Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 23 marca 2018 r. | Rok XI | nr 12 (475) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

Domki na wodzie

REKLAMA

– SZANSA DLA NIEBOCZÓW DOKOŃCZENIE NA STR. 5

REKLAMA

Racibórz » Zbiornik Racibórz ma ogromny potencjał. W przyszłości, w miejsce wysiedlonych wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska, mógłby się pojawić kompleks domków na wodzie zasilanych energią odnawialną. Zobaczcie wizualizacje z pracy absolwenta kierunku Architektura w PWSZ Racibórz. REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rośnie grono kandydatów na prezydenta Raciborza Racibórz » Czy istnieje w Raciborzu pewny człowiek? – takie hasło widzieli na billboardach mieszkańcy Raciborza. Odpowiedzi na tym samym nośniku udzielił 52-letni Dariusz Polowy, przedsiębiorca w branży drukarskiej, jak sam podaje, przyszły kandydat na prezydenta miasta.

Na starej fotografii Na zdjęciu ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego autobus przedwojennej komunikacji miejskiej przy starym ratuszu we wschodniej pierzei Rynku.

Entuzjazm już nie wystarczy W Warszawie coraz częściej mówi się o wiosennym terminie wyborów samorządowych, bo rząd ma problem ze znalezieniem urzędników wyborczych, a w Raciborzu z nadejściem wiosny coraz głośniej o kandydatach na najważniejszy urząd w mieście. Nie chcę pisać o konkretnych osobach, ale o pewnym zjawisku. Bo oto galeria chętnych robi nam się coraz większa, ale lista pomysłów na miasto pozostaje krótka. W miarę zbliżania się do głosowania lista ta zwykle puchnie, ale pełno w niej ogólników i pobożnych życzeń. Ponadto w grę wchodzą przedwyborcze emocje, a nie realna ocena tego, czego miasto potrzebuje. Zmiany w rządzie pokazują, że współczesne rządzenie wymaga współczesnej wiedzy. Pewnie dlatego premierem jest Mateusz Morawiecki, a nie Beata Szydło, której kompetencje w dziedzinie ekonomii – bez żadnej urazy dla byłej pani premier – są znacznie mniejsze od obecnego szefa rady ministrów. W ogóle widać, że przewagę w tym gremium zyskują ludzie – powiedzmy ogólnie – młodsi, wykształceni po 1990 r., którzy np. uszczelniając system podatkowy zrobili to, o czym od lat się mówiło, ale nikt nie miał odwagi podjąć decyzji. Od ponad dwudziestu lat obserwuję działalność raciborskie-

go samorządu i z roku na rok widzę jak technika wypiera politykę. Chodzi o technikę zarządzania infrastrukturą miejską, spółkami komunalnymi, oświatą, funduszami unijnymi, planowaniem przestrzennym czy ochroną środowiska. Rada miejska pozostała miejscem dyskusji i wymiany poglądów (o fortepianach, drzewach, smogu i nazwach ulic), ale – co mówię z pełną odpowiedzialnością – przestała już być miejscem wypracowywania strategii czy tworzenia projektów. Powód jest prosty. Do tego trzeba dziś dużej wiedzy i doświadczenia. A tej wielu radnym brakuje. Przedsiębiorcy płacą za wiedzę i kompetencję. Podatnicy, niestety, nader często za gadulstwo. Miasta odnoszą sukces jeśli wyborcy potrafią się zachować jak przedsiębiorcy, czyli nie pytają, czy należy dokonać zmian, ale jakich. Nie chcą słyszeć, że trzeba zrobić coś. Chcą wiedzieć, co konkretnie? W sferze komunalnej, pozyskiwania środków pozabudżetowych, planowania przestrzennego, wdrażania innowacji, tworzenia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości itd. Jesteśmy dziś w Raciborzu w miejscu, w którym rzeczowo o rozwoju miasta można porozmawiać najczęściej z urzędnikami, szczególnie młodszymi, wśród których nie brakuje ludzi

Słowo przyszły kandydat na prezydenta nie zostało użyte przypadkowo. Oficjalnie bowiem nie ruszyła jeszcze kampania wyborcza, nie działają komitety wyborcze (prawo jasno precyzuje zasady ich finansowania), nie ma więc oficjalnych kandydatów. O starcie D. Polowego mówiło się od kilku miesięcy. To osoba blisko związana z Henrykiem Marcinkiem, przedsiębiorcą z Pietrowic Wielkich, przewodniczącym pietrowickiej Rady Gminy, który wspierał w poprzednich wy-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

borach Annę Ronin. D. Polowy ma już swoją stronę. Jest na niej obszerny biogram przyszłego kandydata. Polowy nie działał w raciborskim samorządzie. Podejmował jednak działalność publiczną. Stanął na czele (po rezygnacji Gabrieli Lenartowicz) Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego Pro Europa. Był inicjatorem raciborskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Studiował na Politechnice Opolskiej, a obecnie kształci się na kierunku edukacja artystyczna z elementami przygotowania do druku raciborskiej PWSZ. Ma odznakę Zasłużony dla Województwa Opolskiego. Jego potencjalni przeciwnicy to obecnie urzędujący prezydent Mirosław Lenk (najpraw-

dopodobniej wystartuje z poparciem PO), radny powiatowy z Raciborza, pracownik Rafako i były wójt Rudnika Dominik Konieczny (ma startować jako kandydat PiS) oraz radny miejski Michał Fita, dyrektor kuźniańskiego MOKSiR-u, który ma wsparcie Michała Wosia, byłego wiceministra sprawiedliwości, dziś pełnomocnika ministra Zbigniewa Ziobry. W razie kandydowania Mirosława Lenka ponowny start zapowiada Anna Ronin. Decyzji co do poparcia kandydatury na prezydenta nie podjęto jeszcze w NaM. Starają się o nie Fita i Polowy. NaM to koalicjant PiS-u w mieście i w powiecie. (w)

Akcja cysterna w Rudach Region » Aż 75 strażaków z PSP oraz OSP uczestniczyło w piątkowej (16 marca) akcji na DW 919 w Rudach, gdzie przewróciła się cysterna z siarką. Działania trwały od południa do północy. W tym czasie ruch na trasie Racibórz-Rudy-Gliwice był sparaliżowany. Z uwagi na to, że występowało niebezpieczeństwo rozszczelnienia cysterny, zdecydowano się ewakuować okolicznych mieszkańców. Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ambitnych i kreatywnych. Tyle, że są oni dziś przykryci przez lokalnych polityków, mniej lub bardziej znanych, ale od lat wpisanych w poczet tych rządzić chcących, ale nie do końca sobie z tym radzących. Jeśli bowiem urzędnicy na sesjach muszą nieraz tłumaczyć radnym w czym rzecz, to można mieć wrażenie, że rzecz właśnie w tym, by samorząd rozsądnie poukładać. Pozwolić rządzić tym, którzy mają wiedzę i doświadczenie, a nie tylko chęci, hasła i dużo do powiedzenia o fortepianach, smogu, drzewach i kulturze. Prezydent musi być dziś politykiem i technokratą, ze wskazaniem na to drugie. Samorządowy technokrata musi mieć dziś ogromną wiedzę i doświadczenie. Sam entuzjazm już nie wystarczy.

Strażacy odebrali wezwanie około godziny 12:39. Ze zgłoszenia wynikało, że na ulicy Gliwickiej w Rudach przewróciła się autocysterna przewożąca płynną siarkę. Zaangażowano znaczne siły. Ogółem na miejsce zadysponowano 23 zastępy państwowej straży, zaalarmowano również 5 zastępów miejscowych OSP, z których dwie brały udział w akcji, a pozostałe stanowiły zabezpieczenie. Poza strażakami pracowała policja, koparki oraz sprzęt do przetransportowania wyciągniętego zestawu. Wezwano również zarządcę drogi. Głównym zadaniem straży pożarnej było uniesienie cysterny tak, aby możliwe stało się

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

przepompowanie ciekłej siarki do drugiej cysterny podstawionej przez właściciela substancji. – Aby to zrobić, mieliśmy tylko jedną próbę. Gdyby proces przepompowywania został przerwany na przykład na skutek uszkodzenia przewodów, siarka od razu by się skrystalizowała. Materiał jest przewożony bowiem w podwyższonej temperaturze, która nie może

spaść do mniej niż 150 stopni Celsjusza – relacjonuje dowódca JRG w Raciborzu, mł. bryg. Roland Kotula. Przeprowadzenie takiej akcji wymagało ewakuowania dziesięciu osób, którym zapewniono pobyt w miejscowej remizie OSP. Straty materialne oszacowano na 200 tysięcy złotych. Red., fot. znadrudy.pl

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Platforma z widokiem na kościół Matki Bożej

Pijany uderzył peugeotem

w barierę mostu!

