Page 1

Powered by Small Stone Media

In dit nummer nieuwe kooruitgaven van • Remco Hakkert (Themalied Nederland Zingt-dag 2008)

• Mary McDonald • Casting Crowns • Martin Zonnenberg • Peter en Carin van Essen • Michael Card • Martin Alfsen • Stuart Townend • Third Day • en vele anderen

En verder • Uniek voordeel voor ECC leden! • Top 40 met de mooiste liederen voor de Paastijd


The performances on this CD can differ from the sheet music editions De uitvoeringen op deze CD kunnen afwijken van de bladmuziekuitgaven Die AusfĂźhrungen auf der CD kĂśnnen von der Blattmusikausgabe abweichen


Beste zangers en koorleiders, Hierbij de 27e catalogus met daarin een schat aan nieuw repertoire. Ga er weer even lekker voor zitten en laat de luidsprekers schallen. Geniet van de diversiteit en dynamiek van de stukken en probeer het materiaal te selecteren wat past bij jullie groep maar durf ook eens iets te proberen wat net anders is dan jullie standaard repertoire. In mijn inleidende woorden bij de vorige catalogus sprak ik over de echtheid van ons zingen en ons optreden. Ik hoop van harte dat jullie het hebben aangedurft je repertoire te toetsen op relevantie voor vandaag de dag en in jullie persoonlijk leven. Daarbij hoop ik dat het eerlijke gesprekken met elkaar heeft opgeleverd waardoor de echtheid en dus kwaliteit van jullie optredens is toegenomen. “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij werd gelijk aan een mens, werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. “ Filippenzen 2: 5-8 Het is weer bijna december en dan zingen we over Jezus die onder ons kwam wonen en in deze catalogus vind je zoals gewoonlijk al weer repertoire suggesties voor Pasen wanneer we Zijn opstanding vieren. “Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er zo'n grote verbondenheid met de Geest is, ......maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Acht de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.” Filippenzen 2: 1-4 Het is heel goed deze principes in het zingen met elkaar te oefenen. Er is niets zo lastig als unisono zingen. Eenstemmig, een van kleur, klank en volume. Jezelf richten op de klank van anderen en jezelf daar bij inpassen vraagt discipline en ieders volledige toewijding en inzet. Maar zo samen musiceren geeft wel het mooiste klankresultaat en vertolkt in mijn ogen deze woorden van Paulus. Daarom bid ik je veel goede repetitietijd toe. Wij gaan ondertussen met plezier verder op zoek naar nieuw materiaal voor catalogus 28 en mocht je manuscripten met een opname hebben die voor uitgave in onze catalogi in aanmerking komen dan nodigen we je van harte uit deze ter beoordeling in te sturen. Met een hartelijke groet,

Peter P. Grasmeijer European Choral Club

Dear singers and directors, “Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. And being found in appearance as a man became obedient to death on a cross.” (Phil 2: 5-8) It is almost December and that's the time of year we sing about Christ living among us. In this catalogue you will also find repertoire for Easter wihen we celebrate His resurrection. “If you have any encouragement from being united with Christ, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others.” (Phil 2: 1-4) It is a wonderful thing to practice these principles in choir singing. Nothing is as hard as singing unison. Being one in voice, color, sound, volume. To blend in with the others around you requires willingness, training and discipline. But it will give the best result and in my opinion is putting to practise these words of Paul. I pray you will have some wonderful and fruitful rehearsal times ahead of you. We will continue to look for beautiful new repertoire and if you happen to have a manuscript and recording of a song fitting our catalogues, please feel free to submit it to us for review. Warmest Regards, Peter P. Grasmeijer European Choral Club


Colofon

Index catalogue 27

Edition / Uitgave European Choral Club BV P.O. Box 9185 NL 3301 AD Dordrecht Netherlands Phone: +31 (0)78-622 75 47 Fax: +31 (0)78-616 14 92 Email: info@europeanchoralclub.com Website: www.europeanchoralclub.com Editors / Redactie Peter P. Grasmeijer, Sjoek Nutma, Cees van Vugt, Jeroen Nieuwint, Harry Koning, Birgitt Paulusma, Maarten Wassink, Thijs Mijnster, Tineke van Vugt-de Jong Design / Vormgeving Rob Bruin Printed by / Drukwerk Molenaar Edition, Wormerveer ISBN/EAN 978907736527-4 NUGI 668 Š 2008 European Choral Club BV The Netherlands Copying of sheetmusic from this catalogue is illegal. KopiÍren van bladmuziek uit deze catalogus is verboden. Das Kopieren der Blattmusik aus diesem Katalog ist verboten

De 40 mooiste liederen voor de Paastijd

Kijk en luister op de www.europeanchoralclub.com

CD

Title

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sing out! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ah, holy Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Known by His scars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hallelujah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 The wonderful cross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Near the cross. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 He rose again . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 The crown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 The Lamb has overcome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 To mock Your reign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pass me not, o gentle Savior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 The children of God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Who am I? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Hulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Prayer of praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Take me down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 I will praise You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 De verdieping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Hymn of grateful praise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Loved before the dawn of time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Creator God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Let's praise Him . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Groot is U trouw (Nederland Zingt-dag 2008) . . . . . . . . . . . . . . 41 Mountain mover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 We who know His name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 You are worthy to be praised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Cry out to Jesus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Untitled Hymn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Psalm 42 en 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Nothing without You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Pag

En verder in dit nummer De 40 mooiste liederen voor de paastijd . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Uniek ledenvoordeel voor ECC leden! . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zing met je hart! (Speciale uitgave ECC catalogus) . . . . . . . . . . . . 41 www.europeanchoralclub.com: Uw clubsite! . . . . . . . . . . . . . . 52

Top 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

bestelnr ECC17.0702 ECC17.0087 ECC17.0008 ECC17.0695 ECC17.0431 ECC17.0406 ECC17.0085 ECC17.0698 ECC17.0696 ECC17.0093 ECC17.0321 ECC17.0092 ECC17.0723 ECC17.0088 ECC17.0338 ECC17.0201 ECC17.0409 ECC17.0322 ECC17.0552 ECC17.0200 ECC17.0013 ECC17.0089 ECC17.0404 ECC17.0237 ECC17.0090 ECC17.0086 ECC17.0091 ECC17.0204 ECC17.0489 ECC17.0133 ECC17.0199 ECC17.0218 ECC17.0317 ECC17.0488 ECC17.0325 ECC17.0529 ECC17.0487 ECC17.0316 ECC17.0410 ECC17.0485

Title in Cat. In Christ alone / Jezus alleen, ik bouw op Hem 24 Lenten Meditation / Overdenking 4 Hallelujah, He is risen / Halleluja, Hij is opgestaan 1 So said the Lord that night / Zo sprak de Heer die nacht 24 Gloria Intrada (paasversie) 17 Alive Forever Amen / Hij leeft, voor eeuwig, Amen 15 My Lord is weeping / Mijn Heer moet lijden 4 You are my King (Amazing Love) / U bent mijn Heer 24 King of tears / Koning der Tranen 24 Christ the Lord is risen today / Christus, onze Heer, verrees 4 End of the beginning / Einde van het begin 12 You died for me / U stierf voor mij 4 The Power of the cross / Zie het Kruis 24 Aanschouw het Lam van God 4 Hallelujah to the King of kings / Halleluja voor de hoogste Heer 12 I've just been with Jesus / Hij heeft mij veranderd 8 Hij stierf voor ons / Zie de Verlosser 15 The holy heart / Het Vaderhart 12 Eternity is dawning (pasen) / De morgen is gekomen (pasen) 20 Will you pray with my Lord? / Wil je bidden met mijn Heer? 8 I know that my redeemer lives / Ik weet dat mijn Verlosser 1 Rejoice in the risen Christ / Wees blij, Christus is verrezen 4 How deep the Father's love for us / Zo lief had God de Vader ons 15 Shine on / Verspreid het licht 9 I only looked away / Ik keerde mij snel af 4 Calvary is the sea / Golgotha is de zee 4 Lead me to Calvary / Leid mij naar Golgotha 4 See the savior / Zie de Verlosser 8 On my cross / Aan mijn kruis 18 Easter song / Paaslied 5 This day was made by the Lord / De dag van de Heer 8 Redeeming grace / Door genade alleen 8 This is love / Ook voor mij 12 Is it I, Lord? / Ben ik het Heer? 18 It is finished / 't Is volbracht 12 God so loved the world / Zo lief heeft God de wereld 19 When you prayed beneath the trees / Toen U knielde in de nacht 18 Lord Jesus from your wounded side / Door uw kruis 12 Celtic Alleluia / Keltisch Halleluja 15 Jesus, alone in the garden / Jezus, door ieder verlaten 18


Sing Out! Hij leeft! VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 1

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0844.01G NEDERLANDS -17.0844.02G

SING OUT! Words: Bob Hoose

E

As the world slowly awakens, with yesterday’s memories still so fresh in each heart and mind, you start to notice that there is expectation in the air. Open your eyes and see that everything has become different. Come and join the song of praise and let it resound everywhere. Easter: See the stone that is rolled away. Jesus the Son rose today and your tears have been dried. Glory to God on high. A new day is dawning, Jesus has thrown open heaven’s door. Sing out for joy!

   

walk

out

A(no3)     





 

your



G(no3)/A A(no3)

 

               

     



You see

  

door.

  



  

A N.C.

  

5

   



  



 

   

cloth



  

He wore

 

is

B 2(no3)

 

         

17



  





tears

A maj7/B 

 

   

     

      

 

now

rolled a - way.

  



B (no3) A maj7(add13)/B  B 2(no3)

 

   

         

 

C(no3)/B 

   

 

  

Morn - ing air smells

  B

    

 

3

 

sun

    



 

 

  



You fear the worst Dm/A

      

   

    

   

  

 

A/B

so

 

    

 

and your

C/B 

pure and sweet.

 

B

29

 

   

 



 

will

 

  

C

Gm7/C

 

      



ECC17.0844.01G

5

   

 

His

 

     

   

He says that death

       

   

    

C

    

     

still re - main

   

       

 

 

 

         

A /C

     

   

4

 



Duration: 2'55 ECC17.0844.01G

has be -

C 7/B

          

  



          

has no sting.

 

         

 

    

      

Gm7/C

   

     

 

      

God has     

ev - ’ry - thing.

B /C C

        

         

He

     

C

   

   

  

at your feet

Gm7/C

   

as you

G7/A

     

 

This mo - ment chang - es

     Gm7/C

 

       

hands and side.

 

 

 

       

    

       

        A7

C

 

      

B7

         

B

   

you touch

  

   



 

   

A/B

      



F m7(  5)/B

 

bids

The

    A/B

 



 

   

   

 

some - thing new.



B

 

come

       

        

B

   

      

     

 

   

 

E - ven the ground

and

    

    

ear - ly dew.

          

    

rose to - day

     

the

    

thick with pain

 

    

      

  



days be - fore.

rays catch

B        

A maj7/B 

     

 

A/B

   

F(no3)/B 

 





          

 

Fm/B  

the

  

21

The

 

Son,

  

have been dried.

  

     



Fmsus/B 

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Je - sus the

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

the stone

   

   

thrown a - side.



   

 

     

25 13

    

 

  

mem - ’ries of

B (no3)

  

                

D

You raise your head,

   

Während die Welt langsam erwacht, die Erinnerung des vorigen Tages noch frisch im Gedächtnis, merkt man deutlich, dass da eine Erwartung in der Luft liegt. Öffne deine Augen und sieh, dass alles anders geworden ist. Schließe dich dem Loblied an und lass es überall erklingen. Ostern: Sieh, der Stein ist weggerollt. Jesus, der Sohn, ist heute auferstanden und deine Tränen wurden getrocknet. Ehre sei Gott in der Höhe. Ein neuer Tag ist angebrochen. Jesus hat die Pforte zum Himmel geöffnet. Jubelt und singt voller Freude.   

    

Terwijl de wereld langzaam wakker wordt, met de herinneringen van de dag ervoor nog vers in het geheugen, merk je aan alles dat er verwachting in de lucht hangt. Open je ogen en zie dat alles anders is geworden. Sluit je aan bij het loflied en laat het overal weerklinken! Pasen: Zie de steen die weggerold is. Jezus, de Zoon is opgestaan vandaag. Je tranen zijn gedroogd. Glorie aan God in de Hoge. Een nieuwe dag is aangebroken. Jezus heft de poort naar de hemel geopend. Zing het uit van blijdschap!



Steadily 

   

N

9

Music: Mark Hayes

 

             

 

ECC17.0844.01G


       o



-

pened

B

B /A

     

37

   

to God,

   

41

 

  

Sing out

C7/B 



for the

Son

has



  







 

 

high!

  

Am7

   

G

C

C/E

  

F2

Fmaj7/G

  

  

    

56

    door.

53

   

Son has ris - en!

C

C/E

B

 

  

 

5

 

Sing

D N.C.

     

 

     

60



    



     

      

G/D

                       Sing



G/C

  

  

Sing

out!

out!

 

F/C

C

Sing

for

 

for

 

 

for

the

for

the

 

  Son

 

has

ris

 



the

Son

has

 

 

  

D/F 

 

 

 

C

 

G

A

 

 

7

ris

-

-

 

  





has



    





ris - en!





D/A



A

    

       

Sing out

 

     

  

    

  

for the

Cmaj7/E

F2

  

  



 

  

C/G





 

   

 

C

 

  



 

the



Lord,

F





C/E

Je - sus,

 

G





out for joy,

  

Fmaj7/G

Son has ris - en.

Cmaj7/E

B

  

 

     

  

 

   





 

has

 

thrown

 

 

  

 

o

B

 

Zing glorie aan God, glorie aan God, glorie aan God, aan de verrezen Heer! Hij leeft, Jezus is verrezen! Hij leeft, Jezus is verrezen! Zing nu maar blij, duisternis wijkt en er komt een nieuwe morgen.

    

Hij leeft, Jezus is verrezen! Hij leeft, Jezus is verrezen! Jezus, de Heer, heeft de deur voor ons geopend. Hij leeft!

              



G

Hij zegt: de dood heeft geen kracht. Hij overwon, heeft alle macht. Kijk naar zijn handen en zijn zij, daarmee kocht Hij je vrij.

en!

 

Bm



               

         

    

B F



dawn - ing.

Je ruikt de morgen, puur en fris. De hemel blauw, de zon die schijnt, alles lijkt nieuw, de dag breekt aan nu het duister verdwijnt.

en!

Sing out for joy.

                             

Son

F

     

is

Je ziet de steen, nu weggerold. De doeken zijn opzij gelegd. Jezus de Zoon is opgestaan en Hij had het gezegd.

              

G2



 

B

new day

Je heft je hoofd, vol met pijn. 't Ging anders dan je had gedacht. Je ergste vrees, het bleef je bij, niemand had dit verwacht.

A/D

Son

ris - en!

     

     

6

            

 

Sing out,

D

D

the

has

                  



        

 

 

out!

 

  

 

 

Hij leeft!



 

C/E

ECC17.0844.01G

 

 

   

   

     D/F           

Am

G

   

Sing

    

          

 

D

Sing out,

out,

        

                                     

 

Sing out,

C

Sing

A

63

C N.C.

   

out!

             G

 

 

    

     

 

G

F

  

for the

  

                                   C



                                  

     

for the

  

     

  

   

Sing out

           

  

49

                

  

 

  

yes - ter - day’s gone and a

C/G

       



Gsus



   

Am

Sing out





   

Sing out for joy,

  

ris - en!





 

      

  

on





   

  

 

to God

 C /G 

to God,

 

   

 

 

 

45

     glo - ry

      



    

   

   

   

glo - ry

C/G

   

   

 

Dm7(  5)

 

     Am

   

           

     

glo - ry

   

       

Sing glo - ry to God,

Dm7(  5)/A 

           

       

      your eyes.     

 

33

Hij leeft! Halleluja! Hij leeft! Zing halleluja, Hij leeft!

Bm/A

æ

        

ECC17.0844.01G

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

6

-

G

   

       

pen



heav - en's



B

F

   

      

F



ECC17.0844.01G


Ah, Holy Jesus O Allerheiligst VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano Adult Choir Moderately 2

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0829.01E NEDERLANDS -17.0829.02E

AH, HOLY JESUS Words: Johann Heermann, trans. Robert Bridges, alt.

E

Feel the tension and the drama in this impressive choral arrangement. With a heart torn by pain and sadness, we realize that we are guilty of His suffering and death. The low octaves in the piano part suggest the stripes and cruelty laid on Jesus while dying on the cross. Easter: Jesus, what have You done that this mortal judgement was passed upon You? Who brought this upon You? It was me, Lord. I denied You. I crucified You. Have mercy upon us.

N

 

 

 

   

rit.

   

flict

 

rit.

 



foes de - rid

  

16



 

By

 



 

 

  



bis.

Mi

26



 

 

    Mi

     

   

 

-



    



 

 

 

-

 

 

 

se - re -

-

 

 

 

-

   

6

   

fend

 

-

 

 

  

re

re

 

-

3

 

-

-

 

 

 

   

judge - ment

 

 

   

 

has



on

 

 

 

 

have

 

 



 

 

you



of -

   



 

 

 



you

 



how

 

 

 



 

sus,

   



de - scend - ed?

 

 

Duration: 3'43 ECC17.0829.01E

 

 

 



oo



 

a tempo

 





was

 





 

 

oo

 

   





 

 

Who brought this

 

 



  

oo

 

 

 

     

ECC17.0829.01E

7

up

   

 

 



you?

   

 

It

 

 

  



 

on

  

oo





-

 









has

un

-

 

 

is

 



my

   

 

 









oo

 

 





was

de

  

-

nied



 

 

oo

 

you.



 

done

 

it

I

   

 



that

  

the

 

Lord,

40

 

Who

guilt - y?

   



 





36

a tempo Treble solo or ensemble

trea

 

- son,

 

   

 

-

- bis.



 

 

   

   

-

 

 

bis.

   

 

     

no -

   

 

 



    -

 

 

 

rit.





31

 

most af -



rit.

-

   

 

O

 

    

* Canon from Surinam. English translation: “Have mercy upon us.”

no -

   

  

 

no -

 



mor - tal



 

-

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

ject - ed,

-

   



that

 

     



Je

© 2002 © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

 

 

  

     - re

se - re



ed,

   



 

-



   



 

ho - ly

* The low octaves in the piano part should be played throughout with a sense of inexplicable mystery and with a somewhat harsh accent in contrast to the quieter, more sustained quality of the vocal parts. The first beat of each measure should be stressed.

   

 



-

-

 

se - re

-

re

 

* Mi

21

  

 



your own

 

ed!







by

 







ed,



 

 

 

-

   



-



 



Ah,

*Piano

Fühle die Spannung und die Dramatik dieses beeindruckenden Arrangementes. Mit schmerzzerrissenem und traurigem Herzen erkennen wir, dass wir am Leiden und Sterben unseres Herrn mitschuldig sind. Die tiefen Oktaven in der Klavierbegleitung stellen die Striemen und den Spott dar, die Jesus erdulden musste, bevor er am Kreuz starb. Ostern: Jesus, was hast du berbrochen, dass dieses tötliche Urteil auf dich gefallen ist? Wer hat dir dies angetan? Ich war es, Herr. Ich habe geleugnet, zu dir zu gehören. Ich habe dich gekreuzigt. Herr, zei uns gnädig.

   

       

D

11

   

Voel de spanning en de dramatiek in dit indrukwekkende arrangement op gezang 177. Met een hart, dat verscheurd wordt door pijn en verdriet, beseffen we dat we mede schuldig zijn aan het lijden en sterven van onze Heer. De lage octaven in de piano begeleiding suggereren de striemen en de spot die Jezus te verduren kreeg toen hij stierf aan het kruis. Pasen: Jezus, wat heeft U gedaan dat dit dodelijk vonnis op U neergedaald is? Wie heeft u dit aangedaan? Ik ben het geweest, Heer. Ik heb ontkent dat ik bij U hoor. Ik heb U gekruisigd. Heer, Wees ons genadig.

 

Slow, sustained, and solemn 

   

Music: Tune: HERZLIEBSTER JESU, Johann Crüger Arr.: Hal H. Hopson

’Twas

 

 

 

I

 

  4

 

Lord

 

Je

 

 



  

 

oo



you;

I,

 



-





  

-

I

cru - ci

-

 

 

 

fied

 

  

fied

 

sus,

 

cru - ci



  

you.

æ you.

 

 

ECC17.0829.01E


Known by the Scars Herkent aan Zijn wond VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 3

STYLE : Uptempo ORDER nr : ENGLISH -17.0842.01F NEDERLANDS -17.0842.02F

KNOWN BY THE SCARS Words: Michael Card

Music: Michael Card Arr.: Tom Fettke & Camp Kirkland

E

Take a good look at the cross. Let’s examine this hour in history. Let’s look at the witnesses. Let’s listen to the voices. Let’s watch the faces. And most of all, let’s observe the One they call the Saviour. Easter: God’s one and only Son was crucified. But God raised Him from the dead. We will recognize Him by the marks of death that God choose never to erase. When the kingdom comes, He will be known by the scars.



N

Moth - er Mar - y For a time He

 

cried as sought to

she held tell the

 



 

A m/G

 

  

 

  

E sus/F  E/G 





                        

N.C.

 

    



  

N.C.

    

  

E

E sus/F 

 

   

her arms, the way,

13

 

 

for the that

  

   

own be - wild - ered ba His own ho - ly hands

by He



 

lay sought to

 



 

A m/G

 

shad - ow God the

of the scar Fa - ther had

she a

   

 

F maj 7



saw was hu - man

  

 

clear. heart.

    

hu

E

 

    

 

-

 

  

man

E sus/F 

   

   

  

 

E sus/F 

 

 

 

 

heart.

E/G 

 

 



 

 

E

   

E sus/F 

   

 

fright - ened tears chose to tear

As her And with

 

would free us all those gen - tle hands

   

from a -

 



ECC17.0842.01F

8

  

cresc.

 

F maj 7

 

  

the world, their scars,

   

Duration: 4'42 ECC17.0842.01F

  

whose but they

E

 

  

   

cresc.

 

SOLO may continue on melody (optional)

fear. part.

hands

 

E/G 

  

  

  

 

E/G 

 

 

 



4

3

 

E

 

Am



   

 



15

 

 

weep - ing for touch and heal

Ooo

11

E/G 

   

   

© 2005 Mole End Music (Word Music) For the Benelux: Unisong Music Publishers BV, Holland.

 

Am





E

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



Ooo

       

 

heav - en in world He was

CHOIR (2nd time only)

E/G 



E



    

E sus/F 

  

  

7

SOLO (both times)

   

D

  

4

Schau dir das Kreuz gut an. Wir wollen diesen Augenblick in der Geschichte einmal eingehend betrachten. Sieh dir die Zeugen an, lausche ihen Stimmen, schau in ihre Gesichter. Aber achte besonders auf ihn, von dem man sagt, er sei der Erlöser. Ostern: Gottes einziger Sohn wurde gekreuzigt, aber er stand aus dem Tode wieder auf. Gott hat die Zeichen seines Leidens niemals ausgelöscht. Wenn er wiederkommt, werden wir ihn an seinen Wunden erkennen.

 

          

Kijk eens goed naar het kruis. Laten we dit moment in de geschiedenis heel goed bestuderen. Kijk naar de getuigen, hoor hun stemmen, kijk naar hun gezichten. Maar let vooral op Hem waarvan ze zeggen dat Hij de Verlosser is. Pasen: Gods enige Zoon werd gekruisigd, maar Hij stond op uit de dood. God heeft de merktekens van Zijn leiden nooit uitgewist. Als hij terugkomt zullen wij hem herkennen aan Zijn wonden.

9

  N.C.        

 



     a

E sus/F 

-

   

part.

E/G 

 

     

 

    

Choir unis. (both times)



  

Am

 

E 7/B

 

1. The 2. No

 

E7

ECC17.0842.01F


17

       

   

       

 

   

 

 

 

 

           



marks of one was

D m7

death there

E m7

F maj 7

that God chose nev - er to e - rase, to wipe a - way the flow - ing tears

E m7 D m7

G

          

      

20

 

 

 

 

 

     

mark. God.

