Page 1

REKLAMA

TYGODNIK

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY NAKŁAD W POWIECIE RACIBORSKIM REKLAMA

7 kwietnia 2017 · Rok X · nr 14 (425) · ISSN 1689-5606 REKLAMA

Czarna magia

czyli jak doszło do ogromnego pożaru w Brzeziu i czy ktoś za to odpowie?

– Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – tyle mówi przepis kodeksu karnego. To było największe takie zdarzenie w Raciborzu od czasu pożaru w klubie Brooklyn przy Solnej-Browarnej. Doszło do niego 27 października 2016 r. Zgłoszenie przyjęto o godz. 11.46. W wielogodzinnej akcji wzięło udział 49 zastępów straży pożarnej (25 państwowej, 24 ochotniczej), łącznie 171 strażaków. Straty oszacowano na 833 tys. zł. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ogniem REKLAMA

Racibórz » Raciborska Prokuratura Rejonowa właśnie zakończyła śledztwo w sprawie październikowego pożaru na terenie byłego przedsiębiorstwa państwowego Ema w Raciborzu-Brzeziu. W częściowo zburzonej hali wciąż zalegają tony odpadów, a za ich usunięcie może ostatecznie zapłacić powiat raciborski. REKLAMA

objęta jest cała hala o wymiarach 24x40x8 m, konstrukcji murowanej i dachem pokrytym blachą oraz papą. Musiano sprowadzić specjalny sprzęt, który zburzył ścianę i pozwolił wydobyć z wnętrza palącą się starą odzież. – Informujemy, że użytkowanie hali w Raciborzu-Brzeziu oraz składowanie w niej odpadów było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przed przystąpieniem do użytkowania hali wymagane było uzyskanie przez firmę zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego w myśl przepisów Prawa budowla-

Czytaj na s. 2


AKTUALNOŚCI

»2

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Czarna magia, czyli jak doszło

RACIBÓRZ NASZ KOCHANY

do ogromnego pożaru w Brzeziu

i czy ktoś za to odpowie? Dokończenie ze s. 1

K Krótkie wspomnienie z czasów Polski Ludowej, kiedy ulica Długa, tak jak przed wojną, była przejezdna. Obecnie to tzw. D sstarówka, która wkrótce, zgodnie z planami magistratu, ma być zrewitalizowana. b

CZAS NA AGLOMERACJĘ W Katowicach prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę o związku metropolitarnym w województwie śląskim. Wydarzenie przeszło co prawda bez echa w naszym powiecie, ale postanowiłem do niego nawiązać, bo pokazuje, jaka przyszłość czeka samorządy. Kończy się bowiem czas małych lokalnych demokracji, a zaczyna era aglomeracji. Wspomniany związek obejmie samorządy tzw. aglomeracji górnośląskiej z Katowicami na czele, które będą teraz wspólnie wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania przestrzennego; rozwoju społecznego i gospodarczego; planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej; współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych czy promocji związku metropolitalnego i jego obszaru. Położony na obrzeżach województwa Racibórz, dumny co prawda ze swojej 800-letniej historii jako miasta, ale tracący potencjał ludnościowy, nie będzie w stanie realizować zadań ponadlokalnych lub też koszty tego będą zbyt duże dla mieszkańców. Chodzi tu o np. gospodarkę śmieciami, dostawy wody i odbiór ścieków oraz przewozy autobusowe i szynowe. Problem widać już teraz. Miejskie wodociągi w Raciborzu są w stanie obsłużyć znacznie większy

obszar, ale nie mają klientów, a koszty stałe ponoszą. Miejskie PK oddało prywatnej spółce wywóz odpadów, bo nie było już w stanie wykonywać tej usługi w akceptowalnej dla mieszkańców cenie. Słychać coraz częściej, że powiatowy PKS i miejskie PK muszą przynajmniej współpracować, a w przyszłości połączyć siły, bo wypadną z rynku. Do metropolii katowickiej nie wejdziemy, podobnie jak do ostrawskiej po czeskiej stronie. Zostaje nam Rybnik, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój i Żory. To obszar co prawda nie tak jednolity jak aglomeracja katowicka, ale tworzący już obszar o wspólnych interesach i wspólnym rynku pracy. To tzw. metropolia subregionu zachodniego, zamieszkała przez ponad 600 tys. osób. Daleko jej co prawda do katowickiej, mającej ponad 2 mln mieszkańców, ale moim zdaniem najbliższe lata powinny upłynąć na głębszej integracji ziemi raciborskiej, rybnickiej, jastrzębskiej, żorskiej i wodzisławskiej. Sentymenty i dyskusje o przeszłości, wielkim i wspaniałym Raciborzu, nie mają już obecnie sensu. Istotna jest przyszłość, a konkretnie zbudowanie silnego i konkurencyjnego regionu, z silną pozycją Raciborza. Nie możemy przespać tego procesu. On już się dzieje, choć przeciętny zjadacz chleba tego nie widzi. Widzi natomiast, ile płaci za wodę, śmieci, za bilet do szkoły,

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny – prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

nego. Takiej decyzji firma nie uzyskała, co potwierdza decyzja starosty raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzeciwu na zmianę sposobu użytkowania przedmiotowej hali na punkt zbierania odpadów. – Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – tyle art. 183 kodeksu karnego. Raciborska prokuratura uznała jednak, że w tym przypadku nie wyczerpano znamion przestępstwa. Wątku nielegalnego składowania więc nie badano. Próbowano natomiast ustalić, jak doszło do pożaru setek

ton starych ubrań i innych rzeczy, m.in. masek przeciwgazowych. Niestety, biegły nie był w stanie ustalić przyczyn zaprószenia ognia. Hala nie miała dostępu do mediów (prądu, gazu) ani rzeczy powodujących samozapłon. Mimo to w krótkim czasie pojawiły się gwałtowne płomienie. Nie ma przyczyny, nie ma sprawcy. Decyzja? Umorzenie. Tyle formalnie. Nieoficjalnie strażacy, z którymi rozmawialiśmy, nie mają wątpliwości, że doszło do podpalenia. Nie wiadomo jednak, kto i jak to zrobił. Umorzenie sprawy przez Prokuraturę Rejonową nie zamyka problemu. Pozostają bowiem jeszcze trzy kwestie: pierwsza to zalegające wciąż w budynku odpady, druga to stan obiektu, trzecia to zagrożenie zanieczyszczeniem gruntu. Pierwszą zajmuje się powiatowy nadzór budowlany, a adresatem jest właścicielka obiektu. Drugą zajmują się powiatowe służby ochrony środowiska. Te

w czerwcu tamtego roku wydały zgodę na składowanie odpadów, ale nie mogło to być realizowane z racji braku zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu. Zwożenie śmieci odbyło się więc, zdaniem służb starosty, nielegalnie. Teraz powiat musi doprowadzić do ich usunięcia. Obowiązek spoczywa na firmie, która dzierżawiła halę. Ta miała adres na Opolszczyźnie, potem w Wodzisławiu Śląskim, a ostatnio jej właściciel jest nieuchwytny. Nie wiadomo więc, czy postępowanie egzekucyjne przyniesie jakikolwiek skutek. Jeśli nie, wówczas to powiat zapłaci za zastępcze usunięcie góry starych ubrań i innych rzeczy. Ile? Tego dokładnie nie wiadomo. Kwota nie będzie mała. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zajmuje się natomiast kwestią skażenia gruntu pod składowiskiem. (waw)

PK bez śmieciarek, Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

po jakich drogach jeździ, gdzie może wypocząć lub zrealizować swoje pasje. Rybnik – i nie ma się co na to obrażać – ma już status centrum subregionu. W stronę Rybnika ciągną już nie tylko Rudy, ale i Kuźnia Raciborska. Trzeba się z tym pogodzić i pomyśleć, jak w kolejnych latach, kiedy nie będzie już kolejnych dużych transzy unijnych, a problemy z utrzymaniem kosztownej infrastruktury będą narastać, zaznaczyć w subregionie swoje miejsce jako ośrodka gospodarki, edukacji, turystyki, sportu i kultury. Jak zadbać o interesy Raciborza i całego powiatu. Jeszcze raz powtórzę – czas małych lokalnych demokracji, których synonimem są radośnie rozgadani radni lokalnych sejmików, nieubłaganie dobiega końca. Wspólnota interesów przechodzi na wyższy poziom. Obyśmy umieli tam zagrzać dobre miejsce!

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47 Monika Jureczko – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.jureczko@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

magistrat bez dwóch urzędników Racibórz » Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne zrezygnowało z wywozu odpadów komunalnych na terenie Raciborza. Pracownicy przeszli do Empolu. Z magistratu odchodzą urzędnicy. Prezydent nie miał argumentów, by zatrzymać ich w urzędzie. PK z końcem ubiegłego roku startowało do przetargu na obsługę systemu gospodarki odpadami w konsorcjum z Empolem z Tylmanowej. To Empol był jednak liderem, a PK zagwarantowało sobie możliwość zmniejszenia zakresu świadczeń, jeśli będzie to dla miejskiej spółki nieopłacalne. Jak informuje prezydent Mirosław

Lenk, PK ostatecznie uznało, że tak właśnie jest i z obsługi wywozu śmieci się wycofało. Ludzie przeszli do Empolu, który kupił też jedną śmieciarkę. Jak dodaje prezydent, PK ma coraz większy problem z pracownikami. Praca w miejskiej spółce nie jest atrakcyjna płacowo. – A Eko-Okna drenują rynek – dodaje Lenk. Nie tylko

zresztą Eko-Okna są powodem zmartwień prezydenta. Z ratusza odchodzi dwóch młodych specjalistów. Jednemu z nich prezydent oferował znaczącą podwyżkę. Nie pomogło. Dalsza praca w Urzędzie Miasta w Raciborzu nie była dla nich atrakcyjna. (w)

Braxton operatorem plaży miejskiej Racibórz » 31 marca rozstrzygnięte zostało postępowanie na prowadzenie plaży miejskiej. Zwyciężyła oferta raciborskiej firmy Braxton R.J. Makulik sp. jawna. Przedsiębiorstwo zaproponowało Miastu w zamian za prowadzenie plaży kwotę 10 tysięcy zł brutto. Firma zobowiązała się do tego, że na terenie plaży stanie gustowny ogródek z francuskimi parasolami. Przedsiębiorstwo Braxton zorganizuje w ciągu roku cykl imprez – pierwsze z nich to już początek maja. W trakcie sezonu na plaży pojawi się indiańska wioska, jarmark staroci „flohmarkt” i kino letnie. Raciborzanie będą mogli przygląd-

nąć się występom iluzjonisty, wziąć udział w konkursie szant. W trakcie sezonu na miejskiej plaży będą oczywiście organizowane spływy kajakowe i pokazy street workoutu. Mieszkańcy mogą także liczyć na zabawy integracyjne przy torze do mini-

golfa i liczne konkursy. Plaża rusza 1 maja! Do obowiązków firmy będzie należeć także m.in.: zapewnienie czystości, dbałość o użyczenie mienia, opłacenie polis ubezpieczeniowych i zapewnienie dozoru.


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

WYCHODZILI Z BLOKU PRZY SEJMOWEJ Z NARKOTYKAMI.

Wpadli na czujnych policjantów Racibórz » Do zdarzenia doszło 31 marca rano w Raciborzu. Dwaj młodzi mężczyźni wyszli z bloku przy Sejmowej wprost na policjantów. Ich zdenerwowanie wzbudziło czujność funkcjonariuszy. Zdecydowano o kontroli. Ta ujawniła u mężczyzn 160 działek dilerskich marihuany oraz 50 porcji amfetaminy. Po nocy spędzonej w policyjnej celi zatrzymani usłyszeli zarzuty i zostali doprowadzeni do prokuratury. Mają 20 i 24 lata. 1 kwietnia raciborski sąd, na wniosek śledczych, podjął decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, grozi im do dziesięciu lat więzienia. kpp

19-letni pirat drogowy

terenie zabudowanym 134 km/h. Policjanci z drogówki zatrzymali sprawcę do kontroli drogowej. Sprawa zakończyłaby się zatrzymaniem prawa jazdy oraz ukaraniem mandatem lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaraRacibórz » Do zdarzenia doszło 3 kwietnia po południu nie sprawcy tego wykroczenia. w Kornicach w gminie Pietrowice Wielkie. Mężczyzna z Niestety, zachowanie samego powiatu głubczyckiego chciał wręczyć policjantom 200 zł. kierowcy spowodowało, że grożą mu teraz także zarzuty karne za przestępstwo korupcyjne. Mężczyzna próbował przekupić policjantów, usiłując wręczyć im 200 złotych łapówki. Nie reagował na pouczenia, że popełnia w ten sposób poważne przestępstwo. W efekcie 19-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie nie tylko za popełnione wykroczenia, ale także za próbę przekupstwa policjantów. Konsekwencją jego 3 kwietnia tuż po godzinie sem nie zastosował się do zna- czynów może być nawet 10-letni 15.00 na ulicy Raciborskiej w ków drogowych. Mężczyzna pobyt w więzieniu. Kornicach kierujący mercede- przekroczył prędkość, pędząc w kpp

próbował przekupić policjantów

650 porcji amfetaminy i marihuany Raciborska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w jednym z garażów przy Ogrodowej w sprawie napadu w Rudyszwałdzie Racibórz » Raciborscy policjanci przejęli prawie 650 porcji narkotyków. Zatrzymano Racibórz » Do zdarzenia doszło 19 października minionego roku. Sprawcy wtargnęli do 36-letniego mężczyznę, który ukrywał amfetaminę i marihuanę w garażu przy ul. Ogro- domu poszkodowanego, a następnie, grożąc domownikom przedmiotem przypominajądowej. Raciborzanin został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. cym broń palną i bijąc właściciela, usiłowali zmusić go do wydania pieniędzy. 30 marca kryminalni z raciborskiej komendy prowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Wynikiem ich pracy było zatrzymanie 36-latka. Mężczyzna w swoim garażu przy ul. Ogrodowej ukrywał narkotyki. Stróże prawa ujawnili ponad 590 porcji amfetaminy oraz 53 działki dilerskie marihuany. Ponadto policjanci znaleźli telefon komórkowy, który w policyjnych systemach figurował jako skradziony. Po nocy spędzonej w poREKLAMA

licyjnej celi zatrzymany usłyszał zarzuty i został doprowadzony do prokuratury. 1 kwietnia raciborski sąd, na wniosek śledczych, podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i handel nimi grozi mu do dziesięciu lat więzienia.

– Przesłaliśmy do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia – powiedziała nam szefowa raciborskich śledczych, prokurator Danuta Kozakiewicz. Sprawa wejdzie na wokandę ośrodka zamiejscowego w Rybniku. Na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn w wieku 31-39 lat. To mieszkańcy Raciborza i Kuźni Raciborskiej. Mają już na koncie konflikt z prawem. Grozi im do dwunastu lat więzienia. Przypomnijmy przebieg wy-

kpp REKLAMA

padków z 19 października 2016 r. Oficer dyżurny raciborskiej komendy policji został zaalarmowany, że w jednym z domów w Rudyszwałdzie doszło prawdopodobnie do włamania, a sprawcy są jeszcze w środku. Na miejsce natychmiast skierował patrol z Krzyżanowic. Mundurowi zatrzymali we wskazanym budynku trzech mężczyzn, którzy trafili do policyjnego aresztu. Jak ustalili kryminalni, sprawcy wtargnęli do domu poszkodowanego, a następnie, grożąc doREKLAMA

mownikom przedmiotem przypominającym broń palną i bijąc właściciela, usiłowali zmusić go do wydania pieniędzy. Sprawcy próbowali również skraść należący do niego samochód marki BMW. Przy jednym z zatrzymanych policjanci znaleźli prawie 20 działek amfetaminy. Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty. Raciborski sąd zastosował wobec mężczyzn areszt tymczasowy. red.


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY Festiwal Średniowieczny odwołany!

Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry poinformowało, że 9. edycja Festiwalu, która miała odbyć się w dniach 1-2 lipca, została odwołana. Dotacja w wysokości 19 tys. zł, jaką przyznało miasto w konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, uniemożliwiłaby realizację festiwalu na odpowiednim poziomie artystycznym i merytorycznym, cofając rozwój imprezy o kilka lat. – To na pewno nie koniec festiwalu. Mamy nadzieję, że uda nam się go zorganizować w przyszłym roku – przyznaje Marta Buczkowska ze Stowarzyszenia Drengowie znad Górnej Odry.

»4

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Donos na Krzysztofa Myśliwego Radny chce zadumy – sprawą zajmie się Rada Miasta

Racibórz » Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrócił się do Rady Miasta Racibórz z prośbą o zbadanie sprawowania mandatu przez radnego Krzysztofa Myśliwego (Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Raciborza i Mirosław Lenk) w związku z podejrzeniem naruszenia przez niego tzw. ustawy antykorupcyjnej. Pismo do wydziału, zawierające wniosek o zbadanie sprawy, wpłynęło 22 lutego. Myśliwemu zarzuca się, że prowadząc działalność gospodarczą wykorzystuje mienie gminy – czego radnemu nie wolno. O sprawie poinformował radnych przewodniczący Henryk Mainusz w czasie sesji.

Marzec w urzędzie pracy

Według danych szacunkowych z końcem marca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu zarejestrowane były 2324 osoby, w tym 1386 kobiet. Z końcem lutego zarejestrowane były 2443 osoby. Do 25. roku życia jest zarejestrowanych było 328 osób, długotrwale bezrobotne były 1164 osoby, powyżej 50. roku życia – 683 osoby, niepełnosprawne – 202 osoby. W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 809 wolnych miejsc pracy. Oferty pracy zgłaszane były m.in. na stanowiska: krawiec/krawcowa, kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E w transporcie krajowym i międzynarodowym, pracownik produkcyjny, specjalista ds. eksportu ze znajomością języka francuskiego, holenderskiego lub włoskiego, operator urządzeń cukierniczych, doradca klienta. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 28.02.2017 r. wyniosła 6,5%.

Kaplica zamkowa nominowana wkonkursie

Kaplica zamkowa św. Tomasza Becketa w Raciborzu została nominowana do ścisłego finału konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” edycja 2017. W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 94 obiekty w sześciu kategoriach. Kaplica zamkowa nominowana jest w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu” i została wyłoniona do finału przez jury konkursowe spośród 41 obiektów. Laureatów konkursu poznamy na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia w Operze Nova w Bydgoszczy.

Przepisy stanowią, że jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu radnego jest naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych

przepisach funkcji lub działalności. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia wspólnego gmi-

ny, w której radny uzyskał mandat. W piśmie skierowanym do wojewody zarzuca się radnemu, że prowadzi takową poprzez firmę K.M. Bud Krzysztof Myśliwy. Nadzór prawny nie precyzuje, kto jest autorem pisma. Rada Miasta została poproszona o zbadanie sprawy oraz poinformowanie o wynikach działań. Sam radny stwierdził, że jego działalność w żaden sposób nie narusza ustawy o samorządzie, natomiast do sprawy dokładniej odniesie się na piśmie. Krzysztof Myśliwy jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Na zdjęciu pierwszy z prawej. Th

W Jankowicach znaleziono mały arsenał z okresu II wojny światowej Kuźnia Rac. » A wszystko przez to, że korzystając z pięknej słonecznej pogody mijającego tygodnia jedna z mieszkanek Jankowic postanowiła uporządkować teren przed swoim domem przy ulicy Raciborskiej. Zupełnie niedawno wycięto tam drzewa, wyrwano korzenie, więc okolica nie wyglądała zbyt ciekawie. Pani Jolanta postanowiła ją wyrównać i wygrabić. Zaniepokoiła się nieco, kiedy spod grabi, zamiast spodziewanych kawałków drewna, wyłonił się skorodowany nabój najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Delikatnie odsunęła znalezisko na bok i zaczęła pracę w innym miejscu, ale i tam pod nogami zaczęło się roić od coraz to nowych pocisków. Były to najprawdopodobniej naboje kalibru 12 mm z REKLAMA

broni przeciwlotniczej, pozostałości po walkach, jakie na tych terenach rozgrywały się na początku 1945 roku. Wraz z mężem postanowili poinformować o nietypowym odkryciu Policję. Funkcjonariusze przez dobę zabezpieczali teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który ujawnił jeszcze wiele kolejnych pocisków na obszarze kilkunastu metrów kwadratowych. Łącznie było ich około setki. Po spraw-

nad kondycją polityczną dyrektorów raciborskich szkół

Racibórz » Aż dziewiętnaście raciborskich placówek oświatowych przystąpiło do organizowanego przez ZNP strajku w oświacie. Co o tym sądzi radny Marek Rapnicki, związkowiec Solidarności?

– W piątek 31 marca pracownicy oświaty przyszli do szkół, ale nie pracowali. Strajkowalismy, bo zależy nam na edukacji i przyszłości naszego zawodu. Zdecydowaliśmy się na ten niełatwy dla nas – wychowawców – krok, wiedząc, że strajk pracowników oświaty może skomplikować Wam życie rodzinne i zawodowe. Jednak to tylko jeden dzień. Tymczasem reforma edukacji spowoduje wieloletni chaos, bo nie polega tylko na likwidacji gimnazjów. Jej negatywne skutki odczują wszyscy: od trzylatków, dla których zabraknie miejsc w przedszkolach, po uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjalistów. Jak podkreślają rodzice z koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, w tej zmianie nie chodzi o dobro uczniów – tłumaczy Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczniowie mogli przyjść do szkół i mieli zapewnioną opiekę. REKLAMA

dzeniu dokładnie całego terenu ponad siedemdziesięcioletnia amunicja zabrana została na poligon, gdzie zostanie zdetonowana. h.mac

Radnemu Markowi Rapnickiemu (członek raciborskiego klubu Gazety Polskiej, sympatyk PiS, związkowiec Solidarności) nie podobała się postawa dyrektorów raciborskich placówek oświatowych. Wspomniał na sesji o „znacznej solidarności nomen omen dyrektorów szkół z inicjatorami strajku”. Przypomniał podobne inicjatywy nauczycielskie „S”, które nie mogły liczyć na podobne wsparcie. Zdaniem Rapnickiego sprawa reformy oświaty jest merytoryczna, ale jednocześnie stała się ogniskiem sporu politycznego. Przypomniał, że większość rodziców jest za zmianą systemu, a trzyletnie licea to katastrofa. – Trzeba się zadumać nad kondycją polityczną kadry szkolnej, skoro dyrektor nie boi się otwartym tekstem wspierać tego strajku, który ma podłoże polityczne – konkludował radny. opr. waw


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Komunistę zamienili na biologa, Spędź majówkę na Morawach!

Racibórz » Tajemnicze zamki, reprezentacyjne pałace, olśniewające jaskinie Morawskiego Krasu, historyczne starówki Ołomuńca i Brna, miejsce słynnej bitwy pod Austerlitz oraz „Perła Moraw” – czyli uroczy Kromieryż z jego ogrodami kwiatowymi, pałacem ipiwnicami, w których od XIV wieku produkuje się wino… To wszystko czeka na tych, którzy nadchodzącą majówkę spędzą z Biurem Podróży ORINOKO! Racibórz » W Krzanowicach pozostanie ulica Aleksandra Zawadzkiego, tyle że nie, jak dotąd, komunistycznego generała, wojewody śląskiego i sekretarza komitetu centralJeśli nie wiesz jeszcze co nego PZPR, a prof. Zawadzkiego, biologa z Uniwersytetu Lwowskiego. Tak 31 marca robić w nadchodzący weekend zdecydowali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych.

czyli Krzanowice wdrażają dekomunizację

– Przygotowując się do wprowadzenia nowych nazw ulic zwróciliśmy się w dniu 11 maja 2016 r. do Archiwum Państwowego w Katowicach oddział w Raciborzu oraz w dniu 26 sierpnia 2016 r. do IPN w Katowicach z prośbą o wskazanie nazw ulic, które powinny być zmienione. W odpowiedzi otrzymaliśmy informacje, że w gminie Krzanowice są do zmiany tylko ulice w Krzanowicach: ul. Generała Aleksandra Zawadzkiego, ul. 15 Grudnia oraz ul. Majora Pawłowa – napisali urzędnicy w komunikacie do mieszkańców i zaprosili ich do MOK-u na konsultacje. Przyszło około 70 osób. Zdecydowano, że do rajców Krzanowic trafią następujące propozycje nowych nazw: • Ulica Generała Aleksandra Zawadzkiego będzie ulicą Profesora Aleksandra Zawadzkiego; • Ulica 15 Grudnia (upamiętnia połączenie w 1948 roku PPR z PPS i powstanie

PZPR) będzie się nazywała Morawska. Proponowano również nazwy Główna i Wolności. Nowa nazwa nawiązuje do tożsamości gminy, która ma morawskie korzenie. Należała dawniej do Diecezji Ołomunieckiej i wielu mieszkańców posługuje się dialektem laskim. • Ulica Majora Pawłowa będzie miała za patrona księdza Franciszka Pawlara, byłego krzanowickiego proboszcza rodem z Bieńkowic, miłośnika lokalnej historii, kolekcjonera, autora publikowanych niedawno dzienników. Odrzucona propozycja to ulica Prosta. Proponowano również, by w nazwie jednej z ulic upamiętnić Vincenza Kollara (17971860), urodzonego w Krzanowicach wybitnego austriackiego entomologa, kuratora Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu. Formalne wprowadzenie

nowych nazw wymaga teraz uchwał Rady Miejskiej. Koszty administracyjne ustawowego obowiązku zmiany nazw poniesie samorząd, jednak mieszkańcy będą zmuszeni wymienić dokumenty dopiero wtedy, gdy obecne stracą ważność. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Należy pamiętać, że mieszkańcy będą ponosić koszty związane z wymianą dokumentów, opłaty – np. koszty fotografii zamieszczanej w dokumentach, nowych tabliczek oznaczających numer porządkowy nieruchomości oraz takie koszty jak: wymiana szyldów, zmiana w KRS-ie, zmiany wizytówek, koszty poinformowania nadawców korespondencji itp. (waw)

majowy – to spędź go inaczej niż dotychczas i odkryj z nami Morawy! To kraina położona blisko nas, a zarazem ciągle nieznana. Nasze biuro specjalizuje się w tym kierunku. Znamy je, kochamy i z pasją pokazujemy naszym turystom. Przekonaj się, że bez konieczności spędzania długich godzin w autokarze, można odnaleźć wyjątkowe miejsca, ciekawe widoki, smaczne jedzenie i… wyśmienite wina! W naszych planach znajdują się m.in.: największy zachowany zamek średniowieczny na terenie Czech – HELFSZTYN, Perła Moraw - KROMIERYŻ z jego parkiem pałacowym, ogrodami kwiatowymi, letnim pałacem biskupów ołomunieckich i piwnicami winnymi (gdzie będziemy degustować morawskie wina), MORAWSKI KRAS ze słynną przepaścią „U Macochy” i wyjątkowymi jaskiniami: Sloupsko – Sosovską i Punkiewną (przejazd łódkami), starówki historycznej i współczesnej sto-

licy Moraw czyli BRNA i OŁOMUŃCA oraz miejsce historycznej Bitwy Trzech Cesarzy – AUSTERLITZ. Naszą bazą noclegową będzie wygodny hotel Skalny Młyn*** położony w samym sercu Parku Narodowego „Morawski Kras”. Cena imprezy dla osób dorosłych (autokar, hotel, wyżywienie, przewodnik i ubezpieczenie) to 495 zł (dzieci, seniorzy i posiadacze kart „Klubu Podróżnika Orinoko” mogą liczyć na zniżki). Na wszystkie wstępy i degustacje win należy przeznaczyć 590 CZK (dzieci

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

REKLAMA

OGŁOSZENIE Podaruj 1% Fundacja na Rzecz Szpitala Rejonowego wRaciborzu pomoże wypełnić PIT Numer KRS Fundacji: 0000204629 Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 14.02.2017 r. do 25.04.2017 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu formularza PIT za 2016 rok. Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 104 – I piętro, w każdy: – wtorek w godzinach od 10.00 do 16.00, – czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00.

w zależności od wieku: 100 lub 340 CZK). Szczegóły: www.orinoko.pl Zapisy prowadzimy i informacji udzielamy w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E’Leclerc) od poniedziałku do piątku w godz 9.00-17.00. Telefon: 32 740 92 00 lub 502 557 238.


AKTUALNOŚCI KURIER TYGODNIOWY Rocznica urodzin ks. dra Augustyna Weltzla

10 czerwca w Domu Kultury DFK w Tworkowie odbędą się uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin ks. dra Augustyna Weltzla, dziejopisarza Śląska i proboszcza Tworkowa. Program: 11.20 – zbiórka gości w Domu Kultury DFK Tworków; uroczysta koncelebrowana msza św. w kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła; poświęcenie pomnika na grobie ks. dra Augustyna Weltzla przy wejściu głównym do kościoła; przemarsz do Centrum Kultury; wspólny obiad; prelekcja nt. dokonań ks. dra Weltzla; koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego; festyn familijny w  Centrum Kultury w Tworkowie przy ul. Zamkowej 48.

Bezpłatny kurs komputerowy

Już w maju rusza kolejna edycja bezpłatnego kursu komputerowego „Internet 55+” organizowanego przez Bibliotekę w Raciborzu. Kurs adresowany jest do osób po 55. roku życia, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerem lub chciałyby zdobyć nowe umiejętności. Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane do 5 maja w sekretariacie biblioteki przy ul. Kasprowicza 12 lub telefonicznie pod nr tel. 32 415 37 24. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności zaproszone są osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach kursu.

Lider Samorządu 2016

W dniach 27 i 28 marca w Krakowie odbył się III Europejski Kongres Samorządów. Pierwszy dzień obrad zwieńczyła Uroczysta Gala Wręczenia Nagród „Lider Samorządu” dla najlepszych samorządowców. W tym roku nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta na prawach powiatu. Najlepszym wójtem w Polsce został Grzegorz Niestrój, wójt Gminy Kornowac. – Ta nagroda jest dla wszystkich moich pracowników i dla całej gminy – powiedział Grzegorz Niestrój.

Droga krzyżowa ulicami miasta

Droga krzyżowa przejdzie ulicami miasta w piątek 7 kwietnia po mszach wieczornych w parafiach: na Ostrogu, WNMP, św. Mikołaja, NSPJ i Matki Bożej. Zakończenie zaplanowano na ul. Chełmońskiego.

»6

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

NACZELNIK OSP WYPATRZYŁ POŻAR

Szykują się spore utrudnienia na DK 45. Kolej zamknie przejazd w Roszkowie

W Makowie zapaliły się bale słomy w stodole

Krzyżanowice » Do 5 kwietnia utrudnienia trwały na ul.Wiejskiej w Rudyszwałdzie. Następnie planowane jest zamknięcie na kilka tygodni przejazdu w ciągu DK 45 wRoszkowie (przy wjeździe do wsi) oraz w Krzyżanowicach na DW 936 w kierunku Bukowa w gminie Lubomia. Poniżej komunikat PKP PLK.

Pietrowice Wlk. » Do zdarzenia doszło 1 kwietnia około PKP Polskie Linie Kolejowe 18.30. Pracujący w polu naczelnik miejscowej OSP, Rafał S.A. prowadzą rewitalizację traLesznik, zauważył duże zadymienie w stodole miejsco- sy kolejowej nr 151 na szlaku wego RSP. Natychmiast wezwano straże z Raciborza i OSP Krzyżanowice-Chałupki, która obejmuje m.in. wymianę naz gminy Pietrowice Wielkie. Do akcji, która polegała na usunięciu z wnętrza stodoły i dogaszeniu tlących się bali, wyjechała OSP Maków. Strażacy odebrali informację o 18.28 – wynikało z niej, że w Makowie na ul. Spółdzielczej ma palić się stodoła. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy PSP i pięć zastępów OSP. Okazało się jednak, że zapaliła się nieużytkowana stara stodoła, która była przeznaczona do roz-

wierzchni torowej, przebudowę peronów, a także obiektów inżynieryjnych i przejazdów kolejowo-drogowych oraz innych elementów infrastruktury kolejowej. W ramach tej inwestycji planowane są prace na sied-

biórki. Pożar objął powierzchnię 10 mkw. Działania strażaków trwały nieco ponad godzinę. Nie stwierdzono strat.

Parking na urodziny

Markowic

Racibórz » O prezent na urodziny upomniał się radny Franciszek Mandrysz. Urodziny Markowic – obecna dzielnica miasta ma już 770 lat. Prezydent prezent obiecał i też się upomniał – o zaproszenie na uroczystość… – Dzielnica Markowice obchodzi 770. urodziny – poinformował radny Franciszek Mandrysz. – A skoro urodziny, to chciałbym upomnieć się o prezent – stwierdził. Konkretnie chodziło nawet o dwa prezenty – działkę przy szkole na rozbudowę tejże oraz działkę koło kościoła – na parking. Miałby on powstać przy ulicy Powstańców Śląskich i mieścić około dziesięć samochodów. Jak dotąd parafia sama inwestowała w parkingi, jednak nie ma już więcej miejsca, a w czasie wesel czy pogrzebów pod kościołem nie REKLAMA

ma gdzie zaparkować, zwłaszcza jeżeli jest to autobus, który zajmuje wówczas miejsce na przystanku. Miasto ma działkę po przedszkolu i tę chciałby radny przeznaczyć na parking. – To piękna data – pogratulował prezydent. – Ale działki przy szkole za obecnie żądane pieniądze nie kupimy, bo jest za droga. Natomiast parking przy kościele będzie dużo łatwiejszy do realizacji, bo naprawdę jest tam potrzebny – zauważył Mirosław Lenk. Th

miu przejazdach kolejowo-drogowych. Podniosą one poziom bezpieczeństwa zarówno w ruchu kolejowym, jak i samochodowym oraz pieszym. Przebudowa przejazdów drogowych realizowana jest w oparciu o zatwierdzone przez zarządcę drogi czasowe oraz docelowe projekty organizacji ruchu. Trwające obecnie roboty na przejeździe w Rudyszwałdzie

(ul. Wiejska) zostały wydłużone do 5.04.2017 r., w związku z koniecznością wzmocnienia podbudowy toru. Prace na pozostałych sześciu przejazdach będą prowadzone w II półroczu 2017 r. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w związku z pracami na tych skrzyżowaniach drogi z torem zostanie ustalony i zatwierdzony przez właściwych zarządców dróg.

Mobilna gastronomia

bez wjazdu na Rynek i bulwary Racibórz » Dwóch raciborskich przedsiębiorców chciałoby wzbogacić ofertę gastronomiczną na Rynku, ale prezydent nie wyraża na to zgody. Bierze w obronę już działających tu restauratorów. Sprawę poruszył na sesji Rady Miasta radny Michał Fita, wspominając o dwóch takich, co chcieli z wózka sprzedawać kawę i lody. Prezydent zapewnił, że nie ma nic przeciwko takiej drobnej przedsiębiorczości, ale nie na rynku i nie na bulwarach. Na tym pierwszym działają restauratorzy cały rok, płacąc czynsze i podatki, te drugie ma obsługiwać jeden operator wyłoniony w drodze konkursu przez ratusz. – Nie można komuś pod nos bezczelnie za ły rok – oświadczył. W innych grosze wpuścić konkurencję. miejscach, np. w parku Roth, Przedsiębiorcy tam płacą ca- gastro-wózki mogą się pojawiać, REKLAMA

ale trzeba ustalić zasady, na jakich będzie się to odbywać. (w)


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl REKLAMA

REKLAMA


AKTUALNOŚCI

»8

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

REKLAMA

Poszukujemy nowych pracowników MOŻESZ LICZYĆ Q Q Q Q Q Q

Na stabilność tradycyjnej, czysto czeskiej firmy Na dotowane wyżywienie zakładowe Na 21 (+ 4) dni urlopu Na dopłatę na przejazd Na wspólne imprezy firmowe Na ponad 60 kolegów z Polski i 340 z Czech

)HYIHYH*V2Ya`Za[VM*

2HTPSH(

5PRVS7

4HY[H4

Najpierw w LANEXie zaczął pracować małżonek, po jakimś czasie przekonał także mnie, dlatego odeszłam z posady w Polsce i zaczęliśmy obaj pracować w Bolaticach. Czasami zmiany wypadają nam wspólnie, czasami oddzielnie, zawsze można uzgodnić majstrem tak, aby obu nam to odpowiadało – mamy małego syna i musimy przy nim się zmieniać. Praca jest tu czasami trochę cięższa, kiedy indziej znów lżejsza, ale jest to jak w każdej innej pracy. W każdym razie jest ona lepiej nagradzana niż u nas w Polsce. Obaj jesteśmy zadowoleni i LANEX możemy spokojnie polecić.

O pracy w LANEXie dowiedziałam się od mojej sąsiadki. Już półtora roku dojeżdżam 12 km do Bolatic, i to nie tylko z sąsiadką, ale także z moją siostrą, która podjęła pracę w LANEXie nieco później. LANEX jest w okolicy mego miejsca zamieszkania największym pracodawcą. Cieszę się, że trafiła mi się okazja pracować w LANEXie nawet bez 2-letniego stażu, który wymagają pracodawcy u nas w Polsce. A czy praca jest ciężka? Nawet nie, ja zawsze mówię: „Kto pracować chce, pracować będzie, a kto nie chce, pracować nigdy nie będzie“.

„Za granicę“ do Bolatic w Czechach przyszliśmy z przyjacielem pracować bez obaw, po czesku rozumiemy obaj i praca w LANEXie nam się podoba. O LANEXie mówiła mi znajoma, wprawdzie nie znała dokładnie szczegółów, ale nie stanowiło problemu znalezienie konkretnej informacji w Internecie. Koleżanki i majster są przychylni, jest tu lepsze zaplecze i wynagrodzenie za pracę niż w Polsce. Pracę więc mogę polecić też innym znajomym, ale w zasadzie tak się już stało, sąsiadka pracuje tu także. Właściwie z wioski, gdzie mieszkam, dojeżdża nas do LANEXu ogółem 10.

Brak pracy w miejscu zamieszkania i ciekawa oferta pracy w gazecie regionalnej dodatkowo połączona s transportem przywiodła mnie do LANEXu. Jestem tu zadowolona, różnicy w miejscu pracy między pracownikami z Czech i Polski w ogóle nie odczuwam. I choć wcześniej pracowałam w dziedzinie usług socjalnych i służbie zdrowia, praca tu mi się podoba i mogę ją gorąco polecić.

Co robimy Q  Q Q Q Q Q

;LJOUPJaUL^é}RUH[LRZ[`SULZRYLJJVULPWSLJPVULSPU`PZaU\Y`^L^Za`Z[RPJO ^NY\WHJOHZVY[`TLU[V^`JOTPU! >é}RUHV^`ZVRPLQ^`[Ya`THéVNjJPKVVN}SU`JOaHZ[VZV^Hlj[LRZ[`SU`JO 3PU`Z[H[`JaULUPLaILJKUL^^ZWPUHJaJL^`ZVRVN}YZRPLQQHRPY}^UPLǏ^Z[YHǏ`Ja`^VQZR\ 3PU`PZaU\Y`KSHǏLNSHYZ[^HPZWVY[}^^VKU`JO 3PU`KVTHZa`UWHWPLYUPJa`JO 3PU`KVVNYVKaLljLSLR[Y`JaU`JO Polsk Pol Po ska ka Repub ubli blilik ka Czesk k

1HRQLZ[LǍT`KHSLRo

a wice ato PRA R HA

BOLATICE, region OPAVA Q Q

22 km od Raciborza 10 km od Krzanowic

Q Q

Bolatice

20 km od Kietrza 23 km od Piotrowic Wielkich

Zapewniamy przejazd na trasie Racibórz – Bolatice i z powrotem. Miejsce pracy: BOLATICE, Republika Czeska, 22 km od Raciborza >PLJJLQZPLJKV^PLZa! pod numerem telefonu Republika Czeska: +420 725 519 336 i +420 553 751 368, Republika Polska: +48 507 642 180 www.lanex.cz/kariera-u-nas lub alena.sedlackova@lanex.cz


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Ostra choroba zakaźna

RACIBORSKI RYNEKAKTUALNOŚCI ZDROWIA

REKLAMA

znów groźna w powiecie raciborskim

Powiat » Dynamika wzrostu zachorowań wyniosła w zeszłym roku ponad 1800 proc! O jakiej chorobie mowa? To koklusz, czyli krztusiec. W 2015 r. zapadalność na 100 tys. mieszkańców wyniosła 0,91, w 2016 r. już 17,4. Daje to niepokojącą dynamikę na poziomie 1812 proc. Liczby bezwzględne co prawda nie są duże, bo np. zachorowania na grypę liczone są w tysiącach rocznie, ale z kokluszem nie ma żartów. Ataki kaszlu mogą doprowadzić do pękania naczyń krwionośnych, wylewów i wybroczyn do spojówek oraz skóry, krwawień z nosa. U niemowląt przy końcu napadu kaszlu może dojść do bezdechu, a następnie do drgawek. Faza napadowa może trwać nawet 4 tygodnie. Konieczne jest leczenie antybiotykiem. Ostatni raz tak dużo zachorowań było w 2012 r. (15). Potem przez trzy lata po jednym. W zeszłym 19. – Nawracającym zagrożeniem jest nadal krztusiec. Ograniczony bardzo przez szczepienia, powrócił w latach 90. i jest to tendencja obserwowana w całym świecie, gdyż pomimo szczepień, co jakiś czas odnotowuje się wzrost zachorowań. Na te-

renie powiatu raciborskiego od wielu lat rejestrowano pojedyncze przypadki. Ze względu na fakt, że krztusiec w swoim przebiegu klinicznym, początkowo daje objawy zbliżone do zapalenia oskrzeli lub podejrzenia o alergię – często pozostaje niezdiagnozowany. Taka sytuacja często ma miejsce w przypadku osób dorosłych – w roku 2016 zgłoszono tylko 1 przypadek, który wystąpił u nauczycielki, która wykonała badania w tym kierunku na własny koszt, ze względu na kontakt zawodowy z chorą na krztusiec uczennicą. Wszystkie pozostałe zachorowania dotyczyły dzieci i młodzieży. Od roku 2015 może niepokoić wzrost zachorowań w skali województwa śląskiego – 535 przypadków, natomiast w roku 2016 – już 634 zachorowania, co znajduje również potwierdzenie w sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce. Dla porównania: na terenie powiatu raciborskiego po 4 latach spadku zachorowań, w roku 2016 odnotowano 19 przypadków, co może świadczyć o po-

prawie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w tym kierunku w przypadkach przebiegających z objawami przewlekłego kaszlu. Koszty badań w kierunku krztuśca ponosili rodzice dzieci (brak refundacji ze strony NFZ), dlatego też można przypuszczać że tych przypadków mogło być znacznie więcej. Zgodnie z definicjami przypadków (EU) dla potrzeb nadzoru epidemiologicznego, tylko 1 osoba spośród 19 przypadków spełniała kryteria kliniczne i laboratoryjne, i tym samym została wykazana jako przypadek potwierdzony. Pozostałe zakwalifikowano jako przypadki możliwe ze względu na brak spełnienia kryteriów laboratoryjnych. Aktualnie obowiązują w Polsce szczepienia przypominające przeciw krztuścowi u dzieci: w 6 roku życia (I dawka przypominająca) oraz w 14 roku życia (II dawka przypominająca) – szczepionką DTPa (błoniczo-tężcową z bezkomórkowym składnikiem krztuścowym) – czytamy w corocznym sprawozdaniu Sanepidu Racibórz. opr. w

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA II/2017 (kwiecień-czerwiec)

» 10

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

UROFURAGINUM (Furaginum) 30 tabletek niepowlekanych

BILOBIL INTENSE

ENFAMIL 2 PREMIUM

60 kapsułek

MLEKO NASTĘPNE, POWYŻEJ 6. MIESIĄCA 1200 g

Skład: każda kapsułka twarda zawiera 120 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L. folium (liście miłorzębu) (35-67:1). Wskazania do stosowania: preparat stosuje się u pacjentów z następującymi objawami: osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem, pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach), pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego. Przeciwwskazania: znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dystrybutor: KRKA d.d., Novo mesto, Słowenia.

Modyfikowane mleko początkowe Enfamil 2 Premium Lipil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który jest przeznaczony dla niemowląt w wieku od szóstego do dwunastego miesiąca życia. Preparat zawiera w składzie unikalną kompozycję związków odżywczych, które w połączeniu z lipilem wspomagają prawidłową pracę wzroku, układu odpornościowego oraz nerwowego. Dystrybutor: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.

Suplement diety zawierający magnez w formie hipoalergicznego, chelatu aminokwasowego ALBION®, wzbogacony witaminą B6. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Postać najwyższej jakości chelatu aminokwasowego zapewnia właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu. Badania naukowe potwierdzają wyższość chelatu aminokwasowego magnezu Albion® nad nieorganicznymi źródłami tego pierwiastka. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Zalecana dzienna porcja: tylko 1 kapsułka raz dziennie po posiłku. Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

2000 j.m., 60 kapsułek

od 13,90 zł

Suplement diety. Maksymalna rekomendowana dawka witaminy D* Dystrybutor: MERCK sp. z o.o

od 64,90 zł

30 kapsułek

VIGANTOLETTEN ® MAX

od 22,80 zł

ACIDOLAC® BABY OLIMP GOLD OMEGA 3 D3 + K2 30 kapsułek miękkich Suplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniony o wysoką ilość naturalnej witaminy K z natto, występującej w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie1 – menachinonu 7 (witamina K2). Produkt zawiera również witaminę D3 na poziomie aż 2000 j.m. Wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego - witamina K przyczynia się bowiem do prawidłowego krzepnięcia krwi, witamina D natomiast pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D uczestniczy także w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dystrybutor: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

od 24,50 zł

od 12,90 zł

LACTOSTAD

OLIMP CHELA-MAG B6

od 29,90 zł

Dawka substancji czynnej: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy. Wskazania: Zakażenie dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, I trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci w wieku do 3 miesięcy, niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy, rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa, niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Dystrybutor: Adamed Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05-152 Czosnów

10 saszetek Acidolac® Baby to preparat łączący w składzie szczep bakterii probiotycznych Bifidobacterium BB-12® i fruktooligosacharydy (FOS), przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach zaburzenia równowagi flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, stosowany w celu: • przywrócenia naturalnej flory w jelicie w trakcie i po antybiotykoterapii • łagodzenia przebiegu biegunek (zwłaszcza infekcyjnych) i skrócenia czasu ich trwania • wspomagania naturalnej odporności organizmu (związanej z równowagą flory bakteryjnej przewodu pokarmowego) • przywrócenia równowagi flory bakteryjnej w trakcie podróży do innych stref klimatycznych, kiedy w przewodzie pokarmowym dochodzi do zmian w składzie mikrofloryBifidobacterium BB-12® Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Dawkowanie: Niemowlęta i dzieci: 1 - 2 saszetki dziennie. Dla niemowląt zawartość saszetki należy wymieszać z wodą lub mlekiem, a w przypadku dzieci od 2. roku życia i dorosłych produkt może być spożywany również z jogurtem lub bezpośrednio z opakowania. Stosować w trakcie kuracji antybiotykowej oraz 2 - 3 tygodnie po jej zakończeniu, lub indywidualnie według wskazań lekarza Podmiot odpowiedzialny: ZF POLPHARMA S.A.

od 13,80 zł

siedem pojedynczych porcji, każda po 7 ml Preparat Lactostad to suplement diety będący kombinacją żywych kultur bakterii oraz polii oligosacharydów. Każda buteleczka zawiera bardzo wysokie stężenie żywych kultur bakterii fermentacji mlekowej – co najmniej 50 miliardów wyjściowo w jednej buteleczce. Lactostad to mieszanina czterech szczepów bakteryjnych: • Bifidobacterium lactis BI-04®, • Lactobacillus acidophilus La-14®, • Lactobacillus plantarum Lp-115®, • Lactobacillus paracasei Lpc-37®. Lactostad jest także wzbogacony m.in. w witaminy takie jak: witamina PP, witamina B5, witamina B6, witamina B1, kwas foliowy i witamina B12. Kiedy stosować preparat Lactostad? Wyjątkowe właściwości preparatu Lactostad oznaczają, że nadaje się on idealnie do stosowania podczas: • antybiotykoterapii, • zmiany diety, • przeciążenia pracą lub stresem, • zmiany trybu życia. Dystrybutor: STADA Poland Sp. z o.o.

od 24,50 zł

ŻURAVIT 60 kapsułek, suplement diety Żuravit, 60 kapsułek to ekonomiczny program 2 miesięczny*, oparty o precyzyjnie dobrany składnik - wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (25:1), standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC). Sposób użycia: 1 kapsułka 3 x dziennie przez pierwsze trzy dni, a następnie 1 kapsułka 1x dziennie. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol Lublin SA.

od 26,50 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


11 «

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

GOLD PROST

IBUPROM SPORT

30 tabletek

żel 50 g

GOLD PROST – suplement diety, zalecany dla mężczyzn po 40 roku życia, dla których szczególnie ważne jest dbanie o: • prawidłowe funkcjonowanie prostaty, • prawidłowe funkcjonowanie nerek, • sprawność układu moczowo-płciowego. Działanie: GOLD PROST zawiera specjalnie dobrany zestaw składników, który korzystnie wpływa na jakość życia mężczyzn po 40 roku życia, w tym prawidłowe funkcjonowanie prostaty. Skład: Wyciąg z pestek dyni, wyciąg z nasion lnu, wyciąg z korzenia pokrzywy, wyciąg z owocu palmy sabałowej, witamina B6, selen, cynk. Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149, 05-152 Czosnów

Skład: Ibuprofen 50 mg/g

od 27,60 zł

RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA II/2017 (kwiecień-czerwiec)

Wskazania do stosowania: miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych); leczenie bole- snej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, bole kręg zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych powypadkow (np. stłuczeń, skręceń). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen llub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwo Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe nieste leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie Występow w wywiadzie pokrzywki, alergicznego za zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu zastosow kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

od 15,50 zł

Dystrybutor: US Pharmacia Sp. z o.o.

IBUFEN® FORTE

BEBILON 2 Z PRONUTRA +

Zawiesina dla dzieci Skład: 5 ml zawiesiny doustnej zawiera 200 mg ibuprofenu Działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Lek dostępny bez recepty. Wskazania: Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego). Produkt nie zawiera cukru. Dystrybutor: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

od 15,90 zł

LAGOSA®

CYCLOVENA

mleko następne 1200 g

30 kapsułek

Bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od 6. miesiąca życia. Może być stosowane jako kontynuacja mleka Bebilon 1 lub w trakcie odstawiania dziecka od piersi. Nowa receptura Pronutra+ to podwyższona zawartość kwasu tłuszczowego DHA z grupy Omega 3, który jest ważny dla rozwoju wzroku dziecka oraz zawartość kwasu DHA wynosząca 0,3% kwasów tłuszczowych, co jest zgodne z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Mleko zawiera również kwas α-linolenowy z grupy Omega 3, niezbędny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych. Produkt jest źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zawiera minerały (żelazo, wapń, jod, miedź, cynk) oraz węglowodany i tłuszcze. Dystrybutor: NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Na ratunek zmęczonym nogom. • Przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg, • wspiera krążenie żylne, • pomaga zmniejszyć obrzęk, • pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu co zapewnia prawidłowe, • funkcjonowanie naczyń krwionośnych i skóry. Dystrybutor: LEK-AM Sp. z o.o.

od 12,80 zł

METAFEN

tabletki drażowane, 25 sztuk

10 tabletek

Produkt leczniczy. Substancja czynna: sylibinina (Silybi mariani extr. siccum) Wskazania: stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych; jako leczenie wspomagające w przewlekłych stanach zapalnych wątroby Przeciwwskazania: nie stosować przy nadwrażliwości na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w produkcie. Nie zaleca się stosowania u dzieci do 12 lat. Lek zawiera laktozę, jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Dystrybutor: Wörwag, Pharma GmbH & Co. KG

od 19,80 zł

1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu + 325 mg paracetamolu Wskazania: Metafen jest lekiem o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle; gorączka. Podmiot odpowiedzialny: Polpharma SA

od 5,20 zł

od 59,80 zł

SUPEROPTIC 60 kapsułek Suplement diety SuperOtic to produkt, który dzięki aktywnym składnikom działa wielotorowo: Kwas dokozaheksaenowy (DHA) przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia. Cynk, wit. B2, wit. A zapewniają pomoc w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Selen, mangan, wit. E, wit. C, cynk, miedź, wit. B2-pomagają w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny jest jednym z czynników powodujących starzenie się komórek organizmu. Niacyna, wit. B6, kwas foliowy, wit. B12 przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Produkt zawiera luteinę i zeaksantynę, które naturalnie występują w oku, w plamce żółtej. SuperOptic suplement diety polecany jest dla osób: • powyżej 40. roku życia ze względu na pogorszenie wzroku związane z wiekiem, a także młodszych, których narząd wzroku jest szczególnie narażony na niekorzystne działanie czynników środowiskowych/zewnętrznych tzn.: • pracujących przy komputerze, • palących papierosy, • przebywających w zadymionych pomieszczeniach, • narażonych na intensywne światło słoneczne, • spędzających wiele godzin na czytaniu lub oglądaniu TV, • prowadzących pojazdy po zmroku. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA

od 29,90 zł

CLARITINE ALLERGY

ORTANOL MAX

7 tabletek

14 kapsułek

Uwalnia od alergii, działa przez 24 godziny i nie usypia, brak działania sedatywnego u większości populacji. Wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania: Produkt leczniczy Claritine Allergy jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

Wskazania: Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg laktozy. Sygnatura: ORTM/018/11-2013 Podmiot odpowiedzialny: Sandoz Polska Sp. z o.o

od 10,50 zł

od 9,90 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA II/2017 (kwiecień-czerwiec)

» 12

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

MAGNE B6

CONTROLOC CONTROL®

ALTACET

50 tabletek

7 tabletek dojelitowych

żel

1 tabletka powlekana zawiera 48 mg jonów magnezu (1,97 mmol) w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku. Substancja pomocnicza: sacharoza 330,569 mg. Wskazania do stosowania: Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu; objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca); kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek. Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy. W przypadku braku poprawy po miesiącu stosowania produktu leczniczego Magne B6, kontynuowanie leczenia nie jest zalecane. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min.). Jednoczesne stosowanie lewodopy. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH

Wskazania: • stłuczenia, • obrzęki stawowe, • obrzęki pourazowe, • obrzęki wywołane oparzeniami pierwszego stopnia. Właściwości: Miejscowo ściągająco. Zmniejsza obrzęk tkanek. Łagodzi ból. Przeciwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, doustnie, w przypadku rozległych ran, na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem, na zakażoną skórę, długotrwale, u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Skład: substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

od 11,90 zł

od 13,50 zł

od 10,80 zł

BIOPRAZOL BIO MAX BIOTYNA MAX

14 kapsułek twardych

30 tabletek

Wskazany do stosowania w leczeniu objawów refluksu żołądkowo przełykowego (np. zgagi i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u pacjentów dorosłych. Omeprazol hamuje wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego i w ten sposób zmniejsza drażniący wpływ kwaśnej treści żołądkowej na przełyk u pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku.

Biotyna Max to suplement diety zawierający składniki, które wspomagają zdrowie włosów, skóry i paznokci. Przeznaczony jest do uzupełniania codziennej diety w wysoką porcję biotyny oraz mikroelementy: cynk i selen. Tabletki powlekane: 1 tabletka zawiera 5 mg biotyny, 10 mg cynku i 55 μg selenu. Produktu nie powinny stosować kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby uczulone na którykolwiek ze składników. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

od 19,80 zł

Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM Sp. z o.o.

od 29,90 zł

ALLEGRA 10 tabletek powlekanych Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

od 13,20 zł od 9,90 zł

NASIVIN SOFT 0,05% 10 ml Nasivin Soft* to preparat do nosa ze składnikiem nawilżającym, który udrażnia nos, zwiększa komfort oddychania. Dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujących w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Dystrybutor: MERCK sp. z o.o

od 18,90 zł

HIALEYE 0,2% i 0,4% krople do oczu, 10 ml Hialeye 0,2% został stworzony dla osób codziennie narażonych na działanie czynników, mogących prowadzić do wystąpienia Zespołu Suchego Oka: Zawarty w preparacie Hialeye 0,2% hialuronian sodu zapewnia: • optymalne nawilżenie • szybką ulgę dla oczu • długie utrzymywanie się na powierzchni rogówki. Hialeye 0,4% nawilżające krople do oczu został stworzony dla osób ze zdiagnozowanym Zespołem Suchego Oka, po 40 roku życia, cierpiących na przewlekłe choroby np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, przyjmujących leki mogące wysuszaćć rogówkę, ó k odczuwających d j h nadmierne łzawienie, pogorszenie widzenia, światłowstręt. Zawarty w preparacie Hialeye 0,4% hialuronian sodu zapewnia: • szybkie ustąpienie uciążliwych objawów, • regeneracja zniszczonych komórek rogówki, • długie utrzymywanie się na powierzchni rogówki Podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149, 05-152 Czosnów

od 15,20 zł

RENNIE ANTACIDUM 24 tabletki do ssania Skład: 1 tabletka zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg węglanu magnezu oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia, węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kkamica nerkowa. k

od 9,90 zł

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,

FEMIBION NATAL 2 30 tabletek + 30 kapsułek Niezbędny zestaw witamin w II i III trymestr ciąży. Zawiera DHA kwas foliowy i metafoliny. Suplement diety. Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o

od 42,70 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


13 «

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA II/2017 (kwiecień-czerwiec)

DETRAMAX PLUS

VITAPIL

DEXAK

30 tabletek powlekanych

60 tabletek

10 kapsułek

DETRAMAX PLUS to innowacyjny suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki: zmikronizowaną frakcję fiawonoidową diosminy i hesperydyny, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na oligoproantocyjanidyny, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego standaryzowany na ruskogeninę oraz witaminę C. Przeciwwskazania: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: NOVASCON PHARMACEUTICALS

VITAPIL® to profesjonalny preparat, którego skład pomaga zachować zdrowe włosy i skórę głowy*. Został opracowany przez ekspertów na bazie składników odżywczych i naturalnych substancji roślinnych. Dedykowany jest osobom, które chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL® działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące. VITAPIL® zawiera 16 składników aktywnych, w tym dużą ilość biotyny (300 μg), która poprzez poprzez utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego wpływa na procesy zachodzące w cebulce włosów – ich wzrost i zahamowanie nadmiernego wypadania. Przyczynia się również do utrzymania zdrowego wyglądu włosów. Nowa formuła preparatu VITAPIL® została wzbogacona o bambus, który jest najbogatszym w naturze źródłem krzemu. Zawiera go aż 75%, to ponad 5 razy więcej niż popularny skrzyp. Cechą charakterystyczną tej egzotycznej rośliny są silne, elastyczne i szybko rosnące pędy. Badania kliniczne dowodzą, że spożycie związków krzemu ma pozytywny wpływ na wytrzymałość, elastyczność oraz grubość włosów.** Składniki nowego preparatu VITAPIL® chronią mieszki włosowe przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz wpływają na prawidłową pigmentację włosów. Podmiot odpowiedzialny: Holbex Sp. z o. o.

SKŁAD: Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, chorobą wrzodową żołądka, z ciężką niewydolnością serca, z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. Dystrybutor: Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy

od 19,90 zł

DIKLOFENAK LGO żel 100 g

od 11,90 zł

Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy. Wskazania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, napady astmy, pokrzywka lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, III trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

COLON C 200 g

od 28,80 zł

Colon C – idealna kompozycja składników reguluje rytm wypróżnień (babka jajowata) pomaga kontrolować wagę (cykoria) korzystnie wpływa na pracę jelit (babka jajowata, cykoria). Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care S.A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin

od 32,50 zł

STARAZOLIN HYDROBALANCE krople do oczu, 2 x 5ml Krople Starazolin HydroBalance wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą szybką ulgę przy odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami. Zawierają hialuronian sodu, który jest naturalnym składnikiem łez. Preparat Starazolin HydroBalance jest szczególnie wskazany w przypadku: • narażenia oczu na działanie drażniących czynników środowiskowychh m.in: kurz, k ddym, promieniowanie UV, klimatyzacja, wiatr • obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem, długotrwałą pracą przed ekranem monitora itp. • zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia • osób noszących soczewki kontaktowe Skład: hialuronian sodu 0,1%. Przeciwwskazania: Nie należy stosować kropli Starazolin HydroBalance w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

od 15,50 zł

FOSIDAL

od 9,90 zł

VITOLE® D 2000 IU 60 kapsułek miękkich VITOLE® D 2000 IU to witamina D, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w: uzupełnianiu niedoborów witaminy D u osób dorosłych, osteoporozie, obniżonej odporności, zaburzeniach wchłaniania wapnia i fosforu. Witamina D pomaga także w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu odpornościowego. Podmiot odpowiedzialny: Polpharma Sp. z o.o.

od 19,50 zł

CENTRUM ON I ONA 30 tabletek Kobiety i mężczyźni mają odmienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Centrum ON – suplement diety z witaminami i minerałami opracowany, aby wspierać liczne korzyści zdrowotne i odżywcze potrzeby mężczyzn. Centrum ONA – suplement diety z witaminami i minerałami opracowany, aby wspierać liczne korzyści zdrowotne i odżywcze potrzeby kobiet. Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

od 29,20 zł

STOPERAN

syrop, 150 ml

8 kapsułek twardych

ELODERM ELODERM to kompleksowa linia innowacyjnych emolientów firmy Polpharma dedykowana wszechstronnej pielęgnacji skóry suchej, atopowej oraz nadwrażliwej na czynniki zewnętrzne. W skład nowej marki ELODERM wchodzi 6 produktów: Eloderm Żel do mycia, Eloderm Emulsja do kąpieli, Eloderm Szampon, Eloderm Krem, Eloderm Krem aktywny, Eloderm Balsam l ddo ciała. i ł PProdukty d kt przebadane bd dermatologicznie. Formuła bez parabenów, bez barwników, bez substancji zapachowych. Nie testowane na zwierzętach. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

od 19,70 zł

Fosidal syrop o działaniu przeciwzapalnym. • Fosidal zwalcza kaszel łagodząc stan zapalny • Fosidal może być stosowany o każdej porze dnia i nocy • Fosidal jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat • Nie zawiera żółcieni pomarańczowej Skład i postać: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku. Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Fosidal jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenspiryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

od 12,80 zł

Wskazania: Stosować w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperamidu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerzenia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit. Niedrożność jelit. Ostre wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czerwonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat. Lek dostępny bez przepisu lekarza – OTC. Skład: Loperamidi hydrochloridum 2 mg Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

od 7,40 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA II/2017 (kwiecień-czerwiec)

» 14

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

MAXIGRA GO

ARTRESAN OPTIMA

EAU THERMALE AVÈNE

25 mg

90 kapsułek

woda termalna 150 ml

Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Wskazania: do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stymulacja seksualna. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

ARTRESAN OPTIMA to rewolucyjny, optymalny dla stawów suplement diety z formułą MEDIflex, zawierający substancje wspierające odbudowę stawów oraz składniki chroniące przed negatywnymi zmianami zachodzącymi w chrząstce stawowej. Podmiot odpowiedzialny USP Zdrowie Sp. Z o.o.

Wskazania: Podstawowa pielęgnacja skóry wrażliwej, nadwrażliwej, alergicznej i podrażnionej. Kiedy stosować: • oparzenia słoneczne, • uzupełnienie podczas terapii wysuszających, • zaczerwienienia twarzy, • pieluszkowe zapalenie skóry, • po goleniu, • po depilacji, • po demakijażu, • po wysiłku fizycznym, • w czasie upałów, • podczas podróży. Właściwości: Unikalny i stały skład Wody termalnej Avène sprawia, że koi ona skórę i łagodzi podrażnienia, co potwierdzono w licznych badaniach naukowych. Testowana przez dermatologów, jest podstawą w pielęgnacji skóry wrażliwej, nadwrażliwej i alergicznej. Produkt opracowany tak, aby zminimalizować ryzyko alergii. Sposób użycia: Rozpylić na skórze delikatną mgiełkę, chwilę odczekać a następnie delikatnie osuszyć skórę. OSTRZEŻENIE: pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej k j j 500C/1220F 500C/1220F.

od 19,90 zł

XYLOGEL 0,1%

od 26,50 zł

BITTER Oryginalne Zioła Szwedzkie Specjalnie dobrana kompozycja ziół ułatwiająca nie tylko trawienie, ale też wspomagająca pracę wątroby, wspierająca „dobrą“ florę bakteryjną jelita. BITTER Oryginalne Zioła Szwedzkie ułatwiają regulację poziomu cholesterolu. Wspomagają kontrolę metabolizmu lipidów, glukozy i węglowodanów. Uczestniczą w prawidłowym działaniu nerek i pęcherza moczowego. Nie zawierają żadnych substancji słodzących , dlatego mogą być stosowane przez diabetyków. Dostępne w ilościach 250, 500 i 1000 ml.

od 29,90 zł

od 28,60 zł

Xylometazolini hydrochloridum Skład i postać: 1 g żelu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku; substancja pomocnicza benzalkoniowy chlorek, roztwór; żel do nosa. Wskazania do stosowania: Leczenie pomocnicze: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

od 13,80 zł

VERDIN COMPLEXXX 30 tabletek powlekanych Starasz się unikać problemów trawiennych? Czasem jednak zdarza się, że Twój układ pokarmowy po prostu nie daje rady…? Ten sam problem może dotyczyć również Twoich bliskich. Mamy rozwiązanie! Verdin Complexx to pierwsza kompleksowa pomoc na różne problemy trawienne, wynikające z przeciążenia układu pokarmowego. Verdin Complexx został stworzony z myślą o osobach, które odczuwają następstwa ęp pprzeciążenia ą układu trawiennego, takie jak: • ucisk w brzuchu, • pełność i ciężkość po jedzeniu, • skłonność do wzdęć, • dyskomfort w nadbrzuszu, • odbijanie. Specjalnie dla Was wprowadziliśmy duże opakowanie Verdin Complexx 30, które zawiera 3 razy więcej tabletek. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Dystrybutor: USP ZDROWIE Sp. z o.o.

od 13,80 zł

ELECTROVIT – woda kokosowa suplement diety, 20 tabletek musujących ją y Skład: regulator kwasowości (kwas cytrynowy), diwęglan sodu, koncentrat wody kokosowej CocoMineral®, substancje wiążące (sorbitole, glikol polietylenowy), diwęglan potasu, węglan wapnia, chlorek potasu, węglan magnezu, aromat, kwas L-askorbinowy, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza). Ostrzeżenia: nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zróżnicowany i zrównoważony sposób odżywiania się jest niezbędny dla zachowania zdrowia. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Zawiera cukier i substancje słodzące. Właściwości: ElectroVit WODA KOKOSOWA to suplement diety zawierający koncentrat wody kokosowej CocoMineral®. Woda kokosowa to orzeźwiający napój z wnętrza kokosa. Stanowi ona bogate źródło substancji odżywczych, witamin i minerałów. Elektrolity zawarte w wodzie kokosowej pod względem składu przypominają ludzkie osocze, dlatego płyn ten doskonale nawadnia i gasi pragnienie. ElectroVit WODA KOKOSOWA ma zastosowanie jako suplementacja diety w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na składniki produktu, w tym sód, potas, chlorek, wapń i magnez, które może nastąpić w wyniku np. gorączki, grypy żołądkowej (biegunka, wymioty), obfitego pocenia oraz zwiększonego wysiłku fizycznego. • Potas pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowo-mięśniowego z uwagi na to, że bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych. • Chlorek to podstawowy elektrolit anionowy. • Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Podmiot odpowiedzialny: REGIS Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków

od 11,90 zł

od 99,60 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


15 «

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl ARTYKUŁ SPONSOROWANY

RACIBORSKI RYNEKAKTUALNOŚCI ZDROWIA

Nowy system medyczny

podbija świat! Racibórz » Rozmowa z dr. n. med. Adamem R. Kwiecińskim, lekarzem i biologiem medycznym, twórcą Zintegrowanego Systemu Diagnostyki i Terapii Biologicznych –OXETIC Medical System. Redakcja: Panie Doktorze, nowotwory, borelioza, bóle kręgosłupa i stawów, RZS, zaburzenia odporności organizmu – to tematy, które są dla Pana najważniejsze? Doktor Adam Kwieciński: Tak, ale zajmujemy się szeroko pojętymi chorobami przewlekłymi, a to m.in.: alergie, choroby skóry, choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego.

Dr A.K.: Zadała Pani pytanie brzmiące jak tytuł książki pod moją redakcją: „Reishi – nadzieja współczesnej medycyny”, więc po pierwsze Reishi, po drugie kolagen, a po trzecie selen.

Red.: Czym jest OXETIC Medical System? Dr A.K.: OXETIC Medical System jest nowoczesnym i zintegrowanym systemem innowacyjnego zastosowania biologii Red.: Jakie metody diagno- medycznej w nowotworach, styczne Pan preferuje? boreliozie i innych chorobach Dr A.K.: Tomografię kompute- przewlekłych oraz nieoperacyjrową, rezonans magnetyczny nym leczeniu bólów kręgosłupa i oczywiście termografię me- i stawów, w tym RZS. dyczną, którą poznałem i stosuję dzięki prof. Josefowi Schmi- Red.:OXETIC Medical Sysdowi z Wiednia. tem to projekt międzynarodowy? Red.: Nadzieja współcze- Dr A.K.: Tak, dzięki moim snej medycyny, to Pana zda- partnerom z Japonii, Kanady, niem...? Francji i Włoch uruchamiamy

Międzynarodowe Centrum OXETIC – dostępne dla lekarzy i pacjentów z Polski, ale także z zagranicy. Red.: Panie Doktorze, dziękuję za rozmowę.

Wodzisławskie Centrum Diagnostyki Obrazowej 44-300 Wodzisław Śl., ul. Radlińska 68 tel.: 32 440 99 88 tel.: 536 542 555 www.klinikakatarzyny.pl

„Roślinożercy” – czego warto się od nich nauczyć? Racibórz » Świeże warzywa, pełnoziarniste pieczywo, rośliny strączkowe czy tłuszcze roślinne – to przykłady produktów, po które chętnie sięgają wegetarianie, a więc osoby, które zdecydowały się na niejedzenie mięsa. I choć dla wielu z nas zrezygnowanie z pikantnych skrzydełek, smażonego steka czy grillowanej karkówki wydaje się być niemożliwe, warto zastanowić się nad uzupełnieniem naszych codziennych posiłków o najważniejsze składniki diety bezmięsnej. Instytut Żywności i Żywienia w Piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej[1] na pierwszym miejscu stawia ruch, a już na drugim – uzupełnienie diety w odpowiednią ilość warzyw i owoców. W teorii powinniśmy je jeść aż pięć razy dziennie. Warto przemyśleć więc, dlaczego tak ważną część naszego żywienia powinny stanowić produkty roślinne, a także zaczerpnąć garść wskazówek dotyczących odżywiania z przepisów i zaleceń diety bezmięsnej. Oto garść produktów, po które wzorem wegetarian powinniśmy sięgać:

soja

Bardzo istotnym składnikiem diety wegetariańskiej jest soja - bogata w białko i tłuszcze roślinne. Doskonale smakuje w formie pasztetu, kotlecików czy ciasteczek. Na rynku dostępny jest także napój sojowy. Jeżeli nie wyobrażamy sobie życia bez mięsa, możemy raz na jakiś czas zastąpić tradycyjne-

go kotleta potrawą przygotowa- kwasy Omega-3 i Omega-6. ną właśnie na bazie soi.

oleje roślinne

W diecie wegetariańskiej do przygotowania potraw wykorzystywane są oleje roślinne a także powstała na ich bazie margarynę – to źródła zdrowych tłuszczów roślinnych, bogatych w korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy tłuszczowe. Do smażenia wykorzystuje się wysokiej jakości rafinowany olej roślinny – rzepakowy lub słonecznikowy. Oba oleje charakteryzują się tzw. stabilnością oksydacyjną oraz odpornością na utlenianie – oznacza to, że podgrzewane do wysokiej temperatury nie tracą swoich właściwości. Podobnie dostępne na rynku produkty z mixem olejów, wzbogacone dodatkowo o witaminy – A i D. Sałatki oraz inne dania przygotowywane „na zimno” uzupełniane są o oliwę z oliwek, która także bogata jest w niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

niają w diecie wegetariańskiej także poziom żelaza, witaminy ciemnozielone warzywa C i witaminy D. Warto dorzucać Podstawą diety wegeta- je do sałatek czy zup. riańskiej stanowią warzywa – zwłaszcza te, które zawierają bakalie wiele cennych witamin. SzczeDaktyle, figi, morele czy kogólną rolę odgrywają w jadłospi- kos, a także stosunkowo wysosie wegetarian warzywa ciem- kokaloryczne – orzechy (100g nozielone, takie jak brokuły, zie- orzechów włoskich to aż 645 lona fasola, groszek, szpinak czy kalorii), stanowią doskonałe kapusta. Brokuły stanowią do- źródło nienasyconych kwasów skonałe źródło wapnia w die- tłuszczowych, białka i mikrocie bezmięsnej. Zielona fasol- elementów. Wpływają również ka zawiera m. in. kwas folio- na prawidłowy poziom „złego” wy, a także witaminę B6, która cholesterolu we krwi. wspomaga tworzenie czerwonych krwinek, funkcjonowanie awokado układu odpornościowego, meInnym źródłem korzystnych tabolizm białka oraz regulację tłuszczów roślinnych w diecie aktywności hormonalnej. Jak wegetariańskiej jest awokado. wykorzystać je w kuchni? Na Sprawdza się doskonale w saprzykład szpinak to dobry za- łatce, w formie pasty na kanapmiennik mięsnego farszu w na- ki, zupy lub sosu. Wegeteriańleśnikach, lasagne, makaronie skie sposoby przygotowania czy pierogach. awokado bywają jednak jeszcze bardziej fantazyjne – na bazie dynia tego zielonego owocu powstają Pestki dyni, zawierające „do- również znakomite kotleciki czy bre” tłuszcze roślinne, uzupeł- są wykorzystywane do… sushi.

Wymienione składniki to niektóre z ważniejszych elementów zbilansowanej diety wegetariańskiej. Co istotne, charakteryzują się one korzystnymi dla zdrowia właściwościami. Jeżeli nie chcemy dokonywać radykalnej zmiany diety i całkowicie rezygnować z produktów pochodzenia zwierzęcego, wystarczy, że zasięgniemy lekkiej inspiracji i wprowadzimy do naszych codziennych jadłospisów więcej produktów roślinnych, które wykazują pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Możemy np. kilka razy w tygodniu dorzucić do jogurtu czy mleka posiekane orzechy, posiłek uzupełniać o ciemnozielone warzywa, a kotleta schabowego zastąpić

czasem smacznymi kotlecikami sojowymi. Dzięki temu dostarczymy organizmowi składników odżywczych, w tym dobrych dla nas – tłuszczów roślinnych. Zastępowanie w diecie tłuszczów nasyconych tłuszczami nienasyconymi pomoże m. in. w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Taka dobrze zbilansowana dieta, bogata w warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze, uzupełniona dodatkowo o odpowiednią ilość codziennej aktywności fizycznej, może pomóc nam w zachowaniu zdrowia i dobrej formy na długie lata. źródło: newseria.pl fot. pixabay.com


AKTUALNOŚCI

» 16

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Udziec z muflona i kolorowe mazurki, czyli czym zajadają się mieszkańcy naszego powiatu Pietrowice Wlk. » Rolada, kluski i modro kapusta to co prawda żelazny punkt śląskiego Raciborskiej, Krzanowic, Pomenu, ale nasze gospodynie chętnie sięgają po nowości i wyrafinowane potrawy z grzebienia, Samborowic, Gadziczyzny. Widać to było podczas dorocznej pietrowickiej imprezy Wielkanocne Stoły, mowa, Szonowic, Gródczanek, Krowiarek, Pietrowic Wielkich, która odbyła się 1 kwietnia. Raciborza, na Wielkanocnych Stołach pojawił się prezydent Mirosław Lenk. Jego żona Halina weszła nawet do kulinarnego jury, a prezydent przemykał między stołami i kosztował co nieco. W rozmowie z nami zapowiedział, że na przyszły rok Racibórz już wystawi swoją kulinarną drużynę. Nie mamy co prawda kół gospodyń wiejskich, ale za to w centrum czy na dzielnicach nie brak dobrych kucharek i kucharzy, prezydent porozmawia z kim trzeba, miasto na przygotowanie dań wyłoży pieniądze i postara się pokazać z Była to już dziesiąta jubile- Raciborza. W tym roku jednak, najlepszej strony. uszowa edycja, w której biorą w ramach kurtuazyjnej rewizyty 1 kwietnia z bardzo dobrej udział przedstawiciele całego za udział wójta i sekretarza Pie- strony pokazały się gospodypowiatu, jak dotąd, niestety, bez trowic Wielkich w sesji na 800 lat nie z: Nędzy, Roszkowa, Kuźni

Mażoretki z Nędzy fantastyczne w Marklowicach

Nędza » Dla tych dziewczyn taniec to o wiele więcej niż tylko hobby, to wręcz całe życie. I to czuć w każdym występie – czy na lokalnym festynie, czy międzynarodowym konkursie dają z siebie wszystko!

Ogromne poświęcenie, talent i umiejętności dają fantastyczne efekty. Tym razem dziewczyny z zespołu mażoretkowego „Arabeska II” ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Bajtel”, działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Nędzy, zdobyły świetne noty na V Festiwalu Tanecznym „Aplauz 2017” w Marklowicach. Wyjazd zespołu był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Gminy Nędza.

Młode tancerki startowały w kategoriach: formacje baton (zdobyły I miejsce) oraz miniformacje pom-pom (zajęły II miejsce) w kategorii wiekowej juniorki. W kategorii osobowość sceniczna startowało siedem dziewcząt, z czego w młodszej grupie III miejsce zajęła Nadia Kowalczyk za układ z dwiema pałkami, a w grupie średniej (13-15 lat) Wiktoria Gatnar za

układ z pomponami. Do konkursu dziewczyny przygotowała Aldona Krupa-Gawron oraz Kasia Łabińska. Mażoretki z gminy Nędza od wielu lat zdobywają najlepsze wyniki w konkursach krajowych i międzynarodowych. Każdy sukces to wynik ciężkiej pracy, długich i wymagających treningów, determinacji i zaangażowania. Sabina Mostek

Kornic, Cyprzanowa, Pawłowa, Żerdzin i Makowa. Do ciekawostek należały potrawy z dziczyzny na stoisku z Nędzy – udziec z muflona (mięso przekazał jeden z mieszkańców gminy mający hodowlę dzikich zwierząt), pieczeń z zająca oraz szynka z jelenia. Ta ostatnia, po zabejcowaniu, wędzona jest przez dwa tygodnie zimnym dymem. – Co drugi dzień przez cztery godziny – zdradza nam Jadwiga Przybyła, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich Rodzin. (w) REKLAMA


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl REKLAMA

17 «

REKLAMA


REKLAMA

» 18

Masz kota?

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zadbaj o higienę, bezpieczeństwo i oszczędność

dzięki żwirkowi Cat’s Best Green Power!

Racibórz » Masz kota i szukasz ekologicznych i wygodnych rozwiązań, które ułatwią ci opiekę nad zwierzakiem, a dla niego będą bezpieczne? Z pewnością zainteresuje cię nowość wśród żwirków ekologicznych – Cat’s Best Green Power to higiena, ekologia, oszczędność i wygoda w jednym! Rodzina doskonale znanych i bardzo cenionych żwirków drewnianych Cat’s Best powiększyła się o funkcjonalny i niezwykle skuteczny ekologiczny żwirek Cat’s Best Green Power oferowany w poręcznych i ekonomicznych torbach 8-litrowych. To produkt całkowicie naturalny, w 100% wyprodukowany z odtwarzalnych surowców roślinnych bez sztucznych dodatków chemicznych. Masz wiele powodów, aby zamienić swój mineralny żwirek na nowy Green Power, który charakteryzuje się niezwykłą chłonnością przykrych zapachów oraz wyjątkową absorpcją cieczy.

Dla długotrwałej higieny w domu!

Działanie żwirku Cat’s Best

REKLAMA

Green Power opiera się na innowacyjnej technologii JRS Organic Fibre800 Technology będącej naturalną pułapką dla zapachów i bakterii. Wilgoć i zapachy są błyskawicznie wchłaniane i na stałe wiązane w drobnych włóknach roślinnych. Ta naturalna pułapka dla bakterii i nieprzyjemnych zapachów gwarantuje długotrwałą higienę w kuwecie. To koniec nieprzyjemnych zapachów w Twoim domu!

Dla czułych łapek Twojego ulubieńca!

Żwirek Cat’s Best Green Power przekonuje specjalną strukturą wsadu. Drobna formuła jest wyjątkowo miękka Po prostu zużywasz mniej żwiri dzięki temu delikatna dla ko- ku niż dotychczas! cich łapek. Koty uwielbiają ten żwirek i czują się z nim bardzo Dla Twojej wygody! Żwirek Green Power skłakomfortowo. da się z naturalnych włókien Dla większych roślinnych, dlatego można go oszczędności! łatwo i skutecznie usuwać w doNaturalne zdolności drewna mowej toalecie. Dzięki doskodo pochłaniania wilgoci powo- nałej chłonności żwirek chaDla delikatnych nosków dują, że nowy Cat’s Best Green rakteryzuje się jeszcze lepszyŻwirek Cat’s Best Green Po- Power jest wyraźnie bardziej mi parametrami zbrylania. To wer zawiera jedyne w swoim wydajny i pozwala na większe sprawia, że łatwo i higienicznie rodzaju, zielone roślinne perły oszczędności niż wiele innych usuwasz jedynie zabrudzone higieniczne ze specjalnym blo- żwirków dla kotów. Chłonność bryłki, oszczędzając czas i nakerem zapachów. To naturalna do 800% pojemności płynów kłady pracy przy czyszczeniu dodatkowa ochrona przed nie- gwarantuje pierwszorzędną kociej kuwety. Masz więcej czapożądanymi zapachami. absorpcję i super wydajność. su dla swojego pupila!

Potr zebujesz więcej powodów,, aby się przekonać? Wypróbuj i wybierz to, co najlepsze! PROMOCJA! Kup 1 żwirek, a drugi dostaniesz GRATIS! Promocja trwa do końca kwietnia lub do wyczerpania zapasów

ADRESY SKLEPÓW: ul. Długa 10 ul. Opawska 82 ul. Słowackiego 59 ul. Rudzka 37


19 «

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Doda na tegorocznej majówce w Nędzy

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

Nędza » Pierwszy dzień majówki to śląskie szlagiery, drugiego maja – disco polo show, a gwiazdą wieczoru 3 maja będzie Doda. Gmina Nędza z festynów majowych znana jest w całym regionie. Na majówkową zabawę przyjeżdżają tu mieszkańcy nie tylko Śląska.

Program Festynu Majowego w Nędzy 2017: 1 maja: 9.00 – turniej skata o Puchar Wójta Gminy Nędza 15.30 – gry i zabawy dla dzieci 16.30 – Biesiada Śląska z Piotrem Scholzem – koncerty: B.A.R, Blaskapelle, Krzysztof Respondek, Bernadeta Kowalska 21.00 – pokaz sztucznych ogni 21.30 – zabawa taneczna

2 maja: 16.00 – Gminne Centrum Kultury w Nędzy: zespoły muzyczne, pokaz akrobatyki dziecięcej, występ mażoretek zespołu „Arabeska” oraz zespołu folklorystycznego „Łężczok” 18.30 – disco polo show – koncerty: After Party, Long & Junior 21.30 – zabawa taneczna 3 maja 16.30 – występ zespołu folklorystycznego „Łężczok” 17.30 – występ Orkiestry Dętej Gminy Nędza 18.30 – Zbigniew Foryś Band ex Lombard 19.30 – losowanie nagród w konkursie wiedzy o gminie Nędza i festynach 20.00 – koncert Dody 21.30 – zabawa taneczna

PKS-em nie tylko po wyznaczonych trasach

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SPÓŁKA OFERUJE WYNAJEM AUTOBUSÓW! Region » PKS Racibórz, przedsiębiorstwo obecne na ziemi raciborskiej od 1951 roku, to nie tylko przewozy pasażerów. -u to też idealne rozwiązanie dla wszystko wytłumaczy, a także Firma oferuje również wynajem autobusów, zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych. Współpraca z raciborskim młodej pary szukającej trans- doradzi. Aby uzyskać poradę, portu dla swoich gości. możesz też zadzwonić pod nuPKS-em to gwarancja rzetelności, profesjonalizmu i bezpieczeństwa

PKS Racibórz, firma z ponad 60-letnim doświadczeniem, posiada obecnie 65 autobusów, dzięki którym realizuje przewozy na terenie gmin: Racibórz,

rzyce i Kornowac. Spółka niezmiennie dba o rozwój i bezpieczeństwo przewozów, by zapewnić swoim klientom jak najwyższy komfort. W ramach wynajmu PKS Racibórz realizuje wyjazdy po całej Polsce, a także do Czech, na Słowację, Litwę, Białoruś, Ukrainę czy Węgry. Współpracuje z wieloma firmami, takimi jak m.in. Rafako, Rameta, Eko-Okna, Rafamet, Koleje Śląskie, a także ze wszystkimi raciborskimi szkołami, z placówkami oświatowymi z powiatu wodzisławskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego czy głubczycWodzisław Śląski, Krzyżano- kiego, gminami, miastem Raciwice, Krzanowice, Pietrowice borzem i starostwem powiatoWielkie, Rudnik, Nędza, Kuźnia wym. Szkoły korzystają z usług Raciborska, Kietrz, Baborów, PKS Racibórz zarówno przy Lyski, Lubomia, Godów, Go- okazji dłuższych wyjazdów na

wycieczki szkolne, jak i podczas jednodniowych wypadów, spółka zawozi uczniów także na zajęcia sportowe, które odbywają się poza szkołą. O wysokiej jakości proponowanych przez PKS Racibórz usług może dodatkowo świadczyć liczba wykonanych w ubiegłym roku zleceń na wynajem autobusów – było ich bowiem ponad dwa tysiące. Ponadto szkoły, ale też stali klienci, mogą liczyć na zniżki i promocje. Autobusem PKS Racibórz możesz też wybrać się na prywatną wycieczkę – rodzinną, organizowaną przez różne stowarzyszenia, grupy czy organizacje. Spółka podróżowała już ze swoimi klientami m.in. na różnego rodzaju pielgrzymki czy kuligi. Wynajem autobusu PKS-

Niezawodność, profesjonalizm, rzetelność, dostosowanie do potrzeb klienta – to cechy współpracy z PKS Racibórz. Wynajmowane przez spółkę autobusy są świetnie wyposażone, m.in. w rozkładane fotele czy klimatyzację, a przede wszystkim są komfortowe i bezpieczne – pojazdy raz w miesiącu przechodzą kontrolę techniczną na stacji napraw przy zakładzie, dwa razy w roku wysyłane są na badania na okręgowej stacji kontroli pojazdów. Spółka oferuje autobusy mieszczące od 19 do 60 osób, a zamówienia realizuje w ekspresowym tempie, nawet w pół godziny! Jeśli jesteś zainteresowany wynajmem autobusu, odwiedź Biuro Obsługi Klienta. Tu znajdziesz odpowiedź na każde pytanie, młody, kreatywny zespół

mer (32) 415-33-80 (wew. 108) lub wysłać e-mail na adres: autobus@pksraciborz.pl. Nie ryzykuj wynajmem autobusu nieznanych firm – zaufaj fachowcom, którzy znają się na rzeczy – PKS Racibórz zaprasza do współpracy!

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. centrala 32 415 33 80 Na bieżąco można śledzić PKS w Raciborzu na Facebooku


OGŁOSZENIA

» 20

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE

Dla domu Inne

Drewno opałowe Sprzedam drewno opałowe, różne rodzaje, od 130 zł za kubik. Możliwość transportu. Tel. kom.: 530 050 550.

Meble Sprzedam meble Sprzedam kanapę, szafę, dwie komody oraz regał na książki. Stan dobry, całość w cenie 700 zł. Transport we własnym zakresie. Tel. kom.: 791122459, e-mail: matrycja9@ gmail.com.

Usługi budowlane Pokrycia dachowe Ciesielka i blacha trapez, blachodachówka, dachówka, obróbki blacharskie, papa zwykła, termozgrzewalna, gont, rynny, steropapa, materiał + wykonawcy, atrakcyjne ceny. Tel. kom.: 664 807 199.

REKLAMA

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. REKLAMA

TANIE KREDYTY dla każdego

Oferta 26 banków

790 501 503 32 700 70 40

Racibórz, ul. Drzymały 2

Usługi ogólnobudowlane Usługi finansowe Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradyPożyczki Pozabankowe na Raty Ferratum cyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od - wygraj Tablet podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, Wielkanocny Konkurs w Ferratum Bank, w ocieplanie budynków. Tel. kom.: 604 761 326. ramach którego możesz wygrać tablet Samsung - pożyczka ratalna od 1000 do 5000 zł, spłata w ratach miesięcznych do 24 m-cy, Usługi remontowe weryfikacja przez KRD, formalności przez inRemont, budowa ternet, szybki przelew na konto, e-mail: banPlanujesz remont, wykończenie lub odświeże- ki24@banki24.com.pl. www.banki24.com.pl/ nie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowe- wielkanocny-konkurs-fer. go? Zadzwoń. Ocieplenia budynków, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, Nie dostałeś Kredytu? Sprawdź nasze panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadcze- Pożyczki! nie, dobra jakość wolne terminy. Tel. kom.: 882 Pożyczki Online - pożyczki pozabankowe dłu113 160, e-mail: fischbud@wp.pl. goterminowe z okresem spłaty do 2 lat, małe REKLAMA

NAJTAŃSZE ŻALUZJE ROLETY MOSKITIERY

Tel. 604 729 874 502 890 351 Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej)

Finanse

pożyczki chwilówki na 15, 30 lub 60 dni, pożyczki od 50 zł do 10 000 zł, wszystkie formalności przez internet, większość ofert przez przesyłania dokumentów. e-mail: nachwilke@ nachwilke.com. www.nachwilke.com. Pożyczka na Wielkanoc - zdobądź szybko pieniądze na Święta W Get-Money.pl przygotowaliśmy najlepsze pożyczki na Wielkanoc dla ludziach ceniących wygodę, przejrzystość i bezpieczeństwo. W ofercie pożyczki ratalne online do 15000 zł nawet 48-mcy oraz chwilówki do 3000 zł w promocji. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www. get-money.pl/chwilowki.

Pożyczki Pozabankowe bez BIK 15 000 zł Pożyczki Pozabankowe - oferta chwilówki onliKredyt świąteczny ne od 100 do 3000 zł, pożyczki pozabankowe Weź wygodny kredyt na Święta, oprocentowa- długoterminowe do 25 000 zł, kredyty bannie od 0% a maksymalny okres kredytowania kowe przez internet do 20 000 zł, chwilówto aż 144m-ce, przyjdź, sprawdź i zrealizuj ki już od 18 roku życia, pożyczki z wysokim swoje świąteczne plany. Zapraszamy. Dom wskaźnikiem przyznawalności. e-mail: bestFinansowy QS Racibórz, ul.Opawska 38. Tel. -kredyt@best-kredyt.pl. www.best-kredyt.pl/ kom.: 530 499 444. pozabankowy/.

Doradztwo

REKLAMA

POŻYCZKI EKSPRESOWE POD ZASTAW Najniższe oprocentowanie

Tel. 604 729 874 502 890 351 Racibórz, ul. Opawska 21/2 (róg Opawskiej i Ogrodowej) REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Motoryzacja Inne Skup aut Złomowanie, Racibórz 697 459 184 Najwyższe ceny, Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz! 24H/7D Skupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. Pracujemy 7 dni w tygodniu, 24 H. Tel. kom.: 697 459 184.

REKLAMA

SPRZEDAŻ I WYNAJEM

SAMOCHODÓW Roman Weiser

Racibórz, ul. Piotrowska 12

Tel.: 32 415 59 73, 602 794 286

Racibórz kupimy twoje auto tel.530 312 312 wyzłomujemy każde zużyte auto płacimy najwięcej dojazd 24 - Skupujemy samochody. - Każdej marki, w każdym stanie. - Całe oraz skorodowane. - Zniszczone, zaniedbane. - Oferujemy złomowanie pojazdów. - Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. - Odbiór natychmiast do 1 h. - Bezp. transport. tel:530 312 312. Tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www:www.kzpkowalski.pl.

Racibórz i cały powiat kupimy twoje auto tel.690 993 034 również złomujemy-legalRacibórz: Kupię każde auto bez wyjąt- nie max ceny 24/h/7 ku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: - w pełni sprawne, 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, - uszkodzone - bez ważnych opłat, - skoromin. formalności, umowa, gotówka w godzinę dowane - samochody niesprawne oferujemy od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, gotówkę od ręki własny transport natychmiapowypadkowe, skorodowane, bez przeglądu stowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. tel:888 i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 10 20 80. Tel. kom.: 690 993 034, e-mail: au1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692 todarex68@wp.pl. www:www.kzpkowalski.pl. 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz iokolice kupimy twoje auto każSkup samochodów za gotówkę do 10 tys. de osobowe,dostawcze płacimy najwięcej zł - również złomowanie do 700 złotych działamy 7 dni w tygod Skup samochodów osobowych i dostawza tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł. Stan, czych Skupujemy pojazdy: - w pełni sprawne, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszko- - uszkodzone - bez ważnych opłat, - skorodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umo- dowane - samochody niesprawne oferujemy wa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy gotówkę od ręki własny transport natychmiadojazd do klienta. Również złomowanie, nawet stowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. tel:690 993 034. Tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: au700 zł/1 t. Tel. kom.: 664 087 328. todemont@wp.pl. www:www.kzpkowalski.pl. Skup samochodów, osobowe, dostawcze, Skup aut - Złomowanie Najwyższe ceny nie złom, 507 480 590 Skupujemy samochody za gotówkę: każda w Raciborzu Tel 692 191 585 Zadzwoń po marka oraz stan, całe oraz powypadkowe, darmową wycenę już dziś osobowe, dostawcze oraz angliki, cena do Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, dogadania, bez OC i przeglądu, przyjeżdża- min. formalności, umowa, gotówka w godzinę my. odbieramy z wyznaczonego miejsca. Nie od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, złomujemy! Tel. kom.: 507-480-590, e-mail: powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet Alegol7640@interia.pl. 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692 Racibórz i okolice kupimy twoje auto 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. tel.888 10 20 80 osobowe,dostawcze Auto Skup! 500 760 425 Non Stop! 24/7 kupimy każde całodobowo 7/ty Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ- Skup samochodów osobowych i dostawdym stanie. Całe oraz skorodowane. Znisz- czych Skupujemy pojazdy: - w pełni sprawczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie ne, - uszkodzone - bez ważnych opłat, - anpojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. gliki, - samochody sprowadzone z zagranicy. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast Oferujemy gotówkę od ręki Własny transport do 1 h. Bezp. transport. Tel: 530 312 312, tel. Darmowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. Tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz kupimy twoje auto tel.888 10 Złomowanie samochodów tel.530 312 312 20 80 także złomujemy tel.530 312 312 legalna kasacja z koncesją płacimy naj- płacimy najwięcej 24/h/7 - Skupujemy samochody. - Każdej marki, w każwięcej doja.natychmiast. Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ- dym stanie. - Całe oraz skorodowane. - Zniszdym stanie. Całe oraz skorodowane. Znisz- czone, zaniedbane. - Oferujemy złomowanie czone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. - Mogą być bez OC, bez przeglądu. pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. - Odbiór natychmiast Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. - Bezp. transport. tel:530 312 312. Tel. do 1 h. Bezp. transport. Tel:530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodarex68@ wp.pl. www:www.kzpkowalski.pl. wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Kupię

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu bądź przyjdź do redakcji osobiście do wtorku, do godz. 9.00. Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz. pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Batorego 7/2. Racibórz i cały powiat kupimy twoje auto. tel.690 993 034 osobowe,dostawcze płacimy najwięcej całodob Skup samochodów osobowych i dostawczych Skupujemy pojazdy: w pełni sprawne, uszkodzone – bez ważnych opłat, skorodowane – samochody niesprawne oferujemy gotówkę od ręki własny transport natychmiastowy dojazd do klienta Najlepsze ceny. tel:888 10 20 80. Tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Skup wszystkich samochodów, płacimy gotówką, zapewniamy minimum formalności. Tel.: 664 087 328 Kupimy każdy samochód, bez względu na stan czy markę. Płacimy tylko i wyłącznie gotówką, na miejscu u klienta. Posiadamy własny transport (lawetę). Zapewniamy dokumenty niezbędne do wyrejestrowania pojazdu. Działamy legalnie, płacimy uczciwie. Tel. kom.: 664 087 328. Auto-Skup Non-stop 24/h tel.530 312 312 płacimy najwięcej sprawdź dla nas klient jest najważniejszy Skupujemy samochody. Każdej marki, w każdym stanie. Całe oraz skorodowane. Zniszczone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Z problemami prawnymi. Odbiór natychmiast do 1 h. Bezp. transport. Tel: 530 312 312, tel. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Racibórz auto-skup nr1 w całym okręgu tel.690 993 034 my płacimy, a nie obiecujemy pracujemy 7 dni/t Skupujemy samochody wszystkich marek, oferujemy również złomowanie samochodów, osobowe, dostawcze, płacimy ponoć najwięcej za wybrane modele, nawet 1000 zł/tona i więcej, zadzwoń, a na pewno się dogadamy, dojeżdżamy najszybciej, całodobowo, 7/ty. Tel:888 10 20 80, tel. kom.: 690 993 034, e-mail: autodarex68@wp.pl. www.kzpkowalski.pl. Złomowanie pojazdów! Samochody i motocykle uszkodzone jak i na chodzie, bez dokumentacji, niekompletne. Wszystkie formalności w 15 minut! Tel. kom.: 506416851.

min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów za gotówkę do 10 tys. zł - również złomowanie do 700 złotych za tonę tel 664 087 328 Skupujemy samochody do 10 tys. zł - Stan, marka bez znaczenia. Całe, sprawne. Uszkodzone, skorodowane, bez przeglądu i OC. Umowa/gotówka w chwilę od zgłoszenia. Darmowy dojazd do klienta. * Również złomowanie, nawet 700 zł/1 t. Tel. kom.: 664 087 328.

Sprzedam Sprzedam motorower Sprzedam motorower marki Yamasaki - przebieg: 900 km - zarejestrowany i opłacony. Stan bardzo dobry. Tel. po godzinie 16.00. Tel. kom.: 727210880.

Nieruchomości Działkę sprzedam Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną 15 ar. w Raciborzu - dobra lokalizacja, teren niezalewowy z panoramą na cały Racibórz. Tel. po godzinie 16.00. Tel. kom.: 727210880. REKLAMA

Do wynajęcia BAR W SAMBOROWICACH przy ulicy Polnej 1.

tel. 606 64 38 95 Mieszkanie wynajmę Mieszkanie do wynajęcia Do wynajęcia częściowo umeblowane mieszkanie 3-pokojowe w Raciborzu na ul. Ogrodowej. Tel. kom.: 510 397 750. www.olx.pl/ oferta/wynajem-mieszkanie-3-pokoje-centrum-60-m-CID3-IDkkoGc.html

Złomowanie samochodów Racibórz i okolice tel.888 10 20 80 osobowe,dostawcze,ciężarowe płacimy MAXXXX Skupujemy samochody. Każdej marki, w każ- Wynajmę mieszkanie w centrum - ul. Brodym stanie. Całe oraz skorodowane. Znisz- warna, 2 pokoje, 48 m2, 1. piętro, 1050 zł czone, zaniedbane. Oferujemy złomowanie + prąd, gaz pojazdów. Mogą być bez OC, bez przeglądu. Bezpośrednio od właściciela! Do wynajmu słoZ problemami prawnymi. Odbiór natychmiast neczne mieszkanie w zadbanej kamienicy w do 1 h. Bezp. transport. Tel: 530 312 312, tel. ścisłym centrum Raciborza - ul. Browarna, ok. kom.: 888 10 20 80, e-mail: autodemont@ 200 metrów od Rynku. 1. piętro. 48 mkw. + wp.pl. www.kzpkowalski.pl. piwnica, 2 pokoje, oddzielna kuchnia, łazienka z WC. Odmalowane. 1050 zł + prąd, gaz. Tel. Racibórz i okolice kupimy twoje auto pła- kom.: 509505338, e-mail: jhd@poczta.fm. cimy najwięcej tel.690 993 034 złomujemy legalnie-koncesja Wynajmę mieszkanie na ul. Lotniczej, 36 Skupujemy samochody wszystkich marek, m2, 2 pokoje, II piętro, duży balkon oferujemy również złomowanie samochodów, Nowoczesna zabudowa w kuchni (w tym zmyosobowe, dostawcze, płacimy ponoć najwię- warka), w łazience pralka, p. pokój w zabudocej za wybrane modele, nawet 1000 zł/tona wie. Duży pokój bez wyposażenia. Mieszkai więcej, zadzwoń, a na pewno się dogadamy, nie słoneczne z widokiem na zieleniec. Cena dojeżdżamy najszybciej, całodobowo, 7/ty. Tel. najmu z odstępnym: 930 zł + media + RTV. kom.: 690 993 034, e-mail: autodemont@ Kaucja: 1500 zł. Umowa najmu okazjonalnewp.pl. www.kzpkowalski.pl. go. Tel. kom.: 669977800. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku - Złomowanie, najlepsze ceny. Tel.: 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, REKLAMA

Ogrodnictwo Usługi Progres & Reflex synergia


21 «

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl Podcinka pielęgnacyjna drzew i krzewów. Wiosenna pielęgnacja ogrodów, profesjonalne usługi ogrodnicze, ścinanie drzew, zrębkowanie gałęzi, usuwanie pni drzew, montaż lub naprawę ogrodzeń, układanie chodników z kostki, transport i przeprowadzki. Sprzedaż łupanego drewna z wycinek. Tel. kom.: 530 050 550, e-mail: rafal.wojcik.src@gmail.com.

Praca Dam pracę Praca szuka pracownika Praca szuka pracownika, lekkie konstrukcje metalowe, balustrady, ogrodzenia, ślusarz lub ślusarz spawacz. Dzwoń! Racibórz. Tel. kom.: 601159834, e-mail: biuro@akronis. pl. www:Sudecka, 41b. Zatrudnimy handlowca Firma świadcząca usługi sprzątające zatrudni przedstawiciela handlowego. CV proszę wysyłać na adres mailowy. e-mail: biuro@sprzataniecraft.pl. www:sprzataniecraft.pl. Praca dla księgowej Zatrudnimy: specjalistę ds. kadrowo-księgowych Wymagania: wyższe wykształcenie kierunkowe, doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość prawa pracy i zagadnień kadrowych, praktyczna znajomość rozliczania czasu pracy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny. Tel. kom.: 600 018 620. Pracownik działu wysyłkowego Lumenmax Polska Sp. z o.o. poszukuje pracowników działu wysyłkowego i magazynu z powiatu raciborskiego. Proponujemy płatny 6-miesięczny staż z Urzędu Pracy z gwarancją zatrudnienia w oparciu o umowę umowa o pracę. Wymagania: wiek do 18-29 lat. Tel. kom.: 604091087, e-mail: info@lumenmax. eu. www:lumenmax.eu. Pracownia krawiecka poszukuje Pracownia krawiecka poszukuje uczennicy do praktycznej nauki zawodu ul. Wojska Polskiego 11 47-400 Racibórz . Tel. kom.: 728 969 598. Kierownik robót budowlanych Przedsiębiorstwo Majnusz z Raciborza zatrudni kierownika robót budowlanych. Wymagane wykształcenie średnie z doświadczeniem lub wykształcenie wyższe techniczne. CV należy dostarczyć do siedziby firmy, ul. Piaskowa 11, Racibórz lub wysłać mailem. tel:32 415 96 65, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. www:majnusz.pl. **** Oferta pracy **** Oddział PZU SA w Raciborzu poszukuje do pracy w charakterze agentów ubezpieczeniowych. Wymagania: min. średnie wykształcenie oraz zaświadczenie o niekaralności. Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail. Tel. kom.: 666889781, e-mail: amalik@pzu.pl. Zatrudnię do małej gastronomii Mega hamburger zatrudni osobę do pracy. Wymagania: - książeczka sanepidowska, - dyspozycyjność. Mile widziane doświadczenie w branży. CV składać na maila: lub w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 11. Więcej info pod nr tel. Tel. kom.: 514447606, e-mail: agasmierz@ onet.pl. www.facebook.com/megahamburger. REKLAMA

Praca przy produkcji warzyw Poszukujemy kobiet do pracy przy produkcji warzyw. Racibórz-Ocice. Praca od zaraz. Tel. kom.: 500 391 234. Zatrudnię do kawiarenki Zatrudnię miłą Panią do pracy w kawiarence szkolnej. Więcej informacji pod numerem telefonu. Tel. kom.: 605515590, e-mail: standardraciborz@onet.pl. Przyjmę do pomocy w warsztacie samochodowym Przyjmę do pomocy w warsztacie samochodowym dorywczo lub na etat. Kontakt na e-mail: Tel. kom.: 694310229, e-mail: parts7@ interia.pl. Praca dla opiekunek osób starszych w Niemczech SCG Agencja Pracy (certyfikat nr 7276) poszukuje opiekunek osób starszych. Praca w Niemczech. Sprawdzone oferty pracy, wysokie wynagrodzenia – od 1200 euro. Kurs języka niemieckiego za darmo! Tel. kom.: 32 797 14 55. www.scg-agencjapracy.pl. Zatrudnię od zaraz Zatrudnię od zaraz dekarza, murarza lub pomocnika, mile widziane prawo jazdy kat. B. Tel. kom.: 507 655 047. Pracownik sali sprzedaży E.Leclerc w Raciborzu, ul. Opawska 45 zatrudni pracowników na działy: mięsny, przemysłowy, spożywczy oraz napoje. Wymagania: książeczka do celów sanitarnych, zaangażowanie, dyspozycyjność. CV proszę składać w sklepie w Punkcie Informacji. tel:32 459 44 80.

Pracownik magazynowy ny niemiecki. Stawka: 15,10 euro brutto/h. Good Job (11653) Praca na magazynie przy tel:322576440. Tel. kom.: 668831219, e-masortowaniu, pakowaniu i rozładowywaniu pa- il: judyta@diwa-personalservice.pl. www.diwaczek o różnej wielkości. Gwarantowane go- -personalservice.pl. dziny, możliwe nadgodziny, atrakcyjne wynagrodzenie. Wymagamy komunikatywne- Pracownik budowlany - tynkarz go j.angielskiego, mile widziane prawo jazdy Good Job (11653) praca w Holandii jako prakat. B. tel:535 474 535. Tel. kom.: 730 071 cownik budowlany-tynkarz. Wymagamy do404, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www. świadczenia w pracy tynkarza, komunikatywny j. angielski lub niemiecki, mile widziane VCA i goodjob.com.pl. prawo jazdy kat. B. Oferujemy legalną pracę, Praca przy orchideach atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie. Tel. Good Job (11653) Praca w szklarni przy or- kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob. chideach, pakowanie, patyczkowanie, klipso- com.pl. www.goodjob.com.pl. waniu itp. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, mieszkanie, ubezpieczenie. Wymagany ko- Usługi munikatywny j.angielski, mile widziane prawo Inne jazdy kat. B i chęć do wyjazdu. Tel. kom.: 535 474 535, e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www. Kto przewiezie towar do Krakowa samogoodjob.com.pl. chodem dostawczym? Szukam kogoś, kto ma możliwość przetransporPracownik fabryki kostki brukowej towania samochodem bagażowym kartonów z Good Job (11653) szuka pracowników do Raciborza do Krakowa. Jest ich ok 500 kg, gafabryki kostki brukowej w Holandii, praca na baryt na samochód bagażowy typu transit itp. linii produkcyjnej polega na ściąganiu kostki Może ktoś ma trasę i przy okazji może wziąć z taśmy produkcyjnej i układaniu jej na palety. za odpowiednią opłatą? Tel. kom.: 501087436, Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie z moż- e-mail: marek@plewczynski.com. liwością nadgodzin, zakwaterowanie. e-mail: biuro@goodjob.com.pl. www.goodjob.com.pl. Zdrowie Pracownik produkcyjny (K/M) 15,10 euro brutto/h Diwa Personalservice Sp. z o.o. (nr cert. 6760) poszukuje do pracy w Niemczech, Monachium pracowników produkcyjnych do pracy w renomowanym koncernie samochodowym. Praca od 3.04.2017. Wymagany komunikatywOGŁOSZENIE

Pracownik informacji - kasjer E. Leclerc w Raciborzu, ul. Opawska 45 zatrudni pracowników informacji oraz kasjerów. Wymagania: książeczka do celów sanitarnych, zaangażowanie, dyspozycyjność, obsługa kasy fiskalnej. CV proszę składać w sklepie w Punkcie Informacji. Tel: 32 459 44 80.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. planowania przestrzennego

Szukam pracy

w Wydziale Inwestycji i Urbanistyki w pełnym wymiarze czasu pracy

Szukam pracy logistyka Poszukuję pracy w Raciborzu lub okolicach. Zadania dotyczące obsługi logistycznej, sprzedażowej, pakowania, prace biurowe itp. Jestem odpowiedzialny i dokładny. Proszę o info na @, e-mail: pkoza@o2.pl. Opieka nad osobami starszymi Dyplomowana, doświadczona opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobami starszymi i chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 514783250.

Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13/2. tel:32 415 42 16.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ OGŁASZA pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka gruntu położona w Raciborzu przy ul. Cegielnianej, bardzo wąska, kształtem zbliżona do wydłużonego prostokąta, niezagospodarowana, stanowiąca dojście do przyległych terenów prywatnych. 2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona ewidencyjnie numerem 2182/159 k.m. 5 obręb Starawieś o powierzchni 0,0643 ha 3. Numer księgi wieczystej GL1R/00036852/5 4. Forma zbycia pierwszy, publiczny przetarg ustny, nienieruchomości ograniczony 5. Cena wywoławcza netto 21 500,00 zł i powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23% 6. Termin i miejsce 12 maja 2017 r., godz. 11.00, w sali nr przetargu 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6 7. Wadium 2 150 zł winno być uznane na rachunku gminy do 05 maja 2017r. - F28MN, F29MN, F21MN – tereny zabu8. Przeznaczenie dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w miejscowym planie - F10KDW – tereny dróg wewnętrznych zagospodarowania przestrzennego 9. Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieogłoszenia o przetargu ruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro 10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta ogłoszenia o przetargu Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości/Sprzedaż 11. Dane teleadresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana którymi można uzyskać Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchoszczegółowe informacje mościami, pokój 220, tel. 32 755 06 68, dotyczące przetargu e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl „Praca w Urzędzie Miasta” Nabór do dnia 18.04.2017 r.

Za granicą REKLAMA

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Batorego nr 6 (IIp obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1675/79, 1676/79, 1677/79 i 1678/79 wszystkie k.m. 6 obręb Starawieś – ul. Michejdy – ul. Mariańska

przetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Kościuszki 13/15, ul. Skłodowskiej – Curie 20/8, ul. Opawska 32/11

przetargowy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzyżanowice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krzyżanowice (parter) oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.krzyzanowice.pl zamieszczony jest wykaz, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeżeli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia wyżej określonego terminu prawo pierwszeństwa wygasa.

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Batorego 6, tel. 32 755 06 68. REKLAMA


ROZRYWKA

» 22

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

17.00-18.00 – Sceny Pasyjne w wykonaniu zespołu Gaudi Musicae z Czech. To spektakl, łączący muzykę z żywym obrazem, ukazującym historię od sądu Piłata do Ukrzyżowania w towarzystwie orkiestry smyczkowej. W spektaklu występują aktorzy i tancerze oraz instrumentaliści scen czeskich. Gaudi Musicae to zespół z Hlučína, który powstał w roku 2012 pod kierownictwem Lukáše Krčka – muzyka Morawsko-Śląskiego Teatru Narodowego w Ostrawie.  

8-9 KWIETNIA, RACIBORSKI RYNEK JARMARK WIELKANOCNY

9 kwietnia 2017 – namiot 15.30-17.00 – warsztaty wielkanocne – girlanda z zajączków

8 kwietnia 2017 – scena 14.15-14.45 – grupa Raciborzanie ze Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło” 15.00-16.10 – koncert Żeńskiej Orkiestry Kameralnej i Młodzieżowej Orkiestry Raciborskiego Centrum Kultury pod kierunkiem Henryka Krótkiego 16.15-16.40 – „Wielkanoc po śląsku” w wykonaniu grupy teatralnej „Na śląskim podwórku” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu 16.45-17.15 – „Hazoki, wajca i take tam insze…” – Krzanowickie Omy z Zespołu Szkół w Krzanowicach 18.00 – koncert papieski „Droga”- do słów Karola Wojtyły, z muzyką Waldemara Koperkiewicza, w aranżacji Zbigniewa Forysia.

22 KWIETNIA, GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT „BALLADS FOR ELLA” W 100 LAT OD NARODZIN ELLI FITZGERALD

8 kwietnia 2017 – namiot 14.00-16.00 – warsztaty robienia palm wielkanocnych 16.00-18.00 – warsztaty ekologiczne ozdób z siana – Państwo Gałuszka ze Stryszawy 9 kwietnia 2017 – scena 14.00-14.45 – występy wychowanków MDK 15.00-15.45 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Strzecha im. Joli Rymszy – grupa młodzieżowa i Seniorzy z RCK

www.rck.com.pl

Godziny otwarcia kas RCK:

Gary Burtonem, Stefon Harrisem i wieloma innymi artystami. DOROTA PIOTROWSKA – wybitna polska perkusistka jazzowa. Współpracuje z wybitnymi muzykami światowego jazzu m.in.: Jeremy Pelt, George Garzone, Sam Newsome, Stacy Dilliard, Mike Rodriguez, Lafayefe Harris i inni. Bilety w cenie 40,- 20,- do nabycia w kasach RCK oraz na www. rck.com.pl www.kupbilecik.pl Honorowane raciborskie karty ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’.

23 KWIETNIA, GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA (UL. LONDZINA 38) BLUES COMBO – KEITH DUNN, HARSH GUITAR MARK

Będziecie mieli Państwo możliwość wysłuchania utworów takich jak: „Stars of Alabama”, „The man I love” czy „Black Coffee” w wykonaniu Marka Soskina, Ewy Urygi, Doroty Piotrowskiej, a także Luquesa Curtisa.

Keith Dunn (USA) – harmonijkarz, wokalista, autor tekstów i producent, który cieszy się długą karierą muzyczną. Znany jest na scenach od Memphis do Moskwy, od Austin po Amsterdam. Śpiewa i gra prosto z serca. Występował i nagrywał m.in. z osobami takimi jak Billy Boy Arnold, Jimmy Rogers, Hubert Sumlin, Lurrie Bell, Curtis Knight, Big Mama Thornton, Walter Horton, Jan Akkerman, Big Jack Johnson, John Packer i Stevie Ray Vaughan.

EWA URYGA – dysponuje fantastycznym głosem. Jej szczególnym atutem jest siła interpretacji. Uznana przez magazyny „Jazz Forum” oraz „Twój Blues” za jedną z najlepszych polskich wokalistek jazzowych. MARK SOSKIN – profesor słynnej amerykańskiej uczelni The Manhatan School of Music w Nowym Jorku. Ma na swoim koncie siedem autorskich albumów płytowych. LUQUES CURTIS – światowej sławy kontrabasista jazzowy. Koncertuje na całym świecie m.in z Eddiem Palmieri, Brianem Lynchem, Ralphem Petersonem, Christianem Scottem,

Harsh Guitar Mark (PL) – wykonawca głębokiej tradycji bluesa – downhome blues. Wykonuje różne style bluesa – delta blues, chicago blues, texas blues, louisiana blues. Artysta grał z takimi artystami jak: Bob Corritore, Shrimp City Slim, Russ Green, ostatnio z potrójnie nominowanym do Grammy harmonijkarzem Billym Branchem oraz Johnnym Drummerem. Jest prezesem Son House Gospel Blues Society. W 2013 nagrał płytę Sitting Right Down And Moan. Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w kasach RCK. Honorowane karty: „Senior 60+” i,,Rodzina+’’.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

BABKA MOCNO CYTRYNOWA Składniki: • 4 jajka, • 250 g cukru pudru, • 250 g mąki, • 2 łyżeczki proszku do pieczenia (15 g), • 150 ml oleju, • 150 ml soku z cytryny (może być mniej), • 1 płaska łyżeczka świeżo startej skórki cytrynowej.

Podłużna formę o wymiarach 34 cm x 12 cm (lub mniejszą) wysmarować tłuszczem i obsypać bułka tartą. Do miski wrzucić całe jajka, dodać cukier puder, przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia, skórkę cytrynową , po czym wlać olej i sok z cytryny. Wszystko utrzeć mikserem i przełożyć do formy. Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180 ° na około 45 minut ( grzanie górne i dolne )

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

23 «

ROZRYWKA

PORTFEL I OKULARY PRZECIWSŁONECZNE MARKI PRADA ZNALEZIONA W NOWYM TOWARZE

W RABANIE! REKLAMA


REKLAMA

» 24

Gwiazda polskiego marketingu

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

w Raciborzu!

Racibórz » Już w najbliższą środę – 12 kwietnia w Raciborzu pojawi się na zaproszenie Inkubatora Przedsiębiorczości – Paweł Tkaczyk – jeden z najbardziej znanych specjalistów od marketingu mocno związany ze środowiskiem start-upowym! Paweł Takczyk przyjeżdża do Raciborza w ramach organizowanego przez Inkubator Przedsiębiorczości Eventu biznesowego dla Start-upów. Ma to być pierwsze z serii planowanych w naszym mieście wydarzeń biznesowych skierowanych do młodych raciborskich firm, jakie mają odbyć się w tym roku w ramach działalności raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości finansowanego przez Miasto Racibórz! Wspieranie młodego biznesu to jeden z kluczowych elementów Programu Wspierania Przedsiębiorczości jaki realizuje Miasto Racibórz od zeszłego roku. Wydarzenia biznesowe i bezpośrednie spotkania z młodym biznesem to nowa formuła zaproponowana przez InkubaREKLAMA

tor Przedsiębiorczości. I to nie wszystko co w tym roku Miasto zaplanowało wspólnie z Inkubatorem! Poza doradztwem biznesowym, szkoleniami i wydarzeniami biznesowymi prze-

Paweł Tkaczyk

widziano również utworzenie Klubu Młodego Przedsiębiorcy. Szczegóły znajdują się na stronie www.przedsiebiroczyraciborz.pl oraz w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

to prezes agencji brandingowej MIDEA, specjalista od marketingu uhonorowany w 2011 r. nagrodą Człowieka Roku Polskiego Marketingu. Autor dwóch bestsellerów – „Zakamarki marki” (która zdobyła tytuł Marketingowej Książki Roku) i „Grywalizacja” (pierwsze miejsce na liście bestsellerów OnePress). Pisze do branżowych gazet – współpracuje stale z „Briefem” i „Marketingiem w praktyce”. Jest często cytowany przez ogólnopolskie media. Prowadzi bloga o marketingu i sprzedaży. W 2015 r. Onet umieścił go w rankingu 50 osobowości polskiego Internetu. Pracował i pracuje dla największych korporacji, m.in. dla Leroy Merlin, Grupy Allegro, Diners Club, Agory, HBO, LOT-u, Avonu, Banków BGŻ, ING, BPH SA, Orange, Rzetelnej Firmy, Credit Agricole, Money.pl.

Piątek, 7 kwietnia » www.naszraciborz.pl

Naszraciborz 13 2017 [425]  
Naszraciborz 13 2017 [425]  
Advertisement