Racibórz » Kompletnie pijany kierujący samochodem osobowym peugeot w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze uderzył w barierę mostu. Po przebadaniu 47-latka okazało Racibórz » Do 27 marca chętne firmy mogą przystąpić do przetargu, którego przedmiotem jest wykonanie elementów małej architektu- się, że ma ponad 4 promile alkoholu w organizmie. Kierującemu ry - podestu widokowego na schodach prowadzących na cmentarz Jeruzalem. Częścią zamówienia jest także przygotowanie dokumen- grozi kara więzienia do 2 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów. tacji projektowej. Termin realizacji zadania mija 28 września tego roku.

Zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni podestu widokowego wraz z zagospodarowaniem (platforma widokowa, ławki parkowe, kosze na 2.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

śmieci, nasadzenia zieleni) oraz oświetlenia parkowego wzdłuż ciągu pieszego umożliwiającego dojście z parkingu przy ul. Jana Pawła II do ul. Lompy w Raciborzu. Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zaprojektowanego obiektu – lokalizacja działki nr 432/109; 433/109; 430/109; 763/34, obręb Racibórz. (wk)

Zakup fortepianu odłożony w czasie Racibórz » Od lat wiceprzewodniczący rady miasta Andrzej Rosół walczy o zakup fortepianu koncertowego dla Raciborskiego Centrum Kultury. Instrumentu jak nie było, tak nie ma. Frustrację rajcy doskonale obrazują prośby, wnioski i interpelacje kierowane do prezydenta Mirosława Lenka. W ostatniej z nich pytał, dlaczego, mimo zabezpieczenia środków w zeszłorocznym budżecie, miasto nie kupiło fortepianu. To na razie jedyna pisemna interpelacja raciborskich radnych z ostatniej sesji, na którą odpowiedział Mirosław Lenk. Nic dziwnego, ponieważ radny Andrzej Rosół wykazuje coraz większe zniecierpliwienie ciągnącym się w nieskończoność tematem zakupu fortepianu. Prezydent nie ma dla niego jedREKLAMA

nak dobrych wiadomości. – Zakup instrumentu zostaje odłożony w czasie – poinformował. Głowa miasta przyznaje, że w ubiegłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 170 tys. zł. 30 tys. zł z kolei wyznaczono na organizację koncertów. Koniec końców zrealizowano wyłącznie drugie z tych zadań. – Środki

przeznaczone na fortepian nie zostały wydatkowane, lecz zasiliły budżet miasta – podkreślił prezydent, dodając, że już podczas rozmów z udziałem radnego oraz dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury wykazano, że placówka ma pilniejsze potrzeby finansowe niż zakup fortepianu.

REKLAMA

M. Lenk wyjaśnił, że podczas ostatniego remontu zdjęto ze sceny ogrzewanie, które jest niezbędne dla komfortu występujących, jak i poprawnej funkcjonalności samego instrumentu. Wskazał również na konieczność wymiany nagłośnienia sali widowiskowej. (wk)

16 marca w godzinach popołudniowych policjanci ruchu drogowego zostali wezwani do zdarzenia drogowego, które miało miejsce na terenie gminy Głubczyce. Po szybkim do-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

tarciu na miejsce policjanci wstępnie ustalili, że 47-letni kierujący osobowym peugeotem – mieszkaniec Raciborza, nie dostosował prędkości do warunków na drodze i uderzył w barierę mostu. Po przebadaniu mężczyzny okazało się, że miał ponad 4 promile alkoholu w organizmie. 47-latek za swoje czyny odpowie teraz przed sądem. KPP Głubczyce

Skrajna

nieodpowiedzialność 35-latka! Racibórz » Dwa promile wydmuchał 16 marca 35-letni sprawca zdarzenia drogowego, do którego doszło w godzinach popołudniowych na trasie Racibórz-Pietrowice Wielkie (DW 416). Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia samochodu. Uderzył hondą w renault z Opolszczyzny. Do zderzenie pojazdów doszło na zjeździe w kierunku Pawłowa. Pijany 35-latek nie był w stanie wykonać prawidłowo manewru skręcania i ude-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

rzył hondą w renault, kierowane przez 29-latka z Baborowa. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, prawo jazdy stracił kilka tygodni wcześniej za... prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Jedna z uczestniczek zdarzenia wymagała pomocy lekarskiej. Interweniowała ekipa pogotowia ratunkowego. Red.


Aktualności

»4

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Sukces uczennic CKZiU nr 1

w Konkursie Podatkowym Racibórz » Trzy uczennice Centrum: Julia Niemira-Adamczyk, Sandra Pluta oraz Sandra Rudzok, zostały laureatkami X Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Droga do sukcesu wiodła przez kolejne etapy, do których uczennice przygotowywał Paweł Ptak, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

Mróz, śnieg i noce spędzone w... kuble na śmieci Racibórz » Zamiast budy – kubeł na śmieci, brak jedzenia, przeszywający mróz i choroby. 19 marca inspektorzy OTOZ Animals Racibórz odebrali właścicielom kolejne psy. Dzień później interweniowali w sprawie następnych dwóch. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals z Raciborza o niemal każdej przeprowadzonej interwencji informuje między innymi na swoim profilu na Facebooku. – Na pewno będzie potrzebna diagnostyka lekarska, szczepienia, kastracja i sterylizacja. Niestety nasze środki przeznaczo-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ne na pomoc psiakom dobiegają końca. Jesteśmy zmuszeni prosić was o wsparcie, wpłacona przez was najmniejsza kwota pomoże nam przetrwać i działać dalej – apelują w opublikowanym na FB wpisie inspektorzy OTOZ-u.

Dane do przelewu:

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt w Raciborzu Numer Konta 80 2030 0045 1110 0000 0394 6080 FB OTOZ Animals Racibórz

Wiata pod Oborą i crosstrening

na 100-lecie niepodległości Pierwszy, który odbył się w styczniu, polegał na napisaniu pracy pisemnej z tematyki podatkowej. Spośród nadesłanych prac jury – składające się z doradców podatkowych – wybrało 100 najlepszych (wśród nich znalazła się aż ośmioro naszych uczniów). Drugi etap odbył się w czwartek 15 marca br. w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. Etap ten składał się z dwóch części – pierwsza z nich miała formę testu jednokrotnego wyboru. Spośród setki uczniów przystępujących do testu, do części ustnej zakwalifikowały się 22 osoby, a w ich gronie znalazło się aż pięcioro naszych uczniów, którzy musieli się zaprezento-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

wać przed wymagającym jury. Ten ostatni etap wymagał od uczestników konkursu szerokiej wiedzy podatkowej z zakresu ordynacji podatkowej, ustawy o doradztwie podatkowym oraz innych podatków. W etapie wojewódzkim, oprócz wymienionych wyżej laureatów, wzięli udział również: Marcin Kostka, Magdalena Zachłód, Monika Urbas, Magdalena Gaida i Magdalena Głąbica. Po wszystkich etapach Sandra Pluta zajęła drugie miejsce, Sandra Rudzok – siódme, a Julia Niemira-Adamczyk – ósme. Laureatki otrzymały cenne nagrody multimedialne. Dziewczęta wywalczyła sobie także prawo uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, który zaplanowany jest na 13 kwietnia tego roku. Mat. nadesłany

Racibórz » Inicjatywa lokalna cieszy się zainteresowaniem naszych mieszkańców. W tym roku w tej formule będzie realizowanych sześć projektów o wartości 51 525 zł. O pieniądze zwróciły się dwa kluby i m.in. Drengowie. Mieszkańcy Raciborza bardzo chętnie korzystają z programów, które pozwalają im samym wziąć odpowiedzialność za miasto. Inicjatywa lokalna to jedno z narzędzi, dzięki którym mieszkańcy sami mogą kształtować swoje otoczenie przy wsparciu Urzędu Miasta. Celem tego programu jest integracja oraz aktywizacja raciborzan. Dzięki temu mieszkańcy sami wskazują konkretne problemy i wdrażają własne pomysły w celu ich rozwiązania.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

Wkładem mieszkańców jest ich praca, często materiały, natomiast magistrat finansuje np. prace budowlane, zakup usług i towarów. W tym roku w tej formule będzie realizowane 6 projektów o wartości 51 525 zł. Dwie propozycje złożył LKS Studzienna, który chce wyremontować łaźnie dla gospodarzy i gości na swoim obiekcie sportowym. Po stronie klubu sportowego znajdą się prace remontowe, natomiast magistrat sfinansuje zakup materiałów budowlanych. Sportowy charakter ma również wniosek MKZ Unia Racibórz, która ma zamiar zrealizować projekt crosstrening na 100-lecie niepodległości. Treningi organizowane dla dzieci

przez sportowców z Unii będą wykorzystywać infrastrukturę, która pojawiła się w ramach budżetu obywatelskiego. Trzy ze złożonych projektów mają charakter edukacyjny. Pierwszy z nich, nazwany „Młody odkrywca”, złożyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci „Pomocna Dłoń”. Zajęcia mają wykorzystywać zakupioną, dzięki wkładowi magistratu, tablicę interakcyjną. Tablica będzie wykorzystywana nie tylko na lekcjach, ale także podczas festynów i akcji takich jak „Dni otwarte”. Drugi wniosek złożył Kościół Zielonoświątkowy na projekt warsztatów finansowych. Warsztaty będą dotyczyć kwestii takich jak budowa budżetu

domowego i problematyka zadłużenia. Edukacyjny wymiar ma także charakter projekt Stowarzyszenia Drengów znad Górnej Odry, które chce wybudować w Oborze drewnianą wiatę, stół oraz stojak na rowery. W tym przypadku stowarzyszenie wniesie „aportem” pracę swoich członków, natomiast Urząd Miasta dostarczy materiały budowlane i narzędzia. UM Racibórz


»5

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Domki na wodzie Konferencja o biznesie

– szansa dla Nieboczów z udziałem M. Kamińskiego DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Oto jak uzasadnia swoją koncepcję inż. arch. Michał Niewiera, tegoroczny absolwent kierunku architektura w PWSZ w Raciborzu: Moim celem jest zwrócenie uwagi na pamięć względem wiosek Nieboczowy oraz Ligota Tworkowska. Są to dwie wsie w woj. śląskim, na terenie gminy Lubomia, w powiecie wodzisławskim, które zniknęły z mapy Polski. W wyniku rozpoczętej budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, miejscowości musiały zostać wysiedlone. Założenie można zrealizować na budowanym zbiorniku Racibórz Dolny, jednak aby tak się stało, musi nieznacznie zostać zmieniona jego funkcja. Jest to jednak na tyle uniwersalna koncepcja, iż może ona być przeniesiona w dowolne miejsce na ziemi. Chcę zaproponować budynki, które będą unosić się na wodzie. Tak wybrane otoczenie pozwala na odcięcie się od wszystkiego, wyciszenie się. Aby połączyć wszystkie niezbędne w tym miejscu funkcje należało zaprojektować platformę, która podobnie jak reszta budynków ma się unosić na wodzie. Na tej platformie znajdować się miały budynki a w nich: biuro wy-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

pożyczalni, sklep, restauracja. Głównym celem było stworzenie wspólnoty, która będzie się ciągle zmieniała. Centralnym jej punktem jest platforma. Do niej dołączane będą domki, wypożyczane przez różne osoby. Wieczorem każdy wynajmujący, podpłynie do głównej platformy, aby połączyć się z nią wzorem innych domków. Po takim połączeniu nikt nie będzie musiał spędzać tego czasu samotnie, spędzi go w gronie innych ludzi. Przechodząc do pływających domków, założyłem iż należy zróżnicować wielkość poszczególnych budynków. To pozwoliło dopasować je do zapotrzebowania klientów oraz ilości osób, które chcą razem spędzić czas. Aby zapewnić poczucie wolności, a także możliwość poruszania się w dowolnych kierunkach, należało zapewnić środek lokomocji, czyli silnik. Wiedziałem również, iż chcę, aby całość była zasilana przez odnawialne źródła energii, tak aby było to założenie jak najbardziej proekologiczne. Moim celem było opracowanie takiego projektu aby był on prosty do zrealizowania, budowy, nie wymagał dużych nakładów finansowych. Całość miała być również na tyle uniwersalna, aby bez żadnych przeszkód mogła być zaadaptowana w dowolnym miejscu na ziemi. Promotorem pracy jest dr inż. arch. Wiesław Olejko, recenzentem prof. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. – Od zawsze moim marze-

Racibórz » – Racibórz ma wielki potencjał i jeszcze wiele szans można wykorzystać – podkreślił podczas zorganizowanego 19 marca w Pałacyku Rafako spotkania o nazwie „Racibórz miasto przygraniczne – potencjał, szanse, uwarunkowania” przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Kamiński, raciborzanin, absolwent G3 i I LO. W konferencji uczestniczył ponadto były wiceminister, a obecnie pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości Michał Woś. Głównym punktem wydarzenia było omówienie wspieranej przez radnych Annę Szukalską i Michała Fitę inicjatywy powołania przez przedsiębiorców Raciborskiego Klastra Innowacyjnej Przedsiębiorczości.

Michał Niewiera

niem było zostać architektem. Jestem bardzo zadowolony, iż miałem możliwość zrealizowania tego marzenia w raciborskiej PWSZ. Wiem, że jest to zasługa mojej ciężkiej pracy, lecz nie byłoby to możliwe bez świetnej kadry. Każdy z wykładowców poświęca cały swój czas i energię, aby przekazać swoją wiedzę, mając przy tym świetny kontakt ze studentami. Co warte podkreślenia, każdy projekt realizowany w trakcie studiów był konsultowany nie kilkukrotnie, jak ma to miejsce na innych uczelniach, lecz nawet kilkunastokrotnie. To daje możliwość stworzenia jeszcze lepszych projektów, bardziej dopracowanych, co dla mnie było bardzo ważne. Gdybym jeszcze raz miał wybierać swoją uczelnie, poszedłbym tą samą drogą, wybierając PWSZ w Raciborzu. Polecam Instytut Architektury w PWSZ Racibórz – przekonuje inż. arch. Michał Niewiera, dodajmy – absolwent raciborskiej Budowlanki.Wizualizacje można zobaczyć na portalu. PWSZ Racibórz REKLAMA

– Cieszy nas fakt, że to drugie spotkanie z cyklu o Raciborzu i wykorzystywaniu potencjału tego miasta. Dziękuję za taką inicjatywę organizatorom oraz jestem wdzięczny Michałowi Kamińskiemu, że przyjął zaproszenie. Sam tego nie powie, ale musicie wiedzieć, że jest jedną z trzech osób, które mają bezpośredni dostęp do premiera o każdej porze – zauważył Michał Woś, dodając, że wspólnie podejmują wiele inicjatyw, aby

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Racibórz był obecny w Warszawie. – To nasza wspólna ambicja – dodał. Michał Kamiński to doradca premiera Mateusza Morawieckiego, członek jego gabinetu odpowiedzialny za współpracę zagraniczną. Wcześniej wspólnie z premierem pracował w Ministerstwie Rozwoju, gdzie odpowiadał za inwestycje. Ma doświadczenie z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Funduszu Kapitałowego. Raciborskim przedsiębiorcom opowiedział między innymi o założeniach tzw. Planu Morawieckiego, czyli Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. – To odpowiedź na pułapki rozwojowe, w które wpada polska REKLAMA

przedsiębiorczość – przyznał. Jak podkreślił, celem obecnego rządu jest wypracowanie pomostu między państwem a biznesem. – Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa to motor polskiej gospodarki, a rząd, poprzez Konstytucję Biznesu czy pakiet 100 zmian dla firm chce dodać im koni mechanicznych – podsumował Kamiński. Raciborski Klaster Innowacyjnej Przedsiębiorczości (RKIP) ma wspierać lokalny biznes. Ma być miejscem wspólnych inicjatyw i współpracy przedstawicieli zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych podmiotów. (wk)


Aktualności

»6

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Anna Wieczorek Wzorowa postawa okupiona laureatką Olimpiady Wiedzy o Mediach Racibórz » W miniony weekend na Uniwersytecie Warszawskim w budynku starej Biblioteki odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wzięła w nim udział uczennica II LO, Anna Wieczorek. Anna Wieczorek to uczennica klasy IIa. Ania po raz drugi przystąpiła do udziału w tej olimpiadzie, tym razem z sukcesem. Licealistka znalazła się w gronie laureatów tej olimpiady i będzie mogła zdecydować o wyborze studiów na wydziale dziennikarskim na jednej z  kilku prestiżowych uczelni. Po napisaniu testu adepci sztuki dziennikarskiej mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Bogdanem Rymanowskim –  dziennikarzem TVN, który odpowiadał na pytania związane z jego pasją. Później wszyscy uczestnicy olimpiady

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

uszkodzonym samochodem Region » Wzorową postawą wykazał się młody mężczyzna, którzy ujął nietrzeźwego kierowcę audi. Do zdarzenia doszło w Pawłowie przy ulicy Słonecznej. 27-latek swoim samochodem jechał całą szerokością drogi. Jak się okazało, był pod wpływem alkoholu. Teraz o dalszym jego losie zadecyduje sąd. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat więzienia.

