Nasz Racibórz 17-2023 [732]

Page 1

Racibórz » TAURON otrzymał 240 mln złotych z tytułu roszczeń będących konsekwencją nienależytego wykonania przez Rafako kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Ugoda weszła w życie po spełnieniu ostatniego z warunków zawieszających – na koncie TAURONA zaksięgowana została cała kwota żądania uzgodniona podczas mediacji.

TAURON OTRZYMAŁ 240 MLN ZŁ.

UGODA Z RAFAKO WESZŁA W ŻYCIE

Ugoda, będąca wynikiem mediacji prowadzonych przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu. Na mocy ugody strony rozwiązały kontrakt wygaszając zobowiązania kontraktowe, a także zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te,

które zostały objęte ugodą. Rafako zwolniło też swoich podwykonawców ze wszelkich zobowiązań, które utrudniały im podjęcie współpracy z TAURON Wytwarzanie.

Racibórz » Rozstrzygnięto konkurs na prezesa spółki Unia Racibórz. Rada nadzorcza spółki mianowała na to stanowisko Marka Cyrana, który - jak podano w komunikacie - posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz predyspozycje przydatne do zarządzania klubem sportowym. Nikt więcej nie startował.

Marek Cyran ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika, a także studia podyplomowe z zakresu: Menedżer Sportu i Turystyki oraz Administracja i Zarządzanie. Nowy prezes Unii Racibórz od ponad 30 lat związany jest z piłką nożną. Był wychowankiem Odry Opole, a w latach 90. trenerem grup młodzieżowych KS Unia Racibórz. Jako trener i działacz brał czynny udział w tworzeniu klubów piłki nożnej LKS Rolnik Lewice, LKS Sparta Babice, a przez ostatnich 7 lat prezes LKS 07 Markowice, który za jego pre-

zesury stał się jednym z najprężniej działającym LKS na Śląsku.

Wieloletni działacz społeczny. Jako trener awanso -

wał z LKS Sparta Babice oraz

LKS 07 Markowice do Klasy

B Podokręgu Racibórz, a ja-

ko prezes LKS 07 Markowice

wprowadził klub do A Klasy.

Za działalność społeczną na

rzecz propagowania piłki noż-

nej M. Cyran otrzymał następu-

jące odznaczenia: Złota Odzna-

ka Honorowa Śląskiego Związ-

ku Piłki Nożnej, Złota Honoro -

wa Odznaka Ludowe Zespoły Sportowe, Brązowa Odznaka

w dalszym rozwoju Unii Racibórz. Pozwoli klubowi na osiąganie kolejnych sukcesów sportowych - podał ratusz.

Racibórz » - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o stwierdzeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa (mewa śmieszka)czytamy w przesłanym komunikacie. Wojewoda wydał zakaz wstępu na Łężczok i polder Buków.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków w powiecie raciborskim. H5N1 to zagrożenie dla ludzi!

Martwe ptaki znaleziono na tzw. Starym Roszkowie w czaszy polderu Buków 19 kwietnia. Dzień później zebrano stąd 413 sztuk. Początkowo służby podawały, że to rybitwy, a powodem masowego padnięcia najprawdopodobniej jest zatrucie.

Podobne zjawisko wystąpiło na

Łężczoku. Łącznie zebrano ponad 1000 sztuk. Jak się okazało, wirus zabija tylko mewy śmieszki, ale służby chcą zapobiec mutacjom, które zaatakują inne gatunki, a także człowieka.

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 28 kwiecień 2023 Rok XVI, nr 17 (732) www.naszraciborz.pl REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA tel. 32 77 00 www.denticacenter.pl Racibórz 47-400 ul. Kochanowskiego 3 0 224
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 fot. Czytelnik fot. UM Racibórz fot. Tauron
Unia Racibórz ma nowego prezesa. To były sternik Sparty Babice i LKS Markowice Honorowa Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Decyzja o wyborze nowego prezesa jest ważnym krokiem

Racibórz » Drużyna w składzie Anna Stiebler, Dawid Gawlik i Mateusz Marcinek wygrała, 25.04, rywalizację w raciborskim Ekonomiku.

Ekipa z Pietrowic Wielkich najlepsza w powiatowym konkursie wiedzy ekonomicznej

25 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbył się XI Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej "Wpływ inflacji na gospodarkę". Na powitanie uczniowie klasy 1C Ekonomika przedstawili sztukę pt.: „Sąd nad Panią Inflacją”. Wcielając się w role obrońców i oskarżycieli „Pani Inflacji” w przyjemny i zabawny sposób wprowadzili zgromadzonych w tematykę konkursu. Po występie ósmoklasiści przystąpili do rozwiązywania zadań w 3 osobowych drużynach. Uczniowie wykazali się znajomością pojęć z zakresu ekonomii i finansów a także umiejętnościami logicznego myślenia, obliczania zmian wartości pieniądza w czasie, procentów, kalkulacji cen itp. W części ustnej konkursu podejmowali ryzyko decydując się odpowiadać na pytania za 1 lub 3 punkty. Finał rozstrzygnął się po emocjonującej dogrywce.

Do rywalizacji przystąpiło jedenaście szkół. Po dogrywce najlepsza okazała się ekipa

ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, przygotowana przez Łukasza Kąsia. Druga była SP 14 z Raciborza Markowic w składzie Zuzanna Wypior, Marek Czebotar, Krzysztof Rosiński (op. Iwona Kwapisz), a trzecia SP 1 z Ostroga w składzie Łucja Rucińska, Sławomir Jakubus i Bartosz Kwaśny (op. Andrzej Marców).

O miejsce w finale walczyły także drużyny z: Społeczna SP Szkoła Dobra Racibórz, SP 4 Racibórz, SP 5 Racibórz Studzienna, SP 13 Racibórz, SP

TAURON OTRZYMAŁ 240 MLN ZŁ.

Ugoda z Rafako weszła w życie

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

- Mediacje prowadzone przed Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP były już prowadzone między stronami w przeszłości, każdorazowo strony wypracowywały kompromis i podpisywały ugody. Ugodowa formuła zamknięcia toczącego się sporu przynosi racjonalne korzyści wszystkim stornom właśnie zakończonego sporu – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON.

wdrożenia. Pozytywne zakończenie tych prac jest kluczowe dla przyszłej eksploatacji jednostki w najkorzystniejszej konfiguracji i z maksymalną efektywnością.

w tym czasie 2,5 TWh energii elektrycznej.

Krzanowice, SP Kuźnia Raciborska, SP Nędza,, SP 5 Szonowice.

Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawują Starosta Raciborski oraz Raciborska Izba Gospodarcza. Uczniowie otrzymali bony książkowe, bony na zakup multimediów a także słodycze. Organizatorami PKWE są nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSE: Olga Małek, Michalina Krzysztoszek, Justyna Kwaśny.

(waw)

Racibórz » Zarząd powiatu podjął decyzję o zleceniu dyrektorowi opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania terenu szkoły wraz z kosztami i możliwościami sfinansowania zadania ze źródeł zewnętrznych, w tym rządowych. Temat zainteresował radnego Artura Wierzbickiego.

II LO w trzech modułach. O co chodzi z zagospodarowaniem terenu szkoły?

Absolwent szkoły przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiegp podziękował zarządowi za decyzję, ale pytał o szczegóły. - Koncepcja to nie projekt - zaznaczył odpowiedzialny za sprawy oświaty wicestarosta Marek Kurpis, dodając, że zarząd ma na myśli trzy moduły.

Pierwszy to zwiększenie bazy dla zajęć z wychowania fizycznego "niekoniecznie poprzez budowę sali pełnowymiarowej", drugi to zagospodarowanie terenu dawnego boiska, dziś parkingu, i kortu, a trzeci obszaru od strony ul. Szczęśliwej, gdzie znajdują się sta-

re obiekty o funkcjach obronnych. Koncepcję ma przedstawić dyrektor placówki. Będzie to baza wyjściowa do kolejnych działań, które zmierzają do inwestycji. (w)

Racibórz » - Z przykrością zawiadamiamy, że 23 kwietnia 2023 roku zmarł nasz kolega i nauczyciel Henryk Grzesiczek, przeżywszy 53 lata - podało CKZiU nr 2 Mechanik.

Zmarł Henryk Grzesiczek, nauczyciel Mechanika

- Był pracownikiem naszej placówki, wieloletnim nauczycielem zawodu, wykształcił wielu elektryków i elektroników. Był szanowanym, lubianym i życzliwym nauczycie-

lem, przyjacielem młodzieży i wspaniałym kolegą. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia - poinformowała szkoła.

Usunięcie wszystkich zidentyfikowanych problemów bloku będzie rozłożone w czasie, ale już dzisiaj widoczne są pozytywne efekty zawartej ugody. TAURON Wytwarzanie nawiązał bezpośrednią współpracę z dotychczasowymi podwykonawcami głównego wykonawcy, co nie było możliwe przed zawarciem ugody. Trwa opracowanie planów docelowych rozwiązań projektowych i technicznych, a kwota 240 mln, jaką spółka otrzymała dzięki ugodzie, zapewnia możliwości ich

- Wiemy, co musimy poprawić i konsekwentnie realizujemy swój plan. Naszym celem jest utrzymanie wysokiej dyspozycyjności jednostki, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, przy równoczesnym wyeliminowaniu ograniczeń technicznych oraz poprawa ekonomiki pracy jednostki – mówi Trajan Szuladziński, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie.

Służby ruchowe TAURON Wytwarzanie od ponad pół roku samodzielnie prowadzą jednostkę, dokładając wszelkich starań, by jej praca była nie tylko stabilna, ale także coraz bardziej optymalna. O tym, że kadra techniczna jednostki to najwyższej klasy fachowcy świadczą twarde fakty w postaci danych produkcyjnych –bloku 910 MW wyprodukował

Pomimo konieczności rozwiązania szeregu problemów technicznych, od momentu przejęcia przez TAURON Wytwarzanie odpowiedzialność za eksploatację bloku 910 MW, jego praca cechuje się znacznie wyższą przewidywalnością. Dyspozycyjność jednostki była na przestrzeni ostatnich miesięcy na wysokim poziomie, w pierwszym kwartale 2023 przekroczyła wartość 95%, a w marcu, bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszego planowego postoju remontowego, po raz kolejny wyniosła 100% bezawaryjnej pracy.

- Zarząd Rafako podjął decyzję o utworzeniu rezerwy do kwoty 240 mln zł na zobowiązania wobec gwarantów porozumienia z Tauronem - poinformowała spółka z Raciborza w komunikacie. Rezerwa będzie miała wpływ na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy w 2023 roku. (inf. pras. Tauron, red.)

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

- Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dniu 24.04.2023 r. zidentyfikował wirus grypy ptaków H5N1 w próbach pobranych od padłych ptaków pochodzących z dwóch lokalizacji: Rezerwat Łężczok (gm. Nędza) oraz Polder Buków – Stary Roszków (gm. Krzyżanowice). Ze względu na skalę zjawiska (masowe upadki mewy śmieszki) strefą objętą zakażeniem grypą ptaków zostanie najprawdopodobniej objęty cały teren powiatu raciborskiego. W związku z powyższym i z potencjalnym zagrożeniem jakie może nieść stwierdzony szczep wirusa dla ludzi, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu zwraca się z prośbą o przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty przedmiotowej informacji mieszkańcom naszego powiatu – podano 24 kwietnia popołudniem.

25 kwietnia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ukazało się rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego,

wodzisławskiego oraz miasta Rybnik. Obowiązuje do 25 maja. Wprowadzono zakaz wchodzenia na Łężczok i polder Buków.

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby wyznaczono strefę objętą zakażeniem, obejmującą: Rybnik; powiat raciborski; powiat wodzisławski oraz gminy: Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany w powiecie rybnickim.

Nakazano utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, a także ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.

Nakazano również m.in. monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków; niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków; czyszczenie i odkażanie

środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI); stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia; wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich.

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażeniem.

Opr. w

2 » Aktualności Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Wysoce zjadliwa grypa ptaków w powiecie raciborskim. H5N1 to zagrożenie dla ludzi!
fot. CKZiU nr 2 Mechanik

SOSIENKA - SYMBOL BRZEZIA NAD ODRĄ

leka. Wokół niej, dziś rejon Sosienkowej, rozciąga się piękny widok na okolice, w tym rejon powstającej na granicy z Pogrzebieniem osady żubrów, podobnie jak z pobliskich, wyżej położonych Lipek, gdzie swojej armii, idącej na Wiedeń, doglądał król Jan III Sobieski.

Posadzono ją, jak wskazują przyrodnicy, w I połowie XIX wieku. W 1963 r. uznano ją za pomnik przyrody. Odnotowano wówczas pierśnicę równą 188 cm i 13 m wysokości, a jej wiek oceniano na około 150 lat.

Zanim dwadzieścia trzy lata temu została podpalona przez wandali, przez około dwieście lat była świadkiem wydarzeń w Brzeziu. Górowała nad osadą, stając się też źródłem barwnych legend, zdobiąc brzeskie pieczęcie. Mowa o Sosience.

W tym roku mija osiemset lat, odkąd Brzezie, dziś dzielnica Raciborza, pojawiło się na kartach źródeł. Rozłożona na wzniesieniach osada rozciąga się od Dębicza w rejonie centrum handlowego Auchan przy ul. Rybnickiej do Pogwizdowa graniczącego z gminą Kornowac i Lubomia. Wśród

mieszkańców wciąż żywe są miejscowe nazwy, takie jak: Brzeziny, Stawiska, Kościarnia (rejon dawnej fabryki Ceres, a po wojnie Ema Brzezie), Książowór, Wiatrok, Felczówka, Dwór, Feldszojna, Przedwieś, Kamień, Kotucz, Dołki, Cześniówka, Lipki, Jagielnia, Doły, Zbytki, Dołki czy Widok. W bogatej topografii nazw miejscowych jest też Sosienka, niemal symbol Brzezia. – To niewielkie, ale jakże ważne dla Brzezia drzewo, towarzyszyło jego mieszkańcom w dniach ich narodzin i śmierci – podkreśla Beata Kuliś w książce Racibórz-Brzezie, topografia legendowa (Racibórz 1998).

Sosience też poświęcimy ten odcinek brzeskich opowieści. Sosienka wzięła swoją nazwę od sosny, drzewa ściętego wskutek podpalenia w 2000 r. Ludzie ze smutkiem patrzyli na to, co się stało. Mówili, że sosienka rosła od zawsze, choć nie osiągnęła takiej wielkości jak inne drzewa tego gatunku, prawdopodobnie z powodu słabych, piaszczystych i jałowych warunków glebowych. Prawy brzeg Odry, dawniej gęsto porośnięty lasami, jest mniej żyzny od lewego, bardzo urodzajnego.

Samotna sosna rosnąca na wysokości 252 m n.p.m. była bardzo dobrze widoczna z da-

Potem, niestety, miała się coraz gorzej. Zieleniła się wiosną, ale gołym okiem było widać, że marnieje, choć była jedynym raciborskim iglastym pomnikiem przyrody. Zawinili prawdopodobnie kopacze żwiru, naruszając system korzeniowy. Celowo podpaloną, podczas akcji ścięli strażacy. W 1993 r. zasadzono wokół niej młodszą siostrę. Ta rośnie do dziś.

Wykopy przy Sosience doprowadziły do odkrycia w ziemi sporych rozmiarów kamienia z trudnym od odczytania kartuszem herbowym oraz słabo czytelną datą - 1208 lub 1708 r. Ta pierwsza pobudza wyobraźnię badaczy, bo odnosi się do początków księstwa raciborskiego - czasów, kiedy księżna Ludmiła, żona księcia Mieszka I Plątonogiego, ufundowała w Rybniku klasztor norbertanek. Rybnicki konwent św. Zbawiciela (sancti Salvatoris) był uposażony w dziesięciny z Brzezia. Jak chce tra-

dycja, 1205 to rok powstania kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. Pierwsza odnotowana w źródłach wzmianka o Brzeziu datowana jest na 1223 r. Mówi o istniejącej już wtedy osadzie, być może sięgającej początkami przełomu XII i XIII w. Początek XVIII wieku to z kolei schyłek rządów Oppersdorffów w Brzeziu, do których należała tu siedziba rycerska (w jednej z komnat zażądali odprawiania Mszy św. nie chcąc siedzieć wśród pospólstwa w starym, niewielkim drewnianym kościele) i folwark. W 1726 r. królewski zwierzchni urząd we Wrocławiu zadecydował o przymusowej sprzedaży obciążonego długami majątku

Jana Bernarda von Oppersdorffa. Należącą do niego część Brzezia Racibórz nabył za cenę 11.200 guldenów. Kamień najpewniej dokumentuje bliżej nieznane wydarzenie.

– Przeglądając stare mapy łatwo dostrzec, że wzgórze to stanowiło kiedyś centrum wsi. W bliskim jego sąsiedztwie znajduje się również kościół – zauważa wspomniana Beata Kuliś, wskazując kierunek hipotez.

Beata Kuliś wzmiankuje też legendę o Sosience. - Dawno temu na brzeskim wzgórzu wznosił się zamek. Jego właściciele prawie cały czas biesiadowali i ucztowali. Nie zważali na święta kościelne, nawet wtedy, gdy nieopodal ich pól w maju, w dniu św. Urbana, przechodziła procesja, podczas której

modlono się o urodzaj. Co roku sytuacja się powtarzała, mieszkańcy zamku nawet nie raczyli uczestniczyć w pochodzie, co więcej w tym dniu organizowali zazwyczaj jedną z huczniejszych zabaw. Pewnego razu, gdy tradycyjnie obchodzono pola ku czci św. Urbana, zamek zapadł się wraz z jego mieszkańcami, a w miejscu budowli wyrosła sosna – pisze badaczka i mieszkanka tej dzielnicy. Samotna sosna – pod tym tytułem do Sosienki nawiązuje Jerzy Hyckel w Was der Sagenborn rauscht. Sagen aus dem Stadt und Landkreise (Co szumi w zdroju raciborskich legend), Ratibor, Ratibor 1924. Badacz dziejów ziemi raciborskiej, były dyrektor raciborskiego Muzeum, tak pisał o tym miejscu: - Na najwyższym wzniesieniu Brzezia, tam gdzie melancholijnie wznosiła się jedna sosna, stał przed latami wspaniały zamek, otoczony wieńcem lip i sosen. Pewnego dnia czesała sobie szlachcianka swoje piękne długie włosy. Stała przy oknie i spoglądała na słoneczny krajobraz, w zieloną i płodną dolinę, przez którą przepływała Odra niczym błyszcząca wstążka. Nagle wyczesała ze swoich włosów różową wstążkę. Miękko upadła ona na ziemię. W tym momencie nastał ogromny trzask, wszystko na wzgórzu zapadło się na zawsze pod ziemię. Tylko samotna sosna pozostała na wzniesieniu marząc.

