Page 1


De liederen uit deze catalogus zijn te beluisteren op onze website www.europeanchoralclub.com U dient hiertoe wel het programma 'REAL PLAYER' op uw pc ge誰nstalleerd te hebben. Dit programma is GRATIS te downloaden op www.realplayer.nl


Geachte zangers en koorleiders, Zeven jaar geleden zijn wij begonnen met de ECC kooruitgaven en inmiddels zijn er al meer dan 720 composities in deze serie uitgegeven. Met groot genoegen sturen wij u hierbij een catalogus met daarin een schat aan Nederlandstalige stukken uit deze serie. Wij selecteerden voor u honderd werken in uiteenlopende stijlen en met diverse onderwerpen waarbij natuurlijk ook het repertoire voor de kerst –en paastijd niet ontbreekt. Natuurlijk zal niet alles bruikbaar zijn voor uw koor of groep maar toch hopen wij dat er voldoende materiaal bij zit wat in uw smaak past en door u uitvoerbaar is. Op www.europeanchoralclub.com zijn de stukken ook via uw computer te beluisteren. Daarnaast vind u er allerlei zoekmogelijkheden en een lijst die aangeeft van welke uitgaven er instrumentale partijen en/of begeleidingstracks te leveren zijn. De meeste liederen zijn ook in het Engels of Duits te bestellen en die teksten kunt tevens op de site nalezen. En als u toch achter de computer zit adviseren wij ook eens een bezoek te brengen aan www.koormuziek.nl . L. van der Leeden schreef muziek op de woorden van C. Spaandeman getiteld ‘Zing met je hart’ : Eén van de gaven door God ons gegeven Is wel het zingen met hart en met stem God gaf het ons om die veel te gebruiken Tot eer en lof en tot glorie van Hem We hopen dat deze selectie liederen u daarbij tot hulp zal zijn! Veel muzikaal plezier toegewenst namens de European Choral Club,

Peter P. Grasmeijer

= KERST = PASEN


Index Zing met je hart Pagina Titel

Pagina Titel

5

37 38

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Vol van Uw licht Omdat ik weet hoe groot Gij zijt Uit de diepten, heer ( Psalm 130 ) Want U bent Heer Ouverture De Tien Geboden Kom en laat ons prijzen Heer, leer ons hart Uw lied Ik zal U prijzen U bent de maker Licht van de wereld Heer, wilt U mijn leidsman wezen Dank U voor alles Madrigaal van vreugde Deel mijn liefde Zegen mij op de weg die ik moet gaan Wij zijn Uw lichaam, o Heer Kom, nu is de tijd: aanbid Hem Zing met je hart Wees stil voor het aangezicht van God God is ons een toevlucht en sterkte Aan de hand van Jezus wil ik wand'len Psalm 141 Het nieuw Jeruzalem De catalogus: van selectie tot brievenbus (1) O welk een dag zal dat wezen Wij danken U (met Groot is Uw trouw, O Heer) O kom in ons harte wonen Kom laten wij aanbidden Maak mij een vredestichter Heer Meer van Uw liefde met Mijn Jezus ik hou van U U heeft mij voor Uzelf gemaakt Psalm 139 Het evangelie van Jezus Psalm van rust Kom, Jezus kom God van majesteit en licht Waai met uw Geest, Heer Ik verhoog U, Heer Mijn vrede laat ik u Kom, ga weer terug naar de Heer Omdat ik geloof Zing voor de Heer Eeuwige God en Vader Overvloedig geef ik u De catalogus: van selectie tot brievenbus (2) Gebed om Gods Geest In dit stille uur Ik hou van jou Dank U Heer Laat de kaarsen branden God is mijn schuilplaats Een droom van vrede Heer, doorgrond mijn hart / laat mijn leven zijn Voor altijd mijn vriend (U noemde mij bij mijn naam) Geen ander lam, geen and're naam God de eer Leid mij naar uw heiligdom U bent mijn licht (SAB!) Vlakte van het duister O zing van vreugde God ter eer! Welkom Heilige Geest Eén Van Geest, Veel Gaven Verbonden aan U Machtige Jezus O prijst de Heer, mijn ziel De Leeuw van Juda Dicht bij mijn God te zijn In het licht van God De catalogus: van selectie tot brievenbus (3)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Gloria Intrada (kerst) Engelen Zingen Kerst - Kyrie Het is zo lang geleden Ere zij God Kom en zegen deze wereld Feest in Judea Via Bethlehem Welkom hier op aard' Zie dit Kind Want een kind is ons geboren De beloofde Messias Ons licht verscheen De morgen is gekomen Roos van Bethlehem / Meer dan ooit Bethlehem O, vreugde groot! Kind in de Kribbe Blij verwachten Aanschouw het Lam van God Gloria Intrada (paasversie) Gods eeuwigheid breekt aan Het Vaderhart Halleluja, Hij is opgestaan Ik weet dat mijn Verlosser Hij stierf voor ons Door genade alleen De dag van de Heer U zond Uw Zoon Zo lief had God de Vader ons Waardig is het Lam (Dank U voor het kruis Heer) Jezus, door ieder verlaten Totdat de nacht verdween BIj Uw Kruis De catalogus: van selectie tot brievenbus (4)

Colofon Uitgave European Choral Club BV Postbus 9185 3301 AD Dordrecht Tel : 078-622 75 47 Fax: 078-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Redactie Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink. Vormgeving Omslag: Bram Stege Binnenwerk: Rob Bruin Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer ISBN 9789077365168 NUGI 668 © 2007 European Choral Club BV The Netherlands Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden.


Een gedragen danklied gebaseerd op de bekende melodie ‘The Lost Chord’ van componist Sullivan. De tekst en het arrangement zijn geschreven door dirigent/organist Martin Zonnenberg. Hymn; over de dag dat de wereld vol van Gods licht zal zijn.

1

?b œ ˙ œ

VOL VAN UW LICHT Words: Martin Zonnenberg Orginal Title: "The Lost Chord", A. Sullivan

G 7/C C

Music: Martin Zonnenberg

œ n œœ

˙.

ƒ œ œ

veel

te

dan - ken

Heer,

leer

œ nœ

˙.

vra - gen en

UIT CATALOGUS

cresc. Aah

19

œ & b œ˙ . ˙ œ

A m 6/C E 7/B A m

& b œœœ ˙˙ œ

F

G m/F

& b 44 Ó

Œ œ p ? b 44 Œ œ œ œ w °

C/F

œ œœ œ œ

œ œ œ œœ œ

œ œœ ˙˙ w

œ œ œ œ ww p

7

?

b

C7

,F œ

13

& b ˙˙ ..

b

U,

in

˙˙ . .

œœ

˙˙ .. ˙. ˙˙ . .

j œœ .. œœ œœ œœ J

˙˙

j œ. œ œ œ œ. œ œ œ J

1. O

Heer, ze - gen ons, Uw

˙ ˙˙

˙˙

˙˙

˙ ˙

Œ

œ œœ

˙ ˙ œ œ œ

œœ

bid - den, o

œœ

œœ œœ

w w

˙˙ ˙

˙˙ ˙

, f Aah œ ˙˙ .. œ nu.

œœ œœ

˙˙ ..

F

C/E

F/D

ww

˙˙

œ œœ

œœ

œœ œœ

œœ œ nœ

˙˙ ..

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ œ

˙˙ . .

œ F ˙˙ .. œœ ? b ˙.

w w

˙ ˙

G su s4 G 7

eer

B b/F A m/C C 7

en

œ œ œ œ

D m G m/B b D 7/A G m

˙. œ œœ œ

œ œœ œ

œ œ # œœ œœ œ œ œ œ œ

le - ven en

˙ ˙

œ œ œ œ

Eb

Bb

D m G 7/D

˙ ˙ ˙ b˙

˙ ˙

˙ ˙˙

˙ ˙ ˙

women unison

j œ. œœ œ œœ œ œ . œœ J zin - gen tot Uw j œ œ œ. œ œ œ œ. œ J F/C C j œ˙ . œ ˙˙ ˙ ˙

œœ œ nœ

7

œ nœ œœ œœ ˙ ˙

˙ ˙

˙˙ . .

œ

eer

U

˙. ˙.

Œ

F

˙. ˙˙ .. ˙ .. ˙˙ . ˙.

˙˙ ˙

œ F œ

29

œ œ œ œ

œ ˙ œ

wilt ons be - ge -

?b

œ #œ œ œ

leid - en

in

vreug - de en in

˙.

Œ

nood,

U

zult ons vei - lig

lei - den in

Ó Œ œ

œ œ œ œ

œ ˙ œ

men unison

C

C su s2 C

f

Uw

œ œœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

˙˙ bb ˙˙˙ ˙

&b œ œ œ œ

heb - ben wij te

œ

tot

˙ œ ˙ œœ œ œœ œœ

˙˙ b œœ œœ F

˙ ˙˙

? b ˙˙˙˙

w œ #œ œ œ

Veel

F

œ œœ ƒ ˙ œ œ ˙ œ œ

Heer. Leer ons

C7

F/C

& b ˙˙

C su s4 C

˙

hoor ons

œœ

F/C

ww

œœ œ nœ

He - re

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dm

C 7/G

˙. ˙.

˙˙ b œœ œœ

? b œœ œœ œœ œœ œœ

ko - men hier tot

le - ven

F

& b œœ œœ œœ œœ œ œ

œ œ œœ œœ

œ œ

te

œ œ œœ œœ # œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

24

œ œ œ wœ

œœ

œ ˙ œ ˙

B b/F

& b ˙˙ ..

œ œ œ œ

ons

œœ

Am

œ œ œ nœ œ nœ œ #œ

? b n œ˙ . ˙ œœ ˙.

F/C

œ œ œ œœ œ œ œ œ

kin - d'ren, wij

œœ œœ œœ œœ œœ

Œ

˙˙

˙œ œœ ˙œ œ œ œ œ

œœ ˙˙

F

˙ œ œ w w

C7

zin - gen voor eeu - wig

œœ œœ œœ œœ œœ

Œ œ

ww

G m/B b

F/A

œ œ œ œ œ œ ˙˙ f œ œ ˙ ˙˙ ˙˙

œ

F

zin - gen en in

F

Œ

Ó

F su s4

& b œœœ œ˙ ˙ œ p ? wœ œ ˙ b

?

Ó

&b

C 7/G

F

E/G #

œœ n œœ

# œ˙ # œ

cresc.

Intro

˙. .

œœ œœ œœ œœ

C F/C

Dm

Bb

F/C

œ

&b œ œ œ œ

œ ˙ œ

œœ

œ˙ # œ œ˙ œ ˙ ˙

? b ˙˙

˙˙ ˙

© 1993 Universal Songs bv, Hilversum, Holland

˙ ˙

C7

G m7

F/A

œ˙ # œ œ˙ œ

˙˙ ˙

F

F/E

Dm

A m/C

˙œ˙ œ œ˙˙ œ

˙˙ .. ˙.

œœ

˙˙

˙˙

˙ ˙

˙ ˙ ˙ ˙

˙˙ ˙

˙

˙˙

ECC17.0009.02D

˙

2

Loek van der Leeden heeft een prachtig lied geschreven over de grootheid van God’s liefde voor de wereld. De mooie vierstemmige akkoorden en begeleiding versterken de woorden van de tekst.

D m/B

˙˙ ˙

˙˙ ˙

˙˙

˙˙ ˙

ECC17.0009.02D

Dit mooie openingslied in “gospel-swing” stijl sluit goed aan bij avondmaal en doop, en roept op tot eenheid. \Het eenvoudig te zingen refrein is zeer geschikt om samen te zingen met de gemeente/publiek.

4

7

UIT CATALOGUS

UIT CATALOGUS

OMDAT IK WEET, HOE GROOT GIJ ZIJT

UIT DE DIEPTEN, HEER (Naar Psalm 130)

Words: L. v.d. Leeden

Music: L. v.d. Leeden Words: Martin Zonnenberg

b4 &b 4

j œ J

œ. œ.

Uw U U

schep Heer Heer

œ œ

œ. œ.

œœ œœ œœ ..

œœ

˙˙

zijt zijt zijt

Gij. Gij. Gij.

œœ

˙ ˙

1. Als ik 2. Ik dank 3. Ik dank

j œ J

? b b 44 4

&b

b

œ œ

˙˙ Heer, Gij, Gij,

? bb 7

&b

b

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

˙˙

œœ

œœ

œœ ..

me - ren. le - ven ge - ven.

? bb œ œ

œœ . .

j œ J

œœ

œœ

œœ

œœ ..

j œœ J

œœ ..

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

j œ œ J

œ. œ.

œœ

#œ -

œœ

œœ

œœ ..

ping zie in al haar dat Gij Uw Zoon wou voor 't nieu - we jon - ge

j œ œ J

œœ

œœ

œœ ..

œ œ

-

ber om schoons

j œ œ œ J œ œ

œ. œ.

œœ

œœ ..

j œœ œ J nœ

œœ

˙

zijt zijt zijt

Gij. Gij Gij

Hoe groot Hoe groot Hoe groot

zijt zijt zijt

Gij. Gij. Gij.

œ œ

œ. œ.

j œ œ œ œ J

œ œ

˙˙

© 1997 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

œœ

dan denk Hoe groot Hoe groot

ik zijt zijt

j œ œ. œ œ. J

œœ . . j œ J

œ. œ.

œœ

Flowing

j œœ œœ .. J

œœ ..

groot - heid, ge - ven. le - ven.

œœ

j œ œœ œœ J De ho - ge Dat wij daar Voor al het

œœ

œœ

? b b b 44 b b

œœ

œœ

˙ b & b b b b 44 ˙ π ˙ ? b b b 44 ˙ b b

œœ

j œ J

œœ . .

œœ

j œœ J

œœ

œ

œ

œ

diep - ten, diep - ten,

w

˙

Heer, Heer,

roep zie

C /B b

F 7/A

ø

B bm

˙

œ

˙ww

˙˙ ˙

œ

w

ww w

˙˙ .

w

nw

œ œ

w

ik tot U, ik om - hoog, B bsu s2

B bm

˙w w

˙

˙˙

˙ ˙

œ œœœ

w

°

œœ

6

? b b œ b b b U 'k zie

œœ

œ

œ

wil U

naar als

B bm/G B bm/F

b & b b b b ˙˙˙

al - le En Dat Gij mijn En komt de

œ

1. Uit de 2. Uit de

œ œ

œœ ..

p

gen en de blau - we voor eeu - wig mo - gen door U - we hand ge -

j œ œ J

Music: Martin Zonnenberg

œœ

? b b b b b nœ

Duration 4'04 ECC17.0105.02C

C/E

n ˙œ

˙

œ

œ

˙

mij ho Ver - los C 7/E

œ

œ -

Fm

œ

œ

œ

œ

w

bij ik,

U. Heer.

B b7

A b7/C

D bsu s2

˙œ œ œ œ

˙œ n œ œ œ

˙

˙

© 2000 Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

5

œ

is ren ver - ge - ving U ver - wacht ser, E bm

E bm/D b A b/C

˙˙ œœ

˙˙ ˙ œ

œ

˙

œ œ

˙ w˙ w

˙˙

w Duration 2'26 ECC17.0173.02


Een compositie van één van Nederlands bekendste componisten, Remco Hakkert. Warme akkoorden en een goede melodie zijn kenmerkend voor dit lied. Gedragen hymn arrangement; want U bent Heer, een loflied zingen wij voor U.

23

b & b b b œœ œœ œœ œœ

1

lof - lied zin - gen

wij.

œ œ œ ? b b b œ œ œ œœ b

UIT CATALOGUS

Œ œœ

˙˙

˙œ œ ˙˙

Ja,

˙˙

heel

œ Œ œ

de

schep - ping prijst Uw

œ œ ˙

˙ ˙

œ œ

lief

-

Œ œ

de.

w w

œ nœ œ œ

œ œ

˙˙

ww

œ œœ n œœ n œ

œœ

˙ ˙

Want

Œ œ

WANT U BENT HEER Words: Remco Hakkert Original title: For You are Lord Vertaling: Remco Hakkert

Music: Remco Hakkert

29

b & b b b ˙˙ {q = 78}

b b &b b c

4

œ œ

˙

1. Heer on - ze 2. U houdt ons

? b bc b b

˙

œ

œ

˙

˙

Ó

œ

œ œ œ œ

Ó

˙

groot is Uw laat nooit meer

God, vast,

œ œ

˙

4

Ó

˙

naam, gaan

œ

U

36

kend, gon,

w

voor voor

˙

eeu eeu

-

˙

wig. wig.

œ œ

˙

Ó

Ó

˙

Licht van het Al - mach - tig

˙

w

? b b ˙ Œ œ b b

Ó

œ œ

œ œ

˙

licht, God,

b & b b b ˙˙

˙

Ó

Ó

˙

mach - tig en zendt ons Uw

˙

œœ œ nœ

œœ

˙œ œ Œ œœ

schijn door ons be - staan, die ons troost en sterkt,

? b b b œœ b

œœ

œœ

voor voor

˙ ˙

œœ

ww eeu eeu

-

wig. wig.

w w

œ Œ nœ

Œ

˙˙ ˙ ˙

œ

˙˙

Want Want

U U

œ œ

Œ

˙˙

Œ œ

˙

˙˙

bent bent

Heer, Heer,

? bb

# & #c ˙ ˙

œ œœ œ œ œ œ

? ## c ˙

œ œ œ œ

œœ œ œœ n œœœ

%

˙

E/G #

∑ D/F # A 7/E D

G

A 4 /7

w w

? # # œ œœ œœ œ

œ

œ

œ

bid - den al wat trouw be - looft en

? # # œœ

œ

D

# & # œ œ ? ## œ

œ

œœ

G

D/F #

˙˙

˙

˙

Œ

leeft steun

œœ œœ

op het land aan el - kaar

of in

j œœ ‰ œœ J

˙ ˙

Œ

E m7

A7

Œ

œœ œ

‰ œœj ˙œ . œ œ J

œ

œ

˙

œ

œ

œœ

˙˙ ˙

œ

œ

œ

˙

œ ˙

D 7/C

D

œ

˙ ˙

˙ b ˙

œœ œœ A 7/G

˙˙

D 2/F # D/F # A 7/E

˙

© Classic Music For the World (excl. UK/Eire); Universal Songs bv, Hilversum, Holland

straks de

als

œœ

œœ

œœ

œ

œœ ..

œ

1

˙˙

j ? # # Œ ‰ œœ œœ œœ œœ J

A 7/C # D

D

# j & # Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F #7/A # B m

G

œ

D4

œœ .. œœ ..

j œ. œœ œ . J y D G j œœ œœ ..

7

œ œœ nœ œ

œ

œ

œœ œœ .. J

j œ ˙ œ ˙ J

? ## ˙

# & # ˙˙

Œ

Œ œœ

a - vond

˙ ˙

Als

vrien - den

œœ œœ

Blijf

met mij,

Œ

daalt.

˙˙ . .

˙

œ ˙œ œ œ œœ

Œ

œ œ œ œ œ œ nœ œ

he - nen

gaan in storm - ge -

œ œ ˙

˙˙

œ œ œ œ œ . Jœ œ œ ECC17.0017.02E

2nd time to

œ œ

œœ œœ œ # œœ œ

˙˙

˙˙

A 7/E

D/F # G

Em

C

œ œ

œœ œ œ # œ œ œ œ

˙˙ ˙

‰ œ œœ œœ œ nœ

œ

œ œ œ œ

B

˙˙ ‰ œœ

en vier de dag van het be - gin doe ja - loe - zie en heb- zucht weg,

œœ œœ œ œ A

œœ œœ œ œœ nœ

‰ œ œœ œœ œ

œœ

‰ œ œ

˙˙

die

dag

œœ

˙˙

nœ œ

œœ œ œ œ œ œ œ

œœ

E m/B D 7/A

œ . œ nœ J

G

œ œ

œ

Œ

œ œ œ œ

Ó

˙˙

Ó

D/F # C/E D

œœ œœ

‰ œœ E m6/C #

Ó

˙

F #7 F #7/A # B m

Bm

Em

Œ œœ œ

˙ ˙

‰ œ œ

œ œ ˙˙ œ œ #˙

˙

˙

‰ œœ

œœ œœ

œ

œ œ œ œ

˙

˙

˙

dag van het be -

j œ œ œ ‰ Jœ œ œ

œ œœ œœ œœ œ

F # m A 7/E

A7

œ˙

œ œ

œ œ œœ œœ œ œ

‰ œ œ œ œ œ œ

Ó

œœ œœ

G A 7/G 2nd time to

œ œ œ

voor Hem al je zult niet

˙˙ ‰ œ ˙

En vier de

# ˙˙

œœ œœ

˙˙ œœ ‰

œœ œœ œ œ nœ œ

voor Hem al - leen.

Ó

Œ

gin

nen. ven.

œœ

D/A

œœ œœ

˙˙

D/F # G

A

Bm

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ

œœ œ œœ œœ œ

œ œ œ ‰œ œ œ

œ œ œ œ

27

œœ -

F #m7

# & # ˙˙

B m/F # A/E

œœ

j œœ ˙ J ˙

G6

˜

œœ

woont in o - ce - a waar - heid zul je le

. œœ .

˙ ? ## ˙

œœ

œ

œœ

œœ

# œœ

j œœ œœ .. J

˙ ˙

˙œ œ œ œ œ œ

22

# & # ˙˙

œœ

œœ

‰ œ

˙˙

Ge - bruik de Naam van God niet zon - der zin Geef ie - der zijn be - zit en wees op - recht,

en nooit aan wan - neer je

œ œ

straalt.

˙˙ . .

17

œ œ

œœ

die - nen bre - ken

#œ 7

˙ ˙

Œ

˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ

œ œ

Œ

G m/B b D/A A 7/G

G/B

œœ

# œœ

œ œ

˙˙

eeu - wig -

˙ œ œ ˙ œ œ

œ œœ œœ œ

't zon - licht niet meer

˙ ˙

˙. ˙.

œ œ œ œ œ œ œœ

# j & # Œ ‰ œœ œœ œ œœ œ J

œœ . œ œ œ œœ œ œ J nœ

˙ .. ˙

zul je geen an - der dat wij ons woord niet

j œ˙ . œ œ ‰ œœ J

Heer,

˙ ˙

œœ œ œœ n œœ

als

leen,

12

# & # œœ

œ œ ˙˙ # œ œ˙

D4

D A/C # D G/B D/A A %D " j ‰ ‰ œ œ œ œœ œ œ œœœ œœœ œœœ ... œ œ œ œ œœ œ w œ œ œ œ œ œœ

A7

œ˙ .

˙˙

A 7/G

œ . œ œ Œ œ œœ œœ . ‰ ‰ œ œœ

# & # œœ œ œ œœ œ

E 4 /7/A

Œ œ œ œ. ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Bui - ten God Lief - de wil

? ##

˙ ˙

? ## ˙

+

œœ˙ # œ ˙˙

œ nœ œ œ

7

# & #

G

naam tot in

œ œ œ œ

2

Music: Tom Parker

G

˙˙

ECC17.0017.02E

Words: Tom Parker Original title: Ouverture The Commandments Vertaling: Rob Favier

œ œ

˙

.. n b b b ˙˙ œœ œœ

Ó

Heer,

œ Œ œ

OUVERTURE DE TIEN GEBODEN

D 7/C G/B D 7/A

lo - ven Uw

˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙

˙˙

42

een een

n ˙˙

œ Œ œ

Blijf met mij,

b & b b ˙˙

œ

UIT CATALOGUS

D

klin - ken en

œ œ œ œ œ œ

œ ˙˙ œ œœ

œœ œœ

(only 2nd time)

De ouverture van de Tien Geboden geschreven door de Engelse componist Tom Parker voor The New London Chorale. Hymn koraalachtig gedragen lied over de tien geboden; buiten God zul je geen ander dienen en heb een ander lief zoals jezelf.

A 7/G D/F # A 7/E

œ œ

.. n b b b ˙ œ œ ˙ œ œ

Ó

? b b b ˙˙ b

Ó

Œ

œ

© 1995 Universal Songs bv, Hilversum, Holland - trading as Shadach Music

D

stem - men zul - len

œ Œ œ

heid.

sterk, Geest

17

b b &b b œ

de

n ˙˙

˙˙ œœ œœ ˙˙

œ œ œ nœ

Ó

10

b b &b b ˙ Œ œ

Heer,

œ Œ œ

œœ œœ œœ

œœ

˙˙ Œ œ

bent

? b b b ˙˙ b

o - ver - al be wat Uw hand be -

˙

Œ œ

? # # ˙˙

Œ

# & # ˙˙ ˙

A7

j Œ œœ ˙˙ œ œœ #œ nœ œ œ œ J œ˙

? ## ˙

ECC17.0016.02D

voor

Hem

Œ

j j œ œ œ œ œ œ J J

Bm

G

A7

A 7/G

œ œ œ œ œœ œ œ œ . œœ œ œ˙ œ

j œ

A7

D

œ œ

œ

œ

œ

Ó

˙˙ Ó

˙

al - leen.

œ œ

Ó E m7

j œœ J

œœ œœ œœ ..

œ

D

A 7/G D/F # A 7/E

D 7/C G/B D 7/A

G

G + E/G #

œœ œ œœ œœ nœ

œœ # œ ˙ ˙ ˙

˙ œœ œ œ

œ nœ œ œ

˙

2

6

D

˙ œ œœ œ œ ˙ œ œ

E 4 /7/A A 7/G

œ œ œ ˙˙ # œ ˙ ˙

ECC17.0016.02D


Een enthousiaste uitnodiging om samen de naam van God groot te maken met een loflied. Heerlijk om samen met het publiek te zingen en een arrangement dat eenvoudig is, maar wel heerlijk klinkt. Richt je hart op God en aanbid hem.

10

&b œ

15

UIT CATALOGUS

œ

œ œ

?

Music: Peter van Essen

b

œ

œ œ

4 &b4

œ˙ œ œ œ œ . œ˙ ˙ œ

? 4 b4 œ &b

Kom en laat Kom, laat ons

ons prij - zen aan - bid - den

F

&b

G

œ œ œ œ.

˙œ˙

?b

˙

m7

de de F/A

G m7

F

˙

œ

œ œ œœ œ

Œ

œ œ.

˙œ œ

œ œ

œœœ

œ

œ

˙

Va - der van de schep - ping, on - ze Goe - de Her - der,

B b/C

œ œ œ œ.

F

œœœ

Œ œœ

œ

œ

G

œ œ.

˙œ˙ œ œ ˙

m7

œ

Heer die

œ

van zee ons le

Eb

œ

œ

œ

-

en ven

land. leidt.

œ

œ

B b/D

& b b œœœ

œ

œ

? b bœ

œ

Œ

œ

B b/C

œ

œ

œ œ

œ œ

œ

œ

Kom Kom,

en laat laat ons

ons prij aan - bid

-

F2

œœ œ

Œ œœ

œ˙

œ

œ

˙

zen den,

œ œ

œ ˙œ˙ œ .

‰.

œ

œ

F

F su s F

œ œ œœ œœ

? 4 b4 ˙

œ œ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

r œ

Words: J. Paul Williams Original title: Lord, Tune Our Hearts Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten

F/C

D Ì D D 

16

B D/D

E D/B D

Cm ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡

¡

¡

pedal harmonically

5

D DD

AD

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

E D/G

¡

¡

Q

D DD Ì Heer,

" DD

Ì

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

leer ons hart Uw

lied,

‹

D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

Ì

Heer,

¡ ¡ ¡

Fm7

¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì

ED

Ì D Ì

Ì

Ì

¡

¡

ver - vul

‹

¡ ¡ ¡

Ì

D DD

¡ ,

BD7

¡¡

"

B D/D

Ì D Ì DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì " DD ¡ ¡ D

Cm

Gm/B D

Ì ¡ Ì ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡ Ì Ì

D 2 D D ¡

K ¡

Heer,

" DD

¡ ¡ ¡ ¡

À

ons met Uw

¡

" DD

¡

¡

D

œ œ

j œ

E D/G

Ì D Ì

woord.

Ì

Fm7

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

4 4

œ

4 4

Hem,

œœ œœ œœ

o - pen

œœ

œœ ..

Œ

œœ œ œ

je hart

œœ

œœ

voor zijn aan -

œœ œœ œœ œœ

œœ

œœ

œ œ œœ

œ

œ

œ

œ

œœ œ œ

C/F

G m7

F

F/A

œœ œœ œ œ œ œœ

œœ œ

Œ

œ. ˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

œœ ..

j œœ œœ .. J

j œœ J

en

ge - hoor - zaam

œ œ œ œ œ

Eer

œœ

œœœ

j œœ œœ .. J

œœ ..

Ó C

B b/F

œœœ

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œœ .. œ.

œ

œ

œ

œ

D m/C

j œœ J

F

j œœ œ˙ . œ ˙ J

œ

œ

œœ

œœ ..

œœ

B b/F

C/F

œœ .. œ.

œœ œ

j œ

œ

œœ

œœ ..

œ

œœ Hem,

œœ

œœ

Ì

¡ ¡ ¡ ¡

œœ œ

œ

‰.

r œ R

œœ œ

‰.

r œ

œ

œ

¡ ¡

B D/D

Ì

wij zijn vol

¡

D Q DD Ì

B D7

" DD

Ì ¡¡Ì¡¡¡ ¡ ¡¡ Ì Ì Ì

Ì

D

Ì

¡

E D/B D

Fm7

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

Ì Ì

¡ ,

¡

¡ ¡ ¡¡¡

¡

¡

¡

¡

U

hebt

ge

¡

¡

¡

¡

Fm7

E D/G

AD

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡

E D/B D

daan.

DÌ

Fm7(D 5)/A D

¡¡¡¡ ¡¡¡

D ¡¡¡ XXX

¡

¡ ¡ ¡ ¶ ¡

¡ ¡ ¡

Ì -

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

XX X

¡ O¡ ¡

¡

wat

¡

B D G 7/B

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

‹

K ¡ ¡

¡

ge - hoord.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

Ì

¡

¡

K ¡ Ì

leer ons hart Uw lied;

o

Je - zus, raak

ons aan.

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

X

¡ leer B D/D

D Ì

Ì Ì

Cm

¡ ¡

¡

¡

ons hart;

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

¡ ,

Ì

o

E D/B D

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

Ì Ì

Fm7

B D7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

3

7

¡ ooit

¡

Heer, E D/B D

Duration: 3'32 ECC17.0449.02F

mooi - ste

¡

‹

AD

Gm

À

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD

E D/B D

dank - baar - heid voor

¡

¡

¡

¡ het

‹

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

À

¡

¡ ¡ ¡ ¡

‹

Cm

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ,

¡

¡

leer ons hart Uw lied,

K ¡ ¡

ECC17.0426.02D

‹

¡ ¡

want want

œœ

F

œœ œ

œ

r œ R

‰.

œœ

Q

Q

© 2003 Timespann, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK & Eire/G.S.A: Unisong Music Publishers BV - Hilversum - Holland

œœ œœ œœ œœ

œœ

œœ .. œ.

œ œ

Ó

œœ

2

D DD

Ì ‹

Ì

œœ ..

œœ ..

17

¡

Ì ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Œ

œœ œœ œœ

B b/F

j œœ œ˙ . œ ˙ J

Cm

‹ AD

j œœ J

F

D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

À

¡ ¡ ,

2 ˙ 4

‹

Heer, ED

..

C

œ

" DD Q Ì D

¡

¡

Q

¡

B b/F

¡ D ¡ DD ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

œ

ver - heer - lijk

j œœ œœ . J .

.. œ . œœ ..

D DD

13

D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

œœ

¡ ¡ ¡

D DD

Music: Joseph M. Martin

Ì

œ

œ œ œ œ

2

9

Q

ED

œœ

?b œ

" DD

C-instrument

œœ

& b œœ . œ.

HEER, LEER ONS HART UW LIED

¡ ¡ ¡ ¡

œœ

œœ

?b

UIT CATALOGUS

Rœyx

œ

œœ ..

we - zig - heid.

Een eenvoudige, vloeiende melodie met een lieflijke begeleiding nodigt de aanwezigheid van God uit in ons leven en onze aanbidding. Een gedeelte van de hymn "Come, Thou Fount of Every Blessing" is vlak voor het einde, als a cappella deel, verwerkt.

Tenderly

2 œ œ 4 œ˙ ˙

Duration 4'44 ECC17.0426.02D

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Ì D D D 

œ˙ œ ˙

œ

4 4

œ

zijn hand. Hij weidt.

B b/C

F/A

œ˙ œ œ œ œ œ ˙

17

& b œœ

en ons

C /E

œ œ

en

œ. .. œ .

& b 44 ˙ ˙˙

r œ

‰.

œ œ.

œ

œ œ

œ

œ œ œ œ

we - reld in scha- pen die

F/A

˙œ œ

8

&b œ

2 œ œ 4 œ

œ œ

..

œ œ. Œ

œ

œœ

‰. r œ

% 1st time all unison .. œœ . œœj œœ . œj . œ . J J Eer

? 4 b4

˙

œ

œ œ œ

God van al - le eeu - wen, God van on - ze red - ding, B b2

œ

œ

œ œ œ œœ œ

want Hij, de gro - te Ko - ning, heeft de want Hij is on - ze God en wij de

B

..

˙˙˙

‰. r œ

G m7

œ˙ œ . ˙ œ

B b/C

œ˙ œ œ œ œ .

œ œ

œ

œ

B b2

F/A

œ˙ œ œ œ œ . œ˙ ˙ œ

˙˙˙

œ

œ œ . ‰ . œr œ

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

B b/C

œ˙ œ œ œ œ .

œ œ

A

5

B b2

F/A

œ

˙

13

G m7

œ œ. F/C

œ

4 &b4

{q= Ç88} F

œ

zijn groot - heid, zijn groot - heid,

B b/D

& b œ˙ ˙

KOM EN LAAT ONS PRIJZEN Words: Peter van Essen

œ

jui - chen voor bui - gen voor

Ì Ì

ED

D D/E D

¡ ¡ ¡ D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ECC17.0449.02F


Een indrukwekkend lied van aanbidding geschreven door Twila Paris in een mooi koorarrangement. Ingetogen, vol eerbied en ontzag. Vanuit een intense dankbaarheid en een oprecht verlangen maken we de keuze om Hem te prijzen.

18

D

13

L Š Š � lief,

UIT CATALOGUS

D

Music: Twila Paris Arr.: Bruce Greer

¨

want u

Ă?

E D

D

ŠŠ ŠŠ Š Š

With devotion 1& 

" D D 

Ă?

D D

•

F VX V/B D

XX

X X

•

•

8

ŠŠ ¨ Š Š Š Š Š ŠŠŠ XX Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š ŠŠ � ¨

LDTOT N E D

2 women unison Š Š Š

¨

Ik

zal

prij

D D ¨ 13

Š

Š

Š

Geen dag gaat

" DD

zon

Š Š Š Š Š Š Š DD Š

DD

Š

Š

¨

want U

der

Ă?

Š

bent

hei

Š

L Š Š

dank

aan U

-

•

Š Š

U

heb ik

31

Š Š

Ă?

Š

Š

"

Words: Pete Carlson & John Lemonis Original title: You are the potter Vertaling: Elly Zuiderveld - Nieman

ED

) � " D D Š Š D

ŠŠ

•

D D D ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ 6

ben de klei

" D D ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ D DD

A D/E D

D ŠŠ Š Š ŠŠ Š " D LŠ D D Š

Š ,

ŠŠ ŠŠ ŠŠ �

•

¨

F P

Š � ,

B DVXV

Š ŠŠ Š Š

A D/E D

Š Š Š

Ă? Ă?

ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ Ik leg mij - zelf

¨

in uw

Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

A D/C

ŠŠ

L Š Š

Š

Ă?

B D

B D

ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠŠ Š Š Š Š ,

Š 2002 Lemonis Music/Matters Most Music. For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Š

Š ,

E D

Š ŠŠ ŠŠ Š Š

bent van

Š

Š

Š Š ,

Ă? B D/F

Ă? Ă?

Š ,

Ă?Ă? Ă?

Ă?

Ă?

•

•

•

•

¨

PP

•

•

•

•

¨

Ă?

D D D 10

ED

11

" DD

D

D D D

Hand

Neem

Ă?Ă? 

ED

ŠŠ Š Š Š

Š Š

¨ Š L Š ŠŠ Š

Ă?

ŠŠ 

F P

ŠŠ 

-

Ă? Ă?

F

D P

F

�� � Š

Š

Ă?

Š Š �

ŠŠ Š

¨

Ă? Ă?

¨

lig.

ŠŠ

ŠŠ

Š� 

gaat

zon

Š Š

Š Š Š Š Š Š Š Š

Š

Ă?

Š

Š

prij

-

der

dank

aan U

L ŠŠ ŠŠ ,

Š Š

F

D P

Š ŠŠŠ Š Š Š ,

Š

Ă?

Š Š

L ŠŠ ŠŠ ,

ŠŠ 

Ă?Ă?

�Š �

ŠŠ Š Š

B D/D

L ŠŠ ŠŠ , L Š Š Š Š ,

ED

Š Š ,

ŠŠ

" D D ŠŠ ŠŠ D

ŠŠ

D D D Š Š ŠŠ

Š

E D/G

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

Š ,

ŠŠ ŠŠ

AD

G P F P

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ

¨ ŠŠ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ

Š Š Š Š Š Š ŠŠ Š Š Š Š

Ă?

" DD Š Š Š Š D Š Š Š Š

Š Š

D D D ŠŠŠ Š Š Š Š

ŠŠ Š Š Š

Ă?Ă? 

uw

plan.

ŠŠ

ŠŠ

BD

Š Š

Ă? Ă?

Š Š

op uw

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ Š ŠŠ

Š Š ,

Š Š

all unison

Š

Š Š Š Š Š Š , ŠŠ Š

� Š Š

L ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ Š Š Š Š Š Š Š

F P

ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š Š Š Š Š

E D

 Ă? Ă?Ă? woord

Ă? Ă?

ŠŠŠ 

F P

PŠ

¨

ŠŠ

Š

Ă?

ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ

G

ŠŠŠ Š Š P � � �

B DVXV

XX XX

Š Š Š Š Š Š Š Š

t A D /E D L ŠŠŠ ŠŠŠ Š ŠŠŠ ŠŠ Š Š

Š Š Š Š Š Š Š Š

naar Uw le -

C P/B D

ŠŠ Š Š ŠŠ Š Š

Š Š Š Š

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

XX

Š Š ŠŠ Š Š

XX

ben de klei.

ŠŠ Š Š Š ŠŠŠ

L Š

L ŠŠ ŠŠ Š Š Š Š Š

ED

Š

Š Š Š Š Š Š Š Š t AD

Š

ŠŠ Š

Ă?

Š ,

Š Š Š Š ŠŠ ŠŠ

Š Š Š Š Š Š Š Š

CP

Š Š Š

Š ½ ŠL ŠŠ , en ik L Š Š ½ Š ŠŠ ,

Š

Š Š

En ik ver - lang

¨

G7sus

Š Š

Š Š

Š

all div.

2

8

ŠŠ

L Š Š Š Š Š Š

F P

¨

ŠŠ Š Š Š Š ��

Š ŠŠ ŠŠ Š

ŠŠ

ŠŠ voor -

Š Š Š Š Š Š Š

Š

¨

B DVX V

ŠŠ

Ă?Ă?

U bent de schep - per en U

Ă?

U bent de Ma - ker

¨

Š

t AD

ŠŠ Š Š Š ŠŠ

zen,

ECC17.0349.02E

ŠŠ

F P/D

ŠŠŠ

¨

Š Š

Heer, ik ver- trouw

ŠŠ ¨

ŠŠ

L Š Š Š Š

ŠŠ

Š Š ŠŠ ŠŠ Š Š

Š

D D D Š Š Š Š Š Š Š Š

" D D D Š

Duration 4'07 ECC17.0305.02E

¨

A D/E D

E D/G

Ă?

vorm mij naar

ŠŠ Š ŠŠ ŠŠ Š ŠŠ Š Š Š Š Š

Š Š

Š ŠŠ Š

ŠŠ

mij

ven in mij

ŠŠ Š Š Š Š

¨

-

Ă?Ă?

F

L Š ��

Ă?Ă?

C /E

G/F

Š �

Š Š

ŠŠ

ŠŠ

U

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ Š Š Š Š Š Š XŠ Š � X , Š � Š Š ŠŠ ŠŠ Š

Ă? Ă?

Š �

Geen dag

G

Š� �

Š

L ŠŠ �� ,

zal

L Š ��

Š �

G G/F C /E

F/G

¨ Š Š Š Š Š Š ŠŠŠ Š Š Š Š Š Š Š

�Š Š �� � ,�

L Š ŠŠŠ Š ŠŠ

C/G

18

L Š � Š � ,

Š ,

hei

Š Š

" D L Š D D Š

mij,

Š Š Š Š Š ŠŠ

ŠŠ 

maakt mij nieuw

L ŠŠ �� ,

F P/E D

Š Š

14¨

Ă?Ă? 

Š

D D D ŠŠ ŠŠ

L ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š ŠŠ ŠŠ Š Š Š Š Š 2 Š Š Š � Š

ŠŠ Š � X Š

Š Š

kneed

Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š ŠŠ t ED A D /E D

•

) all div. Š Š ŠŠ Š Š

2

2 ŠŠ Š Š ŠŠ ŠŠ Š Š Š Š Š Š Š Š

•

ŠŠ Š Š ŠŠ ŠŠ Š Š Š ŠŠ Š Š ŠŠŠ ŠŠŠ Š X Š ŠŠŠŠ � Š Š ,

Š

" D D D

•

Š

� Š�

Duration 3'19 ECC17.0349.02E

U bent de ma - ker en ik

D ŠŠŠŠ ŠŠŠ Š D D Š Š Š Š Š ŠŠ ŠŠ

ŠŠ Š "

Music: Pete Carlson & John Lemonis Arr.: Hal Wright

•

t A D /E D

Š Š

D P

Ă?

Š Š

ŠŠ

ŠŠ

" ¨

men unison

U BENT DE MAKER

•

Š

Š

PP

C

want U bent

UIT CATALOGUS

" DD D

ŠŠ

Š

L Š Š

Ă?

Š

ge-zegd: Jij

Ik

BD

¨

Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

Ă?

Š

¨ Š

Een intiem moment van rust en overgave in dit warme lied van aanbidding. Het vierstemmige koorarrangement staat geheel in een makkelijk zingbare middenligging. Maak gebruik van de vele aan-knopingspunten om met b.v. dynamische verschillen en tempo wis-selingen het lied op een persoonlijke manier tot leven te laten komen.

•

X

D

B D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Devotedly LDTOTN

Š

Š Š

Š

Ă?

Š

¨ Š

F/B D

Š 1998 Ariose Music/Mountain Spring Music For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

D D D 

ŠŠ

L Š Š �

Š D Š Š Š Š Š P P ŠŠ � Š Š ŠŠ ) � Š " D � Š Š Š Š PP Š Š D � Š

lig.

voor - bij.

Š Š Š Š Š Š Š Š

Š

Š

X

Š

Š Š Š Š Š Š Š Š �

Ă?

Š

Š

•

Š

D

" DD X

L Š �•

Š

Š

Š

Š

zen,

Š

E D/B D

Ă?

L Š �

Š Š Š Š Š Š Š Š Š B D Š Š Š F/B DŠ Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

-

• B D

-

L Š �

Š

24

D

X

Š Š Š Š

E D/B D

Ă?

Š

Š

B D/D

ŠŠ ŠŠ Š

Š mij

Š

¨

F

Š

E D/B D

X

Š

Š Š Š Š Š BD Š Š Š Š Š Š Š Š Š D XŠ Š

" DD X

Š �

Š

Š

L Š Š

Š

en hebt tot

Mij.

UD

B D/F

Š Š ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠ ŠŠ

Š

¨

Š Š � ,

Š

C P

ŠŠ ŠŠ

" DD Š Š � , D Š Š Š � D ¨ 2

L Š Š � lief - de- vol

Š

Š

¨

Š bent

Š

Š

Heer

" DD Ă?

IK ZAL U PRIJZEN Words: Twila Paris Orginal title: My lips will praise You Vertaling: Bob Vuijk

D

Š

Ă?

ECC17.0305.02E


Een mooie koorbewerking van het bekende Opwekkingslied. Een arrangement met veel eenstemmigheid en makkelijk in te studeren harmonieën. Het lied, dat erg rustig en ingetogen begint bouwt prachtig naar het uitbundig uitgezongen refrein in het midden om vervolgens terug te komen bij de intimiteit waarmee we begonnen.

b & b b œ œ ˙.

16

Œ ‰ œj œ œ œ œ

ment.

LICHT VAN DE WERELD Music: Tim Hughes Arr.: Russell Mauldin

j œ ˙

Ballad feel

E b/G

q»§º

N.C.

b gg œœœ œ œ & b b 44 ggg œ œ œœ œœœ P œ ? 4 œ. œ œ bb b 4

6

&

E b2

˙˙ .. ˙. bw

J

B b2

E b2

Fm7

b &bb œ œ j œ œ œ œ ? bb b œ . œj˙

B b2

œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œ œœ œœ œ œ œœœ œ œ ˙˙˙ œ œ œ œ œ œœ œœ j j j . j œ œ. œ ˙ œ. œ œ œ

j . œœ

œ.

b &bb œ

P

bb b

Solo

œ œ œ

œ

A b2 g ˙˙ b & b b œœ œœggg ˙˙ œ œ ? bb b w

E b2

scheen in mijn duis - ter - nis;

B b2

œ œ œœ œœ

E b2

œœœ ... œœœ œœœ œœœ

œ.

j œ

œ œ œ œ

˙

œ œ

? bb

B b2

œ œ œ œ œœœ œœœ

œœœ

j œ œ

j œ

w

goed voor

mij.

˙

j œ

˙

œ.

œ

œ œ œ œ œ

œœ

E b2

œ˙ œ œ œ ˙

œœœ œœœ

j œ˙

j œ˙

œ. F

Choir

œ œ œ

œ

œ œ

He - mel - se Heer,

. œ gg ˙˙˙ .. œœ œœ œ œ œ ggg ˙ . œ œ

j œ ˙

j œ˙

œ.

E b2

œ œœ

œœœ

œœœ

j œ ˙

œ.

˙

œ œ

B b2

œ œ œ œ œœœ

˙

U, die

œ œ œ

œ

A b2

œ œ œ

œœ

U bent zo ge-

B b/E b

œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙˙

E b/G

b &bb œ œ ? bb b œ.

œœœ œœœ

j œ œ ‰ œ œ œ œ

hei-lig en recht - vaar-dig,

œ.

b

j œ ˙

œ.

j œ œ ‰ œ œ œ œ

˙˙œ œ œ œ

œœœ œœœ

nu mag ik zien wie U

Fm7

œœœ œœœ

˙

œ œ œ œ œ œj ‰

œ

œ œ

Licht van de we - reld U

j œ

j œ ˙

œ

wel - dig

A b2

œ˙ œ œ œ ˙

œœœ œœœ

j œ ˙

Want U al-leen bent waar-dig,

œ.

22

œ˙ œ œ œ ˙

œ

œ.

j œ ‰ œ œœ œ œ

ken-nen als mijn Heer.

U wil ik er -

B b/E b

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

œ.

j œ

j œ œ ‰ œ œ œ œ

U wil ik aan - bid - den,

œ F œ

18

b j &bb œ œ œ œ

bui - gen, E b2

œœ ˙

œ œ. b & b b ‰ww œ œ œ œ w ? bb b ˙. œ

j œ ‰ œ œ œ œ

œ

Voor U wil ik mij

A b2

UIT CATALOGUS

Words: Tim Hughes Original title: Here I am to worship Vertaling: Peter van Essen

F

14

26 10

b &bb œ œ ˙

Œ

œ œ œ

bent.

A b2

? bb

œ

Lief - de die maakt, dat ik E b2

b & b b œœ œ

U

B b2

wil ken - nen,

E b2

j œ ˙

œ.

© 2002 Thankyou Music For the Benelux: Unisong Music Publishers BV - Hilversum - Holland

? bb

œœœ œœœ j œ

j . œ œ

œ.

j œ ‰ œ œ œ œ œ œ

hoog en ver-he-ven bent,

B b2

œ œœ œœ œœœ œ œ

œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ

b &bb œ œ œ œ œ

Heer bij U zijn elk mo -

Fm7

œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œœ œœ j j œ˙ œ. œ ˙

b œ.

j œ œ œ œj ‰

œ œ œ.

œ œ œ œ œ

b

E b2

b & b b œœ œœ ˙˙œ œ œ œ ? bb j b œ. œ ˙ Fm7

œ œ œ œ

Œ

E b2

j œ œ.

ECC17.0440.02F

3

Een gloedvol danklied voor solist(e), koor en begeleiding van pianist/organist en componist Loek van der Leeden. Een enthousiast en uitbundig lied over de liefde van God, dat wij dag in dag uit mogen genieten van dit leven. Dank u dat ik door mijn zingen, Uw naam verheerlijken mag.

5

G

DANK U VOOR ALLESwilt U na - bij, het in

¡¡ 

G"

G

Am

G/B

D7/C

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ ¡

Am

G/B

D7/C

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

angst zon mij

en vre - zen te sprei - den be - ge - ven,

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

G

G/D

D

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

dat U voor mijn le - ven, o Hei - land

¡ ¡

D7/A

nieu - we mo - gen laat - ste

K D7sus/A G/B ¡¡ ¡¡ ¡¡

N I E T

¡ ¡

C

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

ik el - ke die an - der mij ook die

¡ ¡ ,

¡ ¡

G

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

Leids- man we - zen, mij ge - lei - den, ei - gen le - ven

¡¡

G/B

K ¡¡ ¡¡

G

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ,

 ¡ ¡ weet in Wil

C

¡¡

ik zon - der mij Heer, wat de krach - ten

¡¡ 

¡ " ¡

D

G

mijn wil mijn

¡¡ ¡ , ¡

K ¡¡ ¡¡

D

Dat Laat laat

13

Em

¡¡ 

" ¡¡ 

D

1. Heer, 2. Blijf 3. Gaat

Dat Help gaan

9

Em

K ¡¡ ¡¡

"  5

Music: Martin Zonnenberg

¡¡ 

¡ ¡

C

¡ ¡

mij in mij

¡ ¡

¡ ¡

wilt mijn dan

¡ ¡

¡¡

C

G

Am

Em

D

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

wilt U al - tijd zon - der U ben lang - zaam naar de

¡ ¡

C

¡¡ 

aan voor word

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

G/B

¡¡ ¡¡ ,

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ,

Em

¡¡ en als naar

¡¡

=

naast mij staan. ik niets waard. a - vond toe,

Am

D7

G

5

¡¡

¡¡

¡¡

ÌÌ

& œœ

G7/B

¡¡

G7/B

¡¡

O¡ ¡

¡¡

C

G/D

¡¡

¡¡

al - tijd Uw een bloem die Uw eeu - wig

O¡ ¡

¡ ¡

œœ

G

¡ ¡

¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡

¡ ¡

? œœ

G

D

¡¡

9

¡¡

ÌÌ

& œœ

¡ ¡

of pijn, door - gloeit, Uw kruis.

¡ ¡

Ì Ì

D7

G

13

¡¡ ¡¡

ÌÌ

& œœ

A7/E

? œœ

kind mag zijn. o - pen - bloeit. Va - der - huis.

¡ O¡ ¡ ¡

? œœ

œœ

voor U dat

œ. œ.

œœ

˙ ˙

de schoon - heid dat ik door ik weet dat

œ œ

# œœ ..

œ. œœ œ

voor U dat

de bloe dat Gij ik U

. œœ .

œœ œœ

# # œœ ..

œœ

voor voor dat

œ. œ.

KOPIËREN

œ œœ . . -

œœ

œœ

-

voor naam mij

haar won ver - heer ge - stor

œ œ

œœ . .

Dm

D m /C

˙˙

œœ

œœ ..

d'ren de vend

de in't mag

œ. œ.

œ œ

Dank al want

o

F su s4

F#

˙˙

7

˙

lief - de. le - ven. zin - gen.

˙ ˙

˙

œ œ

-

œ. œ.

œ œ

œœ # # œœ .. Dank Dank Dank

U U U

œœ

œœ ..

kracht. lach. is.

œ œ

ww

œœ

ww

G

œ. œ.

œœ

œ œ

œ œ

pracht. mag. is.

ww

G7

C

œœ ..

œ. œ. D7

C/G

ww

en de nog

de - re lij - ken ven

œ œ G/B

œœ

œœ

D7

voor de zee en mij - ne zon - den U deed al - les

œœ

© 1995 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

9

Dank Uw voor

C

œœ

œ œ. œ.

D

. œ œ # œœ

˙ ˙

˙ ˙

œ. œ.

œ. œ.

˙˙

E +5

œ œ. #œ .

C

œ. œ.

œ œ

œ œ

F/C

˙ ˙

G

œœ

œ œ

G/D

bo - men. de ver - ge - ven, ver - trou - wen,

men wilt kan

œ. œ

œ œ

˙ ˙

G 9/B

œœ

œ. œ.

œ œ

we - reld. zin - gen, Hei - land,

œ œ

œœ . .

de kin de vreug ik ster

œ œ

œ. œ.

œ œ

œœ ..

Dank voor Uw lief - de Dank voor de traan en 't eeu - wi - ge le - ven

˙ ˙

˙˙

der mijn mijn

D m /C

œœ

˙ ˙

C

œœ

œœ ..

n œœ

Dm

˙˙

le - ven. le - ven. le - ven,

F

# # œœ ..

N I E T

Duration: 3'52 ECC17.0505.02A

œœ . .

œ œœ œ

C

Dank Dank En

ÌÌ

œ. œ.

F

Dank Dank Dank

˙˙

dit heer - lij - ke de vrien - den in't dat er na dit

C

Dank Dank Dank

Ì Ì

C

œœ

œœ ..

œœ n œœ

# # œœ ..

œ œ

? 44

C

is mij op

F

3

1. Dank voor 2. Dank voor 3. Dank U,

Ì Ì

Music: L. v.d. Leeden

j œ œ C

& 44

¡¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

KOPIËREN

œ. œ

¡ ¡

of er vreug - de dat Uw lief - de d'o - gen rich - ten

¡¡ ¡¡

¡ ¡

Words: L. v.d. Leeden

Uw Va - der - hand mag gaan. mijn me - de - mens op aard'. ik stil - aan zwak en moe,

K ¡¡ ¡¡

D dim

zor - gen wer - ken, dra - gen

¡¡

¡¡ ,

G

¡ ¡

C m7( D 5) Dsus

¡¡ 

¡¡ 

mor - gen, mer - ken da - gen

¡ ¡

G/B

5

UIT CATALOGUS

HEER, WILT U MIJN LEIDSMAN WEZEN

 

œ œ

B b2

UIT CATALOGUS

Words: R. Lodder

œ œ

œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œœ œœ j j . j œ˙ œ. œ œ œ

œœœ

j . œ œ

Duration: 4'34

Een eenvoudig vierstemmig gezang; een gezongen gebed naar onze God waarin we vragen om Zijn hulp en leiding. Heer, blijf dicht mij en leid mij. Ik wil elke dag, in elke situatie aan Uw hand op weg gaan. Help mij om wat zon te spreiden naar de mensen om mij heen tot het einde van mijn dagen.

