Page 1

Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

Autori: 1. Adriana Lefter 2. Antonia Silaghi 3. Cornelia Melcu 4. Cristina Gîlă 5. Cristina Nicolăiță 6. Daniela Bunea 7. Diana Gheorghe 8. Diana Mincu Mușat 9. Didina Botgros 10. Dina Claudia Pop 11. Elena Vlădescu 12. Estera Codreanu 13. Gheorghița Grigore 14. Lidia Ristea 15. Lorena Elena Olaru 16. Lucia Negură 17. Marilena Faiciuc 18. Marusia Gabriela Cobel 19. Nectara Mircioagă 20. Otilia Radu

Redactor: Cristina Nicolăiță

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

Cuprins: 1. Despre proiectul INDUCAS…………………………………………….pag. 4 2. Primii pași în carieră………………………………………………….....pag. 5 3. Managementul clasei de elevi……………………………………………pag. 6 4. Învățarea superficială……………………………………………………..pag. 9 5. Proiectarea didactică……………………………………………………..pag. 10 6. Idei de lecții mai atractive pentru elevi………………………………….pag. 12 7. Idei de proiecte ….……………………………………………………….pag. 15 8. Comunicarea cu părinții…………………………………………………..pag. 21 9. Comportamente disruptive în clasă……………………………………….pag. 23 10. Debutanții – reprezentativi pentru Generația Z?..............................pag. 25 11. Despre evaluare și notare ………………………………………………..pag. 28 12. Reflecții la final de proiect INDUCAS………………………………......pag. 30

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 1. Despre proiectul INDUCAS INDUCAS http://www.inducas.eu/ este un proiect pilot finanțat de Comisia Europeană, care a abordat două întrebări principale: • Cum pot fi sprijiniți mai bine profesorii debutanți printr-o rețea dedicată care facilitează dialogul între aceștia? • Cum ar putea un spațiu similar să susțină o rețea de mentori care să-și dezvolte practica în cadrul propriei comunități, în beneficiul profesorilor debutanți aflați în grija lor? În faza pilot a INDUCAS (2017-2018), profesorii începători și mentorii din Italia, Franța, Suedia și România au fost încurajați să participe prin crearea a patru comunități (una pentru fiecare țară, în limba națională) pentru Profesori debutanți - cu o experiență de predare mai mică de 2 ani - și patru comunități (una pentru fiecare țară, în limba națională) pentru profesori cu experiență și abilități de mentorat.

4

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 2. Primii pași în carieră- tricider Motto: "Toate lucrurile sunt dificile înainte de a fi ușoare" -Thomas Fuller ” A fost foarte greu la început. Când mi-am dat seama ca nu știam să fac un proiect de lecție, când nu înțelegeam diferența intre competențe si obiective, cum sa corelez activitățile de învățare astfel încât să le ating pe primele si să le îndeplinesc pe cele din urma...mi-am zis...nu e de mine. Și asta pentru ca nu am făcut practica pedagogica așa cum se cuvine. .. Însa marea problemă pe care am găsit-o la mine și o găsesc și la cei tineri acum, este că ne e teamă să spunem ”nu știu”. Să întrebăm. Să cerem ajutor. Și asta e cel mai rău. Nu ar trebui să ne fie rușine să spunem ”nu știu, te rog, explică-mi!...Cert este ca deocamdată funcționează mentoratul colegial, si învățăm unii de la alții..”.

Antonia Silaghi

” Planurile de lecții erau o povară pentru mine...dar le făceam cu sârguință... Cert e că în proporție mai mare lecțiile mele erau mai reușite când improvizam și nu respectam tiparul ales... al planului de lecție. Apoi a intervenit rutina vreo câțiva ani buni …apoi am început să fac cursuri, să particip la conferințe și ateliere, (acumulând experiență de la exemplele oferite de profesori renumiți și implicați), să public articole, să fac "altceva și altfel" pentru elevii mei. Și mereu am făcut altceva pentru ei... Am început să învățăm împreună "învățarea prin experiență și investigație". Și de atunci tot învățăm. :) Și e din ce în ce mai bine...”

Gabriela Marusia Cobel

” Începutul carierei mele a fost acum 27 de ani. Cel mai ciudat mi s-a părut faptul ca trebuia să fac proiecte didactice pentru fiecare lecție. Mai târziu, le-am înțeles utilitatea. Mentor propriu zis nu am avut. Doar dorința de a face ore atractive. Si atunci, am încercat sa gândesc ca un elev. Cum mi-ar place mie sa fie o oră? Cum aș vrea sa fiu tratat? Si de asemenea am cerut si acceptat sfatul colegilor mai vechi în meserie.”

Mircioagă Nectara

5

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 3. Managementul clasei de elevi- Cristina Gîlă O problemă delicată pentru noi cadrele didactice este managementul clasei/grupului de elevi. În special colegii debutanți au o problemă în a relaționa foarte bine cu clasele de elevi. Pentru aceasta este necesară o cunoaștere foarte bună a clasei/grupului și mai ales o stăpânire a cunoștințelor și de sine foarte puternice. Antonia Silaghi Comunicarea educațională constituie baza procesului de predare-învățare a cunoștințelor în cadru instituționalizat al școlii și între parteneri cu status-roluri determinate, profesori-elevi . Comunicarea se desfășoară pe 3 canale: a. verbal, b. nonverbal(mimică, privire, gestică) c.

paraverbal.

Respectul reciproc, empatia, încurajarea, grija educatorului, acceptarea diferențelor culturale sunt esențiale pentru a crea un climat propice procesului de învățare. Relația pozitivă între elevi –profesor bazată pe încurajare, dialog pentru ca învățarea să aibă loc. Profesorul demonstrează elevilor săi că îi pasă de procesul de învățare, că profesorul îi poate oferi sentimentul de siguranța, înțelegere, sprijin, îl susține în învățarea prin cooperare. Important este și climatul socio - emoțional educațional din sala de clasă, bazat pe afecțiune, efort și implicare din partea tuturor elevilor. Profesorul este agent al schimbării, în acest sens conștientizează că fiecare elev învață în ritm propriu și progresează. Profesorul demonstrează fiecărui elev că îi pasă de evoluția sa, dacă învață eficient.  Comunicarea cu elevul presupune disponibilitate, deschidere, abilitatea de a asculta și de a exprima mesaje verbale și nonverbale.  Ascultarea activă din partea profesorului arată elevului că profesorul e atent, îl aude și îl încurajează să continue.  Modul în care profesorul comunică cu elevii săi este esențial, dacă acesta găsește moduri atractive de a prezenta informațiile, realizează o interacțiune adevărată cu elevii săi, rezultatele vor fi vizibile.  Profesorul sociabil, dezinvolt, deschis, uneori glumeț este apreciat de elevi.  Stilul pedagogic democratic al profesorului este apreciat.  Profesorul autentic știe să impună respect prin felul său de a fi. 6

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante  E necesar ca elevilor să li se transmită acea sete de cunoaştere, acea disponibilitate şi flexibilitate în gândire, dorinţa de comunicare.  Profesorul trebuie să ţină seama de opiniile elevilor, de dorinţele acestora, de personalitatea fiecăruia în parte.  În relaţia profesor-elev trebuie avut în vedere personalitatea elevilor. Anumite cerinţe influenţează personalitatea fiecăruia putând deveni, cu timpul, constante ale personalităţii.  Respectul pe care îl văd copiii manifestat în clasă poate constitui un factor cheie în structurarea propriului lor respect de sine şi poate reprezenta o bază solidă pentru dezvoltarea unor relaţii stabile cu ceilalţi copii.  Când profesorul manifestă respect faţă de fiecare copil în parte, copiii învaţă şi ei cum săi respecte pe ceilalţi copii. Atitudinile empatice, afectivitatea faţă de copii au o influenţă bună în climatul de învăţare şi a dezvoltării socioafective a copiilor.  Un rol important în relaţiile profesor-elev îl are cooperarea dată de implicarea copiilor în activităţile şcolare şi extraşcolare ducând la o atmosferă plină de respect, armonie în clasa respectivă. Tot în ceea ce privește problema respectului în sala de clasă, profesorii debutanți pot găsi aliați cum ar fi conducerea școlii, dirigintele clasei, consilierul școlar sau părinții. Iată câteva sfaturi punctuale, mai multe aici: https://el.padlet.com/crist_nycol/respect - În relația cu conducerea școlii: ” Directorii unităților de învățământ preuniversitar sunt responsabili pentru facilitarea tranziției cadrului didactic debutant de la un program universitar la mediul educațional preuniversitar”- Daniela Bunea ” Toți directorii așteaptă respect din partea celorlalți; dar acest respect ar trebui să fie natural, prin ținuta profesională și morală pe care aceștia ar trebui să o aibă. Desigur, directorii trebuie să aibă autoritate, dar trebuie să dovedească și înțelegere atunci când e cazul, mai ales cu micile stângăcii pe care ar putea să le aibă un profesor debutant.”Marilena Faiciuc - În relația cu dirigintele clasei: ” Profesorul diriginte îl poate sprijini cu sfaturi pe debutant, mai ales referitor la profilul psihologic al unor elevi, la structura clasei, la cele mai potrivite metode în diferite situații, dar poate discuta și cu elevii despre felul în care aceștia apreciază activitatea profesorului debutant și prin aceasta îl poate sprijini mai bine pe acesta în activitatea de la clasă..”Marilena Faiciuc ” Consider ca dirigintele este "părintele" de la scoală. Trebuie sa își cunoască bine elevii, să se implice, sa țină permanent legătura cu părinții, să reușească să se facă respectat, apropiat de elevi.”- Emilia Dan

7

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante -

-

-

În relația cu consilierul școlar: ” Ca o persoană care a studiat psihologia, consilierul școlar ar trebui să poată avea un sfat bun pentru oricine din școală, dacă este solicitat: pentru elevi sau profesori, debutanți sau cu experiență.” Marilena Faiciuc ” Principalul rol al consilierului școlar este de a menţine o legătură permanentă între profesori, elevi şi părinţi, cu scopul de a descoperi problemele de comunicare dintre aceştia şi de a propune soluţii.” Pop Dina Claudia În relația cu părinții ” Părinții ne sunt parteneri (pentru aceasta, câștigați-le încrederea - un sfat: NICIODATĂ nu vă bârfiți elevii, familiile acestora și nu spuneți altora ce v-au încredințat părinții”Cornelia Melcu ”Părinții, atunci când nu sunt ei înșiși o problema, sunt parte a soluției. Pentru problemele cu elevii apelam la părinți, iar pentru cele cu părinții, care din păcate mai apar, la conducerea scolii.” Cristina Nicolăiță Sfaturi colegiale: ”- deschiși dialogului cu colegii, elevii, părinții - nu fiți retrași - fiți empatic - zâmbiți - respectați pe cel din fata voastră - fiți la curent cu noutățile in domeniu, dar si cu ceea ce place elevilor”. Cristina Gîlă ” găsiți-vă timp pentru a asculta ce elevii vor să vă spună, chiar dacă pauza are 10 minute. - fiți interesați de hobby-urile lor. - încurajați-le fiecare încercare/participare! - fiți buni și corecți cu toți elevii... Ei cunosc și simt bunătatea inimii.” Marusia Cobel

8

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 4. Învățarea superficială- Lorena Olaru Elevul din ziua de azi este emancipat, surprinzător, creativ, curios, expansiv, comunicativ, cu o puternică dorință de afirmare de sine, bine informat, abil în utilizarea noilor tehnologii, cu ritm de viață alert, interesat de imagine, uneori superficial și comod; are nevoie de sarcini mai dinamice, mai rapid rulate, pentru că nu mai are răbdarea de a aștepta și de a aprofunda; sarcinile trebuie să fie cât mai diversificate și antrenante pentru a le menţine interesul. Dacă sarcinile sunt monotone, soluționarea devine superficială sau este abandonată. Superficialitatea se asociază cu tendinţa spre imitaţie, ceea ce duce la o uniformizare, tot mai evidentă la generaţia de astăzi, a gusturilor, preocupărilor, aspiraţiilor. Democratizarea accesului la tehnologia înaltă atrage după ea o adevărată globalizare a comportamentelor şi mentalităţilor. Superficialitate şi imitaţie, constă în sărăcia verbală și în dificultatea de a se exprima, în scris sau oral (mesajele transmise de pe telefon sau comentariile de pe rețelele de socializare le scriu cu prescurtări, codat, sau cu utilizarea emoticoanelor în loc să formuleze verbal ceea ce au de comunicat). Ce se poate face? desfăşurarea orelor într-o atmosferă degajată, plăcută; folosirea cu predilecţie a metodelor moderne, active, care fac lecţiile mai spectaculoase (contează foarte mult “ambalajul” si ne poate “salva” interactivitatea); să se pună accentul pe activitatea didactică pe grupe; construirea lecţiilor sub formă de joc, care să funcţioneze drept stimulent motivaţional; utilizarea frecventă a mijloacele vizuale și a tehnologiei; accesibilizarea, simplificare și esenţializarea a informaţiei (este important ca să nu ne limităm strict la programă); susţinerea motivaţiei prin demersul de evidenţiere convingătoare a utilităţii și aplicativităţii cunoștinţelor vehiculate; susţinerea conţinuturilor curriculare prin activităţi extracurriculare conexe, preferate și solicitate de către elevi; (excursii la zilele porților deschise la Facultatea de Chimie etc.) stimularea continuă a elevilor prin recompense; activitatea diferenţiată; consecvenţă în aplicarea sancţiunilor; 9

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 5. Proiectarea didactică Orice acţiune de proiectare şi realizare a unei lecţii reprezintă, de fapt, un set de decizii pe care profesorul le ia pentru a pune în corelaţie elementele prioritare ale activităţii sale şi a găsi varianta optimă în raport cu situaţia educaţională concretă. Schema de principiu a situaţiilor asupra cărora profesorul trebuie să delibereze şi să decidă ar putea fi constituită din răspunsurile la câteva întrebări esenţiale, răspunsuri care vor contura etapele proiectării didactice. Acestea sunt:*Ce voi face?*Cu ce voi face?*Cum voi face?*Cum voi şti dacă am realizat ceea ce mi-am propus ? Eficienta activității didactice depinde în mare masură de calitatea demersului de selectare și corelare a celor mai potrivite metode, mijloace si materiale didactice; aceasta mai e cunoscută ca selectarea si corelarea celor trei “M" (Metode, Materiale, Mijloace). Principalii factori care contribuie la selectarea si îmbinarea celor “trei M" într-o proiectare didactică sunt: • specificul activității (comunicare/însusire de cunoștințe, evaluare); • contextul psihopedagogic al instruirii (nivelul pregătirii elevilor); • contextul material al instruirii (materiale și mijloace didactice disponibile); • stilul și personalitatea profesorului. Pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanți, și nu numai, Ministerul Educației și Cercetării din România a decis înființarea R.E.D.( Resurse Educaționale Deschise), despre care puteți afla mai multe aici https://www.edu.ro/ De la invitații noștri mentori, dar și de la membrii comunității, am mai aflat despre site-uri, poratluri sau pagini educaționale, realizând o colecție aici https://dotstorming.com/b/resurse Acestea se adresează profesorilor de toate specialitățile, care predau la nivele de vârstă diferite, sunt surse de inspirație pentru munca de zi cu zi la clasă. Tot pe această temă s-au desfășurat mai multe videoconferințe cu invitați mentori, dedicate ideilor de lecții atractive, instrumentelor web folositoare în proiectarea didactică, paginilor web sau proiectelor de interes. Iată în continuare căteva recomandări.

10

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante  Learning Designer- Elena Vlădescu 

Learning Designer este un instrument web foarte util pentru cadrele didactice care doresc să proiecteze activități de predare și învățare și să își împărtășească modele de planuri de lectii. A fost dezvoltat de o echipă condusă de Diana Laurillard de la London UCL Knowledge Lab, Marea Britanie, și este gratuit. Acest instrument se poate folosi pentru nivelul primar, gimnazial, dar si pentru liceu, atat de catre profesori incepatori, dar si de catre avansati. Este utilizat în mod regulat și cu succes de către European Schoolnet Academy pentru toate cursurile online pe care le oferă, fiind inclus și în Future Classroom Toolkit, ca un instrument web de bază. Learning Designer are ca fundament șase tipuri de învățare create de Diana Laurillard - un model al condițiilor necesare pentru ca procesul de învățare să aibă loc. Cele șase tipuri de învățare sunt: Citire / Scriere / Ascultare (sau Achiziție),Investigație, Practică, Producere, Discuție și Colaborare. În principiu, un plan de lectie bun, va conține un amestec al tuturor acestor tipuri de învățare.

Există două tab-uri în Learning Designer: tab-ul Browser și tab-ul Designer. Puteți căuta și adapta planuri de lectii ale altor persoane în Browser sau puteți proiecta propriile dumneavoastră planuri de lectie, pornind de la zero, utilizand tab-ul Designer. Instrumentul Learning Designer vă oferă feedback cu privire la designul dvs., arătând proporția fiecăruia dintre cele șase tipuri de învățare în proiectul de lectie creat, eventual sub forma unei diagrame de tip pie, astfel încât să puteți vedea unde este posibil să aveți nevoie să efectuați ajustări. Proiectele de lectie pe care le-ați creat sau adaptat vor apărea sub "My Designs" în spațiul dumneavoastră personal, unde puteți salva și alte modele pe care le considerați utile. 11

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante  Idei de lecții mai atractive pentru elevi - ”Abordarea integrată a activităților din învățământul primar”- Diana Gheorghe "Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile.” (Pestalozzi) Abordarea integrată a curriculum-ului propune apropierea şcolii de viaţa reală.Cel mai important aspect rămâne efectul predării integrate asupra copiilor: • în plan cognitiv copiii primesc o abordare, o viziune unitară asupra lumii, căutând informaţii referitoare la aspecte variate, ei îşi exersează puterea de analiză şi sinteză. • în plan social sunt puşi în situaţia de a colabora între ei, li se dezvoltă spiritul de cooperare, de apartenenţă la grup, socializează. În educaţia copiilor se manifestă o unitate de ţeluri din partea şcolii, a familiei, a comunității locale. • în plan afectiv copiii capată încredere în ei, li se dezvoltă simţul demnităţii și autoaprecierea, se formează conştiinţa de sine prin raportare la alţii; trăiesc sentimentul de solidaritate cu colegii de grupă, dar şi pe cel TRANSDISCIPLINARITATEA TREPTELE de bucurie şi de satisfacţie. Reprezintă gradul cel mai INTEGRĂRII elevat de integrare a curriculumului Dimensiunile abordării integrate sunt două: CURRICULARE -

Integrarea orizontală: Două sau mai

INTERDISCIPLINARITATE Ruperea hotarelor disciplinelor și abordarea unor teme comune mai multor discipline.

multe obiecte de studiu aparținând unor arii curriculare diferite -

MULTIDISCIPLINARITATE Folosirea cunoștințelor de la mai multe discipline, care nu sunt înrudite, dar care au legături între ele.

Integrarea verticală : Două sau mai multe obiecte de studiu din aceeași

INTRADISCIPLINARITATE

arie curriculară 12

Integrarea unor subdiscipline din interiorul unor discipline.

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

- Atragerea copiilor de vârstă mică în învățarea limbii engleze - Adriana Silvica Lefter -

-

-

Ce este CLIL? Este o abordare a predării învăţării “bifocalizate” , astfel disciplina şi limba străină sunt folosite pentru a promova stăpânirea conţinuturilor şi spori achiziţiile dintr-o limbă străină Când putem utiliza CLIL? CLIL poate fi utilizat oricând şi la orice disciplină Necesită o bună organizare şi o planificare a demersului didactic după metoda “Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat” După stabilirea obiectivelor a planului de lucru, maximă atenţie se acordă implementării care cuprinde următoarele etape *Identificarea cuvântului cheie al orei *Deducerea semnificaţiei unui cuvânt din context *Solicitarea de clarificări în Limba 2 *Folosirea limbii materne în unele situaţii cum ar fi controlarea înţelegerii cunoştinţelor de bază Pentru reușită: CLIL trebuie să devină parte din fiecare lecţie Activităţile să fie planificate Trebuie fixate rezultatele aşteptate

13

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante - Lessonstream- Daniela Bunea Lessonstream este un site creat începând cu anul 2001 de un profesor de limba engleză, Jamie Keddie, originar din Scoția, care lucrează de mai bine de 10 ani în Barcelona, Spania. Acest site este de fapt continuatorul altuia, început în 2007. Este o colecție de peste 100 de planuri de lecție pentru profesorii de limba engleză dar nu numai, bazate pe video clipuri scurte de de YouTube și Vimeo. Fiecare plan de lecție este prezentat pe scurt în galerie...Urmând link-ul, se ajunge la planul de lecție propriu-zis, care poate fi vizualizat ca postare sau poate fi descărcat ca document .pdf. Funcția de căutare poate fi folosită cu aceste criterii: -

nivelul de limbă engleză (de la începător la avansat) tipul celui care învață (adult, adolescent, tânăr, interesat de mediul de afaceri, interesat de științe și așa mai departe) - durata activității (între 10 și 30 de minute, între 30 și 45 de minute, sau peste 45 de minute) - tipul activității principale (prezentare orală, lectură, dicatre, gramatică, folosirea dicționarului și multe altele) - scopul lecției (aici în principal ce parte a gramaticii engleze este explicată sau revăzută) - tema (40 de teme de interes general – o căutare pentru CĂLĂTORIE de exemplu ne dă 10 rezultate, 10 planuri de lecție cu diferite durate, pentru diferite feluri de elevi și așa mai departe) - Materiale (felul lor – lecțiile sunt bazate adică pe cântece, filme, coperți de cărți sau DVD-uri etc.) Aceste planuri de lecție sunt modele de urmat și sunt sigură că fiecare poate alege ce este mai potrivit pentru contextul său. Adoptând sau adaptând, se pot crea lecții extrem de interesante. Chiar urmând rețeta propusă de Jamie putem crea noi înșine lecții pline de creativitate utilizând video clipuri de pe Internet.

14

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante IDEI DE PROIECTE - eTwinning- Emese Marika Cîmpean eTwinning https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm este pentru profesorului reflexiv, modern, dedicat vocației de dascăl, oportunitatea sa de a învăța și de a se forma alături de profesioniști! Pentru mine, este șansa de a face educație nonformală de foarte bună calitate, este posibilitatea de a-mi îmbunătăți constant metodele de predare și de a face parte dintr-o comunitate profesională care mă ajută să devin un profesor European. Acest portal a fost fondat de Comisia Europeană în anul 2005 și oferă profesorilor și elevilor oportunitatea derulării de proiecte educaționale școlare și extrașcolare – în colaborare cu alte școli din Europa. Aș putea vorbi la nesfârșit despre punctele tari pe care le implică derularea de proiecte eTwinning: multiculturalitate, pluriperspectivism, schimb de bune-practici, îmbunătățirea abilităților și formarea competențelor de comunicare într-o limbă străină, dezvoltarea competențelor IT etc. eTwinning nu constă doar în faptul că este o platformă pentru proiecte (sunt și alte platforme destinate colaborării între dascăli). eTwinning este special pentru că, de-a lungul timpului, a devenit o comunitate a profesorilor reflexivi, o comunitate a exemplelor de bune-practici în educație. Aici, poți învăța în cadrul atelierelor de formare, poți participa la seminarii online și poți face parte din grupuri, în funcție de interesele tale. Pe platforma eTwinning puteți învăța despre: entuziasm, calitate, cooperare, reflexivitate, competență, încurajare, implicare, noutate, valori. Ce aduc în plus aceste seminarii faţă de cursurile organizate faţă în faţă? În primul rând, şansa de a face parte din familia europeană a profesorilor (fără costuri materiale, investeşti doar timpul pe care îl aloci propriei formări), posibilitatea fantastică de a descoperi metode, instrumente, resurse utilizate în alte şcoli. Mai mult decât atât, este o modalitate de a învăţa, lucrând în grupe online cum să creezi resursele pe care să le utilizezi apoi în predare – învăţare. Este şansa de a găsi parteneri pentru proiecte de colaborare pe platforma eTwinning şi de a-ţi îmbunătăţi abilităţile de comunicare în grup şi într-o limbă străină. De obicei, participanţii la aceste activităţi de învăţare sunt oameni pasionaţi de ceea ce fac, sunt mentori adevăraţi, ambasadori eTwinning, care învaţă alături de noii veniţi, pentru că în comunitatea eTwinning este valorizată învăţarea continuă. Ceea ce îmi place în mod deosebit este faptul că aceste activităţi devin experienţe reale de învăţare, modalităţi de a-ţi forma competenţe. De asemenea, fiecare poate învăţa în ritmul propriu, alocând mai multe ore pentru anumite aplicaţii, cerând explicaţii şi primind răspunsuri şi de la formator, dar şi de la colegi. Vorbesc cu atâta drag despre aceste cursuri deoarece – de-a lungul timpului – am învăţat că trebuie să fim generoşi cu informaţia, că trebuie să le dăm şansa cât mai multor colegi să se perfecţioneze, pentru a crea un mediu educaţional dispus să accepte schimbarea şi dispus să accepte şi să încurajeze autoformarea, reflecţia şi autoreflecţia asupra predării şi învăţării. 15

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante - Scientix- Gabriela Marusia Cobel Scientix - este o iniţiativă a Comisiei Europene, derulată prin reţeaua ministerelor pentru Educaţie din Europa, European Schoolnet, în domeniul educaţiei pentru ştiinţe. Iniţiativa urmăreşte să promoveze metodele de predare inovatoare şi participative şi să stimuleze interesul elevilor faţă de studiul domeniilor STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) şi profesiile aferente. Obiectivul platformei Scientix este de a deveni un spațiu de comunicare între actorii educaţionali în domeniul STEM pe care îi invită să se alăture inițiativei. În prezent platforma cuprinde Punctele Naţionale de Contact din peste 30 de ţări, ambasadorii pentru ştiinţe, precum şi peste 200 de proiecte educaţionale finanţate din bani publici ce oferă acces la expertiza şi resursele dezvoltate. http://www.scientix.eu/ http://www.scientix.eu/home Scientix este organizat în jurul a 6 secțiuni majore: portal (pentru diseminarea informațiilor despre proiecte în domeniu), conferințe, Scientix live (susținerea de webinarii, evenimente de formare), colaborări între proiecte (spații online de întâlniri și dezbateri, inclusive de organizare de desfășurare la distanță a unor ședințe, evenimente de networking), observator Scientix (articole publicate) și Puncte Naționale de Contact și paneluri ale cadrelor didactice. http://www.scientix.eu/home https://www.youtube.com/watch?v=qmidAbl43wA

16

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante - Next Lab- Lidia Ristea Inițiativa Go-Lab a luat naștere din proiectul de succes Go-Lab, care a durat între noiembrie 2012 și octombrie 2016, și a dat denumirea inițiativei. Scopul inițiativei Go-Lab este de a facilita utilizarea laboratoarelor online și a aplicațiilor de învățare a studiilor pentru educația științifică în școli. Inițiativa Go-Lab oferă ecosistemul Go-Lab pentru profesori, unde pot găsi diferite laboratoare online și pot crea spații de învățare personalizate. În plus, inițiativa Go-Lab desfășoară cursuri de formare pentru cadrele didactice din întreaga Europă cu privire la subiectele educației științifice bazate pe cercetare și la utilizarea ecosistemului Go-Lab. În prezent, inițiativa Go-Lab este finanțată de proiectul Next-Lab http://nextlab.golabz.eu/ .

*

*

*

Provocare- profesorii sunt motivați atunci când lucrează pentru îndeplinirea unui obiectiv personal, profesional și au nevoie să definească singuri ceea ce au nevoie să învețe, pentru a-și stabili obiectivele principale. Inquiry Learning Space- ILS- Platforma Graasp permite construirea unor aplicații cu un conţinut interactiv, atractiv şi cu o structură flexibilă unde organizarea informaţiilor este ierarhică. Ați fost vreodată în situația când ati lucrat într-un grup, cand totul a început bine, dupa care e-mail-urile au venit din ce in ce mai multe și în cele din urmă nu ati mai găsit nimic? Graasp este soluția. În Graasp, creați doar un spațiu în care puteți pune fișiere, documente, link-uri, puteți crea alte documete și puteți colabora cu ele. 17

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante - Microsoft in education- Cristina Nicolăiță Platforma Microsoft Educator Community/ Comunitatea Educatorilor Microsoft este concepută pentru a ajuta profesorii să-și dezvolte cariera, să colaboreze cu alți colegi și să pregătească elevii pentru un viitor bazat pe tehnologie. Noul site al comunității, disponibil la adresa https://education.microsoft.com/ , susține dezvoltarea profesională continuă și permite realizarea de proiecte inter și/ sau transdisciplinare cu elevii, pe teme moderne, actuale. Interfața platformei este deosebit de prietenoasă și ușor de folosit, meniul principal (Community menu), aflat în partea stângă a ecranului, conținând opțiunile:  Microsoft Educator Community Home – pot fi alese cele mai noi sau cele mai accesate cursuri și lecții propuse;  Microsoft Innovative Educator (MIE) programs – sunt explicate programele Microsoft de recunoastere a eforturilor oricărui educator ce se implică activ în utilizarea inovativă a tehnologiei în sala de clasă și în comunitatea din care face .  Badges, points, and certificates – secțiune în care apar certificările care pot fi obținute în urma parcurgerii unor cursuri de perfecționare sau în urma desfășurării anumitor activități (participarea la diferite conferințe sau evenimente online, desfășurarea unor activități utilizând tehnologia Skype, etc.);  Courses and resources – prin utilizarea diferitelor filtre, educatorii pot alege din multitudinea resurselor educaționale (în funcție de disciplină sau de tehnologia dorită), a webinariilor (diferite seminarii cu tematică actuală) sau pot alege anumite cursuri (de 1-3 ore) la care să se înscrie și în urma cărora, în urma unui test pot obține o diplomă de participare;  Skype in the Classroom – pagină web ce pune la dispoziția educatorilor mai multe modalități de a utiliza cât mai creativ aplicația Skype prin: lecții Skype cu tematică dată, jocuri educaționale gen Mystery Skype de căutare și cercetare a unei locații pe glob, excursii virtuale în diferite părți ale lumii sau convorbiri Skype cu experți din diferite domenii de specialitate  Find, create, and share a lesson – locul unde pot fi căutate diferite lecții create de ceilalți educatori din comunitatea Microsoft, dar și locul unde se pot posta pe Internet propriile planuri de lectii sau tutoriale create pentru a fi împărtășite cu ceilalți sau în diferite rețele de socializare;  Connect with others educators – educatorii au posibilitatea să interacționeze, să se conecteze unii cu ceilalți pentru a împărtăși diferite experiențe sau pentru colabora în diferite proiecte, în funcție de disciplina predată, de țara natală sau de limba vorbită.

18

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante - Viața la pozitiv - Didina Botgros Didactica contemporană promovează concepte şi atitudini educaţionale noi, menite să determine forme variate de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copiilor. Practicarea în parteneriat a proiectelor reprezintă un instrument valoros instituţiei de învăţământ ( copiilor, cadrelor didactice ), părinţilor şi nu în ultimul rând comunităţii. Complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi sociale contemporane argumentează necesitatea unor interrelaţionări responsabile în deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei. O relaţie bună între instituţiile educaţiei, grădiniţă/şcoală – familie – comunitate este în avantajul copilului la toate vârstele. Proiectele şcolare educaţionale sunt rezultatul firesc al schimbărilor care au intervenit în viaţa organizaţiilor şcolare ca urmare a implementării procesului democratizării şi reformării sistemului naţional de învăţământ preuniversitar de stat. În ultimii ani orientarea educaţiei a evoluat sub influenţa schimbărilor sociale, economice şi politice fundamentale de la simpla achiziţie de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi practice la dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor sociale şi profesionale care permit individului să se dezvolte ca o persoană creativă, adaptativă şi deci cu şanse mari de integrare socială. Instituţiile de învăţământ preuniversitar s-au transformat treptat din organizaţii rigide în organizaţii flexibile care , în ceea ce priveşte produsul final – tânărul pregătit din toate punctele de vedere pentru integrarea socială – au de rezolvat un obiectiv esenţial, asigurarea calităţii în educaţie. Școala Gimnazială „Sf. Varvara” Aninoasa participă pentru al patrulea an consecutiv la Programul Educaţional Internaţional "Viaţa la Pozitiv - Positive Life" http://viatalapozitiv.wixsite.com/editia7 program care se încadrează în aria proiectelor dedicate promovării de activităţi menite a conduce la atitudini şi comportamente pozitive în rândul tinerei generaţii. În anul școlar 2015-2016 Grupul Voluntarilor Pozitiviști JUNIOR al școlii noastre a obținut LOCUL I și Premiu special la secţiunea - Soluții inovatoare pentru dezvoltarea comunității.

19

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante De ce "Viaţa la Pozitiv"? Pentru că este suficient să privim în jur şi să constatăm cât de multă negativitate ne este servită în spaţiile publice, în mass-media, în relaţiile inter-personale. Goana după „a avea” în detrimentul lui „a fi”, acel verb care acum îi animă pe tot mai mulţi – „a acumula” şi nepăsarea pentru „a deveni”! Pentru că după o zi petrecută în societatea noastră modernă, dacă „privim” în interiorul nostru, constatăm că ne lăsăm afectaţi şi fără voia noastră de răutăţile celor din jur, de mizeriile din viaţa politică, de lipsa de bun simţ tot mai mult prezentă în spaţiul public... Pentru că uneori ne cuprinde oboseala de a trăi frumos datorită ritmului alert pe care viaţa ni-l impune astăzi şi pentru că ne rămâne prea puţin timp pentru noi... Pentru că am reafirmat cu fiecare prilej că EDUCAŢIA este esenţială pentru orice succes personal sau de grup. Educaţia pentru o viaţă bazată pe valori, pe corectitudine, pe meritocraţie! Satisfacţia tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi din cei 5 ani de până acum (zeci de mii de elevi, profesori, părinţi, alţi membri ai comunităţilor) este cel mai important feedback! Schimbările generate de proiectele implementate cu bani puţini şi cu suflete mari ale voluntarilor! Garanţia că toţi cei atinşi de conceptul „Viaţa la Pozitiv” au devenit mai buni faţă de ei înşişi şi faţă de ceilalţi! Cosmin Chelcea, Fondator "Viaţa la Pozitiv", Preşedinte Asociaţia "Positive Life" Motto-ul ediției a VI-a a Programului „Viața la Pozitiv”, ediție la care s-au înscris cele două

grupuri

de

voluntari

pozitiviști ȘCOLAR și JUNIOR din școala noastră coordonate de doamnele este „IUBEȘTE LUMEA

TA!

CREDE

ÎN

TINE!” 20

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

9. Comunicarea cu părinții - Gheorghița Grigore Mulți colegi, mai ales cei care lucrează în mediul rural, considerau că este mai ușor să lucrezi cu copiii de la oraș, care beneficiază de o educație mai aleasă și se bucură de ajutorul părinților, considerând că aceștia au mai multă școală și se pricep mai bine să îi ajute. La începutul carierei cam așa credeam și eu, dar am constatat că și aici sunt alte probleme, legate, în principal, de independența copiilor, crescuți mult mai liberi, mai răsfățați, cât și, mai ales în ultimii 20 de ani, de ocupațiile părinților, prea puțin timp de petrecut cu copiii, lipsa de răbdare în a le asculta problemele, uneori chiar absența unuia sau ambilor părinți din țară. De aceea, am încercat să îi atrag pe părinți, să înțeleagă că relația pe care o au cu învățătoarea celui mic este o component extreme important în succesul școlar al copilului. În cadrul adunărilor cu părinții, dar și în întâlnirile individuale, am transmis în diferite moduri informații, dar și experiențe, trăiri, iar părinții au înțeles ce așteptări am eu și ce așteaptă copiii lor de la ei, astfel încât să putem face anul școlar mai ușor și plăcut pentru copil. În privința respectului față de mine, ca învățător, aștept să îmi fie respectată părerea și deciziile. Îi fac să înțeleagă că nu vreau răul celor mici, că am grijă de ei la școală, că îmi pasă de ei. Dacă se întâmplă să le spun despre o problemă sau despre ceva ce s-a întâmplat la școală, ei trebuie să înțeleagă că nu o fac pentru a învinovăți copilul, ci pentru a rezolva orice conflict care ar putea sta în calea succesului copilului. Ei vor înțelege treptat că suntem în aceeași echipă pentru educația si fericirea copilului! La început este mai greu ca părinții să accepte “criticile” învățătorului, mai ales în cazul primului copil, argumentând că cel mic este foarte cuminte și liniștit acasă, sau că acasă știe , dar cu timpul, cu răbdare, trebuie să înțeleagă că, într-un colectiv, își poate schimba comportamentul, că sala de clasă și căminul părintesc sunt medii destul de diferite și de multe ori, cei mici se comportă diferit atunci când sunt obligați să respecte reguli noi sau să lucreze cu colegii. Obișnuiesc să le cer și părinților să respecte anumite reguli. Una dintre acestea este să nu vină la școală neanunțați dacă vor să stăm de vorbă. Mai nou, am introdus o oră de consiliere a părinților săptămânal, la care se participă în grupuri mici sau individual. Anunțându-se, nu numai că acest lucru arată că respectă timpul profesorului, dar așa ne putem pregăti pentru întâlnire și să ne pregătim pentru tot ceea ce vor să știe: note, comportament sau alte probleme ivite. 21

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante O altă regulă este de a discuta mai întâi cu învățătoarea atunci când aceștia se întâmplă să aibă diferențe de opinie privind educația celui mic. Suntem persoane diferite care se ocupă de educația copilului și e firesc să nu avem mereu aceeași părere despre o anumită situație, sau să creadă că învățătoarea are ceva împotriva celui mic sau că îl defavorizează. Este cel mai important să se vorbească direct mai întâi, înainte de a se vorbi cu alte persoane, sau să se plângă la director. Se poate ca problema să fi fost înțeleasă greșit, fie de părinte, fie de învățătoare.. Îi încurajez pe copii să le povestească părinților ce se întâmplă la școală și pe părinți să îi întrebe cum a fost la ore, să îi încurajeze să le povestească atât lucruri pozitive, cât și negative. Se întâmplă ca cel mic să povestească ce a făcut la școală și că a fost nedreptățit de colegi sau de învățătoare. S-ar putea să nu fie așa. Acest lucru nu îl face pe cel mic un mincinos, ci el poate evită adevărul pentru că se teme să fie pedepsit. Comunicarea este cheia, atât cu cel mic, cât și cu profesorul. Nu numai că acest lucru va ajuta copilul în a progresa la școală, dar, de asemenea, ne va apropia și mai mult, va crea o legătura mai puternică elev - profesor - părinte. De multe ori, deși au bune intenții, părinții devin prea protectivi, îi ajută prea mult la teme, sau chiar le fac în locul lor. În adunările cu părinții abordez adesea acest subiect, le explic chiar cum îi pot ajuta, astfel încât doar să îi verifice sau să-I ajute să înțeleagă unde au gresit, nu a le rezolva în locul lor. Temele sunt pentru dezvoltarea copilului, nu doar pentru a fi făcute, indiferent de cine. O relație bună elev-profesor este deci strâns legată și de relația părinte-profesor. Ședințele cu părinții trebuie să fie și atractive, nu doar pentru a ști ce se întâmplă la școală și rezultatele care se văd în carnetul de note. Aceste întruniri este bine să abordeze teme de interes pentru părinți, să nu îi pună pe aceștia în situații delicate, să creeze anumite relații de colaborare între părinți, chiar de prietenie, pe cât este posibil. Părintele trebuie să înțeleagă că, stând zi de zi cu copilul său, am învățat să ghicesc, din privirea copilului, dacă este un părinte care știe să-l certe sau să-l facă să înțeleagă, dacă este un copil independent sau dirijat, dacă este un copil educat sau doar dresat. Dacă știu asta și dacă îl am alături de mine pe părinte, eu ca un profesor bun, pot să-mi adaptez strategiile. Pot, din când în când, să-l și cert, dar să îl și încurajez. Pot să îi explic ori de câte ori este nevoie, sau să îi înțeleg problemele. Pot face lucrurile să meargă mai bine de la o zi la alta. Nu pot însă să fac nimic din toate acestea dacă părintele îmi este potrivnic și dacă acasă lucrurile merg altfel, fără respect pentru școală și fără reguli. Nu pentru că n-aș vrea, ci pentru că firul care îl leagă pe copil de familie nu poate fi rupt de nimeni, iar acasă, în tensiunea aspirațiilor de viață ale familiei, copilul petrece cel mai mult timp. 22

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

10. Comportamente disruptive în sala de clasă Pentru această temă s-a propus un articol din revista ”Experiențe didactice”, de pe portalul iteach.ro https://iteach.ro/experientedidactice/disciplina-pozitiva-o-provocare-a-profesoruluimodern. Iată câteva păreri: -

Mulți copii suferă acum de lipsa atenției din partea părinților tot mai ocupați și care dezvoltă tot mai des astfel de comportamente care influențează buna desfășurare a actului didactic. Problema care se pune, din punctul meu de vedere, este cât timp si câta energie are si mai ales cat de motivat este profesorul pentru a rezolva astfel de situații... Predau la o clasa în care mă confrunt cu probleme de acest gen si de multe ori mă simt copleșita, mai ales ca ar trebui sa mai economisesc din resursele pe care le am si pentru copiii mei de-acasă...Lucia Negură

-

Cauzele prezentate in articol sunt bine gândite si relevante. Din fericire, poate, sunt profesor la grădiniță și nu prea mă confrunt cu astfel de probleme; este ciudat cum acești copii ce par nevinovați si drăgălași la grădiniță, oarecum ușor de stăpânit, se transformă la școală. Gândindu-mă la diferența grădiniță-școală, cred ca una din cauzele comportamentelorproblema ar putea fi si imitația; copiii mai mici imita/copiază comportamentele elevilor mai mari. La grupa noastră încercăm să construim un climat sensibil, cald, prietenesc, de acceptare si voioșie, unde nu lipsesc îmbrățișările de grup :); intr-un astfel de climat putem dezvolta mai ușor comportamente frumoase si de dorit. Este trist totuși, ca oricât ne-am strădui noi ca profesori, influenta din familie sau "de afara" are un rol covârșitor. ex. Un copil care uneori răbufnea violent asupra colegilor avea un tata violent, care își bătea soția. O alta cauza pe care am întâlnit-o eu a fost de natura fiziologica, copiii respectivi fiind diagnosticați cu ADHD, autism, etc…Estera Codreanu

23

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante -

Uneori aceasta agresivitate este subliniata si de unii dascăli... intr-un mod indirect. De exemplu din nefericire, la sfârșitul anului școlar o doamnă învățător după premierea elevilor din clasa pregătitoare, la citirea numelui unui copil premiat, vorbind la microfon ii spunea: "Felicitări! la anul cu cine te vei lupta? Hai spune! Cu cine te vei lupta??" Ce poate înțelege un copil la acea vârstă prin cuvântul "lupta"? Din păcate in învățământul românesc încă e accentuata aceasta "luptă"( și la unii dascăli) între copii, iar uneori cei care concurează in aceasta "luptă" ajung sa se urască toata viața, lupta nefiind înțeleasă ca un fair-play…Gabriela Marusia Cobel

-

Este drept ca unii dintre elevi au un limbaj mai nelalocul lui. Dar daca avem o lecție foarte bine pregătita, si elevul e preocupat de sarcinile care-i revin, este activat toata ora, nu mai are timp sa-si folosească limbajul indecent. Daca elevul vede ca profesorul de la catedra este foarte bine pregătit, își formează un respect pentru acel profesor oricât de fără bun simt ar fi acel elev. Iar acel respect se materializează într-un comportament decent. Exemplu concret: o clasa cu elevi de profesională mecanică... care nu aveau habar de istorie si nici nu voiau sa aibă habar...le-am spus ok. nu va interesează atunci hai sa vorbim despre altceva...care a fost primul tip de motor? ei îmi spun. Eu ii întreb cum de s-a inventat...si ajungem la revoluția industriala din povesti despre motoare fără ca ei să sesizeze acest lucru. Deci eu cred ca cel mai important este ca noi sa-i înțelegem. Să relaționăm cu ei, să-i ascultăm, să încercăm să ne punem măcar o clipă în locul lor...și de aici la o bună desfășurare a lucrurilor e doar un pas: sa fim cea mai buna varianta a noastră. Nu spun ca e ușor...dar nu e imposibil!...Antonia Silaghi

24

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 10. Elevii noștri – reprezentativi pentru Generația Z? Daniela Bunea&Cristina Nicolăiță https://twitter.com/hashtag/inducasrochat?src=hash Î1: Ce este, deci, Generația Z? Cine sunt tinerii din Generația Z? #inducasrochat R1: Generatia Z este generatia care isi petrece cel mai mult timp folosind tehnologia moderna, internetul, atat in mod util, cat si ca o dependenta. Claudya Maria Neacșa R1 Generația Z este generația care s-a născut, a crescut și a folosit noua tehnologie. Nerăbdători, care nu pun mare preț pe cărți, pe sport, dar sunt parca o prelungire parcă a oricărui ecran digital. Generatia Z este prima generatie care petrece cel mai mult timp pe ecranele mobile in detrimentul celor fixe . Cristina Nicolăiță R1: O generatie expusa si conectata la noile tehnologii ce va genera din ce în ce mai multă educație personalizată pentru ca acestia cresc intr-un mediu divers, puternic tehnologizat, vor fi mult mai flexibili. Asteapta sa obtina totul pe cai cat mai usoare . Lidia Ristea R1: Generația “chill”, cu capacitatea de a trata problemele cu detașare si rațiune, generația care se caracterizează prin independenta, capacitate de a lua decizii pe cont propriu, dorința de a schimba lumea. Se spune ca tehnologia face parte din ADN-ul lor… generația care pune totul la îndoială, “hai sa încercăm și altfel”, generația “trial and error”, e ok sa greșesc, trebuie doar să învăț din greșeli, sa transform greșeala intr-o lecție. Estera Codreanu

Î2: Sunt profesorii stagiari de astăzi reprezentativi pentru Generația Z? E de bine sau de rău (pentru noi toți - elevi, colegi de-ai lor din alte generații, ei înșiși, părinții elevilor...)? :-) R2 Daca este de bine sau de rau. Este de bine, profesorii tineri ar trebui sa inteleaga mai bine elevii, sa ii atraga, sa le capteze atentia mai usor. Cred ca si elevii isi doresc profesori tineri.Maria Petrescu 25

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante R2: În tipologia generației Z se încadrează și profesorii debutanți, se caracterizează prin rapiditate, uneori lăsând impresia lipsei de preocupare pentru ceea ce fac, dar sunt inventivi, creativi, internetul fiind pentru ei sursa principală de informare- Mariana Țura R2:Tinand cont ca viitorul nostru consta in tot ceea ce reprezinta internet si noi trebuie sa tinem pasul cu aceasta generatie pentru a o intelege si pentru a o putea indruma- Maricela Motoc R2: Dacă e de bine sau de rău!? Cred că noi toți ne dorim să fie de bine...dar relațiile personale, interumane, încrederea, cunoștințele, etc. se construiesc face-to-face și nu prin tehnologii...Timb Edina R2 Ne punem speranta in noile generatii de profesori, care ar trebui sa fie mult mai interesati si mult mai bine conectati la nou, la modern, la tehnologie. Pe de alte parte ne dorim pentru copiii si nepotii nostri, ca ei sa fie cat mai bine pregatiti si pasionati Claudya Maria Neacșa R2: Stagiarii de astazi sunt Generația Z, ei utilizează tot ceea ce oferă on-line-ul... tutoriale, lecții, aplicații... ceea ce e bine, sunt în adaptați vitezei de dezvoltare a lumii...Muresan Adela R2: Sunt mai întreprinzători, au crescut cu motoarele de căutare şi le place să descopere singuri conţinut care să le satisfacă nevoile. Doina Andrei R2: Profesorii debutanti apartin Generației Z, au crescut într-un mediu divers, puternic tehnologizat și teoretic, vor fi mult mai flexibili chiar și decât Generația Y, fiind primii care s-au născut în mediul digitalizat și au copilărit online. Florina Popescu R2 Ca profesor de istorie, realizez că trăim în Evul Media şi în statul Like! ...(apud Bogdan Ghiu). Lumea se schimbă şi noi trebuie să ţinem pasul cu schimbarea..nu avem de ales deoarece ne adresăm Generaţiei Z. Învăţăm în acelaşi timp în care suntem învăţaţi. :) Mirela Roșioru R2: Daca profesorii din aceasta generatie sunt reprezentativi pentru generatia lor, eu zic ca e de bine. In orice trebuie sa valorificam ceea ce e bun. Estera Codreanu

26

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante Î3: Cum am putea noi toți (profesori, elevi, părinți, comunitatea...) exploata caracteristicile Generației Z (= elevii, profesorii debutanți azi/acum) pentru o predare-învățare-evaluare de calitate? R3-Am putea exploata caracteristicile Generației Z pentru o predare-învățare- evaluare de calitate, printr-o colaborare frumoasă cu profesorii debutanți și o implicare în echipă!-Tatiana Botzu R3... tehnologia este un mijloc de care ne folosim. Unii mai bine, alţii învăţăm... învăţăm. Important este să fim apropiaţi de elevii noştri, deschişi şi prietenoşi.. să reuşim să le transmitem informaţiile şi pe canalele pe care ei sunt experţi... :)- Mirela Roșioru R3. Cum?! Așa cum facem mereu atunci când vrem să fim incluși într-un mediu. “Intrăm în jocul lor! “ Altfel, îi vom pierde. Nu ne vor urmări, nu vor da randament. Ei nu pot deveni ceea ce noi am fost, așa că este obligația noastră să ne pliem după necesităților lor- Ligia Surugiu R3: "Mi-am propus să mă dau din calea fiicei mele adolescente. Învăț de la ea cum să fiu „chill”, autentică și deschisă la minte. Iar ceea ce îi ofer eu este educație, înțelegere și încurajare pentru ca să devină ca adult cea mai bună versiune a ei."(Ilinca Paun) Autoarea articolului mai spunea: "Cred că e o iluzie să credem că trebuie să îi pregătim noi pentru viitor, când ei sunt chiar cei care îl creează. Preocuparea mai utilă ar fi să ne dăm la o parte și să nu le stăm în cale." Mi-a plăcut acest articol referitor la subiectul nostru: https://republica.ro/generatiile-x-y-z-nuva-ghidati-copiii-spre-un-anumit-tip-de-succes-cel-mai-bun-lucru-e-sa-va-dati-din Chiar daca este scris in calitate de mama, cred ca poate fi aplicat si la relația profesori-elevi. Ca profesori trebuie sa cunoaștem bine caracteristicile generației căreia i ne adresam, ca s-o putem face in cel mai eficient mod. Iar in ce privește tehnologia, trebuie sa ne adaptam, sa invatam din mers, sa recuperam, poate chiar sa învățăm împreună cu elevii noștri. Estera Codreanu R3 În condiţiile în care societatea noastră cere persoane responsabile, cu abilităţi de planificare, gândire critică, creativitate, de comunicare, abilități TIC învăţarea bazată pe proiect poate să transforme şcoala într-un laborator de viaţă. Tatiana Silveșan

27

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante

11. Despre Evaluare și Notare Un material de studiat este regulamentul acestei activități, http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_2786_PROIECTRegulamentuluiprivindevaluarea-i-notarea-rezultatelor-invatarii,-promovarea-i-absolvirea-in-invatamintul-primar-sisecundar.pdf *La evaluare criteriile stabilite trebuie comunicate și înțelese de toată lumea. Fiind debutant nu m-am gândit care sunt cele mai bune surse de informare pentru Olimpiadă si am înghițit gălușca de a afla modul in care evaluează comisia, care era complet diferit de ce știam eu! La clasa eu știu că dau baremul de notare foarte clar, explicit, fără sa las loc de interpretare, dar nu toate lucrările, întrebările le si notez. Uneori, dacă răspunsul nu este mulțumitor, nu este conform cu cerința si baremul, pun întrebări ajutătoare, sau după rezolvarea unui test slab si discuția pe tema acestuia reiau același test, făcând mici schimbări in ideea ca am învățat din greșeli! Otilia Radu * Aşa cum este normal, la începutul anului școlar pentru stabilirea nivelului cunoștințelor elevilor clasei, se face evaluarea inițială, urmată pe parcursul semestrelor de evaluare formativă sau pe parcurs, iar la finalul semestrului sau anului școlar evaluarea sumativă sau finală. Toate evaluările au rolul lor bine gândit spre a transmite profesorului nivelul clasei, sau mai mult, spre a extrage din teste sau evaluări ce anume nu s-a fost bine înțeles de către elevi. Claudia Petre

*Despre evaluare cred ca s-a scris atât de mult, încât nu știu ce am mai putea adăuga noi, mai ales ca profesori debutanți. Eu personal, nu aș putea spune foarte multe despre evaluarea in școală, întrucât lucrez la grădiniță. Sincera sa fiu, întotdeauna am avut niște semne de întrebare la acest capitol și aș putea spune că atunci când vine vorba de notare, mi-ar fi plăcut sa notez doar reușitele. Mi s-a părut la un moment dat interesanta o metodă, "metoda creionului verde", care respinge metoda evidențierii greșelilor cu roșu si propune in schimb încercuirea răspunsurilor corecte cu verde. Mi-a plăcut ideea acestei metode, încurajarea copiilor. 28

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante Este prea mult de spus la evaluare; cred ca orice fir aș urma, as avea o mulțime de scris și probabil nu aș scrie ceva nou și ar exista o mulțime de argumente si contraargumente. Ceea ce eu urmăresc este sa nu nedreptățesc copiii. Fiecare metoda de evaluare poate avea plusurile si minusurile ei. De exemplu, uneori dau o fișă si dacă ar fi sa mă iau după cum a fost rezolvată, ar trebui să notez rezultatul cu insuficient. Dar când discut fișa pas cu pas cu copilul respectiv, îmi dau seama că notarea nu ar fi conformă cu realitatea; el de fapt știa răspunsurile, dar nu a înțeles cerința. Contează nivelul de vârstă, trăsături ale personalității, starea fizică si psihică a copilului in momentul evaluării, etc., etc. De aceea, trebuie sa folosim metode cât mai variate de evaluare, sa luăm in considerare toți factorii, sa acordăm șanse, să urmărim chiar și prin evaluare, (așa cum spunea si doamna Otilia), învățarea.

As mai adăuga ceva. Zilele trecute o mămică îmi spunea :"Ați auzit ca nu vor mai fi note și nici măcar calificative? Nu se mai poate așa, copiii sunt prea stresați, merg la psiholog din cauza notărilor." Este și acesta un punct de vedere; cu toate acestea, eu nu aș respinge sistemul de notare. Copiii sunt la vârsta când au nevoie sa fie măcar puțin "împinși de la spate"; ei trebuie să știe de autoritate, de consecințe. Pană la urmă, întreg universul este ghidat de sistemul cauzaefect, de ierarhii, de performanta, iar ei trebuie să învețe să fie responsabili. Dar stă în puterea noastră ca profesori (și ca părinți) să știm să nu-i descurajăm; scopul evaluării să fie tot învățarea si nu "taxarea". Estera Codreanu

29

INDUCAS, 2017-2018


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 12. Reflecții la final de proiect INDUCAS Cu ce gânduri v-ați alăturat acestui proiect pilot: -

-

-

-

M-am alăturat acestei comunități pentru a afla cât mai multe informații pe care să le integrez apoi în lucrul efectiv cu elevii din școala integratoare unde îmi desfășor activitatea. Mă bucur să pot lua parte la această experiență ce îmi va fi cu siguranță folositoare. Adriana Vermeșan Îmi doresc foarte mult să mă perfecționez în procesul de predare, in așa fel încât elevii să simtă că merită să participe la orele mele. De asemenea, mi-aș dori sa colaborez mai mult cu colegii din scoală. Minodora Giuchici Dacă eu îmi voi îmbogăți cunoștințele si voi fi mai bună, profesional, sigur acest fapt se va răsfrânge si asupra elevilor mei si voi putea sa le ofer o viziune mai bună asupra vieții și a destinului lor in comunitate. Si asta îmi doresc eu pentru mine si pentru ei! Otilia Radu Sunt curios și nerăbdător în legătură cu acest proiect ținând cont că se potrivește la fix cu situația de profesor debutant în care mă aflu, nevoile și așteptările mele. Mă aștept să ne dezvoltăm împreună, să colaborăm și să ne susținem prin împărtășirea de experiențe, soluții la diverse probleme prin care o să trecem în primii ani de predare. Cioran Adrian Nicolae De la acest curs îmi doresc să învăț să fac elevii claselor de profesională să vină la şcoală şi să fie interesați de ceea ce se întâmplă în şcoală. Diana Mincu Mușat

Cum v-a influențat participarea la proiectul pilot INDUCAS? -

-

-

Pe parcursul acestui proiect am aflat despre mine că nu sunt la curent cu unele mijloace moderne și că în zilele noastre este necesar să le folosim și trebuie să mă pun la curent cu ele si să le exersez. Dintre lucrurile descoperite aici am accesat unele site-uri pentru grădiniță, și astfel am putut prezenta copiilor activități noi și interesante. Experiența din acest proiect m-a influențat în sensul că m-a făcut să-mi dau seama de unele lipsuri si sămi doresc să mă perfecționez si să învăț lucruri noi. Estera Codreanu La finalul acestui proiect consider ca am devenit un profesor mai răbdător, si cu mai multă experiență. Toate cele bune si la cât mai multe astfel de proiecte! Diana Mincu Mușat Mă bucur că am cunoscut această comunitate care mi-a oferit posibilitatea să văd ca nu sunt singură și că există colegi care doresc să-i sprijine pe cei noi veniți. In acești 2 ani și ceva de când sunt în învățământ am cunoscut 3 școli cu personal deosebit. De când am cunoscut comunitatea proiectului INDUCAS mi-am dat seama ca toți am trecut prin multe si bune si mai puțin bune, dar rămânem in învățământ pentru ca ne place, ne plac copiii și provocările pe care le întâlnim la fiecare pas. Mi-au plăcut lecțiile pe care le-am urmărit si aș vrea să știu cum să am timp mai mult pentru a fi mai activa și pe platformă. Otilia Radu 30

INDUCAS, 2017-2018

Inducas surviving guide nat ro  

This document has been prepared by European Schoolnet or its contractors for the European Commission as part of 'Inducas', a European Union-...

Inducas surviving guide nat ro  

This document has been prepared by European Schoolnet or its contractors for the European Commission as part of 'Inducas', a European Union-...

Advertisement