Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 16 lutego 2018 r. | Rok XI | nr 7 (470) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

NOWY SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ruszy 19 marca DOKOŃCZENIE NA STR. 2

REKLAMA

Racibórz » 19 marca wystartuje nowy system komunikacji miejskiej w Raciborzu. Miastu Racibórz i Przedsiębiorstwu Komunalnemu podczas opracowywania nowych rozkładów jazdy udało się uwzględnić większość uwag zgłoszonych przez mieszkańców w czasie konsultacji społecznych. Trwają prace nad opracowaniem graficznym, wydrukiem i dystrybucją nowych rozkładów jazdy. REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Firma z Rybnika nakręci film o Raciborzu Racibórz » Spełniła stawiane wymagania i była najtańsza w przetargu, który ogłosił magistrat. Dostanie za to 16,7 tys. zł. Najdroższa oferta opiewała na 209,1 tys. zł. Zwycięzca przetargu ma na koncie m.in. rebranding Eko-Okien. Firma pracowała też dla Mieszka. Na film Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 3 koncepcji scenariusza i produkcja na podstawie wybranej przez urzędników koncepcji 30

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Na starej fotografii Na starej fotografii z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego budynek obecnego II LO. W latach 30. była to szkoła im. nadprezydenta prowincji górnośląskiej Alfonsa Proskego.

Po co są miasta Miasta nie tworzono dla wygody mieszkańców, ale dla rynku wymiany towarów i usług. Im lepiej ten rynek działał, tym więcej było mieszkańców i lepiej im się żyło. Kiedy rosły w siłę państwa a z nimi administracja, miasta zyskały kolejny fundament, czyli dające miejsca pracy urzędy. Upowszechnienie oświaty wpisało w miejski krajobraz szkoły, a wiek pary dał impuls do rozwoju fabryk. Kształtowanie przestrzeni było pochodną tych zjawisk, czyli istotne było i jest najpierw to, jaki stworzymy rynek pracy, a dopiero potem to, na co wydamy zebrane z podatków pieniądze. Kiedy z początkiem XIX w. sprowadzono do Raciborza urzędników pruskich, ci postawili twardy warunek dotyczący kształcenia ich dzieci. Król musiał się zgodzić na założenie i finansowanie królewskiego ewangelickiego gimnazjum, w którym – wbrew nazwie – uczyli się nie tylko protestanci, ale i katolicy oraz Żydzi, Niemcy i Polacy, wśród których wielu sięgnęło naukowych wyżyn. Dzieło okazało się trwałe, bo szkoła nadal istnieje. Nazywana jest popularnie Ekonomikiem i właśnie radni powiatowi zgodzili się, by przywrócić jej samodzielność. Do końca sierpnia będzie częścią Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1.

Skoro o szkołach mowa, to zakończone ferie pokazały, jakie znaczenie ma dla Raciborza edukacja. Kiedy uczniowie i studenci PWSZ cieszyli się z zimowego wypoczynku, przejazd rankiem przez miasto nie nastręczał żadnych trudności. Było pustawo. Nie ma zatem wątpliwości, że oświata, w tym akademicka, są czynnikiem dodającym Raciborzowi energii. Nic w tym odkrywczego, ale jeśli głębiej zerkniemy w fundament raciborskiej oświaty, zobaczymy, że budowla wymaga poważnego wzmocnienia. Politechnika Śląska ogłosiła właśnie, że tworzy licea akademickie w Rybniku oraz Gliwicach. Ma w tym interes nie tylko uczelnia, ale i wspomniane miasta, bo dzięki temu ściągną do siebie młodych, ambitnych ludzi. Edukacja jest dziś ważnym polem budowania konkurencyjności, czego dowód właśnie znajdujemy u sąsiadów. Jeśli sięgniemy do ostatniego rankingu Perspektyw, to zobaczymy, że o konkurencyjność muszą dbać nie tylko samorządowcy, doposażając placówki w sprzęt i pracownie oraz tworząc przyjazny system komunikacji, ale również nauczyciele. Od nich zależy bowiem poziom nauczania, a ten na tle sąsiadów z Rybnika czy Wodzisławia, nie-

stety nie błyszczy. Jest zatem co poprawiać. W biznesie bez inwestycji w środki produkcji i szkolenia nie ma zysku. W oświacie podobnie. Trzeba łożyć nie tylko na nowoczesną bazę (brawa dla powiatu za kompleksową modernizację pracowni), ale i dodatkowe, atrakcyjne treści podnoszące kwalifikacje. Nie chodzi jednak o to, by zajmować uczniom czas tylko ekologią czy profilaktyką uzależnień, ale również przedsiębiorczością w nowoczesnym, innowacyjnym wydaniu. To innowacje nie schodzą dziś z ust biznesmenów i polityków. One budują konkurencyjność i dobrą jakość, a dobra jakość, jak wiadomo, przyciąga. Innowacje w raciborskiej oświacie to jedno z najważniejszych wyzwań dla samorządu.

kładem muzycznym. Przekazywane informacje powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową (animacje 2D/3D) i techniką zdjęciową przekazującą potencjał terenu inwestycyjnego. Powinien zostać przygotowany w języku polskim oraz w wersji z napisami w języku angielskim. W przetargu wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę firmy NEXTDAY Agencja Reklamowa (Rybnik) – 16 728,00 zł. Najdroższa propozycja (209 100,00 zł) została złożona przez warszawską firmę TOFI Productions. red.

Nowy system komunikacji miejskiej

ruszy 19 marca DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

sekundowego filmu/spotu promocyjno-reklamowego promującego tereny inwestycyjne zlokalizowane przy ul. Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu z przeznaczeniem do publicznego odtwarzania w telewizji ogólnokrajowej, regionalnej/lokalnej, umieszczenia na stronach internetowych Urzędu Miasta Racibórz, portalach społecznościowych oraz innych, wybranych przez Zamawiającego. Film reklamowy będzie również prezentowany podczas spotkań, konferencji. Spot powinien oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym pod-

Jak wygląda harmonogram wdrażania nowego systemu? 1 marca nowe rozkłady jazdy wraz ze schematem linii autobusowych opublikowane zostaną: na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego i FB, na stronie Urzędu Miasta i urzędowym profilu FB. Rozkłady rozesłane zostaną ponadto do: raciborskich mediów, działów kadr największych zakładów pracy w Raciborzu, a dzięki dzienniczkom elektronicznym do rodziców i uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. 12 marca nowe rozkłady wraz ze schematem linii autobusowych rozklejone zostaną na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej. Dodatkowo rozkłady jazdy dystrybuowane będą: jako wkładki w raciborskich gazetach lokalnych oraz w postaci książeczek w autobusach komunikacji miejskiej, punkcie sprzedaży biletów miesięcznych przy Placu Konstytucji 3 Maja, Biurze Obsługi Inte-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

resantów Urzędu Miasta, Raciborskim Centrum Informacji, raciborskich parafiach. Od 19 marca autobusy komunikacji miejskiej w Raciborzu pojadą zgodnie z nowymi rozkładami jazdy. Od 19 marca do 1 kwietnia, czyli przez pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania nowego systemu w celu promocji transportu publicznego i zachęcenia mieszkańców Raciborza do korzystania z komunikacji miejskiej przejazdy autobusami PK będą nieodpłatne.

Co z biletami komunikacji miejskiej? Ceny biletów komunikacji miejskiej nie ulegną zmianie. Za bilet normalny, tak jak do tej pory, zapłacimy 2,60 zł, a za ulgowy 1,30 zł. Bilety po skasowaniu będą ważne przez 1 godzinę na wszystkich liniach, w granicach miasta, także po przesiadce. Oznacza to, że w miejsce biletu liniowego wprowadzamy bilet czasowy. UM Racibórz

Pociąg potrącił 36-latka Racibórz » Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu ulicy Nad Koleją z Królewską, przed wiaduktem Bosacka-Rybnicka. Na miejsce skierowano ratowników medycznych, policję i strażaków. Do dramatycznych wydarzeń doszło 10 lutego około godz. 23.20 na wysokości Ramety. Jak się okazało, 36-latek z Raciborza miał sporo szczęścia. Został potrącony przez pociąg i z po-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ważnym urazem głowy odwieziono go do szpitala. Badanie wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Maszyniści składu byli trzeźwi. Policja wyjaśnia, w jaki sposób 36-latek znalazł się na torach. W tym rejonie znajduje się ścieżka, którą mimo zakazu wiele osób przechodzi przez tory z Ostroga w kierunku Rybnickiej i Płoni. red.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Ekonomik będzie działał samodzielnie Racibórz » Za nami nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Raciborskiego. Nie było pytań, wniosków ani dyskusji. W porządku obrad jedna uchwała - w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby, co w praktyce oznacza odłączenie dawnego Ekonomika od Centrum, a docelowo utworzenie Zespołu Szkół Ekonomicznych przy Gimnazjalnej 3. Uchwałę przegłosowano jednomyślnie. Wicestarosta Marek Kurpis wyjaśnił, że powodem pilnego zwołania nadzwyczajnych obrad rady jest konieczność powiadomienia o planowanych działaniach rodziców uczniów oraz wszystkich zainteresowanych. Ma to nastąpić najpóźniej 28 luteREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

go. Dodał, że zarząd powiatu traktuje rozpoczętą procedurę jako „korektę do zmian ustrojowych”, mających związek z reformą oświatową, która od 1 września wprowadza pięcioletnie technika. Wyłączenie Ekonomika ze struktur Centrum otworzy furt-

kę do utworzenia – na mocy aktu założycielskiego – 1 września 2018 roku Zespołu Szkół Ekonomicznych, w skład którego wejdzie Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej, a także Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w Raciborzu.

REKLAMA

Przypomnijmy, CKZiU nr 1 powstało w 2015 roku po zmianach oświatowych dotyczących szkół ponadgimnazjalnych. Centrum utworzyły Budowlanka, ZSZ oraz właśnie Ekonomik.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

(wk) REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

44-latek przygnieciony

przez drzewo! KUŹNIA RACIBORSKA Region » Do zdarzenia doszło 7 lutego w Rakowie na Opolszczyźnie, tuż przy granicy z gminą Pietrowice Wielkie. – Załoga Ratownika 4 z Gliwic rozpoczęła poranek od lotu do miejscowości Raków. Powodem wezwania był wypadek

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

przy wycince. 44-letni mężczyzna został przygnieciony przez drzewo, w wyniku czego doznał urazu nogi. Po odpowiednim zabezpieczeniu został przetransportowany na pokładzie śmigłowca do szpitala w Rybniku – informuje na swojej stronie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. LPR

Raciborzanin na podium podczas Solidworks World 2018 Racibórz » Raciborzanin Krzysztof Pluta (na zdj. z prawej) zajął trzecie miejsce podczas zmagań Solidworks World 2018, które odbyły się w Los Angeles. Konkurs polegał na jak najszybszym narysowaniu modelu 3D i stworzeniu odpowiedniej analizy.

ma nową wiceburmistrz Kuźnia Raciborska » Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Pawła Machy, od 13 lutego jego zastępczynią jest 39-letnia Sylwia Brzezicka-Tesarczyk (na zdj.) z Rud – Kolonii Renerowskiej. Jej poprzedniczka, Gabriela Tomik, przeszła do pracy w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Od 13 lutego zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska powołano na stanowisko zastępcy burmistrza Sylwię Brzezicką-Tesarczyk. Wicebur-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

mistrz ukończyła Politechnikę Śląską na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, pracowała jako wykładowca i nauczyciel akademicki na Politechnice Śląskiej, prowadziła działalność gospodarczą, posiada też uprawnienia audytora do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jest ekspertem powołanym do oceny wniosków w Regionalnym Programie Ope-

racyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dziedzinie Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna. Od 2015 roku współpracuje z samorządem gminnym. Aktualnie wiceburmistrz uczestniczy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych na zakup i instalację

odnawialnych źródeł energii dla 300 gospodarstw domowych z erenu Gminy. Od grudnia 2016 roku jest pracownikiem samorządowym w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, gdzie pracowała na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska. UM Kuźnia Raciborska

Bezpieczniej na skrzyżowaniach i przejściach Racibórz » W Raciborzu na pięciu skrzyżowaniach pojawiły się latarnie z podwójnym wysięgnikiem, tak by doświetlić nie tylko przejścia dla pieszych, ale także całe skrzyżowania.

