Nasz Racibórz 18-2023 [733]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!

Wydanie bezpłatne

5 maj 2023

Rok XVI, nr 18 (733) www.naszraciborz.pl

Racibórz » Temat wzbudził wśród raciborskich radnych kontrowersje, ale ostatecznie zgodzili się, by dopłacić z budżetu miasta do przygotowania dokumentacji. Inwestycja ma być realizowana za rządowe środki z programu Kolej Plus.

RACIBÓRZ DOŁOŻY SIĘ DO PROJEKTU LINII KOLEJOWEJ

RACIBÓRZ-GŁUBCZYCE-RACŁAWICE ŚLĄSKIE

- Rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz-Racławice Śląskie - Poprawa dostępu do kolei pasażerskiej - to zadanie wpisano do wieloletniej prognozy finansowej. W latach 2024-2026 ratusz przekaże na przygotowane dokumentacji 525 155 zł - 197 903 zł w roku przyszłym, 221 355 zł w 2025 oraz 105 897 w 2026 r. Podczas dyskusji na sesji wskazywano, że zadanie jest zbyt kosztowne w realizacji. W opinii prezydenta Dariusza Polowego należy jednak kontynuować działania. Polowy podał przykład Czech. Tam linie lokalne są mocno rozwinięte, co budzi zazdrość w Polsce. Program Kolej Plus pozwoli otworzyć potencjał ko -

lejowy naszego obszaru. Po drugie, działa tu duży pracodawca - kornickie Eko-Okna, dla których będzie tu usprawnienie komunikacji pracowniczej.

Liderem projektu - obecnie na etapie przygotowania dokumentacji - jest opolski samorząd wojewódzki. Do 2028 r. chce wydać na ten cel 80 mln zł. Realizacja zadania w terenie pochłonie ponad pół miliarda. 450 mln zł wyłoży rząd. 900 tys. zł, w rocznych transzach po 300 tys. zł, zadeklarowały kornickie Eko-Okna.

(waw)

Racibórz » Pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem można już poruszać się z prędkością 140 km/h po pełnoprawnej autostradzie. Zakończyły się nie tylko wszystkie prace na tym odcinku, ale także wieloletni proces budowy autostrady A1 w Polsce. Zaczyna się w Gorzyczkach niedaleko Raciborza.

A1 gotowa na całej długości. Szybki dojazd nad morze

Podsumowanie

- Od tygodnia można już korzystać z całej autostrady A1 w jej docelowych parametrach - powiedział minister infratruktury Andrzej Adamczyk. Ostatni z odcinków realizacyjnych ma ponad 24 km długości, dwie jezdnie o nawierzchni betonowej po trzy pasy ruchu każda. Już pod koniec grudnia ubiegłego roku kierowcy mogli korzystać z całej szerokości obu jezdni, jednak z ograniczeniem do 100 km/h. Trwały jeszcze pra-

ce w otoczeniu trasy głównej. Aktualnie jest to już pełnoprawna autostrada, po której samochodem osobowym, motocyklem lub pojazdem ciężarowym o masie całkowitej do 3,5 t można zgodnie z przepisami jechać z prędkością 140 km/h.

Przypomnijmy, że na całym, ponad 80-kilometrowym betonowym odcinku od Tuszyna do początku obwodnicy Częstochowy mamy dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Trwają jeszcze prace przy dobudowie trzeciego pasa

ruchu na krótkim, początkowym odcinku obwodnicy Częstochowy, które nie powodują

Racibórz » W Raciborskim Centrum Kultury odbył się, 29.04., Leśny Dzień Strażaka. Wydarzenie zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Nadleśnictwo Rudy Raciborskie pod patronatem wiceministra Michała Wosia

Przed wspomnieniem św. Floriana leśnicy

strażakom

utrudnień w ruchu.

SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Kilka dni przed wspomnieniem św. Floriana - patrona strażaków, śląscy leśnicy zaprosili do RCK zawodowych strażaków i ochotników z powiatu raciborskiego, chcąc im podziękować za wieloletnią współpracę, ofiarność podczas

akcji gaszenia pożarów w lesie i gotowość do działania w najtrudniejszych warunkach. Poza wiceministrem Michałem Wosiem obecny był także dyrektor RDLP w Katowicach Damian Sieber.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info REKLAMA tel. 32 77 00 www.denticacenter.pl Racibórz 47-400 ul. Kochanowskiego 3 0 224
DOWIEDZ
podziękowali

Racibórz » Raciborska drogówka po raz pierwszy zabezpieczała motocyklową inaugurację sezonu na swoich motorach.

Raciborska drogówka dostała hondy

Naszą uwagę skupiły, 1 maja podczas motocyklowego raciborskiego rozpoczęcia sezonu, dwie hondy w barwach raciborskiego Wydziału Ruchu Drogowego. Jak się dowiedzieliśmy, używane maszyny pochodzą z KPP Tarnowskie Góry. Od kilkunastu dni policjanci naszej drogówki patrolują nimi miasto. 1 maja za kierownice usiedli asp. Grzegorz Olearczyk - szef WRD KPP Racibórz oraz jego zastępca, asp. Piotr Bednarski. Jechali na przedzie kawalkady. (red.)

