Page 1

Standardbatterier Öppna batterier

Kortfattad instruktion för daglig drift Före laddning

Efter laddning

Kör maskinen så nära laddaren som möjligt för att laddningshandskarna skall nå varandra

Kontrollera att laddaren har avslutat uppladdningen av batteriet Grön lampa skall lysa.

Slå av tändningsnyckeln och bryt strömmen

Slå av laddaren eller tryck på pausknappen.

Anslut laddningshandskarna till varandra.

Dra isär laddningshandskarna från varandra. Dra inte i kablarna

Laddaren skal vara avstängd

Slå på laddaren om den är försedd med en strömbrytare

Torka av batteriet och stäng batterilocket. Anslut batterihandsken till maskinen och kör.

Kontrollera syranivån minst var 14 dag och efterfyll Kontrollera att laddaren med batterivatten om det är nödvändigt startar innan den lämnas. Röd lampa skall lysa Alltid efter För några laddare Gul lampa. laddning

Aldrig före Laddning

Den optimala uppladdningen nås i tempererade utrymmen. Uppladda alltid ditt batteri till 100% innan det tas i bruk.

Kom alltid ihåg att slå ifrån laddaren, eller trycka på pausknappen innan handskarna tas isär.

Dagligt_underhaall_Oppna_SE  

http://www.gnb-nordic.com/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/SE_Manualer/Motive/Dagligt_underhaall_Oppna_SE.pdf