Page 1

REKLAMA

TYGODNIK

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY NAKŁAD W POWIECIE RACIBORSKIM REKLAMA

5 maja 2017 · Rok X · nr 18 (429) · ISSN 1689-5606 REKLAMA

Kawiarenka, scena i bank Czyli plac Długosza przyszłości

I to warunki finansowania tego typu inwestycji przez Brukselę determinowały kierunek działań wytyczonych przez magistrat. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy istniejącego budynku oraz aranżacji terenu wokół budynku na placu Długosza w ramach zadania pod nazwą „Nadanie nowej funkcji społecznej zdegradowanej przestrzeni centrum Miasta Racibórz”. Zadanie będzie realizowane w II etapach: etap I – przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy istniejącego budynku oraz aranżacji terenu wokół budynREKLAMA

Racibórz » Urząd Miasta ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną przebudowy placu Długosza. Pula nagród to maksymalnie 11 tys. zł. Autor najlepszej dostanie 5 tys. zł. Poznaj wytyczne do tego opracowania, które stanie się podstawą wykonania dokumentacji technicznej. Pieniądze na realizację zadania ma dać UE. REKLAMA

ku na placu Długosza. etap II – przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej „Rewitalizacji placu Długosza” na podstawie wybranej/wybranych koncepcji w wyniku przeprowadzonego konkursu. W ramach realizacji projektu w miejscu istniejącego na placu Długosza budynku należy wybudować (rozbudować, nadbudować) nowy obiekt budowlany, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozbawiony barier architektonicznych oraz tak zaprojektowany, aby umiejscowić w nim: • publiczną toaletę,

Czytaj na s. 2


AKTUALNOŚCI

»2

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

Kawiarenka internetowa, mobilna scena i bank usług sąsiedzkich

RACIBÓRZ NASZ KOCHANY

TAKIE SĄ WYTYCZNE DLA PLACU DŁUGOSZA PRZYSZŁOŚCI Dokończenie ze s. 1

1 maja 2017 roku minęło dokładnie 170 lat od uruchomienia połączenia Racibórz-Chałupki (dawniej Annaberg). Kolej p przyczyniła się do rozwoju gospodarczego miasta i powiatu p

NIE POTRAFIMY OPOWIADAĆ O POLSKOŚCI – Myślałem, że wielonarodowość Raciborza jest naszym atutem, a okazuje się, że jest problemem – stwierdził prezydent Mirosław Lenk podczas dyskusji w kwestii nazwania ronda na pl. Mostowym imieniem Żołnierzy Niezłomnych. Diagnoza wydaje się słuszna, ale ograniczona do skutków, a nie przyczyn tego, co można było wysłuchać ostatnimi czasy w raciborskim dyskursie publicznym. Trzeciomajowe święto jest więc dobrą okazją, by temat poruszyć. I zacznę od wspomnianych Żołnierzy Niezłomnych, którzy wzbudzili skrajne emocje – od gloryfikacji (Klub Gazety Polskiej) do negacji (Ruch Autonomii Śląska). Być może dyskusja w temacie byłaby łatwiejsza, gdyby osadzić ją w kontekście historycznym z lat 1945-1950, kiedy to na Ziemie Odzyskane przesiedlano Polaków z Kresów Wschodnich, w tym wielu żołnierzy AK i żołnierzy niezłomnych właśnie. Być może zamiast jałowej dyskusji na sesji Rady Miasta warto było zorganizować poważną konferencję naukową, a nie ograniczać się tylko do pikników militarnych, które tyle samo mówią o historii miasta co oglądanie albumów ze starymi pocztówkami. Uwielbiamy oglądać stare zdjęcia, ale nie potrafimy opowiadać o czasach, w których je zrobiono. Tak samo jak zbiór faktów nie jest jeszcze wiedzą, tak samo kupa kamieni nie jest domem, a stos pocztówek historią miasta. To, niestety, daje pożywkę dla mitów i przesądów,

nieraz fobii i złych emocji. Iluż autorów przedwojennych (niemieckich) i powojennych (polskich) poszło w zapomnienie li tylko dlatego, że postrzegali historię Raciborza przez pryzmat ustroju albo interesów narodowych, niemieckich albo polskich, i to widzianych z perspektywy komunistycznej. Zwróćmy jednak uwagę, że powszechnie akceptowana jest wersja historii spisana przez Pawła Newerlę. Powód? Autor nie skupia się na walce systemów i doktryn. Pisze o ludziach, podobnie jak ponad sto lat wcześniej ks. dr Augustyn Weltzel z Tworkowa, zwany Górnośląskim Tacytem, który skupiał się na faktach, a nie opiniach. Bo miasto to ludzie, a każdy z nas ma prawo do innego postrzegania rzeczywistości, byleby nie narzucał jej innym albo wprost nie łamał prawa. Może więc klucz do odkrywania Polski w Raciborzu tkwi w tym, by mówić o miejscowych Polakach, ich myśli, osiągnięciach, sukcesach, poczynając od złotej ery Piastowskiej (to dzięki polskim Piastom powstał Racibórz), wgłębiając się w polski ruch narodowy XIX wieku i myśl takich wybitnych Polaków jak abp Józef Gawlina czy bł. ks. dr Emil Szramek, skończywszy na tym, co dobrego, a co złego w przestrzeni miasta dał realny socjalizm i UE. Wtedy będzie nam łatwiej spojrzeć na Żołnierzy Niezłomnych, odkryć antysemityzm polskiego ruchu narodowego w XIX wieku, ale i przywiązanie do pozytywistycznej pracy, która

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny – prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

zaowocowała polskimi przedsięwzięciami gospodarczymi, obecnymi w naszej przestrzeni do chwili obecnej w postaci Banku Spółdzielczego. Może wtedy z dumą opowiemy o XIII-wiecznych planach zjednoczenia monarchii Polski, które narodziły się w raciborskim klasztorze dominikanów, o polskich tęsknotach za Raciborzem manifestowanych już w XVII wieku przez Wespazjana Kochowskiego, o wywózce cegieł z Raciborza na odbudowę Warszawy, ale i podjętej po wojnie reindustrializacji. Dzięki temu unikniemy uproszczeń, ale i staniemy się otwarci na świętowanie takich dat jak 170-lecie połączenia kolejowego Racibórz – Chałupki, które przypadło 1 maja. Kolej podniosła nasze miasto z kolan, podobnie jak sąsiedni czeski Bohumin, gdzie kolejowa rocznica była hucznie obchodzona. U nas przeszła kompletnie bez echa, i to na 800-lecie miasta.

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

• pralnię – pomieszczenie z miejscem dla 6 pralek i 6 suszarek profesjonalnych (min. 4 szt.) z wydzielonym miejscem do siedzenia, • kawiarenkę internetową – pomieszczenie o powierzchni, w którym winny znaleźć się miejsca na cztery stoliki 4-osobowe oraz część dla obsługi lokalu z zapleczem socjalnym, • salę ogólnodostępną (na potrzeby warsztatowe o powierzchni około 60 m² – dla 30 osób), • pomieszczenia biurowe dla projektu Raciborskiego Banku Usług Sąsiedzkich – RBUS – z zapleczem socjalnym. Ponadto wokół budynku należy przygotować teren tak, by kawiarnia mogła funkcjonować również w formie ogródka letniego. Należy przewidzieć również przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz sieć internetową. Mając na

uwadze aktywizację zawodową oraz społeczną mieszkańców Raciborza, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, planuje się założenie w projektowanym budynku spółdzielni socjalnej jako jednego z podmiotów ekonomii społecznej. Obsługiwałaby ona RBUS – Raciborski Bank Usług Sąsiedzkich, w ramach którego każdy z mieszkańców będzie mógł oferować swoje usługi w drodze wymiany usług (usługa za usługę, bez opłaty). W celu zapewnienia dojazdu do budynku i możliwości zaparkowania samochodu w pobliżu należy wyremontować nawierzchnię placu Długosza. Planuje się także renowację przylegających do placu Długosza skwerów oraz obiektów małej architektury i oświetlenia, tak, aby całość tworzyła wspólną przestrzeń. Plac można zatem podzielić na strefy funkcjonalne, umożliwiające organizację festynów, imprez okolicznościowych, pikników rodzinnych. Scena usytuowana na placu

Długosza nadaje się do rozbiórki. Obiekt ten jest mocno wyeksploatowany. W miejscu tym należałoby wyznaczyć teren pod mobilną scenę estradową o wymiarach około 12 m x 10 m. Dodatkowo należy zapewnić miejsce obok sceny na zaplecze sceniczne przeznaczone do wykorzystania podczas organizacji imprez na rozlokowanie namiotów i kontenerów. Aranżacja terenu placu Długosza powinna uwzględnić możliwość przeprowadzania tam imprez masowych. Dla obsługi sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego należy zaprojektować zasilanie energetyczne o mocy 150-200 kW usytuowane w odległości ok. 10 m od planowanego miejsca lokalizacji sceny. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne (studenci), w tym zespoły autorskie, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej bądź podmioty te występujące wspólnie. Termin składania prac to 31 maja. (waw)

500+ działa W kolejce do żłobka czeka 170 dzieci

Racibórz » O żłobek w Raciborzu zapytała na komisji gospodarki miejskiej radna Anna Szukalska. Zwróciła uwagę, że w kolejce oczekujących na miejsce w żłobku jest 170 dzieci, tymczasem sam raciborski żłobek liczy 102 miejsca. Prezydent problem widzi i podjął już pewne działania zmierzające do zwiększenia miejsc w żłobkach. Co ciekawe, w sąsiednich miastach żłobka nie ma wcale. – W dobie 500+ kolejka będzie się na pewno zwiększała. Co robimy w tej sprawie? – zapytała prezydenta radna Anna Szukalska. Jak się okazuje, prezydent ma już pewne plany. Na początek przypomniał historię raciborskich żłobków – początkowo były dwa, później je redukowano, ponieważ nie było w nich dzieci. Na ok. 1000 urodzin rocznie w latach osiemdziesiątych miejsc w żłobku było 29 – i nie były one wszystkie zajęte. Obecnie mamy 102 miejsca w żłobku przy Słonecznej i,

jak widać, to za mało. – Obecnie kobiety chcą lub muszą pracować, wydłużył się też czas pracy babć, stąd zapotrzebowanie na miejsca w żłobku – wyjaśniał Mirosław Lenk. – Szanuję kolejkę, ale trzeba też pamiętać, że czasem dziecko jeszcze się nie urodziło, a już jest zapisane do kolejki do żłobka – dodał prezydent. Jeszcze w poprzednich kadencjach radni miejscy ustalili dopłatę do miejsc w żłobkach prywatnych w Raciborzu – do każdego dziecka miasto dopłaca 300 zł. Jednak i prywatne

żłobki problemu nie rozwiążą, bo mają za mało miejsc. Pomysłem prezydenta jest utworzenie oddziału żłobka w jednym z okolicznych przedszkoli. Wiązać się to będzie z przeniesieniem oddziału przedszkolnego do pobliskiego przedszkola, a na tym miejscu powstać może żłobek na 25 miejsc. Docelowo widzi się możliwość przekwalifikowania całego przedszkola na żłobek. Na razie prezydent nie zdradził, które przedszkole ma na myśli. Th


Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

ED 161 DART – NOWA JAKOŚĆ Raciborska lewica uczciła ZAWITAŁA DO RACIBORZA

Na 170-lecie linii do Chałupek

robotnicze święto

Racibórz » Była to druga raciborska wizyta DARTA, zwanego polskim Pendolino albo – przez kolejarzy – karpiem, ale przypadła dokładnie w 170. rocznicę uruchomienia połączenia kolejowego Racibórz (Ratibor) – Chałupki (Annaberg).

Działacze i sympatycy raciborskiej lewicy co roku składają wiązanki kwiatów pod pomnikiem Matki Polki. Dawniej w obchodach 1-majowych brały

udział tysiące raciborzan. Były pochody i rodzinne festyny. 1 maja o Święcie Pracy – Międzynarodowym Dniu Solidarności Ludzi Pracy – pamięta-

ła garstka. Obchody odbyły się bez udziału władz miasta (była przedstawicielka prezydenta) oraz powiatu.

Zderzenie passata i golfa na Piaskowej Racibórz » Kolejne groźne zdarzenie na zakręcie dwupasmówki w ciągu ulicy Piaskowej. 1 maja około 13.20 zderzyły się tu dwa volkswageny z powiatu raciborskiego – passat i golf. Jedna osoba trafiła do szpitala.

EZT DART został zamówiony u bydgoskiego producenta taboru szynowego w liczbie 20 sztuk przez spółkę PKP IC w 2014 roku, a pod koniec 2015 roku zadebiutował na trasie Warszawa Zachodnia – Lublin. DART jest 8-członowym elektrycznym zespołem trakcyjnym, zaprojektowanym i przystosowanym do ruchu dalekobieżneREKLAMA

go. Jego prędkość konstrukcyjna wynosi 200 km/h, zaś maksymalna prędkość eksploatacyjna to 160 km/h. We wnętrzu pojazdu wydzielono przedziały pierwszej i drugiej klasy dla podróżnych, przedsionki, część barową i przedział dla obsługi. Skład wyposażony jest w toalety w systemie zamkniętym z prze-

wijakami dla niemowląt. Ponadto posiada klimatyzację, gniazdka elektryczne dla podróżnych, monitoring oraz elektroniczny system informacji pasażerskiej. DART jest w pełni dostosowany do podróżowania osób o obniżonej sprawności ruchowej. silesiainfotransport.pl w REKLAMA

Sprawcą jest 20-latek z Raciborza, kierowca volkswagena passata, który jadąc od strony Rybnickiej z nadmierną prędkością nie zapanował nad samochodem na zakręcie w ciągu dwupasmówki i doprowadził do zderzenia z golfem, kierowanym przez poszkodowanego. 22-latek z Raciborza, ofiara wypadku, ma poważny uraz kręgosłupa. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy. REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY Konkursy na dyrektora

Raciborskie przedszkola czeka kilka konkursów na dyrektora. Będą one przeprowadzone w Przedszkolach nr 3, 10 i 11. W przypadku Przedszkola nr 3 oferty osoby zainteresowane mogły składać dokumenty do 28 kwietnia. Pozostałe terminy składania ofert: Przedszkole nr 10 – do 5 maja, Przedszkole nr 11 – do 12 maja. Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 3 zostanie rozstrzygnięty 10 maja, z kolei konkursy na dyrektorów Przedszkoli nr 10 i nr 11 odpowiednio 16 i 23 maja.

Miasto szuka lokalizacji na żłobek

Do raciborskiego żłobka na miejsce czeka 174 dzieci. Jak poinformował prezydent miasta, od września prawdopodobnie powstanie 50 nowych miejsc w dziennych oddziałach opieki żłobkowej. Dzienny oddział opieki żłobkowej nie musi spełniać tak rygorystycznych norm jak żłobek – chodzi zwłaszcza o liczbę pomieszczeń. By rozładować kolejkę, prezydent planuje utworzyć dwa oddziały opieki żłobkowej – jeden przy ul. Słonecznej, drugi gdzieś w centrum miasta. Mimo ogromnych chęci nie uda się takiego uruchomić na Ostrogu. Na razie sprawa rozbija się o lokalizację – szuka się miejsca, gdzie można takie oddziały uruchomić.

Patataj, patataj... do dawnej krainy dzieciństwa

Muzeum w Raciborzu zaprasza na otwarcie wystawy „Patataj, patataj... do dawnej krainy dzieciństwa” ze zbiorów muzeum. Wernisaż odbędzie się 12 maja o 17.00. Wystawa zaprezentuje zabytki związane z tematem dzieciństwa na Śląsku w XIX i XX wieku. Będzie można na niej zobaczyć dawne sprzęty przeznaczone dla REKLAMA

»4

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

Wiadukt w Markowicach? Ogłoszono przetarg na dokończenie budowy Nieprędko. Za to jest szykana zbiornika Racibórz Racibórz » Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu nieograniczonego (ICB) określonych w Instrukcji Banku Światowego. Oferty przyjmowane są do końca czerwca. Jesienią spodziewane jest podpisanie umowy. Nowy wykonawca będzie miał dwa lata (740 dni) na realizację pozostałego zakresu prac. Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót hydrotechniczno-budowlanych, których głównym celem jest poprawa warunków przeciwpowodziowych na rzece Odrze, poprzez dokończenie budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Projekt suchego zbiornika zapewnia realizację podstawowego celu, tj. ochronę przeciwpowodziową Raciborza i doliny Odry (w tym Kędzierzyna-Koźla i Opola) oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego obszarów położonych poniżej (w tym Brzegu, Oławy i Wrocławia). Planowany zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny jest zlokalizowany w dolinie rzeki Odry na północ od mostu drogowego Krzyża-

nowice – Buków, na kilometrze od 33,580 do kilometra 46,300 tej rzeki. Całkowita pojemność suchego zbiornika Racibórz Dolny będzie wynosiła ok. 185 mln m³.

Wybór nowego wykonawcy jest konieczny w związku z rozwiąW interpelacji do prezydenta zaniem umowy z hiszpańskim miasta radny Franciszek ManDragadosem. drysz zaznaczył, że poprzez du(waw) ży ruch samochodów w Markowicach następuje degradacja dzielnicy. – Zgadzam się z obwodnicami, ale pierwszeństwo powinien mieć wiadukt w Markowicach. Obecnie nasilenie ruchu przez Markowice jest bardzo duże i wciąż wzrasta. Dużo aut jeździ przez Olimpijczyka, a teraz przy remoncie ulicy Rudzkiej na Gliwickiej powstają ogromne korki – twierdzi markowicki radny. Franciszek Mandrysz przypomniał, że były już plany przeprowadzenia drogi wraz z wiaduktem nad torami skrótem przed Markowicami (jadąc w stronę miasta od Babic). Teraz trzeba pisać gdzie się da, do ZDW, marszałka, wojewody, by w przyszłości móc myśleć o eksploatacja jest obecnie coraz my też jakość – dodaje właściciel. wiadukcie. – Proszę o podjęcie bardziej kłopotliwa. – Poprawi- Prace już ruszyły. rozmów, by w kolejnych latach

Ruszyła rozbudowa raciborskiego Browaru 1 marca, przypomnijmy, starostwo wydało decyzję zatwierdzającą Browarowi Zamkowemu projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem socjalnym. Jak informował nas właściciel zakładu Jerzy Łazarczyk, na powierzchni ok. 1200 m powstanie nie tylko magazyn, ale i nowa rozlewnia, o wydajności do 15 tys. butelek na godzinę. Zastąpi starą, której

Racibórz » Racibórz potrzebuje wiaduktu w Markowicach, należy zacząć działać w tym kierunku już teraz – uważa radny Franciszek Mandrysz. Prezydent zaznacza, że gmina musi mieć priorytety – a nimi obecnie są obwodnice Raciborza wraz z drogą Racibórz-Pszczyna.

REKLAMA

móc coś w tej sprawie zrobić – zakończył radny. – Gmina musi mieć priorytety. Teraz walczymy o duże kwoty, o drugą część obwodnicy. Jak będziemy wiedzieli, co dalej, to ustalimy następne priorytety – odpowiedział prezydent Mirosław Lenk. Tymczasem w związku z remontem ulicy Rudzkiej wielu kierowców wybiera drogę przez Drzewieckiego i Olimpijczyka, na której w środku pola spotykają szykanę, mającą spowolnić ruch, co z pewnością czyni, powoduje jednak także liczne przypadki zagrożenia bezpieczeństwa, gdy jadący z kierunku podporządkowanego próbuje za wszelką cenę zdążyć przed pojazdem z naprzeciwka, o nastrojach stojących w polu kierowców już często z obu stron nie wspominając. Th


Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Sukces Mechanika Kto w tym roku wystąpi? Juwenalia Raciborskie już 19 maja

Znamy szczegóły

Racibórz » Ponownie Juwenalia Raciborskie zagoszczą na teren Zamku Piastowskiego. Wydarzenie odbędzie się 19 maja. W tym roku na scenie pojawią się: DPSA, Cała Góra Barwinków, Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów (laureat tegorocznej edycji Bitwy Kapel) oraz gwiazda wieczoru – zespół Lao Che. Podczas tegorocznego święta studentów nie zabraknie również Gry Miejskiej, która tym razem organizowana jest śladami 800-lecia Raciborza.

Zmianie uległ dzień tygodnia, w którym odbędzie się to wydarzenie – zazwyczaj Juwenalia Raciborskie organizowane były w środku tygodnia,

w tym roku będzie to piątek. Za organizację Juwenaliów odpowiedzialna jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Raciborzu przy pomocy uczelni. Wydarzenie wspiera m.in. Miasto Racibórz oraz Powiat Raciborski. Dawid Machecki

CKZiU nr 2 dostanie pieniądze na projekt pod nazwą „Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy”

Racibórz » 28 kwietnia Narodowa Agencja programu ERASMUS+ ogłosiła wyniki selekcji wniosków. Projekty złożone do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji były ocenianie przez ekspertów w Warszawie. Wniosek – projekt złożony przez CKZiU nr 2 Mechanik – znalazł się na 15. miejscu z 217 zatwierdzonych do realizacji. Świadczy to o wysokim poziomie wniosku i uznaniu ekspertów czytających i oceniających złożone projekty. Wszystkich wniosków o dofinansowanie unijne w programie ERASMUS+, wakcji Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, wpłynęło 833. py po 10 uczniów do Brunszwiku, dwie grupy do Moguncji w Niemczech oraz dwie grupy do Francji do Nantes. Projekt, którego koordynatorem jest Konrad Hajdasz z CKZiU nr 2, został wsparty sumą ponad 116 000 euro i realizowany będzie przez kolejne dwa lata. Warto też nadmienić, że obecnie grupa 10 uczniów Mechanika odbywa praktykę miesięczną w Brunszwiku (Niemcy, Dolna Saksonia) w ramach kończącego się projektu o podobnych założeniach i celach jak ten zatwierdzony do realizacji Wniosek pt: „Technik w unij- wanie praktyk zagranicznych na lata 2017-2019. nej firmie – szansa na start za- 50 uczniów technikum Mechafot.: archiwum CKZiU nr 2 wodowy” przewiduje finanso- nika. Są zaplanowane dwie gruKonrad Hajdasz

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY dzieci – kołyski, wózki, stołeczek pod nachtopek, krzesełka, chodziki, huśtawki itp. Nie zabraknie także ubranek dziecięcych z pierwszej połowy XX w. Atrakcją wystawy będą dawne zabawki, którymi bawili się nasi pradziadkowie i dziadkowie – drewniane ptaszki, koniki, celuloidowe lalki, wózki i mebelki dla lalek itd.

Rajd samochodowy wKuźni Raciborskiej

»6

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

Uroczyste wręczenie dyplomów

na kierunku architektura PWSZ w Raciborzu

Sukces przedstawicieli naszego powiatu

w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Region » 22 kwietnia w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyły się eliminacje wojewódzkie w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, Racibórz » Przedstawiciele środowiska branżowego, architekci, wykładowcy, studenci gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – do Ogólnopolskiego oraz nowi absolwenci wzięli udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia Turnieju Wiedzy Pożarniczej. studiów na kierunku architektura Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, która odbyła się w środowe popołudnie 26 kwietnia w DK Strzecha.

7 maja o godz. 10.30 w Kuźni Raciborskiej wystartuje kolejny rajd samochodowy o puchar burmistrza – I Runda Rajdowego Pucharu Portalu. Baza przy ul. Kościelnej 4. Odcinki o długości 2,1 km i 2,4 km będą przejeżdżane 4-krotnie w 4 pętlach, co daje 18,0 km.

Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin

Partnerskie gminy: Hać, Piszcz, Krzyżanowice i Szylerzowice zapraszają 6 maja na Rajd Rowerowy Partnerskich Gminy. Start rajdu: godz. 9.00 obok remizy OSP w czeskiej Haci. Trasa liczy około 30 km.

Zmiany w godzinach kursowania pociągów

Od 7 maja drobnym zmianom ulegną godziny kursowania pociągów na liniach S7, S71 i S72. Powodem zmian są prace prowadzone przez Polskie Linie Kolejowe – informują Koleje Śląskie. Korekta będzie polegać na kilkuminutowych zmianach czasu przejazdu pociągów w relacji Katowice-Rybnik-Racibórz, Katowice-Rybnik-Wodzisław Śląski-Bohumin oraz Rybnik-Bielsko-Biała Główna. Wprowadzone zmiany są związane z pracami prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury na odcinku Chybie-Nędza.

Nowy kierownik na Oddziale Pediatrycznym

Dyrektor szpitala Ryszard Rudnik poinformował na konferencji prasowej, że dr rszula Ciechanowska, kierownik pediatrii, zrezygnowała ze stanowiska. – Doktor Ciechanowska zastanawiała się nad tym, czy chce dalej być szefem. Stwierdziła, że nie czuje się na siłach, by prowadzić oddział, w związku z tym ogłosiliśmy postępowanie konkursowe –  dodał dyrektor lecznicy. Kierownicy Oddziału Wewnętrznego I i Wewnętrznego II – lek. med. Elżbieta Krysińska-Naumowicz i lek. med. Bożena Sienkiewicz także osiągnęły już wiek emerytalny.

Powiat raciborski reprezentowało trzech uczestników w każdej kategorii. Byli to: Dominik Rybka (szkoły podstawowe), Sebastian Kilian (gimnazja) Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: delegat Śląskiej Okręgowej Izby Architektów inż. arch. Henryk Piątek, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział w Katowicach dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP Oddział w Katowicach arch. Jerzy Stożek, a także wykładowczyni zaprzyjaźnionego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach dr inż. arch. Justyna Wojtas-Swoszowska. W tym roku dyplomy trafiły do rąk 49 inżynierów. Zakres tematyczny ich prac był niezwykle szeroki, co, jak podkreślają wykładowcy raciborskiej uczelni, świadczy o wysokim poziomie kreatywności przyszłych architektów. – Życzę państwu, abyście zawsze podchodzili do projektowania z roztropnością, z poczuciem, że czasami mniej znaczy lepiej, odwagą oraz żebyście nigdy nie próbowali w tej dziedzinie iść na kompromisy, które dla nas architektów są niedopuszczalne m.in. z punktu widzenia etyki zawodowej – podkreśliła dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak, dziękując absolwentom za trzy i pół roku trudów, poświęceń i cierpliwości. – Panie inżynier i panowie inżynierowie – już mogę z dumą tak powiedzieć – rozpoczęła przemówienie JM Rektor PWSZ w Raciborzu, prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. – Chciałabym się podzielić jednym przesłaniem: nie możemy stwierdzić, że wyfruwacie z gniazda, ponieważ kaza-

liśmy państwu fruwać już podczas studiów. Zachęcaliśmy do uczestnictwa w konkursach, licznych wyjazdach czy wymianach międzynarodowych. Właściwie mogliśmy wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w każdym miejscu na świecie, bo najważniejsi w tym wszystkim byli ludzie, to, że spotkali się tacy studenci z takimi wykładowcami. Wyjątkowość tej sytuacji sprawiała, że my, jako prowadzący, przeżyliśmy bardzo dobry czas, a państwo rozkwitliście, co rusz przekraczając własne możliwości i uruchamiając procesy twórcze, co zaowocowało uzyskaniem satysfakcjonujących rezultatów. Będziemy nadal śledzić państwa losy, życząc jednocześnie dalszych sukcesów – powiedziała JM Rektor. – Mam złą wiadomość: nie kończy się państwa edukacja – stwierdził arch. inż. Henryk Piątek. – Teraz przyszła chwila na drugi stopień studiów oraz praktyczne podejście do tematu. Moment, gdy dostaniecie uprawnienia, nie jest tym, kiedy już wszystko wiecie, lecz w którym zostajecie obarczeni pewną odpowiedzialnością za swoją pracę. Państwo macie jeszcze trochę czasu. Wykorzystajcie go najlepiej jak potraficie – zachęcił. Arch. inż. Jerzy Stożek życzył młodym inżynierom satysfakcji z realizacji zawodowych celów, założenia własnej pracowni i dalszego rozwoju, który w tym zawodzie jest niezbędny. – Musicie być świadomi tego, że wkraczacie na drogę, na której będzie do zdobycia coraz więcej wzgórz. Najistotniejsze jest jed-

nak to, aby zajęcie to sprawiało państwu frajdę – nie krył. Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz pochwaliła wysoki poziom merytoryczny prac inżynierskich. Przedstawiła także specyfikę działalności Towarzystwa Urbanistów Polskich, przyznając, że jego członkowie czują się jak jedna wielka rodzina. – Naszą siłą jest to, że zrzeszamy specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki: socjologów, geografów, psychologów, filozofów czy ekonomistów – zdradziła. Dr inż. arch. Justyna Wojtas-Swoszowska zaapelowała z kolei: „Podchodźcie do swojego zawodu z mądrością i szacunkiem” oraz zaprosiła na studia magisterskie na Politechnikę Śląską. – To, co wydarzyło się do tej pory, to dopiero początek, namiastka przyszłego życia architekta – zauważył prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk, dodając: – Wiedzę, którą wynieśliście z PWSZ w Raciborzu, skonfrontujecie niedługo z rzeczywistością w zupełnie innym otoczeniu. Jestem pewny, że przyda się państwu na wielu płaszczyznach, nie tylko zawodowej. Czworo absolwentów uhonorowano nagrodami książkowymi, których autorami są nauczyciele akademiccy kierunku architektura raciborskiej uczelni. W gronie wyróżnionych za postawę studencką znaleźli się: inż. arch. Igor Tumanis, inż. arch. Mateusz Gurnik, inż. arch. Marta Oleksiak, inż. arch. Adrianna Waliduda. fot.: Katarzyna Kubik PWSZ

i Paweł Cygler (szkoły ponadgimnazjalne). Domnik Rybka z Rudnika i Paweł Cygler z Pietrowic Wielkich zajęli w swoich kategoriach trzecie miejsca.

