Issuu on Google+

Powered by Small Stone Media

In dit nummer nieuwe kooruitgaven van • Remco Hakkert (Themalied Nederland Zingt-dag 2008)

• Mary McDonald • Casting Crowns • Martin Zonnenberg • Peter en Carin van Essen • Michael Card • Martin Alfsen • Stuart Townend • Third Day • en vele anderen

En verder • Uniek voordeel voor ECC leden! • Top 40 met de mooiste liederen voor de Paastijd


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen


Beste zangers en koorleiders, Hierbij de 27e catalogus met daarin een schat aan nieuw repertoire. Ga er weer even lekker voor zitten en laat de luidsprekers schallen. Geniet van de diversiteit en dynamiek van de stukken en probeer het materiaal te selecteren wat past bij jullie groep maar durf ook eens iets te proberen wat net anders is dan jullie standaard repertoire. In mijn inleidende woorden bij de vorige catalogus sprak ik over de echtheid van ons zingen en ons optreden. Ik hoop van harte dat jullie het hebben aangedurft je repertoire te toetsen op relevantie voor vandaag de dag en in jullie persoonlijk leven. Daarbij hoop ik dat het eerlijke gesprekken met elkaar heeft opgeleverd waardoor de echtheid en dus kwaliteit van jullie optredens is toegenomen. “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij werd gelijk aan een mens, werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. “ Filippenzen 2: 5-8 Het is weer bijna december en dan zingen we over Jezus die onder ons kwam wonen en in deze catalogus vind je zoals gewoonlijk al weer repertoire suggesties voor Pasen wanneer we Zijn opstanding vieren. “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er zo'n grote verbondenheid met de Geest is, ......maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Acht de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.” Filippenzen 2: 1-4 Het is heel goed deze principes in het zingen met elkaar te oefenen. Er is niets zo lastig als unisono zingen. Eenstemmig, een van kleur, klank en volume. Jezelf richten op de klank van anderen en jezelf daar bij inpassen vraagt discipline en ieders volledige toewijding en inzet. Maar zo samen musiceren geeft wel het mooiste klankresultaat en vertolkt in mijn ogen deze woorden van Paulus. Daarom bid ik je veel goede repetitietijd toe. Wij gaan ondertussen met plezier verder op zoek naar nieuw materiaal voor catalogus 28 en mocht je manuscripten met een opname hebben die voor uitgave in onze catalogi in aanmerking komen dan nodigen we je van harte uit deze ter beoordeling in te sturen. Met een hartelijke groet,

Peter P. Grasmeijer European Choral Club

Dear singers and directors, “Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. And being found in appearance as a man became obedient to death on a cross.” (Phil 2: 5-8) It is almost December and that's the time of year we sing about Christ living among us. In this catalogue you will also find repertoire for Easter wihen we celebrate His resurrection. “If you have any encouragement from being united with Christ, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.” (Phil 2: 1-4) It is a wonderful thing to practice these principles in choir singing. Nothing is as hard as singing unison. Being one in voice, color, sound, volume. To blend in with the others around you requires willingness, training and discipline. But it will give the best result and in my opinion is putting to practise these words of Paul. I pray you will have some wonderful and fruitful rehearsal times ahead of you. We will continue to look for beautiful new repertoire and if you happen to have a manuscript and recording of a song fitting our catalogues, please feel free to submit it to us for review. Warmest Regards, Peter P. Grasmeijer European Choral Club


Colofon

Index catalogue 27

Edition / Uitgave European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Thijs Mijnster, Tineke van Vugt-de Jong Design / Vormgeving Rob Bruin Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer ISBN/EAN 978907736527-4 NUGI 668 Š 2008 European Choral Club BV The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. KopiÍren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

De 40 mooiste liederen voor de Paastijd

Kijk en luister op de www.europeanchoralclub.com

CD

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sing out! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ah, holy Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Known by His scars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hallelujah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 The wonderful cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Near the cross. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 He rose again . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 The crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 The Lamb has overcome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 To mock Your reign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pass me not, o gentle Savior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 The children of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Who am I? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Hulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Prayer of praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Take me down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 I will praise You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 De verdieping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hymn of grateful praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loved before the dawn of time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Creator God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Let's praise Him . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Groot is U trouw (Nederland Zingt-dag 2008) . . . . . . . . . . . . . . 41 Mountain mover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 We who know His name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 You are worthy to be praised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Cry out to Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Untitled Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Psalm 42 en 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Nothing without You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Pag

En verder in dit nummer De 40 mooiste liederen voor de paastijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uniek ledenvoordeel voor ECC leden! . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zing met je hart! (Speciale uitgave ECC catalogus) . . . . . . . . . . . . 41 www.europeanchoralclub.com: Uw clubsite! . . . . . . . . . . . . . . 52

Top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

bestelnr ECC17.0702 ECC17.0087 ECC17.0008 ECC17.0695 ECC17.0431 ECC17.0406 ECC17.0085 ECC17.0698 ECC17.0696 ECC17.0093 ECC17.0321 ECC17.0092 ECC17.0723 ECC17.0088 ECC17.0338 ECC17.0201 ECC17.0409 ECC17.0322 ECC17.0552 ECC17.0200 ECC17.0013 ECC17.0089 ECC17.0404 ECC17.0237 ECC17.0090 ECC17.0086 ECC17.0091 ECC17.0204 ECC17.0489 ECC17.0133 ECC17.0199 ECC17.0218 ECC17.0317 ECC17.0488 ECC17.0325 ECC17.0529 ECC17.0487 ECC17.0316 ECC17.0410 ECC17.0485

Title in Cat. In Christ alone / Jezus alleen, ik bouw op Hem 24 Lenten Meditation / Overdenking 4 Hallelujah, He is risen / Halleluja, Hij is opgestaan 1 So said the Lord that night / Zo sprak de Heer die nacht 24 Gloria Intrada (paasversie) 17 Alive Forever Amen / Hij leeft, voor eeuwig, Amen 15 My Lord is weeping / Mijn Heer moet lijden 4 You are my King (Amazing Love) / U bent mijn Heer 24 King of tears / Koning der Tranen 24 Christ the Lord is risen today / Christus, onze Heer, verrees 4 End of the beginning / Einde van het begin 12 You died for me / U stierf voor mij 4 The Power of the cross / Zie het Kruis 24 Aanschouw het Lam van God 4 Hallelujah to the King of kings / Halleluja voor de hoogste Heer 12 I've just been with Jesus / Hij heeft mij veranderd 8 Hij stierf voor ons / Zie de Verlosser 15 The holy heart / Het Vaderhart 12 Eternity is dawning (pasen) / De morgen is gekomen (pasen) 20 Will you pray with my Lord? / Wil je bidden met mijn Heer? 8 I know that my redeemer lives / Ik weet dat mijn Verlosser 1 Rejoice in the risen Christ / Wees blij, Christus is verrezen 4 How deep the Father's love for us / Zo lief had God de Vader ons 15 Shine on / Verspreid het licht 9 I only looked away / Ik keerde mij snel af 4 Calvary is the sea / Golgotha is de zee 4 Lead me to Calvary / Leid mij naar Golgotha 4 See the savior / Zie de Verlosser 8 On my cross / Aan mijn kruis 18 Easter song / Paaslied 5 This day was made by the Lord / De dag van de Heer 8 Redeeming grace / Door genade alleen 8 This is love / Ook voor mij 12 Is it I, Lord? / Ben ik het Heer? 18 It is finished / 't Is volbracht 12 God so loved the world / Zo lief heeft God de wereld 19 When you prayed beneath the trees / Toen U knielde in de nacht 18 Lord Jesus from your wounded side / Door uw kruis 12 Celtic Alleluia / Keltisch Halleluja 15 Jesus, alone in the garden / Jezus, door ieder verlaten 18


Sing Out! Hij leeft! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 1

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0844.01G NEDERLANDS -17.0844.02G

SING OUT! Words: Bob Hoose

E

As the world slowly awakens, with yesterday’s memories still so fresh in each heart and mind, you start to notice that there is expectation in the air. Open your eyes and see that everything has become different. Come and join the song of praise and let it resound everywhere. Easter: See the stone that is rolled away. Jesus the Son rose today and your tears have been dried. Glory to God on high. A new day is dawning, Jesus has thrown open heaven’s door. Sing out for joy!

   

walk

out

A(no3)     





 

your



G(no3)/A A(no3)

 

               

     



You see

  

door.

  



  

A N.C.

  

5

   



  



 

   

cloth



  

He wore

 

is

B 2(no3)

 

         

17



  





tears

A maj7/B 

 

   

     

      

 

now

rolled a - way.

  



B (no3) A maj7(add13)/B  B 2(no3)

 

   

         

 

C(no3)/B 

   

 

  

Morn - ing air smells

  B

    

 

3

 

sun

    



 

 

  



You fear the worst Dm/A

      

   

    

   

  

 

A/B

so

 

    

 

and your

C/B 

pure and sweet.

 

B

29

 

   

 



 

will

 

  

C

Gm7/C

 

      



ECC17.0844.01G

5

   

 

His

 

     

   

He says that death

       

   

    

C

    

     

still re - main

   

       

 

 

 

         

A /C

     

   

4

 



Duration: 2'55 ECC17.0844.01G

has be -

C 7/B

          

  



          

has no sting.

 

         

 

    

      

Gm7/C

   

     

 

      

God has     

ev - ’ry - thing.

B /C C

        

         

He

     

C

   

   

  

at your feet

Gm7/C

   

as you

G7/A

     

 

This mo - ment chang - es

     Gm7/C

 

       

hands and side.

 

 

 

       

    

       

        A7

C

 

      

B7

         

B

   

you touch

  

   



 

   

A/B

      



F m7(  5)/B

 

bids

The

    A/B

 



 

   

   

 

some - thing new.



B

 

come

       

        

B

   

      

     

 

   

 

E - ven the ground

and

    

    

ear - ly dew.

          

    

rose to - day

     

the

    

thick with pain

 

    

      

  



days be - fore.

rays catch

B        

A maj7/B 

     

 

A/B

   

F(no3)/B 

 





          

 

Fm/B  

the

  

21

The

 

Son,

  

have been dried.

  

     



Fmsus/B 

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Je - sus the

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

the stone

   

   

thrown a - side.



   

 

     

25 13

    

 

  

mem - ’ries of

B (no3)

  

                

D

You raise your head,

   

Während die Welt langsam erwacht, die Erinnerung des vorigen Tages noch frisch im Gedächtnis, merkt man deutlich, dass da eine Erwartung in der Luft liegt. Öffne deine Augen und sieh, dass alles anders geworden ist. Schließe dich dem Loblied an und lass es überall erklingen. Ostern: Sieh, der Stein ist weggerollt. Jesus, der Sohn, ist heute auferstanden und deine Tränen wurden getrocknet. Ehre sei Gott in der Höhe. Ein neuer Tag ist angebrochen. Jesus hat die Pforte zum Himmel geöffnet. Jubelt und singt voller Freude.   

    

Terwijl de wereld langzaam wakker wordt, met de herinneringen van de dag ervoor nog vers in het geheugen, merk je aan alles dat er verwachting in de lucht hangt. Open je ogen en zie dat alles anders is geworden. Sluit je aan bij het loflied en laat het overal weerklinken! Pasen: Zie de steen die weggerold is. Jezus, de Zoon is opgestaan vandaag. Je tranen zijn gedroogd. Glorie aan God in de Hoge. Een nieuwe dag is aangebroken. Jezus heft de poort naar de hemel geopend. Zing het uit van blijdschap!



Steadily 

   

N

9

Music: Mark Hayes

 

             

 

ECC17.0844.01G


       o



-

pened

B

B /A

     

37

   

to God,

   

41

 

  

Sing out

C7/B 



for the

Son

has



  







 

 

high!

  

Am7

   

G

C

C/E

  

F2

Fmaj7/G

  

  

    

56

    door.

53

   

Son has ris - en!

C

C/E

B

 

  

 

5

 

Sing

D N.C.

     

 

     

60



    



     

      

G/D

                       Sing



G/C

  

  

Sing

out!

out!

