Page 1

UNIEK LEDENVOORDEEL! 20% extra korting op verzekeringen van AnsvarIdéa European Choral Club heeft voor al haar aangesloten koren en de individuele leden van die koren, een collectief contract gesloten met schadeverzekeraar AnsvarIdéa.

European Choral Club presenteert AnsvarIdéa is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij met een ideële missie. Zo beleggen wij uw Powered by Small Stone Media verzekeringsgelden sinds de oprichting 40 jaar geleden, uitsluitend "schoon". Dus niet in projecten of bedrijven de betrokken zijn bij kinderarbeid, bewapeningsproductie of milieuonvriendelijke activiteiten.

ZING MET JE HART!

talogus a c C C E e d n a v ie it Speciale ed andstalige liederen Win GRATIS 00 Nederl In deze editie liederen van o.a. met 1studiotijd!!

Daarnaast ontvangen leden van European Choral Club een dvd-cd bon ter waarde van € 10,verdienen de • en Travis Cottrell aangesloten koren, afhankelijke van het aantal gesloten verzekeringen, maximaal 1 dag gratis studiotijd bij een • Remco Hakkert professionele opnamestudio.

• Mark Hall (Casting Crowns) Kijk voor meer informatie op www.ansvaridea.nl/ecc of bel 020 - 61 704 26 • Matt Redman

• Martin Zonnenberg • Twila Paris • Evert van de Veen • Janike vannog Dijk Download deze special vandaag van uw clubsite www.europeanchoralclub.com • Reuben Morgan • Martin Alfsen

Met veel nieuw kerstrepertoire!


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen

2


Zeer gewaardeerde relatie! Hier is dan de 29ste koorcatalogus van de European Choral Club! Psalm 30: 12/13: “U hebt mijn klacht veranderd in een dans, Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven.” En zo is het. Zing het uit! We hopen dat er in deze selectie weer veel materiaal staat wat u aanspreekt en kan helpen om dit te doen. Maar daarbij sluiten we onze ogen niet voor de realiteit! We horen natuurlijk alle nieuwsberichten over recessie en problemen die een aantal van u misschien ook persoonlijk hard raken. Maar een ding wat we dan zeker NIET moeten doen is te stoppen met zingen! Psalm 46: 2-4/11: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde En storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken De hoge golven de bergen doen beven. Staak de strijd, en erken dat ik God ben, Verheven boven de volken, verheven boven de aarde.” 'Staak de strijd' betekent hier niet het maar opgeven. In een andere vertaling staat 'laat af en weet', of 'wees stil en weet, dat Ik God ben!' Dit is de kerngedachte en goed om ons te realiseren. God is met ons. Op bergtoppen en in de dalen. Toen Bill en Gloria Gaither in een moeilijke periode in hun leven zaten ontstond het lied 'because He lives'. Misschien kent u het. De eerste zin van de Nederlandse versie is 'omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen....' Door het vertrouwen wat zij zo uitzongen hebben ze met dit lied de laatste decennia al veel mensen geholpen. Zo zijn wij dankbaar dat onze uitgaven al voor veel mensen en hopelijk ook voor u, woorden gaven aan gevoelens en vertrouwen in de toekomst! Met een vriendelijke groet, European Choral Club We gladly present to you the 29th catalogue of the European Choral Club. Ps. 30:11-12 “You have turned my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent.” Though times are troubled and recession around we never should lose our song! Ps. 46:1-3,10 “God is our refuge and strength, an everpresent help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surgin. Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” So whether you are reaching the top of the mountainpeak or feeling drug through the valley, give thanks and donot lose your song. We hope this collection of songs will assist you and bless you and your listeners. With kind regards, European Choral Club

3


Colofon

Index catalogue 29

Edition / Uitgave European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Thijs Mijnster, Tineke van Vugt-de Jong, Peter Grasmeijer Design / Vormgeving Rob Bruin Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer ISBN/EAN 9789077365298 NUGI 668 © 2009 European Choral Club BV – The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

CD

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Son of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sing the wonders of His love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Song of the wise men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 The soul of Christmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hij kwam voor ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I heard the bells on Christmas day (Peace on earth) . . . . . . . . . . . 15 Baby Jesus in the manger (Noel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 When the baby grew up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Silverwings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Can you hear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Come make a place in me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Come on let's celebrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 In the quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Joy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Wanneer ik naar Uw bergen kijk (Nederland Zingt Dag 2009) . . . . . . . . 31 Total praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mighty to save . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 This is my song (base on “Finlandia”) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Our praises You deserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Agnus Dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Majestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 U bent mijn hulp Heer (Nederland Zingt Dag 2009) . . . . . . . . . . . . 41 Not one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 How beautiful (Nederland Zingt Dag 2009). . . . . . . . . . . . . . . . 44 It is You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wijdt Hem uw kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Only in You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Holy and mighty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 God of every generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Welzalig zij die vrezen God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Better is one day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 The King of love my Shepherd is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Blessed be Your name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Pag

Acapellaseries a

De European Choral Club heeft voor u de 40 mooiste

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

capella liederen bijeengebracht in de

Titel

in catalogus bestelnr.

Als een hert/As the deer/ Wie ein Hirsch We've got the spirit/ Hij geeft zijn geest To God be the glory/ Loof de Heer/ An Gott sei die Ehre It's about time/'t Is nu nabij/ Nun ist es Zeit There's a Light A-Comin'/ Het licht komt No turning back/ Ik ben op weg/ Nie mehr zurück Come and be glad Kom en wees blij Swing down, chariot Mighty spirit/ Starker geist/ Machtige geest Room enough/ Plaats genoeg/ Raum genug Easter song/Paaslied/Er lebt! De vrede van uw Geest/ Instruments of peace The solid rock/ Mijn hoop en kacht/ Fels, der Christus heisst Uw naam worde geheiligd/ Hallowed Be Your Name/ Geheiligt sei Rejoice the Lord is King/ Wees blij, de Heer regeert Fill-a me up! / Vul nu mijn hart Het evangelie van Jezus Go out and tell the good news/ Ga heen, vertel heel de wereld Carol of Advent/ Lied van verwachten/ Lied zum Advent Sing when the spirit says sing!/ Als de Geest mij roept Bring a torch/Breng het licht/Bring ein Licht, Jeanette, Isabella Sweet Jesus A sign of love/ Een teken van liefde All ye who music love/ Al wie de Heer bemint Lord , speak!/ Spreek, Heer!/ Herr, sprich! A Blessing/ Een Zegen If you keep my commandments O Kom en Zie/ O Taste and See/ Schmecket und sehet Come, Glorify the Lord with me/ Kom, geef de Heer nu glorie en eer O clap your hands/ Klap in de handen/ Oh, klatsch dein Lob What/ Noem mij toch de naam Rejoice, the Lord is King! Let us be one/ Gebed om eenheid Restless is the heart/ Rusteloos is ons hart/ Ruh'los ist das Herz Kroon hem/ Crown Him/ Krönt ihn What wondrous love is this/ Hoe wonderbaar is/ Oh Liebe wunderbar Drinkin'of the wine/ Kom, drink van de wijn Gott erwälte mich The children of God De kinderen van God On justice, truth, and peace

01 12 16 14 24 12 23 15 05 08 05 10 05 06 19 26 11 01 17 22 11 03 23 01 03 24 08 02 25 17 26 03 25 02 12 13 14 06 27 28

Beluister deze schitterende liederen op de website!

4

ECC17.0002 ECC17.0331 ECC17.0436 ECC17.0386 ECC17.0722 ECC17.0326 ECC17.0675 ECC17.0416 ECC17.0113 ECC17.0208 ECC17.0133 ECC17.0283 ECC17.0120 ECC17.0149 ECC17.0515 ECC17.0815 ECC17.0310 ECC17.0024 ECC17.0462 ECC17.0649 ECC17.0288 ECC17.0064 ECC17.0670 ECC17.0011 ECC17.0068 ECC17.0710 ECC17.0220 ECC17.0032 ECC17.0757 ECC17.0482 ECC17.0800 ECC17.0060 ECC17.0775 ECC17.0036 ECC17.0342 ECC17.0363 ECC17.0391 ECC17.0143 ECC17.0828 ECC17.0856


Son of God Zoon van God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 1

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0894.01G NEDERLANDS -17.0894.02G

SON OF GOD Words: Tony Wood, David Hamilton, Michael W. Smith

T

he Light came into this world. It seemed a little flame without any meaning, but this flame cannot be hidden. It will grow and grow. This spectacular Christmas song by Michael W. Smith makes the Light shine in our dark world. The more people will join us in the “Alleluia's to the King”, the brighter His light will shine. Everywhere around us. Christmas: Suddenly our eyes behold heaven's perfect plan unfold: Son of God, love divine, timeless. One steps into time. With us now, the King of kings. We're singing Glory, Alleluia.



Rubato 

N.C.        

   

H

et Licht kwam naar deze wereld. Het lijkt een klein, nietsbetekenend vlammetje te zijn, maar de vlam is niet te doven en groeit en groeit. Dit heerlijke kerstlied van Michael W. Smith laat het licht schijnen in onze donkere wereld en hoe meer mensen zich aansluiten in de “Halleluja's voor de Koning”, hoe feller Zijn licht zal gaan stralen. Overal om ons heen. Kerst: Plotseling zien we hoe Gods perfecte plan zich voor onze ogen ontvouwt: De zoon van God, Goddelijke liefde, de Eeuwige die de tijd binnenstapt. De Koning der koningen is nu bij ons. We zingen: Gloria, halleluja!

C/G

as Licht kam in diese Welt. Es scheint eine kleine, unbedeutende Flamme zu sein, aber die Flamme ist nicht zu löschen und wächst und wächst. Dies herrliche Weihnachtlied von Michael W. Smith lässt das Licht in unserer dunklen Welt scheinen. Und je mehr Menschen sich dem „Halleluja für den König“ anschließen, desto heller strahlt sein Licht. Überall . Weihnachten: Plötzlich sehen wir, wie Gottes perfekter Plan sich vor unseren Augen entfaltet: Gottes Sohn, göttliche Liebe, der Ewige tritt in unsere Zeit ein. Der König der Könige ist jetzt bei uns. Wir singen :Gloria, Halleluja!

    



 

 

     

(Chime)

  

Son of

     

pur - est light;

D  sus

D  sus

    

     

 

is here to -

D  sus

      

 

© 2007 Word Music/SmittyFly Music/New Spring/Row J. Seat 9 Songs/(Gratia Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland

Duration: 4'37 ECC17.0894.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

    

    

26

    

14

night,

step- ping through

 

B m add2

   

 

    

hold

G  sus

  

 

G

          

    

22

E m

  

 

    

  

      

God,

G /D 

     

 

   

 

G  add2

 

 

 

   

D maj 7

   

    3



love di - vine,

A 7(no5)/D 

   

un - fold:

D /F

    

  



CHOIR: unis. (warmly)

 

Son of

       

  

heav - en’s per - fect plan G /F



  



  

 

D 6

 

   

 

time.

be -

C

B  sus

       

 

Son of

Slightly faster

   

E m add2 /D 

 

   



    

29

   

   

  

 

      

God. D maj 7

       



 

time - less One

our eyes

D /C 

    

Sud - den - ly,

D maj 7/F

     

    

18

G  add2

      

  

this sa - cred sky.

 

F m/A 

     



 

     

      

    

33

   

steps in - to

 

   

D /C 

       

   

E  m/D 

now,

5





F m/A 

  

   

   

the King

C

     

 

 

of

kings.

G  sus

    

G /F

 

E m

    

 



le

  

-

B  m/E 

 

        4

 

 

D maj 7/F

   

lu

  

E  m/D 

 

      

 

 

   

   

molto cresc.

 

and

D /F

 -

 

 

    

 

With us

D  add2 /F D /F

an - gels bow

  

      



thing?

 

E m



-

 

      

Men and



sing - ing, “Al

 

 

 

G

   

   

 

 

 a

E  m6/G  G 

     

 

 



of such

G

                       

ECC17.0894.01G

B m

 

B  m/F

 



Who could dream

     

 

 

 

  



    

high

    

D (no3)

 

 

Lord on

D maj 7

 

       

 

  

God,

 



  

   

F

Fm

    

A m

Male SOLO (warmly, simply)

  



             

 

    

    

10



C m G m A         

 

    

     

D



6

    



Music: Michael W. Smith Arr.: David T. Clydesdale

   

ia,

A 9(no3)/D 

   

       



sing,

G

            

molto cresc.

 

al

E  m/C 

 

       

-



   

le

C

            

 

-

    

ECC17.0894.01G


      

37

     

lu

B m

   

all unis.     

 

-

      

a tempo sub.

  

slight rit.

ia.”



E /G

  

 

slight rit.

 

    

 

   

 

40

 

N.C.

a tempo sub.

 

     

 

 

    











al - le - lu - ia.”

  

 

      E /B 

      

  

   

F/B 

      

al - le - lu - ia.”

         G m7

C m/G

 

   

Gm



C m7/F



      

      

We’re sing - ing, “Glo

-

ri

E /F

 

F

-



 

 

 

B  add2

B

 

 

 

 

5

æ   

     

    



Sing - ing, “Glo - ri

 





We’re sing - ing



E /F

    

 

 

 

F7



glo - ri

    F 7sus

 

-

 

   

C m/B 

  

B

    

 

   

   

E

 

B

 

  



E /B 



     

“Glo

-

ri







 

F/E 

 

 

 

-

  

 

     

F/B 

 

E /B 

         



 -

E

 

     

 

al - le - lu - ia.”

G m7

   

a!”

      



We’re sing - ing, “Glo - ri - a,





-

     

  

 

ri -

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,



 

6

ECC17.0894.01G



ia.



B  sus

B

 

           



E  m7/D  D 

 

“Glo

 

   

 

  

    

 

 

 

 

 

   

C m/G G m

 

   

æ

ECC17.0894.01G

 



    

 

  

G /D 

 -

A /D 

   

7

 

 

-

ri

-

        

Zoon van God, liefde puur. Tijd staat stil dit kostbaar uur. Mooier dan de mooiste droom, hier bij ons de Koningszoon. Laat ons knielen voor Gods Zoon, zingen, “Halleluja, halleluja.”

 

A /D 

   

G /D 

     

Wij zingen, “Gloria, halleluja!” Want God is met ons, Immanuel. Wij zingen,”Gloria, halleluja!”

       

ri -

 

 

“Glo



Zoon van God, Licht zo zacht; Hoogste Heer is hier vannacht. Kom aanschouw Zijn Heiligheid. Wees nu stil en kijk ernaar, Gods belofte werd echt waar: Zoon van God.

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

       

-

      We’re sing - ing, “Glo - ri            

D /A  G /D 

  

          



al - le - lu - ia.”

 

 

B  add2 /C

    

          

 

        

 

a!”

 

a!”

-

 

    

D

F

55

                   

    

B



 -

Zoon van God

52

B

B  sus

             

F

 

 

B  add2



C m/B 

 



      

B

  

       

a.”

      

“Glo

   

al - le - lu - ia.”

     

a!”

a!”

      

E /B 

  

al - le - lu - ia.”

43

 -

     

49

    

   

ri

   

F/E E            

           

-

 

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

E

    

“Glo

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

       

  

Sopranos or Solo

+ CONGREGATION            

    

  

46

al - le - lu - ia.”

    

  

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

    

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

 

- a!”

   

  

       

- a,

G /D 

 

-

D

   

 

al - le - lu - ia.”

 

E  m7/D  D 

             

D /F

   

   

ECC17.0894.01G Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2007 Word Music/SmittyFly Music/New Spring/Row J. Seat 9 Songs/(Gratia Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland

6


Peace Vrede VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 2

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0903.01B NEDERLANDS -17.0903.02B

VREDE Words: Martin Zonnenberg

I

n a world filled with hunger, war and violence we are longing for God's mercy. He alone can fill our hearts with His peace. This song invites us to be still and take a moment to turn our eyes expectantly to the One Who securely holds our lives in His hands. General/Christmas: Lord, our God, grant us Your mercy and give us peace in our hearts. Peace on earth, glory to God.

         

I

n een wereld vol honger, oorlog en geweld verlangen we naar Gods genade. Alleen Hij kan onze harten vullen met zijn rust en vrede. Dit lied nodigt ons uit om stil te worden en onze ogen vol verwachting te richten op Hem die ons leven vast in handen heeft. Algemeen/Kerst: Heer onze God, schenk ons Uw genade en vrede in 't hart. Vrede op aarde, ere zij God.



Adagio 

E

            

Organ 8' 8' 4' 4' trem.

I

n einer Welt voll Hunger, Krieg und Gewalt verlangen wir nach Gottes Gnade. Nur er kann unsere Herzen mit seiner Ruhe und seinem Frieden füllen. Dies Lied will uns stille werden lassen, damit wir unsere Augen voll Erwartung auf den richten, der unser Leben fest in seinen Händen hält. Allgemein/Weihnachten: Herr, unser Gott, schenk uns deine Gnade und unseren Herzen Frieden. Friede auf Erden, Ehre sei Gott!

    

8

    

B /D

 

      

E

A

 

-

 

B 7/D

E

 

Vre

E



 

 





E

-

 

de,

 

vre -

  

 

 

de,

   





-

 

aar

A /C

rubato

op

de

  

vre

 

de,

     

Music: Martin Zonnenberg





e -

-

 

God.

 

Heer,

E

B

      

 

 

   

 

 

 



ons

ge

 

 

F7/C

B



schenk

B /D

    

21

a capella

Vre

    



 

God,

 







 

-



de,



 

on - ze



    

17

 

 

 

 

2nd time "Oo", mel. instr. ad lib



 



vre -

 



B /F

na

-

de

 

Gm

 

Fsus

F7

 



- de,



 

B /D

E

E maj7

 





vre - de

op

   

2

ge

 

 

-

na

  

F7/A



-

Fsus

F7



 



aar - de,





e

Oh Lord our God grant to us mercy, Grant to us Your mercy en peace in our hearts.

B



Peace (4x) Peace be on earth here, glory to God

 







B



 



 

-

 

re





 

zij God.

   

ECC17.0903.02B Eng. Tekst: Adrianus Vermeulen © Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

7



Peace (4x) Peace be on earth here, glory to God

de,



B 7/F

't hart.





in



 



zij

E /G

 

de

-

F7/B 



 

 

 

   

 

Uw

 





vre

 







 

 

  

en

-

F

  

 

schenk ons



-



re

B 7/A 

Peace 

-

B



-



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

     

-

B /D

© Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

12



 

Duration: 3'46 ECC17.0903.02B


Sing the wonders of His love

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 3

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH -17.0899.01H

SING THE WONDERS OF HIS LOVE Words: Travis Cottrell, David Moffitt, Sue C. Smith

Music: Travis Cottrell, David Moffitt, Sue C. Smith Arr.: Travis Cottrell

L

et us praise the Lord with all of our hearts and tell everyone of His great wonders. We have a God of miracles Who has come to set us free and to offer us eternal life. This explosive song bubbles with energy and is an energetic invitation to everyone to come and join the celebration! A powerful choral arrangement that swings and rocks from the beginning until the very end. Christmas/General: God is with us, all is well. He is here, Immanuel. There is no one like the Lord our God. Tell about His righteousness, the glory of His might. Sing the wonders of His love now and for evermore.

L

aten we Hem eren met heel ons hart en iedereen over Zijn wonderdaden vertellen. Wij hebben een God van wonderen die gekomen is om ons te bevrijden en eeuwig leven te geven. Dit explosieve lied bruist van de energie en is een feestelijke uitnodiging aan iedereen om feest te vieren! Een geweldig afwisselend koor arrangement dat swingt en rockt van het begin tot het eind. Kerst/Algemeen: God is met ons, wees gerust, Hij is Hier, Immanuël. Niemand is als de Heer, onze God. Vertel iedereen over zijn gerechtigheid en zijn glorierijke macht. Bezing de wonderen van zijn liefde nu en altijd!

Dm7                                         

ir wollen ihn loben und jedem von seinen wunderbaren Taten erzählen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut und er ist gekommen, uns zu befreien und ewiges Leben zu geben. Dieses explosive Lied sprudelt vor Energie und ist ein Einladung an jeden, um zu feiern! Ein großartiges, abwechselndes Chorarrangement, das von Anfang bis Ende swingt und rockt. Weihnachten/Allgemein: Gott ist mit uns, alles ist gut. Er ist hier, Immanuel. Niemand ist wie der Herr, unser Gott. Erzähle jedermann von seiner Gerechtigkeit und seiner glorreichen Macht. Besing die Wunder seiner Liebe jetzt und allezeit!

    

  

Sing the

     



 

Dm7

   

                     

won - ders of

       

  

   

His love!

           

G13

  

  

Sing the

 

Dm7

   

   



  

A7( 9)

            

         Sing the won - ders of His love                         

   

   

    

     

Dm7

 

 

  

   

   

G13

       

     

       

           

        

    

Sing the

     

Dm7

G13

  

    

 

  

 

  

      





God

    

  

     

is

        

with

  

   

        

   



            

us, all

   

G13

is

       

  

well!

He

 

Dm7

   

   

2

        

is

 

  

 

   

  

   

G13

-

u - el!

       

 

   

Dm7

 

  

 

  

 

 

      

Duration: 4'25 ECC17.0899.01H

   

ECC17.0899.01H

8

 

doot

 

  

our God! teous - ness,

   

There’s

doot

doo

Dm7         

Em7

       

There’s the

 

 

 

A7(  5)

 



  

    

like of

 

His His

 

love! might!

 

   

 

 3

  

noth - in’ glo - ry

Dm7

 

A7( 9)

     

         

doot

 

    

 

Doo

no - bod - y else Come on and shout

  

      

                F/A

 

       

      

      

N.C.

     

      

  

 

G7

  

A7( 5 9)

N.C.

            

Doot

    

Lord righ -

 

 

Now and for - ev - er - more!

   

  

 

the His

                

     

      

here, Em - man

     

  

  

   

   

G13

    

Dm7

       

   

Who is like Tell a - bout

33

22

  

SOLO, with freedom

      

           

Dm7

         His love             

won - ders of

   

      

   

N.C.

   

G7

       

26

His love!

       now and for - ev - er - more!               

  

  

           

      Dm7

    

      

   

A7( 9)

© 2007 New Spring Publishing/CCTB Music/Imagem Music cv/First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

30

18

  

        

G7

  

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

 

9

won - ders of

     

       

 A7(9)                              

                      

                           

5

W

14



Agressive R&B feel 

N.C.                 

  

like your

Him praise

    

   

be - low, to God

no be -

   

No Be -

  

  

 

ECC17.0899.01H


  

   

36



 

bod - y like Him a - bove! cause He has heard our cry!

   

bod - y like Him a - bove! cause He has heard our cry!

  

    



   

 

   

39



-





 

       

 

His good our dark

-

  

come shine

I just wan - na sing of Hope is here to light up

   

 

G/A

  

 

   

  





ev - er and ev - er and ev

-

er and ev - er,

                   

ev - er and ev - er and ev

-

er and ev - er,

 

 

      

     

         u - el!

Sing

the

                      

Dm7

   

 

  

 



        

 

        

Bm7

4

 

 

 

   

 



  

Cdim A/C 

    



    

   

           His love

   

       

G13

 

    

  

 

54

A7( 9)

    

  

 



BASS

A7(  5)



A7( 9)

                           

  

66

    

  

     

D(no3)

 

ALTO

  

 

       

Tes - ti - fy,

tes - ti - fy

     

N.C.

      

love!

Gm

         

Sing the won - ders,

  

D(no3)

 

     

 

        

sing the won - ders,

  

D(no3)/C

 

 

  6

        

   

       

  

 

      

      

      He

is

Dm7

     

  





here,

Em - man -

   

   

  

G13

N.C.

is well!

G13

   

  

              

              

  

  

      

   

 

          

Tes - ti-fy,

  



TENOR

 



   

G13

   

ECC17.0899.01H

I’ll

     

     

    

love!

        

sing and

   

shout!

       

  

   

 

 

 

   love,

 

tes - ti

I’ll

   

Sing the won - ders,

D(no3)

  

tes - ti - fy to the won - ders of His

                 of His

-

 

      

  

 

   

  

       

His

 

to the won - ders, the

fy

    

sing the won - ders, D(no3)/C

 

sing

the won - ders,

  

D(no3)/B

 

 

 

          

 

sing the won - ders,

     

D(no3)/B

   

  

74

     

love,

sing

  

 

SOPRANO

74

       love!

    

    

 

ECC17.0899.01H

 

Sing!

 

   

I’ll

Tes - ti-fy,

I’ll

 

love!

          

  

   

  

D(no3)

sing and shout!

   

         

 

sing!

  

 

 

tes - ti - fy

I’ll

   

 

sing the won - ders,

  

D(no3)/C

 

   

7

9

I’ll

tes - ti - fy to the won - ders of His

Sing the won - ders,

 

sing!

            

love!

His

D(no3)/B 

     

His

            

of

the won - ders,

        

won-ders of His

    

 

  

D(no3)/B

 

  

now and for - ev - er - more!

   

5

love!

      

to the won - ders of His

   

us, all

   

       

     

with

     

   

  

  



70

  

is

 

won - ders of

  

 

                     

 

           

of His

 

   

 

   

His love

G13

Dm7

    

the



              

ECC17.0899.01H

            

sing the won - ders, D(no3)/C

  

     

Dm7

 

won - ders of

  

Sing

now and for - e - ver - more!

    



Sing the won - ders,

 

            

       

         

Dm7

   

     

     

  

God

D(no3)/B 

62

the



                     

Sing

     

His love!

              

     

     

      

For -

   

His love!

   

          

  

doo

won - ders of

  



     

                   

G13

Sing the

50

For -

come on and tes - ti - fy! Bright and Morn - ing Star!

won - ders of

  



  

           

  

A



   

 

             -

58

     

 

-- come on and test - i - fy! the Bright and Morn - ing Star!

                       E7

G13

Doot

 

                   

42

to - night! ’ry heart!

ness! ness!

Dm7

 

    

to earth one ev -

  

  

  

     

   

     

CHOIR

G13  Dm7                                                   

   

  

 

    

SOLOIST may ad lib

  

Dm7

     

ness, ness,

F/G

46

just wan - na sing of His good is here to light up our dark -

    

        

N.C.



-



 

-I Now Hope

  

  

  

       

   

  

       

 

I’ll sing

  

      love,

  His

 

to the won - ders, the

sing

  

   

the won - ders,

D(no3)/B

 

 

 

 

         

 

æ

ECC17.0899.01H


Song of the wise men Lied van de wijzen VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately 4

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0902.01H NEDERLANDS -17.0902.02H

SONG OF THE WISE MEN Words: John Parker

J

oin the wise men on their journey in search of the newborn King. A colourful group of people with the joyful mission to offer Him their gifts. This exiting choral arrangement bursts with energy, movement and contagious joy. Also notice the way the song “Kings of the Orient” is used. First introduced as a new song, later sounding together with the original arrangement. Christmas: Wise men are coming. Starlight is showing them the way to the baby, send from the heavens to Bethlehem. Mountains and trees, come join in our song, a glad alleluia as we go along.

Moderately 

Em

R

8

G

search - ing in

Am



  



15

 



  

 

       G

 

18



 

       

 

Moun - tain and



ear - nest for Am/G

 

 

   

 

    we

go



22



 

  

 



Em

C

 

 



join



  

  

    

   

Em

  

   

 

F m7(  5)/E

 

  a

glad



Em

  

 

    

   

   

        

Am7/E

 

 

the

D

 

east - ern ridge,

   

 

  

 

       

C7

     

 

     

66

      Am/E

     

wise

men

C

are





 

  

   

 

C7

           



three

kings

 

of

 

        

B m

and foun



   



    

 

 



yon

 

-

æ

    

  

ECC17.0902.01H

10

  

field

Fm



 

 

 

 

 

-

tain,

E

 

      der

-

 



star.

moor

  



  

rit.

 

Fm/C

C7

 

  

   

    Fm

    

  

7

E 7

rit.



 

 

  

  

      

 

ing gifts

we

 

 

 



and moun

A

  

  

 



 

O

  



  

 



 

Duration: 3'50 ECC17.0902.01H

bear

Fm

 



          



 

Or - i - ent are,

 

Gm7(  5)/F Fm

 



 

com - ing,

   

 

 

B



 



                

Em

 

fol - low - ing

         

+ opt. Cong.

tra - verse a - far

  

and

"We Three Kings Of Orient Are" Tune: KINGS OF ORIENT (Tune & Words: John H. Hopkins, Jr.)

     

F m7(  5)         

 

      

Em

trav - ’ling through waste - land

rid - ing

Em

o - late wild,

63

 

Em

as

Em/B

Em

3

      

          

find the Mes - si - ah

 



-

Fm

       

al - le - lu - ia

Her - od had sent them to

 



des

 

         

     



   

     

       

  

 

Am7/E

We

Bsus B

   



F m7(  5)/E

   

      

B7

G

   

         

Em

 

                       

æ

    

B

   

Bsus

 

 



 

 Am

Am

 

 

hills and the des - ert,

Em

     

60





            

in our song,

the

Am7/E

© 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

B



  

Em

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Child.

 

O - ver the plains,



       



a - long!

   

Am B             



  

  

Christ - mas

 

come

   

  



   

     

 

F m7(  5)

 

tree,

 

God’s





D

  



eh mit den Weisen mit, auf die Suche nach dem Königskind. Ein bunter Zug mit dem feierlichen Auftrag ihm Geschenke zu bringen. Ein herrliches Arrangement voll Bewegung und ansteckender Fröhlichkeit. Achte mal drauf, wie das Lied „Kings of Orient“ darin verarbeitet ist. Erst als neues Lied, später im Zusammenklang mit dem Original. Weihnachten: Die Weisen kommen. Der Stern zeigt ihnen den Weg zum Kind, vom Himmel gesandt nach Bethlehem. Berge und Bäume, kommt singt mit uns: Ein frohes Halleluja, während wir uns zusammen auf den Weg machen.

Am7/E

        

eis mee met de wijzen die op zoek zijn naar het Koningskind. Een bonte stoet met de feestelijke opdracht om Hem geschenken te brengen. Een heerlijk enthousiast koor arrangement vol beweging en aanstekelijke blijdschap. Let ook op de manier waarop het lied “Kings of Orient” is verwerkt, eerst op zichzelf staand, later in samenklank. Kerst: Wijzen komen uit het oosten. Het licht van een ster wijst hen de weg naar de baby die vanuit de Hemel in Bethlehem is geboren. Bergen en bomen sluit je aan bij het loflied, zing: Halleluja terwijl we samen op weg gaan.



                                                  

5

11

Music: Mark Hayes



-

 

 

tain,

 

         

a tempo



star



A 2

  

 

of won - der,

  

 

         

a tempo

ECC17.0902.01H


     

  

70

     

star



of night,

D

     

 

    

 







  

     

73

     

 

 

west - ward lead

      Fm

     



star

A 2

 

E

       

77



D

 

 





A

E

        

Light.

  

SA

 

TB

C      

   

gifts

  

for

in

the

96



8

- fect

 

D

kings

plains,

they

o - pen

their

trea - sures,

Bm/F 

F m

 a

King they



  



to the Boy.

Bm/F 

F m

    

  



     

  

 

 

and



      

     

86

           

C

       

         

join

     

      Bm

  

       

 Christ

so

    D

 

sin - cere - ly,

C

     

 



wise



 



men are ech - o - ing

 

Bm

 



  

10

 

Bm7/A

  

 

 

 

 

glad - ness

G m7(  5)

  

   

 

and

      F m

    



ECC17.0902.01H

11

    

 

  

  

   



 



 

 



F m

 

    

  a

   

  F m/C 

 

 

F m

 

 

G m7(  5)



  

glad

     



  

-

der

 



 



Fm/A 

   

 





F sus/C 

      



  

   

 

    A

 

    

 

   

  

   

F m

 

    le - lu,

     

 

 

 

 

 

 

 

 

al



A

E

 

      

   

     go

F m/C 

a -

C 7

         

-

                 

E

come

   

we

Bm

  

tree,

   



 



E

 

as

A

11

ECC17.0902.01H

     

 

 

Moun - tain and

-



                       

 

 

  

 

  

 

Al

B m





     

Fm

  

  

al - le - lu - ia

   



 

search - ing in ear - nest for



 

 

      



 C    

 

 

in our song,

   

C

  

      

fol - low - ing yon



 

a - far

B m/F

tain,



            

G m7(  5)



C



         

   

  



 

des - o - late wild,

-

9

long!



Fsus/C

    



  

Child.

joy!

 

and

  

   

tra - verse

        

C



 

Christ - mas

      

D

     

      

and moun

99

wor - ship - ing

E

 

 

we

wise men are com - ing,

Gm7(  5)

  

 

God’s

moor

 

star.

     

gifts

 

tain,

 

 

 

 



102

-

E

ing

trav - ’ling through waste - land

rid - ing the east - ern ridge,

Bend - ing

       

  

pre - sent

and foun



ECC17.0902.01H

-



  

field

    

 

 

Fm

83

the

    

of

the

B m/F

        

 

  

bear

            

 

three



 

O - ver



    

Per

   

   

house - hold

           

Fm



    



hills and the des - ert,

   

    

  



105

  

 

thy

A 2



us to

A 2

AB

 

Or - i - ent are,

                       

                



F m

      

Now

          

93

90

A 2 Gm7(  5) C                           

 

We

 

 



 

    

80

ty bright,

  

guide

 

ST

  

-

D



 

beau



A

  

 

 

al







 

-

      

end Cong.

         

 

      pro- ceed - ing,      

 

      





still

A

 

roy

with



  ing,  

-

  



Bm

   

   

le - lu,

  

F m

          

ECC17.0902.01H


    

109

al

   

-

 

       le - lu - ia,

al - le

       

 

      

Bm

F m/C 

A       

     

         al - le - lu,         

-

F m

-

F m/C 

 

A

F m/C 

C 7

      

 



 

 

al - le

cresc.

      

        

ia,

F m

        

al - le - lu - ia,

C 7

       cresc.

 

 

F m

     

 



       Al

F m

           

E

A

 

 



 

lu

F m/C 

C 7

  

C 7

F m

      12

 

 

 N.C.          

F m



      

 

Zo sprak Herodes: ,,Breng mij naar die Koning, voor die Messias buig ik mij graag neer''. Maar God onthulde zijn kwalijke plannen en de drie magiërs keerden niet weer. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

    

Sterrenlicht trekt een baan langs de hemel, stralend en fonkelend boven het zand, licht toont de wijzen de weg naar het kindje; 't kwam van de hemel naar Bethlehems land. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

     

al - le - lu -

C 7

      

Wij, drie wijzen, komen van ver, dragen goud mee over de berg, langs fonteinen, door woestijnen, volgen wij gindse ster. O, ster die schittert in de nacht, koninklijke sterrenpracht, blijf ons leiden, breng ons bij de Zoon waarop de wereld wacht.

 

  

al - le - lu - ia!

     

Dwars door het veld, door bergland, woestijnen, nauw'lijks beschut tegen hitte en wind, reizen er wijzen uit oosterse streken vurig op zoek naar een goddelijk Kind. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

E

      ia,  

 

 

le - lu,

       

              

 

-

Lied van de wijzen

                

  

-

Bm

      

     



 

             117

 

ia!

 

      al - le - lu - ia,          

lu

     

 

              Bm

-

         

  

113

-

   

Hier in het huis bieden zij Hem hun schatten, reukwerk en waardevol goud voor dit Kind, vol van ontzag buigen zij zich voor Christus, eind van de reis, waar hun vreugde begint! Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

 

      

Hallelu, hallelu, halleluja, halleluja!   



ECC17.0902.01H Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

The soul of Christmas Het hart van Kerstmis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 5

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0909.01D NEDERLANDS -17.0909.02D

THE SOUL OF CHRISTMAS Words: Martin Alfsen

nice and laid back Christmas song filled with warmth, hope and expectation. Christmas surely is the time of year in which people get together and share their hopes and dreams. It's a time of hope for a better future. The Son of God has come to save us! He is the heart of the Christmas season and He wants to shine His light into your life! Christmas: Rejoicing and singing, hoping and praying, longing for joy and love. We celebrate the Light in the darkness. This is the season, He is the reason; He is the soul of Christmas.

E

en heerlijk laid back kerstlied vol warmte, hoop en verwachting. Kerst is bij uitstek een tijd waarin mensen samen komen en hun dromen en verwachtingen met elkaar delen. Het is een tijd van hoop op een betere toekomst. De Zoon van God is gekomen om ons te redden. Hij is het hart van het kerstfeest en Hij wil zijn licht ook in ons leven laten schijnen. Kerst: Samen zingen, vol blijdschap feestvieren, hopen en bidden, verlangen naar blijdschap en liefde. We vieren het Licht dat in de duisternis ging schijnen. Dit is de tijd van het jaar, Hij is de reden, Hij is het hart van het kerstfeest.



Heavy gospel feel 

 

A

Music: Martin Alfsen

      

Solo



 



Dm

C/E D m/F C/G

  

 

 

          

5

 

 

Can - dles burn - ing Nights that are long - er sleep in the man - ger

in herrliches laid-back Weihnachtslied voll Wärme, Hoffnung und Erwartung. Weihnachten ist die Zeit des Jahres, in der Menschen zusammenkommen und ihre Träume und Erwartungen miteinander teilen. Es ist eine Zeit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Der Sohn Gottes ist gekommen, uns zu retten. Er ist das Herz des Weihnachtsfestes und er will sein Licht auch in unser Leben scheinen lassen. Weihnachten: Gemeinsam singen, fröhlich feiern, hoffen und beten, sich nach Freude und Liebe sehnen. Wir feiern das Licht, dass in der Dunkelheit scheint. Dies ist der Moment des Jahres, er ist der Grund, er ist die Seele des Weihnachtsfestes.



 

 

E

      Oo

G

    



F/G

    

 



G









 

Child - ren with joy So man - y hearts by kings sur - round - ed

 

 

So

    

C

     

  

 

D m/G

 

  

 

 

ma - ny

 

hearts

Dm

C/E









Snow Days The new

 

 

 

C

  

      

that are

 

   

   

   

 

eyes long - ing with shep herds -

  

long

C/G

   

© 2005 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

a-

 

Oo

in their that are and

  

flakes fall - ing that are short - er born ba - by

-

   So



ing

G





  

Duration: 3'36 ECC17.0909.01D


8

 

 

 



  

  

   Oo

  

Oo

 



G/F

F ma j 7

 

  

     F

     G/A

 

Choir             

    

F

  

16

  



 

love

 



This



C/G

G

           

 

   

is



Dm7 C/E



 

 

  

 

G/F





He

 

F ma j 7

2

 



the sea - son

Em

 

   

   



   

F

C

  

        

   

is

Dm

C/E





  

 

 

 

Kort zijn de dagen, lang zijn de nachten, Zovele harten verlangen, Zoekend naar wat is verloren. Dit is het hart van Kerstmis.

 

Vol vreugd'.....

  

Vol vreugd'.....

Kind in de kribbe slaapt in de stal en Herders en koningen knielen. Zo klein en kostbaar in Gods ogen. Hij is het hart van Kerstmis.

   

 

 



the rea - son

G/A

Refrein: Vol vreugd' en zingend, hopend en biddend Zoeken wij liefd' en rust. Hij is de reden, Jezus geeft vrede. Wij jubelen en willen Hem eren.

and



 

Sneeuw op de straten, brandende kaarsen, Kind'ren met stralende ogen, Kerkklokken klinken, mensen zingen: Dit is het hart van Kerstmis.

   

Long - ing for joy

A m7



 

Het hart van Kerstmis



 

    



  

G

     

  

 

 

D m/F C/G

 



Christ - mas Christ - mas Christ - mas

of of of

       

E m7

F

  



Hop - ing and pray - ing

 G/F     

  



     

Re - joic - ing and sing - ing

C/E



     

                Dm

A m7



12

      



 

E m7



 

This is the soul This is the soul He is the soul

  

 

 

   

sing - ing Church - bells ring - ing feel - ings 'cause some - one's miss - ing pre - cious God's great treas - ure

Choirs lone - ly small but so

C

we

A m7

æ  

ECC17.0909.01D

ned.tekst Pier Hiemstra © 2005 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland

He came Hij kwam voor ons VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0904.01E NEDERLANDS -17.0904.02E

HIJ KWAM VOOR ONS Words: Erwin de Vos

T

ake a good look and be amazed! This Child might seem like any other, but realize that this is your Saviour! He has turned the history of all people for eternity, He will be King, now and forever. This easy to sing choral arrangement is a powerful call to all of us to follow Him, every day. Christmas: He came for us, seemed fragile and like a normal child, but He is great and mighty! Are you willing to go, just like the wise men did? Are you willing to follow His path from now on?

      

Music: Leon van Veen



 E      

C-instrument

 

 

  

A/E

 



B dim

E

  

 

C m

Bm11

  



 

       

                                      

K

ijk maar eens goed en verwonder je. Dit kind ziet er misschien heel gewoon uit maar weet dat dit je Verlosser en Redder is. Hij heeft de geschiedenis van de mensheid voor eeuwig veranderd, Hij zal voor eeuwig Koning zijn. Een eenvoudig arrangement met de krachtige oproep om Hem te volgen, elke dag. Kerst: Hij kwam voor ons, leek kwetsbaar en klein, maar Hij was machtig en groot. Ben jij, net als de wijzen, bereid om te gaan en zijn weg voortaan te volgen?

  

4

 

     

 E dim





 

F m

F m7/E

 

 

B7/D 

  

 

                                                         A

S

chau gut hin und wundere dich. Dieses Kind sieht dann wohl ganz gewöhnlich aus, aber sei dir im Klaren, dass es dein Erlöser und Retter ist. Er hat die Geschichte der Menschheit für immer verändert. Er wird ewig König sein. Ein einfaches Arrangement mit dem straken Aufruf, ihm zu folgen, jeden Tag. Weihnachten: Er kam für uns, schien schwach und klein, aber er war mächtig und groß. Bist du, wie die Weisen, bereit, seinem Weg zu folgen?

  

7

 

 

D dim

  

 D dim7(11)

 C m

 

E



 

                                                           B13(no3,5)

E/B

A

© 2009 Small Stone Media bv, Holland

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

Duration: 4'09 ECC17.0904.02E


  

10



 

  



     

F m

  

Bsus

E

B7

A

  

    



          

 

E/G 



E

A

 

  

    

19

 

mach - tig

        on - schul - dig en         

kind

      

B dim

        E

 

 

C m

     



       

 

16

zijn.

   Hij    

F m7/E

  Fm     

                   

     

  

28

    

                        

  

     

31

1

legd

      

 

B

   

 

   

 

Dm

     

  

Dat

 

al



       

F/A

B

  

En je lot en volg

  

      E

en

 

    maar   



klein

  

D dim

 



in jij

Zijn zijn





      

Een

F dim

 

    F



A





   

 

   

Hij



 

    



 



 



A/E

E

A/E

 

  



spro - ken en zei: ko - men van ver

  B/D     

E





Een Ze



 

  





   

    

 

on - schul - dig

C dim/E

 



 

 



 

 

zijn

Gm

  



kind zul vol - gen E/G 

 

 

 

jij krij - gen het licht van

  

A

   

 

Hij een

 

    

4

      

Hij

Gm7/F

            

ECC17.0904.02E

Eng. Tekst: Leon van Veen / Erwin de Vos © 2009 Small Stone Media bv, Holland

14



zou staan uit

 

 

 

de

F m

Bsus

 

B7

    





F /A 





 

  

ge te

 

   

 

maakt jul - lie hel - de - re



A/E

 

  



    

æ

 

Ma - ri - a be - slui - ten

E

  



heeft tot wij - zen

Three wise men decided to come from afar In search of this child They all followed a star If you are like them: in search of a light Then surrender yourself to his might



 

God Zelfs

The Lord spoke: Maria, child listen to me Know, you bear a boy And He will set you free Did you hear our Lord, do you understand and have you put your life in His hands

en

 

A child, born innocently Our savior eternally He came to us, seemed fragile and small But He was the King of Kings He would give His blood for our sins

 

op



          

He Came



die

E/G 

       

    



        

  

25

 

 

groot.

  

 



               

            5

kind

    en

 

han - den ge weg ook voort -

F /A 

    

        tijd ko - ning zou         

         

Cm11

      

ECC17.0904.02E

 C7     

-



A9

          

  

  



     

dood.

                 

  

   

aan

2

        

rein

 

      

Een



A

E

   2



                                     

   

B

1

34

        

    

 

     

   



3





kwets - baar

E



 



Hij

     

     

ko - ning zou

E dim



                     

B7

B/D 

C m

G /B 

    

voor ons

 

 

Aaah

   leek    

 

           

  

    

 



tijd

          

      

kwam

   

-

A

Hij heeft ge - zegd wat be - reid om te gaan

jij ook ver - staan jij net als zij

       

  

al

Bm11

  

 

     

was

  

 

Dat

 

 

          

     

 

rein.

  



C m E/B   D dim(11)                 

22

     

13



         

 

Een

                             



  

 vrij ster B

Heb Ben



 

ECC17.0904.02E


I heard the bells on Christmas day De klokken klinken deze nacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 7

STYLE : Light rock ORDER nr : ENGLISH -17.0912.01H NEDERLANDS -17.0912.02H

I HEARD THE BELLS ON CHRISTMAS DAY Words: Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver

I

s peace on earth an illusion? Is the peace the angels sing about a lie? No, Jesus will come back and bring eternal peace. An impressive song that has all the ingredients to move the hearts of the audience and capture them. Off course, the combination with the children's choir is absolutely great, but if necessary these parts can also be sung by a small group of female voices. Christmas: The bells of Christmas are ringing “Peace on earth”. God is not dead nor asleep. The wrong shall fail, the right prevail with peace on earth, good will to men.

Music: Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver Arr.: Dave Williamson



With quiet intensity 

  

N.C.

                               

   

legato

I

s vrede op aarde een illusie? Is de vrede waar de engelen over zingen een leugen? Nee, Jezus zal terugkomen en vrede brengen. Een indrukwekkend lied dat alles in zich heeft om de luisteraar te grijpen en mee te voeren. Natuurlijk is de combinatie het kinderkoor subliem, maar deze partijen kunnen ook door een kleine groep dames gezongen worden. Kerst: Hoor de kerstklokken luiden. Ze zingen “vrede op aarde”. Nee, God is niet dood en Hij slaapt niet. Het kwaad zal falen, het recht zal doorbreken en vrede zal op aarde heersen, in de mensen een welbehagen.

3

 

st Friede auf Erden eine Illusion? Ist der Friede, von dem die Engel singen, ein Lüge? Nein, Jesus wird wiederkommen und Frieden bringen. Ein sehr beeindruckendes Lied, das alles hat, um den Zuhörer zu ergreifen und mitzunehmen. Die Kombination mit Kinderchor ist natürlich großartig, aber diese Partien können auch durch eine kleinere Gruppe Frauen gesungen werden. Weihnachten: Hör, die Weihnachtsglocken klingen. Sie singen : „Friede auf Erden.“ Nein, Gott ist nicht tot und er schläft nicht. Das Böse wird scheitern, das Recht wird hervorbrechen und Friede wird auf Erden herrschen, und in den Menschen Wohlbehagen.

5

 



I



 

1. I

heard

 

the bells

                        

 

play;

  

9



11

-

-

peat



mild

 

and sweet

  

their old

  

fa - mil

-

iar

 

of

peace

 

on earth,

men.

 

And

 

© 2008 Club Zoo Music/My Refuge Music/Travelin Music/Word Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

their

Duration: 4'30 ECC17.0912.01H



good - will

 



 WOMEN (like a Boychoir, straight tone)

 

on



“Peace

on

are

  

earth.”

Like

  a choir,

       

17

 

2



 

they’re

 

 



sing - ing:

G

       



to

“Peace

 

on



earth.”

 

on



earth.”

“Peace

  

                

C



 

In

 

my heart

 

I

hear

  them:

G

        

    

  

ring - ing:

(Sop. div.)

                

earth.”

C



15

 

  CHILDREN’S CHOIR (opt.: a few WOMEN, straight tone throughout)       “Peace

re -



the bells

13



songs

       

                        

 

car-ols

                               



       

                       

 



 

and

                       





       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

7

Christ - mas

sim.

Day,

on

        

ECC17.0912.01H

“Peace

 

on



earth.”

 

on



earth.”

“Peace

on

“Peace

C

 

C2( 4)

   

C

3

15

   

earth,

               

 

 

 

 



good - will

to

Em



               

æ

ECC17.0912.01H


æ 57

 

 

 

 

“Peace

on

earth.”

 

on



earth.”

“Peace

C

 

 



good - will

Em

on

“Peace

on

them:

 

Oh

to men.” D

 

 

    

                 

(Drum fill)

 





Do you hear the bells?

  

 

  



 

earth,

C

 



  

 

C2( 4)

63



       

 

  

Oh

 

 

 

“Peace



we’ll hear



 





   

on

C

 

 

With our hearts,

earth.”

earth.”

  



“Peace

 

    

 

 

G

     

 

  



   



60

 



 

They’re ring - ing:

  

66

  

 



“Peace

on

 



“Peace

 

D

  

earth!”



 

your heart

A

 

 



 

 like

A

 

 



     and hear

  





“Peace

O- pen up



  



  

earth!”

 

    

(Sop. div.)



 

  

earth!”

on

   earth!”        

10

   the an

-

  



 

“Peace



on

earth,

 



 

D

 

gels sing - ing:

 

“Peace



“Peace

 

   

them:

ECC17.0912.01H

on

 

 



 

on

earth,

“Peace on

   

11

 

F m

 

D

 

 







  



 

men!”



men!”



 



E(add4)

   

74

earth.

     

   

 

earth.

    

Peace

    

   

 

Peace



Peace



on

   

 

earth,

 

earth.

 hushed, intense, legato

  

Peace

  

earth.



Peace

on

 

on

 



Peace



E(no3)

 

CHILD SOLO (earnestly, with a straight tone)

on

N.C.





 

 



   

   

     



     

on

on

earth,

earth,

      

    

  

good - will

good - will

 

 

   

 

to



Peace

on

 

  

Peace

earth.

good - will

to

 

 

 

 



men.

  

 

to

men.



E

 

   

De klokken klinken, Licht verschijnt waardoor de nacht voorgoed verdwijnt. Hun stem, hun klank, hun lofgezang van vreed' op aard voor iederéén.

En de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” In ons hart blijft klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 

Hoor je nu de klokken klinken, (“Vreed' op aard”) met de eng'len zingen: “Vreed' op aard” Open nu je hart, laat klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 



Vreed' op aard voor iederéén. 12

ECC17.0912.01H Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2008 Club Zoo Music/My Refuge Music/Travelin Music/Word Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

16

 

 

ECC17.0912.01H

Hoor je de klokken met hun lied: “God is niet dood en Hij slaapt niet; Vreed' op aard, vreed' op aard. Wat slecht is faalt, recht zegeviert door vreed' op aard voor iederéén”. Voor iederéén.

 



   

Maar de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” Wie hoort dat lied nog klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 

     

En in mijn wanhoop kniel ik neer, “Op aarde is geen vrede meer. Er is veel haat, het is niet waar, geen vreed' op aard voor iederéén”.



 

to

En de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” In mijn hart blijft klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

on

 

   

good - will

De klokken klinken deze nacht, de oude boodschap wordt gebracht; vertellen zacht: het Licht verscheen, vrede op aard voor iederéén.

 



   

De klokken klinken deze nacht 69

on


Baby Jesus in the manger Kindje Jezus is geboren VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 8

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0913.01D NEDERLANDS -17.0913.02D

BABY JESUS IN THE MANGER Words: Gill Broomhall

T

Music: Gill Broomhall Choral arr.: Sjoek Nutma

Smoothly 

here seems to be an incredible contrast between the little Baby in the manger and the Man Who was crucified. Still, it was all part of God's plan and the outcome was already set at the very beginning. God doesn't make mistakes, His love for us is unchanged, also today. Christmas: Baby Jesus in the manger. Gentle, meek, lowly, and full of love. He will show mankind the way. Jesus, He took the sins of man and paid the price. He conquered sin and brought new life to men.

     

     

E

     

    

Je - sus in

Em7

   

Z

wischen dem kleinen Kind im Stall und dem Mann, der gekreuzigt wurde, scheint ein gewaltiger Gegensatz zu bestehen. Und doch ist alles ein Teil von Gottes Plan; und stand schon zu Anfang fest, was das Ende sein würde. Gott macht keine Fehler, seine Liebe zu uns ist unverändert, auch heute noch. Weihnachten: Baby Jesus im Stall. Lieblich, zart, bescheiden und voll Lieb e. Er zeigt den Menschen den Weg. Jesus, er nahm die Sünden von dem Menschen weg und bezahlte den Preis. Er besiegt die Sünde und gab uns neues Leben.

   

9

bring

      G

 

D

  

the

man

  

    

Em7

     Em

 

     

stran D

 

  

 

A

 





© 1995 Kingsway's Thankyou Music and Souvereign Music UK. For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland

        

Asus

  

ger. Wise men

the

    

Em

-





       



a

Je - sus in

Ba - by



Bm7

 



    

and myrrh, Ba - by

D

 

A



  

gold

  

He's still

  

   

their gifts of

  

D





Women only or solo

     

A

 

  

world

    

Em7

     

ger, to the

D



  

-

        

A



        

A



  

    

 

   

5

Em7

     

r lijkt een geweldig contrast te zijn tussen het kleine kindje in de stal en de man die gekruisigd werd. Toch was het allemaal deel van Gods plan en stond aan het begin al vast wat de uitkomst zou zijn. God maakt geen fouten, Zijn liefde voor ons is onveranderd, ook vandaag nog. Kerst: Baby Jezus in de stal. Lieflijk, zachtaardig, nederig en vol liefde. Hij wijst de mensen de weg. Jezus, hij nam de zonden van de mensen en betaalde de prijs. Hij overwon de zonde en gaf ons nieuw leven.



   

No -



 

17



 

G



 

  

  

Men only or solo

Gen - tle

 

teach

 

   





   

26

No -



 

G

  

 

A



      

      

Em7

Em



el,

A/G

  

D/F 

G



  

    

       

2

 

D



 

  

    

A

 



el

hail

A

G

  

and

Asus

the

   

   

 

     

   

D

  

  

All women





Lov - ing

  

 

Je - sus, mocked

  

 

 

G/A

  



 

and

beat

A dim

Bm

     

A7

 

    

-

 

en, He the

sin

D7/C

G/B

     

   

 

  

    

 

  

    

man

has

   

 

of

Gm(maj7)

 

 

ho - ly. He will

A



el.

           

 

         

  

Em7



-

    



   

30

u -

A7

  

   

No

 



Em



Em7

  

-

D/F 

love so pure and

      

Bm



Je - sus, meek

Bm7

- el,

Im - man

the way, gen - tle

  

the

  

  

D

D

        

A

                



-

hail

     



     

No -

el

low - ly, full of

-

and pray, show man - kind

G

 

Em7

Je - sus, meek and

             

Bm

D

22

No

  

      

   

- el,

       



-

D/F 

 

 

No -

A/G

 

el.

     



el,



D

Duration: 3'24 ECC17.0913.01D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13



G/D

man - ger.





G/D

D

 

  

    

D/A

    

      

     

D/F 

 

-

  

tak - en. He has

low - ly.

Im - man

    

34

     

38

 

 

Gm/D

    



  

     





paid

the price, He has

Em7

A7

All div.

 

D

G

A/G



 

     

ECC17.0913.01D



 

 

beat - en.

      

u -

A7

  



   

No - el,



   

His life, lov - ing

  

     

F dim

 

D/F 

-



 

 

No

Bm

Em7

  

-

 

el

A

      

 

  

     

Je - sus, mocked

 

and

    

  

   

 

Em

   

     

el,

         

Bm



3

17

giv'n

       

No

     

 

Gm/A



     

A7

  

hail the Im - man - u -

G

D/F 

     

A7

    

ECC17.0913.01D


N I E T

          Might - y Je - sus, He is ris               

43

   

    

     

         

KOPIËREN el.

     D

  

48





    

con



 

 



 

 

Em7

  

 

  

A

A

D



1st time a capella 2nd time all play

        No - el,



 



           

A/G

N I  E   T  KOPIËREN

 

D/F 

-

el,

 

Bm

         

 

 

Em7

G

   

Kindje Jezus is geboren, heel de wereld moet het horen. Wijze mannen komen met goud en mirre voor 't Kindje in de kribbe.

     

Noel, Noel, Noel, Hij is Immanuel.



Hij, die kwam zo klein en need'rig is zo liefdevol en teder. Hoor naar wat Hij zegt, Hij wijst ons de weg, Hij, die kwam zo klein en need'rig.

 

  

is

   

 

     

A

D



   

Em7

G/A





  

D/F 

  

A7

 

D

4

Dsus

 

el.

D

2.

Noel, … Hij is Immanuel.



     

Onze Heer, Hij zij geprezen, Hij was dood maar is verrezen. Overwon het kwaad, bracht nieuw leven weer. Onze Heer, Hij zij geprezen.

  

2.

D/F 

Noel, …Hij is Immanuel

  

  

                    1.

 



1.

Jezus werd bespot, geslagen, onze zonden zou Hij dragen. Toen Hij 't leven gaf droeg Hij onze straf, Jezus werd bespot, geslagen.

ris - en.

      

   

     

A

KOPIËREN

D

hail the Im-man - u - el.

         

-

Kindje Jezus is geboren

   on. He has    

Je - sus, He

   

No - el

 

A





       

 

Bm7

 

pris

N I E T

Noel, … Hij is Immanuel.

      

D

 

 

                 

G/A

to men, might - y



       

No

  

life





G

G/A

quered sin, brought new

        

52

                        

 

 

-

-

         en, He has bro - ken out of           

   

    

N I E T

ECC17.0913.01D

KOPIËREN

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 1995 Kingsway's Thankyou Music. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

When the baby grew up Van een kind werd Hij een man VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 9

STYLE : Country ORDER nr : ENGLISH -17.0906.01F NEDERLANDS -17.0906.02F

WHEN THE BABY GREW UP Words: Rob Mathes

A

n easy to sing choral arrangement that will work great for teenage- and youth choirs. The song has a nice acoustic feel with warm and energetic choral sounds A song that challenges us to look beyond Christmas. What starts with the Child in the stable ends at the empty tomb. Christmas: Christmas is a wonderful time, there is joy and anticipation everywhere. But let's not forget that when the Baby grew up, the Boy became a Man. He led my soul to the promised land.

Music: Rob Mathes



Driving 

   

       

C(no3)

   

E

en eenvoudig arrangement dat erg geschikt is voor tiener- en jongerenkoren. Het lied heeft een lekkere “akoestische feel” en heeft veel warmte en energie. Een lied dat ons uitdaagt om voorbij de kerstdagen te kijken. Wat begint met het Kind in de stal eindigt bij het lege graf. Kerst: Kersttijd is een geweldige periode van het jaar. Overal om je heen is blijdschap en verwachting. Maar laten we niet vergeten dat de baby opgroeide en een man werd. Hij leidde mijn ziel naar het beloofde land.

6

   

    

 

 

   

       I can smell

F



it,

G

 

  

F/C

  

  

  

        C7

  

C

  

Christ - mas time,

    Dm11



         

Solo

in einfaches Arrangement, das sich sehr für Teenagerund Jugendchöre eignet. Das Lied hat einen angenehmen, akustischen Feel und viel Wärme und Energie. Ein Lied, das uns herausfordert, um weiter zu schauen, als die Weihnachtstage. Was mit dem Kind im Stall anfängt, endet bei einem leeren Grab. Weihnachten: Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit im Jahr. Überall herrschen Freude und Erwartung. Wir wollen aber nicht vergessen, dass das Kind heranwuchs und ein Mann wurde. Er führte meine Seele ins gelobte Land.

C(no3)

G m7

11

E

  

F/C

  

F

  

C7

   



C7

  

                       G m7

C

      

  

  

  

Smoke from fires

Dm11

    

in

    

© 1994 Maybe I Can Music/EMI CMG. For Europe: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

18

     

C(no3)

the air.

F

 

G

    Duration: 3'09 ECC17.0906.01F


27

15

       

Hearts pre - pared

for the Ba - by,

       Dm11

F

   

 

giv - en,

       

Am

 





 

   

  

O

C7

F maj7/A

 

 

when the

 

C 7/E



D7

 

 

 



       

C7

B

   

    

C 7/E

      

 

3

æ 83

 

 

 

O

 

  

C7

 

 

when the

 

C 7/E

 

 

 

  

  



     

Ba - by grew up,

F

 

   the Boy     

C7

 

  I

   

C7

 

 

 

learned when the

C 7/E

  

  



91

  

I

G m7

    



can’t



do,



  

well,

 

     

up

 

Ba - by grew

F

 

  

 

What

 I

G m7

  





 

can.

    

C

love

F sus/B 

  

   

    

 

What

 I

G m7

 

  



8

  

      

 

  



87

can’t



do, well,

  



 





do,

  



C7

 

    

C

  

 

well,

  

   

 

  

love

F/B 

  

 

C

   

 

  

     

 

 

 

  



  I

  

 

 

 

learned when the

C 7/E

  

 

  

 

 

  

       

C7

 

 

 

What

 I

G m7

  



  

    



  

      

 

   

can’t



  

C

   

F

4

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij Hij maakt mij van zonde vrij Hij maakt mij van zonde vrij

   

ECC17.0906.01F Ned. Vert: Wim Pols 1994 Maybe I Can Music/EMI CMG. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

do, well,

 

  

De dominee toont zijn emotie als hij uit de Bijbel leest Over engelen en herders die kwamen voor 't geboortefeest Kerstballen blinken Kerstliederen klinken Feestgangers drinken Maar maar laten we niet vergeten

19

 

be - came a Man.

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij

What

    

  



  

   

C 7/E

  

  

prom - ised land.

F sus/B 

 

the Boy

    Ba - by grew up     

to the

F





Ba - by grew up,

soul

G m7

 

F

    

my

Het is Kerst, ja ik zie 't, een kerstboom vol met licht Kinderen spelen in de sneeuw met een lach op hun gezicht Kerstliederen klinken, maar laten we niet vergeten

 

can!

  

 

led

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij

   

He

Het is Kerst, ik kan 't ruiken, een haardvuur dat heerlijk geurt Iedereen denkt aan het wonder dat in Juda is gebeurd Kerstballen blinken, maar laten we niet vergeten

can.

 

 

  

 

    

Van een Kind werd Hij een Man

love

F sus/B 

 

can’t

when the

C 7/E



 



F

  



C 7/E

  

 

 

   

   

be - came a Man.

 

 

ECC17.0906.01F

  

F

 

  

  

Ba - by grew up,

35

  

F

  





O

 

C 7/E



C7

 



be - came a Man.

  

 

 

  

 

that

F

  

the Boy

ten

 

 

when the

31

   

-

      

   



 

O

C7

       

       

     

  



But let it not be for - got

     

Ba - by grew up,

  

  



G

  

F

 

  

will be

F

  

   

ev - ’ry - where.

     

Choir unis

Gifts

an - tic - i - pa - tion

Dm11



 

23



19

G

 

           





love

 

F sus/B 

can.

 

       C

æ

  

 

ECC17.0906.01F


Silver wings Engelen in de nacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately 10

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0901.01H NEDERLANDS -17.0901.02H

SILVER WINGS Words: John Parker

Music: Mark Hayes

I

t must have been an amazing moment when the angel appeared. Can you imagine what the choir of angels must have sounded like? In this beautiful choral arrangement resounds the peace and quiet of that holy night, but you can also hear the overwhelming awe when they bring the good news. A song, filled with majesty and power, resounds in honour of King Jesus. Christmas: Angel voices tell the news, Jesus, born King of the Jews. Angel faces glowing bright on this sacred starry night. Angel eyes with gentle light guide us to this King tonight. Gloria in excelsis Deo.

F(add2,6)

     

et moment waarop de engel verscheen moet echt overweldigend zijn geweest. Kun je je voorstellen hoe het engelenkoor geklonken moet hebben? In dit prachtige arrangement klinkt de vrede en rust van die heilige nacht, maar ook het overweldigende van het goede nieuws dat ze brengen. Vol majesteit en macht klinkt het loflied tot eer van Koning Jezus. Kerst: De engelen verkondigen het grote nieuws, Jezus, de Koning de Joden is geboren. De gezichten van de engelen stralen in deze heilige nacht. De ogen van de engelen leiden ons deze avond naar de Koning. Gloria in Excelsis Deo.

5

er Augenblick, in dem die Engel erschienen, muss überwältigend gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, wie der Chor der Engel geklungen haben muss? In diesem Arrangement klingt der Frieden und die Ruhe der Heiligen Nacht, aber auch die atemraubende Größe der guten Botschaft, die sie bringen. Mächtig und majestätisch klingt das Loblied zu Ehren des Königs, Jesus. Weihachten: Die Engel verkünden die große Botschaft; Jesus, der König der Juden ist geboren. Die Gesichter der Engel strahlen in diese Heiligen Nacht. Die Augen der Engel führen uns an diesem Abend zum König. Gloria in Excelsis Deo.

 

birth.

“Have

C11

11

 

pres - ence

 

B 11

  



  

   

14

    

news,

B





fills





 

   

     

B /C

  







  

  

the sky.

 

         

      

  



 

 

       

 

    

King

   

of

  

C

 

-

 





 

on

 

B 11

      

  



as

their

æ









 

  



- ces tell the

  

Fmaj7(9)

 

  

the



 

Jews.

  

 

   

night.



B

        



58

 



 



 

Dm





       

     

     

A - do - ra - mus

     

   

B



 

æ 

  

ECC17.0901.01H

20

 



 

     

Dm

 

 

 

C/B 

 

 

Dm

 

B

  

 

 

           



8



   

 

 

 

 



 

 

Dm

 

te.

C/B 

 

           

 

     

 

 



te.

C/B 

 

 

 

     

Glo - ri - fi - ca - mus

G/D     

 

 

B

   

 

    

       Lau - da - mus     

A - do - ra - mus te.

     

Duration: 4'11 ECC17.0901.01H

G

 



     

te.

 

te.      

C/B 

    

 

 

Ben - e - di - ci - mus

    

     



Ben - e - di - ci- mus

   

Glo - ri - fi - ca - mus

G/D     

         

     

 

te.

  

61

  

         

          

F2



    

               

Dm

   

 

           Lau - da - mus te.        

Je - sus’

     

 

   

the night of







 





earth

55

 

  

     

  

3

   

   

 

Je - sus, born

   

     

F/A    B           

 

 

An - gel voi -

F(add2,6)

  

      

© 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland



   



      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

cry

touch the

 

    

 

         

an - gels

 

ver wings

    

 

F(add2,6)

    

 

no fear,”



        

 



-

  

D

 

   Sil

 

      

H

8



Moderately 

         



te.

     G

 

ECC17.0901.01H


 

      

   

  

         

B

  

   



  

 

 

       C

Gm7

        

 

 

    

 

  

  

 

Gm7

 

 

 

    

Gm7

C

 

 

æ    

82

Glo - ri - a

  

  

 

Glo - ri - a

B

 

  

 

lay.

  

 

C

 

 

Dsus

 

 

 

    

 

 

 

   

     

   

 -

  

An

-

   

Dsus    

C

poco rit.

   

  

- gel voi

      

              





   

D

 

    a tempo   

poco rit.

  

91

a tempo

    







-

ex - cel - sis

 

 

 

 

G2/B

Am/C

Bm/D

  

 

 

De

 

-

Am7(  5)/E 

-

-

-

 

Am/D D            

B7/D 

  



98

     



in

 

G

G9/F

     

ex

 

-

  

cel

Cmaj7/E

   

-



sis

 

Am/E 

-

-

-

-

-

-



A7/C 



 

De

  

G/D

 

 

 

-

-

-

D7sus

D7

 

rit.

12

-

-

-

æ

 

  

 

 

G2





Fmaj7 Dm7(11)



 

  

 

 

-

-

-

-





 

to

-

G

 



   

 

night.

G2

-

 



  

-

-

 

B7/D 





        -

-

-

-

     

-

A7/C 



11

-

 

    C

Em

ECC17.0901.01H

(is wordt heel) (vol van hoop)

    

ECC17.0901.01H Ned.tekst Pier Hiemstra © 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

21





    D    

Am/D

      

   

-



  

  

     

D        



         



-

light

 

         -

  



gen - tle



 



  G

 

-

Vredeslied voor iedereen. Wat gebroken is wordt heel Hemelslied vol van hoop Van Gods liefde ons getoont. “Zie de Koning wordt een kind, Vrede voor wie God bemint”. En de eng'len in hun pracht brengen in die stille nacht ons het heerlijke bericht, waar de kleine baby ligt. Wijzen in die wond're nacht waar de Koning op ons wacht.

 



with



In de nacht, dat het Lam als een kind op aarde kwam Zong een machtig eng'lenkoor, zoals eerder niet gehoord “Zie de Koning wordt een kind, Vrede voor wie God bemint”. En de eng'len in hun pracht brengen in die stille nacht ons het heerlijke bericht, waar de kleine baby ligt. Wijzen in die wond're nacht waar de Koning op ons wacht.

D7

D7



 

Engelen in de nacht



o!

 

ri - a

 

 



-

  

Dsus

rit.



-

 

    C

  

 

   

-

Em



     

-

G/D E/D              

-

 



this King

 



    E/D     

 

 

   



G/D



 

-

 

 hushed, with awe

Glo

ECC17.0901.01H

-

  



           

          -

 

gel eyes

 +Cong.            

        

       

-

Glo

       

-

C

  

o!

 

          

95

   

G

   



news,



Gmaj7/G

us to

 



the

 

 

 



 

 

  



tell

  



  



ces

 

in

D7

 

9

  



 



ri - a

 



Bm7 Am9

    

88 70

 

C

       



     

guide

Gm7

 

     

o!

 

 

F

     

 

-

-

     

    

De

An

Em

85

 

    

   

 

  

 



   

   

Glo - ri - a

 

in ex-cel - sis

C

 

 

     

De - o,

C

         

 

 

C

Gm7

  

in ex - cel - sis De - o,

       

 

         

C

 

      

67

in ex - cel - sis De - o!

Glo - ri - a

  



Glo - ri - a

 Glo - ri - a





 

64


Can you hear Luister! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 11

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0905.01E NEDERLANDS -17.0905.02E

CAN YOU HEAR? Words: David Andrew & Mia Fieldes

Music: David Andrew & Mia Fieldes Choral Setting: Harry Koning

J

ust leave the hectiness of the month of December behind you for a moment. Light the fire in the fireplace and sit down for a moment in your most comfortable chair. Celebrate Christmas with a heart that is filled with thankfulness. Immanuel, God is with us, is born. This laid back, jazzy arrangement wonderfully radiates the warmth, joy and peace that Christmas is all about. Christmas: Let the world hold to the hope given to us so long ago. Let every boy and girl sing glory to Immanuel. Christmas time is here again.

Swung semiquavers 

    

Dmaj7

L

aat de hectiek van de decembermaand even achter je. Steek de haard aan en laat je in je luie stoel zakken. Vier het kerstfeest met dankbaarheid in je hart. Immanuël, God is met ons, is geboren. Dit heerlijke laid back jazzy arrangement brengt de warmte, blijdschap en vrede van het kerstfeest perfect over. Kerst: Laat de hele wereld vast houden aan de hoop die ons zo lang geleden gegeven is. Laat elke jongen en elk meisje glorie brengen aan Immanuël. De Kersttijd is weer aangebroken.

          

5

L

ass die Hektik des Dezembermonats mal kurz hinter dir. Mach den Kamin (oder Ofen) an und lass dich in deinem angenehmsten Sessel nieder. Feiere das Weihnachtsfest mit dankbarem Herzen. Immanuel, Gott mit uns, ist geboren. Dieses herrliche laid-back, jazzy Arrangement bringt die Wärme, Freude und den Frieden des Weihnachtsfestes perfekt zum Ausdruck. Weihnachten: Die ganze Welt soll sich an der Hoffnung festhalten, die uns vor so langer Zeit gegeben wurde. Jeder Junge, jedes Mädchen singe Immanuel zu Ehren. Die Weihnachtszeit ist wieder da.

    

       Bm7

Em7

  



   

   

Deck the halls,

F m7

     

Gm6

Fdim7





   

Dmaj7

 

F m7



 

here.

Em7



© 2005 Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media bv, Holland

         

 

Mist - le - toe,

     

Em7

 

  

    

  

Stock - ings are

 Dmaj7     

Christ - mas,

Bm

   

hap - py

      

is

Bm7

 





  

Em7



  

            

 

   

 





         

     

by

 

  

the

F m7

Christ - mas

 

 

to all.

   





E7

G/A

3

 



  

D

 



re - side.

Em7

    

  

    

  

-

Fdim7



 

fi







F m7

     

G/A

A dim7

Gmaj7

 

    

29

    

boy,

A

      

A/G

Gmaj7

         



     

 



world

       



Em7

    

Oh,

A

F m7

    



 

 

ECC17.0905.01E

22

       

chil - dren say:



Bm7

    

A

  





  

 

 

  

     

let ev - 'ry

  

hope

 

 

girl

F m7

  

F m7

A/G

   





sing

F /A 

 



 

 

 

   

 

 

Bm7

  



  

  

giv - en to

F m7

 

 

 

 

  

hold to the

 

"Je - sus Christ was

   





  

       

Can you hear the

     

A7

25

  

   





 

   

Em7

   



            

21

      here a - gain.    





F m7



17



Christ - mas time

    

  



    





hung up high

  

    

   



   





   



A

13

 



don't you know,

       

 

 



   

 

 

glo - ry

Bm

   

 

Em7

 



 

us

B/D 

 

 4

   

to

Em7

   





Duration: 4'29 ECC17.0905.01E

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

born

 

    

 

this

day."

  

Em7

   

        

  

     

      a - go.

G/A

Let ev - 'ry

D

   

Am7

D

       



 

 

Let the

 



so long

G/A

  

  

 

 

A

    

    





Fdim7

 

 

time is

  



Em7



  

 

  

Christ - mas

 

Gmaj7/A

  

    

   

Emring the bells,

           







 

Em - man

A

 

-











        



3rd time to Coda



  

  u

-

1.

 

el.

9 C6

1.

æ





ECC17.0905.01E


æ    

45

D

 

Luister! 

Bm7

        



 

F m7   

49

So

   

 





 

the

el.

G/A

    

53



     

hoo.



      9 C6

 

  Dmaj7

 













Do



do







                        



do

  

 

do

 



 



do

hoo.

   



9 C6

 



  







              

Dmaj7

6

 









O, zing van het Licht en vergeet dan niet: in die donkere nacht kwam Gods Zoon als een Kindje klein, onze Verlosser, die vrede bracht.

  

        

   

Luister naar een kinderstem: “Jezus kwam in Bethlehem”. En het Licht kwam in die nacht, Hij was het Kind, zo lang verwacht. En ieder kind, iedere stem zingt glorie voor Immanuel.

  Dmaj7

repeat ad lib until cue

do do do

   





Do do

9 C6



     



     



Klokgelui, dat beduidt: Kerstmis komt eraan. Denneboom en cadeaus, 't is weer tijd om Kerst te vieren. Kaarsen aan, een verhaal bij de openhaard. O, Kerstmis, vrolijk Kerstmis dit jaar.

straight semiquavers

D.S. al Coda

let

Bm7



9 C6

                                   

G

 



 ECC17.0905.01E Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Come make a place in me Kom in mijn hart VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 12

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0900.01H NEDERLANDS -17.0900.02H

COME MAKE A PLACE Words: Sue C. Smith & Joel Lindsey

J

esus was born in a stable because there was no room for Him in the inn. Is there room for Him in our hearts? Are we ready to invite Jesus to come in so He can fill us and transform us? For He still brings the same light, joy and hope. Christmas: Jesus, I'm empty without You, and You're everything I need; come with Your grace, come make a place in me.

Music: Sue C. Smith & Joel Lindsey Arr.: Lari Goss



Tender Ballad, half-time feel 

                C/E

      

J

ezus werd geboren in een stal omdat er geen plaats voor Hem was in de herberg. Is er plaats voor Hem in ons hart? Zijn we bereid om Hem uit te nodigen in ons hart zodat Hij ons kan vullen en vormen? Want Hij brengt nog steeds hetzelfde licht, dezelfde vreugde en hoop. Kerst: Jezus, zonder U is mijn hart leeg. U bent alles wat ik nodig heb. Kom met Uw genade en maak plaats in mijn hart.

 F2     4

              

Fm

C/G

B m7 D 2    A /C                            

5

    

J

esus wurde in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz für ihn war. Ist Platz für ihn in unseren Herzen? Sind wir bereit, ihn in unser Herz zu lassen, damit er uns füllen und formen kann? Denn er bringt noch immer dasselbe Licht, dieselbe Freude und Hoffnung. Weihnachten: Jesus, ohne dich ist mein Herz leer. Du bist alles, was ich brauche. Komm mit deiner Gnade und schaffe dir in meinem Herzen Platz.

   

10

           

A 2

Mar - y laid

        

E sus

E 2

                

       

  You

B m7/A 

  

and

      

    

Jo - seph kept E 2/A 

  

You

warm.

    

simile

© 2003 New Spring Publishing/Vacation Boy Music/CCTB Music/Imagem Music cv. For Europe: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

23

 





1. There in the hay

4



 F2/A F/A      

Duration: 4'24 ECC17.0900.01H


     

13

    

You just ar - rived

A

-



to their arms.

      

       

       

-

ble,

C7/G

  

        

B m7

   

C7/G

-

A 2/C

E

    

           

      

37

      

need;

D 2

 



B m7

    

40

            





 

 

 

 

 B m7/A 

 

 



     

   

    

       



      



 

  

come make

E sus



 

 

   

æ 94





I



   



 



a place



in

    

A

5

 

  

  



 

 

D

  

Your

 

love







 



a - lone.



        





 

 

I

   

  

   a

 

24

place,





 

 

 

 

E

E sus

E

 

       



 

-

  

  

ECC17.0900.01H



B /D



 

 

Cm7







 

   

 



  

   and   

      You,

  F/A    

11

 





   



B 2/D





    

 

       









 

You’re ev - ’ry - thing

B /D



B /D

  

 









   





 

ty with - out

 



me.

B

 



come with Your grace,

      

       E 2



 

in

 



 

Je - sus, I’m emp

æ

need;



place

             

ECC17.0900.01H

F





A 2



        

 

Fsus

E /G

 

come make

    

 

home.

  a

4

  

 



 

 

  





 



E

100

                 

B /D

  

 

 

   

me.

E

 



97

 

  



Come make

     

You’re ev - ’ry - thing

 

 



 

 



    

You’re ev - ’ry - thing

A 2/C

 

D

E sus

E sus

      



 

come make my heart

E /A 



 

     

    

ed in.



  

 

   

 

 



the shape of Your

31





   

   and   



    

ECC17.0900.01Hcome with Your grace,

A /C

               





  -

      

E

       

3

D

     

Fm/A 

You,

A 2

28

     

     

ty with - out

    

  

   



in the sta -

 



 

  

             Je - sus, I’m emp

 

 



            

      

Fm/G

 

 

 

     

a - gain.

Lord, You’re in - vit

34

A

   

    

all

There’s room for You,

   



it



 

E



           

       



  





Come make a place

C7/E

 

come do

 Fm           

22



 

Just like You did

E

    

    

        

E sus

     19

   

25

           You fit right in

A 2/C

16

B m7

 

with Your first cry,

       

    

and

D 2

           



 

 

  I

ECC17.0900.01H


103



    

E



E sus     



 come make a place

  

T

Fsus

 

in me.

        F

   

     

Come make

  

  

T

 

   

a

S

   

U werd gelegd in een kribbe, in doeken heerlijk warm. In ons bestaan kwam Uw eerste traan, Toen U bij Maria lag. Wat U daar deed in de kribbe, kom doe het alles weer. Neem plaats bij mij, Heer, U bent welkom hier. Kom in mijn hart en leer mij wat liefde is. Kom in mijn hart en maak het tot Uw huis. Jezus, ik heb U zo nodig, 'k kan niet leven zonder U. Kom met Uw gunst, open mijn hart voor U.

   

  E 2/B 

rit.

 

 in     

 

A

Ik was niet daar in de velden, toen U daar werd verwacht. Ik hoorde niet het engelenlied. Het nieuws werd door hen gebracht. Maar zoals de herders U zochten, vrijmoedig kwamen zij, kom ik tot U, wetend U komt tot mij.

  

Come make a place,

    

 

 



me.

 

 B 2             

(add Basses)

E /B 

   

 

 

Cm7

Come make a place,

B 2

place

 

Kom in mijn hart





 

109

  

 



    

F/B 



come with Your grace,

B /D

   





E

    

 

106

 

need;

 



rit.

12

ECC17.0900.01H Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 2003 New Spring Publishing/Vacation Boy Music/CCTB Music/Imagem Music cv. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

Come, on let's celebrate Hij is geboren VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 13

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0914.01F NEDERLANDS -17.0914.02F

COME ON, LET'S CELEBRATE Words: Martin Alfsen

A

swinging gospel song from Norway by Martin Alfsen. A song that is filled with energy and excitement and is very much fit to sing with the audience. The arrangement is easy to learn and offers a lot of possibilities to make it a true celebration. Have fun! Christmas: Come on, let's celebrate, let's lift our voices and sing. Like the angels I lift my voice, with shouts of joy I sing His praises. I will give my gift to Him and join the celebration.

Music: Martin Alfsen



With a gospel groove 

                            Come on

come on

              

E

en swingende, enthousiaste gospel uit Noorwegen van Martin Alfsen. Een heerlijk lied dat zeer geschikt is om samen met je publiek te zingen. Het arrangement is makkelijk te leren en het lied bied geweldige mogelijkheden om er een lekker feestje van te maken! Veel plezier! Kerst: Kom, laten we feest vieren! Verhef je stem en zing mee! Net als de engelen wil ik voor Hem zingen, voor Hem juichen en hem eren. Ik geef Hem een geschenk: een offer van aanbidding!

       E

B

      

       

       

come on let's cel - e - brate

E 9/G 

   

joy

  

              

E

  



      

with

A

 

 

 

      

and laugh - ter

  

 

E

                        sing - ing and shout - ing Come on come on come on let's cel - e - brate that                                   

4

E

in swingender, lebendiger Gospel aus Norwegen von Martin Alfsen. Ein herrliches Lied und sehr zum gemeinsamen Gesang mit Publikum geeignet. Das Arrangement ist leicht zu erlernen und das Lied bietet großartige Möglichkeiten, um eine Superfeier zu starten! Viel Vergnügen! Weihnachten: Komm, wir wollen feiern! Erhebe deine Stimme und sing mit! Wie die Engel will ich für ihn singen, für ihn jubeln und ihn ehren. Ich bringe ihm ein Geschenk: meine Anbetungsopfergabe.

F m7      

  

      

          B 11

E

  

B

 

E

   

© 2009 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

25

E 9/G 

              

Duration: 3'57 ECC17.0914.01F


     

7

 

Je -

   

F  m7

  -





- sus Christ

   

A

 

E/B

born

  

B9

 



    

  

is

        



Come on

E

 

come on

 

    

     

    

   E

B

 

 

      

 

17

come

 

 

          



    



 

       



                                with joy and laught - er sing-ing and shout - ing                               

      

E 9/G 

              

  

A

 

  

 

 

  

F  m7

E

      

F  m7

E/G 

 

   

  

22

                                       Come on come on come on let's cel - e - brate that Je - sus Christ is born                                  

13

     E

B

  

E 9/G 

                    

E

  



F  m7

 

3

A

E/B B 9

E

 

       



 

     G 7

C m

           

ECC17.0914.01F

  

 



Solo

Born in Sweet - ly

 

  Wrapped F  m7

     

Oo

   D       

    

     E/G 

 

gels, ing

by The

  

Son in

of Mar the man

 

B/E

shep - herds king of A

 

 

and all

kings kings

  

 

to join in with the choir and join the cel - e - bra - tion







A/C 

G 7

C m



 

  

oo

 



 

 5





y ger

-

 

                    

Like them I lift my voice I will give my gift to Him

     



Hailed by the an in swadd - ling cloth -



29



 

 

A/E



 

The sweet lay - ing

B/E

 

Beth - le - hem sleep - ing

E

   

27

  

 

        praise I praise I

    

        

F

 

     

With shouts of joy With shouts of joy

To His To His

    

 



E/G 

 

 



       

   

D

A

 

 

   

voic

  

     

   

 

 

and laugh - ter

 

  

F

 

B11

 

 

 



ECC17.0914.01F



    

        

come on

F

C

 

   

come



      

      

sing- ing and shout - ing

   

    

         

G m7

C 11

 

  

   

 

  

Come on

C 11

      

and sing

    

    

B

es

  

4

  

joy

  

-

E/G 

               

our

   

with

F 9/A



lift

                                  Come on come on come on let's cel - e - brate that Je sus Christ is born                               

  

38

oo

F  m7

  

 

  

  

               

 

and

 

  

F  m7

B 11

on let's cel - e - brate

             

 



  

35 B 11

  

  

A

will sing will sing

  

  

     

B 11



32



25

  

   

    

noise

Come on come on

Let's cel - e - brate

 

ful

   

 



           

King

-

C m

  

the

 

  

 

     

B 11



 



and give our praise to

on let's cel - e - brate

E

a joy

  

   

   



 

G 7

A

    



Let's make

   

D

  

Re - joice Re - joice

19 10

    

F

C

 

   

 

ECC17.0914.01F



F

   

B

                     F 9/A

6

G m7

 

 

F/C

 

C9

    

æ 

ECC17.0914.01F

KIJK VOOR DE NEDERLANDSE VERTALING OP DE WEBSITE WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM

26


In the quiet, holy night In de stille, heil'ge nacht VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal & piano with opt. flute part CHOIR : Adult Choir/Youth Choir DIFFICULTY : Moderately easy

TRACK : 14 STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0893.01F NEDERLANDS -17.0893.02F

IN THE QUIET, HOLY NIGHT Words: Randy Cox

A

Child is born, it is the Son of God. When we realise the magnitude of this miracle we cannot help but stop for a moment, stand in awe and be filled with wonder. In the silence of the night you realize what this means for the world and for yourself. God has kept His promise, “hope” is born. Christmas: All in worship all in wonder, in the quiet of a silent night. All who see Him bow before Him in the quiet of a holy night.

   

   

E

   

s ist ein Kind geboren, der Sohn Gottes. Wenn uns der Umfang dieses Wunders deutlich wird, können wir nur noch still sein, verwundet und in tiefer Ehrfurcht. In der Stille dieser Nacht wird dir klar, was das für die Welt und für dich bedeutet. Gott hat sein Versprechen gehalten, „Hoffnung“ ist geboren. Weihnachten: Alles und jeder ist voll Verwunderung und Anbetung. Jeder, der ihn sieht, verneigt sich in der Stile der Heiligen Nacht tief vor ihm.

 

  

the

   

in

In

 

 



qui - et,

Solo (child or adult)



the

the

qui - et of

a

ho

-

In

the

 

qui - et,

    

Em7

    

qui - et, A7/G

 

 

the

 

  

qui - et



  

ho

 

-

    

25

Duration: 3'20 ECC17.0893.01F

      

 

        A2

       

G/D

 

D2

 

Em

  

 

  

in



 

ho

  



-

 

the



3



 

ly

 

night.

G6

Asus

 

A    

     

qui - et of





 

 a

      

All

in





 

D

 

Al -

   

-

 



a tempo

Al -



dim.

Al - le

   

lent,

 

ECC17.0893.01F

-

   

G/D

Em7

 

D

 

    

dim.



A

-

Al -

 

D/A Dmaj7           

  



-

 

-

Dmaj7

 

-

Al -

-



-

- lu -

lu - ia,

 

al - le

-

- lu -

   

Em

  

 

-

 

-

 -

-

-

-

     

ia,

- le,

 

 

al - le - lu - ia.

  

  





   

  

al - le - lu - ia. 4 A2



-

- le -

     

Al

-

-

-

    

Al - le - lu

D



Al -

                

   

  

Bm7

   

A7(9)

ia.

A7(9)

lu - ia.

- ia.

4

27

lu

- ia.



- lu

  

-

-

  

 

- le -

- le -

Al - le

- le -



-

  

 

   

Children’s Choir or a few Sop.



a tempo

night.

poco rit.



 

ly

43

-

4 A2



poco rit.

   

ho

a tempo

poco rit.

  TB 



si

 SA  

  

             

  

37

the

 

qui - et A7/E

  

in

4 A2/E

 

in



  



     

 

G6(9)/D

Gmaj7

Dmaj7(9)



qui - et,

-



    



the

  

A

In

 

won - der,

A11

a

  

  

Em



A7/G

legato with emotion

  

   

  

D

 

qui - et of

all

 

     

 

 

wor - ship,

the

 

  

in



   

 

D2

TB

 

 

 SA

  

  

qui - et,

31

D2 



A

  

 Asus    

night.

 

 



ly

© 2007 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

  

a

           G/D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

19

of

A7/C 

 



 

A

  

in Dmaj7

  

 

* Optional Flute part available.

 

the

4 A2

 

D2

in

   

night.

Children’s Choir or SA

ly

 

qui - et,

    



in

  

13



D2

7

E

  *

  



With a tranquil awe 

   

r is een kind geboren, de Zoon van God. Als we ons de omvang van dit wonder realiseren kunnen we niet anders dan een moment stil staan, vol verwondering en diep ontzag. In stilte van die nacht realiseer je je wat de betekenis is voor de wereld en voor jou zelf. God heeft Zijn belofte gehouden, “hoop” is geboren. Kerst: Iedereen is vol aanbidding en verwondering. Ieder die Hem ziet buigt zich, in de stilte van die Heilige nacht, voor Hem neer.

Music: Randy Cox

-

ia,

le,

   

A

A9

æ ECC17.0893.01F


æ    

In de stille, heil'ge nacht. 

71

fore

   

Him,



4 A2

A7

Bm7



(2nd time only)

  

   

play both times

2.

si

    

-

2.

si

  

-

Gmaj7/A

    2.





lent,



  

molto rit.

ho

     

-

ly

molto rit.

 

ho

Em7

     

Em7

 

lent,



  

 

 

 

-

ly

 

ho

night.

 







a

ho



 

1.





-

4 A2



 

  



  

 

night.



 

A7

D

      

  



In het duister, in het duister, in het duister van de wereldnacht, Kwam een kindje, kwam een kindje, kwam een kindje, al zo lang verwacht. In de stille, in de stille, in de stille, heil'ge vredesnacht. Eng'lenkoren, lieten horen, 't grote wonder, in de stille heil'ge nacht. Halleluja, haleluja…enz. Herders horen: 't kind geboren, in de stille heil'ge vredesnacht. Kom kniel neder, en aanbid Hem, zie het kind dat jou vandaag verwacht. Herders horen: 't kind geboren, in de stille heil'ge vredesnacht. Kom verwonder, zo bijzonder, Hij verwacht je deze stille, heil'ge nacht.

night.

 

ly



  

ly

night.

D2

molto rit.

-



A





4 A2

1.



qui - et of

a

  

the

 

qui - et of



 

the



1.

  

in

(2nd time only)

in

   

 

Him,

 

76

(2nd time only)

fore

   

 

 

  

                                                                                      7

ECC17.0893.01F Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 2007 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

’Joy!’ ’Blij!’ VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Trio Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 15

STYLE : Swing/Jazz ORDER nr : ENGLISH -17.0895.01H NEDERLANDS -17.0895.02H

JOY! Words: Geron Davis & Regi Stone

A

re you ready to celebrate? Tell everybody that everything has changed! Hope has come to our world. We have a Saviour who now lives among us. Wonderful, catching gospel sounds by Geron Davis and Regi Stone. An exuberant, exciting invitation to everyone to join the song of praise that resounds all around the world. Come on! Join in! Christmas: He has come in power and might. He rules in truth and grace. Hope is shining bright, all our fears have been replaced with joy. Let's celebrate and lift our voice in praise.

 

Bright four 

E

             

B

en je klaar om feest te vieren? Vertel aan iedereen dat alles anders is geworden. “Hoop” is naar deze wereld gekomen. We hebben een Verlosser die nu onder ons woont. Heerlijke, aanstekelijke gospelklanken van Geron Davis en Regi Stone. Een spetterende, bruisende uitnodiging aan iedereen om je aan te sluiten bij het loflied dat overal weerklinkt. Kom op! Doe mee! Kerst: Hij is gekomen met macht en majesteit en regeert met gerechtigheid en genade. Er is hoop en al onze angsten zijn vervangen door blijdschap. Laten we feestvieren en zingen tot eer van Hem.

      

 

B

ist du bereit zum Feiern? Erzähl es jedem, dass alles anders geworden ist. „Hoffnung“ ist in diese Welt gekommen. Wir haben einen Erlöser, der nun mitten unter uns wohnt. Herrliche, ansteckende Gospelklänge von Geron Davis und Regi Stone. Eine spritzige, brausende Einladung für jeden, sich dem Loblied, das überall widerhallt, anzuschließen. Weihnachten: Er ist mit Macht und Majestät gekommen und regiert mit Gerechtigkeit und Gnade. Er gibt Hoffnung und all unsere Ängste haben Platz gemacht für Freude. Wir wollen feiern und ihm zu Ehren singen.

 

 

  

   

 

 

A 2

      

    

E

             



Joy

  

     to

            

 

 



the world

   

cues 2nd time



 

A /E 

  

     

  

G maj7(9)

      

         

to - night!

  

E

      

E

E maj7

G(  5, 9)

 

  

 

Joy!

                 

© 2007 Experience Worship Music/Belden Street Music. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

28

A 2

       

           



E maj7(9)

       

E sus/B 

Fm7

     

  

G maj7(9)

               

    

8

      

Fm7

G maj7(9)

E sus/B 

                       

G maj7(9)

5

 

Music: Geron Davis & Regi Stone Arr.: J. Daniel Smith

Cm9

Duration: 3'38 ECC17.0895.01H


          

       

  

Faith has been

made sight.

B m9

             

         

  

          

11

E 13

       

F9(13)



Joy!

Hope is shin - ing bright

E 2/G

                                 

            

 

    

          

A9(  5) A maj7(9)

    

     

 

with joy!

B 9sus

    

    

 

G maj7(9)

      

   

 

    Joy!

Fm7/B 

E maj7

                 

     

          

  

  

Cel - e - bra - tions ring.

B m7

             

       

F9(13)

               

E 13

A9(  5) A maj7(9)

Amaj7(9)/B 

      

              

There's a star

    

          An - gel voic - es fill

half time feel



   Cm9(11)

 

   

  

    

He has come

in



  

   

pow'r

Fm9

 

 

  

  

5





  

 



     

and might;

Fm9/B 

 

 

E 2/G

there is joy!

 

bright

  

   



E maj7(9)

 

æ

     

ECC17.0895.01H

    

 

F13( 11)

 

  

 

F9

 

ECC17.0895.01H

ing

-

bright

with

Gm7

A(  5, 9)

     

Joy!

 

 

joy!

B maj7

    

Am7

B /C

 

           G9(13)

 

 

 

  

Dm9

 

Fmaj7(9)

  

           

Cel - e - bra - tions ring.

 

  

10

29

    

com - plete; there's joy!

  

 

 

                                                            

her King.

 

are now

  

Fmaj7(9)

Joy!

  

   

 

   

    

streets.



   

  

 

     

the

Emaj7(9)

Earth re - cieves

 

 

joy.

  



joy.

                        Shin

  

      

   

in

 

  



    

     

N.C.       



with

4

 

        

 

  

a - gain

in

  

E maj7/F

 

    

 

  

 

Fm9/B 

 

Hope is danc - ing

All our dreams

Cm7

B 9sus

94

  

re - treat.



    

ing

       

     

 

    

      

    

shin - ing bright.

-

SAT         

        

run in

 



 

      

 

A9(  5) A maj7(9)

          

out

Fm9

   

wind.

  



Hearts are sing - ing

 

          

the

 

      

  

            

  

 



in.

Cm9(11)

æ

 

the night.

 



    

     

 

   

 

  

A maj7(9)

     

  

   

       

that's

E 2/G

  

91

E maj7

 

   

E maj7

in

half time feel



  

Sin and death





  

       

A9(  5)

    

47

       

SA T

 

Joy!

  

 

35



Cmaj7(9)/D  E maj7(9)

   

   

PRAISE TEAM

    

 

Cm9(11)

E maj7(9)

ECC17.0895.01H

    

 

 

     

    

    



    

  

   

    

    

A maj7(9)

   

 

    

 

Joy!

B 9sus

    



   

A9(  5)

E 2/G

31

      

Fm7sus



    

D.S. al Coda

 

   

Cm9

       

Heav'n and na - ture sing.

C maj7(9)/D                

 

 

B maj7(9)/C

resume "4" feel

43

 

       

  

E 2/G

Amaj7(9)/B

3

 



   

I hear laugh - ter

All cre - a - tion's join - ing

  

G(  5, 9)

 

T

 

           

Joy!

            

     

 

E maj7

    

                                    

   

A /E 

 



Joy!

39

 

her King.

 

  

   

Earth re - ceives

    

  

     

     

    

          

Fm7

       

19

 

 

 

 

SA



27

  

  

   

  

 

      

15

    

 

   

   

PRAISE TEAM



    

E maj7

   

    

Fm7sus

23

  

 

  

Cm9

 

 

Joy!

F13

 

   

ECC17.0895.01H


 

   

  

98

Joy!

  

Heav'n and na

B maj7(9)

Gm7sus

              

 

   

  

       

Joy!

    

Heav'n and na -

     

F2/A



   

    

   

Joy!

  

  

Joy!

C9sus

N.C.

       

     

  







Dm9 Am9 G9 Cm7                  

Joy!

Joy!

  

 

Fmaj7(9) N.C.

           

Joy!

F13(  9)

    

B maj7(9)

  

  

 

          Cm7

     

 

-

 

F2/A

  

     

Gm7

    

  

sing.

   



   

Joy!

  

Gm7/C







 

       

 

       

       

      

 

 

 

           

        

 

 

   

ECC17.0895.01H

  D maj7(9)

Dmaj7(9)

E maj7(9)

                                                         Emaj7(9) Fmaj7(9)

12

Blij!

       



N.C.

B maj7(9)

ture

  



Joy!



       

            

  

    



Joy!

                 

11

Heav'n and na

Joy!

  B9(  5)

   

     

110

Joy!

Joy!

              

  

 

Joy!

    

Joy!      

    

     

Gm7/C

   

  

   

          

     

      

ture sing.

     Gm7

       

  

          

  

ture sing.

      

F2/A

102

-

    

          

          



 

106

   

ECC17.0895.01H

Top 40 Kerstuitgaven

(refrein) Blij worden wij vannacht. Blij, van wat God gebracht. Blij, want de hoop wint kracht; wees blij! Blij, want de Koning komt. Blij, hoor de vreugdetrom. Blij, want de wereld zingt blij!

Titel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

1)Ik hoor lachen in de wind. Heel de schepping lacht en swingt. Alle harten jubelen weer blij. Hoop komt dansend door de straat. Dood en zonde maken plaats. Onze droom staat nu paraat; wees blij! Refrein 2)Eng'len zingen in de nacht en een ster verspreidt zijn pracht. Hij die komt met al Zijn macht, maakt ons blij. Hij regeert in eeuwigheid. Hem is onze lof geweid. Alle angst is voor altijd voorbij! Refrein Blij is de wereld; Hij regeert. (Want Hij regeert) Heel de wereld viert dit feest en zingt.(De wereld zingt) Blij (blij) worden wij vannacht. Blij (blij) van wat God gebracht. Blij (blij) want de hoop wint kracht, wees blij. (Hoop wint kracht, wees blij!) Blij, want de Koning komt. Blij, hoor de vreugdetrom. Blij (blij) heel de wereld zingt blij! Blij (blij) heel de wereld zingt blij, blij, blij. Blij (blij) heel de wereld zingt blij! Blij!

Ned. vert: Birgitt Paulusma © 2007 Experience Worship Music/Belden Street Music. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland

He is still the Christ of Christmas . . . . . . . . . . Vrede klinkt helder in die nacht/This holy christmas night Glorie Glorie want deze nacht/Glory,Glory a King is born . Engelen Zingen . . . . . . . . . . . . . . . . . Sing Glory with Hark! The herald Angels Sing . . . . . Go tell it! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waar is de Redder? . . . . . . . . . . . . . . . . Child in the Manger . . . . . . . . . . . . . . . . Great Joy! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mary was the first one to carry the Gospel. . . . . . . Waarom als kindje?/ Why a baby? Why a child? . . . . Joy in Judea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Our promised Messiah will come . . . . . . . . . . Kind uit de hemel . . . . . . . . . . . . . . . . . Rose of Bethlehem with Above all . . . . . . . . . . Sing Noel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He is the light of the world/Hij is het licht in de nacht . . Never was a night. . . . . . . . . . . . . . . . . Ere zij God. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Where is the savior? . . . . . . . . . . . . . . . Cry out! ( He is born) . . . . . . . . . . . . . . . Kerstoratorium Licht en Vrede . . . . . . . . . . . Heaven Rejoices . . . . . . . . . . . . . . . . . A King is born . . . . . . . . . . . . . . . . . . Born in Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . Stille Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . While angels sing. . . . . . . . . . . . . . . . . The cradle that rocked the world. . . . . . . . . . . Zing Noel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . It's about time . . . . . . . . . . . . . . . . . . This heavenly light/Een groot hemels licht . . . . . . Kom en zegen deze wereld . . . . . . . . . . . . . Can't take it with you . . . . . . . . . . . . . . . Feest in Judea . . . . . . . . . . . . . . . . . . O hemels morgenlicht, breek aan . . . . . . . . . . Dit Kind, mijn Heer . . . . . . . . . . . . . . . . Who shall come? . . . . . . . . . . . . . . . . . Via Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Welkom hier op aard' . . . . . . . . . . . . . . . Call His name Jesus . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestelnr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cat. nr.:

. . 0278.01 . 0045.02/01 . 0813.01/02 . . 0280.02 . . 0795.01 . . 0164.01 . . 0376.02 . . 0048.01 . . 0067.01 . . 0058.01 . 0160.02/01 . . 0383.01 . . 0539.01 . . 0048.02 . . 0380.01 . . 0289.01 . 0793.01/02 . . 0046.01 . . 0378.02 . . 0376.01 . . 0188.01 . . 0581.12 . . 0280.01 . . 0158.01 . . 0802.01 . . 0279.02 . . 0292.01 . . 0550.01 . . 0289.02 . . 0386.01 . 0817.01/02 . . 0287.02 . . 0464.01 . . 0383.02 . . 0163.02 . . 0461.02 . . 0186.01 . . 0382.02 . . 0466.02 . . 0061.01

LISTEN THESE SONGS ON WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM!

30

10 02 26 10 26 06 14 02 03 03 06 14 20 02 14 11 26 02 14 14 07 20 10 06 26 10 11 20 11 14 26 11 17 14 06 17 07 14 17 03


I lift my eyes unto the hills Wanneer ik naar Uw bergen kijk VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & organ or piano Adult Choir Moderately easy 16

STYLE : Psalm ORDER nr : ENGLISH -17.0898.01C NEDERLANDS -17.0898.02C

WANNEER IK NAAR UW BERGEN KIJK Words: Ad van der Rhee, Psalm 121

S

tand in awe of the greatness of God and the power of His Word. How wonderful that this great and awesome God wants to guide us in our lives and promises that He will go with us every step of the way. General: When I look at the mountains, I realize the power of Your Kingdom. Your Word leads me through this life, my hope is in You. You will fill me with your strength, and You will live in me through Your Holy Spirit.

Music: Martin Zonnenberg



Andante religioso 

    

    

K

om onder de indruk van de grootheid van God en de kracht van Zijn woord. Hoe geweldig is het dat deze grote, ontzagwekkende God jouw en mijn leven wil besturen? En wat een geweldige belofte dat Hij altijd met ons mee gaat! Algemeen: Wanneer ik naar uw bergen kijk, ervaar ik sterk Uw Koninkrijk. Uw woord bestuurt mijn leven. Ik verwacht mijn hulp van U. Uw kracht zal in mij komen, Uw Geest zal in mij wonen.

        

5

L

ass dich von der Größe Gottes und der Macht seines Wortes beeindrucken. Wie großartig, dass dieser große, ehrfurchterweckende Gott dein und mein Leben leiten will? Und welch ein wundervolles Versprechen, dass er immer an unserer Seite ist! Allgemein: Wenn ich auf deine Berge schaue, erfahre ich dein Königreich. Dein Wort leitet mein Leben. Meine Hilfe erwarte ich von Dir. Deine Kraft wird in mir sein, dein Geist wird in mir wohnen.

neer God

   

mm

    B

   

  

B

E /B 

  

   

  

 E /B 

 

F/B 

B

  

  



E maj7

 

F/B 

 

Em7(  5)

 

  

ber - gen kijk dag en nacht,



 

 



er - vaar van Wie

  B

E maj7



 

F7sus

  

  F/E 





B /D

 

© Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution





9



  

Woord kracht

be - stuurt zal in



B

   





        

E

  

17

Uw

       

Uw

   

Gm

  

  

 

één

vlak,

stre

-











 



 

Woord be - paalt ons



Dm

E

 

B

 



Cm

  

stre



B sus/D

  

-

B /E 

 

    

de



Woord be - paalt ons

 

dan zal

aan in

U mij

ge wo

-

ven. nen.







 

dan zal

aan in

U mij

ge wo

-

ven. nen.

  

G7/D

 

 

 

 

 

we - gen

 

 

Cm

G7/D

 















F

  3

  





ne - men wordt

B

 

de

F

  

 

B

 

 





 

When I upon Your mountains gaze, I strongly sense Your Kingdom's grace. Your Word will ever guide me, I give my life to Thee. The depths will then become a plain, my paths will then be straight again. Your Word controls our striving, our taking, changed to giving.

De

 

  

 



My eyes I lift unto the hills, the highest mountains as from there my help will come. My held comes from the Lord, my God He made the heav'ns and earth surely He will not slumber

 

My God does keep me day and night, my Helper with His awesome might. His power will in me abide, His Spirit be my guide. The depths will then become a plain, my paths will then be straight again. Your Word controls our striving, our taking, changed to giving.



B



F7

  

 

Behold, the Lord He is my keep. He will preserve my soul and evil from me keep. He will preserve my going out, my coming in from now on, he will keep me forever.

ge

dan

 

ge

B /D

E



 

 

-

dan



Gm

 

B /F

 

 

F7

I lift my eyes unto the hills

pa - den strak.

 

F/E 

 



Cm/E  Em7(  5)

ne - men wordt

 



 

ven: ons



 

 

recht,

ven: ons



 

 

 

Em7(  5) B /F





 

 

Cm/E 

 

 

   

Cm

  

B

  

  

 

 

 

 

B /D

 

groot

F/B 

'k wil mij Zijn Geest







B





 

wor - den

   

ven, 'k wil mij men, Zijn Geest

F/B 



 

diep - ten

-

 

13





 

   

le ko

E /B 

 

mijn mijn



 



noe

 

ven.

   

-

 

ven.

F

  

æ 

ECC17.0898.02C

Eng. Tekst: Adrianus Vermeulen © Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

31

1. Wan2. Mijn

 

 



Ko - nink - rijk. hulp ver - wacht.



Solo

F7

   

ik sterk Uw ik steeds mijn



mm

  

 

ik naar Uw be - waakt mij

Uw Zijn

 Fsus/C

 

F/C

Duration: 3'40 ECC17.0898.02C


Total praise Psalm 121 VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 17

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0888.01F NEDERLANDS -17.0888.02F

TOTAL PRAISE Words: Richard Smallwood

I

n difficult times. When one problem seems to pile on top of the others. When there seems to be no way out and God seems so very far away: Turn your eyes upon Jesus. Lay down your life into His hands and trust that He will give you strength. So many testify: “He carried me”, wouldn't He do the same thing for you? General: Lord, I will lift mine eyes to the Hills, knowing my help is coming from You. You are the source of my strength, the strength of my life. I lift my hands in total praise to You.

 

n tijden van nood. Als problemen zich huizenhoog opstapelen. Als er geen uitweg lijkt te zijn en God zo enorm ver weg lijkt: richt je ogen dan op Jezus. Leg je leven in Zijn handen neer en vertrouw dat Hij je kracht zal geven. Zo velen getuigen: “Hij heeft me gedragen”, zou hij het dan ook niet voor jou doen? Algemeen: Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Vader, U bent mijn hulp en mijn kracht. U bent de bron van mijn hoop. Ik leg mijn leven in Uw handen neer.



Reverently 

 

I

Music: Richard Smallwood Arr.: Russell Mauldin

CHOIR

Lord,

I

will

C

Am

G

 

 



  



                           C

  

I

5

n Zeiten der Not, wenn Probleme sich haushoch stapeln, wenn man keinen Ausweg mehr sieht und Gott so unendlich weit weg scheint: richte deine Augen auf Jesus. Leg dein Leben in seine Hände und vertraue darauf, dass er dir Kraft geben wird. So viele haben bezeugt: „Er hat mich getragen“. Warum würde er es für dich nicht tun? Allgemein: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, Vater. Du bist mir Hilfe und Kraft. Du bist der Quell meiner Hoffnung. Ich lege mein Leben in deine Hände.

 

eyes

to

  

C/E

  

 

F

the

hills,

G/F

C2/E

C/E





A7/C 

  



mine

   

C

A

B

 

help

A

Dm

© 2008 Bridge Building Music / Imagem Music CV. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

   

com

F

  

-

C/E



time

of the

 

 

Em D7/F 

D

           

   

G





D7

   

Gm9

     

           

     

peace

give

          

G/F

C/E

E

 

           

    

                 

 

 

 

     

Dm7

  

 

      I

B 9

lift my

Gm9 C7      C/G              

    

3

 

me

21

C/G

     

 



  



hands in

  

G/F

 



 

to



C d im7

          

  

E7( 9)

   

Dm7

 

-

 

  

 

27



tal



  

 

Fm6/D

C/G

ECC17.0888.01F

32

      I



  

 

lift my

  

Gm9

    

Fm/D

    



 

 

C7

 

Gm/E Fm6 Fm6/A 

         

of my strength,

  



C

24

       

F

G7

    



D9/G

    

 

                  

You are

E7( 9)

   

 

    

 

hands

G/F

 

 

 

in

F

 

 

Am7

D7

 

 



to



C d im7

-

C9

 

   

  

tal

Fm6/D

C/G

4

G7

source

 

of my life.

        

 

the

      

to

D9/G

        

  

    

B 9

            

 

    

 

         

 

praise

  

 

Fmaj9

 

     



 

C/G

the strength

Gm9

 

 

    

You are

C

Duration: 4'36 ECC17.0888.01F

   

           



You.

to

 

A

 

praise

in

F

 

of my strength,

    

of my life.

Fmaj9

E7

the source

 

 

You

      

C/G

     

You are

B 7

     



   



 

C9

   

       

storm.

the strength

G/F

     

You are

   

Your

 



          

     Am7

Am/F 

 

 

17

 

13

You.

ing from

G9/F

 

G7

        

   

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

is

   

     

 

   

 

Dm

   

 

know - ing my

G7/D

  

 

B

Dm

 

lift

   

   

A - men.

   

You.

A -

C

 

B 2

   

-

-

C/B 

 

æ 

ECC17.0888.01F


æ

49

   

A

     men.

-

A -

C

  

   

52

-

-

B 2



A

 

C/G

 

rit.     

54



men.

A

 

Fm/A 

    

 

A

C7/E

Fm



 

-



-

-

 

  

  

 

 

 

 

 

-

 

Fm

C7/E

 

 

 

 

A

 

 

 

C

-

men.

A

-

men.

C



 



A

A

 

-

-

-

-

-

-

-

-

B 2

 

     

-

-

-

Ik hef mijn ogen op naar de bergen Vader van U verwacht ik mijn hulp U geeft mij vrede in tijden van nood U bent de bron van mijn hoop U bent de bron van mijn kracht Ik leg mijn leven in Uw handen neer

C/B 

  

 

men.

 

A

   

Psalm 121







  

-

Ik hef mijn ogen op naar de bergen Vader van U verwacht ik mijn hulp U geeft mij vrede in tijden van nood U bent de bron van mijn hoop U bent de bron van mijn kracht Ik leg mijn leven in Uw handen neer Amen, Amen, Amen, Amen, Amen , Amen U bent de bron van mijn hoop U bent de bron van mijn kracht

-

men, B 2

C/B 

 

 

    

 



   



men.

men.

 

C



Fm

 

-

 

 

rit.

 

-

 

 

    

C/G

-

 

-

-

Fm

Fm

-

-

     

C7/E

-

-

C/G

Fm

  

-

    

Fm/A 

 

-

 

- men.

 



C/B 

-

Fm/A 

 



men.

men.



 

 

 

 

 

7



   

         

  ECC17.0888.01F

Ned. tekst Maarten Wassink

Mighty to save Mijn redder VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 18

STYLE : Praise & worship ORDER nr : ENGLISH -17.0911.01G NEDERLANDS -17.0911.02G

MIGHTY TO SAVE Words: Reuben Morgan & Ben Fielding

T

here are songs of worship that are sung all over the world. This song is one that surely fits in that list. A powerful song that proclaims that our God is great and mighty. He is the only One Who can save us. Sing with all that is in you and give God all the praise! General: Everyone needs forgiveness, the kindness of a Saviour. He can move mountains, He is mighty to save. He rose and conquered the grave!

Music: Reuben Morgan & Ben Fielding Arr.: Travis Cottrell



With rhythmic intensity 

                                                                    A2

Amaj9

     

E

r zijn lofliederen die over de hele wereld gezongen worden en dit is er één die zeker in dat rijtje thuis hoort. Een krachtig lied dat heel duidelijk verklaart dat God groot en machtig is en dat Hij de enige is die ons kan Redden. Zing het uit met alles wat in je is en geef Hem alle eer! Algemeen: Mijn Redder, bergen moeten wijken voor zijn kracht. Als overwinnaar stond Hij op uit het graf. Ik geef mij aan U over, Heer, U wil ik volgen.

     

5

A

    

E

s gibt Loblieder, die in der ganzen Welt gesungen werden und dies ist sicher eines davon. Ein prächtiges Lied, das deutlich zum Ausdruck bringt, dass Gott groß und mächtig ist und dass er der einzige ist, der uns retten kann. Sing aus voller Brust und gib ihm alle Ehre. Allgemein: Mein Retter, Berge müssen seiner Macht weichen. Als Sieger stand er auf aus seinem Grab. Ich ergebe mich dir, Herr; dir will ich folgen.

 

  

 

 

 

   

CHOIR

     

A/D     

    

 

 

 

       

A

   

E

 

 

 

             

 

  

F m7



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

33

    

a love that’s nev - er fail - ing.

       

© Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

 

F m7

A



       

  



D2

Ev - ’ry - one needs com - pas - sion,

  

 

Amaj9

E

 

9

A2

   

 

 

   

  Let

      

Duration: 5'56 ECC17.0911.01G


        

12

mer - cy fall on

   

me.

           Es us      

 

   

  

     

15

-

    

 

  

 

18

A/D    

 



æ 66



   

Es us

  

  

  

A

  

A    

 

 

 

      

 

  

E

 

 

 

  

    

My God

      

 

  

 

F m7

 

 

         

 

    

 

  

 

D2    

 

    



A

  

           

72

                D

 

to save.

   

He is

A

      

 

 

9



 

 

E

  

 

       

       

 

A

 

 

        

   

Je - sus

 

 

     

       

is

 

    

       

    

 

  

 

ECC17.0911.01G

34

  

and



 

 

       

   

   

F m7

 

 

    

         

E

         

 

E

       

 

  

 

  

 

  

A

  

 

world

see

   



 



King.

E

 

E



10



 

  

 



 

  

  

A

 

of the Ris - en

      



F m7

    

  

 

æ

 

Je - sus con - quered the grave.

 

 

  

ECC17.0911.01G

      

let the whole

A

1st time: Band tacet

 

 

 

 

F m7

      



  

      

 

for the glo - ry

 

  

    

D2    

  



 

80

Au - thor of sal -

    

-

   

       

  







  

con - quered the grave.

D

Shine Your light

mel.

D2     

           

 

-

     

78

        

 

 

He rose and

           

 





       

E     

A

For - ev - er,

A

   

va - tion.

    

My God

     A

  

Je - sus con - quered the grave.

    

         

      

  

  

    



  

   

 

4

       

moun - tains.

E

to save.

 

 

 

 

 

 

 

A

  



Au-thor of sal -

      

  

E

con - quered the grave.

 

    

 



         







    

F m7

       

might - y

con - quered the grave.

He can move the

   



  

      

 





For - ev - er,

       

 

  

to save.

 



D

           

F m7

 

He rose and

       

might - y

      

  

   

ECC17.0911.01G

D2

    

Sav - ior,

E

  

He rose and

E

    

    

Au - thor of sal - va - tion.

con - quered the grave.

might - y

    

  

       

27

is

    



       

E     

 

  

   

 

He is

A

  

  



 

to save.

va - tion.

E2

  

 

D

   

moun - tains.

 

    

24



might - y



D2

He can move the

       

   

 

tions.



              

75

 

 

 

       



3

building

  

-

           

21

  

 

E

     

          

69



na

 

 

 

ev - er,



   

of

   

A



hope

building

  

 

the

   

the kind - ness of a Sav-

       

 

 

Sav - ior,

E

 

 

F m7

ior,

    

  

A/D

 

Ev-’ry - one needs for - give - ness,

   

E

       

  





E



    

   



  

      

 

 

  

       

 

 

we’re sing - ing

       

 

  

F m7

  

 

     

Je - sus,

F m7

 

ECC17.0911.01G


    

82

  



     

shine Your light

    D2

 

1.

  

    

for the glo -

ry

   

86

 

  





King.

 

    

     -

ry

D2

     

of the Ris

-

 

en

A



2.

  

  

 





  

Je - sus,

Mijn Redder, bergen moeten wijken voor zijn geweldige kracht, zijn geweldige kracht. Als redder, grote overwinnaar stond Jezus op uit het graf, Hij stond op uit het graf. Neem mij zoals ik ben Heer met al mijn angst en falen; vul mijn hart opnieuw. Ik geef mij aan U over met alles wat ik geloof, Heer, wil ik U volgen.



Laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer. Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, wij zingen tot de eer van de verrezen Heer.



Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugde, bron van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

 

 

 

  

11





King.

E

 

rit.





F m

Iedereen zoekt naar liefde, trouw die nooit teleurstelt; geef uw genade Heer. Iedereen zoekt vergeving, de goedheid van een redder; de hoop van de volken.

  

 

 

F m7

  



 

 

      

E

 

 

Mijn Redder

we’re sing - ing



  



of the Ris - en

for the glo

     

    





rit.

2.

  

see

 

A



E

 

      

 

1.

 

world

  

D2



  

 

    

   

 

let the whole

      

 

 

  

A

1st time: Band fade in

   

84

and

  

 

ECC17.0911.01G Ned. Tekst: Peter van Essen © Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

This is my song Ik bouw op U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately easy 19

STYLE : Classic ORDER nr : ENGLISH -17.0915.01E NEDERLANDS -17.0915.02E

THIS IS MY SONG Words: Lloyd Stone (verse 1 and 2), Susan Briehl (verse 3)

A

ll over the World people are longing for the same thing and have the same dreams: a world where all people can live together in peace. Only God can teach us how to sing these songs, put this longing into our hearts and show the way that will end division. The world-famous melody we probably all know, by Sibelius, with an urgent and intense message. General: God of all the nations, I sing this song of peace for lands afar and mine.

   

O

ver de hele wereld wonen mensen met dezelfde verlangens en dromen: een wereld waar alle mensen in vrede samen kunnen leven. Alleen God zelf kan ons deze liederen en dit verlangen in ons hart leggen en de weg wijzen die een einde aan de verdeeldheid maakt. De wereldberoemde melodie van Sibelius die we waarschijnlijk allemaal kennen, met een indringende boodschap. Algemeen: God van alle volken, ik zing dit lied van vrede voor landen ver weg en voor het land waarin ik woon.

Rubato

 

   

1. This

   



6

    

peace



    

A

hearts

   



 



   

   

O

       

 

oth - er lands

 

 

of

 



    

hopes,

           

are beat - ing

  

 



 

 

  

 

This is my home,







my dreams, my

 

    

 



      

ho - ly shrine.

  

with hopes and

    

dreams

2007 GIA Publications. Expl. by Small Stone Media BV, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

35

  

  a

  





 

song

   

the coun - try where

    



the na - tions,

     



 

  

all

   

and mine.

here are my

in





God

  

       

heart is;

    

 

 

song,

    

     18



my

for lands a - far

12

uf der ganzen Welt wohnen Menschen mit denselben Wünschen und Träumen: Eine Welt, in der alle Menschen in Frieden zusammen leben können. Nur Gott kann uns diese Lieder und dieses Verlangen ins Herz legen und den Weg, der das Ende der Zwietracht bringt, weisen. Die weltberühmte Melodie von Sibelius, die wir wahrscheinlich alle kennen, mit einer eindringlichen Botschaft. Allgemein: Gott aller Völker, ich singe dies Lied des Friedens für Völker weit weg und für das Land in dem ich wohne.



is

Music: Jean Sibelius (FINLANDIA) Arr.: Marty Haugen

of

    

my

        

But oth - er

    

as true and high

       

  

as

 

æ

Duration: 4'30 ECC17.0915.01E


æ 60

 

 

 

 

hope

 

for

 



 

C(add9 )/E

 



  

65

  

 

  

 

  



    

way that ends

G/D

  

  

 

 

o - cean, sky,

D/F 



C



 

 

the

    E/B

way that ends

di - vi - sion,

  

 

 



 

di - vi - sion,

      

D

  

  

Am

 



till

 

 



  



walk



 

to



     

and pine.

 

G

Teach us

   



 

 

 





Teach us

    G



   

 

  

  

to

 

ev - ’ry

 



G/B Am7/C

   

land

 

G/D

 

5







 

  

 

and

 





76

   

na - tion love

 

 

 

Am7/C

 

F m7(  5 )

 



 



Em

the

 

D/F 

walk

 

70

 

 

en -

 

   

    

 

twines.

 

Then will all

B

Em/B

 

  

peace,

     

 

    

 

  

so love en - twines.

 

G/D

    

 

G

D/F  Em

  

             

 

 

   

  



                 

   

     

   

 

 



 

the world at

  

Cm6/D

       

vi - sion:

 

G/D

D



di - vine.

    

C/D

        

di - vine.

be - lov - ed and







the world, be - lov - ed and

Will see the glo - rious sight:

peo - ples see your glo - rious

             B

  

  

  

 

       

Am

 

G

Am7/G



 

       

       

 

Cm6/G

G

 

 

poco rit.

6

ECC17.0915.01E

Ik bouw op U

  

E/B Am/C

ECC17.0915.01E

Liederen met klassieke melodieën

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Titel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Ned. Tekst: Opwekking 124 2007 GIA Publications. Expl. by Small Stone Media BV, Holland.

in catalogus Madrigal of Joy/Madrigaal van vreugde/Madrigal der Freude . . . Festival Hosanna/Festival Hosanna/Festival Hosanna. . . . . . . O Lord, most holy/Heer, U bent heilig/Heiland, mein Heiland . . . . Agnus Dei/Agnus Dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thistle and rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hodie! Alleluia!/Hodie! Alleluia!/Hodie! Alleluia! . . . . . . . . . He will comfort me/De Heer is mijn Herder . . . . . . . . . . . Sanctus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jubilate, sing to God!/Jubilate, zing tot God/Jubilate, sing dem Herrn Gloria Deo! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Christmas Kyrie/Kerst – Kyrie/Kyrie zum Weihnachten . . . . . . For unto us a child is born/Want een kind is ons geboren/ Uns wurde heut' ein Kind gebor'n . . . . . . . . . . . . . . Sing to the Lord/Zing voor de Heer . . . . . . . . . . . . . . Wash me through and through/Heer, wees genadig/Herr, sei gnädig All things work together for good/Zoek God in uw leven. . . . . . Born is He/Zie dit Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ain't no rock gonna' shout for me/Stenen zwijg maar! . . . . . . Keep me faithfully in thy paths/Vol vertrouwen kom ik tot U . . . . Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . How marvelous are the works/Hoe wonderbaar is het werk . . . . Glory to God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . He rose again / Il ressuscita . . . . . . . . . . . . . . . . . Hallelujah/Halleluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holy, holy, holy/Heilig, heilig, heilig . . . . . . . . . . . . . . This is my song/Ik bouw op U . . . . . . . . . . . . . . . .

bestelnr.

04 05 05 05 06 07 07 08 08 09 11

ECC17.0097 ECC17.0117 ECC17.0121 ECC17.0137 ECC17.0144 ECC17.0193 ECC17.0194 ECC17.0212 ECC17.0223 ECC17.0232 ECC17.0286

11 12 15 19 20 20 21 22 23 25 27 27 28 29

ECC17.0290 ECC17.0330 ECC17.0429 ECC17.0537 ECC17.0541 ECC17.0558 ECC17.0595 ECC17.0657 ECC17.0690 ECC17.0785 ECC17.0786 ECC17.0819 ECC17.0854 ECC17.0915

LISTEN THESE SONGS ON WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM!

36


Our praises you deserve U krijgt van ons de eer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 20

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH -17.0896.01D NEDERLANDS -17.0896.02D

OUR PRAISES YOU DESERVE Words: Janike van Dijk



J

ust take a moment to consider all the great blessings God gives to us every day again. If you take a good look around in this world you will realize that we are a privileged people. The least we can do is take a moment to thank God for all He has given, and this catching song will surely be of great help when you do so. General: We thank You for Your faithfulness, for the sunshine and the rain, and for every new day. You are our Father, our Friend, our Comforter, our Shelter and You turn our sorrows into joy.

Music: Janike van Dijk Piano arr.: Harry Koning

B F B F                       

   

 

B     

5

N

eem eens een moment de tijd om na te denken over de vele goede dingen die God ons elke dag weer geeft. Als je goed om je heen kijkt in deze wereld moet je gewoon toegeven dat we bevoorrechte mensen zijn. Het minste wat je nu kunt doen is God danken voor alles wat Hij heeft gegeven, en dit aanstekelijke lied kan je daar heel goed bij helpen. Algemeen: We danken U voor Uw trouw, voor de zon, de regen en elke nieuwe dag. U bent onze Vader, onze Vriend, onze Trooster, onze Schuilplaats. U vervangt onze zorgen voor blijdschap.

 

N

imm die einen Augenblick Zeit , um über die vielen guten Dinge nachzudenken, die Gott uns jeden Tag aufs Neue gibt. Wenn du dich in dieser Welt gut umschaust, musst du einfach zugeben, dass wir bevorrechtete Menschen sind. Das Mindeste, was wir nun tun können, ist Gott für alles danken, was er uns gegeben hat. Und dieses mitreißende Lied kann dabei sehr gut helfen. Allgemein: Wir danken Dir für deine Treue, für die Sonne, den Regen, jeden Tag auf Neue. Du bist unser Vater, unser Freund, unser Tröster, unsere Zuflucht. Du machst unsere Sorgen zur Freude.

 

 

 

       F

 

 

  

 

C7

 

  

 

Dm

 

   

 

 

 

-

ing, each shine from fort when

new day, a - bove, we mourn,

ing each shine from fort when

new day a - bove we mourn

       morn

-

B

 

   

    

 

© 2009 Small Stone Media bv, Holland

  

 

C

    

   

 

 

     F

 

 

                 

For be - ing faith - ful un - to us, You are a Fa - ther and a friend, Turn - ing our sor - row in - to joy,

   

           B

   

F

      

 

 

17

       

  

We want to thank

   

       

You are so full

   

    

 

 

      

fa - ther,

 

      

for

       

C

 

   

  

  

lives rain shel

F/A

    

 

You are

 

 

   

truth

and

   

a

 

F

          

 

   

C7

2

 

 

     

  

       

 

Dm

      

      

Refrein: Wij willen U bedanken Want U bent een weergaloze Heer U bent zo vol genade, liefd' en trouw U krijgt van ons de eer Vers 2: Dank U voor alle zonneschijn En voor de regen die U geeft U bent een Vader en een vriend En U laat ons nooit in de steek

of match - less worth.

Vers 3: Dank U dat U ons troosten wilt En U beschermt ons in de storm U vult ons met Uw overvloed en keert verdriet in blijdschap om

God

    C

 



Our prais

truth and grace.

F

 

C

 

 

a God

grace.

Vers 1: Dank U voor elke nieuwe dag En dat U ons in alles leidt U bent geweldig trouw aan ons Heer, op Uw goedheid hopen wij

 

   

      

  

Gm7

 

es You

 

Bridge: Wij prijzen Uw naam, verheugen ons, Heer Wij geven U ons hart en zingen weer:

      

-

  

  

C7/E

Refrein: Wij brengen dank, o Vader Want U bent een weergaloze Heer U bent zo vol genade, liefd' en trouw U krijgt van ons de eer

 

de - serve.

  

C

 

æ

    

ECC17.0896.01D

Janike van Dijk © 2009 Small Stone Media bv, Holland

37

 

           

 

 

lead-ing our lives and for the rain be - ing a shel

B /F

F

    

U krijgt van ons de eer

good - ness we can trust with us till the end till we o - ver - flow

   

B

     

   

 

    

     

  

mer - cy,

 

for You are

F

    

       

B

     

    

 



Dm

          

      of

B

F7/A

    

    

  

full of mer - cy,

         

  

C

You,

B

 

21

F

  

F

      

Thank You, Fa - ther,

        

 

it's in Your good - ness we can trust. and will be with us till the end. fill - ing us till we o - ver - flow.

faith - ful un - to us Fa - ther and a friend sor - row in - to joy

        

 

   

F7/A

     

 

  

        -

in ev - 'ry way. You pour on us. ter from the storm.

  

   

in ev - 'ry way You pour on us - ter from the storm

B

  

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

     

F

 

 

 

Gm

 

C7/E

           



                

For ev - 'ry morn

 



      F

   9

 

 

C

 

 

C

      

 

Duration: 3'19 ECC17.0896.01D


Agnus dei

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir Moderately 21

STYLE : Lythurgical ORDER nr : ENGLISH -17.0891.04F

AGNUS DEI Words: Trad. Latin

C

lose your eyes and see the cross on which our Lord and Saviour died. See the suffering, the crowd that gathered. Hear how Jesus speaks His final words- “It is finished”- and dies. Come and see and be amazed. Be silent and in awe. Breathtaking. General/Easter: Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy. Grant us peace.

Music: Jim Stanton



Plaintive, very expressive 

      Am

S

5

   

S

chließe deine Augen und sieh das Kreuz, an dem unser Erlöser starb. Sieh das Leiden, die Menschenmenge, die zuschaut. Höre, wie Jesus seine letzten Worte ausspricht: „Es ist vollbracht“ und stirbt. Komm und sieh! Verwundere dich. Werde still und ehrfürchtig. Atemlos. Allgemein/Ostern: Lamm Gottes, dass die Sünden der Welt wegnimmt, sei gnädig. Gib uns deinen Frieden.

Ag

-

nus

 

Am



F/A

 

nus

De



Dm/A

-

i,

qui

Am7(11)

  

 

   

pec - ca - ta

 

   

  

Ag

  

Bm/A

   

-

nus

De - i,

piano tacet to m. 22

© 2007 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

Duration: 4'26 ECC17.0891.01F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

32

17

 



Ag

-

nus

 

    



De



-

i,

 

qui



 

tol - lis



 

   

 

 

pec - ca - ta



  

 

D(no3)

 

mi - se

-

   

   

27

   

mi      re

E /D

 

re,

   

    

re - re,

 

-

re - re.

mi - se

-

re - re.



 

mi - se

mi

    

  

     re

E /D

-



-

-

37

se -

 

  

re,

-

  

    

  



Em/B

    



qui

 

pec



 

 

-

Gm

rall.



   

     

mi - se -

   

  

  

Am7(11)

    

ECC17.0891.01F

 

  

  

Bm/A

   

a tempo

  

Dm/A

 

Am

 

  

Bm/A

Am

  

pec -

 

 

   

 

  

Bm/A

       



         4

38



Dm/A

 

 



  

  

 

tol - lis

A

Am

mi - se - re - re, Am

 



 



  

mi - se 42

 

mun - di,

Dm/F

rall.

Dm



qui

 

 

a tempo

 



   

ca - ta

 

De - i,

 

  

 

Bm

tol - lis



       

 

nus



 



ca - ta,

   

re - re,

-



E maj7

    



Ag

  

 

  

mi - se

-



  

   

3

-



re - re,

-

re - re, D(no3)

mi - se

 

    

   

   



mi - se

mi - se

  

 

    

 

-

  

re - re,

4 G2/E 

-

- se

 

  

re - re.

E maj7(  5)/D

 22

 

-

re - re.

mun - di,



re - re.



mi - se



         

  

Am

   

tol - lis

 

Bm/A

Bm/A

        

 

Am

   



-

  

 

Dm7/A



    

Ag



mun - di.

Am



 

   

De - i,

piano tacet to m. 11

11

Bm/A

  



Am

      

luit je ogen en zie in gedachten het kruis waaraan onze Heer en Redder stierf. Zie het leiden, de menigte die toekijkt. Hoor hoe Jezus zijn laatste woorden uitspreekt- “Het is volbracht”- en sterft. Kom en zie. Verwonder je. Wees stil in diep ontzag. Ademloos. Algemeen/Pasen: Lam van God, dat de zonden der wereld weg neemt, wees genadig. Geef ons Uw vrede.

 

Dm/A

 

mi - se - re - re,

   

       

Am11

ECC17.0891.01F


poco rit. 47

  



  

    Bm/A

52

  rit.       

 

re,

   

mi - se - re

  

  

 sub.

F m

  

 

-

 

 

mi - se - re

 



-

-



mi - se - re -

 

        

-

F

    

 

-

  

G

-

-

-

    

-



  

-

- re,

 

  

-

-

E

        

sub.

 

 

-

 

 

 

-



 

  

-

-

  

  



se



-

 

poco rit.



   

-

72

 

Ag

  

 

nus

De

                

  

-

rit.

 

i,

 



-

rit.

nus

  

    



Ag

 

De

-

i,

qui



 



 



pec - ca - ta

Em

   



As at first

mun - di.



ECC17.0891.01F

 



mun - di.



    

-

tol - lis

-

a tempo

 



 

a tempo



As at first

 

Dm



Em

  

          

-

 

 



- re.

-

 



67

    

-

re.

           

    

 

-

Dm/C

re,

Gm

-



-

-



   

re -

Bm

-

 

A2

  

-

 

-

Bm

 

Em/B

5

-



-

  

-

mi -

 

-

 

-

 

-

G

 

sub. 57

-

 

G

 

-

   

 

  

mi - se - re

-

F m

 

     

-

-

62

 

sub.

       

A



Am2(no3)

  

rit.

  

Am

D7/A

    

 

  

Am9

æ

  

6

ECC17.0891.01F

Majestic Hoog verheven VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 22

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH -17.0886.01F NEDERLANDS-17.0886.02F

MAJESTIC Words: Lincoln Brewster

Music: Lincoln Brewster Arr.: Dave Williamson

T

ake a good look around you: all creation witnesses to the greatness of God. If the oceans cry out and the mountains bow down how could we remain silent? Make a choice to worship God whatever your circumstances might be. He is worthy of all of our praises! Sing for Him and give Him all the honour. General: The heavens declare your greatness. All creation worships our God so I'll join with the earth and I'll sing. We will worship you!



Joyfully, with driving energy 

    C

  

 

 

G(add4)

         

K

ijk eens om je heen: heel de schepping getuigt van Gods grootheid. Als de oceanen het uitroepen en de bergen zich buigen voor God dan kunnen wij toch niet achter blijven? Maak een keuze om God te aanbidden, wat je omstandigheden ook zijn. Hij is het waard! Zing voor Hem en geef Hem alle eer! Algemeen: De hemel getuigt van Gods grootheid. Heel de schepping aanbid onze God een daarom sluit ik me aan bij dit loflied. Ik aanbid U!

5

S

chau dich um: Die ganze Schöpfung beweist Gottes Größe. Wenn die Ozeane es rufen und die Berge sich vor Gott verneigen; wie können wir dann stumm bleiben? Entscheide dich dafür, Gott anzubeten, egal was passiert. Er ist es wert. Sing von ihm und preise ihn. Allgemein: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Schöpfung betet Gott an und darum schließe ich mich diesem Loblied an.





2.

C

   2.

    



 

F

  

Lord,

            C

           

  

1.

     

our

Lord,

           

 

 

how ma

 

   

-



 

      

jes - tic



is



     

 

 

G(add4)

 

© 2005 Integrity's Praise! Music. For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland

Your name

      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

39

  

C



                         

      O

  

 

 

Duration: 4'11 ECC17.0886.01F


8

        in

all



the earth.

        F    

 

 

 



 

 

is

 



  

Your

great

 

   

   F

      

  



 

 

 

   

  

    

     

the

earth.

     

F

 

 

   

   

   

    

   

 

    

50

  

  

   

We

  

will

wor

  

 

 

    2.

  

A

  

   

   

 

o - ceans

2

  

  

-

ship

   

   

You.

  

     

The heav - ens

 

   

 

You.



F

  

   

  

  



ship

You.

  

 

 

  

       

Your

N.C.

will

wor



  

C

 

  

1.

 1.

 

ship

You.

  

 

-

  

ship

You.

  

 

  

De hemel vertoont uw glorie, de zee zingt en juicht voor U. De bergen, zij buigen zich voor U. Ik stem in met hun lied en ik prijs uw naam o Heer! Hoe heerlijk en hoe verheven is uw naam op heel de aarde Hoe heerlijk en hoe verheven is uw naam op heel de aard!



  





De hemel vertoont uw glorie, de zee zingt en juicht voor U. De bergen, zij buigen zich voor U. Ik stem in met hun lied en ik prijs uw naam o Heer! Ik verhoog u Heer (4x) Wij verhogen U (4x)

                 

 

       

out

       to

You.

  ECC17.0886.01F Ned. Tekst: Annette Faasse © 2005 Integrity's Praise! Music. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

40

 

 

  

Hoe heerlijk en hoe verheven is uw naam op heel de aarde Hoe heerlijk en hoe verheven is uw naam op heel de aard!



F

Hoog verheven



5

  

G

  

  

    

  

C





  

æ

           the o - ceans cry             

6

 

great - ness,

(Drums continue to play throughout)

I

 

               

  

to



F

ECC17.0886.01F





  

 

       



G

D

     

G

de - clare



2.



out



(2nd time: add L.H. cues)

  

 

F

 

 

-



C

   





wor

  

   

 

                       

will

   

    

  

G(add4)

  

I

de -

   

D/F 

-

 



 

      

   

 

cry

 

D/F 

B m7

 

 

 

 

D/C 

 

 

 

       

  

The heav - ens

 

38

    

34

  

 

(Parts both times)

  

 

æ

how ma -



C

   

the

wor

D





will

     



ness,

 

  

We



-

  

     

 

 

in all

C

1st time: unis 2nd time: parts

54

 

       

     

       

46

 

(div. 2nd time)

 

 

  

   

clare



 



 

 

our

       

Lord,

Lord,

 

  

42

   

  

 

 



O

 

Your name

      

G(add4)

14

 

 

     

jes - tic

  

  



  

C

      

11

 

     

 

   2nd time:

  

ECC17.0886.01F


U bent mijn hulp Heer

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 23

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : NEDERLANDS -17.0907.02F

U BENT MIJN HULP, HEER WITH

Words: Remco Hakkert

Music: Remco Hakkert

BLIJF MIJ NABIJ

W

riting this song wasn't an easy job for Remco. Every time he reached a dead end and it all seemed to lead nowhere. “The day before the recording I sat at the kitchen table and cried out: “Lord I am at the end of my energy, please make a new beginning”! Apparently my surrendering was enough to clear the way for God, because when I came in the studio all pieces fell into place in no time.” General: Abide with me! You are my Help. I need You every day.



Humbly but joyfully because of gratitude  A maj7 B sus B  Cm Fm7(9,11)

E

         

H

et schrijven van dit lied was voor Remco geen makkelijke klus. Veel ploeteren leek op niets uit te draaien. “De dag voor de opname zat ik 's morgens uitgeblust aan de keukentafel en zei ik hardop: ”Heer, ik ben aan m'n eind, maakt U maar een nieuw begin”! Blijkbaar was mijn overgave nodig om voor God de weg vrij te maken, want toen ik even later weer naar de studio ging viel alles in korte tijd wél op z'n plek!” Algemeen: Blijf mij nabij! U bent mij hulp. Ik heb U nodig, elke dag.

 

F

ür Remco war es keine einfache Sache, dieses Lied zu schreiben. Alle Bemühungen liefen schief. „Am Tag vor den Aufnahmen saß ich morgens fix und fertig am Küchentisch und sagte laut: „Herr, ich bin am Ende, mach du einen neuen Anfang“. Anscheinend war meine Kapitulation nötig, um für Gott den Weg frei zu machen. Wie ich nämlich später ins Studio kam, ging alles fast von selbst!“. Allgemein: Bleib bei mir! Du bist meine Hilfe. Ich brauche dich, jeden Tag.

 



  

       

5

      

Opt.: 1st verse + refr. Solo or Women unis.

   



Voor -dat ik aan Om - dat U zorgt

 

   

E



de dat

  

dag be - gin, ik niet val,



  



A maj7

B sus

B

 

    

kom ik bij U, kom ik bij U,

      

                    

B sus B    A                    

  

Cm

B

Gm

Heer. Heer.

Gm7

A 2





© 2009 Unisong Music Publishing bv, Holland t/a Shadach Music

 

   

Voor - dat ik o Om - dat de zon

   

E

   

   

B sus







Heer,

E /A 

A 2

            in

    

16

E /G

 

  

    

    

B

o o

    

Cm

A

 

U bent mijn

   



  

 

  

al - les mijn kracht,

    

 

B sus

kom ik bij U, kom ik bij U,

    

A maj7



A /B 



  



  

Heer. Heer.



B

         

19

E

zing en

D 2

A /B 





 

scha

E /A 

 

  





-



duw

A 2

3



Cm7

 

 



 

Schep- per van

     

     



B /D





      



 





he

   



mel

 

 

  







 

   

 

 

en aard.

 

 

  

E

 

     

26

   

 

  

daalt.

E

A /B 





 



  

    

 

 

 

ECC17.0907.02F

41

 





 

bent mijn hulp,

 

Fm7(9,11)

 

  



B





U

A /C







Blijf



mij

 

na

E

B 6

B 7

 

Duration: 4'45 ECC17.0907.02F

          

Cm



 

De



nacht valt

 

A /C

1.



 

A maj7/B 

  

1.



B





     



-

   

  



  

neer

het

duis - ter

E /G

A

B

 

Cm7

B 7/D

 



geen

 

licht

B /D



E

  



wan

 



         

 

 

A

         

E

Fm7

 



-

 

 

4

E 2

 

waar



(Da Capo)

 

in,

E /B 



Heer.

o

  

bij,





-

                  

      

Heer.

2.

Ik

B /D

2.

   

  

  



 

  

aan mijn rech - ter - hand.

E /G



-

Fm7(9)

 







be - lijd:

            



          

U bent mijn

22

hulp,

     

lief - de zing, ste - ken zal,



           

    

                                     

     

ver niet

   

13

 

    



     

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9



o o

   

   



in

 

 

 

 

meer



F7/C

   

ECC17.0907.02F


 

30

  

straalt.



 

   

An

B sus

B

         





-

E

de - re

hel

B 6

Cm

 

  

-



B 7

  



pers,

Heer,

E /G

                     







 

 

  

A

Schep - per

 

C7(  13)

 

 

  





  

ont - val - len

      

A 2

æ 51





     

mij.

             Fm

 

   

38

  

bij.

  

E

A /B 

           







E

B 7

Cm



    

Der



hul - pe - lo - zen

B /A 

E /G B 7/F

    

 

 

U bent mijn

    





 

  



hulp,

Heer,

E /A 

A 2

     

5

   

hulp,



 

wees

 

       in



Fm/A 

 



 

mij

 

    

E /B 

 

B 7

  

na

   

 

B /D



he

 

 

  



57

  

Heer.

  

æ

ECC17.0907.02F



 

    

E 2



B /D

 



  

 

 



 

 

 

 





B maj7/C

C



  

7

  o



  



B maj7/C

  



   

 

  





 



Gm7(9,11)

   



Gm7(9,11)

 

aan

B 2





  

duw

U bent mijn hulp,



 



-

     

U bent mijn hulp,



   

B /D

scha

  



F/B 



 



      

C/E

 

 

  







         E 2

 

              F2



zing en be - lijd:

Ik zing en be - lijd:





 



U bent mijn

        Ik

  



 

C/E

 

 

Csus

 

         

F/A

 



     

  

  



en aard.

Gm7(9)

 





mel

   

  

-





-

mijn rech - ter - hand.

      







 

  





van

Dm7

  

    

al - les mijn kracht,

E /G





  

C7

54

    

34

 





 

o

 

Heer.

C

F2

     



rit.

ECC17.0907.02F

Not one Niet één! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 24

STYLE : Hymn of worship ORDER nr : ENGLISH -17.0890.01F NEDERLANDS -17.0890.02F

NOT ONE Words: Tony Wood, Barry Weeks, Bobby Price

W

e all know those moments in which it seems like God has forgotten us. Moments of disappointment, in which we feel like He doesn't understand or has left us alone. May the words of this song touch your heart and help you to find comfort in His promise that He will always be there for you. General: There isn't one tear, one prayer, one sigh or trial He doesn't know about. There is not one sin left unforgiven and no loss that He hasn't mourned. The love for His children is without end.



Warmly 

A 2

      

  

   

           

W

5

e kennen allemaal de momenten waarop het lijkt dat God ons in de steek gelaten heeft. Momenten waarop we teleurgesteld zijn, ons onbegrepen voelen of denken dat God niets meer met ons te maken wil hebben. Laat de woorden van dit indrukwekkende lied je hart raken en vind troost in Zijn belofte dat je er nooit alleen voor staat. Algemeen: Er is geen enkele traan, geen gebed, geen zicht of aanvechting waar Hij niet vanaf weet. Er is geen enkele zonde die niet vergeven kan worden en geen verlies waar Hij niet over rouwt. De liefde voor Zijn kinderen is eindeloos.

    

   

          

W

ir kennen alle die Augenblicke, in denen es scheint, als habe Gott uns im Stich gelassen. Momente, in denen wir enttäuscht sind, uns unverstanden fühlen oder denken, dass Gott nichts mehr mit uns zu tun haben will. Lass die Worte dieses beeindruckenden Liedes dein Herz berühren und finde Trost in seinem Versprechen, dass er immer für dich da ist. Allgemein: Es gibt keine Träne, kein Gebet, keinen Zweifel, von dem er nicht weiß. Es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann und keinen Verlust, um den er nicht trauert. Die Liebe zu seinen Kindern ist grenzenlos.

      

D (no3)

  

D (no3)

  

Music: Tony Wood, Barry Weeks, Bobby Price Arr.: Camp Kirkland

  

  

   

  

9

    

one of your tears



A 2

  

    

  

falls un- num - bered.

   

E s us

  

    

E s us

  

 

    

   

      

    

one

D 2/A 

 

      

Not

A 2

 

A 2

        

 

of your prayers

   

  

Not

 

   

is un- heard.

   

© 2007 New Spring Publishing/Row J, Seat 9 Songs/Bridge Building/Imagem Music CV/(Bottom Nine Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland Duration: 4'16 Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

42

ECC17.0890.01F


           

21 12



  



Not

           

         

one



   



    

  

       from,

not

      

    



  

one

 

-

   ticed,

   

E



  











  

  

3

æ

                  

59

                   nev - er

C

            

E s us

          He has         2.

E

              

    

67

    

   not

  

          

 

  



A

    

 one,

A 2

    

  

rit.

not

 D 2/A 

 

 

    

8

E

 

  not

 

 









  

B m7





     

       





 

 



His chil - dren’s lives







4

  









 



D maj9

 

 





come un - done,





  

       

 



than

a

Fa -

       

  





has - n’t mourned.

nev - er loved less







’Cause He has

A 2/C

 

   

 





   



  D

 

   

 

   

He has

   

æ   

ECC17.0890.01F

Niet één keer heeft God je verlaten, niet één zorg die niet wordt gedeeld. Geen zonde die niet wordt vergeven geen pijn waar ook Hij niet om weent.

 

Want er is plaats in het hart van de Vader en Zijn liefde zal blijven bestaan. Want geen dochter wordt door Hem verlaten en geen zoon laten gaan, niet één! Niet één!

 one,

Geen enkel geheim blijft verborgen, geen enkel verdriet ongezien. Geen enkel probleem zonder aandacht, geen dag dat Zijn liefde verdween.

A 2

    

Niet één tel dat God er niet bij is, niet eens toen jij Hem niet wou zien. Niet één last die Hij niet wil dragen, niet één keer roep jij tevergeefs. Er is plaats in het hart van de Vader en Zijn liefde zal blijven bestaan. Want geen dochter wordt door Hem verlaten en geen zoon laten gaan, niet één, niet één!

 

one!

A 2

  

       

and when

  

 

 

D

      

       

 

E

 

no loss that He

Geen enkele traan wordt vergeten, geen enkel gebed niet gehoord. Geen enkele vraag onbegrepen, want Hij hoort en weet ieder woord.

     

  



and

Niet één!

     



rit.

   

  

  

  



E s us

  

       

A 2

not one!

ther,

       

 

          



  

2.

-

en

  

1.





Not one,

      

         

D 2/A 

     

 



 

        

  

A

   



        

    

ter or for - sa - ken a son,

    

     

27

A

         

-



  

  

-



     

E s us

 

  

  



 

          

ECC17.0890.01F

D 2

 

  



62



Not

1.



24

 

         

a - ban - doned a daugh

                    



un - for - giv



     

A 2



has He turned

4

     

  

cresc.

    

has - n’t borne.

     

   

   

    

D 2

   

  

Fm

sor - row He



Not one of your trials

 

            one sin is left

for





  

     

E /G

   

    

goes un - no



  

18

        



your sighs

ev - ’ry word.

D 2



He has heard your

      

of

A maj7

      

15

 

cresc.

 

        

    

 

 

ECC17.0890.01F Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2007 New Spring Publishing/Row J, Seat 9 Songs/Bridge Building/Imagem Music CV/(Bottom Nine Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland

43


How beautiful

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 25

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0887.01E

HOW BEAUTIFUL Words: Twila Paris & Lloyd Larson

H

is hands were pierced, His blood was shed and His children were saved. Come to the table of the Lord, eat and drink with a thankful heart. Come boldly and accept the sacrifice He brought for you. His body was broken, His blood was shed, the door is open. General: How beautiful the hands that served the wine and the bread, the feet that walked the hill to the cross. How beautiful the feet that bring the sound of good news. How beautiful is the body of Christ.

D       

Z

7

Music: Twila Paris & Lloyd Larson Arr.: Martin Zonnenberg



Andante ma non troppo 

A/C     

                

ijn hand werd doorboord, Zijn bloed werd vergoten en Zijn kinderen werden gered. Kom naar de tafel van de Heer, eet en drink met een dankbaar hart. Kom vrijmoedig en aanvaard het offer dat Hij voor jou heeft gebracht. Zijn lichaam werd gebroken, zijn bloed werd vergoten, de weg is vrij. Algemeen: Hoe prachtig zijn de handen die brood en wijn aan ons aanbieden, de voeten die de heuvel beklimmen, op weg naar het kruis. Hoe prachtig is het geluid van de voetstappen die ons het goede nieuws brengen. Hoe prachtig is het lichaam van Christus.

  

   

  

D/A

  

Asus

       

S

eine Hände wurden durchbohrt. Sein Blut wurde vergossen; und seine Kinder wurden gerettet. Komm zum Tisch des Herrn, iss, trink mit dankbarem Herzen. Komm freimütig und nimm das Opfer an, dass er für dich gebracht hat. Sein Leib wurde gebrochen, sein Blut vergossen, der Weg ist frei! Allgemein: Wie wunderbar sind die Hände, die uns Brot und Wein reichen, die Füße, die den Weg zum Kreuz erklimmen. Wie schön ist das Geräusch der Fußstapfen, die uns die gute Botschaft bringen. Wie wundervoll ist der Leib Christi

   

the

D/A

 



G

     

   

  

-

 

    

bread



 

D/F 

      

© 1990 Ariose Music / Mountain Spring Music For Europe: Small Stone Media bv, Holland

 

and the

   

 

      

  

A

of

Em7

earth. Asus

  

     

   





D/E

that

G/B

chil - dren

   

   

hands

             

   



the

    

   

-

     

      

beau D

       

   

 

roads

D/F 

    

  

          

beau

D/E

A

    

-

      

ti

-

   

 

     

 

 

 

how

beau

   

G/B

-

A

   

 

   

D/F 

A/C 

   

 G2                3

-

G2

 

   

 

ti

ful,

   

 

   

     

is the

   

  

   

 

 

sound

A

bod - y

  

48

of

G/A

   

   



E /G      

Christ. D

  

 

 

How

ECC17.0887.01E

 

- ti - ful

  

E

E /G

+guitar/synth        

of

good

news,



E /G

  

 hands

 

A /F



  

and the

 

love

of

A /F

   

 

  

that

      

     

  

      

serve

A /E 

 

the

E

 

  

      4

44

 



   

   

 

   

 

   

the

 feet

  

 the

Duration: 2'43 ECC17.0887.01E

    

  



A

  

bring

   

E sus

  



B sus

  

B

How

   

the

bread

 

 

A

E /G

A /F

 

 

 

 

  

     

     

wine and

the

E

 

  

the King.

that

     

  

   

  

-

   

         



beau -

      

ful

  

 

    

D/C 

  How



 

  

 

    

43

   

D

   

 

D/F 

     

 





-

 

     



    

dust - y

G

beau

long

 

G/D

    

the

   

38

   

ti - ful.

ful

A

 

How



     

   

 

Asus

   

     

Asus

the cross.

Em

   

walked

 

to

  

33

G/B       

 

  

that

     



hill

   

G

  

 

and the



feet

    

27

G

the

D/F 

        



- ti - ful

   

22

  

 

How

   

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

17

 

G/E

- ti - ful

D/C 

the

   

   

D

+drums

   

G/B

G/A

wine and

        

beau -

 

A

   

12

served

How

D/F 

  

      

Solo

 

beau

-

A 2

   

ti -

  

 

      

 

and the

 



     

E 2/B 

E /B 

æ

   

 

ECC17.0887.01E


.It

is You Alleen U

       

8

   

  

will You meet us here?

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhytmm Youth Choir Moderately 26

       

STYLE : Praise and worship ORDER nr : ENGLISH -17.0883.01H NEDERLANDS -17.0883.02H

   

B m



  

     

  

We have come to this place

  

        

  

 

G 2





   

    

to wor - ship You.

A

            

 

  



A

ll creation: Shout to the Lord! Sing for Him with all that is within you. Give Him honour. We are created to worship our God. This joyful song of praise invites all of us to join creation in a song of worship to honour His holy name. General: As we lift up our hands, as we call on Your name, will you visit this place by your mercy and grace? Holy is our God Almighty. Holy is His name alone. It is You we adore, only You.

            

11

God of mer - cy and grace,

           

H

eel de schepping: Juich voor God! Zing voor Hem met heel je hart, geef Hem eer. Wij zijn geschapen om onze God te aanbidden en dit heerlijke loflied nodigt je uit om je aan te sluiten bij de schepping die zingt tot eer van Zijn heilige naam. Algemeen: Als we onze handen opheffen, Uw naam aanroepen, kom dan in ons midden met Uw genade. Heilig is de Heer, de Almachtige God. Zijn naam alleen is heilig. Wij aanbidden U, U alleen.

Bm

G 2

       

S

chöpfung: Frohlocke dem Herrn! Sing mit ganzem Herzen für ihn, ehre ihn. Wir sind geschaffen, unseren Gott anzubeten und dieses herrliche Loblied lädt dich dazu ein, dich der Schöpfung anzuschließen, die seinem heiligen Namen Ehre singt. Allgemein: Wenn wir unsere Hände erheben; wenn wir deinen Namen anrufen, komm dann mit deiner Gnade mitten unter uns. Heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Heilig ist sein Name. Wir beten dich an, dich allein.

    

    

D

        

    

    

   

18

It

G 2

       

     

    

    

21

     



A

   

     

   

 

is You,

 

     

      

Ho - ly, ho - ly

 

 

  

is our

D /F G 

      

      

D

     

      



        

-

D

  

      



 

  

3

  

D /F G 

    

      



 

Ho - ly, ho - ly

A

  

          

   

 



   

  

D

  

 

         

33

y.

  

   

Bm



          

 

     

ECC17.0883.01H

45

G 2

 

  

 

  

name a - lone.

gradual dim.

It

D

   

is You

  

 

       

   

A

 

  

ECC17.0883.01H

        

we a - dore.

    

  

 

 

   

     

will You meet us here?

  

        

on - ly You.

D

 

D

de - clare.

   



  

is You,

As we lift up our hands,

         

 

  



the heav - ens



2



It is You

   

G 2



 

 



  

   

  

 

   

    

 

    

 D   

 

  





   

It

    

          -

D /F G 

 

G 2

   



  

On - ly You

30

        

    

God Al - might

   

    

D /F G 

 

 

     

is His

is His         

       

    

Ho - ly, ho - ly

A

       

     



     

 

y.

Ho - ly, ho - ly is our

A



 

  

G 2

         



ye - (e)ah.

 

    

    

God Al - might

 



     

    

   

    

 

    

G 2

 

27

  

   

    

  

is You.

 

   

               name a - lone,

D

 

             

     it

   

24

  

   

prais - es are for.

    

we a - dore.

D

  



15

   

     

   

it is You

A

 

    

    

  

4

 

G 2

A

 

       

              

As we call on Your name,

B m







G 2

 

  

A

 

æ  

ECC17.0883.01H


æ     

81

    

A

       

     

     

   

      

Ho - ly, ho - ly

 

    

is our

D /F G 

 

  

   

 

   

 

               name a - lone.

D

      

   

a tempo

(drums only)

A

           

107

     



G 2



       

up our hands,

as we call

   

D

on Your

name a - lone,

     

D

    

N.C.

      



 

Ho - ly, ho - ly is our

A

N.C.

    

     

      

Ho - ly, ho - ly

 

ye - (e)ah.

is His

D /F G 

 

    

 

   

 

It



 

  

is You

D

A

 12

   

A



rit. e dim.

   

 

   

 

ho - ly is our

Ho - ly,

N.C.

A

 

    

 



God Al - might

G

N.C.

   

 

D

N.C.

 

   

   

      -

N.C.

 

D

  

we a - dore.

   

  

 

  

 

U alleen eren wij, U alleen, U alleen. Heer, wij komen tot U, Toon uw kracht aan ons nu, Wij verhogen uw naam, raak ons liefdevol aan. Heer, wij komen tot U, Toon uw kracht aan ons nu, Wij verhogen uw naam, raak ons liefdevol aan.

ECC17.0883.01H Ned. Tekst: Jan Visser © 2007 Ariose Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

46

D

            

 

   

 

ho - ly is His

N.C.

A

    

N.C.

      

 

Heer, wij komen tot U, Toon uw kracht aan ons nu, Wij verhogen uw naam, raak ons liefdevol aan.

      

 

   

grace?

          

Heer, wij komen tot U, Toon uw kracht aan ons nu, Wij verhogen uw naam, raak ons liefdevol aan. 

A

Heilig, heilig bent U, God almachtig, Heilig, heilig is uw grote naam, amen! Heilig, heilig bent U, God almachtig, Heilig, heilig is uw grote naam.

  

 

Ho - ly,

Heilig, heilig bent U, God almachtig, Heilig, heilig is uw grote naam, amen! Heilig, heilig bent U, God almachtig, Heilig, heilig is uw grote naam, want uw naam eren wij, alleen U, alleen U

   

 

Heer, wij roepen U aan en prijzen U, Wij verhogen uw naam, want uw naam eren wij, want uw naam aanbidden wij, alleen U. De hemel zingt mee: Alleen U, alleen U!

 

 cy and   

y.

Heer, wij komen tot U, kom ons tegemoet. Toon uw kracht aan ons nu, kom ons tegemoet.



        

-

Alleen U

     

   

G

   



11

 

   

   



by Your mer

as we call

 

     

 

  

       

up our hands,

Bm A

     

it this place

A



     

        

we lift

    

  

-

  

            

    



  

     

As

     

         

D

  

will You vis

                 

on - ly You.

         

 

    

rit. e dim.       

  

    

98

will You vis-

  

D

   

   

          name a - lone.

grace?

God Al - might - y.

  

is You,

    

          

 

   

       

  

   

   

It

D /F G 

 

   

     

ECC17.0883.01H

     

   

G

         

name,

      

                

         

   

on Your name,



rit.

       

by Your mer - cy and

               

A

       

     

it this place

                

95

    

   

on - ly You.

    

   

rit.

10

G 2

    

   

-

    

    

         

D /F G 

  

              

       

It is You,

92

is His

 

                

    

    

     

            

N.C.

     

    



  

       

G 2

104

As we lift

      

G

     

     



 

A

     



Optional reprise a tempo

     

      

     

  

88

101

      

Ho - ly, ho - ly



we a - dore.

D

  

      

  

   

y.

  

It is You

-

D



84

               

         

God Al - might

        

     

    

ECC17.0883.01H


Wijdt Hem uw kunst

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ or piano Adult Choir Moderately 27

STYLE : Psalm ORDER nr : NEDERLANDS -17.0892.02H

WIJDT HEM UW KUNST Words: Psalm 33

A

n impressive arrangement that beautifully captures the different emotions of Psalm 33. Be joyful and sing for God with all of your heart. Realize that He is on our side. He looks after those who put their hope in His love. (verse 18) General: Sing a joyful song to the Lord. Lift up your voice. Praise the Lord on the harp; make music for Him on a ten stringed lyre. Use all your art to honour Him. From His throne He watches all who live on earth.



E

    

    

E

en indrukwekkend arrangement dat de verschillende sferen van Psalm 33 op prachtige wijze weet te pakken. Verblijd je en zing met heel je hart voor de levende God. En realiseer je dat God aan onze kant staat. Zijn oog is op wie hopen op zijn trouw (vs. 18). Algemeen: Zingt vrolijk. Verhef je stem. Laat de keel zich paren met de klank der snaren, looft Hem met de luit! Wijdt Hem Uw kunst, alles moet Hem eren. Vanaf Zijn troon houd Hij oog op allen die de aarde bewonen.

Music: Evert van de Veen

A /E 

E

    

4



    

E

in beeindruckendes Arrangement, das die verschiedenen Stimmungen von Psalm 33 auf wundervolle Art und Weise einfängt. Freue dich und singe von ganzem Herzen für den lebenden Gott. Und sei dir bewusst, dass Gott auf unserer Seite ist. Seine Augen ruhen auf denen, die auf seine Treue hoffen.(Vs. 18) Allgemein: Freuet euch des Herrn. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Weihet ihm eure Kunst, alles muss in ehren. Von seinem Throne sieht er auf alle, die auf Erden wohnen.

  

 

E

     

      

B 7

E

 

 

 



 

 

 

 

G7/D

 



 

A









 A /C   

A

  



 

 

    

de





naar



B 7

A









 

recht

-

  

B 7

      

vaar

 

 

 



vro - lijk,

      E

    

 

   

     

E

          

   G7/D

 

 E    

    

  Cm

  



ver - heft

 

 

 



A

 

E /B 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 





 



de stem

 

naar

A /C

A











den

B



 B 7

  3



  









 

 

 

Heer!

   

 

-

 

  

 

B 7

 

 

 

 

 

past

B

Fm/A 



  

          

   

    

35

op -

C/G



E

  



          

 



 

  



B 7

B 7/D

 

 

- te

Naam

 

Cm/E 

 

Cm

  

 





gal



A /E 



B

 

 

 





   ter



F

F7

  

 

B /D



 

 



schoon - ste



B /F

 

A /C

 

B 7/A 

 

 

 

-

E

 

 

-

 





 

 

 



God

B 7

    

47

G7/D

 - ten

de

    

ECC17.0892.02H

 

-

-

met

    

   

-

Fm/E 

gro -

 

    

30

vaar - di -

B 7/D

Het

A /C



Fm

B 7

     

 

 

E

 



    

rech -

Zingt

B

recht

bo - ven,

A /E 

 

 

     

26

Heer!

F7

 

E



 

B 7

   

  F

 

den

B /F

A

 



ver - heft

Cm

         

 

G7/D

    

 

 

heft

zingt vro - lijk,

     

gen,



B 7

    

    

 

di - gen,

B 7/D

17

22

-

    

A /C

  

 

lo

E /G

A

B



 

 

 

 

 

 

men,

roept

E

A





4

 

 

 

E

   

 

 

Zijn







 

F7/A

 

E /B 

   

  





 

 

Zij - ne

A /C

B 7/D

B 7

 

 

 



  

  



psal - men

A /E 



  

-

E

B 7

     Hem in uw     

wel

 

 

 

 

 

Duration: 6'00 ECC17.0892.02H

zingt

       









ven,

 

Prijst

B



-

 

eer!



 

 

te

 

A /E 

© Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

    



bo - ven,



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

B 7



stem

 A /C   



A

 

E /B 



 

heft

 

 



B 7

Cm

zingt vro - lijk,

    

 

 

A

 

B 7/D

Zingt vro - lijk,

   

 

A /C

 

B 7



 

8

 

E

  



 

daân

 

uit!

B 7



E

 

   

A /E 

  

E

  



ECC17.0892.02H


   

     

40

 

   

Laat

      

      



looft

A

 

Hem

 

    

 

    

 

49

 

   

 

  

   

Roemt

nu

Cm





Cm



 

 





B



E



Cm/E 

G



5





Fm/A 



  

  

  

vaar

           G

     

    

69

    

    

73

De

              

-

dig,

al

on - ze ach - ting

G/A 

 

G

G/F

 



 

 

  



 

  



 

  

 

B

A

 

 

 

E



 

 



 

al - ler

B 7/F

  

B sus









din - gen

E



 

 





ziet

B /D

E

B

 



  



7

 





 



G N.C.

G7/F

 

  



  

      

       





  



     

 

uit het

 



 



 

  



 

  

E

 







 



 



B



 



 

 

  

vas - te



E

    

48

  

E

B



 







 

  

wo - ning

waar

Hij heerst

   



 G7/D Cm     

al



de

bo

-

gen,

 

zien

Cm/E 

 

 8

G N.C.

 

 

 



  









 

Zijn

A

 B        

B 7/D

Zijn Godd' - lijk



Cm





   

 



    

 

   



Zijn lof,

E

daar

G

   





 







 

 

Ko - ning,

 G7/D    

 

E /B  B 7

 



 

-

ge - zicht.



G/B

Dm7(  5)



Zijn

A



 



ge - dekt voor

ECC17.0892.02H

 



Fm/A 

 recht

 

      



als

Cm



 

   

 

is

 

 

 

   

E

 

is vol - maakt



B



Wijdt Hem uw kunst,

 

B 7/A  E /G



F/A  Dm7(  5)/F

     

daân,

 



  

   

 



B 7/D

 

Cm

zij - ner

E

G7 Cm/E 

 

 



N.C.

   

Cm/E 



 

    

ECC17.0892.02H





    

klinkt door



Fm



     

eer

 

6

  

 

  

 

     

 

  

  

 

    

Cm7/E 

  

    



B 7/F

  



86

 

E

A

   

ster - ve - lin - gen; niets

  

  

 

wijdt

  



    

N.C.



licht





Cm

Cm/E 

G

 

 

Cm

al - les moet Hem e - ren!



  

   

B 7/D



 

Uit Zijn

   

 

E



gans be - drog der

81

B 7

on - ge - naak - baar

B 7/A  E /G

 



    

 

 

F N.C.

    

E



    

     

E

 

be - staan.

E 2/B  B 7





 



zal 't

    

het



 



 

vro - lijk aan,

   

't richt - snoer



 

B

   



 

              

 

 

heft

toon ver - van - gen,



 

G7/F

de



  



  

A maj7

 

    

  

  



    



eeu - wig

B







B /D







waar - dig,



ECC17.0892.02H





E

  

A







 

 



gro - te schep - per

 



B 7/F

 

  

  

Fm7

 

A

  

 

Cm7/E 





Fm

want het woord des Hee - ren,

Dm7(  5)/F

Wijdt Hem uw kunst,

Cm

    

    



 



G

60

 



 



Cm/G

ken

 

Het speel - tuig moet

Hem uw kunst.

77

64

 

 

Cm

      



 

 

 

-



G

      

blij



       



 

    

nieu - we

Cm

Cm/G

G



 



56

Gsus



    

      

 





van Zijn gunst.

  

 



 

 





  

 



Cm



 



ren,

A /E 

Dm7(  5) F m7(  5)



lof - ge - zan - gen



 



-

 

      

52



de

A maj7



sna

B

 

Fm7



B /D

 

met nieu - we





der

 

 



 

klank





luit!

 

 

E

 

A /C



 

 

B 7



 

de

 

E



 

B 7

 

 

A /E 





met



de

E /B 

F7/A



E







 

A /E 

 

met

pa - ren



 



 

zich

       

     

44

 

de keel

  





  o



G/B

    

 -

gen

G

     

ECC17.0892.02H


æ

 

    

128

  

90

op

    

Fm7

 

 

 

neer.



't mens - dom

Gm/B 

B 7

  



E

 

E

  

 

  

A





 

   





A /E 

E



    

  

A /C

B 7/D

B 7

E

 

 

 





 

99

B 7

 

Zingt vro - lijk,

   

E

     

      

 

  

  

    

 



 

 

zingt vro - lijk,

  

  

 



 

 

9

G7/D

  

 

E /B 



  

 

heft

A

Cm



 

 

 

    

de





naar

stem



A

B 7

A /C

A









 

   



 

  

A /E 

    

    

  

E

A /E 



  

A /E 

  

   

E



met



de

   

 

 

E /B 

æ

ECC17.0892.02H

 





met

de

B 7

 



 







 

 

 

 

       

 



klank

der

sna

A /C

B /D

 

B

A /E 

 

 

  



 

 

looft

E

A







luit!

 

Wijdt

Hem

uw

E

E

 

 

  

F7/A

 

 

 

   



 

A

A m

E



 

12

Hem

kunst!





 

 

 

 

E 7

 

 

 









 



zich



ren,

 

 

keel





-



   



de





 

   

 

Laat





 



    

E



B 7

   

B 7

 

E

 

bo - ven, 136

uit!

 

 

 

daân

 

pa - ren



 

E /B 

 



-

F7/A

  

    

wel



A

    

B 7

Zijn

    

B7  A /C A      

   

132

    

95

   

     



al

   

 

  



roept



 

  

  

 ECC17.0892.02H

Only in You In U alleen VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Easy 28

STYLE : Song of worship ORDER nr : ENGLISH -17.0897.01E NEDERLANDS -17.0897.02E

ONLY IN YOU Words: Bengt Johansson

Music: Bengt Johansson Arr.: Harry Koning

A

simple song of worship, straight from the heart. A song that invites us to be still and, as such helps us to realize again where we can find the firm foundation in the craziness of our society. Kneel down, open your heart, prepare to receive. General: Only in You is My soul at rest. From You comes all of my hope, You alone are my fortress, my salvation and my Rock. I shall not be shaken.

 

E

en eenvoudig aanbiddingslied, recht uit het hart. Een lied dat uitnodigt om stil te worden en ons in de hectiek van deze maatschappij opnieuw laat realiseren waar de vaste grond te vinden is. Kniel neer, zet je hart open voor Hem en wees klaar om te ontvangen. Algemeen: Alleen bij U vind mijn ziel rust. U bent mijn hoop, mijn vesting, mijn Redder en de Rots waarop ik kan staan.

 

E

in einfaches Anbetungslied, recht aus dem Herzen. Ein Lied, das uns einlädt, still zu werden und uns inmitten der Hast unserer Gesellschaft davon bewusst zu werden, wo der feste Grund zu finden ist. Knie nieder, öffne dein Herz und sei bereit, zu empfangen. Allgemein: Nur bei dir findet meine Seele Ruhe. Du bist meine Hoffnung, meine Burg, mein Retter und der Fels, auf dem ich stehen kann.

5



Fluently and peacefully  D/F  Em7

G

      

  

1st time SA 2nd time All

        On - ly in you

       

  

  

C

  



 

 

is my soul

           G

D/F 

         

Am/D

Em7

  



On - ly in you,

    

   G

C/G

God.

A/C 

G/B

C

  

 

© David Songs/Song Solutions. For the Benelux: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

49

 

  

 my

                   

  

D/F 

      

     

    

  

at rest.

D

D/F 

G

Dsus

D

       

Duration: 3'36 ECC17.0897.01E


9

      On - ly in you

 

 

  

is my soul

     

      

1.

      

at rest.

On - ly in you,

  

my

God.

C

C/D

13

  



2.

G

you comes

        

Em

Bm7





From

C/G

G D dim

  2.



 

 

    

  

Cmaj7

D7

1.





C

G/B



 



  

all of my hope.

  

G/B

      

  

  

  

God.

Am7

      

  

 

 

D

 

Am7

-



    

 

in you,

 

 

C

A7/C 

 



  

   -

tress,

 

D dim

G     

sal

-

        



va - tion

   

Em

 

Bm7

C

 

 

and

my rock.

         

  

3

Am/C G/B

Am7

  

  

      

I

 

shall not

be

     Em/C 

       

 

soul

 

shak -

 

 

C/D

C/D

ECC17.0897.01E

In U alleen



 

G

 

Am7/D

  

at rest.

   G

C/G

           

 

             

  

in you

G

         



God.



         

G

my



Am7

Cmaj7

D

C/G

  

 

4

   

is my



 

   

From

D dim

           

 



ECC17.0897.01E

Heilig en machtig SEE PAGE 51

In U alleen komt mijn ziel tot rust, In U alleen, mijn God. In U alleen komt mijn ziel tot rust, In U alleen, mijn God.

Heilig, heilig, heilig en machtig. (3x) Heilig, heilig, heilig en machtig is de Heer! Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig. Vroeg al in de morgen weerklinkt ons lied voor U. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, Heer God drievuldig, heilig toen en nu.

Op U Heer, richt zich mijn hoop; U alleen bent mijn toevlucht, mijn redding en mijn rots; Ik zal niet meer wank'len.

Heilig, heilig, heilig en machtig.(3x) Heilig, heilig, heilig en machtig is de Heer! Heilig, heilig, heilig; Heiligen aanbidden, werpen bij de glazen zee hun gouden kronen neer. Cherubijn en Serafijn, waar U troont te midden, Geven U eer want U bent eeuwig Heer! Heilig, heilig, heilig, heilig, Heilig, heilig, heilig, eeuwige God! Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig. Vroeg al in de morgen weerklinkt ons lied voor U. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, Heer God drievuldig, heilig toen en nu. Heilig, heilig, heilig, heilig, Heilig, heilig, heilig.

Ned. Tekst: Peter van Essen © David Songs/Song Solutions. For Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Ned. Tekst: Birgitt Paulusma / W. Barnard © 2005 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

50

C

  

in you,

       

   

On - ly

    

On - ly

       

at rest.



soul

 

D



  



  

          

           

 

 

C



4 D2

G/B

          



God.

G

 

is my

        

my

27 17

G

 



      On - ly

      

 

       

D7

  

D7

24

   

 

    

D7sus

a - lone are my for -

          

      

On - ly in you

                

   

D7sus

en.

  



You

G

     

  



C/G G

         

21




Holy and mighty Heilig en machtig VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal & piano with opt. percussion CHOIR : Adult Choir/Youth Choir DIFFICULTY : Moderately easy

TRACK : 29 STYLE : African feel ORDER nr : ENGLISH -17.0889.01F NEDERLANDS -17.0889.02F

HOLY AND MIGHTY Words: Pepper Choplin, Verses: Reginald Huber

Y

ou will probably recognise the lyrics of this song right away, but this version sounds a little different that the original source. This new arrangement allows you to experience these powerful words in a vibrant new manner. Light, fresh, filled with joy and energy and a fun “African feel”. An arrangement that will also work perfectly with just voices and percussion. General: Holy and mighty is our God! Early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, holy, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity.



Spirited in 2 



Music: Pepper Choplin

    

percussion

                 

“African feel”

D

e tekst van het lied zul je waarschijnlijk direct herkennen, maar deze versie klinkt heel anders dan de originele bron. Dit nieuwe arrangement laat je de bekende, krachtige woorden op een hele nieuwe manier ervaren. Swingend, fris, vol blijdschap en energie in een heerlijke “African feel”. Een arrangement dat overigens ook heel goed alleen met stemmen en percussie uitgevoerd kan worden. Algemeen: Heilig en machtig is onze God! Vroeg in de morgen word U mijn zang gewijd. Heilig, Heilig, liefdevol en machtig. Drieënig God, die één in wezen zijt.

6

Dm/C

   

11

  

D

en Text dieses Liedes wirst du wahrscheinlich sofort erkenn, aber diese Version klingt ganz anders als die ursprüngliche Quelle. Dieses neue Arrangement lässt dich die bekannten, mächtigen Worte auf ganz neue Art und Weise erfahren. Swingend, frisch, voll Freude und Energie in einem herrlichen „African-Feel“. Ein Arrangement, das übrigens auch nur mit Stimmen und Schlagzeug sehr gut ausgeführt werden kann. Allgemein: Heilig und mächtig ist unser Gott! Früh am Morgen klingt unser Lied für dich. Heilig, heilig, liebevoll und mächtig. Einziger Gott, der du dreifaltig bist.

 

     

 



  

 

  



  

 

 

   

    

*Exaggerate the "H" consonant

might

Cmaj7

Dm/C



 

C/G Dm/G

   

 

ho - ly,

  

 

  

21

   

     

ho - ly

  

   

  

Dm/C

    

26

 

and



might

Cmaj7

F/C



       

F/C

          

C



C

   

y.

Cmaj7

   

 

 

 

   

C

 

         

 

    

  

 

G

G/B

2

   

C

   

    

   

    

 

   

 

 

    

Dm/C

 

 

     

ly,

 

ho

    

C

 

F

-

Dm/C

C/G

 



   

-

   

God

Dm/G

       

Ho - ly,

 

     

C

 

   

   

 

and

 

Cmaj7

   

C

  

  

 

ly,

   

God

     

  

ECC17.0889.01F

51

    

   

41

Ho - ly, ho

G/B

    

  

     

 

  

 

     

 

   G

C

 

Thee.

G

Duration: 2'50 ECC17.0889.01F

   

Dm/C

  

three

per

    

C

F

 

   

   

-

  

ly,

ho

 

F

C

-

  

 

 

sons,

      

  

bless - ed Trin

Dm/G

  

3



  

C/G

  

-





   Dm/G

  



  



C/G

C/G

mer - ci - ful

     



       



ly,



  

 



 

F/G



C

  

 

     

     

 

-

  

  

 

G

C/G

 

C/G

might

y,

C

 

 

 

i - ty.





to

Dm/G

and

 



 

  

song shall rise

F/C

   

   

C

in

Dm/C

-

Dm/C



morn - ing our

     

 





the

  



     

         

Ear - ly in

      

C/G

         

al - might - y.

36

      

   

     

 

  

     

Lord

    

 

Ho - ly, ho

  

  

 

  

  

 

 

      

  

God!

  

ho - ly

 

31

ho - ly,

ho - ly,

 

     



 

   

Ho - ly,

 

 

  

  

Ho - ly,

  

   

  

    



 

our

F/C

   

-

  

Cmaj7

   

y.

  

-

   

      

might  - y is

 



 

   

might

    

Dm/C

  

 

and

  



 



ho - ly

       

  

  

 

 

 



y.

© 2005 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

16

C/G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ZIE VOOR NEDERLANDSE VERTALING PAGINA 50

 

       

Dm/G

   

Cmaj7

   

-

 

 



  

Dm/C

  

and

  

Dm/C

  

 

         

C

 

Keyboard optional

ho - ly



    

     

 

play

ho - ly,

      

     

C

*Ho - ly,

 

C

 

  

   

æ

 

ECC17.0889.01F


æ 91

        ho

  

95

ly,

 

 

   

  



  



God

al

C/G

Dm/G

C/G

99

   

song

C/G

 

 

God

 

 

Dm/G

 

Dm/C

 

 

might

-

  

    

    

y.

  

shall rise

Dm/G

  

  

to

 

C/G

 

 

 

 

 

-

 

     

 

    

C

 

 

    

G/B

   7

 

ho

 

F

  

the

morn

 

F

C

  



-



ing

C/G

  

Dm/G

 

     

 

     Dm/C

-

   

ly,

 

C

  

ho

F

   

-

     

 

bless - ed Trin



our

   

ly,

   

 

G

-

   

  i



ECC17.0889.01F

 

ty.

 

    

C

 

F

Dm/C

   

 



 

 

 

 

 



 

 

8

-



    

-

- ly.

   

Csus

 

 

     

 

-

     

    

  

ho -

  



 



ho - ly,

  



 





   

- ly,



     

  

 

  



 F/G  C/G C          

 

 ho  

ho - ly,

C

   

   

 

  

sons,



Ho - ly,

   

-

  

  



per

 

 

  

three



 

in

C

 



 

 

 

God

  

   

    

    

  

y,

ho - ly,

     

 

-

F/G

ho - ly,

  

  

   

-

    

Dm/G

112

might

C/G

  

 

 

and

 

 



  

 

C/G

   

     

  

 

Ho - ly, ho

C



  

 

mer - ci - ful

ly,

 



  

 

   

  

 

-



C

 

Dm/C

ly,

  

107

     

Ear - ly in

 

 

 

Dm/C

103

    

C

Thee.

     

 

Em/G

 

G

     

Ho - ly, ho

  

G

  

-

 

  

 

Lord

 

 

Al - might - y

   

   

 

   

  

-

   

C

        

   

ECC17.0889.01F

God of every generation God van elke generatie VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 30

STYLE : Acoustic rock ORDER nr : ENGLISH -17.0885.01F NEDERLANDS -17.0885.02F

GOD OF EVERY GENERATION Words: Paul Marino & Greg Nelson

W

here we would have given up a long time ago God remains faithful. He loves the world so much that He send His only Son to earth. Not only for people who lived then, but for all coming generations. Let's continue to spread this message so that this generation and all generations that will come will be saved. Christmas/General: Long before we were created, God the Father in His love, offered up for our redemption, Jesus Christ His only Son. He came to earth, pouring out His gift of life for every generation.

Music: Paul Marino & Greg Nelson Arr.: J. Daniel Smith



Energetic acoustic feel 

                 N.C.

           

W

aar wij mensen al lang opgegeven zouden hebben blijft God trouw. Hij heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn zoon naar de aarde stuurt. Niet alleen voor mensen van toen, maar voor alle komende generaties. Laten we deze boodschap blijven vertellen zodat ook deze, en komende generaties gered zullen worden. Kerst/Algemeen: Lang voordat wij geboren werden gaf de Vader, in Zijn eindeloze liefde, Jezus Christus, Zijn enige Zoon. Hij kwam naar de aarde om aan elke generatie het geschenk van eeuwig leven te geven.

        

5

C m7

A  2(no3)

        

D

9

a, wo wir Menschen schon längst aufgeben würden, bleibt Gott treu. Er liebt die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn zur Erde sendet. Nicht nur für die Menschen damals, sondern für alle folgende Generationen. Lasst uns nicht aufhören, diese Botschaft weiterzugeben, damit die nächsten Generationen gerettet werden können. Weihnachten/Allgemein: Lange, bevor wir geboren wurden, gab der Vater, in seiner grenzenlosen Liebe, Jesus Christus, seinen einzigen Sohn. Er kam auf die Erde, als Geschenk des ewigen Lebens für jede Generation.

E

B

   

C m7

    

  



F m7

        

    



 

strang - ers, A





A  2(no3)

               E

      

 E

 



 

B (no3)

    

       

    

God In - car - nate came

       

© 2006 Van Ness Press/McKinney Music. For Europe and South Africa: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

52

    

       

      

CHOIR unis.

Born a - mong the peas - ant

    

   

           

        

           

         

to earth.

 

Duration: 3'41 ECC17.0885.01F


    

12

B

                   

    

 

   

    

      

tion;

             

æ   

   

56

      -

tion.

   

Dm



 

59

  

God,

   

B



  

 

through Your lov - ing

   



 



 

God,

 

 

 



   

 

 

 

 



8

 

 

  

 

  

      

  

of

ev - ’ry gen - er - a

A 2

 





       

    

draw us to

-

 

A  2(no3)

   

 

4

God van elke generatie, U geeft ons nieuw leven weer en bewijst Uw trouw steeds meer. U bent zo met ons bewogen daarvoor danken wij U, Heer, danken wij U, Heer, God van elke generatie.

 

Lang voordat wij zijn geschapen toonde God Zijn liefde groot. Hij bracht redding door genade, door het offer van Zijn Zoon.

  

 

E

                 God

of ev-’ry gen - er - a - tion.

B

    rit.

F/B  B 

              

B  2(no3)

(drum fill)

   

F

               

ECC17.0885.01F Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2006 Van Ness Press/McKinney Music. For Europe and South Africa: Small Stone Media BV, Holland

53



  

   

rit.



God van elke generatie, U geeft ons nieuw leven weer en bewijst Uw trouw steeds meer. U bent zo met ons bewogen daarvoor danken wij U, Heer, danken wij U, Heer, God van elke generatie. U bent God van elke generatie.





Niet gered door onze werken, maar wel door wat Hij heeft gedaan. Dus wij willen Hem verhogen, kom prijs Zijn naam!

 

          

   

 

F

 

tion.

 

   

  

 

pur - su -

Your light,

    

  

 

In een stal, heel lang geleden, kwam God als een mens op aard. Werd arm en klein maar bracht ons rijkdom, Hij, geboren uit een maagd.



Your



Cm

 

Your light;

C m7

 

us to

          

God

  

    

   



God van elke generatie

You’re the

 

 

 





- lent - less

E2

    

    

as You draw

F m7

 

 



-

              

You’re the

 

Dm

ing,

     

  

ev - ’ry gen - er - a - tion,

       

 



B2

           of

 

     

sac -



re -

of ev - ’ry gen - er -a -

 

25

ECC17.0885.01F

G m7

      

 

      

 

God

   

         

 



 

 



How

A

  

 

B /D

A  maj 7

-

  

 

       

   

B2

  

Dm

 



 

ri - fice.

       

  

-

22

ev - ’ry gen - er - a -

 

 

   

ev-’ry gen -er - a - tion,



G

           of

3





     

 

  

Your light,

 

   

  

You’re the

       



 

-

 

          

of

E2

life

  

 

 

       

of

 

 

-





   

 

Your gift

CHOIR Parts



 

 

C m7

 

   

     



   

draw us to

 



 

      



God

 

       

D m7



        

 

       

Your light;

  

A



B

 

His birth.

us rich - es,

 

pour - ing out

 

53



of

He gave

20

      

     



B

 

 

   

18

-

   

E

Through pov - er - ty

  

in the mys - t’ry

    

F m7

 

15

 

B

    

æ



 

ECC17.0885.01F


Welzalig zij die vrezen God

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ or piano Adult Choir Easy 31

STYLE : Psalm ORDER nr : NEDERLANDS -17.0877.02B

WELZALIG ZIJ DIE VREZEN GOD Words: Psalm 1, Berijming: Frits Deubel

Music: Ch. Wesley Arr.: Jan Quintus Zwart

A

re you looking for the key to a happy life in which your plans will succeed? In Psalm 1 you will find the answer the Lord gives you to this question. Listen to His teachings and walk the path He shows you and everything you do will grow and bloom. General: How blessed are they who don't go where sinners go. They love the Lord's teachings and think about teachings day and night. They are strong, like a tree planted by a river and they will bear fruit.

B

en je op zoek naar de sleutel voor een gelukkig leven dat tot volle bloei komt? In Psalm 1 vind je het antwoord dat de Here God op je vraag heeft. Luister naar de lessen die Hij ons leert, ga de weg die Hij je wijst en alles wat je doet komt tot volle bloei. Algemeen: Gelukkig de mens die de weg van zondaars niet betreed, maar vreugde vind in de wet van de Heer. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water en vrucht dragen.

C/E

   

  

 

 

  

4



B

ist du auf der Suche nach dem Schlüssel für ein erfolgreiches Leben, in dem du dich völlig entfalten kannst? Psalm 1 gibt dir Gottes Antwort auf deine Fragen. Beachte seine Lehren und folge den Weg, den er dir zeigt. So wird alles, was du tust, blühen und gedeihen. Allgemein: Gesegnet ist der Mensch, der nicht den Pfad der Sünder betritt, sondern seine Freude im Gesetz des Herrn findet und Tag und Nacht darüber sinnt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.

 

Andante 

 

F



 

  

 

 

F dim

1. Wel 2. Wel 3. Hun 4. De

-

 

 

F

 

die die zich recht

vre 's He als vaar

-



-



-



-

F

C/E

D m7

C

G/B

 

G

 

 

D m/F

 

 

C/G

 

 

A m7

 

  

 

 







God, wet boom, gen,

der vol bij Hij

C

 

G/B



 

 

 

 

zen ren een di

C

 

 Gsus G 7       

  

C/G

 

  

zij, lig zij, lig voedt ven be - schermt

za za le Heer

 



Am

 



 

Opt. Choir setting: 1st time All unis 2nd time Men only 3rd time Women only 4th time All div

G dim

C/G

-

   

æ

© Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

Duration: 2'27 ECC17.0877.02B

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Better is one day Liever VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 32

STYLE : Slow rock ORDER nr : ENGLISH -17.0884.01H NEDERLANDS -17.0884.02H

BETTER IS ONE DAY Words: Matt Redman

I

t should be the highest priority in our lives to spend a lot of precious moments in the presence of the Lord. It is in that place where He can touch our hearts, give direction and fill us with His mercy and love. Once you have tasted it you will be longing for more and more. General: I ask only one thing from the Lord. This is what I want: Let me live in the Lord's house all my life. Let me see the Lord's beauty and look with my own eyes at His Temple. (Psalm 27:4)

  



Driving! 

     

7

 

H

 

 

 

      

E

s sollte uns das höchste Streben sein, viele kostbare Augenblicke in seiner Gegenwart zu sein. Denn gerade dann kann er unser Herz berühren, uns den Weg zeigen und uns mit seiner Liebe und Gnade erfüllen. Hast du das nur einmal schmecken dürfen, verlangst du immer wieder danach. Allgemein: ich bitte den Herrn nur um eines. Das einzige, das ich ersehne: In seinem Hause zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Damit ich die Liebe des Herrn schauen kann und mit eigenen Augen seinen Tempel sehe.

 

11

    -

y.

             C(add4)

F(no3)

                                (Percussion begins)

(Perc. continues sim.)

(Synth swell)

et zou de hoogste prioriteit in ons leven moeten zijn om vele kostbare momenten in Zijn aanwezigheid te zijn. Juist daar kan Hij je hart raken, richting geven en je vullen met Zijn liefde en genade. Als je daar eenmaal van geproefd hebt verlang je naar meer en meer. Algemeen: Ik vraag aan de Heer één ding, het enige waar ik naar verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel. (Psalm 27: 4)

Music: Matt Redman Arr.: Dave Williamson

 

1. How

 

 

is

     

 

F2(no3)

   

 

soul longs

   and

 

 

  

 

oh, Lord

Al - might -

  

  

   

B 2(no3)

 

    for

 

You.

  

C(add4)

  

 

© 1995 Kingsway's Thankyou Music. For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

54

 

 

   

ev - en faints

   

 

 

   

For my

Your dwell - ing place,

F2(no3)

  

   

 

 

    

love - ly



For

   

Duration: 5'17 ECC17.0884.01H


   

16

           here my heart

is

sat - is - fied

           F2(no3)

      

 

of

 



one

day

in

 

Your courts,

B 2(no3)

    

   

   

 



       

    

one

   

 





day

in

  

    

  

   

else - where.

 

 

  

  

 

C(add4)

  

                                  

one

   

 

day

 

in

   

2.

      

else - where.

C(add4)

     

    

2.

   

 

 

   



 

 

     

       

   

Dm



 

 

 

 

 

 

I

 

  

   

   





ECC17.0884.01H

55

   

4

   

 



thou - sands

     

ECC17.0884.01H

soul.

  

B

C

  

   

come once a - gain to me.

æ

 

  

for my

        



  

  

I

 

   

   

will draw near to

You,

   

F/A







 

 

 



You.

  



  





  8

 

B 2(no3)

  

       

    

   

 

C



to

     

  



will draw near

 



Dm

 

  

  

bet - ter is

C(add4)

 

 

 



 

 

 

Gm7 add4

 

   

B

C



66

C

   

    

 

    

  

I’ve tast - ed and I’ve seen,

My heart and flesh cry out

Dm

Your house,

F

Your Spir - it’s wat - er

   

 

 

in

       

 

 

else - where,

Dm

 

C



 

 

 

63

       

 

 



 

than thou - sands

 



day

 

   

 

 

   

C(add4)

 

     

   

Dm

 

   

  

   



one

Dm

for You, the liv - ing God.

than thou - sands

 

   

Your courts

B



 

  

          

 

Your courts

 



  

Bet - ter is

F/A



bet - ter is



C(add4)

  

 

 

in

 

 

60

  

 

   

bet - ter is

 

day

   

   

 

B 2(no3)

Dm

 

 

  

one

 

 

 

  

ECC17.0884.01H

Your courts,

 

Your courts,

   

30

bet - ter is

 

else- where.

Dm

 

B 2(no3)

  

in

 



  

than thou - sands

 

 

day

   

   

 

 

F

 

 

            7

 

 

 

     

 

in

 

 

 

 

B 2(no3)

 

F/A

day

 

bet - ter is

Bet - ter is

  

one

 

Your house,

   

 

 

 

in

 

    



B 2(no3)

     

one

F

1.

    

Bet - ter is

C(add4)

   

 

3

 

day

 

 

Your house,

one

       



  

 

Your courts

   

28

  

F/A

C(add4)

F/A



     

1.

C(add4)

55

  

bet - ter is



else - where.

  

 





  

in

B 2(no3)

Bet - ter is

 

Dm

æ   

53

57

   

day

   

(melody)

       

  

 

the

 

one

   

 

 

F2(no3)

 

    

26

     

  

  

 

sing be - neath

C(add4)

Your wings.

 

I

    

B 2(no3)

C(add4)

24

  

   

 

   

 

 

shad - ow



with-in Your pres - ence.

 

21

         

   

 

 

sub.

æ

ECC17.0884.01H


æ 82

   

one

day

in

 

 

Your courts,

 

B 2(no3)

       

   



 

 

  

bet - ter is





  

one

Dm

 

day

in

 



 

Your house,

  

  

C(add4)

   

Wat hou ik van uw huis mijn Heer, o God almachtig! Van binnen schreeuw ik om het hardst naar U. Ik kan alleen gelukkig zijn als ik bij U ben. Ik zing hier in de schaduw van Uzelf.

F

 

 

Liever

bet - ter is

 

   

 

 

 

Liever één dag heel dicht bij U, liever één dag bij U in huis. Liever één dag heel dicht bij U, dan jaren zonder.

 

Dit is wat ik voor ogen heb: hoe mooi U bent, Heer. Ik wil U vinden waar U zich laat zien. 84

   

one

day

in

 

 

Your courts

 

B 2(no3)

       

86

   





    F2(no3)



         



 

 

 

    

than thou - sands

 

Dm

else - where.



 

 

 

   

      

   

            

Bet - ter is

one day!

 



         

 

11

Ik strek me uit naar U, de God die altijd leeft en naar het water dat U geeft! Ik weet nog hoe het was toen U dichtbij mij kwam. Nu kom ik naar U toe, God ik kom naar U toe.

C(add4)

 

 

 

       





ECC17.0884.01H Ned. Tekst: Timon Borgdorff © 1995 Kingsway's Thankyou Music. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

The King of love my shepherd is God, mijn Herder VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal & organ, with opt. oboe and violin CHOIR : Adult Choir DIFFICULTY : Moderately easy

TRACK : 33 STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0908.01F NEDERLANDS -17.0908.02F

THE KING OF LOVE MY SHEPHERD IS Words: Psalm (22)23, Henry W. Baker, alt.

F

or many people the 23rd Psalm is of great meaning and worth. It's a song filled with comfort, encouragement and promise. Henry Baker's (1821-1877) version is a hymn arrangement in which something new is introduced in every one of the 6 verses. The result is a surprising choral arrangement with a lot of variety. General: Psalm 23. The King of love is my Shepherd, His goodness never fails me. I am His and He is mine forever.



Oboe     

Violin     

V

oor velen is Psalm 23 één van de meest betekenisvolle Psalmen. Een lied vol troost, bemoediging en belofte. Henry Baker (1821-1877) heeft voor zijn versie gekozen voor een Hymn arrangement waarin in elk van de 6 coupletten weer iets nieuws aangedragen wordt. Het resultaat is een verrassend arrangement met een heleboel variatie. Algemeen: Psalm 23. De Heer is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Ik ben van Hem en Hij is van mij, voor eeuwig.

      D



    

F

   

5



D/F 

       

 

Em/G

  

G/B

  

Ped.

ür viele ist Psalm 23 einer der bedeutungsvollsten Psalmen. Ein Lied des Trostes, der Ermutigung und des Versprechens. Henry Baker (1821-1877) hat sich bei seiner Version für ein Hymne-Arrangement entschieden, in dem in jeder der sechs Strophen etwas Neues angereicht wird. Das Resultat ist überraschend und abwechslungsreich. Allgemein: Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin sein und er ist mein, für immer.

D/C 



Music: Tune: ST. COLUMBIA, Gaelic Arr.: Douglas Kostner

D/A

  

Bm/A

Asus

 

A

G/B A/C  D

 



 

D/F 



A7

Bm



  



A7

G/D

D

Em7/D

D

 



  

 



F m/A

 

 



© 2003 GIA Publications. Expl. by Small Stone Media BV, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

56



Duration: 4'07 ECC17.0908.01F


      

King

of



          

G/B

 

Asus





A





 

G/B



shep

A/C 

D

 







-











my



D/F 



    

love

 









1. The

is,

Whose

    

D/F  A7



  



herd

ness

 

     

D/A Dmaj7/A G

  



    

æ



-

   

Bm



good



   

 

     

 

        





fails

   

 D/F   

   

19



      

me

Dmaj7/F 

   

A

F m/A



 

  

    

 

Dsus

D

Bm7



 





-

ing



lack

G/B

C m7(  5)



D

 

 



he



 

mine



Em/G

D/A





 

 

is

D/F 



 



 



 

     

if



 



  

for - ev -

 

  

Bm/A A7



 

2



G/D



D

  

 

  

-

 

 

   



  

      



D



good

- er.



so

through

all

 

the

 

 

 

93



Dsus

 

of

days

 

 

   

   

     

Shep -

-

- herd,

Bm7

G/B

D/A

   

æ

-

Bm/A

 

ness

A7/G

   

 

nev -



-

      



  

me

   

   

101

 

   

in

   

    

D/A

   



 



 

Dmaj7/A

G/A

 

F m/A

  

your

 

rit.

rit.

 

rit.



 

 

 



 



F

Em

house

sing

I

     

your

  

 



 

D9

G/D

Gsus/D

rit.

 

 

8

 

 





ev -

 



for



F 7/A 

-



 

 

 

-

Am7/C



B7

Em9     

 

Gmaj7(9)

  

 



 

Bm

Gods liefde blijft bij mij altijd, Zijn goedheid zal mij leiden. Een Herder die Zijn schapen weidt in altijd groene weiden. Aan rustig water vind ik kracht. Ik zie Gods rust als zegen. Zijn trouwe hand leidt mij dan zacht op stille, veil'ge wegen.

-

Ben ik verdwaald en niet meer blij; Zijn liefde zal mij vinden. Ja, op Zijn schouder draagt Hij mij naar huis, naar zijn beminden.

B 7(+5)



 

Al ga ik door een donker dal de Herder gaat steeds mede. Zijn stok die mij behoeden zal. Zijn staf brengt me naar vrede. Een maaltijd wordt voor mij bereid, Hij geeft mij brood en beker. Met olie ben ik zelfs gewijd, Zijn liefd'is trouw en zeker.



-

De Herder volgt me dag aan dag Tot ik kom in Gods woning, Waar ik voor eeuwig zingen mag Tot glorie voor de grote koning!

 

- er.

 

G/D

D

 

With

Bsus



praise

   

 

ECC17.0908.01F Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot. © 2003 GIA Publications. Expl. by Small Stone Media BV, Holland.

57

 

 

 

 -

7



-

 

 

Good

A7

- er;D7/F 

 fails

  

  

ECC17.0908.01F



may

D

C m7

        

 

Your

 

God, mijn Herder 97

length

   

Em

   



And

Bm





noth





his,

- er;



  I

 



am

D/F 

D

  

I

 





    

-

     

G



nev -





 

6. And

N.C.

14

89

A7/C 

      

D7/C



 

ECC17.0908.01F


Blessed be Your name Geprezen zij Uw naam VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 34

STYLE : Praise ORDER nr : ENGLISH -17.0910.01H NEDERLANDS -17.0910.02H

BLESSED BE YOUR NAME Words: Matt Redman & Beth Redman

Music: Matt Redman & Beth Redman Arr.: Dave Williamson

T

his world-famous song by Matt and Beth Redman has been a comfort and help for many in times of difficulty and in making the choice to stay close to God in situations like these. Songs like these show us that we don't have to deny pain but teach us to invite God in the midst of it. General: Blessed be Your name in abundance but also when I am found in the desert place. Every blessing You poor out I'll turn back to praise. When the darkness closes in, still I will say: Blessed be the name of the Lord.

   



With energy 

A(no3)

    

 

     

D

it lied van Matt en Beth Redman dat over de hele wereld gezongen wordt, is voor velen een hulp geweest bij het verwerken van moeilijke situaties en bij het maken van keuzes om daarin dicht bij God te blijven. Liederen als deze laten zien dat we de pijn niet hoeven te ontkennen maar Hem daarin kunnen verwelkomen. Algemeen: Geprezen zij Uw naam in tijden van overvloed, maar ook in tijden van droogte. Elke zegen die ik van U ontvang beantwoord ik met lofprijzing. Zelfs als het donker om mij heen wordt zeg ik: “geprezen zij Uw naam”.

  

1st time: WOMEN unis 2nd time: ALL parts

    

5

D

A(no3)      

     

 

 



  



 

that is shin - ing

F m



 

  

© 2002 Thankyou Music. For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland

       -

-

ti - ful; on me;

        



   

 

of “all

A



 

--

 

dance should

     

E



 

44

    

 



æ

     

bless - ed bless - ed

flow, be,”

  

    

  

   

a - bun as it

    



     

  

 

    



     

D

 

where Your streams when the world’s



 



 

way.



   



 

14



   

 

   

    

  



 

   

   



 

    

Bless Bless -

A

 

 

 

be be

 



 

 



bless - ed

F m

     

    

  



ed ed

  

  

 

E

  

       





when I’m found on the road



F m

 

 

 

    

in marked

 

    

3

  

 

the de - sert place. with suf - fer - ing.

  

     D

      

  

  

   



    



          



way.

        

æ  

 



  

You









You

F m













   



 

take

a -

    

cues: 2nd time only (more rhythmic)



       



    

My

    

   

D



a - way.

 

and

 

 

 



give

 -

     

 -

 

A

 

take

1st time: “optional” voicing* 2nd time: as written

   

 

 

and

 

  

“Lord,

  

 

 

       

   

 

 



give

say:

 

 

E(add4)

  



to

       

  

        

choose

  

D

 

 

    

  

E(add4)

will

 

   

Though I Though there’s

heart



Your name.”

    

 

 

be

 A

  

50

  

Your name Your name



    

D

      

be Your name. be Your name.

1st time: add MEN unis 2nd time: ALL parts

My

       

D

47 11

 



Duration: 4'44 ECC17.0910.01H

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

8

 

    

 



plen down

    



  

 

    



 

in the land when the sun’s

    

 

 

name name

E

cues: 2nd time only (more rhythmic)

Your Your

    

 

  

  

  

be be

      

    

 

  

 

    

1. Bless - ed 2. Bless - ed

   

     

ieses Lied von Matt und Beth Redman, das überall in der Welt gesungen wird, hat schon vielen geholfen, Schwierigkeiten zu meistern, und Entscheidungen zu treffen, um nah bei Gott zu bleiben. Lieder wie dieses, zeigen uns, dass man Schmerzen nicht zu leugnen braucht, sondern dass man Gott darin willkommen heißen darf. Allgemein: Gelobt sei dein Name in Zeiten des Überflusses, aber auch in Zeiten der Dürre. Jeden Segen, den ich von dir empfange, beantworte ich mit Lob und Preis. Auch wenn es um mich dunkel wird, sage ich: Gelobt sei dein Name.

    

 





 



* Optional: all men sing bass, altos sing tenor line and sopranos sing alto part.

ECC17.0910.01H

7

58

ECC17.0910.01H


   

53



    





  

56

1.

 





   



   

  

2.





 

  

You

give

    

   

   

       

A



   





    

 

D

 

  

and

take

the

    

  

     

8

  

You

  

   

bless- ed be Your

 

   

     



 

   

 

  

65

take











 

   

 



  





  



bless - ed be Your glo

E



 

    

    

name

 

     

A

F m7







ri

-

A/E E        

     

   

give

           

name



 

A

  

and

 

  

take

a

     

       way.

      

    D

-



the



    

My heart

   

Bless - ed be the name

        

A

  

 

will

 

  

choose

to

           

of

the

  

     

10



give

   

Lord,

take

 



 

 



name.

 

D

 







 

   

Geprezen zij Uw naam, als mijn weg vol van lijden is, en U volgen soms pijnlijk is; Geprezen zij Uw naam.





     

bless - ed be Your

 

    

U geeft en U neemt weg, U geeft en U neemt weg. toch roept mijn hart U aan: Geprezen zij Uw naam.

    

ECC17.0910.01H Ned. Tekst: Peter van Essen © 2002 Thankyou Music. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

59



Geprezen zij Uw naam, als de zon mij haar warmte schenkt, en het leven voldoening brengt; Geprezen zij Uw naam.

“Bless - ed be Your

the

  



Geprezen zij de naam van de Heer, geprezen zij Uw naam. Geprezen zij de naam van de Heer, Geprezen zij Uw hoog verheven naam.

     

 

En als dank voor al Uw zegen geef ik mijn lied. Zelfs de duisternis rondom mij weerhoudt mij niet.

to

Lord,

Geprezen zij Uw naam, als ik loop door de wildernis, en er droogte en leegte is; Geprezen zij Uw naam.

    



say:

a-

choose

     

     

Geprezen zij Uw naam, als het land rijke opbrengst heeft, overvloedig zijn vruchten geeft; Geprezen zij Uw naam.



     



and

 

  

of

  

9

 

 

name.

  

E



   

F m

     

   

   

be Your

  

 

    

     

   

bless - ed

E

You

   



Lord,

  

way.

     

of

     

71

 

 

will

 

Geprezen zij Uw naam

68

 

 

ous name.”

     ri - ous     

 

ECC17.0910.01H

       

-

heart

  

    

“Bless - ed be Your glo

My

  



D

 



Bless - ed be the

  

  

a - way.

     

say:

    

 

  

name.

       

E

and

       

 



Lord,



     



give

      



a - way.

     

of

   

62

F m     



     



  

     

 



 

Your

    

cresc.

 

name

     

F m



 

 

be

 



 

 



   

Opt. WORSHIP TEAM

Bless - ed be the

2.





name.”

   

       

  

   



   

D







  

       

   



“Lord, bless - ed

You

   

1.

say:

E(add4)

59

 

 



to

name.”

 

  

 

choose

    

 

 

will

A

 

  

 



heart

  

You



  

 

     



  

Bless - ed be the

     

ECC17.0910.01H


Powered by Small Stone Media

P.O. Box 9185 NL3301 AD DORDRECHT The Netherlands Tel: +31(0)78 622 75 47 Fax: +31(0)78 616 14 92 em@il: info@europeanchoralclub.com internet: www.europeanchoralclub.com

European Choral Club 29  
European Choral Club 29  

1. Son of God 2. Vrede 3. Sing the wonders of His love 4. Song of the wise men 5. The soul of Christmas 6. Hij kwam voor ons 7. I heard the...

Advertisement