Nasz Racibórz 20-2023 [735]

Page 1

19 maj 2023

Rok XVI, nr 20 (735) www.naszraciborz.pl

Racibórz » - Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji 15 maja 2023 roku podjął decyzję o uruchomieniu formalnej procedury zwolnień grupowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników - podała dziś popołudniem spółka. Rafako zatrudnia obecnie 850 osób.

W RAFAKO PODJĘTO DECYZJĘ O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH

- Przywołana decyzja jest motywowana pogorszeniem perspektywy ekonomicznej Rafako, a związanej z impasem tzw. procesu inwestorskiego z udziałem MS GALLEON GmbH, co skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej. W ocenie zarządu wstrzymywanie redukcji zatrudnienia doprowadzi do pogorszenia sytuacji spółki - dodano.

Powiadomiono na piśmie zakładowe organizacje związkowe. - Liczba objętych redukcją zatrudnienia pracowników, jak również koszty i oszczędności z niej wynikające, będą znane po zakończeniu konsultacji ze związkami - doprecyzowano.

Racibórz » To efekt zabiegów wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Sąd Apelacyjny w Katowicach kupił, 15.05., nieruchomość w licytacji komorniczej za ponad 1,2 mln zł. Jeszcze w tym roku chce ruszyć z remontem obiektu.

Sąd Apelacyjny kupił starą winiarnię przy Zborowej.

Posłuży wymiarowi sprawiedliwości

Stara winiarnia Przyszkowskich, jeden z symboli dawnego Raciborza, posłuży teraz wymiarowi sprawiedliwości. Będzie tu centrum cyfryzacji druku, archiwum, w tym dowodów rzeczowych, dla Sądu Okręgowego w Rybniku, a być może również w Gliwicach, a także call-center.

Obiekt zachowa z zewnątrz

dotychczasowy, historyczny charakter. Wnętrze zostanie dostosowane do nowych funkcji. Sąd ma już wstępne uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przetarg w formule projektuj-buduj ma być ogłoszony jeszcze w tym roku.

Racibórz » W piątek, 12 maja, na zamkowym dziedzińcu odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowego Dnia Strażaka.

AWANSE I ODZNACZENIA.

Powiatowy Dzień Strażaka na raciborskim zamku

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości st. kpt. Mateusza Wyrbę, bryg. Arkadiuszowi Krzemińskiemu, zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej

Straży Pożarnej. W przemówieniu Komendant Powiatowy Państwowej

Straży Pożarnej, bryg. Jarosław Ceglarek przedstawił pokrótce z jakimi działaniami mieli do czynienia dowodzeni przez niego strażacy w przeciągu ostatniego roku. Podczas uroczystości wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa, dyplo -

my komendanta głównego państwowej straży pożarnej i awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów i podoficerów. Z okazji Dnia Strażaka Komendant Główny przyznał nagrodę za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu. Za pełnienie dyżurów Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dyspozytorzy Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Raciborzu otrzymali nagrodę Starosty Raciborskiego.

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE!
Wydanie bezpłatne
REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA tel. 32 77 00 www.denticacenter.pl Racibórz 47-400 ul. Kochanowskiego 3 0 224
DOWIEDZ
fot. Jan Ptak
SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2
SIĘ WIĘCEJ NA STR. 5
DOWIEDZ

W Rafako podjęto decyzję o zwolnieniach grupowych

DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

MS GALLEON to fundusz kontrolowany przez najbogatszego Polaka, Michała Sołowowa.

- Jeśli scenariusz potoczy się negatywnie, czyli nie uda nam się zmienić głównego właściciela, to cięcia będą bardzo głębokie. Natomiast przy pozytywnym scenariuszu — zdecydowanie mniejsze - mówi prezes Rafako dla businessinsider.com.pl.

- Czyli zwolnienia i tak będą, niezależnie od rozwoju sytuacji? - pyta redakcja szefa największej raciborskiej spółki. - Tak, bo spółka jest obecnie przewymiarowana. Inwestor, z którym rozmawialiśmy o inwestycji w Rafako, stawiał warunek, żebyśmy nie przeprowadzali żadnej sprzedaży majątku czy żadnych zwolnień pracowników, bo ludzie mogli się przydać do nowych projektów - padła odpowiedź.

8 maja, przypomnijmy, zarząd Rafako podjął decyzję

o "przystąpieniu do opracowania alternatywnego scenariusza tzw. procesu inwestorskiego, a więc dotyczącego znalezienia dla spółka inwestora, który nabyłby 7.665.999 akcji należących do PBG S.A. w restrukturyzacji oraz 34.800.001 akcji należących do Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol, a także zapewniłby finansowanie w stosunku do scenariusza finalizacji Procesu Inwestorskiego z udziałem MS

GALLEON GmbH z siedzibą w Wiedniu". Łącznie te udziały stanowią 26,40 proc. akcji Rafako.

Zarząd Rafako przyznaje, że doszło do impasu w procesie inwestorskim z udziałem MS Galleon, który nie daje podstaw do pozytywnych przewidywań o tym, iż w nieodległej przyszłości dojdzie do finalizacji transakcji. Pomimo wezwania spółka z Łąkowej nie otrzymała z Wiednia " jasnej deklaracji woli kontynuowania udziału w Procesie Inwestorskim, czy też przeprowadzenia transakcji przewidzianych Umową Sprzedaży i Umową Inwestycyjną".

Co ciekawe, zarząd Rafako wyjaśnia, że podjęcie decyzji o szukaniu inwestora na własną rękę nie jest równoznaczne z tym, że spółka nie jest zainteresowana finalizacją procesu inwestorskiego z udziałem MS Galleon, jednak "ze względu na całokształt istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, a w tym przywołany powyżej impas w procesie inwestorskim z udziałem MS Galleon, koniecznym jest opracowanie scenariusza alternatywnego i podjęcie działań w celu wdrożenia scenariusza alternatywnego".

Sytuacja finansowa Rafako jest trudna. Rafako odnotowało prawie 52 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przy 391 mln zł przychodów w 2022 roku. Spółka utworzyła także rezerwę o wartości 15 mln euro. W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej Rafako w 2022 roku wyniosła 48,4 mln zł, przy 265,4 mln zł przychodów.

(waw)

Racibórz » To pytanie zadaje sobie wielu raciborzan, widząc prace budowlane w budynku przy skrzyżowaniu Drewnianej i Reymonta. Obiekt należy do Jerónimo Martins, właściciela sieci Biedronka.

Dawna Biedronka przy

Odrostradzie w remoncie.

CO TU BĘDZIE?

Po Biedronce był tu przez pewien czas sklep RTV AGD. Od wielu lat obiekt stoi jednak pusty. Sieć ma swój market w sąsiedztwie - przy stacji BP. Teraz jednak prowadzi prace remontowe przy Drewnianej.

Jak się okazuje, przez kilka lat będzie tu tymczasowo sądowe centrum obsługi i cyfryzacji druku. Poinformował o tym, 15.05., w Raciborzu wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach Leszek Kędzior. Resort wynajmie powierzchnie od Jerónimo Martins.

