Page 1

REKLAMA

TYGODNIK 30 czerwca 2017 · Rok X · nr 26 (437) · ISSN 1689-5606

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY NAKŁAD W POWIECIE RACIBORSKIM

Witamy na świecie! We wtorek, 27 czerwca, w raciborskim szpitalu przyszedł na świat Filip Gąsior, Gą drugi syn naszej redakcyjnej koleżanki Marceliny i jej męża Grzegorza. W chwili narodzin Filip ważył 3300 gram i mierzył 54 cm. Razem z rodzicami i starszym bratem Olafem zamieszka w Brzeźnicy. Szczęśliwym rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dużo pociechy z syna!

REKLAMA

REKLAMA

Raciborscy policjanci i celnicy

uderzyli w nielegalny hazard

REKLAMA

Powiat » Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z raciborskiej komendy wraz z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Rybniku wczoraj skontrolowali kilka salonów gier na terenie Raciborza, pod kątem m. in. ujawnienia nielegalnie funkcjonujących automatów do gier hazardowych. Wjednym z kontrolowanych punktów przy ulicy Ocickiej w Raciborzu ujawniono trzy automaty do gier hazardowych, które funkcjonowały wbrew przepisom Ustawy o Grach Hazardowych, Ustawy Kodeks Karno-Skarbowy. Czytaj na s. 2 REKLAMA


AKTUALNOŚCI

»2

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

Marek Ryś nowym dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego

RACIBÓRZ NASZ KOCHANY

Racibórz » Zarząd Powiatu Raciborskiego oficjalnie wręczył powierzenie funkcji dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi (dotychczas p.o. dyrektora). Stanowisko to zostało powierzone na okres od 1 lipca br. do 30 czerwca 2022 roku w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Nie obyło się bez gratulacji i życzeń powodzenia oraz sukcesów w kierowaniu placówką dla nowo wybranego dyrektora.

Na starej fotografii obecny pl. Jagiełły z widokiem na Dom św. Notburgi

JEDEN WOŚ WIOSNY NIE CZYNI Z politycznych wydarzeń ostatnich dni największym echem odbiło się powołanie radnego Michała Wosia na wiceministra sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło. Jeszcze żaden raciborzanin nie sięgnął tak wysoko w tak młodym wieku, choć mieliśmy przecież wiceministra Andrzeja Markowiaka (odszedł z resortu środowiska w związku z procesem lustracyjnym) czy wojewodę śląskiego Tomasza Pietrzykowskiego, prawnika, dra hab., dziś prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej Uniwersytetu Śląskiego. Woś na tym tle jako jedyny mocno akcentuje przywiązanie do rodzinnego miasta i deklaruje wszelkie wsparcie, jakiego może mu udzielić, co zresztą widać choćby w związku z remontem dawnego sądu krajowego przy ul. Wojska Polskiego (był tam dawniej poprawczak). Sam Woś wiosny jednak nie uczyni, bo siła każdego polityka tkwi w drużynie zdolnej sięgać po inne stanowiska w województwach czy na szczeblu centralnym. Nie jest tajemnicą, że silne grupy lobbingowe są w stanie zdziałać dużo, nawet bardzo dużo. Takie grupy były w PO i są też w PiS-ie. Ma je choćby Rybnik, gdzie PiS, w przeciwieństwie do Raciborza, ma silne wpływy i nazwiska i choć nie przepada za prezydentem z PO, to na zewnątrz

udziela miastu wsparcia tam, gdzie tylko się da. PiS nie ma zresztą wyjścia, bo rybniczanie obserwują swoich, wyznając od lat zdrową zasadę – w doma można się wadzić, ale na zewnątrz trzeba działać wspólnie. Od lat co jakiś czas wspominam, że siła Raciborza nie leży tylko w tym, jakiego sobie wybierzemy prezydenta czy radnych, ale jakie przełożenie ma rządząca opcja w mieście na władze wojewódzkie czy centralne. Mówiąc wprost, trzeba mieć radnych sejmiku i posłów i to nie takich, co dbają tylko o swój stan posiadania, zostawiając za sobą pas zaoranej ziemi. Bez posłów jesteśmy zdani na umizgi do parlamentarzystów z innych regionów, których zaangażowanie w Racibórz ma podłoże li tylko matematyczne, wynikające z liczby głosów, jakie są w stanie stąd wyciągnąć. Matematycznie tymczasem, powiat raciborski, przy dobrym układzie, jest w stanie wybrać nawet dwóch posłów i dwóch radnych sejmikowych. Ci drudzy na bieżąco mogą monitorować nasze sprawy w Katowicach, w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim, gdzie zapadają decyzje np. co do podziału środków na drogi wojewódzkie, ci pierwsi interpelować w Warszawie, w parlamencie, gdzie rozsądny głos posła może otworzyć niejedne drzwi. Raciborska polityka, żeby

Podczas spotkania z członkami zarządu Marek Ryś podkreślił, że postawił przed sobą kilka podstawowych zadań. Zależy mu na wszechstronnym kształceniu uczniów oraz stworzeniu indywidualnych programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Chciałby, by w życie szkoły jeszcze bardziej włączali się zarówno uczniowie, jak i ich rodzice i by w pełni poczuli się współgospodarzami „Mickiewicza”, co już w szkole ma miejsce. Jako dyrektor chciałby wspólnie z pracownikami szkoły skupić się wokół wspólnych zadań i celów. Jak podkreślił, bardzo zależy mu na doskonałej współpracy z całą społecznością szkoły. Jednym z zadań jest także stałe dbanie o ulepszenie bazy dydaktycznej i tworzenie jak najlepszych warunków do nauki

i pracy. Dyrektor poinformował o planach szkoły związanych z rozszerzeniem współpracy w zakresie nauk humanistycznych z uczelniami wyższymi oraz planami na realizację projektów ze środków zewnętrznych. Dodał, że wicedyrektorem szkoły będzie Maciej Malinowski.

Marek Ryś ma 55 lat. Od 1986 r. jest nauczycielem, a od 1988 r. pracuje w obecnym II LO w Raciborzu. Jest absolwentem tejże szkoły. Od 2006 r. pełnił funkcję wicedyrektora, a od 2016 r. pełnił obowiązki dyrektora szkoły. sp

Julia ze strażackim dyplomem Nędza » To była piękna i wzruszająca uroczystość, szczególnie dla młodzieży opuszczającej już mury szkoły w Nędzy. Były kwiaty i świadectwa, gratulacje i dyplomy. Rok szkolny zakończyło w sumie 399 uczniów. Podczas uroczystej akademii tradycyjnie już wyróżniono uczniów z bardzo dobrą średnią ocen, podsumowano część zrealizowanych programów i kół zainteresowań. Udanych wakacji życzyła uczniom wójt gminy Anna Iskała. Szczególnie wzruszającym momentem było ofi-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

miała realny i skuteczny wymiar, musi zatem wyjść poza koalicyjne spotkania raciborskiej opcji rządzącej i nabrać wymiaru choćby rybnickiego, gdzie ludzie w wyborach obdzielają głosami swoich a nie obcych. A żeby tak się stało, to lokalne siły nie mogą tylko dzielić stołków, ale usiąść przy stole i zestawić dwie silne drużyny z PiS i PO, które będą promować naszych do sejmiku i sejmu. Niestety, to, co wielu miastom od lat się udaje, u nas pozostaje tylko postulatem. I proszę mi wierzyć, nieraz słyszałem od gości z Katowic czy Warszawy, którzy mieli tą wątpliwą przyjemność występować np. przed raciborskim radnymi, że pretensjonalność przekracza u nas granice zdrowego rozsądku. A im więcej pretensjonalności, tym mniej zdrowego rozsądku.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny – prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

cjalne pożegnanie trzecich klas gimnazjów. Gościem akademii był też Komendant Powiatowy PSP w Raciborzu st. bryg. Jan Pawnik, który wręczył uczennicy II klasy szkoły podstawowej Julii Kilian nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Przygody Iskierki i Płomyka”. SaM

RACIBORSCY POLICJANCI I CELNICY

uderzyli w nielegalny hazard Dokończenie ze s. 1 Wspólne działania policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą z Raciborza oraz funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatura w Rybniku były ukierunkowane na zwalczanie nielegalnej działalności hazardowej. Podczas działań stróże prawa

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

skontrolowali lokale, w których znajdowały się automaty do gier. Mundurowi sprawdzali ich pochodzenie i legalność oraz posiadane zezwolenia. W jednym z punktów w Raciborzu przy ulicy Ocickiej w trakcie kontroli przeprowadzono gry kontrolne, w trakcie których niezbicie wykazano, że w lokalu odbywają

się nielegalne gry hazardowe. Zabezpieczono w sumie trzy nielegalne urządzenia. Każdy z automatów został sprawdzony i przewieziony do magazynu Krajowej Administracji Skarbowej Organizatorom procederu grozi kara do lat 3 więzienia oraz wysokie kary pieniężne. KPP Racibórz

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego w nakładzie od 10 do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA

RELAX MED pracownia i warsztat ortopedyczny ARTYKUŁ SPONSOROWANY

REKLAMA

JUŻ PRZYJMUJE!

Racibórz » Dla Pacjentów po amputacji kończyn z Rybnika, Jastrzębia, Cieszyna i innych miejscowości to szansa na uzyskanie indywidualnych, profesjonalnych protez nogi lub ręki. Nowo otwarta pracownia ortopedyczna oferuje również wykonania gorsetów ortopedycznych dla dzieci ze skoliozą (boczne skrzywienie kręgosłupa), aparatów ortopedycznych oraz indywidualnych protez. W Relax-Med wysoko wyspecjalizowana kadra przygotuje również indywidualne wkładki do butów, a także wykonywane „na miarę” buty ortopedyczne dla dzieci i dorosłych. Pacjentom po amputacji oferujemy wykonanie od podstaw protez kończyn, części prote-

tycznych (stopy, kolana, dłonie) oraz naprawy protez, wymiany leja). Na co dzień współpracujemy z organizacjami takimi jak MOPS, PFRON, fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz posiadamy podpisaną umowę z NFZ na refundację kosztów.

Pacjentów po amputacji zapraszamy w każdą środę na bezpłatną konsultację: Rybnik ul. Piasta 21 Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 8 Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną:

32/ 422 62 31

Konsultacje w innych miejscowościach ustalamy na bieżąco po kontakcie telefonicznym.

www.relax-med.pl REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY Rafamet podzielił zysk

Kuźnia Raciborska: Walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdania finansowe Rafametu i grupy kapitałowej, rady nadzorczej i zarządu, jego członkowie z prezes na czele uzyskali absolutorium. Spółka wypracowała w 2016 r. 2,68 mln zł zysku. 1,29 mln zł zostanie wypłacone w formie dywidenty (30 gr. na akcję), reszta trafi na kapitał zapasowy i fundusz świadczeń socjalnych.

Walne w Rafako

Walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdania finansowe Rafako S.A. i grupy kapitałowej, rady nadzorczej i zarządu, jego członkowie z prezes na czele uzyskali absolutorium, a 62,24 mln zł straty postanowiono pokryć z kapitału zapasowego.

Zasnął wtoalecie lokalu gastronomicznego. Wczesnym rankiem ratowali go strażacy

23 czerwca o godz. 4.39 raciborscy strażacy odebrali nietypowe zgłoszenie – wezwani zostali na ul. Wojska Polskiego, gdzie w jednym z lokali gastronomicznych

»4

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

Raciborskie ulice będą oświetlać lampy LED

Racibórz » Łączne koszty programu wymiany 1000 opraw to ponad 3,5 miliona złotych. Magistratowi udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 miliona zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września 2018. W Raciborzu dzięki pozyskanym pieniądzom zostanie wymienionych ponad 1000 opraw lampowych. W miejsce opraw sodowych pojawią się oprawy typu LED. Pozwoli to na znaczącą poprawę efektywności energetycznej. Dla porównania żywotność oprawy sodowej to tylko 16 do 20 tysięcy godzin, natomiast lampy LED świecą nawet 50 tysięcy godzin. Co ważniejsze kampy LED rozpalają się od razu i nie potrzebują kilku minut, by uzyskać efekt pełnej jasności. Lampy LED są także dużo bardziej wydajniejsze, aby uzyskać efekt oświetlenia lampy LED o mocy 75 wat, należy użyć sodowej żarówki o mocy 150 wat. Oprócz wymiany 1065 dodowych opraw ulicznych, dzięki dofinansowaniu będzie można zainstalować także 175 opraw parkowych i ozdobnych oraz 71 opraw ulicznych wraz z

przebudową linii. Dzięki realizacji programu pojawi się łącznie 1311opraw typu LED, a liczba dotychczasowych opraw zostanie zmniejszona o 111. Opracowany bilans poboru mocy pokazuje jak ważna jest to inwestycja. Przed modernizacją moc opraw wynosiła 210 kW, po modernizacji jej wartość spardnie do 63,9 kW. Modernizacja oświetlenia ulicznego pozwoli na ograniczenie zjawiska niskiej emisji związanego z zanieczyszczeniami pyłami PM 10. Łączne koszty programu to ponad 3,5 miliona złotych, przy czym raciborskiemu magistratowi udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie blisko 1,5 miliona zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia prac szacowany jest na koniec września 2018. um

REKLAMA

Dar uzdrawiania

Filipińskiego uzdrowiciela JOSUE ANGSANTO PALITAYAN Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach w piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH rodzi- schorzeniach. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, ny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności odzidziczył po tak jak sama historia powstania tych wysp. przodkach a niespotykane, ogromne umiejętności i skutecz- Przykładem skuteczności uzdrawiania może być: ność uzdrawiania sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach uzdrowi- dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie cieli z pokolenia na pokolenie i uzupełniana jest wieloletnią ustabilizowały się i wróciły do normy. nauką w klasztorach i szkołach. Pani Maria z Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdroFilipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN działa na cały or- wiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica ganizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów lękowa i pozbyła się mięśniaków, na narządach rodnych, co i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne potwierdziły badania USG. pacjenta, uzdrażnia kanały energetyczne i je Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie u Pana Josue wchłooczyszcza. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez nął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także intensywną koncentrację wytworzyć ogrom- ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuję za pomoc! ną energię eteryczną wokół swoich rąk, któPrzyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek rą przekazuje choremu. chorych i cierpiących, którym medycyna „odmówiła” możliwości Uzdrowiciel stosuje również zabiegi re- wyleczenia. Jego umiejętności oraz indywidualne podejście do fleksologiczne, które immunologicznie pacjenta stanowią gwarancję powodzenia leczenia. oddziaływują na schorowane DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZi wycieńczone KICH I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC! chorobą ciało. Filipinski uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. JOSUE PALITAYAN był szkolony przez swojego ojca PLACIDO PALITAYAN założyciela i członka CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. i STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE: 10 lipca – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 11 lipca – RACIBÓRZ i TYCHY 12 lipca – KATOWICE i LUBLINIEC

693 788 813, 784 608 847 Zapisy i informacja od poniedziałku do soboty w godz. 8-13 i 15-20

Dziwne szmery i zdumiony proboszcz, czyli sprawa podsłuchu w sklepie w Szonowicach

KOBIETA CHCIAŁA COŚ MIEĆ NA BYŁEGO MĘŻA Rudnik » Proceder trwał od stycznia 2014 do października 2016 roku. Urządzenie jeżdżała do mieszkania Jolan- orzekł 700 zł grzywny. Wyrok razem w Urzędzie Gminy. W lipodsłuchowe ukryto w otworze ściany dzielącej biuro sklepu od mieszkania, w którym ty F. po wizytach policji. jest prawomocny. stopadzie zeszłego roku rozmaPolicja zabezpieczyła nie Kobieta tłumaczyła, że na- wiał tam z jednym z urzędnimieszka skazana 47-letnia Jolanta F. Sprawa wyszła na jaw w październiku 2016 r. Po jednej stronie Grzegorz F., właściciel sklepu w Szonowicach, po drugiej jego była żona, 47-letnia Jolanta F., skazana niedawno nieprawomocnie w procesie o składanie fałszywych zeznań, w którym zapadł również nieprawomocny wyrok przeciwko Karinie L., sekretarz Urzędu Gminy w Rudniku. Grzegorz F. dowiedział się od ludzi na wsi, że słyszeli rozmowy z jego sklepu. W postępowaniu zeznał, że o podsłuchu mówiła też Karina L., wspomniana sekretarz w UG Rudnik. Sporo informacji z tego źródła miało być publikowanych na facebook. com na profilu niejakiego Leona N. (konto istnieje do dziś, jest tam m.in. wpis o treści: „ballada o Lucy.... przepraszam „Urszu-

li Kwiatkowskiej” kierowniczce ze sklepu czyli tzw. „żeny za pultem”.). Była żona miała wspomnieć o treści rozmowy swojej byłej teściowej z kierowniczką sklepu, prywatnie konkubiną Grzegorza F. Jej biuro sąsiaduje z mieszkaniem zajmowanym przez Jolantę F. Oba pomieszczania oddziela ścianka działowa i drzwi, które przez lata nikt nie otwierał, bo zgubiono klucz. Zza drzwi od dłuższego czasu dochodziły dziwne szmery. 8 października 2016 r. odgłosy zza drzwi były na tyle głośne, że kierowniczka sklepu powiadomiła Grzegorza F. Ten nie mógł przybyć, ale na miejscu był właściciel budynku, który sforsował drzwi i dotarł do ściany oddzielającej biuro i mieszkanie. Tu znajdował się otwór, a w nim pendrive. Mężczyzna

chwycił za urządzenie i poczuł, że ktoś z drugiej strony stara się go wciągnąć do mieszkania. Złapał kombinerki i nie puścił. Wezwano policję. Ta zabezpieczyła pendriva. Policja wszczęła postępowanie. Przesłuchała świadków, poza Grzegorzem F, także kierowniczkę - jego konkubinę oraz pracownice sklepu. Córka z małżeństwa Grzegorza F. i Jolanty F. miała wspomnieć, że mama słucha z ciocią Kariną „Radia Maryja” na słuchawkach, ale jej nie chciały tego puścić. Karina L. zeznała, że rzeczywiście przyjaźni się z Jolantą F., przyjaciółka miała jej wspomnieć, że nagrywa treści rozmów, ale zapewniła policjantów, że ich nie słyszała, a szczegółów sprawy nie zna. W aktach mowa tylko, że przy-

tylko pendrive, ale i laptop z mieszkania Jolanty F. Biegły rzekł, że w pendrive wmontowano urządzenie podsłuchowe. Wystarczyło włączyć „ON” już rejestrowało do 12 godzin nagrań. Potem należało to zrzucić na dysk laptopa i odtworzyć w programie. Zarówno nagrania jak i odpowiedni program ujawniono na laptopie Jolanty F. Kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa z art. 267 § 3 kk. Przepis wprowadza karę grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat dla tego, „kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem”. Wniosła o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Przystał na to prokurator. Sąd

grywała rozmowy „żeby coś na męża mieć”. Zapewniała, że urządzenie do podsłuchu było w mieszkaniu od zawsze i nie wie, skąd się wzięło, a ścianka jest tak cienka, że i tak wszystko słychać. Jako pokrzywdzeni w sprawie wystąpili Grzegorz F. i jego konkubina, kierowniczka sklepu. Przekonywali, że od chwili, kiedy sprawa podsłuchu wyszła na jaw, obroty sklepu spadły o 30 proc. Na tym jednak sprawa może się nie skończyć. Sąd, na wniosek Grzegorza F., udostępnił mu zgromadzone nagrania. To kilka tysięcy godzin zarejestrowanych rozmów. Przesłuchanym świadkiem był też modzurowski proboszcz, który po odkryciu podsłuchu w sklepie skojarzył, że on również mógł być nagrywany, tym

ków, nie tylko o sprawach służbowych, ale i prywatnych. Kiedy obaj panowie dyskutowali, do pokoju miała wejść Karina L. Chwilę się krzątała a potem wyszła do drugiego pomieszczenia. Po chwili przenieśli się tam ksiądz i jego rozmówca. Na stole leżał pendrive. - Ktoś go musiał zapomnieć - stwierdził rozmówca księdza. Po kilku dniach miał pretensje, że duchowny ujawnił treść ich rozmowy. Miało do tego dojść na forum rady parafialnej. Urzędnikowi powiedziała o tym Karina L., która wezwała go na rozmowę. Wspomniała, że ma w radzie swojego człowieka. Zdzwiony ksiądz zapewnił, że nikomu o rozmowie nie wspominał. Urzędnik nie pracuje już w Urzędzie Gminy Rudnik. Przeniósł się do innego samorządu. Grzegorz Wawoczny


Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

Policja zatrzymała

41-letniego złodzieja MĘŻCZYZNA UKRADŁ PIENIĄDZE Z KOŚCIELNYCH SKARBONEK

Kuźnia Raciborska » Kolejna telefoniczna informacja przekazana dyżurnemu raciborskiej policji przez świadka pozwoliła mundurowym zatrzymać 41-letniego złodzieja. Do kradzieży z włamaniem doszło 22 czerwca po 13.00 – sprawca włamał się do skarbonek kościoła w Rudach.

Przyjmując zgłoszenie dyżurny policji usłyszał w słuchawce telefonu, że ulicą Cysterską w Rudach idzie mężczyzna, który prawdopodobnie dokonał kradzieży w kościele. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol z kuźniańskiego komisariatu, który na ulicy Cysterskiej zatrzymał wskazanego mężczyznę. Informacja telefoniczna okazała się być bardzo cenna, gdyż przy 41-letnim mieszkań-

cu Gliwic policjanci znaleźli ponad sto złotych, które – jak się okazało – zostało skradzione ze skarbonek znajdujących się w kościele. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, teraz grozi mu nawet dziesięć lat pobytu w więzieniu. Dzięki zgłoszeniu i szybkim działaniom kuźniańskich policjantów kolejny już sprawca kradzieży z włamaniem został zatrzymany. kpp

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Różana 3/4; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 37,09 m2, przynależna piwnica o powierzchni 7,41 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki 13/15; III piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 61,15 m2, przynależna piwnica o powierzchni 15,01 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 4113/38 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0723 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 1101/167 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0918 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00033171/6

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00047927/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

71 000 zł

5.

Cena wywoławcza

107 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

1 sierpnia 2017 r. godz. 11.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

1 sierpnia 2017 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

7 100 zł, termin wpłaty – 25 lipca 2017 r.

7.

Wadium

10 700 zł, termin wpłaty – 25 lipca 2017 r.

8.

Przeznaczenie tereny zabudowy usługowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8.

Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w miejscowym pla- tereny drogi zbiorczej nie zagospodarowania przestrzennego

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

9.

Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miaogłoszenia sta Racibórz, II piętro o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

11. Dane teleadresowe,

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe,

REKLAMA

REKLAMA

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, pod którymi można Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, uzyskać szczegółowe tel. 32 755 06 70, informacje dotyczące e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl przetargu

REKLAMA

REKLAMA

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY mężczyzna próbował wyjść przez okienko, ale w nim utknął. Strażacy pomogli mu się wydostać. Jak się okazuje, to jeden z klientów, który wieczorem poszedł do toalety i tam zasnął. Obsługa nie sprawdziła, czy ktoś został, zamknęła lokal i poszła do domu. Mężczyzny tymczasem zaczęli szukać koledzy. Zadzwonili do niego na telefon i obudzili swojego kompana w toalecie. Nieszczęśnik podjął próbę wydostania się przez małe okienko. Niestety, utknął. Nie było kontaktu z właścicielem lokalu. Interweniować musiała straż.

Trzy złota Ostrowskiej

Reprezentująca AZS PWSZ Racibórz Agnieszka Ostrowska zdobyła trzy złote medale podczas rozegranych w Gliwicach Mistrzostw Śląska Open. Pływaczka z Raciborza a jednocześnie pracownik naukowy PWSZ wywalczyła je na 50, 100 i 200 m style klasycznym. Przypomnijmy, że 11 i 12 czerwca zdobyła dwa srebra – w kategorii OPEN w konkurencjach 50 m holowanie manekina (39.65) oraz 100 m ratownik (1:04.41) na Letnich Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym. Jej trenerem jest Marcin Kunicki.

REKLAMA

»6

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

KONFERENCJA MIASTA IDEI – RACIBÓRZ

Na zamku dyskutowano o Odrze

Racibórz » W środowe przedpołudnie 21 czerwca w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyła się konferencja pt. „Rzeka w mieście” w ramach Miast Idei. To projekt, który ma za zadanie wypracowanie najlepszych rekomendacji dla śląskich miast. Podczas spotkania na zamku uczestnicy dyskutowali o roli rzeki Odry w mieście. W pierwszej części odbyły się warsztaty, natomiast w drugiej panel dyskusyjny – debata ekspertów. Debatę poprowadził Przemysław Jedlecki, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Raciborza i okolic. Podczas spotkania uczestnicy warsztatów pochylili się nad rzeką Odrą. Losy miasta są ściśle z nią powiązane. Tak było w przeszłości, tak jest dziś i tak będzie w następnych latach. Dlatego podczas warsztatów z mieszkańcami, aktywistami i przedsiębiorcami zastanawiano się nad rolą rzeki w mieście. Najpierw poproszono ich o skojarzenia z Odrą, sprawdzono, jakie rodzi emocje oraz jak mieszkańcy dziś korzystają z Odry i jej brzegów. Sprawdzono, co im się tu podoba, co przyciąga, a co odpycha. Stworzono również ranking ulubionych miejsc nad rzeką. Później uczestnicy wybiegli w przyszłość. Poproszono uczestników warsztatów o to, by opowiedzieli o swoich pomysłach na rzekę. Co można tu jeszcze robić? Co należy koniecznie zmienić? W co za-

inwestować i kto powinien się tym zająć? Jakkolwiek pierwsze skojarzenia związane są z powodzią, to pomysłów na wykorzystanie rzeki nie zabrakło, przede wszystkim w aspekcie sportowo-rekreacyjnym oraz gospodarczym. Rzeka, w opinii uczestników warsztatów, powinna być jeszcze czystsza. Należy powiększyć plażę w Raciborzu, zrobić zejście do wody, być może także do kąpieli, wyznaczyć nowe punkty wyciągania kajaków i ścieżki rowerowe po wałach zbiornika, zbudować mostki linowe, a także boisko do siatkówki (prezydent zapewnił, że powstanie przy kładce). Trzeba lepiej animować wydarzenia nad Odrą. Gospodarczemu wykorzystaniu może pomóc port, a poza barkami towarowymi mogłyby pływać także statki-hotele. W drugiej części podczas debaty z ekspertami dyskutowano

nad rolą rzek we współczesnych miastach. Jakie są trendy? Co jest modne, a czego dziś należy unikać? Z jakich powodów miasta wybierają takie, a nie inne rozwiązania? Uczestnicy zastanawiali się nad tym, z jakich recept lub pomysłów z innych miast Europy i świata mógłby skorzystać Racibórz. Rozmawiano też o tym, jak rzeka dziś wpływa na rozwój miasta, jakie inwestycje już tu zrealizowano i co miasto planuje w kolejnych latach. Jakie to daje korzyści mieszkańcom, przedsiębiorcom i miastu jako całości? Jak będzie się zmieniała turystyka? Jakie Odra będzie miała znaczenie gospodarcze? W debacie wzięli udział: Mirosław Lenk - prezydent Raciborza, Aleksander Krajewski – architekt, Tomasz Signus, przedsiębiorca i właściciel wypożyczalni kajaków WAKA, Grzegorz Wawoczny – redaktor naczelny „Nasz

Racibórz”, Paweł Macha – burmistrz Kuźni Raciborskiej, Janusz Pientka – inspektor nadzoru inwestycyjnego oraz Linda Hofman, rzeczniczka RZGW w Gliwicach. Podkreślano wagę

działań na rzecz dbałości o stan rzeki, wykorzystania jej w promocji regionu a także dalszego przybliżania mieszkańcom. Agencja Zamek, w


Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

w Raciborzu!

Racibórz » Zainteresowania czy przyszłościowy zawód? Amoże jedno i drugie? Sprawdź ofertę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Jaki kierunek studiów wybrać? Na jakie studia warto iść? Czym kierować się podczas wyboru uczelni? Powyższe pytania zadaje sobie wiele osób w czasie swej edukacji w szkole średniej, a nawet dużo wcześniej. Studia to niewątpliwie jeden z ważniejszych czynników, które zmieniają nasze przyszłe życie. Badania wśród kandydatów na studia potwierdzają, że zainteresowania to najważniejsze kryterium wyboru studiów. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy wybrany kierunek jest przyszłościowy pod kątem potrzeb rynku pracy. Spróbujmy przez chwilę zastanowić się, co czuje młody człowiek, który dopiero zdał maturę, skończył szkołę i zaczyna studia, i pomóc mu w podjęciu decyzji. Doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich przyszłych studentów są studia blisko miejsca zamieszkania. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu zaprasza na bezpłatneREKLAMA

studia dzienne, studia niestacjonarne i oferuje wybór wśród dziesięciu kierunków studiów i kilkudziesięciu specjalności. W wyborze warto wziąć pod uwagę zainteresowania i możliwość zdobycia zawodu. Oferta raciborskiej uczelni jest pod tym względem bardzo bogata. Kierunki techniczne to dziś niewątpliwie nieograniczone możliwości znalezienia pracy. Studiując na takich kierunkach jak automatyka i robotyka oraz architektura można rozwijać własne pasje i uzyskać tytuł inżyniera. Bogata oferta praktyk i współpraca PWSZ z lokalnymi zakładami pracy zwiększa szanse na zdobycie praktycznych umiejętności. Raciborska uczelnia to wieloletnia tradycja kształcenia na kierunkach pedagogicznych. Studenci mogą wybierać wśród takich specjalności jak edukacja elementarna, pedagogika resocjalizacyjna, logopedia i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego.

Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się administracja oraz bezpieczeństwo państwa. Jeśli łatwo przychodziła nam nauka języków obcych, to warto uczyć się ich właśnie w PWSZ. Uczelnia umożliwia naukę aż trzech języków – angielskiego, niemieckiego i czeskiego. Przyszłościowe specjalizacje oraz możliwość nauki języka od podstaw to najnowsza oferta edukacyjna. Praca w firmach reklamowych, studiach fotograficznych, domach kultury, a może pracownia witraży? Jeśli interesujesz się sztuką, fotografią lub grafiką, rozwijaj własne pasje właśnie w PWSZ na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Oferujemy również kierunek studiów turystyka i rekreacja. Dynamicznie rozwijająca się branża turystyczna i hotelarska to nowa przestrzeń usług i możliwości. Kierunek wychowanie fizyczne to także możliwość rozpoczęcia przyszłej kariery jako instruktor fitness, trener personalny lub sportowy. Wciąż poszerzamy swoją ofertę. Dowodem na to jest REKLAMA

pielęgniarstwo! Ukończenie studiów I stopnia daje możliwość zdobycia tytułu zawodowego licencjata i tym samym umożliwia podjęcie pracy w licznych placówkach służby zdrowia w całej Unii Europejskiej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny: obejmuje zajęcia teoretyczne z zakresu medycyny i pielęgniarstwa, psychologii, socjologii, prawa i promocji zdrowia. Znaczna część zajęć będzie miała charakter praktyczny i odbywać się będzie w różnorodnych placówkach służby zdrowia. Studia w Raciborzu to również oferta dla osób, które chciałyby zmienić wykonywany zawód – elastyczne formy studiowania umożliwiają łączenie pracy zawodowej z nauką. PWSZ zaprasza także osoby niepełnosprawne, proponując liczne udogodnienia technologiczne, a programy wsparcia, jak również pomoc wolontariuszy są nieocenione. A może marzysz o założeniu własnej firmy? Wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, praktyki w zakładach pracy oraz uczelniane

Biuro Karier pomogą młodym adeptom biznesu w założeniu własnej firmy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu posiada doskonałe zaplecze dydaktyczne – Dom Studenta z komfortowo urządzonymi pokojami, wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria, basen, stadion, bibliotekę naukową i sale gimnastyczne. Studiowanie to nie tylko nauka – bogate życie studenckie, obozy sportowe i wyjazdy zagraniczne dla studentów w ramach wymiany międzynarodowej i programu Erasmus+ to doskonała okazja do poznania rówieśników z takich krajów jak Turcja, Łotwa, Słowacja, Czechy oraz Bośnia i Hercegowina. REKLAMA

BIURO REKRUTACYJNE Tel. bezpośrednio +48 32 418-23-18 Tel. przez centralę +48 32 415-50-20 wew. 175 Fax +48 32 415-50-20 wew. 169 rekrutacja@pwsz.raciborz.edu.pl PUNKT REKRUTACJI Główny Budynek PWSZ Parter czynny: poniedziałek-piątek godz. 8.00-15.00

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55


WFOŚiGW

»8

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

300 H2O lubię to!

Lekcja o wodzie składała się z części merytorycznej w formie wykładów połączonych z konkursami a także z warsztatów, podczas których uczniowie brali udział w ciekawych eksperymentach i zajęciach interaktywnych. W trakcie spotkania odbywały się też warszRegion » Wojewódzką lekcją o wodzie z udziałem marszałka Województwa Śląskiego taty dziennikarskie dla uczniów Wojciecha Saługi 20czerwca 2017r. rozpoczęła się największa do tej pory kampania szkół gimnazjalnych i średnich. W ten sposób zainaugurowaedukacyjno-informacyjna GPW o wodzie pn. „300 H20 Lubię to!”. no czteromiesięczną kampanię edukacyjno-informacyjna Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, która dofinansowana została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prezes GPW Lukasz Czopik zapowiedział, że w trakcie kampanii odbędzie się wiele ciekawych warsztatów i wycieczek do obiektów GPW, zaplanowano eksperckie prelekcje, pikniki i ekologiczne plenery fotograficzne. Będzie stworzona strona internetowa stanowiąca kompendium wiedzy o roli wody w przyrodzie. Witryna będzie informować o aktualnościach związanych z realizacją projektu, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, przebiegu olimpiady oraz prezentować w formie cyfrowej pomoce dyNa pierwszą publiczną lek- oraz Piekar Śląskich. Rozpo- elementem wpływającym na daktyczne dla szkół w postaci cję o wodzie zorganizowaną czął ją marszałek Wojewódz- zdrowie i życie. Należy więc wydawnictw i filmów. w salach Teatru Śląskiego sta- twa Śląskiego Wojciech Saługa, uczyć w jaki sposób o jej jakość Kampania nasza – mówił wiło się ponad 100 uczniów ze który mówił, że warto uświada- dbać i właściwie wykorzysty- prezes Łukasz Czopik – to szkół podstawowych gimnazjów miać młodzieży, że woda obok wać – stwierdził marszałek Woj- okazja, aby, przez prowadzoną i liceów z Katowic, Mysłowic powietrza jest najważniejszym ciech Saługa. niekonwencjonalnymi metoda-

czyli potrzebna wiedza o wodzie

mi, edukacją zwrócić uwagę na preferowanie ekologicznych i ekonomicznych zasad gospodarowania wodą. Woda powinna być traktowana jako cenny surowiec, a nie jak towar podlegający prawom rynku. Tym istotniejsza jest zmiana świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu i codziennych zachowań uczniów oraz ich opiekunów na bardziej ekologiczne – dodał prezes Czopik. Akcja „300 H20 Lubię to!” adresowana jest do młodzieży ze wszystkich szkół województwa śląskiego, choć jej pierwszymi i głównymi bohaterami są uczniowie ze szkół objętych patronatem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Dla najaktywniejszych placówek oświatowych i uczestników przewidziano nagrody, którymi będą m.in. nowoczesne telewizory.

Specjalne nagrody otrzymają też laureaci wakacyjnego konkursu ogłoszonego w, rozdanym zarówno uczestnikom pierwszej lekcji jak i dostarczonym do szkół patronackich, Ekoporadniku – wydawnictwie pełnym informacji i zagadek o wodzie. Aby wziąć udział w letnim konkursie należy do 29 września 2017 r dosłać w kopercie wypełniony Ekoporadnik na adres Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów: 40-026 Katowice, ul Wojewódzka 19. Poniżej – wersja elektroniczna Ekoporadnika wraz z regulaminem przyznania nagród. Dla uczniów niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionego oświadczenia rodziców, zgodnie z zamieszczonym wzorem. gpw, zdjęcie Tomasz Żak

Kumulacja ekopracowni Ruszyła oczyszczalnia w Koziegłowach

Region » 8 czerwca 2017 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w KoRegion » 20 czerwca 2017 r. uroczyście otwarto trzy nowe pracownie na terenie Gmi- ziegłowach w ramach „Dni Otwartych Oczyszczalni Ścieków”. Realizację tego zadania ny Będzin. W II edycji Konkursu Zielona Pracownia 2016 Szkoła Podstawowa nr 10, WFOŚiGW w Katowicach wspomógł kwotą ponad 8 mln zł. Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2 otrzymały nagrody finansowe po uruchomieniu pierwszej za przygotowane projekty o wysokości ponad 20 000 zł, a następnie dofinansowanie z czterech linii technologiczw formie dotacji do łącznej kwoty ok. 90 000 zł. Pozyskane środki szkoły przeznaczyły na odremontowanie pomieszczeń lekcyjnych oraz wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny oraz meble. Do dyspozycji uczniów oddano m.in. tablice interaktywne, projektory multimedialne czy mikroskopy z wizualizerami. Sale zyskały także nowoczesne gabloty, szafy na pomoce dydaktyczne oraz wielofunkcyjne meble. Zrealizowane projekty pozwolą podnieść świadomość ekologiczną dzieci Celem zadania było rozpoi młodzieży, a przede wszystkim częcie porządkowania gospozainteresować ich problemami darki ściekowej w gminie Kozieochrony środowiska. głowy poprzez budowę mecha-

nych, średniodobowa przepustowość oczyszczalni może wynieść do 625 m3/d. W rozwiązaniu zastosowano technologię opartą na procesach osadu czynnego. W chwili obecnej ścieki na teren oczyszczalni są dostarczane taborem asenizacyjnym z obszaru całej gminy. Docelowo do oczyszczalni będą trafiały ścieki z planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, a także ścieki przemysłowe. Oczyszczone ścieki odproniczno-biologicznej oczyszczal- wadzane są do rzeki Boży Stok, ni ścieków o przepustowości zgodnie z pozwoleniem wodnodocelowej 2.500 m3/d. W pierw- prawnym wydanym przez staszym etapie przedsięwzięcia, rostę myszkowskiego.


ZRZDïFHFKSLHNDU]\3U]\ZLOHMHFHVDUVNLH]ODW L]ZLÚNV]Dï\OLF]EÚUDFLERUVNLFKMDUPDUNöZGR SLÚFLX3U]\E\ZDOLQDQLHNXSF\]2SDZ\.DUQLRZD ¿\G]L]%LDïHM2VREïRJLL*OLZLF-HGQ\P]QDMF]ÚĂFLHM NXSRZDQ\FKSURGXNWöZE\ïR]ERĝH0LDVWR]QDMGRZDïRVLÚQDXF]ÚV]F]DQ\FKV]ODNDFKKDQGORZ\FKSURZDG]ÈF\FK]:URFïDZLDGR.UDNRZDLSU]H]%UDPÚ0RUDZVNÈQD0RUDZ\ 0DïDZ\SRUQRĂÊĂUHGQLRZLHF]Q\FKïRG]LXPRĝOLZLDïDĝHJOXJÚRGU]DñVNÈMXĝRG5DFLERU]D1DSRF]ÈWNX;9,,bZLHNXZïDGDMÈF\GREUDPL]DPNRZ\PLEDURQ YRQ0HWWLFKVSRZRGRZDïZ\EXGRZDQLHSRPRVWXQDG MHGQÈ]RGQöJ2GU\QD2VWURJX8F]\QLïWR]P\ĂOÈ RbĝHJODU]DFKSU]\Sï\ZDMÈF\FKGR5DFLERU]DSR]DNXS ]ERĝD']LÚNLWHPXïDWZLHMPRJOLGRNRQDÊ]DïDGXQNX ]DFRFKÚWQLH]DSïDFLOLGRGDWNRZHFïR0HWWLFKERJDFLï VLÚQLHW\ONRQDRSïDWDFKDOHLVSU]HGDĝ\]ERĝD]HZVL ]DPNRZ\FK2NRïRURNXSU]HQLöVïRQ]%RVDF]D QD2VWUöJQDOHĝÈFH]DPï\QHPJUXQW\]ZDQH%U]LFKRZIROZDUNZNWöU\PVNïDGRZDQR]ERĝH]G]LHVLÚFLQ. :bQRZ\PVNïDG]LHïDWZLHMPXE\ïRJURPDG]LÊ]LDUQR SU]H]QDF]RQHQDVSU]HGDĝ =ERĝHVSïDZLDQRGR:URFïDZLDNWöU\PLDïSUDZR VNïDGX:5DFLERU]XSRELHUDQRFïRNWöUHĝHJODU]HSïDFLOLUöZQLHĝZ.RěOX2SROX2ïDZLHL-HOF]XïÈF]QLH G]LHZLÚÊWDODUöZLG]LHZLÚÊJURV]\VUHEUQ\FK]DMHGHQ VWDWHN=LDUQDGRUDFLERUVNLHJRSRUWX]ZRĝRQRQLHW\ONR]RNROLF]Q\FKSöODWDNĝH]0RUDZ*DOLFMLL:ÚJLHU :bURNXMHGHQ]UDFLERUVNLFKDJHQWöZXEH]SLHF]HQLRZ\FKZ\VWDZLïSROLV\QDSRQDGW\VWRQïDGXQNöZJïöZQLHSV]HQLF\ĝ\WDMÚF]PLHQLDRZVDLU]HSDNX

Dożynki raciborskie, lata 30. XX w.

/ 44 /

 :GRNXPHQWDFKNVLÈĝÈWRSROVNRUDFLERUVNLFKSV]HQLFDRZLHVLĝ\WRVÈQDMF]ÚĂFLHMZ\PLHQLDQHMDNRIRUPD]DSïDW\G]LHVLÚFLQ\3U]HQLHVLHQLHIROZDUNX]%RVDF]DQD2VWUöJE\ïRWDNĝHSRG\NWRZDQHMDNSLV]H$:HOW]HOW\PĝHķZLHOHZLRVHNQDOHĝÈF\FKGRW\FKF]DV GRSRVLDGïRĂFLSU]HV]ïRZUÚFHSU\ZDWQHL]ERĝD]G]LHVLÚFLQE\ïRFRUD]PQLHMĵ

Na podraciborskiej wsi

7DNÈOLF]EÚOXGQRĂFL5DFLEöU]RVLÈJQÈïQDSU]HïRPLH ;,,,L;,9ZLHNXVWDMÈFVLÚQDMZLÚNV]\PZLÚNV]\PRG 2SRODPLDVWHPREHFQHJR*öUQHJR¥OÈVND3U]H]QDVWÚSQHVWXOHFLDDĝGRF]DVXSU]HMÚFLD¥OÈVNDSU]H]3UXV\OLF]EDWDXOHJDïDMHGQDNW\ONRQLHZLHONLPZDKDQLRP 'RSLHURUR]ZöMSU]HP\VïXZ;,;ZLHNXVSRZRGRZDï ]QDF]Q\SU]\URVWSRSXODFMLUDFLERU]DQ 6WDï\SU]H]VHWNLODWSR]LRP]DOXGQLHQLDQLHR]QDF]DĝHUöZQLHĝSURGXNFMDUROQDSR]RVWDïDQLH]PLHQQD 3RLQWHQV\ZQHMNRORQL]DFML];,,;,,,ZLHNXNLHG\WR RVDGQLF\]=DFKRGXNDUF]RZDOLODV\SRGSRODXSUDZQH ZbQDVWÚSQ\FKVWXOHFLDFKUROÚVLï\QDSÚGRZHMZUR]ZRMXUROQLFWZDZ]LÚOLQDVLHELHZLHOF\SRVLDGDF]H]LHPVF\ ļbNVLÈĝÚ.RĂFLöïLU\FHUVWZR:LHONLHPDMÈWNL]LHPVNLH SURGXNRZDï\QDSRWU]HE\ZïDVQHSRGOHJï\FKZVLRNROLF]Q\FKPLDVWRUD]GDOHNRVLÚĝQHMZ\PLDQ\WRZDURZHM :DUWRMHGQDN]DXZDĝ\ÊĝHRZDZLHONRREV]DURZDDOH PDïRZ\GDMQDXSUDZD]EöĝE\ïDZUDĝOLZDQDZV]HONLHJR URG]DMXNOÚVNLĝ\ZLRïRZH1LHVSU]\MDMÈFDDXUDEDUG]LHM QLĝG]LĂZSï\ZDMÈFDQDVSDGHNZLHONRĂFLSORQöZSURZDG]LïDGRJïRGX3UREOHP\WHGRVWU]HJDïVNU\ED]bNUÚJX NDQRQLNöZUDFLERUVNLFKNWöU\UHGDJRZDïWDN]ZDQ\ 5RF]QLN5DFLERUVNL,,]DZLHUDMÈF\FKURQRORJLF]QLH XSRU]ÈGNRZDQHZ]PLDQNLRZ\GDU]HQLDFKZbPLHĂFLH LRNROLFDFK,WDNSRGGDWÈZ]PLDQNXMHRQķZLHONÈ LVWUDV]QÈ]DUD]ÚĵNWöUDVSUDZLïDĝHķ]DMHGQÈPLDUÚ QDVLRQVWUÈF]NRZ\FKSïDFRQRMHGQÈJU]\ZQÚĵ3RbOLSFDURNXQDGPLDVWHPSU]HFKRG]LïDV]DUDñF]DķWDN SU]HRJURPQHPQöVWZRĝHROEU]\PLHVWUDW\XF]\QLïD Z]ERĝXLGU]HZRVWDQLHĵ:UHV]FLHZURNXZLHOND SRZöGěVSUDZLïDĝHķZV]\VWNRQDïÈNDFKE\ïR]QLV]F]RQHĵ:WDNLFKWUXGQ\FKRNUHVDFKGRPÈNLGRPLHV]DQR SOHZ\OXENRUÚGU]HZ -ö]HI/RPSDZ.UöWNLPU\VLHMHRJUDğL¥OÈVNDGOD QDXNLSRF]ÈWNRZHMZ\GDQ\PZURNXZ*ïRJöZNX SLVDïLĝZ5DFLERU]XRGE\ZDVLÚKDQGHO]QDF]Q\MDUPDUNLQD]ERĝHLOHQ;,;ZLHF]QDZ]PLDQNDSRĂZLDGF]D ZLHORVHWOHWQLHWUDG\FMHKDQGOX]ERĝHPQD]LHPLUDFLERUVNLHM6LÚJDMÈRQHMXĝ;,,,ZLHNX:URNXZĂUöG PQLFKöZF\VWHUVNLFK]5XGSRMDZLDVLÚIUDWHU*RWWDUGXV PDJLVWHUFXULHLQ5DWLERU™ZEUDW]DU]ÈG]DïUDFLERUVNLPGRPHPRSDFWZDNWöU\E\ïVSLFKOHU]HPGODQDGZ\ĝHNSURGXNFMLDMHGQRF]HĂQLHNDQWRUHPNXSLHFNLP 1DMVWDUV]HUDFLERUVNLHWDUJRZLVNR]ERĝRZH]QDMGRZDïRVLÚSU]\%UDPLH0LNRïDMVNLHMQDREHFQ\PSODFX :ROQRĂFL:]GïXĝXOLF\'ïXJLHMUR]VWDZLRQHE\ï\ïDZ\SLHNDUQLF]H.RQWUROÚQDGKDQGOHP]ERĝHPVSUD-

Historia dla odkrywców 11

QÚSXV]F]DFKNRïR.RěODJG]LHRGGDZDïVLÚXFLHFKRP P\ĂOLVWZD3RïXGQLRZHNUDñFH5DFLERUV]F]\]Q\QLH GRVWDUF]\ï\E\PXW\OHZUDĝHñERPöJïE\SRORZDÊFR QDMZ\ĝHMQDSROQHVDUQ\L]DMÈFH:\VïDïZLÚFVZRLFK ZRMöZNWöU]\SRNRQDOL0RUDZLDQLSU]\ïÈF]\OLGRSDñ VWZDSLDVWRZVNLHJRSRïXGQLRZHNUDñFH¥OÈVND2ZH SXV]F]HVLÚJDï\DĝGR5DFLERU]D ']LÚNLZVSöïF]HVQHMQDXFHZLHP\ZLÚFHMRJOHEDFK Z5DFLERUVNLHPķ:NUDMREUD]LH Į XGHU]DQLHUöZQR PLHUQHUR]PLHV]F]HQLHREV]DUöZXSUDZQ\FKLODVöZ 5R]PLHV]F]HQLHWDNLHPDVZRMHJïÚERNLHX]DVDGQLHQLH ZW\SDFKJOHEĵļSLVDïZURNX+LHURQLP3LDVHF NLDXWRUNUöWNLHJRV]NLFXRSRïRĝHQLXJHRJUDğF]Q\P SRZLDWXUDFLERUVNLHJR]DPLHV]F]RQHJRZSUDF\]ELR URZHMSRGW\WXïHP6]NLFH]G]LHMöZ5DFLERU]D1DSUD Z\PEU]HJX2GU\SRïRĝRQHMHVW]DOHVLRQHLUöZQLQQH GRU]HF]HU]HNL5XG\]QLHXURG]DMQ\PLSLDVNDPLĠXZLR JODFMDOQ\PL1DOHZ\PEU]HJXZFKRG]ÈF\PZVNïDG

/ 41 /

W datowanym na 9 kwietnia 1306 roku dokumenFLHNVLÚFLDUDFLERUVNLHJR/HV]NDF]\WDP\R*ROLF]\OL NUDLQLHSRïRĝRQHMZSREOLĝX5DFLERU]DQDSU]HFLZ2SD Z\2ZD*RODWR]GDMHVLÚWHUHQSOHPLHQLD*ROÚĝ\FöZ Z]PLDQNRZDQ\FKZSRïRZLH,;ZLHNXZ*HRJUDğHED ZDUVNLP6NÈGZ]LÚïDVLÚWDQD]ZD"2]QDF]DEH]OHĂQÈ SR]EDZLRQÈGU]HZNUDLQÚNWöUDZ\UöĝQLDïDVLÚRGVÈ VLHGQLHJRREV]DUX¥OÈVND1LH]DFKRZDï\VLÚQLHVWHW\ ĝDGQHZ]PLDQNLNWöUHWïXPDF]\ï\E\MDNSRZVWDïWHQ SR]EDZLRQ\ODVöZREV]DU0RĝHMXĝZVWDURĝ\WQRĂFL ]DPLHV]NXMÈFHJROXG\PLÚG]\LQQ\PL&HOWRZLHSR VWDQRZLï\Z\NDUF]RZDÊGDZQHERU\]DPLHQLDMÈFMHQD ]LHPLHXSUDZQH *UDQLFÈ*ROLE\ïD2GUD:5DFLERUVNLHPOHZ\EU]HJ MHVWXURG]DMQ\LEH]OHĂQ\SUDZ\ZUÚF]SU]HFLZQLH-Xĝ ZURNXRF]\PZVSRPLQDOLĂP\%ROHVïDZ.U]\ ZRXVW\QLHSRIDW\JRZDïVLÚRVRELĂFLH]GRE\ZDÊJURGX Z5DFLERU]XERZRODï]RVWDÊZERJDW\FKZ]ZLHU]\

6HDKJH/NRSMHDOQYXO@CJNVNIDRSM@OQYDCM®VJT JHDCXJNÿBYÀRHÔYHLNVDY@O@RX ,TRHTOýXMÀÂJHKJ@ SXFNCMHY@MHLYHDLH@YM®VY@BYMHDJ@QLHÂ #YHĖY@ONLMHDKHĖLXBNSNYM@BYXFý®C 6ĖQDCMHNVHDBYT M@CDQBYÔRSNY@FKÀC@ýKTCYHNLVNBYX -HDAXýNL@QJDS®V !XýNSN BNYDAQ@MNYO®K

Wokół starego miasta, poza murami rozciągały się pola uprawne i ogrody

F]\OLJRODĝ\ZLFLHOND

Dwa brzegi Odry,

redaguje Grzegorz Wawoczny


-Xĝ]GDOHNDSU]HGQDPL5DFLEöU]Z\VWDMH =LHOHQLÈVLÚZRNRïRPLïHRNXJDMH :LGDÊSURVDMÚF]PLRQ\SV]HQLFHLĝ\WD ,UR]PDLWRĂÊMDU]\QLVDGöZREğWD %DZLZ]URNQDV]DKDQGHOSïRG\SU]\URG]HQLD 5R]ZR]LLVSU]HGDMHDQDZHW]DPLHQLD 6SïDZQD2GUDSRNU\WDOLF]Q\PLïRG]LDPL>@

Widok od południowego-wschodu (od drogi do Wodzisławia) na XVIII w. Racibórz

3ïDVNRZ\ĝX*ïXEF]\FNLHJRPDP\GRF]\QLHQLD]ĝ\]Q\PLJOHEDPLOHVVRZ\PL6ÈWRJOLQNLS\ODVWHQDZLDQHSU]H]ZLDWUZRNUHVLHRVWDWQLHJR]ORGRZDFHQLD'QR GROLQ\2GU\Z\SHïQLDMÈXURG]DMQHJOLQ\QDPXïRZH]ZDQHPDGDPLķ3RUöZQXMÈFZDUXQNLNOLPDW\F]QHRNROLF 5DFLERU]DLSR]RVWDïHMF]ÚĂFL3ROVNLPRĝQD]DXZDĝ\Ê ĝH]LHPLDUDFLERUVNDSRVLDGDNUöWV]È]LPÚLQDMGïXĝV]\ RNUHVZHJHWDF\MQ\RUD]]QDF]QLHZ\ĝV]HWHPSHUDWXU\ -HĂOLGRGDP\GRWHJRGRVNRQDïHZDUXQNLJOHERZH Į  WRQDOHĝ\VWZLHUG]LÊĝHUHJLRQWHQSRVLDGDZV]HONLH RELHNW\ZQHGDQHGRUR]ZRMXUROQLFWZDĵļNRQNOXGRZDï ZVZRMHMSUDF\+LHURQLP3LDVHFNL 6SRVWU]HĝHQLDZVSöïF]HVQHJREDGDF]D]QDMGXMÈSRWZLHUG]HQLHZRGNU\FLDFKDUFKHRORJLF]Q\FKLZ]PLDQNDFKKLVWRU\F]Q\FK:LÚNV]RĂÊSUHKLVWRU\F]Q\FKVLHG]LEOXG]NLFK]QDMGXMHVLÚQD]ERF]DFKĝ\]Q\FKGROLQ 3ïDVNRZ\ĝX*ïXEF]\FNLHJREOLVNRU]HNLDOHZEH]SLHF]QHMRGOHJïRĂFLQDZ\SDGHNSRZRG]L7UDG\FMHUROQLF]H VLÚJDMÈMXĝQHROLWX:ĂUHGQLRZLHF]XRVDGQLFWZR]HV]ïR GRGROLQ\2GU\:;,,;,,,ZLHNXXNV]WDïWRZDïVLÚ5DFLEöU]0LDVWRZ\URVïRQDOHZ\PEU]HJX2GU\ 3UDZ\EU]HJSU]H]GïXJLF]DVSR]RVWDïVïDER]DOXGQLRQ\'RSLHURDNFMDNRORQL]DF\MQDF\VWHUVöZ];,,, ;,9ZLHNXNWöU\PUHJXïD]DNRQQDQDND]\ZDïD]DJRVSRGDURZ\ZDÊWUXGQRGRVWÚSQHLQLHSU]\MD]QHWHUHQ\ VSUDZLïDĝHGROLQD5XG\]\VNDïDVLHÊRVDG*RVSRGDUNDRSDUWDE\ïDMHGQDNQLHQDUROQLFWZLHDQDOHĂQLFWZLH LbKRGRZOLU\E7DNMHVWGRG]LĂ1DSUDZ\PEU]HJX2GU\ Zb5DFLERUVNLHP]U]DGNDVSRWNDP\SRODXSUDZQH/HZ\ EU]HJZLRVQÈDĝĝöïFLVLÚRGU]HSDNXSRWHP]ïRFLRG]Eöĝ /HZREU]HĝQD5DFLERUV]F]\]QDMDNRREV]DUW\SRZR UROQLF]\]QDOD]ïDVZRMHPLHMVFHQDZHWZOLWHUDWXU]H :bDQRQLPRZ\PVDW\U\F]Q\PSRHPDFLHïDFLñVNLP*ORULD 4XDGRUXPSRFKRG]ÈF\PERGDM]SRF]ÈWNX;9,,,bZLHNX DSU]HWïXPDF]RQ\PQDMÚ]\NSROVNLSU]H]NV/XGZLND +HLPED  ]H6NRF]RZDF]\WDP\Rb5DFLERU]XLRNROLFDFK 5DFLEöU]SLHWUXV]NÚGDLH ,ZLHONLNU]DQZFXG]HNUDLH :6XG]LFDFK%XUJPLVWU]ZNRĝXFKX 0DNïREXNQDLHGQ\PXFKX =\JPXQW%RJXV]6WÚF]\ñVNLWDNSLVDïR5DFLERU]X ZSRHPDFLH¥OÈVN1

:URNX]QDQ\SROVNLOLWHUDW:ïDG\VïDZ.RUQHO =LHOLñVNLUHODFMRQRZDïLĝķ0LDVWR>5DFLEöU]@MHVWUR]VLDGïHZĂUöGïÈNDPLSRNU\WHMGROLQ\XOHZHJREU]HJX 2GU\  ĵ=NROHLND]QRG]LHMDLSDPLÚWQLNDU]-DQ1HSRPXFHQ.RVVDNRZVNLZZ\GDQHMZURNXSU]H] -ö]HID:H\VVHQKRIIDUHODFMLSRGUöĝQLF]HM']LHQQLNPHJRĝ\FLDWDNSRGURNLHPZVSRPLQDïVZRMÈZL]\WÚ Z5DFLERUVNLHPķ&]ÚĂÊ¥OÈVNDRGJUDQLF\3ROVNLDĝ GR5DFLERU]DODVHPVRVQRZ\PNXěQLFDPLLQÚG]Q\P JUXQWHPSU]\SRPLQDSRZLDWRSRF]\ñVNL/XGXERJL ĝ\MHWDPVDP\PLSUDZLHNDUWRĠDPL=D5DFLERU]HP ]DF]\QDMÈVLÚJUXQWDSV]HQLF]QH2F]WHU\PLOHSU]HG 2SDZÈNRñF]\VLÚ¥OÈVNSUXVNL  .PLHFLHSUöF]FDïRW\JRGQLRZHMSDñV]F]\]Q\SïDFÈGRVNDUEXSRV]HĂÊ F]HVNLFKQDPLHVLÈFDSDQXVZHPXSRWDODU]HQDURN ]ELRUHPLFKSRVSROLW\PNRSSV]HQLF\ĝ\WDNRSMÚF]PLHQLDRZVD']LHVLÚFLQÚ]ERĝHPRGGDMÈ  :LUWHOSV]HQLF\NWöU\PDZVRELHSöïWRUDNRUFDQDV]HJR SïDFRQRZ5DFLERU]XSRU\ñVNLHDZ2SDZLHSRĵ :=DU\VDFKĝ\FLDOXGRZHJRQD6]OÈVNX]QDQ\SROVNL HWQRJUDI/XFMDQ0DOLQRZVNLZ]PLDQNRZDïķ5ROQLFWZR QD6]OÈVNXVWRLEDUG]RZ\VRNR=RNUÚJöZNWöUH]ZLHG]LïHPRG]QDF]DMÈVLÚSRGW\PZ]JOÚGHPV]F]HJöOQLHM QDSöïQRF\NOXF]ERUVNLJG]LHVWDUDQQDXSUDZDZ\QDJUDG]DUROQLNRZLMDïRZRĂÊJUXQWX0QLHMNZLWQÈFHJRVSRGDUVWZDVSRW\NDÊPRĝQDZRNUÚJDFKĂURGNRZ\FK 7DNQSRNRïR'RMXWUND0DODSDQHSLDV]F]\VW\JUXQW F]\QLGDUHPQ\PLZV]HONLHXVLïRZDQLDUROQLND:WHM RNROLF\ZLG]LDïHPEDUG]RPL]HUQHĝ\WD5öZQLHĝVWRVXQNRZRQLHWDNĂZLHWQLHSORQ\ZLG]LHÊVLÚGDMÈZb2SROVNLPJG]LHLXSUDZDQLHMHVWWDNVWDUDQQD=DWRZRNUÚJDFKNR]LHOVNLPJïXEF]\FNLPLUDFLERUVNLPJUXQWDVÈ EDUG]Rĝ\]QHDJRVSRGDUVWZDZ]RURZH*RĂFLñFHZ\VDG]DQHGU]HZDPLRZRFRZ\PLNWöUÈGRVWDUF]DMÈFLHQLDWDNSRĝÈGDQHJRGODVWUXG]RQHJRZÚGURZFD.DĝG\ NDZDïHNJUXQWXVWDUDQQLHXSUDZLRQ\QDZHWXVWÚSXSR REXVWURQDFKWUDNWXVNU]ÚWQDUÚNDUROQLND]DVLDïDNDUWRĠDPL:V]ÚG]LHXGHU]DïDGLSRU]ÈGHN]GDMHFLVLÚĝH

 -HVWWRUHODFMD]MHJRSRGUöĝ\SR¥OÈVNXGRNWöUHMGRV]ïRSRPLÚG]\URNLHP

/ 42 /

Fragment XVII w. weduty miasta Raciborza z widocznymi polami

ZLHNXGRPLQRZDïDJRVSRGDUNDWUöMSRORZD3ROHJDïD QDW\PĝHSROHRUQHG]LHORQRQDWU]\F]ÚĂFLQDMHGQHM VLDQR]ERĝHMDUHQDGUXJLHMR]LPHDWU]HFLDVWDïDXJRUHPFRPLDïR]DSRELHFZ\MDïRZLHQLX7DNQDRNUÈJïR SU]\F]\PFRURNXLQQDF]ÚĂÊSRODQLHE\ïDREVLHZDQD 1DSRGĂFLöïNÚGDZDQROLĂFLHLLJOLZLH]ODVX 2V]DFRZDQRĝHZĂUHGQLRZLHF]XZ\ĝ\ZLHQLHW\VLÚF]QHJRPLDVWDZ\PDJDïRGRVWDUF]HQLDRNRïRW\VLÈFD WRQ]LDUQDURF]QLHFR]NROHLURG]LïRNRQLHF]QRĂÊ]DJRVSRGDURZDQLDWU]HFKW\VLÚF\KHNWDUöZ]LHPLXSUDZQHM3.

Widok na Starą Wieś z wieży ciśnień (dziś Mieszko). Osada starowiejska utrzymywała się z rolnictwa i ogrodnictwa

ZÚGUXMHV]ZĂUöGROEU]\PLHJRRJURGX:%DERURZLH LbRNROLFDFKZLHĂQLDF\Z\ZRĝÈQDVZRMHSRODWRUI]ïÈN LbW\PVSRVREHPMHV]F]HZLÚFHMMHXĝ\ěQLDMÈĵ )DVF\QDFMLĂOÈVNLPUROQLFWZHPQLHNU\ïUöZQLHĝ)U\GHU\N6NDUEHNDXWRUSRZLHĂFLRE\F]DMRZ\FKLKLVWRU\F]Q\FKSURIHVRU8QLZHUV\WHWX:DUV]DZVNLHJRNWöU\ZG]LHQQLNXVZRMHMSRGUöĝ\QD¥OÈVN]SDěG]LHUQLNDbURNXSLVDïķ/XGZ¥OÈVNXMHVWGRĂÊXF]\QQ\ LXSU]HMP\ZLGDÊWDPZLÚFHMQLHZLDVWMDNPÚĝF]\]Q SU]\VWRMQ\FKLbV]NRGDĝHMHXELöUFRNROZLHNV]SHFL&]\VWRĂÊLbSRU]ÈGHNSDQXMHZSRPLHV]NDQLXLJRVSRGDUVWZLH UROQLNDRVREQHGODNDĝGHJRE\GïDRERU\G]LHG]LñF]\N LRNöOQLN2F]\VW\PLHU]ZDERZLHPZGROHZLHONLPGR WHJRSU]H]QDF]RQ\P]QDMGXMHVLÚ*UXQWEDUG]RGREU]HXSUDZQ\PDïRERUöZLQLHRUQHMUROLMHV]F]HPQLHM =DJRQ\Z¥OÈVNXVÈUöZQLHZÈVNLHMDNQDV]HDOHSU]\ W\P]XSHïQLHSïDVNLHLSUDZLHEH]EUX]G:Rï\UROQLNöZ VÈPDïHDOHEDUG]R]GDWQHGRURERW\  2JURGQLFWZR JRVSRGDUVNLHZNZLWQÈF\PMHVWVWDQLHQD¥OÈVNX0DMÈ FKïRSLSU]HGGRPDPLVDG\LRJUöGNLLUöĝQ\PLVSRVREDPLNRU]\VWDMÈ]RZRFöZ,WDNQDSU]\NïDGURELÈJDWXQHNSRZLGHïVXFK\FKLWZDUG\FK]HĂOLZHNLZLVLHQ NWöUHVÈEDUG]RVPDF]QH2WHUDěQLHMV]HMSRU]HSHïQR ]REDF]\V]SU]HGNDĝGÈFKDïXSÈZLV]ÈF\FKU]HSHNQD V]QXUNDFKNWöUHVLÚW\PVSRVREHPVXV]ÈQDVïRñFX DĝHE\Z]LPLHGREU\GDÊSRNDUP  ĵ 8SUDZ\]EöĝZĂUHGQLRZLHF]XNRQFHQWURZDï\VLÚ JïöZQLHZZLHMVNLFKGREUDFKNVLÈĝÚF\FKNRĂFLHOQ\FK LU\FHUVNLFK%\ïRWR]DSOHF]Hĝ\ZQRĂFLRZHGODPLDVW 3U]\ZLOHMNVLÚFLD:ïDG\VïDZDRSROVNRUDFLERUVNLHJR ]bURNXPöZLRUROQLFWZLHMDNR]DZRG]LHJïöZQ\P OXEXERF]Q\PUDFLERU]DQ.VLÈĝÚFHQDGDQLDSDVWZLVN GODPLHV]F]DQPLÚG]\LQQ\PL]URNXĂZLDGF]È RbGXĝHMUROLKRGRZOL7XĝZRNöïVDPHJR5DFLERU]D]QDMGRZDï\VLÚSRODREVLHZDQH]ERĝHP 6]DFXMHVLÚĝHKHNWDUĂOÈVNLHJRSRODREVLHZDQRZbĂUHGQLRZLHF]XRGVWXSLÚÊG]LHVLÚFLXGRGZXVWXNLORJUDPDPL ]ERĝDDSRGF]DVĝQLZ]ELHUDQRQDMZ\ĝHMSöïWRQ\]LDUQD:\GDMQRĂÊE\ïDZLÚFQLHZLHOND$ĝGRNRñFD;9,,,

uprawnymi i łodzią na Odrze, którą spławiano płody rolne  =DJURGDļSRGZöU]HRWRF]RQHEXG\QNDPL  2EHFQLHZSRZLHFLHUDFLERUVNLPSRZLHU]FKQLDJUXQWöZRUQ\FK Z\QRVLW\VLÈFHKHNWDUöZ

/ 43 /


Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

KONIEC WYMÓWEK! Zmień dietę i zyskaj pokłady nowej energii

11 «

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

z Joanną Głombik Racibórz » Jak zadbać o siebie? Jak wprowadzić zmiany, które poprawią nasze samopoczucie i pozwolą pozbyć się nadprogramowych kilogramów? Jak w końcu utrzymać efekty i pokochać nowy styl życia? Najlepiej zrobić to ze specjalistą, który nie tylko podzieli się swoją wszechstronną wiedzą, ale też będzie dopingować. Gdzie znaleźć taką osobę? Przedstawiamy Joannę Głombik – trenera personalnego i dietetyka.

Każdy z nas wie, że najgorszy zazwyczaj bywa początek. Pierwsze dni diety, nowej organizacji codziennego trybu, zmiany dotychczasowych nawyków – to wszystko może odstręczać, a w rezultacie spra-

wić, że bardzo szybko zaniechamy działań. Wtedy warto mieć u boku osobę, która nie pozwoli nam się poddać. Poza tym tylko wykwalifikowany dietetyk i trener będzie w stanie ułożyć odpowiednią dietę i dobrać ćwicze-

nia, które będą dopasowane do osobistych potrzeb i preferencji. Zarówno w diecie, jak i podczas ćwiczeń może nas wesprzeć Joanna Głombik – trener personalny i dietetyk w jednej osobie, kobieta z doświadczeniem i przede wszystkim pasją. Aktywność to dla Joanny Głombik codzienność – od 5. roku życia bowiem związana jest z tańcem. Uprawiała m.in. akrobatykę artystyczną, tańczyła tańce towarzyskie. Pracę zawodową zaczęła jako instruktorka tańca, później prowadziła treningi fitness. Następnym krokiem w jej zawodowym rozwoju była licencja trenera personalnego. Rozwój to zresztą dla Joanny słowo klucz, dlatego też postano-

wiła dodatkowo zdobyć wiedzę w zakresie dietetyki. Jak sama przyznaje, dzięki temu ma pełną wiedzę, która jest potrzebna do pomagania innym we wprowadzaniu zdrowego trybu życia. Chociaż Joanna Głombik posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, twierdzi, że nie przepracowała ani jednego dnia, bowiem jej praca to pasja, a kiedy robi się to, co się kocha, pracy nie traktuje się jak obowiązku. Swoją wiedzą i doświadczeniem Joanna Głombik postanowiła podzielić się z rodziną Zawojskich. Maciej prowadzi restaurację Nowa 5, a jego syn Mateusz – Fanaberie Smaków. Ich catering dietetyczny tworzony jest właśnie w oparciu o przepi-

sy przygotowywane przez Joannę. To właśnie Zawojskim dietetyczka zaufała w kwestii przygotowania dań. Z Joanną współpracuje także Dawid Łomnicki, znany w mieście ze Street Workout Racibórz. Jeśli potrzebujesz wsparcia w poprawie swoich nawyków żywieniowych, jeśli chcesz żyć zdrowiej i aktywniej, już wiesz, do kogo powinieneś się zgłosić.

Trener personalny i dietetyk Joanna Głombik przygotuje dla ciebie dietę, zmobilizuje podczas ćwiczeń i zarazi cię energią i entuzjazmem. Sprawdź na własnej skórze! Trener personalny i dietetyk Joanna Głombik tel.: 692 005 130 e-mail: joanna.glombik@icloud.com

Jak zapobiec wakacyjnym niestrawnościom ARTYKUŁ SPONSOROWANY

TWOJEGO PSA?

Racibórz » Okres wakacyjny wiąże się z licznymi burzliwymi sytuacjami. Często zaburzony zostaje rytm dnia naszych czworonożnych ulubieńców, na co niektóre znich mogą reagować niestrawnościami. Gazy, burczenie wbrzuchu, anawet liczne czy wodniste odchody mogą wpłynąć na pogorszenie samopoczucia, a także stanu zdrowia naszego psa. Jak najprościej wesprzeć wrażliwe trawienie dzień po dniu, aby zapobiec kłopotom w wakacje? Ważnym elementem wspomagającym stabilizację jelita jest regularna i lekkostrawna dieta. Aby ją zapewnić, warto dzienną porcję podzielić na przynajmniej dwa posiłki, a nawet trzy mniejsze porcje. Poza posiłkami pies powinien mieć stały dostęp do świeżej wody. Ważne, abyśmy przed podróżą lub stresującym wydarzeniem przynajmniej sześć godzin wcześniej nie karmili naszego psa, aby uniknąć niestrawności. Nie należy też potem dawać podwójnej dawki jedzenia, tylko zwykły posiłek, aby nie przeciążyć układu pokarmowego. Aby wesprzeć dzień po dniu wrażliwy układ pokarmowy swojego psa, warto zdecydować się na

pełnoporcjową karmę Purina® strączkowych (grochu, sopowierzchnię chłonną, co ProPlan® OPTIDIGEST™ boczewicy czy fasoli), których przekłada się na lepszą gatą w jagnięcinę. Zastrzeżona nie poleca się przy wrażlistrawność i przyswajalność kompozycja składników OPTIwym trawieniu. Nie zawiera składników odżywczych DIGEST ™ o sprawdzonej skutakże łatwo fermentujących dzień po dniu. Warto pateczności klinicznej pozwala na ziemniaków czy owoców bomiętać, że nie każde włókwidoczną poprawę funkcji przegatych w cukry proste i pekno jest prebiotykiem, jego wodu pokarmowego nawet na niesprawdzone ilości i rotyny, które mogą nasilić nieprzestrzeni dwóch tygodni rekorzystne procesy zgazowadzaj (lub całkowity brak, np. gularnego podawania. Dzieje nia w jelitach; w dietach domowych oparsię tak dzięki temu, że: tych na samodzielnie dobie• zawiera odpowiednio dobrane dla psa źródło włókranych surowcach) mogą • zawiera łatwostrawne składniki, takie jak m.in. jajko, któna prebiotycznego, takie jak wręcz nasilić procesy gnilre podnosi wartość biolopulpa buraczana (w optyne w jelitach naszego psa i giczną białka, zwiększając malnej ilości ok. 6%), któmu szkodzić; jego przyswajalność z pokarre wpływa na wzrost ilo- • zawiera specjalną leczniczą mu. Karma skomponowana glinkę bentonitową (w odpości dobroczynnych baktejest z lekkostrawnym ryżem, rii w przewodzie pokarmowiedniej ilości), która pozwaz wykluczeniem popularwym psa. Rozkładając pulpę la zapewnić zwarte odchonych ostatnio ciężkostrawbakterie odżywiają śluzówdy i pomaga twojemu psu nych i wzdymających ziaren kę jelita, zwiększając jego pozbyć się toksyn i bakte-

rii gnilnych z przewodu pokarmowego. Dzięki swojej zdolności absorpcji nadmiaru wody w jelitach karma z formułą OPTIDIGEST™ jak bandaż otula jelita i wspomaga proces oczyszczania z toksyn i patogenów, wspomagając odpowiednią konsystencję odchodów u psów z wrażliwym przewodem po-

karmowym, nerwowych czy aktywnych. Karmy z linii Purina® ProPlan® z formułą OPTIDIGEST™ dla psów różnej wielkości – małych, średnich i dużych ras oraz na różnym etapie życia: szczeniąt i psów dorosłych dostępne są w sieci sklepów zoologicznych Zoo-Mar.

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37


OGŁOSZENIA

» 12

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu Usługi remontowe Remonty i wykończenia wnętrz, Racibórz Sufity podwieszane, montaż płyt kartonowo/ gipsowych, ścianki działowe, malowanie, tapetowanie, panele podłogowe, montaż drzwi, tynki, gładzie i wiele innych. Spore doświadczenie. Zapraszam. Na miejscu wyceniam robotę. Można umawiać terminy, tel. kom.: 660361588.

REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. REKLAMA

REKLAMA

NAJTAŃSZE ŻALUZJE ROLETY MOSKITIERY

Tel. 604 729 874 502 890 351 Finanse

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40

Racibórz, ul. Drzymały 2 cujemy 7 dni w tygodniu, 24 H, tel. kom.: 697 459 184.

Usługi finansowe

Kupię

Pożyczki na raty netpozyczka24.pl netpozyczka24.pl to m.in. pożyczki na raty, chwilówki online i pożyczki za darmo dla nowych klientów. Bez wychodzenia z domu netpożyczka24.pl pozwala w 30 minut uzyskać dodatkowe środki na realizację własnych planów. Wystarczy dowód osobisty, e-mail: kontakt@netpozyczka24.pl. www.netpozyczka24. pl/pozyczki-ratalne/.

Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

Monedo Ekspresowa Pożyczka Pozabankowa 10 000 zł od 3 do 24 m-cy! Monedo Pożyczki – pożyczka z ratami miesięcznymi ze spłatą od 3 do 24 miesięcy – od 500 zł do nawet 10 000 zł (a nawet do 15 000 zł dla stałych klientów) – bezpośredni przelew pożyczki na konto bankowe – bez przesyłania dodatkowych zaświadczeń, e-mail: banki24@banki24.com.pl. www.banki24.com. pl/monedo-now/.

Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł – również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t, tel. kom.: 664 087 328.

Najtańsze kredyty w mieście „WEŹ KREDYT ODBIERZ PREZENT” biorąc kredyt lub pożyczkę do wygrania tablet, smartphone lub pendrive.Sprawdź ofertę Domu Finansowego QS, Racibórz ul.Opawska 38 lub pod nr tel. 530-499-444.

Motoryzacja Inne Racibórz kupimy twoje auto tel.690-993034 oferujemy także złomowanie legalne płacimy najwięcej 24/h Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. Tel.: 690-993034, tel. kom.: 690-993-034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup aut Złomowanie, Racibórz 697 459 184 Najwyższe ceny, Dziś dzwonisz – Dziś sprzedajesz! 24h/7d Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. PraREKLAMA

Raciborz i okolice kupimy twoje auto każde tel. 530 312 312 zapłacimy najwięcej u nas legalnie złomuj Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i cały powiat kupimy twoje auto każde tel.690 993 034 zapłacimy najwięcej całodobowo 7/tyd. Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl bądź przyjdź do redakcji osobiście do wtorku, do godz. 9.00. Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Batorego 7/2.

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW

Lokal użytkowy wynajmę

Roman Weiser

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

Racibórz i okolice złomowanie samochodów tel.888-10-20-80 skup kasacja ,osobowe,dostawcze max ceny . Skupujemy samochody. Każdej marki w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone zaniedbane, oferujemy złomowanie pojazdów – mogą być, bez OC bez przeglądu. Z problemami prawnymi, odbiór natychmiast do 1 h – bezp .transport. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto każde tel.690-993-034 złomowanie legalne tylko u nas 24/h Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 H. Tel.: 690-993-034, tel. kom.: 690-993-034, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup Samochodów Osobowe i Dostawcze 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody w każdym stanie technicznym. Skupujemy motory, skutery wodne. Każdy rok, Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. Zadzwoń! Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl.

dym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodarex68@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto każde tel. 690-993-034 stan i marka bez znaczenia max ceny 24/h. Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 H. Tel.: 690-993-034, tel. kom.: 690-993-034, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł – również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t, tel. kom.: 664 087 328.

Racibórz złomowanie samochodów tel. 888-10-20-80 skup,kasacja,osobo- Nauka we,dostawcze płacimy najwięcej 24h Skupujemy samochody. Każdej marki w każ- Korepetycje dym stanie. Całe oraz skorodowane. Znisz- *matematyka*statystyka*ekonometria* czone zaniedbane, oferujemy złomowanie po- Pomoc uczniom i studentom.Przygotowanie jazdów, mogą być, bez OC bez przeglądu. Z do egzaminów. Racibórz, ul. Matejki 4 m. 2 problemami prawnymi, odbiór natychmiast do (100 m od marketu E.Leclerc). Tel.: 32 415 1 h, bezp. transport. Tel.: 530-312-312, tel. 25 84, e-mail: dzidmil@o2.pl. matatam.pl. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Nieruchomości Skup-samochodów Racibórz i okolice tel. 530-312-312 kupimy każde auto zapłacimy najwięcej całodobowo. Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ-

ciborzu, stanowisko: agent ubezpieczeniowy w biurze. Wymagania: komunikatywność, uprzejmość. CV ze zdjęciem. Od zaraz, tel. kom.: 570775577, e-mail: ubezpieczenia.raciborz@wp.pl. www.ubezpieczenia-raciborz.pl.

Do wynajęcia lokal użytkowy Do wynajęcia lokal użytkowy w atrakcyjnej cenie na ulicy Browarnej 5/3 w Raciborzu o pow. 39 m2. Tel. kom.: 721 727 563.

Racibórz, ul. Piotrowska 12

mochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta. Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

borzu. Dobra lokalizacja, teren niezalewowy z panoramą cały Racibórz. Tel. 727210880 po godz. 16.00, tel. kom.: 727210880 .

Działkę sprzedam Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną 15 ar. w Raci-

Praca w Raciborzu Firma z Raciborza zajmująca się reklamą zewnętrzną oraz drukiem wielkoformatowym poszukuje pracownika na produkcję oraz do obróbki druku. CV prosimy wysłać na, tel. kom.: Mieszkanie wynajmę +48 731 013 214, e-mail: druk@reklamowe12 wyremontowanych mieszkań do wy- banery.pl. reklamowebanery.pl. najęcia Przedstawiamy 12 mieszkań do wynajęcia w Dam prace świetnej lokalizacji, położonych na ulicy Lon- Firma remontowo budowlana poszukuje dzina i Bosackiej w Raciborzu o powierzch- pracownika z doświadczeniem. Tel. kom.: niach od 32 m2 do 100 m2, tel. kom.: 502 730220224, e-mail: piotrzniszczol1981@ 139 302. www.naszenieruchomosci.com/si- gmail.com. te/oferta/358-12-mieszkan-do-wynajecia-w-raciborzu.html. Praca dla elektryka Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni elektryka Praca z uprawnieniami. Kontakt: ul. Piaskowa 11, Racibórz. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekreDam pracę tariat@majnusz.pl. majnusz.pl. Blacharz samochodowy Firma Formel D poszukuje blacharza samocho- praca na produkcji dowego! Praca od zaraz, oferujemy atrakcyjne MIESZKO Bis Sp. zo.o. w Raciborzu poszukuje warunki finansowe. Osoby zainteresowane pracowników produkcyjnych oraz operatorów proszę o kontakt telefoniczny bądź wysłanie urządzeń cukierniczych. Zainteresowane osoCV na adres e-mail. Tel. kom.: 609405244, by prosimy o kontakt pod numerem telefonu e-mail: rekrutacja@formeld.com. formeld.com. 32 7961134 lub osobiście w Raciborzu przy ulicy Starowiejskiej 75. Tel.: 327961134, tel. Firma Pivexin Technology Sp. z o.o. – Nę- kom.: 605889302, e-mail: pracuj@mieszko.com.pl. dza Zatrudni pracownika do Działu Produktowego, CV proszę przesyłać na adres e-mail. Wyma- Za granicą gane prawo jazdy, znajomość języka angiel- Praca w Austrii od zaraz skiego, bardzo dobra organizacja pracy, sa- Agencja Pracy Club Silesius z Opola poszumodzielność, odpowiedzialność, e-mail: info@ kuje do pracy w Austrii (Linz): - murarzy, ciepivexin-tech.pl. śli szalunkowych, cieśli dachowych, stolarzy, elektryków, hydraulików. Wynagrodzenie 2000 Wypieki, ciasta, kanapki euro na rękę, darmowe zakwaterowanie. Tel.: Kochasz wypiekać ciasta, tarty, przygotowywać 774412450, tel. kom.: 664468573, e-mail: zdrowe kanapki i desery? Dołącz do nas! Nowe praca@csopole.pl. www.clubsilesius.com.pl. fajne miejsce! Pełny etat lub na godziny, dobre warunki. Tel. kom.: 601262350. Praca - Opava, Czechy Poszukuję osoby do pracy na 3 zmiany, z właLakiernik snym transportem, bardzo dobre warunki Poszukujemy lakierników z min. 3-letnim do- pracy i płacy, liczba miejsc ograniczona. Tel.: świadczeniem. Wymagane wykształcenie kie- +48600976466. runkowe, tel. kom.: 572 337 235, e-mail: rekrutacja@ekookna.pl. Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech Serwisant instalacji solarnych SCG Agencja Pracy (certyfikat nr 7276) poEnergetyka Solarna Ensol z siedzibą w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko REKLAMA serwisanta instalacji solarnych. Wymagania: POSZUKUJEMY OSOBY DO PRACY wykształcenie średnie techniczne, prawo jazdy kat. B. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie! Kontakt osobisty: ul. Piaskowa 11. Tel.: 32 415  KUCHARZ 00 80, e-mail: sekretariat@ensol.pl. ensol.pl.

na stanowisku:

Pracownik biurowy do multiagencji ubezpieczeniowej w Raciborzu Umowa o pracę na cały etat i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca od pon. do pt.: 9.00-17.00 w prężnie rozwijającej się multiagencji w Ra-

REKLAMA

 POMOC

KUCHENNA Praca w sezonie lub w pełnym wymiarze Kontakt: 600 018 620

REKLAMA

PRACA STAŁA Zatrudnimy Barmanów/ Barmanki i Kelnerki/ Kelnerów na cały etat w ośrodku wypoczynkowym w Szymocicach

Racibórz i okolice kupimy twoje auto każde tel.690 993 034 osobowe,dostawcze płacimy najwięcej 24/h Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone, bez ważnych opłat, skorodowane, sa-

Kontakt: 600 REKLAMA

REKLAMA

018 620


13 «

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl szukuje opiekunek osób starszych. Praca w Niemczech. Sprawdzone oferty pracy, wysokie wynagrodzenia – od 1200 euro. Kurs języka niemieckiego za darmo. Tel.: 32 797 14 55. www.scg-agencjapracy.pl. Sortowanie paczek Good Job(11653) praca w Holandii na magazynie przy sortowaniu paczek. Gwarantowane godziny! Dodatek zmianowy. Atrakcyjne wynagrodzenie.Zapewnione mieszkanie i ubezpieczenie. Wymagany komunikatywny j.angielski i gotowość do wyjazdu. Tel.: 535-474-535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl Pracownik magazynu Good Job(11653) praca na magazynie przy pakowaniu części samolotów, samochodów, zbieranie zamówień za pomocą skanera. Gwarantowane godziny! atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie i ubezpieczenie. Wymagana znajomość j.angielskiego. Tel. kom.: 535-474535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www. goodjob.com.pl

Różne Inne Bank Twarzy. Statyści/statystki W związku z dynamicznym rozwojem naszej agencji poszukujemy nowych osób/twarzy do seriali paradokumentalnych reklam oraz statystów. Przyjmujemy zgłoszenia osób w każdym wieku, nawet jako nieliczni 50+ dzieci, całych rodzin. Wyślij bezpłatne zgłoszenie, e-mail: blocstudio@onet.pl. REKLAMA

Zdrowie Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. Tel.: 32 415 42 16.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe Lokal mieszkalny: ul. Bosacka 32/3, ul. Łąkowa 4/12 przetargowy Gruntowe 1186/182, 1183/182, 1182/182, 988/180, 1135/180, przetargowy

REKLAMA

1153/182, 1054/182 i 1181/182 – wszystkie k.m. 3 obręb Racibórz – ul. 1-go Maja 1622/14, 1623/14 i 1624/14 – wszystkie k.m. 4 obręb Studzienna – ul. Hulczyńska (boczna)

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68. OGŁOSZENIE

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 51,90 m2 wraz powierzchnią przynależną 14,21 m2, znajdujący się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6a, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 35/3 o powierzchni 2696 m2, na karcie mapy 4, obręb 0005, Wojnowice wraz z udziałem wynoszącym 677/10000 w częściach wspólnych tego budynku oraz w prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony. 2. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 35/3 zapisana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe.

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

3. Dla lokalu mieszkalnego nr 6, znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Wojnowicach przy ulicy Szpitalnej 6a, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00033661/8, w której jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa – Starosta Raciborski. Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/3, na karcie mapy 4, obręb 0005, Wojnowice, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00033656/0. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 18 kwietnia 2005 r., działka nr 35/3 oznaczona jest symbolem B 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

MIESZKANIE UL. OPAWSKA 8/8 CENA WYWOŁAWCZA: 67 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 29.07.2017 r.

LOKAL UŻYTKOWY UL. OPAWSKA 21 CENA WYNAJMU: od 746 zł POWIERZCHNIA: 21 m2

MIESZKANIE UL. BOSACKA 43/4 CENA WYWOŁAWCZA: 71 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 25.07.2017 r.

MIESZKANIE UL. RÓŻANA 1/9 CENA WYWOŁAWCZA: 69 000 zł POWIERZCHNIA: 38 m2 PRZETARG: 25.07.2017 r.

DZIAŁKI UL. MICHEJDY-MARIAŃSKA CENA: od 103 000 zł do 123 000 zł POWIERZCHNIA: od 1027 m2 do 1231 m2 PRZETARG: 17.07.2017 r.

MIESZKANIE UL. SŁONECZNA 33 CENA: 76 560 zł POWIERZCHNIA: 46 m2

5. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni 51,90 m², usytuowany na II kondygnacji budynku (I piętro), składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, spiżarki i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 14,21 m2. Lokal znajduje się w złym stanie technicznym. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. REKLAMA

6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak 7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 6 września 2017 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości, w przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 39 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). 9. Wysokość wadium wynosi: 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip. powiatraciborski.pl/

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

SYSTEM BEZPROWIZYJNY – Monika Jureczko, tel. 509 505 765 w godzinach od 8.00 do 16.00, biuro@naszenieruchomosci.com SYSTEM PROWIZYJNY – Lucyna Zdobylak, tel. 514 860 516 w godzinach 8.00 do 16.00, lucyna@naszenieruchomosci.com


ROZRYWKA

» 14

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

5 LIPCA, GODZ. 17.00, GALERIA „OBOK”, RCK RCI UL. DŁUGA 2 „REMINISCENCJE – ŚLADY” – WYSTAWA MARKA FURMANOWICZA

2 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK ROTH KONCERT LETNI W WYKONANIU ZESPOŁU 60 PLUS Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na koncert letni w wykonaniu zespołu 60 plus. Zespół powstał w lutym 2013 r. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Raciborzu w składzie: Tarnowiecka Barbara – prowadzenie i śpiew, Tarnowiecki Antoni – gitara basowa, Procajło Kazimierz – gitara funkcyjna, klawisze, śpiew, Bezpalków Alfred – klawisze, akordeon

Marek Furmanowicz – ur. 9.02.1960 roku w Raciborzu, absolwent cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego, w 1989 roku uzyskał dyplom z malarstwa u prof. Lucjana Wrońskiego. Uczył plastyki w obu raciborskich liceach, następnie prowadził pracownię plastyczną, a także ceramiczną w raciborskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących, gdzie pracuje do dziś. W latach 2005-07 pogłębiał swoją wiedzę studiując w Cieszynie na kierunku Grafiki Komputerowej i Multimedialnej. Marek Furmanowicz jest nauczycielem dyplomowanym. Maluje nieprzerwanie od czasu studiów. Chętnie sięga także do technik cyfrowych, fotografuje i wykorzystuje możliwości grafiki komputerowej. Autor wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Niniejsza wystawa, obejmująca prace wykonane techniką akrylowo-olejną, nosi nazwę „REMINISCENCJE-ŚLADY” i stanowi artystyczny zwrot w stronę dzieciństwa oraz lat młodości. – Odczuwałem potrzebę – mówi artysta – dialogu z przeszłością, powrotu do wspomnień, do miejsc, które są w tej chwili dla mnie niedostępne, ale żywe w pamięci.

Repertuar zespołu to w większości utwory polskie, powstałe w latach 30. do końca 70. XX wieku.

Wstęp wolny.

Wszyscy członkowie zespołu mają bogatą przeszłość artystyczną sięgającą lat od 60. do 80. ubiegłego wieku.

9 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH KONCERT MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY RCK

Obecny skład zespołu: Tarnowiecka Barbara – prowadzenie i śpiew, Tarnowiecki Antoni – gitara basowa, Jan Dubiel – klawisze, Wanda Korotusz – skrzypce, Piotr Czajka – perkusja, Witold Kolowca – śpiew, Janusz Latka – akordeon

Młodzieżowa Orkiestra RCK działa przy Raciborskim Centrum Kultury. Orkiestrę tworzy młodzież z Raciborza i okolic, m.in. uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Raciborzu. Na repertuar składają się evergreeny oraz muzy-

www.rck.com.pl

Godziny otwarcia kas RCK:

ka w stylu big-bandów, charakterystyczna dla orkiestr dętych. Orkiestra ma na swoim koncie wiele koncertów. Ostatnim sukcesem był udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Tworkowie, gdzie wywalczyła sobie II miejsce. Orkiestrę prowadzi Henryk Krótki.

16 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH, ŻEŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA, APPASSIONATO Żeńska Orkiestra Kameralna prowadzona przez Henryka Krótkiego powstała na przełomie lutego i marca 2016r. Składa się głównie z uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej im. St. Moniuszki w Raciborzu. Repertuar orkiestry to klasyka: Bach, Mozart, Vivaldi, utwory kompozytorów współczesnych oraz muzyka pop i folk w klasycznych opracowaniach. Appassionato – Zespół tworzą: Paulina Świerczek – altówka, Marta i Wiktoria Linek – skrzypce. Bez muzyki nie wyobrażają sobie życia. Wszystkie zaczęły swoją przygodę w raciborskiej szkole muzycznej, w klasie skrzypiec, w wieku 7 lat. Tam zaczęła się ich przyjaźń, a z czasem powstało trio smyczkowe Appassionato. Appassionato – to grać z pasją – taką wyznają zasadę, poświęcając muzyce każdą chwilę. Za sobą mają już pierwsze próby kompozycji i występ w programie telewizyjnym Polsatu „Super Dzieciak”, w którym doszły do półfinału. Grają utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej we własnych aranżacjach.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

BABKA Z TWAROGU, JOGURTU I TRUSKAWEK Deser zrobiłam w wersji odchudzonej, bez kremówki. Z biszkoptów również można zrezygnować. Składniki: • 0,5 kg mielonego chudego twarogu • 400 g gęstego jogurtu • 300 g truskawek (lub malin) • 7 łyżek cukru pudru • 200 ml mleka zagęszczonego niesłodzonego • 3 galaretki truskawkowe • 0,5 litra gorącej wody Dodatkowo można przygotować: • 100 g podłużnych biszkoptów • 600 g truskawek lub malinami (do ozdoby) Truskawki zmiksować i wymieszać z twarogiem, jogurtem oraz cukrem. Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić aż lekko będą tężeć (ale jeszcze będą płynne). Następnie ubić zimne mleko zagęszczone i wymieszać z masą twarogowo jogurtową. Na końcu wlać gęstniejącą galaretkę i wymieszać. Wszystko wlać do formy na babkę o pojemności 3 litrów. Na górze ułożyć przekrojone na mniejsze części podłużne biszkopty (można pominąć). Całość włożyć do lodówki na parę godzin. Po tym czasie formę włożyć na parę sekund do wrzącej wody i przerzucić do góry dnem na talerz. Całość ozdobić truskawkami.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

15 «

ROZRYWKA

TOREBKA MICHAELA KORSA ZNALEZIONA W NOWYM TOWARZE W REKLAMA

RABANIE


AKTUALNOŚCI

» 16

Piątek, 30 czerwca » www.naszraciborz.pl

Świerczewski pozostaje, Robert Lewandowski milczy!

Kuźnia Raciborska » Wiele emocji wzbudził 22 czerwca na sesji Rady Miejskiej wKuźni Raciborskiej temat zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego w rejonie tamtejszego osiedla. Przypomnijmy, że konieczność zmiany nazwy ulicy wymuszają przepisy dekomunizacyjne. Ogólnie przymusowej zmianie nazwy w samej Kuźni poddano kilka ulic posiadających wątpliwego, bo komunistycznego patrona, ale tylko w tym jednym przypadku zrodziły się wątpliwości i przeszkody. W wyniku konsultacji społecznych, które

- mówiąc najogólniej - nie cieszyły się większą frekwencją zainteresowanych mieszkańców, wybrano nowe nazwy ulic, a radni mieli je tylko zatwierdzić lub odrzucić w głosowaniu. Ulica Karola Świerczewskiego miała zostać przemianowana na ulicę

Adolf Piechula

wśród najlepszych Racibórz » Siedem medali: 2 srebrne i 4 brązowe zdobył Adolf Piechula podczas rozegranych 16/18 czerwca w Warszawie Letnich Mistrzostwach Polski w pływaniu MASTERS. Reprezentant AZS PWSZ Racibórz prezentował na 50-metrowej nowej pływalni Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dobrą dyspozycję.

Wystartował w siedmiu konkurencjach i w każdej z nich znajdował miejsce na podium. W międzynarodowych zawodach wystąpiła rekordowa liczba 507 zawodników ze 109 klubów, którzy reprezentowali 11 państw. Wartym zauważenia jest fakt, że po medale sięgali również inni pływacy z raciborskim rodowodem m.in. Aleksandra Mazurkiewicz, Bolesław Szuter jr., Remigiusz Gołębiowski. Rywalizacja odbywała się w poszczególnych kategoriach wiekowych, zmienianych w odstępach pięciu lat, od 20 roku życia począwszy. Podczas trzydniowej batalii ustanowiono 78 nowych rekordów Polski i 5 rekordów Europy.

Najstarszym uczestnikiem mistrzostw był 95 letni Kazimierz Mrówczyński.

Wyniki A. Piechuli:

• 2m 400 metrów stylem zmiennym 6.42,78 • 2m 100 metrów stylem motylkowym 1.28,94 • 2m 200 metrów stylem klasycznym 2.23,92 • 3m 200 metrów stylem motylkowym 3.19,61 • 3m 200 metrów stylem zmiennym 3.07,11 • 3m 100 metrów stylem klasycznym 1.30,65 • 3m 50 metrów stylem klasycznym 0.39,56 (nc)

Szkolną. Tymczasem kuźniańska młodzież tuż po meczu Polska-Rumunia spontanicznie zebrała około 160 podpisów pod wnioskiem o nadanie ulicy imienia Roberta Lewandowskiego. Mało tego – wniosek wpłynął w czasie trwania konsultacji REKLAMA

i złożony został prawidłowo, co potwierdził na sesji prawnik. Mimo to temat zmiany nazwy tej jednej ulicy nie został poddany pod głosowanie rady na wniosek… samego burmistrza. – Imię i nazwisko Roberta Lewandowskiego stanowią jego dobro osobiste i nie możemy nim dysponować bez jego wiedzy i zgody. A póki co takiej zgody nie posiadamy. Nie możemy też zignorować tak licznie popieranej inicjatywy młodych głównie ludzi i dlatego postanowiłem wstrzymać się z podejmowaniem ostatecznych decyzji do czasu otrzymania odpowiedzi od naszego mistrza – argumentował Paweł Macha. Radna Grażyna Tokarska

apelowała z kolei, by nie brać pod uwagę pomysłu nadania ulicy imienia Roberta Lewandowskiego twierdząc, że ten pomysł nie podoba się starszym mieszkańcom tej ulicy. – Miała być krótka nazwa. Szkolna to właśnie krótka i dobra nazwa dla tej ulicy – argumentowała Tokarska. Oddanie głosu wstrzymującego w przypadku głosowania nadającego ulicy imię Roberta Lewandowskiego zapowiedział też były przewodniczący kuźniańskiej rady, Manfred Wrona. – Nie mówię tego, by zachęcić innych do wstrzymywania się od głosu, wręcz przeciwnie, ale ja właśnie tak zrobię – mówił na sesji radny Wrona.

Burmistrz i część radnych obstaje przy decyzji o uszanowaniu licznie popieranego wniosku zawodników klubu Sparta i z  ostatecznymi decyzjami postanawia poczekać do czasu otrzymania odpowiedzi od samego ewentualnego patrona ulicy. Ten póki co milczy, mimo że o pomyśle kuźniańskiej młodzieży mówi już cała Polska. Temat zmiany nazwy ulicy Karola Świerczewskiego wróci pod obrady radnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska najwcześniej za miesiąc. Póki co Świerczewski jako ostatni patron komunistyczny nadal patronuje ulicy. Pozostałe nazwy dziś zostały zmienione. red.

Naszraciborz 26 2017 [437]