Page 1

Fællesavisen for og af mennesker med interesse i

Handicap og psykiatri I Haderslev kommune Nr. 24 - marts 2018

Brugerrådsvalg på Damgården

Hjortebro blev vendt en tur på hovedet og fandt sig selv på en ny måde. Læs mere om den nye struktur på side 16 og 17

Side 9

Frejas Hus har haft en

Side 19

dejlig grill-fest. Læs mere på

side 10 og 11

De bestod kursus i erhvervsrengøring.

Fastelavn på Hjortebro

Hvad laver de egentlig der ude på sundhedscentret?

Side 13

Find fem fejl på bagsiden Det kan du læse om på side 12 - 15

Deadline næste avis 15. maj


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Indhold:

Styrketræning og hvad jeg synes om det af Ole Bork

s. 2: Ole styrketræner

Jeg er begyndt med styrketræning som kaldes død løft, hvor man er udstrakt når man træner og står op og det giver godt i hele kroppen og er allerede på toppen og er bidt

s. 3: Lene sælger kurve

af det og det er bare super at være bidt af sådan noget når det jo nu er sundt.

s. 3: Schaumanns Cafe & Galleri

Det har stået på en uge og er godt for ryggen og derfor synes jeg det er godt at jeg er

s. 4: Johnnie filosoferer

begyndt og er på toppen og vil fortsætte med det. Jeg dyrker motion som at gå ture går op og ned af trapperne og dyrker styrketræning.

s. 5: Nye varer i Hjortebros butik

Styrketræning og fitness

s. 6: Ledsagereordning og transport

Kosten man spiser ved styrketræning og fitness er vigtig fordi man skal bare have lagt

s. 7: Info fra Lone Johansen

bunden og ikke overspise og det man spiser er magert og det er mad som rugpasta, kartofler, salat og andet

s. 8: Nyt fra Damgården

magert mad. Der er for-

s. 9: Nyt fra Damgården + Brugerråd

skelligt hvornår man får

s. 10: Grillfest i Frejas Hus

six-pack og man skal have en lav fedtprocent og så

s. 11: Grillfest i Frejas Hus

er fitness godt at lave og

s. 12: Sundhedscentret i Vojens

tabe sig på den måde.

s. 13: Vi fik et kursusbevis i rengøring Jeg har mine informatio-

s. 14: Snusepraktik på Sundhedscentret

ner fra en aktiv styrke-

s. 15: Snusepraktik på Sundhedscentret

træner som træner dag-

s. 16: De roder på Hjortebro

ligt en time hver dag.

s. 17: Hvad synes jeg om omstrukturering

Det man træner fra mandag til fredag er lige her. Mandag: brystkasse

s. 18: Jul & Musik jeg godt kan lide

Tirsdag: ryg

Onsdag: skulder

Torsdag: arme

Fredag: ben

s. 19: Fastelavn på Hjortebro s. 20: Find fem fejl

Redaktionen: Telefon:

Adresse:

Gennemvalg: 73 53 00 30 + 5

Fællesavisen

Mobil: 21 27 34 61

Værkstedet Hjortebro

E-mail:

Solsikkevej 3

faellesavisen@gmail.com

6100 Haderslev

Deadlines 2018

Hvad er Fællesavisen?

2018 15. maj 17. sep (juleudgave)

Fællesavisen er et produkt, produceret af en redaktion bestående af borgere i beskyttet beskæftigelse i Haderslev Kommune. Artikler, holdninger og fortællinger i Fællesavisen tegner derfor et billede af, hvad der i øjeblikket interesserer borger-

(Avisen udkommer ca. 3 –4 uger efter deadline)

ne, samt skribenternes opfattelse af virkeligheden. Udtalelser i Fællesavisen må ikke forveksles med Haderslev kommunes officielle holdning, med mindre det udtrykkeligt er

Ansvarshavende redaktør: Bent Wolff-Larsen

anført ved artiklen. 2


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Lenes kurve sælges i Tusindfryd

Sådan ser det ud, når Lene starter med at flette.

En dag midt i februar var Lene, sammen med et personale, nede i blomsterbutikken Tusindfryd i Lavgade, for at finde ud af, om de mon var interesseret i, at formidle salget af Lenes flotte flettede kurve. Lene var heldig, for hendes tilbud blev godt modtaget, og

der kom en anden bestilling oveni. Mon Lene kunne lave nogle flettede urtepotter også? Og kunne urtepotterne mon være ensfarvede? Ikke noget problem, tænkte Lene og gik straks i gang. Så selv om de ikke er med på billedet, har Tusindfryd nu også flere af Lenes flettede ting - blandt andet ensfarvede urtepotter. Lene er rigtig glad for at hendes produkter, som hun sidder og laver på Værkstedet Hjortebro i team produktion nu når ud til flere gennem Tusindfryds hjælp. Så tag ned og besøg butikken i Lavgade og få en dejlig oplevelse i den fine butik.

Schaumanns Cafe & galleri var på virksomhedsbesøg Vi var på besøg hos Multiflex i Kolding.

Vi så deres værksteder, kunstuddannelse og det var en rigtig god og lærerig dag

3


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Johnnies filosoferer af Johnnie & Kim Johnnie sidder og filosofe-

positiv ting, da man ikke så nemt kan blive anklaget/mistænkt

rer over livet generelt og

for noget man ikke har gjort. Johnnie fortæller at han mener at

sit eget liv.

”overvågningssamfund” er godt. Johnnie nævner her nogle ting

”Man kan ikke gøre alle

som gør at det er nødvendigt med overvågning. ”For eksempel

glade” starter Johnnie ud

forebyggelse af terror. Eller hvis der er en eller anden tosse der

med at sige, og jeg spørger

vælger at sprænge en bombe i en biograf. Det kan overvågning

selvfølgelig, hvad han me-

forhindre.” Johnnie fortæller dog også, at han godt kan forstå at

ner med det. Han følger

ældre mennesker kan være lidt bange for denne teknologiske

trop og svare således ”Hvis

tidsalder. Den tidsalder den ældre generation kender til, findes

jeg siger min egen mening, kommer jeg nogle gange til at træde

ikke mere.” Det må da være forvirrende” konstaterer han.

nogle over tæerne. Specielt politikere og ældre mennesker”.

Johnnie vælger at kalde den tid vi befinder os i lige nu, for ”den

Den kommentar blev til et 2 timer langt interview, der giver et

nye tid” – en tidsalder hvor alt er muligt. Der er nærmest ingen

fint indblik i, hvad Johnnie går og bryder sin hjerne med. Johnnie

begrænsninger. Det er også en af de ting Johnnie synes er så

er ved at finde ud af, hvad han vil i sit liv.

godt ved den tidsalder vi lever i lige nu. Samfundet og lovgivnin-

”Pludselig begynder man at blive voksen, og det kan ses ved at

gen kan dog ændre sig. Det ændrer sig hele tiden”

man beslutter nogle handlinger, der klæder en ud som voksen –

Men i og med denne nye informative og teknologiske tidsalder

ligesom Kim Larsen synger i sangen ”Forklædt som voksen. Man

er over os, får vi også nyheder fra hele verden direkte ind i vores

opdager lige pludselig, at man er ansvarlig for sine egne handlin-

fjernsyn. Dette får Johnnie til at tænke på da han var barn, hvor

ger – hvilket er det der gør en voksen.”.

der kun var 1 eller 2 kanaler og det hele var sort/hvid. Nyheder-

Johnnie synes, det er lidt morsomt at se tingene ud fra et vok-

ne blev pakket ind i små fine pakker, så den var let at sluge for

sent synspunkt. Det morsomme er, at man ser tingene helt an-

dem der så nyheder. ”Den dag i dag kan man sidde og spise wie-

derledes. Ifølge Johnnie ser hver generation verden helt forskel-

nerbasser og drikke kaffe mens man på live tv kan følge med i de

ligt. ”I gamle dage, da computeren lige var kommet på marke-

krige der er rundt omkring i verden.”

det, var det kun for sjov når man sad og spillede. Den dag i dag

Og nu til dage bliver alt lagt ud i tv som det er, ja der bliver end-

er der gået sport i den. Det er ikke altid for sjov mere når de un-

da lavet tv-programmer om nogle af disse kriminelle handlinger

ge sidder og spiller computer hele natten. Nu handler det om E-

der foregår rundt omkring i verden. Blandt andet findes der et

sport, at vinde millioner og ære ved at spille. Men dengang blev

program der hedder ”Operation X” hvor Morten Spiegelhauer

der set skævt på, hvis man spillede computer – sådan er det ikke

afslører diverse svindlere og krejlere rundt om i Danmark, til

helt så meget mere. Man kan mange ting på en computer - der

offentlig ydmygelse for svindlerne, men til stor glæde og under-

er alt fra nethandel til konkurrencer. Man kan endda købe støv-

holdning for nogle seere.

suger robotter på internettet, hvis man vil skifte sin rengørings-

Det positive ved sådanne programmer er, at det gør seerne op-

kone ud.”

mærksomme på, hvordan den virkelige verden er. Og det er ikke

Pointen er, at vi har udviklet os så meget teknologisk, at der ikke

alle der er lige glade for det. Han fortæller dog også, at sådanne

er grænser for, hvad man kan lave mere. Internettet er blevet så

programmer kan munde ud i at nogle folk bliver en smule para-

veludviklet, at alle kan finde ud af alt om alle. Der er Facebook

noide og mistroiske – ja direkte bange måske.

og andre systemer, hvor alt bliver gemt. Man kan simpelthen ik-

”Essensen af det jeg forklare her er, at man ikke kan gøre alle

ke skjule sig nogen steder. Hvilket selvfølgelig godt kan være en

glade – virkeligheden er som den er. Og så må man lære at leve med det.” 4


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Nye produkter på Værkstedet Hjortebro Nye varer fra team produktion Tingene kan bestilles i de farver du ønsker, og med dine egne ideer. Vedrørende vores nye sansepuder, lægger de op til, at du selv kan komme med ønsker til materialer, lyde m. m.

Produktion af bordskånere

Nye sansepuder

Viklepuder

Nye mobiler syet af resteaffald fra vores filteproduktion

Produktion af nye puder syet af hæklede, filtede firkanter. 5


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Bostedernes busser og forskellige ledsageordninger af Thor Johansen & Ole Bork (assist: Kim) Det hele startede med at Thor Johansen kom fortvivlet på arbejde en morgen, han havde hørt at Ledsagere ikke længere måtte

bruge

Bostedets

busser til at tage på tur. For at få be/afkræftet denne påstand, besluttede vi os for at invitere Karl Kristian Schwartz, der er afdelingsleder på Vilstrupvej, ind

til

et

interview.

Karl Kristian bliver i daglig

tale omtalt som Kalle, hvilket han vil blive omtalt som i resten af interviewet. Kalle forklarede os at der findes 2 slags ledsagere. Den første er ledsager efter paragraf 85, hvilket betyder at de er ansat af bostedet som ledsagere for en borger. Den anden slags ledsager er ansat efter paragraf 97, hvilket betyder at de er ansat af Er du en sød og dejlige pige, så er du måske noget for mig.

borgeren selv. Han forklarede at det er ledsagere efter paragraf 97 der ikke må

Jeg søger en sød og dejlig pige, der ville kunne lide mig som

bruge bostedets busser. Han forklarede også at det var en beslut-

den jeg er. Det gør intet hvis du er lidt buttet, for det er jeg

ning der var taget i ledergruppen, da det havde taget overhånd, så

også selv.

bostedet nogle gange stod og manglede deres busser. Busserne

Jeg er en mand på 44 år, der søger en sød kæreste. Jeg kan

skal nemlig stå til rådighed for personalet når de skal på tur med

lide at gå i biografen, se film og at campere. Jeg har en dejlig

borgerne. Dertil tilføjede han at man som ledsager efter paragraf

campingvogn, ved navn Lise, som jeg nyder at tilbringe tid i.

97, kan søge om et handicap ordning, hvilket betyder at ledsager-

Jeg elsker at morgenhygge med rundstykker og wienerbasser.

ne kan køre med offentligt transport samt flextaxa sammen med

Lange varme bade er også lige sagen. Derudover kan jeg godt

borgeren, til samme pris som borgeren selv. Han forklarede også

lide at nyde en kold pilsner og en smøg, i det gode vejr, samt

at ledsagere efter paragraf 85, for 75 kroner i måneden, kan be-

at have lange spændende samtaler om alt mellem himmel og

nytte sig af bostedets busser sammen med borgerne lige så ofte

jord. Jeg kan godt lide at shoppe, og shopper gerne mange

som denne vil, efter aftale selvfølgelig. Han fortæller også at be-

timer i træk, hvilket er med til at gøre mig til den

slutningen er blevet taget for ganske nyligt, og at beslutningen er

perfekte mand, da de fleste pi-

permanent, men at lovgivning selvfølgelig altid kan ændre sig.

ger også kan lide at shoppe.

Vi spurgte Kalle om han synes det var retfærdigt at det kun var den

Jeg kan godt lide at se ”Disney

ene type af ledsagere der kunne benytte sig af bostedets busser.

show” om fredagen, og se

Hertil svarede han at han mente det var meget retfærdigt, da man

”huset på Christianshavn”.

havde samme muligheder som alle andre, man kunne bruge

Jeg kan kontaktes gennem

offentlig transport eller flextaxa.

Kløvervænget Hus C. 6


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Kære læser af Fællesavisen

Den 8. marts afholdes der valg til det fælles pårørenderåd og i

Vinteren er over os, og det er endnu engang

den forbindelse præsenteres den folder der er udarbejdet af

tid til lidt avisskriveri. 2018 er i fuld gang og

det fælles pårørenderåd. Folderen hedder ”Det gode samarbej-

der sker en masse rundt omkring.

de” og indeholder nogle bud på hvordan borgere, pårørende og

Vi har fået nyt byråd, som nu for alvor går i

professionelle sammen kan støtte hinanden i et godt og positivt

gang med at omsætte valgløfter til konkrete handlinger til gavn

samarbejde. Folderen vil komme til at ligge på hjemmesiderne

for borgere og kommunen. Vi siger velkommen til jer og glæder

og findes i fysisk form på tilbuddene. Pårørenderådet har brugt

os til, at vise jer alt det gode arbejde der udføres, hvad enten

deres og andre pårørendes erfaringer på godt og ondt i forhold

man har en ordinær ansættelse, et skånejob, flexjob, beskyttet

til, at beskrive eksempler, hvor samarbejdet kan blive svært for-

beskæftigelse eller andet, der alt sammen bidrager til at holde

di der kan være forskellige perspektiver alt efter hvilken rolle

hjulene i gang

man spiller i samarbejdet. Fælles er heldigvis, at alle vil det bed-

2018 byder også på et par organisatoriske ændringer. I slutnin-

ste for borgeren, nogle gange kræver det bare lidt ekstra, at

gen af april går Karl Kristian Schwartz, der har ledelsen af Handi-

lytte til borgeren, og forstå hinandens perspektiver. Pårørende-

cap (bosteder og bostøtte) på pension og jeg overtager ledelsen

rådet er en stor inspirationskilde i forhold til at få bredt perspek-

af hans område. Sammenlægningen af områderne har til formål,

tiverne ud og få ideer til hvordan vi sammen kan kvalificere ind-

at understøtte den udvikling der har været i gang længe, nemlig

satsen.

at arbejde ud fra tanken om ”én borger en plan”. Helt lavpraktisk

Rundt omkring på værkstederne er der fuld aktivitet. I aktivi-

betyder det, at personalet i fællesskab er dygtige til, at imøde-

tetstilbuddene er der fokus på det gode liv. Det handler om go-

komme borgernes individuelle behov for individuelle løsninger

de oplevelser, fastholdelse af færdigheder, udvikling af kommu-

ud fra borgerens ønsker og behov, ikke ud fra stive antagelser

nikation og meget andet. I beskæftigelsen er der gang i produk-

om,

hvornår.

tionen, som spænder rigtigt bredt. Det er alt fra håndarbejde

Det kan være så simpelt, at man kan kommer lidt før hjem fra sit

over pasning af hjemmeplejens biler, til kløvning af træ og me-

aktivitetstilbud, og få et hvil i egen bolig. På den mere udvik-

get andet. Fokus er meningsfyldt arbejde og for nogen få borge-

lingsmæssige side vil vi understøtte, at borgeren får mulighed

res vedkommende også forberedelse til, at kunne varetage op-

for en så selvstændig tilværelse som mulig, hvor man er herre i

gaver uden for værkstederne.

eget liv, lever det liv man ønsker, og kun får støtte på den del af

I foråret vil Damgård og Damhuset gennemgå en byggeproces.

vejen der kræver det. Vi understøtter retten til at leve og også

Der er flere dele i processen nemlig flere kvadratmetere i Dam-

retten til at prøve noget af, som det måske kun er borgeren, der

huset, med henblik på plads til et par borgere mere. På Dam-

kan se ideen i til en start.

gård ombygning af utidssvarende toiletter, et nyt indgangsparti

Ovennævnte er ikke en besparelse, blot en ny ramme, hvor Han-

og renovering af aktivitetslokaler. Vi håber med ombygningen at

dicap og Beskyttet Beskæftigelse rykker tættere sammen. På de

den plads vi har, kan udnyttes mere fleksibelt, så borgernes be-

indre linjer vil vi sammen drøfte, hvordan vi kan arbejde smarte-

hov bedre kan tilgodeses.

re og frigive ressourcer til gavn for området. Vi skal for eksempel

Som det kan ses er der gang i meget, og jeg har givetvis kun

dygtiggøre os, så vi kan tage os godt af de borgere der har særli-

nævnt en brøkdel. Samlet kan jeg sige, at borgere og personale i

ge udfordringer, det kunne være autisme, misbrug, demens og

den grad er dygtige til at få det hele til at gå op i en højere en-

meget andet, som vi skal vide noget om, for at give den rette

hed.

hvem

der

skal

tage

sig

af

borgeren

støtte. Det skal lige nævnes i forbindelse med ovenstående, at

Godt forår til alle.

Handicap og Beskyttet Beskæftigelse fremadrettet ligger i Vok-

Lone Johansen

senudvalget.

Afdelingsleder 7


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Ombygning på Damgård og tilbygning til Damhuset NU går håndværkerne snart i gang ! Vi har nu fået godkendt vores planer om tilbygning og ombygning . Der skal tilbygges indgangsparti i vest gavlen på Damgårds stuehus, der bliver automatisk skydedør, og opvarmet garderobe så det ikke trækker ind i kantinen, og alle uanset handicap kan komme ubesværet ind i stuehuset. I værkstedsfløjen gøres indgangen bredere, og der bliver også her automatisk skydedør. Det ene toilet/baderum gøres handicapvenligt - med bredere dør, loftlift m.m. Tinas kontor bygges om til tilbagetrækningsrum. - og det gamle metalværksted bygges om til kontor til Tina. Damhuset skal have en 70 m2 tilbygning i vestgavlen. Så vi får ret meget byggerod på Damgård og Damhuset det næste halve år - det bliver spændende at følge med i, hvad håndværkerne laver .... og vi glæder os til det bliver færdigt.

Juleafslutning i Moltrup kirke Alle fra Damgård og Damhuset, var til Juleafslutning i Moltrup Kirke - Det var rigtig hyggeligt, det er kun for os denne dag, og præsten er god til at fortælle juleevangeliet på en levende og forståelig måde, så det bliver en god oplevelse for alle

DR-ULTRA - det er sejt! Carsten er vild med DR-ULTRA, desværre kan man kun VINDE en T-shirt eller kasket, der er prydet med logoet derfra. Og hvis man ikke kan få den på andre måder end at vinde, så må man jo være kreativ. Så Carsten har selv været i gang med at klippe og klistre på sin kasket.

8


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

På fredagstur til Kalvø

Jesper fjernstyrer røremaskinen

Hver fredag er vi nogen der altid kører et sted hen, for at gå en lille tur. Denne gang gik turen rundt om Kalvø, der var pause halvvejs med varm kakao! Det er et meget smukt sted at gå en lille tur og dejligt, selvom der er frostgrader.

Jesper bager fredagsboller på Damgården.

Der skal mange til, så han har en maskine til at ælte dejen. Jesper har en smart kontakt på prøve, så han selv kan bestemme, hvornår og hvor længe maskinen skal ælte. Jesper bestemmer også selv hvad der skal i maskinen. Det er rigtig smart med sådan en kontakt til at fjernbetjene maskinen på afstand.

Nyt fra det fællesbrugerråd Det er ikke kun kedelige møder der holdes i brugerrådet. D. 22.feb. havde vi fælles brugerrådsmøde på Shaumanns cafe & galleri, som sluttede med det lækreste hjemmelavede smørrebrød.

Brugerråd på Damgården Damgården har haft brugerrådsvalg, Tak for samarbejdet med det afgående brugerråd og hilser de nyvalgte medlemmer velkommen og ønsker dem god arbejdslyst

Fra venstre er det: Martin, Jens Ole, Sandra, Morten og Christian.

9


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Velkommen til grillfest i Frejas Hus af Anela Hedzic Onsdag den 13. september holdt Frejas hus fest for borger og deres pårørende. Trods storm og oversvømmelser blev der stadig grillet til stor fornøjelse for alle.

Alle var glade for at se hinanden igen

Uwe og Henning er klar til grillmad og fest

Ove lytter til den gode musik der bliver spillet

Anne Cathrine sørgerede for den gode underholdning med guitar og sang. Der var god stemning i lokalet og alle sang med.

10


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Den gode mad som vores dygtige Lise og Margit stod for. Det smagte rigtig godt og alle spist op.

Christoffer nyder sin Cocio

Dessert blev der også serveret

Frejas hus glæder sig allerede til den næste fest som skal afholdes. 11


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Masser af aktivitet i Sundhedscenteret i Vojens Der er gang i en masse aktiviteter på Sundhedscentret i Vojens. Der er cafemedarbejdere som har helt styr på regnskabet og kagerne. Men der er også servicemedarbejder, bagemedarbejder, rengøringsmedarbejdere og biblioteksmedarbejder! Herunder kan I se nogle af dem i gang med deres arbejdsopgaver.

12


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

10 dage på kursus i erhvervsrengøring på AMU Syd i Kolding Hvad gør man for at dygtiggøre rengøringsmedarbejdere, til rengøringsopgaven i Sundhedscenteret i Vojens og til bilplejen på Digagergård? Man tilbyder dem såmænd et rengøringskursus på AMU Syd i Kolding! 5 kursister (Randi Jensen, Else Fulsig, Patrik Giese, Timo Risske og Peter Højbjerg), samt 2 hjælpere (Mona Mariager og Minna Petersen), måtte meget tidligt op alle 10 kursusdage, for at kunne nå at være på skolen til kl. 8.00. Det lykkedes dog uden de store problemer, da alle var meget opsatte på at komme afsted. Det var nogle meget lange dage til omkring kl. 15.30, der med en blanding af klasseundervisning og praktiske øvelser, krævede meget stor udholdenhed og koncentration for både kursisterne og for hjælperne. Dette var en prøvelse i sig selv, men selvom det var hårdt og flere undervejs kom til at tvivle på om de kunne gennemføre kurset, så bestod de alle sammen og kunne stolte og velfortjent modtage et AMU kursusbevis i erhvervsrengøring. Mona og Minnas opgave som hjælpere viste sig derfor også som vigtig, da de både kunne støtte kursisterne i at

lære tingene på hver deres måde, men også til at opmuntre og fastholde modet hos kursisterne når det til tider kunne blive for hårdt eller for svært. Vi (JobTransittens personale) er meget imponerede over og stolte af, den vilje, kampgejst, udholdenhed og de præstationer som kursisternes har vist i kursusforløbet og ønsker dem alle et stort tillykke med kursusbeviset. Godt gået! Kurset har været arrangeret og er blevet tilpasset, i et samarbej-

de mellem AMU Syds undervisere i erhervsrengøring, Center for Job og Uddannelse i Åbenrå (beskyttet beskæftigelse) der også deltag med et hold og JobTransitten. Der er derfor også skabt en god grobund for, at samarbejde på tværs

af

kommunegrænserne

i

forhold

til

fremtidig

kursusinitiativer. 13


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Friske drenge og piger, prøver ”snusepraktik” i Sundhedscenteret af Morten Lyck For at finde ud af om man kunne tænke sig et rengøringsarbejde i Sundhedscenteret i Vojens, var Christian Heide, Timo Risske, Patrik Giese, Gorgies XX, Peter Højbjerg, Randi Jensen og Else Fulsig friske på, at prøve en praktik på mellem 2 og 5 dage. Der var mulighed for at ”snuse til” (prøve) rengøringsopgaverne og for at opleve dagligdagen sammen med de øvrige medarbejdere i Sundhedscenteret. Når de på den måde fik mulighed for at prøve arbejdet først, var det nemmere at beslutte, om det var noget man kunne tænke sig som et fast arbejde.

14


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Det var nogle rigtig gode dage, hvor nogle fandt ud af at de var meget interesseret i at fortsætte, nogle var ikke helt så begejstrede, men ville gerne prøve at komme på kursus og lære mere om rengøring og en enkelt fandt ud af, at det slet ikke var noget for ham. På billederne kan man desværre ikke se, hvor fornemt tørmoppen bliver ført rundt i 8-taller, så gulvet bliver rengjort over det hele. Alle 7 praktikanter gjorde et rigtig fint stykke arbejde. Det hører også med til historien, at der var stor interesse både fra flere af de øvrige medarbejdere i Sundhedscenteret, men også mange positive kommentarer fra borgere der benytter Sundhedscenteret. 15


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018 Cafeen, hvor vi mødes om morgen, og sætter tavlen, så alle kan finde hinanden i løbet af dagen

De roder på Værkstedet Hjortebro I december gennemgik produktionsgrupperne på Værkstedet Hjortebro en større omstrukturering. Det betød, at tre grupper blev til én. Et stort produktionsteam med 7 personale og +/- 29 borgere. En anden ændring var, at alle nu mødes i cafeen om morgenen kl. 9, hvor man kan få sig en snak med sine kollegaer, en kop kaffe eller et stykke brød, hvis man trænger til det. Under morgenmødet kan man også vælge sig på, hvilket arbejde man vil lave i løbet af dagen. Det er noget nyt ikke at skulle møde ind i den samme gruppe/det samme rum, men alle klare det flot, og valgmulighederne bliver stor. Indimellem kan det være svært at vælge, men det lykkes altid. Og har man valgt fuldstændigt galt, kan det heldigvis laves om i løbet af dagen, når man har givet det et forsøg. I december blev der flyttet møbler rundt og indrettet rum, så de kunne indeholde flere forskellige aktiviteter på én gang. Vi er stadig ikke helt færdige, og det roder lidt i hjørnerne, men det er blevet godt. Montageopgaverne er der stadig. Avisskrivnin-

Susanne er i gang i det kreative rum.

gen er der stadig. Og man kan stadig lave håndarbejde, male og være super kreativ. Nu bare i lidt andre omgivelser.

Anne Grethe, Jeanett, Kim og Eva er dybt koncentrerede i avishjørnet af det kreative rum.

Omstruktureringen betyder også, at der er blevet plads til rum, hvor man kan trække sig tilbage i pausen og hvile ørerne, hvis man har brug for det. Både personale og borgere har haft blandede følelser omkring omstruktureringen i opstartsfasen, derfor har avisens reportere spurgt nogle af de berørte, hvad de mener nu hvor det nye er ca. 3 måneder henne. Det kan du læse om på næste side.

16


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Hvad mener jeg om omstruktureringen?

Inga svinger strikketøjet i det kreative rum

Camilla: Det har været godt. Så har man frihed til selv at vælge hvad man vil lave hver dag, og frihed til at være sig selv. Jeg kan godt lide morgenmødet i cafeen, fordi vi er der alle sammen. Det giver et bedre sammenhold. Johnnie: Man skal vænne sig til det og det var lige forvirrende i begyndelsen. Men når man først finder ud af det, så er det okay. Jeg vælger at arbejde med det jeg plejede inden omstrukture-

hjælper med at ordne det så godt de kan.

ringen. For så kan jeg bedre finde ud af det. Men det er meget

Det er mega dejligt , at man kan vælge arbejdsopgaver på tværs

godt, for nu kan jeg også sidde og snakke med folk mens jeg ar-

af rummene. Det er nemt at begå sig i, fordi vi kan lave hvad vi

bejder.

vil. Selvfølgelig laver vi også praktiske ting, som at vaske op, feje

Morgenmødet er meget fint. Så for jeg også lige hilst på mine

og støvsuge. Nogen har brug for at hvile sig midt på dagen, men

kollegaer, og vi får en kop morgenkaffe til at starte dagen på.

det kan sagtens lade sig gøre. Jeg kan godt lide morgenmødet.

Ole:

Det er godt at samle sig alle sammen et sted, når vi skal vælge

Det er på en måde blevet hyggeligt og vi kommer hinanden me-

hvad vi vil lave på dagen. Vi får vores billede på tavlen, så vi kan

re ved. Vi hygger om hinanden og hjælper, hvis der er proble-

se hvad vi har valgt hele dagen. På morgenmødet kan vi også

mer. Hvis der er noget taler vi med personalet om det, og de

snakke om, hvis der er nogle spørgsmål. Så løser vi det så godt vi kan.

Tommy, Kaja, Jørgen og Vivian har fuld fart på i Montagerummet.

Anne Grethe: Da jeg fik det fortalt, gik jeg faktisk lidt i sort, fordi jeg ikke bryder mig særligt om at ting bliver lavet om. Men nu er jeg egentlig rigtig glad for det. Jeg har fået mulighed for at være mere i montage-afdelingen,, hvor jeg har mulighed for at bruge mine hænder mere. Det er rigtig dejligt. Jeg kan også mærke det i resten af mit liv. Når det er lidt svært sætter jeg ørepropper med musik i ørerne, og så er jeg kørende igen. Jeg synes det er lidt svært at vælge på morgenmødet, hvor jeg Camilla holder øje med trådene i det kreative rum.

vil være resten af dagen, men det lykkes nu for det meste at vælge noget jeg har lyst til. Tommy og Svend Åge hygger sig med klistermærkerne.

17


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Jul af Thor Johannsen

Hvad har jeg lavet i min juleferie? Af Selim

Jeg holder jul sammen med min familie, mormor og morfar. Vi

I min juleferie, har jeg bare slappet af og sovet længe, set tv,

får god julemad. Vi synger og vi får flæskesteg og brune kar-

fået gode julegaver, blandt en ny cd med Joey Moe, som jeg

tofler og rødkål og vi får risalamande og kirsebærsovs. I stedet

hørte Live i Odense.

for at få en mandel i risalamanden så spiller vi med terning om

Så har jeg fået massevis af tøj og penge.

mandelgaven. Vi hygger os sammen juleaften og får julegaver, som ligger under juletræet.

Min yndlings musik

Min juleferie af Henrik Nicolaisen

Camilla:

Jeg har holdt jul ud ved min moster, og jeg har været til julefro-

Jeg kan godt lide Joey Moe, fordi at hans musik gøre mig glad

kost. Det var hyggeligt. Vi fik god mad, som smagte dejligt.

og han synger godt.

Jeg har også set film i juleferien. Især ”Anja og Viktor” var god.

Jeg kan godt lide Rasmus Seebach fordi at hans musik gøre mig

Jeg spillede også Play station.

glad og fordi han synger godt.

Min juleferie af Ole Bork

Jeg kan godt lide Kim Larsen, fordi at hans musik gøre mig glad og han synger godt.

Jeg holdte allerede ferie fra d. 20. december og hyggede mig

Jeg kunne godt tænker mig, at kommer til koncerter med Ras-

med film der var i tv og brune kager i 2 dage . Jeg tog hjemme-

mus Seebach og jeg kunne tænker mig, at kommer til koncerter

fra om fredagen, fordi jeg skulle hen til min kammerat Peter

sammen med Eva .

som bor i Vojens og fejre julen. Min juleferie holdte jeg derfor

Jeg kunne godt tænker mig, at kommer til koncerter med Joey

ved min kammerat fra fredag til søndag og vi hyggede os og vi

Moe og jeg kunne godt tænker mig, at kommer til koncerter

fik gode julegaver af hinanden og snakkede som et vandfald.

sammen med Henrik og en personale.

Jeg fik fiskestang og fiskehjul som var kvalitet af Peter og af

Selim:

Magrethe en flaske snaps. Jeg blev rigtig glad. Peter fik gryde og

Jeg kan lide pop /rockmusik fra kunstnere som Rasmus Seebach

fiskefilm af mig og vi var begge tilfreds. Maden var god og der

og DAD, Medina. Jeg har også mødt flere kendte kunstnere som

blev spist en del mad og vi blev mætte og der blev drukket øl til

f.eks. Medina, Kato, Joey Moe og mange andre , som jeg kan

Søndag blev jeg kørt hjem og heldigvis kunne mine ting da være

lide. Jeg kan i det hele taget lide at være til koncerter og opleve

i bilen.

den fede stemning, der er på pladsen. Jeg har været til koncer-

Da jeg kom hjem hyggede jeg

ter i : Legoland, (Grøn Koncert i Kolding), Music 4 Free i Esbjerg ,

mig med film og de sendte

Varde , Open Air i Legoland For at opleve alle disse fede koncer-

mange film på tv, som de også

ter har jeg kørt i min egen bil , med chauffør.

sendte sidste år. Joey Moe Gøgl & Musik 2016

Løsning på find 5 fejl 18


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Fastelavn på Værkstedet Hjortebro

Kattedronning Anne Mette og Kattekonge Tanja Mandag d. 12. februar var der fastelavnsfest med lækre fastelavnsboller og ”slå katten af tønden”. Igen i år blev der kåret en kattekonge og en kattedronning.

Tommy slår så hårdt og hurtigt at kameraet slet ikke kan følge med. 19


Fællesavisen for og af mennesker med interesse i Handicap & Psykiatri i Haderslev kommune - marts 2018

Se løsningen på side 18

Find fem fejl på det nederste billede

20

Fællesavisen udgave 024a  
Fællesavisen udgave 024a  

Avis produceret af og for borgere med interesse i handicap og psykiatri i Haderslev kommune

Advertisement