada .

El

seu caràcter compacte , uns motors potents i unes suspensions afin ades , el converteixen en un nou referent en el segment dels

el

SUV

més dinàmic i versàtil

Seat Ateca

MotorMotorMotor

L’

SUV.

Ateca té estil, dinamisme i agilitat que el fan ideal per l’aventura urbana, amb uns innovadors sistemes d’assistència a la conducció i una connectivitat de primera classe. Aquest és el primer model SUV de Seat, que arriba amb força en aquest segment tan competitiu, amb una excel·lent relació qualitat-preu. El vehicle està disponible amb una amplia gamma de variants, que permeten triar entre potents propulsors turbo de benzina o dièsel, amb una potència entre 115 i 190 CV, El Seat Ateca és el nou con tracció davantera o total, a més de caixes de canvi manuals o DSG de doble embra- referent en el segment gatge. L’àmplia gamma d’opcions va des dels dels SUV fars Full LED fins a una gran diversitat de sistemes d’assistència, i un paquet de sistemes d’”infotainment” d’última generació, amb pantalles tàctils de 8 polzades i connectivitat “Full Link”. Té una llargada exterior de 4.36 m i aprofita l’espai disponible millor que qualsevol altre vehicle del seu segment, compta amb un maleter de 510 l en la configuració estàndard i de 485 l en les de tracció total. La carrosseria destaca per la seva gran versatilitat i un intel·ligent disseny lleuger.

126 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


NOU SEAT ATECA


MotorMotorMotor

C

M

Y

CM

MY

CY

per què no

Renting ?

o leasing

CMY

El

K

renting o el leasing són unes opcions ideals per a les

empreses i les administracions públiques , però cada cop més els particulars s ’ inclinen per a aquesta opció .

P yrénées

L

A

la

F inancera

ofereixen un servei avantatjós .

es condicions que proposa la Financera Pyrénées per al renting o el leasing no solament presenten grans avantatges per a empreses, autònoms o administracions públiques, sinó que cada cop més els particulars contemplen seriosament aquesta alternativa. Existeixen diverses fórmules que permeten una mobilitat i flexibilitat que s’adapten Cada cop més, els a les circumstàncies del llogater i a l’evolució de l’empresa. particulars contemplen A més, amb el nou marc fiscal en vigor a Andorra, el fet de tenir un vehicle en règim de renting permet desgravar-ne seriosament aquesta alternativa aquesta despesa. Les condicions de la Financera Pyrénées no contemplen períodes mínims de contractació, està orientat al curt termini i s’adapta al pressupost de la companyia o del particular. Cal tenir en compte que, un cop acabat el contracte, el llogater pot retornar el vehicle o canviar-lo per un de nou. És un sistema atractiu sobretot per a les administracions i les empreses, perquè facilita el control dels costos i l’optimització de la flota de vehicles. Entre els avantatges del renting destaca el manteniment del vehicle, l’assegurança tot risc, l’assistència en carretera, el vehicle de substitució i el canvi de pneumàtics a l’hivern. Segons constata el director de la Financera Pyrénées, Alain Cazenave, cada dia són més les empreses, administracions i particulars que es decanten per aquesta opció, que significa més del 60% del total de crèdits de l’entitat. 128 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


MotorMotorMotor

Amb Sam

C onduir

un cotxe a l ’ hivern a

A ndorra ,

sobre terra mullat o

gelat requereix un equipament específic per tal de circular amb seguretat .

A P neumàtics S am

ofereixen una gamma de rodes d ’ hi -

hivern en seguretat

vern per respondre a totes les necessitats .

L

a gamma Ultra Grip de Goodyear, és garantia de seguretat, ja que presenta unes excel·lents prestacions en condicions difícils. Més de 100 anys d’experiència avalen aquesta marca de pneumàtics que equipen els vehicles que tenen més prestigi del mercat, com Porsche, Jaguar, BMW, Mercedes, Audi o Land Rover, entre d’altres. Els pneumàtics Ultra Grip de Goodyear han superat amb èxit tots els tests de La gamma Ultra Grip de seguretat i confort, amb una potència de Goodyear, és garantia frenada molt superior a la dels seus competidors. El disseny de la seva banda di- de seguretat, ja que reccional, millora la tracció en conducció presenta unes excel·lents sobre neu, presenta múltiples vores d’ad- prestacions en condicions herència que fan que s’agafi molt més tant difícils sobre neu com sobre gel. Igualment, té un comportament excel·lent en carreteres mullades, la seva estructura en la zona de rodament, ajuda a empènyer la neu fosa cap a fora per proporcionar una tracció superior, i fa que el desgast de la roda sigui uniforme. Els professionals de les botigues de Pneumàtics Sam assessoraran el client en la tria del pneumàtic ideal per al seu vehicle entre l’àmplia gamma que proposa Goodyear, sempre amb garantia de seguretat i fiabilitat.

130 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


No us agrada el gel? Als vostres GOODYEAR els agrada!

o C 7 l e d a t o s r Pe vern i h ’ d c i t à m un pneu t canviar tot ho po

Distància de frenada sobre carretera gelada

w

Distància de frenada sobre carretera mullada * Concebut pel vostre benestar

PNEUMATICS SAM 3 HA CANVIAT D’ADREÇA, A PARTIR D’ARA ENS TROBAREU ALS SEGÜENTS EMPLAÇAMENTS -2 Av. Santa Coloma, 104 AD500 Andorra la Vella Tel.: (+376) 811 118 sam1@andorra.ad

Av. de Rocafort, 5 AD600 Sant Julià de Lòria Tel.: (+376) 842 142 sam2@andorra.ad

Central del Pneumàtic

Av. Santa Coloma, 124 AD500 Andorra la Vella Tel.: (+376) 722 229 centraldelpneumatic@andorra.ad


TOTA LA TECNOLOGIA  AL SERVEI DE LA  MÀXIMA SEGURETAT 2.0D Primera qualitat MOTOR: Diesel, 4 cilindres, sobrealimentat, 2ACT, 16 vàlvules Cilindrada: 1998 cm

Màxima potència de 108 kW (147 CV) / 3600 rev / min PAR MAX: 350 Nm / 1 600-2 800 r / min TRANSMISSIÓ: BVM 6, AWD

TOYOTA MOTORS ANDORRA

Av. Fiter i Rossell 4 · AD700 ESCALDES-ENGORDANY · Principat d’Andorra · Tf. (+376) 814481 · Fax (+376) 828527

Concessionari oficial de les marques

TOYOTA – LEXUS – SUBARU - KAWASAKI – KYMCO - RIEJU – VECTRIX


nou cupè

LC 500

híbrid s ’ ha convertit

en el vaixell insígnia de la marca l ’ inici d ’ una nova etapa .

Un

i és

disseny atractiu ,

cotxe molt especial .

L

a marca de luxe de Toyota presenta el seu segon cupè, amb motor de gasolina de gairebé 475 CV o híbrid de 359 CV. Amb carrosseria cupè i 2+2 places. I amb una nova plataforma que, en el futur, serà la base per a diversos nous models de Lexus. El LC 500 estrena un sistema híbrid denominat Multi Stage Hybrid System, que inclou una bateria de liti ubicada a la part posterior del nou cupè de la firma japonesa, que mesura prop de 4.80 m. Per primera vegada en un automòbil de luxe, el LC 500 incorpora una transmissió automàtica de 10 velocitats de nou desenvolupament. També destaca el còmode i elegant disseny interior de l’habitacle, que permet que la posició del conductor es trobi el més a prop possible del centre de gravetat del vehicle. Elements com el sostre de vidre o de fibra de carboni, els llums LED, les llantes de fosa d’alumini i el nou sistema multimèdia, amb una gran pantalla a la consola central, demostren l’exclusivitat de l’LC.

ANDORRA

Av. del Pessebre, 58 · AD700 Escaldes-Engordany · Tel.: +376 865 001 133 |

L exus

aerodinàmic i una imatge impactant , en fan un

el primer cupè híbrid del mercat

Lexus LC 500

El

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


A questa segona entrega del N is san Q ashqai arriba amb la missió de substituir un dels cotxes més populars d ’ aquest segle

el més popular

Nissan Qashqai

MotorMotorMotor

M

XXI.

esura 4.37 m de llarg i, respecte a l’antic Nissan Qashqai, ha guanyat en equipament, seguretat i espai interior, a la vegada que ha incorporat una mecànica innovadora turbo de gasolina 1.2 DIG-T de 115 CV. No obstant, l’1.6 dCi dièsel de 130 CV és el més interessant, ja que no existeix al mercat un motor dièsel de la seva cilindrada que presenti un millor equilibri entre consum, suavitat i prestacions. L’interior del Qashqai 2016 presenta un aspecte sobri, encara que amb molt bona qualitat d’acabats. La gamma contempla tres nivells d’equipaments, el Visia, Acenta, 360 i Tekna. El primer ja inclou tot l’imprescindible arran de la seguretat, mentre que la resta van afegint elements addicionals, com sensors d’aparcament, sensor de pluja, lector de senyals de tràfic, o el sistema de 4 càmeres amb visió de 360º.

Nou

Nissan

Juke

EL CROSSOVER EXCLUSIU I ESPORTIU

VISIÓ

DE 360° APARCAR

MÉS FÀCILMENT

GARATGE SPORT

Virgen del Pilar, 10-12 AD500 Andorra la Vella - ANDORRA Tel. 376 820 144 www.garatge-sport.com

134 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


una empresa de més de

40

anys d’expe-

riència dins del món del motor, importadora

Andorra de les marques MAN, NISSAN i ISUZU. Els temps i les normatives canvien, per aquest motiu els productes han d’anar evolucionant. Per aquest motiu aquest any s’han presentat novetats que properament les podreu trobar a Garatge Nogreda. i distribuïdora per a

capacitat de recursos

Garatge Nogreda 135 |

És

D

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6

urant la IAA (Saló Internacional de Hannover), la més important mostra del món del vehicle industrial, es va presentar la MAN TGE, la 1ª furgoneta de MAN que oferirà una MMA des de 3 fins a 5,5 t. MAN també ha redefinit la seva imatge, i ha presentat la nova gamma de motors Euro 6 c que milloren el rendiment i a l’hora redueixen el consum i la producció de CO2. Per la seva banda, NISSAN va presentar la furgoneta NV300. El llançament d’aquest model és molt significatiu perquè completa el rejoveniment de la família de vehicles comercials de NISSAN. Durant el Saló Internacional de l’Automòbil de París es va presentar la nova pick-up ISUZU D-MAX amb nova motorització Euro 6 que serà l’única del mercat que funciona sense haver de recorre a la tecnologia SCR que utilitza Ad-Blue.


A questa

Tot

empresa va ser pionera a

A ndorra

en la producció d ’ este -

lla per calderes de calefacció de biomassa .

T enen

gran experièn -

cia en treballs forestals i silvícoles i en la tala i poda d ’ arbres amb risc de caiguda .

una empresa pionera

boscos

NetejaNetejaNeteja

T

ot boscos es dedica bàsicament als treballs forestals i silvícoles (jardineria aplicada al bosc), i a la producció d’estella de fusta, resultat dels treballs silvícoles que realitzen i per donar sortida a les restes vegetals que se’n deriven. El seu equip de professionals altament qualificats compta amb una llarga experiència en aquets treballs i també es dedica a la neteja dels rius i torrents, així com a la tala d’arbres amb risc o perill de cai- És una empresa pionera guda. Estan equipats amb la maquinària a Andorra en la producció específica més moderna per realitzar aquest tipus de feines, i la seva serietat i d’estella per calderes de professionalitat contrastada avala la seva calefacció de biomassa tasca. Igualment, es dediquen a la venda de llenya, carbó i pèl·lets amb lliurament a domicili per a particulars, hotels i restaurants.

136 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


TREBALLS FORESTALS VENDA DE LLENYA VENDA D’ESTELLA VENDA DE PÈL·LETS

Roureda de Malreu · Santa Coloma · totboscos@andorra.ad· T: 00 376 815 349


A rbre

de la salut ofereix assessorament a persones de qualse -

vol edat , per mantenir un bon estat de salut , o en cas de presen tar una malaltia , ajudar a que el tractament sigui més efectiu i la

per mantenir un bon estat de salut

recuperació més ràpida , sigui quina sigui la causa .

Arbre

de la salut

SalutSalutSalut

V

alorem els antecedents personals i familiars, l’estil de vida i els hàbits de la persona, col·laborant amb el vostre metge i altres professionals, per millorar la vostra salut. Dissenyem amb vosaltres un pla d’acció, que pot incloure des d’una dieta personalitzada a la utilització d’aliments que hagin demostrat benefici per prevenir o ajudar a curar diferents malalties. Podreu saber l’efecte sobre la vostra salut de diferents aliments, de forma que us permeti personalitzar la vostra dieta segons les necessitats del vostre cos, ajudant entre altres coses a regular el vostre pes, especialment si teniu problemes d’obesitat que no han millorat amb tractaments dietètics convencionals.

A partir d’una simple

Si ho desitgeu, a partir d’una simple mostra de saliva s’ofereix mostra de saliva s’ofereix la possibilitat d’estudiar el risc genètic a patir diferents malal- la possibilitat d’estudiar ties, com ara: intoleràncies alimentàries, el risc genètic a patir hipertensió, obesitat, infart, mort sobtada, diferents malalties diabetis, asma, càncer, osteoporosi, gota, problemes de pròstata, de pell, malalties neurodegeneratives, entre d’altres. Tenim eines que permeten fer una predicció de com seran els vostres fills, tant des del punt de vista físic com intel·lectual o emocional. Perquè tot i que el caràcter i l’intel·lecte es formen amb l’educació i l’experiència, existeixen ja trets genètics que condicionen el nostre temperament des del naixement. Us oferim també estudis de longevitat per aprofitar al màxima la vostra vida, i tècniques d’envelliment saludable per ajudar-vos a mantenir-vos sans com més temps millor. Podem mesurar el vostre nivell d’oxidació i l’efecte que pot tenir en la vostra salut el fet d’estar exposats a determinats tòxics o contaminants.

138 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


SalutSalutSalut

l’avantguarda en la cura de salut

Quiropràctica

i kinesiologia aplicada

E l C entre Q uiropràctic A ndorra és sens dubte el centre de referència a A ndorra . V a ser el centre pioner en implementar i legalitzar aquesta especialitat al país , i es l ’ únic que compta amb professionals acreditats en kinesiologia clínica aplicada .

A

quest centre va obrir el gener de 2013, creant la marca Andorra en quiropràctica i organitzà el 1er Congrés de Quiropràctica a Andorra. És un centre de qualitat amb una filosofia enfocada al pacient, el protagonista principal en aquest procés de millora, que busca retrobar la salut d’una manera ràpida, natural i segura. Per aconseguir-ho, ha anat fent canvis i millores El Centre Quiropràctic adients, en col·laboració amb els millors pro- Andorra és sens dubte fessionals d’Europa. Les sessions, a diferència el centre de referència d’altres centres, es fan en sales privades i es tracta de manera individual a cada pacient, depenent de la seva edat, el seu problema i objectiu, amb un enfocament integral de cap a peus, esquena, articulacions, mandíbula, etc. Durant aquests anys, centenars de pacients, clubs esportius, atletes d’elit i personalitats rellevants diverses son testimoni dels beneficis obtinguts en la prevenció de lesions, el tractament de diferents dolències i l’augment de qualitat de vida en general. Els quiropràctics del centre, Laurent Picard D.C. i Marc Montané D.C. són els doctors en quiropràctica amb més experiència del Principat, professionals especialistes de la columna vertebral i el sistema nerviós, amb una constant formació continua fora del país per aportar als seus tractaments les últimes tècniques i novetats. A més tenen formació acreditada en kinesiologia clínica aplicada, sent Laurent a més instructor a França i Espanya d’aquesta disciplina. Aquesta especialitat, en combinació amb la quiropràctica, dona lloc a resultats de millora de la salut global de la persona. De fet, jugadors com Leo Messi han superat els problemes apareguts en 2014 arran de rebre kinesiologia aplicada per part del doctor italià Giuliano Poser. Perquè el Centre Quiropràctic Andorra busca l’origen del problema amb mètodes innovadors i no únicament tracten els símptomes. Ofereixen consultes informatives gratuïtes i també organitzen sessions presencials en grup, per conèixer l’especialitat, hàbits saludables i consells per cuidar-se. També té conveni amb diferents assegurances de salut pel reemborsament de visites. I tot, escoltant el cos però sobretot, escoltant a la persona.

140 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


SalutSalutSalut

Ajudar

a restablir l’equilibri L’ objectiu

de la quiropràctica és ajudar a

restablir l ’ equilibri i l ’ harmonia en el cos , col · laborant en el procés d ’ autocuració .

E l C entre V ital Q uiropràctic

ofereix el seu

saber per treballar amb els pacients perquè tinguin un estil de vida sa i saludable .

L

a quiropràctica entén que l’ésser humà està fet per viure amb alegria, qualitat de vida i abundant energia amb el pas dels anys; no per estar malalts. L’objectiu del Centre Vital Quiropràctic és treballar a l’uníson amb les persones que hi acudeixen per ensenyar-los a tenir un estil de vida sa i saludable. El concepte de salut s’ha anat distorsionat amb els anys, per ser entès avui com a una absència de símptomes o dolor. La quiropràctica treballa l’origen del problema i ajuda a restaurar la salut en el cos.

El cos té una enorme capacitat per bregar amb l’estrès i la tensió. No obstant això, quan se supera la resistència interna, el cos es protegeix creant tensió, redueix el moviment i crea obstrucció. El procés de La quiropràctica redueix naixement, aprendre a caminar, caigudes i lesions es- migranyes, dolor cervicals, portives, juntament amb els contractures, entre moltes mals hàbits posturals i un es- altres patologies til de vida sedentari tots contribueixen al procés de subluxació. Les subluxacions poden ser causats per un trauma fort o una acumulació de petites tensions durant tota la vida. Cal saber que la quiropràctica redueix les migranyes, els marejos i vertígens, el dolor cervical, l’insomni, la ciàtica, les hernies discals, la hipertensió, els problemes digestius i l’ansietat, entre moltes altres patologies, així com les contractures i l’artrosi. El tractament quiropràctic millora la qualitat de la son, la mobilitat, l’equilibri, la postura, el rendiment esportiu i la relaxació, entre d’altres.

142 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Estàs fart d’estar malament?

Vols provar alguna cosa segura, natural i efectiva?

La Quiropràctica simplificada:

1) El cervell controla absolutament tot en el teu cos.

2) Perquè el teu cos funcioni correctament, has de tenir una bona connexió de cervell-cos. 3) El cervell comunica amb el teu cos a través dels nervis. Els teus nervis passen a dins de la teva columna vertebral. 4) A causa d’aquesta relació íntima, si vols una bona connexió de cervellcos, perquè el teu cos funcioni com hauria, hauries de tenir una columna alineada i flexible. Quan perds l’alineació i flexibilitat de la teva columna (subluxació), perdràs la connexió de cervell-cos, perdràs el funcionament correcte i a la llarga també perdràs la teva salut. 5) La cura quiropràctica de forma regular t’ajuda a recuperar i mantenir una columna sana, maximitzant la connexió de cervell- cos per recuperar i optimitzar la teva salut, rendiment i qualitat de vida.

Normal Nervi

Subluxació

Vèrtebra

Superficie articular

Disc

Múscul espinal

REDUEIX:

Columna sana = Cos sa + Ment sana

Migranyes Vertigen / Marejos Dolor cervical Insomni Formigueig Ciàtica Hèrnies discals Hipertensió Problemes Digestius Ansietat / Depressió Estrès i Fatiga Tensió Contractures Rigidesa Desgast i Artrosis

Nervi espinal afectat

Articulació inflamat Múscul tensat

MILLORA: Salut Qualitat de son Les defenses Mobilitat Equilibri Energia Claredat Mental Concentració Postura Benestar Emocional Digestió Rendiment Esportiu Relaxació Vitalitat Qualitat de Vida

Truqui’ns avui per veure si som la solució que busques.

Tenim conferències gratuïtes cada setmana per informar-te sense cap obligació.

72 72 82 • Av. Nacions Unides, Ed. Prat de Patrona, Loc. 1, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d´Andorra • www.centrevitalquiropractic.com


de seguretat S istemes de seguretat S istemes de seguretat

A quest

segell reconeix l ’ activitat en

ta amb

57

D irect

destina anualment

I+D+ i

de la companyia , que comp -

enginyers dedicats íntegrament a la investigació .

13

milions d ’ euros a l ’ equip i al

S ecuritas desenvolu -

pament de projectes .

declarada “empresa innovadora” per la seva activitat en investigació i desenvolupament

Securitas Direct i Verisure

Sistemes

E

n total, són més de 150 persones que treballen a l’àrea tecnològica de la companyia i que són la base de l’activitat innovadora de l’organització. L’entitat certificadora ha estat European Quality Assurance (EQA), líders en la inspecció i acreditació d’estàndards de qualitat. Aquesta acreditació suposa un reconeixement de l’activitat dels 57 enginyers que dediquen íntegrament la seva jornada laboral a funcions d’I+D+i, l’àrea estratègica de la companyia.

En només 3 anys, els

Els projectes vinculats amb aquesta certificació han de tenir un component evolutiu i innovador. La clients els han fet líders. tecnologia que ja aplica l’empresa permet un ampli Gràcies a les innovacions, desenvolupament de serveis lligats a Internet. Els han guanyat un premi equips de Securitas Direct gestionen 150 milions de senyals telemàtiques al dia. La companyia va ser reconeguda en 2014 amb el SOA Fusion Middleware Innovation Award, guardó internacional atorgat per Oracle. A més, és el propi equip de R+D que investiga i dissenya els sistemes de seguretat que comercialitza la companyia, tant la part de maquinari com de programari. Només a Espanya, el nombre d’alarmes instal·lades supera les 800.000. Securitas Direct dedica anualment 13 milions d’euros tant a l’equip com als projectes d’investigació d’aquesta àrea de R+D+I. La tecnologia és crítica en la proposta de valor de la companyia, i és la base de l’òptim funcionament dels sistemes de seguretat. Aquest certificat reafirma l’enfocament innovador de Securitas Direct, i el fort compromís amb la innovació a l’hora de fer arribar al client el millor servei. Securitas Direct és la primera empresa al sector d’alarmes per a llars i negocis a Espanya i a Europa, amb més de 25 anys de trajectòria que avalen els seus 2 milions de clients. L’empresa comercialitza i instal·la sistemes d’alta tecnologia Verisure amb verificació per veu i imatge, connectats les 24 hores del dia a la seva Central Receptora d’Alarmes, la major i més moderna d’Europa. La companyia ha estat premiada per la seva verificació òptima dels avisos i salts d’alarma. El grup té presència a 14 països: Espanya, Suècia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca, Bèlgica, Holanda, França, Portugal, Itàlia, Brasil, Xile, Perú i Regne Unit. A Espanya, compta amb més de 4.000 empleats i més de 800.000 clients.

144 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Alarmes alta seguretat Protegeix la teva llar i el teu negoci sense cables ni obres. Instal·lació en 24 h

Albert Llovera Pilot de ral·lis

Complim 3 ANYS a Andorra i per festejar-ho truca ara i obtindràs un

DESCOMPTE DE 300 € OFERTA VÀLIDA FINS AL 30 DE NOVEMBRE.

+376 88 77 66

Av. Santa Coloma, 26


La

S antagloria fa més brioixeria artesana , respectant sempre ben fetes .

les coses ben fetes

Santagloria

SantaglòriaSantaglòriaSantaglòria

família

L’

de

50

anys que es dedica al pa i a la

la forma tradicional de fer les coses ;

amor incondicional al pa i la tècnica que es transmet de generació en generació, han fet de Santagloria tot un referent. Han estat sempre fidels a uns ingredients que mai els han fallat: esforç, matèries primeres de primera qualitat i sobretot, molta passió pel pa.

Amb l’amor al pa,

Amb l’objectiu d’unir experiència i innovació, el s’aconsegueix que els 1963 van obrir la primera fleca de la cadena a partir de la bona feina i l’entusiasme d’un autèntic forner de seus productes, a més tota la vida. Naixia així el concepte de Santagloria Co- de ser deliciosos, siguin ffee & Bakery. Tot aquest camí recorregut es reflec- realment divins teix avui dia en els seus establiments en què ofereixen les receptes de sempre i altres originals propostes perquè el client hi passi una estona agradable. A Andorra, el Santagloria està situat al carrer de la Unió, just a l’inici de Vivand, en plena zona per a vianants, al límit d’Andorra la Vella i Escaldes. En aquest local, el concepte de cafè i fleca està triomfant entre els habitants del país i els nombrosos turistes, que hi retroben un indret familiar. Els artesans de Santagloria donen a cada recepta el temps necessari, buscant la tonalitat perfecta, un cruixent suggerent, una aroma evocadora, la consistència justa i, per descomptat, un sabor únic. Perquè un bon pa ho ha de ser en tots els sentits. Si a tot això hi afegeixen l’amor al pa, s’aconsegueix que els seus productes, a més de ser deliciosos, siguin realment divins.

148 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


SANTAGLORIA esmorzar, berenar i dinar, brioix, pastís i entrepà.Aquí pots triar!

C/ Na Maria Pla 2-6 AD500 Andorra la Vella Telèfon 818870


A A ndorra ,

V ivand com al P as de la C asa , es poden comprar les C alzedonia , una empresa que va néixer prop de V erona , a avui s ’ ha convertit en un gran grup internacional . tant a

creacions de

I tàlia

d’Itàlia al món

Calzedonia

TèxtilTèxtilTèxtil

i que

C

alzedonia es dedica al disseny, producció i distribució de productes de moda especialitzada des que va néixer a Vallese di Oppeano, prop de Verona, l’any 1986. La idea inicial era crear un negoci de venda de mitges, pantis, mitjons i roba de bany per a dones, homes i nens a través d’una xarxa de botigues en franquícia. Avui Avui en dia, hi ha més en dia, hi ha més de 1.400 botigues Calzedonia repar- de 1.400 botigues tides per tot el món.

Calzedonia repartides per

El secret del seu èxit rau en la innovació i l’adapta- tot el món. bilitat a les exigències del mercat, en la qualitat del seu producte i el servei ofert als seus clients. En la col·lecció de tardor-hivern, destaquen les mitges i els pantis de fantasia amb una molt completa gamma de colors i textures, i la seva col·lecció de texans i “leggins”, amb els dissenys més innovadors i amb teixits de qualitat. Els mitjos també són un dels producte estrella de Calzedonia, de tots colors, mides i dibuixos, com també els negres de tota la vida.

150 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


D es

de

1982 B ecier V iatges

ofereix una àmplia varietat de serveis , té

AVIS, es A gent G eneral de la companya aèria I beria i associada a N autàlia , permeten oferir als seus clients les millors condicions i preus . la llicència del rent a car

diversitat de serveis

Becier Viatges

ViatgesViatgesViatges

M

és de 30 anys de recorregut avalen el prestigi de Becier Viatges, que té com a principal objectiu perfeccionar el servei als seus clients oferint ara uns preus molt més reduïts, gràcies als acords que té amb Nautàlia, que facilita l’obtenció de contractes negociats amb els principals proveïdors del sector turístic. Aquesta Comparteixen una relació li permet establir unes condicions immillo- filosofia basada en rables en viatges, vacances, reserves d’hotel, creuers, connectar amb els seus lloguer de cotxes, bitllets d’avió, entre d’altres. En l’àmbit corporatiu, Becier Viatges té acords amb diverses clients parlant el mateix cadenes hoteleres i companyies aèries per oferir els llenguatge millors preus i serveis, i aquest any va signar un acord amb la FAB (Federació Andorrana de Basquetbol) esdevenint la seva agència oficial de viatges, fet que demostra la confiança que transmet l’agència. Tothom podrà beneficiar-se d’aquest nou escenari. Tant els clients particulars que vulguin fer viatges de vacances, com els col·lectius que necessitin viatges. Els productes que ofereixen estan dirigits a tota la població andorrana: majors de 55 anys, viatges escolars, viatges de noces, circuits, creuers, per als que els agrada l’aventura, la cultura, per als que volen fer una escapada, per als que busquen exclusivitat, descobrir, descansar... Comparteixen una filosofia basada en connectar amb els seus clients parlant el mateix llenguatge. A Santa Coloma, en unes oficines d’entorn agradable, pàrquing gratuït, horari flexible i amb un equip amb dedicació plena i una atenció personalitzada per satisfer els seus somnis, Becier Viatges l’atendrà amb professionalitat i un tracte molt proper. Per més informació truqueu al 871 890 152 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


V iatjar

M arroc amb J anka T ours és garantia de viure una experiència A questa agència andorrana està especialitzada en la crea ció i organització de viatges privats pel M arroc . U na proposta engres cadora és la de rebre el nou any al desert de M erzouga . al

inoblidable .

creadors de viatges

Janka Tours

ViatgesViatgesViatges

L’

agència crea per a cada viatger el recorregut ideal, segons les seves preferències i necessitats. A Janka Tours són creadors de viatges, i les seves propostes van molt més enllà de tot el que es pot trobar en els catàlegs estàndard, perquè el seu equip compta amb professionals al Marroc que s’encarreguen de dissenyar les rutes i de la seva logística. Els que conformen aquest gran equip són principalment, professionals del turisme i guies autòctons, veritables coneixedors dels racons més espectaculars El valor afegit de Janka del país, que tenen cura dels viatgers des del moment Tours és que crea viatges de la seva arribada i durant tota la seva estada, amb exclusius a la mida de una atenció personalitzada i tenint cura fins al mínim cadascú, amb rutes detall per fer que la seva estada sigui inoblidable.

personalitzades, oferint un

Janka Tours dissenya tota mena de viatges, ja si- tracte directe i proper. guin petites escapades de pocs dies o viatges de gran recorregut, amb unes rutes que s’adapten perfectament a unes vacances familiars, un viatge en grup o en parella. Ara, de cara a Cap d’Any, Janka Tours té una sèrie de propostes molt interessants per acabar l’any, amb itineraris des de quatre dies que portaran els viatgers pels impressionants paisatges de l’Atlas fins arribar a les dunes infinites de l’Erg Chebbi. Una excel·lent manera d’acomiadar l’any en un dels entorns més espectaculars del Marroc. És una forma diferent de donar la benvinguda al nou any en un entorn màgic, una experiència per recordar.

154 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


RUTES PRIVADES PEL MARROC

Andorra: Tel. (+376) 325 993 Marroc: Tel. (+212) 678 511 270

Marroc

Cap d’Any Màgic al Desert Erg Chebbi

Us agradaria acomiadar l’any d’una manera diferent i en un entorn màgic? Descobreix l’autèntic Marroc, la seva cultura i tradicions, i alhora celebra la benvinguda del Nou Any envoltat de dunes, sota el cel estrellat del desert de Merzouga. Una experiència inoblidable!! *Ruta privada de 4 dies a partir de 280€/pax *Ruta privada de 6 dies a partir de 395€/pax *Ruta privada de 8 dies a partir de 575€/pax Nit de Cap d’Any al desert Erg Chebbi amb Sopar Especial i allotjament en haima Sortides des de Marrakech i Fez Sota demanda podem gestionar el transport des d’Andorra i els vols des de Barcelona Contractació directa, sense intermediaris. Guies autòctons i vehicles 4x4 propis Fem sortides tot l’any *Sol.licita més informació sense compromís

JankaTours, s.a.r.l.

info@jankatours.com * www.jankatours.com


ViatgesViatgesViatges

Directbus 5

V iatjar

en autobús a

B arcelona

amb

D irectbus

és ara molt més senzill

viatges

estrelles

i confortable , amb la nova flota de vehicles d ’A utocars

L

N adal .

es línies cap a Barcelona i l’aeroport del Prat tenen ara quatre nous vehicles que inclouen Servei gratuït de WiFi i les darreres novetats en confort i seguretat. L’usuari viatja en primera classe, amb totes les comoditats i cap cost addicional. Els nous autocars gaudeixen de ports USB per endollar els dispositius electrònics en cada seient, també hi ha dos endolls en cada vehicle per carregar els ordinadors. A més, els vehicles disposen de prestacions tecnològiques innovadores, com el servei multimèdia ONdROAD, que permet accedir a una gran varietat de continguts, ja sigui música, cinema, llibres electrònics o informació sobre el viatge, des del seu dispositiu, ja sigui telèfon mòbil o tauleta; només cal descarregar-se l’aplicació.

La nova flota de vehicles d’Autocars Nadal incorpora les últimes tecnologies

Actualment, Directbus ofereix 16 freqüències diàries, des d’un quart de set del matí fins a tres quarts de dotze de la nit, tant des de la Central d’Autocars Nadal d’Andorra la Vella, com des de Barcelona i l’Aeroport del Prat. Hi ha l’opció de fer parada a Sant Julià de Lòria. Autocars Nadal proposa abonaments per a estudiants i també descomptes en funció de l’edat dels passatgers.

156 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


158 |

BusinessA n d o r r a 2 0 1 6


Taller de Joieria

Disseny i creaciĂł de joies Tu la somies, nosaltres la fem realitat

C/Sant Salvador 10 (Edif. Plaza), 4rt, despatx 8 AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra Tel: +376 827001 | Fax: +376 827002 | E-mail: jsproca@gmail.com

www.gaudiajoiers.com venda de diamants, perles i pedres precioses


Plantes ·

Accessoris ·

F l o r i s t e r i a

s u e t s l e a t n Pla pròpis bulbs Ventall d’estris i mecanismes · Elements decoratius d’exterior i interior · Kits de cultiu per a tenir un hort a casa Assessorament personalizat · Les millors marques · Les propostes més innovadores

Av. de Salou, 32 · AD500 · Andorra la Vella · Andorra · +376 720 808 · totnatura@totnatura.ad · www.totnatura.ad


MUSEU DEL TABAC  · ANTIGA FÀBRICA REIG

HORARIS

C/ Doctor Palau, 17 AD600 Sant Julià de Lòria · Principat d’Andorra Tel.: +376 741 545 · Fax: +376 842 161 info@museudeltabac.com www.museudeltabac.com

Dilluns tancat De dimarts a divendres: de les 9 h a les 19 h (última visita a les 18 h) Dissabtes: de les 10 h a les 20 h (última visita a les 18.30 h) Diumenges: de les 10 h a les 14.30 h (última visita a les 13 h)

ENTRADA GRATUÏTA


www.alpina-watches.com

Av. Meritxell, 14 · Andorra la Vella Telèfon +376 80 74 75

Business Andorra 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you