Opr. G. Wawoczny

Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 3
Przedwojenna panorama Brzezia od strony Raciborza Sosienka dziś Sosienka dawniej, źródło: Beata Kuliś, Racibórz-Brzezie, topografia legendowa (Racibórz 1998), za zgodą autorki

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Londzina nr 9/1

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Londzina nr 9/1, I piętro, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 49,77 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 1456/12 k.m.4 Racibórz o powierzchni 0,0202 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00031082/1

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 165 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 31 maja 2023r. godz. 14.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 16 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 maja 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Londzina nr 26/12

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Londzina nr 26/12 IV piętro 1 pokój, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 21,05 m2; piwnica o powierzchni 1,81 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 3676/189 k.m.4 Racibórz o powierzchni 0,0590 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00029023/3

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 90 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 31 maja 2023r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 9 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 maja 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

SZPITALA REJONOWEGO im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony Nr 3/2023 na wysokość miesięcznego czynszu, na dzierżawę gruntu na plac manewrowy o powierzchni 1804m2

1. Adres, pod którym można pobrać dokumentację: Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3 (www.szpital-raciborz.org).

2. Termin składania ofert wyznacza się na 15.05.2023 r. o godzinie 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 10.30 w Dziale Gospodarczym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyn.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szpitala (www.szpital-raciborz.org).

6. Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha nr 5/10

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Stalmacha nr 5/10 II piętro, pokój, przedpokój z wnęką kuchenną łazienka o powierzchni użytkowej 25,99 m2 piwnica o powierzchni 5,25 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 4306/176 k.m.4 Racibórz o powierzchni 0,0353 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00033173/0

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 89 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 31 maja 2023r. godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 8 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 maja 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Staszica nr 31/6

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Staszica nr 31/6 I piętro 1 pokój, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 19,97 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 1828/174 k.m.2 Racibórz o powierzchni 0,0282 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00022344/0

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 80 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 31 maja 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 8 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 maja 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

SZPITALA REJONOWEGO im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ogłasza pisemny przetarg nieograniczony Nr 4/2023 na wysokość miesięcznego czynszu, na dzierżawę gruntu na plac manewrowy o powierzchni 700m2

1. Adres, pod którym można pobrać dokumentację: Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3 (www.szpital-raciborz.org).

2. Termin składania ofert wyznacza się na 15.05.2023 r. o godzinie 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. o godzinie 10.30 w Dziale Gospodarczym.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyn.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szpitala (www.szpital-raciborz.org).

6. Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Browarnej nr 16/1

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie opis nieruchomości ul. Browarna nr 16/1, parter 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 36,60 m2; piwnica o powierzchni 1,33 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działki oznaczone : 1894/44 i nr 1895/44 k.m.4 Racibórz o powierzchni łącznej 0,0480 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00031068/7

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 145 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 31 maja 2023r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 14 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 24 maja 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj Położenie Tryb

Nieruchomość lokalowa • dz. 557/157 k.m. 11 - ul. Wileńska 19/5 bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Racibórz » Swoje obawy wyraził, 25.04., na sesji Rady Powiatu radny Ryszard Frączek, mówiąc o pogłoskach jakoby starosta miał już nie wrócić.

Co się dzieje ze starostą

Swobodą? Radny zaniepokojony nieobecnością włodarza

Przy okazji Frączek ciepło wypowiedział się o wicestaroście Marku Kurpisie, który bezpośrednio zastępuje teraz starostę Grzegorza Swobodę. Ten kilka tygodni, podczas meczu siatkówki samorządowców, nabawił się kontuzji ścięgna Achillesa. Przebywa na zwolnieniu lekarskim. Leczenie przebiega zgodnie z planem. - Proszę się nie martwić. Starosta na pewno wróci - oznajmił Kurpis. Wypowiedź Frączka na swój temat nazwał "pocałunkiem śmierci", ale dodał, że w porę "udało mu się odsunąć".

czas turnieju siatkarskiego z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obok przewodniczący Rady Miasta Marian Czerner.

4 » Aktualności Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE
Na zdjęciu starosta Grzegorz Swoboda (po lewej) pod- (w)

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

MOTORYZACJA

Skup-aut src 24h.tel.501-525-515 złomowanie 365/7

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H.TEL.500-714-151. tel.: 530312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585

- ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, obsługujemy cały powiat raciborski i okolice.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl.

PRACA

Praca Euro Labora EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW. EURO-LABORA.COM (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56.

Pracownik restauracji McDonald'S Racibórz

Restauracja McDonald's Racibórz zatrudni na stanowisko pracownik restauracji. Oferujemy: pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, umowę o pracę ze stawką 20,80zł brutto/godz. obowiązki: przygotowywanie produktów, sprzedaż produktów, obsługa kasy fiskalnej, wydawanie zamówień, prace porządkowe na terenie restauracji. Nie wymagamy doświadczenia w gastronomii tel. kom.: 660-686-939.

Operator CNC w Domgos

Poszukujemy pracowników z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość Heidenhain, Fanuc lub Siemens. Oferujemy umowę o pracę i możliwość dalszego rozwoju. Wynagrodzenie do negocjacji w zależności od umiejętności i doświadczenia. Dodatkowe benefity: wczasy pod gruszą, MyBenefit i premie świątecz-

ne.. tel. kom.: 515323186. e-mail: praca@ domgos.com. https://www.domgos.com/.

Specjalista ds. logistyki w TBI Technology

Poszukujemy kandydata, który zajmie się: organizacją transportu krajowego i morskiego; formalnościami zw. z ubezpieczeniem; wystawianiem dokumentów CRM; koordy-

nacją rozładunku i załadunku. Wymagamy znajomości programów pakietu MsOffice , mile widziana znajomość języka angielskiego. Oferujemy możliwość rozwoju, wczasy pod gruszą, MyBenefit, premie świąteczne.. tel. kom.: 515323186. e-mail: kadry@tbitech.pl. https://www.tbitech.pl/.

RÓŻNE

Rozliczenie PIT, wysokie zwroty z zagranicy Rozlicz PIT do końca kwietnia. Otrzymaj zwrot podatku-pomożemy Ci! Zwroty podatku z zagranicy- Holandia, Niemcy, Austria. Good Job&Tax, tel.: 730-023-043. tel.: 730024045. tel. kom.: 730023043. e-mail: kontakt@goodjobtax.pl. https:// goodjobtax.pl/.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1

Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669 www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA, 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów księgi wieczystej

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako: działka nr 1096 (k.m.4) obręb Nędza o pow. 0,0100 ha zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00051756/3 Sądu Rejonowego w Raciborzu.

2. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w Nędzy. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość wolna od obciążeń.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w: terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej 16MU.

4. Forma zbycia nieruchomości Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

5. Cena wywoławcza 4.000,00 zł + 23% VAT

6. Wadium 300,00 zł do dnia 09.06.2023r.

7. Termin i miejsce przetargu 15.06.2023 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

8. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.04.2023 r.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a, tel. +48 509 505 765, sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW

OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Ogłoszenia « 5
REKLAMA
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIENTA tel. 32-260-00-33 516-516-611 Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o REKLAMA
REKLAMA

11.05 (CZWARTEK) GODZ. 18.00

RCK KINO PRZEMKO, UL. LONDZINA 38

PODEJRZANA - SEANS

FILMOWY W DKF PULS

Premiera filmu odbyła się 23 maja 2022 w konkursie głównym 75. MFF w Cannes, gdzie Park Chan-wook zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię. Jedną z głównych inspiracji dla stworzenia filmu był utwór „Mist” skomponowany przez Lee Bong-jo oraz wykonany przez Jung Hoon Hee. Głównym bohaterem jest policyjny detektyw próbujący rozwiązać sprawę śmierci mężczyzny. Niedługo później zaczyna podejrzewać jego żonę, w której jednocześnie się zakochuje. Bilety w cenie 10 zł *

12.05 (PIĄTEK) GODZ. 17.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

I LOVE YOU - SPEKTAKL

I LOVE YOU to wartka akcja, świetna oprawa muzyczna, aktorskie metamorfozy, błyskotliwe dialogi i przebojowe piosenki zapewnią widzom rozrywkę na najwyższym poziomie!

Wystąpią: Katarzyna Żak, Elżbieta Romanowska, Rafał Królikowski i Robert Rozmus.

Bilety w cenie: 95 zł, 110 zł i 120 zł

13.05 (SOBOTA) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

SCENA KAMERALNA RCK. AGNIESZKA KAWULOK - RECITAL PIOSENKI FILMOWEJ

Agnieszka Kawulok to wokalistka jazzowa i pedagog. Laureatka znaczących festiwali muzycznych w dziedzinie piosenki poetyckiej, artystycznej i  filmowej. Koncertując z wieloma formacjami w kraju i za granicą, najbardziej lubuje się w minimalizmie wykonawczym, najchętniej muzykując w towarzystwie fortepianu lub gitary. Artystce na klawiszach będzie towarzyszył Jarosław Hanik.

Cena biletu: 30 zł *

Racibórz » W ramach pozimowych remontów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach wykona prace na kilku kluczowych odcinkach tras w powiecie raciborskim. Opolski na przełomie czerwca i lipca odda do użytku drogę z Pietrowic Wielkich do Kietrza.

Kietrz, Solarnia, Szymocice, Pawłów - najnowsze wieści o remontach dróg z powiatu i okolic

a drogowcy pojawią się w następujących lokalizacjach:

1. Droga od granicy Pawłowa w kierunku Raciborza, tzw. podjazd w ciągu DW 417 do DW 416 (Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz);

2. Droga Szymocice-Jankowice, odcinek o długości ok. 2,5 km na terenie gminy Nędza;

3. Droga Solarnia - Kuźnia Raciborska, teren leśny od granicy z woj. opolskim.

19.05 (PIĄTEK) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21

PROMOCJA ALMANACHU

PROWINCJONALNEGO NR 37

Gościem specjalnym spotkania będzie Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Muzycznie wybrzmią piosenki Chrisa Rea w tłumaczeniu i wykonaniu Szymona Babuchowskiego.

Wstęp bezpłatny

………………………………………………………………………….

UWAGA !

Szanowni Państwo, Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Raciborskiego Centrum Kultury koncert WIELKA SŁAWA TO ŻART zaplanowany na 29 kwietnia zostaje przełożony na 16.11.2023 g. 17.00. ………………………………………………………………………….

*Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

Bóg widzi śmierć inaczej niż my, my widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę…

Wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali zrozumienie, duchowe wsparcie, współczucie i życzliwość jak również wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

Nawierzchnię ponad 7 km dróg wojewódzkich w powiecie raciborskim odnowi Zarząd

REKLAMA

fot. Drogbud

Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy,

Remonty tych dróg to efekt zabiegów władz powiatu. - Osobiście lobbował starosta Grzegorz Swoboda - dodał wicestarosta Marek Kurpis. Wiceprzewodniczący Władysław Gumieniak nie krył, że cieszy go

PTYSIOWE SŁOMKI Z SOLĄ

Składniki:

1 szklanka wody

100 g masła

1 szklanka mąki

4 średnie jajka szczypta soli

szczególnie remont odcinka do Solarni. Mieszkańcy tego rejonu od lat czekali na te prace. Na koniec czerwca przewidziano zakończenie kontraktu na DW 416 odcinek Pietrowice Wielkie - Kietrz. Firma Drogbud kończy warte blisko 34 mln zł zadanie, realizowane przez opolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wliczając odbiory, formalnego dopuszczenia ruchu na trasie dla wszystkich pojazdów można się spodziewać na przełomie czerwca i lipca tego roku. Z nowej drogi mogą na razie bez przeszkód korzystać autobusy PKS. Na zdjęciu prace w Kietrzu w miniony czwartek.

(waw)

Dodatkowo przygotować:

• 1 szklanka grubej soli morskiej

Zagotować wodę z masłem i ze szczyptą soli, po czym energicznie mieszając wsypać mąkę i mieszać aż ciasto będzie bardzo gęste, szkliste

śp. ROBERTA DUDY

a w szczególności Członkom Rodziny, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Współpracownikom, Delegacjom, Proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Sudole za obecność, modlitwę, złożone kwiaty i znicze wyrazy wdzięczności

składają pogrążeni w bólu żona z synami, rodzice oraz bracia

i zaczynie odchodzić od ścian garnka. Ciasto odstawić aż będzie zimne, następnie dodajemy po jednym jajku cały czas miksując aż jajko się całkowicie połączy z ciastem. Z następnymi jajkami postępujemy tak samo. Rękawem cukierniczym wyciskamy

na blaszkę (wyłożoną papierem pergaminowym) cienkie paluszki w dużych odstępach) po czym posypujemy grubą solą.

Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 200°C na około 25 minut.

Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
www.smakiweroniki.pl
www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

REKLAMA

Numer certyfikatu: 10487

w Austrii i w Niemczech

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

Racibórz » O swojej decyzji, podjętej z powodów osobistych, radna Komitetu Wyborczego Łączy Nas Racibórz powiadomiła, 26.04., na początku sesji, odebrała brawa i prezent a potem zaprosiła rajców na tort czekoladowy i po raz ostatni - po przerwie - zasiadła wśród rajców.

KRYSTYNA KLIMASZEWSKA rezygnuje z mandatu radnej

Dr n. med. i n. o zdr. Krystyna Klimaszewska (62 l.) związana jest z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, raciborskim szpitalem, kilkoma uczelniami, w tym raciborską Akademią Nauk Stosowanych, oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Jej praca samorządowa koncentrowała się na zagadnieniach zdrowia, opieki społecznej czy wolontariatu. Pracowała w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej.

W wyborach w 2018r., w okręgu 3, zdobyła 222 głosy. Kolejne największe poparcie na liście miał Piotr Żurawik (176), zapaśnik, trener, nauczyciel ZSOMS i Akademii Nauk Stosowanych, niedawny uczestnik Ninja Warrior Polska. On ma więc prawo do objęcia mandatu z chwilą oficjalnego złożenia go przez radną Klimaszewską. - Dopiero to do mnie dotarło. Nie podjąłem jeszcze decyzji - powiedział nam Piotr Żurawik, pytany, czy zdecyduje się objąć mandat.

Racibórz » W Święto Narodowe Trzeciego Maja o godzinie 11:00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Raciborzu rozpocznie się Msza święta w intencji Ojczyzny.

3-majowe obchody w Raciborzu

mentalnych zasad, jakimi są bez wątpienia: wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność. Zachęcamy do udziału w uroczystościach.

Zatrudnimy w branży:

· elektrycznej

· metalowej

· budowlanej

· produkcyjnej

Zatrudnimy w branży: elektrycznej metalowej budowlanej produkcyjnej

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm

tel.: 519 671 857 | 501 572 191

tel.: 519 671 857 | 501 572 191

www.union-montage.pl

- Po Mszy św. udamy się pod pomnik generała dywizji Wojska Polskiego Arcybiskupa Józefa Gawliny. Pod pomnikiem harcerze zaciągną wartę honorową, po czym władze miasta oraz goście złożą wiązanki kwiatów w asyście Raciborskiej Orkiestry Dętej Plania - informuje ratusz. W tym roku świętujemy 232. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mając w pamięci dziejowe doświadczenia, ale i będąc świadomymi wyzwań - zwłaszcza w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą - warto wspomnieć o znaczeniu i wadze funda-

W poniedziałek 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - zachęcamy do wywieszenia flagi narodowej. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. (red.)

Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7
PRACA
REKLAMA

Racibórz » Kamil Czarnecki wrócił, 24.04., do klubu z Zagrzebia, z brązowym medalem Mistrzostw Europy. W bazie MKZ Unii Racibórz witali go zapaśnicy, działacze, kibice i rodzina - babcia, rodzice, siostra i dziewczyna.

Czarny wrócił do Raciborza. Owacje przy Staszica

24 lata temu. - Kamil rozwiązał worek, w końcu się przełamał, choć jest za grzeczny - dodaje szef unitów. W Czarneckim widzi olimpijczyka i to z szansami na medal. - Rzetelny i pracowity - potwierdza Żurawik.

Klub zgotował Kamilowi owacyjne przyjęcie. - Czarny, Czarny, Czarny - te okrzyki wypełniły halę treningową przy Staszica. - Będzie ciężko, ale dasz rady - powiedziała brązowemu medaliście babcia.

22-latek z Raciborza, przypomnijmy, pokonał w ostatnim pojedynku w Zagrzebiu mistrza świata z Serbii, Ali Arsalana przez przewagę techniczną 10:2. - Pięknie to zrobił - nie kryje zachwytu Grzegorz Kolasa, były zapaśnik i przyjaciele klubu. Wcześniej Czarnecki pokonał w repesażu Jakuba Bielesza z Czech przez przewagę techniczną 9:0. W ćwierćfinale przegrał z Ibrahimem Hassanem Ghanemem z Francji

przez przewagę techniczną, a na starcie w 72 kg w pięknym stylu pokonał reprezentanta Szwajcarii Michaela Portmanna przez przewagę techniczną 8:0.

Miniony weekend należał do MKZ Unii Racibórz - pięć medali na olimpiadzie młodzieży i złoto drużynowo, dobry start w Czechach i wisienka na torcie - brąz ME.

(waw)

Zapaśnik Unii Racibórz, absolwent ZSOMS i student raciborskiej Akademii Nauk Stosowanych, o prawie startu w Mistrzostwach Europy w 72 kg w Zagrzebiu dowiedział się 2,5 tygodnia przed rozpoczęciem imprezy.

Zaplecze trenerskie dowo -

dzone przez Ryszarda Wolnego i Piotra Szczeponioka ze wsparciem kolegów z klubu, m.in. Mateusza Wolnego, Dawida Ersetica czy Mateusza Wanke, oraz Piotra Żurawika weszło na wyższe obroty, by przygotować raciborzanina do startu.

- Był dla mnie czarnym koniem - nie kryje Żurawik, który rozpisał Czarneckiemu na kartce, co trzeba zrobić. - Uratował honor stylu klasycznego - cieszy się Wolny. Złoty medalista z Atlanty wspomina, że ostatni krążek seniorski w ME przywiózł do Raciborza on i to

WÓJT GMINY NĘDZA informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do:

1. najmu : lokal położony w Nędzy przy ul. Jana Pawła II 41a o powierzchni użytkowej 242 m 2

8 » Aktualności Piątek | 28 kwiecień | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
REKLAMA REKLAMA
OGŁOSZENIE