W jednym z pustostanów znaleziono ciało mężczyzny

To poszukiwany przez policję raciborzanin Racibórz » 20 kwietnia w godzinach popołudniowych wjednym z opuszczonych budynków przy ul. Drewnianej wRaciborzu znaleziono ciało mężczyzny. Policja ustaliła, że to poszukiwany przez policję raciborzanin Andrzej Mazur. Andrzej Mazur wyszedł z miejsca zamieszkania 28 marca, od tej pory rodzina nie miała z nim kontaktu. Policja wszczęła poszukiwania. 20 kwietnia w jednym z pustostanów w Raciborzu przy Drewnianej ujawniono ciało mężczyzny. – Podjęte REKLAMA

działania pozwoliły nam ustalić, że ciało należało do Andrzeja Mazura. Powodem było samobójstwo, nie było tam udziału osób trzecich – mówi nam zastępca oficera prasowego KPP Racibórz st. sierż. Michał Kędzierski.


Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

RACIBORSKI RYNEKAKTUALNOŚCI ZDROWIA

7 rzeczy, które warto zrobić dla siebie wiosną Racibórz » „Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!” – śpiewał w słynnej piosence Marek wy depresji – jego wpływ da się generalne wiosenne porządki Grechuta. Gdy za oknem przyroda budzi się do życia, nabieramy energii do działania przyrównać do działania leków w swoich szafach. i chęci do wprowadzenia zmian we własnym życiu. Warto w pełni wykorzystać ten antydepresyjnych. Godzina na świeżym powietrzu obniża zna- Znajdź czas dla siebie. moment. Oto 7 rzeczy, które koniecznie trzeba zrobić dla siebie tej wiosny. Odchudzanie, generalne porządki, a może nowy look, hobby czy zmiana na lepsze relacji z otoczeniem? Nie ma odpowiedniejszego momentu na zmiany niż początek wiosny. Podpowiadamy, od czego warto zacząć, aby poprawić zarówno stan zdrowia, jak i samopoczucie.

Zmiany zacznij od głowy. Dosłownie!

Zima jest trudnym okresem dla włosów. Nie służą im zarówno minusowe temperatury, zmienna pogoda, zimny, porywisty wiatr, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, jak i noszenie czapki. Po takiej dawce wrażeń potrzebują szczególnej pielęgnacji, a niejednokrotnie – intensywnej regeneracji. Przesuszone (nawet w przypadku włosów przetłuszczających się), nadmiernie wypadające, z rozdwojonymi końcówkami, wymagają odpowiedniego nawilżenia i zabiegów z użyciem preparatów regenerujących zawierających m.in. keratynę. Warto przy tej okazji wybrać się do fryzjera. Po

pierwsze, będzie on mógł podpowiedzieć, jak zadbać o włosy po zimie. Po drugie, nawet małe podcięcie końcówek pozwoli odświeżyć fryzurę. A może przy tej okazji zdecydujemy się na większą zmianę – zupełnie nowy look lub kolor? W końcu nie od dziś wiadomo, że ważne życiowe zmiany często rozpoczynamy w… salonie fryzjerskim.

Zmień dietę na wiosenną i poczuj różnicę

Chęć zrzucenia kilku (lub nawet kilkunastu) zbędnych kilogramów rodzi się w nas wraz z początkiem nowego roku, ale dopiero wiosną przychodzi pora, aby z największym prawdopodobieństwem to postanowienie zrealizować. Po pierwsze, w sklepach pojawiają się nowalijki, a świeże warzywa i owoce stanowią niezbędny składnik zdrowej diety. To najlepszy moment na wyrzucenie z jadłospisu słodyczy, fast foodów czy zminimalizowanie ilości tłustych i smażonych potraw. Po drugie, zimą spalamy nawet 20 proc. więcej kalorii niż wiosną czy latem, ja-

cząco ryzyko zachorowalności na choroby związane z sercem i pomaga w zwalczeniu tkanki tłuszczowej na brzuchu i w okolicach ud. Jeśli chcemy osiągnąć jeszcze bardziej spektakularne efekty… przesiądźmy się na rower. Jeżdżąc choćby godzinę lub dwie na stylowym rowerze miejskim takim jak Le Grand nie tylko osiągniemy wszystkie powyższe cele, ale także zadbamy o zgrabne Ruch, rower, wiatr we i szczupłe nogi, zapobiegniewłosach my żylakom oraz wytrenujemy Praca nad piękną sylwetką cały organizm. A spalone kalonie kończy się na zdrowej die- rie to niejako jeden z efektów cie. To także ruch i umiarkowa- ubocznych! na aktywność fizyczna (na sam początek). Najlepiej zacząć od Nie mam się w co ubrać, kilkuminutowych spacerów. Już czyli porządki w szafie pięciominutowy marsz popraWielu mężczyzn nie potrafi wia nastrój lepiej niż czekola- zrozumieć, jak to możliwe, że da, do tego obniża poziom ci- damska szafa ugina się pod naśnienia krwi oraz uruchamia wałem ubrań, a kobieta dalej sygnały przeciwzapalne, które twierdzi, że nie ma co na siebie wzmacniają układ odpornościo- włożyć. Tymczasem może być wy. Dziesięć minut szybkiego to prawdą. Po prostu na wieszachodzenia wpływa z kolei po- kach wiszą różne zbędne rzezytywnie na pamięć, zdolność czy. Dlatego zanim przyjdzie logicznego myślenia oraz zwięk- nam do głowy skierować kroki sza kreatywność. Półgodzinny do galerii handlowej na kolejne spacer skutecznie łagodzi obja- zakupy, obowiązkowo zróbmy

ko że organizm musząc radzić sobie z niskimi temperaturami wykorzystuje wszystkie zapasy, aby wyrównać bilans cieplny. Z tego względu możemy odczuwać w chłodne dni wzmożony apetyt, skutkujący np. podjadaniem między posiłkami. Wiosną nasz apetyt maleje, więc łatwiej jest zabrać się do odchudzania. A zatem – koniec wymówek!

nie umysłu pomaga polepszyć pamięć i zdolność koncentracji, a także pozwala dłużej zachować sprawność intelektualNaprawdę się da! ną. Aktywność fizyczna, zdrowa Na chroniczny brak czasu dla dieta i unikanie sytuacji stresiebie narzekają niemal wszyscy. sowych – to również działania I nieważne, czy mówimy o matce dobre nie tylko dla ciała, ale trójki dzieci, czy singielce wzbi- przede wszystkim dla ducha. jającej się na kolejne szczeble kariery. Jak można tej sytuacji Zadbaj o zdrowie zaradzić? Po pierwsze, trzeba Nie tylko samochód czy rousiąść z kartką i długopisem, a wer wymaga od czasu do czanastępnie wypisać wszystkie su przeglądu. Jedną z najważobowiązki i podejmowane za- niejszych rzeczy, jakie możemy dania. Po drugie, należy zadać dla siebie zrobić, są profilaksobie następujące pytania: Czy tyczne badania lekarskie. Dbaabsolutnie każde z nich jest nam jąc o przegląd własnego zdrowia niezbędne do życia? Czy któreś oszczędzamy także sporo czasu z zadań możemy oddelegować? i pieniędzy. Wiosna to dobry moI po trzecie, warto zacząć pla- ment, aby wykonać morfologię, nować swój czas oraz szukać OB, ogólne badanie moczu, zbanowych rozwiązań. Ponadto dać poziom cukru i cholesterolu dobrze czasem odpuścić. Czło- we krwi, udać się do ginekologa wiek wiecznie zmęczony i nieza- na okresowe badania, a także dowolony nie umie cieszyć się odwiedzić dawno niewidzianeżyciem ani nie działa efektywnie. go dentystę czy okulistę. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Gimnastykuj umysł

Nie tylko ciało warto ćwiczyć, ale również i umysł. Po pierwsze, aby osiągnąć pełną harmonię, nie można trenować tylko wybranych partii ciała, ale pamiętać o wszystkich organach, także o tym najważniejszym, czyli mózgu. Gimnastykowa-

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

I pamiętajmy, nikt nie zadba o nas lepiej niż my sami. Dlatego niech pierwsze promienie wiosennego słońca skłonią nas do podjęcia pozytywnych zmian w swoim życiu. Dziś, nie jutro! źródło: newseria.pl


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»8

REKLAMA

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl REKLAMA

Dar uzdrawiania

Filipińskiego uzdrowiciela

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach w piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH rodzi- schorzeniach. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, ny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności odzidziczył po tak jak sama historia powstania tych wysp. przodkach a niespotykane, ogromne umiejętności i skutecz- Przykładem skuteczności uzdrawiania może być: ność uzdrawiania sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach uzdrowi- dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie cieli z pokolenia na pokolenie i uzupełniana jest wieloletnią ustabilizowały się i wróciły do normy. nauką w klasztorach i szkołach. Pani Maria z Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdroFilipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN działa na cały or- wiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica ganizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów lękowa i pozbyła się mięśniaków, na narządach rodnych, co i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne potwierdziły badania USG. pacjenta, uzdrażnia kanały energetyczne i je Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie u Pana Josue wchłooczyszcza. Uzdrowiciel jes jest zdolny poprzez nął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także intensywną koncentrację w wytworzyć ogrom- ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuję za pomoc! ną energię eteryczną wokó wokół swoich rąk, któPrzyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek rą przekazuje choremu. chorych i cierpiących, którym medycyna „odmówiła” możliwości Uzdrowiciel stosuje rów również zabiegi re- wyleczenia. Jego umiejętności oraz indywidualne podejście do fleksologiczne, które immunologicznie pacjenta stanowią gwarancję powodzenia leczenia. oddziaływują na schorowane DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZi wycieńczone KICH I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC! chorobą ciało. Filipinski uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. JOSUE PALITAYAN był szkolony przez swojego ojca PLACIDO PALITAYAN założyciela i członka CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. i STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE: 15 maja – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 16 maja – RACIBÓRZ i TYCHY 17 maja – KATOWICE i LUBLINIEC

693 788 813, 784 608 847 Zapisy i informacja od poniedziałku do soboty w godz. 8-13 i 15-20

Cierpisz na ból kręgosłupa lub stawów?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zgłoś się do Wodzisławskiego Centrum Diagnostyki Obrazowej!

Racibórz » Bóle kręgosłupa i stawów dotyczą coraz większej rzeszy ludzi, nie tylko starszych, ale też młodych osób w sile wieku. Jednym z powodów jest współczesny tryb życia – siedzący tryb pracy, coraz mniej ruchu lub wręcz przeciwnie, ogromny wysiłek – to wszystko przyczynia się do pogorszenia naszego stanu zdrowia i tworzenia się różnego rodzaju zwyrodnień i stanów zapalnych. Obecnie medycyna nieustannie się rozwija i proponuje coraz bardziej innowacyjne metody leczenia. Jedną z takich nowoczesnych placówek jest Wodzisławskie Centrum Diagnostyki Obrazowej.

Ból potrafi uprzykrzyć nam życie. Chroniczne bóle nie tylko objawiają jakąś chorobę, ale wpływają też na nasze psychiczne samopoczucie – sprawiają, że trudniej nam wykonywać codzienne obowiązki, opadamy z sił i stajemy się przygnębieni. Jeszcze do niedawna jedynym sposobem na wyleczenie lub zminimalizowanie bólu kręgosłupa czy stawów były m.in.

operacje, które niosły za sobą ryzyko i wymagały długotrwałej rekonwalescencji. Obecnie, w niektórych przypadkach, medycyna proponuje nowoczesne, nieoperacyjne metody leczenia bólów. Można je wykonać pod okiem wykwalifikowanej kadry w Wodzisławskim Centrum Diagnostyki Obrazowej. Nieoperacyjne metody leczenia bólów kręgosłupa i sta-

wów oraz reumatoidalnego zapalenia stawów to zabiegi wykonywane pod nadzorem kamery termowizyjnej. Polegają one na podaniu kolagenu w ampułkach do iniekcji okołostawowych, dostawowych i domięśniowych oraz w kapsułkach doustnych. Ogromną zaletą takich metod jest bardzo krótki czas rekonwalescencji i możliwość uniknięcia skomplikowanych i niosących o wiele większe ryzyko operacji. Wodzisławskie Centrum Diagnostyki Obrazowej oferuje usługi medyczne z zakresu badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Wszystkie badania wykonywane są pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego, który dba o najwyższą jakość. Centrum oferuje także bezpłatną termografię medyczną – badanie diagnostyczne pozwala określić stopień uszkodzenia stawów i mięśni. Aby skorzy-

stać z badania, należy zarezerwować termin pod numerem Wodzisławskie Centrum telefonu: 32 440 99 88. Liczba Diagnostyki Obrazowej miejsc ograniczona! Wodzisław Śl., ul. Radlińska 68

tel.: 32 440 99 88 tel. kom.: 536 542 555 Godziny otwarcia: pon.-pt.: 8.00-20.00


/ 16 /

 $UFKHRORJLDMDNRQDXNDX]XSHïQLDQDV]ÈZLHG]ÚR5DFLERU]XGRSLHURRGSU]HïRPX;,;L;;ZLHNX3RMDZLDVLÚFRUD]ZLÚFHMLQWHUH VXMÈF\FKRSUDFRZDñQDWHPDWRGNU\Ê2EHFQLHDUFKHRORG]\QDG]RUXMÈNDĝGHSUDFHZĂUöGPLHĂFLX5DFLERU]DGRNXPHQWXMÈFZV]\VW NLH]QDOH]LVND'DZQLHME\ï\RQHEH]SRZURWQLHQLV]F]RQH]U]DGNDZ]PLDQNRZDQHZNURQLNDFK$UFKHRORJLDFKRÊQLHPDWHMUDQ JLFRěUöGïRSLVDQHWRSRVïXJXMHVLÚUöĝQRURGQ\P]HVWDZHPPHWRGLĂURGNöZEDGDZF]\FKSU]HGHZV]\VWNLPZ\NRSDOLVNDPLDOH WDNĝHPHWRGDPLKLVWRU\F]Q\PLORJLF]Q\PLğ]\F]Q\PLWHFKQLF]Q\PLFKHPLF]Q\PLELRORJLF]Q\PLLHOHNWURQLF]Q\PL']LÚNLWHPX ]ZLÈ]DQDMHVW]ZLÚNV]RĂFLÈG]LHG]LQSU]\URGQLF]\FKKXPDQLVW\F]Q\FKLVSRïHF]Q\FK1DSRGVWDZLHRGQDOH]LRQ\FKPDWHULDOQ\FK ĂZLDGHFWZG]LDïDOQRĂFLF]ïRZLHNDDUFKHRORG]\VWDUDMÈVLÚRGJDGQÈÊIXQNFMRQRZDQLHL]DFKRZDQLDGDZQ\FKVSRïHF]HñVWZ3LHUZ V]HSROVNLHPX]HXPDUFKHRORJLF]QHSRZVWDïRZSRïRZLH;,;ZLHNXZ.UDNRZLH SU]\$NDGHPLL8PLHMÚWQRĂFL DSLHUZV]DNDWHGUD DUFKHRORJLLļQD8QLZHUV\WHFLH-DJLHOORñVNLPZURNX

)ODPDQGRZLHL:DORQRZLHZ\ZRG]ÈF\VLÚ]WHUHQöZ REHFQHM+RODQGLL%HOJLLLSöïQRFQ\FK1LHPLHF2EHF QRĂÊOXGQRĂFLREH]QDQHMZ]DJDGQLHQLDFKK\GURORJLL QLHE\ïDSU]\SDGNRZD3RVLDGDMÈFXPLHMÚWQRĂÊRVXV]D QLDJUXQWöZEXGRZ\NDQDïöZLIRVRUD]UHJXODFMLU]HN PRJOL]SRZRG]HQLHP]DJRVSRGDURZDÊQDZLHG]DQÈ F]ÚVWRSU]H]SRZRG]LHGROLQÚ2GU\SHïQÈSRGPRNï\FK EDJLHQQ\FKDF]NROZLHNĝ\]Q\FKWHUHQöZ:LGDÊWRQD SU]\NïDG]LHNDQDïX3VLQND6]WXF]Q\FLHNZRGQ\FLÈJQÈ F\VLÚRG%LHñNRZLFZNLHUXQNX5DFLERU]DQDZDGQLDï

Plac Św. Marcelego

Nowy Targ

SRGURG]HSRGUDFLERUVNLHSROD XSUDZQHDVDPHPXPLDVWXGR VWDUF]DïZRG\Xĝ\WNRZHM %UDNGRVWDWHF]QHMOLF]E\GRNX PHQWDOQ\FKLQIRUPDFMLRSRF]ÈW NDFK5DFLERU]DNDĝHQDPSU]\M U]HÊVLÚZVSöïF]HVQ\PEDGDQLRP DUFKHRORJLF]Q\P:LFKZ\QLNX ZODWDFK;;ZLHNXSR]\VNDQR GRHNVSHUW\]IUDJPHQW\GUHZQD Xĝ\ZDQHJRZ5DFLERU]XGRE\OR NDFMLGRZ]QRV]HQLDUöĝQ\FKNRQ VWUXNFML6ïXĝ\ïRRQRPLÚG]\LQQ\ PLGREXGRZ\VWXGQLRGNRSDQ\FK SU]\XOLF\5]HěQLF]HMRUD]GURJL LRELHNWXPLHV]NDOQHJRZ5\QNX 1DMVWDUV]\]QDOH]LRQ\Z5\Q NX IUDJPHQW EHONL Z\NRQDQHM ]bGZXVWXOHWQLHJRGÚEX]JRGQLH ]Z\QLNDPLSUHF\]\MQ\FKDQDOL] GHQGURFKURQRORJLF]Q\FKSRFKR G]Lï]GU]HZDĂFLÚWHJRSRUR NX3R]RVWDïHIUDJPHQW\GUHZQD ]WHJRPLHMVFDGDWRZDQRQDODWD LRUD]NRQLHF;,,,ZLHNX 2GNU\WHVLHGHPG]LHVLÈWFHQW\ PHWUöZSRG]LHPLÈNRQVWUXNFMH VWDQRZLÈFHIUDJPHQWVWDUHMGURJL GDWRZDQRQDODWD :ĂFLVï\PFHQWUXP5DFLER U]DRGNU\WRUöZQLHĝ;,ZLHF] QHĂODG\G]LDïDOQRĂFLF]ïRZLHND 3UöENLPDWHULDïX]XOLF\5]Hě QLF]HMPLPR]ïHJR]DFKRZDQLD GDWRZDQRQDRNUHVRGGR URNX:MHGQ\PSU]\SDGNX EH]VSU]HF]QLHGRZLHG]LRQRĝH GU]HZRĂFLÚWRGRNïDGQLHZ URNX'UHZQRGREDGDñSRFKR G]LïR]RGNU\W\FKSU]\XOLF\5]Hě QLF]HMVWXGQL3UöENL]GROQ\FK SDUWLLSRFKRG]Lï\]SU]HïRPX;, ;,,ZLHNXD]JöUQ\FKE\ï\RVWR LGZLHĂFLHODWVWDUV]H .DĝHWRSU]\MÈÊĝHRVDGQLF\ ]b=DFKRGX]DMÚOLWHUHQQLH]QDQHM EOLĝHMVïRZLDñVNLHMRVDG\NWöUD SU]\QDMPQLHMRGNRñFD;,ZLH NXIXQNFMRQRZDïDZ]GïXĝXOLF\ 'ïXJLHMDG]LDïDMÈFHWXZDUV]WDW\ SUDFXMÈFH]DSHZQHQDSRWU]HE\ ]DPNX]DJRVSRGDURZDOLQDVZRMHSRWU]HE\5DFLEöU] QLHSRZVWDïZLÚFQDVXURZ\PNRU]HQLX3U]HGPLDVWHP E\ïDWX]DPNRZDRVDGDVïXĝHEQD2VDGQLF\SRMDZLOL VLÚQDMZF]HĂQLHMRNRïRSRïRZ\;,,ZLHNX'RZöGWHJR ]QDMGXMHP\UöZQLHĝZNV]WDïFLHSöěQLHMV]\FKREZDUR ZDñ5DFLERU]D0XU\QLHU\VRZDï\RNUÚJXQDMF]ÚĂFLHM VSRW\NDQHJRNV]WDïWXĂUHGQLRZLHF]Q\FKPLDVW:\GïX ĝDï\VLÚQD]DFKöGZIRUPLHJUXV]NLGRNïDGQLHZ]GïXĝ RVLXOLF\'ïXJLHMJG]LHQDWUDğRQRQDQDMVWDUV]HĂODG\ osadnictwa.

Miasta tworzyły rynek wymiany towarowo-handlowej. W Raciborzu odbywała się ona aż w trzech miejscach: na Rynku głównym, gdzie stał kiedyś dom kupców, na Nowym Targu oraz sąsiednim pl. Św. Marcelego. Nowy Targ i pl. Św. Marcelego to dziś pl. Długosza

Historia dla odkrywców 4

0RQDUFKRZLHDQD¥OÈVNXGRE\UR]ELFLDG]LHOQLFR ZHJRXG]LHOQLNVLÈĝÚWDSRZRïXMÈFVLÚQDERVNLHSRPD ]DQLHGRVSUDZRZDQLDZïDG]\IHXGDOQHM]DVWU]HJDOL GODVLHELHQDMEDUG]LHMGRFKRGRZHG]LHG]LQ\QD]\ZDQH ZöZF]DVUHJDOLDPL1EÈGěļFRZSU]\SDGNXNVLÈĝÈWMHVW EDUG]LHMDGHNZDWQHļGXNDOLDPL3U]\NïDGHPVÈGXNDOLD ïRZLHFNLHU\ERïöZVWZDJöUQLF]HVROQHZRGQHPï\Q QHRUJDQL]RZDQLDWDUJöZZ\V]\QNXRUD]PHQQLF]H %H]]JRG\SDQXMÈFHJRQLNWQLHPLDïSUDZD]DMPRZDÊ VLÚWDNÈG]LDïDOQRĂFLÈDZLÚFQDSU]\NïDGSRORZDÊQD ]ZLHU]\QÚZSDñVNLFKDQDZHWVZRLFKODVDFKïRZLÊ

/ 13 /

 5HJDOLDR]QDF]DMÈWDNĝHV\PEROHZïDG]\NUöOHZVNLHMQDSU]\NïDGMDEïNRNRURQÚOXEEHUïR

:VSRPQLDQ\WUDQVIHURGE\ZDïVLÚZGURG]HNRQWUDN WX.UDMH(XURS\=DFKRGQLHMG\VSRQRZDï\QDGZ\ĝNÈ Z\NZDOLğNRZDQHMVLï\URERF]HMJïöZQLHF]HODGQLNöZ .RUSRUDFMHFHFKRZHRJUDQLF]Dï\MHGQDNOLF]EÚVZRLFK F]ïRQNöZ:HMĂFLHGRQLFKE\ïR]DWHPXWUXGQLRQH7\P F]DVHPVFKU\VWLDQL]RZDQHWHUHQ\]D’DEÈL2GUÈRWZLH UDï\QRZHSHUVSHNW\Z\:ïDGF\ORNRZDOLZVLHLPLDVWD GDMÈFRVDGQLNRPOLF]QHSU]\ZLOHMH’DWZLHMZLÚFE\ïR SU]HQLHĂÊVLÚQDZVFKöGLWXZVSöïWZRU]\ÊPLDVWRRUD] QRZ\FHFKQLĝF]HNDÊQDPRĝOLZRĂÊZHMĂFLDGRJLOGLL ZbVZRLPURG]LQQ\PPLHĂFLH$OHRGSRF]ÈWNX

*SNBGBDQYÀCYHÂB@ýXLJQ@IDL SDMLTRHONJ@Y@Â ķDCNAQYDQYÀCYHVDVý@RMXLCNLT *RHÀķÔQ@BHANQ

RJH,HDRYJN(5+@RJNMNFH/KÀSNMNFH Y@MHLRHÔFMÀýONSQNMJQ@JNVRJHHVý@CYÔRDMHNQ@KMÀM@CB@ýÀ/NK

RJÀ TL@BMH@ýRVNIDVý@CYSVNM@CF®QMÀ.CQÀ 6HMSDQDRHDIDFNRJ@QAB@AXýNĖBHÀF@MHDI@JM@IVHÔJRYDI KHBYXNR@CMHJ®VY9@BGNCT 2YýXY@MHLHTLHDIÔSMNĖBHQYDLHDĖKMHBYD VHDCY@HHMMDYCNAXBYDY@BGNC

MHDIBXVHKHY@BIH 2ý@ANY@KTCMHNMXĕKÀRJONSQYDANV@ýSDFNDJNMNLHBYMDFNSQ@MREDQT 3NC@ýNONBYÀSDJ LH@RST1@BHANQYNVH

Średniowieczny kram kupiecki

raciborzanie?

Kim byli pierwsi

redaguje Grzegorz Wawoczny


Nadanie przywileju mieszczanom

U\EZU]HNDFKNRU]\VWDÊ]QLFKMDNR]HV]ODNöZNRPX QLNDF\MQ\FKZ\GRE\ZDÊNRSDOLQJïöZQLH]ïRWDVUHEUD LbVROLPLHOLÊ]ERĝDRUJDQL]RZDÊWDUJöZSURZDG]LÊNDU F]HPF]\ELÊPRQHW\ 5HJDOH GXNDOH E\ïRSUDZHP]E\ZDOQ\PF]\OL]ZROL ZïDGF\PRJïRE\ÊSU]HND]DQHLQQHMRVRELHOXELQVW\WXFML 'RSURZDG]LïRGRZ\NV]WDïFHQLDFKDUDNWHU\VW\F]QHJR GODHSRNLIHXGDOQHMV\VWHPXSU]\ZLOHMöZNWöU\PLZïDG F\REGDURZ\ZDOLVZRLFKU\FHU]\NOHUĂZLHFNLL]DNRQQ\ RUD]PLHV]F]DQ&HGRZDOLQDZ\EUDñFöZXSUDZQLHQLD Z\QLNDMÈFH]UHJDOHRNUHĂODMÈFMHGQRF]HĂQLHUDP\ZbMD NLFKFLPRJOL]QLFKNRU]\VWDÊRUD]Z\VRNRĂÊF]\QV]X F]\OLXG]LDïXZSRWHQFMDOQ\FK]\VNDFK,VWRWDUHJDOLöZ RGSRZLDGDZVSöïF]HVQHMNRQFHSFMLNRQFHVMLNWöUHMSR VLDGDQLHPSDñVWZRZDUXQNXMHPRĝOLZRĂÊSURZDG]HQLD ļ]D]Z\F]DMEDUG]R]\VNRZQHMļG]LDïDOQRĂFLJRVSRGDU F]HMSRELHUDMÈF]DMHMXG]LHOHQLHVRZLWHM]DSïDW\ 1DSU]\NïDGSU]\ZLOHMHSLZRZDUVNLHF]\JRU]HOQLF]H UHJXORZDï\NZHVWLHSURGXNFMLSLZDLZ\V]\QNXDZLÚF RNUHĂODï\ZLHONRĂÊLF]ÚVWRWOLZRĂÊZDU]HQLDDWDNĝH GRSXV]F]DOQHPLHMVFHVSU]HGDĝ\RUD]NZRWÚMDNÈURN URF]QLHQDOHĝDïR]DWRZSïDFLÊGRNVLÈĝÚFHJRVNDUEFD 3U]\ZLOHMZROQHMNDUF]P\R]QDF]Dï]NROHLĝHMHJRDGUH VDWF]\OLZïDĂFLFLHOJRVSRG\ NDUF]PDU]PLDVWRNODV] WRUV]ODFKFLF PöJïVSU]HGDZDÊZQLHMVZRMHZïDVQH OXE]DNXS\ZDQHZGRZROQ\PPLHMVFXSLZR1LHU]DGNR E\ïRERZLÈ]DQ\GREUDQLDSLZD]HZVND]DQHJREURZDUX V]ODFKHFNLHJREÈGěPLHV]F]DñVNLHJR1LHUD]FLÈĝ\ïQD QLPRERZLÈ]HNNXSRZDQLD]ERĝDGRVïRGRZDQLDZNVLÈ ĝÚF\FKIROZDUNDFK:ïDGF\QDOHĝDïVLÚXG]LDïZ]\VNDFK .DUF]PDU]QDGHUF]ÚVWRSHïQLïWHĝUROÚNVLÈĝÚFHJRSR ERUF\.DUF]PDE\ïDERZLHPPLHMVFHPVNïDGDQLDGD QLQGODGZRUX3UDZRZDU]HQLDSLZDPRĝQDE\ïR]\VNDÊ UöZQLHĝQLHRGSïDWQLHDOHFRQDMZ\ĝHMQDZïDVQ\VWöï 6\VWHPUHJDOLöZQDELHUDïZïDĂFLZHJR]QDF]HQLD ZbV\WXDFMLSURVSHULW\JRVSRGDUF]HM=DSU]\ZLOHMHP V]ï\ERZLHPGRFKRG\]F]\QV]öZDRWHE\ïRWUXGQR MHĂOLSUDZRQLHSU]\QRVLïRSRĝ\WNöZREGDURZDQHPX :LQWHUHVLHNVLÚFLDE\ïRZLÚFVWZRU]HQLHSRGVWDZSRG UR]ZöMNRQLXQNWXU\ZSURGXNFMLUROQHMLU]HPLHĂOQLF]HM FRGDZDïR]NROHLQDGZ\ĝNLPRJÈFH]LQWHQV\ğNRZDÊZ\ PLDQÚKDQGORZÈ3RV]HU]DïVLÚSU]H]WRNUÈJFKÚWQ\FK GRSURZDG]HQLDG]LDïDOQRĂFLJRVSRGDUF]HMDPQRĝÈFH VLÚSU]HGVLÚZ]LÚFLD]DSHZQLDï\FRUD]ZLÚNV]HGRFKRG\ &KRG]LïRZLÚFRWRE\]ZïDG]\SROLW\F]QHMZ\FLÈJQÈÊ MDNQDMZLÚFHMNRU]\ĂFLPDMÈWNRZ\FK :UHDOLDFK]DFRIDQHMJRVSRGDUF]RLVïDER]DOXGQLR QHM3ROVNLSLDVWRZVNLHMGRE\;;,,ZLHNXVSRVREHP QDQDSHïQLHQLHNVLÈĝÚF\FKVNDUEFöZE\ïRVSURZDG]H QLHNRORQLVWöZ]NUDMöZ]DFKRGQLFK]QDF]QLHEDUG]LHM UR]ZLQLÚW\FKJRVSRGDUF]R%\ï\RQHJÚĂFLHM]DOXGQLR QHIXQNFMRQRZDïDZQLFKZLHONDZïDVQRĂÊ]LHPVND

Kram kupiecki

]DĂZPLDVWDFKGDZDïRVLÚRGF]XÊQDGPLDUF]HODGQL NöZ:V]\VF\RQLFKÚWQLHSU]\MPRZDOL]DSURV]HQLDGR RVLHGOHQLDVLÚQDG]LHZLF]\FK]LHPLDFKVïRZLDñVNLFK 8]\VNDQRG]LÚNLWHPXSRĝÈGDQ\Z]URVWGHPRJUDğF]Q\ RUD]]DSHZQLRQRWUDQVIHUQRZRF]HVQHMZöZF]DVP\ĂOL WHFKQLF]QHMMDNÈQLHĂOL]VREÈRVDGQLF\ &KÚWQLGRHPLJUDFML]URG]LP\FKVWURQWZRU]\OLJUX S\QDF]HOHNWöU\FKVWDï]DVDGěFD7RRQEH]SRĂUHG QLRSHUWUDNWRZDï]NVLÚFLHPZDUXQNL]DVLHGOHQLDMHJR REV]DUöZ1HJRFMRZDïSU]\ZLOHMHGEDMÈFSU]\RND]ML RbRVRELVWHQDGDQLD=DVDGěFDVWDZDïVLÚSRWHPZöM WHPDMHJRSLHUZRWQHXSRVDĝHQLHWDNMDNVSUDZRZDQ\ XU]ÈGVWDZDïRVLÚ]Z\NOHSU]HGPLRWHPG]LHG]LF]HQLD 2VDGQLF\ZSLHUZV]HMNROHMQRĂFLZ\ELHUDOL]LHPLH ïDWZHGRXSUDZ\]UHJXï\QDGU]HNDPLSRïRĝRQHSU]\ XF]ÚV]F]DQ\FKV]ODNDFKNXSLHFNLFKQDMOHSLHMRVDG\ WDUJRZHVWURQLÈFZSRF]ÈWNRZHMID]LHNRORQL]DFMLRG WHUHQöZOHĂQ\FKF]ÚVWRPDïRXURG]DMQ\FKNWöUHQD NïDGHPGXĝ\FKVLïWU]HEDE\ïRNDUF]RZDÊ2VLHGODOLVLÚ F]ÚVWRZSRGJURG]LDFKSU]\VSLHV]DMÈFLFKSU]HNV]WDï FHQLDZRUJDQL]PW\SRZRPLHMVNLOXE]DNïDGDOLRVDG\ QDWDN]ZDQ\PVXURZ\PNRU]HQLXEXGXMÈFW\PVDP\P miasta od podstaw. 3RGREQ\PLNDWHJRULDPLFRZïDGF\P\ĂOHOLF]ïRQNRZLH NDSLWXïJHQHUDOQ\FKUöĝQ\FK]JURPDG]Hñ]DNRQQ\FK RG;,GR;,,,ZLHNXJïöZQLHEHQHG\NW\QöZQRUEHUWD QöZF]\F\VWHUVöZ=DNRQ\WHE\ï\KRMQLHREGDURZ\ZD QHSU]H]ZïDGFöZQDGDQLDPL]LHPVNLPL7DV]F]RGURĂÊ GOD.RĂFLRïDPLDïDVZRMHěUöGïRZXP\VïDFKSDQXMÈF\FK =DNRU]HQLRQRZQLFKWHQVDPVSRVöEP\ĂOHQLDRĝ\FLX ZLHF]Q\PFRXPRQDUFKöZLNVLÈĝÈWNUDMöZ]DFKRGQLFK *ZDUDQFMÈV]F]ÚĂFLDSRĂPLHUFLE\ïRERZLHPQLHW\O NRSRERĝQHĝ\FLHGRF]HVQHJUDQLF]ÈFHQLHUD]]GHZR FMÈOHF]UöZQLHĝZVSDQLDïRP\ĂOQRĂÊZREHF.RĂFLRïD .ODV]WRU\SRGQRVLï\SRQDGWRSUHVWLĝNVLÚVWZVWDQR ZLï\RĂURGNLUR]ZRMXP\ĂOLWHRORJLF]QHMLQDXNL0QLVL G\VSRQXMÈFSï\QÈF\PLRGNUöOöZNVLÈĝÈWF]\U\FHU]\ RIHUWDPLORNRZDQLDNODV]WRUöZSRGHMPRZDOLGHF\]MÚ RVIRUPRZDQLXQRZHJRNRQZHQWXGRSLHURZWHG\JG\ PLDïRQ]DSHZQLRQHMDNQDMV]HUV]HSU]\ZLOHMH6DPLWHĝ RUJDQL]RZDOLSRWHPDNFMÚRVDGQLF]È$GUHVDWDPLSU]\ ZLOHMöZNVLÈĝÚF\FKE\ï\UöZQLHĝELVNXSVWZDNROHJLDW\ RUD]NRĂFLRï\SDUDğDOQH&]\QV]H]GöEUNRĂFLHOQ\FK ZW\P]DNRQQ\FKRUD]G]LHVLÚFLQ\U\FKïRVSUDZLï\ĝH .RĂFLöïļRERNZïDGFöZļVWDïVLÚF]RïRZ\PIHXGDïHP QD¥OÈVNX]QDF]QLHERJDWV]\PRGZ\ZRG]ÈFHMVLÚ]U\ FHUVWZDV]ODFKW\ 3RGREQ\SRJOÈGZ\UDĝD='*ROLñVNDķ3UDJQÈF RVDGQLNöZGRPLDVWSROVNLFKSU]\FLÈJQÈÊQDGDMÈNUö ORZLH]G\QDVWML3LDVWöZSU]\ZLOHMHORNDF\MQHF]\OLRVDG QLF]HPLDVWRPDSU]H]WRZ\RGUÚEQLDMÈMHSRGZ]JOÚ GHPWHU\WRUMXPLSUDZRGUHV]W\SDñVWZD=QDF]\WR

/ 14 /

ĝHNUöOQDQDOHĝÈFHMGRQLHJR]LHPLSR]ZDODHQHUJLF] QHPXSU]HGVLÚELRUF\RVLHGOLÊRVDGQLNöZSREXGRZDÊ VLÚLQDODWV]HUHJXZDOQLDJRRGRSïDW\ZV]HONLFKGDQLQ LbF]\QV]öZ)RUPÈSUDZQÈQDGDQLD]DWZLHUG]RQHJR SU]H]SU]\ZLOHMNUöOHZVNLMHVWDNWVSLVDQ\QDSHUJDPL QLHZNDQFHODUMLNVLÚFLDOXENUöODRSDWU]RQ\SLHF]ÚFLÈ LSRGSLVHPPRQDUFK\3U]\ZLOHMHORNDF\MQHSU]HFKR Z\ZDïRPLDVWRMDNRSRGVWDZÚSUDZLVZREöGVZRLFK $ĝHE\]DĂSDPLÚÊRQLFKQLHJLQÚïDLĝHE\VZRERG\VZH UR]V]HU]DÊVWDUDOLVLÚPLHV]F]DQLHRSRWZLHUG]HQLH SU]\ZLOHMXOXERQRZHQDGDQLDXQDVWÚSQ\FKPRQDU FKöZ0LDVWRNDĝGHSRVLDGDïRUöZQLHĝKHUELSLHF]ÚÊ NWöUÈSRWZLHUG]Dï\PLHMVNLHXU]ÚG\Z\GDQHSU]H]VLHELH XFKZDï\QD]\ZDQHUöZQLHĝZLONLHU]DPL:SU]\ZLOHMX SDQXMÈF\RNUHĂODPLHMVFHZNWöU\PEXGRZDÊVLÚPRJOL RVDGQLF\DE\ïRWR]Z\NOHLVWQLHMÈFHMXĝGDZQLHMPLDVWR 0LDVWRRWU]\PXMHJUXQWDOXEZLRVNLRNUHĂODF]\QV]H NWöUHQRZDRVDGDGRVNDUEXNUöOHZVNLHJRSïDFLÊPLDïD RUD]G]LHVLÚFLQ\GODNRĂFLRïD:NDĝG\PSUDZLHPLHĂFLH E\ïMXĝ]GDZQDNRĂFLöïSDUDIMDOQ\NODV]WRUOXEUH]\GHQ FMDELVNXSD/RNDFMDPöZLWHĝRQDMZLÚNV]\PSUDZLH PLDVWDMDNLPE\ïRRGE\ZDQLHMDUPDUNöZLWDUJöZ2VDG QLNDPLVÈSU]HZDĝQLHU]HPLHĂOQLF\NXSF\UÚNRG]LHO QLF\ZV]HONLHJRURG]DMXSU]\]Z\F]DMHQLGRU]ÈG]HQLD VLÚRVREQHPLSUDZDPLDEDUG]RGODNUDMXXĝ\WHF]QLĵ 2GWZRU]HQLHZSHïQLSURFHVXORNRZDQLD5DFLERU]D LXNV]WDïWRZDQHJRQDSU]HVWU]HQLVWXOHFLSUDZDPLHM VNLHJRQLHMHVWPRĝOLZH]HZ]JOÚGXQDXEöVWZRěUöGHï =DVöEDUFKLZDOQ\GRW\F]ÈF\NVLÚVWZDRSROVNRUDFLERU VNLHJRDSRWHPUDFLERUVNLHJR]QDF]QLH]XERĝDïZPL QLRQ\FKZLHNDFK]SRZRGXOLF]Q\FKSRĝDUöZLZRMHQ ZNWöU\FKEH]SRZURWQLHJLQÚï\FHQQHSHUJDPLQ\'OD SR]QDQLDLQWHUHVXMÈFHMQDVNZHVWLLQDMZLÚNV]H]QD F]HQLHPLDï\E\G\SORP\ļSU]\ZLOHMHNVLÈĝÚFH];,,L ;,,,ZLHNX7H]DFKRZDQHGRFKZLOLREHFQHMSUH]HQWX MÈVLÚMHGQDNQDGHUVNURPQLH7UXGQRV]XNDÊUDWXQNX ZZLONLHU]DFK2NWöU\FK5DFLEöU]ZRJöOHQLHSRVLDGD SRXF]HQLDFKSUDZQ\FKRUW\ODFK3F]\QLHOLF]Q\FK]QD nych statutach cechowych.

Dawny warsztat piekarski

3RGVWDZÈGREDGDñVÈ;,;ZLHF]QHHG\FMHGRNX PHQWöZĂOÈVNLFKļRSUDFRZDQHSU]H]]QDNRPLW\FK KLVWRU\NöZQLHPLHFNLFKNRGHNV\G\SORPDW\F]QH¥OÈ VND4QLHOLF]QHJïöZQLHZURFïDZVNLH]ELRU\RU\JLQDO Q\FKSHUJDPLQRZ\FKG\SORPöZNVLÈĝÚF\FKVNURPQH V]F]HJöOQLHZSU]\SDGNXFHFKöZDUFKLZDOLD$UFKLZXP 3DñVWZRZHJRZ5DFLERU]XQLH]E\W]DVREQH]ELRU\NR ĂFLHOQHRSUDFRZDQLDKLVWRU\F]QH]GUXJLHMSRïRZ\;,; ZLHNX]G]LHïDPLNV$XJXVW\QD:HOW]ODQDF]HOHRUD] YDULDGRNWöU\FKPRĝQD]DOLF]\ÊGRNXPHQW\SU]HFKR Z\ZDQHZUöĝQ\FKPLHMVFDFKF]DVHPSU\ZDWQ\FK ]ELRUDFK;,;ZLHF]QÈSUDVÚDNF\GHQV\Z\GDQLDRNR OLF]QRĂFLRZHDWDNĝHSRF]WöZNL 3RïRĝRQHQDOHZ\PEU]HJX2GU\OHNNLHZ]QLHVLHQLH VÈVLDGXMÈFHSU]H]U]HNÚ]ZDURZQ\PJURGHPZREHF Q\P2VWURJXE\ïRGODRVDGQLNöZDWUDNF\MQ\P]DOÈĝ NLHPSRGRUJDQL]DFMÚPLDVWD:RNöïQLHJRUR]SRĂFLHUDïD VLÚ]QDQD];,9ZLHF]Q\FKSHUJDPLQöZ*ROD6ļEH]OH ĂQDXURG]DMQDNUDLQD]ZDUXQNDPLSRGUR]ZöMUROQLF WZDGDZQHWHU\WRULXPZ]PLDQNRZDQ\FKMXĝZbSRïRZLH ,;ZLHNX*ROÚĝ\FöZ7. 5DP\F]DVRZHZVWÚSQHMID]\NRORQL]DFMLPRĝHP\ ]DPNQÈÊZRNUHVLHRGURNXNLHG\WRSRZVWDïR XG]LHOQHNVLÚVWZR0LHV]ND/DVNRQRJLHJRļZQXND%R OHVïDZD.U]\ZRXVWHJRGRURNXZNWöU\PNVLÈĝÚ .D]LPLHU]RSROVNRUDFLERUVNLZ\GDïGRNXPHQWORNDF\M Q\GOD/HĂQLF\Z]PLDQNXMÈF\JRĂFLF]\OLREFRNUDMRZ FöZORNRZDQ\FKZ5DFLERU]XL2SROX=WUHĂFLG\SOR PXGRZLDGXMHP\VLÚĝHZïDGFDREGDURZDïRVDGQLNöZ SUDZHPZROQHJRKDQGOXRUD]QLH]QDQ\PLEOLĝHMVZR bodami prawnymi. :HZVSöïF]HVQ\FKRSUDFRZDQLDFKQDXNRZ\FKQDWH PDWKLVWRULL5DFLERU]DGDWDWRĝVDPDMHVW]SLHUZV]È Z]PLDQNÈRIXQNFMRQRZDQLXZPLHĂFLHXVWURMXPXQL F\SDOQHJR1LHR]QDF]DWRĝHZW\PĝHURNXXVWUöMWHQ ZSURZDG]RQRZĝ\FLH=GDWRZDQHJRQDURNGR NXPHQWXNVLÈĝÈW0LHV]NDL3U]HP\VïDZ\QLNDĝHPLD VWRU]ÈG]LïRVLÚSUDZHPĠDPDQG]NLP.DĝHWRSU]\MÈÊ ĝHVSURZDG]RQ\PLQDGJöUQÈ2GUÚRVDGQLNDPLE\OL

W warsztacie średniowiecznego garncarza

     

:LONLHU]HWRXFKZDï\ZïDG]PLHMVNLFK UDG\PLHMVNLHMïDZ\VÈGRZHM ZPLDVWDFKORNRZDQ\FKQDSUDZLHQLHPLHFNLP 2UW\OH ]QLHPLHFNLHJR8UWHLOļZ\URN WRRU]HF]HQLDLNRPHQWDU]HSUDZQHZ\GDZDQHZĂUHGQLRZLHF]XSU]H]VÈGïDZQLF]\Z0DJ GHEXUJXQDSURĂEÚVÈGöZPLDVWSROVNLFK]DïRĝRQ\FKQDSUDZLHQLHPLHFNLP2U]HF]HQLDWHVSLV\ZDQHZMÚ]\NXQLHPLHFNLPXNïD GDQRZ]ELRU\NWöUHE\ï\WHĝWïXPDF]RQHQDMÚ]\NSROVNL 1DSU]\NïDG&RGH[GLSORPDWLFXV6LOHVLDHZ\G::DWWHQEDFK%UHVODX =ZUöFLÊQDOHĝ\XZDJÚĝHRGF]DVöZGDZQLHMV]\FKGRSRF]ÈWNX;9,ZLHNXZĝDGQ\P]OLF]Q\FKGRNXPHQWöZ5DFLERU]DQLHPD Z]PLDQNLR2VWURJXDZLRVNDSRG]DPNLHPMHVWWDNQD]ZDQDGRSLHURZSRïRZLH;9ZLHNX6]HU]HMEÚG]LHMHV]F]HRW\PPRZDZ UR]G]LDOHSRĂZLÚFRQ\PG]LHMRPNDUF]P 1D]ZÚWÚ VLWDPLQ*RODSURSUH5DWK\ERUYHUVXV2SDXLDP VSRW\NDP\ZGDWRZDQ\PQDNZLHWQLDURNXGRNXPHQFLHNVLÚFLD 3U]HP\VïDUDFLERUVNLHJRZNWöU\PZ]PLDQNRZDQHVÈQDGDQLDGODPLHMVFRZHJRNODV]WRUXGRPLQLNDQHN :]PLDQNDRSOHPLHQLX*ROHQVL]LPDMÈF\PSLÚÊJURGöZ]NWöU\FKQDMZDĝQLHMV]\E\ï*URG]LHF REHFQLH+UDGHFQDG0RUDZLFÈZ &]HFKDFK ]DĂMHGQ\P]SR]RVWDï\FKSUDZGRSRGREQLH5DFLEöU]]QDOD]ïDVLÚZ*HRJUDğH%DZDUVNLP-HVWWRVSLVDQDRNRïRURNX Z5DW\]ERQLHNVLÚJDGOD/XGZLND1LHPFD]DZLHUDMÈFDLQIRUPDFMHRSOHPLRQDFKVïRZLDñVNLFKĝ\MÈF\FKQD]DFKöGRG’DE\LQD SöïQRFRG'XQDMX:\PLHQLDQLHW\ONRSOHPLRQD]QD]Z\ZUD]]XPLHMVFRZLHQLHPLFK]DPLHV]NDQLDDOHWDNĝH]DZLHUDVSLVLFKJUR GöZLRNUÚJöZ

/ 15 /


11 «

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

Nie ma przesłanek do stwierdzenia

REKLAMA

wygaśnięcia mandatu

radnego Krzysztofa Myśliwego Racibórz » Rada Miasta Racibórz w czasie sesji przegłosowała, iż nie ma podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Myśliwego. W zeszłym miesiącu przewodniczący Henryk Mainusz poinformował opiśmie wojewody śląskiego, w którym wojewoda prosi o zbadanie sprawowania mandatu przez radnego Krzysztofa w związku z podejrzeniem naruszenia przez niego tzw. ustawy antykorupcyjnej. Nie obyło się bez dyskusji –radna Anna Ronin w słowa i pisma prezydenta nie wierzy.

W celu zbadania sprawy przewodniczący rady zwrócił się do prezydenta z zapytaniem, czy istotnie radny Krzysztof Myśliwy, prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystuje mienie gminy. Prezydent z kolei zwrócił się do wszystkich podległych mu dyrektorów i kierowników z zapytaniem, czy współpracowali z firmą radnego Myśliwego. Sam Krzysztof Myśliwy złożył oświadczenie, że prowadząc działalność gospodarczą nie korzysta z mienia gminy ani nie wykonywał usług na rzecz gminy. Przewodniczący Henryk Mainusz na podstawie pisma prezydenta stwierdzającego brak współpracy między gminą a firmą Krzysztofa Myśliwego oraz oświadczenia radnego próbował przeprowadzić głosowanie stwierdzające, że brak jest przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Nie spodobało się to zwłaszcza radnej Annie Ronin, która zechciała uzyskać dostęp do dokumentów związanych ze sprawą. Te, jak stwierdził Henryk Mainusz, leżą w biurze rady od dawna. Mimo to radna poprosiła o dokumenty, po które udał się kierownik biura rady. Dokumenty zdaniem radnej okazały się niewystarczające. – To, co macie, to korespondencja między stronami. Nie widzę jednak tej do prezydenta od instytucji – stwierdziła po chwili radna. Dodała, że jak radni chcą, to mogą w słowa i pisma prezydenta wierzyć. – Ja panu nie wierzę – zaznaczyła Anna Ronin. – To proszę mnie więcej w takim razie nie pytać, skoro nie

wierzą państwo w to, co mówię. Można udać się samemu do dyrektorów jednostek i poprosić o rejestr umów – może coś tam państwo znajdą, a sekretarka przeoczyła – stwierdził prezydent. Dodał, że radny Myśliwy złożył wyjaśnienia, on sam sprawdził, co miał do sprawdzenia, a rolą rady jest stwierdzenie, czy mandat radnego wygasa, czy tez nie ma do tego przesłanek. Plik dokumentów – korespondencję dyrektorów z prezydentem – posiadał przewodniczący Mainusz, który stwierdził, że może zarządzić dwugodzinną przerwę na dokładne przeanalizowanie treści dokumentów. To z kolei zostało odebrane przez radną jako szantaż. Anna Ronin stwierdziła, że w takim razie ona udziału w głosowaniu nie weźmie, a pozostałym radnym pozostawia to w kwestii sumienia. Radnych zastanawiało, kto skierował pismo do wojewody oraz czy osoba ta miała jakieś dowody na zarzucaną radnemu Myśliwemu działalność. Tego na razie nie wiadomo. Gdyby okazało się, że wojewoda posiada wiedzę, jakiej rada nie ma, to mandat radnego wygaśnie decyzją wojewody. Ostatecznie radni zdecydowali liczbą 17 głosów „za” przy czterech wstrzymujących się, że brak jest przesłanek do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Myśliwego. W głosowaniu nie wzięli udziału radni Anna Ronin oraz Krzysztof Myśliwy. Th

REKLAMA

REKLAMA

AKTUALNOŚCI


OGŁOSZENIA

» 12

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Dla domu Meble

Sprzedam narożnik Ikea Sprzedam Sofę Ikea Ektorp. Używana niedługo, stan bardzo dobry. Pokrycia można zdejmować i prać. Jest bardzo wygodna, miękkie siedziska i oparcie. Można zmienić stronę podnóżka. Cena: 800 zł, tel. kom.: 512 242 501. www.olx.pl/oferta/naroznik-ikea-ektorp-CID628-IDlx4Dc.html. Meble na wymiar i zabudowy solidnie i na raty Firma meblarska oferuje wykonanie eleganckich i funkcjonalnych mebli na wymiar, szaf, mebli kuchennych, biurowych, do sypialni, pokoju dziennego czy pokoju dziecka. Zadzwoń, a przyjedziemy, wykonamy projekt, dostarczymy i zamontujemy gotowe meble, tel. kom.: 661 669 069, e-mail: mirben@wp.pl. www:http://meblebenedykt.pl/meble-na-wymiar.html. Sprzedam pojemną, trzydrzwiową szafę Szafa o długości 263 cm, wysokości 233 cm i głębokości 70 cm była wykonana na wymiar, jest bardzo pojemna, z przemyślanym wnętrzem (jest miejsce i na ubrania, i na np. odkurzacz czy deskę do prasowania). Więcej informacji i zdjęcia w poniższym linku, tel. kom.: 511 191 486. www.olx.pl/oferta/szafa-mega-wielka-3-drzwiowa-wszystko-w-jednym-miejscu-na-wymiar-CID628-IDlKiou.html. Sprzedam sypialnię - stelaż łóżka, materace i szafki nocne Sprzedam meble do sypialni: stelaż, materac i dwie nocne szafki. Meble są w bardzo dobrym stanie, dwustronne materace bardzo wygodne. Więcej informacji i zdjęcia w poniższym linku, tel. kom.: 511 191 486. www.olx.pl/ oferta/sypialnia-forte-lozko-materace-szafki-nocne-komplet-okazja-CID628-IDlKh5Y.html. REKLAMA

NAJTAŃSZE ŻALUZJE ROLETY MOSKITIERY

Tel. 604 729 874 502 890 351 Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej) Usługi remontowe Remont, budowa Planujesz remont, wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia budynków, wykończeniowe: malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW Roman Weiser

32/348 61 68, 504 819 404

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40

Racibórz, ul. Drzymały 2 Dla dzieci Sprzedam Darmowe gadżety szkolne Witam, do oddania za darmo mam gadżety szkolne: notesy, zeszyty, zakładki do książek oraz wiele więcej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Możliwa jest tylko wysyłka, tel. kom.: 505904182, e-mail: info@paywin.pl. www.facebook.com/darmowe.gadzety.szkolne.

