Page 1

Powered by Small Stone Media

Powered by Small Stone Media

e i t i d E t

P.O. Box 9185 NL3301 AD DORDRECHT The Netherlands Tel: +31(0)78 622 75 47 Fax: +31(0)78 616 14 92 em@il: info@europeanchoralclub.com internet: www.europeanchoralclub.com

s r e K


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen

2


Beste zangers en dirigenten, En? We zijn benieuwd of u onze raad in het voorwoord van de vorige catalogus opvolgde en door samen te zingen de hemel op aarde hebt beleefd. Ditmaal een catalogus boordevol repertoire dat alles te maken heeft met zoals Rich Mullins zei: "Die nacht in Bethlehem ademde God voor het eerst onze lucht in". God die met ons meeleeft, onder ons woont en Immanuel, God met ons, heet. "Kerstliederen raken ons. Heilige woorden inspireren ons. De gouden gloed uit de kribbe verwarmt ons. Een beetje religie met Kerst is prima. Maar die gloed in de kribbe komt van het Licht van de wereld. Het laat het kwaad zien voor wat het is en verlost het of vernietigt het. Het kind in de kribbe is veel meer dan het onderwerp van onze sentimentele verzuchtingen. Hij is de Zoon van God die geaccepteerd moet worden als heerser - of geconfronteerd als rivaal."(John G. Stackhouse jr.) Wij brengen in deze catalogus van harte veel kerst repertoire onder uw aandacht wat uiting geeft aan bijbelse waarheden en onszelf, u en ons potentiĂŤle publiek uitnodigt om een keus te maken, hoopvol in het leven te staan en te vieren dat met de geboorte van Jezus de hemel op de aarde landde. Geniet van het doorluisteren van dit materiaal! Heel veel succes met de selectie van de juiste titels voor uw groep en veel plezier bij het instuderen en de uitvoering er van. Een hartelijke groet en tot de volgende catalogus. European Choral Club

Dear Singers & Choral Directors, And? We are curious if you took our advice in the preface of the last catalogue to heart and by singing together experienced heaven on earth. This catalogue contains repertoire that has everything to do with what Rich Mullins said "that night in Bethlehem for the first time God breathed in our air". God living among us, Immanuel, God with us. 'Christmas songs touch us. Holy words inspire us. A golden glow from the crib warms us. But it all originates from the Light of the world. The child in the manger is more than a sentimental story. He is the Son of God and needs to be accepted as Ruler or confronted as Rival." (John G. Stackhouse jr) The songs in this catalogue are an expression of biblical truths and challenge us, you and our audience to make a choice and live a hopeful life, celebrating that with Jesus' birth heaven landed on earth. Enjoy selecting the right material for your choir and we wish you lots of pleasure in rehearsing and performing it! Warmest Regards European Choral Club

3


Colofon

Content Catalogue 32 - CHRISTMAS CD Track Title

Edition / Uitgave European Choral Club BV (a division of Small Stone Media BV) P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Editors / Redactie Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Tineke van Vugt-de Jong, Peter Grasmeijer, Dean Jones, Adrian V. Miller. Design / Vormgeving Rob Bruin

17. 18. 19. 20. 21. 22.

Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer

23. 24. 25.

ISBN/EAN 978907736532-8 NUGI 668

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

© 2010 European Choral Club bv. – The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

Page

Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Colofon, Index 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Partner met Compassion! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 In the beginning was the Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Hark the herald!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Silent night, holy night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 En de heerlijkheid van God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 O little town of Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Heaven is in this house . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Too much light for midnight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 God's promise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ga op weg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 One small child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Forget your worries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Glory to God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 U bent het Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Alleluia, the angels will sing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Jesus Saviour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Sweet Jesus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Info ECC website Op zijn eigen tijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Hand of sweet release. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kom en aanbid Hem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Hoor je ook hoe de hemel klinkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Mijn ziel maakt groot de Here God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 King of glory, King of love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Meest gezongen liederen in kerken in Nederland Er is plaats in mijn hart voor U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Christenen wees blij! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Of the Father's love begotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Meestgevraagde Kerstliederen van de European Choral Club! Lag U in een kribbe? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 God is Heer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Eens en voor altijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Jesus Christ is born today . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Break forth, o beauteous light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Angels we have heard on high . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Wie heeft gekend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Zachtjes sliep Maria's kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hodie! Alleluia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Breng het licht, het licht van vrede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Uitroep vol vreugde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 We are waiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Lied van verwachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Herken ik Jezus als Hij komt?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Deliver us, Lord! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kom, mijn langverwachte Jezus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Softly draw near the stable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sussex Kerstlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Blij verwachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Child of salvation (a.k.a. Child in the manger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Are you looking for Jesus? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Zing mee in het grootste gospelkoor uit de Nederlandse geschiedenis! Zaterdag

25 juni 2011

Bij deze catalogus vind je een folder met informatie over een uniek zangfeest waarvoor we ook jouw koor van harte uit willen nodigen. Doe mee en sluit je aan als we met duizenden stemmen samen zingen tot eer van God. Meld je vrijblijvend aan via www.preez.nl. Wij houden je graag op de hoogte!

De Kuip

Een project van Stichting

in samenwerking met:

Rotterdam

Paul Krugerstraat 12-b • 3072 GL Rotterdam • 0857 84 94 35 • info@preez.nl • www.preez.nl

4


In the beginning was the Word In het begin was het Woord VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 1

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0987.01F NEDERLANDS -17.0987.02F

IN THE BEGINNING WAS THE WORD Words: Lloyd Larson, based on John 1:1 and 3:16

E

Every story has a beginning. The mark of the start of something new. This is the story that would change the course of the world's history for ever. It's the story of God's endless love for all the people. A story of hope, comfort and eternal life. The story of Jesus Christ, our Lord and Savior. A story that has to be told. Christmas: In the beginning was the Word, and the Word was with God. The Word became flesh and lived among us. Who ever believes in Him should not parish but have everlasting life.



Mysteriously, freely 

 

 

N

Elk verhaal heeft een begin, het markeert de start van iets nieuws. Dit is het verhaal dat de wereldgeschiedenis voor eeuwig zou veranderen. Het verhaal van Gods eindeloze liefde voor de mensen. Een verhaal van hoop, troost, en eeuwig leven. Het verhaal van Jezus Christus, onze Heer en verlosser. Een verhaal dat vertelt moet worden. Kerst: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Iedereen die in Hem geloofd heeft eeuwig leven.



Solo

9

 

the be - gin - ning was the

 

G2(no3)

 

     

Cm7(add2)

Dm7

  

  



and the Word

  

Dm7

 

     

 

  

  

  

 

24

 

In

the be - gin - ning was the

    

 

Word

was

   

 



God.

G2

 

 

 rit.

Word be - came

E



The

Word be - came

  

 

Dm/C

   

      

 

  flesh

Fm/E 

 



and



lived

a

E



flesh and

 C

     

      

     



Slightly faster 

SA

 

God,

 

G2(no3)

        

-

mong

us.

Fm/E 

       

     

3

 

  

a

-

 



Dm/C

   

28

 

    

  

TB

 

   

 

 

 

 



  

 

 

 



glo - ry

  

C/D

 

C

 

     

 

  

G/D

 

   

We have seen

Am7/D G/D               

    

The

the

mong us.

    

   

32



 

rit. e dim.

 

 

     



 

grace

D7sus



   

of the

 

one

G/B

Am

   

 



  Duration: 3'25 ECC17.0987.01F



G/B





 

  

D

C/D

rit. e dim.



G

poco rit.

    

 



 





sent from



 

God,

Gmaj7/B

Am7(9)





poco rit.

     

      C(add2)

 

 



full





      

 

Gmaj7



 

of

 





Gently 

     

 

    

 

God

  

G7(9,11)



   

      

   

4

5



 

 

Tempo primo 



C

 

 

we have seen the

  

Son

 

     

     

 

ry,



    

 

     

G/D                   

 

and on - ly

-

   

    

  

glo



   

Gmaj7 G(  6)/D Am7(  5)/D

 



  

and truth.

     

ECC17.0987.01F

 

we have seen the

Cmaj7/D Am/D C/D

    

lived

     

 

  

 



 

     

glo - ry,

and the

C2

C

  

       

     

rit.

Dm7

   

       

Dm7

  

     

 Cm7(add2)

21

was with

E maj7

 

 



and the Word

Dm7/G



17

Word,



 

  

     



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

God.

© 2006 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

13

was with

E maj7

 



       



 

 

 

Dm7/G

C2(no3)

Word,

   



     

In



Dm7

    

 

D

E

 

5

Jede Geschichte hat einen Anfang. Er markiert den Beginn von etwas Neuem. Dies hier ist die Geschichte, die die Weltgeschichte für immer verändern wird. Die Geschichte von Gottes endloser Liebe für die Menschen. Die Geschichte von Hoffnung, Trost und ewigem Leben. Die Geschichte von Jesus Christus, unserm Herrn und Erlöser. Eine Geschichte, die erzählt werden muss. Weihnachten: Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Word war Gott. Das Word ist Mensch geworden und hat bei uns gewohnt. Ein jeder, der an ihn glaubt, hat das ewige Leben.

  



     

N.C.

Music: Lloyd Larson, quoting: "God So Loved The World" (John Stainer)



so



loved

Fmaj7

G/F





 

 

 

the

 

    ECC17.0987.01F


37

  



  



world,

C(add2)/E

 

gave

 

  

C/E

 

his

 

 

   

on

 

E7

 

       

48

 

  

-

E7/F

 

 

C7(9,13)

 



 

C7

  

got

   

world

 

 

D dim7/A



-

-

 



Him

 

           

F(add2)/C

 

world world

5





Son,

Cmaj7/G

F

  

that

G/F 

 



  

should

C7

   

that

  

 

per

 

F/C



     

 

 

 



Dm

Zo lief had God de wereld, zo lief had God de wereld. Hij gaf ons Zijn eniggeboren Zoon. Opdat wie geloofd, geloofd in Hem, niet verloren, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft, eeuwig leven, eeuwig leven heeft.

  

who - so

be -

Zo lief had God de wereld. Zo lief had God de wereld. Zo lief had God de wereld.

  

Am/E





 



 

-

Bm7(  5)/A

 

In het begin was het Woord en het Woord was bij God. In het begin was het Woord en het Woord was bij God. En het Woord was God. Het Woord werd de mens die bij ons woonde. Het Woord werd de mens die bij ons woonde. Hij was vol van goedheid, Hij was vol van goedheid, Hij was vol van waarheid, en de grootheid zagen wij, van de Zoon, een'ge Zoon van God.

 

 



not

 

  

   

 



A7/E

 



that



In het begin was het Woord



he

 

Em/G

that

world



ten

 

     



F/C

 that

  

     



 

in



Am7

 

the

 

F/A

  

   

G dim7/D Am/C

-

Cmaj7/G

 

 

  

be

 

be - liev - eth

 

 



ly

    



  



F

liev - eth,

  

 

loved



      

 

 

so

Em

   

43

    

 

C/E

    

 

God

   

 

ish,

E7/G 

æ

 

ECC17.0987.01F

Ned. tekst: Birgitt Paulusma © 2006 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

Hark the herald! Hoor de eng'len VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 2

STYLE : Rock ORDER nr : ENGLISH -17.0996.01F NEDERLANDS -17.0996.02F

HARK THE HERALD! Words: David Phelps

E

if you know the promises of God, you know what His coming to this earth means for your life. What seemed to be an ordinary night, appeared to be the door to a new future. Also in our time we cannot be silent. It is a story that has to be told with passion and excitement, until the day that Jesus comes back again! Christmas: A good news celebration for all the world to know. Angels sing, “Glory, glory to the King!” Spread the joy across the land, Christ is born in Bethlehem. He will reign for evermore.

Music: David Phelps Arr.: Lari Goss

 

Joyfully  G  A m7(4)

          

N

C 2/E 



  

        

Als je Gods belofte kent, weet je wat Zijn komst naar deze wereld voor jou betekent. Wat een heel gewone nacht leek, blijkt de deur te zijn naar een nieuwe toekomst. Ook in onze tijd kunnen, en mogen we niet zwijgen. Het is een verhaal dat met passie en enthousiasme vertelt moet blijven worden, tot de dag dat Jezus opnieuw naar deze aarde terug zal komen. Kerst: Vier het goede nieuws, laat heel de wereld het horen. Engelen zingen “Glorie, glorie voor de Koning”. Laat het nieuws zich over het hele land uitspreiden: Jezus is geboren in Bethlehem. Hij regeert in eeuwigheid.

G /B 

     

 

D 2/F

     

D

wenn man Gottes Versprechen kennt, weiß man, was sein Kommen in diese Welt für uns bedeutet. Das, was eine ganz gewöhnliche Nacht schien, ist die Tür in eine neue Zukunft; auch heute und wir dürfen nicht schweigen. Es ist eine Geschichte, die mit Leidenschaft und Freude erzählt werden muss, bis zu dem Tag, an dem Jesus auf diese Erde zurückkommen wird. Weihnachten: Feiere diese gute Botschaft, lass es die ganze Welt hören. Engel singen: „Ehre, Ehre dem König“. Die Botschaft soll sich über das ganze Land ausbreiten: Jesus ist in Bethlehem geboren. Er regiert in Ewigkeit.

 

G

    

7

G

  

  

 

 

D /G 

G

G

 

C /G 

        

E /G

A m B m

  

© 2007 Wordspring Music/Soulwriter Music Company. For the Benelux: Small Stone Media bv. Holland

D

C /E 

D /F

              

D /G 

 

G

     

an - y oth - er day.

F 2(no3)

 

 





 

 

  D/G  G C/G      

 

C 2(no3)

   

But

       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

6

C

The sun went down like

 

G /B 

   

   

  D/G  G C/G D/G                    

A m7(4)



G   D/G  G C/G             

4

G

                           

 

Duration: 3'33 ECC17.0996.01F


        

10

un - a - ware, the world just slept a - way. G

        

  

     

    

13

heard but

    

15



  

 



 

  

C

 

C 2(no3)

        

 

        

 

    

      

31

 



ech - oed

off

    

good news cel - e - bra

     

A m

            

 

 

 

 

G

 

C /G 

   

 

 

4

             

  

ECC17.0996.01F

 

 

 





An - gels



B /D

 



E m

   





King!”

G

D /G 

C /G 

G



 

G

    D /G 

The

C /G 

D /G 

sing,

 

B /D

     

D

 



was car - ried by the wind:

F 2(no3)

 

“No

C 2(no3)

  

 

      

    

need to fear;

G

  

 





 

F 2(no3)

 

 

De wind die speelde met de melodie. Wees niet bevreesd: God heeft de mensen lief. Het klonk vanuit de bergen tot in het dal benee'; Dit heugelijke nieuws is bestemd voor iedereen.

D.S. al Coda

 

Hark!

  

the

Refrein. Eng'len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! Breng het goede nieuws van Hem. Christus kwam in Bethlehem. Eng'len zing: Glorie, glorie voor de Heer! Glorie, glorie! Kom, aanbid Hem, geef Hem eer. Hij die over ons regeert. Refrein.

“Glo - ry, glo - ry

æ

ECC17.0996.01F

Ned. Vert.: Teo Hoogendijk

7

  

peace and good will to men!”

 

3

     

     

 

  

born

        

               

 

C

mel - o - dy

G

 

-

 

G /B 

    

            

           

D /F

new

           

 

Refrein: Hoor de eng'len zingen d' eer: Glorie voor de nieuwgeboren Heer. Hoor de eng'len zingen d' eer: Voor de nieuwgeboren Heer. Voor de nieuwgeboren Heer.

   



E m

Glo - ry to the

De avond viel op die gewone dag. En onbewust viel iedereen in slaap. Het was een stille nacht voor velen, en zij beseften 't niet. Maar voor hen die het verwachtten, klonk overal dit lied.



D

      

a

C

 

King!

 

Hoor de eng'len

   

 

C 2(no3)

   

  

born

 

      

A 7/C

   

   

  

    

   

E m

  

   

an - gels

   

to know.

    

 

C /G  G 



   

25

-

         

28

 

val - leys low;

  

world

              

  

   

B 7/D

 the

D /G 

D

G /B 

the

“Glo - ry,     

 

 

     

 

   

sing:

     

“Glo - ry to the new

D

 

     

       

C

     

all

     

C /G 



filled the

 

King!”

D /G 

 



G

C 2/D 

 

for

                 

sing:



G /B 

 

B 7

    

35

 

 

 

and

 

G /B 



 

- tion

  

G



 

  

tains

  



-

Hark! the her - ald

 



    

C

   

     

33

  

the moun

A /C

       

 



 

2

an - gels

        

 

   

        

C /E  D /F



   

      

D

     



      

C

been wait - ing,

   

C /E 

  

 

A /C



C /G  G 

to the new - born King!”

E m7

 

21

si - lent night for man - y, some

D

had

 

glo - ry

        

 

 

    

 

her - ald

    

18

A m



the

those who





       

But to



 

Hark!

 

 

 

   

   

noise was ev - ’ry - where.

    

E m

     

       

 

 

       

           

It was a

D 2

 



 

B 7/D

 

did - n’t care.

B 7

              

F 2(no3)

 

    





  

 

   

 

 

It

D

 

ECC17.0996.01F


Silent night, holy night Stille nacht, heil'ge nacht VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 3

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0993.01G NEDERLANDS -17.0993.02G

SILENT NIGHT, HOLY NIGHT Words: Kristie Braselton

Music: Kristie Braselton Arr.: Dave Williamson

E

The birth of Jesus Marks a new beginning. Be in awe before this Child in the manger. Join the song of the angels. He came to bring new hope, a new future- everything has become different. A wonderful ballad filled with warmth and worship; beautiful in combination with “Silent Night, Holy Night” Christmas: Heaven opened, the silence broken by the newborn King's first cry. All glory, all honor unto the Lamb. Glory in the highest He has come, Savior King, Emmanuel.



Worshipful ballad    Flute  

   

N

De geboorte van Jezus markeert een nieuw begin. Verwonder je over het kind in de kribbe. Sluit je aan bij het loflied van de engelen. Hij brengt nieuwe hoop, een nieuwe toekomst- alles is anders geworden. Een heerlijke ballad vol warmte en aanbidding; prachtig in combinatie met “Stille nacht, heilige Nacht”. Kerst: De Hemel ging open, de stilte werd doorbroken door het eerste geschrei van de nieuw geboren Koning. Alle eer en glorie voor het Lam van God. Ere zij God in de hoge. Hij is geboren, Koning en Redder, Immanuël.

   

5

D

D/F 

 

 

    

      

G

Die Geburt Jesu markiert einen Neubeginn. Verwundere dich über das Kind in der Krippe. Schließ dich dem Loblied der Engel an. Es bringt neue Hoffnung, eine neue Zukunft – alles ist anders geworden. Eine herrliche Ballad voll Wärme und Anbetung; sehr schön in der Kombination mit „Stille Nacht, heilige Nacht“. Weihnachten: Der Himmel hat sich geöffnet, die Stille wurde durch den ersten Schrei des neugeborenen Königs durchbrochen. Das Lamm Gottes sei gepriesen. Ehre sei Gott in der Höhe. Er ist geboren, König und Retter, Immanuel.

 

D/F 

G

 

C

   

1. O

               

Em

C

Duration: 5'09 ECC17.0993.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

    

   

to

       

   

 CHOIR - 2nd verse

    

si - lent night,

         G

   

13

 

 

O ho



ly night,

-

ly night,

    

    



    



 

C

end

all

per - fect Child

Em7

    

    

the One

 

           

D/F 

     

  

 

light;

    

and on - ly Son of

   

nights;

of

  

   

  

   

 

  

God who reigns

C

 

3

first

on

    Am7

    

  

  

 

21

 

 

 

Dsus

In the

Am7

 

 

O how

both times

   





ECC17.0993.01G

 

 

  

  

praise the

  D

  

-

  

Glo

G

 

CHOIR

    



ry

ry

  

 

   



 

   



 

fill

the sky.

   

the Son.

Em

 D



C





Dsus

    

4

8

 

-

Glo

Fa - ther, praise

C2

 

an - gels

  

 



songs of

 

D

 



  

of love;

 

  

D

new life,

Em7



 

gift

 

dark - ness dawns



     

Dsus



 

    

great this

  

high.

  

cry.

  

17



o - pened, the si - lence bro - ken by the new - born King's

     

night

heav - en

O

        

     

G

O

D/F 

   

-

          

meek and low - ly

O ho

2nd time only

       

si - lent night,

  

  

SOLO - 1st verse

© 2008 RiverSpring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

9

               

    

 

Em

         

in

 

in

   

 

the

D



  

the

 

-

  

high

-

  

G

 



high

    



est;

est;

  

D



  

ECC17.0993.01G


35

 

25

  

peace on

C

earth,

 

-

      Glo - ry       

  

G







will

a - mong

 

 



   

in the

-

est;

      in the high - est;       

C

D

  

  

G



  



C





      



he

has



 Solo ad lib, echoing Choir    

 

 

All

 

All

  

  



48

  

un

 

un

   G



52

  

come,

  

has

come,

Dsus

D

G

 



 

All



 

  

-

  

-

  

-

   

 

 

  

to

the

 

  

to

  

   

  

the

  

  

wis

-



-

     

wis

Em7

      



all

  

all

  

hon

   

 

          

  

  

dom,

  

  

 

Sav - ior,

 

 

Sav - ior,

 King,

    

Em - man



    

 

King,



Em - man

  

 

-

-

 

 

  

-

  u  

1.

el.

-

   el.   

-



Lamb.



Dsus

D

56

   

  

      





  



  

  

  

all

C2

 

               

-



-

pow

2.

- el.

      2. O

- el.





 

 

   

D

  



    ECC17.0993.01G



  

be

un -

 



be

 

   G



un -

     

  

   

Glo

         

Glo

er

  

-

-

A     

er

  

  

ECC17.0993.01G



  

 



him.

 



Dsus

Esus

him.

-





ry

  

  

ry

 

E

  

D

 

  

in

the

     

in



E

  

the



high

  

high

-

-

  

     

9

  

est;

 

E

  

8



est;

A

  

D

 

E



      

       



- to





-

- to



              

60

        

2.

2.

  

or



pow

or

  

   

      

  

               

 

all

 G

6

Lamb.

2.

 

ry.

D

-



   

Glo

Em C Dsus                             

  

-

   

 

  



   

D/F 

1.

 

   

1. Dsus

  



u

 

C



       

7



hon

dom,

 



C2

    -

ry,

  

   -

ry,

All



glo

-

1.

ECC17.0993.01G

              

  

   



Em7



glo

39

 





5

44

  

he

 D

 

  



  

C2/E D2/F 

 

D

  





   

high



 

 

Dsus

 men. 

  

C

men.

  

 

a - mong

 

-

  



  

  

will

D

-

  

ry

 

 



   

Glo

 

good

G

  

 

 

D

  

 

Dsus



30

 

peace on

  

good

 

 

 

 

earth,

    

 

 

  





  



peace on

peace on

 

Esus

  



E



 

earth,

  

earth,

 

A



 

good

-

   

good

-

 

  

ECC17.0993.01G


Stille Nacht, Heil'ge Nacht   

65

   

   

will

  

   

 

 

a - mong

   

D    



in

 

in



E

  

 

   

the



   

-

-

A

 

  

 

Glo



  

est;

  

  

est;

 



  



 E



D





  

he

has

 

has

  

Esus

  

E2/G 

E

-

  

 

A





 

  

he

-

 

D2/F 

 

E

  

high

 



Glo



high

  

the



 

Esus

  

   

  



 men. 

 



69

men.

  

D    

  

a - mong

will

  

     

  

ry

  

ry



 

A



9

O stille nacht, o heil'ge nacht O Kind, volmaakt en licht Mild en need´rig, Hij is de een´ge Zoon van God, die Heerser is Deze liefde, een cadeau Prijs de Vader, prijs de Zoon



E

  

Alle glorie Aanbidding Is voor het Lam Alle wijsheid En sterkte Komen Hem toe

come,

Glorie in de hoge Vreed´ op aard, harmonie met elkaar Glorie in de hoge Jezus kwam, Redder, Heer, Immanuel

  



come,

O stille nacht, o heil'ge nacht De duisternis verdwijnt Open hemel, verbroken stilte door een kreet van 't Koningskind In de nacht vangt leven aan Zang van eng'len overal

 



Stille nacht, heilige nacht David´s Zoon, lang verwacht Die Miljoenen eens zaligen zal Werd geboren in Bethlehem´s stal Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer

Sav - ior,

Sav - ior,

 

  

æ

ECC17.0993.01G

Ned. Tekst: Janike van Dijk © 2008 RiverSpring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

In the bleak midwinter En de heerlijkheid van God VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 4

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0990.01E NEDERLANDS -17.0990.02E

EN DE HEERLIJKHEID VAN GOD Words: Christina G. Rossetti Original Title: In The Bleak Midwinter Vertaling: Jan Visser

E

Every time again it is almost magic to see how in winter nature comes to a complete stop. Everything seems dead and new life seems far, far away. But then, the endless darkness of the night, shines a bright, heavenly light. Let us bow down before Him who wants to shine His light into our hearts. Christmas: Angels and archangels gathered and thronged the air. Mother Mary worshipped the beloved with a kiss. What can I give Him? I will give my heart.

Music: Gustav Holst Arr.: Phillip Keveren

Serenely    C        A m       F2            

    

N

Het is elke keer weer wonderlijk hoe de natuur in de winter verstilt. Alles is dor en doods en nieuw leven lijkt heel ver weg. Maar dan weerklinkt een heerlijk loflied en vult die eeuwig durende nacht zich opeens met een helder, hemels licht. Laten we ons neerbuigen voor Hem die Zijn Licht ook in onze harten wil laten schijnen. Kerst: Heb je 't nieuws gehoord? Jezus is geboren, God vervult Zijn woord. Zoveel eeuwen later buigen wij ons neer en belijden samen: Jezus is de Heer. Ook wij mogen de heerlijkheid van God zien.

8

 

  

Her - ders bij

de

      

D

13

  

a tempo

 

toen

er

      Am7

 

a tempo

kud

-

de

uit

 

poco rit.



hiel

Am7

D m/F



de

he

-

mel

    

F2

 

-

 

 

  

den stil

    

    

C

Es ist jedes Mal wieder ganz wunderlich, wie die Natur im Winter verträumt still steht. Alles ist tot und neues Leben scheint weit weg zu sein. Aber dann erklingt ein herrliches Loblied und die ewige Nacht füllt sich plötzlich mit einem hellen, himmlischen Licht. Lasst uns vor ihm, der sein Licht auch in unsere Herzen scheinen lassen will, niederknien. Weihnachten: Engel und Erzengel versammeln sich und bevölkern den Himmel Mutter Maria betet das geliebte Kind mit einem Kuss an. Was kann ich ihm geben? Ich gebe ihm mein Herz.

   

   



de

licht

kwam

wacht,

        



in

 

 

hun nacht.

         

C

© 2009 McKinney Music/Lifeway Worship. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

10

poco rit.

poco rit.

    



a tempo

   

D m/G

    

Dm9

    

C

Csus/D

Cmaj7/E

  

Duration: 4'07 ECC17.0990.02E


17

 En

de heer - lijk

F

G

heid

       

heen,

 

God

a tempo

en

't was of

  

rit.

25

sprak

tot hen

al - leen.

     

C

 

  

Bdim7/A

         

42

 

   



   

 



   

Fsus/G

waar - heid

  

F



 



en

 

F/A





ge -

F

na

-

Edim/D

 

 

B m7                    

  a tempo        

lief - de

 

aah

G m/B 

D m D m/C



 

-

ten wij Hem

D         

      Je

D

-

  

 

zus on - ze D /C

               

    

E m7/B 

a tempo

53

prij -

Red

B m2

bo - ven

  

 



- zen:

Je

B m7     

-

der,

E m7

    5

E  m/G 

 





        En

B /D

 F/A       

 

  



la

 

F

 

 

    

-

  

C dim7

  

F/C

    

men:

   

   

B

       F7/C

 

   

van

Je

G m/B 

D m/C

B maj7

God



4 D2



  Dm

4

 



B maj7

C9sus

 

 



 

   

 

 



   

zus on - ze

rit.

A sus

 



 

A 2(no3)

A  7sus



 

weer.

D

 

æ



 

ECC17.0990.02E

© 2009 McKinney Music / Lifeway Worship For the Europe: Small Stone Media bv, Holland

11

 

 



Fsus/G F/A F          

F/E

   

   



 

ook

    

 

B /C

 

Heer.

G m/B 

     

komt spoe - dig

 

C7

 

Heer,

 

  

 

What can I give Him, poor as I am? If I were a shepherd I would bring a lamb, If I were a wise man I would do my part; What can I give Him? Give my heart. I will give my heart.



B /C

F

Angels and archangels may have gathered there, Cherubim and seraphim thronged the air, But His mother only, in her maiden bliss, Worshiped the Beloved with a kiss.

A      

   

 

In the bleak midwinter frosty wind made moan, Earth stood hard as iron, water like a stone; Snow had fallen, snow on snow, Snow on snow, In the bleak midwinter, long ago.



  

de



C 7sus

mo - gen wij

Fmaj7/A

dim.

 



neer

is

 

ons

zus

 

   

      

-

 

         

de heer - lijk - heid

 

    

  



 

gen wij

 

G m/B 

Dm

  

-



 

sa

  

  

bui

Dm

 

   

F/A



       

  

  

ter

 

be - lij - den

Fsus/G



-

4 D2

 

     

  



Hij



38



eeu - wen



In the Bleak Midwinter

dien.

 D /A              

-

  

F

     

A sus



   



rit.



        

-

  

C9sus





a tempo

G 2

 



en



a tempo

    

gel

D          

N.C.

   

-

Fsus/G

34

ECC17.0990.02E



    

a tempo      

rit.

SOLO (opt. Child)

La

   

de,

       

46

49

   

 



rit.

     

rit.

 

  

     F

      

cresc.

3

Gm7

      

     

-



F

    

a tempo

Am



a tempo

Zo - veel

Am7

 

D m/G

    

  

 

G/F

 

en

   G C  F/G   C/G   G                 



C/E

de

   

om hen

  



    

straal - de

       

rit.

van

30

Am7

                

21

-

  

Fmaj7/A



zien,

 

C

     

ECC17.0990.02E


O little town of Bethlehem O kleine stad, o Bethlehem; VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 5

STYLE : Celtic ORDER nr : ENGLISH -17.0989.01H NEDERLANDS -17.0989.02H

O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM Words: Phillip Brooks

E

what an incredible arrangement! Listen how it builds and builds and how it fills the room with great excitement and energy. Travis Cottrell did a great job, using the old, familiar lyrics, giving them a new melody and an energetic Celtic feel. Let this song take you to the heart of the Gospel, open your heart for the Light of the World, and crown Him Lord of all! Christmas: Bethlehem; in thy dark streets shines the everlasting light. Rejoice! Emmanuel shall come to thee, O Israel. Star of wonder, star of night, guide us to thy perfect light.

Music: David Moffitt & Travis Cottrell Arr.: Travis Cottrell



Modern Celtic feel 

     

      

C2(no3)

      

N

wat een geweldig arrangement, wat een heerlijke drive en prachtige opbouw. Travis Cottrell heeft de oude, bekende liederen op schitterende wijze van een nieuwe melodie voorzien. Door gebruik te maken van deze energieke, Keltische drive vult de ruimte zich meteen met een geweldige blijdschap en energie. Laat je meenemen naar het hart van het evangelie, open je hart voor het Licht der Wereld en kroon Hem hoogste Heer! Kerst: Bethlehem; in jouw donkere straten schijnt een eeuwigdurend licht. Verheug je, Israel! Immanuël zal komen. Ster van de nacht, ster die naar het wonder wijst, leid ons naar het perfecte licht.

     

5

  

9

D

   

 

 

S.A.

O

T.  

 

   

 

   

Beth - le







-

hem,



   

2.

          

  



F2

 

lie.

 

C(no3)

 



   

  

 

 

17

by.

 

 

  

 



   

in

 

thy

 

 

 

dream - less

 

sleep

 

     the

  

    

dark streets

  

 

   

shin - eth,

Fm

Gsus

G



 

the

       

ev - er - last - ing

N.C.

  



   

 

light.

Gsus

 

   

 

 

  



 

hopes and

    

fears

C(no3)

 



  

 

of

    

all

the

years

   are

  

   

met in

F2

   

 



 

Add BASS

 

 



         

For

  



Duration: 6'26 ECC17.0989.01H

   

The

Mar

  

y

and

    



  

 

    

 

 

 

 

-

 

gath -ered

F2

 

all

a

-

 

Fsus/G



bove.

  

 

  

  



C(no3)



 2



     

thee to

Fsus/G



  

-

 

night.

   

   

C(no3)

  

an - gels

    



  

 

 

 

ECC17.0989.01H

12

keep

their

 

watch of

F2

 



 

won - d’ring

 

 

Fsus/G



   3

  

 

love.



born

of

  



While

is

 

mor - tals sleep, the

   

  



    

O

C(no3)

 

Christ

 

  



34

    





30

22

            

Fsus/G



 

 

  

F2

  

  

si - lent stars go



  



C(no3)

Yet

    

A - bove thy deep and

        

thee

Fsus/G



  

  

26

see

C(no3)

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

we



still

© 2007 New Spring Publishing / Imagem Music. First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

13



C(no3)

 

how

 

1.

Gsus

 

lit - tle town of

  

(down stems 2nd time only)

  

     

F2

      

Welch ein großartiges Arrangement, welch herrlicher Drive und prächtiger Aufbau. Travis Cottrell hat die alten, bekannten Lieder glänzend mit einer neuen Melodie versehen. Durch diesen kräftigen, keltischen Drive füllt der Raum sich direkt mit einer großartigen Freude und Energie. Lass dich ins Herz des Evangeliums mitführen, öffne dein Herz dem Licht der Welt und kröne ihn als den Herrscher der Herren! Weihnachten: Bethlehem; in deinen dunklen Straßen scheint das ewige Licht. Freue dich, Israel! Immanuel wird kommen. Stern der Nacht; Stern, der zum Wunder führt, leite uns in das perfekte Licht.



           

 

C(no3)

   

 

 

 

 

 

morn - ing stars to -

Fm

 



  

 

ECC17.0989.01H


    

38

geth

   

   

-

er

     Gsus

 

pro - claim

   

the

G

N.C.

  

 

       



ho - ly



birth.



God

the

King

      

    

47

 

joice!



  

and

  

  

Gm

 

 





Fm

 

prais - es

sing

O Kleine Stad, o Bethlehem

 

to



  



  

 



-

 

Cm/G

 

  



 



E

B

Fsus/G

C(no3)







   

earth.

     

 



- u - el

 



  



 

shall



G

Cm

 

   

 

B /D



   

4

   

 

 

come to thee, O

 

E

 



 

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Zo onverwacht, zo ongedacht, dit wonder in ons oog. Gods eigen Zoon als mensenzoon, het offer is zo groot. En wie nog ligt te slapen met hart en ogen dicht; waakt op en vraag om Hem vandaag en Christus brengt u licht.

Cm

 

   

 

Is -

 

A

Fm

  





Re -

 

 

-

- ra -

 

Gsus

(S) Weest blij! Weest blij! O Israel. (A) Dit Heilig Kind van Bethlehem, zo kwetsbaar en zo klein; (T) Ster van liefde. Ster van hoop. (B) Kom, o kom Immanuel. (S) Weest blij! Weest blij! O Israel. (A) zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. (T) Ster die schijnt en nooit meer dooft. (B) Hij is nabij, Israel! (S) De boodschap van het kerstfeest wordt nu ook nog verteld. (A) Halleluja, halleluja Immanuel! (T) Blijf ons leven richting geven. (B) De boodschap van het kerstfeest wordt ook nu verteld. (S) O kom, o kom Immanuel! (A) O kom bij ons en blijf bij ons, o kom Immanuel! (T) Schijn op wie in Hem gelooft. (B) Kom, o kom Immanuel!

Want Christus is geboren, het plan van God begint. De mensheid slaapt, de engel waakt, aanbidt het godd'lijk Kind. O sterren aan de hemel schijn op dit wonder neer. En breng Hem lof want eer zij God, Zijn vrede daalde neer.

 

Re - joice!

O kom bij ons en blijf bij ons, o kom Immanuel.

O kleine stad, o Bethlehem; zo stil in deze nacht. Het duister waakt, de wereld slaapt, de sterren schijnen zacht. Dan, midden in het donker, een Licht dat helder schijnt. De hoop en vrees van al wat leeft, de duisternis verdwijnt.

C(no3)

peace to men on

Em - man -

     

  

F2

 

O COME, O COME, EMMANUEL (Latin Hymn)



  

And

G7sus

42

   

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Begroet de Heer der heerlijkheid, gij mens en eng'len saam. Hij, de Messias, Vredevorst, aanbid en loof Zijn Naam! Aan Hem zij alle glorie, de macht en alle eer. Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer!

Ster van liefde. Ster van hoop. Ster die schijnt en nooit meer dooft. Blijf ons leven richting geven. Schijn op wie in Hem gelooft.

 

Weest blij! Weest blij! O Israel. Hij is nabij, Immanuel. Dit Heilig Kind van Bethlehem zo kwetsbaar en zo klein; zal op een dag, eens op een dag, de grote Redder zijn. De boodschap van het kerstfeest wordt nu ook nog verteld.

Gm

  

æ   

Weest blij en kroon de ware Koningszoon, Hij is de Heer! Hij is Heer!

ECC17.0989.01H

Ned. Tekst: Margreeth Ras – van Slooten © 2007 New Spring Publishing / Imagem Music. First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

Heaven is in this house Hier daalt de hemel neer VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Gently ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0992.01F NEDERLANDS -17.0992.02F

HEAVEN IS IN THIS HOUSE Words: Lee Black, Kenna West & Allison Durham Speer

E

Singing together for our Lord, many times leads us into great moments in which we experience His powerful presence. In our worship, we get a little foretaste of heaven. This wonderful arrangement radiates with joy and awe. It takes us to the house of the Lord, the place where we may bow down and worship. Christmas: Maker of heaven and earth, You welcome me here. Reveal Yourself to me in tender majesty. Knowing as we kneel before You now: love has come down, heaven is in this house.

 

Gently, reverently 

          Cm

 

   

N

Het samen zingen tot eer van onze God leid vaak tot geweldige momenten waarin je Zijn aanwezigheid zo krachtig ervaart. In onze aanbidding proeven we een klein stukje van de hemel. In dit heerlijke arrangement weerklinkt een geweldige vreugde en ontzag. Het neemt ons mee naar Zijn huis; de plek waar we in aanbidding voor Hem neer mogen knielen. Kerst: Schepper van hemel en aarde, U verwelkomt mij in Uw aanwezigheid. Openbaar Uw liefdevolle majesteit aan mij. Terwijl ik voor U neerkniel weet ik: Liefde kwam naar deze aarde, er is een stukje hemel in dit huis.

       



   

   

Gm/B



F2/A

 

F/A

  

D



Der gemeinsame Gesang zu Ehren Gottes führt oft zu großartigen Momenten, in denen man seine Gegenwart stark erfährt. In unserer Anbetung spüren wir ein kleines Stückchen vom Himmel. In diesem herrlichen Arrangement erklingt eine gewaltige Freude und Ehrfurcht. Es nimmt uns mit in sein Haus, dem Ort, an dem wir in Anbetung vor ihm knien dürfen. Weihnachten: Schöpfer von Himmel und Erde, du heißt mich in deiner Gegenwart willkommen. Offenbare mir deine liebevolle Majestät. Während ich vor dir knie, weiß ich: Liebe kam auf diese Erde, es ist ein Stückchen Himmel in diesem Haus.







  

8

C

 

 



  

  

G



  

     the

D/F 



   



as

  

    

 

Em

You draw near,

    

ry dwells.

D/F 

 

  O

     

 

© 2008 Word Music LCC / Dayspring Music. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

-

G/B

 

  

G

place where Your glo

     

And

   

Gsus

 

 

   

F dim7

      

5

I love the house where You live;

Music: Lee Black, Kenna West & Allison Durham Speer Arr.: Lari Goss

Duration: 4'00 ECC17.0992.01F


11

 

    

God, my Em - man

Em

14

  

   





C m7(  5)

  

17

 

  

  

 

  

  

  

G

   

Mak - er

C

38

in

  

  



Your

Am7(  5)/C

G/B

A maj7

 

   

G

pre - sence I’m

 

 

 

   

  

   

 





C

D

        

4

  

 



41

 

 

  

  

D/F 

 

44

and

 

 

C m7(  5)

 

ECC17.0992.01F

14

  

D7

  



the



 

 

 

 

   

Dsus

D



  

  

 



 

Cm



 

  

D

     

        

     

ho - ly One.

 

 

  5

 



this house;



 

        

Am7

 

   

Love



 

 

G/B

 

 

  



  

D

 



  

has

 

come down

D/F 

G

  

  

 

 

      

e - ven an - gels bow

  



cresc.

Em7

D

 







 





our praise.

 

 

  

Dsus





 



Gm/B 

   

ECC17.0992.01F



 

  

 

       

D

  

in

G/B



Son.

  

in the midst of

is

pres - ence of the



 

    



heav - en is in this house.





       

Dsus





    

G/B

G

 

 

 

 

 

  

now,

here

Heav - en



Am7(  5)/C

C

and

   

3

 

 

Am/D



 

C/E

 





C



 

        

   

 

G/B

  

     

    

 

  

      



may You be glo - ri - fied

be - fore

Em/D



D

  

come down

glo - ry of the Fath - er’s on - ly



             

    

O bless - ed sac - ri - fice,



  

      

the

 

  

47

      



       

 



 

      

Em





see



  

G

  

has

  

D

  

we kneel be - fore You

    

 

  

F



  

 

Know - ing as



 

 



 

   



D/F 

to

  

 

Love

     



C

 



Gmaj7/B

 

Dsus



  

   

Em

ECC17.0992.01F



    



   

gels bow

  



Fath - er, Spir - it, Son,

You wel - come me here,

  

    

  

-





G/B

Em

 

  



A7sus

un - done.

 

   

 

 

 





  

 

2

D/F 

Em

 

  



A 6



26

e - ven an





shep - herds gath - er ’round

 

  

 

G/D

  

  



   

ho - ly One.

G/B

   

  

      



     



wings.



Am7(4)

  

this house;

D



in the shad - ow of Your

     

    



in

23



     is

C

the

 

  

 

     

be - fore the pre - sence of

  



  

      

      

  

   

ten - der maj - es - ty,

Em/D

  

 

 

Em

  

  

  

  

of heav - en and earth,

35



here

Em

 

 

   

D

    

me



 

G

   

to

in



  



C

          

      

Heav - en

  

32

u - el,

 

 

A7



Dsus

   





29



 



re - veal Your - self

 

  

-

     





-

20

      



and

  

ECC17.0992.01F


50





  





 



shep - herds gath - er ’round

  

to

   

Em



53

 

 

C



see



the

 

            



F

 

we kneel be - fore You

 





 

 

G/B

 

    

    

 

 

Hier daalt de hemel neer, met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon, Stralend van licht komt U ons tegemoet, zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon. Als wij U aanbidden, telkens weer, daalt hier de hemel neer. U kijkt ons liefdevol aan, vult ons met Uw Geest. Het raakt ons zo diep, hoe U ons reinigt en geneest. Neem nu ons loflied aan, als wij hier voor U staan. Heer, wij verhogen uw naam.

    

So

D/F 

        

G

Wij zijn het liefst waar U bent, waar U in uw glorie woont, waar U ons ontmoet, uw offer van liefde toont. Omringd door tederheid, zien wij uw majesteit, Heer, onze God, Immanuël.

    

D7sus

D

   

 

heav - en is in this house.

Dsus

 

Son.

Dsus

    

 

now,



Hier daalt de hemel neer

 

 

 

C

 

           glo - ry of the Fath - er’s on - ly             

  

 

C/E

 



         

Know-ing as



 

Hier daalt de hemel neer met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon. Stralend van licht komt U ons tegemoet zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon.

Als wij U aanbidden, telkens weer, daalt hier de hemel neer. 56

O HOLY NIGHT! (Dwight/Adam)

 

 

    

fall

  



Em

  

  

  

on your knees.

 

 

      

Oo,

  

Bm/D

    



      

 

       

hear

   

6



the an - gel voic

           

Am/C



 

-

 

es.





Kom, kniel voor de Heer, en hoor de eng'len zingen, hoor de eng'len zingen, want… hier daalt de hemel neer met de engelen die U aanbidden, buigen voor uw troon. Stralend van licht komt U ons tegemoet, zoals die nacht toen herders knielden bij uw Zoon.

                

Em

æ

 

Als wij U aanbidden, telkens weer, en eerbiedig voor U buigen, Heer, daalt hier de hemel neer.



ECC17.0992.01F

Ned. tekst: Jan Visser © 2008 Word Music LCC / Dayspring Music. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Too much light for midnight Zoveel licht in 't duister! VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Adult Choir Moderately easy 7

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0988.01F NEDERLANDS -17.0988.02F

TOO MUCH LIGHT FOR MIDNIGHT Words: Richard Leach

E

In the quietness of the night, at a moment that nobody would expect, a great miracle took place. If we had to decide the course of this story, it probably would have developed in a different way. Our God came vulnerable, tender in peace and quietness. A small flame set the world on fire. Christmas: Round the dying campfire, glory fills the air. In the dark of midnight, in a manger bed, shepherds find a baby. Morning, noon and midnight, let the song be sung of the child of midnight, Jesus, Holy One.



Tenderly  C-Instrument        

 G           

N

  

    C

D

11

Cm/E 

    

      



 

     

4 D2

  

 

  

 

 

D

 C/D

 

 Ped.

 

4 D2

D7

   

 

 Am/D

 

  

D7

 



 Bm/D

 

 

Am7

Bm7

 

C/E

Man.

  

G/B

 

 

  Em/D

© 2005 GIA Publications. For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

15

 

 G/D

 





 



 

 

 



Am7/D



  

G

  



Am

D7/G

 

 



 

   

   

In der Stille der Nacht, als niemand es erwartete, vollzog sich ein Wunder. Hätten wir den Lauf dieser Geschichte bestimmen dürfen, wäre sie wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Unser Gott kam verwundbar, klein und in aller Stille und Schlichtheit. Eine kleine Flamme, die man leicht hätte löschen können, setzte die ganze Welt ins Lichterlohe. Weihnachten: Während das Lagerfeuer langsam erlischt, sinkt Gottes Herrlichkeit auf uns nieder. In der Dunkelheit der Nacht finden Hirten ein Baby in der Krippe. Lasst das Lied erklingen, morgens, mittags und die ganze Nacht. Das Lied vom Christuskind, Jesus, dem heiligen Gott.

 

Ped.

6

Am7/G

In de stilte van de nacht, terwijl niemand het verwachtte, voltrok zich een wonder. Als wij het verloop van dit verhaal hadden mogen bepalen zou het waarschijnlijk heel anders zijn verlopen. Onze God kwam kwetsbaar, klein en in alle stilte en eenvoud. Een klein vlammetje, dat makkelijk te doven zou zijn geweest, zette de hele wereld in vuur en vlam. Kerst: Terwijl het kampvuur langzaam dooft, daalt Gods glorie neer. In de duisternis van de nacht vinden herders een baby in een kribbe. Laat het lied weerklinken, 's morgens, 's middags en gedurende de nacht. Het lied van het kerstkind, Jezus, de Heilige God.

Music: Alfred V. Fedak

Am2/D

 

Duration: 4'30 ECC17.0988.01F


16

4 D2

  

21

 

SA

C/G

 

         

Round

the dy - ing

Round

Am7

 

  

-

Am7

  

pel from an

   

54

-

night,

 

-

  



 

G/D

   

-



  

  

 

- ger

 

the man - ger

    G

  

er



 

    

all the an

   

-

gel   

all the an - gel Em7/D

 

 

D7

 

bed,

ba

-

by,

ba

by,

-

 

  



   

poco rit.

 

his



head.

his

head.

C/E

C/G

bed,

    

In the hush

  

whis

-

-

whis

-

per

Cm/E 



   

said.

  

G

C/E

  

 Man.

  

 

 

G

C/G

 



  

Am/G

 

G

a tempo

G

 

  

  

Em



 



 

 

Bm/D

 



  



 4 D2

Cmaj7

 



 

 

D7

 

  



 

 

  

2. Too much sound



G



 







for

N.C.

 

mid





 



 -

night,

  

to

 

Cm7/E 

 

   

the

 





-

herds





hear

 

ECC17.0988.01F



ECC17.0988.01F

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2005 GIA Publications. For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland

16



æ

  

 

fright - ened shep



  



 

Zoveel nieuws op aarde! O, vertel het voort: “Vrede is gekomen, hoor het blijde woord. Zing door alle eeuwen, zing bij dag en nacht: Jezus is geboren, 't kind dat vrede bracht!”

G/B



 

Zoveel zang en glorie! Hoor, een eng'lenlied! Boodschap van victorie: “Herders, vrees toch niet!” Herders gaan Hem zoeken. In een kleine stal vinden ze de baby; Koning van 't heelal!

 to the   

 

 

Zoveel licht in 't duister! Herders in het veld. Nacht in licht en luister, vrede wordt gemeld: “Zie, hij is geboren, 't kind zo lang verwacht, voor ons, zo verloren, licht in deze nacht!

per

 

Zoveel licht in 't duister!

 



said.

  

of

 

 



4

G

 

 

5

  

  

  

 

  

45

    

            

  

 

 

 

   

-

4 D2

Am

 



  

Am/C

   

 

a tempo

ECC17.0988.01F

fear.”

 

neath

 

D7

  

 



not



of

herds find a

-

C/G

Bm7

 

 

   

 

   

G

Am7

say - ing, “Do

In the dark

shep - herds find a

C/B

  

Dm

      

C

near

moth - er

moth

bed,

    

-

be

neath

4 D2

 

  

      

   

shep

         

bed,



TB

40

   

 

3

Em



 

near the man -

    

  

Am



 

4 D2

  

 

gel,

Bm7

 

  

C

the air.

air.

-

C/G

 

 

be

Cmaj7

   

C

   

a tempo

poco rit.

 

hay

poco rit.

 hay

stir.



  

 



herds

D/F 

 

G7

 

G

   

 

an

 

 

D

  

 

 

     

gos

  

58

a man - ger

 

-



C/G

 

         

G/B

Dm9

glo - ry fills the

a man - ger

       

  

  

glo - ry fills

 

 

Dm7

   

  

fire,

  

in

        

mid - night,

  

Bm7

in



mid

 

star - tled shep

G/B

camp - fire,

-



the dy - ing

 

camp

    

night,

G

 

 

-



 

  

mid

D7/A

30

 

35

   

C/G

for

 



 



49

D/G

G

 

G



1. Too much light

 25



N.C.




God's promise Gods belofte VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 8

STYLE : Up tempo/rock ORDER nr : ENGLISH -17.0995.01F NEDERLANDS -17.0995.02F

GOD'S PROMISE Words: Regi Stone & Christy Sutherland

E

In an impressive, theatrical introduction resounds the promise God has given to His people. A promise that has given hope and expectation throughout the ages. We may look back and come to the conclusion that God has kept His promise. Also in our time we may know the He is on our side. Our hope, our future is in Him! Christmas: God has heard our cry. Yahweh has kept His promise. He is the one true God and the light in the darkness. He will shine His love through His only Son. And of His Kingdom there will be no end.



Slowly 

    

G

   

N

 

D

In einem beeindruckenden, theatralischen Anfang erklingt das Versprechen, das dem Volk Gottes durch die Jahrhunderte hin Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Wir schauen zurück und feiern, dass Gott sein Versprechen gehalten hat. Auch in unserer Zeit dürfen wir wissen, dass Gott auf unserer Seite steht. Unsere Hoffnung, unsere Zukunft liegt bei ihm! Weihnachten: Gott hat unser Rufen gehört. Jahwe hat sein Versprechen gehalten. Er ist der einzige wahre Gott, das Licht in der Dunkelheid. Durch seinen Sohn scheint seine Liebe in diese Welt. Sein Königreich wird kein Ende nehmen.

 

  

 

11

4 F 2

F





Faster  A

  

 



          

SOLO - Freely

Hear, O

D  sus/A 

        

G /D     

       

6

F

Is - ra

A

 

-

el,

 

 

 

 



© 2008 Experience Worship Music Publishing/Riverspring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

Duration: 3'22 ECC17.0995.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

        

  

33

  

16

G /A 

                

    

21

save

 

 you

from your

     

   

         

sin.

And

  

 

of

  

His

  

  

 



 

    

  









king - dom

C

   

  

  



    

there will

   

  

3

      

      



      

E

      

 

to



  

    be

 

   

A m7

  



D

 

 

   

 

C maj7

A m6

A m7

B  sus

            



      



   

ECC17.0995.01F

17

E

   

     

    

Em - man - u - el, Ho - ly One,

E

 

is to

A /E 

    

  4

    

  

      

Might - y God will fi - n'lly come

   

  

  

 

  

   

the Mes - si - ah, our Re - deem - er

A /E 

     

 

  

on our set us

  

B /E 

  

  

        

 

  

    

40

   

G7 Cm7(4) Cm7                     

E /G

  



 

        

no

A 2

                

 

4

 A           

37



 

   

  

   

 

 



Faster 

   

  

      

end!

  





 CHOIR    

  

  

 

27



A Child will come

D  sus/A 

     



  

you.



   

His fa - vor is up - on

  

 

F /D    



       

G /D 

       

    

   

A 2   

   

F /D 

    

 



 

4 F 2

                

  

 

     

In een indrukwekkend, theatraal begin weerklinkt de belofte die Gods volk door de eeuwen heen hoop en toekomst heeft gegeven. Wij kijken terug en mogen vieren dat God zijn belofte gehouden heeft. Ook in onze tijd mogen we weten dat Hij aan onze kant staat. Onze hoop, onze toekomst is in Hem! Kerst: God heeft ons roepen gehoord. Jahweh heeft zich aan Zijn belofte gehouden. Hij is de enige ware God, het licht in de duisternis. Door Zijn Zoon schijnt Zijn liefde in deze wereld. Aan Zijn koninkrijk zal nooit een einde komen.

D /F

Music: Regi Stone & Christy Sutherland Arr.: Bradley Knight & Regi Stone

  

 

 

B /E 

 

  

  

side. free.

E

B

A

E /G

               

ECC17.0995.01F


     

43

The Liv - ing Word, The Lord of all

     

  

   

A /C

 

    

    

46

    

     

     

     

       

A

His name is He’s all we’ll

 

 

 

 

 

 

A m6

A m7

in Beth

     

A

E /G

E

 



 

 

 

le - hem.

5

       

72

true

      

the one

B

  

Bm

  

Fm7 E /G

     

    

 

                

    

    

  

    

God.

    

       

Yah - weh

A

B m7

A /C

 

    

 

D

     

 

        o

-

 

       

1.

   

  

 



 



ver man

D

        

E

   



2.

    

  

    

  



  

The

E

 

    

 

 

love

C

6

             

of God



  

    

 

C



      

is

A /C    

    7

the

   

Light

E  2/G



the one

Heilige en Verlosser die komen zal, die ons verlost. Heer van 't heelal, de Bevrijder, Hij is de Vredevorst en wij aanbidden Hem. De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon.



   

in

G 13( 11)

            

   

the dark

-

  

poured

        

 

  

born

     

  

ECC17.0995.01F

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem wonderbare Raadsman, sterke Rots, eeuwige Vader, Vredevorst”.

De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon. Door Zijn eigen Zoon, Immanuel!

ness

    

     

Fm7

æ

    

 

   

God deelt Zijn liefde uit aan ieder mens door een kindje klein in Bethlehem.

    

is

through a Ba - by

 

 



  

             

  

Cmaj7

   

 

               

 

     

  

2.

B

   

De Heer houdt Zijn belofte. Hij is de ware God. Ja, Hij is het Licht in het duister die Zijn liefde toont door Zijn eigen Zoon.

      

is

E



 

 

Immanuel, de Messias, Machtig God verlaat ons niet. Het Levend Woord, God is met ons, Hij kent ons verdriet. Verheven is Zijn naam.

D /A                                

B



   

Fm7

   

1.

 

  

His love

Luister Israël, Zijn oog zal op je rusten. Het Kind dat komt bevrijdt je van zonden. En Zijn Koninkrijk zal voor eeuwig zijn.

     

 

 

Cm7



Gods belofte

He

 

  

 

He will shine

            

     

 

D 2

B /C

 

 



out

 

           

  

   

 

      

A

G 7

in the dark - ness

through His on - ly Son.

61

E  2/G

His prom - ise.

Fm7

ECC17.0995.01F

9

  

    



      

    

E /G



    

has kept

   

  Yah  

E

  

the Light

E /G

 

  

  

is

57

   

D /F

    

 

true God.

    

E /G

     

        

     

     

     

      

   

     

(TENOR has mel.)

   

 

  

  

Yah - weh

E  E  sus/F

E  sus/F

 

    

    

    

      

     



             



     

           

F/A

  



    

A m6

68

 

  



     

weh

             

        

    

        -

 

               

B /D

-

 

 

      

is

     

53

C m9

         

 

E

B

high. need.

He

  

ed er

His prom - ise.

B



-

    

       

  

our cry. of Peace;

 

  

B

    

  

 

He has heard He is the Prince

A

 

 

65

lift ev

                       



   

 

has kept

E /G

     

 

Yah - weh

E

Fm7

    

     

49

B /D

  

  

      

   

God is with us; will de - liv - er.

 

      

      

 

ECC17.0995.01F

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2008 Experience Worship Music Publishing/Riverspring Music Publishing. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

18


The Shepherd's call Ga op weg VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/opt. solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 9

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0998.01F NEDERLANDS -17.0998.02F

GA OP WEG Words: Erwin de Vos Original Title: The Shepherd's Call Vertaling: Erwin de Vos

E

If you look at the circumstances it is hard to believe that a little baby in the manger is really the King of kings. Many don't believe that He can really change lives. But if you open your heart and invite Him to lead you and guide you, you will never be the same again. Christmas: If you go towards that star you will find a child. He will save us all, He will make us new. Glory to our Lord, make room in your heart and welcome Him.

Music: Leon van Veen



        Dm/F        

   

               

N

Als je kijkt naar de omstandigheden is het moeilijk te geloven dat het kindje in de stal werkelijk de Koning der koningen is. En is het voor velen moeilijk te geloven dat Hij je leven daadwerkelijk veranderen kan. Maar als je Hem verwelkomt in je hart, als Hij op de troon van je leven plaats mag nemen, zul je nooit meer dezelfde zijn. Kerst: Als je de ster volg zul je een kind vinden. Hij zal ons redden en ons leven nieuw maken. Geef Hem een welkom dat een Koning waardig is. Glorie aan God, maak ruimte in je hart en verwelkom Hem.

5



 

D

Wenn man die Umstände in Betracht zieht, ist es kaum zu glauben, dass das Kind in dem Stall wirklich der König der Könige ist; und für viele ist es schwer, zu glauben, dass er ihr Leben tatsächlich verändern kann. Aber wenn man ihm im Herzen willkommen heißt, wenn er auf dem Thron unseres Lebens Platz nehmen darf, wird man niemals mehr derselbe sein. Weihnachten: Folge dem Stern und du wirst das Kind finden. Es wird uns retten und unser Leben neu machen. Gib ihm dein Willkommen, eines Königs würdig. Ehre sei Gott, mach Platz in deinem Herzen und heiße ihn willkommen.

   Dm/F   

    



De kud - de rus - tig La - ten we gaan naar

          

 

     



               





-

hun zij le - hem

D/G

toen ze rust - ten in het naar die Ko - ning groot en



veld goed

 

16



  

          



stil wel

-



 



Heer kou

 

   

 

E maj7

-

Cm/E 

          

 

   

        

22

Een en - gel sprak Een os en e -

    



 



tot zel

hen aan

                 



  

 

 



De glo - rie van Ge - bo - ren in

 





de die

om bed

hen van

D/F 

en zei: Zijn zij

     

 

  

3

   

 

Wees niet 't Is niet

         

heen stro

 

Gm/F

                      

be - vreesd be - paald

       

 

stil wel

-

E maj7

-

Cm/E 

          

 

   

 



     

   

      

     

B



De glo - rie van Ge - bo - ren in

de die

                       



 



tot zel

hen aan

 

en zei: Zijn zij

E 9



om bed

hen van

D/F 

 

3

   

 

Wees niet 't Is niet

         

heen stro

     

  

 

 



 

        

   

 

D7

 

le nacht ko - men



D/F 

  

 

-

    

    

vol - le - dig en in een

was daar de stal

  

 

    

             

19



   

 

Heer kou

      

Een en - gel sprak Een os en e -

ECC17.0998.02F



Gm/E



    

        

maar wat

Gm

 

22

     

 

  

   

Cm6/D



Toen was daar plots een stem zo - als je een Ko - ning be - groet



Gm

          

    

 

19

Cm/G

A/G

 

Het was een held' - re La - ten we Hem ver

C/G

       



 

16

   

 

        

E 9



  

veld goed

                      

D7

Gm/E

     

B

 

 

     

vol - le - dig en in een

was daar de stal

    

 

D/F 



13

le nacht ko - men

-



    

      

  

    

    

Toen was daar plots een stem zo - als je een Ko - ning be - groet

Gm

 

    

 



Cm/G

A/G



Het was een held' - re La - ten we Hem ver

C/G

       

19

Duration: 5'37 ECC17.0998.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



Ddim/G

© Small Stone Media bv, Holland

13

 Dsus       D   

  

aan Beth

Gm9

     

          

                         

       

 D

       

E

Gm

10

 

E

Gm

Gm

Gm/F

                      

be - vreesd be - paald

Cm6/D

       

  

   

 

maar wat

     

ECC17.0998.02F


25



  

 

luis je

 



-

ter een

wat Ko -

ik ning

zeg wenst

               D

D7

         weg

    



en



volg

 

  

die

 

       





on - der - weg

      

      Ja

Hij

       

en zoek

naar

     D

E 2/G F/A        

B

     

       

  E7      

4

 Cm7 

 

The glory of the Lord it broke Around them, suddenly An angel there appeared and spoke: Don't be afraid, good news I bring to thee:

 

Ga

 

nu

 

Cm/A

 -

“If you go towards that star, so bright You will find a child if you walk through the night He will save us all He will make us new You must go and welcome Him, Give him the welcome worth a King”

ze



ziel

D7      

Now Let us walk to Bethlehem Find this King and honour Him They found Him in a poor man's shed Not quite the welcome of a King

 

on

F

 

 

Hij redt

   

     

 

nieuw

 



ons



    

      

maakt

 

 



 

Gm

 



The flock lay silent by their side As they rested in a field A starry night and all was quiet Then they were filled with fear

kind Je vindt Hem





Fsus  

een



   

 

  

The Shepherds' Call

  

       



       

     

       

       

  

F

       

held' - re ster

  

  

Gm Cm7         

 

31

Ga op

Gm

   

28



 

Born in that cold and draughty shed Straw had made his bed Beasts of burden lay with him It was not quite the welcome of a king “If you go towards that star, so bright You will find a child if you walk through the night He will save us all He will make us new You must go and welcome Him, Give Him the welcome worth a King” Glory to our Lord He was born a King Make room in your heart And welcome Him

  

æ

       

ECC17.0998.02F

Erwin de Vos/Leon van Veen © 2007 Small Stone Media bv, Holland

One small Child Eén klein Kind VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 10

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0991.01E NEDERLANDS -17.0991.02E

ONE SMALL CHILD

Words: Phyllis Wolfe White



Tenderly 

E

It all started so small. It all seemed so meaningless. Everything you would expect to happen did not take place. Would this, could this really be what the world has been hoping for? Let the bright, shining star show you the way and guide you to the Child, born to save. But who would have thought that this little child would be the Savior of the world. Christmas: One small promise made by an Angel. One small step of trust by a maid. One small stable As a cradle. One bright star. One true gift to give to the small child.

G7/D Cm/G B /F              

A /E 

 Cm/G   B /F         

         

  

5

N

Het begon allemaal zo ontzettend klein. Het leek van zo weinig betekenis. Alles wat je zou verwachten gebeurde niet. Kan dit, zou dit echt datgene zijn waar de wereld al zo lang op gehoopt heeft? Laat de ster die aan de hemel staat je de weg wijzen en je meenemen naar het kind dat geboren werd om te redden. Kerst: Eén belofte door een engel gemaakt. Eén stap, door een dienstmaagd in vertouwen gezet. Eén kleine stal met een kribbe. Eén stralende ster. Eén echt geschenk, gegeven aan een klein kind.

   

            

  

Cm

     

D

Es fing alles so klein an. Es schien so bedeutungslos. Alles, was man erwartete, geschah nicht. Kann das sein, ist das wirklich das, was die Welt so lange gehofft hat? Lass dir von dem Stern, der am Himmel steht, den Weg weisen und dich zum Kind mitnehmen, dem Kind, das geboren wurde, um zu retten. Weihnachten: Ein Versprechen eines Engels. Ein Schritt, den eine Dienstmagd vertrauensvoll setzte. Ein kleiner Stall mit einer Krippe. Ein strahlender Stern. Ein wirkliches Geschenk, einem kleinen Kind gegeben.

S. 

  

9

 

  

One small sta - ble

 

Cm

     

  

Gm/B 

   

  

  G7

A maj7

 

  

as

Fm/A 

 a

 A.

  

One

E /G

  

        



Fm7

 

Cm/B 

Cm

   

cra - dle.

   

small child,

A /E 

    

trust

Fm

one

© 2007 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

20

   

small child,

 

  

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  G

 

Gm7    

    

  

by a maid.

 

  

of

 

G

    

 

One small step

   

made by an an - gel.

   

  

One small prom - ise

Cm/B 

Music: Phyllis Wolfe White

Duration: 3'13 ECC17.0991.01E


 SA  

13

one

    

  



decresc.

small child

 

Cm

Dm 7 (b 5 ,1 1 )

decresc.

*







+ Fl.



 

B sus2/C

           Csus2

  

           

21

    

 

  

One bright star

    

Cm7(add2)

    

 

A sus2/C









   

for the

4 C2/B 



* Fill in with cue notes in absence of flute

   

Glo

37

 

In

ex - cel

E

  

 



 

 

 

 



   

- sis



 

     

 

 

 

 

In

- o!

o!

Cm/B 

  

 

  

  

  

   

45

 

rit.

o.

   

             Cm

    

   

ex - cel - cis

 

 5

    

 

Glo

E /D

Cm

 

 



   

  



B (add4)

     

Csus2





  

Cm/B 

 

       Gm7

Gm7/F





 

 

ex - cel - sis,



in

ex - cel - sis

A 2

Fm7/A 

cresc.

  

 

G7

   

ri - a

    



A sus2/C

    

   





-



child

B sus2/C



   

         

4

De

-

-

Gm/B 

 



in

De B



o!

-

 

 

Eén klein woord, dat Gabriël uitsprak. Eén klein 'ja', dat kwam van een maagd, Eén klein krotje, één klein kribje. Eén klein kind, één klein kind, één klein kind dat ons redt. Eén groot licht verscheen aan de herders. Eén groot licht lichtte wijzen bij. Eén groot licht voor hen, boven Bethlehem. Eén groot licht, sterrenlicht, één groot licht bij het kindje klein.

-

B

rit. e dim.

 

true

 

gift

 

to

         

Cm7(2)

ECC17.0991.01E Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2007 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

21

 

ECC17.0991.01E

       

One

       

Eén geschenk om Jezus te geven. Eén geschenk bij zijn voetjes klein. Eén geschenk, eén groot licht, één klein kind dat ons redt. -

 

small

-

rit. e dim.

Slower 



-

       

 

 

ri - a!

 

   

  



 

 

where the

Eén klein kind

B sus

   

     



star

bright

Cm7(add2)

B sus2/C

Gloria! Gloria in excelsis, Gloria in excelsis Deo! In excelsis Deo! In excelsis Deo.

 

    

 

 



  

-

E

ECC17.0991.01E

 

A sus2/C

  

- Fl.

 

 

B sus2/C

  

      

 

De -

       

A 2

 

ex - cel - sis

                                       

A 2

Glo

E /G

 

  

In

/G -EFl.

o!

     

  



     

33

  



o - ver Beth - le - hem.

 

in ex - cel - sis De

-



A

 

+ Fl.

    



 



B

ri - a!          

 

 

one

+ Fl.

       





  

3

   

Csus2





Cm

 

    

     

Gm7

lay.

G7sus

 

Cm

-

 

   



  

A maj7( 4)

- Fl.



  

G

- Fl.

+ Fl.

one bright star,

   

     

 Fm7

cer - tain the shep - herds.

    

De -

E /D

to

4 C2/B 

 





One bright star for them

One bright star,

    

  

  

    

 

   



E maj7/C Cm7(2)



B sus2/C

 

29

   

Ma - gi’s way.

   E



One bright star



A sus2/C

  

 

a tempo

    

41

   

Csus2

B sus2/C

    

G

Glo

Glo - ri - a

  

        

    

ri - a!

-

 

  

B sus2/C

Fm



E /G

save. day.)

  

25

  

 

17



born to (this

poco rit.

a tempo







poco rit.


Forget your worries Vergeet je zorgen VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 11

STYLE : Ragtime ORDER nr : ENGLISH -17.0994.01H NEDERLANDS -17.0994.02H

FORGET YOUR WORRIES WITH

Words: David T. Clydesdale

Music: David T. Clydesdale Arr.: David T. Clydesdale

GO AND TELL IT

E

It's time for… ragtime! Christmas is a time a great joy that we should share with the people around us. Let's get excited, let's celebrate because the message of Christmas means salvation for a lost world. This exuberant arrangement bursts with enthusiasm and is so catching that everybody wants to join in. Christmas: Once again it's Christmastime; there's music in the air. Jesus left the throne of glory just to rescue me! We gotta go and tell it on the mountain, Jesus is born. Sing the glory, shout the story, Jesus is born.



With a ragtime feel 

   

     For - get

B

B Bdim7 F9sus/C F7 Bdim7 F9sus/C F7 B6                                             

N

It's time for… ragtime! De kersttijd is een tijd van blijdschap, een tijd om te vieren samen met de mensen om ons heen. Wees enthousiast, vier uitbundig want de boodschap van kerst betekent redding voor de wereld. Dit spetterende arrangement bruist van het enthousiasme en is zo aanstekelijk dat iedereen zich aan zal willen sluiten. Kerst: Het is weer kerstfeest, overal om je heen klinkt muziek. Jezus verliet zijn hemelse troon om mij te komen redden. Laten we het van de bergen af roepen dat Hij geboren is. Zing “glory”, vertel aan iedereen dat Jezus geboren is!

       4



D

Und jetzt….. Ragtime! Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Freude, eine Zeit, um mit den Menschen u uns herum zu feiern. Sei fröhlich, feiere ausgelassen, denn die Weihnachtsbotschaft bedeutet die Rettung der Welt. Dieses spritzige Arrangement sprudelt vor Aufregung und ist so ansteckend, dass jeder mitmachen will. Weihnachten: Es ist wieder Weihnachten, überall erklingt Musik. Jesus verließ seinen himmlischen Thron, um uns zu retten. Wir wollen es von den Bergen rufen, dass er geboren ist. Sing: Halleluja! Erzähl es jedem, dass Jesus geboren ist.

         

       

     

for - get

B 6

     

    

your

Bdim7



cares,



  

  

 

 

 

  

 

   

E 6/G

 

  

             mu - sic in the air!

B /F

     

   

9

   

now

B

    

 

     

Gm

F

 

      

it’s time

 

B /A 

 

B 6

  

 

to

  

  

  

Duration: 2'41 ECC17.0994.01H

 

    

 

        

so

  

  

E m6/G 

 

B 6

                   F9sus/C

  

F9

  

let

  

His

B /F

 

 



woes,

    

Cm/F

 

13

             

 

flow.

B

  



   

F9sus/C

F9

    

bless - ings

F

  



got

Bdim7

     

but

 

we all

 

 

 

SOLO (freely)

Oh,

   

 

 

  

  



when

I

think

E 7

     

 

   

a - bout

   the Ba

      

 -

by

born

 

 

B

to

save

all

men

 

  

 

A /C

Gm/D

   

  3

 

Cm/B 

B m

 

 

ECC17.0994.01H

   

  

     



it’s

not

right

to

keep

E 7

Je - sus

  

   

 left

low - ly man - ger

     Fm/D

hum - ble,



Gm7/C

  

a

     

17

11

in

E 7

 



       

15

 

 

   

cel - e - brate,

E 6/G

got trou - bles,

Bdim7

      

 

 

We all



there’s

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

        

 

E m6/G 

  

© 2004 Word Music LCC. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

6

 



 



F7

Christ - mas - time;

it’s

B /A 

 

F9

 

   

F9sus/C

  



a - gain

B

              F9sus/C

            

Bdim7

 

  

once

 

your wor - ries,

 

com - plain

   

 

the throne

N.C.

Gm7/D

  

Em7(  5)

  

  

   

-

 

of

glo - ry

 Em7(  5)

  

   4

22



 

oh,

F



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

so

   

 F9sus

Am/C

D/F 

 







just

to

N.C.

 

self - ish - ly

  

 

    

Dsus

Beth - le - hem,

  

   

Gm/E

in’

N.C.

 in

 

 there

when my

  

Gm

D7

 

Gm



res F9sus

   

-

cue E maj7/F

 me!

 

   

 

 

Fsus

 

ECC17.0994.01H


19



 

GO AND TELL IT (D.T. Clydesdale) CHOIR

 

 

   



21

   





E 7

A /E 

    



 

 

 



is

born!

 

E





   





E 7

    

A /E 

 

 

 

 



B



go,

E /F

  

  



 

E /B 

   

B



   



 

  

  







 F/A

Gm

  

  

5

shout

the sto

-

ry,

     



  

Gm

  





  

  

  

 

 

  

  

N.C.

 

 

com - in’ down

      Gm/E

 

 

33

   

35





why

my

  

Dsus

to earth. Am/C

  



  

    

D/F 

 



 

  

D7

But

you

      

 Gm



  

 

 

and

   

 

 

Gm7/C N.C.

  

    

go

friend, that’s

    



my

my

ev - ’ry - thing

Gm

  

go,

 

Em7(  5) N.C.

    

   

  

4 Fsus2

    

 

will

  

nev - er N.C.

 



 

be

the

4 Fsus2

E maj7/F

 

 

 

   





   

 

  7

  

We

same Fsus

  

B /F

     

Cm/F

 

 

 

Cm/F

   

B /F

   

  

     39



  

Sing

 

    

  



Em7(  5)

Sing,



41





  

  

   

E /F

 



 

Peace

Gm   

 

ECC17.0994.01H

23

  

 

B

 

 

    

 

for

His

birth.



and

 



the

 



Cm/B  B m

 



tell



 

it





  





glo - ry;

  

 

  





A /C

Gm/D

Fm/D

6





 

 



on

the moun

moun -

   

  

  

  



  

   

E 7

 

the moun - tain,







tain,

Je - sus

is

born!



 

 

 

 

 

 



E 7

A /E 

E

  

 

  





Je - sus

is

born!

shout

the sto

-

ry,

Je - sus

is

born!



 

 





Gm

  



  

     

  

  

 

 

N.C.

E 7

  

Sing

 

F

  

8



A /E 

 

  

to men.

F



  



E

F/E 

 

E

 

it

 



 

  

 

 

E

D

 

 

   

B

 

  

B

a - gain!

E /B 

 

    

B



  



ry,

ECC17.0994.01H



     

born!



heav-en



is



 of

    

Je - sus

-

  



 

     

tain,

the sto

     

shout

 

the King

 

  

Je - sus;

     

 

  

a - bout

 

   

 



Ba - by

  

 

  

the



on

   

    

 

a - bout

 

-

    

earth, good - will

 

 

the

on

N.C.



 

on



moun - tain,

the

   

Think

 





 

on

 

 



  

E 7

 



think

 

  

N.C.



 

Oh,

it

  

SOLO (freely)



   





tell

B

 

room

    

 

got - ta

 



 

B

 

      

Sav - ior touch - es

Gm7/D

 

 

   

   

 

go,

 

 

is born!

and

 

F9sus



go

Oh, N.C.



ECC17.0994.01H

got - ta know,

 

E 7          

Je - sus came

 

F

 

B      

CHOIR

   

 

 



29

no

 

D



 

37

31



Je - sus

 

 

a - gain!





Oh,

 

E

 

to men.

F

it

E     

  

 

   

 

 

 

 

a - gain!

it

 

  





27

 

     

earth, good - will

N.C.



ry,





on

  

   





Peace

 





F/E 

    

   

  

  

Sing

 



-

   

E

the sto



Sing

 

shout

 

 

 









the moun - tain,

  

glo - ry;

 

   

    



   

the



the moun - tain,

on

on



   

25

 

 

it

 

   

 

    

 

 

tell

B

 

    

 

 

got - ta

 







and

Sing,

 

born!

E

 



go



Sing

 

 



is

 

 



got - ta

B



B /F

 



born!

 

Je - sus

 

  

is

Je - sus

23

Cm/F

 

Je - sus

We

B /F

     

Cm/F

 

 

  

We

      

  

 

F/A

  

     

Oh,

  

F9sus

   

 

 

 

ECC17.0994.01H


   

43



go





and

 

it

B      





    

   

  

 

your

 

go,

    

45

  

 

   

     

47



once

     B

  

 

   

on

For - get





 



the moun - tain,

     

E

 

    

wor - ries,

B dim7

 

       a - gain

 

  

B/A

    

 

    

 

  

B6

  

E6/G 

 

  



born!

is

born!

 

 

 

B



Vergeet je zorgen



Vergeet je zorgen, vergeet je pijn, Laat het vrolijk Kerstfeest, tijd voor licht en vreugde zijn! (*)





Wie kent geen moeite, wie kent geen nood, maar Kerstfeest mag je vieren, want Gods liefde is zo groot! Als ik denk aan dat Kindje dat, als Redder van 't heelal, in een kleine kribbe lag die stond in Beth'lems stal, Dan jammer ik niet langer, ik stop met zelfbeklag Mijn Jezus kwam van hemelhoog omdat Hij mij zag! Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat de hoogste Heer Jezus is geboren, geef Hem glorie en eer!

E/F 

      

N.C.

 

 



      

  

 

 

  

  9

   

B/F 

  

your

B dim7

    

there’s mu - sic

Em6/G

for - get

  

  

it’s Christ - mas - time;

 

is

  

  

  

     







F 7

 

 

 F 9sus/C 



Je - sus

 





Je - sus

 

 B6

  

on

       



the moun - tain,

 

    

tell



 

in

G m

  

    

 cares, F 9sus/C 

F 9

      

 

Vrede voor ons allemaal Wat een verhaal! Kom roep het uit vanaf de berg dat Jezus is Heer! Denk eens aan dat Kindje Jezus, geen plek voor zijn wieg Denk eens aan de hemeltroon, die Hij voor mij verliet! Maar ik wil dat je weet mijn Vriend, wat Jezus doet is goed Want alles wat Hij aanraakt dat geeft Hij een nieuwe gloed! Kom roep het uit vanaf de hoogste berg dat de hoogste Heer Jezus is geboren, geef Hem glorie en eer!

  

  

      

the air!

F

     

(*) Naar keuze alternatief begin: Vergeet je sores, kommer en kwel, Het is tijd voor Kerstfeest, er is liefde in het spel!

æ   

ECC17.0994.01H

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2004 Word Music LCC. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Glory to God Ere zij God VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB/Duet Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately easy 12

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0997.01F NEDERLANDS -17.0997.02F

GLORY TO GOD Words: Martin Alfsen

E

Martin Alfsen is a songwriter, arranger, producer and the director of one of Scandinavia's best known gospel choirs: Reflex. His songs have been recorded by numerous artists and choirs both domestically and abroad. This warm and peaceful Christmas song has a very catchy refrain which makes this song great to involve your audience. Christmas: Through the nights the wise men have let the star guide them to find the newborn child. Shepherds are sitting around the fire. Suddenly the sound of a mighty choir singing: “Glory to God in the highest and peace on earth.”

   

F



Music: Martin Alfsen

 



 C/E     

Far 6

  

N

Martin Alfsen is songwriter, arrangeur en producer en dirigent van één van Scandinavië's meest bekende gospelkoren: Reflex. Zijn liederen worden gezongen en zijn opgenomen door artiesten en koren in binnen en buitenland. Dit sfeervolle kerstlied heeft een heerlijk meezingbaar refrein en is daarom zeer geschikt om samen met de zaal te zingen. Kerst: Wijzen hebben zich laten leiden door de ster om het nieuw geboren kind te vinden. Herders zitten rondom het kampvuur, alles is rustig. Plotseling klinkt het geluid van een machtig koor dat zingt: “Glorie aan God in de hoge en vrede op aarde”

Csus

 

C

sky. 10

  

Csus

child.





Martin Alfsen ist Liederschreiber, Arrangeur, Produzent und der Dirigent von einem der bekanntesten skandinavischen Gospelchöre: Reflex. Seine Lieder wurden durch Künstler und Chöre im In- und Ausland gesungen und aufgenommen. Dieses warme und friedevolle Weihnachtslied hat einen leichten, wunderschönen Refrein, den der Saal schnell übernimmt und mitsingen kann. Weihnachten: Die Weisen haben sich vom Stern leiten lassen, um das neugeborene Kind zu finden. Hirten sitzen um ihre Lagerfeuer. Plötzlich erklingt der Gesang eines mächtigen Chores, der singt: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“.

14



  

Glo - ry to

a - way

  

Csus

earth.

      

they have

the nights

F

     

God

    

 

  

mm

B /D

C/E



shi

C

est



the

F/A

F/A

      on

 





    

Gm7

est

and



new - born

 

F/C

 

the

B

mm

 

mm



© MA Productions. For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

24

in

and peace



       

ning

        

 

-

-

Gm7

F

-

B /D

F/A

     

guide them to find



in the high

 



Gm7

       



Glo - ry to God

 



it

 

     

F

F/C



 



C

seen the star,

B /D

in the high

 

C

F/C

    

they have let

C/E

mm

 C/E     



D

F

Through C

B /D

Female Solo F

F/C

C



good will t'wards

  

 

Duration: 5'53 ECC17.0997.01


18

 

   F

men,

   

  

and



G/D D  C/E     

in

  

   

   

  

26

 

G/D

round the

 

D

   

   

  

30

 

 

Dsus

ev

qui

   

G/D

high

-

est

C

    

   

aah

  

   

G/B

and peace

 

 

is

 

            

C/E

 

 

oo

 

sit

 

 

 

 

oo

-

   

 

  

on

 

D

earth.

   

 

 

high

-

 

G/D

Am7

est

and

 

 

 

 

  

D

 

good will t'wards

aah

  

 

 

   

 

   

G

men,



 



      

D

 



Am7

G/D

and

 

aah

 

   

  

   



 

   

            

38

God

 

G

men.

   

   



A

E /G

Sud

-

den - ly

D /F

A /E 

E

B m7

in the dark - est night

a

shi

   



E sus

E

earth.

     

aah

     

Glo - ry to

   

D/F 

          

G

God

E

 

seen.

           

E /G

 

Loud

E sus

E

choir:



      

A



   

      

46

in the

aah

 

E sus

     

42

-

ning

light

A

   

      

  

men,

A

A /C

san

-

         

A

D

D /F

B m7

in the high

A /E 

    

   

    

and

 

B m7

E

na,

ho - san - na in the high

A /C

D

B m7

A /E 

and

D /F

A /E 

E

B m7

A

              o - ver the qui - et fields

E /G

                Glo - ry to god

A /C

                     

D /F

        

the sound

A /E 

          

in the high

                4

 

D /F

  

Ho - san

 

-

est

of a might - y

D

A /C

         

and peace

      

on

         ECC17.0997.01

 

-

na,

E /G

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

est.

na,

-

ho -

D

E

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

ho - san - na in the high -

ho - san - na,

ho - san - na in the high -

-

5

-

- est.

-

- est.

Plotseling in de donkere nacht Schijnt een stralend licht Door de nacht klinkt het wonderschone Heldere engelenkoor

Ho - san - na,

 A

-

   

na,

-

Buiten in het stille veld Herders rond het vuur Waken over hun kudde schapen Alles is in rust

ho -

                    

san

Ere zij God in de Hoge En vrede op aard Ere zij God in de Hoge Eerbied is Hij waard Eerbied is Hij waard

E /G

                                       

62

Ver van hier zagen zij de ster Als een stralend licht Nachtenlang lieten zij zich leiden Naar 't pasgeboren kind

                   Ho - san



E

 

good will t'wards

      

D /F

A

E

             

 

-

A /E 

      

   

men.

E

-

est

 

t'wards

                 

B m7

A

 

A /E 

-

 

 

good will

A /E 

        

        

Glo - ry to God

      

58

E /G

is

and strong

ECC17.0997.01

        

    

      

54

A

    

A /C

     

Ere zij God       



in the

3

50

 

good wil t'wards

ting a -

          

    

 

 G/D      

         

C/E

(Female)

et. Glo - ry to

 

-

D/F 

G

   

    



shep - herds

  

 

D/F 





G

D

Dsus

    

 

   



 

oo

 

34

a - bi - ding

(Male)

G/B

e - ry - thing

Out

 

D

 

D/F 

Male Solo

        

G

  



Dsus

o - ver their flocks,

      -



 

 

Am7

fire,



 

oo

 

  

watch

 

 



  D





G/B

keep - ing

 

men.

    

   

C/E

t'wards



Am7

the fields,

F

 

mm

22

C



good will

 

 

F/C





 

   

Gm7

Ho - san

-

na,

ho -

Hosanna in de Hoge Ere zij God

        

Ho - san - na,



æ

Ho - san - na,

ECC17.0997.01

Ned. Tekst: Ria van Buuren - Van den Berg © MA Productions. For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media bv, Holland

25


Light of the world U bent het Licht Licht dieser Welt VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 13

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH -17.0468.01 NEDERLANDS -17.0468.02 DEUTSCH -17.0468.03

U BENT HET LICHT Words: Dennis & Nan Allen Original title: Light Of The World Vertaling: Ria van Buuren - van den Berg

Music: Dennis & Nan Allen Arr.: Dennis Allen

E

A simple choral arrangement that will involve the congregation or audience. Make it an intimate moment of prayer and surrendering; end with an a-cappella reprise or be creative in any other way with the words that can turn lives upside down. General: Jesus, open my eyes, come to my heart and shine in me.

Tenderly

    

D2

N

Eenvoudig koorarrangement dat zeer geschikt is om gemeente of publiek bij te betrekken. Maak het een intiem moment van gebed en overgave; sluit af met een acappella refrein of wees op een andere manier creatief met de woorden die een levensveranderende werking kunnen hebben Algemeen: Jezus, open mijn ogen, kom in mijn hart en schijn Uw licht in mij.



      

D

ein einfaches Chorarrangement, das sich ausgezeichnet dazu eignet, Gemeinde oder Publikum miteinzubeziehen. Mache es zu einem intimen Moment des Gebetes oder der Hingebung; schließ mit einem A-Capella-Refrein ab oder sei auf irgendeine andere Art und Weise kreativ mit den Worten, die eine lebensveränderende Wirkung haben können. Allgemein: Jesus, öffne meine Augen, komm in mein Herz und lass dein Licht in mir scheinen.

7



  

 

  



Je -



4 D2

D2

   

 

G/D

D

 

   

-

-

     

 

D

4 D2

  

G/D

  

 

Choir

     

 

 

D2

      

zus,



U

 

Licht,

4 D2

D



D2



   

bent het



 

© 2004 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13



Light of the World 

Je -

-

   

-

zus,

 Bm11         

   

19

laat

  

 

mij U

 

        Em11

  25



  

   

Je -

  

Em/B Bm7



 





Licht,



Bm11

-

 





 

3

U

      





   



 

stra - len - de

Ster,

    

G

 

  

G2

 

 





4 D2

D

bent het



 

 Kom

in mijn

 

G2

 



Jesus, light of the world. Jesus, light of the world. Come to my heart, shine in me, Jesus.

 







D2

Jesus, light of the world. Jesus, light of the world. Open my eyes, let me see

G/F 

Licht.

 

Bm11

 



Licht.

Em/B Bm7

    

   



U bent het

 



  

- zus,

     



D2

 

 

Je -







zien.

- zus,

  

 Bm11         

 

-

bent het

G/A

U



© 2004 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

   

hart,

G

 

  

Licht dieser Welt Jesus, Licht dieser Welt, Jesus, Licht dieser Welt, Öffne mein Herz, lass mich sehn. Jesus, Licht dieser Welt, Jesus, Licht dieser Welt, komm in mein Herz, schein in mir. Jesus, Jesus.

G/F 

æ 

ECC17.0468.02F

Übersetzung: Matthias Straub © 2004 Van Ness Press. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

26

    



Duration: 3'13 ECC17.0468.02F


Alleluia, The angels will sing Halleluja, het engelenkoor zingt! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 14

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0792.01 NEDERLANDS -17.0792.02

ALLELUIA, THE ANGELS WILL SING Words: Dana Mengel

E

A simple Christmas song that is great to involve the congregation or your audience. The harmonies are easy to learn and in the verses you can alternately use the ladies and men, or possibly add a soloist. Christmas: Come, oh come Emmanuel, turn our night into day. Teach us Your wonderful ways and give us peace. Set Your children free and fill our hearts with the love of the Father.



   

 

Bm7

 rit.   

1st time all unis. 2nd time women unis. 3rd time men unis. 4th time all unis.

 B     

        

D

   

1. Come, (2. Come, (3. Come, (4. Come,



oh oh) oh) oh)

 

 



-

Em

     

 

D/F 



  

 

 

D/F 



     a tempo

-

Em/G

 

Ho - ly God´s own bless - ed Ho - ly

Em



 

Bm

 

  

ti - ful der - ful dren and draw



F m/A



  

One; Son; One One; Em/G

 

  Em Em to Em

A

        

-

F m/A

 

      

man man Is man

           

Bm

 

night e move hearts

 

cresc.

 

 

 

 

   

dor us your to

and with en the

 



   

Em7

   

    



 



   

lu

-

-

-

-

Em

pow'r mer slaved cho

  

 

 



ness en i ther

 

 





 

might. grace. free. high;

    

-





 

-

   

-

 





Duration: 4'00 ECC17.0792.01C

Kom o kom, Vaders Zoon, Immanuël leer ons wegen van liefde en trouw. Eens geboren, Gods kind, door de vader bemind, om op aarde de Heiland te zijn. refr.

  



 



 



Kom o kom, zegen toch Uw Israël, voer hun strijd, maak Uw kinderen vrij. Neem toch weg elke traan, en geef vrede voortaan, kom, verlos hen uit de slavernij. refr. Kom o kom, heilig kind, Immanuël, vul de bronnen met waarheid en kracht. Zingt ons hart levenslang, vol van lof een gezang, lied'ren vol vreugd, een zang in de nacht. refr.

 

Al - le -

æ 

ECC17.0792.01C

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

27

    



refr: Halleluja, halleluja, Hoor het engelenkoor zingt Gods eer. Halleluja, halleluja, Zie Hij komt op de wolken weer!



 

- ia!

Bm

div. all times

Em

 



Kom o kom, koningskind, Immanuël, vul de aarde met vrede en licht. Onze nacht wordt dan dag, onze pijn weer een lach. Toon Uw glorie, Uw kracht, Uw gezicht.

Al - le -



lu -

  

3

Bm

our to to O

Turn our Cause all Come re our Fill

Halleluja, het engelenkoor zingt!

show the come re Come to join our

way, peace, stains. bove,

 

Bm

-

A/C 

  



a ly ty's a -

 

 



Al - le

 



ia!

 

-

-

 



D

 

 

 

 

A

A

Bm

of your cy and chil - dren rus on

-

 

        

 

Refrain

 

 

 

  

dark take this grant us heav and hu - man Fa of the

G



-

splen deem set songs

13

D/F 

1st time all unison 2nd, 3rd & 4th time all div.

   

11

in - to day, vil to cease, the chains all with the love

-

 Em7   

fill come come come,

  



© 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

 cresc.   

u - el, u - el, ra - el; u - el,

Bm

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

  

-

light. ways. free. nigh.

 

F m7

      

 

Em

        

a tempo

with your beau us your won all your chil spring of truth,

 

 

Em

Verses

come, come, come, come,

7

world teach set Well

 

 

Bm

rit.

Ein einfaches Weihnachtslied, das sich sehr dazu eignet, die Gemeinde oder das Publikum miteinzubeziehen. Die Harmonien sind leicht einzustudieren und bei den Strophen hat man natürlich die Möglichkeit, um zwischen Damen und Herren abzuwechseln oder auch einen Solisten einzusetzen. Weihnachten: Komm, oh komm, Immanuel und mache unsere Nacht zum Tag. Lehre uns, deine Wege zu verstehen und gib uns Frieden. Mache deine Kinder frei und erfülle unsere Herzen mit der Liebe des Vaters.

 

Bm

         

4

N

 

Em

   

Een eenvoudig kerstlied, dat zeer geschikt is om de gemeente of je publiek bij te betrekken. De harmonieën zijn makkelijk in te studeren en bij de coupletten is het natuurlijk mogelijk om gebruik te maken van afwisseling tussen dames, heren en een eventuele solist. Kerst: Kom, oh, kom Immanuël en laat de nacht wijken voor de dag. Leer ons Uw wegen te doorgronden en geef ons vrede. Maak uw kinderen vrij en vul onze harten met de liefde van de Vader.

Music: Dana Mengel


Jesus saviour Jezus redder Jesus Heiland VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

Solo/SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 15

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0059.01 NEDERLANDS -17.0059.02 DEUTSCH -17.0059.03

JESUS SAVIOUR Words: Eric Lagerström

Music: Eric Lagerström

q = 56

E

This is a melodic ballad for soloist, choir and accompaniment from the well-known composer Eric Lagerström. The song has a warm choir setting, with an expressive and dynamic building towards the end. Christmas - Jesus, Saviour, I am Thine. Come and dwell within my heart.

F #m

G Maj7

# . & # 44 ˙˙ .

œ œ œ œ

˙. ? # # 44 œ œ

N

Melodische ballade voor solist, koor en begeleiding van de bekende componist Eric Lagerström. Het lied heeft een expressieve dynamische opbouw en een warme koorzetting. Kerst - Jezus, Redder, ik behoor U toe, kom wonen in mijn hart.

5

melodische Ballad für Solist, Chor und Begleitung durch den bekannten Komponisten Eric Lagerström. Das Lied hat einen ausdrucksvollen, dynamischen Aufbau und einen warmen Chorsatz. Weihnachten - Jesus, Retter, ich bin dein. Komm und wohne in meinem Herzen.

œ

? ##

œ œ œ œ

œ œ

9

# solo & # œ. Je D

# & # œ

? ## w Ó

œ

œœ œ

œ œ

˙˙

F #m

G Maj7

# ˙. & # ˙.

D

D/F # B m7

w œ

˙. œ

j œ œ -

œ

sus Sa - viour E m/D D

œ œœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œœœ ...

˙ ˙˙

œ œ

˙˙

I

am Thine,

j œœ œ ˙ Œ

œ. Œ

œ

œ œ

œ œ

G/A

œ œ œœ œ ˙ œ œ

j œ œ and dwell

œ

œ œ œ

œ

13

All

j œ œ

œ

œ.

j œ ˙

things else

I

count

but loss,

E m/D D

D/G

E m7

D

# & # œ. œ. ? ##

j œ œœ œ œ

œ œ

œ œ

œœ

œ œ œ

œ œ œ

˙

glo

-

j œ œ

Dear - er A/C #

j œ œœ

œ œ œ

œ œ

œ

21

# & # œ. -

D

Em

-

side, D/F #

is D A m/C

B

j œ œ the

œ œ

œ

Sa - viour

F #7sus4/C #

œ œ œ

œ œ ˙

who hath

B 7/D #

Em

died.

D/F #

E m7( b 5)/G

œœ œœ

œ. #œ .

j œ œœ œœ œ

œœ

œœ œ œœ œœœ

œ œ

œ œ

œ

œ

œ

œ nœ

˙˙

œ œ œ #œ

œœ

œœ

j œ œ

œ

œ

œ.

j œ œ.

come

and dwell

D/A

A 7sus 4

sus Sa - viour

˙˙

œ

œ

œ

œ

I

am

Thine,

A/G

G

œœ œ

œœ œ

˙ ˙˙

D/C G m6/B b

œœœ

œ b œœœ

œ œœ .. œ œ œ

bœ bœ

˙ ˙

œ

2

˙˙ ˙

j œ j œ

b ˙˙

j œ ˙

œ.

with - in

my heart.

E m7( b 5)/A

œ

w

œ œ bœ œ

œ

æ

ECC17.0059.01C

Ned. Tekst: D.Beijersbergen-Groot © 1998 Unisong Music Publishers bv, t/a Lagerström Publishing, Baarn, Holland Expl. By Small Stone Media bv, Holland

28

œ

œ

œ

Duration 4'00 ECC17.0059.01C

Jezus, wat de wereld geeft is alleen gebondenheid. U die dood was en weer leeft, Heeft mij van de angst bevrijd. Neem mijn hand en leidt mij voort. Ik wil leven naar Uw woord. Jezus, Redder, Majesteit, 'k ben Uw kind in eeuwigheid.

œœœ œ œœ

j œ œœ œ œ œ

œ.

œ œ ˙ be

œ œ

œ

œ œ

œœ œ

A/B B m7

D/A

# & # œœ .. œ.

œ

œ world

œ œ œ

œ œ

Jezus, die mijn leven kent, 'k Heb U lief, kom, woon in mij. U die onze redder bent, Door Uw kruis ben 'k eeuwig vrij. Niets is er belangrijk meer, Dan mijn liefde voor de Heer. Jezus, Redder, Majesteit, 'k ben Uw kind in eeuwigheid.

D

j œ œ œœ

œœ .. œ.

œœ

œ

thy Cross.

œœ œ

j œ œœ

? # # ˙˙

? ##

œ œ the

E 7sus 4/B A/C #

# & # œœ ..

Je

than

in E m/D

œœ ..

17

# & # œ.

ry on - ly

D

j œ ˙˙

œ. œ.

Jezus mijn Redder

j œ ˙

œ.

œ

A 7sus 4

j œ ˙ œ ˙

œ. œ.

j œ œ

œ.

my heart.

E m/D

j œ œœ

Œ

j œ ˙

œ.

with - in

© 1998 Unisong Music Publishers bv, t/a Lagerström Publishing, Hilversum, Holland

# & # œ.

j j œ œ

˙˙

œ.

œœ ..

D

Œ. ˙.

come

œœ

œ œ ˙

j œ. œ. œ œ. ‰

A 7sus 4

E m7

D/G

œ œœ œ œ

œ œ

A 7sus 4

œ

˙ ˙˙

j œ ˙

œ.

˙œ˙

D

˙

˙˙

E m7

œœœ

G/A

j œ. œ. œ œ. ‰

œ

˙œ˙

D/F # B m7

w œ

A 7sus 4

E m9

œœ


Sweet Jesus

VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

Solo/SATB Vocal, a capella Youth Choir Difficult 16

STYLE : Swing ORDERnr : ENGLISH -17.0064.01

SWEET JESUS Words: John Darnall

Traditional Arr.: John Darnall

With a bounce

E

A unique a cappella arrangement of the old Christmas spiritual Sweet Jesus. The swinging bass line, melodic solo and well-arranged parts for the sopranos, altos and tenors, makes this song very impressive for the audience and is a challenge for every good choir. Christmas - Sweet Jesus, You're the God of every nation. Bless your name.

T T B

P ? b b b 44 Πb

qr = qce

œ œœ

œœ œ

Œ

œ œœ

j œ œ

œ ‰

Doo doot B

? b b b 44 b œ

œ ‰

Doo doot

œœ œ

Œ

œ œœ

œ

œ ‰

doo doot

j œ

n doo doot

n

œœ œ

j œœ œ J ‰

Œ

doo doot

doo doot

doot

j œ œ

œœœ

œœ œœœ œ

Œ

Doo doot

3

œ ‰ œ œ

n doo doot

œœ œ

Œ

œ

dood-'n

œ

do doot

j œ œ

Doo doot

œ

n doo doot

j œ n

N

Unieke a cappella bewerking van de oude kersttraditional Sweet Jesus. Een Swingende baslijn, een lyrische solo partij en effectvolle opvullende partijen. Het lied heeft een hoge moeilijkheidsgraad maar het klinkt zeer indrukwekkend voor het publiek en een uitdaging voor het koor. Kerst - Jezus, U bent de God van heel de wereld, Gezegend is Uw naam.

œ œœ

4

? bb b Πb

j œœ œ J ‰

œœ œ Œ

doo doot

D

? bb b b œ

einzigartige a capella-Bearbeitung eines alten Weihnachtstraditionals, Sweet Jesus. Schwingende Basspartie, eine lyrische Solopartie und wirkungsvoll anfüllende Partien. Das Lied bietet große Möglichkeiten. Für das Publikum klingt es sehr beeindruckend und es ist eine Herausforderung für jeden Chor. Weihnachten - Lieber Jesus; du bist der Gott aller Völker. Gelobt sei dein Name.

œ

doot

‰ œ œ

œ

n doo doot

dood-'n

œ

œ

Doo doot

∑ j œœ œ J ‰

œ œœ

œ ‰ œ œ œ

œ ‰

Doot

? bb b œ b

Doo doot

œœ œ

Œ

œ œœ

œ

œ ‰

doo doot 3

dood-'n doo doot

j œ n

œ

œ œœ

Œ

Sweet

œœ œ Œ

j œ œ

œ

n

œœ œ

n doo doot

œ

doo doot

%

n doo doot

Œ

œœ œ

œ

œ ‰

Doo doot

10

˙

œ.

œ J

Œ

Sweet

œ œœ

? bb b Πb

j œœ œ J ‰

œœ œ Œ

doo doot

? bb b b œ

œ ‰

doo doot 13

b b œ &b b J

œ

œ œœ

? bb b Œ b ? bb b b œ

œ ‰

Doo doot

dood-'n

œ J

the Val

œœ œ Œ

œœœ œœœ j œ

œ ‰

n doo doot

n

œ

œœœ

œ

‰ œœœ

Œ

S A

-

b b &b b Œ

œœ Sweet

T T B

B

? bb b Πb

œ œœ

? bb b b œ

œ ‰

20

Je - sus,

œœ œ Œ

œ œœ

Doo doot

Doo doot

b b &b b

Œ

œœ

œœ œ

œ

œ

j œ œ

œ

j œ

œ ‰

n doo doot

œ J ‰

œ.

n

œ You're

b b & b b ˙˙˙ œ œœ

œ

doo doot

œœ

Sweet,

Sweet

Œ

œ œœ

œ

œ ‰

œœ œ Œ

j œ œ

œœ

œ

œ

œ

of

my

œœ œ

doot

œ

n doo doot

œ œ dood-'n

œ

Œ

j œœ œ J ‰

Œ

œ

j œ œ

œ ‰

Doo doot

œœ œ œœœ

œ

Doo doot

œ -

œœ œ œœœ Œ

œ ‰

j œ doot

j œ n

Duration 3'31 ECC17.0064.01G

œœ œ

œœœ œœ œ -

sus,

œœœ

œœœ

œ

... veel teksten van vertalingen kunt inzien én downloaden? ... door op een titel te klikken alle gedetailleerd informatie over dit werk kunt bekijken? ... een agenda is waar u uw concerten on der de aandacht kunt brengen? ... het laatste nieuws is te lezen uit 'Nederland Korenland'? ... een complete lijst kunt downloaden met echt álle informatie over onze uitgaven? ... in deze lijst ook de beschikbaarheid van soundtracks en orkestraties is opgenomen? ... deze lijst is opgemaakt in Excel, zodat u zelf allerlei selecties kunt maken?

j œ

n doo doot

œ Œ

n

œ

œ J

You're

the

Œ œ œœ

Œ

j œœ œ J ‰

œœ œ Œ

æ

doo doot

œ

œ

doo doot

j œ œ

tion,

doo doot

n doo doot

4

œ

œ

œœœ œœ œ

n doo doot

sus,

˙˙ .. ˙.

œœ œ Œ

œ ‰

... fragmenten van alle uitgaven kunt beluisteren? ... eerder verschenen catalogi en specials kunt downloaden?

œ œ

Doo doot

sal - va

doo doot

j œ œ

Wist u bijvoorbeeld al dat u op úw club website...

œ Œ Ó

œ

3

dood-'n

œœ œ

Op de ECC website is veel extra informatie te vinden.

Sweet

œœœ Œ Ó

-

Je

œ ‰ œ œ

Doo doot 3

Œ

˙˙ ˙

Œ

œ Œ œ œœ

œ n œ Jœ J

˙

n doo doot

dood-'n

and Morn-ing Star.

doot

j œ œ

God

Ooh

œ œ J

Je

doo doot

doo doot

œ J

œ œœ

and Morn-ing Star.

œ.

œœ

œ œ

n doo doot

and Morn-ing Star.

j œ ‰ œ

The Bright

Je - sus,

œ J

doo doot

3

œ

œœ œ Œ

sus

úw clubsite!

doot

j œ œ

j j j œ œ œœœ œœœ œœ œœ œœœ J J J ‰

‰ j œ

œœ œ Œ

˙˙ ˙ j œœ œ J

doo doot

? bb b b œ

œœ

œ

the

j œœœ J ‰

œœœ Œ

n

www.europeanchoralclub.com:

œ

œ

doo doot

œ

Sweet

the

Ó

? bb b Πb

œ J

Œ

œ

œœœ

Œ

œ œ J ‰ Bright

Bright

n doo doot

doo doot

j œ œ

œ J

œœœ Ó

sus,

œœ

n

doo doot

3

Je

j œ

You're the

doo doot

œ œ œ

œ

17

b b & b b ˙.

œœœ

n doo doot

ley,

œ J

‰ ‰

You're

doo doot

j œ œ

œ.

-

doo doot

j œ œ

œœœ Œ

doo doot

œ

œ œ

of

Doo doot

œ

œ J

œ

sus,

Doo doot 3

n doo doot

œ.

œœœ

Œ

œ ‰ œ œ

œ

œ œ

-

doot

j œ œ

Lil - y

œ

Je

j œ

j œ

-

Doo doot

j œ

© 1991 Maranatha! Music For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland

b & b bb œ

œ

œ.

Je

œœ œ

doo doot

j œ œ

solo (2nd time ad lib)

œœ œ

n

œ œœ

Œ

˙

doo doot

œ ‰

œœ œ

doo doot

j œ

F œ œ œ

doo doot

doo doot

œœ œ

doo doot

j œ œ

tenor solo

Ó Œ

? bb b Πb

œ œœ

n doo doot

7

b b &b b

œœ œ Œ

Doo doot 3

j œ œ

doo doot

œœ œ

Œ

œ

doo doot

En... uiteraard kunt u ook gewoon online uw muziek bestellen!

doot

j œ œ

œ

n doo doot

3

œ œ

Surf dus snel naar www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!

dood-'n

ECC17.0064.01G

29


When the time is right Op zijn eigen tijd VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

Solo/SAB Vocal, Piano & Rhythm Youth Choir Moderately 17

STYLE : Modern feel ORDER nr : ENGLISH -17.0281.01 NEDERLANDS -17.0281.02

OP ZIJN EIGEN TIJD Words: Tony Wood & Ginny Owens Original title: When the time is right Vertaling: Alianna Dijkstra

E

A song of hope and expectation. The instrumental accompaniment underlines the lyrics perfectly. This would be a great theme song for a service or concert. Especially the refrain part has a great drive and is filled emotional anticipation. General - God has not forgotten us. As the Lord has freed the Israelites out of Egypt he will also deliver us when the time is right.

With anticipation

 ½

EP

N

5

LDTOTN

A P

E P/D

© © © © © © © X© © © © © © ©

2 "  © © ©

Een lied van hoop en verwachting. Een sfeervolle begeleiding die de tekst op prachtige wijze ondersteunt. Dit lied zou zeker prachtig tot z'n recht komen in een themadienst of themaconcert. Vooral het refrein heeft een geweldige drive en een geweldige emotionele lading. Algemeen - God heeft ons niet vergeten. Zoals God de Israëlieten uit Egypte bevrijdde, zo zal hij ook ons bevrijden als zijn tijd is aangebroken.

Music: Tony Wood & Ginny Owens Arr.: Craig Adams© Ð ,

•

B VX V

D

ein Lied voller Hoffnung und Erwartung. Eine stimmungsvolle Begleitung unterstützt den Text ausgezeichnet. Dieses Lied würde sicherlich in einem Themagottesdienst oder konzert besonders gut zu seinem Recht kommen. Der Refrein im Besonderen, hat einen wunderbaren Drive und eine gewaltige emotionelle Ladung. Weihnachten/Allgemein: Gott hat uns nicht vergessen. So, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreite, so wird er auch uns befreien, wenn seine Zeit gekommen ist." 8½ ©S Solo

¨

ÅEP

© © © © © © © X© © © © © © ©

X

X

© © © © ©

kol - ken - de

zand

C

B VX V

© ©© 

" ©

t

B VX V

© © © © © © © X© © © © © © © X ©

©

zon

scheen

©

£

© ©

©

Al- weer een

© ©

ver

t

-

© , © © ©

de hit - te zo droog

A P

L © Ð

© 2000 New Spring Publishing / Imagem Music / BMG Songs. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

11©

© ©

sla-

ven

C

©© X

13©© ©©

©

C

kij

t

16"

Door

©© ©© 

L ©

©© ©

©

©

© © ©

G VX V

¨

© ©

En ze

©

©

zin - gen zich C

t

©X© 

L © Ð

©

© © ©

in slaap

  © © © ©© © © ½ © © ©

L ©

ver-ge - ten

© © ©

Het is God die voor

© © © © © " © © © © © © © © ½ men unison E/G 

  © © " 

©

G /B 

A

©© ©© ©© © L ©

©© © © © Ð

©© © 

©© ©

© 

2

© ©

C P

©© ©© © ©

©

©© © ©©

L © Ð

©©

©©

©

©

©

all unison

ons toe

©

© © ©

© ©

© ©

E/G 

©©

L  © 

½ © © ©©

©© ©© ©©

F P 

© ©B

Hij komt naar

¨

We are not forgotten; we are ever in God's sight. He will come to us when the time is right! He will lead us into freedom; He will lead us into life! He will come to us when the time is right! When the time is right!

lied

© ©© ©© ©© © ©© © ©©

©¨

B VX V

©

Centuries go by, and again there are tears. Now the nation's held in Caesar's reign. There's a hope that their hearts have held through the years and as they sing that familiar refrain, the answer that came down from heaven's throne offered freedom from a bondage far greater than Rome!

L © Ð

div.

ons strijdt

© ©

ver - geet

©© ©© ©©

Ð

©© ¨

We are not forgotten; we are ever in God's sight. He will come to us when the time is right! He will lead us into freedom; He will lead us into life! He will come to us when the time is right!

©

A P

Ð

met dit

©

zie ons staan

t

©

© ©

©

©

© ©

© © © © X© © © ©

Ð

women unison

Wij zijn niet

C

L ©

The sun showed no mercy on the African sand, another week with no clouds in the sky. Only days filled with chains and Pharaoh's commands. The children of God looked to heaven on high. They'd cry, “Lord, see our tears; tell us how long.” Then they'd sing themselves to sleep with this song:

©©

Ð

Heer

©© ©© ©©

©© ©©

©© ©© Ð

©

©

©

©

©

When the time is right

©

3

©

de kin - de - ren

©© © , L ©

Roe-pend

A P

©©

S © ©

hand

B

Ð

©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©© ©©©

19

¨

©©© ©© ©© ©© ©© ©

©

G

©

o’s

©© ©©

Ð

om - hoog

½

©

B VX V

B VX V

©©

©

© ©

-

©© ©

©©

Ð

©

©

©

ken hoop - vol

©© ©©

©

fa - ra

Ð

©

-

©

A P

ons niet© ©

A P

" Ð

t

©©

© ©

Gods½

© ©

ge - boeid

EP

" ©

©

Op Zijn

© © ½© © © A

©© ©© ©©

æ

L © © ©

ECC17.0281.02E

© 2000 New Spring Publishing / Imagem Music For Europe: Small Stone Media bv, Holland

30

©

©

½

blin - dend

©© ©© 

©© ©©

© © © © © © © X© © © © © © © ©

L © Ð

©

©

op het

E P/D

©©

©

© © © © ©

week in C

©© ©© ©© ©© ©© ©© © Ð , L © Ð

© X© 

B

©© ©© ©© ©© ©© © © ©

EP

© © © © © © © X© © © © © © ©

t

C

Ð

Ð

De

B

©© ©© ©© © © © © ©© ©©

©©

Ð ½ © ©

Ð B VX V

Gaan de

B

© © © © © © © X© © © © © © © ©

L © Ð

Duration 3'43 ECC17.0281.02E


Hand Of sweet Release Door zijn liefde vrijgekocht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB solo Vocal, Piano & Rhythm Youth Choir Moderately 18

STYLE : Slow ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0295.01 NEDERLANDS -17.0295.02

HAND OF SWEET RELEASE Words: Suzanne Jennings, Guy Penrod & Michael Sykes

E

A song from the famous Gaither Vocal Band in a choral arrangement filled with worship and surrendering. A very expressive solo in beautiful combination with the choir. Christmas - There's an end to all the waiting, and an answer to all our questions. There's a dawn to follow darkness. What he promised He delivered and I am saved by the hand of sweet release.

b 4 &b b4

Broadly

Music: Suzanne Jennings, Guy Penrod & Michael Sykes Arr.: Marty Hamby

{qT= ÇT60}

•

•

A b/E b

• A b/B b B b

Eb

b 4 œ œ & b b 4 ‰ œJ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ P ? b b 44 w Ð Ð b

N

Een lied van de beroemde Gaither Vocal Band bewerkt in een arrangement vol aanbidding en overgave. Een zeer aansprekende solo in een mooie combinatie met het koor. Kerst - Er is een einde gekomen aan al het wachten. Er is een antwoord op al onze vragen. Het licht schijn aan de horizon; God is Zijn belofte nagekomen en ik ben gered door zijn liefdevolle overgave.

b &b b œ œ œ 5

Eb

b &b b œ œœ

Ein Lied der berühmten Gaither Vocal Band, bearbeitet in einem Arrangement voll Anbetung und Hingabe. Ein sehr ansprechendes Solo in schöner Kombination mit dem Chor. Weihnachten - Das Warten hat ein Ende. Es gibt Antwort auf alle unsere Fragen. Am Horizont scheint das Licht; Gott hat sein Versprechen gehalten, und ich bin durch seine liebevolle Hingabe gerettet.

? b b b w b &b b 9

b &b b ? bb

b

œ

j j œ œ œ

œœ .. œ.

j œ

‰ œj Ð . w

œ. œ

œœ œ

œœ œ œ œ

œœ

œœ

œœ

œœ

the mys - t'ries of

œ

œ

œ œ œ œ.

œœœ œ

œ

œ

B b7sus

‰ œ œ

B b7

bring an

12

œ

œ œ Be the

Eb

15

b Ð

bb

ÐÐ Ð

‰ w

œ œ

sky.

Eb

D b2/F

A b2

E b/G

œœ œ

Star

that it

œ œ œ

œœ œ

œ

œ

œ

œ

Child

F m/A b

œ

of

new

w

œœœ œ w

œœ œ

œœ

œœ

œ œ œ œ

Ð

œœ

w

œ œ

œ

œ œ œ

of some - thing beau - ti - ful,

j œ

œ

w

I

cry.

œ

•

•

Ó

•

•

Ó

Œ

œœ œœ œÐ

and

E b/A b

Ab

œ œ œœ œ

œœ .. œ.

‰ j Ð. wœ w

strife. E b2

œ

œœœ

œ

œœœ œœœ

‰ œj œ œ Ð w

œ

œ

be

the

A b/B b

E b/B b

œœ œ

œœ œ

œ

œ

œ

œ

Opgesloten in de zonde zocht ik naar een uitweg uit de slavernij, maar de hand die mij nu vasthoudt, brak de boeien los, die hand maakte mij vrij. U, Heer Jezus, mild en ned'rig, U kwam wonen in mijn hart, nieuw is het nu! Nieuw ben ik, vrij om voortaan te gaan leven in het licht. Het komt allemaal van U!

There's an

Nu is 't wachten afgelopen...

There's an

? bb

b

F m/B b

b &b b œ œœ ? bb

B b7

œ

œ

œ

œœœ

A b2/E b

œ

. œœœ ..

œœ

œœ

j Ð. ‰ œ w

b w 2

œ

œ

A b/E b

œ. œ.

j ‰ œ œ Ð

œ

±

œ

A b /C B b7/D

œ œ œœœ

œœ œ

œ

œ

æ

ECC17.0295.01E

Ned tekst: Bob Vuijk © 1998 Townsend & Warbucks Music/Saddlebred Music/Mal 'N Al Music All rights controlled by Gaither Copyright Management For Europe excl. UK/Eire: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland • Expl. By Small Stone Media bv, Holland

31

œœœ

Duration 5'05 ECC17.0295.01E

Nu is 't wachten afgelopen, geen 'waarom' of 'wie' of 'waar' in Bethlehem vannacht. Al dat jarenlange hopen krijgt een antwoord in een kleine kinderstem. Hij is 't licht na zoveel donker, die de titel Vredevorst echt dragen mocht. Wat Hij heeft beloofd dat deed Hij; 'k ben gered, door zijn liefde vrijgekocht.

w

œ

A b2

Maak een einde aan ons wachten, Jezus, kom, als licht in duister en nacht. Maak ons vrij van uitzichtloosheid, kom, vervang nu onze zwakheid door uw kracht. Schitter stralend als een Ster, Heer, en dwing onze blik omhoog naar uw licht, uw hemels licht. Kind, dat alles nieuw gaat maken, wees een stralenkrans om een betraand gezicht.

œ œ

œ

œ œ œ œ.

be - gin - nings,

œ

œ

œ

œœœ œ

œ

Come, re -

B b7

œ œ

Œ œ

to the

E b/B b

œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ

Ó

w

life.

œ œ œ œ œ

œ œ

B b7sus

œœœ œ œ

Ð

Door Zijn liefde vrijgekocht

‰ œ œ

B b7/D

œ

E b/A b

œ

draws our wear - y eyes

Ð

œ

œ œ

œ

B b/A b

Dear - est

œ

18

œ

œ

œœ œ œ œ

Œ

œ

to heav - en's

b & b b œ.

œ œ. ‰ œ œ

œ

œ

œ

sky

b Ð

b &b b

j œ

3

b œ b œœœ & b b œœœ œ œ

œ

Ab

‰ j œ œ œ œ

& b œ

? bb

œ

Star that shines so bright - ly

D b/F E b/G

b & b b œœœ œ œ b œœ œœ œ ? bb

œ

œ œ œ

end to end - less suf - fer - ing

© 1998 Townsend & Warbucks Music/Saddlebred Music/Mal 'N Al Music All rights controlled by Gaither Copyright Management For Europe excl. UK/Eire: Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland

b &b b Ó

œ

œ

œ

Come, Thou

w

w

deem us from the re - fuse,

solo

w w

œ œ œ

come il - lu - mi - nate

Œ

A b/E b

œ œ œ œ œ. ‰ œ œ œ œ œ

long - ex- pect - ed Je - sus,

D

Ó


Come, let us worship Kom en aanbid Hem Komm, lass uns beten VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano & Rhythm Youth Choir Moderately Difficult 19

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0385.01 NEDERLANDS -17.0385.02 DEUTSCH -17.0385.03

KOM EN AANBID HEM Words: Jeff S laughter, Lorie Marssh& Phil Barfoot Orginal title: Come, let us Worship Vertaling: Trijnie Hilberts

E

An exuberant invitation to everyone to give Him all He desires: our worship. A song that explodes with energy; one moment very rhythmical, the next filled with long legato musical lines. Catching! Christmas: Come to his manger and give Him the gift of your heart. Let us worship the King for He is Lord

Music: Jeff Slaughter, Lorie Marssh & Phil Barfoot Arr.: Don Marsh

Moderately, in 2 LDTOT N

/C Š Š Š � Š Š � D ¨ Š Š ŠŠŠ Š ¨ Š Š D D D Š Š Š

" D D D D

N

Een enthousiaste uitnodiging om dat ene geschenk te geven aan onze Koning waar hij zo naar verlangt: onze aanbidding. Een lied dat bruist van de energie; het ene moment ritmisch en vervolgens weer vol van breed uitgezongen muzikale lijnen. Aanstekelijk! Kerst: Kom naar de stal en geef Hem het beste wat je hebt. Laten we de Koning aanbidden want Hij is Heer.

D D DD 5

" DD D D

D

Eine Ăźberschwengliche Einladung, um unserem KĂśnig das eine Geschenk zu geben, das er sich so sehr wĂźnscht: unsere Anbetung. Das Lied braust nur so vor Energie; im einen Moment sehr rythmisch, im anderen wieder voll und breit ausgesungene musikalische Linien. MitreiĂ&#x;end! Weihnachten: Komm zum Stall und gib ihm das Beste, das du hast. Lasset uns den KĂśnig anbeten, denn er ist der Herr.

Ă…

•

A D QR /E D

Š

ŠŠ

/D D

L Š Š Š Š

Š Š

D D DD 9

Š Š Š Š Š Š Š

D D/F

Š

Š Š Š � ¨ Š Š

Ă? Ă?

L ŠŠ ŠŠ ŠŠ �� ŠŠ ŠŠ ŠŠ � ¢ L DŠ Š Š Š � DŠ Š Š Š �

L Š Š Š

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

E DVX V

ŠŠ ŠŠ Š

Š

•

t DD Š �� D ŠŠ D D D Š Š Š Š �� Š

Š

Š Š ,

DD

Š Š Š

Ă?Ă? Ă? Ă?

Š

Š

Š

Š

t E D/D D D D ŠŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠ �

A D QR /D D

Š

Š Š Š Š Š Š ED

ŠŠŠ Š

Š Š ��� 

Ă? Ă?

Ă? Ă?

Ă?

Š

Ă?

Ă?

Š

Ă?Ă? Ă?

ŠŠ Š

F P/B D E D

Ă?

Ă?

" DD D D D D D D " DD D D

16

DDDD

Ă? ster. Hem.

Ă? t

Ă?

¨

Ă?

¨

Ă?

Ă?

Ă? Ă?

ŠŠ

ŠŠ

Š

ŠŠ

hart. hen.

" D D D ŠŠ D

Š Š ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ P ŠŠ

DD

A D/D D B D/D

ŠŠ

t

Ă?Ă? ¨

Š

Š

¨

�� � Š Š Š

Š

A D/C

A D/C

Ă?Ă? 

" DD D Ă? D Ă?

ŠŠ Š � �

Š Š

D D D D ŠŠ ŠŠ ŠŠ �� 20

Ko -ning en Heer,

Š Š Š Ă? " DD D D Š Š Š Ă? B DP

D D D D Ă?Ă?Ă? " DD D D

Ă?

ŠŠŠ

B DP

Ă?Ă?Ă? Ă?

Š Š Š

ŠŠ

Ă?Ă? 

Ă?Ă? 

de

ŠŠ

B DP

ŠŠ Š Š

ED

Š Š

Ă?Ă? Ă?

ŠŠ Š

PŠ PŠ

Ă? Ă?

ŠŠ Š �

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

Red - der, al

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

A D/C

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

Š

ŠŠ

Š

Š

A D/C B DP/D D

ŠŠ Š

ŠŠ Š

Š Š

Ă? Ă? 2

E D/G

Š Š , � �� 

zo - lang ver - wacht.

ŠŠ Š Š Š

ED

Ă? Ă?

E DVX V

Ă?Ă? Ă? Ă?

AD

ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š Š Š Š Š

ŠŠ ŠŠ Š Š Š

Š

Š Š Š Š Š Š

Š Š

ŠŠ ¨ ŠŠ Wij

Š Š ¨ ŠŠ ED

Š ŠŠ Š Š �

Š

ŠŠ

Š Š

E D/A D A D

Š Š

Ă?Ă? Ă?

Ă?Ă?Ă?

ŠŠ Š

Ă? Ă?

Š Š Š Š

Ă?

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

Come let us worship, worship the king for Jesus the Savior is born. All glory and honor, all praises we bring, the whole earth proclaims, “He is Lord.� He is Lord, come and worship, worship the King!

Š Š ¨

He is Lord, He is Lord! Crown him King! He is Lord!

ŠŠ

prij - zen, ver - ho - gen Hem,

Š Š

AD

ŠŠ Š � �

Š Š ŠŠ Š

Š Š

Š Š E D/A D

ŠŠŠ

AD

ŠŠ Š

Š Š ŠŠ Š

Š Š E D/A D

ŠŠŠ

ĂŚ

Š Š � Š

Š

ECC17.0385.02E

Š 1998 New Spring Publishing / Imagem Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

32

Š

Š

Š

Š

Š

Wise men adore Him on bended knee, falling before Him in praise. Humbly proclaiming His majesty, changed when they looked on his face.

ŠŠ ¨

Š

Ă?

Come let us worship, worship the king for Jesus the Savior is born. All glory and honor, all praises we bring, the whole earth proclaims, “He is Lord.� He is Lord, come and worship, worship the King!

Ă?

Š

Ă…

B DP/E D

ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š Š

C P

Ă?Ă? Ă? Ă? Ă?

Š Š Š Š

ŠŠ Š

Š

Š

ŠŠ Š

Kom en aan - bid Hem,

Ă?Ă? 

E DVX V

Ă?Ă? Ă?

Š

Ă?Ă? Ă?

Come to the place of His manger throne, follow the light of his star. Kneeling with others who seek Him alone. Bring him the gift of your heart.

¨

E D/D D

Š

Š

vol - gend het licht van bo - gen eer - bie - dig

Come let us worship.

¨

Ă?Ă?

ED

ŠŠ Š

Ă…

Ă?Ă? 

L ŠŠ ,

Ă?

Ă?

div.

DDDD

ŠŠ

Ă?

F P/B D

ŠŠ Š

Ă?

Š

kniel daar en geef Hem je en Hij ver - an - der - de

Š

DD

ŠŠ Š

ŠŠŠŠ 

zoe - ken naar Hem, ma - je - steit,

Š

E D/D D

Ă?

ŠŠ

die Zijn

Š

Š

ŠŠ Š

Ă?Ă? 

ŠŠ

met al - len her - ken - den

Ă?Ă? Ă?

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ

DD

ŠŠ� �� 

Š

ŠŠ

Ooo

C P/D D D D

�Š Š

ŠŠ

Kniel daar Want zij

t

DD

Parts both times

ŠŠ

D

¨ Š Š Š Š

DD

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

/F /E Š Š Š � ¨ Š Š

Ă? Ă?

Š 1998 New Spring Publishing / Imagem Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

D D D D

ŠŠ

Š Š ŠŠ Š Š ŠŠ Š Š Š Š Š Š Š Š

Ga mee naar waar Hij ge - bo - ren werd, Wij - zen aan - ba - den Hem, kniel - den neer,

" DD D D

" DD D D

A D/G D

1st time: Ladies unison 2nd time: All unison

•

Š

¨ ¨ ŠŠ ŠŠ

/B D /A D

Š Š Š � ¨ Š Š

A D QR /E D

Š

Š Zijn voor

Š

t

A DVX V/B D A D

Š ŠŠ

ŠŠ Š

Š

Š

Duration 4'22 ECC17.0385.02E


Can you hear how the heavens ring Hoor je ook hoe de hemel klinkt Hör doch nur, welch himmlischer Klang VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 20

STYLE : Rock ORDER nr : ENGLISH -17.0465.01 NEDERLANDS -17.0465.02 DEUTSCH -17.0465.03

HOOR JE OOK HOE DE HEMEL KLINKT Words: Eric Lagerström Original title: Can You Hear How The Heavens ring Vertaling: Teo Hoogendijk

E

join the angels who announce the birth of the Christ. Filled with excitement all creation sings and dances and praises the living God. Because of the way the song builds, the rhythms, the differences in style and theatrical elements, this song will give you a nice musical challenge! Christmas: The praise is dancing through the air. Glory to the Lord most high.



    

Flute

   

Music: Eric Lagerström Piano arr.: Harry Koning

B /C

       C



   

  

C

  

Sluit je aan bij de engelen die Christus' geboorte aankondigen. Vol enthousiasme zingt en danst de hele schepping en prijst de levende God. Muzikaal is dit, door de opbouw, de ritmes, de enorme afwisseling en het theatrale karakter een enorme uitdaging. Kerst: Lofprijzing vult het firmament. Glorie aan de allerhoogste Heer.

5

 

D



   

     C

 9

 

 C



B



   



  

   

   

Dm

   





  

  



    

   

1st x women unis. 2nd x all unis.

Hoor je ook

hoe



de

B

      C

  







he - mel

klinkt.

Can you hear how the heavens ring

   

Hoor je ook

hoe

Can you hear how the heavens ring, Can you hear how the angels sing: “Gloria, Gloria to the Lord most high!”

de

  

C/E

 

The praise is dancing through the air God's people singing ev'rywhere: “Gloria, Gloria to the Lord most high!”

                           

“Gloria, Gloria to the Lord most high!” Hallelujah! Gloria!

16



   

en

     

-

gel

19

   

 

1st x tacet

 

 

 

 

 

glo - ri

-

   a

      

  

  

voor de hoog - ste

   

Gm7

 

                               

2nd x all div.

 

Heer!"





  

  

C



"Glo - ri - a,

B

Gm7





zingt:

    

De lof

  

  

 

          

                2



weer - klinkt

 

door

     

æ

     

ECC17.0465.02F

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Expl. By Small Stone Media bv, Holland

33

      



                   

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

              

© Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland. Expl. by Small Stone Media bv, Holland



Dm7

F(add9)

  

         

    

(play only 2nd time)

1st time C drone, groove on repeat

Schließ dich den Engeln an, die Christi Geburt verkünden. Begeistert singt und tanzt die ganze Schöpfung und lobt den lebendigen Gott. Musikalisch gesehen ist dieses Lied durch seinen Aufbau, den Rythmus, die Stilwechsel und dem theatralen Chrakter eine enorme Herausforderung. Weihnachten: Lobgesänge füllen das Firmament. Ehre sei dem Allerhöchsten.

     

                           

N

13

Duration: 4'07 ECC17.0465.02F


My soul does magnify the Lord. Mij ziel maakt groot de Here God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 21

STYLE : Black Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0547.01 NEDERLANDS -17.0547.02

MIJN ZIEL MAAKT GROOT DE HERE GOD Words: Randy Phillips & Babbie Mason Original Title: My Soul Does Magnify The Lord Vertaling: Teo Hoogendijk

E

Soulful, with energy!

Music: Randy Phillips & Babbie Mason Arr.: Lari Goss



F7 B 7 N.C. C7 N.C. N.C. N.C.                                                               

A soulful Christmas celebration that will set you on fire. Feel the excitement and sing along with this energetic song of praise in black gospel style. For the choir, as well as for the band and soloist, a song to improvise and give it all you've got! Christmas: O Mary, can it be that you are highly favoured of the Lord and that the Hope of Glory dwells in you? My soul does magnify the Lord. He is worthy to be praised!

N

B 13

5

 9

D

Ein feierliches, „soulful“ Weihnachtslied, das dein Herz erfüllt und in Feuer und Flamme versetzt. Fühl die Freude und Begeisterung und sing mit mit diesem brausenden Loblied in einem herrrlichen Black-Gospel-Stil. Sowohl für den Chor als auch für die Band und den Solisten ein Lied, um sich herrlich auszuleben. Weihnachten: Maria, ist es wahr, dass der Allerheiligste dich auserkoren hat und dass unsere Hoffnung und unser Retter aus dir geboren wird? Meine Seele lobt den Herrn. Er ist es würdig, um gelobt zu werden.



CHOIR sing 3 times (SOLO ad lib 2nd & 3rd time)

   

          F         

  

 



Mijn ziel maakt

 

Gm/F

              



 

  

F

Gm/F

  



        

groot de He

-

   

  

F

B 7

A maj7/B  B 7

         

     

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution





A maj7/B 

       

17





A maj7/B 



F

        

B 7

   

       

  

   F/A   

   

   

Gm/F

waar - dig

  

B



 

     



 

A maj7/B  B 7

   

 

 

  

  

  

B 7

A maj7/B 

         

     

ziel maakt

re God.

F

        

on - ze eer.

   

-

O,

F dim7

  

        

C/E

F

         



  

groot de Heer,

 

    

     

  

A maj7/B 

 3

B 7

  

 

  

groot de He

 

A maj7/B 

      B 7

  

      

Hey, Mary, is it true? Did an angel appear to you Did he say you'd have a son, that he would be the chosen one Hey, Mary, can it be that you would house divinity, that he would favor you this way Oh you ask how can it be, the hope of glory dwells in me? And you ask me how I know I'm highly favored of the Lord? I've got joy and abundant life that only comes from knowing Christ The holy one called Mary's Babe.

  

Rejoice!

 

C/E

 

   



 

Zijn naam.

G/F       

G7sus

My soul does magnify the Lord My soul does magnify the Lord For he's worthy to be praised Oh, bless His holy name. My soul does magnify, magnify the Lord. My soul does magnify, magnify the Lord.

B 7

 



hei - lig is

                 Dm

My soul does magnify the Lord

 

   

  

Gm/F

 





Mijn

  

 



A/C 

A

  







 

    

21

 



Mijn ziel maakt groot de He

 F           

Want Hij's

      



B 7



-

 

re God.

   

 

N.C.

æ    

ECC17.0547.02G

© 1993 May Sun Music/Ariose Music/ EMI Christian Music Publishing. His Spirit Music/Gaither Copyright Management For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

34

   

 

re God.

© 1993 May Sun Music/Ariose Music/ EMI Christian Music Publishing. His Spirit Music/Gaither Copyright Management For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

13

 

                               





   N.C.       

   N.C.         

F13 N.C.                      

Een feestelijk en “soulful” kerstlied dat je hart zal vullen en je in vuur en vlam zal zetten. Voel de blijdschap en het enthousiasme en zing mee met dit bruisende loflied in een heerlijke black gospel stijl. Zowel voor het koor, de band als de solist een lied om je heerlijk uit te kunnen leven. Kerst: Maria is het waar dat de Allerhoogste oog heeft gehad voor jou en dat onze Hoop en Redder uit jou geboren word? Mijn ziel prijst en looft de Heer. Hij is het waard om geprezen te worden!

C13

   

 

 

Duration: 5'31 ECC17.0547.02G


King of glory, King of love

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/solo Vocal, piano & rhythm Youth Choir Moderately 22

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH -17.0548.01

KING OF GLORY, KING OF LOVE Words: Travis Cottrell & David Moffitt

E

This is a really great song with a cool R&B groove that can easily become one of your choir's favorites from the moment you start to sing it. The song has a catchy refrain, great interaction with the soloist, a surprising bridge, and…all the ingredients for a great celebration! Christmas: O come all ye faithful and lift up your praise to the King of salvation, the King of your heart. He has given His people a reason to dance. Sing glory Hallelujah to the King of love.

R&B groove



                      A(no3)

Asus

      

Worship Leader (or Solo)

5

N

Dit lied is een echte topper- lekker stevig met een heerlijke R&B groove- en heeft alles in zich om direct een van de favorieten van je koor te worden. Het lied heeft een aanstekelijk refrein, geweldige interactie met de solist, een opvallend middenstuk en verder alle ingrediënten om er een heerlijk feest van te maken. Kerst: Komt allen tezamen en zing een loflied voor onze Redder en Heer, de Koning van ons hart. Hij gaf aan de mensen een reden om te dansen. Zing glorie halleluja voor de Koning van liefde.



 

A(no3)

  

D

    

A(no3)

 

A(no3)

C(no3)

 

the Lord



D(no3)

 

  

has come.

Asus

D

  

   

Em/A

D

Dsus

D

 

 

 

  

    

  

 

   



 Asus

   

      

 

lift up

     

  

 

   

 

your praise



    

  

   

A/E

the A - ges,

the

A/E

An - cient

A       

 

 

 

Em/A

   

-

tion,

D

 

this King of the na

 

     3

  

 

   

 

 

 

         

 

       

A

 

-

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

 

     

             

This King of cre - a

 

  



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sing Hal-le -

E

                         lu - jah!

of days!

tions,

 

  

and heav - en a - bove,

     

         

and heav - en and na - ture sing.

 

   

 

 Duration: 5'08 ECC17.0548.01F

30 Populaire samenzangliederen

   

Choir

17

          

 

 

and

E

                

 

  

ye faith - ful,

King.

Asus

COMMUNITY SINGING: EEN FEEST VAN HERKENNIG VOOR UW PUBLIEK!

        

come, all

  

to the King of

E

  

A(no3)

 

14



 

O

A(no3)

 

 



  

  



D(no3)

    

    

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

   

A(no3)

© 2004 New Spring Publishing /First Hand Revelation. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

11

C(no3)

Let earth re - ceive her

    

pre - pare Him room

 

  

   

Let ev - 'ry heart

A(no3)

     

C(no3)

 

 

Asus

    

   A(no3)

 

 

A(no3)

    

    

  

    

8

Dieses Lied ist ein echter Topper, schön kräftig mit einem herrlichen R&B-Groove, und es hat alles, um direkt zu einem der Lieblingslieder ihres Chores zu werden. Dieses Lied hat einen packenden Refrein, eine großartige Wechselwirkung mit dem Solisten, ein auffälliges Mittelstück und weiter alle Zutaten, um so richtig zu feiern. Weihnachten: Kommt zusammen und singt ein Loblied für unsern Retter und Herrn, den König unseres Herzens. Er gab den Menschen einen Grund zum Tanzen. Sing Halleluja dem König der Liebe.

Joy to the world,

Music: Travis Cottrell & David Moffitt Arr.: Travis Cottrell

 

æ

Titel Samen in de naam van Jezus (Charles Groot) Jezus alleen, ik bouw op Hem (Stuart Townend & KLeith Getty) Juich voor de Heer/Mijn Jezus mijn redder (Darlene Zschech Heerlijk is Uw naam (Peter van Essen) De tijd van Elia (Robin Mark) Voor eeuwig (Chris Tomlin) Als een hert dat verlangt naar water (Martin Nystrom) Schijn met uw licht in mijn hart (Paul Baloche) Groot is uw trouw o Heer (William M. Runyan) Wees stil voor het aangezicht van God (David Evans)

bestelnr: cat: 0315.02 11 0702.02 24 0031.02 02 0224.02 08 0929.02 30 0371.02 13 0002.02 01 0140.02 05 0082.02 03 0557.02/ 0650.02 20/22 Heer uw licht en uw liefde schijnen (Graham Kendrick) 0025.02 01 Jezus leeft in eeuwigheid (Charles Groot) 0225.02 08 Mijn Redder (Ben Fielding & Reuben Morgan) 0911.02 29 De kracht van Uw liefde (Geoff Bullock) 0004.02 01 Zie het Kruis (Stuart Townend & Keith Getty) 0723.02 24 Maak groot onze God (aka De Koning in Zijn pracht) (Chris Tomlin) 0984.02 31 Licht van de Wereld (Tim Hughes) 0440.02 16 Levende offers (U roept ons, Vader) (Kees Kraayenoord) 0594.02 21 Er is een verlosser (Melody Green) 0203.02 08 U zond Uw Zoon (Twila Paris) 0606.02 21 Geprezen zij Uw naam (Matt & Beth Redman) 0910.02 29 Kom nu is de tijd (Brian Doerksen) 0272.02 10 Kom tot de Vader (Russel Fragar) 0868.02 28 Ontwaakt, verhef je stem (Belinda van de Loo) 0721.02 24 Wie kleurt de zon als de dag openbloeit? (Stuart Townend) 0015.02 01 Prachtige God (Tim Hughes) 0973.02 31 U bent mijn Heer (Billy James Foote) 0698.02 24 Wat mij dierbaar is (Graham Kendrick) 0421.02 15 U zij de glorie 0945.02 30 Hart van aanbidding (De muziek vervaagt) (Chris Tomlin/Matt Redman) 0768.02 25

De meeste titels uit deze lijst zijn uiteraard ook in de Engelse taal te bestellen VIEW PDF SAMPLES AND LISTEN THESE SONGS ON WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM!

ECC17.0548.01F

35


Come to my heart, Lord Jesus Er is plaats in mijn hart voor U VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 23

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0047.01 NEDERLANDS -17.0047.02

ER IS PLAATS IN MIJN HART VOOR U Words: Emily E. S. Elliott Original title: Come to my heart, Lord Jesus Vertaling: Ria van Buuren - van den Berg

Music: Timothy R. Mathews Arr.: Keith Christopher

E

An arrangement of the famous Christmas song 'Away in a manger' with new English lyrics. The song has well structured choral settings for each part. Christmas hymn - Be near me, Lord Jesus, I ask You to stay, close by me forever, and love me. Come to my heart.

Moderate

b 3 &b b4

N

Bewerking van het bekende kerstlied 'Away in a manger' met een nieuwe Engelse tekst. Het lied heeft een boeiende dynamische opbouw met een goede stemvoering in de verschillende partijen. Kerst hymn - Blijf bij mij,Heer Jezus, ik vraag U om dicht bij mij te zijn en mij lief te hebben voor altijd. Er is plaats in mijn hart voor U.

{q = Ç 80}

? b b 43 b

f Œ

Œ

Away in a manger (John Thomas McFarland / James R. Murray)

œ œ

j œ. œ œ œ. œ œ J

Heer

Je - zus ik

Œ

j œœ .. œœ œœ J

œ

Œ

decresc.

œœ œœ œœ

bsu s

œ œ œ œ œ œ

b

E b/G

D

Eine Bearbeitung des bekanntenWeihnachtsliedes „Away in a Manger“ mit einem neuen englischen Text. Das Lied hat einen fesselnden dynamischen Aufbau mit einer guten Stimmführung in den verschiedenen Partien. Weihnachts Hymne - Sei mir nah, Herr Jesus. Ich bitte dich zu bleiben, ganz nah bei mir für immer und liebe mich. Komm in mein Herz.

7

j œ œ

b & b b œ.

? bb

b

wees

mij

œ.

œ J

Fm 7

b & b b œœ ... œ

B (di m 7)

j œ œœ œ

œ˙ . œ

œ

œ

œ

met Uw

œ

œ

˙

C m C m 7 (sus) C m 7

œœ œ

œ œ

œœ œ

˙.

˙œ .

-

de

˙.

œ

F m /B b

Œ

F m 2/B b

j œœ .. œ œ œ œ.

˙˙œ

œ

˙

F m /B b

œ rit.

? bb

b

œ œ œ

œ

˙

œ˙

Œ

œ

lief

12

w

?

w

˙

œ

Ab

B b/A b A b

Eb

œ œœ œ œ

˙˙˙

bœ nœ œ

œœœ

?

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙.

œw œ

œw

œ

œ

œ

œ

U gaf

op

Uw

kroon

en

C 2(no 3)/E

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

n n n 44 -

œ

n n n 44

œœ œ

n n n 44

P œ

C 2(no 3)

G su s

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ œ .

œw œ

œ œ œ œ

ver -

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay, close by me forever, and love me, I pray.

˙.

œ

œ œ

œ˙

œ

œ

œ

œ˙

D m 7 (sus )

You left Your throne and Your kingly crown, when You came down to earth for me. But in Bethlehem's home there was found no room, for Your holy nativity.

œ

œ

O come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for You

liet

œ

œ

œ

œ

Uw

troon

als

de

?

œ

œ

œ

Ko - ning

œ œ œ & œ œ œ œ ? œw

œ

van

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

˙.

œ œ

˙œ

œ˙

œ œ

œœ

wieg - je

? œœ

œ œ

# œœ

# œœ

zacht

toen U

œ œ

œ œ

C2

C

B7sus

B7

& ˙œ

œ

# ˙œ

? œ˙

œ

œ

#œ œ˙

œœ œ œ

œœ b œœ

# œœ

œœ œœ

B b2

œ œ bœ

b œw

œ

œ œ œ œ

œœ . .

j œœ w J w een stal.

œ œ

œ œ

œ. œ.

Em 2

Em Cm 6

œ œ˙

˙œ œ ˙

œ

œ˙ œ

œ œ 2

œ

œ

œ

O come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for You.

œ œ œ œ ˙

You came, O Lord, with the living Word that should set Your people free; but with mocking scorn and with crown of thorn, they bore You to Calvary.

11

œ

œ˙ œ.

But the heavens will ring, and the angels sing at Your coming to victory. Let Your voice call me home, saying, “Still there is room, there is room at My side for thee.”

P Œ œ O

j G œ ˙. Œ ˙˙

œ˙ . ˙

œ

˙˙

j œ w œ J w

G 2/D G/D A m /D

œ b ˙˙˙ œ

œœ œœ

Œ

˙ œ œ œ wœ

in

# ˙œ

œ

G su s

˙.

de nacht werd ge - bo - ren

œ œ œ œ

Ó

œ œ œ œ œ

in

œ œ

œ

Maar geen

A m 7 (sus)

C 2(no 3)

Œ

˙

't heel - al.

all div.

& œœ

w

C 2/E

20

Heaven's arches rang when the angels sang. Proclaiming Your royal degree; but of lowly birth You did come to earth. And in great humility.

P

16

& œ

˙

œœ œ œ

˙ ˙

Œ œ

G7

G 11 G

My heart will rejoice, Lord Jesus, When You come and call for me. There is room in my heart for You, for You.

æ ˙˙ . ˙

œ ˙ œ˙ .

œœ œœœ P œ

ECC17.0047.02E

© 2000 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe & South Africa: Small Stone Media bv, Holland

36

7

œ

F œ˙ . œ

œ œ nœ

a tempo

w bij.

w C 2(no 3)

œœ œ œ œ œ œ œ

a tempo

4 nnn 4

œ

œœ Œ

œ ˙

na

Gm 7

œ en

œ œ ˜ E

Come to my heart, Lord Jesus

women unison

Œ

D m 7 (sus )

&

Ó

mij

F

œ œ œ œ

˙œ .

P

Œ

œ œ

© 2000 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

&

œ

decresc.

rit.

œ

al - tijd

œ

œœ œ œ œ œ œœ

f

˙. ˙.

œ œ

bid U, blijf steeds dicht bij

B E b 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ .... Jœ œœœ &b b4

F ? b b 43 Ó . b

œœ

œw œ

˙.

Duration 4'06 ECC17.0047.02E


Good Christians, all rejoice! Christenen, wees blij! VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 24

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0050.01 NEDERLANDS -17.0050.02

CHRISTENEN WEES BLIJ! Translation: J. M. Neale Original title: Good christian, all rejoice! Vertaling: Trijnie Hilberts

In Dulci Jubilo Arr.:Timothy Brandy

Joyfully! {q. = Ç 60}

E

The composition is based on the old Christmas melody 'In dulci jubilo'. The melodies in the parts for men are splendidly imitated by those for the female - with outstanding rhythmic and dynamic effects. The composer has also written a fine part for flute or piccolo. Hymn arrangement - Rejoice, give thanks and joyfully sing for Christ has come, our Savior and King!

F2

N.C.

& b 68

f ? 6 b 8 œ.

∑ œ.

∑ œ.

œ œ. œ œ œ œ œ.

C/F

œ.

œ œ. œ œ œ œ œ.

F m 7/9 B b6

G m 7/F

≈ œ ‰ œ œ. œœœ œœœ œœ ..

F2

œ.

N

∑ G m/F

∑ F m 7/9 B b2

F2

?b

œ.

13

œ & b œœ blij,

œ ?b œ

œ œ œ œ œ œ. j œœ œ J

œœ .. œ.

breng dank, en

geef

j œ œ J

œœ œ œ œ

œœ .. œ.

?b

œ

œœ

œ.

œ œœ œ

>

>

œœ .. œ.

‰ œœœ

Hem de eer, want

œœ œœ bb œœ ..

œ. œ.

œœ œ

œ.

œœ ..

>

>

F m 7/9

B b6

œœœ b b œœœœ .... œœœœ ... . œ

œ J

Gij chris - te - nen

ver - hef

chris - te - nen ver - hef

?b œ

œ J

F2

œ J

œœœ œœœ b b œœœœ .... œœœœ ... .

œ œœ œ.

œ œ œ œ œ

j œ

œ

œ J

G m 7/2

œ. œ

œ

œ œœœ

œ.

œœ

27

&b œ in

?b œ D m 7/B b

œ.

œ> œ

j œ

œ J œ œ J œ

œ J ±

G m/B b B b /E b

œ

lied

tot

eer

eer

van Hem.

œœ œ œ

œ.

j œ œ

œœœ œœœ bb œœœœ .... œœœœ ... .

œ œ œ œ. œ œ œ.

œ œ œ œ œ

œ œ J

œ J

œ œ J

œ

œ J

F/B b G m/F

G m/C

bœ .

>

b >œ .

j œ

œ

œ J

G m 7/9

C/D

≈ œœ ‰ œœ œœ œœ

‰ œœ œœ

œ œ œ.

œ.

œ

-

gen zal.

œ œ J

op aard!

F2

± B b /C

j œ œ œ œ J

œ œ

Chris - tus kwam

Werd

œ F/G

m

œ œœ .

j œœ b œœ J

n œœ

œ œ J

œ

œ J

ge-bo - ren

œ J œ

œ˙ ..

als

j œ œ J

œ.

Red - der en Heer!

≈ œ œ œ

œ.

œ J

F m 7/9

œœ œ

j Œ œœ b b œœœœ œ v œ^ œ œ J Œ Duration 5'15 ECC17.0050.02F

Good Christians all, rejoice with heart, and soul, and voice! Now ye need not fear the grave; Jesus Christ was born to save, Calls you one and calls you all, to gain his everlasting hall. Christ was born to save! Christ was born to save!

B b/GA m 7 B b/F

Rejoice, give thanks, and joyfully sing for Christ has come, our Savior and King! Rejoice!

œ.

aard!

œ. œ.

bœ . b œ.

± C / F/B b G/B C/B b F/A Ab > > >œ œ> ≈ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œ œ œ > > > >

F 2/A

œ œ œ. œ œ œ.

79

œ 4

œ œ.

n œ> .

nœ .

>

b œ> .

bœ .

>

. >œ

æ >œ .

b >œ .

b >œ .

ECC17.0050.02F

Trans. Neale / In Dulci Jubilo / arr. Bandy © 2000 Lorenz Publishing Company. For Europe: Small Stone Media, Holland

37

Gij

j j œœ œœ bb œœ J ‰ œ > men unison P

œ. œ. G m 7/F

C/F

‰ œ œ œœœ œœœ œœœ ... œ.

>

j œœœ œœœ b œœœ Œ J

œœ .. œ.

Good Christians all, rejoice with heart, and soul, and voice! Now ye hear of endless bliss, Jesus Christ was born for this; He hath oped the heavenly door, and all are blest for evermore. Christ was born for this! Christ was born for this!

œ œ œœ œ.

œ œ œ œ.

j œœ J op j œœ J

œœ

≈ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œ

≈ œ ‰œ ‰œ œœœ œœ œœœ

œ œ œ.

œœœ

œ œ

œ œ œœ œ

Good Christians all, rejoice with heart, and soul, and voice! Give ye heed to what we say: Jesus Christ is born today! Ox and ass before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today! Christ is born today!

Dm 7

œ.

œ œ

j œœ œ J

B b6

œœœ b b œœœœ .... œœœœ ... .

Rejoice, give thanks, and joyfully sing for Christ has come, our Savior and King! Rejoice!

≈ œœ ‰ œœ ‰ œ œœ œœ œœœ

œ œ ‰ J ± G F

œ

œ J œ Jœ

Am 7

œœ œ

is

is on - ze

œ

œ œ ‰ J

œ

all div.

œ œ J

œ

zich voor Hem bui

œ J

F m 7/9 B b6

Je - zus Chris - tus kwam

F m/D b

œ

Hij

Hij

œœ œ

F m 7/9

œœœ

Good Christians all, rejoice!

‰ œ Jœ

œ

van Hem.

œ

G m 7/F

C/F

≈œ ‰ œ ‰ œ œœœ œœœ œœ œ.

œ J

œ

œ J

œ

œ J

œ J

≈ œ ‰ œ ‰ œœ œ œ œ œœ œœœ œœœ œ œ œ> œ œ > œ b œ œ> œ œ

œ

œ œ . œ œbœ œ . bœ

tot

F2

œ.

>

œ

een

œ

œ J

ter!

œ> .

een stal, waar men

& b ≈ œœœ œ œœ ‰ œœ œ œ œœ ?b

-

Dm 7

F su s4/C

& b ≈ œœ ‰ œœ œœ œœ ?b

œ.

œ.

en zing een lied

œ

bœ .

œ.

œ

œ J

zing

on - ze lof - zang waard. lof - zang waard. Luis

?b œ

œ J

œœ .. œ.

22

&b œ

œ

F m 7/9 B b6

G m 7/F

C/F

&b ≈œ ‰ œ œœœ œœœ P ?b œ œ œ.

œ J

j œ

œ

uw stem,

uw stem, en

œ

œ Jœ

œ J

œ

œ. œ œ œ œ.

œ œ .

j œ J

Œ

G m 7/F

C/F

Chris- tus kwam

œ ‰ œ

© 2000 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

œ

F2

‰ ‰ ‰ œ œ . œœ œœ bb œœœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ .. . œ œ œ

œœœ œœœ b œœœ .. .

G m 7/F

C/F

&b ≈ œ ‰ œ œœœ œœœ œ.

j œ œ J

œ œœ

j œœ œ J

F2

P women unison j j œ œ œ

Œ

Œ.

∑ F m 7/9 B b6

G m 7/F

C/F

& b ≈ œ ‰ œ b œ .. œ . ≈ œ ‰ œ œ .. œœœ œœœ œœ . œœ œœ b œœœ .. œœœ .. .

Dieses Stück basiert sich auf die altbekannte Weihnachtsmelodie „In dulci jubilo“. Die Melodie der Männerpartie wird von den Frauen wunderbar imitiert und macht mit einer prächtigen Flöten- oder Piccolopartie Gebrauch von rythmischer Abwechslung und dynamischen Effekten. Hymne Arrangement - Frohlocket und dankt, verkündet die Mär; denn Christ ist da, unser Heiland und Herr.

17

fj œ J

all div.

Œ.

Wees

?b

D

&b Œ

œ.

œ œ œ œ œ œ.

8

&b

Deze compositie is gebaseerd op de aloude kerstmelodie 'In dulci jubilo'. De melodie in de mannenpartij wordt prachtig geïmiteerd door de vrouwen en maakt gebruik van ritmische afwisseling en dynamische effecten met een prachtige fluit of piccolo partij. Hymn arrangement - Breng dank, looft en prijst onze Heer, Jezus Christus is gekomen,onze redder en Koning!

C/F

‰ ‰ œ œ œ. œœœ œœœ b b œœœœ .... œœœœ ... œœœ œœœ œœ .. .


Of the Father's love begotten

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, piano Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 25

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0051.01

OF THE FATHER'S LOVE BEGOTTEN Words: Marcus Aurelius Prudentius (348-413) Translation: John M. Neale, 1854, and Henry W. Baker, 1859, alt.

E

A warm Christmas song from the musical/cantata 'God with us'. This song is based on the famous French mystic melody of the 17th century, 'Divinum Mysterium'. The original words are from the Middle Ages andwere arranged in the 19th century. Christmas anthem - Of the Father's love begotten, E're the worlds began to be, He is Alpha and Omega.

Music: John E.Evans Tune: Divinum Mysterium

{h = Ç 68}

Moving smoothly

O A/D A /D G / Bb G /B b D /A D /A A w œ ww œ œ ˙œ œ # ˙ n œ˙ œ œ˙ nœ œ œ &bC ˙ œ œ w Ó œ œ œ œ œ œ #œ œ bw œ nœ œ w #œ œ œ w Œ P F Œ Œ œ ˙ Œ œ œ œ Œ œ ˙ Œ n œ ?b C w ˙w ˙ w w w œ œ w w w w Dm

N

9 P women unison &b œ œ œ œ

Kerstlied voor vierstemmig koor, afkomstig uit de musical/cantate 'God with us' en gebaseerd op een bekende Franse mystieke melodie uit de 17de eeuw, 'Divinum Mysterium'.De oorspronkelijk tekst stamt uit de middeleeuwen en is bewerkt in de 19de eeuw. Lofzang voor kerst - Door de liefde van onze Vader, nog voor het ontstaan van de aarde. Hij is de Alpha en Omega.

love

16

œ

He is Al -pha

?b œ œ œ œ P Dm

?b

œ œ

˙

œ Œ

got - ten,

˙

œ Œ

œ œ

ww

œ

œ

œ

œ

˙

ere the worlds be - gan

œ

œ

œ

œ

œ œ œ œ

œ

˙

w w

ww

E

œ

œ

œ

O

23

œ œ

Of

the

?b ˙ &b

˙. things

D7

œ œ

Œ

œ

w w

œ #œ œ

˙˙

Ó

∑ A 7/D

& b œ˙

Dm

˙œ ˙ ˙ œ œ œ #œ œ œ

?b w w

w

œ˙

œ

œœ

œœ

∑ A 7/D

Dm

#˙ œ œ

œ #œ œ œ F Ó w

w

œœ n œœ œ œ

œ œ

˙ ˙

D m7

˙ ˙

˙

œ œ

A7

œ˙ œ

˙˙

˙˙

bless - ed,

˙ ˙

˙

˙ ˙

G 7 /9

˙ ˙

œ œ œ œ

w

˙œ ˙œ œ œ

œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ

G m 7/9

˙ ˙

œ œ œ œ

˙ ˙

Œ œ ˙ w

Œ nœ œ œ w

Πw

œ œ œœ œœ

˙˙

˙˙

œ œœ œœ œœ œ

By the Ho - ly

Ghost

con

˙ ˙

˙ ˙

˙

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

when the vir - gin,

œ œ

œ

˙

37

& b ˙˙ full

of

w w

˙

A 7sus 4

m

?b Œ ˙ w

˙˙

ww

Ó

grace.

˙ ˙ ± G /B b B b ˙ ˙ b ˙ ˙ & ?b

˙ ˙

˙œ œ

˙ ˙

œ

Ó

A7

˙

Œ œ œ w œ

˙ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

Dm

˙˙

Œ #œ œ w œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ Ów

˙

4

D m7

˙ ˙

˙œ œ

œ œ œ œ

Œ œ ˙ w

-

˙˙

ceiv - ing,

˙

˙ ˙

G 7 /9

˙ ˙

bore the Sav - ior

œœ œœ œœ œœ

G m 7/9

˙ ˙

Œ œ nœ œ w

˙ ˙

w

˙

A7su s 42

A7

Ó Ó

œ˙ œ œ œ

œ #œ nœ œ nœ œ œ œ

w w

ww w

w w

œ œ œ œ w w

˙

œ œ

and

O

˙

˙

-

A 7/D

#œ œ nœ œ

w w

˙

œ Œ

me - ga,

œ Œ

D7

œ œ

œ

œ

He the source, the

œ œ

œ

œ

œ œ

w w

ww

œ

œ œ œ œ

˙

O E

D m7/G

œ œ #œ œ

˙

end - ing

œ

7

˙

w he.

w

˙

Ó

A7

œ œ œ œ #œ œ nœ œ w w

Ó

˙ww

˙

œ œw n œ # œ #w ˙

œ œ

Duration 3'00 ECC17.0051.01F

see.

P w w

œœ

œ œ

˙

w

Dm

˙ ˙

˙˙

Oh, that birth for - ev - er

?b ˙

years shall

œ œ # ˙œ œ

w

œœ

œ œ

Gm

#w

F all div. œ œœ œœ

œ œ œ

D 7/F #

#œ nœ œ œ

w w

Œ

˙

w be.

Meestgevraagde Kerstliederen

P

œ œ œ

and that fu - ture

˙.

œ œ

30

& b ˙.

œ

A7

œ œ

ww

Œ

been,

œ œ

D m/F

œ œ œ œ

w w

˙.

that are, and have

Gm

œ œ #œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

˙

#w

?b

œ

˙ to

7

© 2000 Lorenz Publishing Company For Europ: Small Stone Media bv, Holland

&b ˙

7

m

D m7/G

D m/F

œ #œ

m7

F melody

&b œ œ œ œ

&b

-

A 7/D

Dm

Weihnachtslied für vierstimmigen Chor. Kommt aus der musical/cantate „God with us“ und basiert sich auf eine bekannte, französische, mystische Melodie des 17. Jahrhunderts. „Divinum Mysterium“. Der ursprünglische Text stammt aus dem Mittelalter und wurde im 19.Jahrhunder bearbeitet. Lobgesang für Weihnachten - Durch des Vaters Liebe erwecket, noch bevor die Erde war.Er ist Alpha und Omega.

be

˙

melody ?b œ œ œ œ F men unison

D

œ œ

˙

Of the Fa-ther's

&b œ œ œ œ F ?b ww

79

m

œ œœ œ

æ Œ ˙ w œ

Titel I heard the bells on Christmas day/De klokken klinken He is still the Christ of Christmas Vrede klinkt helder in die nacht/This holy christmas night Glorie Glorie want deze nacht/Glory,Glory a King is born Engelen Zingen Sing Glory with Hark! The herald Angels Sing Go tell it! Come make a place in me/Kom in mijn hart Waar is de Redder? Child in the Manger Great Joy! The soul of Christmas/Het hart van Kerstmis Mary was the first one to carry the Gospel Waarom als kindje?/ Why a baby? Why a child? Joy in Judea Our promised Messiah will come Kind uit de hemel Rose of Bethlehem with Above all Sing Noel He is the light of the world/Hij is het licht in de nacht Never was a night Ere zij God Where is the savior? Stad van David Cry out! ( He is born) Kerstoratorium Licht en Vrede Heaven Rejoices A King is born Born in Bethlehem Stille Nacht While angels sing The cradle that rocked the world Zing Noel It's about time This heavenly light/Een groot hemels licht Kom en zegen deze wereld Can't take it with you Feest in Judea O hemels morgenlicht, breek aan Dit Kind, mijn Heer

Bestelnr: Cat.: 0912.01/02 29 0278.01 10 0045.02/01 02 0813.01/02 26 0280.02 10 0795.01 26 0164.01 06 0900.01/02 29 0376.02 14 0048.01 02 0067.01 03 0909.01/02 29 0058.01 03 0160.02/01 06 0383.01 14 0539.01 20 0048.02 02 0380.01 14 0289.01 11 0793.01/02 26 0046.01 02 0378.02 14 0376.01 14 0882.02 28 0188.01 07 0581.12 20 0280.01 10 0158.01 06 0802.01 26 0279.02 10 0292.01 11 0550.01 20 0289.02 11 0386.01 14 0817.01/02 26 0287.02 11 0464.01 17 0383.02 14 0163.02 06 0461.02 17

VIEW PDF SAMPLES AND LISTEN THESE SONGS ON WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM!

ECC17.0051.01F

38


Dost Thou in a manger lie? Lag U in een kribbe? Dass Du in der Krippen liegst? VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, Acapella Adult Choir/Youth Choir Moderately 26

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0057.01 NEDERLANDS -17.0057.02 DEUTSCH-17.0057.03

LAG U IN EEN KRIBBE? Words: Jean Mauburn, 1460-1503 Trans.: Elizabeth R. Charles, 1828-1896 and others Original title: Dost thou in a manger lie Vertaling: Diny Beijersbergen-Groot

Music: Gilbert M. Martin

E

A sacred melody with exciting harmonic directions, based on an old lyric from the beginning of the Renaissance and arranged in the 19th century. This is a new a cappella arrangement and a challenge for each choir. Christmas - Father, glory be to Thee for the wondrous charity of Thy Son, our Lord.

Gently, easily

b 4 & b b 4 œ. œ.

N

? b b 44 œœ .. b

D

b & b b œœ œœ ˙˙

Moest

Een gedragen melodie met verrassende harmonische wendingen geschreven op een oude tekst uit het begin van de renaissance en bewerkt in de 19de eeuw. Een nieuw en boeiend a cappella lied en voor elk koor een uitdaging om te zingen. Kerst - Vader, glorie aan U voor de grote naastenliefde van Uw zoon, onze Redder. Getragene Melodie mit überraschenden Wendungen; geschrieben auf einen alten Text aus der Rennaissance und bearbeitet im 19. Jahrhundert. Ein fesselndes a capella Lied und eine Herausforderung für jeden Chor. Weihnachten - Vater, Ehre sei dir für die wunderbare Gabe deines Sohnes, unseres Herrn.

kind - je klein

11

&

#

b

œœ

j œœ œœ J

œœ œœ ˙˙

j œœ .. œœ œœ œœ J waar de blij - de

j #œ œ ? # œœ .. œœ œ œ J

cresc.

krib - be zijn,

Heer, U

F œ œœ œ œ œ œ œ een stal uw

œœ œœ œœ œœ

cresc.

œœ œœ

˙˙

bent toch

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙˙

œœ

in

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙˙

Uw wieg een

6

? bb

{q = Ç 84}

j œœ œœ J

œœ

˙˙ ..

wo - ning?

˙œ n ˙ . ˙

#

Ko - ning?

16

on - ze Heer,

œ œ œœ œœ œ œ œ œ zon - der

? #### œ œ œ œ œ œ ˙

21

j œœ œ œ œ J œ œ œ

bb

& b œœ ..

œ œ

26

&

bbb

bo - ren.

Ik

œw

œœ ..

˙.

(Oo)

? b b ww b

31

&

#

wœ .

pushing ahead Ik mag nu de

j œ˙ . œ ˙œ œ

˙˙ ˙˙

U ˙˙

-

teit

of

j œœ œœ J j œ œ

Red - der zijn

œ˙ œ ˙˙

Voor

œ. P œ. (Oo

U ˙˙

draag al - len

(Oo)

? # ˙w

P j œœ .. œœ œœ J

eer.

˙˙

˙

j œ. œ œ œ œ œ

œ œ

˙ w

˙

œœ .. U

# œœ ..

j œœ œœ J

œœ

wœ . P

in

de we - reld,

j œœ œœ J

zo

˙ ˙

ver - ward,

ben

j œœ # œœ J

f œ œ # # ˙. œœ œ œœ œ œœ œ # # ˙ .

e - re - wacht?

Ko - ning, zon - der

œ œ #˙ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ # # ˙˙ . œ œ œ œ # # .

ik daar ge -

or Mm)

“For the world a love supreme brought me to this stable; al creation to redeem I alone am able.

(Oo)

j œ œ

œ œ œ wœ

œw œ ˙

œ

By this lowly birth of mine, sinner, riches shall be thine, matchless gifts and free; Willingly this yoke I take, and this sacrifice I make, heaping joys for thee heaping joys for thee.”

F

cresc. mij hart

die

Mij

œ œ

˙ œœ œœ ˙

œœ

toe - be

œœ

-

œ œ

ho - ren.

˙.

#

Christ we praise with voices bold, laud and honor raising: for these mercies manifold join the hosts in praising: Father, glory be to thee for the wondrous charity of thy Son, our Lord.

(Oo)

œ

voor

œœ œœ ˙˙

de zon - daar

j œ˙ . œ ˙œ œ

œœ

œ œ

cresc. en zijn pijn.

˙œ œ ˙˙

˙w

œœ

œœ

œw n ˙ .

2

˙

Better witness to thy worth, purer praise than ours on earth; angel's songs afford, angel's songs afford.

Ko - ning, zon - der

œ˙ œ œ

œ œ

(Ah)

˙ ˙

#

œ œ œ ˙

œ ˙

# œ œœ # # # œ

æ œ œ # ## #

ECC17.0057.02D

© 2000 The Sacred Music Press For Europe: Small Stone Media bv, Holland

39

œœ œœ

œ œ

˙˙

uw macht,

˙ ˙

relaxing

œœ . œ œ œœ œœ œ J Heer

Œ

is

œœ œœ

F Œ

troon!

If a monarch, where thy state? Where thy court on thee to wait? Scepter, crown and sphere? Here no regal pomp we see, naught but need and penury: why thus cradled here, why thus cradled here,

œœ œœ œœ œœ

œœ œœ ˙˙

œœ

œœ

bent Heer, waar

Dost thou in a manger lie, who hast all created, stretching infant hands on high, Savior, long awaited?

bbb

u, als een

j œœ .. œœ œœ œœ J

pushing ahead

Dost thou in a manger lie?

bbb

Waar - om, Ko - nings - kind?

(Oo)

w ˙

œœ

F opt. treble solo

Waar - om, Ko - nings - kind?

j œ ? b œœ . œ œ œ œ œœ b b

œœ

œ œ œœ œ œœ œ n ˙˙ œ

ma - jes

œ œ œ œ

Tempo I

œœ n ˙˙

rit.

Zocht

œ˙ ˙ . ˙

© 2000 The Sacred Music Press/Lorenz Publications For Europe:Small Stone Media bv, Hilversum, Holland

# # & # # œ œ œ œ ˙

j œ œœ .. Jœœ œ œœ

œœ ˙˙ . .

U kwam als

œ œ œ œ œ. œ œ œ J Duration 3'14 ECC17.0057.02D


Rejoice, the Lord is King! God is Heer! Oh, jubelt! Der Herr ist König. VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, Organ Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 27

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0060.01 NEDERLANDS -17.0060.02 DEUTSCH -17.0060.03

GOD IS HEER Words: Charles Wesley, 1747 Original title: Rejoice, the Lord is King! Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

E

This beautiful English Hymn by John Darwall and Charles Wesley is arranged for the Methodist Church in Ohio. An enthusiastic song to honour and praise our Lord Jesus, the Son of God. Christmas - Rejoice in glorious hope! For Christ the judge, shall come to glorify the saints for their eternal home.

˙. ‰ œj œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ

With majesty {q = Ç 76}

& 43

Tune.: John Darwall, 1770 Arr.: Gilbert M. Martin

ƒ ? 43 Œ Œ ‰ œ œ œ œœ œœ œœ ˙. ˙.

œœ œ

˙˙ ˙ ˙.

œœ œ

˙˙ ˙ ˙.

b ˙˙˙ ...

˙˙˙ .. .

b b ˙˙˙ ...

Œ Œ

9

N

Deze prachtige Engelse Hymn van John Darwall en Charles Wesley is bewerkt voor de Methodisten kerk in Ohio. Een enthousiast lofgezang ter ere van Jezus Christus, zoon van

œœœ b œ œ ˙. œ J ‰ b œ b œœ b ˙˙ .. j ˙˙ .. œœ ˙. œ œ b œœ b ˙˙ .. b˙ . ‰ bœ œ bœ bœ œ œ J ‰ bœ œ

f

all unison boldly

&

Œ

Œ

?

Œ

Œ

j ‰ œ

j œ

œ

œ

œ

Wees blij want God

God. Kerst - Verheug u in de Heer, Jezus Christus, gezeten aan God's rechterhand zal komen om de heiligen te eren.

œ œœ ˙

steadily throughout

œ œœ ˙

& ˙

D

n œœ œœ œœ œœ œœ œœ ? œ œœœ œ œ ˙.

Diese herrliche Hymne von John Darwall und Charles Wesley wurde für die Methodistenkirche in Ohio bearbeitet. Ein freudiger Lobgesang zu Ehren Jesu Christi, Gottes Sohn. Weihnachten - Frohlocket in herrlicher Hoffnung! Denn Christus ist Richter, er wird kommen, die Heiligen für ihr ewiges Heim zu verherrlichen.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œ œ ˙.

dim.

œ

œœ ˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ˙.

œ

Œ

œ

œ

kon-digt blij

? œ

œ

& œ

œœ˙

œ œ ? œ œ ˙.

œ

œ

˙

Zijn

eer.

œ

˙

œœ œœ œœ œœ

‰ j œ Wij

‰ œ J

œ œ

œ œœœ œœ ˙œ œ œ œ œ œœ ˙.

dan-ken Hem

œ œ

œ œœœ œœœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ ˙.

œ

œ

œ voor

œ

œ œœœ

œ

#œ œ

œ

œ

el - ke mor - gen

#œ œ

œ

œ

œ

œ œœœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ #œ œ œ ˙ ˙

20

women div.

Œ

geeft.

? œ

Œ

œœ

Ja,

le - vens

œ Œ

œ

& œœ œœ ˙˙˙

-

Heer.

˙.

?

j ‰ œ

Œ

zang;

Zingt

œœ

espr.

œœ ..

j œ œ œ œœ œ J

klinkt trom -pet - ge

? 44

-

j œ œ œœ J œ œ

œ. œ.

˙

Hij

is

œ œ œ

œ

œ

˙

˙˙

œœ

œœ œœ œœ ˙˙

Rejoice, the Lord is King! Rejoice, the Lord is King! Your Lord and King adore; Rejoice, give thanks and sing, and triumph evermore; Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice, again I say, rejoice! His kingdom cannot fail, He rules o'er earth and heaven, The keys of death and hell are to our Jesus given; Lift up your heart, lift up your voice; Rejoice, again I say, rejoice!

cresc.

œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙. ˙.

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ

Œ

U F all div.4 Œ ‰ j 4 œ J

Œ

Œ

U j Œ ‰ œ 44 J

U œœ œ Œ œ œ œœ rit. e dim. U œ œ œ œ œœ œœ œ n œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œœœ œœ œ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ Œ ˙. n˙ . ˙. œ œ

˙ ˙

Œ œœ

schal,

˙ ˙

't is

œœ

cresc.

œœ œœ œœ

œœ

Chris-tus die ko - men

Œ œ œœ

œ œ

œœ œ ˙˙ œœ

œœ œ œ œ ˙˙

n n œœ n œ œ œ ˙˙

Moderately (light accomp., if necessary)

33

God ter eer, want

œ

Œ

j œœ œœ bb œœ ‰ b œ ‰ œ J b Jœ ƒ j j œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ bœ bœ ? œœœ˙ . œœœ œœœ œœœ œœ œœ œ˙ . œ œ œ œœ œœ b œœœ b œœ ‰ b bb œœœ ‰ bœ bœ

& 44

œ

œ œ œ

œ œ J ‰

˙˙

j œœœœœ. œ

.

j œ ‰ œ

Rejoice in glorious hope! The Lord and Judge shall come, And take His servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, Rejoice, again I say, rejoice!

Eens

˙

œœœœœ

&

œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙.

œœ ? œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ˙ n˙ .

˙

œ œ

œ œœ˙

# œœ

26 ƒ & ˙.

j œ

klinkt on - ze

˙ Œ

œ œœ

˙

lang,

˙ ∑

cresc.

all unison

˙˙

˙˙

œœ

˙˙ ..

œœ œœ œ

zal.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ˙˙

˙

œ

œ œ

j œœ . œœ œ œ .. œ # œ J

œœ

En

ie - der ziet Gods

œœ

œ ..

4 4 44

œœ

Zoon en noemt dan

j œ . œ œœ œœ œœ œ J

j œ J œ

œœ

#œ .

˙œ

œ

˙˙

schal, 't is

Je

f & # ˙˙ .. 39

-

zus

naam.

# ˙˙

Je - zus

˙ ? ˙

# œ˙

Œ

œœ

naam.

De

# ˙˙

œœ

Œ

˙˙

mor - gen

n ˙˙

˙ ˙.

komt,

˙˙

# ˙˙ .

2

œœ

˙ œ

œ

't ru - moer

œ

œ œ

˙œ n œ

ver

˙ œ

-

œ

P women unison Œ œ

æ

stomt.

˙˙

Zingt

Ó

ECC17.0060.02D

Charles Wesley (PD)/ John Darwall (PD)/ arr. Gilbert M. Martin ©2000 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

40

œ

Heer.

Ver -

˙

œ

© 2000 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

& œ

is

œ

œ

˙

˙. f œ˙œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

15

& œ

œ

˙

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ œ œ

˙

die

Hij

œ

˙

œ œœ˙ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œ œ. œ J Duration 3'28 ECC17.0060.02D


Once and for all Eens en voor altijd Jetzt und immer VOCAL PARTS : SCORE : CHOIR : DIFFICULTY : TRACK :

SATB Vocal, piano & rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 28

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0065.01 NEDERLANDS -17.0065.02 DEUTSCH -17.0065.03

EENS EN VOOR ALTIJD Music: Jeff Slaughter and Lorie Marsh Arr.: Don Marsh

Words: Jeff Slaughter and Lorie Marsh Original title: Once and for all Vertaling: Ria van Buuren - van den Berg

E

this song has brilliant vocal harmonies and a good dynamical building up towards the end. It is a song specially for the audience to listen to, as it is for the choir to sing. Christmas - Behold Christ has come, Emmanuel, promised One, who told us of the Father's love.

Slowly

b b4 &b b 4

{q = Ç 66}

F ∑

Ó

‰ j œ

1st x all unison 2nd x women only

.. œ˙ . œ . œ œ . œ. œ J

œ

Hij ver - liet voor ons Zijn Door - boor - de han - den door - nen -

? b b b 44 b

A b/C D b E b/G

N

A b2 A b A b/C

D b2

b b4 œ ˙ & b b 4 œ ˙˙ œ . œ ˙˙ . œ œœ . œ œœ œœ œ œ œ œ f F ˙˙ .. ˙ œ œ ? b b b 44 œ ˙ œ b ˙ œ

Dit lied kenmerkt zich door zijn schitterende vocale harmonieën en de goede dynamische opbouw. Het lied boeit van begin tot het eind voor zowel het publiek als het koor. Kerst - Christus is gekomen, Immanuel, de belofte, Hij vertelde ons over de liefde van God voor de wereld.

Db

B b/D

Ó

4

A bsu s 2

Eb

œ . œ .. ˙ ˙ .

Œ

Ab

A b/C

˙œ . œ œ œ œœ sub. F ˙ ˙ . ˙ ◊ ˙.

œœ

Db

œ.

œ

E b/G

œœ œœœ . œ œ

œœ œœ ˙˙ œ œœ˙

œ œ

.. œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ

œ œ nœ œ œ nœ

˙ ˙

œ œ

.. ˙ . ˙.

œ

D

dieses Lied kennzeichnet sich durch die glänzenden vocalen Harmonien und den guten dynamischen Aufbau. Das Lied fesselt von Anfang bis Ende, sowohl das Publikum als auch den Chor. Weihnachten - Fürwahr, Christus ist gekommen, Emmanuel, der Geweissagte, der uns von des Vaters Liebe erzählt.

7

b b &b b

˙

‰ j œ œ.

troon, kroon,

? bb b b

˙

œ

˙˙ .

Im - ma - nu - el, Zoon van God

j ‰ œ œ.

œ

˙˙ .

œ œ

œ. œ

˙

Œ

be loof - de Zoon. en men - sen - zoon.

œ œ

œ. œ

˙

œ. œ

˙

œ œ

Leef - de ons Door Zijn lief

Ó

-

œ nœ

Πdiv.

&

bbbb

? bb b b

Ab

A b/C

Db

E b/G

œœ œœ œœ œ œ œ

œœ œ

œœ œœ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ

˙.

œ

˙.

œ œ

Ab

œœ œœ œœ œœ ˙. ˙.

A b/C

œœ œœ

11

F f ˙œ œ Œ œ . œ

œ œ œœ œ œ œ

œ

n œ˙

voor, kruis,

? bb b b

? bb b b

der waar- heid door. voor eeu - wig Thuis.

Ó

voor

b b &b b

licht ons

gaf het bracht hij

˙˙ Fm 2 Fm

˙œ˙˙ œ œ œœ f œ œ œ˙ œ

∑ Db

A b/C

B bm

œœ .. œœ F œ. œ œ. œ

Œ

˙

Aan het Looft Hem

Ab

œœ œ

œ˙ œ˙ .

œ

G b2

Gb

D b2

œ bœ

œ œœ

œ˙œ.

n œœ

16

b & b bb

œœœœ

b & b bb ? bb b b

˙ ˙ D b2

œœ œ˙ .œ

œ.

œ

Œ

˙

het leek voor - goed, in eeu - wig - heid,

stierf, tot

? bb b b

œœ

œœ œœ

œ œ

Db

œ. œ.

œ œ

E b/G

œ œ œ

œ. œœ ..

˙

Ab

A b/C

œ œ œœ ... œ

˙˙ ˙ .. œ˙ œ

œ œ

rees op

œ

œ œ œ

B b2/D

œœ œ

œ. œ

œ Gb

B bm

b b & b b œœœ b œœœ œ œœœ bœ ? b b b b b œ˙ œ

œ˙

œ

œ. œ B bm 2

œœ œ œ œ œ

˙˙ .. ˙.

œ

œ œ˙œ œ œœ

˙

˙˙.

Œ

œ

˙. ˙.

E bsu s

ΠEb

œ œ-

af, Heer,

œ œ

f ˙

œ. œ.

œ œœ

œœ œœ

Eens

en

˙˙

œœ ..

Ab

E b/G

j œœ J

œ œ4

œ˙ œ

œ. œ

Œ

œ. œ

Behold nailscarred hands, Offering redemption's plan; His love for us, the reason why He became the sacrifice.

œ. œ œ œ œ œ.

Behold, Sov'reign King, Bow before His majesty. The Beginning and the End, we will see Him come again.

œ ˙

Once and for all Jesus paid the price, Thro' the cradle and the cross He gave eternal life. The Child of Bethlehem has led us to the heart of God, Redeemed forever, Once and for all! Once and for all!

{q = Ç 72}

˙˙ .

œ

Œ

voor - goed

j œœ J

Once and for all Jesus paid the price, Thro' the cradle and the cross He gave eternal life. The Child of Bethlehem has led us to the heart of God, Redeemed forever, Once and for all!

Hij ver Hij komt

˙ ˙

Fm 2

œ

Behold on the cross Blood was shed, hope seemed lost; conquered death the final blow, from the grave He arose.

œ. œ

Œ

˙œ œ

C/E

B b/D

Behold Christ has come, Emmanuel, Promised One, told us of the Father's love, light of Truth revealed to us.

œ Œ œœ .. œ

div.

œ

af Heer

œ œ œœ œœœ œœ œœ œ œ f j œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ J

3

œœœ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œœœ - - œ- œ œ œ œ>>> œ œ œ œ-

œ.

was nog niet al - mach - tig

œ œ œ œœ

uit het graf. de wol - ken weer.

? bb b ˙ b G b2

œ

Ab

œœ œ

œ œ œ. œ œ nœ .

werk vorst

With more motion

œ

E b/G

œ

cresc.

20

b b &b b ˙

Db

was nog niet al - mach - tig

œ Œ nœ

Ó

A b2

œ

˙

maar Zijn werk Vre - de - vorst,

˙˙

œ

œ. œ

en Hij Ko- ning

˙˙

cresc.

women unison

˙˙

œ. œ

œœ œœ œ . œ œ. œ

a tempo

1st time rit.

b œ˙

œœ

œœ

œ

Œ

˙˙

gaf Hij Zijn bloed Zijn Ma - jes - teit,

˙˙

E b/G A b

œ˙ b œ œ ˙ œ œ.

œœ œœ œœ .. œœ

kruis om

œ œ

Œ œœ ..

Ó

œœ .. j œ œ. œ

˙˙

œ

œ ..

Once and for all

a tempo

1st time rit. both times: all

‰ j œ œ. œ

˙

˙˙ .. D b2/F

œ œœ œœ œ œ. œ.

ΠD b/F A b/E b

œœ œœ œ œœ j œ œ œ œ œ œ

œœ ..

j œœ œœ .. J

j œ J

is

de prijs

be -

œ. œ.

j œ œ. œ nœ J .

j œ œ J

Db

œœ œœ œœ œ

B b/D

œœ œ œ œ

æ

œ. œ.

j œ nœ . œ nœ .

j œ œ

ECC17.0065.02E

© 1999 Van Ness Press / Lifeway Worship For Europe: Small Stone Media bv, Holland

41

Gods lief - de B b/D

œœ

© 1999 Van Ness Press, Inc. (a div. of Lifeway Worship) For Europea and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

b & b bb

œ œ œ. œ œ œ nœ . œ

ons

B b2/D

œ

œ. œ

Gods lief - de de aan het

œ

C/E

œœ œ

Duration 5'55 ECC17.0065.02E


Jesus Christ is born today Jezus Christus, Zoon van God Jesus ist geboren heut' VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano or Organ Youth Choir/Adult Choir Moderately 29

STYLE : Traditional Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0159.01 NEDERLANDS -17.0159.02 DEUTSCH -17.0159.03

JESUS CHRIST IS BORN TODAY Words: 16th Century Carol Adapted by Stephen Andrews

E

A sixteenth century carol with a beautiful Celtic sound. Especially noteworthy is the characteristic heart of the song, revealed through the different, surprising rhythms. The effect will make this song a welcome asset to your Christmas music selection Christmas - A call to everyone: He is our hope. bow your knees to Him, Christ the Messiah.

Music: Robert Lau

F

Joyfully! {q. = Ç 84}

b & b 68

j œ J

j œ œ J

œ

Je - sus Christ is

N

? bb 6 8

Zestiende eeuw's kerstlied met een prachtig Keltisch geluid. Vooral het stuwende karakter dat tot uiting komt in de uitwerking van verschillende, verrassende ritmes maakt dit lied spannend en afwisselend voor uw kerstrepertoire. Kerst - Een oproep aan iedereen: Hij is onze hoop. Buig je knieën voor Hem: Christus, de Messias.

∑ D m7

Gm

Gm Cm Gm

Gm

b & b 68 œœ .. œ œ œœ . œ œ ˙œ . œœ œ . œ J œ. F . œ œ . œ j ? b 6 œ. œ. œ œ. b 8

j œ J

j œ œ J

œ

j œ J œ.

œ

born to-day!

j œ . J œ

œ G m/E b

F

F

œ œœ . œ œ œœ œ Jœ J Let

œœ

j œ œ J

j œœ œ J œ

D m7

Gm

œœ ..

‰ œœ

the na - tions praise him.

œœ œ

œœ œ

œœ œ

‰ œœ ‰ œ

œœ .

j œ œ

œ

œ

œ

‰ œ ‰

œœ ..

œ. œ.

œœ ..

œœ ‰

Gm

j œ

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ œ J œ.

D

Ein Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert, mit einem wunderschönen keltischen Klang. Es ist vor allem der treibende Charakter, der in den verschiedenen und überraschenden Rythmen zum Ausdruck kommt, der dieses Lied zu einer spannenden Bereicherung ihres Weihnachtsrepertoires macht. Weihnachten - Ein Aufruf an alle: Er ist unsere Hoffnung. Kniet vor ihm nieder; Christus ist der Messias.

7

&b

b

œ

j j œ œ Jœ œ . œ œ œ . J

God and man in

? bb œ &b

b

Gm

œœ œ

? bb œ

ev - 'ry way,

j j œ œ Jœ œ . œ œ œ . J F

‰ ‰

œœ ‰ œ œ ‰

G m/E b

œœ œ œ

F

‰ œœ ‰ œ ‰ œ ‰

œœ œ œœ . œ œ œ Jœ J to

œœ

Gm

all hon - or

j œœ œ J œ

j œ œ J

D m7

œœ .

j œ œ

œœ ..

œ. œ.

œœ ..

‰ œœ

raise him.

œœ ..

œœ ‰

Gm

j œ

œ œ

œ œ

j œ œœ œ J

Bb

œ. œ.

F

œœ .. œ.

œ. œ Jœ

œ. œ.

œœ ..

œœ .. œ.

13

œœ œ œœ œœ œ œœ J J Come

? bb

let us

a - dore him!

j œœ J

œ œ œ œœ œœ J C m/E b

Gm

j b & b œœ . œ œ œ . œ j ? b b œ œ . œ œ œœ . œ

20

women unison

b &b

j j œ. œ ‰ œ nœ #œ œ œ œ Jœ œ . œ œ œ . J J

Je- sus Christ is

D su s4

D

Gm

œ. œ. œ nœ #œ . J œœ ..

œœ ..

P j œ œ œ

œœ ‰ œ

œ ‰

j œ œ

œ ‰

œ J

b œ. œ œ. & b œ J œ.

œ ‰ œ œ ‰ œœ œ

j b & b œœ . œ œœ ..

œœ . .

?

œœ ..

G m/E b

œ.

pres - ents bring,

? bb œ . œ œ G m/E b

b & b ‰œ . œ œ.

œ.

as

they did and still

œ. œ œ œ œ œ P

Gm Cm Gm

j œœ œœ œœ ..

œœ . .

œœ ..

œœ ..

œ

œ.

they ev - er will

œ œ œ œ œ

œ ‰

do.

œ.

j œœ J

œœ

D m7

Gm Cm Gm

œœ .. œ.

œœ .. œ.

œ.

œ.

œ.

˙œ . œ œ . œ Jœ œ . œ œj œ.

œœ

j œœ J

Bb

œœ .. œ. ‰ œ œ

œœ F

œœœ .. . œ.

œ

œ œ J

Gm

F

‰ œ ‰ œ œ œ. œ.œ œ.

j œœ J

œœ

j œœ œ . J #œ .

flocks

by night,

j œœ J

Elke trotse macht op aard', geef Hem eeuwig ere, Want zijn macht is eindeloos en Hij zal regeren. Halleluja, zegt het voort, zoals nooit tevoren. Halleluja voor de Heer. Jezus is, Jezus is, Jezus is geboren.

œ J

j œ œ.

Shep - herds leave their

œ ‰

Gm

4

œœ

Wat is oud en gaat voorbij, wat blijft ooit hetzelfde? Christus is de eeuwen door steeds opnieuw dezelfde. Halleluja, zegt het voort, woorden van Jesaja, Opdat iedereen het weet: Christus is Messias Christus is Messias, Christus is Messias.

and the wise men

œœ ..

œ.

œ. œ.

do;

D m7

œ œ œ œ œ

Hoor het lied der engelen, hoor het lied overal Herders gaan verheugd op zoek naar het kind in de stal Wijzen brengen gaven mee: mirre, wierook en goud En een ster staat hemelhoog als het teken van Gods trouw

Gm

œœ ..

&

P œœ ..

˙.

‰ œœ œ œ . œ.

F

D m7

œœ . œ œ œœ .œ œ .

œ œ. œ J

˙.

Jezus Christus, Zoon van God, die wij eer bewijzen Is geboren onder ons, laat ons Hem nu prijzen. Jong en oud met arm en rijk: kom, laat ons aanbidden Jezus Christus Zoon van God, halle halleluja.

Gm

‰ œœ œ

‰ œ œ œ.

F

œ

as

˙˙ ..

j ˙. œ ˙˙ ..

œ. œ.

œ. œ œ œ œ œ

œ.

all div.

D m7

œ

26

b &b

? bb

Gm

œ. ‰ œ ‰ œ.

∑ F

j œœ œ œ œ J œ œ œ

‰ œœ ‰ œ j œ œ. œ œ

men unison

Gm

œœ

Gm F

Jezus Christus, Zoon van God

˙˙ ..

Al - le, al- le - lu - ia!

œœ œ

an - gels sing,

G m C m/G G m

to-day.

G m/E b

F

œœ ‰ œ

Hark! the her - ald

? b b

born

j j œ œ œ œ. œ œ œ. œ ‰ œ Jœ J

œ. œ.

œ œœ . œ œ œœ œœ œœ J

œœ

œ.

j œ. œœ J œ.

Gm

œœ .. œ.

D

# œœœ ...

æ ‰ œ œ

œ.

ECC17.0159.01E

Ned. Tekst: Pier Hiemstra © 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

42

j œœ J

Young and old, both

© 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

b &b

j œ œ œ œ J

œœ . .

j œœ J

œ œ

j œ œ. œ œ. J

rich and poor,

œ

Gm

œ. œ. œœ ..

j œ . J # œœ . D

œœ . . # œœ ..

Duration 1'48 ECC17.0159.01E


Break forth, o beauteous heavenly light O hemels morgenlicht, breek aan VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano or Organ Youth Choir/Adult Choir Moderately Easy 30

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0163.01 NEDERLANDS -17.0163.02

BREAK FORTH Quoting Ermuntre Dich Words: Johann Rist / Johan Schop

E

A classical melody with an easy-to-sing arrangement. A joyful Christmas song, full of character - suitable for mixed choir. Christmas - Break forth, oh beauteous heavenly light - the poet's way of describing the miracle of God's Christmas. The power of darkness breaking, our peace eternal making.

Flowing

Music: Robert Lau

{q = Ç 132 - 138}

F

C/E

œ & b 43 œ ˙ P legato ? b 43 ˙˙

N

Een klassieke melodie in een eenvoudig, goed zingbaar arrangement. Een heerlijk fris en karaktervol kerstlied voor gemengd koor. Kerst - Het hemelse licht breekt door- zo wordt door de tekstdichter het wonder van Gods kerstfeest beschreven. De macht van de duisternis is gebroken en wij ontvangen eeuwige vrede.

5

œ

Bb

&b ˙ ?b œ ˙

D

Eine klassische Melodie in einem einfach zu singenden Arrangement. Ein freudiges und frohsinniges Weihnachtslied für Gemischten Chor. Weihnachten - Brich heran, oh wundersam himmlisches Licht – die Art des Dichters, um das Wunder der Weihnacht zu beschreiben. – Zerbrechend die Macht der Dunkelheit, uns Frieden bringend in Ewigkeit.

9

œ

? b ˙˙

œ˙

œœ

˙ ˙

C/B b

F/A

œœ

˙œ

œ œ

˙ ˙

˙

Dm

œ

œ˙

œ œ

˙˙

œ

œ

œ

C

Am

œ

œ

œœ

˙œ

œœ

˙ ˙

B b/D

C 7/E

F

C

œœ œ

˙œ œ

œ œ

œœ œ

˙˙ ˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ œ œ

˙

F/C

C

C/B b

F/A

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ˙˙

cresc.

œœ

˙ ˙

œ

˙

F

& b œ˙

œœ

˙

œ œ œ

C/D

C/E

œ œ

œœ

B bsu s2

Bb

F

œ ˙˙

œ

œœ œ œ

P

13

&b

Œ

Œ

women unison

œ Break

B b/D

& b ˙œœ ?b œ

C 7/E

F

C

œœ

œ œ

œœ

œ

œ. ˙

œ

C7

œ

œ

Dm

œœ j dim. œ œ œ

Bb

˙œ œ. ˙

G m/B b

œ j œ

C

F

œœ

˙˙

œ P

œœ

˙˙

Œ

© 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

O hemels morgenlicht, breek aan

17

&b

˙ forth,

?b

œ

œ

O

beau

-

œ

˙

teous

heav'n

-

˙

ly

light,

Œ

œ

˙

and

ush

œ

˙

ΠP

&b

˙ Œ

?b

Œ

Dm

C

F

C/E

œ

œ

˙

œ

œœ

œ œ

˙˙

œ œ

G7

C

œ˙ . œ

œ

œ˙

˙

œ

G su s

-

œ

˙

œ

er

in

the

œ

˙

œ

O hemels morgenlicht, breek aan, beschijn de zwarte velden. Kom herders, wees toch niet ontdaan, een engel komt u melden: Dit Kind, zo hulpeloos en klein zal onze troost en vreugde zijn. Het kwaad zal Hij vertreden, Hij brengt ons eeuwig vrede. Hij brengt ons eeuwig vrede.

men unison

œ

˙

F

B b/D

C 7/E

F

C

C/B b

œœ

œ

œœ

œœ œ

˙œ˙

˙

œœ

œœ

œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

F/A

23

& b ˙.

?

-

˙.

G m/B b

& b œ˙ ?

C

F

œœ

œ

œ œ œœ

œ˙

œ

˙˙

œœ

˙ ˙

œ

b ˙

C/E

29

?b

ing.

˙.

b

˙.

morn

Œ

˙

C

Dm

œ

œ˙

œ œ œœ

œ˙

œ œ

˙ ˙

œ œ

˙ ˙

P You œ Œ

shep

∑ Bb

C/B b

œ

˙

œœ

œ œ

œ ˙

Am

herds

œ

shud

˙

-

œ

˙

-

œ

der

not

G su s4

œ

œ œ with

˙

men unison

Bb

C su s4

C7

B b/F

F

C/E

Dm

C/E

& b œ œ œ œ œœ ˙ œ

œœ œ

˙œ

œ

˙œ .

˙

˙˙

œ

˙

œ

œ˙

?b ˙ ˙

œ

œ ˙

œ

œ˙ .

˙

˙ Œ

œœ

œ ˙

œ œ

˙

-

ing.

F/A

œ

35

&b

women unison

Œ

Œ

fright,

?b

˙

C

&b ?b

C/E

œœ œ œœ œ œ œ

F

P œ

˙

œ

˙

but

hear

the

an

œ

˙

œ

˙

F

B b/D

C/E

F

C

œœ

œ

œœ

œœ œ

˙œ˙

œœ

œ œ

œ

œ

œ

-

C/B b

˙

œ

œ

˙.

gels

warn

œ

˙.

F/A

G m/B b

œ ˙

œœ

˙

œ 4

œ

G7

œ

œ ∑

˙. ˙.

œ

C

F

œœ

œ

œ œ œœ

˙˙

œ œ

œ

œ

C

C/E

˙

æ ˙œ ˙ ˙

œ œ œ

ECC17.0163.01E

Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

43

Duration 2'23 ECC17.0163.01E


Angels we have heard on high Hoor de eng'len zingen d'eer Engel sangen rein und klar VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano Youth Choir/Adult Choir Moderately Easy 31

STYLE : French Christmas Carol ORDER nr : ENGLISH -17.0165.01 NEDERLANDS -17.0165.02 DEUTSCH -17.0165.03

ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH Trad. French carol

E

˙ ˙

˙ ˙

F # œ œ ˙ & # 44 œ œ ˙ ° 7 # Ó & # ˙

N

(√) ## ˙ ˙ &

D

œ

œ œ

œ

˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œœ

œœ œœ ˙˙

*

°

*

simile

œ

œ

œ

œ

the moun -tains

± ˙ ˙

B b6

D /A

˙ ˙

# œ nœ & # n œœ œœœ nb œœœ œœ f 13 # œ. & # œœ ..

j œœ œœ œ œ J Glo - ri - a j œ . œ œ œœ ? ##

œœ œœ ˙˙

œ

œ œ ˙

in

re - ply,

œ

high,

˙ ˙

œ œ

˙. ˙.

˙ n œœœ œœœ ˙˙

œœ

œœ œœ œ œ

˙ ˙ œ œ ˙

in ex - cel

œœ œœ

D/C # B m B m/A

# & # ˙œ œ

˙˙ ˙

œ˙ œ

-

sis

œœ œœ ˙˙

G

˙˙ ˙

G/F # E m7

˙˙ ˙

œœ œœ ˙˙˙

œ œ

œ

Ó

Why your strains pro - long?

? # # œœ

œœ

√ ## ˙ ˙ &

&

##

(√) C ## ˙ . ˙. &

œ œ

6

˙

Ó

˙ ˙

B b6

j œœ œœ œ œ J Glo - ri - a j œ . œ œ œœ

hem and

˙˙ ˙

œ˙ œ

œ

œ

32

? ##

D D/C #

˙ ˙

n œœœ œœ b œœ œ œ n œ œœ

# & # œ œ œ ˙ see

œ

D 6/9

w ? # # œœ œœ ? ## ˙ . ˙.

œœ œœ œ œ

œ

in ex - cel - sis

œœ œœ

n ˙˙

&

œ

œœ œ

œ œ

œ Ó

± ˙ ˙

D /A

œœ œœ ˙˙

F œ œ

∑ ˙ ˙

˙ ˙ œœ

˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œ œ

œœ

F œœ œœ ˙˙

œ

œ

˙ ˙ °

˙˙ ˙

˙˙ ˙

œœ œœ ˙˙

w

˙

œ

n œœ

˙ ˙ *°

be

œœ

œœ

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œœ

which in - spire your

œœ œœ œ ˙ œ˙

˙ ˙

Kom naar Bethlehem en vind: Jezus onze Heer. Kom aanbid het Goddelijk Kind, Glorie aan de Heer! Gloria in excelsis Deo.

B m7/F #

D/A

˙

˙

œœ œœ ˙˙

œœ

C/D œwœ œœ n ˙˙

D 6/9

?

˙

œœ œ œ œ œ œ œ

Ó

F ˙. ˙.

œ

Come, a - dore on

F

Herder horen 't jubellied juichen voor de Heer. Wat is dat u vreugde biedt? Wat verdient uw eer? Gloria in excelsis Deo.

œœ

Come to Beth - le -

œ œ œ Ó

sing;

Hoor de eng'len zingen d'eer, heel de aarde juicht. In de bergen klinkt het weer, heel de schepping buigt. Gloria in excelsis Deo.

F women unison œ œ œ œ

De - o!

˙

œ œ

œœ œœ ˙˙

œœ

œ œ œ Ó

œœ œœ

œ œ œ œ

bend-ed

D N.C. D

œœœ

F/D E b/D D

œ nœ bœ Œ œœœ nnn œœœœ bb œœœ bœ œ w w * °

B b/D C/D

œœ n œ œ œ œœ b n œœ n œœœ œœ œ b œœ n œ œœ

D 6/9

knee

œ œ œ ˙

?

wœ œ œ œ

F ˙. ˙.

w w * 2

D 6/9

C/D

wœ œ n ˙ œ œ ˙

œ

C/D

n ˙˙

&

æ ˙. ˙.

œ

ECC17.0165.01C

Ned. Tekst: Margreeth Ras – van Slooten © 2001 The Sacred Music Press a div. of Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media bv, Holland

44

ju - bi - lee?

œœ

œœ œœ ˙˙

˙ ˙

˙ ˙

men unison

C /A

œœ œ

G G/F # E m7

∑ ±

D

œœ œœ ˙ ˙

œ˙ œ

∑ C/D

œœ œœ ˙˙

tid - ings

œ

˙ ˙

˙œ ˙ œ ˙

˙˙ ˙

?

œ œ œ

± ˙ ˙

B m B m/A

him whose birth they

D /A

n œœœ œœ b œœ n œœœ œn œ

f

# œ œ ˙˙ & # n œœ œœ ˙

B b6

˙ ˙

f œœ .. œ.

w

˙ ˙

˙ n œœœ œœœ ˙˙

song?

? ##

œ œ

˙. ˙.

œœ

Ó

œ œ

˙ ˙

C6

˙ ˙

# œ ˙ & # œœ œ ˙

25

What the glad-some

w w

œœ

œœ

n œœœ œœ b œœ œ œ n œ œœ

Hoor de eng'len zingen d'eer

19

˙ ˙

∑ Shep - herds, why this

De - o!

© 2001 The Sacred Music Press a div. of Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

B b6

˙ ˙

all div.

√ D # ˙ & # ˙˙

# & #

Ó

˙

w strains.

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œœ

˙ n œœœ œœœ ˙˙

œœ

C6

˙ ˙

œ œ

˙. ˙.

C6

œ œ œ

ech - o - ing their

˙ ˙

w plains,

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œœ

œ

œ œ œ

sing - ing o'er the

˙ ˙

œœ œœ ˙˙

œœ

œœ œœ ˙˙

œœ

on

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œ ˙

heard

˙ ˙

œœ

and

Alte, wohlbekannte Worte zu einer neuen und überraschenden Melodie. Ganz besonders der Kontrast zwischen Männern / Frauen / Tutti und dem „Gloria in Excelsis“ garantieren großartige Momente. Eine schöne Overture für einen Gottesdienst oder ein Weihnachtskonzert. Weihnachten - Hirten hörten Engel singen. Kommt und betet den neugeborenen König an.

lightly all unison

œ

An - gels we have

±√ D /A ## 4 ˙ & 4 ˙

Oude, bekende woorden op een nieuwe, verrassende melodie. Vooral het contrast tussen mannen/vrouwen/tutti en het schitterende "Gloria in Excelsis" zorgen voor prachtige momenten. Zeer passend als ouverture voor een dienst of kerstconcert. Kerst - Herders horen de engelen zingen. Kom en aanbid het koningskind!

F

{q = Ç 126}

Quickly

# & # 44

This features old familiar words to a new and surprising melody. Of particular interest is the contrast between men/women/tutti and the "Gloria in Excelsis" part - something which will guarantee great moments. A beautiful overture for a service or Christmas concert. Christmas - Shepherds hear the angels sing. Come and adore the newborn King.

Music: Gilbert M. Martin

œœ œœ ˙˙

˙ ˙ œœ

Duration 1'53 ECC17.0165.01C


Who has known Wie heeft gekend Herr Zebaoth VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano & Rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately Easy 32

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0185.01 NEDERLANDS -17.0185.02 DEUTSCH -17.0185.03

WIE HEEFT GEKEND Based on Romans 11:33-34, 36; Matthew 1:23; Isiah 9:2-6 Original title: Who has known Vertaling: Trijnie Hilberts

E

A wonderful song, full of character, which can be inspirationally employed as a song of meditation. The outstanding use of differences in the dynamics gives this song much depth and provides, in combination with the devout melody, very inspiring moments. General/Christmas - God's riches are very great. No one can explain the things God decides or understand His ways. He gave us His Son, Emmanuel, the Light of the world. To Him be the Glory forever.

4 &b4

Slowly, with reverence

Music John Foley, S.J.

%

{q = Ç 72}

Ó

Œ

p œœ

˙˙

œœ

Ó 1. Œ 2. Een maagd, 3. Het volk

? b 44

N

Een boeiend lied met een zeer meditatief karakter. De toepassing van de aangegeven dynamische verschillen geeft het lied een prachtige diepgang en zorgt, in combinatie met de devote melodie, voor inspirerende momenten. Algemeen/Kerst - Hoe Groot is onze God. Geen mens weet hoe Hij zijn beslissingen neemt. Hij gaf ons Zijn Zoon; Immanuel; het licht der wereld. Voor hem is alle eer.

Ó

C 2/G

G

Œ

œ œ

G

˙ ˙

œ œ

Gm

Ein fesselndes Lied mit einem meditativen Charakter. Der Gebrauch der angegebenen dynamischen Unterschiede gibt dem Lied Tiefgang und sorgt, in Kombination mit der devoten Melodie für inspirierende Momente. Allgemein/Weihnachten - Wie groß ist unser Gott. Kein Mensch weiß, wie er zu seinen Entscheidungen kommt. Er gab uns seinen Sohn; Immanuel; das Licht der Welt. Ihm gebührt alle Ehr.

G m/A

œœ

rijk baar zag

-

?b ˙ ˙

œœ

dom van de een een groot

œ œ

œ œ

Ó

ww

ww

w w C/G

G

?b

œœœ

œ œœ

œ˙

œœœ

œ˙

œœœ

œ˙

œ œ

Ó

ww

wœ œ œ œ w œœœ œ œ œœ œœœœ œœœœ nœ œ œ œ œ˙

?b

wijs naam bo

-

˙ ˙

œ œ

heid Im ren,

en een

œ œ

œ œ

F/A

œ œ œ œ œ œ œ

?b

œ œ œ

œ˙

œ œ œ

REFRAIN

15 F &b œ

˙˙

Want wie

?b œ œ

˙˙

G

F ?b œœ œ

˙ ˙

œ œ

ww

œ˙

G

œ œ œ

œ œ œ œ œ˙ œ œ˙ œ

œ˙

œ œ œ

de

ge - dach

˙ ˙

˙. ˙.

œ œ

Œ

œ˙

œ œ œ

˙˙

œ

˙ ˙

-

œ

ten van

œ œ

œ œ

Bb

cresc.

dim.

ww

ww

rie

voor

eeu

œ

b œœ

ww

-

œœ

b˙ .

God?

Aan

God

zij

˙. ˙.

œ œ

˙. ˙.

C

F œœœ œœœ œœœ œœœ œ˙ œ˙ œ˙ œ˙

œœ

˙˙ ..

œœœ

œ˙

œœœ

ww

G su s4

œ œ

œ œ

Final

œœœ

œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ

œ˙

œœ

œ œœ œ

Duration 2'43 ECC17.0185.02B

© 1977 John B. Foley, S.J., and New Dawn Music. Published by OCP Publications For Europe: Small Stone Media bv, Holland

45

œœ

˙œ œ œ œ œ œ œ œ

G

æ

œœ

G m/A

ECC17.0185.02B

œœ

œ œ œœœ œœœ

U & b œ ˙œ œ œ œœ œ œ œ œw œ œ œ œw œ œ œ œw œ œ œ œw w œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ gggg n ww nœ œ œ œ p cresc. rit. œ œ œ œ œ œ œ œ w ?b œœœ œ œ œ˙ œœ b œœ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œœ˙ œ œ ww u 2

œœ

Ӝ

œ

∑ G

œœ

Gm

The people in darkness have seen a great light; for a child has been born; his dominion is wide. For who has known the mind of God? To God be glory forever.

œœ

œœ

Bb

dim.

ww

G

œœ

œ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œ˙ œ˙ œœ

D.S.

wig.

œ œ

œœ

Cm

ww

œœ

om - vang van de gaf Hem de kind werd ge -

œ˙. œ œ œ bœ œ œ œ

œ ˙ . œ œ œœ œ œ œ œ

œœ

van de ger en ter - nis

Bb

A virgin will carry a child and give birth, and his name shall be called Emmanuel. For who has known the mind of God? To God be glory forever.

œœ œ

˙.

œ œ

O the depth of the riches of God; and the breadth of the wisdom and knowledge of God! For who has known the mind of God? To God be glory forever.

˙ .œ œ œ œ œ nœ

nœ œ œ œ œ œ œ

˙œ œ ˙œ œ œ ˙ . œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

G su s4

˙˙

dim.

F/A

B b/A b

Œ

G su s4

œ ˙œ œ œ œ œ œ

kent

21

-

œ

˙˙

God! el. kind.

-

œ

œ œœ œœœ œœ

& b ˙˙

Bb

œ œ

van nu klijk

f ˙˙ ..

C

? b ˙˙

ken - nis ma ko - nin -

ww

˙˙

& b œœ ˙œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

glo

œ œ

C/G

& b ˙œ

œ˙

˙ ˙

œ œ

Who has known

11

œœ

œœ

en de en men want een

& b ˙œ

œ˙

œœ

God, kind, licht;

© 1977 John B. Foley, S.J., and New Dawn Music. Published by OCP Publications For Europe: Small Stone Media bv, Holland

œ œ

œœ

6

& b ˙˙

F/A

˙ ˙

œ œ

œœ

diep - te zwan duis -

4 Óœ Œ œ ˙œ &b4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ p œ œ œ œ œ œ ? b 44 œ œ œœ˙ œ œ œ œœœ œœœ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ˙ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œœ œ œ œ œ˙

D

&b

œœ

O, de zij werd in de


Gentle Mary laid her child Zachtjes sliep Maria's Kind Eine alte Krippe VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB (Solo) Vocal, Piano & Rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately Easy 33

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0190.01 NEDERLANDS -17.0190.02 DEUTSCH -17.0190.03

ZACHTJES SLIEP MARIA'S KIND Words: Joseph Simpson Cook, 1919 Original title: Gentle mary laid her child Vertaling: Titia Lindeboom

E

A cradle song with a beautiful, melodic line which expresses a peaceful quietness. Even though the character of the song doesn't change, the way unison and harmony parts are used and the strong closing descant will make sure that it holds your attention until the last note. Christmas - Mary's child: a stranger to the world. The angels sing, the shepherds hear, the Wise men sought and a star is shining. Hail the King of Glory!

Gently

& b 44

Music: Allan Bevan

{q = Ç 66 - 72}

Een wiegelied met een sprekende melodische lijn dat vredige rust uitademt. Hoewel het karakter gedurende het lied niet veranderd, blijft het, door de mooie afwisseling in unisono en harmonie gedeelten en de schitterende tegenstem van de sopraan, boeien tot het eind. Kerst - Maria's kind; een vreemdeling voor de wereld. De engelen zingen, de herders horen, de wijzen zoeken, een ster schijnt aan de hemel. Glorie aan de Koning!

D no 3 A m7/D

A m7/D

Dm

j œ œ œ˙ œ .

& b 44 Πp

N

Œ

Ó

±

B b /D

A m7/D

Dm

œœ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

Œ

œw œ

ri - a's

kind,

Ó

Œ œw

D no 3 A m7/D

Dm

œ

œ œ œœ

j j œœœ œ˙ œ œ

œŒ

C 7/D D m

œœ

œ œ

A m7/G

? b œw œ

±

B b /D

A m7/D

Œ

Ó

œw

doe

j j œœœ ˙œ œ œ

œ

œ œ œ

wie zou Hem

±

B b /D

˙

hier

zoe

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

Œ ? b œw œ

Ó

œ. -

ken?

œ. -

C 7/D D m

ken.

œ

œ

œ

œ

A m7/D

Dm

œ œœ œ œœœ œ

P expressively œ œ œ œ Toch is

œ

Hij het

œ ˙ œw œ

œ die

j œ œ ˙œ œ . Œ

Ó

F œ œ

kwa

-

&b

de

en

mil - joe - nen

∑ D m/B b

˙œ œ . J

j ? b wœj œ œ œ .

j œ

dim.

P soprano 21 &b œ œ œ Eng'-len

œ

˙ Œ

C/B b

œ˙ œ

we - reld - wijd

œ

œ ˙œ

œ˙

œ

goed!

is goed!

œ œ ˙ be - vrijdt,

C

P

?b

Am

œœ œ œœ œ œ œ

G m s us 4 G m

Dm

œœ . œ œœ J

œ œ œ

Gm

˙œ œ œ

œ œ

C2

D m/A

œ œ

œœ

œœ

œ

œ œ

œ

œ˙

m

m

œ.

?b

Œ

C/E

œ

œ

œ œ

œ œ œ

˙

œ œ œ œ

œ œ

F œ

œ

˙. œ

œ

œ œ œ

œ œ ˙

ster - ren - gloed Dm

C/D

Dm

&b

œ ˙.

œ

?b

œ

œ œ ˙

œ

œ

˙

C/D

œœ

œ œ

œ œ ˙

F

˙˙

œ

œ œ œ

œ

œ

˙

die de stal

ver - guld

G m G m/F C/E

C7

œ œ œ œœ

˙˙ œ

œ

œ

œ

de.

G m/D E ø/D D m

œœ ˙

œ œ

œ ˙ ˙

2

œ

˙

-

ders

˙

˙ -

œ

œ

-

ders

G m/B b

Bb

C/B b

œ œ

œ ˙

œ œ ˙

˙

œ

C/F

Œ

œœ

˙ ˙

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙

groots

be - richt

œ œ œ

œ

œ de F

œ

œ œ

kre-gen be - richt

˙

Her

˙

Hel - der was

˙˙

Her

œ

F œ œ

Dm

œœ œ

Gentle Mary laid her Child lowly in a manger; He is still the undefiled, but no more a stranger: Son of God, of humble birth, beautiful the story; Praise His Name in all the earth, hail the King of glory!

P œ ˙

Oo

hul - de.

Her - ders kre - gen

&b

Œ

œ œ œ œ

œ œ

Angels sang about His birth; wise men sought and found Him; Heaven's star shone brightly forth, glory all around Him: Shepherds saw the wondrous sight, heard the angels singing; All the plains were lit that night, all the hills were ringing.

Oo

œ.

˙

Gentle Mary laid her Child lowly in a manger; There He lay, the undefiled, to the world a Stranger: Such a Babe in such a place, can He be the Savior? Ask the saved of all the race who have found His favor.

j œ œ ˙ j œw

œ œ œ

˙

kre-gen be - richt C/A

œ

œœ œ

F/D

œœ œ ˙ œ

æ œ

Œ

Ó

œ œ

˙

ECC17.0190.02D

Joseph Simpson Cook (PD), Allan Beva © Canadian International Music / The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media bv, Holland

46

œ œ œ ˙ D no 3 A m7/D

Dm

A m7/D

Œ œœ œ œœœ œ œœ œ Œ

œ

Ó

œ

œ œ

Hij be-dwingt het

m7

de.

w œœ œ ˙

œ œ

hul - de.

brach - ten

26

&b

-

Dm

œœ J

for rehearsal only through measure 35

na

hul - de.

brach - ten

men unison

Wij - zen Dm

œ

œ

œ œ

˙

brach - ten

œ

œ

œ˙ œ

œ

Wij - zen

-

j œ œ œ˙ œ .

± D /C D /B b C/B b C/A D B b /G C ˙˙ ˙ œ œ œ Jœ ˙œ œ œ œ˙ œ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ ˙ œ œ Jœ œ Jœ œ œ J J J J . Œ P j œ œ œ j œ. œ œ ˙ œ œ j œ œ˙ ˙ ˙ œ˙ œ œ˙ œ œ˙ œ˙ œ Dm

Gentle Mary laid her Child

œ. ∑

œœ œ ˙œ œ J

œ œ

œ œœ

œ

œ

ge

A m7

Gm

Wij - zen

j œ œ œœ

&b œ

zijn

˙

œ ˙ œ œ œ Jœ .

œ œ œ ˙ œ.

vin - den

D m7

C/A

œ˙ œ

zon - gen: God

œ œ œ œ œ œ

œ

zon - gen: God is

&b œ œ œ œ œ œ ?b

œ œ ˙

œœ œ ˙ œ œ Jœ œ J œ

alto

Eng'-len

dim.

œ

Dm

& b ˙œ œ

œ

œ

œw œ

œw œ

© 2001 Canadian International Music / The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

œ˙

Zo'n on - schul - dig men-sen - kind,

A m7/G

œœ œ œ

j œ œj œ ˙ œ˙

œ Œ Ó

11

&b œ

&b œ

œ.

A m7/D

Dm

œ œœ œ œœœ

j œ œj œ˙ œ˙

Ó

˙

slechts ge-huld in

œ œœ & b Œ œœ œ œœ œ Œ

Ein Wiegenlied mit einer ausgesprochenen melodischen Führung, das friedvolle Ruhe ausstrahlt. Obwohl sich der Charakter während des ganzen Liedes nicht verändert, bleibt es, durch die schöne Wechselwirkung von Unisono- und Harmoniepartien und der wunderbaren Gegenstimme des Soprans, fesselnd bis zum Schluss. Weihnachten - Marias Kind, ein Femder in dieser Welt. Die Engel singen, die Hirten hören, die Weisen suchen, ein Stern erhellt den Himmel. Lobet den König.

dim.

œ

œ

6

&b œ œ œ ˙

D

16

œ

Zacht-jes sliep Ma -

? b 44 œ w œ

&b ˙

p œ

solo (or section)

Duration 3'23 ECC17.0190.02D


Hodie! Alleluia! Hodie! Alleluia! Hodie! Alleluia! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano & Rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately Difficult 34

STYLE : Traditional song ORDER nr : ENGLISH -17.0193.01 NEDERLANDS -17.0193.02 DEUTSCH -17.0193.03

HODIE! HALLELUJA Traditional Original title: Hodie! Alleluia! Vertaling: Pier Hiemstra

E

A traditional Christmas song in a newly revised choral arrangement for advanced choirs that breathes with the atmosphere of ancient times. Shining harmonies, rhythms with a drive, fine echo effects, and impressive closing sequences make this song an interesting challenge. General - Christ is born. The angels sing and rejoice: Hallelujah.

Joyously

Music: Mary Lynn Lightfoot

F ‰ œ nœ œ .

{q. = Ç 72}

# & 68

? # 68

Ho - di - e

N

Traditioneel kerstlied; opnieuw bewerkt in een arrangement voor gevorderde koren dat op prachtige wijze de sfeer van oude tijden uitademt. Stralende harmonieën, stuwende ritmes, prachtige echo effecten, en indrukwekkende slotmaten maken dit lied een interessante uitdaging. Kerst - Christus is geboren. De engelen zingen vol blijdschap: halleluja!

G no 3

œ. œ œ # & 68 œ . œ œ œ

∑ n œœœ ...

Eb

G no 3

œ. œ.

F

j œ J

Chris -tus na - tus

œ . nœ . œ. œ.

G N.C.

j œ œœ n œœ J

bœ b œœ

œ œ œ b œœ .. b œ. œ œ

F

Œ.

œ ..

est! Ho - di - e

‰ œ nœ œ . F G œœœ ... ‰

F ? # 86

D

Ein traditionelles Weihnachtslied; neu bearbeitet in einem Arrangement für fortgeschrittene Chöre, das ganz wunderbar die Atmospäre alter Zeiten atmet. Strahlende Harmonien, treibende Rythmen, prächtige Echoeffekte und eindrucksvolle Schlusstakte machen dieses Lied zu einer interessanten Herausforderung. Weihnachten - Christus ist geboren. Die Engel singen heut voll Freud, Halleluja.

7

&

est!

Ho-di - e!

? # œœ ..

œ œ œ. ‰ œ nœ œ .

&

#

?#

G

œ ‰ œœ

f nœ ‰ œœ œœ 44 œœ b œœ œ œœ 68 ˙˙ ..

‰ œœ œœ œœ ..

F

nœ ‰ œœ

œœ œ nœ œ J œ

Ho-di - e! Ho

-

di

-

‰ œœ

œ

F

‰ n œœœ

œœ œ J nœ

j œ œœ

G

œœ

Eb

F

13

# œ œ œ œ.

œ. œ œ ‰ œ œ

na - tus est!

Ho - di-e!

œ. ?# œ œ œ

&

#

?#

18

&

G

F

œ ‰ œœ

A

nœ ‰ œœ

œœ œ J nœ

œ œ

j œ

m7

Ho - di-e!

œ. œ.

œ. œ.

œœ ..

23

&

# œ.

œ œ ‰

Ho - di - e! na

-

?# œ œ A m7

&

# œ. œœ ..

?#

œ. œ.

œ.

G

F

œ œ

œ œ

B m7

œœ .. œ. œ. œ.

A m/C

œœ .. œ.

Ho - di - e Chris - tus

F

G

F

f œœ œ œ j 44 œ b œ n œœ n œ 68 œ J n œ j œ bœ œ œ œ œ œ

œœ œ J nœ

44 Œ b b œœœ n œœ œœ 68 ‰ œœœ ‰ n œœœ

G

œ ‰ œ œ ‰ n œœœ

F

F j œ œœ

j œ

Ho - di - e Chris - tus

∑ G

‰ œœ

j œ œ œ

œ œ J

œ

-

œœ œ J nœ

Hodie Christus natus est! Hodie! Alleluia! Today the angels sing, Today the angels rejoice! Today the angels sing for joy! Rejoicing, singing alleluia! Gloria in excelsis, in excelsis!

j œ

Hodie Christus natus est! Hodie Alleluia! Hodie!

œ œ. tus est!

-

œ

∑ F

œ J

ja!

œ œ œ.

F

œ ‰ œœ

nœ ‰ œœ

œœ œ J nœ

n œœ ‰ œ

G

j œ œ œ

G

œ ‰ œœ

œœ œ J nœ

j œ

œ œ œ œ œ

œ.

Ho - di - e Chris - tus

A m7/C

D no 3

œœ .. œ.

‰ œœ

œ œ

œ œ œ j œ 2

œ œ

nœ ‰ œœ

œœ œ J nœ

œ œ

œ œ na

F

-

j œ

œ œ. tus est!

Ho - di - e Chris - tus

œ.

G

œ œ œ œ œ

œ.

Ho - di- e! Hal - le - lu - ja!

œ. œ.

na

nœ ‰ œœ

Ho - di - e Chris - tus

œœ œ J nœ

œ.

œ œ

œ œ œ œ œ

œ.

œ œ

Hodie Christus natus est! Christus natus est! Hodie!

F

œ ‰ œœ

œœ œ J nœ

j œ œœ

G

n œœ ‰ œ

œ ‰ œœ

œ

œ œ œ œ.

œœ œ

F

‰ œœ œ J nœ

œ œ œ œ œ

œ.

Œ. n œœœ

G

j œ

œ œ

œœ œ

F

n œœ

œ

æ

œœ œ J nœ

j œ

ECC17.0193.02D

© 1994 Heritage Music Press a div. of the Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media bv, Holland

47

Eb

F

b œœ ..

n œœ ..

bœ . b œ.

nœ .

œ ‰ œœ

na - tus est!

œ œ œ œ œ

œ.

j œ n œœ œ J

j œ œ J

œ.

œ. œ œ œ œ œ

Hodie! Alleluia!

œ œ œ œ.

œ œ œ œ œ

œ.

G

œœ

œœ

œ. œ.

nœ ‰ œœ

Hal - le - lu

œ œ.

tus est!

œ J

ja!

œ. œ ‰ œœ

œœ .. œ.

? # œ. œ.

-

ja!

D no 3

œ.

œ.

Hal - le - lu

A m7/D

# œ. œ.

m7

œœ .. œ.

. ?# œ œ œ ‰ œ œ

&

B

-

œ Jœ œ

œ œ

œœ .. œ.

# œ. œ œ ‰ œ œ

A m7

Hal - le - lu

œ. œ œ

œ J

œ Jœ œ

bœ bœ

Ho - di - e Chris - tus

© 1994 Heritage Music Press a div. of the Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

&

j œœ J

F all unison œ. œ œ œ œ œ

e!

G

œ

œ.

˙. œ œ œ œ bœ ‰ œ n œ 44 œ b œ n œœ œ 86 ˙ .

G

j œœ œ J nœ

Chris -tus na - tus

{q. = Ç 72}

{e = e}

# œ. œ.

Œ.

b œœ

F

nœ ‰ œœ

œœ œ J nœ

j œ

Duration 1'40 ECC17.0193.02D


Bring a Torch, Jeanette, Isabella Breng het licht, het licht van de vrede VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal a cappella Adult Choir/Youth Choir Moderately Difficult 35

STYLE : Traditional ORDER nr : ENGLISH -17.0288.01 NEDERLANDS -17.0288.02

BRENG HET LICHT, HET LICHT VAN DE VREDE Words: Traditional & Glenn E. Poore Original title: Bring a torch, Jeannette, Isabella Vertaling: Pier Hiemstra

Music: Traditional French carol arr.: Glenn E. Poore

E

A capella Christmas Anthem for Mixed Voices. This cheerful French traditional has a powerful melody and is a musical surprise for young and old that will surely have an effect on your audience. A challenge for experienced choirs. Christmas - Bring a light so the children can see the baby. Choirs of angels fill the sky, shepherds come. Bring your heart to the Lord of Love.

Cheerfully; brightly L= TOTN

) Ð

 

women unison

Breng

©

het

© © ©

licht,

het

©

©

©

Ð

licht van de

©

vre -

de.

©© ©

©© ©

Ð Breng

©

het

© © ©

©

©

©

©© ©

©©

©©

©© ©

-

den

Je

-

zus

¨

) ©© ©© © ©

licht naar de

krib

-

be,

N

A cappella Kerstgezang voor gemengd koor. Deze vrolijke Franse traditional heeft een krachtige melodie en is voor jong en oud een muzikale verrassing. Het lied zal zeker reactie los zal maken bij het publiek. Een prachtige muzikale uitdaging voor gevorderde koren. Kerst - Breng een lichtje zodat de kinderen de baby kunnen zien. Engelenkoren zingen, herders komen. Geef je hart aan de liefdevolle Heer

8div.

ÐÐ ©

¨

Ð kom.

D

Ein Lied voll Hoffnung und Erwartung auf die Ankunft von Immanuel. Das Werk hat eine schöne Klavierbegleitung und eine ruhige Melodie. Nachdem den Strophen Echoeffekte zugefügt werden, schwellt das Ganze zu einem Refrein an, der in prächtigen Akkorden strahlt. Weihnachten - Komm, Innanuel, mache uns frei. Lass dein Licht in dieser chaotischen Welt scheinen. Komm, denn wir warten auf dich.

14Wijs

ÐÐ

©©

Chris

20©© ©

-

©© ©

ligt het

tus

©© ©

ÐÐ Ð

te

sla

©© ©

©©©

de

weg,

©

ÐÐ Ð

©© ©

ÐÐ Ð

ligt

te

sla

-

©© ©

R ÐÐ

pen

Ah!

©© ©

zo - dat

-

©© ©

©© ©

ÐÐ Ð

kin - de - ren

vin

©©©

R ÐÐ Ð

2 ÐÐÐ

pen

Ah!

¨

2 ÐÐÐ

¨

Ah!

¨

Ah!

) ©© ©© © ©

©© ©

Hoe rus - tig

Hoe

 Ð © ) Breng het • 27

"

•

"

35

 Ð 

Hoor

lied

Breng

© © © he - mels

© © ©

Ð

Ð

Ð

lied

het

lied

)

© © ©

Breng het

©©

© © © Breng

Ð

het

©

©© ©

7 Ð 

slaapt

het

kind

©

zingt

Ð

het

© ©

lied

koor

dat

zingt

•

Ð

•

©

Ð

Ð

Ð

©

Koor

dat

Ð

© van

het

dat

Ð

© ©

lied

hoop

Ð

lied

Ð

© ©

van

lied

©

© © ©

Ð

©

© © ©

zingt

het

Bring a torch, Jeannete, Isabella!

¨

©

¨

Bring a torch, Jeannete, Isabella! Bring a torch, to the cradle, run! Light the way so the children may see him; Jesus Christ, our Lord is sleeping: Ah! Ah! Beautiful is the baby! Ah! Ah! Beautiful is the child!

lied van aan - bid - ding, kom.

© © ©

het

het

©

het

van

zingt

Ð

©

lied van aan - bid - ding, kom.

© © ©

dat

Hoor

© ©

van

koor

Koor

•

het

©

lied

•

©

vre - de.

•

©

Ð

©

© © ©

•

een

•

"

het

Ð

lied van de

) Breng Ð © © ©

•

"

het

•

)

•

© © ©

© © ©

© © ©

©

Ð

aan - bid - ding

© © ,

Ð

Ð

©

aan - bid - ding

Ð

Ð

aan - van

©

Ð

en

©

¨ ¨

©

-

bid - ding.

Ð

Ð

aan

©

-

bid - ding.

lied

van

aan

-

bid - ding.

Ð

Ð

lied

© ©

Ð Ð

Bring the shepherds, Jeannete, Isabella! Bring the shepherds to Bethlehem, come! Keeping watch o'er their flocks in the night, they're longing, to come and worship Jesus! Alleluia! Christ is born! Alleluia! Christ is born!

©

van

© © ©

Bring a song, Jeannete, Isabella! Bring a song of worship, come! Hosts of heav'n choirs of angels fill the sky with joyful praises. Gloria! Gloria! In excelsis Deo! Gloria! Gloria! Et in terra pax!

kom.

Ð

aan

© © © ©

©

kom.

©

Bring your heart, Jeannete, Isabella! Bring your heart to the Lord of love! Gold, myrrh and frankincense are precious on earth, but heaven's gift is Jesus, born in a lowly stable! Jesus, born unto us a king!

©

van aan - bid - ding

Bring a torch!

43) © © © ¨

© © © ¨

Glo-ri - a,

glo-ri - a

 ) © © © ¨

© © © ¨

Glo-ri - a,

) " Ð

) " Ð Glo

Glo

glo-ri - a

© © Ð -

ri - a,

glo

© -

© -

© © © in

Ð

ri - a,

© ©

Ð

ri - a

©

Ð

©

Ð

ex - cel - sis

© © ©

in

Ð

ex - cel - sis

) Ð

©

De - o!

Ð

©

De - o!

Ð

¨

\)^ © © © ¨

\)^ ¨ © © ©

©

in

ex - cel - sis,

Ð

2

©

glo-ri - a

© © © ¨

Glo-ri - a,

2 Ð

2 Ð

Glo

) Ð

© © © ¨

Glo-ri - a,

Glo

glo-ri - a

© © Ð -

ri - a,

glo

© -

©

-

© © © et

in

© © ©

et

in

Ð

æ ri - a!

© ©

Ð

ri - a,

ECC17.0288.02E

© 2002 The Sacred Music Press, a div. of The Lorenz Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

48

rus - tig

ÐÐ Ð

© 2002 The Sacred Music Press, a div. of The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

©© ©Duration 2'13 ECC17.0288.02E


Shout for joy, loud and long Uitroep vol vreugde VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano Adult Choir/Youth Choir Moderately Difficult 36

STYLE : Traditional hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0379.01 NEDERLANDS -17.0379.02

UITROEP VOL VREUGDE Words: David Mowbray Orginal title: Shout for joy, loud and long Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

Music: Based on the 16th century tune Personent hodie Arr.: Hal H. Hopson

E

This song is based on a 16th century tune, but still captures the typical atmosphere in this new arrangement. This version has a lot of unison in the verses and simple, but effective harmonies in the refrain parts. Even tough the arrangement is easy to learn, it will hold keep your attention until the end. General: Praise God with a song. He is love and light. Our God is everlasting, so shout for joy!

In a steady, lilting two Em

# & # 22 œ œ F ? ## 2 2

N

Dit lied is gebaseerd op een 16de eeuwse melodie en houdt die sfeer ook in deze moderne versie prachtig vast. Het arrangement is makkelijk te zingen, heeft veel unisono gedeelten in de coupletten en mooie harmonieën in de refreinen. Het lied blijft, ondanks de eenvoud, tot het einde boeien. Algemeen: Prijs God met een lied. Hij is liefde en licht. Onze God is eeuwig dus: roep het uit van vreugde!

D

Dieses Lied basiert sich auf eine Melodie des 16. Jahrhunderts und hält dieselbe Stimmung auch in dieser modernen Version wunderbar fest. Das Arrangement ist einfach zu singen, hat viele einstimmige Teile in den Strophen und schöne Harmonien in den Refreinen. Das Lied bleibt, trotzdem es recht einfach ist, fesselnd bis zum Schluss. Allgemein: Lobt Gott im Lied. Er ist Liebe und Licht. Unser Gott ist ewig, darum: Ruft es laut vor Freude.

œœ

Em

œœ

˙˙

œœ

Am D

w

˙

œœ

œœ

œ

œ

˙˙

Em

N.C .

œœ œœ ˙ ˙

Ó

œ

œ

˙

œ

A - dem van ons Door Zijn schep- ping

? ##

le - ven, Glo - rie.

∑ Bm

œœ

œœ

œœ

? ## œ œ

œœ

œœ

œœ

˙

œ

f all div. œ œœ ˙˙

˙˙

˙˙

Zing-en wij

ons

lied:

œ œœ ˙˙

˙ ˙

˙ ˙

˙

wil Hem vreug - de ge - ven. Door Zijn trouw Vic - to - rie.

# & # œ œ

œ

œ

œ

˙

Em

A

Bm

˙˙ ˙

˙˙˙

œœ œ

œœ œ

˙ ˙

˙˙

œœ

œœ

∑ D

Em

œœ œ

œœ œ

˙˙ ˙

˙˙ ˙

Ó

˙

œ œ

Roep het uit Ja, God sprak: Em

˙

voor de Heer! "Er is licht!" A

˙

Blij en luid, En Zijn Woord

œ

œ

˙

tot Zijn eer. kreeg ge - zicht,

A

˙

œ œ

Hij is God 'tis het werk

œ œ

œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Ó

19

# & # œ œœ ˙˙ God ver-geet

? # # œ œœ ˙˙

˙ ˙

˙ ˙

œ œ ˙

ons

niet!

God is trouw,

˙ ˙ (N.C.)

1.

˙ ˙

œ

œ œ œ

houdt van Jou.

œ œ ˙

D E mno3

œ ˙

œ

Hij is Heer voor

œ ˙

D no3

˙

œ

œ œ œ

A no3

˙

Œ œ œ œœ ˙˙

Ó

œœ Œ

Ó

œ Œ œ œ œ œ

œ

w ˙

? ## Ó

œ œ œœ ˙˙ Œ

Ó

œœ Œ

Ó

œœ Œ œ œ œ

œ

ww w

26

Slightly slower

π ? # # 24 œ Maar

# & # 24

44

∑ En Gods

∑œ

44 ˙

het

∑ œ œ

Ó w

πœ

œ

Zoon

˙ w

˙

E msus4 E no3

(N.C.)

# & # Ó

# & # 24

˙

.. ˙

eeu - wig!

œ

Ó

U ˙

2.

Em

Em

G

A

Bm

A

œœœ œœœ

˙˙ ˙

œœ œ

œœ œ

˙˙˙

œœœ

œœ

˙˙ ˙

œœœ œœ

˙˙˙

œœœ

œœ

˙˙ ˙

? # # .. œ œ

œ œ

˙ ˙

œœ œœ

˙ ˙

œ œ

œ œ

˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ œœ

˙˙

œœ

œœ

˙ ˙

˙

Shout for joy, joy, joy! Shout for joy, joy, joy! God is love, God is light, God is everlasting!

24

By God's Word all was made Heav'n and earth, light and shade, Nature's wonders displayed, We to rule creation from its first foundation.

24

Shout for joy, joy, joy! Shout for joy, joy, joy! God is love, God is light, God is everlasting!

eeu - wig!

U ˙

.. ˙

Yet our pride makes us fall: So Christ came for us all Not the righteous to call By his cross and passion, bringing us salvation!

E no3

.. U ww

42

.. Uww w

24

π women unison ˙ œ œ

œ

œ

Hij her - stel - de

de

Shout for joy, joy, joy! Shout for joy, joy, joy! God is love, God is light, God is everlasting!

24

Now has Christ truly ris'n And his Spirit it is giv'n To all those under heaven who will walk beside him, though they once denied him.

ons be - loofd.

œ œ

w w

Ó

œ œ

w w

w w

24

licht werd ge - doofd!

N.C .

44

˙ 44

œ œ

Slightly slower

π ? ## 2 ˙ 4

Ów

˙ w

˙

2

œ œ

˙

œ

œ

24

æ

w w

42

ECC17.0379.02D

© 2002 Hope Publishing Company For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

49

˙

˙˙ ˙

Shout for joy loud and long God be praised with a song To the Lord we belong: Children of our maker, God the life giver.

œ œœ ˙˙

œ

œœ œ

Shout for joy, loud and long

œ œœ ˙˙

œ

die ons schiep. van Zijn hand.

# & # .. œ œœ

E m D no3

(N.C.)

Œ œ f Œ œ

˙ ˙

ww

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

Em

˙ ˙

˙

© 2002 Hope Publishing Company For Europe, excl. UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland

# & # œ

E msus4

œœœ œ œ œ œ

1. Women unison 2. Men unison

F # & # .. œ œ 7

{h= Ç92}

D

˙˙

Em

Duration 2'33 ECC17.0379.02D


We are waiting Wij zien uit naar de komst van Jezus Wir erwarten die Ankunft Jesu VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SA(T)B/solo Vocal, Piano & Rhythm Adult Choir/Yout Choir Moderately Easy 37

STYLE : Worship ORDER nr : ENGLISH -17.0393.01 NEDERLANDS -17.0393.02 DEUTSCH -17.0393.03

WE ARE WAITING Words: Bernadette Farrell

E

What a wonderful, festive song. Great for a concert or worship service with help from the children in the audience or a children's choir. The use of the percussion instruments gives the song a nice and unique acoustic feel. Advent/General: We are waiting to welcome Jesus because only He can set us free. In Him we find hope, joy, peace, unity, salvation and everlasting life.

Music: Bernadette Farrell

Refrain: LDTOTN

 D ŠŠ ŠŠ

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ

We are wait - ing Al - le - lu - ia!

N

Wat een heerlijk, feestelijk lied. Geweldig voor een concert of dienst met hulp van de kinderen in de zaal of een kinderkoor. Het gebruik van de percussie instrumenten geven het lied een geheel eigen akoestisch geluid. Advent/Algemeen: We wachten op het moment dat we Jezus verwelkomen want alleen Hij maakt ons vrij. In Hem vinden we hoop, vreugde, vrede, eenheid, redding en eeuwig leven.

" D Š Š

Š

 D Š ŠŠ ŠŠ Š

F

ŠŠ

ŠŠ ��

to wel- come We wel- come

Š

Š Š Š

Š

ŠŠ Š

ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š Š

ŠŠ Š

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ

Je - sus. Je - sus.

ŠŠ

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

We are wait - ing Al - le - lu - ia!

Š �

Š

Š Š

ŠŠ

to wel- come We wel- come

Š

Š Š Š

Š

ŠŠ Š

ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š Š

ŠŠ Š

" D Š

Welch ein herrliches, feierliches Lied. GroĂ&#x;artig fĂźr einen Gottesdienst oder Konzert unter Mithilfe der Kinder im Saal oder eines Kinderchores. Der Gebrauch von Schlaginstrumenten gibt dem Lied ein ganz eigenes, arkustisches GefĂźhl. Advent/Allgemein: Wir warten auf den Augenblick, dass wir Jesus begrĂźĂ&#x;en kĂśnnen, denn nur er allein macht uns frei. In ihm finden wir Hoffnung, Freude, Frieden, Einigkeit, Rettung und ewiges Leben.

D ŠŠ

ŠŠ Š Š

ŠŠ

wait - ing lu - ia!

ŠŠ

"D Š

Š

Š

D ŠŠ Š

ŠŠ Š

ŠŠ Š

"D

Š

L Š �

L Š � ŠŠ

G P/F F

ŠŠ �� Š � Š

ŠŠ

ŠŠ

to wel- come We wel- come

Š

Š

Š

ŠŠ Š

ŠŠ Š

ŠŠ Š

ŠŠ

G P/C

L Š �

Ă?Ă?

 ŠŠ ŠŠ

Je - sus: Je - sus.

Š

Ă?

Ă?Ă? Ă?

Š

Š L ŠŠ ŠŠ ,

on - ly Je - sus Al - le - lu - ia!

Š Š

Š Š , L ŠŠ ŠŠ Š Š

G P

G P/D D P

ŠŠ Š

ŠŠ Š

Š Š ŠŠ ŠŠ

Š Š Š Š Š Je- sus Je- sus Je- sus Je- sus Je- sus Je- sus Je- sus

1. For in 2. For in 3. For in 4. For in 5. For in 6. For in 7. Come, Lord

D

¨

Ă?

we we we we life we and

Š

Š

Ă?

Š

have a new world. For have a new hope. For new joy. have a For have a new peace. For is not end - ed. For are u - nit - ed. For save your peo - ple. Come,

Ă?

Ă?

Ă? Ă?

in in in in in in Lord

D

ŠŠ

"D

Š

D

Ă?

Ă?

BD

C

AP

Š Je Je Je Je Je Je Je

Š -

Š Š Š Š Š � �

Š Š

sus sus sus sus sus sus sus,

D Ă?

L �Š Š �Š

Š Š we we we we life we and

Š

Š

Š

BD

"D

�Š

Š

C

Š Š �

L Š �Š

Š

Š

For For For For For For Come,

in in in in in in Lord

Ă?

have a new world. have a new hope. new joy. have a have a new peace. is not end - ed. are u - nit - ed. save your peo - ple.

world. hope. joy. peace. - ed. - ed. - ple.

Come, Come, Come, Come, Come, Come, Come,

Lord Lord Lord Lord Lord Lord Lord

Je - sus, Je - sus, Je - sus, Je - sus, Je - sus, Je - sus, Je - sus,

Š

Š

L Š Š

Š

Š

AP

Š

� Š

Š Š ,

Come, Lord

Š �

� Š

Š

Š

Š

Š

D

� � L Š

�Š

Je - sus,

Ă?

DĂ?

Ă?

Ă?

set set set set set set set

your your your your your your your

L Š Š Š

L Š �

 ŠŠŠ ŠŠŠ

Ă?

Š

L ŠŠ ŠŠ ,

ŠŠ

Ă?Ă? 

can set us Al - le - lu

Š Š ,

Š

free. - ia!

L Š ŠŠŠ ŠŠ

ŠŠ Š

C

Ă?

Wij zien uit naar de komst van Jezus. Wij zien uit naar de komst van Jezus Wij zien uit naar de komst van Jezus Wij zien uit naar de komst van Jezus Hij is welkom, Die ons bevrijdt! Jezus geeft ons een nieuwe wereld. 3x Welkom Jezus en maak uw kinderen vrij!

Ă?Ă?

Jezus geeft ons hoop om te leven. 3x Welkom Jezus en maak uw kinderen vrij! Jezus geeft ons weer nieuwe vreugde. 3x Welkom Jezus, en maak uw kinderen vrij! F

Š

DŠ

Š

Jezus geeft ons een nieuwe vrede. 3x Welkom Jezus, en maak uw kinderen vrij!

L� �Š Š

Š

Š

peo - ple peo - ple peo - ple peo - ple peo - ple peo - ple peo - ple

Š

Š

and set your peo - ple

Š

Š

L Š Š Š Š

L Š Š Š Š Š Š

Š Š

Š Š

L Š �

F

ŠŠ �

Š

�Š

Š Š Š , and and and and and and and

Š

Š Š Š ,

X Š 1

L Š

F VX V

Š Š , GP

Š

C

Š Š ŠŠ Š � �

Š

� Š

L Š Š �Š

Š

Š

Š

Ă?

GP

Ă?

Ă?

Ă?

� � Š

� Š

Ah

D Š�

Š

Ă?

Ă?

DP

Š �

Š

Š

have a new have a new have a new have a new is not end are u - nit save your peo

Ă?

"D Ă?

we we we we life we and

Š

Ah

Ă?

¨

Je - sus Je - sus Je - sus Je - sus Je - sus Je - sus Je- sus,

Ă?

Ah

"D

Š Š ŠŠ Š

Š

Ă?

Jezus geeft ons een eeuwig leven. 3x Welkom Jezus, en maak uw kinderen vrij! Want in Jezus zijn wij verenigd. 3x Welkom Jezus, en maak uw kinderen vrij!

D.C. al Fine

Kom Heer Jezus en red Uw kinderen. 3x Welkom Jezus, en maak uw kinderen vrij!

free. free. free. free. free. free. free!

Ă?

Halleluja, wees welkom Jezus Halleluja, halleluja!

Š

free!

Ă?

Š

G P

C

Š Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š ŠŠ �

We are Al - le -

Š �

Š

ECC17.0393.01B

Ned. Tekst: Ria van Buuren-van den Berg. Š 2002 Bernadette Farrell. Published by OCP Publications. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

50

ŠŠ � Š ��

L Š �

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Š

Je - sus. Je - sus.

Š Š

F

Š 2002 Bernadette Farrell. Published by OCP Publications. For Europe: Small Stone Media bv, Holland

Š

ŠŠ ŠŠ

men unison

D

D

ŠŠ � �

L Š �

Š Š ŠŠ ŠŠ

Ă?

F

� Š Š �

B D/F

F

Š

Š

Š

Š

Fine

Duration 3'59 ECC17.0393.01B


Carol of advent Lied van verwachten VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, a cappella Adult Choir/Youth Choir Moderately 38

STYLE : Carol ORDER nr : ENGLISH -17.0462.01 NEDERLANDS -17.0462.02

LIED VAN VERWACHTEN Words: Frederick W.H. Myers & Gilbert M. Martin Original title: Carol For Advent Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

E

With great expectation. Something incredible is going to happen. You can feel it in the air. Hold your breath and wait for what is coming… Advent/General: A divine sound stirs the earth and trembles in the air. Surely He comes, and all the earth rejoices. Christ is the beginning and the end.



  espr. throughout        Moderately

S

Ik

       

hoor mu - ziek, he - mel - se

T         

N

Verwachtingsvol. Er gaat wat groots gebeuren. Je voelt het aan alles om je heen. Met ingehouden adem wacht je op dat wat komen gaat. Een prachtig a cappella lied met een pakkende tekst. Advent/Algemeen: Een goddelijke klank laat de lucht vibreren and de aarde schudden. Hij komt! En de hele wereld verheugd zich. Christus is het begin en het einde!

 wol-ken-lucht.        

7

wol

    

D

Erwartungsvoll. Etwas Großartiges wird geschehn. Es liegt in der Luft, du fühlst es.Du wartest atemlos auf das, was kommt. Ein wunderschönes A-Capella-Lied mit packendem Text. Advent/Allgemein: Ein göttlicher Klang lässt die Luft vibrieren und die Erde beben. Er kommt! Die ganze Welt freut sich. Christus ist der Anfang und das Ende.

-

ken - lucht.

                   

bed van men - sen

      

dank?

   

dim.

  



 

 

    

kij - ken

   

hun

 uit,









ko - men?

      







  

on

  -



ze

 

is de







God wan - neer?

    



    

 

God, wan - neer? God wan - neer?

zucht en klaagt: "O

 









God

    

32

    

   

 

wo - ning,

38



 



rit.

vreugd.

-

  

44



ken vol

-



 

      

       Kind

en

  

dat

Kind dat

 



het

dim.

      



 





Ko - ning.

 

  

voor

            ons

   

tot

 

Kind

ons

kwam.

 

 

       

kwam.

 

    

Kind en Lam.

  

   

en

is de

Hij

  

Klan - ken zo

     2

 

klank

Kind

Hij

voor

 

Lam.

    

 

Kind en Kind en Lam.

   

      

      



 

rit. e dim.

Hei - land die eens

 

 

on - ze

 

komt

    

Heer.

 

komt, het

     

het

 

 

æ

voor on - ze

 

is 't be -

komt,

die eens

Through all our lives, through sorrow and through sinning He shall suffice us, for He has sufficed: Christ is the end, for Christ is the beginning, Christ the beginning, for the end is Christ. Hark, what a sound! Hark, what a sound!

ve - le blij - de

Hij

  

-

    

teer,

-



Lam.



Surely He comes and with celestial voices singing on high-sweet heav'nly praises swell! Surely He cometh, and all the earth rejoices, “Peace and good will, God comes to earth to dwell.” Hark, what a sound! Hark, what a sound!

   

van

  

  

    

Klan -

  

     

    

al - le

    

  

a tempo

Door

Hark what a sound, and too divine for hearing, Stirs on the earth and trembles in the air; Is it the thunder of the Lord's appearing? Is it the music of His people's prayer? Hark, what a sound! Hark, what a sound!

Klan-ken vol

Heer."



eind van ons ver - lan - gen,

tot

de

Gods

      

 

 







't lied van Je - zus,





Carol for Advent

 

wordt

      

voor de Heer."

 

vreugd.

ho - ren wij

  

  

 

rust, een lof - lied

    

     



gin

      

  50

wan - neer?

    

klin - ken zal: de aar - de

    

Men - sen ver - heugd.

 

zan - gen

56

   

vre - de en

dat

 

cresc.

    

    

 

Heer.

 

ECC17.0462.02B

© 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Company. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

51

   

een ge -

    

    

klank?

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

    

Of

Wan - hoop of

© 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Company. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

26

   

  

rit.



Wat



zal

klank?

    

ver - wach - ten



Heer

Wat is de









vlucht?

wind en vult de

   

      



   

't Ruist in de

     

de ba - zuin dat on - ze

op hun vlucht?

op

    

    

 

SA

dro - men.



    

       

zan - gen,

TB

a tempo

Wij

cresc.

Is 't



    



14

20

Music: Gilbert M. Martin

     

De

   

aar - de

Duration: 3'16 ECC17.0462.02B


How shall we know Him? Herken ik Jezus als Hij komt? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal & organ Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 39

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0546.01 NEDERLANDS -17.0546.02

HERKEN IK JEZUS ALS HIJ KOMT? Words: Anonymus, alt. Terry Kirkland & Gilbert M. Martin Original Title: How Shall We Know Him? Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

E

Jesus came to this earth to bring peace. Not with power and might, but with His never ending love for His people. This Advent Anthem for sopranos, altos and male voice parts, written in a comfortable mid-range, reflects this overwhelming message. Advent/Christmas: His coming is not with the sound of drums, the flashing of a sword or a golden crown. When He comes, He will give a holy harmony in your heart.

Music: Gilbert M. Martin



E                

Slow; lyrically

Gt. Solo 8

   Sw. 8, 4         

N

Jezus kwam naar deze aarde om vrede te brengen. Niet met machtsvertoon of geweld maar met oneindige liefde voor de mensen. Dit adventslied voor sopranen, alten en een mannenpartij in een comfortabele middenligging reflecteert die overweldigende boodschap. Advent/kerst: Zijn komst gaat niet gepaard met tromgeroffel, geheven zwaarden of een gouden kroon. Wanneer Hij komt geeft hij een heilige harmonie in je hart.

  

4

 

 

 F(add9, 11)

Cmaj7/G

D

       

    

  

7

komt?

        

G m7/D 

  

  

  

Dm( 6)            

rit.

  

a tempo

 

            



C m

  

de trom - mel G m/B

           

Amaj7

 

 

Her - ken

Emaj7

   





     



to

C m/A 

-

ren - klok die lui - den

  



         

 

       

Her - ken

ik

 +C. Instr.

          

16

                    

 

rit.

G m/B

 

 

 

 

 

 

   

her - ken

ik

  

C m7





Je - zus

F m/B

  

 

E/G 

Sw.    

Emaj7/B Amaj7

 



 

als

Hij

 

komt?

      

E Solo

     

How shall we know him when He comes? Not by any flag unfurled, neither by a gesture or a frown, nor by any golden crown. How shall we know him, how shall we know him when He comes?

a tempo

       

Cmaj7/G

We shall know him when He comes! And his coming shall be, by the holy harmony, which his coming makes in thee. We shall know him when He comes!



     

 

How shall we know him when He comes? Not by any rush of wings, neither by the flashing of a sword, nor by anything untoward. How shall we know him, how shall we know him when He comes?

 

a tempo

      

 3



How shall we know him when He comes? Not by any din or drums, neither by the manner of his airs, nor by anything he wears. How shall we know him, how shall we know him when He comes?

 

Her -ken ik Je - zus als Hij

a tempo

 

F m7(  5)

   

  

        

            

      cresc.

a tempo

straat.

F m7(add11)

Her-ken ik Je - zus? Klinkt Zijn

komt?

  

   

E/D 

æ 

ECC17.0546.02F

© 1994 Triune Music, a division of The Lorenz Company. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

52

      

How shall we know Him?

 



Emaj7  Dm( 6)               

rit.

rit.

G m7/D 



 

Je - zus,

  rit.

F(add9, 11)

  

F m/B

  

 

19





E/B

 

gaat. Nee, geen wel - komst - lied op



Emaj7/B

    

13

    

 

 

 

cresc.

slaat,

F m7/A

E/G 

Sw.   

Je - zus

a tempo

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

     

ik

© 1994 Triune Music, a division of The Lorenz Company. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

10

Emaj7/B

 

Niet door - dat E/D 

   

C m7

  

+C. Instr.

            

Jesus kam auf die Erde, um Frieden zu bringen. Nicht seine Macht demonstrierend oder mit Gewalt, sondern mit unendlicher Liebe für die Menschen. Dieses Adventslied für Sopran, Alt und einer Männerstimme hat eine angenehme Mittellage und gibt diese überwältigende Botschaft wunderbar wieder. Advent/Weihnachten: Er kommt nicht mit Trommeln, gezogenem Schwert oder einer goldenen Krone. Wenn er kommt, bringt er eine heilige Harmonie in dein Herz.

 

E/G 

 





als Hij

 

of een

 

Duration: 4'06 ECC17.0546.02F


Deliver us, Lord! Verlos ons, o God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 40

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0672.01 NEDERLANDS -17.0672.02

DELIVER US, LORD! Words: Niel Lorenz

E

Out of the darkness of the night we are calling to You, our Savior. How long do we still have to wait? This arrangement is filled with dramatic emotion and a powerful call to our God to hear our prayers to send the long promised Redeemer. Christmas: Where is the promised miracle? He shall bring hope and peace. He shall be our comfort. Deliver us from the endless night, send a mighty Savior and lead the way.

  

Music: John Purifoy

  

Vanuit de donkere nacht roepen wij tot U, onze Redder. Hoe lang moeten we nog wachten? Een arrangement vol dramatiek en emotie, een krachtige oproep naar onze God om de gebeden te verhoren en de lang beloofde Verlosser te sturen. Kerst: Waar is het beloofde wonder? Hij zal hoop en vrede brengen. Hij zal onze Trooster zijn. Bevrijd ons uit de eindeloze nacht, zend een machtige Redder en wijs ons de weg.

  

D

4

 

 

 

N

    

Aus dunkler Nacht rufen wir zu dir, unserem Erlöser. Wie lange müssen wir noch warten?

Ein dramatisches und emotionelles Arrangement, ein kräftiger Anfruf , zu unserem Gott, unsere Gebete zu erhören und den lang versprochenen Erlöser zu senden. Weihnachten: Wo ist das versprochene Wunder? Er wird Hoffnung und Frieden bringen. Er wird unser Tröster sein. Befreie uns aus dieser endlossen Nacht, schicke uns einen mächtigen Retter und zeige uns den Weg.

 

Dm

 

  



  



 

     

De - liv - er us, Lord,

         

Dm

A7

  





   



from

Am7

B sus

 



  

   



end - less night,



A7

       

B

    

  

 

         

     Am



With driving energy 

  

B sus

B

 



 

Gm7



 



Lead

 

Gm7

  

© 2005 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

8

      

  

take our

A7sus

Am7

12

  

-



mir

  

Am7





A7

Dm7

 



-

y



    



   

Sav - ior who

  

Am7

B sus

 



   

where

Dsus

Dm

 

    

     

   

 

a - cle,

B

     

  

Gm7

 

Gm7

  

  

is

  

Csus

 

King?

C

Fmaj7

  

3



Gm7

 

us

  

is





 

    



B

Dm

 

  

Where



 

  

  

Where

is

Em7(  5)

A(+5)

   

  

the way

     

  

  

     

 

Verlos ons, o God, van deze nacht. Wijs de weg en ga ons voor. Zend een machtig Redder die ons brengen zal dit leven door.

 

Waar is het wonder, waar onze Heer? Waar de Beloofde? Kom, daal tot ons neer! Verlos ons, o God, en laat het zien, zend Uw Woord, een helder licht. Wij verstaan, Uw wil geschied', de blijde boodschap, Uw bericht.



Waar is het wonder, waar onze Heer?

the

Verlos ons, o God, zo bidden wij, zend een Redder in de nood. Hij, die komt in Uwe Naam, is de Messias, Hij is groot!



Jezus brengt hoop en vree, licht in de nacht. Hij is het Wonder, zeer groot is Zijn macht. Verlos ons, o God, van deze nacht. Wijs de weg en ga ons voor. Zend een machtig Redder die ons zal brengen dit leven door.

Verlos ons, o God

the

A7



æ

   

ECC17.0672.01F

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2005 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe: Small Stone Media bv, Holland.

53



and

  

Duration: 2'18 ECC17.0672.01F

Verlos ons, o God

 

 

     

from this

 



Dsus





 

our

   

will take

Dm



  

               

A7

-

a might

   

 

 

16



     

  

land!

 

  

Send

       

el

Am7

 

 

 

  

   

 

  

cru

 

     

  

  

hand.

 

  




Come, Thou long-expected Jesus Kom, mijn langverwachte Jezus VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano or Organ Adult Choir Moderately 41

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0162.01 NEDERLANDS -17.0162.02

KOM, MIJN LANGVERWACHTE JEZUS Words: Charles Wesley and Edward Oster Original title: Come, thou long expected Jesus Vertaling: Titia Lindeboom

E

A song by Charles Wesley in a new and warm choral arrangement. The wonderful counterparts, surprising chords, and special harmonic changes slowly build up to a beautiful, glorious finale. General/Christmas - Jesus, the long-expected saviour is born. He wants to reign in our hearts until His Kingdom comes and we will sing before His throne.

Moderately

D 

F 1&

LDTOT N

D 1&

•

—

" D Ð —

5

N

Een lied van Charles Wesley e.a. in een nieuw, warm arrangement. De prachtige tegenstemmen, verrassende akkoorden en bijzondere harmonische wendingen bouwen langzaam maar zeker op naar prachtige glorieuze slotmaten. Algemeen/Kerst - Jezus, de lang verwachte Verlosser is geboren. Hij wil in ons regeren totdat Hij Zijn koninkrijk vestigt en wij zullen zingen voor Zijn troon.

D Ð

D

"D

F 1&

mijn

lang

© ,

©

"D Ð

L © ©

14

lief

-

" D ©

de,

© © ,

DP

"D

©

¨

wij.

D "

¨

F

©

D ©

26

D ©© wens

DP

vrees

©

C

©

©

) Ð Ð ©Ð

div.

©Ð Ð ©

© ©

©Ð 

-

ke

God,

©

© ©

© Ð DP

©© ©© )

ÐÐ Ð

©© ©©

© ©

Ð Ð

©©

©©

©©

van

heel

© Ð

©©

©Ð

© © F/C

©

Ð ©

©

© ©

©©

Щ

de

aard';

© ©

D P/G G P/A D P/B D

©©

©©

©©

Ð ©

©

© ©

©

©©

ÐÐ

is,

in

uw

vre

©

©©

©

©

Ð

Wie

© ©

ÐÐ Ð Ð Ð

©

©

G P

GP

© ©©

ÐÐ Ð

2 ©© ©

¨

wij

©©

F/C

©©© 2

©

©

2

de

rus

©

©© ©

-

G 1&

•

uw

licht

©© © © Ð

har

C/D

C/E

F

F/E

Ð Ð

©

© ©

©©©

©© ©

©© ©

Ð

Ð

©

©

©

©

Ð

van

zon

-

de

vrij.

©

•

Ð

©

G 1&

Ð

bloei - en

C

©©©

©

©© © © Ð

©

© •

© ©

¨

Ð F 1&

¨ •

Ð

Shepherds at thine advent worship, In glad homage bend the knee. Come, thou long expected Jesus, we would bow before thy throne. As thy servants sing before thee, so on earth, so on earth thy will be done. Amen.

©© © wij

• ©©©

D P/C

©©©

©© ©

©©©

æ ©

© Ð

ECC17.0162.02F

© 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht Holland

54

•

Ð

volk

Ð

©

©

C 1&

Worship, honor, glory, blessing, Lord we offer unto Thee.

ten -

©© ©

©

Born Thy people to deliver, Born a child and yet a King, Born to reign in us forever, Now Thy gracious kingdom bring. By Thine own eternal Spirit Rule in all our hearts alone;

©© © © © © ©

• ©©©

©

©© -

© zus,

Come, Thou long expected Jesus Born to set Thy people free; From our fears and sins release us, Let us find our rest in Thee. Mighty Strength and Consolation, Hope of all the earth Thou art; Dear Desire of every nation, Joy of every longing heart.

©© ©

© ©

©

©© ©

©

pen,

Ð Ð

© -

•

©

D 1&

© Je

©

uw

©

© te

ten

C

©

Ð

-

Come, Thou long expected Jesus

©©

©

©©

©© ©

©

© © ©

© ÐÐ Ð

ho

Ð ©

-

©© ©

ÐÐ

Ð ©

©

GP

ÐÐ Ð

©©

ÐÐ Ð

Ð

©

©

•

© ©

Щ

© Ð

C

in

¨ C

©

© © © ,

© Ð

©©

©

¨

ÐÐ Ð

Ð © © ÐÐ

op

-

©

©©

DP

¨

Щ 

©

©

F

L © ©©

©Ð © © ÐÐ

ÐÐ

B D/D C/E

Ð Ð C VX V

© © ©

Ð

AP

©

D ©© © ©© ©© ©© ©© © " D ÐÐ 

waar

Ð

Ster

Ð

Ð "D Ð

Heer,

© © ÐÐ

© Ð Ð

20

D

©

¨

Ð Ð

D Ð Ð "

©

GP

D ¨

div.

Ð

wach

•

© 2001 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

D ©

-

•

Ð

Ð

© ver

Ð

maak

D Ð

-

D 1&

Ð

F 1&

L ©

©

•

D Ð

"

©

©

9

D

©

C 1&

•

Ð

all unison

"D Ð

ein Werk von u. a. Charles Wesley, in einem neuen und warmen Arrangement. Die wundervollen Gegenstimmen, überraschenden Akkorde und besonders harmonsichen Wendungen bauen sich langsam aber sicher zu prächtigen, grandiosen Schlusstakten auf. Allgemein/Weihnachten - Jesus, der lang erwartete Erlöser, ist geboren. Er will uns regieren, bis dass sein Königreich kommt und wir vor seinem Throne singen werden.

G 1&

•

Ð

Kom

D

Music: Earlene Rentz Based on Hyfrydol by Rowland H. Pritchard

Ð

©

Breng

uw

©

Ð

F

¨

©

Ð Ð ©

ÐÐ

Duration 3'27 ECC17.0162.02F


Softly draw near the stable Kom zachtjes in de stal VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB STYLE : Traditional Vocal with optional Organ ORDER nr : ENGLISH -17.0291.01 Adult Choir NEDERLANDS -17.0291.02 Moderately 42

SOFTLY DRAW NEAR THE STABLE Words: K. Lee Scott

E

A new arrangement of a French traditional. An almost whispered cradle song with organ accompaniment and a beautiful optional counterpart for flute or violin. A nice variation comes with a part for the ladies followed by a part just for the men followed by an impressive tutti part toward the end. Christmas - Come to the stable and worship Him. What a breathless wonder fills each of us; Great God is with us dwelling; the purest and the best.

# & 43 œ œ œ

N

?# 3 4

Based on a Traditional French carol Nous allons, ma mie Arr.: K. Lee Scott

Smoothly, in one

p Whispering

Sopranos or solo

Soft - ly draw

# & 43

Een bewerking, met een nieuwe tekst, van een Frans kerstlied. Een bijna fluisterend gezongen wiegelied met orgelbegeleiding en een prachtige optionele partij voor fluit of viool. Een mooie afwisseling tussen een deel voor de dames en een deel voor de heren en een prachtig tutti gedeelte aan het eind. Kerst - Kom naar de stal en aanbid Hem. Ademloos zien we het wonder; het vervult ons met blijdschap. God is met ons en wil met zijn pure liefde in ons wonen

9

&

D

eine Bearbeitung eines französischen Weihnachstliedes mit einem neuen Text. Ein fast flüsternd gesungenes Wiegenlied mit Orgelbegleitung und einer Geige. Die Damen- und Herrenpartien wechseln sich sehr schön ab und enden in einem prächtigen Tutti-Teil. Weihnachten - Komm zum Stall und bete den Herrn an. Atemlos sehen wir das Wunder; es füllt uns mit Freude. Gott ist bei uns und will mit seiner reinen Liebe in uns wohnen.

p (optional)

œ D 7/G

œ

? # Ð.

œ

Ð

œ

Ð

œ

sta - ble,

œ

œ œ œ qui - et - ly

œ

œ œ

œ

Ð

Ð.

en - ter

in;

œ

Ð.

•

Ð

œ Ð

œ

Am

Ð. Ð Ð. Ð.

œ

œ

œ

'Mid hum - ble Em

œ

See in the

Ðœ . œ

Em

Ð. œ

œ D/C

#

?#

P (Organ opt.) œ œ œ

Ð

œ

How love - ly

œœ ÐÐ

is

the

ly

the

Tenor

Bass

P Ð

Love

-

Ð

œœ

is

œ

œ œ œ

moth - er;

Ma - ry so

ÐÐ

œœ

moth - er;

œ

Ð

meek and

œœ œœ œœ

œÐ

Ma - ry so

meek,

mild.

М

œœ

Love-ly her

œœ

Ð Ð

ÐÐ

meek and

mild.

Her

œ

Ð

œ œ œ

Ð.

new - born

œÐ

new-born

33

# Ð

œ

ba - by;

? # n ÐÐ &

#

ba - by;

?#

41

V

#

œœ

œ œ

œ

Je - sus, the

un - de

œœ œœ œœ

Ð œ

Ð

Ð. -

Ð œ

œ

filed.

œ

•

•

•

•

•

•

Ð.

œ

Ð

true,

Ð.

œ

œ

Com-forts his

œ

œ

Ð

œ œ

Ð

œ

earth - ly

Ð

œ

Ð Ð

œ œ

-

Ð Ð

guard - ian,

œ

Ð

œ

G/B

A m/C

Ð

œœ

œ

œ

Em

ÐÐ .

Ðœ . œ

Ð

œ

wea

Ð

-

ry

œ

C/E

D

œ

Ðœ . œ œ Ð Ð.

œ

Ð fam

Ð

œ -

'ly,

œ

Ð Ð

œ

œ

œ

watch-ing

œœ

œ œ

œ till

œœ œ

add Bass II

#

Am

?#

Ð œ

&

Ð. Ð.

Esu s E

Ð #œ

Am

Ð. Ð. Ð ..

faith - ful

œ œ œ

C

œ œ

Ð.

Ð Ð œ œ

Kom nu eerbiedig nader, kniel voor de kribbe neer. Aanbid Gods Zoon, Messias! Kom nu en geeft Hem eer!

Em

C/E

D

ÐÐ

œœ

Ðœ . œ

œ

D/C

œÐ . œ œ Ðœ . œ œ

Ð

morn-ing

М

Ð œ

C

G

G su s

G

C

D su s D

Ðœ . œ œ

Ðœ œ œœ

œœ

œœ

œœ

œÐ

Ð œ

œ

œ

ÐÐ .

2

G/B

E m A m7/E E m7

œ

Ð. Ð

Ð. Ð.

æ Ð œ

Ð œ

ECC17.0291.01E

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen © 2001 by Gentry Publications For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland

55

stall.

G

œ œ œ Ð.

œÐ œ œœ

U Ð.

C

Ð œ œ œœ

O dit grote wonder, geeft ons leven zin; God komt bij mensen wonen, geeft ons een nieuw begin Kniel nu neer en prijst Hem, breng eerbiedig eer; Leg uw hart en liefde voor het Kindje neer!

œ œ œ

Bass I

•

Ð

œ

Jo - seph, His

Ð.

•

strong and

?#

œ œ œ

œÐ œ œ .

yon- der

G/B B m

Vol liefde zorgt Maria, wat is het Kindje klein. Op deze aarde mag ze moeder van Jezus zijn. Jozef is sterk en troost hen, zorgend voor zijn Kind. Tot in de nieuwe morgen, Gods vrede vreugde vindt.

V

œ œ

rest-ing in

ox

D/C

Kom nu eerbiedig nader, kom zachtjes in de stal. Daar is Gods Zoon geboren, Kindje dat redden zal. Zie in de dierenvoerbak Jezus, o slaap nu zacht. En naast de kribbe os en ezel in deze nacht.

М

Ð Ð

en,

and

Kom zachtjes in de stal

Tenderly 25

G

œ

œ Ð

D

œ œ œ Je - sus, the

C

Ð Ð.

œ œ œ

œ

œ

G/B

œ

Ð. Ð

œ

© 2001 by Gentry Publications For Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

V

œ

man - ger,

Ð

sheep

ÐÐ . .

Ð

Ð Ð. Ð.

ÐÐ .

œ

œÐ œ œœ

œ œ

Ðœ . œ œ P Ð Ð ..

Ð

œ

œ p

œ

sleep - ing

Ð. °

low - ly D

Ð

œ œ

Wake not the

•

P women unison œ œ œ Ð

bend.

ÐÐ .

Ð

•

Ð.

Ð œ

ÐÐ ..

ÐÐ ..

all;

œ

œ

C/G A m/G D 7/G G

œÐ œ œ .

Lord of

œ

•

E m(add4)/G

# œ & Ð. Ð

? # Ð Ð #œ œ

œ

come and be - fore Him

Ð.

A m E su s E

Ð

•

# œ Ð

17

&

œ the

•

ba - by,

# Ð Ð.

Ð near

G

œ

œ

# Ð D/G

&

{h.T= ÇT42}

D su s D

œ Ð œ Ð

U Ð. U Ð. Ð.

G

Duration 3'02 ECC17.0291.01E


Sussex Carol Sussex Kerstlied VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal, Organ with opt. harp CHOIR : Adult Choir DIFFICULTY : Moderately

TRACK : 43 STYLE : Tradional ORDER nr : ENGLISH -17.0294.01 NEDERLANDS -17.0294.02

SUSSEX KERSTLIED Words: Traditional Orginal title: Sussex carol Vertaling: Titia Lindeboom

E

A festive, sparkling Christmas song with great movement because of the 6/8 measure. A bright and crisp arrangement that stands, also without the harp accompaniment. A choral arrangement with shining chords, beautiful rhythm changes, and an exciting accompaniment. Christmas - Hear the news the angels bring. The news of our merciful King's birth. He set us free from sin and gives us life. All out of darkness we have light.

 " 

N

Fraai en opgewekt kerstlied dat door de 6/8 maatsoort een geweldige beweging krijgt. Een sprankelend arrangement dat ook zonder de toevoeging van de harp helemaal overeind blijft. Een koorarrangement met stralende akkoorden, mooie maatwisselingen en een spannende begeleiding. Kerst - Hoor het nieuws van de engelen. Het nieuws van de geboorte van de genadige Koning. Hij kocht ons vrij van zonde en gaf ons leven. Zijn licht schijnt in de duisternis.

6

Music: Based on a traditional English carol Dale Wood

Bright and crisp LDTOT N

D

BP

1& 

Š

H

Š

Harp

D

 ! ½ ŠŠ, ŠŠ

Sw. Flutes 8, 2

Š

Š Š,

ŠŠ Š 

F D B

1& 

Š

ŠPŠ Š Š ŠŠŠ

Š Š

¨

Š

Š

AD

7 L P Š Š Š ŠŠŠ ŠŠŠ Š Š Š Š !

G VX V E P

D !Š D ŠŠ

¨

L.H.

¨

) L ¨ ŠŠ ,

With sparkle•

¨

•

Ein festliches, aufgewecktes Weihnachtslied, dass durch den 6/8 Takt eine groĂ&#x;artige Bewegung bekommt. Ein funkelndes Arrangement, dass auch ohne die Harfe intakt bleibt. Ein Chorarrangement mit strahlenden Akkorden, schĂśnen Taktwechseln und einer spannenden Begleitung. Weihnachten - HĂśr die Botschaft der Engel. Die Neuigkeit von der Geburt des gnädigen KĂśnigs. Er hat uns von der SĂźnde losgekauft und schenkte uns das Leben. Sein Licht scheint in der Dunkelheit.

11

 DD D ŠŠŠ  

D B A F D B Š Sw.Š Š Š Š Š P ŠŠŠ P Š P Š Š Š Š Š F/D

D

P

ŠŠ Š D Š ½ P Š ½ Š Š D Š P ŠŠ P Š Š Š Š Š Š Gt.

Š Š

L Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š ,

nieuws door eng - e - len"

Š

ŠŠ Š

Š

ŠŠ Š

•

Š

AD

P

L ŠŠ Š ,

ge-bracht. Een

ŠŠ Š

Š

Š DŠDŠ Š

" D

L ŠŠ ,

G 1&

F

D Š

Š ŠŠ•

D Gt.

L¨

DŠ Š

Š ! P Š P ŠŠ ,

Š

Š

ŠŠ Š •

1& 

ŠŠ Š

!Š

Š Š Š

16"

L ŠŠ Š ,

ŠŠ len

H ŠŠ 

½

Š

ge-bracht.

"

1& 

½

Š

L ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ,

21

" 

Š

Š Š ŠŠ ,

Heer

Š Š ,

ge-bo - ren

G /D

L ŠŠ

Š

Š

Š

Š

ŠŠ ŠŠ ŠŠ

ŠŠ Š Š

C/D

27ŠŠ

D

L ŠŠ ŠŠ ,

)L ¨ Š Š ,

¨

Ă? is!

Ă?

Š ,

Kind ver -jaagtG

Š

Š " Š �

G

L Š Š ,

Š Š Š

diep - ste pijn.

" Š

Š Š

•

A P/G

Š Š

Waar - om

de

L Š Š Š Š L L Š Š Š Š Š Š

Š

F/G

G

L Š Š ,

zou-den

wij

Š Š ,

Š ,

Š ŠŠ  �

G VX V

L Š Š

ŠŠŠ

G

Š , L ŠŠ

ŠŠ 

ŠŠ

Š

Š

½½L ŠŠ ŠL ŠŠ ŠŠ Š , , ¨

) Š ¨ ,

G

F/G

Š Š

Š

Š

L ŠŠ , Š ,

droe - vig zijn? Dit

zou - den wij D /G

Š

Š , Š Š ŠŠ Š Š � 2

Nieuws

Š

dat

Š

de

G/D

C/D

G/D

Š

Š Š

Š ,

Š

Š Š Kind

½ Š ½ Š Š Šde - ze nacht: Groot

Š

Š

simile

ŠŠ Š

L ŠŠ ,

ŠŠ

Š Š

L Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š ,

de - ze nacht: Groot nieuws door eng - e -

Š

ŠŠ Š

Š

ŠŠ Š

•

Š

ŠŠ Š

ŠŠ ŠŠ Š Š

ŠŠ

Š

Š

Š ,

L ŠŠ , Š ,

Š ŠŠ

zou - den wij D/G

Š

Š

Š , Š ŠŠ Š ŠŠ �

Š Š

Š ,

L Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š ,

ver-jaagt

de

droe - vig zijn?

Dit

Š

G

D/G

Š ŠŠ Š L Š Š Š Š Š Š �

ŠŠ

L Š

Š Š Š

de

diep - ste pijn.

droe - vig zijn?

Dit

Kind ver-jaagt

de

L Š

G/B G VX V/A G

C/G

G

Š Š Š

Š Š �Š Š , Š

Š

D

Š

Š ,

Š Š Š Š Š Š

Š Š ŠŠ Š

All out of darkness we have light, Which made the angels sing this night. All out of darkness we have light, Which made the angels sing this night: "Glory to God and peace to men, Now and for evermore, Amen!"

L ŠŠ Š ,

ver -jaagt

Š Š Š

When sin departs before His grace, Then life and health come in its place. When sin departs before His grace, Then life and health come in its place. Angels and men with joy may sing All for to see the new-born King.

Š ,

Š ,

L Š Š Š Š L L ŠŠ ŠŠ ŠŠ Š Š ,

ĂŚ

ECC17.0294.02E

Š 1967, Arrangement Š 2002 The Sacred Music Press, a div. of The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

56

ŠŠ Š

Duration 2'24 ECC17.0294.02E

Then why should men on earth be so sad, Since our Redeemer made us glad? Then why should men on earth be so sad, Since our Redeemer made us glad, When from our sin he set us free, All for to gain our liberty?

L Š ŠŠ Š ŠŠ , ,

Š

Š

•

Gt.

Ped.

ŠŠ Š

•

On Christmas night all Christians sing To hear the news the angels bring. On Christmas night all Christians sing To hear the news the angels bring. News of great joy, news of great mirth, News of our merciful King's birth.

{ H ŠŠŠ ŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠ ŠŠ Š Š Š � Š 

L ŠŠ ,

ŠŠ

Sussex CarolŠ Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š

G

Sw. Solo 8

ŠŠ

G

ŠŠ 

droe - vig zijn? Dit Kind

¨ Š,

¨ ) Š Š �

Š ,

Š Š

Waar - om

ŠŠ ŠŠ Š Š

diep - ste pijn. Waar - om G

ŠŠ

Waar - om zou-den wij

D/G

L ŠŠ Š Š ,

½ 

D

Ă?

L Š PŠ Š ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ

Š , , ŠŠ Š Š ŠŠ ½ Š  Š Š Š Š Š Š Š Š Š Š ŠŠ Š Š Š "  • � Š Š ½  ŠŠŠ

Š ,

dat he - mels is:

D

•

 ŠŠ

Š

ŠŠ 

ŠŠ ŠŠ ½ 

men unison

G

ŠŠ Š

Š Š ,

Nieuws van ge - luk

•

 Š

L ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ŠŠ ,

in

Š Š Š

Š 1967, Arrangement Š 2002 The Sacred Music Press, a div. of The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland

Gt. Gemshorn 8, Flute 4 Sw.

•

L ŠŠ ŠŠ Š Š ŠŠ ,

kerst - lied klinkt in

Sw.

!Š

)

½

L ŠŠ ŠŠ ,

D 1&

½

kerst - lied klinkt

D

D

Š

D D ŠŠ 

L ŠŠ ŠŠ Š ŠŠ Š ,

L ŠŠ ŠŠ ,

ŠŠ

Een

D

Š! ½ Š

¨

½ ¨

 Š ŠŠŠ Š

E D/D

E

L Š ŠŠL ŠŠ Š Š Š

No ped.

G D/D

F

P ŠŠ


Advent alleluia Blij verwachten Advent Halleluja VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal, Piano & Rhythm Adult Choir Moderately Easy 44

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0381.01 NEDERLANDS -17.0381.02 DEUTSCH -17.0381.03

BLIJ VERWACHTEN Words: C. Wesley (1707-1788) Orginal title: Advent Alleluja Vertaling: Diny Beijersbergen - Groot

Music: Jonathan Willcocks

E

The old words by Charles Wesley come to life in a new way in this Advent Carol for organ and mixed choir. A choral arrangement in which powerful unison parts alternate effectively with wonderful counterparts and delightful harmonies. Christmas/Advent: Come Lord Jesus, we are expecting you. You are our hope, reign in us forever and let Your Kingdom come.

Sturdily

# & 44

{q= Ç104}

f all unison œ œ

œ

œ

Wij ver-wach-ten

? # 44

N

De oude woorden van Charles Wesley komen op een nieuwe manier tot leven in deze Advent “Carol” voor orgel en gemengd koor. Een koorarrangement waarin krachtige unisono gedeelten verrassend afwisselen met mooie tegenstemmen en schitterende harmonieën. Kerst/Advent: Kom Here Jezus; wij verwachten U. U bent onze hoop. Regeer voor altijd in onze harten en laat Uw Koninkrijk komen.

œœ .. œj œœ œœ œ œ . œj œ œ ˙ œ œ

Ped.

D

7

Die alten Worte Charles Wesleys werden in diesem Andventlied für Orgel und gemischtem Chor auf eine ganz neue Art und Weise lebendig. Ein Chorarrangement, in dem sich starke Unisonoteile überraschend mit sehr schönen Gegenstimmen und Harmonien abwechseln. Advent/Weihnachten: Komm, Herr Jesus, wir warten auf dich. Du bist unsere Hoffnung. Regiere auf immer unsere Herzen und lasse dein Königreich komen.

&

#

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ

Op de wol - ken zie ik Hem.

?# œ œ œ œ œ

&

± C G/B G # ˙ œ œ œ ˙œ

œ œ

˙ œ œ œ ?# œ œ œ œ

œ

C/D

œœœ ˙˙ œ ˙

D7

œ . œj œ œ ˙ œ œ

œ ˙˙

œ

œ œ

œ

œ

˙

˙

œ œ

œœœ œœ f ˙ ˙. œ

œ

œ œ Am F#

œ

O G±

œ

œ œ

A m/C C

œ

E m/B G 7/B

G D su s4 D

Em

œ œ œœ ˙œ œ œ

œœœ

œ˙ œ œ

œœ œ

œœ œ

œ œœœ œœ ˙˙ n œ

œ œ ˙ œ œ ˙

œœ

˙œ œœ

œ œ

œ œ

˙œ œ

œ œ

œ

œ

A m/G D/F #

G

œœœ

Brengt ons naar Zijn eeuw'-ge wo -ning,

œ œ œ œ

G/B A m

œœ .. œj œœ œœ œ . œœ œ œ

E m/D D E m/D D 7

A m/D G/D A m/D B m/D C /D B m/D C/D D

# j & 44 œœ .. œœ œœ œœ P cresc. œ. j œ œ ? # 44 Œ ˙ œ œ

œ œ

œ˙

#

F

Œ

Œ

œ œ

œ œ

Hal -le - lu - ja,

F

?# Œ

œ

œ œ

œ

&

#

?#

18

&

#

œœ .. P œ. œ

C /D

j œœ œœ œœ cresc. j œ œ œ

Œ

B m/D C/D D

œœ .. œ.

œ

œ

˙

Ó

Ó

˙

j œœ œœ œœ j œ œ œ

?# œ

œ

œ

œ

lang ver - wach-ten.

&

#

E m7

œ˙

A 7/E D su s4 D D/C

œ

˙˙œ œ

? # œ #œ ˙

˙ œ

23

∑ Œ

&

#

?#

Ó œ

œ

&

#

?#

œœ œ œ

B

Œ

œ

œ

œ.

komt

op

œ. œ

-

E m7

œœ œ j nœ œ

j œœ œœœ œ

j œ œ

˙

œ

œ

Ko - ning der

ge - schie - de - nis.

G/B G

±

C

G/B

˙œ ˙

œ

œ ˙œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

A m7

œ œ

Œ œ œ œ œ œ œ Ó

B

C

œ ˙ œœ # œ˙ œ œ

Œ

O

œ œ

˙

œœ œ

˙

lang - en

is.

A m/C D 7

G G /D

˙œ œ

˙˙

˙ œ œ

˙ œ œ

˙˙ ˙ ˙

˙˙ F ˙ ˙.

œ

œœ

j œ # œœ œ J

In ge - be - den F#

Em A m

O

A m/C A m6

G

˙ œ œ

˙ #œ #œ

œ ˙œ œ œ œœ œ

˙ œ œ

P Œ œ œ

œ

E

# œœœ

C /D D 7

œ œ œ œ

œ œ œœ œ

Yea, Amen, let all adore thee. High on thine eternal throne Savior, take the power and glory, Claim the kingdom for thine own

E/G #

œœ

O, come quickly, Thou shalt reign and thou alone.

œ # œœ œ

F

Œ œ

œ

en ge - dach - ten,

œœ œ˙ œ œ œœ

P women unison œ œ œ œ

œ

œ œ

œ œ

hal-le - lu - ja,

Œ

œ œ

œ œ

O kom spoe-dig. A m/D

œœ .. P œ. œ

G/D A m/D B m/D

j œœ œœ j œ œ

˙ 2

C/D

œœ

œœ ..

œ

œ.

œ

œ

B m/D

˙

j œœ j œ

C/D

D

œœ

œœ

œ

œ œ

E m/D

œœ .. œ. F œ. ˙ œ

D E m/D D 7

j œ œœœ œœœ œœ

æ j œ œ œ œ

ECC17.0381.02E

© 2003 The Sacred Music Press, a div. of The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht Holland

57

Je - ru - za-lem.

œœ œ

God appears on earth to reign.

kom spoe - dig!

œ œ ˙

Em

Once for favored sinners slain, thousand, thousand saints attending, swell the triumph if his train.

œ œ

œ J

B

Born thy people to deliver born a child and yet a king. Born to reign in us forever now thy gracious kingdom bring O come quickly.

œ

œ œ

œ œ

œ

œœ

˙ œ˙ œ œ # œœ

C ad d 9 A m

Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art; dear desire of ev'ry nation, joy of every longing heart.

˙

œ. O

œ œ

œ

œ˙

˙ œ œ

DD /C

œ œ ˙

Come, Thou long expected Jesus, born to set Thy people free; From our fears and sins release us, let us find our rest in Thee.

œ

A m/G D/F #

G

œœ œ

˙˙

œ

O kom spoe - dig.

œ œ

D7

œœ

œ

œ

Dsu s

œ

œ œœ

de

œ

Em

œ œœ

Advent Alleluia

œ

Is - rael's hoop en C /D

œœœ œ f œ

B/D #

œ

Ó

de wol - ken.

œ

œ œ œ

Hal-le - lu - ja,

œ œ

ver

F ˙

Ó

Ja,

œ

D E m/D D 7

œœ .. œ. F j œ. œ œ ˙ œ

Hal-le - lu - ja,

œœ # œœ œ œ

œ nœ

œ œ œ

hoop van ons A su s2,4 A m

œ

œ œ

E m/D

œ

Heer

œ

˙

Hal -le - lu - ia,

G /D A m/D B m/D

˙

œ

Hal -le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, A m/D

œ

œ œ

œ

œ

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

œ œ G

œ

Ko-ning.

˙˙ œ.

© 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

&

on - ze

œ

naar het nieuw

œ œ

œ

œœ œœœ # œ œœœ

˙

œ œ

œ œ

G/D

œœ œœ ˙˙ œ œ ˙ ˙ ˙.

˙˙ œ

Duration 4'57 ECC17.0381.02E


Child of salvation Kind in de kribbe VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 45

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0459.01 NEDERLANDS -17.0459.02

CHILD OF SALVATION a.k.a. CHILD IN THE MANGER

Words: Mary MacDonald

Music: Gilbert M. Martin

E

Filled with awe and thankfulness we become silent in the presence of the Child in the Manger who's destiny is set because of our sins. You can feel the tension between the thankfulness for this newborn Baby, but also the sadness because of the road He'll have to travel. Christmas: The Child in the Manger inherits all our transgressions. Praise for the baby, joy for His coming. Today He stands victorious as our mighty Redeemer.

  

Warmly, gently

   

N







    

 



  

Child

in



the man - ger,

  

in - fant of Mar - y,

Dm/C







Sw.

No Ped.

Mit Ehrfurcht und Dankbarkeit werden wir still in der Gegenwart des Kindes im Stalle. Wir sind uns bewusst, dass sein Los durch unsere Sünden bestimmt wird. Wir fühlen den Zwiespalt zwischen Dankbarkeit für seine Geburt und Traurigkeit wegen des Weges, den es gehen muss. Weihnachten: Das Kind im Stall erbt alle unsere Vergehen. Wir beten es an und sind dankbar für sein Kommen. Und jetzt regiert es als großer Erlöser.

Solo voice (or small ensemble) espr.

D



Dm

Vol ontzag en dankbaarheid worden we stil voor het Kind in de stal in het besef dat Zijn lot bepaald is door onze zonden. Je voelt de tweestrijd tussen de dankbaarheid om Zijn geboorte en aan de andere kant het verdriet om de weg die Hij moet gaan. Kerst: Het kind in de stal erft al onze overtredingen. Wij aanbidden dit kind en zijn dankbaar voor zijn Komst. Tegenwoordig regeert hij als Verlosser en Overwinnaar.



5

 

  

  



  

out - cast and stran - ger,

Dm/B 



Lord

  

of all;



 

 

Em/D

Dm

 



Dm

  

child who in - her - its





all



 

our trans - gres - sions,

Gm7

 

 

F/A

© 1994 Triune Music. This arrangement © 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Duration: 3'17 Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ECC17.0459.01E

Kind in de Kribbe 

   

9

all of our B

  

  

fail - ings

on

    

      

 

  

  

A

    



   

 

F/C

Once

 TB 

Oo

 

Dm2

A/G



rit.

hap - py for -ev-er are his own,

SA

Praise

       

 

    

him fall.

F/C

13

18

  



 

Csus/B 

oh,

rit.

  

  

the most ho - ly

  

        

child

 

Dm2/C

     

 



   

  



 

Gm9

 3



       

  

    

Gm7(  5)/B     

 

     

a tempo

  

    

gent - ly and low - ly

oo

  

Dm2

a tempo

 

Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen. Ere en glorie zij dit Kind. O, ere en glorie zij dit Kind. Hij kwam op aarde, klein en eenvoudig. Nederig schepsel, heilig Kind. Zie Hem nu staan: een machtige Redder, Held die het kwade overwint. Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen. Ere en glorie zij dit Kind. O, ere en glorie zij dit Kind.

Kind dat beloofd was, onze Verlosser, Engelen zingen rond zijn troon, Hem komt de dank, de lof en de macht toe Ere en glorie zij Gods Zoon.

  

       

Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen. Ere en glorie zij Gods Zoon, O, ere en glorie zij Gods Zoon.

  

lived



be-low;

    

Dm2

Kind in de kribbe, kind van Maria, Mens zonder aanzien, Hoogste Heer. Kind, dat zich borg stelt voor onze zonden, al onze schuld daalt op Hem neer.

 

own.

Gm7



of sal- va - tion

    

     

for his com - ing,

B maj7

F7

hap - py for -ev - er are his



joy

    

F

Gm7(  5)/B  F/C Dm7/C

   

    

for the ba - by,

    

æ

ECC17.0459.01E

Ned. tekst: Titia Lindeboom © 1994 Triune Music. This arrangement © 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe: Small Stone Media bv, Holland.

58


Are you looking for Jesus? Als je Jezus wilt vinden VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 46

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0674.01 NEDERLANDS -17.0674.02

ARE YOU LOOKING FOR JESUS? Words: Herbert Brokering

E

We can find Jesus in our time too. Not as a tiny baby in a stable, but you'll find Him in places where people are in need of help, where the hungry are fed, the thirsty get water to drink, and the homeless receive shelter. Christmas: Are you looking for Jesus? Then look anywhere. Find Him alive where someone needs care. You will find Jesus serving in the midst of the least. If you're looking for Jesus, He'll be there for you.



Flowing 

       

B



    

N

Ook in onze tijd kunnen we Jezus vinden. Niet als klein kindje in de stal, maar je ontdekt Hem op plekken waar mensen hulp nodig hebben, waar de hongerige gevoed worden, de dorstige te drinken krijgen en de dakloze onderdak krijgt. Kerst: Ben je op zoek naar Jezus? Kijk dan overal om je heen. Je vindt Hem op de plekken waar mensen hulp nodig hebben. Je vindt Hem dienend tussen de allerarmsten. Als je op zoek bent naar Jezus, dan staat Hij voor je klaar.

    5



D

Auch in unserer Zeit können wir Jesus finden. Nicht als kleines Kind im Stall, sondern entdecke ihn da, wo Menschen Hilfe brauchen, wo die Hungrigen ernährt werden, die Durstigen zu trinken bekommen und Obdachlose Unterschlupf finden. Weihnachten: Suchst du Jesus? Schau dich dann um! Du findest ihn, wo Menschen Hilfe brauchen. Du findest ihn dienend unter den Ärmsten. Wenn du Jesus suchst, dann ist er für dich da.

Music: Robert Wetzler

C/F

B /F

F



   

 



 



  



a tempo

 

look - ing F

      a tempo

for

  

 

   



Je - sus?

   

 

Fsus



in

 



F



   



poco rit.



Gm7/F

 

                  poco rit.

 



   

Gm/B 

 

© 2005 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

10



 

n.b.

   

F/A

 

find Him F2/A

   

  

15

in

straw.

Gm7/B 

B /D

C/E

 

 

     

  



 

 

there

for

      

  

  

C11

Gm9

 

     

   

Feed

child

a

 



  

 

 



     

 

  



Fmaj7/A

      

 

 

who is

  

 

    



 

Je



C/E

 



Gm7

C/G

Gm9/F





-

sus,

 

        B /D

       

F       

Fsus

  

a tempo

B /C



 3

Als je Jezus wilt vinden, dan blijkt Hij niet ver; zoekt iemand hulp, dan straalt daar zijn ster.

 

C

B /C

Am/C

 

   

Dm

Geef een kind wat beschutting, verwelkom hem thuis. Waar het Kerstfeest geleefd wordt komt Jezus aan huis.

   

 Gm

 



Gm/F

æ



Duration: 3'33 ECC17.0674.01F

Sla je arm om een kind heen, en deel in zijn pijn. Als je geeft van jouw liefde zal Jezus daar zijn.

you.

  

 

Als je Jezus wilt vinden, kijk (goed) om je heen; de Vredevorst laat ons nooit alleen.

F/A

 

Les de dorst van een kind en schenk rijkelijk bij. Waar de minste gediend wordt is Jezus nabij.

He’ll

       

poco rit.

 



Als je Jezus wilt vinden, zoek Hem met ontzag, dat je een mens de hand reiken mag.

      

for

Gm7

Voed een kind dat geen brood heeft dat rilt van de kou. Als je Jezus wilt vinden, is Hij daar voor jou.

       

poco rit.



you’ll

Als je Jezus wilt vinden, zoek Hem overal. Zoek en je vindt Hem; Kind in een stal.

F/A

 

ECC17.0674.01F

Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2005 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation.

For Europe: Small Stone Media bv, Holland.

59

and

and

Gm7/B 

Seek

Als je Jezus wilt vinden

hun - gry

       

a tempo

 

F/A

If you’re look - ing

Am

  

B 9/D Am/C Gm/B 



 

19

through.

       



 





Gm7

be

  

through and

  

  

sleep - ing



cold

 

Are you

C7

awe. Gsus/B 

Keep look - ing

Gm7(11)/F

   

 



Gm7


Powered by Small Stone Media

Powered by Small Stone Media

e i t i d E t

P.O. Box 9185 NL3301 AD DORDRECHT The Netherlands Tel: +31(0)78 622 75 47 Fax: +31(0)78 616 14 92 em@il: info@europeanchoralclub.com internet: www.europeanchoralclub.com

s r e K

European Choral Club 32  

1. In the beginning 2. Hark the herald! 3. Silent night 4. En de heerlijkheid 5. O little town 6. Heaven is in this house 7. Too much...

Advertisement