 

F/C

C

Sing

for

 

for

 

 

for

the

for

the

 

  Son

 

has

ris

 



the

Son

has

 

 

  

D/F 

 

 

 

C

 

G

A

 

 

7

ris

-

-

 

  





has



    





ris - en!





D/A



A

    

       

Sing out

 

     

  

    

  

for the

Cmaj7/E

F2

  

  



 

  

C/G





 

   

 

C

 

  



 

the



Lord,

F





C/E

Je - sus,

 

G





out for joy,

  

Fmaj7/G

Son has ris - en.

Cmaj7/E

B

  

 

     

  

 

   





 

has

 

thrown

 

 

  

 

o

B

 

Zing glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, aan de verrezen Heer! Hij leeft, Jezus is verrezen! Hij leeft, Jezus is verrezen! Zing nu maar blij, duisternis wijkt en er komt een nieuwe morgen.

    

Hij leeft, Jezus is verrezen! Hij leeft, Jezus is verrezen! Jezus, de Heer, heeft de deur voor ons geopend. Hij leeft!

              



G

Hij zegt: de dood heeft geen kracht. Hij overwon, heeft alle macht. Kijk naar zijn handen en zijn zij, daarmee kocht Hij je vrij.

en!

 

Bm



               

         

    

B F



dawn - ing.

Je ruikt de morgen, puur en fris. De hemel blauw, de zon die schijnt, alles lijkt nieuw, de dag breekt aan nu het duister verdwijnt.

en!

Sing out for joy.

                             

Son

F

     

is

Je ziet de steen, nu weggerold. De doeken zijn opzij gelegd. Jezus de Zoon is opgestaan en Hij had het gezegd.

              

G2



 

B

new day

Je heft je hoofd, vol met pijn. 't Ging anders dan je had gedacht. Je ergste vrees, het bleef je bij, niemand had dit verwacht.

A/D

Son

ris - en!

     

     

6

            

 

Sing out,

D

D

the

has

                  



        

 

 

out!

 

  

 

 

Hij leeft!



 

C/E

ECC17.0844.01G

 

 

   

   

     D/F           

Am

G

   

Sing

    

          

 

D

Sing out,

out,

        

                                     

 

Sing out,

C

Sing

A

63

C N.C.

   

out!

             G

 

 

    

     

 

G

F

  

for the

  

                                   C



                                  

     

for the

  

     

  

   

Sing out

           

  

49

                

  

 

  

yes - ter - day’s gone and a

C/G

       



Gsus



   

Am

Sing out





   

Sing out for joy,

  

ris - en!





 

      

  

on





   

  

 

to God

 C /G 

to God,

 

   

 

 

 

45

     glo - ry

      



    

   

   

   

glo - ry

C/G

   

   

 

Dm7(  5)

 

     Am

   

           

     

glo - ry

   

       

Sing glo - ry to God,

Dm7(  5)/A 

           

       

      your eyes.     

 

33

Hij leeft! Halleluja! Hij leeft! Zing halleluja, Hij leeft!

Bm/A

æ

        

ECC17.0844.01G

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

6

-

G

   

       

pen



heav - en's



B

F

   

      

F



ECC17.0844.01G


Ah, Holy Jesus O Allerheiligst VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately 2

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0829.01E NEDERLANDS -17.0829.02E

AH, HOLY JESUS Words: Johann Heermann, trans. Robert Bridges, alt.

E

Feel the tension and the drama in this impressive choral arrangement. With a heart torn by pain and sadness, we realize that we are guilty of His suffering and death. The low octaves in the piano part suggest the stripes and cruelty laid on Jesus while dying on the cross. Easter: Jesus, what have You done that this mortal judgement was passed upon You? Who brought this upon You? It was me, Lord. I denied You. I crucified You. Have mercy upon us.

N

 

 

 

   

rit.

   

flict

 

rit.

 



foes de - rid

  

16



 

By

 



 

 

  



bis.

Mi

26



 

 

    Mi

     

   

 

-



    



 

 

 

-

 

 

 

se - re -

-

 

 

 

-

   

6

   

fend

 

-

 

 

  

re

re

 

-

3

 

-

-

 

 

 

   

judge - ment

 

 

   

 

has



on

 

 

 

 

have

 

 



 

 

you



of -

   



 

 

 



you

 



how

 

 

 



 

sus,

   



de - scend - ed?

 

 

Duration: 3'43 ECC17.0829.01E

 

 

 



oo



 

a tempo

 





was

 





 

 

oo

 

   





 

 

Who brought this

 

 



  

oo

 

 

 

     

ECC17.0829.01E

7

up

   

 

 



you?

   

 

It

 

 

  



 

on

  

oo





-

 









has

un

-

 

 

is

 



my

   

 

 









oo

 

 





was

de

  

-

nied



 

 

oo

 

you.



 

done

 

it

I

   

 



that

  

the

 

Lord,

40

 

Who

guilt - y?

   



 





36

a tempo Treble solo or ensemble

trea

 

- son,

 

   

 

-

- bis.



 

 

   

   

-

 

 

bis.

   

 

     

no -

   

 

 



    -

 

 

 

rit.





31

 

most af -



rit.

-

   

 

O

 

    

* Canon from Surinam. English translation: “Have mercy upon us.”

no -

   

  

 

no -

 



mor - tal



 

-

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ject - ed,

-

   



that

 

     



Je

© 2002 © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

 

 

  

     - re

se - re



ed,

   



 

-



   



 

ho - ly

* The low octaves in the piano part should be played throughout with a sense of inexplicable mystery and with a somewhat harsh accent in contrast to the quieter, more sustained quality of the vocal parts. The first beat of each measure should be stressed.

   

 



-

-

 

se - re

-

re

 

* Mi

21

  

 



your own

 

ed!







by

 







ed,



 

 

 

-

   



-



 



Ah,

*Piano

Fühle die Spannung und die Dramatik dieses beeindruckenden Arrangementes. Mit schmerzzerrissenem und traurigem Herzen erkennen wir, dass wir am Leiden und Sterben unseres Herrn mitschuldig sind. Die tiefen Oktaven in der Klavierbegleitung stellen die Striemen und den Spott dar, die Jesus erdulden musste, bevor er am Kreuz starb. Ostern: Jesus, was hast du berbrochen, dass dieses tötliche Urteil auf dich gefallen ist? Wer hat dir dies angetan? Ich war es, Herr. Ich habe geleugnet, zu dir zu gehören. Ich habe dich gekreuzigt. Herr, zei uns gnädig.

   

       

D

11

   

Voel de spanning en de dramatiek in dit indrukwekkende arrangement op gezang 177. Met een hart, dat verscheurd wordt door pijn en verdriet, beseffen we dat we mede schuldig zijn aan het lijden en sterven van onze Heer. De lage octaven in de piano begeleiding suggereren de striemen en de spot die Jezus te verduren kreeg toen hij stierf aan het kruis. Pasen: Jezus, wat heeft U gedaan dat dit dodelijk vonnis op U neergedaald is? Wie heeft u dit aangedaan? Ik ben het geweest, Heer. Ik heb ontkent dat ik bij U hoor. Ik heb U gekruisigd. Heer, Wees ons genadig.

 

Slow, sustained, and solemn 

   

Music: Tune: HERZLIEBSTER JESU, Johann Crüger Arr.: Hal H. Hopson

’Twas

 

 

 

I

 

  4

 

Lord

 

Je

 

 



  

 

oo



you;

I,

 



-





  

-

I

cru - ci

-

 

 

 

fied

 

  

fied

 

sus,

 

cru - ci



  

you.

æ you.

 

 

ECC17.0829.01E


Known by the Scars Herkent aan Zijn wond VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 3

STYLE : Uptempo ORDER nr : ENGLISH -17.0842.01F NEDERLANDS -17.0842.02F

KNOWN BY THE SCARS Words: Michael Card

Music: Michael Card Arr.: Tom Fettke & Camp Kirkland

E

Take a good look at the cross. Let’s examine this hour in history. Let’s look at the witnesses. Let’s listen to the voices. Let’s watch the faces. And most of all, let’s observe the One they call the Saviour. Easter: God’s one and only Son was crucified. But God raised Him from the dead. We will recognize Him by the marks of death that God choose never to erase. When the kingdom comes, He will be known by the scars.



N

Moth - er Mar - y For a time He

 

cried as sought to

she held tell the

 



 

A m/G

 

  

 

  

E sus/F  E/G 





                        

N.C.

 

    



  

N.C.

    

  

E

E sus/F 

 

   

her arms, the way,

13

 

 

for the that

  

   

own be - wild - ered ba His own ho - ly hands

by He



 

lay sought to

 



 

A m/G

 

shad - ow God the

of the scar Fa - ther had

she a

   

 

F maj 7



saw was hu - man

  

 

clear. heart.

    

hu

E

 

    

 

-

 

  

man

E sus/F 

   

   

  

 

E sus/F 

 

 

 

 

heart.

E/G 

 

 



 

 

E

   

E sus/F 

   

 

fright - ened tears chose to tear

As her And with

 

would free us all those gen - tle hands

   

from a -

 



ECC17.0842.01F

8

  

cresc.

 

F maj 7

 

  

the world, their scars,

   

Duration: 4'42 ECC17.0842.01F

  

whose but they

E

 

  

   

cresc.

 

SOLO may continue on melody (optional)

fear. part.

hands

 

E/G 

  

  

  

 

E/G 

 

 

 



4

3

 

E

 

Am



   

 



15

 

 

weep - ing for touch and heal

Ooo

11

E/G 

   

   

© 2005 Mole End Music (Word Music) For the Benelux: Unisong Music Publishers BV, Holland.

 

Am





E

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



Ooo

       

 

heav - en in world He was

CHOIR (2nd time only)

E/G 



E



    

E sus/F 

  

  

7

SOLO (both times)

   

D

  

4

Schau dir das Kreuz gut an. Wir wollen diesen Augenblick in der Geschichte einmal eingehend betrachten. Sieh dir die Zeugen an, lausche ihen Stimmen, schau in ihre Gesichter. Aber achte besonders auf ihn, von dem man sagt, er sei der Erlöser. Ostern: Gottes einziger Sohn wurde gekreuzigt, aber er stand aus dem Tode wieder auf. Gott hat die Zeichen seines Leidens niemals ausgelöscht. Wenn er wiederkommt, werden wir ihn an seinen Wunden erkennen.

 

          

Kijk eens goed naar het kruis. Laten we dit moment in de geschiedenis heel goed bestuderen. Kijk naar de getuigen, hoor hun stemmen, kijk naar hun gezichten. Maar let vooral op Hem waarvan ze zeggen dat Hij de Verlosser is. Pasen: Gods enige Zoon werd gekruisigd, maar Hij stond op uit de dood. God heeft de merktekens van Zijn leiden nooit uitgewist. Als hij terugkomt zullen wij hem herkennen aan Zijn wonden.

9

  N.C.        

 



     a

E sus/F 

-

   

part.

E/G 

 

     

 

    

Choir unis. (both times)



  

Am

 

E 7/B

 

1. The 2. No

 

E7

ECC17.0842.01F


17

       

   

       

 

   

 

 

 

 

           



marks of one was

D m7

death there

E m7

F maj 7

that God chose nev - er to e - rase, to wipe a - way the flow - ing tears

E m7 D m7

G

          

      

20

 

 

 

 

 

     

mark. God.

Am

  



 

   

by

  

F maj 7



 

    

known

 

G

 

          

the

  

   

F maj 7

 

 

 

E m7

scars.

      



      

D m7

  

E m7 D m7

 

 

1.

G

  

In haar armen ligt de hemel maar Maria huilt. Want de schaduw van de wond is al te zien. Als haar eigen kind verbijsterd licht te wenen om de mens, zullen juist die tranen onze angst doen vliên.

G

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist; dat liefde hier haar teken vond. Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen wordt Hij herkent aan zijn wond.

      

Voor een tijd leert Hij de wereld: Zie, ik ben de weg en het menselijke hart van onze God. Met Zijn zachte handen heelt Hij vele mensen en hun leed. Maar die zachte handen maken zij kapot.

         sons,

En er is niemand die de hete tranen droogt door die Gods ogen moeten zien hoe Zijn eigen Zoon , die voor de vrede kwam, die nooit gezondigd heeft, nu de kruisdood sterft.