Docelowo jednak centrum przeniesie się do dawnej winiarni przy Zborowej, którą dziś zakupiła katowicka Temida. Piszemy o tym w tekście pt. Sąd Apelacyjny kupił starą winiarnię przy Zborowej. Posłuży wymiarowi sprawiedliwości

(w)

Racibórz » Miniony rok nie był najlepszy dla kasy miejskiej. Załamnie na rynku nieruchomości sprawiło, że ratusz nie zrealizował dochodów własnych. Mocno spadł dochód na mieszkańca. - Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -25.300.156,31 zł. Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące) to kwota -2.820.336,37 złraportuje Dariusz Polowy.

Budżet Raciborza na minusie. Mocno spadły dochody na mieszkańca

Prezydent Dariusz Polowy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za zeszły rok. Radni będą go omawiali wraz z raportem na temat stanu miasta. Lektura dokumentu pokazuje, że w obecnym kształcie finansowania samorządów Racibórz może mieć w przyszłości poważny problem z finansowaniem zadań z dochodów własnych. - Plan pierwotny dochodów został uchwalony w wysokości 243.445.196 zł. Na przestrzeni roku został zwiększony o kwotę 41.601.735,53 zł i wynosił na koniec okresu sprawozdawczego 285.046.931,53 zł. Wykonanie planowanych dochodów wyniosło 272.817.564,67 zł, co stanowi 95,71% planu - podał Dariusz Polowy. Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2021 r. wyniosły 6.221 zł (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2021 r. – 48.286). Zrealizowane dochody na 1 mieszkańca gminy w 2022 r. wyniosły 5.740 zł (Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2022 r. – 47.527), źródło: sprawozdanie D. Polowego dla radnych Na zakładanym poziomie były udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych oraz subwencje, większe niż planowano wpływy z podatku od nieruchomości (43,3 zamiast 41,5 mln zł) i dochody bieżące (40,4 zamiast 39,2 mln zł), ale zdecydowanie mniejsze wpływy ze

sprzedaży mienia i pozostałe majątkowe (22,02 zamiast 33,4 mln zł). Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące też były mniejsze - zamiast 66,52 mln zł wpłynęło 62,6 mln zł.

Podobne problemy mają również inne gminy, oczekujące na reformę systemu finansów publicznych, czyli zwiększenie dochodów własnych samorządów. Bez tego będą musiały oszczędzać, a za tym może iść redukcja kosztów i spadek nakładów inwestycyjnych, np. na drogi (w Raciborzu widać, że wiele lokalnych arterii wymaga pilnych remontów), finansowanych z samorządowej kasy.

Może się też pojawić problem

z udziałem własnym w projektach unijnych czy finansowanych z budżetu centralnego (np. Polski Ład).

Warto zwrócić uwagę, że w swoim sprawozdaniu prezydent Polowy potwierdził mocny spadek liczby raciborzan - z 48 286 na koniec 2021 r. do 47 527 na koniec 2022 r. Szacuje się, że około 25 proc. raciborzan przekroczyło 65. rok życia. Miasto się wyludnia i starzeje, co nie rokuje optymistycznie dla dochodów z udziału w podatkach dochodowych (PIT) płaconych przez mieszkańców.

Awanse i odznaczenia. Powiatowy Dzień Strażaka na raciborskim zamku

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Swoją obecnością uroczystość uświetnili między innymi: bryg. Arkadiusz Krzemiński zastępca Śląskiego Komendant Wojewódzkiego PSP, wicestarosta raciborski Marek Kurpis, władze samorządowe miejskie i gminne, szefowie służb, dyrektorzy i prezesi instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną,

prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP oraz prezesi jednostek OSP, a także przedstawiciele duchowieństwa. Nie zabrakło również delegatów władz państwowych w osobach wiceministra Michała Wosia oraz posłów Teresy Glenc i Adama Gawędy. W trakcie zamkowych obchodów Dnia Strażaka wręczono także nagrody dla laureatów VII Powiatowe -

go Konkursu Plastycznego pod hasłem „Dzielni Strażacy”, zorganizowanego przez Przedszkole nr 15 w Raciborzu przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Na zakończenie dzieci wystąpiły z krótkim programem artystycznym.

2 » Aktualności Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
(greh)
(waw)
fot. K. Kubik

Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Racibórz » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 5 maja rozstrzygnął pierwszą edycję konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pod nazwą ZIELONA PRZESTRZEŃ.

EKOLOGICZNE PRZESTRZENIE W POWIECIE

RACIBORSKIM - konkurs pod nazwą

ZIELONA PRZESTRZEŃ rozstrzygnięty

Dofinansowane zostały zadania, które wyróżniły się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz zaangażowaniem społeczności lokalnej w opracowanie projektu i w jego realizację. Kilka z nich pochodzi z powiatu raciborskiego. To:

1. Gmina Pietrowice Wielkie - stworzenie Zielonej Przestrzeni "Zielony zakątek" w Cyprzanowie (150 565,50 zł);

2. Zielony zakątek na Ostrogu w Raciborzu (250 000 zł);

3. Zielona przestrzeń przy punkcie widokowym w Kornowacu (229 334,80 zł)

4. Budowa EKOPARKU w Kuźni Raciborskiej (205 330,00 zł).

W przypadku Kuźni Raciborskiej dotacja zadania nie przekroczy 72,87% kosztów realizacji przedsięwzięcia, przy jednoczesnym założeniu, że nie będzie większa od kwoty 205 330 zł. Projekt infrastruktury społecznej powstał przy współpracy władz Gminy oraz Zarządu Jednostki Pomocni-

czej Osiedle Nr 1 - informuje magistrat.

- Celem zadania inwestycyjnego jest utworzenie na ogólnodostępnym obszarze, zdegradowanym po przejściu trąby powietrznej (przy szkole podstawowej w Kuźni Raciborskiej), terenu zielonego dostosowanego do potrzeb społecznych – miejsca spotkań mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska oraz osób odwiedzających naszą gminę. Miejsca, w którym w przyjemnych okolicznościach przyro -

dy można spędzić czas i skorzystać z różnych form aktywności. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ścieżek i alejek pozwalających dotrzeć do siedmiu miejsc zlokalizowanych na terenie ekoparku: istniejącej siłowni typu street workout, wiaty z grillem, placu z rabatami kwiatowymi, ławkami dla seniorów i młodzieży, strefy wypoczynku z leżakami, szkółki przyrodniczo – ekologicznej oraz wybiegu dla psów - dodano.

Racibórz » W majówkowy weekend odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w ramach kampanii edukacyjnej #ChronimyRezerwaty.

Kampania #ChronimyRezerwaty ROZPOCZĘTA

2 maja pracownicy RDOŚ

Katowice ze swoim stoiskiem informacyjnym pojawili się w rezerwacie przyrody Szachownica (gm. Lipie, pow. Kłobucki) i rozmawiali z turystami o rezerwacie i o zasadach w nim obowiązujących m.in. o zakazie wstępu do jaskini. Spotkanie w rezerwacie Szachownica jest jednym z dziesięciu, które odbędą się w ramach akcji w tym roku.

