Page 1

art.nr.: 88012008

Volautomatische koffiemachine

ETNA HOME PRODUCTS postbus 3 6920 AA Duiven Voor service: Tel. 0900 - 555 00 02 Fax. 026 - 882 12 22

GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI GEBRAUCHSANWEISUNG

EKM 800


A

C D

E

O

A B

J K

C D E

L M

F G H

G

F

H

N O

L M

J

BEDIENINGSPANEEL / BESCHRIJVING

B

K

P

NL 1 N

BEDIENINGSPANEEL A. Aan/uit indicatielampje B. Aan-/uitschakelaar C. Indicatielampje voor 1 kop sterke koffie D. Indicatielampje voor 1 kop normale koffie E. Toets voor 1 kop koffie F. Toets voor 2 koppen koffie G. Indicatielampje voor voorgemalen koffie H. Toets voorgemalen koffie J. Indicatielampje “doorspoelen” K. Doorspoel toets L. Indicatielampje “toestel reinigen” M. Indicatielampje “ontkalken” N. Indicatielampje “waterreservoir leeg” O. Indicatielampje voor ledigen of terugplaatsen "lekbak en koffiedik-container” P. Instelknop voor hoeveelheid per kop

BESCHRIJVING A. Deksel waterreservoir B. Vulopening (met deksel) voor voorgemalen koffie C. Plateau voor koffiekopjes D. Deksel koffiebonen container (met knop voor fijnafstelling) E. Keuzeknop stoom / heet water F. Stoompijpje (stoom / heet water) G. Koffie-uitloop, in hoogte verstelbaar H. Tuitjes J. Rooster van lekbak K. Lekbak L. Lade met container voor koffiedik M. Vlotter N. Gegevensplaatje (onderzijde toestel) O. Bedieningspaneel P. Maatlepel


1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De vormgeving en functionaliteit van deze ETNA koffiemachine garanderen een -- eenvoudige bediening, -- perfecte instelling naar uw persoonlijke wensen, -- eenvoudige reiniging en onderhoudsgemak.

3 VOORDAT U KOFFIE ZET

2 VOOR HET EERSTE GEBRUIK

4 KOFFIE ZETTEN

NL 2

6 WATER VERWARMEN

6

8

12 13

7 TOESTEL UITSCHAKELEN 8 LEDIGEN KOFFIEMACHINE 9 ONDERHOUD

4

10

5 MELK OPSCHUIMEN Het toestel is perfect op uw persoonlijke wensen in te stellen, dankzij: -- Het in twee fasen uitgevoerde koffiezetproces: voorafgaand aan het eigenlijke koffiezetten wordt het koffiemengsel eerst bevochtigd, waardoor het volle koffiearoma vrij komt; -- De individueel instelbare hoeveelheid water per kop, waardoor u net zo gemakkelijk een kleine kop espresso als een grote cappuccino bereidt; -- De maling van het koffiemengsel kan worden afgesteld op de soort koffiebonen; -- De mogelijkheid om te kiezen tussen normale, sterke of extra sterke koffie; -- Een perfecte crema-laag, waardoor de koffie er onweerstaanbaar uitziet èn smaakt. Water wordt aanmerkelijk korter met het espresso koffiemengsel in contact gebracht dan met het koffiemengsel voor gewone filterkoffie. Hierdoor smaakt espresso aangenaam en minder bitter dan filterkoffie.

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

Lees, voordat u het toestel in gebruik neemt, eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Besteed hierbij vooral aandacht aan de veiligheidsvoorschriften. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik of een eventueel volgende gebruiker.

14 15

16

10 HET TOESTEL ONTKALKEN

19

11 WAT MOET IK DOEN WANNEER … 12 MILIEUASPECTEN / SERVICEDIENST 13 VOOR HAASTIGE GEBRUIKERS

24

21 23

NL 3


Het toestel mag alleen worden aangesloten op een netspanning die in overeenstemming is met de informatie op het gegevensplaatje. Het gegevensplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het toestel.

Maak het toestel spanningsloos voordat met reparatie of schoonmaken wordt gestart. Bij voorkeur door de stekker uit de wandcontactdoos te halen. Dompel het toestel nooit in water.

Let op als er kinderen in de buurt zijn. Laat het toestel niet zonder toezicht door kinderen bedienen.

Let op dat vocht het toestel niet kan binnendringen via de ventilatiesleuven in het kopjesplateau.

Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet met hete onderdelen van het toestel in contact kan komen.

Reinig de onderdelen van het toestel niet in de vaatwasmachine.

Trek nooit de stekker uit de wandcontactdoos door aan het aansluitsnoer te trekken.

Laat het toestel niet langer dan nodig ingeschakeld.

Gebruik het toestel niet wanneer: -- het aansluitsnoer is beschadigd; -- de behuizing van het toestel is beschadigd.

Stel het toestel niet bloot aan weersinvloeden.

De koffie-uitloop en het stoompijpje worden heet gedurende het gebruik. Houd kinderen op een afstand!

Open nooit de behuizing en verander de mechanische en/of elektrische opbouw van het toestel niet. Repareer het toestel nooit zelf. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties (aanraken van spanningvoerende onderdelen) en storingen. Reparaties mogen alleen door een bevoegd servicemonteur worden uitgevoerd.

Vul het waterreservoir uitsluitend met koud water. Vul het reservoir nooit met heet water, melk of andere vloeistoffen. Vul de koffiecontainer uitsluitend met gebrande koffiebonen. Vul de container niet met bevroren of gekaramelliseerde koffiebonen. Zorg ervoor dat er geen andere stoffen dan koffiebonen in de koffiecontainer terecht komen. Vul de opening voor gemalen koffie uitsluitend met gemalen koffie. Let op: de fijnheid van de maling verschilt per koffiemerk. Een te fijne maling kan schadelijk zijn voor het mechaniek van het toestel.

Neem, in geval van storing, contact op met -- de leverancier, of -- de servicedienst. Verzend het toestel onder geen beding per post. Transportschades vallen niet onder de garantiebepalingen. Wanneer het toestel is gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het werd ontworpen vervalt het recht op garantie. Het recht op garantie vervalt ook wanneer er schades zijn ontstaan ten gevolge van onvoldoende onderhoud. Dit toestel voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.

Neem de onderhouds- en ontkalkinstructies in acht.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NL 4

1.1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

NL 5


Plaats het toestel waterpas in een droge, goed geventileerde ruimte, op een stabiele ondergrond. Belangrijk: Wacht twee uur met inschakelen wanneer het toestel uit een koude omgeving komt en vervolgens in een warme omgeving wordt geplaatst.

2.2 OPBERGCOMPARTIMENT VOOR NETSNOER Aan de achterzijde van het toestel bevindt zich een opbergcompartiment voor het netsnoer. Duw het eventueel overtollige netsnoer terug in het toestel totdat de gewenste lengte is bereikt.

2.3 TOESTEL AANPASSEN AAN DE HARDHEID VAN HET WATER

NL 6

De afzonderlijke waterhardheidsinstellingen (in Duitse graden: °dH) worden zoals hieronder beschreven op het bedieningspaneel weergegeven: Stand 1 (1-7 °dH): Stand 2 (8-15 °dH): en ; Stand 3 (16-23 °dH): , en ; Stand 4 (24-30 °dH): , , en ; Stand 0: Alleen het indicatielampje knippert. De waterhardheid hoeft slechts één keer ingesteld te worden en wel vòòr het eerste gebruik, of wanneer in de loop der tijd de waterhardheid verandert.

Het toestel moet worden ingesteld op de hardheid van het water. Het automatische indicatielampje voor ontkalken werkt alleen correct indien de hardheid van het water juist is ingesteld (zie ook hoofdstuk 9). Bepaal met behulp van de Aquadur® teststrips de hardheid van het kraanwater. Ga hierbij te werk volgens de instructies op de verpakking van de strips. U kunt ook informatie inwinnen bij het waterleidingbedrijf over de hardheid van het water. Het toestel kent 5 hardheidsinstellingen en is in de fabriek afgeregeld op stand 3 (dit komt overeen met een waterhardheid in Duitse graden van 16 tot 23 °dH). Verander de waterhardheidsinstelling als volgt: -- Steek de stekker in de wandcontactdoos. -- Schakel het toestel niet in. -- Houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het aan/uit indicatielampje brandt continu. Het indicatielampje knippert. Door herhaaldelijk op de toets te drukken verandert u de instelling. Volgorde: 4, 0, 1, 2, 3. -- Bewaar de instelling door één keer op de aan-/uitschakelaar te drukken. De instelprocedure is hiermee ook beëindigd. De indicatielampjes doven. De instelprocedure stopt automatisch wanneer niet binnen dertig seconden een toets bediend wordt. De tot dan gemaakte instellingen worden niet opgeslagen.

2.4 INSTELLEN VAN DE UITSCHAKELTIJD Het toestel schakelt zichzelf, uit veiligheidsoverwegingen, uit indien het gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. Bovendien wordt op deze manier energie bespaard. Het toestel is voorzien van 3 timer instellingen. Het toestel schakelt uit nadat de ingestelde tijd verstreken is. Het toestel is in de fabriek afgeregeld op timerstand 2 (uitschakelen na 2 uur). Verander de timerinstelling als volgt: -- Steek de stekker in de wandcontactdoos. -- Schakel het toestel niet in. -- Houd de toets gedurende drie seconden ingedrukt. Het aan/uit indicatielampje brandt continu. Het indicatielampje knippert. -- Door herhaaldelijk op de toets te drukken verandert u de instelling. Volgorde: 3, 1, 2. -- Bewaar de instelling door één keer op de aan-/uitschakelaar te drukken. De instelprocedure is hiermee ook beëindigd. Alle indicatielampjes doven. Wanneer niet binnen dertig seconden een toets bediend wordt eindigt de instelprocedure automatisch. De tot dan gemaakte instellingen worden niet opgeslagen. De afzonderlijke timerinstellingen worden zoals hieronder beschreven op het bedieningspaneel weergegeven: Stand 2 (uitschakelen na 2 uur): en ; Stand 3 (uitschakelen na 5 uur): , , , en ; Stand 1: Alleen het indicatielampje knippert.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

2.1 PLAATSING

NL 7


Draai bij lichtere bonen de knop tegen de klok in voor fijne maling.

Open het linker deksel. Til het waterreservoir aan het hengsel uit het toestel. Vul het reservoir met koud en schoon water tot aan het MAX teken.

Tip: probeer verschillende instellingen totdat u de maling hebt die u het beste smaakt.

Plaats het reservoir terug. Druk het iets naar beneden, op het ventiel in het toestel.

3.4 HET TOESTEL INSCHAKELEN

Voor lekkere koffie moet u -- het water dagelijks verversen; -- geen mineraalwater of gedestilleerd water gebruiken; -- het reservoir minimaal 1x per week schoon maken in een sopje van warm water (nooit in de vaatwasmachine). Spoel het reservoir vervolgens om met schoon water. Wanneer het indicatielampje gevuld moet worden.

NL 8

Druk gedurende 1 seconde op de aan-/uitschakelaar . Het toestel is ingeschakeld. Het rode indicatielampje boven de toets licht op. Alleen wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt: Ten teken dat het toestel moet worden gevuld knipperen de groene indicatielampjes , , en .

VOORDAT U KOFFIE ZET

VOORDAT U KOFFIE ZET

3.1 VULLEN VAN HET WATERRESERVOIR

oplicht betekent dit dat het waterreservoir leeg is en

3.2 VULLEN VAN DE KOFFIECONTAINER Open het rechter deksel. Vul de container met koffiebonen (gebruik geen diepgevroren bonen). Overtuig u ervan dat er uitsluitend koffiebonen in de container aanwezig zijn. Sluit het deksel. Tip: u kunt zowel espresso als gewone koffiebonen gebruiken. Probeer verschillende soorten totdat u de soort heeft gevonden die u het beste smaakt.

-- Zet een lege kop onder het stoompijpje. -- Draai de functieknop, tegen de klok in, tot de aanslag. Er stroomt stoom uit het stoompijpje. Er knippert ĂŠĂŠn indicatielampje. -- Druk 1x op toets . De uitstroom stopt automatisch (de uitstroom niet zelf onderbreken). -- Draai, nadat de wateruitgifte is gestopt, de functieknop met de klok mee naar de 0-positie. Herhaal deze procedure totdat de knipperende groene indicatielampjes doven. De procedure is noodzakelijk om het systeem met water te vullen.

3.5 HET TOESTEL DOORSPOELEN 3.3 DE MALING VAN DE KOFFIE AANPASSEN U kunt de maling aanpassen aan de soort boon die u gebruikt. De instelknop bevindt zich rechtsachter in de koffiecontainer. Belangrijk: u kunt de maling alleen instellen op het moment dat er koffie gemalen wordt. De instelknop is in de fabriek op de middelste stand gezet. Draai bij donkere bonen de knop met de klok mee voor grove maling.

Bij het bereiken van de bedrijfstemperatuur licht het groene indicatielampje op. Zet een leeg kopje onder de tuitjes en druk op de toets . Het doorspoelen van het systeem stopt automatisch. Het indicatielampje licht op. Het toestel is gereed voor gebruik. Opmerking: met de doorspoelprocedure verwijdert u restwater uit het systeem van het toestel. De volgende kop koffie wordt gezet met vers water.

NL 9


4.4 EEN KOP STERKE BONENKOFFIE

Hoewel dit toestel espresso maakt, spreken we in deze gebruiksaanwijzing voor het gemak over koffie.

Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht. Zet een leeg kopje midden onder de tuitjes. Houd de toets ingedrukt totdat het indicatielampje oplicht en het indicatielampje knippert. Het toestel zet een kop sterke koffie.

De volgende handelingen worden geheel automatisch uitgevoerd nadat de toets of toets is ingedrukt: koffie malen, doseren, samenpersen, bevochtigen vòòr het eigenlijke zetten, koffie zetten en de verwijdering van het koffiedik in de daarvoor bestemde container. U kunt dit proces te allen tijde onderbreken door op de toets

of toets

te drukken.

Zet koffiekopjes ondersteboven op het daarvoor bestemde plateau. Met de stoom, die uit de ventilatiesleuven in het kopjesplateau ontsnapt, worden de kopjes voorverwarmd. De koffie-uitloop is in hoogte verstelbaar en kan dus direct boven vrijwel iedere maat kop geplaatst worden.

NL 10

Pak met duim en wijsvinger het geribbelde deel van de uitloop vast en schuif de uitloop omhoog of omlaag. Let op: de uitloop kan heet zijn. U loopt dan het risico dat u zich brandt.

4.2 DE HOEVEELHEID WATER PER KOP INSTELLEN Bepaal met behulp van de selectieknop de hoeveelheid water per kop. Draai, voor een kleine espresso, de selectieknop tegen de klok in. Draai, voor een grote cappuccino, de selectieknop met de klok mee. U kunt de hoeveelheid uitstromend water ook tijdens het zetten aanpassen. Draai de selectieknop, vanaf de maximaal-instelling, langzaam tegen de klok in. Op de minimuminstelling wordt geen koffie meer uitgegeven. Bij twee koppen koffie wordt de hoeveelheid water verdubbeld. Gedurende de opwarmfase knippert het indicatielampje

.

4.3 EEN KOP BONENKOFFIE Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje Zet een leeg kopje midden onder de tuitjes. Druk 1x op de toets gewone kop koffie. Het indicatielampje knippert.

oplicht. . Het toestel zet een

KOFFIE ZETTEN

KOFFIE ZETTEN

4.1 KOFFIE ZETTEN

4.5 EEN KOP EXTRA STERKE BONENKOFFIE Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht. Zet een leeg kopje midden onder de tuitjes. Houd de toets ingedrukt totdat de indicatielampjes en knipperen. Het toestel zet een kop extra sterke koffie.

4.6 TWEE KOPPEN BONENKOFFIE Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje tuitjes een kopje.

oplicht. Zet onder beide

De juiste plaats voor de kopjes wordt gemarkeerd door twee ronde gaten in het rooster van de lekbak, direct onder de tuitjes. Druk 1x op de toets lampje knippert.

. Het toestel zet twee gewone koppen koffie. Het indicatie-

4.7 ÉÉN OF TWEE KOPPEN KOFFIE VAN VOORGEMALEN KOFFIE Met deze functie zet u bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie. Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht. -- Zet één of twee kopjes onder de tuitjes. -- Druk op de toets totdat het indicatielampje oplicht. -- Open het deksel van de vulopening voor voorgemalen koffie. Schep, met behulp van een maatschepje, de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in de vulopening. -- Sluit het deksel. Schep gemalen koffie voor maximaal twee kopjes in de vulopening. Giet niet meer koffie in de vulopening; het is geen voorraadcontainer. Schep uitsluitend gemalen koffie in de opening. Druk 1x op de toets of toets . Het toestel zet één of twee koppen koffie.

NL 11


6.1 WATER VERWARMEN

Met stoom kunt u zowel melk opschuimen als vloeistoffen verwarmen.

Met de heetwater functie kunt u kopjes voorverwarmen, kant-en-klaar dranken verwarmen of thee maken.

Cappuccino maken: vul een grote kop voor 2/3 met espresso. Voeg vervolgens opgeschuimde melk toe.

Schuif het kraagje op het stoompijpje naar boven.

Melk opschuimen: Schuif het kraagje op het stoompijpje naar beneden.

Belangrijk: Het stoompijpje wordt zeer heet. Let op dat u zich niet brandt.

Vloeistoffen verwarmen: Schuif het kraagje op het stoompijpje naar boven.

-- Schakel het toestel in met de aan-/uitschakelaar . Spoel, indien noodzakelijk, het toestel door (zie hoofdstuk 2.5). Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht.

-- Schakel het toestel in met de aan-/uitschakelaar . Spoel, indien noodzakelijk, het toestel door (zie hoofdstuk 2.5). Het toestel is gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht. -- Dompel het stoompijpje in de te verwarmen of op te schuimen melk. Maak stoom door de functieknop boven het stoompijpje tegen de klok in te draaien, tot aan de aanslag. Er zal hierbij eerst een klein beetje water uit het stoompijpje lopen. Dit is niet van invloed op het eindresultaat, in dit geval opgeschuimde melk. Het indicatielampje knippert.

NL 12

Belangrijk: Steek het stoompijpje voor de helft in de vloeistof. Zorg ervoor dat het stoompijpje de bodem van het kopje of de beker met vloeistof niet raakt. De stoomproductie zou erdoor gehinderd kunnen worden. Belangrijk: Het stoompijpje wordt zeer heet. Let op dat u zich niet brandt. -- Stop de productie van stoom door de functieknop, met de klok mee, terug te draaien naar de 0-positie. Wij adviseren u om, nadat u melk hebt opgeschuimd, het stoompijpje even in te schakelen. Op deze manier ‘blaast’ u het spuitmondje schoon. Veeg vervolgens met een vochtige doek de melkresten van het pijpje. Schuif tijdens het schoonmaken het kraagje op het pijpje een aantal malen heen en weer. Nadat er stoom is opgewekt knipperen de vier indicatielampjes ten teken dat het systeem weer met water moet worden gevuld. Ga hierbij als volgt te werk: -- Zet een kopje of beker onder het stoompijpje. -- Draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. -- Druk op de toets . Wacht totdat de wateruitgifte automatisch stopt en de vier indicatielampjes knipperen. -- Draai de functieknop, met de klok mee, terug naar de 0-positie. Het toestel is weer gereed voor gebruik.

WATER VERWARMEN

MELK OPSCHUIMEN

5.1 MELK OPSCHUIMEN

-- Zet een kop of beker onder het stoompijpje. Start met de uitgifte van heet water door de functieknop tegen de klok in tot aan de aanslag te draaien. Druk op de toets . -- Stop de wateruitgifte door de functieknop, met de klok mee, naar de 0-positie te draaien.

NL 13


Schakel het toestel uit met de aan-/uitschakelaar

8.1 LEDIGEN TOESTEL .

Voer de volgende handelingen dagelijks uit: -- Verwijder het waterreservoir. Giet het achtergebleven water in de gootsteen. Vul het reservoir dagelijks met vers water. Aan het eind van de dag – en uiterlijk wanneer het rode vlottertje achterin de lekbak zichtbaar is – de lekbak en de koffiedikcontainer ledigen. U hoeft het toestel niet uit te schakelen gedurende deze handelingen. -- Schuif de uitgifte-opening zover mogelijk omhoog (zie hoofdstuk 3). -- Til de lade met de lekbak aan de voorzijde iets omhoog en trek hem recht naar voren uit het toestel. -- Verwijder de koffiedikcontainer en ledig deze. -- Verwijder het rooster op de lekbak. Druk op de linker of rechter bovenzijde en neem het rooster weg. Verwijder de lekbak en giet het lekwater weg. -- Reinig de lekbak, rooster, lade en de koffiedikcontainer.

LEDIGEN KOFFIEMACHINE

TOESTEL UITSCHAKELEN NL 14

7.1 TOESTEL UITSCHAKELEN

NL 15


Waterreservoir: Maak het reservoir minstens 1x per week schoon in een sopje van een afwasmiddel. Reinig het reservoir nooit in de vaatwasmachine. Naspoelen met schoon water. Lekbak, rooster en lade: Schoonmaken in een sopje van een afwasmiddel. Deze onderdelen nooit schoonmaken in de vaatwasmachine.

Stel eventueel de maling iets grover af, zodat er minder olie vrijkomt (zie 3.3). Plaats de lekbak (inclusief rooster en lade) en schakel het toestel weer in. Tap 1 of 2 kopjes om het toestel door te spoelen. Start nooit direct na het zetten een spoelcyclus. Hierdoor verspreidt de olie zich in de kleine openingen van het metalen filter. Wacht niet totdat er een storing optreedt. Reinig het zeefje 1x per week of afhankelijk van het gebruik.

Koffiedikcontainer: De container mag in de vaatwasmachine worden gereinigd.

9.2 INWENDIG REINIGEN MET BEHULP VAN HET REINIGINGSPROGRAMMA

Stoompijpje: Na gebruik schoonmaken met een vochtige doek. Schroef het spuitmondje los met behulp van een muntstuk als het verstopt zit. Prik het gaatje in het mondje met een naald door. Overtuig u er bij het terugplaatsen van dat het spuitmondje correct gemonteerd is.

Belangrijk: Gebruik uitsluitend de hiervoor bestemde ETNA reinigingstabletten.

Koffie-uitloop en tuitjes: Schoonmaken met een vochtige doek. Vulopening voor voorgemalen koffie: Schoonmaken met een vochtige doek. Drogen met keukenpapier of een droge doek. Behuizing: Indien noodzakelijk schoonmaken met een vochtige doek. Maak de delen die bereikbaar zijn na het uitnemen van de lade met lekbak en koffiedikcontainer eveneens schoon met een vochtige doek.

U kunt strips Ă 10 stuks reinigingstabletten bestellen via de service-afdeling of via uw leverancier (ETNA- art.nr: 89011473). Het toestel is voorzien van een reinigingsprogramma. Hiermee worden de onderdelen binnenin het toestel schoongemaakt. Het reinigingsprogramma duurt Âą 15 minuten. U hoeft, voordat u het programma activeert, geen onderdelen van het toestel te verwijderen. Wanneer het indicatielampje oplicht is het tijd om het reinigingsprogramma in te schakelen. U kunt het programma ook inschakelen voordat het indicatielampje geactiveerd wordt. Het is ook mogelijk om, nadat het indicatielampje is geactiveerd, het toestel te blijven gebruiken en het later te reinigen. De kans bestaat dan wel dat het toestel schade oploopt die niet door de garantiebepalingen wordt gedekt.

Koffiebonencontainer: Af en toe afnemen met een droge doek. Metalen zeefje: Als u donkere, vettige koffiebonen gebruikt, kan het gebeuren dat het metalen zeefje in het toestel verzadigd raakt met vettigheid (olie). Dit kan op den duur tot verstopping leiden, waardoor het water er niet meer door kan. Er zal dan weinig tot geen koffie in het kopje stromen en de vier groene indicatielampjes zullen knipperen. Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel enkele minuten afkoelen. Dit is nodig omdat het metalen zeefje nog heet kan zijn. Verwijder de lekbak (inclusief rooster en lade). Reik vervolgens met uw hand in de opening voor de lekbak tot u een beweegbare klep voelt. Iets hoger achter deze klep voelt u een rond metalen plaatje met in het midden een schroefje. Veeg voorzichtig met uw vingers of een papieren zakdoekje het vet en de restanten koffiepoeder van het schijfje. Let er hierbij op dat er geen papier op het schijfje achterblijft.

ONDERHOUD

ONDERHOUD NL 16

9.1 EXTERIEUR

-- Schakel het toestel in met de aan-/uitschakelaar . -- Druk gedurende 3 seconden op de toets totdat de indicatielampjes , en oplichten. -- Vul het waterreservoir tot het MAX-teken. Ledig de lekbak en de koffiedikcontainer en plaats ze terug. -- Het indicatielampje en het indicatielampje voor het ledigen van de lekbak doven. -- Stop het reinigingstablet in de vulopening voor voorgemalen koffie. -- Druk op de toets voor voorgemalen koffie. Het indicatielampje boven de toets dooft. Het indicatielampje knippert ten teken dat het reinigingsprogramma geactiveerd is. Het reinigingsprogramma kan ook worden gestart door op de toets voor 1 kop koffie, de toets voor 2 koppen koffie of de doorspoeltoets te drukken.

NL 17


-- Het kan gebeuren dat gedurende het reinigingsprogramma het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak oplicht. Leeg in dat geval de lekbak en plaats hem terug. Druk na het terugplaatsen op de toets . Het reinigingsprogramma wordt voltooid. Gedurende het reinigingsprogramma kan het vier keer voorkomen dat de lekbak geleegd moet worden. -- Het reinigingsprogramma is gereed wanneer het indicatielampje oplicht. Spoel het toestel door door op de toets te drukken. -- Ledig ten slotte de lekbak en plaats hem terug. Het toestel is weer gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje voor 1 kop normale koffie oplicht. Als de lekbak met koffiecontainer na het reinigingsproces niet past moet u de koffiecontainer van de lekbak verwijderen en alleen de lekbak terugplaatsen in het toestel. De spatel, waarmee de samengeperste koffiediktabletten worden gebroken, zal dan weer in de juiste stand gaan staan. Verwijder hierna de lekbak weer. Plaats de koffiecontainer terug op de lekbak en zet het geheel (lekbak + koffiecontainer) weer terug in het toestel. Wanneer de hierboven beschreven handeling niet helpt, schakelt u het toestel uit met de aan-/uitschakelaar . Schakel het toestel na een tijdje weer in. De instellingen worden gereset en u kunt de lekbak met koffiecontainer weer in het toestel plaatsen.

10.1 HET TOESTEL ONTKALKEN Het toestel is uitgevoerd met een programma voor het regelmatig ontkalken (in ± 60 minuten). Wanneer het indicatielampje oplicht moet het ontkalkprogramma uitgevoerd worden. Ga daarbij zoals hieronder beschreven te werk. U kunt het toestel ook ontkalken vòòrdat het indicatielampje oplicht. Laat het toestel in dit geval gedurende twee uur afkoelen. Druk, terwijl het toestel is uitgeschakeld, vervolgens gedurende ± 3 seconden op de toets . Omgekeerd kunt u het toestel blijven gebruiken en later ontkalken, terwijl het indicatielampje brandt. Het toestel kan dan wel schade oplopen die niet door de garantiebepalingen wordt gedekt. Belangrijk: Maak uitsluitend gebruik van milieuvriendelijke, vloeibare ontkalkmiddelen. Gebruik het ontkalkmiddel alleen zoals voorgeschreven door de producent. Gebruik in geen geval geconcentreerde ontkalkmiddelen op basis van mierenzuur (ETNAart.nr: 89011474). -- Schakel het toestel uit met de aan-/uitschakelaar . Laat het toestel minimaal gedurende 2 uur afkoelen. -- Vul het waterreservoir met ± 600 ml water. Voeg vervolgens 300 ml ontkalkmiddel toe (nooit andersom). -- Druk gedurende ± 3 seconden op de toets totdat de volgende indicatielampjes oplichten: en . -- Leeg de lekbak en de koffiedikcontainer en plaats ze terug. Het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak dooft. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op. -- Plaats een voldoende grote bak onder het stoompijpje.

HET TOESTEL ONTKALKEN

ONDERHOUD NL 18

Er wordt nu met korte tussenpozen water door het interieur van het toestel gepompt. In het toestel aanwezige aanslag wordt, dankzij het reinigingstablet, van de onderdelen verwijderd.

NL 19


11.1 WAT MOET IK DOEN WANNEER…

-- Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het toestel. -- Ledig de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen. Het indicatielampje licht op. -- Plaats een voldoende grote bak onder het stoompijpje en draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. De indicatielampjes en lichten op. Het ontkalkprogramma wordt voortgezet. Hierbij wordt het schone water met korte tussenpozen door het interieur van het toestel naar het stoompijpje gepompt. Na enige tijd knippert wederom het indicatielampje . Tegelijkertijd lichten de indicatielampjes en op. -- Ledig de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op. -- Draai de functieknop, met de klok mee, terug naar de 0-positie. Het ontkalkprogamma wordt voortgezet. Hierbij wordt het schone water met korte tussenpozen door het interieur van het toestel in de lekbak gepompt. Na enige tijd knippert het indicatielampje ; tegelijkertijd lichten de indicatielampjes en op. -- Ledig de lekbak en plaats hem terug. -- Spoel het toestel door: druk op de toets . -- Spoel het waterreservoir om en plaats het terug. Het toestel is weer gereed voor gebruik wanneer het indicatielampje oplicht.

* De melk wordt onvoldoende opgeschuimd. -- Gebruik uitsluitend gekoelde (halfvolle) melk. -- Zet een geschikte beker of kop onder het stoompijpje. -- Gebruik, indien noodzakelijk, een koude beker of kop. -- Demonteer het spuitmondje en maak het schoon.

Als de lekbak met koffiecontainer na het reinigingsproces niet past moet u de koffiecontainer van de lekbak verwijderen en alleen de lekbak terugplaatsen in het toestel. De spatel waarmee de samengeperste koffiediktabletten worden gebroken zal dan weer in de juiste stand gaan staan. Verwijder hierna de lekbak weer. Plaats de koffiecontainer terug op de lekbak en zet het geheel (lekbak + koffiecontainer) weer terug in het toestel. Wanneer de hierboven beschreven handeling niet helpt, schakelt u het toestel uit met de aan-/uitschakelaar . Schakel het toestel na een tijdje weer in. De instellingen worden gereset en u kunt de lekbak met koffiecontainer weer in het toestel plaatsen.

* Er stroomt geen koffie uit de koffie-uitloop. -- Controleer of het waterreservoir op de juiste wijze is geplaatst. -- Vul het waterreservoir. -- Controleer of de lade met de lekbak op de juiste wijze is geplaatst. * Er druppelt alleen maar koffie uit de koffie-uitloop. -- Stel de maling grover in. * De koffie wordt ongelijk over twee kopjes verdeeld. -- Reinig de uitlooptuitjes.

* Lage temperatuur. -- Het eerste kopje koffie uit een volautomatische koffiemachine heeft altijd een wat lagere temperatuur dan het volgende. Wij raden u aan het toestel eerst een keer door te spoelen voordat u het eerste kopje koffie zet. Verwarm de kopjes altijd voor. Indien het toestel niet is uitgerust met een warmhoudplaat kunt u vòòr gebruik de kopjes het beste met warm water omspoelen. Koffie uit een espressomachine wordt gewoonlijk vrijwel direct na het zetten gedronken. Toevoegingen als suiker, koffiemelk of room beïnvloeden de koffietemperatuur nadelig. Dit geldt ook voor de melk die aan een cappuccino wordt toegevoegd. * De koffiezet-procedure wordt onderbroken na het malen. – Als er te weinig koffiebonen in de container zijn kan het zetproces onderbroken worden. * Alle groene indicatielampjes knipperen gelijktijdig. -- Zie hoofdstuk 5.1, onderste alinea blz. 12. -- Zie hoofdstuk 3.4 (alleen indien u het toestel voor de eerste keer gebruikt). -- Schakel het toestel uit. Wacht een half uur. Schakel het toestel weer in (zie hoofdstuk 3.4 – alleen wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt). * De koffiedikcontainer zit klem in het toestel. -- Trek – voorzichtig – de lade met de lekbak en de koffiedikcontainer uit het toestel. Plaats de lade met de lekbak, maar zonder de koffiedikcontainer, terug in het toestel. Wacht totdat het indicatielampje voor 1 kop normale koffie oplicht. Verwijder de lade met de lekbak. Plaats de koffiedikcontainer terug in de lade en plaats het geheel terug in het toestel. Schakel het toestel uit, wacht even en schakel het toestel weer in. Het toestel wordt dan gereset.

WAT MOET IK DOEN WANNEER…

HET TOESTEL ONTKALKEN NL 20

-- Activeer het ontkalkprogramma: draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. Het indicatielampje knippert. Het ontkalkmiddel wordt nu met korte tussenpozen door het interieur van het toestel naar het stoompijpje gepompt. -- Het kan gebeuren dat gedurende het ontkalkprogramma het indicatielampje voor het ledigen of terugplaatsen van de lekbak oplicht. Leeg in dat geval de lekbak en plaats hem terug. De vier groene indicatielampjes knipperen; het indicatielampje licht op. -- Draai de functieknop, met de klok mee, terug naar de 0-positie. Het ontkalkprogramma wordt voortgezet. Hierbij wordt het ontkalkmiddel met korte tussenpozen door het interieur van het toestel in de lekbak gepompt. Na enige tijd knippert het indicatielampje . Tegelijkertijd lichten de indicatielampjes , en op.

NL 21


12.1 MILIEUASPECTEN

* De koffie is te slap. -- Zie de tips bij de hoofdstukken 3.2 en 3.3.

-- Bewaar de doos en het piepschuim (polystyreen). Deze materialen bieden bescherming bij transport van het toestel. -- Voer de verpakkingsmaterialen (polyethyleenfolie en polystyreen) op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af. De overheid kan u ook informatie verschaffen over het op verantwoorde wijze afvoeren van afgedankte huishoudelijke apparaten.

* De vier groene en vier rode indicatielampjes knipperen afwisselend. -- Schakel het toestel uit. Trek de stekker uit de wandcontactdoos. Steek de stekker weer in de wandcontactdoos. Schakel het toestel in. Als de indicatielampjes nu niet meer knipperen is het toestel gereed voor gebruik. -- Neem contact op met de servicedienst indien de groene en rode indicatielampjes nog steeds knipperen. * De koffiemolen maakt veel geluid. -- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de koffiebonencontainer aanwezig zijn. Laat het toestel, indien nodig, controleren door de servicedienst. * De koffiemolen werkt wel, maar er loopt geen water door het toestel. -- Schakel het toestel uit. Trek de stekker uit de wandcontactdoos. Wacht een half uur. Steek de stekker weer in de wandcontactdoos. Schakel het toestel in. * U moet het toestel vervoeren. -- Bewaar de originele verpakking. Deze biedt de beste bescherming bij vervoer van het toestel. -- Stel het toestel niet bloot aan stoten. -- Bij kans op vorst het systeem met behulp van de stoomfunctie leeg laten lopen, vlak voordat u het toestel gaat vervoeren: -- Schakel het toestel uit. -- Plaats een beker of iets dergelijks onder het stoompijpje. -- Draai de functieknop, tegen de klok in, tot aan de aanslag. -- Schakel het toestel weer in. De vier groene indicatielampjes knipperen. -- Druk op de toets totdat alleen het indicatielampje knippert. Na enige ogenblikken komt er stoom uit het pijpje. -- Wacht totdat er geen stoom meer uit het pijpje komt. -- Draai de functieknop, met de klok mee, naar de 0-positie. -- Schakel het toestel uit en ledig het waterreservoir, de koffiedikcontainer, lekbak en koffiebonencontainer.

Gooi het verpakkingsmateriaal niet zo maar weg.

Koffiedik is zeer geschikt om te composteren.

12.2 WANNEER DOE IK EEN BEROEP OP DE SERVICEDIENST Neem bij storingen, inclusief het vervangen van het netsnoer, contact op met de ETNA Servicedienst. Verzend het toestel nooit per post. Transportschades die hierbij kunnen ontstaan worden niet gedekt door de garantiebepalingen! Bied het toestel uitsluitend aan in de originele verpakking, inclusief de polystyreen (piepschuimen) verpakkingsmaterialen. De garantie geldt voor de duur van 1 jaar, gerekend vanaf de datum van aankoop. Bij commercieel gebruik geldt een garantietermijn van 6 maanden. Er is sprake van commercieel gebruik wanneer er vaker dan 3000x per jaar koffie met het toestel wordt gezet. Wij raden u aan om het toestel na ± 1 1/2 jaar, of afhankelijk van het gebruik, bij de servicedienst aan te bieden voor extra inspectie. Voor deze inspectie brengen wij wel een bedrag in rekening. Neem contact op met de servicedienst voor meer informatie. Het komt wel eens voor dat het toestel geen koffie wil zetten. Het toestel hoeft echter niet defect te zijn. Het kan gebeuren dat u, vòòrdat u koffie zet, per ongeluk de knop van het stoompijpje verdraaid hebt. Wanneer die knop ± 5 seconden op stomen gestaan heeft bouwt het toestel druk op. Er kan in dat geval geen koffie gezet worden. Om koffie te kunnen zetten moet u deze druk laten verdwijnen. Dat doet u als volgt: -- Draai de keuzeknop stoom / heet water (de grote knop boven het stoompijpje) open. -- Druk de toets in. -- Wacht totdat het toestel geen stoom meer uitblaast. -- Draai de keuzeknop stoom / heet water dicht. Het toestel is nu gebruiksklaar. Doe pas een beroep op de servicedienst wanneer bovenstaande instructie niet helpt.

MILIEUASPECTEN / SERVICEDIENST

WAT MOET IK DOEN WANNEER… NL 22

* De indicatielampjes knipperen afwisselend. -- Het toestel is te koud. Schakel het toestel uit en wacht ongeveer een uur voordat u het weer inschakelt.

NL 23


VOOR HAASTIGE GEBRUIKERS

13.1 INGEBRUIKNAME 1. Vul het waterreservoir (onder het linker deksel). 2. Steek de stekker in de wandcontactdoos. Schakel het toestel in met de aan-/ uitschakelaar. De groene indicatielampjes , , en knipperen. 3. Plaats een leeg koffiekopje onder het stoompijpje (rechtsvoor). 4. Draai de functieknop (boven het stoompijpje), tegen de klok in, tot de aanslag. Als er stoom uit het stoompijpje komt moet u één keer op toets drukken. Uit het stoompijpje stroomt heet water. De wateruitgifte stopt automatisch (de uitstroom niet zelf onderbreken). 5. Draai, nadat de wateruitgifte is gestopt, de functieknop met de klok mee naar de 0-positie. 6. Herhaal de handelingen 4 en 5 totdat de groene indicatielampjes niet meer knipperen

NL 24

7. Druk op de toets automatisch. 8. Het indicatielampje

,

,

en

. Uit de tuitjes stroomt water in het lekbakje. De wateruitgifte stopt

licht op. Het toestel is gereed voor gebruik.

13.2 KOFFIE ZETTEN 1. Giet koffiebonen in de koffiebonencontainer (onder het rechter deksel). 2. Zet één of twee lege kopjes onder de tuitjes. 3. Stel met de linker selectieknop de gewenste hoeveelheid water in (tegen de klok in minder water; met de klok mee meer water). 4. Druk naar wens op toets of toets . Wateruitgifte stoppen? Druk nogmaals op toets

of toets

.

NL 25


A

C D

E

O

A B

J K

C D E

L M

F G H

G

F

H

N O

CONTROL PANEL / DESCRIPTION

B

L M

J K

P

GB 1 N

CONTROL PANEL A. Power Indicator B. On/off button C. Indicator for 1 cup of strong coffee D. Indicator for 1 cup of normal coffee E. Button for 1 cup of coffee F. Button for 2 cups of coffee G. Indicator for ground coffee H. Button for ground coffee J. Indicator for "flushing" K. Button for flushing L. Indicator for "cleaning" M. Indicator for "descaling" N. Indicator for "water tank empty" O. Indicator for emptying or refitting the "drip catcher and spent coffee container" P. Selector dial for amount of water per cup

DESCRIPTION A. Fresh water tank, lid B. Filler opening for ground coffee with lid C. Cup rack D. Bean container with lid (inside: grinding texture adjustment) E. Selector dial for steam and hot water F. Swivelling nozzle for steam and hot water G. Height adjustable outlet H. Spouts J. Drip tray K. Drip catcher L. Spent coffee drawer wit spent coffee container M. Float N. Rating plate (on the underside of the appliance) O. Control panel P. Measuring spoon


1 SAFETY INSTRUCTIONS

The form and function of your ETNA coffee machine guarantee you -- straightforward operation and -- excellent, individual taste -- with the easiest of maintenance and care.

3 PRIOR TO MAKING COFFEE 8

The excellent, individual taste is achieved by: -- the pre-brewing system: prior to the actual brewing process, the ground coffee is moistened to extract its full aroma, -- the individually adjustable quantity of water per cup that can be varied between a small espresso and a large "frothy" coffee, -- the grinding texture that can be adjusted to suit the roasting of the beans, -- the facility to choose between normal or strong coffee, -- and last but not least, through the guaranteed crema, that small crown of froth that makes an espresso incomparable for connoisseurs. The time that the water is in contact with the ground coffee is considerably shorter for espressos than for conventional filter coffee. As a result, less bitterness is released from the coffee, it is this that makes espresso coffee so much pleasanter!

4

2 BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

4 MAKING COFFEE

10

5 FROTHING MILK

12

6 PREPARING HOT WATER

8 EMPTYING COFFEE MACHINE

14

15

16

10 DESCALING THE APPLIANCE 11 WHAT TO DO IF ‌

6

13

7 SWITCHING OFF THE APPLIANCE

9 MAINTENANCE

TABLE OF CONTENTS

FOREWORD GB 2

Please read these operating instructions through carefully. Above all, observe the safety instructions! Please keep these operating instructions for later reference, and pass them on to any subsequent owners of the appliance.

19

GB 3

21

12 ENVIRONMENTAL ASPECTS / CUSTOMER SERVICE CENTRE 13 FOR USERS IN A HURRY

24

23


The appliance may only be connected to a mains supply on which the voltage, type of supply and frequency match the information given on the rating plate (see underside of the appliance)!

Prior to maintaining or cleaning, switch off the appliance and unplug it from the mains!

Be careful if there are children nearby. Never allow children to operate the appliance unsupervised.

Do not allow any liquid to enter the housing via the ventilation holes on the cup rack.

Never immerse the appliance in water.

Do not wash the parts of the appliance in a dishwasher. Never bring the mains lead into contact with the hot parts of the appliance. Never pull the plug from the socket by means of the mains lead! Do not use the appliance if: -- the mains lead is damaged, or -- the housing shows visible signs of damage. The coffee spout and the swivelling nozzle become hot during use. Keep children at a distance!

Do not leave the appliance switched on longer than necessary.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 SAFETY INSTRUCTIONS

Do not expose the appliance to the weather. Never open the casing and change the mechanical and/or electrical set-up of the appliance. Never repair the appliance yourself. This may result in dangerous situations (touching live components) and faults arising. Repairs may only be carried out by a qualified service engineer.

GB 4

Only fill the water tank with cold water. Do not use hot water, milk or other liquids.

Only put ground coffee in the ground coffee filler opening. NB: The fineness of the grinding varies per brand of coffee. Coffee which is too finely ground may damage the mechanism of the appliance.

In the case that repair becomes necessary, including the replacement of the mains lead, please contact -- the dealer from whom you purchased the appliance, or -- the customer service. In no circumstance should the appliance be sent by post – there is a risk of transport damage that cannot be covered under the guarantee! The guarantee does not cover the use of the appliance for purposes other than those for which it was designed, nor does it cover damage caused by insufficient maintenance.

Observe the cleaning and descaling instructions.

This appliance complies with current CE guidelines.

Do not place frozen or caramelised coffee beans in the bean container. Only use roasted coffee beans! Remove any foreign bodies from the coffee beans. Otherwise the guarantee will be void.

GB 5


2.2 CABLE COMPARTMENT

The individual water hardness settings (degrees German hardness, °dH) are indicated as follows: for setting 1 (1-7 °dH): for setting 2 (8-15 °dH): and ; for setting 3 (16-23 °dH): , and ; for setting 4 (24-30 °dH): , , and ; Position 0: Only the indicator flashes. The water hardness setting is only to be adjusted prior to using the appliance for the first time, or if the quality of the water used changes.

Your appliance has a cable compartment on the rear. If the mains lead is too long, you can push the cable that is not needed into the cable compartment.

2.4 ADJUSTING THE SAFETY CUT-OUT

Install the appliance level, in a dry, well ventilated room, and on a firm foundation. Important: If the appliance is placed in a warm room after being brought in from the cold – wait approx. 2 hours before switching on the appliance!

2.3 ADJUSTING THE WATER HARDNESS Your appliance can be adjusted to the hardness of the water used. The correct adjustment of the water hardness is necessary for the correct function of the automatic scaling indicator (see also section 9). Use the Aquadur® test strips supplied to determine the hardness of the local water. Follow the instructions given on the test strip packaging. Or: Ask your water board about the hardness of your water! The appliance has 5 hardness settings. The appliance is set to the middle setting, 3, in the factory (corresponds to 16-23 degrees German hardness (°dH)). You can change this setting as follows: -- Plug the appliance into the mains. -- Do not switch on the appliance. -- Press the button for approx. 3 seconds. The on/off indicator light is on all the time. The indicator flashes. Pressing the button again changes the water hardness setting by one step to 4, 0, 1, 2, 3, and so on. -- To store the water hardness setting and to end the procedure, press the on/off button . This also completes the set-up procedure. All indicators go out. If a button is not pressed for more than 30 sec., the procedure is automatically ended without changing the value saved previously.

If the appliance is not used for an extended period of time, it switches itself off for safety reasons and to save energy. The appliance has 3 timer settings; after the expiry of the time set, the appliance switches off automatically. The middle setting 2 (switch off after 2 hours) is set in the factory. You can change this setting as follows: -- Plug the appliance into the mains. -- Do not switch on the appliance. -- Press the button for approx. 3 seconds. The on/off indicator light is on all the time. The indicator flashes. -- Pressing the button again adjusts the timer setting by one step to 3, 1, 2 and so on. -- To save the safety cut-out setting and end the procedure, press the on/off button . This also completes the set-up procedure. All indicators go out. If a button is not pressed for more than 30 sec., the procedure is automatically ended without changing the value saved previously. The individual timer settings are indicated as follows: for setting 2 (switch off after 2 hours): and ; for setting 3 (switch off after 5 hours): , , , for setting 1: Only the indicator flashes.

and

;

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME GB 6

2.1 SETTING UP THE APPLIANCE

GB 7


beans (coarser grinding texture), anticlockwise for lighter beans (finer grinding texture).

Open the left lid. Remove the water tank by the handle. Please only use cold, clear water and do not fill beyond the MAX mark.

Tip: try different grinding textures to find the one that suits your taste the best!

Then refit the water tank in the appliance and press it down until it engages so the valve on the base is opened.

3.4 SWITCHING ON THE APPLIANCE

For aromatic coffee, you should: -- change the water in the tank daily; -- not use mineral or distilled water and -- clean the water tank at least once a week in normal washing up water (not in a dishwasher). Then rinse with clean water.

Press the on/off button for approx. 1 second. The appliance is now switched on. The red power indicator illuminates. Only when using the appliance for the first time: To show that the system must be filled the green , and indicators flash.

,

PRIOR TO MAKING COFFEE

PRIOR TO MAKING COFFEE

3.1 FILLING THE WATER TANK

When the indicator illuminates, your appliance is signalling to you that the water tank must be refilled.

GB 8

3.2 FILLING THE BEAN CONTAINER Open the right lid. Fill the bean container with roasted coffee beans (do not use frozen beans). Ensure that no foreign bodies enter the bean container. Close the lid. Tip: You can use both espresso and filter coffee beans! Try out different sorts of beans to find the ones that taste the best to you!

3.3 ADJUSTING THE GRINDING TEXTURE To release the full aroma from the beans, you can adjust the grinding texture to suit the roasting of the beans. The grinding texture adjustment is on the rear right inside the bean container. Important: the grinding texture is only to be adjusted when the grinder is in operation. Starting from the factory medium setting, turn the adjustment knob clockwise for darker

-- Place an empty cup under the swivelling nozzle. -- Turn the selector dial anticlockwise to the stop. Steam runs out of the swivelling nozzle. One indicator light flashes. -- Press the button once. The outflow stops automatically (do not interrupt the outflow itself). -- Once the flow of water has stopped, turn the selector dial clockwise to the 0-position. Please repeat this process until the green flashing indicators go out. This process is necessary to fill the system with water.

3.5 FLUSHING THE APPLIANCE When the operating temperature is reached, the green indicator illuminates. Place an empty cup under the spouts and press the button. The flushing process stops automatically. The indicator then illuminates. The appliance is now ready for brewing coffee. Note: the water left in the appliance is removed from the system by the flushing action so that coffee is made with fresh water.

GB 9


4.4 ONE CUP OF STRONG COFFEE FROM BEANS

Although you are brewing espresso coffee with your coffee machine, the term coffee is used in the following for clarity.

The appliance is ready for use when the indicator illuminates. Place an empty cup centrally under the spouts. Now press the button until the indicator illuminates and the indicator flashes. You will then obtain one cup of strong coffee.

The following process starts completely automatically after the or button is pressed: grinding, portioning, pressing, pre-brewing, brewing and ejection of the used ground coffee.

MAKING COFFEE

MAKING COFFEE

4.1 MAKING COFFEE

4.5 ONE CUP OF EXTRA STRONG COFFEE FROM BEANS You can interrupt this process at any time by pressing the

or

button!

Store your cups upside down on the cup rack. Steam escapes through the openings in the cup rack. This warms the cups.

The appliance is ready for use when the indicator illuminates. Place an empty cup centrally under the spouts. Now press the button until the indicators flash. You will then obtain one cup of extra strong coffee.

and

The outlet can be adjusted in height and can thus be adjusted to suit different sizes of cup.

4.6 TWO CUPS OF NORMAL COFFEE FROM BEANS To adjust the height, use the thumb and index finger to grip the ribbing on the side of the outlet and move it up or down. Be careful! The outlet may be hot. There is a risk of burns.

The appliance is ready for use when the the spouts.

4.2 ADJUSTING THE AMOUNT OF WATER

The correct position for the cups is given by the two holes in the drip tray as these are directly below the spouts.

GB 10

indicator illuminates. Place a cup under each of

Using the selector dial, adjust the amount of water per cup. Depending on your taste, select a "small" espresso (turn selector dial anticlockwise) or a large "frothy" coffee (turn selector dial clockwise).

By pressing the button once, you will obtain two cups of normal coffee. The indicator flashes.

You can also change the amount of water during the brewing process. To adjust the required quantity during the brewing process: turn the selector dial slowly anticlockwise from the maximum setting, until coffee ceases to run out at the required quantity. When two cups of coffee are drawn, the amount of water is more or less doubled.

4.7 ONE OR TWO CUPS OF COFFEE FROM GROUND COFFEE

While the appliance is heating up, the

indicator flashes.

4.3 ONE CUP OF NORMAL COFFEE FROM BEANS The appliance is ready for use when the indicator illuminates. Place an empty cup centrally under the spouts. By briefly pressing the obtain one cup of normal coffee. flashes.

button, you will

Using this function you can, e.g., brew decaffeinated coffee. The appliance is ready for use when the indicator illuminates. -- Place one or two cups under the spouts. -- Press the button until the indicator illuminates. -- Open the lid of the opening for ground coffee. Using a measuring spoon, put the desired quantity of ground coffee into the opening. -- Close the lid. Add a maximum of 2 portions of ground coffee. The filler opening for ground coffee is not a storage container. Do not add anything other than ground coffee! Now press the button for one cup or the You will obtain one or two cups of coffee.

button for two cups.

GB 11


6.1 PREPARING HOT WATER

Hot steam can be used both for frothing milk for cappuccino and for heating liquids.

You can use the hot water function for prewarming cups, for preparing instant beverages or tea.

For one cup of cappuccino: fill a large cup up to 2/3 full with espresso and then add the frothed milk.

Slide the moving tube on the swivelling nozzle al the way up.

Frothing milk: Slide the moving tube on the swivelling nozzle all the way down.

Important: The swivelling nozzle becomes very hot. Be careful you don't burn yourself.

Warming liquids: Slide the moving tube up.

-- Switch on the appliance using the on/off button and flush if necessary. The appliance is ready for use when the indicator illuminates.

-- Switch on the appliance using the on/off button and flush if necessary. The appliance is ready for use when the indicator illuminates. -- Immerse the swivelling nozzle in the container with the milk to be frothed or the liquid to be heated and start the production of steam by turning the selection dial anticlockwise to the stop. Due to the nature of the system, a little water runs out of the swivelling nozzle first, this can be run off first, however it will not affect the quality of the result, e.g., on frothing milk. The indicator flashes.

GB 12

Important: Only immerse the swivelling nozzle around half way into the liquid so that air can be drawn in unhindered. The swivelling nozzle should not touch the base of the container to avoid the hindrance of the outlet of steam. Important: The swivelling nozzle becomes very hot. Be careful you don't burn yourself. -- You can stop the outlet of steam by turning the selector dial clockwise to the 0-position. In particular after frothing milk, it is recommended to briefly activate the outlet of steam to "blow out the swivelling nozzle". Then clean the milk residues from the swivelling nozzle using a damp cloth. Move the moving metal tube up and down during this process. After steam has been drawn off, all 4 green indicators flash to indicate that the system must be refilled with water. Proceed as follows: -- Place a container under the swivelling nozzle. -- Turn the selector dial anticlockwise to the stop. -- Press the button. Wait until the flow of water stops automatically. All 4 green indicators then flash. -- Turn the selector dial anticlockwise back to the 0-position. The appliance is now ready for use again.

PREPARING HOT WATER

FROTHING MILK

5.1 FROTHING MILK

-- Hold a container under the swivelling nozzle and initiate the preparation of hot water by turning the selector dial anticlockwise to the stop and press the button. -- You can stop the flow of hot water by turning the selector dial clockwise back to the 0-position.

GB 13


By pressing the on/off button appliance.

you can switch off the

8.1 EMPTYING APPLIANCE Carry out the following operations on a daily basis: -- Remove the water tank and pour away the remaining water. Use fresh water each day. At the end of the day, however at the latest when the red float at the rear of the drip tray becomes visible, you should empty the drip catcher and the spent coffee container. Leave the appliance switched on when performing these tasks. -- Slide the outlet as far upwards as possible (see section 3). -- Lift the drip catcher slightly and remove it carefully from the appliance to the front. -- Remove the spent coffee container and empty it. -- Remove the drip tray by pressing on the left or right hand side. Pour away the water left in the drip catcher. -- Then clean the drip catcher, drip tray, as well as the spent coffee drawer and spent coffee container.

EMPTYING COFFEE MACHINE

SWITCHING OFF THE APPLIANCE GB 14

7.1 SWITCHING OFF THE APPLIANCE

GB 15


Water tank: Clean at least once a week in normal washing up water, not in a dishwasher. Then rinse with clean water. Drip tray, drip catcher and spent coffee drawer: Clean after use in normal washing up water, not in a dishwasher.

If necessary, adjust the milling texture to slightly coarser, so that less oil is released (see 3.3). Install the drip tray (including drip grille and spent coffee drawer) and switch the appliance back on. Draw off 1 or 2 cups in order to rinse the appliance. Never start a rinsing cycle immediately after setting coffee. This spreads the oil into the small openings of the metal filter. Don’t wait for a breakdown to occur. Clean the strainer once a week or depending on the intensity of use.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

9.1 EXTERIOR

Spent coffee container: This part is dishwasher-safe.

9.2 INTERNAL CLEANING USING THE CLEANING PROGRAM Swivelling nozzle: Wipe with a damp cloth after use. Unscrew with a coin if blocked. Remove the lower part of the nozzle and clear the frothing duct with a needle. On reassembly, ensure that the nozzle is correctly seated.

Important: Only use original ETNA cleaning tablets. You can order strips of 10 cleaning tablets from the service department or your supplier (ETNA- article no.: 89011473).

Outlet and spouts: Clean with a damp cloth as required.

GB 16

Filler opening for ground coffee: Clean with a damp cloth as required. Dry with kitchen paper or a dry cloth. Housing: Clean with a damp cloth as required, also the inner parts of the housing that only become accessible when the drip catcher is removed. Bean container: Clean with a dry cloth from time to time. Metal strainer: If you use dark, greasy coffee beans, the metal strainer in the appliance may become saturated with greasy substance (oil). In due course this may lead to blockages, thus preventing passage of the water. In that case little or no coffee will flow into the cup and the four green indicators will flash. Switch the appliance off and remove the plug from the wall socket. Allow the appliance to cool for a few minutes. This is necessary as the metal strainer may still be hot. Remove the drip tray (including the drip grille and spent coffee drawer). Then reach with your hand into the drip tray opening until you feel a moveable flap. A little higher behind this flap you will feel a round metal plate with a screw in the middle. Clean the grease and remaining coffee powder carefully from the disc with your fingers or a paper tissue. Make sure that no paper is left behind on the disc.

Your appliance has a cleaning program for the regular cleaning of the components inside the appliance (duration approx. 15 min.). It is not necessary to remove the brewing unit for cleaning on this appliance. When the indicator illuminates, you should run the cleaning program. Cleaning can also be carried out before the indicator illuminates. You can continue to use your appliance and run the cleaning program later. However, in this way you will endanger your rights to make a claim under the guarantee, as the unit (and thus also customer service) will detect overdue cleaning! -- Switch the appliance on using the on/off button . -- Press the button. for approx. 3 seconds until the following indicators illuminate: , and . -- Fill the water tank to the MAX mark, empty the spent coffee container and drip catcher, and refit them. -- The and indicators go out. -- Place one cleaning tablet in the filler opening for ground coffee. -- Now press the button, the indicator goes out. The indicator flashes to show that the cleaning program has started. The cleaning program can also be started by pressing the key for 2 cups of coffee or the rinsing button .

key for 1 cup of coffee, the

GB 17


-- If during the cleaning program the indicator illuminates, empty the drip catcher and the spent coffee container, refit them and press the button. The cleaning program is then continued. This action may need to be repeated up to four times. -- The cleaning program is at an end when the indicator illuminates. Flush the appliance by pressing the button. -- Then empty the spent coffee container and the drip catcher and refit them. The appliance is ready for use again when the indicator illuminates. If the drip tray plus bean container no longer fits after the cleaning process, you should remove the bean container from the drip tray and replace only the drip tray in the appliance. The spatula, with which the compressed spent coffee tablets are broken, will then return to the correct position. Next remove the drip tray again. Replace the bean container on the drip tray and place the assembly (drip tray + bean container) back in the appliance. If the action described above does not help, switch the appliance off using the on/off switch . Wait a while and then switch the appliance back on. The settings will be reset and you can replace the drip tray plus bean container in the appliance.

10.1 DESCALING THE APPLIANCE Your appliance has a descaling program for the regular descaling of the appliance (duration approx. 60 min.). If the indicator illuminates, you should run the descaling program as described below. Descaling can also be performed before the indicator illuminates by leaving the appliance to cool down for 2 hours and pressing the button for approx. 3 seconds with the appliance switched off. You can also continue to use your appliance and run the descaling program later. However, you will endanger your rights to make a claim under the guarantee, as the appliance (and thus also customer service) will detect overdue descaling! Important: Only use liquid (not powdered), environmentally friendly descaler. Only use descaler exactly as per the manufacturer’s instructions (ETNA no. 89011474). Do not use any concentrated formic acid-based descaler. -- Switch the appliance off using the on/off button and leave it to cool down for at least 2 hours. -- Fill the water tank with approx. 600 ml of water, only then add 300 ml of liquid descaler (never the other way round). -- Press the button for approx. 3 seconds until the following indicators illluminate: and . -- Empty the spent coffee container and the drip catcher and refit them. The indicator goes out. All 4 green indicators flash, the indicator illuminates. -- Place a sufficiently large container under the swivelling nozzle.

DESCALING THE APPLIANCE

MAINTENANCE GB 18

Water is now pumped through the system at short intervals to release, with the aid of the cleaning tablet, residues of coffee inside the machine.

GB 19


-- Fill the water tank with fresh water and replace it in the appliance. -- Empty the drip tray and replace it. The four green indicators will flash. The indicator lights up. -- Place a sufficiently large container under the swivelling nozzle and turn the selector dial anticlockwise to the stop. The indicators and will light up. The descaling program will continue. Clean water is pumped at short intervals through the interior of the appliance to the swivelling nozzle. After some time the indicator will flash again. At the same time the indicators and will light up. -- Empty the drip tray and replace it. The four green indicators will flash; indicator will light up. -- Turn the selector dial, clockwise, back to the 0-position. The descaling program will continue. The clean water will be pumped at brief intervals through the interior of the appliance into the drip tray. After some time the indicator will flash again. At the same time the indicators and will light up. -- Empty the drip tray and replace it. -- Rinse the appliance: press button . -- Rinse the water tank and replace it. When the indicator lights up the appliance is ready for use again. If the drip tray plus bean container no longer fits after the cleaning process, you should remove the bean container from the drip tray and replace only the drip tray in the appliance. The spatula, with which the compressed spent coffee tablets are broken, will then return to the correct position. Next remove the drip tray again. Replace the bean container on the drip tray and place the assembly (drip tray + bean container) back in the appliance. If the action described above does not help, switch the appliance off using the on/off switch . Wait a while and then switch the appliance back on. The settings will be reset and you can replace the drip tray plus bean container in the appliance.

11.1 WHAT TO DO IF… * No coffee runs out of the spouts. -- Check that the water tank is correctly seated. -- Fill the water tank. -- Check the correct seating of the drip catcher. * Coffee only drips out of the spouts. -- Set the grinding texture to a coarser setting.

WHAT TO DO IF…

DESCALING THE APPLIANCE GB 20

-- Start the descaling program by turning the selector dial anticlockwise to the stop. The indicator flashes. The liquid descaler is now pumped through the interior of the appliance to the swivelling nozzle at short intervals. -- If during the cleaning program the indicator lights up, empty the drip catcher and then replace it. All 4 green indicators flash, the indicator illuminates. -- Turn the selector dial clockwise back to the 0-position. You continue with the descaling program. The liquid descaler is pumped through the interior of the appliance into the drip catcher at short intervals. After a period of time the indicator flashes while the , and indicators illuminate.

* The coffee is distributed unevenly between two cups. -- Clean the outlet spouts. * Too little froth is produced on the milk during frothing. -- Always use cool, fresh (low fat) milk. -- Use a suitable container (e.g. jug). -- Also cool the container if necessary. -- Dismantle the swivelling nozzle and clean. * Low temperature. -- The first cup of coffee from a fully automatic coffee machine always has a somewhat lower temperature than the next one. We advise you to flush the appliance through once before setting the first cup of coffee. Always pre-warm the cups. If the appliance is not equipped with a hot tray, you can best rinse the cups with hot water before use. Coffee from an espresso machine is normally drunk almost immediately after being made. Additions such as sugar, evaporated milk or cream have a negative effect on the coffee temperature. This also applies to the milk that is added to a cappuccino. * Coffee brewing is interrupted after grinding. – Fill the bean container as the brewing unit has detected that too few beans have been ground, as a result the cycle has been interrupted. * All green indicators are flashing simultaneously. -- See section 5.1, last paragraph on page 12. -- See section 3.4 (only when using the appliance for the first time). -- Switch off the appliance. Wait 1/2 hour. Switch on the appliance, see section 3.4 (only when using the appliance for the first time).

GB 21


* Indicators flash alternately. -- Appliance is too cold. Switch off and wait approx. 1 hour before switching on the appliance again. * The coffee is too weak. -- See the tips at sections 3.2 and 3.3.

GB 22

* The 4 green and the 4 red indicators are flashing alternately. -- Switch off the appliance, unplug from the mains, plug into the mains again, and switch on the appliance again. If this malfunction is no longer indicated, the appliance is again ready for use. -- If the malfunction is still present, please call customer service.

12.1 ENVIRONMENTAL ASPECTS Do not simply throw packaging material away. -- Please keep the box and the foam packaging! They can be reused in the case of the need for service to protect the appliance during transport. -- Deposit plastic bags made of polythene (PE) at a collection point for recycling. Please inquire with your local authority about your local recycling centre. Used coffee is ideally suited to composting.

12.2 IN THE CASE OF NEED FOR SERVICE If repairs to the appliance become necessary, including the replacement of the mains lead, please contact the ETNA customer service centre. Under no circumstances should you send the appliance by post – risk of transport damage that cannot be covered by the guarantee! It is imperative that the original packing including foam parts is retained.

* The grinder is making loud noises. -- Check the grinder for foreign bodies. If necessary, have the appliance checked by customer service.

The guarantee is for 1 year from the date of purchase. the guarantee is restricted to 6 months if the appliance is used commercially. Commercial usage is deemed to be more thant 3000 brewing cycles per year.

* The coffee grinder works, but no water flows through the appliance. -- Switch off the appliance. Disconnect the plug from the wall socket. Wait 30 minutes. Insert the plug in the wall socket again. Switch the appliance on again.

Depending on intensity of use, we advise you to submit the appliance to customer service for additional inspection after approximately 1 1/2 years. A charge is made for this inspection. Please contact the ETNA customer service centre on this issue.

* The appliance is to be transported. -- Keep the original packaging to provide protection during transport. -- Protect the appliance from knocks. -- In the case a risk of frost, drain the heater system by drawing off steam prior to transport: -- Switch off the appliance. -- Place a container under the swivelling nozzle. -- Turn the selector dial anticlockwise to the stop. -- Switch on the appliance. All 4 indicators flash. -- Press the button until only the indicator is still flashing. Steam comes out after a short delay. -- Wait until the steam stops automatically. -- Turn the selector dial clockwise back to the 0-position. -- Switch off the appliance. -- Empty the bean container, water tank and drip catcher.

It occasionally occurs that the appliance will not make coffee. People often then think that the appliance is defective. However, this is not the case. Before making coffee you may have accidentally turned the knob on the swivelling nozzle. Once that button has been set to produce steam for approximately 5 seconds, the appliance builds up pressure. In that case no coffee can be made. To allow coffee to be made you have to release this pressure as follows: -- Open the steam / hot water selector dial (the large dial above the swivelling nozzle). -- Press button . -- Wait until the appliance is no longer blowing out steam. -- Close the steam / hot water selector dial. The appliance is now ready for use. Only call customer service if the above instructions do not work.

ENVIRONMENTAL ASPECTS IN THE CASE OF NEED FOR SERVICE

WHAT TO DO IF‌

* The spent coffee container is stuck in the appliance. -- Pull out the drip catcher together with the spent coffee drawer. Carefully remove the spent coffee container from the appliance. Refit the drip catcher with the spent coffee drawer, but without the spent coffee container and wait until the process is complete and the indicator illuminates. Then insert the drip catcher with the spent coffee container and spent coffee drawer. Switch the appliance off, wait briefly and switch the appliance back on. This resets the appliance.

GB 23


FOR USERS IN A HURRY

13.1 BRINGING INTO OPERATION 1. Fill the water reservoir (under the left lid). 2. Insert the plug in the wall socket again. Switch the appliance on using the on/off button. The green , , and indicators flash. 3. Place an empty coffee cup under the swivelling nozzle (front right). 4. Turn the selector dial (above the swivelling nozzle), anticlockwise to the ready position. If steam comes out of the swivelling nozzle, press the button once. Hot water flows out of the steam pipe. The dispensing of water stops automatically (do not interrupt the outflow itself). 5. Once the flow of water has stopped, turn the selector dial clockwise to the 0-position. 6. Repeat actions 4 and 5 until the green indicators

GB 24

,

,

and

stop flashing.

7. Press button . Water flows out of the spouts into the drip catcher. The outflow of water stops automatically. 8. The

indicator comes on. The appliance is ready for use.

13.2 PREPARING COFFEE 1. Pour coffee beans in the bean container (under the lid on the right). 2. Place one or two empty cups under the spouts. 3. Set the desired quantity of water by turning the selector dial on the left (anticlockwise for less water; clockwise for more water). 4. Press, as desired, the button or button. Do you wish to stop the dispensing of water? Press the

button or

button again.

GB 25


A

C D

E

O

A B

J K

C D E

L M

F G H

G

F

H

N O

L M

J K

P

FR 1 N

PANNEAU DE COMMANDE A. Lampe témoin de fonctionnement B. Interrupteur principal C. Lampe témoin pour 1 tasse de café fort D. Lampe témoin pour 1 tasse de café normal E. Touche pour 1 tasse de café F. Touche pour 2 tasses de café G. Lampe témoin pour café moulu H. Touche pour café moulu J. Lampe témoin pour "rinçage" K. Touche pour rinçage L. Lampe témoin pour "Nettoyage" M. Lampe témoin pour "Détartrage" N. Lampe témoin pour "Réservoir d'eau" O. Lampe témoin de "Vidage et remise en place de l'égouttoir et du récipient de collecte du marc de café" P. Sélecteur rotatif pour quantité d'eau par tasse

PANNEAU DE COMMANDE / DESCRIPTION

B

DESCRIPTION A. Couvercle du réservoir à eau B. Point de remplissage du café moulu avec couvercle C. Plateau à tasses D. Récipients à grains de café avec couvercle (à l'intérieur : réglage de la finesse de mouture) E. Sélecteur rotatif pour vapeur et eau chaude F. Buse eau chaude / vapeur G. Ecoulement réglable en hauteur H. Tuyaux d'écoulement J. Grille d'égouttage K. Egouttoir L. Tiroir à marc de café avec récipient de collecte du marc de café M. Flotteur N. Plaque signalétique (à la face inférieure de l'appareil) O. Eléments de commande et lampes témoins P. Mesure


1 CONSIGNES DE SECURITÉ

La forme et le fonctionnement de votre cafetière électrique ETNA entièrement automatique vous garantissent : -- une manipulation extrêmement simple et -- un excellent arôme, individualisé, -- tout en ne demandant qu'un minimum de soins et de maintenance

3 AVANT DE PRÉPARER LE CAFÉ 8

On obtient ce remarquable arôme individualisé grâce : -- au système d'humidification préalable : avant le passage du café proprement dit, le café moulu est humidifié afin de pouvoir en tirer intégralement l'arôme, -- à la possibilité de réglage individuel de la quantité d'eau par tasse entre un petit Espresso et un grand café "mousseux", -- à la finesse de mouture réglable en fonction de la torréfaction des grains, -- à la possibilité de sélection d'une tasse de café normal ou de café fort, -- et pas le moins grâce à la crème garantie, la couronne moussante qui, pour les connaisseurs, donne au café Espresso son caractère incomparable. Par ailleurs : le temps de contact de l'eau avec le café moulu est pour le café Espresso nettement plus court que pour le café filtre habituel. De ce fait, on enlève au café nettement moins de substances amères, ce qui rend le café Espresso beaucoup plus digestif !

6 PRÉPARATION D'EAU CHAUDE

4

2 AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE 6

4 PRÉPARATION DE CAFÉ

10

5 FAIRE MOUSSER LE LAIT

12

7 METTRE L'APPAREIL À L'ARRÊT 8 VIDER LE CAFETIÈRE 9 ENTRETIEN

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE FR 2

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi. Respectez avant tout les indications de sécurité ! Veuillez conserver le mode d'emploi pour le consulter ultérieurement et remettez celui-ci au propriétaire suivant éventuel de l' appareil.

13 14

15

16

10 DÉTARTRER L'APPAREIL 11 QUE FAIRE SI …

19

FR 3

21

12 POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT / SERVICE APRÈS VENTE 23 13 POUR DES UTILISATEURS PRESSES

24


L'appareil peut uniquement être raccordé à réseau électrique dont la tension, le type de courant et la fréquence correspondent aux indications de la plaque signalétique (voir face inférieure de l'appareil) !

Avant tout entretien ou nettoyage, veiller à ce que l'appareil soit mis hors service et à ce que la fiche du cordon d'alimentation soit tirée de la prise de courant. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau !

Soyez prudent s'il y a des enfants à proximité de l'appareil. Ne jamais laisser les enfants manipuler l'appareil sans surveillance.

Ne pas laisser pénétrer de liquide dans le boîtier à travers les trous du rangement pour tasses.

Ne jamais laisser le câble d'alimentation entrer en contact avec des parties chaudes de l'appareil.

Ne pas laver les éléments de l'appareil au lave-vaisselle.

Ne jamais tirer sur la câble d'alimentation pour enlever la fiche de la prise de courant !

Ne pas laisser l'appareil inutilement enclenché.

Ne jamais mettre l'appareil en service si : -- le câble d'alimentation est endommagé ou -- le boîtier présente des détériorations visibles.

Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.

Le point d'écoulement et le tuyau pivotant vapeur/eau chaude chauffent pendant l'utilisation. Tenez les enfants à distance !

N'ouvrez jamais le boîtier et ne changez pas la construction mécanique et/ou électrique de l'appareil. Ne réparez pas vous-même l'appareil. Ceci peut conduire à des pannes ou situations dangereuses (si jamais vous touchez des éléments sous tension). Seul un installateur agréé du service après-vente est autorisé à exécuter des réparations.

Verser uniquement de l'eau froide dans le réservoir d'eau, pas d'eau chaude, de lait, ni d'autres liquides.

Introduisez uniquement du café moulu dans l'ouverture de remplissage pour le café moulu. Attention : la finesse de la mouture dépend de la marque de café. Une mouture trop fine risque de détériorer la mécanique de l'appareil.

Si une réparations ou le remplacement du cordon d'alimentation devait devenir nécessaire, envoyer l'appareil chez le détaillant spécialisé : -- auprès duquel vous avez acheté la cafetière électrique ou -- le service après vente. N'expédiez en aucun cas l'appareil par la poste – danger de dommages de transport, pour lesquels aucune garantie ne peut être accordée ! Si l'appareil est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit, le droit à la garantie deviendra caduc. Le droit à la garantie deviendra également caduc en cas de dommages provenant d'un entretien insuffisant.

Respectez les indications de nettoyage et de détartrage.

Le présent appareil répond aux directives appliquées pour la CE.

Ne placez pas de grains de café surgelés ou caramélisés dans le réservoir à grains de café ! Enlevez les corps étrangers des grains de café. Dans le cas contraire, aucune garantie ne pourra être accordée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR 4

1.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR 5


Placez l'appareil horizontalement sur une surface stable dans un endroit sec et bien aéré. Attention : si vous installez l'appareil venant du froid dans un local chaud, attendez env. 2 heures avant de mettre l'appareil en service.

2.2 LOGEMENT POUR LE CÂBLE D'ALIMENTATION Votre cafetière électrique possède un logement pour le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est trop long, vous pouvez enrouler la longueur de câble inutilisée dans le socle de l'appareil.

2.3 RÉGLER LA DURETÉ DE L'EAU Votre appareil peut être réglé en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Un réglage correct de la dureté de l'eau est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'indicateur automatique de détartrage (voir également point 9). Utilisez les bâtonnets de test Aquadur® pour déterminer la dureté locale de l'eau. Suivez les instructions sur l'emballage des bâtonnets de test. Ou : demandez la dureté à votre entreprise de distribution d'eau. L'appareil dispose de 5 niveaux de dureté ; en usine, l'appareil est réglé sur le niveau moyen de dureté 3 (correspondant a 16 - 23° de dureté allemande). Ce réglage peut être modifié comme suit : -- Insérez la fiche dans la prise de courant. -- Ne pas enclencher l'appareil. -- Appuyez sur la touche pendant env. 3 s. La lampe témoin marche/arrêt s'allume. La lampe témoin clignote. Appuyer à nouveau sur la touche fait avancer le réglage de la dureté de l'eau d'un niveau sur 4, 0, 1, 2, 3 etc. -- Pour mémoriser le réglage de la dureté de l'eau et terminer le processus, appuyez sur la touche marche/arrêt . La procédure de réglage est ainsi aussi terminée. Si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 30 s, il est automatiquement mis fin au processus sans modifier la dernière valeur mémorisée.

Les différents niveaux du réglage de la dureté de l'eau sont affichés comme suit (degrés de dureté allemande, °dH) : pour le niveau 1 (1-7 °dH) : ; pour le niveau 2 (8-15 °dH ) : et ; pour le niveau 3 (16-23 °dH) : , et ; pour le niveau 4 (24-30 °dH) : , , et ; pour le niveau 0 : seule la lampe témoin clignote. La dureté de l'eau doit seulement être réglée avant la première utilisation ou en cas d'utilisation d'une autre qualité d'eau.

2.4 RÉGLER LA MISE HORS SERVICE AUTOMATIQUE Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il se met automatiquement hors service pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie. L'appareil dispose de 3 niveaux de temporisation, suivant lesquels il se met automatiquement hors service. En usine, il est réglé sur le niveau moyen 2 (mise hors service après 2 heures). Ce réglage peut être modifié comme suit : -- Insérez la fiche dans la prise de courant. -- Ne pas mettre l'appareil en service. -- Appuyez sur la touche pendant env. 3 s. La lampe témoin marche/arrêt s'allume. La lampe témoin clignote. -- Appuyer à nouveau sur la touche fait avancer le niveau de temporisation d'un niveau sur 3, 1, 2, etc. -- Pour mémoriser le réglage de la mise hors service automatique et terminer le processus, appuyez sur la touche . La procédure de réglage est ainsi aussi terminée. Toutes les lampes témoins s'éteignent. Si aucune touche n'est actionnée pendant plus de 30 s, il est automatiquement mis fin au processus sans modifier la dermière valeur mémorisée. Les différents niveaux de temporisation sont affichés comme suit : pour le niveau 2 (mise hors service après 2 heures) : et ; pour le niveau 3 (mise hors service après 5 heures) : , , , pour le niveau 1 : seule la lampe témoin clignote.

et

;

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE FR 6

2.1 INSTALLER L'APPAREIL

FR 7


Ouvrez le couvercle de gauche. Enlevez le réservoir d'eau en le prenant par la poignée. Veuillez ne le remplir qu'avec de l'eau froide, claire et ne pas dépasser la marque MAX.

En partant du réglage moyen d'usine, tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (mouture plus grossière) pour les grains plus foncés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (mouture plus fine) pour les grains plus clairs. Conseil : Essayez différentes finesses de mouture pour trouver votre préférence !

Replacez ensuite le réservoir dans l'appareil et poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il se verouille de façon à ce que la vanne soit ouverte à la paroi inférieure. Afin de toujours obtenir un café aromatique, vous devriez : -- remplacer tous les jours l'eau du réservoir d'eau, -- ne pas utiliser d'eau minérale ni d'eau distillée, -- nettoyer au moins une fois par semaine le réservoir d'eau dans de l'eau de vaisselle normale (pas au lavevaisselle). Ensuite, remplissez-le avec de l'eau fraîche. A l'aide de la lampe témoin rempli.

3.4 METTRE L'APPAREIL EN SERVICE Appuyez pendant 1 seconde sur l'interrupteur principal . L'appareil entre en service. La lame témoin de fonctionnement rouge s'allume. Uniquement lors de la première mise en service : pour indiquer que le système doit être rempli, vous voyez clignoter les lampes témoins vertes , , et . -- Placez une tasse vide en dessous du tuyau pivotant. -- Tournez le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Vapeur s'écoule du tuyau pivotant. Une lampe témoin va clignoter. -- Appuyez sur la touche . L'écoulement s'arrête automatiquement (n'interrompez pas vous-même l'écoulement). -- Après arrêt de l'écoulement, remettez le sélecteur rotatif sur la position 0 en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Veuillez répéter ce processus jusqu'à ce que les lampes témoins vertes clignotantes s'éteignent. Ce processus est nécessaire pour remplir le système d'eau.

, votre appareil vous signale que le réservoir d'eau doit être

FR 8

3.2 REMPLIR LE RÉSERVOIR DE GRAINS DE CAFÉ Ouvrez le couvercle de droite. Remplissez le réservoir de grains de café torréfiés (pas de grains de café surgelés ni caramélisés). Veillez à ce que les grains de café ne contiennent pas de corps étrangers. Refermez le couvercle. Conseil : Vous pouvez aussi bien utiliser des grains de café pour filtre que pour espresso ! Essayez diverses sortes de grains de café, afind de découvrir vos préférences.

3.5 RINCER L'APPAREIL 3.3 RÉGLER LA FINESSE DE MOUTURE Afin d'extraire le plein arôme des grains de café, vous pouvez régler la finesse de mouture en fonction du degré de torréfaction. Vous trouverez le réglage de la finesse de mouture à l'arrière droite dans le récipient à grains de café. Attention : La finesse de mouture peut uniquement être réglée lorsque le moulin est en fontionnement.

Lorsque la température de fonctinnement est atteinte, la lampe témoin verte s'allume. Placez une tasse vide en dessous des tuyaux d'écoulement et appuyez sur la touche . Le processus de rinçage se termine automatiquement. Ensuite, la lampe témoin s'allume. L'appareil est prêt pour la préparation du café. Indication : Le rinçage élimine l'eau résiduelle du système, de façon à ce que le café suivant soit préparé avec de l'eau fraîche.

AVANT DE PRÉPARER LE CAFÉ

AVANT DE PRÉPARER LE CAFÉ

3.1 REMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

FR 9


4.4 UNE TASSE DE CAFÉ FORT À PARTIR DE GRAINS DE CAFÉ

Bien que votre cafetière électrique entièrement automatique prépare du café Espresso, on parlera dans la suite plus simplement de café.

L'appareil est prèt lorsque la lampe témoin est allumée. Placez une tasse vide en position centrale en dessous des tuyaux d'écoulement. Appuyez maintenant sur la touche jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume et clignote. Vous obtenez ainsi une tasse de café fort.

Le processus qui suit se déroule de manière entièrement automatique après avoir appuyé sur les touches ou : mouture, division en portions, pressage, passage préliminaire, passage et rejet du marc de café utilisé. Vous pouvez interromple ce processus à tout moment en appuyant sur les touches

ou

.

Conservez vos tasses avec l'ouverture vers le bas sur le rangement pour tasses. De la vapeur sort des ouvertures du rangement pour tasse et préchauffe des tasses. Les tuyaux d'écoulement sont régables en hauteur et peuvent ainsi être adaptés à différentes tailles de tasses.

FR 10

A cet effet, saisissez les tuyaux d'écoulement par leurs nervures latérales entre le pouce et l'index et déplacez-les vers le haus ou vers le bas. Attention : le bec peut être brûlant. Danger de brûlure.

4.5 UNE TASSE DE CAFÉ EXTRA FORT À PARTIR DE GRAINS DE CAFÉ L'appareil est prèt lorsque la lampe témoin est allumée. Placez une tasse vide en position centrale en dessous des tuyaux d'écoulement. Appuyez maintenant sur la touche jusqu'à ce que les lampes témoin et clignotent. Vous obtenez ainsi une tasse de café extra fort.

4.6 DEUX TASSES DE CAFÉ NORMAL À PARTAIR DE GRAINS DE CAFÉ L'appareil est prèt lorsque la lampe témoin chacun des deux tuyaux d'écoulement.

s'allume. Placez une tasse en dessous de

4.2 RÉGLER LA QUANTITÉ D'EAU Avec le sélecteur rotatif, vous réglez la quantité d'eau par tasse. Suivant vos préférences, sélectionnez un "petit" Espresso (tourner le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) ou un grand café "mousseux" (tourner le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous pouvez également modifier la quantité d'eau pendant le passage du café. Afin de régler la quantité souhaitée, tournez lentement le sélecteur rotatif pendant le passage du café dans le sens contraire des aiguilles d'une montre depuis la plus grande quantité, jusqu'à ce que l'écoulement du café s'arrête à la plus grande quantité souhaitée. Lorsqu'on prélève deux tasses, la quantité d'eau est à peu près doublée. Pendant que l'appareil chauffe, la lampe témoin

clignote.

4.3 UNE TASSE DE CAFÉ NORMAL À PARTIR DE CAFÉ EN GRAINS L'appareil est prêt lorsque la lampe témoin est allumée. Placez une tasse vide en position centrale en dessous des tuyaux d'écoulement. En appuyant brièvement sur la touche , vous obtenez une tasse de café normal. La lampe témoin clignote.

PRÉPARATION DU CAFÉ

PRÉPARATION DU CAFÉ

4.1 PRÉPARATION DU CAFÉ

La position correcte des tasses est indiquée par les deux trous dans la grille de l'égouttoir, ceux-ci se trouvant directement en dessous des tuyaux d'écoulement. En appuyant sur la touche témoin clignote.

, vous obtenez deux tasses de café normal. La lampe

4.7 UNE OU DEUX TASSES DE CAFÉ NORMAL À PARTIR DE CAFÉ MOULU Avec cette fonction, vous pouvez p. ex. préparer du café décaféiné. L'appareil est prèt lorsque la lampe témoin s'allume. -- Placez une ou deux tasses en dessous des tuyaux d'écoulement. -- Appuyez sur la touche , jusqu'à ce que la lampe témoin s'allume. -- Ouvrez le couvercle du point de remplissage pour le café moulu. Mettez la quantité de café moulu souhaité dans le point de remplissage en utilisant un doseur. -- Refermez le couvercle. Introduisez au maximum deux portions de café moulu. L'ouverture de remplissage n'est pas un réservoir. Ne pas introduire autre chose que du café moulu. Appuyez maintenant sur la touche pour une ou sur la touche Vous obtenez ainsi une tasse ou deux tasses de café.

pour deux tasses.

FR 11


6.1 PRÉPARATION D'EAU CHAUDE

La vapeur chaude peut être utilisée aussi bien pour faire mousser le lait que pour chauffer des liquides.

La fonction eau chaude peut être utilisée pour préchauffer des tasses, préparer des boissons instantanées ou du thé.

Pour une portion de Cappucino : vous remplissez une grande tasse aux 2/3 d'Espresso et vous ajoutez ensuite le lait que vous avez fait mousser.

Relevez le collet situé sur le tuyau pivotant en le faisant coulisser. Attention : le tuyau pivotant devient brûlant. Attention aux risques de brûlure.

Faire mousser du lait : faire glisser entièrement vers le bas la tubulure mobile du tuyau pivotant. Réchauffer des liquides : faire glisser entièrement vers le haut la tubulure mobile du tuyau pivotant. -- Mettre l'appareil en service à l'aide de l'interrupteur et rincer le cas échéant (voir point 2.5). L'appareil est prêt lorsque la lampe témoin s'allume. -- Plongez le tuyau pivotant dans le récipient contenant le lait à faire mousser ou le liquide à réchauffer et lancez la production de vapeur en tournant le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Pour des raisons propres au système, il sort d'abord un peu d'eau du tuyau pivotant, qu'on peut laisser couler, mais ne gêne pas pour l'obtention d'un bon résultat, p. ex. pour faire mousser du lait. La lampe témoin clignote. Important : ne plongez le tuyau pivotant que jusqu'à la moitié dans le liquide, afin que l'apport d'air ne soit pas gêné. Le tuyau pivotant ne doit pas toucher le fond du récipient, afin de ne pas freiner la sortie de la vapeur. Attention : le tuyau pivotant devient brûlant. Attention aux risques de brûlure. -- Pour arrêter l'arrivée de vapeur, tournez le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener en position 0. En particulier avoir fait mousser du lait, il est recommandé d'activer à nouveau l'arrivée de vapeur pendant une courte période, afin de "dégager" le tuyau pivotant. Débarrassez ensuite le tuyau pivotant des restes de lait avec un linge humide. Ce faisant, faites bouger le tuyau métallique de haut en bas. Après le prélèvement de vapeur, les 4 lampes témoins vertes clignotent pour indiquer que le système doit à nouveau être rempli d'eau. Procédez comme suit à cet effet : -- Placez un récipient en dessous du tuyau pivotant. -- Tournez le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. -- Appuyez sur la touche . Attendez que l'écoulement d'eau s'arrête automatiquement. Les 4 lampes témoins vertes se mettent ensuite à clignoter. -- Tournez à nouveau le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener en position 0. L'appareil est maintenant de nouveau prêt.

-- Mettre l'appareil en service à l'aide de l'interrupteur point 2.5). L'appareil est prêt lorsque la lampe témoin

et rincer le cas échánt (voir s'allume.

-- Laissez un récipient en dessous du tuyau pivotant et lancez la préparation d'eau chaude en tournant le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et appuyez sur la touche .

PRÉPARATION D'EAU CHAUDE

FAIRE MOUSSER LE LAIT FR 12

5.1 FAIRE MOUSSER LE LAIT

-- Pour arrêter l'arrivée d'eau chaude, tournez à nouveau le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener en position 0.

FR 13


Appuyez sur l'interrupteur service.

pour mettre l'appareil hors

8.1 VIDER L'APPAREIL Effectuez tous les jours les opérations suivantes : -- Enlevez le réservoir d'eau et jetez l'eau restante. Remplacez l'eau tous les jours par de l'eau fraîche. A la fin de la journée, au plus tard cependant lorsque le flotteur rouge devient visible à l'arrière de la grille d'égouttage, vous devez vider l'égouttoir et le récipient de collecte du marc de café. Laissez l'appareil en service à cet effet. -- Relevez le plus possible le point d'émission (voir point 3) en le faisant coulisser. -- Soulevez légèrement l'égouttoir et tirez-le avec précaution vers l'avant hors de l'appareil. -- Enlevez le récipient de collecte du marc de café et videz-le. -- Enlevez la grille d'égouttoir en pressant sur les points du côté gauche et du côté droit. Videz l'eau résiduelle de l'égouttoir. -- Nettoyez ensuite l'égouttoir, la grille d'égouttoir ainsi que le tiroir à marc de café et le récipient de collecte du marc de café.

VIDER LE CAFETIÈRE

METTRE L'APPAREIL À L'ARRÊT FR 14

7.1 METTRE L'APPAREIL À L'ARRÊT

FR 15


Réservoir d'eau : nettoyez-le au moins une fois par semaine, mais pas au lave-vaisselle. Rincez-le ensuite avec de l'eau fraîche. Grille d'égouttoir, égouttoir et tiroir à marc de café : nettoyer après usage dans l'eau de vaisselle normale, mais pas au lave-vaisselle.

Réglez éventuellement une mouture plus grossière pour que la quantité d'huile qui se libère soit plus réduite (voir 3.3). Placez l'égouttoir (y compris grille et tiroir) et enclenchez de nouveau l'appareil. Rincez l'appareil en faisant faire 1 ou 2 tasses de café à l'appareil. N'effectuez jamais un démarrage après avoir enclenché un cycle de rinçage. Pour éviter de répartir l'huile dans les petites ouvertures du filtre en métal. N'attendez pas qu'une panne se produise. Nettoyez le filtre 1x par semaine ou en fonction de l'utilisation.

ENTRETIEN

ENTRETIEN

9.1 EXTÉRIEUR

Récipient de collecte du marc de café : après utilisation, il peut aller au lave-vaisselle. Tuyau pivotant : nettoyer avec un linge humide après utilisation. En cas de bouchage, dévissez-le avec un pièce de monnaie. Enlevez la partie inférieure du tuyau et dégagez le canal de moussage avec un aiguille. Faites attention au positionnement correct lors de l'assemblage. Ecoulement et tuyaux d'écoulement : nettoyez-la selon besoin avec un linge humide. Essuyez-la ensuite pour la sécher.

FR 16

Ouverture d'introduction pour le café moulu : nettoyez-la selon besoin avec un linge humide. Essuyez-la ensuite pour la sécher. Essuyez avec un essuie-tout ou un torchon sec. Boîtier : au besoin, nettoyez-le avec un linge humide, également les pièces internes du boîtier, qui deviennent accessibles après avoir enlevé l'égouttoir. Réservoir à grains de café : nettoyez-le de temps en temps avec un chiffon sec. Filtre en métal : si vous utilisez des grains de café foncés et gras, le filtre en métal de l'appareil risque de se trouver saturé en graisse (huile). A la longue, il risque de se boucher et de ne plus laisser passer l'eau. Il y aura donc peu ou pas de café dans la tasse et les quatre lampes témoins vertes vont clignoter. Arrêtez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir l'appareil pendant quelques minutes. C'est nécessaire parce que le filtre en métal risque d'être encore chaud. Eliminez l'égouttoir (y compris la grille et le tiroir). Introduisez votre main dans l'ouverture située devant l'égouttoir jusqu'à ce que vous sentiez une vanne mobile. Un peu plus haut derrière cette vanne, vous allez sentir une petite plaque ronde en métal avec une vis au centre. Essuyez doucement avec vos doigts ou un mouchoir en papier la graisse et les restes de poudre de café du disque. Tout en faisant cela, faites attention à ne pas laisser du papier sur le disque.

9.2 NETTOYAGE INTERNE A L'AIDE DU PROGRAMME DE NETTOYAGE Attention : n'utilisez que des tablettes de nettoyage ETNA d'origine. Vous pouvez commander des bandes de 10 tablettes de nettoyage auprès du service aprèsvente ou auprès de votre fournisseur (ETNA - art. No : 89011473). Pour le nettoyage régulier des éléments internes, votre appareil possède un programme de nettoyage (durée env. 15 min), l'unité de passage du café ne doit pas être démontée pour le nettoyage avec cet appareil. Si la lampe témoin s'allume, vous devriez exécuter le programme de nettoyage comme décrit ci-dessous. Vous pouvez cependant encore utiliser votre appareil et effectuer le nettoyage plus tard. Vous mettez cependant en danger vostre droit à la garantie, l'appareil (et donc également le service après vente) reonnaissant le nettoyage tardif. -- Enclenchez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arret . -- Appuyez sur la touche pendant env. 3 secondes, jusqu'à ce que les lampes témoins suivantes s'allument : , et . -- Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la marque de MAX, videz le récipient de collecte du marc de café et l'égouttoir et remettez-les en place. -- Les lampes témoins et s'éteignent. -- Introduisez maintenant une tablette de nettoyage ETNA d'origine dans l'ouverture de remplissage pour le café moulu. -- Appuyez maintenant sur la touche , la lampe témoin s'étient. La lampe témoin clignote pour indiquer que le programme de nettoyage a démarré. Il est aussi possible de faire démarrer le programme de nettoyage en appuyant sur la touche pour 1 tasse de café, sur la touche pour 2 tasses de café ou sur la touche de rinçage .

FR 17


-- Si la lampe témoin s'allume entre-temps, videz l'égouttoir et le récipient de collecte du marc de café, remettez-les en place et appuyez sur la touche . Le programme de nettoyage se poursuit. Ce processus peut se répéter jusqu'à quatre fois. -- Le programme de nettoyage est terminé lorsque la lampe témoin s'allume. Rincez l'appareil en appuyant sur la touche . -- Rincez ensuite le récipient de collecte du marc de café et l'égouttoir et remettez-les en place. L'appareil est de nouveau prêt lorsque la lampe témoin s'allume. Si l'égouttoir avec le réservoir à café ne s'adapte pas après l'opération de nettoyage, enlevez le réservoir à café de l'égouttoir et replacez seulement l'égouttoir dans l'appareil. La spatule servant à casser les tablettes de marc de café comprimées, se retrouvera dans la bonne position. Enlevez ensuite de nouveau l'égouttoir. Remettez le réservoir à café sur les égouttoirs et remettez le tout (égouttoir + réservoir à café) dans l'appareil. Si les opérations décrites plus haut n'offrent pas de solutions, arrêtez l'appareil en utilisant l'interrupteur marche/arrêt . Enclenchez de nouveau l'appareil après avoir attendu quelques instants. Les réglages vont se remettre sur zéro. Vous pourrez ensuite placer de nouveau l'égouttoir avec le réservoir à café dans l'appareil.

10.1 DÉTARTRER L'APPAREIL Votre appareil possède un programme pour le détartrage régulier (durée env. 60 min). Si la lampe témoin s'allume, vous devriez exécuter le programme de détartrage comme décrit ci-dessous. Vous pouvez cependant également effectuer le détartrage plus tôt en laissant refroidir l'appareil pendant 2 heures et en appuyant sur la touche pendant env. 3 secondes. Vous pouvez cependant poursuivre l'utilisation de votre appareil et effectuer le programme de détartrage plus tard. Vous mettez cependant en danger vostre droit à la garantie, l'appareil (et donc également le service après vente) reconnaissant le détartrage tardif.

DÉTARTRER L'APPAREIL

ENTRETIEN FR 18

L'eau est maintenant pompée dans l'appareil à brefs intervalles, de façon à dissoudre les résidus de café à l'intérieur de la machine avec l'aide de la tablette de nettoyage.

Attention : utilisez uniquement des produits de détartrage liquides (pas en poudre !), compatibles avec l'environnement. Utilisez le produit de détartrage uniquement en suivant exactement les indications du fabricant. N'utilisez pas de produit de détartrage à base d'acide formique (ETNA-No. 89011474). -- Mettez l'appareil hors service à l'aide de l'interrupteur marche/arret et laissez-le refroidir pendant au moins 2 heures. -- Versez environ 600 ml d'eau dans le réservoir d'eau, et ajoutez seulement ensuite 300 ml le produit de détartrage (jamais l'inverse). -- Appuyez sur la touche pendant env. 3 secondes, jusqu'à ce que les lampes témoins suivantes s'allument : et . -- Videz le récipient de collecte du marc de café et l'égouttoir et remettez-les en place. La lampe témoin vertes clignotent, la lampe témoin s'allume. -- Placez un récipient suffisamment grand en dessous du tuyau pivotant.

FR 19

s'étient. Les 4 lampes témoins


11.1 QUE FAIRE SI …

-- Remplissez d'eau le réservoir à eau et remettez-le dans l'appareil. -- Videz l'égouttoir et remettez-le à sa place. Les quatre lampes témoins vertes clignotent. La lampe témoin clignote. -- Placez un bac suffisamment grand sous le tube pivotant à vapeur et tournez le sélecteur rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ayez atteint la butée. Les lampes témoins et s'enclenchent. Le programme de détartrage se poursuit. L'eau propre sera ici pompée par petits intervalles. Elle traversera l'intérieur de l'appareil pour sortir par le tuyau d'écoulement. Après quelque temps, le témoin lumineux va se remettre à clignoter. Les lampes témoins et s'enclenchent en même temps. -- Videz l'égouttoir et remettez-le à sa place. Les quatre lampes témoins vertes clignotent ; la lampe témoin s'enclenche. -- Tournez le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour qu'il se retrouve sur la position 0. Le programme de détartrage se poursuit. L'eau propre sera ici pompée par petits intervalles dans l'égouttoir pour traverser l'intérieur de l'appareil. Après quelque temps, le témoin lumineux clignote ; les témoins lumineux et s'enclenchent en même temps. -- Videz l'égouttoir et remettez-le à sa place. -- Rincez l'appareil : appuyez sur la touche . -- Rincez le réservoir à eau et remettez-le à sa place. L'appareil est de nouveau prêt à être utilisé dès enclenchement du témoin lumineux .

* Il se forme trop peu de mousse lors du moussage du lait. -- Toujours utiliser du lait frais et refroidi (écrémé). -– Utiliser un récipient approprié (p. ex. petit pot). -- Le cas échéant, mettre le récipient au frais. -- Démonter et nettoyer le tuyau pivotant.

Si l'égouttoir avec le réservoir à café ne s'adapte pas après l'opération de nettoyage, enlevez le réservoir à café de l'égouttoir et replacez seulement l'égouttoir dans l'appareil. La spatule servant à casser les tablettes de marc de café comprimées, se retrouvera dans la bonne position. Enlevez ensuite de nouveau l'égouttoir. Remettez le réservoir à café sur les égouttoirs et remettez le tout (égouttoir + réservoir à café) dans l'appareil. Si les opérations décrites plus haut n'offrent pas de solutions, arrêtez l'appareil en utilisant l'interrupteur marche/arrêt . Enclenchez de nouveau l'appareil après avoir attendu quelques instants. Les réglages vont se remettre sur zéro. Vous pourrez ensuite placer de nouveau l'égouttoir avec le réservoir à café dans l'appareil.

* Il ne sort pas de café des tuyaux d'écoulement. -- Contrôler la position correcte du réservoir d'eau. -- Remplissez le réservoir d'eau. -- Contrôlez la position de légouttoir. * Le café sort uniquement goutte à goutte des tuyaux d'écoulement. -- Régler la finesse de mouture sur un niveau plus grossier.

QUE FAIRE SI…

DÉTARTRER L'APPAREIL FR 20

-- Lancez le programme de détartrage en tournant le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. La lampe témoin clignote. Le produit de détartrage va maintenant être pompé à petits intervalles dans l'appareil jusqu'à le tuyau pivotant. -- Si la lampe témoin s'allume, videz l'égouttoir et remettez-le en place. Les 4 lampes témoins vertes clignotent, la lampe témoin s'allume. -- Tournez le sélecteur rotatif à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener en position 0. Le programme de détartrage se poursuit. Dans ce contexte, le produit de détartrage est pompé à petits intervalles à l'intérieur de l'appareil pour tomber dans l’egouttoir. Après un certain temps, la lampe témoin clignote, alors que les lampes témoins , et sont allumées.

* Le café sera réparti inégalement dans deux tasses. -- Nettoyez les tuyaux d'écoulement.

* Température basse. -- La première tasse de café provenant d'une machine à café automatique a toujours une température plus basse que celle qui va suivre. Nous vous conseillons de rincer d'abord l'appareil avant d'enclencher la première tasse de café. Chauffez toujours d'abord les tasses. Si l'appareil n'est pas équipé d'une plaque chauffe tasses, rincez les tasses à l'eau chaude avant usage. En principe, le café venant d'une machine à espresso se boit dès qu'il est fait. L'ajout de sucre, de lait condensé ou de crème n'avantage pas la température du café. Il en est de même pour le lait qui est ajouté au cappucino. * La préparation du café est interrompue après la mouture. – Remplir le réservoir de grains de café, l'unité de préparation du café ayant détecté que trop peu de grains ont été moulus et, de ce fait, interrompu de cycle. * Toutes les lampes témoins vertes clignotent. -- Voir chapitre 5.1, sous le paragraphe page 12. -- Voir point 3.4 (uniquement lors de la première mise en service). -- Mettre l'appareil hors service. Attendre 1/2 heure. Mettre l'appareil en service, voir point 3.4 (uniquement lors de la permière mise en service). * Le récipient de collecte du marc de café reste bloqué dans l'appareil. -- Extraire l'égouttoir avec le tiroir à marc de café, enlever prudemment de l'appareil le récipient de collecte du marc de café. Remettre cependant en place l'égouttoir avec le tiroir à marc de café, mais sans le récipient de collecte du marc de café, et attendre que

FR 21


* Les lampes témoins clignotent à tour de rôle. -- L'appareil est trop froid. Mettre hors service et attendre env. 1 heure avant de remettre l'appareil en service. * Café pas assez fort. -- Voir conseils dans les chapitres 3.2 et 3.3. * Les 4 lampes témoins vertes et les 4 lampes témoins rouges clignotent à tour de rôle. -- Mettre l'appareil hors service, tirer la fiche de la price de courant puis la réinsérer et remettre l'appareil en service. Si ce défaut n'est plus affiché, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner. -- Si le défaut persiste, veuillez appeler le service après vente !

FR 22

* Le moulin à café provoque est trop bruyant. -- Contrôler la présence éventuelle de corps étrangers dans le moulin. Le cas échéant, faiure contrôler par le service après vente. * Le moulin à café fonctionne, mais l'eau ne s'écoule pas dans l'appareil. -- Arrêtez l'appareil. Débranchez l'appareil. Attendez trente minutes. Rebranchez l'appareil. Enclenchez de nouveau l'appareil. * L'appareil doit être transporté. -- Conserver l'emballage d'origine comme protection pour le transport. -- Protéger l'appareil contre des chocs. -- En cas de risque de gel, vidanger le système de chauffage sous forme de vapeur avant tout transport : -- Mettre l'appareil hors service. -- Placer un récipient en dessous du tuyau pivotant. -- Tourner le sélecteur rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. -- Mettre l'appareil en service. Les 4 lampes témoins vertes clignotent. -- Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que seule la lampe témoin clignote encore. Peu de temps après, de la vapeur sort de l'appareil. -- Attendre que la sortie de vapeur s'arrête automatiquement. -- Tourner à nouveau le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener en position 0. -- Mettre l'appareil hors service. Vider le réservoir à grains de café, le réservoir d'eau et l'égouttoir.

12.1 POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT Ne vous contentez pas de jeter le matériau d'emballage. -- Veuillez conserver le carton d'emballage et les protections en mousse ! Ils peuvent être réutilisés comme protection pour le transport en cas de renvoi pour réparation. -- Apporter le sac en polyéthylène (PE) à un point de collecte pour revalorisation. Veuillez demander à votre administration communale où se trouve le point de recyclage auquel vous pouvez vous rendre. Le marc de café convient très bien pour le compostage.

12.2 EN CAS DE DÉFAUT En cas de réparation nécessaire, y compris un remplacement du cordon d'alimentation, veuillez vous adresser d'abord par téléphone à un des points de service après vente ETNA. N'envoyez en aucun cas l'appareil par la poste – Danger de dommages de transport pour lesquels aucune garantie ne peut être accordée ! Conserver absolument l'emballage d'origine ainsi que les pièces de protection en mousse. La période de garantie est de 1 an après la date d'achat. La période de garantie est limitée à 6 mois en cas d'utilisation professionnelle de l'appareil. On entend par utilisation professionnelle plus de 3000 cycles de préparation de café par an. Nous vous conseillons de remettre l'appareil après ± 1 1/2 an / en fonction de l'utilisation au service après-vente pour qu'il reçoive une inspection supplémentaire. Un montant sera facturé pour effectuer cette inspection. Veuillez vous adresser à cet effet au service après vente ETNA. Il peut arriver que l'appareil ne produise pas de café. On pense alors souvent que l'appareil est en panne. Mais, ce n'est pas le cas. Peut-être avez-vous tourné par hasard le bouton du tuyau pivotant pour vapeur avant d'enclencher le café. Si le bouton s'est trouvé ± 5 secondes sur vapeur, l'appareil concentre de la vapeur. Dans ce cas, il n'est pas possible d'avoir du café. Pour pouvoir avoir du café, il va vous falloir éliminer cette pression. Opérez comme suit : -- ouvrez le sélecteur eau chaude/vapeur (le gros bouton au-dessus du tuyau pivotant) ; -- appuyez sur la touche ; -- attendez que l'appareil n'émette plus de vapeur ; -- refermez le bouton de sélection vapeur/eau chaude. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi. Ne consultez le service après-vente que si l'instruction citée plus haut n'offre pas de solutions.

POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT/ SERVICE APRÈS VENTE

QUE FAIRE SI…

le processus soit terminé et que la lampe témoin s'allume. Remettre ensuite en place l'égouttoir et le récipient de collecte du marc de café. Arrêtez alors l'appareil, attendez quelques instants et enclenchez de nouveau l'appareil. L'appareil va alors redémarrer.

FR 23


POUR DES UTILISATEURS PRESSES FR 24

13.1 MISE EN SERVICE 1. Remplissez le réservoir d'eau (sous le couvercle de gauche). 2. Branchez l'appareil. Enclenchez l'appareil en utilisant l'interrupteur principal. Les lampes témoins verts , , et clignoter. 3. Placez une tasse de café vide sous le tuyau pivotant (avant droit). 4. Tournez la sélecteur rotatif (au-dessus le tuyau pivotant) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée. Au cas où de la vapeur sortirait du tuyau pivotant, appuyez une fois sur la touche . L'émission d'eau s'arrête automatiquement (n'interrompez pas vous-même l'écoulement). 5. Après arrêt de l'émission d'eau, remettez le sélecteur rotatif sur la position 0 en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 6. Répétez les opérations 4 et 5 jusqu'à ce que les lampes témoins vertes ne clignotent plus.

,

,

et

7. Appuyez sur la touche . De l'eau va s'écouler des tuyaux d'ecoulement dans le bac collecteur. L'émission d'eau s'arrête automatiquement. 8. La lampe témoin

s'enclenche. L'appareil est prêt à l'emploi.

13.2 FAIRE DU CAFÉ 1. Versez des grains de café dans le réservoir à grains de café (sous le couvercle de droite). 2. Placez une ou deux tasses vides sous les becs verseurs. 3. À l'aide du sélecteur rotatif de gauche, réglez la quantité d'eau souhaitée (en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre : plus d'eau, dans le sens inverse : moins d'eau). 4. Appuyez selon votre choix sur la touche ou . Cesser l'émission d'eau ? Appuyez encore sur la touche

ou

.

FR 25


A

C D

E

O

A B

J K

C D E

L M

F G H

G

F

H

N O

L M

J K

P

DE 1 N

BEDIENUNGSBLENDE A. Betriebsanzeige B. Hauptschalter C. Anzeige für 1 Tasse kräftigen Kaffee D. Anzeige für 1 Tasse normalen Kaffee E. Taste für 1 Tasse Kaffee F. Taste für 2 Tassen Kaffee G. Anzeige für Pulverkaffee H. Taste für Pulverkaffee J. Anzeige für "Spülen" K. Taste für Spülen L. Anzeige für "Reinigen" M. Anzeige für "Entkalken" N. Anzeige für "Wassertank leer" O. Anzeige für "Tropfschale und Tresterbehälter leeren bzw. wieder einsetzen" P. Drehwähler für Wassermenge pro Tasse

BEDIENUNGSBLENDE / BESCHREIBUNG

B

BESCHREIBUNG A. Frischwassertank, Deckel B. Einfüllöffnung für Kaffeemehl mit Deckel C. Tassenablage D. Bohnenbehälter mit Deckel (innenliegend: Mahlgradeinstellung) E. Drehwähler für Dampf und Heißwasser F. Schwenkdüse für Dampf und Heißwasser G. Höhenverstellbarer Auslauf H. Auslaufrohre J. Tropfgitter K. Tropfschale L. Tresterschublade mit Tresterbehälter M. Schwimmer N. Typenschild (auf der Geräteunterseite) O. Bedienelemente und Anzeigen P. Meßlöffel


1 SICHERHEITSHINWEISE

Form und Funktion Ihres ETNA Vollautomaten garantieren Ihnen -- Einfache Bedienung, -- vorzüglichen, individuellen Geschmack, -- bei einfachster Wartung und Pflege.

3 VOR DER KAFFEEZUBEREITUNG 8

Der vorzügliche, individuelle Geschmack wird erreicht durch: -- das Vorbrühsystem; vor dem eigentlichen Brühvorgang wird das Kaffeemehl angefeuchtet, um das gesamte Aroma auszuschöpfen; -- die individuell einstellbare Wassermenge pro Tasse zwischen kurzem Espresso und langem "Schäumchen"-(Schümli)-Kaffee; -- den auf die Röstung der Bohnen einstellbaren Mahlgrad; -- die Wahlmöglichkeit zwischen einer normalen oder starken Tasse Kaffee; -- und nicht zuletzt durch die garantierte Crema, jenes Schaumkrönchen, daß den Espresso-Kaffee für Kenner so unvergleichbar macht. Die Kontaktzeit des Wassers mit dem Kaffeemehl ist bei Espresso-Kaffee wesentlich kürzer als bei herkömmlichem Filterkaffee. Damit werden weniger Bitterstoffe aus dem Kaffeemehl herausgelöst, was den Espresso-Kaffee viel bekömmlicher macht.

4

2 VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

4 KAFFEEZUBEREITUNG

10

5 MILCH AUFSCHÄUMEN

12

6 WASSERZUBEREITUNG

13

7 GERÄT AUSSCHALTEN

14

8 LEEREN DER KAFFEEMASCHINE 9 PFLEGE

6

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT DE 2

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie an eventuelle Nachbesitzer des Gerätes weiter.

15

16

10 GERÄT ENTKALKEN 11 WAS TUN, WENN …

19

DE 3

21

12 UMWELTASPEKTE / KUNDENDIENST 23 13 FÜR BENUTZER, DIE ES EILIG HABEN

24


Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dessen Spannung, Stromart und Frequenz mit den Angaben auf dem Typschild (siehe Unterseite des Gerätes) übereinstimmen.

Vor Wartung oder Reinigung Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Vorsicht ist geboten, wenn Kinder in der Nähe sind. Kinder nie unbeaufsichtigt das Gerät bedienen lassen.

Keine Flüssigkeit durch die Entlüftungslöcher der Tassenablage in das Gehäuse eindringen lassen.

Die Zuleitung nie mit heißen Geräteteilen in Berührung bringen.

Geräteteile nicht im Geschirrspüler waschen.

Den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose ziehen.

Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen.

Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn: -- die Zuleitung beschädigt ist oder -- das Gehäuse sichtbare Beschädigungen aufweist.

Gerät nicht Witterungseinflüssen aussetzen.

Der Kaffeeauslauf und die Schwenkdüse werden bei Gebrauch heiß. Halten Sie Kinder fern!

DE 4

Nur kaltes Wasser in den Wassertank einfüllen, kein heißes Wasser, Milch oder andere Flüssigkeiten.

Gerät nicht in Wasser tauchen.

Niemals das Gehäuse öffnen und nicht den mechanischen und/oder elektrischen Aufbau des Gerätes verändern. Das Gerät nicht selbst reparieren. Dies kann zu erheblichen Gefahren für den Benutzer (Berührung von spannungsführenden Teilen) und Störungen führen. Reparaturen dürfen nur von einem befugten Servicetechniker durchgeführt werden.

Nur Kaffeemehl in die Einfüllöffnung für Kaffeemehl geben. Achtung: die Feinheit des Kaffeemehls hängt von der jeweiligen Kaffeemarke ab. Zu fein gemahlener Kaffee kann für die Mechanik des Gerätes schädlich sein.

Bei einer evt. erforderlichen Reparatur, wenden Sie sich bitte -- an den Fachhändler, oder -- an die Kundendienststelle. Keinesfalls das Gerät mit der Post versenden – Gefahr von Transportschäden, für die keine Garantie übernommen werden kann. Bei unsachgemäßer Bedienung des Gerätes entfallen alle Garantieansprüche. Garantieansprüche entfallen auch bei Schäden, die durch unzureichende Wartung entstanden sind.

Reinigungs- und Entkalkungshinweise beachten.

Dieses Gerät entspricht den geltenden EU-Richtlinien.

Keine gefrorenen oder karamelisierten Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter geben, nur geröstete Kaffeebohnen. Entfernen Sie Fremdkörper aus den Kaffeebohnen. Sonst kann keine Garantie übernommen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE

1.1 SICHERHEITSHINWEISE

DE 5


Das Gerät waagerecht in einem trocknen, gut belüfteten Raum auf einem stabilen Untergrund aufstellen. Achtung: Wenn das Gerät aus der Kälte kommend in einem warmen Raum aufgestellt wird – ca. 2 Stunden mit dem Einschalten warten.

Die einzelnen Stufen der Wasserhärte (Grad deutscher Härte, °dH) werden wie folgt angezeigt: bei Stufe 1 (1-7 °dH): bei Stufe 2 (8-15 °dH): und ; bei Stufe 3 (16-23 °dH): , und ; bei Stufe 4 (24-30 °dH): , , und ; bei Stufe 0: nur die Anzeige blinkt. Die Wasserhärte muß nur vor dem ersten Gebrauch oder bei Verwendung einer anderen Wasserqualität eingestellt werden.

2.2 KABELFACH Ihr Gerät besitzt ein Kabelfach an der Rückseite. Falls die Zuleitung zu lang ist, können Sie nicht benötigtes Kabel in das Kabelfach schieben.

2.3 WASSERHÄRTE EINSTELLEN Ihr Gerät kann auf die Härte des verwendeten Wassers eingestellt werden. Eine Einstellung der richtigen Wasserhärte ist notwendig für die einwandfreie Funktion der automatischen Verkalkungsanzeige (siehe auch Punkt 9). Verwenden Sie das beigelegte Aquadur® Teststäbchen zur Bestimmung der örtlichen Wasserhärte. Folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung der Teststäbchen. Oder: Fragen Sie Ihr Wasserwerk nach dem Härtegrad. Das Gerät verfügt über 5 Härtestufen, werksseitig ist die mittlere Stufe 3 eingestellt (entspricht 16-23 Grad deutscher Härte (°dH)). Diese Einstellung können Sie wie folgt verändern: -- Netzstecker in die Steckdose stecken. -- Gerät nicht einschalten. -- Taste für ca. 3 sek. drücken. Die Anzeige Ein/Aus leuchtet ständig. Die Anzeige blinkt. Nochmaliges Drücken der Taste stellt die Wasserhärte um jeweils eine Stufe auf 4, 0, 1, 2, 3, usw. weiter. -- Zum Speichern der eingestellten Wasserhärte und zum Beenden des Vorgangs drücken Sie die Ein-/Ausschalter . Das Einstellverfahren ist hiermit auch beendet. Alle Kontrollampen erlöschen. Wird länger als 30 Sek. keine Taste gedrückt, so wird der Vorgang automatisch beendet, ohne den zuletzt gespeicherten Wert zu verändern.

2.4 ABSCHALTAUTOMATIK EINSTELLEN Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, so schaltet es sich aus Gründen der Sicherheit und Energieersparnis automatisch ab. Das Gerät verfügt über 3 Zeitstufen, nach denen es automatisch abschaltet. Werksseitig ist die mittlere Stufe 2 (Abschaltung nach 2 Stunden) eingestellt. Diese Einstellung können Sie wie folgt verändern: -- Netzstecker in die Steckdose stecken. -- Gerät nicht einschalten. -- Taste für ca. 3 sek. drücken. Die Anzeige Ein/Aus leuchtet ständig. Die Anzeige blinkt. -- Nochmaliges Drücken der Taste stellt die Zeitstufe um jeweils eine Stufe auf 3, 1, 2 usw. weiter. -- Zum Speichern der eingestellten Abschaltautomatik und zum Beenden des Vorgangs drücken Sie die Ein-/Ausschalter . Das Einstellverfahren ist hiermit auch beendet. Alle Kontrollampen erlöschen. Wird länger als 30 sek. keine Taste gedrückt, so wird der Vorgang automatisch beendet, ohne den zuletzt gespeicherten Wert zu verändern. Die einzelnen Zeitstufen werden wie folgt angezeigt: bei Stufe 2 (Abschaltung nach 2 Stunden): und ; bei Stufe 3 (Abschaltung nach 5 Stunden): , , , bei Stufe 1: nur die Anzeige blinkt.

und

;

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DE 6

2.1 AUFSTELLEN

DE 7


Tip: probieren Sie unterschiedliche Mahlgrade, um Ihren Geschmack herauszufinden.

Linken Deckel öffnen. Entnehmen Sie den Wassertank am Tragegriff. Bitte nur mit kaltem, klarem Wasser und nicht über die Markierung MAX befüllen.

3.4 GERÄT EINSCHALTEN

Anschließend den Wassertank wieder in das Gerät einsetzen und nach unten drücken, bis er einrastet, so daß das Ventil an der Unterseite geöffnet wird.

Nur bei der ersten Inbetriebnahme: Zum Zeichen, daß das System aufgefüllt werden muß, blinken die grünen Anzeigen , , und .

Um immer einen aromatischen Kaffee zu erhalten, sollten Sie: -- das Wasser im Wassertank täglich wechseln, -- kein Mineralwasser oder destilliertes Wasser verwenden und -- den Wassertank mindestens einmal pro Woche in normalem Spülwasser (nicht im Geschirrspüler) reinigen. Anschließend mit Frischwasser nachspülen. Durch Leuchten der Anzeige nachgefüllt werden muß.

DE 8

1 Sekunde lang die Ein-/Aus-Taste drücken. Das Gerät ist eingeschaltet. Die rote Betriebsanzeige leuchtet.

signalisiert Ihnen Ihr Gerät, daß der Wassertank

-- Stellen Sie eine leere Tasse unter die Schwenkdüse. -- Drehen Sie den Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Aus der Schwenkdüse strömt Dampf. Eine Anzeige blinkt. -- Drücken Sie einmal die Taste . Die Ausgabe wird automatisch beendet (den Vorgang nicht selber unterbrechen). -- Nach beendeter Wasserausgabe den Drehwähler im Uhrzeigersinn auf "0" stellen. Diesen Vorgang bitte wiederholen, bis die grünen, blinkenden Anzeigen erlöschen. Dieser Vorgang ist notwendig, um das System mit Wasser zu füllen.

3.2 BOHNENBEHÄLTER FÜLLEN Rechten Deckel öffnen. Füllen Sie den Behälter mit gerösteten Kaffeebohnen (keine gefrorenen und karamelisierten Bohnen). Achten Sie darauf, daß keine Fremdkörper in den Bohnenbehälter gelangen. Schließen Sie den Deckel wieder. Tip: Sie können sowohl Espresso- als auch FilterkaffeeBohnen verwenden. Probieren Sie unterschiedliche Bohnensorten, um Ihre Geschmacksvorlieben herauszufinden.

3.5 GERÄT SPÜLEN 3.3 MAHLGRAD EINSTELLEN Um den Bohnen das volle Aroma zu entlocken, können Sie je nach Röstung der Bohnen den Mahlgrad einstellen. Die Mahlgradeinstellung finden Sie auf der hinteren rechten Seite im Bohnenbehälter. Achtung: Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden. Ausgehend von der werksseitigen mittleren Einstellung drehen Sie den Stellknopf für dunklere Bohnen im Uhrzeigersinn (gröberer Mahlgrad), für hellere Bohnen gegen den Uhrzeigersinn (feinerer Mahlgrad).

Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, leuchtet die grüne Anzeige . Stellen Sie eine leere Tasse unter die Auslaufrohre und drücken Sie die Taste . Der Spülvorgang endet automatisch. Anschließend leuchtet die Anzeige . Das Gerät ist bereit für die Kaffeezubereitung. Hinweis: durch das Spülen wird Restwasser aus dem System entfernt, so daß der darauffolgende Kaffee mit frischem Wasser zubereitet wird.

VOR DER KAFFEEZUBEREITUNG

VOR DER KAFFEEZUBEREITUNG

3.1 WASSERTANK FÜLLEN

DE 9


4.4 EINE TASSE STARKER KAFFEE VON BOHNEN

Obwohl Sie mit Ihrem Vollautomaten Espresso-Kaffee zubereiten, wird vereinfacht im folgenden von Kaffee gesprochen.

Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. Stellen Sie eine leere Tasse zentral unter die Auslaufrohre. Drücken Sie nun die Taste solange, bis die Anzeige leuchtet und blinkt. So erhalten Sie eine Tasse starken Kaffee.

Der folgende Prozeß läuft nach Drücken der Tasten oder vollautomatisch ab: Mahlen, Portionieren, Pressen, Vorbrühen, Brühen und Auswerfen des aufgebrühten Kaffeemehls.

4.5 EINE TASSE EXTRA STARKER KAFEE VON BOHNEN Diesen Prozeß können Sie jederzeit durch Drücken der Tasten abbrechen.

oder

wieder

Bewahren Sie Ihre Tassen mit der Öffnung nach unten auf der Tassenablage auf. Durch die Öffnungen der Tassenablage tritt Dampf aus, der die Tassen anwärmt. Der Auslauf ist höhenverstellbar und kann so auf verschiedene Tassengrößen eingestellt werden.

DE 10

Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger den Auslauf an den seitlichen Riffelungen und bewegen Sie ihn auf oder ab. Achtung: Die ausgegebene Flüssigkeit kann heiß sein. Verbrennungsgefahr!

4.2 WASSERMENGE EINSTELLEN

Sie können die Wassermenge auch während des Brühvorganges verändern. Um die gewünschte Füllmenge einzustellen, drehen Sie den Drehwähler während des Brühvorgangs langsam von der größten Menge gegen den Uhrzeigersinn, bis der Kaffeeauslauf bei der gewünschten Füllmenge unterbrochen wird. Beim Bezug von zwei Tassen Kaffee wird die Wassermenge etwa verdoppelt. Während das Gerät aufheizt, blinkt die Anzeige

Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. Stellen Sie eine leere Tasse zentral unter die Auslaufrohre. Drücken Sie nun die Taste solange, bis die Anzeigen und blinken. So erhalten Sie eine Tasse extra starken Kaffee.

4.6 ZWEI TASSEN NORMALER KAFFEE VON BOHNEN Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. Stellen Sie zwei leeren Tassen unter beiden Auslaufrohren. Die richtige Position der Tassen geben die beiden löcher im Tropfgitter vor, da diese direkt unter den Auslaufrohren liegen. Durch Drücken der Taste blinkt.

Mit dem Drehwähler stellen Sie die Wassermenge pro Tasse ein. Wählen Sie je nach Geschmack einen "kurzen" Espresso (Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn drehen) oder einen langen "Schäumchen-(Schümli-)Kaffee" (Drehwähler im Uhrzeigersinn drehen).

.

4.3 EINE TASSE NORMALER KAFFEE VON BOHNEN Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. Stellen Sie eine leere Tasse zentral unter die Auslaufrohre. Durch kurzes Drücken der Taste erhalten Sie eine Tasse normalen Kaffee. Die Anzeige blinkt.

KAFFEEZUBEREITUNG

KAFFEEZUBEREITUNG

4.1 KAFFEEZUBEREITUNG

erhalten Sie zwei Tassen normalen Kaffee. Die Anzeige

4.7 EINE ODER ZWEI TASSEN KAFFEE VON KAFFEEMEHL Mit dieser Funktion können Sie z.B. entkoffeinierten Kaffee aufbrühen. Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. -- Stellen Sie eine oder zwei Tassen unter die Auslaufrohre. -- Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige leuchtet. -- Den Deckel der Füllöffnung für den vorgemahlenen Kaffee öffnen. Mit einem Messlöffel die gewünschte Kaffeemenge in die Füllöffnung geben. -- Deckel wieder schließen. Maximal 2 Portionen Kaffeemehl einfüllen. Die Einfüllöffnung für Kaffeemehl ist kein Vorratsbehälter. Nichts anderes außer Kaffeemehl einfüllen. Drücken Sie nun die Taste für eine oder die Taste So erhalten Sie eine oder zwei Tassen Kaffee.

für zwei Tassen.

DE 11


6.1 HEISSWASSERZUBEREITUNG

Heißer Dampf kann sowohl zum Aufschäumen von Milch für Cappuccino als auch zum Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Die Heißwasserfunktion können Sie zum Vorwärmen von Tassen, zur Zubereitung von Instantgetränken oder Tee verwenden.

Für eine Portion Cappuccino füllen Sie eine große Tasse zu 1/2 bis 2/3 mit Espresso und geben anschließend die aufgeschäumte Milch dazu.

Den Ring auf der Schwenkdüse nach oben schieben. Wichtig: Die Schwenkdüse wird sehr heiß. Vorsicht vor Verbrennungen.

Aufschäumen von Milch: Das bewegliche Rohr and der Schwenkdüse ganz nach unten schieben. Aufwärmen von Flüssigkeiten: Das bewegliche Rohr an der Schwenkdüse nach oben schieben.

DE 12

-- Gerät mit dem Ein-/Ausschalter einschalten und gegebenenfalls spülen. Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige (siehe Punkt 2.5) leuchtet. -- Tauchen Sie die Schwenkdüse in das Gefäß mit der aufzuschäumenden Milch bzw. der zu erhitzenden Flüssigkeit und starten Sie die Dampferzeugung durch Drehen des Drehwählers gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Systembedingt tritt zunächst etwas Wasser aus der Schwenkdüse aus, das zuvor abgelassen werden kann, einem guten Ergebnis z.B. beim Milchaufschäumen jedoch nicht schadet. Die Anzeige blinkt. Wichtig: Tauchen Sie die Schwenkdüse nur bis etwa zur Hälfte in die Flüssigkeit, so daß die Luftzufuhr nicht behindert wird. Die Schwenkdüse sollte den Boden des Gefäßes nicht berühren, um den Dampfaustritt nicht zu behindern. Wichtig: Die Schwenkdüse wird sehr heiß. Vorsicht vor Verbrennungen. -- Sie stoppen die Dampfzufuhr, indem Sie den Drehwähler im Uhrzeigersinn wieder in die 0-Stellung bringen. Insbesondere nach dem Aufschäumen von Milch empfiehlt es sich, die Dampfzufuhr nochmals kurz zu aktivieren, um die Schwenkdüse "freizublasen". Reinigen Sie die Schwenkdüse anschließend mit einem feuchten Tuch von Milchresten. Bewegen Sie dabei das bewegliche Metallrohr auf und ab. Nach dem Dampfbezug blinken alle 4 grünen Anzeigen zum Zeichen, daß das System wieder mit Wasser gefüllt werden muß. Verfahren Sie dazu wie folgt: -- Stellen Sie ein Gefäß unter die Schwenkdüse. -- Drehen Sie den Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. -- Drücken Sie die Taste . Warten Sie, bis der Wasserfluß automatisch stoppt. Alle 4 grünen Anzeigen blinken daraufhin. -- Drehwähler im Uhrzeigersinn wieder in die 0-Stellung bringen. Das Gerät ist nun wieder bereit.

-- Gerät mit dem Ein-/Ausschalter einschalten und gegebenenfalls spülen (siehe Punkt 2.5). Das Gerät ist bereit, wenn die Anzeige leuchtet. -- Halten Sie ein Gefäß unter die Schwenkdüse und starten Sie die Heißwasserzubereitung durch Drehen des Drehwählers gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und Drücken der Taste .

HEISSWASSERZUBEREITUNG

MILCH AUFSCHÄUMEN

5.1 MILCH AUFSCHÄUMEN

-- Sie stoppen die Heißwasserzufuhr, indem Sie den Drehwähler im Uhrzeigersinn wieder in die 0-Stellung bringen.

DE 13


Durch Drücken des Ein-/Ausschalters Gerät aus.

8.1 LEEREN DES GERÄTES schalten Sie das

Folgendes ist täglich durchzuführen: -- Entnehmen Sie den Wassertank und schütten Sie das Restwasser weg. Nehmen Sie täglich frisches Wasser. Am Ende eines Tages, spätestens jedoch, wenn der rote Schwimmer am Tropfblech hinten sichtbar wird, sollten Sie Tropfschale und Tresterbehälter leeren. Lassen Sie das Gerät dabei eingeschaltet. -- Die Ausgabeöffnung soweit wie möglich nach oben schieben (siehe Punkt 3). -- Heben Sie die Tropfschale leicht an und ziehen Sie sie vorsichtig nach vorn aus dem Gerät heraus. -- Entnehmen Sie den Tresterbehälter und leeren Sie ihn. -- Entnehmen Sie das Tropfgitter durch Drücken auf die Punkte an der linken oder rechten Seite. Schütten Sie das Restwasser aus der Tropfschale weg. -- Reinigen Sie anschließend Tropfschale, Tropfgitter sowie Tresterschublade und Tresterbehälter.

LEEREN DER KAFFEEMASCHINE

GERÄT AUSSCHALTEN DE 14

7.1 GERÄT AUSSCHALTEN

DE 15


Wassertank: Mindestens einmal pro Woche in normalem Spülwasser reinigen, nicht im Geschirrspüler. Anschließend im Frischwasser nachspülen. Tropfgitter, Tropfschale und Tresterschublade: Nach Benutzung in normalem Spülwasser, nicht im Geschirrspüler reinigen.

Den Mahlgrad etwas gröber einstellen, so dass sich weniger Öl absetzen kann. (siehe 3.3). Die Tropfschale einsetzen (einschließlich Tropfgitter und Tresterschublade) und das Gerät wieder einschalten. 1 oder 2 Tassen füllen und das Gerät spülen. Niemals gleich nach der Zubereitung einen Spülzyklus einleiten. Dadurch verbreitet sich Öl in den kleinen Öffnungen des Metallfilters. Warten Sie nicht, bis eine Störung auftritt. Reinigen Sie das Sieb einmal wöchentlich oder je nach Gebrauchshäufigkeit.

PFLEGE

PFLEGE

9.1 AUßENSEITE

Tresterbehälter: Nach Benutzung, er ist geschirrspülertauglich. Schenkdüse: Nach Benutzung mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei Verstopfung mit einer Münze abschrauben. Den unteren Teil der Düse abziehen und auf den Aufschäumkanal mit einer Nadel durchstoßen. Beim Zusammensetzen auf den richtigen Sitz achten.

9.2 REINIGUNG DER INNERLICHE BAUTEILE MIT HILFE DES REINIGUNGSPROGRAMMES Achtung: Verwenden Sie nur original ETNA-Reinigungstabletten! Über den Kundendienst oder Ihren Lieferanten (ETNA, Art.Nr. 89011473) können Reinigungstabletten in 10er-Packungen bestellt werden.

Auslauf und Auslaufrohre: Nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

DE 16

Einfüllöffnung für Kaffeemehl: Nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen. Mit Küchenpapier oder einem trocknen Tuch reinigen. Gehäuse: Nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen, auch die innenliegenden Gehäuseteile, die erst nach Entnahme der Tropfschale zugänglich werden. Bohnenbehälter: Von Zeit zu Zeit mit einem trockenen Tuch reinigen. Metallsieb: Wenn dunkle, fette Kaffeebohnen verwendet werden, kann das Metallsieb im Gerät durch Fettigkeit (Öl) gesättigt werden. Auf die Dauer kann dies zu Verstopfung führen, so dass das Wasser nicht mehr durchlaufen kann. Wenig bis kein Kaffee wird dann in die Tasse strömen und die vier grünen Anzeigen blinken. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät ein paar Minuten abkühlen. Das ist erforderlich, weil das Metallsieb noch heiß sein kann. Entfernen Sie die Tropfschale (einschließlich Tropfgitter und Tresterschublade). Fassen Sie in die Tropfschalenöffnung, bis Sie eine bewegliche Klappe fühlen. Etwas über dieser Klappe fühlen Sie eine runde Metallplatte mit einer Schraube in der Mitte. Entfernen Sie vorsichtig mit den Fingern oder einem Papiertuch das Fett und das restliche Kaffeemehl von der Scheibe. Achten Sie dabei darauf, dass kein Papier auf der Scheibe zurückbleibt.

Für die regelmäßige Reinigung der innenliegenden Bauteile besitzt Ihr Gerät ein Reinigungsprogramm (Dauer ca. 15 min.), die Brüheinheit muß bei diesem Gerät zur Reinigung nicht ausgebaut werden. Leuchtet die Anzeige , sollten Sie das Reinigungsprogramm wie unten beschrieben durchführen. Die Reinigung kann auch vorher wie unten beschrieben durchgeführt werden. Sie können Ihr Gerät jedoch weiterhin benutzen und das Reinigungsprogramm später durchführen. Sie gefährden damit jedoch Ihre Garantieansprüche, denn das Gerät (und damit auch der Kundendienst) erkennt die verspätete Reinigung. -- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein. -- Drücken Sie die Taste für ca. 3 Sekunden, bis die folgenden Anzeigen leuchten: und . -- Füllen Sie den Wassertank bis zur MAX-Markierung, leeren Sie Tresterbehälter und Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein. -- Die Anzeigen und erlöschen. -- Werfen Sie nun eine Reinigungstablette in die Einfüllöffnung für Kaffeemehl. -- Drücken Sie jetzt die Taste , die Anzeige erlischt. Die Anzeige blinkt zum Zeichen, daß das Reinigungsprogramm gestartet ist. Das Reinigungsprogramm kann durch Druck der Taste für 1 Tasse Kaffe, der Taste für 2 Tassen Kaffee oder durch Druck der Spültaste gestartet werden.

,

DE 17


-- Wenn zwischenzeitlich die Anzeige leuchtet, leeren Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter. Setzen Sie sie wieder ein und drücken Sie die Taste . Das Reinigungsprogramm wird fortgesetzt. Dieser Vorgang kann sich bis zu viermal wiederholen. -- Das Reinigungsprogramm ist beendet, wenn die Anzeige leuchtet. Spülen Sie das Gerät durch Drücken der Taste . -- Anschließend Tresterbehälter und Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Das Gerät ist wieder bereit, wenn die Anzeige leuchtet. Wenn die Tropfschale mit Kaffeebehälter nach dem Reinigungsverfahren nicht passt, ist der Kaffeebehälter aus der Tropfschale herauszunehmen und nur die Tropfschale wieder im Gerät einzusetzen. Der Spachtel, mit dem die zusammengepressten Kaffeesatztabletten gebrochen werden, steht dann wieder in der richtigen Stellung. Jetzt die Tropfschale wieder entfernen. Den Kaffeebehälter wieder auf die Tropfschalen stellen und beides (Tropfschale und Kaffeebehälter) wieder in das Gerät einsetzen. Wenn obige Vorgehensweise keine Abhilfe schafft, wird das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ausgeschaltet. Nach einiger Zeit kann das Gerät wieder eingeschaltet werden. Die Einstellungen gehen in die Ausgangsstellung zurück. Die Tropfschale und der Kaffeebehälter können jetzt wieder in das Gerät eingesetzt werden.

10.1 GERÄT ENTKALKEN Für die regelmäßige Entkalkung besitzt Ihr Gerät ein Entkalkungsprogramm (Dauer ca. 60 min.). Leuchtet die Anzeige , sollten Sie das Entkalkungsprogramm wie unten beschrieben durchführen. Die Entkalkung kann auch vorher durchgeführt werden, indem Sie das Gerät 2 Stunden abkühlen lassen und im ausgeschalteten Zustand die Taste für ca. 3 Sekunden drücken. Sie können Ihr Gerät jedoch weiterhin benutzen und das Entkalkungsprogramm später durchführen. Sie gefährden damit jedoch Ihre Garantieansprüche, denn das Gerät (und damit auch der Kundendienst) erkennt die verspätete Entkalkung!

GERÄT ENTKALKEN

PFLEGE DE 18

In kurzen Intervallen wird nun Wasser durch das System gepumpt, so daß mit Hilfe der Reinigungstablette Rückstände von Kaffee im Inneren gelöst werden.

Achtung: Nur flüssige (keine pulverförmigen!), umweltfreundliche Entkalkungsmittel verwenden und genau nach den Angaben des Herstellers anwenden. Verwenden Sie keine Kalklöser auf Ameisensäure-Basis (ETNA-Nr. 89011474). -- Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter aus und lassen Sie es mindestens 2 Stunden abkühlen. -- Füllen Sie ca. 600 ml Wasser in den Wassertank, erst danach 300 ml Entkalkungsmittel beigeben (niemals umgekehrt). -- Drücken Sie die Taste für ca. 3 Sekunden, bis die Anzeigen und leuchten. -- Leeren Sie Tresterbehälter und Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein. Die Anzeige erlischt. Alle 4 grünen Anzeigen blinken. Die Anzeige leuchtet. -- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß unter die Schwenkdüse.

DE 19


-- Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen. -- Die Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Die vier grünen Anzeigen blinken. Die Anzeige leuchtet. -- Ein genügend großes Gefäß unter die Schwenkdüse stellen und den Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Die Anzeigen und leuchten. Das Entkalkungsprogramm wird fortgesetzt. Dabei wird das saubere Wasser in Intervallen innen im Gerät zur Schwenkdüse für Dampf und Heißwasser gepumpt. Nach einiger Zeit blinkt wieder die Anzeige . Gleichzeitig leuchten die Anzeigen und . -- Die Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Die vier grünen Anzeigen blinken; die Anzeige leuchtet. -- Den Drehwähler im Uhrzeigersinn wieder auf die 0-Stellung drehen. Das Entkalkungsprogramm wird fortgesetzt. Dabei wird das saubere Wasser in kurzen Intervallen innen im Gerät in die Tropfschale gepumpt. Nach einiger Zeit blinkt die Anzeige , gleichzeitig leuchten die Anzeigen und . -- Die Tropfschale leeren und wieder einsetzen. -- Das Gerät spülen: Drücken Sie die Taste . -- Den Wassertank ausspülen und wieder einsetzen. Das Gerät ist wieder betriebsbereit, wenn die Anzeige leuchtet. Wenn die Tropfschale mit Kaffeebehälter nach dem Reinigungsverfahren nicht passt, ist der Kaffeebehälter aus der Tropfschale herauszunehmen und nur die Tropfschale wieder im Gerät einzusetzen. Der Spachtel, mit dem die zusammengepressten Kaffeesatztabletten gebrochen werden, steht dann wieder in der richtigen Stellung. Jetzt die Tropfschale wieder entfernen. Den Kaffeebehälter wieder auf die Tropfschalen stellen und beides (Tropfschale und Kaffeebehälter) wieder in das Gerät einsetzen. Wenn obige Vorgehensweise keine Abhilfe schafft, wird das Gerät mit dem Ein-/ Ausschalter ausgeschaltet. Nach einiger Zeit kann das Gerät wieder eingeschaltet werden. Die Einstellungen gehen in die Ausgangsstellung zurück. Die Tropfschale und der Kaffeebehälter können jetzt wieder in das Gerät eingesetzt werden.

11.1 WAS TUN, WENN… * Es tritt kein Kaffee aus den Auslaufrohren. -- Richtigen Sitz des Wassertanks prüfen. -- Wassertank auffüllen. -- Richtigen Sitz der Tropfschale prüfen. * Der Kaffee tritt nur tropfenweise aus den Auslaufrohren. -- Mahlgrad gröber stellen. * Der Kaffee wird ungleichmäßig auf beide Tassen verteilt. -- Die Auslaufrohre reinigen. * Es entsteht zu wenig Schaum beim Milchaufschäumen. -- Stets kühle und frische (fettarme) Milch verwenden. -- Geeignetes Gefäß verwenden (z.B. Kännchen). -- Gefäß gegebenenfalls kalt stellen. -- Schwenkdüse zerlegen und reinigen. * Niedrige Temperatur. -- Die erste Tasse Kaffee aus einem Vollautomaten hat immer eine etwas niedrigere Temperatur als die folgenden Tassen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vor der Zubereitung der ersten Tasse Kaffee erst einmal durchzuspülen. Wärmen Sie die Tassen immer vor. Wenn das Gerät nicht mit einer Warmhalteplatte ausgerüstet ist, können die Tassen vor Gebrauch am besten mit warmem Wasser umgespült werden. Kaffee aus einem Espressogerät wird normalerweise gleich nach der Zubereitung getrunken. Beigaben wie Zucker, Kaffeemilch oder Sahne wirken sich auf die Kaffeetemperatur ungünstig aus. Das gilt auch für die Milch, die einem Cappuccino beigegeben wird. * Die Kaffeezubereitung wird nach dem Mahlen abgebrochen. – Bohnenbehälter auffüllen, denn die Brüheinheit hat erkannt, daß zu wenig Bohnen gemahlen wurden und daraufhin den Zyklus abgebrochen. * Alle grünen Anzeigen blinken gleichzeitig. -- Siehe Kapitel 5.1, unterer Absatz S. 12. -- Siehe Punkt 3.4. (Nur bei der ersten Inbetriebnahme). -- Gerät ausschalten. 1/2 Stunde warten. Gerät einschalten, siehe Punkt 3.4 (nur bei der ersten Inbetriebnahme).

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

GERÄT ENTKALKEN DE 20

-- Starten Sie das Entkalkungsprogramm durch Drehen des Drehwählers gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Die Anzeige blinkt. Das Entkalkungsmittel wird jetzt in kurzen Intervallen innen im Gerät zur Schwenkdüse gepumpt. -- Wenn zwischenzeitlich die Anzeige leuchtet, leeren Sie die Tropfschale und setzen Sie sie wieder ein. Alle 4 grünen Anzeigen blinken, die Anzeige leuchtet. -- Drehen Sie den Drehwähler wieder im Uhrzeigersinn auf die 0-Stellung. Das Entkalkungsprogramm wird fortgesetzt. Das Entkalkungsmittel wird jetzt in kurzen Intervallen innen im Gerät in die Tropfschale gepumpt. Nach einiger Zeit blinkt die Anzeige , während die Anzeigen , und leuchten.

DE 21


* Anzeigen blinken wechselseitig. -- Gerät ist zu kalt. Ausschalten und ca. 1 Stunde warten, bevor das Gerät erneut eingeschaltet wird. * Kaffee zu schwach. -- Siehe Tipps unter Kapitel 3.2 und 3.3. * Die 4 grünen und die 4 roten Anzeigen blinken wechselseitig. -- Gerät ausschalten, Netzstecker herausziehen, wieder einstecken und Gerät wieder einschalten. Wird diese Störung dann nicht mehr angezeigt, ist das Gerät wieder betriebsbereit. -- Bleibt die Störung weiterhin, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

12.1 DER UMWELT ZULIEBE Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen. -- Den Verpackungskarton und die geschäumten Einlagen bitte aufbewahren. Sie können für einen möglichen Service-Fall als Transportschutz wiederverwendet werden. -- Kunststoffbeutel aus Polyethylen (PE) zur Wiederverwertung an eine Sammelstelle geben. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Kommunalverwaltung den für Sie zuständigen Recyclinghof. Das gebrauchte Kaffeemehl ist hervorragend zum Kompostieren geeignet.

12.2 IM SERVICE-FALL Bei einer evtl. erforderlichen Reparatur, einschließlich Ersatz der Netzzuleitung, wenden Sie sich bitte (zunächst telefonisch) an eine der ETNA Kundendienststellen. Keinesfalls das Gerät mit der Post versenden – Gefahr von Transportschäden, für die keine Garantie übernommen werden kann! Originalverpackung inklusive Aufschäumteile unbedingt aufbewahren.

* Die Mühle verursacht laute Geräusche. -- Mühle auf Fremdkörper untersuchen. Gegebenenfalls vom Kundendienst prüfen lassen. * Die Kaffeemühle funktioniert zwar, es erfolgt aber kein Wasserdurchlauf. -- Das Gerät ausschalten. Den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen. Eine halbe Stunde warten. Den Netzstecker wieder in die Steckdose einführen. Das Gerät wieder einschalten. * Das Gerät soll transportiert werden. -- Originalverpackung als Transportschutz aufbewahren. -- Gerät gegen Stöße sichern. -- Bei Frostgefahr vor einem Transport das Heizsystem leerdampfen: -- Gerät ausschalten. -- Gefäß under Schwenkdüse stellen. -- Drehwähler gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. -- Gerät einschalten. Alle 4 grünen Anzeigen blinken. -- Taste solange gedrückt halten, bis nur noch die Anzeige blinkt. Nach kurzer Zeit tritt Dampf aus. -- Warten, bis der Dampf automatisch stoppt. -- Drehwähler im Uhrzeigersinn wieder in die 0-Stellung bringen. -- Gerät ausschalten, Bohnenbehälter, Wassertank und Auffangschale entleeren.

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr nach Kaufdatum. Die Garantiezeit ist auf 6 Monate beschränkt, wenn das Gerät gewerblich genutzt wird. Unter gewerblicher Nutzung werden mehr als 3000 Brühzyklen pro Jahr verstanden. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach ungefähr 11/2 Jahren, je nach Gebrauchshäufigkeit, dem Kundendienst zu einer Extrawartung anzubieten. Diese Extrawartung wird allerdings in Rechnung gestellt. Bitte wenden Sie sich hierfür an unseren Kundendienststelle. Es kommt schon mal vor, dass das Gerät keinen Kaffee zubereitet. Man denkt dann oft, dass das Gerät beschädigt ist. Das ist allerdings nicht der Fall. Es kann vorkommen, dass Sie vor der Kaffeezubereitung versehentlich den Drehwähler der Schwenkdüse verstellt haben. Wenn der Drehwähler ca. 5 Sekunden auf Dampfzufuhr gestanden hat, baut das Gerät Druck auf. In diesem Fall kann kein Kaffee zubereitet werden. Zur Kaffeezubereitung muss der Druck abgelassen werden. Das geschieht wie folgt: -- Öffnen Sie den Drehwähler Dampf / Heißwasser (der große Drehwähler über der Schwenkdüse). -- Drücken Sie die Taste . -- Warten Sie, bis das Gerät keinen Dampf mehr ablässt. -- Schließen Sie den Drehwähler Dampf/Heißwasser. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Wenden Sie sich erst an den Kundendienst, wenn obige Anweisungen keine Abhilfe schaffen.

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE DE 22

* Der Tresterbehälter hängt fest im Gerät. -- Tropfschale mit Tresterschublade herausziehen, Tresterbehälter vorsichtig aus dem Gerät entnehmen. Tropfschale mit Tresterschublade, aber ohne Tresterbehälter wieder einsetzen und warten, bis der Prozeß abgeschlossen ist und die Anzeige leuchtet. Danach Tropfschale mit Tresterbehälter und Tresterschublade einsetzen. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie kurz und schalten Sie es wieder ein. Das Gerät geht dann in die Ausgangsstellung zurück.

DE 23


VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE DE 24

13.1 INBETRIEBNAHME 1. Den Wasserbehälter füllen (unter dem linken Deckel). 2. Den Stecker in die Wandsteckdose einführen. Das Gerät mit der Ein/Aus Taste einschalten. Die grünen Anzeigen , , und blinken. 3. Eine leere Kaffeetasse unter die Schwenkdüse stellen (rechts vorne). 4. Drehwähler (über der Schwenkdüse) nach links bis zum Anschlag drehen. Wenn Dampf aus der Schwenkdüse tritt, ist einmal die Taste zu drücken. Aus der Schwenkdüse strömt heisses Wasser. Die Ausgabe wird automatisch beendet (den Vorgang nicht selber unterbrechen). 5. Nach beendeter Wasserausgabe den Drehwähler im Uhrzeigersinn auf "0" stellen. 6. Vorgang 4 und 5 bitte wiederholen, bis die grünen Anzeigen mehr blinken.

,

,

und

nicht

7. Drücken Sie die Taste . Aus den Auslaufrohren strömt Wasser in die Tropfschale. Die Wasserausgabe wird automatisch beendet. 8. Die Anzeige

leuchtet. Das Gerät ist betriebsbereit.

13.2 KAFFEE BRÜHEN 1. Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter schütten (unter dem rechten Deckel). 2. Eine oder zwei leere Tassen unter die Ausgabeöffnungen stellen. 3. Mit dem linken Drehwähler die gewünschte Wassermenge einstellen (Linksdrehung weniger Wasser, Rechtsdrehung mehr Wasser). 4. Drücken Sie nach Wunsch die Taste oder Taste . Wasserausgabe abbrechen? Nochmals die Taste oder Taste

drücken.

DE 25

Etna Cafelux Handleiding  

Koop ontkalker en reiniging bij http://Eccellente.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you