Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 19 stycznia 2018 r. | Rok XI | nr 3 (466) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

RACIBORZOWI BRAKUJE

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

dobrze płatnych miejsc pracy Racibórz » – W Raciborzu nie brakuje miejsc pracy. Co najwyżej brakuje dobrze płatnych miejsc pracy – mówił 12 stycznia podczas spotkania noworocznego prezydent Mirosław Lenk. Na spotkanie i koncert formacji Vołosi przyszło kilkaset osób. Przez 20 minut słuchali o dokonaniach i planach samorządowców na 2018 rok. REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborzowi brakuje

dobrze płatnych miejsc pracy DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Na starej fotografii Na starym zdjęciu z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego Odra na wysokości Bosacza i Nowego Miasta. Po prawej stronie widać zakłady żydowskiego przedsiębiorcy Schlesingera, który z powodu nazizmu musiał opuścić miasto. Po wojnie na bazie tego majątku działały zakłady zbożowe i Polmos.

Sami sobie fundujemy cyrk Eko-Okna mają już znacznie więcej pracowników od Rafako, swoje regularne połączenia autobusowe w całym regionie, żłobek partnerski, drużynę biegaczy i siatkarzy. Można nawet zaryzykować, że to najbardziej znana raciborska marka, choć zakład usytuowany jest w Kornicach w gminie Pietrowice Wielkie. Racibórz, mimo że nie ma u siebie tej fabryki, to z pewnością na niej mocno korzysta i nie dziwi, że prezydent, po spotkaniu z przedstawicielem spółki, deklaruje, iż jest w stanie podjąć wyzwanie i budować w naszym mieście nowe mieszkania, po to właśnie, by Eko-Okna i nie tylko zresztą, mogły ściągać do powiatu kolejnych pracowników. Wszystko to doskonale pokazuje, że motorem napędu nie są pobożne życzenia, strategie, dyskusje, ale biznesmeni, tacy właśnie jak Mateusz Kłosek, a sto lat przed nim w Raciborzu Doms, Reiners, Sobtzick, Polko, Hegenscheidt. Sto lat temu biznes chętniej angażował się w działalność samorządu, bo nie było oświadczeń majątkowych. Dziś są, więc biznesmeni niechętnie służą w samorządzie swoją radą, bo po co się chwalić majątkiem. Panuje u nas nieste-

ty przekonanie, że biznes nie jest do końca uczciwy, więc trzeba mu patrzeć na ręce. Trudno jednak wskazać na czym to w radzie gminy prezes dużej firmy miałby się dorobić. Na diecie? Pewnie by z niej zrezygnował, bo jest niewiele większa od pomocy w ramach programu 500+, na tyle jednak duża, że do samorządu garną się wszelkiej maści budżetowcy, kulturalnicy i społecznicy, których moc sprawcza w obszarze biznesu sprowadza się tylko do dyskusji i to nie zawsze mądrych. Jaki jest tego efekt, każdy widzi. Nie patrzymy więc na ręce poważnych przedsiębiorców, za to na cyrk, jaki nieraz odbywa się w sali kolumnowej raciborskiego ratusza. Eko-Okna w powiecie raciborskim i wiele firm w całej Polsce robi to, o czym inni potrafią tylko mówić. Powoli staje się oczywiste, że siła państw wynika z gospodarki, choć nie było to takie oczywiste przez blisko trzydzieści lat od chwili transformacji ustrojowej. Komunizm poczynił wielkie pustki w polskiej mentalności, choć to paradoksalnie piewcy dawnego ustroju po 1989 roku jako pierwsi zamieniali legitymacje PZPR na fotele w zarządach spółek,

Starosta mówił o nagrodzie za renowację kaplicy zamkowej, środkach unijnych na nowoczesne pracownie w szkołach ponadpodstawowych, planach modernizacji szpitala i wejściu do grupy lecznic drugiego stopnia, szansach na lepsze finansowanie służby zdrowia, uruchomienie rezonansu magnetycznego w połowie lutego, nowym tomografie, działalności od stycznia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, scalaniu gruntów oraz pieniądzach na remont dróg, m.in. Łąkowej-Kościuszki oraz Grzegorzowice-Ligota Książęca. Prezydent mocno akcentował sprawy gospodarcze – dozbrojenie terenów inwestycyjnych na Ostrogu, sprzedaż działek przy Bartka Lasoty (w tym roku mają tu powstać pierw-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

sze zakłady), oddaniu mieszkań przy Przejazdowej i budowie stu nowych przy Łąkowej, unijnej dotacji na obwodnicę od Rybnickiej do Miedoni oraz rozmowach z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat obwodnicy od Sudoła do Dębicza. Mowa była też o modernizacji źródeł ciepła, czyli walce z niską emisją i zaawansowanych rozmowach z inwestorami ze Szwecji, Ho-

landii i Portugalii. Dodał, że problemem Raciborza nie są połączenia komunikacyjne, a brak rąk do pracy z czym boryka się coraz więcej przedsiębiorców. Warto jednak dodać, że w 2017 roku w raciborskim szpitalu padł rekord urodzeń. Na świat przy Gamowskiej przyszło 1440 dzieci, w tym 508 z Raciborza! (waw)

Trzynastu chętnych na fotel dyrektora zamku

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

nie zawsze w uczciwy sposób przejmując państwowe mienie. Mam więc nadzieję, że w Raciborzu i okolicach nikt już nie ma wątpliwości, iż trzeba tworzyć przestrzeń do przedsiębiorczości, a nie jałowych dyskusji prowadzonych przez samorządowych entuzjastów dietożerców. Przedsiębiorcy zostawiają ślady w naszym krajobrazie, politycy nader często tylko w doniesieniach medialnych. Byłoby dobrze, gdyby dokonana właśnie w parlamencie zmiana w ordynacji wyborczej przed jesiennymi wyborami samorządowymi uwzględniła jeszcze otwarcie rad gmin dla ludzi biznesu.

Racibórz » Po obniżeniu wymagań, w drugim konkursie na dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu wpłynęło aż trzynaście ofert. W pierwszym była tylko jedna, która nie zyskała rekomendacji komisji. Ogłoszono więc drugi konkurs, obniżając wymagania. Komisję tworzą wicestarosta Marek Kurpis, radni powiatowi Piotr Olender, Adrian Plura i Dawid Wacławczyk, a także kadrowa, sekre-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

tarz i szefowa promocji w starostwie. To samo gremium będzie teraz oceniać aż trzynaście kandydatur. – Na pewno weźmiemy pod uwagę koncepcje i programy – zapewnia wicestarosta Marek Kurpis. Dziesięć ofert złożono w powiecie, trzy przesłano pocztą. Nazwisk kandydatów starostwo nie zdradza. – Proszono nas o to ze względu na obecnych pracodawców – podkreśla Kurpis. Przypomnijmy, że z końcem cją żegna się Grażyna Wójcik. stycznia, w związku z przej(w) ściem na emeryturę, z AgenTygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

