Page 7

»7

Piątek, 27 września f 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

REKLAMA

GŁOSOWANIE:

16.09.-29.09. Warunki głosowania:

 WYMAGANA LICZBA GŁOSÓW:

100 80

dla projektów ogólnomiejskich

dla stref: Centrum, Ostróg, Nowe Zagrody oraz Łąkowa / Wandy / 1-go Maja

Raciborski

50

BUDŻET OBYWATELSKI

dla stref: Markowice, Stara Wieś / Proszowiec / Miedonia, Ocice, Płonia / Obora, Brzezie, Sudół / Studzienna oraz Polna / Pomnikowa / Opawska – od nr 90

2019

 NA ILE PROJEKTÓW MOŻESZ GŁOSOWAĆ? 2 projekty:

1

projekt lokalny dla strefy, w której mieszkasz

1

projekt ogólnomiejski

 KAŻDY MOŻE ZAGŁOSOWAĆ! Poniżej 13 roku życia

Powyżej 13 roku życia

W przypadku osób poniżej 13 roku życia na karcie do głosowania podpisuje się rodzic/opiekun prawny, przy czym zaznacza, iż głosuje w imieniu osoby małoletniej.

Osoby między 13 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie oddać swój głos na karcie do glosowania, przy czym wymagana jest stosowna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Jak można zagłosować? Wejdź na stronę www.raciborz.pl i oddaj swój głos na wybrany projekt!

Możesz również zagłosować na papierowej karcie do głosowania dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, skorzystaj z komputera w jednym z punktów do głosowania.

Punkty do głosowania: URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6

RACIBORSKIE CENTRUM INFORMACJI ul. Długa 2

BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Kasprowicza 12 i jej filie

Wszelkie szczegóły dotyczące V edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego:

raciborz.pl

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ ROZWOJU

ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz

tel. 32 75 50 633 fax 32 75 50 725

rozwoj@um.raciborz.pl www.raciborz.pl

zakładka BO-V edycja

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Nasz Racibórz 38-2019-[552]  

Advertisement