Issuu on Google+

Powered by Small Stone Media

Powered by Small Stone Media

e i t i d E t

P.O. Box 9185 NL3301 AD DORDRECHT The Netherlands Tel: +31(0)78 622 75 47 Fax: +31(0)78 616 14 92 em@il: info@europeanchoralclub.com internet: www.europeanchoralclub.com

s r e K


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen

2


Beste zangers en dirigenten, En? We zijn benieuwd of u onze raad in het voorwoord van de vorige catalogus opvolgde en door samen te zingen de hemel op aarde hebt beleefd. Ditmaal een catalogus boordevol repertoire dat alles te maken heeft met zoals Rich Mullins zei: "Die nacht in Bethlehem ademde God voor het eerst onze lucht in". God die met ons meeleeft, onder ons woont en Immanuel, God met ons, heet. "Kerstliederen raken ons. Heilige woorden inspireren ons. De gouden gloed uit de kribbe verwarmt ons. Een beetje religie met Kerst is prima. Maar die gloed in de kribbe komt van het Licht van de wereld. Het laat het kwaad zien voor wat het is en verlost het of vernietigt het. Het kind in de kribbe is veel meer dan het onderwerp van onze sentimentele verzuchtingen. Hij is de Zoon van God die geaccepteerd moet worden als heerser - of geconfronteerd als rivaal."(John G. Stackhouse jr.) Wij brengen in deze catalogus van harte veel kerst repertoire onder uw aandacht wat uiting geeft aan bijbelse waarheden en onszelf, u en ons potentiĂŤle publiek uitnodigt om een keus te maken, hoopvol in het leven te staan en te vieren dat met de geboorte van Jezus de hemel op de aarde landde. Geniet van het doorluisteren van dit materiaal! Heel veel succes met de selectie van de juiste titels voor uw groep en veel plezier bij het instuderen en de uitvoering er van. Een hartelijke groet en tot de volgende catalogus. European Choral Club

Dear Singers & Choral Directors, And? We are curious if you took our advice in the preface of the last catalogue to heart and by singing together experienced heaven on earth. This catalogue contains repertoire that has everything to do with what Rich Mullins said "that night in Bethlehem for the first time God breathed in our air". God living among us, Immanuel, God with us. 'Christmas songs touch us. Holy words inspire us. A golden glow from the crib warms us. But it all originates from the Light of the world. The child in the manger is more than a sentimental story. He is the Son of God and needs to be accepted as Ruler or confronted as Rival." (John G. Stackhouse jr) The songs in this catalogue are an expression of biblical truths and challenge us, you and our audience to make a choice and live a hopeful life, celebrating that with Jesus' birth heaven landed on earth. Enjoy selecting the right material for your choir and we wish you lots of pleasure in rehearsing and performing it! Warmest Regards European Choral Club

3


Colofon

Content Catalogue 32 - CHRISTMAS CD Track Title

Edition / Uitgave European Choral Club BV (a division of Small Stone Media BV) P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Editors / Redactie Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Tineke van Vugt-de Jong, Peter Grasmeijer, Dean Jones, Adrian V. Miller. Design / Vormgeving Rob Bruin

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer

23. 24. 25.

ISBN/EAN 978907736532-8 NUGI 668

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

© 2010 European Choral Club bv. – The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

Page

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Colofon, Index 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Partner met Compassion! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 In the beginning was the Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hark the herald!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Silent night, holy night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En de heerlijkheid van God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 O little town of Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Heaven is in this house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Too much light for midnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 God's promise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ga op weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 One small child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Forget your worries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Glory to God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 U bent het Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Alleluia, the angels will sing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jesus Saviour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sweet Jesus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Info ECC website Op zijn eigen tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hand of sweet release. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kom en aanbid Hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hoor je ook hoe de hemel klinkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Mijn ziel maakt groot de Here God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 King of glory, King of love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Meest gezongen liederen in kerken in Nederland Er is plaats in mijn hart voor U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Christenen wees blij! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Of the Father's love begotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Meestgevraagde Kerstliederen van de European Choral Club! Lag U in een kribbe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 God is Heer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Eens en voor altijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Jesus Christ is born today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Break forth, o beauteous light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Angels we have heard on high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wie heeft gekend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zachtjes sliep Maria's kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hodie! Alleluia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Breng het licht, het licht van vrede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Uitroep vol vreugde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 We are waiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lied van verwachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Herken ik Jezus als Hij komt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Deliver us, Lord! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kom, mijn langverwachte Jezus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Softly draw near the stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sussex Kerstlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Blij verwachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Child of salvation (a.k.a. Child in the manger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Are you looking for Jesus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Zing mee in het grootste gospelkoor uit de Nederlandse geschiedenis! Zaterdag

25 juni 2011

Bij deze catalogus vind je een folder met informatie over een uniek zangfeest waarvoor we ook jouw koor van harte uit willen nodigen. Doe mee en sluit je aan als we met duizenden stemmen samen zingen tot eer van God. Meld je vrijblijvend aan via www.preez.nl. Wij houden je graag op de hoogte!

De Kuip

Een project van Stichting

in samenwerking met:

Rotterdam

Paul Krugerstraat 12-b • 3072 GL Rotterdam • 0857 84 94 35 • info@preez.nl • www.preez.nl

4


In the beginning was the Word In het begin was het Woord VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 1

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0987.01F NEDERLANDS -17.0987.02F

IN THE BEGINNING WAS THE WORD Words: Lloyd Larson, based on John 1:1 and 3:16

E

Every story has a beginning. The mark of the start of something new. This is the story that would change the course of the world's history for ever. It's the story of God's endless love for all the people. A story of hope, comfort and eternal life. The story of Jesus Christ, our Lord and Savior. A story that has to be told. Christmas: In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word became flesh and lived among us. Who ever believes in Him should not parish but have everlasting life.



Mysteriously, freely 

 

 

N

Elk verhaal heeft een begin, het markeert de start van iets nieuws. Dit is het verhaal dat de wereldgeschiedenis voor eeuwig zou veranderen. Het verhaal van Gods eindeloze liefde voor de mensen. Een verhaal van hoop, troost, en eeuwig leven. Het verhaal van Jezus Christus, onze Heer en verlosser. Een verhaal dat vertelt moet worden. Kerst: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Iedereen die in Hem geloofd heeft eeuwig leven.



Solo

9

 

the be - gin - ning was the

 

G2(no3)

 

     

Cm7(add2)

Dm7

  

  



and the Word

  

Dm7

 

     

 

  

  

  

 

24

 

In

the be - gin - ning was the

    

 

Word

was

   

 



God.

G2

 

 

 rit.

Word be - came

E



The

Word be - came

  

 

Dm/C

   

      

 

  flesh

Fm/E 

 



and



lived

a

E



flesh and

 C

     

      

     



Slightly faster 

SA

 

God,

 

G2(no3)

        

-

mong

us.

Fm/E 

       

     

3

 

  

a

-

 



Dm/C

   

28

 

    

  

TB

 

   

 

 

 

 



  

 

 

 



glo - ry

  

C/D

 

C

 

     

 

  

G/D

 

   

We have seen

Am7/D G/D               

    

The

the

mong us.

    

   

32



 

rit. e dim.

 

 

     



 

grace

D7sus



   

of the

 

one

G/B

Am

   

 



  Duration: 3'25 ECC17.0987.01F



G/B





 

  

D

C/D

rit. e dim.



G

poco rit.

    

 



 





sent from



 

God,

Gmaj7/B

Am7(9)





poco rit.

     

      C(add2)

 

 



full





      

 

Gmaj7



 

of

 





Gently 

     

 

    

 

God

  

G7(9,11)



   

      

   

4

5



 

 

Tempo primo 



C

 

 

we have seen the

  

Son

 

     

     

 

ry,



    

 

     

G/D                   

 

and on - ly

-

   

    

  

glo



   

Gmaj7 G(  6)/D Am7(  5)/D

 



  

and truth.

     

ECC17.0987.01F

 

we have seen the

Cmaj7/D Am/D C/D

    

lived

     

 

  

 



 

     

glo - ry,

and the

C2

C

  

       

     

rit.

Dm7

   

       

Dm7

  

     

 Cm7(add2)

21

was with

E maj7

 

 



and the Word

Dm7/G



17

Word,



 

  

     



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

God.

© 2006 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

13

was with

E maj7

 



       



 

 

 

Dm7/G

C2(no3)

Word,

   



     

In



Dm7

    

 

D

E

 

5

Jede Geschichte hat einen Anfang. Er markiert den Beginn von etwas Neuem. Dies hier ist die Geschichte, die die Weltgeschichte für immer verändern wird. Die Geschichte von Gottes endloser Liebe für die Menschen. Die Geschichte von Hoffnung, Trost und ewigem Leben. Die Geschichte von Jesus Christus, unserm Herrn und Erlöser. Eine Geschichte, die erzählt werden muss. Weihnachten: Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Word war Gott. Das Word ist Mensch geworden und hat bei uns gewohnt. Ein jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben.

  



     

N.C.

Music: Lloyd Larson, quoting: "God So Loved The World" (John Stainer)



so



loved

Fmaj7

G/F





 

 

 

the

 

    ECC17.0987.01F


37

  



  



world,

C(add2)/E

 

gave

 

  

C/E

 

his

 

 

   

on

 

E7

 

       

48

 

  

-

E7/F

 

 

C7(9,13)

 



 

C7

  

got

   

world

 

 

D dim7/A



-

-

 



Him

 

           

F(add2)/C

 

world world

5





Son,

Cmaj7/G

F

  

that

G/F 

 



  

should

C7

   

that

  

 

per

 

F/C



     

 

 

 



Dm

Zo lief had God de wereld, zo lief had God de wereld. Hij gaf ons Zijn eniggeboren Zoon. Opdat wie geloofd, geloofd in Hem, niet verloren, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, eeuwig leven, eeuwig leven heeft.

  

who - so

be -

Zo lief had God de wereld. Zo lief had God de wereld. Zo lief had God de wereld.

  

Am/E





 



 

-

Bm7(  5)/A

 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God. In het begin was het Woord en het Woord was bij God. En het Woord was God. Het Woord werd de mens die bij ons woonde. Het Woord werd de mens die bij ons woonde. Hij was vol van goedheid, Hij was vol van goedheid, Hij was vol van waarheid, en de grootheid zagen wij, van de Zoon, een'ge Zoon van God.

 

 



not

 

  

   

 



A7/E

 



that



In het begin was het Woord



he

 

Em/G

that

world



ten

 

     



F/C

 that

  

     



 

in



Am7

 

the

 

F/A

  

   

G dim7/D Am/C

-

Cmaj7/G

 

 

  

be

 

be - liev - eth

 

 



ly

    



  



F

liev - eth,

  

 

loved



      

 

 

so

Em

   

43

    

 

C/E

    

 

God

   

 

ish,

E7/G 

æ

 

ECC17.0987.01F

Ned. tekst: Birgitt Paulusma © 2006 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

Hark the herald! Hoor de eng'len VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 2

STYLE : Rock ORDER nr : ENGLISH -17.0996.01F NEDERLANDS -17.0996.02F

HARK THE HERALD! Words: David Phelps

E

if you know the promises of God, you know what His coming to this earth means for your life. What seemed to be an ordinary night, appeared to be the door to a new future. Also in our time we cannot be silent. It is a story that has to be told with passion and excitement, until the day that Jesus comes back again! Christmas: A good news celebration for all the world to know. Angels sing, “Glory, glory to the King!” Spread the joy across the land, Christ is born in Bethlehem. He will reign for evermore.

Music: David Phelps Arr.: Lari Goss

 

Joyfully  G  A m7(4)

          

N

C 2/E 



  

        

Als je Gods belofte kent, weet je wat Zijn komst naar deze wereld voor jou betekent. Wat een heel gewone nacht leek, blijkt de deur te zijn naar een nieuwe toekomst. Ook in onze tijd kunnen, en mogen we niet zwijgen. Het is een verhaal dat met passie en enthousiasme vertelt moet blijven worden, tot de dag dat Jezus opnieuw naar deze aarde terug zal komen. Kerst: Vier het goede nieuws, laat heel de wereld het horen. Engelen zingen “Glorie, glorie voor de Koning”. Laat het nieuws zich over het hele land uitspreiden: Jezus is geboren in Bethlehem. Hij regeert in eeuwigheid.

G /B 

     

 

D 2/F

     

D

wenn man Gottes Versprechen kennt, weiß man, was sein Kommen in diese Welt für uns bedeutet. Das, was eine ganz gewöhnliche Nacht schien, ist die Tür in eine neue Zukunft; auch heute und wir dürfen nicht schweigen. Es ist eine Geschichte, die mit Leidenschaft und Freude erzählt werden muss, bis zu dem Tag, an dem Jesus auf diese Erde zurückkommen wird. Weihnachten: Feiere diese gute Botschaft, lass es die ganze Welt hören. Engel singen: „Ehre, Ehre dem König“. Die Botschaft soll sich über das ganze Land ausbreiten: Jesus ist in Bethlehem geboren. Er regiert in Ewigkeit.

 

G

    

7

G

  

  

 

 

D /G 

G

G

 

C /G 

        

E /G

A m B m

  

© 2007 Wordspring Music/Soulwriter Music Company. For the Benelux: Small Stone Media bv. Holland

D

C /E 

D /F

              

D /G 

 

G

     

an - y oth - er day.

F 2(no3)

 

 





 

 

  D/G  G C/G      

 

C 2(no3)

   

But

       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

6

C

The sun went down like

 

G /B 

   

   

  D/G  G C/G D/G                    

A m7(4)



G   D/G  G C/G             

4

G

                           

 

Duration: 3'33 ECC17.0996.01F


        

10

un - a - ware, the world just slept a - way. G

        

  

     

    

13

heard but

    

15



  

 



 

  

C

 

C 2(no3)

        

 

        

 

    

      

31

 



ech - oed

off

    

good news cel - e - bra

     

A m

            

 

 

 

 

G

 

C /G 

   

 

 

4

             

  

ECC17.0996.01F

 

 

 





An - gels



B /D

 



E m

   





King!”

G

D /G 

C /G 

G



 

G

    D /G 

The

C /G 

D /G 

sing,

 

B /D

     

D

 



was car - ried by the wind:

F 2(no3)

 

“No

C 2(no3)

  

 

      

    

need to fear;

G

  

 





 

F 2(no3)

 

 

De wind die speelde met de melodie. Wees niet bevreesd: God heeft de mensen lief. Het klonk vanuit de bergen tot in het dal benee'; Dit heugelijke nieuws is bestemd voor iedereen.

D.S. al Coda

 

Hark!

  

the

Refrein. Eng'len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! Breng het goede nieuws van Hem. Christus kwam in Bethlehem. Eng'len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! Kom, aanbid Hem, geef Hem eer. Hij die over ons regeert. Refrein.

“Glo - ry, glo - ry

æ

ECC17.0996.01F

Ned. Vert.: Teo Hoogendijk

7

  

peace and good will to men!”

 

3

     

     

 

  

born

        

               

 

C

mel - o - dy

G

 

-

 

G /B 

    

            

           

D /F

new

           

 

Refrein: Hoor de eng'len zingen d' eer: Glorie voor de nieuwgeboren Heer. Hoor de eng'len zingen d' eer: Voor de nieuwgeboren Heer. Voor de nieuwgeboren Heer.

   



E m

Glo - ry to the

De avond viel op die gewone dag. En onbewust viel iedereen in slaap. Het was een stille nacht voor velen, en zij beseften 't niet. Maar voor hen die het verwachtten, klonk overal dit lied.



D

      

a

C

 

King!

 

Hoor de eng'len

   

 

C 2(no3)

   

  

born

 

      

A 7/C

   

   

  

    

   

E m

  

   

an - gels

   

to know.

    

 

C /G  G 



   

25

-

         

28

 

val - leys low;

  

world

              

  

   

B 7/D

 the

D /G 

D

G /B 

the

“Glo - ry,     

 

 

     

 

   

sing:

     

“Glo - ry to the new

D

 

     

       

C

     

all

     

C /G 



filled the

 

King!”

D /G 

 



G

C 2/D 

 

for

                 

sing:



G /B 

 

B 7

    

35

 

 

 

and

 

G /B 



 

- tion

  

G



 

  

tains

  



-

Hark! the her - ald

 



    

C

   

     

33

  

the moun

A /C

       

 



 

2

an - gels

        

 

   

        

C /E  D /F



   

      

D

     



      

C

been wait - ing,

   

C /E 

  

 

A /C



C /G  G 

to the new - born King!”

E m7

 

21

si - lent night for man - y, some

D

had

 

glo - ry

        

 

 

    

 

her - ald

    

18

A m



the

those who





       

But to



 

Hark!

 

 

 

   

   

noise was ev - ’ry - where.

    

E m

     

       

 

 

       

           

It was a

D 2

 



 

B 7/D

 

did - n’t care.

B 7

              

F 2(no3)

 

    





  

 

   

 

 

It

D

 

ECC17.0996.01F


Silent night, holy night Stille nacht, heil'ge nacht VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 3

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0993.01G NEDERLANDS -17.0993.02G

SILENT NIGHT, HOLY NIGHT Words: Kristie Braselton

Music: Kristie Braselton Arr.: Dave Williamson

E

The birth of Jesus Marks a new beginning. Be in awe before this Child in the manger. Join the song of the angels. He came to bring new hope, a new future- everything has become different. A wonderful ballad filled with warmth and worship; beautiful in combination with “Silent Night, Holy Night” Christmas: Heaven opened, the silence broken by the newborn King's first cry. All glory, all honor unto the Lamb. Glory in the highest He has come, Savior King, Emmanuel.



Worshipful ballad    Flute  

   

N

De geboorte van Jezus markeert een nieuw begin. Verwonder je over het kind in de kribbe. Sluit je aan bij het loflied van de engelen. Hij brengt nieuwe hoop, een nieuwe toekomst- alles is anders geworden. Een heerlijke ballad vol warmte en aanbidding; prachtig in combinatie met “Stille nacht, heilige Nacht”. Kerst: De Hemel ging open, de stilte werd doorbroken door het eerste geschrei van de nieuw geboren Koning. Alle eer en glorie voor het Lam van God. Ere zij God in de hoge. Hij is geboren, Koning en Redder, Immanuël.

   

5

D

D/F 

 

 

    

      

G

Die Geburt Jesu markiert einen Neubeginn. Verwundere dich über das Kind in der Krippe. Schließ dich dem Loblied der Engel an. Es bringt neue Hoffnung, eine neue Zukunft – alles ist anders geworden. Eine herrliche Ballad voll Wärme und Anbetung; sehr schön in der Kombination mit „Stille Nacht, heilige Nacht“. Weihnachten: Der Himmel hat sich geöffnet, die Stille wurde durch den ersten Schrei des neugeborenen Königs durchbrochen. Das Lamm Gottes sei gepriesen. Ehre sei Gott in der Höhe. Er ist geboren, König und Retter, Immanuel.

 

D/F 

G

 

C

 ���  

1. O

               

Em

C

Duration: 5'09 ECC17.0993.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

    

   

to

       

   

 CHOIR - 2nd verse

    

si - lent night,

         G

   

13

 

 

O ho



ly night,

-

ly night,

    

    



    



 

C

end

all

per - fect Child

Em7

    

    

the One

 

           

D/F 

     

  

 

light;

    

and on - ly Son of

   

nights;

of

  

   

  

   

 

  

God who reigns

C

 

3

first

on

    Am7

    

  

  

 

21

 

 

 

Dsus

In the

Am7

 

 

O how

both times

   





ECC17.0993.01G

 

 

  

  

praise the

  D

  

-

  

Glo

G

 

CHOIR

    



ry

ry

  

 

   



 

   



 

fill

the sky.

   

the Son.

Em

 D



C





Dsus

    

4

8

 

-

Glo

Fa - ther, praise

C2

 

an - gels

  

 



songs of

 

D

 



  

of love;

 

  

D

new life,

Em7



 

gift

 

dark - ness dawns



     

Dsus



 

    

great this

  

high.

  

cry.

  

17



o - pened, the si - lence bro - ken by the new - born King's

     

night

heav - en

O

        

     

G

O

D/F 

   

-

          

meek and low - ly

O ho

2nd time only

       

si - lent night,

  

  

SOLO - 1st verse

© 2008 RiverSpring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

9

               

    

 

Em

         

in

 

in

   

 

the

D



  

the

 

-

  

high

-

  

G

 



high

    



est;

est;

  

D



  

ECC17.0993.01G


35

 

25

  

peace on

C

earth,

 

-

      Glo - ry       

  

G







will

a - mong

 

 



   

in the

-

est;

      in the high - est;       

C

D

  

  

G



  



C





      



he

has



 Solo ad lib, echoing Choir    

 

 

All

 

All

  

  



48

  

un

 

un

   G



52

  

come,

  

has

come,

Dsus

D

G

 



 

All



 

  

-

  

-

  

-

   

 

 

  

to

the

 

  

to

  

   

  

the

  

  

wis

-



-

     

wis

Em7

      



all

  

all

  

hon

   

 

          

  

  

dom,

  

  

 

Sav - ior,

 

 

Sav - ior,

 King,

    

Em - man



    

 

King,



Em - man

  

 

-

-

 

 

  

-

  u  

1.

el.

-

   el.   

-



Lamb.



Dsus

D

56

   

  

      





  



  

  

  

all

C2

 

               

-



-

pow

2.

- el.

      2. O

- el.





 

 

   

D

  



    ECC17.0993.01G



  

be

un -

 



be

 

   G



un -

     

  

   

Glo

         

Glo

er

  

-

-

A     

er

  

  

ECC17.0993.01G



  

 



him.

 



Dsus

Esus

him.

-





ry

  

  

ry

 

E

  

D

 

  

in

the

     

in



E

  

the



high

  

high

-

-

  

     

9

  

est;

 

E

  

8



est;

A

  

D

 

E



      

       



- to





-

- to



              

60

        

2.

2.

  

or



pow

or

  

   

      

  

               

 

all

 G

6

Lamb.

2.

 

ry.

D

-



   

Glo

Em C Dsus                             

  

-

   

 

  



   

D/F 

1.

 

   

1. Dsus

  



u

 

C



       

7



hon

dom,

 



C2

    -

ry,

  

   -

ry,

All



glo

-

1.

ECC17.0993.01G

              

  

   



Em7



glo

39

 





5

44

  

he

 D

 

  



  

C2/E D2/F 

 

D

  





   

high



 

 

Dsus

 men. 

  

C

men.

  

 

a - mong

 

-

  



  

  

will

D

-

  

ry

 

 



   

Glo

 

good

G

  

 

 

D

  

 

Dsus



30

 

peace on

  

good

 

 

 

 

earth,

    

 

 

  





  



peace on

peace on

 

Esus

  



E



 

earth,

  

earth,

 

A



 

good

-

   

good

-

 

  

ECC17.0993.01G


Stille Nacht, Heil'ge Nacht   

65

   

   

will

  

   

 

 

a - mong

   

D    



in

 

in



E

  

 

   

the



   

-

-

A

 

  

 

Glo



  

est;

  

  

est;

 



  



 E



D





  

he

has

 

has

  

Esus

  

E2/G 

E

-

  

 

A





 

  

he

-

 

D2/F 

 

E

  

high

 



Glo



high

  

the



 

Esus

  

   

  



 men. 

 



69

men.

  

D    

  

a - mong

will

  

     

  

ry

  

ry



 

A



9

O stille nacht, o heil'ge nacht O Kind, volmaakt en licht Mild en need´rig, Hij is de een´ge Zoon van God, die Heerser is Deze liefde, een cadeau Prijs de Vader, prijs de Zoon



E

  

Alle glorie Aanbidding Is voor het Lam Alle wijsheid En sterkte Komen Hem toe

come,

Glorie in de hoge Vreed´ op aard, harmonie met elkaar Glorie in de hoge Jezus kwam, Redder, Heer, Immanuel

  



come,

O stille nacht, o heil'ge nacht De duisternis verdwijnt Open hemel, verbroken stilte door een kreet van 't Koningskind In de nacht vangt leven aan Zang van eng'len overal

 



Stille nacht, heilige nacht David´s Zoon, lang verwacht Die Miljoenen eens zaligen zal Werd geboren in Bethlehem´s stal Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer

Sav - ior,

Sav - ior,

 

  

æ

ECC17.0993.01G

Ned. Tekst: Janike van Dijk © 2008 RiverSpring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

In the bleak midwinter En de heerlijkheid van God VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 4

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0990.01E NEDERLANDS -17.0990.02E

EN DE HEERLIJKHEID VAN GOD Words: Christina G. Rossetti Original Title: In The Bleak Midwinter Vertaling: Jan Visser

E

Every time again it is almost magic to see how in winter nature comes to a complete stop. Everything seems dead and new life seems far, far away. But then, the endless darkness of the night, shines a bright, heavenly light. Let us bow down before Him who wants to shine His light into our hearts. Christmas: Angels and archangels gathered and thronged the air. Mother Mary worshipped the beloved with a kiss. What can I give Him? I will give my heart.

Music: Gustav Holst Arr.: Phillip Keveren

Serenely    C        A m       F2            

    

N

Het is elke keer weer wonderlijk hoe de natuur in de winter verstilt. Alles is dor en doods en nieuw leven lijkt heel ver weg. Maar dan weerklinkt een heerlijk loflied en vult die eeuwig durende nacht zich opeens met een helder, hemels licht. Laten we ons neerbuigen voor Hem die Zijn Licht ook in onze harten wil laten schijnen. Kerst: Heb je 't nieuws gehoord? Jezus is geboren, God vervult Zijn woord. Zoveel eeuwen later buigen wij ons neer en belijden samen: Jezus is de Heer. Ook wij mogen de heerlijkheid van God zien.

8

 

  

Her - ders bij

de

      

D

13

  

a tempo

 

toen

er

      Am7

 

a tempo

kud

-

de

uit

 

poco rit.



hiel

Am7

D m/F



de

he

-

mel

    

F2

 

-

 

 

  

den stil

    

    

C

Es ist jedes Mal wieder ganz wunderlich, wie die Natur im Winter verträumt still steht. Alles ist tot und neues Leben scheint weit weg zu sein. Aber dann erklingt ein herrliches Loblied und die ewige Nacht füllt sich plötzlich mit einem hellen, himmlischen Licht. Lasst uns vor ihm, der sein Licht auch in unsere Herzen scheinen lassen will, niederknien. Weihnachten: Engel und Erzengel versammeln sich und bevölkern den Himmel Mutter Maria betet das geliebte Kind mit einem Kuss an. Was kann ich ihm geben? Ich gebe ihm mein Herz.

   

   



de

licht

kwam

wacht,

        



in

 

 

hun nacht.

         

C

© 2009 McKinney Music/Lifeway Worship. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

10

poco rit.

poco rit.

    



a tempo

   

D m/G

    

Dm9

    

C

Csus/D

Cmaj7/E

  

Duration: 4'07 ECC17.0990.02E


17

 En

de heer - lijk

F

G

heid

       

heen,

 

God

a tempo

en

't was of

  

rit.

25

sprak

tot hen

al - leen.

     

C

 

  

Bdim7/A

         

42

 

   



   

 



   

Fsus/G

waar - heid

  

F



 



en

 

F/A





ge -

F

na

-

Edim/D

 

 

B m7                    

  a tempo        

lief - de

 

aah

G m/B 

D m D m/C



 

-

ten wij Hem

D         

      Je

D

-

  ���

 

zus on - ze D /C

               

    

E m7/B 

a tempo

53

prij -

Red

B m2

bo - ven

  

 



- zen:

Je

B m7     

-

der,

E m7

    5

E  m/G 

 





        En

B /D

 F/A       

 

  



la

 

F

 

 

    

-

  

C dim7

  

F/C

    

men:

   

   

B

       F7/C

 

   

van

Je

G m/B 

D m/C

B maj7

God



4 D2



  Dm

4

 



B maj7

C9sus

 

 



 

   

 

 



   

zus on - ze

rit.

A sus

 



 

A 2(no3)

A  7sus



 

weer.

D

 

æ



 

ECC17.0990.02E

© 2009 McKinney Music / Lifeway Worship For the Europe: Small Stone Media bv, Holland

11

 

 



Fsus/G F/A F          

F/E

   

   



 

ook

    

 

B /C

 

Heer.

G m/B 

     

komt spoe - dig

 

C7

 

Heer,

 

  

 

What can I give Him, poor as I am? If I were a shepherd I would bring a lamb, If I were a wise man I would do my part; What can I give Him? Give my heart. I will give my heart.



B /C

F

Angels and archangels may have gathered there, Cherubim and seraphim thronged the air, But His mother only, in her maiden bliss, Worshiped the Beloved with a kiss.

A      

   

 

In the bleak midwinter frosty wind made moan, Earth stood hard as iron, water like a stone; Snow had fallen, snow on snow, Snow on snow, In the bleak midwinter, long ago.



  

de



C 7sus

mo - gen wij

Fmaj7/A

dim.

 



neer

is

 

ons

zus

 

   

      

-

 

         

de heer - lijk - heid

 

    

  



 

gen wij

 

G m/B 

Dm

  

-



 

sa

  

  

bui

Dm

 

   

F/A



       

  

  

ter

 

be - lij - den

Fsus/G



-

4 D2

 

     

  



Hij



38



eeu - wen



In the Bleak Midwinter

dien.

 D /A              

-

  

F

     

A sus



   



rit.



        

-

  

C9sus





a tempo

G 2

 



en



a tempo

    

gel

D          

N.C.

   

-

Fsus/G

34

ECC17.0990.02E



    

a tempo      

rit.

SOLO (opt. Child)

La

   

de,

       

46

49

   

 



rit.

     

rit.

 

  

     F

      

cresc.

3

Gm7

      

     

-



F

    

a tempo

Am



a tempo

Zo - veel

Am7

 

D m/G

    

  

 

G/F

 

en

   G C  F/G   C/G   G                 



C/E

de

   

om hen

  



    

straal - de

       

rit.

van

30

Am7

                

21

-

  

Fmaj7/A



zien,

 

C

     

ECC17.0990.02E


O little town of Bethlehem O kleine stad, o Bethlehem; VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 5

STYLE : Celtic ORDER nr : ENGLISH -17.0989.01H NEDERLANDS -17.0989.02H

O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM Words: Phillip Brooks

E

what an incredible arrangement! Listen how it builds and builds and how it fills the room with great excitement and energy. Travis Cottrell did a great job, using the old, familiar lyrics, giving them a new melody and an energetic Celtic feel. Let this song take you to the heart of the Gospel, open your heart for the Light of the World, and crown Him Lord of all! Christmas: Bethlehem; in thy dark streets shines the everlasting light. Rejoice! Emmanuel shall come to thee, O Israel. Star of wonder, star of night, guide us to thy perfect light.

Music: David Moffitt & Travis Cottrell Arr.: Travis Cottrell



Modern Celtic feel 

     

      

C2(no3)

      

N

wat een geweldig arrangement, wat een heerlijke drive en prachtige opbouw. Travis Cottrell heeft de oude, bekende liederen op schitterende wijze van een nieuwe melodie voorzien. Door gebruik te maken van deze energieke, Keltische drive vult de ruimte zich meteen met een geweldige blijdschap en energie. Laat je meenemen naar het hart van het evangelie, open je hart voor het Licht der Wereld en kroon Hem hoogste Heer! Kerst: Bethlehem; in jouw donkere straten schijnt een eeuwigdurend licht. Verheug je, Israel! Immanuël zal komen. Ster van de nacht, ster die naar het wonder wijst, leid ons naar het perfecte licht.

     

5

  

9

D

   

 

 

S.A.

O

T.  

 

   

 

   

Beth - le







-

hem,



   

2.

          

  



F2

 

lie.

 

C(no3)

 



   

  

 

 

17

by.

 

 

  

 



   

in

 

thy

 

 

 

dream - less

 

sleep

 

     the

  

    

dark streets

  

 

   

shin - eth,

Fm

Gsus

G



 

the

       

ev - er - last - ing

N.C.

  



   

 

light.

Gsus

 

   

 

 

  



 

hopes and

    

fears

C(no3)

 



  

 

of

    

all

the

years

   are

  

   

met in

F2

   

 



 

Add BASS

 

 



         

For

  



Duration: 6'26 ECC17.0989.01H

   

The

Mar

  

y

and

    



  

 

    

 

 

 

 

-

 

gath -ered

F2

 

all

a

-

 

Fsus/G



bove.

  

 

  

  



C(no3)



 2



     

thee to

Fsus/G



  

-

 

night.

   

   

C(no3)

  

an - gels

    



  

 

 

 

ECC17.0989.01H

12

keep

their

 

watch of

F2

 



 

won - d’ring

 

 

Fsus/G



   3

  

 

love.



born

of

  



While

is

 

mor - tals sleep, the

   

  



    

O

C(no3)

 

Christ

 

  



34

    





30

22

            

Fsus/G



 

 

  

F2

  

  

si - lent stars go



  



C(no3)

Yet

    

A - bove thy deep and

        

thee

Fsus/G



  

  

26

see

C(no3)

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

we



still

© 2007 New Spring Publishing / Imagem Music. First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

13



C(no3)

 

how

 

1.

Gsus

 

lit - tle town of

  

(down stems 2nd time only)

  

     

F2

      

Welch ein großartiges Arrangement, welch herrlicher Drive und prächtiger Aufbau. Travis Cottrell hat die alten, bekannten Lieder glänzend mit einer neuen Melodie versehen. Durch diesen kräftigen, keltischen Drive füllt der Raum sich direkt mit einer großartigen Freude und Energie. Lass dich ins Herz des Evangeliums mitführen, öffne dein Herz dem Licht der Welt und kröne ihn als den Herrscher der Herren! Weihnachten: Bethlehem; in deinen dunklen Straßen scheint das ewige Licht. Freue dich, Israel! Immanuel wird kommen. Stern der Nacht; Stern, der zum Wunder führt, leite uns in das perfekte Licht.



           

 

C(no3)

   

 

 

 

 

 

morn - ing stars to -

Fm

 



  

 

ECC17.0989.01H


    

38

geth

   

   

-

er

     Gsus

 

pro - claim

   

the

G

N.C.

  

 

       



ho - ly



birth.



God

the

King

      

    

47

 

joice!



  

and

  

  

Gm

 

 





Fm

 

prais - es

sing

O Kleine Stad, o Bethlehem

 

to



  



  

 



-

 

Cm/G

 

  



 



E

B

Fsus/G

C(no3)







   

earth.

     

 



- u - el

 



  



 

shall



G

Cm

 

   

 

B /D



   

4

   

 

 

come to thee, O

 

E

 



 

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Zo onverwacht, zo ongedacht, dit wonder in ons oog. Gods eigen Zoon als mensenzoon, het offer is zo groot. En wie nog ligt te slapen met hart en ogen dicht; waakt op en vraag om Hem vandaag en Christus brengt u licht.

Cm

 

   

 

Is -

 

A

Fm

  





Re -

 

 

-

- ra -

 

Gsus

(S) Weest blij! Weest blij! O Israel. (A) Dit Heilig Kind van Bethlehem, zo kwetsbaar en zo klein; (T) Ster van liefde. Ster van hoop. (B) Kom, o kom Immanuel. (S) Weest blij! Weest blij! O Israel. (A) zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. (T) Ster die schijnt en nooit meer dooft. (B) Hij is nabij, Israel! (S) De boodschap van het kerstfeest wordt nu ook nog verteld. (A) Halleluja, halleluja Immanuel! (T) Blijf ons leven richting geven. (B) De boodschap van het kerstfeest wordt ook nu verteld. (S) O kom, o kom Immanuel! (A) O kom bij ons en blijf bij ons, o kom Immanuel! (T) Schijn op wie in Hem gelooft. (B) Kom, o kom Immanuel!

Want Christus is geboren, het plan van God begint. De mensheid slaapt, de engel waakt, aanbidt het godd'lijk Kind. O sterren aan de hemel schijn op dit wonder neer. En breng Hem lof want eer zij God, Zijn vrede daalde neer.

 

Re - joice!

O kom bij ons en blijf bij ons, o kom Immanuel.

O kleine stad, o Bethlehem; zo stil in deze nacht. Het duister waakt, de wereld slaapt, de sterren schijnen zacht. Dan, midden in het donker, een Licht dat helder schijnt. De hoop en vrees van al wat leeft, de duisternis verdwijnt.

C(no3)

peace to men on

Em - man -

     

  

F2

 

O COME, O COME, EMMANUEL (Latin Hymn)



  

And

G7sus

42

   

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Begroet de Heer der heerlijkheid, gij mens en eng'len saam. Hij, de Messias, Vredevorst, aanbid en loof Zijn Naam! Aan Hem zij alle glorie, de macht en alle eer. Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer!

Ster van liefde. Ster van hoop. Ster die schijnt en nooit meer dooft. Blijf ons leven richting geven. Schijn op wie in Hem gelooft.

 

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Dit Heilig Kind van Bethlehem zo kwetsbaar en zo klein; zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. De boodschap van het kerstfeest wordt nu ook nog verteld.

Gm

  

æ   

Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer! Hij is Heer!

ECC17.0989.01H

Ned. Tekst: Margreeth Ras – van Slooten © 2007 New Spring Publishing / Imagem Music. First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

Heaven is in this house Hier daalt de hemel neer VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Gently ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0992.01F NEDERLANDS -17.0992.02F

HEAVEN IS IN THIS HOUSE Words: Lee Black, Kenna West & Allison Durham Speer

E

Singing together for our Lord, many times leads us into great moments in which we experience His powerful presence. In our worship, we get a little foretaste of heaven. This wonderful arrangement radiates with joy and awe. It takes us to the house of the Lord, the place where we may bow down and worship. Christmas: Maker of heaven and earth, You welcome me here. Reveal Yourself to me in tender majesty. Knowing as we kneel before You now: love has come down, heaven is in this house.

 

Gently, reverently 

          Cm

 

   

N

Het samen zingen tot eer van onze God leid vaak tot geweldige momenten waarin je Zijn aanwezigheid zo krachtig ervaart. In onze aanbidding proeven we een klein stukje van de hemel. In dit heerlijke arrangement weerklinkt een geweldige vreugde en ontzag. Het neemt ons mee naar Zijn huis; de plek waar we in aanbidding voor Hem neer mogen knielen. Kerst: Schepper van hemel en aarde, U verwelkomt mij in Uw aanwezigheid. Openbaar Uw liefdevolle majesteit aan mij. Terwijl ik voor U neerkniel weet ik: Liefde kwam naar deze aarde, er is een stukje hemel in dit huis.

       



   

   

Gm/B



F2/A

 

F/A

  

D



Der gemeinsame Gesang zu Ehren Gottes führt oft zu großartigen Momenten, in denen man seine Gegenwart stark erfährt. In unserer Anbetung spüren wir ein kleines Stückchen vom Himmel. In diesem herrlichen Arrangement erklingt eine gewaltige Freude und Ehrfurcht. Es nimmt uns mit in sein Haus, dem Ort, an dem wir in Anbetung vor ihm knien dürfen. Weihnachten: Schöpfer von Himmel und Erde, du heißt mich in deiner Gegenwart willkommen. Offenbare mir deine liebevolle Majestät. Während ich vor dir knie, weiß ich: Liebe kam auf diese Erde, es ist ein Stückchen Himmel in diesem Haus.







  

8

C

 

 



  

  

G



  

     the

D/F 



   



as

  

    

 

Em

You draw near,

    

ry dwells.

D/F 

 

  O

     

 

© 2008 Word Music LCC / Dayspring Music. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

-

G/B

 

  

G

place where Your glo

     

And

   

Gsus

 

 

   

F dim7

      

5

I love the house where You live;

Music: Lee Black, Kenna West & Allison Durham Speer Arr.: Lari Goss

Duration: 4'00 ECC17.0992.01F


11

 

    

God, my Em - man

Em

14

  

   





C m7(  5)

  

17

 

  

  

 

  

  

  

G

   

Mak - er

C

38

in

  

  



Your

Am7(  5)/C

G/B

A maj7

 

   

G

pre - sence I’m

 

 

 

   

  

   

 





C

D

        

4

  

 



41

 

 

  

  

D/F 

 

44

and

 

 

C m7(  5)

 

ECC17.0992.01F

14

  

D7

  



the



 

 

 

 

   

Dsus

D



  

  

 



 

Cm



 

  

D

     

        

     

ho - ly One.

 

 

  5

 



this house;



 

        

Am7

 

   

Love



 

 

G/B

 

 

  



  

D

 



  

has

 

come down

D/F 

G

  

  

 

 

      

e - ven an - gels bow

  



cresc.

Em7

D

 







 





our praise.

 

 

  

Dsus





 



Gm/B 

   

ECC17.0992.01F



 

  

 

       

D

  

in

G/B



Son.

  

in the midst of

is

pres - ence of the



 

    



heav - en is in this house.





       

Dsus





    

G/B

G

 

 

 

 

 

  

now,

here

Heav - en



Am7(  5)/C

C

and

   

3

 

 

Am/D



 

C/E

 





C



 

        

   

 

G/B

  

     

    

 

  

      



may You be glo - ri - fied

be - fore

Em/D



D

  

come down

glo - ry of the Fath - er’s on - ly



             

    

O bless - ed sac - ri - fice,



  

      

the

 

  

47

      



       

 



 

      

Em





see



  

G

  

has

  

D

  

we kneel be - fore You

    

 

  

F



  

 

Know - ing as



 

 



 

   



D/F 

to

  

 

Love

     



C

 



Gmaj7/B

 

Dsus



  

   

Em

ECC17.0992.01F



    



   

gels bow

  



Fath - er, Spir - it, Son,

You wel - come me here,

  

    

  

-





G/B

Em

 

  



A7sus

un - done.

 

   

 

 

 





  

 

2

D/F 

Em

 

  



A 6



26

e - ven an





shep - herds gath - er ’round

 

  

 

G/D

  

  



   

ho - ly One.

G/B

   

  

      



     



wings.



Am7(4)

  

this house;

D



in the shad - ow of Your

     

    



in

23



     is

C

the

 

  

 

     

be - fore the pre - sence of

  



  

      

      

  

   

ten - der maj - es - ty,

Em/D

  

 

 

Em

  

  

  

  

of heav - en and earth,

35



here

Em

 

 

   

D

    

me



 

G

   

to

in



  



C

          

      

Heav - en

  

32

u - el,

 

 

A7



Dsus

   





29



 



re - veal Your - self

 

  

-

     





-

20

      



and

  

ECC17.0992.01F


50





  





 



shep - herds gath - er ’round

  

to

   

Em



53

 

 

C



see



the

 

            



F

 

we kneel be - fore You

 





 

 

G/B

 

    

    

 

 

Hier daalt de hemel neer, met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon, Stralend van licht komt U ons tegemoet, zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon. Als wij U aanbidden, telkens weer, daalt hier de hemel neer. U kijkt ons liefdevol aan, vult ons met Uw Geest. Het raakt ons zo diep, hoe U ons reinigt en geneest. Neem nu ons loflied aan, als wij hier voor U staan. Heer, wij verhogen uw naam.

    

So

D/F 

        

G

Wij zijn het liefst waar U bent, waar U in uw glorie woont, waar U ons ontmoet, uw offer van liefde toont. Omringd door tederheid, zien wij uw majesteit, Heer, onze God, Immanuël.

    

D7sus

D

   

 

heav - en is in this house.

Dsus

 

Son.

Dsus

    

 

now,



Hier daalt de hemel neer

 

 

 

C

 

           glo - ry of the Fath - er’s on - ly             

  

 

C/E

 



         

Know-ing as



 

Hier daalt de hemel neer met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon. Stralend van licht komt U ons tegemoet zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon.

Als wij U aanbidden, telkens weer, daalt hier de hemel neer. 56

O HOLY NIGHT! (Dwight/Adam)

 

 

    

fall

  



Em

  

  

  

on your knees.

 

 

      

Oo,

  

Bm/D

    



      

 

       

hear

   

6



the an - gel voic

           

Am/C



 

-

 

es.





Kom, kniel voor de Heer, en hoor de eng'len zingen, hoor de eng'len zingen, want… hier daalt de hemel neer met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon. Stralend van licht komt U ons tegemoet, zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon.

                

Em

æ

 

Als wij U aanbidden, telkens weer, en eerbiedig voor U buigen, Heer, daalt hier de hemel neer.



ECC17.0992.01F

Ned. tekst: Jan Visser © 2008 Word Music LCC / Dayspring Music. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Too much light for midnight Zoveel licht in 't duister! VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 7

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0988.01F NEDERLANDS -17.0988.02F

TOO MUCH LIGHT FOR MIDNIGHT Words: Richard Leach

E

In the quietness of the night, at a moment that nobody would expect, a great miracle took place. If we had to decide the course of this story, it probably would have developed in a different way. Our God came vulnerable, tender in peace and quietness. A small flame set the world on fire. Christmas: Round the dying campfire, glory fills the air. In the dark of midnight, in a manger bed, shepherds find a baby. Morning, noon and midnight, let the song be sung of the child of midnight, Jesus, Holy One.



Tenderly  C-Instrument        

 G           

N

  

    C

D

11

Cm/E 

    

      



 

     

4 D2

  

 

  

 

 

D

 C/D

 

 Ped.

 

4 D2

D7

   

 

 Am/D

 

  

D7

 



 Bm/D

 

 

Am7

Bm7

 

C/E

Man.

  

G/B

 

 

  Em/D

© 2005 GIA Publications. For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

 

 G/D

 





 



 

 

 



Am7/D



  

G

  



Am

D7/G

 

 



 

   

   

In der Stille der Nacht, als niemand es erwartete, vollzog sich ein Wunder. Hätten wir den Lauf dieser Geschichte bestimmen dürfen, wäre sie wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Unser Gott kam verwundbar, klein und in aller Stille und Schlichtheit. Eine kleine Flamme, die man leicht hätte löschen können, setzte die ganze Welt ins Lichterlohe. Weihnachten: Während das Lagerfeuer langsam erlischt, sinkt Gottes Herrlichkeit auf uns nieder. In der Dunkelheit der Nacht finden Hirten ein Baby in der Krippe. Lasst das Lied erklingen, morgens, mittags und die ganze Nacht. Das Lied vom Christuskind, Jesus, dem heiligen Gott.

 

Ped.

6

Am7/G

In de stilte van de nacht, terwijl niemand het verwachtte, voltrok zich een wonder. Als wij het verloop van dit verhaal hadden mogen bepalen zou het waarschijnlijk heel anders zijn verlopen. Onze God kwam kwetsbaar, klein en in alle stilte en eenvoud. Een klein vlammetje, dat makkelijk te doven zou zijn geweest, zette de hele wereld in vuur en vlam. Kerst: Terwijl het kampvuur langzaam dooft, daalt Gods glorie neer. In de duisternis van de nacht vinden herders een baby in een kribbe. Laat het lied weerklinken, 's morgens, 's middags en gedurende de nacht. Het lied van het kerstkind, Jezus, de Heilige God.

Music: Alfred V. Fedak

Am2/D

 

Duration: 4'30 ECC17.0988.01F


16

4 D2

  

21

 

SA

C/G

 

         

Round

the dy - ing

Round

Am7

 

  

-

Am7

  

pel from an

   

54

-

night,

 

-

  



 

G/D

   

-



  

  

 

- ger

 

the man - ger

    G

  

er



 

    

all the an

   

-

gel   

all the an - gel Em7/D

 

 

D7

 

bed,

ba

-

by,

ba

by,

-

 

  



   

poco rit.

 

his



head.

his

head.

C/E

C/G

bed,

    

In the hush

  

whis

-

-

whis

-

per

Cm/E 



   

said.

  

G

C/E

  

 Man.

  

 

 

G

C/G

 



  

Am/G

 

G

a tempo

G

 

  

  

Em



 



 

 

Bm/D

 



  



 4 D2

Cmaj7

 



 

 

D7

 

  



 

 

  

2. Too much sound



G



 







for

N.C.

 

mid





 



 -

night,

  

to

 

Cm7/E 

 

   

the

 





-

herds





hear

 

ECC17.0988.01F



ECC17.0988.01F

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 GIA Publications. For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland

16



æ

  

 

fright - ened shep



  



 

Zoveel nieuws op aarde! O, vertel het voort: “Vrede is gekomen, hoor het blijde woord. Zing door alle eeuwen, zing bij dag en nacht: Jezus is geboren, 't kind dat vrede bracht!”

G/B



 

Zoveel zang en glorie! Hoor, een eng'lenlied! Boodschap van victorie: “Herders, vrees toch niet!” Herders gaan Hem zoeken. In een kleine stal vinden ze de baby; Koning van 't heelal!

 to the   

 

 

Zoveel licht in 't duister! Herders in het veld. Nacht in licht en luister, vrede wordt gemeld: “Zie, hij is geboren, 't kind zo lang verwacht, voor ons, zo verloren, licht in deze nacht!

per

 

Zoveel licht in 't duister!

 



said.

  

of

 

 



4

G

 

 

5

  

  

  

 

  

45

    

            

  

 

 

 

   

-

4 D2

Am

 



  

Am/C

   

 

a tempo

ECC17.0988.01F

fear.”

 

neath

 

D7

  

 



not



of

herds find a

-

C/G

Bm7

 

 

   

 

   

G

Am7

say - ing, “Do

In the dark

shep - herds find a

C/B

  

Dm

      

C

near

moth - er

moth

bed,

    

-

be

neath

4 D2

 

  

      

   

shep

         

bed,



TB

40

   

 

3

Em



 

near the man -

    

  

Am



 

4 D2

  

 

gel,

Bm7

 

  

C

the air.

air.

-

C/G

 

 

be

Cmaj7

   

C

   

a tempo

poco rit.

 

hay

poco rit.

 hay

stir.



  

 



herds

D/F 

 

G7

 

G

   

 

an

 

 

D

  

 

 

     

gos

  

58

a man - ger

 

-



C/G

 

         

G/B

Dm9

glo - ry fills the

a man - ger

       

  

  

glo - ry fills

 

 

Dm7

   

  

fire,

  

in

        

mid - night,

  

Bm7

in



mid

 

star - tled shep

G/B

camp - fire,

-



the dy - ing

 

camp

    

night,

G

 

 

-



 

  

mid

D7/A

30

 

35

   

C/G

for

 



 



49

D/G

G

 

G



1. Too much light

 25



N.C.




God's promise Gods belofte VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 8

STYLE : Up tempo/rock ORDER nr : ENGLISH -17.0995.01F NEDERLANDS -17.0995.02F

GOD'S PROMISE Words: Regi Stone & Christy Sutherland

E

In an impressive, theatrical introduction resounds the promise God has given to His people. A promise that has given hope and expectation throughout the ages. We may look back and come to the conclusion that God has kept His promise. Also in our time we may know the He is on our side. Our hope, our future is in Him! Christmas: God has heard our cry. Yahweh has kept His promise. He is the one true God and the light in the darkness. He will shine His love through His only Son. And of His Kingdom there will be no end.



Slowly 

    

G

   

N

 

D

In einem beeindruckenden, theatralischen Anfang erklingt das Versprechen, das dem Volk Gottes durch die Jahrhunderte hin Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Wir schauen zurück und feiern, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Auch in unserer Zeit dürfen wir wissen, dass Gott auf unserer Seite steht. Unsere Hoffnung, unsere Zukunft liegt bei ihm! Weihnachten: Gott hat unser Rufen gehört. Jahwe hat sein Versprechen gehalten. Er ist der einzige wahre Gott, das Licht in der Dunkelheid. Durch seinen Sohn scheint seine Liebe in diese Welt. Sein Königreich wird kein Ende nehmen.

 

  

 

11

4 F 2

F





Faster  A

  

 



          

SOLO - Freely

Hear, O

D  sus/A 

        

G /D     

       

6

F

Is - ra

A

 

-

el,

 

 

 

 



© 2008 Experience Worship Music Publishing/Riverspring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

Duration: 3'22 ECC17.0995.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

        

  

33

  

16

G /A 

                

    

21

save

 

 you

from your

     

   

         

sin.

And

  

 

of

  

His

  

  

 



 

    

  









king - dom

C

   

  

  



    

there will

   

  

3

      

      



      

E

      

 

to



  

    be

 

   

A m7

  



D

 

 

   

 

C maj7

A m6

A m7

B  sus

            



      



   

ECC17.0995.01F

17

E

   

     

    

Em - man - u - el, Ho - ly One,

E

 

is to

A /E 

    

  4

    

  

      

Might - y God will fi - n'lly come

   

  

  

 

  

   

the Mes - si - ah, our Re - deem - er

A /E 

     

 

  

on our set us

  

B /E 

  

  

        

 

  

    

40

   

G7 Cm7(4) Cm7                     

E /G

  



 

        

no

A 2

                

 

4

 A           

37



 

   

  

   

 

 



Faster 

   

  

      

end!

  





 CHOIR    

  

  

 

27



A Child will come

D  sus/A 

     



  

you.



   

His fa - vor is up - on

  

 

F /D    



       

G /D 

       

    

   

A 2   

   

F /D 

    

 



 

4 F 2

                

  

 

     

In een indrukwekkend, theatraal begin weerklinkt de belofte die Gods volk door de eeuwen heen hoop en toekomst heeft gegeven. Wij kijken terug en mogen vieren dat God zijn belofte gehouden heeft. Ook in onze tijd mogen we weten dat Hij aan onze kant staat. Onze hoop, onze toekomst is in Hem! Kerst: God heeft ons roepen gehoord. Jahweh heeft zich aan Zijn belofte gehouden. Hij is de enige ware God, het licht in de duisternis. Door Zijn Zoon schijnt Zijn liefde in deze wereld. Aan Zijn koninkrijk zal nooit een einde komen.

D /F

Music: Regi Stone & Christy Sutherland Arr.: Bradley Knight & Regi Stone

  

 

 

B /E 

 

  

  

side. free.

E

B

A

E /G

               

ECC17.0995.01F


     

43

The Liv - ing Word, The Lord of all

     

  

   

A /C

 

    

    

46

    

     

     

     

       

A

His name is He’s all we’ll

 

 

 

 

 

 

A m6

A m7

in Beth

     

A

E /G

E

 



 

 

 

le - hem.

5

       

72

true

      

the one

B

  

Bm

  

Fm7 E /G

     

    

 

                

    

    

  

    

God.

    

       

Yah - weh

A

B m7

A /C

 

    

 

D

     

 

        o

-

 

       

1.

   

  

 



 



ver man

D

        

E

   



2.

    

  

    

  



  

The

E

 

    

 

 

love

C

6

             

of God



  

    

 

C



      

is

A /C    

    7

the

   

Light

E  2/G



the one

Heilige en Verlosser die komen zal, die ons verlost. Heer van 't heelal, de Bevrijder, Hij is de Vredevorst en wij aanbidden Hem. De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon.



   

in

G 13( 11)

            

   

the dark

-

  

poured

        

 

  

born

     

  

ECC17.0995.01F

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem wonderbare Raadsman, sterke Rots, eeuwige Vader, Vredevorst”.

De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon. Door Zijn eigen Zoon, Immanuel!

ness

    

   ���  

Fm7

æ

    

 

   

God deelt Zijn liefde uit aan ieder mens door een kindje klein in Bethlehem.

    

is

through a Ba - by

 

 



  

             

  

Cmaj7

   

 

               

 

     

  

2.

B

   

De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon.

      

is

E



 

 

Immanuel, de Messias, Machtig God verlaat ons niet. Het Levend Woord, God is met ons, Hij kent ons verdriet. Verheven is Zijn naam.

D /A                                

B



   

Fm7

   

1.

 

  

His love

Luister Israël, Zijn oog zal op je rusten. Het Kind dat komt bevrijdt je van zonden. En Zijn Koninkrijk zal voor eeuwig zijn.

     

 

 

Cm7



Gods belofte

He

 

  

 

He will shine

            

     

 

D 2

B /C

 

 



out

 

           

  

   

 

      

A

G 7

in the dark - ness

through His on - ly Son.

61

E  2/G

His prom - ise.

Fm7

ECC17.0995.01F

9

  

    



      

    

E /G



    

has kept

   

  Yah  

E

  

the Light

E /G

 

  

  

is

57

   

D /F

    

 

true God.

    

E /G

     

        

     

     

     

      

   

     

(TENOR has mel.)

   

 

  

  

Yah - weh

E  E  sus/F

E  sus/F

 

    

    

    

      

     



             



     

           

F/A

  



    

A m6

68

 

  



     

weh

             

        

    

        -

 

               

B /D

-

 

 

      

is

     

53

C m9

         

 

E

B

high. need.

He

  

ed er

His prom - ise.

B



-

    

       

  

our cry. of Peace;

 

  

B

    

  

 

He has heard He is the Prince

A

 

 

65

lift ev

                       



   

 

has kept

E /G

     

 

Yah - weh

E

Fm7

    

     

49

B /D

  

  

      

   

God is with us; will de - liv - er.

 

      

      

 

ECC17.0995.01F

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2008 Experience Worship Music Publishing/Riverspring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

18


The Shepherd's call Ga op weg VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/opt. solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 9

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0998.01F NEDERLANDS -17.0998.02F

GA OP WEG Words: Erwin de Vos Original Title: The Shepherd's Call Vertaling: Erwin de Vos

E

If you look at the circumstances it is hard to believe that a little baby in the manger is really the King of kings. Many don't believe that He can really change lives. But if you open your heart and invite Him to lead you and guide you, you will never be the same again. Christmas: If you go towards that star you will find a child. He will save us all, He will make us new. Glory to our Lord, make room in your heart and welcome Him.

Music: Leon van Veen



        Dm/F        

   

               

N

Als je kijkt naar de omstandigheden is het moeilijk te geloven dat het kindje in de stal werkelijk de Koning der koningen is. En is het voor velen moeilijk te geloven dat Hij je leven daadwerkelijk veranderen kan. Maar als je Hem verwelkomt in je hart, als Hij op de troon van je leven plaats mag nemen, zul je nooit meer dezelfde zijn. Kerst: Als je de ster volg zul je een kind vinden. Hij zal ons redden en ons leven nieuw maken. Geef Hem een welkom dat een Koning waardig is. Glorie aan God, maak ruimte in je hart en verwelkom Hem.

5



 

D

Wenn man die Umstände in Betracht zieht, ist es kaum zu glauben, dass das Kind in dem Stall wirklich der König der Könige ist; und für viele ist es schwer, zu glauben, dass er ihr Leben tatsächlich verändern kann. Aber wenn man ihm im Herzen willkommen heißt, wenn er auf dem Thron unseres Lebens Platz nehmen darf, wird man niemals mehr derselbe sein. Weihnachten: Folge dem Stern und du wirst das Kind finden. Es wird uns retten und unser Leben neu machen. Gib ihm dein Willkommen, eines Königs würdig. Ehre sei Gott, mach Platz in deinem Herzen und heiße ihn willkommen.

   Dm/F   

    



De kud - de rus - tig La - ten we gaan naar

          

 

     



               





-

hun zij le - hem

D/G

toen ze rust - ten in het naar die Ko - ning groot en



veld goed

 

16



  

          



stil wel

-



 



Heer kou

 

   

 

E maj7

-

Cm/E 

          

 

   

        

22

Een en - gel sprak Een os en e -

    



 



tot zel

hen aan

                 



  

 

 



De glo - rie van Ge - bo - ren in

 





de die

om bed

hen van

D/F 

en zei: Zijn zij

     

 

  

3

   

 

Wees niet 't Is niet

         

heen stro

 

Gm/F

                      

be - vreesd be - paald

       

 

stil wel

-

E maj7

-

Cm/E 

          

 

   

 



     

   

      

     

B



De glo - rie van Ge - bo - ren in

de die

                       



 



tot zel

hen aan

 

en zei: Zijn zij

E 9



om bed

hen van

D/F 

 

3

   

 

Wees niet 't Is niet

         

heen stro

     

  

 

 



 

        

   

 

D7

 

le nacht ko - men



D/F 

  

 

-

    

    

vol - le - dig en in een

was daar de stal

  

 

    

             

19



   

 

Heer kou

      

Een en - gel sprak Een os en e -

ECC17.0998.02F



Gm/E



    

        

maar wat

Gm

 

22

     

 

  

   

Cm6/D



Toen was daar plots een stem zo - als je een Ko - ning be - groet



Gm

          

    

 

19

Cm/G

A/G

 

Het was een held' - re La - ten we Hem ver

C/G

       



 

16

   

 

        

E 9



  

veld goed

                      

D7

Gm/E

     

B

 

 

     

vol - le - dig en in een

was daar de stal

    

 

D/F 



13

le nacht ko - men

-



    

      

  

    

    

Toen was daar plots een stem zo - als je een Ko - ning be - groet

Gm

 

    

 



Cm/G

A/G



Het was een held' - re La - ten we Hem ver

C/G

       

19

Duration: 5'37 ECC17.0998.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



Ddim/G

© Small Stone Media bv, Holland

13

 Dsus       D   

  

aan Beth

Gm9

     

          

                         

       

 D

       

E

Gm

10

 

E

Gm

Gm

Gm/F

                      

be - vreesd be - paald

Cm6/D

       

  

   

 

maar wat

     

ECC17.0998.02F


25



  

 

luis je

 



-

ter een

wat Ko -

ik ning

zeg wenst

               D

D7

         weg

    



en



volg

 

  

die

 

       





on - der - weg

      

      Ja

Hij

       

en zoek

naar

     D

E 2/G F/A        

B

     

       

  E7      

4

 Cm7 

 

The glory of the Lord it broke Around them, suddenly An angel there appeared and spoke: Don't be afraid, good news I bring to thee:

 

Ga

 

nu

 

Cm/A

 -

“If you go towards that star, so bright You will find a child if you walk through the night He will save us all He will make us new You must go and welcome Him, Give him the welcome worth a King”

ze



ziel

D7      

Now Let us walk to Bethlehem Find this King and honour Him They found Him in a poor man's shed Not quite the welcome of a King

 

on

F

 

 

Hij redt

   

     

 

nieuw

 



ons



    

      

maakt

 

 



 

Gm

 



The flock lay silent by their side As they rested in a field A starry night and all was quiet Then they were filled with fear

kind Je vindt Hem





Fsus  

een



   

 

  

The Shepherds' Call

  

       



       

     

       

       

  

F

       

held' - re ster

  

  

Gm Cm7         

 

31

Ga op

Gm

   

28



 

Born in that cold and draughty shed Straw had made his bed Beasts of burden lay with him It was not quite the welcome of a king “If you go towards that star, so bright You will find a child if you walk through the night He will save us all He will make us new You must go and welcome Him, Give Him the welcome worth a King” Glory to our Lord He was born a King Make room in your heart And welcome Him

  

æ

       

ECC17.0998.02F

Erwin de Vos/Leon van Veen © 2007 Small Stone Media bv, Holland

One small Child Eén klein Kind VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 10

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0991.01E NEDERLANDS -17.0991.02E

ONE SMALL CHILD

Words: Phyllis Wolfe White



Tenderly 

E

It all started so small. It all seemed so meaningless. Everything you would expect to happen did not take place. Would this, could this really be what the world has been hoping for? Let the bright, shining star show you the way and guide you to the Child, born to save. But who would have thought that this little child would be the Savior of the world. Christmas: One small promise made by an Angel. One small step of trust by a maid. One small stable As a cradle. One bright star. One true gift to give to the small child.

G7/D Cm/G B /F              

A /E 

 Cm/G   B /F         

         

  

5

N

Het begon allemaal zo ontzettend klein. Het leek van zo weinig betekenis. Alles wat je zou verwachten gebeurde niet. Kan dit, zou dit echt datgene zijn waar de wereld al zo lang op gehoopt heeft? Laat de ster die aan de hemel staat je de weg wijzen en je meenemen naar het kind dat geboren werd om te redden. Kerst: Eén belofte door een engel gemaakt. Eén stap, door een dienstmaagd in vertouwen gezet. Eén kleine stal met een kribbe. Eén stralende ster. Eén echt geschenk, gegeven aan een klein kind.

   

            

  

Cm

     

D

Es fing alles so klein an. Es schien so bedeutungslos. Alles, was man erwartete, geschah nicht. Kann das sein, ist das wirklich das, was die Welt so lange gehofft hat? Lass dir von dem Stern, der am Himmel steht, den Weg weisen und dich zum Kind mitnehmen, dem Kind, das geboren wurde, um zu retten. Weihnachten: Ein Versprechen eines Engels. Ein Schritt, den eine Dienstmagd vertrauensvoll setzte. Ein kleiner Stall mit einer Krippe. Ein strahlender Stern. Ein wirkliches Geschenk, einem kleinen Kind gegeben.

S. 

  

9

 

  

One small sta - ble

 

Cm

     

  

Gm/B 

   

  

  G7

A maj7

 

  

as

Fm/A 

 a

 A.

  

One

E /G

  

        



Fm7

 

Cm/B 

Cm

   

cra - dle.

   

small child,

A /E 

    

trust

Fm

one

© 2007 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

20

   

small child,

 

  

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  G

 

Gm7    

    

  

by a maid.

 

  

of

 

G

    

 

One small step

   

made by an an - gel.

   

  

One small prom - ise

Cm/B 

Music: Phyllis Wolfe White

Duration: 3'13 ECC17.0991.01E


 SA  

13

one

    

  



decresc.

small child

 

Cm

Dm 7 (b 5 ,1 1 )

decresc.

*







+ Fl.



 

B sus2/C

           Csus2

  

           

21

    

 

  

One bright star

    

Cm7(add2)

    

 

A sus2/C









   

for the

4 C2/B 



* Fill in with cue notes in absence of flute

   

Glo

37

 

In

ex - cel

E

  

 



 

 

 

 



   

- sis



 

     

 

 

 

 

In

- o!

o!

Cm/B 

  

 

  

  

  

   

45

 

rit.

o.

   

             Cm

    

   

ex - cel - cis

 

 5

    

 

Glo

E /D

Cm

 

 



   

  



B (add4)

     

Csus2





  

Cm/B 

 

       Gm7

Gm7/F





 

 

ex - cel - sis,



in

ex - cel - sis

A 2

Fm7/A 

cresc.

  

 

G7

   

ri - a

    



A sus2/C

    

   





-



child

B sus2/C



   

         

4

De

-

-

Gm/B 

 



in

De B



o!

-

 

 

Eén klein woord, dat Gabriël uitsprak. Eén klein 'ja', dat kwam van een maagd, Eén klein krotje, één klein kribje. Eén klein kind, één klein kind, één klein kind dat ons redt. Eén groot licht verscheen aan de herders. Eén groot licht lichtte wijzen bij. Eén groot licht voor hen, boven Bethlehem. Eén groot licht, sterrenlicht, één groot licht bij het kindje klein.

-

B

rit. e dim.

 

true

 

gift

 

to

         

Cm7(2)

ECC17.0991.01E Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2007 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

21

 

ECC17.0991.01E

       

One

       

Eén geschenk om Jezus te geven. Eén geschenk bij zijn voetjes klein. Eén geschenk, eén groot licht, één klein kind dat ons redt. -

 

small

-

rit. e dim.

Slower 



-

       

 

 

ri - a!

 

   

  



 

 

where the

Eén klein kind

B sus

   

     



star

bright

Cm7(add2)

B sus2/C

Gloria! Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo! In excelsis Deo! In excelsis Deo.

 

    

 

 



  

-

E

ECC17.0991.01E

 

A sus2/C

  

- Fl.

 

 

B sus2/C

  

      

 

De -

       

A 2

 

ex - cel - sis

                                       

A 2

Glo

E /G

 

  

In

/G -EFl.

o!

     

  



     

33

  



o - ver Beth - le - hem.

 

in ex - cel - sis De

-



A

 

+ Fl.

    



 



B

ri - a!          

 

 

one

+ Fl.

       





  

3

   

Csus2





Cm

 

    

     

Gm7

lay.

G7sus

 

Cm

-

 

   



  

A maj7( 4)

- Fl.



  

G

- Fl.

+ Fl.

one bright star,

   

     

 Fm7

cer - tain the shep - herds.

    

De -

E /D

to

4 C2/B 

 





One bright star for them

One bright star,

    

  

  

    

 

   



E maj7/C Cm7(2)



B sus2/C

 

29

   

Ma - gi’s way.

   E



One bright star



A sus2/C

  

 

a tempo

    

41

   

Csus2

B sus2/C

    

G

Glo

Glo - ri - a

  

        

    

ri - a!

-

 

  

B sus2/C

Fm



E /G

save. day.)

  

25

  

 

17



born to (this

poco rit.

a tempo







poco rit.


Forget your worries Vergeet je zorgen VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 11

STYLE : Ragtime ORDER nr : ENGLISH -17.0994.01H NEDERLANDS -17.0994.02H

FORGET YOUR WORRIES WITH

Words: David T. Clydesdale

Music: David T. Clydesdale Arr.: David T. Clydesdale

GO AND TELL IT

E

It's time for… ragtime! Christmas is a time a great joy that we should share with the people around us. Let's get excited, let's celebrate because the message of Christmas means salvation for a lost world. This exuberant arrangement bursts with enthusiasm and is so catching that everybody wants to join in. Christmas: Once again it's Christmastime; there's music in the air. Jesus left the throne of glory just to rescue me! We gotta go and tell it on the mountain, Jesus is born. Sing the glory, shout the story, Jesus is born.



With a ragtime feel 

   

     For - get

B

B Bdim7 F9sus/C F7 Bdim7 F9sus/C F7 B6                                             

N

It's time for… ragtime! De kersttijd is een tijd van blijdschap, een tijd om te vieren samen met de mensen om ons heen. Wees enthousiast, vier uitbundig want de boodschap van kerst betekent redding voor de wereld. Dit spetterende arrangement bruist van het enthousiasme en is zo aanstekelijk dat iedereen zich aan zal willen sluiten. Kerst: Het is weer kerstfeest, overal om je heen klinkt muziek. Jezus verliet zijn hemelse troon om mij te komen redden. Laten we het van de bergen af roepen dat Hij geboren is. Zing “glory”, vertel aan iedereen dat Jezus geboren is!

       4



D

Und jetzt….. Ragtime! Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, eine Zeit, um mit den Menschen u uns herum zu feiern. Sei fröhlich, feiere ausgelassen, denn die Weihnachtsbotschaft bedeutet die Rettung der Welt. Dieses spritzige Arrangement sprudelt vor Aufregung und ist so ansteckend, dass jeder mitmachen will. Weihnachten: Es ist wieder Weihnachten, überall erklingt Musik. Jesus verließ seinen himmlischen Thron, um uns zu retten. Wir wollen es von den Bergen rufen, dass er geboren ist. Sing: Halleluja! Erzähl es jedem, dass Jesus geboren ist.

         

       

     

for - get

B 6

     

    

your

Bdim7



cares,



  

  

 

 

 

  

 

   

E 6/G

 

  

             mu - sic in the air!

B /F

     

   

9

   

now

B

    

 

     

Gm

F

 

      

it’s time

 

B /A 

 

B 6

  

 

to

  

  

  

Duration: 2'41 ECC17.0994.01H

 

    

 

        

so

  

  

E m6/G 

 

B 6

                   F9sus/C

  

F9

  

let

  

His

B /F

 

 



woes,

    

Cm/F

 

13

             

 

flow.

B

  



   

F9sus/C

F9

    

bless - ings

F

  



got

Bdim7

     

but

 

we all

 

 

 

SOLO (freely)

Oh,

   

 

 

  

  



when

I

think

E 7

     

 

   

a - bout

   the Ba

      

 -

by

born

 

 

B

to

save

all

men

 

  

 

A /C

Gm/D

   

  3

 

Cm/B 

B m

 

 

ECC17.0994.01H

   

  

     



it’s

not

right

to

keep

E 7

Je - sus

  

   

 left

low - ly man - ger

     Fm/D

hum - ble,



Gm7/C

  

a

     

17

11

in

E 7

 



       

15

 

 

   

cel - e - brate,

E 6/G

got trou - bles,

Bdim7

      

 

 

We all



there’s

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

        

 

E m6/G 

  

© 2004 Word Music LCC. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

6

 



 



F7

Christ - mas - time;

it’s

B /A 

 

F9

 

   

F9sus/C

  



a - gain

B

              F9sus/C

            

Bdim7

 

  

once

 

your wor - ries,

 

com - plain

   

 

the throne

N.C.

Gm7/D

  

Em7(  5)

  

  

   

-

 

of

glo - ry

 Em7(  5)

  

   4

22



 

oh,

F



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

so

   

 F9sus

Am/C

D/F 

 







just

to

N.C.

 

self - ish - ly

  

 

    

Dsus

Beth - le - hem,

  

   

Gm/E

in’

N.C.

 in

 

 there

when my

  

Gm

D7

 

Gm



res F9sus

   

-

cue E maj7/F

 me!

 

   

 

 

Fsus

 

ECC17.0994.01H


19



 

GO AND TELL IT (D.T. Clydesdale) CHOIR

 

 

   



21

   





E 7

A /E 

    



 

 

 



is

born!

 

E





   





E 7

    

A /E 

 

 

 

 



B



go,

E /F

  

  



 

E /B 

   

B



   



 

  

  







 F/A

Gm

  

  

5

shout

the sto

-

ry,

     



  

Gm

  





  

  

  

 

 

  

  

N.C.

 

 

com - in’ down

      Gm/E

 

 

33

   

35





why

my

  

Dsus

to earth. Am/C

  



  

    

D/F 

 



 

  

D7

But

you

      

 Gm



  

 

 

and

   

 

 

Gm7/C N.C.

  

    

go

friend, that’s

    



my

my

ev - ’ry - thing

Gm

  

go,

 

Em7(  5) N.C.

    

   

  

4 Fsus2

    

 

will

  

nev - er N.C.

 



 

be

the

4 Fsus2

E maj7/F

 

 

 

   





   

 

  7

  

We

same Fsus

  

B /F

     

Cm/F

 

 

 

Cm/F

   

B /F

   

  

     39



  

Sing

 

    

  



Em7(  5)

Sing,



41





  

  

   

E /F

 



 

Peace

Gm   

 

ECC17.0994.01H

23

  

 

B

 

 

    

 

for

His

birth.



and

 



the

 



Cm/B  B m

 



tell



 

it





  





glo - ry;

  

 

  





A /C

Gm/D

Fm/D

6





 

 



on

the moun

moun -

   

  

  

  



  

   

E 7

 

the moun - tain,







tain,

Je - sus

is

born!



 

 

 

 

 

 



E 7

A /E 

E

  

 

  





Je - sus

is

born!

shout

the sto

-

ry,

Je - sus

is

born!



 

 





Gm

  



  

     

  

  

 

 

N.C.

E 7

  

Sing

 

F

  

8



A /E 

 

  

to men.

F



  



E

F/E 

 

E

 

it

 



 

  

 

 

E

D

 

 

   

B

 

  

B

a - gain!

E /B 

 

    

B



  



ry,

ECC17.0994.01H



     

born!



heav-en



is



 of

    

Je - sus

-

  



 

     

tain,

the sto

     

shout

 

the King

 

  

Je - sus;

     

 

  

a - bout

 

   

 



Ba - by

  

 

  

the



on

   

    

 

a - bout

 

-

    

earth, good - will

 

 

the

on

N.C.



 

on



moun - tain,

the

   

Think

 





 

on

 

 



  

E 7

 



think

 

  

N.C.



 

Oh,

it

  

SOLO (freely)



   





tell

B

 

room

    

 

got - ta

 



 

B

 

      

Sav - ior touch - es

Gm7/D

 

 

   

   

 

go,

 

 

is born!

and

 

F9sus



go

Oh, N.C.



ECC17.0994.01H

got - ta know,

 

E 7          

Je - sus came

 

F

 

B      

CHOIR

   

 

 



29

no

 

D



 

37

31



Je - sus

 

 

a - gain!





Oh,

 

E

 

to men.

F

it

E     

  

 

   

 

 

 

 

a - gain!

it

 

  





27

 

     

earth, good - will

N.C.



ry,





on

  

   





Peace

 





F/E 

    

   

  

  

Sing

 



-

   

E

the sto



Sing

 

shout

 

 

 









the moun - tain,

  

glo - ry;

 

   

    



   

the



the moun - tain,

on

on



   

25

 

 

it

 

   

 

    

 

 

tell

B

 

    

 

 

got - ta

 







and

Sing,

 

born!

E

 



go



Sing

 

 



is

 

 



got - ta

B



B /F

 



born!

 

Je - sus

 

  

is

Je - sus

23

Cm/F

 

Je - sus

We

B /F

     

Cm/F

 

 

  

We

      

  

 

F/A

  

     

Oh,

  

F9sus

   

 

 

 

ECC17.0994.01H


   

43



go





and

 

it

B      





    

   

  

 

your

 

go,

    

45

  

 

   

     

47



once

     B

  

 

   

on

For - get





 



the moun - tain,

     

E

 

    

wor - ries,

B dim7

 

       a - gain

 

  

B/A

    

 

    

 

  

B6

  

E6/G 

 

  



born!

is

born!

 

 

 

B



Vergeet je zorgen



Vergeet je zorgen, vergeet je pijn, Laat het vrolijk Kerstfeest, tijd voor licht en vreugde zijn! (*)





Wie kent geen moeite, wie kent geen nood, maar Kerstfeest mag je vieren, want Gods liefde is zo groot! Als ik denk aan dat Kindje dat, als Redder van 't heelal, in een kleine kribbe lag die stond in Beth'lems stal, Dan jammer ik niet langer, ik stop met zelfbeklag Mijn Jezus kwam van hemelhoog omdat Hij mij zag! Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat de hoogste Heer Jezus is geboren, geef Hem glorie en eer!

E/F 

      

N.C.

 

 



      

  

 

 

  

  9

   

B/F 

  

your

B dim7

    

there’s mu - sic

Em6/G

for - get

  

  

it’s Christ - mas - time;

 

is

  

  

  

     







F 7

 

 

 F 9sus/C 



Je - sus

 





Je - sus

 

 B6

  

on

       



the moun - tain,

 

    

tell



 

in

G m

  

    

 cares, F 9sus/C 

F 9

      

 

Vrede voor ons allemaal Wat een verhaal! Kom roep het uit vanaf de berg dat Jezus is Heer! Denk eens aan dat Kindje Jezus, geen plek voor zijn wieg Denk eens aan de hemeltroon, die Hij voor mij verliet! Maar ik wil dat je weet mijn Vriend, wat Jezus doet is goed Want alles wat Hij aanraakt dat geeft Hij een nieuwe gloed! Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat de hoogste Heer Jezus is geboren, geef Hem glorie en eer!

  

  

      

the air!

F

     

(*) Naar keuze alternatief begin: Vergeet je sores, kommer en kwel, Het is tijd voor Kerstfeest, er is liefde in het spel!

æ   

ECC17.0994.01H

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2004 Word Music LCC. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Glory to God Ere zij God VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Duet Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 12

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0997.01F NEDERLANDS -17.0997.02F

GLORY TO GOD Words: Martin Alfsen

E

Martin Alfsen is a songwriter, arranger, producer and the director of one of Scandinavia's best known gospel choirs: Reflex. His songs have been recorded by numerous artists and choirs both domestically and abroad. This warm and peaceful Christmas song has a very catchy refrain which makes this song great to involve your audience. Christmas: Through the nights the wise men have let the star guide them to find the newborn child. Shepherds are sitting around the fire. Suddenly the sound of a mighty choir singing: “Glory to God in the highest and peace on earth.”

   

F



Music: Martin Alfsen

 



 C/E     

Far 6

  

N

Martin Alfsen is songwriter, arrangeur en producer en dirigent van één van Scandinavië's meest bekende gospelkoren: Reflex. Zijn liederen worden gezongen en zijn opgenomen door artiesten en koren in binnen en buitenland. Dit sfeervolle kerstlied heeft een heerlijk meezingbaar refrein en is daarom zeer geschikt om samen met de zaal te zingen. Kerst: Wijzen hebben zich laten leiden door de ster om het nieuw geboren kind te vinden. Herders zitten rondom het kampvuur, alles is rustig. Plotseling klinkt het geluid van een machtig koor dat zingt: “Glorie aan God in de hoge en vrede op aarde”

Csus

 

C

sky. 10

  

Csus

child.





Martin Alfsen ist Liederschreiber, Arrangeur, Produzent und der Dirigent von einem der bekanntesten skandinavischen Gospelchöre: Reflex. Seine Lieder wurden durch Künstler und Chöre im In- und Ausland gesungen und aufgenommen. Dieses warme und friedevolle Weihnachtslied hat einen leichten, wunderschönen Refrein, den der Saal schnell übernimmt und mitsingen kann. Weihnachten: Die Weisen haben sich vom Stern leiten lassen, um das neugeborene Kind zu finden. Hirten sitzen um ihre Lagerfeuer. Plötzlich erklingt der Gesang eines mächtigen Chores, der singt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“.

14



  

Glo - ry to

a - way

  

Csus

earth.

      

they have

the nights

F

     

God

    

 

  

mm

B /D

C/E



shi

C

est



the

F/A

F/A

      on

 





    

Gm7

est

and



new - born

 

F/C

 

the

B

mm

 

mm



© MA Productions. For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

24

in

and peace



       

ning

        

 

-

-

Gm7

F

-

B /D

F/A

     

guide them to find



in the high

 



Gm7

       



Glo - ry to God

 



it

 

     

F

F/C



 



C

seen the star,

B /D

in the high

 

C

F/C

    

they have let

C/E

mm

 C/E     



D

F

Through C

B /D

Female Solo F

F/C

C



good will t'wards

  

 

Duration: 5'53 ECC17.0997.01


18

 

   F

men,

   

  

and



G/D D  C/E     

in

  

   

   

  

26

 

G/D

round the

 

D

   

   

  

30

 

 

Dsus

ev

qui

   

G/D

high

-

est

C

    

   

aah

  

   

G/B

and peace

 

 

is

 

            

C/E

 

 

oo

 

sit

 

 

 

 

oo

-

   

 

���  

on

 

D

earth.

   

 

 

high

-

 

G/D

Am7

est

and

 

 

 

 

  

D

 

good will t'wards

aah

  

 

 

   

 

   

G

men,



 



      

D

 



Am7

G/D

and

 

aah

 

   

  

   



 

   

            

38

God

 

G

men.

   

   



A

E /G

Sud

-

den - ly

D /F

A /E 

E

B m7

in the dark - est night

a

shi

   



E sus

E

earth.

     

aah

     

Glo - ry to

   

D/F 

          

G

God

E

 

seen.

           

E /G

 

Loud

E sus

E

choir:



      

A



   

      

46

in the

aah

 

E sus

     

42

-

ning

light

A

   

      

  

men,

A

A /C

san

-

         

A

D

D /F

B m7

in the high

A /E 

    

   

    

and

 

B m7

E

na,

ho - san - na in the high

A /C

D

B m7

A /E 

and

D /F

A /E 

E

B m7

A

              o - ver the qui - et fields

E /G

                Glo - ry to god

A /C

                     

D /F

        

the sound

A /E 

          

in the high

                4

 

D /F

  

Ho - san

 

-

est

of a might - y

D

A /C

         

and peace

      

on

         ECC17.0997.01

 

-

na,

E /G

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

est.

na,

-

ho -

D

E

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

ho - san - na in the high -

ho - san - na,

ho - san - na in the high -

-

5

-

- est.

-

- est.

Plotseling in de donkere nacht Schijnt een stralend licht Door de nacht klinkt het wonderschone Heldere engelenkoor

Ho - san - na,

 A

-

   

na,

-

Buiten in het stille veld Herders rond het vuur Waken over hun kudde schapen Alles is in rust

ho -

                    

san

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

E /G

                                       

62

Ver van hier zagen zij de ster Als een stralend licht Nachtenlang lieten zij zich leiden Naar 't pasgeboren kind

                   Ho - san



E

 

good will t'wards

      

D /F

A

E

             

 

-

A /E 

      

   

men.

E

-

est

 

t'wards

                 

B m7

A

 

A /E 

-

 

 

good will

A /E 

        

        

Glo - ry to God

      

58

E /G

is

and strong

ECC17.0997.01

        

    

      

54

A

    

A /C

     

Ere zij God       



in the

3

50

 

good wil t'wards

ting a -

          

    

 

 G/D      

         

C/E

(Female)

et. Glo - ry to

 

-

D/F 

G

   

    



shep - herds

  

 

D/F 





G

D

Dsus

    

 

   



 

oo

 

34

a - bi - ding

(Male)

G/B

e - ry - thing

Out

 

D

 

D/F 

Male Solo

        

G

  



Dsus

o - ver their flocks,

      -



 

 

Am7

fire,



 

oo

 

  

watch

 

 



  D





G/B

keep - ing

 

men.

    

   

C/E

t'wards



Am7

the fields,

F

 

mm

22

C



good will

 

 

F/C





 

   

Gm7

Ho - san

-

na,

ho -

Hosanna in de Hoge Ere zij God

        

Ho - san - na,



æ

Ho - san - na,

ECC17.0997.01

Ned. Tekst: Ria van Buuren - Van den Berg © MA Productions. For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media bv, Holland

25


Light of the world U bent het Licht Licht dieser Welt VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 13

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH -17.0468.01 NEDERLANDS -17.0468.02 DEUTSCH -17.0468.03

U BENT HET LICHT Words: Dennis & Nan Allen Original title: Light Of The World Vertaling: Ria van Buuren - van den Berg

Music: Dennis & Nan Allen Arr.: Dennis Allen

E

A simple choral arrangement that will involve the congregation or audience. Make it an intimate moment of prayer and surrendering; end with an a-cappella reprise or be creative in any other way with the words that can turn lives upside down. General: Jesus, open my eyes, come to my heart and shine in me.

Tenderly

    

D2

N

Eenvoudig koorarrangement dat zeer geschikt is om gemeente of publiek bij te betrekken. Maak het een intiem moment van gebed en overgave; sluit af met een acappella refrein of wees op een andere manier creatief met de woorden die een levensveranderende werking kunnen hebben Algemeen: Jezus, open mijn ogen, kom in mijn hart en schijn Uw licht in mij.



      

D

ein einfaches Chorarrangement, das sich ausgezeichnet dazu eignet, Gemeinde oder Publikum miteinzubeziehen. Mache es zu einem intimen Moment des Gebetes oder der Hingebung; schließ mit einem A-Capella-Refrein ab oder sei auf irgendeine andere Art und Weise kreativ mit den Worten, die eine lebensveränderende Wirkung haben können. Allgemein: Jesus, öffne meine Augen, komm in mein Herz und lass dein Licht in mir scheinen.

7



  

 

  



Je -



4 D2

D2

   

 

G/D

D

 

   

-

-

     

 

D

4 D2

  

G/D

  

 

Choir

     

 

 

D2

      

zus,



U

 

Licht,

4 D2

D



D2



   

bent het



 

© 2004 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13



Light of the World 

Je -

-

   

-

zus,

 Bm11         

   

19

laat

  

 

mij U

 

        Em11

  25



  

   

Je -

  

Em/B Bm7



 





Licht,



Bm11

-

 





 

3

U

      





   



 

stra - len - de

Ster,

    

G

 

  

G2

 

 





4 D2

D

bent het



 

 Kom

in mijn

 

G2

 



Jesus, light of the world. Jesus, light of the world. Come to my heart, shine in me, Jesus.

 







D2

Jesus, light of the world. Jesus, light of the world. Open my eyes, let me see

G/F 

Licht.

 

Bm11

 



Licht.

Em/B Bm7

    

   



U bent het

 



  

- zus,

     



D2

 

 

Je -







zien.

- zus,

  

 Bm11         

 

-

bent het

G/A

U



© 2004 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

   

hart,

G

 

  

Licht dieser Welt Jesus, Licht dieser Welt, Jesus, Licht dieser Welt, Öffne mein Herz, lass mich sehn. Jesus, Licht dieser Welt, Jesus, Licht dieser Welt, komm in mein Herz, schein in mir. Jesus, Jesus.

G/F 

æ 

ECC17.0468.02F

Übersetzung: Matthias Straub © 2004 Van Ness Press. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

26

    



Duration: 3'13 ECC17.0468.02F


Alleluia, The angels will sing Halleluja, het engelenkoor zingt! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 14

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0792.01 NEDERLANDS -17.0792.02

ALLELUIA, THE ANGELS WILL SING Words: Dana Mengel

E

A simple Christmas song that is great to involve the congregation or your audience. The harmonies are easy to learn and in the verses you can alternately use the ladies and men, or possibly add a soloist. Christmas: Come, oh come Emmanuel, turn our night into day. Teach us Your wonderful ways and give us peace. Set Your children free and fill our hearts with the love of the Father.



   

 

Bm7

 rit.   

1st time all unis. 2nd time women unis. 3rd time men unis. 4th time all unis.

 B     

        

D

   

1. Come, (2. Come, (3. Come, (4. Come,



oh oh) oh) oh)

 

 



-

Em

     

 

D/F 



  

 

 

D/F 



     a tempo

-

Em/G

 

Ho - ly God´s own bless - ed Ho - ly

Em



 

Bm

 

  

ti - ful der - ful dren and draw



F m/A



  

One; Son; One One; Em/G

 

  Em Em to Em

A

        

-

F m/A

 

      

man man Is man

           

Bm

 

night e move hearts

 

cresc.

 

 

 

 

   

dor us your to

and with en the

 



   

Em7

   

    



 



   

lu

-

-

-

-

Em

pow'r mer slaved cho

  

 

 



ness en i ther

 

 





 

might. grace. free. high;

    

-





 

-

   

-

 





Duration: 4'00 ECC17.0792.01C

Kom o kom, Vaders Zoon, Immanuël leer ons wegen van liefde en trouw. Eens geboren, Gods kind, door de vader bemind, om op aarde de Heiland te zijn. refr.

  



 



 



Kom o kom, zegen toch Uw Israël, voer hun strijd, maak Uw kinderen vrij. Neem toch weg elke traan, en geef vrede voortaan, kom, verlos hen uit de slavernij. refr. Kom o kom, heilig kind, Immanuël, vul de bronnen met waarheid en kracht. Zingt ons hart levenslang, vol van lof een gezang, lied'ren vol vreugd, een zang in de nacht. refr.

 

Al - le -

æ 

ECC17.0792.01C

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

27

    



refr: Halleluja, halleluja, Hoor het engelenkoor zingt Gods eer. Halleluja, halleluja, Zie Hij komt op de wolken weer!



 

- ia!

Bm

div. all times

Em

 



Kom o kom, koningskind, Immanuël, vul de aarde met vrede en licht. Onze nacht wordt dan dag, onze pijn weer een lach. Toon Uw glorie, Uw kracht, Uw gezicht.

Al - le -



lu -

  

3

Bm

our to to O

Turn our Cause all Come re our Fill

Halleluja, het engelenkoor zingt!

show the come re Come to join our

way, peace, stains. bove,

 

Bm

-

A/C 

  



a ly ty's a -

 

 



Al - le

 



ia!

 

-

-

 



D

 

 

 

 

A

A

Bm

of your cy and chil - dren rus on

-

 

        

 

Refrain

 

 

 

  

dark take this grant us heav and hu - man Fa of the

G



-

splen deem set songs

13

D/F 

1st time all unison 2nd, 3rd & 4th time all div.

   

11

in - to day, vil to cease, the chains all with the love

-

 Em7   

fill come come come,

  



© 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

 cresc.   

u - el, u - el, ra - el; u - el,

Bm

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

  

-

light. ways. free. nigh.

 ���

F m7

      

 

Em

        

a tempo

with your beau us your won all your chil spring of truth,

 

 

Em

Verses

come, come, come, come,

7

world teach set Well

 

 

Bm

rit.

Ein einfaches Weihnachtslied, das sich sehr dazu eignet, die Gemeinde oder das Publikum miteinzubeziehen. Die Harmonien sind leicht einzustudieren und bei den Strophen hat man natürlich die Möglichkeit, um zwischen Damen und Herren abzuwechseln oder auch einen Solisten einzusetzen. Weihnachten: Komm, oh komm, Immanuel und mache unsere Nacht zum Tag. Lehre uns, deine Wege zu verstehen und gib uns Frieden. Mache deine Kinder frei und erfülle unsere Herzen mit der Liebe des Vaters.

 

Bm

         

4

N

 

Em

   

Een eenvoudig kerstlied, dat zeer geschikt is om de gemeente of je publiek bij te betrekken. De harmonieën zijn makkelijk in te studeren en bij de coupletten is het natuurlijk mogelijk om gebruik te maken van afwisseling tussen dames, heren en een eventuele solist. Kerst: Kom, oh, kom Immanuël en laat de nacht wijken voor de dag. Leer ons Uw wegen te doorgronden en geef ons vrede. Maak uw kinderen vrij en vul onze harten met de liefde van de Vader.

Music: Dana Mengel


Jesus saviour Jezus redder Jesus Heiland VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

Solo/SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 15

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0059.01 NEDERLANDS -17.0059.02 DEUTSCH -17.0059.03

JESUS SAVIOUR Words: Eric Lagerström

Music: Eric Lagerström

q = 56

E

This is a melodic ballad for soloist, choir and accompaniment from the well-known composer Eric Lagerström. The song has a warm choir setting, with an expressive and dynamic building towards the end. Christmas - Jesus, Saviour, I am Thine. Come and dwell within my heart.

F #m

G Maj7

# . & # 44 ˙˙ .

œ œ œ œ

˙. ? # # 44 œ œ

N

Melodische ballade voor solist, koor en begeleiding van de bekende componist Eric Lagerström. Het lied heeft een expressieve dynamische opbouw en een warme koorzetting. Kerst - Jezus, Redder, ik behoor U toe, kom wonen in mijn hart.

5

melodische Ballad für Solist, Chor und Begleitung durch den bekannten Komponisten Eric Lagerström. Das Lied hat einen ausdrucksvollen, dynamischen Aufbau und einen warmen Chorsatz. Weihnachten - Jesus, Retter, ich bin dein. Komm und wohne in meinem Herzen.

œ

? ##

œ œ œ œ

œ œ

9

# solo & # œ. Je D

# & # œ

? ## w Ó

œ

œœ œ

œ œ

˙˙

F #m

G Maj7

# ˙. & # ˙.

D

D/F # B m7

w œ

˙. œ

j œ œ -

œ

sus Sa - viour E m/D D

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œœœ ...

˙ ˙˙

œ œ

˙˙

I

am Thine,

j œœ œ ˙ Œ

œ. Œ

œ

œ œ

œ œ

G/A

œ œ œœ œ ˙ œ œ

j œ œ and dwell

œ

œ œ œ

œ

13

All

j œ œ

œ

œ.

j œ ˙

things else

I

count

but loss,

E m/D D

D/G

E m7

D

# & # œ. œ. ? ##

j œ œœ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ œ

œ œ œ

˙

glo

-

j œ œ

Dear - er A/C #

j œ œœ

œ œ œ

œ œ

œ

21

# & # œ. -

D

Em

-

side, D/F #

is D A m/C

B

j œ œ the

œ œ

œ

Sa - viour

F #7sus4/C #

œ œ œ

œ œ ˙

who hath

B 7/D #

Em

died.

D/F #

E m7( b 5)/G

œœ œœ

œ. #œ .

j œ œœ œœ œ

œœ

œœ œ œœ œœœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ nœ

˙˙

œ œ œ #œ

œœ

œœ

j œ œ

œ

œ

œ.

j œ œ.

come

and dwell

D/A

A 7sus 4

sus Sa - viour

˙˙

œ

œ

œ

œ

I

am

Thine,

A/G

G

œœ œ

œœ œ

˙ ˙˙

D/C G m6/B b

œœœ

œ b œœœ

œ œœ .. œ œ œ

bœ bœ

˙ ˙

œ

2

˙˙ ˙

j œ j œ

b ˙˙

j œ ˙

œ.

with - in

my heart.

E m7( b 5)/A

œ

w

œ œ bœ œ

œ

æ

ECC17.0059.01C

Ned. Tekst: D.Beijersbergen-Groot © 1998 Unisong Music Publishers bv, t/a Lagerström Publishing, Baarn, Holland Expl. By Small Stone Media bv, Holland

28

œ

œ

œ

Duration 4'00 ECC17.0059.01C

Jezus, wat de wereld geeft is alleen gebondenheid. U die dood was en weer leeft, Heeft mij van de angst bevrijd. Neem mijn hand en leidt mij voort. Ik wil leven naar Uw woord. Jezus, Redder, Majesteit, 'k ben Uw kind in eeuwigheid.

œœœ œ œœ

j œ œœ œ œ œ

œ.

œ œ ˙ be

œ œ

œ

œ œ

œœ œ

A/B B m7

D/A

# & # œœ .. œ.

œ

œ world

œ œ œ

œ œ

Jezus, die mijn leven kent, 'k Heb U lief, kom, woon in mij. U die onze redder bent, Door Uw kruis ben 'k eeuwig vrij. Niets is er belangrijk meer, Dan mijn liefde voor de Heer. Jezus, Redder, Majesteit, 'k ben Uw kind in eeuwigheid.

D

j œ œ œœ

œœ .. œ.

œœ

œ

thy Cross.

œœ œ

j œ œœ

? # # ˙˙

? ##

œ œ the

E 7sus 4/B A/C #

# & # œœ ..

Je

than

in E m/D

œœ ..

17

# & # œ.

ry on - ly

D

j œ ˙˙

œ. œ.

Jezus mijn Redder

j œ ˙

œ.

œ

A 7sus 4

j œ ˙ œ ˙

œ. œ.

j œ œ

œ.

my heart.

E m/D

j œ œœ

Œ

j œ ˙

œ.

with - in

© 1998 Unisong Music Publishers bv, t/a Lagerström Publishing, Hilversum, Holland

# & # œ.

j j œ œ

˙˙

œ.

œœ ..

D

Œ. ˙.

come

œœ

œ œ ˙

j œ. œ. œ œ. ‰

A 7sus 4

E m7

D/G

œ œœ œ œ

œ œ

A 7sus 4

œ

˙ ˙˙

j œ ˙

œ.

˙œ˙

D

˙

˙˙

E m7

œœœ

G/A

j œ. œ. œ œ. ‰

œ

˙œ˙

D/F # B m7

w œ

A 7sus 4

E m9

œœ


Sweet Jesus

VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

Solo/SATB Vocal, a capella Youth Choir Difficult 16

STYLE : Swing ORDERnr : ENGLISH -17.0064.01

SWEET JESUS Words: John Darnall

Traditional Arr.: John Darnall

With a bounce

E

A unique a cappella arrangement of the old Christmas spiritual Sweet Jesus. The swinging bass line, melodic solo and well-arranged parts for the sopranos, altos and tenors, makes this song very impressive for the audience and is a challenge for every good choir. Christmas - Sweet Jesus, You're the God of every nation. Bless your name.

T T B

P ? b b b 44 Πb

qr = qce

œ œœ

œœ œ

Œ

œ œœ

j œ œ

œ ‰

Doo doot B

? b b b 44 b œ

œ ‰

Doo doot

œœ œ

Œ

œ œœ

œ

œ ‰

doo doot

j œ

n doo doot

n

œœ œ

j œœ œ J ‰

Œ

doo doot

doo doot

doot

j œ œ

œœœ

œœ œœœ œ

Œ

Doo doot

3

œ ‰ œ œ

n doo doot

œœ œ

Œ

œ

dood-'n