W poszukiwaniu oświatowego eldorado Policjant znalazł portfel Racibórz » Radni opozycyjni wielokrotnie prosili prezydenta o diagnozę dotyczącą problemu wzrastających wydatków na oświatę. Franciszek Mandrysz pytał przed sesją budżetową, czy wieści o oświatowym eldorado – jak podawały w nagłówkach niektóre media – mają pokrycie w rzeczywistości. Mirosław Lenk nie krył, że kosztów jest więcej, i to przy malejącej liczbie uczniów. Reforma spowodowała bowiem, że potrzebne okazały się dodatkowe etaty dla nauczycieli. Podkreślał jednak, że nie zamierza oszczędzać na edukacji. Oświata to naturalnie największa pozycja budżetu na 2018 rok. 63 mln zł, tyle według założeń prezydenta Mirosława Lenka, mają wynieść tegoroczne wydatki w tym obszarze. Większość tej kwoty pochodzić będzie z środków własnych, rządowa subwencja to bowiem niewiele ponad 31 mln zł. Na grudniowej sesji zastrze-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

żenia do tej części budżetu wyrazili radni NAM-u. Swoje obawy argumentowali tym, że planowane wydatki na 2017 wyniosły 54,87 mln zł, a wykonanie faktyczne według danych z końca listopada oscylowało na poziomie 58,56 mln zł. Nie kryli, że spodziewają się podobnego scenariusza także i w tym roku. Prezydent odpierał zarzut twierdząc, że na oświacie nie warto oszczędzać. – Można przeznaczyć na nią mniej, ale wtedy będziemy musieli zamykać oddziały w szkołach, zwiększać liczebność pozostałych. To nie jest naszym zamiarem – wy-

jaśniał rajcom. Oświatowy wątek rozwinął na posesyjnej konferencji prasowej. Podkreślił, że zależy mu na utrzymaniu placówek we wszystkich dzielnicach miasta. – Taką rzeczywistość ustaliła kiedyś Rada Miasta, i myślę, że ta obecna myśli podobnie. Nie da się ukryć, że wydatki rosną, a liczba uczniów maleje. Musimy jednak szukać innych rozwiązań, niż zamykanie oddziałów. Szkoły w dzielnicach się umacniają, będą miały 7 i 8 klasy. Nie ma więc powodu, by je likwidować – zapewnił Lenk. Podkreślił, że należy szu-

kać oszczędności, ale nie można robić tego za wszelką cenę. Przyznał, że władze miasta muszą zastanowić się nad tym, czy sensowne jest otwieranie pierwszych klas, które liczyć będą 5-6 dzieci. – Musimy to przedyskutować. Nie możemy jednak myśleć o zaoszczędzeniu kwoty 5-6 mln zł, o której często mówili opozycyjni radni. Taką sumę można wypracować jedynie dzięki wprowadzeniu bardzo radykalnej polityki oświatowej, a tego nie chcemy robić – podsumował.

i oddał go właścicielce Region » Sierżant sztabowy Michał Kowalik na co dzień pracuje w Komisariacie Policji w Krzyżanowicach. 11 stycznia będąc już po służbie postanowił umyć swój prywatny samochód. Na myjnię samochodową przyjechał do Syryni, gdzie chwilkę oczekiwał w kolejce, gdyż przed nim myła swój pojazd starsza pani.

(wk)

19-latek zatrzymany z marihuaną Region » Raciborscy policjanci zatrzymali 19-latka, który przy sobie oraz w miejscu zamieszkania posiadał ponad 11 działek dilerskich marihuany. Do zatrzymania mężczyzny doszło 11 stycznia w godzinach popołudniowych w miejscowości Kobyla przy ulicy Głównej. Kryminalni podczas służby zauważyli na parkingu grupkę młodzieży, której zachowanie

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

mogło wskazywać, iż posiadają przy sobie narkotyki. Stróże prawa przystąpili do działania. Policyjna intuicja nie zawiodła, gdyż jeden z młodych mężczyzn posiadał przy sobie narkotyki. Po dalszej kontroli w miejscu zamieszkania młodego mężczyzny policjanci odnaleźli kolejne narkotyki - łącznie ponad

Po chwili oczekiwania policjant podjechał na stanowisko i po wyjściu z samochodu znalazł na półce portfel wraz z dokumentami i pieniędzmi. Sierżant natychmiast podjął próbę ustalenia osoby, do której należy zguba, gdyż podejrzewał, że jest nią starsza pani, która przed nim myła auto.

11 działek dilerskich marihuany. fił do policyjnego aresztu, teraz Kryminalni zatrzymali 19-latka grozi mu kara do 3 lat więzienia. związanego z posiadaniem narkotyków. Młody mężczyzna traKPP Racibórz

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Objechawszy przyległe ulice i parkingi sklepów nie napotkał kobiety. W związku z powyższym udał się do Rogowa, do miejsca zamieszkania starszej pani, której dokumenty znajdowały się w portfelu. Na miejscu zastał seniorkę, która była bardzo zaskoczona wizytą policjanta, a jeszcze bardziej jej powodem. Nie zorientowała się bowiem, że zgubiła swój portfel. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze, portfel wraz z całą zawartością wrócił do właścicielki. KPP Racibórz

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KOPERTA ŻYCIA

Racibórz zainteresowany

na Dzień Babci wsparciem miast średnich i Dziadka Racibórz » Z okazji Dnia Babci i Dziadka Urząd Miasta przypomina o możliwości pobierania „Kopert Życia”. Koperta adresowana jest do ratowników medycznych i lekarzy, którzy często mają bardzo krótki czas, by podjąć trafne decyzje. W takiej sytuacji każda sekunda jest na miarę złota – ratownicy nie muszą pytać chorego o dane, przeszukiwać jego szafek – mogą po niezbędne informacje sięgnąć do lodówki, w której tę kopertę należy umieścić. W kopercie życia znaleźć się powinny informacje na temat choroby, lista leków, które bierzemy, nasze dane kontaktowe. Kopertę umieszczamy w widocznym miejscu w lodówce. Dlaczego właśnie w tym miejscu? Ponieważ lodówkę ma każdy i najczęściej jest ona całkiem

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Racibórz » Inwestycje dla Polski, kapitał na rozwój dla samorządów poza środkami UE, realizacja „Pakietu dla miast średnich”, nowy produkt PFR jakim jest terminowa inwestycja kapitałowa w akcje lub udziały spółek komunalnych – to tylko niektóre spośród tematów poruszonych podczas konferencji Polskiego Funduszu Rozwoju i Ministerstwa Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk oraz Wiceprezydent Miasta Racibórz Irena Żylak.

Konferencja prezentująca ofertę wsparcia samorządów przez Polski Fundusz Rozwoju odbyła się w czwartek, 11 styczsporych rozmiarów. Na lodówkę nia w siedzibie Giełdy Papierów naklejamy także znaczek infor- Wartościowych w Warszawie. mujący, że znajduje się w niej Wydarzenie, w którym udział koperta. Do kogo skierowana wzięli m. in. Jerzy Kwieciński jest „koperta życia”? Przede wszystkim osób starszych, samotnych, chorujących. To wławięcej informacji śnie w ich przypadku jest kona ten temat nieczne, by jak najszybciej sięznajdziesz tutaj: gnąć po informacje. Osoba, która nagle dostaje jakiegoś ataku rzadko kiedy jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na zadane jej pytania, dlatego właśnie w przypadku osób samotnych „koperta życia” może być najbardziej cenna. Koperty można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz 19 stycznia w godzinach 9.00-13.00.

– Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju było także okazją do noworocznego spotkania w gronie przedstawicieli samorządów. Zaproszenie Prezydenta Raciborza do udziału w konferencji to pokłosie zgłoszonego w ubiegłym roku akcesu miasta do programu „Pakiet dla miast średnich” organizowanego właśnie przez Polski Fundusz Rozwoju, a opracowanego przez Mi-

nisterstwo Rozwoju. Jest to jeden z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dzięki udziałowi w tym programie Miasto Racibórz będzie miało możliwość zaprezentowania swoich potrzeb inwestycyjnych. Spotkanie przed inwestycyjne w Raciborzu odbędzie się jeszcze w tym roku. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa instytucji finansowych oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów

oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. UM Racibórz

Tablice w szkołach poinformują o stanie powietrza

UM Racibórz OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości sporządzony dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działki: nr 734/128 o powierzchni 0,0450 ha, nr 733/130 o powierzchni 0,1945 ha na karcie mapy 3, obręb Starawieś, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczysta nr GL1R/00055919/2, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. OGŁOSZENIE

Racibórz » Apelował o to radny klubu PiS Dawid Wacławczyk. Na sesji Rady Powiatu Raciborskiego złożył na ręce starosty interpelację w sprawie wprowadzenia w szkołach podległych powiatowi tablic informujących o aktualnym stanie powietrza. Zaznaczył przy tym, że z uwagi na to, iż w powiecie nie ma profesjonalnej stacji pomiarów, najlepszym rozwiązaniem będzie bazowanie na prognozach Wojewódzkiego (Śląskiego) Inspektoratu Ochrony Środowiska dla naszego regionu.

Zamontowanie tablic pozwoli, zdaniem rajcy, nauczycielom oraz uczniom poznać wagę problemu, jakim jest znaczne zanieczyszczenie powietrza. Liczy na to, że przekażą oni informacje swoim bliskim i rodzinie, a także w oparciu o dane WIOŚ będą rozsądnie planować aktywność na wolnym powietrzu.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości sporządzony dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/6 o powierzchni 0,0596 ha, na karcie mapy 2, obręb Miedonia, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczysta nr GL1R/00055855/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

– Do chwili, kiedy każda szkoła zostanie wyposażona we własny czujnik jakości powietrza i będzie mogła podawać informacje w oparciu o aktualny odczyt (co w mojej ocenie powinno stać się w ciągu najbliższych 6 miesięcy) – informacja może być przekazywana w oparciu o System Prognozowania Jakości Powietrza prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Prognozy te są wykonywane na najbliższe 24 godziny i aktualizowane codziennie około godziny 11:00, więc przed

otwarciem szkoły można bazować na prognozie z dnia ubiegłego, a około południa dokonywać odpowiedniej aktualizacji – wyjaśnił w piśmie do władz powiatu, radny D. Wacławczyk. Na interpelację odpowiedział wicestarosta Marek Kurpis. Poinformował, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych otrzymali już tablice „Indeksu jakości powietrza”, z poleceniem umieszczenia ich w każdej szkole w widocznym miejscu. Na styczeń zapla- sposoby informowania uczniów nowano z kolei naradę z szefa- i pracowników placówek o stami szkół, której tematem będą nie powietrza. REKLAMA


»5

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

PWSZ w Raciborzu przenośną trybunę z dofinansowaniem OSiR będzie miał Racibórz » Będzie służyć podczas imprez plenerowych, nie tylko sportowych, ale i kulturalnych. Ile pomieści osób i jaki jeszcze urzędnicy mają pomysł na jej wykorzystanie?

Racibórz » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu otrzyma dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 1,1 mln zł. 12 stycznia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, rektor PWSZ w Raciborzu prof. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury, prorektora PWSZ w Raciborzu dr. Jakuba Berezowskiego oraz dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia dr. Marcina Kunickiego. – Ten projekt wpisuje się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – przekonywała rektor. – Celem nie jest sama modernizacja, ale skutek – dodał wiceminister. Ministerstwo Sprawiedliwości dysponuje pulą pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Wspiera szeroko pojęte inicjatywy, które mają zapobiegać przestępczości. Takim oddziaływaniem jest między

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

innymi sport. Raciborska uczelnia dostaje wsparcie finansowe, ale i konkretne zadania. Poprzez swoje zaplecze kadrowe zamierza przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. Sprawę wniosku z ramienia uczelni pilotował dr Marcin Kunicki, dyrektor IKFiZ PWSZ. Wszystko rozegrało się w grudniu. Należało spełnić określone kryteria. Raciborski projekt pod nazwą „Modernizacja zaplecza sportowo-rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wspierania przeciwdziałania przestępczości w powiecie raciborskim z wykorzystaniem kadry

naukowej – wiedza i sport drogą do prawidłowego rozwoju osobistego”, po uwzględnieniu poprawek, zyskał akceptację ministra. Nie jest jedynym w Polsce, ale ważnym dla PWSZ, która nie tylko wzmacnia swoją bazę i standard uczenia, ale może zaprezentować w konkretnych działaniach społecznych swój potencjał. Wiceminister podkreślał, że szkoła była organizacyjnie przygotowana do aplikowania o wsparcie. Prace, po zakończeniu odpowiednich procedur przetargowych, mają ruszyć z początkiem lata, po zakończeniu roku akademickiego. Efekt natomiast będzie widoczny u pro-

gu nowego roku akademickiego. 12 stycznia w sali gimnastycznej PWSZ oprócz podpisania umowy, odbył się briefing prasowy. Następnie dziennikarze mieli możliwość obejrzenia obiektów przeznaczonych do modernizacji. Ponadto zorganizowano wykład rozpoczynający realizację projektu. Temat brzmiał: „Redukowanie agresji wśród dzieci i młodzieży poprzez ukierunkowane wychowanie fizyczne w szkole”. Wygłosił go doc. dr Krzysztof Skalik, a moderatorem był dr hab. Jarosław Cholewa prof. nadzw. (w)

Trybuna ma kosztować 69 tys. zł, a jej zakup odbędzie się w ramach budżetu obywatelskiego. Trybuna ma służyć mieszkańcom w trakcie kluczowych imprez oraz eventów organizowanych w Raciborzu. Mowa m.in. o takich imprezach jak: Intro Festival, Gala MMA, Krajowa Liga Zapaśnicza, Turnieje Siatkówki Plażowej oraz

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

halowej, Rafako Półmaraton i wszystkich koncertach plenerowych na Placu Długosza czy na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Dodatkowo zrodzi się możliwość organizowania cyklicznego kina plenerowego na Zamku Piastowskim, gdzie trybuna wpisze się na stałe jako część infrastruktury. Zgłoszony projekt przewiduje zakup trybuny 8-rzędowej o wymiarach 20 m x 7 m z miejscami siedzącymi z wysokim oparciem dla 292 osób. (waw)


Aktualności

»6

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Starania Raciborskiego Zespół orzekania o niepełnosprawności Alarmu Smogowego

oficjalnie otwarty nie poszły na marne

Racibórz » Choć Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Gamowskiej 3 działa już od 3 stycznia 2018 r., to uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w poniedziałkowe przedpołudnie 15 stycznia. – To wielka rzecz dla środowiska niepełnosprawnych – mówił radny miejski Wiesław Szczygielski (na zdj.), który od lat zabiegał o utworzenie zespołu.

