Llibret 2015 Falla Alquerieta i Museu Faller

Page 1