Przed wspomnieniem św. Floriana leśnicy podziękowali strażakom

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Przypomniano wielki pożar lasów wokół Kuźni Raciborskiej z 1992 r., proces odbudowy lasu i doświadczenia, jakie przyniósł kataklizm. Lasy w naszym regionie są dziś stale monitorowane, kompleksy mają drogi szybkiego dotarcia, zbiorniki wody,

dostrzegalnie, lądowiska i oznakowanie. Do tego dochodzą sukcesywne ćwiczenia. Zmiany klimatyczne, a przede wszystkim susze rodzą ogromne ryzyko powtórzenia się dramatycznych wydarzeń sprzed ponad 30 lat.

Współpraca Lasów Państwowych ze strażakami ma też wymierny finansowy wymiar. Lasy

A1 gotowa na całej długości.

SZYBKI DOJAZD NAD MORZE

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

wspierają od lat zakup sprzętu. 29.04. w RCK przedstawicielom jednostek z naszego regionu złożono podziękowania i przekazano pamiątkowe statuetki. Uroczystość uświetniła występ Wojciecha Cejrowskiego.

(red.)

Nieco historii Pierwszy odcinek autostrady A1 oddano do ruchu w 1989 r., a 30 lat później ruszyła jego przebudowa. Chodzi o trasę z Tuszyna pod Łodzią do Piotrkowa Trybunalskiego. Północna część A1, ponad 150 km od Rusocina pod Gdańskiem do Torunia, została wybudowana przez koncesjonariusza w latach 2005 – 2011. Pięć lat później autostradą można było dojechać ponad 180 km dalej, do Tuszyna. W latach 2007 – 2014 zrealizowano nieco ponad 90 km A1 umożliwiając przejazd od Pyrzowic do granicy z Czechami w Gorzyczkach. W latach 2015 – 2019 oddano blisko 60 km autostrady po nowym przebiegu, omijającej Częstochowę i łączącej się z A1 w Pyrzowicach. W 2018 r. podpisaliśmy umo -

wy na przebudowę starej A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz trzech odcinków DK1 od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy. W kwietniu 2019 r, zawarliśmy umowę na przebudowę ostatniego fragmentu trasy, od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska. To łącznie nieco ponad 80 km trasy.

Teraz kierowcy mają do dyspozycji całą autostradę A1, ponad 560 km od Rusocina do Gorzyczek. Trasę z centrum Gdańska do granicy z Czechami można przejechać pojazdem osobowym, nie przekraczając dopuszczalnej prędkości, w czasie ok. 5 godzin z przerwą na odpoczynek.

Autostrada A1 to część międzynarodowego szlaku transportowego łączącego Morze Bałtyckie i Adriatyk. Ważnego nie tylko dla rozwoju gospodar-

czego Polski. To także drogowy kręgosłup łączący się z biegnącymi ze wschodu na zachód autostradami A2 i A4, a także drogami ekspresowymi S1, S5, S7 i S8.

Dofinansowanie ze środków UE Łączny koszt prac budowlanych związanych z przebudową ok. 81 km istniejących odcinków dróg - A1 od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego oraz DK1 od Piotrkowa Trybunalskiego do początku obwodnicy Częstochowy - to ponad 2,8 mld zł. Całkowita wartość projektu to ok. 3,5 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (gddkia)

Racibórz » - I właśnie o takim klubie powiedzieli tamci radni, że należy go zlikwidować – te słowa Dariusza Polowego z posesyjnej konferencji prasowej 3 kwietnia wzbudziły kontrowersje. Polowy wymieniał – jak zapewniał – sukcesy piłkarskiej spółki, utworzonej na jego wniosek, odnosząc się do uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Unii Racibórz sp. z o.o.

Kto chce likwidacji piłkarskiego

KLUBU UNIA RACIBÓRZ?

Uchwałę przyjęli radni rządzącej większości Razem dla Raciborza i Radni Niezależni M. Fity. Ma charakter intencyjny. Prezydent nie jest związany wolą rajców. Zapowiedział, że nie będzie realizował uchwały.

- Strata spółki przewyższa połowę kapitału zakładowego (brak kapitału zapasowego i rezerwowego). Spółka Unia Racibórz sp. z o.o. nie jest rentowna i nie posiada płynności finansowej. Sytuacja finansowa spółki, brak racjonalnego wykorzystywania środków przekazywanych z budżetu miasta oraz brak realnych perspektyw na poprawę sytuacji finansowej zagrażają funkcjonowaniu klubu sportowego oraz zdolności do kształcenia dzieci i młodzieży. Po likwidacji spółki działalność klubu sportowego oraz szkolenie dzieci i młodzieży będzie mogło być kontynuowane w innej formie bez bagażu długów obecnej spółki – napisano w uzasadnieniu.

Z treści uchwały i dyskusji wynikało, że radni chcą likwidacji spółki, ale nie klubu, widząc jego przyszłość w innej formie. Poza Unią Racibórz sp. z o.o. istniało do niedawna stowarzyszenie Klub Sportowy Unia Racibórz, obecnie, jak wynika

z krajowego rejestru sądowego, w likwidacji.

Radny Rycka, fan Unii Racibórz (w klubie gra jego syn) pytał prezydenta, którzy radni chcą likwidacji klubu. - Niech pan to sprostuje, albo powie kto konkretnie tego chce – odniósł się do słów Polowego z konferencji.

Dariusz Polowy nie odpowiedział na sesji, kogo miał na myśli mówiąc, że „tamci radni” powiedzieli na sesji, że należy –klub Unię Racibórz – zlikwidować. Zasłonił się niepamięcią co do dokładnej treści swojej wypowiedzi, prosząc, by pytanie zostało skierowane w formie pisemnej. Zaznaczył, że bywały w tej kadencji momenty, że

opozycja zarzucała mu, że zastępca użył słów obraźliwych, a po przesłuchaniu okazywało się, że nic takiego nie padło na sesji. - Precyzja wymaga, żeby spokojnie się pochylić nad tematem - dodał prezydent.

- Ja panu pomogę - oznajmił Rycka i odtworzył nagranie z sesji. – To pana głos – dodał. Przebieg całej sytuacji został zarejestrowany.

- Proszę albo to sprostować, albo powiedzieć kto tak uważa? – naciskał radny. Zapowiedział, że do końca kadencji na sesjach będzie ponawiał pytanie o to, kto z radnych chce zlikwidować klub Unia Racibórz.

2 » Aktualności Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
(red.)

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informują, że 22 kwietnia ruszył piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5).

RUSZA PIĄTA EDYCJA PROGRAMU „MÓJ PRĄD”!

W piątej edycji programu nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

W ramach PPMP5 beneficjenci mogą otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysokości do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego programu o kolejne elementy, tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. – Rozszerzamy program

„Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu propozycja będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania

budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa. Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”: ƒ przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;

ƒ jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka ele-

mentów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;

ƒ przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;

ƒ przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;

ƒ o magazyn energii - do 16 tys. zł;

ƒ o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;

ƒ a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw.

Racibórz » Dla siebie i dla Ziemi - to właśnie hasło towarzyszyło uczestnikom, 20.04., XVI edycji konkursu ekologicznego - informuje placówka z ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W II LO odbyła się XVI edycja konkursu ekologicznego

EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł. We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r. – Program „Mój Prąd” już od roku 2019, kiedy to został ogłoszony pierwszy nabór, cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Nowa odsłona programu jest właśnie odzwierciedleniem utrzymującego się przez cały czas zainteresowania własnym źródłem energii czyli panelami fotowoltaicznymi. Realizacja kolejnej edy-

cji Programu to dowód na to, że Narodowy Fundusz wychodzi na przeciw głosom płynącym od beneficjentów oraz ich potrzebom – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

Rozszerzenie programu o kolejne elementy ma na celu wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który został zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu.

Dotychczasowi prosumenci również mogą skorzystać z dotacji w ramach najnowszej edy-

cji Programu korzystając tym samym z przygotowanej najnowszej oferty finansowej. Warunkiem jest jednak przejście/ rozliczanie się w systemie net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie wcześniej niż 01.02.2020 r. Kolejna edycja programu finansowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i będzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczerpania się środków.

Ekodoradczyni uczyła raciborskie przedszkolaki świadomości ekologicznej

W konkursie wzięli udział uczniowie z ośmiu szkół podstawowych z powiatu raciborskiego.

Rywalizacja była zacięta, a poziom wiedzy wysoki i wyrównany, co skutkowało aż dwiema dogrywkami. Ostatecznie zostali wyłonieni zwycięzcy

ƒ I miejsce Wiktoria Wesper z SP w Kornowacu, opiekun

Aleksandra Kowalska

ƒ II miejsce Milena Liszka z ZSP nr 1 w Markowicach, opiekun Małgorzata Jakubowska

ƒ III miejsce Malwina Kuchta z SP nr 3 w Raciborzu, opiekun Alina Pieczka

oraz zostały przyznane wy-

różnienia: Paweł Pietrasz z SP w Kornowacu, Natalia Nawrat z SP w Raszczycach, Milena Teo -

dorowicz z SP w Raszczycach, Patrycja Pawlas z SP w Raszczycach, Paweł Gruszczyk z SP w Kornowacu, Paulina Halamoda z SP nr 1 w Raciborzu i Kamil Dziura ZSP nr 1 w Markowicach. Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Raciborzu, a dzięki pozostałym sponsorom podczas oczekiwania na wyniki nasi goście się nie nudzili. Uczestnicy konkursu zobaczyli filmiki i rozwiązywali quiz przygotowane we współpracy z Wodociągami Raciborskimi. Mogli się także poczęstować Raciborzanką oraz jabłkami z Sadów Grudynia. Organizatorami konkursu były Joanna Wyrobek, Ewa Nizio oraz Aleksandra Pochwała.

(eco)

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych z terenu województwa śląskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

WSPARCIE DLA SŁUŻB RATOWNICZYCH

Beneficjentami środków są podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zaakceptowanej przez Ministra Środowiska i Klimatu w ramach porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska i Klimatu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie współ-

działania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach w terminie do 30.12.2023 r. Kwota alokacji do dofinansowania

w formie dotacji wynosi 17.609.000 zł, w tym: NFOŚiGW - 7.859.000 zł i WFOŚiGW - 9.750.000 zł.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345,

(eco)

- 28 marca nasza Ekodoradczyni zawitała z wiosenną lekcją ekologiczną do raciborskiego Przedszkola nr 3 im. Matki Polki przy ulicy Kozielskiej. Z okazji Dnia Ziemi zostały przeprowadzone zajęcia z dziećmi nawiązujące do obchodzonego niedawno święta w dwóch grupach wiekowych : sześciolatkach " Podróżnikach" oraz pięciolatkach "Leśne Skrzaty". Przedszkolaki dowiedziały się co zanieczyszcza powietrze, jak i gdzie można śledzić stan jakości powietrza oraz co należy robić gdy smog dosięgnie już nasze miasto. Zostały zachęcone do sadzenia roślin oczyszczających w swoich domach oraz do wycieczek rowerowych. Brały udział również w eksperymencie, dzięki któremu na własne oczy zobaczyły jak wygląda smog. Zapoznały się z pojęciami energia odnawialna, kompostowanie, dowiedziały się również w jaki sposób brać

prysznic aby oszczędzać wodę –informuje Urząd Miasta.

Wspólnie z ekodoradcą został opracowany kodeks postanowień z okazji święta naszej planety. I tak w kodeksie znalazły się postanowienia takie jak : częste korzystanie z rowerów, dużo zabawy na świeżym powietrzu oraz dużo spacerów, wycieczka do zoo pociągiem a nie samochodem tatusia, zainstalowanie aplikacji na telefonie mamy do śledzenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, przekazywanie niepotrzebnych zabawek potrzebującym osobom, wyłączanie światła w pokoju w którym się nie przebywa, więcej uśmiechu na twarzy.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały plecaki ekologiczne do pokolorowania, które zostały zakupione ze środków Projektu " Śląskie. Przywracamy błękit".

Cykl zajęć o tematyce ekologicznej będzie kontynuowa-

NABÓR WSTRZYMANY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na złożenie wniosków na pulę przekraczającą planowany budżet Program wstrzymuje nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Progra-

mu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

W związku z tym wnioski w ramach w/w programu będą przyjmowane do dnia 28.04.2023 r. Wnioski, które wpłyną do Fun-

ny przez Ekodoradcę również w pozostałych przedszkolach w Raciborzu w ramach Projektu " Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

duszu po dniu 28.04.2023 r. nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)." (eco)

Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com WFOŚiGW « 3
32 60 32 327, 32 60 32 243.
(nfosigw)
fot. II LO
fot. UM Racibórz

135. ROCZNICA ŚMIERCI ADOLFA POLKO –raciborskiego przedsiębiorcy i filantropa (1)

w Raciborzu pochodzi z 1836 roku kiedy występuje wzmianka o „Sprit– und Likörfabrik A. H. Polko” (Fabryka Spirytusu i Likierów A. H. Polko). Mieściła się ona między pl. Marcelego, obecnym pl. Długosza a ul. Basztową.

Zapewne niewielu Czytelników pamięta nazwisko Polko. Niektórzy może kojarzą, że istniał ongiś „Polko-Platz”, dzisiejszy pl. Wolności. Tymczasem Polko był osiągającym wiele sukcesów przedsiębiorca i filantrop, który wiele zrobił dla Raciborza.

Adolf Heinrich Polko urodził się 1 grudnia 1815 r. w pobliskim Kietrzu. Najwcześniejsza wiadomość o Adolfie Polko

Fabryka miała swoją siedzibę pod tą samą nazwą i w tym samym miejscu do 1945 roku. Z czasem zakład stał się także największą wytwórnią acetylenu i alkoholu. Jej maksymalna produkcja wynosiła 2400 wiader czystego spirytusu rocznie (18.000 litrów). W 1822 roku niejaki Hergesell wybudował na Bosaczu fabrykę octu (dzisiaj w tym miejscu jest Komenda Policji). Tę wytwórnię w 1860 r. wykupił Adolf Polko, wnet doprowadzając do produkcji 850.000 litrów octu rocznie. Adolf Polko nie ograniczył swojej działalności do produkcji spirytusu i pochodnych. Był on także inicjatorem i założycielem „Oberschlesischer Kreditverein” (Górnośląskie Towarzystwo Kredytowe), którego dyrektorem był przez wiele lat. O znaczeniu tego towarzystwa kredy-

towego świadczy fakt, że w końcu nastąpiła fuzja Kreditvereinu z potężnym Deutsche Bank. Zaś Deutsche Bank był zaliczony do grupy największych wówczas „3-D-Banken”. Należały do niej: Deutsche Bank, Dortmunder Bank i Dresdner Bank. W latach 1840-tych A. Polko

wybudował przy ówczesnych Górnych Wałach, dzisiejszej ul. Drzymały, między ul. Opawską a Sienkiewicza, parterową willę. Do domu prowadziły schody, dochodzące do małego tarasu. Taras oddzielony był od strony chodnika piękną, kutą balustradą, z dwoma gazowy-

mi latarniami po bokach. Uderzające były bardzo duże, jak na ówczesne czasy, okna. Ta „Villa Polko” stanowiła niewątpliwie ozdobę ówczesnych Górnych Wałów. Spadkobiercy Adolfa Polko sprzedali willę w 1898 roku. Paweł Newerla, cdn.

Racibórz » W ręce raciborskich kryminalnych wpadł 27-latek związany z kradzieżą alkoholu. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki. To nie było jedyne zatrzymanie tego dnia.

Kradzież sklepowa doprowadziła policjantów do narkotyków

Racibórz » Starostwo podało termin rozpoczęcia prac na ul. Wiejskiej - odcinek polny od drogi Racibórz-Pietrowice Wielkie do zabudowań Ocic, z racji dziur i wyboistej nawierzchni nazywany księżycówką.

Za kilka dni na księżycówce za Ocicami pojawią się drogowcy

Zadanie podzielono na dwie części. Pierwsza od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 (tzw. wąskie gardło, odcinek 929,3 mb), druga od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz (odcinek 737,2 mb).

- Przebudowa odcinka ul. Wiejskiej – odcinek śródpolny do DW 416 o długości 737 m, wydane jest pozwolenia na budowę, realizacja od 8 maja do 17 lipca - podał inwestor - Starostwo Powiatowe.

Raciborscy kryminalni poszukiwali złodzieja sklepowego, który w Raciborzu, na terenie jednego z marketów, dokonał kradzieży alkoholu o wartości ponad 680 złotych. Do przestępstwa doszło 26 kwietnia.

Jeszcze tego samego dnia

policjanci uzyskali informację, że złodziej wraz z drugim mężczyzną poruszają się volkswagenem w kierunku Kietrza. Ruszyli tym śladem. W Kietrzu na ulicy Długiej zatrzymali 27-latka związanego z kradzieżą alkoholu. W trakcie czynności ujaw-

nili przy nim substancje psychoaktywne. Po chwili w ręce kryminalnych na ulicy Traugutta wpadł 25-letni kierowca golfa. Mężczyzna także posiadał narkotyki.

Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 2,50 grama substan-

cji a-PVP. Obaj panowie trafili do policyjnego aresztu, 27-latkowi grozi 5 lat pobytu za kratkami, natomiast 25-latek może spędzić nawet do 3 lat w więzieniu.

(kpp)

Zadanie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku dla województwa śląskiego. O kontrakt starały się cztery firmy. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Raciborza. Opiewa na 5,43 mln zł.

- Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Węgierskiej za skrzyżowanie z ul. Zbożową o dł. 929 mb, trwa opracowanie dokumentacji projektowej, w drugim półroczu będą realizowane roboty budowlane do 10.11. - dodano. (red.)

4 » Aktualności Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Polkoplatz (pl. Wolności) od północy Reklama alkoholi firmy A. H. Polko „Villa Polko” przy ul. Drzymały (na lewym skraju widać fragment „Sobtzick-Villa”)

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

MOTORYZACJA

SKUP-AUT SRC 24H.TEL.501-525-515

ZŁOMOWANIE 365/7

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w rp.także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H. TEL.500-714-151. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191

585 - ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, obsługujemy cały powiat raciborski i okolice.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow. raciborz@interia.pl.

PRACA

Operator CNC w Domgos

Poszukujemy pracowników z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość Heidenhain, Fanuc lub Siemens. Oferujemy umowę o pracę i możliwość dalszego rozwoju. Wynagrodzenie do negocjacji w zależności od umiejętności i doświadczenia. Dodatkowe benefity: wczasy pod gruszą, MyBenefit i premie świąteczne.. tel. kom.: 515323186. e-mail: praca@domgos.com. https://www. domgos.com/.

Specjalista ds. logistyki w TBI Technology

Poszukujemy kandydata, który zajmie się: organizacją transportu krajowego i mor-

WÓJT GMINY NĘDZA

skiego; formalnościami zw. z ubezpieczeniem; wystawianiem dokumentów CRM; koordynacją rozładunku i załadunku. Wymagamy znajomości programów pakietu MsOffice mile widziana znajomość języka angielskiego. Oferujemy możliwość rozwoju, wczasy pod gruszą, MyBenefit, premie świąteczne.. tel. kom.: 515323186. e-mail: kadry@tbitech.pl. https://www.tbitech.pl/.

Firma Solpak zatrudni pracowników produkcji

Firma Solpak z Nędzy, działająca w branży spożywczej poszukuje do swojego zespołu: pracowników produkcji – mężczyzn Wymagana umiejętność pracy w zespole, sumienność oraz odpowiedzialność. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu

OGŁOSZENIE

o umowę o pracę, przyjazną atmosferę pracy w młodym i zgranym zespole. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: e-mail: praca@solpak.pl. https://solpak.pl/kariera/pracownik-produkcji/.

Praca Euro Labora EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW. EURO-LABORA.COM (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56.

USŁUGI

I Komunia Święta - prezent - sesja

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miejskiego w Krzanowicach ( obok pokoju nr 12) oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www. krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

zdjęciowa

Wolne terminy na reportaż/rodzinną sesję zdjęciową w plenerze lub w domu u klienta. Świetny prezent w postaci bonu podarunkowego z aniołkiem z makramy. Wywołane zdjęcia będą pamiątką na c. tel. kom.: 505954363. e-mail: kamila.wolny@wp.pl. https://www.facebook.com/ KWWfotografia/

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1

Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza. pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do:

1. sprzedaży : działka obrębu Nędza nr: 237/9 o pow. 0,0034 ha i 585/29 o pow.0,0141 ha

2. sprzedaży: działka obrębu Babice nr 836/3 o pow.0,0400 ha.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a, tel. +48 509 505 765, sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny

prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66

e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA:

e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW

OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH

z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Ogłoszenia « 5
REKLAMA
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI
ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIENTA tel. 32-260-00-33 516-516-611 Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o REKLAMA
www.lazarz-raciborz.com.pl
Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.
REKLAMA
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

11.05 (CZWARTEK) GODZ. 18.00

RCK KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38

PODEJRZANA - SEANS FILMOWY W DKF PULS

Premiera filmu odbyła się 23 maja 2022 w konkursie głównym 75. MFF w Cannes, gdzie Park Chan-wook zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię. Jedną z głównych inspiracji dla stworzenia filmu był utwór „Mist” skomponowany przez Lee Bong-jo oraz wykonany przez Jung Hoon Hee. Głównym bohaterem jest policyjny detektyw próbujący rozwiązać sprawę śmierci mężczyzny. Niedługo później zaczyna podejrzewać jego żonę, w której jednocześnie się zakochuje. Bilety w cenie 10 zł *

12.05 (PIĄTEK) GODZ. 17.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 I LOVE YOU - SPEKTAKL

I LOVE YOU to wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe dialogi i przebojowe piosenki zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie!

Wystąpią: Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska, Rafał Królikowski i Robert Rozmus. Bilety w cenie: 95 zł, 110 zł i 120 zł

13.05 (SOBOTA) GODZ. 18.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 SCENA KAMERALNA RCK. AGNIESZKA KAWULOK – RECITAL PIOSENKI FILMOWEJ

Agnieszka Kawulok to wokalistka jazzowa i pedagog. Laureatka znaczących festiwali muzycznych w dziedzinie piosenki poetyckiej, artystycznej i filmowej. Koncertując z wieloma formacjami w kraju i za granicą, najbardziej lubuje się w minimalizmie wykonawczym, najchętniej muzykując w towarzystwie fortepianu lub gitary. Artystce na klawiszach będzie towarzyszył Jarosław Hanik. Cena biletu: 30 zł *

19.05 ( PIĄTEK ) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PROMOCJA ALMANACHU

PROWINCJONALNEGO NR 37

Racibórz » Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim okazała się droższa niż zakładało Starostwo Powiatowe.

Ceny wyższe niż zakładano. PRZETARG DO POWTÓRZENIA

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na długości 981 mb (powierzchnia do przebudowy - 4966 m²). To droga od kościoła w Babicach przy ul. Wiejskiej w dół w kierunku ul. Wyzwolenia i na Raszczyce.

- W wyniku przebudowy nawierzchni jezdni należy tu wykonać:

ƒ ujednolicenie szerokości jezdni do 5,00 m (na łukach poziomych należy wykonać odpowiednie poszerzenia jezdni), umożliwiając wyznaczenie 2 pasów ruchu o szerokości minimum 2,50 m,

ƒ wymiany i wzmocnienia konstrukcji jezdni (nawierzchni, podbudowy i wzmocnienia podłoża gruntowego), ƒ na odcinkach, gdzie nie zlokalizowano istniejących utwardzonych poboczy, pobocza z destruktu asfaltobetonowego winny mieć szerokość nie mniejszą niż 0,75 m - czytamy w ogłoszeniu. Przewidywana wartość inwestycji to 2 040 000 zł, kwota udziału własnego 40 800 zł (środki Gminy Nędza i Powiatu Raciborskiego), a kwota środków z Funduszu Polski Ład to 1 999 200 zł.

- 19 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert. Złożono osiem, które przekroczyły znacznie kwotę przeznaczoną na realizację zadania - wartość od 2 620 515,00 do 3 949 272,46 zł. Wprowadzono zmiany do programu funkcjonalno-użytkowego, zamówienie publiczne zostało powtórzone - informuje Starostwo Powiatowe.

Termin składania ofert mija 15 maja. Planowany okres realizacji to czerwiec-grudzień tego roku.

(red.)

Gościem specjalnym spotkania będzie Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Muzycznie wybrzmią piosenki Chrisa Rea w tłumaczeniu i wykonaniu Szymona Babuchowskiego. Wstęp bezpłatny

21 MAJA (NIEDZIELA) GODZ. 16.00, 18.30

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

DOBRZE SIĘ KŁAMIE SIĘ KŁAMIE - SPEKTAKL

Kinowy hit na deskach teatru. „Dobrze się kłamie” to astronomicznie zabawny spektakl o skomplikowanych relacjach międzyludzkich.

Bilety w cenie: 150,- 120,- 80,-

UWAGA!

Oferta RCK – opieka nad dzieckiem podczas spektaklu

Raciborskie Centrum Kultury wprowadza specjalną ofertę „BILET+” dla rodziców chcących skorzystać z naszego wydarzenia, którzy nie mają z kim zostawić swoich pociech w wieku 3-7 lat. RCK zapewnia profesjonalnych animatorów, w programie zabawy i zajęcia manualne. „BILET+” można kupić do 19.05.2023 w kasach RCK w cenie 20 zł (kolejne rodzeństwo 10 zł). Honorowana jest raciborska karta „Rodzina+”. ...............................................................

*Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

Racibórz » - Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w sobotę 29 kwietnia 2023 r. w wieku 91 lat, w 73. roku życia zakonnego oraz w 67. roku kapłaństwa zmarł o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM - podała opolska kuria

Zmarł o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM.

Urodził się w Raciborzu

Śp. o. Franciszek urodził się 4 grudnia 1932 r. w Raciborzu, do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1950 r. Po odbyciu nowicjatu w Borkach Wielkich studiował w naszym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1954 r. złożył śluby wieczyste, a w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W pierwszych latach kapłaństwa pracował w Dusznikach-Zdroju, Głubczycach i Nysie. W tym czasie podjął studia specjalistyczne z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwieńczone pracą magisterską z filozofii przyrody. W 1975 r. uzyskał doktorat z antropologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a w roku

Marynata:

• 2 słoiczki musztardy

• 8 ząbków czosnku-przeciśnętego przez praskę

3 łyżki suszonego majeranku

1 łyżka miodu

1978 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie antropologii. Wykładał m.in. w WSD Braci Mniejszych w Kłodzku i we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie był profesorem w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 6 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach. Pochówek bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu zakonnym przy kościele.

Polecajmy śp. o. Franciszka Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, któ -

• 1 łyżeczka pieprzu

rego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. (red.)

Składniki: 1 kg karkówki

6 łyżek oleju

2 łyżeczki soli

Karkówkę kroimy i rozbijamy na płaty. Z wszystkich składników przyrządzić marynatę. Smarujemy nią steki i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Smażymy na gorącej patelni lub grillujemy. Propozycja podania

Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
www.smakiweroniki.pl
REKLAMA
STEKI Z KARKÓWKI
www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
.................................
fot. arch. franciszkanów

REKLAMA

PRACA

Numer certyfikatu: 10487

w Austrii i w Niemczech

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Racibórz » Na 220 etatów w raciborskiej komendzie policji wolnych jest obecnie 27. - Radzimy sobie - zapewnił jednak radnych miejskich komendant nadkom. Marek Ryszka. Poruszył temat lewobrzeżnych bulwarów.

Mimo luki kadrowej komenda działa mocno. NA BULWARACH

SYPIĄ SIĘ MANDATY

Jak dodał, braki kadrowe rozłożono równo pomiędzy komórki garnizonu, dzięki czemu praca nie została zaburzona, mimo że 27 etatów, to około 12 proc. stanu. - Radzimy sobie - dodał, choć przyznał, że rok jest trudny. Komendant omówił radnym swój raport z działań w minionym roku. Jego wystąpienie można obejrzeć on-line (czas 48:40)

Komendant nawiązał do lewobrzeżnych bulwarów, gdzie dochodziło do dewastacji mienia. - Działamy mocno - powiedział, przyznając, że posypały się grzywny, szczególnie w ostatnie weekendy. Wykro -

czenia to spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy, śmiecenie. Kierowane są tu dwa wspólne patrole policji i straży miejskiej w piątek i sobotę wieczorem.

Marek Ryszka nie omieszkał jednak dodać, że "tam jako tako, tak uczciwie, problem polegał na tym, że ktoś zrobił zdjęcie, zgłoszeń nie było żadnych". Dodał, że to teren odizolowany od miasta, z dala od zabudowy, do poważnych zdarzeń nie dochodzi, a gromadzenie młodzieży może mieć związek z funkcjonowaniem dyskoteki.

(waw)

Racibórz » Raciborska spółka działająca w branży OZE odnotowała rekordowe przychody i zysk. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy.

Przychody i zyski

Sunexu poszybowały

Zatrudnimy w branży:

· elektrycznej

· metalowej

· budowlanej

· produkcyjnej

Zatrudnimy w branży: elektrycznej metalowej budowlanej produkcyjnej

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

www.union-montage.pl

289,52 mln zł - tyle na poziomie skonsolidowanym wyniosły przychody raciborskiej grupy Sunex za 2022 r. - podała spółka w raporcie rocznym.

Za 2021 r. było to 130,52 mln zł. Zysk netto wzrósł z 6,22 do 38,98 mln zł. Dla spółki matki

wyniki te wynoszą odpowiednio

271,2 mln zł przychodów (122,24 mln zł w 2001) oraz 38,12 mln

zł zysku (8,66 mln zł w 2021). Zarząd postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 0,28 zł na jedną akcję, tj. łącznie kwotę 5.681.629,80 zł. Kurs akcji (28.04.) wynosi 26,25 zł.

(red.)

Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7
REKLAMA

Racibórz » Wielomiesięczna dyskusja na forum Rady Miasta w sprawie parku kulturowego Serce Starego Raciborza zakończyła się środowym głosowaniem. Inicjatywie zabrakło głosów.

UCHWAŁA O PARKU KULTUROWYM W RACIBORZU NIE PRZESZŁA

Dziesięć głosów ZA, dziesięć PRZECIW i jeden wstrzymujący od przewodniczącego

Rady Miasta Mariana Czernera - taki wynik głosowania sprawia, że prezydencki projekt uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą "Park Kulturowy Serce Starego Raciborza" nie zyskał akceptacji. Po wielu miesiącach dyskusji i przekonywania rajców, pomysł ląduje na półce.

ZA byli: Fiołka Leon, Henek-Wypior Justyna, Klimaszewska Krystyna, Kobylak Zygmunt, Kuliga Michał, Kusy Magdalena, Łęski Jarosław, Łomnicki Dawid, Ronin Anna i Wacławczyk Anna.

PRZECIW: Białuska Irena, Fica Marcin, Klima Piotr, Mainusz Henryk, Nowacka Ludmiła, Poznakowska Justyna, Rycka Paweł, Szukalska Anna, Szukalski Michał i Wyglenda

Eugeniusz. Nie głosowali Mirosław Lenk i Zuzanna Tomaszewska.

W projekcie uchwały zapisano, że w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniającego się krajobrazowo terenu z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej starego miasta Racibórz tworzy się park kulturowy pod

Racibórz » Obecnie tylko mewy śmieszki padają z powodu wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy. Zabił w naszym powiecie około tysiąca sztuk. Wojewoda zakazał wstępu na Łężczok i polder Buków.

Ptasia grypa w Raciborskiem.

Wirus przyszedł z południa

Goszczący, 26.04., na sesji Rady Miasta powiatowy lekarz weterynarii Zbigniew Mazur, pytany o ptasią grypę, mówił, że najprawdopodobniej do mutacji doszło na południu Europy, skąd mewy śmieszki przyleciały na teren powiatu raciborskiego. Padłe sztuki zauważono 19 kwietnia na Sta-

rym Roszkowie w czaszy polderu Buków. Potem okazało się, że masowo padają również na Łężczoku. Łącznie zebrano ponad tysiąc sztuk. Jak mówił dziś Z. Mazur, zalecono, by szybko usuwać truchła. - Mają w sobie dużo wirusa H5N1- dodał. Ma to zapobiec jego mutacjom.

Wirus jest potencjalnie groźny dla człowieka. Przebieg ptasiej grypy u ludzi jest ciężki. Stąd obowiązujące od 25.04., wydane przez wojewodę zakazy wstępu na Łężczok i polder Buków. Wystąpienie na sesji - ustaw czas 1:43:00 (red.)

nazwą „Park Kulturowy Serce Starego Raciborza”, zwany dalej Parkiem Kulturowym. Materialne i krajobrazowe dziedzictwo kulturowe na obszarze Parku Kulturowego chroni się poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzanie zakazów, nakazów, ograniczeń oraz sporządzenie planu ochrony Parku Kulturowego, przy czym dąży się do:

1) zachowywania historycznego układu urbanistycznego i obiektów zabytkowych;

2) odtwarzania i przywracania historycznego układu urbanistycznego, pierzei ulicznych w wersji pierwotnej, a także ich uzupełniania i wzbogacenia poprzez tworzenie nowych struktur, które będą zharmonizowane i spójne estetycznie z historycznym otoczeniem;

3) zapewnienia ekspozycji zabytków nieruchomych, przyrodniczych i historycznie ukształtowanych dominant;

4) ograniczenia niekorzystnego wpływu nośników reklamowych w postaci tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków na przestrzeń publiczną na terenie Parku Kulturowego. (red.)

8 » Aktualności Piątek | 5 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA
REKLAMA