Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 4 maja 2018 r. | Rok XI | nr 18 (481) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Czerwony autobus PO RACIBORZU MKNIE

W Y D A N IE

S P E C JA L N

REKLAMA

E

Aktualny ro zkład jazdy Komunikac ji Miejskiej

REKLAMA

Racibórz » Współczesny raciborzanin – jeżeli nie używa własnego samochodu – chcąc dostać się do szpitala na ul. Gamowską, albo do Markowic, pojedzie zapewne autobusem, przecież nie pójdzie pieszo. Bo też uważamy, że komunikacja miejska jest czymś oczywistym, i nam się należy. Jednak nie zawsze tak było. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA


Historia

»2

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Komunikacja miejska w Raciborzu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Na starej fotografii Pocztówka i fotografia ze zbiorów Henryka Sowika

Słynna linia 503 Z lat młodzieńczych utkwiła mi w pamięci linia 503 relacji Świński Rynek – Obora, która wzbudzała niemałe rozbawienie wśród gości naszego miasta. Pamiętam tłumy pasażerów na przystankach przy Rynku i przystanku przy Rybnickiej, w miejscu, gdzie jest dziś rondo koło marketu, i dalej, w stronę lasu, staw Kamieniok z miejscami do plażowania. Tysiące raciborzan pamięta czerwone autobusy, słynne ogórki, potem przegubowe Ikarusy. Starsi zapewne wspominają powojenny drewniany most na Uldze w ciągu wspomnianej Rybnickiej, którego nośność wykluczała przejazd autobusu z… pasażerami. Musieli wysiąść przed konstrukcją, przejść pieszo za pojazdem i dopiero na drugim brzegu kontynuować podróż. O komunikacji w Raciborzu

można rozmawiać długo. Jej początek to XIX wiek. Wraz z doprowadzeniem kolei żelaznej (dała w 1820 roku początek erze współczesnego homo viatora – człowieka podróżnika) nasze miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. Jak grzyby po deszczu powstawały nowe fabryki. Zrodził się ogromny rynek pracy. Przybywało robotników, którzy początkowo dojeżdżali z sąsiednich miejscowości, a potem na stałe osiedlali się w nowych kamienicach. Tak rosło miasto – jego zabudowa i społeczeństwo. Zrodziło to potrzebę organizacji komunikacji. Z końcem XIX wieku na ulicach pojawiły się samochody, potem autobusy i motocykle, a ambicje miejscowej ludności, o czym świadczy zachowana archiwalna pocztówka, sięgały nawet linii tramwajowych.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Przy okazji publikacji aktualnego rozkładu jazdy PK postanowiliśmy poświęcić to wydanie tygodnika historii raciborskiej komunikacji autobusowej. Zadania podjął się p. Paweł Newerla, ceniony badacz raciborskich dziejów. Zapraszam do lektury.

WYDAWCA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Do podróży „międzymiastowych” – nim do Raciborza 1 stycznia 1846 roku dojechał pierwszy skład kolei żelaznych – używano dyliżansów. Trzeba sobie uzmysłowić, że podróże dyliżansem trwały bardzo długo. Z „Dzienników” Josepha von Eichendorffa wiemy, że w 1804 roku podróż z Wrocławia przez Nysę do Raciborza trwała aż 45 godzin. Pół wieku później pociąg pośpieszny z Berlina przez Wrocław, Racibórz do Wiednia potrzebował jedynie 33 ½ godziny. Ale wróćmy do komunikacji miejskiej. Jeżdżąc po Raciborzu można było korzystać z dorożek. Nie wiemy, kiedy w Raciborzu wprowadzono dorożki. Z ryciny, przedstawiającej dworzec kolejowy w II połowie XIX wieku widzimy dwie dorożki, a właściwie kryty powóz oraz elegancki ekwipaż, którym zajeżdża zapewne jakaś właścicielka okolicznego dworu. Ale zapewne przed dworcem stały także dorożki, z których mogły korzystać osoby, przybywające pociągiem. Z całą pewnością także na rynku był postój dorożek. Na jednej z fotografii widzimy dorożkę, zaprzężoną w parę siwków, stojącą przed samym ratuszem. Stroje wydają się wskazywać na koniec XIX wieku. Na innej fotografii, pochodzącej najpewniej z początku XX wieku, widzimy nawet dwie dorożki oczekujące na rynku na pasażerów. Wiadomo, że Racibórz miał kilka pobliskich miejsc wycieczkowych. Dzisiejszą ul. Gamowską można było – przez „Wymole” – dostać się do znanej ongiś gospody o nazwie „Sanssouci”. Można było tam bawić się „bez starości”, bez trosk, jak wskazuje na to francuskie słowo użyte na miano gospody. Było to jedno z miejsc niedzielnych wycieczek raciborzan. Z źródeł wiadomo, że na początku ul. Gamowskiej w niedziele stało kilka dorożek, którymi można było dostać się do „Sanssouci”. Co

REKLAMA:

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Dorożki przed raciborskim dworcem

prawda ta gospoda dzisiaj już nie istnieje, ale w pobliżu powstało osiedle domków jednorodzinnych o nazwie „Cisza”. Dodajmy, że wspomnianymi dorożkami można było pojechać także do dużej gospody na „Wzgórzu Domsa” (Domsanhöhe), nazwane tak po Domsach, właścicielach największej w Raciborzu fabryki tytoniu i tabaki, do których należał także folwark i pałacyk w Pawłowie. Dzisiaj to miejsce jest nazywane „Kolonią Pawłów” – na rozwidleniu dróg do Pawłowa, Żerdzin i Pietrowic Wielkich. Z chwilą rozpowszechnienia się samochodów w Raciborzu pojawiły się też taksówki, które również służą komunikacji

miejskiej. Z licznych przedwojennych widokówek wiemy, że przed dworcem kolejowym, przy istniejącej tam wówczas wysepce był postój taksówek. Widokówki pokazują nam, że także na rynku był postój dla taksówek. W 1895 roku w niemieckiej firmie Benz (późniejszy Mercedes-Benz) powstały pierwsze konstrukcje dużych samochodów do przewozu osób napędzane silnikami spalinowymi, nazywane „Automobil-Omnibus”, następnie „Auto-Omnibus”, poprzedniczki obecnych autobusów. Choć trzeba dodać, że istniały poprzednio takie „omnibusy” ciągnione przez konie. Także Racibórz nie mógł się obyć bez miejskiej komuni-

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Historia

REKLAMA

Dorożka przed ratuszem

Postój dorożek na rynku REKLAMA

REKLAMA

kacji autobusowej. Było to tym bardziej potrzebne, że miasto czyniło starania o dalsze poszerzenie swojego terytorium przez przyłączenie okolicznych miejscowości (od 5 I 1927 przyłączono do miasta Ostróg i Studzienną). Nie znamy dokładnej daty zaprowadzenia w Raciborzu miejskiej komunikacji autobusowej. Jednak z opracowanego przez dr. Jüttnera, szefa urzędu katastralnego, i wydanego w 1926 roku przez raciborski „Verkehrsverein” (towarzystwo turystyczne) „Verkehrsplan von Ratibor” (plan komunikacyjny Raciborza) zawiera informacje o istnieniu 4 linii autobusowych. Dodajmy, że zajezdnia autobusów mieściła się na terenie zakładów gospodarki miejskiej, które znajdowały się na rogu ul. Piaskowej i ul. 1 Maja, gdzie była także gazownia i elektrownia miejska. Wydaje się, że warto przedstawić, jak jeździły wówczas autobusy w Raciborzu. Dla lepszego zobrazowania posłużymy się obecnymi nazwami ulic. Wszystkie te linie autobusowe rozpoczynały się na Rynku. Tam był zatem „dworzec autobusowy”. Widać to zresztą na licznych widokówkach. Na niektórych można zobaczyć po dwa a nawet trzy stojące autobusy. Przystanki znajdowały się w różnych miejscach rynku: przed ratuszem, po obu stronach kolumny Maryjnej, przy wlocie ul. Rzeźniczej a także przed pierzeją południową. Pierwsza linia prowadziła z Rynku ul. Długą, Londzina i Kozielską do „myta”, które znajdowało się przy rozwidleniu ul. Kozielskiej i ul. Podmiejskiej, prowadzącej do Miedoni i Łubowic. Przystanki tej linii były na pl. Wolności oraz przy ul. Różyckiego, Głubczyckiej, Śląskiej i Piotrowskiej. Trasa

Gospoda „Sanssouci”

Ogródek piwny gospody w „Domsanhöhe” (Wzgórze Domsa) – cel niedzielnych wycieczek raciborzan

powrotna przebiegała po tych samych ulicach. Kolejna linia rozpoczynała swój bieg także na Rynku, skąd trasa biegła po ul. Mickiewicza do dworca, określanego jako „dworzec główny”, skąd prowadziła na ul. Piaskową, gdzie przed gazownią był przystanek. Następnie autobus zatrzymywał się koło dworca kolei wąskotorowej Racibórz – Gliwice Trynek, który mieścił się między ul. Piaskową (obwodnicą) a Szkołą Podstawową Nr 2. Stamtąd linia prowadziła po ul. Szkolnej – z przystankami ul. Fabryczna/Srebrna oraz przy skrzyżowaniu z ul. Rybnicką – a dalej po ul. RybnicREKLAMA

kiej z postojem przed restauracją w pobliżu skrzyżowania z ul. Fabryczną. Po przejeździe pod torami kolejowymi następne przystanki były u zbiegu z ul. Cygarową oraz z ul. Jana. Po zatrzymaniu się autobusu przy moście Zamkowym, dojeżdżał on ul. Odrzańską do Rynku. Trzecia linia prowadziła z Rynku do gospody „Erholung” (Wypoczynek), mieszczącej się przy ul. Jana Pawła II obok małego parku, położonego na rogu ul. Ocickiej. Przystanki tej linii były: na ul. Nowej przed Sądem (a według oznaczenia koło kawiarni „Residenz”, mieszczącej się na dzisiejszym skwerku Moniuszki na rogu ul. No-


Historia

»4

Taksówki na postoju przed dworcem

Taksówka na postoju przy kolumnie Maryjnej OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA INFORMUJE że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do zamiany – działki obrębu Łęg. REKLAMA

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com i w Sudole na „placu wiejskim” u zbiegu ul. Korczaka i Topolowej. Plan miasta wspomina jeszcze o „pocztowych liniach autobusowych” z Raciborza do Maciowakrza i z powrotem, do Dzielowa i z powrotem oraz do Pawłowiczek i z powrotem. Analizując fotografie z raciborskimi autobusami miejskimi zwraca uwagę różnorodność marek i typów. Autobusy miały jasno-żółty kolor i były po obu stronach zdobione herbem miasta i dużymi napisami „Stadt Ratibor” (miasto Racibórz). Znana jest jeszcze jedna widokówka-fotomontaż z końca XIX wieku, przedstawiająca rynek z licznymi środkami komunikacji. Widzimy na niej odkrytą taksówkę, autobus, tramwaj, kolej wiszącą, samolot-dwupłatowiec i nawet balon (Zeppelin nie był jeszcze wynaleziony). Umieszczony na pierwszym planie pan w kapeluszu, przewożący innego pana na taczkach, jest niewątpliwie dopełnieniem satyrycznego spojrzenia na „Racibórz – obraz przyszłości”, jak widokówka jest zatytułowana. Z realnych środków komunikacji miejskiej godny uwagi wydaje się tramwaj. Racibórz nie miał tramwajów. Nie są także znane żadne plany zbudowania ich w  naszym mieście. Zachowały się natomiast plany z 1910 r. zbudowania w Opolu linii tramwajowej spod dworca, przez rynek do Prószkowa. Opole, będące od 1815 roku siedzibą „Rejencji Górnośląskiej”, miało w 1910 r. około 30.000 mieszkańców. Dla Raciborza, liczącego w 1910 r. ponad 38.000 mieszkańców, planów zbudowania linii kolejowych nie sporządzono a w każdym razie takie się nie zachowały, względnie nie są znane. A trzeba wspomnieć, że Gliwice, Bytom i okoliczne miejscowości już od 1894 r. miały tramwaje wej i Długosza), na ul. Opaw- w ramach komunikacji konurskiej przed wejściem do teatru bacji górnośląskiej. miejskiego, zatem naprzeciwJeżeli chodzi o komunikację ko wlotu ul. Staszica, u zbiegu autobusową warto nadmienić, z ul. Eichendorffa i przy wlo- że w pierwszym powojennym cie ul. Waryńskiego (oznaczony przewodniku turystycznym jako „stadion Preußen” – ten znajdował się między ul. Waryńskiego i Łąkową, gdzie dziś jest osiedle mieszkaniowe i market „Tesco”). Kolejny przystanek był u wlotu ul. Polnej. Na ul. Ocickiej autobus zatrzymywał się koło „Kolonie Vogelsang”, zatem kolonia „Ptasie Trele”, czyli osiedle domów w okolicach ul. Chorzowskiej i Mysłowickiej. Przystanek końcowy znajdował się przed gospodą „Wypoczynek”. W drodze powrotnej autobus zatrzymał się na ul. Drzymały u zbiegu ul. Głowackiego oraz na dworcu, skąd zajeżdżał na Rynek. Istniała jeszcze czwarta linia prowadząca z Rynku do Bieńkowic i z powrotem. Przebiegała ona po ul. Nowej i Opawskiej, gdzie przystanki pokrywały się z trasą do „Wypoczynku”. Następne przystanki były w Stu- Autobusy i przystanki na rynku dziennej na pl. Zakopiańskim

