Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 2 marca 2018 r. | Rok XI | nr 9 (472) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

BĘDZIE WYCINKA DRZEW

na Łąkowej i Kościuszki? DOKOŃCZENIE NA STR. 2

REKLAMA

Racibórz » Planowana wycinka drzew przy ulicach Kościuszki i Łąkowej wzbudziła sporo emocji wśród raciborzan i radnych, szczególnie opozycyjnych. Na ostatniej miejskiej komisji gospodarki w ogniu pytań rajców stanął Ryszard Winiarski. – Jestem zaskoczony, że rozliczacie mnie w szczegółach za sprawy, o których nie macie żadnego pojęcia. Nie zna się pan na projektowaniu i remoncie dróg. Gdyby miał pan na ten temat wiedzę, to by pan wiedział, że musimy trzymać się przepisów prawa! – strofował radnego Leszka Szczasnego starosta. REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Powiat zrezygnuje z wycinki drzew

na Łąkowej i Kościuszki?

Na starej fotografii Na archiwalnym zdjęciu z Narodowego Archiwum Cyfrowego ulica Karola Miarki – Winna, dawne panieńskie łąki pomiędzy Bronkami a Nowymi Zagrodami i Starą Wsią. W efekcie XIX-wiecznej industrializacji miasto potrzebowało terenów pod budownictwo wielorodzinne. Szczęśliwie obszar ten uszedł zniszczeniom w 1945 roku. Nie był to przypadek. Komuniści zostawiali obiekty w pobliżu koszar z przeznaczeniem dla żołnierzy i funkcjonariuszy. Służby były elementem stabilności reżimu.

Nieco o rankingach W lutym opublikowano wyniki III edycji ogólnopolskiego badania pn. „Barometr Zawodów” realizowanego w województwie śląskim na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie pokazuje, których profesji jest na rynku w nadmiarze, których akurat tyle, ile powinno być, a których za mało. Z mojego prywatnego porównania wyszło, że wśród samorządowców najwięcej jest zawodów tzw. nadwyżkowych, czyli tych, których akurat nie szukają pracodawcy. To poniekąd tłumaczy, dlaczego rządzeniem chcą się zajmować osoby o słabej pozycji na rynku pracy, np., wszelkiej maści kulturalnicy. Jednocześnie z badania wyszło, że absolutnie hitową profesją jest opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, co jest z kolei zbieżne z danymi demograficznymi. Nasz powiat coraz bardziej się starzeje, co tworzy rynek pracy oparty na seniorach, niestety niezbyt atrakcyjny dla młodszego pokolenia skoro popyt na siłę roboczą jest znacznie większy od podaży. Jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, to w tym tygodniu udzieliły odpowiedzi władze województwa śląskiego, dumne z dobrej lokaty naszego regionu w najnowszym rankingu pt. „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2018/19” opublikowanym przez fDi Magazine (grupa Financial Times).

Śląskie zajęło 3 miejsce wśród dużych europejskich regionów w kategorii: efektywność kosztowa. Województwo uplasowało się również w czołówce regionów w kategorii dotyczącej strategii pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i tym samym dołączyło do grona takich europejskich regionów jak Nadrenia Północna-Westfalia w Niemczech, Lombardia we Włoszech czy region Paryża we Francji. – Ambicją województwa śląskiego do 2020 roku jest stać się regionem o zróżnicowanej nowoczesnej strukturze gospodarczej, dzięki innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstw – powiedział marszałek Wojciech Saługa na łamach „fDi”. Marszałek streścił w jednym zdaniu to, co jest dziś wyznacznikiem siły samorządu i  o  czym często wspominam w tej rubryce. W wyborach samorządowych nie wybiera się kierowcy, ale kierunek jazdy autobusu. Nie chodzi więc o to czy prezydent jest fajny i lubiany, ale to, czy dostrzega zjawiska gospodarcze i potrafi z nich wyciągnąć wnioski, obrać cel i bezpiecznie dotrzeć tam szybciej od innych. Najlepiej jedzie się wzdłuż rzeki ciepłej wody z pięknymi widokami, przy pięknej pogodzie, fundując pasażerom słodkie opowieści, darmową kawkę albo ruch na świeżym powietrzu. Wtedy mamy jednak do czynienia z wycieczką rekre-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

acyjną na koszt podatnika, a to co innego od kursu TIR-em pomiędzy fabrykami a centrami logistycznymi. Kierowca TIR-a nie ma z górki, ale za to dzięki niemu funkcjonuje gospodarka, ludzie mają pracę, zarobek i mogą sobie kupić wczasy tam, gdzie im się podoba. Płacą też podatki, które można wydać na wspomniane wycieczki, głównie tych, co już nie muszą pracować, a chodzą regularnie na wybory i mają ulubionego kierowcę, albo na rozwój – jak to ujął wspomniany marszałek – „zróżnicowanej nowoczesnej struktury gospodarczej dzięki innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstw”. W Raciborzu od lat decydenci mają problem ze zrozumieniem tego procesu. To dlatego wielu moich znajomych uznało, że ranking fDi Magazine dotyczy co prawda Śląska, ale nie Raciborza.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Radny Szczasny mógł wreszcie zadać pytania, które przygotował już kilka miesięcy temu. O zaproszenie starosty na sesję lub komisję apelował już w październiku. Cierpliwość się opłaciła. Ryszard Winiarski pojawił się w sali kolumnowej na posiedzeniu komisji gospodarki. Przybył w asyście Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów Romana Peikerta. Obaj opowiedzieli rajcom o szczegółach planowanego remontu ulic Łąkowej i Kościuszki. Na prezentacji i omówieniu planów się jednak nie skończyło. Radni zarzucili starostę pytaniami. Do głosu doszedł również Leszek Szczasny. – Wielokrotnie powtarza pan, że czegoś się nie da zrobić. Tak samo jest przy remoncie Łąkowej i Kościuszki. Mówiliście, że trzeba

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

wyciąć tyle i tyle drzew. Tymczasem wystarczyło pół godziny, chwilka namysłu i realnej wizji dotyczącej projektu, i udało się znaleźć złoty środek. Może tak jest też w pozostałych przypadkach? – grzmiał, nawiązując do interpelacji złożonej przez radnego powiatowego Dawida Wacławczyka. Stwierdził ponadto, że w starostwie być może brakuje kogoś, kto nie będzie podejmować decyzji wyłącznie „zza biurka, na podstawie rysunków”, lecz „pojedzie w teren”. Rajca prosił starostę o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązań zaproponowanych przez Wacławczyka i ekologów. – Czy te postulaty zostaną uwzględnione? – dopytywał. Ryszard Winiarski ocenił, że radni rozliczają go za sprawy, o których nie mają pojęcia. Wyjaśnił, że projekt musi być przygotowany zgodnie z prawem, a przepisy określają wiele niuansów, w tym szerokość chodnika, ścieżki i inne pomiary. – Jeśli warunki zostaną zachowane, możemy starać się o pozwolenie na budowę, ono z kolei skutkuje możliwością

otrzymania dofinansowania na inwestycję – tłumaczył starosta, próbując uświadomić radnym miejskim, że to system naczyń połączonych, w którym każdy element jest równie ważny. – Podobnie jak wy szanuję każde drzewo. Uwierzcie mi, że jeśli mamy wyciąć którekolwiek, bardzo długo się na tym zastanawiamy i szukamy alternatywnych rozwiązań. Musimy jednak brać pod uwagę zarówno prawo, jak i kwestie bezpieczeństwa, o której pan, panie Szczasny, nie myśli, bo pana to nie interesuje. Dla mnie to ważne. Ubliża mi pan także mówiąc, że nie mam wiedzy. Na każdej z tych dróg byłem kilkanaście razy, znam teren bardzo dobrze, ustalamy wszystko w szczegółach – podkreślił. Starosta dodał, że na pewno uda się znaleźć optymalne rozwiązanie. Zaznaczył, że prawdopodobnie nie będzie konieczności wycięcia wszystkich drzew. Czy skorzysta z pomysłów Dawida Wacławczyka? – Myślę, że dojdziemy do porozumienia – podsumował. (wk)

Gimnazjalną czeka przebudowa Racibórz » Miasto poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulicy Gimnazjalnej w Raciborzu. Chętne firmy mogą złożyć ofertę do 2 marca. Głównym kryterium wyboru będzie cena, kolejnym – szacowany termin zrealizowania zamówienia. Podstawowe dane technicz- ne: klasa drogi D, kategoria obciążenia ruchem KR2, długość drogi ul. Gimnazjalnej ok. 85 mb + włączenie do ronwięcej informacji da ok. 20 mb, razem ok. 105 mb, na ten temat szerokość jezdni zmienna od znajdziesz tutaj: 5,00 m do 7,00 m (zalecane ujednolicenie do 5,50 m), szerokość

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

chodników zmienna od 1,30 m do 3,00 m (zalecana 1,50-2,00 m), powierzchnia jezdni, w tym pas postojowy dla samochodów osobowych ok. 570 m², powierzchnia chodników ok. 340 m2.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Red.


»3

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

24-latek zatrzymany

Bezpieczniej na przejściach z marihuaną Racibórz » W ubiegłym tygodniu w Sali Zegarowej Urzędu Miasta zorganizowano spotkanie dotyczące poprawy poziomu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście. W naradzie wzięli udział funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Racibórz, pracownicy Wydziału Komunalnego oraz Dróg Miejskich, a także radni. Spotkaniu przewodniczył zastępca prezydenta Wojciech Krzyżek. W trakcie rozmów obecni podnosili kwestię zachowań kierowców na przejściach dla pieszych oraz na odcinkach jezdni bezpośrednio poprzedzających „zebrę”.

Z analiz drogówki wynika, że to właśnie kierowcy są najczęściej odpowiedzialni za zdarzenia drogowe na pasach. W ostatnich miesiącach na dwanaście potrąceń pieszych tylko jeden wypadek spowodowany był przez nieuważnego pieszego. W ośmiu zawinili kierowcy, którzy nie ustąpili pierwszeństwa. W trzech sytuacjach za wypadek odpowiadali kierowcy, ale przyczyny były inne niż brak uszanowania pierwszeństwa pieszego. Uczestnicy spotkania podawali różne przyczyny wypadków na przejściach. Pierwszą była oczywiście brawura i nieodpowiedzialność kierowców, ale mówiono również o zachowaniu pieszych. Poruszono także kwestię bezpieczeństwa na przejściach w kontekście wymiany oświetlenia. Pracownicy urzędu wskazali, że dzisiaj na przejściach dla pieszych, gdzie zostało wymienione oświetlenie, moc opraw świetlnych jest o 30% większa niż w przypadku innych latarni. W dodatku świeci ono barwą światła białego. W przypadku przejść dla pieszych nie stosuje się również

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

tzw. „nocnej redukcji”. W trakcie dyskusji uczestnicy zgodzili się co do tego, że obecnie optymalnym wariantem rozwiązania problemu jest zastosowanie „modelu czeskiego”, w którym przejście dla pieszych jest oświetlone z dwóch stron przez oprawy skierowane skośnie, co pozwala nie tylko na maksymalną ekspozycję pieszego, ale także wyróżnia przejścia dając kierowcy dodatkowy sygnał. Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo jest owijanie znaków drogowych folią odblaskową. Obecni na naradzie typowali najbardziej niebezpieczne przejścia dla pieszych oraz zastanawiali się, po jakie rozwiązania inżynieryjne można sięgnąć, żeby poprawić poziom bezpieczeństwa. Funkcjonariusze drogówki wskazywali również na potrzebę ponownego sięgnięcia po akcje profilaktyczne, które dały już pozytywne efekty w innych obszarach (na przykład fakt przyjęcia się odblasków noszonych przez ludzi poza terenem zabudowanym). Policjanci mówili także o systemie monitoringu światła czerwonego. Członkowie zespołu postawili sobie za cel wypracowanie modelowego przejścia dla pieszych oraz pewnego rodzaju „mapy drogowej” i harmonogramu dojścia do tego, by to wypracowane

rozwiązanie stało się normą na ne zostaną pierwsze konkretne raciborskich drogach. Za dwa propozycje rozwiązań. tygodnie wyznaczono termin UM Racibórz spotkania, na którym wskaza-

Na jezdniach pojawiły się

kocie oczka Racibórz » To jedno z działań, które ma poprawić widoczność i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. – Elementy, które poprawiają stopień bezpieczeństwa, a które zostały zainstalowane na przejściu dla pieszych na ulicy Londzina nazywają się „punktowymi elementami odblaskowymi”, chociaż w środowisku drogowców są znane jako „kocie oczka”. W Raciborzu zostały zamontowane na trzech przejściach – na ulicy Londzina, Słowackiego oraz na Ogrodowej. Na ulicy Słowackiego ten typ odblasków został zamontowany na dwóch przejściach. Koszt jednego odblasku

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Kryminalni posiadali informację, iż w jednym z mieszkań przy ulicy Długiej młody mężczyzna ma posiadać narkotyki. Natychmiast przystąpili do działania. Informacja się potwierdziła, stróże prawa w mieszkaniu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ujawnili ponad 25 działek dilerskich marihuany. Policjanci zatrzymali 24-latka związanego z posiadaniem narkotyków. Młody mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało posiadanie substancji zabronionych nie było jedyną wpadką młodego mieszkańca Raciborza, śledczy ustalili, że zakazany towar przywiózł z Czech. Teraz grozi mu nawet 5 lat pobytu w więzieniu. KPP w Raciborzu

to 14,76 zł. W przypadku ulicy Londzina zastosowano ich 16 (czyli łącznie 236,16 zł). Są one instalowane nie tylko na przejściach dla pieszych, ale także w innych częściach jezdni (tak jest w przypadku szykany drogowej na łączniku między ulicą Olimpijczyka i Drzewieckiego w Markowicach) oraz w pionowych częściach krawężników (z taką sytuacją możemy się spotkać przy ulicy Opawskiej). Rozwiązanie to zdecydowanie poprawia poziom bezpieczeństwa, powoduje jednak, że konieczne są częste wymiany elementów odblaskowych z uwagi na ich zużywanie (zwłaszcza w sezonie zimowym) – informuje magistrat. Red.

REKLAMA

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 24-latka, który w miejscu zamieszkania posiadał ponad 25 działek dilerskich marihuany. Do zatrzymania mężczyzny doszło 22 lutego w godzinach popołudniowych w Raciborzu przy ulicy Długiej.

Lady Pank na Dniach Wodzisławia Wodzisław Śląski » W Wodzisławiu Śląskim wystąpi prawdziwa legenda polskiej sceny rockowej. Pierwszą gwiazdą tegorocznych, 49. Dni Wodzisławia Śląskiego – Lato #naMAXXXa jest zespół Lady Pank! Muzyków będzie można posłuchać na Stadionie Miejskim w sobotę, 9 czerwca. 49. Dni Wodzisławia Śląskiego będą jedną z największych imprez w regionie, podczas której nie zabraknie nie-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

samowitych, muzycznych emocji. Święto miasta w Wodzisławiu Śląskim to wydarzenie na najwyższym poziomie, co potwierdzają poprzednie edycje imprezy, które przyciągnęły po kilkanaście tysięcy ludzi. Gorąca atmosfera i tym razem wypełniać będzie cztery, czerwcowe dni. Po raz kolejny bawić będziemy się z Radiem RMF MAXXX oraz Radio 90. UM Wodzisław Śląski


Aktualności

»4

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiana warty w Wydziale

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Racibórz » Wieloletnia szefowa magistrackiego wydziału, Zdzisława Sośnierz, przeszła na emeryturę. 26 lutego prezydent wprowadził jej następczynię, Katarzynę Polak. Katarzyna Polak (‚74), mieszkanka Raciborza Brzezia, absolwentka II LO oraz Politechniki Śląskiej (Ogrzewnictwo Wentylacja i Techniki Odpylania – Inżynieria Środowiska), była dotąd zastępcą naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz. Na stanowisko naczelnika nie organizowano konkursu. Nową sze-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Rodzinne Niedziele w Kolejach Śląskich Region » Wraz z nadejściem wiosny Koleje Śląskie zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach akcji „Rodzinne Niedziele” przewoźnik oferuje bezpłatne przejazdy dla rodziców w każdą pierwszą niedzielę miesiąca wolną od handlu.

Promocja skierowana do rodzin rozpocznie się w marcu – wraz z wejściem w życie ustawy o niehandlowych niedzielach. Pierwsza okazja, by skorzystać z oferty nadarzy się zatem 11 marca, a następnie: 1 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października, 11 listopada oraz 9 grudnia. Z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać rodzice lub opiekunowie podróżujący z dziećmi do 16. roku życia. Bilet musi posiadać jedynie podopieczny – rodzic lub dwójka rodziców podróżują fową wydziału powołano w dro- całkowicie za darmo. „Rodzinne Niedziele” to kodze awansu stanowiskowego. Red.

Czad znowu dał o sobie znać Racibórz » Do zdarzenia doszło w piątek 23 lutego o 12:28 na ulicy Skłodowskiej w Raciborzu. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy państwowej straży. Strażacy potwierdzili obecność śmiertelnej substancji. Gdy przybyli na miejsce w mieszkaniu znajdowało się pięć osób. Trzy z nich jednak pojawiły się w lokalu kilka minut przed przyjazdem służb, nie potrzebowały więc pomocy. Na objawy podtrucia czadem skarżyli się z kolei ojciec oraz syn – 76-latek oraz 35-latek. Młodszy mężczyzna podczas kąpieli w łazience, w której znajdował się piecyk gazowy, dostał drgawek. Strażacy potwierdzili obecność czadu w pomieszczeniu, detektory wykazały stężenie rzędu 100

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ppm. Ewakuowano trzy osoby, dwóm wspomnianym lokatorom udzielono pierwszej pomocy. Na miejsce wezwano także pogotowie ratunkowe. Starszego mężczyznę zabrano do raciborskiego szpitala, młodszy odmówił hospitalizacji. Strażacy sprawdzili pozostałe mieszkania w budynku. W niektórych potwierdzono minimalny poziom tlenku węgla. Przewietrzono wszystkie lokale, wezwano również zarządcę obiektu, któremu polecono zlecenie kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. Ponadto wydano zakaz używania piecyków gazowych do momentu wykonania przeglądu.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

w Kolejach Śląskich pod znakiem zdrowia i ekologii. Stąd też nasza propozycja do rodziców, by niedziele wolne od handlu poświęcić na aktywny wypoczynek i wybrać się z dziećmi na wycieczkę – tłumaczy Wojciech Dinges, prezes Zarządu Kolei Śląskich. – Jest to pierwsza z kilku propozycji, jakie przygotowujemy w ramach naszego Eko Roku. Mamy nadzieję, że akcja zachęci nie tylko do rodzinnych wypadów pociągiem,

ale również sprawi, że najmłodsze pokolenia poznają i polubią transport kolejowy – dodaje. „Rodzinne Niedziele” to kolejna propozycja Kolei Śląskich skierowana do rodzin. Na stałe w ofercie śląskiego przewoźnika znajduje się m.in. oferta dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz Bilet Rodzinny, który daje 30% ulgi osobom podróżującym z dziećmi. Koleje Śląskie

Gdzie zlokalizować wybieg dla psów? Racibórz » – O tym od dawna mówią emeryci, którzy mają psy – zwrócił się do prezydenta radny Janusz Loch. – Wielu narzeka, że nie ma w pobliżu swojego domu wybiegu dla psów. Może warto byłoby zorganizować takie miejsce w jednym punkcie miasta? – pytał. – Znajdźcie tylko ciekawą lokalizację, a gwarantuję, że jeszcze w tym roku zrobimy – zapewnił Mirosław Lenk, opowiadając o ciekawym rozwiązaniu jakie wprowadzono w Rybniku. Prezydent wspomniał, że gdy wpadł na pomysł pierwszego z trzech dostępnych obecnie w Raciborzu wybiegów dla psów, został wyśmiany. – Tymczasem okazało się, że raciborzanie ich potrzebowali. Teraz chodzą tam nawet grupy znajomych, psy mają okazję, żeby się wybiegać,

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

(wk) REKLAMA

lejna inicjatywa Kolei Śląskich godna pochwalenia. Spółka konsekwentnie promuje województwo śląskie dowożąc pasażerów do najatrakcyjniejszych jego zakątków. Zaproszenie całych rodzin raz w miesiącu do darmowych przejazdów z pewnością się w tę strategię wpisuje – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Promocja będzie obejmować wszystkie połączenia Kolei Śląskich z wyjątkiem odcinka transgranicznego Chałupki – Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec – Zakopane oraz pociągów specjalnych. Możliwości na ciekawe wycieczki kolejowe jest zatem bez liku – można się zdecydować na wyprawę w góry (np. do Wisły albo Żywca), pozwiedzać Cieszyn czy wybrać się na rowerową podróż Leśną Rajzą. Chcemy, by rok 2018 upływał

REKLAMA

a właściciele czas na rozmowę – ocenił. Zaznaczył, że ogromnym plusem tych miejsc jest to, że są one sprzątane przez służby komunalne. Jak dodał, o czystość terenu dbają także sami właściciele czworonogów. Jeden motywuje do tego drugiego, a przydatne są dostępne tam woreczki na odchody. Propozycja radnego Locha spodobała się Mirosławowi Lenkowi. Zauważył jednak, że tego typu teren nie jest prosty do zorganizowania. – Potrzeba odpowiedniego miejsca. Nie

twierdzę, że Rybnik jest od nas lepszy, ale podobał mi się jeden z wybiegów z torem przeszkód, który tam widziałem. Czasami można się czegoś nauczyć od sąsiadów. Warto poszukać tak nieoczywistej i jednocześnie interesującej lokalizacji także u nas – stwierdził, dodając, że jeśli padnie propozycja konkretnego miejsca, w którym będzie możliwość stworzenia wybiegu, magistrat zajmie się tym jeszcze w tym roku. (wk) REKLAMA


»5

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Inauguracja Legii Akademickiej w PWSZ Powiat wygrał proces Racibórz » Legia Akademicka to ochotnicze szkolenie studentów organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przedsięwzięciu uczestniczy także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 23 lutego na terenie Uczelni odbyło się spotkanie inauguracyjne Legii Akademickiej, w którym uczestniczyli między innymi Prorektor ds. rozwoju i organizacji dr Jakub Berezowski, Koordynator Projektu Legia Akademicka por. rez. Grzegorz Matyasik, Oficer Zespołu ds. Legii Akademickiej płk Remigiusz Żuchowski, Zastępca Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Wojciech Zdrada oraz Zastępca Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Wacław Wojaczek. Goście chwalili studentów raciborskiej PWSZ za zaangażowanie i chęć podjęcia się

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

trudów szkolenia. Przyznali, że w większości mniejszych uczelni gromadzi się jedynie jedna grupa ochotników, tymczasem w Raciborzu utworzono aż dwie. Program pilotażowy ruszył na uczelniach państwowych, cywilnych i wojskowych. Łącznie do Legii Akademickiej przystąpiły 54 uczelnie. Celem programu pilotażowego Legia Akademicka jest rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności wojskowych wśród studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania podstawowych zadań w ramach drużyny piechoty. Struktura szkolenia składa się z następujących elementów: cześć teoretyczna podstawowa, część praktyczna szeregowy (21 dni), część praktyczna podoficer (21 dni) oraz egzamin. Założeniem modułu teoretycznego jest przekazanie wiedzy i kształtowanie kom-

petencji społecznych, podstawowe informacje dotyczące zasad zachowania się na polu walki, przygotowanie do rozwoju sprawności fizycznej. Moduł praktyczny polega z kolei na dużej intensywności szkolenia (11 godzin dziennie), które składa się z dwóch tur; działaniach indywidualnych i zespołowych,

złożeniu przysięgi wojskowej. Uczestnicy programu zostaną przydzieleni do następujących Wojskowych Ośrodków Szkolenia: Toruń, Koszalin, Poznań, Grudziądz, Ustka, Wrocław, Zegrze, Dębin, Kłodzko, Wałcz, Gdynia i Świnoujście.

o milion złotych Racibórz » 7 lutego 2018 r. na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Finansów, na mocy której powiat raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 1 067 291 zł z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Przypomnijmy, Minister Finansów decyzją z 20 listopada 2016 r. zobowiązał powiat raciborski do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok. Sprawa dotyczy odmiennej interpretacji przepisów związanych ze sposobem liczenia uczniów i wychowanków o specjalnych po-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

trzebach edukacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. Powiat w wymaganych terminach zapłacił Ministerstwu Finansów żądaną kwotę i jednocześnie skierował sprawę na drogę sądową. 7 lutego br. w WSA w Warszawie zapadł korzystny dla powiatu wyrok. Po otrzymaniu uzasadnienia wyroku, Ministerstwo Finansów planuje się od niego odwołać. Zatem na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy trzeba będzie poczekać przynajmniej od 8 do 12 miesięcy. SP

PWSZ

Będzie przebudowa

Raciborzanin nie wyklucza Przydałaby się porządna

Wodzisław Śląski » 26 lutego w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. podpisana została umowa w sprawie modernizacji ponad kilometrowego odcinka drogi powiatowej 5000S – ul. Górniczej-Kokoszyckiej w Wodzisławiu Śląskim.

Racibórz » To jeden z ciekawszych nadodrzańskich zakątków dla Racibórz » Chodzi o Jacka Wojciechowicza (‚63). Prawnik i raciborza- rowerzystów i spacerowiczów. Niestety, trudno się tu poruszać. nin z urodzenia, absolwent II LO, pożegnał się z szeregami Platformy Radny Leon Fiołka pytał prezydenta co z tzw. kanałem kablowym Obywatelskiej i nie wykluczył startu w wyborach na prezydenta War- dawnego ZEW-u. Jest już odpowiedź. szawy. W latach 1990-1994 był wiceprezydentem Raciborza.

Górniczej-Kokoszyckiej startu w wyborach na prezydenta Warszawy

Wykonawcą inwestycji będzie wybrana w przetargu firma Technical Solutions sp. z o. o. z Kędzierzyna-Koźla, która zwyciężyła składając najkorzystniejszą ofertę za cenę prawie 4,2 mln zł. Przedsięwzięcie w połowie będzie finansowane z budżetu państwa dzięki dotacji pozyskanej przez władze powiatu z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie zupełnie nowa konstrukcja drogi i jezd-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

nia. Przebudowany też zostanie chodnik, a w miejscach gdzie go nie ma – zostanie wybudowany. Powstanie też ścieżka rowerowa oraz kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię. Ponadto wykonane zostanie nowe oznakowanie drogi oraz sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. Zgodnie z planami wykonawca na ukończenie inwestycji będzie mieć czas do 15 października, jednak odcinek od posesji przy ul. Kokoszyckiej 154 do posesji przy ul. Górniczej 56 będzie musiał zostać ukończony wcześniej tak, by było możliwe dopuszczenie go do ruchu przed 30 czerwca. WR

ścieżka rowerowa...

W środę 21 lutego Wojciechowicz poinformował, że zdecydował się wystąpić z PO. Jako powód podał nieumiejętność przeciwstawienia się PiS i sposób sprawowania władzy w partii: ograniczanie wewnętrznej demokracji i brak dyskusji programowej. „Platforma Grzego- rza Schetyny nie jest moją partią” – oświadczył Wojciechowicz, który był I zastępcą prezydenta Warszawy w latach 2006-16. Mówięcej informacji wi, że PO próbowała przykleić do na ten temat niego aferę reprywatyzacyjną. znajdziesz tutaj: Fot. UM Warszawa

Wraca Raciborski

Festiwal Średniowieczny Racibórz » Tegoroczna IX już edycja imprezy odbędzie się 23 i 24 czerwca przy ul. Markowickiej, przed wejściem do lasu Obora. Połączona będzie z obchodami 15-lecia Drengów znad Górnej Odry. więcej informacji Miasto wesprze imprezę kwotą na ten temat 28 832 zł. Trwa kompletowanie znajdziesz tutaj: drużyn i praca nad programem.

Wielu rowerzystów i spacerowiczów pyta, czy miasto mogłoby zagospodarować ścieżkę wzdłuż Odry od mostu kolejowego do Piaskowej. Pytał też o to na sesji radny Leon Fiołka z Brzezia, wnosząc o utwardzenie ul. Piastowskiej wzdłuż kanału kablowego SGL. – Jazda po płytach jest bardzo nieprzyjemna, a teren poza płytami „rozjechany”. Pokonywanie

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

tego odcinka przy aktualnym stanie nawierzchni jest nie tylko trudne, ale również niebezpieczne. Prezydent w odpowiedzi wskazał, że ścieżka od Piaskowej wzdłuż dawnego ZEW-u jest w użytkowaniu wieczystym powstałego niedawno Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie wchodzi więc do gminnego zasobu nieruchomości. Mimo to ratusz podjął już działania, by uregulować stan prawny i zyskać możliwość finansowania przez miasto utrzymania ścieżki. (w) fot. D. Kukiełka


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Owoce egzotyczne - naturalne źródło zdrowia

Region » Poza popularnymi bananami, cytrusami czy ananasem, warto poznać zalety tych rzadziej spożywanych. Jakie wartości odżywcze i właściwości ma kokos, granat i liczi? Kokos – dlaczego warto go jeść?

Jedną z pierwszych właściwości, o której należy wspomnieć, jest rzadko występująca grupa kwasów tłuszczowych przyspieszających przemianę materii. Kokos jest zatem idealny dla osób będących na diecie odchudzającej. Nasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają także miażdżycy i zwiększaniu się poziomu cholesterolu. Owoc ten jest też bogatym źródłem potasu, magnezu, żelaza i kwasu foliowego, zalecanego dla kobiet w ciąży. Jego liczne zastosowania i formy spożycia (woda i mleko kokosowe, wiórki, cukier) sprawiają, że staje REKLAMA

się on coraz bardziej popularny.

Granat i jego właściwości

Regularne jedzenie tego owocu poprawia ukrwienie i wzmacnia naczynia krwionośne, tym samym przeciwdziała chorobom układu sercowo-naczyniowego. Dzięki dużej zawartości witaminy C i beta-karotenu ma bardzo dobry wpływ na cerę – spowalnia proces starzenia, poprawia koloryt i przyspiesza gojenie ran trądzikowych. Granat jest też wskazany dla osób zmagających się z problemami trawiennymi, ze względu na dużą zawartość błonnika i kwasu cytrynowego. Jego ziarna świet-

nie sprawdzają się jako dodatek do wielu potraw: deserów, mięs, czy sałatek.

Liczi – wartości odżywcze

Nazywane jest również chińską śliwką. Liczi to bogate źródło potasu regulującego ciśnienie krwi i witaminy C, która wzmacnia odporność. Z licznych badań wynika również, że owoc ten ma działanie przeciwnowotworowe, między innymi dzięki zawartości antyoksydantów. Inną zaletą liczi jest zawartość polifenoli, obniżających poziom cholesterolu i zapobiegających miażdżycy. źrdło: www.takeafruit.pl REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Jakie plany ma REMONTU DWORCA PKP podało datę zakończenia

raciborskie schronisko? Racibórz » Po remoncie kociarni, raciborskie schronisko ma kolejne ambitne plany. Tym razem remont jednej z hal z przeznaczeniem dla zwierząt, które dożywają w tym miejscu lat starości. Jest już pomysł, inicjatywa kierowniczki schroniska i zmotywowani do działania wolontariusze. Teraz potrzeba pieniędzy. Szacunkowo – nawet 200 tys zł. Prezydent Mirosław Lenk kibicuje przedsięwzięciu i, jak zaznaczył na ostatniej komisji oświaty, wstępnie zadeklarował już wsparcie finansowe na ten cel. Temat na forum rady miejskiej poruszył Marek Rapnicki, który działa w raciborskim schronisku jako jeden z wolontariuszy. – Będę zachęcał do pomocy naszym braciom mniejszym, bo widzę w tej akcji sens. Jaką pomoc może zaoferować miasto? – zastanawiał się rajca, dodając, że koszt inwestycji może wynieść nawet 200 tys zł. Prezydent Lenk zdradził, że cały projekt ma nosić nazwę „Kanapa”. Chwalił kierownik schroniska za podjęcie trudu doprowadzenia wielu obiektów do porządku. – Kociarnia, wybieg dla psów i tego typu drobne inicjatywy zasadniczo zmieniają obraz całego schroniska. Ten budynek, który chcą teraz

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

przeznaczyć na miejsce dla starszych zwierząt, których ze względu na ich wiek czy choroby nikt nie chce adoptować, wymaga remontu. Wstępnie zadeklarowałem pomoc – zapewnił. Jak dodał, magistrat w marcu, po podsumowaniu poprzedniego roku, będzie w stanie oszacować, jakimi środkami na ten cel dysponuje. – W ubiegłym

Racibórz » Starania o inwestycję trwają już od 1997 r., kiedy to powódź zniszczyła znaczną część obiektu. PKP szacuje, że modernizacja pochłonie 16,5 mln zł. Kiedy koniec prac? Do sprawy ustosunkował się wiceminister Michał Woś.

Niestety, nie tak szybko. Mają się zakończyć w IV kwartale 2023 roku, czyli za niecałe sześć lat. Dworzec w Raciborzu wpisano jesienią zeszłego roku do Programu Inwestycji Dworcowych, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych zostanie łącznie około 200 dworców kolejowych w całym kraju (zabiegał o to wiceminister Michał Woś). To największe tego typu przedsięwzięcie w historii polskiej kolei. Prace budowlane na części z nich już się rozpoczęły. To pierwsza tak duża inicjatywa, dzięki której unowocześnione zostaną dworce kolejowe w całym kraju. Na liście obiektów przewidzianych do przebudowy znalazły się nie tylko budynki służące pasażerom z największych polskich roku przekazaliśmy 100 tys miast, ale także bardzo wiezł, w  tym zapewne także ty- lu mniejszych miejscowości. le. Uważam, że należy inwe- Większość inwestycji zakłada stować w rzeczy, w przypadku gruntowną modernizację, ale których jesteśmy pewni, że pieniądze zostaną spożytkowane we właściwy sposób. Tak jest więcej informacji w tej sytuacji – podkreślił Mina ten temat rosław Lenk. znajdziesz tutaj: (wk)

Indonezyjczycy dostali kredyt

Rafako może brać się do roboty Racibórz » Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z indonezyjską firmą PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) umowę kredytu na kwotę 80,8 mln euro na finansowanie inwestycji, której wykonawcą będzie RAFAKO. Finansowanie zostało zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Kontrakt obejmuje budowę dwóch bloków parowych (2x50 MW) w Indonezji na wyspie Lombok. Udział RAFAKO w inwestycji wartej ok. 850 mln zł wynosi 35 proc. Elementem umowy pomiędzy RAFAKO a indonezyjskim zamawiającym był pakiet finansowania przygotowany wspólnie przez BGK i KUKE. Dodatkowo KUKE udzieliło RAFAKO gwarancji dobrego wykonania kontraktu. Okres realizacji projektu przewidziano na 36 miesięcy dla bloku I oraz 39 miesięcy dla bloku II. Dzięki sprawnemu działaniu

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

BGK i KUKE, nasz pierwszy duży kontrakt w Indonezji stał się faktem. Niebagatelne znaczenie miało to, że w ramach ostatnio przeprowadzonej emisji akcji, naszym drugim co do wielkości akcjonariuszem został podmiot właśnie z Grupy PFR. Dzięki zawartej umowie finansowania inwestycji, projekt ten jest dla RAFAKO całkowicie bezpieczny jeśli chodzi oźryzyka finansowe. Z Indonezją wiążemy spore nadzieje, gdyż kraj ten jest obecnie w fazie wykonywania założeń planu, którego celem jest wybudowanie nowych mocy o łącznej wartości 35 tys. MW. Chcemy tam realizować głównie mniejsze bloki energetyczne na po-

szczególnych wyspach, o mocy 50-100 MW. Obecnie przygotowujemy się do złożenia ofert w trzech kolejnych postępowaniach przetargowych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO. Finansowanie zagranicznej spółki zostało zapewnione przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, realizowanego we współpracy z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, która obejmuje polisą ubezpieczeniową kredyty eksportowe. To dotychczas największy kredyt z programu wspierania eksportu udzielony przez BGK bezpośrednio zagra-

nicznej spółce i pierwszy w Republice Indonezji. BGK, zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie wspiera ekspansję zagraniczną polskich firm. Z naszego wsparcia korzystają inwestorzy i eksporterzy sprzedający towary i usługi do 55 państw na 6 kontynentach. Polski biznes potrzebuje wsparcia finansowego, by skutecznie konkurować na światowych rynkach. Przykładem udanej współpracy banku z biznesem jest kontrakt podpisany przez RAFAKO w Indonezji, którego elementem jest przygotowany przez BGK i KUKE pakiet finansowania – mówi Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

PKP SA planuje także budowę zupełnie nowych dworców. Przed Raciborzem zostaną oddane dworce w Dąbrowie Górniczej i Czechowicach Dziedzicach (2020) oraz Częstochowie (2021) Sprawę komentuje wiceminister Michał Woś: Widziałem dwie wersje Programu Inwestycji Dworcowych na etapie projektowania i w żadnej z nich nie było naszego dworca. Przede wszystkim z uwagi na przyjęte założenie, że najpierw modernizujemy linię kolejową, później dworzec. To duży sukces, że w końcu nasz dworzec doczekał się umieszczenia w tak

ważnej uchwale i kosztowało to sporo pracy. Bez niej nawet nie byłby tam ujęty. Wskazany termin jest maksymalnym terminem zakończenia inwestycji, ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby było szybciej, bezpośrednio po modernizacji linii kolejowej. Taki jest wstępny plan, w przyszłym tygodniu jestem umówiony na kolejne spotkanie z prezesem PKP Krzysztofem Mamińskim. Tak jak mówiłem gdy składałem mandat radnego, chcę być i jestem rzecznikiem interesu Raciborza w stolicy – dodaje Woś.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zabezpieczyła finansowanie polisą. Cieszymy się, że wielomiesięczne wysiłki RAFAKO, KUKE oraz BGK zostały zwieńczone sukcesem. Dzięki ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych stron od samego początku projektu, RAFAKO było w stanie zaoferować w odległym zakątku świata, nie tylko wysokiej jakości rozwiązanie, ale również pakiet finansowy stanowiący integralna cześć oferty. KUKE zabezpieczyło swoją polisą finansowanie udzielone przez BGK dla importera, a także udzieliło regwarancji dobrego wykonania kontraktu zawartego przez RAFAKO – powiedział Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Doradcą prawnym przygotowującym dokumentację kredytową była kancelaria Clifford Chance.

ja systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

PKP, red.

O KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji O BGK ubezpieczeniowych. Jako jedyny Bank Gospodarstwa Krajo- ubezpieczyciel w Polsce oferuje wego to państwowy bank roz- ubezpieczenia eksportowe gwawoju, który inicjuje i realizuje rantowane przez Skarb Państwa, programy służące wzrostowi które zapewniają bezpieczeńekonomicznemu Polski, współ- stwo w handlu na rynkach podpracując z innymi instytucjami wyższonego ryzyka politycznego. rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwiRafako


Ogłoszenia

»8

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. DLA DOMU Usługi remontowe Planujesz remont, Wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny. Tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka z możliwością odbioru pieniędzy na Poczcie Pożyczka bez wychodzenia z domu do 10 000 zł. Atrakcyjne oprocentowanie – 10% oraz możliwa wypłata pieniędzy bez konta bankowego (czek GIRO). Pożyczka gotówkowa udzielana nawet na 24 miesiące. Kliknij i sprawdź pożyczkę Aasa., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/ aktualności/finanse/kredyt-gotówkowy-pozabankowy-aasa-polska.

IMPREZY / PRZYJĘCIA Inne Elegancki napis LOVE – dwa rozmiary / wynajem Oferuje wynajem napisu LOVE w dwóch rozmiarach. 1. LOVE – litery wysokości 70 cm (szerokość całego napisu 250 cm) – cena 250 zł. 2. LOVE – litery wysokości 100 cm (szerokość całego napisu 320 cm / dodatkowo posiada funkcję ściemniania) – cena 350 zł, tel. kom.: 504-128-955, e-mail: biuro@ oprawaimprez.pl. www.oprawaimprez.pl.

MOTORYZACJA Inne Skup aut. Dziś dzwonisz – Dziś sprzedajesz, Tel.: 697 459 184 Skup aut za gotówkę – Racibórz Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! Tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku REKLAMA

REKLAMA

– 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów – Gotówka – Tel.: 664 087 328, Racibórz! Skupujemy wszystkie samochody Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328. Racibórz złomujemy każde auta, bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. Auto-złom Racibórz i okolice, tel.: 530-312312, kupimy każde Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Skup Samochodów, Osobowe i Dostawcze, 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń. Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Złomowanie samochodów Racibórz, skup, kasacja, tel.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Złomowanie samochodów, Racibórz skup, kasacja, tel.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80,

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ CIĄGNIKI,

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

Kontakt:

zadłużone / z problemem prawnym

przyczepy, maszyny rolnicze

602 811 423 e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy wynajmę Wynajm Wynajmę lokal ok 120 m2 pod działalność gospodarczą dobra lokalizacja w Raciborzu przy głównej drodze wjazdowej do miasta Więcej szczegółów pod nr. telefonu: 609 234 503, tel. kom.: 605 317 024.

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24. Poszukujemy opiekunki dla dziecka Poszukujemy opiekunki dla 2,5-letniego chłopca. Chłopiec chodzi do przedszkola, ale jak to przedszkolak czasem choruje – praca dorywcza. Wymagamy zaufania i doświadczenia z dziećmi, najlepiej osoba z Brzezia lub okolic. Stała współpraca. Tel.: 604091087, e-mail: info@lumenmax.eu. Pracownik produkcji w Raciborzu Praca od zaraz przy produkcji opakowań. Umowa o pracę na 3 miesiące. 3 zmiany, pn-pt, również w weekendy, tel. kom.: 514 717 671, e-mail: magazyn@mondi-polska.pl. Fotograf Szukamy osoby do punktu fotograficznego, osoby która ma zamiłowanie lub doświadczenie w fotografii, Mile widziana podstawowa obsługa Photoshopa. Zadzwoń: 601262350. Dekarz Zatrudnię dekarza!!! Wymagania: doświadczenie w zawodzie i chęć do pracy, prawo jazdy. Oferuję: umowę o pracę, wolne soboty, wynagrodzenie 20 zł netto/godz., tel. kom.: 602888509. Operator maszyn Logoplaste Polska Sp. z o.o poszukuje operatorów maszyn do oddziału firmy w Raciborzu. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i szerokie możliwości rozwoju kariery. tel. kom.: 575 777 453, e-mail: katarzyna.zalesinska@logoplaste. com. www.logoplaste.com/en. REKLAMA

Magazynier Inter Cars S.A. Racibórz Firma Inter Cars S.A. Racibórz przyjmie osobę na stanowisko magazynier. Wymagania: motywacja do pracy, zaangażowanie w wykonywaną pracę, czynne prawo jazdy kat. B, niezbędny warunek. CV proszę przesyłać na mail:, e-mail: katarzyna. pawlik@intercars.eu. Sprzątaczka Racibórz Zatrudnimy do pracy sprzątaczki w Raciborzu. Praca przy sprzątaniu biur przy ulicy 1 Maja w godzinach popołudniowych od 15 do 19. Sprzątanie biur, korytarzy, łazienek. Oferujemy umowę zlecenie, stawka 13,70 zł brutto/godzina. Kontakt: 504 257 056, tel. kom.: 504 257 056, e-mail: z.wiercinski@clarsystem.pl. Zatrudnimy dekarzy FORBUDEX Sp. z o.o. zatrudni: Samodzielnego Dekarza i Pomocnika Dekarza WYSOKIE WYNAGRODZENIE zarobki uzależnione są od umiejętności. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 512198431 bądź osobisty: 47-440 Babice, ul. Drzewna 1. Tel.: 512 482 188. Praca Fryzjer/Fryzjerka Zatrudnię na stanowisko Fryzjer/Fryzjerka w Raciborzu. Pełny wymiar pracy, umowa o prace. Więcej informacji pod numerem telefonu 697970543 lub 324153991, e-mail: aga4102@op.pl. Obsługa imprez plenerowych Firma Danmel poszukuje osób na stanowiska obsługi urządzeń rekreacyjnych, podczas imprez plenerowych, oraz animatorów. Wynagrodzenie od 180 zł do 250 zł za obsługę imprezy. Praca głównie w weekendy od Maja do Października. Tel. kom.: 605317532, e-mail: danmel@danmel. com.pl. danmel.com.pl. Magazynier Firma Solpak z Nędzy zatrudni mężczyznę na stanowisko magazyniera. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV na adres mailowy. Tel. kom.: 502 297 991, e-mail: biuro@solpak.pl. www: www.solpak.pl

Szukam pracy kierowca kat. B Witam. Poszukuję pracy w charakterze kierowcy. Mam 45 lat oraz Prawo Jazdy kat. B. Jestem bardzo dyspozycyjny i mam mnóstwo wolnego czasu. Najchętniej na umowę zlecenie. Pozdrawaim, tel. kom.: 513664819, e-mail: consilium.irena@wp.pl.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

FINA FINANSE Usługi finansowe Pożyczka z możliwością odbioru pieniędzy na Poczcie Pożyczka bez wychodzenia z domu do 10 000 zł. Atrakcyjne oprocentowanie – 10% oraz możliwa wypłata pieniędzy bez konta bankowego (czek GIRO). Pożyczka gotówkowa udzielana nawet na 24 miesiące. Kliknij i sprawdź pożyczkę Aasa., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/ aktualności/finanse/kredyt-gotówkowy-pozabankowy-aasa-polska.

MOTORYZACJA Kupię ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA, BEZ WYJĄTKU, RYBNIK, TEL.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80,

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

737 938 416 e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. SKUP-SAMOCHODÓW, ZŁOMOWANIE, WODZISŁAW, TEL.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. WODZISŁAW, ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA, BEZ WYJĄTKU, TEL.: 530-312-312 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, SKUP. TEL.: 530-312-312, KASACJA WODZISŁAW Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

PRACA Dam pracę Zatrudnimy osobę do obsługi sklepu z branży RTV-AGD Do obowiązków pali: Obsługa klientów, Zamawianie i odbiór towaru, Dbanie o porządek na sklepie. REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

Może być


»9

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Wymagania: Komunikatywność, Otwartość, Znajomość obsługi komputera Oferujemy: Umowę o pracę, pracę w miłej atmosferze. ZAPRASZAMY. Tel.: 324553131, e-mail: sat_tat@onet.pl. www.sat-tat.pl. Dekarz Zatrudnię dekarza. Wymagania: doświadczenie w zawodzie i chęć do pracy, prawo jazdy. Oferuję: umowę o pracę, wolne soboty, wynagrodzenie 20 zł netto/godz. tel. kom.: 602888509.

FINANSE

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, SKUP, TEL.: 530-312-312, KASACJA RYBNIK24H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

Pożyczka z możliwością odbioru pieniędzy na Poczcie Pożyczka bez wychodzenia z domu do 10 000 zł. Atrakcyjne oprocentowanie – 10% oraz możliwa wypłata pieniędzy bez konta bankowego (czek GIRO). Pożyczka gotówkowa udzielana nawet na 24 miesiące. Kliknij i sprawdź pożyczkę Aasa., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/ aktualności/finanse/kredyt-gotówkowy-pozabankowy-aasa-polska.

MOTORYZACJA

WYNAJMĘ BAR

w Samborowicach

606 64 38 95 REKLAMA

Kupię SKUP-ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, RYBNIK, TEL.: 530-312-312, KASACJA24H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU, TEL.: 888-10-20-80, RYBNIK24/H Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

WYNAJMĘ BAR w Pawłowie

606 64 38 95

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Położenie i opis nieruchomości

Działka gruntu położona w Raciborzu w rejonie ul. Głubczyckiej, nieruchomość zabudowana jest urządzeniami infrastruktury technicznej w postaci stacji gazowej, wybudowanej w latach 70-tych ubiegłego stulecia przez przedsiębiorstwo przesyłowe, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności.

2.

Oznaczenie geodezyjne

nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerem 841/33 k.m. 3 obręb Starawieś o powierzchni 0,0565 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033744/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony.

5.

Cena wywoławcza netto

20 000,00 zł. Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

12 kwietnia 2018 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

2 000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 5 kwietnia 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• F1ITG – tereny urządzeń i sieci gazowniczych, co stanowi 59,3% pow. działki, • S.O1 – strefa wokół cmentarza, co stanowi 40,7% pow. działki.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

salonik fryzjerski

606 64 38 95

OGŁOSZENIE

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej (bocznej), w dzielnicy Studzienna. Otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna i usługowa. Działki oznaczone ewidencyjnie numerami 1622/14 i 1623/14 stanowią tereny niezabudowane. Natomiast działka 1624/14 zabudowana jest budynkiem wolnostojącym, murowanym z cegły klinkierowej, dach dwuspadzisty, kryty dachówką cementową. Budynek jest w złym stanie technicznym, kwalifikującym się do rozbiórki.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomości oznaczone ewidencyjnie numerami: 1. 1622/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0292 ha, 2. 1623/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0325 ha, 3. 1624/14 k.m. 4 obręb Studzienna o powierzchni 0,0536 ha, na której posadowiony jest wolnostojący budynek gospodarczy, kwalifikujący się do rozbiórki.

3.

Numer księgi wieczystej

wszystkie zapisane na własność Gminy Miasta Racibórz w księdze wieczystej GL1R/00030147/8 Sądu Rejonowego w Raciborzu

4.

Forma zbycia nieruchomości

rokowania na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto 1. 1622/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza nie niższa niż 18 980,00 zł, 2. 1623/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza nie niższa niż 19 500,00 zł, 3. 1624/14 k.m. 4 obręb Studzienna – cena wywoławcza nie niższa niż 20 100,00 zł. Uzyskane w rokowaniach ceny działek wymienionych w pkt. 1) i 2) powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawki 23%, natomiast cena działki wymienionej w pkt. 3) zwolniona zostanie z podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce rokowań

11 kwietnia 2018 r., godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Zaliczka do rokowań

1. 1622/14 – 2 000,00 zł, 2. 1623/14 – 2 000,00 zł, 3. 1624/14 – 2 000,00 zł. winna być uznana na rachunku gminy do 4 kwietnia 2017 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane są na terenach oznaczonych na rysunku planu: 1. 1622/14 – I14MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 2. 1623/14 – I14MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz I25KDW – tereny dróg wewnętrznych, 3. 1624/14 – I8U – tereny zabudowy usługowej oraz I25KDW – tereny dróg wewnętrznych

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowaniach

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają: 1. budynki wielorodzinne – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, 2. obiekty, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu październiku, 3. wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Racibórz – w każdym przypadku pojawienia się gryzoni w obrębie nieruchomości.

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale użytkowe: ul. Różana 6/6

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień § 20 Uchwały Nr XXXIV/498/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

Rodzaj

Położenie

Gruntowe 377/261 i 378/261 obie k.m. 5 obręb Markowice – ul. Babicka

REKLAMA

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

Tryb przetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68. REKLAMA

rokowania na sprzedaż nieruchomości, położonych w Raciborzu przy ulicy Hulczyńskiej (bocznej) lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

1.

REKLAMA

WYNAJMĘ

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA

pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Głubczyckiej

REKLAMA

Usługi finansowe

Ogłoszenia

11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż. Strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział którymi można uzyskać Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące rokowań

OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15.02.2018 r. do 26.04.2018 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z

BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU FORMULARZA PIT ZA 2017 ROK Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: • wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, • czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.


Rozrywka

» 10

3 MARCA, GODZ. 17.00, RCK DK „STRZECHA”, UL. LONDZINA 38 SPEKTAKL TEATRU TETRAEDR „GWOLI JAKIEJŚ TAJEMNICY” Teatr TETRAEDR zachęcony pozytywnymi recenzjami, powraca do RCK ze spektaklem „GWOLI JAKIEJŚ TAJEMNICY” – na podstawie Pamiętnika Stefana Czarnieckiego – Witolda Gombrowicza. Młodzi aktorzy zmierzyli się z wymagającym przewodnikiem jakim jest Witold Gombrowicz po świecie natury człowieka – pokrętnej, pełnej pozorów, fałszu, cynizmu, ze skłonnością do prowadzenia gier. Aktorzy żonglują według sprzecznych uczuć, oczarowania i nieporozumienia, hierarchii wyższości i niższości, rasy i wiary, stanu wyobcowania i pragnienia ,,przynależności’’. Przez taki tygiel przeprowadzony jest młody, dojrzewający człowiek, pełen ufności i szlachetnych pobudek. Obsada: Oliwia Urbanowska, Agnieszka Rajda, Paulina Szincel, Kuba Tabor, Łukasz Czogalik, Radek Wróbel, Marcin Franaszek. Reżyseria: Grażyna Tabor. Bilet wstępu 10 zł., honorowane raciborskie karty: „Senior 60+”, ,,Rodzina +’’

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

4 MARCA, GODZ. 10.00, PRZYSTAŃ KAJAKOWA NAD ODRĄ BIEG TROPEM WILCZYM

6 MARCA, GODZ. 16.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 PROGRAM OPERATOR KULTURY – SPOTKANIE INFORMACYJNE

RCK wraz z OSiR włączyły się w największy polski bieg pamięci. W naszym mieście zaplanowano 2 trasy o dystansie 1963 m. (start godz. 10.00) i 5 km. (start godz. 10.30). Po ukończeniu biegu uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz koszulki, torby i opaski. Biuro zawodów czynne od 9.00 do 9.50. Zapisy internetowe na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/ zawody.php?zawody=3754

Masz ciekawe pomysły na rozwój kultury i edukacji w Raciborzu? Chciałbyś zdobyć na nie fundusze? Regionalny Instytut Kultury w Katowicach oferuje możliwość uzyskania wsparcia finansowego w ramach programu operator kultury.pl na działania z zakresu edukacji kulturowej. Nie musisz być stowarzyszeniem ani instytucją, wystarczy dobry pomysł i chęć jego realizacji. Zapraszamy na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące udziału w projekcie do Raciborskiego Centrum Kultury ul. Chopina 21, 6 marca (wtorek) o godz. 16:00.

4 MARCA, GODZ. 16.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PREMIERA SPEKTAKLU „PTASIE OPOWIEŚCI” – GRUPY TEATRALNEJ MAŁE MIODZIO Z RCK Spektakl „Ptasie opowieści” to interpretacja znanego wiersza Juliana Tuwima. Mali aktorzy pokażą własne spojrzenie na ptasi świat. Zabawna historia doprawiona kolorowymi kostiumami przysparza sporo zabawy najmłodszym aktorom i mamy nadzieje, że przykuje uwagę małego i dużego widza. Jest to pierwszy spektakl grupy, którą tworzą dzieci od 4 do 8 lat. Instruktor grupy i reżyseria spektaklu: Monika Kubica-Skaba. Obsada: Alicja Kaczmarczyk, Emilia Myszakowska, Emilia Ratuś, Fabian Lenard, Kamila Drzymała, Karolina Opiela, Katarzyna Kobylańska, Liliana Płonka, Magdalena Opiela, Maya Szembel, Miłosz Warchoł, Oliwia Bałys, Wiktoria Brent, Zofia Kostera, Zofia Rychlik, Zuzanna Rabenda. Bilety w cenie 5 zł, honorowane raciborskie karty: „Rodzina+” i „Senior+”

10 MARCA, GODZ. 15.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU - MAJ ZACZYNA SIĘ WE WTOREK „Maj zaczyna się we wtorek” – Taki tytuł nosi najnowszy program Kabaretu Moralnego Niepokoju. Nie ma w nim polityki, jest za to dużo humoru. Stawiamy pytania, bo to jest istotą sztuki i odpowiadamy na nie, bo głupio tak o coś spytać i cisza. Jak zaplanować wakacje i nie zwariować? Jak rozmawiać z teściem, żeby go nie zabić? Jak być nauczycielem i przetrwać szkolne zebranie? Wiemy, że nie tylko my mamy podobne problemy. Mają je też ludzie na Pomorzu, na Bahamach, w Nowym Jorku i w Czelabińsku. Dlatego nasz program jest na światowym poziomie. Dlatego zapraszamy na nasz „Maj” ludzi z całego świata (dobrze by było gdyby rozumieli po polsku). Scenografia i kostiumy: Ilona Binarsch Bilety w cenie 60,- 70,-

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Filet rybny pod kruszonką z krakersów Składniki: • 500 g fileta z ryby • 2 łyżki masła (około 70 g) • sól • 0,5 cytryny Kruszonka: • 50 g krakersów (lub słonych paluszków) • 1 łyżka posiekanej natki pietruszki • 0,5 łyżeczki pieprzu cytrynowego Krakersy rozwałkować w worku foliowym, następnie wymieszać z natką i pieprzem. Rybę pokroić na kawałki, posolić, skropić sokiem z cytryny i odstawić na co najmniej 3 godziny. Po tym czasie rybę ułożyć na blaszce wyłożonej papierem pergaminowym. Masło stopić i posmarować rybę, a resztę masła które zostanie wymieszać z kruszonką. Kruszonkę wyłożyć na górę ryby, dociskając delikatnie wypukłą stroną łyżki. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 15-20 minut, w zależności jakiej grubości jest filet.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. OPAWSKA 93/6-7 CENA WYNAJMU: od 480 zł POWIERZCHNIA: 105 m2 PRZETARG: 19.03.2018 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 32/2 CENA: 131 000 zł POWIERZCHNIA: 103 m2 PRZETARG: 27.02.2018 r.

Mieszkanie UL. RÓŻYCKIEGO 9/8 CENA: 67 000 zł POWIERZCHNIA: 34 m2 PRZETARG: 14.03.2018 r.

Mieszkanie UL. KOŚCIUSZKI 48/2 CENA: 65 000 zł POWIERZCHNIA: 36 m2 PRZETARG: 14.03.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

» 12

Piątek, 2 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Domowa wędlina na święta

Próba generalna Racibórz » Do Świąt Wielkanocnych został już niecały miesiąc. Właśnie teraz jest najlepszy moment, aby wypróbować nowe przepisy na świąteczne potrawy. Ostatnio modne stało się robienie domowych wędlin. Czy rzeczywiście są tak proste w wykonaniu? Czy zachwycą gości wyglądem i smakiem? Tęsknota za smakiem

Wielu wspomina dawne czasy, gdy zdobycie konserwy pod nazwą „golonka dębicka” graniczyło z cudem. Do dzisiaj pamiętają smak mięska z odrobiną galaretki ułożonej na kromce chleba z masłem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić podobną wędlinę w domowym zaciszu. Potrzebne będzie mięso z golonki, karkówka, warzywa, mieszanka peklująca i przyprawy. Całość wystarczy zamknąć w szynkowarze, odczekać kilka dni na zapeklowanie, a następnie ugotować.

Golonko w warzywach

REKLAMA

Do wykonania wędliny użyjemy 0,8 kg golonki bez kości, 0,3 kg karkówki, 140 g warzyw (marchewka, seler, cebula świeża), 140 g wody, 15 łyżeczek żelatyny, 2,5 łyżeczki mieszanki peklującej i 4 łyżeczki przyprawy. W przepisie wykorzystamy REKLAMA

szynkowar Duet i mieszankę peklującą raciborskiej firmy Sekwens. Można je nabyć przez sklep internetowy www.tradismak.pl lub stacjonarny działający na ulicy Mariańskiej 11 w Raciborzu. Do szynkowaru dodawana jest gratis przyprawa „Rozkoszna” z suszonym czosnkiem i pieprzem w przepołowionych ziarnach dająca wędlinie atrakcyjny wygląd. Na hasło NaszRaciborz sklep udziela przed świętami 5% rabatu. W misce szynkowara układamy trzy warstwy mięsa. Każdą warstwę przesypujemy mieszanką peklującą, przyprawami i rozdrobnionymi warzywami.

Na dnie umieszczamy płat golonki (skórą do dołu). W środku kładziemy drobno pokrojoną karkówkę a na górze płat golonki (skórą do góry). Zamykamy szynkowar i odstawiamy go na 4 dni do zapeklowania. Następnie gotujemy szynkowar przez 190 minut. Po wystudzeniu wyjmujemy gotową wędlinę widoczną na zdjęciu. Pełny przepis znajduje się na stronie blog.tradismak.pl.

Sklep Tradismak

ul. Mariańska 11, Racibórz tel. 32 415 21 36 www.tradismak.pl

Naszraciborz 9 2018 [472]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 9 2018 [472]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement