Page 1

DOPLNKY FOLDER STREŠNÝCH OKIEN

2011 2009

F

www.fakrosk.com


FARBY PRÍRODY

Svet nás okúzľuje scenériou. Hrá sa so svetlom, mieša prírodné farby a rozotiera ich vetrom, aby tak vytvoril pravé veľdiela. Teraz ste vy maliarom. Zachovajte farby prírody v podkroví vďaka originálnym doplnkom strešných okien FAKRO.

2

www.fakrosk.com


?

Prečo ponúkame doplnky k strešným oknám? Vnútorná dekorácia Hlavnou úlohou interiérových doplnkov je vnútorná dekorácia. Bohatý výber typov a farieb

nám umožňuje získať harmóniu v každom interiéri a umožňuje aj ľubovoľne meniť charakter podkrovia.

Ochrana pred nadmerným prehrievaním interiéru

Najlepšiu ochranu pred možným prehrievaním umožňujú vonkajšie doplnky (markíza a roleta), ktoré skutočne chránia podkrovie pred prehrievaním počas slnečných a horúcich dní.

Kontrola svetla

Ochrana pred UV žiarením

Doplnky obmedzujú prenikanie UV žiarenia do miestnosti. Pomáhajú chrániť pred vyblednutím alebo zožltnutím predmetov a materiálov nachádzajúcich sa vo vnútri miestnosti.

Ochrana súkromia

Doplnky strešných okien nám dávajú možnosť regulácie intenzity a množstva dopadajúceho svetla. Vďaka nim môžeme získať celkové zatmenie v slnečný deň vo chvíľach, keď potrebujeme odpočinok. Zároveň chránia pred škodlivým pôsobením odrazov, napr. pri práci s počítačom.

Doplnky k strešným oknám FAKRO chránia pred neželaným pozorovaním zvonku a zaisťujú pocit súkromia.

Ľahká montáž a výhodná obsluha

Starostlivé umiestnenie doplnkov strešných okien FAKRO umožňuje rýchlu a ľahkú montáž a aj výhodnú obsluhu. Originálne doplnky FAKRO sú charakteristické vysokou kvalitou, modernými riešeniami a estetickým dizajnom.

2 roky

záruka

www.fakrosk.com

3


Chráňte sa pred horúčavou... Ktoré doplnky sú najlepšie proti prehrievaniu miestnosti? V súlade s normou DIN 5034-1 je potrebné miestnosti chrániť pred nadmerným prehrievaním nie pomocou vnútorných doplnkov, ale pomocou vonkajších.

4

www.fakrosk.com


vonkajšia teplota

Ako si to predstavujeme v praxi? Firma FAKRO s cieľom zdokonalenia svojich výrobkov a v snahe zabezpečiť komfort svojich zákazníkov reálne analyzuje skutočnosť ochrany pred slnečným prehrievaním pomocou rôznych protislnečných clôn. Z tohto dôvodu bolo postavených osem rovnakých pokusných umiestnení našich okien, kde sme identicky skúmali účinok slnečných lúčov na rovnaký typ strešných okien. Experiment sa vykonal pri zatvorených oknách. Teplota bola meraná na rôznych miestach, meter nad podlahou. Na oknách boli namontované rôzne doplnky a výsledok experimentu je uvedený v tabuľke.

„Miestnosti musia byť chránené pred prehrievaním v čase leta v možnej miere pomocou vonkajších doplnkov umiestnených pred okennou tabuľou, ktoré odrážajú teplo. Nahrievanie miestností vzniká absorbciou svetelných lúčov cez predmety vo vnútri, ale aj cez plochy v interiéri (podlaha, steny). Absorbované svetelné lúče sa menia na infračervené lúče (tepelné), ktoré nie sú prepúšťané cez okenné tabule zvnútra a bránia nežiaducemu prehrievaniu miestnosti v lete.” - DIN 5034-1

teplota vo vnútri

1

1

m lo sk ým jn ča % m by 7 lo 7 so = sk g o ým kn ,6 O =2 čn la Ug zo oi m % er 61 st = g o á kn ,1 čn O =1 ne Ug sl 0% ľa 3 = bu g u ta ,1 1 no ná g= or en U út ok lar vn é So en on cl S u za AR no o u or kn o út O let vn ro é en on cl P u J za A no u o or kn io út O lúz vn ža é en on cl F u za AR šo o u aj kn o O let nk vo ro é en on Z cl M A u za šo o ou aj kn íz nk O ark vo m é en on cl za o u ARZ kn to le ro

O

Maximálna teplota v miestnosti v podkroví cez teplý slnečný deň v závislosti od použitia vybraných ochranných doplnkov

Náš vyššie uvedený prieskum jednoznačne dokazuje, že vonkajšie doplnky (roleta a markíza) najlepšie chránia priestory pred možným prehrievaním zvonku. Berúc do úvahy efekt tepelnej ochrany, cenu a jednoduchosť montáže, optimálnou protislnečnou clonou je vonkajšia markíza. Vnútorné doplnky v obmedzenej miere chránia pred teplom a ich hlavnou úlohou je vnútorná dekorácia a regulácia svetla dopadajúceho do miestnosti. Priepustnosť svetla v % — okno bez clôn — okno s vnútornou zatemňujúcou roletou — kno s markízou (v závislosti od materiálu)

g =  61% (0,61) podľa EN410 g =  37% (0,37) podľa EN 13363-1 g = 4-14% (0,04 − 0,14) podľa EN 13363-1

Vonkajšie doplnky chránia pred slnečným teplom. Absorbujú slnečné žiarenie už pred sklom a vyžarujú teplo smerom von, nepripúšťajúc prehrievanie vnútri miestnosti.

Vonkajšia markíza chráni pred horúčavou až osemkrát viac ako vnútorná zatemňujúca roleta. Vonkajšia markíza a vnútorné doplnky namontované na jednom strešnom okne FAKRO tvoria zostavu doplnkov spĺňajúcich najvyšší komfort bývania v podkroví, pretože chránia pred teplom, svetlom a dekorujú interiér.

Tepelné žiarenie, ktoré prechádza sklom, je pohlcované vnútornou záclonou. Premieňa sa na infračervené žiarenie (tepelné), ktoré nie je prepúšťané von okenným sklom – záclona vyžaruje teplo do miestnosti, čím pôsobí ako ohrievač. Vyúsťuje to do neželaného prehrievania miestností najmä z južnej strany v slnečné, horúce dni.

www.fakrosk.com

5


AJP Žalúzie

AJP Z-Wave

Svetlo vo vašich rukách... Žalúzia je obľúbený doplnok strešných okien, pomocou ktorého môžeme regulovať množstvo dopadajúceho svetla do miestnosti. Zmenou uhla nachýlenia lamiel môžeme ovládať dopad slnečných lúčov, vďaka čomu tvorí výnimočný nástroj.

6

www.fakrosk.com


Žalúzia chráni pred nadmerným svetlom a zároveň má dekoračný efekt. Bočné hliníkové lišty umožňujú väčšie zatemnenie vnútra a taktiež umožňujú obrátiť krídlo pri zatiahnutej žalúzii.

Charakteristika:

— možnosť regulácie smeru a množstva dopadajúceho svetla zmenou uhla nachýlenia lamiel, — dekorácia interiéru, —čiastočná redukcia nadmerného tepla v miestnosti. Na ochranu pred horúčavou je potrebné použiť vonkajšiu markízu. — možnosť zadržania žalúzie v ľubovoľnej pozícii, — ochrana pred UV žiarením, — ukrytie vnútra pred vonkajším pozorovaním, pričom nepociťujeme výraznú stratu svetla.

Ovládanie:

— žalúzia AJP je obsluhovaná ručne. Na obsluhu vysoko namontovanej žalúzie slúži univerzálna tyč ZST. — žalúzia AJP v bezdrôtovom rádiovom systéme Z-Wave je ovládaná prepínačom alebo diaľkovým ovládačom, napájaná 12V DC, Elektrický pohon v žalúziách AJP Z-Waveumožňuje ovládanie iba uhlom sklonu lamiel. V štandardnej verzii je činnosť žalúzií AJP Z-Wave možná len pri zatvorenom okne.

Žalúzia AJP Z-Wave ovládaná nástenným prepínačom alebo diaľkovým ovládačom.

Hliníkové lišty umožňujú lepšie zatienenie vnútra a udržanie lamiel v jednej línii.

www.fakrosk.com

7


FARBY ŽALÚZIÍ

8

www.fakrosk.com


I SKUPINA

II SKUPINA 140

156

142

155 162

150

148 141

153

152 146

151

154

157 159

149 160

147 143

167

161

158

165 145

144 166 168 169

164

163

www.fakrosk.com

9


ARS ROLETA

Žite farebne... Roleta štandard ARS chráni pred svetlom a zároveň je aj dekoráciou interiéru. Roleta ARS redukuje dopad svetla a dodáva estetický vzhľad. Široké spektrum farieb (jednofarebných i so vzormi) umožňuje výber materiálu pre každý typ interiéru.

10

www.fakrosk.com


Roleta ARS je tkanina zrolovaná vo valčeku s pružinou. Je umiestnená v estetickej hliníkovej lište, ktorá zakrýva valček rolety. Tri páry zachytávajúcich háčikov umiestnených na krídle okna umožňujú umiestnenie rolety v rôznych pozíciách.

Charakteristika:

— odstupňovaná redukcia dopadu svetla, — široká ponuka farieb uspokojujúca individuálne potreby — čiastočná ochrana pred slnečným teplom — na ochranu pred horúčavou je potrebné použiť vonkajšiu markízu možnosť zachytenia rolety v troch rôznych pozíciách, — poskytnutie súkromia pri celkovom zatiahnutí.

Ovládanie:

— roleta ARS je obsluhovaná ručne. Pre obsluhu vysoko namontovanej rolety je k dispozícii univerzálna tyč ZST.

Zachytávací háčik – možnosť zachytenia rolety v troch pozíciách.

Hliníková lišta kryjúca valček rolety.

www.fakrosk.com

11


FARBY

221 003

ROLIET ARS

002

I SKUPINA

007 013

006 001

016 218

203

011

217

015 009

010 204

222 012

008 005

219 014

216

220

004 223 12

www.fakrosk.com


II SKUPINA

224 038

212 214

036

213 206 202

207 208

205

209

201

215 225 044

210

028

039

030 029 www.fakrosk.com

13


ARP ROLETY

ARP Z-Wave

14

www.fakrosk.com

Skrášlite svoje bývanie... Roleta ARP slúži na ochranu pred svetlom počas slnečných dní a príjemne zatieňuje interiér. Zatiahnutá roleta bráni prenikaniu ostrých slnečných lúčov. Roleta ARP je tiež dekoratívnym prvkom podkrovných miestností.


Veľký výber farieb a vzorov zvyšuje estetiku interiéru a umožňuje výber materiálu do každej miestnosti. Hliníkové lišty zakrývajú boky rolety a umožňujú udržanie rolety v ľubovoľnej polohe.

Charakteristika:

— postupné regulovanie množstva svetla, — široká škála farieb uspokojujúca individuálne potreby, — čiastočná ochrana pred slnečným teplom. Na ochranu pred horúčavou je potrebné použiť vonkajšiu markízu. — možnosť zadržania rolety v ľubovoľnom mieste vďaka bočným hliníkovým lištám, — ochrana pred UV žiarením — zabezpečenie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety.

OVLÁDANIE:

— roleta ARP obsluhovaná ručne. Na obsluhu vysoko namontovaných roliet ARP slúži univerzálna tyč ZST. — roleta ARP v bezdrôtovom systéme Z-Wave, ovládaná prepínačom alebo diaľkovým ovládačom, napájaná 12V DC. Štandardne je činnosť rolety ARP Z-Wave možná len pri zatvorenom okne.

Roleta ARP Z-Wave s možnosťou obsluhy nástenným prepínačom alebo diaľkovým ovládačom

Bočné lišty umožňujú zadržanie rolety v ľubovoľnej pozícii

www.fakrosk.com

15


FARBY

221

ROLIET ARP

003

I SKUPINA

002 007 006 013

001

016 011 218

203

015

217 009 010

204

222 012

008 005 219

014

216

220

004 223 16

www.fakrosk.com


224

II SKUPINA

038 212 036 214

213

209

210

215

044 028

039

029

www.fakrosk.com

17


ARF ROLETY

ARF Z-Wave

Noc počas dňa... Roleta ARF Sunset výborne chráni miestnosť pred slnečnými lúčmi a zaisťuje zatemnenie interiéru. Vďaka jej prítomnosti môžeme v podkroví aj počas slnečných dní „vyčariť príjemný mrak“ vo chvíľach, keď potrebujeme odpočinok.

18

www.fakrosk.com


Roleta ARF je vyrobená z elegantného, dekoračného materiálu, ktorý neprepúšťa svetlo. Obsahuje bočné koľajničky, ktoré umožňujú udržanie rolety v ľubovoľnej pozícii a zároveň aj dosiahnutie zatemnenia miestnosti

Charakteristika:

— stupňovité regulovanie množstva svetla až po zatemnenie, — čiastočná ochrana pred slnečným teplom Na ochranu pred horúčavou je potrebné použiť vonkajšiu markízu. — možnosť zadržania rolety v ľubovoľnom mieste vďaka koľajničkám, — obmedzenie straty tepla vo vyhrievaných priestoroch — ochrana pred UV žiarením — zabezpečenie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety, — ľahko čistiteľná.

Ovládanie:

—roleta ARF obsluhovaná ručne. Na obsluhu vysoko zamontovanej rolety slúži univerzálna tyč ZST. roleta ARF v bezdrôtovom systéme Z-Wave ovládaná prepínačom alebo diaľkovým ovládačom, napájaná 12V DC. V štandardnej verzii je ovládanie rolety ARF Z-Wave možné iba pri zatvorenom okne.

Roleta ARF Z-Wave s možnosťou obsluhy nástenným vypínačom alebo diaľkovým ovládačom

Bočné koľajničky umožňujú zadržanie rolety v ľubovoľnej pozícii a zároveň umožňujú zatemnenie miestnosti

www.fakrosk.com

19


FARBY ROLIET arf

I SKUPINA

20

www.fakrosk.com

051

052


II SKUPINA

056 054

053

227

055 057

226 059 058

231 232 233

III SKUPINA 239

234 N51

236 060

235

237

N52

238

www.fakrosk.com

21


APS PLISOVANÁ ZÁCLONA

22

www.fakrosk.com

Obklopte sa krásou... Plisovaná roleta APS je elegantná, dekoratívna protislnečná clona, ktorá obohacuje každý interiér. Jej umiestnením do miestnosti môžeme získať mäkkosť svetla, pri ktorom ešte viac vynikne harmónia farieb vnútorného vybavenia.


Hliníkové koľajničky bielej farby zakrývajú okraje materiálu a umožňujú ponechať záclonu v ľubovoľnej pozícii.

Charakteristika:

— získanie mäkkosti svetla a harmónie farieb s vnútorným vybavením, — možnosť regulácie množstva dopadajúceho svetla, — čiastočná redukcia tepla v miestnosti, Na ochranu pred horúčavou je potrebné použiť vonkajšiu markízu. — možnosť zachytenia clony na ľubovoľnom mieste vďaka hliníkovým koľajničkám, — ochrana pred UV žiarením, — získanie súkromia pri celkovom zatiahnutí rolety.

Ovládanie:

— plisovaná záclona APS obsuhovaná ručne

Koľajničky umožňujú zachytiť roletu v ľubovoľnej pozícii

Pohodlný držiak na posúvanie záclony

www.fakrosk.com

23


FARBY PLISOVANÝCH ZÁCLON

24

www.fakrosk.com


I SKUPINA

071

074 072

073

077 075 076

078 079

II SKUPINA

081

082

080

083 www.fakrosk.com

25


AMS MOSKYTIÉRA

Konečne pokoj... Sieťka proti hmyzu AMS chráni dom pred komármi a iným hmyzom, čím umožňuje obyvateľom pokojný odpočinok. Vďaka sieťke môžeme nechať otvorené strešné okno a neobávať sa, že do miestnosti prenikne hmyz.

26

www.fakrosk.com


Sieťka proti hmyzu AMS je jediný doplnok, ktorý sa montuje do špalety a nie do okna. Vyrobená je zo sieťky pokrytej PVC vrstvou a je osadená v hliníkových koľajničkách bielej farby.

Charakteristika:

— ochrana miestnosti pred komármi a iným hmyzom pri otvorenom okne, — minimálne zatienenie miestnosti, — možnosť montáže s inými vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Ovládanie:

— moskytiéra AMS obsluhovaná ručne

Sieť s vrstvou PVC

Konštrukcia sieťky plne chráni miestnosť pred vniknutím hmyzu.

Rozmery moskytiéry Šírka okna [cm]

134

94

94

78

78

66

66

Šírka materiálu špalety [cm]

127,5 127,5 107,5 107,5 87,5

87,5

71,5

71,5

59,5

59,5 48,5 48,5

Max.výška materiálu špalety [cm]

235

195

235

195

235

195

235

195

235

195

195

165

Dĺžka boč.líšt [cm]

240

200

240

200

240

200

240

200

240

200

200

170

134

114

114

55

55

www.fakrosk.com

27


AMZ MARKÍZA

AME AMB

— AMZ do kyvných okien FT_, PTP, so zvýšenou osou otáčania FYP proSky a kyvno-výklopných FP_, PPP preSelect, — AME do panoramatických okien FEP, — AMB do lomených okien B_ _.

Odpočiňte si v tieni... Markíza má optimálne vlastnosti pri ochrane pred nadmerným nahrievaním, pričom však umožňuje zrakový kontakt s okolím. Markíza pohlcuje slnečné žiarenie už pred sklom a vyžaruje teplo smerom von, preto veľmi dobre chráni miestnosti v slnečné dni pred nadmerným nahrievaním. Rovnako umožňuje aj vizuálny komfort našim očiam, chrániac ich pred škodlivými svetelnými odrazmi, čo je veľmi dôležité napríklad pri práci s počítačom.

28

www.fakrosk.com


Markíza je vyrobená z trvácnej, proti atmosférickým vplyvom odolnej siete. Je umiestnená na valčeku s pružinou, ktorý je vložený v hliníkovej kazete montovanej nad oknom. Táto konštrukcia umožňuje ľahkú obsluhu markízy a taktiež umožňuje natiahnutie širšieho materiálu, čo skutočne zatemňuje interiér. V komplete je markíza s ovládacou tyčou s dĺžkou 80 cm. Dostupná je aj ovládacia tyč ZSZ s dĺžkou 150 cm.

Charakteristika:

— najlepšia ochrana pred prehrievaním (efekt-cena), — skutočné zatienenie miestnosti pri súčasnom zachovaní viditeľnosti, — výhodná obsluha – markízou je možné zacloniť okno na celé leto bez potreby každodenného rozvíjania a zvíjania, — ľahká montáž – markízu montujeme zvnútra (stačí vykrútiť štyri skrutky a potom ich namontovať naspäť), — ochrana pred UV žiarením, — zatiahnutá v čase dažďa redukuje hlasitosť dopadajúcich kvapiek.

Ovládanie:

— markíza AMZ obsluhovaná ručne alebo pomocou tyče (v balení)

Skutočné zatienenie vnútra pri súčasnom zachovaní viditeľnosti

090

091

AMZ SKUPINA i

Ľahké zakladanie markízy

092

AMZ SKUPINA ii

093 089

094 Markízy AMZ, AME, AMB sú v dvoch skupinách: Skupina I - ponúkaná v 4 farbách (materiál s 10% priesvitom), Skupina II - ponúkaná v 2 farbách (materiál s 1% priesvitom).

www.fakrosk.com

29


ARZ ROLETY

ARZ-H ARZ Z-Wave ARZ SOLAR

— ARZ-H do kyvných okien FT_ a so zvýšenou osou otáčania FYP proSky, — ARZ Z-Wave a ARZ Solar do kyvných okien FT_, PT_, kyvno-výklopných FP_, PPP preSelect a so zvýšenou osou otáčania FYP proSky.

Odhaľte oázu... Vonkajšia roleta umožňuje najvyšší komfort v podkroví, pretože chráni pred nadmerným teplom, umožňuje celkové zatemnenie miestnosti, chráni nás pred vonkajším hlukom a zároveň nám pri jej zatiahnutí dodáva pocit súkromia v podkroví.

30

www.fakrosk.com


Vďaka tomu, že je roleta zamontovaná zvonku, skutočne nás chráni v slnečné dni pred nadmerným nahrievaním. Hliníkové lamely, ktoré tvoria pancier rolety, sú zospodu podlepené materiálom zvyšujúcim odolnosť panciera rolety voči pôsobeniu atmosférických činiteľov.

CHARAKTERISTIKA:

— skutočná ochrana pred prehrievaním, — obmedzenie straty tepla v zime, — celkové zatemnenie vnútrajška, — pocit súkromia, — ochrana pred UV žiarením, — ochrana pred nadmerným hlukom, — vonkajšia roleta je účinný prvok sťažujúci vlámanie.

Ovládanie:

— roleta ARZ-H sa zvíja ručne pomocou špeciálneho nadstavca (v balení), — roleta ARZ v bezdrôtovom systéme Z-Wave ovládaná vypínačom alebo ovládačom, napájaná 12V DC, — roleta ARZ Solar ovládaná ovládačom. Roleta Solar je vybavená diaľkovým ovládačom a akumulátorom, ktorý je napájaný zo solárnej batérie umiestnenej na rolete. Táto roleta sa odporúča na miesta, kde chýba možnosť napájania 230V.

Pri použití vonkajšej rolety pri zoskupení okien je potrebné dodržať vzdialenosť min. 20 cm medzi oknami zvisle a 10 cm medzi oknami horizontálne.

101

102

Vonkajšie rolety ARZ Z-Wave s možnosťou obsluhy nástenným prepínačom alebo ovládačom.

Roleta ARZ Solar napájaná solárnou batériou, ovládaná ovládačom

www.fakrosk.com

31


ARZ ROLETA

Werso

— ARZ Werso do kyvných okien FT_, PTP a kyvno-výklopných FP_, PPP preSelect.

PLNÝ KOMFORT Roleta ARZ Werso okrem výhod vonkajšej rolety má možnosť ovládania lamiel a ich nastavenie pod rôznymi uhlami. Keď potrebujeme ochranu pred horúčavou a svetlom, môžeme zatiahnuť roletu lamelami uloženými horizontálne. Pancier rolety chráni pred teplom a znižuje množstvo svetla. Keď chceme dovnútra vpustiť svetlo, nemusíme rolety zvíjať. Stačí pretočiť lamely (ako pri žalúzii) max.o 40°, vtedy prirodzené svetlo rozjasní miestnosť a lamely roliet budú ďalej chrániť pred teplom.

32

www.fakrosk.com


Roleta ARZ Werso obsahuje senzor nízkych teplôt, ktorý automaticky vypína funkciu žalúzií pri kritických vonkajších teplotách, zabraňujúc tak poškodeniu rolety v období, keď je pokrytá snehom alebo ľadom. Zvonku nie je možné posúvať pancier hore. Predstavuje to doplnkovú ochranu pred vlámaním a pocit bezpečia. Roleta ARZ Werso je ovládaná iba pomocou ergonomického diaľkového ovládača. Je možné obsluhovať ju v každej pozícii; keď je okno zatvorené, otvorené kyvne aj výklopne a aj v pozícii na umytie.

Charakteristika:

— možnosť ovládania lamelami v rozsahu od 0° – 40°, — funkcia žalúzií umožňuje prílev prirodzeného svetla, — skutočná ochrana pred veľkou horúčavou, — obmedzenie strát tepla v zime, — senzor teploty ovládajúci funkcie rolety, — ochrana pred nadmerným hlukom, — ochrana pred UV žiarením, — vonkajšia roleta predstavuje prvok sťažujúci vlámanie, — zabezpečuje pocit súkromia.

Ovládanie:

— roleta ARZ Werso ovládaná diaľkovým ovládačom. Pri použití vonkajších roliet ARZ Werso pri zoskupeniach okien je potrebné dodržať vzdialenosť min. 30 cm medzi oknami vertikálne a 10 cm medzi oknami horizontálne.

103

Ovládanie rolety diaľkovým ovládačom

Senzor nízkych teplôt vypína funkcie žalúzií pri kritických podmienkach

www.fakrosk.com

33


Z-WAVE Bezdrôtové ovládanie

Pre okná namontované na ťažko dostupných miestach ponúka firma FAKRO elektrické doplnky štandardne vybavené modulom systému Z-Wave. Z-Wave je bezdrôtový rádiový protokol určený pre komunikáciu domácich elektrických zariadení. Slúži na prepojenie elektricky ovládaného príslušenstva do jednej siete, ako je: osvetlenie, termostaty, alarm, počítače, telefóny, klimatizácia a ovládanie elektrických okien a roliet. Do siete je možné pripojiť všetky elektrické zariadenia, ktoré obsahujú modul systému Z-Wave.

34

www.fakrosk.com


Jednotlivé elektrické prvky rádiového ovládania Z-Wave ZWK 1

Nástenná riadiaca jednotka ZWK 1 na súčasné ovládanie jedného alebo viacerých výrobkov - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZWK 15

Nástenná riadiaca jednotka ZWK 15 na súčasné alebo oddelené ovládanie viacerých výrobkov - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZWP 15

Ovládač ZWP 15 na súčasné alebo oddelené diaľkové ovládanie viacerých výrobkov - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZWg 1

Moderná dotyková riadiaca jednotka ZWG 1 vyrobená z tvrdeného skla na súčasné ovládanie jedného alebo viacerých výrobkov - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZWg 3

Moderná dotyková riadiaca jednotka ZWG 3 vyrobená z tvrdeného skla na súčasné alebo oddelené ovládanie viacerých výrobkov - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZWP TV

Ovládač ZWP TV na diaľkové ovládanie zariadení RTV a viacerých elektrických doplnkov z ponuky FAKRO oddelene alebo súčasne - okno Electro Z-Wave, servomotor na otváranie okna ZWS230, vonkajšia roleta ARZ Z-Wave, vnútorná roleta ARF Z-Wave, vnútorná roleta ARP Z-Wave alebo žalúzia AJP Z-Wave.

ZZ60

Impulzný transformátor 12V DC na napájanie zariadení Z-Wave. Výstupné napätie 60W. Určený na montáž na konektor DIN TS35.

www.fakrosk.com

35


ZST

36

www.fakrosk.com


Tyče na obsluhu okien a doplnkov

Pomoc na obsluhu vysoko namontovaných okien

Na obsluhu okien namontovaných mimo priamy dosah používateľa firma FAKRO ponúka funkčnú tyč. Umožňuje ľahké otváranie a zatváranie okien, ktoré sú namontované vysoko a ovládanie žalúzií a vnútorných roliet.

Teleskopická tyč ZST

Univerzálna teleskopická tyč ZST umožňuje ľahké otváranie okien umiestnených vysoko nad podlahou. Slúži tiež na ovládanie roliet ARS, ARF, ARP a žalúzií AJP, ktoré sú namontované mimo priamy dosah používateľa. Teleskopická tyč má štandardnú dĺžku 119 cm s možnosťou vysunutia na 134, 162, 190 a 218 cm. Vďaka použitiu predĺženia ZSP je možné dosiahnuť dĺžku tyče: 246, 274, 302 a 330 cm.

Tyč ZSZ

Ovládacia tyč ZSZ na ovládanie markízy je z okrúhleho hliníkového profilu a umožňuje obsluhu markízy AMZ. Tyč je vybavená plastovým držiakom umožňujúcim obsluhu markízy na oknách umiestnených vysoko. Štandardná dĺžka tyče je 150 cm. Markíza AMZ je štandardne vybavená tyčou dlhou 80 cm.

www.fakrosk.com

37


Výber doplnkov Pre správny výber veľkosti a typu doplnkov je potrebné poznať rozmer a typ okna, ktorý je na identifikačnom štítku umiestnenom na krídle okna. Doplnky do strešných okien FAKRO sú dostupné na predajných miestach okien FAKRO. Používanie originálnych doplnkov FAKRO zabezpečuje záruku 10 rokov na strešné okná.

Typ a rozmer

Vnútorné doplnky

Žalúzia AJP Roleta ARS Roleta ARP Roleta ARF Plisovaná záclona APS Moskytiéra AMS 1)

Kyvné okno FT_1)

Hliníkovoplastové okno PTP

+ + + + + +

+ + + + + +

Kyvnovýklopné okno FP_, PPP + + + + + +

Panoramatické okno FEP

Okno do Lomené zoskupení okno B__ FT_/D

+ + + + + +

+ + + + + +*

+ + + + + —

Vnútorné doplnky do okien FTT U5 majú odlišné rozmery. Dostupné na objednávku.

Vonkajšie doplnky Markíza AMZ Markíza AME Markíza AMB Roleta ARZ-H Rolety ARZ-E, ARZ Solar Roleta ARK-E Roleta ARZ Werso

+ — — +

+ — — —

+ — — —

— + — —

+ — — +**

— — + —

+

+

+

+**

— +

— +

— +

+ —

— —

— —

* pre špalety na zoskupenie s dĺžkou do 240 cm  ** pri ponechaní vzdialenosti 20 cm medzi oknami vertikálne

Bližšie informácie ohľadom výberu vnútorných a vonkajších doplnkov do okien so zvýšenou osou otáčania FYP-V proSky a s dolným presvetlením FDY-V Duet proSky sú dostupné na internete.

38

www.fakrosk.com


www.fakrosk.com

39


Výrobca si vyhradzuje právo zmien technických parametrov a špecifikácií ponúkaných výrobkov.

www.fakrosk.com

FA/40-/SK/14.06.2011 D041

www.fakrosk.com

SK_FAKRO_akcesoria  

SK_FAKRO_akcesoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you