Rezerwat przyrody został utworzony w 1978 roku w celu ochrony wapiennego wzgórza oraz systemu korytarzy proglacjalnej jaskini Szachownica. Jaskinia ta jest jednym z większych zimowisk nietoperzy w południowej Polsce. Mieszka w niej aż 10 gatunków tych zwierząt, w tym 4 chronione prawem Unii Europejskiej tj. mopek, nocek Bechsteina,

nocek łydkowłosy i nocek duży. W latach 2015-2016 w ramach projektu LIFE SZACHOWNICA.PL została zabezpieczona przed zawaleniem. Zachowanie jaskini w odpowiednim stanie miało kluczowe znaczenie dla przetrwania rzadkich gatunków nietoperzy. Pomimo konserwacji i wzmocnieniu struktury skalnej stropu nadal istnieje ogromne ryzyko oderwania się głazów, co stwarza duże zagrożenie dla osób nielegalnie go zwiedzających.

#ChronimyRezerwaty

Działania kampanii #ChronimyRezerwaty zakładają przeprowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych o zasadach obowiązujących w rezerwatach w najbardziej uczęszczanych obiektach tego typu w województwie śląskim oraz warsz-

tatów w szkołach. Kampanię dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kolejne zaplanowane daty

spotkań w rezerwatach przyrody:

ƒ Rezerwat przyrody Łężczok

– 3 czerwca

ƒ Rezerwat przyrody Parko -

we – 10 czerwca

Racibórz » Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia, organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych zostało 100 projektów.

Powstaną kolejne zielone pracownie w powiecie raciborskim

Celem konkursu jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48 tys. zł.

To już dziewiąta edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w szkołach województwa śląskiego powstało 539 pracowni, których powstanie pochłonęło ponad 22 mln zł.

Z powiatu raciborskiego pieniądze otrzymają:

1. Gmina Pietrowice Wielkie; Zielona Pracownia w SP im. M. Skłodowskiej-Curie

w Pietrowicach Wielkich - Kraina przygody, nauki i ekologii;

2. Gmina Racibórz; ƒ Zielona Pracownia w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu - Ekorycerzeobrońcy przyrody ƒ Pracownia w ZSP nr 2 w Raciborzu - Badacze przyrody na start!

3. Gmina Kornowac; Zielona Pracownia w ZSP w Rzuchowie - Manufaktura młodych odkrywców

4. Gmina Rudnik ƒ Zielona Pracownia w SP im. abp. J. Gawliny w RudnikuGeoKraina Złotego Ziarna; ƒ Zielona Pracownia w SP im. Josepha von Eichendorffa w ZSP w GrzegorzowicachH2O – tajemnica życia.

5. Powiat Raciborski; Zielona Pracownia w ZSO nr 1 w Raciborzu – EkoJedynka.

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com WFOŚiGW « 3
fot. UM Kuźnia Raciborska fot. RDOŚ Katowice

135. ROCZNICA ŚMIERCI ADOLFA POLKOraciborskiego przedsiębiorcy i filantropa (3)

i pl. Notburgi oraz zainicjował zagospodarowanie okolicy. Na wniosek Adolfa Polko magistrat nadał tej ulicy miano „Schrammstraße”, dla uczczenia zasłużonego dla Raciborza burmistrza Roberta Schramma (1870–1885) – dzisiejsza ul. Sienkiewicza. Wszystkie koszty związane z wytyczeniem i urządzeniem ulicy i jego otoczenia poniósł Adolf Polko z własnej szkatuły.

W 1935 r. Gimnazjum Realne przeniesiono do budynku, przy obecnej ul. Kasprowicza (I LO).

W miejsce szkoły przy pl. Mostowym dzisiaj znajduje się stacja benzynowa. Do czasu powodzi w 1997 roku w obiekcie mieściła się Szkoła Specjalna.

W międzyczasie Adolf Polko został radnym miasta a później

w pobliżu znajdowało się targowisko zwierzęce. Radny Polko doprowadził do przeniesienia targowiska do ogrodów klasztoru franciszkanów, przy dzisiejszych ulicach Różyckiego i Dąbrowskiego. Jednocześnie Polko zobowiązał się do uporządkowania byłego placu targowego. Na koszt Adolfa Polki

W związku ze zbliżającym się 700-nym jubileuszem kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został on rozbudowany. Kościół od 400 lat był jednak pozbawiony zwieńczenia wieży.

Adolf Polko zawnioskował zbudowanie na wieży kościoła stosowne zwieńczenie. Stanął nawet na czele komitetu budowy. Wykonawstwa podjęła się –po obniżonej cenie – raciborska firma budowlana Georg Lüthge. W wyniku prac, zakończonych w 1887 roku, wieża uzyskała wysokie, typowo gotyckie zwieńczenie, które na wysokości

1881–1890 postanowił urządzić park miejski (Stadtpark) na terenach za torami kolejowymi w okolicach dzisiejszej ul. 1 Maja (po 1945 roku ten teren został przejęty przez cukrownię).

W parku zaplanowano odpowiednie ścieżki spacerowe i nasadzenie różnorakiego drzewostanu. Nie zapomniano także o ustawieniu wielu ławek.

Dojście do parku ułatwiał wiadukt nad terenami kolejowymi na wysokości ul. Staszica.

Po wschodniej stronie wia-

nawcze w całości pokrył radca handlowy Adolf Heinrich Polko z własnych środków.

nieetatowym członkiem zarządu miasta Raciborza. Adolf Polko, będąc rajcą miejskim w 1848 r., w okresie Wiosny Ludów, na publicznym zgromadzeniu domagał się podjęcia uchwały potępiającej rozbiory Polski.

Kiedy Polko kupił budynek z apteką „Pod Łabędziem”,

przebudowano cały teren. Urządzono brukowane drogi oraz skwery, na których posadzono rzadkie okazy drzew i krzewów. Na placu stanęła pierwsza w Raciborzu publiczna fontanna. W podzięce fundatorowi przebudowy placu, uchwałą rady miejskiej, w 1884 roku plac otrzymał nazwę Polkoplatz. W 1927 roku w piaskowni Karola Popieli w Wojnowicach odkryto duży głaz narzutowy (długość 325 cm, wysokość i szerokość po 225 cm, objętość 16,5 m sześciennego a waga 42.500 kg). Głaz jest z granitu z domieszkami czerwonego skalenia i kwarcu. Jest to największy głaz narzutowy na całym Śląsku. Zaproponowano narodowo-socjalistycznym władcom partyjnym Raciborza, aby głaz przetransportować do Raciborza i uczynić go „tysiącletnim monumentem ruchu narodowo-socjalistycznego”. Odsłonięcie kamienia nastąpiło 30czerwva 1934 roku. Przy okazji zlikwidowano dotychczasową nazwę i placowi nadano miano „Horst-Wessel-Platz”, dla uczczenia narodowo-socjalistycznego bojownika.

W 1889 roku zbudowano dom opieki dla kobiet – zakład św. Notburgi. Okolice zakładu były nieuporządkowane. Dochodzący tam tzw. „Docterdamm” utrudniał zabudowę okolicznych terenów. Dlatego Adolf Polko spowodował wytyczenie ulicy, dzisiaj zwanej ul. Sienkiewicza

dwóch trzecich miało galeryjkę widokową. Wysokość wieży wynosiła wówczas aż 68 metrów. Warto zauważyć, że Polko nie był nawet katolikiem. Uczynił to dla żony, która była wierną katoliczką.

Mimo, iż Racibórz był jednym z ważniejszych miast Górnego Śląska, nie miał parku. Park zamkowy był własnością Herzoga von Ratibor, a obecny park im. miasta Roth stanowił wtedy cmentarz; wiadomo, że śródmieście było ściśle zabudowane. Adolf Polko w latach

duktu znajdowało się południowe wejście do parku z małym stawem i fontanną.

Prace projektowe, nabycie drzewek oraz prace wyko -

W owym czasie rozpowszechniała się admiracja „żelaznego kanclerza” Otto von Bismarcka. Poświęcone mu miejsca pamięci powstały w wielu miastach. W Raciborzu takiego nie było. Adolf Polko kazał przewidzieć w parku miejsce na upamiętnienie Bismarcka. Pomnik miał charakter ostrosłupa, wykonanego z ozdobnych profili metalowych, usytuowanego na dużej polanie. Wysokość po -

rzem było utrudnione. Ulica Piaskowa była przerwana nurtem Odry. Mieszkańcy Wielkiej Płoni dostawali się do miasta przez most zamkowy, ewentualnie przez kładkę na moście kolejowym. Most Bernerta, zwany także „mostem 2-fenigowym”, od wysokość mytnego pobieranego przy korzystaniu z mostu, powstał dopiero w 1904 roku. Natomiast w 1891 roku raciborscy przedsiębiorcy Theodor Pyrkosch oraz Adolf Heinrich Polko wspólnie ufundowali prom przez Odrę w biegu

mnika przekraczała okoliczny drzewostan.

Jest oczywiste, że projekt, jak i wykonawstwo sfinansował z własnych środków Adolf Polko.

Połączenie Płoni z Racibo -

ulicy Piaskowej. Jest oczywiste, że koszty zbudowania przystani i promu pokryli obaj przedsiębiorcy za własne pieniądze.

Adolf Heinrich Polko zmarł 135 lat temu, dnia 26 kwietnia 1898 roku w wieku 75 lat.

Staraliśmy się wykazać, że Adolf Heinrich Polko, uzyskując doskonałe wyniki gospodarcze, przeznaczał także ogromne kwoty na różne cele społeczne dla dobra Raciborza i jego mieszkańców.

4 » Aktualności Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Paweł Newerla Gimnazjum Realne przy dzisiejszym pl. Mostowym Burzenie w 1971 r. Szkoły Specjalnej przy pl. Mostowym Fontanna na „Polkoplatz” Głaz narzutowy na dzisiejszym planu Wolności Schrammstraße (ul. Sienkiewicza) po zabudowie Wiadukt na wysokości ul. Staszica (po prawej na skraju widać drzewostan parku) Pomnik Bismarcka w parku miejskim Kościół WNMP z wieżą bez zwieńczenia Tzw. „stary park miejski” Staw i fontanna w parku miejskim Prom na Płonię Park Miejski na terenach przemysłowych Kościół WNMP po rozbudowaniu wieży

Sąd Apelacyjny kupił starą

winiarnię przy Zborowej. Posłuży

wymiarowi sprawiedliwości

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

- Nieruchomość budynkowa, położona w Raciborzu przy ul. Zborowej 2, związana z prawem użytkowania wieczystego do dnia 11 maja 2094 roku, przylegających działek gruntu (...) o łącznej powierzchni 0,1889 ha, zabudowanej budynkami dawnej leżakowni i przetwórni win stanowiącymi odrębny przedmiot własności od gruntu. Nieruchomość składa się z budynku produkcyjno-handlowego, administracyjno- socjalnego usytuowanych od ul. Zborowej oraz budynku usługowo-mieszkalnego, usługowego oraz przepompowni oleju usytuowanych od ul. Drzymały. Łączna pow. użytkowa pomieszczeń budynków wy-

nosi 4.175,00 m2. Podpiwniczenie dwukondygnacyjne o pow. 304,59 m2. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków, budowli i urządzeń na gruncie jest „Raciborska Agencja Factoringowa” Sp. z o.o. w Raciborzu, aktualnie: Felwin Sp. z o.o. w Raciborzu. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.842.171,00 zł - wartość z podatkiem VAT, (1.497.700,00 zł wartość netto). Cena wywołania w licytacji wynosiła dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.228.114,00 zł - czytamy w obwieszczeniu o licytacji. Wystawiona na sprzedaż nieruchomość to - jak wspomniano - dawna winiarnia Przyszkowskiego, po woj -

nie państwowego Prodrynu, obecnie w stanie ruiny. - Z ulicy Zborowej widok obiektu nie daje wyobrażenia o jego wielkości. Dopiero z ulicy Drzymały widać, że budowla ma aż pięć kondygnacji, w tym dwa piętra poniżej poziomu Zborowej. Mieściły się tam hurtowe składy trunków sprowadzanych głównie z Węgier. O wielkości zakładu świadczyć może, iż przechowywano tam 600.000 litrów wina w beczkach oraz 400.000 win butelkowanych. Budynek, wzniesiony w 1900 roku, był wyposażony w windy ułatwiające transport między kondygnacjami - pisze Pawel Newerla w Dziejach Raciborza i jego dzielnic (2008).

(waw)

Racibórz » Rozpoczęła się rozbiórka części starego dworca przy wiadukcie Kolejowa-Piaskowa. Ten element kompleksu nie zostanie odbudowany. W tym miejscu powstaną miejsca parkingowe. Można to zobaczyć na wizualizacji.

TRWA WYBURZANIE skrzydła starego dworca

Nowy dworzec będzie mniejszy od obecnego, wzniesionego w latach 70. XX w. To inwestycja PKP. Początkowo planowano w Raciborzu mały dworzec systemowy. Rozmowy podjęte przez byłego wiceprezydenta Michała Fitę i wiceministra Michała Wosia doprowadziły do zmiany decyzji. PKP zdecydowały się na większą konstrukcję, ale miasto zadeklarowało, że wynajmie i zagospodaruje powierzchnie. Obecnie trwają poszukiwania odpowiedniej formuły. Ratusz też udostępnił teren pod dworzec tymczasowy na wysokości PKS. Początkowo

miał się znajdować w wyburzanym obecnie budynku.

Umowę na budowa dworca, przypomnijmy, podpisano w lipcu zeszłego roku. Finał zapowiedziano na wiosnę 2024 r. Przebudowa to jedna z sześciu inwestycji realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Nowy dworzec będzie miał powierzchnię 1547,6 m kw. (użytkowa całkowita). Budynek będzie składał się z trzech funkcjonalnie połączonych ze sobą segmentów. (red.)

Racibórz » Konny patrol, pojazd Tajfun do tłumienia zamieszek, policjanci przygotowani do starć z kibicami i funkcjonariusze operacyjni w cywilnym ubraniu - to wszystko mogli, 13.05., oglądać raciborzanie przy ul. Zamkowej oraz w parku.

Siły policyjne obstawiły raciborski STADION PRZY ZAMKOWEJ

Pojawienie się znacznych sił policyjnych miało związek z derbami subregionu - pojedynkiem czwarto ligowych drużyn Unii Racibórz oraz KS ROW 1964 Rybnik (raciborzanie przegrali 3:1). Wcześniej raciborska komenda, po oględzinach stadionu oraz po przeanalizowaniu pełnej dokumentacji, wydała negatywną opinię dotyczącą rozegrania w/w meczu z kibicami obu zespołów. Klub podjął więc decyzję, że pojedynek odbędzie się przy pustych trybunach.

Około 15.30 przed Zamkową pojawiła się grupa kibiców. Policja nie wpuszczała jednak w rejon stadionu osób zmierzających na mecz. Zawracano także samochody. Pierwszy punkt kontrolny był przy Mechaniku, kolejny - z Tajfunem do tłumienia zamieszek - w bramie OSiR-u. W parku Zamkowym można było dostrzec patrol konny. Policjanci obstawili również ścieżki

wokół stadionu oraz dojście od strony kładki. Piłkarzom kibicowały służby porządkowe klubu oraz policjanci w cywilnych ubraniach.

Akcja policji spotkała się z dużym zainteresowaniem spacerowiczów. Wielu z nich robiło sobie zdjęcie przy Tajfunie, a jego obsługa pozwala na-

wet dzieciom zajrzeć do kabiny. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że działania policji miały związek z potencjalnym zagrożeniem starć w Raciborzu z udziałem kibiców Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze i GKS Katowice. (red.)

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 5
fot.
PKP
wizualizacja

Racibórz » Prezydent Dariusz Polowy ma problem do rozwiązania. Budowa kompleksu basenów na Ostrogu - patrząc na oferty w postępowaniu przetargowym - będzie dużo droższa niż przewidywano. W budżecie miasta nie ma na to pieniędzy.

Rozbudowa H2Ostróg dużo droższa niż przewidywano

16 maja otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na rozbudowę Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej. To kompleks basenów przy H2Ostróg. Miał kosztować 35 mln zł. Najtańsza oferta opiewa na blisko 44 mln zł. W postępowaniu uczestniczyło kontrolowane przez miasto Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. To 3,5 mln zł dywidendy z tej spółki Dariusz Polowy chciał przeznaczyć na udział własny gminy. 31,5 mln zł pochodzi z programu Polski Ład. PRD zażądało aż 55,9 mln zł. Było najdroższe. Co dalej? Na razie ratusz opublikował informację z otwarcia ofert. Postępowanie przetargowe prezydent ogłosił w ostatnim możliwym momencie. Wstępną promesę z Banku

Gospodarstwa Krajowego miał już w połowie czerwca zeszłego roku. Od tamtego momentu biegło 9 miesięcy na wszczęcie postępowania. Program funkcjonalno-użytkowy, pozwalający wszcząć procedurę, datowany jest na koniec sierpnia 2022 r. Jak mają wyglądać baseny prezydent Polowy poka

zał radnym dopiero w styczniu. O zapalenie zielonego światła zwrócił się do radnych w marcu. Ci dali zgodę. Polowy wykonał wtedy słynny skok w korytarzu ratuszu.

Oferenci sprowadzili jednak głowę miasta na ziemię.

Zgodnie z regulaminem programu Polski Ład nie ma już czasu na kolejne postępowanie przetargowe. Kolejne wyjście to dołożenie blisko 9 mln zł. Problem w tym, że takich pieniędzy nie ma w budżecie. Miasto mogłoby zaciągnąć kredyt albo wykreślić inne zadania, by zbudować baseny, ale na to potrzebna jest zgoda Rady Miasta. Sprawa rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach. Miastu grozi zwrot 31,5 mln zł z Polskiego Ładu. W budżecie Raciborza się nie przelewa. Zeszły rok, jak wynika ze sprawozdania Dariusza Polowego, zakończył się dużym deficytem, związanym m.in. ze znacznie mniejszymi niż się spodziewano wpływami ze sprzedaży mienia miasta. - Wynik budżetu ogółem zamknął się kwotą -25.300.156,31 zł. Wynik bieżący (dochody bie-

żące – wydatki bieżące) to kwota -2.820.336,37 zł - raportuje Dariusz Polowy. Czytaj: Budżet Raciborza na minusie. Mocno spadły dochody na mieszkańca. Oferty złożyli (kwota, jaką

zarezerwowano na zadanie to 35 mln zł):

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe Transcom Sp. z o.o. Katowice 46 740 000 zł

Racibórz » Inwestycja ma na celu rozwiązanie problemu braku wystarczającej liczby miejsc w przedszkolach dla dzieci w tej dzielnicy. Dzięki budowie nowego przedszkola już od września młodzi raciborzanie będą mieli zapewnione komfortowe i bezpieczne miejsce do nauki i zabawy.

Budowa przedszkola w Markowicach idzie ZGODNIE Z PLANEM

17 maja prezydent Dariusz Polowy z naczelnikiem Wydziału Edukacji Krzysztofem Żychskim odwiedzili teren inwestycji. Podczas wizyty zaprezentowane zostały postępy w pracach, które są wykonywane przez ekipy budowlane. - Prezydent docenił

zaangażowanie i ciężką pracę wszystkich pracowników, którzy codziennie pracują na budowie, aby zrealizować ten ważny projekt dla mieszkańców Raciborza w terminie zgodnym z harmonogramem - podał ratusz.

W chwili obecnej wykony-

wane są następujące prace: instalacja wod-kan i elektryczna, montaż stolarki otworowej, odwierty pod pompy ciepła oraz instalacje monitoringowe. W trakcie realizacji są również prace związane z instalacjami ogrzewania podłogowego, wylewkami posadzkowymi, tynkowaniem ścian wewnętrznych oraz montażem pomp ciepła, wentylacji mechanicznej, paneli fotowoltaicznych i ogrodzenia.

Nowe przedszkole w dzielnicy Markowice zostanie zrealizowane z zachowaniem najwyższych standardów. Wszystkie prace są prowadzo -

ne zgodnie z przyjętym harmonogramem, więc w wakacje inwestycja zostanie ukończona, a już pierwszego września przedszkolaki będą miały okazję rozpocząć swoją naukę w nowej placówce.

- Cieszę się, że możemy realizować tak ważne projekty, które wpływają na rozwój miasta i poprawę jakości życia mieszkańców. Budowa przedszkola to jeden z takich projektów. Dzięki temu przedsięwzięciu, dzieci z dzielnicy Markowice będą mieli szansę na lepszy start - podsumował prezydent Dariusz Polowy.

2. Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Bielsko-Biała 45 889 968,67 zł

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Raci-

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

bórz 55 928 100 zł

4. Techbud sp. z o.o. Opole 43 800 000 zł. (waw)

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Sudeckiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Płonia, w rejonie ul. Sudeckiej, w pobliżu linii brzegowej rzeki Odry. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona ewidencyjnie numerem 355/142 k.m. 9 obręb Płonia o powierzchni 0,0377 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00005729/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 4 000,00 zł

6. Termin miejsce przetargu 20 czerwca 2023 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 400,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 6 czerwca 2023 r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Płonia, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 1 sierpnia 2006r. Nr 89, poz. 2500), zbywana działka zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem J12ZI-Tereny zieleni izolacyjnej, co stanowi 54,5 % powierzchni działki oraz symbolem J13R-Tereny rolnicze, co stanowi 45,5% powierzchni działki. Na działce wyrysowano obszary zagrożone powodzią. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana została klasą bonitacyjną jako łąka trwała- ŁIV. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

6 » Aktualności Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
-
OGŁOSZENIE fot. wizualizacja UM Racibórz fot. UM Racibórz fot. UM Racibórz

800 lat pierwszej wzmianki o Brzeziu. Las Widok (1)

wcześniej, kiedy stał się atrakcją turystyczną Raciborza. Las (ponad 162 ha) wciąż należał wtedy do raciborskiego magistratu, choć po plebiscycie z 1921 r. Brzezie przyłączono do Polski.

Brzezia zaprotestowały z obawy przed uszczupleniem zasobów dla wsi.

W lipcu 1937 roku do Pogrzebienia zjechali młodzi krajoznawcy z wszystkich ziem II Rzeczpospolitej Polskiej, chcąc poznać nie tylko zabytki i przyrodę tego zakątka Śląska nad górną Odrą, ale również pogłębiać wiedzę turystyczną.

Na mapie ich podróży znajdujemy także m.in.: Lwów, Kraków, Grodno, Łuck czy Inowrocław. Odwiedziny zachodnich rubieży II RP były z pewnością sporym wyróżnieniem dla Pogrzebienia i Brzezia.

W pałacu w Pogrzebieniu, mieszczącym wówczas instytut księży salezjanów, w ramach III obozu krajoznawczego krajoznawcy spędzili trzy tygodnie, podróżując po okolicy i gromadząc informacje na temat zabytków, zwyczajów, legend, podań oraz przyrody znad górnej Odry. - Na terenie Pogrzebienia

nie rozwija się ruch letniskowy, zimowiskowy i narciarski, mimo że sprzyjają temu warunki terenowe – relacjonował ze zdziwieniem autor dziennika obozu, Czesław Blajda (1915-1995), znany polski geograf, etnograf, społecznik i historyk. Miał na względzie nie tylko samą wieś Pogrzebień z neorenesansowym pałacem, ale i sąsiednie Brzezie z lasem Widok i wzgórzem Lipki, gdzie w 1683 roku, w drodze pod Wiedeń, miał przebywać król Jan III Sobieski.

Pisząc o sportach zimowych myślach zapewne o łagodnych stokach brzeskich wzgórz, opadających od strony Pogrzebienia w kierunku Raciborza. Dziś to obszar gęsto zabudowany wzdłuż ulicy Pogrzebieńskiej, wtedy zajęty przez pola uprawne.

Blajda dostrzegł tu, co widziano na Widoku już pół wieku

restauracja i tor saneczkowy

Wieża,

- Wysokie wzgórze, którego szczyt nie był obsadzony wysokim drzewostanem, stwarzało możliwości podziwiania panoramy okolicy. Z tego też powodu stał się celem licznych wycieczek raciborzan. Ze względu na swój charakter wzgórze otrzymało nazwę Aussicht - Widok. W 1880 roku trzech dobroczyńców postanowiło tu postawić wieżę widokową. Z lasu miejskiego przeznaczona na ten cel 20 grubych i 50 cieńszych

Magistrat nie porzucił planów, bo jeszcze w 1895 r. zlecił poszukiwania wody w lesie Widok. Podjął się tego, jak odnotowała prasa, „hrabia Wrschowetz z Dolnego Szlązka, który swym niezwykłym darem wynajdywania źródeł dorobił się wielkiej sławy”. W maju „po krótkim zbadaniu okolicy Widoku oświadczył, że na całej wschodniej stronie wody nie ma, natomiast na zachodzie, w blizkości dawniejszej drogi, może znajdzie źródło”. Ostatecznie Wrschowetz uznał, że najlepsze źródło znajduje „w miejscu oddalonem o 35 i pół metra od starej drogi, a 21 metrów od skraju lasu”. Przekonywał, że na głębokości od

Prasa donosiła, że woda znajduje się tym razem „w niezbyt wielkiej głębokości”, przy okazji wspominając, iż „poszukiwania, które swego czasu w tymże celu na koszt miasta podjął hr. Wrschowetz, były, jak wiadomo, prawie bezowocne”.

pni. Z tego materiału zbudowano wieżę o wysokości około 18 metrów, która stała się własnością miasta. Poświęcenie nastąpiło 18 września 1880 roku. Z wieży roztaczał się rozległy widok. Można było na południu zobaczyć Radhosť (1129 m) w Morawskich Beskidach, Veľky Krivaň (1709 m), Czantorię, Równicę, Baranią Górę (1220 m); na północy Górę Św. Anny. W 1890 roku zbudowano promenadę z Płoni na Widok. Ze względu na duży ruch wycieczkowy, około 1890 roku na Widoku wzniesiono restaurację Aussichts-Restaurant – pisze Paweł Newerla w Dziejach Raciborza i jego dzielnic (2008).

Aussichts-Restaurant nieraz gościł radnych Raciborza, obradujących na specjalne okazje w pięknie urządzonej sali. Murowany budynek lokalu otaczały drewniane dwupoziomowe tarasy widokowe. Były pomieszczenia dla powozów i koni oraz automobilów raciborskich przemysłowców i kupców. Lokal zasilały w wodę studnie usytuowane kilka metrów wyżej.

Wody, co ciekawe, na Widoku jest sporo. W 1870 r. raciborski magistrat zaczął szukać na Brzeziu ujęć, które mogłyby zasilić miasto. Za kwotę siedmiu tysięcy talarów kupiono kilka działek z prawami do pozyskiwania wody. Władze

stu pięćdziesięciu do stu siedemdziesięciu metrów znajduje się źródło zdolne dostarczyć w ciągu dziesięciu godzin do stu osiemdziesięciu tysięcy litrów wody. „Wywiercenie, urządzenie studni i położenie wodociągu na Widok ma ogółem kosztować około 8000 marek” - wspomniała redakcja raciborskiej gazety.

Dodajmy, że Wrschowetz zainkasował z miejskiej kasy sześćset pięćdziesiąt marek tytułem wynagrodzenia. Dwa lata później magistrat ponownie zlecił poszukiwania wody na Widoku. Znaleziono ją w lutym 1897 roku około stu metrów od znajdującej się tu wieży widokowej.

W sąsiedztwie dawnej restauracji i hotelu do dziś znajduje się tor saneczkowy (Rodelbahn). - W całych Niemczech wszedł obecnie w modę sport saneczkowy. Naturalnie i Racibórz nie mógł pozostać w tyle, a codziennie widać na Widoku za Brzeziem, jak gromady mężczyzn i panien spuszczają się saneczkami ze spadzistej góry na dół. Że przytem łatwo o nieszczęśliwy wypadek, nikogo chyba nie zadziwi. W czwartek po południu 17-letnia córka browarza Kaufmanna złamała sobie przytem nogę. Z innych okolic donoszą nawet o śmiertelnych wypadkach. A więc ostrożnie z tym niebezpiecznym sportem – pisały o tym miejscu 17 stycznia 1911 roku Nowiny Raciborskie. Po obfitych opadach śniegu nadal można tu zjechać z porządnej górki i rzeczywiście trzeba uważać, bo prędkości są spore. Łącznie były tu trzy trasy narciarsko-saneczkowe. Najdłuższą, z ośmioma zakrętami, nazywano Achtelbahn. Kończyła się na łąkach wsi Nieboczowy. Kolejna umożliwiała zjazd aż do łąk wsi Lubomia. Została unowocześniona przez zastosowanie

wyciągu z zaprzęgiem konnym. - Na początku XX wieku istniało w Brzeziu ekskluzywne Café Elisium. Jan Siedlaczek nazwał swoją gospodę Restaurant zur Aussicht (restauracja Pod Widokiem), a Bogumił Proske nadał swojej restauracji nawet szumną nazwę zur Brzezie’er Schweiz (Brzeska Szwajcaria). Chociaż Brzezie przemianowano potem na Hohenbirken, to gospoda pozostała Brzeską Szwajcarią –dodaje wspomniany Paweł Newerla.

Wieżę rozebrano w 1923 r. Wytyczenie polsko-niemieckiej granicy sprawiło, że ruch turystyczny z Raciborza zamarł. Po latach turystycznej świetności Widoku pozostało tylko wspomnienie.

Przetrwała Aussichts-Restaurant. Czynna była jeszcze w latach 90. XX w. Potem zaczęła popadać w ruinę, w 2008 r. przeszła w prywatne ręce, a w sierpniu 2012 r. spłonęła. Pozostała po niej polana i gruzowisko porośnięte chaszczami. W kolejnych częściach opowiemy o zakochanym Eichendorffie i walorach przyrodniczych lasu Widok, które czynią to miejsce atrakcyjnym dla wędrowców.

opracowanie Grzegorz Wawoczny

pocztówki ze zbiorów śp. Alfreda Otlika oraz Henryka Sowika

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 7

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

FINANSE

Kredyt hipoteczny -oferta 13 banków

Bezpłatna Analiza. Wspieramy od momentu przygotowania i spisania właściwych dokumentów, nadzoruje etap analizy i przyznania. Kładziemy duży nacisk na niezależne i profesjonalne doradztwo, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań klienta. Zadzwoń . tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Kredyt, zamień wiele rat w jedną przyjazną

Wiele rat zamienimy w jedną, z możliwością dobrania dodatkowej gotówki !!! Czas na zmianę wysokości Twoich rat! Zamienimy

Twoje raty kredytu w jedną przyjazną do spłaty z dodatkową gotówką na dowolny cel !!!! Czas, żeby zamienić obecne kredyty na kredyt ze stałym oprocentowaniem!

Gwarancja stałej raty przez cały okres kredytowania! Zyskaj bezpieczeństwo i gwarancję fina. tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIENTA tel. 32-260-00-33

516-516-611

Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o

KOMPUTERY

DMSERWIS - Profesjonalna Naprawa

Komputerów

Naprawa komputerów stacjonarnych i laptopów z dojazdem. Kompleksowa i fachowa pomoc. Pracuje na najwyższej jakości sprzęcie. Blisko 15 lat doświadczenie. Szybka diagnostyka i naprawa. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania. Rzetelność, sumienność i uczciwe podejście. Oferuję także pomoc techniczną dla Seniorów. Racibórz i Okolice. Zapraszam do kontaktu: Tel: 731 510 433 tel. kom.: 731 510 433. www.dmserwis.info.

MOTORYZACJA

OGŁOSZENIE

SKUP-AUT SRC.TEL.500-714-151 ZŁOMOWANIE KASACJA24H

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w rp.

także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H.TEL.500-714-151. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585 - ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! Złomowanie nawet do 1500zł za tonę pojazdu. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, obsługujemy cały powiat raciborski i okolice.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup.samochodow.raciborz@interia.pl.

SKUP-AUT SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE AUT 24/H/7 skup-samochodów / skupujemy wszelkie

samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji, także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w rp. także bez oc bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H.TEL.500-714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

USŁUGI

Rozliczenie PIT, wysokie zwroty z zagranicy

Pracowałeś w Holandii? Nie zostawiaj swoich pieniędzy w urzędzie. Wysokie zwroty podatku oraz zasiłki. Odzyskamy Twój zwrot podatku z zagranicy i rozliczymy w polskiej skarbówce. GoodJob&Ta. tel.: 730024045. tel. kom.: 730023043. e-mail: kontakt@goodjobtax.pl. https:// goodjobtax.pl/.

PRACA

Praca Euro Labora

EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. PRACA@ EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA. COM (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56.

CIEKAWA PRACA DLA

MECHANIKA-ZŁOTEJ RĄCZKI

Lubisz majsterkować, a Twoi znajomi ciągle proszę Cię o pomoc w naprawie samochodu? Ta oferta jest idealna dla Ciebie!

Ośrodek AquaBrax poszukuje złotej rączki, która doskonale realizuje się w drobnych naprawach oraz serwisie samochodowym i maszynowym.

Do Twoich obowiązków będzie także należało spawanie, usprawnianie koparek, wymiana oleju oraz dbanie o stan techniczny maszyn.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły pod numerem telefonu: 600-483-127 lub 666-023-340

WÓJT GMINY NĘDZA

informuje, że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do:

1. użyczenia: część działki obrębu Nędza nr: 146 o pow. 0,0011 ha.

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice (parter) oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.krzyzanowice.pl zamieszczone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany oraz dzierżawy.

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeżeli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

W razie uchybienia wyżej określonego terminu prawo pierwszeństwa wygasa.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a tel. +48 509 505 765 sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii

i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1

Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego: rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Ogłoszenia « 9
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

24.05

(ŚRODA) GODZ. 18.00

RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38

W PUNKT. SPOTKANIE Z ALEKSANDRĄ ORŁOWSKĄ

Zapraszamy na kolejne spotkanie W PUNKT, naszym go -

ściem będzie

ALEKSANDRA

ORŁOWSKA od lat związana z raciborskim i śląskim folklorem. Choreo -

grafka, tancerka, pomysłodawczyni wielu

wydarzeń kulturalnych, m.in wystawienia w rocznicę 100-lecia

DK "Strzecha" słynnego widowiska "Zolyty i wesele raciborskie" wg Romana Masarczyka, w którym wystąpiła w roli matki weselnej. W 2006 roku z inicjatywy Aleksandry Orłowskiej powstała grupa taneczna seniorów działająca jako STRZECHA

SENIORZY stanowiąc część składową Zespołu Pieśni i Tańca “Strzecha” im. Joli Rymszy przy Raciborskim Centrum Kultury. Uhonorowana licznymi nagrodami, m.in. medalem im. ks. prałata Stefana Pieczki “Unitas in Veritae” czy nagrodą “Śląskie na 5” w kategorii “osobowość”, przyznawaną przez wojewodę śląskiego.

Wstęp wolny

26.05 (PIĄTEK) GODZ. 18.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PERSPEKTYWA - KONCERT NA 100 LECIE DISNEY’A

Z okazji Dnia Matki zapraszamy na koncert Zespołu Wokalnego PERSPEKTYWA, który przeniesie do świata bajek Disneya całe rodziny. Bo kto nie chciałby powrócić do czasów dzieciństwa i przypomnieć sobie klimat tych przepięknych filmowych i muzycznych obrazów disneyowskich produkcji.

W koncercie wystąpią: Perspektywa Kids & Perspektywa Young, a także soliści i duety.

Bilety w cenie 20,-*

4.06 (NIEDZIELA) GODZ. 15.00 i 18.15

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 BEREK, CZYLI UPIÓR W MOHERZE 2

Bohaterowie kultowego spektaklu powracają w przebojowej, drugiej części. Ta dwójka przyjaciół nie ma ze sobą równych! Jesteście ciekawi, co słychać u Waszych ulubieńców Anny i Pawła? Uchylimy rąbka tajemnicy: oboje szykują się do randek w ciemno! Co z nich wyniknie? Sprawdźcie sami! Obsada: Ewa Kasprzyk, Daniel Olbrychski, Antoni Pawlicki, Maria Niklińska/Julia Chatys, Kamil Kula/Cezary Kaźmierski, Łukasz Płoszajski/Damian Kulec

Bilety w cenie: 140,- 110,- 80,-

UWAGA !

Drodzy Widzowie, z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora zaplanowany na 21.05.2023 w Raciborskim Centrum Kultury spektakl „Dobrze się kłamie” zostaje przeniesiony na 25.11.2023. Godziny obu spektakli oraz miejsce wydarzenia się nie zmieniają. Państwa bilety zachowują ważność. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące tej zmiany, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży, w którym kupili Państwo bilety. Serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację. Zespół organizatora - Adria Art

............................................................... ...........................

*Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

Racibórz » Działkowcy mający ogródek w narożu ulic Siwonia i Cecylii na Ostrogu nie kryli zdziwienia, kiedy na grządkach zobaczyli, 16 maja około 15.20, mercedesa.

ZDERZENIE NA SIWONIA. Mercedes wylądował na grządkach

Samochód na raciborskich rejestracjach, którego kierowca wymusił pierwszeństwo, staranował ogrodzenie, kończąc podróż na działce. Drugi pojazd uczestniczący w zdarzeniu to renault thalia, również na raciborskich rejestracjach. Jego kierowca zmierzał w kierunku Rudzkiej, kiedy z Cecylii, od strony SP 1, wyjechał mercedes.

Jak informuje policja, sprawcą jest 75-latek, a poszkodowanym 74-latek z renault. Mercedes na działce uderzył w drzewo, które z kolei raniło 65-letniego działkowca. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do szpitala, podobnie jak kierowca renault i jego 70-letnia pasażerka.

REKLAMA

SYPANA TARTA Z MALINAMI

Składniki na ciasto:

• 15 dag zimnego masła

4 żółtka

2 szklanki mąki

1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia

• 0,5 szklanki cukru

Dodatkowo przygotować: 0.5 litra malin

Składniki na bezę: 4 białka

• szczypta soli

• 0,5 szklanki cukru

• 0,5 łyżki budyniu

Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli,dodając porcjami cukier,po czym wsypać budyń i wymieszać.

Wszystkie składniki ciasta posiekać na bardzo drobną kruszonkę.

Dno tortownicy o śred. 28 cm,wysmarować tłuszczem,wsypać kruszonkę i ugnieść spód. Na spód ciasta ułożyć maliny, po czym wyłożyć ubitą bezę.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C i piec około 35 minut. Smacznego!

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 10 » Rozrywka
www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury
www.smakiweroniki.pl
(w)

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Poznańskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Płonia, w rejonie ul. Poznańskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2. Oznaczenie geodezyjne Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 383/8 k.m.4 obręb Płonia o powierzchni 0,0572 ha, działka nr 382/8 k.m. 4 obręb Płonia o powierzchni 0,0038 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00013386/0 Sądu Rejonowego w Raciborzu, działka nr 384/8 k.m. 4 obręb Płonia o powierzchni 0,0058 ha, działka nr 385/8 k.m. 4 obręb Płonia o powierzchni 0,2754 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00012853/8 Sądu Rejonowego w Raciborzu, działka nr 387/8 k.m. 4 obręb Płonia o powierzchni 0,0474 ha, zapisane w księdze wieczystej nr GL1R/00012963/2 Sądu Rejonowego w Raciborzu, o łącznej powierzchni 0,3896 ha.

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00013386/0, GL1R/00012853/8, GL1R/00012963/2

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 39 000,00 zł

6. Termin miejsce przetargu 20 czerwca 2023 r. godz. 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 3900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 6 czerwca 2023 r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne), jako przeznaczenie równorzędne ujawniono symbol Z3 (tereny zieleni pozostałej). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana została klasą bonitacyjną jako RIVa (383/8,382/8,384/8,385/8), RIIIb (385/8) oraz jako rów (387/8). Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl.

REKLAMA

PRACA

Numer certyfikatu: 10487

w Austrii i w Niemczech

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Zatrudnimy w branży:

· elektrycznej

· metalowej

· budowlanej

· produkcyjnej

Zatrudnimy w branży: elektrycznej metalowej budowlanej produkcyjnej

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

www.union-montage.pl

Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 11
REKLAMA REKLAMA
OGŁOSZENIE

Racibórz » Ostatnie lata życia spędziła przy rodzinie w Szczecinie, ale zawodowe serce oddała Raciborzowi.

Smutne wieści ze Szczecina. ZMARŁA HELENA KITZINGER

Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali 30-letniego sprawcę kradzieży telewizora. Straty, jakie spowodował swoim negatywnym zachowaniem zostały oszacowane na kwotę 700 złotych. Złodziejowi grozi kara do 5 lat więzienia.

Ukradł telewizor z pokoju hotelowego

- Tym razem raciborscy kryminalni namierzyli i zatrzymali sprawcę kradzieży telewizora, do której doszło 2 maja bieżącego roku. Jak ustalili policjanci, sprawca z pokoju hotelu przy ulicy Bosackiej w Raciborzu zabrał telewizor wraz z pilotem. Łączna wartość strat oszacowana została na kwotę 700 złotych. Od samego początku nad sprawą pracowali kryminalni z raci-

borskiej komendy. Intensywne policyjne czynności pozwoliły już 8 maja trafnie wytypować i zatrzymać na terenie Raciborza osobę związaną z przestępstwem. Złodziejem okazał się 30-latek. Mężczyzna trafił do raciborskiej komendy, gdzie od śledczych usłyszał już zarzut kradzieży. Ponadto kryminalni odzyskali skradziony telewizor. Za kradzież, grozi mu kara do 5 lat więzienia -

napisano w policyjnym komunikacie.

W 75. roku 3 maja życia zmarła Helena Kitzinger z d. Kania, wieloletnia pracowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej, a potem Urzędu Miasta w Raciborzu, gdzie - aż do przejścia na emeryturę - zajmowała się sprawami społecznymi, w tym uzależnieniami i bezdomnością. Zaangażowana w utworzenie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Rzeźniczej, działal-

ność Raciborskiego Funduszu Lokalnego i raciborskiego oddziału Polskiego Komitetu Zwalczania Raka. Współorganizatorka Marszów Nadziei. - Byłyśmy jak siostry, otwarta na wszystkie problemy społeczne, wrażliwa na ludzkie krzywdy, pomagała każdemu, kto zwrócił się o pomoc, pogoda i empatyczna góralka, bardzo dobry człowiek - wspomina Maria Wiecha, by-

ła radna, dyrektorka raciborskiego krwiodawstwa oraz inicjatorka założenia CRON przy Rzeźniczej.

Wielu raciborzan pamięta ją jako wokalistkę zespołu Żółto-Czarni.

Helena Kitzinger zmarła po długiej chorobie. Pochowano ją w Szczecinie.

(red.)

12 » Aktualności Piątek | 19 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA REKLAMA
KPP
(kpp) fot. K. Kubik fot.