Page 1

WEWNĄTRZ NUMERU AKTUALNOŚCI POWIATU RACIBORSKIEGO Tygodnik bezpłatny 25 marca 2011

Rok IV, nr 12 (118) ISSN 1689-5606 www.naszraciborz.pl

10 tys. egzemplarzy NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE raciborskim

Dobre rady niemieckich kolegów

Po raz trzeci 22 marca w Raciborzu zmierzyli się uczniowie kształcący się na kierunkach hotelarskich. W Hotelu Polonia spotkali się przedstawiciele Raciborza, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdrój, Tarnowskich Gór i Zawiercia. Niepokonana okazała się przedstawicielka naszego miasta - Agnieszka Neudeker. Czytaj strona 12

Agnieszka najlepsza

w hotelarstwie

Reklama

Radni powiatowi zaprosili na środową komisję rozwoju gospodarczego, promocji i współpracy zagranicznej dwóch niemieckich samorządowców. A ci nie owijali w bawełnę. – Politycy odsuwają się dziś od ludzi. Traktują ich tylko jak motor napędowy wyborów co 4 lata. Nie tłumaczą swoich decyzji – przekonywali. Gośćmi radnych powiatu byli dr Andreas Hollstein, burmistrz Alteny, oraz Aloys Steppuhn, były landrat powiatu Märkischer w Nadrenii Północnej-Westfalii, który od 10 lat wiąże partnerstwo z powiatem raciborskim. Nasi włodarze postanowili zasięgnąć wiedzy od niemieckich kolegów. Jak się okazało, lekcja była bardzo ciekawa. Burmistrz Hollstein wskazał na problemy, z jakimi boryka się Altena, blisko 40 lat temu zamieszkała przez 32 tys. ludzi, teraz przez 18,6 tys. Miasto boryka się z migracjami młodych i starzeniem się tej społeczności, która postanowiła tu pozostać. Mimo to szuka sposobów na wyjście z impasu. – Kiedyś budowaliśmy nowe osiedla, dziś staramy się przyciągać ludność – tłumaczył Hollstein, wskazując, że w takiej sytuacji lokalni politycy nie mogą się koncentrować na długofalowych planach, lecz skupić przede wszystkim na bieżących problemach. A te problemy to łączenie generacji, rozsądne gospodarowanie szkołami i kreowanie wizerunku miasta, który pozwoli konkurować z innymi ośrodkami. – Musimy walczyć o młodzież. Stworzyć klimat. Chcemy żeby ludzie czuli się związani z Alteną. Tylko w ten sposób przyjdzie do nas prze-

mysł. Ludzie związani z miastem ściągają inwestycje – tłumaczył. Altena generuje dziś blisko 20 proc. niemieckiej produkcji drutu stalowego. Zagospodarowuje liczne pustostany. Ma na swoim terenie zamek. Wokół niego buduje ruch turystyczny. Chce, by rocznie przyjeżdżało tu 150 tys. ludzi. – Kto powinien tworzyć ten klimat – dociekał radny Leonard Fulneczek, były wójt Krzyżanowic. – Czy tylko samorządy czy też na przykład media – dodał. – Klimat to głównie ludzie, a politycy odsuwają się od ludzi. Traktują ich jak motor napędowy wyborów co 4 lata. Nie tłumaczą swoich decyzji – usłyszał w odpowiedzi. Niemcy przekonywali, że sprawdza się inna filozofia sprawowania władzy. – Ludziom trzeba tłumaczyć, rozmawiać z nimi. Ludzie mądrze myślą. Są w stanie podjąć decyzje – dodali goście. Podali przykład dyskusji na temat odnawialnych źródeł energii. W Niemczech udostępnia się obywatelom pełen zakres wiedzy. Na jej podstawie wyborcy dokonują wyborów. Nie ulegają wpływom wąskich grup. – Polityk po pierwsze musi być szczery. Po drugie, ludziom będzie dobrze, jeśli gospodarka będzie dobra. To polityk stwarza klimat dla biznesu. Szuka impulsów do rozwoju – rozwiał wątpliwości Aloys Steppuhn. (waw)


2 » Aktualności » Racibórz » 20 marca minęła 90. rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku, w wyniku którego powiat raciborski pozostał w granicach Niemiec. Wydarzenie wspomniano w Tworkowie. Otwarto tu wystawę walorów filatelistycznych i filokartystycznych oraz wręczono nagrody w konkursie na projekt znaczka pocztowego.

Kurier tygodniowy W sobotę droga krzyżowa po Raciborzu

W sobotę 26 marca, w ramach nowenny przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II, ulicami Raciborza przejdzie procesja drogi krzyżowej. Początek o godz. 19.00 pod kościołem św. Jakuba w Rynku. W programie także adoracja krzyża na pl. Długosza. Pieśni postne Bartek Jaskot.

Ewelina Flinta gwiazdą festynu w Nędzy

Znamy już pełen zestaw gwiazd, które wystąpią w tym roku na tradycyjnym festynie majowym w Nędzy. Pierwszego dnia Wawele, drugiego IRA i Artur Gadowski, trzeciego 32-letnia Ewelina Flinta, znana z przeboju "Nie kłam, że kochasz mnie", zaśpiewanego z Łukaszem Zagrobelnym. Wjazd 5 zł. Nędza nie rezygnuje w tym roku z 3-dniowego festynu. - Wiemy, że 1 maja to dzień beatyfikacji Jana Pawła II. Zrezygnowaliśmy tego dnia z występu kabaretu. Po biesiadzie śląskiej z Piotrem Scholzem zaprezentują się Wawele - mówi Gerard Przybyła, szef LKS-u i główny organizator. 2 maja zagra IRA. Umowa jest już podpisana. Przed gwiazdą wystąpi Zbigniew Foryś i lokalna grupa A4. 3 maja zaśpiewa Ewelina Flinta. Organizatorzy negocjowali z Ewą Farną, ale nie doszło do podpisania umowy. Brano też pod uwagę Ich Troje, Blue Cafe i Anię Wyszkoni. Przed Flintą zagra grupa dancowa Etna. Wstęp na koncerty 5 zł.

Prezydent zaprasza do balonu

Miasto Racibórz ogłasza trzy konkursy, w których nagrodami są karnety na widowiskowe wzloty balonem podczas tegorocznych Dni Raciborza. Balon będzie się wznosił nad placem Długosza. Magistrat wyłoni tylko stu szczęśliców, którzy obejrzą panoramę centrum. Wzlot balonem na uwięzi na ogrzane powietrze dostarcza niezwykłych wrażeń. Przy wzlotach na uwięzi balon jest przymocowany linami i może się wznieść na wysokość około 30 m. Ustawiony na miejscu imprezy

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Wartą 8,5 tys. zł nowoczesną pompę infuzyjną do podaży cytostatyków zakupił raciborski Bank Spółdzielczy i przekazał Fundacji na Rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Urządzenie działa już w Dziennym Oddziale Chemioterapii lecznicy przy Gamowskiej. 22 III zostało oficjalnie zaprezentowane.

90 lat po plebiscycie Bank Spółdzielczy wystawa w Tworkowie wsparł szpital

niok i Julią Ciepłą z Zabełkowa. 7-letnia Julia to najmłodsza – Mieliśmy sygnał z tego od- gamy nie tylko poprzez rozwijauczestniczka konkursu. działu, że to urządzenie znacz- nie usług bankowych, ale także Nagrody wręczyli dyrektor nie usprawni i przyspieszy ob- wspieranie inicjatyw społeczPoczty Polskiej w Rybniku El- sługę pacjentów ­mówi Elżbieta nych, od drobnych po tak ważżbieta Staroń oraz wójt Krzyża- Ceglarek, prezes Banku Spół- ne, jak ta dziś ­zapewnia prezes nowic Grzegorz Utracki. dzielczego. Raciborska instytu- Ceglarek. Pompy infuzyjne stosuje się Po tej części odbył się wykład cja finansowa rokrocznie wspieJosefa Drobnego, rodowitego ra szereg lokalnych inicjatyw coraz częściej w chemioterapii. tworkowika, obecnie mieszkań- kwotą rzędu 50 tys. zł. ­Na Bank Są to przenośne urządzenia, któca Leverkusen, który z pasją od Spółdzielczy zawsze można li- re umożliwiają podanie dokładwielu lat zbiera wszelkie walory czyć ­podkreślał obecny na prze- nie zaleconej dawki leku w ściKonkurs zorganizowało Cen- nie Krzyżanowice. (znaczki, pocztówki, dokumen- kazaniu urządzenia starost ra- śle określonym czasie. Pompy trum Poczty Polskiej Oddział W kategorii gimnazjów wy- ty) związane z plebiscytem oraz ciborski Adam Hajduk. są niewielkie i można je nosić Rejonowy w Rybniku. Adreso- grała Paulina Solska z Krzyża- ziemią raciborską. Prelekcji toBank nie pierwszy raz wsparł w torbie lub przy pasku, dlatego wany był do dzieci i młodzieży nowic, II m przypadło Brygidzie warzyszyło otwarcie wystawy szpital. ­W zeszłym roku dostali- chory razem z pompą może być ze szkół podstawowych i gim- Hance z Bieńkowic, a III m Pa- filatelistycznej poświęconej 90. śmy pomoc przy organizacji mi- wypisany do domu i nie musi nazjów z terenu gminy Krzy- trycji Działa z Krzyżanowic. Wy- rocznicy plebiscytu. Wkrótce strzostw Śląska w ratownictwie zbyt często odwiedzać szpitala. żanowice. Uczestnicy mieli za różnienie otrzymała Julia Kołek, ukaże się specjalna powysta- medycznym ­ mówi dyrektor Cytostatyki są przygotowywaRyszard Rudnik. Zakup pom- ne w szpitalu i chory lub jego zadanie zaprojektować znaczek również krzyżanowiczanka. wowa publikacja. W kategorii szkół podstawopt. Plebiscyt na Górnym Śląsku­ Gościem imprezy był tak- py to znaczne wsparcie. Więk- rodzina może w szpitalu uzy90 rocznica, a tematem przed- wych wygrała Bożena Pienka że starosta rybnicki Damian sze otrzymali niedawno straża- skać informację o tym jak dbać stawienia mogły być równiez z Krzyżanowic przed swoją Mrowiec. cy z Rudnika, który Bank dofi- o pompę, aby prawidłowo funk(waw) nansował zakup nowego wozu cjonowała. Zastosowanie pompy rozpoznawalne miejsca w gmi- krajanką Katarzyną Hetmabojowego. infuzyjnej umożliwia podawanie – Swój do swego po swoje ­to cytostatyków przez okres od kilRacibórz » Palenie bałwana to zwyczaj, który na dobre zadomowił się w Raciborzu- nasza dewiza. Jesteśmy obecni ku dni do kilku tygodni (źródło: Studziennej. Od 13 lat uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 idą w pochodzie spod szkoły w Raciborzu już od ponad 110 lat. www.rakpiersi.pl) (waw) na boisko LKS Studzienna, gdzie symbol zimy spalany jest na znak rozpoczynającej Reprezentujemy wyłącznie polsię wiosny. Zwyczaj wprowadził Stefan Urbas. ski kapitał i naszą misję postrze-

Nie topią marzanny,

spalają bałwana Ponad 70 dzieci udało się 21 marca w pochodzie żegnającym zimę i witającym wiosnę spod Szkoły Podstawowej nr 5 na boisko LKS. Tam spalono bałwana sporządzonego przez wiceprezesa klubu Krzysztofa Lamlę. – Pierwszy raz bałwana spaliliśmy w 1998 roku. A zaczęło się od tego, że zwyczaj ten podpatrzyłem u naszych sąsiadów. Oglądałem niemiecką telewizję i zwróciłem uwagę na palonego bałwana w Bawarii ­ wspo-

mina Stefan Urbas, który bohatera dzisiejszego zdarzenia przywiózł razem z Pawłem Wańkiem i jego córką Natalią. ­Warto dbać o takie zwyczaje. Ojcowie muszą tę historię podtrzymywać, żeby nie zaginęła, żeby to przetrwało ­dodaje. Z czego wykonany jest bałwan? ­Konstrukcję wykonał 13 lat temu Stefan Urbas. Pozostałe materiały na jego wykonanie to słoma, petardy, prześcieradło­ wylicza Krzysztof Lamla, który

po raz trzeci zajął się przygotowaniem zimowego symbolu.­ To już trzeci raz i będą kolejne, bo ktoś musi podtrzymywać tę tradycję ­dodaje. Po widowiskowym spaleniu bałwana, gdy słońce na dobre wyszło zza chmur, by udowodnić, że rozpoczął się wiosenny czas, uczniowie mogli posilić się kiełbaską z grilla przygotowaną przez klub LKS Studzienna. JaGA

Reklama

Reklama

Wydawca:

Fabryka Informacji s.c. ul. Staszica 22, IV p., 47-400 Racibórz

Redaguje zespół:

Redaktor naczelny: Grzegorz Wawoczny Zastępca redaktora naczelnego: Joanna Jaśkowska Dyrektor techniczny: Łukasz Pawlik Fotoedycja i skład: Marcelina Gąsior

Redakcja dziennikarska:

47-400 Racibórz, ul. Staszica 22 IV p. Tel. +48 605 685 485, Tel. +48 32 415 18 66 redakcja@naszraciborz.pl

Reklama w gazecie i na portalu:

Tel. +48 32 415 18 66, reklama@naszraciborz.pl Magorzata Plewczyńska – Kierownik Działu Reklam Tel. 509 505 765, plewczynska@naszraciborz.pl Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 047, a.obuchowska@naszraciborz.pl Agata Paluch – Specjalista ds. marketingu Tel. 519 189 036, a.paluch@naszraciborz.pl

Druk:

POLSKAPRESSE Sp. z o.o., Sosnowiec nakład: 10 000 egz. Teksty dziennikarskie i zdjęcia są chronione prawem autorskim. Kopiowanie rozwiązań graficznych zabronione. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

CERTYFIKAT NR 1634/1B

PRACA W AUSTRII I W NIEMCZECH ZATRUDNIMY: spawaczy, ślusarzy, monterów fasad OFERUJEMY: legalną pracę, dojazd, ubezpieczenie, polską obsługę, dobre warunki mieszkaniowe WYMAGANY

NIEMIECKI PASZPORT

KONTAKT: 0602 268 340 (32) 419 17 17

Reklama

Reklama


« Aktualności « 3

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Branża gastronomiczno-rozrywkowa w Raciborzu odczuwa kryzys. Mając spory zastrzyk gotówki można dziś przejąć dyskotekę, pub lub renomowane restauracje. Problem tylko w tym jak na nich zarobić, czyli odzyskać włożony kapitał. W Raciborzu brakuje klimatu dla takich inwestycji, ale i świeżych pomysłów.

Kuchenne rewolucje,

czyli kup pan lokal Malejąca liczba ludności, coraz większe koszty życia, migracje zakupowe lepiej zarabiających do Rybnika czy Gliwic a także wysokie czynsze w naszym mieście ­ to powody, które wpędziły raciborską branżę gastronomiczno-rozrywkową w kłopoty. A to dopiero początek. – Jak już Antek nie dał rady, to chyba nie jest najlepiej ­ komentowali w zeszłym roku ludzie z branży rezygnację raciborzanina włoskiego pochodzenia z prowadzenia Shiro. Coś w tym było, bo Antonio był uważany za eksperta i człowieka sukcesu. Rozwinął włoską przy Opawskiej (pod rządami nowego właściciela padła), a potem próbował szczęścia z lokalem przy Rynku. Tym razem jednak szczęście nie dopisało. ­ Antek nie miał nosa­ komentowano. Nosa może jednak miał, ale klienci nie strawili wysokich cen i Antkowi przyszło oglądać częściej zapełnione ogródki konkurencji niż własny. W końcu znalazł nabywcę na wyposażenie lokalu. Ten, kiedy niedawno z nim rozmawialiśmy, nie narzeka. Narzekają jednak inni, no może z wyjątkiem pizzerii. Już wkrótce z raciborskiego krajoReklama

Reklama

brazu może zniknąć kilka lokali. Ich właściele szukają intensywnie następców. Tych jednak nie widać. Oferty złożone w biurach pośrednictwa i zawieszone w internecie przez długie miesiące pozostają bez odpowiedzi. Oferenci zachwalają, zapewniają o zyskach, ale kto ma gotówkę i wiedzę o branży, ten wie, że Racibórz nie jest ciekawym rynkiem. ­ Skoro jest tak fajnie, to dlaczego chcą się tego pozbyć?­ zapyta każdy, kto o tym sektorze rynku nie ma nawet bladego pojęcia. I tak za 200 tys. zł kupić można „klub muzyczny”. Oferent nie zdradza nazwy, ale wiadomo, że chodzi o Ozon przy Reymonta, który nie tak dawno przecież zmienił właściciela. Obecny najprawdopodobniej zwątpił w powodzenie swojej inwestycji, ale w ofercie nadmienił: „dobrze prosperujący lokal o charakterze klubu muzycznego, dyskoteki do sprzedania wraz z całym wyposażeniem począwszy od boksów a skończywszy na sprzęcie dla DJ Barmanów oraz wszystkim co się znajduje w środku”. Jedyne 50 tys. zł to koszt odstępnego dla chętnego do pro-

wadzenia Vinylu przy Klasztornej. To połowa mniej niż jeszcze kilka miesięcy temu, ale chętnego wciąż nie widać. ­Sprzedam z powodu rozpadu spółki dobrze prosperujący i bardzo popularny Pub ­Klub Muzyczny w centrum Raciborza ­ tak tłumaczy swoją decyzję właściciel. Potem wzmiankuje, że Vinyl musi zarobić przede wszystkim na czynsz ­4000 zł miesięcznie. Na razie nikt w to nie uwierzył. Kłopoty pubów spowodował Brooklyn. Liczba chętnych na taką rozrywkę jest ograniczona, a lokal przy Browanej duży. Zgarnął więc z rynku znaczną część klientów. 1,5 mln zł żąda z kolei właściciel mało znanego lokalu Empire na Ostrogu. To dawny budynek mieszkalny przedwojennej kaflarni, otoczony auto-komisem, zaadaptowany w mało wyszukany sposób na hotel, pub i restaurację. Chęć pozbycia się lokalu, ale tylko "dla sprawdzenia", zgłaszali niedawno właściciele Cinamon Cafe. Lokal znany jest dzięki programowi Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Trzeba przyznać, że jest jednym z częściej odwiedzanych

przez raciborzan. Jeśli ktokolwiek czuje się na siłach do jego prowadzenia, ten musi wysupłać 320 tys. zł za wyposażenie. Potem może już podpisać umowę najmu z właścicielem lokalu, serwować placki i ­­daj Boże ­zarabiać. Właściciele zachęcacją:­ Lokal prosperujący, zyskał już duże uznanie wśród klientów nie tylko z Raciborza, ale i odleglejszych miast. Bardzo dobra lokalizacja, łatwy dojazd, duże natężenie ruchu. Ich oferta okupuje portale allegro i otodom już długi czas. Najprawdopodobniej nie chodzi więc o „sprawdzenie” czy ktokolwiek chce kupić Cinamon Cafe, ale wprost o wycofanie się z biznesu. - W naszym katalogu bardzo ekskluzywna oferta wynajmu lokalu gastronomicznego z odsprzedażą nakładów inwestycyjReklama

nych poniesionych w czasie remontu. Powierzchnia lokalu to 217 metrów kwadratowych. Lokal pięknie urządzony nie wymaga wkładu finansowego. Lokalizacja bardzo dogodna- ciągła rotacja ludzi. Lokal posiada zaplecze kuchenne na piętrze, gdzie znajduje się sala konsumencka. Oprócz tego w podpiwniczeniu znajduje się pomieszczenie dla personelu, magazyn, biuro oraz pomieszczenie przygotowawcze (obróbka wstępna). Genialne miejsce na własną działalność. Gorąco polecam i serdecznie zapraszam na prezentację ­ to kolejna z ofert dotycząca Raciborza. Nie wiadomo o jaki lokal chodzi. Wiadoma jest cena­ 250 tys. zł. Chęć przekazania lokalu sygnalizuje także właściciel Veny przy ul. Nowej. Odda restaruację za 10 tys. zł miesięcznie. Chętny musiałby jeszcze opłacić ludzi, zakupy towarów i inne koszty, a to co zostanie, byłoby jego zyskiem. Restaruacja jest też dodatkiem do stacji paliw przy Rybnickiej w Brzeziu, przy drodze dojazdowej do Kornowaca. Tu trzeba jednak wysupłać 4,8 mln zł. Można potem zarabiać na paliwie, sklepiku i gastronomii. CCC ­mówi większość klientów, czyli cena czyni cuda. Do

przystępnej ceny musi jeszcze dojść dobry pomysł, smaczne jedzenie i ciekawy klimat lokalu. I choć siła nabywcza raciborzan z pewnością nie rozpieszcza restauratorów, to jednak branża wciąż daje spore pole do popisu. Problem jednak w tym, że w ostatnich latach, poza Shiro czy Cinamon Cafe, żadnych popisów restauratorskich w Raciborzu nie mieliśmy. Shiro w pierwotnej wersji nie wypaliło, a Cinamon został "zliftingowany" przez Magdę Gessler. Oglądając program Kuchenne rewolucje widzimy też, że sprawa wcale nie jest taka łatwa. Droga do sukcesu jest długa i wyboista. To dlatego łatwiej pozbyć się lokalu a przy tym i kłopotu jak na nim zarabiać, niż główkować nad nowym pomysłem i biznesplanem. Kłopotów zaś będzie przybywać. Kończy się dobry czas dla właścicieli domów weselnych. Imprez okolicznościwoych jest coraz mniej, a wolnych terminów coraz więcej. Nie wszyscy więc zostaną na rynku. Najwytrwalsi będą szukać nowej formuły na funkcjonowanie, zapewne związanej z tradycyjnym restauratorstwem. Mimo to szykują się przynajmniej dwa debiuty ­przy Londzina (zajazd biskupi) i Ludwika (dawne przychodnie). Powstają tu hotele połączone z restauracjami. Na koniec ciekawostka. Przed wojną, w tak samo licznym Raciborzu, dobrych, renomowanych lokali było znacznie więcej niż teraz i wszystkie funkcjonowały. (waw) Reklama


4 » Aktualności » Kurier tygodniowy da możliwość podziwiania z góry panoramy miasta. Aby wygrać i wznieść się do góry balonem, należy wziąć udział w jednym z trzech konkursów. Dwa z nich dotyczą nakręcenia filmu promującego Dni Raciborza 2011 oraz wykonania fotografii ukazując w niekonwencjonalny sposób najciekawsze miejsca, obiekty i mieszkańców naszego miasta. Poza nagrodą jaką jest wzlot balonem, w przypadku wyżej wymienionych konkursów (na film i fotografię), Prezydent Miasta Mirosław Lenk przewidział dodatkowo nagrody pieniężne. Trzeci konkurs, to udział w promocji Dni Raciborza bezpośrednio. Polega on na pobraniu bezpłatnej naklejki w siedzibie Raciborskiego Centrum Informacji (ul. Długa 2) i umieszczenie jej na karoserii lub szybie pojazdu. Biorący udział w zabawie na stronie www.raciborz. pl w dziale „Dni Raciborza 2011” znajdą zdjęcia losowo wybranych pojazdów z ekspozycją naklejki, które zwyciężyły w konkursie. Naklejki dostępne będą w RCI w piątek 25 marca br. Do wygrania ponad 100 karnetów!

Uważajcie na oszustki

Tysiąc złotych oszczędności zniknęło z mieszkania starszej lokatorki bloku przy ul. Rudzkiej. Kobieta nie podejrzewając, że zaraz zostanie okradziona, zaprosiła do swojego mieszkania trzy kobiety podające się za sprzedawczynie pościeli w atrakcyjnej cenie. Złodziejek jeszcze nie udało się namierzyć.

Pieniędzy na halę szukają w sejmiku

Jest szansa, że brakujące 5 mln zł na budowę kompleksu lekkoatletycznego przy ZSOMS (hala sportowa z bieżnią i boiskiem), przekaże Sejmik Województwa Śląskiego. - Komisja sportu skonstruowała wniosek, który przekazaliśmy do zarządu. Ten musi podjąć uchwałę, a ją przegłosować muszą radni sejmiku - wyjaśnia Ewa Lewandowska.

Zniżki dla rodzin, by wspierać więzi

Racibórz ma być miastem przyjaznym dla rodzin. W miejskim urzędzie trwają prace nad dokumentem „Rodzina +", którego głównym zadaniem jest ułatwienie rodzinom dostępu do usług z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej. 16 marca w urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne w tej sprawie.

Reklama

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Wjazd na teren szpitala przy ulicy Gamowskiej może się odbywać nie tylko z ulicy Głubczyckiej, ale i z Cegielnianej. Jest tu gotowa droga, tyle że przy wjeździe ustawiono bramę. Na komisji zdrowia Rady Powiatu dyskutowano, czy można ją otworzyć i dla kogo. I czy mogłyby z niej korzystać kondukty pogrzebowe.

Dachowała

Nie wypada puszczać i wylądowała w rowie

tędy pogrzebów Szef komisji, radny Marceli Klimanek, na co dzień ginekolog w naszej lecznicy, optuje za otwarciem drogi dla pracowników szpitala. Mogliby, jak stwierdził, bezpiecznie dojechać i wyjechać z pracy, z ominięciem skrzyżowania z Głubczycką, gdzie około 8.00 dochodzi „do gehenny”. Klimanek tłumaczył, że chodzi mu o samochody jadące zbyt szybko od strony Pietrowic Wielkich. – Mkną z astronomiczną prędkością – przekonywał. Dyrektor Ryszard Rudnik, owszem, przyznał, że drogę można wykorzystać z korzyścią dla pracowników, ale ma status wewnętrznej, a szef lecznicy chce, by wzięło ją sobie miasto. – Póki nie będzie publiczna, ruchu tu nie puszczę – skwitował. Dodał, że otwarciem drogi, jeszcze jako dyrektor szpitala, zainteresowany był obecny wiceprezydent Wojciech Krzyżek. W fotelu współzarządcy miastem zmienił jednak optykę patrzenia na problem. Drogi już nie chce. – Sam to wymyślił, a teraz zmienił zdanie – padło na komisji. Wiceprezydent jed-

nak zaprzecza, że ktokolwiek z powiatu wystąpił z oficjalną propozycją. Dyskusja trwała nadal. Mówiono, że z drogi mogłyby także korzystać kondukty z parafii św. Mikołaja, idące w stronę cmentarza przy Głubczyckiej. – To mało szczęśliwe, by iść koło szpitala z pogrzebem – żachnął się Rudnik i dodał, że jak otworzy drogę, to każdy będzie z niej korzystał, a to może zrodzić poważne problemy. Wspomniał o Tirach, które teraz, wbrew przepisom, nawracają na terenie szpitalnym i niszczą krawężniki. – Rzeczywiście ludzie zrobią skrót na Opole – skomentował Klimanek, ale nie ustępował. Jego zdaniem drogę trzeba wykorzystać, bo na parkingu przed przychodniami „nie ma porządku komunikacyjnego”. Padła propozycja, by drogę zrobić jednokierunkową – tylko wjazd od Cegielnianej dla pracowników i dostawców szpitala. Na dyskusji się skończyło. Dyrektor obiecał rozważyć temat. (waw)

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło 18 marca w Szymocicach. Przed godziną 9.00 kierująca citroenem na gliwickich numerach rejestracyjnych wpadła w poślizg, dachowała i wylądowała w rowie. Prawdopodobną przyczyną było niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków. Na szczęście poszkodowana nie doznała żadnych większych obrażeń. JaGa

Racibórz » Mają być jak dobrzy barmani. Wiedzieć wszystko, co się dzieje w okolicy. Są jak listonosze. O kim mowa? O raciborskich dzielnicowych, którzy istnieją, ale mało kto ich zna. Dlaczego? Bo są zarzuceni robotą papierkową. Sytuacja jest zła, ale policja nic na to nie poradzi.

Dzielnicowy

to organ pocztowy

– Może ich pani poznać w internecie ­stwierdził na ostatniej sesji Rady Powiatu komendant policji insp. Edward Mazur. Była Racibórz » Arkadiusz Gucik z MKZ Unia Racibórz to odpowiedź na pytanie radnej (50 kg) został 19 marca międzynarodowym mistrzem Teresy Frencel (NaM), która Polski juniorów w zapasach klasycznych. Zawody ro- dociekała, czy dzielnicowi w Razegrano w hali przy Łąkowej z udziałem 140 zawodni- ciborzu jeszcze istnieją i "czy ków z polskich klubów oraz pięciu ekip zagranicznych­ mają obowiązek ujawnienia się".­ Białorusi, Węgier, Ukrainy, Czech i Danii. To powinna być osoba znana mieszkańcom, odwiedzająca dzielnicę, przynosząca informa-

Arek Gucik

mistrzem Polski Arek Gucik to kolejny zapaśniczy talent z Raciborza. Nie miał sobie równych w najlżejszej kategorii 50 kg. Jako że wystartowało w niej 5 zawodników, więc walczono każdy z każdym. Po pierwszych pojedynkach było jednak wiadomo, że po tytuł może sięgnąć tylko dwóch zawodników ­raciborzanin i Maciej Dubała z Sobieskiego Poznań, z którym Gucik ostatnio przegrał. Lepszy okazał się jednak zawodnik Unii.

Trener polskiej kadry juniorów, złoty medalista olimpijski Włodzimierz Zawadzki chwali Gucika za postępy, wolę walki i dobrą technikę. Kolejny zawodnik Unii Vadim Łaszewicz wystartował w turnieju bez powodzenia. Mistrzostwa rozegrano w ramach Memoriału im. Ernesta Starzyńskiego. (w)

cje o problemach, podejmująca działania ­uzasadniała swoją dociekliwość Frencel. – Mają dużo zadań administracyjnych. Ich efektywność w terenie jest mniejsza ­tłumaczył komendant. Winą obarczył sądy i prokuratury, dla których dzielnicowy to organ pocztowy.­ Zamiast chodzić i rozmawiać z ludźmi, ledwo starcza mu czasu na sporządzanie opinii i tzw.

niebieskich kart (dotyczą rodzin, w których istnieje przemoc), których z roku na rok przybywa ­tłumaczył insp. Mazur. Dodał jednak, że jeśli ktoś ma problem, to może zgłosić się na komendę i wtedy dzielnicowy na pewno pomoże. Przyznał też, odpowiadając na pytanie radnego Artura Wierzbickiego, że dzielnicowych jest za mało. (waw)


« Aktualności « 5

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Prezydent rozlicza się przed radnymi z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Najciekawsze w dokumencie są nie liczby dotyczące działań profilaktycznych, głównie pogadanek, ale wynik badań wśród gimnazjalistów. Co piąty przyznał się do eksperymentowania z narkotykami.

Co piąty zażył, głównie z nudów Prezydent rozlicza się przed radnymi z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Najciekawsze w dokumencie są nie liczby dotyczące działań profilaktycznych, głównie pogadanek, ale wynik badań wśród gimnazjalistów. Co piąty przyznał się do eksperymentowania z narkotykami. 150 tys. zł – tyle w zeszłym roku wydało miasto na przeciwdziałanie narkomanii. Pieniądze wydano na Miejskie Centrum Profilaktyki Drogowskaz (zajęło się poradnictwem oraz zajęciami psychoterapeutycznymi), programy realizowane przez szkoły (spektakle, warsztaty), stowarzyszenia (Pomocna dłoń, Tęcza) i kluby (Victoria) oraz na umowy z pedagogami. Była też kampania promocyjna stop dopalaczom, a także film nakręcony przez RTK. Czy gminny program pomaga? Być może, choć po wynikach badań sądząc, problem narkomanii wykracza daleko poza urzędową percepcję i możliwości walki ze zjawiskiem metodami wartymi 150 tys. zł i to przez samą tylko gminę, zobowiązaną do tego ustawowo. - W badaniach gimnazjalistów chciano ustalić – jak wygląda świat „ułatwiający” wchodzenie w dorosłość i jaki jest zakres ich uwiedzenia przez świat konsumpcji? – wyjaśnia dr Edward Nycz, autor badań socjologicznych wśród raciborskich gimnazjalistów. Wyniki ukazały się niedawno drukiem (Racibórz 2010), nakładem miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Tytuł tomu to "Racibórz. Dorastanie w przestrzeni miasta na początku XXI wieku", redakcja naukowa Ludmiła Nowacka, Edward Nycz. Badania przeprowadzono w czterech gimnazjach, wśród około 550 uczniów klas trzecich Reklama

w 21 oddziałach. Respondenci mieli zaznaczyć, czy próbowali kiedykolwiek używek, które są w ich wieku zakazane. Do eksperymentowania z narkotykami przyznało się 18,5% badanych (rozróżniając płeć wynosiło to odpowiednio: dziewczyny 16,7% i chłopcy 20,8%). Najczęściej zażywaną substancją jest marihuana (85,1% wskazań). Nie jest to zaskakujący wybór, ponieważ marihuana to narkotyk stosunkowo niedrogi (a więc dostępny dla gimnazjalistów, którzy nie posiadają stałych dochodów) oraz uważany jest za tzw. soft drug, czyli substancję mało szkodliwą, która w zasadzie nie jest niebezpieczna czy szkodliwa (przejawia się to często porównaniem marihuany do piwa) – objaśnia dr Nycz. Kolejne wskazania dotyczyły amfetaminy (16,1 proc.) oraz leków uspokajających i nasennych w niedozwolonych dawkach (14,9 proc.). Naukowcy zbadali również, w jaki sposób dochodzi do kontaktu z narkotykami. Wskazano na następujące sytuacje: • u znajomych (47,1%) • na podwórku (42,4%) • przyniósł ktoś znajomy (29,4%). – Wyniki te wskazują na jeden wspólny dla tych sytuacji mianownik: narkotykowa inicjacja zawsze odbywa się w grupie osób znajomych i w czasie wolnym (zaledwie 18,8% bada-

nych przyznało, że samodzielnie znalazło osobę handlująca narkotykami a 2,4% wzięło zabronione substancje od osób obcych). Do znajomości osoby, która handluje narkotykami przyznaje się 23,3% respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na to pytanie – stwierdza dr Nycz i stawia diagnozę: – przyczyną sięgania po substancje psychoaktywne jest nuda. W opracowaniu dr. Nycza czy-

– 10.6%, natomiast wśród dziewczyn był to 8,2%). Okoliczności sięgnięcia po te zwodnicze substancje są zbliżone do tych, które towarzyszą innym zakazanym używkom: u znajomych (44,7%), na dyskotece (31,6%) oraz na podwórku (26,3%). Konsekwencją eksperymentowania z powyższymi używkami są uzależnienia. W badanej grupie 92,8% respondentów nie przyznaje się do bycia (w ich opinii) uzależnionym od jakiejkolwiek używki. Zapytano zatem, jakie są zdaniem badanych przesłanki sięgania po zabronione substancje. Rozkład odpowiedzi różnicuje się, gdy bierzemy pod uwagę płeć respondentów. Dziewczyny by: zapomnieć o kłopotach osobistych (62,8%), namawianie przez rówieśników (60,6%) i chęć wyróżnienia się spośród rówieśników (58,7%). Natomiast główne determinanty podawane przez chłopców to: namawianie przez rówieśników i chęć wyróżnienia się spośród rówieśników (50,2%) oraz przyjemne spędzenie czasu (46,2%).

komunikat urzędowy

Starosta Raciborski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza zbyć w trybie przetargu, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. Fabrycznej, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr nr 823/69, 853/69 k.m.1, obręb Płonia, o pow. 0,0767 ha. Działka nr 853/69 zapisana jest w ewidencji gruntów (G 667) jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane a działka 823/69 jako dr - droga. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu – Wydział V Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00012952/2. Zgodnie z jej zapisami przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 1 sierpnia 2006r. Nr 89, poz. 2500) działka nr 853/69 oznaczona jest symbolem J25MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaś działka 823/69 symbolem J25MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i fragmentarycznie J4KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalna. 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość ma kształt regularnego wieloboku, w części północnej stanowi teren byłego ogrodu przydomowego, zaś w części południowej zlokalizowane są pozostałości fundamentów po budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym. 5. Wartość przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym dnia 22 listopada 2010r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 44 652,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote). 6. Zgodnie z art. 34. ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. : Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm) zastrzega się prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowej nieruchomości osobie: • której przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na podstawie niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów; • która jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub jego spadkobiercą. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć stosowny wniosek w terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, pod rygorem utraty prawa pierwszeństwa. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 032 – 4597330. komunikat urzędowy

Starosta Raciborski,

tamy również: – Innym problemem wśród młodych są używki zwane „dopalaczami”. Świadomością czym one są legitymuje się 85,1% badanych (14,9% nie zna te grupy substancji). Kilka lat temu na rynku pojawił się produkt o tej nazwie. Od razu zrobiło się o nim głośno, dzięki czemu miał szybko „upozycjonować się” w świadomości młodych ludzi, jako alternatywny i legalny sposób na dobrą zabawę. Na szczęście tak się nie stało w przypadku badanych nastolatków. Do eksperymentowania z tymi substancjami przyznało się 9,3% badanych (większość tym razem stanowili chłopcy

komunikat urzędowy

Urząd Miasta Racibórz ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. komputeryzacji w Wydziale Organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie www.bipraciborz.pl "Praca w Urzędzie Miasta"

63 proc. gimnazjalistów przyznało, że brało udział w programach profilaktycznych. 63,7 proc. z nich potwierdziło ich wartość. – Badana młodzież raczej pozytywnie ocenia prowadzenie zajęć profilaktycznych, zwracając uwagę na osobowość prowadzonych. Niektórzy oceniają je od razu negatywnie (bo odbywają się na terenie szkoły) ale dla niektórych piętnastolatków są momentem zasiania ziarna refleksji nad rolą używek w ich życiu i ich konsekwencji. Poziom tych zajęć jest oceniony podobnie w badanych szkołach – kończy dr Nycz. oprac. waw Reklama

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. U. z 2010 r, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym w celu zbycia nieruchomości. 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza zbyć w trybie przetargu, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Raciborzu przy ulicy Klasztornej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 4117/164 k.m.4, obręb Racibórz, o pow. 0,1924 ha. Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów (G 2087) jako B – tereny mieszkaniowe. 2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu –Wydział V Ksiąg Wieczystych – prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00033548/0. Zgodnie z jej zapisami przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Na rzecz każdoczesnego posiadacza przedmiotowej działki ustanowiona jest służebność gruntowa na działce nr 4373/164, k.m.4, polegająca na prawie przejazdu i przechodu do przedmiotowej nieruchomości. Służebność ma charakter odpłatny (rocznie - równowartość 8,5 dt. średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu roku poprzedniego, ogłaszanej w Monitorze Polskim, w formie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). 3. Działka nr 4117/164 jest niezabudowana. Dostęp do drogi publicznej od ulicy Klasztornej zapewniony jest dzięki służebności przejazdu i przechodu poprzez działkę nr 4373/164. Działka ma kształt regularnego wieloboku, przez jej centralną część przebiega przyłącze niskotemperaturowe zasilające w przeszłości w ciepło Szkołę Muzyczną z lokalnej kotłowni przy ul. Klasztornej. Obecnie przyłącze jest nieczynne, w związku z tym możliwe jest jego usunięcie. Przez przedmiotową działkę, przy granicy z działka nr 4373/164, przebiega również przyłącze wysokotemperaturowe 2 x Dn 65 o długości 45mb zasilające grupowy węzeł cieplny przy ul. Klasztornej 10, oraz fragment magistralnej sieci wysokotemperaturowej 2 x DN 200. 4. Cena wywoławcza nabycia prawa własności wynosi 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%. Wysokość wadium wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2011r. o godzinie 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Okrzei 4 ( sala obrad ). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 032 – 4597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl Reklama


6 » Reklama »

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

artykuł sponsorowany

Racibórz » Wielu klientów pamięta jeszcze niedawne czasy kiedy serwis ogumienia nazywał się „wulkanizacją” i jego zadaniem było klejenie dętek, łatanie opon oraz ich wymiana przy pomocy łyżek i młotków. Współczesny profesjonalny serwis ogumienia to już wysoce wyspecjalizowany, przeszkolony i wyposażony w najnowsze technologie zakład usługowy, który nie tylko szybko i sprawnie wymieni opony czy felgi ale także doradzi w ich wyborze i zakupie.

Wymień opony

w SRC SERWIS

W Raciborzu istnieją serwisy które spełniają te kryteria jakości obsługi klienta, jednym z nich jest SRC SERWIS mieszczący się na Ostrogu przy ulicy Huzarskiej 10. SRC SERWIS to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży, która w pełni skoncentrowała się na profesjonalnej obsłudze klienta. W swojej ofercie posiadamy opony nowe i używane, felgi stalowe i aluminiowe oraz śruby do kół, akcesoria itp. Oferujemy sprawną wymianę ogumienia, naprawę felg i opon, wyważanie, doważanie kół na aucie, pompowanie kół azotem, przechowywanie kół. Obsługujemy samochody osobowe, dostawcze oraz motocykle. Najnow-

szą inwestycją w firmie jest zakup wysoce wyspecjalizowanej montażownicy do opon Corghi Artiglio 50, która zapewnia bezłyżkowy, bezdotykowy montaż opon niskoprofilowych oraz FUNFLAT bez najmniejszego ryzyka uszkodzenia felgi aluminiowej. Pełną ofertę wykonywanych przez nas usług znajdziecie Państwo na naszej stronie WWW.SRC-SERWIS.PL w zakładce „oponiarskie ABC”. Niektórzy kierowcy nie zdają sobie sprawy jak ważną rolę w bezpiecznym użytkowaniu samochodu odgrywa dobre ogumienie. To jedyny element pojazdu, który ma bezpośredni kontakt z podłożem oraz istotny wpływ na układ kierowniczy,

opon i felg chińskich marek, wielu klientów chętnie je kupuje w Internecie z uwagi na niską cenę. Z doświadczenia wiemy, że te produkty są bardzo kiepskiej jakości i staramy się uświadamiać klientów, że oszczędzając na oponach oszczędzamy także na bezpieczeństwie swoim i swojej rodziny. Zanim kupimy opony w Internecie lub w supermarkecie warto sprawdzić ofertę w serwisie ogumiania ponieważ często jest tak: klient kupuje gdzie indziej opony, wozi je ze sklepu do domu, potem przywozi je do serwisu, płaci za montaż i wyważenie a na koniec się

okazuje, że taniej by wyszło kupić na miejscu. Warto dodać, że mimo ogólnych podwyżek cen oraz wzrostu stawek VAT firma SRC SERWIS nie zdecydowała się na podwyżki cen usług i dalej utrzymuje je na stałym już od 3 lat poziomie. Standardem jest także bezpłatny montaż zakupionych u nas opon, klient płaci w tym wypadku jedynie za wyważanie koła. Dodatkowym atutem jest 10 procentowy rabat na usługi dla posiadaczy karty stałego klienta. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Łukasz Winiarski, SRC SERWIS

hamulcowy a także zawieszenie. Podstawą bezpiecznej jazdy jest wymiana opon z letnich na zimowe, gdy średnia temperatura w ciągu dnia spada poniżej 7 stopni oraz z zimowych na letnie wiosną. Warto dodać, że bardzo mało kierowców dba o prawidłowe ciśnienie w oponach co skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa oraz opon. Dlatego zalecane jest pompowanie kół azotem, który zapewnia stałe ciśnienie. Dobrze jest też raz w roku wymienić wentyle na nowe. Zwracamy także uwagę na komfort korzystania z przechowalni kół. Kolejną istotną kwestią jest pojawianie się na rynku

artykuł sponsorowany

Racibórz » Bez wątpienia szybkimi krokami zbliża się wiosna. A z nią wiąże się wymiana opon z zimowych na letnie, zatem wielu kierowców zastanawia się, gdzie szybko i solidnie, a do tego w atrakcyjnej cenie wymienić opony. Okazuje się, że wszystkie te kryteria spełnia firma Madag przy ul. Rybnickiej 61.

Na wiosnę

zmień opony

z Madagiem

Wiosna to doskonały czas na generalne porządki w swoim mieszkaniu, garderobie, garażu a także w samochodzie. – Jeśli porządkujemy samochód, w pierwszej kolejności powinniśmy pamiętać o wymianie opon z zimowych na letnie – podkreśla Krzysztof Kowalczyk z firmy Madag. Powinno się to robić wówczas, gdy temperatura powietrza przekracza 7 stopni Celsjusza. – Powyżej takiej temperatury jeżdżąc na zimówkach, szybciej je ścieramy, ponadto są one głośniejsze, a to z kolei zmniejsza komfort jazdy samochodem – argumentuje Krzysztof Kowalczyk.

Jednak wielu kierowców, zanim zdecyduje się na wymianę opon, zastanawia się, jaki serwis ogumienia wybrać, aby wymiana była fachowa, szybka, a do tego w atrakcyjnej cenie. Wszystkie te kryteria spełnia firma Madag mieszcząca się przy ul. Rybnickiej 61. – Gwarantujemy fachową wymianę ogumienia dokonywaną przez serwisantów z wieloletnim doświadczeniem oraz po przebytych specjalistycznych szkoleniach. Prowadzimy pełny serwis wymiany opon typu Run on Flat oraz PAX. Do wyważania kół stosujemy ciężarki cynkowe, na życzenie klienta pompujemy koła azotem. Dodatkową usługą

serwisu jest sezonowa przechowalnia opon – zachęca do korzystania z usług Madagu Krzysztof Kowalczyk. Kolejną zaletą Madagu jest szeroki wybór opon renomowanych marek zarówno polskich, jak i zagranicznych. Firma Madag jest przedstawicielem takich koncernów jak: GoodyearDunlop, Michelin i Bridgestone, a co najważniejsze opony te mają w magazynie. – Dzięki temu klienci nie muszą tygodniami czekać na dostawę – zapewniają pracownicy Madagu. W swojej ofercie firma posiada również felgi stalowe i aluminiowe. (k)


« Aktualności « 7

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Z wiosną ruszają prace na drogach a tymczasem wciąż nie wiadomo, czy ekipy budowlańców pojawią się na ul. Bogumińskiej i Hulczyńskiej w Raciborzu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji o remoncie fragmentu DK 45 w Studziennej i Sudole.

Porządnie czy tylko

dla spokoju

W najgorszym stanie jest odcinek DK 45 w Studziennej, od przejazdu kolejowego przy kościele św. Krzyża do granic Sudoła. Magistrat od kilku lat walczy o kompleksową modernizacją arterii. W zeszłym roku odtrąbiono nawet sukces, zapowiadają, że droga będzie miała nową podbudowę, nową jezdnię i nowe chodniki, a skrzyżowanie przy SP 5 nową organizację ruchu. Niestety, za dobrymi wieściami z GDDKiA przyszły wkrótce informacje o kryzysie finansów publicznych i zapowiedzi rządu, że na drogach trzeba oszczędzać. DK 45, jako krajówka, zarządzana jest przez instytucję państwa. To Warszawa musi dać pieniądze na jej remont, a nie samorząd. - Mamy zapewniania, że remont jest aktualny, być może w tym roku, ale nie będzie to już przebudowa, ale zwykły remont, czyli położenie nowego dywanika asfaltowego jak to się działo Reklama

na drodze wojewódzkiej Racibórz-Babice-Szymocice-Rudy­ informuje prezydent Mirosław Lenk. Czy różni się przebudowa od remontu pokazują koszty. Pierwsza, na Bogumińskiej/ Hulczyńskiej, powinna kosztować około 30 mln zł, druga 5-6 mln zł. ­Przebudowa to jednak rozwiązanie na lata, remont na 5 może 6. Problem nie znika, przesuwa się tylko w czasie­ dodaje Lenk. Ratusz chce, by GDDKiA zrewidowała swoje plany i jeśli mam mniej pieniędzy to niech najpierw rozpocznie od przebudowy skrzyżowania na mycie, gdzie przydałyby się prawoskręty oraz wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Bogumińskiej po śladzie kanalizacji sanitarnej, jaką w tym roku chce budować miasto. - Sprawa jest analizowana w Warszawie. Czekamy na odpowiedź ­kończy Lenk. (waw)

Racibórz » Spółka skarbu powiatu o nazwie Poramed ma być sposobem na uruchomienie stojącego bezużytecznie bloku operacyjnego przy ul. Gamowskiej. Projekt uchwały w sprawie jej utworzenia trafił już do rąk radnych powiatowych. Spółka ma prowadzić niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Racibórz » Studzienna może być spokojna o 2 mln zł na remont swojej szkoły. Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy ­ rodzicami uczniów SP 5, którzy zgodzili się wysyłać je do szkoły w Sudole.­ W zasadniczych kwestiach doszliśmy więc do porozumienia ­komentuje głowa miasta.

Spółka skarbu powiatu Mieszkańcy odpuścili.

od operacji Będzie remont Problem bloku operacyjnego ciągnie się już od jesieni 2009 r., kiedy to obiekt został oficjalnie otwarty, ale nie jest użytkowany, bo brakuje sprzętu na wyposażenie. Pieniędzy na jego zakup (chodzi o 14 mln zł) nie ma powiat ani państwo. Niedawno wiceminister zdrowia oświadczył raciborskim samorządowcom, że Warszawa nie wesprze inwestycji. Nie udało się także pozyskać pieniędzy z środków unijnych. Teraz pieniądze mają się znaleźć poprzez spółkę Poramed. Z projektu uchwały wynika, że będzie się zajmowała promocją zdrowia i prowadzeniem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. A skąd pieniądze? ­Uzyskanie powyższego celu będzie możliwe poprzez pozyskanie dla spółki inwestora, który w zamian za objęcie części podwyższonego kapitału spółki wniesie do niej aport finansowy lub rzeczowy pozwalający na dokończenie wyposażenia bloku oraz zatrudnienie odpowiedniego personelu ­czyReklama

tamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Trzeba się spieszyć. ­Do uruchomienia działalności bloku niezbędnym jest wyposażenie jednostki w pozostałą aparaturę i sprzęt medyczny, nie związany na stałe z budynkiem bloku. Szacunkowy koszt takiego wyposażenia to 14 mln zł, których nie zabezpiecza budżet państwa w ramach inwestycji. Pozostawienie bloku w dotychczasowym stanie może spowodować, iż za 3 do 5 lat blok, na którym nie wykonano żadnego zabiegu operacyjnego, wymagać będzie remontu i modernizacji ­czytamy w uzasadnieniu do uchwały. Szczegóły plany starosta ujawni na sesji Rady Powiatu, którą zaplanowano na 29 marca. Kapitał zakładowy spółki wyniesie 10 tys. zł. Będzie się dzielił na 200 udziałów, które w całości, z środków własnych, obejmie powiat. (waw)

Wcześniej rodzice uczniów SP 5 nie godzili się na to rozwiązanie. Magistrat tłumaczył zaś, że remont, który ma ruszyć w lipcu tego roku, potrwa przynajmniej rok. W tym czasie dzieci trzeba przenieść do innego obiektu. Wskazano na budynek SP 6, która będzie w sierpniu zlikwidowana. Po proteście rodziców ze Studziennej prezydent zaczął się głośno zastanawiać, czy w ogóle jest sens przeznaczać 2 mln zł na SP 5, skoro ma około 60-70 uczniów, a remontu wymaga także SP 15, gdzie Lenk był kiedyś dyrektorem. Do tego doszła niechęć mieszkańców Sudoła, by posyłać do Studziennej swoje dzieci. Sygnalizowali, że wolą szkołę na Ocicach albo SP 18. Po spotkaniu, na którym rodzice zaaprobowali roczną przeprowadzkę, sprawa jest już jasna. Remont SP 5 ruszy w lipcu. W tym roku miasto da 1 mln zł, w przyszłym kolejny milion. Ratusz liczy, że po

przetargu kwota się zmniejszy, bo firmy mocno walczą o zamówienia i tną ceny. Ponadto gmina może otrzymać 400 tys. zł dotacji z niemieckiej fundacji (SP 5 to szkoła mniejszości) oraz 750 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie i kotłownię. Do tego dochodzi szansa na pozyskanie wsparcia z UE. Prezydent zastrzega także, że sprawa rocznej przeprowadzki uczniów ze Studziennej do Sudoła nie może zależeć od tego, gdzie ich sąsiedzi wyślą swoje dzieci. Na spotkaniach pojawiał się bowiem argument, że wraz z przeprowadzką powinna iść też jasna deklaracja "sudolików", że po likwidacji SP 6 wybiorą dla swoich pociech właśnie SP 5. - W Sudole mają prawo swobodnie wybierać szkoły. Mają do dyspozycji SP 5, Ocice, SP 18 bądź inną miejską placówkę­ kończy Lenk. (w)

Reklama

Serwis sp. z o.o.

Legalna praca, zameldowanie, ubezpieczenie, zasiłek dla dzieci. Zjazdy co 2 tygodnie. Darmowe mieszkanie. Wymagany paszport niemiecki.

Agencja Pracy PRACA W NIEMCZECH Certyfikat 6180

Renomowana Niemiecka firma budowlana oferuje pracę dla: » cieśli szalunkowych DOKA, PERI » murarzy » zbrojarzy » operatorów dźwigów

Racibórz, ul. Batorego 5, pok. 215, II piętro tel. 32 410 47 24, kom. 0 603 859 629 Reklama

Reklama

Reklama


8 » Aktualności Powiatu Raciborskiego»

Piątek, 25 marca 2011

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, kontakt: tel. 32 45 97 367, media@powiatraciborski.pl, red. nacz. Karolina Kunicka

Autostrada A1 za darmo W odniesieniu do debaty dotyczącej odpłatności za pojazdy poszczególnymi odcinkami autostrad, jaka toczy się już od dłuższego czasu, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, do którego należy także Powiat Raciborski, podejmuje wiele inicjatyw, mających na względzie zapewnienie mieszkańcom tego obszaru darmowego dostępu do autostrad przecinających nasze gminy i powiaty. Jedną z tego typu inicjatyw, jest zbieranie podpisów miesz-

kańców Subregionu Zachodniego pod apelem do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka o przyjęcie przepisów umożliwiających nieodpłatne korzystanie z autostrady A1 na terenie tzw. Aglomeracji Rybnickiej (odcinek A1 Sośnica- Gorzyczki). Mieszkańcy powiatu do 30 marca mogą podpisywać się pod Apelem, który jest wystawiony w Biurze Obsługi Klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Agrotech Kielce 12 marca ponad 50-osobowa grupa przedstawicieli Powiatu Raciborskiego udała się na targi AGROTECH, które odbyły się w Kielcach. Podczas wizyty uczestnicy, w tym 48 rolników z terenu powiatu, zwiedzili ekspozycje i punkty konsultacyjno-doradcze. W trakcie targów odbyła się

także konferencja prasowej z udziałem Komisarza UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacja pt. „Innowacyjne metody podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”. Wyjazd był finansowany ze środków Powiatu Raciborskiego.

Green Light

» W ostatnią sobotę lutego dla mieszkańców ziemi raciborskiej i turystów został zorganizowany dzień otwarty na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Pompa infuzyjna

Dzień już działa otwarty

Zwiedzający obejrzeli ponad 2500 m2 wyremontowanych wnętrz. Zamek odwiedziło ponad tysiąc osób. Po obiektach, tj. budynku bramnym i książęcym oprowadzali pracownicy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości oraz tut. Starostwa. Gości witali także przedstawiciele Stowarzyszenia Drengów znad Górnej Odry, Drużyny Wareskiej Czarny Krzyż oraz Załogi Grodu Raciborskiego. Zwiedzanie rozpoczęło się w budynku bramnym, gdzie będzie mieścić się informacja turystyczna, można było zobaczyć m.in. XVI-wieczny gzyms kamienny, podświetlony tunel, odkryty podczas prac remontowych oraz otrzymać materiały promocyjne nt. Zamku. Następnie zwiedzane były kolejne pomieszczenia budynku bramnego, tj. na parterze dawna zakrystia, a na pierwszym piętrze biura i sale seminaryjne. 1 marca do obiektu przeniosła się Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości. Trasa zwiedzania obejmowała wszystkie kondygnacje budynku książęcego. Zwiedzający zobaczyli m.in. salę konferen-

Green Light – wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w Walii

cyjną (na 170 miejsc), pomieszczenia z biurowe na poddaszu (przeznaczone pod wynajem), sale wystawiennicze z zachowanymi sklepieniami kolebkowymi, piwnice, w których ma funkcjonować lokal gastronomiczny, dawny skarbiec oraz umiejscowione, tuż przy północnej ścianie kaplicy, najstarsze graffiti w Polsce. Budynek Bramny: • powierzchnia zabudowy: 297,42 m2 • powierzchnia użytkowa: 284,36 m2 • kubatura budynku: 4 130,00 m3 Budynek książęcy: • powierzchnia zabudowy: 783,38 m2 • powierzchnia użytkowa: 2 199,80 m2 • kubatura budynku: 12 713,30 m3 Projekt pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytetu VI. „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.1 „Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu”.

W dniach 2-5 marca w partnerskim Wrexham, Walia, przebywała grupa 6 przedstawicieli powiatu raciborskiego. Nauczyciele Gimnazjum nr 3 w Raciborzu oraz instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu prowadzili zajęcia lekcyjne oraz warsztatowe w partnerskich placówkach tj. w Szkole Clywedog oraz Victoria Youth Centre w Wrexham. Ich pobyt związany był z realizacją projektu "Green Light" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" – Partnerskie Projekty Comenius Regio, którego koordynatorem jest Powiat Raciborski. W trakcie pobytu w Wrexham nauczyciele G3 wspólnie z młodzieżą z Clywedog opracowywali końcowe wydanie czasopisma „Eko Dyzio”, podsumowujące wszystkie działania projektu „Green Light”, które ukaże się w wersji dwujęzykowej w lip-

www.powiatraciborski.pl

22 marca w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu nastąpiło oficjalne zaprezentowanie wartej ponad 8,5 tys złotych pompy infuzyjnej objętościowej do podaży cytostatyków. Zakup urządzenia, które już pracuje na Dziennym Oddziale Chemio-

terapii naszego Szpitala sfinansował Bank Spółdzielczy w Raciborzu. W prezentacji sprzętu uczestniczyli m.in. Elżbieta Ceglarek – prezes Banku, Adam Hajduk – Starosta Raciborski oraz Ryszard Rudnik – dyrektor raciborskiej lecznicy.

Zmiany godzin pracy urzędu Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje klientów, że od 1 kwietnia br. zmianie ulegają dotychczasowe godziny pracy urzędu. Zmiana czasu pracy dotyczy dwóch dni w tygodniu, tj. wtorku i piątku. Godziny pracy Starostwa od 1 kwietnia br. Poniedziałek 7:30-15:30 Wtorek 7:30 – 17:00 Środa – 7:30 – 15:30 Czwartek 7:30 – 15:30 Piątek 7:30 – 14:00 Wprowadzenie zmian jest wynikiem analizy ankiet badania poziomu zadowolenia klientów z usług świadczonych w tut. Starostwie, w tym sugestii i opinii, oraz wewnętrznego monitoringu liczby klientów korzystających z usług urzędu w poszczególnych wydziałach i referatach.

cu. Prowadzili także zajęcia lekcyjne, które były hospitowane przez walijskich partnerów, jak również sami obserwowali zajęcia i zapoznawali się z funkcjonowaniem partnerskiej szkoły. Przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury prowadzili warsztaty o tematyce ekologicznej zarówno w Szkole Clywedog (zajęcia teatralne) oraz Centrum Victoria i Klubie Garden Village (zajęcia artystyczne i wokalne). Efekty tej pracy będzie można zobaczyć już 1 lipca podczas pierwszego Ekologicznego Festiwalu w Wrexham. W trakcie wizyty zapoznali się również z funkcjonowaniem InfoShop’u – centrum informacji stworzonym specjalnie dla młodzieży, oraz obserwowali zajęcia w zamiejscowym ośrodku w Nantyr. W piątek odbyło się spotkanie wszystkich partnerów projektu, w trakcie którego omówiono m.in. najbliższą wizytę

grupy walijskiej w Raciborzu podczas X Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego (26-29 maja 2011 r.). Podczas wizyty grupa polska odwiedziła też szkołę podstawową Plas Coch, Wrexham, gdzie obserwowała zajęcia i zapoznała się z placówką oraz jej specyfiką. Projekt „Green Light” umożliwia m.in. wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w dziedzinie edukacji ekologicznej pomiędzy placówkami, porównanie stosowanych metod nauczania, wzrost świadomości edukacji środowiskowej poprzez różnego rodzaju działania np. konkursy, eko-festiwale, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.


« Aktualności Powiatu Raciborskiego « 9

Piątek, 25 marca 2011

Starostwo Powiatowe w Raciborzu, pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz, kontakt: tel. 32 45 97 367, media@powiatraciborski.pl, red. nacz. Karolina Kunicka

» Marzec to początek zabiegania o nowych uczniów. Na obecnych gimnazjalistów czeka atrakcyjna oferta naborowa szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w której znajdują się zarówno dobrze sprawdzone i popularne kierunki jak i ciekawe nowości – technik energetyk w Mechaniku uruchamiany wspólnie z Rafako S.A. oraz liceum plastyczne w I LO.

Rok szkolny 2011/2012 – Będziemy zabiegać o uczniów spoza powiatu – deklaruje Andrzej Chroboczek Wicestarosta. – To ciekawa oferta. Będziemy zabiegać o młodzież, z miejscowości na peryferiach powiatu, by wybierali szkoły w Raciborzu. Powalczymy też o absolwentów gimnazjów z województwa opolskiego i powiatu wodzisławskiego. Nie będzie to tylko rozdawanie materiałów informacyjnych, ale np. uruchomienie linii autobusowej. – Rozmawiamy w tej sprawie z PKS-em. Bez połączeń nie ściągniemy uczniów z głębi powiatu głubczyckiego – dodaje. Nowością jest technik energetyk, kierunek kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych tworzony we współpracy z Rafako. – Daje perspektywy znalezienia po szkole pracy – dodaje Chroboczek. W I LO rusza liceum plastyczne. Z ankiet wynika, że zainteresowanie jest

duże, znacznie większe niż liczba miejsc. Centrum Kształcenia Ustawicznego otwiera zaoczne uzupełniające liceum dla dorosłych. Może przyjąć dwa oddziały, w sumie 64 chętnych. CKU stworzy w ten sposób poważną konkurencją dla szkół prywatnych. Tradycyjnie oferta naborowa szkół podległych Powiatowi będzie szeroko promowana wśród gimnazjalistów. Pierwszym krokiem były Raciborskie Targi Edukacyjne, które odbyły się 21 i 22 marca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Podczas targów gimnazjaliści, rodzice, nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz Młodzieżowego Dom Kultury, Cechu Rzemiosł Różnych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. Następnie ukaże się informator naborowy na rok

2011/2012 z pełną ofertą edukacyjną szkół i placówek oświatowych Powiatu Raciborskiego (będzie też zamieszczony na www.powiatraciborski.pl, zakładka Edukacja). Wreszcie pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu rozpoczną cykl wyjazdowych spotkań w szkołach gimnazjalnych, podczas których zaprezentują przygotowaną ofertę edukacyjną, przekażą informatory i filmy promocyjne szkół jak również odpowiedzą na pytania gimnazjalistów. Nabór do Liceum Plastycznego będzie prowadzony poza systemem elektronicznego naboru. Prosimy o kontakt z I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu tel. 32 415 44 52.

"Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej – 2011"

15 marca w Starostwie odbył się I etap konkursu: ,,Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej 2011”. W kategorii indywidualnej wzięło udział 17 uczestników, natomiast w kategorii drużynowej wystąpiło 7 zespołów. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzą. Do kategorii indywidualnej zakwalifikowały się nw. osoby: • Franciszek Janik – Bieńkowice  • Zygmunt Wallach – Bieńkowice  • Piotr Karpisz – Bieńkowice  • Gerard Brzóska – Ciechowice • Wojciech Krasek – Pogrzebień • Henryk Knop – Racibórz

fot. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie

18 marca w Raciborskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze w tym roku Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego, na którym wybrano nowych przewodniczących i członków zarządu. Na czele związku stanął Starosta Raciborski Adam Hajduk. Jego zastępcą przez dwa lata będzie Adam Fudali Prezydent Rybnika. Jednym z głównych punktów spotkania był wybór nowych przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków zarządu. Przez kolejne 2 lata na czele zgromadzenia stać będzie Starosta Raciborski, a jego zastępcą będzie prezydent Rybnika. Po dwóch latach zamienią się rolami. – Doszliśmy do wnioski, że roczne czy dwuletnie kadencje są za krótkie, czteroletnia z kolei mogłaby być za długa. Stąd wzięliśmy przykład z Parlamentu Europejskiego. Te dwie osoby, które wymienią się rolami po dwóch latach, będą musieli

współpracować ze sobą 4 lata, co może dać efekty – wyjaśnił zmianę w kadencyjności przewodniczącego związku Adam Hajduk (wcześniej przewodniczący wybierany był na rok).

Działalność Związku Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku to stowarzyszenie 25 z 28 gmin i powiatów z obszaru Subregionu. Związek formalnie funkcjonuje od maja 2002 roku. Głównymi przedmiotami działalności stowarzyszenia są: lobbying dla spraw ważnych dla Subregionu, integracja różnych środowisk z naszego obszaru oraz promocja gospodarcza. Jednym z naczelnych zadań wyznaczonych Związkowi w momencie jego powoływania do życia jest dążenie do zrealizowania najważniejszych dla Subregionu zadań inwestycyjnych. Należą do nich: • modernizacja Regionalnej Drogi Racibórz – Rybnik –

Zmiany w nocnej i świątecznej

opiece zdrowotnej

Starosta na czele

Subregionu

• drużyna nr II w składzie: P. Grzegorz Kozakiewicz, Henryk Jeremiasz (Pietrowice • Henryk Jeremiasz – SamWielkie – Samborowice) borowice • drużyna nr III w składzie: • Jerzy Adamczyk – CiechoP. Martin Malcharczyk, Towice biasz Malcharczyk, Marek • Tobiasz Malcharczyk – PaKuroczik (Pawłów – Pawłów włów – Cyprzanów) • Piotr Kolodziej – Łęg • drużyna nr VII w składzie: • Bernard Cycoń – Zawada P. Kinga Płaczek, Tomasz Książęca Lamla,  Piotr Kolodziej (Racibórz – Racibórz – Łęg) Do kategorii drużynowej zakwalifikowały się nw. zeDziękujemy wszystkim społy: uczestnikom za udział w I eta• drużyna nr IV w składzie: pie konkursu, a zakwalifikowaZygmunt Wallach, Franci- nym do II etapu serdecznie graszek Janik, Bernard Cycoń tulujemy !!! Finał konkursu odbędzie się (Bieńkowice – Bieńkowice – Zawada Książęca), 9 kwietnia br. o godz. 8.00 w Cen• drużyna nr VI w składzie: trum Społeczno – Kulturalnym  Piotr Karpisz, Wojciech Kra- w Pietrowicach Wielkich. sek (Bieńkowice – PogrzeZwycięzcy konkursu otrzybień) – - drużyna nr I w skła- mają atrakcyjne nagrody rzedzie: P. Gerard Brzóska, Je- czowe o łącznej wartości blisko rzy Adamczyk, (Ciechowi- 7 tys. zł. ce)

Powiat opiekuje się

Maćkiem Powiat Raciborski, wzorem wielu innych samorządów, wziął pod swoje skrzydła zwierzę w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Wybór padł na wydrę. Maciek, bo o nim mowa, został przywieziony do Chorzowa z pogotowia leśnego w Mikołowie. Jego przysmakiem są ryby słodkowodne, ale nie gardzi też surowym i gotowanym mięsem. Smakują mu też surowe jaja i „sałatki warzywne”. Miesięcznie z budżetu Powiatu przeznaczana jest kwota 100 złotych. W tym tygodniu

„podopiecznego” odwiedziła dyrektor Agencji Promocji „ZAMEK” i przy jego wybiegu zawisła tablica z informacją o sponsoringu. Nie chodziło nam o to, żeby było medialnie. Dlatego nie adoptujemy lwa, aligatora, czy jakiegoś wielbłąda, ale właśnie wydrę. Zapytaliśmy dyrektora ogrodu zoologicznego, które zwierzę wymaga pilnej opieki i zasugerowano nam właśnie Maćka. Postanowiliśmy mu pomóc – mówi Adam Hajduk, Starosta Raciborski.

Żory – Pszczyna (RDRP), • budowa zbiornika przeciw• budowa autostrady A-1, powodziowego "Racibórz • budowa Drogi Głównej PołuDolny”. dniowej (Pszczyna -Jastrzębie Zdrój – Wodzisław Śląski Szczegółowe informacje nt. – Racibórz), Związku na www.subregion.pl

www.powiatraciborski.pl

Każdego dnia od godziny 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od 1 marca opiekę tę na terenie powiatu raciborskiego zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” w przychodni przy ul. Ocickiej 51a w Raciborzu. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: • 32 415 48 30, • 661 968 252 Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: • w warunkach ambulatoryjnych w poradni, • telefonicznie, • w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta. Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku: - nagłego zachorowania, - nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastoso-

wane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, - gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. Informacja o miejscu oraz zasadach świadczenia opieki nocnej i świątecznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz siedziby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.


10 » Aktualności »

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

komunikat urzędowy

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Raciborski zrealizuje projekt pt.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Środowisko, Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Termin realizacji: 2011 – 2012 r. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego, w formie nowej hali lekkoatletycznej wraz z zapleczem higieniczno-socjalnym oraz dwufunkcyjnym boiskiem zewnętrznym do piłki ręcznej i tenisa ziemnego. W ramach projektu przewidziano również zakup wyposażenia ww. obiektów. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia uczniów poprzez budowę nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego. Ponadto projekt będzie realizował cele szczegółowe, m.in.: • Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miejskich korzystających z nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej. • Rozwój wielodyscyplinarnego charakteru ZSOMS w Raciborzu i pełnienia misji centrum szkolenia sportowego dla młodzieży. • Poprawa stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej poprzez umożliwienie prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów, w tym zmniejszenie ryzyka wypadkowości uczniów trenujących w obiekcie. • Zapewnienie wysokiego poziomu przygotowań uczniów do zawodów, w szczególności o randze krajowej i międzynarodowej. • Wybudowanie obiektu, który będzie również pełnił funkcje hali widowiskowej do obsługi wydarzeń sportowych, kulturalno-rozrywkowych, szkoleniowych. • Rozwój gospodarczy regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności powiatu jako ośrodka sportowo-turystycznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.


« Aktualności « 11

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Racibórz » Na świecie toczy się dyskusja o zasadności korzystania z energii jądrowej. Polski rząd zapowiada, że nie zrezygnuje z budowy elektrowni w Żarnowcu w czym chce uczestniczyć Rafako. Warto przypomnieć, że Czesi już od sześciu lat sygnalizują budowę swojej trzeciej siłowni... o godzinę drogi z Raciborza.

Możemy mieć elektrownię

pod nosem

Czesi mają dwie elektrownie atomowe ­starszą z lat 80. w Dukovanach koło Brna i nowszą, uruchomioną osiem lat temu w Temelinie koło Czeskich Budziejowic. Od 2005 r. zarządzający nimi koncern energetyczny CEZ, sygnalizuje potrzebę budowę trzeciego zakładu. Na razie nieznana jest jego lokalizacja. Warunkiem są do-

bre połączenie kolejowe, duży zbiornik wody i bardzo stabilne podłoże. Jedna z koncepcji, o których donosiły już polskie media, wskazuje okolice Novego Jicina, 50 km na południe od polskiej granicy. To z Raciborza godzina drogi w kierunku Opawa i Hradec nad Morawicą. (w)

Krzanowice » Maria Kusy, która 16 marca świętowała 99 urodziny, jest najstarszą mieszkanką gminy Krzanowice. Ma 5 dzieci, 22 wnuków, 44 prawnuków i 7 praprawnuków. Mieszka w Borucinie. – Smaku alkoholu nawet nie znam, stosuję się do zalecanej diety, lubię dużo czytać i wygrzewać się na słońcu ­–zdradza solenizantka.

Smaku alkoholu nawet nie znam...

Maria Kusy z Borucina urodziła się 15 marca 1912 roku. 16 marca z okazji urodzin, odwiedzili ją przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Krzanowicach: burmistrz Manfred Abrahamczyk i radna Kornelia Pawliczek-Błońska. – To najstarsza mieszkanka naszej gminy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł przyjść złożyć jej życzenia z okazji 100 urodzin, bo jak długo jestem burmistrzem, takiej sytuacji jeszcze nie było – mówił Manfred Abrahamczyk. Pani Maria łatwego życia nie miała. 21 stycznia 1935 roku wyszła za mąż, ale długo mężem się nie nacieszyła, bo w 1944 roku zaginął. Została wtedy sama z 5 dzieci. Pracowała w PGR-ze w Borucinie. Teraz pochwalić może się bardzo dużą rodziną, bowiem ma 5 dzieci, 22 wnuków, 44 prawnuków i 7 praprawnuków. – Jak wczoraj zaczęliśmy świę-

tować urodziny mamy o godzinie 9.00 rano, to ostatni goście byli jeszcze o 19.00. Wszystkich na raz byśmy nie pomieścili – śmieje się pani Łucja, córka solenizantki, która wzięła mamę do siebie 30 lat temu. Jaka jest recepta na długowieczność według pani Marii?­ – Alkoholu nigdy nie piłam, nie znam nawet jego smaku. Stosuję się do diety mi zalecanej, m.in. nie piję kawy. Lubię za to chleb z masłem i szynką drobiową i herbatę do tego – zdradza mieszkanka Borucina. –­Lubię czytać, szczególnie gazety, i już nie mogę doczekać się wiosny, by móc wyjść na dwór, powygrzewać się w słońcu – dodaje. – Co niedzielę kupuję mamie „Gościa Niedzielnego”, bardzo lubi czytać. A telewizji nie ogląda wcale. Woli posiedzieć sobie w kuchni, pomodlić się – kończy córka pani Marii. JaGA

komunikat urzędowy

komunikat urzędowy

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) ogłasza

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) ogłasza

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Głubczyckiej 41/3

drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego położonego w Raciborzu przy Placu Wolności 6/1

1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, ul. Głubczycka 41/3 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka gruntu oznaczona nr 1289/9 k.m.3 Starawieś o pow. 0.0514 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr 37 028 Sądu Rejonowego w Raciborzu. 3. Opis nieruchomości: 3.1. Lokal mieszkalny nr 3 usytuowany na drugiej kondygnacji (I piętro) budynku wielomieszkaniowego, oznaczonego adresowo ul. Głubczycka 41; składa się z czterech pokoi, hallu, kuchni, łazienki, WC, garderoby i werandy o pow. użytkowej 167,50 m2 oraz przynależnej piwnicy o pow. 20,76 m2; wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Mieszkanie wymaga remontu. 3.2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 4169/10000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu nr 1289/9 k.m.3 Starawieś o pow. 0.0514 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 37 028. 4. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań. 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej. 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 208 000 zł, z czego 15,7% stanowi wartość prawa własności ułamkowej części gruntu, zbywanego wraz z lokalem. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług. 7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 1200 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ulicy Stefana Batorego 6. 8. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: 8.1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 20 800,-zł. 8.2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A. 8.3. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2011 r. 8.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 9. Warunki uczestnictwa w przetargu: 9.1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. 9.2. W przypadku nabywania przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 9.3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka, do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku osobistego małżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub – w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe. 9.4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium i dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku firm – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. 9.5. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: 10.1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 10.2. Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu. 10.3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 11. Dodatkowe informacje: 11.1. Ogłoszony na dzień 13 stycznia 2011 r. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego, zakończył się wynikiem negatywnym. 11.2. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnikzaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie możewynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 11.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, pokrywa nabywca nieruchomości. 11.4. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.) oraz zasad określonych w zarządzeniu Nr 787/2008 Prezydenta Miasta Racibórz – Organu Wykonawczego Gminy z dnia 15 lipca 2008 r. 11.5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) upłynął 27 października 2010 r. 11.6. Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 11.7. Lokal można obejrzeć po uprzednim pobraniu kluczy z Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu OGM ul. Kolejowa 21.

1. Lokalizacja: 47-400 Racibórz, Plac Wolności 6/1 2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka gruntu oznaczona nr 2504/173 k.m.4 Racibórz o pow. 0.0317 ha, uregulowana w księdze wieczystej KW Nr 33 237 Sądu Rejonowego w Raciborzu. 3. Opis nieruchomości: 3.1. Lokal użytkowy nr 1 usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter) budynku wielolokalowego, oznaczonego adresowo Plac Wolności 6; składa się z trzech pomieszczeń użytkowych, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 54,78 m2; wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie indywidualne. Lokal wymaga remontu. 3.2. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 112/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku oraz taki sam udział w prawie własności działki gruntu nr 2504/173 k.m.4 Racibórz o pow. 0.0317 ha, objętej księgą wieczystą KW Nr 33 237. 4. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań. 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny zabudowy wielorodzinnej. 6. Cena wywoławcza nieruchomości: 132 000 zł, z czego 5,3% stanowi wartość prawa własności ułamkowej części gruntu, zbywanego wraz z lokalem. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.) sprzedaż przedmiotowego lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług. 7. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godzinie 1230 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ulicy Stefana Batorego 6. 8. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: 8.1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczejtj. 13 200, zł. 8.2. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A. 8.3. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2011 r. 8.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podany rachunek bankowy, w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu. 9. Warunki uczestnictwa w przetargu: 9.1. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź ich pełnomocnicy, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa), polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane. 9.2. W przypadku nabywania przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. 9.3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego małżonka, do dokonania czynności przetargowych konieczne będzie złożenie przed komisją przetargową oświadczenia stwierdzającego, iż nabycie nieruchomości nastąpi z majątku osobistego małżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub – w przypadku rozdzielności majątkowej – przedłożenie dokumentu potwierdzającego powyższe. 9.4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium i dokumentu potwierdzającego tożsamość; w przypadku firm - aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego i zgody organów statutowych na nabycie nieruchomości. 9.5. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są przed spisaniem notarialnej umowy sprzedaży, przedłożyć zezwolenie na nabycie nieruchomości, wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: 10.1. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny (do której zarachowane zostanie wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. 10.2. Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu. 10.3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. 11. Dodatkowe informacje: 11.1. Ogłoszony na dzień 19 stycznia 2011 r. pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowego lokalu użytkowego, zakończył się wynikiem negatywnym. 11.2. Przetarg jest skuteczny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnikzaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie możewynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 11.3. Wszelkie informacje w zakresie treści uchwał podjętych przez wspólnotę mieszkaniową nieruchomości objętej przetargiem, szczególnie w kwestii opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów bieżącego zarządzania nieruchomością wspólną oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy można uzyskać w siedzibie zarządcy nieruchomości – Centrum Zarządzania Nieruchomościami „DOMPLEX” ul. Stefana Batorego 10, tel. 32 415 39 31. 11.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej, pokrywa nabywca nieruchomości. 11.5. Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn.zm.) oraz zasad określonych w zarządzeniu Nr 787/2008 Prezydenta Miasta Racibórz - Organu Wykonawczego Gminy z dnia 15 lipca 2008 r. 11.6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) upłynął 26 października 2010 r. 11.7. Prezydent Miasta Racibórz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 11.8. Lokal można obejrzeć po uprzednim pobraniu kluczy z Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu OGM ul. Kolejowa 21.

Ogłoszenie oraz zasady organizowania przetargów opublikowane zostały również w Internecie na stronie www.bipraciborz.pl. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Stefana Batorego 6, pok. 217, tel. 32 755 06 70.

Ogłoszenie oraz zasady organizowania przetargów opublikowane zostały również w Internecie na stronie www.bipraciborz.pl. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Stefana Batorego 6, pok. 217, tel. 32 755 06 70.


12  Aktualności 

PiÄ…tek, 25 marca 2011 Âť www.naszraciborz.pl

Agnieszka najlepsza

w hotelarstwie Konkurs Wiedzy Hotelarskiej po raz pierwszy odbył się w Raciborzu 3 lata temu, a jego inicjatorką była nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Jolanta ŝurek. 22 marca po raz pierwszy zorganizowano go w hotelu. – Pomysł, by miejscem konkurencji był nasz hotel, wypłynął w zeszłym roku. Z propozycją wyszedł Tomasz Czerwiński w czasie drugiej edycji konkurencji, na którą przedstawiciele naszego hotelu byli zaproszeni – opowiada manager Hotelu Polonia Boşena Glenz. W konkurencji uczestniczyli przedstawiciele 5 szkół, w których istnieje kierunek hotelarski: Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Gór, Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdrój, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim i Zespołu Szkół im. Hugo Kołłątaja w Zawierciu. Uczniowie zmierzyć musieli się z częścią teoretyczną dotyczącą wiedzy z przedsiębiorczości, testem językowym, prezentacją scenki na recepcji oraz z zadaniem przygotowanym przez Hotel Polonia – odpowiedzią na maila z zapytaniem ogłoszenie

o ofertę hotelową. Co było dla nich najtrudniejsze? – Zaskoczyło mnie pytanie z prawa pracy – przyznaje Karolina Smyczyk z Wodzisławia Śląskiego, dla której był to czwarty konkurs tego typu. – Najbardziej stresujące były scenki – stwierdzają Agnieszka Neudeker z Raciborza i Magdalena Spandel z Wodzisławia, dla których był to debiut w tego typu konkurencji. Czy dziewczyny wiąşą swoją zawodową przyszłość z hotelo-

wym fachem? – Przez jakiś czas chciałabym popracować w hotelu. Dobrze byłoby studiować i jednocześnie pracować właśnie w hotelu - zdradza swoje plany przedstawicielka ZSZ w Raciborzu Elşbieta Kościelska. Organizatorzy konkursu zapewnili, şe w przyszłym roku moşna liczyć na jego kolejną edycję. – Myślimy nawet o zaproszeniu uczniów z Czech do uczestnictwa – zdradza Jolanta ŝurek, której w przedsięwzięciu

pomogły nauczycielki przedmiotów zawodowych w ZSZ Marta Ogonowska, Iwona NiklewiczWróbel, a takşe nauczycielki języków obcych Małgorzata Stawinoga, Aleksandra Wieczorek i Joanna Chyrchel. Scenki, w których dziewczyny musiały wcielić się w rolę recepcjonistek hotelowych, oceniali pod względem ogólnego wraşenia: Boşena Glenz z Hotelu Polonia, Zenon Depta z Hotelu Ragos, znany kucharz Remigiusz Rączka i Martyna Gajos – nauczycielka z Zawiercia. Pod względem językowym prezentacje oceniały: Małgorzata Stawinoga, Aleksandra Wieczorek i Joanna Chyrchel z ZSZ w Raciborzu oraz Agnieszka Ćwieląg z ZSG-H w Tarnowskich Górach. Ostatecznie niepokonana okazała się reprezentantka naszego miasta Agnieszka Neudeker. Na II miejscu uplasowała się Karolina Smyczyk z ZSE w Wodzisławiu Śląskim, a na III Marcelina Borówka z ZS w Zawierciu. Wyróşnienia przyznano: Patrycji Sapetowskiej z ZSG-H w Tarnowskich Górach i Martynie Walasek z ZS w Zawierciu. Boşena Glenc z Hotelu Polonia dodatkowo oceniła odpowiedź na zapytanie klienta – zadanie wprowadzone przez hotel. Najwyşej oceniła odpowiedź Anity Węglarz z Jastrzębia Zdrój. Wyróşnienia trafiły do: Magdaleny Spandel i Karoliny Smyczyk z Wodzisławia oraz Agnieszki Neudeker z Raciborza. Sponsorami konkursu byli: Hotel Polonia, Wydawnictwo Rea, Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ZSZ w Raciborzu i Hotel Ragos. JaGA

Reklama

Reklama

Reklama

0GFSUBXBÂœOBPEEPS+BKBLMBTB.

T[U DFOB[BT[U  0GFSUBXBÂœOBPETPCPUZ S

1JXP8BSLBY MJUSB QVT[LB DFOB[BMJUS  5 %6, 130- 4 , * 0 1

/VEMF

;PUU H DFOB[BLH 'JYEPTQBHIFUUJ CPMPHOFTF

,OPSS H NJYTNBLĂ?X DFOB[BLH 

,OPSS H DFOB[BLH  5 %6, 130- 4 , * 1 0

€PQBULBCF[LPyDJ LH1VEEJOH yNJFUBOLPXZSBK4DIBC[LPyDJ– LH

4BÂ?BUBMPEPXBT[U

0GFSUBXBÂœOBEPXZD[FSQBOJB[BQBTĂ?X

%PKB[EZ 1S[ZTUBOFLVM0QBXTLBJVM0QBXTLB5#4 "VUPCVTZOS     " "LDFQUVKFNZLBSUZQÂ?BUOJD[F

461&3."3,&53"$*#°3; VM0QBXTLB 3"$*#°3; HPE[JOZPUXBSDJB QPOTPC OJFE[JFMB


« Aktualności « 13

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

OGŁOSZENIA DROBNE Dla domu

okolicznościowych. Tel.: 507 836 992.

email: raciborz@zak.edu.pl.

Usługi remontowe

Komputery

Nieruchomości

Docieplanie domów Docieplanie domów, malowanie i renowacja elewacji, tynkowanie. Tel.: 501 550 880.

Sprzedam

Działkę sprzedam

Pogotowie Komputerowe. Pogotowie GPS Masz problem z komputerem, laptopem, nawigacją GPS? Chcesz odzyskać utracone dane? Szukasz profesjonalnej i fachowej pomocy? Zadzwoń już dziś. Bezpłatny dojazd do Klientów. Racibórz ul. Rybnicka 10. Tel.: 889 212 212.

Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną 21a Racibórz-Studzienna, cena 80.000zł. Tel.: 666 084 496.

Remonty mieszkań od A do Z Już od maja 2011 r. wznawia działalność zakład wielobranżowy Kała Ireneusz, po doskonaleniu umiejętności w Niemczech. Tel.:

324155751, 691249009. WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

SZTUKATORSTWO gładzie, malowanie, płyty gips-kart., kafelkowanie, sztukateria gipsowa (produkcja i montaż) ocieplenia i renowacje elewacji

Tel.: 607 283 633 www.albus.com.pl

Usługi budowlane

Usługi Pogotowie Komputerowe-dojazd do 100 km Pogotowie Komputerowe 24h obsługuje miasta w promieniu 100 km od Raciborza. Działamy na terenie Polski i Czech. Obsługujemy polskie i czeskie firmy, instytucje. Liczne referencje.Stałe umowy serwisowe. Tel.: 32 307 08 08, email:bok@slaskiepogotowiekomputerowe.eu. Pogotowie Komputerowe -dojazd do 100 km Pogotowie Komputerowe 24h obsługuje miasta w promieniu 100 km od Raciborza. Działamy na terenie Polski i Czech. Obsługujemy polskie i czeskie firmy, instytucje, klientów prywatnych. Liczne referencje. Tel.: 323070808, 889212212. email: bok@slaskiepogotowiekomputerowe.eu.

Motoryzacja Sprzedam

Tico w cenie malucha Tanio Ogrodzenia i balustrady kute Daewoo Tico rok'98.Przebieg 109665km Konkurencyjne ceny. Krótkie terminy. PO- .Silnik 800 cm3. Auto w ciągłej eksploaMIAR I WYCENA GRATIS. Tel.: 502551792, tacji. Do poprawek blacharsko-lakierni607884979, email: lumar-spaw@o2.pl. czych. Mały, ekonomiczny,tani w utrzymaniu.Cena 800 zł. Tel.: 796 796 352, email: pawelqr@poczta.onet.pl.

Dachy od A do Z Kompleksowe remonty dachów Tel. 32 410 21 05 kom. 604 24 72 32

www.dachy-szczuka.dzs.pl

Imprezy / Przyjęcia Oprawa muzyczna Zespół muzyczny ManiX Zespół muzyczny Manix profesjonalna oprawa muzyczna wesel, zabaw, oraz wszelkich imprez

Usługi Certyfikat kompetencji zawodowych Pomogę skompletować dokumenty w celu otrzymania LICENCJI na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Posiadam także testy i materiały które pomogą przygotować się do egzaminu na CERTYFIKAT KOMPETENCJ. Tel.: 515 215 118, email: certyfikatkompetencji@onet.eu.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie Posiadam mieszkanie do wynajęcie 33m2, dwa pokoje na drugim piętrze przy ul. Waryńskiego. Okna plastikowe. Czynsz wraz z odstępnym 750zł + media. Kaucja zwrotna 1500. Tel.: 501 612 959, email: klodis10@wp.pl. Wynajmę spokojnym Wynajmę 2-pokojowe mieszkanie 48 m, blisko Rynku w Raciborzu, częściowo umeblowane. Czynsz z odstępnym= 900 zł plus media, kaucja 1000 zł. Tel.: 695 202 089.

Inne Zamienię mieszkanie Zamienię mieszkanie 36m2 (2 pokoje, co) w Raciborzu na większe. Tel.: 602 444 682.

Dom sprzedam Wyremontowany dom, wspaniała lokalizacj Zamieszkany dom w rewelacyjnej lokalizacji – 10 min. od Raciborza, 15min od Rybnika, 30 min od Gliwic. Usytuowany w spokojnej okolicy, blisko lasu i licznych ścieżek rowerowych. W sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, sklepy. Dom wybudowany wc. Tel.: 605 880 497, email: soqe@vp.pl.

Mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 44 m, 2 pokoje, w Raciborzu przy ul.Słowackiego IX piętro ciepła woda bieżąca, blok ocieplony. Cena 80,000. Tel.: 518 602 891, email: byjus007@wp.pl. Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie 46,5m.kw.II p. w centrum Raciborza ul.Ludwika.Wymienione okna, kuchnia w zabudowie 2 pokoje, łazienka. Tel.: 694226213, 4150755.

Inne

Sprzedam mieszkanie przy Kossaka Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie przy ulicy Kossaka w Raciborzu. Ustawne mieszkanie po remoncie, z dużym balkonem, jasną kuchnią, osobną łazienką i toaletą. Tel.: 513 708 834.

Technik BHP Czy wiesz że bhp to zawód, który wykorzystywany jest w każdej branży? Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – tylko w ŻAKu zupełnie ZA DARMO! Racibórz, Batorego 10 (budynek GetinBanku). Tel.: 32 414 02 54,

Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie przy ul. Zamoyskiego, 54,5 m2, 3 pokoje, kuchnia, balkon. Nowe okna, drzwi, podłogi, zabudowana sypialnia i szafa w przedpokoju. Cena do uzgodnienia. Tel.: 500 048 857.

Nauka

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal użytkowy Wynajmę lokal użytkowy 40 m2 w Raciborzu przy ul. Pomnikowej Tel.: 32 419 06 63

Praca Dam pracę Praca dla studentów Przedsiębiorstwo szuka zorganizowanych i odpowiedzialnych studentów (wieczorowych i zaocznych) do pracy jako handlowiec. Umowa zlecenie, zarobisz tyle ile wypracujesz. Cv proszę przesłać na adres email: www3090@op.pl. Tel.: 535 980 270 Fakturzystka-koordynator sprzedaży Osoba na stanowisko fakturowania i obsługi sprzedaży hurtowej i detalicznej.Min.średnie wykształcenie,doskonała znajomość PC,znaj. rachunkowości i administracji biurowej, dyspozycyjność, chęć awansu. Tel.: 604 091 087, email: info@lumenmax.eu. Kierowca Firma Eko Okna w Kornicy zatrudni kierowcę z kategorią C+E, wymagana karta kierowcy i certyfikat na przewóz rzeczy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłać swoje CV. Tel.: 516 005 461, email: jlyko@ekookna.pl. Praca dla studenta Laurus sp. z o.o. poszukuje studenta(-kę) studiów wieczorowych lub zaocznych, do pomocy przy obsłudze przesyłek kurierskich. 6h dziennie, (zlecenie / dzieło). CV proszę przesyłać na. Tel.: 693 528 787, email:praca@laurus.pl.

Szukam pracy Praca dla znającego język francuski Firma Eko Okna zatrudni od zaraz osobę z bardzo dobrą znajomością języka francuskiego do działu exportu. Tel.: 516 005 461, email: jlyko@ekookna.pl.

Różne Inne Studio nagrań dźwiękowych Nagrywamy solistów, zespoły muzyczne, chóry oraz realizujemy reklamy radiowe. Zachęcamy do skorzystania z promocji "WIOSNA W STUDIU". Cechuje nas profesjonalizm oraz fachowość i niskie ceny. Tel.: 602616930, 660771195, email:coral@post.pl.

Kupię Kupię zboże, płacę przed załadunkiem Kupię każde zboże, również łubin, grykę, rzepak, proso, zboża ekologiczne. Ilość min 23t. Zapewniam transport, płacę w dniu załadunku. Cena oraz termin odbioru do uzgodnienia. Tel.: 509 942 079, email: jarekwstrade@op.pl.

Ogłoszenia można dodać poprzez portal www.naszraciborz.pl lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Staszica 22

RTV / AGD Usługi Chłodnictwo klimatyzacja Zajmuję się naprawą urządzeń chłodniczych: lodówek, zamrażarek, wszelkiego rodzaju sklepowych urządzeń chłodniczych, klimatyzacji stacjonarnych oraz samochodowych. Wykonuje instalacje odzysku ciepła. Tel.: 660 137 004, email: roman712@vp.pl.

Zwierzęta Sprzedam Leonberger – szczeniaki Zainteresowanych kupnem szczeniaka leonbergera z rodowodem (Hodowla Leon de Markdosf) proszę o kontakt. Szczeniaki ur. 18.01.2011r., odchowane w domowych warunkach, w pełni socjalizowane, z metrykami. Tel.: 508 848 496, email: leon.de.markdosf@ wp.pl.

Zdrowie

USG Racibórz lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Chodkiewicza 23

32 724-24-20

tel.: tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Indywidualna Praktyka Lekarska Lekarz medycyny

Dominik Maślanka Specjalista psychiatra

Racibórz, ul. Wojska Polskiego 13 przyjmuje wtorki od godz. 16.00 kontakt:

Tel.: 693 495 957

www.psychiatra-raciborz.pl komunikat

Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu prosi podatników o przekazywanie 1% swojego podatku dochodowego za 2010 r. Aby to uczynić wystarczy w zeznaniu podatkowym w 2011 r. wpisać nr KRS 0000204629. Informujemy również, że w dniach od 15.02.2011 r. do 14.04.2011 r. Fundacja umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnego wypełnienia formularza PIT. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku oraz wydawanie wypełnionych druków PIT – 37 i PIT – 0 odbywać się będzie w siedzibie Fundacji w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 01 – parter, w każdy: 1. wtorek w godzinach od 1000 do 1600, 2. czwartek w godzinach od 800 do 1400. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu jest organizacją pożytku publicznego powołaną dnia 16 lutego 2004 r. przez Powiat Raciborski, Miasto Racibórz, Gminę Kuźnia Raciborska, Gminę Krzanowice, Gminę Kornowac, Gminę Krzyżanowice, Gminę Nędza, Gmi­nę Pietrowice Wielkie, Gminę Rudnik, Szpital Rejonowy w Raciborzu. Celem Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez wspieranie Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dochody Fundacji pochodzą z nawiązek sądowych, zbiorek publicznych, darowizn osób prawnych i fizycznych, a w głównej mierze z przekazywanego Fundacji 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W czasie swojej działalności Fundacja przekazała nieodpłatnie Szpitalowi aparaturę i sprzęt medyczny na kwotę ponad 390 000,00 zł, a w obecnej chwili Fundacja oczekuje na dostawę sprzętu za ponad 70 000,00 zł.

Reklama

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PROPOLKI z witaminą C

SUPER CENA

16 pastylek do ssania

Działanie:Zawarty w pastylkach propolis działa przeciwzapalnie, bakteriobójczo i miejscowo znieczulająco. Pastylki Propolki z witaminą wykazują działanie łagodzące na błonę śluzową jamy ustnej i gardła zaś zawarte w propolisie flawonoidy wspomagają naturalną odporność oraz stymulują procesy oczyszczania organizmu z substancji toksycznych. Wskazania: Łagodzenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Wspomagająco w stanach obniżonej odporności organizmu. W okresie zwiększonego ryzyka występowania przeziębień. Skład: Ekstrakt propolisu, witamina C, syrop skrobiowy, cukier, kwas cytrynowy, olejek cytrynowy Podmiot odpowiedzialny: Nepentes Sp. z o.o.

6,90 zł

APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE Racibórz, ul. Ogrodowa 40, tel. 32 415 27 53 (czynne 7 dni w tygodniu 8.00-22.00) INFOLINIA: 801 000 627 APTEKA POD RÓŻAMI – ŚRÓDMIEJSKA Racibórz, ul. Długa 21, tel. 32 415 38 64 (czynne pn.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00) APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE GALERIA SREBRNA Racibórz, ul. Opawska 7, tel. 32 414 70 49 (czynne pn.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00) APTEKA POD RÓŻAMI – 24H Racibórz, ul. Opawska 33, tel. 32 415 49 51 (czynne 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu) APTEKA POD RÓŻAMI – CENTRUM FARMACEUTYCZNE MICKIEWICZA Racibórz, ul. Mickiewicza 5, tel. 32 417 04 64 (czynne pn.-pt. 7.30-20.00, sob. 8.00-15.00)


14 » Reklama »

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz Zakład oferuje następujące usługi: • Lokalizacja wycieków i armatury podziemnej sieci wodociągowej; • Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych; • Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej metodą hydromechaniczną; • Wykonywanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej; • Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; • Wymiana wodomierzy; • Usługi sprzętowe: koparko-ładowarki o głębokości kopania 6 m, minikoparka; • Usługi transportowe do 3,5 tony; • Przyjmowanie ścieków w beczkowozach;

( 32 415 2891 w. 249

www.zwik-rac.com.pl; wodociagi@zwik-rac.com.pl

Reklama


« Rozrywka « 15

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

K RC a z s a r zap 25.03 godz. 17.00 – POSZUKIWANIA MUZYCZNE BAŁKANY

– koncert Teatru PRÓG z Wadowic – sala widowiskowa RCK DK STRZECHA, ul. Londzina 38 – bilety w cenie 5 zł.

26.03. godz. 16.30 – SEX WAR, GENEZA POWSTANIA

– spektakle w wykonaniu Teatru PRÓG z Wadowic – sala widowiskowa RCK DK STRZECHA, ul. Londzina 38 - bilety w cenie 5 zł.

16.04. godz. 18.00 – Finał NADZIEI 2011 połączony z promocją XIII numeru

półrocznika kulturalno-społecznego ALMANACH PROWINCJONALNY. W programie: SZYMON BABUCHOWSKI, WOJCIECH WENCEL (wieczór autorski), O. PIOTR HANDZIUK SVD – wystawa fotografii p.t. MOTYLE oraz koncert zespołu DOBRE DUCHY – sala kameralna RCK, ul. Chopina 21 – wstęp wolny

17.04 godz. 17.00 – Spotkanie z KRZYSZTOFEM ZANUSSIM

oraz projekcja filmu pt. Z DALEKIEGO KRAJU – sala DK STRZECHA – Kino PRZEMKO – bilety w cenie 10 zł. do nabycia w kasie DK STRZECHA, ul. Londzina 38 tel. 32 415 32 14

Kino PRZEMKO, ul. Londzina 38 25-27.03. godz.19.00 – TAMARA I MĘŻCZYŹNI, Wielka Brytania 31.03. godz. 18.00 – DKF PULS – LIBAN – Fran. Izrael, Liban, Niemcy 1-3.04. godz. 19.00 – 127 GODZIN – USA, Wielka Brytania.

Szczegółowe informacje oraz rezerwacja biletów na stronie www.rck.com.pl, tel 32 412-32-35

Specjały

Weroniki Chilmon Surówka z kapusty pekińskiej z sosem jogurtowo-czosnkowym kapusta pekińska, 2 papryki, 1 por, 1 ogórek zielony (nieobrany), 1 puszka kukurydzy, 1 duże jabłko-pokrojone w kosteczkę(niekoniecznie), koperek, szczypiorek Kapustę poszatkować. Paprykę, ogórek, jabłko pokroić w kostkę, dodać por pokrojony w półplasterki i osączoną kukurydzę. Wszystko wymieszać dodając koperek i jak kto woli szczypiorek. Niczym nie przyprawiać. Sos czosnkowy 2 jogurty, 4 łyżki gęstej śmietany, 2 łyżki majonezu (niekoniecznie), 5-6 ząbków czosnku -przeciśniętego przez praskę, sól i pieprz do smaku, szczypta cukru Wszystko razem wymieszać. Można dodać pokrojony koperek, ja nie dodaję bo już jest w surówce. Można również iść na łatwiznę i do jogurtu wsypać gotową przyprawę Tzatziki. Kapustę nałożyć na talerz i polać sosem.

Tiramisu bez jajek

60-70 dag podłużnych lub okrągłych biszkoptów, 700 g serka białego (typu Bieluch, Ostrowia), śmietanka kremówka 400 ml, cukier puder 100-120 g, cukier waniliowy, mocny napar kawy, 3 szklanki gorącej wody na 6 łyżeczek rozpuszczalnej kawy, trochę amaretto lub rum, 2 łyżki cukru, może być nawet olejek migdałowy Biszkopty moczymy w ostudzonej kawie z amaretto, układamy w naczyniu posypujemy gorzkim kakao. Nakładamy na nie krem (serek z ubitą śmietaną z dodatkiem cukru waniliowego i cukru pudru). Następnie kolejną warstwę namoczonych biszkoptów, po czym kakao i znowu krem. Na górę dajemy namoczone biszkopty. Wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Przed podaniem posypujemy kakao.

Śląskie rolady

płaty mięsa wołowego lub z wieprzowej szynki (w tym przepisie użyłam schabu bez kości)

Mięso rozbić na cienkie plastry, posolić, popieprzyć i posmarować musztardą. Pokroić w kostkę boczek wędzony(surowy) kiełbasę, cebulę, ogórek kiszony. Układać pokrojone składniki na plastry mięsa i zawinąć białą nicią. Piec na gorącej margarynie aż do zrumienienia ze wszystkich stron skórki, bo to ona daje smak sosowi, po czym, podlać wodą i dusićokoło 1,5 godziny (wołowe dłużej) sprawdzajac widelcem czy są miękkie. Wtedy wyjąć, odwinąć nici. Sos przecedzić zagęścić zawiesiną ze słodkiej śmietany z mąką lub wodą z mąką. Ja często zagęszczam maślanką z mąką wtedy ten sos jest pyszny bo lekko kwaskowaty.


16 » Rozrywka »

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie – myśl Diny Kalinowskiej

Piątek, 25 marca 2011 » www.naszraciborz.pl

12-2011-[118]  
12-2011-[118]  
Advertisement