Issuu on Google+

UNIEK LEDENVOORDEEL! 20% extra korting op verzekeringen van AnsvarIdéa European Choral Club heeft voor al haar aangesloten koren en de individuele leden van die koren, een collectief contract gesloten met schadeverzekeraar AnsvarIdéa.

European Choral Club presenteert AnsvarIdéa is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij met een ideële missie. Zo beleggen wij uw Powered by Small Stone Media verzekeringsgelden sinds de oprichting 40 jaar geleden, uitsluitend "schoon". Dus niet in projecten of bedrijven de betrokken zijn bij kinderarbeid, bewapeningsproductie of milieuonvriendelijke activiteiten.

ZING MET JE HART!

talogus a c C C E e d n a v ie it Speciale ed andstalige liederen Win GRATIS 00 Nederl In deze editie liederen van o.a. met 1studiotijd!!

Daarnaast ontvangen leden van European Choral Club een dvd-cd bon ter waarde van € 10,verdienen de • en Travis Cottrell aangesloten koren, afhankelijke van het aantal gesloten verzekeringen, maximaal 1 dag gratis studiotijd bij een • Remco Hakkert professionele opnamestudio.

• Mark Hall (Casting Crowns) Kijk voor meer informatie op www.ansvaridea.nl/ecc of bel 020 - 61 704 26 • Matt Redman

• Martin Zonnenberg • Twila Paris • Evert van de Veen • Janike vannog Dijk Download deze special vandaag van uw clubsite www.europeanchoralclub.com • Reuben Morgan • Martin Alfsen

Met veel nieuw kerstrepertoire!


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen

2


Zeer gewaardeerde relatie! Hier is dan de 29ste koorcatalogus van de European Choral Club! Psalm 30: 12/13: “U hebt mijn klacht veranderd in een dans, Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig loven.” En zo is het. Zing het uit! We hopen dat er in deze selectie weer veel materiaal staat wat u aanspreekt en kan helpen om dit te doen. Maar daarbij sluiten we onze ogen niet voor de realiteit! We horen natuurlijk alle nieuwsberichten over recessie en problemen die een aantal van u misschien ook persoonlijk hard raken. Maar een ding wat we dan zeker NIET moeten doen is te stoppen met zingen! Psalm 46: 2-4/11: “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde En storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken De hoge golven de bergen doen beven. Staak de strijd, en erken dat ik God ben, Verheven boven de volken, verheven boven de aarde.” 'Staak de strijd' betekent hier niet het maar opgeven. In een andere vertaling staat 'laat af en weet', of 'wees stil en weet, dat Ik God ben!' Dit is de kerngedachte en goed om ons te realiseren. God is met ons. Op bergtoppen en in de dalen. Toen Bill en Gloria Gaither in een moeilijke periode in hun leven zaten ontstond het lied 'because He lives'. Misschien kent u het. De eerste zin van de Nederlandse versie is 'omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen....' Door het vertrouwen wat zij zo uitzongen hebben ze met dit lied de laatste decennia al veel mensen geholpen. Zo zijn wij dankbaar dat onze uitgaven al voor veel mensen en hopelijk ook voor u, woorden gaven aan gevoelens en vertrouwen in de toekomst! Met een vriendelijke groet, European Choral Club We gladly present to you the 29th catalogue of the European Choral Club. Ps. 30:11-12 “You have turned my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent.” Though times are troubled and recession around we never should lose our song! Ps. 46:1-3,10 “God is our refuge and strength, an everpresent help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surgin. Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.” So whether you are reaching the top of the mountainpeak or feeling drug through the valley, give thanks and donot lose your song. We hope this collection of songs will assist you and bless you and your listeners. With kind regards, European Choral Club

3


Colofon

Index catalogue 29

Edition / Uitgave European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Thijs Mijnster, Tineke van Vugt-de Jong, Peter Grasmeijer Design / Vormgeving Rob Bruin Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer ISBN/EAN 9789077365298 NUGI 668 © 2009 European Choral Club BV – The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. Kopiëren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

CD

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Son of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vrede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sing the wonders of His love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Song of the wise men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 The soul of Christmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Hij kwam voor ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I heard the bells on Christmas day (Peace on earth) . . . . . . . . . . . 15 Baby Jesus in the manger (Noel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 When the baby grew up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Silverwings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Can you hear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Come make a place in me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Come on let's celebrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 In the quiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Joy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Wanneer ik naar Uw bergen kijk (Nederland Zingt Dag 2009) . . . . . . . . 31 Total praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Mighty to save . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 This is my song (base on “Finlandia”) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Our praises You deserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Agnus Dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Majestic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 U bent mijn hulp Heer (Nederland Zingt Dag 2009) . . . . . . . . . . . . 41 Not one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 How beautiful (Nederland Zingt Dag 2009). . . . . . . . . . . . . . . . 44 It is You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wijdt Hem uw kunst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Only in You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Holy and mighty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 God of every generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Welzalig zij die vrezen God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Better is one day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 The King of love my Shepherd is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Blessed be Your name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Pag

Acapellaseries a

De European Choral Club heeft voor u de 40 mooiste

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

capella liederen bijeengebracht in de

Titel

in catalogus bestelnr.

Als een hert/As the deer/ Wie ein Hirsch We've got the spirit/ Hij geeft zijn geest To God be the glory/ Loof de Heer/ An Gott sei die Ehre It's about time/'t Is nu nabij/ Nun ist es Zeit There's a Light A-Comin'/ Het licht komt No turning back/ Ik ben op weg/ Nie mehr zurück Come and be glad Kom en wees blij Swing down, chariot Mighty spirit/ Starker geist/ Machtige geest Room enough/ Plaats genoeg/ Raum genug Easter song/Paaslied/Er lebt! De vrede van uw Geest/ Instruments of peace The solid rock/ Mijn hoop en kacht/ Fels, der Christus heisst Uw naam worde geheiligd/ Hallowed Be Your Name/ Geheiligt sei Rejoice the Lord is King/ Wees blij, de Heer regeert Fill-a me up! / Vul nu mijn hart Het evangelie van Jezus Go out and tell the good news/ Ga heen, vertel heel de wereld Carol of Advent/ Lied van verwachten/ Lied zum Advent Sing when the spirit says sing!/ Als de Geest mij roept Bring a torch/Breng het licht/Bring ein Licht, Jeanette, Isabella Sweet Jesus A sign of love/ Een teken van liefde All ye who music love/ Al wie de Heer bemint Lord , speak!/ Spreek, Heer!/ Herr, sprich! A Blessing/ Een Zegen If you keep my commandments O Kom en Zie/ O Taste and See/ Schmecket und sehet Come, Glorify the Lord with me/ Kom, geef de Heer nu glorie en eer O clap your hands/ Klap in de handen/ Oh, klatsch dein Lob What/ Noem mij toch de naam Rejoice, the Lord is King! Let us be one/ Gebed om eenheid Restless is the heart/ Rusteloos is ons hart/ Ruh'los ist das Herz Kroon hem/ Crown Him/ Krönt ihn What wondrous love is this/ Hoe wonderbaar is/ Oh Liebe wunderbar Drinkin'of the wine/ Kom, drink van de wijn Gott erwälte mich The children of God De kinderen van God On justice, truth, and peace

01 12 16 14 24 12 23 15 05 08 05 10 05 06 19 26 11 01 17 22 11 03 23 01 03 24 08 02 25 17 26 03 25 02 12 13 14 06 27 28

Beluister deze schitterende liederen op de website!

4

ECC17.0002 ECC17.0331 ECC17.0436 ECC17.0386 ECC17.0722 ECC17.0326 ECC17.0675 ECC17.0416 ECC17.0113 ECC17.0208 ECC17.0133 ECC17.0283 ECC17.0120 ECC17.0149 ECC17.0515 ECC17.0815 ECC17.0310 ECC17.0024 ECC17.0462 ECC17.0649 ECC17.0288 ECC17.0064 ECC17.0670 ECC17.0011 ECC17.0068 ECC17.0710 ECC17.0220 ECC17.0032 ECC17.0757 ECC17.0482 ECC17.0800 ECC17.0060 ECC17.0775 ECC17.0036 ECC17.0342 ECC17.0363 ECC17.0391 ECC17.0143 ECC17.0828 ECC17.0856


Son of God Zoon van God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 1

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0894.01G NEDERLANDS -17.0894.02G

SON OF GOD Words: Tony Wood, David Hamilton, Michael W. Smith

T

he Light came into this world. It seemed a little flame without any meaning, but this flame cannot be hidden. It will grow and grow. This spectacular Christmas song by Michael W. Smith makes the Light shine in our dark world. The more people will join us in the “Alleluia's to the King”, the brighter His light will shine. Everywhere around us. Christmas: Suddenly our eyes behold heaven's perfect plan unfold: Son of God, love divine, timeless. One steps into time. With us now, the King of kings. We're singing Glory, Alleluia.



Rubato 

N.C.        

   

H

et Licht kwam naar deze wereld. Het lijkt een klein, nietsbetekenend vlammetje te zijn, maar de vlam is niet te doven en groeit en groeit. Dit heerlijke kerstlied van Michael W. Smith laat het licht schijnen in onze donkere wereld en hoe meer mensen zich aansluiten in de “Halleluja's voor de Koning”, hoe feller Zijn licht zal gaan stralen. Overal om ons heen. Kerst: Plotseling zien we hoe Gods perfecte plan zich voor onze ogen ontvouwt: De zoon van God, Goddelijke liefde, de Eeuwige die de tijd binnenstapt. De Koning der koningen is nu bij ons. We zingen: Gloria, halleluja!

C/G

as Licht kam in diese Welt. Es scheint eine kleine, unbedeutende Flamme zu sein, aber die Flamme ist nicht zu löschen und wächst und wächst. Dies herrliche Weihnachtlied von Michael W. Smith lässt das Licht in unserer dunklen Welt scheinen. Und je mehr Menschen sich dem „Halleluja für den König“ anschließen, desto heller strahlt sein Licht. Überall . Weihnachten: Plötzlich sehen wir, wie Gottes perfekter Plan sich vor unseren Augen entfaltet: Gottes Sohn, göttliche Liebe, der Ewige tritt in unsere Zeit ein. Der König der Könige ist jetzt bei uns. Wir singen :Gloria, Halleluja!

    



 

 

     

(Chime)

  

Son of

     

pur - est light;

D  sus

D  sus

    

     

 

is here to -

D  sus

      

 

© 2007 Word Music/SmittyFly Music/New Spring/Row J. Seat 9 Songs/(Gratia Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland

Duration: 4'37 ECC17.0894.01G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

    

    

26

    

14

night,

step- ping through

 

B m add2

   

 

    

hold

G  sus

  

 

G

          

    

22

E m

  

 

    

  

      

God,

G /D 

     

 

   

 

G  add2

 

 

 

   

D maj 7

   

    3



love di - vine,

A 7(no5)/D 

   

un - fold:

D /F

    

  



CHOIR: unis. (warmly)

 

Son of

       

  

heav - en’s per - fect plan G /F



  



  

 

D 6

 

   

 

time.

be -

C

B  sus

       

 

Son of

Slightly faster

   

E m add2 /D 

 

   



    

29

   

   

  

 

      

God. D maj 7

       



 

time - less One

our eyes

D /C 

    

Sud - den - ly,

D maj 7/F

     

    

18

G  add2

      

  

this sa - cred sky.

 

F m/A 

     



 

     

      

    

33

   

steps in - to

 

   

D /C 

       

   

E  m/D 

now,

5





F m/A 

  

   

   

the King

C

     

 

 

of

kings.

G  sus

    

G /F

 

E m

    

 



le

  

-

B  m/E 

 

        4

 

 

D maj 7/F

   

lu

  

E  m/D 

 

      

 

 

   

   

molto cresc.

 

and

D /F

 -

 

 

    

 

With us

D  add2 /F D /F

an - gels bow

  

      



thing?

 

E m



-

 

      

Men and



sing - ing, “Al

 

 

 

G

   

   

 

 

 a

E  m6/G  G 

     

 

 



of such

G

                       

ECC17.0894.01G

B m

 

B  m/F

 



Who could dream

     

 

 

 

  



    

high

    

D (no3)

 

 

Lord on

D maj 7

 

       

 

  

God,

 



  

   

F

Fm

    

A m

Male SOLO (warmly, simply)

  



             

 

    

    

10



C m G m A         

 

    

     

D



6

    



Music: Michael W. Smith Arr.: David T. Clydesdale

   

ia,

A 9(no3)/D 

   

       



sing,

G

            

molto cresc.

 

al

E  m/C 

 

       

-



   

le

C

            

 

-

    

ECC17.0894.01G


      

37

     

lu

B m

   

all unis.     

 

-

      

a tempo sub.

  

slight rit.

ia.”



E /G

  

 

slight rit.

 

    

 

   

 

40

 

N.C.

a tempo sub.

 

     

 

 

    











al - le - lu - ia.”

  

 

      E /B 

      

  

   

F/B 

      

al - le - lu - ia.”

         G m7

C m/G

 

   

Gm



C m7/F



      

      

We’re sing - ing, “Glo

-

ri

E /F

 

F

-



 

 

 

B  add2

B

 

 

 

 

5

æ   

     

    



Sing - ing, “Glo - ri

 





We’re sing - ing



E /F

    

 

 

 

F7



glo - ri

    F 7sus

 

-

 

   

C m/B 

  

B

    

 

   

   

E

 

B

 

  



E /B 



     

“Glo

-

ri







 

F/E 

 

 

 

-

  

 

     

F/B 

 

E /B 

         



 -

E

 

     

 

al - le - lu - ia.”

G m7

   

a!”

      



We’re sing - ing, “Glo - ri - a,





-

     

  

 

ri -

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,



 

6

ECC17.0894.01G



ia.



B  sus

B

 

           



E  m7/D  D 

 

“Glo

 

   

 

  

    

 

 

 

 

 

   

C m/G G m

 

   

æ

ECC17.0894.01G

 



    

 

  

G /D 

 -

A /D 

   

7

 

 

-

ri

-

        

Zoon van God, liefde puur. Tijd staat stil dit kostbaar uur. Mooier dan de mooiste droom, hier bij ons de Koningszoon. Laat ons knielen voor Gods Zoon, zingen, “Halleluja, halleluja.”

 

A /D 

   

G /D 

     

Wij zingen, “Gloria, halleluja!” Want God is met ons, Immanuel. Wij zingen,”Gloria, halleluja!”

       

ri -

 

 

“Glo



Zoon van God, Licht zo zacht; Hoogste Heer is hier vannacht. Kom aanschouw Zijn Heiligheid. Wees nu stil en kijk ernaar, Gods belofte werd echt waar: Zoon van God.

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

       

-

      We’re sing - ing, “Glo - ri            

D /A  G /D 

  

          



al - le - lu - ia.”

 

 

B  add2 /C

    

          

 

        

 

a!”

 

a!”

-

 

    

D

F

55

                   

    

B



 -

Zoon van God

52

B

B  sus

             

F

 

 

B  add2



C m/B 

 



      

B

  

       

a.”

      

“Glo

   

al - le - lu - ia.”

     

a!”

a!”

      

E /B 

  

al - le - lu - ia.”

43

 -

     

49

    

   

ri

   

F/E E            

           

-

 

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

E

    

“Glo

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

       

  

Sopranos or Solo

+ CONGREGATION            

    

  

46

al - le - lu - ia.”

    

  

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

    

We’re sing - ing, “Glo - ri - a,

 

- a!”

   

  

       

- a,

G /D 

 

-

D

   

 

al - le - lu - ia.”

 

E  m7/D  D 

             

D /F

   

   

ECC17.0894.01G Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2007 Word Music/SmittyFly Music/New Spring/Row J. Seat 9 Songs/(Gratia Music). For Europe: Small Stone Media BV, Holland

6


Peace Vrede VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 2

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0903.01B NEDERLANDS -17.0903.02B

VREDE Words: Martin Zonnenberg

I

n a world filled with hunger, war and violence we are longing for God's mercy. He alone can fill our hearts with His peace. This song invites us to be still and take a moment to turn our eyes expectantly to the One Who securely holds our lives in His hands. General/Christmas: Lord, our God, grant us Your mercy and give us peace in our hearts. Peace on earth, glory to God.

         

I

n een wereld vol honger, oorlog en geweld verlangen we naar Gods genade. Alleen Hij kan onze harten vullen met zijn rust en vrede. Dit lied nodigt ons uit om stil te worden en onze ogen vol verwachting te richten op Hem die ons leven vast in handen heeft. Algemeen/Kerst: Heer onze God, schenk ons Uw genade en vrede in 't hart. Vrede op aarde, ere zij God.



Adagio 

E

            

Organ 8' 8' 4' 4' trem.

I

n einer Welt voll Hunger, Krieg und Gewalt verlangen wir nach Gottes Gnade. Nur er kann unsere Herzen mit seiner Ruhe und seinem Frieden füllen. Dies Lied will uns stille werden lassen, damit wir unsere Augen voll Erwartung auf den richten, der unser Leben fest in seinen Händen hält. Allgemein/Weihnachten: Herr, unser Gott, schenk uns deine Gnade und unseren Herzen Frieden. Friede auf Erden, Ehre sei Gott!

    

8

    

B /D

 

      

E

A

 

-

 

B 7/D

E

 

Vre

E



 

 





E

-

 

de,

 

vre -

  

 

 

de,

   





-

 

aar

A /C

rubato

op

de

  

vre

 

de,

     

Music: Martin Zonnenberg





e -

-

 

God.

 

Heer,

E

B

      

 

 

   

 

 

 



ons

ge

 

 

F7/C

B



schenk

B /D

    

21

a capella

Vre

    



 

God,

 







 

-



de,



 

on - ze



    

17

 

 

 

 

2nd time "Oo", mel. instr. ad lib



 



vre -

 



B /F

na

-

de

 

Gm

 

Fsus

F7

 



- de,



 

B /D

E

E maj7

 





vre - de

op

   

2

ge

 

 

-

na

  

F7/A



-

Fsus

F7



 



aar - de,





e

Oh Lord our God grant to us mercy, Grant to us Your mercy en peace in our hearts.

B



Peace (4x) Peace be on earth here, glory to God

 







B



 



 

-

 

re





 

zij God.

   

ECC17.0903.02B Eng. Tekst: Adrianus Vermeulen © Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

7



Peace (4x) Peace be on earth here, glory to God

de,



B 7/F

't hart.





in



 



zij

E /G

 

de

-

F7/B 



 

 

 

   

 

Uw

 





vre

 







 

 

  

en

-

F

  

 

schenk ons



-



re

B 7/A 

Peace 

-

B



-



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

     

-

B /D

© Small Stone Media bv, Holland t/a Living Water Music

12



 

Duration: 3'46 ECC17.0903.02B


Sing the wonders of His love

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 3

STYLE : R & B ORDER nr : ENGLISH -17.0899.01H

SING THE WONDERS OF HIS LOVE Words: Travis Cottrell, David Moffitt, Sue C. Smith

Music: Travis Cottrell, David Moffitt, Sue C. Smith Arr.: Travis Cottrell

L

et us praise the Lord with all of our hearts and tell everyone of His great wonders. We have a God of miracles Who has come to set us free and to offer us eternal life. This explosive song bubbles with energy and is an energetic invitation to everyone to come and join the celebration! A powerful choral arrangement that swings and rocks from the beginning until the very end. Christmas/General: God is with us, all is well. He is here, Immanuel. There is no one like the Lord our God. Tell about His righteousness, the glory of His might. Sing the wonders of His love now and for evermore.

L

aten we Hem eren met heel ons hart en iedereen over Zijn wonderdaden vertellen. Wij hebben een God van wonderen die gekomen is om ons te bevrijden en eeuwig leven te geven. Dit explosieve lied bruist van de energie en is een feestelijke uitnodiging aan iedereen om feest te vieren! Een geweldig afwisselend koor arrangement dat swingt en rockt van het begin tot het eind. Kerst/Algemeen: God is met ons, wees gerust, Hij is Hier, Immanuël. Niemand is als de Heer, onze God. Vertel iedereen over zijn gerechtigheid en zijn glorierijke macht. Bezing de wonderen van zijn liefde nu en altijd!

Dm7                                         

ir wollen ihn loben und jedem von seinen wunderbaren Taten erzählen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut und er ist gekommen, uns zu befreien und ewiges Leben zu geben. Dieses explosive Lied sprudelt vor Energie und ist ein Einladung an jeden, um zu feiern! Ein großartiges, abwechselndes Chorarrangement, das von Anfang bis Ende swingt und rockt. Weihnachten/Allgemein: Gott ist mit uns, alles ist gut. Er ist hier, Immanuel. Niemand ist wie der Herr, unser Gott. Erzähle jedermann von seiner Gerechtigkeit und seiner glorreichen Macht. Besing die Wunder seiner Liebe jetzt und allezeit!

    

  

Sing the

     



 

Dm7

   

                     

won - ders of

       

  

   

His love!

           

G13

  

  

Sing the

 

Dm7

   

   



  

A7( 9)

            

         Sing the won - ders of His love                         

   

   

    

     

Dm7

 

 

  

   

   

G13

       

     

       

           

        

    

Sing the

     

Dm7

G13

  

    

 

  

 

  

      





God

    

  

     

is

        

with

  

   

        

   



            

us, all

   

G13

is

       

  

well!

He

 

Dm7

   

   

2

        

is

 

  

 

   

  

   

G13

-

u - el!

       

 

   

Dm7

 

  

 

  

 

 

      

Duration: 4'25 ECC17.0899.01H

   

ECC17.0899.01H

8

 

doot

 

  

our God! teous - ness,

   

There’s

doot

doo

Dm7         

Em7

       

There’s the

 

 

 

A7(  5)

 



  

    

like of

 

His His

 

love! might!

 

   

 

 3

  

noth - in’ glo - ry

Dm7

 

A7( 9)

     

         

doot

 

    

 

Doo

no - bod - y else Come on and shout

  

      

                F/A

 

       

      

      

N.C.

     

      

  

 

G7

  

A7( 5 9)

N.C.

            

Doot

    

Lord righ -

 

 

Now and for - ev - er - more!

   

  

 

the His

                

     

      

here, Em - man

     

  

  

   

   

G13

    

Dm7

       

   

Who is like Tell a - bout

33

22

  

SOLO, with freedom

      

           

Dm7

         His love             

won - ders of

   

      

   

N.C.

   

G7

       

26

His love!

       now and for - ev - er - more!               

  

  

           

      Dm7

    

      

   

A7( 9)

© 2007 New Spring Publishing/CCTB Music/Imagem Music cv/First Hand Revelation Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

30

18

  

        

G7

  

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

 

9

won - ders of

     

       

 A7(9)                              

                      

                           

5

W

14



Agressive R&B feel 

N.C.                 

  

like your

Him praise

    

   

be - low, to God

no be -

   

No Be -

  

  

 

ECC17.0899.01H


  

   

36



 

bod - y like Him a - bove! cause He has heard our cry!

   

bod - y like Him a - bove! cause He has heard our cry!

  

    



   

 

   

39



-





 

       

 

His good our dark

-

  

come shine

I just wan - na sing of Hope is here to light up

   

 

G/A

  

 

   

  





ev - er and ev - er and ev

-

er and ev - er,

                   

ev - er and ev - er and ev

-

er and ev - er,

 

 

      

     

         u - el!

Sing

the

                      

Dm7

   

 

  

 



        

 

        

Bm7

4

 

 

 

   

 



  

Cdim A/C 

    



    

   

           His love

   

       

G13

 

    

  

 

54

A7( 9)

    

  

 



BASS

A7(  5)



A7( 9)

                           

  

66

    

  

     

D(no3)

 

ALTO

  

 

       

Tes - ti - fy,

tes - ti - fy

     

N.C.

      

love!

Gm

         

Sing the won - ders,

  

D(no3)

 

     

 

        

sing the won - ders,

  

D(no3)/C

 

 

  6

        

   

       

  

 

      

      

      He

is

Dm7

     

  





here,

Em - man -

   

   

  

G13

N.C.

is well!

G13

   

  

              

              

  

  

      

   

 

          

Tes - ti-fy,

  



TENOR

 



   

G13

   

ECC17.0899.01H

I’ll

     

     

    

love!

        

sing and

   

shout!

       

  

   

 

 

 

   love,

 

tes - ti

I’ll

   

Sing the won - ders,

D(no3)

  

tes - ti - fy to the won - ders of His

                 of His

-

 

      

  

 

   

  

       

His

 

to the won - ders, the

fy

    

sing the won - ders, D(no3)/C

 

sing

the won - ders,

  

D(no3)/B

 

 

 

          

 

sing the won - ders,

     

D(no3)/B

   

  

74

     

love,

sing

  

 

SOPRANO

74

       love!

    

    

 

ECC17.0899.01H

 

Sing!

 

   

I’ll

Tes - ti-fy,

I’ll

 

love!

          

  

   

  

D(no3)

sing and shout!

   

         

 

sing!

  

 

 

tes - ti - fy

I’ll

   

 

sing the won - ders,

  

D(no3)/C

 

   

7

9

I’ll

tes - ti - fy to the won - ders of His

Sing the won - ders,

 

sing!

            

love!

His

D(no3)/B 

     

His

            

of

the won - ders,

        

won-ders of His

    

 

  

D(no3)/B

 

  

now and for - ev - er - more!

   

5

love!

      

to the won - ders of His

   

us, all

   

       

     

with

     

   

  

  



70

  

is

 

won - ders of

  

 

                     

 

           

of His

 

   

 

   

His love

G13

Dm7

    

the



              

ECC17.0899.01H

            

sing the won - ders, D(no3)/C

  

     

Dm7

 

won - ders of

  

Sing

now and for - e - ver - more!

    



Sing the won - ders,

 

            

       

         

Dm7

   

     

     

  

God

D(no3)/B 

62

the



                     

Sing

     

His love!

              

     

     

      

For -

   

His love!

   

          

  

doo

won - ders of

  



     

                   

G13

Sing the

50

For -

come on and tes - ti - fy! Bright and Morn - ing Star!

won - ders of

  



  

           

  

A



   

 

             -

58

     

 

-- come on and test - i - fy! the Bright and Morn - ing Star!

                       E7

G13

Doot

 

                   

42

to - night! ’ry heart!

ness! ness!

Dm7

 

    

to earth one ev -

  

  

  

     

   

     

CHOIR

G13  Dm7                                                   

   

  

 

    

SOLOIST may ad lib

  

Dm7

     

ness, ness,

F/G

46

just wan - na sing of His good is here to light up our dark -

    

        

N.C.



-



 

-I Now Hope

  

  

  

       

   

  

       

 

I’ll sing

  

      love,

  His

 

to the won - ders, the

sing

  

   

the won - ders,

D(no3)/B

 

 

 

 

         

 

æ

ECC17.0899.01H


Song of the wise men Lied van de wijzen VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately 4

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0902.01H NEDERLANDS -17.0902.02H

SONG OF THE WISE MEN Words: John Parker

J

oin the wise men on their journey in search of the newborn King. A colourful group of people with the joyful mission to offer Him their gifts. This exiting choral arrangement bursts with energy, movement and contagious joy. Also notice the way the song “Kings of the Orient” is used. First introduced as a new song, later sounding together with the original arrangement. Christmas: Wise men are coming. Starlight is showing them the way to the baby, send from the heavens to Bethlehem. Mountains and trees, come join in our song, a glad alleluia as we go along.

Moderately 

Em

R

8

G

search - ing in

Am



  



15

 



  

 

       G

 

18



 

       

 

Moun - tain and



ear - nest for Am/G

 

 

   

 

    we

go



22



 

  

 



Em

C

 

 



join



  

  

    

   

Em

  

   

 

F m7(  5)/E

 

  a

glad



Em

  

 

    

   

   

        

Am7/E

 

 

the

D

 

east - ern ridge,

   

 

  

 

       

C7

     

 

     

66

      Am/E

     

wise

men

C

are





 

  

   

 

C7

           



three

kings

 

of

 

        

B m

and foun



   



    

 

 



yon

 

-

æ

    

  

ECC17.0902.01H

10

  

field

Fm



 

 

 

 

 

-

tain,

E

 

      der

-

 



star.

moor

  



  

rit.

 

Fm/C

C7

 

  

   

    Fm

    

  

7

E 7

rit.



 

 

  

  

      

 

ing gifts

we

 

 

 



and moun

A

  

  

 



 

O

  



  

 



 

Duration: 3'50 ECC17.0902.01H

bear

Fm

 



          



 

Or - i - ent are,

 

Gm7(  5)/F Fm

 



 

com - ing,

   

 

 

B



 



                

Em

 

fol - low - ing

         

+ opt. Cong.

tra - verse a - far

  

and

"We Three Kings Of Orient Are" Tune: KINGS OF ORIENT (Tune & Words: John H. Hopkins, Jr.)

     

F m7(  5)         

 

      

Em

trav - ’ling through waste - land

rid - ing

Em

o - late wild,

63

 

Em

as

Em/B

Em

3

      

          

find the Mes - si - ah

 



-

Fm

       

al - le - lu - ia

Her - od had sent them to

 



des

 

         

     



   

     

       

  

 

Am7/E

We

Bsus B

   



F m7(  5)/E

   

      

B7

G

   

         

Em

 

                       

æ

    

B

   

Bsus

 

 



 

 Am

Am

 

 

hills and the des - ert,

Em

     

60





            

in our song,

the

Am7/E

© 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

B



  

Em

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

Child.

 

O - ver the plains,



       



a - long!

   

Am B             



  

  

Christ - mas

 

come

   

  



   

     

 

F m7(  5)

 

tree,

 

God’s





D

  



eh mit den Weisen mit, auf die Suche nach dem Königskind. Ein bunter Zug mit dem feierlichen Auftrag ihm Geschenke zu bringen. Ein herrliches Arrangement voll Bewegung und ansteckender Fröhlichkeit. Achte mal drauf, wie das Lied „Kings of Orient“ darin verarbeitet ist. Erst als neues Lied, später im Zusammenklang mit dem Original. Weihnachten: Die Weisen kommen. Der Stern zeigt ihnen den Weg zum Kind, vom Himmel gesandt nach Bethlehem. Berge und Bäume, kommt singt mit uns: Ein frohes Halleluja, während wir uns zusammen auf den Weg machen.

Am7/E

        

eis mee met de wijzen die op zoek zijn naar het Koningskind. Een bonte stoet met de feestelijke opdracht om Hem geschenken te brengen. Een heerlijk enthousiast koor arrangement vol beweging en aanstekelijke blijdschap. Let ook op de manier waarop het lied “Kings of Orient” is verwerkt, eerst op zichzelf staand, later in samenklank. Kerst: Wijzen komen uit het oosten. Het licht van een ster wijst hen de weg naar de baby die vanuit de Hemel in Bethlehem is geboren. Bergen en bomen sluit je aan bij het loflied, zing: Halleluja terwijl we samen op weg gaan.



                                                  

5

11

Music: Mark Hayes



-

 

 

tain,

 

         

a tempo



star



A 2

  

 

of won - der,

  

 

         

a tempo

ECC17.0902.01H


     

  

70

     

star



of night,

D

     

 

    

 







  

     

73

     

 

 

west - ward lead

      Fm

     



star

A 2

 

E

       

77



D

 

 





A

E

        

Light.

  

SA

 

TB

C      

   

gifts

  

for

in

the

96



8

- fect

 

D

kings

plains,

they

o - pen

their

trea - sures,

Bm/F 

F m

 a

King they



  



to the Boy.

Bm/F 

F m

    

  



     

  

 

 

and



      

     

86

           

C

       

         

join

     

      Bm

  

       

 Christ

so

    D

 

sin - cere - ly,

C

     

 



wise



 



men are ech - o - ing

 

Bm

 



  

10

 

Bm7/A

  

 

 

 

 

glad - ness

G m7(  5)

  

   

 

and

      F m

    



ECC17.0902.01H

11

    

 

  

  

   



 



 

 



F m

 

    

  a

   

  F m/C 

 

 

F m

 

 

G m7(  5)



  

glad

     



  

-

der

 



 



Fm/A 

   

 





F sus/C 

      



  

   

 

    A

 

    

 

   

  

   

F m

 

    le - lu,

     

 

 

 

 

 

 

 

 

al



A

E

 

      

   

     go

F m/C 

a -

C 7

         

-

                 

E

come

   

we

Bm

  

tree,

   



 



E

 

as

A

11

ECC17.0902.01H

     

 

 

Moun - tain and

-



                       

 

 

  

 

  

 

Al

B m





     

Fm

  

  

al - le - lu - ia

   



 

search - ing in ear - nest for



 

 

      



 C    

 

 

in our song,

   

C

  

      

fol - low - ing yon



 

a - far

B m/F

tain,



            

G m7(  5)



C



         

   

  



 

des - o - late wild,

-

9

long!



Fsus/C

    



  

Child.

joy!

 

and

  

   

tra - verse

        

C



 

Christ - mas

      

D

     

      

and moun

99

wor - ship - ing

E

 

 

we

wise men are com - ing,

Gm7(  5)

  

 

God’s

moor

 

star.

     

gifts

 

tain,

 

 

 

 



102

-

E

ing

trav - ’ling through waste - land

rid - ing the east - ern ridge,

Bend - ing

       

  

pre - sent

and foun



ECC17.0902.01H

-



  

field

    

 

 

Fm

83

the

    

of

the

B m/F

        

 

  

bear

            

 

three



 

O - ver



    

Per

   

   

house - hold

           

Fm



    



hills and the des - ert,

   

    

  



105

  

 

thy

A 2



us to

A 2

AB

 

Or - i - ent are,

                       

                



F m

      

Now

          

93

90

A 2 Gm7(  5) C                           

 

We

 

 



 

    

80

ty bright,

  

guide

 

ST

  

-

D



 

beau



A

  

 

 

al







 

-

      

end Cong.

         

 

      pro- ceed - ing,      

 

      





still

A

 

roy

with



  ing,  

-

  



Bm

   

   

le - lu,

  

F m

          

ECC17.0902.01H


    

109

al

   

-

 

       le - lu - ia,

al - le

       

 

      

Bm

F m/C 

A       

     

         al - le - lu,         

-

F m

-

F m/C 

 

A

F m/C 

C 7

      

 



 

 

al - le

cresc.

      

        

ia,

F m

        

al - le - lu - ia,

C 7

       cresc.

 

 

F m

     

 



       Al

F m

           

E

A

 

 



 

lu

F m/C 

C 7

  

C 7

F m

      12

 

 

 N.C.          

F m



      

 

Zo sprak Herodes: ,,Breng mij naar die Koning, voor die Messias buig ik mij graag neer''. Maar God onthulde zijn kwalijke plannen en de drie magiërs keerden niet weer. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

    

Sterrenlicht trekt een baan langs de hemel, stralend en fonkelend boven het zand, licht toont de wijzen de weg naar het kindje; 't kwam van de hemel naar Bethlehems land. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

     

al - le - lu -

C 7

      

Wij, drie wijzen, komen van ver, dragen goud mee over de berg, langs fonteinen, door woestijnen, volgen wij gindse ster. O, ster die schittert in de nacht, koninklijke sterrenpracht, blijf ons leiden, breng ons bij de Zoon waarop de wereld wacht.

 

  

al - le - lu - ia!

     

Dwars door het veld, door bergland, woestijnen, nauw'lijks beschut tegen hitte en wind, reizen er wijzen uit oosterse streken vurig op zoek naar een goddelijk Kind. Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

E

      ia,  

 

 

le - lu,

       

              

 

-

Lied van de wijzen

                

  

-

Bm

      

     



 

             117

 

ia!

 

      al - le - lu - ia,          

lu

     

 

              Bm

-

         

  

113

-

   

Hier in het huis bieden zij Hem hun schatten, reukwerk en waardevol goud voor dit Kind, vol van ontzag buigen zij zich voor Christus, eind van de reis, waar hun vreugde begint! Bergtop en boom, verheug je! Zing luid! Een blij halleluja, dat dragen wij uit!

 

      

Hallelu, hallelu, halleluja, halleluja!   



ECC17.0902.01H Ned. Tekst: Titia Lindeboom © 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

The soul of Christmas Het hart van Kerstmis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 5

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0909.01D NEDERLANDS -17.0909.02D

THE SOUL OF CHRISTMAS Words: Martin Alfsen

nice and laid back Christmas song filled with warmth, hope and expectation. Christmas surely is the time of year in which people get together and share their hopes and dreams. It's a time of hope for a better future. The Son of God has come to save us! He is the heart of the Christmas season and He wants to shine His light into your life! Christmas: Rejoicing and singing, hoping and praying, longing for joy and love. We celebrate the Light in the darkness. This is the season, He is the reason; He is the soul of Christmas.

E

en heerlijk laid back kerstlied vol warmte, hoop en verwachting. Kerst is bij uitstek een tijd waarin mensen samen komen en hun dromen en verwachtingen met elkaar delen. Het is een tijd van hoop op een betere toekomst. De Zoon van God is gekomen om ons te redden. Hij is het hart van het kerstfeest en Hij wil zijn licht ook in ons leven laten schijnen. Kerst: Samen zingen, vol blijdschap feestvieren, hopen en bidden, verlangen naar blijdschap en liefde. We vieren het Licht dat in de duisternis ging schijnen. Dit is de tijd van het jaar, Hij is de reden, Hij is het hart van het kerstfeest.



Heavy gospel feel 

 

A

Music: Martin Alfsen

      

Solo



 



Dm

C/E D m/F C/G

  

 

 

          

5

 

 

Can - dles burn - ing Nights that are long - er sleep in the man - ger

in herrliches laid-back Weihnachtslied voll Wärme, Hoffnung und Erwartung. Weihnachten ist die Zeit des Jahres, in der Menschen zusammenkommen und ihre Träume und Erwartungen miteinander teilen. Es ist eine Zeit der Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Der Sohn Gottes ist gekommen, uns zu retten. Er ist das Herz des Weihnachtsfestes und er will sein Licht auch in unser Leben scheinen lassen. Weihnachten: Gemeinsam singen, fröhlich feiern, hoffen und beten, sich nach Freude und Liebe sehnen. Wir feiern das Licht, dass in der Dunkelheit scheint. Dies ist der Moment des Jahres, er ist der Grund, er ist die Seele des Weihnachtsfestes.



 

 

E

      Oo

G

    



F/G

    

 



G









 

Child - ren with joy So man - y hearts by kings sur - round - ed

 

 

So

    

C

     

  

 

D m/G

 

  

 

 

ma - ny

 

hearts

Dm

C/E









Snow Days The new

 

 

 

C

  

      

that are

 

   

   

   

 

eyes long - ing with shep herds -

  

long

C/G

   

© 2005 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

a-

 

Oo

in their that are and

  

flakes fall - ing that are short - er born ba - by

-

   So



ing

G





  

Duration: 3'36 ECC17.0909.01D


8

 

 

 



  

  

   Oo

  

Oo

 



G/F

F ma j 7

 

  

     F

     G/A

 

Choir             

    

F

  

16

  



 

love

 



This



C/G

G

           

 

   

is



Dm7 C/E



 

 

  

 

G/F





He

 

F ma j 7

2

 



the sea - son

Em

 

   

   



   

F

C

  

        

   

is

Dm

C/E





  

 

 

 

Kort zijn de dagen, lang zijn de nachten, Zovele harten verlangen, Zoekend naar wat is verloren. Dit is het hart van Kerstmis.

 

Vol vreugd'.....

  

Vol vreugd'.....

Kind in de kribbe slaapt in de stal en Herders en koningen knielen. Zo klein en kostbaar in Gods ogen. Hij is het hart van Kerstmis.

   

 

 



the rea - son

G/A

Refrein: Vol vreugd' en zingend, hopend en biddend Zoeken wij liefd' en rust. Hij is de reden, Jezus geeft vrede. Wij jubelen en willen Hem eren.

and



 

Sneeuw op de straten, brandende kaarsen, Kind'ren met stralende ogen, Kerkklokken klinken, mensen zingen: Dit is het hart van Kerstmis.

   

Long - ing for joy

A m7



 

Het hart van Kerstmis



 

    



  

G

     

  

 

 

D m/F C/G

 



Christ - mas Christ - mas Christ - mas

of of of

       

E m7

F

  



Hop - ing and pray - ing

 G/F     

  



     

Re - joic - ing and sing - ing

C/E



     

                Dm

A m7



12

      



 

E m7



 

This is the soul This is the soul He is the soul

  

 

 

   

sing - ing Church - bells ring - ing feel - ings 'cause some - one's miss - ing pre - cious God's great treas - ure

Choirs lone - ly small but so

C

we

A m7

æ  

ECC17.0909.01D

ned.tekst Pier Hiemstra © 2005 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland

He came Hij kwam voor ons VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 6

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0904.01E NEDERLANDS -17.0904.02E

HIJ KWAM VOOR ONS Words: Erwin de Vos

T

ake a good look and be amazed! This Child might seem like any other, but realize that this is your Saviour! He has turned the history of all people for eternity, He will be King, now and forever. This easy to sing choral arrangement is a powerful call to all of us to follow Him, every day. Christmas: He came for us, seemed fragile and like a normal child, but He is great and mighty! Are you willing to go, just like the wise men did? Are you willing to follow His path from now on?

      

Music: Leon van Veen



 E      

C-instrument

 

 

  

A/E

 



B dim

E

  

 

C m

Bm11

  



 

       

                                      

K

ijk maar eens goed en verwonder je. Dit kind ziet er misschien heel gewoon uit maar weet dat dit je Verlosser en Redder is. Hij heeft de geschiedenis van de mensheid voor eeuwig veranderd, Hij zal voor eeuwig Koning zijn. Een eenvoudig arrangement met de krachtige oproep om Hem te volgen, elke dag. Kerst: Hij kwam voor ons, leek kwetsbaar en klein, maar Hij was machtig en groot. Ben jij, net als de wijzen, bereid om te gaan en zijn weg voortaan te volgen?

  

4

 

     

 E dim





 

F m

F m7/E

 

 

B7/D 

  

 

                                                         A

S

chau gut hin und wundere dich. Dieses Kind sieht dann wohl ganz gewöhnlich aus, aber sei dir im Klaren, dass es dein Erlöser und Retter ist. Er hat die Geschichte der Menschheit für immer verändert. Er wird ewig König sein. Ein einfaches Arrangement mit dem straken Aufruf, ihm zu folgen, jeden Tag. Weihnachten: Er kam für uns, schien schwach und klein, aber er war mächtig und groß. Bist du, wie die Weisen, bereit, seinem Weg zu folgen?

  

7

 

 

D dim

  

 D dim7(11)

 C m

 

E



 

                                                           B13(no3,5)

E/B

A

© 2009 Small Stone Media bv, Holland

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

Duration: 4'09 ECC17.0904.02E


  

10



 

  



     

F m

  

Bsus

E

B7

A

  

    



          

 

E/G 



E

A

 

  

    

19

 

mach - tig

        on - schul - dig en         

kind

      

B dim

        E

 

 

C m

     



       

 

16

zijn.

   Hij    

F m7/E

  Fm     

                   

     

  

28

    

                        

  

     

31

1

legd

      

 

B

   

 

   

 

Dm

     

  

Dat

 

al



       

F/A

B

  

En je lot en volg

  

      E

en

 

    maar   



klein

  

D dim

 



in jij

Zijn zijn





      

Een

F dim

 

    F



A





   

 

   

Hij



 

    



 



 



A/E

E

A/E

 

  



spro - ken en zei: ko - men van ver

  B/D     

E





Een Ze



 

  





   

    

 

on - schul - dig

C dim/E

 



 

 



 

 

zijn

Gm

  



kind zul vol - gen E/G 

 

 

 

jij krij - gen het licht van

  

A

   

 

Hij een

 

    

4

      

Hij

Gm7/F

            

ECC17.0904.02E

Eng. Tekst: Leon van Veen / Erwin de Vos © 2009 Small Stone Media bv, Holland

14



zou staan uit

 

 

 

de

F m

Bsus

 

B7

    





F /A 





 

  

ge te

 

   

 

maakt jul - lie hel - de - re



A/E

 

  



    

æ

 

Ma - ri - a be - slui - ten

E

  



heeft tot wij - zen

Three wise men decided to come from afar In search of this child They all followed a star If you are like them: in search of a light Then surrender yourself to his might



 

God Zelfs

The Lord spoke: Maria, child listen to me Know, you bear a boy And He will set you free Did you hear our Lord, do you understand and have you put your life in His hands

en

 

A child, born innocently Our savior eternally He came to us, seemed fragile and small But He was the King of Kings He would give His blood for our sins

 

op



          

He Came



die

E/G 

       

    



        

  

25

 

 

groot.

  

 



               

            5

kind

    en

 

han - den ge weg ook voort -

F /A 

    

        tijd ko - ning zou         

         

Cm11

      

ECC17.0904.02E

 C7     

-



A9

          

  

  



     

dood.

                 

  

   

aan

2

        

rein

 

      

Een



A

E

   2



                                     

   

B

1

34

        

    

 

     

   



3





kwets - baar

E



 



Hij

     

     

ko - ning zou

E dim



                     

B7

B/D 

C m

G /B 

    

voor ons

 

 

Aaah

   leek    

 

           

  

    

 



tijd

          

      

kwam

   

-

A

Hij heeft ge - zegd wat be - reid om te gaan

jij ook ver - staan jij net als zij

       

  

al

Bm11

  

 

     

was

  

 

Dat

 

 

          

     

 

rein.

  



C m E/B   D dim(11)                 

22

     

13



         

 

Een

                             



  

 vrij ster B

Heb Ben



 

ECC17.0904.02E


I heard the bells on Christmas day De klokken klinken deze nacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 7

STYLE : Light rock ORDER nr : ENGLISH -17.0912.01H NEDERLANDS -17.0912.02H

I HEARD THE BELLS ON CHRISTMAS DAY Words: Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver

I

s peace on earth an illusion? Is the peace the angels sing about a lie? No, Jesus will come back and bring eternal peace. An impressive song that has all the ingredients to move the hearts of the audience and capture them. Off course, the combination with the children's choir is absolutely great, but if necessary these parts can also be sung by a small group of female voices. Christmas: The bells of Christmas are ringing “Peace on earth”. God is not dead nor asleep. The wrong shall fail, the right prevail with peace on earth, good will to men.

Music: Bernie Herms, Mark Hall, Dale Oliver Arr.: Dave Williamson



With quiet intensity 

  

N.C.

                               

   

legato

I

s vrede op aarde een illusie? Is de vrede waar de engelen over zingen een leugen? Nee, Jezus zal terugkomen en vrede brengen. Een indrukwekkend lied dat alles in zich heeft om de luisteraar te grijpen en mee te voeren. Natuurlijk is de combinatie het kinderkoor subliem, maar deze partijen kunnen ook door een kleine groep dames gezongen worden. Kerst: Hoor de kerstklokken luiden. Ze zingen “vrede op aarde”. Nee, God is niet dood en Hij slaapt niet. Het kwaad zal falen, het recht zal doorbreken en vrede zal op aarde heersen, in de mensen een welbehagen.

3

 

st Friede auf Erden eine Illusion? Ist der Friede, von dem die Engel singen, ein Lüge? Nein, Jesus wird wiederkommen und Frieden bringen. Ein sehr beeindruckendes Lied, das alles hat, um den Zuhörer zu ergreifen und mitzunehmen. Die Kombination mit Kinderchor ist natürlich großartig, aber diese Partien können auch durch eine kleinere Gruppe Frauen gesungen werden. Weihnachten: Hör, die Weihnachtsglocken klingen. Sie singen : „Friede auf Erden.“ Nein, Gott ist nicht tot und er schläft nicht. Das Böse wird scheitern, das Recht wird hervorbrechen und Friede wird auf Erden herrschen, und in den Menschen Wohlbehagen.

5

 



I



 

1. I

heard

 

the bells

                        

 

play;

  

9



11

-

-

peat



mild

 

and sweet

  

their old

  

fa - mil

-

iar

 

of

peace

 

on earth,

men.

 

And

 

© 2008 Club Zoo Music/My Refuge Music/Travelin Music/Word Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

their

Duration: 4'30 ECC17.0912.01H



good - will

 



 WOMEN (like a Boychoir, straight tone)

 

on



“Peace

on

are

  

earth.”

Like

  a choir,

       

17

 

2



 

they’re

 

 



sing - ing:

G

       



to

“Peace

 

on



earth.”

 

on



earth.”

“Peace

  

                

C



 

In

 

my heart

 

I

hear

  them:

G

        

    

  

ring - ing:

(Sop. div.)

                

earth.”

C



15

 

  CHILDREN’S CHOIR (opt.: a few WOMEN, straight tone throughout)       “Peace

re -



the bells

13



songs

       

                        

 

car-ols

                               



       

                       

 



 

and

                       





       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

7

Christ - mas

sim.

Day,

on

        

ECC17.0912.01H

“Peace

 

on



earth.”

 

on



earth.”

“Peace

on

“Peace

C

 

C2( 4)

   

C

3

15

   

earth,

               

 

 

 

 



good - will

to

Em



               

æ

ECC17.0912.01H


æ 57

 

 

 

 

“Peace

on

earth.”

 

on



earth.”

“Peace

C

 

 



good - will

Em

on

“Peace

on

them:

 

Oh

to men.” D

 

 

    

                 

(Drum fill)

 





Do you hear the bells?

  

 

  



 

earth,

C

 



  

 

C2( 4)

63



       

 

  

Oh

 

 

 

“Peace



we’ll hear



 





   

on

C

 

 

With our hearts,

earth.”

earth.”

  



“Peace

 

    

 

 

G

     

 

  



   



60

 



 

They’re ring - ing:

  

66

  

 



“Peace

on

 



“Peace

 

D

  

earth!”



 

your heart

A

 

 



 

 like

A

 

 



     and hear

  





“Peace

O- pen up



  



  

earth!”

 

    

(Sop. div.)



 

  

earth!”

on

   earth!”        

10

   the an

-

  



 

“Peace



on

earth,

 



 

D

 

gels sing - ing:

 

“Peace



“Peace

 

   

them:

ECC17.0912.01H

on

 

 



 

on

earth,

“Peace on

   

11

 

F m

 

D

 

 







  



 

men!”



men!”



 



E(add4)

   

74

earth.

     

   

 

earth.

    

Peace

    

   

 

Peace



Peace



on

   

 

earth,

 

earth.

 hushed, intense, legato

  

Peace

  

earth.



Peace

on

 

on

 



Peace



E(no3)

 

CHILD SOLO (earnestly, with a straight tone)

on

N.C.





 

 



   

   

     



     

on

on

earth,

earth,

      

    

  

good - will

good - will

 

 

   

 

to



Peace

on

 

  

Peace

earth.

good - will

to

 

 

 

 



men.

  

 

to

men.



E

 

   

De klokken klinken, Licht verschijnt waardoor de nacht voorgoed verdwijnt. Hun stem, hun klank, hun lofgezang van vreed' op aard voor iederéén.

En de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” In ons hart blijft klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 

Hoor je nu de klokken klinken, (“Vreed' op aard”) met de eng'len zingen: “Vreed' op aard” Open nu je hart, laat klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 



Vreed' op aard voor iederéén. 12

ECC17.0912.01H Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2008 Club Zoo Music/My Refuge Music/Travelin Music/Word Music. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

16

 

 

ECC17.0912.01H

Hoor je de klokken met hun lied: “God is niet dood en Hij slaapt niet; Vreed' op aard, vreed' op aard. Wat slecht is faalt, recht zegeviert door vreed' op aard voor iederéén”. Voor iederéén.

 



   

Maar de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” Wie hoort dat lied nog klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

 

     

En in mijn wanhoop kniel ik neer, “Op aarde is geen vrede meer. Er is veel haat, het is niet waar, geen vreed' op aard voor iederéén”.



 

to

En de klokken klinken (“Vreed' op aard”) als een koor, ze zingen: “Vreed' op aard” In mijn hart blijft klinken: “Vreed' op aard voor iederéén”.

on

 

   

good - will

De klokken klinken deze nacht, de oude boodschap wordt gebracht; vertellen zacht: het Licht verscheen, vrede op aard voor iederéén.

 



   

De klokken klinken deze nacht 69

on


Baby Jesus in the manger Kindje Jezus is geboren VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 8

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0913.01D NEDERLANDS -17.0913.02D

BABY JESUS IN THE MANGER Words: Gill Broomhall

T

Music: Gill Broomhall Choral arr.: Sjoek Nutma

Smoothly 

here seems to be an incredible contrast between the little Baby in the manger and the Man Who was crucified. Still, it was all part of God's plan and the outcome was already set at the very beginning. God doesn't make mistakes, His love for us is unchanged, also today. Christmas: Baby Jesus in the manger. Gentle, meek, lowly, and full of love. He will show mankind the way. Jesus, He took the sins of man and paid the price. He conquered sin and brought new life to men.

     

     

E

     

    

Je - sus in

Em7

   

Z

wischen dem kleinen Kind im Stall und dem Mann, der gekreuzigt wurde, scheint ein gewaltiger Gegensatz zu bestehen. Und doch ist alles ein Teil von Gottes Plan; und stand schon zu Anfang fest, was das Ende sein würde. Gott macht keine Fehler, seine Liebe zu uns ist unverändert, auch heute noch. Weihnachten: Baby Jesus im Stall. Lieblich, zart, bescheiden und voll Lieb e. Er zeigt den Menschen den Weg. Jesus, er nahm die Sünden von dem Menschen weg und bezahlte den Preis. Er besiegt die Sünde und gab uns neues Leben.

   

9

bring

      G

 

D

  

the

man

  

    

Em7

     Em

 

     

stran D

 

  

 

A

 





© 1995 Kingsway's Thankyou Music and Souvereign Music UK. For the Benelux: Small Stone Media BV, Holland

        

Asus

  

ger. Wise men

the

    

Em

-





       



a

Je - sus in

Ba - by



Bm7

 



    

and myrrh, Ba - by

D

 

A



  

gold

  

He's still

  

   

their gifts of

  

D





Women only or solo

     

A

 

  

world

    

Em7

     

ger, to the

D



  

-

        

A



        

A



  

    

 

   

5

Em7

     

r lijkt een geweldig contrast te zijn tussen het kleine kindje in de stal en de man die gekruisigd werd. Toch was het allemaal deel van Gods plan en stond aan het begin al vast wat de uitkomst zou zijn. God maakt geen fouten, Zijn liefde voor ons is onveranderd, ook vandaag nog. Kerst: Baby Jezus in de stal. Lieflijk, zachtaardig, nederig en vol liefde. Hij wijst de mensen de weg. Jezus, hij nam de zonden van de mensen en betaalde de prijs. Hij overwon de zonde en gaf ons nieuw leven.



   

No -



 

17



 

G



 

  

  

Men only or solo

Gen - tle

 

teach

 

   





   

26

No -



 

G

  

 

A



      

      

Em7

Em



el,

A/G

  

D/F 

G



  

    

       

2

 

D



 

  

    

A

 



el

hail

A

G

  

and

Asus

the

   

   

 

     

   

D

  

  

All women





Lov - ing

  

 

Je - sus, mocked

  

 

 

G/A

  



 

and

beat

A dim

Bm

     

A7

 

    

-

 

en, He the

sin

D7/C

G/B

     

   

 

  

    

 

  

    

man

has

   

 

of

Gm(maj7)

 

 

ho - ly. He will

A



el.

           

 

         

  

Em7



-

    



   

30

u -

A7

  

   

No

 



Em



Em7

  

-

D/F 

love so pure and

      

Bm



Je - sus, meek

Bm7

- el,

Im - man

the way, gen - tle

  

the

  

  

D

D

        

A

                



-

hail

     



     

No -

el

low - ly, full of

-

and pray, show man - kind

G

 

Em7

Je - sus, meek and

             

Bm

D

22

No

  

      

   

- el,

       



-

D/F 

 

 

No -

A/G

 

el.

     



el,



D

Duration: 3'24 ECC17.0913.01D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13



G/D

man - ger.





G/D

D

 

  

    

D/A

    

      

     

D/F 

 

-

  

tak - en. He has

low - ly.

Im - man

    

34

     

38

 

 

Gm/D

    



  

     





paid

the price, He has

Em7

A7

All div.

 

D

G

A/G



 

     

ECC17.0913.01D



 

 

beat - en.

      

u -

A7

  



   

No - el,



   

His life, lov - ing

  

     

F dim

 

D/F 

-



 

 

No

Bm

Em7

  

-

 

el

A

      

 

  

     

Je - sus, mocked

 

and

    

  

   

 

Em

   

     

el,

         

Bm



3

17

giv'n

       

No

     

 

Gm/A



     

A7

  

hail the Im - man - u -

G

D/F 

     

A7

    

ECC17.0913.01D


N I E T

          Might - y Je - sus, He is ris               

43

   

    

     

         

KOPIËREN el.

     D

  

48





    

con



 

 



 

 

Em7

  

 

  

A

A

D



1st time a capella 2nd time all play

        No - el,



 



           

A/G

N I  E   T  KOPIËREN

 

D/F 

-

el,

 

Bm

         

 

 

Em7

G

   

Kindje Jezus is geboren, heel de wereld moet het horen. Wijze mannen komen met goud en mirre voor 't Kindje in de kribbe.

     

Noel, Noel, Noel, Hij is Immanuel.



Hij, die kwam zo klein en need'rig is zo liefdevol en teder. Hoor naar wat Hij zegt, Hij wijst ons de weg, Hij, die kwam zo klein en need'rig.

 

  

is

   

 

     

A

D



   

Em7

G/A





  

D/F 

  

A7

 

D

4

Dsus

 

el.

D

2.

Noel, … Hij is Immanuel.



     

Onze Heer, Hij zij geprezen, Hij was dood maar is verrezen. Overwon het kwaad, bracht nieuw leven weer. Onze Heer, Hij zij geprezen.

  

2.

D/F 

Noel, …Hij is Immanuel

  

  

                    1.

 



1.

Jezus werd bespot, geslagen, onze zonden zou Hij dragen. Toen Hij 't leven gaf droeg Hij onze straf, Jezus werd bespot, geslagen.

ris - en.

      

   

     

A

KOPIËREN

D

hail the Im-man - u - el.

         

-

Kindje Jezus is geboren

   on. He has    

Je - sus, He

   

No - el

 

A





       

 

Bm7

 

pris

N I E T

Noel, … Hij is Immanuel.

      

D

 

 

                 

G/A

to men, might - y



       

No

  

life





G

G/A

quered sin, brought new

        

52

                        

 

 

-

-

         en, He has bro - ken out of           

   

    

N I E T

ECC17.0913.01D

KOPIËREN

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 1995 Kingsway's Thankyou Music. For Benelux: Small Stone Media BV, Holland

When the baby grew up Van een kind werd Hij een man VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 9

STYLE : Country ORDER nr : ENGLISH -17.0906.01F NEDERLANDS -17.0906.02F

WHEN THE BABY GREW UP Words: Rob Mathes

A

n easy to sing choral arrangement that will work great for teenage- and youth choirs. The song has a nice acoustic feel with warm and energetic choral sounds A song that challenges us to look beyond Christmas. What starts with the Child in the stable ends at the empty tomb. Christmas: Christmas is a wonderful time, there is joy and anticipation everywhere. But let's not forget that when the Baby grew up, the Boy became a Man. He led my soul to the promised land.

Music: Rob Mathes



Driving 

   

       

C(no3)

   

E

en eenvoudig arrangement dat erg geschikt is voor tiener- en jongerenkoren. Het lied heeft een lekkere “akoestische feel” en heeft veel warmte en energie. Een lied dat ons uitdaagt om voorbij de kerstdagen te kijken. Wat begint met het Kind in de stal eindigt bij het lege graf. Kerst: Kersttijd is een geweldige periode van het jaar. Overal om je heen is blijdschap en verwachting. Maar laten we niet vergeten dat de baby opgroeide en een man werd. Hij leidde mijn ziel naar het beloofde land.

6

   

    

 

 

   

       I can smell

F



it,

G

 

  

F/C

  

  

  

        C7

  

C

  

Christ - mas time,

    Dm11



         

Solo

in einfaches Arrangement, das sich sehr für Teenagerund Jugendchöre eignet. Das Lied hat einen angenehmen, akustischen Feel und viel Wärme und Energie. Ein Lied, das uns herausfordert, um weiter zu schauen, als die Weihnachtstage. Was mit dem Kind im Stall anfängt, endet bei einem leeren Grab. Weihnachten: Weihnachten ist eine wunderschöne Zeit im Jahr. Überall herrschen Freude und Erwartung. Wir wollen aber nicht vergessen, dass das Kind heranwuchs und ein Mann wurde. Er führte meine Seele ins gelobte Land.

C(no3)

G m7

11

E

  

F/C

  

F

  

C7

   



C7

  

                       G m7

C

      

  

  

  

Smoke from fires

Dm11

    

in

    

© 1994 Maybe I Can Music/EMI CMG. For Europe: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

18

     

C(no3)

the air.

F

 

G

    Duration: 3'09 ECC17.0906.01F


27

15

       

Hearts pre - pared

for the Ba - by,

       Dm11

F

   

 

giv - en,

       

Am

 





 

   

  

O

C7

F maj7/A

 

 

when the

 

C 7/E



D7

 

 

 



       

C7

B

   

    

C 7/E

      

 

3

æ 83

 

 

 

O

 

  

C7

 

 

when the

 

C 7/E

 

 

 

  

  



     

Ba - by grew up,

F

 

   the Boy     

C7

 

  I

   

C7

 

 

 

learned when the

C 7/E

  

  



91

  

I

G m7

    



can’t



do,



  

well,

 

     

up

 

Ba - by grew

F

 

  

 

What

 I

G m7

  





 

can.

    

C

love

F sus/B 

  

   

    

 

What

 I

G m7

 

  



8

  

      

 

  



87

can’t



do, well,

  



 





do,

  



C7

 

    

C

  

 

well,

  

   

 

  

love

F/B 

  

 

C

   

 

  

     

 

 

 

  



  I

  

 

 

 

learned when the

C 7/E

  

 

  

 

 

  

       

C7

 

 

 

What

 I

G m7

  



  

    



  

      

 

   

can’t



  

C

   

F

4

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij Hij maakt mij van zonde vrij Hij maakt mij van zonde vrij

   

ECC17.0906.01F Ned. Vert: Wim Pols 1994 Maybe I Can Music/EMI CMG. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

do, well,

 

  

De dominee toont zijn emotie als hij uit de Bijbel leest Over engelen en herders die kwamen voor 't geboortefeest Kerstballen blinken Kerstliederen klinken Feestgangers drinken Maar maar laten we niet vergeten

19

 

be - came a Man.

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij

What

    

  



  

   

C 7/E

  

  

prom - ised land.

F sus/B 

 

the Boy

    Ba - by grew up     

to the

F





Ba - by grew up,

soul

G m7

 

F

    

my

Het is Kerst, ja ik zie 't, een kerstboom vol met licht Kinderen spelen in de sneeuw met een lach op hun gezicht Kerstliederen klinken, maar laten we niet vergeten

 

can!

  

 

led

Van een Kind werd Hij een Man, Hij is mijn Heiland Van een Kind werd Hij een Man, Hij brengt mij naar 't beloofde land Van een Kind werd Hij een Man, Zijn liefde vult mij Van een Kind werd Hij een Man, Hij maakt mij van zonde vrij

   

He

Het is Kerst, ik kan 't ruiken, een haardvuur dat heerlijk geurt Iedereen denkt aan het wonder dat in Juda is gebeurd Kerstballen blinken, maar laten we niet vergeten

can.

 

 

  

 

    

Van een Kind werd Hij een Man

love

F sus/B 

 

can’t

when the

C 7/E



 



F

  



C 7/E

  

 

 

   

   

be - came a Man.

 

 

ECC17.0906.01F

  

F

 

  

  

Ba - by grew up,

35

  

F

  





O

 

C 7/E



C7

 



be - came a Man.

  

 

 

  

 

that

F

  

the Boy

ten

 

 

when the

31

   

-

      

   



 

O

C7

       

       

     

  



But let it not be for - got

     

Ba - by grew up,

  

  



G

  

F

 

  

will be

F

  

   

ev - ’ry - where.

     

Choir unis

Gifts

an - tic - i - pa - tion

Dm11



 

23



19

G

 

           





love

 

F sus/B 

can.

 

       C

æ

  

 

ECC17.0906.01F


Silver wings Engelen in de nacht VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately 10

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0901.01H NEDERLANDS -17.0901.02H

SILVER WINGS Words: John Parker

Music: Mark Hayes

I

t must have been an amazing moment when the angel appeared. Can you imagine what the choir of angels must have sounded like? In this beautiful choral arrangement resounds the peace and quiet of that holy night, but you can also hear the overwhelming awe when they bring the good news. A song, filled with majesty and power, resounds in honour of King Jesus. Christmas: Angel voices tell the news, Jesus, born King of the Jews. Angel faces glowing bright on this sacred starry night. Angel eyes with gentle light guide us to this King tonight. Gloria in excelsis Deo.

F(add2,6)

     

et moment waarop de engel verscheen moet echt overweldigend zijn geweest. Kun je je voorstellen hoe het engelenkoor geklonken moet hebben? In dit prachtige arrangement klinkt de vrede en rust van die heilige nacht, maar ook het overweldigende van het goede nieuws dat ze brengen. Vol majesteit en macht klinkt het loflied tot eer van Koning Jezus. Kerst: De engelen verkondigen het grote nieuws, Jezus, de Koning de Joden is geboren. De gezichten van de engelen stralen in deze heilige nacht. De ogen van de engelen leiden ons deze avond naar de Koning. Gloria in Excelsis Deo.

5

er Augenblick, in dem die Engel erschienen, muss überwältigend gewesen sein. Kannst du dir vorstellen, wie der Chor der Engel geklungen haben muss? In diesem Arrangement klingt der Frieden und die Ruhe der Heiligen Nacht, aber auch die atemraubende Größe der guten Botschaft, die sie bringen. Mächtig und majestätisch klingt das Loblied zu Ehren des Königs, Jesus. Weihachten: Die Engel verkünden die große Botschaft; Jesus, der König der Juden ist geboren. Die Gesichter der Engel strahlen in diese Heiligen Nacht. Die Augen der Engel führen uns an diesem Abend zum König. Gloria in Excelsis Deo.

 

birth.

“Have

C11

11

 

pres - ence

 

B 11

  



  

   

14

    

news,

B





fills





 

   

     

B /C

  







  

  

the sky.

 

         

      

  



 

 

       

 

    

King

   

of

  

C

 

-

 





 

on

 

B 11

      

  



as

their

æ









 

  



- ces tell the

  

Fmaj7(9)

 

  

the



 

Jews.

  

 

   

night.



B

        



58

 



 



 

Dm





       

     

     

A - do - ra - mus

     

   

B



 

æ 

  

ECC17.0901.01H

20

 



 

     

Dm

 

 

 

C/B 

 

 

Dm

 

B

  

 

 

           



8



   

 

 

 

 



 

 

Dm

 

te.

C/B 

 

           

 

     

 

 



te.

C/B 

 

 

 

     

Glo - ri - fi - ca - mus

G/D     

 

 

B

   

 

    

       Lau - da - mus     

A - do - ra - mus te.

     

Duration: 4'11 ECC17.0901.01H

G

 



     

te.

 

te.      

C/B 

    

 

 

Ben - e - di - ci - mus

    

     



Ben - e - di - ci- mus

   

Glo - ri - fi - ca - mus

G/D     

         

     

 

te.

  

61

  

         

          

F2



    

               

Dm

   

 

           Lau - da - mus te.        

Je - sus’

     

 

   

the night of







 





earth

55

 

  

     

  

3

   

   

 

Je - sus, born

   

     

F/A    B           

 

 

An - gel voi -

F(add2,6)

  

      

© 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland



   



      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

cry

touch the

 

    

 

         

an - gels

 

ver wings

    

 

F(add2,6)

    

 

no fear,”



        

 



-

  

D

 

   Sil

 

      

H

8



Moderately 

         



te.

     G

 

ECC17.0901.01H


 

      

   

  

         

B

  

   



  

 

 

       C

Gm7

        

 

 

    

 

  

  

 

Gm7

 

 

 

    

Gm7

C

 

 

æ    

82

Glo - ri - a

  

  

 

Glo - ri - a

B

 

  

 

lay.

  

 

C

 

 

Dsus

 

 

 

    

 

 

 

   

     

   

 -

  

An

-

   

Dsus    

C

poco rit.

   

  

- gel voi

      

              





   

D

 

    a tempo   

poco rit.

  

91

a tempo

    







-

ex - cel - sis

 

 

 

 

G2/B

Am/C

Bm/D

  

 

 

De

 

-

Am7(  5)/E 

-

-

-

 

Am/D D            

B7/D 

  



98

     



in

 

G

G9/F

     

ex

 

-

  

cel

Cmaj7/E

   

-



sis

 

Am/E 

-

-

-

-

-

-



A7/C 



 

De

  

G/D

 

 

 

-

-

-

D7sus

D7

 

rit.

12

-

-

-

æ

 

  

 

 

G2





Fmaj7 Dm7(11)



 

  

 

 

-

-

-

-





 

to

-

G

 



   

 

night.

G2

-

 



  

-

-

 

B7/D 





        -

-

-

-

     

-

A7/C 



11

-

 

    C

Em

ECC17.0901.01H

(is wordt heel) (vol van hoop)

    

ECC17.0901.01H Ned.tekst Pier Hiemstra © 2006 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

21





    D    

Am/D

      

   

-



  

  

     

D        



         



-

light

 

         -

  



gen - tle



 



  G

 

-

Vredeslied voor iedereen. Wat gebroken is wordt heel Hemelslied vol van hoop Van Gods liefde ons getoont. “Zie de Koning wordt een kind, Vrede voor wie God bemint”. En de eng'len in hun pracht brengen in die stille nacht ons het heerlijke bericht, waar de kleine baby ligt. Wijzen in die wond're nacht waar de Koning op ons wacht.

 



with



In de nacht, dat het Lam als een kind op aarde kwam Zong een machtig eng'lenkoor, zoals eerder niet gehoord “Zie de Koning wordt een kind, Vrede voor wie God bemint”. En de eng'len in hun pracht brengen in die stille nacht ons het heerlijke bericht, waar de kleine baby ligt. Wijzen in die wond're nacht waar de Koning op ons wacht.

D7

D7



 

Engelen in de nacht



o!

 

ri - a

 

 



-

  

Dsus

rit.



-

 

    C

  

 

   

-

Em



     

-

G/D E/D              

-

 



this King

 



    E/D     

 

 

   



G/D



 

-

 

 hushed, with awe

Glo

ECC17.0901.01H

-

  



           

          -

 

gel eyes

 +Cong.            

        

       

-

Glo

       

-

C

  

o!

 

          

95

   

G

   



news,



Gmaj7/G

us to

 



the

 

 

 



 

 

  



tell

  



  



ces

 

in

D7

 

9

  



 



ri - a

 



Bm7 Am9

    

88 70

 

C

       



     

guide

Gm7

 

     

o!

 

 

F

     

 

-

-

     

    

De

An

Em

85

 

    

   

 

  

 



   

   

Glo - ri - a

 

in ex-cel - sis

C

 

 

     

De - o,

C

         

 

 

C

Gm7

  

in ex - cel - sis De - o,

       

 

         

C

 

      

67

in ex - cel - sis De - o!

Glo - ri - a

  



Glo - ri - a

 Glo - ri - a





 

64


Can you hear Luister! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 11

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0905.01E NEDERLANDS -17.0905.02E

CAN YOU HEAR? Words: David Andrew & Mia Fieldes

Music: David Andrew & Mia Fieldes Choral Setting: Harry Koning

J

ust leave the hectiness of the month of December behind you for a moment. Light the fire in the fireplace and sit down for a moment in your most comfortable chair. Celebrate Christmas with a heart that is filled with thankfulness. Immanuel, God is with us, is born. This laid back, jazzy arrangement wonderfully radiates the warmth, joy and peace that Christmas is all about. Christmas: Let the world hold to the hope given to us so long ago. Let every boy and girl sing glory to Immanuel. Christmas time is here again.

Swung semiquavers 

    

Dmaj7

L

aat de hectiek van de decembermaand even achter je. Steek de haard aan en laat je in je luie stoel zakken. Vier het kerstfeest met dankbaarheid in je hart. Immanuël, God is met ons, is geboren. Dit heerlijke laid back jazzy arrangement brengt de warmte, blijdschap en vrede van het kerstfeest perfect over. Kerst: Laat de hele wereld vast houden aan de hoop die ons zo lang geleden gegeven is. Laat elke jongen en elk meisje glorie brengen aan Immanuël. De Kersttijd is weer aangebroken.

          

5

L

ass die Hektik des Dezembermonats mal kurz hinter dir. Mach den Kamin (oder Ofen) an und lass dich in deinem angenehmsten Sessel nieder. Feiere das Weihnachtsfest mit dankbarem Herzen. Immanuel, Gott mit uns, ist geboren. Dieses herrliche laid-back, jazzy Arrangement bringt die Wärme, Freude und den Frieden des Weihnachtsfestes perfekt zum Ausdruck. Weihnachten: Die ganze Welt soll sich an der Hoffnung festhalten, die uns vor so langer Zeit gegeben wurde. Jeder Junge, jedes Mädchen singe Immanuel zu Ehren. Die Weihnachtszeit ist wieder da.

    

       Bm7

Em7

  



   

   

Deck the halls,

F m7

     

Gm6

Fdim7





   

Dmaj7

 

F m7



 

here.

Em7



© 2005 Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media bv, Holland

         

 

Mist - le - toe,

     

Em7

 

  

    

  

Stock - ings are

 Dmaj7     

Christ - mas,

Bm

   

hap - py

      

is

Bm7

 





  

Em7



  

            

 

   

 





         

     

by

 

  

the

F m7

Christ - mas

 

 

to all.

   





E7

G/A

3

 



  

D

 



re - side.

Em7

    

  

    

  

-

Fdim7



 

fi







F m7

     

G/A

A dim7

Gmaj7

 

    

29

    

boy,

A

      

A/G

Gmaj7

         



     

 



world

       



Em7

    

Oh,

A

F m7

    



 

 

ECC17.0905.01E

22

       

chil - dren say:



Bm7

    

A

  





  

 

 

  

     

let ev - 'ry

  

hope

 

 

girl

F m7

  

F m7

A/G

   





sing

F /A 

 



 

 

 

   

 

 

Bm7

  



  

  

giv - en to

F m7

 

 

 

 

  

hold to the

 

"Je - sus Christ was

   





  

       

Can you hear the

     

A7

25

  

   





 

   

Em7

   



            

21

      here a - gain.    





F m7



17



Christ - mas time

    

  



    





hung up high

  

    

   



   





   



A

13

 



don't you know,

       

 

 



   

 

 

glo - ry

Bm

   

 

Em7

 



 

us

B/D 

 

 4

   

to

Em7

   





Duration: 4'29 ECC17.0905.01E

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

born

 

    

 

this

day."

  

Em7

   

        

  

     

      a - go.

G/A

Let ev - 'ry

D

   

Am7

D

       



 

 

Let the

 



so long

G/A

  

  

 

 

A

    

    





Fdim7

 

 

time is

  



Em7



  

 

  

Christ - mas

 

Gmaj7/A

  

    

   

Emring the bells,

           







 

Em - man

A

 

-











        



3rd time to Coda



  

  u

-

1.

 

el.

9 C6

1.

æ





ECC17.0905.01E


æ    

45

D

 

Luister! 

Bm7

        



 

F m7   

49

So

   

 





 

the

el.

G/A

    

53



     

hoo.



      9 C6

 

  Dmaj7

 













Do



do







                        



do

  

 

do

 



 



do

hoo.

   



9 C6

 



  







              

Dmaj7

6

 









O, zing van het Licht en vergeet dan niet: in die donkere nacht kwam Gods Zoon als een Kindje klein, onze Verlosser, die vrede bracht.

  

        

   

Luister naar een kinderstem: “Jezus kwam in Bethlehem”. En het Licht kwam in die nacht, Hij was het Kind, zo lang verwacht. En ieder kind, iedere stem zingt glorie voor Immanuel.

  Dmaj7

repeat ad lib until cue

do do do

   





Do do

9 C6



     



     



Klokgelui, dat beduidt: Kerstmis komt eraan. Denneboom en cadeaus, 't is weer tijd om Kerst te vieren. Kaarsen aan, een verhaal bij de openhaard. O, Kerstmis, vrolijk Kerstmis dit jaar.

straight semiquavers

D.S. al Coda

let

Bm7



9 C6

                                   

G

 



 ECC17.0905.01E Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 Hillsong Publishing. For Benelux: Small Stone Media bv, Holland

Come make a place in me Kom in mijn hart VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 12

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0900.01H NEDERLANDS -17.0900.02H

COME MAKE A PLACE Words: Sue C. Smith & Joel Lindsey

J

esus was born in a stable because there was no room for Him in the inn. Is there room for Him in our hearts? Are we ready to invite Jesus to come in so He can fill us and transform us? For He still brings the same light, joy and hope. Christmas: Jesus, I'm empty without You, and You're everything I need; come with Your grace, come make a place in me.

Music: Sue C. Smith & Joel Lindsey Arr.: Lari Goss



Tender Ballad, half-time feel 

                C/E

      

J

ezus werd geboren in een stal omdat er geen plaats voor Hem was in de herberg. Is er plaats voor Hem in ons hart? Zijn we bereid om Hem uit te nodigen in ons hart zodat Hij ons kan vullen en vormen? Want Hij brengt nog steeds hetzelfde licht, dezelfde vreugde en hoop. Kerst: Jezus, zonder U is mijn hart leeg. U bent alles wat ik nodig heb. Kom met Uw genade en maak plaats in mijn hart.

 F2     4

              

Fm

C/G

B m7 D 2    A /C                            

5

    

J

esus wurde in einem Stall geboren, weil in der Herberge kein Platz für ihn war. Ist Platz für ihn in unseren Herzen? Sind wir bereit, ihn in unser Herz zu lassen, damit er uns füllen und formen kann? Denn er bringt noch immer dasselbe Licht, dieselbe Freude und Hoffnung. Weihnachten: Jesus, ohne dich ist mein Herz leer. Du bist alles, was ich brauche. Komm mit deiner Gnade und schaffe dir in meinem Herzen Platz.

   

10

           

A 2

Mar - y laid

        

E sus

E 2

                

       

  You

B m7/A 

  

and

      

    

Jo - seph kept E 2/A 

  

You

warm.

    

simile

© 2003 New Spring Publishing/Vacation Boy Music/CCTB Music/Imagem Music cv. For Europe: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

23

 





1. There in the hay

4



 F2/A F/A      

Duration: 4'24 ECC17.0900.01H


     

13

    

You just ar - rived

A

-



to their arms.

      

       

       

-

ble,

C7/G

  

        

B m7

   

C7/G

-

A 2/C

E

    

           

      

37

      

need;

D 2

 



B m7

    

40

            





 

 

 

 

 B m7/A 

 

 



     

   

    

       



      



 

  

come make

E sus



 

 

   

æ 94





I



   



 



a place



in

    

A

5

 

  

  



 

 

D

  

Your

 

love







 



a - lone.



        





 

 

I

   

  

   a

 

24

place,





 

���

 

 

 

E

E sus

E

 

       



 

-

  

  

ECC17.0900.01H



B /D



 

 

Cm7







 

   

 



  

   and   

      You,

  F/A    

11

 





   



B 2/D





    

 

       









 

You’re ev - ’ry - thing

B /D



B /D

  

 









   





 

ty with - out

 



me.

B

 



come with Your grace,

      

       E 2



 

in

 



 

Je - sus, I’m emp

æ

need;



place

             

ECC17.0900.01H

F





A 2



        

 

Fsus

E /G

 

come make

    

 

home.

  a

4

  

 



 

 

  





 



E

100

                 

B /D

  

 

 

   

me.

E

 



97

 

  



Come make

     

You’re ev - ’ry - thing

 

 



 

 



    

You’re ev - ’ry - thing

A 2/C

 

D

E sus

E sus

      



 

come make my heart

E /A 



 

     

    

ed in.



  

 

   

 

 



the shape of Your

31





   

   and   



    

ECC17.0900.01Hcome with Your grace,

A /C

               





  -

      

E

       

3

D

     

Fm/A 

You,

A 2

28

     

     

ty with - out

    

  

   



in the sta -

 



 

  

             Je - sus, I’m emp

 

 



            

      

Fm/G

 

 

 

     

a - gain.

Lord, You’re in - vit

34

A

   

    

all

There’s room for You,

   



it



 

E



           

       



  





Come make a place

C7/E

 

come do

 Fm           

22



 

Just like You did

E

    

    

        

E sus

     19

   

25

           You fit right in

A 2/C

16

B m7

 

with Your first cry,

       

    

and

D 2

           



 

 

  I

ECC17.0900.01H


103



    

E



E sus     



 come make a place

  

T

Fsus

 

in me.

        F

   

     

Come make

  

  

T

 

   

a

S

   

U werd gelegd in een kribbe, in doeken heerlijk warm. In ons bestaan kwam Uw eerste traan, Toen U bij Maria lag. Wat U daar deed in de kribbe, kom doe het alles weer. Neem plaats bij mij, Heer, U bent welkom hier. Kom in mijn hart en leer mij wat liefde is. Kom in mijn hart en maak het tot Uw huis. Jezus, ik heb U zo nodig, 'k kan niet leven zonder U. Kom met Uw gunst, open mijn hart voor U.

   

  E 2/B 

rit.

 

 in     

 

A

Ik was niet daar in de velden, toen U daar werd verwacht. Ik hoorde niet het engelenlied. Het nieuws werd door hen gebracht. Maar zoals de herders U zochten, vrijmoedig kwamen zij, kom ik tot U, wetend U komt tot mij.

  

Come make a place,

    

 

 



me.

 

 B 2             

(add Basses)

E /B 

   

 

 

Cm7

Come make a place,

B 2

place

 

Kom in mijn hart





 

109

  

 



    

F/B 



come with Your grace,

B /D

   





E

    

 

106

 

need;

 



rit.

12

ECC17.0900.01H Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 2003 New Spring Publishing/Vacation Boy Music/CCTB Music/Imagem Music cv. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

Come, on let's celebrate Hij is geboren VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 13

STYLE : Gospel ORDER nr : ENGLISH -17.0914.01F NEDERLANDS -17.0914.02F

COME ON, LET'S CELEBRATE Words: Martin Alfsen

A

swinging gospel song from Norway by Martin Alfsen. A song that is filled with energy and excitement and is very much fit to sing with the audience. The arrangement is easy to learn and offers a lot of possibilities to make it a true celebration. Have fun! Christmas: Come on, let's celebrate, let's lift our voices and sing. Like the angels I lift my voice, with shouts of joy I sing His praises. I will give my gift to Him and join the celebration.

Music: Martin Alfsen



With a gospel groove 

                            Come on

come on

              

E

en swingende, enthousiaste gospel uit Noorwegen van Martin Alfsen. Een heerlijk lied dat zeer geschikt is om samen met je publiek te zingen. Het arrangement is makkelijk te leren en het lied bied geweldige mogelijkheden om er een lekker feestje van te maken! Veel plezier! Kerst: Kom, laten we feest vieren! Verhef je stem en zing mee! Net als de engelen wil ik voor Hem zingen, voor Hem juichen en hem eren. Ik geef Hem een geschenk: een offer van aanbidding!

       E

B

      

       

       

come on let's cel - e - brate

E 9/G 

   

joy

  

              

E

  



      

with

A

 

 

 

      

and laugh - ter

  

 

E

                        sing - ing and shout - ing Come on come on come on let's cel - e - brate that                                   

4

E

in swingender, lebendiger Gospel aus Norwegen von Martin Alfsen. Ein herrliches Lied und sehr zum gemeinsamen Gesang mit Publikum geeignet. Das Arrangement ist leicht zu erlernen und das Lied bietet großartige Möglichkeiten, um eine Superfeier zu starten! Viel Vergnügen! Weihnachten: Komm, wir wollen feiern! Erhebe deine Stimme und sing mit! Wie die Engel will ich für ihn singen, für ihn jubeln und ihn ehren. Ich bringe ihm ein Geschenk: meine Anbetungsopfergabe.

F m7      

  

      

          B 11

E

  

B

 

E

   

© 2009 MA Productions. For Europe (excl. Scandinavia) and South Africa: Small Stone Media BV, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

25

E 9/G 

              

Duration: 3'57 ECC17.0914.01F


     

7

 

Je -

   

F  m7

  -





- sus Christ

   

A

 

E/B

born

  

B9

 



    

  

is

        



Come on

E

 

come on

 

    

     

    

   E

B

 

 

      

 

17

come

 

 

          



    



 

       



                                with joy and laught - er sing-ing and shout - ing                               

      

E 9/G 

              

  

A

 

  

 

 

  

F  m7

E

      

F  m7

E/G 

 

   

  

22

                                       Come on come on come on let's cel - e - brate that Je - sus Christ is born                                  

13

     E

B

  

E 9/G 

                    

E

  



F  m7

 

3

A

E/B B 9

E

 

       



 

     G 7

C m

           

ECC17.0914.01F

  

 



Solo

Born in Sweet - ly

 

  Wrapped F  m7

     

Oo

   D       

    

     E/G 

 

gels, ing

by The

  

Son in

of Mar the man

 

B/E

shep - herds king of A

 

 

and all

kings kings

  

 

to join in with the choir and join the cel - e - bra - tion







A/C 

G 7

C m



 

  

oo

 



 

 5





y ger

-

 

                    

Like them I lift my voice I will give my gift to Him

     



Hailed by the an in swadd - ling cloth -



29



 

 

A/E



 

The sweet lay - ing

B/E

 

Beth - le - hem sleep - ing

E

   

27

  

 

        praise I praise I

    

        

F

 

     

With shouts of joy With shouts of joy

To His To His

    

 



E/G 

 

 



       

   

D

A

 

 

   

voic

  

     

   

 

 

and laugh - ter

 

  

F

 

B11

 

 

 



ECC17.0914.01F



    

        

come on

F

C

 

   

come



      

      

sing- ing and shout - ing

   

    

         

G m7

C 11

 

  

   

 

  

Come on

C 11

      

and sing

    

    

B

es

  

4

  

joy

  

-

E/G 

               

our

   

with

F 9/A



lift

                                  Come on come on come on let's cel - e - brate that Je sus Christ is born                               

  

38

oo

F  m7

  

 

  

  

               

 

and

 

  

F  m7

B 11

on let's cel - e - brate

          ���   

 



  

35 B 11

  

  

A

will sing will sing

  

  

     

B 11



32



25

  

   

    

noise

Come on come on

Let's cel - e - brate

 

ful

   

 



           

King

-

C m

  

the

 

  

 

     

B 11



 



and give our praise to

on let's cel - e - brate

E

a joy

  

   

   



 

G 7

A

    



Let's make

   

D

  

Re - joice Re - joice

19 10

    

F

C

 

   

 

ECC17.0914.01F



F

   

B

                     F 9/A

6

G m7

 

 

F/C

 

C9

    

æ 

ECC17.0914.01F

KIJK VOOR DE NEDERLANDSE VERTALING OP DE WEBSITE WWW.EUROPEANCHORALCLUB.COM

26


In the quiet, holy night In de stille, heil'ge nacht VOCAL PARTS : SATB SCORE : Vocal & piano with opt. flute part CHOIR : Adult Choir/Youth Choir DIFFICULTY : Moderately easy

TRACK : 14 STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0893.01F NEDERLANDS -17.0893.02F

IN THE QUIET, HOLY NIGHT Words: Randy Cox

A

Child is born, it is the Son of God. When we realise the magnitude of this miracle we cannot help but stop for a moment, stand in awe and be filled with wonder. In the silence of the night you realize what this means for the world and for yourself. God has kept His promise, “hope” is born. Christmas: All in worship all in wonder, in the quiet of a silent night. All who see Him bow before Him in the quiet of a holy night.

   

   

E

   

s ist ein Kind geboren, der Sohn Gottes. Wenn uns der Umfang dieses Wunders deutlich wird, können wir nur noch still sein, verwundet und in tiefer Ehrfurcht. In der Stille dieser Nacht wird dir klar, was das für die Welt und für dich bedeutet. Gott hat sein Versprechen gehalten, „Hoffnung“ ist geboren. Weihnachten: Alles und jeder ist voll Verwunderung und Anbetung. Jeder, der ihn sieht, verneigt sich in der Stile der Heiligen Nacht tief vor ihm.

 

  

the

   

in

In

 

 



qui - et,

Solo (child or adult)



the

the

qui - et of

a

ho

-

In

the

 

qui - et,

    

Em7

    

qui - et, A7/G

 

 

the

 

  

qui - et



  

ho

 

-

    

25

Duration: 3'20 ECC17.0893.01F

      

 

        A2

       

G/D

 

D2

 

Em

  

 

  

in



 

ho

  



-

 

the



3



 

ly

 

night.

G6

Asus

 

A    

     

qui - et of





 

 a

      

All

in





 

D

 

Al -

   

-

 



a tempo

Al -



dim.

Al - le

   

lent,

 

ECC17.0893.01F

-

   

G/D

Em7

 

D

 

    

dim.



A

-

Al -

 

D/A Dmaj7           

  



-

 

-

Dmaj7

 

-

Al -

-



-

- lu -

lu - ia,

 

al - le

-

- lu -

   

Em

  

 

-

 

-

 -

-

-

-

     

ia,

- le,

 

 

al - le - lu - ia.

  

  





   

  

al - le - lu - ia. 4 A2



-

- le -

     

Al

-

-

-

    

Al - le - lu

D



Al -

                

   

  

Bm7

   

A7(9)

ia.

A7(9)

lu - ia.

- ia.

4

27

lu

- ia.



- lu

  

-

-

  

 

- le -

- le -

Al - le

- le -



-

  

 

   

Children’s Choir or a few Sop.



a tempo

night.

poco rit.



 

ly

43

-

4 A2



poco rit.

   

ho

a tempo

poco rit.

  TB 



si

 SA  

  

             

  

37

the

 

qui - et A7/E

  

in

4 A2/E

 

in



  



     

 

G6(9)/D

Gmaj7

Dmaj7(9)



qui - et,

-



    



the

  

A

In

 

won - der,

A11

a

  

  

Em



A7/G

legato with emotion

  

   

  

D

 

qui - et of

all

 

     

 

 

wor - ship,

the

 

  

in



   

 

D2

TB

 

 

 SA

  

  

qui - et,

31

D2 



A

  

 Asus    

night.

 

 



ly

© 2007 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

  

a

           G/D

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

19

of

A7/C 

 



 

A

  

in Dmaj7

  

 

* Optional Flute part available.

 

the

4 A2

 

D2

in

   

night.

Children’s Choir or SA

ly

 

qui - et,

    



in

  

13



D2

7

E

  *

  



With a tranquil awe 

   

r is een kind geboren, de Zoon van God. Als we ons de omvang van dit wonder realiseren kunnen we niet anders dan een moment stil staan, vol verwondering en diep ontzag. In stilte van die nacht realiseer je je wat de betekenis is voor de wereld en voor jou zelf. God heeft Zijn belofte gehouden, “hoop” is geboren. Kerst: Iedereen is vol aanbidding en verwondering. Ieder die Hem ziet buigt zich, in de stilte van die Heilige nacht, voor Hem neer.

Music: Randy Cox

-

ia,

le,

   

A

A9

æ ECC17.0893.01F


æ    

In de stille, heil'ge nacht. 

71

fore

   

Him,



4 A2

A7

Bm7



(2nd time only)

  

   

play both times

2.

si

    

-

2.

si

  

-

Gmaj7/A

    2.





lent,



  

molto rit.

ho

     

-

ly

molto rit.

 

ho

Em7

     

Em7

 

lent,



  

 

 

 

-

ly

 

ho

night.

 







a

ho



 

1.





-

4 A2



 

  



  

 

night.



 

A7

D

      

  



In het duister, in het duister, in het duister van de wereldnacht, Kwam een kindje, kwam een kindje, kwam een kindje, al zo lang verwacht. In de stille, in de stille, in de stille, heil'ge vredesnacht. Eng'lenkoren, lieten horen, 't grote wonder, in de stille heil'ge nacht. Halleluja, haleluja…enz. Herders horen: 't kind geboren, in de stille heil'ge vredesnacht. Kom kniel neder, en aanbid Hem, zie het kind dat jou vandaag verwacht. Herders horen: 't kind geboren, in de stille heil'ge vredesnacht. Kom verwonder, zo bijzonder, Hij verwacht je deze stille, heil'ge nacht.

night.

 

ly



  

ly

night.

D2

molto rit.

-



A





4 A2

1.



qui - et of

a

  

the

 

qui - et of



 

the



1.

  

in

(2nd time only)

in

   

 

Him,

 

76

(2nd time only)

fore

   

 

 

  

                                                                                      7

ECC17.0893.01F Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot © 2007 Lorenz Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Holland

’Joy!’ ’Blij!’ VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Trio Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 15

STYLE : Swing/Jazz ORDER nr : ENGLISH -17.0895.01H NEDERLANDS -17.0895.02H

JOY! Words: Geron Davis & Regi Stone

A

re you ready to celebrate? Tell everybody that everything has changed! Hope has come to our world. We have a Saviour who now lives among us. Wonderful, catching gospel sounds by Geron Davis and Regi Stone. An exuberant, exciting invitation to everyone to join the song of praise that resounds all around the world. Come on! Join in! Christmas: He has come in power and might. He rules in truth and grace. Hope is shining bright, all our fears have been replaced with joy. Let's celebrate and lift our voice in praise.

 

Bright four 

E

             

B

en je klaar om feest te vieren? Vertel aan iedereen dat alles anders is geworden. “Hoop” is naar deze wereld gekomen. We hebben een Verlosser die nu onder ons woont. Heerlijke, aanstekelijke gospelklanken van Geron Davis en Regi Stone. Een spetterende, bruisende uitnodiging aan iedereen om je aan te sluiten bij het loflied dat overal weerklinkt. Kom op! Doe mee! Kerst: Hij is gekomen met macht en majesteit en regeert met gerechtigheid en genade. Er is hoop en al onze angsten zijn vervangen door blijdschap. Laten we feestvieren en zingen tot eer van Hem.

      

 

B

ist du bereit zum Feiern? Erzähl es jedem, dass alles anders geworden ist. „Hoffnung“ ist in diese Welt gekommen. Wir haben einen Erlöser, der nun mitten unter uns wohnt. Herrliche, ansteckende Gospelklänge von Geron Davis und Regi Stone. Eine spritzige, brausende Einladung für jeden, sich dem Loblied, das überall widerhallt, anzuschließen. Weihnachten: Er ist mit Macht und Majestät gekommen und regiert mit Gerechtigkeit und Gnade. Er gibt Hoffnung und all unsere Ängste haben Platz gemacht für Freude. Wir wollen feiern und ihm zu Ehren singen.

 

 

  

   

 

 

A 2

      

    

E

             



Joy

  

     to

            

 

 



the world

   

cues 2nd time



 

A /E 

  

     

  

G maj7(9)

      

         

to - night!

  

E

      

E

E maj7

G(  5, 9)

 

  

 

Joy!

                 

© 2007 Experience Worship Music/Belden Street Music. For Europe and South Africa: Small Stone Media bv, Holland Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

28

A 2

       

           



E maj7(9)

       

E sus/B 

Fm7

     

  

G maj7(9)

               

    

8

      

Fm7

G maj7(9)

E sus/B 

                       

G maj7(9)

5

 

Music: Geron Davis & Regi Stone Arr.: J. Daniel Smith

Cm9

Duration: 3'38 ECC17.0895.01H


          

       

  

Faith has been

made sight.

B m9

             

         

  

          

11

E 13

       

F9(13)



Joy!

Hope is shin - ing bright

E 2/G

                                 

            

 

    

          

A9(  5) A maj7(9)

    

     

 

with joy!

B 9sus

    

    

 

G maj7(9)

      

   

 

    Joy!

Fm7/B 

E maj7

                 

     

          

  

  

Cel - e - bra - tions ring.

B m7

             

       

F9(13)

               

E 13

A9(  5) A maj7(9)

Amaj7(9)/B 

      

              

There's a star

    

          An - gel voic - es fill

half time feel



   Cm9(11)

 

   

  

    

He has come

in



  

   

pow'r

Fm9

 

 

  

  

5





  

 



     

and might;

Fm9/B 

 

 

E 2/G

there is joy!

 

bright

  

   



E maj7(9)

 

æ

     

ECC17.0895.01H

    

 

F13( 11)

 

  

 

F9

 

ECC17.0895.01H

ing

-

bright

with

Gm7

A(  5, 9)

     

Joy!

 

 

joy!

B maj7

    

Am7

B /C

 

           G9(13)

 

 

 

  

Dm9

 

Fmaj7(9)

  

           

Cel - e - bra - tions ring.

 

  

10

29

    

com - plete; there's joy!

  

 

 

                                                            

her King.

 

are now

  

Fmaj7(9)

Joy!

  

   

 

   

    

streets.



   

  

 

     

the

Emaj7(9)

Earth re - cieves

 

 

joy.

  



joy.

                        Shin

  

      

   

in

 

  



    

     

N.C.       



with

4

 

        

 

  

a - gain

in

  

E maj7/F

 

    

 

  

 

Fm9/B 

 

Hope is danc - ing

All our dreams

Cm7

B 9sus

94

  

re - treat.



    

ing

       

     

 

    

      

    

shin - ing bright.

-

SAT         

        

run in

 



 

      

 

A9(  5) A maj7(9)

          

out

Fm9

   

wind.

  



Hearts are sing - ing

 

          

the

 

      

  

            

  

 



in.

Cm9(11)

æ

 

the night.

 



    

     

 

   

 

  

A maj7(9)

     

  

   

       

that's

E 2/G

  

91

E maj7

 

   

E maj7

in

half time feel



  

Sin and death





  

       

A9(  5)

    

47

       

SA T

 

Joy!

  

 

35



Cmaj7(9)/D  E maj7(9)

   

   

PRAISE TEAM

    

 

Cm9(11)

E maj7(9)

ECC17.0895.01H

    

 

 

     

    

    



    

  

   

    

    

A maj7(9)

   

 

    

 

Joy!

B 9sus

    



   

A9(  5)

E 2/G

31

      

Fm7sus



    

D.S. al Coda

 

   

Cm9

       

Heav'n and na - ture sing.

C maj7(9)/D                

 

 

B maj7(9)/C

resume "4" feel

43

 

       

  

E 2/G

Amaj7(9)/B

3

 



   

I hear laugh - ter

All cre - a - tion's join - ing

  

G(  5, 9)

 

T

 

           

Joy!

            

     

 

E maj7

    

                                    

   

A /E 

 



Joy!

39

 

her King.

 

  

   

Earth re - ceives

    

  

     

     

    

          

Fm7

       

19

 

 

 

 

SA



27

  

  

   

  

 

      

15

    

 

   

   

PRAISE TEAM



    

E maj7

   

    

Fm7sus

23

  

 

  

Cm9

 

 

Joy!

F13

 

   

ECC17.0895.01H


 

   

  

98

Joy!

  

Heav'n and na

B maj7(9)

Gm7sus

              

 

   

  

       

Joy!

    

Heav'n and na -

     

F2/A



   

    

   

Joy!

  

  

Joy!

C9sus

N.C.

       

     

  







Dm9 Am9 G9 Cm7                  

Joy!

Joy!

  

 

Fmaj7(9) N.C.

           

Joy!

F13(  9)

    

B maj7(9)

  

  

 

          Cm7

     

 

-

 

F2/A

  

     

Gm7

    

  

sing.

   



   

Joy!

  

Gm7/C







 

       