Page 1

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu MAJ 2013

Kancelarie adwokackie świadczą pomoc prawną:  

 

osobom fizycznym podmiotom gospodarczym, w tym spółkom prawa handlowego jednostkom samorządu terytorialnego stowarzyszeniom, fundacjom

w zakresie: 

  

reprezentacji przed sądem w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, ubezpieczeń społecznych reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, także przed sądami administracyjnymi obrony w sprawach karnych, karnych skarbowych, o wykroczenia oraz w postępowaniu dotyczącym wykonania kary stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych sporządzania opinii prawnych ze wszystkich dziedzin prawa przygotowywania projektów umów udziału w mediacjach i negocjacjach udzielania porad prawnych ze wszystkich dziedzin prawa sporządzania pism i podań

Wywiad z dziekanem ORA - Janem Kwietnickim ..................................... STRONA 2 Lista adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej ......................................... STRONA 2-4 Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu / TORUŃ 2013


2

maj 2013

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu

Zawód adwokat Rozmowa z mecenasem Janem Kwietnickim, dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu Czym zajmuje się adwokat? - Adwokat świadczy pomoc prawną w najszerszym zakresie, wszelkim podmiotom - od osób fizycznych do przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji. Ważne jest to, iż w jednej kancelarii można uzyskać pomoc zarówno w sprawie karnej, jak i rodzinnej czy majątkowej. Adwokat często kojarzy się z obrońcą w sprawach karnych... - Jest to daleko idące uproszczenie. Wiele kancelarii specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, świadczy stałą obsługę podmiotom gospodarczym. Czy trudno bronić klienta, o którym się wie, że jest naprawdę winny zarzucanego mu czynu? - Pomoc prawna adwokata nie jest sposobem na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Żadna jednak osoba, do chwili prawomocnego skazania, nie może być traktowana jako winna popełnienia przestępstwa, zarówno przez sąd, jak i przede wszystkim przez swojego obrońcę. Co może zrobić osoba, której nie stać na wniesienie sprawy do sądu i opłacenie pomocy prawnej? - Zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym istnieje możliwość

złożenia wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie obrońcy bądź pełnomocnika z urzędu. Do wniosku takiego należy załączyć oświadczenie majątkowe na stosownym formularzu, dostępnym w Internecie lub w sądach. Na jakiej zasadzie ustalane jest wynagrodzenie adwokackie? - Rozróżnić należy dwie sytuacje. W sprawach przyjmowanych z wyboru obowiązują stawki umowne, ustalone pomiędzy adwokatem a klientem. W sprawach, w których adwokat działa z urzędu, wynagrodzenia zasądzane przez sądy wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości. W Polsce co piąty prawnik po aplikacji adwokackiej nie ma szans na otwarcie kancelarii, jaka jest tego przyczyna? - Pod populistycznym hasłem otwarcia zawodów bądź tzw. deregulacji kryła się obietnica, ze strony autorów tego pomysłu, dostatniego życia. Była to obietnica bez pokrycia. Wprowadzała w błąd młodego człowieka, stwarzając wizję sukcesu finansowego w zawodzie prawniczym. Przemilczano wówczas, jak wysokie są koszty założenia i prowadzenia kancelarii, trudne do pokry-

cia przez wielu młodych adwokatów po aplikacji. Czy ogląda Pan serial „Prawo Agaty”? Jeżeli tak, to proszę powiedzieć, czy bohaterka jest prawdziwa, czy praca w kancelarii adwokackiej w rzeczywistości wygląda tak jak na filmie? - Cieszę się że znaleźli się twórcy, którzy w taki sposób postrzegają adwokatów i ich pracę. Oczywiście, że ze względu na potrzeby scenariusza filmowego posłużono się wieloma uproszczeniami i fikcją literacką. Warto jednak zauważyć, iż istota pracy adwokata została uchwycona, a poświęcenie bohaterki filmu w prowadzonych przez nią sprawach nie odbiega daleko od faktycznego zaangażowania wielu kolegów w sprawy swoich klientów. Pozostając przy tematyce filmowej, to jak Pan ocenia najnowszą polską produkcję „Układ zamknięty”? - Dotknął pan problemu naszego czasu, który zbytnio nie odbiega od tematyki tego filmu. Jesteśmy świadkami, iż liczne działania organów państwa, które według konstytucji określone jest jako demokratyczne państwo prawne, poprzez podejmowanie licznych działań szykanuje obywateli, doprowadzając do nieodwracalnych skutków go-

spodarczych, dramatów rodzinnych i osobistych. Kiedy osoba napiętnowana w końcu wykaże swoje racje, jest już za późno na kontynuowanie dotychczasowego życia. Niestety, media przyczyniają się do takich tragicznych finałów, publikując informacje pochodzące z jednego źródła, nadając im sensacyjny wymiar. Obecnie wiele osób czerpie wiedzę z Internetu, czy widzi Pan w takim postępowaniu jakieś zagrożenie? - Internet jest źródłem wiedzy w każdej dyscyplinie. W przypadku jednak problemów natury prawnej korzystanie z wiedzy w Internecie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Na pewno nie zastąpi to rozmowy z profesjonalnym prawnikiem, podobnie jak samodzielne leczenie się za pomocą Internetu nie zastąpi wizyty u lekarza. Ostatnio byliśmy świadkami sporu o sądy rejonowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zlikwidowało 79 sadów, czemu sprzeciwiał się również samorząd adwokacki. Dlaczego? - Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej wyrażająca sprzeciw wobec decyzji organu administracji państwowej dotyczący likwidacji sądów wynikała z troski o jedną z konsty-

Jan Kwietnicki przed siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu FOT. Jan Oleksy

tucyjnych gwarancji praw i wolności obywatelskich, jaką jest niezawisłość sędziowska. W naszej ocenie decyzja Ministerstwa Sprawiedliwości naruszała tę gwarancję. Informacja o projektach wprowadzenia dalej idącego nadzoru nad sądami budzi jeszcze większy niepokój w tym zakresie. Rozmawiał Jan Oleksy

Lista adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej Lp.

nazwisko, imię adres kancelarii

tel.

tel. kom.

e-mail adres strony www

Narutowicza 49a/33 Narutowicza 49a/33 Narutowicza 3 Narutowicza 1

54 282 20 72 54 282 20 72 54 416 26 59 54 282 40 36

607 435 722 607 458 795 502 743 313 606 421 224

Sądowa 8 Sądowa 8 Sądowa 8 Sądowa 8 3 Maja 4 Mostowa 20a

56 498 20 12 56 498 31 43 56 498 31 43 - 56 498 36 67 -

604 134 412 606 683 220 602 480 660 604 089 815 602 830 181 886 332 997

Grudziądzka 34 Dworcowa 8 Rybacka 5 Hallera 11 Grudziądzka 20

- 56 692 04 65 56 686 15 15 - -

668 349 961 605 417 879 603 936 436 502 284 384 694 532 774

Zdrojowa 29c/6 Stolarska 11 Zdrojowa 13/9 Narutowicza 67

- - 54 283 40 00 -

500 175 134 - 880 488 794 kolowrocki@op.pl 602 241 296

Rynek 17 Rynek 28 Rynek 17

- - 56 491 97 23

602 570 540 783 018 996 -

Kosynierów Gdyńskich 27 Mikołaja z Ryńska 2 Mikołaja z Ryńska 2 Wybickiego 28 Mikołaja z Ryńska 2

56 471 80 43 56 542 65 93 - - -

500 115 646 adwokat@kancelariagrudziadz.com.pl 502 347 858 603 647 907 - 603 836 644

Aleksandrów Kujawski 1. 2. 3. 4.

Ornass Jolanta Ornass Henryk Woźniak Bożena Zbierska Wiesława

indie-206@wp.pl

Brodnica 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Celińska Ewa Głuszek Tomasz Kusztal Marek Kusztal-Głuszek Magdalena Refliński Henryk Zieliński Maciej

t.gluszek@op.pl

www.adwokat-brodnica.biznes-mapa.pl

adwokat.m.zielinski@o2.pl

Chełmno 11. 12. 13. 14. 15.

Kowalczyk Wojciech Michalski Aleksander Środa Zbigniew Tarnawska Katarzyna de Tchorzewska Gabriela

woko1@o2.pl adw.a.michalski@wp.pl zbigniewsroda@onet.pl adwokat@ktarnawska.com

www.adwokat-michalski.pl

Ciechocinek 16. 17. 18. 19.

Gostyńska Milena Jurkiewicz Agenor Kołowrocki Robert Tomaszewski Ryszard

Golub-Dobrzyń 20. 21. 22.

Brymora Roman Grycko Janusz Wiśniewska-Zaborska Marta

kancelariagrycko@gmail.com martazaborska@op.pl

Grudziądz 23. 24. 25. 26. 27.

Bronka Joanna Florkowska-Madeja Jolanta Graczyk-Schulz Anna Jasińska Lucyna Jędras-Szulta Grażyna

www.kancelariagrudziadz.com.pl


maj 2013  C M Y K

Lp.

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu

nazwisko, imię

adres kancelarii

tel.

tel. kom.

e-mail

3 adres strony www

Grudziądz 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Klonowski Filip Kurek Anna Kurek Ryszard Kurek Łukasz Loewenau Jarosław Madeja Kamil Szczygielski Ryszard Wiśniewski Tomasz

Mickiewicza 26 Włodka 7/305 Tysiąclecia 50/1 Włodka 7/305 Mikołaja z Ryńska 2 Mikołaja z Ryńska 2 Kosynierów Gdyńskich 27 Kosynierów Gdyńskich 27

- - - - - - 56 462 34 81 -

602 732 920 601 471 580 biuro@adwokat-grudziadz.com 604 953 568 691 552 477 biuro@adwokat-grudziadz.com 506 860 981 504 064 628 607 919 238 adw_szczygielski@vp.pl 697 715 538

Stefańska Magdalena Tomczyk Krzysztof Zaleski Stanisław

Kościuszki 7/7 3 Maja 20 11 Listopada 4a/2

54 234 03 91 - 54 287 26 17

- 695 272 135 603 947 640

Grunwaldzka 8/2

56 474 24 14

604 449 784

www.adwokat-grudziadz.com www.adwokat-grudziadz.com www.r.szczygielski.prv.pl

Lipno C M Y K

36. 37. 38.

adw.stefanska@op.pl kancktom@op.pl adw.zaleski@op.pl

Nowe Miasto Lubawskie 39.

Augustyn Elżbieta

Radziejów 40.

Badeusz Józef

Brzeska 5

Cukrowski Wojciech Okniński Ludwik Wiśniewski Wojciech

Beszczyńska-Kowalska Izabela Białoskórska-Mikołajewska Grażyna Bogusz Sebastian Bołądź Janusz Borowicz Marek Brudzyński Jacek Budkiewicz Leszek Chodkowski Stanisław Chołub Aleksandra Ciechanowicz-Adamska Alina Cieszyński Adam Cilak Tomasz Cymerman Piotr Czulińska-Kowalska Oliwia Czuliński Jacek Czypek-Żychlińska Agnieszka Dąbek Tomasz Donderski Andrzej Felski Tadeusz Gadomski Tomasz Gaura Stanisław Goździewicz Małgorzata Górski Grzegorz Gradowska-Koprowska Barbara Grądzki Andrzej Grochowska Magdalena Grochowski Krzysztof Grzywacz Monika Indan-Pykno Wiktor Jackowiak Maria Jakubaszek Michał Jankowski Józef Jaworski Michał Jurkiewicz-Grzywacz Ewa Kakiet Witold Kaliński Paweł Kamińska Marzenna Kamiński Czesław Kamiński Jakub Kamiński Sebastian Kaniewski Kazimierz Klonowska Jolanta Kłos Dariusz Kornatowska Dorota Kozłowski Jacek Kraszewski Stanisław Krężelewski Jacek Królikowski Mariusz Kwiatkowski Tomasz Kwietnicka Mirosława Kwietnicki Jan Lachowski Jerzy Laskowski Wojciech Lep Lech Lewandowski Mariusz Lipińska-Bołądź Jolanta Łamek Jakub Łuka Tomasz Marczuk Włodzimierz Masternak Marta Matusiak Bohdan Misiak Andrzej Moroz Wojciech Nyckowski Damian

-

604 482 302

cbadeusz@interia.pl

Warszawska 40b Warszawska 42a Warszawska 43/2

54 280 23 95 - 54 280 54 70

604 739 040 603 947 500 609 065 699

cukrowski@o2.pl lokrp@poczta.onet.pl adw.wisniewski@op.pl

Rynek Staromiejski 9/1 Rynek Staromiejski 17 Matejki 42 Łazienna 4 Ślusarska 4 Szeroka 46 Żeglarska 24/13 Legionów 16/2 Szosa Chełmińska 26/409 Szeroka 21/4a Kaliskiego 3c/7 Szewska 23 Szewska 17 Różana 1/1 Różana 1/1 Małe Garbary 12 Chełmińska 16 Chopina 22/2b Rynek Staromiejski 17 Szeroka 42 Rynek Staromiejski 17 Rynek Staromiejski 17 Konopnickiej 20/6 Kopernika 33/2 Mostowa 7 Piekary 10/1 Młodzieżowa 26 Kopernika 31/5 Rynek Staromiejski 17/8 Marii Panny 5 Szewska 17 Teligi 2c/31 Batorego 5 Kopernika 31/5 Wiklinowa 26/28 Szosa Okrężna 10b/23 Rynek Staromiejski 17 Jagodowa 5 Panny Marii 3/6 Panny Marii 3/5 Szewska 2 Łazienna 32/1 Rynek Staromiejski 17 Rynek Staromiejski 17/7 Królowej Jadwigi 24/4 Świętej Katarzyny 4/3 Mickiewicza 48/4 Szeroka 21/4a Żeglarska 4 Rynek Staromiejski 17 Szczytna 21/1 Kopernika 21 Chełmińska 16/2 Marii Panny 13 Szeroka 8 Łazienna 4 Prosta 19/5 Polna 101 Żeglarska 5 PCK 17/4 Rynek Staromiejski 17 Sukiennicza 11/2 Świętego Ducha 7/9, lok. 5 Świętej Katarzyny 9/11

56 621 01 81 56 621 03 65 56 657 23 00 56 621 14 39 56 652 23 62 56 621 08 09 56 622 35 10 56 655 06 78 - - - - 56 676 84 15 56 622 58 11 56 622 58 11 56 653 93 93 56 622 88 88 56 623 11 01 56 622 99 33 - 56 652 14 76 56 652 14 44 - - 56 622 84 65 56 652 28 33 - 56 621 09 26 56 652 14 75 56 621 08 91 - - 56 622 68 45 56 621 09 26 56 621 01 64 - 56 621 04 30 56 621 09 04 56 621 00 51 56 621 12 43 56 621 06 85 56 644 98 90 56 621 03 59 56 652 14 98 56 655 67 21 56 651 08 33 56 664 10 40 - 56 654 02 82 56 621 03 62 56 622 33 38 - - 56 654 05 90 - 56 621 14 39 - - 56 621 12 16 - 56 621 04 30 56 652 10 40 56 621 06 00 -

664 703 303 aibk@wp.pl 605 294 046 515 271 555 sekretariat@ndw.org.pl 609 850 391 janusz2009@neostrada.pl - 509 264 004 brudzynski@orange.pl 607 999 056 501 625 315 schodkowski.kancelaria@gmail.com 504 442 165 adwokat-cholub@wp.pl 603 782 566 adwokat_adamska@wp.pl 603 944 452 adamcieszynski@o2.pl 512 372 892 503 506 211 piotr_cymerman@op.pl - 601 847 178 jacek@kancelaria-czulinski.pl 509 462 777 adwokat_torun@wp.pl 660 407 860 tomaszdabek@kancelaria-dabek.pl 604 786 388 a_donderski@op.pl 508 282 488 t.felski@adwokat.torun.pl 505 180 160 602 477 268 504 822 471 adwokatgozdziewicz@interia.pl 667 997 471 668 853 858 adwokat@gradowska-koprowska.pl 501 516 744 508 352 604 adwgrochowska@wp.pl 502 815 996 509 861 625 mogsiw@wp.pl 668 382 866 kancelaria@adwokatindan.pl 602 496 517 607 636 486 m.jakubaszek@wp.pl 600 281 118 kancelaria@adwokatjankowski.pl 607 388 019 jaworski@rjp-law.eu 510 226 426 mogsiw@wp.pl 695 594 017 600 706 128 698 176 477 601 959 409 - biuro@adwokatkaminski.pl 605 368 905 biuro@naszprawnik.pl 502 680 242 795 290 588 jklonowska.adwokat@gmail.com 603 893 577 693 708 104 501 386 233 jkozlowski@o2.pl - krasz@infocomp.pl - kancelaria_krezelewski@wp.pl 601 350 530 adwokat_krolikowski@op.pl 601 691 676 663 418 879 601 212 765 adwokatkwietnicki@gmail.com 602 215 314 kancelaria@jerzylachowski.pl 692 792 992 601 624 933 l.lep@adwokat-lep.pl 604 551 913 mariusz-lewandowski1@wp.pl 609 850 339 jolabaladz@wp.pl 508 068 125 adwokat@jakublamek.pl 602 875 141 604 366 628 wmarczuk@kancelarie.torun.pl 601 164 397 - 601 813 353 601 991 286 adwokat.moroz@wp.pl 502 623 350 kontakt@nyckowski.com.pl

Rypin 41. 42. 43.

Toruń

ORA

C M Y K

C M Y K

44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

www.ndw.org.pl

www.kancelaria-czulinski.pl www.kancelaria-dabek.pl www.donderski-adwokat.com.pl www.adwokat.torun.pl

www.adwokatgrochowska.pl www.adwokatindan.pl

www.rjp-law.eu

www.adwokatkaminski.pl

www.adwkozlowski.pl

www.jerzylachowski.pl www.adwokat-lep.pl www.mariusz-lewandowski.pl www.jakublamek.pl

www.adwokat.nyckowski.com.pl


4 Lp.

maj 2013

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Toruniu

nazwisko, imię

adres kancelarii

tel.

tel. kom.

Olszak Jan Orfin Maria Pawłowski Paweł Pazdyga Andrzej Piróg-Wolska Ewa Płaza Łukasz Pokorski Paweł Popławska Paulina Porada Marek Prątnicki Radosław Przybysz Marek Przybysz Agnieszka Rasmus Remigiusz Rudy Wiesława Rudy Bogdan Schlesinger Laszlo Sieczko Krzysztof Strzelczyk Ewa Szmidt Małgorzata Sztachelska Marta de Szymerowski Rajmund Trela Mariusz Trojan Maria Tusch Adam Weber-Rudnicka Hanna Wielińska Ewa Wiśniewski Włodzimierz Wojciechowski Wojciech Wolarski Marek Wronkowska Beata Wrzeszcz Adam Wygralak-Brudzyńska Maria Zalewska Ewa Znyk Adam Żerkowska Joanna

Strumykowa 11/2 Rynek Staromiejski 17 Żeglarska 5/2 Rynek Staromiejski 17 Rynek Staromiejski 17 Łubinowa 59 Wyszyńskiego 22e/60 Marii Panny 3/5 Rynek Staromiejski 17 Świętego Ducha 19/2 Bydgoska 62/1 Bydgoska 62/1 Broniewskiego 6/145 Rynek Staromiejski 24/2a Rynek Staromiejski 24/2a Broniewskiego 6/145 Rynek Nowomiejski 3 Rynek Staromiejski 17 Rynek Staromiejski 17/7 Piekary 11/1 Żeglarska 5/2 Kameliowa 15b Strumykowa 11/2 Rynek Staromiejski 17 Matejki 74/5 Piekary 45/5 Rynek Nowomiejski 3 Rynek Nowomiejski 4 Kopernika 25/6 Łazienna 4 Broniewskiego 4/42 Szeroka 46 Rynek Staromiejski 9/1 Batorego 5 Piekary 11/1

56 644 90 68 56 621 06 51 56 621 12 16 56 622 65 50 56 622 99 33 56 621 12 80 - 56 621 12 43 56 621 03 59 - 56 621 14 23 - 56 471 44 84 56 621 09 33 56 621 09 33 56 471 44 84 56 655 96 52 56 621 05 54 56 621 09 34 56 652 29 29 56 621 12 16 56 692 60 64 56 644 90 68 56 652 14 74 - 56 622 87 94 56 655 96 52 56 664 04 04 56 652 28 66 - 56 640 16 16 56 621 08 09 56 621 08 88 56 654 05 90 56 652 29 29

Śniadeckich 17

22 629 74 98

-

- - - -

605 610 085 505 221 352 601 066 728 600 049 366

54 231 15 00 54 232 52 27 - 54 232 35 42 - - 54 232 36 03 54 231 42 58 54 231 42 58 54 411 50 70 54 232 10 43 54 232 35 54 54 232 35 54 54 232 24 96 54 411 65 62 54 232 57 78 54 232 57 48 54 232 57 48 54 411 53 43 54 231 31 65 - 54 232 31 22 - 54 231 30 97 54 232 74 80 - 54 232 48 28 - - 54 231 17 17 54 232 34 68 54 232 34 68 54 232 34 68 - - 54 232 46 02 - 54 231 19 51 54 231 12 93

608 359 609 602 583 666 602 321 993 604 643 657 691 253 559 601 623 747 601 626 514 606 203 171 666 117 448 502 581 624 602 397 565 608 378 122 504 711 550 603 111 542 601 626 498 605 067 483 604 785 552 509 623 620 603 508 522 504 184 112 601 715 977 609 111 000 600 875 669 504 275 829 600 249 866 604 251 105 501 627 147 502 682 042 501 057 557 602 256 231 600 452 799 - 660 688 181 604 620 995 500 129 456 695 137 208 601 637 922 501 057 880

e-mail

adres strony www

C M Y K

Toruń 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

505 644 967 janolszak@o2.pl 600 117 838 516 037 507 ppawlowski100@wp.pl 606 188 703 608 460 296 e.pirog@adwokat.torun.pl 508 115 712 lukasz.plaza@gmail.com 505 691 234 paweljozefpokorski@gmail.com 504 871 787 poplawska@naszprawnik.pl 603 675 858 533 141 080 adwokat.pratnicki@gmail.com 601 524 371 kancelaria@adwokat-przybysz.pl - agnieszka@adwokat-przybysz.pl - remigiusz.rasmus@wp.pl 605 623 629 rudyw@poczta.onet.pl 501 720 334 rudyw@poczta.onet.pl - laszlo.schlesinger@kancelaria-schlesinger.pl 601 679 475 ksieczko@kancelariaadrem.pl 691 508 791 505 156 538 - 607 304 469 rszymerowski@sgk.pl 600 807 151 kancelaria@urnicz.pl 507 196 127 maria.trojan@wp.pl 602 669 129 adam.tusch@wp.pl 883 929 849 kancelaria.weber-rudnicka@wp.pl 601 069 469 ewawielinska-adwokat@wp.pl 601 658 759 sekretariat@ad-rem.neostrada.pl 600 530 035 kancelaria@adwokat-wojciechowski.pl 601 664 618 pifh@pifh.com.pl 503 116 150 b.wronkowska@o2.pl 501 026 710 biuro@kancelaria-temidas.pl 509 264 004 608 110 622 - -

www.adwokaci-torun.com

www.adwokat.torun.pl www.knmp.pl

www.adwokat-przybysz.pl C M Y K

www.kancelaria-schlesinger.pl www.kancelaria-adrem.pl

www.urnicz.pl www.adwokaci-torun.com www.tusch.pl www.ewawielinska.pl www.kancelariaadrem.pl www.adwokat-wojciechowski.pl www.pifhprofit.com.pl www.kancelaria-temidas.pl

Warszawa 143.

Kudlicki Krzysztof

kancelaria@rkradwokaci.pl

www.rkradwokaci.pl

Wąbrzeźno 144. 145. 146. 147.

Błaziak Janina Grzybowska Marzena Iwicki Wojciech Oskroba Przemysław

Wolności 19 Ojca Bernarda 1/3a Kopernika 24 Wolności 10

grzybowskamarzena@o2.pl kancelaria@adwokat-oskroba.pl

Włocławek Banasiak Wiesław Bączykowski Tomasz Bielicka Bożena Binemann-Zdanowicz Dawid Borowicz Agnieszka Ciesielski Marek Długosz Jan Wojciech Górska Bożena Górski Zbigniew Ilasz-Różycka Magdalena Jasińska-Pietrykowska Małgorzata Kamińska Wanda Kamiński Krzysztof Kawecka-Jankowska Małgorzata Kaźmierczak Grzegorz Kotowska-Kędzierska Magdalena Kowalska-Albrecht Danuta Kowalski Witold Kwiecińska-Arutjunjan Beata Kwietnicka Grażyna Lamecka Nina Milczarczyk Ryszard Mokry Piotr Mrówczyńska Jolanta Naczas Witold Nowicki Marcin Ochociński Piotr Pilichowicz Teresa Pilichowicz Maciej Podgórski Stanisław Radke Artur Radke Teresa Radke Justyna Romatowski Rafał Rumianowski Jerzy Rutecka Aleksandra Stawicki Piotr Szypulska Anna Tomczewski Ryszard

plac Wolności 15 Kościuszki 4 plac Wolności 1 plac Wolności 8/9 Wojska Polskiego 19/3 Wojska Polskiego 19/1 3 Maja 35/6 Kilińskiego 12a/4 Kilińskiego 12a/4 plac Wolności 8/9 Starodębska 26 plac Wolności 8/9 plac Wolności 8/9 Kościuszki 19a/4 plac Wolności 8/9 plac Wolności 8/9 plac Wolności 8/9 plac Wolności 8/9 Kilińskiego 14a plac Wolności 8/9 plac Wolności 8/9 plac Wolności 1 Świętego Antoniego 20/1 plac Wolności 17 Wojska Polskiego 31/4 plac Wolności 3/4, lok. A 210 POW 20/22 ,lok.15 plac Wolności 14/2 plac Wolności 14/2 plac Wolności 8/9 Wojska Polskiego 31 Wojska Polskiego 31 Wojska Polskiego 31 plac Wolności 17c/7 Okrzei 74b Świętej Antoniego 41a plac Wolności 1/18 Wojska Polskiego 18c/1 plac Wolności 8/9

bbielicka@op.pl

www.adwokat-bielicka.pl

a.borowicz@onet.eu

C M Y K

adw.bzgorscy@op.pl adw.bzgorscy@op.pl adwilaszrozycka@o2.pl m.pietrykowska@interia.pl mkjkancelaria@neostrada.pl adw.grzegorzkazmierczak@gmail.com

b.ka@wp.pl kancelaria@adwokat-lamecka.pl

www.adwokat-lamecka.pl

adw.piotrmokry@poczta.onet.pl doradcajmrowczynska@wp.pl

www.kancelaria.mrowczynska.pl

kancelaria.nowicki@op.pl

podgorski@wp.pl kancelaria@kancelariaradke.pl kancelaria@kancelariaradke.pl adwokat@kancelariaradke.pl adwokat@rromatowski.pl arutecka@poczta.internetdsl.pl kps@piotrstawicki.info kanszyp2@wp.pl ryszard.tomczewski@gmail.com

Wydawca EXPRESS MEDIA Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, tel. 52 32 60 733 Prezes Zarządu dr Tomasz Wojciekiewicz Dyrektor sprzedaży Adrian Basa Redaktor prowadzący Jan Oleksy, j.oleksy@expressmedia.pl Sprzedaż Stanisław Misiun, s.misiun@expressmedia.pl, tel. 56 61 18 162 Skład SZOKstudio - Jakub Woźniak, j.wozniak@expressmedia.pl

www.kancelariaradke.pl www.kancelariaradke.pl www.kancelariaradke.pl www.rromatowski.pl

ORA

148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.

www.piotrstawicki.info

C M Y K

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka  

Toruń

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka  

Toruń

Advertisement