He will be

En nadat Hij vermoord is en in het graf gelegd, van Zijn vrienden zich niemand meer vertoont, is Hij van de dood herrezen; Gods liefde overwint. Maar herkent wordt Hij slechts aan zijn wond.

G

                 

 

   

 

 

 



 

on - ly

2.

E m7 D m7

Am

1.

                

F maj 7

Herkent aan Zijn wond

e - ter - nal ly eyes of

        

 

  

love’s ho -

           



G

2.

5

E m7

with its per - fect - ed His one and

  

N.C.

     



wounds of turned the

 

   



D m7

  

23

Am

When the king - dom comes As He looked up - on

 

the that

Am

Son,

  

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist; dat liefde hier haar teken vond. Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen, wordt Hij herkent aan Zijn wond.

 

 

 

G

who’d nev - er

 

æ  

ECC17.0842.01F

Ned. Tekst: Birgitt Paulusma © 2005 Mole End Music (Word Music) For the Benelux: Unisong Music Publishers BV, Holland.

Hallelujah Halleluja VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately 4

STYLE : Classical arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0819.01H NEDERLANDS -17.0819.02H

HALLELUJAH (from Mount of Olives)

Words: Ludwig van Beethoven

E

A delightful and joyful classic arrangement from “The Mount of Olives” from Ludwig van Beethoven. This arrangement bursts and sparkles with radiant joy and breathes a sure and peaceful victory. With royal majesty our Lord has risen from the grave, He’s alive! Easter: Praise the Lord ye bright angelic choirs in holy songs of joy. Come, proclaim God’s grace and glory. Hallelujah, Christ is risen. Hallelujah unto Gods almighty Son.



Maestoso 

Music: Ludwig van Beethoven Arr.: Hal H. Hopson

E7/G 

                                                         A

Bm7/A

                        

N

Een werkelijk schitterend klassiek arrangement uit “Mount of Olives” van Ludwig van Beethoven. Dit arrangement bruist, sprankelt en straalt een heerlijke blijmoedigheid en rust uit. Met Koninklijke majesteit is onze Heer opgestaan uit het graf, Hij leeft! Pasen: Prijs de Heer, stralende engelenkoren, met blijde, heilige liederen. Kom en proclameer Gods glorie en genade. Halleluja, Christus is opgestaan. Halleluja voor de almachtige Zoon van God.

4



                                       



Bm7/D

                            

7

D

Ein herrliches Arrangement aus Ludwig van Beethovens „Mount of Olives“. Es sprudelt, strahlt und vermittelt eine wunderbare Freude und Ruhe. Mit königlicher Majestät ist unser Herr aus dem Grabe auferstanden. Er lebt! Ostern: Lobet den Herrn, ihr strahlenden Engelchöre, mit frohen, heiligen Liedern. Kommt und verkündet Gottes Herrlichkeit und Gnade. Halleluja, Christus ist auferstanden. Halleluja dem allmächtigen Sohn Gottes.

 

   

E N.C.

 

B7/D 

                                



A



         

A

E7

     

 

     

 

E

   

 

Hal - le - lu



 

A

             

-

 

jah,

  

 

hal - le -

 

 

     

     

                     

                   

A

    

© 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

          

     

 

Duration: 4'03 ECC17.0819.01H


   

 

10

    

lu



-

   

jah,

 

  



hal - le - lu

 

 



-



jah,

E7/G 

hal

  

-

le

-

 

lu

 

-

jah

 

     

21

    

  

un - to

 

                                                       Bm7/A

Asus

    

    

God's

al - might



-

     

     

  y

B7/D 

    

     

God's Christ

 

    

 

æ    

72

-

lu

jah,

 

  

          

A

F m

  

3

E      

le - lu is ris



-

E N.C.

jah, en,)





-

  

  

-

 

hal





le - lu - jah,

le -

hal - le -

  

                               

   

76

    

-

lu

lu

-

 

 

 

 

 

jah

-

un

jah

un

-

 

God's

to

     

cresc.

G

-

al

-

al

God's

Bm             

         

 



to

 

 

 A



-

might



might

-



 

 

y

Son.

 

 y

Son.

     



E



Come,

 

Come,

pro - claim God's grace and

     

 

   

    

glo

  

8

E7/G 

-

ry.



Hal

-

    

 

le -

  

E7

        

ye



ye

      

-

jah,

A

     

-

ry.

 

   

le - lu is ris



an - gel - ic

choirs,

al

-



       



 

-

le - lu

-

E7/G 

         

 

le - lu is ris





might

-

  

10

 

 

 

 



 

 



to God's

 

 

un

le - lu

   

   

al

-

 

might

 

-

to



-

jah

 

  

 

Son,

F /C 

  

-

   

-

       

 

and

E7

jah, en,)



y

 

un

  

 

cresc.

 ���



hal

F m

 

 

-

pro - claim God's grace

cresc.

9

ECC17.0819.01H

æ 

jah,

    

jah, en,)

in

ECC17.0819.01H

     

Hal (Christ

-

Come,

  

ry.

       

E

 

-

D m7(  5)

an - gel - ic

B7

glo

 

       

bright

-

 

bright

  

 

 



God's

      

      

ye

and

hal

  

hal (Christ



A

4



choirs, in ho

     

       

 

Lord,

E

       

B7

       

  

an - gel - ic

E7



joy,

lu

bright

the

B

      

       



ry.

   

pro - claim God's grace and

     

 

Lord,

A                   

A

 

-

  

93

81

songs of

glo

glo

    

    

Bm/D



A

ly

       



E

joy.

pro - claim God's grace

   

 

E7

Praise

 

89

 

 

 

Come,

  



D

   



E7sus

ho - ly songs of



    

85

Praise the

A

  

  

-

-

of

in

   

   

joy,

  

songs

B          

ECC17.0819.01H

hal

  

   

 

jah, en,)



ho - ly



- ly songs of

B/D 

 

  

-

A

E7

  

 



E

31

ye

 

         

   

hal (Christ





 

Praise the Lord,

 

joy, in

 

   



A

      

un - to (sing for



Allegro 

E7

   

-

26

   

A

 

 

                            

 

le - lu is ris

choirs, in ho -

 E

        

E N.C.

            

  

hal (Christ

     

 

     

hal - le - lu - jah,

E

            

 

C  N.C. A N.C. E N.C.

E N.C.

  

                     

 



al - might - y Son. is ris'n to - day.)

    

  

              

Bm7/D

16

Son,

  

                





 

an - gel - ic

     

A

                                                                           

13

bright

un

-



     

-

to

y

               

 

  

 

ECC17.0819.01H


   

97



God's

-

al

    

 

-

Son.

C sus

C

                 

   

101

     



jah

lu

-

jah



  



 

Son.

 

     





 

Lord live

     

in for

songs - ev -

of er

 



A/E        

   

128

 

     

  

133

    

 

 

A N.C.

of









A



E7

12

 

    



A

E

 

 

Praise

 

 joy,

  

 

 



in

ho





ly



        

 

ho - ly we shall

                   

 

of

 

C  N.C.



      

 

  

 

 

   

       

 

A/G



 

 

    

 

      

    

        

    

 

 

Praise (We

the shall

 

       

D

 ECC17.0819.01H

Prijs de Heer, gij machtig eng'lenkoor verhoog Hem met in uw lied, verhoog Hem in uw lied, verhoog Hem in uw lied.. Kom, verhoog Gods eer en glorie. Halleluja. Halleluja voor de Vader en de Zoon. Prijs de Heer. Verhoog Hem in uw lied. Prijs de Heer. Loof met uw lied. Prijs de Heer. Verhoog Hem in uw lied.

 

       

   

A

   

A N.C.

 

  

ECC17.0819.01H Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

11

 

  

 

D/F 



 

Praise the (Christ is

songs, in ho - ly songs. live for - ev - er - more.)

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja voor de Vader en de Zoon. Halleluja voor de Vader en de Zoon.

 

songs

E N.C.



 

 

A N.C.

     

Halleluja!

      

  

11

  

     

  

 

 

     

E

 

 



joy.



E A E        

A



Esus

in ho - ly

A

  

of

      

E E       

E    

E N.C.

     

Bm7/D

      

 

Lord





 

   

joy.

 

the

  

 

the Lord.



 

songs

   

   

 

-

A

   

 

  



E



Lord in ris - en,



 

     

 

A



119

Praise

     

ho - ly

    

      

      

       

songs

in

E N.C.

y



 

 

        

    

Bm/D

ECC17.0819.01H

      in ho - ly     





    

 

           

songs of

             

      

the Lord



 

joy,

 

  

 

   

Praise

 

   

A

  

 

N.C.

joy. more.)

-

   E     

 

  



-

might

           

              

  

Esus

 

10

le -

    

the Lord.

    



  

A



the Lord.

 

             

le -

-

    

Praise

N.C.

 

-

  

              

123

A       

A     

-

Praise

 

-

hal

109

       

 

al

 

Hal

le - lu - jah,



E7



    

  

114

 

God's

 

-



   

      

   

 

to

  

 

Hal

F 7

 

 

-

un

  

 

Son.

      

Allegro 

 

y

              

Bm

 

  

 

 

-

 

lu

     

105

-

might

 

 


The wonderful cross Dat kostbare kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 5

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0845.01F NEDERLANDS -17.0845.02F

THE WONDERFUL CROSS Words (Refrain): Chris Tomlin & J.D. Walt

Music (Hymn): Isaac Watts & Lowell Mason, arr.: Jesse Reeves & Chris Tomlin Arr.: Keith Christopher

of Jesus’ blood on the cross is the atonement for our sin. God is EthisTheloveclassicshedding and love is of God. Worship leader Chris Tomlin added a beautiful refrain to hymn. The CD version chooses a more classic approach, but the

arrangement will also work very well with a more contemporary style. Easter: When I survey the wondrous cross, my richest gain I count but loss. Oh the wonderful cross bids me come and die, and find that I may truly live. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all.

  

klassieke benadering, maar het arrangement is ook zeer geschikt in een meer eigentijdse benadering. Pasen: Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer heeft al het aardse geen waarde meer. Oh dat kostbare kruis. Kniel nu voor Hem neer en geef Hem eer met heel je hart. De weg die Hij ging van de kribbe naar ’t graf vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

on save

     C

  

 

 

which the in the

  

Prince death

of of

  

 

F/C

  

C

  

glo Christ,

 

C

  

When For

  

my All

    C

  

 

Dm/C

rich - est the vain

  

 

gain things

  

C

  

I that

 

Dm/C

  

count charm

  

 

C

and I

    

  

 

 

pour con - tempt sac - ri - fice

  

  

Dm/C

  

on them

all to

 

Dm/C

C

  

  

   3





  

G

  

  

my His

  

C

  

  

Dm/C

  

sur it,

 

Dm/C

  



  

 

  

    

pride. blood.

 

G/C

C

  



     

F

  

26

and

C

  

Dm/G

C

dim.

  

  

-

vey Lord,

 

the that

  

 

C

Dm/C

  

  

Parts (both times)



Oh,

the

won I

-

drous should

 

 

C

 

F/C

C

C2





  

  



   

C

  

  

C/E

G/F

ECC17.0845.01F

12

  





 

  

cross, boast,

 

Dm/C

  

  

-



 





oh,

the

 

  

    

C/E

 

  

won

-

C

G/C

  

    

der - ful

               

F

  

  

 

cross;

-



  

C/E

oh,

 



 

the

    

 

  

won

  

G/F

 

4

-

          

der - ful

     

F

  

     

  

Duration: 4'43 ECC17.0845.01F

bids me

come

  

  

  



 

       Gsus

  

 

Oh,



  

C/E

  

 

 

 

the

    C/E

     

  

cross.

 

  

live.

