Page 1

Fællesavisen For de beskyttede værksteder

I Haderslev kommune Nr. 4, oktober 2012

Har du lyst til

Stort ferie-tema! Læs om forskellige ferieoplevelser. De rejsende har været langt væk og tæt på.

at arbejde på Fællesavisen? Er du interesseret i samfundet omkring

Side 20 - 23

dig, har du noget du gerne vil fortælle eller trænger du til nye udfordringer, så kom og besøg Fællesavisen - måske kan den blive din nye arbejdsplads. Læs mere om hvordan det er at arbejde på Fællesavisen på side 4 eller se vores stillingsopslag på side 14.

Det blev tidligt jul i Gram i år

Vi glæder os til at få besøg!

Side 10

Fællesavisen

Johnnies hjørne

ønsker alle en

har besøg af Maja fra STU, og Johnnie deler lidt ud af

Brandøvelse Side 8

sin livsfilosofi.

Side 6

Grøntsagerne kommer!

glædelig jul og et godt nytår.

Nyt job eller praktik? Måske er der noget spændende

Næste udgave kommer til

på side 14

februar 2013. Bowling

Side 8

Kan du lide

En klistret affære

bowling -

på Frejas hus!

læs om distriktets bowlingklub

side 12

Side 13

Så husk, at gemme og sende jeres gode billeder og historier fra dagligdagen og arrangementer de næste par måneder.


Lidt af hvert Næste Deadline:

Hun tegner og maler - og hun er god til det!

Torsdag d. 31. januar 2013 Redaktionen: Telefon: Gennemvalg: 73 53 00 30 Direkte: 73 53 00 35 E-mail: faellesavisen@gmail.com Adresse: Hjortebro værkstedet Mediegruppen Solsikkevej 3 6100 Haderslev

Indhold: s. 2: Lidt af hvert

Annika arbejder på Hjortebro i

s. 3: Nyt fra ledelsen og brugerråd

Billede og tekstil værkstedet.

s. 4: Hvem laver Fællesavisen?

Annika står for Fællesavisens

s. 5: Min virkelighed

tegneserie, og lægger mange

s. 6: Johnnies hjørne

kræfter i, at fortælle en lille hi-

s. 7: Nyt fra Damgården

storie med sin tegneserie til hver

s. 8: Nyt fra Damhuset

udgave af avisen. Måske bliver

s. 9: Nyt fra Digagergård

Annika den nye Picasso eller Poul

s. 10: Nyt fra Musikværkstedet

Pava en dag.

s. 11: Nyt fra Hjortebro s. 12: Nyt fra Schaumann + distriktet s. 13: Nyt fra Frejas hus s. 14: Nyt fra Jobtransitten + stillingsops. s. 15: Trekanten + Finn til ridning s. 16: Sundhedskursus

Få din annonce i Fællesavisen Fællesavisen for De beskyttede værksteder i Haderslev kommune, produceres af borgere i Medieværkstedet på Værkstedet Hjortebro. Fællesavisens sendes til pårørende, borgere, bofællesskaber, værksteder og andre offentlige institutioner tilknyttet beskyttet beskæftigelse - vores oplag er pt. ca. 1000 stk.

s. 17: Sagde du hash? s. 18: Kontakten og lidt tanker

Du kan støtte vores projekt, ved at sætte en annonce i Fællesavisen. En annonce har målene 80 x 85 mm .

s. 19: Hjernevrideren

Pris: 1 gang = 500 kr.

s. 20: Ferietema - Berlin

4 gange = 1800 kr.

s. 21: Ferietema - vikingespil

Du leverer selv din annonce digitalt

s. 22: Ferietema - New York

- eller vi kan tilbyde at designe den for dig efter aftale.

s. 23: Ferietema - New York

Kontakt Janet på 73 53 00 35 eller faellesavisen@gmail.com

s. 24: Hjælp mennesker 2


Nyt fra ledelsen I foråret brændte Værkstedet Trekanten. Det var en kæmpe katastrofe. Heldigvis skete der ikke noget alvorligt med nogen mennesker. Alle kom ud i god behold, men det var en meget voldsom oplevelse for alle og det har været en vanskelig tid efterfølgende, men humøret er stadig godt. Indtil nu har Trekantens borgere og personale været spredt på forskellige adresser, men fra onsdag den 05. september kan de alle mødes på samme adresse igen og atter få en god hverdag med spændende aktiviteter. Og det er i Vojens – på Aage Gramsvej 1 – det er stadig midlertidigt, men HURRA alligevel. Siden sommerferien har håndværkerne haft travlt med at foretage de forskellige ombygninger. Nu står det klar og det bliver bare rigtig godt. Man må dog ikke larme og støve i lokalerne, så både brugerband og snedkeri er stadigvæk på andre adresser. Snedkeriet på Diagergård og Brugerbandet i et lokale på Skrydstrup Skole. I oktober tager politikerne stilling til hvor der skal etableres et nyt værksted. På Hjortebro har Mediegruppen fået en spændende opgave. De skal være med til at lave 15 – 20 små film fra de ”trivselsprojekter” som fik penge af Haderslev Kommune. De skal gøre det i samarbejde med TV-glad og styregruppen på projekterne. Spændende opgave – godt gået. Rundt omkring på alle værkstederne sker der spændende ting og sager. Indvielse af amfiscene på Musikværkstedet, ny indretning i Frejas Hus, som giver bedre muligheder, minigolfbane på Damgård, spændende udstillinger på Schaumann og nye tilbud på Digagergård – sparetider eller ej – I har grund til at være stolte af jeres værksteder. og så til slut et lille citat: ” I denne verden er du måske kun et menneske, men for ét menneske, kan du betyde en verden til forskel.“ Marianne

Nyt fra brugerråd Hjortebros nye brugerrødder.

Det Fælles Brugerråd D. 1. november tager det fælles brugerråd på værkstedsbesøg i Horsens, hvor vi skal besøge et værksted og deres brugerrødder. Vi fortæller senere om, hvad vi har fået ud

Ole

Formand

Ib

Lene

Pia

Pernille

Næstformand

af vores studiedag. Vi arbejder også på, at komme til at snakke med statsministeren Helle Thorning - så

Per

snart hun har en ledig dag i kalenderen. Charlotte

Suppleanter

Som I kan se, så har vi mange ideer og tanker som vi arbejder på at føre ud i livet.

Her til højre er et eksempel på en annonce!

E S EK

Du kan også få din annonce i Fællesavisen - se hvordan på side 2 nederst.

3

L E P M


Fællesavisen Hvem laver Fællesavisen

At skrive til avisen

- og hvordan arbejder man i medieværkstedet?

Fællesavisen har flere forskellige skribenter. På bille-

Fællesavisen bliver produceret på Medieværkstedet, som ligger

det ses Ole i gang med at

på Værkstedet Hjortebro. Målet med Fællesavisen er, at synlig-

skrive . Han skriver om alt

gøre borgerne på de beskyttede værksteder i samfundet og at

lige fra skizofreni til hvordan

Haderslev kommunes forskellige beskyttede værksteder og bor-

man fremtryller en lækker

gere, kan få et indblik i, hvad der rør sig på andre værksteder

bøf i køkkenet.

end deres eget. Hvert værksted har deres egen side i Fællesavisen, hvor de kan sende materiale til. Medieværkstedets medar-

personligt udviklende, at arbejde på avisen. Hun får styr på

bejdere sørger derefter for opsætning af siden, kigger efter ta-

mange ting når hun skriver, og er glad for de digitale hjælpemid-

stefejl, redigerer billeder osv. så siderne fremstår så professio-

ler, som f.eks. kan læse tekst op via computeren, eller komme

nelt som muligt.

med forslag, hvis hun ikke lige kan huske, hvordan et ord staves.

Når man spørger Medieværkstedets borgere, hvorfor det er

Ole er glad for pædagogernes hjælp til at redigerer det han har

godt at arbejde med Fællesavisen snakker de meget engageret

skrevet. Han føler, at han med den hjælp bliver bedre til at skri-

om, at de får følelsen af at ”skubbe til taget” - de kommer ud

ve. Fællesavisens fotograf - Henrik - fortæller at arbejdet på avi-

med mange af de tanker de går og tumler med, og som de er

sen har åbnet op for, at han har fået flere video-opgaver, hvor

sikre på at der også er andre borgere der har. Tankerne bliver

han kører ud og optager film. Han tager sig også af vedligehol-

gennem arbejdet legaliseret og synliggjort. Borgerne nævner

delse af computere, og de andre borgere kan spørge ham til

også, at det er udviklende at de i fællesskab har så mange for-

råds, når computeren driller. På Medieværkstedet er der mulig-

skellige kompetencer, som bliver synlige i arbejdet på Medie-

hed for, at arbejde med både computer, tablets, foto og video -

værkstedet og kan bruges til at skrive avis. Det er rart at der al-

der er også praktiske opgaver som skal løses, og personalet er

tid er nogen at snakke med, hvis man har brug for det. Sabine

gode til at hjælpe, hvis man går i stå, eller har svært ved at for-

fortæller, at hun lærer meget om mange forskellige emner, som

mulerer sig. Vi KAN noget og det kan I andre også.

hun ellers ikke ville vide noget om, når hun laver research

Fælles for Fællesavisens medarbejder er, at de synes det sociale

(undersøgelser, red.) til en artikel. Hun synes også det er en god

fællesskab er rigtig godt. Det er rart at have nogen at dele sine

følelse, at skrive noget som kan hjælpe andre. Anne Grethe,

tanker og oplevelser med - også dem der ikke skal i avisen.

som er i STU praktik på Fællesavisen, synes det har været meget

Fællesavisens fotograf og pc-reparatør

STU praktik på Fællesavisen

Henrik er Medieværkstedets tekniker.

Anne Grethe er i STU praktik på

Han kører ud og optager

Fællesavisen. Anne Grethe laver

video og tager billeder.

interview og skriver om livets små

Lige nu har Henrik gang i

og store udfordringer. Især skriver

et stort videoprojekt for

Anne Grethe om hvordan det er

Haderslev kommune.

at være en spastisk kvinde, med

Et projekt, hvor han sam-

meget mod på livet, og de forhin-

arbejder med blandt an-

dringer hun møder på sin vej.

det TV-Glad i København. 4


Min virkelighed Portræt af Susanne Knudsen Susanne er 34 år gammel og arbejder til daglig i Billede og Tekstil værkstedet på Hjortebro. Susanne arbejder både med at producere til Billede og Tekstilværkstedets kreative produktion, men hun har flere andre meget vigtige opgaver. Susanne har nemlig også ansvaret for hele Hjortebros vasketøj. Dette startede Susanne med at blive oplært i for ”mange” år siden.

Til at starte med havde Susanne ansvaret et par dage om ugen og en anden havde ansvaret ugens andre dage. På et tidspunkt fik Susanne rigtig godt styr på opgaven, så hun kunne overtage hele opgaven selv. I dag er det en af Susanne hovedopgaver, for hvis hun ikke ordner det, kan alle mærke at opgaven ikke bliver løst.

Susanne er også hjælper i Sansegruppen. Her hjælper hun borgerne med, at få overtøjet af og på, og hjælpe dem ud og ind af bussen. Susanne er rigtig god til denne opgave og borgerne kender Susanne rigtig godt efterhånden. Fire dage om ugen, hjælper Susanne også til når Pernille fra sansegruppen med at spise.

Susanne kan mærke. at Pernille bliver glad for når Susanne kommer. Susannes favoritopgave er, at hjælpe de andre borgere. Susanne kan mærke, at hun bliver glad indeni. Det føles rart, at kunne gøre noget ens kollegaer sætter pris på. Så man kan vel kalde det en win win situation! 5


Johnnies hjørne Sådan kommer jeg videre. Af Johnnie Radfelder

Interview med Maja fra S T U af Johnnie Radfelder

Nu er der så gået et stykke tid, hvor jeg har arbejdet med sorgen efter at jeg mistede mit livs kærlighed i februar måned. Det har krævet sin mand, at samle kræfter til at komme videre. Men jeg er jo også et rigtigt mandfolk, så jeg har fundet styrken. Nu synes jeg så, at jeg vil dele med mine læsere, hvordan og hvor jeg har fundet kræfterne. Se nu har jeg jo tidligere talt om filmen ”The Secret”, og den har også hjulpet mig denne her gang. Jeg kom i tanke om de eksempler der bliver vist i filmen om, hvordan mennesker har rejst sig efter store livskriser, hvor selv de professionelle fagfolk havde spået, at der ikke var mere at kæmpe for. Denne livsfilosofi tiltrækker mig meget. Vær taknemmelig for de ting du har opnået og fået i dit liv, og bliv på denne måde fyldt med positive tanker og enegier i hele kroppen. Dernæst fokuser på, hvad det er du gerne vil opnå og STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge men-

gå skridt for skridt efter målet. Følelsen af, at være på vej imod

nesker, som har brug for at deres ungdomsuddannelse er

at opnå drømmen frigiver flere positive tanker og energier,

skræddersyet til netop dem. Der går 83 elever på STU. Både

som forkorter hele processen. Hav en urokkelig tro. Lige her er

drenge og piger.

stædighed en rigtig god strategi. Til at starte med kan man

På STU kan eleverne for eksempel lærer om computer, regning,

planlægge faste tidspunkter hver dag, hvor man tænker på de

sport, svømning, sløjd, sprog, tømrer og snedkerfag – så de un-

mål man vil opnå. Og ikke mindst—Husk at elske dig selv og

ge kan finde ud af, hvor deres muligheder ligger og så de kan

dine kære. Vores opgave her i livet, er at sprede kærlighed i

finde ud af, hvad der giver mening for dem.

denne verden, og det koster ikke noget. Kære læser, hold fast i

Nogle af eleverne bor i bofællesskab, andre bor selv i lejlighed

dine drømme!: ”Jeg har monteret mine motorsave på albuer-

eller bor hjemme hos deres forældre. Eleverne kan på STU også

ne og er på vej videre ud i livet, hvor der venter mig en masse

deltage i ADL træning, hvor de lærer at gøre rent, vaske op og

rare positive ting og oplevelser”. Kære læser. Tvivl ikke på mine

så videre. Altså, helt almindelige hverdags gøremål.

ord. Metoden er afprøvet og jeg, Johnnie Radfelder, ved at det

I den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, er der indlagt

virker. Har i brug for flere oplysninger, så gør som jeg – køb fil-

forskellige praktikforløb, så de unge kan ”snuse” til arbejdsplad-

men. Jeg købte mit ek-

serne inden de bestemmer sig for, hvad de godt kunne tænke

semplar på internettet.

sig at lave efter STU. Praktikforløbene er individuelt tilrettelagt

Og ser den efter behov.

af STUs praktikvejledere.

Held og lykke med at

Eleverne bliver udfordret i, at finde deres plads i livet. Hvad vil

finde jeres vej i livet.

du være? Hvad vil du bruge dit liv til? ”Det er individuelt, hvad hver elev vil med sit liv – alle er forskellige, og skal have lov til at være forskellige”, siger Maja.

6


damgården Sommer på Damgård Sommeren på landet er jo den tid på året, hvor rigtig mange aktiviteter foregår udendørs. Vi har efterhånden rigtig meget græs, der skal slås og noget af det skal også rives sammen. Et kæmpe arbejde. Der skal klippes hække og luges ukrudt. Men så kan vi også høste de dejligste grøntsager, som vi kan bruge i vores køkken og plukke blomster til at pynte rundt på gården. Vi nyder når vi kan sidde ude på terrassen og drikke kaffe eller lege i parken. Er det godt vejr vil vi gerne ud at gå tur i skoven eller ved stranden. Eller på cykeltur. Hvert år har vi sommerfest, hvor vi inviterer familie og venner og brugerrådet arrangerer en sommerudflugt, i år med Helene. Og så er der jo altid arbejde i træladen. Der er dejlig køligt når solen bager og der er tørvejr, når det regner. Eftersommeren er tiden hvor vi skal kører hele sidste vinters produktion ud til vore kunder. De fleste er søde til at give en sodavand eller en kop kaffe – og så gir det gode penge i kassen.

I løbet af foråret/sommeren har vi: 

været til festival på Løgumgårde

holdt sommerfest

været på sejltur med Helene

Fået restaureret og malet minigolfbane – så kom og prøv den!

holdt brandøvelse

fået nye vinduer i det meste af stuehuset

Lavet tusindvis af tagskruer og savet en masse træ op til Teknos i Vamdrup

fået 10 små nye søde kyllinger

Foruden alt det vi plejer at lave og hvad vi ellers får af sjove ideer.

Det glæder vi os til: 1. dec.

Julestue

7


damhuset Grøntsagsværksted af Rachel Kartoffelpindsvin, kålhoved-ansigt og et løg-rabarber tusindben er bare nogle af de figurer, som kom ud af at lege med maden i Østgruppen. Vi har i løbet af maj og juni måned løbende haft et grønsagsværksted. Her har vi lugtet og mærket på løg, porrer, rabarber og forskellige andre grønsager. Desuden har vi brugt boremaskine til at bore huller i kålhoveder og stukket gulerødder i hullerne som hår. Vi har savet gulerødder og rabarber over til at bruge som øjne. Hamret søm i en bagekartoffel, så pindsvinet fik pigge og ben. Det er bare nogle af de ting, vi har lavet.

Disse figurer har efterfølgende pyntet på vores terrasse. Det er et projekt jeg, som studerende i Damhuset, har stået for. Vi har haft det rigtig sjovt med at arbejde med grønsager på en anderledes måde og se, hvordan de kan inspirere os til at lave skøre figurer.

Brandøvelse på Damgård/Damhuset Uha uha onsdag d. 20. juni opdagede vi pludselig, at der var røg på Damgårds loft. Brandalarmen i Damhuset blev også aktiveret, så alle måtte skynde sig ud og ned i haven. Heldigvis var det hele kun en brandøvelse og alle borgere og personale klarede opgaven med stor bravur. Efter øvelsen kunne vi få en snak med de flinke brandfolk og alle fik ros og en sodavand af brandkaptajnen for den flotte indsats.

8


digagergård Hvilken funktion har Knud Ole Riis på Digagergård? Af Thomas Haastrup Knud Ole Riis er holdleder for Bilvask og Cykelværkstedet. Knud Ole er personalet der skal søge efter gode værksteds-opgaver, som borgerne i værkstedet vil nyde at løse. Bare i bilvasksgruppen er der 4-5 personer i gang hver dag, så kommunen har nok af biler der skal serviceres. Her kan der blandt andet nævnes Rådmandsvej, Kildebakken, Trekanten i Vojens, Brainbærlund i Vojens, og Musikværkstedet i Gram. Også hjemmeplejen, sundhedsplejen og tandplejen i Haderslev kommune, benytter sig af dette gode servicetilbud. Servicering af sundhedsplejens og tandplejens biler foregår hos Schaumanns Café og Galleri. Alt i alt er det ca. 100 biler, som med jævne mellemrum, er igennem gruppens kyndige hænder. Bilvask-gruppen kører ud på stedet

Hvad laver servicering af kommunale hjemmepleje cykler for

og vasker bilerne. Om vinteren kører de dog bilerne til en bil-

tiden?

vask, da alt på bilerne ellers vil fryse til is. De støvsuger bilerne,

I Cykelværkstedet er der pt. 3 ansatte. Cykelværkstedet service-

kontrollerer luft i dækkene, sørger for at fylde sprinklervæske

rer hjemmeplejecykler for alle Haderslev Kommunes distrikter.

på, ser efter om bilerne har skader, hvilket indberettes til Hader-

Der er ca. 90 cykler i alt. Cykelværkstedet kører ud og henter

slev rådhus, kontrollerer, tjekker hvor langt bilerne har kørt og

cyklerne, som de så bringer med tilbage til deres værksted på

kører op til Toyota hvis der skal skiftes pærer på bilerne. Be-

Digagergård. Arbejdet består i rengøring af cyklerne, lapning af

skæftiget ved bilvask er borgere fra Digagergårds beskæftigelse.

hjul, skiftning og reparation af lygter, justering af gear og brem-

Når man taler med borgerne som er beskæftiget i bilvaskgrupre-

ser, og smøring af kæder og kabler. Desuden reparerer cykel-

gulære pen, siger de nærmest samstemmigt, at det er gode ar-

værkstedet også plæneklippere for de forskellige beskyttede

bejdsopgaver, som man godt gider og har lyst til at stå op til. Og

værksteder.

det at man også selv er med til at planlægge ens egen dag, gør

Cykelværkstedets kunder er de forskellige plejedistrikter i Ha-

at arbejdsdagen bliver mere spændende og man får øvelse i at

derslev Kommune og enkelte private kunder, der arbejder på

tage noget ansvar. Der er helt klart en forventning om at man

Digagergård. Beskæftiget ved hjemmeplejecykler er borgere fra

kommer på arbejde og yder dagens indsats, som andre personer

Digagergård beskæftigelse.

er afhængige af at man løser. Noget af det vigtigste vi får lært

Hvad er fordelen ved at arbejde under servicering af kommu-

hen ad vejen er at samarbejde, for vi er også afhængige af at

nale hjemmepleje cykler?

hver og en tager sin del af opgaven alvorligt og gør sit bedste.

Gennem samarbejde bliver man rustet til at komme ud på ar-

Selvfølgelig håber man for den enkelte borger at de bliver så sik-

bejdsmarkedet gennem de erfaringer man får.

re og dygtige til at løse deres opgaver, så de måske kan komme

Hvad er servicering af kommunale hjemmepleje cyklers frem-

videre og blive ansat i det øvrige erhvervsliv, men selvfølgelig

tidsplaner?

kun hvis man har lyst. Bilvasks-gruppen drømmer om, at få nog-

Cykelværkstedets mål er, at få et godt arbejdsmiljø, og etablere

le gode vaskeforhold, hvor der bliver oprettet nogle tidssvaren-

en ordning, hvor man har reservecykler til udlåns, evt. gå på po-

de vaskepladser, hvor de miljømæssige forhold er optimale. I

litiauktion, hvor de kan købe brugte cykler, som de så kan

2012 har de fået bevilliget 150.000 kr. netop til dette formål.

istandsætte. 9


Musikværkstedet Besøg af børnehaver og dagpleje I anledningen af kulturdagen i Gram inviterede Musikværkstedet byens børnehaver og dagplejen til 1. indvielse af den fine nye friluftscene. Temaet for dagen var JUL, og flere af figurerne fra Musikværkestedets børneshow gik rundt med nissehuer på og hilste på børnene. Børnene optrådte så flot med blandt andet julesange og cirkus. Så kom julemanden lige forbi med små pakker til børnene og der blev løbet rundt om huset til ”Så er det jul igen..” Det var en rigtig dejlig og festlig dag.

Den nye amfi-scene i brug

10


Hjortebro Samvær og Sansegruppen Den første mandag i måneden har vi mulighed for at låne køkkenet/cafeen. Så den dag laver vi mad og hygger os sammen. Det er rigtig hyggeligt at være sammen alle i vores team. Vi sidder også og snakker og spiller spil. Gode venner!

Nye folk på Hjortebro Jan arbejder i montageværkstedet

Hjortebro. Jan er 48 år gammel og uddannet som flyttemand. Han kan godt lide at være sammen med venner, og spille computer. Jan kommer fra Sjælland og har familie i Glostrup.

Jeg hedder Tanja jeg er 39 år jeg bor i Vojens på

Fødselsdage

Odinsgården. Jeg har boet flere steder i mit liv, blandt andet har jeg boet i Bylderupbov i et bofæl-

Oktober 03.10.49 Jytte Nickel

lesskab. Der boede Jan, som arbejder i Montage-

23.10.79 Søren Riis

værkstedet også. Det er fedt at arbejde på Hjortebro,

25.09.71 Per Nielsen

og det er bare super at møde gamle kammerater

31.10.77 Elisabeth Rasmussen

igen. Jan og jeg mødes stort set hver dag og hygge-

November 01.11.77 Annika Matthiesen

snakker når vi holder pause. Jeg har arbejdet i Tinglev, men jeg har det bedre med at arbejde her. En af årsagerne til at jeg skulle flytte til Vojens, var, at jeg ville bo tættere på min

Jeg hedder Charlotte,

mor. Så nu bor vi ca. 500

er 38 år og bor i mit

meter fra hinanden. Det er

eget hus i Haderslev.

jeg meget glad for. Jeg be-

Jeg har haft kræft i

søger tit min mor. Jeg glæ-

hovedet og er blevet

der mig til at møde alle jer

sen-hjerneskadet.

andre, som også arbejde

Derfor arbejder jeg nu på Værkstedet Hjortebro, i billede og tekstilværkstedet, hvor jeg blandt andet strikker og laver an-

på et af vores værksteder.

Vi glæder os til

02.11.11 Jan Friis 03.11.52 Inga Bjorholm 08.11.78 Dennis Christensen 12.11.61 Jan Hansen 19.11.49 Jeppe Petersen December 06.12.64 Tommy Bertz 09.12.64 Kim Jørgensen 14.12.86 Sabine Jørgensen Januar 20.01.54 Bente Husted 22.01.67 Vivian Iliasoff 24.01.65 Lone Pedersen

dre håndarbejdsting.

julestue på Hjortebro d. 1. december. 11


Schaumanns café Ny medarbejder

Cafeén tilbyder

Her fra den 1. september valgte Orla fra

Sandwich med forskelligt pålæg - 30 kr.

Schaumanns Cafe og Galleri, at gå på

Pølsehorn - 10 kr.

efterløn. Der blev derfor mulighed for, at

Pizza - 20 kr.

søge ned på Schaumanns Cafe og Galleri

Blandet salat - 15 kr.

for et ½ år og her kommer jeg så ind i

En bolle m. smør - 12 kr.

billedet, for jeg er den heldige, der har

Kage - 12 kr.

fået muligheden. Mit navn er Gitte, jeg

Kaffe og The (kop) - 5 kr.

er 49 år og har arbejdet i mange år på

frugt pr. stk. 5 kr.

Bofællesskabet Vilstrupvej 120. Jeg glæ-

Æble/appelsin juice (brik) - 10 kr.

der mig rigtig meget til arbejdet, hvor jeg vil være at finde i cafeen.

Alt brød og kager er hjemmebagt

Åbningstider: mandag-torsdag fra 9.00 – 14.00 Hvis man har brug for ro og nyde en kop kaffe og en bolle mens man læser ”Fællesavisen for de beskyttede værksteder”, så kan Schaumanns Café og Galleri tilbyde dette, så kig ind og besøg os. Vi glæder os til at se jer :-)

Distriktet Verdens bedste Bowling klub af Pia Lorensen Distriktet har verdens bedste bowling klub. Klubben har bestået i 1 1/2 år og den er vokset fra 4-18 personer. Det foregår hver fjerde fredag i Haderslev bowlingcenter. Vi bowler fra kl.19.00 - 20.00. Vi lejer fire baner, hver gang, hvor folk bliver delt ind i faste hold og så dystes der. Det er altid spændende at se hvem der vinder, for vi bliver jo alle bedre og bedre til bowling. Vi hygger, griner og har det rigtig sjovt med hinanden. Noget andet er, at det er også en rigtig god måde, at møde nye mennesker på og måske endda få en ny ven. Det koster (alt efter hvor mange der tilmelder sig 350 kr. for 6 mdr.). Til jul holder vi juleafslutning, hvor vi bowler først og så spiser vi buffet bagefter. Som en delk af juleafslutningen bliver årets vinder kåret. Og vi kårer også den der har opnået at få samlet flest point, i løbet af hele sæsonen. Der uddeles medaljer og pokaler, og det er en helt ceremoni i sig selv. Alle som er tilknyttet en pædagogisk hjemmevejleder fra distriktet, kan være medlem af klubben. Har du spørgsmål kan du kontakte Pia Lorensen på mobil 20 86 92 66. 12


Frejas hus En klistret affære på Frejas hus! Den første onsdag i hver måned afholdes der Crazy Onsdag i Frejas Hus. Her bliver der arrangeret en dag ud over det sædvanlige. Onsdag d. 5.9.12. var der papmachétema, til stor fornøjelse for mange borgere. Der blev stillet an med aviser, pap, balloner og tapetklister i spandevis på terrassen. Først skulle der rives en masse blade og aviser i stykker. Det gav en masse gode ritch ratch-lyde. Så skulle fingrene ned i den klistrede limmasse. Det var en mærkelig fornemmelse, men rigtig sjovt. En rigtig god aktivitet, som gav mange anderledes og gode sanseindtryk.

Jan nyder samværet rundt om bordet. Ruth syntes det var sjovt at røre ved den klistrede ballon.

Uwe syntes det var morsomt at røre ved limen.

Uwe syntes det var morsomt at røre ved limen. 13


Job transitten Dorthe Marcussen i praktik hos Kiwi minipris. Tirsdag den 26. juni, startede Dorthe Marcussen (Trekanten) i praktik hos Kiwi minipris på Varbergvej i Haderslev. Dorthes opgaver består blandt andet i, at fylde varer på hylder, scanne priser og trimme. At trimme vil sige at trække varerne ud forrest på hylderne, så de altid ser pæne og ordentlige ud. Dorthe fortæller at det er spændende at være i butikken. Hun møder mange mennesker som hun kender, da Dorthe selv bor i området. Det er dejligt at prøve noget nyt siger Dorthe, der oven i købet var på arbejde i sin ferie på værkstedet. Susanne der er Dorthes kontaktperson og leder af Kiwi på Varbergvej, fortæller at de er rigtig glade for Dorthe. Hun er engageret, omhyggelig, glad og positiv og de opgaver hun løser, er altid i orden. Både kunderne og personalet har givet mange positive tilbagemeldinger over at Dorthe hjælper til i butikken fortæller Susanne. Susanne er meget opmærksom på, at Dorthe skal kunne klare og har det godt med de krav der stilles til hende. Derfor har Dorthe i første omgang ikke nogen Kiwi t-shirt på, for at kunderne ikke skal henvende sig for meget til hende. Dorthe bestemmer dog selv, hvornår hun har lyst til at prøve at få en Kiwi t-shirt på, efterhånden som hun kender butikken og vareplaceringen bedre.

Stillingsopslag Går du rundt med en handy-man i maven?

ER DU TIL NYHEDER OG PC!

Vedligeholdet 

VI INDSAMLER NYHEDER FRA VÆRKSTEDERNE I HADERSLEV KOMMUNE.

værkstedet Hjortebro

VI STÅR FOR AT SAMLE MATERIALET TIL EN FÆRDIG AVIS.

Derfor søger vi 1-2

VI STÅR FOR AT REDIGERE DIT INDSENDTE MATERIALE.

VI SØGER BÅDE FREELANCE SKRIBENTER OG FASTE BORGERE I MEDIEVÆRKSTEDET.

har rigeligt at lave.

borgere mere, som går rundt med en handyman i maven. Af opgaver kan blandt andet nævnes, havearbejde, malerarbejde, vask af vores busser, vedligeholder vores maskiner og værktøj, som vi selv bruger, samt hjælpe andre værksteder på Hjortebro med små-opgaver. Af indendørsopgaver kan nævnes små reparationer, omflytninger og ombygninger.

MEDIEVÆRKSTEDET PÅ HJORTEBRO SØGER BORGERE TIL PRODUKTION AF VÆRKSTEDERNES FÆLLES-AVIS. HENVEND DIG TIL DIN EGEN VÆRKSTEDSLEDER, HVIS DU

Du er en person der kan lide at have mange skiftende opgaver. Snak med din kontaktperson, hvis det lyder som noget for dig! Henvendelse: Hans Skøtt eller Henrik Vest på tlf.: 73 53 00 30

ØNSKER ET JOB I VORES MEDIEVÆRKSTED! 14


Trekanten Fællesavisen på besøg på Trekanten Avisen har været på besøg på Trekanten i anledning af, at Per holdt en lille fødselsdagskomsammen på sin forrige arbejdsplads. På Trekanten fortæller de, at de er meget spredt efter branden for ½ år siden. Det har været svært at få produktionen op at køre i midlertidige omgivelser, men at de glæder sig til andre bygninger hvor der er plads til alle på én samlet matrikel og håber på mere udendørsplads end de har nu.

Lykken er en plakat med sit idol i fødselsdagsgave

Finn til ridning Finn går til ridning hver tirsdag i Nr. Hostrup. Han bliver hentet på værkstedet Hjortebro af sin hjælper og så kører de af sted. Hesten hedder Citron og Finn synes den er sød.

Anne holder hesten når Finn rider. Finn kan godt lide at gå til ridning, det er sjovt og han bliver rigtig glad af at være til hest hver tirsdag. 15


Sundhedskursus I ugerne 38-40 har Hjortebroværkstedet haft besøg af to Ernæring og Sundhedsstude-

Nøglehulsmærket,

rende, fra UCSyd i Haderslev. De to studerende hedder Anne og Palle, og har tilbudt

som sidder på sun-

borgerne på Hjortebro, at komme på et 3-ugers sundhedskursus. På kurset lærer man

de fødevarer

blandt andet om sund kost, at dyrke sjov motion, hvad kostmodeller er, at bruge Minigolf på Damgården

ernæringmærker når man køber ind og derudover har vi også været på et par ture ud af huset. Kurset vil blive gentaget i uge 41 og 43-44 med nye deltagere. Første kursus er netop overstået, og spørger man de deltagende borgere, hvad de har syntes om kurset, har svarene været udelukkende positive. Britta fra Drømmecaféen udtaler blandt andet: ” Det har været rigtig godt, at lære noget fra nogle, som kommer udefra. Jeg vil fremover huske, hvad der er sundt og usundt”. På kursus 1, har det primært været borgere fra Drømmecaféen, som har deltaget. Hans Jørgen var i første omgang skeptisk overfor, om han nu skulle til at spise salat hele tiden, men til slut udtalte han, at hele kurset faktisk havde været godt. Han lægger nu mere mærke til det, der hedder ”Nøglehulsmærket”, (et mærke, kun sunde fødevarer kan få) når han køber ind. Udover borgere fra caféen, har Ellen fra Billede og Tekstilværkstedet også deltaget. Hun fortæller: ”Fint kursus! Det er sjovt, at spise sunde ting”. Desuden kom Ellen en dag stolt og viste os, at hun have fundet Nøglehulsmærket i en tilbudsavis derhjemme, hvilket faktisk inspirere-

e ramid y p t s Ko

de os til videre arbejde med netop dette mærke. Desuden har vi også haft Lene P med på kurset, som faktisk vidste en masse om sund mad i forvejen, men samtidig også udtaler, at hun har lært noget nyt. Til slut har vi en kommentar fra Else, som til daglig er i Sansegruppen: ” Det I har fortalt hver dag, har været godt og meget interessant . Jeg tænker nu meget over, hvad jeg putter i posen når jeg handler, og det har været rigtig dejligt, at lære nye mennesker, at kende”. Det, at lære nye mennesker at kende, har også været rigtig positivt for os, som studerende. Anne og Line arbejder i køkkenet

Vi har fået en masse erfaringer og inspiration med os, som vi kan bruge senere i vores uddannelse. Vi er rigtig glade for, at I har taget så godt imod os, og glæder os til at komme i gang med næste kursus.

Hårdt arbejdende kursister 16


Sagde du Hash? I Danmark er det på nuværende tidspunkt ulovligt at ryge hash,

Der kunne han stjæle fra forældrene. Da han blev afhængig af at

hvorfor er der så nogen der gør det alligevel. Fællesavisen har

ryge heroin, skulle han sælge hash i 10 timer om dagen for at

undersøgt nærmere. Hvorfor folk ryger hash? Derudover har vi

skaffe penge til at ryge heroin. Heroin koster 1000 kr. om dagen.

undersøgt, om det har bivirkninger og hvilke andre betydninger

1 ud af 5 skal stjæle for 5000 kr. for at få råd til 1000 kr. heroin.

det kan have. Derfor har vi kontaktet misbrugskonsulenten Jim-

Når man er i det tænker man ikke over følgerne, man skal bare

mi, som er ansat i Haderslev Kommune. Jimmi har sat os i kon-

have penge til stoffer. Kenneth mener at hash skal legaliseres.

takt med Kenneth, som har haft et misbrug, og er kommet ud af

Derved mener han, at kriminaliteten i forbindelse med hashmis-

det. Kenneth har på nuværende tidspunkt, ikke røget hash i 7

brug bliver formindsket. Hvis man laver nogen ryge caféer, hvor

måneder. Kenneth havde også et heroin-misbrug, så man må

det er legalt at købe og ryge hash.

sige at han kender misbrugsproblemer fra egen erfaring.

Til sidst fortæller Kenneth at han også kender hashrygere, som

Kenneth var 14 år, da han startede med at ryge. Det handlede

har fast arbejde og familie – men de ryger så kun 2 -3 gange om

om, at finde nogle seje personer, at kunne være sammen med,

ugen og er ikke fuldt afhængige.

fordi der var meget gang i ham og ellers kedede han sig og var

Skribentens tanker:

alene. På det tidspunkt var rygeklubber, det sted det var lettest

Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan overleve og leve på den

at finde et fællesskab med gang i. Kenneth fik det rigtig godt af

måde i så lang tid og så mange år. Det kan godt være, at man

at ryge. Dvs. han glemte problemer og han fik fred for de følel-

slipper for at tænke på problemerne, men problemerne er der

ser der ellers kunne være svære at håndtere. Problemerne

stadig. Problemerne bliver ikke bedre af at ryge hash, de bliver

vendte tilbage så snart rusen var ovre, og så føltes det som om,

større end de er i forvejen. Selv vælger jeg at høre musik, det

de kom tilbage med dobbelt styrke. Under rusen fik han grine-

kan få mig hen i anden verden og få mig til at tænke glade tan-

flip, men bagefter var der ikke så meget at grine af.

ker. Det er aldrig faldet mig ind, at søge steder hen, hvor der er

Kenneth er vokset op i plejefamilie og på børnehjem, så det kan

hash, selvom mit liv også har været svært. Blandt andet har jeg

måske også være noget af årsagen til, at han kom så langt ind i

mistet kontakten med min mor, som før var min bedste veninde.

misbruget som han kom.

Når det gør mest ondt dulmer jeg tankerne med glad musik. Jeg

Kenneth søgte væk fra virkeligheden og ville bare hen, hvor der

bruger musikken til at tænke på noget andet end det der gør

var sjov og ballade.

ondt indeni.

I dag ryger Kenneth ikke længere. Det stoppede da han fik en dom og fik lagt sit liv om, da han kom til Dalholffsminde. Kenneth havde både heroin og hash misbrug, det var svært at lægge misbruget på hylden. Man får rysteture, mareridt, paranoia, hash og man kan i paranoia få sig selv overbevist om at der ikke er andre der kan lide én. Derudover er der risiko for at udvikle skizofreni og psykoser. For nogle kan det betyde at livet ændres for altid. Kenneths personlige udvikling har stået stille i de 20 år han har været misbruger. Det betyder rent faktisk at han er teenager inden i en 34 år gammel krop. De 20 år er forsvundet. I starten var det ikke nødvendigt at begå kriminalitet ude i byen. 17


Kontakten! Søger en der er til at stole på!

Søger en livsglad kæreste.

Jeg hedder Pia, og er 31 år. Jeg er en krea-

Jeg hedder Johnnie, og er 39 år.

tiv og frisk pige, som mangler én at dele

Jeg er en frisk fyr, med gang i mange ting.

livet med. Jeg søger en sød mand, til at gå

Blandt andet har jeg min egen lille butik

i byen med. Se film, gå ud og spise osv.

som jeg går på Gravene med. Jeg søger en

Du skal være en god ven. Du skal være

sød pige, til at dele livet med. Selv elsker

selvstændig og høflig og til at stole på. Det

jeg at se dvd-film og gå ud og spise. Jeg er også god til bare at

gør ikke noget, hvis du også er lidt handyman.

hygge derhjemme. Jeg er rigtigt glad for hunde, de er så hygge-

Du kan skrive eller ringe til mig på 41 16 26 36

lige. Du skal være smilende og have lyst til oplevelser og lyst til

Jeg håber vi ses

at møde nye mennesker. Er ”DU” den jeg søger kan jeg kontak-

Med venlig hilsen Pia

tes igennem Fællesavisen på Hjortebro Værkstedet.

tanker

Kæreste med lidt gang i. Hej jeg hedder Vivian. Jeg er 45 år. Jeg kan lide at gå til bankospil, tage til festival-

Et kærligt spark op ad bjerget Af Anne Grethe Ipsen

ler, og arbejde i montageværkstedet på

Livet er en vidunderlig ting vi har fået i gave, det skal bare ny-

Hjortebro. Jeg elsker smykker og har rigtig

des og leves så godt man nu kan, med de vilkår man nu engang

mange øreringe. Jeg savner en kæreste jeg kan gå ture med og

er blevet sat i verden med. Jeg siger ikke, at det altid er en dans

hygge mig sammen med om aftenen. Det kunne være rart, hvis

på en lyserød sky, men jeg er nået til den opfattelse, at hvis

du ville med til bankospil. Du skal være et livsglad menneske og

man ikke møder modstand, så bliver man ikke stærkere. Jeg

kunne lide at lave lidt sjovt. Du må gerne være omkring samme

tror altså, at det er modstand der gør os stærkere og jeg plejer

alder som mig. Jeg ønsker ikke en kæreste, som arbejder på

at fortælle det sådan: ”Livet er et bjerglandskab op og ned af

Hjortebro, da det vil blive for meget at ses både på arbejde og i

bjerge. Det kan godt være hårdt og gøre ondt på vej op af bjer-

fritiden. Jeg kan kontaktes igennem Finn, som arbejder på

get, men så er solen også dejlig når man kommer til

Værkstedet Hjortebro: 73 53 00 30- 3

toppen. Nyd det - for næste bjerg venter rundt om hjørnet”. Jeg håber for alle, at de har nogle der støtter dem på vej op og måske giver et kærligt spark, hvis det er nødvendigt. Det jeg har indset er, at livet er værd at leve - også som spastisk. Jeg har godt nok et fysisk handicap, men jeg vil leve livet og det er lykkedes indtil videre, så jeg tror og håber jeg kommer langt, selvom der kommer mange bjerge endnu, men jeg møder vel nogle der giver et kærligt spark på vejen og ligger skulder til hvis det er nødvendigt. Livet er nemlig dejligt og fuld af spændende opgaver der skal løses. 18


Hjernevrideren Indsend løsningen på labyrinten inden d. 15. januar 2013 og vind et gavekort på 50 kr. til indkøb i Johnnies Butik. Vinderen findes ved lodtrækning af indsendte løsninger. Find Fællesavisens adresse på side 2. Labyrinten Forbind prikkene i den rigtige rækkefølge, og se hvad der gemmer sig.

Indsendt af Christoffer fra STU Hvad kalder man en lækker steg i en rullestol? Det kalder man da en RULLESTEG!

Alle børnene får boblebad, undtagen Lise, hun kan ikke fise!

Betina og Sofie skulle

Så snart teltet er slået op er

Festivalen holdes midt i en

...og så se at komme hjemad

sammen af sted på tur. De

det hurtigt af sted fra teltplad-

stor skov….. det er rigtig dejli-

igen, for de skal til fødselsdag

skulle sammen af sted til

sen. De vil nemlig af sted og

ge omgivelser. Og vejret er

hos en af deres bedste ven-

musikfestival i Skanderborg.

mødes med deres gode ven-

helt i top. Da festivalen er slut

ner. Det glæder de sig også

ner, Walter og Carlo…. Det skal

er det med hurtigt at få pak-

meget til.

nok blive festligt.

19


ferie Tema Turen gik til Berlin af Thomas Haastrup Jeg var en uge i Berlin sammen med mine forældre. Rejsen var en gave jeg fik af mine forældre på min 30 års fødselsdag. Fra søndag til onsdag var der 25 grader og solskin. Resten af ferien var der 15 grader og lidt vekslende fra overskyet til solskin så en del bedre end efterårs vejret i Danmark. Berlin har omkring 3 millioner indbyggere så ca. tre gange større end København og 150 gange større end Haderslev. Berlin er den største by i Tyskland og landets hovedstad. Før var det byen Bonn der var Tysklands hovedstad. Berlin har ufatteligt mange højhuse med flotte glasfacader lige

frihed. Muren var ca. 6 meter høj og

så langt øjet rækker. Mange af dagene har jeg været med U-

bag muren var der et område med

bahn (Berlins undergrundsbane) for at komme rundt til de for-

landminer og endnu en 6 meter høj

skellige steder i byen. Berlin har mange forskellige bydele med

mur som man lige skulle over, for at komme ind i Vestberlin,

vidt forskellige miljøer lige fra den dyre gade Kurfürstendamm til

samtidig med at der var et vagttårn med projektører og en

det fattige Friedrichshain. Kurfürstendamm er en meget lang

mand der stod parat til at skyde dem der prøvede at flygte. Man

gade med et hav af forskellige butikker. Det starter i den rimeli-

kan sige, at chancen for at komme over på den anden side af by-

ge ende med butikker som Only og Jack and Jones for til sidst at

en var temmelig lille. Nogle forsøgte, at grave tunneller under

ende i butikker med sko til 2.800 euro og guldure til det der sva-

muren. Jeg har også set Rigsdagen. Man kan sige at Rigsdagen

rer til 500.000 danske kroner. På Kurfürstendamm ligger også

svarer lidt til Christiansborg i København. Oven på denne rege-

Europas største magasin på 7 etager. I Friedrichshain er mest be-

ringsbygning er der en glaskuppel på 35 meter, hvor der er en

folket med punkere med tatoveringer over hele kroppen. Det

god udsigt udover byen. Langt højere oppe kan man komme i

var også der at jeg drak øl i ”Porten til Helvede”. ”Porten til Hel-

Tv-tårnet, hvor man faktisk kan se udover hele Berlin i 160 me-

vede” er en bar for punkere med døde mus i et bur på bardisken

ters højde. Deroppe er der også en kuppel. Derinde kan man få

og dødningehoveder på væggen. Faktisk var det min far, på 59

mad og drikke og bordene er stillet ude i ydrekanten af denne

år, der begejstret foreslog, at vi skulle derind og drikke en øl.

kuppel. Udkanten af kuplen drejer langsomt rundt så man kan

Jeg har set Berlinmuren. Da muren stadig gik gennem hele Ber-

få set hele byen. Kuppelen tager en halv time om at dreje en

lin var den vestlige del af byen fuldstændigt rammet ind af mu-

omgang rundt. Jeg synes, at en tur til Berlin som fødselsdagsga-

ren så de fattige folk i den østlige del af byen ikke kunne komme

ve var en rigtig god ide, da mine forældre og mig på den måde

over til det mere velhavende Vestberlin. Langt størstedelen af

fik nogle minder sammen, hvilket i høj grad var med til at gøre

muren blev revet ned i 1989, men få steder i byen kan man sta-

den til en personlig gave. Jeg kan klart anbefale at se de forskel-

dig se dele af Berlinmuren. Der er en vej på 2 km, hvor forskelli-

lige bydele i Berlin da byen har vidt forskellig folkefærd. Jeg vil

ge folk har tegnet og skrevet forskellige korte sætninger om-

anbefale at man tager op i TV-tårnet til sidst, da man da ville

kring Berlinmurens fald og nedrivningens betydning for fred og

kunne genkende de steder man har gået rundt. 20


ferie Tema Henrik Nicolaisen:

Vikingespil i Jels En flok borgere fra Mediegruppen på Værkstedet Hjortebro brugte en ferieaften på, at tage til vikingespil i Jels sammen. Jels vikingespil er et stort frilufts-teater, som kun spiller 2½ uge hver sommer. Alt arbejde omkring vikingespillet, undtaget instruktør, scenograf og lyd og lys designer, udføres af frivillige. Der deltager ca. 350 frivillige i Jels Vikingespil. Vikingespil er et helårs foretagende for mange af de frivillige. Der syes kostumer og lægges planer for næste års forestilling, dette går i gang umiddelbart efter sommerens vikingespil er slut. De skuespillere der har taleroller øver på rollerne helt fra auditionen midt i januar, og helt frem til slutningen af juni, hvor spillet går i gang. Før og efter forestillingen kan man gå i Valhal. Valhal er vikingespillets festhal, hvor der

Jeg synes det var et godt vikingespil. Det var fedt at det var lavet som et computerspil, hvor handlingen foregår i Vikingetiden. Under et voldsomt tordenvejr, bliver Valdemar suget ind i selve spillet. Valdemar bliver sur og forvirret og så begynder handlingen rigtigt at tage fat! Der går lidt tid før Valdemar opdager at han er midt i spillet.

inden forestillingen er mulighed for at spise mod forudbestilling, og efter forestillingen kan man danse og høre live-musik med vikingespillets eget orkester - det er rigtig hyggeligt. Hvert år er der ca. ml. 18000 - 20000 tilskuere, som lægger vejen forbi vikingespillet. For mange er det en tilbagevendende sommerbegivenhed. Handicapfaciliteter Selvom Vikingespillet spilles udendørs, er der gode handicapfaciliteter. Kørestolsrampe til souvenirboden, gode handicaptoiletter og der er mulighed for at reserverer speciel plads til kørestole på fliseunderlag. Per Nielsen: Jeg syntes det var specielt og det var

Anonym: Onsdag

hyggeligt. De var gode, der var ild og

Jels vikingespil, det

der var også heste med.

var om aftenen. Jeg

Lotte (red.: et personale) var også med

blev hentet af en

som skuespiller.

bus fra Hjortebro

Der var også politi med.

værkstedet, og det

Jeg har også købt en cowboy hat.

tog en ½ time for at

den 4. juli var jeg til

køre derud. Der var en stor parkeringsplads, og da vi havde parkeret gik vi ind på Valhal torvet og kiggede i souvenir butikker. Da vi havde fået billetter, fandt vi vores pladser, det var hyggeligt. Valdemar blev sammen med sin spille veninde Thyra suget ind i et sejt computerspil, spillet World Of Vikings. Jeg synes, at det var godt, fordi at det noget af det minder mig noget jeg selv skal gøre i mit eget liv. Jeg blev inspireret af at se det, fordi at det gav mig håb om, lige meget hvor umuligt det ser ud, så skal man nok finde en man elsker, og det gav mening for mig. 21


Ferie tema Drømmerejsen til New York af Pia Lorenzen For fire år siden, da vi sad på Hvidbjerg camping opstod tanken om at komme til New York. Der var nogle der godt kunne tænke sig, at komme over at se hvor de to tårne var faldet. Denne drøm arbejde Tina Gregersen og jeg videre på. Fire år og en masse planlægning senere, var vi 5 borgere (Mona, Randi, Bjørg, Tina og Christian) og 2 hjemmevejleder (Tina og Pia L) klar til at rejse om på den anden side af jorden. Vi havde mødtes nogle gange inden vi skulle af sted for at snakke om, hvad borgere ville se, så Tina og jeg kunne planlægge det. Vi rejste med den tanke, at det var "once in a life time". Derfor var det vigtig ikke at komme hjem og gerne ville have set eller prøvet noget. Alle borgere fik opfyldt de ønsker de havde om, hvad de ville se i New York - og turen gik fantastisk. De 5 borgere er klar til at tage af sted igen! De har VIRKELIG fået en drøm opfyldt.

Hvorfor ville jeg gerne til USA af Mona Lotte Toft Det har altid været min store drøm at komme til USA. Jeg har set rigtig mange udsendelser fra USA og derfor syntes jeg at det kunne være rigtig spændene at komme der over og opleve landet. Det bedste ved hele turen var den gruppe jeg rejste med. Vi havde det rigtig sjovt sammen. Jeg syntes også det var fantastisk at opleve Time Square om aften, når alt var lyst op. 22


Ferie tema New York New York. Af Tanja og Janet.

I lufthavnen

New York var destinationen for nogle borgere fra distriktet. Fællesavisen har haft besøg af fire af dem der drog af sted til New York her i foråret. For nogen af de deltagende var det en drøm der havde spøgt i flere år, men det tog for alvor fart her sidste år, da det så ud til at det kunne blive en realitet at komme af sted. Distriktet udbød flere ferieture inspireret af borgerne fra distriktet. Og så var det jo bare om at springe til. Randi på 33 år, var en af de rejsende. Hun var blevet meget Trafik i New York

overrasket over, hvor stort alting var derovre. Alle ting og steder de så, var nærmest 10 gange mere eller 10 gange større end i Danmark. Noget der virkelig gjorde indtryk på Randi, var at være der og se hvor World Trade center lå før. I dag er der lavet 2 kæmpe fontæner der hvor tårnene har stået. Tina på 32 år, var også deltager på turen. Tina blev meget overvældet over, at opleve en by som var på størrelse med 1/7 af Sjælland. Der bor 8.3 millioner mennesker i New York. Til sammenligning kan bruges, at vi i dag har et indbyggertal på

5.580.516 millioner indbyggere i hele Danmark. Vi var også inde at se voksmuseet. Det var en kæmpe oplevelse. Tina prøvede at være oppe på 86. etage af en bygning. Bare det var i sig selv overvældende. Fra denne etage kunne hun se ud over hele New York. Christian på 30 år har set mange amerikanske film og har på denne måde fået lyst til at se byen New York i virkeligheden. Derfor var nogle af udflugtsmålene at finde frem til bygninger og veje som ofte ses som kulisser i film. Det var især spændende, at se der hvor Spiderman er blevet filmet. Inderst inde går Christian rundt med et ønske om at arbejde i Texas. Cigaretterne var meget dyrere end i Danmark - 80 kr. pr. pakke. Det var lige ved, at det slog bunden ud af Christians ferie-budget. Alt i alt har vi mange gode og store oplevelser med hjem, men bedst af det hele er, at kunne dele dem med hinanden i den gruppe vi har været af sted.

Lille model af Frihedsgudindens hoved

Der er langt ned. 23


Hjælp mennesker Hvis du har problemer, så kan duskrive til ”Hjælp menne-

Tro på dine drømme

sker” eller stille spørgsmål. Hjælp mennesker svare så

Jeg vil aldrig opgive mine drømme, jeg

godt vi kan på folks spørgsmål og beskeder. Jeg føler ik-

er en person, der går efter hvad jeg fak-

ke, at jeg skal bestemme over andre menneskers liv, men

tisk drømmer om fordi, hvis jeg tænker

derfor kan jeg godt give dem gode råd eller hjælpe folk,

stort, så skal tingene nok lykkes.

så godt som jeg kan.

Hvis man drømmer stort nok, så skal det

nok gå i opfyldelse.

Snak med nogen Hvis man kan ikke klare alle sine problemer selv, man kan tale med nogen, der kan hjælpe, hvis du åbner op og er ærlig i dit forhold, så kan vi alle prøve og hjælpe hinanden igennem det der er svært.

Vær glad og positiv

Vær en god ven

Husk altid at smile, dit smil gør hele ver-

Hvis du vil være en god ven så tænk på de følelser du har inde i dig selv, når morskaben sker på deres bekostning, fordi de tager det til deres hjerte, selv om folk har det sjovt, så er det deres inderste hjerte som der bliver såret, og det er ikke sjovt. Man skal ikke snakke om andre mennesker, når de er ikke der, fordi det gør ondt indeni. Du viser kun at den person du snakker om er til grin, så lad være med at gøre det. Lav kun sjov med folk, når de også selv synes at det er sjovt. Ellers er man selv ond, og ikke en god ven.

den i bedre humør, være positiv og glad for, hvad du har og ikke tænke på alt det negative, som du har, nogle gange har man lov til at grine og have det sjovt. At grine får man energi af, til at kæmpe for det der er svært.

Når nogen sladre Jeg synes det er forkert, hvis du fortæller en af dine venner noget om dig selv, hvorefter vennen går hen og fortæller det som du har fortalt til en anden person.

Vær ærlig

Det er forkert, hvis en ven sladre om dig til en anden person. Husk

Det er ikke godt at lyve, overfor din kæ-

på at de ikke er dine rigtige venner så. Jeg vil sige til folk, fortæl kun

reste. Man skal ikke lyve overfor ens

om dig selv til dem du virkelig stoler på af hele dit hjerte, uanset

venner, man er nødt til at åbne sig op og

hvad der sker, der er ingen der skal ødelægge din værdighed. Hjælp

være ærlig overfor den pige eller dreng

folk hen til nogen der kan hjælpe, hvis man ikke selv kan hjælpe.

som man er sammen med. Man skal være ærlig både overfor venner, familie,

Ikke beskyld hinanden

kærester og og-

Uanset hvad der sker, bør du ikke være en hadefuld person, og hvis nogen siger at du

så for sig selv.

lyver, når du selv ved at du ikke har løjet. Du ved selv hvad der er rigtigt, eller om du har løjet. Man bør ikke beskylde hinanden for at lyve hvis det ikke passer. Man skylder altid folk at undersøge hvad de mener. 24

Faellesavisen udgave 004  

Avis produceret for og af borgere i beskyttet beskæftigelse i Haderslev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you