Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 9 marca 2018 r. | Rok XI | nr 10 (473) | ISSN 1689-5606 REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Fot. CBSP Policja

MAROKAŃCZYK OSKARŻONY O ZWIĄZKI Z ISIS

mieszkał w Rybniku

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

Region » Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach oskarżył Mourada T. – obywatela Maroka o udział w zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym – międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej jako Państwo Islamskie (ISIS). Chodzi o przestępstwo z art. 258 par. 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Katowicach. Marokańczyk w chwili zatrzymania mieszkał w Rybniku. REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Powiat uruchamia emisję

obligacji na 10 mln zł Racibórz » Radni powiatowi przyjęli na lutowej sesji uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, która określa dokładne zasady ich zbywania, nabywania i wykupu. Cena jednej obligacji to tysiąc złotych. Powiat wyemituje papiery o wartości 10 milionów złotych. Celem jest pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku.

Na starej fotografii Dawny widok obecnej ulicy Kasprowicza z zachowanymi budynkami I LO oraz biblioteki. Zbiory NAC.

Szwajcarski zegarek Dokładnie 13 marca 1858 roku, a więc 160 lat temu, w Raciborzu zapłonęły po raz pierwszy płomienie gazowe. Stało się tak po wybudowaniu w 1857 roku raciborskiej gazowni. Ówczesne władze magistrackie z dumą odnotowały ten fakt, jak zresztą każdy inny związany z rozwojem infrastruktury miejskiej, począwszy od doprowadzenia kolei żelaznej, budowy dworca, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (dzięki niej przekonano ościenne osady, a dziś dzielnice Raciborza, do przyłączenia do miasta), szerokich ulic, których może nam pozazdrościć Rybnik, kamienic, szkół, parków. Był dynamizm. Były plany i marzenia, jak choćby budowa linii tramwajowej. Racibórz miał rosnąć jak na drożdżach, do 100 tys. mieszkańców, co zresztą podtrzymywali decydenci nieboszczki PZPR jeszcze w latach 80. XX wieku, budując m.in. duży szpital przy Gamowskiej (takie same są w wielu dawnych miastach wojewódzkich) czy projektując oczyszczalnię ścieków, dziś mogącą z łatwością obsłużyć cały powiat (niestety, jakoś raciborski ratusz od lat nie może się dogadać z ościennymi gminami). Polska ludowa (żeby było jasne, oceniam ją po kątem śladów pozostawionych w krajobrazie miasta, a nie ideologii) dała Raciborzowi m.in. Rafako oraz szkołę mistrzostwa sportowego – kuźnię olimpijskich kadr w pływaniu i lekkiej atletyce, w której

– już w czasach demokracji – wybudowano halę sportową, bez sprawnego ogrzewania, bez prawidłowych wymiarowo torów. Dochodzę do wniosku, że każdy, kto chce rządzić Raciborzem, powinien zdać test z wiedzy z historii Raciborza. Książka Pawła Newerli w prosty i przejrzysty sposób pokazuje, co jest ważne i co należy robić, żeby miasto rosło w siłę. Mam wrażenie, że nasi decydenci idą jednak pod prąd. Wytyczają własne ścieżki, a zamiast się uczyć, piszą interpelacje i zaczytują się w komentarzach. Dużo w tym szumu, gadania, emocji. Mało efektów. Mamy niekończące się story związane ze SMOGiem. Żeby było jasne, trzeba z nim walczyć, ale nie trzeba godzinami katować tym tematem na każdej sesji, bo główne ruchy są i tak po stronie ustawodawcy (np. zakaz sprzedaży kiepskich paliw). Radni walczą o każde drzewo (też słusznie), ale jakoś nikogo nie zainteresowało, dlaczego niemal codziennie strażacy wyjeżdżają do alarmów spowodowanych czujkami czadu, głównie w budynkach w śródmieściu. Coś jest nie tak z nadzorem. Porażka akcji 800 drzew na 800 lat (zasadzono 46) pokazuje, że raczej nie powinniśmy wypływać na szersze wody, bo skoro mamy problemy z sadzonkami, to co dopiero z takimi tematami jak remont dworca (znów jesteśmy na końcu listy), docią-

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, stanowi to formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie emisji niepublicznej. Obligacje spełniają funkcję kredytu, ale, jak wskazano, są dla powiatu raciborskiego bardziej korzystne. Ich zasadniczym atutem jest bowiem elastyczność. – Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budże-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

tu – podano. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i skierowana będzie do inwestorów krajowych i zagranicznych. Wykup obligacji ruszy w 2023 roku i potrwa dziesięć lat. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, 5. s e r i a E 1 8 n a k w o t ę powiększonej o marżę dla in1 150 000 zł 6. s e r i a F 1 8 n a k w o t ę westorów. 1 150 000 zł seria G18 na kwoObligacje wyemitowane zotę 1 150 000 zł staną w 2018 roku w dziesięciu 7. s e r i a H 1 8 n a k w o t ę seriach: 1 150 000 zł 1. seria A18 na kwotę 260 000 zł 8. s e r i a I 1 8 n a k w o t ę 2. seria B18 na kwotę 550 000 zł 1 150 000 zł 3. s e r i a C 1 8 n a k w o t ę 9. s e r i a J 1 8 n a k w o t ę 1 140 000 zł 1 150 000 zł 4. s e r i a D 1 8 n a k w o t ę (wk) 1 150 000 zł

Oczyszczacze powietrza w żłobkach i przedszkolach? Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

żeniem miejskiej oczyszczalni ściekami z sąsiednich gmin (raciborzanie płaciliby jednostkowo mniej), odtworzenie zabudowy w ścisłym centrum (od 1945 roku zieje w wielu miejscach pustką), oświetlenie (proszę zobaczyć jak wyglądają po zmierzchu ulice Nowa, Piwna i plac Długosza), a nawet dbaniem o czystość (brudne, obskurne dzwony w eksponowanych miejscach, np. przy Rzeźniczej). Toniemy przy każdym większym projekcie. – Miasto nie jest władne działać we wszystkich obszarach – ktoś powie. Oczywiście. Tyle, że w XIX wieku władze w ratuszu jakoś potrafiły dotrzeć nawet do króla, a lokalni działacze w czasach PRL do komitetu centralnego PZPR, gdzie zapadały najważniejsze decyzje. Historia miasta przekonuje, że można. Dlaczego nie da się więc teraz?

Racibórz » Szanowny Panie Prezydencie! Zwracamy się do Pana z prośbą o zaopatrzenie wszystkich raciborskich żłobków i przedszkoli w oczyszczacze powietrza na sezon grzewczy 2018/2019. Prośbę naszą motywujemy troską o zdrowie najmniejszych mieszkańców naszego miasta – czytamy w petycji skierowanej do prezydenta, która pojawiła się na portalu petycje.pl. Znajdujący się na Śląsku Racibórz jest prawdopodobnie w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w okolicy ze względu na położenie w Kotlinie Raciborskiej, a także ze względu na niewystarczającą dotychczas ilość działań zmniejszających ilość smogu z przekroczonymi dobowymi stężeniami pyłu PM10 utrzymującego się w powietrzu przez ponad 91 dni w roku, podczas gdy norma dopuszcza tylko 35 dni (wg danych z 2017 roku z IMGW). (...)

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Wielu pediatrów raciborskich potwierdza bezpośredni wpływ zanieczyszczonego powietrza na pogorszenie się stanu zdrowia dzieci i konieczność zażywania przez nie środków farmakologicznych zmniejszających podrażnienie układu oddechowego (m.in. ataki kaszlu i alergie), szczególnie w okresie grzewczym. Młody organizm jest najbardziej podatny na szkodliwe substancje zawarte w otaczającym go środowisku w późniejszym czasie stając się schorowanym dorosłym człowiekiem. Póki nie zmienimy składu powietrza do tego stopnia, że wyjście na spacer zimową porą jest zdrowsze od siedzenia w domu, chrońmy tych najmniejszych i najbardziej podatnych, aby chociaż przez te

8 godzin dziennie (spędzanych w żłobkach i przedszkolach) ich organizmy nie były narażone... Panie Prezydencie – póki sytuacja powietrza w naszym mieście jest tak tragiczna – prosimy, aby część środków przeznaczonych na pakiety powitalne dla nowo narodzonych mieszkańców (w postaci maskotek i cukierków) przeznaczyć na polepszenie jakości powietrza w tych placówkach, w których dzieci spędzają co najmniej 5 pierwszych lat swojego życia. Podobne działania mają już miejsce w miastach takich jak Kraków i Rzeszów a także w obrębie Zagłębia Dąbrowskiego. Z poważaniem, rodzice raciborskich dzieci

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

red.


»3

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Radny Fica przegrał batalię z... gawronami temu. W listopadzie ubiegłego roku prezydent tłumaczył radnemu, że „płoszenie gawronów jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt”. Zezwolenie, jak wyjaśnił wów– argumentuje M. Fica. Mimo, czas Mirosław Lenk, wydaje że wźraciborskim magistra- Regionalna Dyrekcja Ochrony cie funkcjonują odpowiednie Środowiska. – Do wniosku nawydziały, które mogą zająć się leży dołączyć między innymi inproblemem, radny postanowił wentaryzację ornitologiczną tezgłosić go Mirosławowi Len- renu, na którym planowane jest kowi. Prezydent odpowiedział przeprowadzenie odstraszania. krótko i dosadnie, że w budże- Skuteczność działania uzależcie nie zabezpieczono środków niona jest od liczebności odstrana ten cel. Likwidacja nie może szanych ptaków, terminów wykonania odstraszania oraz tewięc dojść do skutku. Przypomnijmy, sprawa ma renu, na którym zabiegi te są swój początek wiele miesięcy wykonywane. W przypadku

Racibórz » Radni miejscy przyzwyczaili nas już do zaskakujących interpelacji. Tym razem takową zaserwował prezydentowi Marcin Fica. W piśmie do M. Lenka prosi o interwencję dotyczącą... stada gawronów w centrum miasta. W szczególności chodzi o ulicę Wojska Polskiego i Wileńską przy Budowlance. To kolejny apel rajcy w tej sprawie. – Mieszkańcy są narażeni na pobrudzenie odchodami!

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

ptaków gniazdujących odstraszanie jest skuteczne przy jednoczesnym usuwaniu gniazd, ale przed złożeniem w nich jaj – czytamy w odpowiedzi. Prezydent zwrócił również uwagę na koszt takich działań. – Są one trudne do oceny. Powodem jest bardzo ograniczona podaż tego typu usług. Uzależnione są od wielkości terenu objętego płoszeniem, ukształtowania terenu i rodzaju jego zagospodarowania. Wartość usługi obejmującej płoszenie ptaków od świtu do zmierzchu przez okres 2 miesięcy kształtuje się od 32 000 do 70 000 złotych brutto – wyliczył. (wk)

W mieszkaniu znaleziono

zwłoki mężczyzny Racibórz » Raciborscy strażacy w asyście policji 5 marca wyważyli drzwi jednego z mieszkań przy ulicy Słowackiego w Raciborzu. Ze zgłoszenia wynikało, że w środku może znajdować się starszy mężczyzna, który od jakiegoś czasu nie daje znaku życia. Służby wezwał pracownik pomocy społecznej. Do interwencji doszło o godzi- nie 15:06. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy z PSP. Strażacy dostali się do mieszkania. Niestety wewnątrz znaleziono więcej informacji zwłoki ponad 70-letniego mężna ten temat czyzny. Ciało było już w stanie znajdziesz tutaj: rozkładu. (wk)

PKS będzie miał nowe autobusy Od 19 marca nowy Racibórz » Około 8,6 mln zł na ich zakup pochodzi z środków unijnych. Powiat chce nabywać je transzami, w tym roku pierwsze trzy wozy. Docelowo będzie ich dziesięć. Nie brakuje jednak problemów. Starosta wskazuje, że zaostrzono wymogi udzielania dotacji. Autobusy z pieniądze z UE muszą kursować pomiędzy miastami. W przypadku naszego powiatu to Racibórz-Krzanowice-Kuźnia Raciborska. Potrzeby są jednak na innych trasach. – Będziemy się temu przyglądać – dodaje Winiarski i nie kryje, że wielu przewoźników, zamiast sięgać po unijne dotacje, kłopo-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

tliwe w rozliczeniu, woli wziąć pojazdy w leasing. Co zamierza kupić powiat raciborski? Jak czytamy w przesłanej nam informacji: – Wnioskodawca zakłada zakup pojazdów wyposażonych w silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą spełniający normę emisji spalin EURO6. Jednostka napędowa w kupowanych pojazdach umieszczona będzie za tylną osią, będzie to silnik rzędowy, 6-cylindrowy, legitymujący się mocą min. 230 KW (przy pojemności od 6.500 cm sześć. do 7.500 cm sześć.). Wnętrza kupowanych pojazdów wykończone będą materiałami gwa-

rantującymi izolację termiczną oraz wytłumienie. Oferować będą one możliwość przewozu min. 65 os., (w tym min. 35 pasażerów na miejscach siedzących) oraz przestrzeń dla co najmniej 1 wózka inwalidzkiego. Podłogi wewnątrz pojazdu wykonane będą w systemie bezprogowym. Kupowane pojazdy wyposażone będą w system klimatyzacji z funkcją regulacji temperatury, sterowany ze stanowiska kierowcy. Dodatkowe wyposażenie opisywanych pojazdów stanowić będzie: system monitoringu przestrzeni pasażerskiej (obejmujący zarówno wnętrze pojazdu), sieć REKLAMA

rozkład jazdy autobusów Racibórz » Nowy rozkład jazdy związany z wdrożeniem nowego systemu komunikacji miejskiej rusza już 19 marca. Pojawi się kilka istotnych zmian, takich jak wprowadzenie biletu godzinowego, autobusy jeżdżące po pętli i przystanki centralne, z których będzie można dostać się do każdego miejsca w Raciborzu, do którego dojeżdża transport publiczny.

Wi-fi zapewniającą bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu, punkty bezpłatnego ładowania urządzeń mobilnych, rampy najazdowe umożliwiające korzystanie z komunikacji osobom niepełnosprawnym, monitoring GPS, umożliwiający lokalizację pojazdu, system koZapraszamy do skorzystamunikacji osób niepełnospraw- nia z autobusów PK w nowej nych z kierowcą, wyposażoną formule, zwłaszcza, że przez w system podświetlenia oraz pierwsze dwa tygodnie będzie oznakowaną wypukłym liternictwem w alfabecie Braille’a oraz tablice kierunkowe, o wysokiej więcej informacji rozdzielczości, kompatybilne można jeździć za darmo. Pełny na ten temat rozkład znajdziecie m.in. na naz systemem EMAR. znajdziesz tutaj: szym portalu. (w) UM Racibórz REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Raciborski PKS testuje autobusy zasilane gazem Raciborz » W ramach współpracy z producentami autobusów Zarząd raciborskiego PKS prowadzi aktualnie testy autobusów zasilanych gazem ziemnym tzw. CNG. Od 22 lutego na raciborskich drogach pojawił się międzymiastowy dwunastometrowy autobus marki SOR zasilany wyłącznie CNG. Obecnie w celu zapoznania się z funkcjonowaniem napędu gazowego testowany jest w ruchu bez pasażerów, ale już w kwietniu pojawi się na liniach regularnych i pasażerowie będą mogli ocenić komfort podróży tzw. „gazowcem”.

– Doświadczenia z zastosowaniem CNG do napędu autobusów w Polsce są skromne w porównaniu z wieloma krajami na świecie. Zagadnienie zastosowania gazu ziemnego do napędu pojazdów jest bardzo pozytywnie oceniane wźwielu krajach Europy Zachodniej. Gaz ziemny CNG stał się alternatywą wobec paliw ropopochodnych i rozwiązanie to jest obecnie przedmiotem wielu konfeREKLAMA

rencji, analiz oraz realizacji. Zauważalnie wzrosło także zainteresowanie kolejnych producentów coraz intensywniej rozwijającym się rynkiem autobusów gazowych – mówi Prezes Zarządu PKS Damian Knura. Na testach w raciborskim PKS-ie zagościł autobus marki SOR CN 12. To niskowejściowy 12-metrowy autobus podobny do czterech nowych autobusów zakupionych w ramach współpracy

z Powiatem Wodzisławskim. Pojazd ten posiada wiele cech wyróżniających go na tle konkurencji. Z zewnątrz rzuca się w oczy załamana linia dachu w miejscu, gdzie część niskopodłogowa łączy się z wyższą, średniopodłogową. Na dachu autobusu znajduje się „garb” charakterystyczny dla autobusów zasilanych CNG. Pojazd ten, tak jak wcześniej zakupione autobusy, jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. – Wyniki badań na temat kosztów użytkowania autobusów gazowych spółka odniesie do wyników uzyskanych przez identyczne pojazdy już eksploatowane, co pozwoli ocenić korzyści ekonomiczne z zastosowania autobusów CNG – podkreśla Prezes Zarządu Damian Knura. Wstępnie wiadomo, że instalacja zasilania gazem ziemnym podnosi cenę pojazdu o ok. 15-25% w stosunku do tradycyjnego napędu. Koszt ten jest jednak rekompensowany przez oszczędności wynikające z zastosowania tańszego paliwa.

Rozwój transportu opartego na CNG w okolicach Raciborza jest jednak mocno ograniczony przez brak dostępu do stacji tankowania. Obecnie w Polsce istnieje niezbyt liczna sieć stacji paliw pozwalająca na napełnianie zbiorników gazem CNG. W naszej okolicy najbliższa znajduje się przy węźle autostradowym w Gorzyczkach, około 30 km od Raciborza. Zalet z zastosowania gazu ziemnego jako paliwa nie należy rozpatrywać jedynie w kategoriach ekonomicznych. Poczynione inwestycje w nowoczesny tabor gazowy i stacje paliw, mogą się zwrócić w postaci czystszego powietrza i poprawy komfortu życia ludzi. Zastosowanie pojazdów gazowych jest rozwiązaniem sprawdzonym w kontekście zabezpieczenia przed niszczącym działaniem zarówno smogu jak i hałasu. Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa ma więc ważne miejsce w systemie ochrony środowiska. Autobus zasilany CNG przynosi znaczące ograniczenie

emisji substancji szkodliwych w porównaniu z klasycznymi autobusami, sięgające średnio 85%, a w przypadku cząstek stałych niemal 100%. Szacunkowo jeden autobus CNG przejeżdżający rocznie ok. 50 tys. km emituje ok. 8,2 tony mniej spalin w porównaniu ze zwykłym autobusem.

PKS Racibórz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. centrala: (32) 415 33 80  Na bieżąco można śledzić PKS w Raciborzu na Facebooku

Radny Klima chce wstrząsnąć kierowcami Racibórz » – Czy to prawda, że reklamy i różnego rodzaju ekrany ustawione przy drogach powodują zagrożenie w ruchu? – pytał obecnego na posiedzeniu komisji gospodarki naczelnika raciborskiej drogówki Sebastiana Dworaka radny Piotr Klima. Po chwili zasugerował, aby w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do groźnych kolizji i wypadków, ustawić billboard ze zdjęciem biorących w nich udział pojazdów i datą zdarzenia. Rajca argumentował swój

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

REKLAMA

REKLAMA

pomysł tym, że „byłby to taki wstrząs, obrazek przestrzegający innych kierowców”. Piotr Klima poszedł ze swoją ideą jeszcze dalej. Stwierdził, że „sprawca takiego wypadku powinien za tę tablicę zapłacić”. – I można byłoby je wymieniać – dodał.

Sebastian Dworak wyjaśnił, że billboardy, z punktu widzenia bezpieczeństwa, przeszkadzają kierującym. – W takim razie i ten, o którym pan radny wspomniał, mógłby rozpraszać ich piej – ocenił szef drogówki. uwagę. Im mniej dodatkowych (wk) elementów na drodze, tym le-


»5

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Marokańczyk oskarżony SuperKoderzy z Nędzy o związki z ISIS

mieszkał w Rybniku DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Ustalono osoby zaangażowane w działalność terrorystyczną

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Katowicach. W toku postępowania ustalono, że oskarżony Mourad T. od grudnia 2014 roku do września 2016 roku w Katowicach, Rudzie Śląskiej, a także na terenie krajów Unii Europejskiej takich jak: Austria, Grecja, Węgry, a także w Serbii oraz Turcji, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, brał udział w  zorganizowanym związku przestępczym o charakterze zbrojnym – międzynarodowej organizacji terrorystycznej określanej jako Państwo Islamskie (ISIS). Jej celem było między innymi poważne zastraszenie wielu osób z krajów Unii Europejskiej. Pod koniec 2014 roku do miejscowości Edirne w Turcji przyjechało szereg osób, co do których ustalono, że brały udział w działalności ekstremistów religijnych. Wśród tych osób był także jeden z najaktywniejszych przedstawicieli ISIS działających w Europie – Abedlhamid Abbaoud. Był on zaangażowany między innymi w wysyłanie bojowników i zwiadowców do krajów Zachodniej Europy, a także w organizację zamachów w Paryżu w 2015 roku. Abdelhamid Abbaoud, z którym współpracował oskarżony Mourad T., został zabity przez francuską policję w zasadzce w Saint Denis w dniu 18 listopada 2015 roku. Był podejrzewany o organizowanie zamachów w Paryżu w dniu 13 listopada 2015 roku oraz o organizację zamachu na pociąg THALYS relacji Amsterdam – Paryż. Abbaoud pełnił bardzo ważną rolę w ISIS. Zajmował się wysyłaniem bojowników i zwiadowców do krajów Europy zachodniej oraz wysyłaniem młodych muzułmanów na szkolenia wojskowe w Syrii. Sam osobiście wielokrotnie występował w materiałach propagandowych ISIS. W miejscowości Edirne w Turcji byli także Abu Khalid Al-Baljiki (Soufiane Amghar) oraz Abu Z-Zubayr Al-Baljiki