Autobus komunikacji miejskiej Raciborza przed Oborą: (od lewej) konduktor Johann Wieczorek i kierowca Erich Tegel

„Racibórz i okolice” Antoni Polański pisze, że „przez Racibórz przechodzą 4 linie komunikacji PKS”, a dalej: „Jedna z nich obsługuje tylko miasto, łącząc poszczególne dzielnice ze śródmieściem”. Ta informacje wskazuje na istnienie miejskiej komunikacji autobusowej już 1954 r. Młodszej generacji

trzeba jednak zwrócić uwagę, że w owym czasie autobusy przejeżdżały także ul. Długą, nie wspominając o tym, że oczywiście także Rynek był wtedy dopuszczony do ruchu kołowego. Paweł Newerla


PRZYSTANKI Pl. Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Katowicka 01 Racibórz, Słowackiego PWSZ, 03 Racibórz, Słowackiego Supersam PSS, 01 Karola Miarki 01 Racibórz, Drewniana 01 Racibórz, Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Głubczycka cmentarz 01 Racibórz, Starowiejska Mleczarnia, 17 Racibórz, Starowiejska Mieszko 15 Starowiejska Pętla, 13 Ocicka Pszczyńska 11 Racibórz, Słowackiego PWSZ, 03 Racibórz, Słowackiego Supersam PSS, 01 Karola Miarki, 01 Wojska Polskiego Szkoła, 01 Basztowa 02 Dworzec Batorego 02, at. 1 Nowa 02 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja Ocicka 10

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

15:53 16:55

16:16 17:18 18:07 16:19 17:21 18:10 16:21 17:23 18:12 16:23 17:25 18:14

08:44 09:34 10:24 11:21 12:08 12:55

08:47 09:37 10:27 11:24 12:11 12:58

08:49 09:39 10:29 11:26 12:13 13:00

08:49 09:39 10:29 11:26 12:13 13:00

08:41 09:31 10:21 11:18 12:05 12:52 13:39 16:13 17:15 18:04

08:38 09:28 10:18 11:15 12:02 12:49 13:36 16:10 17:12 18:01

08:36 09:26 10:16 11:13 12:00 12:47 13:34 16:08 17:10 17:59

08:35 09:25 10:15 11:12 11:59 12:46 13:33 16:07 17:09 17:58

08:33 09:23 10:13 11:10 11:57 12:44 13:31 16:05 17:07 17:56

08:31 09:21 10:11 11:08 11:55 12:42 13:29 16:03 17:05 17:54

08:29 09:19 10:09 11:06 11:53 12:40 13:27 16:01 17:03 17:52

S

B R 7:08 7:10 7:12 7:13 7:15 7:18 7:19 7:21 7:23 7:25 7:25 7:27 7:29 7:31 7:32 7:34 7:36 7:38 7:40 7:42 7:44 7:47 7:50 7:51 7:53 7:54 7:55

PRZYSTANKI Cecylii Gimnazjum 02 Kamieniok 01 Dębicz 14 Brzezie Wygonowa 02 Brzezie Wygonowa 04 Brzeska Myśliwca 02 Pogrzebieńska Pętla 02 Pogrzebieńska Widok 03 Sudecka Szkoła 02 Płonia Kościół 04 Płonia Mieszka Raciborskiego 06 Płonia Graniczna 07

R 8:00 8:02 8:04 8:05 8:07 8:10 8:11 8:13 8:15 8:17 8:17 8:19 8:21 8:23 8:24 8:26 8:28 8:30 8:33 8:35 8:37 8:40 8:43 8:44 8:46 8:47 8:48

RS 14:45 14:53 14:55 14:58 15:00 15:02 15:04 15:07 15:19 15:21 15:23 15:25

CECYLII – BRZEZIE – PŁONIA

WIDOK – MARKOWICE – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Siwonia 02 Lotnicza Rameta 01 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dw. Batorego 02 st.1 Opawska Galeria 05 Ogrodowa Ludwika 02 Ogrodowa/Pracy, 03 Michejdy 01 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia, 14 Gamowska Szpital 01 Starowiejska Mleczarnia, 17 Michejdy 02 Mariańska / Michejdy, 04 Mariańska NŻ Mariańska Ocicka, 06 Racibórz, Katowicka, 02 Pl. Konstytucji 3 Maja 09 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dworzec Batorego 02 st. 2 Armii Krajowej Technikum 02 Rudzka 01 Królewska Szkoła 02 Cecylii gimnazjum 01 Siwonia 02

PRZYSTANKI

R 10:00 10:02 10:04 10:05 10:07 10:10 10:11 10:13 10:15 10:17 10:17 10:19 10:21 10:23 10:24 10:26 10:28 10:30 10:33 10:35 10:37 10:40 10:43 10:44 10:46 10:47 10:48

R 10:53 10:55 10:57 10:58 11:00 11:03 11:04 11:06 11:08 11:10 11:10 11:12 11:14 11:16 11:17 11:19 11:21 11:23 11:40 11:42 11:44 11:47 11:50 11:51 11:53 11:54 11:55

R 12:00 12:02 12:04 12:05 12:07 12:10 12:11 12:13 12:15 12:17 12:17 12:19 12:21 12:23 12:24 12:26 12:28 12:30 12:33 12:35 12:37 12:40 12:43 12:44 12:46 12:47 12:48

R 12:53 12:55 12:57 12:58 13:00 13:03 13:04 13:06 13:08 13:10 13:10 13:12 13:14 13:16 13:17 13:19 13:21 13:23 13:50 13:52 13:54 13:57 14:00 14:01 14:03 14:04 14:05 PRZYSTANKI Pogrzebieńska Widok 07 Pogrzebieńska N/Ż 05 Pogrzebieńska Pętla 03 Pogrzebieńska Strażacka 01 Brzeska Myśliwca 02 Dębicz 13 Kamieniok 01 Markowice Hetmańska 02 Markowice Powstańców Śląskich 01 Markowice Łokietka 09 Rudzka Komunalna 07 Rudzka Dom Złota Jesień 05 Armii Krajowej Rogera 03 Armii Krajowej Kościół 01 Dworzec Batorego 02 st. 1 Wojska Polskiego Szkoła 02 Karola Miarki 02 Słowackiego Supersam PSS 02 Słowackiego PWSZ 04 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09

R 8:53 8:55 8:57 8:58 9:00 9:03 9:04 9:06 9:08 9:10 9:10 9:12 9:14 9:16 9:17 9:19 9:21 9:23 9:40 9:42 9:44 9:47 9:50 9:51 9:53 9:54 9:55

SIWONIA – DWORZEC BATOREGO – GAMOWSKA SZPITAL – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO – SIWONIA

RS 7:15 7:17 7:18 7:19 7:20 7:23 7:24 7:31 7:32 7:33 7:37 7:38 7:40 7:42 7:45 7:48 7:49 7:51 7:53 7:55

R 14:10 14:12 14:14 14:15 14:17 14:20 14:21 14:23 14:25 14:27 14:27 14:29 14:31 14:33 14:34 14:36 14:38 14:40 14:43 14:45 14:47 14:50 14:53 14:54 14:56 14:57 14:58

RS 8:07 8:09 8:10 8:11 8:12 8:15 8:16 8:23 8:24 8:25 8:29 8:30 8:32 8:34 8:37 8:40 8:41 8:43 8:44 8:46

R 15:03 15:05 15:07 15:08 15:10 15:13 15:14 15:16 15:18 15:20 15:20 15:22 15:24 15:26 15:27 15:29 15:31 15:33 15:36 15:38 15:40 15:43

»I

08:27 09:17 10:07 11:04 11:51 12:38 13:25 15:59 17:01 17:50

08:25 09:15 10:05 11:02 11:49 12:36 13:23 15:57 16:59 17:48

08:23 09:13 10:03 11:00 11:47 12:34 13:21 15:55 16:57 17:46

09:11 10:01

08:21 09:08 09:58 10:58 11:45 12:32 13:19 15:50 16:52 17:44

08:19 09:06 09:56 10:56 11:43 12:30 13:17 15:48 16:50 17:42

08:16 09:03 09:53 10:53 11:40 12:27 13:14 15:45 16:47 17:39

08:14 09:01 09:51 10:51 11:38 12:25 13:12 15:43 16:45 17:37

08:12 08:59 09:49 10:49 11:36 12:23 13:10 15:41 16:43 17:35

08:10 08:57 09:47 10:47 11:34 12:21 13:08 15:39 16:41 17:33

08:09 08:56 09:46 10:46 11:33 12:20 13:07 15:38 16:40 17:32

08:07 08:54 09:44 10:44 11:31 12:18 13:05 15:36 16:38 17:30

R

PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – GAMOWSKA SZPITAL – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» II

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

C DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – HENKEL – RAFAKO – DWORZEC BATOREGO

1 GOSPODARCZA – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – OCICE – PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – DWORZEC BATOREGO – GOSPODARCZA

PRZYSTANKI Dworzec Batorego 02 st. 1 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Skłodowskiej Curie 01 HENKEL 01 Stalowa 01 Łąkowa ZUS 02 RAFAKO 03 Łąkowa ZUS 01 1 Maja Wodociągi 02 1 Maja Tauron 04 Dworzec Batorego 02 st. 1

PRZYSTANKI Gospodarcza 01 Komunalna 01 Rudzka Dom Zł. Jesieni 05 Siwonia 02 Lotnicza Rameta 01 Królewska Szkoła 01 Armii Krajowej Rogera 03 Armii Krajowej Kościół 01 Dworzec Batorego 02 st.1 Dworzec Batorego 02 st.1 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja 10 Ocicka Pszczyńska 12 Opawska Mieszko 02 Opawska Działki 04 Opawska Kolonialna 06 Ocice Kolonialna 02 Ocice Kościół 03 Ocice Górna 02 Ocice Osiedleńcza 01 Ocice Gdańska 01 Ocicka Szczecińska 15 Ocicka Cm. Jeruzalem 13 Ocicka Pszczyńska 11 Pl. Konstyt. 3 Maja 09 Opawska Matejki Rondo 03 Opawska Galeria 05 Dw. Batorego 02 st.2 (P) Dw. Batorego 02 st.2 (O) Armii Krajowej Technikum 02 Armii Krajowej Królewska 04 Rudzka Dom Złota Jesień 06 Komunalna 02 Gospodarcza 01

R

4:57 4:59 5:01 5:03 5:05 5:07

R

R

R

R

R

R 12:31 12:33 12:35 12:37 12:39 12:41 12:43 12:45 12:48 12:49 12:52 12:54 12:56 12:58 13:01 13:03 13:04 13:05 13:07 13:08 13:10 13:11 13:12 13:14 13:16 13:18 13:20 13:23 13:25 13:26 13:28 13:30 13:32 13:34 13:36

R

R 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:33 11:35 11:38 11:39 11:42 11:44 11:46 11:48 11:51 11:53 11:54 11:55 11:57 11:58 12:00 12:01 12:02 12:04 12:06 12:08 12:10 12:13 12:15 12:16 12:18 12:20 12:22 12:24 12:26

15:01 15:04 15:06 15:08 15:10 15:11 15:12 15:14 15:15 15:16 15:18 15:20 15:24

R 10:01 10:03 10:05 10:07 10:09 10:11 10:13 10:15 10:18 10:19 10:22 10:24 10:26 10:28 10:31 10:33 10:34 10:35 10:37 10:38 10:40 10:41 10:42 10:44 10:46 10:48 10:50 10:53 10:55 10:56 10:58 11:00 11:02 11:04 11:06

14:03 14:06 14:08 14:10 14:12 14:13 14:14 14:16 14:17 14:18 14:20 14:22 14:26

R 8:34 8:36 8:38 8:40 8:42 8:44 8:46 8:48 8:51 8:52 8:55 8:57 9:12 9:14 9:17 9:19 9:20 9:21 9:23 9:24 9:26 9:27 9:28 9:30 9:32 9:34 9:36 9:39 9:41 9:46 9:48 9:50 9:52 9:54 9:56

13:30 13:33 13:35 13:37 13:39 13:40 13:41 13:43 13:44 13:45 13:47 13:49 13:53

R 6:48 6:50 6:52 6:54 6:56 6:58 7:00 7:02 7:05 7:06 7:09 7:11 7:13 7:15 7:18 7:20 7:21 7:22 7:24 7:25 7:27 7:28 7:29 7:31 7:33 7:35 7:37 7:40 7:42 7:43

R 7:24 7:26 7:28 7:30 7:32 7:34 7:36 7:38 7:41 7:42 7:45 7:47 7:49 7:51 7:54 7:56 7:57 7:58 8:00 8:01 8:03 8:04 8:05 8:07 8:09 8:11 8:13 8:16 8:18 8:19 8:21 8:23 8:25 8:27 8:29

6:28 6:31 6:33 6:35 6:37 6:38 6:39 6:41 6:42 6:43 6:45 6:47 6:51

R 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:24 6:26 6:28 6:31 6:32 6:35 6:37 6:39 6:41 6:44 6:46 6:47 6:48 6:50 6:51 6:53 6:54 6:55 6:57 6:59 7:01 7:03 7:06 7:08 7:09 7:11 7:13 7:15 7:17 7:19