Pomysłodawcą utworzenia w Raciborzu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jest radny miejski Wiesław Szczygielski. – W 2015 roku byłem po raz ostatni ze swym synem przed takim zespołem w Rybniku. To, co się tam działo, można określić jako „zbiorowisko nieszczęścia”. Ludzie z powiatu raciborskiego, którzy tam byli, skarżyli się, że muszą dojeżdżać, co dla osób, które mają problemy z poruszaniem się lub muszą korzystać z usług opiekuna nie jest łatwym zadaniem. To wszystko powodowało, że osoby te traciły czas i pieniądze – relacjonuje radny Wiesław Szczygielski.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

– W związku z tym zrodziła się pewna myśl. Czemu taki zespół nie może być w Raciborzu, skoro to powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Zasugerowałem ten temat wicestaroście Markowi Kurpisowi, który doskonale wie, że rozumiem temat niepełnosprawności. Pan wicestarosta obiecał, że pomoże – dodał pomysłodawca. Konieczne było jednak pozyskanie odpowiednich pomieszczeń oraz ich przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. – Myśleliśmy jak podejść do tego od strony technicznej, gdyż potrzebne były pomieszczenia, konieczna była ich adaptacja oraz późniejsze utrzymanie. Podsunąłem jednak parę pomysłów, między innymi taki, by zrobić to na terenie szpitala. Rozmawiałem także z prezydentem Mirosławem Lenkiem oraz grupą radnych, którzy wsparli mój pomysł. Mia-

sto daje bardzo dobry przykład współfinansowania, gdyż przeznaczyło na ten cel pięćdziesiąt tysięcy złotych, które w połączeniu z funduszami starostwa przyczyniły się do powstania zespołu. Jest to także przykład dla wójtów i burmistrzów gmin powiatu raciborskiego, którzy także zapowiedzieli swój wkład finansowy w funkcjonowanie zespołu. Wypada się jedynie cieszyć, że się udało, że wszystko jest na miejscu – zakończył radny Szczygielski. Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności czynny jest w poniedziałki, środy i czwartki od godziny 7.30 do 15.30. Działa także we wtorki od 7.30 do 17.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00. Pracują tam trzy osoby, a przewodniczącą jest Joanna Koczwara-Kozłowska. G. Piszczan REKLAMA

Racibórz » Piotr Dominiak i Dawid Wacławczyk z Raciborskiego Alarmu Smogowego w listopadzie zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenia profesjonalnych i oficjalnych pomiarów jakości powietrza w Raciborzu. WIOŚ przychylił się do apelu i w lutym umieści na terenie naszego miasta mobilną stację badawczą. Aby tak się stało, trzeba spełnić kilka kryteriów stawianych przez Inspektorat, w tym wskazać lokalizację, w której mógłby zaparkować ambulans.

Raciborski Alarm Smogowy przypomina, że w Raciborzu od kilku lat nikt nie prowadzi tego typu badań. – Jedyne prowadziliśmy w zeszłych latach my, sprzętem wypożyczonym od Krakowskiego Alarmu Smogowego, przy czym choć sprzęt był certyfikowany a badania profesjonalne, nie miały one statusu badań oficjalnych, na których opiera się ogólnopolski system informacji o stanie środowiska – informują przedstawiciele RAS na swoim profilu na Facebooku. Oceniają, że obecny stan rzeczy jest niekorzystny dla mieszkańców miasta, do których nie dociera rzetelna wiedza o realnym stanie powietrza. Co prawda, powiat jak i miasto korzystają z urządzeń badających normy, ale RAS nie jest przekonany do ich użyteczności. – Sytuacja, w której się znajdujemy raczej zaciemnia obraz niż go rozjaśnia. Dla przykładu, w tym samym momencie czujniki starostwa pokazują 150-200% normy, gdy czujnik Urzędu Miasta na Batorego podaje stan powietrza w normie – informują. Przekonują również, że brak stacji badawczej sprawił, iż Racibórz nie jest uwzględniany w ofi-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

cjalnych rankingach WIOŚ, na podstawie których Światowa Organizacja Zdrowia sporządza rankingi najbardziej zanieczyszczonych miasta. – Na tych zaś opierał się w ostatnich miesiącach rząd RP, konstruując listę najbardziej zanieczyszczonych miast, które uzyskają wsparcie rządowe. Gra idzie o niebagatelne kwoty liczone w miliardach złotych na cały projekt – wymienia Raciborski Alarm Smogowy. Przedstawiciele RAS nie kryją, że miesięczne badania powietrza nie zmienią tej kwestii, bo to może zmienić tylko zakup i uruchomienie stacji stacjonarnej działającej stale. – Ale dzięki nim będzie można porównać sytuację Raciborza z tą z Rybnika, Krakowa czy Żywca. Nasz wolontariusz prowadzi

porównania czujników amatorskich, z których wynika, iż sytuacja Raciborza nie jest lepsza niż Rybnika i Krakowa. Obecnie mamy więc tylko badania amatorskie oraz słowa władz miasta, które zapewniają o tym, że w Raciborzu jest o wiele lepiej, przy czym opierają się one wyłącznie na subiektywnym odczuciu pt. „wydaje mi się”. Taka sytuacja jest patowa. Liczymy, że pojawienie się mobilnej stacji badawczej pomoże przełamać ten impas i stanie się impulsem do zakupu stałego monitoringu jakości powietrza poprzez profesjonalną stację stacjonarną WIOŚ – piszą działacze RAS. Stacja ma pojawić się w Raciborzu w lutym. (wk)

Piasek gwiazdą

26. Memoriału w Raciborzu Racibórz » Andrzej Piaseczny, uznany wokalista i juror The Voice of Poland, wystąpi 18 sierpnia, a dzień później Bartnicky Band i Red Lips. Będzie też turniej koszykówki, rodzinny rajd rowerowy i szereg innych wydarzeń, w tym kolejna edycja zawodów strażackich Firefighter więcej informacji Combat Challenge. Główną memo- na ten temat znajdziesz tutaj: riałową areną będzie pl. Długosza. REKLAMA


»7

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

50-latek potrącił Eko-Okna zagrały policjanta i uciekł z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Racibórz » Ponad 6 tys. zł – tyle w ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali Region » 50-letni mężczyzna, który 11 stycznia nie zatrzymał się do kontroli i potrącił jednego z zapracownicy firmy Eko-Okna S.A. Suma trafiła do łącznej puli raciborskiego sztabu, która na chwilę trzymujących go umundurowanych policjantów, został 2 dni później zatrzymany przez dzielnicowych. obecną wynosi blisko 108 tys. zł. Rekordowa kwota jeszcze wzrośnie, bo liczenie napływających datW jego poszukiwania zaangażowani byli rybniccy i wodzisławscy policjanci, a także mundurowi z ków potrwa do 21 stycznia. oddziału prewencji policji w Katowicach i przewodnicy z psami tropiącymi. Mężczyzna trafił już do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia. Od 2 do 13 stycznia na tere-

Policjanci poszukiwali mężczyzny od 11 stycznia. W działania zaangażowano kilkudziesięciu policjantów zarówno z Rybnika, jak i Wodzisławia, wspieranych przez mundurowych z OPP w Katowicach. Po publikacji wizerunku sprawcy potrącenia, otrzymaliśmy wiele telefonów od mieszkańców, które potwierdzały nasze informacje, o tym że mężczyzna nadal przebywa na terenie Rydułtów. 13 stycznia rano poszukiwania zostały wznowione. Na trop mężczyzny wpadli dzielnicowi z rydułtowskiego komisariatu, doskonale znający swój rejon. Mężczyzna ukrywał się w pomieszczeniu gospodarczym na terenie prywatnej posesji, bez wiedzy właścicieli. 50-latek został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu. Wkrótce zostaną mu przedstawione zarzuty. Odpowie za czynną napaść na policjanta, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie pojazdem mimo zakazu wydanego przed sąd. Grozi mu do 10 lat więzienia. Przypomnijmy, że w czwartek po południu (11.01), policjanci z wydziału ruchu drogowego rybnickiej komendy pełnili służbę na terenie gminy Gaszowice. Około 16.20, na ulicy Radoszowskiej w Szczerbicach, postanowili zatrzymać do kontroli dro-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

gowej kierującego vw passatem. Pomimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania się, dawanych przez umundurowanych stróżów prawa poruszających się oznakowanym radiowozem, kierujący za wszelką cenę usiłował uniknąć kontroli drogowej i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim w pościg, który przeniósł się na ulice Rybnika, a następnie do Rydułtów na ulicę Piecowską. Właśnie na tej ulicy uciekinier zjechał na pobocze i zatrzymał pojazd. Gdy policjanci wyszli z radiowozu, chcąc go zatrzymać, ten gwałtownie ruszył i potrącił jednego z mundurowych. W celu zatrzymania kierującego, drugi z policjantów użył broni służbowej, oddając kilka strzałów w stronę pojazdu. Kierowca passata uciekł. Mundurowi zapamiętali jednak numery rejestracyjne pojazdu, co w trakcie dalszych czynności pozwoliło na ustalenie właściciela pojazdu. Ranny policjant trafił do szpitala. Po udzieleniu pomocy lekarskiej, opuścił szpital. Policjantom biorącym udział w tej interwencji

udzielono pomocy psychologa. Na miejsce zostały skierowane kolejne patrole oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Rozpoczęły się poszukiwania kierującego passatem. W czynnościach brali udział rybniccy i wodzisławscy policjanci, a także mundurowi z oddziału prewencji policji w Katowicach i przewodnicy z psami tropiącymi. Samochód, którym uciekał sprawca potrącenia policjanta, został odnaleziony przez rybnickich mundurowych na terenie Rydułtów. Za zgodą prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim, opublikowaliśmy wizerunek oraz dane tego mężczyzny. To 50-letni mieszkaniec Rydułtów. Mężczyzna był wcześniej znany policji. Na początku zeszłego roku stracił on prawo jazdy za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów, orzeczony przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim do czerwca 2021 roku. KPP Wodzisław Śląski REKLAMA

nie firmy Eko-Okna S.A. odbywała się kwesta na rzecz WOŚP. Inicjatorem akcji był Michał Miczek, pracownik Spółki, który z Orkiestrą gra od wielu lat. – W ubiegłym roku wraz z kolegą wystawiliśmy na aukcję wyjazd na wspinaczkę górską w Alpy. W tym roku, miałem nieco więcej czasu i wielu chętnych do pomocy, więc postanowiłem rozszerzyć akcję o zbiórkę na terenie zakładu oraz pozyskanie ciekawych gadżetów na licytacje – mówi Michał Miczek, pracownik EKO-OKIEN, wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Raciborzu. Na terenie kornickiego zakładu ulokowane były 4 puszki, które pomieściły 5,5 kg gotówki. Zebrano łącznie 1700 zł i 10 euro. Dodatkowo Michał wraz z kolegą Piotrem Gucikiem kwestowali podczas finału. Panom dzielnie kroku dotrzymywały dzieci – córka Michała – Karolina oraz Oliwia i Kuba – dzieci Piotra. Wspólnie grupa zebrała 2100 zł do puszek. Aukcje WOŚP mocno wsparła grupa pracowników firmy Eko-Okna S.A. Biegacze z Eko-Okna RUNNERS przekazali 13 nowych męskich i damskich koszulek technicznych „Pit Bull West Coast ® Runmageddon 2017”, męski bezrękawnik techniczny oraz 7 limitowanych miśków przytulanek z logiem kornickiej Spółki, które okazały się

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

prawdziwym hitem wśród licytujących gadżety WOŚP. Za same maskotki do puli Orkiestry trafiło 1 tys. zł. Natomiast z koszulek 625 zł. Pracownicy EKO-OKIEN chętnie brali udział w licytacjach. Wylicytowano gadżety za łączną kwotę – 4 208 zł. Warto przypomnieć, że 14 stycznia, od samego rana na ulicach Raciborza kwestowało 120 wolontariuszy, towarzyszył im Sebastian Wątroba, aktor znany z seriali paradokumentalnych (m.in. W11 Wydział Śledczy czy Komisariat). Zebrano rekordową kwotę blisko 108 tys zł. Raciborski finał WOŚP wsparł Zespół Taneczny SKAZA, organizując galę tańca na bis. Do akcji chętnie przyłączyli się także: Ochotnicza

Straż Pożarna Racibórz prezentując sprzęt strażacki i pokazy ratownictwa technicznego, Raciborski Klub OFF-ROAD SRC 4x4, Jednostka Strzelecka 3054 Racibórz. Na Rynku odbyły się także pokazy walk wojów ze Stowarzyszenia Drengowie Znad Górnej Odry. Dawid Łomnicki i Grupa Street Workout Racibórz zaprosiła wszystkich twardzieli na wielkie morsowanie. Zmarzniętych częstowano pyszną, wojskową grochówką. Animatorki Crazy Club malowały dzieciom serduszka na policzkach. 26. finał WOŚP w Raciborzu zakończył energetyczny pokaz grupy Labareda Fireshow. Justyna Korzeniak


Ogłoszenia

»8

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Meble Łóźka i materace w DlaSpania.pl Sieć sklepów DlaSpania oferuje bogatą ofertę łóżek, stelaży do łóżek a także materaców i pościeli. Możecie Państwo składać również zamówienia przez sklep internetowy DlaSpania.pl, tel. kom.: 883 907 303, e-mail: eshop@dlaspania.pl. www.dlaspania.pl.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczki dla zadłużonych w BIK, KRD – Rapida Money Pożyczki z gwarantem (osoba pełniąca rolę żyranta), wysoka kwota pożyczek nawet do 25 000 zł, okres spłaty pożyczki od 12 do 48 miesięcy, bez dodatkowych zaświadczeń, możliwości zadłużenia w BIK, KRD, zajęcie komornicze, oferta już od 18 lat, e-mail: portfel24@portfel24.eu. www. pozabanki.com.pl/rapida-money/.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Racibórz Dziś Dzwonisz-Dziś sprzedajesz 697 459 184 Skup aut za gotówkę! Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! Tel. kom.: 697 459 184. Przyjmę mechanika – Schmidt Serwis Euromaster Schmidt przyjmie mechanika samochodowego.Do zadań mechanika będzie należało: wymiana opon,elementów zawieszenia,hamulców,tłumików,rozrządów,sprzęgła,klimatyzacja,geometria,diagnzoza komputerowa. Zapraszamy do kontaktu! tel. kom.: 600629098, e-mail: artur. schmidt@euromaster.pl. www.serwis-schmidt.pl.

Kupię Racibórz: kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadREKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

REKLAMA

KUPIĘ CIĄGNIKI,

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

Kontakt:

zadłużone / z problemem prawnym

osiedla Hetmańskiego. Garaż posiada wewnątrz oświetlenie, które jest w cenie czynszu miesięcznego, tel. kom.: 798 803 291.

Firma produkcyjna z Raciborza zatrudni na stanowisko Specjalisty ds. BHP i Ochrony Środowiska. Prosimy o przesyłanie CV na podany adres email, e-mail: elko@zre-elko.pl.

Racibórz, ul. Piotrowska 12

przyczepy, maszyny rolnicze

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

602 811 423

Roman Weiser

kowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz Złomowanie Samochodów Skup,Kasacja Tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz kupimy każde auto bez żadnego wyjątku, tel. 888102080 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Raciborz kupimy każde auto bez wyjątku, tel. 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia Jedyni oferujemy darmowy transport Płacimy zawsze gotówką My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. Skup samochodów całych i uszkodzonych, tel. 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre.

Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń! Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Złomowanie samochodów Racibórz, tel. 530312-312, skup, kasacja. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz kupimy każde auto bez wyjątku, tel. 888-10-20-80 c24h Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom sprzedam Sprzedam dom piętrowy Sprzedam lub wynajmę dom w Żerdzinach na ul. Widokowej: 7 pokoi, kuchnia, 2 łazienki. Dom w całości podpiwniczony, nowy dach, instalacja elektr., przydomowa oczyszczalnia ścieków. Możliwość adaptacji strychu. Cena sprzedaży 220 tys. PLN, tel. kom.: 698389170 po godz. 1.

Garaże Wynajmę Garaż, Racibórz Posiadam do wynajęcia garaż o wym. 3x5m, który jest zlokalizowany Racibórz Starowiejska w pobliżu

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe. Mieszkanie 2-u pokojowe 43 m2 z balkonem znajdujące się na III piętrze w centrum Raciborza, przy ul. Zborowej – bardzo dobra lokalizacja. Budynek ocieplony, mieszkanie opomiarowane z nowymi oknami. Przynależna piwnica, niski czynsz. Cena: 88 000 zł, tel. kom.: 666813281.

Mieszkanie wynajmę Do wynajęcia komfortowe mieszkanie o pow. 100 m2 na ul. Bosackiej Mieszkanie umeblowane komfortowo: kuchnia w pełni wyposażona, zmywarka, płyta elektryczna, piekarnik, lodówka, zamrażarka. Podłogi wyłożone panelami. Na wyposażenie mieszkania składa się również: komplet wypoczynkowy, telewizor z pakietem, internet, w sypialni łóżko 2 osobowe, garderoba umeblowana, klimatyzacja, tel. kom.: 502 139 302. www.naszenieruchomosci.com/ site/oferta/413-mieszkanie--ul--bosacka-52.html. Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie w Raciborzu na Ostrogu 56 m kw. na wysokim parterze z dużym tarasem z wyjściem na ogród 3 arowy, do dyspozycji altana. Mieszkanie w spokojnej okolicy. Cena do uzgodnienia, tel. kom.: 530 050 550. Mieszkanie parter 56 m2, taras, ogród Wynajmę mieszkanie na Ostrogu na wysokim parterze, spokojna okolica. Mieszkanie 3 pokoje, 56 m2, przestronna kuchnia, duzy taras w wyjsciem na ogród 3a. Do dyspozycji przestronna altana. Tylko oferty długoterminowe. Cena do uzgodnienia, tel. kom.: 530 050 550.

PRACA

Może być

737 938 416

komputera, łatwość nawiązywania kontaktów, dynamiczność, bardzo dobra organizacja pracy, skrupulatność, sumienność. CV ze zdjęciem proszę przesyłać na adres e-mail, tel. kom.: 604091087, e-mail: info@lumenmax.eu. ultra-elektro.pl. Jeśli masz luzy na koncie, to ta oferta jest dla Ciebie Światowy Lider Obrotu Energią, szwajcarski dostawca energii poszukuje menadżerów i przedstawicieli do pozyskiwania odbiorców przemysłowych oraz małego i średniego biznesu. Tańsza energia-poważne oszczędności. Przyślij CV na adres e-mail. Tel. kom.: 601 856 926, e-mail: investprestige@prokonto.pl.

Szukam pracy

Praca w Holandii SEP PEETERS POLSKA Sp.zoo (cert1211) poszukuje do pracy w Holandii na stanowiska: operator maszyn, pracownik budowlany, brukarz-pracownik drogowy, operator CNC Kontakt: Racibórz, ul. Opawska 67 Tel: 324147193 Więcej informacji na .

Szukam pracy w charakterze opiekunki osób starszych Szukam pracy w charakterze opiekunki osób starszych lub pomocy domowej. Pełna gotowość do pracy, tel. kom.: 532442401.

Pracownik biurowy ze znajomością języka niemieckiego Jobs-AT zatrudni do swojego biura w Raciborzu osobę na stanowisko: Pracownik biurowy. Wymagana znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie. Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia. Prosimy o przesyłanie CV na adres: tel. kom.: 602421791, e-mail: biuro@jobs-at.pl.

Oferty pracy w Austrii i Holandii APP EURO LABORA SP.J. (Cert.14601) poszukuje do pracy w Austrii i Niemczech na stanowisku: hydraulik, stolarz, elektryk, monter fasad, monter wentylacji i klimatyzacji, ślusarz, spawacz, malarz, kafelkarz, cieśla, murarz, operator koparki, dekarz, pakowacz, komisjoner, operator CNC, lakiernik, kucharz, mechanik, informatyk; W Holandii: monterów ppoż, dekarzy, cieśli szalunkowych. Kontakt: Racibórz, Plac Wolności 1. Tel.: 533550034, tel. kom.: 324172056, e-mail: praca@euro-labora.com.

Stolarz meblowy Zatrudnię stolarza meblowego „dobre warunki”. Umowa – dobra stawka. tel. kom.: 731012278. Pracownik obsługi klienta i działu wysyłek Wymagania: wiek 20-35 lat, wykształcenie minimalnie średnie, bardzo dobra znajomość obsługi REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Dam pracę Praca od zaraz! Firma Elektrolex z Raciborza zatrudni na umowę o pracę: elektryka /praca na sieciach energetycznych/, brukarza, operatora koparki – mini koparki. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy. Mile widziane prawo jazdy kat. B, tel. kom.: 502139302, e-mail: biuro@elektrolex.pl. www.elektrolex.pl. Praca w BHP

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

TURYSTYKA Last minute REKLAMA

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

Za granicą

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


»9

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

Zapraszamy na Kuligi Zimowe Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie w Wiśle dla grup zorganizowanych oraz klientów indywidualnych. Koszt od 40 zł/os z poczęstunkiem oraz kuligiem z biesiadą i pochodniami: Walentynki 10 lub 14.02.2018 – Weekendy – Ferie – Dni robocze. Tel.: 338530110, tel. kom.: 503492612, e-mail: kontakt@beskid-promotions.pl. www.beskid-promotions.pl.

ZDROWIE

324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

MOTORYZACJA

Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

Kupię

Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.:

AUTO-ZŁOM WODZISŁAW TEL. 530-312-312 SKUP KASACJA ZŁOMOWANIE Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24h. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

REKLAMA

REKLAMA

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Mariańskiej, w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

841/33 k.m. 3 obręb Starawieś – ul. Głubczycka,

przetargowy

2.

Oznaczenie geodezyjne

nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerem 1686/1 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,0064 ha

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036538/8

3604/173, 3069/173, 5046/173 wszystkie k.m.4 obręb Racibórz – ul. Karola Miarki i Plac Wolności

przetargowy

3.

Gruntowe zabudowane

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek 1229/1 i 935/1 k.m. 6 obręb Starawieś oraz użytkownika wieczystego nieruchomości opisanej numerem 936/1 k.m. 6 obręb Starawieś

Lokalowe

5.

Cena wywoławcza netto

4 750,00 zł. Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

21 luty 2018 r., godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

7.

Wadium

500 zł winno być uznane na rachunku gminy do 14 lutego 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

H3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usyogłoszenia o przetargu tuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o przetargu adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości 11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki 13/15; III piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 61,15 m2, przynależna piwnica o powierzchni 15,01 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 1101/167 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0918 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00047927/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

Rokowania na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

6.

przetargowy

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

774/361 k.m. 1 obręb Płonia – ul. Poprzeczna

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68. OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Oznaczenie nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w według ewidencji gruntów i Górkach Śląskich, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu księgi wieczystej prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00031135/8, a która stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 106/2 o powierzchni 0,0137 ha oraz działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 136/3 o powierzchni 0,0121 ha.

2.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Górkach Śląskich. Niezabudowana, stanowiąca pas zieleni przy ul. Rudzkiej.

3.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dz. 106/2 leży w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonym na rysunku planu symbolem 16MN a dz.136/3 leży w terenie drogi publicznej klasy „lokalna” oznaczonym na rysunku planu symbolem 2KDL.

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

5.

Cena wywoławcza

10.600,00 zł + 23% podatku VAT

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH

Lokale mieszkalne: ul. Kościuszki 48/7, ul. Skłodowskiej-Curie 27/7, ul. Eichendorffa 20/2

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

Lokale mieszkalne: ul. Kościuszki 2/1, ul. Głowackiego bezprzetargowy 9/13, ul. Zborowa 5a/6, ul. Bosacka 7/16, ul. Różana 1/3

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

1.

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

9.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Mariańskiej

Podaruję Szukam ludzi dobrej woli To kotek Feluś vel Filuś smutny dziesięciolatek po śmierci swej pani. Stracił jedno oczko, ale to nie przeszkadza w normalnym życiu. Wyjątkowy miziak. Chciałby mieć dom. Zadzwoń 504 703 605.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ZWIERZĘTA

Ogłoszenia

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Opawska 32/11; poddasze, 1 pokój, przedpokój i kuchnia o powierzchni użytkowej 39,21 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3113/193 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0274 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030562/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Rokowania na sprzedaż nieruchomości

Nie niższa niż 43 000 zł

5.

Cena wywoławcza

Nie niższa niż 28 000 zł

Termin i miejsce rokowań

22 lutego 2018 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce rokowań

22 lutego 2018 r., godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Wadium

1.300,00 zł do dnia 27.02.2018 r.

7.

Zaliczka do rokowań

4 300 zł, termin wpłaty – 15 lutego 2018 r.

7.

Zaliczka do rokowań

2 800 zł, termin wpłaty – 15 lutego 2018 r.

7.

Termin i miejsce przetargu

05.03.2018 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny drogi zbiorczej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowaniach

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o rokowaniach

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

9.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480.

Uwagi

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o rokowaniach

11.

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział którymi można uzyskać Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące rokowań

1.

11.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział którymi można uzyskać Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące rokowań

10.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 08.01.2018 r.


Rozrywka

» 10

19 STYCZNIA, GODZ. 18.00, RCK DK „STRZECHA” (UL. LONDZINA 38) KONCERT GRUPY BEZ NAZWY GRUPA BEZ NAZWY powstała na początku lat 70. i w zmieniającym się składzie działa po dziś dzień. Styczniowy Koncert Noworoczny to przede wszystkim amerykańskie standardy bożonarodzeniowe i polskie piosenki zimowe. Nie zabraknie również polskich kolęd tradycyjnych w nowych aranżach. Grupa zagra w składzie: Agnieszka Busuleanu – Jaksik-wokal, Ryszarda Widota – wokal, Stefan Konopnicki – gitara basowa, Krzysztof Fulneczek – gitara, Tadeusz Widota – perkusja, Janusz Latka – klawisze, Artur Siedlaczek – keybord Bilety: 10 zł do nabycia w kasach RCK, Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

19 STYCZNIA, GODZ. 17.00, GALERIA OBOK PRZY RCK RCI (UL. DŁUGA 2) WERNISAŻ ‚’BARWA – ZWIERCIADŁO DUSZY’’ JAGODY KURAKIEWICZ. Jagoda Kurakiewicz ukończyła PWSZ w Ra-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ciborzu na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – specjalność Obraz Cyfrowy i Fotograficzny. Następnie spędziła rok w Islandii – w miejscowości Ísafjörður, gdzie pracowała. Tam również miała możliwość wystawienia swoich prac. Po powrocie do Polski ukończyła kurs spawacza, który wykorzystuje w swojej pracy artystycznej. Tytuł wystawy jest autorskim opisem abstrakcji w użyciu koloru duszy i emocji autorki. Na wystawie zobaczymy prace inspirowane różnymi etapami w życiu autorki, pojawią się jej pierwsze prace malarskie, obraz z obrony pracy licencjackiej oraz współcześnie stworzone rysunki, obrazy i rzeźba. Wstęp wolny

20 STYCZNIA, GODZ. 19.00, KOŚCIÓŁ WNMP (UL. MICKIEWICZA 8, RACIBÓRZ) KONCERT KOLĘD KLUBU PIOSENKI POETYCKIEJ I AKTORSKIEJ „ATLANTYDA”

śmierć swej rodzicielki i spadek po niej. Choć rzeczywistość przedstawiona w komedii jest skomplikowana to historia relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób przewrotny i bardzo... zabawny. Obok śmiechu znajdzie się też miejsce dla napięcia i grozy godnych mistrza gatunku – Alfreda Hitchcocka. Tekst został przetłumaczony na portugalski i angielski, w marcu 2014 odbyła się premiera w Nowym Jorku, W listopadzie w Nowym...Sączu. Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes. Bilety w cenie 50 i 60 zł. do nabycia w kasach RCK Honorowane będą karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

W programie nowe i tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach. Wystąpią m.in. Patrycja Kowalska, Zuza Wieczosek, Oliwia Pytlik, Julia Mielczarek i inni. Wstęp wolny

21 STYCZNIA, GODZ. 17.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) PÓŁ NA PÓŁ – KOMEDIA NAD WYRAZ KRYMINALNA... Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne dialogi, wyraziście nakreślone postacie. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji i mnóstwo humoru. Realizacja życiowych planów i marzeń dwóch przyrodnich braci Roberta i Dominika stoi pod znakiem zapytania. Wbrew pozorom bracia wcale nie są bezdusznymi potworami czyhającymi na

9 LUTEGO, GODZ. 19:00-23:00, SALA KAMERALNA RCK RDK, UL. CHOPINA 21 POTAŃCÓWKA KARNAWAŁOWA Z RCK Koszt biletu to 25 zł. za osobę. W cenie: ciepły posiłek, kawa, herbata i domowe Ciasto. Muzycznie wieczór umili nam Jan Buczek. Będziemy się bawić przy najgorętszych karnawałowych przebojach. W trakcie wieczoru niespodzianki taneczne od grupy tańca towarzyskiego prowadzonej przez Małgorzatę Dziedzic. Bilety dostępne w kasach RCK oraz na stronie biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Gołąbki cygańskie bez smażenia, w sosie pomidorowym i kaszą gryczaną

Dodatkowo przygotować: • 1 kg chudego mielonego mięsa wieprzowego • 3 ugotowane woreczki kaszy gryczanej • 4 łyżki suchej kaszy manny • 4 jajka • 1 duża cebula pokrojona w kostkę • 3 ząbki posiekanego czosnku • 1 łyżka sosu sojowego • sól i pieprz

Z podanego przepisu wychodzi 21 dużych gołąbków Składniki: • 1,5 kg poszatkowanej białej kapusty (1 mała główka) • 1 kopiasta łyżka soli. Poszatkowaną kapustę wymieszać z solą i odstawić na 2 godziny, następnie dobrze odcisnąć w dłoniach. Sos pomidorowy: • 1 butelka passaty pomidorowej (700 g) • 400 ml niesolonego bulionu (lub wody) • 1 kopiasta łyżeczka suszonej bazylii • 2 posiekane ząbki czosnku • 1 płaska łyżeczka cukru • 1 łyżeczka soli Wszystko wymieszać.

Do mięsa dodać odciśniętą kapustę oraz pozostałe składniki. Wszystko doprawić solą i pieprzem, po czym odstawić na co najmniej 0,5 godziny. Po tym czasie zwilżonymi dłońmi formować owalne porcje i układać je obok siebie w dużym prostokątnym naczyniu (lub na blaszce z wyposażenia piekarnika). Następnie wszystko zalać sosem pomidorowym. Całość bez przykrycia włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C, na 45 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. STASZICA 23/16 CENA: 119 000 zł POWIERZCHNIA: 65 m2 PRZETARG: 25.01.2018 r.

Mieszkanie UL. OGRODOWA 15A/2 CENA: 105 000 zł POWIERZCHNIA: 57 m2 PRZETARG: 25.01.2018 r.

Mieszkanie UL. STASZICA 26/2 CENA: 49 000 zł POWIERZCHNIA: 27 m2 PRZETARG: 25.01.2018 r.

Mieszkanie UL. OPAWSKA 93/6-7 CENA WYNAJMU: od 450 zł POWIERZCHNIA: 105 m2 PRZETARG: 30.01.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


WFOŚiGW

» 12

Piątek, 19 stycznia » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uwaga na nieuczciwe praktyki wymiany pieców,

Nabór wniosków na dofinansowanie

sprzedawców węgla Racibórz » Urząd Marszałkowski apeluje, aby mieszkańcy nie kupowali mułów, flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową. Żaden muł czy flotokoncentrat, niezależnie od ich nazw handlowych czy zastosowanych mieszanek, nie jest dopuszczony w województwie śląskim do użytkowania w piecach i kotłach. Zakaz ten obowiązuje od 1 września 2017 roku i wynika z tzw. uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa. Problem związany z realizacją uchwały antysmogowej polega jednak na tym, że na poziomie krajowym Ministerstwo Energii nie wprowadziło zakazu handlu mułami węglowymi. W województwie śląskim występują przypadki nieuczciwych praktyk handlowych wobec nabywców. Polegają one najczęściej na wprowadzaniu w błąd poprzez stosowanie nazw handlowych, takich jak eko-muł, eko-flot oraz groszek z domieszkami mułu czy flotu, groszek czy brykiet

z węgla brunatnego. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Przed wejściem w życie uchwały antysmogowej paliwa te były ogólnodostępne i  stosowane w wielu gospo-

darstwach domowych, a spora mości listę podmiotów, którym grupa mieszkańców wojewódz- można przekazać paliwa w celu twa posiada jeszcze zapasy tego ich dalszego zagospodarowania. materiału. Województwo Śląskie podało do publicznej wiadoSlaskie.pl

termomodernizację i OZE ruszy 1 lutego Racibórz » Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk na mocy wydanego zarządzenia nr 1701/2018 ogłasza nabór konkursowy wniosków o dotację na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację budynków mieszkalnych i zastosowanie technologii OZE. Nabór potrwa od 1 lutego do 2 marca 2018 r.

Na dofinansowanie poszczególnych zadań przeznaczono: ƒƒ 2 mln 310 tys. zł – na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ƒƒ 757 tys. zł - na wymianę starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych ƒƒ 1 mln 830 tys. 500 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych ƒƒ 220 tys. zł - na zastosowanie technologii wykorzystującej OZE. Formularze można pobrać ze strony urzędu a także oso-

biście w Biurze Obsługi Interesantów (parter UM) oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta (II piętro, pokój 202). UM Racibórz

Ścieżki w Łężczoku zostały już odnowione Racibórz » Prace miały trwać do końca lutego, ale zima była łaskawa i wykonawca znacznie szybciej wykonał niemal cały zakres. Trwają przygotowania do odbioru inwestycji - słyszymy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej pn. „Rewitalizacja nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok”. Przystąpiono do niej jesienią, kiedy kończy się sezon lęgowy ptaków. Kolejny rozpocznie się już wczesną wiosną. – Jesień i zima, to może nie najlepszy czas na roboty budowlane, lecz jedyny możliwy dla przeprowadzenia potrzebnych prac w rezerwacie. A prace te były już naprawdę potrzebne, gdyż część ścieżek w trakcie deszczu zamieniała się w głębokie kałuże lub grząskie błoto. A przecież rezerwat

Łężczok to jeden z największych rezerwatów województwa śląskiego i jest on bardzo chętnie odwiedzany przez turystów oraz okolicznych mieszkańców – informuje Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Pamiętać należy, że „Łężczok” jest rezerwatem częściowym, podlegającym czynnej, a nie biernej ochronie. Bogactwo gatunków (zwłaszcza ptaków) związane jest nierozerwalnie z gospodarką stawową i ekstensywną hodowlą ryb. Zaprzestanie jej spowodowałoby bardzo szybkie wypłycenie i zarośnięcie stawów, a więc zanik tych cennych siedlisk. Jednym z oczywistych zadań tej gospo-

darki jest utrzymywanie w należytym stanie urządzeń stawowych, w tym grobli rozdzielających stawy. Udostępnione zwiedzającym ścieżki w rezerwacie w większości biegną właśnie po koronach grobli. Niestety, po latach użytkowania ich nawierzchnia pozostawiała wiele do życzenia. A nie jest to rzecz tylko czysto estetyczna. Kałuże i błoto powodują, że odwiedzający, chcąc je ominąć, rozdeptywali roślinność rosnącą już poza ścieżkami, w sposób niekontrolowany ingerując w siedliska rezerwatu. Jednocześnie przystępując do projektu Nadleśnictwo wyznaczyło sobie jeszcze jeden, ważny cel społeczny. Chciało

umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dotarcie do platformy widokowej na stawie Salm Duży, by również i one miały możliwość obcowania z przyrodą. Zakres prac został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, a większość funduszy Nadleśnictwo otrzymało ze środków unijnych. Rewitalizację 3,4 km ścieżek w rezerwacie przeprowadziła firma Jerzego Bandurskiego z  Kuźni Raciborskiej. Koszt inwestycji to 440 tys. zł. Firma z Kuźni była jedną z czterech, która starała się o zamówienie z Lasów Państwowych. Eurovia zaoferowała cenę znacznie

wyższą, bo 804 tys. zł. Założono przeprowadzenie rewitalizacji istniejących ścieżek poprzez wzmocnienie i wyrównanie nawierzchni z mieszanek kamiennych bazaltowych lub szarogłazowych o szerokości 3.0 m z obustronnymi pobocza-

mi gruntowymi szerokości 0.5 m. Miasto Racibórz przeprowadzi podobną inwestycję na 400 m ścieżki na gruntach miejskich. Łącznie zrewitalizowana trasa będzie miała 3,8 km. (w), Nadleśnictwo Rudy Raciborskie

Naszraciborz 3 2018 [466]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 3 2018 [466]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement