__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Centrum Centrum Hilversum Hilversum

omKom naar het Stationsplein op1414 septembe naar het Stationsplein op september ONLINE MAGAZINE | SEPTEMBER 2016 Denk mee, meeenenbeleef beleef Denk mee,praat praat mee Marktplein

Media

Eurobioscoop

itgaan

Architectuur

Architectuur

Toekomst

Storytelling

Toekomst Rondleidingen

ndleidingen

Workshops

Borrel

Borrel

Cultuur WiFi

Workshops

Storytelling

Identite

Interactie

Interactie

citymarketing

Hilvertshof

Vitushof

Buurtgesprek Straattheater

Buurtgesprek

Identiteit

Trends Winkelen

Debatten

Trends


INHOUDSOPGAVE Voorwoord Floris Voorink, Wethouder Centrum

3

Voorwoord Jacco van de Ruit, Voorzitter stichting Centrum Hilversum

4

Stichting Centrum Hilversum

4

Kjeld Vosjan / ‘Centrummanagement; 10 maanden verder’

5

Programmaoverzicht6-7 Editie 2016 in beeld

8-47

Projectenkaart48-49 Projectenoverzicht 

50-58

Colofon60

Bekijk hieronder een videoimpressie van de ‘12 uur van Centrum Hilversum’ editie 2016

DE 12 UUR VAN CENTRUM HILVERSUM ©2016 | VIDEOIMPRESSIE

MEER VIDEO- EN FOTOVERSLAGEN VAN EDITIE 2016 KUNT U BEKIJKEN OP PAGINA 8 T/M 47

12 UUR VAN CENTRUM HILVERSUM

Woensdag 14 september | 10.00-22.00 uur | Stationsplein, Hilversum

http://centrumhilversum.nl/12-uur-centrum-hilversum-2016

{

https://www.facebook.com/HierHilversum https://www.facebook.com/events/1198911406795301

{

https://twitter.com/hier_hilversum https://twitter.com/GemeenteHsum

12 uur van Centrum Hilversum 2016

2


VOORWOORD: ER STAAT NOG GENOEG OP STAPEL ‘We hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt aan vernieuwingen in het centrum voor Hilversum. Dat hadden we ook afgesproken. We laten samen met de stichting Centrum Hilversum op woensdag 14 september zien hoe ver we zijn.’

DE 12 UUR VAN CENTRUM HILVERSUM

Wethouder Floris Voorink coördineert de projecten in het centrum: het centrum op de schop, maar dan wel zo dat iedereen straks blij en trots op Hilversum kan zijn. ‘We willen een levendiger en vitaler centrum. Daarom krijgt iedereen de kans om ideeën te spuien, zijn mening te geven en vooral ook bij de projecten betrokken te blijven. Je hoeft daarvoor niet naar een officiële raadsvergadering te komen. Wij komen naar de Hilversummers toe. Laagdrempelig, iedereen kan er bij zijn.’

FLORIS VOORINK

Op 24 juni 2015 was de eerste 12 uur van Centrum Hilversum, op 14 september volgt de tweede. Een dag lang zijn er in het centrum allerlei activiteiten, waaraan niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers, buurtbewoners en vastgoedeigenaren bijdragen. ‘In de centrumvisie is het gebruik en de gewenste beleving van het centrum vastgelegd, en ook wat dat betekent voor de inrichting ervan. We werken met duidelijke uitgangspunten en handvatten. Dat kun je zien bij alle activi teiten.’ Was vorig jaar de aftrap op de Kerkbrink, nu wordt het Stationsplein het centrale punt. ‘Het Stationsplein moet een uitnodigende toegang tot de stad worden. Ook daarmee gaan we aan de slag.’ Michel Huisman, ontwerper van het Maankwartier, het stationsgebied in Heerlen, komt op zijn onnavolgbaar geestige wijze zijn visie geven op dit vergelijkbare gebied in Hilversum. ‘Ook bij ons loopt het spoor dwars door de stad en ook wij willen van het station een inspirerende toegang tot de stad maken. En dat is nu precies wat Michel Huisman in Heerlen heeft gedaan.’ Op 14 september kunt u ook een commissievergadering bijwonen over nieuwe beleidskaders voor zowel horeca als evenementen in Hilversum. Ook zijn er buurtgesprekken met inwoners over de meest uiteenlopende onderwerpen. ‘Als er meer mensen in het centrum wonen, is er veel meer reuring. Het licht is ’s avonds nog lang overal aan en het blijft gezellig.’ De grote opknapbeurt van winkelcentrum Hilvertshof nadert zijn voltooiing. Iedereen kan zien hoe het Marktplein een ander uiterlijk krijgt. In de Eurobioscoop, het pand dat maar net ontkwam aan de slopershamer, komt een foodhal en een bierbrouwerij. De redding van dit pand is een van de leukste gebeurtenissen die Floris Voorink de afgelopen twee jaar als wethouder meemaakte. ‘Dit pand is met Hilversum meegegroeid. We hebben er alles aan gedaan om dit icoon te behouden. De oude gevel was bovendien nog in perfecte staat en dat maakte het gemakkelijker om onze plannen te realiseren. Binnenkort ligt er een foodhal aan een bruisend Marktplein. Zo zijn we op heel wat plaatsen bezig het centrum de moeite waard te maken. Er is al veel gebeurd, maar er staat nog genoeg op stapel.’ We kunnen het allemaal zien en beleven op woensdag 14 september. De activiteiten zijn goed over de dag verdeeld: van 10 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds zijn er workshops, lezingen, vergaderingen, rondleidingen en is er ruimte voor spel en avontuur. Floris Voorink is de hele dag van de partij. ‘Ik laat me graag verrassen. Al hoor je niet altijd dingen waarmee je het roer volledig kunt omgooien, uit grappige ideeën komen weer andere plannen die kunnen leiden tot een prachtig resultaat dat niemand kon voorspellen.’ Floris Voorink Wethouder Centrum Kijk voor meer informatie eens op www.centrumhilversum.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief

3

12 uur van Centrum Hilversum 2016


VOORWOORD: WAT GEBEURT ER ALLEMAAL? WIE ZIJN ER ACTIEF? WELKE THEMA’S SPELEN ER? ‘Toen ik in januari van dit jaar gevraagd werd om voorzitter te worden van de stichting Centrum Hilversum, hoefde ik niet heel lang na te denken over het antwoord. Als lokaal zeer betrokken ondernemer en bewoner zet ik mij graag in voor het (economisch) functioneren van het centrum. Omdat ik het leuk vind, maar ook omdat het noodzakelijk is. Als Hilversum hebben we enorm veel potentie, de basis is goed voor Hilversum. Met een centrale ligging in het Gooi, voldoende mensen in een goed verzorgingsgebied, bijzonder prettige en groene woonomgeving, een goede autobereikbaarheid via de A1 en A27, een intercitystation direct in het centrum en een in potentie uniek Media profiel. Toch is het ons de afgelopen jaren onvoldoende gelukt de potentie te verzilveren. Voor mij aanleiding om mij ook persoonlijk in te zetten voor een beter en sterker Hilversum, specifiek het centrum. Want daar staan wij als stichting Centrum Hilversum voor; meer bezoekers, hogere bestedingen, langere verblijfsduur en een kwalitatief goede beoordeling van ondernemers, bewoners en bezoekers. Dat gaan we alleen bereiken door de krachten te bundelen, meer verbinding te zoeken, communicatie en marketing beter met elkaar af te stemmen, het centrum verder bij de tijd brengen en op het gebied van gastvrijheid verbeteren. En elkaar ook iets gunnen! Alleen dan komen we verder. De 12 uur van Centrum Hilversum biedt u een uniek kijkje in de keuken van het centrum. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn er actief? Welke thema’s spelen er? Wees welkom bij een van de workshops, presentaties of rondleidingen. Of kom gewoon langs bij onze festivaltent op woensdag 14 september van 10 uur tot 22 uur!’ Jacco van de Ruit Voorzitter Stichting Centrum Hilversum

STICHTING CENTRUM HILVERSUM De stichting Centrum Hilversum is opgericht in februari 2016 om het collectieve centrumbelang te dienen. We vertalen dit naar onze concrete doelstellingen: meer bezoekers en bestedingen, langere verblijfsduur en een groeiende tevredenheid bij bezoekers, bewoners en ondernemers. De stichting vertegenwoordigt de in het centrum gevestigde betalers aan het Stadsfonds (alle OZB niet-woning gebruikers en eigenaren) en zet de Stadsfonds middelen en eventuele cofinanciering van de gemeente in om haar doelen te bereiken. Het stichtingsbestuur bestaat uit: • • • •

Jacco van de Ruit (voorzitter en vestigingsmanager van Vue Bioscopen) Dimphy van Vilsteren (secretaris en werkzaam voor Kroonenberg Groep, eigenaar van Hilvertshof ) Rob van Midden (penningmeester en werkzaam voor Van Velthooven Holding) Marcel Schevers (werkzaam voor Van Schijndel schoenen)

Naast het bestuur kent de stichting een Raad van Commissarissen, gevormd door Wimar Jaeger (wethouder) en Age Fluitman (oud KvK directeur Amsterdam). Het bestuur stuurt centrummanager Kjeld Vosjan aan. Hij is voor 20 uur per week inzetbaar voor de dagelijkse gang van zaken.

12 uur van Centrum Hilversum 2016

4


CENTRUMMANAGEMENT; 10 MAANDEN VERDER

CENTRUMMANAGER KJELD VOSJAN

‘10 maanden geleden is er een start gemaakt met centrummanagement. Er was eigenlijk niets. Ja, er was een Platform Centrum, waar al jaren werd gesproken over centrummanagement tussen en met een aantal centrumpartners. In veel andere dorpen en steden kent men al veel langer een vorm van samenwerking. Want dat is eigenlijk wat centrummanagement is; samen werken en samenwerken aan het centrum, professioneel gemanaged. Zoals een bedrijf, afdeling, warenhuis wordt gemanaged, worden ook centrumgebieden gemanaged. Wie zijn de bezoekers? Welke worden er gemist? Hoe is de vindbaarheid en bereikbaarheid? Hoe is het aanbod? Hoe kan er ingespeeld worden op de veranderende vraag en rol van bezoekers?

En dat is een complexe en uitdagende opgave in een even complex als uitdagend krachtenveld. Met circa 400 ondernemers uit verschillende sectoren (horeca, cultuur, retail, dienstverlening, maatschappelijk), branches (van schoenen tot stofzuigers, van café tot restaurant) en organisaties (lokale zelfstandigen, grote internationale retailers), 300 eigenaren, 2 winkelgebieden in “mono-eigendom”, een gemeente.. U kunt zich voorstellen dat het even tijd kost om alle partners naast hun eigen (comfortabele) belang ook het overstijgende en minder te beïnvloeden centrumbelang in te laten zien. Ik zeg vaak tegen ondernemers: “Je kan je eigen zaak nog zo goed voor elkaar hebben, maar als we bijvoorbeeld niet bereikbaar zijn of we communiceren de verkeerde boodschap, ga je het toch niet redden. Ook als je buurman er een puinhoop van maakt, is het lastig ondernemen”. Met de komst van het huidige College is ook het centrummanagement in Hilversum in een stroomversnelling geraakt. De gemeente heeft de opstart heel goed gefaciliteerd. De komst van het Stadsfonds heeft ons in het centrum de nodige middelen verschaft om ook daadwerkelijk zaken met elkaar te gaan doen. Het eerste jaar, dat haar einde nadert, gebruiken we vooral om het netwerk op te bouwen en te activeren. We moeten elkaar leren kennen en van elkaar weten waaraan we willen en moeten werken. Mijn overtuiging is dat zonder relatie (netwerk) met elkaar we niet voor elkaar door het vuur gaan en we niet ons doel gaan bereiken: meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijfsduur en groeiende waardering bij bezoekers, bewoners en ondernemers. We hebben de afgelopen maanden veel gedaan om het netwerk op te bouwen en te activeren; fysieke nieuwsbrieven, digitale nieuwsbrieven die naar een kleine 300 ondernemers (zijn er nog te weinig) gaan, bijeenkomsten in grote (ca 80 belangstellenden) en kleine groepen, individuele gesprekken, aanvragen bij het Stadsfonds, lobbywerk om de bereikbaarheid van het centrum te verbeteren, input voor vernieuwde beleidskaders voor horeca, detailhandel en evenementen. We hebben Notenboom Businessschool een onderzoek laten uitvoeren en op de onderwerpen gastvrijheid, marketing, evenementen en profilering van deelgebieden via werkgroepen met betrokken ondernemers stappen gemaakt. We hebben zeker niet stil gezeten. De komende maanden wordt het zaak om de activering van ons netwerk om te zetten in daadwerkelijke vernieuwing. Langzaam komt onze interne organisatie op orde en kunnen we ons meer en meer richten op de bezoeker, want daar gaat het uiteindelijk om! Samen nu de schouders er onder en doorzetten, zou ik zeggen!’ Kjeld Vosjan Centrummanager Hilversum

Kijk voor meer informatie eens op www.centrumhilversum.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief

5

12 uur van Centrum Hilversum 2016


Centrum Hilve Festivaltent Stationsplein Hilversum 10.00 uur 10.30 uur

OPENING Wifi Centrum, Locali app

11.00 uur 11.30 uur 12.00 uur 12.30 uur

Work EetcafĂŠ (Leeuwenst

Centrummanagement, vastgoed en marketing; Inleiding Hilversum en inspiratie uit Utrecht Centrummanager Hilversum Kjeld Vosjan, Centrummanager Utrecht Jeroen Roose

In gesprek met Wethouder Wimar Jaeger Presentatie Stationsgebied Fons Gennisse

Puienspreekuur Erik van Schaijk

12.15-13.15 In gesprek met Burgemeester Pieter Broertjes

LUNCH Nieuwe ondernemers

13.00 uur 13.30 uur 14.00 uur 14.30 uur 15.00 uur 15:30 uur 16.00 uur 16.30 uur 17.00 uur 17.30 uur 18.00 uur 18.30 uur

Groenere Leeuwenstraat Wethouder Nicolien van Vroonhoven

Presentatie Stationsgebied Fons Gennisse

In gesprek met Wethouder Wimar Jaeger Puienspreekuur Erik van Schaijk Presentatie Stationsgebied Fons Gennisse In gesprek met Wethouder Floris Voorink BORREL - DINER Cultuurraad, Binnenstad Service Team

19.00 uur

20.30 uur

In gesprek met Wethouder Floris Voorink

Storytelling Bodei Brouwer

Lessen over Stationsgebieden Michel Huisman Buurtgesprek Centrum Wethouders Voorink en Klamer

19.30 uur 20.00 uur

De gastvrijheidsb van Hilversum Robert Bosma | Mind Your Guest

Citymarketing Martin Boisen

Commissie Econo Horecakader & Even

21.00 uur 21.30 uur 22.00 uur

AFSLUITING met stadsdichter Robert Grijsen

Kom naar het Stationsplein en denk mee, praat mee en beleef! Live Radio / Springkussen Thema’s: Marktplein / Eurobioscoop / Hilvertshof / Emmastraat, Gooilandplein en Groest / Stationsgebied / HOV / Vitushof / Kerkbri

12 uur van Centrum Hilversum 2016

6


ersum Op 14 september 2016 van 10.00 - 22.00 uur

kshops ĂŠ Samen traat 21-23)

Centrum Startpunt op Stationsplein 10.00 uur

10.30 uur 11.00 uur

Bezoekers over de Beste Markt 11.30 uur van NL Jeroen Oomens | Inbo en wethouder Wimar Jaeger 12.00 uur 12.30 uur 13.00 uur

Rondleiding 13.30 uur Eurobioscoop Jerry de Vries, Fons Gennisse 14.00 uur

Rondleiding 14.30 uur historische gevels Norman Vervat 15.00 uur

Centrumsafari 15:30 uur Centrummanager Kjeld Vosjan, Robert Bosma | Mind Your Guest

Rondleiding Hilvertshof Marco van der Schoor

Rondleiding Vitushof Joost Volkers

16.00 uur

Rondleiding 16.30 uur historische gevels Norman Vervat

belofte

Museum Hilversum Fotograaf Annabel Oosteweeghel

Museum Hilversum Fotograaf Annabel Oosteweeghel

17.00 uur

Marktondernemers over de Beste 17.30 uur Markt van NL Jeroen Oomens | Inbo 18.00 uur

n

18.30 uur 19.00 uur 19.30 uur

omie & Bestuur nementenkader

20.00 uur 20.30 uur 21.00 uur 21.30 uur 22.00 uur

ink / Wonen in het centrum / Gevelherstelfonds / Ondergrondse verzamelcontainers

7

Programma onder voorbehoud

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD

OPENING 12 UUR VAN... FLORIS VOORINK

TERUGBLIK Wat was het een fantastische dag! Inspirerende gesprekken, rondleidingen, kijkjes voor en achter de schermen, lancering Wifi, extra bomen in het centrum, mooie bewonersgesprekken en een commissievergadering in de buitenlucht. Ik heb genoten, en het is voor ons allemaal een extra stimulans om volop door te blijven werken aan en voor het centrum! Floris Voorink

12 uur van Centrum Hilversum 2016

8


9

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD LANCERING WIFI CENTRUM Marieke Dekker en wethouder Wimar Jaeger

Ziggo realiseerde een gratis WiFi netwerk in het centrum van Hilversum. Tijdens de 12 uur lanceerden we het eerste deel van het netwerk in het centrum van Hilversum. In de komende tijd rolt Ziggo het netwerk in het centrum en daarbuiten (centrumMediapark en op De Gijsbrecht) verder uit. Gratis WiFi voorziet in een behoefte van bezoekers, past in een gastvrij centrum en sluit aan bij ons profiel als Mediastad. Daarnaast past het in onze ambities om het centrum gastvrijer te maken. Ook sluit het uistekend aan op ons profiel als mediastad.

12 uur van Centrum Hilversum 2016

10


LANCERING WIFI CENTRUM MARIEKE DEKKER

11

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD LANCERING LOCALI APP Frank du Mosch en wethouder Wimar Jaeger

LOCALI FRANK DU MOSCH

Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum lanceertdeThe Broadcaster, een Hilversums bedrijf, opgericht door Frank du Mosch en Jeroen Illy, samen met de gemeente Hilversum de Locali app. Locali is een app die op een nieuwe manier communicatie tussen burgers en gemeente mogelijk maakt. Via de app kunnen Hilversummers hun stem laten horen, relevante informatie vinden en constructief meedenken over lokale ontwikkelingen. De gemeente Hilversum hecht veel waarde aan initiatieven, ideeĂŤn en meningen van inwoners en is, ook als Mediastad, graag launching partner. Denkt en praat u mee over lokale ontwikkelingen, zoals die rond het Stationsgebied? Laat u uw stem horen?

LANCERING LOCALI APP JEROEN ILLY

12 uur van Centrum Hilversum 2016

12


LANCERING LOCALI APP REINOUT DE KRAKER

13

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD INFORMATIESTANDS EN IN GESPREK MET... Wethouders Floris Voorink en Wimar Jaeger en burgemeester Pieter Broertjes

In de festivaltent op het Stationsplein kon u de hele dag binnenlopen en u laten informeren over allerlei projecten in het centrum. Thema’s waren Marktplein / Eurobioscoop / Hilvertshof / Emmastraat, Gooilandplein en Groest / Stationsgebied / HOV / Vitushof / Kerkbrink / Wonen in het centrum / Gevelherstelfonds / Ondergrondse verzamelcontainers. Gedurende de dag was er ook gelegenheid om in gesprek te gaan met wethouders Floris Voorink, Wimar Jaeger en burgemeester Pieter Broertjes. Hoe ervaart u wonen en werken in het centrum? Wat vindt u van de ontwikkelingen in het centrum? Wat is al goed? Wat kan nog beter?

12 uur van Centrum Hilversum 2016

14


15

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD LIVE RADIO OP HET STATIONSPLEIN New Business Radio

Van 10 tot 22 uur maakten we live radio met veel interviews en muziek. U kon gerust de studio in lopen. Ook als je alleen een kijkje achter de schermen wilde nemen. Dat past tenslotte goed bij Hilversum Mediastad. De uitzending was te volgen via www.centrumhilversum.nl. U kunt New Business Radio ook nu nog beluisteren door te klikken op de afbeelding links in beeld. LIVE RADIO TIJDENS DE 12 UUR VAN...

12 uur van Centrum Hilversum 2016

16


17

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD CENTRUMMANAGEMENT, VASTGOED EN MARKETING; INLEIDING HILVERSUM / INSPIRATIE UIT UTRECHT Kjeld Vosjan en Jeroen Roose

CENTRUMMANAGER KJELD VOSJAN

Een klein jaar zijn we bezig de krachten te bundelen in het centrum. Gezamenlijk inzetten op een aantrekkelijk centrum waar het prettig verblijven, werken en wonen is. Het gaat dan om het product centrum (bereikbaarheid, aanbod, schoon, heel, veilig) en het vermarkten van dit product. Hoe doen ze dat in Utrecht? En wat is de rol van vastgoedprofessionals in de samenwerking? Deze bijeenkomst was bij uitstek geschikt voor vastgoedprofessionals (eigenaren, beheerder, makelaars) om elkaar te ontmoeten, U te informeren over de aanpak van ons centrum. En inspiratie op te doen uit Utrecht.

CENTRUMMANAGEMENT UTRECHT

12 uur van Centrum Hilversum 2016

18


CENTRUMMANAGEMENT HILVERSUM

TERUGBLIK De 12 uur van Centrum Hilversum was inspirerend met nieuwe ideeën en nieuwe mensen. De dag begon met een ochtendsessie voor vastgoedeigenaren en professionals, waarin we toch weer een aantal nieuwe eigenaren hebben ontmoet. Vastgoedeigenaren gaan we verder betrekken bij onze plannen en we gaan kijken of we ze wat formeler kunnen organiseren. Ze hebben immers ook belang bij en invloed op het economisch functioneren van het centrum! Nieuwe ideeën hebben we opgedaan tijdens de workshops rondom storytelling, gastvrijheid en citymarketing. Deze workshops leren ons om vanuit een andere invalshoek en met frisse blik naar het centrum te kijken. Het centrum wel eens als warenhuis beschouwd? Ook komen er nieuwe ideeën uit de centrum safari. Vanuit de klantreis zijn we door het centrum gelopen en hebben beschreven wat we tegen komen. Van dichtgeplakte prachtige gevels, tot het ontbreken van een bakker of broodjeszaak nabij het station. Ook tips om de boombakken of de gevel van de Xenos een media uitstraling te geven zijn het uitwerken waard. We hebben de 12 uur van Centrum Hilversum afgesloten door onze mening te geven over twee belangrijke beleidskaders voor het centrum, te weten het horeca- en evenementenkader. Ook deze kaders bepalen mede het economisch functioneren van het centrum. Kjeld Vosjan

19

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD PRESENTATIE STATIONSGEBIED Fons Gennisse

In opdracht van de gemeente heeft OKRA een visie op het stationsgebied opgesteld. Deze visie zal het Stationsplein en omgeving laten veranderen in een aantrekkelijk verblijfsgebied als entree naar het centrum. Stedenbouwkundige Fons Gennisse van de gemeente neemt u mee in de ambities. Gelet op deze ambities stonden we deze editie van de 12 uur op het Stationsplein. U kon zich laten informeren en inspireren over de ontwikkelingen in het stationsgebied en meepraten en -denken gedurende de hele dag over hoe we het Stationsplein en omgeving tot een entree maken waarop we als Hilversummers trots zijn.

zie ook project pagina 51

BEWONER EN ONDERNEMER

12 uur van Centrum Hilversum 2016

20


PRESENTATIES STATIONSGEBIED

VISIE OP HET STATIONSGEBIED HILVERSUM MEDIASTAD

21

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD PUIENSPREEKUUR Erik van Schaijk

Sinds 1 januari kent Hilversum een gevelherstelfonds. Met deze regeling stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren en ondernemers in een aantal straten in het centrum de gevels van hun panden te herstellen door een bijdrage van maximaal 10.000 euro per pand. Op deze manier wordt bijgedragen aan een mooier centrum. Het pand aan de Kerkstraat 112 (hoek ’s Gravelandsweg) is het eerste pand dat met een bijdrage uit het gevelherstelfonds is aangepakt. Het resultaat is prachtig. Tijdens het puienspreekuur en kon u de mogelijkheden bespreken met stedenbouwkundige Erik van Schaijk.

zie ook project pagina 56

PUIENSPREEKUUR

CITYMARKETING Martin Boisen

Wat is citymarketing en wat is het ook niet? Wat is het verschil met promotie en branding? En hoe komen we tot een succesvolle strategie van de citymarketing in Hilversum? Hilversum profileren als Mediastad ligt voor de hand. Maar hoe doen we dat? En hoe positioneren we ons centrum binnen de Mediastad? Vragen waar Martin Boisen in zijn workshop tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum op in ging. Martin Boisen is hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, nationaal en internationaal veelgevraagd citybranding expert en een gepassioneerd spreker. Martin Boisen heeft zijn sporen verdiend. Hij is in Nederland onder meer betrokken geweest bij de marketing aanpak van Leeuwarden, Utrecht en Amsterdam en Brabant. Internationaal actief in onder meer Noorwegen. Met Martin Boisen konden wij u tijdens de 12 uur een topspreker bieden.

12 uur van Centrum Hilversum 2016

22


23

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD RONDLEIDING EUROBIOSCOOP Jerry de Vries en Fons Gennisse

EUROBIOSCOOP JERRY DE VRIES

Vorig jaar besloot de gemeente de Eurobioscoop voor sloop te behoeden. U kon tijdens de vorige editie van de 12 uur zien dat er achter de huidige gevel een prachtig monument schuil gaat. Ondernemers Teus Kroon en Jerry de Vries kwamen begin dit jaar naar voren als winnaars uit de het tenderproces. Zij boden u tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum, samen met stedenbouwkundige Fons Gennisse, nog eenmaal een kijkje achter de schermen van de voormalige Eurobioscoop. Tegelijkertijd informeerden zij u over de aanstaande verbouwing en de plannen om hier een hippe foodhal met (Gooische) bierbrouwerij te realiseren.

zie ook project pagina 50

12 uur van Centrum Hilversum 2016

24


25

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD GROENERE LEEUWENSTRAAT Wethouder Nicolien van Vroonhoven

Hilversum is mede door het vele groen een aangename stad om te wonen. Door het toevoegen van groen op verschillende locaties in en rond het centrum neemt de aantrekkingskracht van het centrum toe. Op diverse plekken, zoals het Marktplein, Gooilandplein en Stationsgebied wordt een fors aantal bomen geplant. In andere gebieden is de ruimte beperkt en is gezocht naar creatieve oplossingen. Samen met ondernemers van de Leeuwenstraat en Schoutenstraat zijn plannen gemaakt voor het vergroenen van deze winkelstraten. Wethouder Nicolien van Vroonhoven plaatste samen met ondernemers de laatste boom in de nieuwe boombakken in deze straten. zie ook project pagina 57

GROENERE LEEUWENSTRAAT

12 uur van Centrum Hilversum 2016

26


27

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD RONDLEIDING HILVERTSHOF Marco van der Schoor | Centrum

Tijdens de vorige editie van de 12 uur waren de werkzaamheden aan Hilvertshof net gestart. Nu naderen we de afronding. U ziet al de contouren van het nieuwe Hilvertshof, dat een metamorfose ondergaat naar ontwerp van architect Rijnboutt. Licht, lucht en ruimte zijn daarin de belangrijkste veranderingen. Harde vierkante vormen maken plaats voor ronde vormen met veel glas. Ook is een aantal vloeren opengebroken, waardoor hoogte is gecreĂŤerd. U kon meelopen projectontwikkelaar Marco van der Schoor om te zien hoe ver we zijn en ook meer leren over hoe Hilvertshof investeert in duurzaamheid, zichtbaar en onzichtbaar.

zie ook project pagina 52

12 uur van Centrum Hilversum 2016

28


29

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD CENTRUMSAFARI

Kjeld Vosjan en Robert Bosma | Mind Your Quest

Centrummanager Kjeld Vosjan en merk- en hospitalitystrateeg Robert Bosma organeerden de centrumsafari en kwamen samen met u terug met 10 aanbevelingen om de gastvrijheid van het centrum van Hilversum te verbeteren. Er werden vragen gesteld zoals: Waar loop je tegen aan als je vanuit station, parkeergarage of fietsenstalling het centrum bezoekt? Is de route logisch, aantrekkelijk en prettig? Is het aanbod naar verwachting? Wordt je prettig benaderd? Hoe zouden ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente jou als bezoeker gastvrijer kunnen ontvangen? Met uw aanbevelingen gaan wij aan de slag!

12 uur van Centrum Hilversum 2016

30


31

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD DE GASTVRIJHEIDSBELOFTE VAN HILVERSUM Robert Bosma | Mind Your Guest

Het centrum van Hilversum is als een warenhuis. De entrees moeten gastvrij zijn. De markt, de Groest, de Kerstraat en het Hilvertshof zijn als de afdelingen van een warenhuis. Zijn de ‘gangpaden’ breed genoeg? Stroomt het verkeer goed door? Hoe is de sfeer? Voel ik mij veilig en kom ik graag nog een keer terug? Is Hilversum gastvrij? Of kan het beter? Welk type warenhuis is Hilversum eigenlijk? Met merk- en hospitalitystrateeg Robert Bosma kon u discussiëren en braninstormen. MIND YOUR QUEST ROBERT BOSMA

12 uur van Centrum Hilversum 2016

32


MIND YOUR QUEST ROBERT BOSMAN

33

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD STORYTELLING

Bodei Brouwer | The Stroy Clinic

De workshop gegeven door Bodei Brouwer ging over het verhaal van jouw bedrijf. Met behulp van storytelling ging Bodei aan de slag om samen met de deelnemers het Saaie-Pitch syndroom of zelfs de Volledig-Gebrek-aan-Verhaal stoornis de wereld uit te helpen. Binnen haar bedrijf The Story Clinic, behandelt Bodei ieder pijnlijk verhaal, met een speciale focus op pitchen en presenteren. Nooit meer gapend publiek dat moedeloos naar hun horloges kijkt. STORYTELLING BODEI BROUWER

12 uur van Centrum Hilversum 2016

34


STORYTELLING BODEI BROUWER

35

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD MARKTONDERNEMERS OVER DE BESTE MARKT VAN NEDERLAND

Jeroen Oomens | Inbo

Vorig jaar hebben markt en gemeente een intentieovereenkomst getekend om te komen tot de beste warenmarkt van Nederland. Met deze ambitie als uitgangspunt wordt niet alleen gewerkt aan een herinrichting van het Marktplein maar ook aan een afsprakenkader met de meest betrokken en belanghebbende partijen in het centrum van Hilversum. Een marktpleinmanifest dat door alle partijen wordt gedragen, dat een duurzaam en operationeel kader biedt en oog heeft voor de belangen van de markt ĂŠn het centrum. Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum stond een sessie met ondernemers gepland. Deze is niet doorgegaan. Tijdens twee andere sessies in september en oktober komt dit onderwerp alsnog aan de orde. zie ook project pagina 50

VERNIEUWING MARKPLEIN HILVERSUM MEDIASTAD

ONDERNEMEN AAN DE MARKT

BEZOEKERS OVER DE BESTE MARKT VAN NEDERLAND Jeroen Oomens en wethouder Wimar Jaeger

De gemeente Hilversum en de markt van Hilversum hebben dezelfde ambitie, namelijk zorgen dat de weekmarkt op het Marktplein uitgroeit tot beste markt van Nederland. Waarbij zowel de markt als het centrum wederzijds optimaal weten te profiteren. Met deze ambitie als uitgangspunt wordt gewerkt aan een afsprakenkader met de meest betrokken en belanghebbende partijen in het centrum van Hilversum. Een marktpleinmanifest dat door alle partijen wordt gedragen, dat een duurzaam en operationeel kader biedt en oog heeft voor de belangen van de markt ĂŠn het centrum. Tijdens de 12 uur van centrum Hilversum vroegen Guido Wallagh van Inbo en wethouder Wimar Jaeger bezoekers naar wat er nodig is om de beste markt van Nederland en het leukste plein van het Gooi te worden. zie ook project pagina 50

12 uur van Centrum Hilversum 2016

36


EDITIE 2016 IN BEELD RONDLEIDING MUSEUM HILVERSUM Fotograaf Annabel Oosteweeghel

Heeft u als eerste de tentoonstelling OLD LOVE ontdekt? Woensdag 14 september kon u een gratis kijkje in het museum nemen en de nieuwe tentoonstelling OLD LOVE bekijken, met de nieuwste werken van fotografe Annabel Oosteweeghel. Annabel is een veelbelovend fotografietalent. Ze combineert veel facetten van liefde; tederheid, plezier en fantasie. Tijdens de 12 uur van ... kon u de expo bekijken en de verhalen achter de foto’s ontdekken.

RONDLEIDING VITUSHOF Joost Volkers

Op de Vitushof lag in het verleden een begraafplaats. De historie is gebruikt als inspiratiebron voor het ontwerp. Resultaat is een aantrekkelijk Stadspark. Landschapsarchitect Joost Volkers gaf een rondleiding door de Vitushof. Hij vertelde hoe van deze voormalige begraafplaats een groene verblijfsplek is gemaakt.

zie ook project pagina 51

RONDLEIDING ARCHITECTUUR CENTRUM HILVERSUM Norman Vervat

HISTORISCHE GEVELS NORMAN VERVAT

In de afgelopen 150 jaar heeft Hilversum zich ontwikkeld tot een stad met tegenwoordig meer dan 88.000 inwoners. De ontwikkelingsgeschiedenis van de stad is goed te zien in het centrum. Tussen 1880 en 1940 zijn bijvoorbeeld aan de Kerkstraat en ‘s Gravelandseweg vele prachtige winkelpanden gerealiseerd. Tijdens de rondleiding kon u de de vele gevels in de stijl van de Jugendstil en de Amsterdamse school ontdekken! Verder was er tijdens de wandeling aandacht voor actuele ontwikkelingen.

zie ook project pagina 58

37

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD LESSEN OVER STATIONSGEBIEDEN Michel Huisman

DE 12 UUR VAN CENTRUM HILVERSUM

De visie op het Stationsgebied in Hilversum is ambitieus. De ontwikkelingen rond het station in Heerlen, het Maankwartier, gaan echter aanzienlijk verder. Initiatiefnemer en kunstenaar Michel Huisman nam u in een inspirerende sessie mee naar het Maankwartier en de lessen die hieruit kunnen worden getrokken voor het Stationsgebied in Hilversum en de ontwikkeling van centrumgebieden in het algemeen.

WIMAR JAEGER

zie ook project pagina 51

12 uur van Centrum Hilversum 2016

38


LESSEN

39

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD BINNENSTAD SERVICE TEAM

Iedereen wil een schone, leefbare binnenstad. Het Binnenstad Service Team helpt dit te realiseren door inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De binnenstad wordt schoner en deze mensen doen werkervaring op. Het BST is een initiatief van Sherpa VoorWerk, YoukĂŠ, RIBW en Leger des Heils samen met de gemeente, stichting Centrum Hilversum en BV Hilversum. Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum stelde wethouder Arjo Klamer, van Participatie en Sociale Zaken, ze aan u voor, en vroeg hen naar hun dromen.

12 uur van Centrum Hilversum 2016

40


EDITIE 2016 IN BEELD CULTUURRAAD Jan Brands

Sinds de zomer heeft Hilversum een Cultuurraad. Deze onafhankelijk Cultuurraad is bedoeld om de kwaliteit van het culturele programma en het gemeentelijk cultuurbeleid te versterken. De raad adviseert over subsidieaanvragen, het cultuurbeleid en het culturele aanbod in Hilversum. Voorzitter Jan Brands van de Cultuurraad vertelde u er graag meer over.

CULTUURRAAD JAN BRANDS

41

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD BUURTGESPREK CENTRUM Wethouders Floris Voorink en Arjo Klamer

Bewoners van het centrum waren tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum uitgenodigd om deel te nemen aan het Buurtgesprek. Wat heeft u nodig om in het centrum fijn te leven, wonen en werken? Dat wilden (en willen) wij graag van u horen. Wat is nu werkelijk belangrijk voor u en uw buurtgenoten en wat kunnen u en uw buurtgenoten hier gezamenlijk aan bijdragen? In 2 gespreksrondes mochten buurtbewoners uit het centrum verhalen, ideeĂŤn en voorstellen doen over het verbeteren van de eigen buurt.

12 uur van Centrum Hilversum 2016

42


43

HOF VAN HOLLAND

MELKPAADJE

ZIE OOK PAGINA 55

ZIE OOK PAGINA 54

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD COMMISSIE ECONOMIE & BESTUUR HORECAKADER & EVENEMENTENKADER

De raadscommissie Economie & Bestuur vergaderde tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum niet, zoals gebruikelijk op het Raadhuis, maar buiten op het Stationsplein. De onderwerpen die tijdens deze openbare vergadering aan de orde kwamen zijn belangrijk voor een goed functionerend centrum. De commissie traptein de aanwezigheid van burgemeester Pieter Broertjes af met de uitgangspunten voor het nieuwe horecakader. Gevolgd door wethouder Wimar Jaeger over de uitgangspunten voor het nieuwe evenementenkader. De commissie was openbaar toegankelijk.

zie ook project pagina 57

12 uur van Centrum Hilversum 2016

44


45

12 uur van Centrum Hilversum 2016


EDITIE 2016 IN BEELD STADSDICHTER ROBERT GRIJSEN

Robert Grijsen is de eerste stadsdichter van Hilversum. Bij de afsluiting van de 12 uur van Centrum Hilversum in 2015 droeg Robert Grijsen een speciaal voor die dag gemaakt gedicht voor met de titel ‘Binnenstadballet’. Ook nu sloot Robert Grijsen, geïnspireerd door de ontwikkelingen in het centrum, de 12 uur af met een gedicht.

STADSDICHTER ROBERT GRIJSEN

12 uur van Centrum Hilversum 2016

46


PRELUDE VOOR HET STATIONSPLEIN Natuurlijk wil de stad geen onbehaaglijke entree. Al jaren roepen velen: nee, dit plein lijkt nergens op. Nu gaat het eindelijk op de schop, zoals dat heet. De plannen zijn doordacht. Er wordt niet plompverloren wat gesloopt en omgespit, iets neergezet waar geen muziek in zit, niet weer het oude liedje. Het toekomstbeeld is uitgetekend. Je ziet een attractief gebied met winkels, woningen, terrasjes, plekjes om tot rust te komen en een overvloed aan groen. Een hele transformatie, van kaal voorportaal naar prettige verblijfplaats, van verarming naar verademing. De reiziger en de stedeling zijn hartelijk welkom hier. Zo’n klus kost tijd, veel tijd. Vijf jaar nog zal het duren voor het plein er blinkend bij ligt. Dan, ja dan pas klinkt een waardig lofdicht op wat Hilversum vermag.

Robert Grijsen

MEDEORGANISATOR STICHTING CENTRUM HILVERSUM

47

IN GESPREK MET... WIMAR JAEGER

12 uur van Centrum Hilversum 2016


http://centrumhilversum.nl/gevelherstelfonds/

http://centrumhilversum.nl/ondergrondse-verzamelcontainers/

http:

http://centrumhilversum.nl/meer-groen-in-het-centrum/

http://centrumhilversum.nl/starterswoningen-noordse-bo http://centrumhilversum.nl/beleidskaders/

http://centrumhilversum.nl/monumenten/ http://centrumhilversum.nl/s-gravelandseweg-hof-van-holland/

http://centrumhilversum.nl/kerkbrink-2/

http://centrumhilversum.nl/langestraat/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

48


PROJECTENKAART

http://centrumhilversum.nl/marktplein/

://centrumhilversum.nl/melkpaadje-2/

http://centrumhilversum.nl/eurobioscoop/

http://centrumhilversum.nl/silverpoint-2/

osje/ http://centrumhilversum.nl/stationsgebied/

http://centrumhilversum.nl/hilvertshof/

http://centrumhilversum.nl/vitushof/

http://centrumhilversum.nl/emmastraat-gooilandplein-groest-zuid/

49

12 uur van Centrum Hilversum 2016


PROJECTENOVERZICHT MARKTPLEIN Deze desolate parkeervlakte wordt opnieuw ingericht tot een aangenaam markt- en evenementenplein. Ook wordt de kop van de Groest in de herinrichting meegenomen. Het Marktplein wordt daarmee daadwerkelijk onderdeel van het centrum. Het gebruik van hoogwaardige materialen, de vele bomen, de bankjes en de fontein maken het plein ook op andere dagen een prettige plek. De contouren van het nieuwe Marktplein zijn reeds goed zichtbaar. Het Marktplein is eind dit jaar helemaal klaar.

Aanspreekpunt Rik Duijn, Gemeente Hilversum (r.duijn@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/marktplein/

PROJECTENOVERZICHT EUROBIOSCOOP De voormalige Eurobioscoop krijgt een nieuwe toekomst. Het was de bedoeling dat de oude bioscoop gesloopt zou worden. Uit onderzoek bleek echter dat achter de gevelafwerking het oorspronkelijk gebouw uit 1912 nog grotendeels behouden was. Ondernemers Teus Kroon en Jerry de Vries restaureren het pand en openen hier voor de zomer van 2017 een hippe foodhal met Gooische Bierbrouwerij. Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum kun u nog een laatste keer een kijkje in de oude Eurobioscoop nemen en u laten informeren over de plannen.

Aanspreekpunt Rik Duijn, Gemeente Hilversum (r.duijn@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/eurobioscoop/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

50


PROJECTENOVERZICHT STATIONSGEBIED Het Stationsplein ondergaat komende jaren een metamorfose. Er ligt een ambitieuze visie die het plein zal veranderen in een aantrekkelijk verblijfsgebied als entree naar het centrum. Op het plein vind je straks horeca, winkels, woningen en veel groen. De Mediastad is zichtbaar door digitale bewegwijzering, schermen en meer. Het gedeeltelijk verdiepen van de Schapenkamp zorgt voor een vrije doorloop. Tweerichtingsverkeer op de Schapenkamp, het omleggen van de Centrumring om het Marktplein heen en het autoluw maken van de Stationsstraat maken deel uit van de plannen.

Aanspreekpunt Maud Naaijkens, Gemeente Hilversum (m.naaijkens@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Initiatief

http://centrumhilversum.nl/stationsgebied/

PROJECTENOVERZICHT VITUSHOF Met de Vitushof heeft het centrum er een aantrekkelijk stadspark bij. Op de Vitushof lag in het verleden een begraafplaats. De historie is gebruikt als inspiratiebron voor het ontwerp. De bestaande (historische) boomstructuur is aangevuld met zomereiken en kastanjes. De padenstructuur is gebaseerd op de oude indeling en bij de entree is een voorplein gemaakt. Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum hoorde u meer over hoe de historie van deze plek in het ontwerp is gebruikt.

Aanspreekpunt Joost Volkers, Gemeente Hilversum (j.volkers@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/vitushof/

51

12 uur van Centrum Hilversum 2016


PROJECTENOVERZICHT HILVERTSHOF Winkelcentrum Hilvertshof ondergaat een ware metamorfose. Hilvertshof wordt ingrijpend verbouwd. Harde vierkante vormen maken plaats voor ronde vormen met veel glas. Ook worden vloeren opengebroken, waardoor hoogte en licht wordt gecreĂŤerd. Het nieuwe Hilvertshof biedt plaats voor een goede mix van winkels en horeca. Met grote trekkers als H&M, Zara, Mango en vanaf voorjaar 2017 Primark. En een breed scala aan kleinere, vaak lokale ondernemers. Hilvertshof is eind dit jaar klaar. Tijdens de 12 uur van Centrum Hilversum kon u een kijkje nemen achter de schermen en hoorde u ook meer over de vele duurzaamheidsmaatregelen die eigenaar Kroonenberg heeft getroffen.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/hilvertshof/

PROJECTENOVERZICHT SILVERPOINT Winkelcentrum Silverpoint wordt komende tijd onder handen genomen. Trekkers Hoogvliet en Wibra worden compleet verbouwd. De entrees aan de Groest en Leeuwenstraat krijgen een forse facelift. Door toepassing van hoogwaardige materialen krijgt ook de binnenzijde van het winkelcentrum een aangename uitstraling. Voor uitgaanspubliek is ook de nieuwe entree van de parkeergarage naar de Groest een aanwinst. Start van de verbouwing is voorzien begin 2017. Oplevering voor de zomer van 2017.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/silverpoint-2/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

52


PROJECTENOVERZICHT EMMASTRAAT/GOOILANDPLEIN/GROEST-ZUID Het verbeteren van de bereikbaarheid van het centrum is een belangrijk thema binnen de Centrumvisie. Het terugbrengen van tweerichtingsverkeer in de Emmastraat levert daaraan een belangrijke bijdrage. Dat geldt ook voor verbetering van de doorstroming van het Gooilandplein met een bypass en herinrichting van de Groest-Zuid. De herinrichting staat gepland voor realisatie in de zomer van 2017.

Aanspreekpunt Roelie Morskate, Gemeente Hilversum (r.morskate@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/emmastraat-gooilandplein-groest-zuid/

PROJECTENOVERZICHT KERKBRINK In gesprekken met ondernemers, organisaties en vastgoedeigenaren rond de Kerkbrink is een gezamenlijk toekomstbeeld ontwikkeld. Qua profiel is de toekomstige Kerkbrink te typeren als culinair en cultureel. Het opnieuw inrichten van de openbare ruimte is onvoldoende om van de Kerkbrink een levendig plein te maken. Op dit moment wordt met culturele organisaties en partijen rond de Kerkbrink verkent of het toevoegen van meer programma (cultuur, horeca) op de Kerkbrink haalbaar is. De uitkomsten van deze verkenningen worden eind dit jaar verwacht. Een herinrichting van de Kerkbrink kan hier op volgen.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Initiatief

http://centrumhilversum.nl/kerkbrink-2/

53

12 uur van Centrum Hilversum 2016


PROJECTENOVERZICHT NOORDSE BOSJE Op het lege perceel aan het Noordse Bosje worden 18 appartementen en 3 studio’s gerealiseerd. Met de bouw nemen de mogelijkheden van starters op de woningmarkt toe. Geplande oplevering van de 21 sociale huurwoningen is juni 2017.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/starterswoningen-noordse-bosje/

PROJECTENOVERZICHT MELKPAADJE Met het kleinschalige nieuwbouwproject Melkpaadje wordt op passende wijze nieuwe invulling gegeven aan het perceel Melkpad 6-10. De bestaande bebouwing en het achtergelegen parkeerterrein maken plaats voor een rustig, groen woonerf met 17 luxueuze koopwoningen, allen met eigen tuin en parkeerplaatsen. Tegelijkertijd ontstaat hiermee een aaneengesloten woonwijk en een meer natuurlijke overgang van de bebouwing in het centrum naar de westelijk gelegen villawijken. De architectuur van de woningen is geïnspireerd op de voor deze wijk kenmerkende Gooise villastijl van begin vorige eeuw en vormt ook in dat opzicht een geslaagde match met de villa’s verderop aan de oude doorgaande weg, het Melkpad. Start bouw wordt eind 2016/begin 2017 verwacht. Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/melkpaadje-2/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

54


PROJECTENOVERZICHT HOF VAN HOLLAND Aan de ’s Gravelandseweg is het voormalige INGpand inmiddels gesloopt om plaats te maken voor 41 appartementen aan de ‘s Gravelandseweg. Aan de Burgemeester Andriessenstraat worden 3 eengezinswoningen gerealiseerd. Het witte monument blijft behouden. De appartementen zijn levensloopbestendig. De appartementen zijn bedoeld voor bewoning tot hoge leeftijd. Huurders kunnen, wanneer ze zorgbehoevend zijn of worden, thuis zorg krijgen. Daarnaast voorziet het plan in een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Oplevering vindt naar verwachting eind 2017 plaats.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/s-gravelandseweg-hof-van-holland/

PROJECTENOVERZICHT LANGESTRAAT Aan de Langestraat worden 45 nieuwe sociale huurappartementen gerealiseerd. Met daaronder winkelruimte. De bouw is inmiddels in een afrondende fase. Dudok Wonen zal de appartementen gaan verhuren aan starters met lage inkomens. Samen met de gemeente Hilversum maakt Dudok Wonen zich sterk om een deel van de appartementen tijdelijk te verhuren aan mensen die even niet zelfstandig in hun eigen huisvesting kunnen voorzien. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in een scheiding zitten, doorstarters en jongeren tot 30 jaar.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/langestraat/

55

12 uur van Centrum Hilversum 2016


PROJECTENOVERZICHT GEVELHERSTELFONDS Sinds 1 januari 2016 is het gevelherstelfonds een feit. Met deze regeling stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren en ondernemers de gevels van hun panden te herstellen om daarmee bij te dragen aan een aantrekkelijker centrum. Het pand aan de Kerkstraat 112 (hoek ’s Gravelandsweg) is het eerste pand dat met een bijdrage uit het gevelherstelfonds is aangepakt. Het resultaat is prachtig. Denkt u na over herstel van uw gevel? Kom langs tijdens het puienspreekuur en bespreek de mogelijkheden.

Aanspreekpunt Erik van Schaijk, Gemeente Hilversum (e.vanschaijk@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/gevelherstelfonds/

PROJECTENOVERZICHT ONDERGRONDSE VERZAMELCONTAINERS De gemeente werkt samen met de GAD aan realisatie van ondergrondse verzamelcontainers in het centrum. Doel is om alle losse afvalzakken van bewoners het centrum uit te krijgen. Dat is prettig voor bewoners en zorgt voor een aantrekkelijker straatbeeld. Ook draagt het bij aan ambities op het vlak van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen.

Aanspreekpunt Ingrid Boonstra, Gemeente Hilversum (i.boonstra@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/ondergrondse-verzamelcontainers/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

56


PROJECTENOVERZICHT VERGROENING CENTRUM Hilversum is mede door het vele groen een aangename stad om in te wonen. Door het toevoegen van groen op verschillende locaties in en rond het centrum neemt de aantrekkingskracht van het centrum toe. In projecten als Marktplein, Gooilandplein, Stationsgebied is het toevoegen van groen een belangrijk doel. Andere locaties zijn onder andere Herenplein, Bussumerstraat, Wagenmakersplein, Leeuwenstraat en Schoutenstraat.

Aanspreekpunt JosĂŠ Groothuis, Gemeente Hilversum (j.groothuis@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Creatie

http://centrumhilversum.nl/meer-groen-in-het-centrum/

PROJECTENOVERZICHT BELEIDSKADERS Er worden nieuwe kaders opgesteld voor horeca, evenementen en detailhandel. Ook wordt de Welstandsnota voor het gebied Centrum herzien. De gemeente gebruikt deze kaders om gezamenlijke ambities te realiseren en aanvragen te toetsen. Via gesprekken met ondernemers(organisaties) en bewoners krijgt de gemeente input voor deze kaders.

Aanspreekpunt Marije Drost, Gemeente Hilversum (m.drost@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/beleidskaders/

57

12 uur van Centrum Hilversum 2016


PROJECTENOVERZICHT MONUMENTEN De aantrekkingskracht van een centrum wordt sterk bepaald door de kwaliteit van gebouwen. In het centrum is de ontwikkelingsgeschiedenis van Hilversum goed terug te vinden. Uit de verschillende perioden zijn kenmerkende panden terug te vinden. Door waardevolle panden aan te wijzen als gemeentelijk monument draagt de gemeente bij aan het behoud van deze panden.

Aanspreekpunt Annette Koenders, Gemeente Hilversum (a.koenders@hilversum.nl, of tel 14 035) Fase Ontwerp

http://centrumhilversum.nl/monumenten/

12 uur van Centrum Hilversum 2016

58


Centrum Hilversum Kom naar het Stationsplein op 14 september Denk mee, praat mee en beleef Marktplein

Architectuur

Eurobioscoop

Toekomst

Storytelling

Rondleidingen

Workshops Borrel

WiFi

Vitushof

Identiteit Interactie citymarketing

Hilvertshof

Trends

Buurtgesprek

Woensdag 14 september / 10:00 - 22:00 uur Kijk op: www.centrumhilversum.nl 59

12 uur van Centrum Hilversum 2016


©2016 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DIT ONLINE MAGAZINE IS TOT STAND GEKOMEN DOOR DE GEMEENTE HILVERSUM EN DE STICHTING CENTRUM HILVERSUM IN SAMENWERKING MET: PRODUCTIE EN REGIE EVENTS IN BUSINESS

| WWW.EVENTSINBUSINESS.NL

VORMGEVING / DTP RAAF VISUALS

| WWW.RAAFVISUALS.NL

VIDEO INTERVIEWS

| MARJOLIJN BLANKEVOORT

CAMERA

| REMCO HAVINGA

FOTOGRAFIE OSCAR TIMMERS | WWW.OSCARTIMMERS.COM RAAF VISUALS | WWW.RAAFVISUALS.NL GEMEENTE HILVERSUM | WWW.HILVERSUM.NL

Profile for Events in Business

2016-08 12 uur van Centrum Hilversum 2016  

2016-08 12 uur van Centrum Hilversum 2016  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded