Page 1

Reklama

Dowiedz się więcej w Internecie –

Reklama

www.naszraciborz.pl

Tygodnik bezpłatny 4 marca 2011

Rok IV, nr 9 (115) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

12 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE Racibórz » Mieszkańcy naszego powiatu, mimo nachalnej nieraz reklamy, niezbyt chętnie sięgają po dodatkowe szczepionki. Rzadko też kupują droższe preparaty zastępujące te oferowane bezpłatnie przez państwo. W opinii Sanepidu, powodem są skromne możliwości finansowe wielu osób.

Niewielkie

zainteresowanie

szczepieniami

Kierowca

Karola Wojtyły

w Raciborzu

Reklama

Brat Marian Markiewicz był nie tylko kierowcą Jana Pawła II, gdy ten był jeszcze kardynałem. – Na wszystkich zdjęciach zaraz po wyborze papieża widnieje moja fryzura. Inny by się tym chwalił, ja tylko mówię - żartował na spotkaniu w SP 4 gość, który w Raciborzu będzie do niedzieli. W sobotę jego opowieści zainteresowani posłuchać mogą w kościele św. Mikołaja o godz. 17.30, a w niedzielę osobę papieża przybliżać będzie na kazaniach w kościele NSPJ. • Czytaj strona 4

Nie rusza nas ptasia ani świńska grypa. Kiedy media grzmią o śmiertelnym niebezpieczeństwie, odsetek osób zaszczepionych przeciw tej chorobie nie przekracza w Raciborskiem 4,5 proc. Przekonują o tym statystyki Sanepidu prowadzone od 2005 r. Raciborzanie są też odporni na ostrzeżenia związane z innymi chorobami. – Niskie na ogół odsetki osób zaszczepionych w ramach szczepień zalecanych, przy wysokim odsetku osób zaszczepionych w ramach szczepień obowiązkowych, mogą świadczyć o braku finansowych możliwości rodziców zaszczepienia swoich dzieci – podejrzewa Sanepid. Stacja informuje jednak, że jest kilka gmin, w których rodzice chętnie zakupują preparaty szczepionkowe wysoce skojarzone, alternatywnie zastępujące szczepionki monowalentne finansowane z budżetu Państwa. W zeszłym roku zaobserwowano niewielką liczbę (34 przypadków) wykonanych szczepień przeciwko meningokokom w przedziale wiekowym 0-19 rok życia. Również niewielkim zainteresowaniem (9 przypadków) cieszyło się szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka

ludzkiego (będącego prawdopodobną przyczyną znacznej części nowotworów szyjki macicy). – W świetle aktualnych doniesień naukowych zaznaczyć trzeba, że propagacja tego rodzaju szczepień wpłynąć powinna znacząco na ograniczenie występowania tego typu nowotworów wśród kobiet – czytamy w raporcie Sanepidu. Od wielu lat postuluje się do Ministerstwa Zdrowia o uwzględnienie szczepień przeciwko pneumokokowym zapaleniom płuc u małych dzieci wywołanym dwoinką zapalenia płuc. Ten czynnik etologiczny jest udowodnioną przyczyną znacznego odsetka zachorowań na zapalenie płuc wśród niemowląt i dzieci młodszych, a dostępność nieodpłatnych szczepień pozwoliłaby na istotne ograniczenie ich występowania. W roku 2010 zaszczepiono 264 dzieci, przede wszystkim w grupie wiekowej 0-4 roku życia – stwierdza Sanepid. oprac. w


2 » Aktualności » Krzanowice » Od ubiegłego roku trwają prace przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego na Białej Wodzie. Teraz gmina dostała od rządu 190 tys. zł na odbudowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych polderu górnego na Potoku Krzanowickim. Inwestycja musi się rozpocząć i zakończyć w tym roku.

Kurier tygodniowy Roboty publiczne dla rolników

Raciborscy rolnicy, którzy ucierpieli podczas ubiegłorocznej powodzi a teraz mają kłopot z utrzymaniem do zbiorów, będą mogli skorzystać z możliwości zatrudnienia przy robotach publicznych. Zapłaci za nie rząd, a do pracy przyjmą miejskie firmy oraz spółka wodna. Roboty będą związane z odtworzeniem sieci melioracyjnej. – Mamy pracę dla 22 osób. Pieniądze, poprzez Powiatowy Urząd Pracy, da Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje prezydent Mirosław Lenk. Rolnicy będą mogli podjąć zatrudnienie w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwie Komunalnym oraz miejskiej spółce wodnej.

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Krzanowice będą odporne Hobbyści z policji

na powódź – Nie mamy problemu z Odrą, ale małymi ciekami w jej zlewni. Podczas ulew napływa do nas dużo wody z Czech, która bardzo szybko wylewa z koryta na domostwa – mówi burmistrz Manfred Abrahamczyk. Jak szybki jest żywioł, gmina przekonała się w wiosną zeszłego roku. W ciągu kilku go-

Prąd hurtem powinien być tańszy

Magistrat planuje ogłoszenie przetargu na dostawę energii elektrycznej do wszystkich miejskich placówek. – Spodziewany się niższej ceny – mówi prezydent Mirosław Lenk. Do takiego kroku zachęca go wynik licytacji na dostawę prądu dla oświetlenia ulicznego. Do przetargu na dostawę prądu dla oświetlenia ulicznego stanęły aż cztery firmy: Vattenfall Sales Poland Sp. z o. o., Energa Obrót S.A., PGE Obrót S. A. oraz PKP Energetyka S.A. Najniższą cenę dała ta ostatnia. Magistrat liczy, że podobna konkurencja może być przy licytacji na dostawę energii dla miejskich placówek. – W naszej opinii kupno małej ilości jest zawsze droższe. Przy hurcie powinniśmy nieco zaoszczędzić – twierdzi prezydent.

Nie będzie wRacku Festiwal 2011

- Takie informacje są chyba najmniej oczekiwane przez was. W tym roku festiwal wRacku Festiwal 2011 nie odbędzie się. Dziękujemy tym wszystkim, którzy byli zaangażowani do tej pory w pracę nad II edycją wRacku Festiwal – oświadczenie tej treści opublikowali 28 II organizatorzy imprezy. Organizacji przedsięwzięcia podjęła się firma Tornado Music s.c. z Raciborza. W tym roku nie udało się jej jednak

Racibórz » Problem cyberprzemocy w zeszłym roku nie istniał – zapewniał radnych powiatowych komendant policji insp. Edward Mazur. Przyznał też, że wśród jego podwładnych nie ma specjalistów od walki z tego typu zjawiskami, choć nie brakuje hobbystów, którzy znajdują przestępców na portalach.

budowę zabezpieczeń polderu górnego na Potoku Krzanowickim – zapór czołowych i bocznych, w tym drenaży odwadniających wzdłuż stopy wałów. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych prowadzin znaczna część miasta nad dzi od zeszłego roku budowę zbiornika na Białej Wodzie. JeBiałą Wodą została zalana. W połowie lutego burmistrz go elementy to: zapora czołowa, odebrał w Katowicach z rąk obiekt przelewowo-upustowy, wiceministra MSWiA Jerzego przejście młynówki, sieć aparaMillera rządową promesę na tury kontrolno-pomiarowej oraz 190 tys. zł. To gwarancja prze- czasza o łącznej powierzchni kazania z Warszawy pieniędzy 27 ha, w tym blisko 2,5 po strona usuwanie skutków powodzi. nie czeskiej. Inwestycja ma się Przeznaczone zostaną na od- zakończyć w tym roku. (waw)

polują w Internecie

O statystyki dotyczące cyberprzemocy od kilku już lat pyta na sesjach radny Krzysztof Ciszek. Dziś znów wrócił do tematu. Komendant Mazur zapewnił, że w 2010 r. takich przypadków KPP nie odnotowała, a te z 2009 r., o których mówił rok temu, to były incydenty. Policja problem jednak widzi i w ramach profilaktyki ostrzega młodzież przed przemocą w sieci na pogadankach. Komendant oświadczył również, że jego ludzie nie mogą się zmagać z cyberprzestępcami, bo nie są specjalistami w tej dziedzinie. – Tacy są w komendzie wojewódzkiej i głównej oraz w CBŚ – dodał. Ujawnił jednak, że ma funkcjonariuszy hobbystów, którzy śledzą raciborskie portale i znajdują przestępców. – Tych, którzy się chwalą swoimi wyczynami – zakończył. (waw)

Racibórz » 36 uczniów ZSO nr 2 w Raciborzu dołączyło 1 marca do członków Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej. – Chcemy, by wiedza o tamtych czasach i o żołnierzach wyklętych przetrwała – mówi szefowa koła Alina Lach-Kapuśniak. – Liczymy na żywe lekcje historii – przyznają uczennice II LO Liliana i Aleksandra.