6:03 6:06 6:08 6:10 6:12 6:13 6:14 6:16 6:17 6:18 6:20 6:22 6:26

R 5:08 5:10 5:12 5:14 5:16 5:18 5:20 5:22 5:25 5:26 5:29 5:31 5:33 5:35 5:38 5:40 5:41 5:42 5:44 5:45 5:47 5:48 5:49 5:51 5:53 5:55 5:57 6:00 6:02 6:03 6:05 6:07 6:09 6:11 6:13

5:30 5:33 5:35 5:37 5:39 5:40 5:41 5:43 5:44 5:45 5:47 5:49 5:53

R

5:02 5:05 5:07 5:09 5:11 5:14 5:16 5:17 5:18 5:20 5:21 5:23 5:24 5:25 5:27 5:29 5:31 5:33 5:36 5:38 5:39 5:41 5:43 5:45 5:47 5:49

R

R

R

R 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59 15:01 15:03 15:05 15:08 15:09 15:12 15:14 15:16 15:18 15:21 15:23 15:24 15:25 15:27 15:28 15:30 15:31 15:32 15:34 15:36 15:38 15:40 15:43 15:45 15:46 15:48 15:50 15:52 15:54 15:56

15:24 15:27 15:29 15:31

R 14:15 14:17 14:19 14:21 14:23 14:25 14:27 14:29 14:32 14:33 14:36 14:38 14:40 14:42 14:45 14:47 14:48 14:49 14:51 14:52 14:54 14:55 14:56 14:58 15:00 15:02 15:04 15:07 15:09 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20

22:03 22:06 22:08 22:10 22:12 22:13 22:14 22:16 22:17 22:18 22:20 22:22 22:26

R 13:41 13:43 13:45 13:47 13:49 13:51 13:53 13:55 13:58 13:59 14:02 14:04 14:06 14:08 14:11 14:13 14:14 14:15 14:17 14:18 14:20 14:21 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:33 14:35 14:36 14:38 14:40 14:42 14:44 14:46

21:30 21:33 21:35 21:37 21:39 21:40 21:41 21:43 21:44 21:45 21:47 21:49 21:53

R

14:00 14:02 14:04 14:06 14:08 14:10

R 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:35 15:37 15:39 15:42

R 16:01 16:03 16:05 16:07 16:09 16:11 16:13 16:15 16:18 16:19 16:22 16:24 16:26 16:28 16:31 16:33 16:34 16:35 16:37 16:38 16:40 16:41 16:42 16:44 16:46 16:58 17:00 17:03 17:05 17:06 17:08 17:10 17:12 17:14 17:16

R 17:21 17:23 17:25 17:27 17:29 17:31 17:33 17:35 17:38 17:39 17:42 17:44 17:46 17:48 17:51 17:53 17:54 17:55 17:57 17:58 18:00 18:01 18:02 18:04 18:06 18:08 18:10 18:13 18:15

R

19:13 19:15 19:17 19:19 19:21 19:23

R 19:38 19:40 19:42 19:44 19:46 19:48 19:50 19:52 19:55 19:56 19:59 20:01 20:03 20:05 20:08 20:10 20:11 20:12 20:14 20:15 20:17 20:18 20:19 20:21 20:23 20:25 20:27 20:30 20:32 20:47 20:49 20:51 20:53 20:55 20:57

R 21:02 21:04 21:06 21:08 21:10 21:12 21:14 21:16 21:19 21:20 21:23 21:25 21:27 21:29 21:32 21:34 21:35 21:36 21:38 21:39 21:41 21:42 21:43 21:45 21:47 21:49 21:51 21:54 21:56 21:57 21:59 22:01 22:03 22:05 22:07

R 22:12 22:14 22:16 22:18 22:20 22:22 22:24 22:26 22:29


PRZYSTANKI Sudół Pętla 01 Sudół Makuszyńskiego 02 Studzienna Osiedle 04 Studzienna Pl. Zakopiański 06 Bogumińska 08 Opawska Mieszko 02 Opawska Działki 04 Opawska Kolonialna 06 Ocice Kolonialna 02 Ocice Kościół 03 Ocice Gdańska 01 Ocicka Szczecińska 15 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 13 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dworzec Batorego 02 st. 2 Dworzec Batorego 02 st. 2 Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Rybnicka 10 Kamieniok 01 Dębicz 14 Brzezie Wygonowa 02 Brzezie Wygonowa 04 Brzeska Myśliwca 02 Brzeska 04 Brzeska Ogródki 06 Brzeska 03 Pogrzebieńska Strażacka 02 Pogrzebieńska Pętla 04 Pogrzebieńska N/Ż 06 Pogrzebieńska Widok 08

1 SN

7:40 7:41 7:42 7:44 7:46 7:48 7:50 7:53 7:55

7:57 7:58 7:59 8:00

5:40

5:41 5:42 5:44 5:46 5:48 5:50 5:53 5:55

5:57

5:58

5:59

6:00

9:46

7:29

7:37

9:44

7:27

5:37

9:39 9:41 9:42 9:43

7:22 7:24 7:25 7:26

7:37

9:38

7:21

5:37

9:34 9:36 9:37

7:17 7:19 7:20

7:33 7:35

9:32

7:15

5:33 5:35

9:30

7:13

10:17

10:16

10:15

10:14

9:58 9:59 10:01 10:03 10:05 10:07 10:10 10:12

9:57

10:24

10:23

10:22

10:21

9:58 9:59 10:01 10:03 10:05 10:07 10:10 10:12 10:14 10:16 10:18

9:57

9:54

9:54

9:50 9:52

9:48

9:46

9:44

9:39 9:41 9:42 9:43

9:38

9:34 9:36 9:37

9:32

9:30

9:28

SNL 9:27

12:26

12:25

12:24

12:23

12:07 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12:19 12:21

12:06

12:03

12:03

11:59 12:01

11:57

11:55

11:53

11:48 11:50 11:51 11:52

11:47

11:42 11:44 11:46

11:40

11:38

11:36

SNZ 11:35

12:33

12:32

12:31

12:30

12:07 12:08 12:10 12:12 12:14 12:16 12:19 12:21 12:23 12:25 12:27

12:06

12:03

12:03

11:59 12:01

11:57

11:55

11:53

11:48 11:50 11:51 11:52

11:47

11:42 11:44 11:46

11:40

11:38

11:36

SNL 11:35

14:38

14:37

14:36

14:35

14:19 14:20 14:22 14:24 14:26 14:28 14:31 14:33

14:18

14:15

14:13

14:09 14:11

14:07

14:05

14:03

13:58 14:00 14:01 14:02

13:57

13:52 13:54 13:56

13:50

13:48

13:46

SN 13:45

16:31

16:29

16:28

16:27

16:12 16:13 16:15 16:17 16:19 16:21 16:24 16:26

16:11

16:08

16:08

16:04 16:06

16:02

16:00

15:58

15:53 15:55 15:56 15:57

15:52

15:47 15:49 15:51

15:45

15:43

15:41

SN 15:40

18:26

18:25

18:24

18:23

18:07 18:08 18:10 18:12 18:14 18:16 18:19 18:21

18:06

18:03

18:03

17:59 18:01

17:57

17:55

17:53

17:47 17:49 17:51 17:52

17:46

17:42 17:44 17:45

17:40

17:38

17:36

SN 17:35

20:40

20:39

20:38

20:37

20:21 20:22 20:24 20:26 20:28 20:30 20:33 20:35

20:20

20:17

20:17

20:13 20:15

20:11

20:09

20:07

20:02 20:04 20:05 20:06

20:01

19:57 19:59 20:00

19:55

19:53

19:51

SN 19:50

21:55 21:56 21:58 22:00

21:54

21:51

21:51

21:47 21:49

21:45

S

PRZYSTANKI Pogrzebieńska Widok 07 Pogrzebieńska N/Ż 05 Pogrzebieńska Pętla 03 Pogrzebieńska Strażacka 01 Brzeska 04 Brzeska Ogródki 06 Brzeska 03 Brzeska Myśliwca 01 Brzezie Wygonowa 03 Brzezie Zakładowa 01 Dębicz 13 AUCHAN 03 Kamieniok 01 Rybnicka 09 Rybnicka SGL 07 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dworzec Batorego 02 st. 1 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 14 Ocicka Szczecińska 16 Ocice Gdańska 02 Ocice Kościół 04 Ocice Tuwima Szkoła 01 Opawska Kolonialna 05 Opawska Działki 03 Opawska Mieszko 01 Bogumińska 07 Studzienna Pl. Zakopiański 05 Studzienna Osiedle 03 Sudół Makuszyńskiego 01 Sudół Pętla 01 8:47

6:31

8:58 8:59 9:00 9:01 9:03

6:42 6:43 6:44 6:45 6:47

9:09 9:10

6:54

9:07 6:53

6:51

9:05

8:54 8:55 8:56

6:38 6:39 6:40

6:49

8:53

8:51 6:37

6:35

8:49

8:45

6:29

6:33

8:43

8:25 8:27 8:30 8:32 8:33 8:34 8:36 8:38 8:39 8:40

8:23

8:22

6:27

6:09 6:11 6:14 6:16 6:17 6:18 6:20 6:22 6:23 6:24

6:07

6:06

8:21

8:20

6:04 6:05

SN

SN

11:24

11:23

11:21

11:19

11:14 11:15 11:17

11:13

11:12

11:08 11:09 11:10

11:07

11:05

11:03

11:01

10:59

10:57

10:39 10:41 10:44 10:46 10:47 10:48 10:50 10:52 10:53 10:54

10:37

10:36

10:35

10:34

SN

13:34

13:33

13:31

13:29

13:24 13:25 13:27

13:23

13:22

13:18 13:19 13:20

13:17

13:15

13:13

13:11

13:09

13:07

12:49 12:51 12:54 12:56 12:57 12:58 13:00 13:02 13:03 13:04

12:47

12:46

12:45

12:44

SN

15:34

15:33

15:31

15:29

15:24 15:25 15:27

15:23

15:22

15:18 15:19 15:20

15:17

15:15

15:13

15:11

15:09

15:07

14:49 14:51 14:54 14:56 14:57 14:58 15:00 15:02 15:03 15:04

14:47

14:46

14:45

14:44

SN

17:29

17:28

17:26

17:24

17:19 17:20 17:22

17:18

17:17

17:13 17:14 17:15

17:12

17:10

17:08

17:06

17:04

17:02

16:44 16:46 16:49 16:51 16:52 16:53 16:55 16:57 16:58 16:59

16:42

16:41

16:40

16:39

SN

19:37

19:36

19:34

19:32

19:27 19:28 19:30

19:26

19:25

19:21 19:22 19:23

19:20

19:18

19:16

19:14

19:12

19:10

18:46 18:48 18:50 18:52 18:54 18:57 18:59 19:00 19:01 19:03 19:05 19:06 19:07

18:43

18:42

18:41

18:40

SNL

19:37

19:36

19:34

19:32

19:27 19:28 19:30

19:26

19:25

19:21 19:22 19:23

19:20

19:18

19:16

19:14

19:12

19:10

18:52 18:54 18:57 18:59 19:00 19:01 19:03 19:05 19:06 19:07

18:50

18:49

18:48

18:47

SNZ

OCICE – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO – GOSPODARCZA

21:35

21:33

21:31

21:29

21:11 21:13 21:16 21:18 21:19 21:20 21:22 21:24 21:25 21:26

21:09

21:08

21:07

21:06

SN

22:30

22:28

22:26

22:24

22:15 22:17 22:19 22:20 22:21

S

» III

9:54

9:54

9:50 9:52

9:48

9:28

7:11

7:31

SNZ 9:27

SN 7:10

5:31

SN

SUDÓŁ – STUDZIENNA – OCICE – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO – AUCHAN – BRZEZIE

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» IV

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

2

PRZYSTANKI Rudnik Sylwestra 08 Rudnik Kościół 6-1 Rudnik Mickiewicza 2-1 Miedonia Rudnicka 27 Miedonia Sklep 25 Miedonia Podmiejska 02 Miedonia OSP 07 Miedonia Podmiejska 01 Kozielska MYTO 23 Kozielska Gdyńska 21 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Strzecha 02 Londzina 02 Wojska Polskiego 01 Dw. Batorego 02 st.1 (P) Dw. Batorego 02 st.1 (O) Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja 10 Ocicka Pszczyńska 12 Opawska MYTO 02 Bogumińska 07 Studzienna Pl. Zakop. 05 Studzienna Osiedle 03 Sudół Makuszyńskiego 01 Sudół Pętla 01

R

7:18 7:20 7:22 7:24 7:27 7:29 7:31 7:32 7:33 7:35 7:38 7:39 7:42 7:44 7:46 7:48 7:51 7:53 7:53 7:55 7:57 7:58

R 8:08 8:09 8:10 8:12 8:13 8:16 8:18 8:20 8:16 8:18

10:16 10:18 10:19 10:20 10:22 10:23

10:00 10:01 10:03 10:06 10:07 10:10 10:12 10:14

R 9:49 9:50 9:51 9:53 9:54 9:57 9:59

11:29 11:31 11:32 11:33 11:35 11:36

10:59 11:01 11:03 11:05 11:08 11:10 11:12 11:13 11:14 11:16 11:19 11:20 11:23 11:25 11:27