Am

  



 

   

by

  

F maj 7



 

    

known

 

G

 

          

the

  

   

F maj 7

 

 

 

E m7

scars.

      



      

D m7

  

E m7 D m7

 

 

1.

G

  

In haar armen ligt de hemel maar Maria huilt. Want de schaduw van de wond is al te zien. Als haar eigen kind verbijsterd licht te wenen om de mens, zullen juist die tranen onze angst doen vliên.

G

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist; dat liefde hier haar teken vond. Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen wordt Hij herkent aan zijn wond.

      

Voor een tijd leert Hij de wereld: Zie, ik ben de weg en het menselijke hart van onze God. Met Zijn zachte handen heelt Hij vele mensen en hun leed. Maar die zachte handen maken zij kapot.

         sons,

En er is niemand die de hete tranen droogt door die Gods ogen moeten zien hoe Zijn eigen Zoon , die voor de vrede kwam, die nooit gezondigd heeft, nu de kruisdood sterft.

He will be

En nadat Hij vermoord is en in het graf gelegd, van Zijn vrienden zich niemand meer vertoont, is Hij van de dood herrezen; Gods liefde overwint. Maar herkent wordt Hij slechts aan zijn wond.

G

                 

 

   

 

 

 



 

on - ly

2.

E m7 D m7

Am

1.

                

F maj 7

Herkent aan Zijn wond

e - ter - nal ly eyes of

        

 

  

love’s ho -

           



G

2.

5

E m7

with its per - fect - ed His one and

  

N.C.

     



wounds of turned the

 

   



D m7

  

23

Am

When the king - dom comes As He looked up - on

 

the that

Am

Son,

  

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist; dat liefde hier haar teken vond. Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen, wordt Hij herkent aan Zijn wond.

 

 

 

G

who’d nev - er

 

æ  

ECC17.0842.01F

Ned. Tekst: Birgitt Paulusma © 2005 Mole End Music (Word Music) For the Benelux: Unisong Music Publishers BV, Holland.

Hallelujah Halleluja VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & organ Adult Choir Moderately 4

STYLE : Classical arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0819.01H NEDERLANDS -17.0819.02H

HALLELUJAH (from Mount of Olives)

Words: Ludwig van Beethoven

E

A delightful and joyful classic arrangement from “The Mount of Olives” from Ludwig van Beethoven. This arrangement bursts and sparkles with radiant joy and breathes a sure and peaceful victory. With royal majesty our Lord has risen from the grave, He’s alive! Easter: Praise the Lord ye bright angelic choirs in holy songs of joy. Come, proclaim God’s grace and glory. Hallelujah, Christ is risen. Hallelujah unto Gods almighty Son.



Maestoso 

Music: Ludwig van Beethoven Arr.: Hal H. Hopson

E7/G 

                                                         A

Bm7/A

                        

N

Een werkelijk schitterend klassiek arrangement uit “Mount of Olives” van Ludwig van Beethoven. Dit arrangement bruist, sprankelt en straalt een heerlijke blijmoedigheid en rust uit. Met Koninklijke majesteit is onze Heer opgestaan uit het graf, Hij leeft! Pasen: Prijs de Heer, stralende engelenkoren, met blijde, heilige liederen. Kom en proclameer Gods glorie en genade. Halleluja, Christus is opgestaan. Halleluja voor de almachtige Zoon van God.

4



                                       



Bm7/D

                            

7

D

Ein herrliches Arrangement aus Ludwig van Beethovens „Mount of Olives“. Es sprudelt, strahlt und vermittelt eine wunderbare Freude und Ruhe. Mit königlicher Majestät ist unser Herr aus dem Grabe auferstanden. Er lebt! Ostern: Lobet den Herrn, ihr strahlenden Engelchöre, mit frohen, heiligen Liedern. Kommt und verkündet Gottes Herrlichkeit und Gnade. Halleluja, Christus ist auferstanden. Halleluja dem allmächtigen Sohn Gottes.

 

   

E N.C.

 

B7/D 

                                



A



         

A

E7

     

 

     

 

E

   

 

Hal - le - lu



 

A

             

-

 

jah,

  

 

hal - le -

 

 

     

     

                     

                   

A

    

© 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

9

          

     

 

Duration: 4'03 ECC17.0819.01H


   

 

10

    

lu



-

   

jah,

 

  



hal - le - lu

 

 



-



jah,

E7/G 

hal

  

-

le

-

 

lu

 

-

jah

 

     

21

    

  

un - to

 

                                                       Bm7/A

Asus

    

    

God's

al - might



-

     

     

  y

B7/D 

    

     

God's Christ

 

    

 

æ    

72

-

lu

jah,

 

  

          

A

F m

  

3

E      

le - lu is ris



-

E N.C.

jah, en,)





-

  

  

-

 

hal





le - lu - jah,

le -

hal - le -

  

                               

   

76

    

-

lu

lu

-

 

 

 

 

 

jah

-

un

jah

un

-

 

God's

to

     

cresc.

G

-

al

-

al

God's

Bm             

         

 



to

 

 

 A



-

might



might

-



 

 

y

Son.

 

 y

Son.

     



E



Come,

 

Come,

pro - claim God's grace and

     

 

   

    

glo

  

8

E7/G 

-

ry.



Hal

-

    

 

le -

  

E7

        

ye



ye

      

-

jah,

A

     

-

ry.

 

   

le - lu is ris



an - gel - ic

choirs,

al

-



       



 

-

le - lu

-

E7/G 

         

 

le - lu is ris





might

-

  

10

 

 

 

 



 

 



to God's

 

 

un

le - lu

   

   

al

-

 

might

 

-

to



-

jah

 

  

 

Son,

F /C 

  

-

   

-

       

 

and

E7

jah, en,)



y

 

un

  

 

cresc.

 



hal

F m

 

 

-

pro - claim God's grace

cresc.

9

ECC17.0819.01H

æ 

jah,

    

jah, en,)

in

ECC17.0819.01H

     

Hal (Christ

-

Come,

  

ry.

       

E

 

-

D m7(  5)

an - gel - ic

B7

glo

 

       

bright

-

 

bright

  

 

 



God's

      

      

ye

and

hal

  

hal (Christ



A

4



choirs, in ho

     

       

 

Lord,

E

       

B7

       

  

an - gel - ic

E7



joy,

lu

bright

the

B

      

       



ry.

   

pro - claim God's grace and

     

 

Lord,

A                   

A

 

-

  

93

81

songs of

glo

glo

    

    

Bm/D



A

ly

       



E

joy.

pro - claim God's grace

   

 

E7

Praise

 

89

 

 

 

Come,

  



D

   



E7sus

ho - ly songs of



    

85

Praise the

A

  

  

-

-

of

in

   

   

joy,

  

songs

B          

ECC17.0819.01H

hal

  

   

 

jah, en,)



ho - ly



- ly songs of

B/D 

 

  

-

A

E7

  

 



E

31

ye

 

         

   

hal (Christ





 

Praise the Lord,

 

joy, in

 

   



A

      

un - to (sing for



Allegro 

E7

   

-

26

   

A

 

 

                            

 

le - lu is ris

choirs, in ho -

 E

        

E N.C.

            

  

hal (Christ

     

 

     

hal - le - lu - jah,

E

            

 

C  N.C. A N.C. E N.C.

E N.C.

  

                     

 



al - might - y Son. is ris'n to - day.)

    

  

              

Bm7/D

16

Son,

  

                





 

an - gel - ic

     

A

                                                                           

13

bright

un

-



     

-

to

y

               

 

  

 

ECC17.0819.01H


   

97



God's

-

al

    

 

-

Son.

C sus

C

                 

   

101

     



jah

lu

-

jah



  



 

Son.

 

     





 

Lord live

     

in for

songs - ev -

of er

 



A/E        

   

128

 

     

  

133

    

 

 

A N.C.

of









A



E7

12

 

    



A

E

 

 

Praise

 

 joy,

  

 

 



in

ho





ly



        

 

ho - ly we shall

                   

 

of

 

C  N.C.



      

 

  

 

 

   

       

 

A/G



 

 

    

 

      

    

        

    

 

 

Praise (We

the shall

 

       

D

 ECC17.0819.01H

Prijs de Heer, gij machtig eng'lenkoor verhoog Hem met in uw lied, verhoog Hem in uw lied, verhoog Hem in uw lied.. Kom, verhoog Gods eer en glorie. Halleluja. Halleluja voor de Vader en de Zoon. Prijs de Heer. Verhoog Hem in uw lied. Prijs de Heer. Loof met uw lied. Prijs de Heer. Verhoog Hem in uw lied.

 

       

   

A

   

A N.C.

 

  

ECC17.0819.01H Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten © 2004 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

11

 

  

 

D/F 



 

Praise the (Christ is

songs, in ho - ly songs. live for - ev - er - more.)

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja voor de Vader en de Zoon. Halleluja voor de Vader en de Zoon.

 

songs

E N.C.



 

 

A N.C.

     

Halleluja!

      

  

11

  

     

  

 

 

     

E

 

 



joy.



E A E        

A



Esus

in ho - ly

A

  

of

      

E E       

E    

E N.C.

     

Bm7/D

      

 

Lord





 

   

joy.

 

the

  

 

the Lord.



 

songs

   

   

 

-

A

   

 

  



E



Lord in ris - en,



 

     

 

A



119

Praise

     

ho - ly

    

      

      

       

songs

in

E N.C.

y



 

 

        

    

Bm/D

ECC17.0819.01H

      in ho - ly     





    

 

           

songs of

             

      

the Lord



 

joy,

 

  

 

   

Praise

 

   

A

  

 

N.C.

joy. more.)

-

   E     

 

  



-

might

           

              

  

Esus

 

10

le -

    

the Lord.

    



  

A



the Lord.

 

             

le -

-

    

Praise

N.C.

 

-

  

              

123

A       

A     

-

Praise

 

-

hal

109

       

 

al

 

Hal

le - lu - jah,



E7



    

  

114

 

God's

 

-



   

      

   

 

to

  

 

Hal

F 7

 

 

-

un

  

 

Son.

      

Allegro 

 

y

              

Bm

 

  

 

 

-

 

lu

     

105

-

might

 

 


The wonderful cross Dat kostbare kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 5

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0845.01F NEDERLANDS -17.0845.02F

THE WONDERFUL CROSS Words (Refrain): Chris Tomlin & J.D. Walt

Music (Hymn): Isaac Watts & Lowell Mason, arr.: Jesse Reeves & Chris Tomlin Arr.: Keith Christopher

of Jesus’ blood on the cross is the atonement for our sin. God is EthisTheloveclassicshedding and love is of God. Worship leader Chris Tomlin added a beautiful refrain to hymn. The CD version chooses a more classic approach, but the

arrangement will also work very well with a more contemporary style. Easter: When I survey the wondrous cross, my richest gain I count but loss. Oh the wonderful cross bids me come and die, and find that I may truly live. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all.

  

klassieke benadering, maar het arrangement is ook zeer geschikt in een meer eigentijdse benadering. Pasen: Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer heeft al het aardse geen waarde meer. Oh dat kostbare kruis. Kniel nu voor Hem neer en geef Hem eer met heel je hart. De weg die Hij ging van de kribbe naar ’t graf vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

on save

     C

  

 

 

which the in the

  

Prince death

of of

  

 

F/C

  

C

  

glo Christ,

 

C

  

When For

  

my All

    C

  

 

Dm/C

rich - est the vain

  

 

gain things

  

C

  

I that

 

Dm/C

  

count charm

  

 

C

and I

    

  

 

 

pour con - tempt sac - ri - fice

  

  

Dm/C

  

on them

all to

 

Dm/C

C

  

  

   3





  

G

  

  

my His

  

C

  

  

Dm/C

  

sur it,

 

Dm/C

  



  

 

  

    

pride. blood.

 

G/C

C

  



     

F

  

26

and

C

  

Dm/G

C

dim.

  

  

-

vey Lord,

 

the that

  

 

C

Dm/C

  

  

Parts (both times)



Oh,

the

won I

-

drous should

 

 

C

 

F/C

C

C2





  

  



   

C

  

  

C/E

G/F

ECC17.0845.01F

12

  





 

  

cross, boast,

 

Dm/C

  

  

-



 





oh,

the

 

  

    

C/E

 

  

won

-

C

G/C

  

    

der - ful

               

F

  

  

 

cross;

-



  

C/E

oh,

 



 

the

    

 

  

won

  

G/F

 

4

-

          

der - ful

     

F

  

     

  

Duration: 4'43 ECC17.0845.01F

bids me

come

  

  

  



 

       Gsus

  

 

Oh,



  

C/E

  

 

 

 

the

    C/E

     

  

cross.

 

  

live.

C/G Dm/G

 

 

ly

    

     

der - ful

may tru

         

 

C/E

C/E

I



  

  

  

that

 

cross

F

         

and find

  

     

  

G/F

 

    

     

30

won

 

cross;

      

  

  

  

die

F2

  

    

der - ful

G/F



  

-

    

  

  

loss, most,

Dm/C

  

won

died, God;

 

I bid

  

22



18

 

 

Em/G

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

  

Dm

© 2006 Worshiptogether.com Songs/Sixsteps Music For the Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

C

C

  

 

 

F/C

-

   

but me

C

  

 

 

 

Am

1st time: unis. mel. 2nd time: parts

  

G/C



G

harm.

ry my

 

Dm/C

14

 

-

 

  

D

 

6

Das Blut Jesu, das am Kreuz vergossen wurde, ist die Buße für all unsere Sünden. Gott ist die Liebe und die Liebe kommt von Gott. Worship Leader Chris Tomlin fügte der bekannten amerikanischen Hymne einen prächigen Refrein hinzu. Die CD-Version ist zwar mehr im klassischen Stil, aber das Arrangement eignet sich auch sehr gut zu einer mehr zeitgenössischen Ausführung. Ostern: Wenn ich denk an das Kreuz meines Herrn, ist all mein Reichtum nichts mehr wert. Oh, du wunderbar Kreuz. Willst das ich komm und sterbe, auf dass ich leben soll. Lieb’, so wundersam, so heilig, willst mein Leben mit Herz und Seel’.

 

 

C

vergoten bloed van Jezus aan het kruis is de betaling voor onze zonden. God is N Hetliefde en de liefde komt van God. Aanbiddingsleider Chris Tomlin voegde een prachtig refrein toe aan de bekende Amerikaanse Hymn. De CD versie is een meer

10



Fanfare 

   

 

All who

  

gath -

  

  

  

 

ECC17.0845.01F


  

34

-

     

er

here,

        F2

38

  

by grace

C/E

 

 

   

   

   

42

   

    

  

mine,

D

A/D

    

  

  

 

 

  

5

a

 

pres

 

G/D

  

 

 

Em/D

  

of

D

  

were

  

  

 

Em/D

-

1.

D

   

G/D

  

ent

  

D

  

  

   

Em/D

far

  

D

  

-



ture

  

D

Steeds als ik denk aan het kruis van mijn Heer Hoe Hij mijn zonden mee nam in't graf heeft al het aardse geen waarde meer. Acht ik verlies waar ik eens zo om gaf.



G

na

Dat kostbare kruis

 

         

 

 

that

D

  



C/E Dm/G Gsus

realm



  

 

1.

Your name.

D

  

 

the whole

 

      

  



Were

G/A

  

 

  

 

     

and bless

  

Gsus

near

      

2.

2.

draw

      

 

 

      

Want het offer dat Hij bracht Toonde zijn liefd' en genade voor mij En toen Hij uitriep: “Het is Volbracht” kocht Hij mijn ziel voor eeuwig vrij. Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Leg je leven aan de voeten van je Redder neer Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Kniel nu voor Hem neer En geef hem eer Met heel je hart.

   

Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf Dan was mijn offer nog te klein. De weg die Hij ging van de kribbe naar 't graf Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

Em/D

  

 

D

too

A/D

Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Leg je leven aan de voeten van je Redder neer Oh dat kostbare kruis Oh dat kostbare kruis Kniel nu voor Hem neer En geef hem eer Met heel je hart. Zelfs als ik al mijn bezittingen gaf Dan was mijn offer nog te klein. De weg die Hij ging van de kribbe naar 't graf Vraagt heel mijn hart en heel mijn zijn.

  

æ   

ECC17.0845.01F

Ned. Tekst: Maarten Wassink © 2006 Worshiptogether.com Songs/Sixsteps Music For the Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Near the cross Bij het kruis VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 6

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0843.01F NEDERLANDS -17.0843.02F

NEAR THE CROSS Words: Fanny J. Crosby

Music: Becki Slagle Mayo

E

Fanny J. Crosby is the author of many great hymns. In this sweet and tender sounding arrangement her lyrics are set to a new melody with surprising results. Embrace the mercy that can only be found in the cross. Receive a deep inner peace and the sure hope that one day we will be with Jesus. Easter: Keep me near the cross, because that is where grace and love and mercy found me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river.

F       

N

Fanny J. Crosby is schrijfster van vele prachtige hymns. In dit lieflijke en tedere arrangement zijn haar teksten op een nieuwe melodie gezet waardoor een prachtig nieuw lied ontstaat. Omarm de genade die alleen te vinden is door het kruis. Ontvang een diepe innerlijke rust en vrede en de zekere hoop dat we eens bij Jezus zullen zijn. Pasen: Houd me dicht bij het kruis want dat is de plek waar genade, liefde en vergeving mij vond. Ik zal altijd blijven roemen in het kruis tot de dag dat mijn ziel rust zal vinden aan de andere kant van de rivier.



Tenderly 

  

  

D

keep

Fanny J. Crosby hat viele prächtige Hymnen geschrieben. In diesem lieblichen und zarten Arrangement wurden ihre Texte mit einer neuen Melodie versehen. Dadurch ensteht ein wunderschönes, neues Lied. Umarm die Gnade, die man nur durch das Kreuz finden kann. Empfange den tiefen innerlichen Frieden und die sichere Hoffnung, dass wir eines Tages bei Jesus sein werden. Ostern: Halte mich nah am Kreuz, denn das ist der Ort, wo mich Gnade, Liebe und Vergebung gefunden haben. Das Kreuz wird mir immer zur Ehre sein, bis zu dem Tag, an dem meine Seele am anderen Ufer des Flusses ihre Ruhe finden wird.

F     



 

    

   

Gm7(11)

      5

cross;

Gm7(11)

    

  

me near the

  

F/A

there a

  

pre - cious

  

F/A

 

 

flow - ing

    

B







foun

-

Je - sus







C7

 

tain,

 

free to

   

B 2

© 2005 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

13

SA (opt. Solo)

Duration: 2'45 ECC17.0843.01F


21

9

    

   all,

a

    

13

 

 

SA

TB



B

   

 

found

 

a



me;

 

   

 

F

 

  

   

 

              

æ 

  

   

  

rap



-

  riv

-

riv

  

-

er,

riv

-

er,



 

er,

60







Am7/G

 

the

riv

64

 

rit.

     

riv -

-

-

-

-



-

be

-

yond,

er,

be

-

yond,

be

-

yond,

 

rest

rit.

Cm( 6)

   

  

be

 

G2

-



-

-





Gm7/F

 

Gm7(  5)/F

    

 

   

  

F2

Cm/E 

 

  

 

B 2(add13)

-





rap

     

      

    

E

 

be - yond the riv

F2/C

E sus

    

rest be - yond,

 

rit.

 



-

  

  

er.

C7

    

rit.

 

   

4

Bij het kruis wacht bij de bron liefde, hoop en eeuwig leven; want de Heer, de Morgenster, wil mijn schuld vergeven. Door het kruis, door het kruis wordt het bloed als water; dat mijn zonde neemt en wast, wast mij schoon door Gods genade. Bij het kruis, o, Lam van God, spreekt de stem van mijn geweten. Leer mij naar de bron te gaan, water brengt nieuw leven. In het kruis is al mijn hoop, reinig mij met heilig water. Laat mij delen in die stroom, stroom van Gods genade. Door het kruis, door het kruis wordt het bloed als water; dat mijn zonden neemt en wast, wast mij schoon door Gods genade.

 

 

 

 

- er.

        

G2

7



          

 

ECC17.0843.01F Ned. Tekst: Margreeth Ras - van Slooten © 2005 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

14

 







soul shall

 

 

tured



 

 

Near the

 

C11

æ

     

Jezus breng mij bij het kruis, want een stroom van heilig water vloeit daar weg van Golgotha, brengt ons Gods genade.



    

Bij het kruis

Gm7(  5)/F

        

till my

  

be my





  

 



E

in the

 

       

 

Gm7/F

F2



E sus

     

 

  



   



 

cross,

 

 

         



 

cross,

In the

ev - er,

find

 

the

  

    





the

yond

Em7



- ry

  

  





 

  





  



            

 



    

Am7(  5)/C

Am7/C





Cm



 

rest

 

be - yond

G2/D

    

  

Am7(  5)/G

C            

 

rest be - yond,



      

 

 

 

find



 

Fmaj7

29

a -

  

 

 

  





ECC17.0843.01F



soul shall

 





tured

G2





-

F2

 

       

F

3

57

  

glo -

sheds its beams a -

B 2

  

 

 

B m



25

 

me.

      

 

sheds its beams

round

  

 

 

me.

B 2

 

mer - cy

F/A

morn - ing star

 and

  

there the bright and

love

star

 

round

 

     

 

  

 

 

and morn - ing

B 13

 

grace and

  

moun - tain.

Gm7(11)

    

v’ry’s

     

there the bright

-

 

F

soul,



trem - bling

  

  

F

 

B 2



  



cross,

B /C

 

 

Cal

Near the

17

          

flows from

B 2

     

stream,

 

heal - ing

F

 

 

ECC17.0843.01F


He Rose Again (Il ressuscita)

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Double Choir Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately difficult 7

STYLE : Modern classic ORDER nr : ENGLISH -17.0768.01H

HE ROSE AGAIN (Vocal Score)

Words: trad., from the Latin mass

Music: John Featherstone

Choir I

E

A very special arrangement that catches your attention because of the Latin lyrics, the extraordinary rhythmical accompaniment and the surprising harmonies. This arrangement is perfect for choirs which are looking for a special musical challenge and dare to start a unique musical adventure. This song truly is a rare and impressive addition to your repertoire. General/Easter: On the third day He rose again, according to the scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory and His Kingdom will have no end.

Choir II

 

Jubilant 

     

          

10

N

Een bijzonder arrangement dat vooral opvalt door de Latijnse teksten, de verrassende ritmische begeleiding en onverwachte harmonieën. Het arrangement is geschikt voor koren die op zoek zijn naar een bijzondere muzikale uitdaging en hun tanden in dit unieke arrangement durven zetten. Al met al een indrukwekkende aanvulling op je repertoire. Algemeen/Pasen: Op de derde dag is Hij opgestaan, zoals beschreven in de schriften. Hij rees op naar de hemel waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij komt terug in glorie en aan zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

        

21



scrip - tures.



         

   

     

     

      ter

     

 

-

-

         

     

32

  

   





Altos

he rose

a

di

e

-

       



           

De -

      

Et

re - sur - re - xit

   

   

         

             se - cun - dum

  



scrip - tu - ras

  



   

3

     

         As - cen - dit

in coe - lum

ECC17.0768.11H

15

      -

     

         

      - i

Pa - tris

  SA

 TB

He

 

and is seat - ed

  

   





  

  

    

a - gain

in

  4

scrip - tu - ras

      

      

se - cun - dum

of the



      

will come

at the right hand

  

   



      

   

38

28

Duration: 4'35 ECC17.0768.11H

        

ad dex - te - ram

Fa - ther

      



the

   

      



     

a - gain

   

with

Basses

se - det

  

    

 

and is

  

     

  

hea - ven.

   

  

heav - en

in ac - cord - ance

   

He as - cend - ed in - to

     

       

ti

Sopranos (quasi echo)

On the third

re - sur - re - xit

   

   

35

         day

      

  

Fath - er

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

      

Et

 

the scrip- tures

    

  

of the

  

   

     

the right hand

   

He as - cend-ed in - to

  



© 2007 John Featherstone. For the Benelux and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

at

     

Choir II

25

   

seat - ed

    

 

  

    





day

in ac - cor - dance with

  

  



a - gain

     

      he rose

18

On the third

14

Ein ganz besonderes Arrangement, das vor allem durch die lateinischen Texte, die besondere rythmische Begleitung und die überraschenden Harmonien auffällt. Dieses Werk eingnet sich besonders für Chöre mit Mut zum musikalischen Abenteuer. Es ist sowieso eine eindrucksvole Ergänzung für das Repertoire. Allgemein/Ostern: Am dritten Tag ist er auferstanden, so, wie es geschrieben steht. Er ist aufgefahren zum Himmel, wo er zur rechten Hand Gottes sitzt. Er wird in Herrlichkeit wiederkommen und sein Königreich nimmt kein Ende.

Choir I

      

    

D

glo -

-

-

 -



æ 

ECC17.0768.11H


æ

      

84

           will

have

    

no



end.

 



      

87

  

cu - jus reg

  

re - sur - re - xit



 

e - rit fi

 



-

  

     

93

nis

 

     



 



 



tu - ras

     

         

On the third

  



   

day



ter



     

      

-

ti

 

-

a

di

-

e

      



     



     

     

a - gain

he rose

     

      

     

     

  

se - cun - dum

 

             

cord - ance

    



the

      se - cun - dum

      se - cun - dum



  

   

with

the

Pa - tris



   

  







  



 

    

scrip - tures,

the

     

se - cun - dum

scrip - tu - ras

of the

  

with

  

at the right hand

10

se - cun - dum



ECC17.0768.11H

 

  

se - cun - dum

     

  

      

  

scrip - tures.

    

     

scrip -

tu

ECC17.0768.11H

-

 



se - cun - dum

 

 

  

se - cun - dum

  



    

scrip - tures,



 

scrip - tu - ras

  

 

  

in ac - cord - ance

  

      

       

with

the

  

scrip - tu - ras

scrip - tu - ras

      se - cun - dum





 

ras

12

16

   

the

     

   

with

 

scrip - tu - ras

      se - cun - dum

 

in ac - cord - ance

117

      se - cun - dum

      

    

 

     

scrip -

scrip - tu - ras

 

    

      

  

      

  

      

in ac -

    

114

11

i

 



ad dex - te - ram

 

tu - ras

 

 

scrip - tu - ras

      -

        

scrip -

    

scrip - tures,



     

    

      se - cun - dum

 

   

with

 

tu - ras

   



De

  

111

  

scrip - tu - ras

 

tu - ras

108

  

  

se - cun - dum

 

         

   

scrip -

   

in ac - cord - ance

scrip - tu - ras

scrip - tures,

     

se - cun - dum

  

 

      

  

     

     

the

and is seat -ed

      

 

   

       

in ac - cord - ance

      

   

with

 

 

coe - lum

ECC17.0768.11H

    

     

re - sur - re - xit

Fa - ther

      

      

      

    

     

9

      

105

   

in ac - cord - ance



Et

102

    

    

      







in

      

      

se - det

     

99

90

  



   

  

heav - en

  

As - cen - dit

  

He as - cend -ed in - to

         

   

96

 

     



  

scrip - tures.



   

non



            

 

ni

  

            

-





     

Et



scrip -

ECC17.0768.11H


The crown De kroon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 8

STYLE : Ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0839.01E NEDERLANDS -17.0839.02E

THE CROWN Words: Kenn Mann

E

Calvary. God’s plan of salvation for this world. Come and see with your own eyes how He suffered. An arrangement filled with emotion and passion. Suffering and surrendering versus victory and salvation. This is how much the Father loves us. Easter: I stand in awe of the One who died for me. This day will prove no greater love is found. My chains of sin have fallen to the ground. My Saviour chose, He chose to wear the Crown.

Music: Kenn Mann Arr.: Bruce Greer



With much emotion 

  

        

  

G( no3)

    

N

Golgotha. Gods reddingsplan voor deze wereld. Kom en zie met je eigen ogen hoe Hij leed. Een arrangement vol emotie en passie. Lijden en overgave tegenover overwinning en redding. Dit is hoeveel de Vader van ons houdt. Pasen: Ik ben verwonderd dat Jezus voor mij stierf. Deze dag bewijst dat er geen grotere liefde op aarde te vinden is. De kettingen waarmee ik gebonden was in zonde zijn gebroken. Mijn redder koos om de doornenkroon te dragen.

4



  

D

Golgatha. Gottes Rettungsplan für diese Welt. Komm und sieh mit eigenen Augen, wie er litt. Ein Arrangement mit viel Gefühl und Leidenschaft. Leiden und Ergebung gegenüber Überwindung und Rettung. Das ist es, was uns zeigt, wie sehr unser Vater uns liebt. Ostern: Ich bin erstaunt, dass Jesus für mich starb. Dieser Tag beweist, dass es keine größere Liebe auf Erden gibt. Die Ketten der Sünde, die mich gefangen hielten, sind zerbrochen. Mein Retter wählte die Dornenkrone.

7

 C2  







   









C2/E

   





Em7





C/G

  





 





   

I turn a -





he chose to wear

C2



 

© 2006 Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.



crown.

        

G( no3)





 



eyes Gsus

G

 

  

prove



19

 





    

16



  

C2

   

the depth of



 

  



Em7

              

Gsus

 

G

 

   

 

  

My Sav - ior

Bm7

 

   

       

And I can

       

G/B

    

3









 

chose, C2

  

This day will



    

al



Dsus

 

  

 

   

 

-

    

 

 

D



 

    

 

       

-

life;

28

  

 

G

 

  

 

       sal - va - tion can



ECC17.0839.01E

17

 

good

C2

 

 

   

 

      

  



 

   



   

  

C2

  

4



 



  

   

for

    D/F 

 

 

   

 

  

C

 

   

G

 

G/B

 

    

you chose to wear

of the One who died

  

       

you,

 

 

   

awe

D/F 

G

I'm so proud of

You gave your

      

    

   

   

Son.

    

the



D

Duration: 3'10 ECC17.0839.01E



ful

G/D    

 

Em

I stand in

 



 

  



-

D/F 

  

    

        

    and faith     

be found.

D



 

 

      

          

   

  

my

 

crown."

G( no3)

  

 

C         



ther



"Well done,

 

 



 

  

C/G

  

the

Em

most hear the Fa

D

   

 

25

   

he chose to wear



  



 

say,



      

G

 

 

 



found.

own

D/F 



D/F 

         

 

crown.



 

  

   

with my

that I nev - er re - al - ized.

  

 

  

I can see

      



D/F 



  

  

C2

great - er love is





C2

love

       no

cross

  

Here at the





 

13

    

22



       

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

10





chose,

the

 





D/F 



face.

 

My Sav-ior

   



G

    

 

  

as they nail him to

D/F 

     

down.



blow

mask his pre - cious

  

D/F 



 

thorns

as his blood flows free - ly

 

  

The storm winds



A crown of

  

way

 

cross.

 G( no3)  

the

D/F 

 

 

me.

    

Gsus

G



  

 

He bears the

    

   

  

ECC17.0839.01E


32

nails

  



35

 

so that I'd



 ground.



Bm7

   

 

38

     al

 Dsus   



My Sav - ior

 

    

 

  

-

 

   

D

    

   

chose,



C2

  

  

        

most hear the Fa





-

  

ther

   

  



 

sin

 

C2

 

 

  

he chose to wear



   

say,

 

C/G

 

Em

D

 

 

 



 

 

 

 

G

  

 

fall - en

to the

 

 

 

crown.

    

 

En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, Jij hebt Je trouw betoond. Verzoening bracht Je lijden en Je dood, Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.”

 

  

 

    and faith     

 

good

 



G/B

 

 

'k Sta vol ontzag voor Degeen' die stierf voor mij. Hij werd doorboord, daardoor ben ik vrij. De keten van mijn zonden die brak los. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

And I can

C2

En ik hoor haast de Vader zeggen, “Goed, Mijn Zoon, Jij hebt Je trouw betoond. Verzoening bracht Je lijden en Je dood, Ik ben trots op Jou, Je droeg als straf de kroon.”

    



my

Hier bij het kruis ben ik er getuige van. Liefde zo diep, die ik niet bevatten kan. Liefde zo groots wordt ons vandaag getoond. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

 

         

 

De stormwind raast als de Heer geslagen wordt. En op Zijn hoofd rust een doornenkroon. Ik wend mij af, want Zijn bloed vloeit op de grond. Mijn Heiland droeg, Hij droeg voor mij de kroon.

D/F 



Gsus

 

"Well done,

5

the

   

 

have



   

De Kroon

     

      

  

      

My chains of

  

 

        

Em7

free.

G

        

D/F 

 

 

  

be

    

C2

    

 

D/F 

 

-

    

ful

 

æ

    

ECC17.0839.01E

Ned. Tekst: Teo Hoogendijk © 2006 Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia and GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

The Lamb has overcome Het Lam dat overwon VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 9

STYLE : Song of worship ORDER nr : ENGLISH -17.0820.01F NEDERLANDS -17.0820.02F

THE LAMB HAS OVERCOME Words: Travis Cottrell, David Moffitt & Sue C. Smith

E

Celebrate! Sing out and make sure everybody will hear it. Shout, jump, dance and be glad because you are free! This great song of victory rocks and bubbles with energy and will fill your heart with incredible joy and gratefulness. But be aware: The refrain will surely resound in your heart and mind long after the song is over. Easter/General: The Battle has been won. If the Son has set me free, then I am free indeed. There is now no condemnation if the God of my salvation says I’m free. The Lamb has overcome and we are free!

Music: Travis Cottrell, David Moffitt & Sue C. Smith Arr.: Travis Cottrell



Driving acoustic feel  G 2

A 2

                  A 2

     

5

N

Laat het feest zijn! Zing het uit en zorg dat iedereen het hoort. Juich, spring, dans en wees blij want je ben vrij! Dit heerlijke lied bruist van de energie en zal je hart vullen met een geweldige blijdschap en dankbaarheid. Maar wees gewaarschuwd: Het refrein zal zeker nog lang naklinken in je hart en je hoofd. Pasen/Algemeen: De overwinning is behaald. Als de Zoon me heeft bevrijd dan ben ik werkelijk vrij. Er is geen veroordeling als de God van mijn redding zegt dat ik vrij ben. Het Lam Gods heeft overwonnen en wij zijn vrij!



 



G 2

             

D

Lasst uns feiern! Singt es hinaus! Sorgt, dass jeder es hört. Jubelt, springt, tanzt und freut euch, denn ihr seid frei! Dieses herrliche Lied sprudelt vor Energie und wird dein Herz mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllen. Aber aufgepasst: Der Refrein wird noch lange in Herz und Kopf nachklingen. Allgemein/Ostern: Der Sieg ist errungen. Wenn der Sohn mich befreit, bin ich wirklich frei. Es gibt keine Verdammung, wenn Gott, mein Retter, sagt, dass ich frei

CHOIR

    

It is o - ver. He is jus - tice.

    

A 2

                     

 

G 2

        

   

  

            9

A 2

        



 



 

        

G 2

  

   

  





 

 

It is fin - ished. He is mer - cy.

  



© 2005 New Spring Publishing/Imagem CV/First Hand Revelation Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

has on

      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

18



     

  

 

  

 

Now the bat - tle He is ev - er

D 2

 

 

A 2

  

Duration: 4'13 ECC17.0820.01F


      

12

  

been won. our side.

       A

      

  



    

  

  

  

with the ris - ing sling the gates of

    

D 2

                          

       

-

ter. ble.

D 2

      

      





æ       

      

        I

        

      

If

      

T

am

the

 

I

    

am

noth - ing

     



  

   

free.

can take

D

 

the en

  



G 2

      







    

D





   

 

     

 

A 2



me

   

free

then

    

I

 I

am

am

 

 

free.

free, I’m

 

in - deed,



             

I am

   

for - ev - er

I am

A



 

free,

for - ev - er

     

if

     

free.

1.



 

now

1.



the



 

God







 

ECC17.0820.01F



   

    



A



      

G

 



    





my





    

 

 





 

   

 



A



I



There



G

    

  

is



 

now

    

sal - va - tion

I

   

says

æ

         

free.



 

no

  

        

sep - a - ra - tion



B m7(4)





    

am





ECC17.0820.01F

   



   



free,

 



 

           

     

of

    



and we are

 

       



  



    

free.

 

ver - come.



  

  

-



 

 

o





   

  

 

   



  

am

free,

  

I’m

free,

A



for -

  

for -



        

6

19

      

    

3

con - dem - na - tion.









 



has

ver - come

free.

    

  

no

 

     

    

           

           

G 2

  

for - ev - er

  

free.



-

      

 

   

am



D

     

free.

                        5

is

I

                  when





 

 

am

     

                  

that from me

free,

A

  

   

56

   

    

    

has o





      

           

    

   







A

and

    



      

   

      

There

     

 



The Lamb

     

G

I

G



   

           



 



 

52

free

B m7(4)





      



   



      

ECC17.0820.01F



A



  



    

      



 



      

      

2

27

The Lamb

      



 

ver - come.

The Lamb

G

 

-

    

      

Add PRAISE TEAM 2nd time



set



  

     

scat trem -

  



 

24



 

     

  

o



      

 



roar! roar!

A

Let the dark - ness Let the dark - ness

has

      



 

Son. wide.

  

-



   

free.

               

  

       

A

48

 

  

        

  

Hear the Li - on Hear the Li - on

    

Son has

G 2

  

Death is van - quished King of Glo - ry

Cue notes 2nd time only.

G 2

G

PRAISE TEAM 2nd time SA

44

    

    

   

 

             

    

40

A

           



          

    





A

18

 

of heav

    

  

21

              

15



A 2



Sin is con - quered. See the might - y

           

 

 

 

   

ECC17.0820.01F


   

59

      

1.

2.

            1.

            ev - er

free.

ev - er

 

 G2       1.

           

G 2

       

      







 

 

 

  

   

65

The Lamb



  

has o

-

 

  

ver - come

            A

      

 

    

 

A

 

 

  

G 2

  

    

  

 

   He

and we are

free.

           

     7

  G 2

  

       

 

 

says

 



 

 

 

I’m

 

 

  

 

    





    

 

ev - er

     

free.

           

           

 

ECC17.0820.01F

G 2

 

    

 

   

and



we



are



D

   

 

free.

A

   

  A

 

 

 

  

 

     



     





      

 

 



8

    

Drum fill

 

 

ver - come

  

G

   

   

  

A

-

  

 

has o

 

 



ALL

       

 

                



for -

free,

 

free.

The Lamb

 

   

says I’m



    

74

He

   

           

           

 

G 2

for -

free.

       for - ev - er

      

       

 

  



  

           

ev - er 2.

2.

     

  



2.

   

             



 



71

   

  A



      

 

The Lamb

  

free,

1.



The Lamb

 G2         





     

     

  

 

1.

ver - come.

    

PRAISE TEAM 2nd time

      

 



ver - come.

    

 

  

      

           

-

-



1.

     

 

          

    

o

has o



  

has

 

     



     

A





The Lamb

G 2

                

62

free.

    2.



      

ALL

         ev - er



free.

       2.

   

68



 

ECC17.0820.01F

Het Lam dat overwon

UNIEK LEDENVOORDEEL!

Het is over, afgelopen, nu de strijd gestreden is. Zond' en dood zijn overwonnen nu de Zoon verrezen is. Laat het duister wijken voor Zijn Licht dat schijnt!

20% extra korting op verzekeringen van AnsvarIdéa

Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij.

European Choral Club heeft voor al haar aangesloten koren en de individuele leden van die koren, een collectief contract gesloten met schadeverzekeraar AnsvarIdéa.

Hij's rechtvaardig en genadig, staat altijd aan onze zij. Zie zijn almacht en zijn glorie. Open nu de poorten wijd. Laat het duister beven voor Zijn Licht dat schijnt. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij. Als de Zoon mij heeft bevrijd dan ben ik vrij, ja, werk'lijk vrij en niets kan mij dat meer ontnemen. Ik ben vrij, voor altijd vrij.

AnsvarIdéa is een zelfstandige verzekeringsmaatschappij met een ideële missie. Zo beleggen wij uw verzekeringsgelden sinds de oprichting 40 jaar geleden, uitsluitend "schoon". Dus niet in projecten of bedrijven de betrokken zijn bij kinderarbeid, bewapeningsproductie of milieuonvriendelijke activiteiten.

Nadat Jezus was gestorven en begraven, overwon Hij, op de derde dag, de dood en het graf. Hij stond op uit de dood. Hij leeft, en het graf is nu leeg. Het Lam dat overwon!

Oordeel zal mij niet meer treffen, scheiding zal er niet meer zijn. Dan zal God, mijn Redder, zeggen: Je bent vrij, voor altijd vrij.

Win GRATIS studiotijd!! Daarnaast ontvangen leden van European Choral Club een dvd-cd bon ter waarde van € 10,- en verdienen de aangesloten koren, afhankelijke van het aantal gesloten verzekeringen, maximaal 1 dag gratis studiotijd bij een professionele opnamestudio.

Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon. Het Lam dat overwon, nu zijn we vrij, voor altijd vrij. Hij kocht mij vrij, voor altijd vrij. Het Lam dat overwon en wij zijn vrij!

Kijk voor meer informatie op www.ansvaridea.nl/ecc of bel 020 - 61 704 26

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2005 New Spring Publishing/Imagem CV/First Hand Revelation Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

20


To mock Your reign Gekroond met spot VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0827.01F NEDERLANDS -17.0827.02F

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir Moderately easy 10

TO MOCK YOUR REIGN Words: Fred Pratt Green

Music: Lloyd Larson

final hours of Jesus’ life are captured in this impressive, dramatic piece. A EhowThebeautiful arrangement, filled with variety, that takes us to Golgotha and describes Jesus is mocked. Let your heart be broken by the injustice and suffering. But also realize how His death and resurrection brought redemption for us all. Easter: To mock Your reign they made a crown of thorns, a purple cloak, and a reed for a sceptre. They could not know, as we do now, that Your Kingdom shall not cease to grow until love embraces all.

5

D

   

    

thorns;

set

       

F m

      

Bm

Em7

      

   

turns.



F sus

F

 

Bm

 

 



a - long that road

  

  

 

 

F m

  

 

which no one

     

on

re -

   





F m

   



   

 

as

we

is

that

crown;

   that   

F

              

        

Em9

 

3



 

could not know,

glo - rious



 



do

now,

 

how

  

 

 

 

 



 

    

     

O

  

A

  

 

dear - est Lord,

 

they

F m7

      



  

 

Gmaj7

   

 

 

   

27

 

      

Bm

 

 



  

pas - sion turned,

  

up -

     

ECC17.0827.01F

21

 

    





 

your

 

  



O

 

A/B

F m7

Bm



  

A





  

Bm

  

  

  

 

for

A/B



F m7



 

G

A





  

   

in

  



 

A/B

 

Bm



   



 



 

 

 

 

  



to

a sol - dier’s

    

A

Gmaj7

 

  

4

 

Duration: 3'45 ECC17.0827.01F

snatched a pur - ple

Gmaj7

-

 

 





F m7

 

G6



  

   In

 

 

 

 





 

of

     



A/B



all they cared,

Bm

they



 

cresc.

  

 

 

 

 

Bm

gra - cious Lord,

 

  

 



made a crown

own.

 

F m7/B

   



our

 

 



 

G





 



  



sor - rows heal





     

 

 

thorns would flow’r

 

 

 

 

   

 

 

 

mock ac - claim,

Bm

Bm

 

Bm

 

      

 

           

 



 

  

    

Bm9

 

F m7



Bm/A

 

 

mock your reign,

your brow,

      

   



     

19

           



   To

 

Bm

Words © 1973 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

G

    

  

     

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

      



      

from

     

Em9

         

   

Bm

 

    

   

They

     

  

 

you with taunts

   

 

 

23

   

13

16



      

In diesem eindrucksvollen, dramatischen Lied werden die letzten Stunden im Leben Jesu beschrieben. Ein schönes, abwechslungsreiches Arrangement, das uns nach Golgatha mitnimmt und beschreibt, wie Jesus verspottet wird. Lass dir bei so viel Unrecht und Leiden das Herz brechen. Aber sei dir auch darüber im Klaren, dass sein Sterben und seine Auferstehung uns die Versöhnung gebracht hat. Ostern: Sie machten eine Dornenkrone, gaben dir einen Purpurmantel und einen Stock als Zepter, um dein Königtum zu verspotten. Sie konnten nich wissen, so wie wir es jetzt tun, dass dein Königreich wächst bis deine Liebe alles unarmt.   

     

    

ook dat wij mogen zien hoe zijn sterven en opstanding ons verzoening heeft gebracht. Pasen: Ze maakten een doornenkroon, gaven een paarse kleed en een riet a scepter om Uw koningschap te bespotten. Ze konden niet weten, zoals wij nu wel doen, dat Uw koninkrijk zal blijven groeien tot Uw liefde alles heeft omarmt.

F m

    

Bm

uren van Jezus’ leven worden beschreven in dit indrukwekkende, dramatische N Delied.hoelaatste Een mooi en afwisselend arrangement dat ons mee neemt naar Golgotha en beschrijft Jezus wordt bespot. Laat je hart breken bij zo veel onrecht en lijden. Maar realiseer je

9



Solemnly 

    

 

    

 

 

  



F sus

  

 

A/B



 



joke.

 

your

 

Bm



  

cloak;



Em(  6 )



 

A/B

 F

They



       ECC17.0827.01F


   



  

 

31

could not know,

 

as

   

 

   

 blame,

you

blame, F

             

 



     

38

      

that

 

do now,



  

 

   

Bm

  

 

 

Bm



  

8vb

 

A/B



  

Bm

  



 



-

 

a

A/B

 

-

 





dim. poco a poco

8vb

5

  

  

loco

Hoe konden zij, ook net als wij toch weten van Gods trouw. Die had beloofd, voor wie gelooft: "Mijn Zoon sterft ook voor jou!"



Hij ging de weg, zo heel alleen, verlaten kind van God. Een mens veracht, als lam geslacht, een grap waarom men lacht.



 

Hoe konden zij, ook net als wij toch weten van Gods trouw. Die had beloofd, voor wie gelooft: "Mijn Zoon sterft ook voor jou."

round our na - ked

  

 

Gmaj7

A

 

 





 

F m7

Koningszoon, ontvang de kroon, Messias, Redder, Heer. Bron van vreugd, die 't hart verheugt genade meer en meer.

 

Daar klonk een stem: "Ja kruisigt hem." Toen werd het donker, nacht.... De weg vol pijn, was eenzaam zijn, en toen: "het is volbracht." Hoe konden zij, ook net als wij, toch weten van Gods trouw.

 Bm

De mensenzoon, een doornenkroon, een schamel koningskleed. Vergoten bloed, met spot begroet, een hart vol zorg en leed.

mer - it

A/B

it



  

mer

Gekroond met spot

           

  

Bm

that though we

mer - cy throw

 

shame.

    

A/B



  

of

Em9

though we

     

will your robe

   

we

 

Bm9

do now,

     as

Em9

  

we

They could not know,

              

34

  

Zijn koninkrijk wordt eeuwigheid, Zijn liefde wereldwijd. Zie Gods Zoon, draagt de kroon!!!

  

A/B



Bm

  



A/B



æ





ECC17.0827.01F

Ned Tekst : Diny Beijersbergen-Groot. Words © 1973 Hope Publishing Company. For the Benelux and Scandinavia: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Pass me not, o gentle Savior Ga mij niet voorbij, o Heiland VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 11

STYLE : Shuffle/Spiritual arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0847.01F NEDERLANDS -17.0847.02F

PASS ME NOT, O GENTLE SAVIOR Words: Fanny Crosby

Music: Mary McDonald, based on the tune PASS ME NOT, by William H. Doane

E

Wonderful, warm, black gospel sounds and a relaxed shuffle feel. This great arrangement has a lot to offer vocally and is a lot of fun to perform. Also listen to the great saxophone parts that are woven through the arrangement. What a surprising approach to this classic hymn. General: Saviour, hear my humble cry. While on others Thou art calling, do not pass me by. Trusting only in Thy mercy would I seek Thy face. Heal my wounded spirit, save me by Thy grace!

 

     F

Heerlijke warme black gospel klanken en een relaxte shuffle feel. Dit afwisselende arrangement heeft vocaal veel te bieden en is een feest om uit te voeren. Let ook op de geweldige sax partijen die zich door het stuk heen weven. Wat een verrassende benadering op deze klassieke hymn. Algemeen: Redder, hoor mijn nederig roepen. Sla mij niet over als U een beroep op anderen doet. Vertrouwend op Uw genade zoek ik Uw aangezicht. Genees mijn verwonde ziel en red mij door Uw genade.

     5

     

D

Herrliche warme Gospelklänge in einem relaxten Shuffle-Feel. Dieses abwechslungsreiche Arrangement hat vokal sehr viel zu bieten und es ist die reine Freude, es auszuführen. Beachte auch die großartigen Saxophonpartien, die sich durch das Werk schlängeln. Überraschend, in dieser Art an diese klassische Hymne heranzutreten. Allgemein: Erlöser, hör meine demütige Bitte. Geh nicht an mir vorbei. Auf deine Gnade vertrauend suche ich dein Gesicht. Heile meine verwundete Seele und rette mich mit deiner Gnade.

SA

 

Sav

  

N



Soulful, freely 

  

cry;

T

B /D

C/E

 

 



while

 

C/E

  

-

ior,

   

F

   

 

   

  

+ A. Sax.

B /D

   

Sav

TB

        



    

F

   

 





hear

my

B /F

E /F



  

    

B /F

  

  



call -

F2

 

   

     

    -

- ing,

B 2/G

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

22



   

hum - ble

oth - ers Thou are

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

ior,





    

on

-

    

F/A

  

F/B 

    

 

  

Duration: 3'40 ECC17.0847.01F


  

8

      

  

Do

F/C

 

    

12

C

  

F

 

  

Sav

 

-

-

  



 

 

hum

-



Sav -

-

  

E /B 

    

   

-

  

  

   

F

ior,

F/C

   

+ A. Sax.





- ior,

hear

      

F

   



  

   

   

F/A

+ A. Sax.

 

 



cry;

 

 

C

 

 



 

C/E

 

 

 

B

 

  

    

 



B /F

    

 

While

    F



- A. Sax.



 

on

   F7

 





 

B

E /B 

    



B

 





call -

F



 

   

oth - ers Thou art

 

 



 

 

 

not,

B /F

E /F

     



-

- ing,

B 2/G

   

 

D 7/B 

F/A

C

     

 

 

 

 

  



Do

not pass

F/C

mer

  

C

F

me

D 7/B 

   

 

by.



 

E /F

       

 



B /F

+ A. Sax.



 

      

 

ATB



 

 

   5

 

 

 

seek

   

 

Pass me not; F

    

B /C

   

  

-



-



ECC17.0847.01F

23

 

-

-

   

 

Thy

 

C

 





             

        

  

Sav -

      

-

 



- ing

on

 

 

 



 

F

+ A. Sax.

 

-

 

        

my Sav - ior; E /F



C/B 

     



I

 

- A. Sax.

  

my

Lord.



SAT

B

    

  

B /C

    

   Ooh

 

C

 

C



B /F

Would



6

Thy

    

  



in

not,



  

ly

 G m/A

 

ECC17.0847.01F

  

     



F7/A

    

 

 

- ior,

  

 

+ A. Sax.

-

- A. Sax.

B /F

not.

pass me





    

 

   

  

- A. Sax.

pass me not,

        



   

F/C

 

C

 

F

face;

   



cy,

F

  



  

 

   

   

  



F/C





4

pass me G m/F

F

-

not,

    

46 37



Pass me



   

-

 

Pass me not,

  

   

 

 

-

me



    



  



- A. Sax.

   

B /F

-



my Sav - ior;

  

-

Trust -

        

 

-

pass

 

 

S

-

 

 

pass me



    

+ A. Sax.

   

   

 



F

   



   



-

not





40

C



do

C

      

 

 

 

  

  

 

43

  

34

E /F

  

 

F

B



   

 

call

  

F/A



+ A. Sax.

Lord,



art

   

             

  

E /B 

Oh,

 

ers Thou



 

   

-



by.

 

Csus/D

 



F m7/A

 

oth

   

ECC17.0847.01F

- A. Sax.

 

28

 

 

 

 

  

hear my



F

   on

  

 

  

while

ing,

     



 

B /C

 



While,

25

 

 

hum - ble

 



E /F B /F

 

    

  



+ A. Sax.

 



my

   



C

3

 

   



O gen - tle

- A. Sax.

        

  

  





C

  

F



    

Hear,

F/B 

cry;

    

     

 



 



F/A



B /F



22

not,

  

C/F

  

 

me



  

   

  

 

Pass

F



B



G m/C

31

              

ble

   

 

       

F/C

    

-

 

-

   

              

    

rit.

B /F

C/F

   

   

19

F2

  

- A. Sax.

 

F









E /F

B /F

C/F

 



B /F

 

   

16

Fsus/C

 



by.



Shuffle feel 





me

   

C

rit.



 

not pass

  



 

 

  

 

Heal

my

Heal

my

F

 

F m7/A

    

æ - A. Sax.

 

 

ECC17.0847.01F


The children of God De kinderen van God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal a cappella Youth Choir/Adult Choir Moderately 12

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0828.01C NEDERLANDS -17.0828.02C

THE CHILDREN OF GOD Words: 1 John 3:1-2

E



These are the words of I John 3: 1-2 that come to life in this beautiful arrangement. The beginning: loving, playful, and filled with warmth. In the second part, dissonant sounds do underline the words. This is not a simple or easy to learn song. But if you can capture the tension and the passion, and take it to the end, it will take the breath away of anyone who listens. General: See what love the Father has bestowed on us in calling us the children of God. Yet that is what we are. We know that when He comes again, we shall be like Him.

Tenderly 

See what love             See

Dit zijn de woorden van I Johannes 3: 1-2 die op indrukwekkende wijze tot klinken komen. Eerst lieflijk, speels en vol warmte. In het tweede deel met passende dissonanten die te tekst onderstrepen. Dit is geen eenvoudig, snel te leren, liedje maar als je de spanning en de passie weet te pakken, en weet mee te nemen tot aan het eind, is het een arrangement om stil van te worden. Algemeen: Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. We weten dat wij aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen.

    

5



are,

that

what

   

   

world

    

is

we

what

are,

are,

19





 

that

is

what

 

we

are.

we

are.



 

    

 



    

    





     

      

does not

   

24

Son.

rec - og - nize us

Tempo I

Be

  



-

lov

  -

  

        

 

 

       

29

what

now;

we

what

          now; what

we

shall

shall

be

we

be







 

       has

shall

has

 

   

is that it

ed,

rea - son

  

us

be

called





  called

 

the



   the

  

the









Fa - ther





 







has



 

be - stowed







 

 

chil - dren, the

 

God,

the

the    

God,



 

 

 

chil - dren of

on





 

chil - dren of

 



cresc.

-

dren

chil

-

dren, the

 



chil

-

dren

of

God!

Yet

that

chil

-

dren

 

of

 

God!

 

Yet

that



chil

-

dren, the

chil

-

dren

of

God!

Yet

that

is



 

is

© 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

De kinderen van God

the



Zie hoe groot de liefde, die de Vader schenkt, Dat wij worden genoemd kind'ren van God, Kind'ren van God, kind'ren van God En dat is wat wij zijn.

 

 

 

are

God’s









are



God’s



not

yet come to

light.

be

will come to

light.

not

yet come to

light.

 

3

 

 

 

 















Wij weten van de dag, die komt. Dan zijn wij als God; Dan zien wij God zoals Hij is. Kind'ren van God, kind'ren van God. Dan zien wij God.

rec - og - nized the

      

we

we



nev - er



 





chil

-

dren

-

dren

chil - dren now;



chil

 

 

   

We know that

æ 

ECC17.0828.01C

Ned.tekst Pier Hiemstra © 2006 GIA Publications. For Europe, excl. UK: In expl. Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

24



 

God,

the



dren, the



in

  

 

 

-



us

 

chil

chil

   

  

 

De reden, dat ons nu de wereld niet kent Is dat zij nog niet weten van de Zoon. Geliefden, wij zijn Gods kind'ren nu Wat wij dan zijn komt eenmaal aan het licht.



The

what love



God,

 

      



 

we

a little faster



 



10

D



let - ting

   

Dies sind die Worte aus I. Joh. 3: 1-2, die hier auf beeindruckende Art und Weise zum Erklingen gebracht werden. Erst lieblich, spielerisch und warm. Im zweiten Teil mit passenden Dissonanten, die den Text unterstreichen. Dies ist kein Lied, das einfach und schnell zu erlernen ist. Aber wenn man die Spannug und die Leidenschaft einzufangen weiß und imstande ist, diese bis zum Ende festzuhalten, ist es ein Arrangement, von dem man ganz still wird. Allgemein: Bedenke doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Man nennt uns: Kinder Gottes; und das sind wir auch. Wir wissen, dass wir ihm gleich sein werden, wenn er erscheinen wird.

   



    

N

14

Music: Steven R. Janco

of



 

the





what

we

is





what

we

Duration: 2'13 ECC17.0828.01C


Who am I? Wie ben ik? VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 13

STYLE : Light rock ORDER nr : ENGLISH -17.0846.01G NEDERLANDS -17.0846.02G

WHO AM I? Words: Mark Hall

E

Be amazed! In the perspective of eternity our lives seem so short and without meaning. Still we are so precious in God’s eyes. His heart overflows with love for every person. Lets take this message to everyone who feels lonely, unloved, unwanted, or who is longing to be heard. General: Who am I that the Lord of all the earth cares to know my name, feel my hurt, chooses to light my way? Not because of what I’ve done, but because of Who You are. I am Yours.



 

F sus

  

Who am I,

       



choose

F sus

 

     

  

would care to feel

        

B 2

F/E 

 

the way

    

  

           

  



  

  

     



     

Not be - cause of who

E2

I

am,

       

  

       

F sus

   3

but be - cause

B  2/G

 

F sus

 

     

   

37

    

   

 

   

You’ve done.

F

      

 

 

ECC17.0846.01G

CHOIR

    am

     

    

     

and gone

         

   

E2



F/A

a

  

 4

25

    

E 2

wave

  

F

  

of who

   

fad

 

You are.

 



    

   

-

ing,

 

here to -

 

 B 2/G         

         

tossed

 

      

    

     

    

to - mor - row,



flow - er quick - ly

     

 

B 2

 

a

would

Duration: 4'16 ECC17.0846.01G

    

 

B  2/G

but be - cause

 

  

     I

  

  

  

F/A



 

  

I’ve done,

      

            



  

E2

of what

33

 

day

25

B  2/G

of what

     

        

   

Not be - cause

F/A

 

  

      

would

        

  

F/E 



  

 

B  2/G

for my ev - er - wan - d’ring heart?

 

the earth

© 2005 SWECS Music/Club Zoo Music (EMI CMG) For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

29

  

  

of all

B  2/A

  

  

Lord

B  2/F

    

        

    

 

     

  

  

that the

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 



   

     

 

   

E2

    

B  2/A

 

    

 

to light

 

B  2/G

  

B  2/F

    

  

    

B2

  

  

   

Who am I,

       

    

B  2/E 

  

 SOLO        

   

B  2/G

    

9

E2

that the Bright and Morn - ing Star



  

my hurt?

     

       

  



 E2

    

17

21

my name,

lightly

B  2/E 

  

    

     

Staune! Wundere dich! Im Vergleich zur Ewigkeit scheint unser Leben so kurz und bedeutungslos. Und dennoch sind wir in Gottes Augen wertvoll und strömt sein Herz vor Liebe für jeden Menschen über. Wir wollen diese Botschaft all denen bringen, die einsam sind, sich ungeliebt fühlen, ungewünscht, oder danach verlangen, dass jemand zuhört. Allgemein: Wer bin ich denn, dass es dem Herrn dieser Erde etwas ausmacht, dass ich da bin und dass er mich bei meinem Namen kennen , meinen Schmerz fühlen will; dass er sich dafür entscheidet, ein Licht auf meinem Weg sein zu wollen. Das ist nicht, weil ich etwas geleistet habe, sondern, weil du bist wer du bist. Und ich bin dein.

   

B 2

  

5

D

care to know

    

       

N

  



Rhythmically 

B 2

    

Verwonder je! Ons leven lijkt, in het perspectief van de eeuwigheid, zo kort en met zo weinig betekenis. Toch zijn we zo waardevol in Gods ogen en stroomt Zijn hart over van liefde voor elk mens. Laten we deze boodschap overbrengen aan iedereen die eenzaam is, zich niet geliefd voelt, ongewenst of een verlangen heeft dat iemand luistert. Algemeen: Wie ben ik dat de Heer van deze aarde genoeg om me geeft om me bij mijn naam te kennen, mijn pijn te voelen en de keuze maakt om een licht op mijn pad te zijn. Het is niet vanwege iets dat ik gedaan heb, maar vanwege wie U bent. Ik ben van U.

13

Music: Mark Hall Arr.: Camp Kirkland, adapt. by Don Marsh

in the o - cean,

          E 2

a

            

ECC17.0846.01G


 MEN   

  

53

        

 

41



        va - por in

the

wind.

 

   

45

   





       

catch me when

    F

 



B2

 

    

I’m

      



    I

E2

 

             

fall - ing,

E2

 B2



  

Not be - cause

  

  

          

     

E 2

     

F/A



B  2/G

of who

I

   

F sus             



   

   

  

  

 

  

  

I am Yours.

  

7

B  2/G

 watch



B 2

 

B  2/A

the rain

 



    

 

and

6

 



 

in me?

   

   

 

E 2

    

    

 

You

are.

Kind van U Kind van U

      

Wie ben ik, dat U die mijn zonden ziet mij liefheeft als uw kind en in uw armen draagt Wie ben ik dat de stem die stormen stilt mij in de regen vindt en de storm in mij bedaart

 



 

Niet omdat ik zoveel ben Niet om wat U voor mij deed Niet om wat ik voor U deed Maar alleen om wie U bent Ik ben een bloem die kan verdorren Ik ben morgen weer verdwenen Een golfslag in de branding Een zuchtje in de wind Maar U hoort mij als ik fluister en U vangt mij als ik struikel en U zegt mij wie ik ben

 

    

of who

Wie ben ik, dat de God van al wat leeft zou weten wie ik ben mijn naam herkennen zou en om mijn tranen geeft? Wie ben ik dat de Held're Morgenster mijn pad verlichten zou als mijn hart geen antwoord heeft?

 



Niet omdat ik zoveel ben Niet om wat U voor mij deed Niet om wat ik voor U deed Maar alleen om wie U bent Ik ben een bloem die kan verdorren Ik ben morgen weer verdwenen Een golf slag in de branding Een zuchtje in de wind Maar u hoort mij als ik fluister en u vangt mij als ik struikel en u zegt mij wie ik ben

 B /D E 2/G B /F            

 

æ 

Kind van U Kind van U



ECC17.0846.01G

Ned. Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman © 2005 SWECS Music/Club Zoo Music (EMI CMG) For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

26

  



 

B  2/G

would

      

    

calm the storm

F/E         



the sea

E 2

E2

 

that calmed

    

 

a - gain?

  

would

B  2/G

 

  



 

me rise

   

that the voice

  

F/E 

   

   



   





  

  

and

my sin

Wie ben ik?

      

 

   



E 2

that see

  

of what You’ve done.

F/A B        

 

     

 

B  2/A

      Who am I,

eyes

    

 LADIES

 

F sus      

   

cresc.

E 2

call out through



that the

  

ECC17.0846.01G



 

F sus

 

  

 

  

with love



65



but be - cause

F/A



      

D.S. al Coda

 

   on me

  

   



F sus

61

 

B  2/G

but be - cause

  



  

 

       

   

  

 



F sus

I’ve done,



  

   

of what

77

   

am,







    

  

      



5

   

Not be - cause

         

 

am:

I am Yours.



  

  

B2

57

   E2              



 

look

       I

Who am I,

F sus



 

        

    

E 2





gradual cresc.

73

 





Lord, You

 B 2/G    

me who

gradual cresc.

  

F







69



  





       

and You’ve told

   

call - ing.

    



    

 

I’m

 

    

me when

F/A

      

    

 



  

am Yours.

   

  



hear



  



 

49



Still, You



E 2 F sus         

    

 

    



 E 2

      



ECC17.0846.01G


Help Hulp VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately 14

STYLE : Biblical song ORDER nr : ENGLISH -17.0838.01F NEDERLANDS -17.0838.02F

HULP Words: Marcel Koning & Luca Genta (based on Psalm 121: 1, 2, 4, 5, 8)

E

A song from a special project in which verses straight from the Bible are set to music. Old, familiar words in a new and fresh arrangements so they may touch our hearts in a new way. Listen to the word of God and experience the great truth it contains for all of us. General: I lift up my eyes to the hills- where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. The Lord will watch over your coming and going both now and for evermore.





     

Eén van de liederen uit het bijzondere project “Woorden van Waarde” waarin Bijbelteksten rechtstreeks op muziek zijn gezet. Oude, bekende woorden komen op een nieuwe manier tot leven zonder dat het gekunsteld klinkt. Heel bijzonder om Gods woord op deze manier te mogen beleven. Algemeen: Ik sla de ogen op naar de Bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer houd wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

   

    

sla

      

D

   

Ein Lied aus dem besonderen Projekt, in dem Bibelverse direkt auf Musik gesetzt werden. Alte, wohlbekannte Worte kommen ganz neu zum Leben, ohne dass es gekünstelt klingt. Es ist etwas Besonderes, Gottes Wort auf diese Art und Weise erleben zu dürfen. Allgemein: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit.

 

 

  

 

Bm          

    

A                   

 

    



hulp?

      

  

ber - gen,

G



mijn

  

  

de

 

 

komt



naar

   

 



waar

  



op

   

6

van

  

mijn o - gen

Bm        

B N.C.

    

    

  

1st time all unis.

Ik

     

N

      

Music: Marcel Koning & Luca Genta Arr.: Harry Koning

   

Mijn hulp



  

 

 

F m7

            

G

A

 

 

  

 

© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

         

van

 

 

 

 

de

Heer

 G     

2.

 G    2.

 

 

    

21

    



          

D A              

D

 

 

   

1.



G

 

   maakt heeft.     

1.

 

                   

         

is je

                

die he - mel en aar - de ge -

 

 

       maakt heeft.       

16

            



 

 



 

 

wach - ter!

 



   





    De

   



E9(11)



    

    

29

    

De

  

 

 

      

 

Heer

ko - men,

     

      

G/B

 

    

ECC17.0838.02F

27

 

       

   

houdt de

 

 

  

 

van

  

 

Duration: 3'34 ECC17.0838.02F

 

 

 



rech - ter - hand.

 

De

Heer

 

 

      

     

G/A

E9(11)

 

 



   

wacht

      

 

 

gaan

  

          tot

in

      

4

   

     

en je

       C

 

C

 

 

o - ver je

      

D2

nu

 

  



 

        

E9(11)



 

aan je

 

33

 

 



D2

    

 

   

 

 

scha - duw

           

      



    

is de

           

 

  

      



 

Heer

    

    

Ik

 

      

3

 

    

25

    

        

      

D2



 

 

      

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

11

  

komt

 

 

eeu

  

G

-

 

wig

 

-

        

 

heid.

  

Bm

 

  

  

æ  

  

ECC17.0838.02F


æ     

niet.



    

  

    

 

Bsus



2.

2.

        

        De



  

Bm

 

 

  

je

wach

       



-

  



 

De



He

  

-





 

   

  

 

    

  

 

 

           E2

    

 

ter.

  De

C m7

        

  



 

     

De



He



  

-



 

 

     

re,

  

Heer

     

D

        

 

     

tot in

          

is je

F m(add11)

   

nu

     

  



   

scha - duw E2

  

 

je

scha

 

aan je

      

    

-

 

duw.

  

rech - ter - hand.

 

De

Bsus

       



  



7

Hij



 

houdt



  

de

  

Heer F m(add11)



 

     

        

 

D

 

wig

-

       

 

 

      

      

 

 

 

 

E2

     

 

A

heid.

A

    

 

      

      

 

 

 

  

 

van

  

          

houdt de

 

 

-

 

ko - men,

      

 

80

    

68

 

eeu

en je

    

 

  



     

gaan

E2

      

   

 

  

o - ver je



wacht

 

   

                 

is je

      



wacht

re,

Heer

F m(add11)



wach - ter!

76

    

64



     

72

    

60

 

 

rit.

8

 

ECC17.0838.02F

ECC17.0838.02F

Prayer of praise Lofgezang VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 15

STYLE : Hymn arrangement ORDER nr : ENGLISH -17.0834.01F NEDERLANDS -17.0834.02F

PRAYER OF PRAISE Words: John A. Ray

Music: Susan Naylor Callaway

E

A song filled with worship that radiates a wonderful intimacy and awe. We are longing to meet our God in quietness and peace, and give Him praise. The combination with the precious hymn: “Holy, Holy, Holy”, makes this arrangement very special. General: On wings of peace, our praise rises through the air. As we meet You face to face we give thanksgiving for Your grace. Early in the morning our song shall rise to Thee.

     



With worship and awe  A 2/C

A 2

       

N

Een lied vol aanbidding dat een heerlijke intimiteit en verwondering uitstraalt. We verlangen ernaar om God in alle rust en vrede te ontmoeten en Hem lof en eer te brengen. De combinatie met het bekende “Heilig, Heilig, Heilig” maakt dit arrangement erg mooi en bijzonder. Algemeen: Op vleugels van vrede stijgt ons lofprijzing op. Terwijl we U van aangezicht tot aangezicht ontmoeten zeggen we U dank voor Uw genade. Vroeg in de morgen wordt u mijn zang gewijd.

      

+Vln.

E /A 

       

  

   

    

D

Ein Lied der Anbetung, dass eine wunderbare Intimität und Verwunderung ausstrahlt. Wir wünschen uns, Gott in Ruhe und Frieden zu begegnen und ihm Lob und Ehre darzubringen. Die Kombination mit dem bekannten „Heilig, Heilig, Heilig“macht dieses Arrangement sehr schön und zu etwas Besonderem. Allgemein: Auf Flügeln des Friedens steigt unser Lob hinauf . Während wir dir von Angesicht zu Angesicht begegnen, sagen wir dir Dank für deine Gnade. Früh am Morgen wird dir mein Gesang geweiht.

E /A 

     

 D /A 

 

  

A 2

  

  

   

    

 

D 2



-Vln.

  

The

 

all the joys that we have found,

     

      

 

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

28

    

 

When words fail to ex - press

E 11

        

           

  

bring out melody

4

D /A 

Duration: 3'20 ECC17.0834.01F


            

14 7



   

  

Spir - it

speaks in si

B m7

praise

B m7

+Vln.

be - comes

     

as the

a

Cm7

 

E 11







ho - ly med - i - ta - tion;

                 

And

 

E

B m7

     

        

   

     

     

     

19 11



    

 

    

wings of peace, it ris - es through the

      D

A maj7/C

     



     

B m7

D maj7/A 

E 2/G

 



 

air.



 

  



Prayer of praise,

 

 

 

    2

æ       

34

      

with - in

Fm



Lost

      

36

-

sim

     

A sus/E 

             



Fm/E 



 

 

 

 



     

In our

 

prayer

 

ple,

 

B 7/D

 

  

 

of

praise.

    

praise.

of

   

B m7

E 11



 



 

  



     

sim

 a

 

      

  



 

  

 

 

we



God

Al

-

might -

-

D m

A

     

our

 

 

ho

B

ho - ly,

      

A 2

    

- ty!

  

     6

SA

TB

   



E 11

 



 

 

  

D m

 



of

   

 

 

 

morn

     

 

-

-

-

 

B /D

Fm       



-

-



     

 

 

E



      

44

ly,

E 11

       

E /A 

æ

       

 

      

 

  

Ear

E /G

 

-

     

ly in

rise



 



 

 

 

 

 

B m9

     

   

      

ECC17.0834.01F

29

 

E 11

 





E

D maj7

 

 

Prayer of

E

  



praise,



 

   

    7

 

  A /C





in

a

 a

 

 

      

         

 

qui - et ex - al - ta - tion.

      

in



of praise,

A 2/C

 

   B  

 

     



to

A /B 



Prayer of praise,

D maj7

Gm/B 

 

Prayer

 

 





 

Fm/B 

 

E 11

  

  

 

E

ho - ly med - i - ta - tion;

      

E /B 

                 





praise,

ho - ly med - i - ta - tion;

the

shall

of

            

A 2/C

ECC17.0834.01F

song

Prayer

    

E 11

our

 

      

In

 

3

 

Thee

 

 

      

    

 



D maj7(9)

     

 

ing

 

praise.

A 2

our





  

 



    

we raise



E 11 E 

 



B 7/D



    

  

 

sol - i - tude

 

 

B m7

 

B m9

 

    

In our

 





42

  

raise

ho - ly

si - lent prayer

A /E 

 







A sus/E 



 

ple,

      





-

Fm/E 



A /C

ECC17.0834.01F

Ho - ly, A



    

i - tude

a

A /C

 

   

-

of praise, in



*Tune: NICAEA, John B. Dykes, Words: Reginald Heber

*Ho - ly,

si - lent prayer

A /E 

sol

   

prayer

D 2/A            

     

 

si - lent prayer

ple,

 



Lord

-





46

    

39

    





sim

 

Your won - der,

 

     

     

 

 







 

in

 

Prayer

D maj7

  





 

 

your won - der,

 

Fm

of praise,

 

         

n.b.

Prayer

D maj7

qui - et ex - al - ta - tion.

 



      

n.b.

praise,

E

   

with - in

     

On

Prayer of

     

 

Lost

 

A 2

     

17

E 11

 

      

 





 

ho - ly med - i - ta - tion;

  

prayer.







     

D maj7



as - cend - ing



    

 E 9

 



 

wor - thy sound.

B m7

soft,



on - ly

 

9



 

lence

     

   

-

A /C

      

 

B m7

 

   



E 11

E

  

   

ECC17.0834.01F


      

49

 

 

      

Lost

 

     



     

sim -

A sus/E 

            

   

-

 

Prayer

D m7

            

rit.

 

 

 

-

lent

B m7

 



 

  

  

 

 

prayer

 



E 11

   

we

  

   

 

   

sol - i - tude

Ddim

 

  

 

        

In our

si



        

 

- ple,

   



 

 

A /E 



    

   

rit.



 

52

     



Fm/E 

 

      

   



with - in your won - der,

Fm

55

 

of

   

  

     

     D m(add13)           raise

our

   

Lofgezang, als wij onze stem verheffen. Lofgezang, stil als we beseffen: U bent onze Vader. En we brengen onze dank, eerbiedig, in een lofgezang.

 

  

praise.

Esus

E

  

 

    

 

Lofgezang, als wij onze stem verheffen. Lofgezang, stil als we beseffen: U bent onze Vader. En we brengen onze dank, eerbiedig, in een lofgezang. Heilig, heilig, heilig, Heer, God almachtig! Vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd. Lofgezang, als wij onze stem verheffen. Lofgezang, stil als we beseffen: U bent onze Vader. En we brengen onze dank, eerbiedig, in een lofgezang. Lofgezang.

 



  

 

  

  

           

8

Emaj7

praise.

Heel zacht zing ik mijn lied vol dank tot U gericht. U zult de woorden horen, eens zie ik Uw aangezicht. Verheven Heer, U draagt de Koningskroon. Dan word ik stil en buig ik voor uw troon.



of

A 2

Een woord zegt niet genoeg van de vreugde die ik vond. De Geest verwoordt in stilte en een lied komt uit mijn mond. Het lied stijgt op, een melodie van dank, op vleugels van de wind, een lofgezang.

 

   

Lofgezang

    

 ECC17.0834.01F Ned. Tekst: Trijnie Hilberts © 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Take me down Neem me mee VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 16

STYLE : Gospel/Funky ORDER nr : ENGLISH -17.0825.01F NEDERLANDS -17.0825.02F

TAKE ME DOWN Words: Martin Alfsen

E

A very cool and funky arrangement from Scandinavia, written by Martin Alfsen (Reflex) When we realize that we are sinners and have a longing to have our sins washed away, we may ascend in the water. Let your heart be filled with excitement and gratefulness, and receive a new life. Listen to the incredible interaction between the soloist and the choir. A powerful song that is also great for a musical or theme concert. General: Take me down to the Jordan river, where I’m going to be baptized. I will wade into the water and have my sins washed away.

Music: Martin Alfsen



Funky gospel groove 

                Fm

        E 9

             

5

N

Prachtig funky arrangement uit Scandinavië, van Martin Alfsen (Reflex). Als we beseffen dat we zondaren zijn, mogen we vol enthousiasme en dankbaarheid afdalen in het water en een nieuw leven ontvangen. Let op de geweldige interactie tussen de solist en het koor. Een krachtig lied dat ook heel erg geschikt is als onderdeel van een musical of thema concert. Algemeen: Neem me mee naar de rivier de Jordaan waar ik gedoopt zal worden. Ik zal het water in gaan waar mijn zonden weggewassen zullen worden.

     

      

9

      

Take

D

Dieses Arrangement aus Skandinavien, von Martin Alfsen (Reflex) ist „cool“ und „funky“. Wenn uns klar ist, dass wir Sünder sind, dürfen wir dankbar und begeistert ins Wasser tauchen und neues Leben empfangen. Achte auf die unglaubliche Wechselwirkung zwischen dem Solisten und dem Chor. Ein starkes Lied, das sich auch für ein Musical oder Themakonzert sehr gut eignet. Allgemein: Nimm mich mit zum Jordan, wo ich getauft werde. Ich werde ins Wasser gehen und meine Sünden werden weggewaschen.

       

 

   

     

     

B  m9

        

 

    

  

B  m/G

  



 

           me down to the riv - er          

  

                 Fm

  

         

Take me down

     

 

 C 7(  9)

  

 

 B  m9

  

   

  

 

     

 

there,

   

          

© 2008 MA Productions For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media BV, The Netherlands Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

30

Duration: 4'52 ECC17.0825.01F


      

12



   

 

 

  

 

  

 

    

take me down there

   

       

E 9

 

 

              wa - ter is chill - y and dark             

15

B  m/G

       

       



  er

  

       wade

in - to the wa

E 9

     

   

32

  

-

ter



    

   

   

   

  

            

The

And see my

A  maj7

deep,

riv - er

 

sins be- ing washed a - way

G  maj7

of

 Jor

 

ri

-

-

 

Oo

Oo

B  maj7

       

  

A m7

   

  

-

-

ver



 

5

  

 

I will

 wade

E 9

  

       

B  m/G

  



 

  

    

  

  

  

D m9

  

    riv - er of Jor

-

     dan

    

Where I'm

G9

  





go - ing to be

4

I will

    

     

Neem me mee Neem me mee naar het water, naar het donker, naar de rivier. Neem me mee, neem me mee, ook al is die Jordaan nog zo koud.

Want als ik kom bij dat water en ik ondergedompeld word, wordt mijn schuld helemaal weggespoeld en ben ik witter dan verse sneeuw.

Where I'm

  

   

in - to the wa -

 

wade

  

  

æ 

ECC17.0825.01F

Ned. Tekst: Marry van Berkel © 2008 MA Productions. For Europe, excl. Scandinavia: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

31

  

A m7

The

  

bap - tized

B  maj7

Solo



          

  

  

  

   

  

 

  

 

tized

  

      

dan

       

   

  

Where the

deep, deep

C 7(  9)

         wa - ter is chill - y and dark         

 



    

28



    

 

 

 

take me down

  

ECC17.0825.01F

 



    

     



C 11

  

  

 

bap

 

        

  

G9

       

be

   





    

   

   

    



             to







Deep

39

go - ing



  

   



 

   

down

take me down there

D m9

  

             

 

  

deep



Take me down,

E 9

         



 

    

       to the riv      

me

 

 

Fm

3

      

    

36

     

 

 

there,

B  m9

  

Take

    



Where the

 

  

24



        

     

     

     

   

Take me down

    

21





       

    

 

 

  

C 11

 



take me down

  

     

18

   



     

-



 

Take me down,

    

 



ECC17.0825.01F


I will praise You Heer, ik prijs U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 17

STYLE : Hymn of praise ORDER nr : ENGLISH -17.0832.01E NEDERLANDS -17.0832.02E

I WILL PRAISE YOU Words: Erwin de Vos

you don’t have to be afraid or hesitate to praise and worship God. Even when EseesNo,weif have lost the way or if we have made wrong choices. He knows our heart and we sincerely want to serve Him. This prayer in song breathes that peace and



A/C 

       

warmth that we may experience if we accept God’s love and forgiveness in our lives. General: Serving You is not the easy way. I try to do what You expect from me and serve You without shame. And even though I know I will fail, You are always there to take me home.

    

je hoeft niet bang te zijn of te aarzelen om God te prijzen en te aanbidden, N Nee, ook al zijn we afgedwaald of hebben we verkeerde keuzes gemaakt. Hij kent ons hart en ziet het als we Hem oprecht willen dienen. Dit gezongen gebed ademt die

  

 F m/A     

  

       

16

    

I I

  





    

    

Dadd2

          



try take



    ooh

    

G/B

   

A/C 

   

to Your

do road

  

B/F 

G

 

 

ex - pect er it

 

B 7/F 



3

 

You ask

G/F 

 

G





20

 



G/B



D sus/A

me

D/F 

Esus



 





from may

 

I I'd

Esus

 

   



  

   

22

Em

   

A/C 

Esus2/D Em

    

    

aah



   



D/F 

    

 Em

 

Esus2

de - spair is blessed





 

 

but 'cause

 

G/B

 





   

 

 

Em

 

ECC17.0832.01E





  E m7



 



 

Duration: 4'05 ECC17.0832.01E

 

You're will

there last





 



 

 

 





Em/G



   

A sus

A

 

 







 

       I

will

   

4

32

  

I know Your love

F m/A

G/B

me I'm so grate - ful that You came to and with You I'll nev - er be a - lone

me lead



 

A/C 





   

    



and al - though I hear

  

aah



   

 





 

of

I

F /A 

D/A



 



in my heart

A/C 

 

Some - times I and my life



F /A 

D/A

   

   





  



            

A



 





D sus/A

-

G/A







 



G/B

what You wher - ev

 



 

E m7

way

in my heart fol - low You

 

   

You



is not the eas - y



it I'd

Dadd2

and feel

© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

  

I pray to You

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 

read Your word and keep long de - cid - ed that

         

10

try to fol - low what

  G/A     

G

    

 

   

D/F 



Ooh

18



  Em/B     Bm

  

G/B

serv - ing You

Em/G

   

        

 

so clear

D/F 

            

kennt unser Herz und weiß es, wenn wir ihm aufrichtig dienen wollen. Dieses gesungene Gebet atmet die Wärme und Ruhe aus, die wir erfahren dürfen, wenn wir Gottes Liebe und Vergebung in unser Leben einlassen. Allgemein: Dir zu dienen, ist nicht immer ein einfacher Weg. Ich versuche, deinen Willen zu tun und dir ohne Scham zu dienen. Ich weiß, dass ich Fehler machen werde, aber du bist immer da und wirst mich heim bringen.

all Your words

Em/G

D

du brauchst keine Angst zu haben oder zu zögern, um Gott zu loben und D Nein, ihn anzubeten. Auch wenn wir vom Weg abgekommen sind oder verkehrte Entscheidungen getroffen haben. Er

   

F m/A

   

G/B

6

warmte en rust uit die we mogen ervaren als we Gods liefde en vergeving aanvaarden in ons leven. Algemeen: U dienen is niet altijd de gemakkelijkste weg. Ik probeer te doen wat U van mij vraagt en wil U zonder schaamte dienen. En ook al weet ik dat ik fouten zal maken. U bent er altijd om me thuis te brengen.

13

Music: Leon van Veen

 

2nd time Solo ad libs



praise



D

   



You

 

A/C 

             

ECC17.0832.01E


   

25

   

 



       

G

B/F 

 

 

               

praise Your Ho - ly name

   

G/B



          

28

              I be - long

to You

A/C 



     

and

 

You

I will

be true

     

F m/A





Em

   

  

31

      

   

    





  



Bm



  

 

    





G

           

 

 

A

   

5

  

Heer, ik prijs U

 

         

Ik bid tot U en voel U in mijn hart En ik probeer te doen wat U me vraagt Dienend wil ik zijn Ik houd U dichtbij Maar t' is geen gemakkelijke weg

        

 

Ik lees Uw woord, bewaar dat in mijn hart Probeer te zien wat U van mij verwacht En ik wanhoop niet Omdat u mij ziet Ik ben dankbaar dat U tot mij kwam Heer ik prijs U, U bent groot en goed Heer ik loof u, voor alles wat U doet Ik behoor tot U Here leidt mij nu Ook al raak ik soms bij U vandaan Leer me om Uw liefde te verstaan

      

e - ven though

 

 

     

Em/D

     

 

 

I know I will go

      

Ik volg de weg die u al bent gegaan Probeer te gaan waarheen Uw weg mij leidt En de zon die schijnt Want Uw liefde blijft En met u ben ik niet meer alleen

Em

           

1.

You are al - ways there to take me I know that You won't leave me a -

wrong

 

 

D/F 

Em/G

     

 

                            G/B



serve You with - out shame

          

    

    



 

I will serve

 

D/A



 





home

 

1.

D

 

 

A

    



 

  



æ   

 

ECC17.0832.01E

Ned. Tekst: Erwin de Vos © 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Going deeper De verdieping VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately easy 18

STYLE : Song of praise ORDER nr : ENGLISH -17.0835.01F NEDERLANDS -17.0835.02F

DE VERDIEPING Words: Ebele Wijbenga

Music: Ebele Wijbenga Arr.: Harry Koning



E

The Bible challenges us to make knowing the Father a priority, from heart tot heart. Filled with excitement and deep longing, we may reach out to more of Him in our lives. Turn your eyes on Him and receive the freedom to dance and sing only for Him. General: Digging deeper, reaching higher, Lord I am longing for a more meaningful relationship with You. I want to look beyond my circumstances and focus only on You. We are standing here to honour You with our hearts and our voices.

                E

F m11

     

 

C m7

            

                    

 

Verse optional for children's choir                 

5

N

Die- per gra - ven, ho U bent waard om voor

De Bijbel daagt ons uit om de Vader daadwerkelijk te leren kennen van hart tot hart. Vol verlangen en enthousiasme mogen we ons uitstrekken naar meer van Hem in ons leven. Richt je ogen op God en ontvang de vrijheid om voor hem te dansen en te zingen. Algemeen: Dieper graven, hoger rijken, Heer, ik zoek naar Uw verdieping. Voorbij al mijn omstandigheden richt ik mij op U alleen. Hier staan wij om U te eren met ons hart en onze stem.

       

    

 

E(no3)                    

ger rei - ken, te zin - gen.

E

Die Bibel fordert uns heraus, den Vater wirklich von Herz zu Herz kennenzulernen. Verlangend und leidenschaftlich dürfen wir danach streben, ihn mehr und mehr in unser Leben einzubeziehen. Richte deine Augen auf Gott und empfange die Freiheit, für ihn zu tanzen und zu singen. Allgemein: Tiefer graben, höher reichen; Herr, ich suche nach einer tieferen Beziehung zu dir. Ich will weiter sehen, als nur meine Umstände und mich ganz auf dich richten. Wir sind hier, um dich mit Herz und Stimme zu ehren.

Hier sta ik U be - slist

om van U en zie

   

            



U bent. uw macht.

          

  

                        

te le - ren, het staat er.

                   

  

         

  

om te ho - ren naar uw stem. U bracht licht in on - ze nacht.

 

                           

      

         

© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

33



B

 

ik wil we - ten wie U hebt al - les in

      

                 

9

 

Bsus

  

  

        

 

Duration: 4'37 ECC17.0835.02F


  Choir      

13

Heer, ik U gaf

     

zoek kracht



 

  E(no3)               

naar aan

 

uw on

 

   

U van

    

bent U U wilt

ook Va

    

 

            Bsus

   

    

    

  

35

 

 

wij



F m7(11)

 

om

zit nas

      

    

       

 

 

  

3

e - ren

hart

en

on

-

 

  

   

   

2.

    

  

    

2.

stem.

 

    

   

   

    

kij - ken om

mij heen.

 

5

  

 

    

om

 

     

richt ik

          

    

mij

    

op

U

  

al - leen.

                                                Bsus

 

 

  

    

  

          

       

troon

               

Heer,

als

wij zin - gen,

     

  

    

    

    

    

pro - cla - me - ren

wie

     

U bent.

                                              A2

 

I will dance and celebrate You, I'm leaving all the world behind Above all of my circumstances, Jesus you are my life-line Be enthroned upon our praises, we proclaim that You are King Here we are to give You glory, Lord we give you ev'rything You are worthy of our praises, You have power, you have might You give strength when we are weakest, You deliver us from pain You decide and it's created; You bring light into our night You can heal the deepest wounds and be our Father ev'ryday

  

  

 

ECC17.0835.02F

Eng. Tekst: Belinda van de Loo © 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

34

 

Voor-

      

    

Going deeper, reaching higher, Lord I want to know You more Here I am, with a heart wide open, listening to hear Your voice I am longing to go deeper, closer to your heart, I come Lord, I choose to kneel before You, bowing at Your feet of love

æ

   

heen.

  

om - stan-

mij

 

                       

om - stan - dig - he - den

    

    

kij - ken

    

A2

              

    

mijn

  

wil niet

ik

    

Ik

mijn

  

       

zin - gen.

    

    

Going deeper

 

    

Voor - bij al

Hand claps

     

 

    

4



       

 

 



 

Ik wil dan - sen,

E(no3)

F m7(11)

E

    

  

            

al

  

   

   

    



bij

     

   

ze

wil

ECC17.0835.02F

              

met ons

    

     

           

  

     

Bouw uw

  

31

E(no3)

wil niet

 

               

     

  

  

 

 

 

 

te

  

B

  

mij. zijn.

     

    

wil zin - gen. Ik

   

 

     

    

E(no3)

      

voe - ten won - den.

uw ste

  

-

  

27

 

                             

     

 

    

1.

43

aan diep

 

     

Bsus E    B                                        

 

1.

tend de

       

ik

    

E                         

 

   

U

    

       

voor der

-

 

       

Ik wil dan - sen,

         

    

    

Refrain

       

 

A2

    

-

    

       

       

    

     

39

    

Hier staan

    

      

tast - baar on - ze

     

  

F m7

 

    

19

  

             

Bij U U ge

  

  

23

dicht - bij - de ons

Ik wil heel U be - vrijd

    

       

zijn. pijn.

     

 

-

     

 

    

  

ver - die - ping. ze zwak - te,

  

 



  

16

    

    

    

  

ECC17.0835.02F


Hymn of grateful praise Tot glorie van Uw naam VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir Moderately easy 19

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0826.01F NEDERLANDS -17.0826.02F

HYMN OF GRATEFUL PRAISE Words: Folliott S. Pierpoint

Take a moment to ponder the greatness of our God. Realize how many reasons Eanything we have to praise Him. His love for us is so incredible, that we cannot do else but praise and honour Him with a thankful heart. A quiet moment to

   

        +Vc.

Dm7

Cmaj7/E



from

our

birth

F

G9/F

C9/E

   

13

o

Dm7

     

For

the won - der of each

        A

 

      A/C 

        

   

+Vc.



     



ver

and

G9

Cmaj7

Fmaj7(9)

a

  

  

lies:

Bm7(  5)

Dm9

E7

        

  

 

   

night,

Hill

    

E7/D

C m



  

and vale, and tree and



            E

  



  

   C m/E

       

  

 2

-

the beau

 

 

- ty

of

F m7(  5)

  

Bm

of

    

Bm7

Fm9(13)

 

  

the skies,

For Cmaj7/E

 

   

        

Thee

     

Dmaj7

    

     



we

  

E/D

 

 

flow’r,

F m





light:

  

 

  

28 F m/E

          

  

the joy

Cmaj7(9)

  

ECC17.0826.01F

35

  

moving ahead

 



  

 

 

  

 

 

Bm7

    

  Dm7      



hu

F9(13)



 

 

 

 

 

of

D/F 

E/G 

 

 

 

 

   

-

   

C/E

 





praise.

A/G 

   

  

A

   

   

  

Fmaj7

 



  



to

         

ful

E

 

    F

 

G7sus

G7

poco rit.

                   

  

man love,



  

Broth - er, sis - ter,

 

Fm(add13)

Cmaj7(9)

     

  

 

 

    A/C   

 

A

 

-

Esus

  

 



 

 

 

Cmaj7

   of all,   

Lord

E/G 

this our hymn of grate

C m7

A/E

moving ahead

   

 

raise

     

For

           

 

 

Esus

Dm7

Duration: 4'12 ECC17.0826.01F

   

 

  

the love which

  



B 9

             

Bm/D

  

-Vc.

 

and moon and stars of

      

     



the earth,

F9(13)

ry

  

F m        

   

  

a tempo

25

16

the glo

   

     

        

Cmaj7(9,13)

poco rit.

  

Sun



     

19



the day and of the

 

   



of

F m/C 

For

F9(13)

22



D

Am/G

© 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Am

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

us

hour

a tempo

G11

Dm7(  5)/C

   

Fm(maj7)/C

                        

Cmaj7(9,13)

round

                                         

      

For

-

              

      



-

  

 

D

    

Fmaj7

7



                                             

Nimm einen Augenblick die Zeit, um Gottes Größe auf dich einwirken zu lassen. Werde dir darüber klar, wie viele Gründe es gibt, ihn zu loben. Seine Liebe zu uns ist so enorm groß, dass wir gar nicht anders können, als ihn dankbar zu ehren und zu loben. Ein zurückhaltender, meditativer Augenblick in dem wir für ihn Platz machen wollen, so dass er seine Augen auf uns richten kann. Allgemein: Wir singen dieses Lied mit dankbarem Herzen; wegen der Schönheit der Erde, der Bäume, der Blumen, der Sonne, des Mondes und der strahlenden Sterne und für die Menschen um uns herum, die Kirche und für dich, dem größten Geschenk von allen.

Am/C

moment, waarin we God de ruimte willen geven om onze ogen op Hem te richten. Algemeen: We zingen dit gezang met een hart vol dankbaarheid. Vanwege de schoonheid van de aarde, de bomen de bloemen, de zon, de maan en de stralende sterren. Voor de mensen om ons heen, de kerk en voor Uzelf, het grootste geschenk aan ons gegeven.

 

C7

een moment de tijd om Gods grootheid op je in te laten werken. Realiseer je N Neem hoeveel redenen er zijn om Hem te prijzen. Zijn liefde voor ons is zo enorm groot dat we niet anders kunnen dan Hem dankbaar lof en eer geven. Een ingetogen, meditatief

   

  

4

 



Moderately slow, with freedom 

C

ponder His love for us, to help us turn our eyes upon Him| General: We sing our hymn of grateful praise:. For the beauty of the earth, the trees and the flowers, the sun, the moon, and the stars of light. For the people around us, the church and for yourself; the best gift of all.

10

Music: Mark Hayes

3

 

  

  



par - ent, child, F9(13)



 



B 9(11)

 

 

   

æ    

ECC17.0826.01F


æ    

49



Dm

    

52

      ear

 

  

 

 

 

 

   

the mys

          

     

Lord

    



har

C7

 

 

 

 

mo

 

-

ny

 

Thee

 

   

 

 

 

F m

       

   

  



Bm7

  

 

 

 

 

  

F m

C m/E



 

 

 

 

 

 

 

Bm7

 





D6



    

 

 

 

 

-

 

 

E7sus

 

       

  

 

 

 

  

 

rit.

E7sus







 

 





F m/E

 

  

E

E7/D



  

   



C m

  

 

     

   

  



Bm7

     

           7

C m/B

 



 

 





heav’n:

 

Esus

E7

   

 

     

        

Dat uw goedheid wordt gezien, telkens door ons opgemerkt, dat U met ons bent begaan en hoe wonderlijk U werkt. U wilt onze Vader zijn, die ons licht en liefde schenkt. U bent groot en machtig, Heer, meer dan ooit een mens bedenkt. Refrein: Heer, tot glorie van Uw naam heffen wij dit loflied aan, heffen wij dit loflied aan.