Modernizacja oświetlenia w centrum miasta to nie tylko oszczędności rzędu ćwierć miliona złotych w skali roku, mniejsza emisja dwutlenku węgla o ponad 440 ton i poprawa estetyki wyglądu ulic, na których niektóre betonowe słupy nadgryzł już ząb czasu. Dzięki Pochodzący z Raciborza dniach 5-7 lutego w Los An- wymianie opraw na ledowe nad Krzysztof Pluta, na co dzień geles. Konkurs polegał na jak przejściami dla pieszych będzie pracownik DPS Software, wziął najszybszym stworzeniu mo- jaśniej. Latarnie, w których udział w zmaganiach projek- delu 3D oraz przeprowadzeniu wymieniono oprawy świecą tantów 3D, które odbyły się w odpowiedniej analizy. Starania wzdłuż drogi światłem o temperaciborzanina opłaciły się, gdyż jego praca wywalczyła trzecie miejsce, ustępując jedynie mowięcej informacji więcej informacji delom projektantów z Niemiec na ten temat na ten temat i Anglii. znajdziesz tutaj: znajdziesz tutaj: fot. FB Krzysztof Pluta REKLAMA

REKLAMA

raturze barwowej 4000K (Kelvina). Jest to światło tzw. neutralne. W przypadku przejść dla pieszych żarówki świecą światłem o temperaturze barwowej 5000K. Jest to barwa zimna, tzw. dzienna. Oprawy ledowe przy przejściach dla pieszych mają moc wyższą o 30% w stosunku do pozostałych latarni na ulicach. Specjaliści twierdzą, że oświetlenie tego typu powinno być stosowane tam, gdzie ludzka aktywność wymaga większego wysiłku wzrokowego. Według ekspertów ludzkie oko postrzega białe światło jako bardziej naturalne i jaśniejsze od światła żółtego. Potwierdzają to badania. W Raciborzu ponadto na

5 skrzyżowaniach pojawiły się już latarnie z podwójnym wysięgnikiem, tak by doświetlić nie tylko przejścia dla pieszych, ale także całe skrzyżowania. Tak jest w przypadku skrzyżowania: Batorego i Podwale, Kasprowicza i wyjazdu na osiedle, Londzina i Stalmacha, Mickiewicza na wysokości dworca PKP oraz skrzyżowania Mickiewicza i Szewskiej. Miejsca te zostały wybrane zarówno na wniosek mieszkańców, jak i na uwagi ekspertów od bezpieczeństwa ruchu drogowego. REKLAMA

W ramach modernizacji ulic w centrum zostały przeprowadzone badania fotometryczne, które pozwolą nie tylko na wyeliminowanie miejsc niedostatecznie doświetlonych, ale także „prześwietlonych”. Nadmierne doświetlenie bowiem jest także niebezpieczne, ponieważ prowadzi do zwiększenia kontrastu między częścią oświetloną a nieoświetloną. Może to prowadzić do dyskomfortu u kierowcy, co podnosi ryzyko kolizji. UM Racibórz


»5

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY REMONCIE ARMII KRAJOWEJ Kult Matki Bożej na Ostrogu

Jakie koszty poniosło PRD? Racibórz » Radni Anna Szukalska i Michał Fita nie ustępują w sprawie remontu ulic Armii Krajowej i Rudzkiej na Ostrogu. Mimo że sprzęt już dawno opuścił teren budowy, a emocje mieszkańców w związku z przedłużającymi się utrudnieniami opadły, zaapelowali do prezydenta o podanie wysokości kosztów, którymi obarczono PRD sp. z o.o. w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas realizacji zadania. Upomnieli się także o odpowiedź na wezwanie z września ubiegłego roku, dotyczące między innymi „wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za działania na szkodę spółki”. Magistrat zwlekał z publikacją odpowiedzi blisko pięć miesięcy. Na styczniowej sesji radni miejscy co prawda mówili o PRD, ale w zupełnie innym kontekście. Konkretne pytania skierowali do prezydenta w formie interpelacji pisemnej. Rajców interesuje w szczególności wysokość kosztów jakie poniosło PRD będących konsekwencją nieprawidłowości podczas remontu ulic

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Armii Krajowej i Rudzkiej. Prezydent odpowie na piśmie. Anna Szukalska oraz Michał Fita przypomnieli także interpelację z 7 września 2017 roku. Zwrócili się wówczas do Mirosława Lenka, jako osoby odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., „o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości oraz do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych

za działania na szkodę spółki”. Ocenili również, że prezydent lekceważy istotę problemu oraz nienależycie wykonuje nadzór nad miejską spółką. Na potwierdzenie swojej opinii przytoczyli wypowiedź M. Lenk, że „spółka ma dużo zleceń, a moce przerobowe są takie, jakie są”. – Mając na uwadze powyższe wnosimy o pilne podjęcie stosownych działań nadzorczych oraz poinformowanie nas o ich rodzaju i zakresie – prosili. Odpowiedź prezydenta, datowaną na 18 września 2017 roku, opublikowano w Biuletynie In-

Kryminalni zatrzymali 41-letniego wandala

Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który dokonał uszkodzenia drzwi wejściowych na klatkę schodową. Spowodowane przez sprawcę szkody oszacowano na kwotę około 1600 złotych na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Nowoczesna”. Za przestępstwo to gro- nia 2017 roku w Raciborzu przy dzili szereg działań mających zi mu teraz do 5 lat więzienia. ulicy Sejmowej. Kryminalni po na celu ustalenie i zatrzymaDo zdarzenia doszło 25 grud- przyjętym zgłoszeniu prowa- nie osoby związanej z przestępREKLAMA

REKLAMA

formacji Publicznej Urzędu Miasta w Raciborzu 8 lutego 2018 roku. Mirosław Lenk poinformował, że pismo rajców przekazał do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Spółki. Tezę o lekceważeniu istoty problemu i nienależytym wykonywaniu nadzoru właścicielskiego uznał za nieuprawnioną i nieprawdziwą. – Jeśli autorzy pisma posiadają wiedzę jakoby „ktoś” działał na szkodę spółki, powinni rozważyć zawiadomienie organów ścigania – podsumował. (wk) stwem. Poczynione ustalenia pozwoliły 8 lutego zatrzymać osobę związaną z aktem wandalizmu. Okazał się nim być 41-letni mieszkaniec Raciborza. Sprawca usłyszał już od śledczych zarzut zniszczenia mienia. KPP Racibórz

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

– książka w sprzedaży już 18 lutego Racibórz » W styczniu bieżącego roku ukazała się książka pt. „Kult Matki Bożej na Ostrogu”. Opracowanie zawiera krótki zarys historii kościoła i opis kultu maryjnego na Śląsku na przełomie XIX i XX w. Szczególne miejsce w tej publikacji zajmuje opis nowenn ku czci Matki Bożej z Ostroga przed Dniem Matki w latach 2011-2017. Praca zawiera także opis wielu innych współczesnych form kultu Matki Bożej. W książce znajdują się zdjęcia archiwalne i współczesne. Będzie ona do nabycia w niedzielę 18 lutego przed kościołem na Ostrogu. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na duszpasterstwo dzieci i młodzieży tej parafii.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15.02.2018 r. do 26.04.2018 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z

BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU FORMULARZA PIT ZA 2017 ROK Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: • wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, • czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.


Aktualności

»6

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Mateusz Praszelik w Legii Warszawa Racibórz » Pochodzący z Raciborza Mateusz Praszelik wywarł dobre wrażenie na trenerze Romeo Jozaku podczas zgrupowania w Benidormie, dzięki czemu sztab szkoleniowy Wojskowych postanowił włączyć go do kadry pierwszej drużyny. Utalentowany pomocnik do Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa trafił w 2014 roku. Zawodnik na obozie w Hiszpanii był tymczasowo, ale pokazał się z na tyle dobrej strony, że trenerzy chcą dać mu szansę w „jedynce”. Mateusz pojawił się również na boisku w sparingu z Shanghai Shenxin zmieniając Michała Kucharczyka w 70. minucie meczu. Urodzony 26 września 2000 r. pomocnik zagrał w 27 meczach CLJ, strzelając siedem goli. W tamtym sezonie zaliczył również swój premierowy występ w europejskich pucharach oraz premierowe trafienie w  rozgrywkach UYL – w rozegranym w Pruszkowie meczu ze Sportingiem (2:0). Zagrał rów-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

nież w czterech meczach CLJ oraz trzech spotkaniach UEFA Youth League. Praszelik jest też regularnie powoływany do reprezentacji Polski juniorów. Legionista aktualnie przebywa na zgrupowaniu kadry U18, a do pierwszego zespołu dołączy w połowie lutego. Mateusz trafił do Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa latem 2014 roku z Odry Wodzisław.

Racibórz » 14 grudnia w godzinach porannych firma Empol nie odebrała z posesji wystawionego kubła z popiołem. Do środka włożono kartkę z informacją, że powodem nieodebrania miał być gorący popiół. Kartka nie zawierała danych kontaktowych do Empolu – czytamy w korespondencji, jaką radni opozycyjni Anna Szukalska i Michał Fita otrzymali od jednego z mieszkańców. W związku z pismem zbulwersowanego raciborzanina postanowili, w postaci interpelacji, zapytać o komentarz prezydenta Mirosława Lenka. Radni przytoczyli prezydentowi całość skierowanego do nich pisma. Raciborzanin opisuje w nim, że po pomoc zgłosił się do magistratu. Tam podano mu kontakt do Empolu. Od urzędniczki miał usłyszeć: „mogę zadzwonić albo pan sam zadzwoni”. Zastanawia go, kto powinien interweniować w tej kwestii – urzędnik, jako Miasto Racibórz i klient firmy czy mieszkaniec? Jak dodaje, w Empolu zapytał, w jaki sposób stwierdzono, że popiół jest gorący. W odpowiedzi usłyszał, że „pracownik jest przeszkolony i popiół nie może mieć temperatury wyższej niż 40 st. C.”. Mieszkaniec

zwraca jednak uwagę na to, że pomiaru dokonano ręcznie, a nie przy użyciu specjalistycznego urządzenia. – Czy urząd kontroluje Empol w zakresie realizacji umowy? W urzędzie poinformowano mnie, że Miasto zobowiązało firmę do posiadania termometrów przy odbiorze popiołu? – pyta. Jego wątpliwości budzą również zalecenia Empolu co do materiału, z jakiego powinien być wykonany kubeł. Jak twierdzi, przekazano mu, że najlepiej gdyby był plastikowy. To ciekawe o tyle, że – jak zauważa – w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz wymieniono konieczność używania pojemnika metalowego. – Jak to się ma do praktyk stosowanych przez Empol? – pyta raciborzanin. Jak informuje, po wielu rozmowach z urzędnikami oraz pracownikami Empolu,

firma odebrała popiół po pięciu dniach. Raciborzanin sugeruje urzędowi miasta przeprowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej „właściwego postępowania z popiołem wrzucanym do kubłów”. Zwraca ponadto uwagę na konieczność dopuszczenia kubłów plastikowych lub zobowiązanie firmy Empol do przestrzegania zapisów regulaminu, w którym podano wyłącznie pojemniki metalowe. Podczas styczniowej sesji rady miasta prezydent ustosunkował się do kilku kwestii poruszonych przez nadawcę pisma. Na resztę odpowie pisemnie. – Jeśli chodzi o pojemniki, to na pewno, zgodnie z regulaminem, powinny być stosowane kubły metalowe. Poleciliśmy Empolowi nabycie odpowiednich termometrów, po to, aby pracownicy mogli sprawdzić

czy popiół nadaje się do odbioru, czy też jest na tyle gorący, że istnieje ryzyko samozapłonu w śmieciarce – przyznał Mirosław Lenk, dodając, że do magistratu dociera niewiele skarg, a każda z nich jest sprawdzana. – Nie jest tak, że kogoś lekceważymy – przekonywał gospodarz miasta, dodając, że zastrzeżeń „jest mniej niż dawniej, gdy usługę wykonywała inna firma”.

5 0 OKNA 5 50%% fot. legia.com

REKLAMA

Radni interweniują w sprawie odbioru popiołu przez Empol

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

50%

Na terenie firmy Eko-Okna w Kornicach odbędzie się wyprzedaż produktów ze stanów magazynowych. Tego dnia każdy będzie mógł kupić wybrane produkty nawet za połowę ceny rynkowej!

(wk)

0% 50%

50% KIERMASZ PRODUKTÓW ZE STANÓW MAGAZYNOWYCH:

25 LUTY od godz.

9.00 do15.00 www.ekookna.pl


»7

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

3 proste sposoby ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dar uzdrawiania

Filipińskiego uzdrowiciela

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach w piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH rodzi- schorzeniach. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, ny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności odzidziczył po tak jak sama historia powstania tych wysp. przodkach a niespotykane, ogromne umiejętności i skutecz- Przykładem skuteczności uzdrawiania może być: ność uzdrawiania sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach uzdrowi- dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie cieli z pokolenia na pokolenie i uzupełniana jest wieloletnią ustabilizowały się i wróciły do normy. nauką w klasztorach i szkołach. Pani Maria z Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdroFilipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN działa na cały or- wiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica ganizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów lękowa i pozbyła się mięśniaków, na narządach rodnych, co i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne pa- potwierdziły badania USG. cjenta, uzdrażnia kanały energetyczne i je oczysz- Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie u Pana Josue wchłocza. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną nął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także koncentrację wytworzyć ogromną energię ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuję za pomoc! eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek choremu. chorych i cierpiących, którym medycyna „odmówiła” możliwości Uzdrowiciel stosuje rów- wyleczenia. Jego umiejętności oraz indywidualne podejście do nież zabiegi refleksolo- pacjenta stanowią gwarancję powodzenia leczenia. giczne, które immunologicznie oddziaływu- DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZją na schorowane KICH I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, i wycieńczone MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC! Filipinski uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. JOSUE PALITAYAN był szkolony przez swojego ojca PLACIDO PALITAYAN założyciela i członka CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. i STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

chorobą ciało.

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE: 22 lutego – RYBNIK I LUBLINIEC, 23 lutego – RACIBÓRZ i KATOWICE 24 lutego – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ I RUDA ŚLĄSKA

693 788 813, 784 608 847

Zapisy i informacja od poniedziałku do soboty w godz. 8-13 i 15-20 REKLAMA

Reklama

na kruchą karkówkę Racibórz » Karkówka bywa uwielbiana, wychwalana i często niezastąpiona. Niestety, może też być powodem zmartwienia. Szczególnie, gdy upieczone mięso jest twarde, suche lub ścięgniste. Można jednak temu zaradzić. W 100 stopniach

Długie pieczenie mięsa w niskiej temperaturze potrafi zdziałać cuda. W takich warunkach mięso bardzo powoli dochodzi do idealnego stanu. Przykładowo, pieczenie w 100 stopniach Celsjusza trwa około 3 godziny. Dzięki temu pieczona karkówka jest soczysta, delikatna i rozpływa się w ustach. Niezbędny będzie jednak dobry termometr, który pokaże temperaturę wewnątrz pieczeni. Najlepiej taki, który powiadomi nas głośnym alarmem, gdy temperatura w środku karczku osiągnie 80 stopni Celsjusza.

to mięso nie będzie nasączone wodą, zachowa swój naturalny aromat a przyprawy pozostaną w środku. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt można karczek ponakłuwać specjalnym siekaczem. Dzięki malutkim nożykom przyprawy wnikną głęboko do mięsa i dadzą wyraźny smak.

sklep Tradismak działający na ulicy Mariańskiej 11 w Raciborzu oraz w internecie pod adresem www.tradismak.pl. Obsługa sklepu udziela także bezNakłuwaj i siekaj płatnych porad dotyczących węSiekacz można też używać dzenia, przyprawiania i wyrobu do ubijania kotletów. Sprawdzi wędlin domowych. Do końca lusię również do przygotowania tego 2018 roku na hasło NaszRasteków na grilla. Jest o wiele ciborz w sklepie i internecie lepszy niż zwykły tłuczek, bo przysługuje 5% rabatu na cały nie miażdży mięsa, lecz przeci- asortyment (regulamin jest dona twarde włókna. Dzięki temu stępny na stronie www sklepu). kotlety z karkówki będą kruche i soczyste. Gotuj w worku Innym sposobem na kruchy, Mieszkańcy naszego regiosmakowity karczek jest ugoto- nu mają wszystko co potrzeb- Sklep Tradismak wanie go w zamkniętym wor- ne na wyciągnięcie ręki. Worki, ul. Mariańska 11, Racibórz ku foliowym. Pomimo, że goto- termometry, siekacze i tłuczki tel. 32 415 21 36 wanie zajmuje około 2 godzin z nożykami są oferowane przez www.tradismak.pl


Ogłoszenia

»8

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

32/348 61 68, 504 819 404

Roman Weiser

KRÓTKOTERMINOWE

Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. DLA DOMU Usługi remontowe Planujesz remont wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka Pozabankowe Online - największa oferta do 20 000 zł Pożyczki poza bankiem i bez dodatkowych zaświadczeń, sprawdź jeśli bank odmówił Tobie udzielenia kredytu, dużo ofert bez weryfikacji w bazach BIK, chwilówki od 50 i 100 zł na 30 lub 60 dni, pożyczki udzielane pod zastaw, e-mail: info@ppozabankowe.pl. www.ppozabankowe.pl/. Pożyczka w 15 minut na dowód bez zaświadczeń Szybka pożyczka on-line do 25 000 zł nawet do 48 miesięcy z błyskawicznym przelew na Twoje konto. Sprawdź, gdzie możliwie tanio, bez zaświadczeń i z minimum formalności, pożyczyć pieniądze na dowolne wydatki, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

MATRYMONIALNE Inne Raciborz i okolice, chłopa 45-65 lat z dużym brzuchem do piwa Chlop z Katowic, 29 lat, bywam mam lokum w Raciborzu. Szukam z Raciborza i okolic, ze wsi też samotnego chłopa z dużym brzuchem, nadwagą od 45-60 lat szukam do przyjaźni, piwka i czegoś REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

SAMOCHODÓW

REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ CIĄGNIKI,

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

Kontakt:

zadłużone / z problemem prawnym

Racibórz, ul. Piotrowska 12

przyczepy, maszyny rolnicze

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

602 811 423

więcej na początek SMS, MMS rozmowa w dalszej korespondencji dysk, tel. kom.: 735-595-553.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Racibórz, Dziś Dzwonisz-Dziś sprzedajesz, 697 459 184 Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz, złomujemy każde auta bez wyjątku, tel.: 888 102 080 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz, złomowanie samochodów, skup kasacja, tel.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygo-

dniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Auto-Skup! Najlepsze ceny! Tel. 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów 100% LEGALNIE SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Racibórz, złomowanie samochodów, skup, tel.: 530-312-312, kasacja Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja. wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz, złomujemy każde auto bez wyjątku, tel.: 888 102 080 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup samochodów, 795 795 222 Skup Samochodów - Kupię samochód lub motocykl. Każdą markę i model. Oferuję też złomowanie pojazdów. Najlepsze ceny w regionie, sprawnie i szybko. Usługi Auto Holowanie! Zapraszam do kontaktu. Tel.: 795795222, tel. kom.: 795795222, e-mail: kupimy@op.pl. Racibórz: KUPIĘ każde auto bez wyjątku 692 191 585 REKLAMA

Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NAUKA Korepetycje j.angielski Intensywne przygotowanie do matury i innych wyzwań językowych z angielskiego i hiszpańskiego, tel. kom.: 602573004, e-mail: okasia@vp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom sprzedam Wycena RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY mgr niż. Marzenna Skibińska WYCENA DLA POTRZEB: zakup, sprzedaż, kredytu bankowego, uż. wieczystego, opłat adiacenckich i planistycznych, podatków itp. Tel.: 324182156, tel. kom.: 602310776, e-mail: marzenna-skibinska@wp.pl.

Inne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu ogłasza przetarg Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 19.02.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: w Raciborzu przy ul. Królewskiej 7/30 o pow. użytkowej 62,70 m2. Trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IX p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 104.365,00,- zł., wadium 10.400,- zł. Przetarg o godz. 9.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją. Tel.: 32 415 29 62. www.naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/25-sm-nowoczesna/63995-przetarg-na-ustanowienie-odreb-

nej-wlasnosci-lokalu-19-02-2018.html.

Lokal użytkowy wynajmę Lokal do wynajęcia przy E. Leclerc Do wynajęcia powierzchnia handlowa/usługowa/biurowa przy Centrum Handlowym E. Leclerc, usytuowana pomiędzy Deichmanem a My Center. Powierzchnia 17 m2 Zachęcam do kontaktu E. Leclerc ul. Opawska 45 47-400 Racibórz tel. 32 459 44 80. Tel.: 324594480, e-mail: Drive24. Raciborz@leclerc.net.pl.

OGRODNICTWO Inne Ścinanie drzew – firma progres Ścinka drzew metodą klasyczną, ze zwyżki oraz metodą alpinistyczną, wybór najkorzystniejszej metody. Cięcie drzew owocowych, usługi ogrodnicze, tel. kom.: 530050550.

PRACA Dam pracę Praca od zaraz! Firma Elektrolex z Raciborza zatrudni na umowę o pracę: elektryka /praca na sieciach energetycznych/, brukarza, operatora koparki –mini koparki. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Mile widziane prawo jazdy kat. B, tel. kom.: 502139302, e-mail: biuro@elektrolex.pl. www.elektrolex.pl. Magazynier Firma OMAN zatrudni pracownika na stanowisko magazynier. Zainteresowanych prosimy o wysłanie swojego CV na adres mailowy firmy, e-mail: biuro@oman.pl. Praca od zaraz Firma remontowo budowlana zatrudni pracownika z doświadczeniem lub do przyuczenia. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Obcokrajowcy z komunikatywną znajomością języka polskiego. Tel. REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

737 938 416 510551415, tel. kom.: 510 551 415, e-mail: piotrzniszczol1981@gmail.com. Aktualne oferty pracy w Niemczech i Austrii Zapraszamy na stronę znajdziecie tam Państwo wiele aktualnych ofert pracy w Niemczech oraz Austrii na bieżący tydzień. Club Silesius Opole ul. Ozimska 7 tel. 774412450, 664468573. Tel.: 774412450, tel. kom.: 664468573, e-mail: praca@ csopole.pl. www.clubsilesius.com.pl. Praca - Mieszko Agencja Zatrudnienia Mieszko Bis sp. z o.o. (nr rej. 490), poszukuje kandydatów na stanowisko: Mechanika oraz operatora urządzeń cukierniczych. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV Działu Personalnego w Raciborzu, ul. Starowiejska 75. . Pracownik biurowy Firma w Raciborzu zatrudni pracownika biurowego ze znajomością programu AutoCad. Mile widziana znajomość j.niemieckiego. CV proszę przesłać na podany adres, tel. kom.: 512-120-534, e-mail: halina@ssppinior.pl. praca Kamet w Reńskiej Wsi KAMET Spółka Akcyjna działająca na rynku krajowym i zagranicznym, specjalizująca się w produkcji lekkich konstrukcji aluminiowych i stalowych, zatrudni na produkcję spawaczy, ślusarzy oraz specjalistę ds. ofertowania do działu analiz i wycen. Tel.: 774827058, e-mail: praca@kametsa.eu. kametsa.eu. Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24. Pracownik biurowy - Ubezpieczenia Racibórz Komunikatywna i miła osoba do prężnie rozwijaREKLAMA

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

Może być

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


»9

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

jącej się agencji ubezpieczeniowej w Raciborzu. Mile widziane osoby z doświadczeniem. CV wraz ze zdjęciem proszę przesłać na e-mail, e-mail: biurosrc@wp.pl.

Pośrednictwo Szukam Współpracownika - Wspólnika Witam poszukuję wspólników do zespołu,który będzie zajmował się wdrażanie projektu handlowego opartego na e-commers.Program realizowany na terenie całej Europy.Mamy swój kapitał, bez twoich inwestycji. Zainteresowanych proszę o tel.+48 605443370. Tel.: 605443370, tel. kom.: +48 605443370, e-mail: dominik.kwiecien.b3@ gmail.com.

Za granicą Spotkanie z pracodawcą z Austrii w Opolu 13 lutego Rozpoczynamy kolejny cykl spotkań Z pracodawcą twarzą w twarz. Tym razem w 13 lutego w naszym biurze w Opolu będziemy gościć austriackiego pracodawcę z regionu Vorarlberg. Serdecznie zapraszamy Club Silesius rejestracja tel. 774412450,664468573. Tel.: 774412450, tel. kom.: 664468573, e-mail: praca@csopole.pl. www.clubsilesius.com.pl.

OGŁOSZENIE

WYNAJMĘ

salonik fryzjerski

606 64 38 95 Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

FINANSE

TURYSTYKA

Usługi finansowe

Inne

Pożyczka w 15 minut na dowód bez zaświadczeń Szybka pożyczka on-line do 25 000 zł nawet do 48 miesięcy z błyskawicznym przelew na Twoje konto. Sprawdź, gdzie możliwie tanio, bez zaświadczeń i z minimum formalności, pożyczyć pieniądze na dowolne wydatki, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualno%C5%9Bci/banki/ chwil%C3%B3wka-szybka-po%C5%BCyczka-szybka-wyp%C5%82ata-w-15-minut.

Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle dla: Grup zorganizowanych oraz Klientów Indywidualnych. Koszt od 40 zł/os z poczęstunkiem oraz kuligiem z biesiadą i pochodniami : Walentynki 10 lub 14.02.2018 - Weekendy - Ferie - Dni robocze - imprezy okolicznościowe. Tel.: 338530110, tel. kom.: 503492612, e-mail: kontakt@beskid-promotions.pl. www.beskid-promotions.pl. Wyjazd na święto koni do Skaryszewa WYJAZD NA ŚWIĘTO KONI DO SKARYSZEWA W DNIU 19.02.2018. KONTAKT POD NUMEREM TELEFONU: 507423695, tel. kom.: 507423695.

ZDROWIE REKLAMA

MOTORYZACJA Kupię Auto Skup, TEL.: 500-760-425, AUTO SKUP!! Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w górę. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. REKLAMA

100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń C. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. WODZISŁAW, SKUP SAMOCHODÓW, ZŁOMOWANIE, KASACJA, TEL.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU, WODZISŁAW, TEL.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką, ODBIERAMY 24/H. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. ZŁOMOWNIE SAMOCHODÓW, SKUP, TEL.: 530-312-312, KASACJA 24/H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

FINANSE Usługi finansowe Nowe Chwilówki - zobacz nowy Ranking Chwilówek 2018! Chwilówki 2018! Chwilówki od 50 zł do nawet 7500 zł, pożyczki bez zaświadczeń i dokumentów, formalności załatwiane całkowicie internetowo, pożyczki za darmo przy pierwsze pożyczce, atrakcyjne oferty promocyjne, oferty dla osób j, e-mail: banki24@banki24.com.pl. www.banki24. com.pl/ranking-chwilowek/. Pożyczka w 15 minut na dowód bez zaświadczeń

Szybka pożyczka on-line do 25 000 zł nawet do 48 miesięcy z błyskawicznym przelew na Twoje konto. Sprawdź, gdzie możliwie tanio, bez zaświadczeń i z minimum formalności, pożyczyć pieniądze na dowolne wydatki, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualno%C5%9Bci/banki/ chwil%C3%B3wka-szybka-po%C5%BCyczka-szybka-wyp%C5%82ata-w-15-minut.

MOTORYZACJA Kupię Auto Skup TEL: 500-760-425, AUTO SKUP!! Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w górę. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń C. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. RYBNIK, ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA, BEZ WYJĄTKU, TEL.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl. SKUP SAMOCHODÓW, RYBNIK, ZŁOMOWANIE, KASACJA, TEL.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. SKUP, ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, RYBNIK, TEL.: 530-312-312, KASACJA. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

OGŁOSZENIE

WYNAJMĘ BAR

w Samborowicach

606 64 38 95 REKLAMA

WYNAJMĘ BAR w Pawłowie

606 64 38 95 REKLAMA

Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 19.02.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Królewskiej 7/30 o pow. użytkowej 62,70 m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IX p. w bud. 10 p. cena wywoławcza 104 365,00 zł., wadium 10 400 zł. Przetarg o godz. 9:00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją tel. 32/ 415 29 62 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

BURMISTRZ KRZANOWIC OGŁASZA I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Młyńskiej 8 w Krzanowicach, na działce oznaczonej ewidencyjnie numerem 2840/1, o powierzchni 0,0708 ha, objętej Księgą Wieczysta numer GL1R/00028066/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu – stanowiącą własność gminy Krzanowice. Opis nieruchomości: Nieruchomość znajduje się przy ulicy Młyńskiej 8 w Krzanowicach. Na działce znajdują się zabudowania mieszkalno-gospodarcze z częściowo użytkowym poddaszem (119 m2) i zabudowaniami gospodarczymi o pow. 48,16 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice, działka na której znajduje się budynek opisana jest jako tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 691,00 zł brutto. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży w kasie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Krzanowicach nr 68 8475 1029 2003 0000 0084 0005 w Banku Spółdzielczym w Raciborzu oddział Krzanowice całą wylicytowaną cenę nabywanej na własność nieruchomości. Minimalne postąpienie w przetargu, wynosi, co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (tj. 247,00 zł). Przetarg odbędzie się w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, przy ulicy Morawskiej 5. Uczestnicy przetargu, winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (2469,10 zł). Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23.02.2018 r. w Kasie Urzędu Miejskiego w Krzanowicach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Krzanowicach nr 14 8475 1029 2003 0000 0084 0007 w Banku Spółdzielczym w Raciborzu oddział Krzanowice. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny lokalu mieszkalnego, uzyskanej w przetargu. Uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej przez osobę, która przetarg wygrała, skutkuje umorzeniem postępowania i przepadkiem wpłaconego wadium. Zwrot wadium osobom, które przetargu nie wygrały nastąpi w kasie tutejszego Urzędu lub na konto wskazane przez uczestnika. Regulamin przetargu dostępny jest w pokoju nr 6 Urzędu Miejskiego w Krzanowicach. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne. Lokal mieszkalny stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim. Burmistrz Gminy Krzanowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, o czym poinformuje przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, wraz z podaniem przyczyny odwołania przetargu. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Krzanowicach pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 32 410 82 02. Burmistrz Krzanowic Andrzej Strzedulla OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

701 k.m.3 obręb Sudół

bezprzetargowy

Lokale mieszkalne: ul. Mickiewicza 11/2, ul. Katowicka 15/10, ul. Kozielska 6/1

przetargowy

Lokale mieszkalne: ul. Nowa 5/8

bezprzetargowy

Lokalowe

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3.

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

621/131 i 622/131 obie k.m. 14 obręb Ostróg – ul. Rybnicka

przetargowy

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.


Rozrywka

» 10

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

23 LUTEGO, GODZ. 19.00, KINO „PRZEMKO”, RCK DK „STRZECHA”, UL. LONDZINA 38 „ROWERY KONTRA SAMOCHODY” – SEANS W DKF DOC

22 LUTEGO, GODZ. 18.00, KINO „PRZEMKO”, RCK DK „STRZECHA”, UL. LONDZINA 38 „ANA, MON AMOUR” – SEANS W DKF PULS Toma i Ana poznają się na studiach. Zakochują się w sobie czując, że oboje są sobie potrzebni.Ana ma skomplikowaną historię rodzinną i cierpi na ataki paniki. Pochodzący z klasy średniej Toma jest równie zaszokowany, co zafascynowany lękami swojej dziewczyny. Wspiera ją, zabiera do kolejnych lekarzy. Jednocześnie obydwoje zaczynają izolować się od rodziny i przyjaciół. Słabość Any wydaje się dodawać siły Tomie. Gdy dziewczyna zachodzi w ciążę, rozpoczyna terapię, dzięki której zmieni się i stanie silniejsza. Ale wtedy świat Tomy. Bilet wstępu 5 zł.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

gotowuje koncert pod tytułem ,,Suplement do walentynek”. Również w tym roku, przy akompaniamencie wybitnego muzyka Zbigniewa Forysia, przedstawi najciekawsze utwory muzyczne w tych znanych, jak i w całkowicie nowych aranżacjach, porywając widownię w podróż po miłosnych ścieżkach...

Dokument opowiada o ludziach, którzy poprzez swój tryb życia i zaangażowanie społeczne starają się walczyć z rosnącą liczbą samochodów zagarniających przestrzeń ich miast. Aline z São Paulo, przedstawicielka lokalnego ruchu rowerzystów, zachęca mieszkańców do korzystania z jednośladów mimo zastraszającej liczby rowerowych wypadków. Burmistrz Toronto, Rob Ford, nie szczędzi sił w tworzeniu ścieżek rowerowych w swoim mieście. Niedoścignionym wzorem w batalii jednośladów z samochodami jest jednak Kopenhaga. Film wskazuje jako wzór Amsterdam i Kopenhagę, miasta w których 40% mieszkańców codziennie porusza się jednośladem. Aktywiści z całego świata dążą do zastąpienia samochodu rowerem, a tym samym zmniejszenia emisji spalin i polepszenia warunków życia w miejskich aglomeracjach. Nierzadko muszą toczyć ciężkie batalie z władzami miast. Jak na tym tle wygląda polska rzeczywistość?

Wstęp 10 zł. Honorowane karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

25 LUTEGO,GODZ. 16.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 SPEKTAKL TEATRU CAPITOL „PRZEKRĘT (NIE)DOSKONAŁY, CZYLI KTO WIDZIAŁ PANNĘ FLINT?” Jest to smakowity kąsek dla wielbicieli komedii. Poszukiwanie zwiększenia zysków może prowadzić do wielu zaskakujących zdarzeń. Zwłaszcza, gdy metody na pomnożenie pieniędzy nie do końca są uczciwe. Co może się wydarzyć, gdy przekręt wyjdzie na jaw? Kto jest przyzwoity, a kto oszukuje? I kim właściwie w tej intrydze jest Panna Flint? Seria błyskotliwych żartów i nagłych zwrotów akcji w brawurowym wykonaniu lubianych aktorów to gwarancja doskonałej zabawy. Splot zaskakujących zdarzeń zachwyca humorem i dowcipem. A wszystko za sprawą pewnej tajemniczej Panny Flint, od której zaczyna się wielki przekręt finansowy...

Bilet wstępu: 5zł

24 LUTEGO, GODZ. 17.00, RCK DK „STRZECHA” UL. LONDZINA 38 SUPLEMENT DO WALENTYNEK – KONCERT ATLANTYDY

Obsada: Rafał Cieszyński (z serialu „Ojciec Mateusz), Joanna Moro (z filmu m.in. „Anna German”), Jacek Kopczyński (z serialu m.in. „M jak Miłość”), Michał Piela (m.in. z serialu „Ojciec Mateusz”), Dorota Chotecka, (m.in. z serialu „Ranczo”), Maria Dejmek (m.in. z serialu „Barwy Szczęścia”).

Od ponad dekady Klub Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej ATLANTYDA, pod kierunkiem instruktora Ireny Hlubek, przy-

Bilety w cenie 75,- 90,- do nabycia w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21. Bilety grupowe: tel. 608 587 192.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Schab pieczony w zupie grzybowej z dodatkiem cebuli i pieczarek

Do potrawy użyłam zupy grzybowej w proszku, bez konserwantów i glutaminianu sodu. Torebka była o wadze 48 g i była przeznaczona na 750 ml zimnej wody.. Składniki: • 800 g schabu bez kości (lub karkówki) • 0,5 kg cebuli • 0,5 kg świeżych pieczarek • 1 torebka zupy grzybowej • 0,5 litra zimnej wody • 2 łyżki oleju • pieprz mielony Pieczarki można pominąć.

cebuli, następnie na górę położyć pieczarki. Wszystko zalać Schab pokroić na grube 2 cm plastry, nie rozbijać tylko oprószyć zupą wymieszaną w 0,5 litra zimnej wody. Całość bez przykrypieprzem z obu stron (wyszło 6 plastrów). Pieczarki pokroić na cia włożyć do piekarnika nagrzanego do 200°C około 75 minut plasterki i podsmażyć na oleju aż do wyparowania wody. Cebule (grzanie górne i dolne). pokroić na niezbyt cienkie talarki. Mięso jest również znakomite z zupą cebulową (bez dodatku W naczyniu obok siebie ułożyć mięso, na mięsie ułożyć talarki pieczarek).

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. KOŚCIUSZKI 44/1 CENA: 73 000 zł POWIERZCHNIA: 41 m2 PRZETARG: 27.02.2018 r.

Mieszkanie UL. BOSACKA 32/2 CENA: 131 000 zł POWIERZCHNIA: 103 m2 PRZETARG: 27.02.2018 r.

Mieszkanie UL. RÓŻYCKIEGO 9/8 CENA: 67 000 zł POWIERZCHNIA: 34 m2 PRZETARG: 14.03.2018 r.

Mieszkanie UL. KOŚCIUSZKI 48/2 CENA: 65 000 zł POWIERZCHNIA: 36 m2 PRZETARG: 14.03.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama

» 12

Piątek, 16 lutego » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Nowy punkt w Raciborzu przy ulicy Długiej już otwarty!

Nigdy nie jest za późno na piękny uśmiech ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

PRZED

PO

Art-Dent Racibórz, ul. Długa 52 Tel.: 512 096 882 www.artdent.org

Naszraciborz 7 2018 [470]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 7 2018 [470]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement