Page 1

Fællesavisen For de beskyttede værksteder

I Haderslev kommune Nr. 8 - December 2013

Venne-tjeneste er en succes! Lykken er at have en ven! Læs mere på

Schaumanns cafe og galleri siger tak for i år på side 11

side 4 og 5

Jul i pavillonen Digagergårds nye pavillon/ gårdbutik er nu taget i brug. Helt naturligt er den lige nu fyldt med juleting. Butikken er åben:

Velkommen til Kuglen!

Mandag til torsdag kl. 9.00 – 14.00 og

Der var fuld gang i lastbilerne og flyttekasserne på Musikværkstedet og Trekanten.

fredag kl. 9.00 – 12.00.

Læs mere på side 14 og 15

Halloween i Sansegruppen

Skal vi tænke på vores miljø?

Sansegruppen har været ude og hente

Johnnie funderer lidt videre over om vi

græskar til Halloween. Græskar kan man

passer godt nok på vores jord.

bruge til flere forskel-

Og hvordan står det

lige ting.

egentlig til her i vores

Så tag dig selv og alle dine venner

Læs mere på side 18

egen organisation

med ud på Digagergård og gør en

og 19

- er vi miljøbevidste?

De flotte mos- og gran-dyr står klar til at komme med dig hjem.

god handel.

Fællesavisen ønsker alle

en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår


Lidt af hvert Redaktionen:

Fællesavisen online

Telefon: Gennemvalg: 73 53 00 30 + 5 Direkte: 73 53 00 35

E-mail: faellesavisen@gmail.com

Adresse:

http://issuu.com/search?q=F%C3%A6llesavisen Find avisen online på linket herover eller besøg os på Facebook! Skak er godt for mig af Ole Bork

Hjortebro værkstedet

Jeg spiller meget skak sammen med

Mediegruppen

andre og håber hele tiden, at blive

Solsikkevej 3

bedre fordi jeg godt vil vinde nogle

6100 Haderslev

kampe. Engang i skolen gik jeg til skole-

Næste Deadline:

skak men vandt aldrig en kamp og

Fredag d. 3. februar 2014

skaklæreren hed Ole Barfod og han var

Indhold:

dygtig. I dag er jeg er med i en skakklub ude ved en kammerat i Vojens og spiller skak

s. 3: Nyt fra Lone s. 4: Noget om venner s. 5: Venne-tjeneste s. 6: Johnnies hjørne om miljø s. 7: Johnnies hjørne om miljø s. 8: Nyt fra Damgård og Damhus s. 9: Nyt fra Damgård og Damhus s. 10: Druide Thomsens jul (tegneserie) s. 11: Nyt fra Schaumanns Cafe s. 12: Nyt fra Hjortebro s. 13: Nyt fra Digagergård s. 14: Nyt fra Musikværkstedet s. 15: Nyt fra Trekanten s. 16: Lidt af hvert s. 17: Nyt fra Jobtransitten

hver 2. weekend og det er hyggelig. Skak øger koncentration og man tænker mere klart. Man skal se, hvilken måde andre spiller på og gøre kunsten efter, fordi så spiller man jævnt mod sin modstander. Man skal altid se, hvilket træk man kan lave og holde øje med sine modstanders taktik, fordi så må man lave et træk der virkelig er godt og kan slå nogle af hans brikker. Der findes 6 forskellige slags brikker: løber, springer, tårn, dronning, konge og bønder. Det tager lidt tid at finde ud af, at lære hvordan brikkerne flyttes og hvordan de slår hinanden. Dronning og tårn er mest værd i skak. Springeren – det er den der ligner en hest - kan lave gafler. Det betyder at den står, så den kan slå 2 brikker og det er den ene eller anden brik. En god ide er, at få sine bønder ud fra centrum og angribe stille. Gå langsomt op mod målet og få en bonde eller 2 op i modstanderens hær. Hvis der ikke er så mange brikker tilbage, kan man være heldig at slå en dronning eller et tårn ved modstanderen. Skak er der historie i, fordi det også blev spillet i meget gamle dage. De første skakbrikker var lige som små statuer. Men fra dengang til nu er brikkerne blevet meget mere så man kan se hvilke brikker der er hvem. Skakspil skal være gennemtænkt. For at vinde skal man tage modstanderens konge som dog ikke er helt let. I skak skal man beskytte sine brikker

s. 18: Opskriften

og hele tiden holde øje med om modstanderens forsvar er svag og benytte sig af det.

s. 19: Halloween i Sansegruppen

Hvis der er et hul i modstanderens skakopsætning kan man komme i gennem hans

s. 20: Tanker om...

forsvar og sige skak. Hvis man spiller skak skal man nok begynde med et angrebsspil

s. 21: Flere tanker om...

og en ide var, at angribe med bønderne og den der er tættest og bedst til angreb mu-

s. 22: Julerier

ligvis har vundet spillet. I slutspillet skal man koncentrere sig om, at sætte modstan-

s. 23: Daniels spilhjørne

derens konge skakmat. En nybegynder skulle begynde med, at læse om skak og så

s. 24: Hjernevrideren

følge de træk der står i bogen og straks kan man så småt begynde, at forstå skak lidt. Skak og dam ligner hinanden på brættet, men er langt fra det samme spil. 2


Nyt fra Lone Kære læser af fællesavisen

ret forholdende for borgere og personale. Vi glæder os over, at

Det er blevet tid til at skrive lidt nyt fra mit

projekterne snart er færdige, og at de har medført et kvalitets-

hjørne. Der sker en masse i Den Beskyttede

løft. De store projekter har vi sandelig også.

Beskæftigelse. Jeg synes det er et spændende

Kuglen starter op

og godt sted at være. Jeg håber jeg deler den

Den 13. november møder borgerne og personalet fra Musik-

opfattelse med borgere, pårørende og an-

værkstedet og Trekanten op for første gang på Kuglen, som står

satte.

færdigt og klar til brug. Der er skabt nogle fantastiske rammer for

Da jeg skrev før sommerferien var jeg i gang med introduktion

en bred vifte af aktiviteter og beskæftigelse. Borgere og persona-

og i gang med at lære området at kende. Nu et halvt år efter,

le får nu en spændende opgave i forhold til at forene to velfun-

kan jeg glæde mig over at der er fuld fart på og at der gøres et

gerende kulturer i en fælles kultur, som medtager de bedste ting

fantastisk arbejde alle steder.

fra de gamle steder. Det kan blive en spændende rejse. Rejser

Ny administrationsmedarbejder

kan også være farefulde, udfordrende og ind imellem kan man få

I administrationen har vi sagt goddag til Nina Blattmann, som

hjemve. Ved fælles hjælp tror jeg på, at borgere og personale er i

blev valgt blandt 143 ansøgere. Velkommen til Nina og held og

stand til at lade det nye blomstre og også sige farvel i god ro og

lykke i det nye job. Nina er allerede godt i gang, med fin hjælp

orden til noget af det gamle, som der ikke er plads til på rejsen.

fra Pia Gregersen Lund, som er den anden halvdel af det admi-

Held og lykke med det spændende arbejde.

nistrative team.

Digagergård har fået bedre lokaler

Personalet skal på kursus

Digagergård ibrugtager i november en ny velfærdsbygning med

På uddannelsessiden starter mandag d. 4. november 2013 et

gode kontorer, mødelokale, køkken, bad og opholdsrum mv.,

meget ambitiøst projekt, hvor ledige pædagoger afløser det fa-

som bringer forholdende op på 2013 niveau for borgere og per-

ste personale på bosteder og værksteder, som skal på uddan-

sonale. Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg første gang så det

nelse i KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende

sted folkene opholdt sig på Digagergård beskæftigelse. Jeg er

pædagogik). Vikarene starter med en grundig introduktion så

glad for at kulde og koldt vand i hanerne snart er fortid.

de er godt klædt på til opgaven. Det er vores håb, at kurset kan

Det er tid for afrunding – godt efterår til alle.

understøtte den anderkendende tilgang, give personalet et fæl-

De bedste hilsner

les sprog om opgaveløsningen og at borgerne i sidste ende får

Lone Johansen

glæde af det kompetenceløft medarbejderne får. Ny viden giver

Afdelingsleder

ofte nye perspektiver og dermed nye muligheder.

Ny medarbejder i administrationen

Stormskader, ombygninger og forbedringer

Jeg hedder Nina og er den nye administrative medarbejder i

D. 28. oktober gik der en storm over Danmark, det gav en del

Fællesadministrationen. Jeg er ansat pr.1. november 2013, men

skader her og der på bygninger og materiel i Den Beskyttede

har været så heldig at kunne starte

Beskæftigelse. Heldigvis kom ingen til skade, så vi kan koncen-

lidt tidligere og jeg har derfor allerede

trere os om at udbedre skaderne.

været rundt og se værkstederne og

Udbedring af skader er heldigvis ikke den eneste aktivitet på

hilse på mange af jer. Jeg glæder mig

bygnings siden i Den Beskyttede Beskæftigelse. I 2013 er der

til at lære jer alle bedre at kende og

sket et utal af mindre forbedringer og ombygninger på værkste-

ser frem til et godt samarbejde.

derne. De fleste værksteder har haft projekter, som har forbed3


Noget om venner Oles og mit venskab af Lars Wegar

Et helt specielt venskab af Anne Grethe Ipsen

Inden jeg kom til Medieværkstedet på Hjortebro var jeg meget Johnnie er min ven og nabo. Vi har et helt specielt forhold, selvalene i min fritid. Men så kom jeg med i noget der hedder Venne- om vi er vidt forskellige fra hinanden. Jeg har det så godt med, tjeneste, hvor jeg fik en ven der hedder Ole. Jeg har altså lært Ole at have sådan en omsorgsfuld ven/nabo han er bare sådan dejat kende gennem værkstedet – selvom vi bor ca. 75 meter fra hin- lig ven. Vi er begge klar over, at vores handicaps er vidt forskellianden nede på Naffet, havde vi aldrig mødt hinanden før. Det er ge, og at vores behov for hjælp og støtte i hverdagen er på meunderligt at tænke på, at vi har boet så tæt på hinanden hele ti- get forskellige planer, men det gør jo ingenting bare vi har det den, uden at vide det. Jeg besøger ham og vi hører musik og godt med hinanden og det har vi! Jeg glemmer ikke, da jeg snakker sammen og det er hyggeligt. Vi har snakket om at spise flyttede ind og Johnny han havde meget travlt med, at fortælle sammen og lave mad sammen.

personalet, hvor klog jeg er. Det kan godt være min krop er mis-

Det startede med, at vi snakkede om at have Venne-tjeneste sam- lykkede, men jeg var klog, sagde han. Det varmer da helt vildt men og at have hinanden at snakke med og jeg fik også en ven, meget i mit hjerte. Sådan noget betyder rigtig meget for mig. Vi der er kørestolsbruger og spastiker, og som jeg vil lære at forstå. spiser nogen gange pizza sammen og det er meget hyggeligt. Det er spænende, at få nye venner som er helt anderledes end en Johnny og mig vi har forskellige livserfaringer som vi hver især selv. Jeg har lært, at en spastiker kan være lige så kloge som nor- deler ud af. Johnni og mig vi er begge personer med et voldmale. Det eneste er, at de kan have svært ved at tale og gå og skal som temperament så det er godt vi har hinanden til finde ro have hjælp til toilet og bad. Man skal bare give sig tid til at forstå ved hinanden og berolige hinanden når livet er for irriterende. dem. Men det kan godt være lidt svært at forstå, og jeg arbejder på at lære at kommunikerer med min anden nye ven. Det har hjulpet meget på min ensomhed, at Ole og jeg kan besøge hinanden en gang imellem. Nu ved jeg hvad jeg skal tage mig til – jeg har fået fyldt nogle tomrum op, og det har hjulpet mig videre i livet. Nogle medlemmer af vennetjenesten holder møde.

4


Vennetjeneste Venner er godt – Gode venner er ekstra godt af Janet R. Nielsen Som noget nyt har vi genoptaget et målrettet arbejde, på at gø-

Derfor har vi som noget nyt igangsat et projekt, som hedder

re en indsats for at nye venskaber etableres på Hjortebro. Dette

Vennetjenesten. Hvad Vennestjenesten rent faktisk går ud på er,

foregår både på tværs af de forskellige borgergrupper og ud ad

at arbejde på at de folk som har tilknytning til værkstedet også

til, til nye og andre bekendtskaber.

bliver taget godt imod her og at de bliver hjulpet til at lære ste-

Vi ser på værkstedet, at det ikke er alle, der har venner og no-

det og nye kammerater bedre at kende. Lige nu, arbejdes der på

gen føler sig faktisk lidt alene og ensomme indimellem. Det er

at gøre en gruppe af borgere, særligt dygtige i, at være åbne og

ikke alle der har lige let ved at finde venner. Faktisk er der no-

imødekommende overfor nye folk i huset/gruppen. Og hvor kan

gen, som ikke aner hvad de skal bruge deres fritid og ferie på.

man lige starte med det? Derfor har vi valgt, at starte med at

De kommer nogen gange tilbage efter en weekend og har ikke

være mere åbne overfor, at lære dem vi allerede kender endnu

set eller hørt fra nogen. Det kan være fint nok, hvis det er sådan

bedre at kende? Det vil sige, at der så småt er begyndt at blive

de selv ønsker det skal være, men det er ikke fint, hvis de faktisk

lavet aftaler på kryds og tværs af værkstedet Hjortebros borgere

går rundt og er ensomme! Nogle gange har pædagoger sørget

om at besøge hinanden i fritiden.

for, at oprette arrangementer, som man kan deltage i, men det

Venskaber er indgået på baggrund af, at hvert enkelt medlem af

er altså bare ikke det samme som selv at kunne lave sine aftaler

venskabsgruppen har overvejet, hvilke 2 personer de gerne ville

med en god ven. Det er disse gode gammeldags venskaber, hvor

arbejde på at blive særligt gode venner med. Derefter har de

man bare mødes hjemme hos en i et par timer, for bare at have

spurgt de personer som de har valgt om de havde lyst til at ind-

det hyggeligt og sludre om det der lige falder os ind, vi arbejder

gå denne aftale. Hvis de så svarede ja, bliver det skrevet ned.

på at få nogle flere af? For hvem siger, at man absolut skal i Kol-

Vennetjenesten er en systematisk metode, som vi har udarbej-

ding storcenter, biografen eller ud at spise for at kunne mødes

det en blanket til.

med andre? Kan det ikke bare være hjemme hos én selv - bare

Eks. på Vennetjeneste-blanket + beskrivelse af metode

det at være sammen?

(Et eksemplar af blanketten kan rekvireres ved Medieværkstedet på Hjortebro)

        

VENNE-TJENESTE Støttepersonens opgave er, at være særligt opmærksom på hvordan vennen har det! At spørge ind til hvordan den enkelte har det! At ringe til den enkelte, hvis man har mistanke om at det er nødvendigt. At ringe som almindelig kammeratlig omsorg. At lytte hvis den enkelte bruger har brug for at få snakket. At hjælpe personen med at få sagt de ting der kan være svære at få sagt! ( f.eks. I gruppen, men også udenfor arbejdet ) At hjælpe personen med at have det godt i hverdagen. At støtte personen i at se, hvad det er for en person de selv viser. At støtte vennen i at få mere selvtillid! Aftalt venskab imellem: __________________________ har aftale med ________________________ og ____________________

Når en ny borger starter på Hjortebro, er det på forhånd aftalt, hvem der påtager sig ansvaret for den ny borger. Denne Vennetjeneste består, indtil den ny borger selv har et billede af hvem de er fortrolige med. Der bliver så samlet op på disse aftaler på et Vennetjeneste-møde. Derudover evalueres Vennetjenesten 1 gang årligt for at sikre, at det ikke må være nogle umiddelbare ”små-uoverstemmelser” der gør at folk vælger ny støtteperson i tide og utide. Det er de tilknyttede pædagogers opgave at vedligeholde og videreudvikle Vennetjenesten, så den stadig tjener sit hovedformål; Nemlig at støtte og styrke det sociale netværk brugerne imellem.

Pædagoger og borgere udfylder denne blanket i fællesskab, så der ligger en bindende aftale. Aftalen evalueres 1 gang årligt. 5


Johnnies hjørne Hvordan står det til med sorteringen af affald på Hjortebro af Johnnie Radfelder Som en del af mine tanker omkring, hvordan det skal gå med moder jord, har jeg inviteret Henrik Vest (leder på Hjortebro Værkstedet) for at spørge til, hvordan vi forholder os til værkstedet Hjortebros affald. På Hjortebro har vi købt store affaldsspande i forskellige farver. Hver skraldespand er til en type affald. Eksempelvis, metal, plastik, glas og aviser/reklamer. Derudover har vi en kasse til kemisk affald. Derudover har vi også vores almindelige skraldespand til dagrenovation, eksempelvis køkkenaffald og andet affald der ikke kan sortereres. Tidligere på året har vi fået skiftet alle lysstof-armaturer i Drømme Cafeen og Montage Værkstedet. Det har helt konkret indebåret en sænk-

at der er en verden til

ning af energiforbruget svarene til i mellem 10.000 og 12.000 kr.

fremtidens

generationer.

om året. Men jeg ville ger-

Ren

ne lidt dybere i Værkste-

Henrik Vest godt se hvad

dets tanker for fremtiden.

jeg mente, men som tinge-

Så derfor spurgte jeg Hen-

ne er nu, har vi nogle bud-

rik Vest, hvorfor vi ikke

getter som skal overholdes

bruger

hvert år.

mere

alternativ

personligt

kunne,

energi, som eksempelvis

Og her var det så at intervieweren kom til at tænke på, at det

solenergi. Det kunne jo

måske kunne se anderledes ud, hvis man lagde miljø-budgetter

have været smart, hvis

for en længere årrække af gangen. Men sådan ser samfundet

f.eks. Kløvervænget fra

ikke ud i dag. Jamen kære politikere. Det kan godt være at bud-

starten af havde solfangere på taget og brugte regnvand i toi-

gettet er stramt, men hvad nytter det at budgettet bliver holdt,

letterne, for det ville da være en både økonomisk bedre og mil-

hvis jeres børnebørn børn skal se en for os helt almindelig and

jøvenlig løsning. Hertil svare Henrik, at pengene til den slags sto-

på et museum om dyr der engang har levet på jorden…. Er det

re investeringer i øjeblikket ikke er lagt ud til de enkelte værk-

den vej det skal gå eller hvad?

steder/bosteder, men styres centralt - det ligger alt sammen som en del af kommunens miljøplan. Henrik Vest anbefalede mig at spørge Henriette Hedevang omkring det spørgsmål, for det er hende der har den opgave. Politik og miljøvenlighed Det kan jo ikke nytte noget af Moder jords eksistens afhænger af, at nogle politikere, som sidder der for kortere perioder, ikke har modet til at træffe nogle mere langsigtede mål. Hvis vi skal skåne miljøet bliver vi nødt til at tænke 100 år frem og ikke hvad en pengepung siger her og nu. Vi bliver da nødt til at tænke på 6


Johnnies hjørne Moder Natur lider

Af Johnnie Radfelder; Janet R. Nielsen

selv ved hjælp af solens stråler. Det er faktisk en dejlig tanke.

Hvad kan vi selv gøre for at skåne miljøet! Hvad nu hvis

Derudover, kan jeg godt lide at tjekke genbrug for at se om de har det jeg skal bruge, før jeg går ud og investerer i nyt. Der er jo

vi i stedet tænker, ”Mange bække små, gør den store

ingen grund til, at vi bare overproducere produkter, hvis andre

å”, så viser der sig måske nogle flere muligheder? Jeg

produkter ikke er slidt ned endnu. Slet ikke når man ved at selve

vil i hvert fald gerne gøre mit!

produktionen af eksempelvis et møbel, faktisk sviner miljøet.

Jeg sidder lige her og nu og er blevet bevidst om, hvordan

Noget andet jeg gør hjemme, er at jeg sorterer, glas, pap, giftigt

menneskers ligegyldige holdning til deres eget affald, fra for

affald, reklamer/aviser og almindeligt restaffald. Hjemme ved

eksempel junkfood, cigaretskodder, utætte huse, osv., rent fak-

min mor, går alle vores madrester som foder til hønsene, hvilket

tisk tærer på vores jordklode. Det er faktisk skræmmende at

giver mig en ide! Gad vide om en bondemand eller hønsefarm,

tænke på, hvad det allerede har medført. Når vi ser på klima-

ville være interesseret i Kløvervænget og andre bofællesskabers

forandringerne, så kan vi jo faktisk se at det går stærkt – og når

madrester? Hmm, ja tænk lige over den en gang!

det går så stærkt, hvad så med menneskets eksistens, på læn-

Et andet eksempel jeg kan nævne for mit eget vedkommende,

gere sigt? Ja jeg spørger bare!

når vi taler genbrug er, at på grund af antenneforholdene på

Det har for mit eget vedkommende betydet, at jeg er gået fra,

Kløvervænget, var jeg nødt til at købe et nyt fjernsyn. Mit ellers

at være bedøvende ligeglad med at forholde mig til denne vin-

udmærkede fjernsyn kunne ikke klare de nye antenneforhold,

kel af livet, til faktisk at opdage at også min lille indsats kan bi-

Det betød at jeg var nødt til at købe nyt, men mit gamle tv fik

drage til en bedre og renere verden. For hvis nu vi tager min

mine forældre, så det bruger de ude i deres havestue. Det har

lille indsats og ganger den op med hele jordklodens befolk-

jeg det rigtig godt med, for det var for godt til bare at skrotte.

ning, så ville det jo også blive til noget.

Noget andet jeg også har købt brugt, er en popcornsmaskine.

Og hvad har jeg så gjort?

For billige penge, kan man få mange gode ting og på den måde

Jeg har blandt andet investeret i en lille solfanger som klare at

”bruge tingene op” til de ikke kan fungere mere! Og hvordan er

give mig al nødvendig strøm i mit lille fritidshus. Jeg klarer det

det så jeg mener at der er en sammenhæng imellem min brugte popcornmaskine og miljøet. Jo det tænker jeg der er, fordi vi ikke skal forurene naturen, under fremstillingen af en ny popcornmaskine. Til slut vil jeg godt lige sige et par ord. Det er fint nok at vi skal holde produktionen og dermed også holde samfundet, men gør det med måde og overvej lige en ekstra gang, om det nu er nødvendigt at smide noget der fungere ud! Og overvej lige en ekstra gang næste gang, om du har taget alt dit affald med dig, når du rejser og går, for jeres mor er jo ikke ansat til at rydde op efter jer! Og så kan vi jo alle sammen nyde godt af en mere ren verden! 7


Damgård og damhus Portræt af Ninus Damgårdens kanin ”Ninus” bliver også kaldt Kanin, Mis, Nus, Ninne, Musen og meget mere - kært barn har mange navne. For 5 år siden kom Ninus til Damgård. Han gik på rov i køkkenhaven og levede sundt og godt dernede. Men køkkenhaven var jo ikke lavet som ”tag-selv-bord” til kaniner, og så gik den store jagt ind. Det endte med at en sporty medarbejder simpelthen løb kaninen op - sikke en kondi! I starten boede Ninus i en trækasse, mens vi spurgte naboerne om han var deres, men da ingen kendte til ham, fik han et rigtigt bur og nu er han hele Damgårds kælekanin. Hver dag giver Jens Ole ham vand og mad. Om Jens Ole og Jørn hygger med Ninus

sommeren plukker vi mælkebøtter, græs osv. til ham og ellers får han rester fra køkkenet. Gulerødder, æbler, kål, salat mm. Når det er godt vejr kan han komme ud i et trådbur på græsplænen eller han kan få sele på og Jørn går tur med den. En gang om ugen får han nyt savsmuld og halm og en gang imellem skal han have klippet negle. Når vi har ferie køre Jens Ole ud og passer ham, men han har også været på ferie hos et personale.

Vi gør klar til at bage æblekage 8


Damgård og damhus Fællesskab på Møllesvinget 23 På ”Pædagogisk dag” i september snakkede vi bl.a. om at vi gerne vil lave flere aktiviteter på tværs af de to huse. På den måde kan vi lære hinanden lidt bedre at kende, og kan også bedre springe til og hjælpe, hvis der f.eks. er mange personaler syge i det ene hus. Hver torsdag plejede vi, at lave mad hver for sig, nu prøver vi at lave mad sammen i stedet for. Efter en prøveperiode vil vi evaluere og evt. justere ordningen. Fælleseftermiddag i hallen Så har vi indført noget vi kalder Fællesdag. Det går ud på

En velfortjent kaffepause i bålhytten

at vi skal samles i hallen til fælles kaffebord om eftermiddagen, og i løbet af dagen forbereder vi os til det. Der vil være et tema for dagen, f.eks. efterår, og så skal der laves lidt dekoration til bordet, måske findes en sang eller en film frem, og ikke mindst skal der bages kage! Op til ferier vil vi lave en fælles oprydningsdag, hvor vi får ordnet noget af det rod vi ellers ikke når i hverdagen. Vi havde oprydningsdag inden efterårsferien, og det var bestemt en succes. Der skete en masse i haven, i træladen, på terrasserne og i bålhuset, og alle var med i fællesskabet. Vi har dekoreret lys glas til bålhytten

Vi havde endda godt vejr til det, så bliver det ikke bedre!

Line holder øje med om Helle pudser vinduerne ordentligt

Jesper og Judith graver kompost og kører den ud på haven 9


Tegneserien Druide Thomsens jul: Da bedstemutter blev væk

Mutter fik blik massage

Jeg må hellere handle ind til jul

Der var jul i Rumby

Mutter var nær ved at blive skrot

Mutter var landet på genbrug for hun var ved at blive dårlig

Der blev holdt jul ved druide familien Thomsen og de fik et glas olie med citron i

Mutter var blevet væk og de kaldte hende i i mikrofonen og fandt hende

Johnnie Radfelder og 10


Schaumanns café Året der er gået på Schaumanns Cafe’ & Galleri

Pårørende møde

Vi har fået nye reoler, nye stole, ny telefon, nyt reklameskilt og nye lamper. Alt sammen ønsker fra vores årshjul for 2013, dvs. ønsker borgere og medarbejdere havde prioriteret højt på sidste års temadag. I forbindelse med vores nye reoler har vi fået ryddet op så det er blevet nemmere at gøre rent og det har givet mere overblik. Den nye belysning gør det mere behageligt og mindre anstrengende for øjnene end tidligere. Alt sammen giver det et væsentligt bedre arbejdsklima. Året har også budt på nogle spændende kurser: Fotokursus med Jasons far, malekursus med gæstelærer Anne Niemann, første-

bejdspartnere fra VUC, Ung mor og sundhedsplejen da de er

hjælpskursus, bagekursus med Claus Meyer og deltager Lise

flyttet fra Schaumanns klædefabrik. Onsdag den 20. november

blomsterbindingskursus. Så har vi også været på nogle ekskursi-

skal vi på juletur til Tønder og onsdag den 18. december skal vi

oner og virksomhedsbesøg. Bl.a. Har vi været på Sønderborg

holde julefrokost på Schaumanns Cafe’ & Galleri.

slot og Trapholt i Kolding, og vi har været på virksomhedsbesøg

OBS! Julemarkedet har vi aflyst i år. I første omgang da Vogn-

på Arla i Christiansfeld og et smut til Løgumgårde festival. Køk-

museet, som vi altid holder julemarked sammen med, aflyste

kenholdet har ud over bagekurset også været på tur til Årø og

deres julemarked. En anden grund var, at vi i ugerne 48, 49, 50

hele huset deltog i Værkstedernes markedsdag i august i Hader-

og 51 har personaler på KRAP kursus og i stedet for, at stresse

slev gågade. Alle kurser og ture ud af huset er ligeledes vore

igennem december for at nå, at afholde julemarked vil vi hellere

borgeres ønsker fra sidste års temadag, dvs. fra vores årshjul.

julehygge med borgerne og få en god og julelig december. I for-

Ud over ovennævnte har vi afholdt forældre – og pårørende

bindelse med KRAP kurset har vi Lene Karla inde som vikar.

møde, haft en erhvervspraktikant fra folkeskolen, afholdt to te-

Mange af vore borgere kender i forvejen Lene så det er rigtig

madage for alle på Schaumanns Cafe’ & Galleri og været vært

godt.

for mange forskellige udstillinger i galleriet. Køkkenet har vanen

Det var kort vores 2013 (vi har nok glemt nogle ting) og vi øn-

tro haft travlt med tilberedning af bagværk og andet godt.

sker alle en glædelig jul og et super godt nytår.

Vi har i 2014 desværre måtte sige farvel til vore gode samar-

På tur til Årø

Vi juleforbereder og hygger 11


Hjortebro Hvad laver de i Montageværkstedet? På Hjortebro´s Montageværksted vægter vi samarbejdet mellem borgerene højt, det vil sige, at alle så vidt mulig skal være med til alle de forskellige opgaver vi har. For eksempel, samler vi vantskruer for Bluewave til sejlbåde, samt laver velkrobånd og vejer forskellige montagedele. Derudover får vi også ordrer fra Ledon Legepladsudstyr. Til dem laver vi forskellige montageposer til legehuse og tunnelrør og fremstiller og pakker rundeller til sandkasser. Vores nyeste arbejdsopgave er, at vi folder chokoladeæsker for P.R. Chokolade.

Fælles for alle opgaver er, at der er mange forskellige processer i hver opgave som borgerne kan melde ind på alt efter, hvad de syntes passer bedst til dem. Vi kan hver især noget - men sammen kan vi alt, derfor er det vigtigt for os alle, at vi står sammen om opgaverne så alle får en god oplevelse.

Glædelig jul og godt nytår! 12


digagergård Metaltrætheden der blev væk Efter et par måneder med lidt metaltræthed har Digagergård igen fuld gang i metalværkstedet. Tommy, der har en baggrund i metalverdenen, er startet i et seniorjob – så nu er den materiale-faglige del på plads. Der er tilknyttet 5-6 borgere til værkstedet. At være borger på værkstedet har den gode oplevelse, at være med fra den første ide, den første opgave til det færdige, meget synlige produkt ligger der. At kunne ta` en ting, kigge på den og sige: ”Den har jeg sku lavet”.

Værkstedet har aftaler med to erhvervskun-

rensdyr. Forskellige montageopgaver er og-

der – Camp Let og Eldorado. For Camp Let

så en del af metalværkstedet. Det særligt

laves

og

spændende og meget positive her er, at op-

”blæksprutter”. En ”blæksprutte” er nogle

gaverne ofte sker i samarbejde med andre

gummibånd, der ligger hen over den færdige

værksteder under Den beskyttede Be-

camp let. Aftalen med Eldorado omfatter at

skæftigelse.

tilpasse rammen til en hundeseng. Værkste-

Hvis der lige skal laves en dims eller en dut,

det har netop afleveret en ordre på 350 hun-

så er det også i metalværkstedet man hen-

desenge.

værkstedet

vender sig. På den måde er de tilknyttede

”storleverandør” til Digagergårds nye pavil-

borgerne med til at holde hverdagen køren-

lon/gårdbutik. I denne tid har det meget

de på Digagergård.

med jul at gøre. Juletræer i jern, advents-

At være med til at skabe et produkt, gerne i

kranse på en jernramme, et cirkelformet fug-

fællesskab med andre, kan være et skridt

lebræt… Det er også blevet til en kæmpe ju-

på vejen ud i en ordinær beskæftigelse, un-

lebuk – ”dyret” er vist nok i familie med et

der én eller anden form, eller i uddannelse.

der

blandt

Desuden

andet

er

elstik

13


Musikværkstedet 20 års jubilæum for Dorte Forberedelser fuld af drillerier og overraskelser. Vi tog fusen på Dorte - og det siger ikke så lidt på Musikværkstedet. Dorthe er nemlig en af organisationens hurtige og velovervejede organisator, så hurtig at hun planlægger noget før hun ved det skal være. Vi gjorde som om, vi skulle fejre Jens´ 50 års fødselsdag. Dorte foreslog rød løber, bordopstilling og så videre, og gav den selv et ordenlig nap - indtil det gik op for hende, at det var hende vi ville fejre! Dorte havde 20 års jubilæum i november, men vi ville gerne fejre hende i Gram.

Et kærligt tillykke til en kanon dejlig og uundværlig medarbejder! Flytning Musikværkstedet står i velorganiseret flytterod. Dagene er talte i Gram og d.8.11 er den sidste dag. Borgere og personale mødes igen onsdag d. 13 til rundstykker og velkommen i Vojens. Det er en fordel, at kunne lide kassetænkning når der skal flyttes!

Internat for Trekanten og Musikværkstedet Vi har haft et rigtig godt internat, hvor der var plads til visioner, leg, hygge og god natur. Der arbejdes videre og det bærende er at alle er positive og vil yde det bedste for at sammenlægningen af de to værksteder til værkstedet Kuglen vil blive så god som overhovedet muligt. 14


trekanten

Så flyttede vi til Kuglen Der har været stor aktivitet i vores midlertidige lokaler på Aage Grams vej. Pakke al ting ned i kasser, bære kasserne ud, sætte kasser i lastbil, bære kasser ud af lastbil, bære kasser ind på Kuglen, pakke kasser ud og stille alt ting på plads - jo, der er sandelig nok at se til, når man skal flytte et helt værksted. Vi håber, I vil nyde billederne af de dejlige flytte-situationer.

15


Lidt af hvert Cykel sælges

Fleksibelt arbejdsmarked

I fin stand - næsten som ny.

Jeg har snakket med Janet på Medie-

Cyklen har lige været til cykelsmed og

værkstedet og Philip på Digagergård fordi

fået ordnet alt, så den fejler intet.

jeg trængte

DIN PRIS: 2000,- (Ny pris var 5000,-)

til lidt af-

Henvendelse til:

veksling

Kurt Brodersen

mit arbejds-

Kløvervænget 1, hus C

liv. Vi be-

6100 Haderslev

stemte, at jeg herefter vil være 2 dage på

Tlf.: 20 69 10 67

Digagergård og 2 dage på Hjortebro Me-

i

die. Det er rigtig fedt at det kan lade sig

Et juledigt af Ole Bork

Svend Åge i praktik hos Domea

Nu er det jul igen og vi fejrer den

Jeg hedder Svend Åge og

Vi giver hinanden gaver

er i Montagen på Hjorte-

Og falder helt i staver og gnaver

bro.

Vi guffer julegodter og nisserne skotter

Jeg vil gerne fortælle om

Vi danser og synger og drikker og jule-

min praktik. Jeg er i praktik

mor strikker

hos Domea.

Jul er hjerternes tid og de gode nisser

Om onsdagen hjælper jeg en der hedder

har givet det et tørn

Kim. Han passer et boligområde som hed-

Hurra for folkemængde og børn

der Grøftholtvænget. Her slår jeg græs,

Det er hvidt udenfor og vi laver sne-

river og fejer.

mand og sjov

Jeg arbejder også sammen med en der

Vi tager ud og samler grankogler i en

hedder Niels Arne.

skov

Han er pedel på Catharinahjemmet, hvor

24 December er en rigtig god jul og på

jeg bor. Her er 30 lejligheder og en kæm-

kroppen vi får sul

pe have. Her ordner vi bedene, slår græs

Vi fejrer og fester og vi fester til den

og jeg har en maskine som jeg brænder

store mester

ukrudt af med. Vi ordner også lyset, hvis

Vi klipper og klistrer og spiser julemedi-

det ikke virker, og skifter pakninger i van-

ster

dehaner og brusere, hvis de drypper. Om

Julen er også en dyr tid og koster pen-

fredagen er vi nede på kontoret i Lavga-

ge og dankortet bli-

de, hvor vi spiser rundstykker. Jeg er rigtig

ver brugt

glad for mit arbejde og ville gerne arbej-

Og julemaden har

de som pedel hver dag, i stedet for at væ-

jeg spist og slugt

re på værkstedet.

gøre, at ændre sine arbejdsopgaver på den måde, når man kører lidt sur i hverdagens trummerum. Det er positivt, fordi det er længe siden jeg har været på Digagergård og jeg savnede også det med at arbejde med planter og jord. Jeg er glad for den ordning med at være halvdelen af tiden på Hjortebro og halvdelen af tiden på Digagergård. Digagergård er et fedt sted. Jeg tror, jeg har savnet at komme lidt ud på Digagergård, fordi jeg nok har manglet det med at lave noget fysisk arbejde Fællesavisen på Hjortebro værkstedet er også et godt sted at være og jeg er også glad for at være der. Digagergård er en udfordring fordi det er lidt anderledes end PC-arbejdet i Medie. Og jeg synes det er rigtig rart at personalet begge steder er så forstående og hjælper mig, når jeg kører træt det ene sted, så laver de en ordning så jeg kan få lidt afveksling. De er søde på Hjortebro værkstedet og selvfølgelig er de søde på Digagergård og det betyder noget for mig at folk er glade fordi så trives jeg bedre og hvorfor det - jo fordi glade mennesker gør mig glad.

16


Job transitten Nis Arne på job Alle virksomheder burde have en Nis Arne, men de får ikke vores! Unipart i Vojens, der handler med reservedele til hårde hvidevarer m.m., er en meget socialt engageret virksomhed der gerne bidrager til at hjælpe mennesker ”op” og videre i livet. Dette har de flere konkrete erfaringer med og her er Nis Arne ingen undtagelse. Det er en helt naturlig del af menneskesynet hos Unipart, at Nis Arne både deltager i personalemøder, højtideligheder, fester og øvrige personalearrangementer. Jørgen der er kontaktperson for Nis Arne, siger at det bidrager positivt til stemningen, når Nis Arne er på arbejde om tirsdagen. Hvis Nis Arne en enkelt tirsdag ikke kan komme på arbejde, bliver der straks spurgt til det, fra de øvrige medarbejdere. Nis Arne har mange forskellige opgaver i løbet af arbejdsdagen. Bl.a. støvsuger han, lægger varer på plads, sætter labels på varer, håndterer papaffald og meget andet og Jørgen er meget tilfreds med Nis Arnes indsats.

FÆLLESAVISEN SØGER FLERE SKRIBENTER 

VI SØGER BÅDE FREELANCE SKRIBENTER OG FASTE BORGERE I MEDIEVÆRKSTEDET.

VI FORMIDLER NYHEDER FRA VÆRKSTEDERNE OG BOFÆLLESSKABERNE I HADERSLEV KOMMUNE.

VI STÅR FOR, AT REDIGERE INDSENDT MATERIALE TIL EN FÆRDIG AVIS.

UDOVER DET LAVER VI OGSÅ MANGE ANDRE TING. MEDIEVÆRKSTEDET PÅ HJORTEBRO SØGER BORGERE TIL PRODUKTION AF VÆRKSTEDERNES FÆLLESAVIS. HENVEND DIG TIL DIN EGEN VÆRKSTEDSLEDER, HVIS DU ØNSKER ET JOB ELLER EN PRAKTIK I MEDIEVÆRKSTEDET! 17


Lækre opskrifter Stenalderbrød af Ole Bork Ingredienser: (Brug økologiske frø) 100 gram græskarkerner 100 gram solsikkekerner 100 gram mandler 100 gram valnødder 100 gram hørfrø 100 gram sesamfrø 6 æg http://wp.mumma.dk/?p=87

1 dl jomfru oliven eller rapsolie 2 teske salt

Fremgangsmåde: Slå 6 æg ud i en stor skål og pisk dem og derefter put alle ingredienser ned i ægget og pisk alt sammen. Massen puttes i en aflang bageform, hvor der er puttet bagepapir i bunden og er hældt raps eller oliven olie. Nu skal dejen puttes i bageformen og i en forvarmet ovn i 1 time ved 160 grader

Prøv at opfinde din egen kerneblanding - bare brug fantasien.

Cremet Hokkaido græskarsuppe (4 personer)

Græskarboller (15 stk.)

1 Hokkaido

250 gram græskar

1 løg

2 spsk. Olie

2 fed hvidløg

0,5 tsk. Stødt ingefær

Vi håber, alle har haft en

1 L vand

1 tsk. Stødt kanel

(u)hyggelig Halloween og

1 terning grøntsagsbouillon

1 tsk. Salt

at retterne vil smage jer,

1 pakke flødeost, f.eks. Philadelphia

1 tsk. Sukker

Lidt cayenne peber

0,5 dl. Vand

Græskarboller og cremefraiche som tilbehør

25 gram gær

Fremgangsmåde:

300 gram hvedemel

Græskarret skylles, renses for kerner go skæres ud i mellemsto-

Fremgangsmåde:

re stykker. Behold skrællen på, den bliver blød når det koges og

250 gram græskar rives fint og svitses i fedstof til det har opsu-

blendes.

get det.

Svits hakket løg og hvidløg i en gryde og tilsæt græskarret. Svits

Krydderierne blandes sammen med sukker, vand og gær.

et øjeblik.

Hvedemelet kommes i og dejen samles til en fast masse. Når de-

Tilsæt vand og bouillon og kog i ca. 20 minutter

jen hænger sammen, stilles den til hævning et lunt sted.

Suppen blendes med stavblender og flødeosten tilsættes. Bland

Dejen formes til små boller, der pensles med olie og bages i ovn

det hele sammen, evt. brug stavblenderen igen.

ved 200 grader i ca. 25 minutter.

Tilsæt til sidst cayenne peber efter smag og server med græskar-

Tip: Drys evt. græskarkerner ovenpå bollerne inden de kommer i

boller og cremefraiche.

ovnen. 18

lige så godt som de smagte os.


Halloween i sanse Halloween i Sansegruppen på Værkstedet Hjortebro Halloween er det engelske ord for allehelgensaften. Allehelgensaften er aftenen før allehelgensdag, som i dansk tradition

På græskarmarken tog selveste Græskarmanden imod os.

altid falder den første søndag i november. Allehelgenssøndag er samtidig den søndag, hvor allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. Ifølge folketroen er allehelgensaften den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på allehelgensdag. Selve ordet HALLOWEEN er en forkortelse fra ”All Hallow Eve” som betyder allehelgensaften. En af de mest kendte halloweenskikke er at udskære græskar med skræmmende ansigter og bruge dem som lamper.

Maj-Britt og Jeanett tager hul på et stort græskar.

Denne skik ville vi i sansegruppen gerne fejre. Derfor tog sansegruppen ud på en kæmpe græskarmark for at købe græskar til græskarlygter. Vi fandt nogle rigtig flotte græskar, som i kan se på billederne. Da vi havde fået skåret græskarrene til lamper, blev vi næsten helt bange. I forlængelse af vores halloween tema, har vi også lavet både græskarsuppe og græskarboller sammen med samværsgruppen. Begge dele smagte så godt, at vi tænkte, at I skulle have glæde af opskrifterne. Opskrifterne kan I se på siderne Jan var vist ikke i tvivl om, hvilket græskar han synes skulle med hjem.

her til venstre .

19


Tanker om Amel kommer fra Bosnien af Ole Bork

de på en scene, så andre kan høre hans rap, han vil ikke være

Amel kom til Danmark sammen med sin mor og far, da han var

professionel men kun amatør.

omkring 4 år gammel. Amel har været i praktik som flaskedreng,

Lidt om islam

men han følte han havde så meget om ørerne og kunne ikke kla-

Amel kan lide at læse om andre trosretninger og synes det er

re presset, så han fik det psykisk dårligt.

spændende. Han tænker, at danskere synes, det er mærkeligt at

Amel skriver rap musik, som handler om livet. Det er for eksem-

muslimer ikke spiser svinekød, men det er en religiøs tradition

pel tro, håb og kærlighed. Amel kan lide at skrive om kærlighed,

de er vokset op med. Amel er ikke muslim, men kan lide at læse

fordi han kan lide det positive og kan lide, at smile til verden

om den muslimske tro i Koranen. Amel og hans familie spiser

med sin rap. Når Amel er vred kan han mærke folk vender ham

ikke svinekød, fordi de synes det smager dårligt - ikke på grund

ryggen. Han er god til, at få sine sange til at rime. Rimene finder

af nogen trosretning.

han af og til på nettet. Nogle gange skriver Amel ud fra nogle

Amel er dansk statsborger og er vild med Danmark. Han synes

drømme han har når han sover. Amels sange er meget forskelli-

ikke religion og kriminalitet hører sammen for udlændinge og

ge, men jeg synes det er gode sange. Han ønsker ikke og være

danskere. Amel siger også, at man nemt kommer til at danne et

populær og kendt, eller skrive på engelsk og tysk. Han føler at

skjold når man er hård, selvom man måske hellere vil være blid,

han sender et budskab når han rapper. Budskabet er som nævnt

men det er ikke altid nemt når andre kritiserer en. Jeg synes at

mest kærlighed og positivitet, og Amels tekster er personlige for

Amel skulle lave en demo men kan mindst lave 20 demoer med

ham. Amel synger for folk han besøger og de har fortalt ham og

alle de sange han har og berømt kunne han blive og så blive me-

de er ellevilde med hans rap. Han er nu kommet så langt med

get rig fordi han har sangene liggende inde på Google så han

sin musik, at han godt kunne tænke sig at komme ud og optræ-

har dem et sted hvor de ikke bliver væk.

Amel rimer og rapper Jeg har en drøm om lave musik, skrive fed lyrik, har mange tekster, tror på mig selv og øvelse gør mester. Jeg er min egen genre, jeg er rapper ikke sanger, skriver hvad jeg føler, skriver mine tanker. Også om livet og alle de andre. Jeg skriver forskelligt - om liv og kærlighed Og hold hovedet højt og vær positiv! Jeg skriver om fred og om, at ik ligge ned - bare fordi nogen er led. Skriver om problemer om det jeg ik kan holde i mig, tanker kommer om de kan li mig, men hvem er perfekt Ka` du sige mig det, ja alle er synder, men vores liv er lige begyndt, musikken beskriver og overdriver de ting, der er svært og der hvor du føler dig svag, men husk du kan gøre det til bedre dage så Tag kampen op, om det du vil være. Tag livet i dine hænder når du kæmper, for du har familie og masser af venner. Mit navn er Amel Sabic og det er min musik. Hvad kan jeg sige – husk at ha positiv energi`. 20


Tanker om Tanker om Danmark af Thomas Haastrup Thomas fik en snak med Rashad, som kommer fra Afghanistan.

familien. I Danmark får vi plejehjemmet til at passe de ældre.

Jeg har valgt at interviewe Rashad, der lige er startet i praktik

Mange ældre er ensomme mener Rashad. Man lægger lidt an-

som social og sundhedsassistent på Digagergård bosted, da jeg

svaret fra sig, ved at sende ældre på plejehjem.

gerne vil høre, hvordan det er at leve som udlænding i Dan-

Generelt er det godt med ytringsfrihed, men Rashad mener, at

mark. Rashad er fra Afghanistan nærmere betegnet byen Mazar

man skal have begrænsninger i ytringsfriheden. Det er godt at

i Shaif i den nordlige del af landet. Han er flygtet under krigen

man kan sige, hvad man mener bare det ikke ender i chikane.

og har nu levet ca. 12 år i Danmark. Han er 28 år, gift, og læser

Ifølge Rashad er der ingen ytringsfrihed i Afghanistan, og ingen

til social og sundhedsassistent.

rettigheder. Man må ikke udtale sig om noget, og man kan blive

Rashad elsker at arbejde med mennesker, fordi det er et socialt

henrettet for at være kristen i stedet for muslim. Man kan blive

og udfordrende job. Derfor valgte han, at læse til social og sund-

straffet for at udtale sig om politik, og desuden har kvinder in-

hedsassistent. Målet er at blive sygeplejerske. Førhen har han

gen stemmeret. Førhen tvang Taleban befolkningen i Afghani-

arbejdet i restaurant, på fabrik og som social og sundhedshjæl-

stan til at være religiøse, man kunne blive straffet, hvis man ikke

per.

mødte op i moskeen og bad, hvis man var langhåret, eller hørte

Hvad synes Rashad om Danmark?

udenlandsk musik, man måtte ikke se fjernsyn, og kvinder måtte

Danmark er et dejligt land, siger Rashad. Jeg tror ikke der er in-

ikke gå i skole. Ifølge Rashad er der ikke sket den store udvikling

gen der sulter og alle har mulighed for en vis levestandard me-

i Afghanistan i de 12 år han har været i Danmark. Afghanerne

ner Rashad. Alle har den samme mulighed for uddannelse. Dan-

kan lære, at have mere frihed, større mulighed for uddannelse,

mark er et multikulturelt samfund med mange forskellige natio-

samt at vise respekt over for forskellighed. Omvendt kan dan-

naliteter. Desuden har Danmark et godt kongehus, der repræ-

skerne lære, at holde mere sammen i familien, samt at være

sentere landet gennem ture rundt i verden. Danmark har også

mere sociale og vise respekt over for de ældre.

nogle gode samfundsværdier og normer. Danmark kan dog godt være en lille smule dobbeltmoralsk forstået på den måde at vi giver støtte til andre lande samtidig med at vi griner af deres religion mener Rashad. Nogle danskere er gode til at generalisere udlændinge, eksempelvis hvis en udlænding er kriminel er alle udlændinge kriminelle. Danskere kan være svære at komme ind på livet af, da det er et travlt samfund. Danskere kan være mere optaget af eget liv på bekostning af fællesskabet i en familie mener Rashad. Man holder mere sammen i Afghanistan end i Danmark i forhold til 21


Julerier På internettet kan man finde mange opskrifter og skabeloner på juleting. Både lette og mere komplicerede. Vi har her valgt at vise jer nogle af de lette og samtidig fortælle hvor på internettet I kan finde dem. På internetadressen http://nedergaardsscrapblog.blogspot.dk kan man for eksempel finde denne meget enkle kræmmerhusopskrift, som vi har afprøvet her på redaktionen. Den var super nem at lave og resultatet blev meget flot.

Klip nissen ud, lim den på et stykke pap, og du har en fin kravlenisse til reolen, spejlet, væggen eller hvor du nu synes. Nisserne er fundet på internetsiden http://www.julidannevang.dk/ Hvor der er rigtig meget om jul.

22


Daniels spilhjørne Call of duty black ops 2 af Daniel Hoier

Wrestling på Ps3 og Xbox af Daniel Hoier

Jeg synes, det er sjovt at spille, når jeg spiller spil slapper jeg af..

World

Call of Duty - black ops 2 er et krigs-spil, der både kan fås til pc,

spillet der udkommer hvert år, er

ps3, xbox 360 og wiiU

baseret på det officielle fysiske

I single-player delen kommer man gennem tre tidsalder. Først

wrestling.

1970'erne og 1980'erne og derefter 2025.

Man kan kæmpe i alle de stor pay

I den førstedel af spillet er man Alex Mason som man også var i

per view (ppv) kampe - så som

Black ops 1 og man er vendt tilbage til den kolde krig, hvor man

f.eks. ”royal rumble” som er en

kæmper som stedfortræder for sit hjemland U.S.A. man kom-

kamp, hvor det går ud på at være

mer blandt andet til at kæmpe i Centralamerika, Afghanistan og

den sidste mand tilbage i ringen.

Angola. I den første del kommer man som spiller til, at møde

Det kan være en 10 mands, 30

den Nicaraguanske narko-terrorist Raul Menendez som er leder

mands eller 40 mands kamp og der er også ”extreme rules” der

af banden ”Cordis Die”.

må man smadre alt hvad man kan finde i hovedet på sin mod-

I Call of Duty - Black ops 2 er der også en zombi version, hvor

stander. Det kan være alt lige fra stole til guitarer og man kan

det gælder om at overleve så længe som mulig. Man kan spille

også kæmpe ”Monday night raw” og ”Tuesday

alene eller flere spillere sammen.

Superstar” og ”Friday night smackdown” som er de gratis kam-

I multi-player-delen af Black ops 2 kan du spille mod andre på

pe man kan se i tv’et.

nettet i forskellige slags kampe – for eksempel Deathmatch,

I de mere almindelige kampe er det ”en mod en”.

Wrestling

Entertainment

hvor man kæmper i 2 hold og det er det hold der når, at få flest point eller det maksimale antal point som har vundet. En match varer som regel 10 minutter. Hvis man gerne vil være rigtig god til at spille, er det godt at have godt og hurtigt hardware (joystik, mus, tastatur) – i netop det her spil, skal man også kunne læse og forstå engelsk. Der kom et ny Call of Duty – ”Ghost” den 5. november i år Priser:

http://www.gamereactor.dk

Til Ps3 koster det omkring 249 kr. til 399 kr. Til Pc koster det omkring 299 kr.

Der er også ”WWE attitude” som er nogle af de klassiske wres-

Til Xbox 360 koster det omkring 499 kr.

tlers som har været med i WWF gennem tiden. I de nyere spil

Til WiiU koster det omkring 449 kr.

kan man lave sine egne wrestlers, arenaer og ”entries”. Man kan også kæmpe på nettet mod hinanden i de forskellige kampe. Der er også en shop, hvor man kan køb ekstra ting. I det ny WWE 2k14 er ”Yokozuna” og ”Hulk Hogan” (ældre wrestlers) tilbage igen. Det er nogle af de wrestlers jeg har set som barn. WWE kan fås til ps3 og Xbox 360 Ps3 pris er 449,- og lige så for Xbox 360 Læs evt. mere på www.gamereactor.dk 23


Hjernevrideren Løsning på ”Find 5 fejl” i udgave 7

Find 5 fejl på det nederste billede

Vinderen af sidste udgaves ”Find 5 fejl” blev Gitte Andersen, Kløvervænget 1, hus B, Haderslev. Til lykke med gavekortet til Johnnies butik - vi håber du finder noget du kan bruge. For at deltage i konkurrencen skal du sende løsningen af denne udgaves ”Find 5 fejl” til os inden d. 14. februar 2014. HUSK!! At skrive dit fulde navn og din adresse på løsningen, så vi kan finde frem til dig. Se vores adresse på side 2.

To flyttefolk skulle bære et flygel op på 49. etage et sted i New York. Da de nåede 48. etage siger den ene. ”Du! Jeg har en god og en dårlig nyhed!” Den gode er at vi er på 48. etage, hvilket er skønt, for så er vi næsten oppe. Den dårlige er, at vi er i det forkerte højhus.

De tre bygningsarbejdere

ud." Kineseren åbner sin mad, hvorpå

ved begravelsen.

Det var en italiener, en kineser og en dan-

han siger: "Hvis jeg har nudler med i mor-

Italienerens kone: " Jeg kan godt forstå, at

sker, de var sendt ud, for at udføre noget

gen igen, så springer jeg også.”

han sprang. Han fik pizza både morgen,

renoveringsarbejde på Empire State Buil-

Da danskeren åbner sin madpakke og si-

middag og aften". Kineserens kone: " Jeg

ding. Da de nåede frokosttid satte de sig

ger: "Har jeg leverpostejsmadder med

kan også godt forstå, at min mand sprang.

på stilladset med hver deres madpakke.

igen i morgen, så springer jeg!" Den næ-

Han fik nudler morgen, middag og aften."

Italieneren åbner sin og ser et stort stykke

ste dag kom og da de nåede til frokost

Danskerens kone: " Jeg fatter det simpelt-

pizza, hvorpå at han siger: "Hvis jeg har

sprang de alle tre ud fra stilladset. Et par

hen ikke det her! Min mand, smurte selv

pizza med igen i morgen, så springer jeg

dage efter mødes de tre sørgende enker

sin madpakke."

24

Avisen udgave 008  
Avisen udgave 008  

Fællesavis produceret for og af borgere tilknyttet beskyttet beskæftigelse i Haderslev kommune

Advertisement