R

12:35 12:37 12:38 12:39 12:41 12:42

12:19 12:20 12:22 12:25 12:26 12:29 12:31 12:33

12:12 12:14 12:16 12:18

R

13:14 13:16 13:17 13:18 13:20 13:21

13:05 13:08 13:10 13:12

14:01 14:03 14:04 14:05 14:07 14:08

13:45 13:46 13:48 13:51 13:52 13:55 13:57 13:59

R 13:28 13:29 13:30 13:32 13:33 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44

8:19 8:20 8:22 8:25 8:26 8:29 8:31 8:33 8:35 8:38 8:40 8:41 8:42 8:44 8:45

R

14:13 14:15 14:17 14:19 14:22 14:24 14:26 14:27 14:28 14:30 14:33 14:34 14:37 14:39 14:41 14:43 14:46 14:48 14:49 14:50 14:52 14:53

R 15:13 15:14 15:15 15:17 15:18 15:21 15:23 15:25 15:27 15:29

17:27 17:29 17:30 17:31 17:33 17:34

17:11 17:12 17:14 17:17 17:18 17:21 17:23 17:25

R 17:00 17:01 17:02 17:04 17:05 17:08 17:10

18:41 18:43 18:44 18:45 18:47 18:48

18:25 18:26 18:28 18:31 18:32 18:35 18:37 18:39

18:18 18:20 18:22 18:24

R

19:57 19:59 20:00 20:01 20:03 20:04

19:41 19:42 19:44 19:47 19:48 19:51 19:53 19:55

19:34 19:36 19:38 19:40

R

21:07 21:09 21:10 21:11 21:13 21:14

20:51 20:52 20:54 20:57 20:58 21:01 21:03 21:05

R 20:40 20:41 20:42 20:44 20:45 20:48 20:50

21:57 21:58 22:00 22:03 22:04 22:07 22:09 22:11

21:50 21:52 21:54 21:56

R

15:30 15:31 15:33 15:36 15:37 15:40 15:42 15:44 15:46 15:49 15:51 15:52 15:53 15:55 15:56

RUDNIK – MIEDONIA – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – STUDZIENNA – SUDÓŁ

R 5:58 5:59 6:00 6:02 6:03 6:06 6:08 6:10 6:12 6:14 6:17 6:19 6:21 6:22 6:23 6:25 6:28 6:29 6:32 6:34 6:36

R

5:16 5:17 5:19 5:22 5:23 5:26 5:28 5:30 6:38 6:40 6:41 6:42 6:44 6:45

R

5:00 5:03 5:05 5:07 5:32 5:34 5:35 5:36 5:38 5:39

5:09 5:11 5:13 5:15

5:09 5:11 5:12 5:13 5:15 5:16


Sudół Pętla 01 Sudół Makuszyńskiego 02 Studzienna Osiedle 04 Studzienna Boisko 02 Studzienna Urbana 01 Studzienna Boisko 01 StudziennaPl.Zakop. 06 Bogumińska 08 Opawska MYTO 01 Ocicka Pszczyńska 12 Pl. Konstyt. 3 Maja 09 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dw. Batorego 02 st.2 (P) Dw. Batorego 02 st.2 (O) Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Kozielska Kościół 18 Kozielska Gdyńska 20 Kozielska MYTO 22 Miedonia Podmiejska 02 Miedonia OSP 07 Miedonia Podmiejska 01 Miedonia Sklep 24 Miedonia Rudnicka 26 Rudnik Mickiewicza 2-2 Rudnik Kościół 6-2 Rudnik Sylwestra 8

2

6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:22 6:25 6:26 6:30 6:32 6:34 6:35 6:37 6:39 6:41 6:43

5:24 5:26 5:28 5:30 5:32 5:34 5:37 5:38

5:39 5:41 5:43 5:45 5:47 5:49 5:52 5:53 5:55 5:56 5:57

R 6:09 6:10

R 5:21 5:22

R 7:59 8:00 8:02 8:04 8:06 8:08 8:09 8:11 8:14 8:16 8:18 8:20 8:22

R 7:15 7:16 7:18 7:20 7:22 7:24 7:25 7:27 7:30 7:32 7:34 7:36 7:39 7:40 7:44 7:46 7:48 7:49 7:51 7:53 7:55 7:57 7:59 8:02 8:03 8:05 8:06 8:07 9:16 9:18 9:20 9:22 9:24 9:26 9:29 9:30 9:32 9:33 9:34

9:05 9:07 9:09 9:11 9:14 9:15

R 8:50 8:51 8:53 8:55 8:57 8:59 9:00 9:02

10:46 10:48 10:50 10:52 10:54

10:37 10:39 10:41 10:44 10:45

10:31 10:33 10:35

R 10:28 10:29

11:59 12:01 12:03 12:05 12:07

11:50 11:52 11:54 11:57 11:58

11:44 11:46 11:48

R 11:41 11:42

13:05 13:07 13:09 13:11 13:13 13:15 13:18 13:19 13:21 13:22 13:23

12:56 12:58 13:00 13:03 13:04

12:50 12:52 12:54

R 12:47 12:48

13:41 13:43 13:45 13:47 13:50 13:51 13:55 13:57 13:59 14:00 14:02 14:04 14:06 14:08

R 13:26 13:27 13:29 13:31 13:33 13:35 13:36 13:38 14:31 14:33 14:35 14:37 14:40 14:41 14:45 14:47 14:49 14:50 14:52 14:54 14:56 14:58 15:00 15:03 15:04 15:06 15:07 15:08

R 14:16 14:17 14:19 14:21 14:23 14:25 14:26 14:28 15:20 15:22 15:24 15:26 15:29

R 15:05 15:06 15:08 15:10 15:12 15:14 15:15 15:17

16:17 16:19 16:21 16:23 16:25 16:27 16:30 16:31 16:33 16:34 16:35

16:08 16:10 16:12 16:15 16:16

16:02 16:04 16:06

R 15:59 16:00

17:55 17:57 17:59 18:01 18:03

17:46 17:48 17:50 17:53 17:54

17:40 17:42 17:44

R 17:37 17:38

19:11 19:13 19:15 19:17 19:19

19:02 19:04 19:06 19:09 19:10

18:56 18:58 19:00

R 18:53 18:54

20:27 20:29 20:31 20:33 20:35

20:18 20:20 20:22 20:25 20:26

20:12 20:14 20:16

R 20:09 20:10

21:37 21:39 21:41 21:43 21:45

21:28 21:30 21:32 21:35 21:36

21:22 21:24 21:26

R 21:19 21:20

»V

4:56 4:58 5:00 5:02 5:04

4:55

R

SUDÓŁ – STUDZIENNA – PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – DWORZEC BATOREGO – MIEDONIA – RUDNIK

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» VI

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

3 PRZYSTANKI Płonia Graniczna 07 Płonia Mieszka Raciborskiego 05 Płonia Kościół 03 Sudecka Szkoła 01 Szkolna 01 Rybnicka SGL 07 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dworzec Batorego 02 st. 1 Wojska Polskiego Szkoła 02 Drewniana 01 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Starowiejska Mleczarnia 17 Michejdy 02 Michejdy 04 Ogrodowa Pracy 03 Ogrodowa Ludwika 01 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 14 Ocicka Szczecińska 16 Ocice Gdańska 02 Ocice Osiedleńcza 02 Ocice Górna 02 Ocice Górna 01 Ocice Osiedleńcza 01 Ocicka Osiedleńcza 18 Ocice Górne 20 5:33

5:30

5:29

5:26 5:28

5:25

5:24

5:22

5:20

R

6:20

6:18

6:15

6:14

6:11 6:13

6:10

6:09

6:07

6:05

R

7:25

7:23

7:20

7:19

7:16 7:18

7:15

7:14

7:12

7:10

R

8:25

8:23

8:20

8:19

8:16 8:18

8:15

8:14

8:12

8:10

R

10:15

10:13

10:10

10:09

10:06 10:08

10:05

10:04

10:02

10:00

R

12:35

12:33

12:30

12:29

12:26 12:28

12:25

12:24

12:22

12:20

R

14:25

14:23

14:20

14:19

14:16 14:18

14:15

14:14

14:12

14:10

R

16:05

16:03

16:00

15:59

15:56 15:58

15:55

15:54

15:52

15:50

R

17:32

17:30

17:28

17:25

17:24

17:21 17:23

17:20

17:19

17:17

17:15

R

19:17

19:15

19:13

19:10

19:09

19:06 19:08

19:05

19:04

19:02

19:00

R

PŁONIA – DWORZEC BATOREGO – GAMOWSKA SZPITAL – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – OCICE

4:40 5:35 16:07

R

4:42 14:27

19:20

12:37

17:35

19:21

10:17

16:10

17:36

19:23 19:24

8:27

14:30 16:11

17:38 17:39

19:25

7:27

12:40 14:31

16:13 16:14

17:40

19:26

6:22

10:20 12:41 14:33 14:34

16:15

17:41

19:28

5:37

8:30 10:21 12:43 12:44 14:35

16:16

17:43

19:30

4:44

7:30 8:31 10:23 10:24 12:45

14:36

16:18

17:45

19:32

19:18

6:41 7:31 8:33 8:34 10:25 12:46

14:38

16:20

17:47

19:34

17:33

6:24 7:33 7:34 8:35 10:26

12:48

14:40

16:22

17:49

19:35

16:08

5:39 6:26 6:27 7:35 8:36 10:28

12:50

14:42

16:24

17:50

14:28

4:46 5:41 5:42 6:28 7:36 8:38

10:30

12:52

14:44

16:25

12:38

4:48 4:49 5:43 6:29 7:38 8:40

10:32

12:54

14:45

10:18

4:50 5:44 6:31 7:40

8:42

10:34

12:55

8:28

4:51 5:46 6:33 7:42

8:44

10:35

7:28

4:53 5:48 6:35 7:44

8:45

6:23

4:55 5:50 6:37

7:45

5:38

4:57 5:52 6:38

4:45

4:59 5:53

19:36

5:00

12:56 17:51

19:37

7:46

16:26

17:52

6:39

14:46

16:27

5:54

7:48

12:59

14:47

5:01

6:41

7:49

13:01

10:36 5:56

6:42

7:51

13:03

8:46 5:03

5:57

6:44

7:53

12:58

5:04

5:59

6:46

10:37

5:06

6:01

8:47

5:08

3 PRZYSTANKI Ocice Górne 20 Ocicka Osiedleńcza 17 Ocice Osiedleńcza 02 Ocice Górna 01 Ocice Gdańska 01 Ocicka Szczecińska 15 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 13 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Opawska TBS 04 Ogrodowa Ludwika 02 Ogrodowa Pracy 04 Michejdy 01 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia 14 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Strzecha 02 Londzina 02 Wojska Polskiego Szkoła 01 Dworzec Batorego 02 st. 2 Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Szkolna 02 Piaskowa SGL 01 Sudecka Szkoła 02 Płonia Kościół 04 Płonia Mieszka Raciborskiego 06 Płonia Graniczna 07 5:34 5:35

5:33

5:32

5:31

5:30

5:29

5:27

5:26

5:24

5:22

5:20

5:18

5:17

5:15 5:16

5:13

5:12

R 5:10

6:42

6:39 6:40

6:38

6:37

6:36

6:35

6:34

6:32

6:31

6:29

6:27

6:25

6:23

6:22

6:20 6:21

6:18

6:17

R 6:15

7:44

7:42

7:39 7:40

7:38

7:37

7:36

7:35

7:34

7:32

7:31

7:29

7:27

7:25

7:23

7:22

7:20 7:21

7:18

7:17

R 7:15

8:42

8:39

8:37

8:34 8:35

8:33

8:32

8:31

8:30

8:29

8:27

8:26

8:24

8:22

8:20

8:18

8:17

8:15 8:16

8:13

8:12

R 8:10

9:28

9:27

9:24

9:22

9:19 9:20

9:18

9:17

9:16

9:15

9:14

9:12

9:11

9:09

9:07

9:05

9:03

9:02

9:00 9:01

11:29 11:31

11:28

11:27

11:24

11:22

11:19 11:20

11:18

11:17

11:16

11:15

11:14

11:12

11:11

11:09

11:07

11:05

11:03

11:02

11:00 11:01

13:49 13:51

13:48

13:47

13:44

13:42

13:39 13:40

13:38

13:37

13:36

13:35

13:34

13:32

13:31

13:29

13:27

13:25

13:23

13:22

13:20 13:21

13:18

13:17

15:37 15:39

15:36

15:35

15:32

15:31

15:29 15:30

15:28

15:27

15:26

15:25

15:24

15:22

15:21

15:19

15:17

15:15

15:13

15:12

15:10 15:11

R

17:02 17:04

17:01

17:00

16:57

16:56

16:54 16:55

16:53

16:52

16:51

16:50

16:49

16:47

16:45

16:44

16:42

16:40

16:38

16:37

16:35 16:36

R

18:27 18:29

18:26

18:25

18:22

18:21

18:19 18:20

18:18

18:17

18:16

18:15

18:14

18:12

18:11

18:09

18:07

18:05

18:03

18:02

18:00 18:01

R

20:24

20:22

20:19 20:20

20:18

20:17

20:16

20:15

20:14

20:12

20:11

20:09

20:07

20:05

20:03

20:02

20:00 20:01

R

OCICE – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – GAMOWSKA SZPITAL – DWORZEC BATOREGO – PŁONIA

5:37

6:44

7:47

8:43

9:29 9:31 7:52

9:33

9:32

11:35

11:33

11:32

13:57

13:55

13:53

13:52

15:45

15:43

15:41

15:40

17:10

17:08

17:06

17:05

18:35

18:33

18:31

18:30

R 13:15

5:39

6:47

7:48

8:44 8:46 6:52

7:53

9:35

11:37

R

5:42

6:48

7:49 7:51 5:47

6:53

7:55

9:37

R

5:43

6:49 6:51

5:48

6:55

7:57

20:27

20:26

5:44 5:46

5:50

6:57

8:47

5:52


PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO – WIDOK

PRZYSTANKI Pl. Konstyt. 3 Maja 09 Opawska Matejki Rondo 03 Opawska Galeria 05 Dw. Batorego 02 st.1 Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Rybnicka NŻ 10 Kamieniok 01 Dębicz 14 Brzezie Zakładowa 02 Brzezie Wygonowa 04 Brzeska Myśliwca 02 Brzeska 04 Brzeska Ogródki 06 Brzeska 03 Pogrzebieńska Strażacka 02 Pogrzebieńska Pętla 02 Pogrzebieńska N/Ż 06 Pogrzebieńska Widok 03/04 5:52 5:53 5:54 5:56

4:23 4:25 4:26 4:28 4:30 4:33 4:35 4:37 4:39 4:41

4:43 4:44 4:45 4:47

10:49 10:50 10:51 10:52 R 5:25 5:27 5:29 5:32 5:34 5:35 5:37 5:39 5:42 5:44 5:46 5:48 5:50

6:24 6:25 6:26 6:27 R

8:24 8:25 8:26 8:27

6:00 6:01 6:03 6:05 6:07 6:08 6:10 6:11 6:13 6:14 6:16 6:17 6:18 6:20 6:22

SN 10:20 10:22 10:24 10:25 10:26 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:36 10:38 10:39 10:41 10:42 10:43 10:45 10:47

7:07 7:08 7:09 7:11

R 6:40 6:42 6:44 6:47 6:49 6:50 6:52 6:54 6:57 6:59 7:01 7:03 7:05

13:09 13:10 13:11 13:12

SN 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:55 12:56 12:58 12:59 13:01 13:02 13:03 13:05 13:07

7:43 7:45 7:46 7:48 7:50 7:53

R

SN 14:05 14:07 14:09 14:10 14:11 14:13 14:15 14:17 14:18 14:20 14:21 14:23 14:24 14:26 14:27 14:28 14:30 14:32 14:35 14:36 14:37 14:38 14:39 14:40

R 8:10 8:12 8:14 8:17 8:19 8:20 8:22 8:24 8:27 8:29 8:31 8:33 8:35 8:37 8:39 8:41 8:43 8:44 8:45 8:47

SN 16:00 16:02 16:04 16:05 16:06 16:08 16:10 16:12 16:13 16:15 16:16 16:18 16:19 16:20 16:21 16:23 16:25 16:27 16:30 16:31 16:32 16:33 16:34 16:35

R 9:28 9:30 9:32 9:35 9:37 9:38 9:40 9:42 9:45 9:47 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 9:59 10:01 10:02 10:03 10:05

11:21 11:22 11:23 11:25

R 10:54 10:56 10:58 11:01 11:03 11:04 11:06 11:08 11:11 11:13 11:15 11:17 11:19

12:34 12:35 12:36 12:38

R 12:07 12:09 12:11 12:14 12:16 12:17 12:19 12:21 12:24 12:26 12:28 12:30 12:32

13:46 13:47 13:48 13:50

R 13:19 13:21 13:23 13:26 13:28 13:29 13:31 13:33 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44

15:01 15:02 15:03 15:05

R 14:34 14:36 14:38 14:41 14:43 14:44 14:46 14:48 14:51 14:53 14:55 14:57 14:59

16:23 16:24 16:25 16:27

R 15:56 15:58 16:00 16:03 16:05 16:06 16:08 16:10 16:13 16:15 16:17 16:19 16:21

S 6:30 6:31 6:32 6:33 6:35 6:37 6:39 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:49 6:50 6:52 6:54 6:56 6:57 6:58 7:00 7:02

17:52 17:53 17:54 17:56

R 17:25 17:27 17:29 17:32 17:34 17:35 17:37 17:39 17:42 17:44 17:46 17:48 17:50

SN 9:10 9:11 9:12 9:13 9:15 9:17 9:19 9:22 9:23 9:24 9:25 9:26 9:27 9:28 9:29 9:30 9:32 9:34 9:36 9:37 9:38 9:40 9:42

19:02 19:03 19:04 19:06

R 18:35 18:37 18:39 18:42 18:44 18:45 18:47 18:49 18:52 18:54 18:56 18:58 19:00

SN 11:30 11:31 11:32 11:33 11:35 11:37 11:39 11:42 11:43 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 11:50 11:52 11:54 11:56 11:57 11:58 12:00 12:02

20:19 20:20 20:21 20:23

R 19:52 19:54 19:56 19:59 20:01 20:02 20:04 20:06 20:09 20:11 20:13 20:15 20:17

SN 13:30 13:31 13:32 13:33 13:35 13:37 13:39 13:42 13:43 13:44 13:45 13:46 13:47 13:48 13:49 13:50 13:52 13:54 13:56 13:57 13:58 14:00 14:02

21:23 21:24 21:25 21:27

22:39 22:40 22:41 22:43

R 22:12 22:14 22:16 22:19 22:21 22:22 22:24 22:26 22:29 22:31 22:33 22:35 22:37

16:36 16:37 16:38 16:40 16:42 16:44 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 16:53 16:54 16:55 16:57 16:59 17:01 17:02 17:03

14:41 14:42 14:43 14:45 14:47 14:49 14:52 14:53 14:54 14:55 14:56 14:57 14:58 14:59 15:00 15:02 15:04 15:06 15:07 15:08 15:10 15:12

R 20:56 20:58 21:00 21:03 21:05 21:06 21:08 21:10 21:13 21:15 21:17 21:19 21:21

SN

SN

PRZYSTANKI Ocice Górna 01 Ocice Gdańska 01 Ocicka Szczecińska 15 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 13 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Opawska TBS 04 Ogrodowa Ludwika 02 Ogrodowa Pracy 04 Michejdy 01 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia 14 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Strzecha 02 Londzina 02 Wojska Polskiego Szkoła 01 Dworzec Batorego 02 st. 2 Piaskowa SGL 01 Sudecka Szkoła 02 Płonia Kościół 04 Płonia Mieszka Raciborskiego 06 Płonia Graniczna 07

SN 7:55 7:57 7:59 8:00 8:01 8:03 8:05 8:07 8:08 8:10 8:11 8:13 8:14 8:16 8:17 8:18 8:20 8:22

S

PRZYSTANKI Płonia Graniczna 07 Płonia Mieszka Raciborskiego 05 Płonia Kościół 03 Sudecka Szkoła 01 Piaskowa SGL 02 Dworzec Batorego 02 st. 1 Wojska Polskiego Szkoła 02 Drewniana 01 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Starowiejska Mleczarnia 17 Michejdy 02 Michejdy 04 Ogrodowa Pracy 03 Ogrodowa Ludwika 01 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Opawska Mieszko 02 Opawska Działki 04 Opawska Kolonialna 06 Ocice Kolonialna 02 Ocice Kościół 03 Ocice Gdańska 01 Ocicka Cmentarz Jeruzalem 14 Ocicka Szczecińska 16 Ocice Osiedleńcza 02 Ocice Górna 01

» VII

4

3 SN

OCICE – PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – GAMOWSKA SZPITAL – DWORZEC BATOREGO – PŁONIA

PŁONIA – DWORZEC BATOREGO – GAMOWSKA SZPITAL – PL. KONSTYTUCJI 3MAJA – OCICE

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» VIII

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

4

6 PRZYSTANKI Dworzec Batorego 02 st.1 (O) Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja 10 Opawska MYTO 02 Opawska Mieszko 02 Opawska Działki 04 Opawska Kolonialna 06 Ocice Kołłątaja 08 Lekartów Skrzyżowanie 25 Samborowice Opawska CHEMPEST 27 Samborowice Opawska Dom Kultury 26 Samborowice Opawska CHEMPEST 27 Wojnowice Szpitalna,52 Wojnowice Rostka,54 (P)

4:55 4:57 4:59 5:02 5:03 5:04 5:07 5:08 5:10 5:11 5:13 5:16 5:18 5:20

R 4:49 4:51 4:52 4:53

6:05 6:07 6:09 6:12 6:13 6:14 6:17 6:18 6:20 6:21 6:23 6:26 6:28 6:30

R 5:59 6:01 6:02 6:03

7:19 7:21 7:23 7:26 7:27 7:28 7:31 7:32 7:34 7:35 7:37 7:40 7:42 7:44

R 7:13 7:15 7:16 7:17

R

7:54 7:57 7:58 8:00 8:01 8:03

8:58 9:00 9:02 9:05 9:06 9:07 9:10 9:11 9:13 9:14 9:16 9:19 9:21 9:23

R 8:52 8:54 8:55 8:56

10:14 10:16 10:18 10:21 10:22 10:23 10:26 10:27 10:29 10:30 10:32 10:35 10:37 10:39

R 10:08 10:10 10:11 10:12

11:34 11:36 11:38 11:41 11:42 11:43 11:46 11:47 11:49 11:50 11:52 11:55 11:57 11:59

R 11:28 11:30 11:31 11:32

12:49 12:51 12:53 12:56 12:57 12:58 13:01 13:02 13:04 13:05 13:07 13:10 13:12 13:14

R 12:43 12:45 12:46 12:47

14:01 14:03 14:05 14:08 14:09 14:10 14:13 14:14 14:16 14:17 14:19 14:22 14:24 14:26

R 13:55 13:57 13:58 13:59

15:16 15:18 15:20 15:23 15:24 15:25 15:28 15:29 15:31 15:32 15:34 15:37 15:39 15:41

R 15:10 15:12 15:13 15:14

WIDOK – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA PRZYSTANKI Pogrzebieńska Widok 03/04 Pogrzebieńska N/Ż 05 Pogrzebieńska Pętla 01 Pogrzebieńska Strażacka 01 Brzeska 04 Brzeska Ogródki 06 Brzeska 03 Brzeska Mysliwca 01 Brzezie Wygonowa 03 Brzezie Zakładowa 01 Dębicz 13 AUCHAN 03 Kamieniok 01 Rybnicka NŻ 09 Rybnicka SGL 07 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dw. Batorego 02 1st. Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja 10

R 8:51

R

12:49 13:47 14:45 15:43 16:41 17:39 18:19

12:46 13:44 14:42 15:40 16:38 17:36 18:16

PRZYSTANKI Wojnowice Rostka 54 (O) Wojnowice Szpitalna 52 Samborowice Opawska CHEMPEST 27 Samborowice Opawska Dom Kultury 26 Samborowice Opawska CHEMPEST 27 Lekartów Skrzyżowanie 25 Ocice Kołłątaja 07 Opawska Kolonialna 05 Opawska Działki 03 Opawska Mieszko 01 Opawka MYTO 01 Pl. Konstyt. 3 Maja 09 Opawska Matejki Rondo 03 Opawska Galeria 05 Dworzec Batorego 02 st.1 (P)

R 16:30 16:32 16:33 16:34 16:37 16:39 16:42 16:45 16:47 16:49 16:52 16:53 16:54 16:57 16:58 17:00 17:01 17:03 17:06 17:08 17:10

18:05 18:07 18:09 18:12 18:13 18:14 18:17 18:18 18:20 18:21 18:23 18:26 18:28 18:30

R 17:59 18:01 18:02 18:03

19:17 19:19 19:21 19:24 19:25 19:26 19:29 19:30 19:32 19:33 19:35 19:38 19:40 19:42

R 19:11 19:13 19:14 19:15

20:30 20:32 20:34 20:37 20:38 20:39 20:42 20:43 20:45 20:46 20:48 20:51 20:53 20:55

R 20:24 20:26 20:27 20:28

21:34 21:36 21:38 21:41 21:42 21:43 21:46 21:47 21:49 21:50 21:52 21:55 21:57 21:59

R 21:28 21:30 21:31 21:32

22:50 22:52 22:54 22:57 22:58 22:59 23:02 23:03 23:05 23:06 23:08 23:11 23:13 23:15

R 22:44 22:46 22:47 22:48

R

7:13

R

8:25

8:23

R

9:25

9:23

9:21

R

13:21 14:19 15:17 16:15 17:13 18:11 18:38

13:20 14:18 15:16 16:14 17:12 18:10 18:37

13:18 14:16 15:14 16:12 17:10 18:08

13:16 14:14 15:12 16:10 17:08 18:06

R

R

6:15

7:15

8:27

9:26

13:22 14:20 15:18 16:16 17:14 18:12 18:39

R 5:17

6:17

7:17

8:28

9:27

13:24 14:22 15:20 16:18 17:16 18:14 18:41

R

5:19

6:19

7:18

8:29

9:29

R

5:21

6:20

7:19

8:31

R

5:22

6:21

7:21

13:27 13:28 13:29 13:31 13:32 13:34

R

5:23

6:23

9:32 9:33 9:34 9:36 9:37 9:39

13:36 14:34 15:32 16:30 17:28 18:26 18:53

R

5:25

8:34 8:35 8:36 8:38 8:39 8:41

9:41

13:38 14:36 15:34 16:32 17:30 18:28 18:55

18:44 18:45 18:46 18:48 18:49 18:51

7:24 7:25 7:26 7:28 7:29 7:31

8:43

9:43

13:41 14:39 15:37 16:35 17:33 18:31 18:58

18:17 18:18 18:19 18:21 18:22 18:24

6:26 6:27 6:28 6:30 6:31 6:33

7:33

8:45

9:46

17:19 17:20 17:21 17:23 17:24 17:26

5:28 5:29 5:30 5:32 5:33 5:35

6:35

7:35

8:48

16:21 16:22 16:23 16:25 16:26 16:28 5:37

6:37

7:38

15:23 15:24 15:25 15:27 15:28 15:30 5:39

6:40

14:25 14:26 14:27 14:29 14:30 14:32

5:42

DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – WOJNOWICE - PL. KONSTYTUCJI 3MAJA - DWORZEC BATOREGO

R 7:53 8:54

12:51 13:49 14:47 15:45 16:43 17:41 18:21

R

R 6:43 7:56 8:56

12:53 13:51 14:49 15:47 16:45 17:43 18:23

R

R 5:45 6:46 7:58

8:58

12:55 12:56 12:58 12:59 13:00

R

4:47 5:48 6:48 8:00

9:00 9:01 9:03 9:04 9:05

13:03 14:01 14:59 15:57 16:55 17:53 18:33

R

4:50 5:50 6:50 8:02 8:03 8:05 8:06 8:07

9:08

13:05 14:03 15:01 15:59 16:57 17:55 18:35

R

4:52 5:52 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57

8:10

9:10

13:06 14:04 15:02 16:00 16:58 17:56 18:36

R

4:54 5:54 5:55 5:57 5:58 5:59 7:00

8:12

9:11

13:07 14:05 15:03 16:01 16:59 17:57

R

4:56 4:57 4:59 5:00 5:01 6:02

7:02

8:13

9:12

13:09 14:07 15:05 16:03 17:01 17:59

18:25 18:26 18:28 18:29 18:30

5:04

6:04

7:03

8:14

9:14

13:11 14:09 15:07 16:05 17:03 18:01

17:45 17:46 17:48 17:49 17:50

5:06

6:05

7:04

8:16

9:16

16:47 16:48 16:50 16:51 16:52

5:07

6:06

7:06

8:18

15:49 15:50 15:52 15:53 15:54

5:08

6:08

7:08

14:51 14:52 14:54 14:55 14:56

5:10

6:10

13:53 13:54 13:56 13:57 13:58

5:12


MARKOWICE – DWORZEC BATOREGO – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO

PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – DWORZEC BATOREGO – MARKOWICE

8

PRZYSTANKI Markowice Słoneczny Stok 02 Markowice Hetmańska 02 Markowice Kościół 12 Markowice Łokietka 09 Rudzka Komunalna 07 Rudzka Dom Złota Jesień 05 Armii Krajowej Rogera 03 Armii Krajowej Kościół 01 Dworzec Batorego 02 st.1 (P) Dworzec Batorego 02 st.1 (O) Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Pl. Konstytucji 3 Maja 10 Ocicka Pszczyńska 12 Starowiejska Pętla 11 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia 14 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Strzecha 02 Londzina 02 Wojska Polskiego 02 Dw. Batorego 02 st.2 (P)

PRZYSTANKI Pl. Konstyt. 3 Maja 09 Opawska Matejki Rondo 03 Opawska Galeria 05 Dworzec Batorego 02 st.2 (P) Dworzec Batorego 02 st.2 (O) Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Rybnicka NŻ 10 Kamieniok 01 Armii Krajowej Kościół 01 Rudzka 01 Królewska Szkoła 01 Lotnicza Rameta 01 Siwonia 02 Rudzka Dom Złota Jesień 05 Markowice Łokietka 09 Markowice Kościół 12 Markowice Hetmańska 02 Markowice Słoneczny Stok 02

6:09 6:12 6:14 6:18 6:19 6:21 6:23 6:25 6:26 6:29 6:31 6:33 7:24 7:26 7:30 7:31 7:33 7:35 7:37 7:38 7:41 7:43 7:45

R 7:21

7:16

6:53 6:55 6:57 6:59 7:02 7:04 7:08 7:13

R 6:43 6:45 6:47 6:50 6:51

8:25 8:27 8:31 8:32 8:34 8:36 8:38 8:39 8:42 8:44 8:46 8:48 8:50 8:52 8:54 8:56 8:58 8:59 9:00 9:02 9:05

R 8:22

8:17

7:54 7:56 7:58 8:00 8:03 8:05 8:09 8:14

7:52

R

9:29 9:32 9:34 9:38 9:39 9:41 9:43 9:45 9:46 9:49 9:51 9:53

R

9:24

9:21

9:06 9:08 9:09 9:11 9:13 9:16

R

11:04 11:06 11:10 11:11 11:13 11:15 11:17 11:18 11:21 11:23 11:25 11:27 11:29 11:31 11:33 11:35 11:37 11:38 11:39 11:41 11:44

R 11:01

10:56

10:33 10:35 10:37 10:39 10:42 10:44 10:48 10:53

R 10:23 10:25 10:27 10:30 10:31

12:08 12:11 12:13 12:17 12:18 12:20 12:22 12:24 12:25 12:28 12:30 12:32

R

12:00 12:03

11:45 11:47 11:48 11:50 11:52 11:55

R

13:16 13:18 13:22 13:23 13:25 13:27 13:29 13:30 13:33 13:35 13:37

R 13:13

13:08

12:45 12:47 12:49 12:51 12:54 12:56 13:00 13:05

R 12:35 12:37 12:39 12:42 12:43

14:35 14:38 14:40 14:44 14:45 14:47 14:49 14:51 14:52 14:55 14:57 14:59

R

14:02 14:04 14:06 14:08 14:11 14:13 14:17 14:22 14:25

R 13:52 13:54 13:56 13:59 14:00

15:43 15:45 15:49 15:50 15:52 15:54 15:56 15:57 16:00 16:02 16:04

R 15:40

15:35

15:12 15:14 15:16 15:18 15:21 15:23 15:27 15:32

R 15:02 15:04 15:06 15:09 15:10

16:45 16:48 16:50 16:54 16:55 16:57 16:59 17:01 17:02 17:05 17:07 17:09 17:11 17:13 17:15 17:17 17:19 17:21 17:22 17:23 17:25 17:28

R

16:17 16:19 16:21 16:23 16:26 16:28 16:32 16:37 16:40

R 16:07 16:09 16:11 16:14 16:15

18:12 18:15 18:17 18:21 18:22 18:24 18:26 18:28 18:29 18:32 18:34 18:36

R

17:44 17:47

17:29 17:31 17:32 17:34 17:36 17:39

R

19:20 19:22 19:26 19:27 19:29 19:31 19:33 19:34 19:37 19:39 19:41

R 19:17

19:12

18:49 18:51 18:53 18:55 18:58 19:00 19:04 19:09

R 18:39 18:41 18:43 18:46 18:47

20:22 20:25 20:27 20:31 20:32 20:34 20:36 20:38 20:39 20:42 20:44 20:46

R

19:54 19:56 19:58 20:00 20:03 20:05 20:09 20:14 20:17

R 19:44 19:46 19:48 19:51 19:52

» IX

5:09 5:11 5:15 5:16 5:18 5:20 5:22 5:23 5:26 5:28 5:30

R 5:06

R

5:41 5:43 5:45 5:47 5:50 5:52 5:56 6:01 6:04

4:39 4:41 4:43 4:45 4:48 4:50 4:54 4:59 5:02

R 5:31 5:33 5:35 5:38 5:39

R 4:30 4:32 4:34 4:37 4:37

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»X

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

9 SN PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA – GAMOWSKA SZPITAL – DWORZEC BATOREGO – MARKOWICE

MARKOWICE – DWORZEC BATOREGO – GAMOWSKA SZPITAL – PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA

PRZYSTANKI Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Starowiejska Pętla 11 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia 14 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Mariańska Michejdy 02 Mariańska 04 Matejki Szkoła 01 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dworzec Batorego 02 st. 2 Armii Krajowej Technikum 02 Rudzka 01 Królewska Szkoła 02 Lotnicza Rameta 02 Siwonia 01 Rudzka Dom Złota Jesień 06 Rudzka Komunalna most 08 Komunalna 02 Markowice Łokietka 10 Markowice Kościół 12 PRZYSTANKI Markowice Kościół 12 Markowice Łokietka 09 Komunalna 01 Rudzka Komunalna 07 Rudzka Dom Złota Jesień 05 Siwonia 02 Siwonia 01 Lotnicza Rameta 01 Królewska Szkoła 01 Armii Krajowej Rogera 03 Armii Krajowej Kościół 01 Dworzec Batorego 02 st.1 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Matejki Szkoła 02 Mariańska 03 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Starowiejska Mleczarnia 17 Starowiejska Mieszko 15 Starowiejska Pętla 13 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09

5:40 5:41 5:43 5:45 5:46 5:47 5:48 5:49 5:51 5:52 5:54 5:56 5:58 6:00

S

6:10 6:12 6:14 6:16 6:18 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:26 6:28

S 6:30 6:31 6:33 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:41 6:42 6:44 6:46 6:48 6:50 6:52 6:53 6:54 6:55 6:57 6:59 7:01

S

7:05 7:06 7:07 7:09 7:11 7:12 7:13 7:14 7:17 7:19 7:21 7:23 7:25 7:27 7:28 7:29 7:30 7:31 7:33 7:35

S 7:37 7:38 7:40 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46 7:48 7:49 7:51 7:53 7:55 7:57 7:59 8:00 8:01 8:02 8:04 8:06 8:07 8:10 8:12

7:57 7:59 8:00 8:01 8:02 8:04 8:06 8:07

SN

8:10 8:12

SN

9:46 9:47 9:48 9:49 9:52 9:54 9:56 9:58 10:00 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:08 10:10

9:40 9:41 9:42 9:44

SN 8:16 8:18 8:21 8:22 8:24 8:26 8:27 8:28 8:29 8:32 8:34 8:36 8:38 8:40 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:48 8:50

SN 9:07 9:08 9:10 9:12 9:13 9:14 9:15 9:16 9:18 9:19 9:21 9:23 9:25 9:27 9:29 9:30 9:31 9:32 9:34 9:36 9:38

SN 11:06 11:08 11:11 11:12 11:14 11:16 11:17 11:18 11:19 11:22 11:24 11:26 11:28 11:30 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:38 11:40

SN 10:22 10:23 10:25 10:27 10:28 10:29 10:30 10:31 10:33 10:34 10:36 10:38 10:40 10:42 10:44 10:45 10:46 10:47 10:49 10:51 10:52 10:55 10:57 SN

12:30 12:31 12:32 12:34 12:36 12:37 12:38 12:39 12:42 12:44 12:46 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:58 13:00

SN 11:47 11:48 11:50 11:52 11:53 11:54 11:55 11:56 11:58 11:59 12:01 12:03 12:05 12:07 12:09 12:10 12:11 12:12 12:14 12:16 12:18

SN 14:06 14:08 14:11 14:12 14:14 14:16 14:17 14:18 14:19 14:22 14:24 14:26 14:28 14:30 14:32 14:33 14:34 14:35 14:36 14:38 14:40

SN 13:22 13:23 13:25 13:27 13:28 13:29 13:30 13:31 13:33 13:34 13:36 13:38 13:40 13:42 13:44 13:45 13:46 13:47 13:49 13:51 13:52 13:55 13:57 SN

15:35 15:36 15:37 15:39 15:41 15:42 15:43 15:44 15:47 15:49 15:51 15:53 15:55 15:57 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:05

16:55 16:57

SN 16:22 16:23 16:25 16:27 16:28 16:29 16:30 16:31 16:33 16:34 16:36 16:38 16:40 16:42 16:44 16:45 16:46 16:47 16:49 16:51 16:52

SN

18:40 18:42

SN 18:07 18:08 18:10 18:12 18:13 18:14 18:15 18:16 18:18 18:19 18:21 18:23 18:25 18:27 18:29 18:30 18:31 18:32 18:34 18:36 18:37

SN 14:57 14:58 15:00 15:02 15:03 15:04 15:05 15:06 15:08 15:09 15:11 15:13 15:15 15:17 15:19 15:20 15:21 15:22 15:24 15:26

SN 19:26 19:28

15:28

SN 17:30 17:32

20:32 20:33 20:36

20:29

19:31 19:32 19:34

19:36 19:37 19:38 19:39 19:42 19:44 19:46 19:48 19:50 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:58 20:00

17:35 17:36 17:38 17:40 17:41 17:42 17:43 17:46 17:48 17:50 17:52 17:54 17:56 17:57 17:58 17:59 18:00 18:02 18:04

SN 20:02 20:03 20:05 20:07 20:08 20:09 20:10 20:11 20:13 20:14 20:16 20:18 20:20 20:22 20:24 20:25 20:26 20:27 20:29


R 4:45 4:47 4:49 4:51 4:53 4:55 4:58 4:59 5:00 5:02 5:04 5:05 5:08 5:09 5:10 5:11 5:13 5:15 5:16 5:18 5:20 5:23 5:24 5:27 5:28 5:29 5:31 5:34 5:36 5:38 5:40 5:42 5:45

R 5:40 5:42 5:44 5:46 5:48 5:50 5:53 5:54 5:55 5:57 5:59 6:00 6:03 6:04 6:05 6:06 6:08 6:10 6:11 6:13 6:15 6:18 6:19 6:22 6:23 6:24 6:26 6:29 6:31 6:33 6:35 6:37 6:40

R 6:54 6:56 6:58 7:00 7:02 7:04 7:07 7:08 7:09 7:11 7:13 7:14 7:17 7:18 7:19 7:20 7:22 7:24 7:25 7:27 7:29 7:32 7:33 7:36 7:37 7:38 7:40 7:43 7:45 7:47 7:49 7:51 7:54

R 7:55 07:57 7:59 8:01 08:03 8:05 08:08 08:09 08:10 08:12 08:14 08:15 08:18 08:19 08:20 08:21 08:23 08:25 08:26 08:28 08:30 08:33 08:34 08:37 08:38 08:39 08:41 08:44 08:46 08:48 08:50 08:52 8:55

R 9:20 9:22 9:24 9:26 9:28 9:30 9:33 9:34 9:35 9:37 9:39 9:40 9:43 9:44 9:45 9:46 9:48 9:50 9:51 9:53 9:55 9:58 9:59 10:02 10:03 10:04 10:06 10:09 10:11 10:13 10:15 10:17 10:20

RACIBÓRZ – PSZÓW – RYDUŁTOWY

PRZYSTANKI Starowiejska Pętla 11 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dworzec Batorego 02 st. 2 Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Rybnicka 10 Kamieniok 01 Dębicz 14 Brzeska Myśliwca 02 Pogrzebieńska Strażacka 02 Pogrzebieńska Pętla 04 Pogrzebieńska N/Ż 06 Pogrzebieńska Widok 08 Pogrzebień Kościół 02 Pogrzebień Szkoła 04 Kornowac Skrzyżowanie 02 Kornowac PGR 04 Rzuchów Lęgów 02 Rzuchów Łapacz 04 Krzyżkowice Działki 02 Krzyżkowice Sklep 04 Krzyżkowice Skrzyżowanie 06 Pszów Most 02 Pszów Dworzec 01 Pszów Szkoła 02 Rydułtowy Granica 02 Rydułtowy Rynek 01 Rydułtowy Ofiar Terroru 02 Rydułtowy KWK 03

14

R 10:45 10:47 10:49 10:51 10:53 10:55 10:58 10:59 11:00 11:02 11:04 11:05 11:08 11:09 11:10 11:11 11:13 11:15 11:16 11:18 11:20 11:23 11:24 11:27 11:28 11:29 11:31 11:34 11:36 11:38 11:40 11:42 11:45

R 12:35 12:37 12:39 12:41 12:43 12:45 12:48 12:49 12:50 12:52 12:54 12:55 12:58 12:59 13:00 13:01 13:03 13:05 13:06 13:08 13:10 13:13 13:14 13:17 13:18 13:19 13:21 13:24 13:26 13:28 13:30 13:32 13:35

R 14:05 14:07 14:09 14:11 14:13 14:15 14:18 14:19 14:20 14:22 14:24 14:25 14:28 14:29 14:30 14:31 14:33 14:35 14:36 14:38 14:40 14:43 14:44 14:47 14:48 14:49 14:51 14:54 14:56 14:58 15:00 15:02 15:05

R 15:25 15:27 15:29 15:31 15:33 15:35 15:38 15:39 15:40 15:42 15:44 15:45 15:48 15:49 15:50 15:51 15:53 15:55 15:56 15:58 16:00 16:03 16:04 16:07 16:08 16:09 16:11 16:14 16:16 16:18 16:20 16:22 16:25

R 16:50 16:52 16:54 16:56 16:58 17:00 17:03 17:04 17:05 17:07 17:09 17:10 17:13 17:14 17:15 17:16 17:18 17:20 17:21 17:23 17:25 17:28 17:29 17:32 17:33 17:34 17:36 17:39 17:41 17:43 17:45 17:47 17:50

R 18:30 18:32 18:34 18:36 18:38 18:40 18:43 18:44 18:45 18:47 18:49 18:50 18:53 18:54 18:55 18:56 18:58 19:00 19:01 19:03 19:05 19:08 19:09 19:12 19:13 19:14 19:16 19:19 19:21 19:23 19:25 19:27 19:30

11:51

12:57 12:59 13:01 13:03 13:05 13:08 13:09 13:10 13:12 13:14 13:15 13:18 13:19 13:20 13:21 13:23 13:25 13:26 13:28 13:30 13:33 13:34 13:37 13:38 13:39 13:41 13:44 13:46 13:48 13:50 13:52 13:55

9:02 9:04 9:06 9:08 9:10 9:13 9:14 9:15 9:17 9:19 9:20 9:23 9:24 9:25 9:26 9:28 9:30 9:31 9:33 9:35 9:38 9:39 9:42 9:43 9:44 9:46 9:49 9:51 9:53 9:55 9:57 10:00

SN 12:40 12:41 12:43 12:45 12:47 12:50

12:52 12:54 12:55

SN 11:35 11:36 11:38 11:40 11:42 11:45 11:46 11:47 11:48 11:49 8:57 8:59 9:00

SN 8:45 8:46 8:48 8:50 8:52 8:55

RACIBÓRZ – PSZÓW – RYDUŁTOWY

PRZYSTANKI Miedonia OSP 07 Miedonia Podmiejska 01 Kozielska Myto 23 Kozielska Gdyńska 21 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Strzecha 02 Londzina 02 Wojska Polskiego Szkoła 01 Starowiejska Mleczarnia 17 Starowiejska Mieszko 15 Starowiejska Pętla 13 Starowiejska Pętla 11 Ocicka Pszczyńska 11 Plac Konstytucji 3 Maja Polna 09 Opawska TBS 04 Opawska Galeria 06 Dworzec Batorego 02 st. 2 Bosacka Most Zamkowy 04 Bosacka Cygarowa 06 Rybnicka SGL 08 Rybnicka 10 Kamieniok 01 Dębicz 14 Brzeska Myśliwca 02 Pogrzebieńska Strażacka 02 Pogrzebieńska Pętla 04 Pogrzebieńska N/Ż 06 Pogrzebieńska Widok 08 Pogrzebień Kościół 02 Pogrzebień Szkoła 04 Kornowac Skrzyżowanie 02 Kornowac PGR 04 Rzuchów Lęgów 02 Rzuchów Łapacz 04 Krzyżkowice Działki 02 Krzyżkowice Sklep 04 Krzyżkowice Skrzyżowanie 06 Pszów Most 02 Pszów Dworzec 01 Pszów Szkoła 02 Rydułtowy Granica 02 Rydułtowy Rynek 01 Rydułtowy Ofiar Terroru 02 Rydułtowy KWK 03

14 SN

15:56

SN 15:40 15:41 15:43 15:45 15:47 15:50 15:51 15:52 15:53 15:54

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» XI

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu


Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» XII

Zmiany w komunikacji miejskiej w Raciborzu

14

R 5:50 5:53 5:55 5:57 5:59 6:01 6:04 6:06 6:07 6:08 6:11 6:12 6:15 6:17 6:19 6:20 6:22 6:23 6:25 6:26 6:27 6:29 6:30 6:31 6:33 6:35 6:36 6:37 6:40 6:42 6:44 6:46 6:48 6:50

R 6:45 6:48 6:50 6:52 6:54 6:56 6:59 7:01 7:02 7:03 7:06 7:07 7:10 7:12 7:14 7:15 7:17 7:18 7:20 7:21 7:22 7:24 7:25 7:26 7:28 7:30 7:31 7:32 7:35 7:37 7:39 7:41 07:43 07:45

R 7:58 8:01 8:03 8:05 8:07 8:09 8:12 8:14 8:15 8:16 8:19 8:20 8:23 8:25 8:27 8:28 8:30 8:31 8:33 8:34 8:35 8:37 8:38 8:39 8:41 8:43 8:44 8:45 8:48 8:50 8:52 8:54 8:56 8:58

R 8:56 8:59 9:01 9:03 9:05 9:07 9:10 9:12 9:13 9:14 9:17 9:18 9:21 9:23 9:25 9:26 9:28 9:29 9:31 9:32 9:33 9:35 9:36 9:37 9:39 9:41 9:42 9:43 9:46 9:48 9:50 9:52 09:54 09:56

R 10:25 10:28 10:30 10:32 10:34 10:36 10:39 10:41 10:42 10:43 10:46 10:47 10:50 10:52 10:54 10:55 10:57 10:58 11:00 11:01 11:02 11:04 11:05 11:06 11:08 11:10 11:11 11:12 11:15 11:17 11:19 11:21 11:23 11:25

RYDUŁTOWY – PSZÓW – RACIBÓRZ

PRZYSTANKI Rydułtowy KWK 03 Rydułtowy Ofiar Terroru 01 Rydułtowy Rynek 01 Rydułtowy Granica 01 Pszów Szkoła 01 Pszów Dworzec 01 Pszów Most 01 Krzyżkowice Skrzyżowanie 05 Krzyżkowice Sklep 03 Krzyżkowice Działki 01 Rzuchów Łapacz 03 Rzuchów Lęgów 01 Kornowac PGR 03 Kornowac Skrzyżowanie 01 Pogrzebień Szkoła 03 Pogrzebień Kościół 01 Pogrzebieńska Widok 07 Pogrzebieńska N/Ż 05 Pogrzebieńska Pętla 03 Pogrzebieńska Strażacka 01 Brzeska Myśliwca 01 Dębicz 13 AUCHAN 03 Kamieniok 01 Rybnicka 09 Rybnicka SGL 07 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dworzec Batorego 02 st. 2 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Starowiejska Pętla 11

R 12:10 12:13 12:15 12:17 12:19 12:21 12:24 12:26 12:27 12:28 12:31 12:32 12:35 12:37 12:39 12:40 12:42 12:43 12:45 12:46 12:47 12:49 12:50 12:51 12:53 12:55 12:56 12:57 13:00 13:02 13:04 13:06 13:08 13:10

R 14:10 14:13 14:15 14:17 14:19 14:21 14:24 14:26 14:27 14:28 14:31 14:32 14:35 14:37 14:39 14:40 14:42 14:43 14:45 14:46 14:47 14:49 14:50 14:51 14:53 14:55 14:56 14:57 15:00 15:02 15:04 15:06 15:08 15:10

R 15:10 15:13 15:15 15:17 15:19 15:21 15:24 15:26 15:27 15:28 15:31 15:32 15:35 15:37 15:39 15:40 15:42 15:43 15:45 15:46 15:47 15:49 15:50 15:51 15:53 15:55 15:56 15:57 16:00 16:02 16:04 16:06 16:08 16:10

R 16:45 16:48 16:50 16:52 16:54 16:56 16:59 17:01 17:02 17:03 17:06 17:07 17:10 17:12 17:14 17:15 17:17 17:18 17:20 17:21 17:22 17:24 17:25 17:26 17:28 17:30 17:31 17:32 17:35 17:37 17:39 17:41 17:43 17:45

R 18:10 18:13 18:15 18:17 18:19 18:21 18:24 18:26 18:27 18:28 18:31 18:32 18:35 18:37 18:39 18:40 18:42 18:43 18:45 18:46 18:47 18:49 18:50 18:51 18:53 18:55 18:56 18:57 19:00 19:02 19:04 19:06 19:08 19:10

R 20:06 20:09 20:11 20:13 20:15 20:17 20:20 20:22 20:23 20:24 20:27 20:28 20:31 20:33 20:35 20:36 20:38 20:39 20:41 20:42 20:43 20:45 20:46 20:47 20:49 20:51 20:52 20:53 20:56 20:58 21:00 21:02 21:04 21:06

14 SN

SN

8:25

8:27 8:28 8:30 8:32 8:34 8:35 8:37 8:39 8:41 8:42

11:20 11:22 11:23 11:25 11:27 11:29 11:30

11:07 11:09 11:11 11:13 11:15 11:16 11:18

SN 10:15 10:18 10:20 10:22 10:24 10:26 10:29 10:31 10:32 10:33 10:36 10:37 10:40 10:42 10:44 10:45 10:47 10:49 10:50 10:51 10:52 10:55 10:55 10:56 10:58 11:00 11:01 11:02 11:05

12:17 12:18 12:20 12:22 12:24 12:25 12:27 12:29 12:31 12:32

12:15

SN

RYDUŁTOWY – PSZÓW – RACIBÓRZ

PRZYSTANKI Rydułtowy KWK 03 Rydułtowy Ofiar Terroru 01 Rydułtowy Rynek 01 Rydułtowy Granica 01 Pszów Szkoła 01 Pszów Dworzec 01 Pszów Most 01 Krzyżkowice Skrzyżowanie 05 Krzyżkowice Sklep 03 Krzyżkowice Działki 01 Rzuchów Łapacz 03 Rzuchów Lęgów 01 Kornowac PGR 03 Kornowac Skrzyżowanie 01 Pogrzebień Szkoła 03 Pogrzebień Kościół 01 Pogrzebieńska Widok 07 Pogrzebieńska N/Ż 05 Pogrzebieńska Pętla 03 Pogrzebieńska Strażacka 01 Brzeska Myśliwca 01 Dębicz 13 AUCHAN 03 Kamieniok 01 Rybnicka 09 Rybnicka SGL 07 Bosacka Policja 05 Bosacka Jana 03 Dworzec Batorego 02 st. 1 Dworzec Batorego 02 st. 2 Opawska Galeria 05 Opawska Matejki Rondo 03 Plac Konstytucji 3 Maja Ocicka 10 Ocicka Pszczyńska 12 Starowiejska Pętla 11 Starowiejska Michejdy 12 Starowiejska Mleczarnia 14 Wojska Polskiego Szkoła 02 Drewniana 01 Głubczycka Sprawność 19 Gamowska Szpital 01 Głubczycka Spółdzielcza 16 Kozielska Kościół 18 Kozielska Gdyńska 20 Kozielska Myto 22 Miedonia Podmiejska 02 Miedonia OSP 07

SN 14:20 14:23 14:25 14:27 14:29 14:31 14:34 14:36 14:37 14:38 14:41 14:42 14:45 14:47 14:49 14:50 14:52 14:54 14:55 14:56 14:57 15:00 15:00 15:01 15:03 15:05 15:06 15:07 15:10

15:12 15:14 15:16 15:18 15:20 15:21 15:23

15:25 15:27 15:28 15:30 15:32 15:34 15:35


»5

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

SZYBKA GOTÓWKA Z DOSTAWĄ DO DOMU NATYCHMIASTOWA DECYZJA, BŁYSKAWICZNA WYPŁATA

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse, Racibórz, ul. Browarna 2, tel. kom.: 534 944 666.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Tel.: 697 459 184. Dziś dzwonisz Dziś sprzedajesz ! Skup aut za gotówkę - Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz, złomujemy każde auta, bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. REKLAMA

Skup samochodów - Gotówka - Tel 664 087 328 Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody. Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów, Tel.690-993-034, osobowe, dostawcze każdy stan Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieram. Tel.: 690-993-034, tel. kom.: 690-993-034, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz złomujemy każde auta, bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieram. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 88810-20-80, e-mail: autodarexnr1@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Autokasacja Racibórz, Tel.: 501-525-515, złomujemy legalnie, 24/h Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieram. Tel.: 501-525-515, tel. kom.: 501525-515, e-mail: www.krynio15@wp.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Skup-samochodów Racibórz, także złomowanie, Tel.: 530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. Auto-kasacja Racibórz, Tel.: 501-525-515, złomujemy każde auta Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieram. Tel.: 501-525-515, tel. kom.: 501-525-515, e-mail: www.krynio15@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Sprzedam Fiat Seicento Sprzedam FIAT SEICENTO rok prod. 2000, bezwypadkowy, I właściciel, stan licznika 126000 km,

REKLAMA

Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. wcześniejszej rejestracji telefonicznej, tel. kom.: 664 754 303. www.terapiaraciborz.pl.

Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548.

NIERUCHOMOŚCI Działkę kupię Kupię działkę rekreacyjną na Ostrogu. Poszukuję ogródka działkowego wyposażonego w prąd i wodę na Ostrogu. (ROD Racibórz Ostróg), tel. kom.: 799123646.

Garaże Posiadam do wynajęcia garaż 3x5 z prądemRacibórz Starowiejska garaż zlokalizowany w raciborzu ul.Starowiejska blisko osiedla Hetmanskiego (Zamoyskiego, Czarnieckiego, Żółkiewskiego, Chodkiewicza), w garażu posadzka betonowa, prąd (2x gniazdko) oraz oświetlenie. Cena 200zł/mies, tel. kom.: 798803291.

Lokal użytkowy wynajmę Salon fryzjerski Oferuję w pełni wyposażony salon fryzjerski do wynajęcia od zaraz. Działający od 1987 r. Cena 1700 złotych. Cena zawiera koszt C.O. powierzchnia 43 m2 Zakład posiada klimatyzację. W sąsiedztwie znajdują się Biedronka, przedszkole oraz przystanek, tel. kom.: 501245027, e-mail: vasco69@ poczta.onet.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60 .

PRACA Dam pracę

Restauracja Dworek w Szonowicach, znajdująca się 9 kilometrów od Raciborza, zatrudni na pełny lub pół etatu osobę do obsługi recepcji hotelowej i baru. Poszukiwani są również kelnerzy na weekendy. Wyślij swoje CV ze zdjęciem na adres: biuro@ restauracja-dworek.pl, tel.: 501 175 396. www. naszraciborz.pl/site/art/4-biznes/0-/65490-praca-w-restauracji-dworek-czeka-na-ciebie-.html. Zatrudnię Dozorcę Praca na pół etatu dla Panów,utrzymanie porządku na jednym z osiedli. Od poniedziałku do piątku. Dobre warunki finansowe. Kontakt telefoniczny pod 698 349 347. Mile widziani emeryci, tel. kom.: 698349347, e-mail: biuro@sprzataniecraft.pl. Pracownik Sali Sprzedaży E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracowników na dział mięso-wędliny oraz na dział piekarniczy.Wymagana książeczka do celów sanitarnych.Osoby zainteresowane proszę o złożenie CV+list motywacyjny w sklepie w punkcie informacji. Kasjer E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni KASJERÓW. Wymagana książeczka do celów sanitarnych.Umowa o pracę.Osoby zainteresowane proszę o złożenie CV + list motywacyjny w sklepie w punkcie informacji.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

ZDROWIE

Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn, śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

MOTORYZACJA Kupię AUTO-ZŁOM RYBNIK, TEL.530-312-312, SKUP, KASACJA, ZŁOMOWANIE Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w ty-

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

godn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl. RYBNIK KUPIMY KAŻDE AUTO BEZ WYJĄTKU TEL.888-10-20-80 GOTÓWK| Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kasacja.wodzislaw.pl.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

558/5 k.m.9 obręb Racibórz – ul. Hugo Kołłątaja

bezprzetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Chopina 6/19

przetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe zabudowane

4721/189 k.m. 4 obręb Racibórz – ul. Londzina 28

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

Inne

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Gruntowe zabudowane

741 i 742 obie k.m. 4 obręb Markowice – ul. Babicka przetargowy

Praca w restauracji Dworek Szukasz pracy w przyjemnym otoczeniu i atmosferze? Lubisz kontakt z ludźmi? Dobrze się składa!

Gabinet terapeutyczno-rozwojowy Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; psychoterapia indywidualna, rodzin i par; warsztaty rozwojowe, chęć zmiany w życiu prywatnym lub zawodowym; terapia ofiar przemocy; uzależnienia i współuzależnienia; depresje, nerwice; zaburzenia odżywiania. mgr Ewa Witkowska, Racibórz, ul. Chopina 16. Wizyty wyłącznie po

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00.

REKLAMA

używany przez osoby niepalące, stan bdb i nie wymaga wkładu finansowego. Cena 2.400 zł – do negocjacji, tel. kom.: 693800890, e-mail: marek. warsz@gmail.com.

Ogłoszenia

REKLAMA

Tryb

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA


Rozrywka

»6

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

10 MAJA, GODZ. 18.00, KINO PRZEMKO UL. LONDZINA 38 TWÓJ VINCENT – SEANS FILMOWY W RAMACH DKF PULS

10 MAJA, GODZ. 10.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 SPEKTAKL „PTASIE OPOWIEŚCI” Spektakl „Ptasie opowieści” to interpretacja znanego wiersza Juliana Tuwima w wykonaniu grupy teatralnej Małe Miodzio z RCK w ramach cyklu Dziecięca Scena Teatralna. Mali aktorzy pokażą własne spojrzenie na ptasi świat. Zabawna historia doprawiona kolorowymi kostiumami przysparza sporo zabawy najmłodszym aktorom i mamy nadzieje, że przykuje uwagę małego i dużego widza. Jest to pierwszy spektakl grupy, którą tworzą dzieci od 4 do 8 lat. Instruktor grupy i reżyseria spektaklu: Monika Kubica-Skaba. Scenariusz: na podstawie wiersza Juliana Tuwima. Obsada: Alicja Kaczmarczyk, Emilia Myszakowska, Emilia Ratuś, Fabian Lenard, Kamila Drzymała, Karolina Opiela, Katarzyna Kobylańska, Liliana Płonka, Magdalena Opiela, Maya Szembel, Miłosz Warchoł, Oliwia Bałys, Wiktoria Brent, Zofia Kostera, Zofia Rychlik, Zuzanna Rabenda. Bilet w cenie5 zł. Honorowane racborskie karty:,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

nowe perypetie tych, dzięki którym pokochaliście Kabaret Skeczów Męczących. Najbardziej lubiane postaci w niespotykanych dotąd odsłonach. Premierowy program, pełen nowych skeczy, które już zaraz staną się absolutnymi hitami. Bilety w cenie 50,- 60,- 70,- do nabycia w kasie RCK RDK\

,,Twój Vincent” to pierwsza pełnometrażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie. Każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy świat znany z obrazów van Gogha ożywili na ekranie. 27 lipca 1890 r. szczupła postać idzie po zmierzchu chwiejnym krokiem senną ulicą francuskiego miasteczka Auvers. Mężczyzna nie ma nic przy sobie; dłonie przyciska do świeżej rany postrzałowej, z której sączy się krew. To Vincent van Gogh – wówczas mało jeszcze znany artysta, dziś uznawany za jednego z największych malarzy na świecie. O jego tragicznej śmierci wiadomo od dawna, jednak nadal nie jest jasne, jak i dlaczego doszło do śmiertelnego postrzału. „Twój Vincent” opowiada właśnie tę historię - odkrywa okoliczności tajemniczej śmierci artysty. Czy na pewno popełnił samobójstwo? Co się wydarzyło przez 6 tygodni od ostatniego listu van Gogha, w którym pisał, że czuje się dobrze i jest zupełnie spokojny? Bilet wstępu 5,-

11 MAJA, GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM wprowadził na scenę, a potem w codzienne anegdoty całą masę charakterystycznych postaci, powiedzeń i żartów. I właśnie niepowtarzalni bohaterowie ich skeczów będą motywem przewodnim spektaklu z okazji 15-lecia zespołu. Zupełnie

13 MAJA, GODZ.18.00, KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA, UL. MORAWSKA 1, RACIBÓRZ (OSTRÓG) XXV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ODNALEZIONEJ – KONCERT WIEDEŃSKIEGO TRIA FLETÓW PROSTYCH VIVID CONSORT VIVID Consort wykonuje muzykę okresu Średniowiecza, Renesansu oraz współczesną. Zgodnie z duchem czasu flety proste i śpiew ożywiają wzruszające popisy i słodko-gorzkie melodie minionych wieków. Zespół z siedzibą w Wiedniu powołany został do życia przez Thomasa Lista, muzyka grającego na fletach prostych, który do dziś sprawuje nad nim artystyczną opiekę. Otwarcie na niekonwencjonalne sposoby interpretacji, na niezwykłe miejsca koncertów oraz na wykraczające poza granice gatunków projekty współpracy to cechy osobowości każdego z muzyków będące motorem zespołowego działania. W programach swych koncertów Vivid Consort ukazuje nić łączącą pieśni i inne utwory Johannesa Ciconii i Josquina des Prés z muzyką Ludwiga Senfla i Thomasa Batesona, tworzy obfitujący w rozmaitości pomost między epoką Ars Nova i początkami wieku XVII. Program uzupełniają kompozycje współczesne. Koncert odbywa się w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Bardzo soczyste kotlety mielone z ogórkami kiszonymi

Składniki: • 1 kg mielonego mięsa (użyłam szynki wieprzowej) • 2 kajzerki • 4 średnie ogórki kiszone (250 g) • 2 średnie cebule • 2 jajka • 4 ząbki czosnku • 1 łyżeczka ostrej musztardy • 1 łyżeczka mielonego pieprzu • 2 łyżeczki soli Dodatkowo: • bułka tarta do panierki Ogórki zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Kajzerki namoczyć w zimnej wodzie, następnie rozmoknięte lekko odcisnąć (tak aby pozostała w nich woda). Do miski włożyć mielone mięso, cebule pokrojone w kostkę, starte ogórki razem z powstałą wodą, przeciśnięty przez praskę czosnek, musztardę, sól, pieprz oraz lekko odciśnięte kajzerki. Wszystko dokładnie wyrobić i odstawić na 0,5 godziny. Po tym czasie formować kotleciki które panierować w bułce tartej i smażyć na gorącym tłuszczu z obu stron.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. NOWA 5/11 CENA: 69 000 zł POWIERZCHNIA: 37 m2 PRZETARG: 18.05.2018 r.

Mieszkanie UL. MICKIEWICZA 11/2 CENA: 52 000 zł POWIERZCHNIA: 26 m2 PRZETARG: 17.05.2018 r.

Mieszkanie UL. KOŚCIUSZKI 44/1 CENA: 52 000 zł POWIERZCHNIA: 41 m2 PRZETARG: 17.05.2018 r.

Mieszkanie UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 21/2 CENA: 72 000 zł POWIERZCHNIA: 41 m2 PRZETARG: 23.05.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Raciborski Rynek Zdrowia

»8

Piątek, 4 maja » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naszraciborz 18 2018 [481]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 18 2018 [481]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement