Page 1

Fællesavisen for og af mennesker med interesse i

Handicap og psykiatri I Haderslev kommune Nr. 28 - juni 2019

Huller i væggen på Hjortebro?

Husk at deltage i

Hvorfor mon det? Se side 12

”Find fem fejl” konkurrencen på bagsiden Schaumanns Cafe & Galleri

Side 17

har haft besøg af kreative mennesker fra Værkstedet Hjortebro. På side 3 kan du læse hvad de fik dagen til at gå med.

Koncentration

Damgården var ude og se på flyvere Se mere på side 15 Motion

Konger og en dronning På ”Et rart sted at være” Se mere på side 8

Og en god fest

Fællesavisen ønsker alle læsere en dejlig sommer. Vi ses til efteråret!


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Indhold:

Min oplevelse af at være på sygehuset af Johnnie

s. 2: Oplevelse af at være på sygehuset

Jeg har været på sygehuset og blev opereret, fordi jeg havde en kræftknude. Min tanke

s. 3: På besøg hos Schaumanns galleri

var i første omgang, at det skulle jeg nok klare, og heldigvis var det noget som kunne

s. 4: Tørning mølle - spændende besøg

behandles.

s. 5: Tørning mølle - spændende besøg

Jeg skulle på sygehuset og opereres. Jeg bryder mig slet ikke om at gå til læge, men

s. 6: Hjortebro sælger på Digagergård

efter et stykke tid måtte jeg jo af sted for at det ikke skulle blive værre.

s. 7: Butikken på Digagergård

Jeg synes, personalet var meget dygtige, men jeg oplevede også at de løber meget

s. 8: Hyggelig fastelavn på ”Et rart sted”

stærkt for at nå det hele og redde liv. Det jeg oplevede var, at der var personale hele

s. 9: Damgården til ”Gøgl og Musik”

tiden døgnet rundt.

s. 10: Besøg på biblioteket og Cafe Kridt

Inden min operation kunne jeg snakke med den læge som skulle operere mig. Han for-

s. 11: Besøg på biblioteket og Cafe Kridt

talte, at jeg var den første som skulle ind og opereres. Det jeg forstod var, at der var 3

s. 12: Vi væltede en væg!

operationer på en halv time. Det synes jeg var mange.

s. 13: Hverdagen på Damgården

Jeg blev lagt i narkose inden de begyndte at operere. Når man er i narkose sover man

s. 14: Forår på Damgården

og kan ikke mærke noget. Efter operationen vågnede jeg op igen på opvågningsaf-

s. 15: Ud og se på flyvere

snittet. Jeg kunne godt mærke, at det gjorde lidt ondt. Der kom en sygeplejerske med

s. 16: Familien Thomsen får besøg

noget smertestillende. Så sov jeg lidt igen, for jeg var meget træt efter operationen.

s. 17: Diverse fra Hjortebro

Jeg var lidt omtåget, så jeg ved ikke hvor lang tid jeg lå på sygehuset efter operationen.

s. 18: Hvorfor spiller vi digitale spil?

Jeg synes, vores sygehusvæsen har været super gode til at behandle mig, men jeg brød

s. 19: Hvorfor spiller vi digitale spil?

mig ikke om at de havde så travlt. Jeg betaler gerne mere i skat, hvis det kan gøre, at

S. 24: Find fem fejl

de ikke skal løbe så hurtigt for at nå det hele. Sådan var min oplevelse af at være på sygehuset, og alt gik heldigvis godt.

www.colourbox.com

Redaktionen: Telefon: Mobil: 21 27 34 61 E-mail: faellesavisen@gmail.com Ansvarshavende redaktør: Bent Wolff-Larsen

Adresse:

Deadlines 2019

Hvad er Fællesavisen?

Fællesavisen

2. september (juleudgave)

Fællesavisen er et produkt, produceret af en redaktion bestående af borgere i beskyttet beskæftigelse i Haderslev Kommu-

Team Produktion Værkstedet Hjortebro

(Avisen udkommer ca. 3 –4 uger efter deadline)

Solsikkevej 3

ne. Artikler, holdninger og fortællinger i Fællesavisen tegner derfor et billede af, hvad der i øjeblikket interesserer borgerne, samt er skribenternes opfattelse af virkeligheden.

6100 Haderslev

Udtalelser i Fællesavisen må ikke forveksles med Haderslev kommunes officielle holdning, med mindre det udtrykkeligt er anført ved artiklen. 2


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

På besøg hos Schaumanns cafe & galleri Et par stykker fra Team Samvær på Hjortebro var inviteret ned på Shaumanns Cafe og galleri for at se hvad de går og laver men og også for at male et maleri. Det var Katrine, Emma, Britta og Mikkel der var dernede denne gang. Emma havde aldrig været der før og Britta kunne heller ikke huske, hvornår hun sidst havde været der, så det var sjovt at se. Katrine havde været der før og mødte flere bekendte. Vi havde en hyggelig formiddag og fik malet 3 meget flotte sommer malerier!

3


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Tørning mølle – et sted med historie Fællesavisens redaktion har været på besøg på Tørning mølle, som ligger ved Hammelev mellem Haderslev og Vojens. Områdets historie indeholder blandt andet en stor kongelig borg med plads til 1000 folk, et tingsted, en galgebakke. møllevirksomheden og så den lidt uhyggelige historie om Herredsfoged Holm.

Tørning borg Borgen menes at være bygget omkring 1200-tallet og var en af datidens første og største borge. Borgen lå på en høj og blev i datiden kendt som Danmarks bjergslot. Gennem hundrede af år boede der mange adelige på Tørning borg. Borgen fik også stor betydning for det sydlige Jylland, fordi den lå så tæt op ad Hærvejen, som var en betydelig færdselsrute på den tid. I løbet af 1500-tallet flytter adelen fra Tørning borg til Hansborg i Haderslev og i 1597 brænder Tørning borg, og bliver ikke gen-

Www.colourbox.dk

opført. Ruinen af mursten og andre materialer bliver i de følgende år brugt til byggematerialer ved de omkringliggende ejendomme og gårde. I dag kan man kun se konturer af borgvolden og voldanlæggene som gemmer sig under græsset.

Tørning Mølle Det menes at der har været mølledrift ved Tørning mølle siden middelalderen. De første oplysninger om møllen og udnyttelse af vandkraft til mølledrift på stedet stammer fra 1494. På det tidspunkt ejede Kong Hans Tørning mølle. Gennem årene har der været flere forskellige møllere på Tørning mølle, men på et tidspunkt i 1980 blev bygningerne fredet og overgik, sammen med tilliggende jorder, til Vojens komPernille:

mune og Skov- og naturstyrelsen.

Jeg var med på turen til Tørning mølle i det dejlige vejr. Jeg var helt overvældet og synes det hele var meget spændende, fordi jeg ikke vidste noget om møllens historie i forvejen, og det var spændende at se alle de fine ting derude. Jeg vil helt sikkert gerne med på sådan en tur igen.

Den selvejende institution Tørning Mølle overtog i 2016 hele Tørning mølle. Hvis man besøger Tørning mølle kan man se billeder og modeller af hvordan bygningerne har set ud i fortiden. Der er også meget spændende information på Møllens hjemmeside https://toerning-moelle.dk

4


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Herredsfoged Holm (fortsættelse fra forrige side) Herredsfoged Peter Christian Holm siges, at have været en rigtig slem person, som nærmest ingen havde noget godt at sig om. Han var herredsfoged for hele Gram Herred og havde forpagtningen af Tørning Ladegård fra 1743. Herredsfogeden var kendt for ikke at behandle bønderne særlig godt. Især var han kendt for at råbe ”Tag bedre fat!!” Da stuehuset på Tørning ladegård brændte ned flyttede Herredsfoged Holm ind i det røde hus ved Tørning mølle, som i dag kaldes Herredsfoged Holms hus. Han ragede temmelig hurtigt uklar med Møller Beeck, som havde forpagtningen af møllen på den tid. De mange stridigheder mellem dem endte i flere retssa-

præster til at få skruet låget på kisten, og man troede han var i

ger, og har blandt andet haft betydning for, hvordan vejen gen-

forbindelse med den onde selv (Djævlen, red.). Derfor blev han

nem mølles område er placeret.

manet ned i Møllesøen med en pæl, og vi fik på vores rundvis-

I 1756 havde øvrigheden fået nok af Herredsfoged Holms opfør-

ning at vide, at hvis man rokker med pælen skulle man kunne

sel. Han fik ikke sin kontrakt som herredsfoged fornyet, og man

høre nede fra søens dyb ”Tag bedre fat – tag bedre fat!” – og

valgte ikke at lade hans søn afløse ham. Nogen på et højere

om den historie kan man tro, hvad man vil.

samfundsplan havde vist fået nok af Holm. Historien fortæller, at da Holm døde i 1779 måtte der tre

Jeanet: På turen så jeg møllen, vandet og nogle træer og huse. Inde i et hus var der modeller af borgen. Det var spændende at høre om borgen, fordi den var så stor at der var plads til 1000 mennesker, og nu er der næsten bare græs og træer på stedet. Jeg kunne godt finde på at tage med på sådan en tur igen.

5


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Hjortebro sælger flotte ting på Digagergård Vi blev inviteret til at sælge og vise vores fine ting på Digagergård i deres hyggelige butik. Derfor kørte vi til Digagergård med en masse af vores ting. Vi startede med en kop kaffe, derefter begyndte vi at sætte vores ting op det blev fint vi lagde dem sammen med Digagergård ting. Der er ingen betjening i butikken så man ligger penge i en sprække i bordet eller betaler med mobile pay. Vi glæder os rigtig meget til at vise vores fine ting. Bagefter fik vi vist alle drivhusene og der var mange fine blomster, krydderurter og pil. Da vi kom hjem ringede de fra Digagergård. Vi havde allerede solgt en taske. Det var en dejlig tur og vi er meget spændte på, om der kommer nogen og ser vores ting og køber noget.

6


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Drivhus-butikken Digagergård Digagergård har i april måned åbnet sin Drivhus-butik. Vi er kommet godt i gang, men vil gerne have besøg af DIG. I butikken vil vi primært sælge forskellige planter som er dyrket i vores drivhus. Der vil løbende være et sortiment af sommerblomster og krydderurter. Derudover vil vi have lidt grøntsager til salg når sæsonen når dertil. Af andre spændende ting sælger vi forskellig pil. Vi har flettet pil, både frisk og tørret. De forskellige pil-typer er fremdyrket på vores egen mark. Hvis du vil prøve kræfter med pileflet, så har vi også forskellige bundter med flettepil. Butikken vil i perioder, vise prøver af, hvad der fremstilles på andre værksteder i Beskyttet beskæftigelse Haderslev. Kort og godt kan der siges, at der altid vil være lidt nyt når man kommer forbi vores butik. Vi har døgnåbent med høflig selvbetjening. Man kan betale med Mobilpay og med ”aftalte” kontanter. Kom forbi Drivhus-butikken på Digagergård: Bramdrup Vestergade 9, Bramdrup.

7


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Fastelavn på ”Et rart sted at være” Igen i år havde Kuglen inviteret alle værkstederne til fastelavnsfest på ”Et rart sted at være” Der var pyntet fint op både med serpentiner og flotte fastelavnsbuketter på bordene. Tønderne var flot pyntet. Synd de skulle slås i stykker. Men det blev de! Marianne, Selim og Karsten blev de stolte kattekonger. Bagefter var der fastelavnssang, fastelavnsboller og kaffe og sodavand. Arrangørerne havde valgt at der ikke skulle belønnes for bedste udklædning. Det ville også være svært at vælge mellem gorillaen, cowboyen, piraten, alle de fine damer osv. Tak til Kuglen for et fint overskuelig arrangement, som helt klart er værd at bakke op om til næste år igen.

8


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Kaffe og især lagkage er altid et hit til gøgl og musik. Poul Erik, Sandra og Elena nyder hyggen i kaffeteltet.

Damgården var til Gøgl og Musik Festival Vi var 9 borgere og 4 personale afsted. Det er som altid en fornøjelse at komme til et meget veltilrettelagt arrangement, hvor alles behov og ønsker kan opfyldes.

Carsten R har købt en Kandis T-shirt. Det er der flere der gør hvert år.

Christian, Kim, Sandra og Karsten hilser på årets maskotter – Mario og Luigi

Karsten

Nielsen

har

arbejdet

ved

Gammelby Action i mange år og må som den eneste selv køre i en Bocart. Her kører han med Sandra. 9

Rune elsker at høre musik og nyder rytmerne fra højtaleren


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Kan man lave noget i Haderslev by når man har fri? I byen med kollegaerne af Thor Johannsen Først var vi en tur på biblioteket, hvor vi skulle se hvad man kunne lave i sommerferien. Der var rigtig mange bøger, men også spil og film man kunne låne. Desværre er der ikke nogen store arrangementer mens vi har sommerferie, men der foregår en del små ting, som man kan se en plan for på bibliotekets hjemmeside. Vi var helt oppe på 1. sal, for at se hvad de har som man kan låne. Bagefter var vi et smut forbi domkirken, med en avis, fordi vi havde skrevet en artikel om Domkirken i den avis. Så gik vi ned på Café Kridt i det fine vejr og det var hyggeligt, at få en sodavand og nachos med kylling. Vi blev rigtig mætte. Vi var først tilbage over middag.

Jeg går ikke så tit på cafe af Ole Bork Jeg har lånt bøger på biblioteket engang for længe siden og var ikke god til, at aflevere dem igen, så jeg fik mange bøder fra 50-80 kr. Når man låner bøger kan sygesikringsbeviset bruges til lånerkort og man kan også låne film, musik cd og spil til forskellige spillekonsoller. Man skal huske at se efter, hvor længe man kan låne det man låner på biblioteket. Cafe Kridt var en godt sted og jeg hyggede mig. Det så ud som om alle folk hyggede sig, fordi det var indrettet så smukt. Jeg synes priserne var okay. Jeg fik en krus kakao som kostede 36 kroner og den smagte godt. De havde travlt inde på Cafe Kridt og der var fyldt op. 10


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

En tur ned i byen af Stefanie

Jeg lærte noget nyt om biblioteket af Pernille

Vi var på biblioteket. Det var hyggeligt. Der Vi var ned i byen. Der besøgte vi biblioteket. På biblioteket kan man låne bøger og film var en dejlig ro. Bagefter gik vi ned på Cafe helt gratis. Det vidste jeg ikke. Hvis man har svært ved, at finde det man skal bruge, Kridt for at spise sammen. Nogen fik burger kan man spørge det søde personale på biblioteket. og andre fik nachos. Vi fik nogen hyggelig Bagefter var vi på Cafe Kridt. Hvis man har brug for at bestille bord på Cafe Kridt kan snakke det var super sjovt.

man enten ringe til dem, eller bare gå derind og snakke med dem. Når man er der, kan man bestille sin mad ved disken, eller man kan spørge om de kommer ned til ens bord. Man betaler for sin mad og drikkevarer oppe ved disken. Jeg kan anbefale andre at besøge de steder vi var, for det var spændende og hyggeligt.

Besøg på biblioteket og Cafe Kridt? Vi var en tur på biblioteket og på cafe kridt På biblioteket kan man låne film, bøger og film og serier på DVD. Ovenpå kan man se film bøger og film serier for voksne og nede under man se på børnebøger og ungdomsbøger og lyd bøger . Hvis man vil være sikker på at få en plads på Cafe Kridt, kan man skal bestille et bord på forhånd. Man kan også bare gå ind og se om der er plads. Mad og drikkevarer kan man gå til disken og bestille, eller man kan bestille ved bordet når ekspedienterne kommer rundt. Man kan både betale med kontant og kort. Jeg synes, det var en rigtig hyggelig tur, og kan kun anbefale andre at tage af sted. 11


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Når man får lov at vælte en væg På Værkstedet Hjortebro flytter vi stadig lidt rundt, for at få plads til alle de aktiviteter vi gerne vi tilbyde. Dette betød, at vi blev nødt til at lave et hul i en væg og slå to rum sammen. Det er ikke hver dag man får lov til det, så det havde vores pedel/ude hold meget sjov med.

12


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Dagligdagen på Damgården Besøgshunden Bølle er altid populær

På tur til Årøsund og se på færgen

En tur ud i naturen

Det er altid sjovt, når en studerende byder ind med lidt anderledes oplevelser. 13


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Forår på Damgården

14


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Folk fra Damgården så på flyvere

15


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Familien Thomsen har rod med strømmen og får besøg af elektrikeren Ide, tegning og tekst: Ole Bork

Elektrikeren er på vej til Familien Thomsen.

Hr Thomsen vinker til elektrikeren, så han ved hvor han skal hen.

Elektrikeren har glemt noget værktøj, men heldigvis har Hr. Thomsen noget i sin garage.

Elektrikeren laver en stikkontakt og henter bagefter noget i bilen, så han kan lave kabeltv.

Her kan man se en glad elektriker der har helt styr på ledningerne. 16


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Og huset faldt ned... På værkstedet Hjortebro har vi trænet finmotorik og koncentration. Det var svært, at nå at fotografere et helt korthus inden det brast sammen, fordi nogen lige ramte bordet eller nøs. Men der var mange som var dygtige til at bygge.

Motion - det er også Esport I forbindelse med Esport er det også vigtigt at få rigtig fysisk motion. Det prøvede vi af på Hjortebro og havde en herlig tur i Vesterskoven.

Dejlig påskefrokost På Værkstedet Hjortebro har vi haft den traditionelle påskefrokost. Noget der bliver set frem til og som altid var det vældig hyggeligt. Den hjemmelavede bordpynt var så populær at nogen måtte have det med hjem bagefter. Maden blev spist med stor velbehag og folk hyggede sig i hinandens selskab. 17


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Hvorfor spiller vi spil på computer, konsol eller mobil? På Værkstedet Hjortebro er der en del personer der godt kan

tv i stedet for. Det betyder ikke det store for mig om jeg vinder i

lide at spille på computer, konsol og mobil. Så blev det også in-

spillene, det er hyggen der er det vigtige.

teressant at finde ud af, hvorfor vi spiller og hvordan det egent-

Jeanett:

lig påvirker os. Denne artikel er derfor baseret på en undersø-

Jeg spiller på computer og mobil hver dag, hvis jeg har tid til

gelse på Værkstedet Hjortebro igennem nogle interviews.

det. Jeg kan godt lide at spille mobil/facebookspil så som Bubble Witch Saga 2 og Solitaire. Jeg spiller selv, så nej jeg spiller ikke multiplayer. Det er hyggeligt at spille spil, hvor man skal tænke lidt og hvor det er udfordringen at komme videre til næste bane. Samtidig er det også sjovt at sammenligne med andre og konkurrere lidt med dem jeg kender. Så har man noget at snakke og hygge sig om. Det giver også en god følelse at gennemføre en svær bane og komme videre til næste niveau. De at spille giver mig glæde og får mig til at slappe af. Dennis: Jeg spiller mest på computer, men spiller også på PS4 og mobil

Pernille:

en gang imellem. Jeg vil skyde på at jeg spiller ca. 5 timer dag-

Jeg bruger mest min Xbox og en lille smule min Mobil til at spille

ligt. Lige nu kan jeg bedst lide at spille ARK survival Evolved eller

på. Jeg spiller måske 2-3 gange om ugen måske i 1-2 timer af

CSGO. Jeg kan bedst lide at spille sammen med mine venner, vi

gangen. Jeg kan rigtig godt lide at spille bilspil, fordi det er spil

snakker sammen over Discord, imens vi spiller. Vi snakker mest

med spænding og fart, som gør at jeg kan få nogle aggressioner

om spillet, men af og til for vi også en snak om hvad der ellers

ud af kroppen. Jeg spiller ikke med nogen jeg kender, da jeg ikke

sker omkring os. Det er god underholdning at spille, man bliver

ved om der er andre der spiller de samme spil som mig. Men jeg

udfordret og der kommer hele tiden nye oplevelser. Og samtidig

vil gerne spille med andre, hvis de har interesse for de samme

kan man få nogle hyggelige stunder sammen med vennerne.

spil som mig. Jeg spiller spil, fordi jeg synes det er afstressende

Generelt synes jeg, at det er rart at det er en underholdnings-

og for mig til at koble af. Man træder ind i en anden verden og man kan lægge alt det der stresser i dagligdagen væk for en stund. Samtidig kan jeg godt lide konkurrencen i spillene og det giver lidt spænding om man kan vinde. Henrik: Jeg spiller mest på computer, forskellige konsoller og forskellige retro-maskiner. Jeg spiller nok et par timer hver dag. Jeg kan bedst lide at spille retro-spil. Mit favoritspil lige nu er Mario. Jeg spiller mest alene, men en i gang imellem er det godt med lidt hyggeligt selskab. Jeg synes det er sjovt og hyggeligt at spille spil. Det også en gang imellem rart at spille med andre, men jeg spiller dog mest selv. Selv om det er sjovt at spille, kan det godt kræve en del kræfter at spille, så når det er for hårdt, ser jeg lidt 18


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Hvorfor spiller vi spil på computer, konsol eller mobil? fortsat form der kræver noget af en. Man skal f.eks. være meget mere

”Jeg spiller for følelsen, af at være i en anden verden, hvor jeg

aktiv end hvis man ser TV. Det gør at man er tvunget til at holde

kan være mere end mig selv”

fokus over længere tid.

Anonym

Camilla:

Jeg spiller Playstation 2,3,4, Nintendo Switch og jeg har en com-

Når jeg spiller er det på min mobil. Jeg spiller ikke rigtigt mere,

puter, jeg spiller på engang imellem. Bruger også en sjælden

men har gjort det meget i en periode, hvor jeg havde plads på

gang mobilen. Hvis jeg har humøret, kan jeg spille hver dag nor-

mobilen til at have et spil installeret. Jeg kunne rigtig godt lide at

malt 1-2 timer om dagen, men hvis jeg ikke skal på arbejde da-

spille et klaverspil på min mobil. Det var egentlig kun det jeg

gen efter kan jeg godt spille 5-6 timer. Jeg kan bedst lide at spille

spillede. Klaverspillet er et singleplayer spil, så jeg spiller alene.

Call of Duty WWII, Assasins Creed 3 (remastered), Persona 5 og

Det sociale i spillene betyder ikke så meget, det er mere det

lidt Pokemon Go når jeg er udendørs.

med at slå sin egen rekord. Jeg mangler til tider konkurrencen i

Jeg spiller mest alene, da jeg er opvokset, hvor det ikke var mu-

spillet. Jeg savner at spille, for det er rigtig hyggeligt og afslap-

ligt at spille på en multiplayer platform.

pende. Det at spille kan til tider give mig lidt ro og kan få mig til

Jeg er nok det man kan kalde en ”trophy hunter”. På playstation

at glemme dagens udfordringer for en stund. Det er derfor lidt

3 og 4, kan jeg godt lide at forsøge, at få alle de trofæer der er

træls at spil på mobilen kræver så meget plads og tager så me-

tilgængelige i de spil jeg har. F.eks. kan jeg godt lide, at spille Call

get batteri, for ellers havde jeg også fortsat med at spille.

of Duty WWII på grund reward systemet. Derudover kan jeg

Rasmus

godt lide når der er en god historie, god musik, god grafik og

Jeg spiller på playstation og computer og en lille smule men næ-

gameplay, det er derfor jeg spiller Persona 5.

sten intet Xbox. Jeg er også startet på at spille på forskellige Nin-

Jeg slapper ofte af før jeg skal spille spil, fordi det kræver fokus

tendo maskiner. Jeg begyndte tidligt i mit liv med Gameboy og

når man begiver sig i gang med at skaffe rewards i spillene.

senere har det udviklet sig til Ds, Wii, Wii-U og Switch. Jeg spiller

Det er hyggeligt og afslappende at spille, det er kun stressende

også en smule på mobilen når kedsomheden melder sig.

for tegnebogen med alle de spil man gerne vil have, gaming kan

Jeg spiller næsten dagligt, ca. 5 timer. Dog varierer det en del i

være en dyr hobby.

weekenderne. Alt afhængig af om jeg skal noget kan jeg spille i 4

Derudover

-12 timer.

F.eks. har jeg virkelig udviklet mit engelsk og spillene har gjort

Jeg kan rigtig godt lide platformspil, så som Crash Bandicoot og

mig god til det.

Mario. Derudover kan jeg godt lide at spille Fantasi/ Dungeon & Dragon-aktige spil, så som Final Fantasy 14. Jeg foretrækker, at spille singleplayer, men hvis det er nødvendigt kan jeg godt spille ”COOP” eller ” VS.” med en nær kammerat. Nogen mennesker har udendørs interesser, jeg er mere typen der har indendørs interesser og en af dem er at spille spil eller læse en bog. Jeg slapper af når jeg spiller og samtidig kan jeg få en god historie med på vejen. Nogle spil spiller jeg for at slappe af. Andre spil spiller jeg for at få belønning, disse spil kan godt være lidt stressende. 19

har

jeg

lært

meget

af

at

spille

spil.


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - juni 2019

Vind en lækker Bordskåner! Nu har du chancen for at vinde en flot bordskåner i filt, produceret af de dygtige borgere på værkstedet Hjortebro.

Bordskåneren findes i flere farver end de viste.

For at være med i konkurrencen, skal du finde de fem fejl på det nederste billede her til venstre. Send billedet med de fundne fejl og dit navn og adresse til: Fællesavisen

På det nederste billede er der fem fejl

Værkstedet Hjortebro Solsikkevej 3 6100 Haderslev Torsdag d. 15. august trækker vi lod mellem de indsendte svar. Tillykke til sidste udgaves vinder: Dorthe Reinholdt

Fotograf: Camilla B. Reinholdt

Husk at indsende billedet med fejl, sammen med dit navn og adresse, hvis du vil være med i konkurrencen om at vinde en flot bordskåner i filt. Navn:__________________________________________________ Adresse:________________________________________________

Fællesavisen ønsker alle

_______________________________________________________

en dejlig sommer

20

Fællesavisen udgave 028  

Avis produceret af borgere med tilknytning til Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune.

Fællesavisen udgave 028  

Avis produceret af borgere med tilknytning til Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune.

Advertisement