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

(Khalid Ben Larbi) – dwójka terrorystów zabitych 15 stycznia 2015 roku w obławie w Verviers w Belgii. Wśród nich był również oskarżony Mourad T., który regularnie kontaktował się z tymi osobami, spotykał się z nimi i podejmował wspólnie z nimi działania związane z działalnością terrorystyczną. Między innymi w telefonie użytkowanym przez Mourada T. ujawniono pliki ze zdjęciami z instrukcjami dotyczącymi tworzenia urządzeń wybuchowych – inicjowanej przy użyciu telefonu komórkowego, wytworzonej metodą chałupniczą, bomby, a także zdjęć obiektów wobec których materiały wybuchowe miały być użyte. Z materiałów śledztwa wynika ponadto, że oskarżony Mourad T. był współpracownikiem werbownika ISIS – Abdelhamida Abbaouda. Oskarżony pełnił rolę zwiadowcy Abbaouda. W końcu grudnia 2014 roku oskarżony, wspólnie z innymi osobami zaangażowanymi w działalność terrorystyczną, udał się w podróż z zamiarem nielegalnego przedostania się do Grecji, a docelowo do Niemiec. Mourad T. z Grecji, przez Macedonię i Serbię, dostał się na Węgry. Z Węgier przedostał się on do Austrii. Stamtąd oskarżony przyjechał przez Czechy do Polski do Rybnika, gdzie został zatrzymany 5 września 2016 roku. Od tego czasu, na wniosek prokuratora, stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

cie postępowania w przedmiocie przyznania prawa do stałego pobytu (azylu), podał nieprawdziwą datę swojego urodzenia (22 listopada 1996 roku). Wyłudził on przez to poświadczenie nieprawdy i podstępnie wprowadził w błąd osoby uprawnione do wystawienia dokumentu. W wyniku tego Federalny Urząd do Spraw Obcokrajowców i Azylu wydał mu 7 lutego 2015 roku kartę uprawniającą do pobytu oraz poświadczającą tożsamość. Tym poświadczającym nieprawdę dokumentem oskarżony Mourad T. posługiwał się od 22 czerwca 2015 roku do 15 marca 2016 roku w Wiedniu, Katowicach i Rudzie Śląskiej. Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstw z art. 272 kodeksu karnego oraz z art. 273 kodeksu karnego.

Ujawnione zostały narkotyki

W toku postępowania ustalono ponadto, że przebywając w Polsce w Rybniku, wbrew przepisom ustawy, oskarżony posiadał środki odurzające w postaci 0,41 grama marihuany oraz 1,3 grama haszyszu. Środki te zostały przez niego nabyte w Austrii i przewiezione samochodem do Polski. Do nielegalnego posiadania przez oskarżonego środków odurzających i substancji psychotropowych doszło także w trakcie jego pobytu w Austrii. Ustalono, że posiadał on co najmniej 3,1 grama marihuany oraz 4 sztuki tabletek MDMA. Prokuratura zarzuciła mu popełnienie przestępstw Oskarżony posługiwał się z ustawy z 29 lipca 2005 roku fałszywymi danymi o przeciwdziałaniu narkomaPodróżując po Europie nii – dwóch z art. 62 ust. 1 oraz oskarżony Mourad T. posługi- jednego z art. 55 ust. 2. wał się fałszywymi danymi co do swojej tożsamości. W Ser- Ścisła współpraca państw Unii bii podał, że jest Syryjczykiem, Europejskiej urodził się w miejscowości HaAkt oskarżenia przesłany do lab, nazywa się Mourad Sultan, Sądu w tej sprawie jest pierwa jego data urodzenia to 11 li- szym w Polsce, dotyczącym stopada 1995 roku. W rzeczywi- bezpośredniego współpracowstości urodził się on 22 stycznia nika tak ważnej w strukturze 1990 roku w Casablance w Ma- ISIS osoby. roku. Miał on przy tym pełną Postępowanie prowadzone świadomość, że przekraczając przeciwko Mouradowi T. bynielegalnie granice krajów Unii ło bardzo trudne dowodowo. Europejskiej powinien przed- Śledztwo miało charakter mięstawiać się, jako osoba młodsza dzynarodowy. Czynności prowaniż w rzeczywistości był, a tak- dzono na terenie wielu krajów że że jest Syryjczykiem. Była Unii Europejskiej. Przy kompleto wiedza powszechna wśród towaniu materiału dowodowego nielegalnych imigrantów. Dla- pomocne były również ustaletego też podróżując nielegal- nia dotyczące działalności ISIS nie z Turcji do Grecji pozostawił poczynione przez organy wyw Turcji swój paszport u zaufa- miaru sprawiedliwości państw nej osoby. Unii Europejskiej. Po przybyciu do Wiednia Dział Prasowy Prokuratura Krajowa w Austrii 7 lutego 2015 roku oskarżony Mourad T., w trak-

Nędza » W nocy z 2 na 3 marca w szkole w Nędzy odbyło się specjalne spotkanie szkolnych #SuperKoderów. Wspólnie przez całą noc składali i programowali roboty-pojazdy, światłoluby i roboty piszące.

#SuperKoderzy nauczyli się sterować robotem-pojazdem, odczytywać dane z czujników i dynamicznie sterować prędkością silników, stworzyli robota podążającego za światłem oraz odkryli w robotach pokłady kreatywności, budując robota malującego i rozbudowując go o uchwyt do trzymania flamastra. Wszystko zaczęło się w październiku 2017 r. Wtedy to dwunastu uczniów klasy 6b: Emilia Bajer, Dominik Badura, Marceli Buczek, Patryk Bombelek, Jakub Czarnuszka, Mateusz Gregorowicz, Grzegorz Heisig, Adam Knura, Natalia Kocur, Dominika Machecka, Florian Rezner i Kacper Szczygielski oraz nauczycielki Małgorzata Mielnik i Anna Wojtek rozpoczęli pracę z programem edukacyjnym Fundacji Orange #SuperKoderzy.

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

– Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału w programie, w którym uczniowie zaczęli konstruować roboty w ramach jednej z sześciu ścieżek – wyjaśnia nauczycielka Anna Wojtek. Ścieżka Majsterkowicze 2.0 z zestawem LOFI Robot Edubox, to system do konstruowania robotów oparty o narzędzia open source, takie jak Arduino i Scratch, które zamieniają robotykę w niezwykłą zabawę. Przy pomocy LOFI Robota z wycinanych laserowo drewnianych klocków, Arduino (mózgu robota) i elektronicznych modułów można skonstruować swojego pierwszego ro-

bota i nadać mu indywidualny charakter. – Zupełnie niezauważalnie można się przy okazji nauczyć podstaw mechaniki, elektroniki i programowania – podkreśla nauczycielka. Uczniowie z Nędzy już w zeszłym roku mieli okazję rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, ucząc się języka programowania Scratch, który przydał się podczas uruchamiania i kodowania robotów. Co roku szkoła w Nędzy uczestniczy także w Tygodniu Kodowania (Code Week), który jest częścią Europejskiego Tygodnia Kodowania. UG Nędza

Cichociemny z ziemi raciborskiej Racibórz » Książka „Cichociemny Frez” to opowieść o życiu i służbie por. Eugeniusza Chylińskiego, jednego ze spadochroniarzy Armii Krajowej, który po wojennej odysei przez Węgry, Jugosławię, Francję, Hiszpanię i Gibraltar dotarł na Wyspy Brytyjskie, gdzie zaproponowano mu udział w niezwykłej misji: skoku do okupowanej Polski po morderczym szkoleniu. Autor nie skupia się tylko na losach głównego bohatera. Książka jest również opowieścią o wszystkich tych, którzy nieustannie narażali życie, aby cichociemny mógł wypełnić swoją bojową misję w Ojczyźnie, a o których rzadko się wspomina: hołdem dla instruktorów szkolących skoczków w tajnych brytyjskich ośrodkach rozsianych od Szkocji po Londyn; organizatorów łączności radiowej z Krajem; pilotów i członków lotniczego personelu naziemnego odpowiedzialnych za bezpieczny przerzut cichociemnych do Polski; żołnierzy obsługujących placówki odbiorcze na terenie okupowanego Kraju; ciotek w  Warszawie i w  wielu miejscach na wojennej mapie Polski, na aklimatyzację do których trafiali skoczkowie po otrzymaniu swojego bojowego przydziału. Ma to być hołd zwłaszcza dla tych, którzy za pomoc okazaną

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

cichociemnym zapłacili najwyższą cenę. To również o nich, bohaterskich i zapomnianych dziś ludziach, jest ta książka. Bez TAMTYCH, często bezimiennych tysięcy, nie byłoby legendy TYCH trzystu szesnastu. Andrzej Tomczyk dotarł do wielu nieznanych dotąd szerszemu gronu odbiorców dokumentów archiwalnych zgromadzonych w Studium Polski Podziemnej w Londynie oraz w zbiorach prywatnych. Dotarł do rodzin świadków tamtych wydarzeń i rodziny porucznika „Freza”. Krok po kroku odkrywa nieznane dotąd fakty i wydarzenia, które były udziałem cichociemnego, od wczesnego dzieciństwa po ostatnie lata życia bohatera, które spędził wśród najbliższych na ziemi raciborskiej. Opowieść o poruczniku Chylińskim, oprócz wątków poznawczych i historycznych, przybliżających czytelnikowi losy polskiej młodzieży urodzonej kilka lat przez odzyskaniem niepodległości, wychowanej w latach międzywojnia i wchodzącej w dorosłe życie w czasach najwyższej próby, dla której hasło BÓG-HONOR-OJCZYZNA były moralnym dro-

gowskazem niesie z sobą także ogromny potencjał wychowawczy. Stało się to również udziałem Eugeniusza Chylińskiego – od kampanii wrześniowej, poprzez skok do walczącego kraju, działalność bojową w szeregach Okręgu Wileńskiego AK i łagry Sybiru, aż po zniewoloną ojczyznę lat PRL, w której należało ułożyć sobie życie i pracować. Z próby tej Eugeniusz Chyliński wyszedł zwycięsko. Taka postawa moralna to wartość ponadczasowa, godna ze wszech miar nie tylko zachowania w naszej pamięci, ale przede wszystkim naśladowania przez współczesną, poszukującą autorytetów, młodzież. red.


Aktualności

»6

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ruszyła zbiórka pieniędzy

OGŁOSZENIE

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

dla pogorzelców z Lubomi

zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1490) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych.