Finanse Usługi finansowe Pożyczki bez sprawdzania w bazach BIK Pozabankowe: chwilówki oraz pożyczki na raty w opcji pozabankowej, od 100 zł do nawet 25 000 zł, pożyczki hipoteczne pod zastaw mieszkania, domu lub działki, w różnych trudnych sytuacjach finansowych, również w przypadku zajęcia komorniczego, e-mail: banki24@banki24. com.pl. www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik/. Problem z pożyczką? Pożyczki Pozabankowe bez BIK Pożyczki Pozabankowe Online! Duży wybór pożyczek pozabankowych, małe chwilówki do 5000 zł z okresem spłaty do 60 dni, duże pożyczki pozabankowe od 5000 zł do 100 000 zł, większość ofert bez sprawdzania w bazach BIK, szybka decyzji, e-mail: info@ppozabankowe.pl. www.ppozabankowe.pl/. Pożyczka przez Internet w najlepszej cenie w sieci Pożyczki ratalne i krótkoterminowe przez Internet w najlepszej cenie w sieci. Do 15000 zł nawet na 48 miesięcy, chwilówki do 4000 zł bez żadnych zaświadczeń ani dodatkowych dokumentów. Weź pożyczkę bez wychodzenia z domu, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www. get-money.pl/chwilowki.

REKLAMA

Komputery Usługi

Profesjonalna naprawa-serwis komputerów 24h/7 - ekspresowe realizacje - dojazd - 10 lat na rynku IT Diagnostyka i naprawa komputerów/ Konserwacja układu chłodzenia/ Instalacja Systemu/ Instalacja sterowników/ Aktualizacja opro- Auto-skup tel.530 312 312 osobowe,dogramowanie/ Konfiguracja LAN/WIFI/ Usu- stawcze każdy stan oraz marka najwyższe wanie wirusów/ Przyśpieszanie komputera/ ceny złomujemy legalnie Korepetycje z obsługi dla Seniorów. Zapra- - Skupujemy samochody. Każdej marki, w każszam, tel. kom.: 731 510 433. www.kom- dym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszputerowaerka.pl. czone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Matrymonialne Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport.. Tel.: 530 312 312, tel. Inne kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ Racibórz i okolice, chłopak 29 lat, szukam wp.pl. www.kzpkowalski.pl. starszego chłopa z dużym brzuchem 4060 lat do przyjaźni Racibórz i okolice kupimy twoje auto Witam, ja chłopak z Katowic, mam 29 lat, by- tel.690 993 034 osobowe, dostawcze wam w Raciborzu i mam lokum. Szukam w każde płacimy najwięcej 24/h Raciborzu i z okolic starszego chłopa z du- Skup samochodów osobowych i dostawczych żym brzuchem, nadwagą, od 40 do 60 lat do Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkomęskiej przyjaźni, piwa i czegoś więcej. SMS, dzone - bez ważnych opłat, skorodowane - sarównież MMS, mail, opis, wiek, waga, wz, tel. mochody niesprawne oferujemy gotówkę od kom.: 735 595 553, e-mail: mis-80@o2.pl. ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 Motoryzacja 034, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Inne

Skup aut Złomowanie, Racibórz 697 459 184 Najwyższe ceny, Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz! 24H/7D Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu. 24 H, tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł - Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t, tel. kom.: 664 087 328. Racibórz i okolice kupimy twoje auto tel.690 993 034 każde osobowe,dostawcze płacimy najwięcej 24/h

REKLAMA

POŻYCZKI EKSPRESOWE POD ZASTAW Najniższe oprocentowanie

Tel. 604 729 874 502 890 351 Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej)

REKLAMA

Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone - bez ważnych opłat, skorodowane - samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Skup aut - złomowanie najwyższe ceny w Raciborzu Tel. 692 191 585 Zadzwoń po darmową wycenę już dziś Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto każde tel.690 993 034 osobowe,dostawcze złomujemy legalnie 24/h Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone - bez ważnych opłat, skorodowane - samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto,Tel.690 993 034 każde osobowe,dostawcze płacimy najwięcej 24/h Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone - bez ważnych opłat, skorodowane - samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu bądź przyjdź do redakcji osobiście do wtorku, do godz. 9.00. Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz. pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Batorego 7/2. Skup samochodów tel.888 10 20 80 każdej marki w każdym stanie złomowanie najwyższe ceny 24/h/gotówka Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone - bez ważnych opłat, skorodowane - samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. Tel.: 530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz i okolice kupimy twoje auto tel.690 993 034 każde osobowe,dostawcze najwyższe ceny całodob. Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone - bez ważnych opłat, skorodowane - samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup aut - Złomowanie Najwyższe ceny w Raciborzu Tel 692 191 585 Zadzwoń po darmową wycenę już dziś Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł - Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t, tel. kom.: 664 087 328.

Nauka Inne Pracownia krawiecka poszukuje Pracownia krawiecka poszukuje uczennicy/ ucznia do praktycznej nauki zawodu, ul. Wojska Polskiego 11, 47-400 Racibórz, tel. kom.: 728 969 598.

Korepetycje Angielski w biznesie dla studentów Dyplomowany nauczyciel, ze stażem w brytyjskiej korporacji udzieli lekcji z zakresu języka biznesu dla studentów filologii angielskiej, tel. kom.: 668 427 458, e-mail: boguslawa. wozny@vp.pl. Korepetycje z języka angielskiego Dyplomowany nauczyciel języka angielskiego z praktyką udzieli korepetycji na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych, przygotuje do egzaminów, tel. kom.: 668 427 458, e-mail: boguslawa. wozny@vp.pl.

Nieruchomości Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal handlowy Wynajmę lokal handlowy o powierzchni 65 mkw. przy ulicy Mariańskiej, obok Cukierni Malcharczyk. Atrakcyjna lokalizacja, parking, tel. kom.: 604 520 584.

Mieszkanie sprzedam Kawalerka - Racibórz Sprzedam kawalerkę z balkonem w centrum Raciborza po generalnym remoncie. Ma balkon. Jest wyposażona. Do mieszkania przynależy też piwnica. W pobliżu miejsce do parkowania. Spokojne sąsiedztwo. Cena: 85000, tel. kom.: 604774068, e-mail: jadzia.cak@ gmail.com.

Ogrodnictwo Produkcja Tuje, cyprysy, cisy Sprzedam tuje, cyprysy, cisy, jałowce, róże i wiele innych gatunków roślin kopanych z gruntu lub w doniczkach. Szkółka Jodełka Bieńkowice, tel. kom.: 787 271 002.

Praca Dam pracę Raciborski szpital zatrudni Szpital Rejonowy w Raciborzu zatrudni kierownika Oddziału Pediatrii i lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z dziedziny: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób płuc, chorób wewnętrznych, endokrynologii, pediatrii, neurologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki. Szpital oferuje atrakcyjne warunki zatrudnienia. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 32/755 50 55 lub e-mailowy: kadry@szpital-raciborz.org. Elektryk Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni elektryka z uprawnieniami SEP. CV można dostarczyć osobiście do siedziby firmy – ul. Piaskowa 11 w Raciborzu lub wysłać elektronicznie na maila. Tel.: 32 415 96 65 , e-mail: sekretariat@ majnusz.pl. www:majnusz.pl. Konserwator suwnic Przedsiębiorstwo Majnusz zatrudni pracownika na stanowisku konserwator suwnic. Wymagane uprawnienia. CV można dostarczyć osobiście na adres: Racibórz, ul. Piaskowa 11 lub drogą elektroniczną. Tel.: 32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. www:majnusz.pl. Krawcowa Szukam krawcowej/osoby potrafiącej szyć do szycia akcesoriów dziecięcych (czapki kominy, maskotki, kocyki). Praca dodatkowa w domu. Wymagania: osoba niepaląca, kreatywność, dyspozycyjność, brak zwierząt w domu, tel. kom.: 601 838207, e-mail: fauri@op.pl. Bank Spółdzielczy w Raciborzu zatrudni specjalistę ds. kredytów. Szczegóły oferty na stronie internetowej banku bsraciborz.pl. Tel.: 324152089 wew. 224, e-mail: bank@bsraciborz.pl. www:bsraciborz.pl. Kasjer sprzedawca Przyjmę do pracy dyspozycyjną, pracowitą i uczciwą osobę na stanowisko kasjer-sprzedawca w sklepie Żabka w Raciborzu. Praca w systemie dwuzmianowym. Mile widziane


Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl doświadczenie w handlu, obsługa kasy lub chęć do nauki. CV proszę przesłać mailem, tel. kom.: 608578168, e-mail: jan.kan@vp.pl. Zatrudnię od zaraz Zatrudnię od zaraz murarza, dekarza, pomocnika dekarza lub do ociepleń budynków, tel. kom.: 507 655 047. Pilne! Pracownik działu wysyłkowego Lumenmax Polska pilnie poszukuje pracownika działu wysyłkowego i magazynu z powiatu raciborskiego. Proponujemy płatny 6-miesięczny staż z Urzędu Pracy z gwarancją zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Możliwość rozwoju. Tel.: 608616887, tel. kom.: 608623911, e-mail: wieczorek@lumenmax.eu. Krawcowa - praca również dla osób niesłyszących Praca dla krawcowej - doświadczenie w zawodzie, umiejętność szycia odzieży ciężkiej w całości lub elementy. Praca jednozmianowa, na 1/2 lub cały etat. Mile widziane również osoby niesłyszące. Proszę o przesłanie CV lub kontakt telefoniczny, tel. kom.: 668402831, e-mail: info@sabinarduch.com. Krawcowa - praca również dla osób niesłyszących Praca dla krawcowej - doświadczenie w zawodzie, umiejętność szycia odzieży w całości lub elementy. Praca jednozmianowa, na 1/2 lub cały etat. Mile widziane również osoby niesłyszące. Proszę o przesłanie CV, tel. kom.: 668402831, e-mail: info@sabinarduch.com.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Dyplomowana, doświadczona opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobami starszymi i chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność, tel. kom.: 514783250.

Za granicą Praca dla kobiet - Kravare, Czechy Praca dla kobiet w każdym wieku od poniedziałku do piątku, 3 zmiany. Umowa o pracę. Dobre warunki pracy i płacy. Zapraszamy do współpracy, tel. kom.: +48600976466.

Plewienie - bez znajomości języka Good Job (11653) praca w Holandii przy plewieniu na zewnątrz i w szklarni, odchwaszczanie, pielęgnacja roślin. Wymagane płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze, mile widziane prawo jazdy kat. B. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie i ubezpieczenie, tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Pracownik magazynu / order picker Good Job (11653) praca w Holandii jako orderpicker przy zbieraniu zamówień za pomocą skanera. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne, mieszkanie na czas zatrudnienia. Wymagany komunikatywny język angielski, posiadanie numeru SOFI, tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Opiekunki w Niemczech Zarób nawet 1600€: bezpiecznie i legalnie. Praca dla opiekunek w Niemczech. Zadzwoń: Tel.: 222502500, tel. kom.: 669914984, e-mail: rekrutacja@domowaopieka.pl. www. hdomedical.pl.

Turystyka Inne Wycieczki dla emerytów i rencistów, dofinansowane przez Urząd Miasta w Raciborzu Stow. Aktywny Senior w Raciborzu zaprasza na cykl wycieczek dla członków: Brzeg, Moszna - 16.05.2017 w cenie 45 zł Bielsko-Biała, Pszczyna - 7.06.2017 w cenie 50 zł Zapisy wraz z wpłatami będą przyjmowane w biurze ul. Staszica 27/14 k. środa 10.00-14.00 , tel. kom.: 788540166.

Zdrowie Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. Tel.: 32 415 42 16.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 (Tel. 32 4198075 wew. 140) REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

13 «

OGŁOSZENIA

Kontraruch rowerowy

Pomysł radnego Szczasnego na ruch rowerów w centrum miasta Racibórz » Kontraruch rowerowy to możliwość poruszania się rowerem „pod prąd” po drodze jednokierunkowej. WRaciborzu w ścisłym centrum miasta jest tych dróg kilka, zatem radny Leszek Szczasny interpeluje, by po otwarciu Rynku dla rowerów zastanowić się nad ustanowieniem kontraruchu zwłaszcza na drogach dojazdowych do niego. Według przepisów na ulicach z kontraruchem wymagane jest jedynie oznakowanie pionowe w postaci tabliczek T-22 „Nie dotyczy rowerów” pod znakami „zakaz wjazdu” i „droga jednokierunkowa”. Czasem poza oznakowaniem pionowym stosuje się dodatkowo oznakowanie poziome w postaci tzw. sierżantów rowerowych (rowerów z podwójnym daszkiem). Innym sposobem organizacji kontraruchu jest kontrapas, czyli specjalny pas ruchu dla rowerów jadących „pod prąd”. Stosowanie kontraruchu jest możliwe tylko w obszarze zabudowanym. Jeżeli maksymalna dozwolona prędkość nie jest większa niż 30 km/h, to nie jest wymagane wyznaczanie osobnego pasa do jazdy „pod prąd”. Poniżej treść interpelacji wić rowerzystom poruszanie radnego Leszka Szczasnego: się pod prąd na takich ulicach jak: Batorego, Solna, Różana, „Przewodniczący Rady Mia- Browarna, Rzeźnicza, jeśli chosta Racibórz, Sz.P. Henryk Ma- dzi o ścisłe centrum miasta. Na ten moment chyba inne jednoinusz Interpelacja do Prezydenta kierunkowe ulice w centrum, w sprawie tzw. kontraruchu ro- jak Chopina czy Mickiewicza werowego na drogach jednokie- bądź Gimnazjalna, nie wymagarunkowych w Raciborzu ją takich zmian bądź byłyby one Jako radny, ale też lider Ra- tam trudne do wprowadzenia. ciborskiej Inicjatywy Rowero- W dalszej kolejności warto zawej SOFT CITY, po konsulta- stanowić się nad ulicami: Zbocjach z działaczami rowerowy- rowa, Nowa, Piwna, Młyńska, mi z Radomia i Krakowa, po Szewska, Długa (na wylocie). tym co widzę w Opolu, a także Można też później w tym kiepo rozmowach bezpośrednich runku podjąć zmiany poza ściz oficerem rowerowym z Ryb- słym centrum i pomyśleć o ulicy nika oraz śląskim oficerem ro- Kasprowicza, Lwowskiej, Sienwerowym z Katowic, uważam, kiewicza, Ludwika czy Willowej, że także Racibórz dojrzał do raczej pomijając Winną czy Bońwprowadzenia tego rozwiąza- czyka ze względu na trudne tam nia. W rezultacie sądzę, że po- warunki. Wierzę, że konsultacje winniśmy na początek umożli- z mieszkańcami, z rowerzysta-

mi, z działaczami SOFT CITY, a przede wszystkim z Komisją Bezpieczeństwa oraz osobami, które w Polsce mają na temat wiedzę praktyczną i teoretyczną, pozwolą Raciborzowi usprawnić udogodnienia dla rowerzystów, szczególnie w samym centrum, gdzie to rowery są (powinny być) ważniejsze niż samochody. Na pewno nie spowoduje to wypadków. Owszem, to częsta obawa przed tym rozwiązaniem, niemniej bezzasadna, jak pokazuje choćby przykład Radomia, gdzie od wielu lat wszystkie drogi jednokierunkowe są dostępne dla rowerzystów w obu kierunkach. Ponadto proszę wziąć pod uwagę, że np. na wielu drogach osiedlowych w naszym mieście też de facto, choć nieformalnie, taki kontraruch ma

REKLAMA

OGŁOSZENIE

REKLAMA

miejsce i jak dotąd nikt nie donosił o poważnych problemach (wypadkach) z tym związanych. Rozwiązanie pod nazwą kontraruch jest o tyle wygodniejsze niż kontrapas, że nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a przede wszystkim pozwala zastosować ruch dwustronny dla rowerów na tych odcinkach, które nie spełniają parametrów szerokości dla kontrapasa. Udało nam się w zeszłym roku otworzyć Rynek dla rowerzystów, wierzę, że teraz zrobimy kolejny ruch w dobrym kierunku, mając już w tylu miastach w Polsce pozytywne przykłady jego funkcjonowania. Z poważaniem Leszek Szczasny” Th

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

ul. Solna 1/6, ul. Solna 3/4, ul. Nowa 5/8, ul. Waryńskiego 1d/2, ul. Waryńskiego 1d/3, ul. Waryńskiego 1d/10, ul. Waryńskiego 1d/13

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1119/64 k.m. 7 obręb Racibórz – ul. Leśmiana

przetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


ROZRYWKA

» 14

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

10 MAJA, GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 WIECZÓR POLSKI Ks. Bolesław Domański, dr Jan Kaczmarek, Arka Bożek – wykład dra Józefa Młynarczyka z Hamburga – byłego prezesa Związku Polaków w Niemczech. Wstęp wolny

12 MAJA, GODZ. 20.15, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 „TO CI TŁUMACZĘ!” – TO TYTUŁ NAJNOWSZEGO PROGRAMU KABARETU SMILE Z LUBLINA 7 MAJA, GODZ. 15.30, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU

Jak sam tytuł sugeruje, Andrzej Paweł i Michał podczas spektaklu spróbują wyjaśnić kilka zagadnień z życia codziennego. Dylematy teścia, problemy z językiem polskim jak zwykle Michał rozwiązuje śpiewająco. Pojawi się jutuberka o skomplikowanym pseudonimie artystycznym. Artyści tłumaczą też i zwracają uwagę na wszechobecne uzależnienie od nowoczesnych technologii i dopalaczy. Bilety w cenie 65 zł do nabycia w kasach RCK

Wielcy kompozytorzy i mali milusińscy… Kolejne spotkanie w ramach cyklu koncertów umuzykalniających dla najmłodszych wypełnią znane i lubiane tematy muzyki klasycznej atrakcyjnie zaaranżowane dla najmłodszych. Bilety w cenie 25 zł – dorośli, 15 zł – dzieci do nabycia w kasach RCK oraz na stronie www.rck.com.pl Honorowane raciborskie karty ,,SENIOR 60+’’ i ,,RODZINA+’’

www.rck.com.pl

Godziny otwarcia kas RCK:

12 MAJA, GODZ. 17.00, RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 SPOTKANIE AUTORSKIE – PROF. ANDRZEJ NOWAK Polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, były redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”, znany komentator życia publicznego w Polsce. Na promocję III tomu „Dziejów Polski. Królestwo zwycięskiego orła” zaprasza KLUB GAZETY POLSKIEJ oraz RCK. Wstęp wolny

13 MAJA, GODZ. 18.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 JUBILEUSZ „ALMANACHU PROWINCJONALNEGO” „ALMANACH PROWINCJONALNY”, półrocznik literacko-kulturalny wydawany przez RCK, ma już 12 lat. Inicjatywa narodziła się w Raciborskim Centrum Kultury pod koniec 2004 roku, kiedy to Janusz Nowak i Marek Rapnicki wraz z ówczesnym dyrektorem Leszkiem Wyką postanowili wydawać czasopismo literackie, które łączyłoby nasze miasto z Polską i Czechami. W zamierzeniu pomysłodawców, a wkrótce redaktorów półrocznika na łamach „Almanachu...” mieli spotykać się autorzy raciborscy oraz twórcy spoza naszego miasta. Pierwszy, stustronicowy numer ukazał się w sobotę 9 kwietnia 2005 roku, a niejako matką chrzestną nowego pisma została wybitna poetka z Krakowa, Ewa Lipska. Od tego czasu gośćmi „Almanachu...” zostało wielu wybitnych osobistości świata kultury, poetów i tłumaczy z obu stron Sudetów, by wymienić tylko Ernesta Brylla, ks. Jerzego Szymika, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Wojciecha Wencla, Annę Janko, Jana Polkowskiego i Barbarę Gruszkę-Zych. W półroczniku specjalnie rozwinięte są działy: literacki, podróżniczy, bohemistyczny oraz recenzji. Pismo wyróżnia się pokaźnym formatem, dużą ilością znakomitych fotografii oraz niebanalną szatą graficzną, która jest dziełem raciborskiego grafika Marka Plewczyńskiego. Gośćmi wieczoru promocyjnego tym razem będą: wybitny czeski pisarz i poeta Miloš Doležal z Pragi oraz jeden z najlepszych tłumaczy z języka czeskiego, Andrzej Babuchowski z Katowic. Spotkanie ubarwi zespół Harmony Trejo, którego muzyka wywodzi się z jazzu oraz etno. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

CIASTO Z ORZECHAMI I PIECZONĄ MASĄ KAJMAKOWĄ Ciasto: • 1,5 szklanki mąki tortowej (240 g), • 0,5 szklanki cukru pudru (60 g), • 100 g masła o temperaturze pokojowej, • 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia, • 1 łyżeczka cukru waniliowego, • 1 średnie jajko, • szczypta soli. Wszystkie składniki ciasta zagnieść (nie potrzeba schładzać ich w lodówce). Składniki masy: • 1 puszka masy kajmakowej (460 g), • 1 suchy budyń waniliowy, • 50 ml zimnego mleka, • 150 g solonych orzeszków arachidowych (lub innych). Formę do tarty o średnicy 26 cm wysmarować tłuszczem i wylepić ciastem (boki i spód). Następnie nakłuć ciasto widelcem. Budyń wy-

mieszać z mlekiem. Masę kajmakową wymieszać mikserem, wlewając rozrobiony budyń. Masę wlać na surowe ciasto i posypać orzeszkami arachidowymi. Piec w nagrzanym piekarniku do 180°C około 25-30 minut (grzanie górne i dolne).

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

15 «

ROZRYWKA

OBUWIE SPORTOWE MARKI LAUREN POLO RALPH Z NOWEGO TOWARU

W RABNIE REKLAMA


AKTUALNOŚCI

» 16

Piątek, 5 maja » www.naszraciborz.pl

UCZNIOWIE MECHANIKA

na targach CeMAT w Hanowerze

Termin utworzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności coraz bardziej odległy

Co stoi na przeszkodzie?

Zagranica » To już 23. grupa dziesięciu uczniów Mechanika, licząc od początku działań w programach unijnych Leonardo Da Vinci i ERASMUS+ – kształcenie zawodowe (2005 rok), która wyjechała na swoją zagraniczną praktykę zawodową. Grupa, która wyjechała Racibórz » W planach władz powiatu raciborski Powiatowy Zespół ds. Orzekania oNiena praktykę w niedzielę 23 kwietnia, rozpoczęła swoją praktykę wyjątkowo. pełnosprawności miał rozpocząć działalność 1 lipca, najpóźniej zaś 1 września. Wszystko jednak wskazuje na to, że zespół nie zostanie utworzony ani w lipcu, ani we wrześniu.

W poniedziałek 24 kwietnia uczniowie mieli okazję zwiedzać targi Hannover Messe 2017. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Integrated Industry – Creating Value”. Tematyka wydarzenia łączy w sobie zagadnienia od cyfryzacji produktu po efektywność energetyczną i automatyzację procesów. Targi Hannover Messe odbywają się w Hanowerze od 70 lat. Polska jest w tym roku krajem partnerskim wydarzenia, o czym szeroko informowały media. Niektórzy chłopcy z grupy mieli okazję wysłuchać przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego, który otworzył polskie stoiska wystawiennicze (inni, zatrzymując się w innych pawilonach, po prostu nie zdążyli). Będąc na tych targach można było poczuć smak wielkiego wydarzenia nie tylko gospodarczego, technicznego, ale też i medialnego. W zgodnej opinii uczniów warto było, a nawet trzeba było być na targach CeMAT 2017. REKLAMA

Tysiące wystawców i zwiedzających w wielu olbrzymich halach wystawienniczych robiły wrażenie. Nie sposób zobaczyć wszystkiego w ciągu jednego dnia. Targi w Hanowerze są największymi na świecie z branży technicznej. Największe firmy jak Siemens, ABB, Danfoss, Festo, Haier, Mitsubishi, Mocrosoft i inni pokazują najnowsze rozwiązania techniczne. Obok tych „wielkich” są również mniej znane firmy z wielu krajów świata – po prostu jest co oglądać. Drugi dzień pobytu na praktyce w Brunszwiku chłopcy rozpoczęli spotkaniem z Dyrektorem Heinrich-Büssing-SchuleBerufsbildende Schulen Technik Braunschweig – Jurgenem Beissnerem i zwiedzaniem szkoły. Bogate wyposażenie pracowni i warsztatów szkoły, a właściwie centrum kształcenia zawodowego bardzo się podobało. Po zwiedzaniu szkoły przyszedł czas na konkrety – pracę ze sprzętem informatycznym

i mechatronicznym. Pierwszy tydzień zajęć odbył się w HBS, a następnie uczniowie szkolili się w bogato wyposażonych pracowniach elektronicznych Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Brunszwiku. Instytut ten oprócz badań naukowych, certyfikacji urządzeń dostarcza wzorcowego czasu dla całej Europy. Uczniowie z Mechanika przez miesiąc będą doskonalić swoje umiejętności i podnosić swoje kompetencje zawodowe i językowe w HBS oraz w PTB w Brunszwiku. Partnerzy niemieccy przygotowali także bogaty program kulturalno-sportowy i zwiedzanie firm regionu, np. Siemens czy fabrykę VW. Pobyt uczniów w Niemczech jest możliwy dzięki realizowanemu w CKZiU nr 2 Mechanik programowi ERASMUS+ – kształcenie zawodowe pt; „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm” wspieranemu przez fundusze europejskie.

– Rozmawiałem osobiście z wicewojewodą Mariuszem Trepką, który zapewniał mnie, że sprawa jest na dobrej drodze, ale wygląda na to, że ta droga trochę się oddala – przyznał na konferencji prasowej wicestarosta Marek Kurpis. Czym spowodowane jest to opóźnienie? Jak tłumaczył wicestarosta, aby taki zespół mógł powstać, zgodę wyrazić musi pełnomocnik osób niepełnosprawnych z administracji centralnej, do tego decyzję wydaje wojewoda. – Kilka tygodni temu wystosowaliśmy pismo z pytaniem, jak wygląda sprawa utworzenia punktu w Raciborzu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że na razie opinii od pełnomocnika nie ma, tym samym wojewoda nie może wydać decyzji. Dodatkowo w tle pojawiła się informacja, że na początku lutego pani premier Szydło powołała zespół, który ma przedstawić w najbliższym roku propozycję zmian w orzecznictwie dotyczącym

niepełnosprawnych. Ostateczne wnioski mają być wypracowane nie później niż 31 marca 2018 roku. Wygląda więc na to, że decyzja w tej sprawie zostanie odroczona w czasie, i to niestety o najbliższe kilkanaście miesięcy. Nas to kompletnie nie satysfakcjonuje, dlatego będziemy monitować ten temat poprzez wojewodę – wyjaśnił Marek Kurpis.

Powiat jest przygotowany na utworzenie punktu raciborskiego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zadeklarował dodatkowe finansowanie, w budżecie zaplanowano 150 tys. zł na adaptację pomieszczeń dla niepełnosprawnych, są też wstępne deklaracje lekarzy. fot.: archiwum portalu Teresa Besz

Naszraciborz 18 2017 [429]