Page 1

Foto: Are Stranden/Norsk Folkehjelp

Fagbevegelsens solidaritetsorganisasjon

Med livet som innsats:

Kamp for rettigheter i Honduras Med livet som innsats STATUSRAPPORT Hard kamp for rettigheter i Honduras


Samarbeid om solidaritet EL & IT Forbundet har i en årrekke støttet Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid i Bolivia og Honduras. I 2013 ble det undertegnet en avtale mellom Norsk Folkehjelp og EL & IT Forbundet som gir en årlig støtte på 100 000 kroner fra forbundet sentralt til Norsk Folkehjelps landprogram i Honduras. Avtalen løper i første omgang fram til 2015. Vi takker for støtten og er glade for at samarbeidet med El & IT Forbundet går videre. Folket i Honduras trenger vår solidaritet! På de neste sidene kan dere lese mer om situasjonen i Honduras, Norsk Forbundsleder i EL & IT Hans O. Felix og Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres skriver Folkehjelps samarbeidspartnere i landet og arbeidet som EL & IT under på samarbeidsavtalen om støtte til Honduras. Forbundet støtter. Dere får også møte de fem tillitsvalgte som forbundet har valgt ut til å følge solidaritetssamarbeidet på nært hold og gi forbundets medlemmer førstehånds informasjon om hva støtten går til. De besøkte landet i februar i år sammen med representanter fra forbundet sentralt og fra Norsk Folkehjelp.

Liv Tørres generalsekretær i Norsk Folkehjelp

Honduras – tropisk paradis i dyp krise Honduras har et herlig klima, fantastiske strender og en ung befolkning. Men økonomisk krise, politisk undertrykkelse og narkotrafikk kaster mørke skygger. Over halvparten av Honduras’ befolkning regnes som fattige og landet har vært inne i en negativ spiral de siste årene. Krisen i verdensøkonomien og politisk vold og undertrykkelse etter militærkuppet i 2009 har gjort situasjonen svært vanskelig for millioner av honduranere. Arbeids­ledigheten har steget voldsomt. I tillegg har volden nådd ekstreme høyder, mye takket være at landet har havnet i sentrum for den økende narkotikatrafikken mellom Latin-Amerika og USA.

Byen San Pedro Sula i nordøst er regnet som verdens mest voldelige by, med en drapsrate i 2013 på 187 mord pr. 100 000 innbyggere. Oppslag om rene likvidasjoner og folk som er skutt fordi de var på feil sted til feil tid preger nyhetssendingene på TV hver dag. Og det er blant de aller fattigste at volden er verst.

Et paradis?

På dagtid kan man fristes til å tro at alt er ved det normale, at man nærmest er i et paradis med tropisk klima og sol fra skyfri himmel, glade skolebarn og folk

Forsidebilde: Jordløse bønder som kjemper for retten til jord. Deres kamp støttes av Norsk Folkehjelps partner CNTC. i gatene, men væpnede vakter rundt hoteller og restauranter forteller en annen historie. Langs gater og veier er sikkerhetsstyrker og soldater et vanlig syn. Hvem som er venn eller fiende kan synes vanskelig å skille. I dette landet kan en leiemorder koste en slikk og ingenting. Etter mørkets frembrudd er gatene nærmest folketomme, selv i storbyen San Pedro Sula. Folk holder seg innendørs om de kan. Vold mot kvinner og drap på kvinner skjer hele tiden. I 2013 ble i gjennomsnitt 53 kvinner drept hver måned.

FAKTA OM HONDURAS

Kilder: CIA World Factbook

Offisielt navn: Republica de Honduras Hovedstad: Tegucigalpa Flateinnhold: 112 090 km2 Folketall: 8,4 millioner Språk: Spansk, engelsk, gariguna og fire mayaspråk Religion: Katolikker (97 %), protestanter Forventet levealder: 70,91 år BNP pr. innbygger: 5000 USD (Norge 55 300 USD)

2

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

Tekst: Knut Viggen/LO Media


Kvinnene i front I Honduras er det kvinnene som står i front i den kampen jordløse bønder, urfolk og arbeidere i tekstilindustrien fører.

– Det handler om å endre maktstrukturer. Den lokale avdelingen av CDM som Minero er leder for ligger i byen San Pedro Sula. Her er det mange tekstilfabrikker, såkalte maquilaer, der flertallet av de ansatte er kvinner. En viktig oppgave for CDM er å styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet. – Vi har opplevd framgang de siste årene. Kvinner har tatt lederposisjoner og det er skapt en anerkjennelse for at arbeid påvirker kvinner annerledes enn menn, forklarer Minero.

Ved CDMs senter i San Pedro Sula jobber en rekke sterke kvinner. Gilda Rivera, Helen Ocampo, Danicella Mayes, Rosa Gomez, Mavis Baldales og nederst til høyre, Yadira Minero.

Sammen med andre organisasjoner har CDM lyktes med å få folk til å forstå at rettighetene til de som jobber må styrkes.

Minero mener det viktigste CDM har oppnådd er å få kvinner til å forstå at de har egne rettigheter, men også muligheter til å skape endringer.

– Vi søker sterkere og bredere allianser. I forbindelse med kuppet så vi også tydelig behovet for en sterk feministbevegelse i Honduras.

– Det er dette som er vår kamp. Det handler ikke bare om å fremme kvinners rettigheter, det handler om å endre maktstrukturer.

Honduras har lovfestet like rettigheter for kvinner og menn. En lov mot vold i hjemmet er også på plass. Allikevel møter kvinner mye motstand fra kirke og stat og en machokultur som helst ser at kvinner tier og underkaster seg. Yadira mener det fortsatt er en lang vei å gå for kvinner i Honduras. Først og fremst trengs det et tydelig skille mellom religion og stat i et land der machokulturen gjennomsyrer det meste.

Tekst: Knut Viggen/LO Media

Maquilas Maquilas eller maquiladoras er betegnelsen på multinasjonale selskapers produksjonsenheter i Mellom-Amerika. De etablerer seg i frihandelssoner med lave eller ikke-eksisterende skatter og lave lønninger. De fleste maquilaene i Honduras er i tekstilindustrien. I februar 2014 møtte El & ITs ambassadører Norsk Folkehjelps partnere i Honduras. Her er ambassadør Rolf Bersås og delegasjonsleder Jan Olav Andersen sammen med representanter fra CDM.

Foto: Are Stranden/Norsk Folkehjelp

Yadira Minero er lokal leder i organisasjonen Centro de Derecho de Mujeres (CDM) (på norsk: Senter for kvinners rettigheter). CDM er en av Norsk Folkehjelps syv samarbeidspartnere i Honduras.

Foto: Are Stranden/Norsk Folkehjelp

– Kvinner diskrimineres hver eneste dag. Kirken mener kvinners rolle er å holde kjeft og være kone. De ønsker ikke at kvinner skal ha kontroll over sin egen kropp. Vi læres opp til at vår kropp ikke er vår. Det forsterkes gjennom utdanningssystemet. Derfor er det en tøff kamp å skulle kjempe mot alt dette, sier Yadira Minero.

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

3


Magdalenas modige kamp Forgjengeren ble likvidert, selv har hun vært arrestert og blir fortsatt rettslig forfulgt. Magdalena Morales leder småbønders kamp for retten til jord med livet som innsats.

– Takk til dere i Norsk Folkehjelp og EL & IT Forbundet som støtter vår kamp, sier Magdalena Morales i CNTC. Foto: Are Stranden/Norsk Folkehjelp.

Magdalena leder en lokal avdeling av CNTC (Central Nacional de Trabajadores del Campo) i regionen El Progreso. Nå frykter hun at myndighetene skal komme og sette henne i fengsel. Det har de truet henne med tidligere og hun vet at truslene er reelle. I fjor satt hun 19 timer i arresten. – Derfor er det viktig at dere fra Norge kommer hit og viser at dere bryr dere, sier den lille sterke kvinnen i den blå skjorten.

Solidaritet i praksis

Solen steker fra skyfri himmel i Guyamas, et par timers kjøretid fra San Pedro Sula nordøst i Honduras. Det er fortsatt et par timer til lunsj, men varmen er trykkende her midt ute på landsbygda. Under trærne er det gjort klart til møte mellom representanter for noen av de 52 gruppene som er tilsluttet det lokale CNTC og Norsk Folkehjelp, som støtter de jordløse bøndenes politiske kamp for tilgang til jord og kreditter.

4

Med på møtet er også seks representanter fra EL & IT Forbundet. – Som organisasjon har vi alltid vært involvert i kamp. Vi er 22 grupper som til nå har fått rett til land, via rettsvesenet, blant annet med god hjelp fra dere i Norge. Men det har kostet mye. I noen områder har kampen vart i 40 år, forteller Magdalena.

Skudd i natten

Noen timer tidligere denne morgenen har vi besøkt en jordokkupasjon eller jordgjenvinning i San Manuel/Agua Blanca. Der kjemper hundrevis av jordløse en seig kamp mot en lokal jordeier som bruker innleide sikkerhetsstyrker til å holde vakt rundt et område med sukkerrør som jordeieren urettmessig har kontroll over. Om natten skyter sikkerhetsstyrkene i luften for å markere at de er der. Det har vært flere tilfeller av vold og bøndene er ikke i tvil om at vaktene er plassert der for om mulig å drepe de som skulle finne på å nærme seg.

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

En kvinne forteller at hun ble regelrett banket opp da hun forsøkte å etablere en liten forretning og havnet på sykehus. Hun forteller om mye vold, særlig mot kvinner. Det er etablert egne kvinnegrupper som særlig kjemper for kvinners rettigheter.

– Derfor er det viktig at dere fra Norge kommer hit og viser at dere bryr dere. – Vi i CNTC jobber for at retten til jord og eiendom skal være lik for kvinner og menn. Vi har aldri solgt oss til noen myndigheter og aksepterer heller ikke korrupsjon. Derfor har vi heller aldri vært alliert med noe politisk parti. Det er også noe av bakgrunnen for at vi har store problemer med å få landrettigheter, sier Magdalena. Tekst: Knut Viggen/LO Media


Partnere i Honduras Norsk Folkehjelp er blant de forholdsvis få utenlandske organisasjonene som arbeider i Honduras, og har vært etablert i landet siden 1985. I dag har Norsk Folkehjelp sju samarbeidspartnere i Honduras. Støtten fra EL & IT Forbundet går til alle de sju partnerne.

CNTC – Central Nacional de Trabajadores del Campo Nasjonal bondeorganisasjon. Hovedsaker er politisk påvirkning for tilgang til jord og kreditter, informasjonsarbeid og politisk skolering. COPA – Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguan Koordinerer alle sosiale organisasjoner i Colon-provinsen. Medlemmene er bondeorganisasjoner, velforeninger, vannkomiteer og noen fagforeninger.

ERIC – Equipo de Reflexion, Investigación y Communicación En organisasjon som springer ut av den katolske kirken. Arbeider med folk på landsbygda og folk som jobber i fabrikkene. Driver radiokanalen Radio Progreso.

Foto: Are Stranden/Norsk Folkehjelp

CDM – Centro de Derechos de Mujeres. Kvinneorganisasjon som får mye anerkjennelse i Honduras for sitt arbeid med å forsvare og fremme kvinners rettigheter, politisk deltagelse, arbeidstakerrettigheter og beskyttelse mot vold.

MADJ – Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia Samordner lokalsamfunn, organisasjoner og individer mot korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og sosial urett. OFRANEH – Organización Fraternal Negra Hondureña. En organisasjon for svarte honduranere. Arbeider for forsvar av landområder, kulturelle rettigheter og intern styring. Spesielt fokus på kvinner og ungdom. RED COMAL – Red de Comercialización Alternativea Et nettverk av 40 organisasjoner som jobber for alternativ jordbruksproduksjon og markedsføring.

Garifunaene, de svarte honduranerne, er et stolt folk med en lang historie og med et stort engasjement for sin tilværelse i Honduras.

Protestbrev til presidenten i Honduras Carlos Mejia, ansatt på radiostasjonen Radio Progreso som forbundet støtter gjennom partneren ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación), ble 11. april myrdet i sitt hjem etter å ha mottatt flere alvorlige trusler. I et brev til honduranske myndigheter krever EL & IT Forbundet og Norsk Folkehjelp at drapet granskes og at de ansvarlige blir stilt for retten. Carlos Mejia hadde fått tilkjent at han og hans 17 kollegaer i Radio Progreso hadde spesielt behov for beskyttelse etter å ha mottatt en rekke drapstrusler, men de ansatte ved radiostasjonen forteller at de aldri fikk slik beskyttelse fra myndighetene. Det er alvorlig at Mejia, som hadde fått tilkjent beskyttelse, blir drept, står det i brevet. – Dette viser hvor farlig det kan være å kjempe for demokrati og rettferdighet mange steder i verden, sier Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet.

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

5


AMBASSADØRKORPSET

Sammen er vi sterke! Ambassadørene fra EL og IT i møte med partneren CNTC og lokale småbønder som kjemper for retten til egen jord. Foto: Are Stranden

Sentralt i samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp står politisk påvirkningsarbeid og organisatorisk samarbeid. Det ble derfor høsten 2013 opprettet et ambassadørkorps i forbundet. For å få mer kunnskap om Honduras var de nyutnevnte ambassadørene med på tur til landet i februar 2014.

I løpet av den uken turen varte besøkte de partnerne og prosjektene som støttes gjennom samarbeidsavtalen. Med på turen var også Knut Viggen, redaktør i EL & IT Forbundets blad Nettverk. Han har skrevet flere artikler til ulike magasiner og nettsider etter reisen. Utdrag fra noen av disse artiklene er brukt i dette heftet.

Ambassadørene har ordet: 1. Hvorfor er du Honduras-ambassadør? 2. Hva gjorde sterkest inntrykk under ambassadørreisen? 3. Hva synes du er den viktigste oppgaven for en ambassadør? 4. Hvordan har mottakelsen vært i ditt distrikt?

VENKE HEIMDAL hovedtillitsvalgt i klubb 1881 1. Jeg ble spurt om jeg ville være ambassadør og svarte ja med en gang. Jeg synes Norsk Folkehjelp gjør en kjempegod jobb og opplegget hørtes spennende ut fordi man kan følge et prosjekt tett på. 2. Møtet med dem som okkuperer jorda. Vi fikk komme tett innpå og se hvordan de levde. Det var så fjernt fra vår hverdag å se vakter med gevær som kan slå til når som helst. Det 6

gjorde også inntrykk å se arbeidet som vår partner CDM gjør overfor damene i maquilaene. Kampen for gode lønnsog arbeidsvilkår er mange ganger så viktig i Honduras som her hjemme! 3. Bringe videre informasjon om hverdagen til dem vi møtte og prøve å komme inn på så mange årsmøter og klubbmøter som er mulig for å få fortalt om turen vår, og jobbe for å få flere Folkehjelpere via dette arbeidet. 4. Jeg har vært ute og fortalt om turen vår fire ganger og det er blitt godt mottatt.

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

Tilbake i Norge har ambassadørene reist rundt i sine distrikter og fortalt fra sine egne opplevelser for å øke solidaritetsengasjementet både politisk og i form av økonomisk støtte.

ROLF BERSÅS leder distrikt Rogaland 1. Eg blei spurt om eg ville stille opp, og da var det ikke naturlig å si nei. 2. Småbøndenes kamp og kvinnegruppa vi besøkte i San Pedro Sula. Å høre om deres kamp for å få tilbake egen jord. Området omringa av væpna sikkerhetsvakter ser eg for meg som det var i går. Kvinnegruppas fortelling om forfølgelse og deres kamp for rettigheter som er en selvfølge for oss gjorde også sterkt inntrykk. 3. Å fortelle om og diskutere det vi har vært med på, slik at alle får en forståelse av at samarbeids­prosjektet mellom forbundet og Norsk Folkehjelp er viktig for å kunne gjøre hverdagen for folk noe bedre. 4. Mottakelsen i distriktet har vært god.


OVE TOSKA leder distrikt Hordaland/ Sogn og Fjordane 1. Da jeg fikk forespørselen var det ikke vanskelig å svare ja takk, det vil jeg gjerne. Som tillitsvalgt og medlem i fagbevegelsen gjennom mange år er jeg opptatt av å kunne bidra til solidaritet lokalt og internasjonalt. 2. Landkonflikten og den grove uretten som begås mot landarbeiderne, drap og overgrep vi fikk vitnesbyrd om. Jentene på tekstilfabrikken som hadde tvunget de amerikanske produsentene i kne. Stoltheten jeg så i øynene deres er noe jeg vi ta med meg videre. Jeg vil også huske alle de varme, engasjerte menneskene vi møtte. 3. For meg blir det å være et sannhetsvitne på at vårt felles engasjement er viktig, at det betyr en stor forskjell og at arbeidet må fortsette. 4. Mottakelsen i eget distrikt har vært god. Vi har fulgt opp med informasjon i møter. På årsmøtene i distriktet ble det gjort vedtak om årlige bevilgninger på 20 000 kr til Honduras.

SIV A. THORBJØRNSEN leder EL & ITs sentrale ungdomsutvalg 1. Jeg ble spurt av ledelsen i EL & IT om å delta som representant for ungdommen i forbundet. 2. Det tøffeste var å besøke jordokkupantene, og se selv hvordan fattigdom påvirker hele livet. Barna får ingen utdanning og derfor ingen mulighet til å komme ut av fattigdommen. Det var også lærerikt å møte CDM som gir opplæring i kvinners rettigheter, arbeidstakerrettigheter, organisering og juridisk støtte i arbeidskonflikter. Det viktigste vi kan bidra med er midler til skolering. 3. Å fortelle medlemmer her hjemme hvorfor vi driver med solidaritet, og fortelle at det nytter. Som et godt eksempel er det nå blitt laget tariffavtaler på flere tekstilfabrikker etter internasjonalt press. 4. Positiv. Vi har ikke den beste økonomien i forbundet, men vi har innvilget 5000 kroner så langt, og jeg jobber hardt for at det blir mer.

TERJE AABERG Elektrikernes Fagforening Trøndelag 1. Ble spurt av vår tidligere hovedkasserer, Terje Olsson. Er i utgangspunktet opptatt av internasjonal solidaritet, og turen til Honduras bidro til å forsterke dette. Det å treffe Norsk Folkehjelps samarbeidspartnere og få et innblikk i deres hverdag var sterkt. 2. Besøket hos jordokkupantene første dagen. Sterkt å høre hvordan de ble trakassert, banket opp og drept – og at de var villige til å ta kampen. Etter reisen har det vært utrolig sterkt å få beskjed om at en av medarbeiderne i Radio Progreso ble drept. Det gjorde også inntrykk på meg å se hvor respektert Norsk Folkehjelp er blant samarbeidspartnerne. 3. Bidra til å spre kunnskap om forholdene i Honduras og prosjektene til Norsk Folkehjelp. 4. Mottakelsen har vært positiv både i distriktet og i Elektrikernes Fagforening.

Utdrag fra ambassadør-bloggene Ambassadør Venke Marie Heimdal Møte med jordokkupantene Dagen i dag har vært full av sterke inntrykk, både på godt og vondt. Besøket hos småbøndene som okkuperer jord som rettmessig egentlig er deres, var sterkt. Barn og voksne bor i plastskur under umenneskelige forhold sett i våre øyne. Barn som ikke har skolegang fordi familien okkuperer jord. 20 meter unna står vakter med gevær. Vi prøvde å ta bilde av noen av vaktene men det var ikke lett, de veik unna. Folket hadde okkupert «sitt rettmessige område nå i fire år», og måtte de bare snart få sin seier! Delegasjonsleder Jan Olav Andersen Tøffe damer I går, besøk hos Garifuna og deres organisasjon OFRANEH i landsbyen Trunfo de la Cruz. Garifunas er svarte honduranere, etterkommere etter rømte slaver fra de karibiske øyer. De står midt oppe i en hard kamp for å

forsvare sine landområder mot turistindustrien. De har sine områder langs hele østkysten og der er det ikke lite vakkert. Det var der vi også fikk en dukkert i Karibien. Og igjen, lederen for deres organisasjon Miranda, ei sterk og tøff dame. Som om ikke det var nok; i alle møtene våre så har det vært sterke og myndige damer som leder tusenvis av vanlige folk i deres kamp for rettferdighet. Dette landet er fullt av tøffe og kjempende damer, og så har vi også møtt en del bra mannfolk fra ulike deler av fagbevegelsen. Ambassadør Siv Aina Thorbjørnsen Fagforeningsarbeid i fokus Dagen startet med å møte STENEE som er fagforeningen for elektrikere og de som jobber i energibransjen. Her fikk vi delt erfaringer, og vi ser også en del likhetstrekk når det kommer til statens forsøk på å privatisere. Vi var alle enige om at dette området fortsatt bør være offentlig og statlig.

Videre fikk vi møte jentene som jobber i maquilaene med tekstilmontasje for store internasjonale sportsmerker. I dag sysselsetter industrien 125 000 arbeidere som har svært dårlige arbeidsforhold. Av disse er det rundt 5 % som er organisert. De har selvfølgelig ønske om å bli flere, men ledelsen sparker deg gjerne om du er organisert. Arbeidsmiljøloven eksisterer ikke her. Jentene har en utrolig hard arbeidsdag. De starter gjerne kl. 07 så de må opp rundt kl. 05.30 for å komme seg til jobb. De er ferdige engang mellom kl. 17 og 19. Det er 3 fabrikker som har tariffavtale, og de har 40 minutter lunsjpause. Det vil si, hvis de når målet sitt til lunsj. De dagene der de produserte størrelsen XXL fikk de kun 10 minutter lunsj, siden de ikke nådde målene sine.

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

7


Er du engasjert? Bli med som døråpner for Norsk Folkehjelp og arbeidet i Honduras! Tillitsvalgte i EL & IT Forbundet vil ha en viktig rolle med å engasjere andre tillitsvalgte og medlemmer i solidaritetsarbeidet.

Forbundsleder Hans O. Felix er Folkehjelper og oppfordrer alle EL & ITs medlemmer til å bli det samme. En Folkehjelper er en fast giver til Norsk Folkehjelp. For mer informasjon, besøk siden www.folkehjelp.no/fastgiver

Foto: Werner Anderson

Fem tillitsvalgte har så langt takket ja til å være ambassadører og døråpnere. Og det er behov for langt flere!

Klar oppfordring fra forbundsleder Hans O. Felix.

Innsamling til Honduras Etter at flere av forbundets foreninger og distrikter begynte å bevilge penger til arbeidet i Honduras er det opprettet en egen innsamling for EL & IT.
Folket i Honduras lever under svært vanskelige forhold i et samfunn preget av politisk vold og undertrykkelse. For å nå ut med folkeopplysning gjennom Radio Progreso, bistå i konflikter mellom småbrukere og store landeiere og gi kvinnene beskyttelse mot vold trengs mer økonomisk støtte.
Forbundet oppfordrer derfor avdelingene og foreningene til å støtte opp om solidaritetsarbeidet i Honduras. Gi din støtte du også! For å støtte direkte eller for mer informasjon, se under Folk forandrer verden på minaksjon/folkehjelp.no

Inspirerende foredrag Har dere lyst på et inspirerende foredrag til neste møte? Norsk Folkehjelp har folk med erfaring fra felt og med mange spennende historier å fortelle. Vi kan i forbindelse med samarbeidsavtalen tilby foredraget: Norsk Folkehjelps historie og arbeidet organisasjonen gjør nasjonalt og inter­ nasjonalt, med utdypning på Honduras. Et slikt foredrag kan også kombineres med ambassadørenes fortellinger fra Honduras og deres engasjement.

ØNSKER DU Å ENGASJERE DEG? Kontakt EL & IT Forbundet: Jan Olav Andersen: Jan.Olav.Andersen@elogit.no, mobil: 908 55 826 eller Norsk Folkehjelp: Are Stranden: are.stranden@folkehjelp.no, mobil: 911 33 226 For mer informasjon om samarbeidet og Honduras, se www.elogit.no under forbundets solidaritetsarbeid og www.folkehjelp.no Følg Norsk Folkehjelp på facebook.com/folkehjelp

8

EL & IT Forbundet Solidaritetssamarbeid i Honduras 2012–2015

Elogit statusrapport honduras  
Elogit statusrapport honduras  
Advertisement