C/G Dm/G

 

 

ly

    

     

der - ful

may tru

         

 

C/E

C/E

I



  

  

  

that

 

cross

F

         

and find

  

     

  

G/F

 

    

     

30

won

 

cross;

      

  

  

  

die

F2

  

    

der - ful

G/F



  

-

    

  

  

loss, most,

Dm/C

  

won

died, God;

 

I bid

  

22



18

 

 

Em/G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

Dm

© 2006 Worshiptogether.com Songs/Sixsteps Music For the Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

C

C

  

 

 

F/C

-

   

but me

C

  

 

 

��� 

Am

1st time: unis. mel. 2nd time: parts

  

G/C



G

harm.

ry my

 

Dm/C

14

 

-

 

  

D

 

6

Das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde, ist die Buße für all unsere Sünden. Gott ist die Liebe und die Liebe kommt von Gott. Worship Leader Chris Tomlin fügte der bekannten amerikanischen Hymne einen prächigen Refrein hinzu. Die CD-Version ist zwar mehr im klassischen Stil, aber das Arrangement eignet sich auch sehr gut zu einer mehr zeitgenössischen Ausführung. Ostern: Wenn ich denk an das Kreuz meines Herrn, ist all mein Reichtum nichts mehr wert. Oh, du wunderbar Kreuz. Willst das ich komm und sterbe, auf dass ich leben soll. Lieb’, so wundersam, so heilig, willst mein Leben mit Herz und Seel’.

 

 

C

vergoten bloed van Jezus aan het kruis is de betaling voor onze zonden. God is N Hetliefde en de liefde komt van God. Aanbiddingsleider Chris Tomlin voegde een prachtig refrein toe aan de bekende Amerikaanse Hymn. De CD versie is een meer

10



Fanfare 

   

 

All who

  

gath -

  

  

  

 

ECC17.0845.01F


  

34

-

     

er

here,

        F2

38

  

by grace

C/E

 

 

   

   

   

42

   

    

  

mine,

D

A/D

    

  

  

 

 

  

5

a

 

pres

 

G/D

  

 

 

Em/D

  

of

D

  

were

  

  

 

Em/D

-

1.

D

   

G/D

  

ent

  

D

  

  

   

Em/D

far

  

D

  

-



ture

  

D

Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer Hoe Hij mijn zonden mee nam in't graf heeft al het aardse geen waarde meer. Acht ik verlies waar ik eens zo om gaf.



G

na

Dat kostbare kruis

 

         

 

 

that

D

  



C/E Dm/G Gsus

realm



  

 

1.

Your name.

D

  

 

the whole

 

      

  



Were

G/A

  

 

  

 

     

and bless

  

Gsus

near

      

2.

2.

draw

      

 

 

      

Want het offer dat Hij bracht Toonde zijn liefd' en genade voor mij En toen Hij uitriep: “Het is Volbracht” kocht Hij mijn ziel voor eeuwig vrij. Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Leg je leven aan de voeten van je Redder neer Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Kniel nu voor Hem neer En geef hem eer Met heel je hart.

   

Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf Dan was mijn offer nog te klein. De weg die Hij ging van de kribbe naar 't graf Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

Em/D

  

 

D

too

A/D

Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Leg je leven aan de voeten van je Redder neer Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Kniel nu voor Hem neer En geef hem eer Met heel je hart. Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf Dan was mijn offer nog te klein. De weg die Hij ging van de kribbe naar 't graf Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

  

æ   

ECC17.0845.01F

Ned. Tekst: Maarten Wassink © 2006 Worshiptogether.com Songs/Sixsteps Music For the Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Near the cross Bij het kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 6

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0843.01F NEDERLANDS -17.0843.02F

NEAR THE CROSS Words: Fanny J. Crosby

Music: Becki Slagle Mayo

E

Fanny J. Crosby is the author of many great hymns. In this sweet and tender sounding arrangement her lyrics are set to a new melody with surprising results. Embrace the mercy that can only be found in the cross. Receive a deep inner peace and the sure hope that one day we will be with Jesus. Easter: Keep me near the cross, because that is where grace and love and mercy found me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river.

F       

N

Fanny J. Crosby is schrijfster van vele prachtige hymns. In dit lieflijke en tedere arrangement zijn haar teksten op een nieuwe melodie gezet waardoor een prachtig nieuw lied ontstaat. Omarm de genade die alleen te vinden is door het kruis. Ontvang een diepe innerlijke rust en vrede en de zekere hoop dat we eens bij Jezus zullen zijn. Pasen: Houd me dicht bij het kruis want dat is de plek waar genade, liefde en vergeving mij vond. Ik zal altijd blijven roemen in het kruis tot de dag dat mijn ziel rust zal vinden aan de andere kant van de rivier.



Tenderly 

  

  

D

keep

Fanny J. Crosby hat viele prächtige Hymnen geschrieben. In diesem lieblichen und zarten Arrangement wurden ihre Texte mit einer neuen Melodie versehen. Dadurch ensteht ein wunderschönes, neues Lied. Umarm die Gnade, die man nur durch das Kreuz finden kann. Empfange den tiefen innerlichen Frieden und die sichere Hoffnung, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Ostern: Halte mich nah am Kreuz, denn das ist der Ort, wo mich Gnade, Liebe und Vergebung gefunden haben. Das Kreuz wird mir immer zur Ehre sein, bis zu dem Tag, an dem meine Seele am anderen Ufer des Flusses ihre Ruhe finden wird.

F     



 

    

   

Gm7(11)

      5

cross;

Gm7(11)

    

  

me near the

  

F/A

there a

  

pre - cious

  

F/A

 

 

flow - ing

    

B







foun

-

Je - sus







C7

 

tain,

 

free to

   

B 2

© 2005 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

SA (opt. Solo)

Duration: 2'45 ECC17.0843.01F


21

9

    

   all,

a

    

13

 

 

SA

TB



B

   

 

found

 

a



me;

 

   

 

F

 

  

   

 

              

æ 

  

   

  

rap



-

  riv

-

riv

  

-

er,

riv

-

er,



 

er,

60







Am7/G

 

the

riv

64

 

rit.

     

riv -

-

-

-

-



-

be

-

yond,

er,

be

-

yond,

be

-

yond,

 

rest

rit.

Cm( 6)

   

  

be

 

G2

-



-

-





Gm7/F

 

Gm7(  5)/F

    

 

   

  

F2

Cm/E 

 

  

 

B 2(add13)

-





rap

     

      

    

E

 

be - yond the riv

F2/C

E sus

    

rest be - yond,

 

rit.

 



-

  

  

er.

C7

    

rit.

 

   

4

Bij het kruis wacht bij de bron liefde, hoop en eeuwig leven; want de Heer, de Morgenster, wil mijn schuld vergeven. Door het kruis, door het kruis wordt het bloed als water; dat mijn zonde neemt en wast, wast mij schoon door Gods genade. Bij het kruis, o, Lam van God, spreekt de stem van mijn geweten. Leer mij naar de bron te gaan, water brengt nieuw leven. In het kruis is al mijn hoop, reinig mij met heilig water. Laat mij delen in die stroom, stroom van Gods genade. Door het kruis, door het kruis wordt het bloed als water; dat mijn zonden neemt en wast, wast mij schoon door Gods genade.

 

 

 

 

- er.

        

G2

7



          

 

ECC17.0843.01F Ned. Tekst: Margreeth Ras - van Slooten © 2005 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

14

 







soul shall

 

 

tured



 

 

Near the

 

C11

æ

     

Jezus breng mij bij het kruis, want een stroom van heilig water vloeit daar weg van Golgotha, brengt ons Gods genade.



    

Bij het kruis

Gm7(  5)/F

        

till my

  

be my





  

 



E

in the

 

       

 

Gm7/F

F2



E sus

     

 

  



   



 

cross,

 

 

         



 

cross,

In the

ev - er,

find

 

the

  

    





the

yond

Em7



- ry

  

  





 

  





  



            

 



    

Am7(  5)/C

Am7/C





Cm



 

rest

 

be - yond

G2/D

    

  

Am7(  5)/G

C            

 

rest be - yond,



      

 

 

 

find



 

Fmaj7

29

a -

  

 

 

  





ECC17.0843.01F



soul shall

 





tured

G2





-

F2

 

       

F

3

57

  

glo -

sheds its beams a -

B 2

  

 

 

B m



25

 

me.

      

 

sheds its beams

round

  

 

 

me.

B 2

 

mer - cy

F/A

morn - ing star

 and

  

there the bright and

love

star

 

round

 

     

 

  

 

 

and morn - ing

B 13

 

grace and

  

moun - tain.

Gm7(11)

    

v’ry’s

     

there the bright

-

 

F

soul,



trem - bling

  

  

F

 

B 2



  



cross,

B /C

 

 

Cal

Near the

17

          

flows from

B 2

     

stream,

 

heal - ing

F

 

 

ECC17.0843.01F


He Rose Again (Il ressuscita)

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Double Choir Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately difficult 7

STYLE : Modern classic ORDER nr : ENGLISH -17.0768.01H

HE ROSE AGAIN (Vocal Score)

Words: trad., from the Latin mass

Music: John Featherstone

Choir I

E

A very special arrangement that catches your attention because of the Latin lyrics, the extraordinary rhythmical accompaniment and the surprising harmonies. This arrangement is perfect for choirs which are looking for a special musical challenge and dare to start a unique musical adventure. This song truly is a rare and impressive addition to your repertoire. General/Easter: On the third day He rose again, according to the scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory and His Kingdom will have no end.

Choir II

 

Jubilant 

     

          

10

N

Een bijzonder arrangement dat vooral opvalt door de Latijnse teksten, de verrassende ritmische begeleiding en onverwachte harmonieën. Het arrangement is geschikt voor koren die op zoek zijn naar een bijzondere muzikale uitdaging en hun tanden in dit unieke arrangement durven zetten. Al met al een indrukwekkende aanvulling op je repertoire. Algemeen/Pasen: Op de derde dag is Hij opgestaan, zoals beschreven in de schriften. Hij rees op naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij komt terug in glorie en aan zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

        

21



scrip - tures.



         

   

     

     

      ter

     

 

-

-

         

     

32

  

   





Altos

he rose

a

di

e

-

       



           

De -

      

Et

re - sur - re - xit

   

   

         

             se - cun - dum

  



scrip - tu - ras

  



   

3

     

         As - cen - dit

in coe - lum

ECC17.0768.11H

15

      -

     

         

      - i

Pa - tris

  SA

 TB

He

 

and is seat - ed

  

   





  

  

    

a - gain

in

  4

scrip - tu - ras

      

      

se - cun - dum

of the



      

will come

at the right hand

  

   



      

   

38

28

Duration: 4'35 ECC17.0768.11H

        

ad dex - te - ram

Fa - ther

      



the

   

      



     

a - gain

���   

with

Basses

se - det

  

    

 

and is

  

     

  

hea - ven.

   

  

heav - en

in ac - cord - ance

   

He as - cend - ed in - to

     

       

ti

Sopranos (quasi echo)

On the third

re - sur - re - xit

   

   

35

         day

      

  

Fath - er

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

      

Et

 

the scrip- tures

    

  

of the

  

   

     

the right hand

   

He as - cend-ed in - to

  



© 2007 John Featherstone. For the Benelux and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

at

     

Choir II

25

   

seat - ed

    

 

  

    





day

in ac - cor - dance with

  

  



a - gain

     

      he rose

18

On the third

14

Ein ganz besonderes Arrangement, das vor allem durch die lateinischen Texte, die besondere rythmische Begleitung und die überraschenden Harmonien auffällt. Dieses Werk eingnet sich besonders für Chöre mit Mut zum musikalischen Abenteuer. Es ist sowieso eine eindrucksvole Ergänzung für das Repertoire. Allgemein/Ostern: Am dritten Tag ist er auferstanden, so, wie es geschrieben steht. Er ist aufgefahren zum Himmel, wo er zur rechten Hand Gottes sitzt. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen und sein Königreich nimmt kein Ende.

Choir I

      

    

D

glo -

-

-

 -



æ 

ECC17.0768.11H


æ

      

84

           will

have

    

no



end.

 



      

87

  

cu - jus reg

  

re - sur - re - xit



 

e - rit fi

 



-

  

     

93

nis

 

     



 



 



tu - ras

     

         

On the third

  



   

day



ter



     

      

-

ti

 

-

a

di

-

e

      



     



     

     

a - gain

he rose

     

      

     

     

  

se - cun - dum

 

             

cord - ance

    



the

      se - cun - dum

      se - cun - dum



  

   

with

the

Pa - tris



   

  







  



 

    

scrip - tures,

the

     

se - cun - dum

scrip - tu - ras

of the

  

with

  

at the right hand

10

se - cun - dum



ECC17.0768.11H

 

  

se - cun - dum

     

  

      

  

scrip - tures.