A

   

 

ECC17.0826.01F Ned. Tekst: Jan Visser © 2006 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

36



           

     



that great, great love of

 

 

D

Amaj7



For

on earth, and joy in

Peace

Voor de vrienden onderweg, die als broeders met ons gaan. Voor de vrede in ons hart, als wij samen voor U staan, Samen uw gemeente zijn, als wij zingen tot uw eer, met een psalm, met een gezang is ons lied een loflied, Heer. Refrein: Heer, tot glorie van Uw naam heffen wij dit loflied aan. (ons lofgezang...)

 

  

F m

E2

  

A/C 

D





Heer, tot glorie van uw naam heffen wij dit loflied aan.



Em11

 



               

 

Bm/A

 

Voor de schoonheid van ons land, voor de bomen in de wind, Voor de kleuren overal, telkens als de dag begint. Voor het wonder van de tijd, voor de zon die naar ons lacht. Voor het lichten van de maan, voor de stilte van de nacht.

- ful

Gmaj7(9)

F m2

 

 

    

D2

  

- ful

E7

   

A7

 

-



Thine,



     

  

 

giv’n;



Tot glorie van Uw naam

  

-



     

Fmaj7

D/F 

Bm7

8

 

Esus

Dmaj7

 

  

64



 

 

grate -

rit.

 

to

Cmaj7

     

our race so free - ly

     

 

 

C m7

 

Bm

  





of

           -Vc.



   

           



A/C 

 

 

hymn

 

     



     

   

A



A/G 

  

E7

     

Thy -self, best Gift Di - vine!

  

sight:

To

  

this our hymn of grate -

A/C 

 

 

 

    



G7/D

and

    

  

 

   

61

ECC17.0826.01F

our

Dm7



E/G 

+Vc.

 

 

  

praise.

A



this

F m/E

 

E7/D

 

For

          

Fm11/C

sense

  

and sight:

Bm7(  5)

 



link - ing

Cmaj7(9)/E

A2/C 

 

 

raise





6

 

we

Dmaj7







praise,

C9/E





  

         

  



sound

 

 

 

 



sound

C/G



Fm/A 

 



 

G9/F

 

to

    

  

 



C

    

Dm/A

  

of

 

C9/D

de - light,

Dm11/F

    

-

73

 

 

C/G



Fmaj7



     

A2

 



 

mind’s



tic

A/C 

     



C





   of all,   

    



 

 

-

 

and

    

    

 

                      

67

70

  

C9/D

 

2 C7( 4 )

C/E

 

 

C



the heart

C

  

F/G

    

 

  

  

F

for

Fm11/C

  

For

F2

  

Fm/A 

 

 

    

Dm/A

C/E

and eye,

Dm11/F

C11/E

58



the joy

         rit. cresc.  a tempo                      

Dm2

 

     

    

a tempo

For

                              

  

55

   



   

praise.

rit.

cresc.

ECC17.0826.01F


Loved before the dawn of time Altijd al door God bemind VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 20

STYLE : Song of worship ORDER nr : ENGLISH -17.0837.01D NEDERLANDS -17.0837.02D

LOVED BEFORE THE DAWN OF TIME (Salvation's Song) Words: Stuart Townend & Andrew Small

E

I am free! My sins are forgiven. When I realize what Christ has done for me, I have no choice but to praise Him. May we, as choirs, lead many more people in singing their salvation song to God. So that our songs of praise may resound until eternity. General: When I am stained with guild and shame, He is there to forgive me. I am His and He is mine. So with every breath that I am given, I will sing salvation’s song, giving praise to Christ alone.

      

   

9

D

He stand He

  



 

15



G  m/E 



 

 

 

cher - ished for e - ter Strong - er than I was Poured on my un - wor

B/D 





2, 3.

fore. soul.



 

So with

ev



  

ni - ty. be thy

-

 

-

F

 

    

 

 



  

B/D 

    

B

         





F

B 2, 3.





 

 

 



  

  

sing

  B/F     

 



           

 

 





'ry

 

  

 

F /E

 

  

 

 

 

 

 

  

 3

I

F 7

 

  



am

 









giv - en

Emaj7



 

will





 

   

and I'll

 

 

F

 

       



 

  



B/F 

Emaj7

of



 

cre - a - tion giv - ing



Emaj7

 

 

2.

     

 

 

lone.

F sus

F

2.



     

to     

B/F 

     

 

 

 

ECC17.0837.01D

37



 

27

 

 

  

 

     

 

F /E



B/D 

the

 

  

             



join



  



  

G  m/E 



  

I Gives All

E/G 

 

 

 

  



the Lamb



Sing - ing







  

  



up - on

 

Amaj7/B

 

 





 

 



1st time all unis 2nd time all div.

    

   

B/D 

  





 

 

 

  

 

 

 

G  m/F 

4



    

 



Dal Segno



A m7 (  4)

D 7



      



 



 

 







pow - er

E/G 

 

 

 

 

  



  

  

  

   

Hal - le - lu - jah,

  



  

 

 



1.

1.

B/F 



 



Duration: 4'06 ECC17.0837.01D

wis - dom,

 

Emaj7





 







a - lone.



  

the throne.

  

Emaj7



B7

 

hon - our,

 



 



glo - ry,

  

to Christ

B/F 

 

  

     

praise

   

   

  

G m

 

am His and me strength to the bles - sings



time, sin, curse.

Em6





hid - den in my Sa - viour: Heal me and for - give me; Sa - tis - fied through suf - f'ring;

             

 

I



  

 

G  m/F 

21



  



 



B/D 

 

F  7sus

 



breath that

 

sal - va - tion's song;

 





© 2008 Thankyou Music For the Benelux and Scandinavia: Unisong Music Publishers bv, Hilversum, Holland.





 



dawn of guilt and Sa - tan's

the with of

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



1.

 

be - fore I'm stained the chains

  

 

cho - rus

  

Loved When All

 

   



1.

F sus

E



-



 

18

 

Em6

 

1st time women unis 2nd & 3rd time all div.

 

cho - sen by my Ma - ker, He is there to lift me, Lif - ted through His of - f'ring,

24

 

  

 

  

is mine, a - gain, de - serves



 

        

Ich bin frei! Meine Sünden sind vergeben! Wenn ich begreife, was Christus für mich getan hat, muss ich ihn einfach loben. Lasst unser Streben dies sein, dass wir, als Chöre, noch viele Menschen beim Singen zur Ehre Gottes leiten dürfen und unsere Loblieder bis in Ewigkeit klingen werden. Allgemein: Wenn ich durch Schuld und Scham beschmutzt bin, ist er da, um mir zu vergeben. Ich bin sein und er ist mein. Darum werde ich mit jedem Atemzug, der mir gegeben ist, das Lied der Erlösung singen und Christus ehren.

  



G m G m   Gm                         

N

     



Steadily 

     

Ik ben vrij! Mijn zonden zijn vergeven! Als ik me realiseer van Christus voor mij heeft gedaan dan moet ik Hem wel prijzen. Laat ons verlangen zijn dat wij, als koren, nog vele mensen mogen leiden in het zingen voor God en ons loflied tot in eeuwigheid mag klinken. Algemeen: Als ik vuil ben van schuld en schaamte is Hij daar om me te vergeven. Ik ben van Hem, en Hij is van mij. Dus met elke adem die me gegeven wordt zal ik het lied van verlossing zingen en Christus alle eer geven.

12

Music: Stuart Townend & Andrew Small Arr.: Sjoek Nutma

   

C m7

 



 

B/D 

  

  

 

ECC17.0837.01D


     



30

 

I I

will will

  

 

     





 

 

        

 

breath that

B/D 

 

I

 





F

 



 

the

F

F /E

  

 

 

 

  

 



    

F /E

sing

    

   



B/F 

Emaj7

    

 

       

 

  

B/D 

 

  

  

of

  

 

 

 

 

 

  

 

cre - a - tion giv - ing



Emaj7

 

   5

2.

-

F

  



 

 

  



F 7

 

  

Liep ik vast in angst en pijn Hij vocht voor mijn leven, heeft mijn schuld vergeven, Schoongemaakt van elke smet, ben ik van de dood gered. Refrein: En zolang ik adem en zal leven, geef ik Hem de hoogste eer, En met heel de schepping zal ik juichen: Hij alleen is eeuwig Heer!

 

 

Zie het lijden aan het kruis, Jezus heeft zijn leven voor mij prijs gegeven, nu ben ik verlost en vrij, omdat Hij daar stierf voor mij.

    

  

to Christ

 

Altijd al door God bemind, door Hem uitverkoren, eer ik was geboren. Hij wist af van mijn bestaan en de weg die ik zou gaan.

and I'll

     

praise

B/F 

 

F  7sus

 





'ry

 

   

 

Altijd al door God bemind



F /E

sal - va - tion's song;



cho - rus

 



     will

2.

    

  

I

   









join



Sing - ing



1.



1.

 

am giv - en,

  

      



  

36

 

C /E 

 

   

Him high. with ev -

 

 

Emaj7

33

lift sing



        



 

En zolang ik adem en zal leven, geef ik Hem de hoogste eer, En met heel de schepping zal ik juichen: Hij alleen is eeuwig Heer! Alle eer en glorie, macht en wijsheid aan het Lam op de troon Halleluja, Ik verhoog zijn naam. Alle eer en glorie, macht en wijsheid, aan het Lam op de troon, Halleluja, prijst de Heer zolang ik adem en zal leven, geef ik Hem de hoogste eer! En met heel de schepping zal ik juichen: Hij alleen is eeuwig Heer.

 

a-

Al wat schittert zal vergaan, Jezus' naam zal stralen, eeuwig roem behalen, Ja, zolang ik adem en leef, zing ik mijn verlossingslied.

æ

  

 

ECC17.0837.01D

Ned. Tekst: Jan Visser © 2007 Thankyou Music For the Benelux: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Creator God O schepper, God VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 21

STYLE : Rock ORDER nr : ENGLISH -17.0823.01F NEDERLANDS -17.0823.02F

CREATOR GOD Words: Eugene P. Kim



Subdued 

E

Take a moment to be still within your heart and focus totally on God. He loves you and wants to fill your heart with His peace, His love, and His mercy. When you start to realize that there is nothing else you can do than to bow down before Him in awe. A compelling song because of the great drumbeat that builds nicely to a majestic ending. General: Author of everything, reveal Yourself to me. Now come and live in me. We stand in awe of Who You are: Creator God. We bow our hearts before You now, Lord most High.

   C

N

              

5

  

  

  

              

   

Auth - or

of

     

C

    

              

 

F/C

    

Neem een moment de tijd om stil te worden van binnen en je geheel op God te richten. Hij houd van je, wil je hart vullen met zijn vrede, Zijn liefde en Zijn genade. Als je je dat realiseert kun je niet anders dan je vol ontzag voor Hem neerbuigen. Een lied met een heerlijke drive door de stuwende drums en een goede opbouw. Algemeen: Schepper van alles wat leeft, openbaar uzelf aan mij. Kom in mijn hart. We zijn vol ontzag om wie U bent, Schepper en God. We buigen ons neer en geven ons hart, Allerhoogste Heer.

Music: Eugene P. Kim Arr.: Dave Williamson

 

  

ev - 'ry - thing

    

 

 

D

Nimm dir die Zeit, um still zu werden und dich innerlich ganz auf Gott zu richten. Er liebt dich. Er will dein Herz mit seinem Frieden, seiner Liebe und Gnade füllen. Wenn dir das klar wird, kannst du nicht anders, als dich in Ehrfurcht vor ihm zu beugen. Ein Lied mit einem herrlichen Drive, dank sei der treibenden Drums und dem guten Aufbau. Allgemein: Schöpfer allen Lebens, offenbare dich mir. Komm in mein Herz. Wir sind von Ehrfurcht erfüllt um wer du bist; Gott, der Schöpfer. Unsere Herzen beugen sich vor dir, Allerhöchster.

   G7/C

 

   

re - veal

    

your - self

      

to

    

   

and ev - 'ry

      

 

                   

F/C

  

me.

 

                

 

mys - ter - y,

    

 

 

C

 

               

© 2005 Eugene P. Kim / Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia & GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

38

    

         

 9

              

Duration: 4'34 ECC17.0823.01F


13





You calmed

harm.

the

 

sea,

  

and carved

now, come

  

       

and

live

in

a

-

-

29

 



  

 

  

stand

in

G/C

  

awe,

 

F/C

 

 

2nd time gradually building

 C    



F/C

 



                

C

 

37





 





wor - ship - ping

 

at

  

   

G

 

 

     

41







    

45

    

 

pow - er



and

   

     

We stand

 

       

in

   

maj

-



 

awe

  

G

-

   

F

  

-

 

     



-

feet,

 

-

 



es -

-

F

  

   

of who

you

    

  

are,

 

    5

- ty.

 

  

   



Cre - a - tor

  

   

F

       

-

 

    

 

  

    

    

 

 



  



of

  

   

   

-

-

-



-



 

G

4

  

 

F

  

 

earth;

     

 

- verse,

 

the

-

   

 

all

 

ni -

F

    

F/C 1.

     

    

  

   C

   

 

C

   

 

 

Wij aanbidden U O Schepper, God

 

     

       

  

C

   

æ

               

ECC17.0823.01F

Ned. Tekst: Ria van Buuren-van den Berg © 2005 Eugene P. Kim / Belden Street Music Publishing. For the Benelux, Scandinavia & GSA: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

39

 

     

ECC17.0823.01F

  

God.

     

In eerbied staan wij hier voor U O Schepper, God Heffen ons hart hoog op naar U Hoogste Heer

 

 



Heer die de wereld schiep En ons tot leven riep Wij geven U de eer Machtige God en Heer

C





                

    



U stild' een woeste storm gaf grote canyons vorm ziet U naar mij ook om

 

 

G

 

 

-

U die een plan bedacht En het tot leven bracht Ik prijs uw grote macht

 

 





 C       

 

C

O Schepper, God

C

 

u



Sov - 'reign



   

     

Cre -

 

 

your

G

   

 

 

 

 

 



ECC17.0823.01F

the

       

               

3

 

of

1.

 

 



2.

God.

 

 

C    

        

  

2nd time gradually building

tor

F/C

Lord

33 21

-

2.







C

  

 



So we

  

  

               

   

  

       

-

  

       

me.

    

  

 

 

    

G/C

  

    

 

 

 

  

25

can - yons deep;

  

F/C

 

G7/C

the

 

    

  

        

    

  





 

rag - ing

  

 

17

    

  


Let’s Praise Him

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Duet Vocal & organ Adult Choir Moderately easy 22

STYLE : Choral ORDER nr : ENGLISH -17.0841.01F

LET'S PRAISE HIM Words: Martin Zonnenberg

E

A powerful call to worship God with a joyful heart. Join in the song of praise that all creation sings to honour our God. The soloists take the initiative and we are invited to follow along, after which it all comes together in the beautiful and exuberant choral. General: Let’s praise Him. All creation, praise the Lord. Rejoice in His word, ye angels of light; ye heavens adore Him and worship before Him arrayed in brightness.



N

Een krachtige oproep om God vol blijdschap te prijzen. Sluit je aan bij het loflied dat heel de schepping zingt. De solisten nemen het voortouw en wij worden uitgenodigd om te volgen waarna het geheel uitmond in een prachtig en opgetogen koraal. Algemeen: Laten we Hem prijzen. Heel de schepping: prijs de Heer. Engelen van het licht: verheug je in Zijn Woord. Laat de hemel Hem aanbidden omgeven door stralend licht.

    

     

E N.C.     

         

 

   

6

Ein krafvoller Aufruf, um Gott freudig zu preisen. Schließ dich dem Loblied an, das die ganze Schöpfung singt. Die Solisten gehen darin voran und wir sind eingeladen, zu folgen wodurch das Ganze in einen prächtigen Choral ausmüdet. Allgemein: Wir wollen ihn preisen. Die ganze Schöpfung: Lobe den Herrn. Engel des Lichtes: erfreuet euch in seinem Wort. Der Himmel soll ihn anbeten, umgeben von einem strahlenden Licht.

   





E

A



 

 

   

praise

A/C 



A/E

 

 

Lord.

E7   

A

 

Him,

let's

E

E7

A

E N.C.

A

 

 

 



  





Praise Him, all

            

Lord.

  

18



A

   



a - tion,

23

 

E7

A

 

 

 

   

praise

C m/G 

 

 



  

 

    the

G/B

 

ye



       

A

E

the

Lord.

Lord.

F m/C 

the

Lord.

A



E

 

praise ye

C m/E



 

 

E7/G 

praise

E7/G 





o

             Bm

o

   

  

E

 

cre - a - tion,

A/C 



A

  

 O

 



O

praise



F m

C







A

ye the

 

 

        

 

F m/C 

 

Him, all

 

the

Lord,

C 7

F m

Lord,



E

Praise

  



3

          

  



 

C

praise

 

o

   

28

  

Lord.

 

cre -

A





E

 

A/C 



A

 

Let's praise Him, let's

 

praise

 

E

 

praise

o

 

 

Bm7

 o

praise

 

 

 

the

Bm

ECC17.0841.01E

40

 

 

C



 

o

  

praise

 

the

 E7   

the

 

 

Lord.



C

  

Praise

   

Him, all

D





C  N.C.

C

  

        

Lord,

  o

F m/C 

       

cre -





Lord,

          

the



Him, all



cre -

o

the

praise

4

C 7

O

Praise

C

 



  

praise

 

the

Duration: 2'29 ECC17.0841.01E

F m/A

 

 

praise

Lord.





F m/C 

 

D6

 

A N.C.





O

A

F m

Lord.

Lord.

C 7

the

 E7   



praise Him, let's

  

  

   

  

F m/A

Lord,

praise

   

praise

A



E7



            

   the  

39

a - tion,

    

ye the

      

a - tion,

  



A/C     

          



   



  

o

A

 

O

34

       

C     



E7



© 2008 Small Stone Media BV t/a Living Water Music, Dordrecht, Holland.

     



Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

12

praise

E N.C.

 

Let's

Choir



D6

Baritone Solo

  

 

Bm/D

Soprano Solo

 

the

 

 

A

praise Him, let's

A

  

Choir/Organ

D

Music: Martin Zonnenberg

F m

          



praise

  

the

       

ECC17.0841.01E


   

44

   

Lord.

C      

       

50

E

   

 

  

 

56

A

 

  

    

 



   

A/C 

  

ye





Bm/D

the

  

 



praise





 

A N.C.

D

E7/G 

 

ye



 



E

Lord,



cre

-

the

Lord.

A/C 



praise



 

Him



5

 



a - tion, o

   

 

D









E

A/C 



praise

A

A

rit.



 

 

rit.

Praise Him, all



Dm6

praise Him, let's

       

   

A

 

C m/G 

   

 





E

praise Him, let's

A

F m

  

Let's

praise



A

cre - a - tion, o

C C 7         

63

E N.C.



Him, all

 

E7



 

A

in









height;

 

 

    

A

F m/A

 

 



re -

ZING MET JE HART!

 

Lord.

Praise

C catalogus C E e d n a v ie it d e Speciale stalige liederen d n a rl e d e N 0 0 1 t e m







Lord.

E7    

E7

the

 

 



the

E7

Bm7

Bm



 

the



A

 

E

   

praise

 E7  

European Choral Club presenteert

Choral setting: C.H.H. Parry

  

 



A

F m( 6)



 

joice

E/G 



E N.C.

O

æ  

in

His

 

Download deze special vandaag nog van uw clubsite www.europeanchoralclub.com

ECC17.0841.01E

Lord, You are faithful Groot is Uw trouw VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB/Solo Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 23

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0836.01F NEDERLANDS -17.0836.02F

GROOT IS UW TROUW Words: Remco Hakkert

E

God is a Great and Mighty God. He is the Maker of everything that lives. But He is also a God Who came so close to us through His Son, Jesus Christ. Come and be filled with wonder, because of His love and faithfulness. May our hearts flow over with gratefulness and great awe. General: Your creation is so beautiful and perfect. You never let go of the works of your faithfulness. I am saved through Jesus Christ, Your Son, so I may praise You. Great is Your faithfulness. You fill our lives and You will never let us go.

Music: Remco Hakkert



Met ontzag en dankbaarheid! 

C2(no3)         

     

C2(no3)/F

    B

  

5

N

Themalied van de Nederland Zingt-dag. God is een groot God, de Maker van alles wat leeft. Maar Hij is ook een God die door de Here Jezus heel erg dicht bij ons kwam. Kom en verwonder je over Zijn liefde en Zijn trouw. Mogen onze harten overstromen van grote dankbaarheid en diep ontzag. Algemeen: Uw schepping is zo mooi en volmaakt. Nooit laat U los, Heer, het werk van Uw trouw. Door Uw Zoon Jezus, redde U mij zodat ik U prijzen mag. Groot is Uw trouw, Heer, U vult ons bestaan en laat ons nooit gaan.

 

F2/A

D

  

  

2. Is - ra - ëls 3. Ook heel per

   



     

Gsus

 

-

aar - de, Ko - ning, soon - lijk,

-

Ko - ning, soon - lijk,

        C2(no3)



1. He - mel en 2. Is - ra - ëls 3. Ook heel per

Gott ist ein großer und mächtiger Gott. Der Schöpfer allen Lebens. Er ist aber auch ein Gott, der durch Jesus ganz nah zu uns kam. Komm und erstaune dich über seine Liebe und Treue. Mögen unsere Herzen vor Dankbarkeit und Ehrfurcht überströmen. Allgemein: Deine Schöpfung ist so schön und perfekt. Du lässt das Werk deiner Treue niemals fahren, Herr. Du hast mich durch deinen Sohn Jesus gerettet, so dass ich dich loben darf. Deine Treue ist groß, Herr. Du erfüllst unser Sein und lässt uns niemals los.

F/A

 

lucht, U ook

U ook B



    



G

 

zee koos heel

koos heel

en Uw dicht

Uw dicht

           

F2

     

C2(no3)/F





  9

     

C2(no3)



land. volk. - bij

 

volk. - bij

Red - de toont U

F2/A

B





uit het Uw

het Uw

           

© 2008 Unisong Music Publishers BV t/a Shadach Music, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

41

Al - les Red - de toont U

Duration: 5'00 ECC17.0836.02F


14

 



lief - de ge - maakt. uit de woe - stijn. trouw el - ke dag.

  

uit trouw

de woe el - ke

-

       F2/A







Elk Schonk Door

stijn. dag.

Gsus

le - vend het ge Uw Zoon





Schonk Door

 G

          

schep - sel na - de, Je - zus,

-



het Uw

ge Zoon





 





G

     





F2

     





na - de, Je - zus,

-

C2(no3)



24





     

29 19

 

  



is door kwam in red - de

kwam in red - de

B

Uw een U

hand, wolk. mij,





een U

wolk. mij,

      

 



zo prach - tig Liet het u zo - dat ik



Liet het zo - dat

u ik

 



-

mooi, zo vol niek voor U U prij - zen

-



niek U

-







B

F2/A





 



Hoor

maakt. zijn. mag.

 

 

voor U prij - zen

           

F2/A

 

Hoor

zijn. mag.



     

Gsus



3

  

on

Dm7(9,11) Dm7

  

  

    

U

los

Heer,











Nooit laat

  

 

U

Dm7(9,11)Dm7



on

Nooit laat

  

-

ze

lof - zang

-







ze

  

lof - zang



los

Heer,

   het

   het

 

C2/E



voor

D/F 

     

 

Uw

trouw.









werk van

  

 

 

Fmaj7(9)

      

voor

werk van

Uw

  



 

U.



F6/G

G

G/F

 





 

 

4

ECC17.0836.02F

Lord, You are faithful

34

 

Heer,

 



trouw,

trouw,

 

G/A

  

39

Heer,

 

U

 

 

U

 

Am

vult

ons

be







vult

ons

Fmaj7(9)

 

  

 

  



recht.

Gsus

G

recht.

  

             





be

-

staan,

-



staan,

Gsus

  

 

   G



Groot

is

Uw



is



Uw

Groot

  

Em7

 





  

5





Va - der

vol



Va - der

Em7

 



  

 





 

 

Am

trouw, Heer,

trouw, Heer,

G/A

 

 





 

Am

lief - de

 

G/A

Land, sea and sky, Lord, heaven and earth, ev'rything's made by Your hand. All living creatures, filled with Your love, We know Your care knows no end.

en

Lord of all ages, Israel's King, You saved Your people from fear. Merciful Father, Almighty God, You promised them to be near.



en

Never let go, Lord, be faithful and true. We praise You; King of all kings.

 

 

Lord, You are faithful; we lift high Your name. Open our eyes, make us see; Lord, You are faithful and always the same. Melt us like gold, Lord; purify us, For all eternity. Always around us, never asleep, faithful to us ev'ry day. Jesus, our Savior, new life through Him, fills us with love, leads the way.

U

laat

  

laat

U

vol

lief - de

 

nooit



nooit

ons

Fmaj7(9)

 

ons

Never let go, Lord, be faithful and true. We praise You; King of all kings.



Lord, You are faithful; we lift high Your name. Open our eyes, make us see; Lord, You are faithful and always the same. Melt us like gold, Lord; purify us, For all eternity.

    

  

æ

ECC17.0836.02F

Tekst & Muziek: Remco Hakkert © 2008 Unisong Music Publishers t/a Shadach Music

42

trouw.

Gsus

G

      

U.



Groot

is

Uw







Groot

is

Em7

 



  

Uw

 

ECC17.0836.02F


Mountain mover Mijn God kan een berg verzetten VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 24

STYLE : Soulful shuffle ORDER nr : ENGLISH -17.0824.01G NEDERLANDS -17.0824.02G

MOUNTAIN MOVER Words: Jim Brady, Tony Wood & Barry Weeks

Music: Jim Brady, Tony Wood & Barry Weeks Arr.: Cliff Duren

E

This is an exciting, fresh and soulful choral arrangement. The song breathes “trust in God” in every measure. There is no doubt: God will move the mountains that appear on our way. Also notice the superb bridge. Again and again new elements are added and mix together to a delightful musical celebration. What a joy to listen to. What great fun to sing! General: Do you have a problem in your pathway? Trust in God, have faith. He can turn any hopeless situation around. God will make a way, because He is a Mover of Mountains.

                 (drum

5

D

Welch ein aufregendes, frisches und soulful Arrangement. Dieses Lied strahlt in jedem Takt totales Vertrauen aus. Nämlich, dass Gott die Berge, die uns im Weg stehen, versetzten wird. Achte auch auf das prächtige Zwischenstück. Partie nach Partie werden neue Elemente hinzugefügt, die sich dann zu einem musikalischen Fest vermengen. Herrlich, um zu lauschen. Wunderbar, um selbst zu singen. Allgemein: Triffst du Probleme auf deinem Weg? Vertrau auf Gott, glaube. Er kann jede hoffnungslose Situation kehren. Gott wird einen Weg für dich bahnen, denn er kann Berge versetzen.

 

 

  Am

prov - en

we

 

 

 

     Take a hope - less sit - u - a - tion,         

Am

   

 

   

N.C.



 

 



F maj7

     

N.C.

 





       



   

   

 

can’t hold back, I’ve got - ta shout!



    

 

   

all a - round.

        

My God,

  

E7

 

3

my God,

      

  

 

  

N.C.

Bm/A

 

   



   

  

 

  

16

  

 

mov - er!

    

   

     

    

my God

 

  

       

         

 

    

 

   

 

  

 

  



 

 

F maj7

 



  

Duration: 5'07 ECC17.0824.01G

 

path - way;

 

   I

 

Bm/A

   

  



N.C.

E7( 9)

D m7

  

Feel

 A m9

is a moun - tain

       

feel I’m fro - zen here.



Am

   

 

20

    

           

 N.C.

 

I(’ve) got a prob - lem in my

                 

  

SOLO

      

  

 

      

         Noth - ing is im - pos- si- ble; I         

F m7( 5)

     

 

way.



My God’s gon - na make a

Am

       

Am

   

    

N.C.

  

 

    

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 

    



 

© 2007 Brady House Publishing/New Spring/Bridge Building/Row J, Seat 9 Songs For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.



     

Am

13

 

watch Him turn it

   

Am

                

 

     

      

N.C.

E7(  10)+

Am

My God is a moun - tain mov - er.

Am

    

trust Him; just have faith.

10

     

   

 

Bm/A

              

F maj7

 

can

 

N.C.

  



 

all the times He’s

   

 

Can’t count

 

N.C.

  

fill)

N

 

    

Am

                 

Wat een heerlijk, fris en soulful arrangement. Dit lied straalt in elke maat één en al vertrouwen uit; het vertrouwen dat God de bergen op ons pad zal verzetten. Let ook op het sublieme tussengedeelte. Partij, na partij worden nieuwe elementen toegevoegd die met elkaar mixen tot een muzikaal feestje. Heerlijk om naar te luisteren. Geweldig om zelf te zingen. Algemeen: Komen er problemen op je pad? Vertrouw op God, heb geloof. Hij kan elke hopeloze situatie omkeren. God zal een weg voor je maken want hij kan bergen verzetten.

8

(16th shuffle feel)

With energy and soul 

N.C.

  

   

   

 

The doubts are cir - cling high a -

I’m

   fro -

zen

here.

          

  

  

 

D m7



C/D

  

 

ECC17.0824.01G

4

43

ECC17.0824.01G


23

        

bove me,

     

but in the

shad - ow



 

        

 

   



 





  

my

    

 

  

 

of

A m7

my

44

  

the



fear.

                  

  

  

   

 

 

 



      

  

  

fire of faith is stir - rin’,

        D m7

29

 

read

-

y

grow-in’ in - side of me,

 

      

  

 

D m7/C

  

    

be - lieve!

       

 

E7(  10)+

       



 

  

 

 

 

    

    

51

 

mov - er.

 

a moun - tain

  

 

 

            

           

  

sim.

He’s gon - na make a way! sim.

He’s gon - na make a way!

N.C.

                             

sim.

Am

 



Yeah!

    

a way.

    

 

        

  

I

   

 

  

He’s gon - na make a way!

   

 

     

            9

  

can have faith,

Am

 

 

a



a

 no!

               

               

     

He’s gon - na make a way!

N.C.

 

               

moun

that He’ll make

 no,

-

 

tain

                  

mov

  

a way.

-

er.



Yeah!

    

Am

 

 

  



       

    

Am



   



8

  

   

way.

 

 

I

  

 

 

a

 

tain

ECC17.0824.01G

    

    

know

    

        

  

B m



      ECC17.0824.01G

Bm/A

can

have faith,

      



er.



   

  

’cause

 I

know



          

N.C.

                   

 

He

He’ll

 moun

-

 will

make

I

know

my

God

mov - er,

  



 

a

 

 

B m

  

 is

that

moun - tain

10

44

      

  

 

Moun - tain mov - er,

   





He’s gon - na make a way!

He’s gon - na make a way!

Yeah!

       

  



He’s gon - na make a way!

mov - er;

God,

He’s gon - na make a way!

Yeah!

a way.

  

 

My



Am

 

  

      

-

   

moun - tain

    

mov

way.

 

   

Am

I

Moun - tain mov - er,

-

 

63

’cause

moun

moun-tain mov - er,

  

  

  

a

I know my God will pro - vide

God,

is

that He’ll make

Yeah!

 

know

  

 

He

Bm/A

  

 

My

BASSES

N.C.

 

   

is

 no,

  

   



He

   

     

moun - tain

   



a

 

I

  

know my God will pro - vide

Am

  

  

is

that He’ll make

Yeah!

He’s gon - na make a way!

  

He

’cause I know

 

He’s gon - na make a way!

 Am

 

God,

  

   

er.

    

 

 

-

 

mov

  

 

     

57

My

 

  

’cause I

 no,

ECC17.0824.01G

 

I can have faith,

TENORS

 

 

    

Am

 

 

mov - er.

Bm/A

   

 

  

  

God,

60 54

  

  

 Am

  

       



can have faith,

  

æ

I

  

(opt. ad lib)

My ALTOS

lose heart,

E sus

He is a moun - tain

     

  

  

is

 

  

  

 

God

Am

5

 

My

 N.C.

  

    

Dm/B

 



  

        

    

God,

    Am             Am

re - mind-ing me of some - thing I al -

I will not

    

     My

26

 

SOPRANOS

47

     

on trust - ing Him;

G

F maj7

    

I will keep

 

æ

    

fear

  



Shad - ow

E7(  10)+

of



  

 

tain

a

way.

pro - vide

moun - tain Cm/B 

 

 



ECC17.0824.01G


    

65



mov -

 



-

mov B m

 

- er.

way.

-

er;

  

     

  

a

way,

way,

make

He’s

gon - na

make

a

 

gon - na

gon - na

 

 

 

  



 (S.A.)              

a

 

(T.B.)

B m/F

   

     

He’s



make



 

SOLO

   

          

  

gon - na make a way!

B m

       

 

 

way!

 

 

  

  

 

  

   

 

   

(opt. Tenors only)

F7(  10)+

  



 

  

  

B m

          

 

æ

11



ECC17.0824.01G

    

 

B m

            

 

   

F7

    

    



      

 

   

building

my God,

    

     

      

 

            



     

    



He is a moun - tain

B m

             

   

    

mov - er!

   

er.

    

Oh yes, He is.

is a moun - tain mov - er.

 

F7+

 

    

B m

   

            

14

ECC17.0824.01G

 

Mijn God kan een berg verzetten. Mijn God baant een weg voor mij. Hij heeft al zo vaak bewezen: God is God en trouw is Hij! Hopeloze situaties pakt Hij aan en maakt ze goed. Er is niets onmogelijk; Ik moet het schreeuwen; ja, ik moet!



    

Mijn God, mijn God, mijn God kan een berg verzetten! Er zijn problemen op mijn weg. Ik voel me als een wees. De twijfels hangen om mij heen. Maar in de schaduw van mijn vrees voel ik een vuur van binnen. Vertrouwen groeit in mij; herinnert mij aan iets dat ik al lang geloof!



He is a moun - tain

     

      

mov - er!

B m

 

 

  

    

rit.

way!

                 

rit.

            

15

Hij 's een God van grote wonderen in een zwarte tijd. Ik vertrouw en blijf in Hem. Dat raak ik niet kwijt. Nee, nee, nee, nooit!

  

      

Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij! Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij! Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij! Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij! Mijn God, Hij kan een berg verzetten. Hij baant een weg voor mij, baant een weg!

             

  

 

SOLOIST ad lib: “’Cause I know, I know He’ll make a way!”

He’s gon - na make a

Cm/B 

    

 

rit.

N.C.

B m

  





B m

  



     

   

 -



        

 

    

Thank You, Je - sus!

          

     

 

      

88

B  m7

Cm/B 

   

He’s my moun - tain mov

 

   

ECC17.0824.01G Ned. Tekst: Birgitt Paulusma © 2007 Brady House Publishing/New Spring/Bridge Building/Row J, Seat 9 Songs For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

45

building

     

Mijn God kan een berg verzetten 85

 

     

                              

 

  



    

   

          

        

      

  

 

Ooo

my God

mov - er.

  

          

 

My God is a moun - tain

Cm/B 

      

   

He is.

My God,

    

     

     

 

yes,

mov - er.

82 67

          

            

 

 

          

way,

 

 

mov - er,

a

       

79

make

way,

a

He’s

N.C.

make

He’s

   

æ

gon - na

 

He’s



a

 

Yeah!

 

        


We who know His name Wie Zijn naam bemint VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 25

STYLE : Anthem ORDER nr : ENGLISH -17.0830.01F NEDERLANDS -17.0830.02F

WE WHO KNOW HIS NAME Words: Lowell Alexander

E

Living our life with Jesus Christ gives us rest and security. Even in the most difficult moments of our lives we may know that we’ll never face a situation alone. It will carry us, is always near, and ready to fill us over and over again with His strength. General: There is grace, there is rest, there is love, there is calm in the storm with Jesus. We, who know His name, find blessings from His throne and do not face life alone.

Music: Lowel Alexander Arr.: Camp Kirkland



Flowing 

      

  

C2

     

N

Het leven met Jezus geeft rust en zekerheid. Zelfs in de moeilijke momenten van ons leven mogen we weten dat we er nooit alleen voor staan. Hij draagt ons, is altijd dichtbij en wil ons elke keer weer nieuwe kracht geven. Algemeen: Er is genade, er is vrede, er is liefde, er is rust in de storm die gevonden wordt in Jezus. Wij, die Zijn naam kennen, ontvangen zegeningen vanaf Zijn troon en hoeven nooit alleen dor het leven.



 

E





 



8

Ein Leben mit Jesus bringt uns Ruhe und Sicherheit. Auch in den schwersten Momenten unseres Lebens dürfen wir sicher sein, dass wir nicht allein sind. Er trägt uns, ist immer in der Nähe und will uns jedesmal wieder neue Kraft geben. Allgemein: Es gibt Gnade, es gibt Frieden, es gibt Liebe, es gibt Ruhe inmitten eines Sturmes. Dies alles finden wir in Jesus. Wir, die seinen Namen kennen, empfangen Segnungen von seinem Thron herab und brauchen niemals allein durchs Leben zu gehen.

  

      

   

       

Fm6/C

 

 

     

 

         C2             Fm6/C                                       

4



      





There

        

 

is

 

grace

        

C2





  



 

found

        

  

 

in

        

  

22

 



per - fect grace,

       

 

Fm6/C

   

14

  

Christ

   

that

      Am

C/G

 

     





 



 

God

       

 

 

sin



3



    

C

 

   

the

    

 

name

G6/B

    

Am

 

 

ECC17.0830.01F







   

Dm11

  

 

 

 

C/G



 

do

 

Duration: 4'07 ECC17.0830.01F

C/G

G

C

 

Am/F 

life

 

 



 4

46



    a

-

 

 

 

  

 

 

 

  

 





 

his

G

F 2

 

 

 

 

We

who

know

F

 F 42

G

  

  



   



 

lone.

 

his

  



 

 

 

4

  



Gsus

 

who know

F

        

 

face



 

 

 

 

We

  

 

 

 

        

 

C

 

throne.

 

not

his

 

  



from

  

  

 

   

   

 



name.



 



30

bless - ings

C/G

his

  

 

    

 

G

 

find



  

 

        

know

Dm11

    

Am

who

 

 

    

    

name

 

There is calm in



   

     

Cmaj 7/G

26

   

 

    

 



Am

  

we

    

     

    

C2

for be - liev-ers.

 



for

 

of

There is rest

   

G

    

     

      

   

  

Gsus

    



 

storm

G6/B

shame.

 

It's the pow - er

   

 

    

    C   



and

        

re - veal - ing.

qui - et rest

Fm6/C



    

     

cov - ers

found in Je - sus,



 

 

     

      

Dm11

18

 

 

       

  

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 

Je - sus;

© 2007 Belden Street Music Publishing For the Benelux, GSA & Scandinavia: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

11





   

   

G

  



ECC17.0830.01F


34

       

 

   

Em

Gmaj 7

Asus



   

  

   

Gm6/D

 



 

  

    

    

    

Bm

 

   

 



 

 

We

who

4

  

G

      

G 2

  

    



    

1.



lone.

   

lone.

   

A

1.

   

   

63

  

Gm6/D        

 

there

    

 

A

  

is

2.



  

There

 

    

Asus

is



 

  



    



7

 

face

 

 



there



is



    

love,

D

A/C 



 

 

    



in

 

 

A6/C 

 

  



    

 

    

We

G

  

  

 

G 2

  

  

     

       for

 

    

   

A

   

born from

 

who know

4

dark

 

 



the

Bm

 

D

Dmaj 7/A

  

 

   

 



his

name

 

6





   

 

his

4 E2

 

know

Em

A

Dsus/A



 

 

   

bless - ings

Em11

  

from

   

his

D/A

A

  

 

   

   

ECC17.0830.01F

God onthult zijn genade; er is rust, er is hoop, voor wie zijn naam bemint; bemint.

ECC17.0830.01F

Ned. Tekst: Annette Faasse © 2007 Belden Street Music Publishing/ for the Benelux, GSA & Scandinavia: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

47

 



Pure liefde, zo volmaakt, heeft Hij aan mij verklaard door het kruis, waar het Lam mijn zonden op zich nam. Hij geeft hoop aan zijn kindren zijn geliefden, zijn beminden. En Hij schijnt met zijn licht zodat het duister zwicht. Zegen zendt Hij teer op al zijn kindren neer. Wie zijn naam bemint, omarmt Hij als zijn kind. Zegen zendt Hij teer op al zijn kindren neer. Wie zijn naam bemint, omarmt Hij als zijn kind.

æ

  

  

God onthult zijn genade, delgt mijn schuld, zo volmaakt, want door Jezus bloed vergeeft Hij mij voorgoed. Hij geeft rust aan zijn kindren, zijn geliefden, zijn beminden. En Hij stilt elke storm, die in hun levens woedt. Zegen zendt Hij teer op al zijn kindren neer. Wie zijn naam bemint, omarmt Hij als zijn kind.

 

  

a -

 

 

who

      find     





   

we

 

D/A

   



     

Bm

 

sac - ri - fic - ing.



 

    

Wie zijn naam bemint

  







light



hope once

 

 

Gm6/D

 

            

   





name.

       





51

 

life

    

  





 

 

not

  

 

 



    



    

ris - ing,

is

   

his

There

D

   



  

ECC17.0830.01F



 





 

    

D

A

 

D/A

grace,

A6/C 

E9/G 



  

  

rest,

D2

     

 

 

   

the

    

in

48



   

do



 

 

    

    

Bm

 

 

 

     



There is hope



name

   

A

   

 

  



  

      

  

the cross of



Asus

his







in

D

   

 

know



slain.

 

2.

 Asus     

 



 

  

ev - er glo - rious;







 

5



 



45

   

  





 

 

Em

 

  





59

 

        

 

D

 

    

love vic - to - rious

4 E2



throne.

  



 

Dmaj 7/A

    

  

D2

               who for us all was                   

Lamb

   

41

55

  

pre - cious love,

  



  



38



A

         

          

There is love

harm.

   

    


You are worthy to be praised U bent waardig alle eer VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Adult Choir/Youth Choir Moderately easy 26

STYLE : Song of praise ORDER nr : ENGLISH -17.0833.01F NEDERLANDS -17.0833.02F

YOU ARE WORTHY TO BE PRAISED Words: Michael Sharp

E

Filled with awe we sing this song of praise to honour our God. Let Him fill your heart with gratefulness and wonder and honour Him with a sincere heart. A sparkling and shining vocal arrangement that is filled with warmth and love, and culminates in a majestic ending. General: God’s power is displayed in all He has made. The heavens declare His Majesty. Lord of all, Your greatness we proclaim! May our lives declare the glory of Your name.

    

5

    



Your pow’r



      

    

17

    

  

       

         a tempo

           wor - thy to

A sus A   A /C            

 

de - clare

 

  

 

A

 

be

 

  

   

Fmsus

Fm

    

  

 

 

 

  

 

A sus

 

 

3

      Fm

 

 

     

25

You’ve made,

B /D



  

poco rit.



 

E

 D/F    

A sus       



     



    

 

 

Lord



 

  to

A /E  A sus/C

 



Your hands

Cm7/E 

 

 

  



Al - might - y

    

are

E sus

E

 

   

be

 

wor

A

  

D /F

  

 

  

    

 

-

 

    



shipped,

E /G

Lord

 

and



     

cre - a

-

A

    

 

ven,

D

  

see.

E /G

   

E

 

 



 

48

 



     

  

 

 

 



Fm

 

D /F



 

E

  

 

    

 

 



the

glo - ry

A sus

A /E  A sus/C

A

D /F

 



A sus

 



    



 



of



Cm/E  D /E 

  



 



Duration: 3'47 ECC17.0833.01F



 



E /G

D /F

  

E

      

E sus

E

May the

 

 

                  

 

 



A /E 

 

of

-

  A sus/C

  

   

A

  

    

 

fer - ing,



D sus

 

may our

 

 

      



name.

E

A 2

D 2

                

4

    

Your







      

wor - thy

 

 

de - clare

 

 

a

 

lives

  

      

  

 

 

  

be

  

 



  

  

D /F

pro - claim!

 

bring

D

  

 

we

 

  

     

B m7

  

A sus A /E  A /C           

     

ECC17.0833.01F

 



A

we

     

  

 



Your great - ness

that

     

  

 

 

  all,

 

     

33

 

 

 

  

  

 



     

  

  

we

  

D



      

ted all

  

hea

  

  

-

D

 

 

      

  

of earth

D

A /E  A sus/C

     

poco rit.

  

of

prais - es

You

 

     

29

                  

 

 

 

© 2007 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Cm7/E 

  

    

A

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution



E /G

 

 

          

that



wor - thy

You are

      

 



 

    

      

  

    

D

 

 

     

  

praised,

 

D

 

           9



Your maj - es - ty!

A /C

 

            a tempo

 





 

all

     

 



the heav’ns

D

 

  

    

D

in



 

E 2

Fm2

 



dis - played



     

21

 

    

Mit tiefer Ehrfurcht singen wir dieses Loblied zur Ehre Gottes. Lass ihn dein Herz mit Dankbarkeit und Verwunderung füllen und lobe ihn mit aufrichtigem Herzen. Ein warmes und liebliches Arrangement; zurückhaltend und strahlend, das sich zu einem königlichen Schluss aufbaut. Allgemein: Man sieht Gottes Kraft in allem, was er gemacht hat. Der Himmel zeugt von seiner Majestät. Herr allen Lebens, wir verkünden deine Größe! Mögen unsere Leben deine Herrlichkeit widerspiegeln.



 

            

D

 

Met diep ontzag zingen we dit loflied tot eer van onze God. Laat Hem je hart vullen met dankbaarheid en verwondering en prijs Hem met een oprecht hart. Een warm en lieflijk arrangement, ingetogen en sprankelend, dat opbouwt naar een koninklijk slot. Algemeen: Gods kracht is te zien in alles wat Hij heft gemaakt. De hemel getuigt van Zijn Majesteit. Heer van alles wat leeft, wij proclameren Uw grootheid! Mogen onze levens uw grootheid weerspiegelen.

    



Moderately 

A

      

N

13

Music: Michael Sharp

æ 

ECC17.0833.01F


æ   

72

  

    

 

E

our

May

 



lives

         

   

75

 

   

of

Your

E /G

F/A

   

   

 

 

   

78

 



molto rit.

wor

   

-

thy



E /G

 

    

F/A

 

    

molto rit.

 B

 



 





de

 

 

 

B

 

 



name.

 

 

E /B 

F/C

 

B sus

 

 

 

 

praised,

 

 



 

8

 

Almachtig Heer van aard' en hemel. Uw handen schiepen wat we zien. Uw macht getoond in dat wat U schiep. De hemel toont uw majesteit!

 

 

 





 

 

 

 

 

- ry

F

 

 



-

 

U bent waardig alle eer



E /G

E

B 

 

glo -

  



 

 



the

  

be



clare



 



 

 

-

B /D

to



 

 

 

U bent waardig alle eer, U bent waardig de aanbidding, Heilig Heer, uw grootheid loven wij! Laat de offers van ons, Heer, waardig blijken tot uw eer. Laat ons leven zien de glorie van uw naam.

Genadig God en trouwe Redder, Uw gratie is een groot geheim. U gaf Uzelf, heeft ons leven gered. Liefde zo groot, zo groot voor ons, Zo groot voor ons.

You are

U bent waardig alle eer, U bent waardig de aanbidding, Heilig Heer, uw grootheid loven wij! Laat de offers van ons, Heer, waardig blijken tot uw eer. Laat ons leven zien de glorie van uw naam.

B sus





Laat ons leven zien de glorie van uw naam. U bent waardig alle eer!

 

 

 

ECC17.0833.01F Ned. Tekst: Henk Groenesteijn © 2007 Lorenz Publishing Company For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Cry Out to Jesus Roep uit tot Jezus VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 27

STYLE : Rock ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0821.01G NEDERLANDS -17.0821.02G

CRY OUT TO JESUS Words: Brad Avery, David Carr, Mac Powell, Mark Lee & Tai Anderson

E

A song for those who mourn, who are in pain, who are sad or have sorrows. A song for those who are addicted or lonely, for the widowers and widows, the children without a home… Does your heart break when you see all the grief and sadness in this world? Then don’t make this “just another beautiful song”, but let it be an arm around the shoulder of the people around you. General: There is hope, rest, love grace, forgiveness and healing. He’ll meet you where you are: Cry out to Jesus.

Lightly 

 A      

A2

 

        

7

N

Een lied voor wie rouwt, pijn en verdriet heeft, voor wie kampt met problemen, verslaafd is, eenzaam is, voor de weduwen, kinderen zonder thuis… Breekt jouw hart ook bij zoveel verdriet in deze wereld? Laat dit niet zomaar een mooi lied zijn, maar een daadwerkelijke arm om de schouder van de mensen om je heen. Algemeen: Er is hoop, rust, liefde, genade, vergeving en genezing. Hij komt en wordt deel van jouw situatie. Roep het uit naar Jezus.

    

  

D

long

  A/D      



 



 

it A2/D

 

A2/D

 



A/D

 

 



 

 

A2/F 

 

 

To

ev - er

-

A

time,

  

A/D

 



A

 

 

  

you

 

some - one they love

 

  

A2

 

was their

y - one who’s lost

 



feel

A/F 

like

 

the days

 

 A2/F 

 

you had

 



© 2005 Consuming Fire Music / EMI CMG Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

49

F m7





A/F 

SOLO

      



be - fore

A/D

 

 



   

A

  

E(add4)

11

Ein Lied für diejenigen, die trauern, Schmerz leiden, traurig sind, mit Problemen kämpfen, süchtig oder einsam sind; für Witwen, Kinder ohne Zuhause ...... Bricht dir das Herz auch bei soviel Leid in der Welt? Dann mache dies nicht zu einem schönen Lied, sondern tatsächlich zum Arm um die Schulter der Menschen um dich herum. Allgemein: Es gibt Hoffnung, Ruhe, Liebe, Gnade, Vergebung und Heilung. Er kommt und findet dich, wo du auch bist. Rufe nach Jesus.



Music: Brad Avery, David Carr, Mac Powell, Mark Lee & Tai Anderson Arr.: Dave Williamson

Duration: 4'30 ECC17.0821.01G


  

14

were





 

e - nough

 

  17

not

F m7



when you

all

 

   

of

the peo

-

ple with

20

    

23

  

make it right.

Es us

æ

 

There is

 

 





   

  

     

  

sus.

     



    

D6





D2

 

     

 



 



 

To the



  

  

  

  

  

    



   

be - ing a - lone,

 A      

  

 



   





A/D

 

wid - ow

A     

  

 

-

-

 



 

   

with - out a home, say a

  F m7      

 



 

 

 

prayer to - night.

 

  

E2( 4)

 

     

CHOIR

   

 

There is

E



   8

 

            

hope for the help - less,

 

   





   



   





  



to Je - sus.

D

He’ll

  

D

  





  

D6

  



  

Cry out to



Dmaj7

  

  



  

      

sub.

love for the bro

  

    

F m

    



 

 A   

  

 

and heal

-

 



ing,

ken

      

 

He’ll





    E





   

  

  



E

  

  

 



 

     

hope for the help - less,

 D   



 

ECC17.0821.01G

50





          A







F m

     9



  

      

love for the bro

-

   

ken

      



 

There is



E

           

rest for the wear - y,

  



                     





are.

      

 

  



    

grace and for - give - ness,

D

    



ECC17.0821.01G

     



There is

 

æ 



    



 

A2

 



heart.

 

A

meet you where - ev - er you

F m7

mar - riage that’s strug - gl - ing

   

 

-

 

For the

4

   

 







91

      

 

  

F m





 

D





  

      

the world

A2/F 

 

 

Cry out

D



mer - cy





mer - cy and heal - ing,

A

 

        

 A      

    

A/F 

 



  





- sus.

  



    

 



80

   



rest for the wear - y,

A2

for the chil - dren a - round

A/D

 

        

are.

    

As us/B A/C 

     

who suf - fers from



       

A2/D

 

 

 

 



         

ECC17.0821.01G

wip-ing the tears from her eyes,

D

E

88 76

    

    

you where - ev - er you

Je -

   

    

meet

35

   

A

 

 

         

rest for the wear - y,

A

 

  

 

 

  



  F m7    

no - one who can

 



SOLO

  

E



31

 

    



3

is

F m7

  

 

there

hope for the help - less,

D

     



 

   

 





There is grace and for - give - ness,

from your

 

and

A2/F 

84

    

 

noth - ing





72

Dmaj7

CHOIR

E



   

A2/D

 

 



love for the bro - ken heart.

  Fm    



back

 

that there’s

       

 

-



   



A/D

 

 



 

  

E

keep - ing you

 

A/F 

 



 

 



you be - lieve

A/D

 

 

life,

 

  

  

A

  

 

  

 



bur - dens and pains

 



 

A2

 

   

        

27

 

And to



 



E

 

A

  



said good - bye.

 



  

 

heart.

  

E

      

There is

  

    

ECC17.0821.01G


   

95



 

    

grace and for - give - ness,               

 D      

98



      



  

  

 E     

    

  

 

102

 



 

 

Je -

D   

    

 



    

  

F m

   



-

    E/G 

-

  

  

    

 

  



  

Cry out



D2( 4)

D

  

F m7



 

to Je - sus.

  





 



 

- sus.

 

D2

10



       

to

Je - sus.

     

 

D

   

  





   

Cry out

Roep uit tot Jezus

  



He’ll meet you where - ev - er you

   

   

   

   

     

and heal - ing,

A





are.

 

 

mer - cy

     



 

rit.

 

Je -

    

  

A

F m

  

rit.

-

 

 

Als je ooit een geliefde verloren hebt Veel te vroeg, niet voorbereid Zo veel nog te zeggen, dat niet is gezegd, maar er was geen tijd Ga je gebukt onder zorgen en pijn En lijkt het leven een strijd Je denkt er is niemand die mij helpen kan Ziet hoe jij lijdt



  

E

     

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel Want onze God is trouw Er is vrede, vergeving Genade, genezing Hij staat steeds klaar voor jou

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel Want onze God is trouw Er is vrede, vergeving Genade, genezing Hij staat steeds klaar voor jou

 

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel Want onze God is trouw Er is vrede, vergeving Genade, genezing Hij staat steeds klaar voor jou

Roep uit tot Jezus, Roep uit tot Jezus!

 

Als de liefde verkilt, door je vingers glipt Als het vuur raakt uitgeblust Als het stormt in je leven, de golven gaan hoog Geen zicht op de kust Ben je verslaafd, gevangen, geknecht Je doet wat je kunt, maar je valt naar benee Je mag weten: je bent niet alleen God is hier en strijdt met je mee Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel Want onze God is trouw Er is vrede, vergeving Genade, genezing Hij staat steeds klaar voor jou

    

 -

Bid voor de weduwe die alleen thuis Haar tranen vloeien laat En voor de kinderen die in een ver land leven op de straat

 

Roep uit tot Jezus, Roep uit tot Jezus! Jezus, Jezus!

Roep uit tot Jezus, Ben je eenzaam En denk je dat iedereen tegen je is Roep Zijn naam aan Kom, roep dan tot Jezus, roep tot Jezus

- sus.

 

 

D2

 

 

ECC17.0821.01G Ned. Tekst: Wim Pols © 2005 Consuming Fire Music / EMI CMG Publishing. For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

Untitled Hymn (Come to Jesus)

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SAB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 28

STYLE : Hymn ORDER nr : ENGLISH -17.0831.01F

UNTITLED HYMN (Come To Jesus)

Words: Chris Rice

Music: Chris Rice Arr.: Robert Sterling

E

In live there are so many things that we must face, but whatever you do, where ever you go, whatever may happen: keep your eyes focussed on Jesus. Trust in Him, He is always there from your very first heartbeat until your final breath. May this emotional song bring hope and comfort and the secure knowledge that there is someone who is always on your side. General: Come to Jesus, sing for Jesus, fall on Jesus, cry to Jesus, dance for Jesus, and live! And with your final heartbeat, go in peace and fly to Jesus.



Expressively 

  

N.C.

N

Er kan zo veel op ons af komen in ons leven, maar wat je ook doet, waar je ook heen gaat, wat er ook gebeurd: houd je ogen gericht op Jezus. Vertrouw op Hem, Hij is altijd bij je vanaf je allereerste hartslag tot je laatste ademtocht. Laat dit emotionele lied hoop en troost brengen en de zekerheid dat er iemand is die altijd aan jouw kant staat. Algemeen: Ga naar Jezus. Zing voor Jezus. Als je valt vangt Hij je op. Dans voor Jezus- leef! En na je laatste hartslag, ga in vrede, ga naar Jezus.

  5

 

D

Im Leben kann so viel auf uns zu kommen, aber was du auch tust, wohin du auch gehst, was auch immer passiert: halte deine Augen auf Jesus gerichtet. Vertrau auf ihn. Vom allerersten Herzschlag bis zum letzten Atemzug ist er immer bei dir. Lass dich durch dieses emotionelle Lied trösten, lass es dir die Versicherung geben, dass jemand da ist , der immer auf deiner Seite ist. Allgemein: Geh zu Jesus. Sing für Jesus. Wenn du fällst, fängt er dich auf. Tanze für Jesus – lebe! Und nach dem letzten Herzschlag, geh in Frieden, geh zu Jesus.



 a tempo





   

C





Dm7(4)

a tempo

 

 

   

1. Weak and wound - ed sin - ner,

    C2/E

 







    

      F2/A







 







lost and left to die,

G









 





   

raise your head, for Love is pass - ing



   

G2/B

Dm

C/E

F

Dm

 





  





© 2003 Clumsy Fly Music (Word Music) For the Benelux: Unisong Music Publishers, Holland. Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

51

rit.

 



Duration: 4'03 ECC17.0831.01F


8



 

by.

 



  

Gsus

Gsus

 



Je

-

 

C/G

sus

 

G7sus

 

 



car - ried far

 

G

F2/A

G2/B





 

 



Je - sus,

 

Dm7(4)



 

Dm

C/E

 

 



F

 

Je - sus,

E

     

 

 

to

E 2/G

 

A

  

 

 

    

E /B 

     

    

50

So sing to

     go

          G7

    

Fm

æ  

 

ECC17.0831.01F

 

  

fly

to





Je -

A

 

 

E /B 

  



-

 

A 2( 4)

 

 

and

   

Gsus

Je - sus,

 

   

47

    

 

 

   

Dm



   

fly

       

 

  

 

3

        

 

  

 

*Cued (Soprano/Alto) notes are not sung on the ChoralTrax Accompaniment CD.

53



    

- sus

  

B

B sus

 

 

E /B 

 



rit.

B sus

6. And

 

E

 

rit.

 

on

A

 



 

7

B /A 

 

 

 

then

 

E 2/G

 

B 2/D

    

A 2/C



  







B 7sus

A /C



A 2

 

the world good - bye

side,

B





 

glo - ry’s

Fm

kiss

 



  

in peace, and laugh



a tempo

E /G

 

E 2/G

Fm7(4)

 

   

E 2/G

  

with your fi - nal heart - beat,



live!

B /A 



   



 

and

B 7sus



 

  

a tempo

 

    

 

- sus

 

-

  



 

            and fly

 

 

Fm7(4)

to

B 7sus

     

ECC17.0831.01F

úw clubsite!

E

  



A



Je -



www.europeanchoralclub.com:

and

 

A 2( 4)



for



 

 

dance

 

A

  

 



Je - sus,

    

C2/E

 

æ

F2/A

and pre- cious blood has washed a - way the stain.

  

to

your bur - den’s lift - ed



come



     

44

 

  

F

2. Now

  

 



a - way,

   

C

  

  



   

*



G7

 

14

live!

to

C2/E



and



     

C



come



 



-

G

11



Je - sus,

 

  

G7

  

to

   



   

Come

  

   

 

Op de ECC website is veel extra informatie te vinden. Wist u bijvoorbeeld al dat u op úw club website...

   

 

56

  

live!

       

 

 

poco rit.

    

60

   

B 7

      

poco rit.

     

   

 

and

 

B sus

                 

Fly

to Je - sus,

E

      

    



Slightly slower 

live,

E

Fm7(4)

E 2/G

 

 

E 2/G

A



  

A 2( 4)

B

A 2/C

  

 

8

to

Je

A

and

B 2/D B sus

 

 



E /B 

 

sus

B 7sus

  

live.

E

      N.C.

poco rit.



... veel teksten van vertalingen kunt inzien én downloaden? ... door op een titel te klikken alle gedetailleerd informatie over dit werk kunt bekijken? ... een agenda is waar u uw concerten on der de aandacht kunt brengen? ... het laatste nieuws is te lezen uit 'Nederland Korenland'? ... een complete lijst kunt downloaden met echt álle informatie over onze uitgaven? ... in deze lijst ook de beschikbaarheid van soundtracks en orkestraties is opgenomen? ... deze lijst is opgemaakt in Excel, zodat u zelf allerlei selecties kunt maken?

poco rit.

E

... fragmenten van alle uitgaven kunt beluisteren? ... eerder verschenen catalogi en specials kunt downloaden?

-

     

 



  

fly



     

 

 



       fly to Je - sus,         



N.C.

E

 

En... uiteraard kunt u ook gewoon online uw muziek bestellen!

Surf dus snel naar www.europeanchoralclub.com: úw clubsite!

ECC17.0831.01F

52


Psalm 42 en 43

VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB Vocal & piano and rhythm Youth Choir/Adult Choir Moderately easy 29

STYLE : Modern psalm ORDER nr : NEDERLANDS -17.0840.02F

PSALM 42-43 Words: Carin van Essen



E



It is wonderful to praise God and lift Him up when you are happy and life is good to you. But in moments of doubt, sadness, mourning and pain, praising God can a be choice that is completely opposite to our feelings. Worship becomes a sacrifice. This song is a song of trust, knowing that God can change any situation. General: Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Saviour and my God. When can I go and meet with God?

                      Bm

  

N

 

Ves - tig je hoop

op

        Bm    

        

   

      



 



  

 

F sus



  





1. Mijn

   

Bm

 

 

F /A 

    

weer

   

F



     

  

  



ven,



  

Bmsus2

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 



 

    

 

     





naar dag Heer

  

     A

 

    

 

    

 

de.

de le - ven - de God. en bij nacht, mij zijn lief -

 

 

     

  



 

Bm



 

 

  

 

 





 

 

Wan - neer mag ik na der want heel de dag hoor ik 's Nachts klinkt een lied in mij

D

 

    

 

ben

je

      

  

  

G

  3

 

A

  

ko zeg op,



 D    

     

 

mijn ziel,

 

 F sus   



 

 







 

-



 

Em7

       

  

   

Wat



 

mij.



 

F /A 

 F    



 

A/B  Bm                    



© 2008 Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland t/a Samuel Songs.

Duration: 5'54 ECC17.0840.02F

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

 

mijn

  

25

 

      

1.2.

  



Gods is

ge - laat dan

 

1.2.

 



 

  

 

aan - schou je God?"

    

C m7(  5)

 

  

  

        

29

  

Bm

   

  

 

         3.



-

F sus

wen?

Wat Wat





C m7

   

     

 

 



                

     

ECC17.0840.02F

G

 

 

 

        

A/B



 





 

    

Bm



 

 

 

 

 

F



 



  

 

     

F

F







ven.

F sus

F sus

 

-

 F sus

G

4

53



Bm

 

                

 

        

A/B



le

 



3.

 

 

bed tot de God van mijn

        

 

F

 

men en gen: "Waar een ge -





on - rus - tig in

 

  

Bm

    

en



F







 

   

 

F sus

G



be - droefd,

Bm

   



 

33 21

       

A/B

9

   

 



bij de

 



   

   

G

 

 

F

 

 

Bm

naar God, mijn brood be - wijst

 

Bm



-

 

 



  

lo

  

ziel dorst 2. Tra - nen zijn 3. O - ver - dag

 

 

  

ik Hem

   



  

 

redt.

F



zal

 





en

eens

F sus

  

G

  

  

die mij ziet

    



 

  

  



God,

 

17

God

 

F sus

            

Wenn man froh ist und das Leben einem zulacht, ist es herrlich, Gott zu loben und zu verehren. Aber in Augenblicken von Zweifel, Verdruss, Trauer und Schmerz kann der Entschluss, Gott zu loben, einer sein, der sich nicht mit unserem Gefühl vereinbaren lässt. Dann ist Anbetung wirklich ein Opfer geworden. Dies ist ein Lied des Vertrauens darin, dass Gott jede Situation verändern kann. Allgemein: Was bist du betrübt, meine Seele, und unruhig in mir. Setze deine Hoffnug auf Gott, einst werde ich ihn wieder loben. Mein Gott, der mich sieht und rettet. Wann darf ich nähertreten und Gottes Angesicht schauen?

G

                              

5

Bm

D

       

A/B

Het is heerlijk om God te prijzen en Hem groot te maken als je blij bent en het leven je toelacht. Maar op momenten van twijfel, verdriet, rouw en pijn kan prijzen van God een keuze zijn die haaks op ons gevoel staan. Dan is aanbidding echt een offer geworden. Een lied van vertrouwen dat God elke situatie om kan draaien. Algemeen: Wat ben je bedroefd mijn ziel en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven. Mijn God die mij ziet en red. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

13

Music: Peter van Essen Arr.: Harry Koning

 



  

   

Wat

ECC17.0840.02F


    

37

ben

   

     

je

be - droefd,

 

   

mijn ziel,



 

       

41

   

    

 

  

    

    

die mij ziet



 

F sus



G

 

en

  



F

  

 

   

 



redt.

 

 

F /A 

     



eens

 

 

zal

   

F

F /A 

    

ik Hem



   



 

 

 

  



  weer   

  

 

  

Bmsus2

 

   

   

waar

-

  

G



 

 

  



 

  

 

     

 



 



    

     al

-

   

Em7

 

ECC17.0840.02F





 

F sus



 



Tot

 

 





6

 

na

de

 

  

 



    

    

-

de - ren tot het

  

  

 

Bm

      

 

 A  

 



  

 



 D2  

  

naar

Em7



  

ik

mijn hoog - ste

G

  

 

 

D

  

A  

 

God,





berg,

 

zal







 

 G  



   





 

 

 



heil' - ge

 

Dan

   

 







 

F   

 Bm  



A

 



D



  



 



 

bren - gen naar Uw

 

van God.

A  





 

taar

 

 

57

 G    

woont.

 

 

 

 

Bm

 

en

den

 

waar U

C m7(  5)

   

 

-



 

plaats

  

  

 

 



heid,



53

 

 

 D   

 

 

 

A

  

    

la - ten zij mij

Bm

  

ge - lei

   

     



ven,

      

49

  mijn  



-

 

  

5

  

Bm

lo

en Uw

  



 

 

 



  

Uw licht

 

 

  

Zendt

mij.

    

  



 

   





  



Bm





   

F

 

on - rus - tig in





  

F sus

en





God,



  

  



  





F sus

 

45

God

op

        

   

 

Ves - tig je hoop

     



 

 

Bm



   



 

vreug

tot

 

Bm



de,

  

D2



-

  

æ  

ECC17.0840.02F

Nothing Without You Zonder U VOCAL PARTS SCORE CHOIR DIFFICULTY TRACK

: : : : :

SATB/Solo Vocal & piano and rhythm Youth Choir Moderately 30

STYLE : Acoustic ballad ORDER nr : ENGLISH -17.0822.01F NEDERLANDS -17.0822.02F

NOTHING WITHOUT YOU Words: Mitch Dane & Bebo Norman

E

Are you ready to surrender all of yourself to God? Do you trust Him enough to give every aspect of your life into His hands? This contemporary version of the famous hymn “Take my life and let it be” sings about the great and deep longing that God’s love and mercy may shine through us to the people around us. General: Take my hands, my voice, my body and my time. All my soul needs is all Your love to cover me, so all the world will see that I have nothing without You.

 



Acoustic ballad 

    

N

 

   hands

  

 

 

    

and lift them up,

C(no3)

D



8



  

 

SOLO (Female)

 

 



 

 

For I

have

  

 

 

 

 

 

 



 

  

   

I

     

have



  

noth - ing

 

  

with - out

Gs us

 

 



  

© 2004 New Spring Publishing/AppStreet Music/Rotten Banana Music For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.

 

Reproduction of this publication without permission of the publisher is a criminal offense subject to prosecution

54



the strength to praise You near e - nough.



noth - ing,

Am7





  

 

for I have not

C(no3)

 

these



     

  

F2

  

   

Gs us

 

Bist du bereit, dich ganz und gar Gott hinzugeben? Vertraust du ihm genug, um alle Aspekte deines Lebens in seine Hände zu geben? Diese zeitgenössische Version des berühmten Gesanges „Take my life and let it Be“ besingt das tiefe Verlangen, dass Gottes Liebe und Gnade durch uns zu den Menschen um uns herum strahlen möge. Allgemein: nimm meine Hände, meine Stimme, meinen Körper und meine Zeit. Alles, was meine Seele braucht, ist deine Liebe, die mich bedeckt, auf dass die Welt sieht, dass ich ohne dich nichts habe.



5

Take

C2

Ben jij bereid om jezelf geheel aan God over te geven? Vertrouw je Hem genoeg om elk aspect van je leven in Zijn handen neer te leggen? Deze eigentijdse versie van het beroemde gezang “Neem mijn leven, laat het, Heer” bezingt het diepe verlangen dat Gods liefde en genade door ons heen mag stralen naar de mensen om ons heen. Algemeen: Neem mijn handen, mijn stem, mijn lichaam en mijn tijd. Alles wat mijn ziel nodig heeft is Uw liefde die mij bedekt; zodat de wereld ziet dat ik niets heb zonder U.

Music: Mitch Dane & Bebo Norman Arr.: Dave Williamson

 

 

Duration: 3'45 ECC17.0822.01F


20





11

  

LADIES and SOLOIST

    

You.

And take

  

my

  

 

 

and pour it out.



  

  



 



   

  

  

  

Let it sing

the songs

Gs us





17

     noth - ing,

    

I

have





 



 

   

 

noth - ing



   







 

Take my



   

 

    

C(no3)

  

and build it up;





 







 

   

 

              ken as an of - fer - ing of love.             Am7





 

35

       noth - ing

   

 

 

   

For I

have

C2

    









 

 

 

You.

   

   

 



   







  

will see

  



 

with - out





   

 

You.

 

C(no3)

 

4

    

I

have

   

  

 

Yes,

  

  

My God’s gon - na make

  

  

 a

 

He is!

  

 

 

way.

 



33





 

 

All

 

We

  

D.S. al Coda

     

my



 5



 





we

can

 





ECC17.0822.01F

 

Bm/A

Am



 

   



 

 

all the times He’s prov - en

  

Can’t count

 

 

can

  

 

ECC17.0822.01F

Him;

just

have

Him;

just

have

trust

E7(  10)+

F maj7



trust

  

  







  

Gs us

 

   

     





  

noth - ing

 

 



C(no3)

noth - ing,

have



 

 

31



   

   



 

F2

  

 



  

G





  

 

C(no3)

 

with - out

G

     

   

F2

  

   

Am

32







world

  



may it be bro -





Am7

    

  

Your



  

the

  



 

  

so all





is all

    



 



that I

 

 



 

G





 

 

 

     

me

C2

  

     

    









to cov - er



26

    



  

ECC17.0822.01F



bod - y

 



  

 

C(no3)





 

     



 

You.

3

29

 

with - out





  

   





needs

  

 

   

love

have

  

soul

F2

 

     

For I

my



F2

 

Gs us

 

F2

 

C(no3)

have found.



 

of mer - cy I

Am7

  

       

  

  

And all

23 14



  

 

C(no3)

 

   

    



    

voice



C(no3)



CHOIR

 

 

faith.

faith.



 Am

 

   

6

55

    

  



Take a hope - less

 

 

sit - u - a - tion,

       

æ

ECC17.0824.01G


Powered by Small Stone Media

P.O. Box 9185 NL3301 AD DORDRECHT The Netherlands Tel: +31(0)78 622 75 47 Fax: +31(0)78 616 14 92 em@il: info@europeanchoralclub.com internet: www.europeanchoralclub.com

European Choral Club 27  

Sing Out! Ah, Holy Jesus Known by the Scars Hallelujah The Wonderful Cross Near the Cross He rose again The Crown The Lamb Has Overcome To M...