Lubomia » Jedna z lubomskich rodzin w wyniku pożaru, do którego doszło 5 marca straciła prawie cały swój dobytek. Potrzebna jest pomoc. Do pożaru doszło przy ulicy Akacjowej. W płomieniach stanął dach i poddasze. Na miejsce skierowano 12 zastępów straży pożarnej z powiatów wodzisławskiego i raciborskiego, łącznie 40 strażaków. Jednak mimo szybciej reakcji, spaleniu uległo całe piętro budynku. Rodzinę dotknęła wielka tra-

więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj:

1. Przedmiot Przetargu: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wynająć lokal użytkowy o pow. 317,10 m2, usytuowany w piwnicach Domu Książęcego (budynek „D”) Zamku Piastowskiego, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu.

gedia, w jednej chwili stracili prawie cały swój dobytek, teraz siła w nas wszystkich. Możemy pomóc. Zbiórkę finansową przeprowadza Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Lubomi. Pieniądze dla pogorzelców można wpłacać na numer konta 18 8469 0009 0012 5224 2000 0001 (ul. Pogrzebieńska 2, 44360 Lubomia). W tytule wpłaty należy wpisać „Pogorzelcy”. (mad)

OGOSZENIE

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 lutego 2018 roku zmarł we Frankenthalu (Niemcy) przeżywszy 86 lat Nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

śp. Jan Kowol

Emerytowany Dyrektor Zakładu Gospodarczego Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Raciborzu, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Raciborzu, Radny Rady Miasta Racibórz I kadencji, wieloletni Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Ostróg Uroczystości żałobne rozpoczną się 14 marca 2018 roku o godz. 11:00 mszą św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu (Ostróg) po której nastąpi złożenie urny z prochami do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym na Ostrogu Pogrążona w smutku Rodzina REKLAMA

Nieruchomość zabudowana Zamkiem Piastowskim oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 128/22 (k.m. 1) obręb Bosac o pow. 1, 0980 ha. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości zapisano w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Lokal posiada niezależne wejście od strony dziedzińca zamkowego oraz wejście gospodarcze od strony placu gospodarczego. Lokal składa się z dwóch małych sal konsumpcyjnych 43,6 m2 i 25,5 m2, dużej sali bankietowej 68,3 m2, przygotowalni, zmywalni, rozdzielni, pomieszczeń gospodarczych i WC. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu, nieruchomość stanowiąca dz nr 128/22 zlokalizowana jest w 92,3 % na obszarze oznaczonym symbolem K11UP, tj. na terenach zabudowy usług publicznych, w 2,1% na obszarze oznaczonym symbolem K9KDL, tj na terenach dróg publicznych klasy lokalna i w 5,6 % na obszarze oznaczonym symbolem K14ZP, tj. na terenach zieleni urządzonej, w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej symbolem „A”. Lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych. Oczekuje się zagospodarowania lokalu użytkowego w terminie do 1 czerwca 2018 r. Proponowane godziny otwarcia lokalu od 10.00 do 18.00 (w okresie letnim do 22.00). 2. Stawka czynszu: Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu lokalu w przetargu ustnym nieograniczonym, zgodnie z Uchwałą nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego wynosi: 998,87 zł netto (stawka nie zawiera podatku VAT). Poza czynszem najmu, najemca będzie zobowiązany do uiszczania opłat niezależnych od wynajmującego, przez które rozumie się opłaty za dostawę do lokalu m.in. energii, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. REKLAMA

Najemca zobowiązany jest również do wniesienia kaucji w wysokości 10 000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), która będzie przeznaczona na pokrycie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wynikających z realizacji umowy najmu. 3. Terminy wnoszenia opłat: Termin wnoszenia czynszu – z góry do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za który przypada należność. Kaucja – w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu. Podatek od nieruchomości uiszcza się zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Racibórz.

paszport) osoby reprezentującej podmiot, • w przypadku pełnomocnika osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających wpisom do rejestrów – dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport), stosowne pełnomocnictwo oraz aktualny (wydany nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z właściwego rejestru, • w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu uczestniczącej w przetargu osoby lub jednostki oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu.

5. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu za najem lokalu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

6. Wadium

7. Kryterium wyboru oferenta:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości: 200 zł.

Najemca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wadium można wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto: 86 1560 0013 2368 0766 4000 0005 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu”.

Kryterium wyboru oferenta: najwyższa zaproponowana miesięczna stawka czynszu za lokal, wywołana trzykrotnie jako ostatnia przez przewodniczącego komisji przetargowej, zamykającego przetarg.

4. Zasady aktualizacji opłat: Waloryzacja czynszu – według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni – corocznie w miesiącu następującym po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wadium należy wnieść do dnia 6 kwietnia 2018 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej akceptację warunków przetargu oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości (stosowne wzory oświadczeń można pobrać w pok.nr F.1.7. lub bezpośrednio przed przetargiem) oraz: • w przypadku osoby fizycznej – dokument tożsamości uczestnika przetargu (dowód osobisty lub paszport),

8. Zasady przetargu ustnego nieograniczonego: • po wpłacie wadium, określonego w pkt.6, przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu, • przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte,

• w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej – dokument tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty lub paszport) oraz stosowne pełnomocnictwo,

• o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, czyli 20 zł netto.

• w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podlegających wpisom do rejestrów – aktualny (wydany nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z właściwego rejestru oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub

• przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jed-

• uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień,

REKLAMA

no postąpienie powyżej ceny wywoławczej, • po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała. 9. Termin i miejsce przetargu: Budynek Bramny Zamku Piastowskiego; ul. Zamkowa 2 w Raciborzu ( siedziba Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu) – sala narad pok. F.1.2 – godz. 9.30, 9 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). Przetarg jest jawny. 10. Informacje dodatkowe: Przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gastronomii z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych, (w tym zgodnie z wymogami sanitarnymi) leży w gestii Najemcy. Wszelkie ulepszenia w lokalu mogą być wprowadzone tylko za zgodą Wynajmującego. Wynajmujący nie zwraca nakładów poniesionych na przedmiot najmu. Ze wzorem umowy najmu można zapoznać się w siedzibie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 32 414 02 33). Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (tel. 32 414 02 33). Podmiot wyłoniony jako najemca lokalu zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Miejsce i termin zawarcia umowy ustala organizator przetargu. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu lub unieważnieniu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu. Informacje szczegółowe można uzyskać w Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu oraz pod numerem telefonu 32 414 02 33. Racibórz, 07.03.2018 r.

Mariola Jakacka dyrektor


Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

»7

Reklama


»8

Aktualności

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Prezes PK Stanisław Mucha o zmianach

w komunikacji publicznej Racibórz » – Chcemy, żeby raciborzanie przesiedli się zza kółka na wygodne fotele miejskich autobusów. Dlatego szukaliśmy sposobu, po pierwsze żeby sprawić, że nasza oferta będzie bardziej atrakcyjna dla dotychczasowych użytkowników, a po drugie, żeby zdobyć nowych klientów – tłumaczy zmiany w komunikacji publicznej prezes PK Stanisław Mucha. W dalszej części wywiadu przeprowadzonego z szefem PK dowiecie się m.in. na czym polegają nowe rozwiązania, co z cenami biletów i czy linia nr 14 będzie utrzymana. Co przyświecało Przedsiębiorstwu Komunalnemu, gdy podjęło się wprowadzenia zmian w systemie komunikacji miejskiej? Komunikacja publiczna to możliwość zapewnienia do-

brego, taniego, bezpiecznego i ekologicznego dowozu mieszkańców do pracy, szkół, instytucji. Kierowaliśmy się przede wszystkim tym, żeby przekonać mieszkańców, że to dobra alternatywa wobec samochodu.

Chcemy, żeby raciborzanie przesiedli się zza kółka na wygodne fotele miejskich autobusów. Dlatego szukaliśmy sposobu, żeby po pierwsze żeby sprawić że nasza oferta będzie bardziej atrakcyjna dla dotychczasowych

użytkowników, a po drugie, żeby zdobyć nowych klientów. To ma być komunikacja przede wszystkim dla mieszkańców i dlatego pracując nad nowym systemem rozmawialiśmy właśnie z nimi. Prace nad nowym rozkładem

jazdy były poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi i rozmowami ze szkołami oraz zakładami pracy. Na czym polegają nowe rozwiązania? Punktem wyjścia była dla

nas analiza ruchu przepływu pasażerów, która wykazała, że zdecydowana ich większość korzysta z komunikacji miejskiej, żeby poruszać się w obrębie Śródmieścia. Właściwie można wyznaczyć trójkąt o wierz-

SIEĆ KOMUNIKACYJNA W RACIBORZU

Legenda Dworzec Batorego

A

Linia A

B/3 Linia B / Płonia C

Linia C

11. Markowice Łokietka

11. Sudół Makuszyńskiego 10. Sudół Pętla 01

5

SUDÓŁ

He tm ań sk a0 2

6/8 Wojnowice / Markowice

8. M ar ko w ice

14 Rydułtowy

04

3

Za kł ad ow a W yg on ow a

8. 20 .B rz ez ie 9. 19 .B rz ez ie

6. 9. 54 .6 22 10 .2 .5 .5 3. 3. 2. O A 7. bo UC 21 ra HA .D Ka N ęb m icz ie ni ok 01 11 .5 1. 10 .1 8. Br ze sk aM yś liw ca

4

BRZEZIE

13 .4 9. 12 .1 14 6. Po . 4 Po gr 8. gr ze 13 ze b bi . 1 i 15 eń 5 eń .4 sk . B sk 7. a N rze aP 14 ęt Ż zie .P la og rz eb 17 ie ńs .4 ka 5. Po W id gr ok ze bi eń Sz 18 ko ła .4 4. Ko 19 rn .4 ow 3. ac 20 Ko Sk .4 rn rz 2. ow yż 21 Rz ac ow .4 uc PG an 1. hó R ie Rz w uc Lę hó gó 22 w w .4 Ł 0. ap Kr 23 ac zy .3 z żk 9. ow Kr zy ice żk Dz ow ia ice łk i Sk le p

PŁONIA

12 .5 0. 11 .1 7. sk Po a S gr tr zeb aż ie ac ńka

AF AK O

9. R

7. Stalowa

KANAŁ ULGA

10 .L 4. ot 7. ni cz 56 aR .4 .2 am 5. et Ry a bn ick aS GL

11 12 13 14 .S .P .P .P ud ło ło ło ni ec ni ni aK aM ka aG oś Sz ie ra ció ko sz ni ka cz ł ła na Ra 07 cib or sk ie go

RA

D

O

03

Łą ko w a

. .4 22 4.

5. 8. 55 .5 .2 4. Ry bn ick aN Ż

3. Ar m ii K ra jo w ej Kr ól ew sk a

RA

20 .