Dyżurny raciborskiej komendy 14 marca około godziny 18.50 został poinformowany o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Do zdarzenia miało dojść w Pawłowie przy ul. Słonecznej. Zaniepokojony kierowca zatrzymał samochód audi, który poruszał się całą szerokością drogi. Zajechał mu

wraz z opiekunami udali się do Planetarium przy Centrum Kopernika, gdzie mogli obejrzeć prezentację dotyczącą podboju kosmosu i film w wersji trójwymiarowej, dotyczący latania na skrzydłach marzeń. Opiekunem uczennicy jest Monika Janowska. II LO

Sukces siatkarzy PWSZ Racibórz » 19 marca w obiekcie Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się finał Akademickich Mistrzostw Ślaska w piłce siatkowej mężczyzn. Oprócz gospodarzy do finału zakwalifikowały się jeszcze zespoły Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ATH Bielsko-Biała oraz PWSZ Racibórz. Raciborzanie rozegrali mecz z drużyną z ATH Bielsko-Biała, złożoną z zawodników Plus Ligi.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

drogę swoim autem, gdy ten skręcił w boczną ulicę i natychmiast powiadomił policję. Niezwłocznie na interwencję skierowani zostali policjanci z raciborskiej drogówki. Na miejscu okazało się, że nietrzeźwy kierowca to 27-letni mieszkaniec powiatu głubczyckiego, który nie poddał się badaniu alkomatem na zawartość alkoholu w organizmie. W związku z powyższym została mu pobrana krew do analizy. Na to, że był on nietrzeźwy wskazywało wiele czynników, takich jak silna woń alkoholu z ust, chwiejny krok,

bełkotliwa mowa i wcześniej opisywany tor jazdy samochodem. Ponadto, jak ustalili raciborscy stróże prawa, kierowca odpowie jeszcze za spowodowanie kolizji drogowej, 27-latek chciał uciec z miejsca zatrzymania. Ruszył swoim audi i uderzył w pojazd, który mu blokował wyjazd. Teraz amator jazdy na podwójnym gazie za swe czyny odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat. Pijany

kierowca musi się liczyć również z kara finansową. Policjanci kierują słowa uznania dla obywatelskiej postawy świadka, który zareagował na pijanego kierowcę. Jego zdecydowana reakcja pozwoliła wyeliminować kolejnego kierowcę, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Pamiętajmy, że nawet anonimowa informacja przekazana policjantom o tym, że ktoś kieruje po alkoholu może uratować czyjeś życie. KPP Racibórz

Gorzkie Żale z elementami misterium muzycznego w Babicach Nędza » W najbliższą niedzielę – Niedzielę Palmową – w parafii św. Anny w Babicach odbędą się Gorzkie Żale z elementami misterium muzycznego. Niedzielne nabożeństwo wzbogacone będzie o muzykę chóralną i organową. Przy organach zasiądzie Mateusz Goniowski.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Rozum ludzki nigdy nie zrozumie miłości, która przywiodła Syna Człowieczego aż na krzyż. Ale może o niej rozmyślać, nad nią medytować i głęboko przeżywać zbawienną mękę. Niedziela

Palmowa to idealna okazja, żeby wyciszyć się przed Wielkim Tygodniem i wejść w tajemnicę Boskiego planu odkupienia. Chcemy zaprosić Państwa do udziału w nabożeństwie Gorz-

kich Żali wzbogaconym o muzykę chóralną i organową wielkich kompozytorów w niedzielę, 25 marca o godz. 15.00 w kościele pw. św. Anny w Babicach.

Teatr żydowski Zdobądź nowy w katolickiej świątyni

zawód bezpłatnie Region » Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisławiu Śl. zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe dla osób w wieku od 18 do 24 lat.

Mecz zakończył się zwycięstwem faworytów 2:0. Natomiast w drugim spotkaniu zespół gospodarzy przegrał w stosunku 2:0 z UE Katowice. W meczu o trzecie miejsce po zaciętym spotkaniu wygrał zespół PWSZ Racibórz pokonując 2:1 drużynę Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a w finale po zaciętym spotkaniu mistrzowski tytuł wywalczył ze-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

spół ATH z Bielska pokonując w stosunku 2:1 UE Katowice. W tym roku, jak stwierdzili sędziowie, finały stały na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie zespoły uzyskały awans do rozgrywek w półfinale mistrzostw Polski, które odbędą się w Legnicy w dniach 12-15 kwietnia. Skład zespołu PWSZ: Mikołaj Pieśń o moim Mesjaszu – ze na podstawie tekstów RomaZawada, Kacper Ledwoń, Pa- spektaklem pod takim tytułem, na Brandsteattera, 25 marca weł Żaliński, Robert Andrule(niedziela) w kościele pw. Najwicz, Kamil Kręcichwost, Karol świętszego Serca Pana Jezusa Chałupiński, Szymon Skupień, w Raciborzu przy Warszawskiej więcej informacji Miłosz Zasłonka. Zespół poprowystąpi Midraszowy Teatr Żyna ten temat wadził Witold Galiński. dowski z Raciborza. Początek znajdziesz tutaj: o godz. 15.00. PWSZ Racibórz Red.

Kursy oferowane przez wodzisławski OHP: magazynier-sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej oraz modułem kasy fiskalnej (100 h), grafik komputerowy (120 h), elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV (50 h). Kursy skierowane są do osób z województwa śląskiego w wieku od 18 do 24 lat, niepracują-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

cych i nieuczących się w systemie dziennym, z kursów nie mogą korzystać osoby z wyższym wykształceniem. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują bezpłatnie: materiały dydaktyczne, wyżywienie w postaci dania obiadowego oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu np. biletów; a po zakończeniu kursu zaświadczenie MEN oraz uprawnienia zawodowe. Realizacja szkoleń: kwiecień-czerwiec 2018 r., na terenie powiatu wodzisławskiego. Więcej informacji o kursach udziela: Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Wodzisławiu Śl., tel.: 32 729 32 00 lub mail: osz.wodzislaw@wp.pl.


»7

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

List zarządu PK do pasażerów Oferta Rafako Racibórz » Zarząd PK uwzględnia głosy pasażerów. Już we wtorek po Świętach Wielkanocnych wejdzie w życie zmiana rozkładu jazdy autobusów miejskich. Poniżej list zarządu spółki w tej sprawie. Tekst niniejszy kierujemy do naszych Pasażerów. Wiemy bowiem jak ważna jest informacja zwrotna dotycząca funkcjonowania nowego rozkładu jazdy. Okazuje się, że o ile w wielu przypadkach udało uchwycić strumienie pasażerskie do tej pory nieobsługiwane (o czym może świadczyć zwiększona frekwencja na wielu liniach), o tyle wciąż analizujemy zgłoszenia problemów zauważonych przez pasażerów, których nie udało się zdefiniować w toku konsultacji. Musimy wiedzieć, czy problemy te dotyczą

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

całych grup pasażerów, czy indywidualnych potrzeb. Wiadomo bowiem, że nie zadowolimy wszystkich. Musimy natomiast przygotować taką korektę rozwiązania, która zadowoli te grupy pasażerów, którzy nie odnaleźli się w nowym rozkładzie. Bardzo ważna informacja: pierwsza istotna zmiana rozkładu jazdy nastąpi we wtorek po Świętach Wielkanocnych, dlatego trzeba będzie obserwować artykuły i banery w Naszym Raciborzu oraz internetową stronę Urzędu Miasta, na której pojawi się skorygowany rozkład. Oczywiście pojawi się też na przystankach – tabliczki ze skorygowanymi rozkładami zmienione zostaną w ciągu jednej nocy i pojawią się na wszystkich przystankach w dniu wprowadzenia zmiany. Uznaliśmy, że

pierwszy okres funkcjonowania rozkładu, w którym komunikacja funkcjonowała za darmo należy wykorzystać, aby po tym czasie dać Pasażerom rozkład znacznie poprawiony, uwzględniający większość ich uwag. Wypada zaznaczyć, że podczas korekty nie możemy naruszyć interesów dużej części pasażerów, dla których nowe rozwiązania komunikacyjne są znacznie korzystniejsze. Zakładamy bowiem że ta „milcząca większość” nie zgłasza uwag. Monitorowany na bieżąco, zwiększony ruch pasażerów świadczy o tym, że system zadziałał. W tym momencie przede wszystkim trzeba skorygować niektóre godziny odjazdów (między innymi dostosować lepiej odjazdy autobusów do godzin zakończenia zajęć przez mło-

dzież szkolną) oraz, co będzie trudniejsze, zabezpieczyć grupy pasażerów, które zgłaszają pogorszenie komunikacji na niektórych kierunkach (np. komunikacja strefy śródmiejskiej z ul. Gamowską i Cmentarzem Jeruzalem, głównie dla naszych starszych pasażerów). Prawdopodobnie w tym celu uruchomimy dodatkowa linię (pętlę) uzupełniającą komunikację w tych newralgicznych punktach. Oczywiście zgłaszane merytoryczne uwagi, o których nie mówimy powyżej, również zostaną uwzględnione. Wiemy, że jesteśmy w stanie w niedługim czasie udoskonalić nowy system komunikacji miejskiej w Raciborzu, dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. zarząd PK Sp. z o.o.

Bez powodu pobili przechodnia i uciekli Region » Kuźniańscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 31 i 33 lat, którzy pobili 29-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego. Trzeci sprawca w wieku 46-lat sam zgłosił się na komisariat w Kuźni Raciborskiej, gdzie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu.

policjanci po otrzymaniu informacji o przestępstwie podjęli szereg czynności, by ustalić i zatrzymać osoby związane z przestępstwem. Poczynione ustalenia pozwoliły już we wtorek 20 marca zatrzymać dwóch młodych mężczyzn jako osoby związane z przestępstwem. Natomiast trzeci 46-letni sprawca sam zgłosił się do stróży prawa. O ich dalszym losie zadecyduje teraz prokurator i sąd. Za przestępstwo grozi im nawet 3-letni pobyt w więzieniu.

na budowę dwóch tłoczni

gazu w Estonii najkorzystniejsza Racibórz » Elering AS z siedzibą w Tallinie wybrała ofertę RAFAKO jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy „pod klucz” dwóch tłoczni gazu: Paldiski i Puiatu w Estonii. Wartość oferty Spółki to łącznie około 50 mln EUR netto (tj. około 210 mln PLN).

Procedura przetargowa przewiduje 14-dniowy termin na składanie wyjaśnień lub ewentualnych odwołań, po którym możliwe będzie podpisanie przez RAFAKO umowy wykonawczej na realizację zadania. Do realizacji zadania wykorzystany zostanie potencjał Grupy, jak również lokalni partnerzy. Wykonanie tłoczni jest częścią inwestycji dotyczącej budowy gazociągu Balticconnector, która odgrywa istotną rolę w strategii bezpieczeństwa ener-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Rafako

KPP Racibórz

Incydent miał miejsce na ulicy Raciborskiej w Zawadzie Książęcej w niedzielę 18 marca

wieczorem. Wówczas napast- wanego, po czym uciekli. Agrenicy bez powodu zaatakowali sorzy pobili 29-latka powodując idącego chodnikiem poszkodo- u niego uraz głowy. Kuźniańscy

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Złodziej damskiej torebki zatrzymany Region » Raciborscy kryminalni zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który dokonał kradzieży torebki damskiej wraz z zawartością dokumentów i telefonu komórkowego. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie 18 marca pomiędzy ulicami Katowicką a Mysłowicką. Wówczas sprawca ukradł

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

torebkę idącej chodnikiem kobiecie, powodując straty przekraczające ponad tysiąc złotych. Policjanci natychmiast po przyjęciu informacji o kradzieży podjęli szereg czynności związanych z ustaleniem i zatrzymaniem sprawcy. Śledczym trafnie

udało się wytypować i zatrzymać osobę związaną z przestępstwem. Do zatrzymania młodego mężczyzny doszło we wtorkowe popołudnie (20 marca) na nego aresztu, teraz grozi mu terenie Raciborza. Zatrzymany nawet 5 lat pobytu w więzieniu. to 20-letni mieszkaniec RaciboKPP Racibórz rza. Mężczyzna trafił do policyj-

getycznego Finlandii oraz Unii Europejskiej. Balticconnector umożliwi integrację w ramach Unii Europejskiej systemów przesyłowych takich krajów jak: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa i Polska oraz pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu. Zgodnie z zapowiedziami RAFAKO dywersyfikuje swoją działalność i wchodzi w perspektywiczny segment oil&gas. Zadania związane z budową dwóch tłoczni gazu w Estonii to pierwszy sukces będący wynikiem zmiany strategii, którą Spółka wkrótce zakomunikuje – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO.

Racibórz wesprze

rodzinne ogródki działkowe Racibórz » Stowarzyszenia ogrodowe, prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu gminy z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Wiadomo, jaka może być maksymalna kwota. Dotacji udziela się w wysokości 60% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, ale w kwocie nie większej niż 30 tysięcy złotych na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

Dotacja może być przyznana dla danego ROD na jedno zadanie nie częściej niż raz na 3 lata – takie są zapisy projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Projekt poddano konsultacjom społecznym. (w)


Aktualności

»8

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

80-lecie Rodła Uczniowie z Raciborza z udziałem senator Anny Marii Anders na Olimpiadzie Kreatywności Racibórz » 18 marca odbyły się uroczystości z okazji 80-lecia istnienia Związku Polaków w Niemczech, czyli Rodła. W programie wydarzenia znalazło się odsłonięcie tablicy z wygrawerowanymi Pięcioma Prawdami Polaków, którą umieszczono na ścianie Domu Kultura Strzecha, Msza św. w Kościele Farnym, a także złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Arcybiskupa Józefa Feliksa Gawliny. Gościem specjalnym obchodów była Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Racibórz » Dwie drużyny Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz uczniowie ZSP nr 3 na Płoni wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination“ we Wrocławiu. Destination Imagination to największy na świecie program dla dzieci i młodzieży zorientowany na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku.

Po uroczystościach plene- dów zaproszono do DK Strzerowych uczestników obcho- cha, gdzie wykład „Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech jako organizator polskiego życia narodowego w rejencji więcej informacji opolskiej” wygłosił prof. Marek na ten temat Masnyk. znajdziesz tutaj:

nanie zdalnie sterowanego pojazdu, który zdoła pokonać labirynt. Wszystkie nasze zadania były pomyślnie wykonane i uzyskaliśmy za nie dużą liczbę punktów – tłumaczy trenerka Mariola Kramarczyk. Płonię reprezentowała na tej imprezie Grupa „Cool Seven” (w składzie Marta Kusy, Nadia Tomaszewska-Handall, Paulina Rycka, Oliwia Sęga, Katarzyna Kowalska, Małgorzata Morańska i Karol Fac), która zdecydowała się podjąć wyzwanie artystyczne i od ponad sześciu

(wk)

Sanepid wystawił mandaty

po kontroli obiektów OSiR-u Racibórz » Chodzi o krytą pływalnię H2Ostróg oraz kąpielisko otwarte przy ul. Markowickiej pod Oborą. W 2017 r. w H2Ostróg stwierdzono skażenie instalacji ciepłej wody. Jak informuje Sanepid w swoim sprawozdaniu za 2017 r., wdrożono postępowanie administracyjne nakazujące usunięcie zagrożenia. Za niedostosowanie się do polecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego osobę odpowiedzialną ukarano man-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

datem karnym. Skażenie udało się wyeliminować. Aquapark na Ostrogu miał też okresowo problem z uzyskaniem właściwej jakości mikrobiologicznej wody w wannie solankowej. Znikł po przerwie technologicznej we wrześniu. Sanepid wystawił również mandat za niedotrzymanie warunków prawidłowej dezynfekcji wody w basenie przy ul. Markowickiej pod Oborze. W 2017 r. jedynie po kontrolach obiektów miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystawiano mandaty. (w)

We Wrocławiu, po całorocz- jąc tekst do najbardziej znanych nych przygotowaniach, SP 1 re- hitów. Wyzwaniem Technomaprezentowali: Aleksandra Chro- niaków natomiast było wykobok, Irina Gadachik, Anna Pa- REKLAMA charzyna, Hanna Romańczuk, Nicola Sobiech, Marta Wawoczny, Jakub Hibner, Michał Leszczyński, Paweł Kasparek, Kacper Malinowski, Jakub Myśliwy oraz Paweł Nowak. Space Artists i Technomaniacy z Ostroga wraz z trenerem Mariolą Kramarczyk oraz opiekunem Dajaną Muchą od 11 do 13 marca prezentowały swoje „wyzwania“ wśród najlepszych, najbardziej tęgich i twórczych umysłów z całej Polski, Chin, Meksyku, Ukrainy i Turcji. – Nasze wyzwania drużynowe, nad którymi ciężko pracowaliśmy od września, to wyzwanie artystyczne drużyny Space Artists. Dziewczęta zaprezentowały dwuaktowe przedstawienie w formie musicalu, układa-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

miesięcy pracowała nad twórczymi rozwiązaniami. Trenerem uczniów była Agnieszka Puka. Od początku roku szkolnego dzieci brały udział w zajęciach, zmagając się ze specjalnie przygotowanymi „Wyzwaniami”. Następnie opiekunka grupy wybrała drużynę „Cool Seven” na olimpiadę twórczości. Uczniowie brali tam udział w różnorodnych atrakcjach. Malowali dźwięki, uczestniczyli w warsztatach muzycznych, wodnych eksperymentach, rywalizowali w zajęciach sportowych prowadzonych w języku angielskim przez studentów z wymiany Erasmus „Creative sports club” oraz uczyli się tańczyć. Młodzież podjęła także wyzwanie bliźniacze, podczas którego współpracowała z uczniami innych szkół o podobnych zainteresowaniach. Również trenerzy mieli szansę spróbować swoich sił w kreatywnym rozwiązywaniu problemów. Opiekunowie wyjazdu zostali umieszczeni w „pokoju ucieczek”. Udało im się „rozbroić bombę” w 24 minuty i bezpiecznie wyjść z pokoju. Głównym wyzwaniem, nad którym dzieci pracowały od bardzo dawna, było przedstawienie teatralne pt. „Mam to coś”. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i swoim występem bawili jurorów. SP 1, ZSP 3

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:


Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

»9

Reklama


WFOŚiGW

» 10

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Białe certyfikaty dały miastu 300 tys. zł Racibórz » Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Dzięki nim miejska kasa wzbogaciła się o 300 tys. zł.

Termodernizacja, docieplanie budynków i wymiana kopciuchów na nowe ekologiczne źródła ciepła takie jak gaz czy ciepło systemowe, to aktualnie najlepszy możliwy sposób na walkę z niską emisją. Działania te wymagają ogromnych nakładów finansowych. Dlatego Miasto Racibórz pozyskuje środki zewnętrzne m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej i z Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie tylko pozyskujemy fundusze na te cele, ale także udaje nam się odzyskać część poniesionych nakładów. Miasto odzyskało prawie 300 tysięcy złotych dzięki temu, że zawarło umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Instytut pozyskał dla nas tzw. białe certyfikaty, które są świadectwem walki z niską emisją przez termomodernizację, modernizację źródeł ciepła, modernizację oświetlenia i optymalizację przesyłu ciepła. Są to papiery wartościowe, które można uzyskać po przedstawieniu audytów efektywności energetycznej, Pieniądze, które odzyskało miasto przeznaczone zostaną na dalszą walkę z niską emisją w budynkach pozostających w zasobie Miejskiego Zarządu Budynków. Odzyskane środki pozwolą na zmianę systemu grzewczego w budynku przy ulicy Basztowej 4 oraz przebudowę budynku przy ulicy Głubczyckiej 11. UM Racibórz

Duże zainteresowanie

likwidacją niskiej emisji Racibórz » 2 marca zakończył się nabór do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mamy dla was już pierwsze informacje. Zainteresowanie programem było ogromne. W ramach tego projektu założono, że w domach jednorodzinnych przeprowadzonych zostanie 110 termomodernizacji oraz wymianie podlegać będzie 210 kotłów, zamontowane zostanie też 50 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. W programie realizowanym dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach mieszkańcy złożyli 270 wniosków na termomodernizację, 303 wnioski na wymianę źródła ciepła oraz 47 wniosków na OZE. Raciborzanie zdecydowanie postawili na gaz. To źródło ciepła wybrało 202 wnioskujących. Aż 179 wniosków dotyczy wymiany pieca węglowego na piec gazowy. Tylko w 80 wnioskach mieszkańcy napisali, że chcą wymienić stary piec węglowy na piec piątej generacji na „ekogroszek”. Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszyła się biomasa. W wydziale ochrony środowiska złożono 15 wniosków na źródło ciepła na pelet. Tylko 4 mieszkańców zdecydowało się ubiegać o dotację na pompy ciepła.

Tylko dwóch wnioskodawców chciało podłączyć się w ramach tego elementu PONE do ciepła systemowego. W ramach programu wnioski złożyło również 47 mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. W tym przypadku nowe źródło ciepła zawsze oparte jest na gazie. Teraz pracowników magistratu czeka jeszcze żmudna praca nad weryfikacją wniosków. Decyzja o tym kto i w jakiej kolejności otrzyma wsparcie zależy od tzw. efektu ekologicznego. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji mają te wnioski, których realizacja przyczyni się do maksymalnego ograniczenia niskiej emisji. UM Racibórz

Arboretum Bramy Morawskiej

z platformą widokową Racibórz » Trwa już procedura, która wyłoni wykonawcę zadania. Obiekt powstanie w miejscu starej skoczni narciarskiej, a dokładnie nad jej bulą, z widokiem na Zaczarowany Ogród. Finansowanie zapewniono w ramach polsko-czeskiego projektu pod nazwą „Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia – etap 1”. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 1. wykonanie wycinki drzew – należy wyciąć drzewa, które znajdują się w strefie kolidującej z platformą widokową. 2. roboty ziemne – należy wykonać niezbędne prace ziemne związane z ukształtowaniem terenu oraz wykopy pod fundamenty. 3. wykonanie fundamentów żelbetowych – należy wykonać prace związane z posadowieniem fundamentów pod konstrukcję platformy widokowej. 4. budowa platformy widokowej – obiekt o charakterze rekreacyjnym, mający na celu utworzenie w Arboretum atrakcji turystycznej dedykowany dla lokalnej ludności i osób odwiedzających Arboretum. 5. zagospodarowanie terenu przed platformą widokową – utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonej do ruchu pieszego. Konstrukcja platformy wi-

dokowej jest stalowa na fundamencie żelbetowym. Podłogę stanowią drewniane bale. Wszystkie elementy stalowe będą ocynkowane. Nie projektuje się malowania konstrukcji stalowych. Elementy drewniane powinny być zaimpregnowane. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania obiektu w obrysie zewnętrznym konstrukcji zaprojektowano balustradę stalową wraz z wstawkami z szyby hartowanej. W celu zwiększenia atrakcyjności, zaprojektowano wstawkę ze szkła hartowanego w podłodze tarasu.

(w)

Kiedy przypada okres lęgowy ptaków? Region » Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy. Okres lęgowy ptaków to czas dobierania się w pary, składania jaj i wychowywania młodych. Dla poszczególnych gatunków czas ten jest inny. Ogólne ramy mogą się także nieznacznie przesuwać w poszczególnych latach, w zależności od panujących warunków pogodowych. Niektóre gatunki zaczynają lęgi wcześnie, inne późno. Różna

jest też długość okresu lęgowego, np.: u bielików trwa on od stycznia do lipca, u wróbli – od lutego/marca do sierpnia, u jerzyków – od maja do sierpnia. Żadne przepisy nie definiują kiedy okres lęgowy ptaków się kończy, a kiedy zaczyna. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-

rząt jest wskazany okres od 16 października do końca lutego, jednak jest to jedynie okres, kiedy pod pewnymi warunkami wolno usuwać bez zezwolenia gniazda ptaków z budek, obiektów budowlanych i terenów zieleni. Pozostały przedział czasu (1 marca – 15 października) często jest interpretowany jako okres lęgowy ptaków. Nie jest to jednak interpretacja właściwa, gdyż okres lęgowy jest przedziałem czasu indywidualnym dla każdego gatunku ptaka i wynika z jego biologii.

Zakazy dotyczące gatunków chronionych

Ochrona gatunkowa obowiązuje cały rok, niezależnie od okresu lęgowego ptaków. W stosunku do wszystkich gatunków chronionych (nie tylko ptaków, również innych gatunków zwierząt, np. dobrze znanych i pospolitych wiewiórek, jeży, ropuch czy jaszczurek) obowiązują zakazy dotyczące m.in.: ƒƒ niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, ƒƒ niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd,

ƒƒ umyślnego płoszenia lub niepokojenia. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem i podlega karze aresztu albo grzywny. Dodatkowo, jeśli zniszczenie będzie znacznych rozmiarów albo szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy Kodeksu Karnego (art. 181). Ważnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy zwierzęciu trzeba pilnie pomóc. Nawet jeśli zwierzę jest objęte ochroną gatunkową, a jest

ranne lub osłabione, nie trzeba uzyskiwać zezwolenia na jego schwytanie i przetransportowanie w celu udzielenia mu pomocy weterynaryjnej lub przemieszczenia do ośrodka rehabilitacji zwierząt. Lista takich ośrodków z numerami telefonów kontaktowych do danej placówki jest dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowe informacje na temat ochrony gatunkowej w kontekście wycinki drzew lub krzewów można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ Katowice


Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

» 11

Reklama


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. DLA DOMU Inne Drzwi wewnetrzne PRL renowacja komplet lub osobno Cena za szt to 30 zł. Drzwi do renowacji dwa skrzydła pokojowe, dwa łazienkowe. Styl PRL, szyby całe brak pęknięć. Możliwość kupna na sztuki lub całego kompletu 4 szt w cenie 100 zł. Wymiary na zdjęciach. Zawsze je sobie można przyciąć (w castoramie np cena za usługę to 6 zł), tel. kom.: 661068841, e-mail: kasiabu@onet.eu. www.olx.pl/ oferta/drzwi-wewnetrzne-prl-renowacja-komplet-lub-osobno-CID628-IDrFTHZ.html.

Usługi budowlane Usługi ogólnobudowlane Tynki zwykłe, dekoracyjne, murowanie tradycyjne, klinkier, kafelkowanie, płyty kartonowo-gipsowe, montaż okien i drzwi, budynki od podstaw, pokrycia dachowe, usługi ciesielskie, ocieplanie budynków, tel. kom.: 604 761 326. Planujesz remont, budowe wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny, tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Nowe biuro kredytowe Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego biura kredytowego! Oferujemy kredyty gotówkowe i konsolidacyjne,chwilówki,pożyczki pozabankowe nawet do 25000. Racibórz ul.Browarna 2, tel. kom.: 534944666. REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

Nie dostałeś Kredytu? Sprawdź nasze Pożyczki! Chwilówki od 50 zł do nawet 5000 zł, pożyczki długoterminowe do 10 000 zł, oferta pożyczek 0% dla nowych klientów bez żadnych ukrytych opłat, pożyczki pozabankowe bez bik nawet ze spłatą do 720 dni, większość ofert dostępna całkowicie online, e-mail: nachwilke@nachwilke.com. www.nachwilke.com. Pożyczka gotówkowa 24h - na co chcesz gotówkę weź Dziś bez wychodzenia z domu możesz pożyczyć do 25 000 zł nawet na 48 lekkich rat lub wziąć do 3000 zł pożyczki za 0 zł na 30 dni na co chcesz. Sprawdź najnowsze promocje, nowe oferty pożyczek ratalnych i chwilówek online, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/ finanse/pożyczki-przez-internet-są-praktyczne-gotówka-jeszcze-dzisiaj.

MATRYMONIALNE Inne Raciborz i okolice chlopa 45-60lat z duzym brzuchem do piwa Chlopak 29 lat bywam i mam lokum w Raciborzu. Szukam z Raciborza i okolic, ze wsi też starszego chłopa z dużym brzuchem, nadwagą od 45-60 lat szukam do przyjaźni, piwka i czegoś więcej na początek SMS, MMS rozmowa w dalszej korespondencji dyskecja. Tel.: 735-595-553.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Dziś dzwonisz - Dziś sprzedajesz Tel 697 459 184 Skup aut za gotówkę - Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę.

REKLAMA

REKLAMA

ABUD ZATRUDNI OPERATORA SPYCHARKI KL. II I ŁADOWARKI KL. II

PRACA RYDUŁTOWY I JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów - Gotówka - Tel 664 087 328 Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką - Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328. Skup Samochodów Osobowe i Dostawcze 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre. Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów. 100% LEGALNIE. SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń, Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl. Złomowanie samochodów skup kasacja tel.530-312-312 Racibórz Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.

kzpkowalski.pl. Racibórz kupimy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Złomowanie samochodów, skup, kasacja, Racibórz Tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku tel.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl. Złomowanie samochodów skup kasacja Racibórz tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w ty-

godniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. kasacja. wodzislaw.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów - Gotówka - Tel 664 087 328 Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką - Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328, e-mail: wojtekb95@ poczta.onet.pl.

Usługi Awaryjne otwieranie aut awaryjne otwieranie aut, dorabianie kluczy, pilotów, kart. nawet jeśli zgubiłeś wszystkie klucze., tel. kom.: 515101273.

737 938 416

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

REKLAMA

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15.02.2018 r. do 26.04.2018 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z

BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU FORMULARZA PIT ZA 2017 ROK Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: • wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, • czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI Działkę sprzedam Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną o pow. 750 m2 w centrum Nędzy. Atrakcyjna lokalizacja. Tel: 784048592. Działka budowlana do sprzedania Sprzedam działkę budowlaną w Żerdzinach na ul. Ogrodowej (2 km od Raciborza) o pow. 12 arów. Spokojna, zielona okolica, pełny dostęp do mediów. Cena 65 tys. zł do negocjacji, tel. kom.: 692977148.

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24. kierowca C+E Racibórz, zatrudnię kierowcę kat. C+E, trasy po śląsku, codziennie wyjazd i powrót do domu, tel. 606685896, e-mail: jarrys56@wp.pl. Praca w Austrii i Niemczech REKLAMA

REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

REKLAMA

Może być

zadłużone / z problemem prawnym

TEL: 531 017 101

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!


» 13

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Firma PrimaWork (nr18606) poszukuje: elektryków, pomocników elektryka, ślusarzy, spawaczy i innych fachowców do pracy w Austrii i Niemczech na zagranicznych warunach. Wymagana znajomość j. niemieckiego. CV w j. niemieckim mile widziana. Tel.: 735408858, e-mail: job@ primawork.pl. primawork.pl. Robisz na szydełku lub drutach? Szukam osób robiących na szydełku lub drutach. Oferuję stałą współpracę. Wyroby łatwe w wykonaniu, między innymi koce, poduszki, dywaniki i pledy. Zapewniam włóczki i projekt każdego z produktów. Mile widziane osoby starsze, które na co dzień dysponują wolnym czasem, tel. kom.: 507096731. Punkt gastronomiczny H2Ostróg Przyjmę do pracy w punkcie gastronomicznym na terenie aquaparku H2Ostróg. Po więcej informacji oraz w sprawie składania CV zapraszamy na miejsce w godzinach 10-20. Mechanik, Tokarz, Ślusarz Grupa TBI zatrudni Mechaników, Ślusarzy, Tokarzy, tel. kom.: 504254103, e-mail: am@tbitech.pl. Programista PHP Firma ostrogNET poszukuje pracownika na stanowisko programista aplikacji internetowych PHP.Wymagana znajomość języków PHP i Java Script.Mile widziana znajomość biblioteki jQuery i relacyjnych baz danych.Nie jest wymagane wykształcenie informatycznych, e-mail: biuro@ ostrog.net. ostrog.net . Staż - Pracownik administracyjno-biurowy ZRB MAJNUSZ Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu poszukuje stażysty do pracy administracyjno-biurowej. Wymagania: wykształcenie wyższe, preferowane osoby z doświadczeniem zawodowym w dziale księgowości. CV prosimy przesyłać na podany adres e-mailowy. Tel.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Praca na Myjni Samochodowej w Raciborzu Przyjmę do pracy na ręczną myjnie samochodową w Raciborzu na stałe lub dorywczo (możliwa praca na weekendy), tel. kom.: 791-989-928, e-mail: autolux.rac@gmail.com. Chcesz być szefem? Zostań agentem PZU W związku z rozwojem sieci sprzedaży poszukujemy osób zainteresowanych własnym rozwojem oraz samodzielną pracą. Wymagania: min. średnie wykształcenie, zaświadczenie o niekaralności. Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:. Tel.: 792698617, e-mail: agfulneczek@pzu.pl.

Za granicą Zatrudnimy Fachowców Oraz Pomocników Bayer + Riedl Personalservice GmbH zatrudni: Elektryków, Mechatroników, Spawaczy, Ślusarzy, Stolarzy, Cieśli, Pomocników. Zatrudnienie w oparciu o niemiecka umowę o prace. Zapewniamy zakwaterowanie oraz samochody firmowe, tel. kom.: 882067218, e-mail: a.teichert@bayer-riedl. de. www.bayer-riedl.de. Fachowcy do Austrii Agencja Club Silesius KRAZ 12098 poszukuje fachowców branży budowlanej do pracy w Austrii. Wszystkie oferty pracy znajdziesz na naszej stronie Zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 774412450, tel. kom.: 664468573, e-mail: praca@ csopole.pl. www.clubsilesius.com.pl. REKLAMA

RÓŻNE Sprzedam Sprzedam Prasę do słomy Z-224 Sprzedam prasę do słomy Z-224. Tel.: (32) 418 30 16.

RTV / AGD Sprzedam Żeliwne maszynki do mięsa. Duży wybór części zamiennych Solidne, żeliwne, polskie maszynki. Maszynki nr 5, 8, 10, 22 i 32. Sitka o średnicy oczek od 2,5 mm do 26 mm oraz szarpak. Nożyki, ślimaki, trzpienie i tulejki. Lejki do wyrobu kiełbas domowych Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT od 7:00 do 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@tradismak.pl. www.tradismak.pl.

ZDROWIE Lekarze Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka gotówkowa 24h - na co chcesz gotówkę weź Dziś bez wychodzenia z domu możesz pożyczyć do 25 000 zł nawet na 48 lekkich rat lub wziąć do 3000 zł pożyczki za 0 zł na 30 dni na co chcesz. Sprawdź najnowsze promocje, nowe oferty pożyczek ratalnych i chwilówek online, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/ finanse/pożyczki-przez-internet-są-praktyczne-gotówka-jeszcze-dzisiaj.

MOTORYZACJA

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW SKUP KASACJA WODZISŁAW TEL.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU TEL.888-10-20-80 WODZISŁAW Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kzpkowalski.pl.

ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU TEL.888-10-20-80 CAŁODOBOWO Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW SKUP KASACJA RYBNIK TEL530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl.

FINANSE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe 198/197 k.m.11 obręb Ostróg – ul. Bartka Lasoty

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Usługi finansowe Pożyczka gotówkowa 24h - na co chcesz gotówkę weź Dziś bez wychodzenia z domu możesz pożyczyć do 25 000 zł nawet na 48 lekkich rat lub wziąć do 3000 zł pożyczki za 0 zł na 30 dni na co chcesz. Sprawdź najnowsze promocje, nowe oferty pożyczek ratalnych i chwilówek online, e-mail: biuro@ getmoney.iq.pl. www.get-money.pl/aktualności/ finanse/pożyczki-przez-internet-są-praktyczne-gotówka-jeszcze-dzisiaj.

MOTORYZACJA

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza czwarty publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Raciborzu u zbiegu ulic Michejdy i Mariańskiej lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki położone są w Raciborzu u zbiegu ulic Michejdy i Mariańskiej. Znajdują się w strefie śródmiejskiej, w bliskiej odległości od centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz usługowa. Działki o regularnym kształcie posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki nr 1675/79 i 1676/79 do ulicy Michejdy, natomiast nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerami działek 1677/79 i 1678/79 do ulicy Mariańskiej.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomości oznaczone ewidencyjnie numerami: • 1675/79 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,1039 ha, • 1676/79 k.m. 6 obręb Starawieś o powierzchni 0,1027 ha, • 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) obie k.m. 6 obręb Starawieś o łącznej powierzchni 0,1231 ha

3.

Numer księgi wieczystej

wszystkie zapisane na własność Gminy Miasta Racibórz w księdze wieczystej GL1R/00036078/5 Sądu Rejonowego w Raciborzu

4.

Forma zbycia nieruchomości

czwarty publiczny przetarg ustny, nieograniczony

5.

Cena wywoławcza netto

• 1675/79 k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 93 500,00 zł., • 1676/79 k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 92 400,00 zł., • 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) obie k.m. 6 obręb Starawieś – cena wywoławcza 110 800,00 zł.

Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW RYBNIK TEL.530-312-312 SKUP,KASACJA24H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl. OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW SKUP KASACJA WODZISŁAW TEL.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia, Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

ZŁOMUJEMY KAŻDE AUTA BEZ WYJĄTKU RYBNIK TEL.888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbie. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Ogłoszenia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej działkę nr 246, k.m.5, obręb Borucin o pow. 3,0654 ha., dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052793/1. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki 23% 6.

Termin i miejsce przetargu 16 maja 2018 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiącej działkę nr 247, k.m.5, obręb Borucin o pow. 2,1168 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052793/1. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

• 1675/79 – 10 000,00 zł., • 1676/79 – 10 000,00 zł., • 1677/79 i 1678/79 (przedmiot jednej sprzedaży) – 10 000,00 zł. winno być uznane na rachunku gminy do 09 maja 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży zlokalizowane są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolem FZ2/2MNU, a działka nr 1678/79 dodatkowo w nieznacznym fragmencie w liniach rozgraniczających drogę, na terenie oznaczonym symbolem F4KDL – tereny dróg publicznych klasa lokalna.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż.; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu


Rozrywka

» 14

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

o dwóch przeciwnych krainach. W świecie białym zbyt zimno, w świecie kolorowym za ciepło. Jak pogodzić te dwie przeciwności? Odpowiedź tkwi w dziecięcej niewinności, która przezwycięża nawet najbardziej skomplikowane spory. Bilet w cenie 5 zł. honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

7 KWIETNIA, GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 PROMOCJA 27 NUMERU ALMANACHU PROWINCJONALNEGO

24 MARCA, GODZ. 17.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PREMIERA: „USZYTA OPOWIEŚĆ” – TEATR MIODZIO

ALMANACH PROWINCJONALNY – to półrocznik literacko-kulturalny wydawany w Raciborskim Centrum Kultury od 2005 roku. W najnowszym – 27 numerze znajdziemy wiersze, eseje, relacje z podróży oraz zdjęcia autorów z Polski, Czech i samego Raciborza.

Grupa Teatralna Miodzio na deskach raciborskiej sceny działa już od wielu lat. Co roku owocem ciężkiej pracy jest to, na co młodzi aktorzy czekają najbardziej – PREMIERA. W tym roku Raciborskie Centrum Kultury wraz z całą grupą teatralną Miodzio prowadzoną przez Adriannę Jureczko zaprasza na spektakl „Uszyta opowieść”. Przedstawienie inspirowane jest scenariuszem Liliany Bardijewskiej „Koronki i kordonki”. W „Uszytej opowieści” młodzi aktorzy bawią się formą i dają upust swojej olbrzymiej wyobraźni. Jest to przedstawienie dla małych i dużych widzów, które opowiada

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Gościem wieczoru będzie Przemysław Dakowicz – wybitny poeta, pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, autor książek m.in.: „Łączka”, „Afazja polska”, „Kwatera zmartwychwstałej pamięci”. Spotkanie uzupełni śpiewem Karol Sobczyński – członek Klubu Piosenki Poetyckiej i Aktorskiej ATLANTYDA przy akompaniamencie wybitnego muzyka Zbigniewa Forysia. Wstęp wolny

8 KWIETNIA, GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 KONCERT PT. STORIES – KRZSZTOFA PUMY PIASECKIEGO ORAZ JÓZEFA SKRZEKA „Spotkanie wirtuozów – tak można określić najnowszą, wspólną produkcję K.Pumy Piaseckiego i J. Skrzeka. Lider legendarnego zespołu SBB i jeden z najlepszych polskich gitarzystów jazzowych połączyli siły na albumie „Stories”. Tytuł trafiony, bo każda kompozycja opowiada dźwiękiem jakąś historię. Monumentalne, dwupłytowe wydawnictwo to efekt uruchomienia kreatywnego potencjału muzyków, którzy od lat darzą się szacunkiem i świetnie rozumieją. Podobne projekty zdarzały się już w historii muzyki, by przypomnieć chociaż współpracę Jeffa Becka i Jana Hammera, czy P. Metheny’ego i Lyle Maysa. Echa tych dokonań słychać na płycie Skrzeka i Pumy, co jest najlepszą rekomendacją. Pierwszy krążek zdecydowanie cięższy brzmieniowo, ostrzejszy, miejscami drapieżny. Drugi jest bardziej stonowany i melancholijny. Właściwie muzyczny pejzaż z kilkoma pięknymi motywami wokalnymi Skrzeka. Gitara Pumy ma w sobie przestrzeń i delikatność. Z pewnością, to jedna z ciekawszych płyt na polskim rynku jazzowym w tym sezonie, a nadchodząca jesień będzie sprzyjała jej odbiorowi zarówno w klubach muzycznych jak i w domowym zaciszu”. (Tomasz Bazan, Szef Muzyczny Radia Opole) Bilety w cenie 40 zł., honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Ciasto na mleczku kokosowym Tym razem przerobiłam tradycyjne ciasto na jogurtach greckich nazywanym oszukanym sernikiem. Nie dodawałam żadnego tłuszczu, a jogurty zastąpiłam mleczkiem kokosowym. Ciasto podczas pieczenia się rozwarstwia tworząc warstwę z budyniem i kokosem. Składniki: • 150 g herbatników typu petitki • 3 puszki mleczka kokosowego (każda po 400 ml) • 3 suche budynie śmietankowe • 6 średnich jajek • 100 g wiórek kokosowych • 1 szklanka cukru pudru • 2 łyżki cukru (do usztywnienia piany) Blaszkę o wymiarach 23 cm x 33 cm (lub mniejszą) wyłożyć papierem pergaminowym, następnie na dnie ułożyć herbatniki. Żółtka utrzeć z cukrem pudrem na puszystą masę. Do utartych żółtek wlać mleczka kokosowe, po czym wsypać wiórki i budynie. Całość lekko zmiksować, następnie dodać ubite na sztywno z dwoma łyżkami cukru białka. Wszystko delikatnie i krótko zmiksować mikserem na małych obrotach. Masę wlać delikatnie na herbatniki i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na 60 minut (grzanie górne i dolne). Studzić w wyłączonym piekarniku. Wystudzone ciasto posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. EICHENDORFFA 20/2 CENA: 64 000 zł POWIERZCHNIA: 35 m2 PRZETARG: 19.04.2018 r.

Mieszkanie UL. OGRODOWA 15A/2 CENA: 74 000 zł POWIERZCHNIA: 57 m2 PRZETARG: 24.04.2018 r.

Mieszkanie UL. STASZICA 23/16 CENA: 84000 zł POWIERZCHNIA: 65 m2 PRZETARG: 19.04.2018 r.

Mieszkanie SKŁODOWSKIEJ-CURIE 27/7 CENA: 58 000 zł POWIERZCHNIA: 33 m2 PRZETARG: 24.04.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

REKLAMA

» 16

Piątek, 23 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Naszraciborz 12 2018 [475]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Naszraciborz 12 2018 [475]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement