Page 1

Fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon

Foto: Ivar Christiansen/Norsk Folkehjelp

«Vi trenger ditt engasjement!»

Kvinnene i Rwanda trenger ditt engasjement. Bli med på solidaritetsdugnaden til Norsk Tjenestemannslag og Norsk Folkehjelp. Sammen skal vi: • Påvirke for å få en slutt på familievold og kjønnsbasert vold i Rwanda • Bidra i demokratiutviklingen og arbeide for økt likestilling mellom kvinner og menn • Aktivere de tillitsvalgte og NTLs avdelinger og foreninger i å bidra med engasjement og økonomisk støtte i dette arbeidet

Tittel på én linje deg med Stikktittel på én Engasjér linje NTL og Norsk Folkehjelp Rapport 0000–0000


Norsk Folkehjelp i Rwanda

Rwanda er et skjørt demokrati, som har reist seg etter det brutale folkemordet i 1994. Men som så mange andre steder, er kvinner en sårbar gruppe. Vold mot kvinner er et stort problem i landet, og hindrer utviklingen av et ekte demokrati. Vold mot kvinner er et grovt brudd på menneskerettighetene og regnes av FN for å være et av de største helseproblemene for jenter og kvinner i verden i dag. Engasjér deg sammen med NTL og Norsk Folkehjelp for å en slutt på vold mot kvinner i Rwanda! Liv Tørres, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Rwanda – en konfliktfylt historie Rwandas konfliktfylte historie går langt tilbake, og er særlig preget av en stadig tilbakevendende maktkamp mellom hutuer og tutsier. Under tutsikongedømmene ble mange hutubønder tvunget til å bli tutsienes leilendinger. Da den europeiske kolonialiseringen av Afrika tok til på slutten på 1800-tallet, fikk Tyskland tildelt Rwanda og restene av dagens Burundi og Tanzania.

Rwanda og Burundi har i moderne tid vært preget av mangel på jordbruksland sett i forhold til befolkningstall, kamp om ressursene, fattigdom, politisk uro og en stadig tilbakevendende maktkamp mellom hutuer og tutsier.

Frontene mellom hutuer, som var i flertall, og tutsier, ble ytterligere skjerpet da Belgia overtok Rwanda i 1916. Det toppet seg i 1959 da hutuene gjorde opprør. Mange tutsier ble drept, og minst 150 000 flyktet. Uroen førte til at Belgia trakk seg ut av landet i 1962.

Før europeerne gjorde sitt inntog i Afrika, hadde det tutsistyrte kongedømmet i Rwanda erobret områder langt inn i dagens Uganda, Den demokratiske republikken Kongo og Burundi. Områdene var befolket av småbønder av hutustammen, tutsi-kvegholdere og Batwa (også kalt Twa) et jeger- og samlerfolk.

På tross av stadig angrep fra eksiltutsier på 1960-tallet, var forholdene i

Rwanda relativt stabile fram til 1980. Da blusset uroen opp igjen som følge av blant annet fall i kaffe- og teprisene på verdensmarkedet, inflasjon og arbeidsløshet. President Habyarimara (1978–1994) fraskrev seg ansvaret for nedgangstidene, og manipulerte befolkningen til å legge skylden på den ytre fienden, eksiltutsiene og deres «tutsi-samarbeidspartnere» inne i landet. I 1993 undertegnet Habyarimara og tutsiene en maktdelingsavtale. Drapet på Habyarimara, og Rwandan Patriotic Fronts (RPF) storoffensiv i april 1994 satte en stopper for avtalen. Massakrene som fulgte tok livet av 2/3 av tutsibefolkningen i Rwanda. RPF, ledet av Rwandas nåværende president Kagame, inntok Rwanda i juli 1994 og satte en stopper for massakrene.

Kilder: CIA World Factbook

FAKTA OM RWANDA Offisielt navn: Republic of Rwanda Hovedstad: Kigali
 Flateinnhold: 26 338 km2 Folketall: 12,3 millioner (2014) Språk: Kinyarwanda (93,2 har det som eneste språk), fransk, engelsk, swahili Religion: Katolikker (49,5 %), protestanter (39,4 %), andre kristne grupper (4,5 %), muslimer (1,8 %) BNP pr. innbygger: 1500 USD (Norge 55 300 USD)

2

NTL – Solidaritetssamarbeid

Norsk Folkehjelp har jobbet i Rwanda siden 1994. I de første årene konsentrerte vi oss om å gi helsehjelp til en traumatisert befolkning etter grusomhetene de hadde vært igjennom under folkemordet, hvor nærmere én million barn, kvinner og menn ble brutalt myrdet og hundretusener voldtatt og mishandlet. Mellom 1997 og 2000, prioriterte vi å støtte oppbyggingen av helseinstitusjoner og rettsapparatet i landet. I 2000 begynte vi å arbeide gjennom lokale partnere, noe som innebærer at vi ikke lenger driver egne prosjekter, men støtter rwandiske organisasjoner som arbeider for et bedre samfunn.

Kvinners stilling

Etter folkemordet i 1994 var Rwanda et land av kvinner. Også i dag, 20 år etter, er det fortsatt flere kvinner enn menn i landet. Kvinnene er også i flertall i parlamentet. Men på tross av at kvinnene har styrket sin stilling, blir mange kvinner utsatt for kjønnsbasert vold (se faktaboks).

Bekjemper volden

Gjennom kampanjer, forsoningssamtaler og utdanning arbeider Norsk Folkehjelps partnere for å få slutt på familievold og kjønnsbasert vold i Rwanda. Opprettelsen av frivillige grupper kalt «Gender Focal Point Groups» er en av metodene for å få bukt med problemet.

Norsk Folkehjelp støtter organisasjoner som arbeider for å få slutt på familievold i Rwanda. Paret på bildet veileder familier som strever med vold, blant annet ved hjelp av rollespill.

Det er opprettet 456 slike grupper som hver består av 30 frivillige medhjelpere. Gruppene består oftest av par som har klart å endre sine egne handlingsmønstre som førte til vold. Etter endt opplæring veileder parene familier som strever med vold. De har også et nært forhold til lokale myndigheter og lokalpolitiets spesialenhet relatert til familievold.

Gode resultater

I 2013 tok 741 frivillige fra disse gruppene tilleggskurs for å lære mer om forebygging og respons på kjønnsbasert vold. Dette har resultert i at voldstilfellene i prosjektområdene er

Menn vil bidra Rwanda Men’s Resource Center (Rwamrec) setter søkelyset på menns rolle i kampen mot vold mot kvinner.

mennene. De tok mer ansvar for husarbeidet og involverte kona i beslutninger. Tilfellene av vold i hjemmet gikk også ned, forteller hun.

Rita Nyiratunga i Rwamrec har startet opp bevisstgjøring og diskusjoner i Ngona, en landsby i det nordlige Rwanda. Hun er veldig fornøyd med utviklingen:

Rita siterer en mann i landsbyen som oppsummerte sine erfaringer etter mange diskusjoner: – Vi forsto at vi var fanget i våre gamle tradisjoner, men nå vet vi bedre og er i stand til å forandre oss, til fordel for både kvinner og menn.

– Det gikk langsomt i starten, men etter en stund begynte folk å snakke åpent om maktforhold mellom kjønnene og vold i hjemmet. Så begynte vi å se endringer hos

Deler erfaringene

Ryktet om at folk i Ngona åpent diskuterte kjønnsroller og vold mot kvinner spredte seg, og stadig flere

redusert med ca. 70 prosent. I tillegg har flere av kvinnene i de frivillige gruppene blitt valgt inn i styrende organer på landsbynivå.

Kjønnsbasert vold

Kjønnsbasert vold er en samlebetegnelse på alle former for krenkende handlinger begått mot en persons vilje og som har rot i diskriminering av jenter og kvinner. Kjønnsbasert vold er grove brudd på menneskerettighetene og regnes av FN som et av de største helseproblemene for jenter og kvinner globalt.

Foto: Paul Bujayija/Norsk Folkehelp

Når Norsk Folkehjelp feirer sitt 75-årsjubileum i 2014, er det også LO og fagbevegelsens jubileum. Vi ble stiftet av LO i 1939, og har siden den gang samarbeidet tett med fagbevegelsen. Vi har i dag samarbeidsdavtaler med flere forbund, og vi er veldig glade for at vi nå i jubileumsåret kan lansere et solidaritetssamarbeid med Norsk Tjenestemannslag.

Foto: Ivar Christiansen/Norsk Folkehjelp

Samarbeid om solidaritet

Rita Nyiratunga i Norsk Folkehjelps partner Rwamrec har sett gode resultater av arbeidet med bevisstgjøring om kjønnsroller.

kom for å delta på møtene. Den store interessen har ført til at frivillige fra Ngona nå har organisert seg i grupper som reiser rundt og deler sine erfaringer med folk i andre landsbyer. NTL – Solidaritetssamarbeid

3


Er du engasjert? Bli med som døråpner for Norsk Folkehjelp! Tillitsvalgte i NTL vil ha en viktig rolle med å engasjere andre tillitsvalgte og medlemmer i solidaritetsdugnaden. Som døråpner ønsker vi at du sprer informasjon om Norsk Folkehjelps arbeid for at flest mulig engasjerer seg både politisk og økonomisk. Du vil få bakgrunn, inntrykk og informasjon om solidaritetsarbeidet generelt og Rwanda spesielt. Seks tillitsvalgte har så langt takket ja til å være døråpnere og det er behov for mange flere i forbundets solidaritetsdugnad for Norsk Folkehjelp. Folkehjelper er Norsk Folkehjelps faste givere. Forbundsleder John Leirvaag er Folkehjelper og oppfordrer alle NTLs medlemmer til å bli det samme.

Klar oppfordring fra forbundsleder John Leirvaag.

Foto: Werner Anderson

For mer informasjon, besøk siden www.folkehjelp.no/fastgiver John Leirvaag, forbundsleder NTL

Inspirerende foredrag Har dere lyst på et inspirerende foredrag til neste møte? Norsk Folkehjelp har folk med erfaring fra felt og med mange spennende historier å fortelle. I forbindelse med solidaritetsprosjektet med NTL kan vi tilby foredraget: Norsk Folkehjelps historie og arbeidet organisasjonen gjør nasjonalt og internasjonalt, med utdypning på kvinnene i Rwanda.

Fordraget forteller historien til Norsk Folkehjelp og gir et innblikk i det generelle arbeidet som gjøres nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Rannveig Lade/Norsk Folkehjelp

Det vil særlig ta for seg kvinnenes situasjon i Rwanda og Norsk Folkehjelps arbeid for å forebygge kjønnsbasert vold og arbeidet med å styrke kvinnenes rettigheter i landet. Foto: Ivar Christiansen/Norsk Folkehjelp

ØNSKER DU/DERE Å ENGASJERE DERE? Kontakt Norsk Tjenestemannslag: Julie Lødrup julie.lodrup@ntl.no, mobil: 970 15 952 eller Norsk Folkehjelp: Are Stranden are.stranden@folkehjelp.no mobil: 911 33 226 4

NTL – Solidaritetssamarbeid

For mer informasjon om samarbeidet og Rwanda, se www.ntl.no og www.folkehjelp.no Følg Norsk Folkehjelp på facebook.com/folkehjelp

NTL informasjonsbrosjyre solidaritetsarbeid  
NTL informasjonsbrosjyre solidaritetsarbeid  

Informasjonsbrosjyre om Norsk Folkehjelps arbeid i Rwanda for NTLs tillitsvalgte.

Advertisement