12. Studzienna Osiedle

ki sz ciu oś .K 2 . a 24 zic 12. 1 Maja Tauron 2. tas S

ki sz ciu oś a . K orff 3 . d 23 en 3. ich 11. 1 Maja Wodociągi E a ow ąk Ł . 10 8. US Z

BS aT sk w pa O 3. 2.

16. 46. Pogrzebień Kościół

C

RYDUŁTOWY

UL GA

LINIA C

ria le Ga

Ł

6

. .3 .2 .2 21

a sk w pa .O 60

A

WOJNOWICE

2. Nowa 02

6. Ogrodowa Ludwika

ki ej at 7. a M 3. sk w pa do O on R

5. 14. Szkolna

DWORZEC BATOREGO

N

17 .B og um iń sk a

15. Wojnowice Rostka

6. HE NK EL

5. 6. 18 .O pa w sk a

M ie sz ko 6. 7. O pa w sk a

14. Wojnowice Szpitalna

. .5 c . 4 la a 21 . P aj 5. 19 M 2. 11. cji 3 6 1. tu ty 4. ns ie Ko ur jC ie sk w do ło Sk 5.

16 .S tu dz ie 13 nn .1 ap 5. l. Z St ud ak op zie ia nn ńs aB ki 14 oi .S sk tu o dz ie nn aU rb an a

12. Samborowice Opawska DK

Dz ia łk i

8. 9. Ko Op lo aw ni sk al a na

9. Ocice Kołłątaja

10. Lekartów Skrzyżowanie

7. 8. O pa w sk a

1 O 1. 1 pa 3 w .S sk am aC b he oro m w pe ice st

10. Ocice Szkoła

ka cic ka O ńs 0. zy . 2 szc 2 1 P 6. 10. Katowicka

M yt o

rz ta m en ale Cm ruz ka Je cic .O 19

5. Ogrodowa Pracy

61 .

a SZ oł zk PW iS jk go te ie a k M ac 8. ow Sł 9.

13. Ocice Osiedleńcza

12. Ocice Górna 11. Ocice Kościół

D

4. Karola Miarki

6. 15. Fabryczna

A

Gó rn e

1

14 .1 6. O cic ka 17 O .O sie cic dl eń e Gd cz a ań sk a 18 .O cic ka Sz cz ec iń sk a

15 .O cic e

OCICE

14. 24. 3. 20. Wojska Polskiego

7. 13. Starowiejska Pętla 11

9. Siwonia

K

B

20

LINIA B

2 a0 ch ze tr . .S 2 19 a 2 3. in 8. . 2 dz .1 13 Lon 12

Brzezie

6. Gospodarcza 01

11. Królewska Szkoła

Pi as ko 1 w 0. a S 13 GL .

8.

ko sz ie aM sk j ie ow ar St

12. 14. Armii Krajowej Rogera 03

8. 10. 17. 27. 58. Bosacka Jana 03

14. Starowiejska - Michejdy

4. 8. 13. Rudzka Dom Złota Jesień

2. 2. 5. Bo Za sac m ka ko M w o 3. y 0 st 3 4 Cy . 6. ga Bo ro sa w ck a0 a 6

2.

9. 15. Starowiejska Mleczarnia

8 ł1 ció oś aK k ls zie Ko

1 Ko 5. 1 śc 5. ió Ar ł0 m 1 ii Kr aj ow ej

O

3.

ka ńs dy aG lsk iz e o .K 21

2. Armii Krajowej Technikum 02

A

LINIA A

11. 17. Głubczycka

a sk ow m Ga l 01 . 6 a . 1 pit 10 Sz

7

OSTRÓG

4. 20. Kozielska MYTO

7. 9. 16. 26. 57. Bosacka Policja 05

2

5. 7. 12 .R ud zk a-

9. 15. Miedonia Rudnicka 8. 16. Miedonia Sklep 5. 7. 17. 19. Miedonia Podmiejska

7. 10 .M ar ko w ice

Ko m un al na

6. 18. Miedonia OSP 07

4

Ko śc ió ł

O

10. 14. Rudnik Mickiewicza

2/5 Miedonia / Sudół

9 St . M ok ar 02 kow ice

D RA

11. 13. Rudnik Kościół

MIEDONIA

8

MARKOWICE

12. Rudnik Sylwestra

Sł on ec zn y

1/7 Ocice / Ostróg

14

ie an ow yż rz Sk

31. Rydułtowy KWK 30. 32. Rydułtowy Ofiar Terroru

ice w ko t yż 29. 33. Rydułtowy Rynek rz os c M .K ze 8 or ów .3 28. 34. Rydułtowy Granica sz Dw 24 .P w 7 ó z .3 Ps 25 6. .3 26 27. 35. Pszów Szkoła


»9

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com chołkach w punktach: dworzec autobusowy przy ulicy Batorego, Plac Konstytucji i szpital przy ulicy Gamowskiej. Chcieliśmy maksymalnie zagęścić sieć kursów właśnie w tej części Raciborza. Jednocześnie chcieliśmy zagwarantować mieszkańcom dzielnic możliwość sprawnego dojazdu do centrum. Można to zamknąć w formule „w czasie jednej godziny możesz dostać się z każdego punktu w Raciborzu do dowolnie wybranego innego punktu w mieście, do którego dojeżdża komunikacja na jednym bilecie z jedną przesiadką”. Główny strumień pasażerski, który występuje w centrum miasta, będzie obsługiwany przez trzy linie – linię „A” oraz dwie nowe linie „B” i „C”. Do tego manewru dostosowaliśmy wszystkie pozostałe linie. Właściwie w każdym jednym przypadku dokonaliśmy modyfikacji. Wyjątkiem pozostała linia nr 14, która dojeżdża do Rydułtów. Po drugie nowe rozwiązania powodują, że zwiększa się liczba kursów. Pojawiają się także nowe przystanki. Zagęszczona sieć powoduje, że dostęp do komunikacji będzie znacznie ułatwiony, co mamy nadzieję, zwiększy liczbę pasażerów.

wiście kwestia „ile to będzie kosztować”. Co z cenami biletów? Cena biletu pozostaje bez zmian. Bilet normalny, tak jak do tej pory, będzie kosztować 2,60 zł. Zmienia się natomiast filozofia biletu. Zmieniamy bilet liniowy na bilet czasowy. Wynika to z faktu, że w nowym systemie czasami trzeba się jednak przesiąść. Nie chcemy konsekwencji tego faktu przerzucać na pasażerów. Raz skasowany bilet będzie ważny przez godzinę. Wynika to właśnie z tego, że w godzinę będzie można się dostać z wybranego punktu w mieście do dowolnie wybranego innego punktu, do którego dojeżdża miejska komunikacja. WłaChce pan zachęcić raciborzan ściwie więc można powiedzieć, do korzystania z komunikacji że cena biletu będzie mniejsza, miejskiej. Jaka jest grupa, do bo nie będziemy płacić za dwa bilety w przypadku przesiadki, której chce pan dotrzeć? Przede wszystkim do pra- ale tylko za jeden, który będzie cowników i uczniów naszych ważny na każdej linii. szkół. W nowym systemie zapewniony będzie dojazd właści- Mieszkańcy pytają o linię wie do wszystkich większych nr 14 i o dojazd do Miedoni. zakładów pracy, także do tych, Może Pan rozwiać ich wątgdzie dotychczas nie było przy- pliwości? stanków. Tak jest w przypadku Tak. Linia nr 14 zostaje Henkla i ZWIK-u. Rozkład jazdy utrzymana. Mieszkańcy Miezostał również skonstruowany doni mogą również spać spokojw taki sposób, żeby zapewnić nie. Autobus dojedzie do Ruddzieciom maksymalny komfort nika zatrzymując się przy ulicy dojazdu na lekcje. Kwiatowej.

Aktualności

W systemie pojawią się dwa rodzaje pętli. Roboczo można je nazwać „pętlą centralną” oraz pętlami dzielnicowymi. Autobusy w pętlach dzielnicowych będą obsługiwać dwie dzielnice. Pętla centralna będzie obsługiwać Śródmieście. Te dwa rodzaje pętli będą przecinać się w punktach węzłowych, dworcu przy Batorego oraz Placu Konstytucji, gdzie będzie można się przesiąść. W ten sposób będzie można się dostać z każdej części miasta do dowolnie wybranego punktu w Raciborzu przesiadając się tylko raz. System pętlowy nie obejmuje tylko linii nr 14 oraz linii nr 4, której trasa sama w sobie stanowi pętlę.

Jaka jest najważniejsza zmiana? Mieszkańców interesuje oczy- Oczywistą konsekwencją jest

zmiana rozkładu jazdy. Skąd mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak będą kursować autobusy? Już teraz prowadzimy intensywną akcję promocyjną. Na początku marca rozkłady pojawią się w Internecie, także na portalach społecznościowych. Będą także dostępne na stronie PK w postaci PDF, każdy

będzie mógł sobie ściągnąć taki plik i wydrukować, lub korzystać z niego w formie elektronicznej. Na przystankach nowe rozkłady pojawią się 12 marca. W tym czasie pojawią się one także w lokalnej prasie, a także będą kolportowane w postaci książeczek w miejscach, które są często uczęszczane przez raciborzan. Schematy kursów bę-

dą wywieszone na wiatach przystankowych, a także pojawią się w postaci naklejek w autobusach. Jeśli chodzi o informacje dla Pasażerów staramy się korzystać z nowoczesnych technologii informatycznych wźpostaci np. kodów Query, dzięki którym będzie można śledzić autobusy na trasie w czasie rzeczywistym.

Kolejne budynki MZB przyjazne środowisku Racibórz » W tym roku termomodernizowane zostaną kamienice na Miechowskiej, Częstochowskiej i Chopina. Tylko na remont tych 4 kamienic miasto wyda blisko 4,5 miliona zł. Racibórz kładzie ogromny nacisk na to, by walczyć z zanieczyszczeniem atmosfery. Walka ze smogiem, który jest problemem całej Polski, nie ogranicza się jedynie do dotowania wymiany palenisk i akcji edukacyjnych. To także kompleksowa, przemyślana polityka termomodernizacji zasobu mieszkaniowego gminy. W ubiegłym roku dociepleniu, które wiąże się zawsze z wymianą źródła ciepła na ekologiczne, poddane zostało 6 kamienic. Dzięki inwestycji budynki na Solnej 20, Mysłowickiej 4 i 4a, Bohaterów Westerplatte 6 i 7, ul. Bosackiej 71 i placu Wolności 7a-7b. Na remont tych właśnie kamienic przeznaczone zostało prawie 4 miliony zł. Środki Europejskie pozyskane na ten etap realizacji projektu to ponad 2 mln 200 tys zł. W ramach inwestycji w budynku przy ulicy Miechowskiej 13-15 zostanie m. in. wymieniona zostanie stolarka drzwiowa zewnętrzna, wyremontowana zostanie wewnętrzna instalacja gazowa, przebudowane zostaną łazienki i klatki schodowe.

Budynek zostanie podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt termomodernizacji budynku przy Miechowskiej 13-15 to ponad 1,65 miliona zł. Na podobną inwestycję mogą liczyć sąsiedzi z Miechowskiej 11, gdzie m. in. docieplone zostaną ściany zewnętrznych i  wykonana zostanie termoizolacja stropodachu. Również i w tym przypadku na złom powędrują piece węglowe, a w budynku pojawi się centralne ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wartość inwestycji w tym przypadku wyniesie prawie 800 tysięcy zł. Kolejna kamienica którą czeka gruntowne docieplenie w tym roku znajduje się pod adresem Częstochowska 9-11. W przypadku tego budynku wymienione zostaną drzwi wejściowych do budynku oraz zamontowana zostanie instalacja gazowa. Ponadto wykonane zostaną roboty budowlane polegające na wymianie całego pokrycia dachowego z częściową wymianą samej konstrukcji dachu i montażu instalacji odgromowej. Z budynku przy

Tak wygląda budynek przy ul Miechowskiej przed termomodernizacją...

Częstochowskiej znikną również paleniska węglowe. Kopciuchy zastąpi etażowe ogrzewanie gazowe. Koszt tej inwestycji to blisko 1,25 miliona zł. Następna w kolejce do termomodernizacji jest kamienica przy ulicy Chopina 2-2a. W ramach prac docieplone zostaną ściany zewnętrzne, wykonana zostanie termomodernizacja dachu i stropu nad kondygnacją piwniczną. Wartość tej inwestycji to Również w tym przypadku stare piece węglowe zastąpi

ekologiczne etażowe ogrzewanie węglowe. Wartość tej inwestycji to prawie 800 tysięcy zł. W przypadku wszystkich kamienic wymieniona będzie stolarka okienna, wykonana zostanie opaska wokół budynku oraz zamontowana zostanie instalacja odgromowa. Termin zakończenia prac to 15 września. Termodernizacja zasobu mieszkaniowego gminy to olbrzymie wydatki. Jednak dzięki tym działaniom znikną niezwykle uciążliwe dla naszego

...a tak kamienica przy ul. Bosackiej po...

powietrza stare piece węglowe, a ponadto kamienice nabiorą nowego, pięknego wyglądu. Działania MZB są częścią kompleksowej walki miasta ze smogiem. Racibórz od lat jest pionierem we wdrażaniu pomysłów i instrumentów wsparcia ograniczenia niskiej emisji, także teraz w warunkach „uchwały antysmogowej”. We wrześniu 2017 roku rada miasta przyjęła nowy, rewolucyjny Program, w którym najważniejszy jest tzw. „efekt ekologiczny”. Oznacza to,

że kolejność uzyskania dotacji i jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od tego, o  ile nowe źródło ciepła zredukuje ilość zanieczyszczeń. W tej sytuacji osobom, które będą chciały wymienić stary piec węglowy na nowe, ekologiczne, źródło energii najbardziej będzie opłacać się podłączenie do sieci ciepłowniczej, założenie instalacji źródła ciepła zasilanego przez energię elektryczną i zakup pieca na paliwo gazowe.


Reklama

» 10

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Cierpisz na bóle głowy?

Może to nie migrena a choroba okluzyjna?

Raciborz » Choroba okluzyjna to następstwo zaburzeń prawidłowych kontaktów zębowych objawiające się np. zgrzytaniem zębami oraz częstymi bólami głowy. Do rozwoju choroby okluzyjnej prowadzi wiele czynników, wśród których należy wymienić: wrodzone wady zgryzu lub krzywo wyrzynające się zęby mądrości, źle wykonane wypełnienia, nieprawidłowo dopasowane odbudowy protetyczne np. korony, a także utratę zęba i związane z nią przemieszczanie się innych zębów. Choroba okluzyjna to następstwo zaburzeń prawidłowych kontaktów zębowych objawiające się np. zgrzytaniem zębami oraz częstymi bólami głowy. Do rozwoju choroby okluzyjnej prowadzi wiele czynników, wśród których należy wymienić: wrodzone wady zgryzu lub krzywo wyrzynające się zęby mądrości, źle wykonane wypełnienia, nieprawidłowo dopasowane odbudowy protetyczne np. korony, a także utratę zęba i związane z nią przemieszczanie się innych zębów. Okluzją nazywamy sposób kontaktowania się zębów dolREKLAMA

nych i górnych. Nieprawidłowe kontakty między zębami szczęki i żuchwy powodują rozwijanie się nadmiernego napięcia mięśni twarzy oraz nieprawidłowych ruchów w stawie skroniowo-żuchwowym. Wskutek tego nadmiernego napięcia dochodzi do zgrzytania zębami, co powoduje ich starcie, a nawet może doprowadzić do złamań. Pojawiają się bóle głowy, szumy w uszach, nadwrażliwość na zimno oraz bóle zdrowych zębów, które mogą ulegać rozchwianiu. Ponadto pojawić mogą się także trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym. Scho-

rzenie to bywa także źródłem silnych bólów szyi, ramion a nawet kręgosłupa. Z uwagi na szerokie spektrum objawów oraz podobieństwo niektórych z nich do zaburzeń neurologicznych, choroba okluzyjna jest rzadko rozpoznawana i tym samym rzadko leczona. Pacjent cierpiący na powyższe dolegliwości, w celu postawienia właściwej diagnozy, musi być poddany dokładnemu badaniu wszystkich elementów narządu żucia. W trakcie wizyty diagnostycznej pobrane zostają wyciski zębów szczęki i żuchwy a po przeprowadzonej

relaksacji mięśni zostaje zarejestrowana prawidłowa pozycja żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym. Wszystkie te działania mają na celu umożliwienie lekarzowi przeniesienia danych do artykulatora i ocenę czy u pacjenta występują zaburzenia okluzji – a jeśli są – to zaplanowanie leczenia. Jeśli jesteś pacjentem cierpiącym na powyższe dolegliwości to prawdopodobnie potrzebujesz celowego leczenia, a nie tylko leków przeciwbólowych. lek. stom. Anna Barto REKLAMA

Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza) Tel.: 32 44 02 224 Racibórz ul. Jana Kochanowskiego 3, Tel.: 32 770 02 24 Centra stomatologiczne www.dentica24.pl

Wodzisław Śląski ul. 26 marca 94 a Tel.: 32 440 84 94


» 11

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Fundusz na miarę wyzwań Region » Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach świętuje jubileusz dwudziestu pięciu lat. Jubileuszowa gala odbyła się w Operze Śląskiej w Bytomiu. Samorząd Województwa Śląskiego reprezentowali marszałek Wojciech Saługa, przewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radni wojewódzcy Bronisław Karasek i Krystian Kiełbasa. – Fundusz ma się bardzo dobrze, jesteśmy liderem w polityce proekologicznej. Dzięki innowacyjnym działaniom możemy skutecznie edukować i zmieniać naszą rzeczywistość. Kwota, którą wykorzystaliśmy, żeby wcielać w życie ambitne plany, robi wrażenie. Naszym największym celem jest niewątpliwie walka o czyste powietrze, a dotychczasowa współpraca dobrze rokuje na przyszłość – przekonywał prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz środowiska naturalnego w regionie. W ciągu 25 lat działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wydał na wsparcie setek inicjatyw proekologicznych ponad osiem miliardów złotych. Jak podkreślał

obecny na uroczystości marszałek Wojciech Saługa, w naszym regionie praktycznie nie ma inwestycji w tym zakresie, w której Fundusz nie miałby swego udziału finansowego lub merytorycznego. – Ta mrówcza praca wszystkich, którym stan naszego środowiska leży na sercu, jest nie do przecenienia. Dzięki temu mogę powiedzieć, że żyjemy w przyzwoitym środowisku, wiele udało się zmienić, choć wciąż wiele przed nami, głównie jeśli chodzi o stan powietrza. Fundusz jest w tym wypadku pionierem, od kilkunastu lat prowadzi inwestycje i działania edukacyjne w walce ze smogiem. Jestem przekonany, że to nowe pokolenie, które kroczy za nami, ma zdecydowanie większą świadomość ekologiczną i wiedzę, która pozwoli myśleć

o przyszłości z optymizmem – mówił marszałek Wojciech Saługa. W czasie jubileuszu wręczono statuetki EkoKARLIKA 25-lecia. Za aktywne działania na rzecz walki ze smogiem i wprowadzenie uchwały antysmogowej dla regionu wyróżniony został marszałek Wojciech Saługa. Pozostałe wyróżnienia trafiły do arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca, prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Bytomia Damiana Bartyli, prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby, prezydenta Rybnika Piotra Kuczery, prezydenta Katowic Marcina Krupy, burmistrza Kalet Klaudiusza Kandzi, burmistrza Żywca Antoniego Szlagora i burmistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha.

Wyróżniono również pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy zostali uhonorowani Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wojewódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Jego działalność koncentruje się na wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez admini-

strację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Slaskie.pl

Sukces za sukcesem Zuzi z Nędzy Transport odpadów – nowe zasady Nędza » Zuzanna Tworuszka ze szkoły w Nędzy została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mówimy nie dla smogu!”. Organizatorów zaskoczyło ogromne zaangażowanie i kreatywność otrzymanych prac. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu pracy plastycznej ilustrującej podejmowanie przez rodzinę działań na rzecz walki ze smogiem. Librus otrzymał setki rysunków, kolaży, wycinanek i gier. Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań antysmogowych, identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza oraz rozwój wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację zagadnienia. III miejsce w swojej kategorii zajęła Zuzanna Tworuszka, uczennica kl. III a. To nie jedyny sukces Zuzi. Dziewczynka znalazła się również wśród na-

Region » Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21). Rejestr jest pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

W związku z uruchomieniem rejestru regionalni dyrektorzy ochrony środowiska nie wydają już zezwoleń na transport odpadów. Obecnie wszystkie zagadnienia z zakresu transportu odpadów znajdują się w kompetencjach marszałków województw. Rejestr jest narzędziem informatycznym, które będzie gromadziło informacje o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty grodzonych w konkursie „Moja wida Grzybowskiego i Domi- w opakowaniach oraz gospoWalentynka” organizowanym nika Śmieszka uświetniające darujących odpadami. Będzie przez Młodzieżowy Dom Kul- wystawę placówki. on służył nie tylko organom tury w Raciborzu. Zdobyła tam administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, II miejsce. Na uwagę zasługują również prace Julii Kilian, DaUG Nędza/SaM ale również przedsiębiorcom.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu (w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach) dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu (w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach) dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik

nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu .doc. W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów. Więcej informacji na temat rejestru BDO na stronach Ministerstwa Środowiska.


Ogłoszenia

» 12

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE

32/348 61 68, 504 819 404 Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o. DLA DOMU Usługi remontowe Remont budowa wykończenie lub odświeżenie mieszkania, domu, biura, lokalu użytkowego, Zadzwoń, ocieplenia poddaszy, zabudowa GK, malowanie, tapetowanie, sufity podwieszane, gładzie, panele, instalacje itp. Wieloletnie doświadczenie dobra jakość przystępne ceny., tel. kom.: 882 113 160, e-mail: fischbud@wp.pl.

FINANSE Inne Pożyczki bez BIK, bez weryfikowania w bazach BIK w Banki24 Pożyczki bez sprawdzania w bazach BIK, dla osób zadłużonych nawet do 25 000 zł, spłata pożyczki w ratach miesięcznych z dopasowaną ratą, oferty pożyczek internetowych dostępnych eksresowo, bez dodatkowych zaświadczeń, bez wychodzenia z domu, e-mail: banki24@banki24.com.pl. www. banki24.com.pl/kredyty-bez-bik.

Usługi finansowe Pożyczka na wiosenne zakupy z rabatami do -80% Pożyczka ratalna do 10000 zł na wiosenne zakupy Polaków z zestawem kuponów z rabatami nawet do -80% na zakupy w Reserved, Mohito i w wielu innych sklepach! Sprawdź pożyczkę Ratkomat, zobacz gdzie są wiosenne promocje pożyczek., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

MOTORYZACJA Inne Skup aut Dziś dzwonisz – Dziś sprzedajesz,

REKLAMA

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. Zamówienie na ogłoszenia można również złożyć osobiście w siedzibie redakcji w Raciborzu przy ul. Batorego 7/2. REKLAMA

Tel.: 697 459 184 Skup aut za gotówkę – Racibórz. Skupujemy samochody w każdym stanie, każdy rocznik, każda marka. Zapewniamy gotówkę od ręki, minimum formalności, uczciwe ceny. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Dobrze płacimy za samochody zadbane! tel. kom.: 697 459 184.

o wysłanie CV na adres mailowy, tel. kom.: 502 297 991, e-mail: biuro@solpak.pl. www.solpak.pl. Mieszko – staż Firma Mieszko (nr.rej.490), poszukuje kandydatów na stanowisko: Laboranta, Asystenta ds. Personalnych, Asystenta ds. Organizacyjnych oraz Asystenta ds. Marketingu (Staż z PUP). Tel: 327961132. Tel.: 327961132, e-mail: pracuj@mieszko.com.pl.

Kupię Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis, tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów – Gotówka – Tel 664 087 328, Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do napraw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. Racibórz złomujemy każde auta bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80 Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-1020-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl. Skup Samochodów, Osobowe i Dostawcze, 500-760-425 Skup samochodów osobowych i dostawczych. Skupujemy samochody od rocznika 2000 w góre.

ZDROWIE Lekarze

Skupujemy motory. Każda marka. Własny transport. Gotówka od ręki. Nie zaniżamy cen pojazdów 100% LEGALNIE, SPRAWDŹ NAS! Zadzwoń! Całodobowo. Tel.: 500760425, tel. kom.: 500760425, e-mail: auto-rybnik@wp.pl.

praw, skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką – Najlepsze ceny ! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia. Min. formalności. Wycena gratis, tel. kom.: 664 087 328.

Złomowanie samochodów Racibórz, tel.: 530312-312, skup, kasacja. Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja.wodzislaw.pl.

Skup samochodów. Kasacja pojazdów Skup i złomowanie. Każdy samochód jest inny więc staramy się wyceniać je indywidualnie. Oferujemy atrakcyjne ceny nie niższe nie 550 zł za tonę przekazanego pojazdu w zależności od modelu, wyposażenia i wieku. U nas najniższy koszt transportu., tel. kom.: 792 541 625, e-mail: kasacja90@gmail. com. recykling.auto.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Usługi finansowe

Racibórz, złomujemy każde auta bez wyjątku, tel.: 888-10-20-80. Z nami złomujesz legalnie, koncesja. Skupujemy samochody uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. Wystawiamy legalne zaświadczenia. Jedyni oferujemy darmowy transport. Płacimy zawsze gotówką. My naprawdę odbieramy. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 88810-20-80, e-mail: kasacja@wodzislaw.pl. www. kzpkowalski.pl.

Działkę sprzedam

Pożyczka na wiosenne zakupy z rabatami do -80% Pożyczka ratalna do 10000 zł na wiosenne zakupy Polaków z zestawem kuponów z rabatami nawet do -80% na zakupy w Reserved, Mohito i w wielu innych sklepach! Sprawdź pożyczkę Ratkomat, zobacz gdzie są wiosenne promocje pożyczek., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku – 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis., tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Skup samochodów – Gotówka – Tel 664 087 328, Racibórz ! Skupujemy wszystkie samochody Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane, a także te do na-

Usługi

Działka budowlana Sprzedam działkę budowlaną położoną w miejscowości Łubowice. Więcej informacji udzielam telefonicznie. Tel.: 664479360, tel. kom.: 600367909.

Lokal użytkowy sprzedam Sprzedam czynny bar Sprzedam czynny bar piwny SKAT przy ulicy Żorskiej w Raciborzu, cena do uzgodnienia., tel. kom.: 503 138 972.

PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24. Magazynier Firma Solpak z Nędzy zatrudni mężczyznę na stanowisko magazyniera. Osoby zainteresowane proszę

Specjalistyczna praktyka stomatologiczna Alicja Męczarska, specjalista protetyk i stomatolog ogólny. Zniżki dla emerytów i rencistów. Wizyty w dniu zgłoszenia! Rejestracja pon.-pt. do godziny 19.00. Racibórz, ul. Kamienna 21. Tel.: 32 415 42 16, tel. kom.: 601 159 548. Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640, tel. kom.: 665053699.

FINANSE

MOTORYZACJA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w okresie od 15.02.2018 r. do 26.04.2018 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z

BEZPŁATNEJ POMOCY W WYPEŁNIANIU FORMULARZA PIT ZA 2017 ROK REKLAMA

Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: • wtorek w godzinach od 10:00 do 16:00, • czwartek w godzinach od 8:00 do 14:00.

FINANSE Usługi finansowe Pożyczka na wiosenne zakupy z rabatami do -80% Pożyczka ratalna do 10000 zł na wiosenne zakupy Polaków z zestawem kuponów z rabatami nawet do -80% na zakupy w Reserved, Mohito i w wielu innych sklepach! Sprawdź pożyczkę Ratkomat, zobacz gdzie są wiosenne promocje pożyczek., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. www.get-money. pl/aktualności/banki/chwilówka-szybka-pożyczka-szybka-wypłata-w-15-minut.

MOTORYZACJA Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW RYBNIK, TEL.: 530-312-312, SKUP-KASACJA 24H Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kupię ZŁOMOWANIE SAMOCHODÓW, WODZISŁAW, TEL.: 530-312-312, SKUP, KASACJA Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat. wystawiamy legalne zaświadczenia. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodn. Tel.: 530-312-312, tel. kom.: 888-10-20-80, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl. www.kasacja. wodzislaw.pl.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

DYREKTOR SZPITALA REJONOWEGO im. dr Józefa Rostka w Raciborzu informuje, iż na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu ul. Gamowska 3 (www.szpital-raciborz.org) został wywieszony na okres 14 dni tj. od 12.03.2018 r. do 23.03.2018 r., wykaz sprzętu zbędnego zatwierdzony do zbycia Uchwałami Rady Powiatu Raciborskiego. 1. Osoby zainteresowane kupnem wymienionego w wykazie sprzętu powinny złożyć oferty w Sekretariacie Szpitala do dnia 23.03.2018 r. do godz. 12:00. 2. Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 9:00 - pokój 33 Administracja. 4. Przed wydaniem mienia ruchomego Uczestnicy, którzy wygrają konkurs ofert powinni uiścić zadeklarowaną kwotę na konto Szpitala w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyn. 6. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala. 7. Szczegółowych informacji dotyczących sprzętu umieszczonego w wykazie udziela Dział Gospodarczy tel. 32 755 50 73.


» 13

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

WÓJT GMINY KRZYŻANOWICE OGŁASZA

zaprasza do rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

I publiczny przetarg ustny ograniczony oraz I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tworkowie

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Opis nieruchomości: Lp.

Ogłoszenia

Nr działki Księga wieczysta

Położenie

REKLAMA

1

2

3

4

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

5

1.

955

GL1R/00043976/2

Tworków k.m 3

0,0071

2.

993/6

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 0.0853 ul. Polna

Cena wywoławcza

6

Położenie i opis nieruchomości

adres: Racibórz, ul. Powstańców Śląskich nr 17; nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 241,33 m2; była siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowicach

2.

Oznaczenie geodezyjne

działki oznaczone: nr 986/2, 988/1 i nr 989/2 k.m. 5 Markowice o powierzchni łącznej 0,0506 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036392/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

rokowania na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

nie mniej niż 220 000,00 zł

6.

Termin i miejsce rokowań

11 kwietnia 2018 r. godz. 13:00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Zaliczka

22 000,00 zł winna być uznana na rachunku gminy do 4 kwietnia 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zachowania i możliwości przebudowy, rozbudowy i wymiany kubatury istniejącej zabudowy

9.

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o rokowaniach usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Wadium

7

8

R IIIa

3.400,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

300,00

R II

42.000,00 (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.000,00

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz.: Lp. 1: 9.00, Lp. 2: 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 29 marca 2018 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3-4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 51 wew. 142

REKLAMA

1.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

10. Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod ogłoszenia o rokowaniach adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż ; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl / podstrona Urząd / zakładka Baza nieruchomości 11.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Raciborzu, stanowiącej działki nr 1199/18, 1200/18 k.m. 7, obręb Racibórz o powierzchni łącznej 15,7296 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00029666/2.

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl został wywieszony wykaz nieruchomości sporządzony dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1448 o powierzchni 0,2150 ha, na karcie mapy 8, obręb Markowice, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczysta nr GL1R/00057079/5, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 459 73 30.

iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zagadnień budżetowych w Wydziale Komunalnym w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6

Rodzaj

Lokalowe

Wymagania niezbędne: 1. 2. 3. 4.

Położenie

Tryb

Lokale mieszkalne: ul. Różana 1/9, ul. Różana 3/4

przetargowy

Lokale mieszkalne: ul. Ocicka 66

bezprzetargowy

Garaże: Nr 1 w zespole garaży przy ul. Kasprowicza, Nr 21 w zespole garaży przy ul. Kościuszki

przetargowy

Wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia, rachunkowość lub finanse. Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5. Nieposzlakowana opinia..

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wymagania dodatkowe:

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1. Znajomość: ustawy o rachunkowości (Rozdział 1 i 3), ustawy o finansach publicznych (Dział I i V), ustawy o samorządzie gminnym.

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1548 k.m. 9 obręb Markowice – ul. Klonowa, 1694 k.m. 9 obręb Markowice – ul. Babicka

przetargowy

Oferty należy składać w terminie do 13.03.2018 r. Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl „Praca w Urzędzie Miasta” oraz pod numerem telefonu 32 75-50-663.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Rybnickiej lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona w rejonie ul. Rybnickiej. adres: 47-400 Racibórz, rejon ul. Rybnickiej, obręb Ostróg

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość obejmująca działki gruntu oznaczone ewidencyjnie numerami: 621/131 i 622/131 (k.m.14) obręb Ostróg o łącznej powierzchni 0,5994 ha

3.

Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00012971/1.

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości

5.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

57,00 zł, nieruchomość zwolniona jest z podatku Vat

6.

Termin i miejsce przetargu 29 marca 2018 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

J5R – tereny rolnicze. Cel dzierżawy: użytkowanie rolnicze.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro.

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości

11.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 50, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ INFORMUJE,

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rokowań

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu


Rozrywka

» 14

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

13 MARCA, GODZ. 9.30, KINO „PRZEMKO” UL. LONDZINA 38 „MIŚ BAMSE I MIASTO ZŁODZIEI” – SZKOLNA AKADEMIA FILMOWA

11 MARCA, GODZ. 17.00, RCK RDK, UL. CHOPINA 21 KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK” IM. STANISŁAWA HADYNY Przedstawimy Państwu dwuczęściowy program w profesjonalnym wykonaniu ponad stuosobowego składu artystycznego Zespołu: chóru, baletu i orkiestry. Koncert ukaże nam piękno kultury narodowej, na tle bogactwa spuścizny regionalnej. Całokształt widowiska stanowią ludowe pieśni i tańce, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, wzbogacone choreografiami tańców narodowych. Przeważającą część tego programu stanowią kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny oraz układy choreograficzne Elwiry Kamińskiej – duetu twórców potęgi Zespołu „Śląsk”. W programie znajdują się m.in.: „Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Trojak”, „Taniec chustkowy”, „Kujawiak-Oberek” czy Polonez-Mazur”. Bilety w cenie 90,- 70,- Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Bamse musi chronić swoją babcię przed złym lisem Reynardem. Niestety, ta zostaje porwana, co uniemożliwiło jej zrobienie miodu, który czyni Bamse najsilniejszym niedźwiedziem na świecie. Postanawia zatem wraz z przyjaciółmi – żółwiem i zajączkiem – wyruszyć w niebezpieczną podróż do Lasu Złodziei. Pełna przygód wyprawa pozwoli im przekonać się, jak wielka jest siła przyjaźni. Cena biletu 5 zł.

14 MARCA, GODZ. 17.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 WIECZÓR POLSKI „Arcybiskup Józef Gawlina - polski patriota, duszpasterz, biskup polowy w relacji księdza Stanisława Juraszka”. Program artystyczny przedstawią uczniowie Szkoły Podstawowej im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku. Wieczory Polskie odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz. Pomysłodawcą i organizatorem jest Zbigniew Ciszek. Wstęp wolny

15 MARCA, GODZ. 18.00, KINO „PRZEMKO” UL. LONDZINA 38 CIERŃ BOGA – SEANS W DKF PULS „Cierń Boga” to pierwszy film, który relacjonuje ostatnie trzy lata życia Jezusa Chrystusa, widziane oczami Apostołów.

Jezus ukazany jest jako zwykły człowiek, który spotyka się, rozmawia i biesiaduje z uczniami. Mimo wielu napięć i wątpliwości, Apostołowie odnajdują w Jezusie Mesjasza. Widzą, że posłany przez Boga dokonuje cudów, jakich nikt dotąd nie czynił. Z miłości do człowieka pokonuje ludzki lęk i do końca wypełnia wolę Ojca Cena biletu 5 zł.

17 MARCA, GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 SPEKTAKL „USŁYSZEĆ SREBRNĄ LUNĘ, CZYLI RZECZ O BOGINIACH SŁOWIAŃSKICH” ORAZ KONCERT MIECZYSŁAWA SZCZEŚNIAKA Spektakl jest to opowieść, która jest emocjonalną podróżą do wnętrza duszy człowieka – w świat jego wyobraźni, instynktów i budzących się uczuć. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowani są najlepsi instruktorzy naszego Centrum Kultury oraz wielu utalentowanych artystów nie tylko z Raciborza. Projekt łączy w sobie teatr, taniec, fotografię, sztukę projektowania, muzykę (oryginalnie przygotowaną do spektaklu). Pomysłodawczynią projektu jest Ewa Anna Lenard, instruktorka RCK MIECZYSŁAW SZCZEŚNIAK to artysta wyjątkowy, jego muzykalność, tembr głosu, repertuar, niezależność oraz współpraca z najlepszymi sprawiły, że od wielu lat, niezmiennie cieszy się szacunkiem znawców i publiczności. Wyznacza trendy, toruje drogę następcom, jest wzorem dla wielu muzyków młodszego pokolenia. Na swoim koncie ma wiele płyt – solowych i udziały w projektach innych artystów. Artysta wielokrotnie był nagradzany na prestiżowych festiwalach. Bilety w cenie 60,- i 50,-, honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

dn. 22.03.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali: 1. w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 11a/11 o pow. użytkowej 25,40 m2 jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, położone na IV p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 45.235,00 zł., wadium 4.500 zł. Przetarg o godz. 9:00. 2. w Raciborzu przy ul. Kossaka 15/6 o pow. użytkowej 49,36 m2 dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia, położone na II p. w bud. 4 p. cena wywoławcza 90.683,00 zł., wadium 9.100 zł. Przetarg o godz. 9:20. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją, poz. 1-2 tel. 32/ 415 26 07 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.

Puszyste kotlety mielone z tartymi ziemniakami bez smażenia Mielone najlepiej piec w piekarniku ponieważ smażone na patelni zostawiają posmak surowych ziemniaków, a często też tarte ziemniaki nie są dostatecznie usmażone. Tarte ziemniaki w szklance ważyły około 250 g Przygotuj: • 1 kg mielonego mięsa wieprzowego (zmieliłam chudą szynkę i trochę łopatki) • 1 szklanka startych na małych oczkach ziemniaków (szklanka o pojemności 250 ml) • 2 jajka • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki (lub koperku) • 1 łyżka suszonego majeranku • 4 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę • 1 duża cebula pokrojona w kostkę • 1 łyżka sosu sojowego (lub przyprawy do zup) • sól i pieprz Wszystkie składniki wymieszać i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem pergaminowym.

Piec bez przykrycia w nagrzanym piekarniku do 180°C około 35 minut (grzanie górne i dolne)

www.smakiweroniki.pl


» 15

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

Mieszkanie UL. OPAWSKA 93/6-7 CENA WYNAJMU: od 480 zł POWIERZCHNIA: 105 m2 PRZETARG: 19.03.2018 r.

Mieszkanie UL. WOJ. POLSKIEGO 26B/3 CENA: 126 900 zł POWIERZCHNIA: 34 m2

Mieszkanie UL. RÓŻYCKIEGO 9/8 CENA: 67 000 zł POWIERZCHNIA: 34 m2 PRZETARG: 14.03.2018 r.

Lokal użytkowy UL. RUDZKA 39/1 CENA WYNAJMU: od 330 zł POWIERZCHNIA: 41 m2 PRZETARG: 16.03.2018 r. Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły:

tel. 32 415 18 66 w godz.: 8.00-16.00 | e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Reklama REKLAMA

» 16

Piątek, 9 marca » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Dar uzdrawiania

Filipińskiego uzdrowiciela

JOSUE ANGSANTO PALITAYAN Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach oczu, epilepsji, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, wrzodach żołądka i dwunastnicy, chorobach migdałów i zębów, cystach, guzach w piersi, chorobach kobiecych oraz wielu innych Wywodzi się ze znanej i szanowanej na FILIPINACH rodzi- schorzeniach. UZDRAWIANIE FILIPIŃSKIE jest pełne tajemnic, ny uzdrowicieli i zielarzy. Swoje umiejętności odzidziczył po tak jak sama historia powstania tych wysp. przodkach a niespotykane, ogromne umiejętności i skutecz- Przykładem skuteczności uzdrawiania może być: ność uzdrawiania sprawiły, że jest on znany na całym świecie. Pan Stanisław z Krakowa – któremu po dwóch wizytach znikły Moc uzdrawiania przekazywana jest w rodzinach uzdrowi- dolegliwości prostaty a zaawansowana cukrzyca i nadciśnienie cieli z pokolenia na pokolenie i uzupełniana jest wieloletnią ustabilizowały się i wróciły do normy. nauką w klasztorach i szkołach. Pani Maria z Chełma zapewnia, że dzięki wizytom u uzdroFilipiński uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN działa na cały or- wiciela ustąpił jej ciągły ból głowy, stany migrenowe, nerwica ganizm. Znajduje zaburzenia energetyczne różnych organów lękowa i pozbyła się mięśniaków, na narządach rodnych, co i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne siły obronne pa- potwierdziły badania USG. cjenta, uzdrażnia kanały energetyczne i je oczysz- Pani Jadwiga z Wrocławia – po wizycie u Pana Josue wchłocza. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywną nął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji, a także koncentrację wytworzyć ogromną energię ustąpiły bóle kręgosłupa. Dziękuję za pomoc! eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje Przyjazd uzdrowiciela do Polski to kolejna nadzieja dla setek choremu. chorych i cierpiących, którym medycyna „odmówiła” możliwości Uzdrowiciel stosuje rów- wyleczenia. Jego umiejętności oraz indywidualne podejście do nież zabiegi refleksolo- pacjenta stanowią gwarancję powodzenia leczenia. giczne, które immunologicznie oddziaływu- DOPÓKI PACJENT WIERZY W ISTNIENIE SIŁ PONADLUDZją na schorowane KICH I JEST OTWARTY NA DZIAŁANIE UZDROWICIELI, i wycieńczone MOŻE ZAWSZE OSIĄGNĄĆ POMOC! Filipinski uzdrowiciel JOSUE PALITAYAN jest jednym z czołówki najlepszych filipińskich uzdrowicieli na świecie. JOSUE PALITAYAN był szkolony przez swojego ojca PLACIDO PALITAYAN założyciela i członka CHRISTIAN SPIRITUAL REGENERATION MOVEMENT inc. i STOWARZYSZENIA FILIPIŃSKICH UZDROWICIELI.

chorobą ciało.

JOSUE PALITAYAN PRZYJMUJE: 19 marca – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 20 marca – RACIBÓRZ i RYBNIK 21 marca – RUDA ŚLĄSKA i KATOWICE, 22 marca – LUBLINIEC i OPOLE

693 788 813, 784 608 847

Zapisy i informacja od poniedziałku do soboty w godz. 8-13 i 15-20 REKLAMA

Naszraciborz 10 2018 [473]  
Naszraciborz 10 2018 [473]  

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy...

Advertisement