Pamiętają o żołnierzach

wyklętych Reklama

Skąd pomysł na powołanie koła Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu? – Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest prezes raciborskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Marian Szlapański, który jest naszym dzisiejszym gościem. On wyszedł z propozycją, myśmy się jej podjęli, a uczniów chętnych do przyłączenia się nie brakowało – mówi Alina Lach-Kapuśniak, nauczycielka historii w II LO, wiceprezes Śląskiego Zarządu To-

warzystwa Przyjaciół Armii Krajowej w Katowicach. 1 marca w II LO legitymacje członkowskie Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej odebrało 36 osób. Uroczyste ich wręczenie poprzedziła akademia poświęcona wyklętym żołnierzom. – Sejm uchwalił dzień 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych i zależało nam, Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Jaśkowska Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Marcelina Gąsior

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. Tel. +48 605 685 485, Tel. +48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

Tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Magorzata Plewczyńska – Kierownik Działu Reklam Tel. 509 505 765, plewczynska@naszraciborz.pl Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 047, a.obuchowska@naszraciborz.pl Agata Paluch – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 036, a.paluch@naszraciborz.pl

Druk:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 12 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe WYMAGANY

NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

by właśnie w tym dniu wręczyć legitymacje nowym członkom – wyjaśnia opiekunka szkolnego koła. – Kombatantów jest coraz mniej, warto w tych młodych ludziach rozbudzić ciekawość poznawania historii – zauważa jej zastępca, nauczyciel historii i WOS-u Robert Kuśmierczuk. Na co liczą uczniowie, którzy zdecydowali się zostać członkami Towarzystwa? – Jesteśmy uczennicami klasy o profilu społeczno-prawnym i historia jest nam dziedziną bliską. Liczymy przede wszystkim na udział w żywych lekcjach historii, na opowieści kombatantów i wycieczki – przyznają uczennice I klasy, Liliana Kaniuch i Aleksandra Baron. JaGA Reklama


« Aktualności « 3

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Od 12 do 19 II uczennica Gimnazjum nr 1, Dominika Perkowska uczestniczyła w warsztatach fizycznych w CERN w Genewie. Wyjazd Dominiki był nagrodą w realizowanym w szkole przy Kasprowicza ogólnopolskim projekcie pt. Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką.

W nagrodę pojechała

do Szwajcarii Szkolnym koordynatorem programu jest Ewa Litwinowicz. Spośród 2400 uczniów z całego kraju, biorących udział w projekcie, komisja konkursowa zakwalifikowała do warsztatów w Szwajcarii 43 osoby. W tym gronie znalazła się Dominika. Europejski Ośrodek Badań Jądrowych znajduje się w Genewie. Skupia najwybitniejszych fizyków i inżynierów, w tym wielu noblistów. Naukowcy z CERN-u zajmują się poznaniem wszechświata i budową materii. Najważniejszym narzędziem ich pracy jest Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider). Reklama

Dominka wraz z innymi uczestnikami warsztatów miała możliwość wysłuchania wielu interesujących wykładów, obejrzeniu multimedialnej wystawy Microkosmos, Glob, zwiedzenia Centrum Komputerowego, Hali Testowania Magnesów Nadprzewodowych, akceleratora LEIR. Pobyt w CERN umożliwił uczniom zetknięcie się z najnowocześniejszymi technologiami na świecie, rozmowę z najlepszymi specjalistami. Wycieczka po najpiękniejszych zakątkach Genewy, Lozanny i Zurychu dostarczyła niezapomnianych wrażeń. (g1)

Racibórz » Najpierw dokumentacja a potem przetarg na wyłonienie wykonawcy – taki jest plan prac związanych z remontem generalnym ulic Sudeckiej na Płoni oraz Żwirki i Wigury na Nowych Zagrodach. Obie arterie przypominają teraz księżycowy krajobraz a mieszkańcy od dawna domagają się remontu.

Racibórz » Zarząd Powiatu podjął decyzję, co do prośby Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i zaopiekuje się wydrą. Zrobi to za pośrednictwem Agencji Promocji. Za wsparcie finansowe w wysokości 100 zł plus VAT na miesiąc, przy wybiegu dla wydry pojawi się informacja promocyjna dla naszego powiatu.

Starostwo Zniknie księżycowy krajobraz Prace na Sudeckiej będą prowadzone na odcinku 350 metrów. Przewidziano tu beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego oraz nowe chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego, a także ścieżkę rowerową oraz wymianę studzienek ściekowych ulicznych wraz z przykanalikami. Na Żwirki i Wigury robotnicy będą pracować na odcinku 275 m. Tu również przewidziano

beton asfaltowy na podbudowie z tłucznia kamiennego oraz nowe chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Przewidziano regulację pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (z wymianą uszkodzonych), włazów kanałowych (z wymianą uszkodzonych na kanalizacji deszczowej) oraz zaworów wodociągowych itp. (w)

Racibórz » Urzędnicy postanowili wspomóc ochronę gatunkową bociana białego. We współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich, na słupie zlokalizowanym przy ul. Gliwickiej 42 w Markowicach zamontowano platformę pod gniazdo zasiedlających je rok rocznie ptaków.

Ratusz pomaga

bocianom Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Racibórz informuje, iż w dniu 25 lutego 2011 roku, w ramach działań służących ochronie gatunkowej bociana białego we współpracy z Zespołem Parków Kra-

jobrazowych Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich, na słupie zlokalizowanym przy ul. Gliwickiej 42 zamontowano platformę pod gniazdo zasiedlających je rok rocznie bocianów. Z uwagi na znaczne rozmiaReklama

zaopiekuje się wydrą Przypomnijmy, na komisji budżetu, która miała miejsce na początku lutego, radni zapoznali się z prośbą Śląskiego Ogrodu Zoologicznego o opiekę nad wybranym zwierzęciem. Wsparcie miało być finansowe, a w zamian zoo proponowało promocję. Radni ustalili wówczas, że o wsparciu zwierzaka zdecyduje zarząd. – Będziemy sponsorować zwierzę przez naszą Agencję Promocji. Projekt umowy dyrektor agencji już wysłała – poinformował radnych na dzisiejszej komisji budżetu starosta Adam Hajduk.

ry i lekki przechył, gniazdo to stwarzało niebezpieczeństwo upadku, tym samym stanowiąc zagrożenie dla nowego lęgu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa mienia. Nadzór nad pracami pełnili pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych. Prace przeprowadzono pod asystą pracowników Telekomunikacji Polskiej. Podobne działania przeprowadzono przy ul. Stawowej 9, montując na drzewie drewnianą platformę i przeprowadzając jednocześnie pielęgnację drzewa, celem umożliwienia dolotu bocianów do gniazda. Do zamontowania na słupie przy ul. Gliwickiej posłużyła platforma udostępniona przez Zespół Parków Krajobrazowych. Na drzewie została zamontowana platforma wykonana przez wykonawcę prac – firmę Piotra Kamińskiego z Żor, świadczącą również usługi z zakresu pielęgnacji zieleni. UM Reklama

Reklama

Starostwo wzięło pod swoje skrzydła wydrę. – Pytaliśmy panią dyrektor, które zwierzę potrzebuje największej pomocy. Zaproponowała nam wydrę i na to przystaliśmy – wyjaśnił starosta, który zaznaczył, że przy wybiegu umieszczona zostanie tabliczka promująca powiat raciborski. – To ZOO to własność Urzędu Marszałkowskiego. Część wydatków finansuje tu marszałek, ale pozostałą muszą pozyskać z biletów czy od sponsorów – mówił Adam Hajduk. – Jaki to będzie koszt – zainteresował się przewodniczący komisji budżetu Marek Kurpis. – 100 zł na miesiąc plus VAT – odpowiedział starosta. JaGA


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy zapewnić finansowania na poziomie pozwalającym zorganizować je z planowanym rozmachem. Dwudniową imprezę wyznaczono na czerwiec. Gwiazdą miał był Maciej Maleńczuk. Wsparcie finansowe deklarowało miasto.

Hania Hołek w drużynie Młynkowej

Hanna Hołek – wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, była wokalistka zespołu wokalnego Miraż ma szansę na dużą karierę. Bierze udział w nowym programie TVP 2 pt. Bitwa na głosy. Znalazła się w drużynie Haliny Mlynkowej, byłej wokalistki Brathanków. Emisja w TVP 5 marca. Program rozpocznie się 5 marca na antenie TVP 2. Nowy show Dwójki to program z udziałem 8 gwiazd znanych z polskiej sceny muzycznej. Gwiazdy te nie walczą o nagrody oraz rozgłos dla siebie, ale dzięki swojej popularności chcą pomagać nowym wybitnym talentom i zrobić coś pożytecznego dla swojego rodzinnego miasta. Podczas programu każda z gwiazd wraz ze swoimi podopiecznymi (wyłonionymi podczas rekrutacji w rodzinnych miastach) wykona największe światowe i polskie evergreeny oraz najnowsze hity. W każdym z odcinków jeden zespół zostanie wyeliminowany z gry w drodze SMS – owego głosowania widzów. W finale dwa zespoły zawalczą o nagrodę główną, jaką jest niezwykły prezent dla miejscowości z której pochodzi zwycięzca.

Cohen w Kuźni na Dzień Kobiet

Kuźniański MOKSiR przygotował niespodziankę z okazji Dnia Kobiet. 8 marca o 19.00 piosenki Leonarda Cohena wykona tu Ela Dębska – aktorka, kompozytorka a przede wszystkim wyjątkowa polska piosenkarka. Wstęp: panowie 7, panie 5.

Lokal użytkowy wynajmę

Lokal do wynajęcia Lokal do wynajęcia bliższe informacje po nr telelefonu: 32 415 48 81 Reklama

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Od 1 marca medyczna pomoc nocna i świąteczna dla wszystkich mieszkańców powiatu raciborskiego będzie świadczona przez Centrum Zdrowia sp. z o.o. w budynku przychodni przy ul. Ocickiej. Świadczenia nie będą już udzielane przy ul. Bielskiej na Ostrogu.

Od 1 marca ważna zmiana

dla pacjentów Każdego dnia od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od dnia 1 marca 2011 r. opiekę tę na terenie powiatu raciborskiego zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia" w przychodni przy ul. Ocickiej 51a w Raciborzu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 32 415 48 30, 661 968 252 Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych w porad-

ni, telefonicznie, w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta. Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku: nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Informacja o miejscu oraz zasadach świadczenia opieki

nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia. sp

Racibórz » Brat Marian Markiewicz był nie tylko kierowcą Jana Pawła II, gdy ten był jeszcze kardynałem. – Na wszystkich zdjęciach zaraz po wyborze papieża widnieje moja fryzura. Inny by się tym chwalił, ja tylko mówię – żartował na poniedziałkowym spotkaniu w SP 4 gość, który w Raciborzu będzie do niedzieli.

Zawiózł go na konklawe

i tam zostawił Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu było pierwszym w naszym mieście z bratem Marianem Markiewiczem, który był kierowcą kardynała Karola Wojtyły. – To ja zawiozłem go na konklawe, na którym został wybrany papieżem. Potem często mi to wypominał. A moim rodzicom powiedział: Ładnie wychowaliście tego synka, wywiózł człowieka i zostawił – wspominał brat Marian. W jego opowieściach nie zabrakło szczegółów, o których wie niewielu. – Przed wyjazdem na konklawe kardynał powiedział: Marianku ostrzygłbyś mnie, żebym jakoś wyglądał. Na wszystkich widokówkach czy zdjęciach,

gdzie jest papież zaraz po wyborze, to moja fryzura. Inny by się tym chwalił, ja tylko mówię – śmiał się gość. – Po przyjeździe do Watykanu Karol Wojtyła wylosował pokój 96, gdzie tylko sklepienie dzieliło go od piętra papieskiego – kontynuował. Uczniowie SP 4 dowiedzieli się też wiele o życiu papieża Jana Pawła II w Watykanie. Brat Marian zna wiele szczegółów, bo często gościł u papieża Polaka. – Gdy wybrano go na papieża powiedział do Stanisława Dziwisza: Stasiu, to koniec z nartami. Jeżdżenia na nartach, w ogóle sport był mu bliski. Często jako kardynał powtarzał, że w Polsce 50% kardynałów jeź-

dzi na nartach i miał rację, bo kardynałów było dwóch – snuł opowieść kierowca. – Gdy Polakiem został papież, wszyscy w Watykanie chcieli umieć coś po polsku. Choćby tylko przywitać się. Angelo, który obsługiwał papieża, poprosił siostry, by nauczyły go czegoś. Stwierdził, że zanim zwróci się po polsku do papieża, wypróbuje to na kimś innym i padło na prałata Polski, do którego zwrócił się: „Dzień

Racibórz » Sprawa gruntów rolnych dla rolników z Bieńkowic, którzy stracą swój dotychczasowy areał pod budowę zbiornika Racibórz nadal nie została rozwiązana. – Ci ludzie nie chcą się sądzić, żądać odszkodowań. Chcą zamiany 1 do 1, bo ziemia to ich miejsce pracy – mówi wójt Krzyżanowic Grzegorz Utracki.

Dla nich ważne są

miejsca pracy Mówiono o tym na wtorkowym spotkaniu w Gliwicach samorządowców ziemi raciborskiej z nowym wojewodą dolnośląskim – pełnomocnikiem Rządu ds. Programu Odra 2006. – Dyskutowano o problemach Nieboczów, a tymczasem, na co wskazałem, nadal nie załatwiono sprawy gruntów rolnych dla rolników z Bieńkowic. Ziemia to dla nich miejsce pracy. Nie chcą odszkodowań za jej utratę – mówi wójt Grzegorz Utracki. Sprawa jest już wałkowana od wielu lat. Państwo ma ziemię, w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych, ale oddaną w dzierżawę innym podmiotom. Rolnikom co prawda obiecano, że zamienny areał się

znajdzie, ale na obietnicach na razie koniec. – Zaoferowano im co prawda ziemię, ale również na terenach zalewowych. Mogą ją przyjąć, ale przejściowo. Docelowo, uważam, należy im się zamiana ekwiwalentna – dodaje Utracki. Pełnomocnik przyjął problem do wiadomości i zadeklarował interwencję. Jednocześnie starosta Adam Hajduk i wójt Utracki wspólnie wystosują do inwestora, czyli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zapytanie, czy ziemia dla rolników jest. – Nie interesuje nas czy będzie. Postawimy sprawę wprost. Chcemy wiedzieć, czy ziemia do zamiany została wyznaczona – kończy wójt. (waw)

dobry, jak się masz koteczku?” – opowiadał brat Marian. Uczniów zgromadzonych w auli SP4 interesowało m.in. to, jakimi autami woził brat Marian papieża: – Było to audi 60 i fort escort. To właśnie tym audi zawiozłem go na konklawe, na którym wybrany został papieżem – wyliczył gość. Nie zabrakło też pytania o zazdrość: – Czy nie zazdrościł ksiądz, że to Karol Wojtyła został papieżem? – usłyszał pytanie gość. – Nigdy. Zawsze podziwiałem ojca świętego za to, że potrafił dla wszystkich i na wszystko znaleźć czas. Był bardzo dobrze zorganizowany. Miał czas na modlitwę, spotkania, rozmowy, sport, czytanie i pisanie – odpowiedział brat Marian, który przyznał, że Jan Paweł II nie jest jedyną wielką postacią, którą poznał. – Miałem okazję spotkać się też z Matką Teresą i księdzem Popiełuszką. Mam już trochę znajomych po tamtej stronie. Dlatego mam nadzieję, że jak św. Piotr będzie mieć

wątpliwości, czy mnie przepuścić, to ojciec święty się za mną wstawi. Powie: Wpuść, znam go – zażartował. Brat Marian będzie w Raciborzu do niedzieli. Spotkania z zainteresowanymi w naszym mieście rozpoczął w SP 4, bowiem to właśnie nauczycielka religii z tej szkoły – Koryna Obruśnik – zorganizowała jego przyjazd. – To właśnie ona jest sprawczynią całego zamieszania – śmiał się gość. Z SP 4 brat Marian udał się do szkoły w Studziennej. Odwiedził też inne placówki: SP 1, Zespół Szkół Specjalnych, SP 18, Budowlankę, Ekonomik czy szkołę w Pawłowie. W sobotę o 17.30 zaplanowano spotkanie z nim w kościele św. Mikołaja, a w niedzielę jego opowieści posłuchać będzie można w czasie kazań w kościele NSPJ w Raciborzu. – W najbliższym czasie o swoich wspomnieniach związanych z Janem Pawłem II mówić będę w Kluczborku, Rybniku, Strzelcach Opolskich i Częstochowie – zakończył brat Marian Markiewicz. JaGA


« Aktualności « 5

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl artykuł sponsorowany

Racibórz » Zęby to druga po oczach część twarzy, na którą zwracamy uwagę u innych. Piękny biały uśmiech zapewni nam Centrum Medyczne mieszczące się przy ul. Rudzkiej 81 w Raciborzu, na Ostrogu, gdzie stosowany jest nowoczesny system wybielania amerykańskiej firmy BEYOND.

Wybielanie zębów

tylko z Centrum Medycznym Marzeniem każdego jest piękny biały uśmiech. Jest to cecha, która może nas wyróżnić spośród innych. Może pomóc w awansie zawodowym i kontaktach międzyludzkich, jak również w stworzeniu wizerunku osoby spełnionej prywatnie i zawodowo. Dowiedziono, że zęby są drugą po oczach częścią twarzy, na którą zwracamy uwagę u innych. W miarę upływu lat naturalna biel zębów ciemnieje. Proces ten mogą nasilić picie mocnej kawy, herbaty, czerwonego wina itp. Najwięcej zła wyrządza osad nikotynowy, który powstaje szybko i ma intensywny kolor. Przedstawiamy Państwu system do wybielania zębow w gabinecie, amerykańskiej firmy BEYOND. Ponad milion osób skorzystało już z tej metody. Jest to szybkie, bezpieczne i skuteczne wybielanie w czasie 30-45 min. Metoda ta polega na naświetlaniu żelu wybielającego

złożonego z nadtlenku wodoru i dwutlenku krzemu. Żel ten nakłada się na powierzchnie wargowe zębów trzykrotnie w ciągu zabiegu. Niebieskie światło emitowane przez lampę BEYOND aktywuje formę wybielającą. BEYOND emituje zimne światło o długości fali 480 520 nm. Światło jest filtrowane przez 12000 światłowodów oraz przez szkło optyczne. Gwarantuje to, że szkodliwe światło ultrafioletowe i światło podczerwone są całkowicie wyeliminowane. Dziąsła chronione są płynnym koferdamem, który po nałożeniu utwardza się lampą polimeryzacyjną po to, aby środek nie miał kontaktu z girlandą dziąsłową. Lampę przystawia się blisko zębów i proces wybielania się rozpoczyna. Długość naświetlania zależy od stopnia przebarwienia zębów. Lampa nie emituje ciepła.

dobnych metod. W przeciwieństwie do innych technik wyMeto dą tą można bielania system BEYOND uzyskać rezultat wybielenia od nie niszczy szkliwa i nie zwięk5 do 14 odcieni wg. skali VITA! sza podatności na próchnicę. Rezultaty są o 30% lepsze niż Działanie BEYOND nie spowoprzy wybielaniu nocnym i zde- duje wybielenia na koronach cydowanie lepsze od innych po- i licówkach.

Po zabiegu wybielania trzeba o zęby specjalnie zadbać, aby efekt wybielenia utrzymał się jak najdłużej. Przez przynajmniej 48 godzin po zabiegu należy zachować tzw. białą dietę, tzn. unikać napojów takich jak kawa, herbata, czerwone wino oraz tzw. „kolorowych pokarmów”. Okres ten nazywany jest

białymi dniami i należy go bezwzględnie przestrzegać. Efekt wybielania utrzymuje się na około 2 lata w zależności od indywidualnych predyspozycji i nawyków żywieniowych. Przed wybielaniem zapraszamy pacjenta na bezpłatna wizytę konsultacyjną, aby ocenić stan zębów i przyzębia.

Reklama

Racibórz » Magistrat bierze się w końcu za zagospodarowanie terenu przy ulicy Cmentarnej. To wąska brukowana uliczka wiodąca wzdłuż cmentarza Jeruzalem i prowadząca do stacji sejsmologicznej PAN. Ma przy niej powstać parking dla 70 samochodów. Ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Lepsze parkowanie

przy Jeruzalem

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy stanowisk postojowych przy ul. Cmentarnej. Będzie to wymagało poszeReklama

rzenia 175 metrów bieżących jezdni. Tyle też będzie miała zatoka parkingowa. Będzie tu 70 stanowisk, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Do-

kumentacja ma powstać do końca kwietnia. Potem ratusz ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy. (w) Reklama


6 » Reklama »

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

artykuł sponsorowany

Racibórz » Zdajemy sobie sprawę, że na ekskluzywne meble do kuchni stać niewielką część naszego społeczeństwa. Wysoka cena, jaką trzeba zapłacić za produkty z najwyższej półki, odstrasza większość klientów. Jako generalnemu dystrybutorowi konglomeratu Hi-Macs zależy nam, by nasze produkty znalazły jak najszersze grono odbiorców. Z tego powodu Firma AIMMS przygotowała specjalną ofertę promocyjną.

Kuchnia marzeń w niewysokiej cenie

Przygotowanie promocji na bezkompromisowy produkt nie jest łatwe. Obniżka ceny nie może nieść ze sobą spadku jakości. Dlatego prowadziliśmy długotrwałe negocjacje handlowe z koncernem LG, które zakończyły się sukcesem. Dzięki temu udało nam się stworzyć promocję, w której cena metra bieżącego nie przekracza 1000 PLN/ mb (poza promocją cena jest dwukrotnie wyższa). Oferta obejmuje 6 popularnych dekorów w standardowej szerokości i grubości. Wykończone na mat lub półmat doskonale wkomponują się w Państwa wymarzone meble. Ich walory estetyczne zachwycają, a walory praktyczne wzbudzają podziw wśród klientów.

Reklama

Reklama

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Certyfikat 6180

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629 Reklama

Blaty z Hi-Macs wykonywane w Firmie AIMMS prezentują sobą najwyższą jakość. Jakość, której jesteśmy w 100 % pewni. Pozwala to nam na udzielenie 10-letniej gwarancji wykonawczej na zamówione w naszej firmie produkty

Reklama

Serwis sp. z o.o.

Reklama

Niewidoczne gołym okiem z konglomeratu. Mamy napołączenia, wysoka odpor- dzieję, że prom ocja okaże się ność na uszkodzenia, możli- strzałem w dziesiątkę. Chcewość dopasowania zlewozmy- my, by coraz więcej klientów waka pod kolor oraz całkowita mogło ciesz yć się zaletami odnawialność to tylko niektó- płynącymi z posiadania i użytre z cech charakteryzujących kowania blatów Hi-Macs. produkty Hi-Macs (o czym piWięcej informacji na temat saliśmy szerzej w poprzednich promocji uzysk ają Państwo, artykułach). odwiedzając siedzibę Firmy AIMMS w Raciborzu przy ul. Katarzyny 12. Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

Zapraszamy Firma AIMMS

Krystian Kłosek ul. Katarzyny 12 47-400 Racibórz tel. 32 418 16 21 fax 32 418 16 22 www.aimms.com .pl e-mail:info@aim ms.com.pl


« Reklama « 7

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Reklama

punkt zwrotny w reklamie

20 tys. egzemplarzy bezpłatnych gazet w Rybniku i Wodzisławiu

kontakt:

Fabryka Informacji s.c. jest wydawcą tytułów:

+48 509 505 765 Reklama

Reklama

Reklama

komunikat

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu prosi podatników o przekazywanie 1% swojego podatku dochodowego za 2010 r. Aby to uczynić wystarczy w zeznaniu podatkowym w 2011 r. wpisać nr KRS 0000204629. Informujemy również, że w dniach od 15.02.2011 r. do 14.04.2011 r. Fundacja umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnego wypełnienia formularza PIT. Reklama

Reklama

Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku oraz wydawanie wypełnionych druków PIT – 37 i PIT – 0 odbywać się będzie w siedzibie Fundacji w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 01 – parter, w każdy: 1. wtorek w godzinach od 1000 do 1600, 2. czwartek w godzinach od 800 do 1400. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu jest organizacją pożytku publicznego powołaną dnia 16 lutego 2004 r. przez Powiat Raciborski, Miasto Racibórz, Gminę Kuźnia Raciborska, Gminę Krzanowice, Gminę Kornowac, Gminę Krzyżanowice, Gminę Nędza, Gmi­nę Pietrowice Wielkie, Gminę Rudnik, Szpital Rejonowy w Raciborzu. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dochody Fundacji pochodzą z nawiązek sądowych, zbiorek publicznych, darowizn osób prawnych i fizycznych, a w głównej mierze z przekazywanego Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W czasie swojej działalności Fundacja przekazała nieodpłatnie Szpitalowi aparaturę i sprzęt medyczny na kwotę ponad 390 000,00 zł, a w obecnej chwili Fundacja oczekuje na dostawę sprzętu za ponad 70 000,00 zł. kontakt: Tomasz Zajączkowski Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Dział Zamówień Publicznych ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz e-mail: tzajaczkowski@szpital-raciborz.org tel. 32 755-50-77 kom. 609-761-911


8 » DZIEŃ KOBIET »

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

artykuł sponsorowany

Racibórz » Ponad 40 rodzajów alkoholu, w tym specjały raciborskiego browaru, najprawdopodobniej najlepsze w mieście zapiekanki na bagietce prosto z piekarnika, smaczne dania barowe oraz trójwarstwowa kawa z ekspresu. Takie rarytasy posmakować można w pubie Retro przy Ocickiej 32 w Raciborzu. Niegdyś lokal ten nosił nazwę Yoker.

Retro

po raciborsku

Przez 12 lat lokal przy ul. Ocickiej o nazwie Yoker codziennie gościł rzesze stałych klientów. Ponad inne puby wyróżniały go przede wszystkim niskie ceny alkoholowych trunków. Choć interes dobrze prosperował, właściciele postanowili go zamknąć. – Chcieliśmy zmiany nie tylko wystroju, ale także menu – wspomina Marek Wiliński, współwłaściciel pubu. Zupełnie nowy, pachnący świeżością lokal otwarto ponownie w czerwcu 2010 roku. Reklama

Reklama

Jego wygląd zmieniono nie do poznania. – W trosce o komfort naszych klientów pod okiem biura projektowego zadbano o każdy detal nowego wnętrza – podkreśla Wiliński. W urządzonym na beżowo lokalu rzuca się w oczy fototapeta z pocztówek dawnego Raciborza. A to nie koniec nawiązań do naszego miasta. W menu można znaleźć ponad 40 rodzajów alkoholu, wśród nich rzadko spotykane w pubach specjały raciborskiego browaru, piwo niepasteryzowane oraz nowość pi-

wo zielone i ciemne mocne. – Co prawda podajemy je tylko w butelkach, ale są tacy, którzy przychodzą do nas specjalnie napić się tradycyjnie ważonego piwa – zapewnia Marek Wiliński. Inni przychodzą tu poczytać prasę, bo tej w Retro też nie brakuje. – Od lat mamy stałych klientów, którzy zamawiają małe piwo i czytają codzienną prasę – dodaje współwłaściciel lokalu. Jednym z klientów dawnego Yokera był Ryszard Kincel, słynny polski prozaik,

tłumacz czy publicysta. – Pamiętam, że zawsze przychodził tu ze stosem różnych dokumentów i coś pisał. Niektórzy klienci myśleli, że to pan z urzędu skarbowego – opowiada Marek Wiliński. Teraz do nowo wyremontowanego pubu coraz częściej zagląda młodzież, przychodzą kobiety oraz pary. Największym powodzeniem z karty menu cieszą się półmetrowe zapiekanki prosto z pieca. Nie jeden klient, który ich spróbował,

Reklama

stwierdził, że są one najlepsze w mieście. Ponadto w karcie menu można znaleźć jeszcze kilka rodzajów pysznych zup, golonko, bigos, fasolkę po bretońsku czy flaczki oraz poprawiające humor i krążenie wyśmienite drinki. Na ścianie lokalu zamontowany jest pokaźny telewizor, na którym zagorzali kibice mogą śledzić najważniejsze wydarzenia sportowe. – Latem duży telewizor wieszamy również na tarasie – zapewnia współwłaściciel Retro. Nad bezpieczeń-

Reklama

Reklama

stwem naszych klientów czuwa system monitoringu. Retro pub to idealne miejsce, by spędzić miły wieczór bez żadnej specjalnej okazji, jak i zorganizować niebanalną imprezę okolicznościową do 25 osób. Aby samemu poczuć niepowtarzalną atmosferę Retro pubu, wystarczy przyjść w tygodniu od godziny 12.00, a w soboty i niedziele od gdziny 10.00 na ul. Ocicką 32. O pubie można też przeczytać na stronie internetowej www.retropub.strefa.pl. (k)


« DZIEŃ KOBIET « 9

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Sernik gotowany z pianką cappucino

1 kg zmielonego sera (może być z wiad erka), 10 dag masła, 1 szklanka cukru, 2 cukry wan iliowe, 4 jaja, 1 szklanka mleka, 2 budynie śmietank owe, można dodać bakalie

Specjały Reklama

Weroniki Chilmon Reklama

Reklama

Reklama

Do garnka wbić jajka, dodać ser, masło-got ować około 10 - 15 minut. Budynie wymieszać z zimn ym mlekiem, wlać do gotowanego twarogu, dodać cukier, ponownie zagotować. (Gdyby masa będzie za rzadka, wtedy dodać jeszcze łyżkę suchego budyniu). Poukładać herbatniki na blaszce,wlać ciepły ser, odstawić do ostygnięcia. Ponownie poukładać herb atniki, na które położyć piankę z cappucino. Pianka; 2 śnieżki, 2-3 łyżki kawy cappucino, 1 pełna szklanka mleka(250 ml), 2 łyżeczki żelatyny (namoczyć i rozpuścić w 1/3 szklanki wody) Do zimnego mleka wsypać kawę, ubija ć aż kawa się rozpuści. Wsypać śnieżkę, ponownie ubija ć aż do zgęstnienia, po czym dodać rozpuszczoną żelatynę. Udekorować potartą gorzką czekoladą Rada: Lepiej na spód blaszki zamiast herbatnik ów dać upieczony biszkopt, ponieważ herbatnik i wychodzą za bardzo namoknięte. Śnieżkę można zastą pić 400 ml śmietany kremowej


10 » Aktualności »

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE 110 kV przejdzie przez Brzezie Brzezie » Mieszkańcy Brzezia będą się mogli wkrótce wypowiedzieć w sprawie linii 110 kV, która ma przecinać dzielnicę w sąsiedztwie ul. Rybnickiej. Vattenfall, który będzie inwestorem, zwrócił się do miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. – Chcemy najpierw rozmawiać z ludźmi – deklaruje ratusz.

Dla domu

Szwedzki Vattenfall co prawda wystawił na sprzedaż swoją polską spółkę, ale jednocześnie nie rezygnuje z budowy linii 110 kV. Ma ona biec przez Brzezie, w sąsiedztwie ul. Rybnickiej. Inwestor zwró-

cił się już do ratusza o warunki zabudowy. – Zanim wydamy decyzje, chcemy się spotkać z ludźmi i przedyskutować z nimi ten problem – zapowiada wiceprezydent Wojciech Krzyżek.

Termin ma być znany w ciągu 2 tygodni. Linia ma przebiegać przez prywatne działki. Vattenfall, jak powiedziano nam w ratuszu, nie porozumiał się jeszcze z ich właścicielami. (w)

Racibórz » Do stolicy wysłano raport z realizacji raciborskiego programu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycję wsparła z Funduszu Spójności Unia Europejska. Teraz przeanalizuje go polska strona rządowa, potem urzędnicy z Brukseli. Może to potrwać nawet do 3 lat.

cie kosztowało ponad 130 mln zł. Dzięki niemu sieć kanalizacyjna dotarła do dzielnic. Racibórz ma nowe ujęcie wody w Strzybniku i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. – Analiza raportu będzie się

wiązała z wieloma kontrolami. Unia sprawdza wydanie każdej złotówki. Jesteśmy przygotowani do szczegółowego rozliczenia – zapewnia wiceprezydent Krzyżek. (waw)

WITAMY W RACIBORZU

Meble Meble na wymiar Mebilon Meble na wymiar – kuchnie,szafy,zabudowa wnęk,meble biurowe, komody,garderoby,meble nietypowe. POMIAR I WYCENA GRATIS!!! Tel.: 691 144 211.

Usługi budowlane Gładź bezpyłowa Wykonywanie nowoczesnych bezpyłowych gładzi multi-finisch. Nowość na Polskim rynku! Od lat stosowane w Anglii- Produkt jest odporniejszy na pęknięcia i o wiele twardszy od Polskich gładzi gipsowych. Tel.: 501-550-880.

Usługi remontowe

Raport pojechał do Warszawy – Wykazaliśmy założony efekt ekologiczny. Programem objęto 7,5 tysięcy mieszkańców, wykonano 2070 przyłączy – mówi pełnomocnik ds. wdrażania projektu, wiceprezydent Wojciech Krzyżek. Przypomnijmy, że przedsięwzię-

nick: 4kids_2009 zapraszamy!!! Odbiór osobisty. Tel.: 501 176 234, email: basiafr@wp.pl.

Remonty mieszkań od A do Z Już od maja 2011 r. wznawia działalność zakład wielobranżowy Kała Ireneusz, po doskonaleniu umiejętności w Niemczech. Tel.:

324155751, 691249009.

Tanie usługi remontowe od A- Z

Firma oferuje panelowanie 15zł/ m , malowanie, tapetowanie, montaż i naprawa instal. wodno-kanal., sprzętu sanitarnego, oświetlenia, drobne naprawy i przeróbki, montaż mebli, faktura vat. Dokładnie i solidnie. Tel.: 324151104, 604140997. 2

Dachy od A do Z Kompleksowe remonty dachów Tel. 32 410 21 05 kom. 604 24 72 32 www.dachy-szczuka.dzs.pl

Komputery Usługi> Doctor PC – solidny serwis komputerów Komputer Cię nie słucha ??? Programy nie działają ??? Drukarka robi co chce ??? Monitor mruga nerwowo ??? Nie martw się – nie jesteś sam !!! Twój problem to nasz problem !!! Zadzwoń, dojazd gratis !!!. Tel.: 729 158 158. Pogotowie Komputerowe tel. 889212212 Masz problem z komputerem, laptopem, z drukarką? Odzyskujemy utracone dane. Obsługa dla każdego. Szukasz profesjonalnej pomocy? Zadzwoń już dziś. Bezpłatny dojazd do Klientów. Racibórz ul. Rybnicka 10. Tel.: 889 212 212. Uzupełnianie tuszy-najtaniej na rynku Super oferta na raciborskim rynku Najtańsze uzupełnianie tuszy do drukarek atramentowych. Tusz czarny: 5 zł;Tusz kolorowy: 10 zł. Zapraszamy codziennie 24h: ul. Rybnicka 10 ; kierunek Auchan, NEONY. Tel.: 889212212;729158158, email: bok@pogotowiekomputeroweraciborz.eu.

Motoryzacja Sprzedam Sprzedam opla meriva Sprzedam opla meriva 1.7 CDTI, 101 KM, najbogatsza wersja COSMO, XI 2004 r., średnie spalanie 5,5 L/ON, przebieg 99 000 km. Tel.: 324151895, 691927880.

Nauka Korepetycje Korepetycje z angielskiego Wykwalifikowany nauczyciel z doświadczeniem udzieli korepetycji z języka angielskiego na róznych poziomach zaawansowania oraz przygotuje do egzaminu. Tel.: 668 427 458. Korepetycje z informatyki z dojazdem Korepetycje, kursy, szkolenia z informatyki. Jeśli chcesz się nauczyć obsługi komputera? Chcesz być profesjonalistą? Skorzystaj z bogatej oferty szkoleń, kursów. Zadzwoń już dziś i zapisz się. Tel.: 889 212 212.

Nieruchomości

Adamowice wzbogaciły się o nową mieszkankę 22 lutego o godz. 9.34. A jest nią Maja Łabudek, córeczka Anny i Tomasza. W chwili narodzin miała ona 54 cm długości i ważyła 2850 g.

25 lutego urodziny obchodzić będzie Weronika Besz. Córeczka Kornelii i Krzysztofa z Nowej Cerekwi na świecie pojawiła się dokładnie o godz. 11.40, gdy ważyła 4500 g i mierzyła 56 cm. Na jej narodziny czekał 1,5-roczny brat Paweł.

4 kg wagi i 59 cm długości oto wymiary Jakuba Piotra Lacha z chwili narodzin. A było to 22 lutego o godz. 13.38. Maleńki zamieszka w Raciborzu razem z mamą Katarzyną i tatą Pawłem.

Remonty, docieplanie domów Nowoczesne gładzie bezpyłowe multi-finisch oraz tradycyjne, montaż płyt k-g, adaptacje poddaszy, tynkowanie, docieplanie domów, remonty i malowanie elewacji. Konkurencyjne ceny!. Tel.: 501-550-880.

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

SZTUKATORSTWO gładzie, malowanie, płyty gips-kart., kafelkowanie, sztukateria gipsowa (produkcja i montaż) ocieplenia i renowacje elewacji

Tel.: 607 283 633 www.albus.com.pl

Pomoc domowa Dam prace Mieszkam w Raciborzu i poszukuję osoby, która doraźnie będzie mogła się zająć dzieckiem w domu, czy wyjść na spacer. . Tel.: 500 865 863, email: bozena.ryczkowska@gmail.com.

Inne

Dagmara i Andrzej się radowali, gdy córkę Malwinę Niedziela na świecie witali. A było to 23 lutego o godz. 5.40. Nowa mieszkanka Raszczyc ważyła 3360 g i miała 57 cm długości.

Cyprzanów wzbogacił się o nowego mieszkańca 25 lutego o godz. 22.30. A jest nim Piotr Kurzeja. Synek Moniki i Wiesława ważył 3400 g i mierzył 57 cm.

Galeria noworodków na www.naszraciborz.pl

Alicja Woskowska urodziny świętować będzie 26 lutego. Córeczka Magdaleny i Mariusza na świecie pojawiła się dokładnie o godz. 2.05, gdy ważyła 3030 g i miała 53 cm. W domu, w Raciborzu, czeka na nią 3,5-letni brat Radek.

Lelu – pranie tapicerek Pranie dywanów , wykładzin,tapicerki domowej oraz samochodowej.Czyszczenie tapicerki skórzanej.Odgrzybianie klimatyzacji samochodowej oraz pomieszczeń do 15 m metodą ozonowania!!! ZAPRASZAM. Tel.: 501 127 233, email: info@szorujemy.pl.

Dla dzieci Sprzedam Tania odzież dziecięca Tania extra odzież dziecięca. Aukcje allegro

Mieszkanie wynajmę Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje na Słowackiego, umeblowane wynajmę rzetelnej osobie od 1.04.2011. Tel.: 601 237 650, email: wes24@wp.pl. Wynajmę mieszkanie wynajmę mieszkanie w centrum Raciborza, dwa pokoje – 46m2, I piętro, w pełni umeblowane, 900zł + media. Tel.: 722381317. Mieszkanie do wynajęcia Wynajmę słoneczne mieszkanie 2-pokojowe przy ul. Żorskiej na IV piętrze w bloku z zasobów Nowoczesnej, 53 m2, kuchnia i przedpokój umeblowane, mieszkanie wyremontowane. Do zamieszkania od kwietnia. Cena najmu 1000,00 zł + media. Tel.: 668 153 097.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie, 65m2, 3 pok., 7p. po generalnym remoncie (nowe okna,grzejn.,podłogi, itd.) Słoneczne, w ciekawym i spokojnym miejscu (Żółkiewskiego). Cena do negocjacji. Tel.: 608 479 215. Sprzedam 2-pok. mieszkanie na Ostrogu Sprzedam ładnie utrzymane, zadbane 2-pokojowe mieszkanie o pow. 52m2. Piętro 4/4. W mieszkaniu plastikowe okna i panele na gwarancji. Cena: 106 000 zł. Tel.: 888 667 748.

email: m.a.p@arcor.de.

Lokal wynajmę

Do wynajęcia bar w Samborowicach przy ul. Polnej 1, od stycznia 2011

Tel. : 606 643 895 Inne Zamienię mieszkanie komunalne Zamienię mieszkanie komulane 36m 2 ( pokoje,CO) w Raciborzu na większe. Tel.: 602 444 682.

Praca Dam pracę Kucharz zmianowy, szef kuchni MAM Catering zatrudni kucharza cateringowego z doświadczeniem na stanowisku kucharza zmianowego. Solidne wynagrodzenie za solidną pracę. Zadzwoń lub wyślij CV na podany adres!. Tel.: 782 018 100, email: biuro@mamcatering.pl.

Różne Szukam Kupie zboze min 23t Kupię każde zboże na terenie całego kraju również i ekologiczne, grykę, łubin, rzepak min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel.: 501 459 374.

Kupię Kupie zboże min 23t Kupię każde zboże na terenie całego kraju również i ekologiczne, grykę, łubin, rzepak min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. Tel.: 501 459 374.

Inne Szukamy do współpracy firmy przewozowe Fabryka Informacji s.c., wydawca tygodnika Nasz Racibórz, w związku z przygotowaniami do wydawania nowej gazety w Rybniku, szuka do stałej współpracy przy dystrybucji firmy przewozowe, jednorazowy transport każdorazowo ponad 1 tonę. Oferty mailowo , email: redakcja@naszraciborz.pl. Odśnieżanie – najtaniej w regionie !!!| Odśnieżanie ulic, chodników, dachów, parkingów itp. miejsc. Najtaniej i najsolidniej. Usługi z dojazdem. Zapraszamy wszystkie osoby prywatne, firmy, instytucje do skorzystania z naszych usług. Tel.: 794 556 776, email: pogromcysniegu@gmail.com.

Zdrowie Uroda www.beauty-hair.pl Wstąp do nas !!! a zadbamy o Twoje włosy. Atelier Fryzjerskie ul.Głubczycka 25 47-400 Racibórz (obok Winiarskiego). Tel.: 502 847 220, email: beautyhairewa@tlen.pl.

USG Racibórz lek. med. Witold Ostrowicz

Racibórz ul. Chodkiewicza 23 tel.:

32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Dom sprzedam Racibórz Krańcowy dom szeregowy Krańcowy dom szeregowy, 130m2;, działka 446m2;, 5 pokoj, garaż + pomieszczenie warsztatowe 57m2;, podpiwniczony, CO, 1933 rok, ul. Żwirki i Wigury, zdjecia na maila, 379 tys. do negocjacji. Tel.: 698 928 488,

Salon kosmetyczny Be Beauty Zapraszamy na zabiegi twarzy, masaże, depilacja woskiem, stylizację paznokci oraz wiele więcej. Profesjonalnie i niedrogo! Ul. Chełmońskiego 1a. Tel.: 691174302, email: bebeauty.rac@wp.pl.

Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Staszica 22


« Aktualności « 11

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

RzaCK a z s a pr ’’OLD SPICE - GIRLS” BABSKI KABARET

komunikat urzędowy

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ Raz, Dwa, Trzy – urodziny w Raciborzu

Raz, Dwa, Trzy – Dwadzieścia – materiał z tej płyty koncertowej Adam Nowaka i jego kolegów z formacji Raz, Dwa, Trzy będziemy mogli usłyszeć 4 marca o 19.00 podczas koncertu w Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina. Bilety w cenie 70, 60 i 50 zł już w sprzedaży. Grupa gościła kilka lat temu na Memoriale.

Oto polskie kobiety w krzywym zwierciadle satyry. Są mądre, ale robią straszne głupstwa... Są piękne, ale potrafią dopiec... Są łagodne, ale bywają diablicami… Prowadzą wielkie firmy, ale nie potrafią same przejść przez ulicę... Są szlachetne, ale nie daj Bóg im podpaść...

działając na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010 r., Dz. U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.)

Teatr Banialuka i Tygrys Pietrek

13 marca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury odbędzie się spektakl Tygrys Pietrek w wyko-

Zapraszamy na wyśmienitą zabawę z gwiazdami polskiej sceny:

Emilią Krakowską Barbarą Wrzesińską Ewą Kuklińską Teksty w większości napisała Maria Czubaszek. Wykorzystano fragmenty utworów Juliana Tuwima, Zbigniewa Korpolewskiego i Krzysztofa Jaroszyńskiego.

8 marca 2011 r. o godz. 18.00 „Old Spice Girls” niezapomniany wieczór w Raciborskim Centrum Kultury.

naniu Teatru Banialuka. Czy słyszycie bębny? Ich rytm przywołuje wszystkich do Banialuki na najnowsze przedstawienie Tygrys PieBilety w cenie 30 zł. trek Hanny Januszewskiej do nabycia w kasie RCK, ul. Chopina 21 w reżyserii Lucyny Sypniew/wt.-czw. 14.30 – 18.30, pt. 10.00 – 14.00/ tel. 32 412 -32-45 www.rck.com.pl skiej. Mówią, że Tygrys stracił swoje paski, a teraz wyrusza w świat by je odzyskać. Będzie musiał zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Ale nie martwcie się. Twórcy przedstawienia stworzyli mu przyjazny świat pełen melodyjnych piosenek oraz sympatycznych lalek i wielobarwnych dekoracji. Śpieszcie się, Tygrysek liczy też na Waszą pomoc. Po przedstawieniu wspaniała niespodzianka: spotkanie z aktorkami, błysk fleszy, autografy oraz małe ’’co nieco’’.

Księżniczka Czardasza

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza 27 marca o godz. 17.00 na Księżniczkę Czardasza, operetkę w wykonaniu teatru Muzycznego z Gliwic. Bilety w cenie 45 i 25 zł już do nabycia w kasie RCK. Rezerwacje na rck.com.pl Pozostałe imprezy Raciborskiego Centrum Kultury 11.03 godz. 17.00 – wernisaż wystawy Wiesława Grąziowskiego pt. Bon Voyage! – Galeria Sztuki Współczesnej RCK, ul. Chopina 21 – wstęp wolny 12.03. godz. 16.00 – 56. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe, sala kameralna RCK, ul. Chopina 21 – wstęp wolny Szczegółowe informacje oraz rezerwacja biletów na stronie www.rck.com.pl, tel. 32 412-32-40

Kino PRZEMKO, ul. Londzina 38 4-6.03 godz. 19.00 SOUL KITCHEN, Niemcy 7.03. godz. 8.30 MAMUT, Szwecja, Dania, Niemcy 10.03. godz. 10.00 PRZEMINĘŁO Z WIATREM, USA, Kino Wspomnień 10.03. godz. 18.00 3 KOBIETY W RÓŻNYM WIEKU – DKF PULS 11-13.03. godz. 19.00 POLOWANIE NA CZAROWNICE, USA

zaprasza do rokowań podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz 1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ul. Leśna 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: Nieruchomość gruntowa zabudowana obejmująca działkę nr 1192/1 k.m.5 obręb Płonia, o powierzchni 0,1014 ha, zapisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu KW Nr GL1R/00029916/0 na własność Gminy Miasta Racibórz. 3. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych miasta Raciborza, w obrębie Płonia w sąsiedztwie budynku po byłym Przedszkolu Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w pobliżu połączeń infrastrukturalnych z centrum miasta. Częścią składową gruntu jest murowany budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej wynoszącej 33,39 m2 pozostający w stanie pogorszonym. Nieruchomość jest dogodnie skomunikowana. Dostęp do drogi publicznej możliwy jest od strony ulicy Leśnej. Teren pozostaje we wspólnym ogrodzeniu nieruchomości przyległej opisanej działką nr 1193/1 k.m.5 obręb Płonia, zabudowanej budynkiem oznaczonym adresowo- ul.Leśna nr 1A, stanowiącej własność prywatną. 4. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem trwałego zarządu ustanowionego mocą decyzji Nr 23/2001 Zarządu Miasta Racibórz z dnia 02 lipca 2001 r. na rzecz Przedszkola Nr 2 w Raciborzu, które z dniem 25 kwietnia 2007 r. zmieniło siedzibę w ramach utworzonego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w budynku przy ulicy Sudeckiej nr 2. Powołany zarząd nieruchomością zostanie wygaszony z chwilą zbycia nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem. 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 5.1 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, zatwierdzonym uchwałą Nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz.U.Woj. Śl. Nr 89 z 01 sierpnia 2006 r., poz.2500) nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami: – J18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, – J5KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (w liniach rozgraniczających). Zgodnie z zapisem §6. powołanego planu dopuszcza się realizację m.in. obiektów usługowych i garaży. Ponadto nieruchomość znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej „B”, której zasady przestrzegania określono w tekście wskazanego planu. 5.2. Pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej obejmujące sieć: elektryczną, wodociągową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej, deszczową i gazową, znajduje się w ul. Leśnej. Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienie dostawy mediów określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela. 5.3. Uporządkowanie terenu oraz usunięcie kolidujących z zagospodarowaniem terenu zadrzewień i krzewów nastąpi kosztem i staraniem przyszłego nabywcy, poprzedzonym uzyskaniem stosownego zezwolenia, wydanego zgodnie z regulacją przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz.1220 z późn. zm./. Na podstawie art. 84 ust. 1 w związku z art. 85 ust. 1 powołanej ustawy, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do poniesienia opłaty za usunięcie drzewostanu. Zakres zwolnienia z ponoszenia opłat reguluje art.86 tej ustawy. 6. Warunki rokowań: Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie zagospodarowania nieruchomości objętej rokowaniami w ramach możliwości wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, powołanego w 5.1. ogłoszenia, a w szczególności zgodnie z ustaleniami określonymi w § 6 i w § 54 powołanego planu, przy uwzględnieniu strefy ingerencji konserwatorskiej „B”, której zasady przestrzegania określono w tekście planu. 7. Cena wywoławcza nieruchomości do rokowań nie mniejsza niż: 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100), w tym: – składnik budowlany – 2 100,00 zł, – grunt – 39 900,00 zł. Na podstawie art. 2 pkt 6, art. 29 ust. 5 w związku z art. 43 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) cena nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług. Osoba, która wygra rokowania zobowiązana jest do zapłaty przyjętej w tych rokowaniach ceny lub jej części (do której zarachowana zostanie zaliczka) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 8. Termin i miejsce rokowań: Rokowania odbędą się w dniu 06 kwietnia 2011 r. o godzinie 13.00 w sali nr 125 na I-piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ulicy Batorego nr 6. Dwa przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości, zaplanowane na dzień 15 września 2010 r. i 08 grudnia 2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. 9. Wysokość zaliczki i termin wpłaty: Zaliczkę w wysokości 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100) należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A., bądź w formie potwierdzonego czeku gotówkowego. Zaliczka winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 31 marca 2011 r. W tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wpłacana jest zaliczka. Zaliczka w określonej wysokości, wpłacona przez wyłonionego nabywcę zostanie zarachowana na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona, w terminie trzech dni od daty zamknięcia rokowań. 10. Warunki uczestnictwa w rokowaniach: 10.1. W rokowaniach mogą wziąć udział polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa) polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane, które do dnia 31 marca 2011 r. złożą w zamkniętej kopercie – z dopiskiem „Rokowania-nieruchomość ul. Leśna” – w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, w Biurze Obsługi Interesantów na parterze, bądź w pok. 220 na II-piętrze, wypełnione „zgłoszenie udziału w rokowaniach”, zawierające pisemne zgłoszenie do podjęcia rokowań wraz z potwierdzeniem wpłaty zaliczki. 10.2. Formularz zgłoszenia do udziału w rokowaniach przygotowany przez sprzedającego dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz w pok. 220, bądź na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bipraciborz.pl w zakładce: „Rejestr Przetargów Nieruchomości”. 10.3. Do udziału w rokowaniach konieczne będzie wylegitymowanie się przed komisją przetargową dowodem tożsamości. 10.4. W przypadku nabywania przez małżonków, do dokonywania czynności negocjacyjnych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 10.5. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka, do dokonania czynności negocjacyjnych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku osobistego małżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub – w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe. 10.6. W przypadku przedsiębiorców wymagany jest aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny (wydany w okresie 3-m-cy przed rokowaniami) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Obywatele bądź przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach obejmuje: 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot. 2. Datę sporządzenia zgłoszenia. 3. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (dopuszcza się rozłożenie ceny na raty na czas nie dłuższy niż 3 (trzy) lata wraz z oprocentowaniem w okresach rocznych, w wysokości równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej na dzień dokonania wpłaty należności, z zastrzeżeniem iż pierwsza z nich stanowić będzie kwotę nie mniejszą niż 30% ceny i zapłacona zostanie przed terminem podpisania notarialnej umowy sprzedaży.) 5. Kopię dowodu wpłaty zaliczki, pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy. 6. Zobowiązania nabywcy do realizacji warunków rokowań, określonych w pkt. 6 ogłoszenia. 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań, określonymi w rozdziale 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena nieruchomości i forma zapłaty. 11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone po zamknięciu rokowań w odrębnym zawiadomieniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. 12. Dodatkowe informacje: 12.1. Do rokowań zakwalifikowane zostaną wyłącznie „zgłoszenia udziału w rokowaniach” zawarte na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez sprzedawcę, odpowiadające warunkom rokowań, złożone w wyznaczonym terminie, zawierające kompletne dane i dowody wskazane w ogłoszeniu o rokowaniach, czytelne i nie budzące wątpliwości co do ich treści. 12.2. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, a także okazanie jej granic, pokrywa nabywca nieruchomości. 12.3. Rokowania przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.). 12.4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.z 2010 r., Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) upłynął w dniu 04 sierpnia 2010 r. 12.5. Prezydentowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także prawo odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych przyczyny. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w terminie do 03 kwietnia 2011 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu, pok. 220 (II piętro), bądź pod nr tel. 0-32 755 06 68, 0-32 755 07 41. Ogłoszenie opublikowane zostało również w Internecie na stronie www.bipraciborz.pl w zakładce: „Rejestr Przetargów Nieruchomości”. MB


12 » Rozrywka »

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie – myśl Włodzimierza Sedlaka

Piątek, 4 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

9-2011-[115]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you