˙

A b2

œœœ œœœ

œ.

œ œ œ œ

bent als een kind naar de

œ œ

B b2

œ œ œœœ œœœ

Œ

˙

macht,

œ ‰ œ œ œ œ œ œ J

ECC17.0440.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œ œ

Ko-ning vol glo-rie en

œœ

ww

het steeds en

meer. weer. meer.

œ œ

ww

G7

C

œœ

w w

voor al - les, voor al - les, voor al - les,

o o o

Heer. Heer. Heer.

œ œ ..

œ œ

w w

œœ # œœ

œœ œ œ

.

n œœ .

Duration 4'16 ECC17.0134.02B


Het feestelijke karakter van dit opgewekte lied spat er af door het vlotte tempo en duidelijke articulatie. Het lied kan ook zonder begeleiding worden uitgevoerd. Kom en zing mee met dit vrolijke lied van blijdschap, liefde en van vreugde.

15

& b œœ œ œœ œœ œœ œœ

4

Kom

zing nu met

œœ

œœ œœ œ œ

œ œ

kom

zing nu met

el

UIT CATALOGUS

?

b

MADRIGAAL VAN VREUGDE 19

Words: Linda Spevacek-Avery Original title: Madrigal of Joy Vertaling: Diny Beijersbergen

Music: Linda Spevacek-Avery

el - kaar.

-

en - kel

Brightly

2 &b2 Œ

{h =  Ç 84} women unison

3

Ó

Œ

F O

? 2 Πb2

3

zing

een

vro - lijk

Ó

7

vreug-de vol - le lied

˙

?b

voor

œ œ J ‰

God.

œ œ J ‰ œ

lied.

all div.

˙

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Het

Een

vreug-de vol - le lied

j ‰ œœ J

11

& b œœ œ œœ œœ œœ

œœ

voor

œœ œœ œœ œœ œœ

O

zing

een

œ œ

˙˙ ..

œœ œœ

God.

Een

lied

voor de

b

˙

˙ ˙

vreug - de en eer voor

œœ

een

? b œœ

œ œ

Zing

œœ œ œœ œ ˙˙

lied voor de

œ œ

F

een

lied voor de

Œ

˙ ˙

zing

Ó

een

voor de da - gen

˙˙ ..

?b

œ œ

da

-

gen

van

het

jaar.

Een

œœ œ œ œ œœ œ van

het

jaar.

j œ ‰ Jœ

lied

van

licht,

een

blij

be - richt.

˙˙ ..

œ œ

˙˙ ..

œ

Een

lied

van

licht

O

© 2001 Heritage Music Press For the Benelux/Scandinavia/Germany/Austria/Switzerland/UK/Eire: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

eer,

˙ w

-

F

Heer.

˙ ˙

ze

œ œ œ œ œ œ œ

œ

vreug-de vol - le lied

˙

?b

voor

˙

Heer.

œ

lied.

Het

œ œ œ œ œ œ œ œ

O

zing

een

j œœ œ œ œ œœ .. œœ œ J

œ œ J ‰

God.

œ œ J ‰ œ

lied.

Duration 1'56 ECC17.0097.12F

vro - lijk

Een

œ

Het

lied

vreug-de vol - le lied

voor

van

lach, dat

'k le - ven

˙˙ ..

œ œ

˙˙ ..

God.

Een

lied.

œ œ œ œ œ œœ œ

13 % & .. œœ . .

j œœ œœ J

œ

œœ . .

mijn

vreug

œ

œ.

j œœ œœ J

j œœ J

œœ œ œœ œ œœ ..

mag. Kom

œœ œœ Kom

4

15

˙˙

˙.

œ

Heer.

œ œ œ ˙˙ ˙

ze

œ

Œ

˙

eer.

div.

&b

Laat de zon schijnen met dit swingende lied in een heerlijke “latin-feel”. Het arrangement is voor zowel zangers als instrumentalisten zeker niet moeilijk dus: leef je uit, vier feest; het publiek zal het zeker oppakken en met je mee doen.

on

vro - lijk

Ó

˙œ . œ œ ˙ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

O

˙

-

˙ ˙.

women unison

œ

Heer.

œ œ œ œ

Tot

Heer.

on

œ œ

vreug - de en eer voor

29

Zing

œœ œœ œœ

33

lied

stem.

œ œ œ ˙ œ ˙. œ

œœ

œ

Œ

˙˙

Ó

œœ # œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ

& b œœ œ œœ œ œœ # œœ œœ

har - mo - nie. Een

j œœ J

lief - de geeft

on - ze

˙œ . œ œ # œ œœ œ

tot

j œœ J

˙ ˙

. œœ œœ œœ œœ œ . voor Hem. Tot vreug - de en . œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ Œ œ . O zing een lied tot vreug - de en ˙˙

tot

?

vro - lijk

˙˙ ..

œœ œ œœ œ œœ ..

gro - te

œœ œœ

24

j œœ œ œ œ œœ .. œœ œœ œ œ œ œœ .. œ œ J me - lo - die vol

˙˙

glo - rie voor Hem

& b œ˙ . œ œ ˙ œ œ

Het

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ F

œ

lied.

œ

Πmen unison

&b

˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

glo - rie

œ œ œ œ œœ œœ œœ

b

Gods

œœ œœ œœ œœ

tot

?

kaar

˙˙

lief - de geeft stem,

œ œ œ œ œœ

Œ œ

œœ

œœ œœ œœ

Gods

˙˙

˙˙

&b Ó

˙˙

Ó

Ó

˙˙

ECC17.0097.12F

œ

œœ ..

mijn

een

œ

œ.

j œœ œœ J

œœ

˙˙ ..

maar

uit

œ

˙.

Œ

UIT CATALOGUS

lief

DEEL MIJN LIEFDE Words: Jan Blei

Music: Henk Ruiter

de

œ œ J

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ J

Œ

¿.

¿.

¿ ¿ J

Œ

G7

? œ.

voud

œ J

G

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

j œ œ

œ.

œ

œ.

œ

Œ

C

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

j œ œ

œ

œ.

j œ œ

œ

j œ œ

œ

˙.

komt

weer

œ

˙.

j œ œ

œ.

œ

17

& Œ

¿ ¿ J

¿

Œ

Œ

Ó

? Œ & œ . œœœ .. .

-

F

œ

œ

œ

er

is

ge

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

noeg

en

wat

je

weg

œ

œ

œ

œ

œ.

Tamb.

5

œ œ J

{h= Ç108}

shaker

& C ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿¿ ? C ¿.

de

œ œ œ œ œ œ œ œ

? ..

Drum

-

C

& ..

Latin

-

? .. œ .

C

j œœ œœ œœ œœ

œœ œœ

j œ œ

œ

Œ

œœ œœ

Ó

j œ œ

œ.

œ

œœ .. œ.

j œœœ œœœ

œœ œ

œœ œ

œ.

j œ œ

œ

œ.

Œ

-

Ó

j œ œ

œ

? œ.

œ œ œ œ œ œ œ j œ œ

œ

œ

œ

geeft

œ J

œ

D7

Am

& œ

-

œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œ

œ.

œ

Œ

Œ

G

œ œ œ j

œ.

œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

‰ œj œ œ ‰ œ

j ‰ œ œ œ œ

9

&

?

Ó

Ó

œ

œ

Deel

mijn

œ

œ

21

& Ó

Deel mijn

œ

œ

& ‰ œ ‰ œ œ

œ

? ‰ œ ‰ œ œ

œ

? Ó G7

& œ . œœœ .. . ? œ.

C

j œœœœ œœœœ

œœ œœ

j œ œ

œ

œ.

œ ‰ œ œj œ œ

œœ

^ œ.

œ.

^j ^ ^ œ ‰ œ ‰ œ j œ ‰ œ ‰ œ

^ œ œ

Œ Œ

Ó Ó

œ

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Duration 3'35 ECC17.0414.02F

j œœ œœ J

œœ .. lief

œ.

-

de

œ œ J

œ

œœ . .

mijn

vreug

œ

œ.

-

de

œ œ J

œ

œœ ..

mijn

een

œ

œ.

j œœ œœ J -

voud

œ J

C

F

G

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ.

j œ œ

œ

œ. 2

10

j œœ œœ J

j œ œ

œ

œ.

œœ maar

œ

œ

œ œ œ œ

j œ œ

œ

ECC17.0414.02F


Een prachtig nieuw lied van Nederlandse bodem waarin we met passie en emotie de Vader eerbiedig om een zegen bidden, om daarmee weer een zegen voor anderen te zijn. Een lied dat zeer geschikt is als afsluiting van een dienst of concert, gezongen door het koor of als samenzang.

12

 

19

-

Music: Gerrit Dekker Arr.: Harry Koning

Iœ„x

Gedragen, half time feel A

"   Ì

¡A/D  ÌÌÌÌ 

ÌÌ Ì

" Ì 

 

A

Ì ÌÌÌ

ÌÌ ÌÌ

Asus

A

ÌÌÌ

ÌXÌ

XX X

¡

Ì

¡

-

Ì

gen mij - gen ons

¡ ¡

Ì

¡ ¡

¡

¡

A

op de waar we

weg in

¡ ¡

¡

" 

E

¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡

¡

¡

Ì

Ì

¡

¡

-

mel.

Ze - gen mij Ze - gen om

ven.

¡

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¡¡

¡

¡

¡

gaan. le -

¡

¡ ,

A

¡¡

Ì

¡

¡

¡

A  ¡

¡

¡

¡

" 

in de

al an

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

Ì Ì

¡

œ . œj Œ œ œ

één

¡

&

bbb

? bb

˙.

œ œ

Wij

zijn Uw

Ì

¡

le - ven,

b

stem,

één

Heer.

&

∑ Eén

j . ? b b œœ . Jœœ œœ œœ b meer van

25

Ó

1

˙

œ Eén

? bb Ó b

¡¡

heer - lijk - heid

j j œœ œ œ œ J œ Jœ œ Œ

Vul

b

˙.

œ

ons

œ

˙.

œ œ

˙.

meer

met Uw

lief

˙.

œ

˙.

œ -

de

œ

¡

¡

¡ ¡ ¡

O O

God, God,

ze - gen mij, ze - gen ons,

Ì

ÌÌ

¡¡

Bm

Bm7

E/G 

ver - langt. te zijn.

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ,

Ì

¡

¡

¡

˙

één

stre - ven

Œ

hart,

˙

Œ œ

j j œ. œ œ. œ

? b œ . Jœ b b

zijn Uw

˙. ˙.

œ œœ œ

Heer

˙

Œ

o

œ.

œ

o

œ één

le - ven,

œ.

Œ œ

w

¡

¡ ¡ ,

Ì Ì

¡ ¡

¡

j œœ œœ œœ œ œj œ Œ œ œ œ

˙˙ ..

één

stem,

één

Ó

œ Œ œ

˙. œ œ

lof - lied.

F (Ad congregation) nnb ˙ Œ œ œ

Œ

women unison

Wij

j œœ œœ œœ œœ œj œ œ œ Œ J J

˙˙ ..

j œœ œ œ Œ

Ó

¡

ECC17.0527.02F

Eén

w

all unison

j œœ œœ œj œ œ œ Œ b J J

div.

& b œ . œj Œ œœ œ J stre- ven naar j ? œœ .. œœ Œ œœ œ b J

56

œ

˙.

maak

ons

zo

œ

˙.

œ œ œ œ ˙. -

als

&b

hart,

men unison

div.

˙˙ .. œœ œœ

œ . œj Œ œœ œ J le - ven, één j œœ .. œ œ œ œ Œ œ J

één

˙ nnb ˙

zijn Uw

˙. œ œ

œ Œ œ

stem,

één

˙˙ .. œœ œœ

j j œ. œ œ. œ

˙.

œ œ

Wij

zijn Uw

lich - aam,

˙.

œ œ

œ . Jœ

o

œ. œ J

w

Ó

Œ

Ó

œ Œ œ

Heer.

˙ Œ œ

œ Eén

w

doel,

één

˙˙ œ Œ œ

j œœ .. œœ œœ œœ

j œœ œ œj œ Œ œ œ œ

j Uw heerj - lijk - heid. œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œj œ J J œ Jœ œ Œ

meer van

all div.

˙˙ ..

œœ

˙.

œ œ

˙˙ ..

Vul

ons

meer

met Uw

lief

˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

œœ œœ

˙˙ ..

all unison

˙. œ œ Wij

zijn Uw

˙. œ œ

œœ

˙

de

Heer

œœ

˙˙

Œ œ

j j œ. œ œ. œ w lich - aam,

œ . Jœ

o

Heer.

œ. œ J

w

˙˙ ..

œœ

˙˙ ..

maak

ons

zo

˙˙ . .

œœ

˙ .. ˙

œœ œœ

U.

œ œ ww

?

men unison

© 1997 New Spring Publishing/ Songward Music and Threefold Amen Music (admin. Brentwood-Benson Music Publishing) For Europe: Universal Songs bv, Hilversum, Holland

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

div.

Heer.

˙. ˙.

¡¡

A

j Œ œœ œ œ

Heer.

œ. œ J

lof - lied.

?

naar

œ . œj œ j ww . œ œ. J J

en

K ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

div.

lich - aam,

˙ Œ œ

¡¡ ¡¡ ¡¡

div.

œ . œj Œ œœ œ

Œ œ

Wij

¡¡

al - le da - gen lang! tot in eeu - wig - heid!

Ì Ì

¡

38

b &b b

doel,

Œ œ P

women unison

b & b b ˙. ? bb

Uw

van mij gen

E/D

all div.

Œ

50

bbb

¡ ¶ ,¡

K ¡

lof - lied.

men unison

19

wat U tot ze

Ì

¡

32

b &b b Ó

j œ œ œ œ œj œ Œ

˙.

één

w

o

K ¡ ¡ ¡ ¡

¶ K ¡ ¡

¡

¡

¡

les der

ÌÌ

Ì Ì

¡

j j & b œœ œ œ œ Œ œ œ œ

j j œ. œ œ. œ

lich - aam,

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ,

ÌÌ

44

13

-

¡ ,

E7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡

lich - aam,

hart,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

3

Music: Scott Wesley Brown David Hampton Arr.: Michael Lawrence

{q = 118}

Eén

K ¡ ¡

staan. ge -

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

WIJ ZIJN UW LICHAAM, O HEER Words: Scott Wesley Brown David Hampton Original title: We are the body of Christ Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman

P women unison Œ ˙ Œ œ œ

¡

¡

Dsus2

Duration: 4'18 ECC17.0527.02F

UIT CATALOGUS

Ó

¡

E/D

" X

IJzersterk melodisch thema met een krachtige tekst geschreven door Scott Wesley Brown en David Hampton voor koor en samenzang. Hymn arrangement over, dat wij als gemeente van God allen één hart, één Geest, één stem hebben om hem de lof te geven. Wij zijn het lichaam van Christus.

7

¡

K ¡

E7

¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

b &b b C

¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡

 X

K ¡

moet in

¡ ,

© Unisong Music Publishers bv t/a HGJB Music, Hilversum, Holland.

Gentle half-time feel

¡

¡ ¡

zal - de

D6

Ì

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

" Ì

" 

die ik ge - loof

D6

¡ ¡ ¡

waar ik en lief

Both times ALL

 ¡

K ¡ ¡

¡

mel.

 ¡

 ¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " Ì Ì ¡ ¡

-

¡

¡ plek hoop

20

-

Ì E

 

X

X

Ì

K ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ op de waar we

Ì

- gen mij - gen ons

¡ ¡

E7/A

A7

ÌÌ

Ì

-

A

16

Ì

¡

XÌÌ Ì

¡ ¡ -

Asus

Asus

SA 1st time tacet

1. Ze 2. Ze -

¡

Ì

Ì

K ¡

¡ ¡

Ì

" Ì E7/G K ¡ ¡ ¡Ì ¡ Ì

¡Ì Ì

¡¡ ¡¡

Ì

5

9

D/F 

E

¡ ¡ ÌÌÌ Ì 

¡ ¡

Ze Ze -

ven.

E7/A

ZEGEN MIJ OP DE WEG DIE IK MOET GAAN

  ÌXXX

-

Ì

Ì

" Ì

UIT CATALOGUS

Words: Hans Maat

Ì

ECC17.0021.02E

b

2

11

-

en

œ Œ œ

-

als

œ œœ œ

ECC17.0021.02E


Een lied dat ondertussen over de hele wereld gezongen word in allerlei verschillende stijlen en variaties. Deze wat meer “klassiek” getinte versie is zeer ingetogen maar verliest zeker niets aan enthousiasme en spreekkracht.

21

10

X

Ð

" 

KOM, NU IS DE TIJD: AANBID HEM

Ð

women unison

4

R Ð

Å

"  

© © © ©

L © ©

Ð

© ©

nu is de tijd:

•

4

½ Å

aan - bid

Hem

•

•

© ½ Å men unison

•

•

•

•

nu is de tijd:

© ©

 Ð

© ½ Å

15

L © ©

bid

" 

•

ont - moet jouw

" © © © ©

Ð

Hem

©

Å

Ð

© ½ Å

© ,

Ð

•

©

©

Å

Ð Ð

•

zo - als je bent

© © © ©

Å

en

geef

Ð

© ©

je

hart.

© © ,

Å

Å

" © © © © © © © ©

Words: C. Spaandeman

12

&

# œ œ

7

œœ

is in zing

œ

G

# œ œœ

15

& A7

Em

D D7

# œ & 44 œœœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ # œœœ œ œœ œœœ œœœ # œœœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œ œœ œ œ

œœ œ

œ

C C/A

.. œœ

œœ œœ œœ

œœ

.. œœ

œœ œœ œœ

œœ

C /D A /D G C G/B A G # œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œ œ œ & œœœ œœ œœ œœ œ œœ œœ # ˙˙ n œœ œœ œœ œœ œœ œœœ .. œœ

œœ œœ œ œ œ œœ

œœœ

?# œ œ œ œ

œ œ

œ œ

B m B m7/D

Em

œ œ œ œ

© ©

©©

©©

ÐÐ

en

geef

je

© ©

Ð Ð Ð

ÐÐ Ð

A7

7

˙ ˙˙

7

m

œœ

œœ

7

. œ œ œ œ . œ œ œ

© 1993 Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

© ©

œ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

C

&

œ œ œœ œœ œ œ

18

&

God ons ge - ge - ven, Heer - e te lo - ven, lie - de - ren ho - ren,

œ œ

œ œ œ œ œ œ

C

C/A

# œœ œœ

D su s4

œ œ

œ

#

C/A

œ

œ œ

œ œ

ÐÐ

©©

©Ð 

ont - moet

© ©

©©

Ð X

L ©

ÐÐ 

jouw

Ð Ð Ð

© ©

-

bid

Ð X

©©

©Ð ©L

L © © ,

© ©

Ð Ð

aan

©©

L © © © © , L © ©

¨

God

ÐÐ Ð

Ð Ð

ÐÐ 

© ¨

Kom,

©© 

Ð Ð

½ Å

ÐÐ 

Kom!

Kom!

XX

©Ð 

œœ œœ

œœ

œ œ

œ œ

œ œ œœ œœ

œ

?# Ó

Duration 4'00 ECC17.0183.02

œ œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœœ

œœ œ

œ œ œœ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ

D su s4

D

Bm

œœœœ œ œœœœ

œœ œœ

œœ -

œ ‰ œ J D7

œ

œ

tot de zing

j œ œ

œœ œ ‰

œ

œ œ

œ

œœ

œ œ

œ œ

B m7/D

œ

œ œ œœ

œ œ

œœ œ

œœ

God Zing Hij

¨

D

œœ œ œœ

œ. œ.

j œ œ

œœ

œœ œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ œ œœ œ œœ

œœœ

œœ œ œ œ œœ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ

œ œ

œ œ

en ook sa - men. te ver - wach - ten. in de a - vond.

œ œ œ œ

œœ

œœœ

œœ œ œ œ œœ œœ

j œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ

œœ

A7

D7

œ

œ

œ œ

œ œ Zing Zijn Zing

œ œ

œ œ

G

C

˙ ˙ G

œ œ œ œ œ

œœ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ œ œœ œ

œœ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

van ge - na liefd' en trouw met je hart

œ œ

œ

˙ ˙

œœ

œ œ

Zing wel al # - leen G/E van D/F G D 7/A G/B Al - les Hem Zing in de mor - gen œ œ

œœ œ

œ œ

# œœ œ n œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

glo - rie van Hem. zon bo - ven - dien. zui - ve - re stem.

œ œ œœ œœ

œ

œ œ

œ

en tot ren, de met een

œ œ œœ œ

œœ

œœ

om die die de om je

G

œœ œœ

-

œœ

œ œ

œœ 7

œœ

gaf het ons - en van Hem is het waard

Em

œœœ

2

12

œœ

˙˙

eer en lof maan, de ster je je lied

wel al - leen les van Hem gen en zing

œ œ

œ œ

D

# œœ

œ œ

œœ

œ œ

7

œ œ

œ. œ.

D

œœœ

œ œ

œœœ œœœ

œ

daar - om veel - en - de al in de mor

œ ?# Ó #

œœ

A

œœ œ

˙ œ

hart en met stem. schep - ping te zien. lof - lied voor Hem.

Em

œ

D7

&

œœ

L © ©

ECC17.0272.12E

œ œ

œ œ

Å

¨

XX

© © © © © ¨ Ð

Å

ÐÐ

Hem

¨

©

½ Å

© ©

L ©

©

hart.

- en met - ken Zijn dan een

œœ

œ œ

œœ Zing Zing Zing

œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ

©©

de tijd:

© ©

œ

œœ œœ

te ge - brui - ken, heeft ge - scha - pen, te doen zing - en,

? # œœ

œ œœ œ œœ

œ œ œ œ

œ œ

?# œ œ

Eén van de ga - ven door Wat is er mooi - er de Zing met je hart laat je

?#

# œ œ

D su s4 D

opt.: 2nd time solo, choir mm

#

je bent,

©©

œœ

#œ #œ

veel aard' hart

œœœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ

j œ œ œœ . œœ œ œ œ œ œ œ . œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ œ œ œ

G

œœ

B/D #

?# œ œ

G B/D #

is

© ©

©©

wel het zing blij - de klan met je hart

? # œœ

Music: Loek v.d. Leeden

D su s4 D 7

© ©

2

&

C C/A

aan - bid

© ©© ©© © ©©

Å

Ð Ð

© ©

nu is de tijd:

Ð Ð

Duration 3'54 ECC17.0272.12E

ZING MET JE HART

&

© ©

©©

zo - als je bent

Ð

UIT CATALOGUS

7

zo - als

ÐÐ

 © © © © © © © ©

•

Een lied dat vol enthousiasme, maat na maat oproept om te zingen met je hele hart. Het eenvoudige arrangement bied genoeg mogelijkheid om af te wisselen met unisono-, harmonie- en sologedeelten. Daarnaast ook prima te gebruiken om het publiek (bijvoorbeeld bij het laatste couplet) mee te laten zingen.

? # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ

© ©

© ©

© ©

Kom,

" 

aan -

•

© 1998 Vineyard Songs (UK/Eire). For the Benelux: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

G

© ©

Å

zo - als je bent,

•

Kom,

Ð

L=TTON

© © ©© © © © ©

Kom,

R

© © © ©

Kom,

God

• 2

•

Å

©© © © © © © ©

Å

38

•

A little faster all div.

ÐÐ

©© ©© ©© ©© nu

Ð Ð

½ Å

33

 

Å

Kom,

"  ©© 

 

10

2

ÐÐ

Hem

=TTO

Kom,

Å

 „

 2 (opt.)

Music: Brian Doerksen Arr.: Jack Schrader

28

Steady, never rushed

2

Kom,

X

 © ©  

Å

Kom!

UIT CATALOGUS

Words: Brian Doerksen Original title: Come, now is the time to worship Vertaling: Peter van Essenœœ

œ œ

G

D7

œœœ œ œ œœ œ œ

œœ

de ver en zijn van die

œ œ œœœ

œ œ

ECC17.0183.02


Het is heerlijk om lofliederen te zingen tot eer van God, maar er mogen ook momenten zijn waarin we Hem in de stilte ontmoeten. Dit lied neemt ons mee naar Gods troon waar we in niets anders hoeven doen dan stil zijn en dat ontvangen wat de Vader ons zo graag wil geven: Zijn liefde.

9

 

22

‹

Aan - bid Hem met

Words: David J. Evans Original Title: Be Still Vertaling: Peter van Essen

Oboe

C-Trumpet

œy

Music: David J. Evans Arr.: Martin Zonnenberg Setting: Jeroen Nieuwint

R

 

‹

Bass/ Drums

‹

legato ¡ ¡ Ì  ¡

¡

A/C 

D

Organ/ Piano

"  XXÌ

"  Ì

F m/A

Ì

Ì

¡

¡

¡

G

Gmaj7

Asus

¶ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡

Bm

  ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡Ì ¡

‹ K ¡

D

D/F 

G

¡ ¡¡ ¡ ¡K X ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì

¡¡¡

Ì

¡

¡

¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Ì Ì

ÌÌ

¡

¡

¡

¡

zelf

geen

zon

" 

¡

¡

voor

Hem

Em7

D/F 

Em/G

¡

neer,

E7/G 

¡Ì

¡

¡¡

¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Asus

A

D7

X¡ ¡ ¡ ¡ O ÌÌ Ì Ì

ÌÌ

‹

‹

¡

¡

en

ons

G

Ì

de schenkt.

K D ¡ Ì

¡

Ì

Ì

¡ , -

D/F 

¡

¡

¡

¡

ge - na

A7/G

Ì

¡

¡

K D ¡ Ì

¡

Ì

Ì

¡ nu

de kent

D/F 

¡

¡

X

¡

K ¡

‹

A7/G

¡

‹

kniel

K ¡ Ì -

‹

 G 

en

Bm

¡¡ ¡

Die

" 

Em7

¡

Ì

 

X

A7

¡ ¡

13

¡ ¡ ¡

¡

¡ ,

eer - bied en ont - zag F m7

D

 ¡ ¡

WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD

¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡

" ¡ ¡

UIT CATALOGUS

‹

‹

¡

¡

Ì

5 Ob.

  Ì

‹

 ¡

Wees stil voor het

 

aan - ge - zicht van God, F m7

D

¡

"  XXÌ

Bm

Ì Ì

Ì

¡

want

K ¡

17

¡

¡ is

Bm/F 

Ì¡Ì

ÌÌ

‹

hei - lig Em7

¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡Ì 

¡ ¡

¡

K ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

‹

¡

À ¡

¡Ì

Asus

A7

Ì

¡

¡ ¡

¡

Heer.

E7/G 

Em/G

 

X

¡

de

¡ ¡

G

¡

Bezing de grote macht van onze God in dit heerlijke loflied met Jiddische elementen. De karakteristieke tegenstem wordt gezongen door de mannen. Een arrangement vol vrolijke klanken; een waar feest om te zingen!

15

? b 44 œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Dm

A m7

A m7

œ

œ

A m7

Dm

œ œ

j œ œ œ œ

œ.

¡

D/F 

¡ ,

X

Em/G

A

D

¡

¡

¡

¡

¡

¡

in be - nauwd

-

œ.

he - den.

Daar

-

Bb

Dm

K ¡ ¡

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ J

œ œ œ œ

œ

ver-plaat - ste zich de

aar - de, al wan-kel - den de

C7

j œœ œœ œœ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œ

A 7/E

˙

om zul - len wij niet

vre

¡

œ

œ

œ œ œ œ œ #œ in

het A7

A m7

A7

‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ # œœ œœ

œ

ber - gen

œ

j œ ˙

hart van

de zee.

œœ œ

n œœœ

œ

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œœ # œœœ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œ œ

œœ œœ œ # œœ

Dm

zen,

F

A m7

œ

¡

˙ -

Dm

F

œ

œ

œ

œ

œ œ œ J œ œ

C

?b œ

œ

D/F Em7

G

X ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

j œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ

œœ .. œ.

?b

D7

œ œœ ‰ œ ‰ œœ œœœ œœ œœ œ

A m7

Dm

œœ ‰ œœ ˙˙˙ œ œ ˙ œ

œ

œ

œ

21

œ

œ

X Heer.

ECC17.0650.02F

‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œ

œ. & b œœœ ... ‰ œœ ‰ œ ‰ œœ ‰ œ œœ œœ œ œ

Ì Ì

A m7

al

Dm

ÌÌ

Dm

Bb

j œ œœ œ œœ œ

¡

K ¡ de

¡

Em

K ¡

& b ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ

. &b œ

j œœœœ œœœœ

¡¡

hulp

17

A m7

Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

¡ is

¡

¡

¡ ,

Bm

¡¡ ¡

j œ œ

Een

Music: Willy Appermont

œ

Bm

¡¡

13

& b œ.

GOD IS ONZE TOEVLUCHT EN STERKTE

j œ œœ œ

F m7

¡

hei - lig

3

UIT CATALOGUS

Dm

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Duration: 3'14 ECC17.0650.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Words: Willy Appermont

K ¡ want

¡ ¡

A

 Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ aan - ge - zicht van God,

¡ ¡

¡

Ì " Ì

© Kingsway's Thankyou Music For the Benelux: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland.

& b 44 œ . œœ ..

¡

¡

" 

Ì

ÌX

¡

Wees stil voor het

œ

œ

&b

œ

Ó

Œ

œœ Laat

Dm

5

Bb

C

œ. & b œœ .. ?b

œ

C /E

F

œ œ œ J œœœ œœœ œœ œ

œœ œ

D m7

C

E m7 ( 5)

œ

œœ œ

n œœ

œ

œœ œ

# œœœ

œ

œ

œ

b

A 7/E

œ

œ

œ

œ

A7

œœ œ œ

œ œœ œœ

# œœ

œ œ

œ

j œœ ˙˙ œœ ˙˙

j œœ œœ œœ œœ

Dm

œ

œ

&b

all unison

œ.

j œ œ

œ

God

is ons

een

& b ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ ?b œ

œ

œ

œ

j œ œ toe -vlucht A

j œ œ œ œ

˙

en sterk - te,

ten

m7

œ

œœ ‰ œœ œ œ

œ

œ

Dm

œœ ‰ œœ œ œ œ

œ

œ œ

A

A7

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œœ œœ œœ œœ # œœ œ

œ

œ

œ

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

A m7

A m7

Dm

Dm

D m A m7

?b œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

A m7

Dm

Dm

œ

œ

j œœ ˙˙ œœ ˙˙

j œœ œœ œœ œœ

œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œœ

œœ

˙

˙ 25

œœ œœ

œœ

œœ

œœ

brui - sen laat schui - men haar

˙

zeer - ste be - von m7

Dm

‰ œ ‰ œ œ œ œœœ œ œœ œœ œœ

& b œœ 9

A m7

& b ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ œ œ œ œ

˙ -

Dm

?b

den. A

m7

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ œ

œ

œ

œœ

waat - 'ren,

œœ œœ œœ œœ laat de ber-gen

˙

˙

˙.

œ

God

is

ons

een

A m7

& b ‰ œœ ‰ œ ?b œ

œ

œœ

œ

œ œœ

œœ

œœ

œ

œœœ

œœ

be - ven door haar

˙

œ

toe

-

œœ on

œ

vlucht en A m7

Dm

‰ œ ‰ œœ œ

œœ

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ

‰ œ ‰ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

-

˙˙

stui - mig - heid.

˙ sterk

˙ -

te

Dm

‰ œ ‰ œœ œœœ

‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ

œ

œ œ

œ

œ

œ

Duration 2'57 ECC17.0420.02F

2

13

ECC17.0420.02F


Vol moed en vertrouwen gaan we samen op weg. Ga mee en zing het uit met dit krachtige, vierstemmige koorarrangement van Loek van der Leeden: Ik wil wandelen aan de hand van Jezus tot ik op een dag voor Zijn troon zal staan en een eeuwig loflied voor Hem zing.

Een mooi vierstemmig arrangement van Martin Zonnenberg. De noten zijn niet erg moeilijk maar door de vrije manier waarop een dergelijk arrangement uitgevoerd moet worden zit er zeker in een afwerking een mooie uitdaging.

13

18

UIT CATALOGUS

UIT CATALOGUS

PSALM 141

AAN DE HAND VAN JEZUS WIL IK WAND'LEN Words: Loek van der Leeden

D D D © ©© © Aan de

©©

ÐÐ

on - ge-stoord,

© ©

Ð Ð

©Ð © ©©

©© ©©

©© ©© ÐÐ

© © © ©

© ©

za - lig oord,

waar ik

eens

© ©© © ÐÐ

©© P ©©

©© 

©©

naar dat

©© ©©

©©

wand' - len, aan zijn

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

©© 

5

" D D ©© ©© D

ÐÐ

hand van Je - zus wil ik

" D ©© ©© D D

D D D ©© ©©

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

©© 

Words: Psalm 141

Music: Loek van der Leeden

© ©

L ©© ©© ©© ©© © ©© , ©

ÐÐ 

©© ©©

zij - de door het le - ven

gaan.

Ga ik

Ð Ð

© © © ©

L ©© © ©© ©© © P © © , ©

L ©© ©© ©© ,

Hymn style, flowing

Ð 

voor zij - ne troon zal

L ©© © © P ©© , © ©

staan.

© ©

ÐÐ 

©© ©©

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

D D D ©© 

ÐÐ

en - gel - ko - ren zal ik

L ©© ©© ©© ©© ©© ,

" D D ©© D

©©

zin

-

©Ð

©

©© 

©© ©©

gen, een

©©

L © ©© © ,

© ©

L ©© ©© ,

©©

©©

©©

eeu - wig lof - lied voor de

©© ©

©© 

©©

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

D 2/F #

E/G # E

?b c ‰ œ œ

˙ ˙

F

œ #œ #œ œ œ #œ #œ œ

˙ ˙ ˙ ˙

˙ ˙

7

?b

œ œ ˙ œ œ ˙

j ‰ œ

Ó

E

œ

œ

toen zag een nieu 1. En ik 2. Gods bruid ge - meen - te zal ne troon 3. God zelf op zij F/A B b6 G m7

F

& b œœ œ œœœ œœœ œ œ ?b œ œ œ œ œ œ œ œ 11

? b œ.

œ J

C C j ˙ œ œ œ œ œ œj œ œ n œ b œ J

7

C su s

j œ ‰ œ

˙ ˙ œ

œ

Œ

˙.

œ œ

zij was niet zee meer, brui - gom lang ver - wacht, aards pa - ra - dijs, nieuw B b/D

B b/D b

j & b œ. œ œ ‰ J œ ‰ J ? b œ bœ œ bœ

F/C

G9

en er Hij zal waar wij C 7/E

C

œ œ ‰ Jœ n œ œ

˙œ . œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

© 1975 Universal Songs bv, Hilversum, Holland.

œ œ

F

œ

Am

Gm

˙ ˙

˙˙

˙ ˙

˙˙

F

C/E

j ˙ œ we he zich sie ge - ze

-

œ

œ

œ œ

U bed graf

geldt en prijs

D

Em

B

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

 ÌÌ

te ven tot

hulp zijn, U

en tot mijn

hoor U smach

¡¡

mel ren ten

-

C

œ J

˙

we zich gen

aar ne wo

œ œ

A/C #

mij - he ik

-

¡¡

A

2

¡¡

roep reuk schuil

¡¡

œ œ

œ œ en de en zij aan het

œ œ

¡¡

¡ ¡

¡¡

-

¡¡

¡ ¡

mij ge tend

-

D

G

¡¡

¡¡

¡¡

ik, werk bij

wil voor U;

mij Uw trek

ga aan mij

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

Ì Ì

C

ÌÌ -

de ge om

¡¡

slaan, zicht, hoog,

Ì Ì

Duration: 1'47 ECC17.0491.02B

all unison

& b œœ

œ

œ

œ œ œ

F

C/G

œ œ

19

œ

?b œ

œ

œ

œ

op

gaan

œ

œ

˜ B b/D F/C B œ & b œ œ œœ œœ œœ œ b œ œ ?b ˙ ˙

œ

œ œ

neer. zacht. reis,

œ œ

C

F/C

F

œ œ œ œ

Bb

F/A

F7

œ œ

œ œ

œ œ

w w

w w

˙.

œ œ

œ.

staan.

En de

Heer

˙.

œ œ

œ.

C/B b

F/A

B b/C

C

œ œ

j œ œ œ œ bœ op

œ œ œ œ

˙

zij - ne troon ge - ze

œ J œ œ œ bœ F 7(

9)

˙‰ . œ œ œœ œœ œ J œ

j œ. œ ‰ œ œ b œœœ œ œ b œ J

nœ nœ

˙. ˙.

œ œ

˙ ˙

œ œ œ

œ

˙

j œ J

F

œ œ œ

œ

˙

C7

F

&b œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ #œ œ ‰ J œ J ?b ˙ ˙ ˙ ˙

j œœ œœ œœ J

Dan zul - len

j œ J

j œœ œœ œœ J

b

B /F F j j œ ˙ œ œ œœ œ œœ œ œ œ ‰ ‰ J J œœ œœ Œ œ œ ˙.

2

14

C7

al - le

œ

˙ ˙

-

ten het boek des

œ œ œ œ

˙ Bb

G m7 D/A G m/B b

œ œ œ œ œœ œ # œœœ œœœ œ ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

all div

?b œ

Duration 4'28 ECC17.0043.02C

oor - deels als

œ œ œ œ œ œ œ œ œ C

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœœ œœ œœœ œ b œœ œ œ

le - vens zal o - pen - slaan.

œ œ

des

œ

œ œ œœ œ œœœ œ œ œ

23

&b œ

D/F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

dat zal ge - beu - ren op de dag

j j œ œ œ œ

˙

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ

?b œ œ

j ‰ œ œ œ

ÌÌ

aan, richt oog,

¡¡

-

ken, den ven,

¡ ¡

¡¡

Ó

stad daald' uit de he - mel rus - ten in zijn ar - men ein - de van de gro - te

en de voor de maakt een

œ

¡¡

ÌÌ

sme han ge -

¡¡

¡¡

?b œ

œ

de men nen D

¡¡

-

¡¡

EmF7

-

-

¡¡

15

œœ œ œ # œœ n œœ œœ œœ œ œ #œ #œ

¡¡

 ¡ ¡

&b

&b œ

œ

F

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ik, ge en

do - den

œ. nieu tot mo

roep mijn dood

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

C/F

C7

C/E

œ

Heer Heer, aan

mijn mijn - ge

G

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

j œ . œ œj œ . œ œ ˙‰ œ œ œ œ œ œ œ b œœ œ ‰ J Jœ ‰ ‰ J Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

was een al - len al - len

1. U, 2. Laat, 3. Zo

" ¡¡

©© ©©

D 7( - 9)

j œ œ.

œ.

¡¡

Ik zal

j j œ bœ & b c j œ œ œ . j œ . j ˙ œ b œœ . œ œœ . œ œ œ . œ œ # œœ œœ n œœ # œ œ ˙œ œ # œœ œ œœ œœ œ˙ œ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ F

¡¡

Heer.

Music: L. v.d. Leeden

B b/D C 7 F

¡¡

U als ik

'T NIEUW JERUZALEM

C7

¡¡

UIT CATALOGUS

{q = 90} C

¡¡

©© ©©

Een warme vierstemmige compositie voor gemengd koor en orgel of piano van de Nederlandse componist Loek van der Leeden. De partijen liggen goed in het gehoor. De fraaie melodie is een welluidende vertolking van de tekst gebaseerd op Openbaringen 21: 1-5.

Words: L. v.d. Leeden Revelation 21: 1-5

C

¡¡

ÐÐ 

Duration 4'13 ECC17.0373.02C

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

G

¡¡

¡ " ¡

©© ©©

ÐÐ 

© ©

D

¡¡

snel ge hef

Met de

3

9

G"

2

© P ©© ©

Music: Martin Zonnenberg

œ. œ.

j œœ œœ J

œœ

˙˙

tra - nen nooit

meer

vloei

œœ œ œœ œœ . J

œœ

˙

C7

F

C

F/C

œ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ Jœ Œ œœ œ œ w

œ œ œ œ œ œ b œœ -

en, daar is geen

œœ œœ œœ œœ

C /F F œ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœœ b œœœ

œœ

7

œ œ

7

œœ œœ œœ œ œ ECC17.0043.02C


Dominee Kok heeft dit lied geschreven ter nagedachtenis van Kees Vellekoop. Dirigent/organist Martin Zonnenberg heeft het gearrangeerd voor koor, piano en orgel. Een warm en boeiend lied over de nieuwe dag, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

De ECC Catalogus: van selectie tot brievenbus (DEEL 1)

5

UIT CATALOGUS

O WELK EEN DAG ZAL DAT WEZEN! Selectie Words: ds. W. Kok In memoriam to Kees Vellekoop

Het volledige productieproces van de ECC Catalogus omvat ongeveer 4 maanden. Drie keer per jaar komt de selectiecommissie van de European Choral Club bijeen om liederen voor de volgende catalogi te selecteren.

A/E G #/E

E

# # & # # C œ˙ . œ

In de maanden voor deze bijeenkomst worden alle nieuwe liederen die bij de commissie binnenkomen bekeken, beluisterd en beoordeeld. De commissie kan hierbij putten uit vele tientallen nieuwe liederen of arrangementen van auteurs en uitgeverijen uit binnen- en buitenland.

Music: Ds. W. Kok Arr.: Martin Zonnenberg

E

œ œ œœ œ

O, welk een dag zal dat O, welk een dag zal dat O, welk een dag zal dat

Werken die in principe geschikt worden geacht voor uitgave in de European Choral Club Series komen op een groslijst, gerangschikt naar koorsoort, moeilijkheidsgraad, bezetting, kerkelijk jaar, etc.

E/C #

7

œœ

œœ # œœ

? # # # # œœ

œœ

œœ

B

œ œ

œ œ

G #7/D #

E

schoon gaan keer:

lees verder op pagina 24

œ œ

B

G #7

welk een dag welk een dag welk een dag

zal dat zal dat zal dat

œ œœ œ

œœ

E/B B

˙˙ œœ œ œ

˙˙

E/C # F #m7

B su s4 B

œ œœ œœ œ œ

œ

˙

E 7/B E/B

A

F #m7

n œœ

œ. œ.

ww

N I E T

œ œ œ œœ œ œ

œ œ

œ. œ.

G #m/B B 7

E/B B

23

voor voor

WIJ DANKEN U With

¡

¡

¡

¡

Uw ze - gen hun warm - te

el el

¡

¡Ì

 ÌX

Music: Remco Hakkert

GROOT IS UW TROUW, O HEER

stier-ven in Gods Zoon. voor Zijn troon zal staan. al - le din - gen Heer'!"

j ˙ ˙ .. œœ œœ œ œœ . œœ w . J

¡

-

¡

¡

ke ke

dag dag

¡

¡¡

Ì dan dan

ÌÌ

D/F 

ÌÌ

  ¡

2

"  

D2 D/C Bm F m/A ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

Ì

¡

Ì

Gmaj7

¡

¡¡ ¡¡

Em7(9)

¡ ¡¡ ¡

G6/A

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Band 1st time tacet

A7

" 

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡

À

¡

¡

Ì

ken ken

wij wij

U. U.

¡¡

¡¡

ÌÌ

À

G2

Ì Ì

¡

Ì Ì

G

F /A 

F 7/A 

À

Gmaj7

G6/A

A2

Ì X

¡¡

Bm2

Bm

G2

G6

 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Hymn-Ballad R

4 B2

-

mm

"  ÌÌ

œzv

˙˙ .. Œ

Duration 2'30 ECC17.0127.01B

mm

4 D2

Œ ˙˙ ..

9

 ¡

Words: Remco Hakkert

œ œ

E

2.

© 1993 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

UIT CATALOGUS

œœ

j œ œ œ œ J

j .. œœ œœ œ œœ .. œœ J

KOPIËREN Een nieuw lied van Remco Hakkert dat speciaal geschreven is voor het 40 jarig jubileum van de EO. Een lied waarin “dankbaarheid” een centrale plaats in neemt en daardoor een geweldige uitnodiging voor ons allemaal, om een moment de tijd te nemen, na te denken over de geweldige zegeningen die God ons gaf in ons eigen leven.

j œ œ œ œ J

on - ver - derf - 'lijk ik dan mee mag zing ik keer op

œ œ œ œ

al - len dan zul - len her - rij- zen, die stier-ven in Gods Zoon. Hem te - ge-moet in de wol-ken en voor Zijn troon zal staan. "Uit U, en door U, en tot U zijn al - le din - gen Heer'!"

˙ œ œ ˙ œ œ

œ

we - zen, als we - zen, als we - zen, dan

œ œ œ

1.

œ . # œj ˙ œ. œ ˙ J

˙ ˙

˙˙

˙˙

Als al het bo - ze, Als eng' - len - ko - ren "U zij de glo - rie;

C #m

O, O, O,

B/D # G #m

j ˙˙ # œœ .. œœ ˙˙ J

w w

œœ œœ

F #/E

E

w˙ ˙

œ œ

œœ

F #m/D # G #

C #m F #m

œ œ œ œ œ œ w ˙ œ œ .. œ œ œ œ œ œ

? ####

œœ

œœ œœ œœ

œœ

œœ œœ ˙˙

w˙ œ œ .. œœ œ œœ # œœ œ œœ

B su s4

œ œ

œœ

œœ

12

# # & # #

œ œ

E

w

œ œ

œœ

Je - zus, de Heer' ver - schijnt. Je - zus in glo - rie komt. 't brui - lofts- lied dan be - gint:

B

œœ

F #m7

œœ

zon - de en dood, ver - dwijnt. zin - gen Zijn lof in 't rond. Gij hebt ons zeer be - mind."

De commissie doet haar uiterste best om in elke catalogus een goed evenwicht aan te brengen wat betreft repertoire voor gemengd- en jongeren/gospelkoor. Als de selectie voor een catalogus definitief is vangt het productieproces aan.

A/C #

E/D

œ œ œ œ nœ ˙.

D #/F # F #m7

# # & # # œ œ

A/E E

we - zen, als we - zen, als we - zen, als

œ nœ

? #### C ˙ w

±

˙œ œ œœ œ

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì

¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Ì

X 13

5

 ¡

Solo, or small Soprano group

 2 ¡

¡

¡

¡

1. Voor Uw trouw, o 2. Voor de men - sen,

À

Ì

¡

Heer, Heer,

door trouw

¡ ¡ ¡

¡

al - le ja - ren door de ja - ren

À

Ì

 ¡¡

heen, heen,

Choir 1st time tacet

 2 XÌ

¡

Voor

¡

ÌÌ 

mm

¡

¡

ÌÌ 

¡

¡

D ÌÌ 

G/D

D

Gm6

"  ¡¡

¡¡

dit

¡¡

¡

¡

À

Ì

¡

lief - de, Heer, sa - men - zijn,

¡¡

¡¡

ÌÌ 

¡¡

sa - men - zijn,

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

bou - wend op

D ÌÌ 

¡¡

U

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ al

À

Ì

dwars door het don - ker bou - wend op U al -

heen, leen,

ÌÌ -

leen,

¡¡

D ÌÌ 

D

Gm6

mm

¡

¡

D ÌÌ 

 

D

G/D

D

Gm6

D

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" 

X

¡

" 

¡

Voor Uw Voor dit

¡

Ì

X

© Unisong Music Publishers t/a Shadach Music, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G/D D Gm6 D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

" X

¡

¡

D

Ì

G/D

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K D ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

X

Ì ¡¡

Ì ¡¡ Duration: 5'03 ECC17.0693.02G

3

15

ECC17.0693.02G


Gebed dat zowel alleen door koor als door koor en solist(e) uitgevoerd kan worden. Een compositie van Nederlandse bodem, Loek van der Leeden, voor gemengd koor met een mooi contrast tussen de coupletten en het breed uitgezongen, gedragen refrein.

&

6

œœ

?

O KOM IN ONS HART WONEN Music: Loek v.d. Leeden

16

G

E

F6

F

F#

œ #œ

œœ

˙˙

œœ

œ bœ

in in

ons ons

hart hart

Uw Uw

vre vre

œœ

œ œ

œ œ

œœ

G/F

G/E

G/D

& ww {q = Ç 80} C

& 44 œœ

C su s4/D

C/E

œœ

œœ

œœ

F

G 7/D

C

œ œ

œœ

˙ ˙

Heer. Heer.

± C/E C /E

F

œœ œœ

œœ

œœ

C/E

G 7/D

C

G

œœ

œœ

œœ

˙˙ ..

? wœ

? 4 œœ 4 C

4

&

œœ

œœ

C su s4/D

Leid ons, Dat wij

œœ

œœ

œœ

œœ

le - ven vol van zon - daars aan het

œœ

œ

C/E

œœ

œœ

œœ

?

leidt ons door dit Je - zus die voor

F

E

œ œ

œœ

A m su s4

˙ ˙

help ons en be - hoed eeu - wig zou - den le -

œœ

œœ

œ œ

˙˙

œ œ œ œ

Am

D7

œ œ

# œœ

œ œ

œœ

œ œ

œ œ

œœ

G

ons, leer ons ven daal - de

˙ ˙

œ # œœ

zorg en angst en kruis Zijn le - ven

œœ

œœ

pijn. gaf.

œœ

G/B

C6

D6

œœ

œœ

# œœ

˙. ˙.

D7

˙˙ ..

œ œ

œœ

œ œ œ

œ œ

œ œ

G

8

œœ

C/G

G 7/B

œœ

œœ ..

Sterk ons Zulk een

œ œ

?

C

j œœ J

œœ

œœ

in 't ge - loof voor - beeld, zulk

œ œ

j œ œ J

œ. œ.

C/G

˙˙

o een

œ œ

G

E m/F

C/E

œœ

œœ œœ

œ. œ.

˙ ˙

œ œ

œœ œœ

j œœ œ J œ

œœ ..

weer. weer.

˙˙ . .

˙ ˙

G 7/D

C/E

C

˙˙

˙˙

ons

sa

˙˙

˙˙

D7

G

B m/D

& # ˙˙

˙˙

˙˙

U

te

vol

˙ ? ˙

˙ ˙

˙˙

# # & #

11

œ

œ

6

&

j j œ œœ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œœ ° etc.

j œœ œ œ œJ œ œ œ œ ˙.

w

œœ

˙.

E

? ###

˙. ˙.

œœ

œ

•

•

.. œ

•

•

œ

œ

œ

1. Hij mat de wa God schiep de aar 2. Hij is ons licht Nie - mand is

# # & # œœ œ œ œ œJ œ . ? ### w # # j & # œ 11

œ

j œ

E/G # A

˙

zijn hand, haar pracht re nacht, ge - lijk;

# # j & # œw w ? ### w w

œ

j œ

B m7

jŒ œœ œœ .. œœ œ Guit. fill j œ . œœ Œ œ œ.

Chimes

E/G ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. œœ ww ww w w

w j œ een

œ.

j œ

.. ˙ . ˙.

w j œ

œ

sprak en ber - gen, leidt ons mach - tig A/C #

j œw w

© Unisong Music Publishers t/a Essence Publishing

œ

j œ

j œ

schiep zee door God

j œ

j œ

#

œ

œ

œ

-

? ###

-

œ

œ

œ de en Zijn is

zon. land. Woord, Hij;

j œ

D

œ

ten

wo

˙ ˙

˙ ˙

œ

œ˙

tui

-

˙˙

œ œ

tot tot

U U

b œœ

œœ

˙˙ -

nen,

˙ ˙

ww

gen

Heer.

# ˙˙

w

D m/C

œ

G

E

Am

# ˙˙

˙˙

men

door

dit

le

˙ ˙

˙˙

˙ ˙

˙˙

su s4

Am

˙˙ -

ven

˙˙

Cm

Cm 6

G/D

D7

G

b ˙œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

w w

kens

weer.

# ˙˙

w w

gen

tel

˙˙

˙˙

œ œ œ

œ

me - len le - maal ke - len de voor

œ œ

œ

uit ooit richt jou

œ

œ

-

œ

2, 4.

œ

œ

œ œ

waar maar aan ver - liet

œ

1, 3.

œ

œ

de Zijn wie zijn

œ

mens in moe

œ

E

˙˙ ˙

? ### w w

D/F #

..

# # & # œœ œœ 22

œœ œ

j œ œ

œ

œ

ww

j œ œ

œ J

w

wig

-

nink - rijk.

Œ ‰ œj J

˙

œ ˙˙

# # & # wwœ œ

œ œ ‰ j œ

? ### ˙

ons

E/D

˙

œ

n˙ nw

‰ j œ J

˙˙

œ

%

j œ

j œ˙ œ ˙

E su s4

˙˙ œ œ ˙

œœ n œœ

bui - gen voor

œœ # œœ

C #su s4

˙˙œ ˙

œ

œ œ

C#

w w j j œœ œœ # œœ J J

œœ ..

j œ # œœ œ . #œ .

. œœ .

j œœ œ J

œœ .. œ.

œ J

j œ œ J

œ.

j œœ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ J

A/C #

j œœ J

aan - bid -

œ œ œ œj œ ww

œ œ œ

C #m/E D

œœ œœ œ œj œ œ œ œ J

˙w w

œ œ œ

j œ

j œ œ

B m7

˙

j œ œ J

kon.

Hij kracht.

œœ œœ œœ œœj œœ œj œ J J

˙˙ ˙

de Ko - ning der eeu

j œœ J

F #m

˙˙ ˙ ˙ ˙

de Heer,

j œ œ œ œ J

A/C #

E

œ J

nen

la - ten wij

j Œ ‰ œ J

Ó

•

˙ œœ

-

œ

œ

stand.

•

j œ œœ œœ œ ‰ J

E

j œœ .. œ œ œ œ w

-

he - mels ko

G

wo

is, geeft

œw w

œ

œ

w w

Woord houdt ee

œ œ ? ### œ œ

den;

w

..

j œ œ

œ

B m7

œww œ œ

j œ œ

œ

ECC17.0147.02C

als tent ver - gaan Hij ons op; en mij,

œœœ

..

•

# # & # ˙˙˙

te - ren met de in al in de donk' aan Hem

œ œ

˙ ˙

Kom

œœ

‰ j œ

œ

œ œ

œ œ

œ

..

E su s4

###

C

˙˙

˙˙

F #m

# # & #

# # & # w

D/F #

+ Bass (High)

œ

Breid - de de He Toch zal dit al en als wij strui kwam op de aar -

17

E/G #

D

-

G7

D7

˙˙ -

˙ ˙

14

Music: Frank van Essen

A/C #

˙˙

D 7sus 4

C

-

D m/F

˙ ˙

œœ

2

KOM, LATEN WIJ AANBIDDEN

œœ œ œ œ œJ œ . * w

G 7/B

Duration 4'11 ECC17.0147.02C

Words: Based on Isaiah 4-: 8-31 Frank van Essen

j # # œ œ & # C œœ œ œ J œ œœ * ° ° œœ ? ### C ˙ .

˙˙

˙ ˙

UIT CATALOGUS

D/F #

˙˙

˙ ˙

˙ ˙

29

Een lied vol eer en aanbidding voor Jezus de Heer. Er spreekt zo veel liefde en emotie door alle aspecten van dit lied dat het je zeker mee zal nemen naar de troon van God. Een mooi en tijdloos arrangement met een heerlijke beweging.

E/G #

har

˙ ˙

˙˙

Leer

˙˙ ..

œœ

© 1993 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

{hT= ÇT64}

onz'

œœ

C

œœ

Va - der, als wij twij - f'len tel - kens lief - de, geef ver - trou - wen tel - kens

œœ

in

ge

˙˙ ..

G 7/D

G/D

j œ œ œ J œ

kom

˙˙

? ˙˙

&

O

C

œœ

bid - den bid - den

œœ

˙˙

Uw

C

œ

C/E

ons

25

œœ

˙˙

˙˙

& ˙˙

zijn. graf.

˙˙

œœ

als wij als wij

G 7/D

C

˙ ? ˙

de, de,

G m- 5

C/G

œœ

˙˙

˙˙

œ

-

7

C

F

maak

G

steeds Uw kind te neer in 't som - b're

œ

œ œ

& ˙˙

21

Va - der He - re

œ

E7

C

œ œ

Geef ons Dat geeft

ø

œ œ

C/E

œ œ

œœ

UIT CATALOGUS

Words: Loek v.d. Leeden

G 7/D

C

12

˙

œ œ -

j œ

D/E

˙

wen

œ

œœ

Hem komt

œ

œœ

œœ œœ

œ œ œ œ ˙

œ

œ œ

œ ˙

œ œ

˙

D

w Duration 4'07 ECC17.0297.02D

2

16

ECC17.0297.02D


De tekst vindt zijn oorsprong in het gebed van Sint Francis (beschermheilige van de vrede). De prachtige vloeiende harmonische compositie is geschreven door Sebastian Temple. Mooi hymn arrangement; om liefde te geven aan je naaste en de vrede van God uit te dragen aan alle mensen.

12

# & # ˙˙. œ œ

1

MAAK MIJ EEN VREDESTICHTER HEER

Gently, in two

? ## ˙ . ˙. A 7sus

A7

P .. Œ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

1. Maak mij een 2. Maak mij zo'n

? ## C

D

# & #C Œ œ œ œ P ? ## C Œ ˙ œ w

G maj7/D

w˙w

G maj7/D

D

˙

Œ œ ˙ w

.. Œ œœ

G maj7/D

.Œ ˙œ˙ œ œ˙ œ . w ˙˙

Œ œ ˙ w

Œ œ ˙ w

.. Œ œ w

œ

œœ

œœ

˙

œœ

˙˙˙

œ

Œ œ ˙ w

œ œ

ww

Œ œ œ œ w

Œ

˙˙

˙˙

w

twij - fel vreugd 'in

œ œ œ œ œ œ œ œ

D

Œ œ œ œ w œ œ œ

w ww

œ œ

œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Πw

Œ

˙ ˙

ww

heerst. U.

? ##

˙ ˙

˙ ˙

ww

# & #

A 13

A7

D

˙ ˙˙

˙ ˙˙

˙ ..

œ

O,

Mees- ter, geef dat

œ

œ œ œ œœ

œœ

œ œ œ œ œ œ

œ

Em

˙ ˙

Œ ˙ w

Œ œ ˙ w

œ

œ œ

˙ ˙˙

˙˙ .. ˙ œ œ

œ œœ œœ œœ œ

ww

ik niet voor me - zelf

œ œ œ œ œ œ œ œ

G

Em

˙˙ .. œœ ˙˙ .. œ f Œw œ œ œ

Œ œ œ œ w

Œ œ ˙ w

Œ ˙ œ w

œ œ œ œ

œœ n œ˙˙ œ œœœœ œœœœ œ

Œ

A9

˙

f œ

C/D D 9 D 11 D7 13

˙. ˙.

Œ ˙ w

? ##

˙.

˙ ˙

ww ˙ œ

œœ œœ œœ

œ

ge - loof in U, waar en diep ver - driet door

w w

G/A

œ

œ

18

# & #

vre - de - stch - ter, vre - de - stich - ter

œœ œœ

Em

# & # ˙˙ .. ˙ Œ œ œ

Music: Sebastian Temple Choral setting: Jane Holstein

{h = Ç 66}

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

? ## Œ ˙ w

# & #C

œœ œœ œœ

œœ

ver - zoe - ning waar ver - deeld - heid do - mi - neert, de duis - ter - nis ver - dre - ven door Uw licht

UIT CATALOGUS

Words: Sebastian Temple Original title: Make me a channel of Your peace Vertaling: Douwe Visser

œœ œœ œœ œœ

w w F #m

œ˙ œ ˙

˙˙ ˙

œœ œœ œœ œœ

˙˙ ˙

Œ œ œ œ w

Œ œ ˙ w

7

# & # ww

Œ

˙ ˙

Heer, Heer,

œ die dat

? # # ww

Œ œ

˙˙

D

# & # Œ œœ œœ œœ w

G maj7/D

˙ ? ## Œ w œ

œœ

œœ

œœ

œœ

lief - de brengt waar wan - hoop o - ver -

œœ

œœ

D

˙œ˙ œ œ˙ œ

˙˙ ˙

Œ œ ˙ w

Œ ˙.

œ

œœ

haat de men - sen won - nen wordt door

œ œ

œ œ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙ .. ˙.

œ

Πw

œ œ

˙ ? ## ˙

˙

œ

# œ & # œœ

Œ ˙

j ? ## ‰ œ ˙ w

œ

9

16

MIJN JEZUS IK HOU VAN U Words: Elizabeth P. Prentiss & William H. Doane Original title: More Love to Thee Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman

Rœy

¡ "  X

¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ Ì

X ¡

u

X

u

Cm2/G

K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¶

˙ ˙ ˙.

˙ ˙

¡¡ 

-

dat

ik

el

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¶

¡

X

Am7

œ œ œ œ œ œ œ œ

Geef

dat ik niet om

Œ

˙˙

˙˙

˙˙

an - de - ren be - grij - pen

zal.

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

Œ œœ

D7

D 11 D7 13

˙œ˙ œ

œœ œœ

˙˙˙ ˙

œ

Œ œ ˙ w

 ÌÌ Ì˙˙

˙ ˙

D

G/D

˙˙ ˙

˙˙ ˙

œ

n œœœ

œ œ

Œ œ w

Dit

rit.

C

simile

 ÌÌ (

-

ÌÌ ¡

¶ ¡K ¡ Ì

Ì ¡

œ œ œ œ w

hou.B7

Em

¡¡ ¡¡ ¡ Ì

¡¡

¡¡

¡ ¡

G/B

Am7

ÌÌ ¡¡

¡

¡¡ ¡

¶ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡ ,

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡

¡ Ì ,

is

wat

ik

U vraag:

G2/B

ÌÌ Ì

B

ÌÌ 

¡ ¡

(no breath)

̶ ¡ 

Ì Ì

Em/D

¡ ¡ ¡

‹

Ì

¡

¡

¡

¡ ¡ ,

geef

mij

ook

van-daag

Cdim/B

ÌÌ Ì

¡ ¡

4 E 2

¡¡ ¡

¡ ¡

Em/D

K ¶Ì ¡ ¡

K ¶ ¡K ¡ ¶ ¡ ¡ Ì Ì

¶ ¡ ¡ ¡ Ì X

Ì

O, Am7

¡ ¶ ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

‹

¡

¡ ¶ ¡ ¡

ÌÌ 

U

G

‹

¡¡

van

Ì Ì

¡

G

œ w œ n œœœ- œœœ-œ www

œ Œ œ - œw

¡ ¡¡

meer

¡¡ ¡

¡

ke keer

¡ ¡ , Am7 K ¡¡ ¡

œ œ œœ œœ

ECC17.0019.02D

¡ ¡

‹

( " Ì

K ¡ ¡¡ ¡

G/B

¡ Ì " X¶ ¡ ¡ 5

œœ

A7

¡¡

" ¶ ¡K ¡ Ì

Music: Elizabeth P. Prentiss & William H. Doane Arr.: Dennis Allen

13

¡ Ì ¶ ¡ ¡ ¡ Ì ¡ ¶

œœ

¡¡

ÌÌ

G

met

 Ì ̶

œœ

˙˙ .. ˙˙ ..

œ

 zo

MEER VAN UW LIEFDE, HEER

C2/G

œœ

œœ œœ œœœ œ œ œ

" Ì Ì

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

2

UIT CATALOGUS

G

œœ

ECC17.0019.02D

Een verrassende combinatie van een nieuw lied in een eigentijds hymn arrangement met het wereldberoemde “Mijn Jezus Ik Hou van U”. Zowel wat betreft de tekst als de stijl sluiten deze liederen perfect op elkaar aan. Een warm en ingetogen koorarrangement.

Not too slow

œ

Em

nœ œ ˙˙˙ ˙˙ nw

© 1995 OCP Publications/ arr. Hope Publ. For Europe (excl. UK/Eire): Universal Songs bv, Hilversum, Holland

œ Œ œ

Bm

C2

œ

œ

be - grip zoek, maar juist

w

nw

Bm

˙

Œ œœ

drijft, hoop,

œœ

œ

24

# & # ˙˙

¡¡ ÌÌ ¡ Ì ,

K ¡ ¡ ̶

a tempo

 2 ÌÌ

Meer

" Ì Ì G

 ÌÌÌ

a tempo

" ¶ ¡K ¡ Ì

¡¡

¡¡

¡¡ 

van

Uw

lief

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Am7

ÌÌ ¡

G/B

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡¡ ¡

-

K ¡ ¡¡ ¡ de, Heer, K ¡ ¡ ¡ ¡ Am7

K G ¡¡ ÌÌ ¡ ÌÌ

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡

Ì¡ meer

G/F 

Ì¡ Em7

ÌÌ Ì ¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡¡

van Uw

¡ ¡

¡ ¡

F m/A A 7

¡ ¡¡

¡¡ ¡

¶ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡

© 2003 New Spring Publishing, a division of Brentwood-Benson Music Publishing For Europe: Unisong Music Publishers BV - Hilversum - Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Ì¡ ¡ ¡

17

trouw,

OÌ Ì

Am7/D

ÌÌ

¡¡

¡¡

ÌÌ 

meer

van

Uw

Geest.

¡¡

¡¡

Ì Ì

" ÌÌ

D7

¡¡ ¡¡¡ ÌÌÌ Ì ÌC2

 Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

K " ¶X ¡ Ì

¡

Duration: 2'53

 

G/B

X¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡K Ì X

3

ECC17.0437.02E

17

Ì Ì Meer

¡¡

¡¡

van Uw

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

C/D

¡ ¡

D7

¶ ¡K ¡¡ Ì

Ì¡ Ì

¡

Ì Ì Am7

¡ ¡

XX trouw!

XX X

G

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡

Ì ¶ ¡ ¡ X¡ ECC17.0437.02E


Een nieuw lied waarin de warmte en liefde doorklinkt die we vinden in Gods aanwezigheid. Een heerlijk moment van rust in een dienst of concert. Mattheüs 11:28 “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”.11

22

All unis.

¶ K ¡ ¡

Ì

U

UIT CATALOGUS

Words: Peter van Essen based on Psalm 131, Matth. 11:28, Eph. 1:4, 2:10

œzy ‹

R"

Solo

À

¶ K ¡ ¡

¡ ¡ ¡K ¡

U heeft Dm7

C

 ¡X ¡ ¡ Ì ¡

¡ ¡

ge - maakt

¡ ¡ ¡ÌK ¡ Ì

¡ ¡ ¡

K ¡ ¡Ì Ì

K Ì¡ ¡

K ¡

¡ ¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

hart

is

on - rus - tig

F

¡ ¡ ¡ Ì¡Ì ¡ 

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

rust

vindt bij U.

K ¡

U

B Dmaj7

C/E

Ì¡Ì "

¡ ¡

tot het

¡ ¡

Ì

mij voor

C

Ì¡

¡ ¡ Ì¡

D ÌÌ

ÌÌ

K ¡

hart

ge

-

maakt

D/F 

¡ ¡

¡

en mijn

hart

E/G 

¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡

¡

is

tot

on - rus - tig

Fmaj7

¡Ì Ì

¡ ¡

K ¡

"

U - zelf

¡

het

¡

¡

¡

ÌÌ Ì

ÌÌ 

¡

œ œ # œ # œœ #œ #œ œ

œœ ˙ œ œ 2 ˙ œ nœ œ 4 œ

8

23 ˙ # œ˙ œ œ˙ 44 œ œ œœ # œœ ˙ œ œ

8

44 ˙ œœ œ œ œœ

œœ # ˙œ . œ

4 œ ˙. œ 4 œ œ

œœ œ œ œ #œ #œ œ

Heer, Die mij

3 ˙ 2 ˙

& œœ œ œ˙ œ

˙ # œ ˙˙ œ

œ˙ ˙ œ

œ œ œ ? œ œ œ œ#œ

˙ ˙

˙ n˙

œ œ˙ ˙ œ

˙ ˙˙ œ œ

˙˙ Ó

¡Ì

¡ ¡ ¡Ì

D ÌÌ

ÌÌ

Ì

˙ Ó ˙

¡

K ¡

mij voor

U - zelf

¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ,

C

Em7

K ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ÌÌ ¡ Ì ¡ ¡

K ¡

Ì¡

¡ hart

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

is

tot

on - rus - tig

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Fmaj7

œ

44 n œœ œœ œ œœ œ

˙ ˙ ˙ œ œ

œ œ œ œ #œ #œ

ik

¡ ¡ Ì vindt bij U.

¡

¡ ¡ Ì

Dm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡X

¡ ¡

ÌÌ Ì

ÌÌ

¡ ¡ Ì

ÌÌ 

¡

œœ # œœ 44 ˙

˙˙

mij - zelf ooit

ECC17.0651.02F

Ó

Ó

˙ œ˙ œ ˙

˙˙

œ œ œ œ

˙œ œ ˙˙

ken,

kent

œœ œœ

˙˙

Gij

mij, Gij weet

˙˙

˙˙

waar

ik

˙˙

˙ ˙

œ œ

3 œœ œœ 2 ˙˙

˙˙

œœ # œœ 44 ˙

œ n œœ œ

œ œ œ œœ œœ œ œœœ

˙œ œ ˙ ˙

˙˙

œœ œœ

˙˙

˙˙

œ ˙ ? œ˙ n œ n œœ œ 23 ˙

˙˙

œ œ

˙ œ œ

œ œ œ œ

˙ ˙ œ œ ˙

˙˙

œ œ œ œ

˙˙

˙ ˙

3 2 ˙ Gij

œ ˙ œ 44 ˙

œ ˙ œ 44 ˙

œœ œœ 44 œœ n ˙˙

œœ # œœ

volgt mij waar ik

˙ œ 23 œ œ œ

3 & ˙˙ œœ œœœ 2 ˙

œ œ

œœ # œœ

˙ œ 3 œ œ 2 œ œ œ

zit

˙˙ Ó

œœ of

˙˙

sta.

˙ ˙ Ó

œœ œœ 44 œœ n ˙˙

œœ

˙˙

Wat mij

œ ˙ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4 œ œ

œ ˙ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4 œ œ

œ œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

, ˙˙ œœ œ œœœ œ œœœ # œ œ œ œ ˙.

˙˙

˙˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙

Œ œ

œ œ œ œ #œ #œ

˙˙ œœ œœ ten diep-ste

˙ œ œ œ œ

˙˙ œœ œœ ˙ œ œ œ œ

29

˙˙

Ó

houdt be-wo - gen,

,

# œœ

¡ rust

¡ ¡

Em7

¡Ì Ì

¡ ¡

het

˙˙

˙ ? ˙ Ó

œœ

¡

œ ˙ ? ˙œ n œ n œœ œ 23 ˙

& œœ œœ ˙œ œ

œ œ œœ # œ˙ .

© 2002 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

¡ ¡ en mijn

¡ ¡

3 œœ œœ 2 ˙˙

ga,

˙˙ œœ n œœ

˙ ˙˙ œ œ

maakt

& ˙˙

œ

23 ˙ # œ˙ œ œ˙ 44 œ œ œœ # œœ ˙ œ œ ˙ 23 ˙

-

die - per dan

ziet zo - als ik ben,

4 n œœ œœ œ œœ 4 œ

K ¡ ¡Ì Ì Ì

¡

B Dmaj7

¡ ¡

E/G 

15

˙ ? ˙

?

¶ ¡K

¡ ¡ ¡

22

œ # œ # œœ # œœ œ œ

heeft

¡ ¡ ¡

C/E

& ˙˙

Music: Psalm 139 Arr. Martin Zonnenberg

œ œ

U

vindt bij U.

¡

¡ ¡ ¡ Ì¡Ì ¡ 

& ˙˙ Ó

œ ?4 Œ œ 4 œ œ

¡

3

PSALM 139

œ œœ ˙œ œ 24 ˙œ œ

¡

rust

" Ì

UIT CATALOGUS

, œ œ œ œ œ œ ,œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ & 44 Œ ˙ . œ ˙. œ œ #œ œ

¡

¡ ¡ ¡K ¡

K ¡

¡ ¡

Duration: 4'46 ECC17.0651.02F

Geweldig hoe dit 16e eeuwse lied, in een nieuw arrangement van Martin Zonnenberg, opnieuw gaat stralen. Psalm 139. U ziet mij en kent mij veel beter dan ik mijzelf ken. U bent altijd bij mij, waar ik ook heen ga.

Words: Psalm 139

tot het

on - rus - tig

¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì¡

¡ ¡ Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

en mijn

¡

¡

¡

¡

Ì

is

D/F 

© 2005 Unisong Music Publishers t/a Samuel Music, Hilversum, Holland.

¡ ,

K ¡Ì ¡

¡ ¡ ¡

" ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ Ì

vindt bij U.

¡X

K ¡

¡

maakt

17

Dm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ÌK ¡ Ì

¡

ge

rust

-

K ¡

¡ ¡ ¡K ¡ ÌÌ ¡ ¡ Ì ¡ Ì¡

Em7

ÌÌ

" Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

F

Em7

ge

Am2

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì¡Ì

8

&¡ ¡ Ì ¡ ¡

" ¡

Ì

¡ ¡ ¡K ¡

¡ heeft

U - zelf

¡ ¡ ¡ ¡ ,

¶ K ¡ ¡ ÌÌ

¡

¡ ¡

5

K ¡ ¡

14

en mijn

Am2

¶ K ¡ ¡ ÌÌ

¡¡Ì ¡¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡

K ¡

U - zelf

C

ÌÌ 

" ÌÌ 

mij voor

mij voor

K ¡ ¡

K ¡

C

Ì Ì

Music: Peter van Essen

heeft

¶ ¡K ¡

C

U HEEFT MIJ VOOR UZELF GEMAAKT

¡ ¡ ¡K ¡

't ligt

œ ˙˙ ˙˙ œ œœ

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ #˙ œ œ

& œœ œœ ˙œ œ

˙˙

œ œ ˙˙ œ œ

œœ ˙œ œ # œœ ˙˙ Ó

al - les o-pen voor Uw

? œœ œœ ˙œ . œ ˙ Ó J

? œœ œœ ˙œ . œ œ˙ J œœ œ

Duration 2'47 ECC17.0207.02C

˙˙

23

3 2

o - gen.

œ œœ œ ˙ œ œœ œ ˙ Ó

œ ˙˙ ˙˙ œ œœ

œœ ˙œ œ # œœ ˙˙ œœ œœ œ# ˙œ . œ œ

˙ ˙

˙ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ #˙ œ œ

œœ œ œ œœ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œœ # œ # œ œ

˙ ˙ œ nœ ˙

2

18

œ˙ œ ww w w

3 2 23

ECC17.0207.02C


Een lied dat het leven van Jezus bezingt vanaf zijn geboorte maar ook vooruit wijst naar zijn toekomstige terugkomst. Het gedragen arrangement is geschreven in een goed comfortabele middenligging. Het marstempo geeft het lied een indrukwekkend gevoel van verwachting en overwinning.

b b &b b œ œ

œœ

? bb b œ b œ

œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

b b &b b œ œ

œœ

œœ

œœ œœ œœ œ œ œ

9

11

waar - heid voor te le bang voor al dat lij los - prijs te be - ta

UIT CATALOGUS

HET EVANGELIE VAN JEZUS Words: Hans Lieberton

Db

? b b4 ‰ b b 4

œ œ

B bm

Music: Hans Lieberton

D bm

Ab

A b7/G b F

+

B bm

F7

D b/E b

b b4 & b b 4 œ œ œœœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œ. œ.

œ œ œ œ

œ bœ . œ œ œ bœ . œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ. œ œ. œ

œ œ ˙

œ œ

œ

œ. œ.

b b œ &b b œ

œ œ

œœ

heid te men

œ œ

? b b œ b b œ

5

1. Je-zus 2. Je- zus 3. Je- zus

Œ œœ . œœ .

˙˙ kwam, leed, stierf,

? b b b .. œœ .. œœ b

Je - zus kwam Je - zus leed, Je - zus stierf,

. Œ œœ . œœ

˙˙

E b7

Ab

b & b b b .. œ .. œ œœ . œœ ? b b b .. œ b œ

Db

Œ œœ .. œœ œ. œ

˙˙ ˙

œ œ œœ œ J

œ œ

b œœœ

œœ œ

œ˙œ. ˙

B bm D bm/E b

œ œ œ œ œ. œ.

˙œ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

om Gods lief in Geth - sé om vrij - wil

˙œ .

A b/C

œ œ

œœ

b œœ

œ˙œ. ˙

-

œ œ

œœ

œœ œ

œ œ œœ œ œ

œœ

œœ œœ œ œ œ œœ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ

œœ œœ

œ

œœ

œœ œœ

B bm/F

œœ

Fm

œ œ

œ œ œ œ

œœ

œœ œœ

œœ œ œ œ

b b & b b œœœ

œ

œ

œ

œ

œœ .. œ œ

10

& œ

14

haast

œ œ œ

is

& 44

œ

R œœ ? 44 ˙

œ ˙. œ œ ˙˙ ..

œ

˙˙ .. œ œ œ œ ˙œ J J

t œ

œ ˙. œ œ b ˙˙ ..

F

t E bt t Ab œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Bb

˙˙ œ œ IIII ˙˙ œœ III II III III ˙˙˙ I ˙ Œ œ œ ˙˙ w

Iœ J œ œ IIII œœ J I

œ œ

b œ IIII œ II b œ

G 7sus 4

G su s4

˙˙ ˙

bœ bœ

F/G

G

œœ

œœ

&

w

{DT= ÇT}

C

nacht,

& ?

C

œœ ..

‰ œj œ w

œ hoe

w j œ œ œ w œ œ ˙

w w

œ

œ

œœ œ

œœ

œ

œ

aan - ge-naam de

Œ

w

? ‰ jœ œ w

˙ ˙

dag; D m/C

œœ ..

‰ œj œ w

œ œ œ

en

j œ œ œ œ œ ˙

gen woord ten,

œ œ

œ œ

œœ

œœ

B bm

œ

œœ œ

œœ œœ œœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

œœ

œœ œœ œœ œ œ œ

œ. œ.

œ

œ

œ

D b/B b

œœ œ œ œ

œ œ

œœ œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

God

mij

j œ

œ

j œ Œ J

Fm

œœ œ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ. œ.

œ œ

œ œ

œ œ

C7

G m7

b ˙˙ b ˙˙

œ˙

2 II ˙˙ II ˙

˙œ ˙ œ ?˙

˙

œ

œ œ

‰ j œ III b ˙˙ œ ˙ œ III ˙ J

Œ œ

w

Hoe rus-tig is de nacht,

œ œ

œ

œ

de

na - bij - heid van de

G su s4

III ˙˙˙˙ III III III III ˙˙˙ II ˙

Œ

œ

& œœ œœ œ œ œ œ

w w

? ‰ j œ œj œ j œ œ w w w Duration 4'35 ECC17.0389.0E

j j œ. œ œ. œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ

C

%

G/B

nacht,

R &

‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ˙ ˙ 2

19

œ

G

œœ

œœ

œ

œ œ œ œ

elk mo - ment en ie - der G

C/G

˙ ˙

˙œ œ R j œ œ œ œ œ ˙‰

œ œ

˙œ œ œœ œœ œ œ œ œ ˙ ˙

w

dag;

Œ œ

w

œ œ

œ œ

hoe aan-ge-naam de

j œ. œ œ. ‰œ œ ‰ œ J J

Am

œ

F/G

R œ œ

Hoe rus-tig is de nacht, C

œ

˙ ˙

hoe aan-ge-naam de

R men unison Œ œ œ œ œ œ

•

œ

dag en

j ‰ œ œœ ˙ ˙ œ.

% 2 women unison Œ œ œ œ œ œ

III ˙˙˙ III IIII III III III ˙ III ˙ I˙

0 F F/D D /F j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ

œ. b ˙˙

œ bœ ˙

Œ

hei - lig vuur

F su s4

œ

œ

ECC17.0310.02E

j œ ˙

bœ .

œ

C

w

&

en een want een maar de

n œœœ ...

C

˙

œ œ

œœœ

gaf:

˙ ˙

œ œ

Œ

œœ

her - ders in het veld moei - te - vol - le nacht, tijd werd af - ge - wacht,

œ œ

En de En de En de

œœ

œœ œ

Œ

œ œ œ œ n œœ ..

Ab

œ. œ.

ven. den. len.

E b7

œ œ

œœ œ

b œœœ

œœ

-

œ œ

D bm/E b

œ œ œ œ

˙ œ

B bm7

œ œ

B bm

Db

œœ

œ

œœ

voor de in die Je - zus’

œ

˙

•

te mid - den van

w www

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œ˙ . œ ˙

œœ

die

˙˙˙ ˙

˙

w

?

œ œ

w w

© 1995 Hope Publishing For the Benelux/Scandinavia: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

œ. œœ .. œœœ

voor - beeld door te ge door te kun - nen strij vij - and te be - ha

œœ

œ œ

˙ œ.

œ œ

om de vol en Hij waak om vol - ko -

œ œ œ J

œ. œ œ. œ

œœ

œœ

œ œ

œ G 

œœ œœœ œ œœ œ J

uur.

Œ

œœ

œ œ

Ik voel Zijn

20

Tempo

œ œ œ œ œ œ

œœ

Fm

2 Œ œ œ bœ

& ˙ ˙œ .

& 6

œ œ

all unison

Hoe rus-tig is de

Molto rubato

b ˙˙ ..œ

R Smoothly Œ œ œ œ œ œ

•

Œ

˙˙ ˙

rust,

˙˙

Heer.

•

A b/C

œ. œ.

r œ œ œ œ

D m7/F

14

•

Œ

sing in Zijn om kracht om ning op de

œ

œœ œ

˙˙

? ˙˙

Music: John F. Wilson Arr.: Jack Schrader

B b/C

˙˙

œ œ

œœ

b œœ

œ˙ . œ ˙

Je - zus kwam Je - zus leed Je - zus stierf,

Ab

œœ

-

A b/C

œ œ

& w

C/G

-

œ

er vre - di - ge

D m7

PSALM VAN RUST

F/G

œœ œ

œœ .. œœ

2

& ˙ ˙

Words: John F. Wilson Orginal title: Psalm of quietness Vertaling: Trijnie Hilberts

G

-

ge - zon toen ant ge - slo

? bb b œ . . b œ..

UIT CATALOGUS

•

œœœ ...

œœ

œœ œœ œœ

heeft gaf bleef

Db

Een muzikaal moment van bezinning en reflectie. Een eigentijdse psalm die je helpt om je te richten op de almacht van God en je meeneemt in Zijn aanwezigheid. In alle eenvoud een sfeervol lied waarin de combinatie met het bekende “Wees stil en weet” voor bijzondere momenten zorgt.

In a reflective mood, freely

œœ

kwam, leed, stierf,

Duration 5'43 ECC17.0310.02E

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

& 44

œœ ..

Œ

˙˙

r œœ ˙˙ R

he - mel he - mel he - mel

œœ

œœ

œ œ

œ œœ œœ œ

(neuriën)

? bb b œ b

œœ œ

B bm/F

œ

œ œ

œ œ

œœ œœ œœ

œœ œ

œœ ..

Je - zus Je - zus Je - zus

œ œœ œœ œ

b b & b b œœ .. .. 14

œ œ œ œ

de in ge - na - de en in ma - né heeft Hij ge - wor - steld, lig als het Lam van God de

Ab

œœ œ

œ œ

ven. den. len.

œ œ œ œ

œœ

? b b œ b b œ b & b b b .. œ . œ œ. œ

-

van ver - los en Hij bad o - ver - win

œ œ

b & b b b œœœ

œœ

E b7

? bb b œ b œ 12

A b D b/A b A b

œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ

œ œ œœ œ œ

œœ

E m/G

œ

j œ

‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ˙ ˙

F

C/E

j œ. œ œ. ‰œ œ ‰ œ J J

?

j œ œ

j œ j ‰ œ ‰ œ ˙œ œ ˙ œ

ECC17.0389.0E


Bekend geworden als tune van de EO, geschreven door Graham Kendrick en voor koor bewerkt door Jack Schrader. Warme en vloeiende compositie met een goed in het gehoor liggend refrein. Praise song; Heer het licht van Uw liefde schijnt in het diepste donker, Jezus, Licht van de wereld.

27

# # & # ˙˙

1

j œ . œœ œœ œœ œœ œœ J

heil heel de

UIT CATALOGUS

? ### ˙

˙ ˙

aard' ver - vul - len.

œ. œ J

œ œ œ œ

Œ

2

œ œ

œœ

Spreek,

œœ

Heer, uw woord:

˙

œ

œ

œ

j œœ . œ . J

œ œ œ œ

˙˙

dat het

licht

œ œ

˙

˙˙ ˙

w

o - ver - wint.

œ . Jœ

w

KOM JEZUS KOM Words: Graham Kendrick Original title: Shine, Jesus, Shine Vertaling: K. Stelma

Music: Graham Kendrick Choral Setting: Jack Shrader

F all unison j œ. œ œ œ œ

4

Heer,

j œ. œ œ œ œ

œ . œj œ œ œ

uw licht en uw

lief - de schij - nen,

waar

? ### ˙ .

œ . œj œ œ œ

U bent zal de

&

###

œ œ œ œ œ œ œ œ Je - zus, Licht van de

œ œ œ

we - reld, ver - nieuw

f ˙

w mij,

? ###

˙

w

Kom

? ### ˙

œœ

mij.

Kom, Je - zus kom,

w

˙ œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ

in

waar- heid be - vrijdt

ons.

land met uw

het

œ˙

œ

43

œ œ œ œ

stem wil ik ho - ren.

˙˙

˙ ˙

w ˙

stort op

ons

uw

vuur.

Zend

œ œ

˙

˙

˙

œ œ

œœ œœ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

uw

œ œ œ œ

˙˙

ri - vier,

49

# # & # ˙˙

laat uw

œ œ œ

œ œ

˙

? ### ˙

G/B

¡

Gt.

Ì

Dsus2/A

¡ ¡ Ì ¡

ÌÌ Ì

Ì Ì

D/AG

K D/F ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Em7

ÌÌ Ì

¡

Ì¡

20

o

"  ¡¡ 

God

"  ¡¡ D

¡ ¡

van ma - jes - teit

¡¡ ¡ , ¡ A/C 

 ¡¡ ¡ ¡ ¡Ì "  XÌ

¡¡

Ì

¡ ¡ ¡

¡ ¡ G/B

¡Ì Ì Ì

¡ ¡ Ì ¡ ¡

¡

¡ ¡

en

licht,

Heer,

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

Dsus2/A D/A

¡ ¡ Ì ¡ Ì Ì

¡ ¡

¡

toets

mij, uw

œ

œ˙

œ œ

˙

œ œ

˙

w˙ a ˙

˙˙

mij

˙

D/E

K ¡ ¡¡

ver - hef

¡ ¡ ¡¡ ,

F m7

G

A9/G

Ì ¡

¡

Ì¡

Ì¡

¡

¡ ¡Ì

¡

Em7/A

A11

Ì

¡

¡¡

ÌÌ Ì

Uw

¡¡

Bm7/F 

¡¡ ¡¡

land met uw

œ œ

˙ œ . Jœ

Em7

¡¡ ¡ ¡

-

¡Ì ¡ ¡ ¡Ì

¡¡

ÌÌ Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œœ œœ œ œ

˙ ˙

heer- lijk - heid.

mij.

˙

˙

f ˙ ˙

œ œ œ œ œ œ

Kom,

Je - zus kom,

˙

œ œ œ

˙˙

Kom Heil - 'ge Geest,

œ œ œ œ

˙

œ œ œ

˙

œ œ œ œ

˙˙

˙ ˙

w ˙

stort op

ons

uw

vuur.

œ œ

˙

œ œ

¡ ¡

ver ons

en

zie

ons

aan,

nu

¡¡ ¡ , ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

A/C 

¡

¡Ì

"  ¡Ì

¡

¡ ¡ Ì ¡ ¡

G/B

¡ ¡ Ì ¡

Ì Ì

Ì

Ì¡ ¡

¡

gaan.

Ì Ì

XX

G

¡ ¡

Ì ¡

wij

Em7

Asus

¡Ì ¡

Ì

A

A9/G

¡Ì

¡

‹

¡

Ì Ì

¡

A

K ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ Sw. 2 K ¡¡ ¶ ¡¡ ¡ À¡

D

C

¡¡

¡¡

¡¡

O¡ O¡

¡ ¡¡

Dsus2/F 

B7/F 

¡

¡Ì

¡

¡

¡¡ Ì

¡¡

‹ 2

D

˙

bid - dend

¡ ¡ ¡¡ ,

VolK ¡ ¡¡

¡

‹

X

U

¡ ¡

D/A

Ì Ì

2

¡

¡

Dsus2/A

¡Ì

˙

ECC 17.0025.02E

¡¡

¡

tot

Cmaj7 D

¶ ¡¡K Ì Ì K ¡ ¶ ¡ ÌÌ ‹

¡

¡ ¡ ,

ont - zag, Heer,

G

Asus/G

A/G

Ì ¡ ¡ ¡ ÌÌ ¡¡

ÌX

¡¡

16

 

‹

‹

‹

2

¡ Als

A7

¡

© 2005 Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

˙

ww

œ˙ œ

K ¡¡ ¡¡

"  XÌ

aan - ge - zicht

¡¡ ¡ ¡

˙

schijn door

w

j ˙˙ œ . œœ œœ œœ œœ œœ J

vul dit

 ¡¡

"  Ì¡ Ì K ¡¡ ¡¡

mij,

œ˙

Solo ends here

œ˙ œ

œ œ œ œ

 ¡¡ 

¡Ì ¡ ¡¡ Ì

Ped.

(

Leer

9

Music: Lloyd Larson, quoting Lauda Anima by John Goss

¡Ì

toe- be - ho - ren.

2

 ¡Ì

A/C 

¡ ¡ ¡Ì

U

œ œ

ECC 17.0025.02E

Rœ•v

œ

œœ œ œ œ œ˙ œ œ

œ˙

Sopr. all join Solo

˙˙

˙

12

 ¡¡ 

j œ œ˙

˙.

˙

˙

bloed mag ik

Schijn in

GOD VAN MAJESTEIT EN LICHT

5

œ œ

˙

˙

# # & # œœ œœ œ œ ˙ œ œ

heer-lijk- heid.

˙ œ . Jœ

œ œ

Words: Jan McGuire & Harry E. Fosdick, alt. Original Title: God Of Majesty And Grace Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

(

de scha - duw- en

˙œ .

˙

Door

D

"  XÌ

Uit

j œ œ˙ œ œ

p ˙

j œ œ˙ œ œ

? ### ˙

Schijn in

UIT CATALOGUS

D

na - bij - heid.

˙œ .

o

Een heerlijk lied voor het begin van een dienst of concert. Verwonderd over Gods genade mogen we naderen tot zijn troon. Geweldig is ook de combinatie met Gezang 460 (Loof de Koning Heel mijn Wezen) waarbij de gemeente de melodie kan zingen terwijl het koor de tegenstemmen verzorgt.

  ¡¡

uw

œ œ

j œ œ˙

uw heer - lijk - heid.

˙ œ œ

j ˙˙ œ . œœ œœ œœ œœ œœ J

œ œ œ œ vul dit

˙

# # & # œ. ˙

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

˙˙

œ

˙ ˙

œ

© Make Way Music For the Benelux and Scandinavia: Universal Songs bv, Hilversum, Holland

With strength

'k wil ko - men in

˙œ .

2

Œ

? ### œ œ

Hei' - ge Geest,

œ

all div.

˙ œ œ œ ˙ œ œ œ

21

# # & # ˙˙

Le - vend Woord, ja uw

w

œ œ

schijn door

œ œ œ

œ œ

ons.

14

# # & #

Heer,

nacht ver - dwij - en.

39

9

Solo or Sopr.

o

With excitement

# #4 & # 4

F

33

# # & # ˙.

" ¡

¡ ¡

¡

vra - gen

¡ ¡¡ ¡¡ Ì¡

F m

Duration: 4'07 ECC17.0556.02G

 Ì ¡ " Ì Ì

Ì

¡

¡ ¡ ,

¡

¡ ¡ Ì

wij,

wees

ons met

Uw

Geest na - bij.

Bmsus

Bm

Em

Asus

¡ ¡ Ì¡ ¡

Ì ¡

¡ ¡ Ì¡

ÌÌ

ÌÌ

ÌÌ

A

D

¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì X 3

20

K ¡ ¡ wij

¡

ko - men

‹ B Dm( D 5)/F

F

Ì ¶ ,¡ ¡ O ¡ O¡ OO ¡X

Ì

G7/F

¡

ÌÌ

ECC17.0556.02G


Het is voor veel koren een groot verlangen dat Gods Geest door hun muziek heen zal werken en Zijn kracht laat zien. Dit lied is een concrete uitnodiging aan Hem om dat te doen. Geef de regie uit handen en geef Gods Geest toestemming om aan het werk te gaan.

16

16

den den

¡¡

ÌÌ

hoe mach - tig ge - na - de

U en

bent. kracht.

¡ ,

" Rœ•

F

C2/E

 ¡Ì ¡ 

Dm7

¡ ¡

¡

Ì¡ 

¡ ¡ Ì

¡ ¡

C2/E

¡

F

¡ ¡ Ì

¡ Ì

D 9sus

" Ì 

Ì

¡ ¡ ¡ 

Ì

D ÌÌ 

Ì

" 

11

Ì¡ ¡ Ì

¡ ,

¡ ¡

DÌ

¡¡

Ì¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ÌÌ 

¡

Ì

G

¡ ¡ Ì ÌÌ 

¡ ¡

¡¡

roe - pen wij uit: op U ge - richt.

Dm7/G

ÌÌÌ 

Ì

G

¡

¡

¡

¡

¡

¡

F

 ¡Ì¡ ¡ ¡

¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

" ¡

B D2

C/E

6

Gsus

¡ ¡¡

van ver- lan on - ze hoop,

¡

¡¡ " ¡

F/C

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ÌÌ

met met

Uw Geest, Uw Geest

Heer, aan

¡

¡

E/G 

Ì

C

Dm7/C

¡¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

C

¡ ¡

ÌÌ

op dit mo - ment. wie U ver - wacht.

¡ ¡ Ì

¡

" Ì

"

Ì

Am7

¡¡

¡¡

Toon Schenk

in hen

¡

Gsus

G

¡Ì ¡ ¡ Ì

 ¡¡Ì ¡ ¡

¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

¡¡

Waai

met

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Am

Ì

¡¡

¡ ,

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Em/G

¡¡

¡¡

Heer,

waai

met

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Uw Geest,

¡

F

¡ Ì

C/E

Ì¡Ì 

K ¡ ¡¡ ¡

Ì¡Ì 

Ì

¡

Ì

¡¡

¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì

Uw Geest,

Dm7

¡Ì¡ ¡ Ì

Ì¡Ì 

Ì

Ì

26

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ Ì ¡ Ì ¡ Heer, " ¡ Ì

ons mid die lij -

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

waai

met

¡

C/E

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ D¡ ¡

¡

¡

Uw Geest,

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Heer.

Wij

"

K ¡ ¡¡

Ì

Ì

1

˙

hoog

U

Heer,

˙. ? ## ˙ .

œ œ

˙

ECC17.0445.02F

22

# & # ˙

# & # 44

? ## ˙

3

Œ

Ó

œ Voor

##

œ œ

œ

˙

œœ œœ œœ ..

met wat ik

zeg, met wat

œœ œ ≈ œ œ œœ ik doe;

œ œ œ. œ œ œ.

œ

wat U geeft

œ œ

œ œ œ

in Uw

Zoon die leeft,

##

Om - dat U redt

Ó

Œ œ men unison P

En

lo - ven Heer.

? ## œ œ ˙ .

œ œ œ

F All unison % œ ‰ œj œ œ

Ó ˙

wil

ik

26

# w& #

U

ik ver - hef help

‰ Jœ œ œ

œ

en hoort naar

œ œ œ

œ

mijn ge - bed,

œ œ œ

we - gen voor U neer

œ

œ

en breng

U het bes - te dien, door de ? ## œ œ œ . œ œ nœ œ

is

tot eer van U.

œ œ ..

le

˙. ˙.

-

ven

œ œ

˙˙ .

œ

mijn œ œ

U,

˙. w

œœ

2nd time to CODA ˙˙ . ˙ œœ œ

œœ œ

Ja, ik - ver - hoog

œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ J ‰ œ œ œ

œ. œ œ œ

œ

œ.

mijn mij

stem toch

œ

œ.

Heer!

? ##

œ

wil ik U

œ œ œ œ

œ œ

œ

œ

tot eer, te zien,

leg hoe

mijn ik

œ œ

w-

women unison

Ó

Œ

œ

œ

œ

œ #œ

© 1999 Broadman Press (a div. of Genevox Music Group) For the world (excl. USA/Canada): Universal Songs bv, Hilversum, Holland

œ

w keer. geeft.

nw

F œ En En

w

Ó

Œ

œ

œ œ œ

œ

dwaal ik weg dwaal ik weg

œ.

œ œ J

œ œ van Uw van Uw

œ œ

men unison

# & # œ œ œ ? ##

œ

œ.

# & # œ.

Œ œ œ œœ Ja, ik ver -

œ

œ œ œ

heil' - ge weg, brengt U mij heil' ge weg, brengt U mij

35

rit. all div.

œ

glo - rie aan Uw Naam, steeds keer op sterk - te van de Geest die Gij

œ. œ œ œ

w

P œ

31

œ

14

# & # œ œ œ . œ #œ

j œ œ ‰ J œ œ

ƒ ˙. ˙˙ ..

3

j œœ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œœ J

œ œ œ œ

lo - ven Heer.

? ##

zo - dat het

wil

œœ œ œ œœ ≈ œ

œœ ..

rit.

en ik

a tempo

˙. ˙.

3

œ œ œ

Ó

˙

j ‰ œ œ œ J

f

rit.

j ‰ œ œ œ J j ‰ Jœ œ œœ

¡ ¡ ¡ ¡ ,

DÌ

DÌ

Ì

18 f a tempo # ˙. œœ & # ˙.

Heer,

P

¡ ¡

D Ì¡¡ 

3

Music: Phillip Landgrave

women unison

Ì

ver -

K ¡Ì¡ ¡ ¡ ¡ Ì¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡

IK VERHOOG U, HEER Words: Phillip Landgrave Original title: I will praise You, Lord Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten

{q = 76}

¡¡ ¡

B D2

C/E

¡Ì Ì

Duration: 4'39

UIT CATALOGUS

With motion

ÌÌ

roe - pen U aan,

¡ ¡ ¡ ¡ D¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ,

F

¡¡¡ 

Vloeiende dynamische compositie geschreven door Phillip Landgrave. De goede spanningsboog en zetting zijn de basis van deze mooie compositie. Adorational/Praise anthem; in alles wat ik zeg, doe, in heel mijn leven wil ik u prijzen.

&

is

¡ ¡

C/E

¡¡

¡¡

ECC17.0445.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

11

gen Heer,

F

¡ ¡¡ Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡

© 2004 Unisong Music Publishers BV t/a Samuel Music - Hilversum - Holland

&

¡

¡¡

1e x allen unis.

2 Waai ( Raak

7

K

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

21

Ì

Ì

Ì

D9

¡

Ì¡Ì

¡¡

Vol Al

Ì

¡

¡¡

¡ ¡

(

Q

¡

¡

K ¡

¡Ì ¡ ¡ Ì 

Flowing

¡¡

C2/E

Music: Peter van Essen

¡¡

" ¡ ¡ ¡

WAAI MET UW GEEST, HEER Words: Peter van Essen

K ¡¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

UIT CATALOGUS

œ œ J

œ œ œ

j œ œ œ œ œ

na de, Heer, en na - de, Heer, en

œ œœ Œ œ

? ## œ œ œ

U bent U bent

œ œ œ œ

œ œ œ

weer te - rug. weer te- rug.

œ.

œ ˙ J

21

Want Want

˙.

œ

j œ œ

œ.

œ

steeds mijn bes - te steeds mijn vriend.

œ

œ

œ

2

ECC17.0020.02E

˙.

˙

˙

j œ œ œ œ œ

œ.

U bent trouw en vol ge U bent trouw en vol - ge -

œ œ

œ

œ œ nœ vriend.

˙

œ œ œ œ

F D.S. al Coda ‰ œj œ œ En He - re

‰ Jœ œ œ ECC17.0020.02E


Zegenlied met een schitterende pianobegeleiding waar je even stil van wordt. Schitterend uitgewerkte akkoorden en een prachtige melodische opbouw die tot het eind blijft boeien. Gebaseerd op Johannes 14:27. Ontvang Zijn vrede, Zijn liefde en Zijn vreugde. Maak je geen zorgen, vertrouw op Hem.

12

6

p

j œœœ œœœ J

& œœœ ...

œœœ

schij - nen zal. Mijn

UIT CATALOGUS

?

vree,

MIJN VREDE LAAT IK U Music: Judith Snowdon

{q = Ç 80 - 84}

women unison

4 &4

Œ

C

C

œ œ P

?4 4

G/B

˙ ˙

œ

œ œ œ

Œ

œ

œ œ C/G œ œ œ œ

Am

œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ

œ

F

Ó

?

P

Œ

œ

œ

œ

œ

5

œ

vre

-

C

˙

de laat ik

u,

œ

œœ

? œ œ œ

œ

Œ

œ

œ

œ œ

cresc.

& œœ œ

œœ œ

vre

-

de

die nooit

F

œœ œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

j œœ œœ œ œ J

œ œ

nen zal

en in

C

C/E

˙˙

œ œ

de laat ik

u.

œ

˙

Mijn lief - de geef ik

u,

mijn

liefd'

Œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

˙

œœ

da

-

F

G/D

˙˙ ˙

œœ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ

eeuw

œ

œ

Wij

12

j &b œ œ

van de

j j œ œ œ

goe

? Ó b 20

&b Ó

Œ œ œ Keer je

Œ œ œ

? ˙ b 25

% a tempo ) œœ Œ Kom,

?

b

de

œ Œ œ œ 2 men unison En we

16

&b

-

œœ

zijn soms

Œ

j œ

œ œ œ

om,

œ

œ œ œ œœ œ œ ga weer te - rug

œ Œ œœ œœ œœ œ

œ

-

œ œ

˙˙ ˙ ˙

als

scha

-

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œœ œ œ naar de Heer,

œ œ œœ œ œ

œ

œ

pen,

-

œ œ

der

œ

af

œ

-

-

œ

-

der

œ œ œ œ œ œ

œ Œ œj œœ J want ons j œ œ œ œ Œ œ œ J

j œœ J j œœ J

hart

© 2002 Dick and Mel Music/Venning Music. For Europe (excl. Uk/Eire): Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

œ

œ

be - paald.

œ

œ

œ

Her - der’s zorg

œ œ œ œ œ œ de Va

ge - dwaald

der is

van de

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ Œ œ œ

moet naar

œ

œ

de Her

maar ver

de weg

œ

œ

die door

ra - ken als

œ

œ

œ

œ

weg

œ

10

œ œ

œ

˙. œ œ œ œ

en ver - ge - ving voor

œ

œœ

œ

œœ œœ

œœ œœ

˙.

Œ

gaan.

˙.

˙

Oh,

˙ ˙

Œ

œœ œœ œœ

roept om de Heer,

œœ œœ

rit. all div.

œ œ œ œ œ œ

˙˙ ˙˙

-

œ

œœ

œ

j œœ œœ J

F

u

be-reid. Mijn

j œœ œœ J

˙˙ ˙

˙˙

cresc.

˙˙˙

C/E

œœ œ

œ œ œ œ œ œ

C

œœ

? ˙˙˙

œœ

œœ

˙˙

˙˙˙

˙ ˙

œœ

œœ

Œ

˙˙

35

j œ œ œ œ œ œ J

& b œœ

Œ

? œœ b

Œ

mijn

b˙ b˙

w w

?b œ

œ œ

all unison

œ œ œ

œ œ al - leen

œ œ œ

œ œ

œ

œ

En door

œ

œ

54

Duration 4'31 ECC170262.12E

b

steeds

Eb

C/E

œœ

œ œ

œ

œ

œœ

œ

œ ˙ bœ bœ

j œ J

weer.

ww

˙˙

œœ

j œ œ. œ œ. J

Hij,

œ œ

Hij

œ œ

œ œ œœ œ œ œœ ˙˙

2 all unison j œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

naar de Heer.

œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

œ

œ

ver - nieuwt

œœ œœ œœ

Ga weer te - rug

œ ‰

j œœ œœ .. J

œœ

œœ

Œ œœ

œ œœ J

˙˙

œœ

œœ œœ œœ 3

w

naar de Heer.

œ

œ

œ

œ

zijn wij

œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ œ

œ

zijn

wij

œ

œ

œ

œ

œ

-

den

œ œ ˙

3

j œ œ Hij streed

˙.

œ

w

Œ

˙.

be - vrijd,

œ J

Œ œ

œ

œ

j j œ œ œ

on

-

ze

œ J

œ œ J

Ó

• en wij

œ œ

bui - gen voor

œ

œ

œ

j œ

Dat het

w

œ

œ

j œ

strijd.

•

w

weer nieuw;

œ

2

22

œœ

˙˙

gaan bran

œ

˙

œ

b b œœ

le - vens heelt

•

weer zal

œ

œ œ

œœ

œ

ww

• vuur

?

·

Zijn bloed

œ

&b

Œ œœ œœ

j j œœ œœ œœ J J

hoop

œœ

ge - na - de

œ

?b Œ

al -leen

œœ

œ œ œ œ

50

&b Œ

Œ œ œ œœ

j œ œ œ œ J

de

œœ œœ

œ Œ œ

j œœ œœ œœ J J

j œœ œœ J

œœ

Ge - bro - ken

˙ ˙

œ œ

Œ

ECC17.0142.02E

Ga weer te - rug

Door

˙ ˙

ons.

2nd time to Coda

œœ

Œ œ œ

˙˙

redt

j œ œ œ ‰ œ œ œ J

) 46 &b œ

˙˙

de

en her - stelt

39

œ

-

‰ œj œ œœ J

&b ˙

daan.

lief

œ œ

œœ

liefd',

œœ œ

˙˙ ˙

w˙ .

œœ œœ

G/F

˙˙ ˙

œœ

G/F

j œ œ œ œ œ œ J

œœ

œ œ

p

œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

lief - de ge-trouw tot in

œ

˙˙ ˙

? b œœ . .

w

œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

cresc.

œ œ

œ

œœ

F

Zijn

Œ

˙.

van

œ œ

œ˙ œ œ œœ P ˙ œ œ ˙ œ ˙

G su s4/D C/E

˙œ . œ œ œ

œœ

30

Music: Dick & Melodie Tunney Arr.: Camp Kirkland

œ

œ œ

œ

C/E

women unison

œ

œ œ

is

œ

œ œ œ œ œ œ

& b œ. œ.

{hT= ÇT6}

œ

œ œ ˙˙

Het

Œ

& œœœ

˙ ?b ˙

2 œ

de geef ik G 7/B

4

KOM GA WEER TERUG NAAR DE HEER Words: Dick & Melodie Tunney Original title: Come, let us return to the Lord Vertaling: Trijnie Hilberts

-

C

œ œ ˙ œ œ

C/E

œœ œ

Duration 3'13 ECC17.0142.02E

UIT CATALOGUS

8

C

u.

G 7/F

vol ge - na

j œœ œœ J

de geef ik

˙œ

œ œ

ig- heid,

C/E

œ

Een zeer aansprekend lied van Dick en Mel Tunney. Een ballad met een herkenbaar geluid; een uitbundig uitgezongen oproep in een heerlijk vocal arrangement. Als verdwaalde schapen lopen we rond. Laten we terugkeren naar de Heer want alleen Zijn liefde kan ons redden.

&b C

-

? œœ ..

gen nog

œ

œ

© 2000 Canadian International Music For the Benelux/Scandinavia/Germany/Austria/Switzerland/UK/Eire: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Warmly

j œœ œœ J

˙

˙œ œ œ œ œœœ

œ œ œ

? œ œ œ ˙

21

œœ

don - ke - re

lief

˙ ˙

œ

œ œ

geef ik u.

œ œ œ œ

-

F

œ œ œ œ

& œœ .. œœ œ

œœ œ

lief

C/A

œ œ œ œ œ œ

œœ œ

œœ œ

˙

Mijn

& ˙œ œ œ

œ œ 't Is een

œœ œ

˙˙

œ œ œ œ

˙

Mijn

P œ œ œ œj ‰ œœ œœ

œ

? ˙ Œ

C/E

œ œ ˙˙

œ

œ

˙˙

œ œ ˙˙

œ œ œ

-

œ

œ

œ

œ œ

meer ver - dwij

cresc.

?

œ

œ œœ œœ œ

G 9/F

w œ

œœ .. œ.

G/D

& ˙˙ ˙

-

F

œ

œœ œ

œœ

œœ œ

œœ œ

œœ

vre

C/G

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

˙˙

œ mijn

A m7

G/B

& œ

9

œ œ œ

Œ œ

G

œ ˙ bœ œ

œ œ œ œ

œ

u.

& ˙

Ó

p

& Œ

œ

˙. œ œ

œ

œ œ

u.

b œœœ

b b œœ

œ œ ˙˙

œ

œ

17

œ œ œ œ œ

œ œ œ

de laat ik

Œ

œ

G7

Dm

˙ ˙

˙˙ .. ˙.

-

C m/A b

b œ b ˙˙ œ p bœ bœ ˙ bœ œ

œ œ

œœ

Mijn

4 &4

vre

Eb

C/E

& ˙˙

mijn

j œœœ œœœ œœœ J

b œœœ ...

P

Words: Judith Snowdon Based on: John 14:27 Original title: My peace I leave with You Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

Gently

Œ œ œœ

˙

b b ˙˙

Œ Ó

de

Heer

œ œ œ œ

œ œ

Œ œ œ en ge -

˙

Œ œ œ

ECC170262.12E


Een gezongen geloofsbelijdenis met een Keltisch geluid. Zeer geschikt voor diensten. De gemeente kan de coupletten direct meezingen met de echo. Let ook op het contrast tussen de ritmisch gezongen coupletten en het breed uitgezongen refrein.

8

¡ Ik

22

¡ ¡ ¡

¡

in

de

œy

Light Celtic feel R

B D2(no3)

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

(

Ì

¡

¡

¡ Ì

4

"

‹

¡¡¡ 

(

¡ Ì ¡ ¡ ¡

¡

Ik

ge - loof

in

de

C2(no3)

¡¡¡ 

¡

¡

¡¡¡

God

K ¡¡¡

¡¡¡

Fma j 9

D ¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

de Heil' - ge

In

" À

Va

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

Geest, de

K ¡¡¡ ¡

¡¡¡¡

¡

¡

-

Troos - ter.

¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡

S ¡

¶

¡

¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

" ¡

¡

¡ ¡

¡

eeu - wig

is

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡

¡ ¡ ¡

ÌÌÌ

¡

¡

¡

¡

¡

Zijn troon.

B D2(no3)

C2(no3)

K ¡¡¡¡

S ¡ Drie-

drie - e - nig God,

¡¡¡ ¡

¶

Troos - ter,

der.

¡

À

¡ ¡ ¡

Geest, de

¡ ¡ ¡

" ¡ ¡

¡

ge

10

¡

¡

¡¡¡

Ì

C2(no3)

¡ ¡ ¡ -

C2(no3)

 ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ D ¡¡¡

¡ ¡ ¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ D ¡¡

¡ ¡

¡

¡

¡ TB

B D2(no3)

¡ ¡ ¡ de Heil'

" ¡

" 

¡ In

‹

ÌÌÌ

Music: Nancy Gordon & Jamie Harvill Arr.: Russell Mauldin

‹

¡

Zoon.

B D2(no3)

OMDAT IK GELOOF

C2(no3)

God,

"

UIT CATALOGUS

Words: Nancy Gordon & Jamie Harvill Original Title: Because We Believe Vertaling: Maarten T.D. Wassink

¡ ¡ ¡ ge - loof

¡

¡

¡

¡

C2(no3)

D ¡¡¡

¡¡¡

¡

SA

6

(

¡ Ik

‹

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

¡ ¡ ¡

ge - loof

in

de

Va - der.

"

God

‹

¡¡¡  ¡ ¡

¡

Ik

ge - loof

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡

in

de

God

¡¡¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

ÌÌÌ

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡

"

Zoon.

¡

eeu - wig

¡

is

¡

¡¡¡

¡

‹ B D2(no3)

ÌÌÌ

‹

‹

‹

C2(no3)

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

D ¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡ 

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡

¡

¡ ¡

Duration: 4'19 ECC17.0654.02H

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

‹

Zijn troon.

C2(no3)

D ¡¡¡

© 1996 Mother's Heart Music, Integrity's Hosanna! Music and Integrity's Praise! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡ ¡ ¡

e - nig God,

¡

B D2(no3)

K ¡¡¡

" ¡

¡

12

Uit “Deus in Adjutorium” van Antonio Vivaldi. Een zeer toegankelijk loflied; fris, boeiend en ook nog eens zeker niet moeilijk te zingen. Dit tweestemmige arrangement zit vol met echo-effecten en is geweldig om uit te voeren. Laat heel de schepping God eren. De Heer is een machtige God.

¡

K ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡

¡¡¡ 

3

13

&b

12

. !œ

?b

UIT CATALOGUS

œ œ œ

juich.

œ œ œ

juich.

He - mel en aar - de juich.

!œ .

œ

!œ .

œ

¡

ECC17.0654.02H

He - mel en aar - de

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

œ œ œ

œ

œ. J

He - mel en aar - de

œ œ œ

œ

He - mel en aar - de juich.

Ho -

ZING VOOR DE HEER Based on Psalm 148 Orginal title: Sing to the Lord Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

Music: From Deus in Adjutorium by Antonio Vivaldi Arr.: Hal H. Hopson

. ‰ œ J

15

&b

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

juich. zing voor de Heer.

With joyful vigor

& b 44

?b

{DT= ÇT6

}

H women unison !œ œ œ !œ œœ Œ

5

œ !

Zing voor de Heer.

? b 44

5

! &b œ

œ

9

H

Ó

œ

He - mel en

œ

œ

aar - de

?b

Zing

œ œ

Zing

voor de

men unison

!œ .

11

œ

?b ‰

œ. J

san - na;

j œ . œ

Ho - san - na;

Œ

Ó

Heer.

Ó

Œ

j œ.

œ

œ

He - mel en

œ

!œ .

œ

aar - de

? b !œ

œ

22

juich.

œ

&b

Ho -

&b œ !

?b

œ

Œ

œ. J

Ó œ

Ho - san - na.

œ œ œ

œ

25

&b

He - mel en aar - de

œ œ œ

œ

He - mel en aar - de

!œ .

© 2002 Hope Publishing Company For the Benelux/Scandinavia: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œ

œ. œ œ Œ !

?b

Duration 2'29 ECC17.0330.12E

!œ .

œ

‰ œ J

n œ !œ . œ œ

Hoor,

O Is - ra-ël.

˙ œ juicht

œ

juicht.

juich.

! J

œ

De

#œ .

œ

nœ .

œ

Œ

en

zingt.

œ J

œ

Œ

j œ

j œ

en

zingt.

œ J

œ J

Ho- san-na.

)

Ó

•

Œ

Ó

œ ‰ J

!œ œ œ

œ

Œ

j œ œ œ

‰ !œ

Dat al - les

œ

œ œ œ

œ

Heer is een mach - tig God. Dat al - les

˙ -

•

de

Ó

œ

œ en

œ.

he

-

j œ

mel

•

zingt.

2

23

Ó

De

Aar

Dat

œ. ! . ‰ J œ œ ‰ œJ

Hoor, O

œ

Ó

. ‰ œ J

Œ

•

Heer is een mach - tig God.

en

Œ

Ó

Œ

œ

Œ œ ! œ

Ho - san-na.

Ho- san-na;

œ J

!œ œ b œœ

. ‰ œ J

Œ

œ. ! ‰ J œ œ Œ

Œ

Œ

voor Hem juicht

Is - ra-ël.

)

œ !

œ

al - les

Zing voor de Heer.

Ho - san-na;

san - na voor de Heer.

18

œ œ !œ . œ œ

juich.

Ho - san - na.

œ œ !œ . œ œ

voor de Heer.

!œ œ œ

•

&b œ !

•

Œ œ ! œ

ECC17.0330.12E


Laten we een moment nemen om samen te bidden en ons hart bij God uit te storten. We erkennen dat we Hem nodig hebben en zingen vol eerbied dit lied. Laat de warmte en oprechtheid van je hart elke keer doorklinken als je dit lied zingt en harten zullen geraakt worden.

9

 ¡

19

neig

 " O ¡

UIT CATALOGUS

K ¡ ¡

¡

Ì

¡

Ì

¡

¡

X

Uw oor

naar

ons,

en

geef

ons

Uw

vre

¡

Ì

¡

¡

Ì

D/A

A7

Ì

¡

¡

¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ Ì

¶ ¡K ¡ Ì

ÌÌ

¡ ¡ ,

Ì

¡

D7

Words: John Chisum & Gary Sadler Original title: Healing grace Vertaling: Peter van Essen

Em7/D

 O ÌÌ 

EEUWIGE GOD EN VADER Music: John Chisum & Gary Sadler Arr.: Jane Holstein

" ¶ K ¡ ¡ Ì X ¡

13

 Ì

Rœzx

Flowing D N.C.

D/F 

G

  ¡¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì ¡

ÌÌÌ Ì

G

¡¡¡

¡ ¡ (

¶ ¡K ¡ ¡ Ì X

¶ ¡K ¡ ¡ Ì X

"  ¡

Em7

D/A

K ¡ ¡

K ¡ÌÌ ¡

"Hear Our Prayer, O Lord" George Whelpton

2 ¡

K ¡ ¡

Hoor

¡

naar ons

" 

‹

Ì

ge -

bed,

‹

‹

 D ÌÌ Ì

Em/D

¡¡ ¡

2

" ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X¡

À

— H Ì HHHH ÌÌÌ

A11

¡ ¡ ,

hoor

naar ons

A11

K ¡ ¡ ¡

XX X

Ì¡Ì 

¶ K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X

¶ ¡K ¡ Ì

¡

 Ì

ge - bed. A7

na

" Ì

D

¡¡

ÌÌ 

¶ ¡K ¡ Ì

¡¡

Asus

 Ì Ì

¶ K¡ ¡ Ì X ¡

© 2004 Integrity's Hosanna! Music. For the Benelux: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Duration: 3'48 ECC17.0523.02F

De “Passion” van Adrian Snell heeft in alle jaren nog niets aan effect en intensiteit verloren. Deze indrukwekkende zegenbede is gebaseerd op de woorden van Jezus uit Johannes 20:21. Zeer geschikt als afsluiting van een dienst of concert; niet alleen rondom Pasen maar het hele jaar door.

13

Noe

? # # # # .. ˙˙ .. 4

n˙ .

# # & # # 4 .. ˙˙ ˙ R ? # # # # .. ˙ . 4 ˙.

G #/D #

E

œœ œ

˙

# # & # # œ œ œ ˙.

B

C #m7 B/D #

? #### œ œ œ

N I E T

˙˙ .

˙˙˙ ˙

˙˙ . . ˙˙ ˙

˙.

œ

˙.

œœ œ

G #/D #

˙ # ˙˙ .. ˙.

œ˙ . œj œœ ˙ œ ˙.

˙.

n˙ .

Noe

E

˙ ˙.

œ

œ ˙ ˙.

E/G #

˙˙ .. ˙.

œœ œ

˙˙

œ œ

˙˙

Œ

˙ ˙.

œ

˙ ˙

Œ

C #m

˙˙ .

œ ˙ ˙.

˙˙ ..

˙ ˙.

A

˙ ˙.

œ

˙˙œ ˙ œ

˙˙˙

˙.

˙.

˙˙ .

œ

˙˙ .

œ œ

˙˙ . .

j œœ .. œœ œœ

A

B su s

œ

˙.

˙ ˙

˙

© Serious Music For Europe (excl. UK/Eire): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

KOPIËREN

œ

A/B

E/G #

œ œ

˙˙ .

A

Noe

F #m

œ

œ

˙˙ .

˙. ˙.

Œ

F #m

˙. ˙. œ

˙˙ .. Noe

˙ ˙

œ

C #m

˙. ˙.

8

? # # # # œ œœ œœ œ

œœ œ

# ˙˙

con Ped.

# ## & # œ œ œ œ œ œ

˙ ˙.

˙.

Œ

˙˙

œœ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

˙˙ . ˙.

A/C 

D

Bm

¡ ¡ ¡¡

¡¡

Ì Ì

Ì¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì ¡ ¡ Ì ¡   K K ¶ ¡ ¡ ¶Ì ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡

¡

en

vol

ge

¡

¡

-

E7/G 

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ K ¶ ¡ ¡ ¶ ¡ ¡K Ì Ì ¡

-

¡ ¡ ¡

Ì

¡

de.

Hoor,

Ì

¡

¡ ¡ ¡

G

A/G

A

¡¡

¡ ¡

o Heer

¡¡ ¡ ¶ ¡K ¡ Ì

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

de

roep van ons hart

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ,

F

K ¡¡ ÌÌ ¡ Ì

¡¡ ¡

¶ ¡K ¡ ¡ Ì

¶ K ¡ Ì ¡

¡¡ ¡¡

ÌÌ

ÌÌ

nu wij

voor

U

Em7

Em9

¡ ¡

K Bm ¡¡ ÌÌ ¡ Ì ¶ ¡K ¡ ¡ Ì

ÌÌ ÌÌ Ì

ÌÌ ÌÌ Ì

¶ K¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X¡ ECC17.0523.02F

De eerste stap in dit proces is de 'nootjes' van alle manuscripten om te zetten in de herkenbare ECC huisstijl. Dit zogenaamde 'graveren' gebeurt in het computerprogramma 'Finale'. Het graveertraject omvat uiteraard een aantal correctierondes, want het doel is dat u foutloze muziek in de map heeft.

Legato

˙˙

D

¡¡

¡ goed

Graveren

Music: Adrian Snell

œ

¡

D

Ì der,

Ì Ì

De ECC Catalogus: van selectie tot brievenbus (DEEL 2)

OVERVLOEDIG GEEF IK U

Instrumental R 2.1. Choir humming # # & # # 4 .. ˙˙ .. ˙˙ .

Ì

-

3

UIT CATALOGUS

Words: Beth Colebrook Orginal title: Peace be with You Vertaling: Peter van Essen

Ì

A7

"  ¶ ¡ ¡K ¶ ¡K ¡ Ì Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡¡ ¡¡

(

Em11

Ì Va

G/D ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡ Ì

17

¡

Ì

¡ ¡ ¡

¡

-

Ì

D

en

-

¡ Heer,¡

À

"  ÌÌ 5

¡ ¡ ¡

¡

Eeu - wi - ge God

" Ì

¡ ¡ Ì Ì Ì

¡

¶ K¡ ¡ Ì ¡ X

(

À

de.

G/A A

¡¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡¡ ¡¡

¶ K¡ ¡ Ì X ¡

Ì Ì

¡ ¡

-

Vertalen Vanaf catalogus 1 streeft de ECC er naar om elk lied dat zij uitgeeft beschikbaar te maken in drie talen: Engels, Nederlands en Duits.

œ

De European Choral Club heeft een team van kundige vertalers en tekstdichters om zich heen verzameld, die de vertalingen van de ECC uitgaven verzorgd. Veel liederen uit deze catalogus zijn vruchten van hun toegewijde vertaalwerk waardoor deze pareltjes ook in de Nederlandse taal kunnen schitteren. Dit geeft de uitgaven van de European Choral Club een duidelijke meerwaarde.

œ œ

Lees verder op pagina 36 œ œ

Duration 1'12 ECC17.0351.02B

24


Vol eerbied nodigen we de Heer uit om met zijn Heilige aanwezigheid in ons midden te komen. Dit vierstemmige koorarrangement straalt door het ingetogen karakter een geweldige intensiteit en devotie uit. Adembenemend!

&

13

GEBED OM GODS GEEST

•

•

•

R

Ĺ’ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

•

Ĺ“Ĺ“

•

R

j œ œ. œ •

G/E

Ped.

&

#

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

˙˙ ..

mid - den, kom in

ons.

Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“ den,

? # # ˙œ &

#

7

Œ œ œ œ •

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ë™. Ë™.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Am

mid - den, E

Ĺ“Ĺ“

#Ĺ“

Ĺ“

? # wË™

G/B

Ĺ“Ĺ“

Ë™. Ë™.

ww

G

ww

B

w w

w w

w w

#w w

D

G

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

˙˙

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

w w

Ĺ“Ĺ“

bid - den:

Ë™ Ë™.

R

bij

Kom

˙˙

œ. ˙ œ. ‰ ˙ ˙˙

Ë™.

O, lief

Heil' - ge de,

lief Kom,

Am

A m7

œ ‰ J

Ĺ“Ĺ“

Ë™ Ë™.

Ĺ“

Ë™. Ĺ“ Ĺ’ #Ĺ“ #Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

Ĺ’ Ĺ“Ĺ“

wo - nen.

Ë™

&

&

#

•

26

&

Ĺ“

#

Ĺ“

Ĺ“

a tempo

Ë™ Ë™

0

Ë™ Ë™

R

B

Ë™ Ë™

—

?# Ĺ“

men unison

ww ˙˙

ww

Š 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Ĺ“

•

Ĺ“

Ĺ“.

A

Ĺ“Ĺ“

Vuur, Geest en - dem

Duration 2'46

Ĺ“ Ĺ“

Een juweeltje! In al z’n eenvoud een lied dat het hart raakt en vanaf de eerste noot een geweldige emotie losmaakt. Woorden die vragen om echtheid en oprechtheid. In dit stille uur wil ik U aanbidden. Daarom buig ik neer en geef ik U de eer.

rit.

j Ĺ“

en

Ĺ“. Ă“

A

A - dem

Ĺ“

B

ww

#w w

˙˙

21

j Ĺ“ 44 Ë™

10

lof

-

b & b b b 24

UIT CATALOGUS

ge

-

Ă“

44 Ă“

∑

7w w

H ˙˙ ..

Ĺ“Ĺ“

Ë™. Ë™.

Ĺ“ Ĺ“

# Ĺ“Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

be - zit en ver - warm E

& #Ĺ“

Ĺ“

H

Ĺ“w

Am

˙˙ .. H ˙. ˙.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ’ Ë™

G/B

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

ECC17.0365.02C

∑

zang.

?

w #w

ww

2

b & b b b 24 Ĺ“ .

7

B

be - zit en ver - warm dem

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

7w

Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Neem ons in

ww

Heer!

w

Ĺ“w Ĺ“ # Ĺ“ # Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

w Ĺ“ Ĺ’

7

#w w

O Heer!

B su s4

Neem ons in -

Ĺ“

Ë™

wœ œ # œ # œ

Ĺ“ Ĺ“

Ë™. Ĺ“ Ĺ“ Ë™

A m7

Ĺ“Ë™

Ĺ“

Heer

A m7/C

Ĺ“Ë™ . Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

œ J ‰

Ë™ w

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ J

2 Ĺ’ Ĺ“ #Ĺ“

Ă“

G

w w

O

Ĺ“.

Ĺ“

A - dem Vuur en Geest

Vuur, Geest en

a tempo

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

2 œ. ‰ œ œ œ œ

D

— ?# w w

Ĺ“

˙œ

Ĺ“

A m/C

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

ww

Em

t

w

ECC17.0365.02C

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

∑

∑

women unison

Ĺ“

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Nietsen

IN DIT STILLE UUR Words: Eric LagerstrĂśm

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ w

j œ ˙ œ Œ —

? # ww

Ĺ“Ë™ Ĺ“

Ĺ“

— Œ œœ en

Ĺ“

C

w w

•

Vuur en Geest

Em

w #w

# ˙œ . # ˙

Ĺ“ Ĺ“

Ë™

t

O

ons. Toon Uw trouw aan ons.

Am

Ĺ“

Ë™

wœ œ œ œ

w

œ J‰

Ĺ“

O, Heil'-ge

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

rit. div.

Ĺ“

Ë™.

E msus4

Ë™

Ĺ“w Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

ons.

Ĺ“

Ë™.

Ĺ“

Ë™

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

Toon Uw trouw aan ons.

Ĺ“

G

w

Ë™ Ë™

˙˙ .

Ĺ“

Ĺ“

zet ons hart in lief de,

Ĺ“

Ĺ“

Em

Ĺ“

Ĺ“

en Heil' - ge

Ë™

B m7

Ĺ“w Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Geest O,

œ ‰ J

Bm

Toon Uw trouw aan

D7

? # wœ Ó

wo - nen.

B 7/F # C # /E

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

Ë™ Ë™

#Ë™

Kom bij ons

Ĺ“

Ë™ Ë™

˙˙

ons

Ĺ“ Ĺ’

Ĺ“ R

vuur. Toon Uw trouw aan

Ĺ“

F #7

Ë™

stort Uw

Ë™.

#Ĺ“ #Ĺ“

Ë™. Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“

j œ‰ œ

Kom, Geest

Ë™.

Ĺ“

Ĺ“

Ë™

de, stort Uw

F#

Ĺ“ Ĺ“

Ë™.

-

Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ë™ Ĺ“

?# Ĺ“

Kom in ons

D

Wij

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

#

-

w Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’

ww

œœ .. ‰ œœ œœ

Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ă“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

20

&

Kom in ons

Heer, kom in ons mid

˙ œ œœ . œ ‰ Œ R

Em

Ă“ #Ë™ w

˙˙ ..

Ë™

Ĺ“

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Kom in ons

0 B w œ œ œ # ˙ œ ˙œ œ Œ Œ

F # /A

w ? # 44 Œ œ œ œ R { Sw. ? # 44 Œ œ œ œ • 8

•

Ĺ“Ĺ“ Ă“

mid - den

Heer, kom in ons mid - den,

•

#

j ‰ œ

Ë™

? # Ë™. Ë™.

Kom in ons

? # 44

&

Pavel Tchesnokov (1877-1944) Arr.: Hal H. Hopson

Slowly, with great warmth {DT= ÇT6}

#4 & 4

#

? # Ë™.

UIT CATALOGUS

Words: Traditional Orginal title: Let thy holy presence come upon us Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

R

women unison

15

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“ j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

stil - le

uur wil ik

U

aan - bid-den. Ik wil

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ zeg-gen dat ik

Music: Eric LagerstrĂśm Piano & Choir arr.: Harry Koning 26

b & b bb Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

van

b & b b b 44

4

solo

Ă“

Ĺ“

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Nietsen

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“ j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

stil - le

uur wil ik

U

aan - bid-den. Ik wil

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ zeg -gen

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

van

U

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

hou. Want uw

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

lief - de heeft mijn

Ĺ“

j ‰ œ œ œ œ œ

Ĺ“ hart

ge - raakt,

Ĺ“

Ĺ“

Uw ver - ge - ving

13

b & b bb Ë™ .

Ĺ“ Ĺ“

ziel.

Niets en

b & b bb Ă“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

nie - mand heeft

Ĺ“ Ĺ“ wat U

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

nie - mand heeft

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“

? bb b Ă“ b

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ wat U

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

&

Ă“

Ĺ“ J -

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

ven lang. Daar-om

Ĺ’

Ĺ“

Ĺ“

Daar-om

? b b b b

Ă“

Ĺ’

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

buig ik neer

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

buig ik neer

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ el - ke

Ĺ“

dag op- nieuw

Ĺ’

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ’

vult mijn

Ĺ“ Ĺ“

j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

en geef

ik U eer.

mijn he - le

Ĺ“

Ĺ“

? bb b b

j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’

en geef

ik U eer.

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ J Ĺ“ JĹ“

Ĺ“ Ĺ’

Ĺ“

j ‰ œ œ œ œ œ

Ĺ“ hart

ge - raakt,

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

nie - mand heeft

Ĺ“

Ĺ“

wat U

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

aan mij geeft

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

dag op - nieuw

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

vult mijn

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

el - ke

Ĺ“

Ĺ“

Uw ver - ge - ving

mijn he - le

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

Ĺ“Ĺ“ .. -

women unison

Ĺ“

Ĺ“

ven lang. Daar-om

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“. Ĺ“.

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

buig ik neer

en geef

ik U eer.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ JĹ“ J

Ĺ“

all div.

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ 2 Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ 4

Heer ont - vang mijn lief-de als een

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ 24

men unison

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ 42 38

Heer ont - vang mijn lief-de als een

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

34

b & b bb

∑

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

men unison

∑

Ĺ’

Niets en

? b b Ă“ b b

le

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

aan mij geeft

17

bbbb

Ĺ“

all unison

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“

Niets en

le

Ĺ“

aan mij geeft

Ĺ“

lief - de heeft mijn

all div.

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“

ziel.

b & b bb Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

hou. Want uw

30

b & b bb Ë™

dat ik

9

b & b bb

U

∑

42

lof

∑

Ĺ“. ? b b b 24 Ĺ“ . b

2 4

Duration 3'57 ECC17.0284.12D

women unison

j Ĺ“Ĺ“ J

b & b b b 24 Ĺ“Ĺ“ .. -

ge

j Ĺ“ Ĺ“ J

44 Ë™ Ë™ -

Ă“

7

Ă“

Ĺ’

Ă“

7

Ă“

Ĺ’

zang.

44 ˙˙

Niets en

Ĺ“ Ĺ“ men unison

2

25

Ĺ“ Ĺ“

ECC17.0284.12D


Een gezongen bijbeltekst met een krachtige boodschap en uitdaging. De “Acoustic-feel� van dit lied straalt rust en vertrouwen uit. Schitterend om je concert, eventueel accapella, mee af te sluiten en het publiek bij te betrekken.

&

1

?

UIT CATALOGUS

IK HOU VAN JOU

Relaxed {DT= ÇT4}

4 &4

•

? 44

• G/B

F/A

?

Ĺ“

Ĺ“

hui - len, bin - nen,

Ĺ“Ë™

Ĺ’

Ĺ’

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

•

Ĺ“

F

Ë™ Ë™

Ĺ“Ë™

Ĺ“

Ĺ“

• œ œ

Ĺ“Ë™

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ë™

G

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

..

wœ . œ ˙ J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Heb je ver - driet Ben je ge - wond

C

G/B

Ë™

˙˙

Ĺ“

14

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

3

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

G su s

Ë™

Ĺ“

G

C

G/B

Ĺ“

Ë™

˙˙

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“

Ĺ“

œœœ œœ œœ œ bœ nœ

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

(Bring out bass line throughout)

6

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

?

b

&b Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“Ĺ“ .

ww

• j œœ œ . œ œœ ..

A m/C G m/C

? b œ ‰. r˙ œ. œ

j œœ ‰ œœ ˙˙ œ. œ ˙

F

Ĺ“.

˙˙ ..

U

Heer,

ww j œ ‰ œœ ˙˙ . œ ˙

A7

# Ĺ“Ĺ“

œ . bœ ‰ j ‰ j œ œ . œ œ . œ œ. œ œ . œ

Ĺ’

Dm

G su s

G

Ë™

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

van jou.

G

Ĺ“.

j Ĺ“

Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

j Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

% ˙˙ ..

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ van jou,

Ë™

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ . Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ ) Ë™ Ĺ“. G

Ĺ“

Ĺ“Ë™ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“

Ik ge - loof in jou,

œ Œ ‰ œ

Ë™

D m/G

j Ĺ“Ĺ“ . Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Œ ‰

˙˙

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j‰ œœ œœ œœ J

D m/G

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“

geef Mij

G

E7

Ë™ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

# Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“

Ĺ“.

Ë™

women unison

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™

je tra -nen.

œ œ œ J ‰

C

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

j Ĺ“ Ë™

Ĺ“.

D7

Am

# ˙˙˙

j Ĺ“

Ĺ“.

Ĺ“Ë™

Ĺ“

#Ĺ“

Ă“

•

•

•

..

Ë™

Ă“

•

•

•

..

C

G/B

1.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ van jou.

F

G

G su s

˙˙ œ

Ĺ“

decresc.

Ĺ“ Ĺ“Ë™ Ĺ“

Ë™

Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“

Ĺ“.

G m7

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

11

& b ww

14

dank

?

b

ww

˙˙ ..

U

Heer,

œœœ œœ œœ œ bœ nœ

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

nœ nœ

r œj œ ‰ . œR œJ œ A m7

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ . Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ë™

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

D m A m7

j œœ ‰ œœœ ˙˙˙ œ ˙

G

C 

j . œ. ‰ œ œ . œ œ . # œ œ. œ œ œ . œ œ # œ

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“

Š 2003 Hope Publishing Company For the Benelux/Scandinavia: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

j Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

w

A7

Dm

j b œ ‰ œ œ œ. œ œ

Ĺ“ Ĺ“

21

& b ww ? b ww

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“

C/D D m

Ĺ“

Heer,

?b w & b œ ‰ œj œ .. œ œ # œœ œœ œœ . œœ .

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ . Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ . J

Ĺ“ J

Ĺ“Ë™

Ĺ“

Ĺ“

Gsu s

Ë™

Ĺ“w

Ë™

&b w ww

Ĺ“

?

Duration 2'28 ECC17.0396.02E

b Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“.

F#

j œœ ‰ œœ œ. œ j œ ‰ œ œ. œ

Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

#Ë™ #Ë™

• •

0

b ˙˙˙ ˙

men unison (mel.)

j Ĺ“ Ĺ“ J

G m7

C

j œœ ˙œ . œ œ J

j Ĺ“ Ĺ“

œ ‰ œj œ œ .

Ĺ’

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

voor Uw

Œ j ‰ œœ œœ œ œ !œ œ ‰ j œ œ !œ œ

w

Ĺ“Ĺ“

G m7

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“ J

w

Bb

Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ... Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ j Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

lief - de, dank

Ĺ“

bœ nœ

0

F/A G m7/B b D /B F/C

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

œœœ œœ œœ œ bœ nœ

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

nœ nœ

Ĺ“ Ĺ“

j œ ‰ œ œ œ. œ œ

Ĺ“ Ĺ“

. Ĺ’ Ĺ“Ĺ“ . . Ĺ“ Ĺ’ .

œ ‰. r œ. œ. œ

U

bent

goed,

A7

Dm

) F

˙˙ ˙ œ. œ œ œ. œ œ

‰ j œœ ˙˙ # œœœ œ ˙

j œ ‰ œ œ . #œ œ œ œ œ . #œ œ

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

A m/C G m/C F

Ĺ“

w

Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“ J J U, Heer. j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“. J

Ĺ“Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“.

w #w

w

‰ j œœ œœ .. œ œœ œ œ. œ

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

2 ww

j œ ‰ œj j j j œœ œ œ œ œ n œ œ œœ sub. ) j j j j ‰ j œ œ œ œœ œœ n œœ œ œ œ n œ œ œ œ

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ ..

dank

D m/G C

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

‰ j œœœœ œœ œœ œœœ . œ œ œ

2

26

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

Ĺ’

Ë™.

..

Ĺ“ Ë™ J

ECC17.0354.02D

dank U Heer,

#Ë™ .

G

œœ œ œ œœ œ œ œ wœ . œ ˙

Ĺ“

Ĺ’

b ˙˙ ..

ww

U

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Dm

Dm

Ĺ“

˙˙ ..

n Ĺ“Ĺ“.

& b # ww

ik dank U, Heer,

Dm

j Ĺ“. Ĺ“Ë™

ww nw w

j & b œœ ‰ œœ ˙˙ œ. œ ˙

0

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

C/E

Ë™ Ĺ“Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

2

F/A G m7/B b D /B F/C

r j ‰ . œ œœ œœ R J

Ë™. Ë™.

F/A

j œœ . œ œ ˙œ œ 2 œ j œ. œ˙ œ œ˙

Duration 4'02 ECC17.0354.02D

r œ Œ ‰. œ œ. œ œ œ. œ

w

#w

Dank

Ë™

Gm

Ĺ“Ĺ“ Ĺ’ Ă“ Ĺ“Ĺ“ .

œ Œ ‰. r œ œ œ nœ œ œ. œ œ . œ œ œ œ nœ œ

H ww

•

Ĺ“ Ĺ“

16

G m7 A m B b D m/B C

Ĺ“Ĺ“ Ĺ’ Ă“ Ĺ“.

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ë™

Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

? &b

Ĺ“ Ĺ“Ë™ Ĺ“

˙˙ ..

? Ĺ’

?b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ik hou

Ë™

?

African American Spiritual Arr.: John Carter

{DT= ÇT }

nœ nœ

Ĺ’

& ˙˙ ˙˙

DANK U HEER Words: John Carter Orginal title: Tank You, Lord Vertaling: Titia Lindeboom

& b 44 Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ H ? b 44 Ĺ“ Ĺ“

? Ë™

Ik hou

UIT CATALOGUS

0

Ĺ“ Ĺ“

19

Afrikaans Amerikaanse spiritual in karakteristieke Gospel stijl. De opname op de website is de basis: eenvoudig en werkbaar. Maar dwars door deze opname heen klinkt de uitdaging om dit lied uit te bouwen tot een waar gospelfeest. Gebruik solisten, vocale en instrumentale improvisaties, betrek het publiek, etc.

F/A G m7/B b D /B F/C

C/E

˙˙ ˙

Ĺ“Ë™

Ik hou

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

F

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

& Ĺ’

kom bij Mij wat te be -

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G m7

Ĺ“

Ë™ Ë™

& ˙˙

?

Ĺ“

Š 2001 New Spring Publishing For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Strong gospel style

Ĺ“

Ĺ’

Ë™

op jou. op jou.

C/E

& œ œ œ œ œœ œ˙˙ œœ

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“Ë™

•

Ĺ“Ë™

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ik wacht Ik wacht

Ĺ’

C

Schaam je toch niet, Weet je niet meer

Dm

œ˙œ

Ĺ“

en moet je heel diep van

•

Ĺ’

•

Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“

2nd time: Men unis.

Ă“

Ë™

3

Ĺ“ Ĺ“

œ œ œ œ œ œ œ .. œ˙œ œw

van jou. van jou.

C/E

˙˙ ˙

G su s

w

Ik hou Ik hou

C/E

& Ë™ Ë™

Dm

j Ĺ“Ë™ Ĺ“ .

jœ. œ˙

Ë™

F/A

?

C/E

2

..

•

˙œ œ œ ˙œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ ˙

6

&

•

•

Ĺ“

1st time: Choir unis. 2nd time: Women unis.

.. Ĺ’

•

•

•

j 4 & 4 œœ . œ œ ˙œ œ 2 ? 44 œ˙œ œ j œ . œ˙ C

?

2nd time both parts

Ĺ’

Ĺ’

Ë™

& ˙˙

Music: Chad Cates Arr.: Steven V. Taylor

•

Ĺ“

Ĺ“

schui - len, gin - nen,

F/A

Words: Chad Cates Orginal title: Remain in me Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

) Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Both times: all parts

10

‰.

Ĺ“ Ĺ“.

) r Ĺ“ Ĺ“ R

Ĺ“

U bent zo

w

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

D m/C

˙˙ ˙

‰. œ ˙ R ECC17.0396.02E


Een rustige ballad met een krachtige oproep om op de komen voor de mensen om ons heen. Wij hebben zo veel ontvangen niet om voor onszelf te houden maar om ervan uit te delen. Een eenvoudig arrangement dat snel in te studeren is.

8

 

18

UIT CATALOGUS

" Ì

LAAT DE KAARSEN BRANDEN Words: Remco Hakkert Original Title: Keep The Candle Burning Vertaling: Remco Hakkert

‹

B

¡¡¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

" ¡ ¡

het goe - de Heer, ge - bro - ken - heid

¡

¡

E

¡ ¡¡ ¡

¡¡¡

zie zie

S ¡ ¡

¶

À

 A6/B  ¡¡¡ ¡

Music: Remco Hakkert

‹ Ik Ik

¡

¡

¡

Am6/C

¡¡

¡¡

¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡

O ¡¡¡

K ¡ ¡

O¡ O¡

¡¡¡

¡

¡ K ¡ ¡

10

 

Ballad

Rœxy

B7sus — H ÌÌÌ HH ÌÌÌ HHHH Ì HHH Ì

Ì E B/E Amaj7 Am6 ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ H Ì HHHH ÌÌÌ  ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ HH ÌÌÌ H ¡ ¡ ¡¡  ¡ HH "   

E/G 

Ì

Ì

¡

Ì

F m7(11)

¡ Ì , 

X X‹ maar ook zo - veel har en weet niet wat U

" ¶ 

¡ 4

¡

¡

¡

ten vol van mij

¡

¡

van pijn. ver - wacht.

¡

¡

¡

¡

F 7/A 

 E/B ¡ ¡

X X

¡

‹ -

¡¡

¡

" ¡ ¡

¡

¡¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡

Ì

À

A6/B

B

¡

¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ ¡

¡ ¡

B dim

¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

6

  

‹

‹

1. Ik wil U prij - zen Heer, 2. Ik wil U prij - zen Heer,

"   ¶ ¡S ¡ ¡ ¡ E  ¡¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡¡¡ ¡

12

in mij. de kracht.

¡ ¡ ¡ ¡

¡

  XX

¡

¡¡

¡¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

1.2. Ik gaf het niet aan jou,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 4

" ¶ 

¡¡

¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

oo

F 7/A 

E/B

¡¡ ¡ O ¡¡¡ ¡ K ¡ O¡ ¡ O¡

"   ¡ ¡

S ¡

¶

Am6/C

¡

maar steeds weer stopt het lied maar steeds ver - dwijnt in mij

¡¡

¡

¡

C m

¡ ¡

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡¡ K ¡ ¡

" D¡

(

¡

¡

God

C2/G

¡

¡

is mijn

¡

¡

(

¡Ì Ì

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

Fm7/B D Cm/B D

D D ¡¡Ì

¡ DD ¡ÌÌ

¡

" D XÌ

¡

¡

ECC17.0507.02F

(

¡ ¡ DÌ in

¡

de zee,

¡

¡

‹

X

wij zijn niet

D¡ ¡ Ì Fm7/B D

¡ ¡ ¡ ¡

bang,

‹

‹

D¡ ¡ Ì Ì D¡

X X

¡

¡ ¡

C2/G

Ì ¡ ¡ XX

¡

(

wij zijn niet

9 F6/G

Fm6/A D C2/G

¡ D ÌÌ ¡ D Ì ¡¡

¡ ¡

XX X

¡

¡ ¡

X X

6

¡ ¡ ¡ ¡¡ we - zig, hei - lig

¡ " ¡ ¡ ¡ ¡ F/G

G

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ " ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ X

Ì

X kracht.

¡

X

Ì ÌÌ

Ì XÌ

ÌÌ

Ì

ÌÌ

groot

is

ÌÌ

Fmaj7/G

ÌÌÌ G

ÌÌ

G

ÌÌÌ

ÌÌÌ ÌÌ Ì Ì ¡

ÌÌ

¡

Zijn macht.

Ì Ì

Fmaj7/G

ÌÌÌ

ÌÌÌ

ÌÌ

G

ÌÌÌ

En

E D/B D

Ì XÌ

Ì X

ÌÌ

¡¡

D ¡¡

¡

¡ ¡

beeft

het

land,

val - len

¡

¡ ¡

E Dmaj7/B D

D ÌÌÌ

D ¡¡

cresc.

ÌÌ

¡¡ ¡¡

want

God

is mijn

D ¡¡

ÌÌ

¡ ¡

9 Fm6/G

¡¡ ¡¡

DÌ X

© 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK & Eire/G.S.A: Unisong Music Publishers BV - Hilversum - Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡

¡¡

ÌÌÌ

¡ ¡ Ì

" D ÌÌ X

ÌÌ

C2/G

Dm7/G

Cmaj7/G

Ì ÌÌ¡ ¡ ÌÌ cresc.

ÌÌÌ

Ì X

X¡X

Ì

O X¡ Ì

Ì

21

mijn

G

¡ ¡

XX

XX

kracht.

¡¡

XX

XX

‹

‹

¡

C2

Fmaj9

¡ Ì

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ G

"

D ÌÌÌ

‹ C2

‹ Fmaj9

X XX

X XX

2

¡ ¡ ¡

¡ Ì

¡

Wa - ter van vreug-de

Ì

schuil-plaats,

A D2/B D

¡ D D ÌÌ

¡¡

bang,

¡

¡¡

Ì " Ì

ÌÌÌ

al

¡¡

À

Cmaj7/G

¡ ¡ ÌÌ¡ ¡ ÌÌ

D¡ D¡

D¡ DD Ì¡Ì ¡ D ÌÌ

ÌÌÌ ÌÌÌ DÌ ¡ Ì ¡ DX

C2/G

Ì¡Ì Ì ÌÌ ¡

ook

D¡ D¡

16

is aan -

¡ ¡ ¡

Dm7/G

Cmaj7/G

¡ ¡ ÌÌ¡ ¡ ÌÌ Ì X

ÌÌ

Hij

‹

C2/G

Ì¡Ì

¡ ¡ ¡

‹

¡ mijn

Dm7/G

¡

ÌÌÌ

"& Ì X

Ì

schuil - plaats,

Cmaj7/G

¡

G

¡

kreu - nend

E Dmaj7/B D

Music: Lloyd Larson

B dim

B

¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

Iœz~

Boldly

F/G

K ¡ ¡

A6/B

¡¡¡¡

¡ ¡

11

16

GOD IS MIJN SCHUILPLAATS, MIJN KRACHT

& Ì¡Ì

A6

3

ber - gen

"&

het is.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡¡

Duration: 4'40 ECC17.0507.02F

UIT CATALOGUS

&

om het te

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡¡

" ¡ ¡

Twee liederen met hetzelfde thema: de beschermende kracht van onze God. Een krachtig thema ook in deze tijd. Met de zeebeving van tweede kerstdag nog op ons netvlies en dreiging van terreur is deze Psalm nog altijd zeer actueel. Prachtig is de tegenstem in het vierde couplet. Gebaseerd op Psalm 46.

Words: based on Psalm 46 Original title: God is our Refuge and Strength Vertaling: Diny Beijersbergen-Groot

¡

C m/B

  ¡¡¡

K ¡ ¡

m'n kind,

la - ten waar

‹

stroomt

C2

Fmaj9

Duration: 4'22

ECC17.0435.02G

"X XX

X XX

2

X XX

X XX 3

27

¡

¡

he - lend

‹

¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ dim. poco a poco

¡

door

¡ de

‹ C2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ X XX ECC17.0435.02G


Opgedragen aan de slachtoffers van 11 september 2001. Een driestemmig koorarrangement met oorstrelende samenklanken en schitterende akkoorden. Een lied dat spreekt over een verlangen naar een betere wereld, dwars door de intens en uitbundig gezongen harmonieĂŤn.

12

&b

13

?

UIT CATALOGUS

EEN DROOM VAN VREDE Words: Langston Hughes Orginal title: I dream a world Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

?

With a gentle flow {DT= ÇT }

4 &b4

•

Ă“

F

F

‰ œœ & b 44 Ó œ 2 ? 4 œœœ˙ b4 œ

6

&b Ă“

Ĺ’

?b

•

& b ˙˙˙˙

‰

?b

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ë™

Ĺ“.

Sopranos only

Ĺ“

Ik

t

heb

˙˙˙ ˙ œ

‰ œ˙ œœ

Ĺ“ J

heb

Ë™

Ĺ“.

Ĺ“ J

˙˙˙ ˙

een mooi - e

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ë™

Ĺ“ J

Ĺ“.

Ĺ“

j Ĺ“

Ĺ“.

een scho - ne

Ë™

œ ˙˙˙ œœ ˙ œ

‰ œ œœ

Ë™

‰

Ĺ’

droom.

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ă“

Ĺ’

˙˙˙ ˙

‰

Ĺ“

Ë™

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

˙Ó

• ‰

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ë™

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

een droom,

œ ˙˙˙˙ œœ

˙˙˙ œœœ ˙

‰

Ĺ“Ë™ Ĺ“Ĺ“

droom.

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

div.

Ĺ“Ĺ“

bw w

Zo

won

)

Ĺ“Ë™ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

?

-

-

w

?

men unison

C m7/F

œ œ ˙ œ œ b œœ ˙˙ )

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

œœ ˙˙

B b/F

œœœ ˙˙˙ œœœ

Ĺ“Ĺ“

œœ ˙˙ œœ

2 men unison ? Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“

5

Ë™. Ë™.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Heer, door-grond mijn

w

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

2 ? Ë™. Ë™.

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

9

•

&

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ë™ Ë™

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ J

Ĺ’

Ĺ“

Ĺ“ J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

• œ

Ĺ“ J

w

Heer, door-grond mijn hart,

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

A

& Ĺ’

12

Ë™. Ë™.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ’

G7

Ĺ“ J

Ĺ’

C

mens

) Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

is

Ĺ“

Ik *

Ĺ“

Ĺ’

˙. b b b ˙˙ ..

Ĺ“

Ĺ’

w

F

t

‰

H

Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

..

Ĺ’ Ĺ“ 2 Ë™. w

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Œ ) ‰ œJ

En

D b/A b

Ĺ’

b˙ . b ˙˙ ..

Ĺ“

b b ˙˙ .

Ĺ’

Ë™ ..

Ĺ“

bœ

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

aar - de

Ĺ“

Ĺ“

3

waar het

vei -

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ...

t

j œœœ bb w˙ww

E b/F

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

E b /F

Ë™

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

25

& Ă“ ? Ă“ E su s

? Duration 3'38 ECC17.0340.02E

Ĺ“ Ĺ“ !Ĺ“ !Ĺ“

w

Ĺ“Ĺ“ J

Ĺ“.

)

# Ĺ“Ĺ“

3

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Kneed mij en 3 Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“

E7

ww

Ĺ“.

Am

Ĺ“ Ĺ“ 3

Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“ 3

3

Ĺ“. Ë™

U bent de

Ma

Ĺ“.

3 Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“

E7

Am

Ĺ“. Ĺ“Ĺ“ ..

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“Ë™ Ĺ“ Ĺ“ !Ĺ“ !Ĺ“ Ë™ ) 3

Ĺ“. w

j Ĺ“ Ë™ Ë™

Ĺ’

Ĺ“ Ë™ J

Ĺ’

mij.

R

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

ww

Ik ben de klei.

Ĺ“ Ë™ J

j œ ˙œ œ œ œ 3 3

2Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“ . Ĺ“ D7

A m7/D

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ë™. w

D m7

E m/G

w

C

Ĺ“Ë™ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ 2 Ĺ“. Ĺ“.

Ë™ Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

Ë™. Ë™.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ’

bbb

Ĺ’

bbb

œ œ œ˙ œ œ ˙œ˙˙

bbb

˙˙

bbb

rit.

Ĺ“Ĺ“

3

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ w

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

2Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’

ker,

Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ w

Ĺ’ 2

28

-

D m7

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“

R Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“ Ë™ Ë™

Heer, ver - an - der

3

Ĺ“

Ë™.

Ĺ“Ĺ“ w Ĺ“Ĺ“ w

3

vorm

w

Ah, A

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“ #Ĺ“ !Ĺ“ !Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“. Ë™

j Ĺ“

Ĺ“

w

Ĺ’

# Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ă“ E su s

j Ĺ“

Ĺ“

Heer, door-grond mijn hart,

Ë™. Ë™. )

Ă“

C

& œœ œœ ˙# ˙œ œ œ !œ !œ )

Ĺ“

Ĺ’ Ĺ“

Ĺ’

Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

j œ œ œœ œj ˙ œ œœ œ œœ ˙˙ œ œ œ œ

? ˙˙

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

ECC17.0360.02E

C

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

˙w .

? Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J J

Ĺ“

Change my heart Š 1982 Mercy/Vineyard Publishing For the Benelux: Unisong Music Publishers Lord, be glorified Š 1978 Bob Kilpatrick Music. Assigned 1998 to the Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Laat mij zijn al U

G7

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

G7

19

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

Ĺ“

•

Ĺ“

Ë™.

& Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“j w

Oh, C

Ĺ“

Ë™

lief - de ze - gen geeft

Een

Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“.

j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™.

Ĺ“

w

D m7

Ĺ“ & Ĺ’ Ĺ“Ĺ“

Ë™.

F/C

Ă“

Waar

Ĺ“

j j j j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ 2

F

Ĺ“

Sopranos onlyĂ“

Ë™

) Altos only Œ œj b œ œ œ bœ ‰

w

Maak het echt voor U.

& Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’ Ĺ“

w Ĺ’

Ĺ“ Ĺ’

Ë™. w

droom,

Ĺ“

niet meer.

Ĺ“

H w w

Ĺ“

Ĺ“

œ œ bœ

Ă“

j b˙ . œœœ b ˙˙ .. ) ˙˙ ..

F/C

Ë™

œ bœ

bœ

D b/B b

j j j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ’

sopranos only

•

F

Ĺ“voor - goed in vrij - heid leeft.

w

E b/C

oor - log

? Ë™

U.

j j Œ œ œ œ Œ œœ œ œœ œœœ œœœ ˙˙˙ ... œ œœ œœ œ œœœ œ œ Œ œœ œœœœ j j œœ ˙. œ œ œœ ww ˙. œ œ ˙˙ œ œ

Dm

Ĺ“ Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“

j Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™. J

Ĺ“

& w

Ĺ“ Ĺ“ Ë™. Ĺ“ Ĺ“ Ë™. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ 2 women unison j j Ĺ’ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

•

•

de

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ...

Ĺ“

•

2

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ .. Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ë™. Ë™.

Laat mij zijn al U

7

bœ

b

Ĺ“Ĺ“ dat

* Sing cue-notes to perform three-part mixed

C

Ĺ“ Ĺ“

wË™ .

14

œ ˙ œ œœ ˙˙˙

G7

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

& b b b ˙˙˙ ... ?

Heer, door-grond mijn hart,

? Ĺ’ Ĺ“

?

Ĺ’

m7

Ë™. Ë™.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

Maak het echt voor

Ĺ’

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ë™. Ë™.

hart, D

& Ĺ’

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ...

•

ECC17.0360.02E

C

Ĺ’

œ ˙ œ œœ ˙˙˙

b Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

b Ë™

? ˙w

G7

Ĺ’

Ë™ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

•

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ...

D b/G b

Music: Eddie Espinoza & Bob Kilpatrick Choral arr.: John F. Wilson

D m7

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

22

der

2 œœ ˙˙

•

j F Ĺ“Ĺ“Ĺ“ b Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ H Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

&b Ă“

HEER DOORGROND MIJN HART/LAAT MIJN LEVEN ZIJN

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ )2 ? 44 .. Ë™ . Ë™.

b

t F Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“. )

j j & b b Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

UIT CATALOGUS

C

‰

Ă“

E b/F

ww

w

Ĺ“

‰

Een moment van bezinning en overgave krijgt door dit arrangement een heerlijke rust en diepgang. Vooral de tegenstemmen van de dames in het tweede deel van dit arrangement geven een extra dimensie aan deze twee “klassieke� aanbiddingsliederen. Twee bijzondere liederen smelten samen in een verrassend arrangement.

{DT= ÇT4}

F

eens

˙˙˙ ˙

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

4 & 4 .. Ĺ’

•

?b Ë™

Words Š 1994 BY THE STATE OF LANGSTON HUGHES. Used by permission of Harold Ober Associates Š 2002 Heritage Music Press, a division of the Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Duration 2'27 Unisongs Music Publishers, Hilversum, Holland.

Words: Eddie Espinoza & Bob Kilpatrick Original title: Change my heart/Lord, be glorified Vertaling: Jan Visser

w

b

& b b ˙˙

w

•

Ik droom,

18

Ĺ“ J

Ĺ“.

een droom,

•

Ĺ“

Ĺ“ J) Altos only Ĺ“. Ĺ“ Ik

)

Ĺ’

•

schoon.

&b

Music: AndrĂŠ J. Thomas

•

ww

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“Ĺ“ . Ĺ“ 2 Ë™ Ë™

˙˙ . œ œœ mij,

ja,

w

G su s

G

ww Ë™ Ë™ w w

Ĺ“Ĺ“

˙˙ mij

Ë™.

G7

D m7

rit.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

ECC17.0340.02E


Met heel ons hart danken we onze God voor zijn liefde en genade. Een lied van aanbidding en dankzegging in een eenvoudig koorarrangement dat ook zeer geschikt is om samen met de gemeente te zingen.Uw liefde raakte mij aan, Uw genade kocht mij vrij. En door Uw liefde leer ik nu om te leven met U.

13

2.

Ì

¡ ¡ Ì

20

mor - gen.

"

UIT CATALOGUS

Je

Gsus

Words: Peter van Essen

¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

Music: Peter van Essen

Ì Ì

" ¡ ¡Rœ•¡ ¡=¡

" 

K ¡

‹

‹

‹

Dm7

 ¡Ì ¡ ¡ Ì Ì ÌÌ " 

¡

Ì

Ì

Q

 ¶ K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

‹

‹

‹

‹

F/G

G

C

ÌÌÌ 

¡¡¡

 ¡Ì Ì

ÌÌÌÌ

Ì

‹

Ì

Ì

¡

raak - te mij rust die ik

"

K ¡ ¡

¡ aan; zocht;

¡ ¡

vrij U

¡ ¡

en ben

‹

Ì

in uw hand ik niet bang

‹

Am

¡¡

¡¡

ge voor

¡

ÌÌ 

Ì

Dm7

ÌÌ 

¡ ¡

Ì Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡

Ì Ì

© Unisong Music Publishers t/a Samuel Music, Hilversum, Holland.

{DT= ÇT6}

•

•

•

•

0 G A /G G B /G b4 Œ &b 4 Œ œ ˙ œ œ # ˙˙˙ 2 œ ˙ ‰ œj œ ˙ ? b b 44 ‰ œj œ ˙ w w m

6

&b

b

˙

j œ œ œ

naam.

? bb &b

b

? bbm

Geen and’- re

div.

œœ

2 women unison ‰ œj œ œ ˙

Ó

œ œ œ œœ œ ˙ w

˙

œ œ

•

D 7sus4 D 7

œœ œ

Gm

œ œ œœ œ

œœ

œœ œœ # œœ .. # œj J

œ

œ

˙

schuil-plaats waar ik heen kan

gaan.

•

Ó

C m

œœœ œ Œ ˙

œœ

D7

Gm

œ #œ

lam,

10

&b

13

# ˙˙

&b

16

œ œ

&b

&b

œœ œœ # œœ . œj . w œœ œœ ˙ ˙ œ ˙ ww ˙

0

-

20

&b

b

© 2002 Hope Publishing Company For the Benelux/Scandinavia: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

b

b

b

re hoop voor

œ #œ œ

G Dm

G

C

F

ÌÌ

¡¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

Ì

¡

Ì

Ì

¡

¡¡

bent voor

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡

al - tijd mijn

¡¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ Ì

¡

Ì Ì

¡¡ C/E

¡

¡

¡

¡

Ì

F

ÌÌ

¡¡

¡¡ ¡ ¡

ÌÌ 

leer

ik

nu om

le

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡

lief - de

¡

E/G 

C/E

¡

ÌÌ 

Ì Ì

¡

ÌÌ 

Ì Ì

¡

Ì Ì

 

¡¡

Ì

¡

¡

¡

¡¡  

¡

Gsus

G

F

C/E

¡Ì ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

¡

ÌÌ 

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

¡

door uw

¡

ÌÌ 

•

geen an-der lam,

‰ œJ œ œ t C Eb m7

œ œœ œœœ œœ

œ œœ œ

˙˙

lief

¡

¡

- de

Ì

¡

¡

¡

te

-

 D ÌÌ 

Am

B Dsus2

ÌÌ 

D ÌÌÌ 

ÌÌ 

 D ÌÌ 

ÌÌ

¡¡

¡¡ ¡ ¡

leer

ik

nu om

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ ¡ ¡

E/G 

¡

? b b ˙˙ &b

œ

˙˙

b

0

A /G

Duration 2'50 ECC17.0353.02D

w

G m/D D m7 G m/D

œ˙œ œœ œ˙œ ˙ ˙

œœ # œœ

œœ œœ

D

# œœ

˙ ˙

¡

ÌÌ 

Ì Ì

ÌÌ 

0

‰ œj œ w

ik roep tot

D7

j œœ œœ œ œ J t G D Eb U.

j œ œ œ œ J

œœ

œ

œ œœ œœœ œœ

œ œœ

œœ œ

œ ˙

D7

en

j œœ J

œœ . # œj . œ j œ œ œ œ #œ . œ ˙ ˙

œ œ œ œ ˙˙

-

ven

œ

˙. Gm

˙

œ

œ œ ˙

‰ œj œ œ œ œ œ J

˙˙

j œ œ œ ‰ œJ œ œ

schuld.

Hoor mijn ge -

˙ Gm

œ œ

œœœ œœ œœ œœ œ Œ ‰ œj ˙ w

Œ

nu.

G m/D D m G m/D D 7

˙œœ œœ ˙œœ œ #œ

œœ

Gm

˙˙ ..

œ ˙œ # œ

˙ w

œ

j œœ .. # œœ J

œ œ œ œ #œ . œ œ œ œ œ.

˙œ œ ˙œ

Ver-licht mijn le

œ œ

j œ œ ‰ œJ œ

Ó

D 7sus 4 D 7

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

2

29

˙

C m

C m7

œœ œ œœ œ œ

œ œ

j œœœ œœœ œ˙˙ . # œ œœœ œ œ œ ˙

Gm

Ik ga ge - bukt on - der ver-driet

m

m

œ œ # ˙˙˙

‰ œj œ w

˙

j œ œ œ ‰ œJ œ

j j œœ œœ œœ J J

˙˙

B /G

Œ

‰ jœ œ œ œ œ J

Ó w

) all div. ‰ œj œ œ œ J

Ó

•

Gm

œ œ œ œœœ œ œ œ œ

œ œ

•

•

œ œ ˙˙

Gm

œœ œœ œœ œœ

˙

•

A /G

œœœ

˙˙

D 7/G

œœ # œ œ œ œ œ œ

ECC17.0554.02D

Met wan-hoop

Gm

˙˙

œœ œœ

œœœœ œ œ œ # œœœ œ œ œ œ

? bb ˙ w

˙

mijn hart ge - vuld.

0

˙˙

Gij.

te

Am

ÌÌ 

Ì Ì

•

dan

˙

œ œ

œœ œœ

A /G

bed,

œ

D 7/G

œ œ œ œ #œ œ œ ˙ ˙

Gsus/D

En

œœœ œ œ # œœ œ œ œ œœ ) ˙ ˙ ? bb w

œ œ

•

A /G

¡¡

¡

is

˙

Ó ˙

ÌÌ 

¡

¡

•

? bb ˙

D 7/G

˙˙ ˙

œ ‰ œJ œ 2 men unison

¡

ÌÌ 

U.

? b b ˙˙

œ œ œ #œ œ œ

Er is geen and’

U

¡

¡

ÌÌ 

¡

b

geen and’ - re

A /G

˙

der,

met

mij,

•

0

j œœ œ˙ . # œ œœ œ œ ˙ œ œœ˙

Gm

• Gm

Ì Ì

? bb œ œ œ œ œ œœ

•

-

¡¡

¡¡

2

Music: Jay Althouse

Geen an - der

? b b 44

" Ì Ì

" ÌÌ 

GEEN ANDER LAM, GEEN AND'RE NAAM

•

red

En door uw

K ¡¡ ¶ ¡

ÌÌ D Ì 

UIT CATALOGUS

With feeling

K¶ ¡¡

G

" D ÌÌIntens en emotioneel lied waarin we nederig onze toevlucht zoeken bij het Lam van God. De grote uitdaging van dit lied zit in het overbrengen van die emotie. Een schitterend lied voor de lijdenstijd dat goed te gebruiken is rondom een Bijbellezing.

b4 &b 4

mijn

Duration: 4'51 ECC17.0554.02D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Words adapted by Jay Althouse from a text by Christina Rossetti additional text by Jay Althouse Orginal title: No other lamb, no other name Vertaling: Trijnie Hilberts

Ì Ì

ÌÌ¡¡¡ ¡ Ì¡ ¡

¡

Ì Ì

Gsus

ven

G

1.

¡Ì ¡

¡¡

¡

ÌÌ

Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ 

‹ Gsus

ÌÌ 

27

bor - gen.

‹

C/G

K ¡ ¡

¡Ì ¡ ¡ Ì

¡

¡

Fmaj7/G

G dim

"

Ì

nu ben ik heel dicht bij

‹

¡¡ ¡

¡

Ì Ì

C/E

ÌÌ

D/F 

1.

¡

zus,

Ì ¡ ¡ ¡

ÌÌ

" Ì Ì

K ¡ ¡ ¡

¡Ì 

-

F

vriend.

G/B

8

¡

Ì Ì

‹

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Ì

¡¡

20

U noem- de mij bij mijn naam, uw lief -de Door uw ge - na - de ge - kocht, vond ik de‹

K ¡ ¡ ¡

¡

Ì

G

2.

VOOR ALTIJD MIJN VRIEND

-

ÌÌ 

‹ Fmaj7/G

¡

Ì

œœœ ˙.

ΠD m7

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ œ

œœ œ

ECC17.0353.02D


Dit lied roept op om de tijd te nemen om Hem te eren en te aanbidden. Het eenvoudige arrangement, vol warme klanken, sluit op een prachtige manier aan op onze intenties en emoties als we neerknielen voor Zijn troon.

15

&b

9

? b ‰ œj œ œ œ .

GOD DE EER

•

C/B b

?b

{DT= ÇT}

B bsu s/F

œ œ

˙.

B bsu s4 B b

blij van stem

b œ œ

Œ

˙.

œ œ

j œ œ

11

& b œ. ?

œ œ ˙

dag

G m

wij

œ

˙ •

C su s4

œ

œœœ

œ œ

˙œ

w w

rit.

˙. œ œ

F

R

œ

œ

œ

œ.

œ

˙

soms

œ J

œ

œ

œ œ

?b

El-ke

œ ˙.

˙. œ œ

œœ

œ

œ

œ œ œœœ

œ

Db

&b ‰

˙ œ œ

˙ ˙

bœ bœ

# & # n œœ 10

œ œ

? ##

n œœ

Leid mij naar uw Leid mij steeds op

œ œ

? # # 44 Ó

œ œ

œ œ

Leid mij naar uw Leid mij steeds op

# 4 & # 4 Ó˙˙ ˙ D

? # # 44

œœ

œ œ œ °

# & # Ó

&

##

? ##

œœ

œœ

œœ œœ

œœ

Laat uw vre Laat uw Geest

de re

œ

œ

n œœ

œ nœ œ œ

B m/D A m/D G/D

œœ œœ œ nœ

œ

œœ œœ

œ ˙ œœ

œœ

œ

-

œ nœ

œ

n œœ

œ

n˙ n˙

œ

œ œ

huis draag

van mij

heer door

Ó

œ j œœ J

mijn mijn

j œœœ œ˙ œ ˙

G/C G /B

˙ ˙

j œ

œ

j œ ˙˙

˙ œ.

œ

œ œ

œ

-

lijk het

-

D

œœ œ

j j œ œ œ œ œ œ œ

heer - sen in ge - ren in C

Ó œ

œ ˙.

j œœ œœ œœ J

œ œ

œœ

œœ

? ##

œ œ

œœ

œœ

œœ

œ ˙

˙œ œ

•

˙ ˙ w

•

C/D

Ó

œ

œœ œ œ

A

Ó ˙˙˙ . œœ œ œ œ ˙˙˙ œœ œœ œœ ˙ Ó

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

j

D

˙Ó˙ ˙ œ

œ œ

n œœœ

J

G/D

œ˙œ œœœ

œ bœ

œ œ œ

œ bœ

F/E b

œ

œ

bœ œ œ

œ œ

œœ œ

slightly faster with movement

œ

j ‰ b œœ œœ b œœ b œœ J

˙.

œ

œ œ

˙.

lei - ding.

œ œ

œ œ

˙. ˙.

B b/D

œœ œ

œœ œ

‰ œ w

œ

œœ b œœ bb œœ

œœ

j bœ œ œ bœ ‰ b œJ œ œ œ

Uw lief - de gaf ons moed en

Gb

œœ œœ œ œ j j j œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œœ œ nœ

˙. œ œ

? ##

œœ œœ œœ œ

œ ˙ œœ

bœ . b b œœ .. b œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ œ œ œ œ œ

˙. ˙.

tot U na - der. le - ren, Va - der.

Duration 3'30 ECC17.0375.02C

30

œ œ œ

œœ œœ œ œ

ik U

tot U na - der. le - ren, Va - der. E m7

œœ œ

•

.. Œ

? ##

•

Œ .. ˙

# & # Ó

. Œ œœ œœ œœ œ . œœœ

œ

G

Ó

G/D

œœ œœ

Óœ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ

Laat uw vre Laat uw Geest

de re

-

Hier ben

ik, Heer:

ben

ik, Heer:

œ œœ œ

.. œ ˙. œ

œ ˙œ˙

œœ œ

œ

D

Ó ˙˙ ˙

œ œ nœ œ œ

œœ œœ

de re

œ

-

œ œ œ œ

œœ

ww

D/G E m/G G

j œœ .. œ J

w

j œ. œ œ. œ J

ww

D/G A su s

˙ ˙

œ œ œ œ ˙˙

D/F #

ww w œ

œ œ œ œ œ

œ

œœ

œ œœ œœ

j œ ˙ œ ˙ J

•

vul

mij.

C /D G/D

D

œw œ œ œ œ œ w w

ww w

•

mij.

G/D

D

˙˙

vul

œ. œ.

A

j œœ. œ œ

œ œœ ˙ œœ

œœ . œ œœ J

ww

2

heer- sen, Va - der, ge - ren, Va - der,

heer- sen in mijn hart. ge - ren in mijn hart.

˙ ˙

œ

œ œ œ œ œ œ

w w

œœ œœ

œ

œ œ

œ œœ ˙

œ ˙

G

œœ

œœ œœ œœ

G

œœ

œœ œœ

œ œœ œœ

œœ

œ

Laat uw vre - de heer- sen in mijn hart. Laat uw Geest re - ge - ren in mijn hart.

Laat uw vre Laat uw Geest

œ œ

œœ œœ

Laat uw vre - de heer- sen, Va - der, Laat uw Geest re - ge - ren, Va - der,

œœ œ

w

Hier

Ó

de. de.

Ó ˙˙

w w

œ

C/D

D/F #

D/E E m7

œ˙ œ œ œ œ œ ˙˙

w

œ œ

-

G

œœ

œœ œœ

Ó œ

j œœ œœ œœ œ n œœ . n œœ ˙œ œ œ .. œ œ œœ J œ ˙ œ œ ˙ œœ œ

tel- kens als ik ik wil van U

œœ œœ

Ó

˙˙

lief lief

Ó

# & #

? ##

van van

œœ œœ œœ œœ

œ œ œ

20

uw uw

in uw taal in uw taal

˙˙

D

˙.

D b/F

ECC17.0249.02D

lief - de. lief - de.

œœ œ œœ œ

Ó œ œ

œœ œ

œœ œœ

# & # Ó˙ ˙˙

˙

œœ œ

in uw taal van in uw taal van

b˙ .

œ

A b/G b

j ˙ œ . œ ˙˙

œ œœ œœ œ œ

˙.

wij - ding.

œ œ œœ œœ ‰ b œ b œ œ bœ bœ œ œ cresc. poco a poco j j j ‰ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œœ œ œ w

œ b œœ b œœœ

Ó

œœ

G/D A m/D G/D

tel- kens als ik wil van

œ œ œ œ œ œ

ik ik

œ nœ œ œ

D /F #

œœ œœ œœ œ œ

œœ œ œ

? # # Óœ œ

ter.

Dan zal ik uw Dan zal ik uw

Dan zal Dan zal

hart. hart.

w w

heid. duis

n œœœ ...

Ó œ

œœ œ œ œ œ

œ œ

œœ

œœ

œ b˙ . w

œ

œ

15

˙˙

G su s/D

œ

ww

A su s4

˙˙

œ

œ œœ œ œœ

œ œ

A b/C

œ

# & # Ó

huis van heer - lijk - heid. draag mij door het duis - ter.

œ œ

Laat uw vre - de heer - sen in mijn hart. Laat uw Geest re - ge - ren in mijn hart.

œ œ

Ó ˙˙ ˙

œ

Ó

œœ

hei - lig - dom, al mijn we - gen,

œ

œ œ œ

D

œ œ

n œœ

œ

œœ

hei - lig - dom, al mijn we - gen,

C/D

œ ˙

5

? # # Ӝ

œ œ

œœ

J

j œ œ œ œ ‰ bœ œ œ œ J

bw

œ œ œ œ œ œ

woor - den ho - ren, woor - den spre- ken,

# & # n œœœ

C/D

œ

j

b œœ

œœ œ œ

cresc. poco a poco

woor - den ho - ren, woor - den spre- ken,

Music: Peter van Essen

œœ

˙.

˙ ..

F/A

2

LEID MIJ NAAR UW HEILIGDOM

œœ

œ œ

Eb

C su s4 C

œ

w w

E b/D b

? b bœ œ œ

˙.

œ

13

œœ

œ J

rit.

œœ œœ œœ

j ? b ‰ bb œœ œœ œœ œœ J

UIT CATALOGUS

{DT= ÇT }

œ œ. œ.

U was een gids op ’t le- vens - pad.

Lied van overgave. Leid mij naar Uw Heiligdom. Laat Uw vrede heersen in mijn hart zodat ik uw woorden zal horen. Hier ben ik Heer: vul mij, vorm mij en leid mij.

# 4 & #4 Ó

œœ œ

˙.

œ œ

"Wij dan- ken U Heer voor Uw

© 2001 Lorenz Publishing Company Duration 3'08 For the Benelux/Scandinavia/Uk/Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland ECC17.0249.02D

Words: Peter van Essen

j œ

slightly faster with movement

˙œ œ

œ œ

B b/C

œœ œ

23

˙.

Œ

œ

G

œœ œ

œœ

j œ J

)

men - sen houdt.

m7

j & b ‰ b œœ œœ b œœ b œœ J

B b/F

˙.

F/G

œœ œœ

œ œ

in Zijn hart.

˙ œ œ

zorg en smart,

œ

m7

& b œœœ

•

men unison

a tempo

Œ œ

le - ven geeft

Œ

˙

•

j œ œ

G

prijs Hem.

˙.

œ

œ

Het

‰ C

ja

œ œ ˙

a tempo

Het is een God die steeds van

F /A

Œ

œ ˙.

Hem dan - ken.

B b/C

j œ œœ œ

Geef God de eer,

œ

B b

˙ œ œ

j œ œ œ ? b ‰ œJ œ œ

œœ

œœ

œœ

œ

œœ œ ..

œ ˙.

rit.

œœ œ

œœ

C/B b

œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ

j œ J

œœ œ .

œœ

j œ J

C/E

œ ˙.

œ

19

œ œ ˙.

‰ œj œ œ œ . œj

œ œ ˙.

j œ

œ œ œ.

j & b ‰ œ œœ œœ J

œ œ ˙

R

w

˙.

œ

œ

Gm

& b œœœ ... œ. ?b

˙.

œ œ

•

b

III ww

Œ

œ ˙

œ

Œ

a tempo

C/E

rit.

mo-gen

j II œ III œœ œ œ . œ IIII œœœ œ ˙˙œ œ Iœ II œ

klan - ken.

F

&b Œ

C su s4 C

F

j œ

O zing nu sa - men

t

B b /C

G m

œ

Een lied, met blij - de

B b/F

?

j œ

œ œ.

j œ œ

R ‰ j œ œ œ. œ

•

jœ œ œ œ œ œ œ & b 44 ‰ œ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œ œ 2 rit. œ œ ˙˙ ? 4 œ œ ˙. b4 œ &b

•

women unison

•

F/A

6

&b Œ

Music: Carlos Ichter

all div.

j œ J

God draagt ons al - len

kil en koud.

œ J

F

Words: Carlos Ichter Original title: A tribute Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

Unhurried, with expression

soms

)

•

De da - gen zijn

UIT CATALOGUS

& b 44

•

˙ ˙

D

• œœœ œœœ œœœ œœœ w w

ECC17.0375.02C


Een vrolijk en enthousiast loflied. Een mooi vocaal arrangement in lekkere middenligging, vol energie en een heerlijke drive. U bent mijn Licht en mijn redding. U bent mijn hoop, laat de mensen zich verheugen en u prijzen.

9

&b œ

15

œ

?b œ

UIT CATALOGUS

U BENT MIJN LICHT

œ

?b

B b/f

& b œœ

j j 4 œœ œœ œœ œœ & b 4 œœœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ œ œ F ? 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ b4 œ œ œ œ œ œ œ F

C

G m7

F

œœ œ

C su s4

œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ

˙

F

&b

all unison

œ

œ œ

Heer,

U bent

œ

?b

œ

œ œ

&b

F

œ

œœœ œ œ œœœ

?b

œ

œ mijn

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

en

mijn

hulp

œ

œ

œ

Eb

œ

œœ œ

˙˙ œ œ œ ˙˙

œ.

j œ œ

œ

œ

˙

van

nood,

œ œ œ in tijd

œ œ œ

Dm

œ Bb

F/C

œ

œ

˙

œ œ

C

om

œ œ

jœ œ

œ

?b

Er is een

? 44 Œ

•

•

C G/B A m

4 & 4 œ œœ œ 2 ? 44 œœ œ œ

G/B

˙˙ .. ˙.

œ œ œ œ œœ œ˙ .

6

& œ. œ œ Œ œ œ ver - te,

& œ

14

& œ œœ ?

˙

C

˙˙ ˙

œ

C/E

œœ œ œ

œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ . œ œœ .

œœœ œ˙ .

œ œ œ

˙ ˙

˙

œ œ

˙

˙

F

C/G

œ

C /E

˙˙ ... ˙

œ œœ œ

F F

C/E

œœ œ

˙.

œ Œ

dich-ter - bij.

œ œ

œ

D m7

& œœ œ

œ. ˙˙

œœ œ œœ œ œ œ œ œ ˙˙

œ

œ˙œ

œ œ

œ. œ ˙

Œ œ œ

G m7

F/G

œ œ œœœ œ œ œ b œœ œœœ œœœ œœœ œ œ j œ. œ ˙

œ. œ ˙ C

œœ œ œ.

œ.

œ

De-ze scha - dum

˙

œœ œ

œ

kent geen lief-de,

œ C

œ

t

œœ œœ œ œ œ œœ j œ ˙

© 2002 Old Time Gospel Hour Music/Christian Taylor Music For the Benelux: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

C

œ

œ

œ

œ œ œ œ œ œ

F/C

Bb

A7

œ

œ

œ

Œ

œ

C

F

jœ œ œ

˙˙

Œ

uw

hand.

œ œ

˙˙

Œ

œ œ

œ Als

œ. œ.

œœ œœ Ook als

œ œ œ œ

Dm

œ œœ # œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ

œ

Œ

œœ œ œ œ œœœ œœ œ

œ œ

'k vei - lig in

œ

œ

œ

œ œ

Dm

O

C su s4

œ œœ œ œ œœ œ

C#

Bb

œœ œ

œœ # œœ œœ

œœ

˙

œ œœ œ œ

œœ

œ

œ

˙

œœ

ben

˙ groot.

œ

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

C

œ œ

j œœ J

œœ

wan - hoop

œ œ

œœ œ

œœ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

b b &b b b 19

Het ver -leidt de

C/E

j œ œ J

j œœ

C

œ

œ œ œ

œœ

œœ

œœ

œ œ

œ œ

aan uw

œ œ

Dm

œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œœ

œœ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ

Bb

œ œœ

œœ œ

œ

zij - de houd

D m/C

j œœœ

œœ œ

œ œ. œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

œ

œœ ik

œ

œ œ. œ

˙

G

C

C/G

œœ œ

± Bb

C

˙ ˙

œ œ

œ

œ

œ

˙

en ook wie zwak.

•

œ

D b/A b

œ

œ œ

œ œ œ

b b &b b b

œ

? bb b b b

Duration 4'50 ECC17.0401.02E

œ

Gb

œœ œ œ

œ D b/A b

œœœ œ

œœœ œ œ

œ.

j œ ˙

œ

˙

œ

A b

œ. œ. œ

œ œ

gaan

œœœ

˙

31

G b/D b

œœ œ

D b/F

œœ œ œ

˙˙ ˙

j œ œ

œ.

œ

œ œ œ œ œ œ de vlak-te van het

t

Db

œ Œ

duis - ter,

œ

œ œ œ œ œ œ œœœ

Db

G b/D b D b

œœ œ

œ

duis - ter

D b/F

G b G b D b

Gb

Db

œœ œœ œ œ œœ œ œ œ ) œ ˙

œ

œœ œ œœ Œ œ œ

œ

D b/F

˙

œœ œœ

œ

œ

œ œœ œ œ œœ œ

van het

œ œ œ œ

œ

œœ œ

œœ ˙˙ œ ˙ œ ˙

œ

nie-mand

œ Œ

vlak - te

œ 2

œœ œ

Ó

In de

D b/F

j œ œ

t

Db

Eist op wie

œ. œ œ

) œœ œœ

œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ œ.

div.

j œ ˙

œ œ œ œ

Œ

Db

œ œ

œœœ

œ.

man.

œ

j ‰ œ œœ œœ J

schep - sel,

j œ ˙

door

D b

voor e - nig

œ œ œ œ

œ.

œ. œ œ

Œ

œ

œ

Ó

œœœ œœœ

œ. œ œ

G b/A b

œ.

geen vrouw of

œ œ

women unison

œœœœ œœœ

œ b œœœ œœ

œ.

bbbbb

Al-len

A bm7

œ

D b

Œ œ œ

Ó

spaart het,

? bb b b b

Œ

b ˙˙

•

b b b b b œœ œ

Œ

œœ œœ œ œ œ ˙˙˙

eer - bied

G b/A b

œ b b œœ œœ œœœ œœœ b b œœ œ œ j œ b˙ œ.

œœœ œ œ . œ œ. œ

˙. ˙.

stand.

œ œ

œœ œœ œ œ œ

. bbbbb œ œ œ

Œ

ECC17.0422.02G

't Heeft geen

Œ bœ

˙˙ ..

œ œœ œ œœ œœ

bbbbb

Ó

˙

ook jou en mij.

œ

Gb

œ œ

F/C C

heerst,

œ œ

F

œ

? bb b b b œ ˙

œ œ

j œœ J

œœ

j œœ J

de

b b & b b b œœœ œœœ œ œ œ œœœ ... œœ œ

j œ ˙

œœ œ

œœ

œ U

œ

œ

F

œ

lijkt

œ

F/C

œ

œ œ

sterk is

t

œ œ ‰ œ œ

˙

œœ

œœœ œ

œœ

? bb b b b

œœ œœ œ œ œ œœ

œœ ˙˙ œ ˙

œœ

15

œ œ œ

œ œ ‰ œ œ

œœ

don - ker

b b & b b b œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ

in de

C

F/G

œ œ

zie - len,

? œ

œ œ œ

œ. œ œ

11

scha - duw

j ‰ œ œ œ

Ó

C

en het komt steeds

? œ. œ œ Œ œ œ F/C

œœ

•

œ œ

F

2 all unison j œ œ œ œ. œ œ

œ

œ

œ

wat bent

2

?

Ó

œ œ

Bb

Music: Robbie Hiner Arr.: Russel Mauldin

•

œœ

& b œœœ œ œ

VLAKTE VAN HET DUISTER

•

œ œ

mij heen

? b œœ

UIT CATALOGUS

•

œ

C7

œ œ œ œ

17

Duration 2'21 ECC17.0422.02G

Words: Robbie Hiner Orginal title: Valley of the shadow Vertaling: Teo Hoogendijk

œ

& b œœ

Een lied met een emotioneel en beladen onderwerp. Het is moeilijk om met de dood geconfronteerd te worden. Maar door dit lied mogen we hoop en troost brengen aan hen die dat zo nodig hebben. Een muzikale arm om je schouder en het diepe verlangen om elkaar te troosten en er voor elkaar te zijn.

{DT= ÇT6 64}

œ

œ

œ

God,

Eb

œ œ

œœ œ œ œ œœ œœ

œ

œ

b œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ

œœ

C

œ & b œœ

œ

œœ œœ œ œ œ œœ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Reverently

œ

œ

Heer, mijn

œ

Œ

© Lorenz Publishing Company For the Benelux/Scandinavia/UK & Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

4 &4 Œ

œ

mij

œœ œ œ œ œ

Bb

œ

mijn

œ. œ.

œ œ œ œ œ œ

œ ?b œ

Œ

˙

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ

b œœœ œ œ œœœ œœœ œ œ œ

œœ œ œ œ œ œ

œ

Red - der

œ

œ

al - les om

C

?b 5

o

œœ œœ œ œ œ œ œ

˙

13

{q= Ç144}

œ

œ œ

& b œœ œ œ œ

Music: Dave & Jean Perry

SATB

F

œ hoop,

F

Words: Dave & Jean Perry Orginal title: You are my light Vertaling: Trijnie Hilberts

Joyfully

œ mijn

œ œ

toe - vlucht en

œ œ Œ

œ

œ

œœ œœ heeft de

œ œ œ œ

D b/F

œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ

˙

œ ECC17.0401.02E


Een krachtig en majestueus arrangement voor orgel en koor van dit heerlijke overwinningslied. Een uitdaging is de afwisseling tussen de verschillende coupletten, de een uitbundig en vol triomf, de ander juist breed uitgezongen, afgewisseld tussen mannen en vrouwen of met echo effecten.

11

19

O ZING VAN VREUGDE GOD TER EER

Music: Based on TYNGHAM by Thomas Jarman and AZMON by Gotthelf Gläser Setting: Hal H. Hopson

Iœzx

 

‹ G

Man.

À

Ped.

6

G ÌÌ

¡ ¡

O

zing

" ÌÌ

¡

¡

K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì À

¡ ‹

"  Ì

K ¡ ¡

-

G

¡¡

¡

A7/E

Dsus

D

¡¡

ÌÌ 

¡ ¡¡

God

Ì Ì

¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

- de

¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ,

G

¡¡

¡Ì ¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

van vreug -

D7/A

D/F 

ter

ÌÌ 

¡¡

eer!

Hij

ÌÌ 

¡¡

¡ ¡ ¡ Ì¡ Ì

X

X V

¡¡

¡

gaf Zijn

G/B

C

G/D

D7

D7/A

G

¡¡ 

Ì

¡ ¡ ¡ Ì¡ ¡

Ì¡

¡

" X X

Ì Ì

¡ ¡

Ì X

Ì ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ Ì ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡

A7/E

# # & # 8

n œœ ..

œ.

j œœ œœ œ œnœ .

j œ œ

nœ n˙

˙.

2

Ó

•

• •

•

b 

# # œ . œ n œ œœœ & # nn œœ .. œJ E 7

? ### # # & # 14

‰ j œ˙ ˙. œœ

A

‰ j ˙. œ œ.

Œ

Geest.

? ### # # & # ? ###

œ œ

œœœ œœœ œ

œ œ U bent

Œ

œ œ œ œ

œœ

E

œ. œ.

‰ œj ˙ ˙.

j œ œ œ

A

.. œ . œ.

œ œ œ œ œ

j ‰ j œ ˙ œ ˙ .

j œœ ‰ œ œ J j œœ œ ‰ œ œœ J

wel - kom

œœ

œœœ

œ .. œ

œ œ

Ó

in ons

B m7

œ œ

œ œ œ œœ

˙

œ

˙˙ mid

˙˙

-

E7

œœ .. œ.

‰ œj ˙ ˙.

j œ œ œ œ ‰ œ œ J

wel - kom

‰ j ˙ .. ˙ . œ

j œ œ œ

den,

heil’

# ˙˙ A b7/E b

œ œ -

ge

œ

j œ b b œœ n œ bœ œ bœ œ œ b˙

mid

˙ ˙

-

heil’

˙ ˙

E/D

-

˙

© 1977 John T. Benson Publishing/Bridge Building Music For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

˙

nœ .

œ.

G/A

œœœ œ œ œ œ œ œ

¡¡

- vids

¡¡

Ko -

¡¡

¡ -

Ì¡ 

X X

D7¡¡¡

¡X Ì 

X X

¡¡

¡¡ ¡

(

À

¡

- nings - kroon

en

( ¡

Ì Ì

¡ ¡¡

¡

G/B

D7/A

G

A7/E

D

¡¡ 

Ì¡

¡

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

G

¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ 

¡¡

¡

¡

¡

kroont

Hem

als

uw

¡¡

¡¡

¡¡

 

À

¡

¡

G

¡¡

¡¡

¡¡

(¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

als

uw

Heer,

ÌÌ 

¡¡

¡¡

Heer,

en

kroont

Hem27

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

C

ÌÌ

œ œ

n œœ

¡¡

¡

Ì

j œœ œœ J

˙

2.

j œœ .. œœ J j œ. œ œ. œ J

j œ œ œ œ J t A /C # D

die redt

œ

en

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

¡¡

kroont

hem

¡¡

¡

¡Ì 

¡

als

uw

Heer,

en

¡¡

D

¡¡

¡¡ 

¡¡ 

D

C #m7

j œœœ œœœ ... œœ œ œ . œ ˙

œ

als

Ì

˙. ˙.

# # & #

A

j œœ œœ J

# # & # œ 34

j œ œ œ œ J

œ.

ons met

j œ

A

? ###

˙. Duration 4'22 ECC17.0362.02D

˙.

˙

j œ œ

œ.

œœœ œ œœ

œ

na - bij - heid

•

œ œ ..

Ó

A

D/E

..

œœ .. j œ œ œ œ œœ œ œ œ. œ œ œ œ ˙

œ

œ œ œ

˙

Œ

˙

ge - neest en geeft

œ œ

œ œ œ

kracht.

•

U werkt in

•

D

A

..

• D

œœœ œœ œ œœ œ

œœ œ œœ œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ

˙.

˙.

˙.

˙.

œ œ

B7

œ

Œ

macht.

œ œ

U bent

E7

œ œ

œ. œ. ‰ œj œ ˙

j œ œ. wel-kom

œ œ

in ons

˙

˙.

œ

mid - den,

œ

˙.

œ

˙ heil’

-

ge

D

A

œ œ œœ œ œ œ œ œ

2

32

U bent

˙. ˙.

œ

j œ

.. œ œ

Ó

Geest.

œœœ œœœ œœœ œ

œ.

•

œ # œœ œ œœ œ ˙

¡

˙. ˙.

œœ œœ

œœ ˙

Heer, Uw

Uw godd’ - lij - ke

# # & # œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ

E7

‰ jœ œ œ ‰ jœ œ œ ˙. ˙ œ

? ###

hei - li - ge

1.

D/E E 7

˙.

œ

œœ œœ

œœ

œ œ

œœœ œ œ œ

•

œ œ œœœ Œ œ

˙ ˙

œœ œ œ œ œ œ

solo

•

œœ

E7

B m7

¡ ¡

ECC17.0536.02F

U bent wel - kom

œ œ œ œ

uw

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡

˙˙

œ œ

œ Œ œ

œœ

˙. ˙.

? ###

Œ œœ

ge - neest,

œ œ

œ nœ

¡ ¡

en

G

¡¡ 

Geest.

Al - mach - ti -ge

A

K ¡ ¡¡ ¡

# # & #

D

œœ . .

œ

-

# # & # n œœ œ œ œ œ

œ œ

œœ Œ œ œ Œ

¡¡

A7

ge

œœ œ œ œ œ œ

Geest.

K ¡ ¡

Va -der,

œœ

œ œœ œ œ œ œ

œ

¡¡

? ### nœ œ . œ œ.

den,

A /C #

# # & # œœ œœ . .

13

˙˙

œ œ

Ì Ì

20

œœ

˙.

˙

œœ œœ

in ons

˙˙

¡ ¡

ÌÌ

¡¡

schenk Hem

3

˙. ˙.

˙.

j œœ ‰ œœ œœ J

.. œ œ

œ œ

U bent

? ###

˙.

˙.

Ped. out

œ œœ œ nœ œ œ ˙œ˙ œ n œ œ n œ

j œ œ

n ˙œ˙ ...

 ÌÌ

Hem

? ### D m/B

ÌÌ

¡

Duration: 2'53 ECC17.0536.02F

Music: Dottie Rambo & David Huntsinger Arr.: Dave Williamson

nœ nœ œ œœ œ œ n œ n œ œ œ œ n œœ n œ œ œ œ œ œ n œœ

A

¡¡ 

kroont

"

WELKOM HEILIGE GEEST

# # & # 4 œ 2 ? # # # 4 Œ

D/A

UIT CATALOGUS

t t G F

D

Em

ÌÌ

" Ì Ì

Een combinatie van twee liederen die beide spreken over de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Krachtige woorden gesproken vanuit een verwachtend en gelovig hart. Heilige Geest U bent welkom hier. In Uw aanwezigheid is genezing en redding; laat Uw zalving op mij neerkomen.

t F

ÌÌ 

G

 ¡ Ì

"

Warmly {DT= ÇT4}

Ì Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

20

¡ ¡ ¡ ¡

Words: Dottie Rambo & David Huntsinger Orginal title: Holy Spirit medley Vertaling: Trijnie Hilberts

Ì

¡¡

en

¡¡

Ì Ì

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡

ÌÌ

neer

ei - gen

¡¡

© 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

K ¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

Je - zus

D

ÌÌ Ì

 ¡¡¡ ¡¡¡  G

Ì Ì

voor

en

7 X

¡¡

¡Ì 

¡ " Ì

XX

¡¡

¡ ¡

Da -

G 7

Ì Ì Ì

U

" Ì Ì

16

With majestic vigor, in a moderate 2

¡¡ Buig¡ ¡

¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌ zoon.

Ì " Ì

UIT CATALOGUS

Words: Edward Perronet & John Rippon Original Title: All Hail The Power Of Jesus' Name Vertaling: Diny Beijersbergen - Grootœ œ

œœ œœ œœ œ ˙

œœ

œœœ ...

‰ œj ˙ ˙.

j œ œ œœ œ

ECC17.0362.02D


Een mooie vierstemmige compositie met een vloeiende melodie. Het arrangement straalt van pit en energie en is een vrolijke aanmoediging om je talenten in te zetten voor God. Wees dankbaar voor alle gaven die God je geeft. Laten we de gaven die we ontvangen inzetten om anderen te helpen, te inspireren, en lief te hebben.

F

14

wat

P all unison œ œ œ œ

Œ

?# 4 4

∑ ± œ ˙˙

E m7

G

#4 & 4 Œ

œ

œ

G

C

œ œœœ

F

?# 4 œ œ 4 œ

œ

œœ

œ

œ

œ

D su s4 D

Em

œœ œ œœ œ œ œœ

œ

œœ

poco rit.

œ

jœ œ

œ œ œ. J J

C

œ œ

# œœ œ œœ œ œœœ F ?# œ œ œœ œ œ

15

&

U

œ œ

œ œ J

œ.

&

œ J

œ œ

œ

doet,

œ œ œ œ œ œ œ œ U

œœ œ œœ œœ

˙˙ ..

Uw lief - de

Heer.

œ œ

doet en

œ œ

œ œœ œ

voor Uw lief - de C

D

G

œ œ œœ œœ

œœ œ œ

˙˙ ˙

œ œœ œœ

œœ .. œ.

wij zing- en van Uw

œ œ œ œ ‰ J

œ

G/D

G

Am

œ œœœ

œ

œ

œ

œœ

œ œœ œœ C6

G/B

œ œ ‰œ œ œ œ œ˙ œ

j œœ œ œ

œ.

E m7

G

œœ œ

œ

œœ œ

œ

C /E

œ œ

œœ

œ œ

Œ

Één van Geest,

˙˙

Œ

D

G

œœ

œ

œ

±

G

œ ˙˙

œ œœœ

C

œœ œ

œ

œ

œ œ

Œ

E m7

œœ œ œ

9

œ

œ

œ

œ

veel ga - ven,

˙

œ œ

œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ

œ

˙

œ œ

˙

œ œ

Œ

groot - heid Heer.

œ

Œ

all unison

˙ ˙

œ œœ œœ

œ

Œ

f all unison œ œ ˙

œ œ œ œœ œ j œ œ œœ f œ œ œ˙ œ œ œ

œ

œ œ ˙ œ œ

Œ

Heer.

D

œ œ œ. œ œ J

Œ

Één van Geest,

˙˙ ..

C/E

‰ Jœ œ œ œ

œ

œ œ

± C # œ ˙˙

?#

Œ

˙˙

all div.

# Œ

?# Œ

Em

doet,

U

œ

veel ga - ven,

œ J

œ œ œ

œ œ J

wat

œ œ

D /F #

daalt

œ.

œ

D

œ œ œ œ˙ œ P a tempo œ œ œJ œj œ œJ J

en

&

j œ

œ.

œ

om ons heen

œ

œ œ œ

Œ

œ œ

œœ

9

9

C

œ œœœ œ œœ

wat

wat

œ

Al het goed - de

U geeft

G

Music: Mary Lynn Lightfoot Quoting: Simple Gifts Traditional Shaker Hymn

{q= Ç104}

With conviction

en

j œ œœ. œ œ œ œ œœ œ œœ

? # œœ

ÉÉN GEEST, VEEL GAVEN

#4 & 4

U geeft

# œ & œ

UIT CATALOGUS

Words: Matthias Claudius (1740-1815), alt., Mary Lynn Lightfoot Orginal title: Many gifts, one spirit Vertaling: Ria van Buuren - van den Berg

wat

10

œ

œœ

œœ œœ

œ

œ

all div.

6

&

#

all div.

œ

œ

uit

de

he - mel

?# œ

œ

œ œ

C

&

#

œ

all unison

œ œ

œœ

˙˙ .. ˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ œ

G /F #

œ

œ J œ

j œ œ œ œ œ

œœ .. œ œ

œ

Wij dan -ken U

‰ Jœ œ œ œ

Œ

G

j œ œ œ œ

neer.

œ œ

D

? # œj œ

Œ

God,

dank

U

œ

œ

œ

wel voor al - les

Em

˙˙ œ.

˙˙ œ ˙ J

œ

œ œ œœ

œ

œ œ œœ

œ

D

œ

20

&

C

œ

œ œ œœ

œ

Em

˙ œ

œ

œ

œ J

ons dank -baar hart

œ œœ

˙˙

œ.

© 2001 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

?#

Een moment van toewijding en overgave tijdens een dienst of concert zal extra gaan spreken bij het beluisteren/zingen van dit lied. Dit gezongen gebed is een diepe uiting van ons verlangen naar totale toewijding aan onze God. Een arrangement dat ook geschikt is voor gemengde koren.

20

&

10

12

&

p œ œ œ œ œ ‰ J

Ver- bon -den aan U

Œ

•

˙

œ

mijn le - ven lang

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ

en mijn li - chaam en ziel

œ

œ

Œ

p all unison ‰ œJ œ œ œ œ Ver- bon -den aan U

?#

16

&

•

# œ œœ œ œ

Œ

œ œ œ œ œ ‰ J

œ

œ

all div.

œ œ

Met heel mijn hart

?# œ œœ œ œ

9

G /D

C /D

E m7

G

œœ

œœ œ

. œœœ œ 24 œœ œ œœ œ 44 œ œ œ œ œœœ .. œ

œ œ

œ

œœ

œ œ

œœ

œ

C

œ. œ œ. œ œ ben ik

ver -bon - den aan U

œ

œ œ

#

p all unison j œ œ œ om

zo

te

œ J

œ

œ

œ

3

œ

wor - den

œ

œ

w

als

U…

œ

w

œ 3

œ

#

•

œ 44 œ œ

œ

œœ

˙ ˙

F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ

Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

œ

mijn le - ven lang

œ œ œ

œœ œœ

en mijn li - chaam en ziel

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ. œ œ. œ œ

œœ œ œ

œ

œ œ œ

œ. œ œ. œ œ ben ik

œ œ œ

33

&

œ œ

Œ

œ œ œ

œ

Œ

#

Œ

œ

w

niet meer

œ

œ

Œ

Œ

w

Œ

œ œ

œœ

# œj œ nœ œ J

œœ

œœ

j ? # n œœ œœ J

œœ

37

ik

Duration 4'55 ECC17.0276.12F

U

j œœ œœ J

œœ

j œœ J

œœ

œœ

lief - heb, veel meer dan

œœ

œœ

œœ 3

œ. œ J -

œ zor -

˙

hoop

œ. œ J

œ

œ

˙˙ . œ Œ

ik

doe

œœ

˙. ˙.

œœ

˙

. œœ .

O, en

kneed

œ œ

œœ

œœ . .

j œœ J

œœ . .

claim mijn hart

voor

U

œœ

œœ

œœ ..

œœ œœ

j œœ J

Œ

p all unison ‰ œJ œ œ œ œ

Œ

˙

œ œ œ œ œ J

mij

j œœ ˙˙ J

œœ ..

œœ ..

Ver- bon-den aan U

Œ

j œœ ˙˙ J

œœ œœ

œœ

Œ

2

33

ik

door wan

œ

œœ

Œ

ww

œœ

kan

œ

œ

œœ

Œ

toe

3

œœ

Neem mij

w

ww

j œœ J

œ œ

Œ

w

œ

j œœ œœ J

œ

niet dooft

œ

œ

œ

œ

œ

men unison

P all unison œ œ œ als mijn hart

œ

ge - looft?

œ

œœ

&

w

œ

C

•

•

all div.

œ

œ

buig mij naar

?# Œ

ben ik ver -bon - den aan U

œ. œ. œ œ. œ œ

Em

•

•

œ œ œ dat 't vuur

U

œ œ

œ

#

?# Œ

ver-bon - den aan U

œ. œ œ. œ œ

œœ .. œ œ .. œ œ

w

œ

D su s4 D

ECC17.0398.02F

•

gen

&

ben ik ver -bon - den aan U

œ œ œœœ œ œœ œ J œ œ œ˙ œ poco rit. P a tempo j œ œ œ. œ œ œ œJ œj œ Jœ œ J œJ J œœ

œœ

42 œ

P œ œ œ œ Al-le ga - ven

men unison

Met heel mijn hart

#

±

Œ

eer.

œ 44 ˙˙ œœ

œ

. ? # œ œJ ˙

29

8

C

Ó

a tempo women unison

Hoe

&

?# œ œœ œ œ

G /B

de

Music: Ben D. Ketting Arr.: Harry Koning 24

4

Am

?# ‰

VERBONDEN AAN U

? # 44

U

24 œœ

Ó

2

UIT CATALOGUS

{qT= ÇT78}

#

geeft

œœ œ œœ

œœ

4 œœ œ 4 ˙˙

Duration 3'31 ECC17.0398.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Words: Ben D. Ketting

œ œ œ œ 2 œ œ œ 4 œ

œœ

j ? # ‰ Jœ œ

&

œ œ œ

poco rit.

all div.

# ‰ j œ œ J

j œœ œœ .. J

j œœ J

Heer

dat

œ œ œ

œ

j œœ œœ .. J

j œœ J

mijn le - ven lang

˙

œ œ œ

œ

ECC17.0276.12F


Een nieuwe bewerking van het alom bekende, oude Duitse gezang. Al zingend wordt beschreven hoe we Gods grootheid ontdekken in de natuur. De prachtige sfeervolle, pianobegeleiding onderstreept aan alle kanten het intieme karakter van dit lied.

13

9

P ? ### ˙

UIT CATALOGUS

MACHTIGE JEZUS Anonymus German Hymn Joseph A. Seiss, stanza 4 Original title: Beautiful Savior Vertaling: Titia Lindeboom

&

###

œ

œ

œ œ ˙

U

wil

ik

die - nen.

œ

œ

œ œ ˙

wil

{qT= ÇT6}

•

•

women unison

Œ

•

P

œ

œ

# #4 & # 4 Œ ‰ j œ œ œ œ P j ? # # # 44 ‰ œ ˙ . w A

D/A

E/A

A

Œ

œ œ ˙˙ ˙

D/A

‰ j œ œ œ œ

E/A

A

œ. œ.

˙ œ˙ œ ˙

‰ œj ˙ . w

˙

˙ w

‰ j œ œ œœ

D/A

œ j œ œ œ

# # & # Œ ‰ j ? ### ‰ œ ˙ . w

F Œ œœ

˙ œ œ

œ œ

schep - ping! D/A

Heer, nie - mand

E/A

œ.

j œ œ œ w

is

zo mooi als U.

E 7sus 4

j œ . œ œ œ œœ Fj ‰ ˙ œ œ ˙ œ.

˙

˙ w

A/C #

Bm

˙œ œ ˙˙

œ j œ œœ

œ œ œ œ œ œ

E7

# # & # Œ

D/F #

œ j œ œ œ

# # & #

‰ œj ˙ . w

wei

ENo ped.

6

•

•

&b

F

Œ

Ó

œ

O

œ œ œ œ œ œ œ Fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Fœ/C œ œ œ œ &b 

C su s

œ. ? b œ. Ó

j œœ œœ œ Œ œ Ped.

w ww

11

&b œ œ œœ œ lief - de

is mijn

œœœ œ œœœ œ

F

&b ?b

˙˙ ..

œ œ

˙˙. ˙˙ . .

dim.

Œ œ

kracht.

Dat

œ œ

F

œ Œ

10

œ œ

al wat leeft nu

œ œœœ œœœ œœœœ œœœ œ œ œ .. œ

œœ ˙˙ J

˙˙

œœœœ œ. œ.

˙ ˙

œ

œ

œ

˙ Œ Ped.

A

D/A

Œ

˙˙

&b

Zijn

eer-bied

‰ j˙ œ w

œ

© 2001 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Publishing Company. For the Benelux/Scandinavia/Uk+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

E

œ œ

˙˙

‰ œœ˙ ˙œ ˙

•

˙œ

de

E/A

-

œ

D/F #

den,

œ œœ J

œ

een

œ. œ.

œ œ

rein

len - te-kleed ge -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

Bm

•

•

•

•

+

Db

cresc.

t t

˙

w ˙˙

t t

F

t

œœ . . œœ œ

˙ œ ˙˙ œœ œ œœ. ˙ cresc. . œœ ˙˙˙ œœ ˙˙˙ œœ Ó ˙ w

œ

C Db Eb Db

œ œ

œ œ

Zijn wel-daad komt mij

G m7/C A m/C G m7/C A m/C G m7/C A m/C G m7/C

œœœ œœœ œœœ œœœ H œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ ˙. œ

œœœ œœ œ

˙˙˙ ˙˙ ˙

œœœ œœœ ˙.

•

F Œ œ

œ œ œ œ œ

men unison

Ó +

Db

H

˙˙

ww w

•

Œ ˙. œœ œ œœœœ w J J œœœ b œœ b ˙˙ b œœœ b œœ œœ œ b˙ Œ b •œ œ w

Œ

lief-de ze-gent mij. F B b /F

Eb

E7

ECC17.0229.02E

•

Eb

œ

œ. œ œ J

E 7sus 4

˙ œ œ œ w‰

•

Db

j œ œ œ œ œ

•

œ œ œ

in

Œ

jœ j ‰ œ œ ‰ œ ˙ ˙

œ

‰ j ˙. w œ

˙

œ

men unison

•

E/G #

œ. œ.

œ. œ.

de

œ

F

A

˙˙

œ

˙ w

œ ˙

wou

œ

œ

Œ

•

œ œ œ œœ J

œ. œ.

œ œ œ œ œœ œ

G m B b B b /C

?b

&b Ó

œ

˙

F Œ

blij.

voor Zijn

?

B b

˙˙ .. ˙

œ œ

œ

˙.

+

Eb

O

prijst de Heer vol

Db C7

F

œœ F œœ œœ b œ œœ œ b œ b œœ œ ˙. œ œ œ œ

Œ

˙

œ

œ

Œ Ó

˙˙ ˙

œ

œ œœ œ

te-ge-moet; De Heer maakt mij weer

t œœœ. . œœ œ ˙

F F

t ˙˙˙ ˙G m7

œœ œ œœ œ

˙˙ œœ ˙˙ œ ˙

œœ œ Œ

œœœ œœ œ œ

œœœ œ œ œ

A m

C 7/

œœ œœ œŒ œ œ

˙

œ œ œ œ

œ

œ j œ œ œ

‰ j ˙. w œ

˙

jœ ‰˙ œ

gloed; Zijn

œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ C œ œœ œ œ ˙ wÓ

•

œ

A

C

28

F /C

•

œ œ œ

Œ

˙.

22

?b

C su s

œ œ

voor Hem kniel uit

•

j œœ œ œ . œJ

B m/D A/D

j œ œ œœ .. œ œ œ œ F ‰ j˙ œ œ ˙. œ

˙

˙ w

j œœ . œ . J

œ œ

œ œ

A/C #

B m7

E/A

˙ œ˙ œ ˙

œ œ

min - de, dat bent

div.

•

œœœœ œœœ w œ ‰œ œ œœ œ J J J H œ œ b œœ ˙. b œ b œœ œ ˙. Œ Œbœ • ˙.

?b

œ œœœ œœ œ œ

œ œ œ œ

œœ œœ J

‰ j œ œ œœ

mooi-er nog

•

&b

œ œ

ziel;

Œ

-

œœ

œ

•

˙ w

Œ

F

˙.

œ œ

prijst de Heer, mijn F

œ˙

E/G #

˙.

?b

No ped.

F

C su s

œ

œ œ

œ

macht.women unison

˙

16

&b

t F œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Fœ/C œ Fœ œ œ œ F /C œ œ œ Fœ œ œ œ œ œ œ Aœb b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b & H b œ . ˙. œ œ b œ. œœ œœ œ ˙ bœ ˙ ? b J • Ó Œ œ 

Mijn ziels - be

e - ren. D/A

div.

œ

œ

2

Music: Stephen Walters Tune: St. Thomas by Aaron Williams (1731-1776)den,

œ

? # # # ‰ œj œ ˙

O PRIJST DE HEER, MIJN ZIELik

•

# # & # œ˙ œ œ œ ˙˙

UIT CATALOGUS

Brightly {hT=TÇ 66}

œ œ ˙

Duration 3'31 ECC17.0229.02E

Een vrolijk gezang voor koor en orgel. Het a cappella deel geeft een smaakvol effect waarna de inzet van het orgel het genot alleen maar vergroot. Vol afwisseling en enthousiasme een krachtig loflied! Prijs de Heer met alles wat in je is. Vergeet zijn genade niet. Hij is geduldig en kleed je met liefde.

Words: James Montgomery (1771-1854), alt. Orginal title: O bless the Lord, my Soul! Vertaling Diny Beijersbergen - Groot

-

D/F #

‰ œœœ˙ ˙ Œ œ

© 2001 Laurel Press, a division of The Lorenz Corporation For Benelux/Scandinavia/Uk/Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

e - ren.

œ

E/A

•

? ### œ

‰ j œ œ ˙œ œ œ ˙˙ ˙ œ œœ

Œ

wwwœ . œ ˙ J ‰ j˙. œ w

ik

œ

•

D/A

j ? ### ‰ œ ˙ . w

•

A

wil

œ

Mooi zijn

A

˙

˙ w

U

F

Œ

U.

? ### w

E/A

œ œ ˙˙ ˙

‰ œj ˙ . w

˙

˙ w

Je - zus!

œ

‰ j˙. wœ

˙

˙ w

œ

wil

Œ

œ˙ œ ˙˙

19

24

7

A

A

E/A

# # & # w

œ œ ˙

œ

Mach - ti - ge

Ko - ning van de

U

D/A

œ œ ˙˙

œ

˙

die - nen.

P j ? ### ‰ œ ˙ . w

•

# # & # Œ œ œ

ik

A

Œ

Œ

œ

U

Music: Robert M. Vandervliet, Jr. Quoting a Silesian folk melody

Freely, not too fast

# #4 & # 4

P

# # & # Œ

b

˙

Œ

all div.

œ

œœ

Hij

blijft

œ œ

al - tijd

toor

-

nen. Hij

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ

œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ

œ œ ziet

œ œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ met ge - duld

naar

œœ œœ œœ œ œœ

•

•

œ Œ

•

•

•

2

34

œ œ œ œœ œ

•

œ ? b ˙. œ ˙.

Duration 2'16 ECC17.0270.02E

niet

˙œ .

œ œ œ & b œ œ œœ Œ F

œ œ

œ œœ œ œ œ œœ œœ

ECC17.0270.02E


De kinderliedjes van Elly en Rikkert zijn enorm populair. De liederen voor volwassen zijn iets minder bekend maar zeer het zingen waard. Dit eenvoudige lied is gewoon prachtig en zeer geschikt voor de kleinere koorensembles. De dood is teniet gedaan. Jezus, de leeuw van Juda overwon de dood.

11

18

 ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Je - zus, want ik

UIT CATALOGUS

" ¡ ¡

DE LEEUW VAN JUDA Words: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld - Nieman

Music: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld - Nieman Arr.: Jeroen Nieuwint

" Am7/D

Bm7/D

Cmaj7/D

 ÌÌ ÌÌÌÌ ÌÌ "  Ì ¡ Ì ¡

D7

G

G7/F

¡¡ ¡

¡ ¡¡ O¡ O¡

ÌÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì ¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

C/E

Am7

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ ¡K ¡

K ¡ ¶

¡ ¡

¡ ¡ ¡

Stil en ge - dul - dig Ook ik ben bang ge - weest

¡ ¡

¡ ¡ ¡

" 

 ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ G2

8

¡ , ¶

¡ ¡ ¶ ,

¡

¡

D7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

G

¡¡¡¡

¡¡¡¡

K ¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ,

¡ ¡

14

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

¶ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

Hij naar 't graf ge - gaan. Je - zus heeft ge - daan."

¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

G2

¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡ ¡

Maar de dood, hoe mach - tig ook, Nu ben ik niet bang meer

¶ ¡¡

Am

A7/C 

¡¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡

¡

¡ ¡ O¡ ¡

D

¡ ¡

¡¡

Bm

¡ ¡

¡¡

B7

Em

 ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C

¡¡

¡ ¡ Je - zus, ¡¡ ¡ O¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Cmaj7/D

D7

G

K ¡ ¡

K K ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ O¡

D7

G

Am7/D

¡¡ ¡

¡¡¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡ , ¡

¡

¡ ¡ ¡

ww

˙˙

2.

¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ 

"

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ Ì

12

˙

Bm

œœ ˙ ˙

˙˙

˙˙

w w

dat geen

œ

œ

is mijn wens. zon - ne - schijn.

b & b bb œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b ˙ b b

˙

w

œ

œ

œ

œœ

Zijn Da -

œ œ

˙

œ œ

Dicht Soms

bij mijn is er

ww w

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

˙

œ œ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ G/D

D7

G

D9

C/E

Am7

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡¡ ¡

¡¡ ¡

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ 

¡

¡

¡

¡

¡

¡

1.

˙

˙

vraag in ik geen

woord en lied: uit - komst weet,

1.

œ

blijf bij dan bij

œ

œ

œ

kom

œ

œœœœœ œœ

œ

˙

˙

w

all unison

Soms

? bb b b ˙ ˙

ww

w

Blijf

dicht bij

mij.

..

Œ

is

de

he - mel blauw,

zon - licht van goud.

œ œ n œœœ œœœ

œœ œœ ∫ œ œ œ œœ œœ œœ œœ nn œœ

˙ ˙

˙ ˙

˙ O

œœ n œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œ nœ ˙ ˙

˙ ˙ 2

˙.

œ

w

n˙ n˙

œ œœ œœ œœ œœœ b ∫ œœœ nb œœœ œœ n œœœ œ œ œ

œœ œœœ œœœ œ

˙.

œ . œj ˙

˙ ˙

ww

œ œ

œ

˙ ˙

œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ

˙

œ

œœ œœ

œ

2.

..

œ nœ

j œ‰Œ

ww w

œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙ œ œœ

œœ œ œ œœ

mij."

œ œ œœœ œ œ

..

˙

Œ

w

dicht bij

ww w

œ œ ˙

œ

œ

˙

˙

mij, mij,

b b & b b œœœœ œœœœ œœœœ

35

œ J

mij niet, ver - geet,

˙

b & b bb ˙

Duration 4'26 ECC17.0341.02D

œ.

œ

God, ver - laat zelfs mijn God

œ

œ

26

œ

œ

"O soms

œ

b b &b b

œ œ œ nœ œ œ

˙

˙

˙

? b b b b œ

meer al

œ

j œ

˙

b b œ œ &b b œœœ œœœ

œ œ

œœ

ECC17.0511.02D

œ.

œ

¡ ¡

˙.

w ? b b b ww b

œ

¡

Ì

Ì

Œ

˙

œ œœ œ œœ œ œ

K ¡

˙˙ . .

˙

-

? b b b b

˙.

˙

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Em

œœ œœ œœ

b b &b b

j œ

‹

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ

œ œœ œ

œ œ. J

À

¡ ¡ ¡ ¡

œ nœ œ nœ

God te zijn, dui - ster - nis,

œzul - len gaan

œ œœœ œ œ œ œ

œ nœ œ nœ

˙

o - ver - won de dood.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¶ K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

œ

Ik Als

ja blijf

j œ ˙

œ.

te - gen - woor - dig - heid maakt mij gen vol droe - ve - nis, o - ver

œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ

¡ ¡ ¡ ¡

œ œœœœœœœœ

œ œœœ œ œ œ œ

œ.

de leeuw van Ju - da,

b & b bb

32

11

b b &b b ˙

1.

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

B

˙

˙

mens. pijn.

˙ ˙

1st time solo or women unison 2nd time solo or men unison

? b b b œœ b

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

16

œœ œœ œœ œœ ˙œ œ œ ˙œ œ œ œœ œœ œœ b b 4 ˙œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ & b b 4 œ œ œ œ œœ œ ˙œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ

œœ œœ b ˙œ & b b b œ œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙œ œ œ œ wœ œ œ œ œ œ œ œ œ

¡ ¡¡ ¡

K ¡

G

21

K K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

 ¡¡¡

b b &b b

Music: L. Carey Arr.: Loek v. d. Leeden

¡ ¡ ¡

De ba - zuin zal klin - ken en wij

D7

b b ˙ &b b

¡

2

DICHT BIJ MIJN GOD TE ZIJN

6

ÌÌÌ Ì

Duration: 2'27 ECC17.0511.02D

Words: F. Adams Original title: Nearer my God to Thee Vertaling: Diny Beijersbergen-Groot

b & b bb

Bm7/D

ÌÌÌ Ì

¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G/D

¡

UIT CATALOGUS

n n ˙˙

Am7/D

ÌÌ Ì

2.

¡ ¡ " ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

Warm koraal met hart en toewijding. Dit gezongen gebed zal ook zonder solist prima tot z’n recht komen. Binnen het arrangement zijn genoeg mogelijkheden om af te wisselen tussen de gezongen melodie (door dames of heren) en het gebruik van het koorarrangement. Ook met een eenvoudige begeleiding een hartverwarmend lied.

˙˙

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¶ ¡ ,

G

¡¡¡

¡¡ ¡

o - ver - won de dood.

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

w

is te - niet ge - daan,

¡¡¡ ¡

G7/F

ÌÌÌ Ì

ÌÌÌ Ì

 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ

¡¡

kon Hem niet aan: voor dood of pijn,

¡ ¶ ¡,

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

? b b b 44 w b

D7

K ¡

K ¡ ¡

Am

¡¡ ¡

¡ ¡ ¡

"

¡¡ ¡

¶ ¡¡K ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¡

G7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ dood

De

C

¡¡¡

¡¡

¡¡ ¡

" ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C2/D

G/D

¡¡ ¡Als een on - schul - dig lam is voor - dat ik eind' - lijk wist wat

C m7( D 5)

¡¡¡ O ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

D7/A

¶ K ¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡¡

Je - zus is op - ge - staan,

¡¡

¡¡

Hij is op - ge - staan! Hem in 't licht te zijn.

G

17" ¡

¡

liet Hij zich slaan. om dood te gaan,

C

"  ¡

¡

D7

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì ¡ ¡ ÌÌ

¡ ¡

5

 

G/D

¡¡

¡¡ ¡¡

¡ O ¡¡ ¡¡ ¡

 G¡ ¡¡

Rœzx

¡ ¡

de leeuw van Ju - da, ver - lang er - naar bij

œ

œ ˙ œ ˙

œ n œ n œ . œj ˙ Heer dan weet ik

œ œ œ n œ n œœ œœ n n œœœ œœœ œœœ n œœœ n œœ œœ n˙ . n˙ .

œ œ

œ œ

˙. ˙.

dat

œœ œœ œœ œœ œ œ

ECC17.0341.02D


Ga mee op weg en wandel in het licht van God. Laten we ons samen verheugen en vol blijdschap zingen. Een lichtvoetig en feestelijk arrangement dat snel in te studeren is maar, zeker als het publiek mee gaat doen, niet snel zal vervelen.

10

&

15

licht

˙ Œ

IN HET LICHT VAN GOD

œ

# Œ?# C Ó

..G/D

œ

.. œœ œ

?# C Ó 5

#

œœ œ

.. ˙

w Ó

?# Ó

?#

D/C

œœ œ

˙

œœ œ

œ

œ

˙˙

in

het

licht,

œ œ

œ œ

˙ ˙

C

œœœ

œœœ

˙

œœ œ

˙

œœ œ

het

œ

œ

14

&

#

in

het

licht,

Ӝ

œ

w Œ

Ó œ Ó

œ

œ ja,

Œ

œ œ

G

G 7/B

Œ

˙˙

in het

licht,

j œ œ. œ œ. J

˙˙

j n œœœ œœœ œœœ ... œ

œ

œ

C

œ

j œ œ.

œ

C/E

œ

Ik

ga

in

œ Ó

œ

˙ Œ

Ó œ

œ

Œ ˙ G

˙˙ ˙

œ œ

œ

˙

&

Ó

˙

G

œ

Ó

˙˙ ˙

b b œœ

œ

œ œ. J

G

j œ œœ .. œ.

˙˙ ˙

?#E b/C

G

˙

˙

G

˙˙ ˙

j œœœ œœœ ...

D7

G/D

œœ œ

˙

licht,

# Π&

In

Œ

˙

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

#

?#

wœ J

do,

do,

G/D

œœ œ œ

het

œ œ

D

œœœ œ

Œ

œ

j œ œ ‰ J

œ

˙

Vriend,

# & C œ

&

Ó

God.

œ

Œ ˙

œœœ œ

?# ˙

..

˙ Œ

Em

&

Music: Martin Zonnenberg

# & C Ó

van

œ do

Œ ?# ˙

UIT CATALOGUS

Words: Martin Zonnenberg Orginal title: In the light of God Vertaling: Martin Zonnenberg

#

j œœ .. œ œœ ..

A/C

œ

œ

mijn

Gids

œ Ó

œ

w Œ

Œ

Ó

Œ

j

œ Hij

is mijn

Œ

C

œ

œ

œ

œ

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

Heer,

Hij

is

het

wœ J ‰

œœ

œœ

C 6/E

œ

vriend

w Œ

œ

œ

j œœ ‰ J

G

œ

œ

œ

˙

œœ

œœ

œœ

Hij

is

mijn

œ œ

C

œœ œ œ

Bm

œ œœ

œ œ

œ

œ

œ

Hij

is

mijn

œ œ

œ œ

œ œ

œœ œ

C

Œ œœ œœ

G

j œ œ.

mijn

œ Ó

Am

œœ œ

j œœ J ‰

j œœ œœœ ... œ œ .

œœ œ

A m/C

Gids,

j œ œ. œ œ. J

œ œ

œœ œœ

œ.

Hij's

Ó

D

œ œ. J

G/B

Ó

˙ ˙

J

# œœœ

is

˙˙ ˙˙

j œ œ. œ.

God.

œœ œœ

œ Œ

˙˙

œ.

licht van

Œ

Hij

G

œ J

œœ

œ œ

j œ œ.

œœ

Red - der

œ œ

œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œœ

G/D

œ

œ

œ

œ

œœœ œ

œœœ œœœ .. . J

œœ

œœ

en

mijn

œ

œ œ

#œ D#

ø

œœœ œ

œœ # œœ

œœœ œ

œ

œ

het

œ do

˙ Œ

œ n ˙Œ œœœ œ

D/F #

Œ

œ

18

&

do

œ

#

?#

œœ œœ

&

˙

#

?#

Duration 1'55 ECC17.0428.02D

Em

œœœ

œœœ

œ

œ

œ œ

œ œ

j œœœ œœœ ... œ œ.

D7

œ

Licht.

j œ œ ‰ J

œ Hij

œ œ

G

œ

œ J

œ.

j œ œ. œ œ. J

is

het

C

œœ œ

œœ œ

œ

œ

j œœ œœ ... œ œ j œ œ. œ œ. 2

˙˙

1st time: Solo 2nd time: Solo and Choir (unison)

œ

œ

w

Licht.

Aan

het

kruis,

˙ ˙

Ó

G

˙˙ ˙ ˙

Ó Ó

 G

Œ

˙

C

œœ œ

j œœ œœ ... œ œ ˙

ECC17.0428.02D

De ECC Catalogus: van selectie tot brievenbus (DEEL 3) Begeleiding Een andere meerwaarde van de ECC is dat elke uitgave in de European Choral Club Series wordt voorzien van een meerstemmig vocaal arrangement én een goed speelbare pianopartij. Het komt soms voor dat van een lied alleen een melodielijntje of akkoordsymbolen beschikbaar is, terwijl het lied perfect past in de catalogus. In dat geval schrijven onze muziekredacteuren het vocale arrangement en/of de pianopartij.

De Demo-cd De grootste meerwaarde van de European Choral Club catalogus is natuurlijk de demo-cd die bij elke reguliere editie wordt meegestuurd. Met deze cd biedt de ECC catalogus de ideale combinatie: Nieuwe muziek inzien én beluisteren!

Ondertussen... De graveur, vertalers en correctors zijn druk bezig met het muzikale deel van de catalogus. Intussen wordt er ook hard gewerkt aan het informatieve deel van de catalogus.

Op een cd kan maximaal 80 minuten audio, terwijl er vaak meer dan 100 minuten aan opnamemateriaal beschikbaar is. Dat betekent dat er in de opnamen 'geknipt' moet worden. Dat gebeurt natuurlijk wel zo dat een volledig beeld van het lied overeind blijft.

Programnotes Bij ieder lied uit de catalogus wordt een stukje geschreven met inhoudelijk informatie over het werk. Deze zgn. 'Programnotes' gaan over de muzikale inhoud, maar kunnen ook achtergrondinformatie geven over de auteur, e.d. De informatie wordt door zgn. 'native speakers' vertaald in het Engels en het Nederlands.

Nadat de definitieve volgorde vastgesteld en de de 'editing & mastering' is goedgekeurd, wordt de cd opdruk ontworpen. Uiteraard betaalt ook de European Choral Club auteursrechten aan Buma/Stemra. Nu kan de 'master' dan écht naar de cd perserij voor de cd productie.

In de programnotes wordt ook aandacht besteed aan feitelijke informatie als de moeilijkheidsgraad, voor welke koorsoort het lied geschikt is, de zetting, de stijl, het bereik per stemsoort en op welke plaats het lied op de bijbehorende demo cd te beluisteren is.

Lees verder op pagina 54

36


Liederen voor

Kerst

&

Pasen

De European Choral Club besteedt veel aandacht aan liederen voor Kerst en Pasen. De catalogus die elk jaar juni uitkomt staat voor een belangrijk deel in het teken van Kerstmis. Datzelfde geldt voor de novembereditie van de ECC catalogus. Hierin wordt ruimschoots plaats ingeruimd voor liederen voor de Paastijd. In het tweede deel van deze speciale Nederlandstalige editie tonen wij met gepaste trots een selectie van de beste liederen voor Kerst en Pasen uit de 'European Choral Club Series'.

Zing met je hart! Het hele jaar door. Tip: De meeste werken zijn ook in de Engels taal te bestellen. Kijk voor meer info op www.europeanchoralclub.com Laten we met een blij hart naar het huis van de Heer gaan en hem grootmaken met een loflied! Een feestelijk openingslied voor de zondagmorgen. Kerst: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft (Lucas 2:14)

11

& œœ ..

17

Je

. ? œœ .

UIT CATALOGUS

-

C/E

GLORIA INTRADA (paasversie)

Words: Traditional Original title: Gloria Intrada Easter lyrics: P.J. Roos

& œœ .. . ? œœ .

Music: Martin Zonnenberg

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

su,

œœ

œ˙

re - sur - re - xit

ter

œœ

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

œ œ

œœ

œ

F

œ œ œ

œ #œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

Dm

A/E D m/F

œ œ

œ #œ œ œ

-

˙ ˙

C/G

˙ ˙

œ œtia.

˙ ˙

w w

G7

C

˙ ˙

w w

 F

w w

˙˙

œ

œ˙

w w

˙˙

œ

wœ œ œ

œ

A/E

œ

D m/F

œ œ

#œ œ

œ œ

Dm

œ

16

j œœ ˙˙ œ ˙

C

Em

& 44 œœœ ... ? 44

6

& œœ .. Fi

. ? œœ . C

& œœ ..

. ? œœ .

-

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ J ˙

li - us,

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

G 7/B

C

œœ .. œ.

j œ ˙

œ.

j œœ ˙˙ œ ˙

F

œœ .. œ. œ.

G

œœ .. œ. œ.

-

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

tris,

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J C

A /C #

œ œœ

œœ #œ

œ

œ

Dm

œœ œ œ

j œ ˙

œ.

Pa

F

D m/F

œœ œ

œ˙

re - sur - re - xit

ter

œ œœ œ

œœ œœ

Am

œœ œœ

œœ

œ œ œ #œ

G

œœ

D 7/F #

œœ

œœ œ #œ

G7

˙˙ ˙

˙ ˙ ˙œ

C/G

˙ ˙

ww w w

˙

˙˙

œœ ..

-

tia,

Glo

˙ ˙

G

˙˙ ˙˙?œ œ .. œœ .. œœ . .

-

œ œ & œ˙ œ œ œ œ œœ œœ C /G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G7

œ ? ˙. œ

j œœ ˙˙ Jj œ ˙ œ J ˙

Ó

Œ

G 7/C

C

˙˙˙

Ó œ

œ

œœ œ

œ

œ

Die

œ

Œ

˙.

se

-

Am

˙˙ .. ˙.

Œ

œ

œ

œ

œ

#˙.

œœ œ

# ˙˙ .. ˙.

cun - dum

Scrip

œ

E

œ

tu

œ

A m/C E/B

œ

œ

œ

-

œ

œ

œœ # œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

Am

œœ œ

D m/F

œ

œ

-

œœ œ

ri - a,

j œœ J j œœ J

21

&

G 7/F

˙˙

 ras,

˙ ˙

? ˙

œ

& ˙˙˙

C/G

G

œ #œ

œ

? © Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland t/a Five MusicC

˙˙˙

˙

œ

œœ

œœ

C/G

&

Duration 1'57 ECC17.0431.10C

œœ œ

Ó

 die

œ

se

-

˙.

cun - dum

˙˙ .. ˙.

Œ

C

Œ

œ

œ

 Œ

œ

œ

˙.

œœ œ

G

œ

˙˙ ˙ œ

Scrip

œ

œ

-

tu

œ˙ .

Œ

G7

C/E

œ

œ

œ

3

37

Ó œ

œ

œ

˙. œ

œ œ G 7/D

œœ œ

Œ œ

f Scrip - tu œœ œ

œ˙ . ˙

œ œ

ras.

œ œ

˙˙

C

G 7/B

C

N.C.

œ

œ œ

œ œ

œ œœ

-

- ras.

œœ

œœ

œ œ œ f œ œ œ ˙

Œ Œ œ œ Œ

ECC17.0431.10C


Een aanstekelijke melodie die lang in je hart zal naklinken. De 6/8 maatsoort werkt zeer uitnodigend om mee te zingen en te bewegen. Het arrangement is zeker niet moeilijk; echt een lied dat vraagt om een reprise. De hemel verblijd zich en roept het uit: de Redder is geboren!

19

& b Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

10

tel - len van Je - zus de

ENGELEN ZINGEN Words: Pete Carlson & John Lemonis Original title: Heaven Rejoices Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten

24

 &b

4

? b 

4

Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

all unison

j Ĺ“

Ĺ“

œ ‰

Ĺ“.

In een klei - ne

Ĺ“

krib - be

j Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ J

mid - den in

Ĺ“

Ĺ“.

Ĺ“

‰

j Ĺ“

Ĺ“.

de

nacht;

Ĺ“ Ĺ“ J Ĺ“ Ĺ“ J

œ ‰

& b Ĺ“.

Ĺ“ zo

lang al

‰

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

re zij

God

in

de

ho - ge!".

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Je - zus,

? b Ĺ“.

Ĺ“

15

& b Ĺ“. "E

-

j Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

‰

? b Ĺ“.

Ĺ“

Ĺ“

‰

Ĺ“.

‰

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ .. Ĺ“Ĺ“

ver - wacht.

Ĺ“ J

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

En - ge - len

Ĺ“.

Ĺ“

Ĺ“ ..

‰

H Ĺ“Ĺ“ . .

‰

Ĺ“Ĺ“

n Ĺ“Ĺ“ ..

j Ĺ“Ĺ“ J

all div.

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

En

Ĺ“ J

Ĺ“Ĺ“ . .

‰

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

‰

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

‰

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“. Ĺ“.

ver -

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

‰

# Ĺ“ & 44 Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ? # 44 Ĺ“

7

&

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

# Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ky - ri - e,

Ĺ“ Ĺ“ ? # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ G

&

# Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

?#

Ĺ“

Ĺ“

G

• G

Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ky - ri - e, e - le - i - son.

C

j œ œ œ ˙˙ œ œ œ J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

G

D7

• G D7 G

C

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ë™ J J j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“

Ĺ“. Ĺ“.

Hij

œ œ ‰

is de He-mel - se

Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

12

&

11

G

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

Ĺ“Ĺ“

te

e

Ë™ Ë™

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

D

G/D D

Chris

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ .. .

œ œ ˙˙

Ĺ“. Ĺ“.

Š Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

-

j Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ j Ĺ“ Ĺ“

F Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ky-ri - e, ky - ri - e,

Ky - ri - e e - le - i-son.

G

G

C

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

e

-

D/F #

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ -

re,

Ĺ“.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ . .

Ĺ“.

en

‰

Ĺ“

lof!

œ ‰ œ œ

Ĺ“

H Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

En

Ĺ“.

Ĺ“

‰

-

Ĺ“.

ge-len

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

God!

˙˙ ..

•

Ĺ“ Ĺ“ J

neer,

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

&

# Ĺ“ #Ĺ“ Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ë™

•

œ ‰ œ

˙˙

Chris

Ë™

te

de

Ĺ“ Ĺ“ J

j Ĺ“

Ĺ“

F

men unison

wij - zen

Ĺ“. ? # .. Ĺ“ . D

D

G

Ë™

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

&

# . . Ĺ“Ĺ“Ĺ“ .. .

? # .. Ĺ“ .

21

&

e -

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

•

's we - relds Vorst en

Ĺ“ J

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

D

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ .. .

j Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

&

Ë™

Ĺ“

?#

G

Duration 3'43 ECC17.0286.02D

G

# Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ë™

G/B D 7/A

G

D

G

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ .. .

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“.

j Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ky - ri - e

e - le - i - son.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

G

D

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

D 7/F #

G

Beth

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

-

le

-

..

hem.

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ë™

C

G/B D 7/A G

..

D

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

..

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™

..

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ky - ri - e,

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

G

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“. Ĺ“.

D7 G

G

ge - bo - ren in

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

2

38

C

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

is

Ĺ“

Ĺ“

G

ge - bo - ren,

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

Ky- ri - e, e - le - i - son.

is

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

C

Ĺ“

¡

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ë™ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“J Ĺ“ Ĺ“ J

Ky - ri - e,

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

œ. œ ‰

j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ë™ J J

Ĺ“ Ĺ“

C

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

D

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ky - ri - e,

˙˙˙

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ky - ri - e,

D

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ G

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ky - ri - e e - le - i-son.

C

Heer.

ECC17.0280.12E

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

# Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ ? # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

G/D D

D/F #

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

G

Ky -ri - e,

œ ‰

Ĺ“.

•

œ. œ ‰

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

1st time sopr. unison 2nd time all div.

G/B

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ky -ri - e,

Je - zus Chris - tus

j Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ J

-

Ĺ“ Ĺ“

# & .. Ĺ“Ĺ“ ..

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

•

Her - ders en

•

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

# Ĺ“ #Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

17

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

3

voor Je - zus de Mes - si - as,

Ĺ“.

Ĺ“ J

•

3

˙˙ ..

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

le - i - son.

D

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ prijs

Ĺ“.

en - ge-len zing - en voor

Ĺ“ Ĺ“ Ë™ ?# Ĺ“ Ĺ“ Ë™

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

le - i - son,

G su s,4

‰

2

A su s4 A

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ ˙˙

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

•

•

D

all div.

knie - len voor Hem

?b Ĺ“

Music: Martin Zonnenberg Piano arr.: Harry Koning

•

C

Ĺ“.

rie en

•

?#

•

Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ ..

œ ‰

38

KERST KYRIE

G

Ĺ’.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Duration 2'35 ECC17.0280.12E

Words: Martin Zonnenberg Original title: Kyrie zum weihnachten Vertaling: Martin Zonnenberg

•

-

Ĺ“.

‰

œ ‰

&b

UIT CATALOGUS

? # 44

der be - zon - gen,

Ĺ“Ĺ“ . .

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

Glo

Ĺ“

zing - en,

? b Ĺ“.

‰

zing - en,

Ĺ“Ĺ“

& b Ĺ“.

Martin Zonnenberg heeft op de oude woorden van het kyriĂŤ een beeldschone melodie geschreven. Een warme vierstemmige zetting voor koor en orgel of piano voor kerst. KyriĂŤ eleison, Christe eleison, Christus is geboren in Bethlehem. Eer zij God in de hoge, halleluja!

•

-

Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ J

Ĺ“

het nieuws:

Ĺ“Ĺ“

ge - len

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

brach - ten

Ĺ“Ĺ“

-

Ĺ“Ĺ“

Š 2002 Lemonis Music/Matters Most Music. For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

# & 44

't Won

Ĺ“. Ĺ“.

all unison

‰ œœ

Ĺ“Ĺ“ ..

lag het Kind - je

Ĺ“.

Ĺ“ J

j Ĺ“

j Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

? b Ĺ“.

30

10

F

‰

Ĺ“

Heer.

{q T= ÇT6}

F

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Music: Pete Carlson & John Lemonis Arr.: Hal Wright

& b Ĺ“. With excitement

Heer.

Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ ? b Ĺ“ . Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

UIT CATALOGUS

Ĺ“Ĺ“ . .

Ĺ’.

Ĺ“Ĺ“ ..

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“j Ĺ“j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J J j j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“J J

Ky - ri - e

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ë™

e - le - i - son.

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

G

D7

G

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

˙˙ ˙

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

C

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

ECC17.0286.02D


Een eenvoudig, maar mooi vierstemmig koorarrangement uit het kerstoratorium 'Licht en Vrede' van Martin Zonnenberg. Een gezang waarin het contrast tussen de menselijke twijfel en vragen op treffende wijze tegenover Gods belofte voor de mensen wordt gezet. Prachtig met toevoeging van blaas- en strijkinstrumenten maar ook alleen met orgel of piano zeer goed uitvoerbaar.

12

20 " DD

Fm

hem, kwam, kruis.

maar naar Zo

รŒ รŒ

ยก ยก

D

Rยœย•ยy

ยก

ยกยกยก

D D D 

ED

B Dsus

B Dsus

F7

K ยกยกยก ยกยก ยก ยกยกยก ยก O ยกยกยก ยก

B D C(N.C.) C7

Fm

ยก ยกO ยกยก

ยกยกยก 

รŒรŒยก ยก

Man.

Organ & Choir

ร€

G

" DD

D

C7

K Fm Gm7( 5) ยก ยกยกยก ยก ยกยกยกยก O ยก O ยกยกยก Dยก

Hem. nam. huis.

ย‹

C

B D7/F

Fm7

ยก ยก ยก Dยก

D D D รŒรŒยกยก O ยกยก

ยก ยก

" DD ร€ D

ย‹

AD

20

ย‹

ED

D D D ยกยก

E Dmaj7

ยก ยก

ยก ยก

ยก ยก

A D/E D

Fm/D

Kยก ยก ยก ยก ยก ยก

ยก ยก

G7/D

Cm

ยก ยก

รŒ รŒ

Oยก ยก

รŒ ยก

Cm/B D F m7( D 5)/A

 รŒยกรŒ

E D/B D

ยก

รŒยกยก ยกยก

ยก

รŒ

ยกยก

ยกยก รŒ

ED

E D/G

1. Het

is wil ons

3. Leer

" DD

ยกยก ยก ยกยก 

D รŒ

ยก

Oยก

AD

E D/G

Fm7

BD

ED

ยก ยก

ยกยก

รŒยก

ยก

ยกยก

le lo bou

-

zo lang ge zo graag ge op U te

ยกยก

-

ยกยก

ยกยก

ยก

ยกยก

ยกยก

รŒ ยก

Die

in

de

Zoon

รŒรŒ

ยก ยก

ยก ยก

G/B

ยก

B D7

Cm2

Cm

Fm

en een dat de op

den, 't ver - haal van Hij voor ven dat knie - len wen, te

ยก

ยกยก

ยก ยก ยก

ยกยก

ยกยก

ยฉ Unisong Music Publishers bv t/a Five Music , Hilversum, Holland.

B D7/F

ยกยก

ge -

รŒยก

-

le

-

-

-

ยก

C7/E

fine

ยกยก ยก

ยกรŒ

ยกยก ยก

รŒรŒ

t ล“ ล“ b ล“ ล“ ห™ห™ Ab

G m7

ห™ ล“ ล“ ล“ b ล“ ล“ ห™ b ล“ล“ ล“ล“ล“ ห™ห™ห™ ...

ล“ล“ล“ ล’ ล“ล“

ห™ห™

bห™

ห™ห™

ห™

Fm

Fm/A D

Fm/G

E D/B D

D7/A

6

ย•

ล“

ล“ ล“ล“

% 1st time women unison .. ห™ห™ ล“ล“ ล“ ล“

ย•

ย•

E

?

ย•

t

Eb

F m7

ห™ & ห™ ?

ล“

ย•

ล“

bล“

G 7sus4/D

ล“ล“ b ล“ ล“ล“ล“ www

bล“

bล“

ล“

ล“ ล“ล“ล“

G 7sus 4

-

.. ห™

ย•

men unison

G

ห™

bล“

ล“ bล“

G m7

bล“

14

Dยก

รŒรŒ 

ยก

O ยกยก

ยก Oยก

รŒ ยก

รŒ รŒ

ยก

ล“ล“ ล“ล“

E

-

re

ห™

? w b

D m7 /C

w & ล’

ยก Oยก

ยก

ยก

zij

ห™

God

ล“ ล’

ล“

ww w

ห™ห™

re zij

God.

E

ล“ ล“

w

ห™

D m/C

C

ล“ล“ห™

.. ล“ ล“ ห™ .

ล“

w ล’ ล“

ล“ ล“ ห™

ล“ ห™.

ยฉ Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ห™. ล’

ED

ED

 ยกยก ยก 

2.

รŒD.C. al fine รŒ

- ven!

รŒรŒ รŒ

ยกยก ยก 

ห™ห™

in de

hoog

ล“ ล“

ห™

ห™ห™ -

ห™ ล“ล“ล“

ห™ห™

ste

ห™ B b

C/E

โ€ฐ ล“ล“ ล“

ล“ ล“ล“

ล“ ล“

& w w

ล“ bล“ bล“

God.

ล“ ล“ ล“

bw w

ห™ห™

ล“ล“ ล“ล“

ล“ล“

re

zij

ล“ ล“

God.

E

re zij

God

ห™

w

-

ล“ ล“

ห™

B b

C/G

bw bw

ล“

zij

ล“ ล“ล“ ล“ล“

ล“ ล“.

ล“ล“ ล“ล“

ห™ห™

in de

hoog

ล“ ล“

ล’

re

ล“ ล“

ล“

ล’

ล“

ล“ล“ ล“ล“ -

ล“ ล“ J

ห™ห™

ห™ ห™

-

ste

ห™ ห™

div.

ล“

ล“ ล“ ล“ ล“ล“ ล“ล“ ล“

ล“ ห™.

24

ล“ ล“

He

ห™ ? ห™

ล“

F

t

& ห™ห™

ล“ ล“ ห™.

?

Duration 5'18 ECC17.0378.02E

ล“ ล“

b

D m7 /G

C/G

ล“

ล“ ล“ ล“ล“ ล“ ล“

ล“ ห™.

ห™ห™

-

A m7

ล“ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ ww

w

G

ห™ ห™

ล“ ล“ ห™ห™ ห™

.. ww

ล“

ย•

..

ล“

ล“ ล“ล“ล“ ล“

ล“ ห™.

ห™ ห™ห™

โ€ฐ ล“ ล“ ล“ ห™ห™

w w w

ล“

ล“ล“ .. ล“ล“

C

ล“ .. ล“ล“

ล“

C/E

ห™

ห™ ล“

ล“ล“ ล“ล“ล“ ล“

ww Buig

ww

ล“ล“ .. ห™ J ห™ห™

Dm

ล“ ย•

2.

2

39

ล“ล“ล“ ล“

len.

ย• C

G/A

ล“ ล“ ห™.

ย•

me - len.

ห™ ห™

ล“

w

To Coda 1.

& ห™ห™

re zij

ล“ ล“ ห™

-

ห™

D m/G

ล“ล“ ล“ล“ -

E

? w

bล“

ล“ล“ ล“ล“

ห™ห™

# 

ห™ห™ E

bห™

ล“. ล“ ล“ ล“ ล“

ล“ล“

ล“ ล“

ล“

ห™ห™

heem' - len.

ห™

D m7

ห™. ล“

ECC17.0538.12C

ล“ล“ ล“ล“

G/A

ล“ ล“ล“ ล“

ห™ ล“ล“ล“

ล“

ล’

ล“ล“

ล“ ล“

Am

ล“ล“ห™

& ล“

ww

C

ล“ ห™ห™ .. ล“ . ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ .. ห™ . ล’ ล“ ล“ ล“ ห™.

ยก

 O รŒรŒ

B D7

ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก รŒ ยก

ห™ห™

God.

? &

ยก รŒ

ยก

7

18

ล“ ล“ ล“ล“ ห™ห™ .. bล“ ล“ ห™.

Am7( D 5)/F 

ven!

รŒ รŒรŒ 

ยก ยก ยก

12

& w bw

? ล“ bล“ ห™ .

C

ยก ยก

2

Music: Eric Lagerstrรถm

G m7

heeft

รŒรŒ 

E D/G

1.

ยก

ยกยก ยก

- looft

ED

ยกรŒ 

E D/G

รŒ

ยก

ยกรŒ

 7รŒรŒ 

Duration: 3'15 ECC17.0538.12C

ERE ZIJ GOD Words: Eric Lagerstrรถm

bห™ bห™

ยก ยก

ยก ยก ยก

UIT CATALOGUS

?C ล’

ยก ยก

BD

F7

รŒยก Oยก

ยก

 รŒยก ยก ยก

ยกยก

Em7( D 5)

" D D O D รŒรŒ D

Een eigentijds aanbiddingslied dat aansluit bij het lied van de engelen in de nacht dat Jezus werd geboren. Een lied met een heerlijke opbouw dat je meeneemt vanuit een intieme aanbidding naar een feestelijke triomf. Ere zij God in de hoogste hemelen. Kniel voor Hem die ons vrede geeft en ons het leven geeft.

bล“ ล“ & C ล“ล“

ยกยก

dicht bij op Zich 't Va - der -

ยกยก

2. Ik

ยกยก

ยก ยก

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

t ห™ห™

ยกยก

toe - komst zon - den weg naar

ยก Oยก

Fsus

ยก

B D7

ยก ยก

eeu - wig

Beth - le mij ook bij Uw

ยกยก

KOPIร‹REN

Ab

Fm7/A D B D

ยกยก

ยกยก

E D/G

ยกยก ยกยก ยก ยกยก

ยกยก ยก

N I E T

{qT= ร‡T 6}

Cm7/B D

Cm2

ยกยก ยก

O ยกยก

Cm

E D/G

ยก ยก

ยก ยก

D D D รŒยก 

E Dsus

G

G

ยก

24

D รŒ D D ยก ยก ยก ยกยก ยก ยกยก รŒ

B D/D

รŒ

B D7/A D

ยกยก

ยก " DD ยก D

B D7

Ped.

8

รŒรŒ

ED

X D X

eeu - wig, Csus

4

Fm7

ยกรŒ ยก ยกยก

ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก ยก

ED

Q

" D D D

Fm

moed voor 't he - den als een Kind - je, vol ver - trou - wen

't geeft ons d' aar - de gaan we

D DD X X

B D7

ED

ยก ยก ยกยก ยก

Music: Martin Zonnenberg

16

B D(N.C.)

AD

Cm

ยก ยก ยกยก ยก

ยกยก ยก

รŒรŒ 

UIT CATALOGUS

HET IS ZO LANG GELEDEN Words: Martin Zonnenberg

BD

D DD

w

ย•

men unison

B b/D

C/E

ห™ ห™

ห™ ห™

ล“ ล“ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ b ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ ล“ ล“

ห™ ล“ล“ล“

F

t

ห™ห™ ห™ห™

ห™ห™ ห™ห™

w w ECC17.0378.02E


In alle rust en eenvoud bezingt dit lied de hoop en verwachting van de komst van Emmanuel. Een mooie piano begeleiding en een ingetogen melodie. Na toevoeging van echo effecten in de coupletten mondt het geheel uit in een refrein vol prachtige, stralende akkoorden.

17

&b

11

schijn

. ? b #˙

UIT CATALOGUS

œ

œ.

op

ons

œ œ œ œ ˙ & b ‰˙ œ ˙ Dm

b

&b

? b

p

‰ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙

•

‰ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙

•

P women unison &b œ œ œ œ œ œ Dm

&b ‰ ?b

œœ œ œ œ œ

12

lof

-

C 7/D

A 7 /D

œ

œ #œ œ

Dm

œ

Œ

œ

Kom Im-man - u - el,

t

œ

œ

P

•

we - reld, men unison œ œ œ œ

G m/E

A su s

œ œœœœ œ

˙

œ

œ

˙

˙

œ

œ

© 2002 Lorenz Publishing Company, a div. of the Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/Uk+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

w

{q= Ç120}

? b 44

Ó

(N.C.) œ œœœ œ j œ œ. œœ œ œ œ ‰ œ œ œ & b 44 œœ œ œ œ. œœ œ œ œ J F L.H. ? b 44 Œ

G m7

Œ

Ó

A m7

14

±

Bb

Œ

klei -ne stad waar

? b ‰ œ œJ œ . œ J

œ œ

œ

œ œ

Je - zus kwam in een

œ œ

œ

œ œ

˙ stal.

˙

Dm

A m7 D m

D m/C

?b œ œ

œ œ

Bb

Gm

œ œ œ œ ˙˙ œ ˙ ˙

˙

A su s4

?b

F all unison œ œ œ œ. œ œ œ œ œ Er was

feest in Ju -de - a in die

œ œ

œ œ. œ œ œ œ œ

A 7sus4 A 7

œ œ œ œ œ œ wœ œ

w ˙

toon

Uw

wœ œ œ œ œ œ œ œ

ni,

Je

˙ ˙

Am

-

Œ

t F

œ

œ ˙œœ œ œ œ ˙˙

œ œ

œ

œ

œ

&b

± G ˙˙ œ œ

?b

œ

15

m7

œ

œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ

˙

œœ œ

A m7

Dm

œ

œ

œœ. Œ

Œ

œ

vol

met

œ

œ

œ

G m/E

D m/C

‰ œœ œj ‰ œj œœœ œ œ œœ œ

b

˙˙˙..

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œ œ

hooi.

Er was

˙.

œ œ

A7

A su s4

œ œ œ

˙

kind - je

hei-lig en

mooi.

œ

œ

œ œ œ

C

œœ œœ œœœ œ

Duration 2'24 ECC17.0383.02E

˙

hoop

in

Ju-de - a toen de

œ

œ.

œ œ œ œ œ

A m7

ni,

Je

˙ ˙

œœœœ

Œ

œœ ‰ œ

œ

f œ œ Er was

˙

Dm

hoop in

œœ

Œ

Œ

œ. œ.

vre - de

œ œ

œ œ

œ

œ

œ œ

D m/C

A m7

j œœœ

‰ œœ œ

œ

œ

œ œ œ

ook scheen

op een

œ œ œ

œ J

œ

œœœ J

Dm

œœ

œœ œœ

œ

œ

œ

œœ

Dm

œ

j œ J

‰ œ

œœ

œ œ

D m/C

œ œ œ œ œœ œœ œ œ toen de

œ œ

œ œ œ

±

Bb

œ

œœ œ

œ

œ

œ

œœ œ œ œœ œ œ œ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

G m7

C9

˙˙ œ

œ œ

j œœœ

‰ œ

œ ‰ œœ

œ

œ J

œ

ster

œ œ bij een

œ

Gm

œ

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ J f œ

œ

Dm

œ

ver-scheen

‰ œœœ

œ

œœ

j œ

voor men - sen van goe - de wil

œ.

œ

œ œ

A m7

Dm

j œœœ

œ

œ

D m/A D m

t F

˙˙ ˙

œ

Ju-de - a toen die

œ . œ œ œ œ œœ

œœ

œ œ

œ ˙œœ œ œ œ ˙˙

ster

œ

œ

2

40

œ

œ œ

Œ

œ

A m7

Dm

A m7

Dm

Œ

su!

t B b /C

‰ œ

œ. œ œ œ œ œ

œ

-

˙ ˙

Am

œ. œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ ˙

œ œ œ œ œ

œ

œœ

± Bb Bb œœ œ & b œ œœ ?b

© 2001 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

˙

œ.

. œœ

œ.

œ

19

œ œ œ œ œ œ J A m7 D m

˙

& b œœ

klei -ne stad, ja er was

œ œ

œ˙ œ œ œ œœ

ECC17.0287.02D

œ. œ

œ

œœ œ œœ

œœ

Bb

‰ œ œj œ œ œ œ

Dm

˙ ˙

œ œ ˙˙ œ ˙ F œ ˙ ˙˙ œœ

œ œ œ

‰ œj ‰ œœ œœ œ

˙

G m7

-

˙ ˙

œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ

œœ .

?b

œ œ. œ œ œ œ œ

F ˙ ˙

C

Dm Am Bb

Dm

œ œ

Er was feest in Ju-de - a in die

•

˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p œ œ œ œ œ œ œ œ

A su s4 A 7

Gm

œ

Dm

œ. œ œ œ œ œ œ. œ.œ # œœ.

Œ

œ œ. œ œ œ œ œ

w

œ

œ œ

Œ

Bb

A m7

œœ œ

Er was

œ

zicht.

Ve

œ

œ œ

o - ver - al.

krib - be

?b œ

Œ

˙

div.

& b œœ

A m7

Dm

œ

. œœ Œ

œ œ œ

˙ ˙

œ

•

j œ ˙ œ œ œ œœ Œ J

A7

œœœ # œœ œœœ œ

œ. œ. œ œ

˙˙

-

j œœ œœ œ œ Œ œ œ J

œœ œ

œ

w

˙

œ

œ

˙

œ œ œ œ ˙ #˙ œ

t Eb

‰ œœ œ œœ œ J #œ

A A7

A su s

A7

œ

œ

œ

on - ze

p

ge

œ . b œ œœ œœ # œœ .

Œ

& b œœ œ œ œ œœœ œœ œ

Œ œ œ

œ œœ œœ œ œœ ..

œœ œ

Œ œ œ

˙

van

œ

œ

Schijn op

Glo-ri - a, hal - le - lu - ja!

œ œ

˙˙ ˙

vol

˙

su!

t B b /C

˙

-

G m/E

œ˙ œ œ œ œœ

˙ ˙

œ

œ

w ˙

˙

œ

lief - de

œ

œ

Œ

˙ ˙

t

licht,

Bb

œ

be - staan

œ

w

œœ Œ .

‰ œ œ œ œœœ œ œ œ. œ . œ œ œ œ œ œœ J # œœ ˙

-

vreug-de

? j j & b ‰ œœœ œœ ‰ œœœ œœœ œ

œ

Bb

6

j & b ‰ œ œ œ . œj

œ

Œ

˙

œ

œ

ons

Ó œ w

œœœ œ œ œœœ œ œ œœœ ... œ œ œ œœœ # œœœ . . ˙ ˙

Œ

11

&b

Music: David Davenport & Ruth Elaine Schram

Schijn op

œ

2

FEEST IN JUDEA

licht,

Duration 2'30 ECC17.0287.02D

Words: David Davenport & Ruth Elaine Schram Orginal title: Joy in Judea Vertaling: Elly Zuiderveld - Nieman

os,

œ œ ˙˙ œ ˙ P œ ? b ˙˙ œœ ˙

UIT CATALOGUS

Brightly

-

œ

&b

œ œ œ œ

œ œ wœ œ

Een vrolijk driestemmig koorarrangement met een heerlijk vocaal geluid. Door de opbouw van de tekst zeer goed te gebruiken in een kerstmusical. Het arrangement biedt tal van aanknopingspunten om je creativiteit de volle vrijheid te geven. Er was blijdschap in Judea toen Jezus geboren werd.

& b 44

cha

G m7

C 7/D

˙

os,

?b ˙ ˙

Kom tot ons en schijn op

œ œ œ œœ w œ œœ

A/G

œ œœœ ˙ #˙

œ

Ve

œ

œ

-

œ

Œ

F all div. 25 ˙ & b ˙˙ ˙

Œ

˙

œ

? b œw œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ

œ

F/C

œ œ œ œ œ œ œ

b

&b œ

be -

Bb

œœ œœœ œ

Kom en ze- gen de - ze

cha

?

Dm

F

˙

&b œ

œ œ œ œ œ œ . J

Œ

œ

œ œ œ œ œ

•

œ

œ J

œ.

œ

œ

œ

œ

Dm

wœ œ œ œ œ œ # œ œ w

20

œœ œ œ œ œ

w w ±

w w

˙.

œ œ

•

œ &b œœœœ œ œ

œœ

œœ œ œ œ œ

on - ze tijd.

w w

œ

•

œ

Uw woord in

b

œœ œœœ œ

‰ ww

j œ. œ œ

œ

œ

spreek

te, ver - breek de don - ker - heid.

?b

?b

Œ

˙

w w

w w

j & b œ œ œ. œ

œ

œ

Œ

œ

Dm

•

we - reld,

G m/D

•

7

Kom en ze - gen de - ze

‰ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙

Dm

œ

ge - na - dig

œ ‰ J

A 7 /D

Music: Roger Summers

G m/D

œ

ge - na - dig

? b # w˙ Quietly {hT= ÇT4}

j œ

ons,

KOM EN ZEGEN DEZE WERELD Words: Trilby C. Jordan Original title: Advent Blessing Vertaling: Titia Lindeboom

œ

F

œ

œ.

j œ

ECC17.0383.02E


Een mooi en afwisselend koorarrangement waar een heleboel koren veel plezier aan zullen beleven. Een lied met een mooie opbouw waarin telkens nieuwe elementen toegevoegd worden, een prima koorzetting en een krachtige boodschap. Het is God zelf die tot onze harten spreekt en ons via Bethlehem de Weg wijst naar de Waarheid en het Leven.

8

&

14

UIT CATALOGUS

&

VIA BETHLEHEM Words: Remco Hakkert

Music: Remco Hakkert

{qT= ÇT8 }

•

•

•

p ‰ œj

Œ

#4 œ & 4 œ œ œ œœ œœ œ œ œ P . œ ˙ ? # 44 œ J ° C

D/F #

C /E

G/B

œ œ œ œ œ œ œ

œ J

œ.

G /B

œ œ œ œ œ

G

˙

œ.

œœ œ œ œœ œ œ j œ œ

j œ œ.

etc....

— De Œ ‰ œj

&

#

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

als

zo - ve

zo - maar een nacht

&

#

C

-

?# ˙

œœœ œ

len,

œœ œ

œœ œ

œ

niet G

A m7 DGG

G/B

œœœ œ p

Œ

œ œ œ

˙

œ

œ

w w

?# w w

œ œ

œœ ˙

˙

of

œ

œ

#

lo - ze be- lof - te, geen

val - se hoop, D

E m/G

˙ ˙

om

j œœ œœ .. J

E m/D

œ

œœ

œ

œœ œ

œœ

œ

&

˙

#

C

Am

œœœ œœœ œ œ œ œ

? # ˙.

-

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Een koorarrangement van een lied uit het “Christmastime” project de beroemde Michael W. Smith. Een lied dat een prachtige warmte en aanbidding uitstraalt en je hart vult met vredige rust. Een lieflijk welkom voor het langverwachte Koningskind.

ww

E m

œœ

H ‰ œj œ J

Œ

9

17

j œœ J

j œ ‰ œ J

˙˙ .. D

E m/G

 

rit.

œœœ

" 

‹

¡¡

¡¡

¡¡

˙. ˙.

œ

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡

Music: Chris Rice Choral Setting: Jack Schrader

rit.

14

 ¡

‹

‹

‹

‹

‹

D/F 

A/G

 ¡ ¡ ¡  Ì 

¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

2

"  

Ì¡ ¡ Ì

‹ F m7

G

¡ Ì

¡ ¡

Tra - nen val - len,

"  ¡¡ ¡¡ ¡¡ D

D/F 

 ¡ ¡ ÌÌ ¡

¡ ¡

wij

Ì Ì

¡ G

¡ ¡ rit.

sempre colla voce (to m. 15)

" ¡ ¡ ¡ 

¡¡

har - ten bre - ken,

A/G

K ¡ K ¶ ¡ ¡ ¡ Ì

"  ¡¡ ¡

G/A

¡ ¡¡

Em7

¡¡ ¡

¡ ¡

 ¡¡¡

¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

¶ K ¡ Ì ¡

ÌÌ

C

t

¡¡ 

¡

¡¡ ¡¡

in ons le - ven;

¡¡ 

wel - kom, Zoon

Ì ÌÌ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

HHH ¡¡¡

¡

¡ ¡

¶ ¡K Ì Ì

Tempo

Rœxw

rit.

ÌÌ 

Asus

G/A

D

¡¡ ¡

ÌÌ ¡ 

¶ ¡K ¡ Ì

¡ ¡¡ 

colla voce

¡Ì

HHH Ì¡ HH Ì

K¶ ¡¡

K ¡

ÌÌ

van

God,

¡ ¡ ,

ÌÌ

¡¡ ¶ ,

Bm

K ¡ ¡ ,

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡

HHH ¡¡ HH ¡

‹

‹

‹

‹

‹

‹

Em2/G

¡ ¡ ¡¡ 4 ¶ K¡¡¡ ¡ Ì ¡

A dim

HHH ¡¡ HH ¡

ÌÌ 

¡ ¡

¡¡¡

"  HH ¡¡ HHH ¡ H

D/A

¡¡ ¡

¡ ¡

rit.

¡ ¡

G

God.

˙ ˙

moving ahead

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

van

D su s4

œ œœ œ œ œœ œ

D

Em2/G

¡ ¡ ¡¡ 4 ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡Ì

ÌÌ ¡ 

Ì ¡

¶ ¡K Ì Ì

Ì ¡

¶ KÌ Ì ¡

moving ahead

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡ ¡¡ ¡ Ì¡ ¡ ¡

rit.

¡

Em7

¡

Hij is hier.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

ECC17.0382.02E

A/G Bm/G A/G

¡

moving ahead

rit.

¡¡

rit.

Ì

rubato, freely

 2 ¡¡ ¡¡ ¡¡

‹

Bm

¡

Ì¡ Ì¡

wel - kom, Zoon

D

D/F 

D

¡¡¡ ¡ ¡

"  ¶ ¡K Ì Ì

expressively

"  

5

G/A

 ¡Ì¡ 

œ œœ œœ œ œœ

œœ œœ œœ œœ

œœ œ œ œœœ œ H j œ œ. œ œ.

œ œ

¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

œœ œœ œ œ

œ

˙

B m7

œ œœ œ œœ

rit.

moving ahead

‹

Neem Uw plaats, Heer,

WELKOM HIER OP AARD'

‹

œ

˙

Oo

 

E m/D

œœ

2

UIT CATALOGUS

Words: Chris Rice Original title: Welcome To Our World Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

˙ ˙

Ver - wel-kom de Zoon,

Duration 4'10 ECC17.0382.02E

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

œ œ œœ œ œ

œ

oo

˙

œ

Licht.

G/B

œœ œœ œ

G

men

œ˙ œ .

œ œœ œ œ œ œœœ œ œœœ œ F ˙ ˙ ˙ ˙

œ

Am

œœœ œœ œ œœœœ

˙

tot de ver - vul - ling te ko

œœ ..

lang ver - wach - te

˙˙

œœ œ œ

˙

‰ œj œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ . J . J

? # ww

˙˙

œœ œ

œœ œ œ

P de en - i - ge ech - te ma- nier Œ ‰ œj œw œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ

A 7DGG

œœ œ

œ

œ

˙ ˙

ven,

œ˙ œ

G/B

aah

ge - dicht.

œ.

œœœ œ œœœ œ —

F

maar het

œ œœ œ

-

œ œ œ J j œœ J

œ œœ .

œœ . œ œ œœ J mmm j œ .. œ J

œ

œ œ

œ œ

Weg en de Waar - heid, het Le

C

œ

˙. ˙.

˙

Œ

œ œ

Am

˙ ˙

D

˙

œ

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœœ œ œ œ

# œ œ ˙ œœ œ œœ œ ˙˙˙ D su s4

zo - maar een lied E m7

œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ

˙

œ

•

&

&

‰ œj

˙

ww w

16

5

œœ œ œœœ œ œ œ œ

#

C QR /D

œ œ œ œ œ œœ

Geen

?#

Niet

œ œ œ œ œœ œ

C

œ

&

sopranos only

Ó

#

‰ j œ

Œ

˙

? # ˙.

12

#4 & 4

#

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡ D

¡¡

¡

¡¡

ver - lan - gen naar Uw

¡¡

¡¡

¡ ¡

D/A

Bm

¡ ¡

¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

19

 

O ÌÌ 

" 

C2

¡

moving ahead

¡

ÌÌ komst.

¡

© 2002 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Ì Ì

‹ 2

¡

O¡ ¶ K¡ ¡ OÌ ¡" 

Duration: 3'57 ECC17.0466.02F

‹

¡ om

¡ ¡ ¡ ¡ ¡K ¶ ¡ in te wo - nen, A/G

3

41

¡

¡

¡

¡

¡

stro als rust - plaats voor Uw

D/A ¡ G¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ÌÌ ¡ ¡ ¡¡ 4 ¡ ¡¡ ¶ ¡K ¡ ¡ ¡ K ¡¡¡ ¡ ¶ Ì Ì ¡

D

2

¶ K ¡ Maar

¡ ¡

Slechts een stal

O¡ ¡ ¡

‹

¡ ¡ ¡

Bm

Ì hoofd. Em7

¡ , ¶ G/A

¡¡ ¡

¡¡ Ì

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

ECC17.0466.02F


Een heerlijke “traditional” in een arrangement dat uitnodigt om uit volle borst mee te zingen. Er is een Koning geboren en met tromgeroffel en trompetgeschal nodigen we iedereen uit om aan te sluiten bij het leger van aanbidders. Verheug je want God zelf kwam naar de aarde. Kom en aanbid Christus de Koning!

8

D D D D ¡¡ O ¡¡

20

rijk Woord

zal is

B Dm6

ZIE DIT KIND Words: Nan Allen Original Title: Born Is He Vertaling: Titia Lindeboom

B Dm/D D

C

" DD D ¡ D ¡

¡ ¡

¶ O ¡¡K

¡

¡

Zie dit Kind, Kom, o kom,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

D D D D ¡¡¡ O ¡¡¡

Music: Traditional Arr.: Dennis Allen

¡

eeu - wig du - ren. vlees - ge - wor-den.

¡ O¡

" D D D ¡¡ D

UIT CATALOGUS

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡

C7

uw en

¡

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

K O ¡¡¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡¡ O ¡¡

C7

¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

Fm

C7/F

D D D D ÌÌ Ì

F7

F7

ÌÌ Ì

O ÌÌÌ

O ÌÌ Ì

O ÌÌÌ

G

B Dm/F

D D D D ¡¡

B Dm/F

C7/F

O XXX X

ÌÌ Ì

" D D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G

5

Choir (opt. Choir sings unis. throughout)

D D D D ¡

K ¡ ¶ O ¡¡

¡

1. Zie dit Kind, 2. Kom, o kom,

" D D D ¡ D

¡¡ ¡

een Ko - ning in een stal. en kniel voor Chris - tus neer.

¡¡ O ¡¡

¡ ¶ O ¡¡ ,

¡

Fm/E D D D

Fm

¡¡ O ¡¡

¡¡ ¶ ¡K

C7

Fm

Pro - fe - ten - bid de

Aan ¡¡ ¶ ,¡

¡¡ ¡

AD

D D D D ¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

K O ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ D ¡¡ 

K ¡

" D D D ¡ D ¡

¡ ¡

¡ ¡

K ¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡ ¡

E D/G

¡ ¡

¡ ¡

E D/G

G Ddim7

¡¡¡

O ¡¡¡

D ¡¡¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡¡ ¡

" DD D D

¡ ¡

D¡ D¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

D D D D O ¡¡¡

D D/F

¡¡

A D/E D

¡¡

D D D D O ¡¡

B Dm/D D Fm/C

AD

¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ D ¡¡ 

K ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡ ,

¡

¶ ¡¡S O ¡¡

F all unison œ œ œ œ With pedal

5

&

##

Want

een

? ## œ

œ

Kind

is

œ œ œ

&

##

œ

œ

En

de

? ## œ

œ

œ œ

# & # ˙˙˙œ ? ##

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œœ

Heer - schap - pij

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ œ

en

een

œ

œ

Zoon

is

œ œ œ

œ

œ œ

˙œ˙

œ

˙ œœ rust

œ

œœ

11

œ

œ

œ

˙

œ

œ

ons

ge - ge - ven.

G su s

G

A su s

© 2002 Lorenz Publishing Company, a div. of the Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/Uk+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

n ˙w

œ

w œ

œ ˙.

¡ ¡

¡ ¡ C

C7

Fm

C

Fm/C

O ¡¡¡

ÌÌ Ì

O ÌÌÌ

¡¡ ¡

D¡ D¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

¶ ¡K ¡

¡

4 C2

¡¡ O ¡¡

¡¡

de

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡K ™ ¡¡S O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ O¡

¡ ¡

¡

Hei - land komt Zijn

¡

¡

¶ ¡,

B Dm/D D C

¡¡ ¡

ÌÌ Ì

¡¡ O ¡¡¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

Fm/E D

Fm

Im - man - u - el, de

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O¡ ¡ , ™ 4¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

kin - de - ren be - vrij - den.

B Dm/D D

Csus

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

C

œ œ

ÌÌ Ì

O ÌÌÌ

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡

¡ D¡ ¡ D¡

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

Ì Ì

een

œ œ œ

˙

˙

œ

œ œ

Kind

is

ons

ge

-

ons

ge - bo - ren

œ

œ

Kind

is

ECC17.0541.02E

˙

œ

œ

4 C2

Fm/C C

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ O ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

œ

œ

een

œ œ

bo

-

ren.

Zoon ge - ge

-

ven.

œ œ œ

en

F ˙ ˙

œ

œ œ

Œ

œ

œ œ œ

En zijn

œ

Œ

œ

naam zal

œ œ œ

œ

D C D C G D/F nœ œ œ œ # œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ n œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙˙ œ & # œ˙ œ ˙ œ F P nœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ? ## œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ # & # œœ 18

?

œœœ ... œœ . .

œ œ -

? ## œ

j œ ‰

E

œ ‰ J

? ##

œ

H

˙ ˙

œœ

œ

#˙

Va

-

? ## ˙

Œ

Dsu s

# & # w˙˙

A

œœœ ˙˙˙ J j œœ ˙˙

? ##

Duration 2'18 ECC17.0290.02E

œ

D

˙˙

œ˙ œœ

p div. ˙˙

Vre

n# n# Ó

p

A

Ó

œ ˙ œœœ

de

-

• ˙˙

˙˙

˙˙

œœœ œœ œœœ ˙ œœ œ

œ 2

42

p

˙ Vre

A m7

œœ œœ

God,

eeu

˙

˙

F #msus

F #m

˙

œ˙ œœ

œœœ œ œ

œ œ wi- ge

œ œ œ œ

œœ˙ œœ

˙

œ œ

w

-

de

˙˙ œ

ww˙

Ó

-

-

G

Ó

A m7/G

˙˙

˙

˙˙

vorst.

Ó

C/B

˙

œ

ww

all unison

ww

ww ˙

œœ œ

œœ œ

F

œœ œœ

-

œ

œ

Bm

j œœ . œœ ˙˙ .

• C

Ó

œœœ ... œœœ ˙˙˙ J

˙˙

œ œ

Mach-tig

œ Œ

A su s

˙. œ œ

n# Ó

n#

˙

œ œ

w H

der,

˙

Raads - man."

G

nw ˙

F œ œ

Ó

œ Œ œ

˙ ˙

œ œ œ

G su s

˙˙ ˙

24

Œ

œ

˙

œœœœœœ

# & # ˙

œ œ œ œ œ œ

"won - der - ba - re

D/F #

m7

# & # œ˙ ˙

ders.

œ

œœ

eeu - wig zijn

˙

˙˙ ˙

œ

œ

œ

schou

˙˙ ˙

¡ ¡

¡¡¡

Fm/C C7

Want een

œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ

zijn

˙

¡ ¡

B Dm7

œ

? ## œ

C

op

˙

œ

n œœ

œ ˙

œ

œ œ œ œ œ œ œ

˙

eeu - wig

¡ ¶ ¡ 4

¡¡ ¡

¡ ¡

¡ ¡

Want

œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ

œ

¡

C

œ

O ¡¡

¡¡ O ¡¡ de

¡¡ ¡

P 13 # & # ˙

n œœ

œ

œ œ œ

œ

D/F #

E m7

œ

œ

œ œ œ

D

œ œ

œ

œ

ge - bo - ren

div.

˙œ

œ

œ

C

œ

D/F #

G

œ

œ

œœœ n œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ

D

9

œ œ

œ

œ œ œ

˙

ons

# œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ & # ? ## œ

œ

B Dm/D D Fm/C

¡¡

3

Music: John Purifoy

œ

A D/E D

¡¡

¡¡

¡¡

Im - man - u - el,

kwam. Heer.

¡¡ ¡

¡¡

¡ ¡

C

WANT EEN KIND IS ONS GEBOREN

D

¡¡

O ¡¡

aar - de on - ze

de aan

Duration: 2'40 ECC17.0541.02E

Words: Based on Isaiah 9:6-7 Original title: For unto us a Child is born Vertaling: Pier Hiemstra

œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ

D D/F

Vre - de - vorst,

UIT CATALOGUS

C

¡ ¡

¡¡

¶ ,¡

D ¡¡¡

14

Feestelijk en enthousiast lofgezang voor SAB, gebaseerd op Jesaja 9: 6-7 uit de cantate Christmas Seekers”. In deze versie wellicht klassiek van karakter maar met andere instrumentale bezetting ook zeer geschikt voor jongerenkoren. Er is een kind geboren. Op zijn schouders rust de heerschappij. Jezus, Vredevorst.

œœœ n œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ

¡¡

Wees Kom,

¡¡

¡

schre - ven reeds: Zijn He - re God, Zijn

D ¡¡

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

D

¡¡

¡¡ 

O ¡¡¡

¡¡

" DD D D

Excitedly, in two {hT= ÇT8 }

¡ ¡

G Ddim7

" DD D ¡ D ¡

¡¡

¡ ¡

God die naar lof - of - fer

D ¡¡

D D D D ¡¡¡

¡¡

© 2005 Van Ness Press. For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

# œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ & # F # & # œ œ œ œ œ

't Is een

" D D D ¡¡ D

¡ ¡

D ¡¡

¡¡

blij! breng

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

D ¡¡

¶ ¡K

¡¡

¡

Fm

11

Rœy

Majestically

¡¡ 

Ko - ning, Is - ra - el. kniel voor Chris - tus neer.

¶ O ¡¡,

¡

Fm/E D D D

Fm

¡¡ O ¡¡

F n ˙˙ Vre

-

vorst. F

œ œ œ œ

œœ ˙ œœ

˙ ˙ F

n ˙˙

œ œ nœ œ œ œ

ECC17.0290.02E


Het was het vooruitzicht op de komende Messias die de kinderen van Israël hoop en vreugde gaf in tijden van gevangenschap. Dit lied, in de stijl van een feestelijke Hebreeuwse folksong, bruist van verwachting en verlangen. Ook wij mogen aansluiten in afwachting van de Koning die komen zal.

15

K D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

K K ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡

loof - de een Red - der,

20

Ver - los - ser, Be - vrij - der:

" D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ , D

UIT CATALOGUS

¡ ¡

Words: Ken Bryars Original Title: Our Promised Messiah Vertaling: Elly Zuiderveld - Nieman

Rœzx

D D D D À

A D N.C.

‹

D

À A D/G

A ¡ D ¡¡ D DD

K ¶ ¡ ¡ " DD D Ì D

Ì X

¡

¡

D

Fm7 ¡¡ ¡¡¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ,

A D/C

DD

2

¡ ¡

Ì

¡

D D D D ÌÌ

¶ ¡K ¡ ¡ ÌÌÌ Ì

¡

¡

X X

¡ ¡

¡ ¡

komt.

¡

¡

K C7 K K K ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ O ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¡ ¡

¡

¡

K ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

K ¡

Hij brengt vre - de voor men - sen,

" D D D ÌÌ D

¡

¡‹! K D D D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶ O ¡¡ ¶ ¡‹K K " DD D D ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¶ ¡ ¶ ¡

¡¡

Zijn

¡

¡

¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

trouw kent geen gren - zen, die be -

¡¡ ,

¡¡

¡¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¶ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ , ,

¡¡ ,

¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ , ,

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡¡

C7( 5)

N.C.

7

D ÌÌÌ

7

DX

¡

¡

18

B Dm7( D 5)/C

ÌÌ Ì

¡

¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ

¡¡¡

Ì B D/C

X ¡ D¡ X

" D D D ¡ D

as, Hij

E D11

B Dm7

K ¡ ÌÌ Ì

D ¡¡ ¡

GD

¡¡ Fm/D ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ , ¡ ¡

K ¶ ¡ Ì Ì Ì

K ¶ ¡ ¡ Ì

G D/D D

Ì ¡¡¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

! ! ! ! (

" D D D D 6

AD¡ ¡ ¡ Ì

(

Music: Ken Bryars Orchestration: Dave Williamson

-

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

B Dm

Fm

D D D D ¶ ¡¡, ¶ ¡¡, ¶ ,¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡, ¶ ,¡¡ ¶ ¡¡, ¡¡ ¡¡

DE BELOOFDE MESSIAS

¡¡ ¡¡ O ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Mijn Zoon, de Mes - si

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ , ,

Fm

¶ ¡¡ ¶ , ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Light, very energetic

11

D D D D 

‹

‹

‹

À

(

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

21

D D D D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

God be -

" D D D D

‹

‹

In the style of a festive Hebrew Folk Song

‹

À

lof - te gaf God A -

C7( 5)

Fm

N.C. ! K D D D D ¶ ¡¡, ¶ ¡¡, ¶ ¡¡, O ¡¡ ¡¡ ¶ ,¡¡ ¶ ,¡¡ ¶ ,¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡, ¶ ¡¡, ¶ ¡¡, O ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¶ O ¡¡ ¶ ¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

© 1999 Lorenz Publishing Company. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Ì Ì

" DD D ¡ D

¡

¡

Wat zeer ingetogen en in alle eenvoud begon bij de herders, groeit langzaam uit tot een uitbundig loflied dat door de hele wereld klinkt. Een lied vol warmte en dankbaarheid in een mooi vierstemmig koorarrangement. Terwijl de wereld sliep zagen eenvoudige herders het gezicht van de Messias.

¡ ¡ ¡ ¡

Na

ja - ren - lang smach - ten,

¡¡ ¡¡

¡ ¡

N.C.

Csus

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

B Dm

C7

!

¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ , ¶ ¡ ¡

¡

!

K ¡ ver -

¡¡ ¡¡ ,

¡¡ ,

D

K K E /G K ¡¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡

K ¶ ¡¡ ¶ ¡

¡¡¡ ¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ D ¡¡ , O ¡¡

¡

K ¡¡ ¡¡

¡ O¡

Duration: 2'09 ECC17.0539.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

3

¡

ECC17.0539.02F

9

D DD

¡

¡

¡

¡

Dro - mend in Roe - pend naar

20

" DD

UIT CATALOGUS

¡

D

D DD

ONS LICHT VERSCHEEN Words: Rebecca J. Peck Original Title: Our Light Has Come Vertaling: Margreeth Ras - van Slooten

¡ ¡

ham.

D

K¶ K ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ !¡ ¡

¡

-

Bm K K K K D D D D ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡ ¶ ¡¡¡

(

" D D D ¡ D

bra

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ " DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D

Rœ•~

ÌÌ

¡¡

¡

¡

¡¡¡

¡¡¡

¡

het wie

¡

¡

¡

nacht' - lijk duis - ter niet ge - lo - ven:

¡

¡

¡

¡

¡

¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

C2(no3)/B D

C2(no3)

¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

mens breng

¡

¡

het U

¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

mist "Kom,

de ik

¡

¡

¡ ¡

C2(no3)/A D

¡¡¡

Music & Arr.: Tom Fettke

" DD

X X

D

X X

X X

12

D O K D D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ ¡ O O ¡

With thankfulness

Rœ••~

C2(no3)

D D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

C2(no3)/B D

¡¡¡

C2(no3)/A D

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

" DD

C2(no3)/B D

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

5

D DD 2 (

" DD

D

D DD " DD

D¡

X X

¡

1. Heel de 2. Heel de

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

we - reld we - reld

lag licht

te te

¡ ¡

X X

¡

¡

¡

¡

C2(no3)/B D

C2(no3)

¡¡¡

¡

¡

sla - pen, sla - pen,

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

¡

¡

¡

¡

voor Gods heil de in de nacht, toch

¡

¡

¡

¡

C2(no3)/A D

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

¡¡¡

D D D ¡¡¡

X X

X X

¡

" DD ¡

¡

¡

¡

¡¡¡

¡¡¡

D Ì Ì

Ì

X X

" Ì

¡¡¡ ¡¡¡

X X

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

En hun Van de

¡

¡

G

E D2

OOO ¡ 

D¡ ¡

K ¡ Ì

¡ ¡

E D2

¡ ¡ ¡

F

¡¡ D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡

Ì

¡ ¡ ¡

zag wat werd ver geeft de bood - schap

F

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ D D ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Duration: 3'29 ECC17.0540.02F

¡

K ¡ ¡

¡

¡

¡

¡ ¡

¡

¡

¡ ¡

vreug - de - kreet en Mor - gen - ster, die

¡

¡¡¡ ¡¡¡ K ¡

¡

¡

¡

E D2

¡¡¡ ¡¡¡ ¡ D D ¡¡¡ K ¡ Ì

DÌ 3

43

¡

blij - de straalt vol

C2

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ "

© 2004 Thomas Peck Music/Van Ness Press. For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

¡

C2

O O ¡¡ ¡ O O ¡¡¡

¡ ¡

wacht. door.

Gsus

X X

G13

¡ O ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡

ar - me her - ders Hem leert ken - nen

¡¡ ¡

K ¡Ì

D¡

16

C2(no3)/B D

¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

G

¡¡¡

¡ D¡ ¡ ¡

¡

waak - zaam oog van zoe - kend hart dat

o - gen dicht. schijnt het licht.

¡

Maar het En elk

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¶ O¡ ¡ O ¡ OO ,

D

C2/G

2

" D D X D X

eeu - wig licht. goed be - richt."

¡ ¡ ¡ stem - men lief - de,

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

vul - den plots de heel de we - reld

D ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡

E D2

F

¡¡¡

D ¡¡

¡¡ ¡

F

D D ¡¡¡ ¡¡¡ D¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ K ¡ Ì

ECC17.0540.02F


Een lied van verwachting en verlangen naar de grote dag van Jezus wederkomst. Een heerlijk lied voor gemengde koren met een mooie opbouw in de coupletten die het verhaal vertellen van Gods trouw. Hij houd vast aan zijn belofte en zal terugkomen!

12

D D DDD

À

‹

" DD D DD

DE MORGEN IS GEKOMEN

‹ B Dm

F/A

À

‹ E Dm

A Dsus A D

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D D D D ™ ¶ ,

¶ ¡¡, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

2

Ì " D D D ¡4 DD

¡ Ì 4

¶

A7(D 9)/C

DD

D D DDD

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¶ O ¡,¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì Adim7

Cdim/B D

B Dm/A D

GD

D D/F

K Ì ¡ ¡ D ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¶ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ , , , Ì Ì Ì " DD D Ì DD DDDD

B Dm7

¡

F7/A

8

D D DDD

ED

E Dm

E Dm/D D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ , , Ì Ì

E D7/G

AD

A D7/C

DD

¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡

¡ ¡¡¡¡¡ ¡

¡

A D/G D

D D/F

A D/E D D D

© Unisong Music Publishers t/a Five Music, Hilversum, Holland.

Een roos is een teken van liefde, we geven ze aan een bijzonder persoon, of bij een bijzondere gelegenheid. Jezus is de “Roos van Bethlehem” aan ons gegeven uit liefde door God de Vader. Dit bijzondere liefdeslied bezingt vol warmte en passie het grootste geschenk dat we ooit hebben ontvangen.

K ¡¡ ¡¡

nog, ons steekt

Heer, is ge - leidt G'Uw gro

¡ ¡

¡¡

B D(9,11)

B Dm2

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

D D D D D ¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

B Dm

¡¡

heeft wel wij U met blin

D D/F

A D/C

¡¡ ,

¡ ¡

D ¡ D D D D ¡¡ ¡ ¡ ¡ " DD D D D ¡ ¡

-

sche zoe o -

¡ ¡

ÌÌ

A D7/C

¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡ ¡ ¡

K ¡ ¡

DD

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡

Ì Ì

Ì Ì

11

14

j œ

œ.

œ

Œ

˙

¡¡

A Dsus

AD

Ì Ì

¡ ¡

¡

¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

maar blijft Heer

U ook o

heeft men Uw licht pen ons

-

¡ ¡

¡ ¡

stil - le, heil' - ge nacht bloe - sem van God's hart Eb

C m7

b &b ˙ ˙˙

ROOS VAN BETHLEHEM Music: Lowell Alexander Arr.: Camp Kirkland

? b b

˙

F su s

F

œœœ œ œ œœœ œœœ

˙

˙

E D7

E D7,9

¡¡ O ¡ ¡¡¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

œ

ECC17.0552.01C

œ . œj œ .

j œ

geur van troost en is Hij fris en

hoop jong

G m B b /F

œœ œ œ œ œ œ

Œ

˙

±

B b F/A

œ œ

K ¡

Eb

œ

œ

j œ. œ œ.

Warmly

b & b 44

{q= Ç72}

Ó

Œ

P œ œ De-ze

Bb

b & b 44 œœ P œ ? b4 œ b 4

E bm/G b

F/A G m

œœ ˙˙

œœ . œ . bœ J ˙ b˙

œ ˙ œ ˙

B b/F

Eb F

E b/G B b/D E b2

B b/F B bsu s/F F su s

œœ œ œ n œœ œ

œœœ œ œœ . œœ œ .. œ œ œœ

œ œ

œ œ ˙˙

œœ œœ

œœ

%

F/E b B b/D

œœ œœœ œ œ

œœœ œœœ œœ œœ

œ œ

˙

C m7 E b

j œ œ.

œ. roos roos

F/A

œœ œœ

˙œ œ

rit.

±

œ

œ

œ.

&

˙

Œ

hem hem

b &b ? bb

œ

E b F/E b B b/D

œœ œ ˙ œ œœ ˙ ˙ ˙

œ

vol van heeft de

˙ ˙

œ

œ

œ.

schoon- heid, vol kleur van bloed

œ œ van en

C m7

Eb

B b/D E b

œœ œ

œœ œ

œ œ œœ œœ

œ

œ

œ œ

˙

Œ

pracht smart

F su s

œ

F

F/E b

˙˙ .. œ . œ œ œœœ J ˙.

œ

kwam in 'tis de

œ

œ.

j œ œ.

j œ

F su s

œœ œ

˙

Œ

on - ze duis - ter - nis bloem van ons ge - loof

F

Dm

b & b wwœ . œ ˙ J

œœ œ

? bb

˙ œ œ

˙˙ ˙ œ.

œ œ

˙

˙

œœœ

±

œ œ œœ œ œ j œ ˙

© 1992 Birdwing Music (administered by EMI Christian Music Publishers) For Europe: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

˙˙ ˙

œœ . œ ..

˙

˙

œœ œœ œ œ

œ œ

˙

œ œ

œ

œ

œ œ uit de is een

œ œœ œ œ

œ

œ

± Bb œ J œœœ œœœ œ

œ. œ. œ œ

œ.

P women unison Œ œ œ

±

œœ .. œ.

œ

men unison

B bsu s

F

œ J œœœ œœœ

œ

œ

O,

Œ œ œ

Ó Eb

C m7

˙

˙

krib - be van het Kind drup - pel van Zijn bloed

∑ Gm

j œ

Bb

œœœ .. .

Eb F

j œ œ œ œ œœ œœ

œ œ

œ œ

œ

œ œ œ

Œ

œ œ

œ ..

tot de

Va - der's eer

div.

œ

j œ

œ.

˙

Roos van Beth - le - hem,

? bb œ

in de 'tis de

G m B b /F

Dm

˙

21

bb

Œ

zo el - ke ziel van mor - gen - dauw

b &b œ 6

j œ

G m B b /F

œ œœ œœœ

œœ œ œ

œ œ

j œ œ.

en be - reikt el - ke traan

? bb

a tempo

˙

Œ

wind moet

van Beth - le van Beth - le -

Bb

F

j œ

B b/D B b/E b

œœ œœ œ

Solo join choir Choir

b &b ˙

a tempo

œ œ

wordt ge - dra - gen door de hij weet dat Hij ster - ven

16

rit. solo (with some freedom)

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡

en Zijn want al

œœ œ œ

¡¡ ver ons ge -

¡ O ¡¡ ¡ ,

B Dm

Am( D5)

A D/G D

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡

œ

œ

¡¡ De Om Wij

3

b &b œ

A D7

¡

nen, ken gen,

UIT CATALOGUS

Words: Lowell Alexander Orginal title: Roos van Bethlehem Vertaling: Elly Zuiderveld - Nieman

Fm/A D

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡

Ì Ì

¡¡

O¡ ¡

¡ ¡

¡

ÌÌ

DD

-

¡¡ ¡ , ¡

nacht. ster. licht.

¡

ÌÌ -

ge niet - de

¡¡ ge woes en

gen is ken door ad - vent

DD

¡¡

A D7/C

¡ ¡ ¡

-

¡¡ 

¡¡

het geen - te

¡ ¡

¡ ¡ ,

G D/B D

¡ ¡

ster dat staan

" D D D ¡¡ DD

AD

Duration: 3'29 ECC17.0552.01C

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡¡

19

¡ , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì O ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ Ì Ì Ì ¡ ¡ ¶¡ ¡¡ ¡¶ ¡¡ ¶ ¡¡ ¶ ¡¡ OÌ , , , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì " DD D ¡ ¡ ¡ ¡ Ì D D O¡ OÌ DÌ Ì ¡ ¡ ¡ Ì OÌ DÌ ¡

maar maar ont -

mor trek weer

¡¡¡¡¡ ¡¡

¡¡ 

¡¡

- men, - nen, - lend

ÌÌ

" DD D DD

¡¡¡¡

¡¡

ko - tij - stra -

" DD D DD D D DDD

4

ÌÌ

De Wij 't Is

X X

16

D D2

¡¡ 

¡

K ¡¡ ¡¡

¡

DD

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ D D D D ¡ ¡ ¡ ¡¡K ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ , , " DD D Ì Ì D D OÌ Ì Ì OÌ Ì Ì

Music: Peter Burger Piano arr.: Harry Koning

Rœy~

Q

20

UIT CATALOGUS

Words: Nel Benschop Original Title: Gods Eeuwigheid Breekt Aan

‹

œ

œ

œœ œœ

˙˙ .

œ œœ œœ zo

œ œœ œ

j œœ œ œ . œ œ œ œ œ œœ lief - lijk puur

œ œ

œ œ œ œ

en

œ œ œœ

˙˙ vrij

˙

Œ œœ œœ

œœ ..

j œ œ J . j œœ œœ . J .

j œ J the -

j œœ J

div.

j œ

E b/G B b/D B b

F/A

E b/G

œœ

œœœ

œœ

œœ

œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ

œœœ

œœ œœ œ œœ œ

œ

œ œ

œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

b & b œœ œ ? bb

Duration 5'07 ECC17.0380.02D

œ

B b/F E b B b/D C m 7

F/A B b

2

44

C m7

œ œ

E b/G

B b/F

œœœ œ œ ˙˙˙

˙˙

˙˙

˙

˙

˙

F su s

F

˙

ECC17.0380.02D


Maak een muzikaal schilderij van een klein, pretentieloos stadje dat van de één op de andere dag veranderde in een plek van grote betekenis. Dit lied helpt ons om ons te realiseren dat God onverwachte dingen kan doen en zelfs het kleinste, nietsbetekenende tot iets groots kan maken.

20

13

D À

UIT CATALOGUS

¡ ¡

¡

Ì

¡

Beth - le - hem,

BETHLEHEM

B D/F

F

Words: Dennis & Nan Allen Original Title: Bethlehem Vertaling: Trijnie Hilberts

D ÌÌ Ì

Music: Dennis & Nan Allen Arr.: Dennis Allen

"D Iœz~

With motion, in two F

ÌÌ

¡¡ ¡¡

X X

2

 " D & ÌÌ 

5

B D/F

¡ ¡¡ ¡ ¡

B D/F

F

¡¡

¡

ÌÌ Ì

¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

ÌÌ 

¡¡ ¡¡

X X

¡¡

¡

B D/F

Ì

¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

" D Ì Ì

¡¡ ¡¡

X X

(

¡¡

¡

Ì Ì

¡ ¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

ÌÌ 

¡¡ ¡¡

X X

¡

¡ ¡

Ì

¡

¡ ¡

F

¡

" D 

¡ ¡¡¡

Ì

¡ ¡

¡¡ ¡

¡

¡

van

B D/D

¡ ¡¡ ¡

ÌÌ Ì

Ì

Ì

¡

¡

o stad

F

ÌÌ Ì

Ì

Ì

Beth - le - hem,

B D/F

D ÌÌ Ì

¡ ¡¡ Ì

Ì

¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

"D

Ì

Ì Ì

Ì Ì

Ì

¡

Ì Ì

Ì Ì

"D

Driving

Iœzx

B D/D

K F ¡¡ ¡¡ ¡ !¡

K ¡¡ ¡¡ ¡ !¡ 

" D D ¡ O ¡ !¡ ,

¡ !¡ ,

(

D

C/E

E D/G

Fsus

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

‹

16

D

17

(

Ì

(

" DD Ì Ì 11

D

D

K K ¡¡ ¡¡ ¡¡

X

À

Ì

D

" DD

BD

K ¡ ¡ ¡ ¡K ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , ¡ ,

Ì Plotsin

E D/F¡

Ì

Ì

het

veld

de

ED21

D

BD

¡¡ À ¡

 ¡ ¡

¡ À

¡ ¡¡ ¡

F

Ì

ÌÌ

Ì en -

¡ -

- gel

Dm

‹

À

Ì

© 2003 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡

¡

C/E

Ì

Ì

¡

Da - vid.

ÌÌ

ÌÌ

Ì Ì

Ì Ì

ECC17.0542.02E

¡¡ 

‹

‹

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡

Ì

O,

vreug

TB

-

¡

X

de

groot!

G

D ¡ ¡ ¡ ¡ Ì Ì

ÌÌ Vreug

-

Ì

‹

Gm/B D

D ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌ Ì ÌÌ " DD ¡

ÌÌ

Gm

¡¡ 

¡¡¡¡ ¡

Ì

¡¡ 

¶ À

ÌÌ

XX groot!

X

¡

F

BD

¡¡ ¡ ¡K ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡

¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

ÌÌÌ 

Ì

¡ ¶ ¡¡¡¡ X¡

G

Ì

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

XX

de

Ì

o,

X

‹ ‹

¶ À

¡

¡ ¡ ,

E D/G

F/A B D

¡¡ ¡¡ ÌÌÌ ¡ Ì !¡ ! !

¡

¡ ¡ Ì

¡ Ì !¡ ! !

Ì

Ì

Ì

in

de

Cm7

F

Ì

¡

¡

¡

¡ ¡¡

Gm

D

( D K D ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡

 ÌÌ

E - re

God,

¡ " DD ¡ 

zij

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

D

B D 7/A Gm D K D ¡¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ van

B D/D

ÌÌ Ì

26

¡

Ì

¡

¡ ¡

¡

Vreug - de,

" DD

¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡¡

Ì ¡¡

sprak een

¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¡ ¡ o stad

D K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡K ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¶O¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ÌÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ , , ¡ ¡ " D D ¶ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡, ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¶ À

D D

Ì Ì

¡ B D2

À

¡ À ¡

À Cm

hiel- den

¡¡ À ¡

Ì Ì

wacht.

D

Ì

¡¡ ¡¡

À

Gm

¡ ¡

¡ ¡

ÌÌ

Ì

Ì

vreug - de groot!

À

BD

Fm7(9)

K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ D ¡¡¡ ¡¡¡

ÀÀ

¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡

Ì

F

ÌÌ Ì

Ì

D X

" DD

all unison

Wij B D2

D D ¡¡K ¡¡ ¡

Fm7

Ì Ì

¡ ¡¡¡

¡¡

Ì Ì

Ì

Ì

Beth - le - hem,

¡¡

¡ ¡

ÌÌÌ 

nacht:

2

Ì

¡

¡

3

K K K K ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡ D Ì¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Ì

À X

‹

B D2

F7

XXÌ

¡¡ ¡¡

X Zoon.

Duration: 2'53 ECC17.0542.02E

Music: Based on the German Carol Choral Setting: Jack Schrader

ED

¡¡

Ì

Ì

O, VREUGDE GROOT!

Gm

ÌÌ

‹

¡ Zijn

B D/F

D ÌÌ Ì

UIT CATALOGUS

D D ¡¡ 

¡¡ ¡¡

¡¡

F

ÌÌ

Dit lied is gebaseerd op het bekende kerstlied “Joy to the world” waardoor het aan de ene kant iets herkenbaars heeft maar aan de andere kant een verrassende nieuwe elementen toevoegt. Vol enthousiasme vieren we uitbundig de geboorte van onze Heer.

Words: Based on the German Carol Original title: How Great Our Joy! Vertaling: Titia Lindeboom

Both times ALL

"D À

C/E

© 2005 Van Ness Press. For the world excl. USA/Canada: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

¡

Ì Ì

B D2

F/A

¡¡ ¡

Beth - le - hem,

Da - vid.

voor

Gm7

ÌÌ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

D

wieg

¡ ¡ ¡

D À

Beth - le - hem,

6

als

D ÌÌ Ì

21

D À

¡¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

Ì Ì

Ì

je

F/A

¡¡ ¡

¡

¡¡ ¡

Ì

¡ ¡ ,

¡

¡

uit

1st time ALL 2nd time WOMEN

(

ÌÌ Ì

¡

zelf koos

Gm7

¡ ¡¡ ¡

Ì

Ì

D Ì

¡¡

¡¡ ¡

¡ ¡

¡

God

17

B D/F

F

D Ì Ì

9

ÌÌ Ì

B D2

F

¡

À

Ì

F

¡ ¡¡¡

¡

Ì Ì D & ÌÌ

¡ ¡

Beth - le - hem,

(

Ì ¡ " D D ¡ ,¡ ¡ ¡

Ì Duration: 2'48 ECC17.0467.02F

Ì¡ O ¡ ver

¡ ¡ Ì Ì Ì

-

ÌÌ

 ÌÌ

XX

hoog

Zijn

Naam!

¡ ¡ Ì

Ì Ì

D7

ED

Am7( D 5)/C

D7

Gm

Ì

ÌÌ

 ÌÌ

ÌÌ Ì

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ Ì Ì 3

45

K ¡  ¡¡ ¡¡ ¡¡

E - re

¡¡ 

XX

 ÌÌ

¡ ¡ Ì Ì Ì

G ¡

zij

¡¡ ¡¡ ¡¡ ,

D

¶ ¡¡Ì X¡

B D 7/A K Gm ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

G

Ì¡ ¡ ¡ ¡¡ , ECC17.0467.02F


Vol ontzag en dankbaarheid worden we stil voor het Kind in de stal in het besef dat Zijn lot bepaald is door onze zonden. Je voelt de tweestrijd tussen de dankbaarheid om Zijn geboorte en aan de andere kant het verdriet om de weg die Hij moet gaan.

17

9

(

D ¡ ¡ ¡

UIT CATALOGUS

al on- ze schuld daalt BD

KIND IN DE KRIBBE Words: Mary MacDonald Original title: Child In The Manger Vertaling: Titia Lindeboom

¡ D Ì

Music: Gilbert M. Martin

2

K ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ F/C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

op Hem neer. A

A/G

Ì

¡

¡ ¡ O ¡¡

¡Ì ¡ ¡ ¡ O Ì¡ 

¡

¡ Ì

¡

Ì Ì

¡ ¡

D 

‹

2

‹

Solo voice (or small ensemble) espr.

¡

Kind Dm

D ¡¡ 2

ÌÌ

¡¡

¡

ÌÌ

in

¡¡

¡

¡

¡ ¡ ¡

kind

van Ma - ri

¡

¡ ¡ ¡

de krib - be,

Dm/C

ÌÌ

¡¡

¡

ÌÌ

E - re en glo-rie zij dit Kind.

¡

a,

F/C

¡

K ¡ DÌ ¡¡¡

¡ Ì

¡

¡X Ì

¡

Ì

¡

Ì

¡ Ì D ¡ Ì

¡¡

D ¡Ì Ì

¡ ¡

O,

Csus/B D

¡

¡

zij - nen.

D

¡Ì 

KGm7( D 5)/B ¡ D Ì¡ ¡ ¡

¡Ì 

K ¡ Ì¡ ¡ D ¡

Gm7( D 5)/B D F/C Dm7/C

Dm2

¡¡

¡

KÌ ¡ ÌÌ

¡ 2

¡Ì¡ ÌÌ

¡

¡Ì O Ì

¡¡

¶ ¡K ÌÌÌ

a tempo

¶ ¡K ÌÌ Ì

"

À

Ì

Kind.

Gm7

¡¡ ÌÌ

a tempo

X

e - re en glo-rie zij dit

ÌÌ D ¡¡

¡¡

2

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

rit.

Sw.

D X¡ Ì

rit.

Ì

D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ -

B Dmaj7

K ¡ Ì¡ ¡ ¡

¡

Hij de

2

(

D ¡ Ì

Rœxx

brengt

F7

F

Ì

13

Warmly, gently

¡ ¡ ¡ ¡

¡

Blijd - schap on - ein - dig

¶ K Ì ¡ Ì ¡ Ì

¡

No Ped.

18

D ¡

¡ ¡ ¡

¡

Mens zon-der aan - zien, Dm/B D

D ¡¡

K ¡ Ì

¡

hoog - ste Heer; Dm

ÌÌ

¡

O ¡¡

¡¡ ÌÌ

¡

kind

Em/D

dat zich borg

Dm

¡¡

¡

¡

¡

¡ ¡

stelt

ÌÌ

¡ ¡ ¡

¡¡

Ì¡

F/A

Ì

kwam op aar - de,

Q

Ì

¡

¡X

¡

X¡ Ì

Ì

¡

Ì

¡

Ì

Gm9

¶ ¡K ÌÌÌ

13

14

¶ ¡K ÌÌ Ì

¡

F

f all unison œ œ

&

18

œ

œ

Wij ver-wach-ten

? # 44

∑ œœ .. œj œœ œœ œ . œœ œ œ

E m/D D E m/D D 7

A m/D G/D A m/D B m/D C /D B m/D C/D D

œœ .. œj œœ œ œ . œj œ ˙ œ

# j & 44 œœ .. œœ œœ œœ P cresc. j œ. œ œ ? # 44 Œ ˙ œ œ

œœ œ œ

œ œ

∑ D7

C/D

œœœ ˙˙ œ ˙

j œ. œ œ œ ˙ œ œ

œ ˙˙

œ œ

œ

˙

˙

œœœ œœ f ˙ ˙.

œ

œ

A m/G D/F #

G

œœœ

œ

œ˙

œ

˙ œ

œ œ

œ

on - ze

#

G

œ

&

œ

7

#

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ

A m/D

œœ .. P œ.

Em

Dsu s

œœ œœœ # œ œœœ

œ œ

œ œœ

?# œ œ œ œ œ ± G/B G

&

C

# ˙ œ œ œ œ˙

œ œ œ œ

G/B A m

œ œ

˙ œ œ œ ?# œ œ œ œ

Brengt ons naar Zijn eeuw'-ge wo -ning,

œ

G D su s4 D

Em

œ œ œœ ˙œ œ œ

œœœ

œ œ ˙ œ œ ˙

œœ

œ œ

Am

œ

O G± F#

œ˙ œ œ ˙œ œœ

œœ œ œ œ

œ

œ œ

œ

naar het nieuw

œ œ

œœ

œœ œ œ œ

E m/B G 7/B

œ œœœ œœ ˙˙ n œ œ˙ œ

œ œ

C ad d 9 A m

B

Em

˙ #œ œ˙ œ œ œ

œœ œ

œ œ œ œ

© 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK+Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œ

œ œ ˙

E m7

œ œ œœ œ

˙

Ó

œ

œ

œ

Œ

œ

D E /D j œœ .. œœ œœœ œ. œ F j œ œ. ˙ œ œ

E m/D

œ

œ.

komt

op

j œ œ

œ

ge - schie - de - nis.

G/B G

±

C

G/B

A m7

B

C

œ œ

œ ˙ œœ # œ˙

? # œ #œ ˙

˙ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

23

∑ Œ

#

Ó

œ

œ

œ nœ

Hal-le - lu - ja,

œ œ

Œ œ œ œ œ œ œ Ó

Œ

O

œ ˙

œ œ

F ˙

Ó

˙

˙

lang - en

is.

A m/C D 7

G G /D

C /D

œ

œœœ œ f œ

œ

˙

œœ œ

D7

˙˙ ˙

œ

œ

˙

A m/G D/F #

˙˙ F ˙ ˙.

œ

œ œ

F#

O

œ

œ

œ

en ge - dach - ten, A m/C A m6

G

œœ œ œ œ œœ ˙

˙ œ œ

œ œ œ ˙œ œ œ œ

˙ œ œ

E

# œœœ

Œ

œ

E/G #

œœ

œ œ œ #œ

F ∑

œ

œ œ

kom spoe - dig!

œ

œœ

P Œ œ œ

œ

˙

j œ # œœ œ J

œ

In ge - be - den Em A m

œ˙

œ. O

œ œ

œ

œ

G

œœ œ

˙˙

œ

O kom spoe - dig.

œ œ

de

Ó

œ

Is - rael's hoop en

D7

B/D #

œ

Ja,

œ

P women unison œ œ œ œ

Hal-le - lu - ja,

œ œ œ

œ

Ko - ning der

œ ˙œ

œ

˙

de wol - ken.

œ

œ œ œ

m

œ

œ œ

œ œ

hal-le - lu - ja,

Œ

œ œ

œ œ

G/D

œœ œœ ˙˙ œ œ ˙ ˙ ˙.

œ

A 7/E D su s4 D D/C

œ œ ˙ C /D D 7

œ.

j œœ œœ œœ j œ œ œ

˙œ ˙

œ˙

œ

œ œ

˙˙œ œ

& œ J

#

?# A m/C C

Œ

B m/D C/D D

œœ ..

œ

Je - ru - za-lem.

œ œœ

C /D

j œ œ œœ œ œ cresc. j œ œ œ

Ó

œ

œ

Hal -le - lu - ia,

lang ver - wach-ten.

DD /C

˙˙ œ.

˙ œ œ

˙

œ

Hal -le - lu - ja,

G /D A m/D B m/D

˙

?# œ

& Op de wol - ken zie ik Hem.

œ

Heer

œ

Ped.

&

#

Ko-ning.

œ œ

¶ K Ì X¡ Ì

¡

ECC17.0459.02E

œ œ

Hal - le - lu - ja,

Music: Jonathan Willcocks

œ

œ œ

œ

{q= Ç104}

Œ

œ œ

Hal -le - lu - ja,

?#

Sturdily

Œ œ œ

BLIJ VERWACHTEN

# & 44

Ì ¶ ¡K ¡ ¡

¶ ¡K ÌÌ Ì

¡

F

#

?# Œ

lig Kind.

Dm2

3

&

K ¡ Ì

-

X

¶ ¡K ÌÌÌ

ECC17.0459.02E

UIT CATALOGUS

Words: C. Wesley (1707-1788) Orginal title: Advent Alleluja Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

¡

hei

¡

¡ ¡ ,

¡

Dm2/C

KÌ ¡ ÌÌ

K Ì " D ¶Ì ¡ Ì 

De oude woorden van Charles Wesley komen op een nieuwe manier tot leven in deze Advent “Carol” voor orgel en gemengd koor. Een koorarrangement waarin krachtige unisono gedeelten verrassend afwisselen met mooie tegenstemmen en schitterende harmonieën.

¡

oo

© 1994 Triune Music. This arrangement © 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Duration: 3'17 Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ¡ ¡

Ne - de - rig schep - sel,

X

Dm2

¡ Ì

¡

¡

en een-vou - dig.

Oo

D D ¡ X

¡ ¡ ¡

klein

" DTB X

¡

Ì

¡

¡ ¡ ¡

¡

Hij

¡

voor on - ze zon - den, Gm7

2

SA

D ¡

5

hoop van ons

˙˙

&

#

œ

?#

A su s2,4 A m

œœ œœ

B

œœ # œœ œ œ

œ. œ

ver

-

E m7

œœ œ j nœ œ

˙œ œ

˙˙

˙ œ œ

˙ œ œ

O kom spoe-dig. A m/D

œœ .. P œ. œ

G/D A m/D B m/D

j œœ œœ j œ œ

˙

C/D

œœ

œœ ..

œ

œ.

œ

œ

B m/D

˙

j œœ j œ

C/D

D

œœ

œœ

œ

œ œ

E m/D

œœ .. œ. F œ. ˙ œ

D E m/D D 7

j œ œœœ œœœ œœ j œ œ œ œ

Duration 4'57 ECC17.0381.02E

2

46

ECC17.0381.02E


Organist Martin Zonnenberg heeft deze bekende melodie bewerkt voor vierstemmig koor met orgel en/of piano begeleiding. De uitbundige tekst van het refrein wordt muzikaal goed ondersteund en staat in contrast met het ingetogen karakter van het couplet.

U wilt nu niets meer missen?

AANSCHOUW HET LAM VAN GOD

Dat hoeft ook niet! Maak nu voordelig kennis met de meest actuele en complete koorcatalogus van Nederland: Drie maal per jaar boordevol nieuwe kooruitgaven voor Chr. Gemengdkoor, Jongerenkoor en Gospelgroep.

Words: B. Veenstra - Flipse

b & b b b b 46 Œ

De ECC catalogus mét de unieke luister-cd is niet alleen een onmisbaar instrument voor elke dirigent en repertoirecommissie, maar ook voor individuele koorleden is het een formidabel muzikaal bezit.

Traditional Arr.: Martin Zonnenberg

œ

œ

˙

œ

œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ

1. Aan-schouw de Schep-per van't heel - al, ge - na O lief - de, Godd'-lijk on - be - grensd, 't was al 2. Zie hoe de man van smar - ten lijdt, eens - wil met welk een ein - de - loos ge - duld ver - draagt 3. Maar dan ver - wint Hij dood en graf, ge - na O lief - de teer en on - be - grensd, ja ster Db

b & b b b b 64 Œ

Neem een abonnement op de ECC catalogus voor slechts € 34,95 per jaar

? b b 6 Πb b b4

Kijk voor de speciale kennismakingaanbieding op onze website www.europeanchoralclub.com

G b/E b

Gb

ja

˙.

D b/A b

G b/A b F m/A b A b7

Db

œ˙ . œ œ

œ ˙. œ œ

˙˙ . œ

˙˙ . .

˙˙

˙. ˙.

˙˙ ..

˙œ . œ œ

œ˙ . œ œ

˙˙ ˙.

œ

˙ œ ˙.

˙˙ ..

˙˙

œœ

œœ œœ œœ ˙˙

ik

ja

ik

ge - loof,

dat

œ œ

˙ ˙

œ ˙ œ ˙

œ œ

-

ge- loof,

œ œ œ ˙ ˙ œ ˙ D bsu s4

Db

œœ

Gb

Gb

Db

˙˙

œœ

b7

F m/C A /C D b

œ œ ˙

Je - zus voor

˙ ˙

G b/B b

œ œ ˙

œ œ

D b/A b

D b/A b

œ œ

˙. ˙

mij

stierf

œ œ

˙ ˙.

G b/A b F m/A b

A b7

het

œœ œœ

˙ ˙

œ˙ œ œœ

œ˙ œ œœ

smaad' - lijk kruis

œœ

N I E T

11

& œœ .. Je

. ? œœ .

-

C/E

& œœ .. . ? œœ .

Music: Martin Zonnenberg

œ ˙˙ .. œ ˙. ˙.

mijn

˙ ˙

œœ

˙.

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

su,

œœ

œ˙

re - sur - re - xit

ter

œœ

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

œ œ

œœ

œ

F

œ œ œ

œ #œ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

Dm

A/E D m/F

œ œ

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

œ œ

˙˙ ..

œ #œ œ œ

-tia.

˙ ˙

w w

G7

C

˙ ˙

w w

 F

w w

˙˙

œ

˙ ˙

œ œ

w w

˙˙

˙ ˙

œ˙

˙˙

Duration 3'47 ECC17.0088.02B

œ

C/G

˙

eeu - wig heil - ver - wierf.

œ œ

© 1991 Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland

Words: Traditional Original title: Gloria Intrada Easter lyrics: P.J. Roos

Ab

Db

˙ œ œœ œ

KOPIËREN

17

..

D.C.

œœ

œœ

en dat Hij aan

UIT CATALOGUS

..

Choir + solo

b & b b b b œœ œœ œœ ˙˙ ? b b b œœ œœ œœ ˙˙ b b

Laten we met een blij hart naar het huis van de Heer gaan! Geef Hem glorie en eer! Een feestelijk openingslied voor de zondagmorgen. Pasen: Eer aan de Zoon van God, die op de derde dag opstond uit de dood!

..

˙

hout, houd. God, spot. groot! dood!

œ œ œ ˙.

Db

10

œ

˙˙ . œ

˙ ˙œ œ œœ ˙

œ ? b b œ b b b

P.S.: Abonnees ontvangen 10% LEDENKORTING op muziekbestellingen uit de ECC catalogi

D b/F

˙

geld aan het voor uw be lend toch met Hij smaad en de won - der ker dan de

˙˙ ..

Db

5

b & b b b b œœ

Gemengde koren die lid zijn van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond kunnen kiezen voor een speciaal abonnement! Informeer naar de voorwaarden: 071-5605552 of surf naar www.kczb.nl/dienstverlening/ecc.php

GLORIA INTRADA (paasversie)

4

UIT CATALOGUS

wœ œ œ

œ

A/E

œ

D m/F

œ œ

#œ œ

œ œ

Dm

œ

16

j œœ ˙˙ œ ˙

C

Em

& 44 œœœ ... ? 44

6

& œœ .. Fi

. ? œœ . C

& œœ ..

. ? œœ .

-

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

li - us,

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ J ˙

G 7/B

C

œœ .. œ.

j œ ˙

œ.

j œœœ ˙˙˙

F

œœ .. œ. œ.

G

œœ .. œ. œ.

-

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J

tris,

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ ˙ J C

A /C #

œ œœ

œœ #œ

œ

œ

Dm

œœ œ œ

j œ ˙

œ.

Pa

F

D m/F

œœ œ

C/G

G7

˙˙ ˙

ww w

˙˙˙

˙

œ

C

w

˙

œœ

˙œ

˙˙

œœ ..

re - sur - re - xit

ter

-

tia,

Glo

œœ œ œœ œ

œœ œœ

Am

œœ œœ

œœ

œ œ œ #œ

G

œœ

D 7/F #

œœ

œ œ œ #œ

˙ ˙ ˙œ

C/G

˙ ˙

˙ ˙

G

˙˙ ˙ ˙

œ. œ. œœ .. œ œ ..

-

&?œ œ & œ˙ œ œ œ œ œœ œœ C /G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

G7

œ ? ˙. œ

j œœ ˙˙ J j œ ˙ œ J ˙

Ó

Œ

G 7/C

C

˙˙˙

Ó œ

œ

œœ œ

œ

œ

 Die

œ

Œ

˙.

se

-

˙˙ .. ˙. œ

œ

œ

œ

#˙.

œœ œ

# ˙˙ .. ˙.

cun - dum

Am

Œ Scrip

œ

E

œ

tu

œ

A m/C E/B

œ

œ

œ

-

œ

œ

œœ # œœœ

œ

œ

œ

œ

œ

Am

œœ œ

D m/F

œ

œ

-

œœ œ

ri - a, 21

&

j G 7/F œœ ˙˙ J j œ ˙ œ J ˙

 ras,

? ˙

œ

& ˙˙˙

C/G

G

œ #œ

œ

? © Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland t/a Five MusicDuration 1'57 ECC17.0431.10C

œœ œ

Ó

 die

œ

se

-

˙.

cun - dum

˙˙ .. ˙.

Œ

C

Œ

œ

œ

 Œ

œ

œ

˙.

œœ œ

G

œ

˙˙ ˙ œ

Scrip

œ

œ

-

tu

œ˙ .

Œ

G7

C/E

œ

œ

œ

3

47

Ó œ

œ

œ

˙. œ

œ œ G 7/D

œœ œ

Œ œ

f Scrip - tu œœ œ

œ˙ . ˙

œ œ

ras.

œ œ

˙˙

C

G 7/B

C

N.C.

œ

œ œ

œ œ

œ œœ

-

- ras.

œœ

œœ

œ œ œ f œ œ œ ˙

Œ Œ œ œ Œ

ECC17.0431.10C


Paasversie van het lied 'De morgen is gekomen'. Zie ook pagina 44

12

D D DDD

‹

À

‹

Q

20

UIT CATALOGUS

" DD D DD

GODS EEUWIGHEID BREEKT AAN Words: C. Spaanderman

‹ B Dm

F/A

À

‹ E Dm

A Dsus A D

D D2

D ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ D D D D ™ ¶ , 2

Ì " D D D ¡4 DD

¶ ¡,¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ Ì 4

¶

A7(D 9)/C

DD

D D DDD

K ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¶ ,¡ ¡ ¡ ¶ O ¡,¡ ¡¡ ¡¡ Ì Ì

Adim7

" DD D DD D D DDD

Cdim/B D

B Dm/A D

GD

D D/F

4

Ì ¡ K D ¡ D D D D ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ¡¶ ¡¡ ¡¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ , , , Ì Ì " DD D Ì Ì DD

B Dm7

¡

F7/A

8

D D DDD

ED

E Dm

E Dm/D D

E D7/G

AD

A D7/C

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¶ ¡ ¡ ¡ , , Ì Ì

D D/F

¡ , ¡ ¡ ¡ ¡

 Ì¡ O ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ ¡ ¡ OÌ ¡ ¡¶ ¡¡ , ¡ " DD D ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì D D O¡ Ì OÌ DÌ ¡ Ì Ì OÌ DÌ ¡ © Unisong Music Publishers t/a Five Music, Hilversum, Holland.

A D/E D

DD

¡ ¶ ¡¡, ¡ ¡

¡ ¶ ,¡¡ ¡ ¡

ÌÌ

" DD D DD

is der Je

¡¡

B Dm

G D/B D

B Dm2

Ì Ì

¡ ¡

¡¡ 

K ¡¡ ¡¡

¡¡

in zijn 't donk'

het graf er twee re graf

der vol her

-

¡¡ 

¡¡ ¡ , ¡

D D/F

A D/C

-

A D7/C

-

DD

K ¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡

-

ÌÌ

12

UIT CATALOGUS

œœ œœ œœ

Het

?

& 4

8

Ì Ì

¡

¡

¡¡ 

ken, ten zen.

tot saâm O,

los naar blij

¡ ¡

? 4

P women unison Œ Œ ‰ j œ œ œ œ

œ

œ œ œ

men unison

13

& œ

div.

œ

œ

œ œœ

Zoon van God, ver - la - ten,

? œ

œ

œ

19

& œœ œœ œœ

œœ

heel al-leen stierf

œ œ œ ? œ œ œ

œ œ

˙˙ Hij.

˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

‰ œj

j ‰ œœ J j œ ‰ œJ

˙

het hei-lig Of - fer - lam.

j œ œœ œœ .. œœ J

œœ œœ

œ œ

œ œ

œ

F ‰ œj J

Voor

j ˙œ œ ‰ œ J

œœ

K ¡¡ ¡¡ -

¡¡

sing on - zer het graf ge de mor - gen -

-

¡ O ¡¡ ¡ ,

¡¡

E D7

E D7,9

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ O ¡ ¡¡¡ ¡

Ì Ì

¡ ¡

œœ

œœ

•

Ì Ì

¡ ¡

¡ ¡

K ¡

ECC17.0552.02C

‰ j œ œœ œœ œœ œ œœ œœ J ver - la- ten en

al

-

•

Œ

˙œ œ

P j Œ Œ ‰ œ J

leen,

•

•

div.

œœ

œœ

œ

œœ

œ œ

œœ

œœ

? œœ

œ

j œœ œ . œ ˙ .. J

œœ .. œj J

j œ ‰ œ J

œœ

nu

38

j œ œ œ ‰ œJ

œœ .. œœ œœ œ . œ œœ ‰ œj œ J

daar - door ben ik

‰ œJ

& œœ

œ œ

œ œ

dra-gen: Één stierf voor ie-der - één.

j ? œœ œœ ‰ œœ J

De

j œœ œ œœ ‰ œœ J

mij werd Hij ver - la - ten,

en

œœ

j œœ œœ .. œœ J

œœ

œœ

‰ j œœ œœ œœ . œ œœ œ J

œœ ..

j œ J

œœ ..

49 rit. F women unison a tempo b j & b bbb Œ Œ ‰ œ œ œ œ

vrij.

En

? b b b Œ Œ ‰ œJ b b

ver - koos de pijn te

œ œ œœ

Duration 4'30 ECC17.0322.12D

j œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ J

œœ

œœ

œœ œœ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œœ œ .

œ

j œ ‰ œ J

daar - door ben ik

œ

œ œ œ

œ

œ

j œ ‰ œ

nu

j ˙˙ œ ‰ œJ

œ œ

•

6

•

6

Hij

bbbbb

vrij.

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ

door trots ver-scheurd, ver

œ ‰ œ J 2

48

j œ ˙ .. J

œœ œœ . œ œœ ˙˙ .. J

œœ

œ

j œ œ œœ œœ œ œ ‰ œJ œ

j ˙˙ ‰ œœ J

mij werd Hij ver - la - ten, en heel al-leen stierf Hij.

voel ik mij ver - la - ten,

men unison

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Voor

j ˙œ œ ‰ œJ

heeft mijn schuld ge - dra - gen,

œœ œœ . œ œœ ˙˙ .. J

© 1993 Doulos Publishing/Maranatha! Music For the Benelux: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

F Œ Œ ‰ œj J

•

•

&

‰ j œ

˙

Zoon.

œ œ

Hij heeft mijn schuld ge - dra - gen,

œœ

œ œ

œ

zond Zijn ei - gen

œœ

div.

œ œ

Hij

‰ œJ

women unison

‰ j j œ œ œ œ. œ

œ œ ‰ œJ

œ

œ

Va - der-hart ge - bro- ken,

Œ Œ ‰ œJ

8

¡ ¡

B Dm

Am( D5)

A D/G D

Music: Anne Barbour & Marsha Skidmore Arr.: Russel Mauldin

{qT= ÇT7 }

Het

AD

¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ O ¡¡ ¡ ¡ ¡

hei - lig Lam, ge - sla - gen,

•

31

Tenderly

¡¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ¡

HET VADERHART Words: Anne Barbour & Marsha Skidmore Original title: The holy hart Vertaling: Trijnie Hilberts

Daar toen uit

A Dsus

¡ ¡

¡¡

¡

Ì Ì

DD

O¡ ¡

Ì Ì

3

25 P & Œ Œ ‰ œœj J

A D7

graf. aan, komt,

¡¡

A D7/C

ÌÌ

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" DD D DD

¡¡

¡ ¡¡ ¡ ,

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

Fm/A D

Ì Ì

Hij in het de dag breekt zus we - der -

rij smar rij -

¡¡ ¡ , ¡

DD

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ K K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

¡¡

dag zon - der de vroe - ge len wij ook

-

¡¡ 

¡¡

X X

-

¡ ¡

¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D D DDD

¡ ¡

nog de als

¡

D D DDD

¡ ¶ ¡¡,

Christus stierf aan een gebroken hart zodat wij de volledige betekenis zouden kennen van Zijn eeuwige liefde. Een aangrijpende ballad waarin tekst en muziek perfect op elkaar aansluiten. De slepende, intense melodie, mondt vol overgave uit in het breed uitgezongen refrein: Ik hoor bij Hem.

- zus, - gen, - maal,

B D(9,11)

Duration: 3'29 ECC17.0552.02C

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

-

19

AD

¡¡ 

één in zul

K ¡¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡

K ¡¡ ¡¡

¡¡

¡¡

Je mor een -

" DD D DD

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

A D/G D

DD

¡

ÌÌ

Nog En Zo

¡

16

Rœy~

¡¡ 

DD

D ¡¡¡¡¡ D D D D ¡ ¡ ¡ ¡¡K ¡ ¡ ¶ ¡ ¡ ¡ ¶ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ÌÌ ÌÌ , , " DD D Ì Ì D D OÌ Ì Ì OÌ Ì Ì

Music: Peter Burger Piano arr.: Harry Koning

¡

-

˙ œ œ

ward,

bbbbb

‰ œj œ J

God's

‰ œJ

ECC17.0322.12D


Boeiende compositie geschreven door Mike Harland, Luke Garrett and Chris Machen. Het arrangement is geschreven door Richard Kingsmore. Hij maakt op een schitterende manier gebruik van de twaalfachtste maatsoort door een grote afwisseling in ritmes. Gospel song die goed aansluit bij de paastijd; Hallelujah Jezus onze redder is opgestaan.

24

1

all div.

want

snel hier van- daan

? b b b b

UIT CATALOGUS

f ˙˙ . .

j Œ . Œ œ b œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ. .. Œ . J

b b & b b Ó.

Wie jul - lie zoe - ken is

œ œ œ œ. œ Œ J

op - ge-staan!

œ œ œ œ œ

Hal - le

œ. œœ œœ œœ œ . Œ .

b œ œ œ œ œ œœ

˙˙ .. œœ .. ‰ œ œ ˙. œ.

˙˙ .. -

˙˙ ..

˙˙ ..

lu - ja,

Hij is

˙˙ . œœ . œ œ . .‰

HALLELUJA, HIJ IS OPGESTAAN! Words: Mike Harland, Luke Garrett and Chris Machen Original title: Hallelujah, He is risen Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman

Music: Mike Harland, Luke Garrett and Chris Machen Arr.: Richard Kingsmore

j b b œ j œ œ & b b œœ œœœ ‰ œ œ œœ œœœ ‰ œ œ œœ œœœ œœ œœ .. œœ ‰ J J 29

le - vend,

INTRO START OPTIONAL

{q. = 112}

Joyfully

b b 12 &b b 8

8

F all unison

CD INTRO

..

..

4

2

? b b 12 b b 8

8

..

..

4

2

17

b b &b b œ œ œ ˙

de mor-gen,

œ.

ie - der - een zweeg,

œ œ œ

œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ Œ œœ

œ

zie, het was leeg.

œ

En

vlak voor hun o - gen in

œ œ œ œ Œ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

ze eng' - len een

prach - tig

hel - der wit licht,

op

-

Œ

œ J

œ

daar

b & b bb

œ œ

œ

©1999 Centergetic Music / Van Ness Press (a div. of Genevox Music Group) For the world excl. USA/Canada: Universal Songs bv, Hilversum, Holland

œ œ œ œ J

Words: Samuel Medley Original title: I know that my redeemer lives Vertaling: Ria van Buuren-van den Berg

f Œ œ œœ

24

# # & # #

1

4

? ####

˙ œ œ

œ œ

˙ œ n œ˙ œ œ

œœ œœ

mijn Ver o - ver

˙

œ œ

œ˙ œ ˙œ œ

-

los - ser won het

˙ œ œ œ œ ˙

œœ œœ

mij dat le - ven

geeft. gaf.

˙œ œ œ˙ n œ

dood. werk;

? bb b ˙ b b w

˙œ œ œœ Hij zo

˙

˙œ

˙

w˙ ˙

œœ

leeft, mijn leidt Hij

œ œœ n œ œ

œ œ

Hij leeft, Hij Hoog in de

w w

16

b & b b b b wœ œ œ œ

œ œ œ œ.

˙.

˙.

˙.

Œ j œ œ œ œ œ œ œ

die zocht de rest,

ze

zoch-ten naar Je-zus, ze

He - mel - se

wij - ze

œ˙ œ œœ œœ

œ œ

ECC17.0008.02E

˙ œ œ œ œ #˙

œœ œœ

˙˙

œœ

ww

œ˙ œ ˙œ œ

˙œ œ œœ œ

Vriend;

˙ œ œ œ œ ˙

34

˙

10

˙ ? bb b ˙ b b

˙.

Hij

leeft, ik

loof

˙œ œ œœ œœ

w˙ ˙

Hem

˙˙

˙ œ œ

Tune by John Hatton Arr.: by Stan Pethel

1. Ik weet dat 2. Hij leeft, Hij

vreug - de eeu - wig

œ Œ œ œ

4

# ## & # ˙œ œ ˙œ œ

˙œ œ œœ œ

ww

in

b b & b b b ˙œ œ ˙œ œ

œœ .. Œ.

˙. ˙.

œ Œ J

2

Majestically { h = 60 }

.. ˙

˙˙ . .

ECC17.0008.02E

IK WEET DAT MIJN VERLOSSER LEEFT

4

˙. œ.

Hij leeft, mijn

? bb b C b b

ren - den naar Pe - trus en

UIT CATALOGUS

F .. ˙

lu - ja,

ge - staan.

˙. ˙.

F women unison Ó. Œ. Œ j œ œ œ œ œ œ œ

? b b b b

Gebaseerd op de melodie van de Engelse Psalm 145 van de klassieke componist John Hatton. Een boeiende vierstemmige zetting met vindingrijke voorhoudingen en een briljante trompetpartij geschreven door Stan Pethel. Anthem voor Pasen, ik weet dat mijn Verlosser leeft.

4

-

˙˙ ..

ga

men unison

b & b bbb C

ge - staan,

j œ œ œ œ œ. ? b b œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ . Œ . œ . b b J

∑ Toen hoor - den ze 'vreest niet,

œ œ œ n œœ . œ œ œ .

? b b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ b

le

˙˙ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ

Œ.

ge - zicht.

-

j ˙. œ. Œ œ ˙. ˙.

Ze za - gen

Hal

33 all unison j b b œ œ œ œ œ. & b b œœ œœœ œœ œœ œœœ œœ œœ œJœ œ . œ . Œ . œ . ˙ . ˙ .

39

œ œ œ œœ . œ œ œ .

op - ge - staan.

œ œ ‰

Je - zus de Red - der is

21

b & b b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

is

j j œ. œ œ œ ? b b œ Jœœ ‰ œ œ œ Jœœ ‰ œ œ œ œœ n œœ œ . b b

œ. Œ œ J

œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Hij

œœ .. Œ . œ.

ze

all div.

zoch - ten het graf maar

? b b œ œ œ ˙ b b

œ œ œ

œ œ œ œ ˙ Vroeg in

j œ

Œ

ha - le - lu - ja,

˙˙ .. ˙.

˙˙ ..

˙˙ . .

˙

˙. œ œ œ œ Red lief

-

œ œ

˙

der uit de - vol

˙. œ œ œ œ œ

˙

leeft graf;

? # # # # œ˙ œ œ˙ # œ

˙œ œ œœ œœ

w w

40

# ## & # œ˙ œ œœ œœ

is ver - re - zen He - mel staat Hij

uit de naast ons bij ons

Hij,

œ œ œ œ œ

de Zijn

nood. kerk.

w w

˙œ œ ˙œ œ

3

.. # # # #

3

.. # # # #

? # # # # ˙œ

die ik

œ œœ # œ œ

49 f Faster { h = 66 } ˙ &b w

Hij

?

ECC17.0013.02C

b w

˙

lied.

œœ œ œœ œ œ

w

© 1999 Hope Publishing For the Benelux and Scandinavia: Universal Songs bv, Hilversum, Holland

˙

wat een die mij

mijn

œ œ œ œ œ

˙ ˙˙

en Hij

˙˙

œœ œœ

Hij

leeft, Hij

œ œ ˙œ œ œ œ

houdt van mij zo - als

œ œœ œœ œœ œ

˙˙ œ œ #œ œ

˙. œ œ œ œ

˙˙

als

Ko - ning

mijn

˙. œ œ œ œ œ

˙

˙˙

w

ik

ben;

˙ œ œ ˙œ œ

w

œœ œœ œ œ œ œ

nnnn

4

b

nnnn

4

b

ken.

˙ ˙

w

˙ ˙

˙

w

˙˙

leeft,

ik

prijs

Zijn

˙

˙

w

˙˙

w w gro

# ˙˙

2

49

œœ œ œœ œ

w w

˙ ˙ -

˙ ˙

te

˙w

w w naam!

w w ECC17.0013.02C


Laten we stil worden en ons verwonderen over Gods eeuwige liefde voor de mensen. Een afwisselend vierstemmig arrangement dat de luisteraar op indringende wijze meeneemt naar het kruis om daar Zijn genade te ontvangen. Jezus vervulde Gods eeuwige plan toen Hij voor ons stierf.

15

Ĺ“ J

Ĺ“

B bm/F

Fm

Db

Ë™

Ĺ’ Ë™

? b b Ë™ bb Ë™

F m9

Ĺ“. Ĺ“.

j Ĺ“ Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“.

Ĺ“. Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’ Ĺ“ w

Steady tempo

5

b b &b b

Db

Ĺ“ Ë™ Ĺ“ Ë™ J

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

‰ œ w

P women unison ‰ œj œ œ œj

{q= Ç80}

∑

∑

Fm

Fm

F m/C

˙˙ ˙

?

Ĺ“w Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™ w Ë™.

9

b & b bb

∑ die on - ze zon - den

? bb b ‰ œ œ œ œ b J P men unison F m/E b

b ˙ & b b b ˙œ

Ĺ“ J

Ë™ Âą

Ĺ“ Ĺ“

? b b b ggg ˙˙ .. b gg w g

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

˙˙ .. ˙. ggg n w˙ . g w

Ĺ“

G

21

en schuld, Hij

/B b

C

Ĺ“Ë™ . Ë™

j Ĺ“ n Ĺ“Ĺ“ Ë™

Words: Carolyn Hamlin Original title: Redeeming grace Vertaling: Titia Lindeboom

•

•

b & b b 4

Eb

B b/E b

œœ œ œ œ P ? b . b b 4 ˙˙ . 9

&

bbb

? bb

Ĺ“

ruim-de

Hij

plaats

in

voor

•

•

Ë™. b Ë™.

b &b b staan

b Ë™

bbb

? bb

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

• die de zon

Ĺ“ Ĺ“

F m7

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ b Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

˙˙

-

van

de

Ĺ“Ĺ“

˙˙

Ĺ“Ĺ“

Ab

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ë™ Lam:

F m7

Bb

Ă“

men div.

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

F m7sus4/B b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Een

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ P

-

Ë™ Ë™

Cm

Ĺ“ Ĺ“

ggg n ˙ ggg ˙˙

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

nË™ .

Ë™.

C 7/E

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

j Ĺ“ Ë™

Ĺ“. Ë™.

Ĺ“

Gods

plan

ge

Ĺ“ Ĺ“

˙˙ ..

Ĺ“Ĺ“

Ë™. nË™ .

Ĺ“ Ĺ“

b

F m 7/E b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

˙˙ ˙

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

˙˙ .. ˙.

‰ œj œ J

Ĺ“ ..

j Ĺ“ Ë™ J

stierf

voor ons.

mœ n œ œ

˙˙

heel Gods plan

vuld

-

œœ ˙˙ ... ˙

Ĺ“

nœ

b &b b

8

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

P Ĺ“

B b/D

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

aar - de kwam;

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“. Ĺ“.

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“Ĺ“ n Ĺ“Ĺ“ J

Ĺ“Ĺ“ ..

G m 7/B b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

?

Hij

Pœj ‰ J

D

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“.

O

-

11

Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ë™ Ë™

Ĺ“

Ë™. Ë™.

nœ

Ĺ“

j Ĺ“ Ë™ J

B bm/F

Fm

Ĺ“

Ë™ P

Ë™

Ĺ“

Ë™ Ĺ“

C

Ĺ“Ë™ . Ĺ“j n Ĺ“ Ĺ“ Ë™ F Ë™ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ë™ Ĺ“

Ĺ“

˙˙ . .

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

Ĺ“Ĺ“

˙˙

A b/E b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

cresc.

Ĺ’

Ë™ Lam

•

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ’

Eb

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ cresc.

b & b b ˙˙

Ĺ“ Ĺ“

Ë™ Ë™

Ĺ“ Ĺ“

˙˙

is

er

zo

EĂŠn

Ĺ“

Ĺ“

ma

-

œ ˙˙ t Ab

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

wit

E b/B b

Cm

Ĺ’

Ă“ jF Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

m

œ ˙œ .. F ˙˙œ .

Ĺ“ Ĺ“

j . œ ˙œ˙ œ J

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

ken

kan.

Ĺ“ Ĺ“

˙˙.

Fm

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

˙˙ ˙˙

F

•

•

˙˙

Ă“

F msus 2/G

Ë™

Ë™.

Ĺ’

ECC17.0409.02E

•

dat kar - mo - zijn

˙˙

Ë™ Ë™

b

Ĺ“Ĺ“

God,

? bb

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Gm

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

? bb

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

˙˙

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ P a tempo Ë™ Ĺ“ Ë™ Ĺ“

˙˙

•

b

b & b b ˙˙˙˙

be -

t

Eb

Ĺ“

de

Ĺ“Ĺ“

30

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ë™

Ĺ“

a tempo all div.

Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“

b

b &b b

Ab

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

B b7

al voor

j Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ J

godd' - lijk

? bb

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

EĂŠn

Gm

Ĺ“

de

Ĺ“Ĺ“

23

Rein moest Hij zijn;

Ĺ“

Ĺ“

2

• er

˙˙

Ĺ“

˙˙˙..

Ĺ“ Ë™

ver

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“

Âą Ĺ“Ĺ“

b & b bb

Eb

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

kan

•

˙˙ . .

Ë™. Ë™.

‰ œj œ œ œ . œj ˙. œ

Ë™.

A b/E b

•

draagt?

slight rit.

Ĺ“

Ë™ Ë™.

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

B b7sus 4

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Een beeld van

•

Ĺ“

B bsu s4

Bb

˙˙ .. ˙.

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Cm

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ F Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ë™ Ë™

Ĺ“ Ĺ“

Lief - des - plan

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

fer,

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

?

ver-vul - de daar - mee

Duration 3'07 ECC17.0409.02E

Ë™

te

Ë™. Ë™.

of

slight rit.

reld

-

•

Ë™. Ë™.

-

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

˙œ ˙ œ

Ĺ“

we

B b/E b

Ĺ’

•

de

t

Eb

Ë™ Ë™

een

•

E b/G

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ë™. Ë™.

•

˙˙ .

Gods gro

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

•

Ab

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

A b/B b

Ĺ“ Ĺ“

t

C m/B b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ë™ Ë™. Ë™

16

&

Ë™. Ë™. Ë™

b

F /B b B b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

b & b b Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

? bb

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Cm

? bb

Ĺ“Ĺ“

A b/E b

Ë™

Ĺ“

Ë™

j Ĺ“ Ë™

P

? bb

In m7

F m/C

delicately

Db

Music: Carolyn Hamlin

•

een man,

God

Ë™

. Ĺ“Ĺ“ .

b & b bb

Ĺ“

DOOR GENADE ALLEEN

•

Ĺ“

wœ œ œ œ ˙

gg ˙˙ .. gg ˙ . gg

Ĺ“. Ë™.

& ˙œ

‰ œj œ.

? bb b b

UIT CATALOGUS

b & b b 4

Ĺ’

Fm

&

vormd,

Ĺ“

m7

˙˙ œ œ

women unison

F m/C

Ĺ“w Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™

Ĺ“ Ĺ“

van

ge-vormd, al voor

b & b bb

Gloedvolle compositie vol warmte en expressiviteit. Hoewel het orkest veel toevoegt is het koorarrangement, zelfs met alleen pianobegeleiding, door de schitterende harmonieĂŤn en de schilderachtige opbouw een muzikaal feest om naar te luisteren. Vergeving ontvangen we door Zijn genade, die Hij uit liefde aan ons geeft.

P

werd

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

p ? b b bb Ë™ Ë™

F Ĺ“

Ĺ’

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

{qT= ÇT}

Ĺ“

? b b ˙˙˙ ... bb œ œ

j Ĺ“ Ĺ“

Ă“

Š 2003 Lillenas Publishing Company and this arrangement Hope Publishing Company For the Benelux/Scandinavia: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

Expressively

F

j Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ă“

m2

Ë™

zond'

ww

Ĺ“

∑

j Ĺ“. Ĺ“ Ĺ“

Fm

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

F Hij

? b b ˙˙ .. bb

zus kwam,

Ĺ“.

Ĺ“

{p} œœ ˙˙ œ ˙ J

Ĺ“ .. Ĺ“

-

‰ œj œ

∑ Db

Ă“

P œ ˙˙ ‰ œ œ w

Zoon

Ë™

˙˙ ˙

be -reid te dra - gen

zich nam;

Ĺ“. B b11

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

op

Ĺ“

Ĺ’

nw

‰ œj œ œ œ

∑

Ĺ’

Ĺ“. Ĺ“.

Ë™ Ë™

b b j &b b ‰ œ œ ˙.

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ë™ n Ĺ“ n Ĺ“

C/E

Ĺ’

Ë™. Ë™.

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

De Zoon van God,

17

Ĺ“ Ĺ“

j Ĺ“

Je

Ĺ“ Ĺ“

&‰

Ĺ“

Ĺ“.

Ĺ“.

Fm

F m/C

ggg œ˙˙ g gg ˙˙˙ gg

Wij wa - ren zon-daars,

b b &b b w œ œ œ ˙ P ? bb b ‰ œ. ˙ b ˙. œ

C7

G /C

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ F Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Ĺ“ Ĺ“

all div.

∑

Ă“

F

O

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

F m/C

∑

De

Ë™

b & b bb

Music: Jimmy Owens Choral Setting: Jack Schrader

Expressively

Ă“

voor ons.

? b b Ĺ“. bb

HIJ STIERF VOOR ONS

b b4 Ĺ“ &b b 4 Ĺ“ P ? b b4 Ĺ’ b b 4

Ĺ’

Ĺ“

P stierf

UIT CATALOGUS

Words: Jimmy Owens Original title: He died for us Vertaling: Trijnie Hilberts

P j Ĺ“ Ë™

13

b b & b b Ĺ“.

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ b Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

b &b b 37

t

Ab

Ĺ“Ĺ“

•

F

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ă“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

? bb

Ĺ“Ĺ“

b

• B b/E b

b & b b Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

B b/E b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

? bb Ĺ“ b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Š 2002 Lorenz Publishing Company Duration 3'36 For the Benelux/Scandinavia/Uk/Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland ECC17.0218.02E

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

• A b/B b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ă“ A b/B b

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

men unison

Gm

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ H Ë™ Ĺ“ Ë™ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ -

Ĺ“ Ĺ“

Ë™ E b

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ 2

50

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Cm

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ë™

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

E b/C

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

A b/F

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ë™.

B b7

m7

staan wij vrij voor Gods

Ĺ“

Ë™

Ë™ ..

j Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“ .. F

˙œ œ œœ œ œ

de al - leen

j Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ J

Ĺ“. Ĺ“.

door ge - na - de al - leen?

Ë™ Ë™

G m/B b

H women unison Ĺ“ Ĺ“ Ë™ Door ge - na

een

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

E b/G

m7

˙œ œ œœ œœ

ons be - vrijdt

Ĺ“

•

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

die

•

Ë™ Ĺ“Ĺ“

•

Ĺ“ Ĺ“

Ĺ’

Ĺ“

Eb

Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

‰ œ œ

Ĺ“. troon.

Door ge -

Ĺ“.

B b7sus 4

‰

Ĺ“ Ĺ“

B b7 G m/B b

˙˙ œœœ ˙ ˙

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

ECC17.0218.02E


Met Psalm 118 als thema, de 6/8ste maatsoort en het gebruik van echo tussen solist en koor of koor en gemeente een prachtig overwinningslied! Zeer bruikbaar voor de opening van een dienst, bijvoorbeeld op de Paasmorgen. Gebaseerd op Psalm 118. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft verheug je in je Redder.

12

# j & # œ œ

8

# & #

UIT CATALOGUS

DE DAG VAN DE HEER Words: Christopher WalkerWords: Tony Wood & Joel Lindsey Original title: This day was made by the Lord Vertaling: Diny Beijersbergen-Groot

? ##

Music: Christopher Walker Choral setting: Sjoek Nutma

œ œj œ . œ œ >œ .

Dit

? # # 68

# 6 & # 8 œ. œ.

G/B

œ. œ.

œœ .. œ.

? # # 68 œœ .. œœœœ ....

œ. œ.

œ. œ œ

œ . œ Jœ D/C #

œ.

œ

dag van de Heer!

>

D/C #

D

is de

A

D

œœ .. œ.

œœ .. œœ ..

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œœ .. œœœœ ....

œ. œ.

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œœ .. œ

œ œ

œ

D/F #

A7

A

œ.

17

œ.

E m/G

œ J

œ. œ œ œ œ.

Œ.

Œ

Dit

? ##

A

œ. œœ ..

œœœ ...

œœ ..

œ. >

> > >

# & # œ. >

œ

j œ œ. œ œ œ.

Dit

is

de

? # # >œ .

œ

œ J

dag van de Heer.

# . & # œœœ ..

G/B

G

>œ . >œ >œ >œ .

œœ . .

œ. œ.

œ. œ œœ . J

Ik

dank U, Uw lief - de is

œ. œœ ..

‰ œ œ œ œ

œœ ..

œœ ..

œœ ..

œœ ..

œœ œœ œ œ œ œ œ œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ .. œ

œ . œ œ œœ .. œ. œ.

œœœ ...

œ. œ.

œ œ

de

dag

j œ œ J

œœ . .

œœ

van de Heer!

œœ œ œ

œ.

œœ ..

œœ œœ

C

Weest nu ver -heugd,

œœ ..

œœ

G/B

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ œ œ œ

D

œœ .. œ.

? # # œœ .. œœœœ ....

œ. œ.

œœ .. œ.

œœ .. œ

œ . œœ œ ‰

n œœ ..

œœ ..

>

Laat ons aan - bid - den en

© 1989 Christopher Walker. Published by OCP Publications For Europe excl. Uk/Eire: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

œœ . .

œ. œ.

9

21

mens

U ZOND UW ZOON Music: Twila Paris Choral setting: Lloyd Larson

‹

‹

‹

tot

C

œœ .. œ.

œ œ œ œ.

œ .. œ .. œ œ œ œ.œ œ Œ J

œ. œ.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

œ œ

j œ

j œ œ

tot

glo-rie.

œ

œ

 

n œœ ..

œœ ‰ œ

n œœœ ... nœ .

œœ œ ‰

D

G/B

¡ ¡  ¡, Q

"  ¶

‹ D/C 

¡

‹ Dsus/B

¡ ¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡

Dmaj7/A

¡

¡¡¡¡ ¡¡¡¡

‹ G9

D/A

‹

Gmaj7/A

¡¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡¡

œœ ..

œœ ..

j œœ œ .

œœ .. œ.

œœ ..

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

Q

¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

van

God.

‹ Dmaj7/A

‹

Gmaj7(9)

Ì ÌÌ

¡¡¡ ¡

¡Ì Ì

¶ ¡K ¡ Ì

¡ ¡

¡Ì

rit.

A7

¡

¡¡

¡

¡ ¡

D/C 

¡

¡

¡ ¡Ì ¡¡

D

¡¡

¡¡ ¡

¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡¡ ¡

5

 ¡ Zoon,

"  ¡¡ " ¶ K ¡ Ì ¡

K ¡ ¡

¡

on - schul - dig,

¡

K ¡ ¡ ¡

¡

Hij kon niet

lan

rein.

‹

-

‹ Gmaj7

A

Dsus

¡¡

¡¡ ¡

¡¡

¡¡

¶ ¡K ¡ Ì

¡

¡

ger bij U

zijn,

Bm

K ¡ ¡¡ ¡

¡ ¡¡ ¡¡ ¡

¡¡ ¡

¶ K¡ Ì ¡

¡ ¡

¡

¡ ¡

¡¡ "  ¡¡

Q

K ¡

maar kwam als

Asus

A

ÌÌ¡

¡

¡¡

¶ ¡K ¡ ¡ ¡ ,

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡ ,

¡

a tempo

¡

¡

¡¡¡

KGmaj7(9) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡

¡

¡ , Uw

¡

ei - gen

D

Gmaj7

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

¡

¡

¡ ,

¡

Zoon, A/C 

D

¡

¡

¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

¡¡

¡ ¡

K ¡ ¡¡ ¡¡ ,

¡¡

a tempo

¡¡

¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡¡

16

 ¡ Hem

D/F 

¡¡ ¡ ¡

© 2004 Straightway Music/Mountain Spring Music, adm. by EMI Christian Music Publishing For Europe: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Q

¡

be - laad - den

¡¡

‹ Gmaj7(9)

 Dmaj7/A ¡

¡

2K

‹

D

K ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ,

" 

Dsus/B

¡ ¡ ¡ , Q ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡

‹

Zij krui - sig - den

A

A 7/G

A

U zond Uw

"  ¶

U bent

ECC17.0199.02F

K ¡ ¡¡ ¡¡

‹

œ œ œ

13

K ¡ ¡ ¡

œœ .. œ. œ œ

Uw hand richt mij op

D

œ.

œ J

Bm

D/C #

D

‹ F m/A

j œ œ J

œ. œœ ..

Hij werd ge - slacht als lam

‹

" ™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Q

¡¡

op aar - de

"  ¡¡¡

Rœxx

de

œ œ

A

rit.

K ¡¡ ¡¡ ¡ ¡

 ¡¡ 

G

Words: Twila Paris Original Title: Lamb Of God Vertaling: Mireille Schaart

is

œœ ..

2

UIT CATALOGUS

Tenderly, very freely

œ. œ œœ . J

Dit

>

œœ ‰

>

j œ

œœ .

œœœ .. .œ

œ.

nœ .

D

Duration 2'46 ECC17.0199.02F

Twila Paris heeft al heel veel zeer aansprekende liederen geschreven. Lamb of God straalt een heerlijke warme intimiteit uit en is daarmee als een liefdeslied voor onze Heer. Hij werd geslacht als Lam van God. Belaadden Hem met smaad en hoon. Was mij schoon met Uw dierbaar bloed, leid mij met Uw staf en stok en noem mij een Lam van God.

  ¶

>

D/F #

A 7/G

j œœ J

œœ ..

œœ

solo

œœ

œœ

prij - zen.

œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ . ? # # œœ .. œœ œ œœ . œ œ œ œ œ J

œ. œ.

œœ ..

n œœ ..

œœ

œ.

œœ . .

E m/G

j œ

Œ

>

œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ

A

# . & # œœ .

œœ ..

Œ.

>

œ J

œœœ ...

œ. œ œ œ œ.

œ J

œ œ

œœ

œ œ

D/F #

G/B

œœ ..

n œœœ ... œœ nœ . œ ‰

œ J

G/B

A

œ œ. œ J

zingt vol van vreugd.

œ. œ.

A7

A

œ . ? # # œœ .. œœ œ œœ .

D

E m7/G

D

œœ

>

dag van de Heer.

œ. œ ‰

A 7/G

A

>

œœ œœ

œœ ..

# & # œœ .. œœ œœ œœ ..

>

j œ

œœ .

. œœœ .. œ

œœ .. œœ œœ œœ .. œ œ œ œ œ J

? # # œœ .. œ œœ .. œ . œœ Œ J

D/F #

A 7/G

. œ

œ œ œ œ œ œ

œœ .. œ.

is

D/F #

D/F #

œ. œ.

prij - zen.

> œ œ œ œ œ œ

A

œœ ..

œ. œœ .. œ œ

Laat ons aan - bid - den en

œ. œ œ œ.

D/C #

D

œ œ œ œ œ œ >

j œ

A 7/G

j œœ œ J

# & #

solo

œ. œ œ œ.

>

22

7

# & #

œ œ œ œ. won -der be-richt.

le - ven en licht.

‰ œ œ

D/C #

D

# & # œ. œ.

œœœ œ.

œ. œ.

all div.

# > & # œ.

zingt vol van vreugd.

>œ .

œ œ

œ

œ œ

œ

Weest nu ver-heugd,

œ.

G/B

>œ .

œ œ

‰ œ œ

Œ.

∑ A

all unison

Œ.

œ J

O ver - tel door dit

U bent

? ## œ . œ.

Refrain:{q. = Ç 76}

> > >

le - ven en licht.

# j & # œ œ œ.

# 6 & #8

>

U bent

œ œ œ œ

œ. œ œ œ.

œ œ œ

ge-ven.

" ¡ 

¡

2

¡

¡

met

spot

en

hoon.

¡

¡

¡

Gmaj7(9)

¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡

"  ™Ì ¡ ¡ ¡ ¡ Duration: 3'15 ECC17.0606.02F

¡

¡ ,

Bm

 ¡¡

¡ ¡

K ¡

¡¡

¡

¶ ¡K ¡¡ ¡¡

¡¡

De Jo - den - ko -

¶ ,¡ ¡ ¡

Asus

A7

¡¡¡

¡¡ ¡

D/F 

¡¡¡ ¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ , ¡ 3

51

2 -

- ning werd be -

¡

¡ ,

¡

¡

F m/A

Gsus

G

Ì¡ Ì

¡

¡¡

¡

™ ¡ ¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡

¡

2

ECC17.0606.02F


Een uitstekend meerstemmig arrangement van het bekende lied uit o.a. de Opwekkingsbundel dat het verhaal vertelt van Jezus’ dood vanuit het perspectief van God de Vader. Luister naar de schitterende harmonieën en laat je meeslepen in de emoties van dit indrukwekkende liefdeslied.

11

# & # 64

15

UIT CATALOGUS

# & # 64

ZO LIEF HAD GOD DE VADER ONS Words: Stuart Townend Orginal title: How deep the Father's love for us Vertaling: Peter van Essen

œ

‰ j œ

Hij

œœ

zijn

‰ j œœ J

al

œœ

œœ œ

œ

œœœ

œœ œ

D /A

# & # 64 œœ ..

j œ

Œ

zond

-

œ.

Œ

den

64

œœ

-

A su s

œ.

A

‰ j˙. 44 ˙ .œ

œ

ei - gen

œ œ œ J

D

E m/D D

64

‰ œj ˙ . w

Œ

œ

œ Œ œœ

stem

D/F #

Em

64

Hem

Œ œ 46

G

4 6 œœ œœ 4 œœ .. œj œ œ 4 œ 44 ‰ œj ˙ . w œ œ

64

{q= Ç92}

Freely D

D/F #

Em

œ. # & # 46 œ .

G

P j ‰ ˙ ? ## 6 ˙ . œ 4

œ. œ.

Solo

# & #

? ##

Ó

lief

zie

G/D

# & # œj œ

G/D

œ

4 œ œ œ 4 ˙

had God

de

Va - der

j œœ œœ J

œœ

œœ œœ

‰ œj ˙ . w

œ

œ œ J

D

E m/D

6 œ 4 .. œ . œj œ œ. œ P-F j œ˙ 46 .. ‰ œj ˙ . w

œ. w

œœœ œœ

D

œ œœ

G

46

# & # 64

loo

# & # 64 œœ ..

 

21

schuld en

1st time Solo 2nd time All

À

F m9

  ÌÌ

¶ ¡ ¡ ¡ À

K A2 ¡ ÌÌX

F m9

¡¡ ¡

Ì ¡ ¡

Ì "   ¡ ¡

‹ ÌÌ

 

E/F 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ÌÌ ÌÌ

¡

" ¡

¡

¡ ¡

¡

 

Ì ¡ ¡

Ì

¡ ¡

¶ ,¡

F m7

Ì

ben

j œœ œœ J

64

œœ

œ œ J

E m/D

64 w Œ

j œ ˙.

‰ w

j œœ œœœ œ

ik

œœ

œ

die

Hij

D

G/B

D/A

œœœ

œœ œ

œœ œ

œ œ

œ œ

œ

˙.

K ¡

¡

¡

¡

¡

lief - de wast

K ¡

D

Ì

¡

Uw

¡

¡

¡

œ

44

44 44

K ¡

¡Ì Ì

¡

¡

¡

¡

¡

schoon.

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

Ì¡ Ì

Ì

Ì

¡

mij

A/C 

Bm7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡Ì ÌÌ Ì

Ì

44

ECC17.0404.02E

rein,

E

K ¡

Gods

œœ

mijn zon - de

œ.

6 j œ œ œ 4 œœœ ... œ œ

œœ .. œ.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

E

A

¡

¡

¡

¡

voor Uw

¡

¡

¡

A2

¡¡ Ì

en schrij-nend was

was

œ

Œ

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

nu

Dank U

¡ ¡ ¡ ¡

À

¡ ¡¡À

Het

˙

œ œ œ œ 44

œ

12

¡ ¡ ¡ ¡

Dank U voor het

‹

œ

pijn,

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

" 

" 

œzx

diep

64 œ . œ.

œœ

D

44

¶ ¡K

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Music: Darlene Zschech

‹

A

44

œ

Hoe

Œ

˙˙ den

44

œ J

œœœ œ œ

9

 

R

"  

-

œ. A su s

j œ ˙˙˙

vond.

44

j œ œ

64 œ .

2

WAARDIG IS HET LAM

‹

baar

œ œ. œ

Duration 4'56 ECC17.0404.02E

UIT CATALOGUS

‹

-

œœ. œ œj œ

che -nen en sma

‰ œJ œ œ

j ? ## 6 ‰ œ ˙ . 4 w

46

Overweldigend! Zing met heel je hart en aanbid het Lam van God. Stel je voor: Op een dag zullen we voor Zijn troon staan met mensen uit alle volken en alle talen. Laat ons lied een uitnodiging zijn voor onszelf en de mensen om ons heen om in aanbidding voor Hem neer te buigen.

‹

-

D /A

j ˙. 44 ‰w œ

4 œ. œ 4

œ

Hij ons zo kost

‰ j œœ œœ œœ J

œœ

64 j œ œ œ

œ œ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Flowing

dat

? ## 6 œ 4

44 œœ ..

Words: Darlene Zschech Original Title: Worthy Is The Lamb Vertaling: Mireille Schaart

‰ j œ œ œ

œ

Œ œ 64

œœ œ œ œ

© 2002 Thankyou Music For the Benelux/Scandinavia/Baltics: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

# & # 64

met

44 ˙

D/F #

15

64

dat

Œ

˙˙ kruis

œ œ

Em

œ œ

Œ

ons

44

de mens daar aan het

j œœ œ œ˙ w œœœ

œ.

‰ j ˙. ? ## w œ ˙.

64 .. œ .

D

œœ œ J

œ œ ˙˙

j œ œ œ œ œ ‰˙ œ œ œœ œ .

46 .. œœ ..

w œ.

1st time: solo

Zo

D

˙ ˙

2nd time: trio P Œ œ 64 .. œ . j œ œ

6

# & #

A

˙ ˙

j 4 ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ œ ˙. 4 ˙. œ w

œ

œ œ

j œ œ œœ œœ

D /A

œœ œ œ œ 4 J œ œ œ œ œ œ 4 ww

Esus

¡¡

¡

A/C 

Ì¡

" Ì

¡

¡

-

¡

À

¡ ,

vast - ge - na - geld

Ì

Ì

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

À A2/C 

D2

¡

¡ ¡ ¡ ¡

- fer;

K ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

¡

K ¡ Ì

¡ of -

Ì¡

Ì

Ì¡ ¡ ¡ ¡

¡

Ì

Ì

5

  ¡ 

K ¡ Ì

À

Ì

¡

stierf

voor

¡ ¡ ¡ ¡

Ì

¡

  ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ Ì ¡ ¡ ¡Ì ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

D2

Esus

kruis,

"   ¡ 

Heer,

¡ ,

Ì

¡ ¡ ¡ ¡ dank U dat U

À A2/C 

D2

"   Ì

64

om -

œ œ 4 ˙ 4

j œ œ œœ œ

œ. œ.

Œ

hart

44 œœ œœ ˙˙

j œ œœ œœ œ J

shaamd hoor ik mijn

46

Œ œ

van ons ge - bro-ken

œœ ..

j œ 44 œœœ .. j œ œ 64 . œ œ

œ˙ . ˙

4 j œ œ œ œœ œ 4 ˙

œ. heil

be

œ 4 ˙ J 4

Bm

64

œ tot

j4 œ 4 ˙˙

œ˙ .

‰ jœ œ ˙

‰ j ? # # 64 œ ˙ . w

 

4 œœœ 4 ˙

œ

mijn schuld be - la

? # # 46 œ ‰ œ J

Music: Stuart Townend Arr.: Travis Cottrell

œ

œ

ei - gen Zoon

Ì

Ì

Ì

K ¡ ¡

mij.

K ¡ ¡ E

Ì

15

 Ì

¡ ¡ ¡ ¡

aan

A

Ì¡¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ì

¡ ¡ ¡ ¡ U droeg al mijn

Ì

© Hillsong Publishing For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

¡Ì ¡ ¡ ¡

¡

D2

Esus

" Ì Duration: 5'57 ECC17.0607.02F

het

" Ì  Ì¡ ¡ ¡

Ì

¡

kruis.

¡ ¡ ¡ ¡

Lief - de - vol ver - geeft

K ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ U

U

 ¡¡¡

K ¡¡ ¡ ¡¡¡ ¡ ¡

¡ Ì¡ ¡ ¡

¡Ì Ì

¡ ¡ ¡ ¡Ì Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

Ì

E

¡ E/F 

A

¶ ¡K

mij,

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

3

52

¡

F m7

¶ ,¡ ¶

K ¡

ECC17.0607.02F


Ga mee naar de hof van Gethsemane, ga mee naar het kruis van mijn Heer en ervaar het enorme spanningsveld tussen overgave aan Gods wil aan de ene- en de angst voor dat wat komen gaat aan de andere kant. Een emotioneel en expressief arrangement dat het hart raakt.

13

18

 Ì( a tempo ¡¡ Ì huil

-

Ì " Ì

UIT CATALOGUS

G

JEZUS, DOOR IEDER VERLATEN Words: Bill F. Leach Original Title: Jesus, Alone In The Garden Vertaling: Trijnie Hilberts

Expressively, freely

de

¡ ¡ ,

¡¡ ¡¡ ¡

Am

te,

¡ ¡

Cmaj7

¡¡

¡ ¡

D

G/B

K ¡ ¡¡

¡¡¡ ¡ ¡Ì 

¶ K¡ Ì¡

¶ K ¡¡ ¡ ¡

¡¡

¶ ¡K ¡

Ì¡ Ì

¡

be - ker langs mij

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Em

¶ ¡K ¡ Ì

¶ K¡ Ì¡

"Laat de

¡¡

¡¡ ¡ ¡¡

¡ ¡

a tempo

" ¶ ¡K ¡ Ì

-

Ì

¡ ¡¡

¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡K ¡ ¡

¡¡

en smeek

¡ ¡

D

 ¡ ¡ (

Music: Lloyd Larson

K ¡¡ ÌÌ

gaan!

Maar

Ì Ì

¶ ¡¡ ,

Asus

A

¡¡ ¡

¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ Ì ¡

¡ ¡

¶ KÌ X¡

Rœzx

Cmaj7

¡ ¡ Ì¡ ¡

Em

 ¡ ¡ Q

K¡ "  ̶ ¡ 5

Q

¡ ¡ ¡

Cmaj7

¡ ¡ ¡ ¡ Ì

Dsus

D

ÌÌ 

¡

¡

¡ ¡

17

 O ¡¡

K ¶X ¡ ¡ ¡ Ì

¶ K¡ Ì ¡

¶ K¡ Ì ¡

¡¡

¡ ¡

Ì

Hij Em

C

¡ ¡ ¡ , ¡

¡ ¡ ¡ ¡

D

¡ ¡

lag ge - knield

¡

Ì

en

bad.

Cmaj7

K ¶Ì ¡ ¡

D

niet mijn wil,

¶ ¡K ¡ Ì

TB " Q¡

¡

‹

¡

¡

Zweet stroom - de van Am7

Ì¡

¡

¡

¡ zijn

li - chaam, D/E

Em

D/E Em

ÌÌ

¡ ¡

¡ ¡

¡¡ ¡¡

" Ì Ì

¶ K¡ ¡ ¡ ¡ X¡

ÌÌ

Am7/F 

Am7

ÌÌ Ì

Ì¡ 

¡ ¡

B/A

Ì Ì

© 2001 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Company. For Europe (excl. Italy, Spain, Portugal): Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.

Ì Ì

¡ Ì

Ì

¡Ì ¡ ¡

rit.

Emotioneel en beladen lied dat de tijd als het ware even stil zet. Dit lied is zeer goed in te passen in een Paasmusical of samen met een schriftlezing in een (thema)dienst. Duisternis en stilte vielen neer op de aarde toen mijn Heer naar Golgotha werd geleid.

9

&

15

Ì Ì

# œ œ Je

&

Music: Douglas E. Wagner

13

-

zus

#

œ œ

œ œ

D 7/E

Em

j œ œ

œ. œ œ˙ .

Em

œ

œ œ

œ œ

A m/E

Em

j œ œ

œ. œ œ˙ .

œ

œ œ

œ œ

A m/E

œ œ˙ .

?#

œ œ œ œ

˙

œ œ

œ œ

¡ ¡

Q K ¡

‹

¡ ¡ ¡

¡ ¡ aan het

¡

Ì

¶ ¡,

kruis - hout,

Em(no3)/C

het

D(no3)

Bm7

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡¡¡ ¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡ ¡ ¡

¡¡

Ì

Ì

Ì

&

œ œ œ

naar het

kruis op Gol

Ì

œœ

œœ.

œ œ œ œ˙ œ

œ œ

œœ œ

werd Hij

j œœ œœ

± C # ˙ ˙˙

œœ

œ œ

tha

werd

œ œ -

go

-

œ œ

ge - na

œœ

A m6

œ œœ

B m7

-

œœ

˙˙

œ œ œ œ œœ œ œœ ˙

œ˙ ˙

˙ œ

œ œ

œ œ

geld

aan het

hout,

Hij

œœ œ œ

œ œ

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ

± œ œœ

œœ œ œ œ

œœ œ.

B m/D

œ

E msus 2

œœ

œ

œ œœ œ

Em

œ

B m7

œ

C

œ

Op

de

œ

œ

Ó

œ

œ ˙

f œ

˙

œ

toe - ge - bracht.

E m 11/A

œ œ

œ œ œœ ˙

œ œ

œœ

Bm

œ œ œœ

j œ œ œ J œ

œ

ECC17.0485.02E

∑ A m7

œœ

¡ ¡

¶ ¡K ¡ Ì

¶Ì ¡

¡ ¡ Ì¡

zus, al - leen

Em(no3)

Em

# œ. œ.

{q= Ç66}

œ

-

top

œ

¡

œ œœ

œ

?#

&

A m/E

Q

Bm7

?# œ œ œ ˙. ˙.

œ J

¡

¡ ¡ ¡Ì ¡

Em

¡ ¡

¡¡

3

TOTDAT DE NACHT VERDWEEN

Em

X

‹

K¡ ¡ ¡ " ¶Ì ¡

UIT CATALOGUS

# & 43 œ . p ? # 43 œ œ˙ .

¡¡

Duration: 3'39 ECC17.0485.02E

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Words: Charlotte Lee Orginal title: But morning never came Vertaling Margreeth Ras - van Slooten

 ¡¡ D

¡ ¡ , ¡ ¡ ¡ Ì Ì ¡

2

¡Ì

B

¡¡

Am7 Bm7

¡ ¡

Je

Bsus

C2

Ì¡

‹

ge - daan."

Cmaj7

Em7/D

¡Ì ¡ ¡ ¡¡ ¡

"

X

¡

¡ ¡

¡¡

¡¡

‹

¡¡

wil moet

¡¡

Ì¡ ¡

had.

¡

¡Ì Ì

¡ ¶ ,

¡¡ ¡¡

F m7( D 5)/E Em

B7

¡¡

al - leen uw

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡ ¡¡

¡¡Q

¡¡

Va - der,

¡ ¡

Am7/C B7sus

" ¡ ¡

21

o

¡ ¡

Hij

Ì

om - dat Hij doods - angst

Bm7

¡

2

¡

¡

¡ ¡

¡

G/B

¶ ¡ ,

À

‹

Ì

Am

2

rit.

‹

¡ ¡

 O ¡¡

Ì¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ KÌ ¶Ì ¡ ¡ ¡

¡¡

K ¡ ¡¡  ¡ ¡ ¡

¡¡

" ¡ ¡

Dsus

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

K ¶X ¡ ¡ Ì

¶ ¡K ¡ Ì

¡ ¡ ¡

¡

Je - zus, door ie - der ver - la - ten,

¡

Em

K ¡ " ¶Ì ¡

Em

¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

K ¶Ì ¡ ¡ ¡ ¡ 

¶ ¡K ¡ Ì

 ¡ ¡

Bm7

Ì Ì

SA

¡

9

¡ ¡ D¡¡

B m/D

Em

œ œ œœ œ Fœ œœ œ œœ œ

F œ œ œ œ œ stierf

al - leen.

œ œ œ œ œ

œ œ

œ ˙

A m7

Bm

œ œœ

œ œ œ œœ

5

&

F # œ Stil

&

#

women unison

œ en

œ

œ

P ?# œ œ˙ .

œ

A m/E

œ œ œ

œ

œœ œœ œœ œœ ˙

œœ

œ œ œ J

de

Œ

E m/B

B

Em

˙ œ

# œœ

œ ˙

œ

œ œ P Œ

div.

œ

vol - ko - men

Em

œœ œ

œœ

œ

En

œ

Ped.

? # œœ˙

women unison

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

duis - ter

werd het

Em

œ

œ œ œœ .

œ

C6

œ œ œ

œœ œ J

œ œœ

œ

œ

o - ver - al Em

œ

œ

E su s

˙œ˙.

œ

˙

die

dag,

D/E

j œ œ

‰ ˙

œ

œœ œ

.

œ

E su s

˙œ ˙˙ ˙

© 2001 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation For the Benelux/Scandinavia/UK & Eire/G.S.A.: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

œœ

œœ

17

&

dat mijn

# œ

Em

œ

œ

œ

men - sen

œœ

?#

œœ

œ

ble - ven

œ œ œ

wach - ten,

Ó

œ œ tot

œ œ F

Π&

# œ

?# œ œ ˙. Duration 2'31 ECC17.0407.02D

A m/E

œ œ œ

œ œ œ

Em

œ

-

œ œ ˙.

œ œ

œ œ

œ œ œ

Œ

˙

œ ver

-

dween.

œ

˙

±

D

E su s 2,4

œ œ œ œ

œœ

œ. œ

j œ œ œ Œ

œ œœ

œ˙ ˙

œ

C

œ œ

˙ ˙ ˙ 2

53

œ

de nacht

œ

Œ

men unison

A m/E

œ œ œ

œ œ œ dat

œ

Em

œ

Œ

ECC17.0407.02D


Een gedragen en ingetogen lied met een zeer devote melodie. Het bijzondere is het ostinato refrein, in twee verschillende versies, dat zowel opzichzelfstaand als onder de coupletten gezongen kan worden. Wij aanbidden U want door het kruis hebt U verzoening gebracht.

17

b & b b ˙˙ ..

8

all div.

Wij

UIT CATALOGUS

? bb

b

dan - ken

˙˙ . .

œ œ

zus,

Heer,

œœ

˙w

œ˙ œ ˙ œ œœ œ ˙˙ ..

œœ œœ

U, o

Je

œœ œœ

˙˙ . .

˙˙

-

œ œ

˙ ˙

œœ œ œ

den kend

œ œ

œœ

˙˙

œœ

˙˙

aan't

œœ

kruis zie 'k Uw

œœ

œ œ

˙˙

œœ

BIJ UW KRUIS Words: Suzanne Toolan Original title: By Your Cross Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

Ostinato refrain:

b & b b 44 ˙ .

all unison

œ

Wij

œ

23

b &b b

{q = Ç 116}

œ

œ œ ˙.

œ œ ˙

dan - ken

? b 4 ˙. b b4

Music: Suzanne Toolan

U,

o

w

Je - zus,

Heer,

œ

œ œ ˙.

œ œ ˙

˙

œ œ œ

den kend

˙

w

œ œ

˙

aan't

b &b b

œ œ

˙

b &b b

solo

œ œ œ œ

œ œ

œ

U bent de bron van

b &b b

˙

˙

lief - de

? bb

b

vre - de,

all unison

˙

˙

w

˙.

weer.

Wij

œ

œ œ˙

dan - ken

w

œ œ

˙.

U,

œ

? bb

œ œ

œ

˙œ œ

b

˙ ˙

˙.

Je - zus,

œ

Wij

ww

œ

U,

w

œ

U stierf ook voor

o

mij.

œ

œ œ ˙.

œ œ˙

dan - ken

œ

œ

Je

-

w

zus,

w

Heer,

U bent mijn hoop en mijn

œ

œ œ ˙. o

Je

-

zus,

∑ 29

˙

˙

Door Uw

12

w kracht.

b &b b

œ

˙

˙.

ww weer.

œ œ ˙

b ˙ &b b b &b b

˙

all unison

˙˙

lief - de 7

solo

Glo - rie,

kruis zie 'kUw

œ œ œ

œ

œ

œ

Leid ons met

œ Uw

œ œ

˙

va - der-hand

œ œ

œ œ œ œ

w

Door de

dag en door de

nacht.

˙

Heer,

den

œ œ œ kend

aan't

˙

œ œ

˙

kruis

zie 'kUw

lief

-

˙

w

de

weer.

© 1998 Suzanne Toolan, RSM. Published by OCP Publications For Europe excl. Uk/Eire: Unisong Music Publishers bv., Hilversum, Holland

œ

œ is

ons

œ

œ

˙

˙

hart weer

vrij. all div.

b &b b ˙ den

w

dood

? bb

œ œ œ kend

b

aan't

˙

kruis zie 'k Uw

Duration 3'26 ECC17.0202.12D

˙

˙

lief - de

w

˙. ˙.

weer.

Wij

2

˙. ˙.

œœ

œœ œœ ˙ ˙

dan - ken

œ œ

œ œ

œ œ

U,

o

˙ ˙

œ œœ

ECC17.0202.12D

De ECC Catalogus: van selectie tot brievenbus (DEEL 4) Ondertussen...

Website

De muziekgravures zijn nu klaar voor uitlevering. Vanuit PDF bestanden wordt alle muziek op bestelling voor u gedrukt op snelle, hoogwaardige digitale printers. Zo heeft u uw muziek snel in huis. Groot voordeel van deze methode is dat er geen dure voorraden meer gehouden worden.

Tot slot wordt de website geactualiseerd. De gegevens van de nieuwe catalogus komen online, inclusief de teksten van de vertalingen. Vanaf nu kunt u de nieuwe uitgaven via de website bestellen. Telefonisch kan natuurlijk ook nog steeds.

De vertalers hebben hun teksten ingeleverd. Als de teksten zijn goedgekeurd gaat de graveur ermee aan de slag: Elke taal zijn eigen gravure, zodat u kunt kiezen in welke taal u het lied wilt bestellen.

Even nagenieten... Over een periode van ruim 4 maanden hebben ongeveer 20 enthousiaste mensen met veel plezier aan deze nieuwe catalogus gewerkt: Redacteurs, graveurs, arrangeurs, correctors. vertalers, ontwerpers, etc.

Eindredactie en ontwerp Dan komt het moment dat alle stukjes van de puzzel in elkaar moeten worden gepast. Op de afgesproken datum komen alle materialen voor de opmaak van de catalogus bij de eindredactie: muziekgravures, programnotes in drie talen, alle vertaalde teksten, illustraties, het voorwoord, etc. De indeling en inhoud van de catalogus wordt definitief vastgesteld, alles wordt nog een keer zorgvuldig gecheckt en dan kan eindelijk de grafisch ontwerper er mee aan de slag! Na enkele correcties van de drukproeven kan de catalogus naar de drukker!

Veel tijd om na te genieten is er niet, dat laten we graag aan u over! Wij gaan vast beginnen met de volgende catalogus...

Het is altijd weer een mooi moment als de dozen met nieuwe catalogi en cd's binnenkomen en het eerste exemplaar uit een doos wordt gehaald. De kroon op 4 maanden werk! Snel worden de cd's ingeplakt en de catalogi, samen met een adresdrager, verpakt en verstuurd: Op weg naar koren, dirigenten en muziekcommissies in binnen- en buitenland, op weg dus naar uw brievenbus.

54


www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!

Op de ECC website is veel extra informatie te vinden. Wist u bijvoorbeeld al dat u op úw club website... ... fragmenten van alle uitgaven kunt beluisteren? ... eerder verschenen catalogi en specials kunt downloaden?

... veel teksten van vertalingen kunt inzien én downloaden? ... door op een titel te klikken alle gedetailleerd informatie over dit werk kunt bekijken? ... een agenda is waar u uw concerten on der de aandacht kunt brengen? ... het laatste nieuws is te lezen uit 'Nederland Korenland'? ... een complete lijst kunt downloaden met echt álle informatie over onze uitgaven? ... in deze lijst ook de beschikbaarheid van soundtracks en orkestraties is opgenomen? ... deze lijst is opgemaakt in Excel, zodat u zelf allerlei selecties kunt maken? En... uiteraard kunt u ook gewoon online uw muziek bestellen! Surf dus snel naar www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!

55


European Choral Club 'Zing met je hart'  
European Choral Club 'Zing met je hart'  

100 Nederlandstalige liederen voor Gemengdkoor

Advertisement