    

     

scrip -

tu

ECC17.0768.11H

-

 



se - cun - dum

 

 

  

se - cun - dum

  



    

scrip - tures,



 

scrip - tu - ras

  

 

  

in ac - cord - ance

  

      

       

with

the

  

scrip - tu - ras

scrip - tu - ras

      se - cun - dum





 

ras

12

16

   

the

     

   

with

 

scrip - tu - ras

      se - cun - dum

 

in ac - cord - ance

117

      se - cun - dum

      

    

 

     

scrip -

scrip - tu - ras

 

    

      

  

      

  

      

in ac -

    

114

11

i

 



ad dex - te - ram

 

tu - ras

 

 

scrip - tu - ras

      -

        

scrip -

    

scrip - tures,



     

    

      se - cun - dum

 

   

with

 

tu - ras

   



De

  

111

  

scrip - tu - ras

 

tu - ras

108

  

  

se - cun - dum

 

         

   

scrip -

   

in ac - cord - ance

scrip - tu - ras

scrip - tures,

     

se - cun - dum

  

 

      

  

     

     

the

and is seat -ed

      

 

   

       

in ac - cord - ance

      

   

with

 

 

coe - lum

ECC17.0768.11H

    

     

re - sur - re - xit

Fa - ther

      

      

      

    

     

9

      

105

   

in ac - cord - ance



Et

102

    

    

      







in

      

      

se - det

     

99

90

  



   

  

heav - en

  

As - cen - dit

  

He as - cend -ed in - to

         

   

96

 

     



  

scrip - tures.



   

non



            

 

ni

  

            

-





     

Et



scrip -

ECC17.0768.11H


The crown De kroon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 8

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0839.01E NEDERLANDS -17.0839.02E

THE CROWN Words: Kenn Mann

E

Calvary. God’s plan of salvation for this world. Come and see with your own eyes how He suffered. An arrangement filled with emotion and passion. Suffering and surrendering versus victory and salvation. This is how much the Father loves us. Easter: I stand in awe of the One who died for me. This day will prove no greater love is found. My chains of sin have fallen to the ground. My Saviour chose, He chose to wear the Crown.

Music: Kenn Mann Arr.: Bruce Greer



With much emotion 

  

        

  

G( no3)

    

N

Golgotha. Gods reddingsplan voor deze wereld. Kom en zie met je eigen ogen hoe Hij leed. Een arrangement vol emotie en passie. Lijden en overgave tegenover overwinning en redding. Dit is hoeveel de Vader van ons houdt. Pasen: Ik ben verwonderd dat Jezus voor mij stierf. Deze dag bewijst dat er geen grotere liefde op aarde te vinden is. De kettingen waarmee ik gebonden was in zonde zijn gebroken. Mijn redder koos om de doornenkroon te dragen.

4



  

D

Golgatha. Gottes Rettungsplan für diese Welt. Komm und sieh mit eigenen Augen, wie er litt. Ein Arrangement mit viel Gefühl und Leidenschaft. Leiden und Ergebung gegenüber Überwindung und Rettung. Das ist es, was uns zeigt, wie sehr unser Vater uns liebt. Ostern: Ich bin erstaunt, dass Jesus für mich starb. Dieser Tag beweist, dass es keine größere Liebe auf Erden gibt. Die Ketten der Sünde, die mich gefangen hielten, sind zerbrochen. Mein Retter wählte die Dornenkrone.

7

 C2  







   









C2/E

   





Em7





C/G

  





 





   

I turn a -





he chose to wear

C2



 

© 2006 Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.



crown.

        

G( no3)





 



eyes Gsus

G

 

  

prove



19

 





    

16



  

C2

   

the depth of



 

  



Em7

              

Gsus

 

G

 

   

 

  

My Sav - ior

Bm7

 

   

       

And I can

       

G/B

    

3









 

chose, C2

  

This day will



    

al



Dsus

 

  

 

   

 

-

    

 

 

D



 

    

 

       

-

life;

28

  

 

G

 

  

 

       sal - va - tion can



ECC17.0839.01E

17

 

good

C2

 

 

   

 

      

  



 

   



   

  

C2

  

4



 



  

   

for

    D/F 

 

 

   

 

  

C

 

   

G

 

G/B

 

    

you chose to wear

of the One who died

  

       

you,

 

 

   

awe

D/F 

G

I'm so proud of

You gave your

      

    

   

   

Son.

    

the



D

Duration: 3'10 ECC17.0839.01E



ful

G/D    

 

Em

I stand in

 



 

  



-

D/F 

  

    

        

    and faith     

be found.

D



 

 

      

          

   

  

my

 

crown."

G( no3)

  

 

C         



ther



"Well done,

 

 



 

  

C/G

  

the

Em

most hear the Fa

D

   

 

25

   

he chose to wear



  



 

say,



      

G

 

 

 



found.

own

D/F 



D/F 

         

 

crown.



 

  

   

with my

that I nev - er re - al - ized.

  

 

  

I can see

      



D/F 



  

  

C2

great - er love is





C2

love

       no

cross

  

Here at the





 

13

    

22



       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

10





chose,

the

 





D/F 



face.

 

My Sav-ior

   



G

    

 

  

as they nail him to

D/F 

     

down.



blow

mask his pre - cious

  

D/F 



 

thorns

as his blood flows free - ly

 

  

The storm winds



A crown of

  

way

 

cross.

 G( no3)  

the

D/F 

 

 

me.

    

Gsus

G



  

 

He bears the

    

   

  

ECC17.0839.01E


32

nails

  



35

 

so that I'd



 ground.



Bm7

   

 

38

     al

 Dsus   



My Sav - ior

 

    

 

  

-

 

   

D

    

   

chose,



C2

  

  

        

most hear the Fa





-

  

ther

   

  



 

sin

 

C2

 

 

  

he chose to wear



   

say,

 

C/G

 

Em

D

 

 

 



 

 

 

 

G

  

 

fall - en

to the

 

 

 

crown.

    

 

En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, Jij hebt Je trouw betoond. Verzoening bracht Je lijden en Je dood, Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.”

 

���  

 

    and faith     

 

good

 



G/B

 

 

'k Sta vol ontzag voor Degeen' die stierf voor mij. Hij werd doorboord, daardoor ben ik vrij. De keten van mijn zonden die brak los. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

And I can

C2

En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, Jij hebt Je trouw betoond. Verzoening bracht Je lijden en Je dood, Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.”

    



my

Hier bij het kruis ben ik er getuige van. Liefde zo diep, die ik niet bevatten kan. Liefde zo groots wordt ons vandaag getoond. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

 

         

 

De stormwind raast als de Heer geslagen wordt. En op Zijn hoofd rust een doornenkroon. Ik wend mij af, want Zijn bloed vloeit op de grond. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

D/F 



Gsus

 

"Well done,

5

the

   

 

have



   

De Kroon

     

      

  

      

My chains of

  

 

        

Em7

free.

G

        

D/F 

 

 

  

be

    

C2

    

 

D/F 

 

-

    

ful

 

æ

    

ECC17.0839.01E

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 2006 Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

The Lamb has overcome Het Lam dat overwon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 9

STYLE : Song of worship ORDER nr : ENGLISH -17.0820.01F NEDERLANDS -17.0820.02F

THE LAMB HAS OVERCOME Words: Travis Cottrell, David Moffitt & Sue C. Smith

E

Celebrate! Sing out and make sure everybody will hear it. Shout, jump, dance and be glad because you are free! This great song of victory rocks and bubbles with energy and will fill your heart with incredible joy and gratefulness. But be aware: The refrain will surely resound in your heart and mind long after the song is over. Easter/General: The Battle has been won. If the Son has set me free, then I am free indeed. There is now no condemnation if the God of my salvation says I’m free. The Lamb has overcome and we are free!

Music: Travis Cottrell, David Moffitt & Sue C. Smith Arr.: Travis Cottrell



Driving acoustic feel  G 2

A 2

                  A 2

     

5

N

Laat het feest zijn! Zing het uit en zorg dat iedereen het hoort. Juich, spring, dans en wees blij want je ben vrij! Dit heerlijke lied bruist van de energie en zal je hart vullen met een geweldige blijdschap en dankbaarheid. Maar wees gewaarschuwd: Het refrein zal zeker nog lang naklinken in je hart en je hoofd. Pasen/Algemeen: De overwinning is behaald. Als de Zoon me heeft bevrijd dan ben ik werkelijk vrij. Er is geen veroordeling als de God van mijn redding zegt dat ik vrij ben. Het Lam Gods heeft overwonnen en wij zijn vrij!



 



G 2

             

D

Lasst uns feiern! Singt es hinaus! Sorgt, dass jeder es hört. Jubelt, springt, tanzt und freut euch, denn ihr seid frei! Dieses herrliche Lied sprudelt vor Energie und wird dein Herz mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllen. Aber aufgepasst: Der Refrein wird noch lange in Herz und Kopf nachklingen. Allgemein/Ostern: Der Sieg ist errungen. Wenn der Sohn mich befreit, bin ich wirklich frei. Es gibt keine Verdammung, wenn Gott, mein Retter, sagt, dass ich frei

CHOIR

    

It is o - ver. He is jus - tice.

    

A 2

                     

 

G 2

        

   

  

            9

A 2

        



 



 

        

G 2

  

   

  





 

 

It is fin - ished. He is mer - cy.

  



© 2005 New Spring Publishing/Imagem CV/First Hand Revelation Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

has on

      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

18



     

  

 

  

 

Now the bat - tle He is ev - er

D 2

 

 

A 2

  

Duration: 4'13 ECC17.0820.01F


      

12

  

been won. our side.

       A

      

  



    

  

  

  

with the ris - ing sling the gates of

    

D 2

                          

       

-

ter. ble.

D 2

      

      





æ       

      

        I

        

      

If

      

T

am

the

 

I

    

am

noth - ing

     



  

   

free.

can take

D

 

the en

  



G 2

      







    

D





   

 

     

 

A 2



me

   

free

then

    

I

 I

am

am

 

 

free.

free, I’m

 

in - deed,



             

I am

   

for - ev - er

I am

A



 

free,

for - ev - er

     

if

     

free.

1.



 

now

1.



the



 

God







 

ECC17.0820.01F



   

    



A



      

G

 



    





my





    

 

 





 

   

 



A



I



There



G

    

  

is



 

now

    

sal - va - tion

I

   

says

æ

         

free.



 

no

  

        

sep - a - ra - tion



B m7(4)





    

am





ECC17.0820.01F

   



   



free,

 



 

           

     

of

    



and we are

 

       



  



    

free.

 

ver - come.



  

  

-



 

 

o





   

  

 

   



  

am

free,

  

I’m

free,

A



for -

  

for -



        

6

19

      

    

3

con - dem - na - tion.









 



has

ver - come

free.

    

  

no

 

     

    

           

           

G 2

  

for - ev - er

  

free.



-

      

 

   

am



D

     

free.

                        5

is

I

                  when





 

 

am

     

                  

that from me

free,

A

  

   

56

   

    

    

has o





      

           

    

   







A

and

    



      

   

      

There

     

 



The Lamb

     

G

I

G



   

           



 



 

52

free

B m7(4)





      



   



      

ECC17.0820.01F



A



  



    

      



 



      

      

2

27

The Lamb

      



 

ver - come.

The Lamb

G

 

-

    

      

Add PRAISE TEAM 2nd time



set



  

     

scat trem -

  



 

24



 

     

  

o



      

 



roar! roar!

A

Let the dark - ness Let the dark - ness

has

      



 

Son. wide.

  

-



   

free.

               

  

       

A

48

 

  

        

  

Hear the Li - on Hear the Li - on

    

Son has

G 2

  

Death is van - quished King of Glo - ry

Cue notes 2nd time only.

G 2

G

PRAISE TEAM 2nd time SA

44

    

    

   

 

             

    

40

A

           



          

    





A

18

 

of heav

    

  

21

              

15



A 2



Sin is con - quered. See the might - y

           

 

 

 

   

ECC17.0820.01F


   

59

      

1.

2.

            1.

            ev - er

free.

ev - er

 

 G2       1.

           

G 2

       

      







 

 

 

  

   

65

The Lamb



  

has o

-

 

  

ver - come

            A

      

 

    

 

A

 

 

  

G 2

  

    

  

 

   He

and we are

free.

           

     7

  G 2

  

       

 

 

says

 



 

 

 

I’m

 

 

  

 

    





    

 

ev - er

     

free.

           

           

 

ECC17.0820.01F

G 2

 

    

 

   

and



we



are



D

   

 

free.

A

   

  A

 

 

 

  

 

     



     





      

 

 



8

    

Drum fill

 

 

ver - come

  

G

   

   

  

A

-

  

 

has o

 

 



ALL

       

 

                



for -

free,

 

free.

The Lamb

 

   

says I’m



    

74

He

   

           

           

 

G 2

for -

free.

       for - ev - er

      

       

 

  



  

           

ev - er 2.

2.

     

  



2.

   

             



 



71

   

  A



   ���   

 

The Lamb

  

free,

1.



The Lamb

 G2         





     

     

  

 

1.

ver - come.

    

PRAISE TEAM 2nd time

      

 



ver - come.

    

 

  

      

           

-

-



1.

     

 

          

    

o

has o



  

has

 

     



     

A





The Lamb

G 2

                

62

free.

    2.



      

ALL

         ev - er



free.

       2.

   

68



 

ECC17.0820.01F

Het Lam dat overwon

UNIEK LEDENVOORDEEL!

Het is over, afgelopen, nu de strijd gestreden is. Zond' en dood zijn overwonnen nu de Zoon verrezen is. Laat het duister wijken voor Zijn Licht dat schijnt!

20% extra korting op verzekeringen van AnsvarIdéa

Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij.

European Choral Club heeft voor al haar aangesloten koren en de individuele leden van die koren, een collectief contract gesloten met schadeverzekeraar AnsvarIdéa.

Hij's rechtvaardig en genadig, staat altijd aan onze zij. Zie zijn almacht en zijn glorie. Open nu de poorten wijd. Laat het duister beven voor Zijn Licht dat schijnt. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij. Als de Zoon mij heeft bevrijd dan ben ik vrij, ja, werk'lijk vrij en niets kan mij dat meer ontnemen. Ik ben vrij, voor altijd vrij.

AnsvarIdéa is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij met een ideële missie. Zo beleggen wij uw verzekeringsgelden sinds de oprichting 40 jaar geleden, uitsluitend "schoon". Dus niet in projecten of bedrijven de betrokken zijn bij kinderarbeid, bewapeningsproductie of milieuonvriendelijke activiteiten.

Nadat Jezus was gestorven en begraven, overwon Hij, op de derde dag, de dood en het graf. Hij stond op uit de dood. Hij leeft, en het graf is nu leeg. Het Lam dat overwon!

Oordeel zal mij niet meer treffen, scheiding zal er niet meer zijn. Dan zal God, mijn Redder, zeggen: Je bent vrij, voor altijd vrij.

Win GRATIS studiotijd!! Daarnaast ontvangen leden van European Choral Club een dvd-cd bon ter waarde van € 10,- en verdienen de aangesloten koren, afhankelijke van het aantal gesloten verzekeringen, maximaal 1 dag gratis studiotijd bij een professionele opnamestudio.

Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij. Hij kocht mij vrij, voor altijd vrij. Het Lam dat overwon en wij zijn vrij!

Kijk voor meer informatie op www.ansvaridea.nl/ecc of bel 020 - 61 704 26

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 New Spring Publishing/Imagem CV/First Hand Revelation Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

20


To mock Your reign Gekroond met spot VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0827.01F NEDERLANDS -17.0827.02F

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir Moderately easy 10

TO MOCK YOUR REIGN Words: Fred Pratt Green

Music: Lloyd Larson

final hours of Jesus’ life are captured in this impressive, dramatic piece. A EhowThebeautiful arrangement, filled with variety, that takes us to Golgotha and describes Jesus is mocked. Let your heart be broken by the injustice and suffering. But also realize how His death and resurrection brought redemption for us all. Easter: To mock Your reign they made a crown of thorns, a purple cloak, and a reed for a sceptre. They could not know, as we do now, that Your Kingdom shall not cease to grow until love embraces all.

5

D

   

    

thorns;

set

       

F m

      

Bm

Em7

      

   

turns.



F sus

F

 

Bm

 

 



a - long that road

  

  

 

 

F m

  

 

which no one

     

on

re -

   





F m

   



   

 

as

we

is

that

crown;

   that   

F

              

        

Em9

 

3



 

could not know,

glo - rious



 



do

now,

 

how

  

 

 

 

 



 

    

     

O

  

A

  

 

dear - est Lord,

 

they

F m7

      



  

 

Gmaj7

   

 

 

   

27

 

      

Bm

 

 



  

pas - sion turned,

  

up -

     

ECC17.0827.01F

21

 

    





 

your

 

  



O

 

A/B

F m7

Bm



  

A





  

Bm

  

  

  

 

for

A/B



F m7



 

G

A





  

   

in

  



 

A/B

 

Bm



   



 



 

 

 

 

  



to

a sol - dier’s

    

A

Gmaj7

 

  

4

 

Duration: 3'45 ECC17.0827.01F

snatched a pur - ple

Gmaj7

-

 

 





F m7

 

G6



  

   In

 

 

 

 





 

of

     



A/B



all they cared,

Bm

they



 

cresc.

  

 

 

 

 

Bm

gra - cious Lord,

 

  

 



made a crown

own.

 

F m7/B

   



our

 

 



 

G





 



  



sor - rows heal





     

 

 

thorns would flow’r

 

 

 

 

   

 

 

 

mock ac - claim,

Bm

Bm

 

Bm

 

      

 

           

 



 

  

    

Bm9

 

F m7



Bm/A

 

 

mock your reign,

your brow,

      

   



     

19

           



   To

 

Bm

Words © 1973 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

G

    

  

     

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

      



      

from

     

Em9

         

   

Bm

 

    

   

They

     

  

 

you with taunts

   

 

 

23

   

13

16



      

In diesem eindrucksvollen, dramatischen Lied werden die letzten Stunden im Leben Jesu beschrieben. Ein schönes, abwechslungsreiches Arrangement, das uns nach Golgatha mitnimmt und beschreibt, wie Jesus verspottet wird. Lass dir bei so viel Unrecht und Leiden das Herz brechen. Aber sei dir auch darüber im Klaren, dass sein Sterben und seine Auferstehung uns die Versöhnung gebracht hat. Ostern: Sie machten eine Dornenkrone, gaben dir einen Purpurmantel und einen Stock als Zepter, um dein Königtum zu verspotten. Sie konnten nich wissen, so wie wir es jetzt tun, dass dein Königreich wächst bis deine Liebe alles unarmt.   

     

    

ook dat wij mogen zien hoe zijn sterven en opstanding ons verzoening heeft gebracht. Pasen: Ze maakten een doornenkroon, gaven een paarse kleed en een riet a scepter om Uw koningschap te bespotten. Ze konden niet weten, zoals wij nu wel doen, dat Uw koninkrijk zal blijven groeien tot Uw liefde alles heeft omarmt.

F m

    

Bm

uren van Jezus’ leven worden beschreven in dit indrukwekkende, dramatische N Delied.hoelaatste Een mooi en afwisselend arrangement dat ons mee neemt naar Golgotha en beschrijft Jezus wordt bespot. Laat je hart breken bij zo veel onrecht en lijden. Maar realiseer je

9



Solemnly 

    

 

    

 

 

  



F sus

  

 

A/B



 



joke.

 

your

 

Bm



  

cloak;



Em(  6 )



 

A/B

 F

They



       ECC17.0827.01F


   



  

 

31

could not know,

 

as

   

 

   

 blame,

you

blame, F

             

 



     

38

      

that

 

do now,



  

 

   

Bm

  

 

 

Bm



  

8vb

 

A/B



  

Bm

  



 



-

 

a

A/B

 

-

 





dim. poco a poco

8vb

5

  

  

loco

Hoe konden zij, ook net als wij toch weten van Gods trouw. Die had beloofd, voor wie gelooft: "Mijn Zoon sterft ook voor jou!"



Hij ging de weg, zo heel alleen, verlaten kind van God. Een mens veracht, als lam geslacht, een grap waarom men lacht.



 

Hoe konden zij, ook net als wij toch weten van Gods trouw. Die had beloofd, voor wie gelooft: "Mijn Zoon sterft ook voor jou."

round our na - ked

  

 

Gmaj7

A

 

 





 

F m7

Koningszoon, ontvang de kroon, Messias, Redder, Heer. Bron van vreugd, die 't hart verheugt genade meer en meer.

 

Daar klonk een stem: "Ja kruisigt hem." Toen werd het donker, nacht.... De weg vol pijn, was eenzaam zijn, en toen: "het is volbracht." Hoe konden zij, ook net als wij, toch weten van Gods trouw.

 Bm

De mensenzoon, een doornenkroon, een schamel koningskleed. Vergoten bloed, met spot begroet, een hart vol zorg en leed.

mer - it

A/B

it



  

mer

Gekroond met spot

           

  

Bm

that though we

mer - cy throw

 

shame.

    

A/B



  

of

Em9

though we

     

will your robe

   

we

 

Bm9

do now,

     as

Em9

  

we

They could not know,

              

34

  

Zijn koninkrijk wordt eeuwigheid, Zijn liefde wereldwijd. Zie Gods Zoon, draagt de kroon!!!

  

A/B



Bm

  



A/B



æ





ECC17.0827.01F

Ned Tekst : Diny Beijersbergen-Groot. Words © 1973 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Pass me not, o gentle Savior Ga mij niet voorbij, o Heiland VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 11

STYLE : Shuffle/Spiritual arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0847.01F NEDERLANDS -17.0847.02F

PASS ME NOT, O GENTLE SAVIOR Words: Fanny Crosby

Music: Mary McDonald, based on the tune PASS ME NOT, by William H. Doane

E

Wonderful, warm, black gospel sounds and a relaxed shuffle feel. This great arrangement has a lot to offer vocally and is a lot of fun to perform. Also listen to the great saxophone parts that are woven through the arrangement. What a surprising approach to this classic hymn. General: Saviour, hear my humble cry. While on others Thou art calling, do not pass me by. Trusting only in Thy mercy would I seek Thy face. Heal my wounded spirit, save me by Thy grace!

 

     F

Heerlijke warme black gospel klanken en een relaxte shuffle feel. Dit afwisselende arrangement heeft vocaal veel te bieden en is een feest om uit te voeren. Let ook op de geweldige sax partijen die zich door het stuk heen weven. Wat een verrassende benadering op deze klassieke hymn. Algemeen: Redder, hoor mijn nederig roepen. Sla mij niet over als U een beroep op anderen doet. Vertrouwend op Uw genade zoek ik Uw aangezicht. Genees mijn verwonde ziel en red mij door Uw genade.

     5

     

D

Herrliche warme Gospelklänge in einem relaxten Shuffle-Feel. Dieses abwechslungsreiche Arrangement hat vokal sehr viel zu bieten und es ist die reine Freude, es auszuführen. Beachte auch die großartigen Saxophonpartien, die sich durch das Werk schlängeln. Überraschend, in dieser Art an diese klassische Hymne heranzutreten. Allgemein: Erlöser, hör meine demütige Bitte. Geh nicht an mir vorbei. Auf deine Gnade vertrauend suche ich dein Gesicht. Heile meine verwundete Seele und rette mich mit deiner Gnade.

SA

 

Sav

  

N



Soulful, freely 

  

cry;

T

B /D

C/E

 

 



while

 

C/E

  

-

ior,

   

F

   

 

   

  

+ A. Sax.

B /D

   

Sav

TB

        



    

F

   

 





hear

my

B /F

E /F



  

    

B /F

  

  



call -

F2

 

   

     

    -

- ing,

B 2/G

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

22



   

hum - ble

oth - ers Thou are

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

ior,





    

on

-

    

F/A

  

F/B 

    

 

  

Duration: 3'40 ECC17.0847.01F


  

8

      

  

Do

F/C

 

    

12

C

  

F

 

  

Sav

 

-

-

  



 

 

hum

-



Sav -

-

  

E /B 

    

   

-

  

  

   

F

ior,

F/C

   

+ A. Sax.





- ior,

hear

      

F

   



  

   

   

F/A

+ A. Sax.

 

 



cry;

 

 

C

 

 



 

C/E

 

 

 

B

 

  

    

 



B /F

    

 

While

    F



- A. Sax.



 

on

   F7

 





 

B

E /B 

    



B

 





call -

F



 

   

oth - ers Thou art

 

 



 

 

 

not,

B /F

E /F

     



-

- ing,

B 2/G

   

 

D 7/B 

F/A

C

     

 

 

 

 

  



Do

not pass

F/C

mer

  

C

F

me

D 7/B 

   

 

by.



 

E /F

       

 



B /F

+ A. Sax.



 

      

 

ATB



 

 

   5

 

 

 

seek

   

 

Pass me not; F

    

B /C

   

  

-



-



ECC17.0847.01F

23

 

-

-

   

 

Thy

 

C

 





             

        

  

Sav -

      

-

 



- ing

on

 

 

 



 

F

+ A. Sax.

 

-

 

        

my Sav - ior; E /F



C/B 

     



I

 

- A. Sax.

  

my

Lord.



SAT

B

    

  

B /C

    

   Ooh

 

C

 

C



B /F

Would



6

Thy

    

  



in

not,



  

ly

 G m/A

 

ECC17.0847.01F

  

     



F7/A

    

 

 

- ior,

  

 

+ A. Sax.

-

- A. Sax.

B /F

not.

pass me





    

 

   

  

- A. Sax.

pass me not,

        



   

F/C

 

C

 

F

face;

   



cy,

F

  



  

 

   

   

  



F/C





4

pass me G m/F

F

-

not,

    

46 37



Pass me



   

-

 

Pass me not,

  

   

 

 

-

me



    



  



- A. Sax.

   

B /F

-



my Sav - ior;

  

-

Trust -

        

 

-

pass

 

 

S

-

 

 

pass me



    

+ A. Sax.

   

   

 



F

   



   



-

not





40

C



do

C

      

 

 

 

  

  

 

43

  

34

E /F

  

 

F

B



   

 

call

  

F/A



+ A. Sax.

Lord,



art

   

             

  

E /B 

Oh,

 

ers Thou



 

   

-



by.

 

Csus/D

 



F m7/A

 

oth

   

ECC17.0847.01F

- A. Sax.

 

28

 

 

 

 

  

hear my



F

   on

  

 

  

while

ing,

     



 

B /C

 



While,

25

 

 

hum - ble

 



E /F B /F

 

    

  



+ A. Sax.

 



my

   



C

3

 

   



O gen - tle

- A. Sax.

        

  

  





C

  

F



    

Hear,

F/B 

cry;

    

     

 



 



F/A



B /F



22

not,

  

C/F

  

 

me



  

   

  

 

Pass

F



B



G m/C

31

              

ble

   

 

       

F/C

    

-

 

-

   

              

    

rit.

B /F

C/F

   

   

19

F2

  

- A. Sax.

 

F









E /F

B /F

C/F

 



B /F

 

   

16

Fsus/C

 



by.



Shuffle feel 





me

   

C

rit.



 

not pass

  



 

 

  

 

Heal

my

Heal

my

F

 

F m7/A

    

æ - A. Sax.

 

 

ECC17.0847.01F


The children of God De kinderen van God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal a cappella Youth Choir/Adult Choir Moderately 12

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0828.01C NEDERLANDS -17.0828.02C

THE CHILDREN OF GOD Words: 1 John 3:1-2

E



These are the words of I John 3: 1-2 that come to life in this beautiful arrangement. The beginning: loving, playful, and filled with warmth. In the second part, dissonant sounds do underline the words. This is not a simple or easy to learn song. But if you can capture the tension and the passion, and take it to the end, it will take the breath away of anyone who listens. General: See what love the Father has bestowed on us in calling us the children of God. Yet that is what we are. We know that when He comes again, we shall be like Him.

Tenderly 

See what love             See

Dit zijn de woorden van I Johannes 3: 1-2 die op indrukwekkende wijze tot klinken komen. Eerst lieflijk, speels en vol warmte. In het tweede deel met passende dissonanten die te tekst onderstrepen. Dit is geen eenvoudig, snel te leren, liedje maar als je de spanning en de passie weet te pakken, en weet mee te nemen tot aan het eind, is het een arrangement om stil van te worden. Algemeen: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. We weten dat wij aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen.

    

5



are,

that

what

   

   

world

    

is

we

what

are,

are,

19





 

that

is

what

 

we

are.

we

are.



 

    

 



    

    





     

      

does not

   

24

Son.

rec - og - nize us

Tempo I

Be

  



-

lov

  -

  

        

 

 

       

29

what

now;

we

what

          now; what

we

shall

shall

be

we

be







 

       has

shall

has

 

   

is that it

ed,

rea - son

  

us

be

called





  called

 

the



   the

  

the









Fa - ther





 







has



 

be - stowed







 

 

chil - dren, the

 

God,

the

the    

God,



 

 

 

chil - dren of

on





 

chil - dren of

 



cresc.

-

dren

chil

-

dren, the

 



chil

-

dren

of

God!

Yet

that

chil

-

dren

 

of

 

God!

 

Yet

that



chil

-

dren, the

chil

-

dren

of

God!

Yet

that

is



 

is

© 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

De kinderen van God

the



Zie hoe groot de liefde, die de Vader schenkt, Dat wij worden genoemd kind'ren van God, Kind'ren van God, kind'ren van God En dat is wat wij zijn.

 

 

 

are

God’s









are



God’s



not

yet come to

light.

be

will come to

light.

not

yet come to

light.

 

3

 

 

 

 















Wij weten van de dag, die komt. Dan zijn wij als God; Dan zien wij God zoals Hij is. Kind'ren van God, kind'ren van God. Dan zien wij God.

rec - og - nized the

      

we

we



nev - er



 





chil

-

dren

-

dren

chil - dren now;



chil

 

 

   

We know that

æ 

ECC17.0828.01C

Ned.tekst Pier Hiemstra © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

24



 

God,

the



dren, the



in

  

 

 

-



us

 

chil

chil

   

  

 

De reden, dat ons nu de wereld niet kent Is dat zij nog niet weten van de Zoon. Geliefden, wij zijn Gods kind'ren nu Wat wij dan zijn komt eenmaal aan het licht.



The

what love



God,

 

      



 

we

a little faster



 



10

D



let - ting

   

Dies sind die Worte aus I. Joh. 3: 1-2, die hier auf beeindruckende Art und Weise zum Erklingen gebracht werden. Erst lieblich, spielerisch und warm. Im zweiten Teil mit passenden Dissonanten, die den Text unterstreichen. Dies ist kein Lied, das einfach und schnell zu erlernen ist. Aber wenn man die Spannug und die Leidenschaft einzufangen weiß und imstande ist, diese bis zum Ende festzuhalten, ist es ein Arrangement, von dem man ganz still wird. Allgemein: Bedenke doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Man nennt uns: Kinder Gottes; und das sind wir auch. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er erscheinen wird.

   



    

N

14

Music: Steven R. Janco

of



 

the





what

we

is





what

we

Duration: 2'13 ECC17.0828.01C


Who am I? Wie ben ik? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 13

STYLE : Light rock ORDER nr : ENGLISH -17.0846.01G NEDERLANDS -17.0846.02G

WHO AM I? Words: Mark Hall

E

Be amazed! In the perspective of eternity our lives seem so short and without meaning. Still we are so precious in God’s eyes. His heart overflows with love for every person. Lets take this message to everyone who feels lonely, unloved, unwanted, or who is longing to be heard. General: Who am I that the Lord of all the earth cares to know my name, feel my hurt, chooses to light my way? Not because of what I’ve done, but because of Who You are. I am Yours.



 

F sus

  

Who am I,

       



choose

F sus

 

     

  

would care to feel

        

B 2

F/E 

 

the way

    

  

           

  



  

  

     



     

Not be - cause of who

E2

I

am,

       

  

       

F sus

   3

but be - cause

B  2/G

 

F sus

 

     

   

37

    

   

 

   

You’ve done.

F

      

 

 

ECC17.0846.01G

CHOIR

    am

     

    

     

and gone

         

   

E2



F/A

a

  ���

 4

25

    

E 2

wave

  

F

  

of who

   

fad

 

You are.

 



    

   

-

ing,

 

here to -

 

 B 2/G         

         

tossed

 

      

    

     

    

to - mor - row,



flow - er quick - ly

     

 

B 2

 

a

would

Duration: 4'16 ECC17.0846.01G

    

 

B  2/G

but be - cause

 

  

     I

  

  

  

F/A



 

  

I’ve done,

      

            



  

E2

of what

33

 

day

25

B  2/G

of what

     

        

   

Not be - cause

F/A

 

  

      

would

        

  

F/E 



  

 

B  2/G

for my ev - er - wan - d’ring heart?

 

the earth

© 2005 SWECS Music/Club Zoo Music (EMI CMG) For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

29

  

  

of all

B  2/A

  

  

Lord

B  2/F

    

        

    

 

     

  

  

that the

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 



   

     

 

   

E2

    

B  2/A

 

    

 

to light

 

B  2/G

  

B  2/F

    

  

    

B2

  

  

   

Who am I,

       

    

B  2/E 

  

 SOLO        

   

B  2/G

    

9

E2

that the Bright and Morn - ing Star



  

my hurt?

     

       

  



 E2

    

17

21

my name,

lightly

B  2/E 

  

    

     

Staune! Wundere dich! Im Vergleich zur Ewigkeit scheint unser Leben so kurz und bedeutungslos. Und dennoch sind wir in Gottes Augen wertvoll und strömt sein Herz vor Liebe für jeden Menschen über. Wir wollen diese Botschaft all denen bringen, die einsam sind, sich ungeliebt fühlen, ungewünscht, oder danach verlangen, dass jemand zuhört. Allgemein: Wer bin ich denn, dass es dem Herrn dieser Erde etwas ausmacht, dass ich da bin und dass er mich bei meinem Namen kennen , meinen Schmerz fühlen will; dass er sich dafür entscheidet, ein Licht auf meinem Weg sein zu wollen. Das ist nicht, weil ich etwas geleistet habe, sondern, weil du bist wer du bist. Und ich bin dein.

   

B 2

  

5

D

care to know

    

       

N

  



Rhythmically 

B 2

    

Verwonder je! Ons leven lijkt, in het perspectief van de eeuwigheid, zo kort en met zo weinig betekenis. Toch zijn we zo waardevol in Gods ogen en stroomt Zijn hart over van liefde voor elk mens. Laten we deze boodschap overbrengen aan iedereen die eenzaam is, zich niet geliefd voelt, ongewenst of een verlangen heeft dat iemand luistert. Algemeen: Wie ben ik dat de Heer van deze aarde genoeg om me geeft om me bij mijn naam te kennen, mijn pijn te voelen en de keuze maakt om een licht op mijn pad te zijn. Het is niet vanwege iets dat ik gedaan heb, maar vanwege wie U bent. Ik ben van U.

13

Music: Mark Hall Arr.: Camp Kirkland, adapt. by Don Marsh

in the o - cean,

          E 2

a

            

ECC17.0846.01G


 MEN   

  

53

        

 

41



        va - por in

the

wind.

 

   

45

   





       

catch me when

    F

 



B2

 

    

I’m

      



    I

E2

 

             

fall - ing,

E2

 B2



  

Not be - cause

  

  

          

     

E 2

     

F/A



B  2/G

of who

I

   

F sus             



   

   

  

  

 

  

  

I am Yours.

  

7

B  2/G

 watch



B 2

 

B  2/A

the rain

 



    

 

and

6

 



 

in me?

   

   

 

E 2

    

    

 

You

are.

Kind van U Kind van U

      

Wie ben ik, dat U die mijn zonden ziet mij liefheeft als uw kind en in uw armen draagt Wie ben ik dat de stem die stormen stilt mij in de regen vindt en de storm in mij bedaart

 



 

Niet omdat ik zoveel ben Niet om wat U voor mij deed Niet om wat ik voor U deed Maar alleen om wie U bent Ik ben een bloem die kan verdorren Ik ben morgen weer verdwenen Een golfslag in de branding Een zuchtje in de wind Maar U hoort mij als ik fluister en U vangt mij als ik struikel en U zegt mij wie ik ben

 

    

of who

Wie ben ik, dat de God van al wat leeft zou weten wie ik ben mijn naam herkennen zou en om mijn tranen geeft? Wie ben ik dat de Held're Morgenster mijn pad verlichten zou als mijn hart geen antwoord heeft?

 



Niet omdat ik zoveel ben Niet om wat U voor mij deed Niet om wat ik voor U deed Maar alleen om wie U bent Ik ben een bloem die kan verdorren Ik ben morgen weer verdwenen Een golf slag in de branding Een zuchtje in de wind Maar u hoort mij als ik fluister en u vangt mij als ik struikel en u zegt mij wie ik ben

 B /D E 2/G B /F            

 

æ 

Kind van U Kind van U



ECC17.0846.01G

Ned. Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman © 2005 SWECS Music/Club Zoo Music (EMI CMG) For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

26

  



 

B  2/G

would

      

    

calm the storm

F/E         



the sea

E 2

E2

 

that calmed

    

 

a - gain?

  

would

B  2/G

 

  



 

me rise

   

that the voice

  

F/E 

   

   



   





  

  

and

my sin

Wie ben ik?

      

 

   



E 2

that see

  

of what You’ve done.

F/A B        

 

     

 

B  2/A

      Who am I,

eyes

    

 LADIES

 

F sus      

   

cresc.

E 2

call out through



that the

  

ECC17.0846.01G



 

F sus

 

  

 

  

with love



65



but be - cause

F/A



      

D.S. al Coda

 

   on me

  

   



F sus

61

 

B  2/G

but be - cause

  



  

 

       

   

  

 



F sus

I’ve done,



  

   

of what

77

   

am,







    

  

      



5

   

Not be - cause

         

 

am:

I am Yours.



  

  

B2

57

   E2              



 

look

       I

Who am I,

F sus



 

        

    

E 2





gradual cresc.

73

 





Lord, You

 B 2/G    

me who

gradual cresc.

  

F







69



  





       

and You’ve told

   

call - ing.

    



    

 

I’m

 

    

me when

F/A

      

    

 



  

am Yours.

   

  



hear



  



 

49



Still, You



E 2 F sus         

    

 

    



 E 2

      



ECC17.0846.01G


Help Hulp VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 14

STYLE : Biblical song ORDER nr : ENGLISH -17.0838.01F NEDERLANDS -17.0838.02F

HULP Words: Marcel Koning & Luca Genta (based on Psalm 121: 1, 2, 4, 5, 8)

E

A song from a special project in which verses straight from the Bible are set to music. Old, familiar words in a new and fresh arrangements so they may touch our hearts in a new way. Listen to the word of God and experience the great truth it contains for all of us. General: I lift up my eyes to the hills- where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. The Lord will watch over your coming and going both now and for evermore.





     

Eén van de liederen uit het bijzondere project “Woorden van Waarde” waarin Bijbelteksten rechtstreeks op muziek zijn gezet. Oude, bekende woorden komen op een nieuwe manier tot leven zonder dat het gekunsteld klinkt. Heel bijzonder om Gods woord op deze manier te mogen beleven. Algemeen: Ik sla de ogen op naar de Bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer houd wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

   

    

sla

      

D

   

Ein Lied aus dem besonderen Projekt, in dem Bibelverse direkt auf Musik gesetzt werden. Alte, wohlbekannte Worte kommen ganz neu zum Leben, ohne dass es gekünstelt klingt. Es ist etwas Besonderes, Gottes Wort auf diese Art und Weise erleben zu dürfen. Allgemein: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

 

 

  

 

Bm          

    

A                   

 

    



hulp?

      

  

ber - gen,

G



mijn

  

  

de

 

 

komt



naar

   

 



waar

  



op

   

6

van

  

mijn o - gen

Bm        

B N.C.

    

    

  

1st time all unis.

Ik

     

N

      

Music: Marcel Koning & Luca Genta Arr.: Harry Koning

   

Mijn hulp



  

 

 

F m7

            

G

A

 

 

  

 

© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

         

van

 

 

 

 

de

Heer

 G     

2.

 G    2.

 

 

    

21

    



          

D A              

D

 

 

   

1.



G

 

   maakt heeft.     

1.

 

                   

         

is je

                

die he - mel en aar - de ge -

 

 

       maakt heeft.       

16

            



 

 



 

 

wach - ter!

 



   





    De

   



E9(11)



    

    

29

    

De

  

 

 

      

 

Heer

ko - men,

     

      

G/B

 

    

ECC17.0838.02F

27

 

       

   

houdt de

 

 

  

 

van

  

 

Duration: 3'34 ECC17.0838.02F

 

 

 



rech - ter - hand.

 

De

Heer

 

 

   ���   

     

G/A

E9(11)

 

 



   

wacht

      

 

 

gaan

  

          tot

in

      

4

   

     

en je

       C

 

C

 

 

o - ver je

      

D2

nu

 

  



 

        

E9(11)



 

aan je

 

33

 

 



D2

    

 

   

 

 

scha - duw

           

      



    

is de

           

 

  

      



 

Heer

    

    

Ik

 

      

3

 

    

25

    

        

      

D2



 

 

      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

11

  

komt

 

 

eeu

  

G

-

 

wig

 

-

        

 

heid.

  

Bm

 

  

  

æ  

  

ECC17.0838.02F


æ     

niet.



    

  

    

 

Bsus



2.

2.

        

        De



  

Bm

 

 

  

je

wach

       



-

  



 

De



He

  

-





 

   

  

 

    

  

 

 

           E2

    

 

ter.

  De

C m7

        

  



 

     

De



He



  

-



 

 

     

re,

  

Heer

     

D

        

 

     

tot in

          

is je

F m(add11)

   

nu

     

  



   

scha - duw E2

  

 

je

scha

 

aan je

      

    

-

 

duw.

  

rech - ter - hand.

 

De

Bsus

       



  



7

Hij



 

houdt



  

de

  

Heer F m(add11)



 

     

        

 

D

 

wig

-

       

 

 

      

      

 

 

 

 

E2

     

 

A

heid.

A

    

 

      

      

 

 

 

  

 

van

  

          

houdt de

 

 

-

 

ko - men,

      

 

80

    

68

 

eeu

en je

    

 

  



     

gaan

E2

      

   

 

  

o - ver je



wacht

 

   

                 

is je

      



wacht

re,

Heer

F m(add11)



wach - ter!

76

    

64



     

72

    

60

 

 

rit.

8

 

ECC17.0838.02F

ECC17.0838.02F

Prayer of praise Lofgezang VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 15

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0834.01F NEDERLANDS -17.0834.02F

PRAYER OF PRAISE Words: John A. Ray

Music: Susan Naylor Callaway

E

A song filled with worship that radiates a wonderful intimacy and awe. We are longing to meet our God in quietness and peace, and give Him praise. The combination with the precious hymn: “Holy, Holy, Holy”, makes this arrangement very special. General: On wings of peace, our praise rises through the air. As we meet You face to face we give thanksgiving for Your grace. Early in the morning our song shall rise to Thee.

     



With worship and awe  A 2/C

A 2

       

N

Een lied vol aanbidding dat een heerlijke intimiteit en verwondering uitstraalt. We verlangen ernaar om God in alle rust en vrede te ontmoeten en Hem lof en eer te brengen. De combinatie met het bekende “Heilig, Heilig, Heilig” maakt dit arrangement erg mooi en bijzonder. Algemeen: Op vleugels van vrede stijgt ons lofprijzing op. Terwijl we U van aangezicht tot aangezicht ontmoeten zeggen we U dank voor Uw genade. Vroeg in de morgen wordt u mijn zang gewijd.

      

+Vln.

E /A 

       

  

   

    

D

Ein Lied der Anbetung, dass eine wunderbare Intimität und Verwunderung ausstrahlt. Wir wünschen uns, Gott in Ruhe und Frieden zu begegnen und ihm Lob und Ehre darzubringen. Die Kombination mit dem bekannten „Heilig, Heilig, Heilig“macht dieses Arrangement sehr schön und zu etwas Besonderem. Allgemein: Auf Flügeln des Friedens steigt unser Lob hinauf . Während wir dir von Angesicht zu Angesicht begegnen, sagen wir dir Dank für deine Gnade. Früh am Morgen wird dir mein Gesang geweiht.

E /A 

     

 D /A 

 

  

A 2

  

  

   

    

 

D 2



-Vln.

  

The

 

all the joys that we have found,

     

      

 

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

28

    

 

When words fail to ex - press

E 11

        

           

  

bring out melody

4

D /A 

Duration: 3'20 ECC17.0834.01F


            

14 7



   

  

Spir - it

speaks in si

B m7

praise

B m7

+Vln.

be - comes

     

as the

a

Cm7

 

E 11







ho - ly med - i - ta - tion;

                 

And

 

E

B m7

     

        

   

     

     

     

19 11



    

 

    

wings of peace, it ris - es through the

      D

A maj7/C

     



     

B m7

D maj7/A 

E 2/G

 



 

air.



 

  



Prayer of praise,

 

 

 

    2

æ       

34

      

with - in

Fm



Lost

      

36

-

sim

     

A sus/E 

             



Fm/E 



 

 

 

 



     

In our

 

prayer

 

ple,

 

B 7/D

 

  

 

of

praise.

    

praise.

of

   

B m7

E 11



 



 

  



     

sim

 a

 

      

  



 

  

 

 

we



God

Al

-

might -

-

D m

A

     

our

 

 

ho

B

ho - ly,

      

A 2

    

- ty!

  

     6

SA

TB

   



E 11

 



 

 

  

D m

 



of

   

 

 

 

morn

     

 

-

-

-

 

B /D

Fm       



-

-



     

 

 

E



      

44

ly,

E 11

       

E /A 

æ

       

 

      

 

  

Ear

E /G

 

-

     

ly in

rise



 



 

 

 

 

 

B m9

     

   

      

ECC17.0834.01F

29

 

E 11

 





E

D maj7

 

 

Prayer of

E

  



praise,



 

   

    7

 

  A /C





in

a

 a

 

 

      

         

 

qui - et ex - al - ta - tion.

      

in



of praise,

A 2/C

 

   B  

 

     



to

A /B 



Prayer of praise,

D maj7

Gm/B 

 

Prayer

 

 





 

Fm/B 

 

E 11

  

  

 

E

ho - ly med - i - ta - tion;

      

E /B 

                 





praise,

ho - ly med - i - ta - tion;

the

shall

of

            

A 2/C

ECC17.0834.01F

song

Prayer

    

E 11

our

 

      

In

 

3

 

Thee

 

 

      

    

 



D maj7(9)

     

 

ing

 

praise.

A 2

our





  

 



    

we raise



E 11 E 

 



B 7/D



    

  

 

sol - i - tude

 

 

B m7

 

B m9

 

    

In our

 





42

  

raise

ho - ly

si - lent prayer

A /E 

 







A sus/E 



 

ple,

      





-

Fm/E 



A /C

ECC17.0834.01F

Ho - ly, A



    

i - tude

a

A /C

 

   

-

of praise, in



*Tune: NICAEA, John B. Dykes, Words: Reginald Heber

*Ho - ly,

si - lent prayer

A /E 

sol

   

prayer

D 2/A            

     

 

si - lent prayer

ple,

 



Lord

-





46

    

39

    





sim

 

Your won - der,

 

     

     

 

 







 

in

 

Prayer

D maj7

  





 

 

your won - der,

 

Fm

of praise,

 

         

n.b.

Prayer

D maj7

qui - et ex - al - ta - tion.

 



      

n.b.

praise,

E

   

with - in

     

On

Prayer of

     

 

Lost

 

A 2

     

17

E 11

 

      

 





 

ho - ly med - i - ta - tion;

  

prayer.

